Sunteți pe pagina 1din 260

WMAI'GEARU

CONTINUITATE CULTUnAI I DISCONTINUITATT,

tA DUNnr,A DEfos

nr

SECOIT,LE VII-VIil

EDrrTrRa rruwnnsrru Dn[ BrrcrrRESTr


1997

@EdituraUniversitii{iidin Bucuresti o s. Panduri, 90-92, Bucureti 5;telefon: 4rc.n .g4 - 7 623

rsBN 973 _I - 575 - 180

CUPRINS

Cuvnt (deStelian nainte Brezeanu).. ..................V Nota au1oru1ui.............. ...."..............VII Intrcducere................ .......1 CapitolulI. Istoria politico-militara spaliului Dunrii deJos ntre 559-804...........................1 CapitolulII. Continuitate cultural............... ..............31 i discontinuitate l.- Civilizaliamaterial ...........31 A.- Ceramica.............. ........31 B.- Obiectedemetal..... ......39 2.-Circulaliamonetar ............6g 3.- Destrmarea Bisericii cretinismului popular. ................90 i supraviefuirea 4.-Toponimia............... ...........99 CapitolultrI. Habitatul .....104 i moduldevia!..... I .- Ultimul nivelurbanal oraelor de la Dunrea deJos. .... ........I 04 2.-Ruralizarea ......109 3.- supraviefuirea :zolata unororae n secolelevll-vll.. .......112 4.-Aezrile cimitirele de la Dunrsa de Jos din secoleleVll-Vll .........115 i A.- Cultura Ciurel........ ....115 B.- Cimitiredeincineratie din secoleleVI-VII din Muntenia i O1tenia...................120 C.-Prima fazaculturiiDridu........ -.123 5.-Deplasrile depopulalie romanicilor.............................13 i problemanomadismului Capitolul fV. De la Romaniala populare. Romaniile Dezagregarea uneisociet!i................138 1.-Desffimarealimes-uluidunreaniaadministralieiprovinciale .............138 2.- Problema dominaliei bizantine la Dunrea deJosn secoleleVII-VIII...... .............I44 3.-DominaliaavarlaDunreadeJos........ ..............150 4.- Dominalia bulgar la Dunrea deJos(delaAsparuh la Krum)... ............158 5.-Romaniile populare qiSclaviniile............... ..........161 CapitolulV.Sinteza etnic........ .....166 Excursuri ....................176 I - Informatiilelui Iordanes despre teritoriullocuitdesclavini. ...176 II - Cronologia rzboaielor avaro'bizantine din anii '90 ai secolului alVllea...............I79 III - DesprelocalizareaOnglos-uluii despre sistemulde fortificalii dela Niculi!e1................. .......181 fV - Ipoteza originii romanice a unoraristocrafi din l*raganatul bulgar. .....186 V-Despre"refugiatii"dinN{aurikios,Strategikon,Xl.4.31......................189 Vl-'Vlahorinhinii"............ ...191 Concluzii.. ...................194 Listafigurilor............. .................199 Abrwieri .,ZAI Bibliografie ..................203 Abstract... ....................221 Index........ ....................243

INAI]\TTE CTIVANTT
de Stelian Brezeanu

O,roua monografie, ce a format substanta unei teze de doctorat elaborate sub ndrumarea celui ce semneaz aceste rnduri, se adaug imensei literaturi tiinifice consacrate evolufiei spatiului carpato-dunrean n mileniul marilor migrafii. O literatur ce abund n studii de valoare tiinfifi.c inegal. Exist, pe de o parte, lucrri cu vdit funclie propagandistic. Altele, multe la numr, nu evit vicii de metod, fie datorit caractenrlui mrunt al cercetrii, rrrpte de conte><tullarg sud-est european sau chiar european, fie fcnd abstractie de celelalte mrturii scrise, arheologice i lingvistice, ori chiar de logica istoric. hrfinele studii din ultimele decenii, cu adevrat relevante n chestiunea de fat, sunt cele ce sitrreaz investigafiq n cadrul su indispensabil, care nu poate fi dect interdisciplinar i comparatist european, chiar dac cercettorul trebuie s-l asume riscul de a aborda i teritorii ce nu-i sunt familiare datorit competentei sale limitate. Lucrarea pe care ne-o propune domnul Alexandm M-adgearu face parte din aceast ultim categorie de cercetri. Este, un fapt larg admis de arheologi succesiunea perioadelor de "continuitate" i "ruptur" n evolulia civilizafiei materiale din spatiul carpato-balcanic n mileniul marilor migrafii. Ea a fost determinat de marile eveningnte. politice de la Dunrea de Jos, de la abandonul Daciei de ctre autorittile romane, pn la invazia ttar i apoi la formarea Principatelor Romne. Domnul Madgearu a awrt ideea ingenioas de a-i fixa ancheta asupra celei mai importante perioade de mptur n evolulia culturii materiale din regiune. Ar fi foarte important ca alte cercetri s abordeze celelalte perioade de ceztrr i continuitate, pentm ca apoi s putem compune o imagine de ansamblu a mileniului.
I

VI Unul dintre meritele domnului Madgeanr este acela de a nscrie ancheta sa ntr-un orizont larg. Poate luarea n considerafie a ansamblului sud-est european i chiar european ar fi dat o mai mare greutate ncheierilor sale i, desigur, o mai mare nuantare. M gndesc, mai nti, la limitele surselor arheologice n studiul realitfilor etnice. Rezenrele n aceast chestiune ale unor eminenti specialiti ai domeniului, cllm sunt Ferdinand f,ot F Lucien Musset, ne ndeamn 1amult prudenf r concluziile noastre. Dar am n vedere mai ales faptul c "marea cenJr" n cultura material din secolele VII-VIII, pe care autorul o surprinde la Dunrea d.eJos, nu este singular la nivelul continentului nostru. Dimpotriv, ea reprezint un fenomen aproape general european, ce se ntinde din Grecia imperial pn n Spania vizigot, Gallia merovingian i Britannia anglo-saxon. Cele dou secole, vntte deZakythinos n orizontul Noii Rome ca "secolele obsure" ori "marea centr" a civihzatiei bizantine, reprezint sfritul civilizafiei antice greco-romane i pregtirea civilizatiei rurale medievale. Aa cum observam mai sus, studiul realittilor istorice din spatiul carpato-dunrean, n perioada ce ne preocup, cu o singur categorie de .furse, conduce la rezultate contestabile. Contient d.eacest fapt, domnul Madgearu are meritul de a fi ntreprins o cercertare interdisciplinar a perioadei, n care-i dau mna critica de texte, lingvistica i arheologia, n care cea din urm ocup un loc privilegiat n analiza autorului. Principala noutate metodologic a lucrrii este rs disocierea operat de autor ntre conceptele de continuitate /discontinuitate cultural i continuitate /discontinuitate etnic ori de locuire. Ea este de natur s explice mai bine fenomenele complexe ce au avut loc la Dunrea de Jos n cea mai obscur perioad din mileniul marilor migratii. Principala :cheiere a autoruiui este c n aceast perioad d.ecezur cultural se poate vorbi :u de o continuitate etnic p de locuire punctual, ci de una dinamic la =r'eh:l unei arii geografice larg. S-ar putea obiecta c n bilanful general al anchetei domnului \(aC6eam sunt putine certitudini i multe ntrebri. Dar ntrebrile, cnd. s-::['une formulate, ttn de domeniul investigaflei istorice ele reprezint i -:- ;:Dgres incontestabil. Rspunsul la elevaveni, cu sigurant, din partea j:!or =:-viitoare.

NOTA AUTONULUI

A"""rta cartea fost prezentatcatnzdedoctorat la Facultatea deIstorie a Universit{ii din Bucureqti,n ziua de 26 martie 1997,la captulunei cercetiiri care a durat aseani. lmi exprimaici recunotinla fap de domnulprof. univ.dr. StelianBrezeanu, conductorultiinfific al\ezei.Am rnai beneficiat de observatiile frcute de membriicornisiei:conf. univ. i sugestiile dr. Ligia Br2, dr. PetreDiaconu,prof. univ. dr. Victor Spinei,prof. univ. dr. Dan G. Teodor, prof. univ- dr. RzvanTheodorescu. Multe dintre observaliise regsesc n acoast versiunea purtate (care, lucrrii. Discufiile cu domnii AlexandruBarnea cadecan, a prezidati comisia), Mircea Dogaru,RaduFlarhoiu,Gheorghe lvlnucu-Adameteanu, Alexandru Niculescu,Radu Ocheeanu, Poenaru-Bordea, Adrian Popescu, $tefan Olteanu,Ioan Carol Opri, Gheorghe Victor Teodorescu, Alexandru Suceveanu, Florin Topoleanu, Mihail Zahanade m-au ajutat s ajungla uneleconcluzii,ori mi-auoferit uneleinforrnaliiutile. pentruiniliativa dea publica smu[umescEditurii Universitillii Bucuroti, n fine, doresc tszzdedoctoratn foartescurttimp i n condifii excelente.

I]rNN,ODUCENE

trr

froblemei continuitiilii i s-auconsacratnenumrate lucrri n istoriografiaromneasc, ncepnd cu operelestolnicului constantincantacuzino, ale lui Dimitrie can-temiri ale reprezentanfilor Uneori,tomaa fostabordatiintr-uncontext $coliiArdelene. exkatiintific,n sensul crezultatele cercetilriiaufost zubordonate unor scopuri politice.Constatarea estevalabilpentnr ambeleprfi, adic alt pentru adepfii continuit1iidaco-romane, ct i pentru adversariiei. Dealtfel,primelestudii consacrate demonsffirii continuitiifiis-aunscut din nevoiadea rspunde atacurilorunor autori precumsulzer ori Eder,care,la ranau lor, aveaudrept scopcontestarea legitimitiilii drepturilor romnilor ardeleni,ln vrernea cndacetia i le cereau. Politizareascrierii istorieia condus la deformarea rezultateior cegrii. i"e o datii,aceasta s-anmplatn cazulambelortabere. Pede o parte,au fost ignoratesaudenaturate doveziindiscutabile alecontinuitiilii,iar pe dealt parte,a fost.*"g"o semnificafia unormrturiii nu au fost luaten considerare aceledatecarenu sepotriveau cu imagineaidealizatiia unei continuitili romneti n ntregulspafiude etnogene.Ne referim, n acestii ultim afirmafie,la ignorarea voiti-aposibilitil{ii ca,n uneleperioade, s se fi nterupt locuirearomanic/romneasc n zonelede cmpi'e'Dac acestpunct de vedereera mpirtail de mulfi istorici mai vechi, se constatiic el a fost abandonat (mai mult saumai pulin Lciq de ctreo partedintre cercetiitorii din ultimeletrei decenii. Lucrarea de faf i propung lntre altele,si examineze in cemsursepoatevorbi de o continuitate romanic n zonelede cmpie diatre carpafii Meridiona[ Balcani i Marea Neagr. oricare ar fi rspunsul la ntrebare,chestiunea trebuie discutatftr ".""rt unul prejudecli,n primul rndpentruc oareprezint dintre aspectele majoreale ..problemei continuitfii"' (De t@ll sefolosete sintagrna "rrtragereala munte",pentrua desemna aceastil discontinuitate a locuirii la cmpie). Putem trece n revisti istoriografiaproblemeicontinuitiilii, lund drept criteriu chiar atitudinea fafdeteoria"retrageriila munto".Nu ntmplto deoarece sfudiern regir:nea Dunrii J de Jos,careesteun spaliude cmpienconjuratae munli dealuri. i Aceastillucrarepoatefi, dealtfel,privit ca o expunere pe larg a problemeloratinsede Constantin Daicoviciuntr-unstudiur carermnr r"r*piurprin obiectivitatea cu careargumenteaz continuitatea, pr:cum i prin lipsaexagerrilor careaumarcat unelescrieridin aniigO. n esen!, Constantin Daicoviciuconsidera c n Munteniai Moldovanu a existato continuitate romanic, din simplulmotiv caceste regiuninu ar fi fosiromanizate. Ele ar fi fost romnizate ulterior,prin instalarea populalieiromneti venitod.in Transilvania" dar qi depeteritoriul fostelor provinciisud-dunrene. culturii Dridu,careeste specific portru zonaDunriideJosn secolele x-X, i estenegat caractenrl romnesc. Populafia romanica inte carpalii Meridionali qi Balcani
Vezii Daicoviciu1971:I g9-I 95. ' Daicoviciu1968:83-97.

TNTRODUCERE

ar fi fost n ntregime nghilitde slavi,saualungatii n rnunfi.Iat o seriede afirmatii care,ele pot prilejui o ampldiscufie, singure, petemacontinuit|iisaudiscontinuitilii culturalela Dunrea de Jos.Studiullui Constantin Daicoviciua reprezentat un momentde rscruce n istoriografia etnogenezei continuitlii,la fel ca cel al lui Ion publicat Nestor, patru cu ani mai nainte2. i i deoarsce ele sunt primele lucrri care ncearc Spunemacaasta, s clarifice etnogeneza pornindn primulrnddelacercerile romneasc, arheologice, care, n anii'50-'60, aunceput la luminprimele saduc descoperiri maiimportante referitoare la epocamigraliilor. n studiul sq Ion Nestorofsreao viziunediferitazupra chestiunilor carevor fi tratat uheriordeConstantin Daicoviciu,admi!nd o continuitate pentru etnocultural Munknia i Moldova.Se artac i rocentdescoperita culturlpoteti-Cndeti-Ciurel3 arscaracter romanici cdin eas-adezvoltat apoi culturaDridu - culturapopulalieiromneti din secolele IX-X. Celedoustudii, ale lui Nestori Daicoviciu,sunt,n fond, reprezentative pentruceledoupunctedevederereferitoare la dilemacontinuitate / discontinuitate la Dunrea de Josi la problema "retrageriila munte". ntorcndu-ne acumla expunerea sistematic a istoriografiei problemeicontinuitiilii la Dunreade Josa, prin a aminticprimulcare lncepem apus-o n disculie a fostdalmatinul Ioannes (De Lucius tWnoDalmatiaeet Crcatiae, Frankfurt,1666)s. Lucius(Lui)admitea supraviefuirea partiala populaliei din DaciaRoman, dar i o strmutare de ctrebulgari a romanicilor de la suddeDunrela nordulfluviului. Cartea saa rmas multii wemenedepitii, prin scrupulozitatea cu carea adunat izvoarele. Estedroptci Cantemir arealizatcevaasemntor n i comentat Hrcnicul vechimiiromano-moldo-vlahilor, daraceast vasti lucrare, rmas n manuscris, nu a intrat n circuiful istoriografical epocii. Lucius deschide, aadar, controversa asupraeventualei emigrria unorgrupurideromanici, dela sudulla nordulDunrii.n ultimapartea secolului al XVII-leai la nceputul celuiurmtor, primii istoriciromni.Miron Costin,Constantin Cantacuzino i DimitrieCantemir continuitate a,utiliznd - auargumentat izvoarele istorice argumentele i lingvistice. Nu nevom opri asupra operelor lor, cadealtfel nici asupra celoralemembrilor$colii Ardelene(Gheorghe continuitliidela finelesecolului $incai,Petruldaior), ori alecontestatarilor al XWII-lea (F.J.Sulzer, J.C. Eder)6. Pentru ceea cenepreocup 1nprincipal- urmrirea punctelor de vederereferitoarela "retragereala munts" - sunt mai relevanteoperelealtor doi istorici contemporani ai $coliiArdelene: JohannThunmann Primul,autoralunui i DimitriePhilippide. studiudespre istoriapopoarelor din Europa (Leipzig, |774),argumenta rsritean descendenla romnilor din tracii romanizali, de la nordul i de la sudul Dunrii, i atrgeaaten$aasupra nrudirii dintre romniidin Daciai aromni.Invaziilemigratorilor i-au determinat pe strmoii romnilorsserefugiezenmunfi(n Carpafi, n Baleani cei-a salva! dar ar fi i n Pind),ceea condusi la trecerea lor la un mod de via! nomadT. La rndulsu,D. Philippide(n Istoria Romniei, Leipzig, 1816)demonstra continuitatea daco-romanilor la nordulDunrii i admitea retragerea n locuri ferite n timpurile deprimejdio,dar cu precizarea, deosebit deinteresantii i, ntr-un sens,moderno c stiipnii barbari aveaunevoie de oamenii de rnd, agricultori sau meteugari populalia autohton a sffiritprin a conviefui paniccu barbariis. i, c,de aceea,
2Nestor1964:383-423. prefermsfolosim demmirea"cu1lraCiurel", fiindc, aacum aratDiaconu 1993: ' n ceeacene privete, 299, existdeosebiriimportantente aspectulCiurel i aspectulCndeti, iar descoperirilede 1aIpotegi (ud. Olt) srmtnesemnifi cative. alstoriografia problemei prezentat continuittiieste pe largn Stoicescu 1980i Brezeenu1991:l4-EI . 5 Vezi la Phitippide 1923:664-665 1980:I 9; Brezeenul99l: 20-21 . ; Stoicescu 6Vezi prezentiirile fiicutede Phitippide1923:665-666, 668-675, 675-676,678; Stoicescu 1980:20-35i Brezernu 1991:31-35. ?VeziPhilippide 1923:66G667 l9E0:23-24. i Stoicescu t ApudPhilippidc1923: 681-682.

INTRODUCERE

Trecempestelucrrilelui D. Fotino (1818),M. Ifuglniceanu (1837),P. J. Schafarik (1844),J. A. Vaillant(1844)i F. Miklosich 1862)e, carenu au aduspreamulte lucruri noi n dosarulproblemei continuitiiliii ajungern astfellaunul dintrccelemai importantemomente din istoria acesteindelungate controvene:la RobertRoesler, al crui numea devenitsinonim cu teoriacontestirii continuitiilii romnilorla nordulDunrii. n carteasadin I 87I , Roesler avansa o serientreag de argumente contracontinuitiilii daco-romane la nordul Dunrii, ntrecarecele mai importantese refereaula slabaromanizare a provinciei Dacia i la faptul c numeroasele lmprumuturi slavesudicedin limba romnnu s-arpteaexplicadectprin formarea poporului romn pe teritoriul Bulgarieiro. Astiizi argumentele lui Roeslersunicaduce,dar, n-epoc, respingerea lor a necesitat o ampl demonstrafie. Roeslera avut totui un rnorit: a evidenliat intensitatea romanizriiprovinciilor sud-dunrene - fapt care asInestecontesta!n mod tendeirf,os, deunii istorici bulgari.1ninresul teorieisale,Rooslor acorda un rol nsernnat teritoriului dintre Dunre i Balcani ln etnogeneza romnilor i artac n secoleleXII-XItr, populafia romneasc deacoloeraattdenumeroas, ncta reuitslntemeieze un statputernic,Imporiul Asnegilor. n privinta aceasta, trebuieso spuner4Roeslera avut dreptate ! Teoriaatt de bine elaboratiia lui Roeslora fost nsuiliii de Wilhelm Tomaschek (n Zur l(undeder Haemushalbinsel, l88l), un autorcare,anterior, fusese adept al continuiiliirt. Cartealui Roeslera srnit numeroase reacpi. Primul istoric romn care a forrrulat o critic sever bine ntemeiatil a teoriei imigrrii romnilor de la sudulDunrii a fost Bogdan i PetriceicuHasdeu, n primul rndn /sforia critic a rcmnilor ( I 873).Aceast lucrare,plin de idei interesante, este importantii din punctul nostnr de vedorei fiindc argumenteaz rolul precumpnitor al anumitorzonen supraviefuirea popula{ieiromneti (estevorbade Olteniai Transilvania)l2. Idei asemntoare aufostsuslinute Ladislau Pi(1880,'1886), carea i deJosef pe lnhebuintati argrrmente anfropologice, bazacroraa conchisc tipul romans-apstat n specialn Banat Transilvaniai Olteniq Munteniai Moldovaar fi fost romnizate ulterior, de ctrepopulatiacarea cobor.t treptatdin zonelede deali de munter3. O contribuliensemnatii la controversa continuitiitii a adus-o1nepocJuliusJung,care, pentruprima oat,a efectuatunsfudiucomparativ cu provinciile romane de la Dunrea mijlocie (Pannonia, Noricum, Rhaetia)ta. i superioar Critica sistematic a teoriei lui Roesleri elaborarea unei teorii a continuitiifii au fost ntreprinse deA. D. Xenopolts Din punctulde vedere al criteriului i apoide Dimitre Onciult6. pe carol urmrim, remarcm c ambii istorici au adoptattz,"retragerii la munt".n special D. Onciula reuitsconstmiasc o teoriecoerent porninddela iaroarcle a etnogenezi romnilor, literarei dela interpretarea faptelordelimb.Ceea cemeritil subliniatn contextulcarene intepopulatiei reseaz esteadmitereaunei deplasria romanicede la sudul la nordul Dunrii, n 683-689; %Eiii[[iii19rt: stotcercu t9t0:32-41.
r0hezentareaopiniilor lui Roeslerla Philippidc 19]: 690-695 Stoicercu 19t0:42. i Philippide 1923:689-690, 698-703 i Stolccu19t0:41. "Vezi rzllrrdeu 1984,n special43G506. tsVezistudiul critic al lui Onciulasupra operelorsale(Onciul 1968:1,262-278);deasemenea, Stoiccscu19t0: 45-46. 14 J'rng 1887.Vezi l9t0:43-214. i Stoicercu 15 Nu ntmai n Istoia Romnilor din Dacia Traiand(prima eddie, n 1888),ci i nt-o lucrare specialdin 1884,Teorialui Roesler.Studiiasupm stdruinlei rcmnilor n Dacia Traiand- care a pnlejuiq la rndul ei, elabrarea de ctre Onciul a unui studiu care critica att pe Roesler,ct i pe Xenopol (superficial n unele privinfe). t6ndeosebin "Darea de seamcritic' la operamai suscitat a lui Xenopol (1885), dar n alte lucrri i ulterioare. Vezi Onciul 1968rI, l3l-260, 261-279,447463,570-591; iI: 143-165. Vezi i aprecierile lui Philippldc 19232740-7ffi,768-770 i Stoicercu1980:5G51.

TNTRODUCERE

wemea dominaliei Bulgariei asuprateritoriului nord-dunrean; agestadaosde populafiear fi caremai riimsese dupii abandonarea Daciei, i caresupravieluia ntiirit elernentuldaco-roman provincii, precdere cu 1nzonelemai nalte.Astfel, teoria"retragerii la numai peteritoriul fosei munte" aparedin nou, ca odinioarla Lucius, cornbinatiicu ideeaimigrrii pa4iale.Studiile lui mult wemeultimul cuvntnprivinfa etnogenezei D. Onciul aure,prezentat i a formrii statelor romneti. medievale a ajunsla concluzii diferite. Cai Gustav Din perspectiv lingvistic, Ovid DensusianurT el situa zonade formarea poporului romnla sud de Dunre,n fosteleprovincii Vy'eigandrt, peconsidervntul clnrudirile lingvisticeromno-albaneze MoesiaPrima i DaciaMediterranea, nu s-ar putea explica dectprintr-o lung conviefuirea romnilor cu albanezii.Opralui O. argumentele istorice.Un alt lingvist Alexandru Densusianua luat prea putin ln considemre o vastlucrarc,carecombinaanalizafaptelordelimb cu ceaa unei Philippidete,a elaborat1ns pufin de Ovid Densusianu, el ora mari masede informalii literare i epigrafice.Deosebindu-se provincie prere de a,poporului a fosta Dacia, c, de c aria formare romn inclus i dar dup arie s-a restrns retragerea aurelian,aceast la parteasud-dunrean; dup secolulal Vlllea s-ar fi petrecutdeplasri ale populalieirornneti de la sudla nord de fluviu. Cu masivaopera lui AlexandruPhilippide sencheieo epocn cercstarea problemei continuititii. tlup MareaUnire din 1918,istoricii romniaurenuntatla ceea ceam puteanumi teriante minimel" e teoriei continuitlfil adicla admiterea continuitlii numaipentruanumite zonesaumedii geografice. Marile sintezo interbelice doistoriea romnilor(alelui Nicolae s-ausituatpepozilia Iorgai C. C. Giurescu) includeriicmpiei, respectiv a Munteniei i Moldovei, n aria de etnogenez. Un studiu de istorie a mentalilil[ilor ar puteacercetalegturadintre punctede vedere contextul'epocii(nftptuirea RomnieiMari) i aceste istoriografice.Raritatea cercetri'lor arheologice asupm epociimigraliilor a frcut ca argumentole continuitiiliisrmn aproximativaceleai. politic internafional (revizionismulUngarieii Bulgariei)a stimulatpublicarea Contsr(tuI problemei unorstudii speciale asupra continuitfii, dintrecarecelemai importante suntceleale lui Gheorghe I. Brtianu2o Sacerdoteanu2r. Dintre continuitiilii contestatarii romanice iAurelian la Dunrea de Josl menfionm aici pe P.Mutafiev2z, c,are a primit un rspuns bineargumentat (Nu nerefsrim aici i la contestatarii din partealui P.P.Panaitescu2'. continuitfiin Transilvania, mainurneroi). n perioadainterbelic,mareleprogresa fost cel nregistrat. de cercetrilede istorie a limbii. n special lingvistic de la Cluj, roprezentatii deVasile Bogrea, NicolaeDrganu, coala Sextil Pucariui Emil Petrovici,a adusnoi argumente n sprijinul koriei continuit|ii. Contribqiile celemai importanau fo$ celelegatedEanalizadatelorconfinutenAtlasal Lingvistic decpti Rornn a colii clujene . Pebazalor s.adernonstrat cdaco-romanii.au continuat - opEra s locuiasc n fostaprovinciedupretragerca aurelian. Concluziilelui Sextil Pucariu2a i Emil Petrovici2s au fost preluatei dezvoltate de filologul gorrnanErnst Gamillscheg - autorul mai multor studii despre originearomnilor,dintrecarecl publicat1n1940a avutun mareecou
I 90I ; vezi Stolcescu 1980: 56157 . " n Histoirc de Ia langueroumaine,Paris, It Vezi r:n studiu critic a$rpralucrriior acestuia la Frifli 1987: I 55-I 83. tePhilippidc l923.Yezi observaliilo lui Stoiccu1980:58. i 20 Brtianu 1988b. 2rSecerdofeenu 1936. 22 Muteftiev 1932(versiunea francez, mai "moderat", a unei lucrrin limba bulgardin 192?). 2!Paneitescu 1929. zaVezi (nspecial: Pucariu1976 155-369). 25 Petrovici 1942:8&-878 ; Petrovici 1943:233-27 7,

TNTRODUCERE

-%ffim.

printre spocialiti26. Din punctuldevedere careneprcocup, remarcm cacoste studii lingvistice au argumentatteoria supraviefuirii populafioi rornanicenord-dunreno n anumite zone (I{emgebieten,la Gamillscheg): n Munfii Apuseni,dar i n bazinulTimocului i n zonade lunca Dunrii dintreTeleorman lingvitii, spredeosebire deistorici, aurmas i Brila.Aadar, adeptii unei variante"minimale" a continuitiilii. Sirnion Mehedinf a dat o fundamentare i antropogeognficacestorteorii lingvistice, subliniind rolul Transilvanieica "reze.or etnic romnesc" de-alungul epociimigraliilor i n ewl mediu2z. Men,tionm, pe de ahparto,studiileasupra originii romnilorzuddunreni,lntreprinse deTheodorCapidan2t i Silviu Dragomirze. ln timpul regimului comunist,discufiileasupra etnogenezei au fost marcate deinteresei conotaliiideologice propagandistice. n anii '50, s-a exagerat rolul slavilorn formarea poponrlui i romn, ftr a fi totui contestatilcontinuitateapopulafiei romanizate1naria de etnogenez. AcademiaRP.R a nfiinfat o "Comisiepentrustudiul formrii limbii i poponrlui romn", care a organizat la 25noiernbrie 1958, cuparticiparea luiAlexandruRosetti,Constantin i o consfrtuire, Daicoviciu, Emil Petrovici, DavidProdan. Dezbaterile deatunciaufostpublicate ntr-unvolum litografiat deuz intern,carepnn 1989a avut regim secret.Celemai interesante au fost intervenliile lui Emil Petrovici.Acestaartac toatenumelede ruri anticeau fost transmiseprin filierslav, hidronimieiromneti i la nord,i la suddeDunre.Absenta s-arexplicaprin trecerea romnilorla nomadism n timpul opociimigrafiilor.Hidronimiaslav, maghiar, cuman "ne arati c fixarearomnilors-antmplatntr-o epoc relativ recent (sec.XIII-)il$. Aceasta nu nsemneaz nsc romniireprezintiipopulatiaceamai recentiin spaliulcarpatodunrean. Dimpotriv, ca poporde pstorilegafide munti i de balta Dunrii, ei trebuieconsidera{i ca cei mai vechi locuitori ai acestor tinuturi. Ei au fost nsultimii cares-aufixat"3o. Rezultatele cercetiirilorarheologice din anii '50 (desrlde bogate)au fost sintetizaten primul volum al tratatului oficial de Istoria Ronniei (1960), n carc capitolelereferitoarela secolele VI-VIII i la problemaetnogenezei i continuitiitii au fost redactak de Ion Bamea, ldaria Coma,Constantin Daicoviciq Ion Nestor,Emil Petrovici,Gheorghe tefan.C.apitolul despre etnogenez a fost reluatde autoriisi,C. Daico-viciun E. Petrovicii Gh. $tefanintr-o micmonografie aprut (Iaformation dupeupleruwnainetdesatangue). n 1963 Spredeosebire de manualulde "Istoria RP.R", de trist celebritate, al lui M. Roller (prima edilie, n 1947), trattuIacademic din 1960sereinarc printr-o abordaro foarteserioas a problemeicontinuitgii (deirolul slavilor eranczupradimensionat). Studiul lui Ion Nestor (vezi mai sus),aprutchiar n anul "Declara,tieidin Aprilie", a reprezentat o necesar aducere la proporfii realea contribufieislavilor la etnogeneza romnilor. El a redeschis, n anii '60-'70, i disculian jurul "retrageriila munte".Reputatul geografIon Coneaa publicat n 1967un studiucarecontssta includerea zonelorde cmpien aria de etnogenez, considernd eronate concluziilelui I. Nestor. Bazndu-se perelatiiri din mai multe epoci, I. Conea arta3r c,n momontele deinvazii,populalia serefugiala muntoqi n pduri.Totui,el admitea c etnogenezas-adesurat lmpdurite de la cmpie. Aceleaiargumente i n zonele aceleai concluzii au fost exprimate, tot 1n geograf, 1967, de alt Ion Donat32. i De asemenea, Maria Comaconsidera c 1nvremurilenesigure, populatiaromanics-arefugiat 1nzonelemai
27 S.Mchcdinfi , CeesteTransilvania?, Bucureti,1940. 2tCepiden1927:183-352; Cepiden1936. 2e l)regomir 1944:63-101. roPetrovici 1959:l4-1 5. 3rConea t96723-14. 32 l)onat 1967:1145-ll6l.

tt.ttRoDUcERE

naltd3.Studiuldin 1968al lui C. Daicoviciu" la carene-amreferitmai sus,a fostgndittot ca o replicla punctulde vedereal lui Ion Nestor.n 1976a apnrtun scurtarticol al lui C. C. Giurescus, 1ncarea fostexpus sintetico nouvariantiia teoriei"retrageriila munte":..retagerea la pdure,nu retragerea la munte". Pedealtji parte,punctuldevedere opus,al etnogenezei desurate de cmpie, i n zonele a ctigatnoi adepfi, n specialprintre arheologii formafi.de Ion Nestor: Eugenia Zahariau', Ligia Brzu36, Dat Gh.Teodor37, PetreDiaconu3s, Victor Teodorescu3e, OctavianToropuoo, care, n diversestudii, susfincontinuitaJea etnici culturalromanicn toatezonelede cmpie.Un argumentnsemnatn sprijinul acesteitorii a fost adusde descoperirea culturilor Ciurel i Costiqa-Botoana, de facturroma-nic, data n secoleleVA/I-VII i rspndite i n zoneledL cmpiedin Munteniai Moldova.n acestcontextamintim valoroasa postum ci a lui p. p. i Panaitescq careeste reprezentativ pentruconceplia desfrurrii etnogeirezei n-un spaliufoarte larg: '?oporul rornnestecontinuaroa romanitiilii orientale,el s-a format pe un qpaliu lntinsn deluros si muntos, a cruiaxesteDunrea"al. Panaitescu es, a introdusnofiunea'.pnzelor de populafie",cearomanici ceaslav,carsentreptrundeau din nordul Dacieipnin pind, n cursulsecolelorVll-X. "Numai aaprin tooriapnzelorde populalicarocu vremeasecristaliznaz'pe un anumitteritoriq selmure,ste, printr-ohmgaconvieuire peaceleaqi finuturi, nrurirea slavasupra (...), dartotodatiii puternica limbii romne nrue a limbii latinebalcanice asupra bulgarei..."4. Lingvitiiaurealizat n anii '60-'80maimultelucrrideimportan! capital pentruistoria limbii romne. Amintimn aceastii privintaediiile mainoi ale Isturtetltniii rcmnede.Llerndru Rosetti(edifiadefinitiv,n 1986),tratatulcolsctivde Istoria limbii rcmnedin 1g6g,Istoria limbii rcmne deG. Ivinescu (1980),precum deGh.Mihil,I. ptrul D. i altestudii,semnate Macrea,V. Arvinte, C. Poghirc.Dintre lingvitii sffiini, contribufii lnsemnate a adusGiinther Reichenkron,care a dewolht teoria profesorului su Gamillschegasupra.,vetrelor" de
etnogene43.

n ultimii ani au aprutnoi lucrri carecontestiicontinuitatea romanicla Dunreade Jos.Gonfried Schramrn4 a ntreprinso minufioas vast cercetare a toponimiei sud-csteuroi pene,ajungnd la concluziacromanitatea nord-dunrean a disprutdupretragerea aurelian. I-a su4 instalarea slavilor ar fi provocatrefugiereaautohtonilorromanici n oraelecare mai rezistau (la sudde Munfii Balcani),pnecum i n zonaceamai nalti a masivuluibalcanic, n DaciaMediterranea, undeau devenitpstorinomazi.Slavii ar fi asimilattoatji populaliadacic rmas neromanizatil, dela carear fi proluatvochea hidronimie.Sprcdeosebire-de Gamillscheg Petrovici, Schramm nu admiteo retragere a populalieiromanice i n Munfii Carpali, deiel ia i n considerare un fenomensimilar, pentru a rezolvaproblemalocului de fiorrnare a poporului romn(n Munlii Balcani,adic).Importanfaopercilui Schramm constiiin riguroasaanaliza
ri Comr 196t a:365,nota38. ' x Giurcrcu 1976:l3-16. 35 Zeherie l97l: 269,287 . s Brzu 19t0: 48- 104. !7Tcodor 197t; Teodor 19t0: 75-84;Tcodor l9tl. $ Dieconu 197 4z289-293;Dieconu lgtl:ZlT -220. !eTeodorcsculg6{:485-503; TeodonesculgTla:104-130; Teodorcsculg?lb:104l-1044. { Tor.opu1976. 'r Peneitcrcut969: ll7. 4lbidem: 121. arRcichenhon t963: 6l-7? . { Schramm l9t1; vezi Idcm t98S:223-241; t9t6: 104-125; l9t? b: 85_94. i

INTRoDUCERE 7

materialuluitoponimic,dar,aacum s-aremarcat despre ea,'b abordare a problemoin lumina unei singurecatego.rii de izvoarenu poateconduce decath rezultatecontestabile,,a5. (Schramm nu sereferdelocla cercetrile arheologice, ignornd chiari concluziilededuse din teorialui Gamillscheg despre acele'Vetre"- I{erngebieien -n cares-aformatpoporulromn). Dei nu privetedirect Dunreade Jos,trebuieamintit aici cartea lui Kurt Horedt i despre Transilvania 1 eyll mediutimpuriua',deoarece eacuprindeun capitol importantdespre problema continuitfiiConcepfia lui Horedtsenscrie pe tini lui Luciusji rnitippiae, n seirsul crevenirea romnilorn Transilvania s-apetecutn condiiile Bulgariei,n secolul "xpansiunli al IXJea; Horedtafirmnscslavizarea Transilvaniei a foitotall n secolulalI-lea, dispnnd oricermi1e aleurmailordacoromanilor din provincie.Continuitatea romanicla Dunrea de Josa fost contestatidecurndi deUwe Fiedler,ntr-ovastiimonografie consacratii necropolelor din secoleleVll-D(din Bulgariadenord,Dobrogea Muntenia, ibuit" deel exclusivslavilor i "t bulgari (de i protobulgarilolT.Menfionmi pozilia recentii uno, arheologi exemplu,Velizar " Velko/E), de negarea intensitiifii romanizriiprovinciilor Moesia Secunda Scythia i, irni plici! de contestare 'a continuitiifiiromanice ntreDunresi Balcani. Dupacest istoric al problunei continuitiilii,estenl.rr", sne definim termenii,adic sfacemo distincfientrenofiunilede 'tontinuitate cultural","continuitate ..contietnic,, i nuitatedelocuire",notiunicare, adeseori, suntconfundate nt-o preavagi fabuloas i contopie "continuitate" (carea i devenitun fel de clieual propaganaei folclorului istoric). Oricum, i continuitatea culturalnu poatefi total,ci selectiv, toaiga sedegradeaz ln final disparej i "ari cu populafiil continuitatea etnic este inevitabilafectatii deamestecul alogene, iar continuitatea d locuirenu poatefi admis dectntrelimitele unui spaliuestul ehrg, "o"r".. comunit{ile stetieraunevoites-simute,periodic,vetrelede sa! din motive economice si de securitate. Continuitatea culturali nsemnnd plstrarea dectreun grup umrn ooo" elemente de culturi (tehnici, obiccte,obiceiur[ limb, credinfe,forme de organizare), " eaesteopus complementar acculturefiei. Dacacculturaliaestemai puternic,in istoria acelui-grup i unun apareo discontinuitate culfural,chiardac" din punctdevedere etnic,a existato continuitato' Este,bunoar, cazulromanirii dacilor.n maremsur, aceasta s-acut pe fondul unei continuiliili etnice(adicbiologicei demografice) a nsemnat o discontinuitate a culturii i autohtone, dar, n acelaqitimp, i o continuitatodin punctul de vederoal culturii romaneprovinciale.Aadar,cele trei tipuri de continuitate nu sun! n mod obligatoriu,concomitente. Deoarece niciodatilo culfurnu disparecompletn urma acculturaliei orice discontinuita' culfuralpresupune i o anumitcontinuitate,i invers.Deci, confinuitetea culturali trebuie studieti n permenenf n raportul ci cu proceselede discontinuitate, de schimbare ori de ruptur.ln cazcontrar, concluziilela cares-arajungear puteafi deformate chiar tendenlioase. i Despre "problema continuitfii"tebuie ssediscute frpatimi cu o ctmaimareobiectivitate, avnd mereun vederefaptulcabsolutizarea ideii decontinuitate (cultural,etnici teritorial) line de o imaginonaiv, reductionisti, pnla urm, anistorica realit1iiistorice. Cu alte cuvinte,continuitatea nu poatelnsemnapstrarea nealteratii, neafectatiide nici o schimbare, a elementelor do cultur,a fondului etnic ori a habitatului. Ceea ceneintereseaz n aceastilucrareeste un cazconcret: umirirea relefiei dinamice dintre continuitatei discontinuitaten regiunea Dunirii deJos,1nperioadadintre desffimarer civilizafiei urbane romano-bizantine formarea sculturii D"ido". i
a5 Brezeenu1991:81,nota206. trHoredt 1986:170-175. a7 Fiedler 1992. sVelkov 1987b: 13-21.

TNTRODUCEnE

PentruspafiulDunrii do Jos,problerna corrtinuit1ii saudiscontiruitfii sepunocu pnepentru cdore secoleleVll-Vm" Ests adevrat cu mai exista! i mai nainte,i mai trzi, i altoporioado criticq n cares-apoecu! n anumiteprivinle, o discontinuitate culturat. Astfel, 1nsecolulal V-lea"provinciile dunreire au suferit gravedistrugerii au fost aprcapopiemdute pontnt autoritatea central,situatiaprefigrrnd-ope coade la sfiritul secolului al Vl-lea i lnceputulcelui de-alVll-lea. Pedealtpart,1nMunenia 1ngeneral, i Moldovaa fost sesizat, wrhiatus ln habitatulautohon, nefiind clarificatelnctnprejurrile ln cares-auforrnatculturile Ciurel i C,ostia-Botoana. Mai trzirr n secolele )-Xtr, a existato discontiruibte lntre cultura Dridu i aerile din perioada de formarea statuluimedieval (estevorbade fara Romneasc o perioadpulin cunoscut arheologic,1ncaremajoritaka vestigiilor apa4in ultimului val de nomazi).Tottli, ceamai dificil pcrioadit,cae a avut,totodal" i un loc crucial n procesulde etnogene, a fost ceaa secolelorVll-\fltr. Mai exact,estevorba de intervelul dintre dec. trimerer cMllzatiei urbenc romeno-bfuelthe l formerca noli cintezeculturele cunorcute mb numele de cculture Drldu', reu scultun belceno-dunlreent. Desigurc nu avemn vedereacsste dousecolen sensshicL limitele cronologiceale perioadeifiind aproximative. Un reperdestulde semnificativpenru sfllritul ei estereprezentat de ascensiunea Bulgariei de la sfllritul secoluluialVlfl-lea i lnceputulsecoluluial D(Jea"petecutlntr-un contsxtasupra cnriane vom opn 1nprimul capitol. Esteun reperde naturpolitico-militar"dar el poatefi privit i htr-o prspectiv mai larg,inclusivculturali demografic, fiindc aceast ntitrire i oilindera stattrlui bulgara contribuiti la crisalizarea orizontutui culturalspocificpentmDunrca de Jos1nsecolele X-X, prcumi la uneledeplasri de populalie. n privinla lnceputuluiperioadei decateneocuptrm, acest4ln modeviden! trebuieplasat n secolulalVllea Multe dintre fenomenele specificepentrusecolulatVll-lea - ruralizareai diqparifiaviefii urbane, instalarea slavilotansformriledin culturarnaterial" barbarizarea - 1i au originea1nsecolulal Vl-lca, saumai precisn a douasajumtate.Dealtfel, pentnr partea norddurean a spafiului de carene ocuprq esteadeseori dificil de flcut o distin4ie nte materialele din secolulal VIJea i celedin secolulal VII-lea. Aadar,limitele cronologiceale perioadeip careo tratmsuntdestulde laxe,de difrrze. "DunfuEa de Jos" estedenumirea cursuluifluviului de la Portiledo Fier pnla vrsare. Uneorl n parrcainferioara fluviului esteinclus qi sectorulBelgrad- Portile de Fier. Avnd lnsftt vederefaptul c"pnln secolulal )OX-loa,Cazanelc emu foartegreude trecu! Porfile de Fier pot fi socotitelimila dintrre f,lunrea Mijlocie i Dunrea de Jos.n antichitarci wul mediq dificultatea prin Pufile deFiera lngreunat navigpliei comrmicarea lnte ccledouilsectoare alc Dunrii i a condusla orisntrieconotrtic De acea, chiar dactmii i cultmaledivcqgeirte. geograficonsider cotul de la Belgradca lnceputal Dunrii de Jos,preferlm surrrnr cellalt punct de vedere. Regiunea DunriideJosese delimitt la nod la vesti la suddedoulanfiui munoase: Carpalii Meridionalii Balcanii.Includeur ln acest spaliui orbemitatea de suda MoldovEi,din &ptul Carpalilorde Curbur" zontrcar:e 1n ovul mediu a fost sffins legat de Mrmtsniai de i Dobrogea. Teritoriul pe carel studiem poatfi privit ca o rnstdepresiune, taveisat la mijloc de Dunr Neagr.n cadnrlacestuispafiu,mediul geograficiste i mrginitla estde lvlarea foartwriat ln antichitate, s;uprafafa mpeduriteeramult maimare,n specialin ttenia, vestul cenftl Munteniei.Chiar qi Dobrogea aveaptrdurimai bogatedectacum(essemnificatrv, i privinf, numelecatfii (llmetum).EstulMunteniei('Biirganul"), zudulMoldovei n acastil i o Ffie din Dobrogea rauzonede stepsausilvo-step. Cmpiadinbe Durre i Balcani ora ta , maipr,opice pentnragricultrr.De-alungulDunlrii, pemalulnorrdic, pn h Ourostrur& iar apoi ntre brafelefluviului, existao zonde blli i mlatini care,drrycum vom vedea" au

z -{ F

\o

10

TMRoDUCERE

populalieicareeranevoitiisserefugieze. awt un rol importantn supravieluirea Situarea spaliului Dunrii de Josntre doumasivemuntoase a favoriza! pe de alti parte,deplasarea centrifuga joasei deschise populalieidin zonele ctrecelemai ferite,n perioadele de pericol. n secolulal Vllea - careestepunctul de plecareal investigalieinoastre- jumtateade sud a acestuispatiuera mprfitntre provinciile DaciaRipensis,MoesiaSecunda i Scythia. Jumtatea nordic era teritoriu barbar (cu exceptiacapetelorde pod de la Dierna, Drobeta, Izvoarele i Sucidava). Izvoarele pebazacrorapoatefi investigatiiperioadasunt destulde srace. n privinla celor literare, dacacestea aducsuficienteinformalii pentnra douajumtatea secoluluial VIlea (adicpentruperioadapremergtoare destrmrii/izes-ului), ele devin n schimblaconice pentrusecoleleVll-VnI. Faptulesteexplicabil, ccizonaDunrii de Josa ieitdin atenliaistoriografieibizantine. Pentrua douajumtatea secolului al Vllea i nceputulsecoluluial VIIlea,i.zvoarele utilizatesunt(n ordineaimportanleii a cantitiilii informatiilor): cronicalui TheophylactSimocatta, fragmentele rmase din scriorea lui Menander Protector, Stratqikon-ul lui Pseudo-Maurikios, cronicile lui Theophanes Confessor, Agathias,Iordanes,Ioan din Efes, Johannes Biclarensis, PaulusDiaconus, scrierilelui Procopius din Caesarea. Pentrusecolele VII-VIII, informatiileprovinmai cu seam din cronica lui Theophanes Confessor. Semai adaug cronicilelui: Nikephor,IoandeNikiou, IoCrrammaticug Georgios Monachos, Ioannes Zonaras, culegerilede "Miracole" ale Sf. Dumitru editatede P. Lemerle,operelelui Constantin Porfirogenetul,geografiaanonimdin Ravenna. O categorieapartede izvoareliterare o constituie listelede episcopate ale ierarhilorprezenlila uneleconcilii. i listelede semnturi Pentruperioadade carane ocupm,izvoareleepigraficesuntextremde srace. De fapt, estevorba doar de inscriptiade la Lazu i de o inscripfiede la Odessos, ptecumi de unele inscripfiiprotobulgare. n aceste condilii, descoperirile arheologice captii, n mod inevitabil,locul principaln cadrulizvoarelorutilizabile.Cercetarea arheologic a perioadeifinale a provinciilor romanobizantine dela Dunrea deJosareo tradiliecwa mai ndelungat dect arheologia epociimigran teritoriul nord-dunrean. Primele observalii n aceastii directie au fost fcutede Grigore liilor Tocilescu la Tropaeum deVasile Prvan la Ulmetum, Histria ChiosAidin. ntructinterezul i i arheologiei sendrepta cu precdere perioada ctro vestigii "barbarc"nu li s-a clasic, acestor acordatns prea mult important.Nici n perioadainterbelicnu au existat preocupri sistematice pentrustudierea epociifinalea provinciilorromano-bizantine. Spturile efectuate deGrigoreFlorescu la Capidava, deGheorghe la Dinogetia, dePaulNicolrsculaArgamunr, $tofan precumi cele desfrurate ln continuare la Histria au atinsdoar tangenfial problern. aceastii Nici arheologiibulgari i srbi nu au adusweo contribufiesemnificativ. Pentruteritoriul Bulgariei, estede notat n schimbcercetarea sistematic a antichitillilor de la Pliska,din epoca khaganatului bulgar. De o adevratii dezvoltare a arheologiei secolelorVl-Vll pe teritoriulprovinciilorDacia Ripensis, MoesiaSecunda sepoate vorbi abiancepnd din anii '50, attn Romnia, i Scythia qi ct n Bulgariai Iugoslavia. ln ultimelepatrudecenii, au fostdobndite cunotinle amnuntite reforitoareattla limes-uldunrean, cti la mai multeaezri urbanedin interiorul provinciilor. Din pcate, aerile ruralei necropolele suntmaipufincunoscute. cu necropolele, Gn legtur remarcm totuiimportanta cercetrilor luiAurslian Petre de la Beroe- PiatraFrecpi).Estede semnalat existenfaunor preocupripentruinvestigarea sistematic a unor microzone,precum ceaa Porlilorde Fier,wrdearheologiiiugoslaviauspat exhaustiv fortificaliite i publicataproape din epocaromano-bizantin (i nu numai).Ar fi de dorit ca aceast manierde cercetare s se extind. Unelesituri din MoesiaSecunda aufostspate demisiuniarheologice germane (Iatrus)

INTRoDUCERE

11

cu arheologiibulgari. Rezultateimportanteau fost i poloneze(Novae,Odrci), n colaborare obfinute n special pe antierele arheologice dela Capidava, Dinogetia, Hahyris, Histri4 latms, Nicopolisadlsfunr, Novae, Sacidav4 Tropaoum. Totaici trebuie samintim capetelor ""r.trr"u depoddela nordulDunrii,caremai funclionau n secolul alVl-lea n Oltsnia @ierna,Drobrt", Izvoarele, Sucidava). Dinte arheologiicareauefectuat cercetiirin aceastldirecfie,ii men]ionm pe: S.Angelova,Al. Barnea,Ion Barnea, A. Cermanovi-Kuzrnanovi, M. Cicikov4 M. Co3", Z. Covaeef, M. Davidescu, R. Florescu, T. Ivanov,D. Jankovi, S. Michailov,A. Opai dh. Papuc, S. Parnicki-Pudelko,A. Petre,M.popovi, M. Smpetru, c. Scorpan, Al" Suceveanu, o. Toropu,D. Tlrdor,V. Velkov,M Zahanade. Din altii perspectiv,cea a studierii culfurii materiale,s-au nregistra! de asernenea, progrese importante1nstabilireatipurilor ceramice specifice pentrusecoleleVl-Vll (8. Bttger, A- Sucweanu" P Diaconu,A. Opaif, C. Scorpan), a cronologieii tipotogiei unor cataramei fibule(J.werner,S. uenze,P.Diacong D. G. Teodor,v.varsik, F. curt4A. Madgearu). postbelic ln perioada a luat o maredeuoltare arheologia epocii migraliilor n Romnia. (Anterior,doarIon Nestori DinuV. Rosettiauntreprinsctsvacercetiirin aceastidireclie). n anii '50, interesulfoartemarecarei-a fost acordataveao motivafiepolitic, deoarece secutau cu asiduitatevestigiileslave,carsurmausdevinargumente ale accenturiifactorului slav n etnogeneza romneasc n ciudadificultiifilor, cercetarea a frcut mari progrese, datoriteforhrrilor unor arheologiprecum:Ion Nestor,EugeniaZahaia, Bucur Mitrea,Victor Teodolscu, Suzana Dolinescu-Ferche ncadrate cronologic culturi necunoscute i a altora.Au fost descoperito i pn atunci (Ciurel, Dridu), care au umplut, n linii mari, golul care exista n cunoasterea "Mleniului I ". Dintr aezrile careaufostcercetate, le amintim i cimitirelecelemai importante pe celede la: Bucureti-str. SoldatGhivan, Budureasc4 Dulceanca, Istria-CapulViilor,Izvorq Radovanu, Srata Monteonr,$irna. Esteregretabilnscmulte dintre rezultatelespturilorau rmasinedite. Cercetarea agezrilor i necropolelorslaves-adezvoltat,dupcum era firesc, i n Bulganai Iugoslavia. Au fostdescoperite cteva situri importante, plcumPopina, Dffitjq i studiate Stiirmen,Bdinci, Kjuleva,Novi Pazar, Kladovo,Veliki Gradac,SlatinskaReka,oblinndu-se date rferitoarela cultura secolelorVII-VIII. Este de observatc, n cele mai mul cazuri, arheologii bulgarinu iau n considerare posibilitatea supnavieguirii populafieiromanice n teritoriul dintre Dunrei Balcani.(Nu acelailucru sepoatespunedesprestudiile unor arheologisrbi, precumD. Jankovi). O categorie deizvoarelnruditecu celearheologice estereprezeirtatii decelenumismatice. Acesteaofer datedespresitualia economic legturile comerciale alo spatiului de care ne i ocupm.De asemenea, ntreruperilesau scderilesemnificativeale circulaliei monetare semnaleaz momente de ci4provocate dereguldeatacurilebarbare. (Cronologiadestrmrii limes-uluipoatefi rconstituit pebazavarialiilor nregistrate ntr-o anumitmsur n circulalia monetar). Cercetarea estensngreunatii de faptul cmulte loturi demonede suntnepublicate. (De exemplu,celede la Histria descopedto dup 1970,precumi o marepartedintre cele de la Tropaeum, Noviodunum Dintre monedele descoperite n MoesiaSecunda qi Dacia i Catlatis). Ripensis,doar foarte pufine au fost publicaten mod complet (cu precizarea anului emiterii), astfel c acestea nu sunt de prea mare folos. De aceea, izvoarelenumismaticenu au putut fi utilizaten modeficientdect pentruDobrogea, Munte,nia, Olteniai sudulMoldovei.Irwestigarea circulatieimonetare din ultima treimea secolului alVIJea i din secolulaIVII-lea a cut mari progrese, datoritiicercetrilorlui Gh.Poenaru-Bordea, J.Jurukova, G. Custurea,V.M.Butnariu, cale au realizati unelestudii de sintez.

12

INTRODUCERE

Sigiliilo (proveniteaproapetoate din Dobrogea)sunt importantepentru atestarea continurii legturilor acestuispaliu cu Imperiul Bizantin si, n unele cazuri, a supraviefuirii de Ion Barnea. Celemai multeau fostpublicate dominalieibizantine. i studiate toponimiai alte fapte de limb, n fine, amintim informafiilepe carele furnizeaz popula{ieiromanice,ct i la procesulde slavizare informalii caresereferattla continuitatea privinp, ne-ambazatpecercetrilentreprinse de Jos. n aceastii Dunrii petrecutn regiunea Rosetti, Emil Petrovici,Alexandru ErnstGamillscheg, SextilPucariu, Philippide, de:Aloxandru Eugen Lozovan,CiceronePoghirc, HaralambieMihescu,Veselin Giinther Reichenkron, Mihil, Elena Ivnescu,Gottfried Schramm,Ghoorghe Belevliev,VelizarVelkov, Gheorghe Scrltoiu. cproblema continuitiilii romaintoducereprin a neafirmaconvingerea ncheisrlaceasti careo contestii- cele nice la Dunreade Jostrebuietratatiisine ira et studio.Lucrrile recente contiacestei alelui Schramm i Fiedler- aupuszubsemnullntrebriimulte dintre argrrmentele enterioar argumentafie e revizuintreega e relua nuitili. A le de un rspunsinseemn i a continuitfii.

CAPIOI,UI

ISTONIA POI,TTTCO.DTTLITAR A SPATII]LUI

DItmiBrI rDE JOSr*rnn 559.8O4

11 Uadrul istoric evenimenfialal epocii pe careo studiemestecel al raporturilor dinhe centroledeputeredepecelodoumaluri alefluviului: Imperiul Romano-Bizaniin khaganatul i avar.Conflictele cu slavii din ultimele trei deceniiale secoluluiVl se circumscriutot n acest ndehmgat rzboibizantino-avar purtatpentrustiipnirea Dunrii deJosi a provinciilor riverane, alecruiscurte intervaledepacenu aureprozentat dect victorii diplomaticealeavarilor.precum odinioar Decebal,ltaganul Baian a profitat din plin de subsidiile imperiale de tehnica i lomanr, dar,sprre deosebire deregele dac,ol actigat peseama slbiciunii arrnatei romano-bizantine de atunci. Dup ce armataromano-bizantin a prsitlinia Dunrii, raporturile de forle s-au modificat n senzul czonaa inhat subhegemonia avarilor.Gnrpurilemrmsroase deslaviinstalate nregiunea DunriideJosnu auconstituitaiciun regatbarbarcapabil sjoace rolul unui centnrde putre.La rndul su,khaganatul avara inhat ntr-un lung declin militar dupeeculasediului Constantinopolului din 626.Acestrelativ vid deputerea fost apoiumplut de Bulgaria,care,din punctde vederegeopolitic,a luat locul Imperiului Romano-Bizantin. Al doilea *aganattiircic constituitla Dunre, dupcel avar,a dwenit nsun statcomparabil cu celecreate degirmanici in Europaapusean. Cretinarea sa"la mijloiul secoluluial D(-lea, a consacrat aceastil evolulie. FiindcBulgarias-asubstituitImperiului Romano-Bizantin n raporturiledeforle din zon,vm urmri istoria Dunrii de Jos pn n momentul n care Bulgaria i-a consolidatstpnirea asupraliniei Dunrii inferioare,n lntegul spaliupe carel studiem.Acost terminusad quem reprozintii,de fapt sfiiritul l*raganatuluiavar,lnfrngerea sade ctrefranci, iar apoi i de c6e bulgari(n 804). ln ceeace privetemomentulde lnceput al perioadeistudiate,avemn vedereinvazia kutrigurilor din 559, caro,prin consecinfelo ei, a slbit sistemuldefensivromano-bizantinla DunilreadeJosi a favorizatvictoriile ultsrioarealeavarilor slavilor.Majoritateaoraelordin i Scythiaau fost devastate cu aceastii ocazie,dar soparec invaziakutrigu;lor nu a afectatprea mult Moesia Secunda Indirec! lns,tot bazinul Dunrii de Josa suportat i Dacia Ripensis3.
16porrcstete cummilitarul romanBusasdinAppiaria (Rjahovo)i-a nvlatpe avari sconstuiasc fI. maini derzboi. ll'13,20-23(FHDRII:479);IoandinAntlohia,2l8(FHDRIL357);Mcn.,frg.3(FfiDRtr:S09); 'zAgath.V. Theoph.:1,233-234 (a. 6051) (FFIDRII: 601-603).Vezi i Setton1950:508;Stein 1949:535-540; Imerte 1954:286:I. Barnca 1968:429430; Szdeczly-Kerdo$ 1970:517;Avenarius l9?4: 34; popovi l97t: 611; Pohl 1988:21; IVhltby t9t8: 86; X'iedlc 1992:8. 3 Bemea 1990:288 caresubliniaz c invaziadin 559a repezentatsfiiritulultimei epoci deprosperitatea /izes-ului dunreant Th.S.:

i4

CPITOLULI

efeclepe termen lung aleslbiriicapacitfii defensive a limesqtlai. De fap! invanaafostposibil deoarece aprarea teritoriuluiromaneradeficitara. (un autordernnde ncreere) Agathias arta cum kutrigurii lui Zabergan au gsitpustii fortificafiile (y"copic) din Scythiaqi Moesia Secundas. La rndulsu,cronicarul conternporan Ioan din Antiohiaexplicalnaintarea rapida kutrigurilor sprecapitalartndc, Zabergan 'h-a ntlnit n drum nici o arrnatiide pazfui1 otporrd,?IouQpoupooq)6. justinianee Toateconstrucliile elogiate de Procopius au fost pn la urrr inutile, cci "fortiiretele pentrucarese cheltuiseatt de mult au fost lsaten prsire sauchiar frefectivele militarenecesare. Soldafii,ru pltifi, dez.ertau"7. Chiari n piin conflict bizantino-avar, Baian a pufut cuceri foarte uor oraul Singidunum,deoarece, dup cum spune Theophylact Simocatta, era"nentiirit(dpporrov)i lipsit de mainiderzboi,pentruc, n urmapcii [din 582], serspndise multi nepsare (paOupfo) n Thracia"E. Considerm important pentru nfelegerea situafiei urmtorulpasajdin operaautorului din secolul al VIJea Ioannes Lydos(DeMagistratibus, ed.Bekker, Bonn,1837, p. 264):"Supuiimprliei socotc mai uorpot suporta o invaziea barbarilordecto staliunen mijlocul lor a armateinafionale"e. n a douaparte a domniei sale,JustinianI a clutat s apere limes-uldunrean mai ales prin mijloace diplomatice, adicprintr-oseriedencercri dea ntrelineconflictentrediversele neamuribarbarede la nord de fluviu, prin stimularea disensiunilordintre ele i prin atragerea unorade partea Imperiului.Un cazsemnificativ estealianfapropus anfilor n 546,cu.scopul mpiedicriiinvaziilorhunilor(kukigurilor). mpratulle ceda prsitil cetatea Tprris(cu teritoriul dinjur). Deci,Justinian a considerat ceste mai convenabil utilizarea unoraliali barbaripentru aprarea limes'ului, dect reocuparea cu truperomanea unui cap de pod de rnareimportanTa strategic (Turrisselocalizeaz, credem, la Barboi, la confluenla Siret- Dunre)to Avarii aujucat qi ei, o wsme, acelai rol de instrument politicii al bizantine de divideet impra printrebarbariidin stepa nord-pontic de la nordul Dunrii. nc (pe cndse n 558 i mai aflaun nordulCaucazului), avariiautrimis o soliela Constantinopol, cernd lui Justinian sle permitinstalarea n Imperiutt.Dupfoartescurttimp, ei s-audeplasat n zonanord-pontic,undeaureuits-isupun pe kutrigurii pe anti, la nceputul anilor'60 ai secolului alVIlea,profitnd delupteledintrekutrigurii utiguri (stimulate, acestea, chiardectreJustinian)r2. Esdepresuplls cataculntreprinsdebulgarin primvara anului562a fost un efectal tulburrilor petrecute n stepele de la nordul Mrii Negre.Barbariiau atacatoraulNovae,au strbtut toatdioceza Thraciei, pn la ldareaEgee, daraufostnfrn1i deMarcellu s,magister milifitmt3.
aAvenariw 197 4: 3l aratneglijarea limes-utuidunrean drry nceperea rzboaielor occidentale alelui Justinian (533). Vezii Velkov1987a: I 5I , I 58-I 59. 5Agath. V, I I . 6. n FHDR II: 479 setaduce: "localitilile', dar acestsensesteprea general.Autorul avean vedere, probabil,absenfa garnizoanelor. 6IoendinAntiohir: 218(FI{DRII: 357). 7I. Bamee l96t:429. tTh.S.I. 4. 1 (FFIDRII:533). e Aptd Phippide1923:4 I 8. ro Medgearu 1992:203-208. lt Theoph.:l, 232(a.6050)(FI{DR II: 601 cu soliadin 562(atunciau cerut avarii ) - carefacenso confuzie tnstalarea n provinciaSqrthia);Men., frg.4.Vezi Stein 1949:542;Kollautz, Miyakewe 1970:i, I 55;Avenariur 1974:44,51 i nota5a (p. 235);Pohl 19tt: 18. PMcn., frg. 6; Heuptmann192?-1928: I, 148-149; Avenrrius 1974:48-51; Pohl 19tt:3940. penrru eonflictul dlnfe kutiguri i utiguri, vezi Men., frg. 3 (FHDRIi: 509) Agath.V. 25 (FF{DRIt: 479-48t Hauptmann i ); 1927-1928:146; Stein 1949:540;Sz{deczlry-Kerdoss l9?0: 518. 541;Lcmerle 19541 286;I. Beracel96t: 430; popovi1978: 'rThcoph.:I,23G237(a. 6054);Stein1949: 611;Fiedler1992: 8.

polrTlco_}|[IlrrR rsToRr

15

ln 562,sau,mai probabil,1n563,solii avarilor,careajunsoser dejape malul nordic al Dunrii do Jos,s-au consideratndreptiiTilis revendice primirea lor 1nimperiu, i anumen ScythiaMinorra. Menander afirmac genoralul Justinus (fiul lui Gt-*r - Boraides i nepot al lui Justinian) a respins aceast cerers vadurilorfluviuluirs.li" r"f"i s-angrijit de aprarea larealui sepoatededucec avarii au rmasia nordul Dunrii. Pe de altii parte,Thoophanesr6 consemna faptul c avarii 'trecur n prlile Scitiei i Moesiei", dar nu puternpunepreamult temeipe aceastii informatie,cci i datarea estegreiti (n 558,avariisemai aflauncn zonaCaucazului). De asernenea, un izvordin secolulal X-iea, "CronicaMonembasiei" (care a prilejuit oricumo ampldiscufie n legtur cu datarea instalrii slavilorn Imperiu),aduceunele precizrin acelai sens, caremeritsfie menfionate. n contradiclie cu Menander, autorulcronicii afirmac Justinian"i-a ntmpinat[pe avari] cu ornenie n Moesia,n cetatea Dorostolon, numitii azi Dristra"rT. i le-a ngduits locuiasc Dar acest autor,carei-a citit pe Theophanes Menander, face unele confuzii i ignorinstalarea avarilor i n Pannonia. pe aceste Bazndu-se ianoare mai trzii, unii cercetiitorirtaupresupus c avarii au stafionat n provinciaScythia prontre 562-5 67.Intorul celmai demnde ncredere, Menander tector,estedestulde ambiguun aceastii privinf. Celedoufragmonte din operaacestuiistoric, jos, carevor fi prezentate mai se referla tralativeledintre longobarzii avari si, respectiv,la diferendulintervenit ntre avari i armataroman,n legturcu stiipnirea oraului Sirmium. Pentrug lntelegecelerelatate,trebuiesurmrim evolufiarelaliilor avaro-bizantine dup563. ln noiernbrie 565,JustinII a refuzatcontinuarea pllii zubsidiilor pentruavari.Noul mprata adoptat o altii politicdeapraredect Justinian, renun,tnd la nesigurele alianlecu unii dintre barbari.Avarii primisersubsidiide la Justiniani dupce veniserla Dunreade Jos,n 562'563. Ei s-au oferitsaperelmperiul deceilallibarbari, darJustin II a declaratsolului Thrgitios cnuestenevoiere. probabili dedorinfadeasendeprta ndernnat de dumanii si,tiircii, kaganulBaiania ndreptat aturliactrevest n 566,ararii auntreprins o campanie conta francilor, care(spre deosebire deceaprecedenti, din 562)s-asoldat cu o victorie.n aceste condilii, Baian a acceptat regeluilongobardAlboi4 dealuptacontragepizilor20. Gspizii oblinuser i propunerea ajutorul lui JustinII, caretrimisese n sprijinul lor trupeledin provinciile Scythia i Moesia, comandate degeneralul Baduarius2r; astfel, n campania din 566,gepiziialiaficu armata rornanobizantinaureuits-infrngpe longobarzi.Fiindcregoleg"fia Cunimundnu i-arespectat promisiunea dea restitui Imperiului oraulSirmium,JustinII a renunlatulterior s-irnai acorde ajuto gsind c arenumaide ctigat din conflictulgepido-longobard. El i va atingescopul, cucerindoraulSirmium,profitndde nfrngerea gepizilor,n anul 5672.
raIen., frg.9 (FHDRII:51l); Evagr.,V. I (FIIDRII: 527).Pohl 1988:45-46 datpazn563, n concordani cu Victor din Thnun, a. 563(FIDRII:397). Mai vezi: Ilauptmenn 1927-1928:149; Stein 1949: 543(dateaz n 561); I. Brmee 196t: 430431; Ditten 1978:89; Come1987:221(cudatarea n j62). r5I.Bernee1968:430431; Brmea 1991:174, t6Thcoph.: 1,232(a.6050)(FHDRII: 601).De la el, informafiaa fostpreluat ntocmaideunelecronicimai trzii (vezilfulleutz, Miyekrwe 1970:I, 155-156, nota35). rrggpR IV: 21.O critica textuluidin cronicla Pohl 198t: 45. r8Eeuptmenn 1927-192t:152;Koveevi 19?3b: 333;Szdeczky-Kardom 19t0: 313.Vulpe l93t: 358 (carel urmape C. Diculeacu)dataaceast instalarea avarilorn nordul Dobnogei n 562, ptnzafragnenbrlui nr.9 dinMen. (vezinotal4). reMen., frg. 14,24 (FHDRII: 511,513).Vezi Stein1919:4;Hruptmennlg2T-t92E:149;Avenrrius1974: 62-63; PohI1988:4849. 20 Stein l9!9:4,8; Stcin 1949:544;Aveneriur 1974:59-61;pohl lg8g: 50. 2tTh.S.VI.l0.9-10(Ead.Mihescu:131). Stelnl9l9:8;TVoznirk1979:l53.VezilaLBernee19t5:239240un sigiliu carearatcregelegepidCrmimund pr:rtatitlul deorpcqXrite , echivalent cu magiser militum. Stein rilozniak19792154;Poht 1919:9;Heuptmenn1927-t928:152; lgtE: 51.

l6

CPTTOLULI

Alboin longobarzilor. ssealture motivele conflic! avariiaveautoate n mijloculacestui rzboi att sporneasc clar lui Baian:longobarzii"nu doresc qtiaastai solii si i-au spus-o De aceea, el al avarilor". duman celmai nverunat gepizilor, ctsluptecu Justinus, mpotriva cn iarna566Reiese romanilor"23. ei mai nti luptampotriva propunoa avarilor"s nceap ostilitatean relafiile avaro567,cndauawt loc tratativoledintreAlboin i Baian"intervenise ncetriipl1iitributului. bizantine,din cauza primului pasajdin opota lui Menander,care poate fi invocat n contextul Acestaeste care lui Baianavantajele instalria avarilorn ScythiaMinor. Expunnd sprijinul unei eventuale vor de "ei avea c continuar, 1n [avarii] din aliant,solullongobardi artalui Baian, ar decurge Aici, ca i n alte n Thracia"2a. aici lnaintepentruvecieSciliai le va fi decifoarteuorstreac c Se prin "Scilia" senlelegeprovinciaroman. poatededuce lui Menander, locuri din scrierea "sevor bucura".Cu altecuvinte, maiprecis, nseamn, avariiseaflaudejan Scilia;erlpepoo avariivor beneficia c,luptndcontragepizilor(i, deci,contraImperiului), Alboin segndea ScythiaMinor.Al doileapasajsereferla asediul puterii romanei vor puteastpni de s|birea gepizilor.Purtnd anului568,dupnfrngerea oraulSirmiumla nceputul la careavariiausupus pacea, cuondiliaacordrii milihm lllyrici), Baiana acceptat tratativecu Bonus(careeramagister c: Baianspunea Potrivitlui Menander, c a luptatdegeaba. unor daruri,ca snu laseimpresia "cci traducea: H. Mihescu tt ov roprodpr1v"zs. ov "...ra,'r fp ev tfr Eruoi neparoOe\ estegreit; traducere nimic cu mine".Aceastil peste fluviu n-amadus meadin Sci,tia la trecerea a avarilor "n o trecere absurd pentru c a considerat H. Mihescua fo4at to:rtul, probabil (utfr >n:0fq). Sci,tia" au n{elesaltfel textul: avarii au trecut fluviul n Scythia L. F{auptmann i T. Nagy26 pnn Panlungul limes-ahti, JustinII,aunainta! de-a cupermisiunealui Minor, iar de acolo, pentru a-i provincia Scythia, pe avari pesteDunre,n nonia. Deci, JustinII i-ar fi transportat de felul n folosi ntr-o manevrde lnvluire ndreptatiimpotrivagepizilor.Daclinem seama estefoarte interpretare dupnoiembrie565, aceast relatiile avaro-bizantine careevoluasor oraqul pentru ocupa Sirmium a nevoiede intervenliaavarilor pufin probabil.JustinII nu avea i ctre practic de longogepizii nfrnli erau Oricum, de Baian. obligatii faf creeze s-i nu dorea ar traversriiDunrii i a provinciilor dunrene Pormisiunea bar, nainteaintervenfieiavare27. textul se potenlial Totui, inamic. un fi fost extremde riscantii,cci ar fi introdusn Imperiu ca avarii s nu fi tinut rcfer la o trecerea avarilor n provincia Scythia.Esteposibil, aadar, de refuzul lui JustinII qi s fi ptrunsn ScythiaMinor, n 566, col mai probabil dup seama n Pannonia, contrafrancilor.n 566,trupeledin Moesiai Scythiafiind deplasate campania Acolo se aflau, probabil, avarii au gsit un momentfavorabilpentru a ptrunden Dobrogea. Barneaare,crodem, alianlei,n iarna 566-567.Ion atuncicndAlboin le-a solicitatncheierea dar n cndafirm c "fiind refuzali de mprat la nceputs-autemut sreactioneze, dreptate, corturile ciireiai ntinseser anulurmtor(566),avariiautrecut"fhmroascitic",n apropierea problema avarilor n trecerii W. Pohl evit s lmureasc i au atacatteritoriul Imperiului"2s. s arate c avarii au isrnat n 556/567 n sectorul scitic al Scythia Minor i se rnulumete drumulpe careau ajunsde acolon Pannonia2e. Dunrii i c nu secunoate Eil@FHDRII:5r3).
2aIbidcm. 25Men., ftg.27 (FFIDRII:5i3). 26 . Hauptmann 1927 -1928:152; Nagr 1946-1948:202-247 2?Wozniek 1979:155;Pohl1988:60. 28 I. Bamee 1968:43l. Vezii .4'.Bemce 1991:175. zePohl198t: 60; la fol, Avenariur 1974:75. Coma 1987:221sus{ine prin c avani au ajrmsn Pannonia

ISToRI PoLITICO-MILITB

n orico caz,acestipoteticpopasdecircaun an al avarilorn ScythiaMinor nu putealsa urmearheologice. n sprijinul ipotezeiprezenlei avarilorn provinciaScythian 566-567mai poatefi invocati un alt text,din Theophylact Simocatta. Afla! 1n584,n soliela khagan(care segsea laAnchialos),generalulComentiolus khaganuluisseretrag line un discurs,cerndu-i pace. s lncheie "...rusineaz-te ntre altele, el pmnt declara: de acest al romanilor i al i nostru, carete-a salvatde la moarte,te-a mbrfiatca exilat i te-a adpostitca pe un strin pribeag,atuncicndfrnturata de trib s-arupt i s-adesprfitde orient i de tribrrl primitiv"3o. Sefacealuziela teamaavarilorde tiircii occidentali,caren 562trimiseser o soliela Justinian, rugndu-l snu-iprimeascpe avarin Imperiu3t. (n Rezultiic,npofidaopozitiei lui Justinian 562)qi a lui JustinII (n 565),avarii aureuit ntr-unfel saualtul, sptrund pepmntroman. Pasajuldin TheophylactSimocatta nu poatefi pus n legturcu solia avardin 558, aacurn consider unii cercetiitori32, cciatuncinu s-apetrecut o instalare a avarilorn Imperiu. Prnnful roman n care s-au aqezat avarii poato fi ori Pannonia luatii de la gepizi, ori, la fel de bine, ScythiaMnor. O solu,tie definitivaproblomeiinstalriiavarilorn Scythia estensgreudedat.Piorderca Protector nernpiedic scunoatern multorprli din operalui Menander cuprecizieevenimentele din anii'60-'70 ai secolului alVl-lea. Dupinstalarea avarilor n Pannonia, la Dunrea ds Josa intervenito scurtperioadde linie. ntretimp, ns" n zonadela norddefluviu sepetrecuser schimbri nsemnate. Tulburrile provocate de ptrunderea avarilor n stepele nord-pontice auantrenat deplasarea n nurnrmare a triburilor slavedin bazinulNiprului (unele,fiind cuceritede avari i nglobaten confederalia lor, iar altele- silite sseinstaleze n altelocuri). de Jos,slavii i-aufrcut aparilian prirneledeceniiale secoluluial Vl-lea. La Dunrea pe Raidurilelor, semnalate ipoteticncepnd din 517,dar n mod cert din 52733, s-ausuccedat parcursul primeijumttia secolului alVIJea. La nceputbazele lor de atacseaflau la o mare deprtare deDunrea de Jos.Treptat aerileslave coboar ctresud,astfelc"probabiln deceniile3-4 alesecolului alVl-lea, slaviiseinstaleaz n imediata apropiere a Dunrii de Jos.Pe ia 550,Procopius afirmachunii, sclaviniii an1ii"i au slaqurile dincolode fluviul Istru, nu departede{rm"3a,iar, ln aceeai vreme,Iordanesamplasakritoriul sclavinilor ntre cetatea Novietunumi lacul Mursianus(Musianus)- la vest i fluviul Nistru - la est35. Identificarea a provocatamplediscutii, la carene vom referi n cetillii i a lacului din pasajullui Iordanes de instalarea slavilor ne ocupmn capitolulV. ExcursulI. ln generaln spreDunrea antrenati un numrconsiderabil Migra{ia avarilor din zonanord-pontic 1nzonaDunrii de Jos.Acest de slavi, care s-auadugat celor instalali n deceniileanterioare Izvoarelei arati pe slavi ca de tip Penkovka, atribuitii antilor36. nou val slav a adusi ceramica c ei al optulea al secolului alVl-lea37, spniai Muntenieidejan deceniul i estedepresupus au cucerit aceastiizon atunci cnd centrul de putere avar s-a mutat de la gurile Dunrii n Pannonia.
(vezi Pohl l9Et: 59-60). suntinconcludente salearheologice nordul Carpafilor,dar argumentele r0Th.S., 26). L 5. I I (trad.Mihescu: 3rThcophanec n 568, dar Pohl 1988:40-41 arat din Bizenl, n F[{DR II: 507.Stein 1919: 17-19datezz. corectiia evenimentelor. datarea 32 Hauptmenn 1921 -192t: 148;Pohl 1988:28. 3rLemerlc1954:285-286; Ditten 1978:86;Angelov19t0:38; Comel9t7:219,222; Ficdler 1992:G7. YProc.,BG, i. 27.2 (FHDRII: 437). ri Jord.:V. 35 (FFIDR II: 413). sCorne 1973a: 213-214;Come Teodor1993a: 248-212. 1987:22A-221; ttYezi, mai jos, evenimentele slavdin Mnnteniade estsaudin sudulMoldovei. legatede Dauritas,cpetenie

1g

cPrroLUL r

1n perioadaurmtoare,raporturile de forfe la Dunreade Jos au fost determinatede pecareo ocupauavarii, n imediata apropierea orauluiSirmium, carea depozitiastrategic venit obiect de disputiintre ei i Imperiu, nc din 568, cndBaian a supusoraulunui prim ln rzboiul cu perii n 573, Baiana profitat de implicareaarmateiromano-bizantine asediu3s. n pro(undeacoasta a suferit nfrngeri,ncde la lnceput din 572)i a atacatforlele rmase (viitorul victoria. m$rat), dobndind Acum Tiberiu cornandate degeneralul vinciile balcanice, pentru Dunrea de Jos. Pentru dominafie la Bizenf avari gi dintre confrunterea hcepe teritoriuluidin apropierea softdli cu cedarea cu untribut de80.000 Baiansemullurnege moment, pcii a determinatruperea cu avarii (prin lncheierea tratatul din 574-5?fs. oraului Sirmium din Crimeea, mpreun oraulBosporos alianleidintre knperiu i tiirci, n 576.Acegia auocupat cu utiguriiao. n raportul de forlo de la Dunreade Josmai existaun factor carecomplica situalia i attpe romani,cti poavari.Slavii din Munteniaaureluatatacurileln dioceza care-iincomoda pe mai multe direc{ii, cu o fo4 mult sporitii.Raidurileau fost ntreprinse Thraciei n576-578, deizvoaresuntnsdestuldeconfuze,atn inclusiv de-alungul litoralului. Informaliile aduse Biclarensisafirma c privinJa datiirii, ct i n cea a participantilor la atacuri, cci Johannes ce esteimprobabil;este pentru ceea a ataca litoralul Thracieiavarii s-aufolosit deambarcaliuni lnprivinla datrii,seimpuneo discufieasupra vorba,desigur,deo confuzientroslavi i avariar. Biclarensis.El se raportaatiit la reperelorcronologiceale scrierii abateluihispanicJohannes cei ai regilor vizigoti din Spania. ct la de la Constantinopol, anii de domnie ai mprafilor i raportarea la anii regeluivizigot nu la cei ai lmpratului, mai dernn de lncredere Considerm pasajulSclavini De aceea, inThracia multasurbesRomanoratn de Spania. aflatattde departe penadunt, quasdepptlatas vacaasrcliquerc.Avarcslitora mariscaptioseobsidentet navibus litora Thraciaenavigantikts satisinfesti sunt, careestedatat sub anul al VIIIlea al regelui (Leovegilda nceputs domneasc 1n568).Aceeai se referla anul 5751576. Leovegilda2, datareesteadmisEide editorul cronicii, Th. Mommsen. Din punct de vederearheologic,efocteleinvaziilor din anii '70 sunt widenfiate de precumcele de la: Veliko OraSje(ncheiatn 579), Veliko ngroparea unor tezauremonetare, 5771578),Tekija-Transdierna Gradi5te -Pincum(ncheiatln580/581),Boljetin-Smorna(ncheiatn (lncheiat gurarului Slatinska Koprivet jud. Ruse(ngropat, (ncheiat la 575/576)44, 1n579)a3, jud. Varna(ncheiatn 578/ 579)16,Bani5ka, probabil,la sfrituldomnieilui JustinII)a5,Galata, jud. Belen, Biala Reka,jud. Preslav,GoliamaKoutlovitza,jud. Mihailovgrad (ultimele trei, La Piatra Freclei ncheiatecu monodede la JustinII)a1,Flalmyris (ncheiatla 5761577)ot. lnceteaz n57515761e. circulatiamonetar Beroe(ln aezare),
sMcn., frg.27(FHDRII: 513-515); 85-86. 1974: Stein1919:l&'11;Aveneriuc leJoh.Bicl.:212;Men., frg. 34; Evegr.,V.11;Stein 1919:13-104; Avcnarius Ilauptmann 1927-192,t:155; 87. 1974:55;Pohl 198t: 64-65;rilhitby 1988: {Steia 1919: 59;Pohl 1988:6G67. arMcn., frg.47,48 (FHDR II:517);Joh.Bicl.:214,215;Stcin 1919:105;Lcmerle 1954:289; Kolleutz' Mlyekewa 1970:I, 240; Avenarius1974:t8; Pohl 19t8: 6667; Fiedler 1992;9; Chirlec 1993:193.Pentu vezi i Madgearu 1996:35-61. pnla cderea limes-ului, acestp evenimente i celeurmtoare, {2Joh.Bicl.: 214. a3 Chirirc 1993:I 9G 198. 5: 467 Popovi197 ; Popovi1978:617,619-6201' {Jovenovi, Kore 1984:195; Jovenovi, KorarJenkovi1986:382. f5 Milev, G. Ihagenov "Arh", 34, 1992,l : 39,4l . , sJurukova 1966:225. a7 Jurukova196t: 13G137,nr. 12,24,32. {C. Opeif 1991:47E481. aeVlceanr4 Barree 197 5: 215.

rsToRr PoLrTrco_MrLmR

rc

Slavii deveniser niterivali periculoipentruavari.Astfel s-aajunsla ncheierea unei alianlentre Baiani TiberiusII Constantinus, aliantcares-aconcretizat ntr-o operaliunemilitarextremderiscantiipentruImperiu.n varaanului578(eventual n 579),avarilorli s-apermis provinciilor DaciaRipensis,MoosiaSecunda tranzitarea pentrua-i lovi pe sclavini Scythia" i deacolodeundeacetia nu seateptau. Sclavinii conduideDauritas(careffiiauundeva n estul Muntenieisaun sudulMoldovei) au fost nfinfi. (Dauritasrefuzase, anterior,sintre sub stpnirea avar). Astfel, cu ajutorul lui Tiberius,avarii i-auasigurat hegemonia asuprasclavinilor din Moldovai Muntenia;ace$ia,n perioada urmtoare, vor acfionan cooperare cu avariis0. Pe termenlung, aceastii pozitiilor Imperiului la Dunreade Jos. campanie a contribuit la slbirea Dupascurttimp, Baiana reuits-ipunn aplicare planuldecucerire a oraquluiSirmium, n urmaunui asediucarea duratntre 579 i 582. Cu aceastji victorie senchieo prim etapa conflicteloravaro-bizantine. Ciderea inportantului centru dunircan a reprezentetun moment de riccruce h istoria PeninsuleiBalcanice.De acumnainte,avarilor le vor fi deschise drumurilecareduceau ctreConstantinopol i cte litoralul ponticsr.Pecndasediulncnu se sclaviniiau declanqat t,erminase, un nou val de invaziin provinciilesud-dunrene, n 581-584. de atacuriloanterioare, deaceastii Spredeosebire datii,slavii au devastat toatil diocezaThraciei, frr a se ntoarcen finuturile lor dectdupcirca patru ani. Ioan din Efes (VI.25) scria c "slavii auprdati auarstotul pnlaZidulcel Lung,fcndu-ss stipni peturm_plo,imperiale pe particularilor. pn mii dedobitoace n momentul,de fa{[583-5841 s-auasezat - i celeale $i jefuiesc,ardi omoar, peteritoriulprovinciilorromane, n pace fri Snji frr team. Ei s-au mboglit;posed argint i aur,hergheliide cai, armatefrr numri au nvlatsserzboiasc mai bineca romanii."Acestiwot a fostinvocatcadovad a instalriimasive a slavilorla sudul probleme. Ilunrii. n capitolulV vom reveniasupra acestei Deocamdat, suntderefinut efectele (i grave petsrmenlung) aleacestor raiduri. Datelearheologice confirmamploarea distrugerilor jurul anului580.(Vezi,deexemplu, produse 1n IV. l)- Pentru subcapitolul a seapra, Maurikios a recursla ajutorul anfilor, care au fost ndemnalis atacebaznlede atac ale sclavinilor din pe ct separe,la intensificarea Muntenia. Dar acestfapt a condus, raidurilor sclavinilot'2. Pacea ncheiatiintre Imperiu i khaganatul avarn 582 nu a duratdectcirca doi ani. n varaanului 584, noul khagan(al crui numenu-l cunoatem) a declanat seriaderaiduri careau afectatzonaDunriideJos.ln aceast campanie, au fost cuceriteoraele: VimiSingidunurn, nacium,Augustai Anchialos.lnstalat la Anchialos n cursul toamnei584, khaganula primit acolosolialui Elpidiusi Comentiolus, rmas frr nici un rezultats3.A douasoliea lui Elpidius toamna, a avutloc anul urmtor(Th.S.,I.6.4).Fiindcprimasepetrecuse i pentruc anul bia douasolie se dzteaz, dup 1 sopternbrie 585. Deqiavarii aczantinncepea la I septembrie, pcii cept tributuluila 100.000 solidi),oi reiauconflictul la nceputul ncheierea furin creterea peaceeai din 586,atacuriles-au desfurat direclie, 586.n campania toamnei, adic1ntoamna Marcianopolis Pannasa, Aquae,Bononia,Ratiaria,Durostonrm,Zaldapa, fiind cuceriteoraqele deArdagast awrilor, Tot n anul586,sclaviniidinMuntenia,condui i Tropaeums. i zubordonafi
sMen., frg.48 (FHDRII: 517-519); Stein1919:105-109; Ileuptmrnn 1927-1928:155-156; I. Bamce 196t: Velkov 1977:63;Pohl 19tt: 67-69,140;Chiriac 1993:195-202. 432; Avenerius1974:87-8E; srStein1919:110-113;Hauptmenn1927-1928;156; Avcnariur 1974:90-91;'Pohl1988:70-74;\Yhitby 19tt:88. 52I. Velkov 1977:53;Boncv1983:I 15;Pohl 1975:450451; Barnee1968:432;Avenerius1974:91;Popovi 198t: 75, 79, 82-83;fVhitby 19tt: 144. 5rTh.S., (FHDRII: 603);Avenerius1974: 25);Theoph.: I,253 (a. 6075) I. 4 (FFIDRII:533;tad. Mihescu: 142. 995;Velkov1977:54:Pohl l9Et: ?1-l8;Whitby 19E8: 54Th.S. I. 8. l0-11 (FHDRII:535;trad.Mihescu29);Theoph.:I,257(a.6079)(FHDRiI: 603);I. Betnea Velkov1977:54; \ilhitby 1988:145Pohl 19t8: 77-78; Popovi 1975:469; Avenerius1974296; 1968:433;

20

cPrToLuL r

au ptrunspnlngAdrianopolo,undeau fost nvini de generalulComentiolusss. Dealtfel, pentruun timp, teatrul de rzboi s-a mutat 1npartearsritean a diocezeiThracia, deoarece kbaganul i fixasebazadeatacn sudulScythieiMinor,n urmacampaniei din 586.n consecin$, Comentiolus a declanat o contraofensiv n anul587,pedirecfiaAnchialos-Ndarcianopolis. Un detaameirt comandat do ldartinus a piitrunspn "n linuturile din jurul cetiilii Tomis" (nep Tdpeorlv r62urv), undeseaflatabral<*raganului. lnfrnt,conductorul avarilors-arefrrgiatpe o (InsulaOvidiu ?),darvictoria lui Martinusnu a putut compensa insuldint-un lac din apropiere eseculsuferit de armata roman la Sabule,nte Canalion (n sectorul rsriteanal Munlilor FIaemusf6. Avarii s-aupututrspndi n voien toatiiThracia, pus iar ambuscada la calempoirra khaganuluide ctreComentiolus a equat din cauzastupiduluiincident n leganr cu carezunt pomenitevorbeletorna, torna,frafie. Khaganuls-ainstalatla Appiariq de undea declanat o pedirecliaBeroe-Diocletianopolis-Philippopolis nouofensiv, Iladrianopolis.Abia la asedierea acestuiultim ora,armataromana reuit s-i respingpe avaris?. n anul 586 a avut loc i o greu mareinvazieslavl; oraulThessalonic a fost supus unui asediq iar alte oraedin Greciaau suferit mari distrugeritt.Unii istorici adrnittradi{iapstratide"CronicaMonembasiei", potrivit creiaslavizarea Greciei continentalo a lnceputcu prilejul invaziei din 5865e. O nou invazie slav1nPeninsula Balcanic s-apetrecut 1n588sau58960. La Dunrea de Jos,efectele raiduriloravarilori slavilordin anii 584-586 nu au fost pe gmve pe att de ct ne-arlsas credemizvoareleliterarc. Dacparteade la vest de Ooscus a frontierei a fost serioslovitii (vezi capitolul IV. 1), 1nschimbzonarsritean a fost mai pu{in afectatiin acetiani. lvlareleatacavardin 586 nu a atinsdectmarginalDobrogea.Separec mai distntgtoare dectatacurileavarilor au fost invaziile slavilor din Muntenia i Moldova. Credem cacestea din urmaufostresponsabile dentneruperea circulafieimonetare la Sucidavaprecumi de disrugorea Celeintre581-5836r, cetitii lllmetum, undeo moned din 583/584 a fost descoperitii ntr-rurnivel incendiaf2.Tezaurulde monede de aur de laAxiopolis (ngropat probabil n timpul lui Tiberiu II)u' estoo altii mrturie a loviturilor primite de cetiilile de la Dunre.Spuneam c ofectele atacurilordin ace$i ani nu au fost catastrofale, fiindc[ - dupcum vom evidonliai ln capitolul IV. I - Iimes-ulprovinciilor Moesia Secunda i Scythiaa rmas funclionaldupatacuriledin 576-586. Dup587,avarii aulntreruptinvaziile la Dunrea de Jos, deiarmatabizantineraangrenatipe fronful persan. n orice cal inroar:ele nu fansmit nici o informalio dapelftnes-uldunrean, pn n anul593.@entru datarea evenimentelo'r, vezi Excursul
14?@;uD96:43amadmisdatareaacesteicampaniin5s5(susfinutnspecialdeV.Popovi). Totor,datarea ceamai probabilparea fi n toarma 586. (FI{DR Th.S. I. 7 II: 533;trad. Mihescu: 28); Theoph.:I,25A (a. 607Q @HDRII: 603);Avenerius197{: '5 95-96; Pohl 198t:83-84;rJVhitby 1988:143. 56Th.S.II. 10-12(FIiDR II: 535-537;trad. Mihescu: 48-50);Theoph.: I,257-258 (a. 6079) (FHDR II: 603-@5);I. Berner 1968:433-434; Avcneriur 1974:96;Velkov19772 54-55;Pohl 1988:86; Whitby 1988: 148-149. 57Th.S. (FHDRtr: 537,539;tad. Mihescu: L 12;15-17 50,53-56); Theoph.:I, 258(a. 6079)(FIIDR II: 605); Avenarinr 1974:96; Pohl1988:86; Whitby 19t8: 150. 56 AtaculThossalonicului (I. 13-14). estedescris rn-Lcmerlc19?9:l3O-158 Penfu datare, vezi Lemerle 19t1: 4669,cu ntregulistoric al problemei. seCharanis 1959:3G37; Ootrogom$ 1969:lll; Charnnis 1976:6;Z{sterova 19762 6l-62;Lcmerlc 1981: 182-183. punct de vedere, lrnpotrivaacestui vezi Nertor 1963:58-62i Popovi1975:451454- carecontest credibilitatea'Cronicii donembasiei'. 60 Th.S. III.4.7:Avenerius 1974:96;Whitby lgtt: 156;Ficdter 1992:11. 6tVezi Butnariu 1986:227 (hiatusnfre monedele nr. 50 i 51). @ Plnan 1914:282-283, 3M (nr.43); Petre 1963:334;Snpctru l97l: 218. 6 Poenrru-Bordce, Ocheeanu19t6: 177 -l8/'.

rsToRr PoLrTrco_MrLrTR

2l

II). 1n 590, mpratulMaurikios,ntorsdin rzboiulcu perii, aflnd c avarii intenfioneaz reluareaatacurilor,a ficut pregtiripentruo ofensivsubconducere proprie, dar el a trebuit s revinncapital" pentrua-i primi pesolii francilor,cucarea lncheiat o alianp mpotrivaavarilo. Ostilitfileaunceputtotui n 593,darprint-o ofensiv podirectia avar Singidunum - BononiaProcliana - Anchialos-Drizipera- Perint-Tzurullon.Armatacomandatii de Priscus a fostpus pe fug, dupce a pierdutcontrolul trectoriiprocliana6s Tot n 593,precumi n 594-595, au avut loc noi incursiuniale slavilordin Muntenia, carcau afectatndeosebi Dobrogea. Theophylact Simocatta amintete n mod succintun raid carea devastat oraul Zaldapa66. Considerm c acestnou val de atacurislavea nceputn 593, din doumotive.Mai nti,campania lui Priscus la nordulDunriidin 594pe careo rro- aminti jos mai se explicfoartebine ca o expediliede pedeaps. Apoi, uneledate de naturnumismatici arheologic din Dobrogea indicun momentde cizn anul 593. Histria a suferito grav distrugere(a fazei fV B) n jurul anului 593, asacum o arati lngropareaunui tezaur ncheiat 1n592/593 sau593/59467. Un alt tezaurcarea putut fi iucunsn aceleai mprejurria fost descoperitla Tropaeur4 lntr-un nivel de distrugerede la turnul nr. 4. El se ncheiecu o monedii din 590/5916t. n cetfileDinogetiai Troesmis, ultimelemonede descoperite dateaz din 591/5926e. n fine, studiulstatistical monedelor descoperite n Dobrogea indico scdere dramatic a circulalieimonetare n 593(vezicapitolulII. 2). n primvara anului594,Priscus ofensiva nu mpotrivaavarilor,ci a slavilor i-andreptat din Muntenia,careerau,orice s-arspuno, un adversar inferior.El a trecutDunrea pe la Durostorum i l-a surprinspeArdagastn zonaBUii Borcea,saupoaten prfile dinspreMostitea.Un detaament a traversat rul Helibachia(Ialomila, eventualIlfovul)?O ;i l-a nfrnt i pe "regele" Musokios, caresoafla la o distanf de circa I 80lon.,dincoloderul Paspirios (?). Campania din 594s-ancheiat primind cu un succes, dara prilejuit prefigurarea viiioareirevoltea lui Phokas. ordinulsierneze n teritoriul barbar, soldaliii-aumanifestat nemulfumirea, i doarcu greuau pututfi potoliliTt.n toamna 595,generalul Petrus a repetat ofensiva mpotrivasclavinilr,pe o direclie asernntoare cu ceaurmatii de Priscus.Dup ce s-a confruntatcu cete de slavi i de bulgaripeteritoriul MoesieiSecunda, el atrecutfluviul pelaestdeAsemum i a ntlnitdin nou (dup rul Helibachia ceastrbtut o zonpustie lipsitilde ape), posibil dar este caaici,rul s i fie menfionatdin greeal, cci evenimentele s-aupetrecut,separe,undeva n vesfulMunteniei. Dei efulsclavinilor, Piragasta fost ucis,barbariiau reuit apoi salungearmatairnperial. Petrus a fost destituiti nlocuit cu PriscusT2. Abia n primvara anului596,armatacomandatii

6'Th"S. V. l6; VI. l-3 (had.Mihescu: l1S-123). 6rTh.S. VI.4-5 (F'HDR II: 541;tad. Mihescu: 123-125); (a,6084) Theoph.: (FHDRII: 605); I, 269 Avenerius 1974:103; Pohl19tt: 134135. Whitby 1988:l5l- l 53propune datarea acestei campanii n 588,dar argumentele invocatenu ne p.u convingtoare. 66 Th.S.V[.2. 2. rtHfty l9t8: 159este deprere clocalit]ile Aquisi Scopis rnenfionate alturideZ,aTdapa ar fi actualelePrahovo (din zonaTimocului) i Skoplje.Totui,acelgrup de ase zutede slavi carele jefuise pe toatnu puteaunna un asomnea taseu, t Succveenrl Scoryu l97l: 159,162,lA;FocnerwBordetlgT6:.209;Sucwcrnu 1982:91-92; Gh. Focner Bordce,n Suceveenu 19t2: 158. s I. Bogden-Citiniciu, n Crcnicacercetdilor arheologice. Campania /99J, Brila,1996;2. eMitree 1974:69,nr. 74; Obcrtinder-Trnovcanu 19t0 b:274,w. 177 . mEsteidentificat cu Ialomip de cbeI. Banea 1968: 436,Pohl 19tt: 142-l43,Ficdler $92: 1l i agii. Iorge 1992:248 consider c esteIlfovul. 7tTh.S.VI. Gl0 (FHDRII: 541-543; trad.Mihescu: 125-131); (FHDRII: Theoph.: I, 270-272(a. 6085-6080 605-607); I.Bernee196t: 435;Avcnarius1974:103;Pohl 1988:13G138; Whitby 19t8: 159-160 (datare n 5e3). 2Th.S.VII.2-5(FHDRII:543;trad.Mihescu:136140);Theoph.:I,274-275(a.6089)(FFIDRII:60 Bernea1968:436; Avenariuc 19742106; Pohl1988:l4l-143; rilhitby 1988:160(datare n594).

22

CPTToLUL r

o matc ofensivmpotrivaavarilor,carefinteachiar distrugerea de Priscusa declanat centrului deputeredin zonaSirmium.Armataa tecut Dunreaprint-unsectordela vestdePortjlede Fier, ajungnd n fortificalia Novaede Sus(wentualBanatska Palanka[fostaLederata], ori lezavska alnceputtratative Khaganul cuPriscus,dar n paralelaatacatSingidunum. Roka). n consecinl, gonoralulrcrrnan a pornit la eliberarea acestui orade subasediu.Avarii i-aureorientatatacurile dar acolo au fost nfrnti de un corp de armatii roman comandatde n direcfia Dalma]iei, i Totui,bilanful generalal campanieia fost acelaiGuduiscarea eliberati oras,ulSingidunum. fortificatiilor din zonaPor[ilor de Fier au fost pierdute, defavorabilImperiului, ccimajoritatea punctedesprijin aleImperiuluiln aceastil zon6rmnnd singurele Singidunum iViminaciumTa. repurtatdetrupeleimperialea mai ntrziatcu putin timp prbuirea Succesul /izes-ului A urmat o perioadde pacede circa 18 luni7s, ntro primvaraanului 596 i toamna dunrean. avar,carea repetatcampaniile din 584-586(avarii au anului 597,lntrerupti deo nouofensiv atacatMoesia,probabilde-alungul Dunrii). n cursul ienii 597/598, avarii au asediatcetatsa presupunea tfr rdi.e). Gh. $tefan76 car fi vorbadeo fortificafie din DaciaMediterTomis(Topo evenimentelor concord totui cu identificareaacesteilocalitiili cu oraul r?nea,dar descrierea pontic (celemai recentestudii mprtiiesc acestultim punct de vedere)1'. Dup un armistiliu propusde avari n timpul srbtoriiPagilor din 598, khaganula hotiirt sridice asediuli s trupelecomandate de Comentiolus, atace carenaintaudinspreNicopolis ad Istrum ctrelatrus. ganeralului defectuoas a roman a fcut ca avarii spunpe fug arrnataimperiali Strategia ocupatea sizbuteasc trectorilordin parteacental i rsritean a Muntilor llaemus, armata fiind silitii sserctragsprecapitaln.n ciudaacestei victorii avarc,tratatulde lui Comentiolus pacelncheiat n 598 nu a avut consecinte foarte gravepentru Imperiu, cci "romanii i avarii s-aulnleles s aib lntre ei ca hotar fluviul Istnr, dar s-l poattrece,dacpomescmpotriva sclavinilot''7e. lnplegem, deci, c raporturiledintre avari i sclavinierau schimbtoare i c pntrziq khaganula fost cointeresat acestor n distnrgerea rivali. Aceasta lnseamn mai i c avarii nu dominauefectiv Munteniai Moldovaln aceast vreme. Un factor neageptatcarea slbit pozilia khaganatului avar a fost epidemia(de cium, probabil) carea frcut numeroase victime ln oastea avar.n acestecondilii, Imperiul a reluat iniliativa.lnvaraanului599,trupele comandate dePriscus autrecutDunroape laViminacium i au ajuns la Tisa, n zonade vest a Banatului,unde au ctigato victorie categoric mpotriva avarilorso. Numit din nou comandantPotnrsa ncercati el o ofensiv,1nvara anului 601. El a (Oescus), instalattabramai nti la Palastolon iar apoi,toamna,s-adeplasat n Dardania(sau, pentnra lovi n fortele avarecarencercausocupezona mai bine zis, n DaciaMediterranea),
trJrDkovi l98l: 19-22,196; Pohl l9tt: lzl4.Uzum 19t0: 125propune localizarea la Gomea, dar sptnrile siscratice efectr:ate acolonu au gsiturmc de locuire din secolulal Vl-lca. 7'ThS.VII.7;VII. l0-12(FHDRII:545;tad. Mtrescu: (a.6090) (F[{DR l4l,145-147);Thcoph.:1,27277 II: 6ll);Avenerlu 197{: 106;Jenkovi 19t1: l9-22,196;Pohl l9tt: l4146;ttbitby 19tt: 16l (dataren

ses).

147);Avcnertw 1974:106;Pohl 19t8: 147;Whitby 19tt: 161. 'r Th.S.VII. 12.9 (trad.Milrescu: 76 t967:253-258. Vezi I. Barnca l96t: 43G437;Snpetru 197l:239-240, nota99; Popovi1975: tefen i 47E;Scorpen1980:128-129. nAvenrriur 1974:106;Vclkov 1977:.57,107,162,183; Pohl lgtt: 152,387;Whitbylgtt: 162;Covecef 1988-1989: 195; Medgeeru1996: 50. 7tTh.S.\/II. l3-14 (FHDR II: 545;trad.Mihescu:147-149); Theoph.:I,27E-279(a. 6092)(FHDRII: 6l l613); I. Beraer 1958:436437; Pohl 19tt: 152-154; tVhitby 19t8: 162;Fiedlcr 1992:12. ?'Th.S.VII.15.14(had.Mhescu:l5l); Thcoph.:I, 280(a. 6092) (FHDRiI: 613);PohI 19tt: 154;Whitby 19t8: 163-164. toTh.S.VIU.2-3 (FI{DRII: 547-549; had.Mhescu: 158-1CI); Thcoph.:I, 281-282(a.6093) HDRII: 613615);Aveneriur1974:l0t; Pohl lgtt: 15G15t;Whitby 19tt: 164.

ISTORT r,oLrTrCo_MrLrTR

23

Porfilor de Fier.Avarii, comandali deApsih, tibrser dejaacoloar. Sepresupune cn cadrul acestei ofensive,avarii s-aufolosit de naveleconstruitede meteriitrimii de regelelongobard Agilu$' cu carekhaganula ncheiato aliant.Paulus Diaconus afirmac astfelavarii au cucerit o insul'carea fost identificaicuViminaciumn.Apsih pretindea cedarea fortificafiilor din zona "Cataractelor"(dintre Novaede Susi Diana: I(aratas),dar Petus nu a acceptat o asemenea lnlelegere. Totui - afirm TheophylactSimocatta- cele dou ogi nu s-au confruntat s-au i rehas83. Pefitrsa reluat ofEnsivan vara anului urmtor(602), dar nu mpotriva avarilor, ci a sclavinilor.Corpul de armatcomandat de Guduisa tecut Dunrea i a provocatmari pierderi slavilor. Operafiuniles-audesfrurat probabil 1nMoldova,cci setie c anlii (careerasituati mai la rsrit)auparticipatla conflict departea romanilor(Apsihi-a ataca! d" pe anli). ; ".."", plus,tezaurele de la Movileni,jud. Galalii Horgegi,jud. Baciiu, ncheiate cu monede emisen 600/601i, respectiv,601/ 602,aufost ngropate probabilcu ocaziaacestei incursiunia armatei romano-bizantinee. Raportulde forte era din nou n favoarea Imperiului. Situalia era att de critic pentruavari, nct'lrnele oti ale avarilor s-audesprins de ei i s-augrbit steac de partea lmparafului "t5. llnaceste condilii, apare ciudatiideclanarea uneiofensive contrasclavinilor din Munteniai Moldova,i nu mpotrivaavarilor.lv{aimul! mpratullvlaurikiosa svrito greeal care-iva fi fatal,ordonndca trupelesrmnla nord de Dunrepe timpul iernii. Fiindc soldalii s-au mpotrivi! Guduisa fost nevoit s ncalceordinul a instalattabrala i Palaslolon, iar apoila Socurisca. Prinnoiembri e 602,Guduis a ncercat din noustreac D'nrea, dar,de aceastil dat,a izbucnit rwolta cart a condus, n scurttimp, la detronarea lui ldaurikios de ctrePhokast6. Celebrul moment 602 nu a reprezentat nicidecumo victorie a avarilor sau a slavilor. Limes-ulnua czutln 602,aacum seconsider adeseori; destrmarea sistemuluidefensivde la Dunrea de Josa nceputn anii '80 ai secoluluial Vllea i a continuat duprevoltalui i Phokas. h f"pq n 602 s-a petrecutnumai rebeliunea armateicornitatense (ori, mai precis, a uneip4i a ei) i a plebeidin capital. Nu gim dacpopulalia civil din provinciiafost implicatit n vreunfel. Cauzele revolteieraulegate strict deunelenemullumirialesolda{ilor.De aceea, nu sejustifcl exagerrnc| cfectelor rwoltei, n sensuldisparifiei brute a eutoritifii imperiale n provinciile dunrene.SituafiazoneiDunriide Josi, n general, a Peninsulei Balcanice n timpul lui Phokasose pufin cunoscut. Estesigur,totui, c nici p limes,i nici n interiorul provinciilornu a existat o distrugere geireral n intervalul602-610. (VezicapitolulW. l). Teoriacatashofeipetecute n Europa deSud-Est ntimpul luiPhokasmotenege imaginea negativpe care i-au creat-o cronicarii bizantini acestuimprat.TheophylactSimocatta i Theophanes au ficut din Phokasun personajcart are toate atributeletiranului i care a fost contrapus mpratuluiexemplar (Ar fi interesantio paralel HerakliostT. ntreimaginea cuplului Plokas/Heraklios cea acuplului Liciniu/Constantin cel Mare, aacum aparacestoa i n istoriografia romano-bizantin lui phokas i, apoi, bizantin).n orice caz,epocai porsonalitatea merititr o analiz mai atentil,lipsit deprejudecfile impuse decronistica favorabillui Herapios. -mS:nfi=if'(FHDR II: 551 Mihescu: 162); Theoph.: (a.60%) ; trad. I, 284 (FHDR II: 615); Avenarius

1974:108;Popovi 1975:474,478; vctkov 1977: sT;pohl 1988:160;whitby 19g8:164. ePaul Dirc. IV. 20; Beriri 1956: pohl 87; l98t: i59. Errb.s.VIII. 5. 7 162); Theoph.:t,284(a. 60%) (FHDRTI: HDRII: 551;trad.Mihescu: 615). E1Th.s.VIII.5.8-13(trad.Mihescu:161-163);Theoph.:l,ZsS-ZeO1a.64)(FdRII:6i5-6i7);Avener

1974:108;Popovi1978:626;Poht 198t: 160. 85Th.S. VIU. 6. I (tad. Mihescu: 163);Theoph.:I, 285 (a. 609a) @IIDRII: 617). t6Th.S.VIil.67 (FIIDRII: 551; Fad.Mihescu: 163-164); Theoph.: 1,28(-.287 (a. 609a) (FHDRII: 617). t?Istoriografia recentl a nceputroconsiderarea domnieilui Phokas. Vezi:Lilie 1985: tl-|9;pohl l98t: 237238;Fiedler t992: 13,dari studiulmai vechial lui Barisi 1955:73-gg.

24

CPrTOLrrL r

Cu avarii,Phokas a ncheiat un tratatn 604,pentrua-i puteapermite pe fronsdizloce persan tul trupslecomitatense din Europa.Theophanes artacPhokas asporittributulctreavari (probabilde la 120.000 la 140.000 desolidi), "socotind cva liniti neamulavariloC'. Tratatula fost ncheiatdupo nouinvazieavaro-slav88. Eventualatunci,n 604, s-apetrecutunul dintre (datarea atacurilec.are auameninfat Thessalonicul estecontroversatii, fiind propusi anul 609)8e. Separec acesttratat a fost respectat, n sensulc avarii au recunoscut frontiera dunrean a Imperiuluie0. Fortificaliile dep limes(i, implicit trupelede limitanei) i-au continuatpa4ial astfelcnusepoate existenla, vorbi deo schimbareradical fafdesitualiadinperioada593-602. Credem cF.Barisi avea dreptate cndobserva ci khaganul avarerainteresat smenfinpacea pregtio viitoare ofensivet. timp dectivaani,pentruaputea tlealtfel, i 1ntimpul lui ldaurikios a existatun intervaldepacela Dunre,lntre 586 i 593 - i aceasta, 1ncondi,tiileln careImperiul Rorrano-Bizantin eraangajat n conflictulcu persji.Facea s-amenfinu! din ctesepoateconstata, de-a lungul lntregii domnii a lui Phokas.n 609 (610 ?), Ioan de Nikiou menlionaun atacal avarilor,dar acestia a awt loc pe fondul rwoltei lui Herakliosmpotrivalui Phokase2. n 614 au fost reluateinvaziileavaro-slave, cu ointonsitatrprobabilnecunoscut pn (Oricum, poziliile atunci. Imperiului Bizantin1nEuropaeraudejamult slbite,n cornparafie cu epoca lui Maurikios). Distnrgerile masive geireral, n definitive, suntatestatedeunele ianoare i, literare,dar i pe calearheologic. Timp de patru-cinciani s-audesurat atacuriale avarilor qi slavilor, ndreptak ctre cele mai importante puncte ale prfii europenea Imperiului: Constantinopol, Thessalonic, Salona. Toateprcvinciile au fost afectate,inclusiv cele careorau situatemarginalfalade directiile ofensive principale(cum estecazulScythiei).Au rezistatdoar uneleoraqe,ln special depelitoral(delaAdriaticqEgee ori MareaNea$).Interiorul Peninsulei (sisternatic, Balcanice a fostlnsdevastat s-arputea spune), precumNaissus iar importanto o, ori Justiniana Prima,au fostnimicite(distrugerea lor finales datatiicu monede din 613/ 614 descoperi n straturiledeincendiere)e3. Efectele dernografice i etnicealeinvaziilor din 614-6I 9 vor fi discutate n capitolele III. 5 iV. Din punctdevedere militar, noul val deinvazii a provocat distrugereaa coeecemei rlmlsese din sistemul defensival Imperiului h provi:nciile sudest europene.Peste tot seconstatillntrerupetea existentei fortifica]iilor de pe limes oidin interiontl provinciilor, sau,1ncel mai bun caz,transformarea acestora n aeri modestecar nu puteau mai aveanici o funclie militar.Aceasta a fost lovitura de grafie at limes-ului dunreen. Destrmarea frontierei dunrene a fost un procesdesfulde ndelunga! carea lnceput n anii '80 ai secolului al Vl-lea i carea atinsapogeul n condiliileofensivei avaro-slave din 614. SitualiaImperiului eradisperat, cci i perii i continuauofensiva.Herakliosa reuit sncheie un noutratatdepaceouavarii1n619,prin caretributul cretea la 180.000 desolidf . Avarii aureluatnsatacurile pnn apropierea capitalei(la "Zidurile Lungi"). , n 623,ajungnd 1nurmaunor tratativepurtatechiardectreHeraklios,tributul a fosturcatla 200.000de solidi,t, frca pacea sfie nsasiguratii,cci n 626 avaii auparticipatla faimosulasediual Constantinopolului, mpreun cu perii.
sTheoph.:1,292(a.6096) (FI{DRII: 617);Ortrogorrtry 1959:115;Avenariur197{: 110;Lilic 19t5: l8; Pohl 1988:238; Ficdlcr 1992:13. telmcrle1979t120-129 ( I. l2). VeziLcmerle 19t1: 69-73;Poht 1988:240-241;Ficdler 1992:13.Popovi t975t 451datansn 609(studiul sua aprutnainteaeditiei critice a Miracolelor Sf. Dtunitu). sSmpctru l97l:227. erBerisi 1956:88. eJoh.Nilc: 550(cap.109); Avcnrrlru 1974:110-ll1; Popovi 1975:489-490; Pohl 19tt: 237-238. t9692 122-123; Aveneriur l9?4: l-l I I l2; Popovi 490-504; 1975: Popovi1978 627- 630; ]pctrogor*y Lilic 1985:20-23,43;Pohl 198t: 240-243. aPohl 19t8:247;Fiedler 1992:13. e5Avenariur 1974tll3; Pohl lgtt:245-246; Ficdlcr 1992:14.

ISToRI POLTTICO.IIiILITR

25

Eeculmareluiasediue6 a reprezentat pentruImperiuansa refaceriipoziliilor pierdute. ^ n urmtorii doi ani, Persiaa fost nfrntde Imperiut gizantin i de k*raganatul tiircic dinAsia Central. Dar,teritoriilerecucerite n Orientau fostimediatpierdute deHeraklios, n fafafulgertoarei ascensiuni a Islamului.Timp dejumtate de secol,ImperiulBizantins-aafla! practic, substarede asediu,astfelc efortul militar a fost ndreptatnumaictreaprarea Orientului. ln Europa, Imperiul numai avea preamultedeaprat pastrat chiar dac succesorul lui Heraflios i Constans II - a avutambiliasmenlindomina{ia bizantin n ItaliaeT. n ciudaacestei situalii critice a adversarului, khaganatul avarnu a mai reluatpolitica ofensiv, dupeecul asediuluidin 626.De fap! acest eseca fost nceputuldeclinului,carea continuatcu desprinderea de subhegemonia avara unor grupuri de slavi, precurnsi a altor populafii.Izvoarele bizantinei occidentale aunregistrat succintaceastii crizinterna stiipnirii avaro. Mai irnportantiipontruproblema raporturilordefor,tedela Dunrea deJosesteinformalia consornnati deNikephor,potrivit creia Kubra! stiipnul onogurilo"s-aridicatmpotrivahanului avarilot''i i-a alungat peavaridin |arasa,dupcares-agnditsncheie o alianfcu Heraklios (de la carea primit titlul deptriciu)et. Seqtiec avarii i menlinuser hegemonia n zonele nord-pontice dup instalarea lor n Pannonias. Cercettorii contemporani datea ieirea i bulgarilor(onogurilor) lui Kubratdesubhegemonia prin 635-638t00. avar Obscure nc,evenipetrecute mentele n stepa nord-pontic n vrernea lui Heraklios Constans II suntun indiciu al i ncheierii unei epoci:ceaa ascensiunii puterii avare. Va mai treceaproximativun secolpnla apariliaunui nou centrude puterela Dunrea de Josi n bazinulvestical N{riiNegre,comparabil cu cel avar(Bulgaria). Imperiul Bizantin nu a gsitcu calesprofite deslbiciunea khaganatului avar,dovad provincii dunrene c fostele nu mai prezentau nici un interespentrustatulorienlalizat al lui Heraklios. A. N. Stratos- unul preocupa{i dintrebizantinologii de istoriasecolului al VIIJea - a avansat ipoteza unei recuceriri a oraului Singidunumn tirnpul lui Heraklios,imediat dupbtiilia de la Constantinopol din 626;la Belegradon s-arfi aflat reedinla unui strateg, carei-ar fi instalatpe serbin zon,pentru pe avariror. a-i combate S-ademonstrat nsc acelBelqradon pomenitde Constantin Porfirogenetuleste,n realitate,orauldalmatinIadersauZaraVecchia, recucerire de i c aa-zisa ctreHerakliosa unor prfi din fosteleprovincii europene ale Imperiului nu estedoveditii prin nimic. Chiar tradilia nsia colonizriiserbilorde ctreHerakliosestedubioas - aratil un studiu recentro2. Csitualialtraganatului avareracu adevrat critic,o arat i evolutiileconsemnaienparteaapusean a sfereisaledeinfluenp. n623,s1aviiapuseni s-aurevoltat,subconducereafrancutrui Samo, ieindpurtnrovrcmedesubhegemoniaavar. S-avorbitchiardeo implicare a diplomatieibizantinen aceastii revolt,dar faptulrmne incertro3. N{aiapoi, n 631-632, a avut loc i o revoltii a kutrigurilor din Pannonia. Dei aceasta a eua! ea dernonstreaz o nc, datdiminuareaautoriliitii avarilor asupraconfederatiei lor. Unii dintre kutrigurii nfrnti s-au refugiatn Transilvania, undeseparec au devenit un factordeputerelocal,pnctre680to4.
%YeziBarisi 1954:378-390;Stratoc 1967:372-376; Ostrogorslry1969: 130-131; Aveneriuc 1974: llt[-115; PohI 1988:249-255. e7 Ostrogorslry 1969:I 51-154. sNili;: 24 (F[{DR II:625). s Szdeczky-Kardoss 197 5: 268-27 l. lbidem: 271 Bialekov 1973: 325; Popovi 1986:127;Pohl l9t8: 270,272. ; ' r01C.Porf,: (FHDRII:663-665); I,152(cap.32) Stratos 1967:376.YeziiDvornilq nC.Porf.:Ii,Il7,l24,l3l. r@Lilie1985:2441. Pohl 19tt: 267nclinsadmitipotnza lui Stratos. r0r Stratos 1967:370-37 l; Octrogorrlry 1969:133(datare post 626);Avenariur 1974:124138; Pohl 19Et: 256268. tsSzdeczky-Kardoss t972:93; Avenarius19742163;Szdecztcy-IGrdoss 1975:272;Horct 1986:36,99; Pohl 1988:269.

26

CAPTTOLUL r

Dupcum am mai artat Herakliosnu a lncercatsduco politic activn Peninsula dei,lntre626 i 634,el ar fi awt posibilitatea so facros. Balcanic, Regiunoa Dunrii de Jos a rmasn afarasfereide influent bizantin,n timp ce avarii au continuats stiipneasc i Balcanice; dup626unelezonedin interiorul Peninsulei sepresupune cavarii controlaudrumuThessalonicr06. careconduceauctre urban Dacreteaua rile sategice nu ar fi fostnimicitl,s-ar fortificalii sseconstituieunelemici centrede puterq care fi putut lntmplaca n jurul acestor unui regatbarbar. Dealtfel,Ion NestorroT obsera c oraele sprofitede absenfa fortificateau unul dintre factorii care au lmpiedicat instalarca durabil fost a slavilor, i c aceasta a fost posibildoardupdistrugerea oraelor. slavii, careaucontinuat i dup 626, s.ocupe De vidul deputereauprofitat ntr-adevr, nestingherificelemai bunepmnturidin cuprinsulPeninsuleiBalcanice.Ei nu au creat ns ctreforrre statale. nici un centrudeputerecapabilsevolueze SeparecSclaviniile,formaliuni erauconsiderate tribale carecuprindeau zonerestrnse, deImperiu ca fiind teritorii cedate unor juridic, Prin Imperiul pe aceast fic{iune menfinea, teoltic, frontiera Dunret*. Despre foedemti. conflictecu avarii saucu Imperiul Bizantinaleacestor cvontualele Sclavinii,nu gim 1ns nimic, deoarsce izvoarele nu mai aducnici o informafiereferitoare la z,onaDunrii deJos(saula cele pnn anul 680,adicpn1nmomentulconflictului dintre Constantin lnvecinate), IV i protobulgarii lui Asparuh.Campanialui Constans II din 658 a vizat Sclaviniile siante undevan partea sudic a Peninsulei Balcanico, ln lvlacedonia sauln Thraciatoe. Nici rncar acest mpra! carea lncercatsmenfinpoziliile Imperiuluin Occident(n Italia)ttonu a manifestat weo preocuparc pentrurestabilireadominafieila Dunre. Protobulgarii,fugind de khazariiaflali n plin expansiune 1nstepele nord-pontice,s-au deplasat ctreDunre, n anii '60 ai secolului Vl. Popovi, aIVII-learrr. dateazinstalarea tribului preajma luiAsparuhn Dunrii de Josn 668-669, dar argumentele salesuntndoielnicet"(nu vedemlegturantre acest eveniment ngroparea unor tezaure foarte ndeprtate de gurile Dui nrii,precumHgani, Stejanovci Probabil Slovacia). -lngSirmiurqZemianskiVrbovok-din c dnrmul protobulgarilorctreDunrea awt mai multe etape;pe de altl parte,din izvoarese deduce cei seaezaser la Dunre doarcupufintimp naintea conflictuluidin 680't3. Amplasarea exactlla teritoriului (denumit Onglos) undes-ainstalattribul luiAsparuh a fost foartediscutatii n literaturadespecialitate, controversa cptllnd chiarun aspect tenden{ios, fiindcideeasiturii Onglos-uluin Dobrogeaa fost invocatilca un argumental drepturilor istorice ale Bulgariei asupraDobrogei. Deoareceamplasarea Onglos-nluiare o importanfrelativ reduspentru ntelegerea istorieipolitico-militarea secolului al VII-lea, o vom discutandeaproape doar n Excursul III. Amintim, deocamdatii, c, potrivit iaroarelor, Onglos-ulera situat n imediata
rosLillc 1985:23,43. l6Theoph.:I,359 (FI{DRII: 621);Avenerius 1974217;-<178; Avcnariur1985:1024. r@ Ncstor 1953:49. r6Florescu1972225-26; Avenerius1975:299-300; Chryror 1987:38;Pohl 19tt: 125.Dieconu 1966:488 segndea la o autoritate bizantinexercitat prin intermediulunorpopulalli clientelare. Vezi i capitolul IV. 2, precumi Excusul IiI. I,347 (a.6149); Lemcrle 1954: 300;I. Brmea 196E:440; Ostr,ogonlq 19692147-l4Sl Avenerius '@Thcoph.: 197 4: 145;Lemcrlc 19t1: 186. ItoVezinota 97. tu Szldecz$-Kerdocr 197 2: 96;Popovl19t6: 128-129; Pohl 19t82272; Fiedler 1992:21. rr2Popovl19t6: 129, 131.Mai vezi: Szdcczky-Kerdocs 1972:96 (datare:665-675); Angelov 1980: 82 (dateaz pe la 660). ft3Theoph.:I, 358(a.617l) (FFIDRII:619) (Sd,nrvcr). "pe neateptateunea cbulgariis.auaqezatnOngtas Vezi Diaconul97l:192.

polmco-MrlrTx ISToRI

27

vecintato a Dunrii,ntr-ozonmltinoasrra. Izvoarele vorbesc deatacarea dectreprotobulgari a finuturilor "din apropierea Dunrii", calseaflau"sub oblduirea cre$inilor" (Szb Xprono,vv 16 raroupdvqv)trs. n capitolul IV.'2 vom discutape larg semnificaliaacesteiinformafii. fleocamdatii,n atenlie ne stau evenimentele care au condusla o nou modificare major a raporturilor de fo de la Dunreade Jos. Dupceascpatdeamenintareaarab, lmpratul Constantin [V a declanat, n varaanului 680,o conhaofensiv terestr maritim, mobiliznd 1n acest scop toate corpurile de armatii i alethemelor, careaufostdeplasate nThracia.Motiwl eraprdarea acelorteritorii"ale crestinilot'' de ctre bulgari. Flota a avansat de-a lungul litoralului vestic al Mirii Negre i a ptrunspe Dunrepnn dreptul Onglos-ului, carea fost asediat Inifial, protobulgarii i de forfeloterestre. s-aurefugiat ln "ntiiriturile" (X6pcopo) dn Onglos,dar, profitnd de absenla mpratului i a uneiprfi din armata bizantin, oi autecut la confiaatac, reuindspunpefugtrupeleimperiale. Urmrindu-le,protobulgarii lui Asparuh au ajuns n apropierede Odessos-Varna, unde s-au t6. instalatr Astfel s-alntemeiatn regiunea Dunrii deJosun nou statbarbar,careva deveniprincipalul centru de putere regional"n urmtoareletrei veacuri,pn la recucerireelui Ioen Tzimiskes.Eeculsuferit de Constantin fV oracu attmai usturtorqi mai surprinztor,cu ct gravuluiasediu survenise duprespingerea arabdin 678asupra Constantinopolului.Victoria din (avarii,longobarzii)strimit solii de pacela Constantinopol 678ftlcusecaputerileoccidentale (longobarzii pebizantinin 675)rt7. 1ilnfrnseser Conskntin[V a fostdecinevoitsrecunoasc aparilianoii puteri (careocupase o partedin fostaprovincieMoesiaSecunda) i sncheiepace cu aceasta, n 681118. Anii 680-6tl reprezintl, eeder, un momentde rscrucen istorie Dunirii de Josn protobulgarilor.Estevorba, mileniul I, prin consecinfele de duratpe carele-a avut instalarea naintedetoate,de felul n careau evoluatraporturilede forle n regiune,precumi de irnpactul constituirii noului khaganat asupraromanitfiidunrene. Protobulgariiau procedatla dizlocri populalie de de Theophanes - fapt atestat i Nikephor - astfelc o partedintre rornanicii dintre Dunrei Balcaniau fost mpini ctresudi nord. Pede altparte,apari{ial*raganatuluibulgar a roprozentat afirmareaunui nou centrude putere,echivalent ntnrctvacu cel romano-bizantin de odinioar. Pndecurnd,momcntului680i seatribuiaosemnificafie i mai ampl.O teorie1nvog n anii'60-'70 corelamigratiaprotobulgarilor cu o deplasare a mai multor grupuri de nomazi nord-pontici care,n perioada ar fi constituitun "al doilealraganat 670-680, a\Nat'', n compozifia cruiaar fi inat, potrivit unor cercettori,chiar i populatii nrudite cu ungurii de rnai trziu.
IraThcoph.: loc. cit.;Nik: 34 (FHDRII: 627). lt5Theoph.:I,358(a.617l)(FHDRII:619).Zonaras,)(L.21. 10(FFIDRIII:209)scriacbulgariirkrd 'Po:pairt6pa r rdpav to 'Iotpou pv6pevourcrrarxpor l,upaiveto.nFHDRIII sotraduce: n voie", dartadr:csea corect(datorat lui Blneccu "sosindde dincolodeIsri n finnturile romeice,le prdau le devastau nvoie". Vezi i taducerea l95t:438) este:"aflrdu-sen teritoriile bizantinededincolodeDunre, propus n Hilcescu 1989:342.Izvorul estenspreatrziu pentnra puteafi asemnoare, deN. .Taneoce, stpaniri bizantineces-arfi ntinsi la nordulDrrii- n vremealui Constantin irvocat n spnijinul uneievenrale IV. Este din prelrrarea eronatiia informafiilor firrnizatedoTheophanes , probabil o confirzie,nscut i Nikephor (vezii Dieconu l97l:199, nota51). lt6Theoph.: (a. 617l) (FI{DR tr: 619-621); Nilc: 34-35(FHDRll: 627);Imerle 1954:305; L I, 358-359 Beraee l9ffiz44l-M2; Avenrrius 1974217l-172; Angelov1980:82;Gjuzelw 19t4:37-39;Pohl 19tt: 277. rrTNik' 33 (FHDRII: 625);I*o Gremmeticus, 160-16l(FHDRII: 651);L Barnee 1968: Chrcnographdc: pentrusituafiaanterioar a Pohl 1988:278.Yeni Rouche1986:347-350, 4,41; Aveneriur 1985:1022-1023; raporhrilor Imperiuluicu Occi&ntul (conflictecu longoberzii,rebeliunimpotrivaautoritfiibizantineftr ltalia). rrtI. Barner 196t:442; Angelov 1980:82-83;Giuzelev 1984:42-46; Pohl 198E: 278;Fiedler 1992:25.

2g

I CPITOLUL

Lazar) ar fi adusn mediul avarobiceiul ofensiv Acestnouval demigralii (stmitdeputernica cu lujeri i grifonitte.Iat nsc ultimele folosirii pieselorde centurtumate,ornamentate ntrebrii (datorate unorspecialigidetalia lui J.WerneroriVl. Popovi)pun subsernnul studiir2o de centurturnatenu nouval demigratori. Piesele acestui sau,n oriceca4 amploarea realitatea din pe "Mittelawarenzeit" - perioadncadratii numaidup680,ci ncde la 630,adic sedaaz explicschimcare o evolulieintern, aucunoscut culturaavar Societateai acumntre630-650. ln specialdin ultimul sfert al secoluluialVIIlea. Fiindcnu a existat brile caropot fi observate lndoielnici revenirea nou-veniti,este avarprin aportulpresupuilor a khaganatului o revigoraro deo sriedecercetitorir2r. susfinutii dominalieiavarcla sudi la estdeCarpatidup680,revenire privitoarela perioada bizantine referirilor la avarin izvoarele Nu poatefi neglijatiiabsenfa toxtelecarene informeazasupraconflictelor bizantino680-800.Avern n vederendeosebi a secoluluialVIIIJea. Fiind cunoscut deJos,n a douajumtate la Dunrea bulgaredesfsprate barbariilntre ei, ar fi fost dea$eptatcalmpratul nvrjboa 111*i* n carediplomaliabizantin privin!. Este V s-i ndemnepe avari s ataceBulgaria. Izvoareletac n aceasl Constantin ca fiind un daroferit de lvlarea fost interprotat la Snnicolaul tszauntlde adevntc,recentt2z, nu esteunanirnmprtiiiti nu estesingura ConstantinVunui aliat avar,dar ipotezarespectiv de a fi adovratii. careare anse vizibile n invsntarulunornecropole c,n ciudaunorinfluorrfe deprere Pescur! suntem n altparte),n secolul alV[I-lea nu sepoatevorbi de o dorninatieavar (carevor fi discutate dorninalieestefoarteprobabil"n deJos.Daclntre 626i680,aceastii propriu-zisla Dunrea pntruaacova.ln capitolul IV. loc bulgarnu a mai fost khaganatului schimbdupconstituirea 3 vom revonipo larg asupraacestorlucruri. Acum, ne mulumimsconstatiimc istoria politico-militar a spaliului Dunrii do Jos,dup 680, a fost definilii aproapen exclusivitatcde raporturi au debutatprintr-o alian! n secolulal VIII-lea, aceste raporturilebulgaro-bizantine. pempratsscape din exilul de la Chersones, Tervel,carel ajutase II i khaganul ntreJustinian primit dela prietenulsuregiunea Tervel,devenitCaesaralImperiuluiBizantin,a n704-705. prin trattuldin 681. fa!decelestabilite precum |a suddeBalcani, Zagorade i subsidiisporite intereselorImperiului Bizantin i, de aceea, tratat contravenea Esevident c un asemenea Au urmatalte laAnchialos. sua fost nsrespins 708.Atacul ndat,n II l-a nclcat Justinian un tratat depace(n dereluareaalianlei,ln final ncheindu-se conflicte, ntreruptedemomente III cu Tervela folosit Imperiului, lui Teodosiu BulgarieiZagora.Alianla 716),carerecunotea Dar, din 717123. al Constantinopolului arab asediului cci bulgarii au contribuitla respingerea nu au afectatzonaDunrii de Jos.Izvoareleliterare,cel putin, nu,spun evenimente toateaceste unol monedebizantinedin primele dou decenii ale privinl. Descoperirea nimic n aceast secoluluiaIVIII-lea n Dobrogea i Munteniaindico reluarea influenlei bizantine,dar aceasta Perioada de revenirea Imperiului la frontiera dunreantz'{. o ncercare neaprat nu nsoamn a o patii albn istoria evenimenlial llunrii dintre 680 i mijlocul secoluluialVIIIlea rmne aproximalieptrundorea s-a putut determinai datacu o oarecaro de Jos.Po calo arheologic 1nanii '30-'40 ai secoluluial VIII-lea. Ei au fost dizlocatide unui val do alanin Dobrogea, din deceniile2'3 ale secolului oxpansiunea t*razari de incursiunilearabedin zonaCaucazului alVIIIJea'25.
rreAvenrriur Coma 1987:223-224. 19?{: 166;Comr 1982:35-36; rzo\ileraer19t6; Popovi19t6: 129.Vezii Pohl 1988:282-287. 12' : 229. Ncstor 1969:24-25;Nestor 1913:32; Coma1975e: 200;Coma1987 r22 Rr'ru 19t5-1986:3 1-66. r2lPrimov 1978:8-16. t2r 243i Custureat9t6:. 274. Donoiu 19E3: Poenaru-Bordea, Cumpresupun r25 Coma1979:154-155.

pol.rTrco_url.rTR ISToRT

Zg

Regiunea Dunriide Josa redevenit teatruderzbbidupmijloculsecoluluialVll1-lea, n timpul mpratului ConstantinYQ4l-775), carea adoptat o politic ofensivfa! de Bulgaria.Datareaprimei carnpaniiesteincertji: 756 sau760. Lsndla o parteaceste controverse, careprivesci unelemomentedin desfrurarea campaniei, amintim doarceeace ne intereseaz n acestcontext i anumec o floti de 500 do navea naintatpnpe Duniire,atacndnordul Bulgariei (concomitentcu ofensivatsrestr,carc s-a soldat cu victoria de la lvlarkellai)r26. A douacampanie bizantin s'a desfrurat n763 i a awt acelai plan.Flota,carede aceastii datii numra800 de navecarepurtau 9600 de clrefi,a ptrunspe flunre, iar forlele terestreau pnlaAnchialos,unde,la 30 iunie,a avutloc o btliecu unnri dezastruoase naintat pentru BulgariatzT. Aceastii nffingere a accentuat.luptele internepentruputeren Bulgaria. Rebeliunea unei p4i a aristocraliei l-a adusla putorepe Sabin (n 769. S-a discutatmult pe marginea numelui sucu rezonanfiiromanic(vezi Excursulfn. Oricarc ar fi adevruIasupraoriginii sale etnice, rmnecert faptul c Sabin a fost roprezentantul unei facfiuni filo-bizantine a aristocralieibulgare.El a ncercatsfacpacecu Imperiul, dar,fiind rctrztde trdare,a ftrgit la Constantinopolr2s. ConstantinVa continuatlupta rnpotrivaBulgariei.Din nou, flota bizantina nrcatpe Dunre,probabilpnla Durosorurn, n anul 767.lftaganul Toktu a fost nfrnt i ucis undeva1nnord-estulBulgariei, iar rmifeleoasteisale s-au refugiat n "pdurile fluviului Istru", adicil n zonade lunca Dunrii, eventualln Balta Ialomipit2e. n campaniile urmtoare ale lui ConstantinV(din 774 i775), ftotzbizantin nu a mai ptruns pe Dunrer3o. Nici mai trziu, zub ConstantinVl,kena i NikephorI, conflictele bizantino-bulgare nu au mai afectat regiunea Dunrii de Josr3r. Astfel, cele dousecolei jumtatede istorie pe carele-amprezentat n acestcapitol se ncheie cu ascensiunea Bulgariei,caresubKardam(777-8A, i mai alessubKrum (803-Sla)a cuceritnoi teritorii, profitndde destrmarea khaganatului avar.Dupace campaniilefrancedin 791-803 au nimicit centrulde putereavardin Pannonia" a fostrndullui l(rum satace ceeace t32. mairmsese drnAvaria:teritoriul dela estdeTisa- carea fostocupatn 804-805 Expansiunea bulgarspre vest a continuati n timpul lui Omurtag,dar aceasta nu ne mai intereseaz,, n contextulde faTa. Refinemnsfaptul c, la nceputulsecoluluial lXlea, Bulgaria i-a asigurat dominaliaunic asupra Dunrii de Jos.Esteun sftirit i un nceputde epocn istoria politicomilitar a zonei.Pentruceeace ne-ampropus,este,totodat,prilejul unui bilan!. Istoriapolitico-militar a zonein secoleleVII-VIII nu poatefi reconstituitiidect1nlinii mari. Pulinul pe care 1l tim ne permite ns ctevaconstatiiri de ordin general.Itdai nti, menfinereaDulrii deJosca obiectivn planurile strategiceale Imperiutui Bizantin. Atunci cndprotobulgariis-auinstalatn Onglos,mpratulConstantin fV a ncercatsaporeteritoriul caremai era socotitca aparlinnd de dreptImperiului, deiacolo,n Dobrogea, nu mai existao stpnire bizantinefectiv.Mai tmiu, expedifiile navalendreptatespro Dunre au facilitat luptacontraBulgariei.Dunrea i pstraimportanfastrategic, deqinu mai era frontier (i nici nu mai eraprivit de bizantinica o frontisrteoretic, dup68l)tr.
t26Thcoph.: I, 431 (a. 6251):Nilc: 66 (FI{DR II: 629);Bclevliev l97l t:7-9; I. Blnca l9?1: 12; Primov 191 t: 23-24; Ficdler 1992:28. u?Thcoph.:I,433 (a. A!A); Nik: 69 (FHDRII: 629);Iorgr 1939:8; Bclevliev 1971a: l0; L Bernea 1971: 12;Primov l97t; 25-26;Ficdlcr 1992:29. rBclevliev 1971r I l-12; Bclcvlicv 1971b:61-t2;Primov l97t:2627;Fiedlcr 1992:29. rNik: 70 (FHDRII:629);Belevlicv19?1e : 13-14; Primov 197t: 28. r3oBeleyFev 1971r: l5-17; Prinov 197t:32-35. rrrfurogorclry 1969:211-212;Primov 1978:33-40;Ficdlcr 1992:3 l. r32Avenerius 1974:185;Pohl lgtt: 320-323,327; Fiedler192:31. r$Chryror19t7:38.

30

CPTToLUL r

c Imperiul e desfiurat operafiuni militare n regiunea n al doilearn{ constatm Dunrii de Josdoar atunci cndnu ere implicatln conllictul oriental (cu perii,iar apoicu privin!, foarte elocveirtestecazul campanieilui ConstantinIV din 680. arabii). 1n aceast generale almperiului sefcuse dejasimtitil ncdin wemealui astrategiei Aceastiicaracteristic Herakliosnu a fost interesat deo contraofe,nsiv mpotrivaavarilor, lvlaurikios.Tocmaideaceea, peqilor. contra el avea de luptat Nu este vorba deoarece mai doar de folosireachibzuit 626, dufi militar (insuficientpentruoluptii pe dou fronturi). Originile acesteisitualii le a poentialului neglijenti a lui Justinianfatde Europade Sud-Es! careeraconsideml mai aflm n atitudinea putin lnsernnatii dectteritoriile carosraude recucoritn Italia oriAfrica. strategic a provinciilor neglijndimportan{a Am vrut cumImperiul Romano-Bizantin, pierdut distrug sistemul de aprare le-a din cauzainvaziilor slave,careau reuit s dunrene, narmate).Pierderea lfliles-ului local (cel constituit de limitanei i de comunitiitile oreneti a unor atacuri dunlrean nu a fost conrecin{aunor victorii militare propriu-zise (bunoar qinici a dezordiniidin Imperiu,ci n primul rnda presiuniienonne sr(ercitat demu$imea avare) VII-VIIL slavcareptrundea la sud de Dunre.n ceeace s-a ntmplatulterior, n secolele faptul carea contatcel mai mult a fost numrulslavilor cares-auinstalatn fosteleprovincii Acest teritoriu mai trocuseprintr-o perioadiifoartocritic i 1nsecolulal V-lea, dar dunrene. s-auaezat la sudde Dunrcnu auputut provocaschimbrimajore,fiindc atuncibarbariicatre putini. erau Consecinlele demografice, dar i etnicei culturaleale evenimentelor militare din limitat ca profunzimei ca durat,iar civilizatia romanosecolulal VJea au fost de aceea, s-arefcuti qi-areiuatmersuln secolul alVl-lear3a. bizantin s-alntmplatlnsaltceva. n cazulcarenepreocup, Evenimentele aureuitsmodifice, s deturnezefenomenele care fin de durata lung i medie a istoriei, provocndo ruptur indiscutabiln evolulia civilizaliei din spatiulDunrii de Jos.

rstrrnerle 19S1:179ara,t cinvaziilegofilor i hunilornu aupovocat o ruptwn istoriaPeninsulei Balcanice.

CAPITOLI]L

TI

coNrrNrrrraTE r rDrsconrTrnrurrtrrD clrr.mrnaLf


SIIBCAPITIILUL I

Givilizarta material

perioadei D"*opoirile arheologice apartinnd trataten aceastii lucraresuntnumeroase preocup Pentru ceea cene continuit{ii culturale - problema doar - suntsomnificative i variate. acelevestigii care constituiemrftrii ale tranziliei ctrecultura secolelor IX-X. De fap! au existat dou. tranzi{ii:ceade la culturaromano-bizantin provincial a secolului alVl-lea la cea specific secolului al VIIJea, precumi ceacarea precedat nouasintez culturaldin secolulal IX-lea - cunoscuti ndeosebi subnumelede "culfuraDridu". (databile De acoea, vom examina acelematsriale arheologice n perioada final a epocii prototipurialeunor obiectespecifice romano-bizantine), careconstituie secoluluiaI VII-lea qi care,n acelaitimp, au reprezentat inovatii n cadrul culturii romano-bizantine. Cuvntul poate "inovafii" nu este celmai fericit, deoarece, adeseori, este vorbadeun declin(de exemplu, reaparitia ceramiciilucratecu nr.na).

A. Geranica
T lucrare, totalitatea Incepem cu ceramica.Binelnlelesc nu putem discuta,n aceast problemelor din secoleleVl-Vll de ceramica secolelor de ceramica romano-bizantin legate i pentruceea VII-VIII. Nici nu ar fi relevant cenepreocup. Ne mu$umimsunnrimurrntoarele aspecte: trzii de romano-bizantine ceramiciilucratecu mnagi cu roatanceatii1naezrile - apariia la Dunreade Jos; de origine romanic; de ctreslavi a ceramicii de calitatesuperioar, - preluarea pentru n mediul ceramica romano-bizantin ceramice specifice motenirea unor forme culturi, din secolulalVl[-lea); culturii Do (mai precis,nfazatimpuriea acestei cu decorlustruit. - apariliaceramiciifine cenugii, n privinla ceramicii lucratecu mna,nu ne ocupmaici de ceacarea aparlinut slavilor instalafi la Dunreade Jos,n aezrile culturii Ciurel, saun fortificaliile romanoizantine. (este ceramiciide la sfritul secolului drept puline n ansamblul Existii qi vaselucratecu rnna al VIJea i dela nceputulcelui urmtor)carenu pot fi atribuiteslavilor,i careauaprutprintr-o

32

CAPITOLUL II

AurelianPefiearemeritul dea fi snrdiat evolutielocal. fap! lntr-wr studiudin I 980t.El a stabilitexistenta acest lucratecu mna,descopetipuri deoale-borcan a apte romano-bizantinedin Dobrorite nmai mulle aezri etc). Dinogetia, gea(Histria,Callatis, Beroe, Sacidava Acestetipuri au evoluatde-alungul secolelorN-U, superioar.Se constat, decalitate n paralelcu ceramica celor lucrate vase formele aceste imit c deasemene4 la roatarapid.Prin profilele lor (cu margini lnalte i slav. Anterior, deceramica sedeosebesc anazatn),ele civil de la Beroe n aezarea frcute cercetiirilor autorii c o grupde vaselucrate de asemenea, observaser, cu mna(cu profil rotunjit) nu areanalogiin ceramica (venfrgalro:2)2. roman slav,ci n ceramica

Fisura 2: Ceramiclucrat cu mna de la Beroe


jud. Tulcea) senumr frcute la Halmyris(Ir4urighiol, ntre descoperirile i un vas(pn grosolan, prezent are o nruditi cu ceaa dei este lucrat cu mna, foarte form inedit), care, n n secolul obinui alVIJea. El s-adescoperit la roatii,debuncalitate, lucrate amforidoanelor (din caroulT 20), pe nivelul 11(caresedateaz aproximativ ntre 559 i 580/ ntr-o ncpere pentrusfritul "detip Hinog", qpecific Vazulareanalogiii n cadrulceramiciiaa-numi 585)3. careva fi vorbamaijos. Acestvas al VII-lea, despre secolului al Vllea qi nceputulsecolului lucrate cu mna,care nu se face parte din aceeai catogoriea ceramiciiromano-bizantine prin imitareaformelorvaselor de buncalitate. ncadreaz n ceramica slavi carea aprut n fortificafiiledin zonaPorfilor de O asemenea nu a aprutdoar n Dobrogea. ceramic (Donje existen[a unor vaselucrate cu Fier Butorke,Veliki Gradaci altele) a fost semnalat de margineanalti ;i mna,caresuntnruditecu celedin Dobrogea. Profilele lor, caractenzare asemntoare frcute la Cariin s-aupublicatdescoperiri evaat,diferdeceramica slava. Recent provinciile (Justiniana europene. din zud-est Grad Prima),decin-unuldine celemaimari orae (tipurile I/19 i V20)cuprindexemDoudintre deautorii cercetrilor tiprnile devasedeterminate plarelucratecumna, unelevase similarecaformcu celeamintitemai sus.Exisl,deasemenea, oalevariante degradate aleobinuitelor cu toart.Seconstat ctipurile I/19 i ll20 rcptennt borcanromanelucratela roal. Ele au aprutn nivelul cel mai trziu al locuirii de la Cariin final din 614l Grad,careesteposteriordistrugerii din 596 i carea durat pnla distrugerea pot slavei c ele au fost fi considerate 615.Autoareastudiuluidespre vasearatiicelenu aceste imiti produsede populafialocallntr-o vrcme de profundcriz economic. Vasele respectivo ntr-o tehnic ceramica alVl-lea. darsuntrealizate obinuitii. decalitatssupsrioar. din secolul foerte imporprin oauperizarea rudimentar. Esteo constatare explicabil mgduluideviafs. tant, creiali poateIi atribuiti o valoerede generalitatepentru civilizafie epocii de care
rPetre1980: 193-213. 2Vlceenu, Barnea1-975: 215,frg.414,5. r Informafii oraleprimite dela domnulFlorin Topoleanu (Institutul de CercetiiriEco-Muzeale Tulcea). aJenkovi1974:113-114; l-3).VeziiD.Bobkovi,APol,16,1971:341. Popovi1975:481-482(frg.6l iJaakovit974:114;L. Biekiae,nCaiin Grad II: l,170,PLW12-7.

cNrlrzTrMTERrr

33 ne ocupm.Aceste prime vestigii arheologiceamintite n lucrarea de fat ne indico trstur definitorie a epocii do tranzilie nceputen ultimul sfertal secolului al Vl-lea: degradarea tehnicilor meteugreti romano-bizantine. 0 vom regsi i n alte cazuri. Aceastil dogradare este un elernentde discontinuitate cultural" dar,totodatii,i de continuitate, cci s-au pstratforrnelevechi.

Fisura 3: Ceranici locallucrat cu mna din zonaPorfilor de Fier

Fisura 4: Ceramic
local lucrat cu mna de la Veliki Gradac

Se mai constatc n perioadade declina civilizaliei romano-bizantine s-autilizat i alt categorie de ceramicde calitateinferioar,lucratii nscu lucratii la roatanceatiia devenit,mai trziu, roatancoatii(roatii ac{ionat cu mna).Ceramica ceramicaspecificpentru "cultura Dridu". Tot A. Petrea remarcatexistentaei sporadic,n (Histria, Callatis)6. lucratcu mna, situri romano-bizantine Eaa aprut,1nasocierrcu ceramica precum Veliki n zona Porfilor de Fier, n special Donje Butorke CrradacT, la i i i la Cariin
6Petrrc 1980:202,205. ?Jenkovi197 4: ll 3-l 15.

34

CPITOLUL II

alVIJea i dela nceputul secolului dela finelesecolului al Gradt,1nniveluriromano-bizantine lucratiila roatanceatii ceramic estendeaproape nruditi caceastii observa VII-lea. V. Popovi vase pentru vorba cu forme zvelle, cu marginile culfura Ciurel. Este de cu ceramicaspecific lnalte qi rotunjite, decorate(uneledintre ele) cu benzi de valuri i de incizii orizontale.Dup anterioar V. Popovi,acestiiceramicprovine din cea daco-roman, cum aratil n continuare fost remarcate de alli cercetitori, de tip Ciurel au mai cu ceramica Analogiile venirii slavilof. i Ceea ce este, lucratcu mna,ct i peirtruceaexecutaticu roatalnceatiiro. attpontruceramica genezei lucratii la roatii ceramic ei, ese fapful c aceastii credem,esenlialpontrunlelegerea cu circa eaprecede imit formele ceremicii lucrate lrr roetl repidtt. De asemernea, nceatii benzi de valuri i cu incizii orizontale,carepoatefi atribuitl un veacceramicaornamentaicu slavilor, i carea fost descoperit pevaste spaliidin crntrali Europa rsritean.

Figura 5: Ceramic lucrat la roata nceat de la Veliki Gradac

cu incizii vlwite ajungemla problemaoriginii ceramiciislave,ornamentate Cu aceasta, provenienta ei din ceramica i orizontale.lnc din 1968,lvariaComaa reuit sdemonstreze slavii au abandonat treptatceramica romanprovincial. Aflali n contactcu purtiitorii acosteia, lor rudimentar, lucrati cu rnnai lipsit dedocor,nvland i tehnicaolritului la roatalnceatii, vlurit. Potrivit Mariei Coma,acestproces "modei" deconrlui concomitentcu mprurnutarea ulterioare,sepoate n lumina descoperirilor deacculturaliea awt loc 1nPannonia i Noricumr2. admite c preluarea decoruluivlurit i a folosirii rolii de mns-a desfiiurati 1nregiunea Dunrii de Jos,n fortificaliile depe limesi 1nalte locuri undeslavii auajunsstriascalturi de romanicir3.
8L. Bielejec op. cit.:164,170. , ePopovi1978:632. toJrnkovi 215;L. Bielejac,op.cit.:170. 1914:ll3, I 15;Vlccrnuo Barace1975: trJenkovi1974:l13. 12 Comr 1968b: 419452. t3VeziMicheilov 1971:335;Gerdewskl 1970:247; Krendlelov 1970:244.Angelove19t0: 12admi,de asemenea, influenfaceramicii romanobizantineazupra celei slavevechi.

OVILIZTI MTERIL

35

n secolulal VII-lea, ceramica lucratll la roatanceatii decoratii cu benzidevaluri estebine documentat n zonaPorfilordeFier,acolounde existiiantecedente din secolul alVl-lea, la:Velesnicara, Mihajlovacls,SlatinskaRekar6, Insula BanuluirT, Ostrovu lvIarers n alte sifuri. Ea este i diferitii deceramica slav perioad, din acea care era nc lucratii cu mna.Generalizarea acestui tip deceramic lucratla roatiincoatiis-apeecut abian secolul alVl[-lea, cnda fost utilizatii i de ctreslavi.

Fisura 6: Ceramic din secolulal VII-lea lucrat la roata nceat de la Velesnica


n general,ceramica lucrati la roata nceatii(aclionatiicumna)estemai rar ntlnitiin siturilerornane romano-bizantine din secolele i ry-VI. Ea a fost folositil n paralelcu ceade calitatesuperioar, lucratla roatarapid.Ea era pentruaezrile specific ndeosebi din provincia gin Daciapost-rornan, Noricumre,dareste atestat n necropola I dela Bratei(secolulal lV-leafo.

Figura 7: Vas din secolulal VII-lea de Ia SlatinskaReka


Rmas multtimp o tehnic marginal, olritul la roataacfionatiicu mnaa cpat amploare n epoca de declina civilizaliei romano-bizantine. proCredemcdoaraasepoateexplicacresterea po4reiacestei ceramici la sffiritulsecolului alVIlea,n mediulromano-bizantin trziu. Rspndirea ceramiciilucratecu mnai cu roatancsatiia fost al declinuluigenoral defapt un aspect alhnicilor consocin! a strii decriz.Fenomenul s-apeecut attla sudul,cti la nordulDunriide Jos.Disparilia ceramiciilucratela roatrapid(carecaracteza,i culturaCiurel) nu a fost dectexpresia
laJenkovi1974:ll5,frg.4l4; Jankovi1981:254,P7.nU 4-7. 1976l.444. 'sJankovi r6Jovuovi, Kore, Jankovi19t6: 386. r7 Diaconu,Roman 1967 : 3, 6; Come197 4 b: 92, ftg. 4/ 4. t8 Boroneant,Stng1978:88, 96. reDiaconu 1972c: I28;Toropu 1976:l31. 20Zaharia l97l:271; Toropu1976:131.

36

u cPrroLUL

civilizafie Atunci cnds.eprodusdeclinulln aceest 1ncivilizaliamaterial. uneidiscontinuitti depea necesitfile care au displrut eceletehnici cere prespunetr o productie masiv, micilor comunitlfi steti.Aceastcereree lncetat sI mai existe,din ceuza rliminurii produs doardeceramica puteau fi foartebineacoperite lcgturitor comerciale.Nevoilecurente Peteritoriul provinciilor DaciaRipensis, lucratiicu mna2r. la roatademni chiardeceramica producliei atelierelor Moesia Secunda i Scythia,ruralizareaoraelora condusqi la lncetarea ceramico. lucratii la roatarapida fost nlocuit,1nprimajumtatea secoluluial Astfel, ceramica VII-lea, de ceramicalucrat la roata lnceat;n paralel, a continuatfolosirea celei lucrate cu printre celemai trzii vaselucratela roatarapidsenumrcelede la Mihajlovac i Slamna. VIII-IX, poatei n secolulalVlllea, aceastil nsc,n secolele (Es de observat tinskaReka22. adicn acelezoneunde, a continuatsfie folositii n Banati Transilvania, tehnicsuperioar Cercetrileviitoare vor se pare,populatiaromanica avut condifii mai bunede supraviefuire. problem).Asupra ceramiciilucratela roatarapiddin cultura Ciurel aveade lmurit aceastii vom revenin capitolulIII. 4.

^
AN \v - t\Yt\

l v \,
i

\..-4<

ceramiciiproduse crsp&rdirea pnacurrL seconstati Pebazadatelordocaredisprmem la roata nceata lncoput pe teritoriul Daciei Ripensis,la fincle secolului al VIJea. Aceasl tehnicva deveniapoi definitorie pentruculturaDridu. Chiardecorulvlurit al ceramiciide tip vaselucratsla roatalnceaide la sfritulsecoluluialVI-lea din decorulacestor Dridu dessinde VIII-D( rmnede stadin secolele i din secolulal VII-lea. Desiguwolulia pnla ceramica bilit ro precizie. Petre Diaconu contestaderivareaculturii Dridu din cultura Ciurel, pe

2tJrnkovi1981:218 arta,nlegmcuDaciaRipensis,cpanlairnaziileavaroslardinanii'80,ceramic nmajoritatea aezrilorfortificate. eaa fost produs fabricatdoarn centremai importanteldupaceea, e13 zJankovi t986t A44;Jovanovi,Kore, Jenkovi 1986:386.

cryILIzTr uTERrL

37

considerntul c n aceasta din urm lipseteceramicalucrati la roata nceatii (de fap! este foarterar)". n lumina celor de mai sus,considerm c sepoateavansa ipotnzadescendenlei ceramiciide tip Dridu din ceramica lucratiila roatanceatji din secolulal VIIJea, descoperit, deocamdatl, ln zonaPorfilor de Fier qi a bazinuluiTimocului. CulturaDridu estedefinitii, pe lngceramica lucratii la roatanceatiidecorat cu incizii vluritei orizontale, de o alti categorie ceramic. Este vorba de ceramica cenuqie din pasti i fin (arsinoxidant),decorat prin lustruire(categoria B). Origineaacesteia pnn prezan! este, controversatii. De obicei seafinn c eaprovine din ceramicaspecificpentruculfura SaltovoMajackdin Ucrainai c a fost adus la Dunrea deJosdeprotobulgari. lnn-adevr, analogiile cu ceramica din Ucrainasuntfrapante. Teoriarespectiv nu explicnsii cum un grup denomazi a purtattimp de dou-treideceniiaceastii ceramic de calitatezuperioar, tiut fiind c nomazii nu produceau dect, n cel mai bun caz4o coramic rudimentar. Existii i o altii teorie, carederiv ceramicacenuiefin a culturii Dridu din ceramica produs similar, germanice de populatiile dela Dunrea deJosn secolele [V-VI24. Deidestul Cerar,ceramica cenuie fin lustruiti din secolele IV-VI este,1nptez,ent, bine cunoscutii, n special caunnale a cercetiirilorfrcute la Iatrus(Ikivina). Setieceaa fost adus la Dunrea de Jos,la sfritulsecoluluial IVJea, de ctrevizigofi, din mediul culturii Sntana de MureCerneahov2s. Unii cercetiitori aufcutlegtura ntreceramica cenuie cu decorlustruit din cultura Dridu i cea,similar, dacic, din La Tnd6.Asemnarea existii,darnu poatefi explicatmarele hiatuscronologic.Estegreude solutionat controversa originii ceramiciicenuqii din culturathidu. va proba timp ct nu se existenfa coramicii cenuiin cultura Ciurel - afirmati de unii -\tta cercetiitori- i ct timp nu seva descoperi asemenea ceramic n situri dataten secolulaI VIIprotobulgarilor), problema iea(naintedevenirea va rmne deschis. O categorie de ceramic nruditi cu ceacenuie lustruitii estecoadenumitii"Hinog". Ea a iost definitii de P. Diacon,p baa unor materiale descoperite la Callatisi Axiopolis (insula Hinog).Acestevasesunt frcutetot din past fincenuie, la roatarapid, darnu audecorlustrui! ci canelat. O altii caracteristic estefundulcu o adncitur n mijloc (umbo).Vasele detip Hinog se daazlasritul secolului al Vl-lea i la nceputul celuiurmtor:7. S-aexprimatopinia c i aceast categorie deceramic gofii a fostprodus de din Dobrogea2E. Vase caumbope funds-au mai descoperit n provinciiledela Dunrea deJos,n contexte datate la sfritulsecoluluialVIlea i la nceputulsecoluluial VIIlea. Amintim aici oalelecu doutorfi de la Tropaeum(pe nivelulVl BIe, Libida3o, Sadovec3r, prezentataici, C:liacra32, Iatrus33. Le-am fiindcelereprezintil (germanice) un indiciu al receptriiunor influenle barbare n ceramica rornano-bizantin trzie ce senscrien cadrulprocosuluigeneralde barbarizare a civilizaliei materiale).Aceastl {ceea barbarizare a fost dupcum vom vedea,i mai accentuatii n cazulobioctelorde podoab.

ffi,tza.

2aGeorgieve 1961:9-36;S.Michsilov, "Arlf', 3, 1961,4:9; Dieconu1966:491-492; DirconuoNisturcl 1969: 451-453; Dieconu1972 c: l2Gl27;Micheilov 19?1:72;U. Dymaczewrka, CIAS III, vol. 1:215.2L6. 25 K. Bttger, "Klio", 48, 1967 : 299-3C/., 26I. Barnea,SCIV 12, 1962,2:361;Zrharialg6T:98, 155-156; I. Barnea l97l:62. 2TDieconu 1959:487489; I. Bernce1960:72-76.Yezi Scorpen 1978:165,p1.V/ 3l bis (o analogie de la i Sacidava). 2tDieconu"Nicturel 1969:447,nota27. 2eBogden-Citinicir4 Bernee 1979:192,fi. 17 2. 5. 4. 30Opeif l99la: 35,fig. 8/ 58. srUenze 1992:213,Taf.7418,791 12,104/ 3 i altele. 32 G. Kuzmanov, "Arh",20, 1978, 2:20-26,ftg.5. 3rB.Bttger,nlatrusI:68, Taf. 481 592-593,595-600.

38

CPITOLULII

Figura 9: Ceramicde tip Hinoe

formai decorulincizatal ceramicii Dupcumoalele-borcan din culturaDridumos.tenesc pentrucultura Vl-lea VII-le4 secolului al din secolul al tot aa, altevasespecifice de la finele i respectiv, n cerarnica romano-bizantin. Dridu auprototipuri n epoca Estevorbadeulcioarele amforoidale. Acestevase,lucratede regulfoartelngrijit la roatanceatil(uneori suntlustruite, iar unelesuntlucratela roatarapid),s-audescoperit n majoritatea necropolelor din secolele V[I-IX, attla sudulDunrii,cti nMunteniai Oltenia.Secunosc, de asemenea, exemplare provindin amforidoanele descoperite n aezri3a. lllcioareleamforoidale din secoleleVI-VII,a cror produc{iea continuat,de fapf, i n secolulal VIIIlea, n Imperiul Bizantin (inclusiv n Crimeea). La gene'za ulcioarelor amforoidale au conkibuit,probabil,i uneleulcioarecu dou tor[i de felul celui descoperit la Hiskia, ntr'un bordei de la nceputulsecoluluial VIIJea, cu din secolele VIII-D(35.Do remarcatc n cultura Saltovo-Majack form similarexemplarelor nu exist ulcioareamforoidale. n fine, ln legturcu elementele de continuitatentre civilizalia materiala secolelor VI-VII i culturaDridu mai amintimo categorie rotunde,lipsite de decor. deopailerudimentare, C. Scorpan a observat cexistiicteva asomonsa oparle(la Sacidava i Tomis),datate1nsecolele N-V, careauanalogiin secolul al X-le4 la C-apidava36. Ulterior,s-au similare mai descoperitpiese (1nniveluldela sfrsjtulsecolului la Tropaeum alVl-lea i nceputul celuiurmtorf7qi llalmyris3s. populalieiromanicen Supraviefuirea acestor opai[erudimentre denot nu numaicontinuitatea Dobrogea, ci i o continuitate a unor elemente decivilizalie material. 1nconcluzie, la finele secolului al Vl-lea a lnceputo perioad demodificri substan{iale n civilizaliamaterial, prin disparilia caren cazulcsramiciisehaduce eptat a tehnicilorsuperioare doproducere receptareaunor barbare ctre ceramicaromano-bizantin din provincie influen{e de i nu o ruptur.O i din mediul culturii Ciurel.A fost o tranzitie ctrco noucivilizalie material., vrome(pncfremijlocul secoluluiaIVII-lea), au coexistat ceramic lucratii la roata vechea rapidqi ceramica mai rudimentar, lucratcu mnasaula roatanceatil.

vVezi n special Doneva-Petkove 1990:8G87 i Fiedler 1992:145-146. 15 Suceveanu 1982:ll7.Pl. 17 | 3. ]6C. Scorpan,"Pontica",6, 1973:209-224. vBogdan{tnicir4 Bamea1979:191,fig. l7l (NVIA.9.4). $ Cercetri personale, I 995.

B. Obiecte de ncal
Studierea obiectelorde metal (piesede mbrcminto arme, piesede i de podoab, hamaament) poateaduceinforma{ii importantedespreevolu}ia materiale,despre "irrilir"1i"i relaliilecomerciale permitestabilirea unorrepere cronologice i, deasemenea, destuldeprecise pentrusiturile din careprovin obiectelerespective. Existil cteva obioctespecifice pentrucivilizatia material de la Dunrea deJosdin ultima parte a secolului al Vl-lea: cataramele de tip Sucidava,aplicele de centurcu decor ajurat, cerceii cu pandantivcu granulafii, fibulele digitate.Ne propunemsurmrim evolufia acestor piese1nsecoleleVll-Vlll. Uneleaudisprutfrurm,alteles-auperpetuat n forme modificate. Ca i n cazulceramicii,a existato continuitate,dar a existati o discontinuitate n producerea i purtareaacestoraccesoriivestimentaro. Cataramele decentur orau,deregul, accesorii vestimentare i aplicele masculine, unele dintre ele fiind de fapt piesede echipament militar. Fibulele erau purtate i de brbali i de femei,iar cerceiiaufostpurtafii debrbafi, ln secoleleVIII-IX(vezi,deexemplu, n necropola de la Izvoru). Acestecategoriide obiectede vestimentatie puteaufi lucraten aceleai atelieresaude aceiai meteri,fiindcele serealizau prin aceeai tehnic deturnare n tipare.De aceea, existii asemnri ntrecatarame, aplice,fibulei cercei, existiimotiveomamentale comune, caretin de acelai stil decorativ. Dealtfel,cataramcle, aplicele, fibuleleqi cerceiiputeau alctuigarniturir. Ne ocupmmai lntiii de cataramele de tip Sucidava, deoarece producerea acestora a ncetatcel mai repede. Acestea suntcatarame de centurcu placfix n form descu! decorate prin ajurarecu o cruce,cu sernilune, saucu o masc uman. Recentau fost propusedou tipologii ale cataramelor de tip Sucidava,de ctre Syna Uenz' i D. G. Teodof. Nu zbovimasupraclasificrii cataramelor n mai multe variante, deoarece aceasta nu arenici o relevanl pentruceeacene preocup. Acestecatarame sedateaz jumtate destulde strns, n a doua a secolului alVlleaa. Afirmatialui D. G. Teodor, cum cele s-ardata"pnctremijlocul secolului al VII-lea"Snu se ntemeiaz pe nimic. Fiindcele au fost folosite ntr-un interval scurt de timp, esteaproapeimposibil departajarea cronologic ntrs diversele tipuri.

rPetrc 1966:268. 2Uenze 1992:598-599 (Lista5). rTeodor1991: ll8-124. a\ilelner 1955:39-40;Uenzc1992:186;Verrik 1992:78. sTeodort99l:125.

40

CPITOLUL U

s-auprodusn mai multezonealeImperiului Romano-Bizandetip Sucidava Cataramele descoperite mareal exemplarelor numruI - dovad caresenurnr ti& nCI i provinciiledunrene ocupm, de care ne teritoriului cadrul un atelier. n pn nici acum, ns, aici6.Nu secunoate pnn prezentprovindepe teritoriul Imperiului (ccipieselede descoperite toateexomplarelo au aprutn fortificatii romanoDrobeta-TurnuSeverini Dierna-Orova la Sucidava-Celei, sfi fost piesede echipamentmilitar, fcndparte catarame bizantine).Esteposibil ca aceste producerea c, Se apreciaz i utilizarea din moda adusde soldatii din epocalui Justinian?. VIJeas. n al secolului de la finole a ricitat din cauzainvaziilor de tip Sucidava cataramelor nici un exemplaraprutn contextdatabil n secolulal VIIJea. Dac orice caz,nu cunoatein suntrelativ frecventen necropolele de tip Sucidava lipsescn Munteniai Olknia, cataramele mai sporadic mod gepidedin Pannonia i n Moldova.Prezentiim i Transilvaniai au aprutn qi Scythia: MoesiaScunda n DaciaRipensis, jos repertoriulexemplarelor descoperite Haralambieva1993b: Tab.III/ 3' 4. l-2).-Abrit. 2 exemplare. 3).-Adarnclisi@eu. Bogdan-Ctiniciu, Baruea 1979:192,fi5. l74l 10.7;Teodor nr. 1. nr. 1;Fiedler 1992:71, 1991:12l,frg.3/2;Varsik 1992:.90, 4).-Arar (Ratiaria).Csallny L962:63,Taf.3/8;Versik 1992:90,nr. 3; Fiedler 1992:71, nr. 9. Toropu, Ttulea l9l 145, fig. 5214'9; Teodor 5-10).- Celei (,}uc!aw. 6 exemplaro. nr.7-10;Fiedler1992:71,nr.25,6;31I,7;Versik1992:90, 1991:l2l-124,fig.21 l/4. 118, fig. 1991: Teodor 1l).- Constanta @ui. 3; Fiedler 1992:71, 2,1976: 127,Trg.7l D. Thdor, "Drobta", Severin. 12).-Dnrefo-Turnu nr. 3; Varsik 1992:91,nr. 116. 90,nr. 11. l3).- Gieen(escuf). Varsik L9922 MCA, 7, 196l: 260, frg.25 b; Teodor 1991: P.Alexendrescu, l4).- Histria.2 exemplare. l2l, frg.3l3;Fiedler1992:7l,nr. 4. l5).- Izvoarele &Cld@. Teodor1991:121,fig. 1/ 8;Varsik 1992:91,w.77Varsik 1992:91,nr. 22-23. KamonBrias. 2 exemplare. 16-17).Varsik 1992:91,nr. 35-40;Fiedler 1992:71, nr. l0; 6 exemplare. Madara. 18-23).Ilaralambieve 1993b: Thb.llll 12. Varsik 1992:91,nr. M.sretenovi,CPF,2, 1984:229, fig. 2L615; Stene. 24).- Mokranjske 44; Fiedler 1992:7l, nr. 7. 25).- Nicowlis ad Istrum. Poulter 1988:81, fig. Ill 17;Varsik 1992:91, nr. 46; Fiedler t992:71,nr. I l. Fiedler L992: 19t0: 156-158; DymaczewskgDymaczewski Odrci.2 exemplare. 26-27).III/ 14.. 1993b: Tab. nr. 48;Haralambieva 71,nr.12;Varsik 1992:91, Haralembieva1993b: Tab.II/ 2,5;IIII 6. 3 exernplare. Onozur. 2S-29).Werner 1955:45,Abb. 6; Varsik 1992:91,nr. 527 exemplare. 30-36).-Orgova(Dierna\. Porilede n rcgiunea 55; Fiedler 1992:71,nr. 5 (4 exemplare) i Comoriarheologice (3 exemplare)' 162,m.R 399-401 acpoziliei),1978: Fier (Catalogul 7. Ilarelambieva 1993b: Tab.IIV 37).-Pelnik. (Berce).17 Petre1987:67-70,fig. 187b, 188c,189b, exemplare. Frecei 33-54).Piatra 200d" 200 c, 196,197,198c, 199b, b,195 b, 195 194 c, 191 b, 192b,193, c, 190b,190 189 Varsik 411,2,3,5,7,9; 9, 10; 5, 9,11; 212,9;314,5,8, 1991: 118-124, fig. l/1, e; Teodor nr. 6. Fiedler 1992:71, 1992:91, nr. 60-76;
6Varsik1992:79. TVrrcik 1992:80. tVrrsik 1992:78.

cvrlrzTrMTERhL

41

(Dianensium). 55-57).Pleven-Kajlaka 3 exemplare. Fiedler 1992:7!, nr. 14;Varsik 1992: 91,nr. 78;Uenze1992:598, nr. 20. 58).-Pliska. Varsik 1992:91,m. 79. 59-61).Prahovo Jankovi 1981:251, Pl. XVII/I, 6, 10;Fiedler1992: Agui).3exemplare. 7l,nr.8; Versikt992:91,nr. 80-84. 62).-Preslav. Varsik 1992:91, nr. 85;Fiedter 1992:71, nr. 15. 63).-Razerad \ilerner 1955: 45; CsaltnyL962:56, Taf.4/5;Varsik l99Z:91, nr. @trng!). 86;Fiedler 1992:72,nr.16; Harelembieve 1993b: Tab.IIl 4. 64-69).'Rjahovo(Apptea.6 exemplare. Varsik 1992:91,nr. 7-92;Heralembieve 1993 b : T h bI.I / 1 , 7 , 1 1 ,8 . 70-77).-Sadovec. I exemplare. Uenze1992:598-599, Taf.l2;Versik 1992:91,nr. 93-100; Fiedler 1992:72, nr. 17. 78).-Severci. Varsik 1992:91, nr. 101;Haralambieva 1993b:Tab.IIVI0. (Libida).6exemplare. 79-84).SlavaRus Opaif 1991a: 4647,frg.18/4146;Teodor191: l2l, 124,frg.l/7;4/ 4,6, 10. 85-86).Sumen. 2 exemplare. Versik 1992:91, nr. 107-108; Fiedler 1992:72,nr.18. 87-88).-Svi5tov Varsik 1992:91,nr. 109-ll0; Fiedler !992:72, Wg@,2 exernplare. nr.19;Haralambieve1993b: Thb.ItI/ 9, 13. 89-90).varna@).cseMny 1962:65,Taf. 314, 5; Fiedler L992:'12,nr.20; varsik 1992:91,nI r1 . 8 -l 1 9 . 9l).-Veliko Trnovo. Varsik 1992:91, nr. 121. 92-96).Bulearia(localittinecunoscuto, nzonaDobri). 5 exemplare. Haralambieva1993 b : Ta bn . l 3 , 6 , 1 2,1 3 ,1 4 . Unii cercetiltori(D. G. Teodor,de exemplu)au inclus ntre cataramele detip Sucidava i unelepiesecu decorasemntor, carensnu suntcatarame, ci aplicedo cenfur.n rnai multe caanri,ele constituieanalogii perfectepentruunelecatarame de tip Sucidava, ceeace aratc ele ftceau parte din garniturilucraten aceleai ateliore.Le prezentm n i peacestea, continuare:

Figura I"1: Aplice de tip Sucidava

efo IF ros

1).-Adamclisi ffupaatm). Bogdan-Ctlnlciu, Bamea 1979:189, fig. 1651 10.22; Teodor 1991:124,frg.4/11. (Semilune). 2)- Histria.I. Stolen,M. Smpetru, MCA,9, 1970:189,fig. 9/4;Teodor1991:124,fig.41 12.(Masc uman). 3-4).-Orsova Werner 1955:45,fig. 61|,3;Teodor 1991:721,124, @jg@.2 exemplarc. fig. 1/6,3i6. (Decorcruciform). 5-8).-Piatra Frec1ei Petre19S/: 66, 67,69,fig. 185c (semilun), 189 @.4 exemplare. (mascuman), b 200f (mascuman), 200g (crucei semilun); Teodor1991:124,fig. 4t 8.

42

CPTTOLUL U

(Aggi.2 exemplare. 9-10).Prahovo Jankovi1981: 251,Pl. XWV 2, 9 (ldasc uman). l1).- Sadovec-Golemanovo IGle. Uenze1992:600,nr. B 41. (Decorcruciform). (.Libid.Opaif 1991a: 4'1,nr.54 12-13).Rus Slava (mase uman), 55 (deor semilunar), ftg.18154, 55. Al doilea tip de catarame pe car l lum 1ndiscu{ieestetipul Salona-Histria. Aceste catamme eraufolosite la ataarea de centur a unei genti saua tecii culitului. Tipul a fost definit de Syna Uenze ntr-un studiu din 1966.Aceste catarame s-au descopcritn specialn zona Dunrii de Jos.n cazul1or,estecunoscut si un atelier, la Drobetae.Cataramelede tip Salona-Histria sedateaz aproximativn a doua jumtatea secoluluial Vl-lea i la nceputul secolului al Vllleato.

SaIona-Histria

1nteritoriul de carene ocupm,s-audescoperit urmtoarele exemplare: l'2).-Druefa-T\unu Severin. Bejan 1976:262,Pl.IUc,W8 (tipar);Varsik 1992:92,nr.3435. (fuidu. Scorpen 3).-Dunreni l97t: l71,nr.55,pl.XDV55;Teodor199l: 127,frg.514; Varsik 19922 92, nr.25. 4).-Histria.Uenze 1966:143,fi9.t/13; Teodor1991:127,fig.5/5; Varsik 1992:91, nr. 10. 5).-Izvoarele P. Dieconu, scrv, zs,lg74,z:292-293,frg.ll 10;Teodor1991: 6ucagy. 127,frg.5/ l; Varcik 1992:92,w.22. 6).- Madara. Versik 1992:91, nr. 17. 7).- MekaArimeruium). Versik 1992:92,nr. 18. 8).- Odrcj.Varsik 1992:92,nr.20;Ifaralambieva 1993b: Tab.y 1. 9).- Orsova (Diet. Uenze1966:143,frg.l/ 5; Teodor1991: 127,frg.5/4; Versik 1992: 92,w.21. l0).- Porucikunevo.Ifarelambieva 1993b: Tab.Il2. 11).- Srata Monteoru. Uenze1966:143,fig. 1/ 6; Teodor1991:127,fig.5/2; Varsik j,992: 92,m.26. 12).Sig.Jankovi1981:175;Varsik 1992:92,nr.28. 13).-voinikovo. varsik 1992:92,nr.36;Haralambieva1993b: Tab.I/ 3. Aadar,cu o singurexceplie,acess catararne s-audescoperit nurnaipe ritoriul Imperiului. Din acestpunct do vedere,ele constifuieun pandantal cataramelor de tip Sucidava, cu caresuntparfial contemporane, cu care au paralel. evoluat n Ambeletipuri au fost specifice i civilizaliei materiale a provinciilordunrene premergtoare din vremea cderii/izes-ului. De fapt aacum observaV. Varsik,estevorbade o modspecificpentru limes-aldunrean (sunt foarteputinecatarame Sucidava Salona-Histria provinciilor)tr. n interiorul i
'Bcian 19762257-278. r0 VeziUenze1966:I 43-I 46; Teodor l99t: 127 ;Versik 1992:g0. tt Varsik 1992:89.

cryrlrzTr MTERrAI

43

Celedoutipuri decatararne auieitdin uz pe la nceputul secolului atVIIlea. pe ct se pare,ceamaittziecataram detip Salona-Histria este ceadela Sacidava, descoperitii pe nivelul I, (databil- dacadmitemcronologialui C.Scorpan - dup 614;1n oircecaz,estedatabil n secolul alVIIlea ). Formele cataramelor detip Sucidava aufostnsrnostenit i Salona-Histria do alte tipuri, Aceastiiovolufie,aceastii perpefuare a unor forme i motive decorativeesteceea ce ne intereseaz de fapt, cci eadenoti o continuitate lntre civilizafia material a celei de-e doua jumtfi a secolului al Vl-lea i civilizafia primei prfi a epocii de tranzifie (prima treime a secolului al VII-lea). Acestaeste,de fap! motivul pentru care ne-am ocupat de cataramele de tip Sucidava, care,din punct de vederecronologic,sencadreaz. doarparfial n tematica lucrrii. Cataramele de tip Sucidava au fost prototipul din careau evoluatcataramele de tip Pcs (nereferim aici la tipul stabilit deUrsulaIbler, tip carre nu esteidenticcu tipul Keszthely-Pcs al lui V. Varsik).Cataramele plci fixo n form de scut,cu decorajurat.Motivele de tip Pcs,au ornamentale constaun combinatii de sernicercuri, semilunei inimi. Derivarsadecorului din cel specificpentrucataramele de tip Sucidava este,credem,evidentiil2. Catararnele de tip Pcs au fost createn atelierele romanice din Pannoniar3. La Dunrea de Jos,ncnu s-adescoperit nici un exemplar. Le-ammentionat fiindc eleconstituieverigadelegturntre tipul Sucidava qi Nagyharsny, cares-aurspndit de Jos.Acestedou i tipurile Boly-Zelovce i la Dunrea ultime tipuri au fost creatotot n ateliereledin Pannonia, care au supraviefuitsub dominalia avar,dupdistrugerea atelierelordin zonaDunrii deJos.Ele se dateaz, n linii mari, n prima jumtatea secoluluial VII-lea. Cataramele de tip Boly-Zelovcesunt foarteasemntoare cu celedetip Pcs. Au placaajurat n formde lir, similarcu placapicioruluiunei categoriide fibuledigitatell.La Dunrea de Jos,catarame de trp Boly-Zelovce s-audescoperit la : jud. 1).-Butimanu. Dmbovi,ta. Teodorescu 1972:75, 88,nota9, fig.Sl3;Teodor 1991:133, frg.6/ 14. (A@).Jankovi 1981:251,Pl. XWI/13; 2).- Prahovo Varsik 7992:94,nr.92. 3).- Razdelnamorrnntul 13.Fiedler 1992:197,466, Thf. 59| ll; Varsik 1992:93,nr. 24.

de la Razdelna
Cataramele detrp Nagyhars.{ny auplacaalungitii,
similar ca decor cu cea a cataramelor de tip Pcsts. descoperitla:

1).-Histria.Petre1965:75, ftg.5ll; Teodor1991:131 frg.6/5;Ibler 1992:146;Varsik 1992:94, nr. 31.

2).- Srata Monteoru. mormntul149.I. Nestor,E. Zaharia, MCA,4,1957:192, fig. 1/4;Teodor 1991: 131, fig.6/ 4;Varsik1992:94,nr.97. -rffir*ti:

13 Ibler 1992:138. rr Iblcr 1992:13E-lzt0. Itlbler 1992:140-145.

135-138.

44

CPITOLUL II

Figura 14: Catarama dc tip Nagyharsny de la Srata Monteoru


Tot n ateliereleromanicedin Pannonia au fost produsoi catarameledetip Ppa, carederivdirectdin tipul Salona-Histria, prin adugareaunor capete depsripeverig.Acestecatarame cu chingaveau aceeai funclionalitateca i tipul salona-Histria(serveaula ataarea unei gonli de centur). Dataten prima treimea secoluluial vll-lea, ele suntrelativ rarer6. 1nteritoriul de careno ocupm,suntcunoscute doar patru exemplare: l).- Caliacra. Ilaralambieva 1993b: thb. V 5. z).-Hisffia. Pippidi, Bordeneche, Eftimie 1961 : 233,fig. 5/Z; Teodor l99l:128, frg.5/9; Madgeeru1993: 172,nr.6. 3).- Jurilovca- Capul Dolojrnan(eamum). Dintr-un morrrnt de nhumafie. Coia 1977: 167,pl. IX; Teodor 1991: l2t, fig. 5/ ll; Madgearu1993:l72, nr. 14. 4).- Srata Monteoru. I. Nesto4E. Zaharia, SCry 4,1953,I-2: g485,fig.17; Teodor 1991:l28,frg.5/10; Madgerru1993:172,m.5.

Figura 15: Cataramede tip Ppa


lnrudite cu cataramele de tip Ppasunt cele de tip Gtr,folosite tot penrru ataarea genFi.Estevorbade un alt tip creatn Pannonia, i folosit n primajumtatea secoluluiaIVIIlea.Singurele exemplare pnn prezent apnrte la Dunrea deJossuntceletrei de la PrahovorT, precum i cel din mormntul 9 din necropolade la Grabovica(n poziiesecundar, ntr-un context din secolul al lX-lea)t8. Celeartate mai zusne conducla concluziac duplncetarea productieiatelierclor1ocale, n zona Dunrii de Jos au fost utilizate catanme createn ateliereledin Pannonia.De asemenea, auptruns produse n atelierele din Imperiu,1nprimajumtatea secolului i catarame aIVII-lea: cataramele de tip Syracusa. placan form de scu! dar nu eraudecoAcestea aveau rate prin ajurare,ci prin incizare (cu motive florale i cu palmete).Ele se dateazin prima jumtate a secolului al vll-lea. catarame de tip Syracusa s-audescoperit la:
rsTeodor 1991: 128; Madgearu 1993: l7l-183. t? Jenkovi 1981: 253,PI.XX / 14-16. ttS.Ercegovi-Pavlovi,I). Mini, Cpn 3, 1986:352, fig.5/4.

qVILIZTI }TTERIAL

45

jud. Mehedinfi. l).- BaltaVerde, Dintr-unmormnt deincinerafie. Berciu 1937:80-g 1, frg.4/ l; Teodor l99l: 129,fig. 5l 14;Varsik 1992 92,w. 4. 2).- Caliacra. Versik 1992:92, nr. 13. 3).- Caoidava (?). Scorpan1978:170, nora25; Teodor l99l: 129. gacidava\. 4).- Dunreni Scorpen l97t:170, pl. KX/54; Teodor 1991: lZ9, frg. s/ 16; Varsik 1992:92,nr.25. 5)--Histria. Dintr-unmonnntdenhuma{ie. Petre1965:74, frg.5/ 2; Nubar l97l:209, fig. 7/ l;Teoor 1991:lL9,frg.5l l3 Varsik 1992:92,nr.ll-L2(nu suntdou exemplare, ci unul singur).
J

Figura 16: Catarame de tip Syracusa

t ' I .l' l; fr

,.'

*:t'* i!
I'l

Contemporancu tipul Syracusa estei catarama cu placamobil, de form triunghiular (tip Corinth), descoperit n mormntul B 28 dela Beroe(unicadeacest tip de la Dunreade Jos)re. Ptrunderea cataramelor de tip Syracusa a menlinerii legturilor i Corinth a fost o consecin! comerciale cu Imperiul,n epoca lui Phokas Heraklios. i Nici unuldinhetipuriledecalarame din primajumtate asecolului alVllleanu acsntinuat (n formemodificatesaunu) i n a doua jumtate a acestui secol,precumi n secolulal VIIIlea. Pulinelecatarame cu placdin aceastii perioad, descoperite la Trgof0,Karamanitdr, Izrort;.2z, Sultana23, Razdelna2a, Bdinci2s suntdiferitetipologic. Majoritateasuntnrudite (eventual i derivate)cu celedin necropolele avarede epoc mijlocie i trzie. Spredeosebire de catarame, cerceii din a douajumtatea secoluluial Vl-lea au evoluat frr ntrerupere, pnn secolulaIVIII-lea i chiar mai trziu.Ne referim la cerceiicu pandantiv stelatcu granulatiii la cerceiidetip ciorchine(tot cu granulafii).Exernplarele celemai vechi de cerceicu pandantivstelatajurat s-audoscoperit n fortificalia de la Sadovec, caroa fost distrus cel rziu n 59626. Estevorbadeopt cercei, cu pandantiv inelarajuratstela! deargint.La Sadovoc a existatun atelier pentru producerea cerceilor,instalatntr-un furn27. De fapt, cunoatern qi doutiparedin primajumtatea secolului alVl-lea (dela Budureasca), catt serveau la producerea unorcerceicarepot fi considerati prototiptnialocercEilorcu pandantiv stelatajurafs.Exemplarele produsecu tiparele do la Budureasca sunt mai apropiatode cercelul de la Copceti. Tot la sfrritul secoluluialVllea sedateaz, probabil,ceitrei cerceidin necropola dela Beroe(mormint'P"t* lrS?f?1, fig.2A4b;Vereik 1992:84-E5, 93, nr. 12. 20 Dirconu 19622 166,frg. 212. 2rRebev 1990:4G50. 22 Mitree 1989: Abb.47| 293.2.,491 319.1. 2sMitrca1988: pl. 7l 61.2. 2aFiedlcr 1992:198, Taf.65/ 13. 2sFiedler 1992:198. 26Jurukove 1992:294. 2?Uenze 1992:165,525,Abb. 913-4,Taf.6/ 8-9. 28 Florercq Miclea 1980:212,w. 821 -822.

46

CPITOLUL II

teleE 143i E 57 bis),mairudimentari dect ceidela Sadovec2e. Cerceii dela Srata Monteoru3o, Copces.ti (jud.Vrancea)3r Maglavit (iud. Dolj)32 au formecevamai evoluate i se n i dateaz curnrl secolului al VIIJea, frr a fi posibilo ncadrare cronologie preeis. mai Ce!mai trzir: cerceldin seriacu pandantiv stelatajuratestecel de la Durostorum, careesteasociatntr-un tezautcu monedede la Constantin rv. Acest tezauta aparfinutunui metef3.

Figura 17: Cerceicu pandanfiv stelat ajurat


Majoritateaacestorcercei sunt din argint (Sadovec, Maglavit, Copceti,Srata Monteoru,Durostorum). S. Uenze a fcut o observatie foarteinteresant, valabili pentru alte categoriide obiectede metal: cerceii de argrnteraulucralin ateliere specializate, spre deosebire decei debron4 careputeaufi turnali "pe loc", de ctremeterimai mult sau rnai pufin improvizt,ti3a. Dintreanalogiile cerceilor cu pandantiv stelat ajura! citiim exemplarele din gepid'ltzie necropola dela Bratei3s qidin tezaurul din secolul alVIIlea dela Flali(Slovacia)36. Produclia acestui tip nceteaz pe la finelesecolului al VII,lea37. In paralel,n cursulsecolului alVII-lea a aprut un tip derivatdin acesti cerceicu pandantiv stelatajurat i anume tipul cu pandantiv plin, emisferic, filigranat.Unii dint . aceticerceiau verigalliT n formdelunul3E. Pebazadatirii carepoatefi admis pentrufibula digitati cu caresuntasociali,separec exemplarele celemai vechisuntcerceiidin tezaurul de la Cooveni (mijlocul secolului al VIIlea)3e. o datareprecispoatefr stabilitpentrucercelulde ia Prisea". Olt), descoperit 6oa. mpreun cu monede dela Constantin IV. El facepartedin tezaurul unui meter, ascuns n jurul anului 68ff0.Cerceiide la Cooveni Priseaca piese sunt de lux, lucrate cu i marefinep. Spre deosebire de acestia, cerceii de la Rcariar, Cepfura(ud. Prahova)42, Stiirmen*, Razdelna*
l9t7:79,E0, fig. 239c,241b; Tcodorl99S: 190,196,nr.20. ]]fetrc rof.Nectoro E. Zaharia,MCA, 6, 1959: 513;Nestor1969:2l;Coma l97l:378,fig.l/2,3; Teodorl99S:190, 197,m.25. 3tA.Paraginl, SCIVA., 33, 1982,l: 138-139; Teodorl99S: 190,196, nr. ?. s2Toropu 1976:137-138, pl. t7ll Teodor1995:190,196, nr. 17. rrAngelove,Penev 1989:40, ftg.1/4. xUenze1992:166. 35Brzu 1980: fig. 13/ 1-2. 36E. Garam,"FoliaArchaeologica", Budapes! 3l, l9g0: 169,Abb.7/5. r7Cif inrke 197 5: 70-7| i ncadreaz n tipul II A r8Tipurile iI B i II C la innska 1975:71-72. rePentru datare, vezi maijos. {Butoi 1968: 97-103; Mitrca l97S:113-125; . {_n.Tirdor,'pulum",5, 1965:253, fig. ll/ l; comsa l97l:371.,fig.11 l;Toropu l9:l6:l}7:Tudor lgzg: 294,4ffi, fig.14912; Teodor1995:l9l, 196,w.22. a2Teodoregculg?lb:1043;Teodoresculg?2:89,nota42;TeodorlgSl:-15, frg.9l2;Tcodor1995:19C, 196, nr.5. a3 Dymaczewrki 1973b: 19,21,Abb.3. nD.I.Dimitrov,"Izv.vama",14(29),1978 125,pr.fr//Z};Fiedler1992:l7g.Tc.s;::

crwlrzTt MTERrr

47

(mormntul2l2), Devnja-cirnitirul 3 (mormntuI55)45, Trgoviste 3)a6 - I (mormntul i Sultana(monnntul158)a7 suntmai grosolan executali, turnali n bronz,fir a fi filigranali. Cercelul de la Rcari,cu pandantivul plin, darpla! sepoatedatan primajumtate a seJolului al VII-lea poate fi considerat un produslocal,creatsubinfluenlacerceilorcu butonemisferic. i Cerceiicupandantiv stelataucunoscut o evoluliemai ndelungatii, fiind un elementsigur de continuitate culturalde-alungul secolelor VII- VIII. Cronologialor rmne de stabilit cu mai multii precizie,tot aadupcum estenecesar ntocmirea unei tipologii cares cuprind toatevarianteleas.

Din cerceii cu veriga lunularau derivatcerceii cu pandantivlunular frr buton stelat. Esteun tip mai rar ntlnit.La Dunrea de Jos,ese cunoscutii perechea din mormntul2l dela Grlifa: cerceide argint turnali, cu trei ciorchini do granulaliipe marginea lunuleiae. Aceti cerceisedateaz 1nsecolul alVIIIJoa, pebazaanalogiilor dela: Gornea (ud. Cara-Seve.in)io, jud. sibiu)s', Banatska palanka52, Protea Mare (Trnava, Keszthely53. De-alungulsecolelorVll'Vm (precum al IX-lea) aumai fostproduii unii i n secolul crr::1c$e un ciorchine sirnplu de trei, cinci sauapte granulafiisa. Tipul aparen il=Pe=Y:rig a5Fiedler 1992:502,T2f

.102/ 17. trVlerova t976:365,Tab. l8; Fiedlcr 1992:l78,Abb. 3gl 13. a?Mitree1988:l2l, fig. 18/ 158-2(pereche). Teodor1995:192,197,nr.26. Seafl npozilie secundar, nt-un mormntdin secolulIX. *Lucrrilemaivechi(Coma1971:377-3g}iiti""1511975:63-96)suntdepite,fiindcnumrulpiese

a crescutmult. Cupufin timp nainteancheieriiredactriifinale ne-aparvenitstudiulTeodor 1995,cari adun i clasific n patru mari tipr:n toli cerceii stelali descoperilipe teritoriul Romniei(estesemnalati un tipar pentrutumareade cerceicu pandantivemisferic,inedit, descoperit la Dichiseni,jud. Clrai). aeCrJen t9692127,fig.18,19;Teodorl99S: 193,196, nr. 12. 50I. Ilzum, "Crisia", 4, 197 4: 41-42,frg.412. 5iK. Horcdt, "Germania", 25,1941:124, Taf,zll 4,7. oM. 25, 1978:Pt. IV/8. Vezi i un cercelsimilar, descoperit i D. Jenkovi,"GodisniakgradaBeogradu", undeva n Banat ajunsn colecliaPongratz a MuzeuluidinTirnioara:D. Prvulercu, ..Tibiscus" , 5, l97g:225, fig.V 1. s N. Fettich, I rchriologische Studien zur Geschichte dessptithunnischen Metallhrnst(Archaeologia Hr:ngarica, X)Oil), Budapest, l95l : Taf.XXXI)V 8. sTipulVII la Cilinska l91S:75-76.

48

CAPITOLUL il

mediul romano-bizantin trziu, dovadfiind tiparul descoperit n fortificafia do la Aegyssus(Tirlcea), ntr-un nivel datat la nceputulsecoluluial Vll-leass,preeumi exemplaruldin mormntulB 133,din secolulal VIIJea, de la Beroe (piatra Freclei)56, de un tip deosebi! cu granulemari, lipite ntr-un triunghi. Aceti cercei sunt foarte frecvenli n necropoleledin secolele VItr-D( din Munenia: Izvorus7, Sultanas8, Chirnogise, (ud. Galali)60, precum Stoicani din Olteniade la i n necropola Obria6t. La sudulDunrii ei zunt mai rari62; la Istria-Capul Viilor63 a fostdescoperitun fragment similarcu cel dela Beroe.

Fieura 20: Cercei de tip ciorchine

In secolulal fX-lea a aprut o variant mai evoluat, cugranulalii i n partea superioar a verigii, precumi cu o perl de sticl inclus n pandantivul de granulalii din parea inferioar. ln concluzie, cerceiiutilizali n ultimapartea secolului alW-lea i la nceputul secolului alVIIlea n mediul romano-bizantin rziu au fost produin continuare qi au evoluatn forme noi n cursul secolelorVll-Ix. Esteunul dinte elementele de continuitaten civilizalia matorial'.ZanaDunrii de Josa fost una dintre celen cares-auproduscerceiicu pandantivstelat ajurat sauplin, n cursul secolului al VIIlea - fapt dovedit de tezaurelede metes-ugar de la Durosorum Priseaca, de tiparul de precum la Dichiseni, i i de atelieruldin secolulalVIIIJca
t5 Opei! 1977:310,ftg.7, $Petr.cl9ltfl:71, fig. 206b. 5?Mitrce 19t9: Abb. 5117.2,6124.2,91352,14t76.3,14179.7,15t83.2, t6tgo.4,l6tgz.t,16t 93.6,17 tg.z, 18/101.1, 19/rc5.2,19/ 109.5, 20llt3.t,2U n7.3,2v 719.2, 401245.2,4t/249.3,421252.3,4312.2,441 273.1,441 276.3,47 /290.1,471 293.1,501322.2,50/323.1,50/ 334.1,541356.4,541357.2(plus alteexemplare din caresep6streaz doarrrcri). sMitrce 19S: Pl. l0/83.6, l3lll1.2. sD. 668,Pl.ll2. crbncrcqSCIV,24,1973,4: M, Petrtrcu-DmbovifgM.Dinu, SCry 25, 1974,!:93,95,fig.9/g. 5r Toropu,Stoice1972:18I, fig. 5113, 19,22. eFicdhr 1992:173-175. sZilrr 1963: 393,ftg.29l2.

cIVrI.rzTr. MTERrr

49

descoperitmai la nord" 1nMoldova, la Costes,ti-Iaie. Activitatea productiv este atestatn aceastii zoni la finelesecoluluial Vl-lea, i anume la Sadovec. 1nprivinla cerceilorcu ciorchine simplu de granulafii, am vzut c i 1ncazul lor estecunoscut un atelier,la Ttrlcea.Deci, nu a existatdoaro continuitatea utilizrii unui obiec! ci i o continuitatea tehnicilor meteugreti romano-bizantine, pstrate de populaliaautohton de la Dunreade Jos. Unadintrecelemai discutate categorii de obiecte din secoleleVI-VIIesteceaa fibulelor digilat.C.ontrcversele legate defibuleledigitateprivesc maimulteaspecte: clasificarea tipologic, datarea, zoneleundeau fost produsei, nu n ultimul rnd,atribuireaetnic65. Nu stii n inten{ia noastrrcaliz,zrea, aici, a unui studiugeireral asupra fibulelor digitate.Aceastiisecfiune a subcapitolului estedoarun studiupreliminar asupraunei prfi din fibulele digitate. Ceeaco ne intereseaz n aceastii lucrareestestabilirearnoduluin careau ovoluatfibulele digitate de-alungul perioadeide careneocupm, pentrua desluisemnificafia pe careauavut-on cadrulprocesului decontinuitate / discontinuitate cultural. Fibuleledigitatezuntun element al civilizafiei materiale, iar evolulia lor esterelevantiipentru schimbrilepetrecute1ntehnicade producerea lor i 1n moda de carc tineau.Aparilia acestorpiese f,ncontexteromano-bizantine tnii marcheaz o anumitii schinbere de ordin cllturef careconstituieun element de legtur cu civilizafia specilici secolului at VII-Iee. lncetareautilirii lor a reprezentztunaspectal unei anumite mutalii survenite n civilizafia materiali n mod,nu numaila Dunrea deJos,ci ntr-un spafiu foartelarg. De-alungulultimelorcinci decenii, s-aupropus mai multotipologii alefibulelordigitate. Nu le vom cotnenta aici n modamnuntit. Amintim doarc,pnln prezan!tipologiile (alctuite, deexemplu, dectre J.Werner, D. G. Teodor sauL.Vagalinski) aupornitdela criteriuldecorului. Or, toate acesteclasificri nu sunt totdeaunaclare, frindc existii multe elementede decor combinato1neele n divorsemoduri. Pe de altl parte,suntemdeprerec fibulele digitate de certiioriginegermanic trebuiesfudiate mpreun cu celezise"slave",deoarece sirnilifudinea dintre cole dougrupede pieseesteevidenti. Considerm, de aceea, c studiile efectuate pn acum(cu exceplia celui al lui U. Fiedler)au greitatuncicndau eliminatdin disculiefibulele germanice descendente din tipul 'Aquileea"i peceledetip gepidic.Estenecesar gsirea unui criteriu primar.foarteprecis, pebazacruiafibulele digitate spoatiifi clasificate1ngrupebine definite. Cum criteriul decorului i cel al dimensiunilornu satisfacaceastiicerin!, ne putern gndi la tehnica de execuliei la funclionalitateape care o aveauacestefibule. ln acestcaz, constatiirnc pot fi distinsedou mari categorii de fibule digitate: unele fastuoase,de bun calitate,lucrateln argin! argint aurit saubronz aurit i ornamentat adeseori cu almandine,iar allede uz comun, lucrate1nbronzsaupotin. De regul,exemplarele fastuoase sunt i de mari dimensiuni(peste10cm. lungime).Acestcriteriu declasificarenu permiteo departajare cronologic (frindc pieselefastuoase qi cele comuneau circulat concomitent),dar conducela evidenlierea unor tipuri care,n schimb,pot fi lncadrate cronologic. Prin urmare,vom alctuimai ni o clasificarcpropriea fibulelor digitate fastuoaso i de uz comun,descoperite 1nteriloriul decareneocupm. Pentnrncepu! facemabstraclie dedatiirile propusepn acum pentru diferitele pieso.Fibulele fastuoase le ncadrmn "Serie 4", iar resful,ln "Seria 8".

(Teodor 1978:21,fig.6. 6sPentruistoriculcercetrilor,veziTcodorlgg2:120-121;Curta1994:234-239.

\{}

CAPITOLUL N

SERIA A:
1-3)'-Arar(Ratiaria).Trei fibuledebronzornamentate cu almandine (dintrecareuna,auritii). Decor spiralicderivatdin stilul animaliergermanic pe placapiciorului (romboidal) i decor spiralicsimplupe placasemidiscoidal. Trei perechiaeprotuberanle (cu alrnandine) pe placa piciorului,apendice n formde capde animal,cinci butonicu caneluri66. jud. olr. pemalulprului 4).- Brebeni. Drjov.Fibuldebronz lungde 6,7 cm.' cu cinci butoni,placromboidal cu decor spiralic(simetricpe axul longitudinal), cu o pereche de capete de psristilizate(careau avut i pietre r"tniprrliorse n lcul ochilor). Placasernidiscoidal estedecoratii prin excizarecu g. motive semilunare n form de Fibula este turnati ntr-o i tehnicmai bun67.

Figura 21: Fibula digitat de la Brebeni


5).- Cooveni. jud. Dolj. Dintr-un tezaur (probabil inventarul unui mormntde femeie). Fibulde argint aurit cu 9 butoni (unica de acestfel), lung de 19,5 cm., decoratii cu rnotiveanimaliere stilizate,cu patru perechide capete de wlturi (cu pietre prelioas) pe placa piciorului, cu apendicele decoratcu o masc uman. Exemplar de o calitatocu totul deosebiti6s.

6-7).-Devnja(Marcianopolis). Dou fibule de argint aurit cu almandine, similarecu celede laArat'e. 8).- Ferieile,jud. Vlcea.Fibuldebronzlungde l0 cm., cu aptebutoni, cu decorde volute pe placa semidiscoidal, cuplactrapezoidal decorat cu buline pseudogranlrlate. Placa a fost ncrustatiicu pietre semiprelioase. Apendice n formde masc uman?o.
-ffi;rnffiliaf. 41 D; Fiedter 1992:92,Abb. t7/ 3-5. oM' Butoi, RlvI,7, 1970,5: 434435;Teodor 1992:127,fig.4l4;Fiedler lg92:99,ru. 9; Vegelinrki1994: 2es (o 62). 6Nector, Nicolescu-Plopor 1938:33-41,fig. 7; Wcmer 1950: 152,nr. 14; Teodor 1992: 122,fig. l/ 5; Fiedfer 1992:99,nr. I l; Vagelinski1994:266(KS). 6eFiedler 1992:92,w. 10. ?0G'r'Petrt,.d stoican,SCIVA 27,1976,1:115-118;Teodor 1992:122,fig.1l4;Ficdlcr t992:99,1nr.16; VegelinrH 1994:294 (K l3).

CTULIZTT MTERII

5l

9-14).-Giqen(Oesan). ase fibule de argint aurite, ornamentate cualmandine, detipul celordelaArar?r. 15).-Histria (I)- Descoporit n nceropolabazilieii extramurane. Fibul de bronz auritii, de mari dimensiuni(19,8cm.),decoratii cu almandine i pe butonii pe proeminenlele depeplac.Ornamentatji cu motive qpiraliceexcizats,derivate din decorulanirnalierstilizat germanic.Apendice n form de cap de animal stiliza{z. jud. Ruse. 16).-Kmsgg Fibulde bronzaurit,cu almandine, fragmentar, similarcu ceade la Histria?3. jud. Burgas.Fibul de bronzauritii, 17).-LtglikgIaa, lungde 12,5cm., cu aptebutoni, cu plactrapezoidal,cu decordevolutepeplci,cu trei perechidecapetodewlturi74.

Figura 23: Fibula digitat de la Ferigile

Figura 24: Fibula disitat de la Histria O)


jud. Buzu. 18-19).Srata Monteoru. Din necropola deincineralie din secoleleVl-Wl. Doufibule miniaturale (lungi de 4,2 cm.), deargintaurit i bronzaurit cu cinci butoni, cu placa sernidiscoidal decoratcu un motiv semilunar, piciorului cuplaca n form de lir, cu apendice n formdecapde animal stilizatTs.
?tA.Haralambieva,"ArchaeologiaAustriaca",?4,1990:83,Abb.4;Fiedter !992:92,w.7. zPetr.e1965:67-71, fig. 2; Fiedler 1992l-92,w.2. ?rFiedler1992:92,nr.8, Abb. l61 3. TaMichailov1971 317-318; Fiedler 1992:100,w. 3?;Vagelinski1994:29a(K l). 75I. Nestor,E. Zeharia , MCA 5, 1959: 517,fig. 3; Tcodor1992:125,fig.3/2,3; Ficdler 1992:8l-82,Abb. Vagalinski 11/1; 1994:271(L27).

52

CPITOLUL II

Figura 25: Fibul digitat de la SrataMonteoru


20).- Sumen. Dintr-o fortificalieromano-bizantin. Fibulde bronz cu alrnandineT6. jud. Love.Doufibuledigitatedeargin! provenite 2l'22).' Troian. din morminte; aupicior romboidal (tip gepidic)??. 23).-voinikovo.jud. Ruse. Din mormnt denhumatie orientatv-E. Fibulde argintauriqcu almandine, decoratii cu motivespiraliceTs. 24'28).' BulEaria(locuri necunoscute). Trsi flbule debronzaurit, una de argintaurit i unade bronzcu almandine, toatedetip Ara/e.

ln cadrulserieiA"stabilimurmtoarele tipuri: I).- tipul Arer-Histria (denumiredeja consacrat). Fibule cu decor n stilul anirnalier germanic sauderivatdin acesta, ornamentate deobiceicu almandine. Exemplarele l-3,6, 7,9-16,20,23-29. [).- tipul Cooveni-Ljuljakovo. Fibule cu plac trapezoidal, cu decor derivat din cel animaliergermanic,cu aptesaunou butoni, cu apendice decoratcu mascuman. Exemplarele 5, 8, 17. il).- tipul Brebeni.Fibulecupicior romboidal, dedimensiuni mijlocii, decorate cuun motiv spiralic. Exemplarul4. N).- tiput SretaMonteoru. Fibuledemici dimensiuni, cuplacan formdelir. Exenrplarele 1 8 ,l g . V).- tipul gepidic. Fibule cu picior romboidal,decoratcu un motiv romboidal simplu. Exernplarele 21,22. Se observ cum tipul III derivdirect din tipul I, fiind o simplificarea acestuia. De asemonea, punct din ds vedere tipologic,tipul II poatederivatot din tipul I. Tipurile I, II si III alctuiesc deci un fel de subserie, careestecaractnnzatde un decorderivatdin cel animalier stilizat germanic. Tipul IV prezintasemnri nu cu alt tip de fibule digitate,ci cu cataramele de tip Boly-Zelovce, careauplacan formdelir, foarteasemntoare placa piciorului cu acestor fibule.Probabil, eleaualctuit garnituri, ori aufostexpresia aceleiai mode. Acestfaptconstituie un indiciu pentrustabilireadatrii lor, prin corolarecu datarea cataramolor. n fine, fibulele de tipV suntspocifice pentru spaliulpopulatde gepizi(Pannonia, Transilvania), fiind doarsporadice ln zonaDunrii de Jos.

?6Fiedler 1992:93, nr. 12, sFiedler1992:93, nr. l3,Abb. tTlll-12. Ficdlcr!992:93,nr.14,Abb. l7l1. ?e Fiedfer 1992:93,nr. I 5-18.

CTWLTZTT MTERII

53

SERIA B:
jud. Cons*.anfa, I ).-Adamclisi. (Ttpem). Dintr-unmoniint de nhumalieorientatV-E, aparfinnd necropoleibazilicii extramurane, situat n vecintatea portii de vesl la 5 m. de incintii. (Mormntcu ni,fcutdin blocuridepiatr,crmizi refolosie). Groapa mormntuluia fost spat pornind i Trgle de la stratul de drmtur creatprin distrugerea suferitii de incint.Deci, morrnntulse dataz,cu certitudinedup586, cnda fost distrusorasplTropaeum(vezi capitoleleI i IV. 1). Fibula se afla la umrul stngi era singurulobiect de inventaral mormntului(carea fost rocuperat integral).Este turnatil n bronz i are lungimeade 10,8 cm. Fibula este peambele plci cu cerculete decoratil concentrice, are5 butoni pe placapiciorului.Apendicele ii 3 perechide proeminenfe piciorului ostodecorat cu un capde animalstilizaf0.

Figura 26: Fibula digitat de la Adamclisi


jud. Teleorman. 2).- Admeti, Pe malul unui pru,afluent al rului Vedea, mpreun cu fragmente ceramice din socolele VI-V[ (urmeleunei aezri). Fibuldebronz,lungde 8 cm.,cu 5 butoni,cu trei perechi deproeminente peplacapiciorului. cu decorde volutepe ambele plci.Apendice 1nformde capde animal8t. 3).- Bleni.jud. Dmbovi1a. Dintr-o aezare a culturii Ciurel.Fibuldebronz(ineditii)cu placa picionrlui romboidal i cu ciocuride psri82. 4).- Bucureti-Bneasa. Dintr-o aezare a culturii Ciurel.Fibulde bronzfragmentar cu placa piciorului decoratji cu un motiv spiralicsimetrici cu un capde animalstilizatpe apendiceE3. 5).- Bucureti-Dmroaia. Dintr-o aezare a culturii Ciurel. Fibul de bronz fragmentarcu cinci butoni,cu decorsemilunar inzig-z,agpeplacasemidiscoidalta. 6).- Bucureti-str. SoldatGhivan. Dintr-o aezare a culturii Ciurel,bordeiul12.Fibulde bronz fragmentar, cu cinci butoni,cu placasemidiscoidal decoraticu volutets. Z).-ggcureti-Tei. Model amprentator din potinpentrurealizarcadetipare pentrufibuledigitte miniaturalglung de4,95cm.Cinci buoni,douperechi deproemitrflle, decorspiralicdegradaff. jud. Prahova. 8).- Budureasca, Dintr-oaezare dinsecolclevl-V[. Fibuldebronzrniniaturaln lungde4, 95 cm.,cu 5 butoni,cu o pereche deciocurii unadeprooninenlepeplacapicioruluis?.
8oPapuc 1987:207-209, fig. l; Teodor1992:133, fig. l0/l; Fiedler1992:105; Vagalinski 1994: 288(R 117). 81 Spiru 1970:53l, fig. I ; Teodor1992:130,fig. 7/8 (Nanov); Ficdler 1992:98,nr. 1; Vagalinrki L991:295 (P

e0).

t2Teodor 1992:126; Vagelinrfti 19942 295 (O 62A). 83 Constantiniu1966:668,fig. 212;Teodor 1992:132,fig.8/ 5; Fiedler 1992:98,nr. 4; Vegelinski 1994:283 (P e1). e Rosetti 1934:207 fig. ll 9; Werner 1950:155,nr. 54; Teodor 19922 127 , , fi.g.5/4; Fiedlcr 1992:98, nr. 5; Vegelinski 1994:293(S 175). t5llofinescu-Ferche, Conrtentiniu 19tl: 324,fig. 20; Teodor 1992 132,fig. 8/ 8; Fiedler 1992:98,rr.7; Vegalinski 1994t293(S 174). 86Rosetti 1934:207-20E,frg.ll 4;Werncr 1950:154,Taf.30/41;Teodoreecu 1972;74,95, fig. 4/4; Teodor 1992:129,fig. 6/l; Fiedler 1992:98,nr.6; Vagalinski1994:295(N48). ETTeodorescu 1972: 89, nota42;V. TeodorescqM.Pene, "AnuarulMuzeuluide IstorieiArheologie hahova-,

54

CAPTTOLUL II

jud. Vlcea.Fibuldebronz,lungde 6,5cm.,cu 5 butoni,cu decor 9).- Buleta.com.Miheti, semilunari radial pe placasemidiscoidal, cu placapiciorului romboidal, decorat cu un motiv romboidal,cu douperochide proeminenle pereche o de ciocuri redate rudirnentar i (unitecu placa)88. 10).-Butimanq jud. Dmbovi1a. Fibul inedit.(n Muzeul de Isrorieal Municipiului Bucureqt.Fibulminiaturalii, cu cinci butoni,decorspiralicEe. jud. Clrai. l1).- Giscioarele. Fibulde bronz,lungde 6,5 cm., cu 5 butoni,cu placsemidiscoidal cu decorsemilunar-radial, cu placromboidal i cu trei perechido proeminenle. Executati ntr-o tehnicmai rudimentareo. 12).-Dervenljud. Constanp. n aezare romano-bizantin, lntr-unniveldatatcu o moned ds la JustinII (565-578).Fibul fragmentar de bronz (s-a pstratdoar placa semidiscoidal), cu decor excizat spiralic(un singurregistru);5 butonier.
I I

Figura 27: Fibula digitat de la Dervent

jud. Dolj. Fibuldebronz,lungde 6,6 cm.,cu 13).-Dosa, cinci butoni, placromboidalcu trei perechide proeminenle, cu decorspiralic,cu apendice n formde capde animale2.

FiEura 2E: Fibula dieitat de la Desa


jud. Dolj. Fibuldebronzlungde5,5cm.,cu l4).- Drnic, butoni,cu'placa piciorului n formdelir, cuo pereche apte de capete de wlturie3. l5).- Drobeta-T[muSeverin. (l). Fibulde bronzcu cinci butoni,cu decorsemilunar pe placasemidiscoidal, cu decor romboidal i cu trei perechi de proeminenlepe placa
1, 1984: 47, ftg.22l2;Teodor 1992:129,fr,g.6/3;Fiedler 1992: 98,rrr.3; vegetinrki 1994:295CN5l). 88G. I. Petre-Govora, SCIV,18, 1967,l: 185-188; Teodor 19922126,frg.4l5; Fiedler 19922 99,nr. 19; Vagelinski1994:295(O 60). eeNestor 1961:438,nota l9; Fiedler 1992:99,nr. 8; VegelinsH1994:295(N 49). sM.ComgB.Ionescu,SCry 11,1960,2:419-420;Teodor 1992: 126,frg5/2;Fiedlcr !992:99,nr.l0; Vegelinski 1994:295 (O 59). erP. Diaconu, SCry 13,1962, 2:447448,fig.1;Teodor1992:132,fig.8/3; Fiedler1992: 92,nr. l; Vegelinski 1994:288(R I lO. e D. Popcccu, "Dacia",9-10,l tXl- 1944: 505,fig. lll 121 (care nu cunotea loculdescoperirii): C.S.NicollescuPlopcor,"Dacia', 11-12,1945-1947: 310(arat undea fostdesoperit acea$ fitul, currcscrtr s subdenumtea de"Muntenial');Werner1950: l55,Abb.3;Teodor1992:130, frg.7l3;Fiedler 1992:*,:r. i2;Vrgrlinski 19942295 (P74). erToropu,Cluci,VoiculgT6:97-98,frg.3/8;Teodor1992:125,fig.3/10;Fkdlcr t992:99,r.13;yegelinski t99422e4 (L 26A).

cIvILuTt MATERIAI

55

picioruluis. 16).- Drobeta-Turnu (2). Fragrnent Severin. din piciorul unei fibr:le de bronzeu apendice n form de capde animales. jud. Teleorrnan. l7).- Dulceanca. Din aezarea nr. IV (secoleleVI-VII).Fibulde bronzfragmentar cu placapiciorului romboidal" cu decorspiralic,cu trei perechideproeminenlepe plac i cu apendice1n form de cap de animale6.

jud. Olt. Pe terasa 18).-Frcaele. rului Teslui.Fibul de bronzlungde 6,5 cm., cu cinci butoni cu peduncul, plac semidiscoidal decorat cu semilune i cu o linio nzig-zag, cu placromboidal ornamentat cu un motiv spiralic simetricl o pereche decapete depsrii douperechideproeminentepe place7.

l9).- Garvn (Dinogetia).Fibul de bronz fragrnentar cu cinci butoni, cu decor semilunarpe placa semidiscoidale8. 20).- Hiirlec,jud. Vraca(Augusta). ntr-o locuinf din fortificafie,asociatii cu ceramic din secolulal V-lea i nceputulsecoluluial Vl,lea. Fibul de bronz fragmentar, cu trei butoni,cu decorde spirale simplepe placasemidiscoidalee. 21).-Hishia II. Descoperii n aceleai mprejurri ca i fibula I (din seriaA). Fibuldebronzlungde I1,7 crn.,lucratiimai rudimentar. Plac sernidiscoidal frr decor,cu 5 butoni; placapiciorului este trapezoidal qi are trei perechide protuberanle. Apendiceleeste prelung i decoratcu motivo geometriceroo.

Figura 30: Fibula digitat Histria II


sDevidcccu 1980:218; Teodor 1992:fig. 7/ 5; Ficdler 1992:99,nr. 14;Vegalinski 1994:295(O 6l A). e5D. Thdor,"Drobeta", 2,1976:134, nr. 102, Pl. XII/4; Ficdler 1992:101, nr.V. s l)olinescu-Ferche 19922 152 (frr desen). eM. Nica,SCiV 21, 1970,2:327-329,fig. 1;Teodor1992:127,fig.6/1; Fiedler 1992:99,ru. 15;Vegalinski

(o 6l). 1994:295 sG.Stefan,MCA"6,1959:632,fig.7;Teodor1992:126,fig.a1\;Fiedler1992:99,nr.17;Vegalinctd199 287(R l l5). sS. Mr5ov,'l{rh", 18,1976, l:37, fig.3; Herelembieve, "Arh-,26,198/',1:.51; Fiedler 1992:92,nr.6. rPetre 19652275-277,ftg.3;Fiedler 1992:92,nr. 2; Vegelinrki1994: 295(R 152).

56

CPrTOLrrL II

jud. Mehedinfi. ll l.- Iaroarele. Fibuldebronz cucincibutoni,cuplacasemidiscoidal decorat cu un motiv sernilunar, cuplacapiciorului romboidal, cu decorromboidalsimetricdegrada{cu donpcrechide proeminenle de ciocuriunitecu placar'r. i cu o pereche 23).- Jurilovca-CapulDolojman(Aryamun).Dintr-unmormntde nhumatie, mpreun cu o fibulcu plactriunghiulari un cercelcu cappoliedric. Fibuldebronzfragmentar cu trei butoni,cu decorspiralic po placasomidiscoidalro2. rudimentar

6V

Figura 31: Fibula digitat de la


24).- Kladovo. Fibul de bronz fragmentar (cu placa somidiscoidal), cu decorde voluter03. 25).- Korbovo.Fragment din placasemidiscoidal a unei fibule de argintdeproastlcalitateru. 26).-Kdyisg,jud. Ruse(Iatrus). (l). Dintr-o forrifica{ie romano-bizantin; descoperit n locuinfa 73-6612j\ impreun. cu ceramic romano-bizantin. Fibuldebronzlucratiirudimenur, fir decor,cu 5 butoni i cu trei perechide proeminenlo pe placa picioruluir05 27).- Krivina. jud. Ruse(Iatr:as). (2). Fragment de fibul (plac semidiscoidal cu decordevolute)r06. 28).- Luni.jud. Teleorman. Fibulde bronz cu cinci butoni, cu decorsernilunar pe placasernidiscoidal" cu placapiciorului n formdelirto?.

29).-Muntenia II. Loc dedescoperire necunoscut. Fibuldebronz lungde7,1crn.,cucincibutoni,cuplacromboidal cutneiperechi dc proeminenT, cu apendice n form de cap de animal stiliza! decorat cu motivespiraliceros. 30).-MunniaIII. Loc dedescoperire necunoscut.'Fibul debronz fragmentar, cu cinci butoni, placsemidiscoidal decoratii cu semilune incizii radialeroe. i 31).-Negotin. Fibuldebronzcucincibutoni,cuplacassrnidiscoidal decoratil cu linii verticale, cu placapiciorului ornamentat cu un motiv romboidal,cu trei perechide proeminenlei cu
r0r Ilevidescu1980:218;Tcodor 1992:12t,fig.416;Fiedlcr 1992:99,m. 18;VegalinsH 1994:Z9S(O 60 B). t@ M. Minucu-Ademeteenu,SCIVA' 3 I , 1980,2: 3ll,fig. 4; Fiedler 1992:9{ nr. 3. r0! I(ovrcvi 1960:Pl. III/ 8; Fiedlcr 1992:100,nr. 34. 'sJenkovilgtl: 250,Pl. XVV 15;Ficdler1992:l0l, nr.VI. r6J. Ilcrrmrnn,nlatnts Iz I l+l15, Abb.46la; Fiedler 1992:lffi, nr.I; VegalinsH 1994:283(p 90. t6 Fiedler 1992:92, notz394; G. Gomolka-Fuche,in I atrus/: 99-l 00,Tat. t e. 1970: 531, fig. Tsodor 1992:125, fig.3/ 8; Ficdler 1992: 98,nr. 2; VagelinsHtW4:294 Q-27A). lilpl" ]; fonccct, op. cit,z505,fig. lll 12};Teodor 1992:130; ftg.lt l;Fiedler ti92: 100,nr. 31; Vegelins6 fi!. 1994:295 (O 6l B). rD. Popcrcu, op.cit.:505,fig. lll |23;Teodor 1992:127,fig.4t1;Fiedler 1992:100,rrr.3l; Vrgelinski 1994:295(P 76).

crwlrzTrMTERrL

57

apendice1nform de cap de animal stilizatil0. 32) - Irqve-erna, jud. Ruse. Dintr-o aezareromano-bizantin.Fibul de bronz frr deco lucratii rudimentar,cucinci butoni icuplacapicioruluiromboidal.Descoperit ntr-o groapde gunoi, lmpreun cu ceramicslavru.

jud. Ruse. 33)'- Noverad. Fibuldebronzdetip gepidic,cu placromboidal i cu decorsemilunarpe placasemidiscoidalttz. 34).-Orb jud.Olt.( 1).Fibuldebronz fragmenrar, cuplaca semidiscojdal cu cinci butoni separalido placprintr-o coroan. Decor cu motive semilunare. Butonii sunt orna_ 13. mentaficu cerculefe imprimater

35).- Orlea.jud. Olt. (2). Fibuldobronzcu cincibutoni,cuplacapicioruluiromboidal, decoratiipe tot corpul cu cerculeleimprimate,cu trei perechi deproerninenlerra. jud. olt. (3).Fibuldebronzfragmentar. 36).-Orlea, Apendice frr decor i porfiune din placa piciorului, o-",n"nt"t "u spiralerr5. jud. Mehedinfi. 37).-orova. (1). Fibuldebronzfragmentar, detip gepid,cu cinci butoni,cu placasemidiscoidal decorata cu semilune, cuplacapiciorului romboidar" cu decorrornboidat (poate dou)de proeminenle i cu o pereche circulareil6.

38).-orova,jud. Mehedinli. (2). ribuia debronzcu cincibutoni,cuplacapicioruluiromboidal cu trei perechide proeminenlerrz. 39-40).-liage!rccatrt jud. Tulcea (Beroe).pereche defibuleidentice, dinmormntulB42,de femeie, asociate cu: pieptene bilateral,trei brJari debronz,cercelcu pandantiv romboidal,inel defier. Fibuleturnaten bronz,lucratent-o tehnic rudimentar, cu trei butoni,cu douperechi de ciocuri stilizatepe placapiciorului;frdecorils.
rtoD. Csallny,Archtiologische Dentniilerder Gepidenim Mitteldonaubecken (454- S6sr.Z/, Budapest, 1961: 356,Taf.CCXII/ 7; Fiedler 1992:100, nr.36. rrrMilev,Angelovel97l: I 14, Taf.VII; Fiedler 1992:100,nr. 2; Vegalinski1994:2g7(R I l3). rr2 Fiedler 1992:92,nr. 9, Abb. 17 / 10. rr3Bcrciu 1937:77, fig.3; Warcr 1950: 151, nr.3; Teodor1992: l22,frg.ll2;Fiedler 1992:100, m.20b; Vegalincki1994:291 (S l7l). rrTfrdort9TS:460,fig.14914;Teodor1992:133, frg.914;Fiedler1992:100,nr.20a;Vagatinrki 19942295 (P e4). 1961:105,fig. l; Teodort99z: r2s,fig.3/ 7; Fiedtcr1992:100, nr. 20 c. lll9o-r rr'Come1974b..88; Tcodor1992:127,fig.5/ 5; Fiedler 1992:92,w.4. rl7come1974bz 90; Fiedler 1992:100, nr.21;vagarinsH1994: 295(o 59A). 1987:77,frg.233 b; Teodor1992 129,ng. ol e-tO; Fiedter rq'92:tot, nr. iII; Vagaunrki1994:279 :tP:T tN 57).

58

CPMOLI.]L TI

placr22.

41).- Pietroasele. jud. Buzu.Fibulde bronzcu decorde volute pe placasemidiscoidal, cu placapiciorului romboidalre. jud. Dolj. Fibuldebronzcu a2).-Plenita. butoni,cu decorsemi_ apte lunarpeplacasemidiscoidal, cupraca picioruluiromboidal, decoratii cu un motiv simetricromboidal,cu douperechide proeminenle cu i o perechede ciocuri uniecu placa;mascumanrudimentar pe apendicer2o. 43).- Prahovo (aquis)(l). Fibuldebronzcu 5 butoni,plactrapezoidal,cu placasemidiscoidal decoratii cu volute,cu masc umanr2r. aa).- Prahovo(aquis) (2). Fibul de bronz fragmentar, cu placa romboidal,cu perechide protuberanle cu dicor romboidal pe i

la placapiciorului)'23.

45).-Prahovo (Aquis)(3). Fibuldebronzfragrnentar (apendicele de

46)'- P.rahovo (Aquis)(4). Fibul deargint deproastiicalitate,fragmentar. placapiciorului are capete de vulturirza. 47)'- Pruneni. jud. Buzu.Fibulminiatural ineditii(nu secunosc altedate)r2s. jud. Dolj. Din aezarea 48)'- Rcari. fortificatiidin seolul alVllea. Fibuldebronzfragmentar cu placapiciorului decoratii cu motivespiralice i cu trei perechide proeminenfe; apendice n formde capde animalstilizatr26. jud' Sumen. 49)'- Ri, Fibulde bronzcu cinci butoni,cu placapiciorului n forrr de lir i cu pereche o de capete de psrir27. 50)'- Srata jud. Buzu( 1).Din mormntul Monteoru. I I 85.Fibuldebronzminiatural (lung de 4,1crn'), cu cinci butoni,cu decorsemilunar pe placasemidiscoidal, cu placan form de lr2r. 5l)'- Srata jud. Buzu(2). Din mormntul463 Monteoru. . Fibuldebronzfragmentar, similarcu precedental2e. 52)'jud. Buzu(3). Din mormntul 710.Fibuldebronzfragmentar. plac S94teo!& semidiscoidal cu cinci butoni,decoratii cu un motiv semilunar i cu motiven formda gr30. 53)'- Srata jud. Buzu(a). Din mormntul140.Fibulde bronz Monteoru. cu cinci butoni,cu placasemidiscoidal decoratiicu volute, cu placapiciorului romboidal" cu trei perechide
ll]Curta 1994:241,fig.6/t;Fiedler t992:99,nr.t9 a. "Arhiveleolteniei'i4, 1f25,nr. t7:49,fig. 2; weraer 1950:153, Itl^9 Tt-"9t:trc1-Plop11, nr. 25; Teodor t9922126,fig. 4/ l ; Fiedlcr 1992:l @,'r, 22;Vegelinrki lgga: 265,rl. l2rJrnkovi 19tl:250, pl. XWl2; Ficdler fiqZ: tOO, m,37 a. r22Jenkovi 1981: 250,pl. XWl3; Ficdlcr 1992:100, nr. 37 b. t23Jenkovi 1981:250,pl. XVI/14; Fiedlcr 1992:100,nr. 37 d. t24Jrnkovi pl. XVI/16; Ficdlcr 1992:100, 1981;250, m.37 c. r25 Teodorpcc a 1972:89, nota 42;Ficdler 1992: lO0,w. 24. r26Thdor197t:456,fig.120/5;Tcodor1992:130,fig.7/7;tr'icdler1992:100,nr.25;vegrtinrkilgg4:2 rzTFicdler 1992:105,nr. 2; Irerelembicve 1993., 29,fig.4/ l; vagelinsld 1994: 2g4 (L33). r28I' Nestor, E' Zaherie, 1959: 513,frs.v7; raor rigzirzi, ng. 3/4;Ficdtcr 1992: 81,Abb. I t/2. Y916, tzeFiedler 1992: 81,Abb. lll3. rr0r.Nestor,E.Zaharia,scIV,6,1955,34:5r1,fig.il/3;Teodor1992:r30, fig.1/6;Ficdlcr1992;gr,Abb. I 1/ l0; Vagatincki 1994:291 (S 173).

8e).

CMILIZTL },!TERIL

59

proeminen,te, decoratii cu un motiv romboidal, cu apendice n formde capdeanimalstilizatr3r. jud. Buzu(5). Fibuldebronzminiatural 54).- Srata Monteoru. (lungde 4,3 cm.), cu cinci butoni,cu douperechide ciocuripe placapiciorului,frr decorr32. jud. Buzu(6). Din mormntulI i85. Fibulde bronzcu trei butonipe 55).- Srata Monteoru. placatriunghiular, cu douperechideproeminen{e pe placapiciorului, frr decorr33. jud. Buzu(7). Din mormntul1160.Fibuldebronzminiaturalfrag56).- Srata Monteoru. mentar, cu placapiciorului romboidal, cu douporechide ciocurir3a. jud. Buzu(8). Din mormntul1321.Fibulde bronzfragmentar, 57).- Srata Monteoru, cu placapiciorului romboidal, cu decorde linii transversale, cu trei perechide proeminenle i cu apendice rofundt35. 58).- Silistra(Durostorun).Fibuldebronzfragmentar (placsemidiscoidal cu cinci butoni, Er decor).S-adescoperit n turnul nr. l, n asociere cu o moned de la Iustin II i Sofiat36. 59).-Slava Rusi (Libida).(l). Fibuldebronzfragmentar, plac cu romboidal decorai cu un motiv spiralic i cu (probabil) trei perechide proerninonl.o,rt. 60).-Slava Rus(Libida). (2). Fragment de fibul de bronz.Apendiceoval, frr decori plac cu spiraler3s. decoratil 61).- Srmen. Fibulde bronzcu apte butoni,cu placapiciorului trapezoidal, frr decorr3e. 62).-lg!9g. Fibul de bronz fragmentar cu cinci butoni, cu decorspiralicrao. jud. Sumen. 63).-Tu5ovica. Fibulminiatural frr decorrar. jud. 64).-Vardim. Pleven. Fibulde bronzcu trei butoni,frr decor, cu o pereche de ciocuri pe placapiciorului (probabil,netermin . at)t42 jud. Teleorrnan. 65).-Vrtoape, PernalulruluiTeleorman. Fibuldebronz,lungde 8 cm., cu plac cinci butoni,cu semidiscoidal decoratii cu volute,cu placapiciorului cu decorspiralicgi cu trei perechide proeminenle'o'. 66).-Vrtop,jud. Dolj. ntmpltor, peo vale.Fibuldebronzfragmentar (doarplacasemidiscoidal);cinci butoni;decorde volutencadrate n semiluner{. 67).-Ible, jud. Dolj. Fragment defibuldebronzcu placan formdelir qi cu apendice decorat cu o masc uman rudimentarras.
13rI. Nestor, E. Zaharie,MCA, 4, 1957: 190,fig.lll;Teodor 1992:130, fig. 7/ 2; Vagatinski 1994: 283(P 86). rr2I. Nestor, E. Zeharia,SCIV 6, 1955, 3-4:511,fig. 1l/2; Teodor1992:129,fig. 6/ 6; Vagallnski1994 27827e(N 50). rrrl. Nertor,E. Zaheria,MCA 1959: 513,fig. l/2; Teodor1992:129, fig. 6/ 12;Fiedler 1992 82,Abb. 11/ 6 6; Vagalincki 1994:219(N 51A). 1!I. Nestor, E. Zaharia,MCA 6, 1959: 511,fig. 1/3;Teodor1992:l29,frg.6/ 11;Fiedler1992:82,Abb.I 1/ l2; Vagalincki1994:279(N 50A). r35 Fiedler 1992:8l, fig. I l/ 9; Vagalinrki 1994:280(P S5). (cercetri VeziVegelinrki 1994:279(N 57A). S.Angelova). 's6lneditii tr7 Opeif 1991u 45,nr.37., frg.19137;Teodor 1992:l32,frg.8l7;Fiedler l992z9Z,nota394;Yegalinrki (R 126). 1994:295 tsA. Opei! 1991a:45, nr. 38,fig. 19/38; Teodor1992:132,fig.81 4;Fiedler 1992:92,nota 3!X. treFicdler 1992:105, nr.3;Harelambieva 1993e: 30,fig. 6/ 8. t{Fiedler 1992:105, nr.4; Haralambicve 1993e: 30-31, fig. 6/ 5. rar Ficdler 1992:105, nr. 6. ta2Fiedlcr 1992:105, nr. 5; Ileralembieve1993e: 30,fr9.412. ta3 S. I)olinescu-Ferche, P.Voivozeanu, Rlvt 6, 1969, Dolinescu-Ferche 1984:ftg. 17ll; Teodor 4: 352$-355; 1992:130,frg.7l 4;Fiedler 1992:100, nr. 29. rsCome1961:105-106,fr.2; Teodor1992l-124,fig.213;Fiedler 1992:100,rrr.30;Vegalinski1994:295

(s 172).

ta5C" Nicolescu-Plotrxor, "ArhiveloOltaniei",4, 1925, nr. 17:49-50, fig. 1;Wemer 1950:152,nr. 19;Teodor 1992:124,ftg"212; Fiedler 1992:I 00,m. 2l ; Vagalinrki 199 4: 294(L 25).

60

cPIToLUL u

68)--Velesnica. (1). Fibul de bronz cu apte butoni,cu plactapezoidalcu tei perechide capete de wlturi, cu decoranimaliergermanicstilizat i cu masc umanra6. 69).-Velesnica. (2)' Fibuldcbronzfragmentar, cucincibutoni, cuplac semidiscoidal decoratli cu semilune i cu o linie in zig-zag,cu placapiciorului cu decorrornboidal si cu o pereche de ciocuri de psristilizateta?. 70).-Veliko (CaIgIpq). Trnovo n oraul romano-bizantin cart, foarte probabil, apreluatnumele Nicopolk ad Istrum de la cel carea fost distrus1nsecoiulal VJea. Dintr-un edificiu, mpreun cu o fibul romano-bizantin, detipul "rnit Scheinumwicklung" (din a douajumta a secolului al VIJea). Fibul decoratiicu cerculeteconcentrice pe ambeleplci (similar cu cea de la Tropaeum), cu 5 butoni i 3 perechide proeminenfe pe placapiciorului i cu apendice realizat rudimentarr. Fibuleledin seriaII sempart1nurmtoarele tipuri: I- tipul Velesnice. Fibulecu placapiciorului hapezoidal, cu masc umani cu capete de vulturi. Exemplarele: 43, 68. II- tipul Luni. Fibulededimensiuni mijlocii cuplacapiciorului n formdelir. Exemplarele: 14,29,49,50, 51,67. III- tipul Dece.Fibule do dimensiuni mijlocii, cu placapiciorului romboidal, decoratii cu spiralen formde S-wi afrontate, cutrei perechideproeminenle, cu capdeanimalstilizat. Exemplarele: 2, 4,6 (?), 13, 17,24 (2), 29,38,41, 49, 52,59,60,65. fV- dpll Frcaele. Fibulede dimensiuni mijlocii, cu decorromboidalpe placapiciorului, cu cinci butoni,cu douperechi de proeminenle deciocuriuniti cu placa; i cu o pereche apendice n formdecapdeanimalstilizat.Exemplarele: 3, 5, 9, l l, li, 18, 19(?), 22,42,, 44,69. V- tipul Piatra Frecfei.Fibuleminiaturale, rudimentare, frr decor,s:rucu decordegenemt, cutrei saucinci butoni,cudouperechideciocuri stilizatepeplacapiciorului. Exerrlhrcle: 7 , g , 1 0 , 3 9 , 40 , 7 (? ),5 4 ,5 5 ,5 6 ,5 g ,63,64( ?) . 4 VI- tipul Hishi. Fibulededimensiuni mijlocii cu placatrapezoidal frr dec.or, cu trei perechi deproeminenfe. Exemplarele: 21,26,32, 61,62. Vll--tipul Adamclici.Fibulemario cu cincibutoni,cudecordecerculele imprimate peambele plci, cu hei perechide proeminenle cu i capdeanimalstilizat.Exemplarele: l, 35, 70. VIII- tipul Orova.Fibule"gepidice", cu decorrombicpeplacapiciorului.Exemplarele: 31, 33,37,53,57. IX- tipul Hrlec.Fibuledebronzcu trei butoni,cu decorspiralicsimplu.Exernplarele21,23. X- tipul Dervent.Fibulecu cinci butoni,cu decorspiralicsimplu,eicizat,p" f1""" semidiscoidal, cu placapicionrlui romboidal, cu decorspiralic.Exernplarelel2,Zl. )il- tipul Orlea. Fibule cu placa sernidiscoidal cu cinci butoni separa{ide plac printr-o coroan. Exernplarul 34. De asemenea, enistil ctevafibule c:re nu se pot ncadra1nnici un tip, din lips de date suficiente (16, 24, 36, 45,4G,66). Unele dintre tipuri constituiereplici clare ale unor tipuri din ssria de fibule fastuoase. Astfel, tipul I (Velesnica) imil fibuleledetipA II (Cooveni-Ljudakovo); tipul tr (Duni) copiaz fibulelede tipA fV (Srata Monteoru); tipul IV @rcaele) constituie o variantiia ripuluiA III
r{VYGmer1950:151,nr. 6 c, Abb. 2; Kovaevi1960:Pl. IIU 9; orovi- LjuHatovi ll72: 47;Coma 1974b:90; Fiedler 1992:100,nr. 38 a; VagelinsH1994:294(K tZ).. taTJenkovi 1981:250,Pt.XVI/ l7; Fiedlcr 1992:100,nr. 3g b. t{ Fiedler1992:100, nr. 33;Irerelembieve 1993,e: 25,Abb.l/ 1;vagrrinski 1991:2t1T. I I4).

crulrzTMTERrL

6l

(Brebeni).Alte tipuri din seriaB au ca prototipuri alte catogoriide fibule fasfuoase, carenu au aprutnsla Dunrea de Jos.De exemplu, lipul BVII (Adamclisi)copiaz fibula fastuoas de la Blteni(Vaslui)tae. Deci, ntreceledouserii existiiuneleolomente comuno. Unelefibule din seriaB sunt imitalii dupmodelefastuoase. Esteun fapt dernultdemonstrat de lon Nestor,c fibulelepe mre noi le ncadrm n tipurile B III i B IV descind din tipul Arar-Histriarso. A. Petrea dearollat ideile lui I. Nestor,artnd cfaptul sedatoreaz produceriicelor d.ou serii de fibule (fastuoase (saude ctreaceiai ateliere i de uz comun)n aceleai meteri),dar pentru cerinte diferit. De asemonea, imitaliile au putut fi ftcute de ctreunii meteri,din t"ritotiol barbar, carenu aveau posibilitatea executrii unor exemplare fasfuoasersr. Unele dinhe fibulele praz,enlate nu se ncadrez., cronologic vorbind, n problematica lucrrii,ccielesedateaz jumtato n adoua a secolului alVJea i nprimajumtate a secolului al Vl-lea. Estevorbadetipurile:A I, AV B IX. Le-ammenliona! fiindcele suntprototipurile careexplic,mcarparfial,geneza. fibulelordigita mai trzii, databile dupmijlocul seclului alMJea. A. Petredatatipul Arar-Histria pe la nceputul secolului al VII-lea, pe considerentul c piesadela Histriaprovinedintr-uncontext carnu s-arputea datadect dup602.Potrivit luiA. Petro, cimitirul situatlngcurtinadevesta Histriei flngvaluriledeaprare) ar fi fost folosit doar dup distrugerea petrecutn 602 (anterior,existndn acel loc doar nmormntiiri din secolul al lV-lea)152. n realitate, necropola respectiv a fostfolosit,cu siguranf, i n secolulal Vl-lear53, astfelcargumentul luiA. Petre nu este valabil.TipulA I nu se dazdect celtrziu pnla mijlocul secolului alVl-leatra. Suntemde acord cu afirmalia lui F. Curtarss, c datiirile propusede J. Werner pentru fibulele digitatepornesc de la datarea atribuitfibulei de la Cooveni, tezaurului i c de datarea de la Cooveni depinde alctuirea unei cronologiia fibulelordigitate.naintensde a discuta datarea fibulelornruditecu ceade la Cooveni, vom continua consideraliile legatedetipulA I. Deoarece tipul A I sedateaz doarpnpe la mijlocul secolului al Vl-lea, iar tipurile A III, B III i B IV suntimitalii ale celui dinti, nu putemdatatipul B IV dectn prirnajumtate a secolului jumtate, alVl-lea, eventual darnu i 1nsecolul alVll-lea. lntructslavii i n a doua ptntns nu au n Munteniai Oltenia dectla sfritulacesteiperioade,esteclar c fibulele de acest tip nu au aparfinutslavilor.Purtiitorii lor, n Muntenia,au fost locuitorii aerilor culturii Ciurel. O variantii trz:ie a tipului B IV sepoatedaa i n primajumtatea secoluluialVIIJea. Ea ostedocumentatideperechea de fibule din mormntulde la Edessa, asociate cu o cataram dettp Syracusa. Fibulele,deisencadrean tipul B IV, auapendice n form de rnasc uman (redatiigrosolan)ts6. Elo au fos! credem,influen{atede fibulele de tip B I, cunoscute n Grecia prin mai multeexemplare. n privinla tipului B V, Ion Nestor a aratc acestefibule zunt imitalii degenerate ale tipului Arar-Histriars?. Ele suntdeci contemporane cu tipul A I, fapt dovediti de contextulln care a fost descoperitexemplarulde la Silistra.Eventual,se poateadmite datarea lor pn la
raeRMexim-Alaibe,SCIVd 32, 1981,3:459-461, fig.2; Teodor1992:133,fig. l0/ l. l5oNestor 196l: 445-446. 15r Petre 1965:90, 278-280. r52Petre 1965:72-76. r53 Nubrr 197 l: 209-210. rsVezi Ncstor 1961:zt41;Ficdlcr 1992:95. i r5sCurta t9942239. rsP.Petcas,n"Aplorr,ol,oprov eluno\",24,1969,Oonika,2:307,p1.320;pellsslgtl:298. 15? Nestor 196l 442-443.

::

CAPITOLUL II

smu- so'uiu al !'I-lea" dar nu existiivrooprobcelear fi fost produse i n secolulal vIIiEr-Dc escmeneq tipul B w aapmtot printr-o degenerary a tipului I;;;. i;;rejurrile n care tau descopcrit exemplarele de la Histria, Krivina i Nol ernaaratiicaceste fibule sedateaz in secolulal vl-lea' cel mai probabiln a douasajumtate. " Tot timpurii suntfibulelepe care le-amncadrat n tipul "gepidic".Ele suntspecifice pentruprimajumtate a secolului alvlJea. Datarea tipuluiBVII este ceva maidificil.Exemplarul delavelikoTmovo s-adescoperit ntr-un contextdatbiln a douajumtatea secoluluial vl-lea, dar nu esteexclus nici o datare mai trz;ie,la nceputul secoluluial VII-lea,cci oraula fost distrusabia n 614.Fibula de la Adamclisi provinedintr-un mormntdatatdupsss, dar carenu poate fi ulterior deceniuluial doileaal secoluluial vll-lea. Analogiiledin afaraariei studiate sedateaz nsmai devreme. Estevorba,n special, deseriadefibuledin Crimeea (tipul Werner II B- C), din secolul alVl-lea. considerm cla DlnreadeJostipul respectiv apatruns mai trziu secolului ,p"lifinele alvllea' El deriv tot din tipulA I, prin filiera fibulelordetip B III (decorul spiralics-atransformat n cerculefetse). Avndn vederefaptul c acesttip de fibule estespecificpentru Crimeeasi Ucraina estefoarteprobabil cael sfi fost introdusla Dunrea deJosde cetrerfrff p'e*"r,, sfritul secolului al vllea. Fibuleledetip BVII aufostadoptate ns dectreneslavi, fiindc mormntulde la Tropaeumestede lnhumafie de ritual cretin. i La Dunrea i de Jos nu s-au descoperit prototipuri fastuoase ale tipului il vtt, dar cunoatem unul dintr-o zon apropiatii (Blteni, jud. Vaslui). FibuleledetipA II i,respectiv, B I, descinznd din tipulA I, sedateaz cevamai trziu, n a douajumtate a secoluluial vl-lea i, de asernenea, n cursulsecoluluial wl-lea. cerceii din tezurulde la Cooveni sedatea, dupcum am vnt\pe la mijlocul secoluluial vll-lea. Tezaurul - careparea fi de fapt inventarulunui mormntdefemeie- a fost ngropatcndva pe la mijlocul secoluluial vll-lea. (Atragematenliac el nu poatefi pus in redtu cu momentul invazieiprotobulgare din 680t60)Prin urmare, fibuladin iezaursepoate datai ea,cel trziu,la mijlocul secolului alvll-lea, cu observalia c,fiind o pies devaloare excepfional, eaa pututfi transmis de-alungul mai multor generafii,putndfi d-eci rnaiveche. Avndinre n vederefaptul gi--douifibuledetip B I s-augsitla NeaAnchialosr6r ln contexte i Demetriast'2 clarede secol VII (ultima, mpreun cu ceramicslavntr-obazilid abandonatii), considerm certii datarea tipurilorA II i B I i n primajumtatea secolului al vIIJear63. In privin{a fibulelor cu placa n form de lir (tipurile A rv i B II), s-a constatatc acestea imiti cataramele de tip Boly-Zelovce, caresei"-e n prima3omatea secoluluial vll-leate' Prin urmare, nu sepot datadect i fibulelerespective totatunci.un tip similar,care arensdouperechide ciocuri peplacan formaeta, sedatea la fel. (Ne referim la piesele de la Gmba i Kruje -Albania). Contemporaneitatea lorcu tipurileA n ii n I estedoveditiisi de asocierea dintreo fibul cu placan fonn de lir una de tip B I ntr-un.,,"a, i air" Szkly-reghegy'ut.
r58 VeziPetre 1965: 277. t5e\ilertrer 1950:164. ro Cum consider Teodor lgtl: 22 i Chirirc l99l: 37 S-37 6. 16t'lYerrer 1950:150,Taf.27/ l; peiles19tl: 306. r@J'Eiawenger, Demetias IV Keramik und Keinfunde ausder Demotatia-Bdtika in Demaias, Bonn, l98l,vol. I: l3;vol. II: l,Taf.I/ 12. tstPefuzadescoperirilor din Grecia,respingem datarea ropus decurta 1994:2s0(primajrrntate a secolului al.VIJea) pentrutipurile denumie denoi n i B I. fnPetre t966:26t;Comcr l9Z3 b: 262-263;ibler1992: 143-t44. rstVezi Comsal9Z3 b: 263;Curtr 1994: 26,nr. 14.

qvlLIzTI MTERIL

, 63

Putemsintetiza lntr-ungrafic relafiiiedintretipurile de fibule pe carele-amstabilit.

SERIAA:

B:

A IV: Srata Monteorr---f AV: tip gepidic--->

B II : Lunl B VIII: Orsova

Figura 36. Sehemaevolufiei princinalelor tinuri de fibule digitate


Rspndirea n ritoriua fibulelor studhtetec aratiici n secolulalVl-lea au existatcteva zonsde concentrare piese:zonaPorfilor de Fier, sudulOlteniei, nord-estulBulgariei, a acestor Cmpia MuntenieintreVedea Totui,rspndirea fibulelordin secolulalVl-lea i Dmbovi{a. esterelativ omogen, n comparafie cu ceeace constatiim n cazul fibulelor tl-zii,de la finele secolului al VIJea i din primatreimea secolului alVIIJea. Acestea din urms-audescoperit 1n specialn Olteniai n zonaPortilor de Fier. Care estesemnificaliafibulelor digitte pentru problemacontinuitiilii / discontinuitlii culturale ? lvlai nti, faptul c ateliereleromano-bizantine au produs asemenea obiecte este general legat de tendinfe mai de barberizare e civilizefiei materiale. Ca i cataramele cu decoranimalier,fibulele digitate au fost purtate,de obicei, de barbari, saude barbi aflali n Imperiu. Din punct de vederestilistic, aceste piesecu decorzoomorf (mai mult saumai pulin stiliza| sedeosebesc decelecarepot fi considerate tipice pentruartaminorromano-bizantin: cataramele decorate cu cruci saurnotivevegetale i, pe de altil parte,fibulele cu piciorul ntors pe dedesubt Dei pnn prezentnu s-adescoperit nici un atelier de fibule digita,estesigur c unele dintro aceste obiecteau fost produsede megeri din Imperiu. Calitateaexceplionala precumcel de la Cooveni unor exemplare este, n acest sens, elocventii.Or, dacpnn secolul alVl-lea, clientela barbar sealiniala modaimpus din Imperiu,1nsecolul alM-lea s-apetrecut o rsturnare de situalie.Atelierele romano-bizantine au nceputsproducobiectecareeraupe gustulbarbarilor.Nu estecazuldoaral fibulolor digitat,ci i al cataramolor detip Boly-Zelovce, Nagyhar*iny,Ppq Gtr,careaucomundecorulanimalierstilizzt - un motiv de facturbarbar.
tfiHiirfile nu cuprind fibulele carenu au puhrtfi ncadrate nt-un anumittip. i

o\

--"tl

\\r,
"\li
to
t1 I t4
22

1 2 8te

ry
25

o o 37

zto 24
444

r1 |-

rO

38

)tz

Figura 37: Rspndirea fibulclqf digitate din secolutal Vl-lea

CIULIZTI MTERIL

65

: tipurileA III, B III, B Ir/, B X o = tipul B V 0 : tipul B W o : tipurileAY BVIII


I

o : tipurile A I, B XI

Legend

I :Arar 16 = Garvn 2:Admeti 17: Gigen : 3 Bleni 18: Histria 4 = Brebeni 19: Izvoarele 5: Bucureti 20: Kladovo 6 = Budureasca 21 : Krasen 7: Buleta 22:{rivina 8 = Butimanu 23 - Negotin 9 = Cscioarele 24: Novabrna l0: Dervent 25 = Novgrad 11: Desa 26 = Orlea 12: Devnja 27 = Orova : 13 fhobeta-Turnu Severin 28 : PiatraFrec{ei 14: Dulceanca 29 : Pietroasele : 15 Frcaele 30: Plenifa

3l = Prahovo 32: Pruneni 33 : Rcari 34 = Srata Monteoru : 35 Silistra 36 = SlavaRus 37: Stiirmen 38:Sum en 39 = Troian 40 = Tusovica 41 =Vardim 42 : Vrtoape 43 = Velesnica 44 =Voinicovo

Acestecatarame au fost produse nsn atelierele romanice din Pannonia, n timpul dominaliei avare.Cazalfibulelordigitatermne nscel mai semnificativ pentruchestiunea schimbril.r de esenl petrecute n civilizalia romano-bizantin a secolelor VI-VIJ. n cazul obiectelorde podoab" aceste schimbri setraducprin grefareaunor influenfe barbare (avare,shve, gepide) asnpreunor prototipuri bizantiner6T. n al doilearnd,fibuleledigitate, capartea uneimodecareincludea bizani cataramele tine i cerceiistelati,au fostproduse pnn primatreimea secolului aIVII-lea- Dup i purtate dispariliaacestei mode,singurulelement cares-apstrat au fostcerceiistelafi. Acestanseamn c laturafeminina aceleimodeeramai conservatoare. Moda masculin a suferit modificri importante n condiliile creqteriiinfluenfeimodei specifice pentrukhaganatul avar (piesede centur turnatecu decordelujeri qi degrifoni etc.).Abandonarea vechii modepoatefi observatii n ntregul spaliu de influenp cultural bizantindin afara Imperiului, din pannoniapn n Ucraina.(Nu s-apetrecut rmas bizantin). Cauza acestei nutafii o gsimn i n Crimeea, slbirealegturilor comerciale cu Imperiulon perioadacarea nceputIa sfrsitul domniei lui Heraklios. Dup635,Imperiula pierdutceea ce rectigase pentruscurttimp n Orien! iar partea european eraoricumpierdutiii ocupatii de slavi.Dispariliaobiectelor depodoab createn atelierele bizantine demonstrea diminuarea legturilorspaliuluiDunriideJoscu Bizanful. Legturile nu au fost ns ntrerupten totalitate, cci - dup cum vom vedeamai departemonedele au continuatsptrund de-alungul secoluluial VII-lea i la nceputulsecoluluial VIII-lea. Pede altii parte,qi atelierele decatarame din Pannonia activitatea tot prin i-auncetat
r6TVezi Madgcaru 1993:176. i

t2
I

Or

tt

rS

t-

13
I

. \

j,t-

J'r-\-

Figura 38: Rspndlreafibulelor disltate trzii

CIVIUZTT MTERIL

67

a I 0

:t i p u r i l e A I I ,B I = tipurileA ry, B II : tipul BVII

Lesend

1:Adamclisi 2 : Cosoveni 3 = Hnic 4 = Ferigile 5: Iuni

6 = Ljuljakovo 7 = Orlea 8 : Prahovo 9 =R i 5 10: Srata Monteoru

1l:Vela 12:Velesnica 13:Veliko Trnovo

anii '30, din cauza revolteikutrigurilordin 631-632,carc a distrusunelecentred.e produc{ie. Continuitatea tehnicilormetegugreti romano-bizantino dupmijlocul secolului aIVIIlea, la Dunreade Jos, esteatestatiido producerea corceilor stelali i derivali din acetian secolele VII-IX. Citiim n acest sens foarteimportantele descoperiri fcute1aSilistra,priseaca, precumi la Costeti-Iai. Ele aratJi undei de ctrecine au fost produicorceiistelafi:fie n centrele din fosteleprovincii caremai supraviefuiser, fie n ateliere ale unor meteriprobabil itineranli. Rupturaintervenitiin producerea cataramelor o i fibulelor digitatonu a reprezenrar dispariliea tehnicilor,ci o schimbare de mod.De aceea, nu se poatevorbi de o dispariliea tradifiilor tehnice romano-bizantinendomeniul producerii podoabelor i accesoriilorvestimentare.Acestetradifii tehnice au fostpstrate de populalia local,romanic, aceeai carea pstrat i alto deprinderitehnice,lntre caresenumri olritul la roatanceatii(pe care l-a transmis slavilor),dar i - de exemplu minereului - prelucrarea de fier i a fierului16{ n concluzie,d-incolo de numeroacele elemente de discontinuiteteintervenite dupl sfritul secoluluiel Vl-leq n civitizafia meterieli e regiunii Dunirii deJospot fi surprinse de continuitete1ndomeniultehnicilor,dar i al folosirii unor categoriide i uneleelemente obiecte.

rs Vezi

SCIVA,32, I 9g1, 2: 217-232. t. Olteanu,N. Neagu,D. eclman,

STIBCAPITOLUI 2 Girorla$a rnonetaa

T In epoca lui Justinian punctuldeplecare (cronologic vorbind) i IustinII, careconstituie al dernersului nostru, provinciile dunrene aveau o viaf economicnfloritoare, careseroflecti i n abundenla monedelor descoperite. De asemenea,n regiunea limitrofr de la nordul Dunrji ptnrndeau numeroaso mrfuri din Imperiq iar monodade bronz era folositii n mod curent. Declinulcivilizalieiromano-bizantine detipurbans-a repercutat apoi ncetarea i 1nscdereai circulalieimonetare. Studierea descoperirilormonetare permite,nt-o anumitit msur, o cuantificarei o periodizare a procesului dediscontinuitate cultural. De asemenea, evoluliile nregistrate decirculafiamonetar indici mornantele decrizprovocate, deobicei,deatacurilebarbarilor. Pentru monedele din Oltenia, Muntenia sudul Moldovei, am alescaintervaldeanaliz i perioada 565-600. Nu depim anul 600,deoarece monedele emisedup600 suntpreapuline pentrua puteafi prelucrate statistic.Nu includemn statistic nici monedele descoperite la Drobeta'TirrnuSeverin,Celei, Orlea,Insula Banului, Ostrow Mare qi Balta Verde-Izvoarele, deoarece acestea provin din sifuriromano-bizantine pentruptnrnderea monei nu suntrelevante dei n teritoriul din afaraImperiului. Ne ocupmi de monedele emisesub JustinII, pentnr a dispunede un termende comparalie anteriorpentruanii 578-600.Separa!vom prezenta i monedele datatedup600, fr a fi nsprolucratestatistic.Nu includemaici i monedelede aur,careau altesemnificalii(vezimaijos). Dintre aceste monede, majoritatea au anul de emisiune cunoscut;pebazalor sepoate ntocmi o situafie statistica ptrunderiimonedelor,pentru fiecarean din intervalul studiat. Coeficientulcel mai relevantpentrumsurarea intensitiilii ptrunderiimonedeibizantineeste cel al nurnrului denutnmialan,deoarece el msoar valoarea monedelor circulate n teritoriu. Majoritateapieselorprovin, dupcum era de atepta!din apropierea Dunrii. Sepot deosebi trei zonederspndire: I (0-25km. deprtare deDunre), II (25-50lcn.),m (peste 5o km.). Au existatcinci subperioade, desprfite de momente de scdere saude cregerebrusca cantitiiliidemoned: 566-576,577-581,582-588, 589-595, 596-600. Diminuarea acenruat a ptrunderiimonedelorn 5761577 estelegatiide nceputulunui val de invazii slave,nregistrat de izvoareleliterare(vezi capitoleleI i \/). ltt aceste mprejurria fost ascuns i tezaurulde la Gropeni.Atacurile slaveau determinatngroparea multor tezaurei la zudul Dunrii, n anii 57G581(vezicapitolulVl.Nuputemfi deacordcu C.Chiriac, care atibuie unrol majorexpodiliei avare 1nMuntenia din anul578n ascunderea acestortezaurer. Acestraid s-aefectuat subcontrolul annateiromano-bizantine, a urmat drumul de-a lungul Dunrii; or, tezaurele aufost ascunse si i mult mai la sudde fluviu.
l9l-203. ' Chiriac1993:

crPcuLT1MONTR

69

Figura 39: Monedelede bronz desconerite n oltenia, Muntenia gi sudul Moldovei (565-600)
A. Descooeririizolate
!ba,

ffii
565 / 578 Onpulug Muscel 40 5 Butoariu 1986; 218, nr. 32.
Oberlndcr-Tmoveanu, Constaltnescu 29. Butnariu 1986:. 223, at. Buhariu 1986: 217. lr. 168. 23. 1994: 331. nr.

)
J

565 / 578 jud.

Brulu

5 65/ 578 Valea Stanciului, DJ


5 6 6/5 67 Bucureti 5 6 6/5 67 Gbindeni, DJ

.,
40 20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 20 40 40 20 40 20 40 40 40 40 20 20

4 5 6

Bubariu 1986: 219, lrt. 62.

56 7 t56 8 jud. 56 8/5 69 5 6 8/5 69 5 68 /56 9 5 68 56 9 56 9/5 70

Buzu

Butariu l9t6: 224, nr. 177.


Buariu 1986: 224, w. 176.

7
I 9 l0

Calafat Giurgra, DJ Llccni. TR

Butnadu 1986: 219, nr. 65, Buariu 1986: 220, nr. 78.

Rqcc

OT

Buhariu 1986:.222, w. l3Z.


Buariu 1986: 218, nr. 29. Buhariu 1986: 219, nr. 43. Bubariu 1986: 222, w. 133. l19.

u
t2 l3 t4 l5
l6 L7 l8 l9

Ccptura, PH

s 69/ 570 Dobrua, VL 5 69/ 570 Rucni 5 70/ s 7 | 5 70t 57 | 5 70t 57 |


Pileti Turceti, AG Ulrp,ni, CL VL

PoenanrBordeg Dicu Pocoam-Bo'rdea, Dicu

1989: 81, ar.

1989: 79, nr. 97.

Buhariu 1986: 223, nr. 164. Bubariu 1986: 2lt, nt. 24.

5 71/ 572 Bucureti 5 72t 57 3 jud.


573/5 7 4 Buzu

Bubariu 1986: 224, nr^ lZB. C. Predq BSNR, 8G85, 1986-1991: 290. w. 7. Oberlinder-Tooveatru, 30. Coastrntinescu 1994: 331. nr.

Gometu. PH

20 2T 22 23 24 25 26 27 29 30
3l

573/ 57 4 jud.

Buzu

573/ 574 Van, GL 574t 57 5 Ghindeni. 5 74/ 575 Putna" VN 5 74t 57 5 Ulmcni,
5 7 6t5 77 CL DJ

Buariu 1986: 223, lr.

lZ0.

Bubariu 1986: 219, nr. 63.


Bubariu 1986: 222, v. l2Z.

Butnariu 1986: 223, nr. 165,


Bubariu 1986: 219, m. 66. Bubiu l9t6: 2lg, nr. 6?.

Giurgrfa, DJ

578t s 79 Giurgr|a" DJ 581/ 582 jud. Brzu

40
20 40

Buhariu l9t6: 224, nr, 179. Butnariu 1986: 221, nr. l 1 8 . Bubariu 1986: 222, u.
Obcrfndcr-Trnovcanu,

582/ 583 Popeti, cR 58 3/ 584 Goicca DJ 5 8 7/ 588 jud. Brulu

120.
Conslantinascu L994: 319

20
40 2A 40 I 045

32 33 34

588/ 589 Zimnic c a 592t 593 iud. Buzlu 593t 594 Pnndu.
GR

Buhadu l9t6: 224, nr. 175.


Obcdfudcr-Tnovcanu, 31. Buuariu l9%: Coastantincscu lll. 1994: 331. trr.

222, m.

TOTAL:

70

CPITOLUL T

B. Tezaure

ffiffij .l
1

Gropeni,BR Movileni,GL Unirea,CL

37 AE (+ 10 ante565) 566/567 517 t578 25 AE (+ I ante565) 5781579 s991600

Butnariu 1986:228. Butnariu 1986:229. Buariu 1986:22E.

,2 3

33 AE

566/567 594/595

Figura 40: Situafia statistica monedelordescoperite n Muntenia. Oltenia i sudul Moldovei (565-600)

:N ;
,Dl

565/578

3 5 4 L2
1l 9 8

45

s81is82 8
5t2l583 584/58s
585/586 I

180

s66ts67
567 /s68
568/569 569/570 570/571

140 140 340 300 280 240 100 240 240 180 60 60 130 100 60

20
80 40 40 20 40

s83/584 2
I I I

s86/587
587/588 588/589

571/s72 s72/573 573/57 4 574/57 s


575/57 6 5761577 577 /578 578/579

2 3

3
I I 7

r00
100 40 40 140 40 80 20 3635

s89is90 4
590is9l
I

sglls92
592/593 594t595 599/600 TOTAL:

3
4

3 2
7

5931594 I 3
I

579/s80
580i581

3 2

131

clrcr^n xoNETR

7l

FiEura 41: Numirul de nuqtmig I ton (frr tezglrc)

ln doceniulcaroprecede aceast scI derea ptnrnderii monedei bizantine la nordul 2 Duniirii,"circulalia se mentinusela un nivel ridicat. Studiereape o perioadiimai lung a circulaieimonetare la nordul Dunrii arat, dealtfel,cintervalul565-582a fost ultimul n caroa existato ptrundere intensa monedei (careconasteaz[ cu scderea apreciabil din perioada 545-565F. Au existattotuidoi ani 1ncaresepot constata scderi bnrte:567l 568i 572/ 573.Situalia paresreflecte consecinfele a douevenirnento: deplasarea avarilor sprePannonia atacul lui Baianlmpoi triva armateiromanedin provinciile dunrcne, survenit1n573Gentru cate,vezi p. I 8).

Fieura 42: Numirul de nammiaI zon (lnclusivtezaurele)


Dupun maigfeuexplicabil reviriment nregistratln 581/582 (care contrasteaz cu ceeace se constat n Dobrogea),lncepedeclinul. Intervelul 533-595 reprczinti, ln Oltenia i Muntenia, epocr detranzifie htre civilizrfie secolului el Vl-lee i cer, decizut, a secolelorVII-VIIL Dup 596 i mai alesdup600, ptrunde'rea monodelor bizairtineva fi doarsporadic. Nu lntmpltorln Sgl-SqO, o pft a fiag.r-ului czuse deja (ceadin amontede Oescus). Estedreptc diminuareOrastic a petiiioderii "ru"rt estevalabil doar pentru monedelede bronz, cele care aveauvaloare de circulalie cureNta Monedelede aur i de argint bunuri de prestigil, cpteaveau firnclie detezaurizare i slujeaui ca materie prim pentru realizarcade pdoabe, au o situa[ie rp*i"U; n secolui al V{J.lea ptrunderea lot seintensificmult n Olteniai Muntenia. Azupraacestuifenomen ne vom,pri la finalul zubcapitolului.
zButneriu 1986:207.

72

CPITOLUL Il

sw
\a
\5Jt

16

12

\'\-.--r'-

!tt

l5

30

2t

I: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8:

Bucureti Calafat Cmpulung Muscel Ceptura Dobrusa Ghindeni Giurgifa Goicea

Legend O -- Izolate L J: l ezaur 9 : Gornefu 10= Gropeni ll = Lceni 12= Movileni 13= Piteti 14= Popeqti 15: Prundu l6 : Putna

17=Rureni 18: Resca 19: Turceti 20: [Ilmeni 21 = Unirea 22 =YaleaStanciului 23 : Vame 24 =Zimnicea

Deci, n momentul lnceputului marelui val de invazii 31sys rlin 614-Glgnceteaz ptrundereamonedelorde bronz. Moneda lui Constans II dela Novacieste o aparitiecu totul izolat.Ptrunderea monedelor bizantine s-areluatabian secolulal lX-lea. Estefoarteinteresant concentrarea demonede debronzdin Olnia, din jurul Craiovei, n aceeaqi zonundese grupeaz mai multefibuledigitatedin secolul ai VII-lea; tot acoloa apruti tezaurulde la Cooveni, tot acolo au fost descoperite si tezaurele de monedede i argint de la Priseaca, Drgani Vrtop. Aceastconcentrare poatesemnala un centrude i putere, caredin punctdevedere arheologic este evidentiat deDiezen' unorobiecte de valoare (unele, chiar,deprestigiu). Ne vom ocupa deaceast chestiune l:l ;arilolul IV. 5.

CIRCUIATI Ir{oNETR

73

wfi7
!fi7ffi ffilfte %{sm
40

EO

s7w7a sw72 sTzFn


s73ls74 574{s7s 57q76 5 7 ffi n 577firt

00

60

s7&lsn s7w
58ry581 s8v5E2 sE?83 s8qE4 584a5 5&TF86 5fq...587
58788

50

s88/58e

00 40

s8ryss
seq/5%

ssw2
ss2ls.qt

20

seryse4 seryses
s%ls% s%lss7 sss% se8/see sryffi

20

Figura 44: Circulafia monetari n Muntenia, Oltenia fi sudul Moldovei. Numrul dc zurnzia / an

74

CAPITOLUL U

n VII-VIII descoperite Fisura 45: Monedelede bronz din secolele OlteniaoMuntenia i sudul Moldovei

ffi
t
Argetoaia, DJ

602t6t0

40

Phokas

Butnariu 1986:217,nr. 7 i 223, m. 158 (citati nc o datii, zub fnfreni).

Cioroiul Nou, DJ

60216to 20 (?) 602t6t0 40

Phokas Butnariu1986:218, nr. 31. (sau Horaklios) Phokas V. Teodorcscu,n Enciclopedia arheologieii istoriei vechi a Romniei,2, Bucureti,1996: 289. Butnariu 1986:2?2, nr. 128.

Jercli(Urla{i), PH

4 5

Rcari, DJ Tmbaevka, raion Vulcneti (Republica Moldova) Piteti Urirb'rreti,GL

602t610

. Phokas Phokas

60216t0 40

Butnariu 1986:225,m. 2L3.

6
7

603/604 20 603/610 40

Phokas Phokas

Dicu 1989: Poenanr-Boldea, 81, nr. 120. V. Mihilescu-Brliba,V. Butnariu, 4M,12, 1988:19, n r. 5 .

I 9

Jud. Buzu
Celei,OT

605/606

40
,l

Phokas Phokas

nr. 180. Butnariu 1986:224,


Butnariu 1986 227, nr. 63.

6061607 40 6t0t64l

1 0 Oltenita t2 Rncciov,AG

Heraklios Butnariu1986:2207,nr. 88. Dicu 1989: Heraklios Poenam-Bordeq 79, nr. 95. Heraklios Butnariu 1986: 211, ru. 3. Heraklios Butnariu1986:218, nr. 40. Heraklios V. Petac,BSNR, 86-87, 19921993:319,nr. 3. Dicu 1989: Heraklios Poenanr-Borde4 81,nr. 121. ConstansII Butnariu 1986: 220, nr. 86.

610/611 20

t3 Almj, DJ
t4 Craiova 1 5 jud. Dolj
1 6 Piteti L7 Novaci, GR

6t2l6t3 6L3t6L3 6t3t6t4


6461659

40
,l

61216t3 40

40
?

Rwenind acum la problemeleridicate de circulatia monetarn Oltsnia, Muntenia i cacestritoriu a beneficiatde un flux sudulMoldovei 1nperioada565-600,sopoateconchide destulde puternicde monedbizantin,dacjudecmprin comparaliecu ceace $im despre c marcamajoritaa monedolors-au Moldova i, mai ales,despre Transilvania. Esteadevrat din figile 4l i 42,2760de descoperit n apropierea Dunrii(n zonaI). Dupcum sobserr

crBcL'rTr UoNETR

75

nurnmiadin 4255(adic 64,86%)pmvin din zonaI. dairemarcm c rnai bine de trei sfernrri (socotite dintromonede cavaloare) provindin celetrei tezaure (din care,dousoafl n zonaI). ptrunderii Deci, inknsitatea monedei depindea de distanta fafde teritoriulImperiului.Acesta a fost credetn,factorul principal (i permanent) carea determinat nivelul circulaliei monetare. Evoluliaacestei circulatiia fost nsinfluentatii de momentele de nesiguran[, de i intervalele conflicte. Examinarea circulafiei monetarenprovinciile DaciaRipensis, Moesia Secunda i Scythia estemult ngreunatiide faptul c doar foartepuline piesedescoperite n Serbiai Bulgaria au fost publicate.De aceea, nu a fost posibilrealizarea unui studiustatisticdectpentruDobrogea. Totoi,pentruverificareadateloroblinuteprin cercetarea rnonedelor din Dobrogea, putemcita" bunoar" statisticantocmitii de D. Jankovipentru moncdelede la Aquis (Prahovo).pentru domnialui TiberiuII, coeficientul nummialan este de 32,iarpentrudomnialui Maurikios,de 8. Deci, subMaurikios,circulafiaa sczut la un sfert din ceea ce fusese subTiberiu II; n Dobrogea nu seconstatii o asemenea situalie.Ultima moned descoperitii laAquis estedin 59315943.Totui, rezultateletrebuieluate cu precaufie, cci sebazeazpe analizaa doar 14monede.Rernarcm, n oricectz, lacuna existenl lntre 589i 593,adicntr-operioad derevirimenta circulafiein Dobrogea chiar la nordul Dunrii. prin Faptul se explic aceea cAquis s-aaflat zubdominalie i timp de cfivaani dup585 (vezicapitolulIV. 3). avar Revenindla Dobrogea,se cuvine s amintirn c nici aici nu dispunemde informafii suficiente,n cazulunor oraeprecumCallatis,Noviodunum(i altele), deoarece foarte multe dintremonedele descoperite n aceste situri suntncinedite.Dela Hishia s-aupublicatnumeroase monede, dar estevorbanumaide celedescoperite pnn 1970.(Sepoatetotui considera c estevorba de un eantionreprezentativ). pe ansamblulDobrogei existii un Cu toate acestea, numrdestulde marede monede publicate,astfelc esteposibilefectuarea unui studiu statistic. Am sfudiatnumai monedelede bronz cu an de emisiunecunoscut.Pentrua aveao scurt perioad de referintanterioar invaziilorncepute n 576,am inclusi monede din 573-575a. Intre578/579 s-a circulalia menlinutla unnivel ridicatln Dobrogea.Atacurile i5911592, din anii 581-586 nu aucauzato diminuare semnificativ a circulaliei monetare censeamn - ceea c,n aceast etapa invaziilor, Dobrogea a fost mai pufin afectatii.Dealtfel, faptul seconfirm, deoarece n capitolul IV. I - n Dobrogea, situalias-aagravat - dupcumvomvedea abiancepnd din 593, cnda debutatetapaceamai grava atacuriloravaredin vremealui Maurikios i cnd Dobrogeaa suferit n mod nemijlocit invaziile slavilor din Muntonias.Contrazicndvechoa prejudecatii despre "catastrofa"anului 602,circulatiamonetar revinela un nivel mai ridicat n timpul lui Phokas qi n primii ani ai lui Heraklios.Abia 1n614ncepe declinul final - provocatde mareleval de atacuriavaro-slave, cart au avut acelaiefecti n vestulprovinciilor dunrene. Aadar,pebazadatelornumismatice, sepoatetrageconcluzia c,ln Dobrogeg epoca de trenzi$iedela civilizafiasecolului alVl-lea la ceaa secolului aIVII-lea,adicdela civiliza]ia de tip urbanla ceabarbarizatili ruralizatii,lncepen jurul anului 593. Datareaconcordcu a douaetapa destrmrii/ines-ului, carea afectati sectoruldobrogean al frontierei. Nu esteinutil o comparaliecu ceeace sepoateconstata la Celei-sucidava, adicntr-o cetatesituati la nordul Dunrii, dar aflatsubautoritatea Imperiului.Aceastaprezintii avantajul efecturii unor ccrcetiiri sistematice, canle au adusla lumin un numr suficient de mare de publicate6. monede n intervalul 565-577, circulalias-amenlinutla un nivel relativ ridicat, n
rJerkovil9tl:66,70. aAm efectuat aceast statistic un numrmai mic demonede). i n Medgerru 1996:35-61(cu sPoeneru-Bordee 1976:209fixa n 596reducerea drastic a circula{ieimonetare n Dobrogea. 6Adr:nate la un loc de Butneriu l9t6:226227 .

76

CPITOLUL II

mediede 70 nummia/ an. Estenregistrat un vrf de 200 de nummia/ an n 568/569,carc, interesant, corespunde cu unvrf similarn Muntenia Dup 577 Din , ncepedeclinul. i Oltonia, primii doi ani careau urnat, nu existiimonede, iar n intervalul579-589,coeficientul mediu scade la 37 nummiaI an.ncepnd din 590,ptrunderea monedelor devinesporadic. tlltima moned din cetate estedin 596/597.n aezarea civil, existiii una din 606/607, dar aceasta nu esterolevantil pentrucirculaliarnonetar din timpul funefionriifortificaliei. Seconstat c la Sucidava,circulafia monetaraveacar?cteristicimai apropiatede cea din toritoriul barbar. Redresarea observatii n Dobrogea 1nanii 586-592nu areun echivalent aici. Estenormal,ccin acoi ani, sectorulde limessituatimediatla vestde Sucidava era cuceritde avari.

573t5?4Adamclisi
5 7 3 1 5 74 Capidava

7
I
.l

40 40 20 40 40
40

A Vertan, G. Custurea, Pontica, 13, 1980: 355, nr. 182; inf. R. Ocheeanu,A Popescu. A Vertan, G. Custurea, Pontica,2l-22, 1988-89:380, w. 1292. Poenaru-Bordca, Popeea1976 218, nr. 8l A Vertaa G. Custurea, Pontica, 19, 1986: 303, nr. 1132; A popeea, BSNR, 67-69, 19?3-1975 120, w. 6. B. Mitrea, Dacia, NS, 1971: 412,nr. 105 Preda,Nubar 1973: 210, nr. 1834, 1835 A Popeea, Peuce,4, 1973-1975: l?8, nr. 20. A Popeea, Peuce,4, 1973-1975: 178, nr. 2l R. Ocheeanu,G. Papuc, Pontica, 6, 1973: 376, u. Ocheeanu, A. Popescu inf. R Ocheeanu, A Popescu A. Vertaq G. Custurea, Pontica, 2l-22,1988-1989:380, nr. 1296. AVertan" G.Custurea, Pontica, 2l-22,1988-L989:380, w. 1293- 1295. Poenaru-Bordea, Popeea1976: 218, nr. 72-74,80, 82. Dimian 1957: 192. Mihea 1974: 68, nr. 49. Poenaru-Bordea, Bau6".. 1973-1975: 154, nr. 16; A Custurea, Pontica,19, 1986:302, nr. 1128. Foenanr.Bordea, Bauma.r 1973-1975:154, 156, nr. 15, 33 Mnucu-Adameteanu, Oberliinder-Trnoveanu1984: 352, nr. A.Vertan, G. Cushrea, Pontica, 19, 1986: 300, nr. 1084. A. Vertan, G. Custurea, Pootica, 19, 1986:301, nr. 1095. Preda, Nubar 1973: 212, nr. 1848, 1858, 1859, 1860; G. poenaruBordea,n Suceveanu 1982: 158, nr. 166, 167. P re d a ,N u b a r 1 973:210, nr. 1836,1837,1875, l 88l ; G. poenamBordea, n Suceveanu1982: 165, nr. 87; A Vertao" G. Cusfurea, Pontica, 16, 1983:31i, or. 7{8 17: Vertan, G. 240; inf. R

573/574Constanta 573t 574 Dobrogea 5't3t574Greci s?3t5'14 Histria 573i574 Isaccea 573t574Isaccea 574t575Adamclisi s74/575 Adamclisi 574t57sCapidava 574t575Capidava 574/575Constanta 574/5',15 Costineti
5 7 4 /5 7 5 Dinogetia

2
I

20
I

40 20 40 20

40 20 40 20 20 40 2A 20

5
I I

574t575Dobrogea 574t 57s Dobrogea


574/51 5 Enisaia 5 7 4 t5 7 5 IIrova

z
2

s74t575Histria 574t575 [Iistria

6 6

20 40

CIBCT'Lru }TONETR

77

574t5't5 Ioaccea

40 40 40 20 ? 20 40

VertaqG. Custurcq Pontica, 15,1982: 284,nr. 531. C. Opaitl99t:472, nr. 105,l12.


inf. R Ocheeanu" Popeccu

s74ls75Murighiol
575t576Adamclisi 575t576Dorogea 575/576Hickia 575/576Histria 575/5?6Hishia 575t576M[cin 575t576Mihail Koglniceanu, CT 5751576 Murighiol 575t576Troermis 576t577damclisi 576t577Adamclisi

)
3
I

A Verbn,C. Cucturea, Ponticq16,1983: 312,tn.778. M. Ionercu, BSlilR,67-{r9,1971-19?5: 331,nr.14. PFds"Nubat1973 213,nr. 1861, 1E77. Prcdalrber1973: 210-211, nr. 1838,1839; 214,nr. 1885. I. lVinklcr, A Hqrtean, M. Miles, AIvlN, 9, 1972: 383, nr. 13. G. PoeoanlBordeA C. Popa BSNR, 70-74, 19761980: 637,nr. 16. C. Op84l99l:412,nr. l15. Oberlndcr-Trnovcanu 1980b: 278,nr. 307. inf R Ocheeanu, Popercu. R Ochcpanu, G. Papuc, 5,1972l.478, Ponticq nt.97; inf. R Ocheeanu, A Popescu. R Ochecaou, G. Papuc, Pontic ar 9, 197 6: 232,nt. 630.
Mihca 1974:68, ar. 55.

2
3 I I

40
40

20

20
2

20
40 40 40

s76ts77Constanta
576t577 Dinogctia 5761577 Histria 4
I

40

Prcda Nubar 1973:2ll, nr. 1840,lt4l, lt76; G. Pocnanr-Bordca, n Sucevcano 1982:165, nr. 88.
Pocnaru-Bqdca,Popcca1976:218, nr. 75.

s77/578 Conctanla
577t578Hisig 577/578Histria /578 Isaccea 577

20 20
40

3
I I

kds, l.Iubar 1913:212, nr, 1862,1863, 1864. Preda" Nubar1973:211, nr. 1842. Vsrta1q G. Cugtnrea, Pontica, 16,1983: 312, m.772. p. 101, C. Chiriac, O. Bouaegru, Pcuce,4,1973-1975, ar. 6; Obcr-lndcr-Trnovcanu 1980b: 267.nr. 75.
inf. R Ocheeanu, A Popeccu.

20
20 40 40

t578 Troeamis s77


578t579Adamclisi 578t579 Capidava 578t579 Dinogetia

t
I I I I I I 2
4

A Vcrtan, G. Custurea, Pontica,2l-22, 1988-19891 380,nr.1300. Mitree1974: 69, nr. 57. Mitrea1974: 6E,nr. 56. 342,ar.t29. A- Vrtsn, G. Curea" Pontica, 14,1981: PrcdaNubar1973: 217,m.1919. C. Opa{l99l:472,nr.l18,119. keda, Nubor1973:216, nr. 1908,1920,l92l; 231,or. 5.
iaf. R Ochee8ou, A Porcscu.

z0
40

578/s79 Dinogetia
5781579 Hrova 578t579 Hiffia

40 40 40
40 40

5781s',t9 Murighiol
579/580 Histia 5E0/5tl Adamclici

78

CPITOLUL II

ffi
580i581 Histria 5811582 Histria 581i582 Tulcea 582/583 Constanta I
I

6 4

40

l9l5;229' 1914, 1913, 1909, 1973:216,nr. PredqNub m. . nr. 8; 231, 3: 2l7,nr. 1910,19 18; 230,u. 12,t3' Preda, Nubar197 Dimian1957:200. P. Dicu,BSNR,75-76,1987-1982:447,nr. R Ochqseanu, 31. 197 6: 2l9,nr. 102' Popeea Poenaru-Borde4 16,1983:310,w.747. Pontica, G. Custurea, A. Vertan, Mitea l9?4:70,nr.68. 405. SCN,4, 1968: G. Poenam-Bordea, 1980c: 508,nr' 128. Oberliinder-Trnoveanu Pontic425,1992:384,nr. 1392. A. Vrtan,G. Custurea, 6: 2l8,nr' 89. 197 Popeea Poenanr-Bordea, 1980c: 507,nr. 102' Oberlnder-Trnoveanu 301,nr. 1099. 19,1986: Pontica, G. Cushrea, A. Vf,tan, Nubar 1973:2l8,nr. 1935. Preda, 1980c: 508,nr. 127 Oberliinde,t-Tmoveanu ,129. 304,nr.43. Pnran 1914: nr. 1393. 25,1992:.384, G. Cus[rea, Pontica, A. Vertan, 6: 218,nr. 90. 197 Popeea Poenanr-Bordea, 5:l 54,nr. 17. 3-197 197 Baumann Poenaru-Bordea, 220,nr. 7955. 2l8,nr. 1936; PredqNubar1973: heda, Nuba 1973:220,nr. 1956. C. Opail l99l:. 472,t. l2O, l2l. 414,nr. 61. NS, 10,1966: B. Mits, Dacia, 25,1992:384,nr. 1394. Pontica, G. Custtrea, A. Vertan, 197 6: 220,ru. 4. Popeea Poenaru-Bordea, 59,65. Mitea 1974:69-7o,nr. Nub 7973:2l8,nr. 1946. Preda, Nubar 197 3: 217,w. 1922,1923 Preda, ; 229,w. 14; 231, w.7. P.Diaconu,D.Vlceanu,Pcuiul lui Soare, I, Bucureti, 1972:l89,nr. 54. 1968:4 10. Poe,naru-Bordea A. Pcpescu. inf. R Oche.seanu,

40 40 10 20
40

s821583 Constanta
582/583 Constanta 5821583 Dinogetia

1 I
I

40 40 20 20 20 2A

582/583 Dobrogea 82t583 Isaccea


83/584 Adanclisi

I I I

s83/584 Constanfa
5831584 Dinogetia

583/584 Hfoova
583/584 Histia 583/584 Isaccea 583/584 Utmetum 584/585 Adamclisi

I I
1

2A 20 20
?

I I I

20 20
4A

s84/585 ConstnTa
584/585 Dobrogea

584/s85 Histia
584/585 Histia

2
I ,,
I

20
40

584/s85 Murighiol
584/585 Prjoaia

40
?

s85i586 Adamclisi
585/586 Constan{a 585t586 Dinogetia 585/586 Hisfia 585i586 Histia

I I
L

z0
20
20

1 4
I

20
40 ?
?

s85/586 Pcuiullui
Soare 586/587 Adamclisi 586/587 Adamclisi

40

CIRCI.'LATI MONETX

79

5 8 6 /5 87 586/587 5 8 6 /5 87 586i587 5 8 6 /5 87 586/587

Constonta

5
I

20 40 20

PoananrBordeq Popeea 1976: 218-219, nr. B. Mibeq Dacia, NS, 5, 196l: 591, nr. 51. Poenu-Bo'rdea, Baumann 19?3-1975:154, m.

9l-93,

103;

Dobrogea Enisala

18.

Maucu-Ad&negeanu, 352. nr. 20.

Oberlnder-Trnoveanu

l9M:

Hictria Histria
Igaccea

t
7

20
40 20

Preda,l.Iubar 1973:.218, nr. lgl7. Preda Nubar 1973: 2L7-218,m. 1924, 1950. Popeea1973-1975:179, nr. 26. C. Opart l99l: 483, nr. 10. Obrlnder-Tmovanu 1980 c: 509. nr. 136. Scorpan 1980:70 G. Poenam-Bordeg R 1993:88. nr. 5. Ocheeanu, BSN& E6-87, 1992-

I I
I

s86/s87
5 86/587 586/587 5 86/5 87 5 8 7 /5 88 5 8 7 /5 88 58 ? /5 88 5 8 7 l 58 8 5 8 7 /5 8 8 58 7 l 5 88 5 8 8 /5 E9 5 8 8 /5 89 5 8 8 /5 E9 5 8 8 /5 89 588/589 5 8 8 /5 89 5 8 8 /5 89 5t8 /5 8 9 589/5 90 5E9l5 90 5 8 9 1 590 5 9 0 /5 91

Murighiol Niculilel
Sacidava

20
20 ?

Vclreni
Capidava

TL

t
I

20 40 40

A Vrtan, G. Custura"Pontica, 2l-22, 198&1989: 380, nr. 1301.


B. Mibai Dacia, NS, 1963: 597, nr. 49.

Constanfa

Histria
Higtria

4
5

20
40

Preda,Nubar 1971: 2LE, nr. 1937, 1938; 229, nr. 9; 230, nr. 16. Prd4 Nubar 229,nl 15. 1973:217, nr.l925;220,nr.1951,1952,1957:

Murighiol
Slava Rus Capidava

I
I

20
40 40 40

C. Ope{ 1991: 473, tn. 122. Oberlndr-Tmoveanu 1980 c: 509, nr. l4l. Vertar, C. Curturea"Pontica, 2l-22, 198&1989: 3E0, nr. 1302. Vert\ G. CustureqPonticao 25, 1992: 387, nr. 1436. M[nucu-dameteanu, 352, nr. 18. Oberliinder-Trnoveanu 19t4:

Constsnls Enisala I

40 20 40 40 40 40

Histria
Histria Isaccea Mangalia

3 3 I
I

Preda Nubar l91t: 218, nr. 1939; G. Poenanr-Bordea" n 1982: 155, nr. lll; 158, nr. 170. Suceveanu Preda,Nubar l9?3: 218, nr. 1926; 229, nr. l0-ll Popeea1973-1975:179, nr. 25. G. PoenanpBordeg Dacia, NS, 37, 1993: 316, nr. 74. Prvan 1915: 281. Mibea l9?4: 69, m. 61. Preda,Nubar 19131219, nr. 1940-1944. Preda,Nubar 1973: 218, nr. 1927; 230, nr. l7; 231, m. 8, 9.
I. Bogdan{tniciu, 1995 (1996): 2. n Crooica cercetlrilor areologice

Ulmetum
Dinogetia

I
I

20
20

Histria Histria Ademclisi Ademclisi Dinogetia


Dinogeiia

5 4
I

40 ,|
40

s90/59 l
5 9 0 /5 91 5 9 0 /5 9 I

2 )
I

Poenaru-Bordea1968: 410: Popercu. Mitea l9?4: 69, nr. 62-63. Mitrea 1974: 69, nt, 60,

inf.

R.

Ochesaru. A

20
40

80

CPITOLUL il

s90t59r Dobrogea
590/591 Histria
cfi^ /c1
II; - ; I UJ Ut d -

2
1
I

40 20 4 40

Poonaru-Bordea, Baurnann 1973-1975:154,r. l9; A. Vertan,G. Custurea, Pontica, 19,1986:303,nr. 1133.

Preda, Nubar1973 220,nr. 1958. Prcda, Nubari973:218,w. 1928,1929; 230,nr. 18.


B. Mihea, Dacia,NS, 7,1963:.598,nr. 54 (Cemavoda).

J
I I

591/592 Axiopolis 591/592 Capidava 591/592 Constanfa 59U592 Constanla 591t592 Dinogetia

20
20 40 20

A. Vertan,G. Custurca, Pontica,21-22,1988-1989: 380, nr. 1303,1304. Poenaru-Bordoa, Popoea 1976:218,w. 94-96,104-105.
G. Poonaru-Bordea, SCN, 4, 1968: 400; Poonaru-Bordea, Popeoa1976 218, nr. 88.

5 )

Mitrca 1974:69,w. 64. A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 19,1986: 302,nr. 1113.


Pocnaru-Bordea, Baumann 1973-1975:156, nr. 34. Prcda, Nubar 1973: 230, nr. 19; G. Poenaru-Bordea,n Succvsanu 1982: 158, nr. l7l,172.

sgu592 Dobrogoa 59u592 Dobrogea sgu592 Histia sgu592 Hisbia


59v592 Isaccea 59U592 Slava Rus

I
I
J

LV

40 20 40 20 40

Preda, Nubar1973: 218,nr. 1930,1931;220, nr. 1953. Popcea 1973-1975: 779,nr. 27. Opaif,Opail,Bnic1990:28, nr. 2i.
Oberlndcr-Trnoveanu 1980 b: 274, w. 177. Poenanr-Bordca Nicolac 1989:72, nr. 206. , Ocheeanu, Pocnaru-Bordea, Popeea1976:218-219, nr. 97, 106.

I
I
I I

s911592Troesmis
5921593 Axiopolis 592t593 Constan{a

20
20 20 40 20

2 I 5
I

s92t593 Hrova
592/593 I{istria

A. Vcrtan, G. Custurca, Pontica, 19,1986: 301,nr. 1100. Preda,Nubar 1973: 219-220, nr. 1945, 1948, 1959; G. PocnaruBordea, n Succvcanu 1982:158,w. 173,174. Opait,Opai{,Bnic1990:28, nr. 20. Preda, Nubar1973:220-221, nr. 1960,1961.
G. Poenaru-Bordoa, n Sucevoanu1982: 158, nr. 175. M. Mnucu-Adametcanu, G. Poenaru-Bordea, BSN& 86-E7, 1992-1993:125, nr. l l. Poenanr-Bordea, Popcea1976l.219, nr. 109.

592ts93 Slava Rus


593t594 Histria 593t594 Histria 5931594 Slcioara(fost
6 Martie), Tl,

20
20 40 20 4A 40 40 ? 40 20

2 I
I

594t595 Constanla

I 4

594t59s Histia
594t595 Niculifel 594t595 Sacidava 596t597 Capidava 596t597 Constanfa

heda, Nubar1973:218, nr. 1932;220,w.1954; 230,nr. 20-21. Oberlnder-Tmoveanu 1980c: 509,nr. 135. Scorpan1980:70
A. Vcrtan, G. Cushuca, Pontica, 2l-22, 1988-1989: 380, nr. 1305. Poenaru-Bordca, Popeea7976:219, nr. 107.

I
I I

crRculTr. UoNETR

81

lL-T;f,il rlry;
Il' : j

lffiJi=* I

Itlff1*Fi
t
I I
I

596/597 Dobrogea
596/597 596/597 596/597 597/598 597t598 Histria HisFia Sacidava Adamclisi ConstanTa

fT 20 2A 40 ? 40 40 20 40 2A ? 20

ll' :,*#}tr.4r#,,::,:,ii;."il&r[tr+r,0,i'', + .,;.,*ri,;' l


G. Pocnaru-Borde4 SCN, 4, 196g: 405 Prada" Nubar 1973:219, nr'. 1949. Preda, Nubar 1973:218,nr. 1933. Scorpan1980; 70. R._Ocheeanu, G. Papuc,pontica, 6, l9V3: 376, w.239; inf. R. Ocheeanu, A. popescu. pontica, 25, 1992 3gg, nr. A. VTtan, G. Custurea, 1439. Mnucu-Adametenu, 352,nr. 19. Obsrllitrdr-Trnovoanu l9g4:

2
I I
I

597/598 Enisala
597t598 599t60A Histria Constan{a
Sacidava

pontica, 25, 1992:3gg, nr. 1440. A. Vertan, G. Custurea, Scorpanl98O 66,74. A. Vcrtan, G. Custurca,pontica" 25, 1992:3g6, nr. 1409. Poenaru-Bordeq Popoea 1976: 2lg-219, nr. 9g, 10g..

5991600

600/601 Capidava 600t601 Constan{a 600/601 Histria 60tt602


602i603 603t604 Dobrogea Constanla Constaufa

2
I
I

20 40 20
4A

Poenaru-Bordea, Baumann I 973-I 925:I 55, nr. 27. pontica" 25, 1992: 3gT, A. Vertan, G. Cushua" w. 1437. G. Poenaru-Bordea, SCN, 4, 196g: 400. Posnru-Bordea" Popoea1976:219, nr. l13. Preda,Nubar 1973:226, nr. 2036. O c h epanu l 98l :311, nr. I A. Barne4SCM,46, 1995, 3-4: 2g5,nr. 14.

20 40 2A 40
I I I I
I

603,'604 Constan[a
603i604 5 0 3 i6 0 4 Histria Iulia-Bachioi Mangalia ConstanJa Enisala Histria

503604
60.1,60 6C4605 6O1r60

? 2A 40 2A 40 40 4A 20 40

Poonaru-Bordoa, Popeea 1976: 219, rtr. lZ7. Mnucu-Adarne$eanu, Obsrlndcr-Tmoveanu 352,nr. 21. Pred4 Nubar 1973 226, nr. 2034. Predq Nubar 1973: 225, nr. 2027. Popeea1973-1975 179,w. 29. A. Popescu, Opuscula Numismatic4 Bucureti, 19g9: 242. l9E4:

5t,605 Histria 531605


Isaccea

I
I

5 0 -i ,6 0 6 Dobrogea 5C 5 .6 0 6 Hrova
5!n5606

Custurea 1986:277,rrr.4.
Preda" Nubar 1973:225, nr. 202g. Popescu1965: 253. Cushuea 1986:277,nr. I R. Ocheeanu, P .I. Dicu, BSNR" Z5-26, lggl_19g2;447, n r.3 2 . R. Ocheeanu, G. Papuc,pontica, g, 1975: 443.

Histria Lazu Capidava Constanla


t

5Ji 5 0 6

.,

5J6 507
5:J6 607

40 4A 40

:: 507

Csrbudc Sus

82

CPTTOLULil

617
ffidffi7

Dotnogea Dobrogea Histria

I I 4 I I I I I I I I I I I I I I I

20 40
40

Donoiu1983:237,nr.1 Poenaru-Bordea, 5:155,nr- 20. ! 197 Bauloamt197 Poenaru-Bordea, Preda,Nubar 1973: 225'226,tT. 2029,2033, 2038; G. 1982:155,nr- tl2. n Suceveanu Bordea, PoenanrPontica,2l'22,1988-1989:380' A. Vert, G. Custurea, nr. 1306. NS, 7, 1963:597 B. Mitrea,Dacia, , ru..49, 406. SCN,4, 1968: G. Poe,narrrBor&a, Potrtic415, 1982:281. A.VertarfG. Cr:str:rea, 6: 2l9,nr. 126. 197 Popeea Poenaru-Bordea, l98y'.:3 52, Oberlnder-Trnoveanu lvlnucu-Adamesteanu, rn.22. 1976:2I9, nr. 129. Popeea Poenaru-Bordoa, nr. 56. NS, 10,1966,412, B. Muea" Dacia, w. 132. 1976:219, Popeea Poenaru-Bordea, nr. 1441. 25,1992'.388, Pontica, A Vertan,G. Custurea, 5: | 57,u - 371973'197 Baumann Poenaru-Bordea, l98l: 312,m. 2. Ocheeanu

617

6071&8 Capidava
718 Constanfa

40
40

60718 Dohogea
608/609 608/609 609/610 I 10/61 t0i6l I Adamclisi Constanfa Enisala Constanta Nufiin

40 20 20 40
40

20 20 40 40
40

6tu612 Constanfa
6fi1612 6ly6t2 6t2l613 6t2l613 Constanta Dobnogea Mangalia Mr:righiol

40
2 tto
a,

6131614 lArgamunt 613t6t4 6t3l614 6L3l614 6t3l6L4 A:riopolis Constanfa Constanta Histia

M. Mnucu-Adameteantl" n 1995(1996):70. arheologice

Cronica cercetrilor

Nicolae 1989272,rn.209Poenanr-Bordea , Ocheeanq 19712225. Smpetnr l97l:225. | Smpetru

2
I

40

2
1 t

40
,l

6131614 Sacidava 6t3l614 6t4l615 6t4l615 Tulcea Axiopolis SlavaRus

1980:70. Scorpan 1980a: 163,nr. I Oberlnder-Tmoveanu Nicolae l989272,nr. 208' Poenartr-Bordea , Ocheeanrl ,d Opa{ l99l: 54. m. 60. B. Mitea" Daci4 NS, 10,1966:413, 6: 2l9,nr. 130. 197 Popeea Poenaru-Bordea, Cusffiee19t6:277,n.5.

I I I I I I

40 40
,l

614/615 Uhnetm
615/616 Constanta

40 40 20

6t6t6t7

Dobnogea

CIRCUI.TI }IONETR

83

NumruI de monedepe an
574/ffi 575/176 576/sT 577/V8

14 It

1re/5n ve/ffi s80/581 F--::-s


rl

col,/ctz F__=5
-M

tF

582/w f fi /w sB4ls8s s8s/s86 s86/W7 5s7/ffi 588/s89 589/5n

s.gc./wr
sqL/sy2 5s2/s% w3/5rt 5y1/ses
5%/W w6/sq7 s7/s.q}

s%/1wp
}e/ffi=a
6m/ffiL ffiL/ffiz ffi2/ffi 6/6M 4/ffi 60F./606 6M/7 6t7/6 ffi/6 ffi/610 6LO/611. 617/612 612/613 613/614 614/615 615/616 616/617

84

CPTTOLUL tr

Numrul de zrrzrric / an
573/574

s74/s 576/sn 'rels76 5n/sn


60
:f2(

sn/sn
w2/w

5n/ffi s80/s81 s8,'/5n

ffilsu 4/s&s s8s/s86 536/ss7 s87/s s88/s8e

t70 60

s/sn seo/wr

}yr/3y2

sez/s93
5y3/W4 5%/5%

w/6
5%/5y7

5s7/W

40

lm

'Xr/sre 5e/6n ffi/6tr


6AL/6U2 6U2/6 6/6U 6M/66 6/6M 6M/6A7 6a7/ffi 6/6 ffil670 67A/6n 671,/672 612/613 673/614 674/67s 615/676 616/677

r
20 60

20

crnculTt xowrrr,n

85

I
!

IustinII (.rltimiiani) TiberiuII lr,laurikios (primii 10ani) Maurikios (ultimii i0 ani) daurikios Phokas Heraklios(primii ani)

573-.578

J'torv\,^ ^

<r o

2
3 4 5 6 7

578*s82
582-602

245 210,50

s82"592 s92-602 602-6t0


610-617

327
94

120,00
82,95

Pe de allii partq,uneleconcluzii mai pot fi trasedin comparaliantre cele douzonep carle-amstudiat. Aceastiicomparafie lntre Munteniai Olteniai, respectiv, Dobrogea, o facem pentruperioada pentrucareexisti datesuficiente 573-600, pentruambelezono.Limita anului justificatii prin aceea 595 este c la nordulDunrii,ncepnd din 596,ptrunderea monedelor devinesporadic. De asemenea, n Dobrogea, n 596 are loc o bruscscdere, careconstifuie nceputul uneiperioade de declin(carea duratpnn 603).Seobserv cum ntreanii 590/591 circulatia din celedouzone captii tendinfe similare, convergente. i 595/596, Aceasta nseamn cdecdereaculturali economic a morsnparaleln celedouzone-evident, n moduridiferite.Tranziliaspre epocasecolelorVll-Vl[anceputmai repede n Olteniai Muntenia" din cauza deteriorrii relaliilor cu Imperiul,ceea cea fostun rezultatal stiirii de ciz,militardin vremea lui lv{aurikios. Efectul final a fost omogenizerea condifiilor de vief economic; altfel spus, dispariia economiei monetare si reducerea drastic a ntrunderiimonedei(careestealtceva dect circulaliamonetar). (cai al DacieiRipensis n cazulScythiei acest i MoesieiSecunda), efecteste,de fapt"un espectel procesutuide rurelizare. Dupcderea limes-ului provinciale, administrafiei adicdupce teritoriul i disparifia fostelorprovincii a n'raipskatdoarcontacte sporadice cu ce,ea cermsose din Imperiul Bizantin, ptrunderea monedelor la Dunrea de Josa devenitun fenomen cu totul ntmpltot carea depins mai mult deexistenfa unorsubsidiiconstnd n piese demetalprelios,acordate deImperiu unor efi barbari.Acestemonede deaur i deargintnu aveau valoarede schimb,ci de obiectede prestigiu sau,uneori, de materieprim pentruprelucrarea de podoabe.Monedelede bronz au ptrunsn numrextremdemic. n Olteniai Muntenia,singuramonedde broni din perioada dedupa614este ceadela Novaci,din 646-659. n Dobroge4piesele debronzzuntmai numeroase, dar,oricum,cumult mai pufinedect n perioada anterioar cderiilizes-ului. Declinulcirculaliei monetars nu a fost provocatdoar de dirninuarea legturilorcomerciaieale spatiului Dunrii de Jos,ci soexplicn primul r,nd prin crizamonetar prin carea trecutnsuiImperiul, n special dup668?.
TDimirn 1957:206207; C. Morrirson, Byzance au VII' sicle:le tmoignage de la numismatique,nvol. Byzance. Hommage AndrN. Stratos,I,Athnes, 1986:15Gl6l.

86

CAPITOLT'L II

Figura 50: Comparafientre celedou zone studiate(nrrzrrla / an)


57U574 5741s75 5751576 57q577 5771578 5781579 579/s80

s8ry58r 58r/s82
s82/583 s83/s84 s8458s 58rys86 58ds87 s871588
58S/589 589/590

s9q59r 59115y2 5r.z593


5931594 59459s

599/600 1000 1200

CIRCULTI MONETR

87

din

ffi
I
rf

Constanta

610-641 613-641 613-641 654-668 660-668 670-680 7 5t- 77 5 77 6-780 629-630 6 I 8-628

Heraklios Haraklios Heraklios Constans II Constans II Constantin

Dimian 1957: 197. Ibidem. Ibidem. Dimian 1957: 197. Poe,naru-Bordea, Donoiu 1983: 238, nt. 4. Dimian 1957: 197.

2 3
4

Constanfa
tl

? ?
2

Constanfa
t

Constan{a Constan{a Constanfa Constanta Constanfa Hrova Mangalia Mangalia Mangalia


Sinoe t

5
6 7 8 9

2A
?

ry
40
?

Constantin V Poenam-Bordea" Donoiu 1983: 238, dr. 8. Leon tV Heraklios Heraklios Heraklios Constantin IV Heraklios Justinian II Heraklios Heraklios Heraklios Dimian 1957:197. Custnrea 1986: 277, w. 6. Oche.seanu 1981: 312, nr. 3. Ocheeanu l98l: 312, nr. 4. G. Poenaru-Borde4Pontic4 4, 1971: 329. Dimian 1957: 200. Poenaru,Donoiu 1983: 238, nr. 6. B. Mie, Dacia, N.S., 10, 1966: 412, nr. 53. Ibidem. Poenanr-Bordea, Donoiu 1983: 237, nr.2.

20 l2 40
,,

l0
ll

629-630
668-685 6t3-641 686-687 610-64 I 610-641

r2
l3

20
40 7 ?

t4
15 l6

Topalu
Loc. nec. t

Loc. nec.*
Loc. Loc. nec. nec.

t7
18 l9

625-626
641 647-659 663-666 674-681

40
40

Herakleonas Poenaru-Bordea, Douoiu 1983: 238, nr.3. Constans II Constans II Constantin IV Tiberiu III Philippikos Lon tV Custurea 1986: 277, nr. 7. G.Poeiram-BordeqSCN, 4, 406, w. 7. 1968:

Loc. nec. Loc. nec. l,oc. nsc. I"oc. nec. [oc. ne,c. Loc. nec.

20 40 20
? 10 ,

20

2t
22 23 24

Poenaru-Bordea,Donoiu 1983: 238, nr.5. Poenanr-Bordea, Donoiu 1983: 249. Poenanr-Borde4 Donoiu 1983: 239, w.7. Poe,naru-Bordea, Donoiu 1983: Z4g.

6 9 8 -705 7 1 1 -7 12 775-780

88

CPITOLUL II

Mu

tffi
I
z

g;*

*pw irffir"S
LTF+i! !.t;

.'g'B
AR AV AV AR AR AR AR AR Butnariu 1986: 216, nr. 1 Dimian 1957: 1955. Oberlnder-Tmoveanu, 1994: 331. Constantinescu

Alexandria, TR Axiopolis

629-630
6l 0-641 613-616 659-668 6l 5-638 647-659 668-673 674-681 674-681 674-681

I I I

3
4 5 6 7 8 9

Buzu (udeful)
fhgani, VL Gala!i Galati Gala{i Galali Istria- Sat, CT

3 3 4
I 4 I I

Mitea 1975: ll8; Butnariu 1986: 230. Dimian 1957:19!197; Bubariu 230. Ibidem. Ibidem. Ibidem. H. Nubar, SCIV, 17, 1966, 3: 605. Oberlnder, Constantinescu 19942 331332, nr. 33. .eda 1972: 406; BuEnriu 1986: 221, nr. 113. Mitea 230. 1975: ll3-125: Butnariu 1986: 1986:

AV
AR AR AR AR AR AR AR AR AR AV AR

1 0 Niculifel, TL
1l Piua Petrii, IL

668-68s
654-659 665-668 668 668-673

5 2
6 6 96

t 2 Priseaca, OT 1 3 Priseaca, OT t 4 Priseaca, OT


15 Priseaca, OT l6 l7 l8 Priseaca, OT Silistra Tichileti, BR

Ibidem. Ibidem. Ibidem. Ibidem. Angelova, Penev 1989: 39. Dimian 1957:197. Poenaru-Bordea,Ocheeanu 1986: 193, nr. 28. 19E0 a: 163, nr. Oberlnder-Tmoveanu 2. 1980 a: l&, Oberlnder-Tmoveanu 3. nr.

674-681
668-685

3l 2
I I I I I

775-780 64r-646
64t-646 668-673 64 I -668

19 Tulcea

2 0 Valea Teilor, TL 2l
Valea Teilor, TL

AR AR AR AV
AV

22 Vrop, DJ 2 3 Vrtop, DJ 24 Oltenia (nord)


25 Dobrogea

B. Mitea, "Dacia, N.S.", 21, 1977: 380, ru. l3l; Butrariu 1986'. 224, nr. 173, 174. Ibidem. G. Pete-Govora, "Drobeta", 2, 1976: 114. Poenaru-Bordea, Ocheeanu 1986: 192-193,nr. 29. Cus:rea 1986: 274.

66E-6t5 7 t5-7 l7 66r-663 698-705

1 1
I I

2 6 Dobrogea

AR

crRcurrTr MoNETa

gg

Monedeledin tabeluldin figura 51 marcate cu * au o datarelarg,i nu estedeloc sigur ncadrarea lor n perioadacarenepreocup; estechiar mai probabildatarea lor n primii ani ai domniei lui Heraklios.Totui,fiindc nu cunoatem anul exactal emiterii lor, am preferat sle includemn acesttabel, nu n cel al monedelor datatenaintede 6t7. Cseace frapeaz este numrulrelativ mare de monedeemisen a douajumtatea secoluluial VIIJea i n primele alVIIIlea - adicntr-operioad doudeceniiale secolului din carechiarn Imperiul Bizantin provin extrem de putin exemplare(din cauzapenuriei de numerari, n general,a situaliei cu ceea oconomice dificile). Evidengcomparativ co s-adescoperit la Athenaori la Corinth,1n pufine. din aceastii Dunrii de Jos monedele epoc sunt zona Dar, dacavemn vederestareade culturalcarecaracterizsaz,peioada nceput decdere n timpul domnieilui Heraklios,precum legturilor comercialecu Imperiul, credemc sepoatetrage concluna c aceast i reducorea de o ptrundere relativintens a monedei bizantine. O posibilexplicalieoste zonabeneficiat ceaa continurii dominalieibizantinen cursulsecolelorVll-Vm pe Dunrei 1nunelepuncte riverane.(Vezi capitolul IV. 2). Prczer\z i mai acccntuatii a monedelorde aur i de argint are Fiind obiecte de prestigiu, monedele de metalprellosau fost posedate nsalte semnificatii. i utilizate exclusivde conductoriilocali8(indiferentde etnialor), ori de cei carolucraupentruei (orfevrierii)e; nu o continuare a utilirii monedei carnijloc deschimb, eleatestii ci doarfenomenul saude hansformarea monedein materieprim pentruproduceroa podoabelor. de tezaunzare Dealtfel, cea mai mare parte a acestormonedeprovine din tezaure(167 din 177). Deci, preponderen{a monedelorde metal pretios,care esteo caracteristic a secoluluial VIIlea, esten acelai timp un indiciu al disparilieiunui tip decivilizatie - celbazatpefolosireamonedei camijlocdeschimb. din analizamonedelor n concluzie,datelededuse descoperite ne aratiic au existatdou (n special momentede discontinuitate:anii 595-599 n Munteniai Olnia)i anii 614-617. pentrustabilireacronologieitranzitiei la civilizalia deczut" Acestemomente reprezintrepere a secolelorvll-Vm. Dincolode cauzele ruralizat imediate(atacurile avarilori i barbarizatii siavilor), modificrile interveniten circulatia monetar surprinddeclinul vie{ii economice,al vieiii de tip urban (1n cazul Dobrogei)i al relaliilor comerciale cu Imperiul (n cazul Muntenieii Olteniei)

8Vezi Chiriac 1991:375. i eB.Mitrea, n CIEB XIV, vol. 3, 197 6: 201.

SI]BCAPITOLI]L

Ilectrifunarea Bircricii supraviegrirea crednicmului polrutar

a fostmaimultdect o institutie spiritual. Dela bunlncepul IV-VI, Biserica L secolele


ei teritorialaucopiatformeloprofane aleorganizriidestataleImperiului ierarhiai organizarea (preluarea este termenilordiocesis roplio foarte semnificativ). Episcopiii-auasumat heptat i rolul de conductori ai comunitlilorurbane, n paralelcu autoritillile laice sau,mai ales,atunci cndacestea nu mai existau.Estecelobrucarul Sfilntului Severinus din Noricum - un exemplu mai bine cunoscut dintre multe altelo.n regiunea decareno ocuprn, o situaliecarewidenliaz autoritatea ce reprezenta secular aunui ierarhesteceaamintitil de Sozomonos: foartebineceea exilareaepiscopuluitomitan Brettanionde ctrempratulValens(n 368i369)era ct pe ce s provoaco o revoltalocuitorilor Scythiei,carel priveaupe episcopca pe un lider al lor, opus pozifiapreofilori1nspecial eretict.N. Iorgaa surprins foartebine lmpratului aierarhilorn oraul mai alesn provinciile periforice,undeautoritatea romano-bizantin, centralabiase rnai fticea simlit:'$6vdineeplocopalvinedecilnloculceleilmperielericumevorbedeocreafiune popular, eaelatin, nu greaci, i n regiunile odat aalnfloritor elenice.Episcopul reprezint, deeltfel, nu numai o conducerereligioac,ci i o form de organizarepopuhr..."2. la finelesecoluluialVllea eraurmtoarca3: Situaliaorganizriibisoriceqti l) - n DaciaRipensis,rnitropoliadela Ratiariaavean zubordine trei episcopate : Aquis, CastraMartis i Oescus. sediul mitropoliei era la Marcianopolis; 2) - n Moesia Secunda, mai existau:o arhiepiscopie la Odessos si episcopate la Novae, Durostorum, Appiaria,Nicopolisad Istrumi Abrittus. n plus, se cuvine s amintirn c la Sucidava (Izvoarele)s-a descoperit un tezaurde probabilcu prilejul ataculuiavardin 586,tezaur obiectede cult din secolulalVIJea, furgropat care a aparlinut pe ct se paro,unei biserici episcopalea. Sucidavafrcea parte din provincia ntr-o listii de episcopato Moesia Secunda. redactat n timpul lui Heraklios ("Notitia Iui (cumifi,opolia Epiphanios"), n eparhia Flaemimont la N{arcianopolis) estemen}ionati o localitate Aceastatestarese regsete Zerenov. qi n Notitia zis a Iconoclagilor (Darrouzs III)5. poatefi identificatcu Sucidava (Izvoarele)6. Zerednr,rv 3) - n provincia Scythia,mitropoliaseafla la Tomis.Structura organizatoric a Bisericii din Scythia a constituitsubicctul unei amplecontroverse.ln"Notitia lconoclatilor" citatmai
; A.Benee l99l: 259. ' L B"*"" 196& 397 2lorga 1992:93. 3Dup J. Zeiller, Les ortgineschrtiennes danslespoinces danubiennes de I'EmpircRomain,Paris, 1918: 152-170 i Ditten l97t:379 (harta5). aRdulescu, Cliante1986:127158. 5Derrouzc 1981:213(Notitia I, [cap.32]),242(Notitialll,[cap. a0]). 6Belcvlicv1952:62:Schreiner1986:3 1.

DESrP}r BE BrsERrc[

gl

sus' suntmenlionate nu mai pulin de 14episcopate n cuprinsulrnitropoliei tomitane.Valoarea acestuiizvor a fost contestatii deplano de ctrecercettoriimai vechi. Sfudiile mai recentoi admit nscredibilitate4 estecolateral, nu putemevitao scurtil 1r.* pa(ial7.Deichestiunea discutiepe margineaei. n primul rnd, denumirilesediilor episcopale sunt corupte.Dac voftourdero este,eviden! xiopolis,n schimbBrno,ivou, Ko6rpou,Nrropqou, oou suntmai greude identificat.Ultimele dousun! foarteprobabil,deformriale numelor Noviodunumqi Aegtssus. Pentru Kounpov s-apropus identificare a ca Carsiums, darBrnaivov rmne o enigm.Din considerente foneticei paleografice, aceastii denumirepoatefi pusn legtur attcu'Berce, cti cu Libidae. porivit acestsi Notitia, n Scythia Aadar, ar fi existat urmtoarele episcopate: Axiopolis, Capidava"_Bsroe (sauLibida), Carsium, Noviodunum, Aegyssus, Salsovia, tt"l-yrir, fropazum, Zatdapa, Dionysopolis,Callatis,Histria, Constantiana. (PentrulocalizareaConstntiani, vezi capitolultI. 4). Pontruo provincie atiit de mic, numruIde episcopate estedisproporfionatde maro. Lista a preluaf, do fapt, informaliile din Hierokles Synekdemos, care se roforeaula cu totul altceva(etapele drumurilordin provincie).Nu este pufin mai adevrat cuneledintre oraele din listaufostnmodsigrrepiscopate. Pentnr Callatis existiio confirmare (este cunoscut igrafic un episcopStephanos). Cercetiiriloarheologice au pus 1neviden!existonfa unor bazilici episcopalecu baptisteriila Callatis(bazilica"sirian"),Histria (bazilicamare),Tropaeum (,baziiica ' de mannur"),Axiopolis, Troesmis (?),capul Dolojman-Argamum (?), Libida (?;to. Deci,este posibilcamitropoliaScythiei sfi cuprins, n secolul alVl-lea" i urmtoarele episcopii: Callatis,Histria, Axiopolis, Tropaeum(eventuali Troesmis,Argamum Libida). i Dinte acestea" Tropaeum a disprutodatcu devastarCIa oras.ului din 5g6. Dacstudiem nansambluceletreiprovincii, consra*tiimc nurmaprimeietape ainvaziilor provocat careau destrmarea (576-586), limes-ului au dispruturmtoarele sedii episcopale: Ratiaria,Aquae, Oescus, Sucidava, Tropaeum. Facemaceastlafirma]ie, d,eoarece oraelerespectiveau fostfie nimicite, fie rsduse la condiliadeaezri rurale,n carenu mai putoaufuncliona episcopate. PentruOescus, existi o mrturieindirectii,lacarenevom opri i n capitolul IV. 1 (p. 139-140): mutarea episcopului de oescusla Asemum(cci doar puir- explicapt"r"r1" "" Dealtfel,este unui ierarhlrn acest ultim ora,carenu este atestat casediuepiscopal). posibilca deCastra lv{artis s fi dispruttotn i episcopiile aceast etap, dardatele iAppiaria disponibile nu nepennittragerea vreuneiconcluzii. Au mai supraviofui!n ultima perioad decivilizafiedetip urban,mitropoliilodeMarcianopolis de Odessos, episcopiile de Novao-, i Tomis,arhiepiscopia NicopolisadIstrunuDurostorum, Abrittus, callatis,Axiopolis i Histria. Estepracticimposibil de precizatmomentulln carei-auncetatexistenla aceste sedii i episcopale. Doar n linii mari, se poateapreciac marile atacuriavaro-slave din 614- 626au provocat acestor episcopii. Bazilicamart cu transept dela Hiskia (probabil, i disparilia qtiscopal)a fost dezafectatii la sftlritulsecolului alMJea saula nceputul secolului aIVII-lea; dupa aceea, locuireaa continuat 1njurul eir2. Abandonarea acestei bazilici poatefi interpretat i ca dispariliea sediuluiepiscopal. PentruDurostonun, dispunem deo mrturieepigrafice:inscriplia frrnerar a episcopului Dulcissimus, careserefugiase la Odessosr3. Cazurilecunoscuto din alte
TVezi Popeccu 1994:124-156;.dBemce 1991:290. sPopeccu 1994l.137. Bamee l99l: 185propune Troesmis. ePopescu 1994:137 ; Barnea t99l: 204. t'Vezi Rdulescu 19t7: 10-29; Barneel99l: l8l-2M; popeccu 1994:132-13s. I'VeziTh.S.:VII. 3. 6 (tad. Mihescu: 138). 12.d Barnea,SCIVA! 40, 1989, 4:302.

92

cAPIToLUL tr

zone(Noricum,Pannonia, Dalmalia)nearatiic ierarhii serefugiaudoaratunci cndoraulde reedint eragl;rv ameninfat saunimicit. hobabil cDulcissimus s-arefugiatdin cavizaatacurilor ncepute n 614.Tot n acese mprejurri au fost dusen Italia, la Ancona,moatele Sftintului Dasius, carcsoaflaser la Durostorumra. Lcauriledecult din orae aufos! la rndullor, distruse. Uneledintre elei-auschimbat n ultima faz de folosire, devenind spalii de locuit: bazilica II de la Argamumrs, fesltnatta bazilicaepiscopal de la Callatis'6, bazilicadela Nicopolisad Istrumr7, bazilicamarecu cript din sectorulde vest al Tomisului'E.Considerm c nu a fost acordatiisuficientiiatenlieu6rtoi ultim aspect. Pentruo populaliecareoracretin demai multe voacurii careffiise pnatunci n mediul urban,dezafectarea bisericilor i - n fond - profanerea lor reprezenta o consecin! a unei situalii limitii. Cauzaacostuifapt rezidn nevoiade spatiusuplimentar; oraelelsau, mai binezis,fostele orae) erautotmaiaglomerak, ccin eleserefrrgiau i locuitori vendi din aeznlenefortificak din lmprejurimi. n capitolul III. 2 ne vom ocupade aceastiimodificare a caracteristicilorhabitatului.n plus, fenomenul respoctiv donotiii o schimbare de mentalitats. Profanaroa unor lcaquri sfinte(ccidespre aceasta este vorba)este un indiciu al mutafieipetecute n caracterul religiozitilfii populare.DesffimareaierarhieiBisericii i a structurilor ei organizatorice a accentuat sincrctismulcretino-pgn care,oricun existantr-o anumitii proporlie. La nordul Dunrii, acestprocesde "rusticiz:rre"a cretinismuluilncepuse mai devreme, nc din secolulal lV-lea" fiind, practic,o caracteristic a cretinismuluidac-roman inc de la originiie sale.Fiindcnouareligie s-arspndit ntr-ovremen careorasele Dacieiabandonate eraun plin procesderuralizarei decdere, cretinismul daco-rornan a fost dela bun nceput i lipsit de structuriorganizatorice mai nalte,deepiscopate, deproprietiili bisericeti, derro,priiin oficial i interesat din parteaputerii seculare. Credincioii romanidelanord dedunre se aflau, probabil,n secolele [V-VI, suboblduirea opiscopatelor depe malul Dtrnrii, dar acestfapt nu a mpiedicatcu nimic evolufia ctrc o religie pur popular,n carermilelepgnesrau cu mult mai numeroase dectn mediile cretine din Imperiu saudin statelebarbareconstituiten Occident,statecareauadoptatcreqtinismul careligie oficial.Cretinismul daco-roman a supraviefuil dovadacea mai elocventiifiind bogatul vocabularcretin de origine latrn din limba rcmn,referitor lnsnumai la nofiunile de bazale credinfei,nu la organizarea Bisericii ori i la aspecte particulareale cultului. A supraviefui!dar lntr-o formespecific,n caresincretismul cretino-pgn eraattdeaccentuat, nctunii clerici din evulmediu,deruta1i, auajunssafirme cromniisuntcretini doarcunumele. Depilda" n 1305-1306, patriarhulAtanasie I deConstantinopol vorbeaprobabil despreromni astfel: "cei care locuisc1npreajmaIstrului despre i carenu tiu dacn afarde numemai venereaz cevadin celealo lui Flristos"le.Un alt izvor aduceo mrturie interesanti despremodul n careera perceputidin afarcredintapopulara romnilordin ewl mediutimpuriu.EvreulBenjamin deTudela, careprin I 165-ll7l a cltorit prin Grecia, a ntlnit n Pind,"la poalele mun{ilorVlakiah",pearomni l"noarnulnumitValach'), despre careel afirmac "ei nu fin cu triela religiacrotiniiorr' c'hu acceptii nici o religie;. i Afirmaliiie au fost intorpretate ln senzulrefrrzuluido aacceptaierarhiabisericeasc impu de Imperiul Bizantin - ceeace esteun aspectal autonomieipe care i-au men{inut-ovlahii2o.Ct
r3I.Bernea196t:460. raI.Barlea 196E: 380. 'rCoja 1972:38. 16 Theodorcscu 1963:278, 2EO-281. r?Poutter 1988:86. 't Cirjan l97l: 339-346. 'eFHDRIV:143.

DESTBMRE BISERICII

93

desprepredileclia pentru numele din Vechiul Testamen!aceasta estentlnitii qi Ia romnii t. nord-dunreni, n evul mediuz Caractorul aparte al acestui cretinism populari pgnizat explicmultedintreparticularitiilile ewiui rnediuromnesc. El nu estelifsii A" *"to!ii. tr C"*i"r, insulde "aireintr-o romanitatecare a evoluat izolat i carea menlinut multe hsfuri arhaice, n Corsica,deci" a existateevaasemntor. Din fericire, n cazul respectivzelul misionar al Bisericii Catolice a lsatmrturii mai multe i mai precis. ln pfin secolXVI, un raportal Ordinului Iezuililor consemna c: "Preotii, atunci cndqtiu sciteasc, nu cunoscnici latina, nici gramaticai, ceeac estemai grav,ignorceremoniall taineibisericegi.mbrca1i de foartemulte ori canis,te mire.ni, ei sunt1rani caremuncesc la cmpsaun pdurei 1icresccopiii n v4l ntregii lumi. Crestinismul enoriailorlor esteciuda! ei nu cunosc"Creanl" qi "Ttl Nostru"l *ii no tiu si-i facsemnulcrucii i superstifiileau ntietate. Insulaesteidhr, barbar, pejumtaten afara cretinfii O situalie similarexista 1naceeai i a civilizaliei...". vremelnmu1-tiidin Crranada:2. Disparilia structurilorierarhicei roducerea Bisericii la simplelecomunitiili sltesti, condusedepreoli care,uneori,poatenici nu erauhirotonifi, a avutnsdaruldea excluderezisnta la cretinare, care,de regul,a lnsofit convertirea diverselorpopulatii. fn coadifiile particulare createn spatiul locuit de daco-romani, convertirea s-afrcut trepta! dar benevol23. Cretinismulnu s-arspndit doarpe teritoriul fosteiprovincii, ci i n zonelelocui & dacii liberi care s-au romanizatn cursul secolelorII-VI. Se cunosc,1nMunteniq mai mul vestigii cre$inedin secolele IV-V. Nu lo vom prezonta aici, deoarece nu sencadreaz n perimda de care ne ocupm.S-au descoperitceva obiectecu caractercretin i n aezrileculurr Ciureldin secolelevl-Vll. Celemai importante sunttiparelecareserveau la hrmarea decrosiuli de metal. Asemenea obiecteau apnrtla: Bucureti(Struleti-Lunca)2a, Budureasca ljudPrahova)2s, Olteni (jud. Teleorman/6. Primeledous-audescoperit n aezri, iar cel dela oiteai esteo descoperire izolat.Aceste tipare demonstreaz c printre purtiitorii culturii Ciurel erau numerosicretini,careaveau nevoiedecruciulie. Alto vestigii cu posibil caracter cre$in, protnind din aezrile acestei culfuri, suntvasele cu cruci incizateh pastii,naintede ardere,descoperitela: Bucureti-Dmroaia2?, Bucureti-Ctelu Nou28, Bucureti-str. Soldat Ghivan:e, Dulceanca (iud.Teleorman)30. IaBudureasca (ud.Prahova) s-adescoperitun vaslucratcumana databil n secolul al VIJea, care are :rrrcizat litera X, care poate fi interpretatii gi ca simbol cretin(abrevierea nurneluikistos)3t. Estedrept c asemenea semneincizat pe ceramicpot

20L- Z. Herccovici, E E. Pcntiuc, References to the Carpatln-DanubianRegionin Hebrcw Sources of the IAth- l2th Centuies,extras din "Romanian Jewish Studies",l, l9g7, 2: 12-13. 2r N. Iorga, Istoria rpmnilor,IlI, Bucrueti, I 993: I l, 60. 22Braudel 1985:70,7l-72. 2Jlngeneral, penttr qpecificrrl cretinismului mmnesc, vezi (ntremulte altele):Iorga 1992:8l-96; peneitercn 1969:96-105;P. .Nicturcl,Lechristianisnercumainl'poquedesiwasionsbarfurcs,..BuletinulBiblio tecii Romne",Freiburg, serienou,)il (X9, 1984:217-266. Am discutatpe larg relalia din6e uetinare si romanizare, precumi problemacorwertirii frrezisten!, ntr-un studiucarereprezinto form prescurtata lucrrii de licenf (Medgearu 1994:479-502). lnpregtire la EdituraUniversitlii Bucuregi seafl r'ersiunea adus la zi a lucrrii de licenp ("Rolul cretinisnului n ntrirearomanitliinord-dunrene. Secolele IV-VIII-i. 2a Constantin iu 1966:674. 2sTeodorescu 1972:88; Popescu 1994:l74,pl. I/ 3; Brzu l9E0: g3, fig. l4l l. 25C. Preda, SCIV 18,1967,3:513-520. 2TRosetti 1933: 210-21 1. 28 Constentiniu1966:674. 2el)olinescu-l'erche 1984:I 30, 132, fig.l l2l. 30 l)olinescu-Ferche 197 4: 65,75, frg. 521 2, 70I l.

94

CPTToLUL r

aveai alte semnificafiidectcea cregin.De la Mizil provineun chatonde inel care are posibil, reprezentatii scona Rstignirii;datarea n secoleleVl-Vlf2este darnu sigur. Obiectele puline, peirtru cretin sunt dar ele sunt cu caracter suficiento a dovedi exisknla cretinilor n alVIJea. n secolul Muntenia, Problsma ces-antmplat esteceea ulterior,ccin secolele VII-VItr lipsesc cu desvriro pieselecu caractercretin.Aa-numitul"filacteriu" descoperit ntr-un rnormntdin necropola parfumului.Apoi, chiar de incineraliode la Srata Monteoruesteun recipientpentrupstrarea dacar fi fost filacteriu, acesta eraun obiectmagicpurtatdeopotriv de cres,tini i de pgni33. Mai mult, pentru secolul al Vlllea nu cunoastem morminte cu ritual cretin n Muntenia i Oltenia.Acesteareapar abian secolul alMIIJea, lnnecropolele dela Izvoru,Frteti i Sultana. Chiar i n cazul acestora, lucrurile nu sunttocmaiclare.Totui,logica istoricne ndeamn s presupunem c nu a existat o abandonare a cretinismuluide ctre populafiaromanicde la nordul Dunrii, cci altfel nu s-arfi putut pstraterminologiacretinde origine latin. Revenindacurn la soartaBisericii din provinciile dunrene, ne rmnes examinm dacsepoatevorbi de o menlinerea unor formesuperioare deorganizare ecleziastic, n cursul secolelorVll-Vlll. Listeledeeparhii(Notitiae Episcopatuum) din secoleleVIII-IXmeirlioneaz vechile sedii de la Tomis, Odessos, Novae,Appiaria, Durostorum,lvlarcianopolis, Abrittus, NicopolisadIstrum,Transmarisca, Sucidava, reproducnd datele dinmai vecheaiy'ofitiaalt i (cele14episcopate Epiphanios din Scythia)3a. Deoarece aceste informatiinu suntconfirmate de acteleconciliilor (n carenu suntconsemnak semnturile unor episcopidin aceste orase), nu poatefi admisveridicitatealistelor. Ele au reluato realitateanterioar; aceste episcopate erau rnenlionaten liste ca eparhii "in partibus"3s. n acteloconciliilor de la sfrritul secolului al VII-lea, singurii episcopidin apropierea regiunii de carene ocupmzuntcei din Messembria i Stobi,care aufostprezrnlila conciliiledin 680-68 I qi691 participat Episcopul de Messembria a -692. Pe de alti parto,mrturiilearheologice excludexistenla unui sediu i la conciliul din 78736. episcopal la Marcianopolis, undelocuirea a ncotat la nceputul secolului alVlllea. La Tomis, sventualacontinuitatede locuire nu estesuficientiipentru a p-utea admite i menfinerea sediuluiepiscopal. Vom artan capitolultII.3 enu existiidovezipentrusupravieoraului Tomis 1n socolele VII-X.S-a maiin'oca! 1nsprijinulexistenfei mitropolieitomifuirea anepnn plinepoc prezenta a lui Heraklios, aa-numifului "discal lui Paternus" n tezaurul de la MalaiaPere5epina (Ucraina). Nu putemdeschide aici o discu{iespecial asupra acestui tezaur,carea provocatmari controverse; amintimnumaicel a apartinut unui conductor nomad (J.Wernet'T a presupus car fi vorbadeKubrat)i cel conlinediverse piesedeoriginebizantin, primite ca daruri saujeflrite. Tezaurula fost ngropatori la mijlocul secoluluial,VIIJea, ori mai trziu,n secolulal VIII-lea38. Discul,carea aparfinut la un momentdat mitropolitului (contemporan tomilanPaternus al mpratului Anastasius I) a pututajunge oricnd1nposesia unui oarecare poate nomad3e; se nu dovedi c el ar fi fostjefuit din catedrala dela Tomisde ctre ef bulgari,n 679-680, asacum afrmiilon Barnea*.n,niciluncaz,nu sepoatededuce eventuala
3rPopescu 1994;176, nota56; Floneccuo Miclca 1980:213,w. 823. 12Potrrcscu 1994:177; Florcocu, Miclea 19t0: 212,rrr.816. rsZaharial97l:283;Brzu 19t0: 83;Fiedler1992:84. sDerrouzsl98l:217,227 (Notitiall),241-242,244 (NotitiaIll), 250,2 (Notitia1n,265 (NotitiaY\,268 (Notitia YI).Yezii FHDRII: 639. 3sDitten 197t: I16117,379(hart 5). 36Popescu 1994:398. rTWerner 1984. 3tPenfuultima datare. vezi Kezanski 1987:7l-88. leVelkov19772 l&presupuneac a fostoferit carscumprare penrru pnzonieri,cndva n secolulalVl-lea -

DESTB-U8EA BTSERTCil

95

supraviefuire a mitropoliei Tomisuluin secorere vII-vlI, p bazadiscului lui patornus. n acest contextamintimi problema localiz[rii unul LAu episcopal din Moesia,con'emnatn listaDarrcuzs III (nblicatii mai ntide G. Konidares, n 1934): tlatctor{vr1ar. Veselin Besevlievpresupunea c esteo coruptel a numeluiPalatiolon,careestoatestat de hocopius i deTheophylact (Palastolon, Simocatta la acesta din urrr). Besevliev afirma cpalatiolonerao fofiificalie lngoescusa2, dardin textul lui Procopius rezultiiconul denumitanteri or oescas purta1nvrcmeasanumeledePalatioloni corauldenumit.Iscas dectreprocopiuserasituat undeva n interior,nu pe limes.VelizarVelkovconstata" cu o anumitiizurprindere, cfirmphylact Simocatta nu rnenfioneaz oraul Ooscus, dar amintete patatiolni.. localitateanvecinatitr i ceoaco ne privete'presupunom c,dintr-un motiv pe carenu-l cunoatem, oraulOescus i-a schimbat numelen cel dePalatiolura, n cursulsecoluluial Vl-lea. t lotitia Dano uzs III (actatln secolulal IX-lea) a nregishat poateo situafiedela sfritulsecoluluial111-lea, anterioar anului 595, cnd,dupcum am arta! episcopulde Oescus eradejamutat laAsernum. n actele unui conciliu (Lateran, 649)apare un episcop Luminosus din Bononia.tL Ditten avansa iporszac ar puteafi vorba de orauldin DaciaRipensif. Lsmla o parte faptul c Bononianu a fost sediuepiscopal 1nsecolulalVIJea. Ceeacesopgneipokzei respective -Este este faptul c la acestconciliu au participataproape numaiepiscopiain ftana qi Gallia. vorba, cel mai probabil,de episcopul din Bononia din Itaria(Bologna|j. Singureleepiscopate careau putuq eventual, supraviegui dupprimele doudeceniiale secoluluialVIIJea suntceledin oras,ele caremai rezistau:Odessos i Durostorum.Nici mcar n cazulacestora nu putemfi nssigrri, deoarece ipoteticasupraviefuire nu osteconfirrratii de nici un izntorExistil cteva datei despre viafa monahal de la Dunrea de Jos1nsecolulalVlJea. ln vremoalui Justinian eaoradestuldedeanoltat" dupcum sepoatededuce din qtirile despre acei "clugri sci1i" implicali lntr-o controvers kologica6. Recenta ieit ta ivn o confirmare arheologic a prezenfeimonahismuluiln p,rovinciaScythia:o mnstiresituati lngcetatea Libida (SlavaRus).Potrivit satigrafieistabilitedeautorii cercetrilor,fazalllse dateaz dup distrugerea provocatlide atacurileslavedin anii '80 ai secoluluial VIJea, pnctre614, i cndcomplexulmonastica fost i el nimicit de rnarele val de invazii uo"to-rf"r.o?. Un grup de schiturirupeste a fost descoperit n zonaCaliacra. Ceramica aflatii n aceste pegeri aratii c ele au fost locuite ln secolulalVIJea; ulterior, ele au redevenit schituri, n secolul X-1"", dar nu "l estedoveditiicontinuarea funclionrii lor i n secoleleVll-Ix4s.Nici despreschiturile rupestre din partearomneasc a Dobrogei(Murfatlar,Dumbrveni, Casian)nu sepoateafirrra c ar fi fost folosite,n mod sigur,i naintea secoluluial X-lea,astfelcele,deocarndat, nu pot fi luate n discufien legturcu zupraviefuirea monahismului dupsecolulalM-lea. Printre cele mai trzii monumente cretinedin provincia Scythiase numrcnrceade marmurdescoperitilaLaza (lngConstan{a) sculptural a Maicii Domnului i reprezentarea de la ChiosAidin"Crucea dela Lazu,datat la sfiiritulsecolului alVllea i la nceputul celui

Gilfffi.u. {I.

Berner 1968:499.Vezii Bemee l9lt290. arDrrrouzs l9tl: 241 nr. 610. Vezi , i lbidem: 3 I , undenu sepropunenici o identificarea iocalitfii. 4Bclevliev 1962;62;Idcm, 1966:213. arVclkov1977:8G87. {Dittcn l97t: ll7,nota 6. a5Mensi 1901:vol. X, col. 867/868, I16711168. trVezi L Barnea l96t:460; Popercu 1994:230-234. a?Opeif, Oprit, Binici l9l[z22. G. Attnerov, "Arh", 33, l9gl, 3: 33-43.

96

cAPrroLUL tl

de-al VIIlea, esto importantii i pentru atestarea folosirii scrierii i a continurii ridicrii de monumento n aceast epoc dedoclina civilizalieiromano-bizantine, chiari n mediulruralael deasemenea, eaaratiii modificrilesuferi delimba latinvulgarnaceasepoc. Restituirea inscriptiei a fost ngreunatiide staroaproastiin care s-a pstratcruca.Lectura propusde EmilianPopescu cu o micmodificare dectreIon Barneaso i acceptatil este:,'#Os$aj ecsunt treo(r)lgi. Conserw(s)serlvo tuo Georyiofiltio Murini {F'. O reinterpretare a inscrip}ieiefectuatji de N. Duval i preluatii de AlexandnrBarneaaratii nsc lectura corectii este:',,#D(eus) lsauD(ominus)let sanctiGeo/ryi. Cowervaser/vo tuo Georgiofi/ lio Marini {F'. !n haducere: "Dumnszeui ale Sfilntului Gheorghe,feretepe sclavul tiu Gheorghe,fiul lui Marinus"sr. Deci, inscripfianu era funerar,cum credea Emilian Popescqci votiv. Esteposibil ca easse fi aflat n preajmaunei biserici.Adosatla zidul doincinti al fortificaliei de la ChiosAidin (din Cadrilater)se afla un monumentfuneraral unui personajimportant.Arcada sarcofaguluiera construitii din blocuri de calcar,dintrs careuneleeraugravatocu cruci de tip bizantin; o altii placdecalcarpurta reprezentarea lvlaicii Domnuluicu Pruncul pogenunchi, lntt doi arhangheli. Tipul iconografici maniora rudime,ntar derealizarc a reliefului l-au detsrminat peVasileprvan spropun datarea monurnentului 1nsecolul alVlllea52.Nu existiinici un motiv pentrua respinge aceastiidatare. Dup abandonarea aezrilor urbanedin provinciile DaciaRipensis,MoesiaSecunda i Scythia,nu mai sunt cunoscuto nici obiectesaumonumente cu caractercre,stin, cu exceplia celor din singureleoraecare mai existau,Durostorum Odessos. Se tie c o bisricde la i Durostoruma functionatpnla invaziaprotobulgarilordin 680,cnda fost incendiatjii3. Morminkle din secolulal VIIJea descoperite pnn prezentn Bulgaria i Dobrogea suntexclusivde incineratie.lnhumaliateapare n secolulalVl[-lea. (Acehqlhcru seconstatii i la nordul Dunrii). Doar o mic partedin mormintelenecropolelor din secoleleVIII-IX sunt de nhumafiei orienlateV-E (adica,de ritual cretinesc). De pt, orientarea respectiv nici nu esteun indiciu categoric al caracterului cretin.Este,n oricecaz,zurprinztoare rnarea varietate dc oricntiiri (i de particularitiili de ritual) ntlnitii n necropolele din socololeVll-lX. Apoi, n multe cazttn,incineralia predomin. (n secolulalVIIJea iste aproape general). Consierm orientareav-E nte lirniteleVSv 4400%o -Vlw 520096.Numru1 demorminteorientateV-E estemai greude stabiliL fiindc nu totdeauna esteprecizatiiorientarea fn miimi a mormintelorl pe de allii parte,existiiabateriminore,de 50-100de miimi, (orientarea o/w,de SZS0 exemplu), care nu pot fi lncadrateprecis n orientarea V-E sauln ceaIW-SE. Nu lum n consideraie i cimitircle din Bulgariadatate dupmijlocul secolului al D(-lea,carezuntcregine(precum Demja3, Durankulak Cdoaropartedestul i altele).Ce seobserv? demicdinmormintelede nhumalie zuntorieirtateV-8. De enemplu, la Sultan4 cele2lde morminteorientateV-Ereprezint doarll,78Yodin totalul morrrintelor denhumafie (;i 1l% din totalul mormintelorl.6 *ilirU, i" o/o Izvoruelezuntceva mai numeroaso: 39,04 dinmorminkledolnhumatie i 31,i3 % din total. La Obria, procentulestei mai rnare(98,290/o, respectiv 89,34 o),dartrebuie avut n vedere faptul cacest cimitir estemai trziu (sedateaz[n principaln secolulal lX-lea). ntr-adevr, se pare c orientarea V-E a devenitmai frecventiin socolulal lX-lea. pe de altii parte, oa este specific1nmai mare msurnecropolelorde la nordul Dunrii. n Bulgaria, procentul mormintelor orientate V-E estemult mai mic, de obiceis.
ae Popercu 1965: 251-2G1. 50I.Bernee 1968:464, nota37. 5rA.Bernea19t6: 138. 12 Prven 1924:220-227 . 5sAngclova, Penev l9t9: 38-43. sVezi Dimitrov 19?7:S8-96.

97 Problemaceamai spinoas estea apartenenlei religioasea celor care s-au incinerat n secolelevll-IX' s-a afirmatdectremaimurli arrreotogi.triaoi caceste mormintedeincinera$e (sau"mcar,o partedintre ele) au putut aparfineunoi cretini, i anumeromanicilor cretiniss. Pnn prezen! faptul nu a putut n aoveait, de aceea, aili arheologi .ont rte posibilitateaca i aceste morminte de incinerafies fie atribuiteunor croqti*tt. Adevirul .e, dei, la prima vedetc,incinerafiaesteconlrarcredinteicrygline, "rr. teologii (catolici i ortodoci) suntde parere c eanu seopune vreuneidogme'deoarece nhumarea no.rt consideratii o condiie a i"*Ji ci doarun simbol al eis?. De aceea, dactinem seama de ctde numeroase de i bizareau putut fi, ln diferite locuri, rmifele piigne, amputeaadmiteipotezac ritul incineralieia putut fi n el pstratde unii cretinicarenu erausupraveghoafi deo ierarhieb1,",i;;;lJ. bo* cunoscue ctevacazunde supraviefuire a incinera{ieiun anumittimp dupconvertirea la cre,stinism, n Rusia,ln Polonia,bachiar i n Galliamerovingian5e. s-a rspndirea incineraliei n secolele VII-D( (printre romanici)a fost cavzatde "n*r"t "e influenta exercitatii de slavi6o. Ar fi foarte curioas o asemonea influenfn domeniulobiceiurilorfunerare, venitiidin parteaunei populapi careera purltoarea unei culfuri inferioare.Accnfum nsc, pnn pr"r"ot, nu s-a putut aducenici un solid n sprijinul ipotezri originii romanici cretinea mormintelor i de "tguTd incineralie din secolele vII-IX de la Dunrea de Jos,Elermno enigmi. Socuvinosmai amintim cexist2i derifual flrnerarcarepot contribui la i alto elernente elucidarea problemeicontinuitiilii religioasenteAntichitatea Trzie secolelor!.IIi perioada D( un asemenea elementca'enu estepropriu-ziscrotin,dar cart, fiind de origine omn. dovedete continuitatea rifualului funerarromarLestecel al depuneriide monede n mormin ("obolul lui Caron'). obiceiul esteatestat foarterar,daracest fapt sepoateexplicaprin penuna monedelor ln epocarespectiv. Nu lum n considerare monede r" fost'purtateca medalioane(cu rol decorativsaumagic),i careau fost depuse "ucalitaL 1nmormntn de pieseves{.rmentare' Depunerea propriu-zis demonede este atestatii la: Ianonr(morrrinele lOt, I 56, 2t3J: , obria(mormntul8l)62,Novi Pazar(mormntul26)63,Bdinci (mormntul55)uo, (iularca (mormnful34)65'Fiindcmonedele *9 uneori ,. d.p*""u obiecte careputeausubstrtui 1ar, "obolul lui caron"' uj mormntdecopil de la Iskia-capuiviitor con{inea o piesede metalalb de forma mrimea unoi monee, i care era ciepus n mnamoriuiui66. 1u1: Mormnml l9 de la obriaconlinoao plcu|de aur n guramortului6T. Totui,trebuiesfinem seama de faptul c acestobiceia fost practicati de ctreavari,1npatria toiain Ttrkestan's; de aceea, nu esre 1043; E.-z.h,o^,PopulaliarcnneascdnTmnsilvaniansecorere ,II-I4II (cinitirul nr2delaBraley',Bucr.ueti,1974:9g-99;B',ul9g0:g3;Tcodorr9B1:r5;r.n rr"",;traesbarkaniques., -ffi;lb: 1:98;Petrt198?: I 16,17\;Dolinercu-Ferche 1992: r50-152; Zugrevu riol: ras;spinci tBS: 3l:rirlt
t6Bererchi 197724o94r3; stenilov rgg7:36-47; Dirconu lggg a: 177. 578 Cebrol, H' Leclertq, Dictiontuire d'archologie chrtienne et de litu@e. vol.vlli l: 506; N. cot, "candela", l92s: 4 r 4416; v prctipceenu,..studiiieologice-, 4,1 1962, 7 -g: 423-424. $ Vezi pe larg n Medgeeru 1994: qbO-+gZ.' seVezi Spinei1995: 8GEg. Brzu19t0: 83. nMitrce 19t9: 167, Idem,SCIVd 39, l9gg,4: 3gl_3g9; Ficdlcr t992: lT0. _l-7g,_203; eToropu, Stoice lg72: l7l,l86; F,icdtertg,gZ:fi0, 6rStancv, Ivenov l9S8: 99; Fiedler 1992:170. sVlerove 1976: |S9;Fiedler 1992:l70. 65Vifrrcva 1976: t07;Fiedler l99Z: 170. eV Zlrre, MCA6, 1959:300. oToropu,Stoice l9Z2: 186;Fiedler l99Z:170. cf. Bdna,AArctr,32, g9. 1980:

DESTTilARE BISERICII

gg

c PTToLUL II

exclusca i bulgarii sJ fi aduscu ei la Dunrea do Jos.Origrnea romana ritualului depunerii de moneden morminteledin secoleleVIII-IX estedeci ipotetic,dar rmnefoarteprobabil. O altmoge,nire romano-bizantin n ritualul fune,rar din secolele VIII-IX est reprezontatii deprotejarea mormintelorcu crmizisaublocuri depiatr(materiale deconstrucfie refolosite). Aceste"sarcofage"improvizatesuntatestate n cazulmormintelordin secolulal VIIIJoa de la (ud. Constanfa)6e, Mihail Kogtrlniceanu AdamclisiTo, Istria-CapulViilor?r, Bdinciz, i al altora, precum trzii, din secolele IX-X, cel mai do la DurankulakT3. n capitolul III. 4 vom reveniasupra altor chestiunilegatede cimitirele din secolele VIIVItr delaDunrea deJos. Deocamdat, nunermne dectsconstaimcdovezile zupraviefuirii cre$inismului carepot fi deduse din cercetarsa acestor necropole suntextremde srace. Situatiaprezentatii mai susnu poatefi interpretatl n sensulunei eventuale disparilii a creginilor din regiunoa llunrii do Jos.Dispunem de o informalie,referitoarela existen{a unui clor (delimb greac) n Bulgaria,nmomentulinstaHriiprotobulgarilor. Petru,delegatul bulgar la conciliul de la Constantinopol din 867, fiind lntrebatdacbulgarii au aflat la venirealor n Probabil,estevorbaaici depreolii din Odessos ori farcler grec saulatin, a rlspuns:cler grecTa. din Messembria. Dealtfel,dupcumvomartan ExcursulIV, n Bulgaria,pevromea creginrii ei oficiale subBoris - Mihail, existaucretinicu numelatine saugrecoti,careprovoneau din vechea populatiea Moesieii Thraciei.Despre unul dintre ei, Ursus,setie c era clugr75. O alt mrturie,trztens,vorbete de cretinii caretriaupe teritoriul cuceritde bulgari i care au convertit o parto dintre noii veni1i76. Creginati de multii wstne, locuitorii rornanici de la Dunrsade Josnu aveau motivesrenuntela religia lor. Ese de presupus, lns,c pe teritoriul fostelor provincii Dacia Ripensis,MoesiaSecunda i Scythias-a ajuns la o situalie similar celei de la nord de flunre, adicla absenta unei organizrizuperioare bisericegi (cu orcep{ia oraeloramintitemai sus). n concluzie,declinul civilizafiei romano-bizantine a condusi la desftmarea Bisericii ca institulie. CresJintsmulconcerret dc populefte romenic de la Ilunirea de Josln forme exclusivpopulere esteo iluctrerc e rclefici continuitete / discontitruitateculturali" n sensul c s-a pshatcredinlapopular,n ciuda dispariTiei stnrcturilor specificecivilizafiei romanobizantinede tip urban.

alrlmia, Clientc 1986:179-184. ?o Paneitercu19&t: I 57-15E. TtZlrrt 1963:355-412. zViferove 1979: 5-30; Idem,"Izv. Vama",17,1981: 77-109. ?rICMehmed, n vol. Dobntda: 83-92. ?aBrowning lgtt:33. T5Brczernu 19t1: 643-651. TrTeofihctel Ohridci (secolul al )O-lea), n FHDRlil: 17.

STIBCAPTTOI,UI Toponirnia

IJ"" dintrecileprin caresedemonstreaz continuitatea (saudiscontinuitatea) de locuire estestudiera toponimieiregiuniirespective. (hin toponimie nfelegern" aici inclusivhidronimia). Cercetiirile n acest domeniuauo ndelungatii tradifie,n legtur attcu teritoriul norddunrean, cti cucel dela sudde fluviu. Studiileunorlingvigi prr.o. B. p.Flasdeu, Alexandruphilippide, SextilPucariu, McolaeDrganu, ErnstGamillscireg, Alexandru Rosetti, Iorgu Iordan,Veselin Besevliev, Cicerone Poghirc, I. I. Russu, Gheorghe lvnescu, GottfriedSchramm, vasiloFrlil au abordat douaspecte principale, caresuntrelevante pentruceea ce ne intereseaz: l)- problerna transmiteriitoponimieiantice1nlimb romn(sau n limbile bulgar i i srb,pentruteritoriul sud-dunrean); 2)- eventuala transmitere a toponimieianticenord-dunrene, prin intermediul slavilon Concluziile la careauajunslingvitiisuntdivergente. Aceieai toponime aufostconsideratodovezii pentrucontinuitatea daco-roman, darilentru tezacontrar. Cazulpoatecel mai elocvent este cel al numeluiOIt Provenien{a sa dinlat.-Atuta, Alutuseste incontestabil. Deosebirile depreriintervinnsn legtur cu evoluliacarea condus la formaromneasc Ott.IJnli cercettori, bazndu-se pe aspectul fonetical hidronimului, au afirmatc formaolt nproveni dintr-una intermediar slav, Aluto, car, la rndulei, ar fi fostpreluatin limba maghia(Alt, n documente, ncepnd din 1211).Forma maghiar Olt, atestzt. ncepnd din 1233,ar fi fost apoiprimiti de romniicarear fi venit n Transilvania n secolete Xt-Xlur. Filiera slavprin carear fi evoluat lat.Aluta n rom. Oft a fostadmis deAl. Philippide2, Al. Rosetti3, V. Arvintea, G' Ivnescus, dar a fost contestatii de C. Poghirc6, Gr. Brncuii V. Fraliles.Emil petrovici considerac forma romneasc se poatoexplica i ftr una iniermediarslav,dar dintr-una anticneatestatii Olutue. De remarcat cnu doarn cazulOkului a fostprrrupurexistenfa unoi forrneintermediare slave, ci i pentru: Arge, Cri,Mure, Some, Timij,i altele.S-aartatns c nu estenecesar existenfa unei formeintermediare slave, pentrua explicaevoluliade la a la o' Existanalogiin toponirniei antroponimie caredemonstreaz c uneoriaceasti evolufie s-apetrecutn latinapopulardunrean, fir vreo influen{slav.Esteaytlt n vedere n special toponimuldobrogean Oltina,careprovinedin cel antic Aitinum(vezimaijos)ro.
t VeziSchremm1981: 93I 195, cu bibliografia anterioar. 2Phifippide 1923:457. I Rosetti 1986:218-219. aArvinte 1966:26. 5Ivnescu l98O:72. 6Poghirc 1969:358. 7G.BrncE, StudiuintrcductivlaHasdeu l9g4: XLVIII. 8Frfil l9E7t 167. ePetr.ovici 1943:266. i0Driganu 1933: poghirc1969:35g;G. Brncu, 539-540; op.cit.:XLVI[; Fritil lggz: 167.

100

CAPITOLUL II

Iatii ct de ambiguipot fi interpretiiriletoponimieii, prin urmare,concluziiledo natur din acestefapte de limb. n continuare,vom trece n revistii toponimia caro istoric deduse poate fi de origine antic. Estevorba de o seriede hidronime dintre Carpalii Meridionali i Balcani, precum i de unele nume de localitilli. Atragem atentiac nu ne ocupmde toate denumiri (sigursauprobabil), ci nurnaideacele ceauo etimologiedacicsaulatin toponimele dar origine dacic, de esteun hidronim antice.De exemplu,Vedea n iz:voarele caresuntatestate problema continuitillii aici. Pentru nuva fi discutat n nici un ior i, deaceea" mentionat el nu este nentreruptila unei menlinerea de locuire, sunttelevantenumai acelotoponimecaredovedesc pentru trecul adic de un termen referin! estenecesar or pentruaceasta dcnumiri geografice, (de exemplu),nu avetn numeleantic al rului Vedea n izvoare.Necunoscnd un nume atestat acesttormende roferin!, o Cel mai importanthidronirn de origine anticeste,evident Dundrca,caremo$enete numeleunor afluenli sudici ai flus-auconservat form tracodacic,nu latintt.De asernenea, (Iskr), Utus (Wt), Asamus viului: Tmaqts(frmoc), Almus(Lom), Cebnts(Cibrtca),Oescus (Osm),Iatras (Iantra)tz.La nord de Dunre,hidronimeleantice carepot fi luate n disculie Mousaios,Hierasus,Porata.(Ne referim strict la leritoriul de sgnt:Mutrius, Alutus, Ordessos, o disculie necesar hidronimeeste dintrc aceste lucrare).Pentnrfiecare ln aceastii careneocupm a fost contestat. forrnelorromneti derivarea aparte,deoarece Numeleantic al Motrului a fost reconstituitpornind de la cel al localitiilii Admutrium caz,lingvi$ii au artat (Amutria),menlionatii de PtolemeuilnTahtta Pantingeriana.lnacest slavr3. De hidronimul Olt ne-amocupatrnai sus. a evoluatfiir nici un intermcCiar c denumirea rcm. Argedin Messos (forma lvlai lnti, derivaroa NumeleAryerylui puneuneleproblome. a fost contestati,din cauzadeosebiriifoneticepreamarita. Pe de Horodoti Ptolemeu) atestatii Messos=Arye.Pebaznumeluilocalitillii dealtpa.rte,s-auexprimatndoieliasupraidentitfii c numeledacic i apoi roman (situati vis--visde guraArgeului),s-apresupus Transmarisca propus (neatestat)r5. altii explicatiepentrutermenul ns S-a ar fi fosl b{arisctts al Argeului i proc, deocamdatii, Considerm "stuf, ppuri")r6. Marisca (din cuvntullatin carenseamn Periegetul Dionysos neglijate. uneiinformalii asupra obscur. Atragan nsatanlia blemarmne tAlaoxo, ru a fost identificat din munlii Riphei(Carpalii?); acest carecobora menlionaun ru areo formmai apropiatilde cearomneasc. cuArgeul?.Numelerespectiv deunii cercettori sigurr8, Nici identificareacu Atgedavaa davei de la Popetipe Arge nu oste,deocamdatii, pentru a denumirii dacic etimologia astfel c numelerespectivnu poate servi ca argument denumirii anticefr weo form intermcdiarslavrmneposibil, romneti.Transmiterea Arye deriv din cel antic dar nedovedit. Unii lingviti considerns c numeleromnesc (astat al Sf. SavaGotul) s-a actul n martiric (neatestat)'e. Hidronimul Mousaios Argessis
tt Pqhirc 1969:357; Ivincscu 1980:262-263 ; Schremm l98l: 229'230. t2Philippide192i1: 1969:85; Scbremml98l:223'225,258- 261, 454-455; Bclevlicv 1966;216;Prneiteccu Velkov1987 e: 163. 380-381,403.4O4; 2&-266,288,31G317, t3Philippidc 19232456;Driganu1933:276;Poghirc1969:357;Ivnegcu 1980:72. taPhilippide1923:458;Ihigenu 19331 Rosetti 1986:751; Schrrmm l98l:202-203. 530-532; uUltimul lingvistcare anterioar).Vezi estoschremm19t1:202(cubibliografia identificare a sustinutacea$ii 33-50. i I. Fcrenczi,"Marisia" (TrguMure),13-14,1984: '6Philippidc 1923:434,458; Vulpe,SC,24, I 986:4 I . r?Kiesrling, 1969: 357. 36.Vezii Pogirc 907-908; Dccci1978: RE,II, I (1920): rsVezi Suceveanu, a primului stat independent n vol. 2A50 de ani de la fturirca de carc Burebista i geto-dacicdde la centralizat al geto-dacilor, Univ. Bucureti, 1980:59-66; N. Godrr, V. Lice, Societatea Iai,1984: 2l-22. Butebistala Decebal, PPoghirc1969:356; op.cit.:)G-IX;Frlili 1987:168'169. Ivnescu 1980:190;G. Brncu,

ToPoNIMt

l0l

transmis, apreciaz unii lingviti,printr-unintermediar slav;allii (t{. Drganu, G. Ivnescu) au presupusc forma romneascii Buzdua motenit-ope ceadacic,Aar gr una intermediar latin2o. Siretultansmite formaEdpero, atestatii porfirogenetul. n secolulal XJoa deConstantin n izvoareleanticesuntatestate alte denumin: Hierasus,Tiarantos, Gerasus.S-a presupus existenlaunui prototip dacicSerctos, transmis prin fitier siav2r. ptatulnu De asemen ea, poatefi explicatdirect din Pyretos,Porata,fiind luatii n considerare o formintermediar slav22. Aadar,dintre hidronimele din Oltenia,Munteniai sudulMoldovei,singurele careau fost transrnise frr filier slavsuntMotra, ott qi Buzz(eventual Arye. i n fostaDacieroman nu a supraviefuitnicioo nu. de localitatedintre celemenliona de izvoareleantice,din simplul motiv c toateoraele i-au ncetattreptatexistenfa,n cursul secolelor rv-v (dupce sedeclanase n mod bruscruralizarea, din cauza retragerii Situaliaestediferitii pe teritoriulfostelorprovinciiDaciaRipensis, ""*ri""rj. MoesiaSecunda i Scythia, undeviataurban a duratmaimult. Unelenumedelocalitilli aufostcrmoscute preluate deslavii i careau ocupatn specialzonelode cmpie, iar alteleau fost pstrate nemijtocitde populalia romanic(deoarece setie c denumirilerespective s-auhansmisfr intermediarslav). Denumirilede oraocare s-auconservat n Evul Mediu sunt: Dznrstorum (Dristra, Drstr,Drstorl3, Nicopolis ad Istrum (Nikjup)2a, Bononia(Budin,Bdin, wdinfs, Gerania (Ecrcn16, Carsium (Hrovaf7. NumeleGeranias-a transmisintr-o formgreceasc, datoriti co{inuit}ii navigatieibizantinen MareaNeagr. Toponimul Hrovaurr, ,Jpurr, un fonetism tiircic (dar motenete denumirea antic).Un izvor din secolulal X-lea (Leon Diaconu! VI11. 8 : FHDR III: 685)menlioneaz o localitateDineiante Ptiskai Dristra.Ea a fost amplasatii la Vojvodado ctreV. Besevliev,,care artac toponimulesteds originetracic28. Suntern de prere cDineiapoate fi idcntificatii cu fortificalraAdina,pomenit deprgcopiu s(De Aed.N.7. 13),careerasituat undeva n aceastii zon.Dacprrrupori*ua noastr estecorect, nseamn c numele localitii{iis-apstratpn n secolul al X_lea. Denumirilecastrelor l/tinum i Berceaufostpstrate dedouhidronime:laculoltina i braful flunrii denumitBfuoi - ambelosituatein imediataapropiere a fortificafiilor respectivo. Evolutiafonetic a> o s-apetrecut conformcu regulilermbii romne, ftr iniermediar slav2e. De asemenea, numeleoraelorRatiaria i augusia au fost motenitesub forma (slavizati) a numelorrurilornvecinate: Arar i Ogorstaso.S-amai afirmatcnumele fortifica{iei Flotentia(atestat o singur datjila procopius, De Aed''IV.4) at fi fostrnotenit decelal localitiifi i Florcniindin zonaTimocului3r. Nu cunoatem
1923:4l9;rlrigrnu 1933:248;Poghirc 1969:3s7;Ivinescul9g0: 190; '?oPhilippide Sch*mm lgtl: 219220;Rosetti1986:751. 2tPhilippide l9?3: 459; Ivincocu l9g0: 24I ; schremn lgtl: 352-353;Rorctti 19g6:75l. 1923:459; Drigrnu 1933:574-575; '?2Philippidc Ivincccu lgtt:741-742; Rorettl 1986:219.G. Brncu, op. cit.: XLVIII contesti necesitatea existenleiunei formeintermediare slave. 23 Iorga 1992:270;Vulpe193t: 383;Beleviiev 1966:215;I.Bernee196t: ul45; penaitescu1969:g5; Vulpe t972:219;Schrammtgtl:355-357; Velkovt9g? I 163. 2a Bclevliev 1966:214;Schrammlggl: 305-306. 25 Iorge 1992:27};Bclcvliev1966:215;Penritescu 1969:85 Schremmlgtl:401-402. 26Vulpe 1972:219 ; Ivinercu l9g0: 60. 27Iorge 19922270;Vulpc 1938:383; I. Bernee1968: '145;Poghirc 1969:360;Vutpe t9Z2: 219; Ivineccu 1980:60. 2EBe5evliev 1962:72. "Vofp 1938:383; I. Bernee 196t: 445; I. Bemee l97l: ll; Vulpc 19722 2l8;Ivinescu l9t0: 60-61;G. Brncu, op. cit. : XLVIII. 30lorge 1992:270; Bctrevlicv g5:schremmlgEl:200,310. 1966:216;peneiteccu 1969: 3rBebevliev 1966:215;Jrnkovi lgtl:46, 199.

102

CAPTToLUL r

nsamplasarea exactiia fortificafiei romano-bizantine, iar, pe de altii parte,numelemoderna putem fost explicati altfel32. De aceea, nu fi siguri,n acest caa de conselvarea toponimului antic. ctoponimele S-amai presupus33 Armucastru, Miis i Anikuboli, atestate deAl-Idrisi (n secolulal XIIJea) ar motenidenumirileantice Argamum, Halmyris (lacul) i Axiopolis, dar faptul rmnenedovsdit.@oar despre Axiopolis se tie c i-a pstratnumoleantic pn ln socolulal XIJea)s. TincologulF. Babingsr idsntificalocalitatea Stra baghi(Isterabad) mentionat deiryoarele otomane din secolelo XVI-XVU cuvechoa l/lsfna i, totodat, cu Strwico. denumire consemnatii ln portulanele italieno. Strabaghierasituatitr undeva lntre Siutghioli Babadag. Denumirea turc seexplicprin cuvntul(de originepersan) abad: "oo"; deci,ar fi vorbade oraul Istefs. Totui,idcntificareacu Histria esteeronat. PeruineleHistriei nu s-aformatun oramedieval. (n schimb,Evlia Celebi doscriala Isterabad un oralnfloritor). De fap! estevorba de oraul disprutEster,caro era situat pe valea Casimcei,lngTrguor, jud. Constanla. Pe de alti parte,Strico din portulanea fost amplasat la Jurilovca36. Oricum, denumirea Stravicoderiv probabildin orpoprll,o ('scoic")3?. Deci,ipoteza pshriiln Evul Mediu a numeluifft'.rtriei nu estelntemeiat. Probleme mai deosebite ridicnumele Constanla.ln formasaactual, el estede origine bizantin,fiind intrat ln limba romnprin secolele X-XIP8. Numeleesteatestatln perioada bizantin, (a Constantin n formaConstantia Porfirogenetul qi Slrylitzes-Kedrenos). S-aformulat ipotsn' c acesttoponim bizantin a motenito deumircantic. LocalitateaConstantianae (atestat deHieroHes, deo Notitia Episcopatuumdnsecolul alVl-lea i nt-o inscriptiefimerar do la Tomis) a fost amplasat n imediatavecintate a Tomizului,presupunndu-se c ea ar fi fostun cartioralmareluiora,dezroltat ln secolulal lV-loa,carea primitnumelelui C-onstantius II3e. Totui,Constantia nu trebuieconfundatit cu Cowtantiana(sa:u Constantiance). Acestdin urm numenu seputeatransforma n Cowtanfdo. Constantianae, centruimportant@olis)n secolulalVl-lea, a fost amplasat de Emilian Popescu la CapulDolojman.(Pluralul esteexplicatprin existenlaunei a douacetiifi, pe insula Bisericuta)at. Ipotnza, respoctiv nu poatefi nsdovedit,attatimp ct nu poatefi respins amplasarea la CapulDolojmana cetfiiArgmum. S-arputea saibdreptateAlexandru Barnea, carprcpunelocalizarea oras3luiConstantianae la Elisala (acoloexistilo pereche de fortificalii, dintre carcuna estecomparabil ca dimensiunicu Ulmetum)o'. n orice caz,esteposibil ca - la fel ca n cazullocalitiifii Gerania (Ecren) prezentei continuitatea bizantinen lvlarea Neagri pe litoralul dobrogean sfi favorizatsupraviefuirea unui toponimantic, ntr-o form grecizat,. Neatestaroa n antichitatea denumirii Constantia (nu Constantiana) ne mpiedic stragemo concluzieferm.
32 I)ecei 197t: 2I 8. Vezi i Schremmlgtl: I 6, nota 34. $L Bernee1971:163-164. slntitlul atestatla finelesecolului alXJea (Popcu1994:421-433). iscopului deA,:<iopolis, ri E,Beblnger, RHSEE, I 8, I 94I : 137 I39 Ibiden, lg, 1942,2; 44;9-450. ; r6Kolederov1970:261. r Pipptd[ RESEE, 24,1986,32293. 3tfvincccu l9t0: 60. 3e Vezibbliografia la N. Grimedt , "Ephemeris Dacoromana", 4, I 930: 236239;Popercu t994: 26G269;de asemenea, Bemee l99l: 196. aN. Grlmedl, op.cit.:236239. arPopeccu1994:27? -28A. e Barnee l99lzl92.

ToPoNIUI

103

Aadar,doar o mic partedin toponimiaantica fost pskatde populalia rornanicde la Dunrea deJos-Disparifiacelormai multeorae a fcutcanumeleOetocatiteli sfie uitate 1n mai maromsur decthidronimele. Remarcrq totodata" concentrarea toponimelor mogtenite n dou zone sud-dunirene: ln nord-vestrl Butgarieff, p" melul dobrogean el Dunirii. i Esteinteresant c acestea suntregiunile n cerepoplrFe romneescl .o numeroes ln EvulMedlu. ""Lti"

'n'+t{i.r

1966:216subliniac i-aupshatnumeloanticerr:riledinte Timoc lanha. i

CAPITOLUL III

naBrrArfrl, sr Dronul,nE r[aT


SI]BCAPITOI,T]L provinciile I

Ltlltrnuf nivel urban al orarelor ri lortificatiilor


de Ia lDunrea de Jos

din

Prn"tot de la cares-aplecatn mareatranzitieculturala secoluluial VIIlea a fost o nevoiti sfolosim aceastisintagm civilizafiede tip urban.(nlipsa altei terminologii,suntern pleonastic). Provinciile romano-bizantinedela DunreadeJosaperfineau lumii dezvoltete jurul chiar daceleseeflau la periferia acesteilumi. oraqelordin spafiulmediteraneen, n (Situarea sfie mai rapidi mai intens). lor la periferiea frcut ca i barbarizarcalor Civilizalia de tip urban s-a mentinutattatimp ct au existatcondiliile careau fcut-o posibil:existenla uneiautoritfistatale solide, o situaliedemografic bun,legturicomercialo unor atacuridevastatoare frecvente. intenseterestrei maritime,absenfa gftrve lncdin wemealui Justinian. Au existatcteva Situaliaa nceputssedeterioreze (n 550i 558/559), careaufostconjugate cu o aploape continu atacuri barbare stare derzboi purtatde Imperiupe mai multe fronturi i cu o seriede epidemii,careau accenfuat criza demograficprovocatii deconflictet.Totui,civilizaliadetip urbans-amai menlinutun timp n prode Jos,i dupmijlocul secolului vinciile de la Dunrea al VIJea. Efectelecnzeincepute n au devenitvizibile abiaatuncicndatacurileavaro-slave auprovocatdistrutimpul lui Justinian gereasistemuluidefensival Imperiului de la Dunrea de Jos. n acestsubcapitolne propunems prezentiimaceastii ultim perioadde viat de tip urban,aacum poatefi reconstituilpe bazacercetrilorntreprinsen oraselei fortifica,tiile din DaciaRipensis, MoesiaSecunda i ScythiaMinor. Prin nivel urbannlelegemacelefazedin prin: cronologiaunei aozri carepot fi caracterizate edificiilor publice(laicei bisericeti); - funclionarea existenfa unei vieli economice intensel i a uneicirculalii monetare nu locuintedetip rural, bordeie), habitatuluidetip urban(constructiiorenei, - menlinerea precumi a tramei stradale. Nu includemn aceastii enumerare i menlinereafuncliei militare a aezrilorurbane, deoarece n maimultccazuripoate fi zurprins continuitateaviefii detip urban ,si dup ncetarea pecarel cunoatein funcfiei militare. C.azul celmai bineestecel al cetlii Flalmyris(Murighiol, jud. T[lcea). Nivelul 12, datztaproximativn timpul lui Maurikios (parfial i subPhokas)este un nivel urban (ultimul). El estensulterior momentuluin care a fost dezafectal o parto a incintei,caunnarea unui atacpetrecut (Vozicapitolele n intervalul576-586. III. 2 i IV. l). Considerm, deci, c, n principiu, pot h deosebite trei faze 1n evolufia aezirilor urbanedin secolulalVl-lea:
tCbaranis1959: 39; Ditten 1978:120.

ULTI{I.'L NIVEL URBN

105

l)- aezare urban cu funcfiemilitar; 2)- aqenreurbanfr funcfiemilitar; 3)- aezare ruralizat,. Problemelelegatede a treia faz vor fi discutate1nsubcapitolulurmtor. Desigur c aceastii distincfie po careo opermntre cele trei fazeare,mai ales,un caracter metodologic. S-a lntmplat adeseorica ruralizareas coincid (cronologicvorbind) cu ncotarea funcliei militare. n ordinelogic4 1ns4este vorbadedoufenome,ne distincte. Aceastii tipotogiea evoluliei de la fortificafio la aezar rural a fost sesizatiide Vasile prvan, n cazul concretal cetlii Uknetum.Celetrei perioade de locuiredin secolul alVl-lea eraudefiniteastfolde prvan: l)- o perioad "curatmilitreasc"; 2)- alta cancteizatde "bogfiaelementelor de viaf casnic"; 3)- ultima,n careseobserv'totala barbarie a construcfiilof'2. Celolrei perioade corespund colortrei fazepe carele-amenuntat mai sus. Viaade tip urban romano-bizentini e fosf h primutrnd un rezultat el comerfului desfuratpe distante mari. De aceea, eaaputut rezista mai multii vleme acoloundeseputeau menlinemai uor legturilecu restul Imperiului: n oraole de pe litoral i de pe malul Dunrii (dar nu preadeprtate de gurile fluviului). Din cauzainvaziilor barbare,comunicaliileterestro eraunesigure,iar unele drumuri deveniser chiar impracticabile- precumcel de la Novaela Philippopolis,despre careTheophylact Simocatta3 spunea c de90 deani nu mai fuseseutilizat (adicde la lnceputulsecoluluial VIJea). 1nschimb,navigaliape MareaNeagr pe i Dunrea fostmai pulin stnjenitii deatacurile barhrilor. ImperiulBintin a psfiatzupremalia samaritim urmtoare. Doar aceastii i 1nsecolelo thalassocraliebizantin esten msursexplicemenlinereacontrolului imperiului asupra unor punctedepe litoralul vestical Mrii Negre,n secolele VII-VIII (vezi capitolulIV. 2). Prin urmare,estedenfeles de ceviala urbana rezistatmai mult n orae precumTomis,Callatis,Odessos, Histria,Durostorum. ViaTade lip urban nu a ncetatbrusc i n acelaitimp n toate aezrile.A existat o perioad de henzifie, 1n care elementelede viafi urban au coexistet cu cele specifice pentru aezrileruralizate. Aceastiiperioad detranzifies-antinsde-alungul ctorvadecenii. Au existatlncercrido men{inere a vechiuluitip dehabitaturban,n perioa in careo asezare, n ansamblulei, era ln curs de ruralizare. Amintim, n acestsens,c laArgamum, n campania arheologic din 1995,s-a descoperit partialun edificiudatatla nceputulsecoluluial VII-lea, carear puteafi o bazilic.Dei construitnto-otehnicrudimentar (ziduri legatecu pmnt), acestedificiu ateslexistenfa unor preocuprispecificopontruvia{a de tip urban, nu pentru o as,ezare ruralizati. De remarcat caceasta sentmpla 1nwemeacndbazilicanr. 2 delaArgamum eratransformati n spaliude locuit'. Dei informafiile arheologice publicatenu sunt dectn ctevacazuri suficient de amnunfite, putemefectua o compara{ie lntre momentele desfiirit ale fazeiurbanea mai multor oraedin provinciile de la Dunreade Jos.Acestedatesun! eviden! aproximative,ele fiind fixate doarpe bazamomentelorcnds-aupetrecutdistrugeri.

2Prvrn 1914:402-403. 3Th.S: VIII.4. 5.(FHDRII: 551;trad.Mihescu: l6t). aE Topoleenu" comunicare la Sesiunea "Orgame/Argamun. 30 deani dela reluareacercetirilor", Instit't'l de Arheologie Bucureti, 8 noiembrie1995.

i 06

CPITOLUL M

Fr|[m
I Aquis (Prahovo) Argamum(Capul Dolojman) (Manha) C.allatis Capidava Carevec 586

[v

..,*Y;ij::. Y. Ei:]i':._Jw.d ii.i{ ;:

Jankovi 1981:213. Coja 1972: 37-40; informalii Topoleanu F.

2
3 4
5

614(?)
614Q) circa578

Theodorcscu 1963: 271;Smpetru 1971:

230-23r.
C-ovacef I 9881989:I 9l - 196. Vaklinov1973:199;Pissarev 1990:825879; Idem, "Godi5nik na Muzeite ot Severna Bilgarija", 17, 1991: 7-17. A. Barnea 1984: 342; Popovi 1982:

(?) 614

6 7 8

Dinogetia(C'awn) Flalmyris(Murighiol) Histria

559

s59.

nceputul sec. Zahaiada 1987: 104; Zal:rlt'rade l99l: vII 316.


614(?) Petre1963:317-334; Petrel98l: 561; Suceveamr 1982: 90-92; Domneanfu, Sion1982: 388-391. J. Herrmanrg n "IatmsI": 13-14. B. Gerov,SB, 10, l97S: GB-70. Parnicki-Pudelko I 990:33-35. T. Ivanov,n LimesXIV: 921. Velkov 1966:170. Scorpan 1972:358-363; Scorpan 1980: 65-7t.

latrus(Icivina)
Marcianopolis @evnja) Novae(SviS'tov)
Oescus(GiSEn)

circa602 (?) 614


circa602 586 586

t0
1l

t2
ta IJ

Ratiaria(Arar) (Dunreni) Sacidava Tomis (Constanfa) Troesmis (Iglila) Tropaeum (Adamclisi) Ulmetum@antelimonul de Sus)

t4
15 16 l7 18

602(?) 6t4
578-584 586 586

Smpetu l97l:230-231.
Baumann 1980: 172-l9l; OberlndorTrnovoanu 1980b: 253. Bogdan-Ctiiniciu,Barnea 1979: 39. Smpetm 1994:18-53. prvan Prvanl9l4: 277-294, 400-403; l9l5: 267 Pete I 963:334-335. -268;

ULTIT{UL NML TRBAN

rc7

n legtur cu uneledintreoraele mentionate seimpunctwalmuriri. Datarea sfritului ultimului nivel urbande la Histria (N.V, prima faz)n 614 senterneiaz pe datacelei maitrzii monede, careneperrniteslegnn sftiritu!acestui nive! demareleval de atacuriavaro-slave din 614'619. Nivelul respectiva avut caracterurban, cci s-a constatatrefacerea relelei stradale dupdistrugerea suferilanterior,1n5935. De asemenea, n prima faz,aniveluluiV a continuat activitatea constructivl.Cartierulcomercial ('sectoruleconomic") pedeplincaracerui i-apshat urban; acolo a fost reparatqi o bazilic.n sectorul"Ternplu", locuinple din nivelul datatcu monedo din 613-614 aveau ncferestre de sticl. La Capidav4ncetarca fazeiurbane este reprezentatii deo distrugere suferitji n intervalul 578-584.Fortificaliaridicatulterior (peun sfertdin suprafala anterioar) nu mai eraun oras.La Ilalmyris, ultimul nivel urbanestenivelul 12, carca urmatdupdistrugerea surveniin acelai interval578-584. Nivelul 12nu a avutun final violeirt.Ultimul nivel urbande la Lllmetumeste datat pe bazaunei monededin 583/584gsitii n stratul de incendiu careprecedenivclul de locuireruralizatii.Mai complicatiiestositualiade la Sacidava. Stratigrafiai cronologiapropuse de C. Scorpan au fost contestate de P.Diaconu6. Estecert doar faptul c o moneddin S9qTOOO oferun lerminuspost quempentrudistrugerea unui nivel, caredupC. Scorpan estenivelul fI. Nivelul I (ultimul urban,potrivit autoruluicercetilrilor)ar fi fostdistrusn 614,iar dupel ar mai fi unnat alte douniveluri, ruralizate.Totui,nu s-auprozentat doveziconcludente n sprijinul caracteruluiurbanal nivelului denumitI. De aceea, estemai prudents datiim ncetareafazei urbanede la Sacidava n jurul anului 602.Nici o fortificatiede mrimemediede pe limesnu urbanpnn 614 i nu vedemde ce Sacidava i-a mentinutcaracterul ar fi o excepfie. Din dateleprezentate mai susreiese c,n oraele din provinciilede la Dunrea de Jos, ultimul nivel urbans-a menlinu! n unelecazuri,pn1nal doilea deceniual secolului al WIlea.Estcvorbadeoraele: Tomis,Callatis,Histia, Argamurqldarcianopolis, revec. (Ia acesoa semai adaug, eviden! i oraelecarenu au disprutn perioadaulterioar:Odessos Durosi torum). Observm c[ viefa urben c-a putut pistra mai mult timp 1n special pe litoral. Carevec mai lungamplasriisalentr-o zonmai nal6. Majoritatea i-a datoratsupraviefuirea oraelor fortificatiilor s-au ruralizat lnsn ultimeledoudecenii alesecolului i alVllea. Acest fenomende discontinuitateestecontemporan cu cel care a fost constatatn cazul circulafiei monetare. Estefiresc,deoarece modificrile surveniten tendinlelecirculaliei monetareau fost legatede declinul economieiurbane,nu numai de conjunctura creati de invazii.

t n 593a luat sfit nivelul rv B, n urmaunui atacslav(vezi capitolul I, p. 2l). 6Diaconu 1980:123-130.

SI]BCAPITOI,UL Ruralizare

Ruratizarea esteunprocescarepoatefi constatat ln mai multeperioade i arii geografice. El reprezintiitoateacelesitualii n caredeclinuleconomiei, autoritiiliistatale ial O" "irrlti,"li"i tip urbana provocato mutatie(treptatilsaubrusc) a civilizaliei n diverseteritorii ale Imperiului Roman.n secolele IV-V[, acest . ,uprin, treptatprovinciodupprovincie, froces deruralizare pe msurce acestea ieeaudin componenla Imperiului. Ruralizareas-a pefrecuti n Dacia secolului al fV-leat,i n Britanniasecolului alV-lea, precum i n provinciili decarene ocupm, jumtatea secolului ncepnd din a doua alVIJea. Uneori,declinulurbana fostpa4ial (oraele au supraviefuitca sp1lii fortificate qi ca sediiepiscopale), da4 n celemai multe cazuri,a existat vrr hiatus ntre oraele romanei celemedievale, .utu uu fost rentemeiato pe aceleai amplasamente'La Dunreade Jos,a douasituafiea fost aproape general. Excepliile vor fi discutate 1n subcapitolulurmtor. Dincolo de aspectele specificepentru fiecarezon,ruralizareapoate fi definit prin urmtoarele trsturi: economic - decdere drastica circula{ieimonetarel i reducere - abandonarea edificiilor publice i / sautransfonnarea lor n spalii de locuire, depozitare, uneori chiar lnmormntare; - disparilia sauneglijareatramei shadale; - aparitiaunor locuinfede tip rural (inclusivbordeie); - refirgiereaunor locuitori din zonaruralin aria fostului ora; - mutarean intramurosa atelierelormeteugreti care anterior erau amplasate in afara cetiitii; sistemului - adaptarea defensiv la noua^situafie (deexemplu, prin blocarea unor po4i); general - degradarea a nivelului de civilizalie i tergerea deosebirilordintre fosteleoraseisi
satg. '

Pescurt,dupo expresie introdus dearheologia britanic,setrecedela viafaoreneasc la'tiata n oras"2. ln Brilanniasaun Daciapostroman s-apufutobserva c ruralizarea a avut i o a doua etap:abandonarea vetrei.fostuluiora i deplasarea populagiei n zona limitrofr, unde s-au formatroiuri demici aeri ruralo.Foarte probabil, ia fefs-adesftqurat m nli:zareai n provinciile DaciaRipensis, Moesiasecunda qi scythia,n secolulal vll-lea3.
rVezi,n special, E. chirili, N. Gudea,'Acta Museiporolissersis-, 6, l9E2: 123-1s4. 2VeziD. A. Broolc, *Oxford JoumalofArchaeologt'',S, 19g6,l: 7'9. rAm discutat mai pe largdespre procesul deruralie n'Medgcero lqF,4:4g44gs.

RUB LTZRE

l0g

n acestsubcapitolne preocup numai trecerea la modul de viat ruralizat in interiorul fostelororae, rmnnd cadespre deplasrile depopulafie svorbinl ding'-oanumitiiperspectiv, n capitolulIII. 5. Procesul deruralizarepoatefi reconstituitpebazacercetiirilor efecfuate n orae precum Histria,Tropaeunr, Ilalmyris, Ulmetumqi alele. Pentru comparafie, puton cita i cteva eiemple din zonelenvecinate. Astfel, la Justiniana Prima(CariinGrad),ncdepe la miitocut sccolului al Vl-lea au fost dezafectate cldiri monumentale, pe amplasamentul lor aprnd atelieremestelocuinfe srccioase. Populafiadin cetates-a ndesi! din cauzar"f"giail,o, in ugretii mprejwimia.Toateacestea au nceputchiar n parteafinal a domniei impratuluilJustinian) carea nzait s fac din acestoraceamai maremehopola PoninsuleiBalcanice! La finele secoluluilaVl-lea, termeledintramwosdela CariinCoa uo fost tmnsformate ntr-unspatiu de locuiq nconjuratcu un zid de aprares. La Sirrriun\ dejadin prima jumtatea secoluluial vl.-lea,o biseric alVlea au fostacoperite i un cimitir din secolul deun mic cartierdebordeie locuinle modesto6. Dac aceasta erasitualian doudintre celemai mari oraeale peninsulei i Balcanice,nu estede mirare c mul e oras,e fortificalii d" l. t;;;;;, i au cpratun aspect pronunfatrural la finele secoluluialVl-lea. Acestaspect rural estereprezenta!bunoar, de aparilia,1ninteriorul oraului,a unor locuin{ede tipiordei (semingrop"6ii;-f"d; ruralizareseintensificfolosireazidurilor legate cu pmnt, rudimentare. r"-*"" construcfii au existati n fazaurban,dar nu erauatt de frecvente. Una dinfre trsturileprocesuluide nralizare a fost refugiereain oraea populaliei din zonarural nvecinatil,cale a aduscu ea modul de viaf careliera spocific.pentnr putea a fi adpostit n intramurcsacestsurplus deoameni, a fostnecesar suplimentarea spa,tiilor dstinate locuirii, astfel c multe edificii i spafii publice au cptatu"""s destinalie.1n unele cazuri, 1a mrit suprafalafortificatl prin ridicareaunor valuri n afaraincintei - ir".u- la Histria n fazaY (dup 593)8.La Capidava, pentru a beneficiade aprare, civil s-a mutat n ""-*. fortificafiei mari, care la sfrritul secolului paliul aluJea nu mai av functionalitate militare. lndesirea locuirii a determinat qi renuntarea la spaliulliber din spatele incintoi,carea fost folosit pentru ridicareade caseadosate la zidul de incint (la Tropaeum,Histria i n alte locuri)ro. Foarteinteresant estec acestlucru nu s-a ntmplatdoarn cazullocalit1ilrmari, ci n cel i al unor mici fortificatii, careinilial aveau doar destinafie militar. Sltualia a fost semnalat la FlajdukaVodenica (locuinlede lemncu cuptoare detip pietrar)rri la Slatinska Rekarz. Atagem atenfiaasupra faptului cadosarea locuintelorla zidul deincintii ssteo trstur caractcristici pentru habitetul mediwel, ntlnitji ln diverseaezrifortificate din Evul Mediu. lntr-o fortificalie cu funclionalitatestrict militar, aacevanu eraposibil. In oraeleruralizate,vechea tramstradal a fost desfiintatparfial, prin blocareaunor ci deacces, catr au fost folositepentruextinderea spafiuluide locuit.be exemplu, la Trolneum, o shadel a fostblocatiicu douziduriparalele, crendu-se astfelo ncpere lungde4,70m13. 1n unele cazuri, s-a locuit chiar i 1n spaliile careanterior erau destinateaprrii.Astfel, la
tP"prri lr?" 500-501; Popovil9S2: 563-564. tI. Popovi,inCariin Gmd, Il:29?. 6Popovi1982:550-552. |La Histria, de exemplu.Vezi Succvcanut9t}z92. 8Pctrc 1981:56I Sucevernu 1982:9};popovi 19t2: 56l. ; eCovecef 1988-1989: 195. toSmpetru1994:lO2. ttPopovi1975:480. r2 Jovenovi,Korr, Jenkovt 1985:3t2. rrA. Berner 1979:81, t8. Vezi i Bogdrn{itlntclrq Mtrgineanu{lrstoiu

19?9:loGl07.

11 0

CAPITOLUL III

F{almyris,poarta de vest a fost dezafectat dup distrugerea suferit la sfritul nivelului l l (careestede pus n legtur cu atacurile slavedin intervalul578-586). ln spatiulcircular din spatoleei (careservea drept capcan) au fost amenajate trci vetre de foc i o locuin!, datatela sfritul secolului al VIJea i la lnceputulcelui urmtor. O altii locuin! cu vaffi de foc s-a descoperit ntr-o ncpere din spatele unui bastioninterior al po4ii, lncperocaren vremean carepoafia frrncfiona,aveaprobabil tot o destina{ie militart1.Dealtfel, 1nimediataapropiere s-a constatat c 1nnivelul 12 (datat,grosso-modo, 1nepocalui lvaurikiosi phokas)s-a locuit peste incintacarefusese demantelat (n acelsector), tot la finelenivelului 11r5. O situaliesimilar a fost observati la Tropaeum. Poartade ves! careaveao importan!majorii, nu a mai fost refticuti dup distrugereadin 586, ci a fost transformatil1nlocuinf, prin construireaa dou ziduri de blocarer6. De assrnenea, la Ulmetum,intrrile po41idenord-vest au fost blocate,amenajndu-se astfel o locuinl. n acsstspatius-audescoporit o vaffi de foc, ceramic,fragmente de fier i de sticl, crbuni,oasede calt7.La Novae,ncperea turnului de nord al porfii de vest a fost transformat n locuinf,dupdisrugereazuferitii n jurul anului 602, cndpoartaa fost dezafectatirE. Blocareaacestorpor[ aratc nu se mai puteavorbi de viat urban de o i activitatoedilitar. Situafianu denotiidoarpauporizata,ci unui anumit mod de i abandonarea viaf,cel urban. De asernenea, dupcum am vzutn capitolul II. 3, uhelebiserici au fost abandonate i transformate ln spaliipentrulocuit (la Tomiste, Callatis20, Argamum2r, Nicopolisad Istrum22). Nu totdeaunaruralizareaa condusla o lndesirea populaliei in fosiele orae.n .r*t" cazuri (Histria23, flalmyris2a,Sacidava2s), ultimul nivel estocaracterizat de numruIfoarte mic de locuinfe i de rarefiereaspatiuluilocui! carenu mai ocupadecto mic partedin aria vechii aezri.Habitatul cptaastfl aspectul tipic pentnrun sat.Aceastsitualie poatefi rezultatul declanrii celeide-adouaetape a ruralizrii- deplasarea locuitoriloriinimp3urimii constit'irea unor noi aozrirualo,pe alte vetre. Evolufia de la fortificaliilo cu rol militar la aezrile ruralizates-a desftsurati n cazul fortificafiilor mici (burgt,castella),careeraufoartenumsroase n secolulal VIJLa i careaveau un rol important1naprarea provinciilor.Cercetiirile arheologice efectuate pnn prezent(destul de puline ns,n acesttip de fortificatii) au artatc, adesoi,ultima faz aexistenleiacestor castellaa avut un caracter civil i ruralizat. provinciaScythia,estocunoscut cazulfortificafiei -n de la ovidiu, de lngConstanfa (un castellum de 69x53 m.), cara suferit o distrugeredatatii post quemcu o monediidin 540/ 541. (Esteposibil ca distrugerea sfi fost provocatiide atacul kutrigur din 559).Dupacoea, a urmatun nivel delocuirecu caracter civil, carea continuatpn n secolulal VII-lea26
taCercetiiri personale, 1994,1995. r5Zehrrhdc 198?:104. 16Prpuc 1977:358. r?Prvenl9t4:293. 16 Prrnicki-Pudelko 1990:3435. teCirjen 1971:339-346. 20 Thcodorescu1963:279,ZBO-281. 2rCoJe 1972:38. Poultcr1988:86. 8f. Bemea 1968:474. 2aZahariedc 1987:104. 2sScorpan l9t0: 129. 26M.Bucoval, G. Papuc,"pontica",14,lggl: 2ll-216:Idem, MCd 15, l9g3: 353-354; rdem,MCA, 17, 1993 (partea Il): 273-27 6.

RURALIZRE

I 1l

Situafia de la Nova brn" estei mai interesantil. Fortificatia de acolo a fost distrus cndvan secolulalVl-lea, la o dati carenu poatefiprecizzt.lndati dupdistruger,e, aezarea sivil din extramr,rD,r s-acxtinsi asupra ariei fosteifortificaii27. Studierea unui grup mai marede castelladin zonaPorfilor de Fier (Boljetin, Flajduka Vodenica, etc.) a condus Smorna la concluzia c, n secolulal VIJea, acestea nu erausimple cazrmi.n ciudadimensiunilor mici (subo jumtatede hectar),ele adposteau i construcii civile, inclusiv bazilici. ln acestecastella se locuia pormanent,ele fiind, dup cum observa VladislavPopovi, "veritabilesatefortificate'2t. Cercetiirilearheologice demonstreaz, aadar, c n ultimele doudeceniiale secolului al VIJea a nceputdisparilia civilizafiei de tip urbanla Dunrea de Jos.Procesuls-a desvrit n primele doudeceniiale secoluluiurmtor.Ruralizarea a fost unadintre celemai importante forme de discontinuitatecultural. Ea s-a corelatcu declinul producliei materialei cu cel al circulaliei monetarei a awt ca ultim efect estomparer deosebirilor dintre teritoriul provinciilor Dacie Ripensii, Moecir Secundai Scythie, i cel nord- dunrean.

2?Milev, Angelovel97l: I 13. 28 Popovi 197 5: 47E-482.

STIBCAPIfl}LT]I,

supravie$irea izolat a lunor orae n cecoletevrr.tyrrr

Dnn catastrofa din al doilea deceniual secoluluial VIIlea, foarte puline dintre oraeledin provinciile dunreneau reuit s-i continueexistenfapn n epocarevenirii Imperiului Bizantin la Dunreade Jos.De fap! estevorba numai de Odessos, Durostorumi, evenfual, deBononia. Deidatelearheologice suu! doocamdatii, sumare, sepoateafirmacu certitudinecoraul Durostorum a supravietuit n intervalul socolelorVII-V[. Esto adevratc atacurile avaro-slave au provocatcel pulin o distrugere a sa(eventual n 586).Refugierea la Odessos a episcopului Dulcissimus deDurostorum (cndva la finelesecolului alVl-lea ori la lnceputul celui de-alVlllea)t indico asm,llea distnrgere, sau,mcar, o stare degravinsecuritate. Oricarear fi adevruI,refacerea oraului Durostorumestesigur.Pnn 680, esteposibil chiar ca el s fi rmassubcontrolul Imperiului Bizantin,a crui flotil continuassupravegheze Dunrea de Jos. Doar aasepoateexplicadescoperirea unui sigiliu al mpratului Constantin ry dututupto*imativ n 679-68G.kvazia protobulgariloraprovocat distrugeri la Durostorum. S-adescoperit o bazilic incendiatii,a crei devastaropoate fidatat cu ajutorul monedelorde la ConstantinIV gsite in situ!. Dup 680, oraula devenitunul dintrs celemai importantecentreale statuluibulglr. fn secolul al X-lea,el reapare n izvoarele scrise, cu numeleDn'sfraa. n cazulorauluipontic Odessos, zupravieuirea saestsindiscutabil. Incinta saa rezistat n toatil perioadamedieval,iar oraulca atara rmasun nsemnat port, pstratde Imperiul Bizantinpnla sfritulsecoluluial VIIIJca. Setie,de exemplu, .e i-peotul Constantin V l-a folosit ca escal cu prilejul expeditiilornavalempotrivaBulgariei.Numelede Vama,de origine slav,a aparfinutinifial doaraezriislaveformaten apropierea orauluibizantins. PentruBononia,nu cunoatem cercetri arheologice referitoare la secoleleVll-VI[. pe bazasupravieluirii numeluisuantic(devenit Bdinu -vezicapitolulII. 4), s-apresupus c el a continuatsexistei n evul mediu,frr ntrerupered. Flans Dittn a ernisipotezacla Conciliul de la Lateran(649) ar fi participatun episcopdin Bononia(Vidin), pi nurn" LuminosusT.
rI. Bamea 1968:460. 2L Barnea1981:625-628. rAngelova,Penev 19t9: 3E-43. aPentrusupraviefuirea orauluiDurostorum,vezi: I. Barner 19682 444;Vellov 1977: 100;petrc lggl: 559; HowardJohnrton 1983:248;Gjuzelev l9t6 22. tVezi V. Velkov,nAlaen des)Q Internationaler Byzantinistenkongrcss,Mnchen, 1960:655-659; Veklinov 1973:209-210; Angelov l9t0: 68, 73. 6Velkov1977:88; Angelov 1980:69;Gjuzetev lgg6:22. TlXtten197t: llT,nota 6.

suPRvrETUrP.E UNOB ORSE

113

Examinarea listei semnatarilor ne aratii nsc mai tofi participanfii erau din Italia i Gallia, astfelc Luminosus era,cel mai probabil,opiscopul din oraul italianBononia(azi,Bologna)8. DespreNicopolis ad Istrum s-aafirmat c a supraviefuit dupmijlocul secoluluial VIIlea,pe considerentul c numelesua fost moqtenitde cel medieval Nikjuf ,dar ipotezanu este confirmatii de cercetiirilearheologice. n primul rnd,prccizm cnu poatefi luat ln discutie vechiul oraNicopolis ad Istnrm, cara fost distrusn secolulal VJea, ci doar mareaaezare fortificati do la Carevec, situatiila sudde fostul omroman(lngVelikoTrnovo).La Carevec a fost transferati sediulepiscopieideNicopolisad Istrum,1nsecolulal VIJea. n cetatea de la Carevec'a fostidentificatun niveldelocuiredin secolul aIVII-le4 datatcu monede dela Heraklios (seafirmc"din primajumtate a secolului alVIIJea", ceea ceeste deverificat).Acestnivel a luat sfrrit prinh-un incendiugoreral, dupcareoras,ul nu a mai fost refcutro. Deci, Nicopolis ad Istrum (respectiv, Carwec) nu poatefi inclusprintre oraqele careau supraviefuitn seclele ul-VIII. n imeaiata apropierea teritoriului dc care ne ocupm,au mai supraviefuit orasele Messernbria (poatei Singidunun\carca primit noul nume,Belgrad,n secolulal D(i Serdica lea).Nu esteexclus menfinerea viefii urbane(n forme,eviden! deczute) i in alte oraede pe litoral, precumTomis sau Callatis, dar cercetirile arheologice nu au adus pnacum nici o probn acoastii privinla. 1nlegturcu soartaTomisuluin aceastii perioad ntunocatii, existii unoledateoferite de ianoareleliterare. Dou pasajedin cronicile lui Nikephori Theophanes Confessor au fost invocaten sprijinul ipotezeisupravieluiriiorauluiTomis- ca aezare ruralizatl - de ctreIon Barnearri Emilian Poposcur2. 1nambeletexte esterelatati frrgalmpratului JustinianII din locul sudeexil, dela Chersones (n 704).Ambii cronicariafirmc"dela Phanagoria (Taman), Justinian II s-alndreptat ctre (et Tomis T6prvrcaivopevou, rcrpo,0ol.doolov rorfrl.oe)r3. 26copfov S-aconsiderat cacest "saf '$gcopiov) ar fi Tomizuldob,rogean. n realitate, din doscrierea itinera_ riului reiessc JustinianII seafla tot n Crimoea, deoarece, mai doparte, Nikephorosafirm c JustinianII a ajunsla Symbolon(Balaklava),iar apoi la Nocropile.De acolo, el a plecatctre $rile Dunriira.Nici mcarnu estevorba de o altii localitatedenumitTomis. Dup cum a artatrecentV. Tpkova-Zaimova,lnmanuscrisulVaticanus 154/XII b al cronicii lui Theophanes nici nu aparenumelede localitate,ci sintagma eT ordprv, adic "1n strmtoare".Forma consomnat 1neddii esto, deci,o coruptelts. Existii nsaltemrturii caredernonstreaz cnumele Tomisuluierancviu n rnemoria colectiv, n secoleleIX-X. Nu ne referim la murlionaroaepiscopieide Tornis n listele de episcopate lntocmiten secolele VII-IXr6, cci aceasta esteun anacronism rozultatdin copierea mocanic a unor liste mai vschi. Izvoarele sigure- acteleconciliilor - nu atestilopiscopia de Tomis n secolele VII-X. Avsm 1nvedere,1nschimb,un toxt aparlinndclugnrlui german WalafridStrabo (secolul al IX-lea), carei nurnea'tomitani'peunii dintrelocuitorii Dobrogei
tMenri 1901:vol. X, col.867/868, 116711168. eBclcvliev 1966:2l 215 Schnmm g8l l : 305-306. ; roVeklinov1973:199;Poultcr lgtit:9?; piscrrcv 1990:E75-g79. rrL Berner l97l:9; I. Bernee l99l:278-279. rzPopescu 1994:282. 1,373(a.6196) (FHDRII: 621); Nitc: 4l(FHDRII: 627). '3Theoph.: cum aratii Minucu-Ademetcanu 1991:300.Vezii nota l7 n FFIDRIIz 621. i llD-p" ti P. Diaconu,"fstros",7, 1994: 353-354. 16 Darrouzr 1981:205, 217,242,250,265;FHDRII: 639. r? FHDR II: 1|l.YenDieconuo Nisturcl 1969:448450.

114

CAPTToLUL lrr

("sci!i"), careeraude origine gotic(ei mai pstrau limba gotl n liturghie)t?. De asemenea, existenla recenta fost semnalatii a doi mitropolili deTomisln secolulal Xl-leat8.Titulaturalor exprimreluareaunei tradilii, dar nu poatefi interpretatii ca o'unindiciu al continuiti1ii aezrii pstrrii perioada al caracterului ei urban chiar n de decdere din cursul sec. VII-X" - aqacum i apreciaz,Ion Barnea. C" i mrturialui WalafridStabo, titlul purtatdecei doi mitropolili atesti doar supravieluirea amintirii numelui orauluin mediile intelectuale, nu i existenlaftr nterupere a localitiilii. Cercetiirilearheologice efectuate la Constanta nu au reuqiqpnn prezen\ ssurprind urmeleunei locuiri ulterioareprimelor doudeceniiale secoluluiaI VII-lea, cu excepliaunei aezri din secolul al lX-leate. Edificiul cumozaic a fostdistrus njurul anului 61420;este posibil cantregulorasfi fostpracticdistruscu acea ocazie. Nu existvreoprobn sprijinul afirma{iei lui Gheorghe lvInucu-Adameteanuzr, c Tomisula fost distruspe la 680. Singurele mrturii ulterioare prezontate anului 614 suntmonedele 1nsubcapitolul II. 2, carenu presupun n mod obligatoriuo aozare de tip urban.indirect sepoateadmitesupraviefuirea portului Tomis,care pentruflota bizantincarea fost n repetate eranecesar ca escal rnduriprezentilpe Dunre,n VII-Vil. Nouaaezarc secolele protourban, cu caracter Constantia, pe la mijlocul ar fi aprut secolului al XJeaz2. Dupdestrmarea limes-alui aucontinuat sexiste doarorasele Durostorum, Odessos, si poateBononia.VechiulTomisa supravieluitcel mult ca o aezaro rural.Au rezistatdoar oraqe situatepe Dunresaupe litoral. Comunicaliileterestreerauatt de nesigure,lnct contactele economice pentruvialaurban indispensabile nu semaiputeau menfinedect pecaleaapei.Dup constituireastatului bulgar,Durostorumqi Bononiaau devenitoraebulgreti,iar Odessos a mai rmasncun secolsubautoritatebizantin.

ltf. Bernea1991: 280-281. reMnucu-Adameteenu : 302. 1991 20 Smpctru l91l: 224-225, 230-23 I.

SIIBCAPITOI,UL din cecolele VII.!rIII A. Gultnra Ciurel

aczrite F ci'ofurrere de ta rrnnrea de Jos

T\ L)e pe la sfliritul secoluluial vJea, pe kritoriul Muntsniei s-a rspndito cultur cap'ctsnu.tde folosireaceramiciilucratola roa rapid,dehadifieroman provincial. Aceastii ceramic era lucratiin akliere locale,de cnemeteri specialigir. o partedin ceramic era lucrati cu mna,aceasta fiind de tradilie dacic.Lr.rte cultur a fost denumitil .,Ipoteticndeti-ciurel", d"pj n{:le a trei a12ri careau slujit la identificareaei. n ceea vete,urmndu-lpe PetreDiaconu,preferms folosim denumirea ..cultura ce ne pride ciurel,, (vezi Introducerea, p'2).cultura Ciurel are analogiin Moldova (cultura costia-Botoana) i Transilvania(culturaBratei), dar teritoriut propriu-zisderspndire al ei esteMuntenia.Nu se cunoa$e nici o descoperire tipic pentruaceast cultur,la vestde olt. Aezrilesuntconcentrate n ctevagrupuri: Subcarpalilor de crrrbur, pe ritoriul i n proajmaBucuregilor, n \zona. cmpia Burdea2' cele mai importante alznri r-uudrr.operitla: Bucureti-ciurel,Bucureti-str. soldatGhivar\Budureasca (ud.Prahora) D-ulceanca fiud.'rehrman), ima(ud.prahora),Ble,ni Radovanu fiud' DmboviT), (ud. Clrai). Aezriie cuprindeau, de'obic,20-30de locuinlo semingropate' De fapq au fost distinsedouaspecte regionale, carear puteafi considoatechiar douculturi diferit: ciurel i cndeti3. aspe'ctutc#; ,rt, inramit n coirtrulMunteniei. ln aezrile aspectului ciurel, locuinfeleaucuptorulscobitn pmn! iar ceramica osteaproape n exclusivitatefrcut din pasti cu nisip. Aspectul cndeti'(din nord-estulMunteniei i sudul Moldovoi) esto caractenzztde locuinlel cu cuptor e tip pietrar i de ceramicaftcutii din pastiicu cioburipisate.Mai poatefi definit un al t aspec!Ipoteti,specificpentru i vesfulMuntenieia. "ituu Ritualulfunerar al purtiltorilorcultuii ciurel este foartepulin cunoscu! deoarece cercetiirile arheologice deqi intense- nu au condus la descoperirea decta foartepufinemormintecares poatiifi atibuite acestei culturi.n ariaasezrii Dulceancarv(din secotut atvt-tea) auaprutdou mormintode incinerafltd" copii, aftatellq.: locuinfr. Necropola do incineralie de la Srata Monkoru estedoarinfluenfatl de culturaciurer (vezimaijos). Nu avemgaranliacmormintele denhumatiedelacepturqjud.Prahovairruneni,jud.Buzu(separe,orientate v-E)6,dataten secgl:levl-g: aparfinutpurtiitorilor culturiiiurel, deiesre foarre probabilsfie aa. Mai
' Dolineccu-Ferche l9t4: 137. 2Yezibartadin Dolincscu-F,erchc l9g4: I 23,tg. l. sDiaconu19932299. arcodorcccu 1964:498; cona 1973a:202-207;come t97sr:172; coma r9B7:226. 5llolinescu-Ferchc 1992:I 33-I 34. 6Teodorcscu l97l t r r2; Teodorescu lgzl b: 1043;comar9z3 a: 2r0; Fiedler 1992: gg. TFibula digitatdin inventarde la Pruneni este, probabil, din secolul al vl-lea, fiind detip B V iar cercelulde

116

c.PrroLUL m

s fie aa.Mai existun mormnt descoperit n aria aspectului culturalCndegi,la Coroteni, jud. Vrancoat. Acestase afla lngvatrade foc (pietrar)a unei locuinledin secolulVI-VII. (orientatV-E)segsea Scheletul deasupra uneiSropicilindrice(adnc deoi metri). Subbazinul scheletului s-adescoperit un vaslucratcumnqiar n pmntul deumplutur auapru1fragmente ceramice din secolelevl-Vll. Situafia stratigrafic lngduie datarea mormntului n secoleleVlVII, deoarece nu s-aconstatat nici o interventieulterioar.Nu tim nsce cutamormntul1n locuin!. Din deseni din informaliile autoruluicercetilrilornu rpzultii adncimea scheletului fafade nivelul de clcare al locuintei.n oricecaa sepoatepresupune cpestegroapaexistent (datatlarg ln secolele VI-VII) a fost suprapus mormntuI, iar ulterior, toi in secoleie V1-VII, a fost ftcil locuinfa. Cultura Ciurel a fos! dupcum spuneam, caracterizatii de folosireaceramicii lucratela roatarapid- o ceramic desorginte romano-bizantin, carecopiad (i simplific)formelevaselor de uz curentdin provinciile dunrene. Aceast coramic eraprodusi 1naezariie culturii Ciurel a fost descoperitii n toate siturile culturii. S-aconstatat i diminuarea ei dupmijlocul secolului al VIJea. Calitateaceramicii s-a degradat pe la sftlritul socoluluial Vl-lea, concomitentcu creterea ponderiicategoriilorde calitate inferioar (ceramica luqatii cumnai cu roatalnceat)e. Ceea ce ne intereseaz n acestsubcapitol nu estotipologiaceramiciilucrateia roatarapidro, ci faptul c aceastii ceramicatestiio vial economic un standard de viap mai ridicate dect i celealeteritoriilor barbarc mai lndeprtato deDunro(Moldova,deexempiu). Ceramica lucratii la roatarapideraprodus 1natelierespocializate, caresatisfceau nevoi unui marenumrde oameni- coeace presupune existenfa unui comerfcu ceramicr. Purtiltorii culturii Ciurel cunotoau reducerea minereuluide fier (existndchiar aeri specializate, precumceadela $irnat2), iar ln mai multeaezri s-audepistai ateliere deprelucrare a podoabelor de metal prefio-s ori de bronzr3. S-audescoperit i ou-"ro"r" importuri romanobizantinota, inclusivmonede. ln general, peteritoriulMunteniei, circulatia fostintens n tirnpul dezvoltilrii acostei " culturi, 1nspecial n primeledouheimi alesecolului -oo"t"ralvl-lea (vezi subcapitolul II. 2). Toateacestea presupun exisknfaunor schimburieconomice destuldeactive. De producfiameteugreasc a acestor aezri aveau nwoie, ln primul rnd,stipnii (avarii i slavii). Fierul i armelecareputeaufi prelucrate din acestfier eraucu attmai necesare, cu ct Imperiul Romano-Bizantininterzicea exportulfierului bnrt i al armelorn teritoriul barbar.De aleSenga,-ltelierele localesatisfrceau pa4ralcerera dopiesevestimentare, obiectedeprestigru cnrciulip erc.). i de cult (fibule,cercei, Dupcums-amaiafirmatrs, culturaCiurelroprezintii o prelungire n Btbaricrsna culturii romano-bizantine de la Dunrea deJos,ln formemai rudimentare. |n ciudamodestiei asezrilor, avemdea facecu o populatienu doarsodentar, ci i purtiltoare aunui mod deviap mai apropiat decel al lumii ruraledin provinciiledunrene, decdtdecol al slavilorcare-ilncepeau instalarea ln Europade Sud-Est.De fap[ soartaacosti culturi a fost legattocmaid. urrrit" invaziilor slavilor, d: ptrundoeaacestora n ariaculturii i n regiunilenvecinato (vezicapitolulV). :dit In-o pnm faza'declanati imediatdupmijlocul secolului alVl-lea" n aezrile culturii Cirnel
ta ceptura sedaeaz n secolulal Ml-lea. --_--8Bobi1981:112. 196t e: 358;zeherh lgTr:279;Ilolingcu-Fcrchc l9t4: 130,133,135. ]-come to VeziTcodorcccu 1964:4Ag 49 S. It llolinescu-Ferchc 1984:I 37. SCIVA 32, 1981, '2Lolteenr4N. Ncegu,D. eclmen, 2:227-229.yezi i Teodor1996:lGl7. uYezi,n special, Teodorcccu 1912:73-97. tallolinescu-Ferchc l9t4: I 37, l4l -142. 15 Teodoreccu 1964:498.

$EZRrLE DrN SECOLELE Sr CIMrI1RELE Vrr-vlrr

n7

auptruns locuitori slavi.Ace$ia locuiau,deobicei,n cadrulaezrilorautohtoro, p la periferia acestora. Prezenta lor esteaestai n specialde ceramica lucratcu mna,de tip I(orceakr6. Infiltrarea acestor prime elemente slavonu a schimbat preamult nfi1iarea aezrilorde tip Ciwel. Nu elesuntrspunztoare desfilritulculturii, ccialogeiriirespectivi fonnauo minoritate - sau,1norice 'a4 o populafienu foarte numeroas, catre era instalatilpe lng aezrile autohtone. Existau,eviden! i comunit1i slavedesinestiitioare i rzboinice,stabiliteln unele regiuni ale Munteniei,de felul celorpomenitede Theophylact proSimocatta ori de Menandor tector.Sunt^Sclcviniile, de carene vom ocupa,n mod special, ln capitolul tV. 5. Nu avemns nici un indiciu c aceste grupuri slavear fi provocatdistugeri catastrofale n aerile culturii Ciurel.Vedem, dimpotriv,caezrile culturii Ciurel,cane aufostcercetate cumai multatenfie, au supraviefuitfrproblemope parcursulsecoluluial Vl-lea. Circulaliamonetar a continua! la un nivel relativ neschimba!pnn ultimul deceniu al secoluluialVllea. Numeroasele importuri romano-bizantine cantitate de ceramici lucrat i mai alesmaroa la roatarapiddeosobesc profundculturaCiurel de culturamaterial a slavilor din secoleleVlVII. n cadrul culturii Ciurel, vestigiile slave(ceramica de tip Korceaki penkovka)existii,dar zuntpufine.De aceea, culturaCiurel a fost atribuitii populatieinmanice, desceirdenti a dacilor liberi din Muntenia"a cror romanizare a lnceput ln secoleleII-III!7. Cu toate acestea, unii arheologiconsider slavculturaCiure|s. Poatec definilia ceamai potrivitil a dat-oVladislav Popovi: o civiliza{ie intermediarii,mixti, car mbin elementeromanice(inclusiv dacice romanizato)i slave,evoluatilnt-o zon-tampon ntre Imperiu i qpafiul nordic populat de slavire. Unii cercettori consider caceastii cultursencheiepela 60220,a1{ii oprelungesc pn la 68ffr, dar s-aexprimati ipotezacii unoleaezri ar fi supravietuit i dw 6-8trr.i pri"inla pretinseicatashofea anului 602, am artatn primul capitol ct estede greitii aceast teorie. Limes;al a fost abandonat n mai multe etape, pe carele vom artan capitoiul IV. l. perioada coamai dificil a fost ceaa anilor 614-619. De aceeqconsiderm ce f1n Muntsniaestemai probabilrn momentde discontinuitateprin deceniile 2-3 ale secoluiuieIVII-tee. Pebazaceramiciii a altor obiecte descoperite, Victor Teodorescu a alctuito periodizare a eulturii n patru faze: 1- ultima treimea secolului alv-lea i nceputul secolului alvl-lea; 2- primajumtatea secolului al Vl-lea; 3- a douajumtate a secolului alVIJea i primeledecenii ale secolului aIVII-lea; 4- secolulalVIIJea, darnu pnla sfiiritulsu23. Datarea culturii lncdin a douajumtatsa secoluluialVJoa esteasiggrati de o fibul cu piciorul ntorspe dedesubt din aceastiperioad, din aezarea de la Trgofl. Durroperirile mai recente de la Cireanu (ud. Prahova) confirmexistenla n Muntenia,insecolul alV-lea, a unui orizont arheologicde facfud romanic, ' '" din carea luat na$tre culturaCiurel2i.
r6Teodorcrcu 1971b: 1043;come 1973* 20G207;Musci l9t0:42742g. r?Nesor1964:39G39E; Tcodorcccu 1971e:104-130; Brzu 19t0: 79,84;Ilollnercu-Ferthe l9&{: ll7-147. r'lverncr l97l:.244; sorlln 19tl: 230;pohl rgtS: l2l; Ficdler t992:7g,87-gg. tePopovl l97t: 604,606. 2oDieconu lfilg:167. 2rcomet973 t:219; comr l9z5 * 174;come l9B7:224;popovi 1978:606. zlXmitrov 19t5: 120,l3l. Vezi i Comr 196ge: 356. 23 Teodoreccu 1964:488,496. 2itTeodorcccu 1971b: 1043.Pentu fibul, vezi R Herhoiu, "Dacia,N.S.', 34, 1990:179, Abb. 3/55, cu ncadrarea cronologic. 25v. TeodoreccgD. LichlerdopolrM. penqrv srndu, McAxvII, 1993,2:3g9.416.

118

cPIToLUL m

Datarea culturii Ciurelpoatefi fcut,ntr-o anumitmsur, pe baza obiectelordemetal descoperite n aezrile ei. Fibule digitate s-au descoperitla: Bleni, Bucureti-Bneasa, Bucuresti-Dmroaia, Bucureti-str.Soldat Ghivan, Bucureti-Tei, Budureasca, Dulceanca. r)ulceanca, Exemplarele de la Bucure$i-Bneasa sf. Soldat Ghivan parte fac din tipul B III, i celede la lJiilenii Bucureti-Diimroaia din tipul B IV, iar celelalte doudin tipul BV. Toate celetrei tipuri apa4lnsecolului alVl-lea, frposibilitatea dea puteafi prelungitii datarea lor si n secolul aIVII-lea(vezip.6l-62).Aadar, nici unadintrefibuleldigitate Aescolerite n contexie careaparfincu certitudineculturii Ciurel nu sepoatedatan secolulal VIIlea. putem conchide c,mcardeocamdat, nu secunoscfibule digitatedescoperite ln mediul culfurii Ciurel, cares poatfi datate n cursulceleide-apatrasalofazn(dacurmm cronologialuiVictorTeodorescu). Aceastl constatare poatefi nleleas caun indiciu al modificrii modoii / saua standardului de viaf al purtitorilor acesteiculturi, dar, la fel de bine, poatefi consideratil un reper de ordin cronologic.De asemenea, mai observm c n aezrile culturii Ciurel nu s-audescoperitnici catarame ncadrate n tipurile Sucidava, Salona-Histria, SyracusqCorinth,ppa,Boly -t"l*"r. Acestea aparnsn mormintele de incinera{ie din secolul al Wl-lea, de la BaitaVerde i Srata Monteoru(vezi p. 4?-45),precumi ln aezrile contemporane din Moldova,de la Boioanai (ambele, Dodeti26 datatenfazatfitzie,ncarepredomi ceramica slav). Desigur, cataramele sedescoper, de obicei,nu n aezri, ci mai alesn morminte.Totui,nu putem-ignora absenfa piesen mediul culturii Ciurel. La rndullor, cerceiidescoperigi acestor n situri ale acestei culturi se dateaz exclusivn secolulal Vl-lea (tiparelede la Bud'ureasca2T). Tiparul de la Budureasca era folosit pentruproducerea uno..r.r.i cu pandantiv inelarajuq caresuntun prototip al cerceilorcu pandantiv stolat.ajuo! n cadrulaezrilor de tip iiurel nu au aprut variantele mai trzii ale cerceilorstelafi,databileexclusivn secolole vtt-VUt (cei cu buton emisferic)' vezip.4647. Doar la extremitatea vestica ariei acestei culturi (de fapt, n zona aspectului Ipoteti)s-adescoperit un asemenea cercella Priseac4 jud. olt2t, darnu htr; asozare, ci ntr-un tszaut de meteugar itineran! ascuns pe la 680. ln r.t i.b, r; i ;.^l fibulelor digitate,cerceii stelafimai trzii aparln Oltenia(ia Rcari,Cooveni rraaiUvig. i Uneleaezri au luat sfiiritmai repede dectaltele;ln spet, estevorbadedinuireamai lung,n cursulsecoluluial VIIJea, a unor aezri situaten zonelemai ferite de invazii din regiuneaSubcarpafilor de Curbur.La cmpie,gnrpurile de aezri din zonaBucuregilor sau din Cmpia Burdea nu conlinmateriale aataUile sigurduplnceputul secolului alvIIJea2e .Faza lv a culturii paresfie specificdoarunei arii foarterestrnse din nord-est"rrraunt""i"i ";r; dupr primele deceniiele scoluluiaI VII-leq eezrileculturli dicper. oric'n'" c,ri**;-; dgsradat pe la sfliritul secoluluial VIJea, cndvrmurileeraudejaneprielnice. Aezrilede la cmpiecare existaun secolulal Vl-lea au dispnr! ori au intrat ntr-o decdere accentuati. Acestaa fost efectulinvaziilor slavedin primii ani ai domniei lui Heraklios. Dealtfel, i n provinciile zud-dunrene, locuirean fosteleorae poatefi documentatii n chip sigur doarpn n wemealui Heraklios. Discontinuitatsa n mediulculturii Ciurelnutrebuieabsolutizati. Ivfaifuti,nu este posibil (deocamdat) o departajare lntre ceramica imediatanterioar deceniilor3- 4 alc i ceaposterioar secolului aIVII-lea,astfelcnu timn cemrur aezrile continuat existenla. Ne referim i-au aici la aezrile decmpie, de felul celordin orurrtitor,ori al celorde la Dulceanca sau "on.
l97t:. 22, ftg. l2t 2'3. catarama de Botoanaeste de rip syracusa,iar cea de la Dodegi este lt"o!9" 13 triunghiular(tip Corinth), similarcu ceade la Beroe. 2?Floreccu, Miclee l9t0: 212,w. g2l-g22. 28Butoi l96t: l0t-102. 2ellolinescu-Ferche I 974: I 1Z; Doltnescu-F.erche 1979 t: 220.

DrNSECoLELE Vrr-Vrrr sEzRtLE 9r CTMTnBELE

l19

poatefi explicati prin mutarealor n locuri mai ln al doilearnd,dispariliaaezrilor Vedea. petrecut s-a asemonea fenomen desigur, mai lnti n deceniile 9-10 ale secoluluial Un ferite. dela Radovanu, bizantino-avaro-slave). Astfel, aozarea Vllea (n timpul rzboaielor situatii n aunei zonedeblta a aprutpe la sfritulsecolului alVllea i a supraviefuit imediataapropiere descoperit acolo este destul de diferit de cel obiqnuitln aqezrile secolul alVlllea30. lvlaterialul n lucratiila roatarapidi cu ceramica cuceramica lucratiicu mna,apare detip Ciurel. ln asociere prin decor,selnrudete lucratiila roatalnceat, care, cu vasuln carea fost depozitat i o ceramic Ceramicalucratillaroata nceatii laBudureasca apare n fazalfl (n ultitezaurulde la Priseaca. predominantnfaza alVIJea) i devine tV (deci,dupprimele2-3 meledeceniiale secolului ceramic lucratla roatanceati ar fi deceniiale secoluluial VII-lea)3r.S-aafirmat c aceastil da dupcum am vzut1ncapitolul II. dectreslavi, din regiunea Dunriimijlocii32, fost adus ttziu dela flunreadeJos.Eaa nlocuit ceramica 1.A, eaa apnrti ln mediulromano-bizantin pe secolului alVlllea, n majoritatea aezrilor, acest lucratla roatarapidii, la nceputul fenomen modului de via{.Deci, aceleaezri ale culturii Ciurel carocon{in i fiind legatde degradarea lucratii la roatii ncoatiipot fi datate este:pncnd ceramic i n socolulaIVII-lea. lntrebarea menlinerea lor pnla 680. Nu cunoagemvreo anume? Adevrul estec nimic nu dovedote din aezrile acestei culturi, carespoatfi datatiinumaii numai lntre circa 630 i descoperire 680. Sfritul eczrilor detip Ciurcl poeteflfoarte bine pusin legitur cu marile invazii acestor slavc din primii anl al domniel lui Heraklios. Nu estedoveditiisupraviefuirea aezri pnn momsntulinvazieiprotobulgare protobulgarilorluiAsparuh nu la sudulDunrii.Venirea pe putrea sprovoace dewstilri oscar larg, fiindc aceqtimigratori e'rau mult rnaipuliniln comparafie cu slavii careau nvlit anterior,1nmai multe rnduri,i pentruc ei au stalionatntr-un spatiu sudica Moldovei. Esteadevrat resffins din extremitatea c[ o seriede tezaure(Piua Petrii, qiVrtop) pe GalaTi, Priseaca" Drgani aufostngropate la 680,darelenu dovedesc i ncetarea pe traseulurmat unui ntregorizont cultural.Tezaurele dela Galafii PiuaPetrii au fost ascunse de protobulgarispre zona din nord-estulBulgariei, iar ngroparea celor din Oltenia se poate ptrunderii explicai altfel (venp.l32). Continuarsa deJos,dup monedei bizantinela Dunrea 68 pnn al doileadeceniual secoluluiai Viiilea, aratc n 67-68nu s-a petrecuto rupturmajor.Esteadevrat c migratiaprotobulgarilor a antrenat un nou val de slavi, careau pnn Muntenia, ptruns (vezi Dobrogea i nordulBulgariei33 capitolulV p. 170),darnimicnu dovedete c aezrile culturii Ciurel au fost distruse do acestval de nvlitori. Considerm cncetareaculturii Ciurel poatel datet, celmri probabif ln deceniile 24 e secolului el VII-lee. Chiar dacuneleaezri ale culturii Ciurel continun acelailoc, i dupacestmomengculturalor estecu totul alta.Setrece lrr un tip de civilizafie mult mei rudimentari, carenu mai cunoaqte nici olritul perfectionat(la roata rapid),nici diferitele podoabei piesede metal de origine bizantin,nici folosireacurenta monedei.Situalia prin accentuarea corespundo cu ccade la sudulDunrii, undodsclinulsemanifest nralizrii i, 1nceledin urm,prinprsireatotal a vechilororaqe. SpafiulDunrii de Jos,n ansamblulsu, profund, petrocutilconcomitentcu stabilirea intr lntr-o eclipscultural,lnh-o barbarizar unui nsemnat numrde slavi.
sCome1975 b:335-341. 3rTeodorescu19642 494-49 5. 32Comr 1958b: 449-457;Comse 1975b:339. 33Coma Come1975r 175;Comr 1987:224. punen legtur l9n c:220-221; Dimitrov 19t5: 119-120 grup expansiunea acestui de slavi cu inensificarea atacurilorkhazarilor asupraaezrilorslavedin bazinul Niprului mijlociu - ceeaceestela fel deverosimil.De aceea, Dimitov dateaz la ncepurlsecoluluial Vl[-lea sfrritul culturii Ciurel - ceeace nsnu sepoateadmite.

120

CPTToLUL n

Disparifia eczrilor culturii Ciurel a rsprcrentat unul dintre celemei importante aspectedc discontiruitete din sccolele VII-VIII. Suntcunoscute doar foart pufine aezri databilelntre deceniulal doileaal secoluluialVIIJea i lnceputulveaculuiurmtor.ln afarde (menfionat ceadela Radovanu mai sus),mai putemaminti doara e?ataaDulceanca IV (a doua fazdelocuire),carese dataz la finelesecoluluial VII-lea i la nceputulsecoluluial Vl[-lea. Prin matorialul descoperitaceastii aezare este entrem deimportantii pentnrstabilira uneilegturi lntre cultura Ciurel qi prima fazz culturii Dridu. Cramica (lucratit la roatarapidi de bun calitate)din aceastii aezaro estediferitii deceadin culturaCiurel,darvizibil evoluatji din aceasta. Estede notat absenfa ceramicii lucratecu mna.De asemenea, s-a descoperit i cerarnicdin past cenuie fin,cu decorlustruit careindicdatarea aezrii n perioada prernergtoare formrii culturii Dridu3a. ldaterialele publicatedin aezarea DulceancaIV sugeroaz c unele dinhe aezrile culturii Ciurelaureuitszupraviefuiasc dupmomentul extrern dedificil din deceniul al doileaal secoluluial VIIJea, pevetresituate ln imediata apropiere a celor vechi.Continuarea produceriiceramiciilucratela roatarapidpnla finele secoluluiaIVII-lea este,deocarndat, un fenomenizolat n aria de rspndire a culturii Ciurel.Aezarea do la Bucov,carei-ar avea inceputurile 1nsecolulalVIIIJea, puneprobleine deosebite, la carenevom referi."iior. n hcheiere, ctevacuvinte despresitualiadin Oltenia secolelor VI-VII. Aici nu s-au descoperitpnn prezen! aqezri aleculturii Ciurel.ln schimb,n Olteniaa exisat, in secolul alVlJeqoaezarefortificat(pn nprezenlunic la norddeDunre):Mcari35.Aezarea dacoromandin secolulal IIIlea i-a continuatexistenla, eventual cu o lnfteruperefu secolulal Vlea. Fostul castntcu incint de piatr cal a fost distrusla mijlocul secoluluial IIIJea a fost reficut ulterior, prin construirca unui val depmnt (pcstfostaincint)i prin lrgireaanfului de aprare. n interior, s-audescoporit mai mullocuintesemilngropa. rt" ur cazclasicde ruralizare a unei foste aezriurbane.Ceeace ne interese az aici estefaptul c locuirea n interiorul fortiflrcafiei a continuat pn la nceputul secolului al VII-lea - fapt dovedit de descoperirea cerceluluistelati a uneimonede dela Phokas. Ctva mai fi dinuitaceastilocuire, putein nu $i. Sepoatebnuica duratpn1nsecoleleVIII-DL fiindcestesemnalatil cramic cenuie fin cu decorlustruit36.

B. Cirnlre de incineraSe din cccolele VI.VII din Muntenia ri Ottenia


T In perioadafinal a culturii Ciurol,pnecum i dupdisparitiaoi, ln Muntsniai Oltenia a existati un orizont cultural caracterizat de folosireaincineraliei.Necropolelo respective nu pot fi atribuite culturii Ciurel, dar existindicii ale unor influenle culturalevenite din partea purttorilor culturii Ciurel, n cazul cimitirului de la SrataMonteoru.Am vzut mai sus c {espreobiceiurile funerareale purtiitorilor culturii Ciurel nu segiu dectfoartepu}inelucruri. n schimb,aceste necropoledin secolulal VII-lsa suntcevamai bine cunoscute.
YDollngcu-Ferchc 1992: I 53-I 76. 35Gr. Tocilgcu,mss. BARnr. 5133, f. 175-176,206; D.Thdor, "Apulum-, 5, 1965: 23t; Thdorl97t:294. r6lnformalii oraleprimitedela Col.th. C. lvlVldescu

gEzRrLE DrN SECOLELE Sr CIHTTrRELE VIr_Uil

nl

Ceamai importantestemareanecropolde la SrataMonteoru,jud. Buzu(1536 de morminte). Dei pn n prezontnu s-a publicat monografiacimitiruiui, existil irmalii disponibile ln rapoartelede sptur, n ctevastudii, precumi n lucrarealui Uwe Fiedler (carea beneficiatde date inedite,oferite de EugeniaZahana). Din aceste informafii roiesec morminteleselmpart n trei categorii:n groap, n urni n groapi n urn.Urnelenu aveau capac.Esteatestati practicadepuneriide vasede ofrandn gropile mormintelor. Inventarul propriu-zis esten generalsrac.(Doar aproximativ 25% diny-;g morminte au awt inventar). Existautotui i mormintemai bogate, carecuprindeau fibule, catarame, mrgelede stict.Nu s-audescoperit arme,cu excepfia a trei vrfuri de sgefidetrp avar(cu trei aripioare).Ceramica esten coarnai marepartede origine slav(lucratiicu mnq do tip Korceak),dar srdst vase i lucratela roatarapid,precumi ceramic lucrati cu mna diferit" c"" slav4 careareanalogii n aezrile culturii ciurol (aceastii ceramic estode origine dacic)37. Necropola a fostfolositdeslavi.Influenfele autohtone, romanice, suntwidenteln inventarul ceramic,dar,n ansamblul ei, necropola areun caracter slavi nu poatefi incadratiiin cultura Ciurel, cci n aceasta din urm raportul dintre elernentele slavei cele romaniceesteinvers. Populalieiautohtone i pot fi wentual atribuitegropilelungi ovale,careDusuntcunoscute n alte zonepopulatede slavi, dar carcapari 1naltenecropolo de incinerafiedin Romnia3r. Cel mul! sepoateconsidera c necropola dela Srata Monteonra aparlinutaspectului culfural Cndeti, spocificpentru aria ei geografic.ln acstcaz lns,.rpu.tol'.ultural Cndetiar trebui s fie considerat slav - ceeace nu ar fi oxclus,avndn vederefapful c el estedeflnit de o proportje mai marea ceramiciislavedetip Korceaki defolosireacuptoarolor detip pietrafe. n po.iiit ca necropolade la SrataMonteorus fi aparlinutgrupului slavcondus-de Oauritas,atestatn estulMuntenieisauln zudulMoldovei1nanii '70 aisecolului alVl-lea (vezip. l9). ln finii mari,necrolnladela Srata Monteorusencadrean secoleleVl-Vll, dar fixarea nceputului i a sftiritului ei estemai dificil. U. Fiedler considerc necropolaa aprut la nceputulsecoluluialVl-lea, eadovedindastfelinstalarea slavilor 1nMuntenialnca d atunciao. Acest punct de vedereintr ln contradicfiecu iaroareleliterare(vezi capitolul V). De fap! nu existnici datearheologice sigurecareslngduie o asemenea datare. Singurele pissec'noscute datateoxclusiv lnainteamijlocului secoluluial Vl-lea sunt o fibul ro r"*iai* i o fibul cu plactriunghiular, similarcu fibuleledigitatedetip B IX Ffirlecar. ldareamajoritate a vestigiilor (ceramici obiectede metal) se datoaz n a douajumtae a secolului i n p-rima treimea secoluluiaIVII-lea. n privinla datriisfiirituluinecropolei, "fVt-l* socotim improbabilpunctul do vedereal prelungirii existenfeiei p,n la 680, cndcomunitaka carc a folosit-o ar fi fost risipit din cauza tulburrilorprilejuitedemignfia protobulgarilor{2. Nici un obiectnu sedateaz ntrecirca630 i circa680. Suntemde prerec necropola de la Srata Monteorusedateaz aproxipativ lnte anii '60 ai secolului alVIJea i al doileadeceniu al secolului alVIIJea. Fiind slav, oaa luatnatere, credem,dupce slavii au ptruns1nMuntenialn urmatulburrilorcreatodemigrafiaavariiorla Dunrea deJos(vezicapitolulI, p. I 7- l8 i capitolulV p.168).Sfritulei s-apefuut ln aceleai condilii ca i cel al aezrilor culturii Ciurel: a fosto consecint a valului deinvazii slavedin anii
r?L Ncrtor, SCIV 4, 1953:83-89; I. Ncctor,E. Zeherie, SCIV,6, 1955,3-4: 5l&51l; Idem, MCd 4, l95Z: It7-l%;5, 1959: 511-518; 6, 1959: 509-514; 7, 1961: 513-517; Ncrtor t9S?: 2B*Z9S;8.Zeherie,..Shdiii cercetri deistoriehrzoian', 1, l9?3. 17-29; Ftcdlcr 1992:24-gg. 3tCome 1973t:210. reTcodoreccu 1964:498;Comr l9?3 a: 205-206. 0Fiedler 192: 81,87-88. atFicdler1992:82,Abb.lll5,7 (dinmormintele 140i 1502). 19?3e:219;Comel9?te: l?j. '2Nector1957:295;Come

122

CPTToLUL ur

614'6191t. Aadar,ea nu a durat dect55-60de ani. Avndrepredestulde precisepentru cronologianecropolei,putemncercao estimarca numruluide locuitori al comunitiltii caroa folosit-o.Aplicm urmtoarea formuldecalcul4: M x1000

ncare:M:numruldemorminte,T:duratadeflrncfionareanecropolei,Z=ratamortalitf Ratamortalitfii pentruevul mediutimpuriu esteestimat pentru o lntre 30-40 la miea5. ratde 30la mie, rezultiio populatie de 853delocuitori,iar pentruo ratii de 40la mie, de 640. Putemaprociamrimoacomunitiilii de la Srata Monteorula circa 700 de persoano. Desigur, rezultatelesunt aproximative,mai alos c nu cunoasem numruI mormintelor de copii. O iltlomnea concentrare depopulafieindicun cetrudoputere.NumruIfoartemic de armesi de mormintemai bogatenu vine ln contradicliecu aceastii ipotez,cci obiceiurile flrnerareputeau interziceinventarulbogatqi depunerea de arme. Necropolade la Srata Monteoru,prin datarea sq confirmexistenla unei discontinuiti foarte irnportanten deconiulal doileaal secoluluialvIIJea n Muntenia. Relativaproape de Srata Monteonr,la Cndeti, jud. Vrancea(locacom.Dumbrveni, litatedifsriti deceaeponim a aspectului jud. culturalCnds$i,situatiln Buzu!) s-audescoperit trti morminte de incineralie 1nurn, carc au aparlinut locuitorilor din aezarea din secolele VI-VII. Caurne, au fost folositevaseslavedetip Penkovkaa6. Micul cimitirde la Cndeti este nrudi i contemporan cu cel dela Srata Monteonr. Tot din secolulaIVII-lea (primajumtate)dataz celedoumormintede incineraliede la BaltaVerde,jud. Mehedinfi.Morminteleeraufticutezub form dc tumuli n duneledo nisip de pe terasaDunrii. Necropolaaveai alto morminto,car au fost distruse.S-a observatc arderea cadawelors-afrcutpe loc. Inventantl mormintelorcuprindea o cataram detip Syra.cusa, fragmente ceramice lucratocu mna, curoatanceatl i curoata rapid,precumi arm(un mner de sulit,vrfuri de sgefi).Erau,aadar, mormintederzboiniciaT. Altii necropol din secolulal VII-lea a fost depistal n imediataapropiere, la Ostrow lvlare.Estetot tumular(tumuli 1ndune de nisip) i s-aupstratdoar troi morminte.Ritualul practicatera cel al incineraliei n urne cu capac' cu urnele depuse ln casete de pietre i crmizi.Inventanrlestesrac.1nafaraurnelor lucrate cu mnai la roata nceal,s-aumai descoperit alte fragmenteceramicesimilare, din vaseslnrte ritual, precumi un vrf desgeat. A mai fostdeweliti o vaffi oval,cu diametrul maxim de 3,30 m., carc setvcapentrupregtirea banchefuluifunerar (s-audescoperitoasede vitii, de psrii depete).Elementele de ritual funerarapropiemormintelede la OstrovuMare de celedacicei daco-romaneat. Mormintelede la BaltaVerdei Ostrow Mare atragatenfiaprin prezenfa armolor - ceea cs ie distinge de necropolade la SrataMoneoru, n care depunotea de anne este aproape inexistentil.Mormintele de la BaltaVrdeau fost atribuiunui gnrp slav ptrunsdinsproves! din Pannoniaae, dar esteo simpl presupuncre. Detaliile de ritual observate la Ostrovu Mare
lui Fiedler 1992:8Z-88. @rea aDupM. Stloukd, "Homo', 13,1962,3: l5l. aslbidem; H. steucr, FriihgeschichtlicheSoziatstruHwenin Minelewopa. Eine Analyse der Au*verlungsmethodendes archiiologischen Quellenruilerals ('Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Gttingen, Phil.-Hist.Klasse,III Folge, Nr. l2B), Gfiingeq lgg2:461. .46Bobi 1981:106,138,fig.2517. a?Berulu 1937:79'82;D. Bcrciuo E. Come, MCA"2, 1956: 403-405,48E; Toropu 1976:125-t26, 128,13G l3i, 148;Fiedler 1992: 88-89. 4Boroneenf, Stngi l9?t: t9-I05; g9-91. Fledlcr 1992: aeComa 1973u222.

SEZRrLE DrN SEcoLELE vrr-vrrr SrcrMrrrB.ELE

723

(avemn vederen primul rnd casetele de pietrei capacole umelor) fac la fel de verosimil ipotnza originii autohtone, daco-romane, a acestor morminte. Acestedoucimitire sedeosobesc, oricum, de cel de la Srata Monteoru,att prin rifual, ct i prin inventar.De asemenea, ele se pot datapnctremijlocul secoluluial VIIlea, fiind exclus, pe de alt parte,o datarei n secolulal Vl-lea. Prin urmare,necropolels de la BaltaVerdei OstrovuMare reprezint un culturaldeosebit aspect de cel documentat de necropolele de la Srata Monteorui Cndeqti. Acestecimitire din sud-vestul Olteniei suntcontomporane cu grupul de fibule digitatrzii din Olteniai zonaPorfilorde Fier (veziFigura38,p. 66).Pemalul opusal Dunrii,la Ifurbovo(la cbca25 km. de BaltaVerde),s-adescoperit un cimitir de incineraliedin secolulal VII-lea (nc inedit), care conline i fibule digitates0. Dacel prezintii analogii de ritual cu cele de la Balta Verdei Oshovu Mare, atunci el ar puteademonstra legturadintre acestgrup de cimitire de incineraliei grupuldefibule digitattlz;ii din Olteniai zonaPorfilor deFier.Aceste descoperiri arheologice din secolulaIVII-lea din Olteniapar sindiceexistenla unui orizontculturaldiferit do culturaCiurel,un orizontcarecuprindea aezrile secolul din al VIIJea de pe malul sudic i al Dunrii dintre Porfile de Fier i valeaTimocului, 1ncare s-a descoperit ceramiclucratii la roatii rapid.Vom revenin capitolul tV. 5 asupm acestorchestiuni.

C. Prinlt

taz I eultudi

lhidu

Re.panOiroa culturii Dridu a reprezentat revenirea la un tip de civiliza{ie mai avansat, de genul celui existentn timpul culturii Ciurel.Avem n vedereattexistenfa unei categoriide (ceadin pastilcenugie ceramic de calitatesuperioar fin), ct i difuzarea, n mediul acestei culfuri,a unorobiecte de importsaua unor piese precumi a monedelor depodoab, bizantine. Acesteadin urm ptrunddin nou n prima jumtatea secoluluial IX-lea, dupun hiatus de circa un secol.Ca standard de civilizafie, cultura lhidu a fost, aadar, comparabilcu cultura Ciurel. Dar, continutul ei a fost cu totul altul. 1nprimul rnd,tehnicarolii rapide n producfia ceramic nu a mai fostreintrodus. Apoi, dintreobiectele depodoab vestimentare i accesoriile aparfinndculturii Dridu, doar cerceii stela[i descinddin obiectecaracteristice pentru cultura Ciurel. ntre celedouculturi a existato perioad de discontinuitate degradare cultural,care i a nceputn deceniile2-4 alasecoluluiaIVII-lea. Geneza culturii Dridu a fost legat,ntre altele, populatiei derevenirea autohtone la un moddevialsimilar celuidin perioada anterioar instlrii masivea slavilorl un mod de viat similar, dar n forme culturale diferite. naintede a discutadespre nceputurileculturii Dridu, linem sne exprimmpozilia fa! dedefinireaacestei culturi. n fiteraturadespecialitate circulideeancadrriin culturaDridu a mai tuturor descoperirilor (i nu numai),datate (larg) ntre secolele frcute peteritoriul Romniei VIII i Xn sauchiar XIsr. Totui,culturaDridu estedefiniide asocierea a doucategoriide
50Fiedler 1992:91. srZaheria 1967:135-165; Zeheria l97lz 284; Brzu 1980:86; Teodor1980:80; Teodor 1981:47-48; Olteanu 19t3.

124

CPTToLUL ru

ceramic: cealucratiila roatanceat" din pastmai grosior,arsoxidant i decorat cu incizii (categoriaA),i ceadin pastcenuie fin, arsinoxidanti decorat prin lustruire(categoria B). Dacun sitnu cuprindei ceramicii cenuie, atuncinu sepoatevorbi deculturaDridu52. Categoria A esto,de fapt una dintro varianteleceramiciide tip "dunrean",rspnditiin toatii Europa centrali rsriteann secoleleVlll-X, ceramicdescinsdin cearoman trzie,carea fost preluatii de slavi. Nu existii deosebiriesenliale ntre aceast ceramic de la fhrnreade Josi cea, bunoar, din PoloniasauGermanias3. f)o aceea, ceramica denumit convenlional "DriduA" nu poatesluji la deerminarea unor atribuiri etnicesaua uneiarii culturaledistincte.Doarasocierea dintre csramicazis "DriduA"i ceramica cenuie lustruitesten msursdefineasc o cultur specificpentruDunreade Jos.De aceea" aria de rspndire a culturii lhidu sereducela: Dobrogea, nordul Bulgariei,Muntenia,opartedin Moldovq o partodin Oltenia si ctovazone izolate din Transilvania(n apropierede Alba Iulia i n sud-estul Transilvaniei)s. pe de alt parte,nutoatecomplexele arheologice delaDunrea deJoscareconlinaceastii ceramic cenuie pot fi atribuiteculturii Dridu (cimitirul de la Novi Pazat,dela finele secoluluiaIVII-lea din i prima jumtatea secolului al VIIIJea, exclusivprotobulgarss, nu poate fi lncadratin cultura Dridu). ln aceast lucrare,nu ne ocupmde culturalhidu n ansamblulei, ci de cele mai vechi descoperiri care-iapa4in.Opiniainilial adatriiculturii Dridu n secolele X-XIs6a fost abandonatii.De fapt ncdin anii'60, Ion Nestorasustinutdatarea culturii Dridu lncepnd dela mijlocul secoluluial IXlea sauchiar din secolulal VIIIJeaT?. n prezent,esteadmisformareaei n cursul secoluluial VIIIJea (nu 1iarc aici locul o disculiedespremomentulfinal al culturii). siturile din secolulal vIIIJea au fost lncadrate int-o faz..protodridur:5t, slln gnrpul cultural Izvoru (dupacestmarecimitir din jud. Giurgiuie), Ceamai marepartea descoperirilor din secolulal VIIIJca suntnecropole.Doar foarte pufineaezri sepot ncadra prim n acoasl faza culturii Dridu: Strmendo, Garvant,,Odrcie, Dulceanca63, $irnan. Necropolele apa4innd culturii Dridu caresepot datacu sigurant (i) n secolulaIVIIIlsa6s sunturmtoarele: l)-Adamclisi.Mormnt unic.(Paneitescu 19f,1:157-160; Fledler l9..ft2:116, nr. l); 2)- Balcic-3(Fiedler 1992:I lB, nr. 36); 3)- Minci (Vllarove 1116:l4l-167;Vllarove lllg:5-30; Fiedler lff)2: l18, nr. 3g); 4)- Blskovo(D. I. Dimitrov, "Izv.varna",3, 1967:127-147;Fiedlerlw2: l lg, nr. 39); 5)- Canlia(Ilarhoiu lll2 565-576; Fiedlcr 1992:I16, nr. 4); 6)- Castelu (A. N.Ilerpch[ Cimitinrtfaal-timpuriu de Ia Castelz,Constanta, ry+F|go, 1967; Flcdler 1X)2: 116, nr. 6);
el)hconu 19t5: 108. stYenZ.Hlhzcrowne, SlAnt, 17,197O: I 6EI 69. sDirconu 1985:I l0-l I l. Vezi Comel96t I 371,375. i 5rstrncv, rvenov 195t. Penr datare,vezi Donwe-pctkove r99o:77. sZrhrrir 1957:135-138. '?Ncrtor 1964: 412413; Ncrtor 1969:25. $Tcodorucu 1971b: 1044;Ncrtor lg69z26;Ncrtor l9?3:33. s Dollncccu-Fcrehc,Ioncrcu l9T0: 429. oHemel 1970:l5l-lt6; Dymrczcwki l9Z3 b: 17-31. 6rVierove 19t6. @ I)oncve-Petkovr l9t7: 69-32. .rl)olinercu-Fenchc 1986r: 130;Ilolin*cu-Ferchc l9t6 b;202-207. a Cercetiri Olteanu.Pentnr unelematerialedin seolul $t. al VIII-lea, vezi capitolul IV. 3. 6Ne bazmn specialpe datrile lui U. Fiedler,cute pomind de la tipologia ceramicii.

sEzf,rLE DrNSECOLELE sr crMrTrnELE Vrr_vlrr

I25

7)- chirnoei (D. erbrnescu, sclv, 24,1973,4:667-670; Fiedler 1992:l t6, nr. 7) 8)- Chiscani( N. Harfuchi, E Anestesiu,I. Brosclfean, "Danubius",l, 1967: 137-l3g; Fiedler 1992:I16, nr. 8); 9)- Frteti foneccu1970 419430;C.Iscescu, @olinescu-Ferchg CA, 5, l9g2:201-214; Fiedler 1992:I16, nr. l2); l0)- Galie (Ftedler 192: I19, nr. 59); 1l)- Garvan-l(Vilarove lllS: I l-38; Ficdler 1992:I19, nr. 60); 12)-Grlita(Cftjen 196t: 409425;Clrjen 1969:l tt-t32;Fiedter t992: I16, nr. l3); l3)- Istria-c-aoul viilor (zlne 1963:3s5-4r2 Fiedler 1992:I 16,nr. l5); l4)- Izvoru(Mitrea 19t9: l45-Zl9;Fledler 1992:l16, nr. 16); l5)- Juper(Vierove 1976:61-76;FicdlerlX)2: ll9, nr. 63); l6)- Karamanite (Fiedler 1992:l 19,nr. 66); l7)- Kjuleva(Vilerove 1116:86-140; VlIerove 1979 5-30;Fiedler 1992:l 19,nr. 68); jud. Constanla l8)- Mihail ltuslniceanu. (Irimi& Cliente 1986:179-l8g - necunoscut de Fiedler 1992); l9)- Nalbant(Simion l9.|ll:221-247:Fiedler l9g/2:Ilg, nr. l7); 20)- No-r-vo (Fiedler 1992: 120,nt. 74); 2l)- obria(Toropu,stoice 1972:163-lgg;Fiedler 1992:llg, nr. l9); -. 22)- Preslav (vlrerove 1976:248-265;Fiedler 1992:l20,nr. 7g-g0); 23)- Razdelna (D. I. Dimitrov, "Izv.Varna",14,1978: 120-152;Fiedlerlg92:120, nr. g2); 24)- satuNou I g 2 (8. Mtrea, MCA, 5, 1959:535-542;6, 1959:579-592;7, l96t: 551_ 560;8, 1962:643-647; Fledler 1992:llg, nr. 27-25); 25)- Sihleanu(Fiedler 1992:I18, nr. 30); 26)-SiniVir (Fiedler lX)2:120,nr. 86); 27)- Sultana (Mitrea 198t: 9l-139; Fiedler lg)2: llg, nr. 32); 28)-Trgovi$te-l(Fiedler 1992:120, nr. g9); 29)-Tichilogi (Fiedler 1992:I18, nr. 33); 30)- Togola(Ficdler lg)2: 120,nr. 92); 3l)-Vrbovka 1-2(Flcdler 1992:120, nr. 93-94); 32)-Varna(Fiedler 19.412: 120-l2l, nr. 95-97). Precizm c necropolele delaNalbant, Gar%n-l i Razdelna(eventual i Gfulita)sodateaz ncepnd din secolulal VIIJeai fac partedin cel mai vechi orizont nrn*.t al slavilor instalalin nordul Bulgariei i n Dobrogea. Ele au fost nsutilizate i n timpul primei fazna culturii Dridu. Celemai multe dinhe cimitirele din lista demai susauontinuatshe folosite i n secolulal IXJoa. Studiul foartemeticulosal lui Uwe Fiedlernu a putut separa n mai multe zubperioade ansamblulnecropolelordin secoleleVll-IX. Doar ln ctwa r"""ri sepot distinge laznle lor timpurii, din secolulal Vl[-lea. Astfel, lalaroru, morminteldeincinorafie zuntgrupate n principaln sectoruldenord-vest al cimitirului. n 12 canti,morrnintele deincineratieaulost intersoctate demonnintedenhumatio; de aceea, sepoateprosupune cmormintoledeincinerafie, n ansamblul lor, suntmai vochi i constituie oprimfazacimitirului, caresepoatedatachiarde pe la sfilritul secolului al VIIJea, pe baza, ceramicii lucrat cu mna care s-a descoperitn mormintele 27, lll, ll7, 118,l2l, 167,301,342,3s2,?,67, 371,377,3gg,404. un indiciu pentrudatarea cimitirului lncepnd din secolulal VIIJea este datdeo cataram (din momlntul 419)cu laturile lungi curbatospreintorior (strangulae)66, careese specificdoarpentrusecolul al YJI-lea6?. mormintelor de incinerafiea fost observatiii la Sultana.Autonrl 6Mitree Jnkmectarea
l9t9:218. a Yen V Bicrbrrucr,Iwillino'Ibtigo in Fiaul, I, Mfurchen, l98Z: 167-168; I. Hcindct, Riemen-und

25
'19

6
g7_
ZL o
a

ir)

atl

fs

t2o

o26.3
t1'.6
a

tf

3l

.t7

23
o

gEznrLE DrN sr clMmRELE SECOLELE Vrr_vm

n7

cercetirilor era de preroc "faptul c nu sefine seam demormintelede incinerafie,caresunt tiiiatei risipite cndcadn pmntul gropii, neindictot o populalienouvenitjl nu o schimbaro i intsrvenitli n ritul aceleiryipopulafii"68. Observafia estefoarteimiortantil; deocamdati, refinem faptul c, i la Sultana,mormintelode incineraliereprozintli,1ngeneral,o fazmai veche din evolufianecropolei. Privind ln ansamblu, n secolulalVl[-lea incineratiaa fost predominant, atlit la nordul, ci la sudulDunrii.Proportia mormintelor denhumatie a crescut n secolulurmtor, darfrr ca incinerafias dispar.Au existatuneledeosebirizonaleln privinfa ritualurilor funerare. D. I. Dimitrov a clasificat necropolele din secolele VIII-D( de la tlunrea de Jos n greigrupuri, n funclie de ritualul funerat'e.Grupul 1, din zonaSumen-Pliska (necropolele de la N*i p.or, Kjulgvq l{adara i altele)estecaracterizat deprodominarea orientriiN-S i de existena nhumrilordecai,precumi a depunerii doarme.Crnrpul ese ahibuitn exclusiviteprotobulgarilorfapt cu care nu putem dects fim de acord. Grupul 2, caraacoperun teritoriu mai ntins @obrogoai nord-estulBulgariei),cuprindonecropolele Istria, Naibant,Bdinci, Varna,Devnja I i 3, Karamanitei alele. Mormintele de nhumafieau orisntiiri diferite (aar preaomina orientarea N-S)i existiii mormintede incinerafie. ofrandelealimentaro(porcilpsri,oi, bovine) suntfrocvente, ca i mormintelocu groap cu ni.Crrupul 3 (necropiele din Muntenia)s distinge prin predominarea orientiirii V-8. D. I. Dimitrov .ntre hs c *fr6; i orientateV-Edin Muntsniasunttot protobulgare, "r"rtu coea cnu sepoateadmite.Clasificarea lui D. I' Dimitrov nu a luat n-considerare necropolele de incineraie de la Crrlifa, i SatuNoq Canliq Castelu,Chiscani,Tichileqti, Sihleanu.Exist"ln orice ca1 o deosebire netii ntre grupul de cimitire din Munteniai celede la sudul Dunrii, conferitde prodominarea mormintelor de lnhuma{ieorientatev-E, n raport cu necropolele sud-dunrene-(vezi i capitolul tI. 3, p. 96). Deosebirilesereferi la uneleaspecte ale ritului incinerafiei.|n vru"trnia, nu CIdstiiurne cu clete deprotecfiedin piehesaucrmizi;deasemenea, suntfoarterareurnelcu capac. Ambele ritualuri (de origine getici daco-roman70) sunttp".inr" pentrunecropolele dinbobrogea i nord-estulBulgarieiTt. Urnelecu capac saucu casct depiatrnu suntatestate nici 1nnecpoU de la Srata Monteoru,dar existla Ostrovudarc. Ceea cenepreocup cu deosebirc nu estesfudierea rifualurilor funerareaatare,ci deducgrea unor concluziireferitoarela comunitfilecareaufolosit cimitirele din prima faz, aculturii Dridu.Fiindcnecropolelede lalzvoruiSultanasuntmai publicate bino (existiisuficiente informalii carepot fi prelucrate), esteposibilefectuarea uneianalizecareswidenlieze wolulia lor. Prima fa, a necropoleide la Izvoru estedofinit de obiectelodatabileh smrqitutsecolului al VII-lea i n secolulalVIIIlea: catarama cu laturile shangulate menfionatii*.i ,*, cataramele de forrr rapezoidal?2, ceramicalucratil cu mna,pieseiede centurde epocavartilnie i brfrilecu capetele ngroqate?3 din mormntuI49.Acesteobiecteau fost escoperite 1nmormintele: 7,27,49,72,87, l1I,ll7,1l8, 121,167,211,247,2t4, ii01,303,304, 306,341,342, 352,353,371,377,394,398, 399,404,412,414,419, zg.Dintre ele,2Sdemormin(74,2%) ffi^trtowischen
asemenea catarame s-aumaidescoprit la Srata Monteoru(L Ncstor, E. Zeherie, MCA 4, l9S7: 190,frg.l/ 6; MCA 6, 1959: 5l l, fig. l/ I l; MCd ?, 196l: 514,fig. la), crlila (cirian 1969:126,fig. 8/ b, c) i satu Nou-l (8. Mitrce, MCA 6, 1959:582, fig. l0/ l). 8. Mitrcr, MCA E, 1962t 672. @IXmltrov1977: E7-105. ?'Come 196t e: 376377; Dirconu lg74:29l;Dirconu lgtt e: 177. TrVezi prezentarea lor la Flcdlcr 1992:276272, cuhartadinAbb. lOEa. 2 Specifice pentrusecoleleVII-VIII. ?r Vezi Fiedlcr 1992:267 .

siedrungsgebiet, Berrin, 1990: lg-29,Taf. 5/ 146.n zona deJos, Dunrii

I28

CAPITOLUL M

w4,Arx/s. Dacurmrimrspndirea n cimitir a tuturorvaselo,r din aceste tipuri (innumrde23), observm c ele sgrupaz n specialtot ln celetrei sectoare. o".i u"- garanliac acesteaptetipuri de ceramic (din categoria "DriduA") au.!_1^specifice nsperi.t p"nt o fazar.u" Fiedlera stabilit ctipurileA rrvl,Av/LAVII/I,AV[IV2,Auvl, r'vu fin de fazatimpuriea necropoleiTs. n concluzie, necropola dela Izvortra awt maintitrei zonen calepredomina incinerapia. Mormintelede nhumafiedin fazarerauorientatev-E, cu excepfia unuia singur (304; mormnt de copil' orientatN-s)' cele trei nucleereprezEntau probabilloturile de nmormntare ale unor grupuri de familii' sectorulde nord-vest (cel ln caresoconcentneaz mormintele de incineralie) a fost suprapus ut1 g.,rp compact demormintedenhumaie orientate f Y N-s. Estevorba demonnintele:67,69,73,8r,ri2,rgi,lg6, rgg,z2a,22g,233,236,z70,27gozgg,zgs,2gg, 4zs, 427,433, 434, 437, 439' orientareaN-s era, dupcum aminteam mai sus,cacteristicpentruprotobulgari.Este posibil ca aceste mormintesaparfin unui grupa" proiotoigari cares-auaezat la lzvoru poate la nceputulsecoluluial lX-lei. inse raptut c aceste BEin"rn morminte orisntate N-s au, n general,un inventarfoarte srac.n acelai timp, ou.osele intersectriale mormintelor de incinerafiede ctremormintedelnhumafie (inclusivorisntatev-E) nelndeamn s presupunem c"la fel ca la sultana,.vechea necropol deincineraie rt ocupatii,la un momentdat, de alt comunitate'calpracticanhuma1ia76. " a incinerali"i Aceastiilnlocuire ohum"fias-apetrecut totlncursul fazsir,adic lnsocolulalvltrlea- situafiaconstatatii "u la Izvonrnupoat fi generalizatil. In alte necropole, e{-e.abflut sigursupraviefuir""in"io"oliei pn in ,""mt .l IX-lea (evenfual, i n secolulal X-lea). De asemenea, unelenecropole au fost 1ntr-adevr birituale,n sensul c incinera{ia au fostpracticate.on"o,nit*t.-i inhurnafia La sultana' numrulde mormintedatabile1nsecolul alvl[-lea estemai mic (necropola fiind n general,*1i-33., eadurndpnln secolul al X-iea). Totui,celectova elemente de dataren secolular vIIIJea sunt foartesemnificative: ce,ramica garben?' (din mormintele 79, 80' 130)'pieselede ccnturavare(din mormintele 6l i l0a) iun r., tucratcu mlina (urna monnntului 46)' Tbataceste mormine sunt situaten sectorulde nord al cimitinrlui. Dup cum amintsammai zusG'' Lz7),mormintsleae incineralieau fost adeseori distnrse de celc de nhumafie- ceeace.aratilf-aetut c"n general,mormintelede incinerafiezunt mai vechi?r. De asstnenea' la obria, majoritateamormintelorde incineralie (caresunt concentmte n zona central)au fost intersectate de mormintede lnhumafi"oi*tut"v_Brr.
7'Ficdlcr 1992: lZ?- 146. TtFiedlcr 199t2:255, ?9Ffedlcr1992: 2ssadmitc anterioritatea cimitirurui deincinerafie.

continvasencadratentipurile:AIIyl,A rryz,nvi,iwtz,Av/3,ADvl,A

suntconcentrate 1nsectoruldenord-vest al cimitirului, acoloundesegrupeaz mormintele de i incineratie'sectoruldenord'vestcuprindeaproape to"tr **inteb e incineralie (cu excepfia mormintelor 3 i 58).Dealtfel dintrece-I1 23demorminte,17(73,g1'z)suntdeincinera{ie. cele 17mormintede incinerafioreprozintiil7o/odintotalul mormintelorde incinera{ie.se confirm astfel observaliac morminlede incineralie fazei vechi a cimitirului. 1naceastii faz veche,necropolade la Izvonr cuprindea "u "p.4inut r*t*i de nord-vest;existaulns alte dou i grupuri de morminte de incinerafie,1nsectorul de sud-vesti n cel de sud-es se pare c, ulterior, cele trei nucl.ee t-.u (nmorrrntilriles-au ficut n direcfie convergentii). pe "ontopit bazatipologiei cerarniciialctuite oi u. r'ieoteda, constatilm c, dintre cetlo de morminte, 7

302,304,305, 307, 315, 32g, 33 qol,4rg,424, r, 346,. 347,3st,4ozl

l99r2:262. i lforopr4 Stoice1922:I 63-I gg,cu planul(fig. 2).

datare ir"*"in".liu. }ei I:l pentnr "".otPt{de '"tsapt adrnis Ficdler

gr CrlrrTrBELE DrN SECOLELE Vrr-vlrr ^$EZRILE

12g

Sepoae conchide cn celetrei mari necropole norddunrene (Ianoru,Sultana, Obr;ia) auexistatmai nti grupuri demormintedeincinerali,carsau fost suprapuse ulterior (dar tot n cursulsecolului alVlil-lea)demormintedenhumaie (majoritatea, orientatoV-E). Deci,auoxistat mai nticimitire doincinorafie, careau fostapoinlocuik decimitire denhuma{ie. n 1962, B. Mitea apreciacaceastii situalieseexplicprin cucerirea vetrolorde sat(i implicit, a locurilor de lnmormntare)de ctre o populalie venitii de la sudul Dunrii (adic, de ctre bulgari)so. Socotim certii nlocuireacomunitililor carepracticauincinorafiade ctre cele care foloseau nhumafia, darnu putmfi deacordcu origineaoxclusivsud-dunrean (bulgar)a noilor venili, cci suntnumeroase morminteleorientate V-8. Bulgarii nu au prcticataceastiorientaredect dupqetinarea lor(la mijlocul secolului al tXJea). Considerm caceste mormintedenhumalie au aparfinutunei populafii cre$ine, caro,cel mai probabil,era de origine romanic.Un studiu antopologic fcutasupra primelor 125de schelste descoperite la Izvoru a artatc majoritatea aucaracter medieranoid denuant pontic8t. n privin{amormintelordeincinera}ie, presupulem c ele au apa(inut unor grupuri slave.Ritualul lor esteasemntor cu cel folosit la Srata Monteoru,dar se deosebete de cel specificpentrumormintelede incineraliedin Dobrogeai nord-estulBulgariei (undepredomin urnelecu capac de pietre i crmizi). i cu casete Aadar,cele constatate ln cele tei necropolene permit s presupunem c au existat situafii n carcunele comunit1i slaveaufostcucerite (sauahmgate) dececomunitfiromnice, 1ncursulsecoluluial Vl[-lea. Chestiuneaiese din problematica acestuisubcapitol. Deocamdatii, ne mulumims atragern atenfiaasupraaltor aspecte. ldai lnti, asuprafaptului c estesigur existenfa n socolulal Vl[-lea, n Munteniai Oltenia,a unor cimitire caresencadreaz (prin inventarulmormintelor)n prima fazaculturii Dridu.Aceasta lnseamn ci procesulAspnirii noii culturi la nord de Dunrea nceputnainteaexpansiuniiBulgariei (care a awt loc dup nceputulsecoluluiurmtor).ln al doilearnd,faptulcmormintelde nhumafieorientateV-E pot fi atribuitepopulaieiromanicodornonstreaz c n secolul al VIII-lea trliau comunitfi romenice n zone din rpropieree melului de nord rl Dunrii. Necropolelede la laroru ii Sultanaseafl n imodiataapropiere a zoneide balta Dunrii caro,dupcum vom vedeamai jos, a fost un loc de refugiu n vrsmurile nesigure. lntruct din studiul necropolelorreiesec populafieromanica venit pesteceaslavcareocupase aceastii locurilo respective n secolulal vIIJea, nu esteexclusca romaniciisfi venitchiardin zonadebalt. Cultura Dridu nu a fost singuraculturrspndititr la flunrea de Josn secolulal VIIIlea. Grupurile de slavi catt au venit n junrl anului 680 din Ucraina, prin Moldova, au adus cultura Luka-Raikovefkaia, care n Moldova estecunoscutiisub numele de cultura Hlincea. Descopeririapartinnd acestei culturi s-aufcut qi ln Muntonia,nordul Bulgariei i Dobrogea. Ceramica do tip Hlinceaestelucratiicu mnai ornamentat cu alveolepe buz.(Vezicapitlul V, p. 170,pentruacestgrup de slavi). Dinhe aezrile din Munteniai sudulMoldovei carenu pot fi atribuite dectculturii Hlincea,o menlionmpe ceade la Lespezi,com. Homocea, jud. Vrancea,datatn secolulalVIIIlea i la nceputulcelui urmtof2. Cercetiirilearheologicl de pnacumaratillnsc, 1nsocolulalVIIIlea, culturaDridu lncepuse sseextindil asupra unei mari prfi a spafiuluiDunrii deJosi ceraceamai rspnditi.Rmn nspetealbe,n zonele dedeal,precumi n ceamai marepartea Olteniei. tvlaria Coma a ernis,ncdin 1968, ipoteza c n zone loundenusuntate state situri aleculturii Dridu a fostrspnditii o altcultur,denumitii convenfional "protoromn", culturii Ihidu (sau'balcano-dunrene") fiindu-i contestat caracterul
B.Mltrcr, MCA, 8, 1962:612. tr O. Necrlrov, D. Botezrtq C. Teodorcrcu, "studii i cercetri deantopologie", 4, l9l , l:3-23 . I. Mitrer, *studii comunicri. MuzeulJudeleanVrancea-, l, l9?g: 5l-S2. i

130

CPTTOLULM

etnic romnesc83. Afirmafiile Mariei Cnma pe cercetiirilecarencepuser sebazau ln celedou aezride la Bucov,jud. Prahova, situatela limita zoneide dealuri. Celedouaezriau fost datatn secolele VIII-X. Din monografiapublicatiiulterior reiesec la Bucov se folosean secolulal VIIIJea o ceramic de foartobuncalitate,lucratii laroatarapid,careardescinde din coaromanprovincial,prin filiera culturii Ciurel8a. n Muntenianu s-a mai descoperit nso asemenea ceramic,ln alte situri din secolulal VIIIlea. 1naceaperioad,ceramicalucratii la roatarapidmai eracunoscutil doar1nBanati Transilvania. De aceea, estefoartezurprinztoare prezer\aei la Bucov.PetrpDiaconua contestat datarea aezilrilorde la Bucov,artnd c unele piesede metal)au fost ncadrat materiale(ceramic, cronologicgreit n realita,la Bucova existati un nivel de locuire din secolele XII-X[I, supfttpus pesteo asezario din secolele D(-X. Potrivit lui P.Diaconu,ceramica lucratla roatarapidprovinedin nivelul din secolele XII-XIII, n careaufostantrenato fragmorte coramice din aezarea anterioar, din cauza nivelrilorefectgate n secolele xII-XIIfr. Esteo posibilitatedemn deluat ln considerare. n oricocaz,descoperirile de la Bucovnu pot defini o culturspecific pentrusecolulalVIIIlea" alta dectculturaDridu. ln concluzie,prime fazi e culturii Dridu e luat netereh cursul cecolului alV11Ilee' lntr-o perioedl de relativi linite, cere ehgiduit trecereah un nivel de cMlizefie mei precum ci un spor demogrefic.Dac evansa judecm pebazastudiuluidecazefectuat asupra necropolelorde la lzvoru, Sultanai Obria" atunci putorntrago concluziac n secolul al Vltr-leapopulefirromerte ehceput rtrectigeterenulpierdutinfafe slavilo4, reocupnd vetrele de sat de le cmpie. Evidentc,ln ansamblul spafiuluipe carel studiern,faptelos-au putut petece i altfel dectaa.Celotrei necropolo nu ne oferdatecatre ar puteafi extapolate asuprantregii arii a Dunrii de Jos.

s:Comr196t I 368-370. s Cone 197t e. t5P.Dirconu,SCIVA,30,1979, 3:469-475,

SI]BCAPITIDI,UL 5

Ocdrrldls de Degrtrfc f protlor nooeruulul ronanicitor

T Inaziile barba zucceda lnU-un titn.dig,o nco,mai rapidin cursulreolului elVIleaauavutgrave efec deurografico. O-padgdintr.c locuitoriidinturitoriutOrcare neocupnrau *it' a[ii au fost luati prizaiffi. n fino, s.au a.$ii vant norui1i sI sc retrag[ in,locqrimai 9s frie. O cauz[particularia refir-gierii locuitorilc dinproyinciilc dgnlrstn terito*utbarbara constituit-o oaomic pecar{ ranltrt al pnesiunii sit .ua$ia dari al rrpctatolcoqflicte fiecale pnstiitrqirurea Scftimbrilo ca(-au pot fi urutrit demografice pedorplanuri:. celal sim_ col al schimHrilor de habitrt prd D i aspect rF voroctrpa mai l*l-*3ry?!i:toio jos' 1n capiolul alV.loa. Acuq nevasb natentie problema deph*rilor depopulalie . mfui,rnt ultim ailnalfei.ascz[rilor wbani r-urale carc fiinpu a secolul alVl-leaAnem.in vederp I maimulchestiuoi: :_ dopopulafie, cauzate ldeplasrile.fo4ate deluarce n captivita.a locuisrilor din Iaperiu de ctns avarii slavi; comunitfilor - rofugrerea urbane saururaledin zonelefuchise n celc lmpdnri sau muntoase; 'wentuala toacrdla ndul devbl oedentarla celrpmad. Izrtoarlo careaucinforrralii cry* {ehqiri de popul4ie nu srmt foar1o ""otu nuhe,roaso, Srr:t9*rficompltaeprincorrpantiilq4rpolt fepucuatrede.hnporiului Roqano-Biuntini pr-in oqqa c seppate deduce.din crccqrca unu frpo deistoriea lnbii. Izvoarele din secolele VI-VII meirfioqea nrmeto.rucaaryidGdpqrtld do prizonicridin provinciili snrd-est etnopene tn teritoriiseofte daavari si slvt Unele n&tgrii cnnrt, trobabil, exagerate ln privinp numlnrluiprinicrilor victimelor. Nu $mt verwimilc i "qn$itri,fd6" ale lui Procopiq din Istoriasecretil, cum c,buaoar4 dioceza Thracia..preo.r*p otrm pustiuscitiC',fiind dpopuletl adwtrrat invaziilorclavilori*unigrniloa carcluauin drapauzq captivitateiucideaunrpodorzutede miidcmnenilafiecare nvItirei, Dpopulaprwinciitu sud+tcuopeno crq totuL rmpt real,puterniasimilitUn docusrentn"i"t, lfogU=Iol a lui Tiberiu'tr (din575), nretiona ' distrrgrile cmtinrrc deoameni" care ar diminrat inuneroase drastic venihnilestatului2. Estedeprsupus c,adeseori, prizonieriireueau sscapc i s se lo slavii chiqr eliberau i rp timp un oarocard. prizmicri Unii erau ltolra} :.ryIu rscupP|fi. Totoi dcportrile de prizonieriau contibuit la modificcra patemrenlung a situafiei demografice
I hrocoplu, Iao ia secrctl!, I 8, (FHDR 2I II: 45?). 2FHDRtr:3t5. ! Mrrrfkior, &taqibn)U..4.4. (FI{DRtr: 557).

t32

CPITOLUIru

Celemai interesante relatiiri despre deportrii, n general,despre depopularea zonelor de cmpiesunt aduse de Miraanla SanctiDemetrii. Din cauzavalului de atacuriale avarilor i slavilordin 614-619, sescrieln MiracolullI.2, 'toate oraele i finuturilelnvecinate [de lng Thessalonic] eraun minile lor, depopulate; doarThessalonicul, izolat ln mijlocul lor, rezista, primoa provenili prfile loli din refugiafii dunrene, din Pannonia, Dacia"Dardaniai altele, i caresoinstalaun ol"a. Estomentionat dectreavari,a uneimari masede i un cazdedeportare, locuitori din Thracia i din alte regiuni, n Pannonias. pare Se c, de fap! au fost mai multe deportiiri,petrecute 1nfie614-6I 96. Depopularea unorregiuni din Peninsula Balcanic n secolulalVIIJea 1i em cunoscut, mai ttziu, i lui ConstantinVll Porfirogenetul, carenotacserbiiaufost aezali ln nitefinuturi care "ajunseser goale de locuitori din pricina avarilor". El adugac "romanii ('pcopvou) carelocuiescacum1nDalmaliai oraqulDyrrachionfuseser alungalide ctrearrarideacolo"7. Protobulgariiau efectuati ei deportride populafie,imediat dup ce au cucerit fosta MoesiaSecunda, muindn altelocuri peunii dints slavii pecarei-augsitacolos. Unii (Saryrii) au fost mutali ctrees! iar a{ii, dupcum spuneNikephor,au fost pui "s pzeasc locurile vecinecu avarii". Deci, acotia au fost strmutafisprevesti nord-vest.O aserncnoa deplasare de populafiea antrena! probabil,dizlocarcacelor pestecarie au venit shmutafii:o adevrat reaclie1nlanf Cumlocurile vecinecu avarii erauln nord-vestul actualeiBulgarii, nu esteexclus ca aceste dizlocri s fi afectati toritoriul Oltenioi,unde1njurul anului 680 estesemnalatio perioadde tulburri, cale a provocatascunderea tszaurolorde la Priseaca, Vrtop, Drgani. Nu credemc aceste tulburri au fost dete'rminate de tnecerea protobulgarilorla zudulDunrii, cum s-aafirtnate,cci Oltsnia estepreadeparte de zonapo undea trocuttribul luiAspanrh. Nu putemmprEiipotoza cbulgarii,1n68Qar fi lncercat o ptunderespreknnonia, prin Ottniaro. Nu auexistat numaideportri. primejdiilor,autohtonii Din cauza aupreferat sserefrrgie n locuri mai ferito, n zonede munten n pduri, saun locuri mai ndeprtate de drumurile urmatede invadatori.Retagerealn munfi esteun fenomen atestat ln mod cert n unelezone.ln Grecia,n secolulaIVII-lea" 1nfafainvaziilorslave,franii i psorii s-aurefugiat1nmuni(sau n insule)tt. De asernenea, s-a constatat c 1nCrimeea,n tirnpul epocii migraliilor, o put populaliei s-aretrasn zonelemuntoaset2. " Acelaifeiromen s-apetrocutqi la Dunrea delos. 1n concordant cu istoriografiaromneasc mai vecher3 o i cu lnsitadi$aistoric mediwalra, seat decercettori (attistorici i arheologi, cti lingviti)ti presupun o retragene a populaliei autohtone 1nlocuri mai ferite, n pduri,ln zonelemai nalte.ln aceast privint, estenecesar s subliniemi rolul lnsernnat pe carel-a avut luncaDunrii careofereaatt adposl ct muli tiple posibilitili de hranpentruoamenii animalet6.
{Lemerle1979:l8Gl8l. 5Imerlc t979: 2220. 5). 6r-cmcrle 19tl: 139-141. Pentru evenime,vezii Brezcenu1r9?f,:127-132. ?C.Port,: cap.32(FHDRII: 665). tThcoph.:I,359 (a.6171) (FHDRII: 621);Nilc:35 (FlIDRtr: 627);Teofiltrt Ohridei"nFHDRtrI: 17. 1973 e: 219; Mitree 1975:124;Coma1975e: 174;Tcodor tgtlz 22,38-39;Com1_tg3;t:223; '_Cone Comre 1989:83. toChfrlec l99l: 375-37 6. tr Cherenir 1959:39; Zirtcrcve 1976:61;I!lttcn l9?t: 109-ll1; Ifutcderov l9t0: 79-g0;pohl lggt: I10. r2L Romenuh nBBA51 (1983):36. t3Vezindeosebi Hudeu l9t4 i Onciul 196t. r'Aa cum reiesedin legendele "desclecarlui'.Problema estepreavastpenku a fi ftatataici. ri Petrovicl 1942:865-t68; Pctrovicl 1943:265-266; Pctnovici1959:GIZ; Conee 1967:3-14;Dricoviclu 196t: t9-91; Comel96t * 365,nota68; Giuracu 19?6:13-16. 16Conce l96t:95-101.

DEPIiSIILE

DE POPULTIE

133

Multe dintre vetrelede satdin cmpieau fost abandonate cuceritorilor slavi, car,spro deosobircde nomazil turenict practiceu egriculture. Pentnrprima oarn decursulocii migraliilor, instalarea unui marenumrde alogenia provocatschimbrree modului de viafl el eutohtonilor, ctre tu rjunr h imporibiliteter de e mei prectice o economiebezat pe pt dominarce egrtculturll. Alunga{i de pe pmnturile fetile ocupate de slavi i nwoifi a tri n principal din cretsra animalelor,acetiromanicide la cmpieau pierdu! 1nmod inevitabil, o seriede tehnici i elemente de civilizafie. Aeliede de olrie, fierrie,orfevrrieetc. nu aveau cum s supraviefuiasc dectacolo undes-auputut conserva vechilecondilii de habitat- adic ln zonelelnalte saulmpduri. n Munlii Balcani,de-alungul vilor, existiinrmrsroase fortificalii derefugiu"dinmecare foartepufine au fost cerctate arheologic.Din ceeac scunoao, reiesec ele au fost ridicate qi folosite 1nsecolele IV-U. Suprafelele lor suntde2- 6ha.1ninriorulunoradintr,e ele seaflau bisericitT. hobabil c unele au fost folosite i ln secolulal VIIlea i n continuare,fiindc i erausituateftr locmi greuaceesibile . O ove,ntual diiinuirea lor p&rln evulmediuosto plauzibil, cci NicetasChoniates menliona,1nlegtur cu debutulrscoaleiAsneqtilor, nutnoroa$ele fortrcc (gpoupioq),cane erauridicatepe stnciabrupte din Munfii Haomus, pe i carevlahii s-au bizuitnrwolta lorrt.Asemerrca fortificaliisuntcunoscutoi 1nnamuntoas dinfosteleprrovincii Dacia Mediterraneai Moesia Prima. Mai bine cercetatesunt cele din bazinul Timocului: Vidrovgrad,Sip,BrzaPalankaSokolica,Molaanjske Stene, Miro i altele.Acestereflrgii fortificate,construiteln secolulalVI- lea,aveau populaliei i rol militar, dar sorveau i la adpostirea civile. Ele erauridicatepe marginea dnrmurilor,pe miqi n\imi i aveau ziauri depiau f"St" cu mortarl $prafala lor ese de 400 pnla 2500m'?. n interior s-audescoperit it*oitt1" a" suprafal cu ziduri de piaft[, i bordeie,diqpuse, do obicei,de-alungul incinteire. Probabil la accstsfortificafii se refercapreotul anonimdin Diocleea,car a compuso cronic1nsecolulal XII-lea. Vorbinddespreinraziile barbare, el arta cum"cretinii, vztdu-se ln mare nral i persecutie, lncepura ridica castelepe vrfurile munfilor i 1n locuri tari, precumputea!, ca astfel sscape din minile barbarilor,pnce seva lndura Dumnezeu de ei va i-i libera.ln acelgzile, multi creqtinidin prlile maritimei tansmontane (...) fugeauzi dup zi din toatoprfile i sempreunar cu aceice petecoauln munli qi n locuri mai tari"2o. Unii dintre locuitorii pr,ovinciilorDaciaRipensis, MoesiaSecunda i Scythiaau rmas po loc, dar allii s-audeplasat n alte regiuni. Emigrarea romanicilordintre tt11tt* i Balcani la nord de fluvig n specialn secoleleVI-VII, a fost admis de numsroiistorici. Nu ne reforim aici la partizaniiteoriei formrii poporuluiromnexclusivla sudulDunrii. Unii dinte adepfii continuitfii(rhecareil amintimn primul rndpeD. Onciul)auatrnis xister{a uneiadmigri i dela std la nond, cala fostcauzat derefugie,rea h la inraziilorbarbare. (Vez,i i Inuoducereap. Populaliaromanic dela Dunrea deJoss-adeplasat, desigur, la sud deMunlii Balcani. i ^ acearegiunea existato continuitate In mai pronunlat a populalieilocale,dovadiifiind numrul mai marede toponimoanticecares-aupshat. Au rezistat,de asemenea, mai multe orae,intre care: Serdica"Philippopolis,Anchialos, Beroe,Adrianopold2.Aceastiimigralie a populatiei
rTVeziPouhcr l9&l: 97-100. rENicctec Chonieter,I. 4. (FIIDR III: 255). teJenkovi19t1: l16, 211-213,225. 2oPrtrbytcri lXoclcrtir Rqnum &awrum,n LG. Schwendtnc4ScrtporcsRerumHungaricarwn(...),Iil, Virdobonae,17482 479(cap.VIf; Onciul l96t: I, 243.Vczi i Kovecvl19?3r: 15I , carecieaz o aseme,nea fortificafie la lvdartini, n Muntenegru. 2fOnciul l96t: I, 2&2U,261-2ffi,573-574. Mai vezi: Iorye 1992:232; Britirnu l9S b: 7t-80; tcfen 1968:353; Conr 195t r: 360,nora22;Dlftcnl97t: ll2. 22 Belevliev 19662 216217; Veklinov l97l: 201-202.

134

CAPITOLUL m

Una dintre teoriile care explic originea aromniloria n romanicea atins i Macedonia. strmoilor acestoradin zona dintre Dunre i Balcani, spre sud23. consideraredeplasarea a existato perioadn dintre dialecteledacoromn Asemnrile i aromnaratc. ntr-adevr, careceledouramuri au fost 1ncontact.Cercetiirilelingvistice au ajunsla concluziac aceastii unitatsritorial a duratpnprin secolulal Xlea2a.Teoria pnzelor de populafie eleborat expllc cel mei bine eceasti unitate a Romenittii Ortentale, din nordul de P. P.Penaitescu Carpafilor pnn Pind25. O informalie referitoarela origineanordica aromnilorseafl n Descriptio Eurcpa.e unadintre Autorul a awt la ndernn redactatii deun clugrfrancezn 1308. Orientalis,scriere cel eradestuldebinefamiliarizatcu realititile obssrva versirmileGestei Hungatontmi sepoate ol aveao imaginenu preaclar.Seafinn astfel lumeabalcanic dospre din Ungaria.ln schirnb, (Galilia) i c,tot 1nBulgaria,triesctigri i inorogi (!). c Bulgariaselnvecineacu Ruthenia carear fi despre vlahii balcanici, socuvinesprivim cucircumspeclieinformaliilesale De aceoa, gses-te Thessalonic se Achaia i "Este de notataici c ntre Macedonia, originari din Pannonia: poporfoartomarei rspnditcaresenumeqte 8/asf], Blazi [variantiidemanuscris: un oare,c,ane terenului roditor i plin de verdea| care i altiidatii au fost pstori ai romanilor i, din carrza punile se aflau romanilor. Dar, n urm,fiind izgonili deaici triauodinioar1nUngaria,unde existenfa unor vlahi n Grecia, de unguri, au fugit ln acelep4i"tt. Probabil,aflndcevadespre w blacii pe care1icunotea din izvoarelernaghiare, autorul i-a pusn legtur inventllndastfel origineapannonian a vlahilor din Imperiul Bizantin. o tradilie despre Unii corceltori27 auadmisveridicitatea informatieidin "Descrierea EuropeiOrientale", referitoarela patriavlahilor balcanici,mai cu seam fiindceaeracumvaconfinnatl deun izvor pannoniene bizantin.Teoriaoriginii avlahilorbalcanici afostemisde B.P.Flasdeu28, caresebaza (lucrareaclugruluifranceznc nu fusesedescoperiti).n pe un pasajdin Kekaumenos origineavlahilor Strategikon(sfilritulsecolului alXl-lea),Kekaumenos,tratnddespre din Thespe salia,afirma cacetia "locuiau mai ntlii lngrul Dunrea ru care Saos, acurn l numim i Savq undelocuiescmai de curndsrbii,n locuri ntiirite i greuaccesibile"ze. Interpretarea lui porneadela pnemisa patriei B. P.Flasdeu cautonrlbizantinnu a fost foarteprecisn localizarea vlahilor, ori cii a awt n vederenumai sudul Pannoniei.S-a demonstrat ns c digresiunea despre origineavlahilor din operalui Kekaumenos esterezultatulunorconfuzii i al unorlecturi (din careseparaftazna,unele pasaje din Dio Cassius referitoarela daci). Kekaumenos i-a identificat pe vlahi cu dacii, dar a confrtndat DaciaTraiancu provinciacreatiideAurelianla zudul flunrii, careerarnai bine cunoscut bizantinilor (dar,i pe aceasta a plasat-omai la vestdect 1nrealitate)3o. Deci, pasajuldin Kekaumenos nu dovedete deplasarea aromnilorde la nord la sud.Nici legenda despre'Tlahorinhini" nu poatefi invocatn acostsens(vezi ExcursulVl). Aportul nordic la genezaaromnilor nu trebuie supralicitat fiindc, dup cum aratii cercetiirilerecente, n Macedonia, Thessalia i Pind a persistat i o populatieromaniclocaH. 1n predominare greceti aceast ariede a limbii auexistati zonelocuik depopulalielatinofon,n antichitateattne.n privinta toponimieimodernefolosite de aromni,s-a observatc exist
23Onciul1968:I, 572-573; II, 16l, 201-202;G. Mumu, StudiiisToiceprivitoarc la tecutul rcrunilorde pesteDundrc,Bucureti, 1984275-76; Brczcenu1976;212;Ivincu l9t0:311; Rotti l9t6:323-324. 2a fvnercu l9t0: 3 I 4-3I 5; Roactti 1986:322-323. 25 Peneitercu19692 120-121, 210. xG. Pope-Limcenu,.Iau arcleIstoriei Romnilor,ll, Bucweti, 1934:42. 2Tlbidem:8-9;Drfuanu 1933:22; Dccci197E:81;Lozovlnl'969l.242; Dregomir 1944:81;Brezcenul99t259. 2tB. P. IJ:,r,ileq Etymologicummagnum 6: 24125. Romaniae,IlI, Bucueti, 197 2eFHDRIII:41. roDjnvaral99l:23-66.

DEPLSRILE DE POPUI,TIE

135

cteira cazuridedenumirianticemote'nite fdra fi fosttrecuteprinfiliergreac: Sbtttr(Salonic) (Elasson), (Boosis). fle asemeneq dialectularomnarecuvinte de origino latin Biasa Lsun la nord:hiat fas), pelunt Qnliuttts: "paliur", un arbust); carnu aveau cumssepilstrezr ele (cel pufin parfial)a aromnilor3t. autohtonia dovedesc Romanitatea din Pind i Thessalia nu poatefi conftndati cu ceadalmat, cares-aformat preotul dintreacetiromanicii dalmatinia fostpercoputii de mai la nord.Deosebiroa anonirn i traditia c bulgarii, dup ca au ocupatlvlacedonia, din Diocloea,cane consemna au cucerit i prcvinciam poate care nu fi amplasatldectin zonade carevorbim, la vestde totam Latinorltm, (Desigur,tradilia estedeforrrati confrrz). lvlacodonia. Locuitorii acesteiprovincii, care i spuneau Romani (illo temporcRomani vocabantur)erau,potrivit cronicarului, strmoii "morovlahilo/' din Dalmalia i Istria32. Separecestocunoscutii a acestor romanicidin Thessalia i culturamaterial i Epir. Pe teritoriulAlbanisi a fost identificatculturaKomani-I(ruje(secoleleVII-VII), caroa aparfinut uneipopulatii cretine,careseafla subinfluentculturalbizantin. Arheologii albanezio considerculturapopula{ieiproto-albanezs, datfaptul estecontestat deV. Popovi,caro atribuie unoi populafii romanicd3.Este posibil ca aceastii cultur Komani-Kruje s fi aparlinutunora dintre strmoqii aromnilor,i anume acelora dintrc ei careaupstratmodul deviafurban.lnc prezenta din secolulal )O-lea,izvoarele atest (ln Larissa" masiv a elementului aromn n oraqe deexemplu).G. Schramm a sesizatdealtfel,c4 spredeosebire decelelalteramuri alepoponrlui romn"aromniiau perpetuat modul de viaturban(lmbinatcu cel pastoral)Y. Avndn vedero celeartate deqpre originea arcmnilor, ni separomaiprobabit rmneroa pr{i unei mari a romanicilor refugia}i de la Dunreade Jos 1n zona muntoas din imediata apropiere- adicln Muntii Balcani, acoloundoli gsimln numrmare n socoleleXII-)([tr. (Acolo s-aaflat centrul statuluiAsnetilor). Refugierea n zoneledemuntei abandonarea zonelordecnpie dectreo partea comunitiililor romanicea determinatschimbrin modul lor do vi"l. ln acestecondifii de mediu, agriculturanu semai puteapracticadectln raro cazuri,n depresiunile intamontane, saupe pastoral rmelepanteterasate . Economia prepondorent. a devenit Nu vom inta aici n amnunte legatede lungadisputn junrl caracterului pastoral al vielii romnilorln errulmedig dar considermnecesare uneleprecizri.Pstrara multortermeniagricoli deoriginelatindemonstrea practicrii agriculturii. Termsniiagricoli latini s-aucoruervatchiar i n dialectul continuitatea (agru, sparc, siminare,ararc etc.),deci nici mcar aromnii nu au reirunlat macedoromn completla agricultur3s. Estela fel deadeviirat cnumernasele cuvintedeorigino slavaratc sffiromnii au (re)nvfatuneletehnici agricolede la slavii cae ocupaser zonelede cmpid6. Pfut ttziu ln secolele XV-)(\[, ocupatia decpetenie a rcmnilornorddunrenia fostcreqterca vitelor mari i mici; agriculturaera slab deoltati aveao pondereredusn economidT. probe n accst sensi chiar ctwa rclalri ale unor observatoridin afari" Exist numoroasc dinte caremoritcitatin qtewo unntoarea, pentru fiindcpoatefi consideratii emblematic un lntreg mileniu de (an)istorieromneasc:
ItCepiden 1936:53-59;Scirlltoiu 1979:17-37; Poghlrc 19t9: 944; Dfuvere 1D1: 6G66. Reichenhon patria aromnilorn Dardania. 1963275 amplasa t2hrc\crl lXoclcetb, op. cit.i478(cap.V);Dluvere 191: 63. rrV Popovi,L'Albaniepndant la Basse Antiquit,nvol. Leslllyrienset lesAlbanais,Beograd, 1988:27G 277. rSchnmm l9t6: 104-108. 35 Capldrn 1927 : 20212. s6Herdcu 1973:II, 56.711' Pctrovici 1942:870;Dttcn197t: I I l. 3?Hrsdcu 1973:II, 65-69;I. Donet,"Dacoromania', Freihng, l, 1973:78-103; Buhociu 1979:185-265.

136

CPTToLUL m

'Ace$i pstoritriescdc veacurin fundul viiilor ca nite republici mici separate, ai cilror meinbri nu au nici o legtur cu ceila\i locuitori aiArdealului. Capulfamiliei esten acelai timp preot i jude, caredimineatai seara si la rugciune cu casniciisi,linnd i judecati ntr,eei. (...) Vile i le prsosc acetipstorila sfliritulverii, cndi mnoile n locuri bltoase de pe margineaDunrii n fara Romnoasc, unde ele gsesc i iarna iarb verde printe stufiuri(...). Femeilei copiii lor suntmbrcafi la fel cu brbafiii rriescaade retai n mijlocul oilor prin munfi,lnctnu seocup deloc detovarii lor i cu cesentmpl n lume". (trIemoriile lui N. Bethlen,1665)3t. Un asemenea mod de viaf nu seputeanae dectln nrsmurilegrele ale migratiilor, ca unnarea refugierii n zoneledemunte3e. Pstorituloilor la romnii nord-dunreni a fost clasificat n mai multe tipuri de ctre Romulus\fuia: l)-pstoritul agricol local; 2)- pstoritulagricol cu stna la munte;3)- pstoritul din zonafllnetelor;4)- transhumanfa dela mune la cmpieao. Transhumanta nu nsoamn nomadism.Totui,unii dintre romniisuddunreni (freroliidinAlbania i firessalia)aupracticati nomadismul, chiar pnn secolulnostru.Fenomenul a fost bine studiat,1nspecialde Thcodor Capidanat. Flcrile (comunit{ile) se doplasau" cu toat populalia i avutul lor, pe distante tnari, vaxainstalndu-qi (corturile)la munte,iar varacobornd tendele cu furmolela vale.Acest pstoritnomadnu arenimic dea facecunomadismul dostep cunoscut. - cel careestendeobte Estpun nomedism montm, carelnseamn deplasarea comunit[ilor lnnegi n interiorul unui arealnu foarteextins,1ncareseafl atlit zonede munto,ct i depresiuni saucmpii. Fernand Braudela fiicut o distincfientre "transhumanla normal"i "tanshumantainvers"- carr esto specificacelorcomunitiili careau locuinlelostabilela munte.Ea esteatestatii n Spania n i i zudul ltalieil2. Nomadismul montaneste o form extrerna acosteitranshumanto, care s-a consorvat mai mult timp n Peninsula Balcanic. Viafa de tip nomada unoradintreromnii suddunrcniesteatestatii deuneleioare i medievale.IGkaumenos vorbeadesprevlahii carc iarna locuiau la munte,cu familiile lor, qi carecoboraurara la cmpiea3. Ana C,omnena scriaexplicit c vlahii "duc o viap nomad"(rbv ptov raopda ellowo)#. Nomadismul nu a fostlnscaracteristic pentnrunii dinhe aromni, dect chiar dac1nevul mediu fenomenula avutprobabil o rspndire mai largdectn vrcmean cane a fost studiat(n secolele XIX-XX). Nomadismul montanbalcanic a fostun fenomen deduratlung,o permane,lrt a istoriei. lv{rturii disparatedin antichitateaclasicl akst n lvlacedonia Thracia. Esecunoscu! i buoar"un pasajdin Arrian, Anobasis,VlL9.2, referitorlamacedonenii care,inaintta domniei lui Filip II, tiau n mu!, ocu$ndu-se doarcupstoritul. lvIaiputomavea n vedsr i informaliile desp're bessiicarelocuiau n munfi (bessisatre, semnificativlucru, erauconsideralisnemoiai aromnilorde ctc Kekaumonos)as. Nu existnici o dovadc romnii nord-dunrcni ar fi cunoscuti ei acestnomadism montan.Pstoritulhanshumant pornit de la muntenu a implicat niciodatiideplasarca nhogilor comunitli.
ItApud Buhociu 1979:238. sln-general, despre caracteristicilemodului de viaf al romnilor n depresiunile intamontane, vezi Dogenr 195:20. {oApudBuhociu t979: 2t3-214. arCrpiden 1927:I t3-35 2.Yeni Buhoctu l97g: 2t7 -220. a Breudell9t5: 165-167. arFFIDR[II: 3 l-33. SFHDRIII:109. a5 ."iluacia,',vol. M. Gydni, BpSl, 12, 1950: 40-41 II, Sofia,1974:99-101. ; W. C. Brice,

DEPITSTILE DE POPULTIE

137

Fiindc viafa n habitatul montannu ofereadectresursoagricole modeste,a existat mereuo tendintdeexpansiune sprevalea populalieidela munteas.Astfel seexplicrepopularea cmpiilorn penoadele de linite,cane au favorizat cresterea demografic. Nu numai zona montana fost un loc de refugiu. Lunca Dunrii a oferit totdeauna excelente condilii de vial (sursevariatedehranpenfu oamenii animale,locuri adpostite). Pntrziu n epocamodern, b$ile Dunrii au fost denspopulate,iar vehsle de sat se aflau chiar "pe baltii"; abian secolulal XIX-le4 satele auurcatpeterasele mai lnaltede lng'b alt5''6. Cercetiirilearheologice arato locuire intens n luca Dunrii i 1nzonaimediatlnvecinatii.De exemplu, ftr cadrulrnicrozonei Mostitea s-auidentificatzecideaezri datat ntreepocafierului evul medirL care indic o continuitate a pondulare habilatului ln acelai timp, o a comunitiifilor i i, umanen cuprinsulmicrozoneilT. Cromnii au trit o vleme i lnh-un asemenea ecosistern, o aratiii etimologia cuvntuluifidure: din lat.paludem: "mlatin"48. Ea esteexplicabil, dac ne gndimla bogatavegetafie din zonadelunc.ln zonade luncdintre Giurgiu i Cernavoda a fost amplasat unul dintre teritoriile-nucleude formarea poponrlui romn,determinatpe calea lingvisticii istoriceae. ln general,toatepduriledin zonade cmpieau fost locuri de refugiu, careau ngduit populalieiautohtone supraviefuirea n timpul perioadelor decrizso. Cumpduriledin Muntenia Oltenia ocupau n antichita evul mediu o suprafaf mult mai maredect1nprezen! este i i evidentczonadecmpienu a putut fi depopulatil. O situafiedeosebit a awt-o regiunoadintne Dunrei Balcani,undepdurileeraumai rare.Lipsindlocurilederefugiudela cmpie,populalia de acoloa fo$ silitii scautescpare la nord de Dunresaun Muntii Balcani. Din cele expuse n acestsubcapitolsepot desprinde urmtoarele concluzii: 1)- zonelede cmpie,cale se aflau n caleainvaziilor, au suferit o depopulareaccentuat, ncepnd de la mijlocul secoluluial VIJea" i cu deosobire ln primole dou-treidocenii ale socolului alVIIJea; 2)- masemari de populalieau fost dizlocateln alte regiuni; 3)- o partedintre locuitorii de la cmpie(inclusiv din orae)s-auretrasn zonelede muntei pe coastele precumi n insule; mrilorAdriatici Egee, 4)- zonele montane,pdurile, precum i blfile Dunrii au fost medii geografice n care populalraautohton a putut supravieluimai uor; 5)- pulinele oraedin sud-estulEuropeicareau supraviefuit(Constantinopol, Thessalonic, DyrrachiorqSerdica, Messembria, Odessos) au devenitlocuri derefugiu - desigur,pentrucei puteau mai lnstri1i,cane nu reiruntala modul de viat urban; 6)- unii dintre locuitorii romanici din Europade sud-est au trecutla modul de via! nomad.

aiVeziBrrudel 1985:78-80. s Conce 196t: 95-I 01 Lozoven 19692 221-223 ifioricd, Bucr:regi, l9?2: ; ; H. II. Stehl,Slrdii de sociologie 63-133;Buhociu1979:197. a? D. erbineccu, G. Trohui, n vol. Ilfov. File de istorte, Btrcureti, l97Ez 1742; G. T!hrni, "Cultur i civilizaielaDunreadeJos",Clrai,2,1986:15-36.VeziiN.Conrtentinercu,Coconi.unsatdinCmpia 2: 2l-23, I 55-I 60. Romnd n epocalui Mirceacel Bdtrn,Bucureti,197 s Pucrriu t916:262; Iorge 1992:I 12. ae Grmfllrcheg 1940;Rcichenkmn 1963275-77; Arvinte 1966:28. Lozoven 1969:22O-221; 50Petrovici 1942:865; Conee1967:9-14;I)onet 1967:ll51-1155;Giurcccu1976:l3-16; Stoicgcu 1980: 124-125 ; Come l9t7 : 226.

CAPITOI,UL TV ITE IlI NO]}IANilA I.T NOilTANMLE POPUI,IIBE. IIEZAGBEGAAEA II1TEI SOCIETTT SUBCAPTTOLT'L T Dertrnarea lm.ull dunrean si a

adninfutreGi provincale

D.-.lungul secolului alVIJea" provinciilebalcanice aleImperiuluiRomano-Bizantin au sufsrit multe atacuribarbare. Numeroase fortificalii gi oraeau fost cuceritei dwastate,iar armataromano-bizantin a fost nfrntn mai multe rnduri.Uneleraiduri au reuit sating zonodin adlincimea teritoriului,chiardin imodiata (prrecum apropiere a capitalei ataculkutigurilor din 559).Totui,pnla debutulirului de conflicte avaro-bizantine, distrugorilenu au pus n pericolsisternul defeirsiv al Imperiuluii nuaucondus la pierderea unorpuncte demareimportanp strategic economic. Fortificaliile distruseeraurecute, iar, pe de altl patu, invadatorii se i retrgeau rapiddincolode lines, astfelc frontiera 1nansamblu, semenlinea, n ciudadiferilor incidente. Aceastiirelativstabilitatea luat sfritatuncicndavarii auizbutit scucereasc oraul SirmiumGn582).Pierde,rea suferitiiatuncideImperiuestesocotit caun rnomentderscruce n istoria PeninsuleiBalcanicer.Ocuparea acestuiora fticeaposibil naintareainamicului pe drumurilecarcporneaude acoloi duceaucteC.onstantinopol, Thessalonic depe i ctreoras,ele litoralul provinciilor Scythiai MoesiaSecunda. Concomitent, provinciilo zud-est slavii devastau europene, ntr-o succesiune deraiduri careauduratre 576i 586,i careauavutconsecinle de o gravitate pnatunci. nemainlni n aceast vrsmea nceput un proces relativ lndelunga!carepoatefi denumit:desfrmarea lirzas-ului dunrean. Se vorbeteadeseori de "cderea"saude pierderealdrzes-ului la o datprecis(602),neglijndu-se nsfaptul co frontierattde lung(de la Sirmium la gurile Dunrii)nu puteasdispardintr-odat.Ctdespre rolul jucat derevoltalui Phokas n pierderea poziliilor Imperiului la Dunre,n capitolul I am avutprilejul sartiimct estede greiti este aceast teorie.Desffimarealirnes-uluireprezintii,de fapt,pierdereatreptat, derntr-un ritm destul dc rapid, a fortificatiilor defrontieri a dnrmurilor carele legau.Sprodeosebire deceea ce s-antlimplat1nconflicteleantsrioarc, pierdere aceastii a fost definitiv"n sensul c Imperiul a pierdutcontolul asupra teritoriului, ori c, n cel mai bun ca4 fortificatiile distnrsenu aumai fost refcutei refolositefuiscopmilitar.
'Yclkov t977:54;Pohl 19ffi:73.

DESTRMREL L(ME'-ULUr

139

n epocalui Justiniani n perioadaurmtoare,limes-uldunrean cuprindea,po lng pe pod pe sudic de fortificalii de malul al Dunrii, cteva capete de malul opus:Dierna irul i (Celei),Daphne (Oova), Drobeta,Izv.oarelo, Sucidava de Oltenita).De Srobabil n apropiere "limes exista aa-numitul asemenea, ln unele sectoare intorior" - un sistemde fortificafii n procumera n Dobrogea liniaTropaeum-Ulmetum-Libida2, adncimeateritoriului, oriprecum Minus-Rernesiana-Turres)3. ceadinzonaTimocului(Naissus:Timacum Infrastrucfura/izes-ului (cetii}i cu caracter constadin fortifica{ii de mai mari dimensiuni mixt, militar i civil), castella, primul rn{ de drumul care drumuti. ultim turnuri de observafie acest ca4 este vorba" n Go i rurnacursulDunrii). Desigurcnu esteposibil,cel pulin deocanrdat, o recmstitufue exact a etapelorcderii limes-ului,adico daAreprecisa abandonrii fiecreifortificalii mai lnsemnate. ldaria C,oma a propuso destrmare ln tei etapea &rzes-ului: l) - La sfliritulsecoluluialVl-lea, limes-ulafostrupt ntreDinogetia- Troesmis, DurostonrnNovae,Ufus - Lederata; 2).-Lanceputul secoluluial VIIJea, auczutceltileNoviodunumi ThalamoniumQ.Iufrrus ic! ) ; 3).- n timpul lui Heraklios,au mai rmassectoare aprate ntre: Sexaginta Prisca- Novae, Durostorum Carsium 1n Crtitile Durostorun\Axiopolis, - Beroei zonaAegyssus. -Axiopolis, Carsium,Beroe,Aegyssus ar fi rmasn functiunepnla sritul domniei lui Herakliosa. propus poatefi nuan{atii, Periodizarea delvlariaComa lundn considerare toatedatele care s cunoscn legturcu fortificaliilo de pa limes-ulprovinciilor Dacia Ripensis,Moesia Secunda i Scythia.n tabeluldemaijos, am ntocmit o situafiesinoptic,n caresuntsintetizate informafiile referitoarela distrugerile zufcrite de fortificatii, ncepnddin anul 576 (cnd au debutatmarile invazii slavei avare).Pentruceace ne intereseaz n acestcontext, conteaz distrugerilecareau condusla ncetarea funcliei militare i, deci, la ieireafortificaliei din componentalimes-ulul De aceea, simplalocuire civil n cetatenu esterelevant pentru problerna menlinerii ftnes-ului. Am inclus numai fortificaliile desprecaredispunem de datezuficiente. Prime etepi a destrimirii tinras-uluipoatefi datatiintre 576i 586.Atacurile slavilor din 576-578, 581-584, 585,586,precumi celealeavarilordin 584i 586auprovocatdistrugerea a multe fortificalii, situate de-alungulntreguluilimes:Slatinska Rekas, Ratiaria6, OescusT, Axiopolist,Capidavae, Troesmisro, Flalmyristr. Dintreacestea, Ratiaria, Oescus aupierdut i Flalmyris funclia defensiv,primele doucetiili fiind practic abandonate. n acestcontex! notim c n anul 595, TheophylactSimocattaatestaexistentaunui episcopcu sediul n oraulAsemumr2. Acestoranu a awt episcopie n secolulalVIJea i, deaceea, considerm ciemrhul serefugiase
2 S,corpen 1980:2-3. 3 Corovi-Ljubinkovi 197 2: 46; Popovi 197 5: 474, a Comgel9t7:222-223. 5 Jovrnovi, Kore, Jenkovi19t6: 382-383. 6Yelkov 1966:170. 7T. lvenov, nLimes){lI/:921. 8Di$nrgereaesteate$atdengroparea unuitezar:r de6 monede & ar:r (ultimele,dela Tiberiu tr). Vezi Pocmrrr Bordee,Ochccanu 19t6: 177-180, 184. e Covrcef 198&19t9: l9l, 195(stat de arsur datatpost572l573, cu doumonede). r0Distrrgerea quemeto moned (Beumenn19t0: 172). estedatatpost din 571-573 tt I.a Halmyriss.audescoperitdor: (C. Opeif l99l:477-481). Ele tezaure ncheiate n5741575i5761577 una dintre cele dor.r marcheaz distnrgeri ale cetfii din secolulal Vl-lea, dar nu estesigur c estevorba de incendierea nivelului 10,aacrrn afirm Cristina Opai!. lfai probabil,ele dateaz distrugerea nivelului I I , ca umnre a invaziilorslavedin 57G586. Vezi i Madgearu 196: 45. t2Th.S.:VII.3. 6 (trad.Mihescu: 138).

140

CPTToLUL Iv

acolodin alt ora,din cavzatacurilor barbare. Celemai apropiate sediiepiscopale eraucelede la Novaei Oescus. lntruct setie c oraulNovaencnu fusese distrus,estfoarteprobabil ca episcopuls se fi refugiatde la Oescus. Deci, aceast informa,tie aratc Oescus fusese distrusnaintede 595,sauc,n oricocaz,seafla ntr-ostare de decdere.

;,til llH: ..I; :,1)..'..:fr r^i

-#Iryft -. $liit}ffiff[fi
Flajduka Vodenica (Diana) Karatas InsulaBanului Donje Butorke Slatinska Reka Mhailovac - Mora Vagej (Aquis) Prahovo Arar(F.atiaria) Gigen(Oescus) Svi5tov(Novae) Krivina (Iatrus) Izvoarele(Sucidava) (Sacidava) Dunrsni (Axiopolis) Csrnavoda Capidava Piata Frctei(Beroe) Turcoaia(Troesrnis) Garvn@inogetia) Murighiol (Flalmyris) 578-584 (N.11) ? 586 ?
,l ,l

? 593-596

593-596

DA (bordeie,cuptoare de-a Iungulincini) NU

593-s96 (?) 593-s96 s93-596


593-596 fir distugerefinal 593-596 586 586

?
(?) 576-584 576t578

NU
?

NU

DA
DA (ceramic slavdin secolul VIl)

NU
DA DA ? DA (N.I2 , N. I 1 -post 614) ?

602 602(D.2) (?)


586(?)

602 rr) CN.


s82584, ?
576t584,? 578-584

(N.r) 614
614(?)

5761584 614(?) (castellum) ?

s76ts84 Q)
593

DA 2
DA (pnla circa593) DA (N.12, N.13- post613)

(55e)
578-584 (N.l l)

DESTR.(.EI|\ LIMES.ULUT

l4l

Astfel, ln primaetap (57G586), sectorul de limes de la vcstde Oescus a fost pierdutde Imperiu(darva fi parfialrecupera!ulrior,dupa588).Distrugerile au fostgn1ve i n celelalte sectoare alefrontierei,daracestea decentruldeputere - mai ndeprtate - au fosttofuimai "u. din aceast pulin afectate.Din punct de vedereorganizatoric institufional, atacurile prim i etap nu au avutefectedezastruoase, cciesteatestatji existenfa, n continuare, a unei conduceri militarea provinciilordunrene. Avemn vedere pe acelfiyepcv al provincieiScythia, citat de Theophylact Simocatta, n 586 (probabil eradtu Scythiae)ttDup 586 au urmat cliva ani linitifi (pnn 593),n cares-adesfurat activitatea dereconstrucfie a fortificatiilor afectate. Refaceriale incintei, porfilor, turnurilor etc.suntatestate, n aceastiperioad, la Slatinska Reka (pecurtinadeNE s-aadugat un turn exterior)ra, la Prahovo (rofacerea incintei, construirea unui furn exterior,reconstruirea unui edificiu interior)ri i la Capidava (construire a castellum-alui mic sepetrece probabiln acestii vreme;n 588roapar la Capidava)tu. n schimb,o i monedele partedin incintadela Halmyrisa fostdernantelatil cuocazia distrugeriiniveluluil lrT;deasemenea, poartadevesta fostdezafectat, interiorulei dwenindspafiu delocuit - faptconstatat n campania arheologic din 1995.(Fiind marginal, aceastii cetatea fost neglijati a ieiq practic,din sistemul defensiv al provincieiScythia, rmnnd o simplasezare civi6n cursderualizare). 1na doueetepi e desffimril l&nss-uluia continuat pierderea lnor sectoare alefrontierei. Etapaa debutatcu ofensivaavardin 593 (caroa fost concomitontii cu un atacal slavilor) i s-a terrrinat n 598,cnda fost lncheiattratatulbizantino-avar prin careDunrea erarecunoscuti ca frontiera Imperiului.Ceamai gav consecinl a atacurilor din 593-598 a fostpierderea definitiv a fortificaliilor din sectoruldevestal lines-ului 1n593saun 596 (a celor carefuseser refrcute ntre588 i 593).Dei Imperiula reuitspsheze oraele Singidunum iViminaciurn,fortificaliile mai mici din zonaPorfilor do Fier au fost distmsedefinitiv (chiardac,n unelecazuri, locuireacivil a mai continuat). Ne referim la urmtoarele: Flajduka Vodenicars, Karatasre, SlatinskaReka20, Prahovo2r. Tot n aceast etap a fost abandonai pod capul de de la Celei i (undeincendiul final estedatatcu o moneddin 596/597,discoperitii pe nivelul de Sucidava ciilcareal bisericii incendiatofz.n acesie mprejurriau fost ascunse i doutezauredin Dacia Ripensis, ncheiate arnbele ln 595/596 (la Rakilai Reselec)23. n partea rsritean a /res-ului, estede rernarcat c la Troesmis2a la Dinogetia2s, circulalia monetar seopreten 592.Deci, i estefoarte probabil ca i sectorulTroesmis- Dinogetias fi czut o"." iaidului slav din "u 593.
t3Th.S.:t. 8. 6 (FHDRII: 535;trad. Mihescu: 29). raJovenovi, Kore 1984:195-196; Jovenovi, Kore,Jenkovil9t6: 3g3. tsJankovi l98l: 213-21 4. tsRidicareamicului ctistellum la nceputul secoluluial VIIJea nu estenc dovedit.El este,n orice caz, ulterior distrugerii datatecu monedecaremergSn l^ 5721573, Recents-adescoperit c anfulsude aprare taie o construc{ie din a douajrnntatea secoluluial Vl-lea. (I. C. Opri, in Crcnica cercetdrilor arheoiogice. Campania /993, Satu-Mare,1994: l2-13).VeziiCoveceflgtt-19t9: 191-195. Pentrunheruperea iapoi reluarea circulafieimonetare: Chirirc l9g3: 199. lTZehariede 1987:104;Zeheriede1991:180. 18 A- Jovanovi, "starinar,N.S.-,33-34,I 982-I 983 : 33I . reJ. Rrnkov, CPF,4,1987:24. 2oJovenovi, Kore 198{: 195-196. 2t La Prahovos-au descoperitobiecte databile n secolulal VII-lea, care nu au ns un context arheologic cunoscut. Vezi, deexemplu"catarama detip KeszttrelyPcs publicatn Jankovi l98l: 25I , pl. XVIVI 3. 22 Ultima monedi din cetate. VeziTirdor 197t: 466;Butneriu !986:227,nr.60; Toropu,Titulee l9t7z 177 . 23Jurukove 1992: 30G308. 2a Ultima moned:59| | 592.(Obcrlinder-Truoveenul9t0 b: 274,nr. I 77). 25Ultima moned, tot din 591/592 (Mitrcz1974:69, nr. 64).

142

CPIToLULIv

c,n etapaa doua,Imperiul a pierdut practic controlul sepoatespuno n concluzie, asupra lines-ului din amontede Retierig reuind cpstrezepar{ial frontiera provinciilor MoesieSecundai Scythia. chiar c Aquis (Prahovo)i alte fortificafii din Dacia Ripensisau devenit S-aafirmat26 fata de khaganatulavar,lnc din 583.Autoritateabizantina revenit acolo dup dependento avars-areinstaurat avar.Stiipnirea nu ar fi fostposibiltrsubdominafie 588,ccireconstrucfia laAquis n 593sau1n596. o a reuit sia iniliativa, declannd armataromano-bizantin n cursulanilor 599-602, victorii de Dunilre, n tsritoriul stiipttit chiarla ropurtrtela nord caroaucondus seriedeofensive, a situatieinu a fost 1ns lemporarredresare de avari (n parteade vest a Banatului).Aceast pierdut (n oricecaz,cercetrile arheologice de limescarc fusese a sectorului urmatiideo refacere o dintre Ratiaria nu au surprins nici fadereconstruclio efectuate n fortificatiile Singidunum i de databildup596). Revoltadin 602 nu a avuto importanp att de mare,pe ct seconsider jurul anului 602 au obicei.Totui, efecteleei nu pot fi minimalizate.Estefoarteprobabil c n (primele precum qi au rmas distruse cele de la latrus27, Novadt dou fost fortificalii Sacidava2e apoi simpleaezri civile). Dacavemn vedere faptulcrevoltas-adeclanat n zonaAsemumatunciestede lntelesdece a fost afectat(i pierdut)sectorulde limesNovae- Iatrus. Securisca, De aceea, anul 602 poatefi considerat lnceputul celei de-e treia ctape e destrimrii lirnes-ului. Pefondul dezordinilordin zonafrontierci dunrene s-audesfrurat uneleatacuriale avarilor i slavilor, careau agravatsitualia.Tratatulbizantino-avar din 604 a fost ncheiatdup consumarea acestoratacuri.Acordul la cares-a ajunsmenfinea un statu-quon zona Dunrii, cci altfel Phokas nu i-ar fi pormissmutetrupeledin EuropalnAsia. Fiindc1nurmtorii ani ai domniei lui Phokas nu mai esteatsstat nici un orizont de distnrgero n provinciile dunrene, considerrn c a treia etaps-ancheiatrepede, n 604. Dealtfel,din punct de vedoreteritorial, nu au fost pierderi foartegrave.Pect separe,a czatdoarsoctorulde limesdin zonaNovaeIatrus.Deci, Imperiul continuaspstreze contolul asupuneimari pr[i a /ines-ului Scythiei azupra sectorului lizes-ului Moesiei Secunda de la estde latrus. i Dupcumaminkamn capitolulI, la sfllrituldomnieilui Phokas, n 609,1ncondiliilen caren Imperiu aveau loc fulburri, s-apetrecut o nouinvazieavarn Peninzula Balcanic.Pe (cel caremai rezista)nu suntsernnalate limes-uldunrean distrugeridatabilon acestmoment. Avarii au ptrunsprin regiunea carefusese dejapierdutil(MoesiaPrima,DaciaRipensis,vestul MoesieiSecunda). Abia atacurile avarilori slavilordeclanate 1n614au marcatdebutnl etapeia patra a destrimirii lllnes-ului dunreen. Limitndu-nela prezentarea sectoarelor de limes care supravieuiser pnatunci, constatiimc ln perioada614-626, distrugerileau fost extrem de grave,attpe limes,cti ln interiorulteritoriului.Din pcate, 1ncelemai multecaanri,mrturiile suntindirecte.Existenfaunui orizont general de distnrgere ese doveditiinumai do ntreruperoa circulafiei monetare n anurnitesituri i dedrastica sareducere 1nansamblul ritoriului. Dintre cetiilile de pe limes-ulscitic, doar la Sacidava estedocumentatii arheologico distrugeren anii 614'619.Potrivit lui C. Scorpan, distnrgerea nivolului N. I ostedalatrrlst quemcu o monod din 612161330. general Interpretarea a stratigrafiei de la Sacidava a fost contestatil de petre
26Jenkovi l9t1:230. 27J. Herrmena,nlatrasI (1979):14;G. von Blow,inlatrusZ(1995): 66. 2ENovae era nc o cetateimportantn 599 (Th.S.: VIII.4 . 3). Distrugerea a survenitdrrpaceeai poatefi datatn jr:rul anului 602, r a existanso dovad absolutprecis. 2e Scorpan1972:3; Scorpenlgt0: 66, 24. 30 Scorpan1912:362-363; Scorpenl9t0:70, 74.

DESTB{ -EE^LTA(ES.ULUT

143

Diaconu3r, dar rmnecert faptul c monedamai suscitatii ofer un rCIper cronologic demn de pentrudatarea Iuatn considerare unei distugeri a Sacidavei, indiferentdacdupaceea fortificnu existenp. n cezulfortificaliilordelaAxiopolis,Capidava,AegJssus, lia i-amaieontinuaton distrugerile suferite1njurul anului 614 pot fi presupuse pe bzzancetirii circulalieimonetare. Ultimele monededescoperite n aceste situri dateaz din: 607/608(Capidava)32, 6131614 (Aegyssus)3l,6141615 (Axiopolis)t. n privinta/rnes-uluiMoesieiSecunda, dateledisponibile nu permit evidenliereaunor cazuri concretede distrugerea unor fortificalii 1n anii 614-619. Oricum;dup604 mai rezistanumai sectonrlde la estde latrus.Aliniamenteleinterioareale limesluluiau crut i ele cu prilejul valului de atacuriavaro-slave din 614-619.n Scythia" fortificatiile din zora centralUlmetum i Libida i-aulncetatexistenfa - fapt dedusdin mprejurareac ultimelemonededateaz din 614161535. Tot prin 614 a crut i capitalaprovinciei, Tomis. Devastarea metropolei esteprobatil de situaiasurprinsla edificiul cu mozaic, unde distrugerea este datatii tot cu monede din 61336. Probabil atunciaudisprut ultimelermife ale administratiei provinciale. Ctdespre ceea ce s-antrnplat n interiorulprovincieiMoesiaSocunda,informafiile arheologice disponibilenu ngduie o datare exactiia distrugeriiunor centre prscum Nicopolis ad Istnrm sauMarcianopolis- cu rol nsemnatn aprarea pe aliniamenful interior.Dacurmrimsitualiadin DaciaRipensis - mai bine cunoscutii DaciaMediterranea putempresupune, fra notemecamgrei,catacurils din 614-619 au afectat n profunzirnea teritoriului i provinciaMoesiaSecunda (la Naissus Prima,locuireancoteaz vioi Justiniana lent pe la 61437). Apoi, n Miracala SanctiDemetrii (II.2) se afirm (exagera!desigur)c provinciiledunrene au fost devastate (n 614). Esteevidentc nu a mai putut i depopulate rmne aproape nirnic nici din frontieradunrean, nici din limes-ulinterior. Cu aceaste,lines-uldunreenlinceteaz posibilcauneledintrecetiiti exictenfe. Este smai fi zupraviefuitdar ca aeri civile. Durostorum i-apstra!probabil,chiar i incinta, dar fiind izolat de restul Imperiului, nu a mai putut contaca un elemental sisternuluidefensiv. PeDunre,n aval,nu mai existau" separe,alteporturi carespoatiifi folositeca etapede oprire de ctreflota bizantin.La Noviodunum,ultima monedestedin primii ani ai i aprovizionare lui Heraklios3t;monedade la Flirova din 629-6303e estso descoperire deocamdati izolatii (n plus, eaprovinedintr-o colectieparticular,nu din spturi). Duratafunclionrii castellum-ului de la Capidavanu estecunoscut (cel pufin, rnaterialele publicatepnn prezentnu permit tragerea nici uneiconcluzii).Eveirtuala recuperare a uneipa{i a llraes-uluidunrean sub Constans II, ConstantinIV saun secolulal VIIIlea va fi discutat n subcapitolulurmtor. n concluzie,destrmtraa lmes-uluie fost un procesmai ndelunget, cere a avnt patru etape:57G586,593-59t, 602-604,61+619 (ultima,prelungitil pnn 62O.n eventual fiecaredin aceste etapeau fost pierduteunul saumai multe sectoare ale frontierei. 1ngeneral, abandonarea s-a fcutde la vestctrees! asacum erai normal.Punctele ldmes-ului marginale, procumHalmyris, au fost prsito repede.Limes-ulinterior a rezistatcwa mai mult i mai bine. Destrmaroa sistemuluidefensivnu a nsemnat nsn toatecazurilei disparilia aezrilori, implicit a comunitfilor de limitanei.(Vezicapirolele III. 2 i IV. 5).
rrDirconul9t0: 123-130. rzA-Vertan,G. Custurer,"Pontica", 2l-22,19E8-1989: 380,nr. 1306. 33 Opait 1977:309. r Pocnrru-Bordee,Ocheernu, Nicolec I 9t9 : 72, nr. 208. 35Ulmetum: B. Mitrca, "Dacia, N.S.-,10,1966:413, ru. 60; Libida: Opaif l99l e: 54. 36 Smpetru 197 l: 224225. 17 Popovi1975: 493-501. rt Ineditii (inforrnafieAdrian Pope scu).Celemai recentedintre monedele publicatesuntde la Phokas. reCustut.cel9E6: 2'17, w- 6.

STIBCAPITOLI]L 2

Problenm doninaei bizantine la llunrea de Joe


in eecolete YII.!/III

rr Jfehagerea trupelor i abandonarea fortificafiilor de pe limes-uldunrean, precumi atacurile avarilori slavilorauawt caefectieirea provinciilorDaciaRiponsis, MoesiaSecunda Imperiului Bizantin,la nceputuldomniei lui Heraklios.Cu i ScythiaMinor de subautoritatea aceasta nu a ncetatnsorice prezen| bizantinla Dun.rea de Jos.n primul rnd,de-alungul secolelorVll-IX, Imperiul a fostdemai multeori 1nsitualiadea-iapra intereselo prin campanii ofensivedesfrurate peDunrei pemalurileacesteia. De asernenea, trebuieluatn considerare eventualitatea ca Imperiul s-i fi men$nut stilpnirea asupra unorpunctedepelitoralul dobroi geanide pe malul Dunrii.Ne vom opri maijos asupra acestor chestiuni. n al doilearnd,teritoriul fostelorprovinciidunrene a rmaslntr-o dependent formal fa! de Imperiu, pnlarecunoaterea de ctreacesta akhaganatului bulgar.Dunrearmnea frontierateoretic a Imperiuluit. Dupunii cercetiitori, slavilor aezalin acestteritoriu li s-ar fi acordat, volens nolens, calitatea defoederati.Ipotezapornete dela un pasajdestuldeobscur din cronicalui Theophanes, a crui traducero din FIIDR estoconfuz.El sereferla instalarea protulgarilor n regiuneadin nord-estulBulgariei actuale,care era populatil de mai multe grupuri de slavi, lntre caroaa-numitele "cele apteserninfii". Despreacetislavi, Theophanes spune c:eIr npbprloqpppfov ro,'r 6otvpIpr'Apopio r obirounr, yeve, rb ndrtov 6vra.Traducerea din FIDR(efectuatide H. Mihescu) sunastfel:"iar n tinuturile dinspre mian i apus n laraavariloraveau nlebger curestulcelorqapte serninlii'". Fragmentul citat aici estecontinuareaunei frazemai lungi,ccinu arenici un predicat. El seleag deverbul xorrfnoo,v, careaparomai sus,n legtur cu neamulSeverilor. Aadar,ca i despreSeveri, Theophanes spunea despre cei rmai(Sroloilrou$ din "cele apte seminii"c au fost aezafi (strmutali) "nspresudi nsprevest,pnla faraavariloC'. Traducerea sintagmei b cirrov vro,a provocato amplcontrovers, asupra creianu puteminsistaaici; termenulndrrov poatensemna Dupunii istorici, expresia ar facealuziela faptul c acei i "tribut", i "alian1". slavieraualiali, tdicfoederatf ai ImperiuluiBizantin3. Sintagma poatefi nfeloas nsi altfel. S-aartatc,de regul,Theophanes folosete cuvnful ndrrov cu sensul de "tribuf'. De aceea, expresia a fost interpretat deV. Be5evliev ca referindu-se la supunerea acestor slavi de ctre protobulgaria. n concluzie, pasajul din cronica lui Theophanes poate nu fi considerat o mrturie indiscutabil a oxistenleiunuifoedus ncheiat de Imperiucu slavii din fostaprovincieMoesia Secunda.
rChrysor1987:38. 2Theoph.: I,359 (a.617l) (FIDRII: 621). rChrysos1972-1973: l2-13;Avenarius 1975:299-300; Ditten1983:93-91; Chryroc19g7:3g.VeziiComsa 1986:276. av. Be3cvliev, BF,2, 1967: sc-Sg. vezi i Dujev1965: 6g-72, Koledarovl9t0: g5.

PBOBLE.\{ DOHINTEI BIZNTINE

A5

Totui,nu ar'fi exclusca Imperiulsfi acordat calitatea defoederatiunoradintre slavii aezalila sudulDunrii, n regiunea asupra creiaImperiul nu-i mai puteaexercitaautoritatea n mod direct. Cel mai probabil,aceasta s-a petrecut dup626, cndslavii puteaufi folosili mpotrivaavarilor. Se tie ca, potrivit unei tradiii transmise do Constantin Porfirogenetul(De Adm.Imp., cap.32),Heraklios i-ar fi colonizat peserbin regiunile carefuseser depopulate de avari.Dar, un studiurecenta artatcpretinsa tentativa lui Herakliosde combatere a avarilor prin intermediul serbiloreste (Vezicapitolul nedoveditii'. I, p. 25). n schimb, neputemgndila acordarea unor subsidiislavilordin apropierea gurilor Dunrii,careorau,oricum,mai uor de contactat detrimiqii Bizanfului,fiind qi situalimai departe deavari. Acestesubsidiipot explica, mcar1nparte,descoperirea unor monedede aur i do argin! ernisede Heraklios (n a doua partea domniei)i mai alesde Constans II i Constantin IV6. Uneledinhe aceste monede au pe ajuns alte ci, adicau fost aduse dometeriiorfevrieri ca materieprim (estecazulcelor de la Priseaca). Nu le avernn vodere poacestea. Altele, ns,pot indicaasemenea zubsidiibizantine. (Nu obligatoriu,cci ele pot provenidin jafuri). Estevorbade urmtoarele monede: (H. Nubar,SCry 17,1966,3: I AV,674-681 -I!g-Sat 605); -Niglilgl, I A& 674-681(Oberlnder-Tmoveanu, Constentinescu 1994:331-332. nr. 33); l AV 641-646 (Poenaru-Bordeq -Tulcea. ocheeenu 1986:r93,nr. 2g); jud. (?) de Valea la Teilor, Tulceq -tezaurul compus din 2AR (64l-646,668-673) (OberlnderTfunoveanu 19t0 a: 163-164, nr. 2-3); -Dobrogea(localitatenecunoscutii), lAV 661-663 (Poenaru-Bordeq Ochesenr 19t6: 193, nr.29); dela Galai(l2AR" 615-638, -tezaurul 647-659,668-673,6?4-63l) (Butnariu 19t6: 230); dela PiuaPetrii(54& 668-68j)(Ibidem:22l,nr.ll3); -tezaurul de la Heani. jud. vlcea(3 AFu659-668) -tezaurul ebidem: 230); (Ibidcm: 216,nr. l); -abxanarie, I A& 629-630 -scurta.com.orbeni,jud. Bacu,I A& 66s-669 (Ibidem:222,nr. 137). De asemenea, tezurelede la Cuciurul Mare QngCernufi)i Krylos (Galifia), cu piesedeatgintrio delux din secolul al VIIJea, pot fi mrturia unorasemenea subsidiiT. n orice ca4 ImperiulBizantins-afolosit ln secolul aIVII-lea deunelepopulatiiclientelare, care,probabil, au ridicat sistemul de fortificafii de la Niculifel (veziExcursul IIf. Existil uneleindicii alerevenirii, n anumiteperioade, a dominafieibizantinela Dunrea deJos,pe fluviu i chiari n unelepuncte sauzonerostrnse din Dobrogea, n cursulsecolelor VII-X, naintearecuceririi lui Ioan Tzimiskes. Nu avemn vederemonedele bizantine,ln fond destulde multe,datate ntre 614i 971.(Monodelo din perioada614-780 au fost prozentato n capitolulII.2). Ptrunderealor seexplicprin continuitatea logturilorcomerciale cu Imperiul Bizantin, sauprin subsidii acordatebarbarilor- coeaco nu presupune n mod obligatoriu i menlinerea unor punctedin regiunoa Dunrii de Jossubdominafiebizantins. Existi nsalte mrturii, carenu sopot explicadectprin prezen{a unorreprezentanfi ai statuluibizantin(militari saucivili). No referimla unelsdintresigiliile datate n secoleloVll-IX.Nu la toate, cciuneleau aparfinutunor persoane particulare(de exemplu" negustori) elenu dovedesc dect i, de aceea, continuitatea relaliilor comerciale cu Bizanful.
6Cumconsider Poenaru-Bordea, I)onoiu lgtl:242-243. i 7R Noll, in vol. In MemoriamC. Daicovicir, Cluj, 1974 26?-273; Y. V. Kropotkin, 'Acta Archaeologica Carpalhica", 12,197 1, l-2: 65-7 l. tNr:mismaiile consider, totui,indicii ale zupravieuirii saureveniidomina{ieibizantine. Vezi: OberlinderTrnovcanu19t0 e: 164;Pocnrru-Bordeq Ilonoiu tr983: 243;custurce 19g62274.

146

CPIToLULrv

suntsigiliile imperiale. Un sigiliu al lui Heraklios,cares-aaflat n Celemai importante El poatefi datatla colecfialui M. C. Sufu,provine,duptoateprobabilitiitile, de la Constanfa. iconograficee. Alt sigiliu, al lui Constantin scurttimp dup613,pebezareprezontiirii M de la pn 1n evontual n 68510. estedatataproximativ 679-680, Esteevidentc aceste Durostorum, funclionari,ceea cepresupune existenla sigilii alempraliloraunsolitscrisoriadresateunornal1i unor structuri administrativebizantinela Durostonrmi la Tomis. (DespreDurostorumtim, o aezare urbani n wonea lui Constantin [V - vezi capitolul III. 3). dealtfel,c rmsese Existenfala Durostoruma unui lnalt funclionarbizantin (mililar saucivil) indic menflotei bizantinepe acestfluviu qi dup finerealegturilorpe Dunrecu Imperiul, deci prezenla utilizrii flotei pe Dunre 1nmai abandonarea limes-ului.Faptul esteconfirmat de atestarea careva fi vorbamaijos. despre multocampanii, s-aumai descoperit Revenind acumlasigilii, amintimc n zonaoraquluiDurostorum care au aparlinutunor ofiferi bizantini.Unul (datatn secolul al VII-lea) alte douexemplare, poartiinumelo unui orpcrlldrq, Theoctistrr, iar cellalta aparlinutunui Phokas, oo0dpro (xai) orpc,r(q)T6".Acest al doileasigiliu,datatn secoleleVlll-fx, estefoarteimportant. Dei nu destinatarul scrisorii,faptulcla Durostorum cineera,cel maiprobabil,expeditorul, Phokas unui comandant de them(aceasta nsearnn va primeamesaje din partea otpcrql6), aratiic presupunea seafla,probabil, sediul unui ealon inferior,al uneiroppcr. Ion Barnea cacest acolo unei dunrene VIII-IX. Durostorum sigiliu atestiiexistenfa theme n secolele Din zonaoraului provin i alte sigilii ale unor demnitari bizantinidin secoleleVIII-IX:Petru- consuli patriciu (secolul (secoleleVIII-IX), alVllJea)'3,Antolios Nihta - spatharocandidat - spatharios iturmarh (secolul VIII- IX)14, fost eparh imperiali turmarh(secolele Chrestos al VIIJea)rs. Toats sigilii facplauzibil la Durostorum aceste ipoteza existenlei a unui sediudero6ppo, acestui ora,n anumitemomente din secolele i, oricum,a meniineriistiipniriibizantincasupra VII-VUL pe cndBulgarianu eria ncun statconsolidat. Un specialist bulgar,Ivan Jordanov, sigilii ar puteaindicao prezen! contestii faptul c aceste bizantin. Sigiliile imperialesauale altor demnitaribizantini au putut fi adresate unor penionaje do rang nalt din Bulgaria - dovad (aparfinnd exemplarele descoperite la Preslav mpra]ilorVasile I, Roman I i ConstantinVll)t6. n principiu,poatefi aa,dar aceastii explicalienu poatefunclionai n cazul- bunoar - al sigiliului lui Constantin [V de la Durostorum. Dintre celelalte sigilii din secoleleVll-Vil descoperite n Dobrogoa, l mai mentionm pe cel al lui Petrus, (cu exconsul discufiei exemlogothet inscripfie latin)'i. Nu aducem n i plarelecaresepotdatai n secolulal Vl-lea, precum cel al lui Leontios, notarimperial,descoperit la Constanla'8. '. S-apresupus c,othemddunrean a fost crealn epoca lui Constantin fV. Ion Barneare afirmac n De thematibus, consemna faptulclmpratulConstantin Constantin Porphirogenetul 'IY anfiintflt thema Thracia,carear fi fost mprfiti 1ntrei: Bulgaria,Istrosi ltraemus. Estecert
e I. Bernea 1969:28,nr. 14. roI.Bernee1981: 625-628. rr Mititelno Barnee 1966:43-44, w. l. 12I. Bernea 1966:279-280, nr. 2. ItI. Barnee1968:556, fig.68/5. raI.Bernee1971:15. 15I. Bamee1966: 281, nr.4. r5 Jordenov 1987 : 197 -199. 17f. Barnea1990: 316,nr. 2. r8I.Brrnee 1985: 241-242, nr. 6. reI.Barnea1971:10.

PRoBLEX DotrrNTrEr BrZNTINE

U7

faptul c themaThracia a fost creatlide Constantin al Thracieiesteatestat ry cciprimul strateg n 68720. n schimb,izvorul nu ne permistragern concluzia c,n timput lui Constantin IV, themaTtraciacuprindea celetei pr!i,BulgariaIstrosi Flaemus. Textulsun astfel(n traducerea lui H. Mihescu): "...n timpul lui Constantin cel Mareconducea ThraciaTaurus (...). Dar dup (...) ce barbariiau cuceritoraele stipnirea Thracieia fostruptii n buclimai mici. Bulgari, Istrul i muntelecelebrunumit Haernus, caresntindepnn Pon! eraupa4i din ttrracia, Oar acumsuntstpnite destrini.Provinciaactual aThracieifusese pussuboblduirea mpratului din Constantinopol lui: 1neanu seaflanici un conductor i a slujit pentruserviciile detqti. Dar de cndneamulurt de Dumnezeu al bulgarilora hecut fluviul Istru, de atuncii mparaiul,din pricina nvlirilor sci{ilor i bulgarilor, s-a vzut silit s-o aducn situagia de provincie i s numeasc n eaun conductor de oti. Trecerea barbarilorpestefluviul Istru s-a lntmplatspre sfrrqitul domnieilui Constantin Pogona!cnda ajunscunoscut Deci, nu se i numele1or..."2r. poateadmiteincluderea zoneiDunriinthemaThracia,carea fost creatiide Constantin M pe bazatoxtului din De Thematibr,r.v. n timpul lui Constantin[{, themaThraciaera o fie de-a lungul litoralului vestical PontuluiEuxin"careselntindeasprcnord pnla Messembria22. Totui,evenimentele petrecute njurul anului680la gurile Dunrii fac plauzibilipoteza existenleiunei anumitedominalii bizantinei n regiunea rospoctiv. Reamintimcoleexfuse in primul capitol.Deoarece ImperiulBiantin sosimfea ame,ninfat deprotobulgarii caroseinstalaser 1nzonagurilor Dunrii,1laa-numitul Onglos(pentuamplasarea acestui leritoriu, vezi Excurs'l III)' mpratulConstantin IV a declanat un rzboipemarci peuscat. Forleleteresheaunaintat prin Thraciai Moesia,ajungnd ln nordul Dobrogei, iar flota a adusaltetrupe,careau ocupat pozifii ln apropioreazonei undo se aflau protobulgarii.Campania era motivatde faptul c protobulgariiatacau din vecintatea Dunrii (r nl,qord(owa rQ crvouptqo), tinuturile cal,pe afunci,seaflaun "stipnireacretinilorr'(b Xptono,vv r6re aroupvqvf3. Nu putemfi dectde acord cu P. Diaconu2a I. Barneax, carpconsider c aceast expresiese refer la i dominaliabizantin. O altii mrturiecarea fostinvocattcadovad a existenfei uneidominaliimilitarebizantine la Dunrea do Josn secolele VIII-IX estecea adusde dedicafia"Lexiconului" patriarhului Photios,frcut che un anumeToma,careora"protospathar arhonteal Lykostomionului"26. i Lucrurile ar fi clare,dacam fi siguri cestevorbadelocalitatea de la gurile Dunrii (Vlcov), atestat n izvoaremai trzii, din secolelo XIII-Xry. Existaulnsqi alte localitfi cu acestnumo 1nImperiul Bizantin,i deaceoa informafiarmns nesigur27. Ea a fost totui utilizatii de ctre H. Ahrweiler (i apoi de cheP. .Nsturel, Ion Barnea Acest izvor ar atesta i RaduFlorescu). existenta unui comandament militar bizantinla Dunrea de Josn secolulal lX-loa, eventuali n secolul alVIIIJea (carear fi awt qio jurisdiclieterestrfe. Dac amfaceabstracfie desigiliiie menlionatemai sus,aceastiiipot,ar fi greude suslinu! doarpe bazamrturiei ndoielnicea lui Photios. Sigiliile caroauapar[inutunorofiteri bizantinidin secolelevll-p o facnsplauzibil.
20J. Fcrluge, Byzantiumon theBaltuns. ,strdreson theByzantine Adminisrraion and theSouthen Slar fiom the WI th to the)fl|th Centuries, Amsterdam, 19Z6: E; Lile1977:747. 2tTextuln FHDRIl: 671. 2 Lilie 1977 : 37-39(i hart). 2rTheoph.: I,358(a.61?l)(FHDRII:619). 2aDirconu1966:488;Dieconu l97l: 199;Dieconu tgtl:2|l;IXeconu 1993:29s. 25I.Barncel97l: I l. 26FHDR II: 637.Teodor l9t?: 9 afirmn mod greitcacest Tomaestecunoscut prin-un sigiliu. 21Vezi Tipkovr-Zrimove l9?0: 82-85. 28I.Barnce l97lzl2; Florcscr4Ciobenu l9?2: 3gl-3g2.

148

CPMOLUL ry

Nu ar fi de mirare un ascmenea control bizantin exercitatasupftlDunrii. Bulgaria nu dispunea de floti. Cnda fost nevoie,Imperiul Bizantins-afolosit ns de flotil pentrua ataca i Bulgariape la nord.Aa s-antmplatn timpul rzboaielor purtatedeConstantin V, n 7 s6,763 a urcatpe Dunre(probabilpnpe la Durostorum)a purtat i 767, cnd flota bizantin,cano efectiveconsiderabile, careaufostdebarcate peteritoriul Bulgariei2e. Nu credem caredrptate R. Browning30, careconsider c flota dunrean (din secolulal IXJea) nu erandreptat cntra Bulgariei, ci contraruilor, careveneau cu monoxilelepe Nipru. (Flotaar fi fost nfiinfati, deci, dupraidul rusesc din 860). Jurisdicliaterestra themeidunrene Ia careserefereaRaduFlorescus-ar fi exercitat asuprajumtiitii Dobrogeide la nord de valeaCarazu3r. Considerm c estenormalexistenla unorpunctocontrolatede Imperiupe litoral i pemalul Dunrii, cci flota avea nevoiede locuri de escal de aprovizionare.lpotnzastiipnirii bizantine i asupra norduluiDobrogein secolele \[I-VI[ sentemeiazpe datarea pecarea propus-o Petre Diaconu pentruvalul mic depmnt dintreCochirlenii Constanta. Acestval, celmaimic dintreceletrei,msoar 61hn. i nuarepetraseu nici o fortificafie (spredoosebire devalul marede pmnt de cel cu coam piatr). de i anfulesteorientatctre sud- ceea ce aratiicel a fostridicat pentruaprarea regiunii dela nord deel. Estesigur cvalul mic <ie pmnt estecei mai vechidintreceletrei, ccieste tiiiat decelelalte32. Deoarece valul de piatri cel marede pmntau fost construite, probabil,n secolelo IX-X (nu ne oprim acum problernei asupra datriii atribuiriilor)33, este clarcvalulmic depmnt a iost ridicatnaintea secoluluial IXJea. Au fost avansate mai multe ipotezeasupraaatarii lui, foarte variate,fiind luaten considerare datiirin epoca dacic, n secolul alVJeai 1nsecolul aIVII-lea. Estedemn derefinut ipotszalui PetreDiaconu3a, potrivit creia valul mic depmnta fost ridicat ln secolul al VIIJoa, fie mporiva slavilor, fie mpotrivabulgarilor.n variantadatiirii anterioareanului 680,P.Diaconupropunea ridicareavalului de ctreo populaliealiatl a Imperiului; vatul mic de pmntar fi fost integrat astfel ntr-un unic sistemdefensiv,mpreunu valurile din zudul Moldoveii cu sistemul de fortificafii de la Niculilel (vezi ExcursulIII). FiindcAxiopolis i Tomiserausituatela nord doval, seprcsupune caceste cetiili eraunciolosite (ceea ce nsnu este confirmat, deocamdat, dedescoperirile arheologicefs. n ceea ceprives,te valurileerbetiTulucetiiVadullui Isac-Thtarbunar din sudulMoldovei,originealorromaneste incontestabil. Ele au putut fi, eventual, refolosite n secolul aIVII-lea. i n 1986,Radu Florescu a publicatun studiucaredezvoltaideile exprimate n 1972. Observnd cfortifica{iilebizantine din secolele X-XI din avaldeAxiopolis(inclusiv)le refolopeceletomane(spredeosebire sesc deceledin amonte deaceastii cetato), RaduFlorescu presupuneacele reprezintiio prim faz de refacere a limes-tlai,anterioar epociilui loan Tzimiskes. Aceast fazs-ardatala sfritul secolului alVIIIJea i la nceputul secolului al fX-lea,eafiind concomitent cu ridicarea valului mic de pmnt36. Ipotszaeste ispititoare, dar rmne nco
2eVezi capitolulI, p. 29. roBrowning1975:137. srFlorrscu, Ciobrnu 1972: 385-386; Floreccu19g6 172-176. s2Pentru descrierea valului,vezil.Bemer l97l: 97-9E. sRecent,G. Papuc("Pontica", 25,1992:323-32g)a publicatrezultatele unor sondaje n celefrei va1:ri.Au fost aduse uneleclarificri aupra cronologieirelative(ralul depiat ar fi mai vechidectcel mare pmnt), de ftr a puteafi o[inute indicii clareasupra cronologieiabsolute. rl)irconu1966:489;Dieconu1972z'318;Dieconul972bz377-378.YezriFlorescu,Ciobanu tfiZ:3g5386 (datarea n timpul lui ConstantinV). 35 Diaconu 1966:489; Dieconu 1972 b: 377-37;Dieconu1994:I 30. 36 Flor.eccu 1986:172-177 .

PROBLEy DCHINTIE r BIZNTTNE

r49

simplipotez delucru.Esteposibilcapublicarea in qtensoa cercetirilordela Capidava (unde semnala RaduFlorescu mormintedin secolulal VIIIlea, cu aflne1ninventar)saducunele clarificri. Porsonal, considerm c doar sigiliile ofer doveziconcludente n sprijinul ipotezei existenlei uneidominafiibizantine peDunre n secoleleVll-IX.Men[iunea din "Lexiconul" lui Photiosestedubioas, iar datarea valului mic de pmnti a refaceriifortifica{iilor din aval de Axiopolis n secoleleVIII-IXnu este nici easigur. Pn la nemeierea khaganatului bulgarpe teritoriulMoesieiSecunda, Imperiula pututpstra puncte unele poate din Dobrogea, chiarzone mai ntinse,la careftcea aluzieTheophanes, cndvorbea do'tinutul" careerasub stiipnirea cretinilor. posesiuni Aceste bizantine aufostrecuperato, credern, &ry 626,cnd puterea avarilor (n a deczut. subcapitolulurmtorartiirnc avarii i-au extins,pe ct ," p"*, dominafia i asupra Dobrogei,n perioada614-626).1n orice caz,sub Constantin IV, Imperiul 1iexercita autoritatea asupraunei fiiii de litoral careajungea sprenord pnla Messembria a - port carre pstrat fost de bizantini pnla sfiiritul secoluluialVl[-lea. n mod sigur,oraulDurostonrm a apartinutImperiului pnla 680, eventual Ilup 680, au existatunele i o vremedupaceea. momente cnd,profitndde slbiciunea Bulgariei (un statcares-aconsolidatabiala nceputul secolululuial IX-lea, subKrum), ImperiulBizantini-arestabilitautoritatea asupra uor puncte de pe litoralul lvIrii Negrei de pe malul Dunrii.

SI]BCAPIfl)LT]L

Doninefa

avar la llunrea de Jos

T\ s-a Llestrmarea treptatii a autorittii i a structurilor institufionaleromano-bizantine stiipnirii avareasupra teritoriului fostelorprovincii. Slavii desfiuratn paralelcu extinderea propriu-zis, vreun "stqt" barbar,prCIcum avarii cci ei nu au creat nu au exercitato dominafie deslavi,implantate n mijlocul lumii romanice) Sclaviniile(teritoriilepopulate sauprotobulgani. Procopius au fostsimpleuniunide"obti". 'Anarhia" slavilor,de carevorbesc i Strategikon-ul W-VII de a nftptui prin ei nii o lui lvlaurikios,reprezintiineputintaslavilor din secolele sautiircice. cu celegermanice "statal"comparabil alcfuire general, subconducerea observa c, n invaziileslavilors-audesfrqurat L. Flauptmann altora(kutriguri, avari)i c "acestpopornu aveastofaunui poporcuceritor.Doar fatalismulcu constituiaun rezervor orice jug l frcea de temut, cci mullimea sa nenurnratii care accepta uman"al otilorlor"r. din carenomaziistepelor luau,,materialul inepuizabil jurntiitia secolului alVllea Muntenia n cursulceleide-adoua Slaviicares-auaezztn c unul dintre conductoriilor, avar.Nu imediat,cci tim, bunoar, au ajunssubhegemonie avarilor khaganuluiavar.Incursiunea din 578 i-a adusnssub Dauritas,a refuzatsse supun pe aceti slavi din estulMuntenieii sudulMoldovei.n 586, sclaviniidin Muntenia ascultare avarilor,cci, dupcum aflm de la Theophylact conduide Ardagast se aflau n subordinea (I. la ndemnulavarilor. 7.1), lui din acelana fostdeclanqati invazia sclavinilor Ardagast Simocatta de din 586 seafirmc sclaviniiascultau asediului Thessalonicului De asemenea, n relatarea estede presupus c khaganul avar(reirov lop or{ rrlvrxorarb Ovo &ovf. De aceea, Olteniai Munteniaau intrat subdominalieavarla finele anilor '70 ai secoluluial Vl-lea. prfi seexorcitade la distan!,cci nu a existato ocupareefectiva Dominalia avarn aceste avare.Centruldeputereavarera situatdeparte,ntre teritoriului de ctretriburile confederaliei rnai trziu,n cursulsecolului al VII-lea). s-aconstituit Dunrei Tisa(celdin Transilvania partea perceperea din cornunit1ilor locale unui tribut Dominafia avar reprezenta (romanicesauslave).Supunerea a obtilor stetin fala stpnilornomaziesteo permanen! juxtapunerea unor informalii disepocii migrafiilor pe teritoriul Romniei.Prin compararea i parate, provenind poate n linii mari un modelal relatiilor reconstituit din mai multe epoci, fi ' "tributale" stabilitentre stiipniinomazii supuiisedentari. Legturiledintre stpnii supui obqtile n fala cuceritorilor.Aceti erau intermediate de conductoriilocali, carereprezentau conductorilocali colectautributul i puteaupstraanumiteatribulii militare, n cazul n caro stiipnilor.Este localnicii se bucuraude dreptul de a purta arme i de a lupta n subordinea cunoscutii n acest sens colaborarea militardintreromnii tiitari.3
I Hauptmann 1927 . -192t: 147 2Lemerle 1979: 130(I.l3). 3ln general, pentruproblematica rela{iilor "tibutale" stabilitenEe autohtonii migratori,vezi Stahl 1980: 135-139, 167-178.

DoMrNTr vn

l5l

Dorninaliaavar n Olteniai Muntenias-apututmenlinecttimp eanu a fostprimejduitil de alt factor de putere.Acest fapt nu puteaintervenimai naintede 680, cndla Dunreade Jos Fsteadevrat a aprut khaganat':! bulgar. e! anii '30 ai seeolului alWIJea, khaganatul avara trecutprintr-oseriededificultiifi, attn zonasa contral" ct i la periferiarsritean a sfereisale deinfluenp. Prin 635-6j8, bulgarii lui KubratcareEiaun zonaNiprului s-aurevoltatcu succos mpotrivahegernoniei avare.Astfel, dominafiaavarasuprazoneinord-ponticea luat sfrita. Ilotui, fiindc evenimentele s-aupetecut departe de Dunrea de Jos,estepulin probabil ca ele sfi condus la disparitiadominaliei avare 1nOlteniaiMuntenia.NiciImperiulBizantinnu a i nnoprinsnimic pentrua ecupra teritoriile pierdutede la tlunreade Jos.Ne puem gndidoar la eventuala revoltii a unor comunitiili romanicei slavedin Munteniai Oltenia,dar asemenea evenimente nu suntatestate. De aceea, ipotezap cane o considerm ceamai probabilestocea a prelungirii dominalieiavaren Munteniai Olteniapncel pufin n jurul anului 680. Ces-antmplatulterior? Khaganatul bulgarnu a avutdela nceputfo4a necesar pentru a elirnina putorearival de la Dunreado Jos.Punctelede vedereoxprimaten acestsenssunt divergente. Ion Nestoraprecia, pebaza unor vestigii la carene vom referi mai jos, c dominalia avars-aexercitatln MunteniaiOlteniailnsecolulal VIIIleas. Maria Coma, ntr-un mod mai nuantat se gndeala o rivalitate avaro-bulgar n Munteniasecoluluial VIIIlea6. n schimb, Kurt Horedt7i Suzana Dolinoscu-Ferche8 contestau er(istenfa uneihegemonii avare n Muntenia dup 680. La rndul su, S.Szdecz,ky-Kardoss presupunea c dup venireaprotobulgarilor, sferade dominafieavars-aretraspnn zonaJiului ori a gurii Timoculuie. Materialul arheologiccarepoatefi adusn disculien legturcu problemahegemoniei avaren Olniai Munteniaestedestulderedus.lnprimul rnd,estevorbadeuneleobiectedin secolulal VII-lea" despre caresetiec suntrspndite cu precdere n mediul avar:cataramele de tip Ppa,Nagyhar*iny i Boly-Zelovcedescoperite la SrataMonteoru i Butimanu (vezi capitolulII. l. B, p. $A).Aceste catarame au prototipuribizantine, (ca dar au fost produse tipuri noi) n Pannonia. Meterii carele-au creatau fost probabil bizantini, dar, prin trsturile lor stilistico, cataramele (ne referim la stilul animalier: capetede psri, de sunt barbarizate carepoatefi erpi).ntr-un articol aprutn 1993,artamc sintezaartisticbizantino-barbar constatatil n cazul cataramelor de tip Ppaindic gene?a lor n mediul culfural avar,adic n Pannonial mai precis,eleau fostproduse a atelierele romanicecarcmai supraviefuiau n secolul al VIIlea n ctsvacentredin Pannonia (Pecs,IGszthely)ro. Concomiteirt cu noi, cercetiitoarea german Ursula Ibler a publicat un studiu reftritor la cataramele de tip Pcs,Boly-Zelovce i Nagyharsny, n careajungea la concluzia produse cacestea aufost n aceleai condilii presuprse denoi pentrutipul Ppart. Ne mentinemla concluziaexprimaliiln 1993,i anumec descoperinea unor assmenea catarame n afarazoneilor deconcentrare qpatiul indic legturi cu aflat zubdominafie @annonia) avar.Toateaceste catarame suntpiesede echipament militar (se purtaula centurafolositii de clfuefi,dar i dectrepedeshai). Elenu erauobiectsfastuoase, darnici nu puteau fi la ndernna oricui. Prezenla lor n Muntenia(dar,dupcum vomvedoa,i 1nDobrogea) nu o explicmns
aPentrumenfinereahegemonieiavarela nordul Mrii Negrenbe 56?-635,veziSzdeczky-Kerdos 1975: 26t-274. 5Ncstor 1969: 2i;Nestor t97t: 32, 50. 6Come1975u 200. ?Iloredt 1968:105. 8Dolincccu-Ferche,Ionercu lWOz429. t Szdcczky-Kerdosr 1975:273. roMedgeeru1993:l7 Gl?1 . lrlbler 1992:135-148.

152

ry CPIToLUL

unor luptiitori de etnie avar,cci ele nu provin din mormintede cavaleri.Este prin existenfa Monteorus-au de la Srata Fiindcpiesele unorrzboinici. sigurdoarfaptulcele au aparfinut erau de etnie nu de ineineralie,so poate afirma c acetirzboinici n naornointe d.-scoperit decare romanici).Ei erauns,probabil,h rolde evarilor. Cataramele ci slav(eventual, avar, avarera,defapt, o confederalio avare. Khaganaful partedin'tniforma" oastei neocupmfceau din careficeau parteqi alte etnii: slavi, bulgari, gepizr,romanici.n zoneleperifericedin afara comudefapt, subordonarea reprezr;ntz, dominafiaavar din Pannonia, centruluideputereavare Acestecomunitiili localeaveauqi atribulii militare. Rznitifilor localefa!de stiipniinomazi. cu pieselelor de Monteorus-aulnmormntat cei carela Srata toinicii respectivisun! credern, militar. echipament au ajunsn Muntenia de carene ocupm cobiectele Desigurcsemai poatepresupune la fel deprobabilca este Totui, militar. frcaelesaibvreosemnihcalie pecalecomercial, avar,fiindc comunitillilor localefala de khaganatul mrturii ale subordonrii Ite sereprezinte vremen careMunteniaputeafi uor dominalde avari.Acelai lucru se ele se dateaz,1ntr-o militar avar:limbile de cenalte obiecte,carefacpartetot din echipamentul poa1 spunedespre Ghivaq Bucuro$i-Sur. Soldat Bucureqti-Tei, s-audescoperitla: alVllJea.Acestea turdin secolul din Muntenia.Dup (ud. Prahova) Poianaffud. Galafi), Budureasca i ntr-un loc necunoscut clrefiavari din chiar unor cum apreciaqi D. G. Teodoqnu ar fi exclusca ele "s fi aparfinut urmealetreceriilor, zone,lsnd ln aceste ntmpltor VII-VIII d.H., careau actionat secolele Prahova"r2. rnaidernultla Trgor, descoperit aacum o probea dealtfeli mormntul a mormntului etnic atribuirea datarea problem cornplicatil: mai Ajungemastfella o i n afarainorientatENE-VSV continea, mormntde lnhumatie, de clrefdelaTrgor.Acest o mciulie din: un cutit-pumnal, eracompus decal.Inventarul fragmentar ventarului,i wr schelet debronz, oval, o cataram de fier o cataram de cremene, decnut (de os),un amnari o achie Dintre defier carefrceapartedin harnasamentr3. nco cataram de a,o zbarlEi dou scrile de mormntuluisuntscritelei catarama bronz. pieselecarepot sluji la datarea toateacestea, drtung$uka iar cealalt, suntdiferitetipologic.Unadinfie elearetrecheadeprindere Scrilele n tipul itinskaIII. 4. Tipul n tipul itinskaIV. 6, iar cealalt Primasencadreaz rorunjir,ii. din n mormintele n special datatdestuldelarg,n secoleleVll-VIIl daraparo ilinskafV este jumtili a secolului celeide-adoua specific alVIIIJea). Tipul III este grupulavarirziu(secolul presriita. ln tehnica realizats cu piesede centur al VII-lea, fiind dereguliiasociat ln tehnica tabl, ornamentatii U, de Catarama de bronz are o placmobiln formde presrii cu un motiv n form de 8. Autorii descopeririiciteazdrept analogii pentru decorul Totui,catarame n Ungariai Slovacia. alVIIJea descoperite din secolul unelepiese cataramei presrii (nu este realizatil 1n tehnica este Fiindc identicecu ceade la Trgqornu cunoatem. ln secolulalMIJea. Decorulpoatefi sedateaz catarama cumafirmRaduFlorescurs), turnat, de tip Boly-Zelovco,fapt carenc dotermins o form degndata celui ntlnit pe cataramele presupunem o dataremai trzie, ctrefinele secoluluial VIIJea. Un decorrelativ asemntor detip Bolynscplcile cataramelor de la Butimanu.Trebuiesobservm aparepe catarama de la Tfugorestemobilt6. Zelovcesuntfixe, n timp ceplacaexemplarului
12 88; Teodor 1993b: 285-286. 197 2; 74, ftg. 3I 2, 4 12,3, Teodorcscu r!Dieconu1962:165-170. r.Z.ilinskr,slawisch-awaischesGrdbedetdinNoveZtmlry,Bratislava,lg66:190-192, Abb.22. 15Florneocu, Miclea 1980:213,nr. 832. t6Fiedler t992:327-328 o ncadreazn grupul pieselor de centur avare decoratecu motivul lujerilor (Ranlnzier). dardeosebirile;tilistice srmtnsemnate.

DO.YniTl VR^

153

Figura 56: Catarama din mormntul de la Tresor


-

Avnd n vederencadrarea cronologic a cataramei de a, considerm c i a scriJelor mormntul sedateaz celmai probabil ctresfiirsecolului VII-lea. al Gheorghei Petre itul Diaconu eraudepiirere crzboiniculnmormntat la Trgor era, probabil, avarr?.Totui, inventarulsunu estetipic pentru mormintele de clreliavari,care,de regul,cuprindeau cai ntregii - aproape obligatoriu- vrfuri desgeti. Pedealtparte,ese apmape sigurcmormntul de la Tfugornu a aparfinutunui protobulgar, ccin morminteleacestora nu aparscri{ede a. Unelo clarificri au fost aduse de Maria Coma, cane a constatat c mciulia de cnut este pentrumormintelederzboinicidin mediulculturii Saltovo-Majack. specific Prin urmare,Maria pus Coma a n legtur mormntuldela Trgorcuacole noi valun denomaziajunsela Dunrea deJosi deMijloc lntre 670/68 0 i7101720t8. n alt studiq ns,lvfariaComa a admisapartenenta avar amormntului dela Trgorn menfinnd datarea sala sfritulsecolului aIVII-lea i nceputul secoluluialVllllea'e. Uwe Fiedlermprtiis,ete, deasemenea, datarea monnntuluila cumpna secolelorVllAnll i consider cel poatefi atribuitunuiavarucisntr-o confruntare cu bulgariizo. In concluzie,apartenenfa avara mormntuluide la Trgornuestesigur.Oricum,prin datarea sa,el sencadrcaz ln altil perioad(ceaulterioarvenirii bulgarilor). Totui, celelalte obiecte aduse n discufiesuntsuficiente pentnraprcsupune cMuntenie a rimes cub dominafie averi i 1n secolulel VII-lee. La suddeDunre, dominafia avara nceput ssemanifeste atuncicndvictoriile repurrate mpotrivaImperiului au condus la ocuparea unorteritorii din partea devesta regiunii decarene (n DaciaRipensis). ocupm ln urrnacampaniilor din 584 i 586,avarii au cuceritsectorul de limes dinlr.ePortile de Fier i Oescus (inclusiv, probabil, regiuneadin interior, adic"practic, DaciaRipensis).De fapt teritoriul cucerit era mai mare,dar ne referim doar la cel care st n atonfialucrrii noastre(cel de la estde valearului Poreka). Extindereadominaliei avaren Dacia Ripensisnu a condusla devastarea sistematic a provincii. Dupcea trecutoculinifial, s-ainstaurat acestei un fel depax Avarica,de careavoau nevoiei supuii,dar i stpnii. Ioandin Efes(VI.45) men[iona faptul c, dupce au cucerit dou orae(probabil Singidunumi Viminacium), avarii au permis locuitorilor s triascin continuare n orae,percepnd n schimbun lribut2t.Era firescssentmpleaa.Avarii aveau nevoiede hrani de produse pe carenumaioraeloi teritoriile lor agricolele metespgreti puteauasigura.Acestmodusvivendi al simbiozeidintre stipnii nomazii supuiisedentari este, dupcum artami mai sus,o caracteristic a dominaliilor popoarelortiircice. Din punctul de vedoreal localnicilor, sepoatespune chiar c dominaliaavarprezenta uneleavantaje, fiindc spuneacelaiIoan din Efes - avarii percepeau ca tribut numaijumtatedin ceeace locuitorii datorau fisculuiimporial.
t?Horedt196t: 105aratcnu estesigurcaracterul avar, darBtint 1989:1261consider indiscutabil avar. 18Corna l9t2z29,39.Vezi Come 19t9 e: E3. i reCorne 1987:229. 20Fiedler 1992:328. 2'VeziPohl 1988: 78-79,192.

154

CPTToLUL Iv

D. Jankovia ajuns la concluziac, dupatacul din 586, zona din jurul cetiitii Aquis pentruun timp relativ ndelungat22. (Prahovo) a intrat subdominafieavar Totui,refacerea unor putea defortifica{ii lnt-un momeirt elernente alesisternului ulterior atacului din 586nu fi efectuatii sub dominatiaavarilor, cci acetianu ar fi ngduitaqacwa. De aceea, estemai probabil ca dominatiaavarsfi fost nlturatla scurttimp dup586 (probabilprin 588).Ea arevenitns, n mod definitiv, n 596, cndImperiul a pierdutaproape toatefortificatriiledin MoesiaPrima i DaciaRipensis. Dominaliaavar 1nDaciaRipensis provenite a condus la difuzarea n regirme aunorobiecte din mediul cultural avar.La Vidin s-a descoperit o limb de centur23. De la Aquis (Prahovo) provin ctevacataramc de obriepannonian. Una dintre elda esteo variantii a tipului BolyZelovce,amintit mai sus.Alte trei exemplare sencadreaz n tipul Gtr,nrudit cu tipul Ppa (do carene-amocupat deassmenea, mai nainto)25. Acestecatarame sedasaz n primatreime a secolului al VIIJea i aparfinlocuirii finale din cetatea Aquis. Din pcak, nu sunt cunoscute conditiile de descoperire. n provinciile DaciaRipensis,MoesiaSecunda i Scythianu au mai aprutcatarame jos). de origine pannonian doctn Dobrogea (vezi mai Aparilia lor la Aquis ese legatii nemijlocit de dominatiaavar. Acccntumfaptul c ele sunt piesede echipament militar. Cataramele de trp Gtr,ca i celedetrp Ppa, eraufolosila geanta careEraataatii de centuraclrelului;celelaltenchideau contura. Noua ofensivavardin 593 i conflictul din 596 au condusla restabilireadominatiei avarelnDaciaRipensis,teritoriucare nu mai puteafi controlatdeImperiu.ln 596, limes-ulDaciei Ripensisa fost pierdut. Conaofensiva din 599-600a readuslnsprovincia zubautoritatoa imperial[. Deci, revenirea dominatieiavaren DaciaRiponsis extinderea ulterioar c[e est s-au i petrecutmai tniu" n orice caz dup 602. C-el mai probabil, ea a rfl'enit dup 614. Innaziile anaro-slave din anii 614-626au determina!probabil,intrareafostelorprovincii DaciaRipensis, MoesiaSecunda efectiv.Spunern aceasta, dooarece uneledescoi Scythiasubdominalieavar periri din Dobrogease ncadreaz,n aceeaqi categorie de obiectespecificepentrumediul avar. n apropierea cetfiiArgamum(CapulDobjman),s-adescoperit or, rnr-ot denhumafie orientatE -V, care,prinritualul i inventarulsu,este (Caracterul barbar. barbaresteevidentiatde prezenfa armelor:culit i vrf desgeat cu trsi aripioare).Inventarulmormntuluicuprindei o cataramiide tip Ppa26. Din pcate,nu s-apstratdecto partedin mormnt(ceade la bazinul scheletului lnjos), astfelcnuavemtoakdatelenecesare pentrua stabili ritualul funerar.1norice ezl eta un mormnt de rzboinic.Mormntulnu conlineanici oasede cal, nici piese de harnaament. De aceea, el nu poatofi considerat avar.n schimb,el poatefi atribuit unuiluptiitor pedestnr, dealtetniedectceaavar(larrigur, gepid).Alto catarame detip Ppas-audescoperit la Histria, ntr-un complexde ncparidin ultima faz, de locuire, mpreuncu o moneddin 613/ 614,precumi la Caliacra(n condifii necunoscutefT. Tot de la Hishia (dintr-unmorrrn! separe),provine o cataram de trp Nagyharsny2s. Prezenla la Histria i lngArgamuma acestor obiectespecificepentrumediul cultural avar ridic o problem intere$ant:t. Sittulia estesimilar cu coa de la Aquis. lntnrct aceste catarame sedateaz 1nprimaheime asocoluluial VIIJea, sepoateconsidera cele auptrunsn probabil imediatdup614.Histria i-acontinuatexistenfa, Dobrogea dar,foarteprobabil,lntr-o
z2Jenlovi 19tl:201. 2r\ilcrncr 1950:170. 2'Jenkovi 19t1: 176,Pl. XVIV 13. 2tlbidem:178,PI.XDV14-16. 26CoJr 1977:l6il . Pl. IX; Teodorl99l: 128, fig. 5/ I l. Bordcnrche,Eftlnie t96l:233, fig. Sl2;Hrnhmbicve 1993b:Tab.I/5 . '??Ptppidi 2tPetre1965:74,fig. 5/l;Ibler1992:142,Abb.6fl,146;Tcodorlggt:13l, frg.6t5.

Dorulana vAr

155

starcdo dependenf faf de avari. Estepo,srbilcan orasfi locuit rzboinici avari (sau din i careaveau misiuneadea-i supraveghea pe ceriitoni de a sffinge tributul. i ;:**Tlt: rn once cz'ilal), se tie c n ultima faz aHistriei au existatqi locuitori slavi, cci s-a-descoperit ceramic slavn acelai complexdencperi deundeprovinecatarama detip ppa2e. Tot acoloa mai aprutun vascareprezintii uneleasernnri cu ceramica gepid3o. Dominafia arar nu se exercitaneaprat prin avari; rzboiniciidin confederafia avar eraude diferite origini. Analogiile cunoscute n alte regiuni pot aduceuneleclarificri in infelegerea felului n ctes-exercitatdominatiaavarn provinciile dunrere. Astfel, la Corinth s-au-descoperit mai multemormintederzboinici,cal,dupinventar, apartinori unor avari,ori unor barbaridealte origini, dar carezuntoricum depusn legtur cu dominaliaavar. ln Grecia,n anii 614-619 s-aentinsdominafiaavarefectiv- fapt dovedit,ln acest'az, de$i i izvoarelelirare(Miracula SanctiDemetrii, ChrcniconMonembasiae,Isidor din Sevilla).Mormintelela carsno referim au fost atribuiteinitial avarilor(saualtor bartari din confederalia avar),dar,mai receir!,s-apropus atribuirea lor unorsoldalibizantini3t. ,DEi cataramele din irventanrllorsunt desorgintebizantin" totuiestevorbadetipuri decataramo create ln ateliereledin pannonia(tipul pcs). i dezvoltate Apoi, ptezenparmelori chiar a unor vaseneromane faceputin probabilipotezaatribuirii lor unor localnici. Dupcum binearta w. Pohl,aceste monniniedescoperite h orinth, careconfin catarame deoriginebizantindar frcute pegusfulbarbarilor,auapa4inutunor.trude srace,, ale rzboinicilordin Pannonia32. Dinte acesto mornrinte, anage aienlia-unul publicatcevamai trziu33. Este vorba de un mormnt de nhumalieorientatV-E, fcut ntr-un sarcofag improvizat din lespeziluate dintr-un pavaj.Ritualul estedeci cretin Uirotin. Inventarul u estensprin i excelenf barbar.ln afaraunei spade sareareanalogiin necropolele gepidede gpocavari a unei catararne de tip Pcs3a, mormntulqra] * o, tu"oiru.aor" foartegrosolan, i care apa4inetipului Tisa (datat 1nsecolullnnndea al VII-lea). Ceramicade tip Tisa nu ese neaprat specificslavilor. Mormntul dela Corinth ne amtil c 1nmediul bizantin din prima treime a socolului al vlllea au existat luptiioribarbaricareau adoptatobiceiuri funerarebizantine,pstrnd ns elernente decivilizafie specific lor.Aceastil convieuire a bararilorcuceritoricu supuiibizantini explic'dupprerea noas" prezenp la Hishia a cataramelor i de originepannonian. Aceste ogtTu: de lngArganwn, he detennin lllgrnrantut prosupunem s c Hishia f s-auaflat dup614subdominalieavar.Acoastildorninalieavarseexorcitaprio iArgamum rzboinici de diferierii (avari,kutriguri, slavietc.)careaveau, desigur, misiunea d, p".r"p. tributul datorat " decetlgni. La Madaras-adescoperi!nt-un tumul, un momrntde clrefcu inventarfoarteboga! careeste atribuitdeP.Diaconuunui efavar, carear fi pierit 1ntimpul rzboaielor avaro-bizantine. ln orice caz,obiectoledin inventarpermit i o datare cevamai ttzie,ncursul primei treimi a secoluluial VII-lea3s.Peteritoriul MoesieiSecunda s-amai descoperit o rut"o de tip BolyLllov,n necropola deincinerafie din secolele VII-VItr delaRazdelna 6rd. V*t";;;#;i; 13. Uwe Fiedler aratil ceasedateaz ln a douajumtatoa secoluluial VIIJea36.Alt pies,
Pipptdt Bordenrchc, Eftimie 196l: 232-?33,fig. 4t2. tolbidem: 232,fig. 4ll , lrPopovi L97i:4l4,cubibliografia l anterioar. 12PohI 19t8: ll2. 13 G. Dsvidcon\teinberg,,.Hesperia",43, 197 4, 4: S12-521. vVezi analogiila Iblcr 1992: 135-138, n special Abb. l/ 5, 6. ri Ditconu 19932 295-296.ln nici un caz ou po" fi admisintorpretarea lui Ficdlcr 1992:319-322(origine protobulgar). Inventarulestetipic penFunormintele avare timpurii. 16Ficdlcr g3,w.24. 19922197-198, Taf. 59/ I l; Vrroik 1992:

156

ry CPITOLUL

catarame au putut ajungen inedit,provine do undevade pe teritoriul jud. Sumen37. $i aceste nord-estulBulgariei ln condiliile rnenfineriidominatieiavare. ipotetic. maisusnu pot fi luatoaltfel dectcao reconstituire Desigurctoateceleartate stpnirii au la oxtinderea 1n 614 condus probabil c invaziile lncopute faptul Rmnefoarte Imperiului. provinciilor dunrene ieitode subautoritatea avareasupra Nu estsexclusca, dupeeculasediuluidln 626,avarii smai fi pstratcontrolul asupra consider c avarii au continuats Al. Avenarius Balcanic. unor punctsauzonedin Peninsula Abia dup instalarea drumurile de interes strategicdin PeninsulaBalcanic3t. stpneasc partea a Peninsulei rsritean avare 1n alestpnirii protobulgariloraudispnrt ultimelermite Balcanice.Dup 680, teritoriul controlat de avari la sudul Dunrii se lntindea pn n zona avarse. khaganatului Timocului, careva fi cuceritii de Bulgariaabiadupdestrmarea putere dorninatia avarn regional, Bulgariei ca faclor de Dupa aparitiai dezvoltarea Oltenia i Munteniadevineinccrtil. ldai susam exputtpunctelede vedereformulaten aceastii pe care le vom prezentaln privint, sprijini pe interpretarca unor descopeririarheologico, continuare. care Din mormntul3M dela Izvonrprovineo aplic1nforrr deU, cu decordevoluteao, n tezauruldela anterioar, trzie,dari ntr-o perioad areanalogiin cimitirele deepocavar junrl cimitir, n descoperit n acelai (lngropat de centur s-a anului 680yt. Alt aplic n Vrap are decor palmetiform. Anamormntul71aceasta logiile saledin necropoleleavatese datea,1nspe394s-amai cial 1nsecolul alVlllleaa2. n mormntul descoperito limb do centur"care nu a fost ns ilustratiin studiulpublicatn 1989(ignoratde U. faptul c aplicadin rnormntul Fiedler)43. Remarcm 304 s-agsit lntr-un mormntde copil mic, n zona pieptului.Deci, oaa avutrolul de obiectdepodoab. Aplica palmetiformqi limba dc centurprovin ns de la Sultana4 din mormintede brbafi.n necropola s-au descoperitdou limbi de cEnturturnato, de origine avar,n mormintele6l i 104.

obiectede provenienpavarau fost invocatede Ion Dupcum precizammai sus,aceste Nestor i lvlaria Coman sprijinul ipotezeimentinerii dominatieiavareln Muntenian cursul (n secoluluial VlII-lea. Ele nu sunt singurele.n necropolade la Sultanas-aumai descoperit galbore", care este spevase aa-numitei "ceramici mormintele 79, 80, 130)trei din categoria
r7Versik1992:94,nr. 1I 3. It Aveneriur 197 4: 176;Avcneriur 19t5: 1024. seIluiev1965:56;Aveneriur 1975:304;Pohl 19t8: 277. sMitrce l9t9z 207, Abb. 48/ 304-1. arlVencr 19t6: 34-35,Tafl.2612628. a2Mitree Abb.4l7-3. 1989:148, arlbidem:218. {Mitr.ee l9tt: I15, 1i7, Pl. 7/ 6l-3, 13/1044.

ffi

Figura 57: Piesede orieine avar de la Izryorui Sultana din necropolele

DOHINru AV

157

cificpentnrepoca avartrzieas. It $ima(ud. Pratrova), ntr-olocuinfdin aezaroa din secolele V[I-IX' a aprut 1ncampania1986o aplic de argint lucrat n tehnica presrii, phat i ornamentatil cu mici^alveoledispuseaproximativn colfuri i 1ncentruao. Ea are analogii n necropoleleavareaT. n aceeailocuinf s-a descoperit tnse i ceramicgalbencu decor de benzi lustruite. Deci, n MuntEnia ceramicagalbena aprut n dou puncto. Faptul este remarcabil, dacnegndimc n complsxele avare din Transilvania eanu a aprutdelocpnin przeat Aplicele, limbile de centuri ceramica glbenE ar puteadocumonta eventuala supraviefuire a dominaliei avaren Muntenian secolulal VIIIJea, dacele nu ar fi prezente la i sudulDunrii, adicntr-un teritoriu unde,eviden! nu puteaexistao dominalieavarn secolul al VIIIleaas.Astfel, o aplicsimilarcu ceadin mormntul7 de la Izvoru s-a descoperit 1n mormntul 52 din necropolade la Babovo(iud. Ruse;situatji destul de aproapede Izvoru)ae. Limbi dece'lrtur turnates-audascoperi!deasemenea, i n cimitirul nr. 3denevnja(mormntul 56)50, procumi n cimitirul Istria-CapulViilor Qnssim)il.Vase imitate (mai grosolan)dup prototipuri anarfinalj^'ceramicii galbere"auaprut1naezarea medieval iimpurie dela latrus, pcum i la Rasovas2. In necropola dela lfuramanite (iud.Varna)s-adescoperit rscento cataram de bronzfurnat,decoratiicu motiwl grifonilor, careestetipic pentrupieseleavar' trzii53. Iai adugm perechea de cercei de la Grlifa (mormntulzlY, t u.r analogii numai in zona dominatl de avari (vezi n cap.II. l. B, p. 47). Toateaceste piesedescoperite n teritoriul careerastpnit de Bulgariaaratiic prcz\a unor obiecteapa4inndmediului cultural avar ru s-a datoratn mod obligatoriu dominaliei avarcn secolulal VIIIlea. Aa cum aratUwe Fiedler,esteposibil * obiectesfi fost jefuite 1ncursul luptelor bulgaro-avaress, su sfi ptnrnspuri simplu"""r pe cale comErcial. n concluzie,dominefla rver n Oltcnia wtmtenie a duret ccl mei probebil pn i le veniree protobulgerilor.

a5Mftirt l9'R2343'349; Mltrcr 193t: l l6, l 19, Pl. 9/79-1,9/8G3, 15/13G,2; Fiedler lg2: 155-156. 6lnformafie oralprirnit de la domnul Olteaou $tefan a?VeddeexernplrlI.Ifuvrl&Dar awatenzeitlicheGrii@eldwnAlattydn,hfizps 1963:l0,15,l7,Taf. V 27,VI.A,DVI-3; pentru datare: 13l- I 32. {Di19nu 193: 296presrFrne originoaavara tuturormormintelorde nhnmafienecroginedin Bulgariadin secolele VII-DL n careexistarme,amnarei schelete de cai. ae Vllrrove 197 6z 59,P1. 34l E; Flcdhr lg2: 2O4, Abh 461 l. sFledlcr 1992:205,Taf. l0ll 22. 5r Zirre 196i: 393,Pl. 291l0; Ficdtcr l99t2;205,Taf.35/ 6. e Scorarn l96t: 373, ftg. 25,26; IXeconu19?3-19?5: 202,nota20. srRdery 199):4G50. lChjrn 19692 127,fig.18,19. tiFledler 192:205,

STIBCAPIOLIIL

IDoninafa butgar (de ta Asparnrh la Krun)

T\ n I,lup ce n toamnaanului 680 au reuitsnfrngarmatabizantincarei atacase teritoriu acestui Amplasarea Bulgarii. Onglos,protobulgarii s-auinstalat1nnord-estulactualei care a fost luat inilial n stiipnire de ctre triburile condusede Asparuh este precizatii de n aceazana celor mai vechi Theophanes i de Nikephort i esteconfirmatde concenfiarea (Novi Paz-zr, Pliska"Madara,Devnja). situri protobulgare Grupul luiAsparuh numracirca 20.000Protobulgariinu erauo populafienumoroas. carea sfrrit prin a fi asimilatii de rzboinici, conductoare Ei crauo cast 25.000de oameni2. numeleetnic. Khaganatulbulgar nu creiai-a lsatlnsmotenire de populatialocal supus, s-ar fi putut consolidai extindefr sprijinul i aportul demografical acestorsupuislavi qi poteirlialuldemograficncccsarpentnra crsaun rornanici, cci protobulgarii,singuri, nu aveau statntins. Extindereadominatieibulgareporninddin nucleuldin nord-ests-afrcut treptat,pn unor hotarenaturale. la atingerea O partedintre slavii caretriau ln zonacarea fost ocupatiiefectiv de ctreprotobulgari Teritoriile n careau fost dizlocali se aflau, desigur, au fost strmutalictrenord, sud i vost3. subdominafiebulgar.Problomaeste:ce fel de dominalie? existenla uneiorganizri exclus bulgar,este denceputakhaganatului 1naceastlperioad propriu-zise. Foarteprobabii,Bulgariadin wemealui Aspanrh(i apoi,n cursulsecoiului statale comunitlilorsupuse avar. Dominaliaasupm cukhaganatul asemntor al VIIIJea) eraorganizatii perceperea de departo,care nu Era o dorninalie exorcitatii unui tribut. lnsemna,practic, doar nheguluiteritoriu controlat cu dregtori, de o structuradminishativextinsasupm dispunea subliniaz, dealtfel,faptul cstatul n teritoriu, cu fortificafii. Studiilerecente cu trupe stalionate parto qi dintr-o central mai multe teritorii de IXlea era compus bulgar - chiar i n secolulal Acesteteritorii demargineaufost cuceritetreptati aurmas, margine(un fol demrci france)4. (subBorisdoarpa4ial integrak n Bulgaria.Abia dupcretinare de fap! nitezonemarginale, propriu-zis, Bizantin. s-a organizat ca stat dup modelul Imperiului Mihail, 1n864), Bulgaria tocmaiacoleregiunimrginae nepreocup ale Bulgariei din secolele ln acestsubcapitol bazinulTirnoculuii zonadola nordulDunfuii.ln privinlaDobrogei, VIII-IX carezunt Dobrogea, lui seconsider c eaa frcut partede la nceputdin khaganatul bulgar,rmnnd n stpnirea Asparuh,chiar din 680s.Nu existii nsnici o prob1nacestsens.Existii un text slavonbulgar din socolulal Xl-lea, aa-numita'Viziuns a proorocului ar Isaia",n careseafirmcAsparuh
'Theoph.:I, 359(a. 617l) (FHDRII: 621);NiIc: 34 (FHDRiI: 627). 2D,ecei l97t: 44,nota l. rTheoph.:/oc. aI.; Nik. : loe.cit. aOvarov l9t7: 179.Vezi i Brczeanu1984:126127. 5Angelov 19t0: 84.

DOMINTI BULGN

159

fi ridicat un "marezid" lnhe Dunrei daroa Neagr - adicunul dintre valurilo din Dobrogea. Izvorul estensun amestec de legende confuzii, care il fac putin credibil6.El nu poate fi i invocatca o dovada stiipnirii asupra Dobrogoin vremeahiesparuhT.Atunci cndJustinian II, revenit din exilul din Chersones (ln 7M), aajunsla gurile Dunrii, a trimis un mesager la khaganul bulgarTervel,pentnra cereajutor.Din aceastil latarenu rczultii hs cgurile Dunrii se aflau sub dominafiebulgart.Pe de alt parte, fiindc 1n 767 flota bizantin a avansat pe Dunrepnpe la Durostorum(vozicapitolulI, p.29),sepoateprsupune cpeatunciDobrogea nu eracontrolatl de Bllgana. Nu tin1 deocamdat, nimic sigurdespre datala careDobrogeaa intrat subautoritatea Bulgariei. Estepsibil ca faptul ssefi petrecutabiain timpul lui Kardam saual lui Knrm, atunci cnda awt loc lareaexpansiune a Bulgariei ln toatedirecliiler. La nordul Dunrii, n Muntenia,Bulgariastpnea n rnod sigur o regiune,ia inceputul secolului al IXJea. au fost deporhfi, ln 813, cei 12.000 (sau40-.000, aipe unelesurse) de {coJo prizonieri luati de bulgari din Adrianopole. Regiunea,donumit de iarele bizantine "BulgariadedincolodeDunre"(elBoul,yupfov reiOev ro Totpou norapo)r'a fost amplasatii deunii cercettori n Bugeac (deci,1nvechiul Onglos)tt dar este mai probabilsituarea ei in sudul Munteniei.Iatii de ce. ln zonade la vesti nord-veste Oltenita pa ra?acomunelorChirnogi, , Cscioarele, Greaca"Radovanu, Mironeti, s-au descoperitfuburi de canalizare i ceramic bizantin detip uan din secolul al lx-lea, care nupot fi atibuite dectacestor cornunititfi aduse din mediul trban bizantin.n zonarelpectivajungea la Dunreunul dintre tradilionalele "drumuri ale srii'', carcpornea de la ocnele din Prahova pentru i Buu. Acesta.o.oti*il careBulgariaa {inut sstlpneasc teritoriul respectivt2. Porninddela altearguments, deanaliz a izvoarelo i alfi istorici au amplasatacea "Bulgarie de dincolo de Dunre" undva n dunteiria, 1ninteriorulFriitr. Controlul asupra drumului srii careajungea np4ile Oltenili aveao importantvita6 pentruBulgaria- careeralipsitil dosaline. De acea, esteposibil caeasfi exercitalacest control ncdintr-o perioad mai timpurio. Cumn secolulalVIIIJea esteimprobabilca avarii smai fi dominatMuntenia,sepoatepesupune c acest teritoriu cu irnportanl economic a fost ocupat 'Sloq de Bulgaria cndvan socolulal VIII-lea. Fortificalia descoperitii prahova jud. la par. s indiceexactacestlucru. Ea apra ectorea ThblaBu1ii,i era situatn zonabogatil1nsaredin norduljudefului Prahova(n apropiere de ocnade la Slnic).Cercetrile arheolgice efectuate delvlariaComa au stabilit existenfa a trei fazedeconstrucfie: unade lernn i de pmnt(datatii dela sritul secolului aIMII-lea pnla mijlocul secolului al IX-lea),unade Je'ta-iAe-i *u de piatr (a douajumtatea secoluluial IXJea i primeledeceniiale secoluluial XJea)i4.Au fost publicatepuline date despreaceastii fortificafie, dar se cunoate un fapt foarte important kja n 1863,CesarBolliac descoperea la Slon ctwa zeci de cer1mizi (provenite,dici, din ffior' veziaqmv. Bclcvliev, n voLDas mittelatterliche Bulgarten unddas schwamnteergebiet,
\rna, 1982:3945. 'L Bernee197t229. Thcoph.: 1,374(a.6l9Q (FHDRII: 621); Nik:41 (FHDRIt:629). eL i! Scfuor incertur dc LcoArmcnio, n Lco Grrrnmeticrm, Cltmnogmfitia,Bonn, 1842:345.De asemnea: Leo Gremmetlcur, op. eit.z20E,23 I -232(FIIDR tr: 65I ), SymconMrgirtcr (ed.Born I E3B:615), Georglor Honrchoc (ed.Bonn, 1838:817). :: Biacsau t927: l+.l5:' Dccei 197t: 50; L Berace l9?l: 13; Brezeenulggd: lzg-12g. :M. Slmpetru, D. sclVd 26,197s,2:24r-28;Tcodor l9g7:9-lzM. cone, MN,6, l9g2: erbincrcu, '-43-t46. r Oxiul 1968:I, 205,402,578; vol. II, I l; Brltirnu 198t b: 79,ll3;P. P.Prnaitgcu, ..Shrdii de i cercetri l*one medie', l, 1950,l:227-228;Peneiteu 1969:l9l-192. * z$01-403; Idem,MN, 5, l98l: 133-135. 'Com{e 196i0

160

CPTToLUL ry

fortificalia a doua,caresc dateaz n a douajumtate a secoluluial IXJea), pe carcsuntincizate detip runic. Acestesemne diverssemne suntidenticecu celefoloside protobulgarii dealto populaTlitiircice - fapt sesizatmai lnti de B. P. F{asdeurs. Ele constituie un indiciu asupra mprejurrilorln carea fost construitfortificaiadela Slont6. Pnla nceputulsecoluluial IXloa, Transilvanias-aaflat subdorninalieavar;de aceea, eranecesar apraroa trectorii Tabla Bulii, careln antichitatei evul mediua fost unadintre colemai importanteci de comunica{ie ntro Transilvania i Muntonia. Avndn vederefaptulc fortificatia dela Slona fost ridicatil - potrivit Mariei Coma- la posibilcapeatuncisfi cucsritBulgariateritoriul din Mrrrteniasfrsjtulsecolului alvtrI-le4 este Estemai probabil aa'i pentru c" anterior,Bulgaria era praslabpentrua fi capabilde o i$emenoa expansiune. Cel pulin pn1n767,Dunreaa fost conolati de flota bizantin;este greude conceput cil ln asemenea condilii, Bulgariapuea lua 1nstpnire o zonnorddunrcan. Separe,aadar, cdominafiabulgars-aexercitat la norddeDunrelncepnd din vremea lui Kardam (777-BAr. Amintim n acestcontextc, n vara anului792, Bulgaria a nfrnt catastrofal lmperiul Bizantin, la lvlarkellai.Vctoria lui Krum asup avarilor din 804 a fost un momonthotrtorn expansiunea Bulgariei chenord i nord-vest.Perioada carea urmat iese lnsdin cadrulternaticiiacestei lucrrir?. A treia dintre zonolede margineale Bulgariei la carpne referim, bazinul Timocului, a fost cuceritcu prilejul expansiuniiBulgarieictrenord-ves! desfqurat lncepnd din 8O4.ln acest caz,dispunern de uneleioarescrise.Seqtiec,pnn 818,locuitorii din bazinulTimocului (denumili Timocianiln'Analele France")au fost supuiai Bulgariei. ln anul respectiv, ei au dorit siasdesubdominafiabulgari aucerutsfie primifi ln Pannonia, catre eraatunci o marca statuluifranc.flup toateprobabilitifile, Bulgariaocupase acea prilejul zoncu atacului cona avarilordin 804tt. Prereare c teritoriul Tmocianilorfusese cuceritn timpul lui Tervel (701-718), sauchiarn timpul luiAsparuh"esteo supozifie gratuit. n concluzie, pnln al treileasfertal secoluluialvlfi-lea, domina]iabulgars-aexercitat lntr-un ritoriu destulderestrns, carenu cuprindea nici bazinulTimocului, nici vreo n din Muntoniaipoatenici Dobrogea. Deoarece Muntenianu s-aputut afla zubdominafieavardect pnpe la 680, suntern n msur sagemconcluzia ctimp de circe un cecol Muntenie s-a ettatin aferadominrfiilorkheganetelorberberc. Comunitfilelocale numai erausupuse tributului i s-auputut dezvoltaliber. Estetocmaiperioadan cares-a petecut constituireaculturii Dridu.

It lhcdeu 19t4: 541-5u14 (caresegndea nsla o origine peceneg, crrman sauttar). r6ldai semnalm n acestcontex! dup C. C. Giurercu, Istoriapescuitului $ a piscicalturti n Ronnia,I, Bucure$i, 1964:48, 55, c pe malul lacului Greacaseafl un punctnwnit tot 51n,careaminteteexistenla unui depozit de saresituat la captuldnrnului careveneadin zona Prahova-BuzuToponimul (derivat din cuvntulslav Jol, "sare") estemotenitdin epocavechea conviefuirii romno-slave. anilor '50, la Comn 1960 e: i95422;de asemenea, lVe nn studiu cuprinztor,la nivelul crmotin{elor Brezeenu 19t4: 121-135 i Dieconul9B5: 107-113. tt V. Giuzelcv,BB, 2, 1966:25,33-34; H. Bulin, invol. L'Ewope auxDk4ile sicles. Aw ortginesdesEtats nationaux,Varovia, 1968:170,173;pohl lgtt: 320-321,327,46f,. rengelov 1980:90; Gjuzelev 1gB4:42.

SI]BCAPITIOI,UI. 5 Ronsniile polnlare F Sctaviniite

In" dintre deosebirileosenlialedintre wul mediu timpuriu romnesci cel al altor popoareeuropene estedat de absenfa romnilor 1nianoarelescrise,nainteacelei de-a doua jumtfi a secoluluial X-lea. Din ctetirq primul izvor care-iamintete pe romni undevala nordul Dunrii este "Cartea creafiei i a istoriei" de Al-Maqdisi (anul 966), n care poporul Waladjestemenfionatprintre vecinii turcilor (pecenegilor)t. La zudul Dunrii, ceamai veche atestare a numelui 'llahilot'', carenici eanu s-a pstratdectpreluatntr-un izvor mai trziu (Kekaumenos), estodin 979, n actul acordatde Vasile II lvlacedoneanul ducelui Niculil din Thessalia2. Recent a mai fost semnalat un iaror datattot n 979,provenitdin actelemitropoliei grecetide Rhegion(sudulItaliei): o list (brcbion),n careestemenfionatnumeleBlachos. Izvorul i articolulcareseocupde el ne-aurrnas nsinaccesibile3. Abpnfa ln izvoarea numeluiromnilora fost considratil o consecinf a lipsei organizrii lor statale.lntrzierea constituiriiformafiunilorprestatale (pecarele denumim'loievodate,, - cu un termencarenu estetotdeauna adecvat)a fost la rndul ei, explicatii ca un efect pe termen lung al strii de permanentii nesiguranf din timpul epociimigra]iilor i al dominafiitorbarbare. Aceastiisituare"n caleatuturor rutiltilor"' estoun clieu al istoriografiei romneti(nscut odatiicu ea).Ne putemnsntrebadacaceasta estesinguraexplicaliea nttzierii organizrii statale.Pnla unn, problematrebuiepusmai nti n alfi termeni: de ce au dispruttoate institufiile statale la nceputulsecoluluiaIVII-lea ? Credern c rspunsulseafl n i bisericeti, disperifia civilizefiei detip urben i n rurnlizerea gcneralizetl - ctre nu s-e petrecut ln i provinciile occidentale ele Imperiulul Roman.Iapopoareleromanice apusene, regatele barre s-auconstituit pe structuralaic i bisericeasc datde retoauade oraecare au rezistatdup secoleleIV-V. Aici, nici mcarnu au existatregatebarbarede felul celor din lumearomanic occidental. Doar ostrogolii i gepizii din Transilvaniaau dat natore unor efemereregate,pe carcle cunoatem mai mult din urmelelor arheologice dectdin mrturiile scrise- dovadcele nu au nsemnat preamult n raporturilede for{o din regiune. Existi lnsiunele asemnri lntre situaliile cunoscute 1nOccidcntulromanici celedin Romaniaoriental. n perioada de dcclin a statuluiroman,1nunelezonedin Occident- n It"li", n Sardinia, in Noricum - s-auconstifuit forme de organizare noi: aa-numitr,leRomanii pusen evidenf autonomo, deNicolaoIorgq ln mai multedintrooperelo salea. n acesteRomanii, -iifffiAf6chrn, nvol.Ronno-arabica, ed.de M.Anghelescu, Bucureti, l9Z4:49-54.

2FHDRIII:4345. 3T. Oleior, *TrtnelmiSz,mle", 30, 1987-1988: 512-515. fi cunoatern dupreztnnatul din bibliografiadin ByzSl,53,1992, l: 193. alorga1919:205-221;N.Iorga, "Ronwnia"dunrcanibarbariinsecolulalW-lea,nldem,stndiianpra evului meiutamnesc, Bucureti,1984:.29-37 .

162

ry CAPITOLUL

viata romans-amenfinutdoarprin mijloacelelocale,frr vreunaportal statului,al Imperiului Atragemns au rezistat. catro opiscopilordin oraele Roano-Bizantin.puterealaicaparlinea au supravieuit pentru unde regiunile numai suntspecifice atenfiac acesteRomaniiautonome juntl cfuora urbane1n ooul" antice,nu i pentruDun[reade Jos,undenu au existatnucleele bez exclusiv ,-r, n putut constitui.Le Dunree de JoE acectcRomaniipopulrre eu evut o rural"eleaumotonit unor formodeorganizare fiind din dezvoltarea nscute rurel. Chiar aa, a unui totui institulii de origine urban.Cuvotul'?d', n sensulsu"politic", de organizare romans, ritoriul nral al unui ora teritnriu, pr*io" d1nlena,adicdin cuvntulcaredesemna al unei civitas(devenit"cetate"n limba romn)' secolulalVl-lea, i n prooraelorlncepuse,ln autoaprarea Evolulia ctreautonomiai FftSimocatt, un pasajdin Theophylact Estefoafi semnificativ de Jos. vinciile de la Dunrea din anul595.n oraulAsemumoxistao gardcetfeneasc goneraluluiPetrus ritor la campania 1nvirtuteaunei legi a mpraconstituit acetlii.Eafusese autonom a creimisiuneeraaprarea tului JustinII, desigurln scopulsuplinirii efectivelorreduseale trupelor de limitanei. Gardaa lui Petnrs 1narmata refuzatsseintegreze i s-aajunsla un conflic! 1nurmacruiaPetrusa fost defacto al cetilii pe mai refinomi rolul decondrrctor episod nevoitsplecedin ora.Din acest carei-l asutnaepiscopul6. pe acost tox! a ajunsla concluzia- cu carosuntsmdoacordntsrneiat PoterSchreiney', la Dunfueade Joso autonomieurbansimilar cu cea din c n socolul al VIJea se ns,tea fortificate careelau capabilesse apore din evul mediu timpuriu. Oraele oraeleoccidentale instalarea Atatimp cteleaurezistat" slavilor. singrgeau constituito piedicn caleainvaziilor de Josnu a fost posibilt.Aceastiiwolulie a fost m.rir'" slavilor n provinciile de la Dunrea au mbrcal ulterioq doar vietii urbano,iar Romaniileautonome nsstopatiiprin distrugerea formerurale. Cu att mai mult dupco Imperiul nu a mai fost capabilsaperoteritoriul provinciilor careconfirm dunrene, comunitiitile localeau fost nwoite sseaperesingure.O descoperire piovincii Novaurn". cea do la este localpeteritoriul fiastelor unor formedeaprare existenta civil din scolulalVIJea a fostridicatil,c&dva n secolulalVll-lea, o fortificalie Peste aezarea Amintim, de cu val de pmnt,carnu poatfi atribuitautoritilii imperialei nici slavilors. la c:ue a zupraviefuitpn Dacialnferior, fortificatia de la Rcari,din fostaprovincie asemenea, alVIIJea (vezicapitolulIII. 4.A"p.120).Fortificatiilederefugiudin zonele secolului nceputul pe carole-amamintit 1ncapitolulm. 5 (p. 133)au fost i ele,punctode sprijin pontru montane comunitiililor refugiatedin orae. autoaprarea singruaform de organizarca rmascea rural. Dominalia oraqelo Dupdistrugerea doJosn secoleleVll-Vlll s-ausuprirpus la Dunrea bulgarcares-ausxercitat arnar i dominafia teritorial,catoaudinuitdo-alungul ntregii poso ruraldemicntindore formodeorganizare ceamai epoci a migratiilor i apoi ln svul mediu.Ob$ile prnegi au fost forrra de organizare do la cole diverselorstpnirisuprapuse, simpl,dar i coamai durabila,cares-aputut adapta perioada romneasc 1ncareetnia n romne$ito. alenomazilorpnla ceaa statelormedievale jur satului (secolelo populalii VII-DQ, obtoa din celelal de s-acristalizatcao entitatedeosebitit qi militar. Situaliaoraaceeai social a fost singuraformdeorganizare i 1ncazulslavilor care .ieel:r2r.

-]

6Th.S.: I 37-138). VII. 3. (trad.Milrescu: ?Schrcincr l9t6z 2t-29.Vcllov 19772 69,103nota392 (i 19t?: 151,lsE-159)nu admitedecto ntrirea gamizoanelor prin forfe locale. 8Ncrtor 1963:49. e MllcvrAngclove1971:l14. roVezin specialPrneitcccu 1969: 156-16l.

RC}{L\IILE SI SCLVINIILE

163

triaun teritoriul carpato-balcanic. Relaliiledintreobtii stiipni eraucelede tip'tributal" studiate lndeosebi de H. H. Stahl:t.Stpnitorii turaniciaveau nevoiede populaliasedentar carEle asigurahrana.Dorninalialor nsemna" de fapt perceperea unui tribut din parteacomunit{ilor stetisupuse. Imaginea attderspnditi despre epoca migraliilor, a unorpennanente atacuriqi devastiiri, estefals.Dupce soculinvazieitrecea, seajungea la o anumitiistabilitate,careeradoriti chiar de stiipni. Astfel, obtilelocaleaupututzupraviefui, iar conductorii lor audevenitdin ce n co rnai puternici. Organizarea militar e romnilor n evul mediu timpuriu s.a niscut n cedrul confruntirii i conviefuirii cu aceti stipni nomezi. Dominafiaacestora din urm se excrcita prin intermediulconductorilor (denumili obs,tilor 'ocnojT', cu un cuvntde origine slav),care aveau datoriasstrng tributul. n cazulavarilor,setiesigurcn oastsa lor luptaui gepizi i slavir2.Menlinereaunor forme de organizare militar autohton de-alungul epocii mignliilor estedoveditiide motenirea unor ermeni specificide originelatin, uneledintre elo cu sensuri schimbate: oaste(hostis),arc (aruns), (sagina), palo (palus),scat (scatum), sgeat spatha (spad)i altele. Existenfaunor luptiitori romanicin Munteniaqi Oltonialn perioadasocololorvl-Vl[ ese foarteslabdocumentat pecalearheologic-Mormintele cuarmedela BaltaVerde i Osow lvlarenu au o atribuire etnicsigur,dar pot fi i ale unor autohtonicarepracticauincineralia. Morminteledin cimitirele din secoleloVIII-IX din Munteniai Oltenianu au,doobicei, armon inveirtar. Existlnso excepfie, pecire o considerm seinnificativ: mormntul285dela lzvoru, careconfinoa rmtopordelupt(gsitn nnadreapt a scheletului) un i vrf delance.Morrnntul, orientatV-E, mai avealn inventari un ulcior cu toartli cu gt nalg din pastfin cenusie,cu decorlustruit(tip FiedlerFVII)I3. Prezenfa toponrlui(databiln secolul al IXJea) aratiic este vorba de un mormntde rzboinic.Orientarea mormntului,precumi lipsa oaselorde cal ne permit formularcaipotezei c mormntula aparfinutunui ef local, care a adoptatun ritual parfialinfluenfatds ccl protobulgar funerar (depunerea dearme). Vasulspecificpentrunecropolele do la zudulDunriiraar puteaconfirmaaceast influenp. Ob$ile se$i romanicoau coexistatcu formele de organizaresociali militar ale slavilor. Sclariniile care sunt rnenlionate 1nizvoarelebizantineorau structuri teritoriale, mici "fri" - iun spune n terminologiamedieval romneasc. Ele s-auformat1nntreaga arie 1ncare s-auasezatslavii. Ele aveaun fnrnte conductoricare sunt denumili ln izvoare cu termenii dpltu saursrs. Acesto,Sc/avinii aveauteritorii rostrnse. Izvoarele afirmc aces-ti conductori slavi eraufoartemulli i c seluptaulntre ei'6. Pe bazadispuneriin teritoriu a descoperirilor arheologice, a fost posibil amplasarea unoradinhe Sclaviniile atestate de izvoaren Muntenia,n ultima treime a secoluluialMJea. lvlariaComar7 a ajunsla concluzia caezrile maimaridin secolelevl-Vll, careavoau ateliere defierrie, deorfewrie, deolrit, au fost'reedinfele" unor conductori. Estevorba,n principal, de aezriledoscoperito n mai multe punctede pe teritoriul orauluiBucureti,undese presupune c ar fi fost centrulstipnirii luiArdagast. Maria Coma mai aratc n zonamarii
I' Stahl 19t0. '2Thcoph.:I, 315(a. 6l l7) (FIIDR II: 617). tsMitree 19t9: 203, Abb.461285. ripul FVII la Ficdler 1992:143.Vezi 1990:85, Abb. 2 b. i Doncve-Pctkova ri Angelov 1980:62-6,4. 16 Meurikior, Stmtegikon,Xl.4. 30 (FHDRII: 561). 17 Come1978 b: 109-l17.

164

c^PmoLUL Iv

necropolede la Srata Monteorus-aaflat un alt asemenea centru,carcestoindicat i de descoperireaunortiparepentru podoabe (ud.Vrancea)t8, la: Poienip (iud.Vrancea)re, C-orote,ni Rcoasa (ud. Vranceaf0iAldeni (ud. Buzuf t. n mtal, potrivit Mariei Coma, n Munteniaar fi existat circa 8-9 "cnezatade vale". Aceste cnezats de vale au fost nuclele din care s-au constifuit ulterior cnezatele i voiwodalemai mari. Suntem deprerec i 1nOltoniaputernidentificaasemenea stnrcturiteritorialedatabile n secolulalMIJea, pebazadescoperirii unorobiecte dovaloare:fibuledigitate,cetcei,catarame pauperizrii bizantine,monede.n condiliile extremea viotii din aceavrcme, acesteobiecte indic,probabil,unelecentrede putere.ln hartadin figura 58 arnplasm pe terendescoperirile respoctive. Sevedecum ele segnrpeaz ln tei zone: (pe l)- ln apropiercde Porfile de Fier ambelo mahui ale l]unrii); 2)- ncentnrlOlteniei; 3)- n apropierede Slatina (undetezaurulde rneterambulantdo la Priseaca sernnaleaz existenfa unei clientelebogate,caraveanwoie de produsele sale). Suntaceste structuriritorialecreafii ale romanicilorori ale slavilor ? Un rspuns este greudedat 1nmomentulde faf.Dacne referinr,de exernplu, la mormintelede la BaltaVerde, reamintimceleauun ritul difsrit decelpracticat deobiceideslavi.Nu este exclus apartenenfa ior autohton.Fortificafia do la Rcari,c,atre ar fi putut juca rolul de centnr al unei Romanii populare,a fost locuil" indiscutabil, de romanici. n schimb, tzaurul de la Cooveni,din mornntul unei femei, aparfineunui orizont cultural barbar,cate nu esteln mod obligatoriu slav.Fastuldoosebit al inventaruluifunerarapropieaceast (singularn Oltenia i descoperire Muntonia)de morminteleprinciareavaretimpurii. Deoarece n prima jumtatea socoluluial Ml-lea Oltenia i Muntenias-auaflat zubdominalienrur,aceast atribuirea tezauruluide la Cooveni nu poatefi exclus. ln concluzie, cercetrilo arheologico aducctova date- destuldesurrare,lns- referitoare la existenta unor forme de oryanizare teritorial,carcle completeaz pe celecarepot fi deduse din izvoarelescrise. Romoniile populere eu reprezcntetunul dintre celcmai scmnifrcativecrzuriln care contlnulteteei discontinuftetee cultunll s-ru hplettt A existat o continuitate Romaniile , cci populare ("frile") au transmisorganizarea 1n obti steti- care este mult mai veche. Discontinuitaa privete ln primul rfud dispariliastatului(i, ln general, a oricrorsuprastnrcturi institufionale,cum sunt celebisericeti).

rf Tcodorcrcu197 2: 91, ftg.7I l, reBobf 19t1: I 12,fig.251 6. 20 lbfdcm: l4A, fig.2715. 2rlbodorcrcul972:86, 91, frg.|l3.

ROM NTTLESr SCLVINTTLE

165

a
t1:1

18

tr

\z
I

t9

dlz

j5

.q= i[
Fisura 5t: Posibilecentre de outere n oltenia n secolulal VII-lea Leeendi
o =monedede bronz I = tezaurmonetar = E fibule digitatetrzii, cercei,catarame I = Almj 2 =Argetoaia 3 = BaltaVerde 4: Celei 5 = Cioroiul Nou 6 = Cooveni 7: Craiova 8 : Drgani 9 = Drnic 10 = Kladovo 11: Korbovo 12= N{aglavit 13:Orlea 14= Prahovo 15= Priseaca 16= Rcari 17:Vela 18: Velesnica 19:Vrtop

CAPIT'OIUL V SINTNZA NTNC

provinciilor DaciaRipensis,MoesiaSecunda Scythias-a desf.qurat Rotnir.r.a i ntr-o perioad suficientdelungpentrua reui.n secolulal VIJea, populaliaacostor provincii erade mult vrelne latinofon.Doar n oraele do pe litoralul ponticexistaulocuitori de limb greac.Inscripfiiledescoperite atestfolosireapeo scar destul delarga limbii greceti ln aceste orae.Linia Jireek-Philippide-Mihescq cars separa tmitoriul romanizatde cel de influenl culturalgreac, (aproximativ) urmrea limita desuda toritoriului decarcneocupml.populalia autohtonde origine nord-tracicGBli, misisni, tribali, bessi etc.) adoptaselimba latin i cMlizalia roman ln primeledou-trei secole dedominalie a ImperiuluiRoman. Numai ln zonele mai izolate, montane,au mai putut supravieui autohtonineromanizali. Unii din11e bessii-au pshat separe,limba pnln secoluialVl-lea. CaOvo aparte,Eacii i bessiisuntmenlionali n iaroarepn n secolulalVl-lea2.O informalieizolati atost etnonimul Bdooot chiarla hr"p"n; socoluluial VIIIJGa (lvlauros, patriciu albessilor, 1ntimpul lui Justinian II, n 7l0)3, darpoatefi vorba doarde o denumirecu sensstrict geografic. Existii unelelncercride contestare a inknsitiitii i extinderii procesuluide romanizare n provinciile dela Dunrea do Josi n specialn Scythia. Astfel, V. Vkov consider cmarele numrde barbariinstalatila zudulDunrii fu secolele IV-VI a modificat zubstanfial compozilia etnica MoesieiSecunde lnctromanitatea erape caledeaisparili.. i a Scythiei,1naamsur Somnificaliaexha$iinfific a acessi teorii estplegatde dorinfa do a face din Dobrogeaun teritoriu neromaq n cateslavii i protobulgariiar fi gsito populafiemai mult barbar. Esteadevrat c, de-alungul secolelor III-VI, n provinciile dunrene s-auaezat carpi, gofi, huni, alani,kukiguri, slavi.Acetibarbaris-auinstalatatlit n grupuricompacte, in anumite zone,ct i individual, n aezrile romano-bizantine. Mul{i goti au venit n 376, fiind goniti de huni din Moldovai Muntenia,dar dupscurttimp, o partea lor a prsitPeirinsula Balcanic. Amintinr" deasemenea, grupullui Hernac, cares-aaezat n anii 455-457 n extremitatoa nordic a provinciei Scythias. O mrturiea prezenleiacestui grup germano-hunic din nordul Dobrogei
rhezentreape larg a cerctiirilor careau condusla stabilireaacestei linii, la Ivingcu l9t0: 50-60. 2Vezipentruacesteche$ir.rti l.l.Fllrtrla,Elenentete tmctgaicenhnperl Rottrart$nBymtiuz, Brrcrleti, 1976(n specialI 6l - 162pentmsupraviepirealimbii bessilor). 3Thcoph.:I, 379.VeziG. Cenhvr-Pcthovr, "Linguistique Balkanique-, 6, 1963:tX; Angclov l9t0: 7l; H. Dittcn, n BBA 51, 1983:99. aYellov l9t7 b: 13.21. Teorianu estemprtit doarde autorii hrlgari (vezi, de exemphl Gomolkr 1976: 38-40). tJord.: 266 OHDR II:431). Bclcvlicv 1974:35-37presupmec expresia se referla zonade la nord de Dobrgeel din confederafia hunics-auinstalat lnl8eacul), dar din contextrezultctoategrupr:riledesprinse pe teritoriul Imperiului.

SINTELA, ETNIC

r67

estemormntul4/ 1977din necropola de la Argamum(capul Dolojman)6. Arheologic,aceste informafii suntconfirmatei prin descoperirea unor obiectede provenienf germanic.n fortificafiile din provinciiledunrene, jumtate datate n a doua secolului a al V-leai n secolulal VI-lea7. Unii dintre acetibarbariaurmasneasimilalipnfoartetiirziu. Un iaror din secolulal IXJea amintete prezenla, n Dobrogeqaunorgoli carecontinuau svorbeasc limba lor (folositii ca limb liturgic)8. i ln secolulal VI-le4 barbarii aezafi n provinciile dunrene eraudestulde numerosi(si doorigini diferil).Armataromano-bizantin cuprindea germanici, kutriguri, slavi.1n*;i; i Vitalianusdin 513-5I 8 au fost implicati bulgari (kutriguri), iar n zonae vesta reritoriului de careneocupm existao concentraro depopulafie germanic, atestat attarheologic (la Sadovec), ct i toponimic.Ne referim la numeledelocaliiti terminaren-burgo,intlnite-numai n Dacia Ripensis, n zonaoraquluiAquis: Sanlcoburgo, Marchngo,Halicantkt goetc.D. fankoviecoisiderc aceste toponimeau fost datede populaFalocalgermanic, ori re garnizoanele lor eraucompuse din herulie.Populaliagermanic instalati 1nprovinciile Dacia Ripensis,Moesia secundai scythia a avut un rol importantn producerea fibulelor digitate. Teritoriul norddunrean(Munteniai Oltenia)sra locuit, nainteavenirii slaviloq de o populalieromanic.Olteniafcuse partedin Imperiul Romani fusese intensromanizatji.Continuitaka populafieidaco-romane din Olteniapnn secolul.ivI-I"" esteprobatiideo seriede mrturii arheologice, lntre carecele rnai importantezuntcelecarearatii peistenla locuirii n aerile de la Romula,Rcari,Cioroiul Nou. Dintre acestea, aezarea de la Rcarii-a pshat chiari valul de pmn!pnla nceputul secolului al VIIlea (vezicapitolulrII. a.A" p. 120). Esteadevrat cizvoarelescrise nu continreferiri la populaliaromanic din oltenia i Muntenia din secolulal vlJea - cu excop{iacelei din Strategikon-ui loi tut"orikios (discutatde noi n ExcursulV). Indirectlns,elevorbesc prezenla despre populafieideorigineromanicn Muntenia- i anumen legtur cu prizonierii luali din Imperiui orpott"i de slavi n Muntsnia,ca i n alzoneundei avoau slaviibazele doatac(vezicapitoiulIII. 5, p. 13I - 132). Acegi prizonieri au sporitnumruIromanicilor din Muntenia, n cursulsecolului alvlJea. Caracterulromanical civilizafiei materialedin Muntsnia secolului al VIJea (cultura Ciurel), evidenfiatn primul rndde folosircapescar larga ceramiciidebuntradifie roman provincial,reflectl desiguri origineaetnica purtetoriloracestei culturi. Nu existii nici o dovada supraviefuirii1nMuntonia,pnin secolulal Vl-lea, a unor daci liberi neromanizafi, vorbitori ai limbii lor stmoeti.Totui,aceast eventualitate nu ar puteafi exclus din capul locului, fiindc,dupcumam vzu! chiar pe teritoriul Imperiului au rmas comunitiitineromanizate pnn secolul alvlJea (bessii). SecolulalVl-lea a reprezentat lnceputul uneiperioade demari mutalii etnico.Modificarea compoziliei etnice aregiuniiDrnriideJosafostconditionatdelmputinareapopulafiei autohtone romanizate, lncursul secolului alW-lea. Fenomenul nuhebuieexagraq darnici subestimat. n cursul secoluluial VIJea au existatdoi factori carcau concuratla aceasta. IvIai nti, invaziile
6M. Minucu-Ademgteenu, SCIVA'3l, I 9g0,2: 3 | I _320. ?n general, pentnrtrzenf grmnic n provmciilebalcanice frrsecolele IV-vI i pentmr:rmelelor arheologice, vezi Koveevi1960i H. Nuber, 'Dacia N.S.', I 5, 197l: 34347 .Yeade asernena, importantulstudru recent al lui v' Bierbrruer, Hi$ortsche berlte\erungund archtiologisches nefund. ostgermanisce Einwanfurcrwler ofualerundTheodorichwch!un. inssagr*igu"t k"it* unddrcnan &rArcfuiologte, n vol' Ptoblemeder relaliven und absolurenchrcnologie ab"l^atnezeitbisaon Friihninelaller, Krako.*., 1992:263-217. 8welrfrid strrbo, n FFIDR II: &l .yeziDieconq Nicturl 196g:Mg4s0. eJenkovil98l: 20G207.

16g

CPTToLUL v

cares-ausuccodat ntr-un ritm tot mai rapid,devenind foartegravcn ultimul sfert al socolului. Nu vom reveniacumasupra lor, mai alescam discutatun aspect al consecinfelor demografice ale invaziilor,atuncicndne-amocupat de deplasrile depopula{ie (1ncapitolulIII. 5.). Depopulareaa fost provocat nsi deepidemiile deciumcaresuntatestate petoatiiduratasecolului (cea alM-lea, n 541-543 maimare), 555,558,560-561, 585,608.Seapreciaz chiarcaceste epidemii repetate au cauzatmoartea a circa 40 % dinpopulalia Peninsulei Balcanice- ceeace poatofi exagerat (dac darnu noverosimil neraporlm la bilanul Marii Ciumedin 1346-1348, mai bine cunoscutii)ro. Ceamai importantilschimbare n situaliaetnica regiunii Dunrii de Josn perioadade carone ocupma fost reprezentati de instalarea unui marenumrde slavi, attla nordul, ct i la zudulfluviului. ln secolulal VJea, triburile slavetriaun bazinulsuperiori mijlociu al Niprului i n cel al Pripetuluirr. De acolo,ei s-audeplasat ctresudi ves! n cursulsecolului urmtor,n mai multe etape. Existi o deosebire de opinii asupradatrii primei etapea instalrii slavilor n regiunea Dunrii de Jos (1nspef,n Muntenia).lvlaria Coma,invocndatacurileslavenregistrate n deceniile2-3 alesecoluluial Vl-lea i interpretnd ascunderea tezauruluide la Cudalbi(ud. Galali), ncheiatn 527, ca un indiciu al stiirii de nesigurant provocatede acesteatacuri, a presupus csclaviniis-auinstalat jurul 1nestulMunteniei n anului 527t2.n schimb, Ion Nestor era de prerec slavii s-auaezat la Dunrea de Josabiadupce migrafia avarilor a provocat dizlocarea uneimari mase de slavidin zonaNipruluit3. Estegreu de stabilit caredintre celedoupunctede vedereestemai aproape de adevr. Totui, daclinem seama de mrturia lui Iordanes,caresitueazlimita de vest a teritoriului populatde sclavinila lacul Mursianus (pe carenoi l amplasm ntre Galali i Isaccea - vezi ExcursulI), atuncirezultiic[ pe la anul550,sclavinii lncnu ajunsesor n Muntenia. Prirnelemrturii scrisesigureale existenfei unor aezrislaven Munteniase refer la anii ' 70 ai secoluluial VIJea, cnd afostnrogistrat un conductor slavDauritas. Avndn vedere c trecereaoasteiavarecare l-a atacats-a fcut printr-unul din vadurile dobrogene, teritoriul stipnit de Dauritas poate fi amplasatn ostul Munteniei sau n sudul Moldovei. Mrturia respectiv presupune oristenfaunorslavidejainstalati,ceea ce ar conduce la datarea aerii lor prin anii '60 ai secoluluial VIJea. Nu ar fi excluscamarroa necropol de la Srata Monteorus fi aparlinutgrupului slavcondusde Dauritas. Izvoarelecontemporane (Iordanes, hocopiu) i mpartpe slavii din secolulal VIJea n dougrupuri:sclaviniii anfii.Antii nu eraulnso populafie pur slav, ci un amestec etnic,n caremai intraui alani,huni,kutriguri. (Numele loreste,dealtfel,deorigineiranian)ra. Ceramica slavdin secolulal VIJea a fost la rndulei departajatii n doutipuri: Korceaki penkovka, primul fiind atribuitsclaviniloiar cellal! anilorti. Ceramic slavs-adescoperit nrnai multeaezri aleculturii Ciurel, n niveluri databile dupmijloculsecolului alVIJea: Bleni-Romni, (Militari, sh. SoldatGhivan, Bucureti Ciurel, CfeluNou, Struleti),Budureasca, Dulceanca, Radovanu, $irnar6.De fap! unii arheologiau
r0 P. Cherenir , Obsemations on the Demography of theByzantine Empirc, extas din pro ceedings of rhefrII Internationalcongrcss of Byzantinestudies,oxford, 1966:l0; Ditten lgzt: 120. II Herrmrnn 1979:50; sorlin pohl 19tg: 95. lgtl: 223-229; comr l9t7 : 219-220; r2Comr 1975 r: l7l; Come1981:219. 13 Ncctor 196l: 429-4E; Nertor l9d4: 40l-402. raTeodor 1993e: 205-2t2. 15lfcrrmenn1979:53-55; Sorlin lgtt:228-229; Tcodor1993 e:20g. 16 Tcodor 1994:229-230.

SINTEZAETNIC

169

merspnla a considera aceast culturdrepto variantiia culturii materiale purtatede slavirz, ceea ceestensimposibil,avnd n vederc perioada n careseconstitui" (sfrritul ".""rti.oltur secolului al V-lea) i prezentamultor materiale de origine romano-bizantin (vezicapitolulIII. 4. A).

Figura 59: Ceramic slav de tlp Korceak

Fisura 60: Ceramic slavi de"tinPenkovka

Pnn ptez-an\ nus-audescoperitn Muntenia aezri exclusivslave. Ceramica slava aprutnumai1ncuprinsulaezrilor culturii Ciurel,ceea ce lnseamn cacetislavi s-auintegrat n comunitiilile locale.Estede presupus c ei au cucerit unele dinhe comudtfi, care au ajuns s plteasc tribut cpeteniilorslave.n aceastiisitualie, ne""ot" putem ntreba dac nu cumvaprintre rzboinicii care atacauImperiul sub conducerea unor fi shvi nu se aflau i locuitori de origineromanic, adicdaci romanizai din Muntenia i vtotoova. Fenomenul colaborrii militaredinte romanici(apoiromni)i migntori, widenfiat eNicolaeIorga(pomind dela cazultiltarilor), meritii a fi luat n considerare ipentru epocainstalrii slavilor. @vident"
@;Sorl|n19t1:230;Pohl1988:l2l;Fiedler!992:78,87.88.

t70

CPTTOLI.'LV

1ncareerauinteresafinu numai aceast "lupti" nu era decto form dejaf pe scarmai matre, situaie sepoate slavii, ci i romanicii barbarizalicarctriau la nordul Dunrii). La o asemonea despre acei"romani" care"sunt crrmai referi pasajuldinStmtegikontllui Pseudo-lv{aurikiosts (Vezi ExcursulD. n alte comunitiili, slavii locuiau mult lragerede inim fa! de dumani" n prima etap a procesuluide instalarea slavilor n alturi deromanici,la periferiaaozrilorte. probabilnici nu eraufoartenumeroi. Muntenia,acetia slavilora interveiritcu ocaziamareluival deatacurislavedin anii A douaetapainstalrii dintreacegislavi aurmaslnMuntenia.lnfine, atreiaetap 614-6lg.Probabilcunii a deplasrii slavilorctrsllunreadeJosa fosto consecinp amigrafieiprotobulgrilor din anii '70 ai secolului alVllJea.AtunciauptrunsinMunte,nia,DobrogeaizonadinheDunr slavipurtiitori i Balcani La Dunreade Jos,vaselecu decoralveolat po ai culturii Hlincea (sauLuka-Raikovefkaia|0. buzspecificepentruaceastii culturs-audescoperit 1nspecialn nord-estulMuntenieii sudul Moldovei,de exemplula: Lespezi(ud. Vrancealr, Ireasca iar la i Cosipni fiud. GalatiX2, sudulDunrii la Nalbant23, Crarvan2a, Nova"tn" (nivelul maitrziufs i n alte puncte. Strecemacumla a douapartea discu[ieidespre instalarea slavilor: aezara lor pe teritoriul provinciilor DaciaRipensis, MoesiaSecunda Vechea Scythia. teorie pana istoriografiei i slavistea instalrii timpurii a slavilor 1nPeninzula Balcanici.a mai gsit adeptipnfoarte recent.Unele toponimemenlionatede Procopius,n De Aedificiis (nptirtorc, ouppoulnvd" Tpipoetc.),localizate n specialn Dardaniqaufostconsiderate slave dechemaimu{i cercetitori (mai alesbulgari),care, pbaza lor, consider cinstalarea unor comunitili slavela sudulDunrii jumtate ar fi nceputncdin a doua a secoluluialVJeq urmndvile Tinocului i Moravei26. n realitate, etimologia slava respectivelor toponime nu estedelocsigur. Un alt savant bulgar, V BeSevliev, a artatfalsitatea acestei ipotezei a constatat c nici nu puteauexistafortificafii cu denumiri slave,cci fortificaliile nu seputeauafla n zonelede mlatini qi pdurin caretriau slavii2?. Nu esteexcluslnscaslavii sfi participatlnc din secolulal Vlea la unele dintre raidurile barbare careaudevastat diocczaThraciei.Eventual, primul atacal slavilorpoatefi socotit cel din 517,dac "gelii" de carevorbete Marcollinus Comss erauslavi2E. n oricecaz,raidurile sclavinilorsuntatestate n mod sigur ncepnd din anul 527" Acesteatacuri,nteprinse adeseori concomitent cu celealekutrigurilor,au devenitfrecvente n anii '30-'50 ai secolului al Vllea. Celemai gmveatacuris-aupetrecutn 550-551,cndslavii au reuit snffing armataimperial la Adrianopole, aadar n apropiorea capitalei2e. S-apresupus3o c invaziadin 550-551a avutdreptconsecinp instalarea grup unui deslavin DaciaMediterrane4 n apropiere deNaissus, dal3ceastiiipotezestecontrazis de cercetrile lui Vl. popovi3r.
'tFHDRII:561 (bad.H. Mihescu). reTeodorescu l97l b: lO43;Corne19?3e: 2OG207;Murci l9t0:427429. 2oCona1970:32E; Cornelgtfi:27i;Kolcve 1993:18. 2rI. Mitrea, "studii gi comunicri. MuzeulJudeleanVrancea., l, lggl: Sl-52. M. Brudlu, MCA,9, 1970: Slt, 520,fig. 9/l-9. 2r Slmion t97l:2352' Viemve 1986. 2sMilcv,Angclove 1971:115. 26LPopovi,"Zeitschriftftr Slavistik',4, 1959,5: 705, 709,716l;Tipkova-Zeimove1962:?7; Micheitov 191l:327-329;Angelov 19t0:40; velkov t9fir r: 156157;pohl tgtt: 377,nota 15. 2?V.Belcvlicv,ZurDeutungderKagetlnanzinPrctwpsWerk"DeAedifciis",Anstffdan, lfl}:l-2,17-18. 2tFHDRII: 367.Yezic9-. 1973 * 197;comr tg|f,:2l9;vetkov 1987e: 157. 2ePe,nfiu invaziiledin_Fim_jwtate a secoluluial M-lea, vezi: Comal9?3 e: 198-199; Vclkov lg77: 49, I 57-I 6l ; Popovl197t: 607-608; Comm t9t7 : 2t9-22A, Z2Z. roKoveevi 1973e: 148;Dltteu l97t: b7. zl49),Popovl6 l9?8. Vclkov 1977: 160afirm c slavii doar au iema! n zona ft-fgnovif f975 (n special: Naissus, n 550-551.

STNTEZ ETNIC

nl

ln sprijinulipotezeiinstalrii slavilorla sudulDunriincdela mijlocul secolului al VIleaaumai fost invocatedoupasajedinDe Aedificiis.Despre cetatea Ulmotum,procopiusscria c "din eauz c barbarii sclavini i frcuseracolo un loc de pnd,unde stiituser un timp foarte ndelungat ea fuseselsatiicu totul n prsirei nu mai rmsose nimic din oa, dect numele.Peaceasta [Justinian]a rezidit-odin temeliei a scpat astfolprtile acelea denvlirile sclavinilor"s2. Cwamai sus,1nlegtur cu fortificafia (neidentificat c fe teren)Adina"searati "barbariisclavinistilsau mereuascuni acoloi pndeau pecltori,frcndcu neputin] trecerea prin acelelocuri"33.IMairnulfi corcetitori au vzut n aceste informafii dovadainstalrii unor comunitifi slave1nDobrogea, wentual n urmainvaziilor din 550-5513a. Examinndmai atent textul, vedemnsc el nu poatefi inkrpretat n acestsens. Traducera propozifiei ni 1p6vov piKo <efv1 r vpa rerotrlrdrcov poatefi nuanfat cci vCpa nsoamn'.ambuscad", "ca1rcan". De aceea, optilm pntrutraducorea: "de multii vremefceauambuscade pe acolo',. ntr-un mod asemntor a traduspasajulG. Cankova-Petkova: "organisaieirtcontinuellement desembuscades cet endroif'35.Aadar,lmprtiiiminterpretarea lui Ion Nestor,carerem.rca faptul c acest pasajnu sereferdectla raidurile ntreprinse de slavi i c el nu atestiirezerea lor36.De aceea,nici nuestedomirare cspfurile nu ausurprins la Ulmefumurmelesh atepta e de ltdariaComa37. Fiind vorba de ambuscade, esteposibil ca aceste bandede slavi sse fi folosit de pdurileexistenten aceleprfi ale Dobrogei(chiar numelefortificaliei ne lmurete asupra aspectuluizonein antichitate). Cel de-aldoileapasajdin De Aedifcidsestect sepoate de clar: slavii gsiser lngAdina un loc propicepentnrambuscade. Deci, cele doutexte nu dovedesc instalarea slavilor la sudulDunrii, n cursulprimei jumtfi a secoluluial Vl-lea. n mai multe fortificafii de pe limes s-a desoperit ceramicslav: la Halmyris3r, Dinogetia3e, Beroao Nova eernaat au aprut vase de tip Penkovkaa2, i iar altevase(do tip Korceak)s-audescoperit la Aegyssusa3, Capidavaa, Augustaas, Ratiariaa6, Kladovoa?. Nu am inclus n aceastii enumerare micul vasntreg(do trp lfurceak)de la Noviodunumas, deoarece contextul lui nu estecunoscut; el poateapa4inei perioadei ulterioareabandonrii llrres-ului. Acestevase slave, descoperite nh-uncontortromano-bizantin militar,lnniveluri databile ncepndcurnijlocul secoluluial VIJea, au aparlinut unorfoederarrde origine slav,nrolali in armataimperial,
12 hfoc., De Aed. IV. 7, I 7- I 8 (FHDR II: 4?I ; had. lL Mihescu). lbidem: IV.7, 13(FHDRII: a7l). 'j xtcfen1965:l0l; comr 1973e: 217;vclkov 1977:157;Ilitten t97t: 88;popovil97t: 599. rrCenkove-Pctkovr1970:220. xNgtor 1963:45. I'Consr l97O:327. ceramice " Opril 1991b: 172;Teodor 1993e: 210.Alt fragmente au apnrtn campania1993,nt-o fntanscoas din uz n nivelul 12(la sfritulsscolului alVllea i la ncepuhrlcelui urmtor), precrmr n i i 995,ntr-o ncperelocuitii n nivelul l3 (n secolulal VII-lea). rG. McA 5, 1959:572,fig.7; I. Brmc1"f,)acia,N.s.",10,1966:253, tcfen, fig. 1216,l3l6;comrel9z0: 323-325. eVlccenun Brrnee 197 5: 213,fig. 4l | -3. '; Milev,Angelovr 1971:I 14,pl. VII, )ilI; Angclovel9t0: 5-6,fig. 4. VeziTcodor1993r: 210. o Oprit 1977 : 3A9;I. Vrciliu, "Peuce", 8, I 980:447,pl.VIUl -5. 'Scorpen l96t: 364-366;Come 1970:326;I. C. Opr\, in Ctonieacercetdrilorarheologice. Campnia /993,SatuMare,1994:13. {Kolcve t9t}:17. { Pohl 198t: 378,nota48 D. Giorgcttl, in Anc.Bulg.: 34. ; "Jrnkovi 1981:219. 'L i Brrnce, "Peuce",9, 1984:102,pl. )ilV.

172

V CAPITOLUL

Praznntp, sclavinilor i a anfilor n care n aceavrcme aveao compozifie etnic eterogenae. timpul lnc din campaniei din Italia din 536atestatii de izvoare este romano-bizantin armata 1n oraeledin Este interesantde observatc fragmenteleceramiceslavedescoperite 537.s0 alVIIJea. Acestea din urm dectdup lnceputul secolului interiorul provinciilor nu sedateaz pot fi atribuiunor locuitori slavi ai acestoraezri,dar Histrias3) (de la Tomissr, Tropaeums2, al estecunoscut) lmpiedicutilizarealor ca aqgument lor tnie (contextullor arheologic datarea al Vl-leasa. decursul secolului slave 1n unei instalria comunilfilor La raidulkutrigurilor lui aucrntinuati s-auintensificat Invaziileslave i dup550-551. probabil dekutriguri, din zonaNiprului. antenali anul559,auparticipati slaviss, Zabergar4din menlioneaz, o vleme, atacuriale slavilor.n ioarele nu mai Europ4 avarilorn Dupvenirea unorgrupurideslavin Muntenia. instalarea alVIJea areloc, ln schimb, anii '60 i '70 ai secolului diocoza Thraciei. Ulrio acetislavi au participatla raidurile nheprinsen n 576. JohannesBiclarensis slave a lnceput a invaziilor mai importantii cea Etapa pewadunt,quasdepopulatas vacaas cSclaviniin ThraciamultasurbesRomanorum conserma vorbea de de 100.000 petrece Menander Protector o nouinvazieslav. reliquer, n 578, se lmpotrivasclavinilordin Muntenia,instigatiide sclavini,careaupustiitThracia.Expediliaavar Acostoaau fost reluatsn 581 qi, potrivit lui Ioan din Efes Tiberiu II, nu a putut opri atacurile. provinciile au fost prdatetimp de trei ani frr zud-esteuropeno (VI.25), de aceastiidati, ntreruperes7. pentnrprocesul 576-586au fost socotitoca hotilrtoarest Atacurile slavilor din perioada Balcanico.Izvoareleliterarolassselntrevadildimensiunilenoobinuite slavizriiPeninsulei atentiia izvoarclor invazii(vezincapitoleleI i IV. l). Totui,shrdierea aleacestor i copleitoare c, n a condusla concluziase lor cu rezultatelecercetrilorarheologice literare qi compararea poate wor vorbi nc de aparifia Sclavinii, al VIJeq nu se al al secolului deceniul noulea unor comunitti slavepe tcritoriul Imperiului, nici mcar n imediata aadarde implantarea apropierea /ines-ului, unde presiuneabarbarar fi putut nlesni ieirea de zub autoritatea alVIJea au fost aa 9 qi 10alesecolului Dimpotriv,deceniile Imperiuluiaunormicroregiuni. a civilizatiei urbane- fapt carenu ar curnam vzut,o perioadderezistent i de supraviefuire putin! n slave Imperiu. n afaraorientalului Ioan fi fost cu ln condiliile formrii unor enclavo nu las s se nteleagc din Efes (care este,oricun confirz), nici un autor conternporan lor n provinciile din dioceza de slavi ar fi fost nsolite qi de instalarea distrugerileprovocate care- prin filiera cronicii lui Tliraciei. De fap! cronicadin secolulal XIIIlea a lui Barhebraous,
@itiidetefen1955:102;Comr|970:327;IXrconu|979z166;Angelove19E0:12; Bonev1983:I I l; Pohl 19tt: 122. soVelkov 1977:159. 51 origineagetica acesteiceramicideroratecu bru alveolat).Pentru Cirjan 1971:339-432(carepresupune slave). vase,vezi i Dolincrcu-Ferche 1979r: 226 (carole consider aceste t Bogden{Itiniciu, Barnca 1979: 192,fi. 77512. 5rPippidi, Bordcneche,Eftimie 196l: 232-233. YNu cunoatern datarea ultimului nivel de la Montana(Mihajlovgrad),n carea apanrtceramicslav:N. B. Rankov,n.r{nc. Bulg: 61. srTheoph.: hhl l9t8: 21. (FIIDRII:601).VeziStein1949:535-52t0; I,233 (a. 6051) 56Joh. Bicl.: 214(a.5?6,4).VeziSetton1950:532,nota6l; Imcrle 1954:289;Ifulleutz-Mlyekawe 1970:I, 240;Velkov1977:53. 5?Men.: frg.47,48 (FIIDR Il: 517);Joh. Bicl.: 216(a. 581.2); Stetn1919:105;Avenariru1974:88, 9l; Popovi1975:53; Vclkov 19172 53; Popovi197t: 616; Pohl 19t8: 82-83. stCherenil 1959:3G37;Belevliev 196622I2;Cankova-Petkove Ostrogoreky1959: lll; 1968: 145-147:' 19t0:55-56. Kovaevi 1973* 148;Charrnir 1976267;Angclov se Popovi1975:t145-504.

srNTEz ETNrc

n3

Mhail Sirianul'preia textul pierdutal lui Ioan din Efes,afirmc sclaviniis-auntorsla ei acas4atuncicndauaflatcanfii auatacat Muqtenia)60. Theophylact Simocatta taralor (respectiv, pe i aratii slavi locuind exclusivla nordulDunrii,Dacar fi existat Sclaviniii pe teritoriul Imperiului, armataromano-bizantinle-ar fi ataca!n timpulrzboaielordin deceniiie 9 i l0 ale secolului al VIJea. Din relatarea campaniei din toamna anului595,cndau fost nfnanlislavii careprdaser localitiifileZaldapa,Aquis din sudulScythieiMinot'r, reiese cacetia i Scopis seaflau n zonnumaipentrujaf. Cel pufin ln cazul provinciilor Decir Ripensis,MoesiaSecuntla Scythia, instalrrrea i populefiei slavenu poateli detati mai dewemedelnceputul secoluluialVll-lea. Eventual, poatfi admiso ptrundere a slavilor prin sectorulde limesdin zonaPo4ile de Fier - Ratiaria, n 596- cnda fost pierdutacest sector. Unii cercetiltorisunt do prorec doar dupcderealimes-ulni(fixat 1n 602)a putut inrveniinstalarea masiva slavilor62. Estei opinianoastr. Dar, findcdestrmare a limes-ului s-apetrecutn principal n anii 614-619, considerm63 cabiaatuncia nceputaqez:rreaslavilor peteritoriul provinciilor dela Dunrea deJos.n capitolele I i IV. I am relevatgravitatea atacurilor avaro-slave din perioada614-626,carenu au fost precedate de alte invazii 1ntimpul lui Phokas. Cercetiirilearheologice aralc multo oraei fortificalii i-au incetat i numismatice exisn1a (vezicapitolulfV. 1).De aceea, n614-619. este foarteposibilcai primelecomunitli slavessefi aezat la suddeDunretot n urmainvaziilor din614-626.Nici una dintre celemai r-echiaezrislavenu confine materialsdatabilecu o mai mare precizie (monode,catarame stc.), astfelc - atragem atonfia- lncadrarea lor cronologic rmne oricum dopendentii de ceea ce sepoatededucedin contextulistoric general. Celomai vechiaezri slavedepeteritoriul provinciilor DaciaRipensis, MoesiaSecunda n sectorulftzes-ului din apropierea rt Scythias-audescoperit orauluiDurostorum,la popina n Garvan.S-aafirmat c elo sepot datachiar ncepnd dela finsle secoluluial VIJean, dar nu qist nici o probconcludentii1n acestsens. Sigur ostedoar faptul c acesteaezriapa4in secoluluialVIIJea i prezinti ceamai arhaicformde civilizalie materialslavdin teritoriul ':aicanodunrean: ceramic lucratiicu mna,rudimentar, frr decor,prostars,detip Korceak n Penkovka, la Garvan).Alte aezri slavedin acolaiorizont cultural s-audescoperit n zona Portlor deFier,la Mihajlorac65, Ljubierrac6, Korbovo6T. Totn acest orizontculturalsencadreaz srcimitirul de incineraliedo la Kozlodui6s. n interiorulteritoriului, celemai vechi aeri slave rrnrtcelede la Strmen6e qiVinica (pe rul Kamcija)?0, caresuntcaracteizare de aceeasi cemic rudimentar, fiir decor. Situarean torena aezrilorslavedin prima,faz(nceputulsecoluluial VIIJea) arati :rIE au fost cile de ptrundere la sud de Dunre.Unul dintre cele mai importantelocuri de lecere a fost vadulde la DurostorumTr. De asomenea, slavii auptrunsi prin sectorulPorfilede
r Nertor 1963:52-53;Popovi 1975:451. t TLS.: VII.2.2 (FHDRII: 543;tad. Mihescu: 136). Penbu amplasarea localitlilor,rrcziBcSevlicv 1962:61. cliegtor 1963:63-64; Coma1973r:218; Angetov19t0:5it-57; Brzu 1980:77;Ifulevr 1993:18. Ca Koveevil97t az148 Popovi1975:490-504. i i t Cenkovr-Petkove1970:220-221;Yemve 1970:97; Vilarova lfll: 266267. Jrnkovi l9E6: 443-M6. Popovi, D. Mrkobred, CPR3, 1986: 310-313. -P. f,Ficdler1992:91. rFkdler 1992:91. FHcnrcl1970: 157-158. t J. engove, n vol. Studia in honorcm Veselini Befuevliat,Sofia, I 978:363-3 67. : Teodor 1912:40;Come1973e: 222-223.

174

CPITOLI]L V

fostruptmaidwrerne.Argurnentul irvocatz,al concenrii undelimes-ula Fier - Ratiaria, fibulelor zon, nu estenssuficientdepertinent cciaceste obiectenu pot fi atibuite n digitate1naceast slavilor.Existitotui unelesituri slavetirnpurii, carearatcDunrea a fosttrecutiii exclusivitate prin vadul de la pe la Porlile de Fier (vezi mai sus,p. 173).n ceeaco privege ptmnderoa (Troesmis, Capidava), su prin altevaduri dobrogone cercetiirilearheologice NoviodunumT3, nu prezent. pn n au oferit nici o dovad ntr-un al doileaorizont cultural i cronologicsonscriuuneleaezri i cimitire databile jumtate Nalban! SatuNou. n aceastiietapau a secolului al VIIJea: Razdelna, n a doua ptrunsla sudul Ilunrii i slavii purtiitori ai culturii Hlincea. Cu acestultim val, slavizarea Nu putemfaceestimrinumerice,dar ceea teritoriului dintre Dunrei Balcani s-adesvrqit. acestei regiuni- nearati craportuldemografic dintre slavii autohtonii cea rezultat- slavizarea pe loc a devenitfavorabilslavilor. romanici caremai rmseser cuun anumitentuziasrn deunii isoricibulgari% O teoriedeinspiraliesovieticiimprtit provincile locuitorii dernddin dunfuene, i-au ntmpinat cu bucurie aadar afirm c"masIe", prezenteist pe slavicarei-ar fi eliberatdesubjugul statuluiromano-bizantin. Caracterul al teoriei unei viziuni care "materialist-istoric"a condus astfella construirea Perspectiva esteevidentTs. toate datele de care dispunern. Unul dintre adeplii recenli ai acesteiteorii, estecontrazisde c aceastil "acomodare" a populaliei localecu stpniislavi poatefi Petilr Koledarov,afirm76 susfinutilpebazaaceluipasajdin Ioan din Efes(VI. 45), caresereferla tributul mai reduspe jumtate l datorau barbarilorcuceritori(tribut carereprezenta carelocuitorii provinciilor supuse din vedere din cel carear fi fost datoratfiscului imperial). Sescap un fapt esenfial. Acesttribut nu deslavi, ci deavari,adicdenis,te nomazi,careaveau tot interozulcasupuiilor eraperceput srmn n via{i pe loc.Altcevas-antmplatn caanlinvaziilor agricultori (i meks-ugari) slavilor.Acegia nu eraudoar foartenumeroi,ci i doritori de a ocupr pimnturi prielnice pentru egriculturi. De aceea, nu putea existeo *acomodereolntre frenii romanici i slavi. ndelungat s-auputut stabili acolecontacte Abia dupo perioad careau condusla asimilarea slavilor de ctreromanici/ romnisauinvers.Multii vrmo,comunitiilile slavei celeromanice chiardacn fiecaredintreeleputeau autrit separate, existai locuitori alogelri,ca"minoritari". deistoriea limbii aratclexicul slavaptruns Cercetrile abiancepnd n limba romn din socolulal lXlea. Anterior,n secoleleVI-VII,a fostpreluatdoaretnonimal chiau/ cheicaro,defapt esto formaevoluatiidin termenulfolosit n secolulalVIJea (Sclavinus / Sclavinln . Semnificatiaistorica acestuifapt estec asimilerea slavilor a hceput doar prin secolul al (defapt romno-slav), D(-lea. Deci,nu sepoatevorbi deo sintez etnicromanico-slav dect ncepnd din secolulal IXJog adiclntr-o perioad careiesedin cadrulpreocuprilornoastre. n cursul secolului alVl-leq iar apoi n secolele VII-VIIL au existat doar influen{e reciproce 1n cultura meterial i spirituel, care pot f asemuiteetapei premergtome a romanizirii dacilor. Asimilareaslavilor a fost posibil datoritii numnrluimai mareal populaliei romanice, cate,n pft, a revenitdin zonelede refrrgiuln perioada mai linitit din secolulalVlII-lea.
2 orovi-Ljubinkovi 197 2: 146147 . BCenkova-Petkovr1968:145. TtYezi de exemplu Milcv 1973:I 61,dar i Ilensel 1970:I 59.Criticaacestei teorii a fostfcutde TpkovaZalmove 1962:67-78. ?sAluzia la ArmataRoie"eliberatoare-estoclar ! T6Kolcderov l9t0:81. u Ptru! 1969t23-29;Mihlil l9t2: 57-66.

SINTEZ ETNIC

t75

n situaliaetnica nei Dunrii deJosa intervenitcaunrulle a migra$ei O altschimbare protobulgarilor.Dei nu srau numeroqi, ace,sti nou veni,tiau contribuit la diferenliereagrupului dintre slav de la est de Timoc de cel de la vesL Rapid asimilali de populalia slavo-r,omanic protobulgariiautransmis turanicen tipul antropologic uneleelernente Ilunre i Muntii BalcanU bulgar. a cror cortribulie de Josi gnrpuri de alaniTt, n secolulal Vltr-lea au ajunsla Dunrea la sintezaehic nu a fost p'realnsemnatii. Cea mai important schimbareetnic rmne cea provocat de instalarea slavilor. a fosto shtezi chic[ h cerc rau contoplt elementulromrnic i cel rhv. Elem,ntul Rzultatul slava ieit lnvingtorln ceamai marepartea zoneidinte Dunrei Balcani,dar integrndi o partea populaliei locale.

Coma1979:155; Dimitrov 1985:131.

DTCI]ASUL I

Inlornafile fd lordancc deqlre tsriorfut ocugat,de,,cclevlni

Intr-un fragmentdinGetica,dedicat descrieriiScifiei,Iordanes enumer neamurilecare o populeaz, de la vest la est,adiclncepnd cu gepizii, careocuptoritoriul Daciei i al cror tinut estonconjuratla nordi la vsstdorulTisa.Dup geirzL,urmeaslavii (venelii),mpa4i1i de Iordanesn dou gnrpuri: sclavinii i anfii. Acegia din urm sunt amplasalifoarte precis: ntreNistru i Niprut. Situarea sclavinilorutilizeaz lnsnie repere mai pulin claro.Identificarea lor a provocato amplcontrovers, F nu estolipsitii de importanf" cci de aceasta depinde cunoateroa teritoriului ocupat deslavila mijlocul secolului al Vl-lea, atuncicndscrialordanes. Aadar,istoricul got scria cl.Sclavenia civitate Novietunense et laco qui appellatur Mursiano usquead Danastntmet in borcamVtsclaterun commomtur("sclavinii locuiesc de la cetateaNovietunum i lacul care este numit Mursianusqi pn la Nistn4 iar ln nord pn laVistula")2. LaculMursianusmaieste menfionati ftrt-rmpasaj anterior, care intoducedescrierea Scifiei: Sqthia rt quidemGermaniae terrc confines eo tenus, ubi Ister oritur amnisvel stagnus dilatatur Morsiamn,tendewusque ad/hniwnTywr, Danastrumetltagosolant.. ('Scipq carsmfuginos,t cutoritoriul Crermaniei, acolounde izvotte fluviul Isq sauacoloundeselntindebaltaMorsianus, pn la fluviile Tlras, Danastris fine iVagosola")3. Trecempesteeroarea carc faceca Nistul s aparcu ambelesale denumiri ([zas i Danastris)aqi ajungemla miezul problemei: identificarealacului Mursianus.cale aparen rnanuscrise i n forrnele:Morsianus,Mtuianum, Morsiamon,Musiano,Musianat'. O prim observalie caretrebuiefcuiesteaceea clacul seaflaundeva 1napropierea cetilii Novietunurn" cci limita vestica tinutului ocupatde sclaviniestedatii de cels dourepere,luate hpreuni. Au existatmai multe oraecu acestnume,i tocmaide aceea textul estecontroversat. FiindcreperulNovietunum esteechivoc,unii dintre cercetiitoriicareau fost preocupati problemau cutatsidentificelacul Morsianuscu de aceastii unadintre denumirilegeografice cunoscuto din alto izvoare, i care s nu lase loc do echivoc.Astfel, nc ln 1778,geograful F. Thubeconsiderac lacul 1nchestiune reprezintilde fapt mlatinile de la vrsarea Dravei in Dunre,din apropierea oraquluircmanMursa(asizi,Osijek).Aceastil ipoteza fost mprtit de muli autori ulteriori i s-amenlinutpnn prezentd. S-aafirmatc vechiul numeal acestor (FIID&II: 41 V.33-34 l4l3). ' Jord.:
2lbidem:V. 35 (FHDR,II: 4 I 3). jlbidem:Y.30. 4hobabil, autorula vnrt s*rie Danaprun(Nipru). 5Jord.:note,p. 61,63. 6\zi trimitrile la Heupmenn 1927-1928: 139,M. Flug, RE, XVII, 1935:637,H. Lowmienski, n vol. Optrsaia CNmirc TJtmieniecV sepuagenarto dedicata,Poznrl 19592 2ll-224, la caromai adugm, dinbe strdiile mai recente, comr 1960b:729,Aveneriur 1974:19-20;pohllggt: 97.

roBDNES DESPTETEE.TTORTUL OCnpT DE SCLVINI

177

mlasJini,Wca, Hiulca, a fost uitat i nlocuit, n secolulal VIJea, cu un nou nume,derivatdin cel al orauluivecinT. Totui,vechea denumirea supraviefuit pnen prezen! 1nforma l4tka8, astfelc seridic un prim semnde nebare isupra veridicitiilii idcntificrii lacului Mursianus. Apoi, cel mai alitapiat oradenumit Novietunumseaflala Drnovo (Slovenia),pe rul Sava(n fosta'provincieSavia).Acest oraa fost identificat cu cel menfionatde Iordanes,de ctreo seriedecercetiltorie, cart nu auacordat vreoimportanpdistanteimari (depese 250krr-) dintre acostora i bl1ilede lngMursa.Tot la distanlemari fatde Drnovoseafl i lacurile Balatoni Neusiedl,propuEe i ele dealli autoriro. n ciuda fapnrlui c lacurile i mlatinileamintitmai zusnu sunt situaten apropierea vrermui ora denumit Noviodunum,acesta ipotezeau avut succos, probabil fiindc textul lui Iordanespar s se pretezela asemenea interpretiri. Menfionareablfii Morsianusca repf pentnr hotarul dintro Scilia i Germanias-ar potrivi cu identificrile reqpective, chiar dac stricto sensu- nici Scifia, nici Germania punckle nu lncep1n aduscln discufie. Textul lui Iordanes estelnsdestulde confuz.L. Flauphnann a artatc tnbuie sfinem seamade faptul c Iordanesa preluat descrierea Sciliei do la Cassiodori c 1n scrierile contemporane apareideeaschirnbrii numeluifluviului dm Danubiusln Istru,ftr dreptuloraului NoviodununrL. Flaupnann (neprodus trimiteala rnrpasaj a FIIDR II: 343)din operaanonim Hypotypsis geographias, dola nceputul secolului alVllea : ... "Iotpo v p26pr Nour,oo$vou rbcco dvouBtv xooorv('Istrul, carepnla oraqulNoviodunumsecheam Danubiu")rr. ' Oricumam interpretapasajuldnGeticaY.30, rmne absurd extinderea Sciliei pnla izvorul Dunlirii, a crui pozitie roaleradesigurcunoscut de lordanes.De aceea, prcsupunem c pasajulrespectiva rezultat dintr-o cornpilaredefectuoas a inforrrafiilor preluatedintr-un izvor do felul descrieriigeografice amintitemai sus.I,Iai adugrn, folosindu-netot de studiul bizantinologuluiL. Flauphann, c,nteirtuldinGetica,V.30, oriturpatfi enrondatn orditur; deci, pasajular suna:"acolo undelncepecursul Istnrlui". Cu alte cuvinte, Iordanssa avut n minte nu izvorul Dunrii, ci punctulundefluviul li schimbdcnumirearz, punct care,potrivit unor contemporani ai si, era Noviodunumdin ScythiaMinor. Dar, dup alli autori anticir3, fluviul li schimba numelen altelocuri, depild la Sirmiumsaula PorfiledeFier, adicn zona unde,potrivit lui lordanes, ar ncope Sciia, cciprimaregiunea Scifiei esto,la el, lara gepizilor. Iordanes a confwrdat dcci doudintne punctele ln care, potivit traditieigeognficeantice,Danubiul i schimbanumeleln Istru. nft-unul dinbe acoste doupuncteseafla lacul Mrnsianus. Astfel poatcfi explicatcontradicliata siturii lacului Mursianus, att la extrernitatea vestica Sciliei (nGetica,Y.30),ct i n interiorulei (n Getica,y.35). Aceastafiind situalia,socotimc identificarea lacului Mursianusdepindede ceaa localitfii Novietunum.Esteexclus luarcacarcper,decheIordanes, a orauluicu acest numedin provinciaSavia,dooarece el nu arc nimic dea facecu hotaruldinte Scilia i Germania i nici nu estesituatlngweunul dinfte lacurile caroau fost aduse n discufie.Atunci, nu rmnedect posibilitateaca acestorasfie Noviodunumdin ScythiaMinor, actualaIsaccea.
7M. Flurc,RE, 16(1935):678-679. rVezi,deexmphl Nicdcrlc lgl: I, 56. eVezi nota 6, precum Th. Momnccn, n Jord.: 162;Iorge 1992:240; Britirnu 1988r: l, 252;I. Ba:acr i: l96t:419. toNiederlel91l: I, 47.Yeziicome 196i0 b: 729;0. Pritlrlq apudDittcn 1989:20g,nota49. I ' Hruptmenn 1927-192t: 140. 12Crmr ntsrpreteazi H. Lowmiruki , op. cit.:213iAvcneriucl9?4: 20. trVezitrimiterilelaR Brendk, RE, IV:2107. t' Relevat de HeuSmenn 1927 -19?fl 139.

179

ExcttRst BJ

Acestpunctdevedsrca fost susfinutdenumeroiistorici i geognfi, lntre carc: F. Thube (1837),J. Kulakovsky(1905),L. Niederle(1923),L. (1828),K Zeuss (1778),P.J. Schafarik (1978), H. Dittn(1989)'s. (1928), W. Pohl(1988), D. G"Teodor I{auptmann gurilor flunrii. Una n apropierea n acostcaz,lacul Mursianusestede cutatunderra fonotic(-ryris/ murs-) avea1nvederlacul RazelmGhlmyris). Aseln[narCIa dintre ipotezet6 sfi luat dreptlimitii a teritoriului dar estedeneconcqrutca lordanes estenh-adevrfrapant, (Noviodunum eratotuqipe limes). punct Imperiului carcseafla n interiorul locuit desclavinirm aflatochiaxvis-.Nu mai rmndectdouposibilitti: ori lacuriledin sudulBasarabiei, vl'sde Noviodunum(inclusiv lacul Brate,precumi ccle dinhe Dinogetiai Noviodrmum),ori din urm localizaro,propusde L. Buzu - Siret - Dunr.AceastS confluenp rnlgtinoas deci, c lacul cste,din punct de vedergeografic,rnai pulin probabil.Credern, ItrauptnannrT, Mursianusal lui Iordanespoatefi identificat cu unul dintre lacurile din sudul Basarabiei(cel mai probabil, cu lacul Cahul, situat vls-ri-wsde Noviodunum)tt.Astfel, tor$ul lui Iordanesse clarific. Cronicarulgot a fixat limita de vesta ritoriului sclavinilor n zonadintrs confluenfa Siret-Ilunrei Noviodunum.n ceeace pnve$e numeleMwtianus, s-ar puteaca el s fie de originete.n acestcaz, lacul areprobabilaceastii origine celtic,deoarcce Mursadin Pannonia Mursianus ar apartinegrupului de toponime celtice din imediata apropierc: Arntbium, Noviodunum, Aliobrix. carear Lmuriroatextului lui Iordanes ln sersulpcare1lpropunem elimin contradic{ia fi oxistaf nprivintaleritoriului locuit desclavini,ccicercetilrile arteologicenu atesextinderea acestora n Pannonia, anterioar lntr-o epoc mijlocului secoluluial VIJea. Acolo, ei au ptnrns dup instalareaavarilorlo.Dac lacul Mursianuss-ar fi aflat undeva1nPannonia,s-ar fi ivit aceastiicontradicfi,cae,surprinztor,a fost neglijat de cei care au zustinut identificarea respectivil. (la mijlocul secoluluialVl-lea) nu atesl n concluzie,Iordanes o extindetr a sclavinilor la vest de Prut, 1nsectonrlsudic al Moldovei - fapt careconcordcu reanltatlecercetrilor arheologice.

riVezi:Heuptmann 1927-l92tz139;Tcodor 197t:35; Poht l9ttt: 97; Dtten19t9: 208. t6P.J. Schrfrrt\ J. Kulekovrky, J. Bnombcrg.Vezi timiterile la Heqmenn 1927-l92tz 139 Britienu i 19tt * 1,252-253. lTllrupmenn 921-192t: l4l.Vezi Tcodor l97t: 35.Ilauptroarn pomeade la nurnele antical Buzului, i Mousaios. rsPunctde vederosr:siinut de Kulekovcki, Sahmetov,Sicl(vezi Cei*a 1960b: 729). i retr)rigrnu 1933:167. 20IL Godlowsld,kr vcl. I\<,' VE\llr an der mittlercntmd untercn hnau irnfinfiat tmd sechsten Jh. (DA:JI. !,15). 198t: i: i":?:

EXCT]NSUL II Gronologla rzboaielor avaro.bizanline din anii tgo ai eecolului al Yl.tea

Rehtarea attdeminulioas a lui Theophylact Simocatta este mai putin clarn privinla cronologiei absolutea evenimentelor petrecutentre ntoarcsrea lui Irdaurikiosde pe frontul (Th.S.V. 16)i rwolla lui Phokas persan (Ih.S. VIII. 7). Datarea acestor evsnimente i punerea lor de acordcu informatiile furnizatede alte izvoarea provocato amplcontrovers. Nu vom prezsrfaaiciun istoric al problernei, ci vom aminti pescurtceletrei punctedevedereprincipale. Cel 'tlasic", argumentat de J. B. Bury, dataz nceputulrzboaielor din anii '90 n primvera annlui 592 (estevorbade expediliainifiatl de Maurikios,relatatilde Th.S.VLl-3). O teorie nruditil esteceaa lui Al. Avenarius,caredateaz evenimentul respectivn prinvara enului 591.Ambelepuncte pornesc devedere dela men{ionarea uneieclipse desoare n vremaorpediiei cu pricina.Al. Avenariusaratcnu poatefi vorbade eclipsadin 19martie 592, cide ceadin 4 octombrie590. (Ceadin 592nu s-aputut observa de la Constantinopol). propusdeAl. Datarea Avenariusconcordi cu spusele cronicaruluibizantin,cum c eclipsaa awt loc ln "al noulea an de domnieal mpratuluiMauriciu" (Th.S.V. 16. 5)r. Dar, dacurmm cu consecven! aceast argumentafie, atunci ar trebui s datiim expedilialui N{aurikiosn toamnaanului 590, aqacum faceP. Schreinet'. ln 1950,G. Labudaa publicatun studiucarea propusun punct devedereradical diferit. Careperabsolutsigur n datarea evenimentelor, a fost luatii revoltalui Phokas din 602. Pornind de la acest reper,a fost urmritii desfrqurarea evonimentelor de la sftirit sprenceput.A rczultat astfeldatarea nceputului rzboaielor din deceniul al zecelea n anul5953. Din punctde vedere metodologic, demersul lui G. Labuda este ireproabil" ccidatarea revolteilui Phokas n noiembrie 602 este singurul fapt absolut cert. Eclipsa de soarea putut fi inseratii n relataredin cauza semnificatieisalesimbolice,premonitorii(ca i alteoveniments meirtionate decronicar,precum unor montri etc.), oapulndsnu fie strict contemporan nasJeroa cu expeditialui Maurikios. ln ceeace ne priveste,vom procedaca i G. Labuda,parcurgnd evenimentele de la cel mai recent,ctre cel mai vechi. Deoareco, dupcum spuncam, revoltalui Phokas a avut loc n noiernbrie602, campania lui Guduisla nordul Dunrii CIh.S.U[.5. I - 6. 3) nu sepoatedatadectn varai toamnaanului 602.Aceastii datare este confirmatiidengroparea tezaurelor dela Movileni,jud. Galatii Horges,ti" jud. Bacu,lncheiate cu monede din 600/601 60U 6024. i, respectiv,
rAvenrrius 1974:2l9.Yezi rilhitby 198t: 15G157. i 2Schreiner1986:32.La fel, lVhitby l9tt: 156. 3Labuda 1950:167-173. aVeziPopovit 191 t: 626.

190

EXCURSURI

acestoi campanii(veziTh.S.Vru. 5. 5), auavutloc tratativele ln cursultoamneianterioare avarncercaocuparea Cataractelor). dintr generalulPetrusi Apsih. (Cpetenia Deci, este pracizeazc "n al nousprezeceleaan n Th.S.Vm.4. 9 se anului 6015. vorbade toamna de Maurikios nu s-antmplatnimic lntre romani i barbari". Deci, evenidomnieal zuveranului s-aupetrecut lnaintede 14august 600,cnda nceputal mentelerelatatemai naintede aceasta retagerea lui Comentiolus dela Novae De aceea, (Th.S. 19-lea andedomnie. la Constantinopol n consecinl, ofensiva VIII. 4. 3-8) a avutloc n iarna599/600. lui Priscus la norddeDunre, n datadect n vera anului 5996. zonaTisei(Th.S.Vm.24), nu sepoate Anterior,selncheiase o prti pace,prin care Dunreaera rccunoscutide ambele ca hotar lntre Imperiu i stilpnirea a intervenitdupo campanio purtatil ln timpul verii, i avar(Th.S.VU. 15.12-14).Cumpacea relatatii nTh.S.VIII.2-4a fostdeclanat "la nceputul cumcampania verii" (veziTh.S.MII.l.l l), rciesec tratatul de paces-a lncheiatn vere rnului 59S.n consecint, ofensivaavarcane a atinsln celedin urmDrizipera,dupceprovocase mai multelnfrngerilui Comentiolus (Th.S. VII. l3-14), sedateaz n lame 597/59ti n primivare enului 5987. Dacaceastil ofensiv a pela sfritul anului597,atunciintervalul nceput decirca18luni depaceCIh.S.VII.12.9) poate fi fixat ntre primvaraanului 596 i toamnaanului 597,iar ofensivalntreprinsde Priscusla (Th.S.VII. 7; VII. 10-12) Singidunum a awt loc n primvara anului596.(Priscus a pornit "la primverii"- Th.S.VII.7. 1)8. nceputul Mergndmai departe,suntomastfel obligati s datiim ln toamnaanului 595 ofonsiva norddunrcan a lui Petrus Prinurmare, (Ih.S. ofensiva anterioar a lui Priscus CIh.S.VII.2-5). VI. 6-10),catt a lnceputprirnvara iarn,s-apetecut n anul594.lngroparea i a linut pnpeste tezauruluide la $ocariciu(Unirea),jud. Clrai, pusln legturcu incursiunea lui Priscuse, poatosfi fost cauzat la fel de bine decampania urmtoare a lui Petrus, desfruratttot n acea zon. ln fine, deoarece ofensivalui Priscusa awt loc n anul imediat urmtor marii invazii avarerelataten Th.S.VI. +5, rezulti d aceasta din urmsedateaz n 593. Datarea n 593 a ofeirsiveiavareprin carea debutat nouaetapa rzboaielor bizantinoavareconcordilcu concluziadeds de Vl. Popovidin reducorea aproape total a activitifii monetlrieidin Constantinopol ntreaugust 593i august (Avariiauajunsn acea 594t0. ofensiv pnn apropierea capitalei).Soluliapopusdenoi estre coerentii i sepotrivetecu infomafiile cipltete prin studiereaizvoarelornumismetice.

frnici o justificare.n schimb,Whltby l98t: 164i Pohl 1988:l5Gl58 dateaz n 599. 7Din noq interpretarea noastrcoincidecu ceaa lui rthitby lgtt: I 62-I 63 i Pohl 19t8: 152-l54 i intr n contadiclie cu versiunilelui Lrbude i Avcnrriul, caredateaz pacea n 601. EDeaceastdatii,nuputemfideacordcurilhitbylgSt: 16l-162iPohI198t:146147,carefixeazsfrritul celor 18luni depacen varaanului 597i, n consecinf, ofansivalui Priscus dateaz 1n595.n schimb,solufia de concord noi cu interpretarea lui Popovi 1975; 47G485, care este ProPus nterneiatpe argumente' numismatice (vezi i Popovl1978:623-624). Amintrr\ tolodatii,c I-cmcrlc l98l: 60 plasacele l8 luni de pacen intervalul 598-599. eVeziPopovit97t: 623. rolbidem.

5Ia fel dateaz lVhitby 19tt: I 64 i Pohl 19tt: I 59-I 60. 6G. Lrbude dateaz n 600,iar Avcneriur 197{:108,221-in60l,

EXCTIBSI]L TII rDeepre localizarea ongll[/lui p derpre drtemul lortifica$i de Ia Nicrilicl

de

Am relatatn capitolulI mprejurrile n caretriburile protobulgare conduse deAsparuh au reuit s provoaceo neateptat nffingere armateibizantinen anul 680, profitnd att de dEnrta acesteia, ct i deuneleavantaje oferite de terenulundes-apurtat lupt. Protobulgariiau reuqit s se aperede atacul arrnateibizantine fiindc au awt la dispozifie nige "1ntlrituri" (lrlpropcr)r, situaten Onglos,careeralm "loc sigur i inexpugnabil din orice latur"cciavean fafamlasJini,iar din celelaltedoulanri eranconjuratderuri" (oeorfl ra\ uqrtilrlrov elnn tbv r6nov otolcrodpevo ro &Io0ev roi lrdorou pdpou'relporcq $p prpooOev, roropo oregovoripevof. Mai aflm c aceste mlatini desprleau numitul Onglosde lhnnre. Deasemenea, Theophanes c,atuncicndprotobulgarii aupomitlnurmrirea iNikephorafirm arrratei bizantinecaresretrgea, ei au trecut Dunrea3. Aadar,din relatarereiesec Onglos-trl seafla la nord de Dunre.Din traducerea lui IL Mihescudin FHDR II: 619 s-ar puteadcducec Onglos-ulera sinnt ntrc Dunre,Nistru i Nipru. Tottul este lns destuldeconfuz,iar Petr Diaconu a oferit o traducere mai clar:'Aspanrlu dupce a trecut Niprul i Nistrul i a ocupat Onglos-uli rurile de la rniaznoapte de Dunreo (Dunre) s-aaezat ntreaceasta (rurile)...".(... horcpob26 rqdpevo,rbv d,vorprv i acelea toyou ra\ d,vaotptveprioa ra tbv rotol,opv popeiodpou ro c,voupiou notopo\ ptcfb to6tou ruaiw,rv sejustificprin faptulcrorapo\ ot*u...I.Traducerealui P.Diaconu estela plural, decinu seacord cu avoup(ou, ci cu Bopetotpou ("cele dela nord"). Deci, Onglos-uleraunritoriusituatla nord de Dunre,fiind separat printr-o de aceasta zonmltinoas; el eranconjuratde ruri. "Stncileprpstioase" din spatele Orglos-ului par s fie o invenlie a lui Nikephor,clci Theophanes (cared mai mufte detalii qi este,n general, mai bine inforrnat) nu pomenote aacevas. Pe de altii parte,etimologianumelui Onglosar puteasaducunelelmuriri n privinla localirii acestui toritoriu. Potivitmai multorcercrtiitori, ntrocare:P.J.Schafarik,J. N{arquart, D. IkandZalov,I. Dujev, N. Iorga,N. Biinescu6, denumirea derivdin cuvntulslavoglu, care trseamn"colf',i carearoacoeai somnificatie cai cuvnfultiircic Bugeac. Totui,etimologia sigur,cci aliautori au propusderivarea nu poatefi consideratii din cuvntultiircic agul, aul, "loc fortificat"?. Precumultimii cercetiitori ai problemeis,preferm s nu ne pronunfrnn chestiunea etimologiei.
I,358 (a.617l) (FI{DRII:619). 'Theoph.: 2Ibidem. 3lbidem:359(FHDRII: 621); Nik:35 (FHDRIL 627). I, 357-358; Dieconu1971:I 91.Vezii Bolilov 1975: 30-3 1. ' Theoph.: sVeziHilcercu 1989:341. 6Vezitrimiterile la Moravcsik 195E: Ii, 213,precumi Iorga 1992:314,Bineccu 195t: 435. TVezi Morevcsik195t: II, 213. eRelev 1982:69; Itrlceccu 19t9: 339.

lg2

EXCURSURI

lor cu LocalizareaOnglos-uluidepinden principal de critica izvoarelori de corelarea situalia din tsren. Pebazainformatiilor extrasedin cronicile lui Theophanes i Nikephor, s-a n "co$ul" dintrePrut,Nistru" (Nipru, evenaadar Ozglo.r-uluin Bugeac, propusamplasarea era climita denord a Onglos-ului teoriieaupresupus . Unii dintreadepliiacestei tual) i Dunre (cel dintroVadullui Isaci Tirtarbunar). din sudulBasarabiei valul depmntde origineroman Teoriaesteverosimil,fiindc acostteritoriu estedespditde cursul Ilunrii printr-o seriede Dar,considerm cun mla$ini la caresercferizvoarele. lacuri - carepot fi identificatecu acele izrvoare, cu ceea ce sepoatededuce din aceloai spaliuattde marenu sepotrivete i anumec puteafi n stares un teritoriu rrstns, n care'1tn neammicqorat"(Theophanes) Onglos-rera potrivit crcia o aducern ipotezei obiecfie lui P. Diaconu, Aceeai eficient. sCI aporen mod Alt punct de vedererr amplaseaz n Munteniato. Onglos-uln "co$ul" Onglos-alera amplasat Teritoriul eradelimitat n acestcal de format de confluenleleSiretuluii Prutului cu Dunrea. Tulucegi. pmnt cel dints Din punctdevederegeografic,acoastii roman, alt val de $erbegii dalde izvoarei, n plus,areavantajulc estsun teritoriu zoncorespunde, i ea,cu doscrierea acestei ipotezo. mic.Vom reveniasupra cu zuprafaf permit amplasarea nu Onglos-ului la suddeDunre, unii istorici, ndeosebi Deiizvoarele cu"ringul" dela Niculilel a fost susfinut bulgari,auafirmatcontrariul.Ide,ntificarea Onglos-ului deV. N. Zlatarski i K Skorpil, dar i de ctreautori ulkriori, pnfoarterecent.O varianti a acesteiteorii consider c fortificaliile de la Niculifel eraudoar nucleul unui sistemdefensiv mai mare,ntins ntre valurile din sudulBasarabiei i valul mic de pmntdintre Cornavoda i Constanfa'2. N. Iorga,careidentifica Onglos-ul cu Bugeacul, admitea totdatr c protobulgarii au popositn "ringul" de la Niculilel, n drumullor din Onglossprenord-estulBulgarioit3. Un argument al amplasriiOnglos-uluin nordulDobrogeisebaznez,pe inforrralia din potivit creiaAsparuh "Geografia"armean atribuitii lui MoiseChoreirafi, s-ainstalatn insula Peuce,de unde i-a alungatpe avarira. Fiind trziu (ulterior secoluluial lX-lea), textul trebuie privit cu circumspecfie. poatefi nfeleas InsulaPeuce lntr-un sensmai larg, ca un reper mai pentruregiunea gurilor Dunriit5. cunoscut Dacam hn ad-linerarzinforrralia din "Geografia" armean, ar trebui s amplasmOnglosailchiar n Delt. De aceea, s-a ajuns la formularea ipotezeic, 1nantichitatei n evul mediutimpuriu, znrlade nord-est a Dobrogeiera desprfitil de continentprintr-un brafal llunrii carear fi pornit dela Isaccea, formndastfolo insul,care ar fi cuprins,astfel i fortificaliile dela NicuhTel't.Studiilegeologice i hidrologiceinfirm ns aceastii ipotezr7. Sisternulde fortificalii de la Niculilel estecompus din: un val exterior, cu o circumferinfa de27 km., carelnchideo zuprafa{ de 48,3km2; cile de acces; - patru "castre"de pmnt situaten interior,careprotejeaz careleag incinta exterioar de fortificafiile interioarets. - douvaluri mediane,

'59,1936,4:268-270; eFehrllll:9-12; Fcrcnczir"SiebenbrgischeVierteljabrsstrcrift", Iorga 1992:314; Ioryr 1939:3-4;Decci l91tt 4142; Bineccu l95t: 433-440; I. Brmee 196t: zt4l; Gjuzclev 19t4: 35-36; Hllceccu 19t9: 339-35 l. r0 Dirconu 197l: 197 - 199;Dieconu 1993t297-298. tf Schefrrik 1t44: II, 163;$ctton 1950:505;Bolilov 1975:27-36; Dimitrov l9t5: 119. "Storpit1918:109-152;Fchr1931:14-l?;Ferenczi,op.cit.:270-276;Floreccr4ClobenulgT2:384 nota17;Petrt 19tl:565; Relcv 1982:68-79; Dimitrov 1985:ll9; Fiedler19t6:461;Fiedler 1992:22-24. rrlorge 19922314-315. \fulpc 193t: 385ia n considerare posibilitate. aceast rlVezi textul n Decei l97t: 27. t5 lbidcm:42; Dieconu l97lz 196;Medgeeru1993:180. '6V.N. Zletrnki, apudStrorpil l91t: 113. r7 Vezi Fiedlcr 19922 22. SnorpU 1918: I I 3I 34; Fehr1931:lutI 6; I. Bernee!971: 1l 7-I I 8. "

oNcLos-ULu Loc IIZ^BE^

183

pe la luminmateriale arheologice, de IC Skorpiln l917 nu au scos efectuate Sondajele bazacroraspoatii fi datatefortificaliile de la Niculifel. n schimb,ln urma cercetiirilorlui Ion n pmntulde la bazavalului din parteade nord a s-audescoperig Barneadin 1953-1954n ceramice. Acesteaprovenau din vaselucrate cu castrului din colul de SV ctevafragmeirte ceramice auaprutalturideurme decenu cu alveolepebuz.Fragrnenlo mna,ornameirtate valului. color careaumuncitla ridicarea apartinut ceeacearatiicvaseleau deanimale, i dooase ceramic n secolulal tVJea qi o akibuia gelilor I. Barneadataaceast n raportul de sptur, I. Barneadatai valul n secolulal lV-leate.lncadrarea n consecinf" autohtonidin Dobrogea. cerarnice a fost schimbati de lvlaria Comq a acestor fragmente cronologiciatribuireaetnic slavetimpurii, datnd astfelvalul n socolulalM-lea2o.fuL97l,aceeai autoare carele considera observnd analogiilecu ceramica detip Hlincea, specific descoperirilor, a schimbat iar datarea valul ar fi posterior penusecoleleVll-Vl[; prin urmare, anului 679/6802t. pleacde la o documentatie arheologicfoarte srac.Nu Toat aceastiicontrovers pe Deconrlalveolat buzpoatfi att getic, ct i cunoatem nimic precisdespreformavaselor. pnla efectuarea n valurile de la Niculilol, nu sepoateafinna unor noi spaturi slav.De aceea, nu a zurprinsdoctexistenla unor materialeromanedin nimic sigur.Sondajullui V. H. Baumann comunei hbazavalului de la nordul Niculitelz2. III-ry secolele Aceasta fiind situatia, ipoteza care atribuie protobulgarilor lui Asparuh ridicarea fortificaliilor de la Niculilel nu estosinguraposibil. Pe de altii parte, sistemulconstructivnu specificpopulatiilor tiircice. Dealtfel, mulfi ese esteroman.Acesttip de fortificatii concentrice dintre cei careau scrisdespre fortificafiile de la Niculitel le-audenumit"ring", prin analogiecu locurile ntirite ale avarilor. De aceea, esteposibil ca"ringul" dela Niculitel sfi fost constnritde o populaliettircic, altadectprotobulgarii,ntr-o epoc ulterioarsecoluluial IVJea de cndprovin celemai rzii obiectea cror datareestesiguri careau fost suprapuse de valuri. Aceastiipopulalie puteafi chiar una carecptase statutulde aliat a Imperiului.PetreDiaconua ernis,1nacestsens,ipoa,valurile dela Niculilel aufostridicate alVIIJea, dectre n sscolul o populalie clientelar (poatede ctre avari), care aveamisiuneade a apfuaregiuneade atacurile slavilor i ale protobulgarilot'3. Din punctdevedereistoric, o alianp a avarilorcu Imperiul Bizantin estens asuprazoneinord-pontice.Ar exclus.Oricum, dup 626-630,avarii i-aupierdut hegemonia puteafi nsvorba de o altii populafiealiatii a Imperiului, aacum vom ncercas artiirnmai jos. Tot n contradicliecu realitatea istoricesteipotezaluiAurelian Petre,potrivit creiavalurile au fost ridicate de protobulgarii lui Asparuh,dar ntr-un moment cnd acetiaerau aliali ai ingenioas zupozilie nu 1igsege nici o confirmare Aceastii imperiului. (Ulterior,ei ar fi ffidat)24. cetransmitiryoarele.Imposibilestei ipotezalui Ion Bamea,caredatafortificafiile de n ceea saucurnaniaflati n slujbaImperiului2s. la Niculilel 1nsecolele XI-XII i le atribuiaunorpocenegi Ipotezaa fost respinsiide P. Diaconu,carea artatc valul esteanteriorbisericii din secolulal
)([IJea26.

te G. tefen,I. Berncr, SCIV,6, 1955,3.4: 737 -743. zo Comlr 19102 327-328,330, notz24. 2rCome 1975 a: 175. 22V. ll5. IL Brumrnn,"Peuce',4,1973-1975: a Dieconu 1912t:31E. Ipoteza a fostluatn considerare originii avare i de ctre\fu|pe 193t: 385. 2'Petrc19t1:563-564. sL Bamee1971: l19. 26Dieconu 1912s : 3 l4-3 16"

lg4

ExcuRsuRI

pot fi formulatensi alte ipoteze. ne putemgndila ridicarea"ringului" De exemplu, . carcs-auinstala!n 455-457,nfiemaminorisSqtthiae2T de Hernac, de ctrehunii conduqi Totusi, caeerao zoncontrolatiide Imperiu2s. acestteritoriu n Bugeac, V. Besevlievamplasa eradeirumittot la Procopius, ssefi referit la nordul Dobrogei,catrc, nu esteexclusca Iordanos n acsstcontext,mai amintim c ncpe la 435, un federat "ortromitiilile Scythiei" (Sordrg)2e. Valips,s-arsculati a ocupatoraulNoviodunum3o. al Imperiului, deorigine probabilhunic" barbarisfi conductori ln acelatt de tulburesecolalVle4 nu estedelocexclusca asemenea construitpeteritoriul provinciei fortificalii proprii. sosprijin pe un pasajdin cronicalui Mihail Sirianul O altii ipotezpo mre o avansm atacul (secolulal XIIIJea). Dupce mentioneaz (secolulal XIIJea), reluat i de Barhebraeus sctavinilordin al patruleaan al lui lvlaurikios(585/586),Mihail Sirianul aratil c: "n aceastii weme au pornit cei patru frali din "scifia inkrioar", lmpreuncu 30.000de scili pe care-i fluviul caresevarsn lacul Maiotisce sevarsln Pont. (...); ei au ajunsla Tanais, conduceau Pentrua ajungela graniple romanilor,unul dintre frali, pe nurneBulgarios,sedesprfide fralii spreDunre,fluviul carei el sevarsn Pont. si qi, cu 10.000de oameni,tecu fluviul Tirnais iar el [Bulgarios],ln schimb,va El i-a cenrtlui lvlaurikioss-ideaun teritoriuundeslocuiasc, pregtio oastepontnr rornani.Iar mpratulle-a dat lor Moesiile de susi de jos. precumi Ei (poporullui depe vremealui Anastasios. Dacia,locuri p carepoporulavarilorle devastas acoloi eu construitnn vel de aprerepentru rommi"3r. Cronicarul Bulgarios) s-auaezat pe provinciile dunrene o seriedeconfuzii.Avarii nu atacaser din secolulal XIIJea a svrit Bulgarios,erou eponim imaginar,aparei la Gonesios32. cpetenia vremealui Anastasios; a fost interpretattca o referireconfuzla o migralio real,ceaa uoor Relatarea, n ansamblu, care"s-audesprtit de turci, auvonit n Europai s-au nrdo aleavarilor (tarniahii qi koTagirii)33, avarilora fost socotitla zecemii unit cu avarii din jurul hanului(...). Prisosuldeputereadugat aceastii informatiecu unele Mihail Sirianula contaminat de oameni" [ca la Mihail Sirianul !]3a. contaminareacu da referitoare la migralia protobulgarilorlui Asparuh. La Barhebraeus, El afirm c Bulgarios"gi-a instalatlagrul Asparuhestemai accentuatii. informatiile despre Aici estevizibil preluarea unor datedin cronicalui ntre celedoufluvii, Tanaisi Dunrea". Theophanes. a unui gnrptiircic n provinciaScythia,n momentul ln oricoca4 esteorcluso instalare eveniment. ar fi amintit acost Theophylact Sirnocatta indicatde Mihail Sirianul.Contemporanul verosimil. c a Heraklios ncheiatpe mai Setie n schimb,o dataren timpul lui Herakliosesto careintraseantedorn conflict bulgariloronogunduri, la 638 o alianfcu Kubra! conductorul po catre o ddeaJ. lvlarquartpasajuluidin cronica lui cu avarii3s. Aceastaesteinterpretarea cndafirma Mihail Sirianul36. hobabil cla textul lui Mihail Sirianulsegndea i IL M. Setton, c, nainte de 605 [?], bulgarii au ocupatDobrogeai au ridicat fortifica]iile de la Galali i
2tJord.:266(FHDRII: 431);I. Bernce196t:408; Bemca 1991:170. 2E Bclevliev 197 4z3 5-37 . 2ePrmrc,., De Aed. ,IY.7. 20 (FIIDR II: 471). ]o!lt Enrclin, n RE,VIII. A. l(1955):277;\tutpe 193t: 319;I. Bemee 196t: 407. rrTradusdup Pasajul I, 9G9l.Vezi iBerhebreew,ibidemzIl.29-30. germana luiAltheim 1969: taducerea din Mihrtl Sirienul estereprodus i deMerqurrt 1903:482$-485. 32 1903:529). Merquert FHDR II: 655(curnobserv i sPohl 19tt:80-81. t4Th.S.VII.8. lGlT (had.Mhescu:143). 35Nilc:24 (FHDRII: 625). 36Marquart 1903:529.

oNGLos-ULu LocLIzBE

185

Dacadmitemipotozade mai sus,atunci avarii Niculilel, n careulterior s-aaoatAsparuh3?. ar fi, de fapt grupul tiircic aliat cu Heraklios,instalatn gomti de Aspanrhdin insula Peuce3t nordul Dobrogei. cvalul ridicatdeaceibulgariar fi valul careprotejea M. Whitby a emisipoteza Recent, la nord oraulAdrianopole.Bulgarii ar fi fost instalali de ctreMaurikios pentru a repopula mod limpede Nu putem fi de acord cu aceastiipotez,fiindc izrorul serofer.1n regiunea3e. doar la zonaDunrii do Jos. (a datrii 1nsecolulal VJea i, respectiv,cea Cele dou ipotezepe care le-am avansat bazatpepasajuldin Mihail Sirianul) rmnlnssimplespeculatii,attatimp ctnu vor putea fi confirmatepe calearheologic. sunt de ceeac ne procup, evenfual, legate, informatii denaturarheologic Singurele apropiere a sistemului dearginti deaurdescoprito1nimediata rrezentatedeo sericdemonede rarisim, concenarea era bizantin n caremoneda ae fortincalii dela Niculifol. lntr-o perioad Estedepresupus semnaleaz o situaliespecial. prelios zon restrns piose lntr-o metal de unor provin din subsidiipltitedeImperiuunor federali.Monodelola carone rospective cmonedele roferim sunt: ntrrpltorchiar 1ncom. Niculifela0; IV,674-681, descoperit - I AR Constantin dela ValeaTeilor flngNiculifel); IV, 668-673), ll, 641-6i Constantin - 2 AR (Constans probabildintr-un tezaurrisipit'' ; n lmprejrnimileorauluiTirlceaa2. ll,64l-6. descoperit - I AV Constans La acestodescoperirise poateadugai tezaurulde la Galafi, compusdin 12AR (3 4 Constantin'1V,6744 Constans II,647-659, I C;onstantin HeraHios,615-638, ry 668-673, 681y3. prezenta zugereaz ln apmpierea'tingului" de la Niculital i a valului din Toas acestea primeau subsidiilncepnd din vremealui Heraklios.Spunorn: zonaGalafi a unor federafi,care pentrua ne ngduio afirmafiecategoric. fiindc datelesuntpreasrace "zugeroaz", putemalirma cu certitudinedoarc sistemulde fortificatii de la Niculilel Deocamdatii, poate c nu fi identificat cu acel Onglos murfionat deTheophanes i Nikephoq de asemenea, tiircic,dupsecolul acest'Tng"a fostridicatdeo populafie al fV-lea,darca fost folositpulin lipsesc materialele)*.Pedealtparte,nu estoer(clus caprotobulgariisfi folosit timp (de aceea populatie. dar fortificaliile existau dinainte, alt acest'ting", fiind ridicatede ln concluzie,datarea atribuirea etnic a sistemului de fortificafii de la Niculilol rmn i probleme doschise. Onglos-ulde carr vorbesc Theophanos i Nikephororasituatpomalul nordic al Dunrii.

rTSctton 1950:505. rMoirc Chorcnefl, la lhcci t9'ltz 27;veni Szdcczky-Kerdoor1972:96. elPhitby l9tE: 128-129, 144. {Obcrlindcr-Tfunovernuo Conrtentincccn199{:33l-332, nr. 33. atOberllndcr-Tmoveenu19t0 e : 163-164, ru. 2-3. Pocneru-Bordce,Ochqcenu l9t6: 193(tabelII,nr.28). a3lXmlen1957:196197;Butneriu 1986:230. {Rrlcv l9t2:75.

EXCI]NSUL TV

Ipotcza originii rornanice 8 unor aris3ocrati din klraganatul bulgar

purtat de boisrul cara devenitltragan 1n763sau764, a Sabinos(Eapvo), Nu."l" fost consideratun indiciu al obrieisaleromanice(s-ar putea spune,la aceast datii, chiar: romne$i). Acest punct de vederea fost suslinutde: C. Jireek N. Iorga, J. B. Bury P. P. Panaitescu,I. Barnea, M. Rusut. Caracterul romanical numeluimenlionatde Theophanes i Nikephornu ostenssigur, deoarece a fost propus o origine tiircic. W. Tomaschel J. Marquart, P.Mutaftiev, L. Rsonyi i sadin cuvntultiircic siivijn(="drag"), carea dat i n alte i G. Moravcsikau sustinutderivarea limbi tiircice antroponimesimilare(de exemplu, Siivin-beg, fiu al hanului ttzrlJzbegl. Considerm necesars atragematenlia asupramodului corect de citire a numelui consemnat ln cronicile bizantine.Acestaeste,savlzos,nuSabinos. form, numele i 1naceast ar putoa fi foarte bine unul romanic. n Dalmalia medioval, eso atestatanfioponimul local Savinuf . ExisTiilns un puternic argumort n sprijinul ipotezei caracteruluitiircic al nurnelui khaganuluixopivo.n 1963s-adescoperitlntr-un mormntde la Preslav o ceac de argint cu urmtoarea inscriplie: K(T?I)E Bo(H)@H

t rnsnN
ZO}TIANOX ME|AX TD BO]?fA PHAN Invocaliadin primul rnda fost adugatlulrior (sepoateobserva uoracestlucru, cci literele zunt executate n altl manier)a. NumeleSrviz din inscripfiade la Preslav este,widenf mai apropiatde rdcinattircic. Po bazalui, seconsider c forma autentic a numeluikhaganuluixopivo en Sain sau,Sivfz. n acestcaz, khaganulxu,pivo poatefi identificatcu Vineh, succesorul lui Teletzdin lista khaganilorbulgari pstratl ntr-unmanuscris slavont.
1C. Jineelr, Die Romanen in der Stdten DahnatiewwhrcnddesMittelalters,li/ien, I, l90l: 216; Iorga 1939:9, 80; Iorga 1992:322-323;Paneitercu1969:188; I. Blne t lg7l:24; Rusu l9t5-19t6; 4243. 2vezitrimiterile la Morevcsik 1958:r1,262;Bclcvliev l96s:2;Bcrevlicv lg7lh:72, 3C.Jireelop.cit.:216. aBelevliev1965:l-2. 5lbidem:2*4;Bclwlievlfll*9;BeIevlievlgTlb:7z-73.Idcrfittadintexapivo ihnehfusesesusfinut dejadectreJ. Marquert, n 1898.

SBINoS $I PGN

187

penoancu vasuluidela Preslavesteunai aceeai c posesorul Mircea Rusuconsider ncares-adescoperit camormntul timp, estcCI(clus Esteposibil"dar,n acelai kaganul Ecr,pivo6. khagan. cci el nu puteadeveni"mate zoapnn"dupce frrsese vasulsfi apar[inutlui Ea,Bivo, probabil, vasul aparlinut a mai nti lui Mai (Se gie, dealtfel, c a murit la Constantinopol). altcuiva.Pede altii parte, xqpiv, pe vremeacndera"marezoapan",i a trecutapoi n posesia personajera cretin. cum acest c nu poate fi exclusnici cealaltiptnz a lui Mircea Rusu, lnscum s-idea ar fi astfelmai uorde explicat.ConstantinVnu avea Politica safilo-bizantini Faptulc Eopvo a putut fi cretin M. Rusu. tittul de"malt zoaryn al Bulgariei",cum sustine nsorigineasaromanic. nu dovedete caroderivnumelekfiaganului caceea constatiim Eopvo celedouipoteze, Examinnd dintr-un etimon ttircic estemai probabil.Khaganul Wnehnu poate fi altul dectcel care a preluatputerea nu poatefi o fomrcoruptiia nurneluiVneh.ln dupTele@or, numele Sabinos schimb,aacum aratiiV. Be5ovliev, a fost creatl de cronicariibizantini, careau formaEcBvo apropiat numelebulgar.Sivln de cel romanic, a cruiasemnaro estelntmpltoare?. Totui, o solulie definitiv lnc nu se poateda. Ipotezaoriginii rornanicea khaganului bulgarizriinumelui Iopvo nu poatefi eliminatjt,fiindc sepoateaducei contraargumentul romanic Savinn (Si)l4neh.(V. BeSovlicv artac, n lista slavona conductorilorbulgari, Sivineha devenit hneh, fiindc un copista n{elesgroitpe,Si-,ca avndsensul de "acesta")8. Dupalungarea lui Sabinus,n764,a devenitkaganUmanrs.ConcomitEnt cu el, ori (Separcca fost totui,o mp4irea puterii)e. irnediatdupaceea, la puteres-aaflat i Paganos. La rndul su,numelePaganosa fost consideratromanic, de ctre istoricii care au sustinut originea romanic a lui Xopvo. n acest caz,situaliaestemai clar.DacTheophanes menlionaformafloyivo, 1nschimb la Nikephoros numelerospectiv estescrisKoproydvo. Pobazaformeiconsemnate deNikephor, s-apropusderivarea numeluisudin QanBagan,adicdin doucuvintetiircice (J. lvlarquar! P. Mutafiev,G. Moravcsik)lo.Mai recent,V. Besovlieva avansat ipotezaderivrii numelui (kapkan),purtat Kopraldvodin titlul dekaukhan deconductorul oastei bulgare. Formaabrwiatii floitlvo s-arexplicai eaprinf-o soriedeformeabrwiatealetitlului kauWtan:xrrydvr1, ruy&vo, xorld,vov.Deci,(Kap)noldvo reprezenta o tanscrierea numeluip,rotobulgar kapkan(kaukhan,
qapgan)tt.

n Istoria Romnilor,Nicolae Iorga semnalaexistenlaunei cpeteniia unor slavi din pasajul Bulgaria, denumitSeventz.n cu pricina,Theophanes sereferea zuccint la un atacslav, respins de ConstantinV n anul 764.n edilia cronicii conzultatil de Iorga (ceadin 1839),textul este redatn aafel lnctlngduie interpretarea lui Iorga:...rbvEBepov p2govro Xrl,apouvv... nse"ea4iacritic definitiv a lui Theophanes realizatitde C. De Boort3restituietextul cu unele pentruceea diferenle mici, darimportante ceneintereseaaici:...niaoe rbv Eepdpcov plovra
6Ruru19t5-19t6:42. ?Bclevliev 1965:4. f Bclwlicv l97lb:73. eUrmm reconstituireaevenimentelor fcut de Belcvlicv 1971 e: l0- I I . Primov l97t: 25-28pleacde la pemisa nedovedit cVineh i Sabinos ar fi persoane diferit. toVezi Morevgik l95t: II, 239. rrBclcvlicv 1975:93-97. ulorge 1992:323. '3Theoph.:I, 436 (a. 6256).

18 8

EXCURSURI

cpetenia Exlnpovov,rbv ro1 xar vrfr @pdr1nor{oovto.('...a lnfrntpeSflabounos, estela genitiv plural, nu la Severilor,carefiicusermulte rutli Ttracia"). Deci, xepprov El era conductorultribului slav al acuzativ,astfel c nurnelecelui lnfrnt este,SHaounos. lui Iorga nu Aqadar,interpretarea admisn studiiterecenteta. cstevorsiunea Swcrilor. Aceasta poatefi admis. mai susnu excludnswentualaprezsrrpaunorromanici (protoromni)n Celeartate au a Bulgariei, ln secoleleVIII'DL AceiMartinzs i Urrtts, ca,e rndurileclaseiconductoare Urzus Dospre pot romanici. fi dect fost trimii la Roma,n 879,de ctroprul Boris-Mhail, nu din cevadin viala monastic c n Bulgariamai supraviefuia segie c eraclugr;sepresupune I s. trzi antichitatea n legturcu cuvntuluixoppvrov, |n acestcontexttrebuiesdiscutmi menlionarea decuvntul vorba pe Sabinost6. Este a-l alunga bulgari,lntrunitpe,ntnr un consiliual aristocratilor catr fn romna cptatsensulde "cuvnf', dar care1nepocarespectiv,1n latin cotwenfias, balcanicii,1imenlineasensuldo "adunarc"(pstrat1nalbanez)'t.S-avzutt8n romanitatea un indiciu al unui lmpnrmutde la romnila bulgari. informatiea lui Theophanes aceast fiindc n cuvnta fost folosit deTheophanes, |n 1951,GyulaMoravcsikafirrnacacest de "adunare","sfat" al yEmeasael eranc uzual1ngreaca bizantin.S-aartatlnsc se'nsul posibil este prin secolul aIVll-leare.De aceea' n limbagreac cuvntului roppdwova dispnrt informalii pecarel-a aflat n izvonrl carecuprindea sfi preluatcaatartormenul caTheophanes la doucaanrisimilare,ln careroppvroveste din Bulgaria.Referindu-se despreevenimentele artac acosttrmenprovine din N. Oikonomides menfionatn legturcu nrii i pecenegii, inamicul. Or, printe ace$i ntocmitepebuainformaliiloraduse decei carespionau rapoartele spioniseputeaunumrai romnisuddunreni.De la ace$iaa fost preluattorrrenul n cauz2o. fel seexplici folosireacuvntuluiroppvrovn cazuladunrii cn acelai Considerm nsnumri prezcnfepopulefieiromenicefo zoni, nu i preluarea boierilorbulgari.Eadovede de ctre bulgari a cuvntului respectiv.Probleme perticipirii romnilor h de la aceasta conducereekhagenatului i epoi a primului ferat bulger rmnehc deschis.

laDeo<emplu: Ilulcv 1965:I, 77. 15 643-65 l9tl: l. Brezcrlu r6Thcoph.: I,433; Bclcvlicv l9?1 b: 8l; Prinov 197t226. l?Mihiercu 1993:52, 56,23?. Itlorge 1992:322, reN.Oikonomidg, RESEE, 25,1987,2:187-188. zolbidem: 189-190.

HTCIIASUI, V Ileqlre "retugioiD din Dlaurikioc, tD'tr.a@l*on, Xl.4.3t

In legturcu rofugiereaunor locuitori din Imperiu n teritoriul barbar de la nordul Ilunrii a fost uneori invocatun izvor foarteinteresantcane a provocat oricum, multe disculii. n tatatul de artii militar (Strategikan) atribuit unui ldaurikios (nu estesigur c estevorba de mprat), sevorbete dermii "refugiati" care,n teritoriul nord-dunrean stilpnitdeslavi,furnizau pasaj, informalii armateiromano-bizantine. Pebazaacestui s-aafirmat cprintre slavi, la nordul (XI. 4. 31),n traducsrea romanicr. "De Dunrii,triao populafie Iatii pasajul lui H. Mihescu: trimii snearatedrumurilei sne doscopere pe cineva,trebuies aa-ziiifugari Begoyou], nepzimcu strnicie; mcarc suntromani['PcopoTot], cu wrmea ei au cptat aldeprinderi, auuitat d-ai lor i suntcu mai multi tragerede inim fatde dumani"2. Atragematenliac n a dato taducereuordiferit deceadin edilia critic: "De aa-ziiirefugia$, FHDR,H. Mihescu pocinwa, trebuiesnepzimcu sffinicie; mcar timii sne aratedrumurilei snedescopere cu vremeaaceast c zuntromani, ei au cptat calitato.au uitat de ale lor i suntcu rnai rnultii (Sublinierea pasajului este tragere de inim faf de dumani"3. ne apa4ine).Traducerea problematic. participiului C. Daicoviciua semnalat dificultiltile pusen specialde interpretarca pasivnotco0dvte6. mai clar,a lui C. Daicoviciusun astfel:"Peaa-ziii Traducerea, transfugi,a (sarcin) pe cinwa"tebuie este de a arta drumurile de a descoperi s-i crormenire i {inem sub o stricti supraveghere, cci,mcarc suntrornanidevenilicu timoul. ei. uitnd de inresullor (sublinierea noastr)4. oropriu suntcu mai mult tagere de inim pentnrdus,mani" caceti"refirgiati" erauslavi transfugi,aflati n slujbaImperiului, C. Daicoviciucredea c ei au devenit romani (n sensulde locuitori ai deoarece doar aa s-ar explica aserfiunea ^mpenului)5. a stati n atentialuiMadimir lliescu,carea artatcacetirefugiali nu puteau Problema militare prevedeau ca spionii s regulamentele n barbaritrecuti n Imperiu qi folosili ca iscoadel nu avoau cum s fie slavi sau "refugra}T' spionafi. Astfel, aceti lu fie din neamuldumanilor slavilorcareocupaser Munteniao. n Imperiu,din cauza a"zri.Ei erauromanicicarcserefugiaser c pasajulpoato fi nlelesmai bine dac1l studiemn paralel cu un pasaj Considerm pe caretrebuieso aibcomandanliifala de lucruri, adicla atitudinea :are sereferla aceleai "Dar purtate contraslavilor,ci de unelereguli generale: =fugiafi. Nu estovorbade campaniile -il;ffii66':88-8e. TFHDRII:561.
: MeuriHos, Stategiknn(Arta militard),ed.H. MihescqBucueti, 1970:285. ' C. Deicoviciu,"Apulum",9, l97 l: 733. r Ibidem:731-733;Deicoviciu 1971:l9l. , V. Iliercu, Absenalii desprc njurul anului 600e.n.,n vol. Antichitateaclasic$ dundrcand rcmanitatea 1980:258-260. Bucureti, ei spiritual,Umversitaka mo7enirca

190

EXCURSURI

s nu no ncredemprea repeden fugari [rpoc;copoorv] saun oamenistecura]i n rndurile noastre,ci n cei luafi ntr-o nvlireneateptatii, cci sentmplc cei strecuralii prini cu (...).Iar pefugariidumanilor sila spunlucruri nchipuite [ro4 oropol.ovra] i pe cei care vostesc anumitetaines-ilinem n lanfuri saus-iducemzubpazundeva cvin snedescopcre parte, sle fgduimdaruri, dacspunadevruI, n altl saupedeapsa cu moartea,dacmint"7. Termeniifolosili pntru"fugari" suntallii dect1ncapitolul )0. 4, dar suntemde prere c utilizarea n acestadin urm a unui cuvnt latin se poateexplica prin aceeac autorul a chiarcuvntulfolositde aceirefugiafi. transmis Acestfragmentnearatitr cautonrlnlelegeaprin "fugari" pecei catre, cu prilejul ofernivei armatoibizantino,serefugiaude la inamicla aceastil armatil.Ei puteaufi ori refugiati sinceri,ori iscoade trimise dedumani.Rezulti cln pasajulaflat n discufie(XI. 4. 3l) nu poatefi vorbade fugari n Imperiu, ci de oamenic:rc veneau n tabrabizantin,aflat n teritoriul barbar.Prin urmare,acei"romani" nu oraulocuitori din afaraImperiului carecptaser calitaa decetileni ai Imperiului, ci *romui' cerc hliau n teritoriul berbar. ConsidErnd corecthaducerea lui C. Daicoviciu, ajungemla concluziac ei eraulocuitori romanizafi.Deci, pasajulatestl un fapt foarteimportant acela cle finele sccoluluielVl-lee exirte o populefteromaniclh Muntenie. El nu serefer lns 1nmod direct i la refugierilede locuitori din Imperiu n teritoriul barbar. Doar alt pasaj(din capitolul XI. 4. 36) conlineo inforrralie despre prizonierii romani Quatide slavi din Imperiu), careoraudornici sfug la armata romano-bizantins.

?Meurikior, (IX.3.6,E). op.cit.z 231 TFHDRII:563.

EXCIIBSI]L VI 3rYlchorintriniitt

In 1877, Porfiri, Uspenskia publicat un manuscrisdin arhiva mnstirii athonite Ikstamonitou,n careexistiio montiune despre vlahi, sau,mai precis,despre'Tlahorinhini". Textul, redactat n 1698 dectre un clugr Grigore, s-apstrat ntr-ocopiedin 1844. Iatpasajul caren intereseaz: "lnzilelempralilorluptiitori mpotivaicoanelor, neamurile dinlinuturile delng Dunre augsito epoc de anarhie,deoarece mpra{iicei nelegiuifiai romeilor duceau rzboi1ncontra sfinteloricoane. Atunci vlahorinhinii i sagudafii aucuceritBulgaria,s-aulntins putin ctepulin n diferi prfi, au pusmnape Macedonia i, 1nsfrit,au ptrunsn Sfrntul Munte mpreun cu tofi pruncii i femeile lor, deoarece nu seafla nimeni s le stearnpotrivi s-i nfrunte cu rzboi.Acetiafur, cu timpul, introduin nv!turile cretineti dectresfinlii prinli, crezur n aceste lnvfaturii la urmde tot ajunser crotini"r. Izvorul estefoartetrziu i, deaceea, trebuieprivit cu circumqpecfie, mai alesc izvoarele mai vechi nu menlioneaz'Tlahorinhinii". Estevorbade Miracolul II. 4 din Miracala Sancti Demetrii i de WalaSf.Dimitrie deloan Staurakios (nceputulsecoluluial XIIIJea). Ianorul cel mai vechi (secolul al IX-lea), cel pstrat n colecliadeMiracala...,Lreaatacul ntreprins de tribul slaval rinchinilor (condus dePerboundos), aliat cu altele(sagudaii, styrnonifii), mpotriva orauluiThessalonic2. Evenirnentele s-aupetrecutpnn 676-6783. Textul lui Staurakios preia informaliile dinMiracula...,eu uneleconfuziii anacronismea. Dacnici unul dintre aceste douizvoaremai vechinu facerefcrire la'llahorinhini", atuncine putemlntrebadacnu cumvamenfionarea lor n textul din secolulal XVIIJea nu este o invenfiea autoruluiacestuian clugnrlGrigore.Deiaceastii lndoial este,crederqjustificat, numeroiistorici au manifestato ncredere uneorideplinn acestizvot.lnceputul l-a cut W. Tomaschek, 1n1881,carea admisfaptulc populafia rinchinilorcuprindea, pe lngslavi,i o componentilromneasc5. Urmndu-lpeTomaschek,A. D. Xenopol6, D. OnciulT, A. Philippides aususfinutcacest izvor documenteaz populatieiromneti deplasarea i N. Iorgae de la Dunre spresrrd,n secolulalMIJea. PasajuldinMiraanla...afost pusn valoarci de O. Tafralito.
n FI{DR, dupCepiden l92il: 199 . ' FHDR IV: 7 (trad. H. Mihescu).Al doileaparagraf,nereprodus 2Lemerle 1979:198-221. 3Lemerle 19t1: I l1-136. aFHDRIV:97. 5Tomrcchekl|df.l: 476478. 6 D. Xenopol,Istoiarcmnilor,ed. a 4-a,I, Bucwesti" 1985: 291. 7Onciul 1968:I, 232-233. t Philippide 1923:708,799. eN.Iorga, n "Bulletin de I'Instihrtpour l'tudede l'Er.ropeSud-Oriental en,7, l92O,1Gl2: 8l; Iorge 1992: 262,345. desoriginesatn)ilVe sicle,Paris,1919:136. '0O.Trfrali, Thessalonique

lg2

ExcuBsuRI

problemeil-arqrcznntat studiullui Th. Capidandn 1927. Un alt momentn corcetarea pe cara fcut-oacest nvfat cuvntulpaorMov detraducere lnsgreeala Estezurprinztoare fiind inventatastfelun inexistent"mprat ('mpralilot'') a fost nfelescaun numedepersoan, (caresunt n realita, i somai dauchiari anii de domnie,726-780 cruia iconoclastVasilie", greeal a fost !)". i mai zurprinztorestefaptul c aceastii anii primei perioadeiconoclaste deA. fost studiat Sacerdoteanu, a mai tCI$ul Dupacee4 recen!deC. Poghirct2. preluatiintocmai, mai multii atentiei pasajuluidin a acordat corect, dat o traducerc c a care,ln afarde faptul Miractrla SanctiDemetriils. Credibilitateansernnriidin manuscrisulde la Kastamonitoua S. Pucariurd A. Deci(cu unelerezerve)rs, - catt au prcluat mai fost admisde: N. fhganura, opiniile lui Th. Capidan. de acegia,Silviu fhagomir eradeprerec menliunea'tlahorinhinilot'' Spredeosebire a istoriografiei romne este"o invenlie trae a unei cronici monahale i o aberalieregretabil cu un articol al lui lv. Lascaris, concomitent aproapo Acesternduri aprcau contornporane"rT. n sprijinul ipotezoioriginii romanice un nouargument carea reluatdosanrlproblemei,aducnd utilizareacuvntuluilatin a remarcat a acelorrinchinits.ln textul dinMiraatla...,M. Lascaris arfi fostlmprmrutatdinlimbarinchinilor.Anteriot O.Tafraliobserrase doo, care,seprsr4rune, acelasjlucrure.Cuvntulrdoa nu mai aparola nici un autor bizantin. M. Lascarisfonnula ipofszactextul trziu din 1698a preluatinformalia despre'llahorinhini" dintr-un iaror mai concluziea fost nzuqit vechi, pierdutulterior.Aceasti i de Gh. Brtianu2o. c Acestaa observat din nou ds M. Gy6ni2t. Dupscurttimp ns,inorul a fost oxaminat laAthos la nceputulsecoluluial XIIlea, cnd se inspir din evenimenklepetrecute relatarea o textul nu poate fi considErat pstorii vlahi au ptrunsabuziv 1nSfntul Muntd2. De aceea, pe vlahi n su adugat i-a Compilatorul privitoare secoleleVll-Vl[. la romanicii din mrturie din secolulal )Ol-lea cvlahii preluatdin'Viala Sf. Dimitrie" fiindcel gia din sursa relatarea odinioar1nMunteleAthos.M. Gyni nu s-aocupatnsi de problernacuvntului au 1truns fcutdebizantinologplmaghiarnu a din textul dinMiracwla St.Demetrii.Demonshalia rd,ocr delaKastamonitou. manuscrisului despre credibilitatea rspnditii influenlatnsopiniageneral Ea a continuatsfie suslinutiii mai tcsnt23. cnranuscrisului nunerlmno doctsconstatm istoric al problemei, La captulacestui pe un ior mult mai poate el s-ar frbazat credit dac acorda dcct nu i se de la Kastamonitou s-a lncsrcataflareaunei confirmri n odstenla vechi. Cum acestizvor nc nu s-a descoperig cuvntuluird,oa n textul dn Miracula St.Demetrii. n fon acest cuvnt este singurul element care rr putee indica exirtenp unel componenteromenice e rinchinilor.
'rCrpldrn 19272199. t2Poghirc 19t9:35. r3A. Secerdotetnt, Wahii din Calcidica,n vol. n menorta lui VNle Pman,Bucureti,1934:306309; Srcerdoferna 1936:232. ralhigenu 1933:593. tt lhcbi 1978:73,nota2. t6S. Puceriu, "Balcania', l, l93Et 22. r?Ilregomir 194{: 81,nota4. ItM. Lercerir, RHSEE, 20, 1913:182-189. reVezinota 10. 20G. 1980:53-54. Bucr:reti, statelorrumnegtd, Britianu,Iladiliaistortcd despentemeierca 21M.Gyni, "tudesSlaves l, 191E, 1: 3042. et Rournains", zFHDRIV:5i-59. 2s lvinescu 19t0: 271;V. Al. Georgeccu,n vol. La nozionedi "Romano"tra cittadinanzae universalit (a nota4. RomaallaTerzaRoma. Shrdi,II), Napoli, 1984:406,

yLHORINHINII

193

necesar sefecturn o compamenfiuniicuvntuluird,oa,eso lnaindea neopri azupra pe rinchini. Observm c existdoardouelemente ralie ntre celetrei izvoarccarc-i pomenesc Manuscrisul hiburilor rinchinilor i sagudatilor. comunetuturor celor trei relatri:mentionarea atilt do continuti 1n Miracala..., c'almai rnult de relatarea de la Kastamonitouse ndeprteaz nu mai estemenfionat.Acost text rnai conline i o referire mult nct nici rncarPerboundos (sigu) a evenimentelor careinffi n contradicliecu datarea iconoclatilor, cronologicla epoca relataten Miracvla St.Demetrii. Faptul nu ire lns prea mare irnponl, cci referirea la Imperiului azupra credern, un simpluloc comun.Nenorocirileabtute este, mpratiiiconoclaqti nu nenorociri seputeau suntexplicatede clugrulGrigoreprin mniadivini, deacee4aceste un cazsimilar deanacronisnlcarenu apa4ine CunoasJem petrece dectn timpul iconoclatilor. Gregoras.Acta, n'Tstoria" s4 dataveirirea ci unui marenvpt Nike,phor unui clugrobscur, celor evlavioi" i aduga alte soabtuse asupra bulgarilor "pe vremeacndurgia iconomatriei fabulatii, ntre care cea c reedinfainifial a conductorilorbulgari a fost JustinianaPrima (care,penfu el, seidantifica cu Ohrida)'?1. dela Kastamonitou estelipsite din manuscrisul n oricecaz,privitl n ansamblgrelatarea de vercsimilitate. 'Vlahorinhinii" nici nu puteaunvli pesteclugrii de la Athos ln epoca a lnceputacoloprin secolulal X-lea. iconoclatilor,cci via{a monahal cuvnrlnioa Qacarese Singunrl indiciu al crcdibilitfii rolatrii ar putoafi, repetm, soraminmcontextul Esteacurn momontrirl maipoate aduga i gapia, folosit ln acela$pasaj). n care apar acesto cuvinto.Autorul culegerii de Miraqla... le foloseten cuprinsul rclatrii ofensivabizantinn Thraciaconta slavilor strlrmonifi.c:ro a urmat dupataculslavilor despre locuintele(rd,oo),iar familiile.lor Fiind lnfrnli, slavii 1iabandoneaz[ azupra Thessalonicului. (crp,io)serefugiaz. nfometafi, lntr-un pasajurmtor,searatcumlocuitorii Thessalonicului, aujefuit niterd,ooale slavilor nvecinali2s. pasajele? aces.ti Doar faptul c autorul din secolulal lXlea cuno,stea Ce dernonstrcaz c acestecuvinte erau folosite i de acei slavi termenide origine latin. Nimic nu dovedete (strymonili,nu rinchini !) despre Desigur,faptul c autorul caroestevorba1npasajele respective. greac presupunsrn c vorbit la Thessalonic n lndeamnii s n limba a utilizat aceste cuvintene populafiilatinofone uneleelsmsntelatin cear indicaprezenfaunei secolul al lXlea erdstau - coca n zonaThessalonicului. n hmina studiilor recentecare sprijin ideeaautohtonieiparliale a aromnilor,faptul esteverosimil (vezicapitolul III. 5). Cuvntulrd,oa a ptnrns,n orice caz,de graiul grecilordin Epirc6. la aromni,1n Utilizarca termenuluirdoo n contsrulrelatiirii despreslavi avoaln vedere,poate,un procisal lui, cel de "bordei" (aceasta nsemna casa,n latin). sens sunt totui,odovadl indircct a prczenfci podinMiraqtla St.Demefnf Deci, pasajele intorpretarea pulefieiletinofonetn zone Thesssloniculuiln sccolulelD(-lee.Arfi 1nsabuziv privinta din urm, n acesteia rclatrii despre'tlahorinhini". lor 1nsensul dovedirii autenticitiifii VII-\|II[. c nu i se poete ecorde o veloerc de izvor istoric referitor le secolele cnnsiderm

2aFHDRIII:497-499. 25 Imerle t979:. 207(II. 4, cap. 279,284). 26H. 1977:78. Mlhiescu, n G. Mumu,Irmrinische LehnwtirterimNeugriechischen,Btureti,

CONCI,UZII

T IJa captul acestui dsrners, nermne stragemcteva concluziideordin general asupra semnificatieisecolelor VII-VIII n istoria regiunii Dunrii de Jos. Secolulal VIIlea a fost o perioadde ruptur profund.Cu unele excepfii, civilizalia deanoltati n epocaanterioara dispnrt.Nu estevorbanumai de lncetarea existenleiunor aezri sautipuri de obiecte,ci i de disparitiaunor tehnici definitorii pentrucivilizalia secoluluial Vl-lea, precumolritul la roata rapid.Tocmaide aceea, PetreDiaconurinsistaasuprafapolui c inexisten{a ceramicii lucrate la roata rapid n rnediul culturii Dridu i a celei lucrate Ia roata nceati n cultura Ciurel se opuneteorid evolulieiorganice de la culturaCiurel la culturalhidu. n fond disputaestelegat dechestiunea atribuirii etnicsa culturii Ihidu Dupaunii exclusivrrmneasc2, dupa$ii exclusiv bulgireasc3; estde fapt o cultur cuprectnic, aacum a fost n secolulal IVJea cultura Sntana de Mure-Cerneahov n lumeabarbarnord-pontici dunrean. Cultura Dridu nu delinegteo etnie snume, ci un nivel de civilizafie (supcrior cclui din secolul at VII-lea) i, eventual un spafiu de iredicre culturalia. D" fapq Ion Nestora afirmat lnc din 1964despre culturaDridu ceaareprezentat rczultatulorientiirii culturii materiale a populalieinorddunrene ctrezonade civilizalie bizantin"sustinnd c eaa fost purtatii i de populaliaromneasc, i de slavii bulgaris.Dei nu a fost arheolog,P. P. Panaitescu a reuit s dea o definilie foarte potrivitii culfurii Dridu: "o uniunepopulardecultur,carencnu sedesprinsese n elernentele saledeosebitoare pe limbi, dar carecuprindeaftr ndoiali ginli romnetii slave"6. Altfel staulucrurile 1ncazulculturii Ciurel;,Tehnicile specifice oi nu eraucunoscute deslavi,ci doarde ctrsromanicii, prin unnare,culturaCiurel nu poatefi atribuitdectromanicilor. lntre sfiiritul culturii Ciurel i perioada n carea luat natere prima faz,aculturiiDridu existi un hiatus de circa un secol.Se poatevorbi de o continuitatentre cele dou culturi ? Invaziiloslaveaudeterminat modificri majorealehabitatului:celemai multe oeau dispru! iar mulli locuitori s-au refugiat n zonelemai ferite (la munte,n pduri, ln zona de baltil a Dunrii).Purtiitoriiculturii Ciurelautril probabil, inrefugiu,timp decircaunsecol, dupcare au revenitln zoneledeschise. Facerq pe ceeace sepoatededuce aceastii afirmatie,bazndu-ne din cazurileparticulare alenecropolelor de la laroru, Sultana (vezi capitolul III. 4. C, i Obria p.127-129).Repopularea cmpiilora awt loc n secolulal VIIIJea, cnd invaziile mari se ncheiaser. CulturaDridu s-a format 1naceastii perioad,ncepnd din secolulal V[I-lea, iar printre creatorii ei s-aunumrati acetiromanici,care,cu un veaclnainte, fuseser purtiitorii culturii Ciurel (ne referim aici la situalia din Muntcnia).Astfel se explic unsle moteniri n domeniuldecoruluivaselordin categoria DriduA, careauanalogiiclaren ceramica din culfura

-ffiIfEil,rz+.

2Zaherie 1967:139-144:Teodor1981:47-48. I Dinte lucrrilemai recente, citilm: Dimitrov 19t5: 122-131, Stenilov 1987:3G47i Fiedler 1992. aDieconu 197 2 c: 122-128; Dieconu1985:I 07-I 10. sNestor1964:.414,418. 6Panaitescu 1969:203(vezi i 132).

coNcluzrr

lg5

Ciurel.Aezrile n careau trit romaniciilntredeceniile doi-treialesecolului aIVII-lea (cnd, n general, audispnrt aezrile detip Ciurel)i secolul alVIIIJ9a rmn aproape necunoscute. Singunrlsit carene poatelmuri lntr-o anumitmsur asupra civilizaliei mariale din aceastii perioad obscur este aezarca Dulceanca IV (vezip. 120)7 .Cramica descoperit acolodescinde n mod evidentdin ceramica dtip Ciurel,darsedatea'maitrziu,pela finele secolului leai la lnceputulcelui urmtor,lnt-o perioad "iV11imediatanterioare aparilieiprimei fazeaculturii ,' ' ,- - .' Dridu . Se cunoscfoartepuline descoperiri arheologice (necropole, aezri)din secolulal VIIlea. Situaliaesteasemntoare celeidin secolulalVJea, cndn Munteniaseconstatilunhiatus ntresiturileculturii Sntana deMures-Cerneahov 1",.^l;;ffi; i ceiealeculturii Ciurels. atacurilehuni{or i mai alostulburrill careau unnat dupdesffimarea confedera}iei luiAttila au provocato instabilitatecatre a condus la risipireavechiloraezri. lv{aitrziu, n secolele XIXII, tot n Muntenia(i parlial n Moldova)estecunoscut un nou hiatus,carta fost explicatprin retra8ere-a populaliei romnetin zonelemai nalte, din cauzap"r"n.gt*iir".*ifof. Ne putenn gndi la un fenomensimilar, care,ln cursulsecoluluial vg-lea"'i p*ii fi deterrrinat de conflictele dintne diferiteletriburi slave recent aezate (dup614-619), p*r* dintre acestea i romanic.Penuria urmelormateriaieseexplicpti" au*tu foartescurt i populaliaautohton a aezrilorr,, dar i pln refugierea populafieiautohone n zonemaiferite (caresunti mai greu accesibile cercetriiarheologice). Ne referimla luncaDunrii, dari la ronI. demunte,practic necercetate arheologic. Discontinuitatea culturaldin secoleleVll-vru nu a fostcevaspecificpentruDuniireade Jos' lntreagaEuropde Sud-Esta tecut atunci prin coeace bizantinologul D. A. Zalrythinos (referindu-se numea la Grecia)"marea ruptur".n Greciq perioada dediscontinuitate n .tradilia istorica elenismului"estedatal(conventional) ntre oo lunima inscriptieanticla Corinth) primelorbisericide epoc i 871-874(ridicarea medio-bitina). oeclinul economic i culfural, paupenzarc'a, ncetarea circulafieimonetare, rnodificarea habitatuluiurban- toateacestea seregsesc i n Grecia.Invaziileslavilor(cares-auinstalatmasivn Grecia)nu explictotul. D. A' Zalrythinosatribuie aceastii discontinuitate culturalcrizei generale fo,,,iis*co-romane, carea atinsapogeul " primit o grea atuncicndeconomia lnchis a lumii meditJraneene a lovitur din parteanoii thalassocrafii: ceaa Islamului. El propunei o dat timloti.e p"r* sftiritul Antichit1ii:abandonarca n fafa arabilora Alorandriii a" .etouflota bizantine itz septernbrie 642)t'' D" f"pL expansiunea araba contribuitla separarea Europeioccidentalede Bizanf,prin ntreruperea legturilor pe Mediterana.Do acee,secolole vII -VIII sunt o perioaddo discontinuitate latinr2. i pentruOccidentul In legturcu raportul mediu geognfic/spafiu de etnogene,au fost formulae dou puncte devedere principale.Cel'tradi$onal" afirmcpoponrlrimu s-aformat a supraviefuit i doarln zonelemuntoase, saunumaipoterioriulfoslrirovincii romane(nu in Munnia i Moldova)r3' Al doilea punct de vedoreadmite includelazonelor de cmpie1n spaliul i de _ilIF"Ineree2:ri3-r26. ..Dacia, secolului grm cronologia alv-lea laR Herholu, N.s.-, 34,1990: i]_ez_r l 69.20g. e v' spiml,Realit$ianice nMotdow ipolitice meridional n t"*tri" i-xa, n*ai i' ,n*ricr, Iai,1e8s:

l49.Yezi i R Pope,SCIVA 42, lggl,3-4: l g l-l g2 rollolinercu-F'erehe 1992:I 73. . " Zelrythinor 1966:3OU3Z7 12 vezi celebra cartea lui H. Piremc, Mahonedgi CarctcelMarc (aarni n romnete, Elucureti, l99e - care dernonseaz rolul cuceririlor araben ruperea occidentului aeriizanl. ttYezi, din istoriografia mai veche,onctut 196t: 571-574,iar dinte istoricii din perioadapostbelic,pe Deicoviciul96t: 83-9t.

196

coNcLUzII

O variantiia sasuslinec, la cmpie,doarzonelempdwiteau putut constituiun etnogenezra. Nu putemmprtiiiatitudineatranant a mediu favorabilsupraviefuiriipopulafieiromanicers. lui C. Daicoviciu, F nu acceptiiprezenlapopulaliei rornanicei apoi romnetin Cmpia cromanicii au supraviefuitexclusiv n TranDunrii, ntre secoleleVll- XII (i careconsider de deali de munte)'u.Auexistati la cmpiezonepropicesupraviefuirii silvaniai 1nzonele posibilitateaca unii (pdurilei blfile llunrii); apoi, nu poatefi exclus autohtonilorsedentari printre cmpiile slavi. Pohivit lui C. Daicoviciu, ar fi fost slavizate integral romanicisfi rmas n secolulaIVII-lea. Faptulc,n secolulalVIIJeq teritoriul locuit derornanicia fost luat ln stlplnire de slavi toponimiei aratii c a existato slavizareprofundnu doar a Munteniei i estocert. Studierea Moldovoi, ci i a terioriuluifostei provincii romaneDaciari. O cercetare nu istoric serioas poateignora aceastii situalie (dupcum nici nu o poateexagera). Tot att de adevrat estec, ntr-unfel saun altul,acetislaviausftiritprin a fi asimilalidepopulafia romneasc. Asimilarea sauromnizarea slavilor nu se puteapeecefoarteropede,adicn curzul secolelorVll-Vlll, presupus aacum au unii cercettoritt, din simplulrnotiv cn i iaroareleliterarei pomenesc pe slavii depe teritoriul Romnieicape o entitatedistincti, pncel pulin n secolulal X-lea (n GestaHungarcnrm,n legturcu Transilvania). Lingvitii au ajunsla concluziac asimilarea petrecut pnatunci? s-adesfurat n secolele IX-XII'?. Ce s-a Crcetrile de istorie a limbii au artatc limba mmna aprutn secoleleVIII-IX, ca un idiom deosebit decelelalte limbi romanicd0. n aceeai epoc, adicprin secolulal lX-lea, a ncut i ptrunderea cuvintelorslavdt.Aceasta nseamn c,anterior, contactele dintreromanici qi slavi au fost sporadice, deiacetia din urmseaezaser n teritoriul populatde romanici cu dou-treiveacurin urmii. Deci, a existato perioaddestulde lung n carecele douetnii au rit relativ izolatc una de cealalt. Explicaliapoatefi datii de faptul c majoritateapopulaliei romaniceffiia n locuri mai izolate.La nordulDunrii, supraviefuirea populalieiautohtone i n zonelede cmpiea fost favorizatiideexistenta unor pdurintinse.Refugierea majoritifii populaliei autohtone romanicen zonelemai ferite a condusla o izolarea ei de populafiaslavcare tria la cmpig n locuri deschise.Abia dupces-ainstaurat o oarecare stabilitate, acetiromanici (devenifi ntre timp romni) au revenit n locurile deschise, unde slavii ajunseser majoritari. Acolo underomanicii revenili din refugiu auajunsscovroasc numruIslavilor, acetiadin urm au sffiritprin a fi asimilatitt.Aq" s-antrnplat la nordul Dunrii i n unelezonede la sudulfluviului (n Dobrogea, deexemplu).Faptulc,1nceledin urm,slavii au fost asimilati de romnin spafiulcarpato-dunlean (spredeosebire deceea ces-apetrecutln alteprfi ale RomaOrientale) nit1ii lnseamn c"la un momentda! populafiaromneasc a devenitpredominantil. Aceaslcretere de populafie s-a datorati deplasrilorde rupuri romanicedin zona dintre Dunfuei Balcani,dar o contribuliea avut i revenirea din zonelede refugiu.
laReprezentat n principal do Netor 1964:383-423. 15Coner 1967:13-14; Giuncu1976:13-16. 16 lleicoviciu 196t: 95; Deicoviciu1971:I 87-195. rTPctrovici1943:233-277 (n special 265);Pctrovici 1959:G8; Ilorcdt 19t6: l0Gl07. rrZrherle l91l:285;Brzu l9t0: 85;Tcodor 19t0:79; Teodor 19t1t22,47; Ihlincccu-Ferche 19t4: 1zl4145;Pctre l9t7: ll7. 19692 23-29;Mlhiill 19t2: 57-66. 'ePtruf 20 Ivinescu l9t0: I 79-I 80; Rorctti 1986:322-323. 2rPitruf 1969:23-29;Mihiili 19E2: 57-66. 22Pentru rolul factorului demograficn asimilareaslavilor (sau"viceversa,a romanicilor), vezi Kumrtowcki 19792 468470. 2Breudel1985:68.

coNcLuzII

rc7

Retragereele munte e mercat rpecilicul civilizafiei romneti din evul mediu timpuriu. Dttpcumspunea Fernand Braudol,ln zonele ds muntealelumii rneditsrancen s-adezvoftat un tip de civilizalie aparte,rudimentari autarhic. "f)e obicei, muntoleesteo lume ln afara civilizatiei careesteoporaoraelori a tinuturilor de es.Istoria saconstn faptul de a nu avea o istorie, de a rmne,relativ frecven! izolat de marile curentecivilizatoarece se rspndesc ntretimp lncetul cu lncetul'z3.ln privinfa romnilor,nemulfumim scitiim o singurmrturie, edificatoare. Ea aparfinolui Luigi Ferdinando ]vlanigli, autorulunei monumentale monografii geografico-istorice, rezultatal investigafiilorpersonale filcute la sfiiritul secoluluial )il/Illea: 'lalahii locuiescmai bucuros1nmunfi, obicei care estefoarvechi la ei, cci acolo au fost alungalidepopoarele caredominaupevremuri n Ungariai Transilvania fr ca sle fi fost cu putinf,do atunci ncoace, s iasde acolo i striasc alfundeva"21. Retragerea la munte(sauln alte zonederefugiu) nu trebuiosupralicitat" cci nu estede conceputca toli locuitorii de la cmpie(carecultivau pmntul)sI fi fugit din caleaslavilor. Estefoarteprobabilcao partedintreace$i romanicisfi rmas printre slavi.Ei nu au rcIrrezentat nselementuldin carea renscut romanitatea n regiunilede cmpiede la Dunreade Jos. "g"gem continuitetea populefiei ro.*L" le llunee de Jos i n lntreage PeninsdiBslcrnicl cepeo suprrviefuheeeiln enumitclocur{din f,ecarercgiuneaspafiului de etnogenezl' cpefiu care seltrtindee din nordul Transilveniei i Moldovei pn 1nMoolt Belcani. Dupa cum foarte bine obsena recentNeaguDjuvara, "din populaliile rornanints a rmas cteceva1nfiecaredintre locurile undeseaflau'z5.Acelai istoric subliniai rolul jucat n rsromanizarea cmpiilordectreaceiromanicirevenili din locurile derefugiu26, locuri carcs-au aflat nu numai la munte,ci i la cmpie.Romnii,iei1idin izolare,din adposturile oferite de pduriledin zonelenalte,^de la cmpieori din luncaDunrii, s-auamestecat cu populafiaslav i slavizatiide la cmpie.n aceavreme,limba romnera doja forrrat. Dacne referim la spaliul dintre CarpatiiMeridionali, Munii Balcani i tvlareaNeagr, n ansamblul su,atuncitrebuiesadmitemc ln secoleleVII-VIIJ a intervenito discontinuitate culturali etnic. lns, n interiorul acestuispaliu au existatmicroregiuni de consetvare a populefiei romenlce, cane au devenitulterior nucleelccxpensiunii romnilor n teritoriul carc odinioarera n lntregimeromanic. Potrivit cercetrilorde lingvistic istoric, au existattri mari nuclee(vetre)de etnogeneromneasc: MunfiiApuseni, zonadintre Timoc qi Moravai valeaDunrii, ntre Teleorman (pe maluri ale fluviului). Din acese vetre i Cernavoda arnbele s-aurspndit romnii pe cuprinsulntegului teritoriu care fusese ocupatde slavi ln secolulal VII-lea, reromanizndu-I27. n unele zone,rsromanizarea a reui! dar n altele, nu (n cmpia dinte llun&e i Balcani).Fenomenul revenirii n zoneledeschise s-arcpetatperiodic, panein secolulal XfV-lea, cndau fost asimilatermi{ele populatiilor tiircice instalaten Muntenia. Continuitetea romrnic la Dunree de Jos r hscmnetr in aceleitimp, i discontirnitrte. Mai prccis,au fost mai mufts discontinuitlin tipul de civilizafie, n habitat,1nmodul de viat. Preful pltit n schimbul rupreviefuirii tr izolere a fost lntmierea organizrii drtelc i bisericqti. Evolutia viitoare a societiilii medievalerornnetia fost marcatde tot acestir de discontinuitilfi, inexistentn istoria popoarelor romaniceapusenc.

'Apud Conce1967:I l. 2aDjuvrre1991:63. 25Ibidem:64. 2?GrmiBlcstrsg 1940;Rcichcnkron 1963:75-77;Arrinte 1966:27-28;Lozoven 1959:22-223.

usrA Frcunlt.on

er(duppopovi{tms',nr. ng.6 n--:. p. lrrl"*"ulocallucratcumnadinzonaro4ilorde


4 - ceramici locallucratcu mnade la veliki Gradac (dupnJankovi 1974: 92, frg.2) (p. 33, 5 ' ceramiclocallucratii la roatanceati de la veliki G;ad; (dupJankovi tnn:'it,6e tl {.F il _ secolul alvll-lea

I - Teritoriul studiat(p. 9). 2 - ceramiclucratcu mnade la Beroe(dupvrceanu, Barnea1975:fig. 4/ 4,5)(p- i2 -

l;-iiffirdin l;ilir#

lucratii laroata nceas deh lsnica loupaJa*ovie l era er. fig

laroata lnceal delaslatinska Reka (dup Jovanovi, Kora, Jankovi 1916: 399, fig. I e

32'Fibula digirat deraI-uni (dupd reodor r99z:fig.3/ s) 0r.56).

il ;t#i$iate

1a.rpa ryrgll "o T:dgl issi, s sr ta, 16,17) ta.47). Ie - cercel lunurar de Fiedlei tssz: leup' ,i,;a{ie/ l5 (p.4B). ?.c&lita 20- cercei detip ciorchiy Tiropu, s.btu:l?1, i;8, fi;. sna_23,27-30)(p. f9r* 48). 21- Fihrladisitar deraBrebeni (oupe rd or r992:ng. +iii. sol. 22' Fibula digirar delacooveoi Teodor teez:i,g. taup" r.ltrn. ,or. 23- Fibula digirat deraFerigite reodorr99z:frgr'ti4itn. laupa ttl. 24- Fibula disitat delaHisrria perrc 0) (upa 1965: 6i, ng.iitp. Srl. 2s- Fibul disitat de rraont"(duq Teodo I iigis. 3t 3) @. s2). la l.rara 26- Fibula digirar delaAdamcrisi (dupd i*or r'z: fig.i ijo. slr. 27- Fibula digitat dela Dervent Teoao r 1992: lAupa ng.? :l fp.S+1. 28- Fibula disirat dela Desa teoaor 1992: lOupe ng.iltl fp.+1. 29- Fibula digiratii derarrcaete rbodorrry: ng.iiiitn. trl. laupe 30- Fibula disitat Uifril U (dupa'peire t95S:276,ngl fn.ljl ae la

8 - ceramic lucratji la roata rapid din cultura,ciurel (dup llolineccu-Fert he 1974:72, frg. 63,r, 92. fig.97;Ilolineccu-Ferche l9t4: 134, fig. l0l 4,6tp.Ol 9- Ceramic detip Hinog(dupa I. narnt 196: , ng. Z r.lty. 10- Catarame petrefgS?: derip (dup fig. tigc, igOc, 193) (p. 39). lucidava petre l1 - Aplicedetip sucidarn (dup l9t7: fig. igs", 2(ili iogl (p.4l). 12- Cararame dctin TeodolD9l; . j/ I ,4) @.42). _(dupn l3 - catarama detip lal.ona-Hisia Boly-zelovce deu nazaeha (dup Fedhr t99i:466,Taf 5gl I l) (p.43 ). 14- catarama derip Naryhanny derasrata (dup yd*; lbrer 1992: Abb.6/B) @.u). pr[pa l5 - Catarame detip (dup Teodor t99t: fig.Sl f O,i f 1'1p. +ey 16- Catarame detip Syracusa (dup Teodor t99I: fig. it ti, iOS$.45). 17- cerceicupandantiv petre r9i7: z39i;ioo, stelat ajurat (dupa r98r: fig. gl 4) {p.46 ). 18- Cercei stelafi grrrri"

capul Dolojman (dup M.rvrinu.riaamsteanu, scrvA31, 1e80, 2:3r5,

34- Fibrula disitar OT* I lAupa Teodor 1992: Ig. y;i(p. . 35- Fihl digirat dela.piarra rec1ei fiupar*ao r l99z:frg. 6 0) (p.5B). 36- Scherna evolufiei principalelor tipuriOo nUute Aigii"r. fp Eii.

disirat orlea r (dupe Ttdor re92:ne. 13- Fibula r/il(p.iij.'

200
37 - Rspndirea fitulelor digiratedin secolulal VIJea (p. 64). 38 - Rspndirea fibulelor digitatetrzii (sritul sec.al Vl-loa, prima trcime a sec.al VIIJea) (p. 66). 39 - Monedele descoperite n oltenia, Munteniai sudulMoldovei(56s-600)(p. 69). 40 ' Situafiastatistica monedelordescoperite ln Muntenia,Oltenia i zudul iWoldovei(565-600)ftr. 70). 41 - Numru|denummia/ zon, (fir tezaure) (p. Zl). 42 - NumruldenummiaI zon(inclusivtezaurele) (p. 7l). 43 - Rspfudirea monedelor datate lntrre 565-600 n Muntenia, Olteniai sudulMoldovoi@,72). 44 - Circulafia monetar n Muntcnia,Olteniai sudulMoldovei. NumruIde nummial an (p. 73). 45 - Monodelcde bronz din secolele VII -VIII descopcrite n Oltenia,Muntenia i sudul fr4tOovei 6. 74). 46 - Monedelede b'ronz descoperite n Dobnogea (523-617) (I,. 76-g2). 47 - circulafia monetar ln Dobrogea (s73-617l, Numrulde monede pe ur (p. s3). 48 - circulafia monetar 1nDobrogea (s73-6r7).Numrulde nummiaT an 1p.t+y.' 49 - Coeficientvlnummia lande domnie(Dobrrogea) (p. g5). 50 - Comparafie lntro cele douzonestudiate(nummial an) (p. g6). 5l - Monedele de bronzdin perioada 612-g00, descoperite to uobnog""(p. g7). Mgnedode aur i argint din secolele VII-VIII (Dobrogea, Oltenia,fvfunteni4 (p. gS). l] 53 - sfritul fazeiurbanea unor oraedin provinciile ae ta punareade Jos ro). 1p. 54 - Necropoledin prima fazaculturii Dridu (p. 126). 55- Cronologiadistnrgerii fortificagiilor de pe lines fB. ft}). 56- cataramadin mormntulde la Trgor(duplliaconu 1962: 167, fig. zlz) @. ls3). 57- Piesede origineavar din necropolele de la lzvoru i Sultana (dupMitrea lgtE: 130,pl. 71 6Ll3; 134,Pl. 13/l0/.l4; Mitrea t9t9: 20B,Abb.4S/ 3C!rtt)0,. 156). 58'Posibile centrede puterein oltenia ln secolul al vII-l (p. 165). 59- ceramicslavde rip l(orceak(dupTeodor t972231, fig. 2) (p. 169). 60- cramic slavde rip ponkovka(dupdreodor l9it2:33, fig. +irp. rog).

ABNEVIEnI
AArch: AARMSI: AIIAC: AIIAI: AM: AMN: Anc. Bulg: AP: APol: Arh: BB: BBA: BBA 21: 'cta ArchaeologicaAcademiaeScientiarum Hungaricae,,, Budapest "AnaleleAcademieiRomne.Msmoriilo secfiunii-Istorice;,Bucureti "Anuarul Institutului de Istorie Areologir;,, CluS_N"["" i "r{nuanrl lnstitutului de Istoris 1i aroologie) A. D. xeno1nr,,, Iai "Arheologia Moldovei',, Iai ' M_usei Napocensis",Cluj-Napoca .Acta AncientBulgaria Paperspesented t the Internationat synposiun on the Ancient History and Archaeologtof Burgaria,ed. de A. G. pourd,-ut z, Nottingham,l9g3 "Archaeologiapolona,', Varovia "Archeologiapolski", Varovia "Archeologija", Sofia "Byzantinobulgarica",Sofia "Berliner Bpantinische Arbeiten", Berlin Antike und Mittelarter ans Bulgarien, hrsg.von v. Beswriev, J. Innscher (BBA, 2l), Berlin, 1960

studien der Herausbildung !ury.7' Jh. in Byanz. Prcbleme des Feudalismus(BBA, 47),Berlin,1976 BBA 4t: Byanz in 7' Jh. (Jntersuchungen zur Herausbildung des Feudalisnus(BBA, 4g), Bcrlin, l97g BBA 50 : Besonderheiten der byantinischen Fandalenni,c\nq. von Beitr?igen !i;1e sammlung zu den .friihen,hhrhunderten (BEA 50),Berlin,l9g3 BBA 51: Studien zumg.undg. Jh. in Byo* (BBA it), nodin, tqgr BCMI:'Burotinul comisiunii Monumentetortrtori#, Bucureri "Byzantinische Forschungen,,, Amsterdam !F, ..Bulgarian Historical Reiief,, Sofia !-ry' EMI: "BuletinulMonumentelor Istorice,,, Bucureti BS: "BalkanSfudies", Thessaloniki BSH: "Bulletinde la sectionHistoriquo de l'Acadmie Roumaine,,, Bucureti ..Balcanoslavica", ESI prilep.Beograd BSNR:'Buretinur SocietifiiNumisrnaticoRomn,,,Bucureti Eucu_re$i:"Bucu*ti. Matoriale de istoriei muzeograhJf bu.urti D5t:dl: praha "Byzantinoslavica,', L: "Byzantinische Zeitschrift", Mnchen cA: 'cercetiiri arheologice-, MuzeulNafionar de Istorio,Bucureti crriin Graillr:caiin GradIL Le quartier sud-ouest de la ville haute,La g. Bavaut,v Kondi, J'M.Spieser, Belgrade'Rome, ('Colledionde_l'Ecole 1990 n roui*u o, Rome,,, 75) CIAS I: I Miedzynar-odowy Kongres Archeologii Slowiansflej = In Congrs International d'ArchLorosle (varsovie, 1965) varovia,1966-1970 ^vave , 7 var.., crAs rI: Berichte iiber denII Internationat", tisr"u ii, ttonitrne Archtiologie@erlin, 1970), 3 vol., Berlin,1973 cIAs III: Rappor*-du W Congres international d'Archologie,stave tgTs),2vo;., @ratislava, Bratislava, 1979
XIY:Actes du )(Iy" CongrsInternational des ndes Byantines @ucarest, l97l), 3 vol., Bucureti,1974-1976 CIEB W: Actes du Xv. CongrsInternatianal des tudesByantines (Athnes, 1976), Athena, I 980 CIIB

BBA 47:

242
CISPYII: CISPVIII: CISP XII: CPF: DAW: DieVIker: Ilobrudla: IX)P: DR: EB: EH: FIIDR: IAI: Iatrus:

BIBLIOGRFIE

A:tes du YIF CongrsInternational des Sciences Prhistoriques et prcto-historeues (Praga, 1966), 3 vol., praga, l97l du YIIF Congs International desSciences Prhistoriques et prcto-historiques lae: l97l),3 vol., Beograd, @eograd, 1973 du )oF Congr*International des Sciences Prhistortques et prcto-historiques {:tes (Bratislava, l-7 sept.lggl),4 vol.,Bntislava,1993 "CahiersdesPortesde Fed', Beograd 'tstorreichischenAlcademie deiwissenschafren. Philosophisch-historische Klasse. Denschriften",'Iilien Die kilker sdidostanopas in 6. bis g. ,Iahrhundm,hrsg. von B. Hlinsel, Miinchen, 1 987 Dobruda.Etudesethno-anrtweiles. Recaeild' articres,sofia, l 9g7 "DumbartonOaks papers",f,)umbarton Oaks,Washington "Dacor0mania",Cluj, Sibiu "EfudesBalkaniques",Sofia "EfudesHistoriques",Soa Fontes HistoriaeDaco'Romanae, Bucureti, vol. II (1920),ru (1975),rv (rgs2) "Izvestija naArheologiceskija Institut na BlgankataakaJemija", sofia ltas'Krina. spiitantikeBe$tigungundfiihmwaatertiitte iuaung an der untercn I, Berlin, 1979;vol. it, g..lin, lgg2,vol. III, Berlin, 19g6,vol. V, Berlin, #;,vol.

Istoria Romniei,vol.I, Bucureti,1960 "Izvestija na narodnijaMuj-, Vama 'Tahrbuchder steneichischen Byzantinistik,, Vr/ien Aken des14. knmalioyary Linieskon.'ess 19g6 in carnuntum,wien, 1990,vol. 2 'Materiale i cercetriarteologicc", Buueti MonumentaGermaniae Histortco *Muzeul Na{ional., Bucureti Real'Encylopidieder crassischen artertumswissewchaf,stuttgart Relotiotubetween popurationoni rn'iioiry the autochtonous roprrtotions on the Tenitory of Romania, Bucureti,lgTS RESEE: "RevuedesEtudesSudjEI Euroffennes,,,Bucurrti RIISEE: Historiquedu Sud-EstEuropen,,Bucureti ..|.ry" RI: "Rwista de istorie", Bucure$i RM: "RevistaMuzoclort',Bucureli RRII: "RerrueRoumained'Histoirc", Bucuret SB: "Sfudia Balcanica",Sofia *Sfudii SC: clasice,',Bucureti scrv(A): *studii i cercetride istorievecre (i arrreorogie).., Bucureti *Studii SCN: i cercetride numismatica'fnucuroti SIA: "Slovensk Archeolgia",Bratslava SlAnt: "Slavia .Antiqua",Warszawa-poznan SlavJaniete: slavianietei sedizewn nnrskiiet suiet YHil vek(I^es sl,e,s et le monde mditermnen), Sofia,1973 *Stidost-Forschungcn", SOF: Miinchen Sptantike: spiitantikeund friir'byy!"ische Kitar Bulgarienszwischen orient undo bident,trsg. von R Pillinger,Wien, 19g6 Tropaeum: fiopaanm Traiani, vol. I. cetatea,coord.de Ion Barnea,v.svt Bucureti,I979 ZfA: 'Zeitschrift fiirArchiiologe,',Beiiin ZRVI: 'Zbornik RadovaVizantoloikog Instituta,,, Beograd

IR: Izv. Varna: .IB: Limec XIV: MCA: MGH: MN: RE: Relationc:

BTBLIOGBAFIE

3i3

BIBLTOGNAFTE
Agath.: C'Porf.: AgathlaeMyrinl Hisnriarwntibrt quhque,rcc.R Keynd6ll, Berctini, 1967(FIDR II: 476-481) Conrtantlne Porphyrcgenitus, De AdministrandoImperio, vol. I. (ed-, tradG. Morrvcsih R.J.H. Jenkins),Washington, 1967;vol.Il,Contnentxt (d R J. 11 -Ictins; London,19021=FHDR II: 657-669) The Ecclesiastical Hisnry of Evegir.lls, withtho scholia, cd.byJ. Bidez,L. parmearier, London, 1898(= FHDR ll:525-529) Johon Bidatstsis Chrcnica,ed.Th. Mommsen, o MGH. Auctorcs Antiquissimi, vol. XI, Berolini, lB94 ZA7-220 Chrcniquede leoq vquede Nilciou,ed H. Zotenberg,in'T.Iotices et exhaits des manusctits de la Bibliothquenationaleet auesbibliothques", vol. 24, l, paris, lgg3: 125-609 ,, l Jordanec, De origine actiktsque Getaram,eo. rh.tMommro, in MGH. Autorcs Antiquissimi, vol. V/I, Bsnslini,lBB2 1=FIIDR II:4ll43l)

Evegr.: Joh.Blcl.: Joh'Nlk.:

Jord.: Men.: Nik:

Menrnder, Excerpta delqationibtu, ed c. DeBoor, Berolini, 1903 FHDR rI: 50g1= s23)

Nikephori Arhlepiccopl conrtantinopolltanl apuaio Historica, ed. c. De Boor, Lipsiae, 18801=FIIDR Il 624-629) Peuf IXac.: Pauli l)lacoalHisnrialnngobatdontm,lnMG. Scriptorcs Rerw Langobodicantm et ltalicarum, sec, II/-IX,ed" L. Bethmann, G. waitz, Hannoner, lgTg: l2_lg7 Proc.,BG: Pmcopii Caesariencle, De Bello Gothico,ed" G. Wilth, Operaomnia,vol. II, ;1;,ipag, 1963;trad. rom.: Procopiur din Clecarea, Rzboiulcu goSii, ad. H. Mihescu, Bucureti, 1963(= FHDR II:433457) hoc., De Aed': Pmcopii Caecarien $a, De Aedificiis,d.G. Wirtll Opro omnia,vol. W, I*ipzig, 1961,; tad. rom.: G. Popa-Ltttcanu, Izvoarcle IstoreiRomnilor,vol. XV, Bucgleti, telg (= FHDn II:458475) Theoph.: Theophanec Confercor,Chrcnographia,edC. Do Boor,Iipaig,l883 (FHDRII: 59G, 623) TLS.: Theophylacti Slmocattae Historiae,ed"c. De Boor - p. wirth, Stuttgart, 1972;nzd. rclm. = Teofilect slmocets, Isbrte bizantin, tad" H. Mihescu,Bucureti, l9g5 1: FHDR II: 530-551)

Alcfub R 1969: Geschichte der Hunnen, vol. I-V ad. a2-a,Berlin Argelov, D. 19t0: Die Entstehung desktlgarischenyolkcs, Berlin V. 19t9: Un trsor d'argentde Silistra,Adl,31, 2: 38-43 -t4elovq S., Penev, -lrtrmonoy, M.I. 1973:slawenund Bulgarcnim Dnepgebtet,CLASII, vol. 3: 143-145 Arrinte' V. 1966: lornwrea linbii ipoporului rcnh n lwnina cercetffilor rccqtfe,".r{nuar delingvistica istorie litsrar", Iai, 12: 13-32 i

2A4

BIBLIOGRFIE

Avenarius,A. 1974:Die Awarcnin Eurcpa, Bratislava berfolle und die byantinische Prcvinzenam Balkan im 7.Jh., n Avenariug A. 1975: Awarische CIEB XlV, vol. 2: 299'305 und Byanz im 7. Jh', 'Buovtrvo", desAwatenffitaganates Avenerlur, A. 19t5: Die Konsolidienrng 13,2: l0l 9-1032 Thessaloniki, zwisclrcnYolgawd Donau votn 6. bis zutrt B{lint, C. l9t9: Die Archiiologieder Stepp, Steppewtilker I 0.,hhrhwdert, \Mien'Kln SCIVA' Baracchi, S. 1977:Obsenalii Nupno neoopolelor din epocafadd timpurie din Dobrcgea' 28, 3:403417

LesigedeConstantinopleparlesAvarsetlesslsvesen626,"Byzantion",24,2:371BartslrF.1954: 395 i poduna,saAvarc-slotvni(DeAvarc-Sovisin Phocimperatoris Bericf, F. 1956:CarFofu (602-610) 73-88 aetate),ZRY[,4: B-C, n vol. Topaeum:19'93 A iWa Principalis Barnea,A. t9792Sectorul DinogetiaIIL Prccizriaonologice,'?euc",9:339'346,698-700 BarnearA. 1984: qi inscripliidin Dobrcgea(sec'W'W e.n./,SCIVd 37,2:134-l4O Barnea,A. 19t6: SiSrlid Barnea,A. l9{NzEinige Bemerhtngenntr ChronologiedesLimesan der unterenDonauin spiitrmischerZeit, 'Tlacia,N.S.", 34:283'2X) z..,ln A. Sucweanu,A. Barnea,La Dobrcudia Barneg A. l99l: La DobtoudjaauxM-YI? sicles Bucarsl: L54'317 romaine, Axioportr,SCIV I l, 1: 69-78 Barnea,I. 1960:Datenoi desprc la Danhea de'Ios,SCry fi ,2: 277'291 Banea, I. 1966: Noi sigitii bizantine IY-Yil), n R. Vulpe, I. Barnea, Din istoriaDobrcgei,vol. Bamea, I. 196t: PerioadaDominatului(sec. Il (Romaniila Dunteade Jos), Bucureti:369'556 RESEE,7,l: 2l-33 Michel C. Soutzo, byantins de la collection Bamea, I. 1969: Plombs Banea, I. 1971:I. Barneg t. teflneccu, Din istoria Dobrcgei,vol. III @izontini,rcmni i bulgari 7'335 la htnrea de,Ios),Bucurcti: geogafic.Numele.Istoriatl cercetrilor;Concluzii,lnTopaeum: 13'34, Barnea,I.1979: Aezarca 227-231 de Blzance, fiouv Durostorurt, RRH, 20,4 : IY empereur Bamear I. 19t1: Sceau de Constantin 625-628 ineditedin Dobrcgea(Il),'?.ontica", l8: 235-248 Barneg I. 19t5: Sisilii bizantine ineditedin Dobrcgea(Il),"Pontrct',23:315-333 bizantine Banea,I. 1990:SrgtTrt '?ontica", 24 277'282 Bamear I. 1991: Noi date despe Mitropolia Tbmisului, '?euce", 9: 97-105,503'518 ilela Noviodurum, de salvate Barneg I., BarnearA. 19t4: Spturile asupra loanrii de la fioesmis (cosetelel-40), Brumann, V. H. 19t0: Obsenalii topo-stratigrafrce 159-196 "Peuc",8: BSH, l3z lO-22 du Bas-Danue, bymtine surles rgions B[nercu, N. 1927:La domination Bineccu, N. 195t: Oglos- OSlu- le prmier habitatile la Horte d'Aspontchdaw le rgion deDanube, "BYzantion",28 43340 dela uation matrielleet spirituelledupanplercumain surle territahe Brzu, L. 19t0: La continuit Dacie,Bucure$i de l' ancienne Severin,AldN,t3:257-278 din sec.YI e.n.de la Drcbeta-Turnu BejanrA. 1976:Un ateliermetalutgic BCMI, 30, nr. 92:72'83 medianle din Oltenda, Berclu, D. i I. 1937: Antichit1i

BTBLTOCRAFTE

:,5

Belevliev, V. 1962: Zur GeographieNordost-Bulgariens in der Spiitantike und im Minelalrer. "LinguistiqueBalkanique", Sofia,4: 57-g0 Belevllev,V. 1963:Die potobulgarischenInschrifien (BBA, 23), Berlin BeIevliw, V. 1965:Prctobulgarische huchrifi auf einer Silberschale,"Byzantion,', 35, l: l-9 Bdwliw, V. 1966:Les cith antiquesen Msieet en Thraceet leur sort l'poque du Hant Moyn Age,EB, 5: 207-220 Be[evHw,V. 1971a: Die Feldziige des Kaisers l(owtantin Y gegen die Bulgarcn,EB, 7,3: S-L7 Be5evliw,V. lWl b: Die BerichtedesTheophanes und Nikephorcs iiber die Thrcnwirrenin Bulgorien, JB,zoi 67-82 Belevllw, Y.lfil4: Extrcma Minoris Scythiae, n vol. In MemoriamC, Daicoviciu,Claj: 35-37 Bialekovt, D. 1973:Beziehungen nischen Mittelasienund demKarpatenbecken in 6.-g..fr., n C1AS II, vol. 2:321-330 Bobi' V l9tl: Contribulii la rcpertoriul arheologicatjud, Yrancea (Doveziale continuitlii de locuhe din sec.II-WU, *Studii i comunicri. MuzoulJudofean Vranca", Focani, 4: g7-l41 Bogdan-Cidnicfu,I.rBarnearA.lltg:Stratigmfa; Ceramicaifuscoperirimhwe,lnvol.Tropaeum: 35-45,t77-226 Bogdan-Citniciu, I., Mirgineanu-Crstoiu, M. 1979:Sectorul D. poarta de est la sud de Wa Principalis, n vol. Ttopaanm: 95-l0Z Bonev, C. 19t3: LesAnteset B)zance,EB, 19,3: 109-120 Boroneanf,V, Stngo I' 197t: Cercetile privindsecolulal W-leo dela Ostrcwl Marc, com. Gogou, din zonahidrccenalei "porrile deFier II",*Drobeta", 3: g7-107 Borilov, I. 1975: Km istorieskatageografrja na sseenozopadnogo ernomorije (au sujet de la gographie hisnrique de la rgion nordouest de la Mer Noirc),I;.vama'i l l (26): 27-36 Brrudel, E l9t5: Mediteranai lumeamediteranean n epocatui Filip al ll-lea,vol. I, Bucureti Britianno G. I. 19tB s: MareaNeagr.De la originipn la cacerhea otornand,2vol., ed. de V Spinei,Bucurcti Britianu, G. I. 19ts b: o enigm popotul tomn,Bucurcti i un miracol istoric: Brtzeanu,s. 1976:De la poputaliarcmanizat la "vlahii" balcanici,Rl,29, z: 2rl-222 Bnzeanu, S. 19tl: Grccset Thraco'Romaiwau Bos-Danubesous le rgne du TsarBoris-Michel, RESEE, 19,4: 643-651 &ezeanu, S. l9t4: "La Bulgaried'au4el de I'Ister" la lumie dessources critesmdivales,E, 20,4: l2l-l3S Brczeanu, s. l9t6: "Romsifi,s" ,,Mimcles et "Barbares" dan s les Balknw auylY sicle la lumirc des de saintDmetritu". comment onpant devenir 1,,'anrtre,,,RESEE, 24,2: 127-l3z rtzeenu,s. 1991:L. Brzu, s. Brczeanu , originea i continuitatea rcmnilon Arheologie i traditie istoric,Bucureti: l4-gl, Z3Z_3S| lrowning R 1975:Byantium and Bulgaria: A Compamtive Study acnass the Early Medieval Frcnrler, Berkeley-l,os Angeles Dmrning R lgtt: Blzantinesin Bulgaria - Late & - Earty I Centuries, n vol. Studies on the S,avoByantine andWest-Ewopean Middle Ages. In Memoriamlvan Duj, Sofia: 32-36 hlociu, o. 1979:Folclorulde iarn,ziorile poezia pstorcasc,Bucureti i hoeriu, v'M' 1986: Rspndheamonedelordin secoleleYI-YI n teritoriile carpato- dundrene, Dmoi' M' 196t: Un tezaur de monede qi obiecte depodoabd din secolul al yIIJea descoperitn

BSNR, Lxxul-Lxxx, 1983-19g5 (19g6), nr.l3l-133:tgg-z3s

206

BrBLrocBFrE

comunaPriseaca, Slatina,*Studii i comunicri.Istorie-$tiin{eleNattuii", Piteti, 1: 97-tO4 Cankova-Petkova' G. 196t: Sur l'tablissement des tribusslm,es au suddu Danube,EH,4: 143-166 Cankova-PetkoverG. 1970:L'etablissement des Slmes et des Prctobulgorcs en Bulgarie de Nord-Est actaelleel le sort de cettainesvllesiveraines du Danube,EH, 5: 219-239 Ceplden, Th. 1927: Romniinomazi. Studiudin viala rcmnilor din sudul Pensulei Balcanice,DR. rv | | (1924-1926): I 83-352 Capldan, Th. 1936:Romanitatea balcanic('Discursuri de recepfie",LX\[I), Bucuregi Charanls, P. 1959:Ethnic Changes in theByantine Empircin theSenth Cennry, DOP,13: 2544 Cbaranig P.1fi6: The Sls,B1zttium and the Historical Signifconceof the First Bulgarian Kingd o m,B S ,17,l:5-24 Chiriac, C. 1991:Despe tezautelemonetatebizantinedin secoleleWI-X de la esti sud de Carpali, '?ontica", 24:373-378 chiriac, c. 1993:Eryedilia cvar din 578-579 AM, 16: l9l-203 i aidenla numi.smatic, Chrycog E', 1972-t973: Zur Griindung des ersten bulgartschenStaates,'Cyrillomothodianum", Thessaloniki,2: 7-13 Chryror, E. 1987:Die NordgenzedesbyantinischenReiches im 6. bis8.Jh.,1nDie Yiilker:2740 mncm, z,1975: Frauewchmuck aus dem7.-8.Jh. im Karpatenbeckcn, slA, 25, l: 63-96 clrjan, c. 1968: cimitirul fardal-timptriu de la Grli1a-osfiov (I),"pottrca",l: 4o942s Clrjan, C. 1!)69:Necrcpolade epocdfandd-timprie de ta Grli1a-Osfiou. Sptarileefectuate n onul I 969,"Pontica",2: t I I -l 32 Cftian' C. 1971:Ceramicabtinaq din sec. YI-YII e.n.descoperitd laTbmis,'?ontica",4: 339-348 Coja, M. 1972:Cercefirt noi n aaarca geco-rcmandde la CoputDalojnan-Argamum(?), BMI, 4! , 3:3342 Coja' M. lll7: Cuptoarc anticedescopriten raza cet1ii depe CapulDolojman,"Peuce", 6: 163-179 ComarM. 1960 a: Die Mgari.sche Henschalt ndlich der hnaa wiihtend des IX und X. Jh. im .Dacia,N.S.", Lichte der archiiologischen Forschungea, 4: 3gS42Z Comq M. 1960b: ^Slaw'l', n tR: 728-755 comq M. 1961:Doulfule digitatedescoperiten ortenia,scry 12, l: 105-107 ComarM. 196t a: ,SurI'origine et l'wlution de la civilisationde ta population tomaneet ensaite proto'rcumaineaux YF-X sicles surle tenitoirc de la Roumanie,"Dacia, N.S.", 12: 355-380 coma' M. 1968b: I,'inlVv"nce toumaine prcvinciale surla civilisationslave, l'poquede laformationdes Etats,"Romanoslavica", 16: 447460 Coma,M. 1970: Contribution la question de la pntration des Slaves au sud du Danubedarant les Y("-WFs. d'aprsquelques dannes archologiques de la Dobrcudja,ClAs I, vol. 3: 322-330 Comq M. 1971:Quelryesdonnes corrcernant lesrapportsdesterritoirp-s rcil4mubiew avec Blzance auxYF-YIFsicles (Pendants d'orcilleenforrne d'toile),RESEE, 9,3:377-390 Coma NI.1972: Dhectionset tapesde la pntration desSlaves versla Pniwule Balkaniqueaux Yf''YIF sicles (avecun rqard $cial surle tenitoite de la Roumanie),BSl,i: 9-28 Comq M. 1973* Die Slav,en im karyatisch-donauliindischen Raumim 6.-7.Jh.,ZfA,1,2: 197-22g Com8, M. 1973 b: Unelecowideralii cu privirc la originea apartenenlaetnic a complexelorcu i fibule "digitate" de tip Gmba gud. Atba)-coqoveni (iud.hlj),.Apulunri', ll:259272

BIBLIoGnFIE Comq llltn4a;

2O7

UneleconsidemliipriindsitualiadelaDtmheadeJosnsecolelem-W,'Apulurn", 12:300-318 ...:,. ., , Comg ll[. t974b: Uneledateanprivirc la Btanl deudn sec. IY-ltil,1nvol. In,Martfiriam Constantki Daicoviciu,Cluj:85-97 : :, .. Come M. 1975 e: Sacio-Economic Otganizationof the Daco-Ronanic and StavPoputation on tk Lower Danubedurtng the 6- # Centuries,lnRelations: 17l-2C0 Com& M. 1975b: Uneledatepriind agezsrea jud. Ilfov, MN, 2. 335din sec.W-W de la Radovanu, 341 Com& M. 197t t: Cultam materidl vechercmneasc (Aezdriledin secoleleWI-X de la,BucovBucureti Ploieti), Comer 1978 b: Les M. formations politiques(cnhats de valle) du YP sicle sur le territoire de la Roumanie,n"Pracei materialy.MuumArcheologicanego i Elnograficznego w I-dzi. Seria Archeologiczne", 25: 109-ll7 Comt M. 1979:Cemmic alanicdin sec.al YII-lea descoperit n cenry| Dobrcgei,'?ontica", 12: 15 1 - 156 Comq M. 19t2: stlicheElenente im Katpaten-Balkan Roumen im 7.-8."Ii. n vol. Beitrge zur (Jrund Friihgeschichte, ll, Berlin: I l -40 Comar M. 19t4: Bemerhtngen diber dieBiehungen zwischen den'Awaren undSlawenim 6.-7.Jh.,1n vol. Interahionm des mitteleurcpiiischen Slowenund andercEthnika im 6.-10. Jh., Nitra:63-74 Coma,M. 1986:Nouvellesdonnes rclatives la marchedes SlarnsversIa PninsuleBalkanique traversle bassinde la TtszaauxVF-YIF sicles, n vol. MlangesBolka Babi, Prilep: 273-276 Coma,M. l'9t7: SlmvenundAwarcnaufrumiinischen Boden,ihrc Beziehungen zu der bodenstcindigen rcmanischen und spiitercnfriiktmkischen Bqiilkerung, n Die Viilker: 219-230 Come'M. 19t9: Betmchtungen iiber dasDiadem vonBlteni in Zusammenhang mit den Eteignissen der,hhrc 670/680, n vol. Prcbleminqprablgarskata istorija i htltura, Sofia:77-86 Conea,l.1967: Cuprivirc la "furttoiul-rucleu" deformatea poprului romn,"Sfudiii cercetri de geologie, geofizic Seriageografie", 14, l: 3-14 i geografie. Conea,I. 196t: Contrik$ii la poblema rclului jucat de valea Dunrii n istoriaformdrii popontlui tomn,'Comuniciri de geografie", 6; 95-1 02 Constantlniu, M. 1966;Elementercmano-bizantine n anltura material a poptlaliei autohtonedin partea centrala Munteniein secolele I4-Yn, SCIY 17,4: 665- 678 Comvi-Ljubinkovi,NL 1972:Les Sles du cenfiebalkmiquedu YF au IX sicle, BSl, 1: 43-54 Covrcef,Z. 198t-19t9: Capidova n sec.W. Ctan obsemayii'pe bazacercetdrilordin sectoralY al , cet$i, *Pontica", 21,.:22i .L8?',L96 Crell{ny D. 1962:ByzantinischeSchnallen und Giirtelbeschliigemit Maskznmiister, 'cta Antiqua", Budapesta, l0: 55-77 Curte' F. 1994: On the Dating of the."Yelel-Cooveni" Group of Cumed Fibulae, "Ephemeris Napocensis", 4; 235-265 Crrtureq G. 19t6: Uneleaspecte priukd penetralia monedei bizantinen Dobrcgean secoleleIry-X, "Ponticd', 19:273-217 Ihicoviciu, C. 196t: Originea.popt ului rcrnndupcelenui noicercetn, n vol. Unitatei coatinuite n istoriapoporuluitomn,Bucrreti: E3-97 Deicnviciu,C. 191.: "Romanitatea sciticd" de la Dunrcade,IoJ,AMN, 8: 189-195 Durouzs, J. l9t1: Notitiae Episcopatuum EcclesiaeConstantinopolitanae,Pais

209

BrBLrocBFrE

Ilavidercu, M. 19t0: Drcbetan secolele I-YII e.n.,Craiova Decei,A. 197t: Romnii din veaculal lX-lea pn n al )ilIIJea n lumina izvoarclor armeneti,1n ldem, Relalii rcmno-oriental e, Bucurcti: I 5-I I 7 Iliaconu, P. 1959:Un nou tip ceramic din epocarcmano-bizantin, SCN,lO,2: 487- 490 Diaconu,P. t G. 1962:Un mormnt declre1 din secolulWl descoperit la Thgor, SCry 13, l: 16517 0 Diaconu, P. 1966: Ralits archologiques et considrationshistoriques(Nouveautrayail sur les anlturcs materiellesdu Bas-Danube du YII" ou X" sicle),RRH, 5, 3: 485- 493 Diaconu,P. 1971:Desprclocalizarca '?euce", Onglos-ului, 2: l9l-203 Iliaconu, P.1972a: Desprcdatarca"cirxumvalaliei"i a "bisericiifietlate" dela Niculiyel.SCry 23, 2:307-319 Diaconu, P. 1972b: Ctevacowideralii n legur an valurile din Dobrcgea(sec.DGX) , '?ontica", 5: 373-380 IXrconu, P.1972c: Prcblemaoriginii ceramiciiDidu,n P.Diaconu, D. Vlllceanu, Pcuiul lui Soarc. Cetatea bizantin,I, Bucureti : l2l -129 Diaconu,P.1973-1975: Date noiprivind "Yalulmarcdepmnt" din Dobrugea,"Peuca", 4: 199-209 Ilirconu, P.1fi4: Quelques ptoblmes de la priodecomprise entrele VIF sicte et Ie commencement du X' (Dobrcudja),"Dacia, N.S.", 18: 289-293 DiaconurP.l9T9:Autourdelapntration/es Slm,esausudduDanube,nCIASIII,vol. l:165-169 "stratigraJia" Diaconu,P. l9t0: DesprcSacidava ef, SCIVA,31, l: lZ3-l3O i Diaconu, P. 1981:La Dobrcudjoet le Blzance l'poquede la gense du panpleroumain (Y\il.-)(. "Pontica", 14: 217-220 sicles), IXaconu, P. 1985:Enension du pemier tat bulgarcau nord du Danube0/nf-X" sicles). La caltul materielle, EB,2l, l: 107-113 Iliaconu, P. 19tt a: ,sarl'histoe de la Dobrcudjaau Mow Age,"Dacia,N.s.", 32: Lls- 193 Ilinconu, P. 19t8 b: ^Sur lesprcblmes archologiques de la cit delatrus,"Dacia,N.S.", 32: l9S-204 Iliaconu, P. 1993:Surles ncrcples danubiennes (Yt-K siclas), "Dacia,N.S.", 37 291-300 Diaconu,P.' Nisturel' P..1969:Quelques obsemations surle complxc archotogiques deMurfatlar (Basorabi), "Dacia,N.S.",13, 1969:MB4S7 DiaconrqP.,Roman,P.1967:Cteva urmedeielue din sec. al YII-lean Insula Banului,n'Academia R. S.Romnia.Grupul de cercetricomplexePor{ile de Fier. Comunicri. Seria artreologic", Craiova, II IXmianr I. 1957:Cteva descopertrimonetarebizantine pe teritoriulRP.R.,SCN, l: 189-216 IXmitrov, D. I. 1977:Quelques questions de I'histoircdespotoktlgares,EB, 13,2: gz-105 IXmitrov, D. I. 1985:La anlturc matrielle surla rtveseptentrionale gauchedu Bas-Danube auxW, X sicles,EB, 21, I : I 14-132 Ditten, H. 19t: zur Bedeutung der Einwandentng der slawen, BBA 4g: 73-ls9 Ditten, H. 19&l: ZurYerhiiltnii nvischenPrctobulgatenund Slcwen von Ende des 7, bisam Anfang des9. Jahrhundert, BBA 50: 85-95 IXtten, H. l9t9: Zur Fragen des Siedlungsgebietes der Slaven in der Antike Q.-6.Jh,) nach den schriftlichen "Klio", 7l, |: 202-210 Qtellen, Djuvara, N. 1991: sur unpassagecontrovers de lGkaumeilos, RRH, 30, l-2: 23-66 Ilogaru, M. 1995:Muntelei "miracolulrcmnesc". Filedin crcnicapersistenlei noostrc /7S-I7AS), Bucureti Ilolineccu-Ferche, S. 1974:Aezridin secolele III iVI e.n.n sud-vestul Munteniei. Cercefirtlede Ia

BIBLIOGXFIE

209

Dulceanca,Bucureti I)olfneccu-Ferche,S. 1976:O locainlfatdal thnpttrie descoperitd la DulceancaI (jud. Teleorman), SCM, 27,2:247-257 Ilolinescu-Ferche, S. 1979s: Ciurcl,habitatdesYF - YIF sicles de n..,..Dacia, N.S.,', 23: 179-230 Dolineccu-Ferche, S. 1979b: ks rapportsdes Staves et des Autochtones ai BasDanube (VI. sicte) la lumircde I'atchologie et des sources crites,ClAs IJI, vol. l: l7l-t76 Dolineccu-Ferche,S. tgt0: Cercetrtlearheologicede la DulceancaII,MCA )OV: 430431 Dolineccu-Ferche, S. l9&d: Laanltutelpoteti-Citaet-Cndeti (Y,-VIF sicles). La situationanyalachie, "Dacia,N.S.",28: ll7-147 Dolfneccu-Ferthe,S. 1986a: ContributiowarcMologiquessurla continuitdaco-romaine. Dulceanca, deuxime habitatdu yF s. den..,..Dacia, N. S.",30: l2l -154 Dolinescu'Ferche, S. l9t6 b: Cercetrile arheologice din com. Tedea (jud. Tbleorman),MCAXVI: 202-207 Dolineccu-Ferthe, S. 1992: HabitatsdestlF et YIF sicles denofiu rc Dulceanca ly,..Dacia, N.S.,', 36: 125-177 I)olinercu-Ferche, S, Conctnntiniu, M. lgtl: (Jntablissement du YF sicle Bucarcst(Dcouverte de la nte SoldatGhivan),.,Dacia, N.S.", ZS:2g9-329 Dolineccu-Ferchgs., roneccu,M. l9z0: La nuoptle birituelle du yIII sicle Frdteti-Giuryiu, "Dacia,N.S.", 14:419430 Ilomineanfu, C. Sion,A. 1982: Incintarcmantnie de la Hisnia.ncercarc de crcnologie,Sc[vA, 33.4 : 377-394 DonaI. 1967:Geogra/ia co mijloc de cunoaterc n istorie,*studii-, 20,6: ll45_l l6l Doneva-Petkova, L. 19t7: ,Surla chronologiedu sitebulgarc ndival prsdu village oddrci, departement de Tolbuhin,n vol. Dobntda: 69-g2 Doneve'PetkovqL. 1990:Diepotobulgarischelkmmik in Bulgwien,n vol. Dic leramik der SaltowMajaki Kulturund ihw yarianten, j7 -N Budapest: Ihagomir, S. 1944:La patrieprimitive desRoumains et sesftontircs historiques,..Balcania,,, 7,l: 63l0 l Ihganu, N. 1933: Romniin veacarileIX-ilIr pe bazatoponimiei a onomasticef, Bucureti i IluJq I. 1965:Medioevobizantino-slcvo,vol.I, Roma \meczewcka' U. 1979:Zur lkrami{orschung ausspiitriimischerKaiser-undfriihbyantinischer Zeit im NordenBulgariew, n CIAS III, vol. l: Zll_219 D5rrraczewcka, U., Dymaczewski, A. l9t0: Rsultats desfouiltes archologiques efectues Odrci, dp. de Tolboukhine desannes @ulgarie),au cor;n:s 1967:igOg_gZl et 1976_1977, SlAnt, 27: l4i-t7I DymeczewrH,A. 1973 a: Prcblemeder Anpassung der Slm,enan das Krlnrntitiat der rmischen Prcvinzen im Lichtearchologischen Materiellen,n CIAS II, vol. 3: l6l-165 Dymaczewski'4. 1973b: DiefriihnittelalterlicheSiedlungvon Strmen in Noil-ost Bulgarien,BSl, 2: 17-31 Fehr,G. 1931:Lesmonuments dela calturcptotobulgarc et leursrclatiottshongvises,(..Archaeologia Hungarica",VII), Budapest Fiedler,U. 19t6: Zur Datierungder Langwiillean der minlercnund untercn Donau,..Archologisches Korrespondenzblafi", Mainz, 16,4: 457465 Fiedler, U. 1992:Studienzu Griiberfeldem des6. bisg. Jahrhunderts an der untenen Donau, I-II, Bonn Floreccu,R 1972:Limesuldundrcan n perioadatrziea Imperiului Roman,BMI,41, 3: 23-26

210

BrBLrOcB.FrE

"Pontica", R 19ffi:.Limesuldunheanbizantk n wvmeadinastiilor isanriani macedoneand, tr'loreccu, 19: l7I-177 Florrscur.R, Ciobanu, R 1972:Prcblena stdpniriibizantinen nordul Dobrcgei n sec.1x4il, "Pontica",5: 381400. FloreecurR,CovrcefrZ. 19t&1989:StmtigrofraCryida,eircmanetMiifadoletimptrii,'?ontica", 2l-22: 197-244 milenarcde anhurqi art. Dacotomanii, Floreccu, R, Miclea, I. 19t0: Strmoiircmnilon Ye.stigii vol. 2, Bucurcti ,.i, .,.. Timioara romneasc, FTiftL V. 19t7: Licologie i toponimi' Berlin Gemillrcheg, E. 1940: tlber die H*hntl der Rum?inen CIAS I, vol. 3:245handwerHichen l{eramd, Gardawck! A. 1970:berdieAnfikge der slqwi,schen 248 Georgievq S. 1961:Un sitedu MoyenAge sur lesnrinesde la cit antiqued'Abritttts,I[,24: 9-36 poporului rcmn Craiova Giureccu,C. C. 1973:Formarca la munte",MN, 3: 13-16 la pdurc", nu "retragetea Giureocu,C. C. 1976: "Retragetea Gjuzelev,V. 19&{: ChanAspantchund die GriindungdesbulgarischenReiches,ln'Mitteilungen des BulgarischenForschungsinstitutes in srreich', VlI, 2: 2546 frrprodus n ldem, Bulgarica,3), Wien, Forschungen zur Geschichte Bulgariensin Mittelalter (Miscellanea 1986:3-241 Gjuzelev,V. 19t5: Die Spiitantikeund FriihmittelalterlicheStadtauf ktlgarischem Tbnitorium (6. bis n vol. Spiitantikc: 2l-24 10. ,Iahrhundert), Gomolkg G. 197 6: Bemerhtngen StdteundSiedlungen in Nordktl garien an Siuationder spiitantiken amEndedes6. Jlu., BBA47: 35.42 und ihrcmWeiterleben Harelambieva, A. 1993a: Biigelfibeln ausdem 7.Jh. siidlich der untercnDonau,n CISP XlI, vol, 4:

2s-32
4 bis7 Jh. HeralambierarA.lgg3 bzKolannitokiot IY-WIv. ot DobrikijMuzej(Giirtelschnallenvom in Dobrt\r "Do!rud", Varna,10,1993: 3246 im Musanm jud. Cowtan;c,'?ontica", Harhoiu, R.l9l2: Ctevaobsenaliiastryranecropoleibirituale dela Canlia, 5: 565-576 Bucureti Hardeu, B. P. 1973:Scrieriistorice,2vol., ed-dcA. Sacerdoteanu, Bucureti Hacdeu,B. P. l9t4: Istoriacritic arcmnilor, sd. de M. Neagoe i G. Brncu, HauptmannrL,l9fil-192t: Les rapportsdesBlzant* avecles Sla,eset lesAvms pendant la 137-170 sconde moiti du YF sicle,l'Byzantion",4: Hlceccu,C. 19t9: Din nou despe Onglos,SCIVA,40,4: 339-350 (district Rouss) polonaises Hencel,W. 1970 Recherches Styrmen enBulgarie (1962archologiques 1968),4P, 12:l5l-186 Herrmann, J. 199: Prcblemeder Heratnbildung der archiiologischen l{ulturcn slawischen Stiimme des6.-9. Jh.,TrCIAS III, vol. l:49-?5 Horedt, I( 196t: DasAwarcnprcblem in ktmikien, "studijne Zvesti",Nita, 16: 103-120 Horedt, tri 19t6: Siebenbiiryen in Friihmittelaher,Bonn IfowardJohncton, J.D. l9t3: Urban Continuityin rheBalh,ans in theEarly Middle Ages,aAnc.Bulg:

242-2s4
fbh4 U. 1992; Pannonische "ArheoloSkiVestnik", Giirtelschnallendesspiiten 6, und 7. ,Iahrhunderts, Ljubljana,43: 135-148 Iorgq N. 1939:tudesblzantines,vol. I, Bucarest

BIBUOGRFIE : ] :

Iorge, N. 1992:Isloria rcmnilor,vol. tI, pmntului(pn la anul 1000),ed_ de I. Iooiti \: lanyi Mihilescu-Brliba, V Chirica,Bucuregi Irimie' M, cliante, T. 19t6: Morminte diy egocafadal timpurie descoperite n punctut siannqt (com,M. I(oglniceanu, jud. Constanla),.?ontica,,, tq: tZi-tgg Ivanov, T' 19t8: Nicopolis ad Istrum. RiimischeundfrtihbyantinischeStadt in Noilbulgarien BI{& 16,2:48-72 Ivineccu, G. l9t0: Isrorialimbii rcmne,lai Jankovi, D. 1974:&ednievekovna Grnariia hnies srpskosPoduna,lja (fhe Medial pouerT^ of theSerbianLowerDanubeBasi1y' ,BSl, 3agg_il9 Jankovi,D'19t1:La pattie danubiennede largiond'AquisaaYFsicleetaudbutduWsicle, Beograd Jankovi, D. 1986:Le sited'habitation medievalKia prsdu illage Mihajlovac,Cpg 3: 443446 Jordanov,I.l9t7: Dobruda(491-1092)-selonlesdonnesdelanumismatiqueetlasphragistique, vol. Dobruda: lB2-207 JovanovirA, Kora M. 19{: We SlatbukaReka.(Jncastellum deIa hautepoque blzantine,Cp1, 2: 194-196 Jovenovi,A.,Kore, M., Jankovi,D. l9t6: L'embouchurc dela rtvie Statinska Reka,CpR 3: 37g400 Jung, J. 1Et7: Riimer und Romanen in den Donaukinden Innsbnrck Jurukovg J' 196t: La circulation desmonnaies byantines enBulgarie,IUJ( sicles, in cIAS I, vol. 6: 128-14t Jurukove' J' 1969: Lesinvasionssloves au suddu Danubed'aprs les trsors montaes enBulgarie, BB,3: 255-263 Jurnkova, J. 1992: ftouvailles montaircs de sadovetz, n uenze l99z:279-3zg Kazanrkf M.19t7: Byance et l'art "nomode": Remarques popos de l'essaide J Werner sur le depotdeMalaja percscepina, "Rsrrue arctreotogiqui",paris, r: 7r-gg Koledarov, P. lg70: we* Black sea coastsPo* in thelate Middle Ages Q4-16centuries)listed on NauticalChafts,EH, S.24t-Z7Z I(olederov, P. l9t0: Zur Frage der politischen yerdnderangen und ethnischen auf demBatkan in 7. ,hhrhunden EH, l0: 77-g9 IfukvqR 1993: SlavicSettlementon theTewitoryofBulgaria,lnCISpXII,vol. 4:17-19 Kollautz, A', Miyakawa, H. l97o: Geschichteund Kultur eines viilkerwanderrtngszeitlichen Nomadenvolkes. Die Jou-hn der Mongolei und die Awarenin Miaetrcpa,I-ll, Klagenfurt Koveevi' J' 196o: Arheologiiai Noriiavvrt'wska kolonizacije juhnslaruwkih oblasti odIy dopocetka YII veka(L'archologie et l'histoil deta colnisatbnbarbarc des tenitoircs des S?aves du suddu IY ouyII s.),Novi Sad Kovaevi, J. 1973a: Les slm,es et rapopilation dansl,Illy.icum,n CIAS II, vol.2: 143- l5l Kovrwi' J'193 h: Rapports enfie les Avarcs et les Slaves dans lesBalkarc,n CISp vIII, vol. 3: 332-344 Krendlalov, D' 1964: Cammentdistinguerdans lesmateriauxarchologiques pays balkaniques des la ppulation locale rcmanise .Acta des Slaves et desautrcslmen* universitatis parackianae "ihniquo,n ormoucensis. Historia", 7: s42 Krendfalov, D. 1970:Le poblne de la plusanciennecramique slave du Bas-Danube,nclAs I, vol.3: Z3$-Z4S Kur.netowskarz. tg74: "Die sclaveni"im Lichteder archiiologischen QuellenAp, 15: 5l- 66

212

BIBLIocRFrE

Kurnatowcki, S. 1979:Demographise;he Aspefue hhsichttich slawisch*Migratignenim I. ,lhrtausend, n CIAS III, vol. l:453476 Labuda, G. 1950: Chtonologiedesguenes de Byance contre les Avarset les Slaves Ia fn du vI" sicle, ByzSl, ll, 2: 167 -173 Lemerle, P. 1954: hwasiow et migmtiow danslesBalkaw depuislafn de l'pque tomainejusqu,au paris,Zll , 2:265_30g ITIIIesicle, "RevueHistorique", Lemerle, P. 1979:Les plus ancienstecaeils desMiraclesde Saint Nmtrius et lapmtration desSlaves dow lesBalkaw,vol. I, Lette,pxis Lemerle, P. 19t1: Les plus anciew teaneils desMactesde Saint Nmtrius etlapntration desSlaves paris dansles Balkans,vol. II, Le commentadrc, Lifie' R J.1977: "Thrakian"und "Thrakcsion". Zur blzantinischen Prcvinzorganisation an Ende des 7.Jahrhunderte, J8, 26:747 Lllie' R J. 1985: Kaiser HeraHios und dic Awiedlung der serben.berlqungen zum Kapitel J2 des "De Administrando Imperio',, SOF,44:lZ-43 Lozovrn, E. 1969: Blzance et la rcmanitscythique; Romaiwet Barbarcs surle Moyn Danube,n Altheim 1969,vol. ll: Zl5-244 Madgearu, A. 1992: Theplacementof the Fortrcssfifn|is (procopius, ,,Bell. Goth.',, III. r4.32-33), BS, 33,2:203-208 Madgearu, A. 1993: Desprc cataramelede tip "P1)a" unelepobleme ale secolului yll-lea, i al SCfVAs 44,2: l7l-lg3 Madgearu,A. 199{: Ronanizarc i cryttnarc la nordul Dunriin secolele Iv-yII, AU,N,3I: 47g-502 MedgeernrA. 1996:Tly Prcvtnce ofscyhia and the,4varc-flic haasiotts (576-626),,,Balkan studies",37, 1: 35-61 Manrf I. D. 1901: Saoontnconciliorttmnovaetamplissimacollectio(,..),59vol.,Venefia, l759-l79g paris, 190l-1912) , (reproduccre, Maryuari J. 19o3:ostewogriiische und ostasiatische sneifz[ige.Leipzig Minucu-Adame$eanu, G. l99l: Tomis-cowtantia-constanla,.?ontica", 24:299_327 Minucu-Adameteanu, G., oberlnder-Trnoveanu,E. 1984: Noi dovezi de locairc pe teritoriul actualal satului Enisara n mireniur re.n., "peuce",9: 349-354 Mlchellov, S. 19?l: Quelquesconsideratianrn r la pntration des flaves au Sud du Danube et la formation de la cahurcdite balkano-danubienne,Apol, 16: 327-33s Michailov, s. 1973:Les slaves et la anlturc mditenanenne l'poquedu prcmier noyaume bulgarc,n vol. Sloujaniete: 53-74 Michailov' s. 1977:Die Biigelfibeln in Bulgarien undihrc historische Interptetation,n vol, Archiiologie als Geschichtswissewchalt. Studin und (Jntersuchungen',Berlin: itt - lZl Mihiescu, H. 1993:La rcmanitdansle sud-Est de I'Eutope, Bucureti Mrhiil" G. 19t2: Avecte teorcticei istoricealestudierti raporturilor ting,isticevechislavo-tomne, *Studii de lingvistic",33,l: 52_66 i cercetri Mifev, A' 1973: Die Slawen und die Ylkcr der rmischen Provinzen im iistlichen Teil der Balkanhalbiruel, CLASII, vol. 2: LS3_l7l Milev, A., Angelova, S. l97l: Archiiologische Aussrabunsen und Forschungen in der Gqend "Kaleto"(Die Festung) beim Dorfe Niro-"o, Regierungsbezirk Silistra, whrcnd der,IahrcnI 967-1969,Sofra Mititelu, I., Bameq I. 1966: Sigitiibizantine din rqiunea Dunrii de Jos,ScIV 17, l: 43-50 Mitrea' B' 1973: La cmmique jaune de haute poque fodale de la noopole de sultana, j. Ilfov "Dacia,N.S.", 17: 343-349

BTBLTOGnFr

x3

Mitrea' B. 1974:Monedele al W-lea,'?ontica", 7: 49-72 i prbuircaDinogetieila sJritulsecolului Mitrea, B. 1975:Date noi ca privire la secolul al YII-lea. Tezauralde hexagrante bizantine de la jud. Ort,SCN,6: 113-125 Priseaca, Mitrea, B. 198t: La ncrcpole biritueUe de Sultana, "f)acia,N.S.",12:gl-l3g Mitreq B. 1989:Das Griibefeld ausdemYIII Jahrhundertvonlzwnt| jud. Giutgiu Q,"Dacta,N.S.'n, 33:145-219 Morevcrllrn G. 195t: Blzantinoturcica, 2 vol., Berlin Musc5' L. i T. l9t0: Spturilearheologicedela Bleni-Romni, jud. Dmbovila,McA, 14:423429 Mutafiev, P. 1932:Bulgates et Roumairudans I'histobe despays danubiew, sofia N"ry, T.l94l94t: StudiaAvarica. I. SurI'itinrabe de la conqute m'ate, "Archaeologiairtesit", seriaIII, 7-9:2A2-207 Nector,I. 1957:La noopolesle d'poque ancienne deSrataMonteont,"Dacia,N.S.", l: 289-295 Nector, I. 1961: L'tablissementdes Slaves en Roumanie la lumite de quelquesdcouvertes archologiques rccentes. "Dacia,N.S:', 5: 429448 Nector, I. 1963: La pennvtion des Slovesdans la Pniwule Balkanique et la Grce continentale. Considratio,lr rur lesrccherches historiques et archologiques, RESEE , L,l-2: 4l-67 Nertorr I. 1964:Les donnes archologiques et le prcblmede laformation du panple toumain,RRFl, 3,3: 383423 Nector,I. 1969:Continuitate n istoriaformriipoporului rcmnQ-Il),*Magazinistoric", 3,5: Z-7;6: 24-27 Neotorr I. 1973:Autochtones et sloves en Roumanie, n vol. slaujaniete:29-33 Nector,I., Nholiercu-Pbpp", C.S. 193t: Dq viilkenwnderungszeitliche Schaz Nqrcscv, "Germania'', 22 ,l:3341 Nlederfg L. 1923 Manuelde l'antiquitslan,2 vol., Paris Nuber, H. 1960:Monede bizantine delanceputulsecolului aIVII-lea i sJritul cetdyiiHistria,SCN, 3 : 183-195 Nuber, H. 1971: Contribulii la topografra cet1ii Histria n epoca rcmano-bizantin.Consideralii generaleosupraneoopolei din sectottrl bazilicii "&ramutos- , SCry 22,2: 199-2L5 OberlndepTrnoveanu, E. 1980 t: Monede bizantinedin secolele W-X descoperiten nordul Dobrcgei,SCN, 7: 163-165 Oberlnder-Trnoveanu,E. 19t0 b: Monedeanticei bizantinedescoperite la fioesmis, '?euce", 8: 248-288 Oberlnder-Trnoveanu, E. l9t0 c: Crcnicadescoperirilor monetare din nordulDobrcget,'?euce", 8: 499-513 Oberlnder-Tntoveanu, E., Conctantinescu,E.M. 19942 Monede tomane tMi i bizantine din colecliaMuzanlui.hdelean &uzu,'Mousaios",IV/ l: 3l l- 341 Ochqceanu' R 19t1: Ctau monede bizantine din sec.WI-)I e.n.descoperiten Dobrcgea, "Pontica", 1 4 :309-313 Olteenu, . l9t3: Societatea rcmneascd la anmpnd de milenii (Secolele WII-Y), Bucureti Onciuf" D. 196t: Scrieriistorice,ed. deA. Sacordo{eanu, 2 vol., Bucurrti Opaif, lt 1977:Aryssus'76. Raport peliminar, "Pontica",10: 307-310 Opatf'4. 1991t: O spturde salvarcn oraulanticlbida, SCM, 42,l-2: 2l-56 Opaif"A. 1991b: Ceramica din aezarca (Murighiol),secoleleY.e.n.dela Independenla i cetatea VII e.n., "Peuce", l0: 133-182 Opail'A.' Opaif" C.' Binic, T. 1990:Complulmonastic paleocrctin de la SlsvaRru, BMI, 59,

214

BTBUoGRFIE

l:18-28 Opait C. 1991:Descoperirimonetarcn fortifcayia de la Indepndenla, judetul Mcea, '?euce", 10: 4s7483 Octrogorrlry,G. 1969: Histaircde I'Etat byantin,Palirs Overov,D. 19t7: DePrctoMgarcn und ihrc Wanderungen nach Siidosteurcpa,lnDie Yiilker: l7l190 Pallac, D.I. 1981:Donnes nouvelles sur quelquesbouclu et fikies cowidrescomme cvateset slaves et surCortnthe enircle YFet le IX sicle,BB,7:295-318 A. l9$l: Un mormntdk epca pefatdal de la Adamclisd, Panaftercu, "Hierasus",5: 157-160 ( ptopos d'un liwe rcentde Peneitescu,P. P. 1929:Les rclationsMgarc-rcwwkes au MoTen-Age Mn P Moutaftchial, exfrzs din "RevistaAmmneasc", Bucure$i Panaiteccu,P. P. 1969:Intrcducercla istoria atlnrii rcmneti,Bucureti Papucr G.1977: Consideraii osupraperioadei de sfmit a cetdlii Tropaanm haiani, "Pontica", 10: 357-360 Pepuc' G. 19t7: Ofrkrl digitat de la fiopaann Tiaiani i cta,a cowideralii asupmfibulelor de acesttip, "Ponticd', 20: 207-ZL 5 Pernfckl-Pudelko, S. 1990:Novae-sectorTnchodni.TheFortifrcatiow intheVestem Sectorof Novae, Poznan Pitrufo I. 1969:Despe vechimea rclaliilor lingvisticeslotomne, 'Cercetri dlingvistic", Cluj, 1 4 ,l:23-29 PnanrV. l9l4: CetateaUmetum.II. Descoperirilecampanieia douai a trcia de fipnrt din anii 1912i /9/3, AARMSI, Seria[I, tom )O(XVI: 24542A Prvan' V. 1915: CetateaUmetum. III. Descoperirileultimei campanii de sdpnri din vam anului /g/y', AARMSI, s. II, tom X)O(VIL:265-3M Pnan, V. 1924: Sur un rlief indit du YII" sicle rcprsentant la SainteYierge, BSH, I l: 217-227 Petre A. 1963.'Quelques donnes archologiques concernantla continuitde la popiation et de la culturc rcmano-blzantines daw la ScythieMinanrc aux YF et Wf sicles,'Dacia, N.S.",7: 317-354 "digitate"de Ia Histrio(I-10,SCItt,16,I:67-96;2:275.289 PehqA. 1965:Fibulele PtrrA. 1966:Contribulia atelierclor bizantinela geneza unor tipruridefbule "digitate" din veaanrile YLYU,SCT ,2:255-216 Petrc, 19t0: Contriktlia cvlturii romano-bizantine din sec.W-Yile.n. la genezaculturii feudale tinprii din spaiulbalcano-ponto4anubian, n vol. 2050 de ani de la faurea de ctrc Burcbistaa primului stat independent i centmlizat al gelo4acdor, Bucurei: 1 9 3-213 PetrerA. lltl Byance et ScyhieMinanv auW sicle,RESEE, 19,3: 555-568 Petre'A. l98f,: Larcmanitn Scythie Mineurc(IF-W sicles denotrcrz). Recierches ncheologiryes, Bucarcst Petmvtci,E. 1942:Continuitatea daco-mman i slavii,'Transilvanid',73, 1l: 864-878 Petrovici,E. 1943:Daco-slova, DR, X, 1943,2;233-277 Pehovicf E. 1959:Toponimia carpato-balcanic n vol. Dbaterile din i continuitateadaco+oman, lryit de la 25 noiembrte1958asupraformrii limbii i popotttlui rcmn edinla (Comisiapenu studiul formrii limbii i poporului rornn),Bucuregi: 6-17 Philippide, A. 19Zl: Originea Romnilor,vol.I. Cespunizvoarcleuronce, Iai Ptppidi, D. M., Bordenache, G., EftimierV. 1961:$antierularheologicHistria. Seclontl T, MCA,7:

tsIBLIOGRFIE

2rs

229_234 Pissanev, A' l99O:Le systme defortiJcationenfiv le Danubeet les versants no des Balkaw pendant I'antiquittotdive,n Limes )Oy,vol. 2: g75-Sg2 Poenaru'Bordea' G' 19ffi: Quelquesmonnaies touves Adantclissiet lafin de civitas Tropaensium, "Dacia,N.S.", 12: 409411 Poenaru-Bordea, G. 1975:Monnaies byantinesdesYF-YIF sicles enDobrcudja,clEB xlv, vol. 3: --r--', 203_213 Poenaru-Bordea, G., Baumann,V.H. 1973-1g75: Monede nomane prcvenitedin nordul i bizantine Dobrcgei,..psuce", 4: I 33-l66 Poennru-Bordea' G', Dicu, P. I. 1989:Mg11leyytane tnii i bizantine(sec.IIrJQ descoperite pe teritoriuljudelului hge, SCN,9: 75-gg Poenaru-Bordea,G., I)onolu, I. 19t3: contribulii la studiul ptrunderii monedelorbizantinen Dobrcgea n secolele rrl/_X BSN& 75_76,1981-1982 (1983), nr. 129-130:237_ZSl Poenaru'Bordea' G.r-Ocheeanu, R lgto: Prcbleme istoricedobrcgene(secoleleyI-wI) n lumina monedelor bizantine din coleclia Muzeului de istoie nlional riarheologie din Cowtanlq SCry 31,3:377 -396 Poenaru-Bordea, G., Ochqeenu, R l9t6: Tezaurul demonede bizantine deaur descowitn spdturile arheologice din anul 1899 de la Axiopotis, BSNR,77- 7g,l9g3-l9gl (19g6), nr. l3l133:177-I9i Poenaru'Bordee, G-, Ocheeanu,R, Nlcolae, E. l9t9: Aiopolis aux IIF-qIF sicles de n.. la lumie desdcouvertes montaes,SCN, 9: 53_Zl Poenaru-Bordea, G, Popeeq A. 1975: Monedelebizantine dintr-o coleclieformat la Cowtanla, SCIVA., 27,2: 2IS_ZZ9 Poghirc, c. 1969:Influenlaautohton,nIstoriatinbii romne,Il,Bucureti: 313_365 Poghirc' c' l9t9: Romanisation lingaistique et culnrclle daw les Balkaw. sumivances e\volution,n vol' Llx,arcumaiw (cenre d'Etudedescivilisationsde I'Eumpe"imr, et du SudEst.Cahierno. g), paris:9_44 Pohl' w. 1988:Die Awanen. Einsteppework in r[ittereurcpa. s67-g22n.chr.,Miinchen PopeegA.1973-lg7s: Monede bizantke din nordulDobrcgei,..peuce,,, 4: l7s_197 Popeccu,E. 1965:Descoperirilearheologicede la Lazu (n cowtanla), sc, 7: 2sl-z6l Popeccu, E. 1994:Christianitas daco-rcnana. Florilegiumstudiorum, Bucureti Popovl,v' 1975: Lestnoins archologiquesdes iwasionsavaro-slava dans l,Illy"iatm blzantin, 'Mlangosde l'Ecolo Franaise de Rome. Antiquit", g7,r: 44s-504 Popovl'v' lYlS: La descente des Koutrigours, des slaves et des ,4varsvers la Mer Ege:Le tmoignage de l'archologie, "Comptes Rendus de I'Acadmie paris, 3 (iuilletdesInscriptions,,, octobre):596_Ug Popovid v' l9t2: Desintegmtionund Ruralisation der stadt in ost-Illy.icum voms. bis7.Jh. n. chr., n vol. palsst und Hiitte ftrsg. von D. papenfrrss, v M. sacka), Mainz:s45-s66 Popovi,v. l9t6: Koubmt,Kouberet Asprcuch, "starinar,N.s.", Belgrad,37: r03-r33 Poulter'A' G' l9t1: TheEld of scythia Miyl Thearchaeologicat Evidence,n vol. Byantiumand the classicarrradition,ed. by M. Mullstt, R. scoltt, Binningham: rgs- 2 Pouler, A. r9t3: Townand country in MoesiaInferior, n Anc.Burg.:74-l l g Poulter' A' 19tt: Nicopotis htrum,Bulsqrja, An InterimReporton theExcovatiow lg65-7,,.nre ! Antiquaries Joumal",6g, l: 69-g9 Predq c' 1972:cirulalia monedelor bizantine n rryiuneacarpato-dunrcan,Scry23,3: 37s415

216

BrBLrocRFrE

Prede' c., Nubar, H. 193: Histria,vol.Iil. Descoperirilemonetane Igl4-lg7L,Bucureti Primov, B. 1978:Bulgaria in the Eightcentury. A General outline,BB, 5: 7-40 Pucariu,s. 1976:Limba rcmn,vol.I. privircgenerard,Bucureti Rarev,R 19t2: L'onglos - tmoignages crits etfoits archologiques, BHR" 10, l: 6g- 29 ReIw, R 1990:Rannosrcdnowkovna brcrcovatoka ot Karamanite, Arh, 32, 4: 46-50 Riduleccu, A' 1987:Bazilici i monumente oetinen cont&ul etnogenei rcmnetidin secolele IIIYII n Dobrcgea,lnvol' Monumente istorice i izwarc cretine,GalaS:7-77 Riduleccu, A., Cllnnte, T. 19t6: Tezauntl de la Sucidova-Izvoarcle (iud.Constanla),.?ontica,,, 19: t27-t58 Reichenkrcn, G. 1963:Die Entstehung desRuniinentumsnach den neuesten Forschunger,SoF, 22: 6t-77 Roretti' D' V 1934:Siedlungen derKaiseneitundderYiilkenvanderungszeit beiBukarcsf,.Gemania',, tt:206-2t3 Roietti, A. l9t6: Istoria limbii romne,Bucureti Rouche,M. 19t6: I'a crisede l'Eurcpe au cours de la deuxime moiti du W sicle et Ia naissance des rgionalismes, "Annales. Economies Socits Civilisations-,41, Z:347-360 R'nsu,M. 1975:,4vars"slavJ,Romanic populationin the 6- I centuries,ln Relatiotu: 123-153 Rucu, M. 19S5-19t6:Tezaural de la snnicolaul Morc. Noipunctede vedete,AllAc, 27: 3l-66 sacerdofcenun A. 1936:Cowidemlii asupraistorieircmnilor n a,ul mediu,Bucgreti smpetru, M' 1971: Sinalia Inperiului rcmaw4izantk la Dundrcade Jos la sfiritul secoluluiat yIlea i nceputul celui de-alW-lea, SCry 22,2: Zl7_245 Smpetru,M. 1994:Oraei cetyi nornone tffii la Dunhea de,Ios,Buc'r,e$i scrrlitoiu, E' lw9: The Balkan Ylaclwh the Light of Lingvistic studies(Highlights au contributiow), RESEE,17,l: 17_37 Schafaritq P. J. lt44: Slawische Alterthiimer, 2 vo!.,Leipag schramm, G' 19t1: Ercbercr und Eingesessene: geographische Lehnnamenalskugen der Geschichte Siidostewopas im ersten,khtausentln,-Chr.,Stuttgart schramm, G' 1985:Friihe schicksate der Rumdnen. Acht Thesen zur Lokalisientng der lateinischen Kontinuitit in Siidostanrlpa (I),'Zeitschrift fiir Balkanologie,,, 21,:28-2at Schramm,G. 19t6: Ibidem(ll),ZZ,l: lO4-125 Schramn, G. lgt7 a: Ibidem(III),23, l: ?g-% schrammoG' 1987b: Die Katasfiophe des6. bis8.Jhs.unddie Entstehung des rumiinischenyolkcs,n Die Yiilkcr:85-94 schreiner, P' 19t6: stdte und wegene?in Moesien, Dakien und rhrakien nach dem htgnis des TheophylahosSimokates,ln vol. Spiitantike: 25_35 scorpan, c' lrl2: Date-arheologiee rcreryoary la secolele YI iyII pe teritoriul Dobrcgei (Renltate ineditede ra hopaanmi sacidm'a),'pontica,', 5: 349-36g scorpan , c. l9?t: Descoperiri arheologicediverse de la sacidsva,..pontica,,, l1: 155-lg0 scorpan, c' 1980:Li^r: scythiae.Topowyhic2l and snafigmphicd Research on the Late Roman Fortificatians on the Lower Danube,Oxford setton' K' M' 1950: The Bulgars in the Balkans and the occapation of corinth in the sqenth Century,..Speculum',, 25,4: SAZ-543 slmion, G. 1971:Neoopolafeudartimpurie de ra Natbanr,..puce-, 2:221-247 Storptt' I( 1918: Anciens monunents butgarcs daw.la Dobrcudia,nvol. La Dobrcudja.Gographie, histoirc,ethnographie, importance conomique it poriAqu",sofia: l 09-l 52

BTBUOGRFrE

217

SorHnrI. 1981: Slaves et SHavnes ovantet dans les "Miraclesde St,Nmtrius",ln Lemerle 1981: 219-234 (AppendiceIII) Spinef V. l9D5: Obserttaliiprivind rinl incinerriinrcgiunilecarpatoiunrcnen a da jumtatea mileniuluiI d. Hr,n vol. Pednmul oedinlei.ArhimandritRoman Braga.Me omagiale oferite de prcloli, prietni qi sauni rcmni plus colecyiede tme antologice, River Junction:82-100 judelul Teleorman, Spiru,I. 1970:Fibuledescoperiten RM,7, 6: 531 privind sociologiaornduirii tributale, Bucureti Stahl, H.IL 19t0: Teorii i ipoteze Stenev, S.rlvmov, S. l95t: Necrcpolitdo NoviPazar,Sofra Stanilov,S. 1987:Le ritefunraircpaiea dansla Dobruda et "la calturcDridu", n vol. Dobruda: 3647 Steln, E. 1919: Studienzur Geschichte des byantinischen Reiches vornemlich unter den Kaisern ,Iustinus II und TiberiusCowtantinus,Stuttgart Steln, E. 1949: Histoirc du Bas-Empiru,II. De la disparition de I'Empirc d'Occident la mort de ,hstinien (476-5 65 ), Pans Sthg" I. l!t0: Cercetri arheologicenwulaOstroutlMarc,Porlile fu Fbr II, com. GogouMehedinyi, "Drobcta", 4: ll7-123 Stolceocu, N. l9t0: Continuitatearcmnilor, Bucurcgi Stretoc, A.N. l96il: TheAvar's Attack on Byantium in the Year626, BF, 2: 370-376 Sucweanu, A. l9t2: Histria I/1.Les thermesromairu,Bucarest-Paris : Stratigmfra Histriei nomane Sucwemu, 4., Scorprn, C. 1971 truii n lumina sdpturilordin 1969i I 970, "Pontica",4: 155-172 S. 1970: Kttrigsroi, RE, Supplement XIII: 516-520 Szdeczky-Kerdocc, zur Sammlungund chrcnologischen Sz{deczky-Kardoor, S. 1972: Ein Yersuch Anordnung der griechischen niebsteinerAuswahlvonAndersprachigen Qaelln der Awatengeschichte n Universitatis do Attila Jzsef Nominatae.Acta Antiqua et "Acta Quellen, = t. XVI "OpusculaByzantina,I", Szeged Archaeologrca", Sz{deczlry-Kardore, S. 195: ber dieVandlungen d* Ostgenzeder awarischenMachtsphiirc,n byL. Ligeti @ibliothecaOrientalis vol. ResearchesinAltaic Hungarica, Languages,ed. 26T-274 XX), Budapostt S. l9t0: hr Awarcnsturm im historischen Bntuf tsein der Byzantinernder I I.Szddeczky-Kardocs, Jh.,n CIBBXV, vol. 3: 305-314 13. AArch, 17,14: 101-105 slmtes en Dobrcudjaseptentrionale, tefan,G. 1965:Dcouvertes enfieBlzanceet Avates lafin duYF sicle de popos des luttes G. 196?: Tomis et Tbmo. tefano N.S.",l1: 253-258 nofierc,"Daci&, tefen,G. 196t: Le poblme de la contkuit surle tenitoirc de la Dscie, "Dacia, N.S:', 12: 347-354 la sud de Dunrc,n IR: 579'614 rcmano-bizantin tefan,G.rBarnea,I. 1960:Stpnirca et T[pkova-ZaimovarV. 1962: Sur lesrapportsentrcla population indignedesrgions balkaniques BB, l: 67-78 les "barbarcs"aux YF'YIF sicles, et clwngements ethniques daw les Balkflrr.tauYF-VIF sicles, Tipkova-Zaimovg V. 1966: Invosions Sofia,1966 du Dasurla dominationblzantine aux bouches Tipkova-Zaimova, V. 1970: Quelquesobservations aunesvillesctiercs,SB, 1: 79-86 et de quelques nube-Le sortdeLykostomian et les tribusm migrationface la civilisation sdentaircs Tipkova-Zaimove, V. 1980:Lespopulations (tewitotrcs BIIR, 8, 2: 53-61 balkanique), higans et conteJcte byantine

218

BrBLrocRFrE

Tpkova-Zaimova, v l98a: Lespopurations sdentaircs et restribusenmigrationface ra civilisation byantine (territoircsburgates et cont*te batkanique). BHR, g, z: sr-ot Teodor, D' G. 1972: La pntration clel slayeydans les rgionsdu sE de l,Europe d,aprs les donnes archologiques des rgiottsorientat de h Roumanie,BSl, I: 29- 42 Teodor, D. G. l97t: Teritoriur est-carpaticn veacaritey)il e.2., Iai Teodor,D' G' 1980: unele privindncheierca prccesului deformarc a poporului rcmn, -consideralii AM. 9: 7S-U Teodor,D' G' 1981:Ramanitatea carpato-dundrcan i Bizanluln veacariley-X e.n.,rai Teodor,D' G' 198?: aspects concernant lesrclatiottsentrcRoumains, Byantins el Bulgarcs ,Quelques , auxIXe-Xe sicles r.., AIIAI, 24,2: l-!6 Teodor,D' G. 1991: Piese vestimentare bizantine din secolele Vl-yru n spaliul carpato-dunrcanopontic.A. Catarame cuplacfix,AM, 14: ll7_13g Teodor,D. G. 1992:Fibule "digitate" din secolele m-wl n spaliul carpato-dunrcano-pontic, AM, t5 : l l9-152 Teodor, D. G. 1993a: (Jneleconsideraliiprivind originea caltura anfilor,AM, 16: 20s-213 i Teodor,D'G' 1993b: Prccizri crcnologice-qi culturaleprivind doupiesefeudale timpurti din cmpia Munteniei,AM, I 6: 2SS-Z7 Teodor,D. G. 1994: Slaviila notdul Dunrti de,Iosn secolele l/I-l4I d.F/., AM, 17: 223-251 T;;'i'r, D' G' 1995:Cerceicaqnndantivstelatdin secoleleYl-wll d. Hr n spaliul corpato-dundteanopontic,AM, l8: 187-206 Teodor,D. G. 1996:Meteugurile Ia nordulDunrii de Jos n secolele IIr_fl,raqi Teodorescu,v' 1964: Despe cultura lpoteticndeti n lumina cercetdrilor arheologicedin nordestulMuntendel, SCIV,15,4: 495-503 Teodoresu ,u lw u o noucahurdarheologicrccentdescoperitd n lara noastr,caltura lpotetiCndeti,lnvol. Sesiuneadecomunicritii4ijrceamuzeelordeistorie(1g64),vo1.2 Bucureti: ll-130 Teodorescu,V.l97l b: La civilisation lpoteti-Cndeti CISp VII, vol. 2: IA4l0/"_yft sicles),n t044 Teodorescu o?ucureti rY. 1972:cenfie meteugdrcti ,,,9: 73-g7 din sec. I//w-wI n Bucurcti, Teodorescu, v. 1993:v reodoreocu,v peneg D. Lrchiardopor, panait, G. stayiunea l-rp, !I. arheolo-gicdBudureasca, iud. Prahova Q,mp1to1"da"ojtomane i strdrcmneti), MCA, XVII, 2:365-3g7 Theodorescu, D. 1963:L'diJice tomano-blzantin de callatis,..Dacia,N.s.", 7: 257-300 Tomaschek, w' 1881:Zur l(undederHcimw-Hatlin1el,*Sitanngsberichte derphilosophisch-historische classe der kaiserliche Akademieder wissens-chaften,,, qg, rsgr wi;, Torcpu,0' 1976: RomanitateatnieistrrcmniinDaciahaimdsudcarpatic (sec.IllJ{),craiova Tompu, o. ciuc, v., voicu, c. 19?6: Noidescoperiri arheorogice n ortenia,*Drobta,,, 2: 93-,1 Toropu,o', stoica, ot]l\: Lanuopoleprfeodate d'obria-olt (Noteprtiminairc),.Dacia" N.s.,,, 1 6 : 163-188 Toropu, O., Tituleq C. 19t7: Sucidava_Celei, Bucureti Tudor, D. 1978:Oheniotoman,Bucureti uenze, s' 1992: Die spiitantiken Befestigungen von sadovec @ulgarien). Eryebnisse der deutschbulgarisch-steneichische Arngrabungen o s l_ t r si1, 2 ior.,tin"rr"n 1t uzum,I' 1980:cowideraliiistorico'arheologice cuprivirc la aqezrtle autohtone din clisura Dunrii nfie secolele W)(Iy,..Drobeta",+: iZS-tZg

BIBUOGRFIE

219

Vaklinov, S. 1973:Die slowischeKulur in Bulgartenand die byantinische Hinterlassewchafi,CIAS II, vol. 2:195-236 Varrtlr' Y. lD2: Blzantinische Giirtelschnallenim mittlercn und untercnDonauraum im 6. und 7. ,hhrhunden, SIA 40, l:77-106 VIamvq 2.1970:. The Slavs Southof theDanube,CIAS I, vol. 3: 97-120 Verova,Z. l9|l: Slawenund Prctobulgarcnauf Gntnd archiologischen Quellen,ZfA, 5, 2: 266288 YarcvqZ. 1976:Slm'joti i prublgari (p dami na nehopoliteot WX u na teritorijata na Bdlgarija), Sofia Viarova' Z.1979: Zur Frage der Ethrcgeneseund der materiellenKalnr des kigarischen Yolkcs (Zwei Nehopolen ausNotdostbulgarien), n vol. Culnrc et art en Bulgarie mdivale (YIIF4OY" sicles), Sofia: 5-30 Vlamva, Z. 19ffi: Srcdnovekowtoto li.ltes. Gaman, silisnenskiohug, YI4O u., Sofix VIceanu, D., Bemee, A. 1975:Ceramicalucratd crt mnadin a$ezanea rcmano-bizantind dela Piatra (secolul Ftec1ei al Yl-leae.rrJ,SCIV 26,2:209-218 Velkov , V. 1966: Raliaria.Eine rtimischeStadtin Bulgarien,"Eircne. Studiagraeca et latina", Praha,5: 1 5 5 -175 Velkov,Y.1977: Citiesin Thraceand Dia in Late Antiquity (Studies and Materials), Amsterdam Velkov, V. 19t7 * Der hnaulimes im Bulgarien und das Yotdringen der Slawen,n Die Ylker: l4l16 9 VelkovrV. 19t7 b: L'etat ethnique de Dobntda au coursdu IY" -YF s., n vol. Dobruda:13-21 \fulpe, R 193t: Histoircancienne de la Dobruudja,axtasdin vol. La hbrcudja, Bucurrti: 35454 Vulpe, R. 1972:Limita meridional '?ontica", 5:205-221 a povinciei Scythia, Wetner, J. 1950:Slawische Biigelfibeln des 7. ,hhrhunderts,ln vol. Reinecke Festschrift,Mainz: 150172 Werner, J. 1955:Byantinische Giinelschnallen des6. wd 7.JlB. ausder Sonmlwg Diergatdt,'I(tilner Jahrbuch fiirVor- und Friihgeschichte", 1: 36.48 Werner, J. l97l: Zur Herhtnft und Awbteinng derAntenund SHsvenen, n CISPVm, vol. 1: 243-252 Werrer, J. l9t4: Der Graktng vonMalaja Percscepina undKtwat, Kagan der Bulgarcn(Bayerische Akademieder V/issenschaften. Philosophische-historische Klasse", 9l), Mtinchen \ilet.ner, J. 19t6: Der Schaafundwn hap in Albanien.Beitriige nr Archiiologie der Awarcnzeitim (DAW, l&4), Wien mittlercnDonauraum Simocattaon Persian and \thitby, M. 19tt: The Empercr Maurice and his Historian: Theophylact Oxfod BalkanWarfarc, BS, 20, 1: 139-158 Woznielq E, E. 1979:Byantine Diplomacyand theLombad-GepidicWars, Zaharla, E. 1967:Spdturilede la Dridu. Contribulie la arheologiai istoria perioadei deformarc a poporzl ui romn,Bucurcti surl'archologiedes IYQ(F sicles sur le tenitoire de la Roumanie.La Ztihlrir.rE. 19?1: Donnes anlturc Bratei et la anltwe Dridu, 'Dacia, N.S.", L5:269'287 Zahariede, M. 19t7: M. Zahariade A. Sucweenu,A. Opaif C. Opa! E Topoleanq Emly and County,"Dtcia, N.S.", 3l: 97-106 Tulcea Late RomanFo*ification at Independeala, on theLower Danube Limes:Halnyris (IndepenZahariade, M. 1991:An Early and Late RomanF,rrrt of the 1989. Prcceedings County,Romania),nRomanhontier Studies denla,Tulcea of Press: 311Exeter Sudies,University of RomanFrcntier Xlm Intqnational Conge-ss 317

220

BTBLTOCR.FrE

Zalrythinoc, D. A. 1966:La grandebrchedansla tradition historiquede I'hellnismedu septime au sicle,n vol. Charisterioneis A.K. Orlandou,Athena,vol. III: 3OO-327 nanvime (reprodusn ldem, Blzance. Etat - Socit- Economie.Variorum Reprints,London, l 973) der slawischenKolonisation auf demBalkan, Z{stercv\B,1976: Zu einigeFragen ausder Geschichte BBA 47: 59-65 pocfriv Kapul Villor-Istrija. "Dacia, N.S.", 1 ZlrcarY1963: Dwobrjadovyjmogilnik rannofeodalnaj 3s5412 II-YW). Contribulii la etnogeneza Zugravu, N. 1994: Istoria rcmanitlii notd-dunhene(secolele rcmnilor,lai

CULTUNAL GONTTNUI. T ANID DI3GONIXUIT AITIIE IOW-ER DANUEE IN lEE YIrqYIIIB CEXT|'NIBS Inhoduction

ABSTNACT

The main questiondiscussed in this book is the survival of the Romanic population betweenthe southerncarpathians, the Balkansandthe Black sea,after the catastrophe of the LateRomancivilizationoccunpd in theyrlyvll century.asolution givento this problemby several historianswasthe supposed withdrawalin the hill andmountainregionslocated around this plain area. R Roesler (1871)denied theRomanic continuitynorthof theDanube, bu! on theother hand' he pointed out the importance of,tu territory former province of Moesia for the -@.p. Romanian history.The first opponents of his fteory "ith. Huraru, J.L. pi , J. Jung,A. D. xenopol' D' onciul) brgleht valuablo proofsfor the zuivat ortl. no**i"'popJation in Dacia. Theyalsoadmittedthe abandonment of the plain regions.ia ut", spreading of the Romanian populationfrom Transylvania " and oltenia towardseasrn wallachia and Moldavia. The linguistso' Densusianq G. weigandandA. Philippidelocated theaboriginar .r.u ,ootr, ofDanube, in the former provincesDaciaMediterranca and Moesiasuperior.A. philippido supposed that the settlement of the Romanians in the North-Danubian areabegan in thei* c"ntury. The next importantcontributions to the debate aboutthecontinuity w broughtby Gh. I' BrtianuandA' sacerdofeanu. The analysisof trre unguisticdata madeby s. pucariu, E. PetroviciandE' Gamillscheg established thattheancestorJofthe Romanian people spread over their presentdayhomeland from threeaneas: thewesterncarpathians, theTimok valley andthe Danubianvalley bctweenTeleorman andBrila. During the first part of the communistperiod re slavic factor in the formation of the Rornanian peoplewasoverstateri; nex! in tho '0-ies,the Jacian origin wasernphasized in its nrn as a similar reactionagainstthe Latin western lukure. A real scientific debateover the ethnical originsbegan in 1964 whenlon Nostorpublished a very important study.He sustained thatthe Romanization wasachieved alsoin ttrepiain;;;;.r theLower Danubeandthat the migrationsdid not cause a retreatofthe aulochthonour int uuit"ot, in thehighland.Geographers like I' coneaandI' Donatandthearchaeologists c. DaicoviciuandM comaopposed him, but thedisciplesof I. Nestor@. Zaharia, L. Bnu, D. G. Teod;p. Diacon,,v. T".d;scu) brought rcw arguments for the thesisof the Romaniccontinuity in the plain area. othsrvaluable historicalandlinguistic contributions werebroughtby c. c. Giurescu,p. P.Panaitescu, A. Rosetti,G. Ivnesru,G. Mihil, c. loghirc, I. ptrul andv. Arvinte. Recent studies published by G' schramm, K. mJdu. Fiedlerandv. vetkov aredeny:ngtheRomaniccontinuityat theLower oanube. Thu r"goi*otc put forard neede new end I moreaccureteinquiry of the continuity problem. The periodherestudied covors thevlll-vlll conturies - the intervalbenveen tle decline the Lato Roman civilization and theevolvement '-f of the newculturalsynthesis definedasthe )ridu culture'Theterritory-lvas initially dividedbetween Barbarianm(waliachia andSouthern Moldavia) andtheEmpire(DaciaRipensis, Moesia secunda andscythia),butafterthedownfall -'ithe limesthedistinctionbetrreenihe two partsdisappeared.

222

BSTRCT

usedare:Menander, Thesources Theophylactus Simocatta, Theophanes, Nikephor,hocopius,JohnofEphosus, Pseudo-ldaurikios, MiracalaSanctiDemetril,C.onstantine Porphyrogenitus and numismaticalfindings are the main sources. and few other.The archaeological Unfortuexcavations nately,thereare still manyunpublished both in Romaniaand in Bulgaria.Another sourceof information concerningthe-Romanic continuity and the Slavic influence is the researchof the history of the Romanian language andofthe toponymy. CIIAPTER I. The politic and military history of the Lower Danube between 559 and 804 This period is definedby the evolutionof the relationsbotweentho Late Roman(and noxt Byzantine)Empire,theAvars,the Slavsand finally the Bulgarians.The control over the Lower Danubeand over thc neighbouringarearvesthe objectof ell the conflicts occurred in the VItt-VIIItb Centuries. The Avars ortondedheretheir hegemony after the Danubewas lost by the Empire,but their powerdeclinedsoonafter 626. Bulgariareplaced after 681 the geopoliticalposition of thc ByzantineEmpire at the Lower Danube.The strengthening of the Bulgariandominationwasthe final momentof theperiodhorodiscussed. We chose to beginthis period with the Kutrigur invasionof 559,because this inroadweakened the defensive systemof prepared the Empire atthe Lower Danubeand the zubsequentAvar and Slavic victories. TheAvars arrivednear Danubein 562-563.It seerns that they settledalso Dobmudjain (ftg. 24 and27) tslls that thoAvarswerealreadyin Scythia(i.e. Scythia 566-567. Menander Minor) when they closedthe alliancewith the Lombards.'We zuppose that the Avars reached (567). ScythiaMinor in 566,beforetheir settlement in Pannonia The first Slavicattackson the Lower Danube ars attstod in527 (.or,perhaps in 517),but the first settlement of Slavic peoplenearthe Lower Danube could be datedfew yearsafter the middle of theVl Century.TheAvarmigrationpushed to southsomeSlavictribes from Ukraine and Moldavia.ThoseSlavsconquored Wallachiaafter ths Avar departuro in Pannonia. The long conflict between the Avers end the Empire for the dominetion over the Lower Danube beganin 573 whenthe general Tiberiuswasdefeated by theAvar khanBaian. years the the situation In next military became morecomplicate because the Slavsestablished in rWallachia were enemies of both parts.They invadedthe provincesof the Thraciandioceseseveral timesbetween576and578.The emperor TiberiusII proposed Baianto attacktheseSlavic tribes andlet his army to marchthroughDaciaRipensis, MoesiaandScythiawith the purpose to attacktheWallachian (in 578or in 579).Therezultwastheextension by Dobroudja Slavs of the Avar hegemony over theseSlavs.The campaign of 578 weakened the positionsof the Roman Empire at the Lower Danube. A hard defeatfor the Empire was the lost of Sirmium in 582. The Avars obtainedthe control of the roadsto Constantinople and to the Black Seashoreand they could start long campaigns alongtheDanube, in 584and586.In thosame years (581-5S6) pillagedthe the Slavs entireBalkanPeninsula. In that period begenthe downfell of the Roman-Byzantine civilization at the Lower Danube.The Roman counteroffonsive of 587hadno major results because theAvarscontinuedto advance in the Thraciandiocose. " The new seriesof theAvar-Byzantine warsstarted in 593with anAvar offensivedirected from Singidunumto Bononian Procliana, AnchialosandTzurullon.In the sameyear is attested anotherSlavic invasion.The Byzantinearmy commanded by Priscusdirectsdin 594 his offensiveagainst theseSlavsofWallachia- a lesspoworfulensmythantheAvars.In the nextyearthe generalPetrustried to repeatthe victory of Priscus,but he failed.A greatoffensiveagainstthe Avarsstarted only in 596.Priscus released Singidunum, but almost all the fortsof the lron Gates

223 regionwerelost TheAvars started againthewarin autumn 597;theyconquercd MoesiaSecunda and the southof scythiaand besietedTomis d".i;;th;'*inro s-gzsgi,-but rhe peaceheary concluded in 598wasadvantag"o*-fo,theEmpire;;r" Danube was established asthe limit between theEmpireandtheAvarkhanate..The Avars alsothe.igrr,ofrn" Romanarmy to crossthe Danube "rr"pr9a against the slavs.This means that thlAvars had the interest to reso-ict the slavicpowerandthattheirdomination wasnot yetefrective in wallachia.Thispeace lased only until the summerof 599, when Priscuscrossed the Danubeat viminacium wiitr the purpose to deshoytheAvar camps of the Lower Tiszavalley.rrri, ui.tory determined some chiefsof the Avar coalitionto desert'However, the Danubian warsof raurikiosended in another way: by the rebellionof phokas of Novernber 602. The rebellion of Phokacdoecnot leed to the breakdown of the Denubian limes.T\e fall of e frontierwasa gradual processthat ook placcurto""n cca,576and 614-619.It was no major destruction on the limes orinsidethepro,ninces urng tt reign of phokas.The effecs of his rebellionshoutd not beexaggerated. " nre ttreoryortt, catastrophe of the year 602inherirs theworstimageofPhokascreated by theByzantine chroniclers favourable to Hlraklios. phokas concluded in 604a peace treatywith theAvars. In this way hewasableto movethearmy on the Persian front' It seems thatthis peace wasrEspected until 60g whenthe startofthe rebellionof Heraklios gavean opportunityfor new slavic andAvar inroadsin the BalkanpEninsula. The situation became disastrous in 614-619. Archaeological andnumismatical evidence showsthat many bY: were deshoyedin the Balkan peninsula. In those yeers were lost ell the remeinsof the defensive systemof the Empire in th; south-EastEuropean provilces. Heraklios wasconstrained to makepeace with theAvarsin 619because in the same time hec,as attacked by the Persians. TheAvarsstarted againthe inroadsin 623andin aio *eybesieged Constantinople with the persians. With the failure of this campaien beganthe declineof the Avar power' In the next yearsseveralslavic and rutrigur triles risJn rp -"g"in.t the Avar hegemony'aslike astheonogur Bulgars ofukraine. TheBlzantineEmpireiiii"r.*ct against rhe Avarsin thesefavourable circumstances, because it w; itself confronted with the rtan_ Islamic ger after 633' A great part of the Lower r)anube region remainedunderAvar hegernony;the various slavic tribes settledhere did not found centrs like the western barbarian kingdoms. "ny'po*ri A new power appeared at the Lowor Danubein 680: the Bulgar khanate.The tribe of Asparuchsettled around670into a territorynamep onglos,whose locationis still dispud. (see AppendixIII)' Becausg from this onglos the Bulgarstnuro the Byzantineterritories, the emperorconstantine rv decided to openthewar agair",t them.His campaign of 6g failedandthe tnbeofAqp-anrch movedto thepresentdaynorttreasrn Bulgariq nearvarna, whe,re wasfounded the centreof the newTiirkic khanate. Thic wes another cro-ssroed in the histora of the Lower Ilanub-cdl*g the vlltr'vlltr centuriec. TheAvarhegemony disappeared foreverhere. In the following decades till the eyly IX century iccurred several Byzantine-Bulgarian conflicts'constantinev tried to establish.noa of nytine hegemony by fleet on the Lower h-uh' His campaigns of 756(760?),763and 767 weresuccessful, but finally Bulgariasucceeded to strengthen i-apo-wer duringthe reignsof lGrdam (777-g03)and Krum (g03-g14). The politic andmilitary historyof the LowerDanube duringthevII-VIII centuriesis not entirely clarified, but theknown datalet usto drawsome conclurionr.First, it is obviousthat theDanube remained an objectiveforthe shategy ofthe ByzantineEmpireevonafter Heraklios. whentheBulgars attacked theLowerDanubianiegions, nstantine rv decided to defend them because Danube wasstill considered asa theoreticalfrontier ofthe Empire.Later,the Byzantine fleetsentherehada majorcontibution in thewarsagainst Bulgaria.on theotherhand,it could

BsTRcr

224

BSTRCT

be observed that theEmpire foughton the Danube only if waspeace on the Orientalfront (with and then with theArabs). the Persians The case of thecarnpaign of 680is very significant. This featureof the generalstrategycould be explainednot only by the weakness of the forces,but also by the small intsrstof the Empire for the BalkanPeninsula - manifestedfrom the ageof who considered Justinian, much more importantthe reconquest of Italy andAfrica. Being provinces wrelost because the Danubian neglected, theSlavicandAvarinroads. ThEirdefensive wasdestroyed. In theV6 Century,the crisiswassurpassed systern but in the earlyVll Cenfury cairsed a fracturein the evolutionof the civilization at the Lower Danube. the events Chapter II. Cultural continuity and discontinuity

l. Thematerialculture
The archaeological findingsfrom theperiodherestudiedaremany,but aresignificantfor the problemof the cultural continuity only thosewhich aretestimonies for thc transitionto tho cultureoftheIX$-X Ccnturies.In fact thereweretrro transitions: onefrom theRoman-Byzantine cultureof theVls Centuryto that of theMIh Century andanotherone,which preceded tho new cultural synthesis of the IX6 Century(the Dridu culture).By this reason, we shall eiramine VIe Centuryobjectsthat areprototlpes forVIIh Centuryobjectsandthat broughtimporsome tant changes in the materialculture. A. The pottery Onesideof the transitionto theVIIft Centurycivilizationwas.the useof the handmade pottery in lateVIh Centurysitesfrom Dobroudjaandthe Iron Gatesregion.Thesevesselsare imitating forms of the wheel-made potteryand are not Slavicceramics. Anothercategoryof poltery usedin this periodwasmadewith a slow wheel(drivedwith thehand,not with the foot). The later wasaftenrards adopted alsoby the Slavs.The potteryof the Dridu culturedesconds alsofrom it. Theuseof suchinferiorpottryin thelateRoman-Byzantine milieuwastheconsequence of the pauperization of theway of life andit is a feature of the newtype of civilization evolved aftertheendof theVI6 Century. Thedeclineof thetechniques is an lement of discontinuity but also of continuity, because the ancientforms were proserved. The decline of the civilization led to the disappearance of the craftsthat implied a largeproductionfor the rnarket. The smallneedsof the villagersweresatisfiedby this primitive pottery. The useof the ceramics madewith the slow wheelbeganat the end of theVIh Century perhapsin Dacia Ripensis,and was afterwardsextended over all tho Lower Danubianregion duringthoVII'-VIII' Csnturies. Thispotterywasspecific for theDridu culturedeveloped in the VIII'Century.The origin of the othet categoryof the Dridu ceramics (a fine greypottery with polished decoration) is not clarified.Theusualopinionis thatwasb'rought by theBulgarsfrom the Saltovo-Majackculture, but anotherone says that it could be derived from the similar potteryused by theGothsin the Danubian provinces duringthe JVtt-VICentmies. The problem is still open. particular A species ofgreyfinepotteryistheHinogt1pe,qpread especially in f),obroudja at the endof theVl Centuryandat the beginningofthe next.The bottomof thesevessels hasa cavity(umbo). Severalforms and types of decorationof the Dridu ceramicswere derived from the VI'-VII'pottery. The gradualdisappearance of the superiortechniquesand the adoption of barbarian influences wereaspects of thotransitionto the newmaterialcuhureofthe VII-VIII'Centuries.

3STRCT

?fi

B. Metallic objects Thereare somespecificobjectsfor the materialculture of the last part of the 1,r1 C4.ntury: theSucidava typeofbuckles, thestar-shapedearrings,.thofinger-shaped fibulae(Bijgelfbeln). TheSucidavatypeofbuckles (decorated with crosses, crescents ora humanstylizedface) is datod in the second halfoftheVl Century. These buckles werepieces ofmilitary equipmenr. In DaciaRipensis,MoesiaSecunda andScythiawerediscovered pieces. 96 V/e shouldnot. that anybucklewasfoundinWallachia(excqt theByzantine fortresses north ofthe Danube). Anothor tlpe of buckles,Pcs, descends frorn thet1rye Sucidava. Fromthe pcstypederivedthetypes Boly-Zelovceand Nagyharsny datedin the first third of the WI Centu. Buckles of these tlpes were discovered at Butimanu,Prahovo,Razdelna (Boly- fielovcet1rye)and Histria and Srata Monteoru(Nagyharsny t]e).A typo contemporary with the Sucidava type wasSalonaHistria.Weknow 13pieces at the Lower Danube. From the Salona-Histria bucklesderivedthe types Ppa(found at Histria, Argamum, SrataMonteoru and Caliacra)and Gtr (found at Prahovoand Grabovica). The typosBoly-Lelovce,Nagyharsny, Ppaand Gtfu belongto the Byzantinefashion,but wereproducedin the Romanicworkshopsof Pannonia during theAvar domination.A genuineByzantinetype of buckle was Syracuse. The Syracuse buckles were spreadin the first half of the VII Century all over the "Byzantine Commonwealth". At the Lower Danubewere discovored at BaltaVerde,Caliacra"Capidava (?), Histria and Sacidava. No one of theseEpcs of buckler survivedet the Lower l)anube efter the first third of the VIItr Century. Their disappearance is a phenomenon of culturaldiscontinuity. Thingsarc different for the star-shaped earrings. Thetlpes datedin the second half of the VI Century \rere inherited and developed in VII'-VIII' Centuriesand even later. The early pieces were discovered at: Sadovec, PiatraFrectei, Budureasca. The nextvariantis represented -Century). by the earringsfrom SrataMonteoru, Copceti, ldaglavit and Durostorum(VIP Lator appeared a different tlpe that hasa hernispheric pendant and sometimes a crescent-shape link.At the latter type (datedduring the VII-IX6 Centuries)belong the piecesdiscoveredat: Cooveni,Priseaca, Rcari, Cepturao Stiirmen,Razdelna, Devnja, Trgovi5te,DichisenioSultana"GrliT.During the VII-VIIIfi Centuries\ilas spreadalso anothertype of earring, decoratedwith a clusterof 3, 5 or 7 granules.Its prototypeappeared in ths late Rornan-Byzantine milieu, at PiatraFrecteiand Tulcea(a mould). The earringswith granulesare frequentin the VIII-IXh Centuries North-Danubian (Izvoru, Sultana, cemeteries Obria, Chirnogi, Stoicani). The production of the ster-sheped end granulatedearringswes&nelementof con6nuity between the materialcultureof theVl Centuryandthat of theVIIfr-VIII Centuries. The easurcs of silversmiths discovered at Priseaca andDurostonrm andthemouldsformdat Dichiseni andat Costeti-Iai (Moldavia)areprovingthe continuity of the production of theseearringr at the Lower Danubeend in the ncighborr tre& The chronology,typology and ethniealattributionof the fingor-shaped fibulae are very discussed in the archaeological literatme.\il'e are intercsted here only of their significancefor the problemof the cultural continuity.The cessation of thciruse givesan evidencefor a change in the fashionand in the materialculture.The chronologyof thesefibulae could be established on the basisof a typology,but the existenttypologiesareambiguous because aro foundedon a criterion (the decoration) which is not very relwant. On the otherhand we think that e reliable typology must consider alcothe libulae of certain German origin, derivedfrom theAquileea t1rye. We considrthat the mostefficient primary criterion is givenby the quality.We classified the finger-shaped fibulae discovered at the Lower Danubein two large series: A - sumptuous (piecesof a very good quality, castin silver, gilt silver or gilt bronze,sometimes adornedwith gems)and B - common-use fibulao(madeofbronze and of inferior quality). The two seriesare

226

BSTRCT

divided in several typesdefinedby the shapeand the decoration. TheA seriescomprises 28 pieces dividedinto five t1ryes: A I (Arar-Histria), A II (Cooveni-Ljuljakovo), A III (Brebeni),A IV (SrataMonteoru),A V (Gepidictpe). The B series(70 common-use fibulae) hasthe folB I (Velesnica), B II (Luni),B III (Desa), lowingtypes: B IV (Frcaele), BV (Piatra Freclei), BVIII (Orova), BVI (Histria),BVII (Adamclisi), B IX (Hrlec), B X (Dervent), B XI (Orlea). Betweenthetypesof the two series therearederivinglinks; the common-use fibulae are typesandareusuallysmallerthantheir prototypes. descending from sumptuous The tlpesA III, B m, B ry B X andB XI derivedfromA I. BecauseAI (big fibulaewith decoration originated Germanic dated only the is the in Tiercti[) in first halfoftheVlft Century it couldbeinferredthat dating.From B IV evolved(by simplifring) B V andB VI, dated the derivedtypeshadthe same in the second half of theVIb Century. I. Nestorp,roved thatthetypethat we arenarningB V (very small fibulae, without decoratioq with trro pairs of stylizedbeaks)descnds from the ArarHistriatyps. BVIII is datedin the first half of theVI6 Century. BVII descends alsofromA I, throughB III andis dadin the second half of theVI6 Centuryandat the begrnning of theVII. plate(A II andB I) aredated Thefibulaewith trapezoidal in thesecond half oftheVI6 Century andthe first third of thsVIIft). Thosewith the platelike a lyre (A ry B II) are datedonly in the first third of theVIItr Century.Thestudyof the spreading of thefinger-shaped fibulaeshowsthat the mostrecenttypes(AII, A ry B I, B II, B VII) werediscovered especiallyin Olteniaand in the Iron Gas rogion.The elderonesarequiuniform spread inothe trerritory. Which is the significance of the finger-shaped fibulae for the problernheredealt ? The factthat the Roman-Byzantine produced workshops suchbarbarian objectsis a part of the general trendofbarbarizationofthematerialcivilization.BeforetheVlsCentury, thebarbarian clients of these workshops accepted the fashionestablished in the Empire.In theVIft Century,a change happened: the workshops begen to work eccording to the berberian preferences,by includingAvarian,Slavicend Gepidicinfluences into forms and typesof Romenpettem. The fashionof wearingfinger-shaped fibulae,star-shaped earrings andByzantinebuckleswasabandonedafter the first third of the VIIh Centuryall over the spaceinfluencedby the Byzantine culture,from Pannonia to Ukraine.Tho cause wasthe interruptionor the wealqless of the commetcial relationswith the ByzantineEmpire,after the endof Heraklios' reign. However,therewasa continuity of the craft techniques at the Lower Danube, after the middle of theVII'Century because the star-shaped eaningswerecontinuouslyproducedhere. The disappearance of the fibulaeandof the Byzantine buckleswasnot a craft discontinuity,but only a fashionchange. populationpreserved The Romanic alsoothertechniques, like thewheelpotteringor the processing of iron ore.Certein elementsof continuity in the material culture sunived after the deepdircontinuity occurrcd after the late VIu Century. 2. The coin circulation The downfall of the Roman-Byzantine urbancivilization meantalsothe decreasing and finally the intemrption of the coin circulation. The analysisof the numismaticaldiscoveries possiblea certainquantificationof the discontinuityprocess. makes From Oltenia" V/alachiaand Southem Moldaviawe gathered the coinsissued between 565and600 (the coinsdatedafter 600 arc very few for a statisticalstudy;theseonesareapartproseirted below).Thestatisticsdoesnot includethe Byzantinesitesnorth of the Danubebecause thesearerelevantfor the coin circulation on theterritoryof the Empire. Thetotal valueoftho 129coinsis 4255nwnmia.Fromthese, (64,86%) werefoundin places 2760nummia situad at maximurn 25km. far from theDanube. Therewere five periodsseparated by decreasing or increasing moments:566-576,577-581, 582-588, 589-595, 596'600.The important decreasing of 577wascaused by thebeginning of a

BSTnCT

227

waveof Slavicinvasions. Thenwashiddenalsothe Gmpenihoard@rila County).The period 565-582 wasthe lastonewhenthe coincirculation wasquiteintensive. In 583-595 the number of coinspeaked out; thereareno pieces from 596-599. The singlocoin of Sgg/600closes the hoardof Movileni (Galali County).In 5&l-595 begeathc hensition from the civilizetion of theVltr Century tothe poorend declinedcivilizatlon of theVIII-VIII Centuries.The severe decreasing of the circulation concerns only the bronzecoinswith hading value.Thegold and silver coinshad a spocialsituationbecause wereprestigious objectsand iere alsorr" jewels. materialfor ", Therowerediscovered only 17bronze coinsissued after600 (16 from 602614).Therefore, the useof thebronzecoinsceased becausc of the invasions of 614-619. The study of the coin circulation in Dacia Ripensis,MoesiaSecunda and Scythia is a difficult purposebecause only few piecesfrom Serbiaand Bulgaria were publishein good conditions.By this rieason we madea statistics only for Dobroudja(but the dataarenot enough nor here, for severalowns). We decidedto oxaminethe interval 573-617 because we needa short period beforethe beginningof the greatinvasions (in 576). The year 617represents the dateofthe lastcoin contremporary to theinroads of 614-619. Thocoin circulationkepta considerablelwelbetween5T3/574-5771578(amediaof548 nummialyeat).The attactsof5Sl-5g6did not cause a significativediminishingbecause Dobroudja waslessaffected.In the first part ofthe Maurikios'reign thecoincirculation levelwasveryhi gh(327 nummialyaar in5S2-Si1).Things became serious only after 593when began themostgravoattacks ofthe Maurikios'reign.In 592i 593-601/6A2,the average numberof nummialyaar wasof only 94.Thecoin circulationturns againto high values (120nummialyeu)in 604610(with a climax in6061607). Thefinal downfall occurrcd after614.Wecandrawtheconclusion thatthe period of hansition to the ruralized civilization of the VIItr Century began in Dobroudja around 593. This date fits with the second phase ofthe downfallof thelimes,when wasto a certainextentdestoyed theDobroudjan sectorof the frontier. (SeechapterIV.I).A comp,arison between the northernpart of the Lower Danubianregion and Dobroudja(for the period 573-600)showsthat the co circulation had similartrends between 590/591 and5951596. Thismeans thatthedecline of thetwo regions was parallel.The final effoct wasthe homogenation of the oconomiclife. Exct the gold andsilver coinsthat mostprobablo worepayments for barbarian chiefs, in Dobroudjaare known only 24 bronzecoinsdatedafter the downfall of the limes: ll from Heraklios,4 from Constans II, 3 from Constantine IV, I frorn Justinian II, I from TiberiustrI, 1 from Philippikos, I from Constantine V and2 from LeonIV. This is a big numberifwe consider the coin penuryin VIIh-VIII Century.Their existencc mustbe explainedby the trading relations with the Empirebut alsoby thesurvivalof a kind of Byzantine dominationontheseashore andatthe rnouths oftheDanube.Thegoldandsilvercoins fxrm Wallachia, OlteniaandDobrudja were discovered especiallyas hoards(167 piecesfrom 1?7).The hoardsof priseacaand Durostonunbelonged to somesilversmiths who usedthe coinsasraw materialfor earrings. The datagatheredfrom tho analysisof the numismaticfndingsare showingthat there weretwo major momentcof discontinuity:595-599 end 6l+617.Thoseareguido-marks for the chronologyof the transitionto the ruralizedand barbarizsd civilizationof th, VIIr,-Vm, Centuiieson both sidesof the Lower Danube. 3. Ihe collapse of the Church and the suryival of the popular Christendom ThoVI Centurychurchorganization ofthe provinces DaciaRipensis andMoesiaSecunda consisted by threemetropolitanseats and eight bishoprics.In Scythia,a Notitia Episcopatuum written in theVII6 Cenfurymentions15bishoprics, but this figuro seems too big for a small provincelike Scythia. This Notitiawascompiled afterths town list of HieroklesSynecdemos.

228

ABsrRcr

The archaeological findings supportthe existence of bishopricsat Histria, Callatis,Tropaeum, Axiopolis andperhaps at Troesmis,Argamum andLibida (beside themetopolitn seat of lomis). The bishoprics disappeared aslike asthetownlife atthe beginning of theVII Century because of the barbarianinvasions.Only the bishopricsof Durostorumand Odessos zurvived in the VII-VIII'Centuries. Othercontemporary bishoprics in theneighbourhood areMesembria and Stobi. The rnonasticlife (afsd in theVIft Century)disappeared too in theVII Century.The latest Christianmonuments of Scythiaare the votive crossof Lazu and the sculpfureof Hoty virgin foundat chiosAidin (both from the first partof thevll century). A sideofthenralizatipn ofthe lateancienttowns wasthetansformationofsomechrnchos in dwelling places(at Argamum,Nicopolis ad Istrum, Callatis,Tomis and Histria). Of course, this profanationwascaused by the needfor morespaco for therefugedpeoplein the town, but ii also implies a changein the religious montalityof the late Romanyzantinepopulation. The collapseof the churchorganization featured the Christian-pagan syncretism andthe deviation from the consecrated rituals and dogmas. A sirnilar and much more deepchange occurrednorth of Danubesincethe IV Century.In the formerRomanDaciathe Christiansdid not havea zuperiorhierarchynor a secularsupport. The Daco-Romanic Christendom survived into a specificandsyncreticalform. The pagan beliefsandpractices lvetre so deeplyspread that somemedievalsourcos afTirmed aboutRomanians thattheyarnot real Christians. This situation hasananalogyin C-orsica marginalRomanic - another area- wheresomeXVI Centurytestimoniesarc describing a barbarian andidolatous society, out of Christendom andcivilization. Onthe otherhand,theabsence ofthe hierarchyandof thepolitical interestin thechristianizationhadthe paradoxicalresult that the evangelization and the spreading of the new re1gion inside end outside the former province (in Wallechia end Moldavia) evolvedwithout any resistance. Somemouldsfor castingcrosses datedin theVI6 CenturywerediscoveredinWallachia, at Bucharest(point Strulegi), Olteni, Budureasca. Thesefindings are proving that many Christians lived in theCiurel settlernents. Otherobjec with zupposea mristian origin arthepots decorated with crosses, discovered at Bucharest (points:Dmroaia, str. Soldatn1.q C-frf, Nou) andDulcsanca. A ring hypotheticallydatedin theVI-VII Centuries that hason the plate the imageof the Crucifixion was found at Mizil. The real problem is the fate of the North-DanubianChristendomin the VIIe-VUfr, Centuries. TherearenoChristian objects datodinthisperiod. Thesurvivalofthe Daco-Romanic Christcndomis howeverpmved by the many Christianwords of Latin origin in the Romanian language. The funeraldiscoveries did not zupporta definitive conclusionaboutthe Christianityof the peoplewho usedthe early medievalLower Danubiancemeteries. Cremationwasthe main funeral ritual during the vIIfr century. The inhumationritual appoared again in the vllrh Century;someof thesegrves werer/-Eoriented.The usoof this ritual intsified in the IXft Century especiallyin the North-Danubian cemetsries (Izvoru, Sultana,Obria,Frteti).It is possiblebut not entirely sutt that these graves wereChristian.Somearchaeologists thoughtthat even the cremation$aves could be ascribod to the Christians because of theimportant pagan zurvivals' This hlpothesis is not yet confirmed.Thereare known insteadsomefunEralritual elernents of Romanorigin, like the obolusof C;aron andtheprotectionofthc inhumationgraves with stones and bricks. The declineof the Roman-Byzantine civilization lod to the collapseof the Church as institution'Thochristianity conserved by theRomanic populationat the Lower Danube is e perfect illustration of the dynamic reletin cstablishcdbetween continuify and disconhoity, because thepopular beliefwaspreservod despite of th" dir.fpr.*oce ofthe urbancivilization.

BsTRcT

229

4.The toponymy Theriversbetween the Southern Carpathians andtheBalkans which havenames inherited (Donaris Antiquity are: Dunrc the Dacian form), (Tmacas), Timoc --m Lom (Almts), Cibrica iebnts) Iskr (Oesans),Wt (Utus), Osm(Asamus), Iantra (Iatnts), Motnt (Mutrium), Ott is not proved, because.the -llulus), Buzu (Mousaios).The origin of Arye ftom Ordessos scation of the DacianfortressArgedava nearthe river Ordessos is not suro.The place-names :ceservdromtheiitiquity are:Durostorum(Drstor, Dristra),Nicopolis'adIsfrum (Nikjup), fuwnia (Budin, Wdin),Gerunia(Ecrcn), Cattium (Hrwa). Otherplace-names wereinherited :-1' somo riversandlakes: Altinum(Oltina),Berce(Broi),Ratiaria(Arar),Augusta (Ogosta). The disappearance ofthe greatest part of the Romantowns led to the forgetting of their :alne.Weshouldobserve the density of the inherited toponymy in two regions: northwestetx hlgeria and the Dobrondjan chore of the Danube.Thsseregionshad important Romanian rspulationin the MiddleAge. Chapter IfI. The habitat and the way of life l. The last urban level of the Lower Danubian towns and forts The urbancivilization resistedso long existeda solid statepower,a good dernographic Ituation andintensive terrestrialandsea traderelations.It is obviousthat the Roman-Byzantine iown life survived for a longer time especiallyon the seashore. The roadsbecamedangerous JuringtheVI6 Centurybecause of the barbarian invasions. In this chapter we dealwith thelastperiodof thetown life.Thetown life hadthe following rndispensable features: the continuous useof thepublicecclesiastic andcivil buildings,a'flourishingeconomic life, an intensive coin circulation, and,generally speaking, the proservation of theurbanappearaneo of the settlement. The mililary functiondoesnot belongto thesefeatures, because severalexamples are showingthe maintainof the town life after the dismantlement of ihe precinct. We are distinguishingthree phases in the evolution of the VI Century cities: 1) - urban settlementwith military function; 2)- urban settlementwithout military function; 3) - ruralizedsettlernent. The ruralizationcorresponded sometimes with the end of the military function,but logically aretwo distinctphenomenons. Thetown life did not finishedsuddenly and in thesame time. Therewat a transition period when thc elements of the town life coexisted with the ruralization. The end of the last urbanlevel could bs datedby the numismaticaland literarysources. In 576-586 lasted theurbanlevelatAquis, C-apidava, Oescus, Ratiaria" Troesmis, Tropaeum, lllmetum. The citiesF{almyris, Iatnrs,Novaeand Sacidava losttheir urbancharacter in the first yearsof theVIIh Century. The invasions of 614-619destroyed the urbanlevelsat: Argamum,callatis, carevec(Nicopolis ad Istrum), Histria, Marcianopolis,Tomis). Not one limes' settlementkept its urban characterafter the beginning of the VII Century. The seacoast townspreserved for a longertime their urbanlife. The greatestpart of the citiesbecemerurel scttlementsin the lect trvo decades of theVlt Century. This discontinuity wassimultaneous with the breakingobserved in the coin circulation.It is normal,because both phenomenons worepartsof the declineofthe urbanoconomy. 2. The ruralization Tho ruralization moant: l)- the econornicdecayand tho severdecreasing of the coin circulation;2)- the abandonment of the public buildingsandtheir transformationinto dwelling places;3)- the disappearance of the seetnetwork;4)- the apparitionof hutsin the intramurosl 5)- the refuging of somecountryside peoplein the settlemen!6)- the moving in the intramutos of the workshopspreviouslysituatodoutside;7)- changes in the defencesystern(for instanco,

230

BsTRcT

theblockage of themaingates); 8)- a general decline ofthe civilizationdegree.All these features aredefining the evolution from town-life to tho "life in town" (an expression proposedby the British archaeologists). The ruralizationoccurredin the VI-VII' Ceirturiesis illustratedby the archaeological researches madeat Histria, Tropaeum, Flalmyris,Ulmetum etc. The huts insidethe towns and the walls mdewith earthbocamefrequentin this period. Bocauso the refrrgees increased the population,somepublic buildings wcrc transformed in housesl the fortified areawas extended by tho erectionof supplernentary earthenwalls.Thehousos wenesometimes built just nearthe precinct;this is a specificfeatureofthe medieval fortifiedsettlernents.The ancientsheetnetwork was modified accordingto the new dwelling placessettledjust on the formsr carriageroad. Dwelling placeswere built also behindthe gatesand insidethe towers,in points forsrer dedicatedto the dcfence(at Flalmyris,Tropaeurn, Ulmotunr,Novae). Even somechurcheswere tansformed in dwelling places(at Tomis,Callatis,Histria"ArgarnumandNicopolis ad Istrum). (Histria, Halmyris,Sacidava) In othercases the resultofthe ruralizationwasthe rarefaction of the houses,like a into village.This shows thesecondphase of theruralization -the movomentof the peoplein the nearbycountryside areawhorethey settledin small villages.Theevolution to the ruralizedsettlements took placealsoin the small forfesses(furgi, castella).T\e castellumof Ovidiu became a civil settlsment after midVlb Centuryand the destroyed fortress ofNova t-" wassuperposed by a civilian settlementduring theVI Century.Several castella from the Iron Gatesregion (Boljetin, FlajdukaVodenica, Smorna)were fortified villages permanentlysettled(assaidV. Popovi),with civil buildingsand basilicas. The ruralizationbeganin the lasttwo decades oftheVl Centuryandfinishedin the first process two decades of thenext.This wasan importent form of culturet discontinuity. Finally, thenualizationledto thowiping ofthe distinctions between thoterritoryofthe South-Danubian provincesandthe North-Danubian area. 3. Tlie irolated survival of some towns in Vlfh-Vnfh Centuries Only theowns'Odessos, Durostorum andperhaps Bononiazurvived in the Lower Danubiprovinces an after the catastrophe of 614-619.In the neighbouringanea, Messembria, Serdica andmaybeSingidunum continued their existence duringtheVIId'-VIII Centwies.The maintain of the urbanlife at Tomis and Callatisafter 614-619is possible,but thereis no archaeological evidence. I. Barneaand E. Popescu considered that'the:Chmnicleof Nikephor containsa reference at Tomisfor theVIIIh Centuql,but the passage wasrongly understood. The sourc concerns Crimea,not Dobroudja;the nameTomis is a mistakenform forel ordprv.It is true that the nameof Tomis survivedafter the WI Century but only asan archaism usedin the lists of bishopricsand in other sources like the writing ofWalafrid Strabo(he'"Ibmitan" Clolrs).The archaeological researches found only theremainsof a rural settlement datpdin the IX Century. The newharbourandtown Consgntiaappeared after the middle of the X Century. 4. TheVIIth-VIIIth Centuries settlementsand cemeteries at the Lower Danube 1'

A, TheCiurel culture
The Ciurel culture is definedby the intsnsiveusago of the Romanpotterymadewith the fastwheel,importedor produced in local workshops. This culturewasspread only in Wallachia, but it hasanalogies in Moldavia (the Costia-Botoana culture) and in Transylvania (the Bratei culture).A different form of the Ciurel culture (narnedCndegi) was identified in the northeasternWallachia andsouthern Moldavia.Irlany settlements werediscovercd, but therearevery few graves ascribed to this culture.The greatcremation necropolisof Srata Monteonrdoesnot

nl belong to the ciurel culturc. The peopleof the ciurel culture were sedontary; they knew the processing ofthe iron ore andalsoothercrafts. The beginningof the ciurel cultu-re in the last part of the v6 century is sure, but the datingof its endis disputed.we consider thatalmostauihes%ttlementsof the ciurel culture w-ere destroyedby the slavic invaslonsor $4-619. Theobjectsfound in the ciurel settlements (finger-shaped fibulae, star-shaped earrings) belongonly to typesdad in thevI century.However, it is possible that some Ciurelsettlements survived alsoafterthis big waveof invasions. An exampleis Radovanu, whereit wasdiscovered potterymadewith the slow wheel datedin the second half of thevII century. The disappe*n"t oithu ciurel sottlernents wasan important discontinuitymoment.Thereare knovrrn very few settlements datedbetweenthe beginningof thevII century andthe beginningof thevII16. It seerns that Dulceanca tv is the singlesettlement besides Radovanu. The ciurel gllture wasnot spread in olenia. An ineresting site of this regionis Rcari: a III'd Centuryfo*ified settlement survivedtill the beginning of thevgr Century. The cemetery of Srata Monkoru (1536cremation graves) wasusodby the Slavs.Thore aro someautochthonous Romanicinfluencesin the inveniorybut the nro.opoli, is Slavic and doesnot belongto the Ciurel culture.The beginnings of the cemetery could be placedaround the middle of thevI6 century. Because thereareno itiu.tr aatedafter the first third of thevII century, wo considsrthat the endof the cemetery occurredin the samecircumstances as the ciurel culture(because of the invasions of 614-6tg).If the cernetery lastedi0-60 years,the average populationnumberof the communityburied hero could be estimatedat around 700 people' This big figure msansthat herewasthe centre of a Sclavinic (perhaps that one led by Dauritasin the '70-ies)'A similar andcontunporarysmall eremationcernetery wasdiscovered at cndeti,Vranceaco-'nty (threegmveswith urnsof penkovka type). AnothetgroupofWlth Ceirturycrernationcemeteries with tumulargravos wasidentified in the regionof Iron Gaes, at Balavrde and ostrowl Mare.The presence ofweaponsandthc fact that tho ums rverecoveredand surrounded with stones and bricks are spocificfeaturesof this group' By thoseritual elements, the Balta Vsrdegroup differs from the SrataMonteoru grouP,but is similar to the ancientDacianand Daco]Roman cemeteries. By this reason,we think that theBaltavsrde groupcouldbeascribed to theautochthonous population.on the other bankof the Danube, at Korbovo(25 km. far of Baltat td.) wasdiscovered anothervll6 Century cremationnecropoliswith finger-shaped fibulae(not yet published).The cemeterios from Gates rogionare contemporaty*ritrr group the tht]ttn finger-shaped fibulaodiscoverod in oltenia and in northeastern serbia.n" .rtnrtJrirrLo "ir.tr the fibulaeare,evidences for a group different from the Ciurel culture.

BsTRcT

B' Thevlrh-vruth Centuries cremation cemeteries from Wallachia andoltenia

the first two decades of thevII century.The Dridu culture is defined by the association of categories pottery: of A (coarso ceramics with wavy inciseddecoraryo tion) andB (fine ceramics with polishedecoration), As; r""ra beascribed to tlis cultureonly if containsboth categories. The Dridu culturewasoxtended during the vrlp-X centuries in Dobroudja, waliachia,Southern Moldaviaandinto a small areaof rransylvania. In this book we do not doalwith all the questions related to the Dridu culture,but only with its first phase datedin the VIIfh Centuiv.

rhespread*q"r1*H:f :li#l':*;iil3,1,,::of rhegreatculturar cline that followed aftor

232

BSTnCT

a classification of theLowerDanubian U.Fiedlerdid not accomplish nocropolisos in sevphases couldbedistinguished only in few cases eral periods.The earliest by the intensiveuseof proportionofthe inhumationgraves andObria).The cremation(at Izvorq Sultana increased in the IXtr Century, but the cremation survived till the Xth Century. D.I. Dimitrov into threogroupsaccordingto their ritual. Group I classifiedthe Lower Danubiancemetsries and others) is by theinhumation graves Novi Pazar definod N-S orieirtedandbelongs @juleva, group(Istria,NalbanqBdinci,Varnaandothers) The socond to the Bulgars. graves hascrernation with variousorientations.The third groupis represented andinhumationgnrves by thecernoteries gravesW-E predominant. one, the oriented in this are fromWallachia; Therearealsoimportant betr*,een theWallachian andtheSouth-Danubian distinctions necropolises in thecremation ritual (theurnsprotected with bricls andstones arespecificfor Dobroudja andnortheastsrn Bulgaria). We madean analysisof two bettrknown cemeteries (Izvoru and Sultana).Theearliest graves of Izvoru (endof theVII Centuryandthet{Itr& Century)areconcentrated in the northwesternsectorbut there are also two other smallerancientsectors. It seems that finally these three sectorsmergedone to another.In the norhwestern sector,the crernationgraveswere zuporposed in the sameVIIP Centuryby a groupof inhumationglves W-E orientedand later also by othet gravesN-S oriented.It is possiblethat the latter group belongsto a Bulgarian populationestablished overthesiteused beforeby theSlavs(cromated) (the andby theRomanics W-E tombs).TheV/-E oriontation wasusedtill thoendofthe cometory. The situationis similar at (VIU Century)aregrouped Sultanqwhersthoearliestgraves in thenorthernsector. It couldbe grilves alsoobsorved thatthe cromation wereoftensuperposed gnves; this means by inhumation that crernation waspredominant in the first phase. Thesame situationwasobsenred at Obria. Wecouldinfer thatall these cemetrias wereinitially crernation necropolises. Later,during theWIIb Century their areas u/ereoccupied by peopte who usedinhumation (especially with the perhaps W-E orientation).This means ttratthe Slaviccommunities woreoxpelledor replaced by Romaniccommunities. An anthropological studymadeon a part of the skeletons discovered at preponderanco Iaronr shows a ofthe mediteranoid type.Thecometeries oflzvoru andSultana are locatednear the meadowsof the Danube- a region frequentlyu3ed as a refugo placoby the autochthonouspopulation. Wezupposethatthe Rornanicsc:lme placein the backfiomthis refuge VIIIb Centuryand that they occupied the areasfomer inhabitsdby the Slavs.This habitation change occurred duringthe frst periodofthe Dridu culture. The lirst phase of thc Dridu culture evolvedin the VIIIIT Century dnring a quite calm period thet ellowed e demographicelgrowing end the developmentof e higher civilization level The Dridu culturewasnot the soleculturc spread at the Lower Danube in theVII-VIIIr' Centrnies. Ths Slavictribescamefrom UkrainethroughMoldaviaaround680broughttheLukaRaikovetzkaia(or Hlincea) culture. The pottery decoratedwith finger-madealveoles was discovered especially in northeastern lVallachia butalsoin Dobroudja andBulgaria.However, the Dridu culturewasmuchmorespread thanthis culture. lvlaria Comqasupposed that lhe Dridu culturewas not a Romanicone. Sheconsidered Romanic otherdiscoveries,sptadespeciallyoutsidetheareaoftheDriduculture.The rnostimportant is the settlement of Bucovwhorewasfounda potterymadewith the fastwheel.M. Coma datedthis pottery in theVIII Centuryandput it in direct relation with the Ciurel culture.We shouldobsorve that suchpotterywasnot discovered in othersitesofWallachia.Inthis period,the potery madewith the fast wheelis atested only in Transylvania and in Banat.We agreethe P. Diaconu's opinionaboutthelardate pottery (XIIt'-Xm'Centuries). ofthis

BSTRACT

233

5. The PopuletlonMovements and thc problem of the Nomadicmof theRonanic people Severalsourccsare mentioningthe manyprisoners takenby Avars and Slavsfrom the South-East Europeanprovinces.The most interestingdata are given by the Miraanla Sancti Denetrii (II. 2 andII. 5) The Bulgarsmovedin otherplaces someSlavictribes for defending the frontier againstthe Avan. It could be zupposed that this movernent causeda chain reaction nearly northwestern Bulgaria.The hiding of the treasures of Priseaca, Vrtop and Hgani suggests sometroublesin Olteniaaround680. The permanontdangerdecidedsomeautochthonous communitiesto take refuge in places defended like the mountains or forests. Thewithdrawalin themountainareas is attested in Groece andCrimeafor theVIIh Century. SworalRomanian historianandlinguistszupposed that a salnephenomenon occurred alsoat the Lower Danube during the migrationperiod.Another place of refuge was the wooden meadowzone of the Danube.The etymology pdure ("fqrest") < paludem showsthat the ancestors of the Romanians lived sometimein such an ocosystom. A surviving areawas locatedjust in the Danubiansector betweenGiurgiu and Cernavoda, in this meadowzone.The forests from theplain regionwerealsoplacesofrefuge. As concerns the withdrawal in the mountains, we note here that recentresearches emphasized therole playedby several fortified settlements (with areas around2-6 ha.)built in the Balkan Mountainsin the JVt'-VI Centuries. populationwas very densein tho The Romanian BalkanMountainsin the MiddleAge. Herewasthe centroof the statecrgated by the Romanian dynasty of theAssenids in the lateXII6 Century. Themovements on long distance ofthe Romanicpopulation wsranothcconsequence of theinvasionsAtheory about theorigin oftheVlaclu (theRonranians fnom Thessaly andlviacedonia) sustainstheircomingfromnorthoftheBallens. ThetheoryisapparentlyconfirmedbyKekaumenos and by a XIV CenturyLatin writing, but both sources are not crcdible because their authors personalopinionsbasodon the intorpretation expressed of somevaguehistorical knowledge. Recentlinguistic investigations aroshowingthattheanciEntRomanpopulationof Thessaly and Macedonia wasnumerous andthat it couldsunrive aftertheLateAntiquity.Its materialcultureof VU'-VIIId'Centuries couldbethe so-calledlbmani-Iftuje culture. During the migration period, many siteswere abandoned to the Slavs.The Romanic refugees changed their way of life to a cattle-broeding based oconomy. The pastoralmountain economybecamprodominantbut agriculturewas still practisedevenby the Vlachs. Several groupsof ThessalianVlachs werenomads, butdifferentlythanthc usualnomadism ofthe steppo peoples.Thoy movedaroundwith their familiesinto a quite smallareq from mountains to the plain andback.Thenomadcattle-breeding is not attestod atthe northernRomanians. Chapter fV. From Romania to the "popular Romaniae". The disintegration of a society 1. The collapsc of the limes and of the provincial administration The downfall of the Danubianllraesbegan in the eighthdecade of theVI6 Century.The first phaseof this processoccurredin 576-586,when the inroadscausedthe destnrctionof severalforts and cities (Ratiaria,Oescus, Axiopolis, Capidava, Troesmis, Fhlmyris etc.) Some of them wererebuilt between 587 and593 (Capidava, Prahovo, Slatinska Roka).Thowestern sectorof tho limes was lost and next occupiedagain,but was again lost in the socondphase (593-598), whenDaciaRipensis seems entirelyabandoned. During the second phase the fortresses Troesmis and Dinogetiawerealsodestroyed. The rcbellionof 602 had no catastrophic efTects; only few forts like Iatrus,NovaeandSacidava werepillagodin thosecircumstances (the

234

BsrRcr

rebellion beganjust there, nearAsemumand Novae).This third phaseof the downfall of the /,res finishedin 604,whenthe peace with theAvars lvasconcluded by phokas.The greatwave of invasions of 614-619was the final and the most gnve phaseof the downfall.A general destructionis illustrated,for instance, by theendof the coin circulationat Sacidava, Axiopolis, Capidava, Aegyssus,Flalmyris and inside the province.The limesdisappeercd in 614-619, after e proce$ that stgnilied thc gredual abendonmentof the fortresses.It possible is that some fortresses survived as civilian settlernents few decades after 619. Durostonrmkept its precinctbut lost the terrestrialcontiguitywith the Empire. 2. The problem of the Blzantine domination on the Lower Danube in the VIfh-VIIIth Centuries Aftor tho abandonment of the limes,the Danubian provincesremainedundera theoretical Byzantineauthority till 681 when Constantine IV recognizod Bulgaria by the peacerroaty. Moreover, it couldbesupposed thatsome SlavictribessettlJ hereacquired thi status offoederati in the time of Heraklios.SeveralVII centurygold andsilver coinsdiscovered in the region of theLowerDanube proveperhaps thepayments for thwfoederafi. Thecircumvallation ofNlculilel (a systemof fortifications madeby a Tiirkic people,but not by the Bulgarians ofAsparuch) is anotherpossibleevidencefor this indirect Byzantinedominationthrough allied barbarians in northornDobroudja,in the time of Heraklios,Constans II andConstantine IV. Besides these piecesof informationreferringto a kind of indirectByzantinedomination, there are also sometostimoniesof the preseirce ofthu Byzantinefleet on the Lower Danube, during the VII-trXh centuries.Severallead sealsfound ,t po-rto*m are attestingthe existencein that fortress of the headquarters of aturma(subunit of thema).The Byzantine fleetwas usedin several wamon the DanubeinVII-Xh cenfuries. In 680,Constantine IV fought against the Bulgarianssettledin the so-calledOngtos(seoAppendix III) because they plunderedthe region "held by the (i.e. by the Byzantinm;. nutrner Danubian campaigns against lhristians" Bulgariaoccurred in756 (or 760), 763,761 ,gjg, tg+-s6and917.These wentsarenot enough to prove the survival of the Byzantinedominationon the Lower Danube. The most significant testimoniesare still the sealsof military and civilian Byzantineofficials found at Durostorum andin otherpoinof Dobrcudja. A control overthc Lower Danube by the fleet impliesalsoa control over someterrestrial points for supply.It was zupposed that the northernpart of Dobroudjaremained under Byzantine authority in vII-vIII ccnturies.The theoryisiased on one of the oarthenwalls located betweenCernavoda and Constan{a ('Valul mic de pmnf'), hypotheticaldated in the \rllfr century' P' Diaconu and R. Florescuare thinking ttt"t tn" nyzanne Ernpire kept the part of Dobroudja north of this wall during the vII-IX6 centuries,but this hypothesisneedsmore proofs' Thereis no clear evidence in the literary sources aboutthe Byzaniinedominationin the northernpart of Dobroudja.It is not surethatthe archonof Lykostomion mcntionodin mid IX Centuryby Photioshad the headquarters in the Dobroudjan Lykostomion(which is attested by othor sources only from the XIIP Century). However,the sealsfound at Durostorumare suggesting that the Bpantine Empire cstablishedagein his euthority over somepoints in oo-rua;a after the decline of theAvar power (620 end before the great of Bulgaria during Kerdam and tr(rum. The "xp"otion town Durostorumremaineda Byzantine possession *tit 680,perhaps evenlater. Messembria wasanotherByzantineenclavo in the middle of Bulgaria.$hiJtownwas thenortlern point of the Thracianthemacreated by Constantine tV).

STRCT

23s

3. TheAvar domination at the Lower Danube Most ofthe Slavicinvaders ofthe lastdecades oftheVlu centuryactedasAvarsubjects. Wallachia entered undertheAvardomination at theendof the '70-ies,*t rn Baiandefeated the Slavicchief Dauritas. ThoAvardomination wasnot a directone;theterritorywasnot settled by the Avars, like Pannonia. The tribute due by the local communitiesto the Avar masterswas probablycollectedby their chiefswho had alsomilitary obligations.(The relationsbetween Avarsand the autochthonous inhabitants were probablysimilar to thoseestablished between Tartarsand Romanians in the XIII Century).TheAvar dominationover the North-pontic area endedafter the Kubrat'smutiny (635-638),but it seems that the hegemony over the Lower Danube regionwasnot affectod. Wesuppose thattheAvar ktanatetostwattachia only after the establishment of ths Bulgarian powersouthof the Danube. The Avar archeologicaldiscoveriesfrom r/allachiaaro very few: thE buckles of Pannonian origin from Srata Monteoru andButimanu andsomeVII ientury belt pieces. The horseman gmveofTrgorwas consideredAvar, butthereis alsopossible its ascriUingtro another people nomad (it dates around670-720). The Avar dominationextendedsouth of the Danubefirst in Dacia Ripensis(after the campaigns of 584-586, and againafter 593).After the initial irnpactfolloweda quite peacoful period.(apax Avarica),because the nomadmasters needthe food and the productsof their subjects. Johnof Ephesus (VI. 45) saidthat theAvarsdecided to takeonly hatf of the tribute previousdueto the imperialfisc. It is very probable that MoosiaSecunda nd Scythiaentered too undertheAvar domination after the invasions of 614-619.Someobjectsthat sould be explainedasAvarfindingswerediscovered on their territory:a warriortomb nearArgamum with a buckleof Ppa type,otherbucklss of thistypeat HistriaandCaliacra, a buckleofagyharsny typeat Histria.(In DaciaRipensis werealsofoundbuckles of Pannonian origin).Animportan-t discovery is the graveof anAvarchief of ldadara. The Avar dom',rationat the Lower Danubeceased after the settlementof the Bulgars southof the Danube.It is true that in Wallachiawere discoveredsomeAvar belt piecesand yellow potterydatedin theVIII Century(at lzvoru, Sultanaand $irna),but thesearenot certain proofsfor anAvardomination, because suchpieces werediscovered alsoin Bulgaria,after6g0. 4. The Bulgarian Domination at the Lower Danube

(between Asparuch andKrum)


Bofore the conversionof Boris-Michael (864), Bulgaria was a state with a structure similarto that oftheAvar khanate. Theauthorityoverthe subject communities wasorertedby the tribute collectedfrom them.The borderareas were distinct territories,like the Frankishlvlarks. Oneofthsrn wasDobrudja.There is no evidence thatBulgarians kt it aftertheir settlemcnt near Varna. Because the Byzantinefleet exerted a kind of control overDobrudjauntil 767, itcould be supposed that Dobrudja enteredunder Bulgarian rule during the reign of Kardarn 1777-802) orKrum (803-814). Theso+alledNorth-Danubian Bulgariacouldbe locatednearthe mouthofArge. In thatrogionweresettled theprisoners takenfromAdrianopolisin 813.Their archaeological traces were identifiedin several places westof Oltenila(Byzantineurbanpottery, bricksandtiles).A roadusedfor salttrafic roaches just in thatregion.The roadwas the Danube probablycontrolledby Bulgaria.A fortress built in thelateVIII Centuryby Bulgariawasdiscovgre-d at Slon"nearthesaltminesfrom Prahova (Herewerefoundmanybrickswith runiforrn County. 3ulgariansigns). TheNorth-Danubian territorywasconquered sometimes after767{andbefore Bl3), mostprobably duringKardam's reign.

236

BSTRCT

by Bulgaria \ilas the Timoc valley, which entered Another borderarealater conquered after victory the againsttheAvars(804). underBulgariandominationonly only from the lastquarterof theVIII Century.Because The Bulgririanpowerincreased r/allachia after 680,we couldsaythat this region wes free from in theAvar dominationceased century. he locel communitieshed the opportunity for an entire domhetion eny nomedic the perlod when appearedthe Ihidu culture. to dwelop ln freedon. Thic wes exactl5t 5. The Romaniae and the Sclaviniae civilization and the geireralruralization caused The dou,nfallof the Roman-Byzantine The westernbarbarian kingdomswolved on the the delayof the Romanianstateorganization. town network inheridfrom the RomanEmpire.In SardiniaandNoricum the Romanlife surby local mcans; herc,the bishopsassumed alsothe secular vived without the imperial suppor power, togetherthe citizEn's assemblies. The genesisand the significanceof these"popular ofhis studies. We shouldobserve by NicolaeIorgain several that this Romaniae"welt analysed wasspecificfor the regionswerethe towns survivedduring all kind of autonomous Romaniae Lower Danubian"popular the migrationperiod,andnot alsofor DaciaandLower Danube.The only a rural basis, but inherited also some institutions ofurban origin. The word Romaniae"had derivesftom tena - the nameof the rural lerrilar ("country"), with its political significance, tory of a Romancivitas(cetate,in Romanian). often compelled The local communities wotre to defendthemselves, without the aid of the Romanarmy, evenbefore the downfall of the limes.An earthenfortresswas built by the civilianpopulatio,n atNovaernain theVII Century. Romanic Thefortress ofRcari(in Oltenia) till thebeginning survived oftheVll Century. During the migrationperiod,the village communitywasthe uniqueform of social and military organization. TheAvarandBulgardominations zuperposed these smallformsof organization(namedobti,in Romanian). Thesecommunities survivedduring the varioussuperior po\ilers,from the nomaddominations to the medievalRomanian states. The dominationof the nomadmasters meantin the first placethetakingof a tribue, which wascollectedby the leaders ofthe comrnunities. The communities hadalsomililary obligations towardsthe nomadmasters. The military collaboration peopleandthe migntory tribes is beffer between the autochthonous known for theThrars but couldbe inferrcdalsofor olderperiods.The survivalof someformsof military organization is howwerprovedby theexistsnce of specificwordsoflatin origin in the Romanianlanguage. Archaeologicalevidencefor the autochthonous military organizationis very poor. The graveswith weapons of BaltaVerdeand Ostrow Mare could be Rornanicbut also Slavic. The gravesof theVIIId'-IX6 Ccnturies Wallachiancemeteries had no weapons in the inventory excqlt one: the tomb 285 from Izvoru (with an axe and a spearhead). Because its ritual is not Bulgariarthe gravecould be ascribed to a Romanicor a Slav warrior. Thc Romanic communities coexisted with the Slavicformsof socialandmilitary organizaion (the Sclatniae). M. Comashowedthat the most importantvl-Vll Cntwies settlementsfromr/alachia were the residences of the chiefsof theseSclaviniae.Sheidentifiod such centresat Bucharest and SrataMonteonr.In Wallachiaexistedaround 8-9 Sclaviniaesettlod along the valleys of the rivers.From thesekernelsevolvedlater the so-calledcnezate(some territorial forms of organization like the Western counties).Otherpo\iler centres could be identified in Oltenia"on the basisof the concentration of preciousobjocts(treasures, finger-shaped fibulae,earrings,coins).Theseobjectsaregroupedinto threeareas:l)- nearthe Iron Gates(on both banks);2)- in the middle of Oltenia;3)- nearSlatina(wherethe silversmith of treasure

BSTRCT

237

Priseaca suggests the existence of rich clients).v/e do not know the ethnicalorigin of the mas_ ters of thesecsntresof power.only the fortressof Rcariis surery Romanic. The "populat Romaniae"reprosented a very significantcase of interactionbetween continuity anddiscontinuity.T"be Romanice transmittd de organization in small communities, but the statalinstitutionsdisappeared aslike asthe churchhielrchy. Chapter V. Ihe ethnical synthesis polulltign-of The Dacia Ripensis,Moesia Secunda and Scythialryasfor a long time Romanized in thevI6 century. only the seashore townshadalsocreet rp*ting inhabitants. In the mountains survivedsmallgroupsofnotyet Romanized tribes(Bessi,for instance). v. velkov and other historians(especiallyBulgarians)deniedthe intensity of the Romanization of these ptovinces,'because of thegreatpercentage of barbarian population. The barbarians settledin the IIJrd-lrI' centuries(Germans, Kutrigurs, slavs etc.) r"ut"'ina*o numerous, but many of them wereassimilated' In oltenia (the formerDaciaInferior)andwallachiathe iomanic population wasenforcedby the prisoners takenfrom the Empireby the slavs. Thc vI Centuryrcpresentod the beginningof a greatethnicalchangeperiod. The autochthonous populationdecreased because ofmany *.rrlna plagues. rhis Jas ae background of the Slavic settlement on both sidesof the oanube.The opinionsaboutthe beginning of this procoss aredifferent' Themostprobable point ofview wasexpressed by Ion Nestor, who thought that slavs settledfirstwallachia duringtheAvarmigration around562.The first certaintestimoniesaboutthem arefrom the '70-ies(thetribe of dauritas). The sources dividedthe Slavsin two groups:sclavinsandAntae.The latter wsre a population mixed with Alans,andKutrigurs.rnc suvi" pottrry (the Korceaktlpe ascribedto the Sclavinsand the Penkovka type ascribed to thoentae; *"* ro*d in severalsettlornents of the ciurel culture' in levelsdatedafter the middle of thew century. we repeatthat the ciurel culfur wasnot slavic, bocause it evolvedsincethe end of thovdcenturyand bocause it had someRoman-Byzantine features. Thereareno pure Slavicsettlements discoverod inwallachia. The second phaso of the slavic settlement in wallachiahappened ill 614-619; the third wasa consequence of the Bulgar migrationof around670. In the itrira phase the slavs brought with thernthe Luka-Raikovetzkaia (Hlincea)culture. DaciaRipensis, Mocsiasecunda and Scythiawerepillagedby the slavic warriors since 527(oq perhaps since517).The invasions became rnorcfruquent andmoreserious afrer550.It wassupposed thattheinroadof 550ledto thefirst Slavicsettlernent southofthe Danube, but the passages of De Aedificiis w--ero wrongly understood spoke only about Slavic skir@rocopius mishesnearthe fortresses ulmetum anaaina;. the lavic potterydiscovsred in sweral limes forts belongedto the slavicfoederarrrecruitedin the Romanarmy. The careful study of the sources provesthat the Slavsdid not settlethc Danubianprovincr, communities (Sclaviniae) duringthe invasions ", "o*pact of 576_5g6. The greet Slevlcsettlemcntsouth of the Denubemuct be dated beginningwith the invesions of 614'619. ThemostancisntSlavicsites werefoundnearDurostorum (popina,Garvan) andin fre Iron Gates region.Insidethe formerprovinces, the first Slavicsettlernents arestilrmen andVinica' Their placement shows thattlrernainwaysof inrasionworothe fordsnearDurostonrm andthe secor Iron Gates'Ratiaria. A second phase ofthe Slavicsettlement is illushatedby sites lik Razdelna, Nalbant,satu Nou from the lasthalf ofthevlle century. At the end of thevII century camealsothe peopleof the Luka-Raikovetz,kaia culture. The Slavicinvasions caused the refugoofsomo autochthonous inhabitants. It is falseand tendentious theopinionof somcRussian (Svietic) andBulgarian historians aboutthe so-called

239

BSTR^CT

liberationof theoppressed Romanlow-people by the Slavicinvaders. Therewasno accommodation betwsenthe Romanicpeasants andthe Slavswho ravishedtheir lands.The symbiosisbetween the two populationsbecamepossibleonly after sometime, when the Romanicpeople turnedhomefrom the refugeaneas. The lingusticrssoarches are showingthat the Slavic words ontorodin the Romanianlanguage only sincethe D(6 Century.In that pcriod beganthe assimilationof the Slavs. Another changein the ethnicalsituationof the Lower Danubewasthe settlement of the Bulgars.Although few, theycontributed atthe differentiationofthe SlavicgroupeastofTimok. The Bulgars were assimilatedby the Slavic and Romanicpopulation of the former Moesia Secunda buttheytansmittedsome Tiirkic elornerts in theanthropological Bulgarian tpe. Finally, we mustpoint out that somegroupsofAlans cameat the Lower Danubein theVIII6 Cenhrry. Themainethnicchangs wasthe Slavicsottlement Theresultwasthesynthesis ofRomanic and Slavic populations.The Slavic olernent predominant became southof the Danube,where many nativeswere Slavizedduring the MiddleAges. Appendix I. Jordanes about the territory inhabited by the Sclavins In Gdica, V. 35,Jordanes saidthatSclaeni a civitateNovietunense et lacoqui appellatur Mursianousque ad Danasfiitmet in borcamhsclatenus commorantur. The samelakeis mentionedalsoin thedescriptionofScythia fromV. 30,asa pointnearGsrmania. The singleguidemark aboutits location is the neighbourhood wilh the town Novietunum,but this circumstance is not very helpful because theroareknownsevsral to$,nsnamed Noviefunumor Noviodunum. Someresearchers identifiedthe lakewith themarshes placedat the mouthof Drava,near the city of Mursa.Thesemarshes areknownonly asUlca or Hiulca,but it waszupposed that this namewas replacedin theVlth centuryby anotherone,derivedfrom that of the neighbouring city' Wo shouldobsorvethat the ancientnamwaspreserved until now (Vuka). Therefore,the replacement of the name Wca with Mursianus is not proved.On the other hand"the nearsst town namedNoviodunumu'as at Drnovo (Slovenia).Sweral historiansidsntified it with the civitos Novietunense of Jordanes, but the distance between the two points is too long (over 250 km.). Otherauthors proposed the identificationofMursianuswith the lakesBalatonor Neusiedl, but also theseonesare too far from Drnovo. ldany rosearchers accepted thesepoints of view pErhaps because those locationswould be suitableif Mursianuswas indeeda point near tho limit betweenScythiaand Germania. The problemcould boresolved ifwe try to undetand thechapter30 in anotherway.The extersion of Scythiaas far as to the sounces of the Danubeis impossible.L. tlauptmann supposeda mistakein the propositionaboutlstsr: odinr insteadof oritur.If we acceptthis idea, the text could be interpretsdin this way: "scythia beginsin the point where beginsthe river Ist"- The ancientgeographers divided the river in two parts:Danubiusand Istet The point whercthe name Danubius is replaced by ^Ister waslocated by theanciont geogRphers at Sirmium or at the Iron Gates. An unusuallocation,Noviodununr, is givenby an anonymous work from the beginningof theVI century, Hypotyposis geographias. We suppor"ttr"i Jordanes madea confrrsionbetweentwo conceptions aboutthe point wherethe nameIster rcplasthe name Danubius.The first is the usualone:Sirmiumorthe Iron Crates; the second is Nviodunum.The point near Noviodunumwas mixed up with the limit betwenScythiaand Germania and the lake Mursianus\pilserroneously locatedin both points. The position of the lakc Mursianusdepends on the location of Noviodunurn.Because Drnovo wasnot placednearthe limit of Scythiaand it wastoo far from any lake that could be identified with Mursianus,we think that Jordanes had in mind the city of Noviodunum in

ng Dobrudja'This point ofview wasalready by several gustained historians.someof thernthought that Mursianuswas anothernameof the lake.rrarmnis ftoaay,Razelm).wc do not agreethis hlryothesis, because it is inconceivable a slavic settlemeinsidethe provinceof scythia in the middle of thevle csntury' It is moreprobablethat Jordanes usedthe narneMursianusfor the whole group of lakesand marshes placedbetween Isaccea andthe bendof DanubenearGalafi (Brate,cahul, Ialpug cotlabug), because all of therncould be considered asa singlebig lake. therEme Muniant ssoems obec,eltic,likesweralneighbouringplace-names: Amrbiunl Noviodunum,Aliobrix. our point of view is that Jordanes established thc westernlimit ofthe sclavin territory in southernMoldavia' in the regionof the lakesplacedt"tw""n Gala$and Isaccea. This location fits very well with the archaeological evidence for the midvlb contury. Appendix Th: chronologr of theAvaro-Byzantine yyars of the ,90-ies I. The chronology of thesecampaigns relatedby TheophylactSimocattais unclear and doesnot fit with the datagiven by Theolhanes.The "gi*ing of the wars of the ,90-ies was placed (in 591, 592,593andevenin595).Belause fitrerently rhesinglecertaindateis Novernber 602 - the mutiny of Phokas - we choseQikcG. Labuda)torcconstitute the chronologyfrom the rccentto the earliestevent. Theophylact simocatta toftsrym.4. 9) that in the 19byear of Maurikios'reignwaspeace.Therefore, thoprevious campaign (vIII.4.3-g) occumed before14b August600whenbegan the 19year.The firther con.l rsioriis thatthe priscus,North-Danubian offensivemustbe datedin summer599.The previouspeace treatywasconcludedafter another surnmercampaign,which happened in summer598. by this reason,the greatAvar offensive related invIII. 13-14 mustbedatd in thewintor Sgllilgand in thespringof 59g.Theprevious peacperiod began l8 monthsago, thereforein the spring of 596. The conclusionis that the liberationof singidunum(the campaign described in vrr.-z and 10-12)occurredin the same campaign of Petrushappened lldog of 596' The previousNorth-Danubian one year before,in 595' Finally, the offensiveled by Priscusmust bo datedin 594. Thercfore,the Avar invasion relatedinvI. 4-5 occurred in 593.This datefits with the conclusions drawyV. popovifrom the numismaticalevidence.

BsTRcT

AppendixIrL Aboutthe location of ongrosand about thefortificadons of Niculifel


The Bulgars settledfirst into a region namedOngtoi beforethoy crossedthe Danube. Theophanes and Nikephor said that this was a very good drf"nded place, because was surroundedby rivers and marshes. Someunidentified"fortifications" (2gJpcopo) werc inclosedin this area.From the relationof the fight we know that the Bulgarscrossed the Danubeafter their victory. Therefore,the Onglosmust boplacodnorth of theDanube.Sevoral historianssupposed that the Ongloswas the southernpart of Bessarabia (the so-call ed Bugeac;this Tlrkish word means "coin", as like asthe Slavic oglu).However, the datagiven by the sources suggests that the Onglos 1ryas a small area.We agreethe location in the corner betweenthe mouthsof the rivers Siret and Prut and the Danube. Although the location at the southof the Danubedoesnot fit with the sources,some historians (especially Bulgarians) identifiedthe Ongbswiththeearthen wall syston of Niculilel. Theshape of this fortification system suggests its Tiirkic origin. The very ,."rr" archaeological evidenco showsonly that the walls could be dadbetrveen theV andih, vtt* Centuries. V/e suppose that the passage of Michael Syrusaboutthe migntion of the legendary hero Bulgarios concerns the erectionof these walls.The information wasanachronicatty pUclO in the time of

240

BSrncT

Maurikios;we think that themostprobable dateis during theHeraklios'reign.The discoveryof gold some andsilver Byzantinecoinsissued underHeraklios,Constans II andConstantine IV in the surroundings of Niculilel suggests the,oxistonce population payedby the Byzantins. of a Appendix fV. The supposed Romanic origtn of some Bulgarian aristocrats ThenameSabinos of a Bulgarian arisocrat who became kan in763 Q64)wasconsidered an widence for his Romanicorigin. Sorne pnrposed historians anotheretymology,from the tiirkic word srivrjn('dear"). A valuablepoof for the latter opinion is given by an inscription found on a vessel,which montionsa,zoaryn namedSivin.This would be the right form of the khan'sname. In this case, ,Salnos couldbethesame with (,Si)Itneft from the Slavonic list of the Bulgarian khans However,the hypothesisof the Romanicorigin of the name Sabinos is not excluded,because the name(Si)Vneh couldbe a Bulgarizedform of the Romanicname Savin. After Sabinos reignedtogethetUmarosandPagan (in 76a). The nameof the latter was alsoconsidered a Romanic one.In his case, thingsaremoreclear.Based on the formKmtpganos attestedby Nikephor,V, Besevlievshowedthat this namoderivesfrom the title kaplmn (the leaderof the Bulgarianarmy). N. Iorga supposed that anotherpersonof Romanicorigin wasa certainSevents,aSlavic chief in Bulgaria (in764), but the passage from the chronicleof Theophanes waswrong in the edition usedby Iorga.The real nameof that personwasSWabouos, chief ofthe tribe of Seven. Other data arc showing that tho existence of someRomanicpeople in the Bulgarian ruling classis still possible.The monkslvlartinusandUrsuswho were sentto Romein 879 by theczarBoris-Michaelweremostprobable of Romanicorigin. FrornTheophanos andNikephor wo know that the assernbly that expelledSabinos wasnamedroppvrov.In thoVIII Csntury, this Latin word did not havezucha meaningin the Greeklanguage; therefore,it could be supposedthat the chroniclersuseda genuineBulgarianword that was,of course,of Romanicorigin. This word provesthe presence ofthe Rornanic populationin Bulgariain theVIIP Century. Appendix v. About the srefugees" of Maurikios, strategikon, xI. 4. 3l The passage refersto the refugees who served asspiesin the Byzantinearmy.Their faith was doubtful. C. Daicoviciu gavethe right translationof the passage: "Wo must strictly survey the so-called refugees whosemissionis to indicate the roadsandto discover the enernies becauscthey forgettheir interestandtheyhavemuchmoreathactionfor theenemy,althoughthey hadbocome Romans in the pasf'. Basod on thohanslation of theword rorcogCwe ( ..becomc,,), C. Daicoviciu claimed that theserefugoeswore not genuineRomanicpopulation, but some Slavswho acquired the status of Romaioiafterthey settledin theEmpire.ihis point ofview was denied by Vl. Iliescu who obsorvedthat the refugeoscould not b; barbarianssettled in the Empire, because the Byzantinemililary rules are sayrngthat the spiesshould be of another ethnic origin thanthe enemy.Therefore,we couldbo surethat thcserefirgees weronot Slavsor Avars.V. Iliescuthoughtthat the refugees wherepeopleof Romanorigin iton Barbaricamwho ran awayfrom their homein the Empireandwho aftorwards were enlistedin the anny asspies. Wethink that the passage could bebetsr understood by a comparison with anotherone. The attitudethat a commander mustobserve towardsthe refugeos is presented in anotherchapter (IX. 3. 6-8). This passage showsthat in the author'smin4 the *drg"", werethosementhat camefrom the enemyto the Byzantinearmy.They could be either rrurc refugees, or spies. They are inhabitantsof the wal areawho ran awayfrom their hometo the Byzantinecarnps. Because this passage, we suppose thatalsotheRoman refrrgees mentioned in Xi. 4. 3l werenot

BsTRcT

Z4l

poplesettledin the Empire,but inhabitants of Rornan origin from the Barbaricum.The assertion that they "becomeRomans"could beundorstood asan allusionto the romanization of the autochthonous North-Danubian population.Thetext of Strategikon provesindeedthe presence of the Romenicpopuletion North of the Deaubein thevlc.oto"y. Appendix Vf. The Vlachorynchins A manuscriptvnitten in 1698at the monastery l(astamonitou(MountAthos) mentions the invasionin Macedonia of threebarbarian tribes(vlachorynchins, ynchinsand sagudates) in the periodof theiconoclast emperors: Thepassage wasfirst published by p. Uspenskiin lgTZ and was afterwardssfudicdby several historians. mougtr so late, the sourcewas considered truthful by all of en\ exceptM. Gydni who sustaiod*t"t the vlachs were introducedby confusionwith a source concerning otherwents.Thetext is horvever anachronically. Theplacement of the eventsin iconoclast period was made because the author(a monk namedcrre!h_e gory) oxplainedthe misfortunes because the divinepunishment for ths iconoclasm. In a similar manner, NikephorGregoras datedtheBulgarianconquest in thc iconoclast period.Howwer, the dating of theseeventsin theVIII' Centuryis impossible. Therowerono monasteries at Mount Athosin theVIIP Century. o' Tafrali and M- Lascaristried to give credibilrtyothis soruceby a comparison with Miracala St.Demetrii,Il. 4. The latterdoesnotmentiontievlachs, but oniy the Rynchins.The evolvement of someRomanicpeoplein tho evonts $,assupposed because the relationaboutthe Rynchinsmentions theword rd,oa.This word is not attested in otherByzantinesources. However, the word could prove only a Romanicinfluencein the Greek languagespokennear Thessalonic in the rx century.The rolationinserted in the manuscript of Kastamonitou is not a sourceconcerning theMI6-VIII Centuriss. Conclusion A hiatusof arounda centuryexistedbetween the end of the Ciurel culture and the first phase ofthe Dridu culture.The Slavicinvasions caused major changes in the habitat almostall the-townsdisappeared and many countryside settiements were abandonod by the peoplewho took refugein forestsand in the highlands. The rcturn from the refirge after at leasta century.(This assertion "rr"r'or"u*d is based on the evidence from Izvoru, Sultana and obria).The Dridu culture appeared just in that periodwhenthe refugedRomanicpeople camebackin the plain regions.This populationprcservod sometraditiolns of the formei ciurel culture (for instance, elements ofpottery decoration). The periodbetween the endofthe Ciurel cultureand thebeginningofthe Ihidu cultureis very obscurp. Thesinglesitethat couldgive somelights on it is the settlement Dulceanca rv. The potteryfoundherediives from the ciurel t1rye but is later (endof thevII6 century - just beforethe appearurce of the Dridu culture). Thore are very few settlernents and necropolises datedin the VII6 Century.A similar situationexistedin the v6 century when the Hunic migration and the following troublesdesuoyedthe settlernents of the Sntana deMure-cerneahivculture.Anothorhiatuswasobserved rn thexlfr-XII Centuries in WallachiaandMoldavia;thePotchenog andtho Cumanoccupation caurydthe refuge of a part of the Romanianpopulation in the highlands.V/e suppose that a similar phenomenon occurredin the vIId' cerr at the io** Danube.The penury of the archaeological lindings could be explainedby the strorture of the settlements and by the withdrawalin rogionslessresearched (the mountainaroas). TTvo points o-fvjew wore exprssed aboutthe space whereRomanians survivedduring e migrationperiod.one saysthai the Romanian peoplewasborn and survivedin the high-

242

A.BSTRCT

landsor only on theterritoryofthe formerRoman Dacia(andnot alsoin MoldaviaandWallachia). The second sustains that this space includedalsoths plain regions. We do not agreewith C. Daicoviciu who deniedthepresence ofthe Romanic populationat the Lower Danubeduring the Vff'-XIP Centuries' Theautochthonous population couldsurvivealsoin theplain regions,in the forestsandin themeadow areaneartheDanube. It couldbesupposed that somoRomanicpeople remained amongthe Slavs.However, thestudyofthe toponymyshows thatWallachia, Moldavia and eventhe former Dacia(Transylvania and Oltenia)were thickly settledby Slavs.A careful historicalresearch musttaksthis into account. It is alsotnrethat theseSlavswerefinally assimilatedby ths Romanians. This process evolvedduringa long time, till at leasttheX6 Century(the Slavsareattested in Xfr CenturyTransylvania by theAnonymous GestaHungarcn r). The linguistsconcluded that the assimilation wasfinishodin the XI'-Xn'Centuries, while the Romanian languago wasformedduringtheVIII-D$ Centuries. The first Slavicwordswerereceived in Romanian aroundthe IX6 Century. Thismeans thatthecontacts between Romanics andSlavs were very scarcebeforethe D( Century althoughthe Slavssettledthis tenitory two or three centuries ago.For a long period the two populetionslived seperately. The refirgeof a great part oftho autochthonous population Romanic ledto its isolationfrom the Slavicpooplefrom the plain areas. Only whenRomanians returned from therefugeareas theywereableto assimilate the Slavs.This happened north of the Danube and in somesmall regionssouthof the Danube(in Dobroudja,for instance). In thatperiod,theRomanian language wasalreadyformed. The withdrawalin the highlands shouldnot be exaggcrated because it is not zuitable that all the inhabitantsleavedtheir lands and took refuge. Someof them remainedamong the Slavs,but they were not the main elernentfrom which evolvedthe Romanianpopulation oftheplainregions. We understandthe continuity of the Romenic/ Romanianpopulation at the Lower Danubeend in ell the Balken Peninsuh asa suryivel in severelplecesof eechRomanized region. This area extendedfrom the northernTransylvaniaand Moldavia to the Balkan Mountains. Neagu Djuvaraobserved thattheRomanized populationzurvivedin everyregioq but not in thewholespace of each region.Thesame historianpointedouttherole playedby therefuge areas in thehighlands andin theplain(thewoodEn regions). If wo consider the wholespace betwesn the Southern Carpathians, the BalkanMountains andthe Black Sea, thenwo mustadmitemejorculturel end ethnicaldiscontinuity occurred here in the VIItbW[tr Centuries.Inside this largespace exisdseveral regionswherethe Romanicpopulation survivedwithoutanyintemrption.The linguisticresearchesare showingthree main survival regions:the Wostern Carpatians, the regionbetween Timok and Moravaand the Danubevalley betweenOlt and Cernavoda (on both sides).From thesekernelsthe Romanians spreadlater over the entire North-Danubian rritory. In sorneareasthe new Romanization succeeds but in otherno (in theplain between theDanubs andtheBalkans). Thewithdrawalsand tle returnsin theplain regions worecyclicalphenomenons repeatrduntil theXIV,Cntury when the Tirkic populations settledin Wallachia (andMoldavia)werefinally assimilated. TheRomanic co'ntinuityatthelowerDanubewas inthe sametimeadiscontinuity. Namely, therewereseveraldiscontinuityprocesses, in thecivilizationtype,in thehabitaqin theway of life. Therezultofthesurvivalin isolation wasthedelayofthe statal andchurch organization. The peculiar evolution of the Romenian medievel societywec decided by all this seriesof discontinuitiesthet did not existin the history of theWesternRomanicpeoples.

Index
I. Cieogpaftc
Abrit 40 Asemum2l,9l,g1,l3g,l4},162 Brate178 Abrittus 41, 90, gl, 94 Athena 89 Bpdrrora170 Achaia 134 Athos 191-193 Brila 5 Adamclisi (Tropaeum) l0,ll, Augush l9,S5,l0l,l7l Brebeni 50, 52, 6l 1 9 ,2 1 ,37 ,39 ,40,4 1,53,60- Avaria 29 Brit-qda 108 6 2 ,7 6- 7 g ,gl,g2,g l ,gg,I06, Axiopolis 20,37,80,92,91 JAZ, Brza Palanka133 109,1 10, 124,139,172 139,140, 143,l4g,l4g Bucov 120,130 Admeti 53 Bucureti 69,72,ll1,llg,l63 Adina l0l,17l Babadag102 Bucureti-Bneasa 53,I I g Adurutium, Amutria, Mutrius Babovo 157 Bucurcti-Cfelu Nou 93,169 100 Balaklavall3 Bucureti-Ciurel I l5,16g Adrianopol e 20,133,159,120,Balaton 177 Bucureti-Dmroaia 53,93, IIg 185 Balcani I-3,6-8p7,28,100, 133- Bucureti -Militari 163 Alba Iulia 124 I 35,137,I 70,17 4,17 5,196,l 97 Bucuregi-st SoldatGhivan 11, Albania 62,135,136 Balcic 124 5 3 ,9 3 ,ll5 , 1 1 9 , 1 5 2 Al5eoro l$e 1,6 g BaltaIalomilei 29 BucuretiStrulegi 93, 16g Aldsni 164 Balta Vorde 45,68,1 lg,IZ2, Bucuregi-TeiS3,lI 8,152 Alexandria 88, 145 123,163-165 Buduroasca11,45,53,93,1 lS, Alexandria@gipt) 195 Banat 3, 22,36,47 J3AJ4Z llg , 1 lg , l5 2 , l6 g Aliobrix 178 palankz 22,47 Banatska Bugeac l59,166,1Bl,lg},lg4 Almj 74,165 Bani$ka lB Buleta 54 Almus 100 Barboi 14 Bulgaria 4,7,8,10,13,25,2g, Zg, Altinum 99, l0l Basarabia 178,182 41,52,63,75,96,99, I 0 3,1 12, Aluta 99, 100 Biasa 135 {lutus, I lg , t 2 4 -1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 4 4 ?w{rouolco 9l ,1 4, Bleni-Romni 53,1 l5,l l g, l6g g 2 , 1 1 4 6 -1 4 9 , I 5 6 16 0 ,I 8 7, Ancona 92 Blteni 61,62 gg, I lg l Anchialos 17,Lg-Zt,Zg, Zg,l33 Broi l0l Butimanu 43,S4,lSl,lS2 Aniksuboli 102 Bdinci ll,45,97,9g,lZ4,lZ7 Buzu 69,74,88, l0l,l5g,l7g Appiaria 13,20,41,n, gl,g4 Bdinu,Budin(Vidin)l0l, l12 Aquae 19, 9l Belegradon25 Cahul 178 Arar@atiaria)I 9,40,50SZ,61, Belgrad8,113 Calafat 69,72 90,91,I 01,I 06,1 39,142,17 l, Beroe (PiatraFrecfei) l0,lg, Caliacra 37,Mr4S,gS,lS4 . 1 7 3 , 17 4 20,32,40,41,45,46,49, 57, 6A, Canlia 124, lZ7 Argamum (Capul Dolojman, gl,10l,l I 9,133, l39,l4aJ7| Capidava10,11,38,45,76, 77, Jurilovca)10,44, 56,92, gl, BialaReka l8 g -92,91,106, 7 I 07, I 0g, I 3 g9 2 , 1 0 2 ,1 0 5 - I 0 7 ,110,I 54, Brafvov 9l l4l,l43,l4g,l7l,l74 1 5 5 ,1 6 7 Bisericufa102 Carazu148 Arge 99-l0l Blskovo 124 Carevec 60,106,107,1 13 Argedava 100 Boljotin l8,lll Cariin Grad 32,33,109 Argessis 100 Bononia 19,2l,9S,l0l,ll}-ll4 Carpafi 1,2,6, 8,100,134, lg7 Argetoaia74,165 Boosis 135 Casian 95 Annucashu 102 Borcea 2l Castelu 124,127 Ambium 178 Bosporos18 Casta Martis 90,91 Asamus 100 Bratei 35,46,1ls Caueaz 15,28

244

INDEX

gg, Durankulak 96,98 Cscioarele 54,159 | 9,3 6,40,7 5,95,90,95,96, Cmpulung Musccl 69,72 101,104,109 I ,1 1 , 1 3 3 , 1 3 9 , Durostorum,Dorostolon,Dristra Cndeti2,1l5,l 16,12l-123 I4I -I44,153, I 5 4 ,I 6 6 , 1 (Silistra)8,19,15, 67, 21, 29, 46, Cebrus 100 170,173 48,59,61,67,99,g0- 92,94Celei(Sucidava) l0,l1,20, 40,42, Dalmaia22, 92,132,135 96,101, 105, I07,ll2,lI4, l3g, 69,7 4-7 6,9L,94, I3g, 14l, I 65 Danaprum176 143,146,149,149,153, 173 Ceptura 46,69,72,11 5,I I 6 Danastis 176 Dynachion 132,137 Cornavoda 137,140,182,197 Danubius 177 Cernuti 145 Daphne 139, Ecten101,102 ezansi" Reka(Novae de Sus) Dardania 22,132,135,17 0 Edessa61 22,23 Dmbovifa 63 Elasson135 Chersones 28,113,159 DrstoqD$tr l0l Enisala76, 79, 81, 82, 102 Chios Aidin 10,95, 96 Demetias 62 Epir 135,193 Chtnogi 48,125,159 Denrent 54,60 Ester 102 Chiscani 125,127 Desa 54,60 Cib'rica 100 doou 9l Frcaele 55,60 CioroiulNou 74,165,167 Devnja (Marcianopolis) I 1,19, Ferigile 50 Cireanull7 gl, 94,96,106, Florentia, 20, 47,50,90, Florcntin l0l Constantia102,114 Frtegi 94, 125 lo7,127,143,157,159 Constantiana 91,102 Danonsium 4l Constantianae 102 Galata 18 Dchiseni 47,48 Constantinopol13,18,19,24,Dneia 101 Galafi 88,1 19,145,168,1 84,185 25,27 I 37,I 3g,147, Diocletianopolis 20 -29,92,99, Galie 125 180,187 Galifia 134,145 Donysopolis 91 Constanfa (Tomis) 22,38,40, Dobri 4l Gallia 95,97,1L3 7 6-92,97,90 5,102, Dobrua 69, 72 -92,94,9 Garvan 124,125,170,173 1 0 5 -1 07 ,1 10 ,I I3,114,143, Dodeti ll8 Garvn (Dinogetia)1AJ1,21,32, 146,149,172,!92 Dobrogea 7,8,11,16,20,21, 5 5 , 7 6 -9 0 , 1 0 6 , 1 3 9 -1 4 1, 1 ,l7 26, Copceti45,46 29,29,32,37,39,7 178 1,75 -92, Corbude Sus 8l g5,gg,gg,g5,96, 103, I lg,l24, G{tr 63,154 Corinth 89,155,195 125,127,I 29,L3g,l44-l 49, cmba 62 Coroteni llSJ& I 51,I 54,i 5g-l 6 0 ,1 6 6 , 1 6 7 , G&lita 47,125,127,157 Corsica 93 t7 0,17 Gerania101,102 I,lg2- I 95,I 94,I 96 Cosifeni 170 Dolj 74 Gerasus101 Costeti 49, 67 DonjeButorke 32, 33,l4O Germania 124,176,177 Cooveni 46,50,52,60-63,72, Ghindeni 69,72 ouppouulvd l7O I I 8 , 1 64 ,16 5 Gigen (Oescus) 2A,22,40,51, 7l, Drava 176 Cochirleni 148 1 0 0 , 1 0 6 ,3 1g -1 4 1 , Drgani 26,72,88,119,132, g 0 , g l, 9 5 , Craiova72,74,165 153 145,165 Crimoea 18,38,62,65,1t3,L32 Giurgta 69,72 Drnic 54,165 Cri 99 Giurgiu 137 Drizipera21,180 CuciurulMare 145 Goicea 69,72 Dmovo 177 Cudalbi 168 Drobeta-TirnuSeverin l0,l l, GoliarnaKoutlovitza lB Cureani 159 Gornea 22, 47 4A,42, 54,55,69,13g DulceancaI 1,55,93,1 l5,l 18, Gomstu 69,72 Da c i a 2- 4 ,6,35 ,92 ,101,10g, Grabovica 44 120,124,169,195 '1,32,134,176,1M,l96 Groaca 159,160 Dumbrveni 95,lLz DaciaInfsrior 162 Jos passim Greci 76 Dacia Moditerranoa 4,6,22, Dun&,Dunreade Dunreni(Sacidava)11,32, 3g, Grecia 20,61,62,92,132,134, 13 3 , 1 43 ,17 0 g-92, l5 5 , l9 5 42,43,45,7 I 06,107, I I 0, Da c i a R ip e n sis l0 ,l1,13, Gropeni 68,72 140,142,143

INDEX

24s

4A,42,79, 90, gl, 94, l4o Mariscus 100 Izvoru 11,39,45,48,94,96, 97, Markellai 29,160 124-130,156, 163,194 Mafiini 133 Mcin77 Jercli 74 Mekz 42 Jiu l5l Mihail Koglniceanu (iud. Juper 125 Constan{a) 77,98, l2S Justiniana Prima A 32,109,143, Mhajlovac 35,36,140, 173 193 Mihajlovgrad 172 Miris 102 I(amenBrjag 40 Miro 133 Karamanite45,125,127,157 Mironeti 159 Karatas (Diana) 23, 14},l4l Mizil 94 IGstamonitou l9l-193 MolaanjskeStene 40,133 Keszthely47,151 Montana 172 Kjuleva 11,97,125,127 Morava 170,197 Kladovo 11,56,[65,171 Messembria 94,98,1 13,137, Koprivef 18 l47,l4g Korbovo 56,123,165,173 Moesial5,l 6,22,95,98, l47,lU Iadar 25 Ko6pov 9l Moesia Prima 133,142,154 Ialomifa 2l Kododui 173 MoesiaSecunda7,10-l4,lg-21, Ianta 100,103 , g, Krasen 5l 2 7 , 3 6 , 4 0 , 7 5g , 5 , g 0 , g 6g Ilfov 2l Iftivina (Iatrus) I 1,22,37,56, l0 l, l0 4 , l0 g , l I l, l 3 2 , 1 3 3 , 62, ImperiulBizantin 12,25-29, 38, I 100, 3 g ,139 ,1 42 -1 4 4 106, 140,142,143,157 , l4 g , L5 4, 65,95,99,92, I 05,I 12,134, 144- Knrje 62 155,166,167,I70,173 g3,l95 l4g,l5 l, 159,1 60,1 MoesiaSuperior4 Krylos 145 Imperiul Romano-Bizantin13, Moldova 14, 6,8,11,19, 20,ZZ, l 7 - l 9,30 ,1 I 6 ,13 l,l 39,142, larissa 135 23,40,49,69,74, 101,1 15, I 16, 162,lgo I I g , I I g , l2 l, l2 4 , l2 g , l4 g , Iazu 10,81,9 5 ImperiulRoman 161,166 l^ceni 69,72 I 50,166,168-17 AJ7 8,195 -197 InsulaBanului 35,68,140 Mostitea 2t,137 Lsun 135 Ipoteti 2,115,118 Motnr l00,l0l I^uni 56,60 Ircasca 170 Mousaios100,178 Lderata 22,139 Isaccea(Noviodunum) ll,7S- Lespezi 129,170 Movileni 23,72,179 78,80,91,97,91, 139,143, l6g, Ljubievac173 Muntenegru 133 17L,174,177, 179,192, 1g4 Muntenia l-4,6-8,1 Ljuljakovo 5L,52, L,l7-23,Zg, Iscus 95 38,40,56,6 l,om 100 1,63,69,7 1,74-7 6, Iskr 100 g5,gg,g3,94 , 0 1 ,I 15 -l 1 7 , Lykostomion 147 1 Isterabad102 I 19- I 22,124,127,129,I30, Isia 88, 127,145 1 3 7 , 1 5 0 -1 5 3 ,I 5 6 , 15 7 , 15 9 , Macedonia 26,134-136,191 Istia-CapulViilor I 1,48,97, 98, Madaa 40,42,127,155, 16 0 ,16 3 -170 , 1 72 , 1 73 , 1 9 2 , 158 125,157 lgg,1g0,194-197 Maglavit46,118,165 Istnr, Istnos 17,22,29,146,147, MunfiiApuseni 5, 197 Malaia Pere5epina 94 176,177 Mangalia (Callat)s) 11,32,33, Mure 99 Italia 25-27,30,92.95,1 13,136, 37,7 g,gl,g2,g7,gl,g2, 5,7 I 05- Murfatlar 95 16l,l72 Murighiol (Halmyris) I 1,18, 107,1 l0,l I 3 Iugoslavia 10 32,39,77 MareaAdriati 24 l, l0 2,L04, -7g,g2,g Iulia-Bachioi8l 1 0 6 ,1 0 7 , 1 0 9 ,I I 0 , 13 g -1 4l, MareaEgee14,24 Izvoarsle (Mehedinfi)10,I l, 56, MareaNeagn 24,149,t 59,197 143,171,179 68, 139 Mursa 176-178 Marehrgo 167 Iaroarcle @rjoaia)(Sucidava) Marisca 100 Mursianus17,168,176-178 Flrlec 55, 60 Hadrianopolis 20 Haemimont 90 Haemus 20,22,133,14G,147 Hajduka Vodenica 109,1 ll, l40,l4l Hali 46 Halicanibnrgo 167 Hrova(Carsiurn) 76-78, 80, gl,g7, 91,101,139,143 Helibachia2t Hierasusl00,l0l Histia 10,11,21,32,33,38, 4045,51,52,55,60-62,7 5 -92, gl, 1 0 2 ,1 0 5 - l07 ,10 9,1 I 0, I 54, 155,172 Horgeti 23,179

246

INDEX

Naryharsny 43,63,151,154 Orova(Dierna) 10,11,40-42, F ris e a c a 4 6 , 4 8 , 6 7 , 7 2 , 8 8 , 57,60,139 Naissus 24,139,I43,170 118,I I 9,132,145,I&,L65 Osm 100 Nalbant 125,127,170,174 Procliana2l Osijek 176 NeaAnchialos 62 Protea Marc 47 Oshovu Mare 35,68,122,123, Prundu 69,72 Negotin 56 127,163 Neusiedl 177 Pruneni58,115 Nicopolis ad Isum 1I,22,40, Ovidiu 20,110 Pru 101,178,182 I I 0,1I 3,143 60,90,-92,94,101, Pulna 69,72 I 81- Palastolon, Palatiolon,PalatiNiculifel79,80,88, 145,148, 193 ,18 5 11,1 15,1 l9,I2O, 159, olunr, flalcml{vn 22, 23,95 Radovanu 168 Nikjup l0l,l13 Pannasa19 141 Rakita 9l Nrropqou Pannonia 3,15-17,25,29, 34, 40, Rasova 157 19,148,15 1,168, 172, 43 ,44,52 , 6 5, 7 | , 9 2 , 1 2 2 , Nipru 17,1 43,45,46,125,1 55,174 132,134,I51, 1 76,18 1 ,18 2 I 52,I 55,I 60,I 7g Razdclna Razelm 178 Paspirios2l Nistru 17,176,181,182 R^zerad 41 Pcuiullui Soare78 Noricum 34,35,90,92,161 Rcari 46,47,58,74,1 18,120, ll,162,110, Pelnik 40 NovaErna 57,62,1 162, L&-r67 Pcs151,155 171 Novaci72,74,85 PEninsula Balcanic 20,23,24, Rcoasa164 (Svitov) Novae I 1,14,41,90,91, 26,132,136,13 8,I 42,156, I 66, I 69, Rncciov74 Rureni 69,72 94, 105,106,1 10,139,140, 142, 170,172,197 Remcsiana139 1 80 Perint 21 Reselec141 Novgrad 57 Persia25 (Romula) 69,72,L67 Reca Novi Pazar 11,97,124,127,158 Pcuce182,185 Rhegion 161 Novietunum 17,176,177 Phanagoriall3 Ris 58 Norwo 125 Philippopolis20,105,133 Riphei 100 NuIru 82, 139 Pietnoaselc 58 Rjahovo 13,41 Pincum 18 Roma 188 Obria 48,96,91,125,128-130, Pind 2,6,92,134,135 Romnia 10,121, L23,196 t94 Piteti 69,72 Rusia 97 Odrci 11,40,42,L24 PiuaPehii 88,119,145 Ruthenia 134 (Varna) 1A,21,41,90, Plenifa 58 Odcssos 9 1,94-96,98,105, I 07,I 12,ll4, Plwen-Kajlaka4l Canalion 20 125,127,137 Pliska 10,41,101,127,158 Sabulents 37,41,42, 45,46,49,167 Sadovec Ogosta101 Poiana152 Salona 24 Ohrida 193 Poienifa 164 Salonic 135 o l t 99 - 1 0 1 ,11 5 Polonia 91,124 Salsovia91 Olteni 93 Popetr69,72,L00 Sardinia 161 Ollenifa 74,139,159 Popina11,173 Oltenia 3,8,1 1,38i40,48,61, 63, Podilede Fier 8,22,23, 32, 33, SatuNou 125,127,174 68,7 4,76,95,99,99, 1,7 2,7 94, 3 5,37,63,ll 1 , 1 2 3 , 1 4 1 , 1 5 3 ,Sava 134,177 Savia 177 1 01 , I 18-12 0 ,IZ3,124,129, L6/.,I73,174,177 (6 Martie) 80 Slcioara L 32,13 7 ,15 0 , l, I 56,I 57, Porata, I5 Pyretos 100,101 Monteom ll,4244,46, Srata 163,164,167 Poreka153 51,52,58-60,94,1 15,1 18, 120Oltina 99,101 Porucikunevo 42 123,I27,129,151,1 52,I 64,168 Olutu 99 Prahova159 Onglos 26,27,29,147,1 58, 159, Prahovo(Aquis) 21,4144,58, Sarun135 Mare 28 1 81 ,18 2 ,18 5 75, 90,106,140-142,154, 165, Snnicolaul Scifia l5,l6,116,171,lU Onogur 40 167,173 Ordessos100 Prslav 4I,125,146,186,187 Scopis21,173 Sculcoburgo167 Orlea 57,60,68,165 Pripet 168

247 Scurta145 Trguor 102 Unirea (gocariciu) 72,1g0 ScythiqScythia Minor 7,10,13- Tekija (Transdierna)lB Utus 100,139 17,I9,20,24,36,40,75,g5, 90, Teleorrran5,197 g l ,94 9 ,10I , 104,1 0g, Thalamonium - 9 6 ,9 139 Vagosola176 I l 0 ,l I 1 ,13 3 ,139,1 39,141, Thessalia134-136,161 ValeaStanciului 69,72 lu,l 54,1 66,1 67,17 O,l7 3, l7 7 Thessalonic 20,24,26,132, Valea gs Teilor 88,145,1 Securisca23,142 gl,l 93 134,137, l3g,l50,1 Vamo69,72 Serbia 75 Thracia 14,16,18-20,26,27,99, Vardim 59 Serdica 113,133,137 I 3 l, I 32,1 36 , 1 4 6 , 1 4 7 , 1 7 0 , Vcreni 79 Ssrtos, Eperol0l l72,lgg Vrbovka 125 Sexaginta Prisca 139 Tiarantosl0l Vlcov 147 Severci4l Tichileti 88,lZS,lZ7 Vrtoape 59 Sihleanu 125,127 TimacumMinus 139 Vlirtop 59,72,88, 119,132, 165 Singidunum 14,19,21,22,25, Timacus 100 Vedea63,100,119 ll3,l4l,l42.l53,l g0 Timi 99 Vela 59,165 Sini Vh l2s Timoc 5,32,100,101,103,123, Velesnica 35,60,165 Sinoe87 133,13g,l 5 1 ,l 5 6 ,l 5 g ,l 6 0 , Veliki Gradac ll,3\-34 Sip 42,133 170, 175,lg7 Veliko Gradite lg Siret 14,101, Trsa 22,29,150,126 178,182 VelikoOmje l8 Sirmium l5,l6,l g,!g 022,26,Topalu87 Veliko Tllmovo ll3 l 0 g,l 3g ,l 77 Topola 125 Veliko Tmovo 41,60,62 Siutghiol 102 Transilvania 1,3,4,7,25,36, 40, Vidin l0l,l l2,l!4 Skoplje 2l 52,7 4,gg,l | 5,124,130, I 50, Vidmvgrad 133 Slatina 164 157,160,161,196,197 Viminacium tg,2Z,Z3,l4l,l53 Slatinska Reka 11,35,36,109,Transmarisca 94, 100 Vinica 173 139-t4l Tptpo 170 Vistula 176 SlavaRus(Libida) 37,41,42, Trimammium 42 vr 100 5g,7g,g0,g2,gl,g5,l 39, 143 Troesmis 21,77,80, 91,106, 139- Voinikovo 42,52 Slnic 159 t4l,l74 Vojvoda l0l Slon 159,160 Troian 52 Vrap 156 Slovacia 26,152 Trubaevka 74 Vuka 177 Siovenia 177 Tulcea(Aegyssus)48,49,7 g,gl, Smomal8,lII gg,gl, 139,143,145,171, Zrgon 28 lg5 Sokolica 133 Tbrceti 69,72 Zaldap l9,2l,gl,l73 Some99 T[rkestan 97 ZaraYecchia 25 Spania18,136 Tirres 139 ZexnCov 90 Stiirmen 11,46,59,124,17 3 Turris 14 ZemianskiVrbovok 26 Stejanovci 26 Tir5ovica 59 Zimnicea 69,72 Stobi 94 Tlras 176 Stoicani 48 Tannrllon 2l Sabagbi,Stavico lO2 Sultana 45,47,49,94,96,125, fara Romneasc 136 127-130,156,194 Szilcilyreghegy 62 Ulca 177 Ucraina 37,62,65,94,129 $irna I l,l l5,l 16,124,l57,16gUlmeni 69,72 Sumen 4l,S},5g,l27,156 g,g2JAZ, Ulmefum 8,10,20,7 9,7 105-107,10 9 1 ,1 0,139,143, Tabla Bufii 159,160 l7l TrgoviSte 4?,125 Umb'rrti 74 Trgor 45,1 l7,lSZ,lS3 Ungaria l34,l11,lg7

INDEX

248

INDEX

II. Persone

Agilulf 23 Guduis 22,23,179 Petnr(consuli paiciu) 146 Alboin 15, 16 Peftrs 2l-23,162,180 Anastasios t 94, 184 Heralclios 23-26,30,45,65,75,Pctrus( exconsrli logothet) 146 Anatolios 146 95,97,99,90,94,I l3,l lg, I lg, Philippikos 87 g4,lg5 Apsih 23, 180 139,143-146,1 Phokas 21,23,24,45,85,104, Ardagast19,21,150,163 Hernac 166,184 I 10,120,I 3 9,L42,143,17 3, Asneti 3,133,135 179 Asparuh 26,27,132,158-160,IoanTzimiskes27,145,148 Phokas(spatharios) 146 l8l- 1 8 4 Irena 29 Piragast 2l Attila 195 hiscus 2L,22,180 Aurclian 134 Justin II l5-18, 54,68,85,162 Justinian I 14,15,17,30,40, 68, Roman I 146 Baduarius 15 95,104,109,139,171 Baian 13-19,71 Justinian II 28,87,1 13,159, 166 Sabinos, Savin 29,186-188 Blachos 16l Justinus- Boraides 15 Samo 25 Bonus 16 Ssverinus 90 Boris-Mihail 98, 158,188 Sweius 187 Kap1vo 187 Brettanion 90 Sf Sava Gotul 100 Kardam 29,159,160 Bulgarios 1&4 Sivin,Sivineh 186, 187 Knrm 29,149,159,1ffi tsusas13 Sklabounos188 Kubrat 25,151,184 Stephanos 9l Chrestos146 Ion W 87 Comentiolus ! 7,I 9,20,22,180 Leontios 146 Targitios 15 ConstansII 25,26,72,87,143, tovegild 18 Teletz 187 14 5 ,19 5 TeodosiuIII 28 Liciniu 23 Constantincel Mare 23,147 Tervol 28,59,i60 Luminosus 95,112,l l3 Constantin IV 26,27,29,30,46, Thcoctist 146 g 7 ,l 1 2 ,l 43 ,1 4 5-l 47,149, Marcellus 14 Tiberiu II l8-20,75,85,131,139, 185 t72 Martinus 20, 188 Constantin V 28,29,87,1 12,148, Mauros 166 Tiberiu III 87 187 Toktu 29 Maurikios 19-24,30,7 5,85, 104, ConstantinW 29 Toma 147 I 10,179,190,194,195 Constantin VII 146 Musokios 2l ConstantustI 102 Umaros 187 Cunimund 15 Ursus 98,188 Niculif 16l NikephorI 29 Dasius 92 Valons 90 Nikita 146 Dauritas \7,19,121,150,168 Valips l8.4 Decebal 13 VasileI 146 Omurtag 29 Dulcissimus 91,92,112 Vasil II Macedoneanul16l Vineh 186,187 Paganos[87 Elpidius 19 Paternus94, 95 Vtalianus 167 Perboundos 191, 193 Gorrranus 15 Petru(delegat bulgarla conciliul Ztberyan 14, 172 Grigore(clugr)l9l,l93 din E67) 98

INDEX

249

III. Izvoae lltenae


Agathias10,13,14 Al-Idrisi 102 Al-Maqdisi 16l Analele France 160 Anna Comnena 136 Arrian 136 AthanasieI de Constantinopol 92 Barhebraous l72,lM Benjaminde Tirdela 92 Cassiodor177 Constantin Porphirogenetul10, 25,l0l, 102, l3z,l45 101, 102 Cronica Monembasiei 15,20, 155 Cronica preotului anonim din Diocleea133,135 Descriptio EuropaeOrientalis t34 Dio Cassius134 Donysos Periegetul100 Evagrios 15,18 Genesios184 Georgios Monachos 10,159 GestaHungarorum 134,L96 Ioan de Nikiou 10,24 IoandinAntiohia 13,14 Ioandin Efes 10,1 9,1 53,172-17 4 Ioan Staurakiosl9l IoannesLydos 14 IoannesZonaras L0,27 Iordanes 10,17,166, 168,176178,184 Isidordin Sevilla 155 Johannes Biclarensis 10,18,172 Notitia Episcopatuum 9A, 94,

r02
Notitia Iconocla$ilor 90 Paulus Diaconus 10,23 Photios 147, 149 Procopiusdin Cacsarea 10,14, 1 7 , 9 5 , 1 0 1 l, ,1 l3 5 0 " 1 6 81 , 70, l7 l, l8 4 Ptolemeu 100

Kedrenos102 Scriptor incertus de Leone IGkaurnenos 134,1 36,161 Armenio 159 IoGrammaticus lO, 27, 159 Skylitzes 102 [-eonDiaconul 101 Sozomenos 90 Magister 159 Symeon Marcellinus Comes 170 Maurikios,Stralegikon10, 131, ThbulaPeutingeriana 100 I 50,163,167,170,1 89,1 90 Toofilactal Ohridei 98, I32 Menander Protector 10,13-19, Thoophanes Confessor 10,13LL7,\72 I 5,I9-24,26,n, 29,L 13,I 32, Mihail Sirianul 173, 184, 185 144,147 8, 159, 163, ,149,15 Miracula SanctiDemetrii 10, 166,172,1 8l,l 82, 184-l8g 132,143, 1 5 5 , 1 9 1 -1 9 3 Theophanes din Bizanf l7 Theophylact MoiseChorenafi182,185 Simocatta 10,1315,17 17 ,19-23,95,105,1 ,r3g, Nicetas Choniates133 141,142,I50,162,L7 3,17 9, Nikephor10,25,27,29, I 13,132, 184 84-l87 158,159,1 81,1 Victor din Tunun 15 Herodot 100 ViziuneaprooroculuiIsaia 158 Hierokles Synekdemos91,102 Nikephor Gregoras 193 I77 Notitia lui Epiphanios 90, 94 Hypotposis geographias

W. Autort
Baumann,VH. 76,78-82, 106, F. 102 Babinger, Ahrweiler,H. 147 97 1 3 9 , 1 E 3 40 Baraschi, S. Alexandrpscu, P. N. 27,159,181,L82 Bnescu, Barisi,F. 23-25 Altheim, F. 184 Bnic,T. 80, 95 11,13,15,16,18, Barnea,A. Anastasiu, F. 125 91, Brzu,L. 6,46,93,94,97, ll7, 1,81,90, Angelov, D. 17,26,21,112,158, 32,34,37,38,40,4 r23,173,196 95,96,[02 , 1 0 6 ,1 0 9 ,I 7 1 , 0,172,17 3 160, I 63, 166,17 Bejan, A. 42 59, 172,1U Angelova, S. 11,34,46,57, 99,96, I Ll,ll2,l 62,17 0 -17 2 B arnea, I. 5 , 1 l-1 6 , 1 9 -2 2 , Berciu,D. 45,57,J22 95,9926,27,29,37,90,92,94-97 Awinte, V. 6,99,197 , Beievliev,Y 12,29,90, l0 1 , 1 0 3 , 1 3 , 1 3 3 , 1 4 4 , 1 5 9 , 101,102 ,l0 1 , l l2 -l 1 4 , 1 4 6 Atanasov,G. 95 72,17 3 , 1 8 4I, 8 6 16 6 ,I 7 0 , 1 I8 159,171 , 1 7 7 , 1 8 2 - 4, A. I 3-l 6,18-29,lM, 148, Avenarius, 188 I 80 186 156,172,17 6.177,179,

250

INDEX

132,141 D. I. 46,96,111,119, D)imitrrov, Bethlen,N. 136 Chiril, E. 108 124,125,127,17 D. 25 5, 182, 194 Bialekov, Chrysos, E. 26,29,1U Dinu, M. 48 Bierbrauer,V. 125,L67 itinska,Z. 46,47,152 Dit t e n , H. 1 5 , 1 7 , 9 0 , 9 49 ,5, L. 32,34 Bjelajac, Ciobanu, R. $t. 147,148,182 112,1 32,133,135, 104, 144, Bobi,V 116,122,l V 16l 166,168,170,171, 177,178 [. 21,37,38, Ciocltan, Bogdan4tniciu, Ciuc"V.54 N. 134,135,197 Djuvara, 40,41,79,106,109,172 Crjan, C. 47,92,110,125,127, Doganr,M. 136 Bogrca,V 4 55, 157,172 Dolinescu-Ferche, S. 11,53, Bolliac,C. 159 Cliante, T. 90,98,125 59,93,97,115-1 18,1 20, 124, Bna, I. 97 Coja,M. 11,4,92,106,1 10,154 125,151,172,195,196 Bonw, C. 19,172 35, Domfueanfu, C. 106 Coma" M. 5,6,1 5-17,28,34, 35,122 Boroneanf, V 46,47,54, 57,59,60,62,ll 5- Donat,L 5, 135, 137 D. 32 Bokovi, | 17,119,121,122,124,127, Donwa-Petkova" L. 38,124, I 63 Botezatu,D. 129 I 29,I 30,I 32,133,137,139,Donoiu,I. 28, 82,87,145 B. 11,37 Bttger, 144,1 5 l,l 53 , 1 5 9 , 1 6 0 , Hganu, N. 4,99,100,101,134, 56,1 Bolog I. 181,182 64,1 68,17 0 -I7 3,17 5| 63,1 178,192 Bounegru,O. 77 178,183 G. l8 Brandis, R. 177 Draganov, Conea, l. 5, 132,137,196,197 Dragomir,S. 5,134,192 Braudel, F. 93,136,137,196,197 59,177,178,Constantinescu, M. 69, 88,145, Dujev, I. 144,156,181,188 Brtianu, G. 4,133,1 185 192 Dvomik, F. 25 Constantinoscu, Brncu, G. 99-l0l N. 137 Dymaczewska, U. 37,40 M. 53,93 Brrzeanu,S. 2,7,98,132,134, Constantiniu, Dymaczewski,A. 40,46,124 Corovi-Ljubinkovi 158-160,188 60, Brice, W. C. 136 139,174 Eder, J. C. 1,2 Bromberg,J. 178 Costin, Miron 2 Einwangcr,J. 62 Brooks,D. A. 108 Cotos,N. 97 Ensslin, W. 184 Brosc{ean,I. 125 Covacefi, Z. 11,22,106, [09,139, Ercegovi-Pavlovi, S. 44 Browning,R. 98,148 141 Evlia Celebi 102 Csallny, Bnrdiu, M. 170 D. 40,41,57 Bucoval,M. ll0 Curta,F. I 1,49,58,61,62 Fehr,G. lE2 Brociu,O. 135-137 Custurea, G. L1,28,76-82, 87, Ferenczi,A. 182 Bulin, H. 160 99,143,14 5 Feicnczi, I. 100 Biiloq G. von 142 Ferluga,J. 147 Bury,J. B. 179,186 Daicoviciu, C. 1,2,5,6,L32, Fettich,N. 47 Butnariu, V M. 1I,20,69,71, 189,190, 195,196 Fiedler, U. 7,12-14,17,18,207 4,75 ,88 ,14 1 ,145,195 Darmuzs, J. 90,94,95,113 24,26,27,29,3 9J0,41,43,45Butoi,M. 46,50,118 Davidescu, M. 11,55,56 61,94,97,11 5,117,l2l -125, Davidson Weinbcrg, G. 155 127,L28,1 52,I 53,I 55-I 57, Cabrol,F. 97 De Booq C. 187 163,169,173 ,lg2,lg4 ango"a,J. 173 Decei, A. 100,102,134,158,159, Florcscu, G. l0 Cankova-Petkovq G. 166,17l161,182,1 8 5 , 1 9 2 Floroscu, R. 11, 26,45,94,118, 174 O. 4 Densusianu, 147,148,152,192 Cantacuzino, Constantin 1,2 Daconu, P. 2,6,11,26,n35-31 M. L76,L77 , Fluss, Cantemir, D. 1,2 42,45,54,7 8,97, 107,1 I 3,I I 5, Fotino,D. 3 Capidan, T. 5,135,136,191,192 LI7 ,124,127 , Frtil,V. 4,99,100 ,L30,143,147 Cermsnovi-Kuznanovi, A. I 1 148, I 52,1 5 3 ,I 5 5 , 1 57,1 59, Cicikova,M. 11 lffi ,167,172,191-193, 194 Gamillscheg,E. 4:7, L2,99,137, Charanis,P. 20,104,132,168, Dieu,.P I. 69,74,78,81 L97 t72 Diculescu, C. l5 Gaf,am, E. 46 Chiriac,C. 18,19,62,68,77, 89, Dimian,l, 76,78,85,87,88,1 85 Gardawski,A 34

INDEX 251 Georgescu, V A. lgz Jovanovi,A. 18,35,36,109,139, Melamed, K 9g Georgiova, S, 37 t4r Gerov,B. 106 Giorgetti, D. l7l Jumkov4J. ll,lg,45,l4l lgg, lg9,lg3 Giurescu, C. C. 4,6,132,137, Mihil,c, 6,12,174,196 l60,l96 Kazanski,M. !X Mihilescu-Brliba,V 74 Gjuzelw,V 27,112,160,lg2 Kiessling, E. 100 Miklosich, F. 3 Godlowski,K 178 Koglnicoanu, M. 3 Milev, A. lB,57,lll,162, l7O, Gomolka, G. 56, 166 p. l0Z,l3Z,lM,l74 Koledarov, l7l,l74 Gostar, N. 100 Koleva, R. 170,171,173 Mini, D. 44 Grmad, N. 102 Kollautz, A. l4,li,Ig,l7z Mititelu,I. 146 Gudea, N. 108 Konidares, G. 95 Mitrea, B. ll,Zl,4S, 47,4g,j6_ Gyni, M. 136, l9Z Kora, M. 18,35,36,109,139,14l 9 0 , 9 2 , 9 7 _ g 9,97,125,127, I(ovawi, J. 15,56,60, 133,167, l2 g , l3 2 , l4 l, 143I , 5 6 ,I 5 7 , Haralambieva, A. 4042,44,51, 170,172,173 1 6 3 55,59-60,154 k r.ig, l. lS7 Mitrea,l. LZg,170 Harhoiu,R. ll7,l}4,lgs Krandlov, D. 34,lgl Miyakawa, H. 14,l5,lg,172 Harfuchi, N. 124,125 Kropotkin, V l4j Mommsen, T. lt,177 Hasdeu,B. p. 3,99,132,134, Kulakovsky, J. l7g Moravcsik, G. l8l,l g6-lgg 1 3 5,16 0 Kumatowski, S. 196 Morrisson, C. 85 Hauptmann, L. l4-l g,!50,176- Kuananov, G. 37 Mrkobrad, D. 173 178 Mumu, G. l34,lg3 Hlcescu, C. 27,Igl,l92 Labuda, G. 179,180 '1.17,170 Musc, L. Heindel,l. l}s I.^ascaris, M. l92 p. 4.186 Mutaftiev, Hensel, W. 124,173,174 Leclercq, H. 97 Herrmann, J. 56,106,1 42, 16g Imerle,P. 13,14,17,1g,20,24, Herscovici, L. 93 26,27,30,132, I 50,I 72,I g0, Nagy,T. 16 Hilczenrwnt,Z. lZ4 gl,l93 I Nstnrel, P. $. 3j,93,113,147, Horedt, K. 7,25,47 ,l5l,l53,196 Lica,V 100 167 Howard-Johnston, J. D. ll2 Lichiardopol, D. ll? Neagu, N. 67, 116 Lilie, R. J. 23-26,t45,147 Necrasov, O. l}g fbler,U. 43,62,i51,154,155 Lowmianski,H. 176,177 Nestor, I. 2,5,6,11,20,26,2g, Iliescu,V l8g Lozovan, E. lZ, !34,137,Ig7 43,44,46,5A,5 1,54,5g,59, 6 l, Ionescu, B. 54 Lucius,I.2,4,7 117,121,124,127,15 l, I 56, Ionescu, M. 77,lZ4,l25,l5l 162,16g,17 1,173,194, 196 Iordan,I. 99 Macrea,D. 6 Nica, M, 55 Iorga,N. 4,21,29,90,93,101, Madgearu, A. ll,I4,lg,Z0,2Z, Nicolescu-Plopor, C. 50,54, 1 3 3 , 1 3 7 ,16 1 ,169, l77,lgl, 44,65,7 5,93,97,10g, I 39,I 5l, 59,59 g 2 , i g 6 lg g ,l gl I r82 Nicolae, E. 80,82,143 Irimia,M. 98,125 Maior, P. 2 Nicorescu, P. l0 lscescu, C. 125 Mansi,I. D. 95, I 13 Niederle, L. l77,I7B Ivanov, T. 11, 97,106, l24,l3g Marquart, J. lBl,l84,lg6 Noll, R. 145 Ivnescu, G. 6,12,99-102, 134, Marsigli, A. F. 197 Nu b a r, [ I . 4 5 , 6 1 , 7 6 -g 2 , g g , 166,lg2,196 Maov, S. 55 145,167 Maxim-Alaiba, R. 6l Jankovi, D. ll,lg,Z2,3Z- Mnucu-Adameteanu, G. 76, Oborlnder-Trnoveanu, E. 2I, 36,41,42-44,47,56,5 g, 60, 7g,gl,g2,l 13,l14 69,7 6-&2,99, I 06, 14 l, I 45, 7 5 , 10 1 ,106 ,10g ,l 33,13 g, Mnucu-Adameteanu, M. 56, 185 141,142,154,167,17 ga,g2,l67 l,l7 3 Ocheeanu, gg, R. 20,26-g2og7, Jireek, C. l86 Mrgineanu-Crstoiu, M. l0g 1 3 9 , 1 4 3 , 1 4 5 , 1 9 5 Jordanov, L 146 Mehedinfi, S. 5 Oikonomides, N. IBB

Jung, J

ililli,i:'; 'iti';,1i,1;iJ

2s2

INDEX

Olajos, T. 161 Pohl, W, l3-29,I17,132,138, Schreiner, P. 90,162,L19 Olteanu, 55,I 5 6 ,I 6 0 ,I 6 8 -17 2 , Schwandtner, L C. 133 $t. 67,116,123,124,157 I 53,1 Onciul, D, 3,4,132-134,159, 176,178,180,194 C. 1L,21,22,37, Scorpan, 38,42, l 9 l ,l9 5 Popa, C. 77 43,45,7 9-8 2 ,I 0 6 ,1 0 7 , I 10, Opai{,A. ll, 37,41,42,48,59,Popa, R. 195 L39,L42,157,I71 8 1,82 ,95 ,14 3,171 Popa-Lisseanu, G. 134 Setton, K M. 13,I72,182,18y'., 95,139 Opa{,C. 18,77-82, Popeea, A- 76,77,79-82 l8s C. l4l,l7l Popescu, Opri,I. A. 76-81,143 Simion, G. 125,170 Ostrogorsky, G. 20,24-26,29, Popescu, D. 54, 56 Sion,A. 106 172 Popescu, E. 81,91,93-96, I02, Sisi178 Ovarog D. 158 113 I. 117,168,169 Sorlin, Popovi, I. 109,170 Spinei, V 97,I95 Pallas 61,62 Popovi, P. 173 Spiru,I. 53,56 ,D.1. Panaitescu, A. 98, 124 Popovi, V I 1,13,14,18-20,23Sretenovi, M. 40 Panaitescu, P. P. 4,6,93,100, 26,28,32,34, I 09,I 06,I I l, Stng, l. 35,122 10l, I 34,I 59,1 62,186, I 89, l17, 135,1 3 9 , 1 4 3 , 11 57 50 , - Stahl, H. H. 137,150,163 t94 173,179,190 Stansv, S. 97,124 Papuc, G. 11,53,76,77,81, 110, Poulter, A. 40,92,110, 113,133 Stanilov, S. 97,194 148 Preda, C. 69, 16-82,88, 93 Stein, E. 13-15,17 -19,172 Paragin[,A. 46 Prelipceanu,V. 97 Steuer, H. 122 Parnicki-Pudclko, S. ll, ll0 Primov, B. 28,29,187,188 Stoian,I.4l Ptruf,l. 6,174,196 Pritsak, O. ll7 Stoica,O. 48,97,125,128 Prvan, V. 1A,20,78,79,96, 105, Prodan,D. 5 Stoican, A 50 l 06,l l 0 Pucariu,S. 4,12,99,137,192 Stoicescu, N. 2-4, 137 Prrnrlescu, D. 47 Stloukal,M. 122 Pene, M. 53,1l7 Rankov,J.141 Statos,A.N. 25 Penev, V 46,88,96,L12 Rankov, N. B. 172 Suceveanu, A. 11,21,38,76, Pentiuc, F. E. 93 Rifuonyi, L. 186 79,90,92,100,106,109 Petac, V. 14 Raiev,R. 45,157,181, 182,185 Sulzer, F. J. 1,2 Petre,A. 11,20,32,33,39-41, R<lulescu, A. 90,9I,124 Szdeczky-Kardoss, S. 13-15, 43 45,46,49,5 1,5 5,57,61, 62, Reichenhon, G. 6,12,135,L37, 2 5 , 2 6 , 1 5 1 , 1 9 5 9 7 ,ta 6 ,l 0 9 ,I 1,2,1 54,192, 197 183,l96 Roesler, R. 3 Sahmatov178 Petc-Govora, G. I. 50,54,88 Roller, M. 5 67, 116 $eclman,D. Petoscu-Dmbovita, M. 48 Roman,P. 35 D. $erbnescu, 48,125,137,159 Petrovici,E. 4-6, 12,99,132, Romanuk, A. I. 132 $incai,Gh. 2 1 35 ,13 I 796 , Rosetti, A. 5,6,12,99,100,101, Skorpil,K 182,183 Petsas,P. 6l 134,196 G. 5,10,22,55,133, 17l, $tefan, Philippide,A. 24,7,12, l4,gg, Rosetti, D. V 11,53,93 172,183 1 00 ,1 0 1 ,19 1 Rouche,M. 27 Philippide,D. 2, 4 Russu,I. t. 99,166 Tafrdli, O. 191,192 Pi,J. L. 3 Rusu, M. 28,186,187 Tirnaoca, N. $. 27 Pippidi,D. M. 44,l54,lSS,l7Z Taube, F. 176,178 Pippidi,A. 102 Sacerdofeanu, A. 4,192 TdpkovaZafunova, Y 113,147, Pirenne, H. 195 Sandu,V. ll7 170,174 Pissarev,A. 106,l13 Smpetru, M. 11,20,22,24,41, Ttulea, C. 40,141 Poenaru-Bordea, G. 11,20, 82,106, l0g,I 14,143, l5g,162 Teodor, D. G. 6,11,17,3947 A921,29,69,7 4-92,97,99, I 39, Scrltoiu, E. 12,135 5 1,53-59,61 I g, ,62,97 ,116,1 1 43 ,14 5 ,19 5 Schafarik, P.J. 3,178,181, 182 123,132,L47,152,1 54, l5g, Po g hir c, C . 6,12,99-101, Schramm, G. 6,7,L2,99,I001 6 9 , 1 7 1 , 1 7 3 , 11 79 94 , ,9 16 l35,lg2 102,1 13,1 3 5 Teodorcscu, C. 129

INDEX

2s3

Teodonescu, V. 6,11,43,46,53, Vaklinov, S. 106,1 l2,l 13,133 Whitby,M. 13,18-23, 179,180, 59,7 4,93,97, I I 5-I lg,l2l, Varsil V I 1,39-43, 45,155,156 1 8 s 124,152,764,170 Vasiliu,I. 171 Winkler, L TT Theodorescu, D. 92,106,1 l0 YarwqZ. 47,97,98,124, 125, Wozniak,F. E. 15,16 Thunmann,J. 2 157,170,173,175 Tocilescu, G. 10,120 Vlceanu, D. 18,32,34, 78,171 Xenopol,A. D. 3, 191 Tomaschek, W. 3,186,191 Velkov, V. 7,11,12,14,19,20, 22, Topoleanu, F. 105,106 23,94,95,100,101,106, I 12, Zabaria,E. 6,11,35,37, 43,44, Torcpu, O. 6,11,35,40,46,48, I 39,139, 162,166,17 0-r7 2 46,5 1,59,59,94,97, 116,12l, 54, 97,122,125,129,141 Vertan,A. 76-82,143 123,124,127,1 94,196 Trohani, G. 137 Vldescu, C. 120 Zahaiale,M. I l, 106,1 10,141 Tudor, D. I 1,40,46,5 5, 57, Voicu,C. 54 Zalqflhinos,D. A. 195 5 8 ,12 0 ,14 1 Voivozeanu, P. 59 Zsterova, B. 20,132 Vuia,R 136 Zeiller, J. 90 Uetus,S. I 1,37,39,41, 42,45,46 Vulpe,A 100 Zeuss, K 178 Uspenski, P. l9l Vulpe, R. 15, 101,182-lM Zir:rz,Y. 48, 97,98,125,157 Uzum,L 22,47 Zlatarski, V N. 182 Weigand, G. 4 Zugravu, N. 97 Vagalinski, L. F. 49-51,53-60 Wemer, J. 11,28,39-41,49, 50, Vaillant,J.A. 3 54,57 I I 7,I 54,I 56, -62,94, 169

V. Materll
acculturafie7 121,131,1 3 2 , 1 3 99 , , 1 4 ll3 151,154,155 agricultur 135,174 145, I 50-1 57 , 1 5 9 , 1 6 0 ,6 13 , catrame de tip Pcs 43,141 al doilea khaganatavar 27 168,172,l79,lg0,lg3,lM catarame de tip Salona-Histria alani 28,166,168,175 42-44,Iig albanezi 4,135 bazilici9L,92, 105,107,1 1l, I 12 cataramc de tip Sucidava3943, ani 14,17,19,23,168,172, 113, bessi 136,166,167 ll8 t76 biseric90- 98, 110,133 cataram detip Syracusa 44,45, amforidoane 32, 38 Botoana(cultura) 118 61,118,122 aplicedo centur39,41 bulgari 13,14,2I,25,94,L29, cIugri 95,98,188 ar.zbi 27,28,30,195 132,L3 5,14 7I,4 g ,I 5 l, l 5 2 , cente de putere 17, 22, 27,29, arhiepiscopie 90,91 158-160, l67,lg5,lgg, l94 I22,150,152 ariedo etnogenez 4,197 ccramicbizantinde tip urban armati 14, L3E,l72,l 89,190 capete depod 11,14,139,141 1 5 9 arme 39,122 carpi 166 ce,ramic cenuie fin 31,37, 120, aromni 2,92,134-136,193 catarams 39-45,1 18,121,125, 123,124 asediu 18-20,25,27,28 151,152,154-157,164 ceramic galben 128,157 aezare fortificati 120 cataramede tip Boly-Zelovce ceramicd roman 34 aezriI 7, 104,1 15-120,124, 43,52,62,63,1 I g,l5l ,l 52, caramic detip Hinog 32,37,38 13 0 ,I 63 ,I 6g ,169,l7 3,17 4, 154,155 cramic delip Tisa 155 1 95 catarame de tip Corinth45,1l8 ceramic slav 32,34,35,62, ateliere45, I 16 catarame de tip G6tr 44 155,168, 169,t7l avari 13-22,24, 25,27,30, 68, catarame de tip Naryharsrlny43 ceramicslavde tip Korceak 7 I ,7 6,99 ,97 ,104,1 07,I 12, cataramc detip Ppa44,63,I 18, I I 7,I 2 1,168,169,17 1,173

2s4

INDEX

ceramieslavde tip Penkovka deplasri depopulalie2,27,131, 1 5 0 -1 5 2 , 1 5l5 6, g 17,ll7,l22,l69,l69,171, 173 132,L37,169 khaganatul bulgar 27,28,149, ceramic lucralcu mna 31,32, discontinuitate2,7,i3,36,67, I 5 1 ,l5 g gg,l 07,I I 7 ,I I 9 , 1 2 0 , 1 2 3 , khaganatul 3 4- 3 6 ,39 ,1 l5 ,l l6,l lg-122, tiircic din Asia Cen125,127,129,173,193 164,194-tg7 hal 25 cerarnic lucral la roata nceatii dominafia avari 28,75, I 50-l 57, khazari 26,28,119 33-39, 116, | 19,122,124, lg4 160,162,164 kofagiri l&a cenamic lucratji la mata rapid dominafiabizantin 89,138- kutiguri 13,14,25, 67,1 l0,l3l, 34-39,1 15-123, I 30,194 l45,t4g 139,1505 ,1 4,155,166 ,6 7 , 1 cercci 39,45,46,48,1 l6,l 18, dominafia bulgar158-160,162 168,170,I72 120,157,164 cerccicu pandantiv lunular 47 episcopieW-92,94,95,112, ll3, limes 14,20,22-24,30,34, 42,7 l, cercei cu pandantiv stelat39,45I3g,162 7 5 , 76 , 9 5 l ,107, ll4 , I L 7 , , g 4 7,65 ,67 etnogeneza ,ll g,l 20,l23 rornnilor 3-6,194I 3 g -1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 8 ,3 1 ,I 5 4 , 5 cercei tip ciorchine45,47,49 t97 17l-174,179 circulafie monetar 11,1 8, 2I, 6glimitanei 30,162 g g ,l 04 ,10 7 ,I 0 g,l I 6,117, fibule 39,43, 49-67,116,12l lingvistic4 I4t-143 fibule cu piciorul ntors pe listede episcopate 10,113 cneji,cnezate163,164 dedssubt63,117 longobarzi15,16, 23,27 comunit{i steti93, 163 fibulecu semidiscl2l continuitate t,2,7,99,1&, l%, fibule digitato 39,43,49-67 macodoneni 136 , 197 72,1lg,l2l,l23,l 64,1 67,l7 4 mnstire 95 continuitate de locuire ?,100 flot 27,29,114, 143,146-14g, mitropolie 90,91,94,114 continuitate cultural 7 l59,l60 moncde 11,I8,2L,23,24,46, continuil,ate etnic 7 foederati 26,144,L45,171, l84, 6g-99,107,1 l3,l 14,I l6,l l g, continuitatea tehnicilor mete185 120,L23,142,1 43,14 5,164, fortificafii 20,22,26,104, ugreti49,67 107, 1 7 9 , lg 5 cretinism90-93 I 10,120, 13 3l3 , g -1 4 2 , 1 4 9 , cmciuli{e93, 116 l49,l59,l 6 0 , 1 6 2 , 1 6 4 1,7 0 , necropole 10,51,94,96-98, I 15, culturaCiurel 2,6,8,11,31,34- l7 r,l73,lg2.lg3,lg5 l2o-125,r27 30, 16g, ;r2g,l 3 9 ,53 ,61 ,93 I, I 5-121,123, franci 13,15,L6, 21,25,160 173,174 t67 -169,t94,'Lg5 nomadism2, 5,131,136,137 culturaCostia,Botoana6, g, gefi 166,170,183 nomazi 6,27, 150,1 52,153,162 ll5 gepizi 15,16,40,SZ,lS2,lS4, cultura Dridu 1,2,7,9,11, 31,33, 155,161,16 3 , l? 6 , 1 7 7 obtr 150,162-164 36-39,120,123_l 30,I 60,1 94 germanici37,166,167 onoguri 25 cultnra Hlincsx 129,17 0,17 4,lgl gofi 114,166,167 orae 26,91,94, 95,l0l,l0zl,105, culturaf(omani-I(ruje 135 greci 193 107-l10,1 12_114,133, 135, cultura Luka-Raikove{kaia 137,139,146,L62,17 2, 17 3 l2g,l70 heruli 167 osogofi 161 cultura Sntana de Muro- hidrcnime 5,100 Cerneahov 37,lg4,lgs huni 14, 17,166,168,l84 paduri 8,137,171,196 cultura Saltovo-Majack37, pnze de populafie 6, 134 3 9 , 15 3 inscripfii 10,96,166,186 pstorit l35,l3d cumani 195 instalarea slavilor 6,8,17,162, pecenegi 161,188,195 t6g-17r,173 peri 18,24,30 daci 134 piosede centur lZT,lZg daciliberi 93, ll7,167 Kerngebieten(vetre de etnoge- prizonieri94,131,159, 167,lg} daco-romani 4,7,93,122,lZ3, nez) 5,7,137,197 problemacontinuitfii l, 3, 5,31, 167 khaganat l3,lg, 186-188 63 daimatini 135 khaganatul avar l3,lg,ZS,l4Z, protohlgari 26,27,37,96,112,

INDEX

?s<

llg,l2l,l24,l27,l2g, 132, sclavini 17,lg,Zl-23.150, l6g, tanshumenf136 144,147,150,159, 160, 163, 170,174,I76,179 tribut 16,18,24,150, 153, 155. 166,170,175,lgl, lg3 Sclaviniile26,117,1 SO,l 61, 163 1 5 9 , 1 6 0 , 1 6 3 , 1 6 9 , 1 7 4 protoromiini 188 serbi 25,132,l4S tiirci 17, 18 (tib slav) 132,144,lgg Severi raporturido fo4e lg,Z3,Z7 sigilii 12, ll2, l4S-147,149 unguri 27,134 refugierea la munte 1,2,4-6,132, sincretismulcretino-pgn 92 utiguri 14,l8 135-t37,t94-t97 slavi 2,5,6,13,17 -2l,23-26,30, regatebarbar 16l 31,34,35,67,69,7 5, gg, 97, vaduriale Dunrii l1,l74 retagerea gg-101,1 0 4 , 1 0 7l0 , 1, l aurelian4,101 1 2 , valahi 197 rinchini l9l-193 g, I I 6-l I I 2 I _123,125,129-wlul Tirlucegi I 49, I t2 $erbeEiritual firnerar 96-9g,122,127, I 33,135, I 3 9 ,l3 g ,l4 1 , 1 4 2 , valul Vadul lui Isac- Tatarh.rnar I29,163 L44 I 50_ I 52,I 55, ,145 ,149, l4g, lg2 romani 189,190 l5g,l 62, 1 6 3 , 1 6 6 -1 7 6 , valul maredepmntdin Dobroromanici 3,27,34,67,94,97,117, I g3,l97, I gg-lgl,l93-l97 gea 148 tzl,tzg,l30, I 33_l35,137, shateg 25, 147 valul mic de pmnt din Dobro[ 51 ,15 2 ,15 9 ,164,167 ,169, strymonifi l9l, 193 goa 148,149 170,174,17 5,I g6_lgo,lg2, zubsidii 15, 85, 145, lB5 valuri depnnt l4B, 149,159, 194-197 g3 I 92,1 Romaniipopula 16l-l& tmiahi 184 vilrfrrride sgefi lZl,l2Z,lS3, romanizare 3, 93,1 17,166,167 ttaxi 150, 169 t54 romni l-4,92,93,99,103,135teoriacontinuitfii 3, 4 vlahi, blaci 92,133-136,L61, I 37 ,161 ,I 6 2 ,17 4,Igg,I 94_ teznre 18,20,21,23,26,29, 46, lg l, l9 2 t97 49,50,7 2,90,94, I I g, I Ig,l32, vlahorinhini 134, l9l-193 nralizars 8,36,85,92, l0S,l07139,141, 1 4 5 , 1 1 5 64 , ,1 6 9 , voiwodate 161 l l l ,l l g,14 l,l 6l 179,lg0 nri 148, 188 them 27, 146-148 zoapan 187 Timociani 160 zonade balt 5,g,l}g,l37,lg4, sagudafi 191,193 toponime 6,12, gg-103,133, 1 9 6 s&bi 134 134, 167,I70,179,196 sci{i l14 taci 166

S-ar putea să vă placă și