Sunteți pe pagina 1din 1

SC GEO MORARU FOREST 2004 SRL

Aprobat

ZONE CU RISC RIDICAT SI SPECIFIC

Nr. crt. 1

Zona cu risc ridicat si specific

Localizare

Masurile de prevenire stabilite

Caile de acces in perimetru parchetului de exploatare Locul de depozitare a bustenilor si al sterilor

Parchetul de exploatare forestiera

-Marcarea si semnalizarea cailor de acces in zona -Mentinerea libera a cailor de acces din zona de exploatare -Asezarea bustenilor si a sterilor si asigurarea acestora impotriva rostogolirii necontrolate -Semnalizare corespunzatoare -Instruire personalului privind utilizarea utilajului respectiv -Instruire personalului privind intezicerea accesului in zonele in care isi desfasoara activitatea tractorul (taful) si camionul pentru lemne. -Mentinerea libera a cailor de acces din interiorul parchetului de exploatare -Instruirea privind interzicerea in zona de doborare a arborilor a personalului ce nu desfasoara activitati in acest sens -Semnalizare corespunzatoare a zonei de taiere arbori.

Frecventa de realizare a masurii permanent permanent permanent

Persoana care realizeaza masura

Maistru parchet
Toti lucratorii Toti lucratorii Maistru parchet

Parchetul de exploatare forestiera

Parchetul de exploatare Zona actiune a forestiera tractorului (tafului) si a camionului ce cara material lemnos

permanent permanent

Cond. loc munca Cond. loc munca

permanent permanent

Toti lucratorii Conducator loc munca Maistru parchet

Zona de doborare a arborilor cu motofierastraul

Parchetul de exploatare forestiera

Intocmit :Ing. STOIAN SORIN