Sunteți pe pagina 1din 49

MEDICAŢIA SISTEMULUI NERVOS

CENTRAL

Conf. Dr. MARIANA PALAGE

Chimie terapeutică

SUBSTANŢELE PSIHOTROPE

Substanţe ce acţionează asupra funcţiilor şi comportamentului psihic.

Clasificare:

Substanţe psiholeptice

HIPNOTICE, SEDATIVE

ANXIOLITICE

ANTIPSIHOTICE

Substanţe psihoanaleptice

ANTIDEPRESIVE

PSIHOSTIMULENTE

Substanţe psihodisleptice

Substanţe medicamentoase

SEDATIV - HIPNOTICE

HIPNOTICE ŞI SEDATIVE

Clasificare

În funcţie de structura lor:

UREIDE CICLICE (derivaţi barbiturici)

ureide aciclice: bromizoval

derivaţi heterociclici

derivaţi de piperidindiona

derivaţi de fenotiazină

derivaţi BENZODIAZEPINICI

derivaţi cu STRUCTURI VARIATE

aldehide

săruri anorganice

HIPNOTICE ŞI SEDATIVE

UREIDE CICLICE

H 2 C

COOR HIPNOTICE ŞI SEDATIVE UREIDE CICLICE H 2 C COOR + H 2 N CO H 2

COORHIPNOTICE ŞI SEDATIVE UREIDE CICLICE H 2 C COOR + H 2 N CO H 2

+

H 2 N CO H 2 N
H 2 N
CO
H 2 N
UREIDE CICLICE H 2 C COOR COOR + H 2 N CO H 2 N -

- 2 ROH

Derivaţii 5,5 disubstituiţi: pKa-ul = 7.2 şi 8

Derivaţii la care şi hidrogenul din poziţia 1 este substituit pKa-ul = 8-8.3.

O H N 6 1 5 2 3 4 N H O
O
H
N
6
1
5
2
3
4
N
H
O

O pKa = 4

O R 5 R 5 ' O
O
R 5
R 5 '
O
R 1 N X
R 1
N
X

N

H

UREIDE CICLICE - Reprezentanţi

O R 5 R 5 ' O
O
R 5
R 5 '
O
R 1 N X
R 1
N
X

N

H

DCI (Sinonime)

R

1

 

R

5

R

5

X

Barbital (Veronal), (Barbitalum Natricum FR X)

H

C

2 H 5

C

2 H 5

O

Fenobarbital (Luminal)

H

C

2 H 5

C

6 H 5

O

(Phenobarbitalum, Phenobarbitalum

   

Natricum FR X)

Mefobarbital (Mebaral)

CH 3

C

2 H 5

C

6 H 5

O

UREIDE CICLICE - Reprezentanţi

O R 5 R 5 ' O
O
R 5
R 5 '
O
R 1 N X
R 1
N
X

N

H

DCI (Sinonime)

R

1

 

R

5

 

R

5

 

X

Amobarbital (Amital, Barbamil)

H

C

2 H 5

H 3 C

CH

(CH 2 ) 2

O

(Amobarbitalum Natricum FRX)

 
CH 3

CH 3

Butabarbital (Butisol)

H

C

2 H 5

H 3 C

CH

2

CH

CH

O

   

CH 3

Ciclobarbital (Cyclobarbitalum Calcicum FR X)

H

C

2 H 5

 
Ciclobarbital (Cyclobarbitalum Calcicum FR X) H C 2 H 5     O
 

O

UREIDE CICLICE - Reprezentanţi

O R 5 R 5 ' O
O
R 5
R 5 '
O
R 1 N X
R 1
N
X

N

H

DCI (Sinonime)

R

1

 

R

5

 

R

5

X

Pentobarbital

H

 

C

2 H 5

H 3 C

(CH

2 ) 2

CH

CH

O

   

CH 3

Secobarbital

H

H

2 C=CH-CH 2

H

3 C

(CH

2 ) 2

CH

CH

O

   

CH 3

Metohexital

CH 3

H

2 C=CH-CH 2

H

2 C 5

C C CH
C
C
CH

O

   

CH 3

Tiopental

H

 

C

2 H 5

H

3 C

(CH

2 ) 2

CH

CH

S

   

CH 3

UREIDE CICLICE

Clasificare - după durata efectului hipnotic

Cu durată scurtă de acţiune (3-6h)

Ciclobarbital, Secobarbital

Cu durată medie de acţiune (6-8h)

Amobarbital, Butabarbital

Cu durată lungă de acţiune 12h

Fenobarbital

UREIDE CICLICE – Metode de obţinere

Obţinerea esterului malonic disubstituit

Cl

CH 2

COOH

CN KCN CH 2
CN
KCN
CH 2

COOH

COOC 2 H 5

H 3 O +
H 3 O +
H 5 C 2 OH/H 3 O +
H 5 C 2 OH/H 3 O +

CH 2

CH 2

NaOC 2 H 5

H 5 H 3 O + H 5 C 2 OH/H 3 O + CH 2

COOH

COOH

COOC 2 H 5

Acidul cloro-acetic

COOC 2 H 5

CH Na

COOC 2 H 5

COOC 2 H 5 COOC 2 H 5 R 5 Br NaOC 2 H 5
COOC 2 H 5
COOC 2 H 5
R 5 Br
NaOC 2 H 5
R 5 'Br
CH
R 5
Na C
R 5
COOC 2 H 5
COOC 2 H 5

R 5 '

COOC 2 H 5 C R 5 COOC 2 H 5
COOC 2 H 5
C
R 5
COOC 2 H 5

UREIDE CICLICE - Metode de obţinere

Obţinerea esterului malonic disubstituit

CN

CH 2

C 6 H 5

OCOC 2 H 5 CN + O C OCOC 2 H 5 CH - C
OCOC 2 H 5
CN
+
O C
OCOC 2 H 5
CH
-
C 2 H 5 OH
C 6 H 5

Cianura de benzil

COOC 2 H 5

COOC 2 H 5 1. H 2 O 2. H 5 C 2 OH CH
COOC 2 H 5
1. H 2 O
2. H 5 C 2 OH
CH
C 6 H 5

COOC 2 H 5

NaOC 2 H 5

O 2. H 5 C 2 OH CH C 6 H 5 COOC 2 H 5

Na

COOC 2 H 5 C C 6 H 5 COOC 2 H 5
COOC 2 H 5
C
C 6 H 5
COOC 2 H 5

C 2 H 5 Br

H 5 NaOC 2 H 5 Na COOC 2 H 5 C C 6 H 5

H 5 C 2

COOC 2 H 5 C C 6 H 5 COOC 2 H 5
COOC 2 H 5
C
C 6 H 5
COOC 2 H 5

UREIDE CICLICE - Metode de obţinere

R 5

R 5

O OC 2 H 5 ' OC 2 H 5 O (1)
O
OC 2 H 5
'
OC 2 H 5
O
(1)

R 5

R 5

O ' O
O
'
O

(3)

N

H 5 ' OC 2 H 5 O (1) R 5 R 5 O ' O

N

H

+

H

N H N H H (2)
N
H
N
H
H
(2)

O

ONa

+ HCl

R 5

- NaCl R 5
- NaCl
R
5
H 5 C 2 ONa - 2H 5 C 2 OH
H 5 C 2 ONa
- 2H 5 C 2 OH
O ' O
O
'
O

(4)

H

N O
N
O

N

H

Obţinerea ciclobarbitalului

O H 5 C 2 O
O
H 5 C 2
O

H

N O
N
O

N

H

O + 2H 2 H 5 C 2 O
O
+ 2H 2
H 5 C 2
O

H

N O
N
O

N

H

UREIDE CICLICE Proprietăţi fizico-chimice

sunt substanţe solide cristaline albe sau slab gălbui

insolubile în apă, solubile în alcool

prezintă caracter acid

monoacizi slabi, pKa-ul = 7.2 şi 8.4

la pH-ul fiziologic se găsesc sub formă neionizată ceea ce favorizează absorbţia de la nivel gastric.

UREIDE CICLICE

Tautomerie lactam-lactimică

R 5

R 5

O ' O
O
'
O

H

N X
N
X

N

H

O R 5 R 5 ' O
O
R
5
R 5 '
O

N

R 5 R 5 O ' O H N X N H O R 5 R

N

H

X H

H O O H N N R 5 R 5 X R 5 ' R
H O
O
H
N
N
R
5
R
5
X
R 5 '
R 5 '
N
N
H
H O
O

X

UREIDE CICLICE

Proprietăţi fizico-chimice

O R 5 R 5 ' O
O
R 5
R 5 '
O
R 1 N X
R 1
N
X

N

H

NaOH

CICLICE Proprietăţi fizico -chimice O R 5 R 5 ' O R 1 N X N
O R 5 R 5 ' O
O
R 5
R 5 '
O
R 1 N X - Na +
R 1
N
X - Na +

N

UREIDE CICLICE - Acţiune

Sunt deprimante neselective ale SNC

sedativ-hipnotică

anticonvulsivantă

Sunt inductoari enzimatici

determină reducerea hiperbilirubinemiei

Modifică metabolismul

Efect analgezic slab

UREIDE CICLICE - Indicaţii

Tratamentul de scurtă durată al insomniilor:

Sedativ, în doze mici, administrat de 3 ori pe zi

Tratamentul convulsiilor (fenobarbitalul)

Premedicaţie preoperatorie

Asociat cu analgezice

UREIDE CICLICE - Reacţiile adverse

Grave:

dermatita exfoliativă şi sindromul Stevens-Johnsons

deprimare respiratorie,

osteopenie

dependenţă

UREIDE CICLICE

Interacţiuni medicamentoase

Anestezice generale inhalatorii (enfluran, halotan, etc.),

efectele

inhalatorii (enfluran, halotan, etc.), – efectele – m etaboliţii hepatotoxic i sau nefrotoxici

metaboliţii hepatotoxici sau nefrotoxici (metoxifluoranului).

Chinidina, contraceptivele orale, ciclosporina, doxiciclina, digitalicele, griseofulvina, glucocorticoizii, metronidazolul, mineralocorticoizii,

efecte terapeutice

doxiciclina, digitalicele, griseofulvina, glucocorticoizii, metronidazolul, mineralocorticoizii, – efecte terapeutice

UREIDE CICLICE

Interacţiuni medicamentoase

Anticoagulantelor (derivaţi de cumarină şi indan)

Efectul

(derivaţi de cumarină şi indan) – Efectul – La întreruperea terapiei cu barbiturice - sângerări

La întreruperea terapiei cu barbiturice - sângerări

– La întreruperea terapiei cu barbiturice - sângerări • Viaminele D – efecte - dozele •

Viaminele D

efecte

- dozele
- dozele

Inhibitorii anhidrazei carbonice

- sângerări • Viaminele D – efecte - dozele • Inhibitorii anhidrazei carbonice osteopenia se evită

osteopenia

- sângerări • Viaminele D – efecte - dozele • Inhibitorii anhidrazei carbonice osteopenia se evită

se evită asocierea.

UREIDE CICLICE

Interacţiuni medicamentoase

Carbamazepina, Fenitoina

modificarea metabolismului

Carbamazepina, Fenitoina ◦ modificarea metabolismului monitorizarea dozelor  Derivaţii xantinici

monitorizarea dozelor

Derivaţii xantinici (aminofilina, teofilina, cafeine)

antagonizează efectul hipnotic al barbituricelor

Alcoolul, antipsihoticele fenotiazinice, tioxantenice, unele antidepresive (maprotilen)

fenotiazinice, tioxantenice, unele antidepresive (maprotilen) ◦ efectul depresiv al barbituricelor asupra SNC

efectul depresiv al barbituricelor asupra SNC

UREIDE CICLICE

Forme farmaceutice

DCI

Forme farmaceutice

 

Indicaţii

 

Doze

 

Amobarbital Instalare efect 60 minute Durată efect 6-8 h

Amital comprimate a 200 mg Amobarbital comprimate a 100 mg

Hipnotic

Oral:

65-200

mg

la

culcare

Sedativ

Oral: 50-300 mg divizat în mai multe prize/zi

Fenobarbital Instalare efect 60 minute Durată efect 8-12 h

Gardenal comprimate a

Hipnotic

Oral:

100-320

mg

la

10 mg

şi 100

mg; fiole

culcare

10%

a

2

ml

în

Sedativ

Oral: 30-120 mg în 2-3 prize.

propilenglicol.

 
   

Hiperbilirubinemie

Oral:

30-60

mg

de

3

ori/zi.

Ciclobarbital

Ciclobarbital

 

Hipnotic

200-400 mg cu 30

Instalare efect 10-15 minute Durată efect 3-6 h

comprimate a 200 mg sare de calciu

Sedativ

înainte de culcare. 50-200 mg divizat în 2-3 prize.

 

UREIDE CICLICE

Specialităţi - asocieri

EXTRAVERAL sau EXIGAN comprimate: fenobarbital 20 mg şi extract valeriana 80 mg;

EXTRASEDIL comprimate: fenobarbital 20 mg, extract de valeriana 80 mg şi extract de crategus 30 mg.

DISTONOCALM comprimate: extract de belladona 0.25 mg, extract din cornul secarei 0.30 mg, propranolol 15 mg, amital 25 mg.

FR X oficializează monografia Compressi Phenobarbitali a 15 mg şi 100 mg.

UREIDE CICLICE - Relaţii structură – acţiune (R 5 şi R 5 ’)

Poziţia 5 disubstituită

Grupări favorabile:

Alchil

Liniare: - CH 2 CH 3

Ramificate:

H 3 C

CH (CH 2 ) 2 CH 3
CH
(CH 2 ) 2
CH 3

Nesaturate: H 2 C=CH-CH 2 ,

Fenil

H

2 C 5

O 6 R 5 5 4 R 5 ' O
O
6
R 5
5
4
R 5 '
O
R 1 N 1 2 X 3
R 1
N
1
2
X
3

N

H

C C CH
C
C
CH

CH 3

Suma atomilor de carbon optimă (R 5 şi R 5 ’) = 7-9

Grupărilor nefavorabile

Polare (OH) - dispariţia efectului hipnotic

UREIDE CICLICE - Relaţii structură – acţiune (R 5 şi R 5 ’)

O 6 R 5 5 4 R 5 ' O
O
6
R 5
5
4
R 5 '
O
R 1 N 1 2 X 3
R 1
N
1
2
X
3

N

H

Prezenţa unui rest FENIL în poziţia 5

Efect hipnotic de lungă durată (12h)

Este intensificat efectul anticonvulsivant (fenobarbital)

Catena este RAMIFICATĂ sau prezintă DUBLE sau TRIPLE legături

Metabolizare intensă,

Timpul de acţiune hipnotică

legături – Metabolizare intens ă, – Timpul de acţiune hipnotică (3 -6h) – Efectul anticonvulsivant redus

(3-6h)

Efectul anticonvulsivant redus

UREIDE CICLICE - Relaţii structură – acţiune

N-metilarea poziţiei 1 sau 3

O 6 R 5 5 4 R 5 ' O
O
6
R 5
5
4
R 5 '
O

Efectul deprimant asupra SNC:

se instalează mai rapid,

este mai intens,

este de scurtă durată (metabolizare oxidativă intensă)

Utilizarea lor ca anestezice generale (iv)

R 1 N 1 2 X 3
R 1
N
1
2
X
3

N

H

Substituirea ambilor atomi de AZOT - NEFAVORABILĂ - cresc fenomenele toxice (convulsivante).

UREIDE CICLICE - Relaţii structură – acţiune

Înlocuirea izosterică a oxigen din 2 cu sulf:

Derivaţi tiobarbiturici (X=S)

acţiunea deprimantă SNC intensă,

de foarte scurtă durată,

coeficient de partiţie lipide/apă foarte mare,

care favorizează depozitarea lor în ţesuturile grase.

O 6 R 5 5 4 R 5 ' O
O
6
R 5
5
4
R 5 '
O
R 1 N 1 2 X 3
R 1
N
1
2
X
3

N

H

Compuşii N-metilaţi şi derivaţii tiobarbiturici,

administraţi i.v.: anestezice generale, cu efect de scurtă durată

Tiopental

Antihistaminice H 1

Difenhidramina

T1/2 = 2.4-9.3 h

Doxylamina

T1/2 = 6-12 h

– T1/2 = 2.4-9.3 h • Doxylamina – T1/2 = 6-12 h O CH N(CH 3

O

CH
CH
T1/2 = 2.4-9.3 h • Doxylamina – T1/2 = 6-12 h O CH N(CH 3 )

N(CH 3 ) 2

C N
C
N
O N(CH 3 ) 2
O
N(CH 3 ) 2

CH 3 3

Prometazina

T1/2 = 16-19 h

CH 3 CH CH 2 N S
CH 3
CH
CH 2
N
S

N(CH 3 ) 2

DERIVAŢI BENZODIAZEPINICI

Clasificare structurală

7-Nitroderivaţi

NITRAZEPAM

O 2 N

H O N N
H
O
N
N

1,3 -D ihidro -7 -nitro-5 -fe nil-2 H

1 , 4 -be nzo dia ze pin-2 -o na

FLUNITRAZEPAM

O 2 N

CH 3 O N N F
CH 3
O
N
N
F

5-(o-Fluorfenil)-1,3-dihidro-1-metil

7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ona

DERIVAŢI BENZODIAZEPINICI

Clasificare structurală

7-Cloroderivaţi

Cl

FLURAZEPAM

N(C 2 H 5 ) 2 (CH 2 ) 2 O N N F
N(C 2 H 5 ) 2
(CH 2 ) 2
O
N
N
F

CINOLAZEPAM

Cl

CN (CH 2 ) 3 O N OH N F
CN
(CH 2 ) 3
O
N
OH
N
F

7-Cloro-1-[2-(dietilamino)etil]- 7-Cloro-1-[3-ciano-propril]-3-hidroxi-

5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H- 5-(o-fluorofenil)-1,3-dihidro-2H-

1,4-benzodiazepin-2-ona

1,4-benzodiazepin-2-ona

DERIVAŢI BENZODIAZEPINICI

Clasificare structurală

Triazoloderivaţi

ESTAZOLAM

Cl

N N N N
N
N
N
N

TRIAZOLAM

Cl

N H 3 C N N N Cl
N
H 3 C
N
N
N
Cl

8-Cloro-6-fenil-4H- 8-Cloro-6-(o-clorofenil)-1-metil-4H-

[1,2,4]-triazolo-[4,3-a][1,4]- [1,2,4]-triazolo-[4,3-a][1,4]-

T1/2

benzodiazepina

10 24 h

benzodiazepina

1.5 5.5 h

DERIVAŢI BENZODIAZEPINICI

Clasificare structurală

Derizaţi de imidazol

MIDAZOLAM

Cl

N H 3 C N N F
N
H 3 C
N
N
F

8-Cloro-6-(o-fluorfenil)-1-metil-4H-

imidazo[1,5-a][1,4]-benzodiazepina

O 2 N

LOPRAZOLAM

N N O N N N Cl
N
N
O
N
N
N
Cl

CH 3

6-(o-Clorofenil)-2,4-dihidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)-metilen]

-[8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]-benzodiazepin-1-ona

DERIVAŢI BENZODIAZEPINICI

Indicaţii terapeutice

Insomnie tranzitorie (modificarea ritmului circadian)

Insomnie, pe perioade scurte

Insomnie cronică (secundar unor probleme fizice, psihologice sau psihiatrice)

Preanestezie

DERIVAŢI BENZODIAZEPINICI Specialităţi

DCI

Denumire produs, forma farmaceutică

 

Posologie

 

Nitrazepam

Nitrazepam comprimate

a 2.5,

5,

10

2.5-10

mg

la

mg

culcare

Cinolazepam

Gerodorm comprimate a 40 mg

 

40

mg

la

 

culcare

Midazolam

Dormicum comprimate a 7.5 mg;

 

mg culcare - preanestezie

7.5-15

la

Soluţie injectabilă a 1mg/ml 5ml şi 5mg/ml 1ml

DERIVAŢI HETEROCICLICI CU STRUCTURI VARIATE (hipnotice selective)

ZOPICLON - T ½ = 6h

Derivat pirazino-pirolidinic

ZOLPIDEM - T ½ = 2.5-2.8h

Derivat imidazo-piridinic

ZALEPLON T ½ = 1h

Derivat pirazolo-pirimidinic

N N N
N
N
N
N N N
N
N
N
N N
N
N

ZOPICLON

( ) Esterul acidului 4-metil-piperazinil-1- carboxilic cu 6-(5-cloro-piridin-2-il)-6,7-dihidro-7-

hidroxi-5H-pirolo[3,4-b]-pirazin-5-ona

Proprietăţi fizice:

4 O N 5 2 5 Cl 6 N N 7 N 1 O C
4
O
N
5
2
5
Cl
6
N
N
7
N
1
O
C
1
N
4
N

O

CH 3

pulbere cristalină albă,

greu solubilă în apă şi alcool, solubilă în tampon fosfat şi acizi minerali.

Indicaţii:

Insomnii (instalarea şi menţinerea somnului)

se impune un regim de 7-8 ore de somn

Reacţii adverse:

ZOPICLON

uscăciunea gurii, arsuri la nivel digestiv, indigestii, creşterea sau

pierderea apetitului,

hipersalivaţie, stări de vomă, limbă încărcată, gust amar,

tulburări de vedere, dificultăţi de vorbire,

scăderea tonusului muscular,

somnolenţă, ameţeală, instabilitate, confuzii, halucinaţii

stări de nervozitate, iritabilitate, gânduri sinucigaşe,

tulburări de memorie,

tulburări de ritm cardiac, transpiraţii abundente,

produce fenomene amnezice,

fenomene rebound la întreruperea terapiei.

ZOPICLON

Contraindicaţii:

consum de băuturi alcoolice,

antecedente în utilizarea abuzivă a medicamentelor

persoane cu probleme respiratorii (emfizem, astm, bronşite),

stări depresive,

miastenia gravis,

apnee în timpul somnului,

probleme hepatice sau/şi renale,

! Aceste contraindicaţii sunt valabile şi în cazul celorlalţi reprezentanţi (Zaleplon, Zolpidem).

ZOPICLON

Specialităţi: comprimate filmate a 7.5 mg - IMOVANE

Posologie:

un comprimat seara la culcare.

persoane vârstnice: ½ de comprimat

utilizarea de scurtă durată 1-2 zile,

la nevoie: 1-2 săptămâni.

! Atenţie valabil şi la ceilalţi reprezentanţi

Nu este recomandată administrarea după o masă bogată în lipide - creşte timpul necesar instalării efectului.

S-ZOPICLON

Specialităţi:

LUNESTA comprimate a 1, 2 şi 3 mg.

Posologie:

O

N Cl N N N H O C N N
N
Cl
N
N
N
H
O
C
N
N

O

2 mg seara la culcare (3 mg).

persoane vârstnice: 1 mg (2 mg).

CH 3

H 3 C

ZOLPIDEM N CH 3 N CH 2 CON(CH 3 ) 2
ZOLPIDEM
N
CH 3
N
CH 2
CON(CH 3 ) 2

N,N,-Dimetil-2-[6-metil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3il]acetamida

Proprietăţi fizice:

pulbere cristalină albă,

p.t. 193-197 0 C,

sub formă de tartrat este solubilă în apă 23 mg/ml la 20 0 C, soluţia apoasă fiind stabilă într-un interval de pH de 1.5-7.4

Specialităţi:

ZOLPIDEM

comprimate a 10 mg - STILNOX,

comprimate a 5 şi 10 mg - SANVAL.

spray - ZOLPIMIST

Sinonime: HYPNOGEN, ZOLPIDEM.

Posologie: 10 mg seara la culcare, vârstnici 1/2

C 2 H 5 N C CH 3 O N N N
C 2 H 5
N
C
CH 3
O
N
N
N

CN

ZALEPLON

Proprietăţi fizice:

pulbere cristalină albă,

insolubilă în apă,

puţin solubilă în alcool

N-[3-(3-ciano-pirazolo[1,5-a]-pirimidin-7-il)-fenil]- N-etil-acetamida

ZALEPLON

Indicaţii:

stări de insomnie cu probleme de adormire

timp de acţiune de scurtă durată, T ½ fiind de o oră.

Specialităţi: comprimate a 5 şi 10 mg – ANDANTE, SONATA, ZERENE.

Posologie:

10 mg la culcare

în cazul vârstnicilor doza este de 5 mg

durata tratamentului nu va depăşii 2 săptămâni

BIOSINTEZA MELATONINEI

COOH

COOH

H 2 C CH N
H 2 C
CH
N

H

H CH NH 2 C 2 NH 2 HO Triptofan hidroxilaza Decarboxilaza pentru aminoacizi cu
H
CH
NH 2
C
2
NH 2
HO
Triptofan hidroxilaza
Decarboxilaza pentru aminoacizi
cu nucleu aromatic
N

H

Triptofan

L-5-Hidroxitriptofan

H 2 C HO N
H 2 C
HO
N

H

CH 2

NH 2

H 2 C

N
N

HO

N-acetil transferaza

(5-HT-acetilaza)

2 NH 2 H 2 C N HO N-acetil transferaza (5-HT-acetilaza) H CH 2 NH 5-Hidroxitriptamina

H

CH

2

NH

5-Hidroxitriptamina (Serotonina, 5-HT)

N-Acetil-serotonina

Hidroxi-indol

O-metiltransferaza

CO

H 3 CO

H 2 C N
H 2 C
N

H

Melatonina

CH 2

NH

CO

CH 3

CH 3

SEROTONINA ŞI DERIVAŢI

H 2 N

(CH 2 ) 2 N
(CH 2 ) 2
N

H

OH

Serotonina (5-HT)

H

5

C 2

H 3 C

C O

HN

(CH 2 ) 2 N
(CH 2 ) 2
N

H

Melatonina

OCH 3

CIRCADIN comprimate eliberare prelungită a 2 mg

CO

NH

(CH 2 ) 2

H
H

O

R ame lte on

(S)-N-[2-(1,6,7,8-Tetrahidro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-il)etil]-propanamida

RAMELTEON

Contraindicaţii:

pacienţi cu afecţiuni hepatice grave

Specialităţi: comprimate a 8 mg - ROZEREM.

Posologie:

se administrează câte 8 mg cu 30 de minute înainte de culcare.

se va evita administrarea imediat după o masă bogată în grăsimi, pentru că este redusă biodisponibilitatea.

Derivaţi ai ramelteonului

Ramelteon

Tasimelteon

Agomelatina

H

5 C 2

CO

NH

H (CH 2 ) 2 O
H
(CH 2 ) 2
O

H

5 C 2

CO

• Tasimelteon • Agomelatina H 5 C 2 CO NH H (CH 2 ) 2 O

O

HN

H 3 C

CO

NH

(CH 2 ) 2
(CH 2 ) 2

OCH 3