Sunteți pe pagina 1din 44
o
o

Emilia Ungureanu

Mariana Pisculungeanu

Elena Ungureanu

DOMENIUL STIINTE

1

1

Emilia Ungureanu Mariana Pisculungeanu Elena Ungureanu DOMENIUL STIINTE 1 Matematică 5-6 ani oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo � �T REND

Matematică

5-6 ani

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

�TREND

Evaluare

Cât <\\i ce �tiu'?

11

Observă ilustraţÎ.a� Încercuieşte fluturii care zboară deasupra florilor. Colorează pasărea care zboară mai jos. Spune ce se află în stânga copacului. Dar, în dreapta, ce se află? •• Colorează, pe rând, mărul mai mic, copacul cu trunchiul mai gros, covorul lat şi copilul înalt.

Stiu cine sunt?

'

Tu �ieu

Stiu cine sunt? ' Tu �ieu - - - - - - + + • I)enumeşte
Stiu cine sunt? ' Tu �ieu - - - - - - + + • I)enumeşte

-

-

-

-

-

-

+

+

I)enumeşte fiecare mulţime. Scrie în casete tot atâtea liniuţe câte elemente are fiecare mulţime. • • Grupează obiectele de îmbrăcăminte după mărime. Colorează cu roşu obiectele mari, cu galben pe cele mijlocii şi cu albastru pe cele mici. • • • Continuă scrierea semnelor grafice, după model.

Stiu cine sunt?

'

Loca1itatea în care lrăi090

o

PRIMĂRIE

ono

1'\.

11 ...

1/

._____

·:i--��-R�����Şt�---Şi���me ! te -f?r

iie geome ric

di care est

alcătuită c on-

- strucţia. Deseneaza tot atatea hnu In tabel, eate figun geometnce de acelaşi . fel

Stiu cine sunt? ' Loca1itatea în care lrăi090 o PRIMĂRIE ono � 1'\. 11 ... 1/

sunt în desen. Colorează conform codului: rosu

....

6; albastru

....

O; verde

....

O;

galben

....

D. •• Andrei vrea să ajungă la primărie. Ajută-1 să găsească drumul

'

cel mai scurt. •• • Descoperă regula de înşiruire, apoi continuă.

Frumuseţe, bogăţie!

F rum useţe, bogăţie! 1 11 1 ,1 1 fi • - Co orează numai multimea
1 11 1 ,1 1
1
11
1
,1
1

fi

-Co orează numai multimea ae runze în care se află "câte unu " . •• Co orează prima umbreluţă de la stânga la dreapta, apoi în al doilea şir, pe prima de la dreap-

'

�)

Frwnuseţe, bogăţie!

�) F rwn useţe, bogăţie! 11 ·�m- cp qJ qJ 000 • Scrie eate fru c

11

·�m-

cp

qJ qJ
qJ
qJ

000

Scrie eate fructe sunt, apo iCiesenează tot atâtea mere câtincrică ciira. • • Colo­ rează al doilea măr din dreapta, apoi primul din stânga co ş ului. • • • Scrie cifrele, după model.

Fnunuseţe, bogăţie!

&ntimente în lumea vie

F nun useţe, bogăţie! &ntimente în lumea vie 1 2 3 1 2 3 1 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

00000

� � � 1 7 �
1
7

11

Încercuieşte cifra corespunzătoare numărului de e emente din fiecare mulţime. •• Colorează pe fiecare rând, "câte trei" nori, apoi "câte trei" umbreluţe. ••• Scrie cifrele, după model.

Frumuseţe, bogăţie!

Pădurea eŞi

F rum useţe, bogăţie! Pădurea eŞi @ \1 v2x ... � . . . J \4Y3A2�
@ \1 v2x ... � . . . J \4Y3A2� J ...
@
\1 v2x
...
. . .
J
\4Y3A2�
J
...
           
 

!4

4

     

1

2

3

14

�-�-�--��--�---�------�c------------ ------------------------,------- --- c --------- ----- ,--,,- ------f- - - - ,, ,.-- - -- -
�-�-�--��--�---�------�c------------ ------------------------,------- ---
c
---------
----- ,--,,- ------f-
-
-
-
,, ,.--
-
--
-
''""'--
--,
'"
--
. Numără animalele din fiecare grupă şi scrie în căsuţă ci ia corespunzătoare:

•• Completează cifrele care lipsesc de pe jetoane. ••• Scrie cifrele, după model.

A

Frumuseţe, bogăţie!

In univers

o o 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
o
o
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
III 1 111 11 11111 i5 lf) :f) 1 7 � 14 lf) • Incercuieşte ci
III
1 111
11
11111
i5
lf)
:f)
1
7
14
lf)
• Incercuieşte ci ra corespunzătoare număru Ul ae elemente in fiecare mulţime.
·�
• • Completează corespunzător
model.
"căsuţele"
libere. ••• Scrie cifrele,
după

Tot ce este în jurul meu

Micii m�teri mari

G

G)

G

G)

 
 

'Desenează tot âtâtea farfurii câte cănuţe sunt şi uneşte-le în"pereclîiJ • • Deco- ;, rează farfuriile cu figuri geometrice, tot atâtea cât indică cifra. ••• Numără obiectele, apoi completează în tabel câte sunt din fiecare.

Tot ce este înjurul meu

A. In vacanţa. de iarnă la bunici * * D (j * (j * CJ @
A. In vacanţa. de iarnă la bunici
*
*
D
(j
*
(j
*
CJ
@
DJlCJ
6
5
6
2
2
4
2
3
3
1
3
1·1
2
000000; GD0D0D·
000000; GD0D0D·

ftm

Numără, apoi completează taoefiil. • • Descompune, a pot compune nume­ rele. • • • Completează cifrele care lipsesc din fiecare şir numeric. • • • • Scrie numerele de la lla 6.

Tot ce este înjurul meu

Călâtorie în zonele polare

Tot ce este înjurul meu Călâtorie în zonele polare 7 6 5 7 6 5 7
Tot ce este înjurul meu Călâtorie în zonele polare 7 6 5 7 6 5 7
7 6 5 7 6 5 7 6 5 7 6 5
7
6
5
7
6
5
7
6
5
7
6
5
Tot ce este înjurul meu Călâtorie în zonele polare 7 6 5 7 6 5 7
   

.",

 

1"1

             
                       

1

L

 

3

14

:!:)

o

.",

   

.",

o

 

1!:)

14

3

L

1

11

Numără, apm încercuieşte c1fra corespunzătoare. Colorează tot atâţia peşti cât îţi arată cifra. • • • Scrie cifrele, ca în model.

Evaluare

Cât �i cum �tiu�

2

1

4

o o o
o
o
o

5

o

7

6

D

3 2
3
2

1

Denumeşte lecare grupă, apm sta Ileşte numărurae e emente .•• Desenează în tabel tot atât ea forme geometrice câte obiecte sunt din fiecare. •• • Des­ compune, apoi compune numerele.

Vreau să flu de folos

Vreau ca tine devinl

;,..

� Vreau să flu de folos Vreau ca tine � devinl ;,.. -- z � .

--

z

D o

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Vreau să flu de folos

Harnic, cinstit bun

@@@

@@

@@@

@

@ @
@
@

@@

@

@

@

@

@

@

@

r

""""

 

3

 

5

 

6

 

8

 

'

1ca

3

5

3

5

8

5

5

6

3

5

8-

8

6

8

6

5

8

5

8

6

5

6

3

:C âte e emente sunt în fiecare caz. •• Desenează tot atatea obiecte cât fu

numărul! ••• Găseşte cifrele de acelaşi fel,nU.mără-le şi scrie în căsuţa alăturată

câte sunt.

Sentimente în lumea vie

Ghiocei, �. primăvarăJ v v v � -M V V - ... V s;;:(... � V
Ghiocei, �. primăvarăJ
v
v
v
-M
V
V
-
...
V
s;;:(...
V
V
V
t
'!•
�Al.!•
nof)
vvv
��
(Jn�
vvv
n�.P
vvv
......j�
6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 4 5 6 7
6
7
8
9
6
7
8
9
6
7
8
9
4
5
6
7
1
8
9 1�
C!JD0D0D0D[I]; G0D0DCDDITJC!J.
C!JD0D0D0D[I]; G0D0DCDDITJC!J.

m

Numără elementeleTiecăret grupe 1 îneercuieşte cifra corespunzătoare. • • Desenează, pe fiecare rând, tot atâţia ghiocei cât 'indică cifra. ••• Completează

spaţiile cu cifrele care lipsesc. •••• Scrie cifra 9.

Sentimente în lumea vie

Zâmbetul mamei

Sentimente în lumea vie Zâmbetul mamei 7 8 9 7 8 9 7 8 9 '
Sentimente în lumea vie Zâmbetul mamei 7 8 9 7 8 9 7 8 9 '
7 8 9 7 8 9 7 8 9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
' 1 :2 19 18
'
1
:2
19
18

Desenează în iagramele libere flori "cu 1 mai multe", apoi "cu 2 mai mute" faţă de prima. Încercuieşte cifra care îţi arată câte flori ai desenat în fiecare caz. •• Ajut-o pe Ioana să formeze buchete de flori de acelaşi fel! Scrie în casetă câte flori a găsit. Câte buchete de flori s-au format? • •• Scrie şirul crescător şi descrescător al numerelor de la lla 9.

Sentimente în lumea vie

Natura-n cântec si culoare

Sentimente în lumea vie Natura-n cântec si culoare cP o D D 0 --V.,<-- 1 �
Sentimente în lumea vie Natura-n cântec si culoare cP o D D 0 --V.,<-- 1 �

cP

o

  • D D

0
0

--V.,<-- 1

--V/

J'/

J'/

J'�--

0----V,<

J',<

J'-�'--

/

  • 4 6

4

9
8 9

4

4 o

6

8

o

4

6

6

/:

6 4

9

6

     

'

  • 4 6

4

, o

10

10

19

IR

17

IH

n

3.

"Câte p etale ae fiecare floare? Scrie dira cores p unzătoare. •• Colore_a-ză tot atâtea rândunele cât arată cifra. ••• Numără, a p oi notează câte cifre sunt de fiecare fel. •• •• Scrie numerele, ca în modeL

? Sentimente în lumea vie

;

8 0 C]@ 8
8
0
C]@
8
0@@@ w o D 0@@@@ D 0@@@@@ D 0@@@@@@ [] 0@@@@@@@ wwo 0@@@@@@@@ D
0@@@
w o
D
0@@@@
D
0@@@@@
D
0@@@@@@
[]
0@@@@@@@ wwo
0@@@@@@@@
D

0@@@@@@@@@ OII

-

A sosit o rândunicăl 4 A f "
A sosit o rândunicăl
4
A
f
"

)p)p)p)p)p)p)p)p)p

� - A sosit o rândunicăl 4 A f " )p)p)p)p)p)p)p)p)p D � • Numără câte

D ffim

Numără câte păsări sunt de fiecare fel, apoi completează tabelul. •• Încer­ cuieşte prima, a treia, a cincea, a şaptea, a n()ua rândunică de la cuib. ••• Scrie

numărul10.

IlO

i3 4 5

6

7

8

9

Sentimente în lumea vie

4 3 10 9 8 7 6 5 2 1
4 3
10
9
8
7
6
5
2
1
G0�0��� 111111111111111111 C!J000GJG� 111111111111111111 2 6 • • 3 7 • 5 • • • •
G0�0��� 111111111111111111
C!J000GJG� 111111111111111111
2
6
3
7
5
1
4
8
9
·�
••••
Colorează tot atâtea "căsuţe", cât îţi indică cifra: ••••• Scrie numerele
în ordine crescătoare, apoi descrescătoare. •• •• • • Uneşte punctele în ordinea

crescătoare a numerelor. Vei afla ce mănâncă o barză.

Sentimente în lwnea vie

 

10

8

4

 

8

2

6

2

4

o

 

1

9

10

10

10

10

.

Câte au fost?

Câte s-au adăugat?

 

Câte s-au obtinut?

 

'

���

���
���

.

$$$$

0
0

��

0000

0000 o

o

0

   

0

4141��0 4141

41 o

 

·o

��

��

   

�if�

o

o

·

,

o

·�

••••• Observă compunerile, apoidescompunerile notate de iepuraş şi află dacă sunt corecte sau nu. Colorează cercul cu @ sau®, după caz. ,: · •••••• Observă tabelul, apoi completează ca în model.

li

Povestea cărţii

_ Cartea, prietena !!J.�

�"""""

't
't
� �

Câte au fost?

Câte s-au adăugat?

Câte s-au obtinut?

'

o

o

o

o

o

Grupează cărţile după ceea ce reprezintă acestea. Notează în tabel câte sunt din fiecare. •• Observă tabelul. Numără, apoi scrie în cerculeţ câte cărţi sunt în fiecare caz.

Povestea cărtii

'

o

Do

= O

�ea

o

Do

'c

= O

l)5
l)5

l

� ���- ·· � ���� C C� 0 0 = 0 D
� ���-
··
���� C
C�
0
0
= 0
D

#

· ,;. Observă _ fiecare ilustraţie; scrie ope: raţiacoreSpunzătoare, apoi stabileşte rezultatul corect.

Câte au fost?

Câte au plecat?

Câte au rămas?

 

o

 

o

o

o

o

o

umara, âpm comp eteaza fiecare cerc cu c1 ra corespunzatoare 11u111aiului de mijloace de transport. ••• Desenează pe ultima coloană mijloacele de transport rămase.

Povestea cărtii

'

O lume dispărută

..........

..�

..---

[ OQOQQOOQOQ)

ID

[±]li] []] [@]
[±]li]
[]] [@]

•,•'Desenează pe spatele primulUi.cfinozaur tot atâţia sOlzi câte frunze ar� palmierul. Al doilea dinozaur trebuie să aibă "cu doi solzi mai mulţi" decât primul. •• Colorează cu verde, primul, al treilea, al cincilea, al şaptelea şi al nouălea ou, apoi cu galben pe al şaselea, al optulea şi al zecelea ou. ••• Formează grupe! Numără elementele fiecărei grupe, apoi uneşte cu jetonul corespunzător.

��

Sentimente în lumea vie

Astăzi e 1 Iunie!

Rosii

Galbene

Albastre

Verzi

Orange

'

3

       

11

An3reeâ. a ventt a ser area organizata pentru 1 unte cu aloane. Coloreaza- e astfel: 3 baloane roşii; baloane galbene cu un balon mai puţin decât baloanele roşii; baloane albastre, cu un balon mai mult decât baloanele roşii; la fel de multe baloane verzi cât baloanele galbene şi albastre împreună; restul baloanelor sunt orange. •• Numără, apoi completează tabelul.

Sentimente în lumea vie

.

A

In vacanţa de vară!

���

C7.

C7.

�'

C7.

� 'J = �· � . � �)1· � �A C2en � �)� �o �'C)
� 'J
=
�· � . �
�)1·
�A
C2en
�)�
�o �'C)

t

IJ

J1 ·Numără obiectele de aceli" fel, apoi

..

core8prinzătoare m talxl1

scr1e ci1ra···

• • Ioana pleacă în vacanţă! Unde? Află stabilind care este calea prin labirinţ.

Evaluare

Cât �i cum �tiu<?

Evaluare Cât �i cum �tiu<? 0[J[J�[J[J[J[J[J[J[J[J [J[J[J[J[J[J[J[J[J[J[J[J o G o =O O DO=O IJ • Încercuieşte
0[J[J�[J[J[J[J[J[J[J[J [J[J[J[J[J[J[J[J[J[J[J[J o G o =O O DO=O IJ
0[J[J�[J[J[J[J[J[J[J[J
[J[J[J[J[J[J[J[J[J[J[J[J
o
G
o =O
O DO=O IJ

Încercuieşte jucăriile de acelaşi fel, numără, apoi uneşte cu cifra corespun­ zătoare. • • Continuă sirurile numerice crescătoare si descrescătoare de la O la 10. Încercuieşte în pri�ul şir cu roşu numerele pare, iar în al doilea cu verde pe cele impare. ••• Numără, completează, apoi scrie rezultatele.

~

Cuprins

EVALUARE

CA

0

0

at s1 ce stm.

",) 1 p

'

'

ozztzz spatza l e - marzmz

••

'

'

V

............................................................................

STIU CINE SUNT?

,

În familie 1 Formare de grupe

.......

.........

.......................................

.............

....................

. ........ .

.

Tu şi �u 1 Mulţimi 1 grupare după mărime .............................................................................

L

oca 1tatea m care traiesc

1•

"

v

FRUMUSEŢE, BOGĂŢIE!

D
D
  • 1 1·orme geometrzce .......................................................................

A sosit toamna! 1 Numărul şi cifra1

.......................................................................................

.

V. 1tamme.

.

'

.

1tamme.

'

D

e

1

.

a cme.

".l 1 N

v'

umaru

. l şz cz1ra ;.r.
.
l şz cz1ra
;.r.

2

........................................................

..

Sentimente în lumea vie

1 Numărul

şi cifra 3

........................................................................

.

P a

v

În

  • d urea Şl pnetenu e1

..

• 1 N

v

umaru şz

l

~ Cuprins EVALUARE CA 0 0 at s1 ce stm. ",) 1 p ' ' ozztzz

cz1;.{.'.,ra 4

.. .... .. ... .. .... .... .. .. .. .. . .. .. .... . .. ... .... .. ... .. .... .. . .. .... . .. .. ..

..

univers 1 Numărul

şi cifra

5............................................... . ........................................ . . .. . .. . .

.

TOT CE ESTE ÎN JURUL MEU

Mândru că sunt român! 1 Numerele 1, 2, 3 , 4 şi 5

..................................................................

Obiceiuri străbune 1 Numărul şi cifra 6

........................................... .....

: ................................

Micii meşteri mari 1 Numerele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6

..................

...... .. .. .. .. ....................... .. .. .. .. ......

..

Din an în an sosesc mereu 1 Numerele 1, 2, 3, 4, 5 şi 6

.......... ...............................................

În vacanţa de iarnă la bunici 1 Numerele1, 2, 3, 4, 5 şi 6

......................................................

Cvt

"

a atone m zone e po are

1

1

1 N

v

umaru şz

l

cz1;.{.'. ra 7

~ Cuprins EVALUARE CA 0 0 at s1 ce stm. ",) 1 p ' ' ozztzz

.. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. ... .. .... ... .. . .. .. .... ..

.

Lumea subacvatică 1 Numerele1, 2, 3, 4, 5 , 6 şi 7

..................................................................

EVALUARE

Cât şi cum ştiu? 1 Numerele1, 2, 3, 4, 5 , 6 şi ?

VREAU SĂ FIU DE FOLOS

.......................................................................

Vreau ca tine să devin! 1 Numărul şi cifra 8

............................................................................

Harnic, cinstit şi bun 1 Numerele1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 şi 8

SENTIMENTE ÎN LUMEA VIE

....................... ........... . ..................... .

Şi mediul înconjurător este casa mea 1 Numerele1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 şi 8

. . .... . .......................

Gh' 1oce1, marţtşoare, pnmavara.

.

V

V

V'

1 N

umaru şz cz1;.{.'.ra 9

V

l

.

.. .... .. .... .... .. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. .. ..

.............

Zâmbetul mamei 1 Numerele 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 şi 9

............. .......... .....................................

Natura-n cântec şi culoare 1 Numărul şi cifra O

................................................ ....................

A sosit o rândunică! 1 Numărul10 ..........................................................................................

Paştele la români 1 Numerele1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9 şi10

POVESTEA CĂRŢII

.....................................................

Cartea, prietena mea 1 Numerele1, 2, 3, 4,

În junglă 1 Adunarea

  • 5 , 6, 7, 8, 9 si10 :....................................................... ..

............. ...................

..............

.. .. ................... ....... .... ...... ...................... ..... .... .. ..

..........................................................

Călătorie de-a lungul timpului 1 Scăderea

O lume dispărută 1 Adunarea şi scăderea...............................................................................

SENTIMENTE ÎN LUMEA VIE

Astăzi e 1 Iunie! 1 Numerele de la O-10; adunarea şi scăderea

.................................

........

În vacanţa de vară! 1 Adunarea şi scăderea

............................................

.................................

EVALUARE

Cât si cum stiu? 1 Numerele naturale O-+ 10/ adunarea si scăderea.................................

,

,

,

3

4

5

6

7

8

9

1 O

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25

26

28

30

32

33

34

36

37

38

39

10-4

''� �J
''� �J

Calculează şi apoi colorează acolo unde rezultatul operaţiilor matematice este:

3 - verde; 4 - ro ş u; 5 - maro; 6 - galben.

10-4

1+5

7-1

3+3

8-2

7-1

Din aceeasi coledie:

,

,

Vârsta preşcolară, vârsta marilor achiziţii psiho-comportamentale, impune o abordare creativă a procesului de predare-învăţare. Proiectul JUNIOR LA GRĂDINIŢĂ- Caiete de lucru se distinge, în acest context, din multitudinea de lucrări prin:

aplicarea creativă a curriculumului aprobat de M.E.C.T.S. şi respectarea adevărului ştiinţific; tematica fcfmulată în concordanţă cu factorii timp, anotimp, sărbători naţionale, sărbători religioase, preocupări predominante ale copiilor;

varietatea tipurilor de cerinţe; "Măria-Sa" copilul este îndrumat atent în observarea fiecărei ilustraţii, apoi îndemnat să coloreze, să completeze, să motiveze, să se joace, să se joace, să se joace ...

Lucrările pentru DOMENIUL ŞTIINŢE- MATEMATICĂ alcătuite pentru Înţelegerea, dezvoltarea şi aplicarea conceptelor matematice sunt atent structurate, dirijate liniar şi concentric. Deşi matematica

impune rigoare şi ordine, În acest caz, este animată prin joc; obiectele din preajmă sunt grupate, regrupate, ordonate, nurate şi transformate În mulţimi, elemente, forme plane. Copilul află că parte din el sunt numere: ochii sunt doi, urechi sunt două, precum şi luna este una, trei magi au vestit, patru

sunt

anotimpurile...

MATEMATICĂ.

şi din timp real În poveste, apoi din poveste În timp real ...

se Înţelege că lumea este

Prin Tenacitate, Rigoare, Entuziasm, Nivel Înalt şi Dinamism editura care dezvoltă proiectul JUNIOR LA GRĂDINIŢĂ reuşeşte să ofere delicatelor fiinţe, copiii, un set de zece lucrări de NOTA ZECE, lucrări care generează interesul pentru CUNOAŞTERE.

9 11 786068
9
11 786068

.�B-��1rr

37001 9

�-..edituratrend.ro