Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul 2: Legaturi chimice Lectia 5 Legatura covalenta Legatura covalenta este legatura chimica realizata prin punere in comun

de electroni necuplati intre atomi de nemetale, identici sau diferiti. Legatura covalenta duce la formarea moleculelor,constituite din atomi. Dupa natura atomilor implicati exista urmatoarele tipuri de legaturi covalente: Legatura covalenta polara; Legatura covalenta nepolara; Legatura covalenta coordinativa. 1.Legatura covalenta nepolara Se stabileste intre atomi identici de nemetale (cu acelasi Z). Atomii implicati isi pun in comun electronii impari din stratul de valenta. Poate fi simpla -dubla -tripla. Perechea de electroni de legatura este repartizata uniform intre cei doi atomi. Se formeaza molecule nepolare. Exemple: HH hidrogen molecular; ClCl clor molecular; O=O oxigen molecular; NN azot molecular. Formarea legaturii covalente in molecula de hidrogen
1H

1s1 are 1e- impar H + H H H sau HH sau H2

Formarea legaturii covalente in molecula de clor


17Cl

1s22s22p63s23p5 are 1e- impar s px py pz p Cl + Cl Cl Cl sau ClCl sau Cl2

Formarea legaturii covalente in molecula de azot


7N

1s22s22p3 are 3e- impari s px py pz p N + N N N sau NN sau N2.

Capitolul 2: Legaturi chimice Lectia 5 2.Clorul Clorul este cel mai reactiv dintre nemetale, dupa fluor. El se combina direct cu aproape toate elementele. a.Reactia clorului cu metalele Din reactia clorului cu metalele active rezulta cloruri: Cl2 + 2Na = 2NaCl clorura de sodiu 3Cl2 + 2Fe = 2FeCl3 clorura de fier(III) Cl2 + Cu = CuCl2 clorura de cupru(II) b.Reactia clorului cu nemetalele Clorul rectioneaza cu nemetalele. Importanta practica prezinta reactia cu hidrogenul prin care se sintetizeaza acidul clorhidric. H2 +Cl2 lumina 2HCl acid clorhidric c.Reactia clorului cu apa Duce la formarea apei de clor, care are actiune decoloranta si dezifectanta. Cl2 + H2O HCl + HClO acid hipocloros

2HClO = 2HCl + 2[O] 2[O] = O2 Actiunea decoloranta si dezinfectanta a clorului se bazeaza pe descompunerea acidului hipocloros. Apa de clor se pastreaza in sticle inchise la culoare pentru a evita descompunerea acidului hipocloros. d.Reactia clorului cu hidroxidul de sodiu Intrducand clor intr-o solutie rece de hidroxid de sodiu se obtine hipoclorit de sodiu Cl2 + 2NaOH NaOCl + NaCl + H2O

e.Caracterul oxidant al clorului Este demonstrat prin reactia clorului cu bromuri sau ioduri cand clorul, datorita caracterului puternic electronegativ, are capacitatea de a extrage bromul si iodul din compusii lor. Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2 bromura de brom sodiu Cl2 + 2KI 2KCl + iodura de clorura de potasiu potasiu I2 iod

Intrebuintarile clorului Sterilizarea apei de baut; Industria celulozei,fabricarea hartiei;