Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI

ŞI INTERNELOR

JANDARMERIA ROMÂNĂ

ADMINISTRA Ţ IEI Ş I INTERNELOR JANDARMERIA ROMÂN Ă Ş COALA MILITAR Ă DE SUBOFI Ţ

ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI JANDARMI „Grigore Alexandru Ghica” DRĂGĂŞANI COMISIA DE ADMITERE

- învăţământ postliceal - - sesiunea septembrie 2012 -

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI DE ADMITERE Colonel

Cîrjan Dumitru

TEST DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR ÎN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN SCOLILE POSTLICEALE ALE JANDARMERIEI ROMANE LA DISCIPLINELE LIMBA ROMANĂ ŞI LIMBA FRANCEZĂ

VARIANTA – I –

Pentru fiecare întrebare sau problemă a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una si numai una singură reprezintă răspunsul corect. Marcaţi cu semnul „ X ” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării / problemei şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte trei spaţii baraţi-le cu o linie orizontală. Exemplu:

Nr. a b d c întreb. 1 — — — 2 — — —
Nr.
a
b d
c
întreb.
1
— —
2
— —

Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „ X ” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă şi „ X şi „(exemplu: X ), răspunsul nu este luat în considerare (este anulat). De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări sau adăugiri care pot produce confuzie în apreciere.

I. LIMBA ROMÂNĂ

1.Sunt despărţite corect în silabe cuvintele din seria:

a) cen-tru, di-etă, o-ri-en-tal, jert-fă;

b) cen-tru, di-etă, o-rien-tal, jert-fă;

c) cen-tru, di-e-tă, o-ri-en-tal, jert-fă;

d) ce-ntru, di-e-tă, o-ri-en-tal, jert-fă.

2.Cuvântul busuioacă are în structura sa:

a) un triftong;

b) doi diftongi;

c) un hiat;

d) un diftong.

3.Câte litere și câte sunete conțin cuvintele: ceață și chitară:

a) 5 litere și 5 sunete; 7 litere și 6 sunete;

b) 5 litere și 4 sunete; 7 litere și 7 sunete;

c) 5 litere și 4 sunete; 7 litere și 6 sunete;

d) 5 litere și 5 sunete; 7 litere și 5 sunete.

4.Litera u notează semivocală în toată seria de cuvinte:

a) unu, șnur, urban;

b) ulei, liceu, nouă;

c) două, unt, uriaș;

d) rouă, rău, miau.

5.Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria:

a) veveriță, margine, alee;

b) actor, vizită, gărgăriță;

c) șaptesprezece, acasă, debut;

d) bivoliță, țară, adevăr.

6.Aparţine vocabularului fundamental cuvântul:

a) orhidee;

b) șapte;

c) somptuos;

d) colb.

7.Alegeţi forma corectă:

a) gogoașă, cireașă, mătușă;

b) gogoașe, cireașe, mătușă;

c) gogoașe, cireașă, mătușe;

d) gogoașe, cireașe, mătușe.

8.Ce termen lipseşte din expresia: a-i lasa … apă:

a) fântâna; b) lumea; c) gura; d) vadra.

9.Cuvintele dai, rai, nu, act, păr sunt:

a)

monosilabice; b) trisilabice;

c)

pentasilabice; d) bisilabice.

10. Alegeţi varianta corectă:

a) Eu vream o vacanță liniștită;

b) Eu vreeam o vacanță liniștită;

c) Eu vruiam o vacanță liniștită;

d) Eu vroiam o vacanță liniștită.

11. Expresia a purta sâmbetele cuiva înseamnă:

a) a invidia; b) a vizita des; c) a face curte; d) a se distra.

12. Verbul a decima este sinonim cu:

a) a împărți; b) a ucide;

13. Substantivul bandă are următoarele forme de plural:

a)

benzi, banduri; b) bande, benzii;

c)

bande, benzi; d) bande, banduri.

14. Cuvintele: ruinuri, logofăt, samă, armaș sunt:

a)

arhaisme; b) regionalisme;

c)

neologisme; d) termeni populari.

15. Între verbele a proscrie/a prescrie există o relație de:

a) paronimie; b) omonimie; c) sinonimie; d) antonimie.

16. În contextul Binele învinge întotdeauna răul, cuvântul subliniat s-a format prin:

a) derivare parasintetică; b) conversiune; c) derivare cu sufix; d) compunere.

17. În ce variantă există numai cuvinte care intră în serii omonimice:

a) monosilabic, cucuruz, crud, temporal;

b) deoarece, afacere, spătar, cer;

c) sare, carte, imuabil, echilibru;

d) bancă, război, leu, râs.

18. Care dintre îmbinările de cuvinte: dună de nisip, aversă de ploaie, a convieţui

împreună constituie pleonasme:

a) niciunul; b) ultimele două; c) toate; d) numai primul și al treilea.

19. Câte greșeli sunt în enunțul: Zglobii copii agrează săi întrerupeți fără a vă sfiii.

a) două; b) patru; c) trei; d) una.

20. Care dintre seriile următoare conține cuvinte formate numai prin derivare cu sufixe

diminutivale:

a)

pitic, făget, floricea; b) drăguță, bob, ceașcă;

c)

maimuță, ninsoare, perdeluță; d) mânuță, băiețel, cărticică.

21. Alegeți seria în care articolele hotărâte pentru dativ și genitiv sunt folosite corect:

a)

lui Vlad, Mariei, privirii; b) lui Vlad, lui Maria, privirii;

c)

lui Vlad, lui Maria, privirei; d) lui Vlad, Mariei, privirei.

22. Substantivul precedat de prepoziție din enunțul: Împotriva omului nedrept și lacom

trebuie să acționezi eficient este:

a) în dativ/complement indirect; b) în genitiv/atribut substantival prepoziţional;

c ) în genitiv/complement indirect; d) în dativ/ atribut substantival prepoziţional.

23. Identificați seria alcătuită numai din substantive colective:

a)

mulțime, carte, cârd; b) stol, porumbiște, muncitorime;

c)

masă, oameni, cercuri; d) dumbravă, pădure, pomi.

24. Substantivul pașă din versul O, pașă, cât de darnic ești! se află în cazul:

a) nominativ; b) vocativ; c) acuzativ; d) dativ.

25. Care este sensul locuțiunii substantivale din enunțul: Am urmărit cu băgare de

seamă subiectele propuse:

a) regret; b) evlavie; c) uimire; d) atenție.

26. Cazul adjectivului din enunțul: Am ajuns acasă înaintea colegului grăbit este:

a) acuzativ; b) dativ; c) genitiv; d) nominativ.

27. Au grade de comparaţie toate adjectivele din seria:

a)

simpatic, vesel, sârguincios; b) superior, gri, viu; c) atent, complet, extraordinar;

d)

major, tare, mov.

28. Cuvântul evidenţiat din enunțul: Intrarea intempestivă ne-a derutat înseamnă:

a)

deliberată; b) pe neașteptate;

c)

intenționată; d) hotărâtă.

29. Adjectivul din propoziția: Cărțile vechi au valoare are:

a)

2 forme flexionare; b) 4 forme flexionare;

c)

3 forme flexionare; d) o formă flexionară.

30. În enunțul: I-am dat telefon lui Andrei cuvântul evidenţiat este:

a)

articol hotărât; b) pronume posesiv;

c)

adjectiv pronominal posesiv; d) pronume personal.

31. Identificați varianta greșită:

a)

Ele însele au ales modelul; b) Voi înșivă, prieteni, ați hotărât data excursiei;

c)

Eu însămi mi-am ales rochia; d) Elevului înseși i-am rezolvat problema.

32. Precizați funcția sintactică și cazul pronumelul reflexiv din propoziția: Și-a cumpărat

pălărie nouă.

a) complement indirect, dativ; b) complement indirect, acuzativ; c) atribut pronominal,

dativ; d) complement direct, acuzativ.

33. În enunţul Ce carte ai citit în această vacanță? termenul subliniat este:

a) adjectiv pronominal relativ; b) adjectiv pronominal interogativ; c) pronume

interogativ; d) pronume relativ.

34. Precizați cazul cuvintelor subliniate din propoziţia: Prietena mea acționează

împotriva ta.

a)

nominativ, acuzativ; b) dativ, genitiv;

c)

nominativ, genitiv; d) nominativ, dativ.

35. Indicați ce valori morfologice au cuvintele evidenţiate din enunțul: Fata cea harnică

a strigat-o pe cea de acolo.

a) pronume demonstrativ, adjectiv pronominal demonstrativ; b) articol demonstrativ,

adjectiv pronominal demonstrativ; c) pronume demonstrativ, pronume demonstrativ;

d) articol demonstrativ, pronume demonstrativ.

36. Cuvântul evidenţiat din fraza: Un elev scrie, altul citește este:

a)

numeral cardinal; b) articol nehotărât;

c)

pronume nehotărât; d) adjectiv pronominal nehotărât.

37. Precizaţi valoarea morfologică a cuvântului evidenţiat din propoziția: A devenit un

nimeni în ochii foștilor colegi de facultate.

a)

substantiv comun; b) pronume negativ;

c)

adjectiv pronominal negativ; d) nume predicativ.

38. Verbul a avea are valoare predicativă în enunțul:

a) Are să treacă pe la voi;

b) Spaniolii au jucat contra italienilor;

c) Ulterior, poetul avea să vină la București;

d) Vor avea și ei un rezultat mai bun.

39. Verbul privii este la modul indicativ, timpul:

a) mai-mult-ca-perfect, persoana a III-a;

b) perfect simplu, persoana a III-a;

c) perfect simplu, persoana I;

d) imperfect, persoana I.

40. În propoziția: Fata surâzândă era în centrul atenției, cuvântul subliniat este:

a)

verb la gerunziu; b) verb la participiu;

c)

adjectiv provenit din verb la gerunziu; d) adverb de mod.

41. Ce fel de predicate recunoașteți în propozițiile: Familia ei era avută. A fost sunat de

către prieteni.

a)

numai predicate verbale; b) predicat nominal + predicat verbal;

c)

predicat verbal + predicat nominal; d) numai predicate nominale.

Servieta

evidențiate sunt, în ordine:

42. În

enunțul:

găsită

nu

fusese

revendicată

de

nimeni,

cuvintele

II.

LIMBA FRANCEZA

61.

Quel est le féminin du nom directeur?

a) directeuse;

62. Marquez le féminin de l’adjectif gris?

a) gris; b) grisse; c) grise; d) grice.

63. Choisissez l’adjectif démonstratif convenable dans la phrase:

Je me rappelle avec émotion de …histoire.

a ) cet; b) cette; c) ces; d) ce.

64. Choisissez l’article partitif convenable dans la phrase:

b) directresse ; c) directeure; d) directrice.

Ils ont bu …eau minérale.

a) d’; b) de

65. Choisissez le mot convenable dans la phrase:

l’; c) du; d) de la.

a)

predicat verbal, complement de agent; b) predicat nominal, complement indirect;

…sont mes livres ?

c)

predicat verbal, complement indirect; d) predicat nominal, complement de agent.

a)

Qui; b) Combien; c) Quand; d) Où.

 

43. Cuvântul iar din fraza: Am plecat, iar prietenul meu m-a rugat iar să îl însoțesc în

excursie este, în ordine:

a)

adverb, adverb; b) conjuncție, adverb;

c)

conjuncție, conjuncție; d) adverb, conjuncție.

44. În enunțul: Fără îndoială că va câștiga concursul, structura evidențiată este:

a)

locuțiune adverbială de mod; b) adverb predicativ;

c)

adverb de mod; d) locuțiune adverbială predicativă.

45. Sunt conjuncții coordonatoare adversative doar în seria:

a)

dar, iar, însă, ci; b) și, iar, însă, ci;

c)

ci, ori, sau, așadar; d) dacă, şi, dar, iar.

46. Selectați enunțul corect:

a)

A venit doar bunica ei; b) A pierdut banii datorită jocurilor de noroc;

c)

Numai vreau să învăț pentru examen; d) Are decât o mașină în garaj.

47. Precizați valoarea morfologică a structurii subliniate: Merg doi câte doi de fiecare

dată când ies la plimbare. a) numeral adverbial; b) numeral distributiv; c) numeral multiplicativ; d) numeral colectiv.

48. Indicaţi ce fel de propoziție subordonată introduce conjuncția să în fraza: A venit

să îmi aducă veștile bune.

a) de timp; b) de scop; c) de mod; d) de cauză.

49.

După structura Problema este… urmează o subordonată:

a)

atributivă; b) completivă directă; c) predicativă; d) subiectivă.

50.

În propoziția: Dana, vecina de la etajul trei, a devenit studentă, structura

evidențiată este:

a) apoziție simplă; b) construcție incidentă; c) subiect multiplu; d) apoziție dezvoltată.

51. Fraza: Istoria e alcătuită exclusiv din evenimente împlinite, și trebuie s-o acceptăm

ca atare, căci numai ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă există în mod concret, este formată din:

a)

2 propoziții principale, 3 subiective, o cauzală; b) 3 propoziții principale, 2 subiective,

o

predicativă; c) 2 propoziții principale, 3 subiective, o completivă directă; d) 2

propoziții principale, 2 subiective, 2 condiţionale.

52. Propozițiile introduse prin conjuncția subordonatoare dacă sunt, în ordine:

Mă gândesc dacă îi răspund la mesaj. Problema dacă va veni mă frământă. Știm dacă primim banii. E bine dacă mănânci sănătos.

a) CD, AT, CȚ, PR; b) SB, CI, CD, AT; c) CI, AT, CD, SB; d) SB, CȚ, CI, AT.

53. Ultima subordonată din fraza: Dorea să fie văzut bine în emisiunea pe care o

realiza se contrage în: a) complement direct; b) nume predicativ; c) complement indirect; d) atribut.

54. În fraza: Mihai a plecat la pescuit și ne-a spus că se întoarce mâine există:

a) un subiect exprimat și două subiecte subînțelese;

b) numai subiecte subînțelese;

c) un subiect exprimat, un subiect inclus și unul subînțeles;

d) numai subiecte incluse.

55. Indicați enunțul în care verbul este la diateza reflexivă:

a) Nuvela a fost citită la cenaclul literar;

b) Au să ajungă departe;

c) Unde ai ascuns colierul de turcoaze?;

d) Se aude sunetul valurilor.

56. În propoziția: Mi-e teamă de necunoscut, cuvântul evidențiat este:

a) subiect;

b) complement indirect;

c) complement direct;

d) nume predicativ.

57. În propoziția: Fusese martor la atrocități de neimaginat există:

a)

5 părți de propoziție; b) 4 părți de propoziție; c) 3 părți de propoziție;

d)

2 părți de propoziție.

58. În fraza: Ceea ce contează este să acționezi în conformitate cu morala creștină,

subordonatele sunt, în ordine:

a)

PR, PR; b) SB, PR; c) SB, SB; d) SB, CD.

59.

În enunțul: Vino, Mircea, în clasă!, virgulele izolează:

a) un substantiv în cazul nominativ; b) un substantiv în cazul vocativ; c) o construcție

incidentă; d) o apoziție în cazul nominativ.

60. Expresia de origine latină: carpe diem înseamnă:

a) trăiește clipa; b) clipa zeilor; c) doar o clipă; d) fără zile.

66. Il ira la semaine prochaine… ses grands-parents.

a) vers; b) à; c) pour; d) chez.

67. L'antonyme du mot courageux est:

a) lâche; b) brave; c) audacieux; d) fort.

68. Michel et Etienne sont… de Londres.

a) revenu; b) revenus; c) revenues; d) revenue.

69. Marquez le conditionnel présent du verbe vouloir:

a) tu voudrais; b) tu voudras; c) tu voulais; d) tu voudrait.

70.

Tu passeras me voir si tu…le temps.

a)

ai; b) auras;c) as; d) a.

71.

Ils aiment jouer… tennis.

a) aux; b) à la; c) au; d) à.

72. Regardez ces fleurs, je …les offre.

a) le; b) vous; c) tes; d) la.

73. Il n’a parlé à…de son problème.

a) personne; b) rien; c) plus;d) jamais.

74. Tu as pris ma voiture, je vais prendre…

a) la tienne; b) le tien; c) le vôtre; d) la vôtre.

75.

Ils disent que leur ami…malade.

a)

était; b) es; c) est; d) sera.

76.

Ces dictionnaires, je les ai …à mon ami pendant les vacances.

a) donné; b) donnée; c) données; d) donnés.

77. On …le café sur la terrasse chaque matin.

a) buvons; b) boit; c) boive; d) bois.

78. Elle s’…lavée avec de l’eau chaude.

a) es; b) a; c) as; d) est

79. … est ta couleur préférée?

a) Quelles; b) Quelle; c) Quels; d) Quel.

80. … argent, elle ne peut pas aller en vacances.

a) Sans; b) A cause de; c) Malgré;

81. Trouvez le synonyme de l'expression prendre du repos:

a ) manger; b) penser; c) se reposer; d) réfléchir.

82. Tu m’accompagnes à la gare ? J’…vais demain.

a) en; b) de là; c) y; d) là.

83. Tu veux des bonbons. J’…ai dans ma poche.

a) les; b) moi; c) y; d) en.

84. La jeune fille…vous parlez est partie.

a)dont ; b) que; c) qui ; d) quoi.

85. J’ai passé mes vacances chez …amie française.

a) mes; b) ma; c) mon; d) leurs.

86. Si elle venait, je lui…la vérité.

a) dirait; b) dirais; c) disais; d) diras.

87. Il faut que tu …ton rendez-vous dans ton agenda.

a) notes; b) note; c) notais; d) notait.

88. Ma sœur va …depuis qu’elle se soigne.

a) plus bien; b) meilleur; c) pire; d) mieux.

89. …vos amis ont participé à cette réunion.

a) Touts; b) Toutes; c) Tous; d) Toute.

90. Chassez l’intrus dans la liste: le pull, la robe, le cendrier, les baskets:

a) les baskets; b) le cendrier; c) la robe; d) le pull.

d) Grâce à.

NOTĂ:

1. TIMP DE LUCRU: 180 minute;

2. Fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p. Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte;

3. Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină minimum 40 de puncte şi să se

clasifice în ordinea strict descrescătoare a punctajelor / mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

4. În cazul clasării mai multor candidaţi pe ultimul loc pe lista celor declaraţi admişi, cu aceleaşi

punctaje/ medii, departajarea se face folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală obţinută la examenul naţional de bacalaureat;

b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada studiilor liceale;

c) nota obţinută la Limba şi literatura română în cadrul examenului de bacalaureat.

Dacă şi după aplicarea criteriilor menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi "ADMIS".