Sunteți pe pagina 1din 30

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI ACCIDENTARE PROFESIONALA LA LOCUL DE MUNCA : ASISTENT MEDICAL SOCIETATEA: S.C.

OPTISAV SRL ONESTI

DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA LOCUL DE MUNCA: Asistent medical in cadrul S.C. OPTI SAV SRL ONESTI PROCESUL DE MUNCA: Asistarea medicului la efectuarea investigaiilo r clinice dezinfectarea si sterilizarea instrumentelor conform instructiunilor m edicului (presterilizarea instrumentarului si curatarea mecanica). pregatirea solutiilor necesare dezinfec tiei instrumentarului conform instructiunilor medicului, trimiterea spre sterili zare a instrumentelor dezinfectatate , corect ambalate si aducerea de la sterili zare in cabinet a instrumentarului sterilizat verificarea datei si orei de pe et ichetele cutiilor sterilizate Se coreleaza cu medicul asupra informatiilor pe ca re le ofera pacientului Nu pune diagnostic pacientului Nu se contrazice cu medic ul cu privire la tratementul aplicat pacientului Supravegheaza igienizarea cabin etelor si buna functionare a acestota

In cazul unei urgente la pacientul aflat in cabinet, actioneaza calm si anunta r egistratura Duce la laborator lucrarile ce urmeaza a fi efectuate sau finisate R aspunde pentru materialele si medicamentele folosite in cabinet si neanuntarea l a timp a expirarii acestora La inceputul programului de lucru face necesarul pen tru cabinet si il prezinta asistentei sefe Se vor evita discutiile cu rpivire la tratement si costul tratamentului la pacientii din afara cabinetului sala de as teptare Asigura connditiile igienico sanitare generale consemnarea in fisele pac ientilor, registrul de consultatii a manoperelor efectuate de medic pastrarea se cretului profesional si asigurarea ca nici o persoana din anturajul sau sa nu ad uca prejudicii secretului profesional respectarea programului de lucru al cabine tului utilizarea si intretinerea corecta a aparaturii existente in cabinet, conf orm indicatiilor medicului Programeaza pacientii cu acordul medicului ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE: Cabina oftalmologica Refractometru Biomicoscop Perimetru Tonometru non contact Calculatoare Aparat demonstrator pentru lentile si rame Ex oftalmometru Lensmetru Combina automata slefuit lentile Aparat scanat rame Apara t deformat rame Aparat manual slefuit lentile

Masina gaurit lentile manuala Compresor aer Documente: registre de evidenta, for mulare etc. Mobilier, telefon Instrumentar specific: seringi, aparat tensiune, s patule, caserole, termometre, apasator limba, bisturie, pense, valve, etc. SARCI NA DE MUNCA: Administrarea tratamentelor Intervenii n situaii de urgen Monitorizar strii pacientului Completarea documentelor de eviden a medicamentelor Completarea d ocumentelor de eviden a pacienilor Completarea documentelor de observaie clinic medic al Asigurarea condiiilor igienico - sanitare generale la locul de munc Comunicarea cu pacienii

Comunicarea interactiv la locul de munc Dezvoltarea profesional Munca n echip Pr rea crerii focarelor de infecie Sterilizarea instrumentelor i a materialelor Asista rea medicului la efectuarea investigaiilor clinice Efectuarea exploarrilor funciona le Realizarea investigaiilor paraclinice uzuale Administrarea medicamentelor i a m aterialelor consumabile Asigurarea condiiilor necesare desfurrii tratamentelor i reco ltrilor Programarea pacienilor pentru investigaii de specialitate aplicarii tratame ntului este realizata n functie de afectiune i organul tratat Alegerea instrumente lor / materialelor este n concordan cu tehnica de tratament utilizat Instrumentele / materialele necesare tratamentelor sunt asigurate n corelatie cu necesitatile di n punct de vedere calitativ, cantitativ Organizarea medicamentelor este realizat la indicaiile medicului specialist, prin gruparea i ambalarea

lor n functie de caracteristicile schemei de tratament i tipul de afectiune Aleger ea tehnicilor de tratament vizeaza riscul minim de infectie i tratament securitat ea maxim a pacientului Tratamentele sunt aplicate n funcie de prescripiile medicului specialist Tehnicile de tratament sunt corelate cu tipul medicamentelor utiliza te, compatibilitatea dintre acestea i instructiunile de folosire menionate de prod uctor Evaluarea strii pacientului se realizeaz n fiecare etap a aplicrii n timpul tr mentului i dup tratamentului permind o intervenie prompt n cazul unor modificri aplic a acestuia nedorite Urmrirea evoluiei strii pacientului este realizat pentru combate rea eventualelor efecte secundare ale tratamentului i anularea componentelor cu r isc Evaluarea va urmri : - capacitatea de identificare i selecionare a instrumentar ului / materialelor / aparaturii / medicamentelor necesare aplicrii tratamentelor n concordan cu tipul de afeciune i organul tratat - modul de utilizare a medicamente lor n cadrul procedurilor de tratament n funcie de tipul substanelor utilizate, comp atibilitatea dintre acestea, efectul dorit, locul de administrare ( calea de

abordare ), caracteristicile individuale ale pacientului i starea de urgen - modul de aplicare a tehnicilor standard de tratament pentru asigurarea securitii maxime a pacientului MEDIUL DE MUNCA: Executantul isi desfasoara activitatea in program de __ ore/zi, in majritatea timpului la interior. Pe durata programului poate f i expus la: variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la deplasari interiorexterior iluminare slaba zgomot in anumite zone

FACTORII DE RISC IDENTIFICATI: A. Factori de risc EXECUTANT Actiuni gresite Cade re la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare (F1) Executarea defectuoasa de operatii manevre, pozitionari, fixari - injectii efetuate necores punzator (F2) Stationarea in zone periculoase, in care este posibila si normala purjarea de fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate compresoare, centrala termica etc. (F3) Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca porn ire echipamente de munca pentru care nu are calificaea necesara (F4) Nesincroniz ari in efectuarea operatiilor intarzieri, devansari la indicatia medicului (F5) Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau bloca jelor (F6) Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traversea za caile de acces sau care sunt intinse in apropierea acestora (F7) Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub influenta substantelor halucinog ene (F8) Neatentie in manipularea seringilor, acelor, taierea fiolelor etc (F9)

Ingerare accidentala sau voluntara de substante toxice medicamente (F10) Depozit area obiectelor pe traseul de deplasare pedestra (F11) Omisiuni Nerespectarea regimului depozitarii deseurilor biologice containere spe ciale incinerarea lor (F12) Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii n ecorespunzatoare ale corpului (la asezarea in pozitie corecta si transportul pac ientilor) (F13) Neutilizarea echipamentului individual de protectie manusi de un ica folosinta la consult, injectii, etc. masca de unica folosinta pentru evitare a contaminarii cu virusi sau microorganisme din aerul respirabil al pacientilor (F14) B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA Continut necorspunzator in rap. cu cerintele de securitate Agresare fizica si verbala a angajatului de catre pacienti (F15) Metode de munca necorespunzatoare utilizarea de instrumentar incorect, nesterili zat etc. (F16)

Sarcina sub/supradimensionala in raport executantul Stres psihic datorita lucrul ui cu regim strict de atentiei pentru acordarea primului ajutor sau asistentei m edicale in cazul urgentelor medicale (F17) Stres psihic datorita lucrului in med iul cu risc de contact cu virusi si microorganisme infectioase (F18) Efort fizic prin lucru preponderent ortostatic, deplasari frecvente intre cabinetul oftalmo logic si laboratoare etc. (F19) Decizii dificile in timp scurt in cazul urgentel or medicale ale pacientilor (F20) C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA Factori de risc Fizic Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile atmosferice (F21) Efort vizual datorita iluminarii slabe si artificiale (F22) Calamitati naturale: seisme, trasnete (F23 ) Pericol de lezare fizica sau psihica amenintari, violente, insulte din partea pacientilor (F24)

Zgomot continuu in cazul unui numar mare de pacienti adulti si copii dupa caz al earga, tipa, striga, discuta (F25) Curenti de aer aer conditionat usi geamuri de schise (F26) Pulberi pneumoconiogene in aer (F27) Factori de risc Chimic Depozitarea substantelor chimice toxice in recipiente nem arcate (F28) Ingerarea acidentala de substante, medicamente otravire (F29) Factori de risc Biologic Contact cu microorganisme (virusi, bacterii) in suspens ie in aer sau contact direct cu pacientii, pe diferite materiale ( seringi, vata , deseuri contaminate, sange etc.) (F30) Factori de risc Termic Variatii de temp eratura mai mari de 15 grade, la deplasari interior-exterior pe timp de iarna (F 31) Contact direct cu suprafete fierbinti etuva, cuptoare materiale puse la ster ilizat (F32)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Mecanic Alunecare, rost ogolire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor (F33) Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - cutite, ace de seringa, cioburi, etc. (F34) Caderea accidentala a obiectelor m anipulate ( medicamente, fiole, seringi, etc.) datorita impiedicarii sau aluneca rii (F35) Zgomot generat numarul de pacienti (F36) Proiectare de particule (buca ti de sticla de la taierea fiolelor), jet de substante seringa, etc. in ochi. (F 37) Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca: compresor aer, aparatura specifica activitatii desfasu rate (F38) Vibratii ale echipamentelor de munca compresoare aer, micromotoare, f reze etc. (F39) Factori de risc Chimic Alergii manifestate la diferite substante aflate in compo nenta medicamentelor, substantelor utilizate ca dezinfectanti etc. (F40)

Factori de risc Termic Contact direct cu suprafete si produse fierbinti la manip ularea materialelor puse la sterilizat in etuva (F41) Varsarea accidentala de pr oduse fierbinti arsuri termice (F42) Factori de risc Electric Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriora rii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice (F43) Curgere sau varsare a lichidelor pe aparatura electrica (F44) Actionarea intrerupatoarelor/stecherel or cu mainile ude (F45) Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au im pamantare, sau care au impamantare necorespunzatoare (F46) Factori de risc Biolo gic Culturi sau preparate cu microorganisme bacterii, virusuri etc. (F47)

UNITATEA S.C. OPTISAV SRL ONESTI LOCUL DE MUNCA: medical Componenta sistemului de munca EXECUTANT asistent FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA NUMAR PERSOANE EXPUSE ____________ DURATA EXPUNERII _____________ ECHIPA DE EVALUARE : Laios Gabriela, Sava Dumitru Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) Consecinta maxima previzibila ITM 3-4 5 zile INV. Gr. III Deces Clasa de gravitate 2 4 Clasa De probabilitate 3 2 Nive l de risc 2 3 Factori de risc identificati Actiuni gresite 1. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare (F1) 2. E xecutarea defectuoasa de operatii manevre, pozitionari, fixari - injectii efectu ate necorespunzator (F2) 3. Stationarea in zone periculoase, in care este posibi la si normala purjarea de fluide la presiuni si/sau temperaturi ridicate compres oare, centrala termica etc. (F3) 4. Efectuarea de operatii neprevazute prin sarc ina de munca pornire echipamente de munca pentru care nu are calificaea necesara (F4) 5. Nesincronizari in efectuarea operatiilor intarzieri, devansari la indic atia medicului (F5) 6. Interventii la echipamentul electric, in cazul aparitiei defectiunilor sau blocajelor (F6) 7. Utilizarea unor cabluri si prelungitoare in dezordine, care traverseaza caile de acces sau care sunt intinse in apropierea acestora (F7) 8. Prezentarea la program in stare de oboseala, ebrietate, sub inf luenta substantelor halucinogene (F8) 7 1 3 Deces 7 1 3 INV. Gr. III Deces ITM 3-45 zile Deces 4 2 3 7 2 2 3 4 2 7 1 3

Componenta sistemului de munca EXECUTANT Factori de risc identificati Actiuni gresite Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) SARCINA DE MUNCA 9. Neatentie in manipularea seringilor, acelor, taierea fiolelor etc (F9) 10. In gerare accidentala sau voluntara de substante toxice medicamente (F10) 11. Depoz itarea obiectelor pe traseul de deplasare pedestra (F11) Omisiuni 12. Nerespecta rea regimului depozitarii deseurilor biologice containere speciale incinerarea l or (F12) 13. Ridicarea manuala a unor sarcini grele, in pozitii necorespunzatoar e ale corpului (la asezarea in pozitie corecta si transportul pacientilor) (F13) 14. Neutilizarea echipamentului individual de protectie manusi de unica folosin ta la consult, injectii, etc. masca de unica folosinta pentru evitarea contamina rii cu virusi sau microorganisme din aerul respirabil al pacientilor (F14) Conti nut 15. Agresare fizica si verbala a angajatului de necorspunzator in catre paci enti (F15) rap. cu cerintele de securitate Consecinta maxima previzibila ITM 3-45 zile Deces ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile IT M 3-45 zile Clasa de gravitate 2 7 2 2 Clasa De probabilitate 3 1 4 2 Nivel de risc 2 3 2 2 2 3 2 ITM 3-45 zile 2 3 2 ITM 45-180 zile 3 2 2 16. Metode de munca necorespunzatoare utilizarea de instrumentar incorect, neste rilizat etc. (F16) Sarcina 17. Stres psihic datorita lucrului cu regim strict su b/supradimensio de atentiei pentru acordarea primului ajutor sau nala in raport asistentei medicale in cazul urgentelor medicale executantul (F17) INV. Gr. III ITM 3-45 zile 4

2 3 2 2 2

Componenta sistemului de munca SARCINA DE MUNCA Factori de risc identificati Sarcina sub/supradimensio nala in raport executantu l Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) 18. Stres psihic datorita lucrului in mediul cu risc de contact cu virusi si mic roorganisme infectioase (F18) Consecinta maxima previzibila ITM 3-45 zile Clasa de gravitate 2 Clasa De probabilitate 2 Nivel de risc 2 MEDIU DE MUNCA Factori Fizic de 19. Efort fizic prin lucru preponderent ortostatic, deplasari frecvente intre ca binetul oftalmologic si laboratoare etc. (F19) 20. Decizii dificile in timp scur t in cazul urgentelor medicale ale pacientilor (F20) risc 21. Umiditate ridicata sau scazuta a aerului functie de conditiile atmosferice (F21) 22. Efort vizual datorita iluminarii slabe si artificiale (F22) 23. Calamitati naturale: seisme, trasnete (F23) 24. Pericol de lezare fizica sau psihica amenintari, violente, in sulte din partea pacientilor (F24) 25. Zgomot continuu in cazul unui numar mare de pacienti adulti si copii dupa caz alearga, tipa, striga, discuta (F25) 26. Cu renti de aer aer conditionat usi geamuri deschise (F26) 27. Pulberi pneumoconiog ene in aer (F27) 28. Depozitarea substantelor chimice toxice in recipiente nemar cate (F28) 29. Ingerarea acidentala de substante, medicamente otravire (F29) ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile Deces ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile Deces Deces 2 3 2 3 2 2 7 3 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 7 7 1 1 2 1

1 1 4 3 Factori de risc Chimic

Componenta sistemului de munca MEDIU DE MUNCA Factori de risc identificati Factori de risc Biologic Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) Factori de risc Termic MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc Mecanic 30. Contact cu microorganisme (virusi, bacterii) in suspensie in aer sau contact direct cu pacientii, pe diferite materiale ( seringi, vata, deseuri contaminate , sange etc.) (F30) 31. Variatii de temperatura mai mari de 15 grade, la deplasa ri interior-exterior pe timp de iarna (F31) 32. Contact direct cu suprafete fier binti etuva, cuptoare materiale puse la sterilizat (F32) 33. Alunecare, rostogol ire, rasturnare, cadere libera a obiectelor in timpul manipularii lor (F33) 34. Taiere, intepare la contactul cu suprafete periculoase - taietoare, intepatoare - cutite, ace de seringa, cioburi, etc. (F34) 35. Caderea accidentala a obiectel or manipulate ( medicamente, fiole, seringi, etc.) datorita impiedicarii sau alu necarii (F35) 36. Zgomot generat numarul de pacienti (F36) 37. Proiectare de par ticule (bucati de sticla de la taierea fiolelor), jet de substante seringa, etc. in ochi. (F37) 38. Autodeclansari sau autoblocari contraindicate ale miscarilor functionale ale echipamentelor de munca: compresor aer, aparatura specifica act ivitatii desfasurate (F38) 39. Vibratii ale echipamentelor de munca compresoare aer, micromotoare, freze etc. (F39) Consecinta maxima previzibila ITM 45-180 zile Clasa de gravitate 3 Clasa De probabilitate 2 Nivel de risc 2 ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 45-180 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile INV. Gr. III INV. Gr. III 2 1 1 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2

2 2 4 2 2 2 3 4 2 3 ITM 3-45 zile 2 1 1

Componenta sistemului de munca MIJLOACE DE PRODUCTIE Factori de risc identificati Factori de risc Chimic Forma concreta de manifestare a factorului de risc (desciere, parametri) 40. Alergii manifestate la diferite substante aflate in componenta medicamentelo r, substantelor utilizate ca dezinfectanti etc. (F40) Factori de risc 41. Contac t direct cu suprafete si produse Termic fierbinti la manipularea materialelor pu se la sterilizat in etuva (F41) 42. Varsarea accidentala de produse fierbinti ar suri termice (F42) Factori de risc 43. Electrocutare prin atingere directa, in c azul Electric deteriorarii izolatiei cablurilor aferente aparaturii electrice (F 43) 44. Curgere sau varsarea lichidelor pe aparatura electrica (F44) 45. Actiona rea intrerupatoarelor/stecherelor cu mainile ude (F45) 46. Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare, sau care au impamantare necorespun zatoare (F46) Factori de risc 47. Culturi sau preparate cu microorganisme Biolog ic bacterii, virusuri etc. (F47) Consecinta maxima previzibila ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile ITM 3-45 zile Deces Clasa de gravitate 2 Clasa De probabilitate 1 Nivel de risc 1 2 3 2 2 7 3 2 2 4 Deces Deces Deces 7 7 7 2 2 2 4 4 4 ITM 3-45 zile 2 3 2

Reprezentare grafic a nivelurilor pariale de risc corespunztor factorilor de risc. NIVELURI PARTIALE DE RISC 7 6 5 4 3 2 1 0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9F10 F12 F14 F16 F18 F20 F22 F24 F26 F28 F30 F32 F34 F36 F38 F40 F42 F44 F46 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 FACTORI DE RISC

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR SISTEMULUI DE MUNCA Loc de munca: Asistent medical 29.78 % -- EXECUTANT 12.76 % -- SARCINA DE MUNCA 25.53 % -- ME DIUL DE MUNCA 31.91 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE Nivel global de risc: 2.69 % executant sarcina de munca mediul de munca mijloace de productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA: Asist ent medical Nivelul de risc global calculat pentru locul " Asistent medical " es te 2.69 %, valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mic. Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca", din care se observa ca din totalul de 47 factori de risc identificati, 12,76 % ( 6 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3, incadrandu-se in categoria nivel elor de risc mari, putand avea consecinte ireversibile asupra executantului. In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza: 29,78 % sunt factori proprii EXECUTANT 12,76 % sun t factori proprii SARCINA DE MUNCA 25,53 % sunt factori proprii MEDIUL DE MUNCA 31.91 % sunt factori proprii MIJLOACE DE PRODUCTIE Din analiza "Fisei de evaluar e a locului de munca" se constata ca gravitatea maxima a 36,17 % ( 17 ) dintre f actorii de risc identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU Asistent medical Nr. Crt. 1. Factor de risc Interventii la echipamentul electric, in cazul aparit iei defectiunilor sau blocajelor (F6) Nivel de risc 4 Masuri propuse/nominalizar ea masurii inspectii periodice ale echipamentelor electrice conectarea fiecarui utilaj la sistemul de impamantare verificarea periodica a rezistentei de dispers ie a sistemului de impamantare interzicerea folosirii de improvizatii in circuit ele electrice orice defectiune de natura electrica se va remedia numai de catre personal autorizat (electrician) Masuri organizatorice - instruire general n probl eme de securitate; - fie tehnice de securitate i liste de produse utilizate; - sem nalizare general; - semnalizare specific a locurilor/localurilor cu nivel de risc ridicat; - semnalizarea prin culori convenionale; - etichetare conform standardel or; - fie de post i instruire. Organizarea n funcie de riscuri a: - posturilor; - ap rovizionrii; - transportului i manipulrii produselor; - depozitrii; - mentenanei. - o rganizarea serviciului de prim ajutor adecvat; - afiarea coordonatelor medicului de medicina muncii i a serviciului de ambulan; - formarea de salvatori; - truse de prim ajutor. 2. Depozitarea substantelor chimice toxice in recipiente nemarcate (F28) 4

Nr. Crt. 3. Factor de risc Electrocutare prin atingere directa, in cazul deteriorarii izolat iei cablurilor aferente aparaturii electrice (F43) Curgere sau varsarea lichidel or pe aparatura electrica (F44) Actionarea intrerupatoarelor/stecherelor cu main ile ude (F45) Folosirea unor surse de alimentare electrica ce nu au impamantare, sau care au impamantare necorespunzatoare (F46) Nivel de risc Masuri propuse/nominalizarea masurii Masuri tehnice: - acoperiri cu materiale el ectroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale instalatiilor si e chipamentelor electrice; - ingradiri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exte rioare; - scoaterea de sub tensiune a echipamentelor electrice - instruirea lucr atorilor cu privire la modul de exploatare a echipamentelor de munca actionate e lectric Masuri organizatorice: 1. Masuri de protectie principale: - folosirea te nsiunilor foarte joase de securitate (TFJS); - legarea la pamant; - legarea la n ul de protectie; - izolarea suplimentara de protectie aplicata utilajului in pro cesul de fabricatie; - separarea de protectie. 2. Masuri de protectie secundare: - izolarea amplasamentului; - egalizarea si/sau dirijarea potentialelor; - deco nectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau unui curent de defect per iculoase; - folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 4. 5. 6.

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA asistent medica l Insusirea si respectarea legislatiei de securitate a muncii si normele de apli care a acestora; Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la per icol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si p e celelalte persoane participante la procesul de munca; Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta situa tie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala; Inst iintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de munca; Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si infor marea de indata a conducatorul locului de munca; Utilizarea echipamentului indiv idual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat ;

S-ar putea să vă placă și