Sunteți pe pagina 1din 6

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN Auditul public intern se organizeaz i funcioneaz n cadrul Compartimentului Audit Public Intern, n subordinea

direct a Directorului General. Activitatea Compartimentului Audit Public Intern este condus de un ef de compartiment. eful Compartimentului Audit Public Intern este avizat n funcie de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri. Auditorii interni din cadrul Compartimentului Audit Public Intern sunt avizai n funcie de ctre eful de Compartiment. Rolul Compartimentului Audit Public Intern este, conform O.M.F.P. nr.38/2003, pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii de audit public intern, de a contribui la buna i efectiva gestiune a fondurilor publice i const n promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv i eficient n cadrul . Relaiile organizatorice ale compartimentului de audit public intern Obiectivele generale ale Compartimentului de audit public intern conform ART.3 Legea 672/2003, alin(1) sunt: a) asigurarea obiectiv i consilierea,destinate s mbunteasc sistemele i activitile entitii publice; b) sprijinirea ndeplinirii obiectivelor entitii publice printr-o abordare sistematic i metodic,prin care se evalueaz i se mbuntete eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului,a controlului i a proceselor administrrii. Sfera auditului public intern cuprinde (ART.3 Legea 672/2003, alin(2)): a )activitile financiare sau cu implicaii financiare desfurate de entitatea public din momentul constituirii angajamentelor pn la utilizarea fondurilor de ctre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asisten extern; b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea i stabilirea titlurilor de crean,precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora;
1

c) administrarea patrimoniului public,precum i vnzarea,gajarea, concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitilor administrativteritoriale; d) sistemele de management financiar i control, inclusiv contabilitatea i sistemele informatice aferente. Competene ale compartimentului Auditul public intern se exercit asupra tuturor activitilor desfurate ntr-o entitate public, inclusiv asupra activitilor entitilor subordonate, cu privire la formarea i utilizarea fondurilor publice, precum i la administrarea patrimoniului public. (2)Compartimentul de audit public intern auditeaz,cel puin o dat la 3 ani, fr a se limita la acestea,urmtoarele: a)angajamentele bugetare i legale din care deriv direct sau indirect obligaii de plat,inclusiv din fondurile comunitare; b)plile asumate prin angajamente bugetare i legale,inclusiv din fondurile comunitare; c)vnzarea,gajarea,concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale; d)concesionarea sau nchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale; e)constituirea veniturilor publice,respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor de crean,precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora; f)alocarea creditelor bugetare; g)sistemul contabil i fiabilitatea acestuia; h)sistemul de luare a deciziilor; i)sistemele de conducere i control,precum i riscurile asociate unor astfel de sisteme; j)sistemele informatice. Atribuiile Compartimentului Audit Public Intern sunt urmtoarele: n conformitate cu art.11 din Legea auditului public intern, atribuiile compartimentului de audit public intern sunt:
2

a) elaboreaz norme metodologice specifice, cu avizul organului ierarhic imediat superior in cazul entitilor publice subordonate; b) elaboreaz proiectul planului anual de audit public intern; Precizarile referitoare la atributiile de la literele a)si b)sunt prezentate la punctul 6,subpunctele 6.1.3,respectiv 6.1.1. c)efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de management financiar i control ale entitii publice sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i eficacitate; Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate intr-o entitate publica,inclusiv din entitatile subordonate,cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice,precum si la administrarea patrimoniului public. Compartimentul de audit public intern auditeaz,cel puin o dat la 3 ani,fr a se limita la acestea,urmtoarele: -angajamentele bugetare i legale din care deriv direct sau indirect obligaii de plat,inclusiv din fondurile comunitare; -plile asumate prin angajamente bugetare i legale,inclusiv din fondurile comunitare; -vanzarea,gajarea,concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; -concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; -constituirea veniturilor publice,respectiv modul de autorizare i stabilire a titlurilor de crean,precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora; -alocarea creditelor bugetare; -sistemul contabil i fiabilitatea acestuia; -sistemul de luare a deciziilor; -sistemele de conducere i control precum i riscurile asociate unor astfel de sisteme; -sistemele informatice. d)informeaz UCAAPI despre recomandrile nensuite de ctre conductorul entitii publice auditate,precum i despre consecinele acestora; Compartimentul de audit public intern transmite la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior,sinteze ale recomandrilor nensuite de ctre

conductorul entitii publice auditate i consecinele neimplementrii acestora,nsoite de documentatia relevanta,dup cum urmeaz: -entitile publice subordonate transmit trimestrial n maxim 5 zile de la ncheierea trimestrului organelor ierarhice imediat superioare; -entitile publice ale Administraiei publice locale transmit trimestrial la structurile teritoriale UCAAPI,n termen de 10 zile de la ncheierea trimestrului; -entitile publice ale Administraiei publice centrale transmit trimestrial la UCAAPI,n termen de 10 zile de la ncheierea trimestrului. e)raporteaz periodic asupra constatrilor,concluziilor i recomandrilor rezultate din activitile sale de audit; Compartimentele de audit public intern transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior,la cererea acestora rapoarte periodice privind constatrile,concluziile i recomandrile rezultate din activitile lor de audit. f)elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern; Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatri,concluzii i recomandri rezultate din activitatea de audit,progresele nregistrate prin implementarea recomandrilor,eventualele iregulariti/prejudicii constatate n timpul misiunilor de audit public intern,precum i informaii referitoare la pregtirea profesional. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern se transmit la UCAAPI/structurile teritoriale ale UCAAPI/organul ierarhic imediat superior,dup cum urmeaz: -entitile publice subordonate transmit organelor ierarhice imediat superioare astfel:cele ale Administraiei publice locale pn la 5 ianuarie,iar cele ale Administraiei publice centrale pn la 10 ianuarie; -entitile publice ale Administraiei publice locale transmit la structurile teritoriale UCAAPI,pn la 15 ianuarie; -entitile publice ale Administraiei publice centrale transmit la UCAAPI,pn la 25 ianuarie. g)in cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii,raporteaz imediat conductorului entitii publice i structurii de control intern abilitate. n situaia n care n timpul misiunilor de audit public intern se constat abateri de la regulile procedurale i
4

metodologice,respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii/activitii/operaiunii auditate,auditorii interni trebuie s ntiineze conductorul entitii publice i structura de inspecie sau o alta structura de control intern stabilita de conducatorul entitatii publice,in termen de 3 zile. Cazurile de identificare a iregularitilor si fraudelor sunt prezentate in capitolul referitor la raportrile periodice i anuale. n cazul identificarii unor iregulariti majore auditorul intern poate continua misiunea sau poate s o suspende cu acordul conductorului entitii care a aprobat-o, dac din rezultatele preliminare ale verificrii se estimeaz c prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite (limitarea accesului,informaii insuficiente, etc.). Consilierea i misiunile ad-hoc ART.14 Legea 672/2003 alin. (3) Auditorul intern desfoar audituri ad-hoc,respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepional,necuprinse n planul anual de audit public intern,n condiiile prevzute la art.15. OMFP Nr. 1702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i exercitarea activitii de consiliere desfurate de ctre auditorii interni n cadrul entitilor publice; Art. 2. (1) Consilierea reprezinta activitatea desfasurata de auditorii interni, menita sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si controlul intern, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale. (2) Activitatile de consiliere se efectueaza potrivit programului anual, alaturi de activitatile de asigurare, precum si la cererea expresa a conducerii entitatii publice. Art. 3. - Prin prezentele norme se reglementeaza organizarea si exercitarea activitatii de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul entitatilor publice si acestea sunt elaborate in concordanta cu standardele de audit acceptate pe plan international si cu buna practica din Uniunea Europeana. Art. 4. - Activitatile de consiliere desfasurate de catre auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit intern cuprind urmatoarele tipuri de consiliere:

a) consultanta, avand ca scop identificarea obstacolelor care impiedica desfasurarea normala a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecintelor, prezentand totodata solutii pentru eliminarea acestora; b) facilitarea intelegerii, destinata obtinerii de informatii suplimentare pentru cunoasterea in profunzime a functionarii unui sistem, standard sau a unei prevederi normative, necesare personalului care are ca responsabilitate implementarea acestora; c) formarea si perfectionarea profesionala, destinate furnizarii cunostintelor teoretice si practice referitoare la managementul financiar, gestiunea riscurilor si controlul intern, prin organizarea de cursuri si seminarii. Art. 5. - Activitatea de consiliere se organizeaza si se desfasoara sub forma de: a) misiuni de consiliere formalizate, cuprinse intr-o sectiune distincta a planului anual de audit intern, efectuate prin abordari sistematice si metodice conform unor proceduri prestabilite avand un caracter formalizat, asa cum se prezinta in cap. III si IV; b) misiuni de consiliere cu caracter informal, realizate prin participarea in cadrul diferitelor comitete permanente sau la proiecte cu durata determinata, la reuniuni punctuale, schimburi curente de informatii, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora; c) misiuni de consiliere pentru situatii exceptionale, realizate prin participarea in cadrul unor echipe constituite in vederea reluarii activitatilor ca urmare a unei situatii de forta majora sau altor evenimente exceptionale, urmand a se desfasura dupa procedurile specifice acestora.