Sunteți pe pagina 1din 6

-

GRUPUL SCOLAR “ RADU NEGRU”


Profesor: Anastasiu Nicoleta
Propunator: Zota Cristina
Disciplina: Tehnici de masurare in domeniu
Unitatea de invatare: Masurarea marimelor de baza in domeniu electric
Subiectul lectiei: Masurarea energiei electrice
Clasa: a XI-a B
Data: 15.05.2009
Tipul lectiei: lectie de fomare a deprinderilor de munca
Durata: 50min

PROIECT DIDACTIC
I.Continut tematic:
1. Consideratii teoretice:definirea energiei electice,unitatea de masura [J];
2. Scopul lucrarii;
3. Aparate si materiale necesare;
4. Schema de lucru;
5. Modul de lucru;
6. Interpretarea rezultatelor.Observatii si concluzii.

II.Competente specifice:
1.6. Aplicarea relatiilor dintre marimi fizice pentru rezolvarea unor probleme teoretice sau practice;
1.8. Utilizarea mijloacelor pentru masurarea marimilor mecanice;
III.Competente derivate:
Pe parcursul activităţii didactice elevii vor fii capabili:
C.D. 1 : Să defineasca notiunea de energie electrica;
C.D. 2 : Sa precizeze unitatile de masura a energiei electrice;
C.D.3 :Sa sa efectuieze exercitii de obtinere a unitatiii de masura ai acesteia;
C.D.4 :Sa faca diferenta intre tipurile de energie;
C.D.5 :Să precizeze metodele de masurare a energiei electrice;
C.D.6:Sa efectuieze masuratori de energie electrica;
C.D.7:Sa poata sa extinda domeniul de tensiune respectiv a curentului a dispozitivului de masurat
C.D.8: Sa formuleze concluzii.
IV.Activitate de invatare:
• -Discutii de grup privind definirea energiei electrice,unitatea de masura J
• -Exercitii de obtinere a unitatii de masura a energiei
• -Exercitii de determinarea energiei
• Exercitii de utilizare a aparatelor si instrumentelor de masura specifice

V.Strategie didactică:
A. Metode si procedee didactice: conversatia euristica ,exercitiul, problematizarea,studiul de caz,explicatia,observatia;
B. Forme de organizare a activitatii didactice:frontal ,pe grupe,individual;
C. Material didactic:tabla ,calculator,internet, fişe de lucru,aparate specializate .
Bibliografie:

1 . EUGENIA ISAC
- Măsuri electrice şi electronice, Editura didactică şi
pedagogică , Bucureşti , 1991
2. E . NICOLAU
- Manualul inginerului electronist , Măsuri electrice
şi electronice , Editura didactică şi pedagogică ,
Bucureşti , 1991
3. I . CONECINI
- Verificarea panourilor şi tablourilor electrice de
distribuţie şi de automatizare, Colecţia
electricianului , Editura tehnică , Bucureşti , 1981

DESFASURAREA LECTIEI IN TIMP


NR. MOMENTUL LECTIEI TIMP
CRT. ALOCAT
1 MOMENT ORGANIZATORIC 2’
2 REACTUALIZAREA CUNOSTINTELOR OBTINUTE ANTERIOR 7’
3 ANUNTAREA TEMEI SI INSCRIEREA PE TABLA A OBIECTIVELOR LECTIEI 3’
4 DEZBATEREA TEMEI 25’
5 FIXAREA CUNOSTINTELOR PRIN CONSTRUCTIA A NOI DIAGRAME 5’
6 EVALUAREA SI NOTAREA ELEVILOR,CONCLUZIILE FINALE 5’
(ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI PRIN CONSTRUCTIA CORECTA A DIAGRAMELOR)
7 TEMA PENTRU ACASA 3’

IV.STRICTURA
LECTIEI
ORGANIZAREA DIDACTICA A SUCCESIUNII
COMPETENTETOR SI PARCURGERII CONTINUTULUI DE
INSTRUIRE
NR. OBIEC- ETAPELE ACTIVITATILE DE INVATARE FORME- TIMP RESURSE EVA-
CRT. TIVE LECTIEI LE DE ALO- LUARE
ACTIVITATEA DESFASURATA ACTIVITATEA ORGANI- METODE MIJLOACE
OPERA- CAT
DE PROFESOR DESFASURATA DE ELEVI ZARE A
TIONA-
INVATA-
LE RII
1 Momentul -salutarea elevilor,o scurta -raspund solicitarilor Activita- 2’ Conversatia Materialele Observatia
organizatoric conversatie de acomodare; profesorului; te fontala din cabinet curenta
-verificarea prezentei -se pregatesc de lectie; dialogul sistematica
elevilor;
-pregatirea materialelor
necesare;
2 C.D.1 Adreseaza intrebari clasei: -raspund la intrebarile Activita-
C.D.2 Reactualiza- -ce intelegem prin energie? profesorului te 7’
rea -cite tipuri de energie -Capacitate a unui frontala Conversatia Calculatorul Observatie
cunostintelor exista? sistem (fizic) de a curenta
obtinute -care e unitatea de masura? efectua lucru mecanic Retropro-
anterior în trecerea dintr-o iector
stare în altă stare dată
-energie potentiala ,
cinetica , meca-
nica,electrica
-Joule[J]
3 Anuntarea -scrie pe tabla titlul lucrarii -noteaza in caiete titlul Activita-
temei si a de laborator,continutul lucrarii si continutul ei te 3’ Conversatia Tabla Observatie
obiectivelor lucrarii si competentele ce frontala curenta
lectiei urmeaza a fi dobindite
4 -explica modul in care se -elevii sunt atenti la Tabla
va executa masurarea modul de lucru notind Activita- Explicatie
energiei electrice,enumera daca e nevoie te fontala Observatie
aparatele necesare:contor, informatiile necesare Observare Retropro- curenta
C.D.3 Desfasurarea sunturi, transformatoare -citesc referatul 25’ dirijata iector
lucrarii de -imparte pe grupe elevii lucrarii
laborator -imparte fisele de laborator -executa montajul Problemati- Fise de
-prezinta in Power Point -preiau datele obtinute zarea laborator
modul de lucru le scriu in caiete in Activita- Aparate
C.D.6 -ofera explicatii daca e tabel te indivi- Efectuarea specializate
cazul -calculeaza erorile duala de Investiga-
-solicita elevii din fiece obtinute experimente Indrumar de tie
grup sa execute montajul -maresc domeniul de Studiu de laborator
cotrespunzator si sa masura a aparatului caz
efectuieze masuratorile -interpreteaza Materiale
rezultatele obtinute propuse
-formuleaza concluzii
6 5’ Conversati
e Aparate de
-verifica prin intrebari -se concentreaza si masura Examina-
frontale modul de raspund la intebari Activita- rea orala
C.D.4 Fixarea receptare si intelegerea a te Observatia
noilor competentilor propuse frontala dirijata
cunostinte -intelegerea principiul de Caiet de
C.D.5 Realizarea masura a contoarelor; notite Observatia
C.D.7 conexiunii modul de montare in curenta si
inverse circuit a contorului; Explicatia sistematica
modul de extindere a
domeniului de masura a Material
aparatului propuse

7 5’ Fise de
Auto -sunt atenti si autoevalua-
C.D.8 evaluarea -impart fisele de completeaza fisele re
elevilor prin autoevaluare Activita- Exercitiu
completarea te indivi- Problemati Aparate de Observatia
fiselor de duala -zare masura sistematica
autoevaluare Referatul
lucrarii
Incheierea -face aprecieri asupra -sunt atenti la 3’ Expunere
8 activitatii lectiei aprecierile profe- Catalog Observatia
-evidentiaza elevii active, sorului si asteapta cu Activita- Explicatie curenta
acorda note nerabdare notele te Caiete de sistematica
-se anunta tema pentru -isi manifesta deschis frontala Conversatia notite a elevilor
lectia viitoare”Operatii si liber parerea
pregatitoare pentru -noteaza titlul temei
utilizarea tehnicilor de pentru ora viitoare
masura”