Sunteți pe pagina 1din 56

Name:

Class:

Date:

ID: A

probleme propuse ecuatii cu derivate partiale sesiunea iarna 2006-2007

Multiple Choice Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

1.

-- Care din urmatoarele expresii nu sunt corecte din punct de vedere matematic?

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

2.

-- Care din urmatoarele ecuatii nu sunt ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2

a.

b.

c.

d.

d. 2. -- Care din urmatoarele ecuatii nu sunt ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin
d. 2. -- Care din urmatoarele ecuatii nu sunt ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin
d. 2. -- Care din urmatoarele ecuatii nu sunt ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin
d. 2. -- Care din urmatoarele ecuatii nu sunt ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin

1

Name:

3.

4.

-- Care din urmatoarele ecuatii nu sunt ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2

a.

b.

c.

d.

cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara
cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara
cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara
cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara

-- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

ID: A

ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 ID: A Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a.

b.

c.

d.

cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 ID: A Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a.
cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 ID: A Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a.
cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 ID: A Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a.
cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 ID: A Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a.

2

Name:

ID: A

5.

-- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

 
 
 

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

6.

-- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

 
 
 

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

7.

-- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a.

b.

ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.
ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.

c.

d.

3

ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.
ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.

Name:

8.

-- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

ID: A

ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 ID: A Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

9.

a.

b.

c.

d.

asociata acestei ecuatii este 9. a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate
asociata acestei ecuatii este 9. a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate
asociata acestei ecuatii este 9. a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate
asociata acestei ecuatii este 9. a. b. c. d. -- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate

-- Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a.

b.

ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.
ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.

c.

d.

4

ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.
ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este a. b.

Name:

ID: A

10.

--

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2

 
 
 

Ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

11.

--

Se da ecuatia diferentiala

c. b. d. 11. -- Se da ecuatia diferentiala Sa se identifice intre ecuatiile cu derivatele

Sa se identifice intre ecuatiile cu derivatele partiale de mai jos acea ecuatie care admite ecuatia de mai sus ca ecuatie a caracteristicilor:

a.

b.

c.

d.

derivatele partiale de mai jos acea ecuatie care admite ecuatia de mai sus ca ecuatie a
derivatele partiale de mai jos acea ecuatie care admite ecuatia de mai sus ca ecuatie a
derivatele partiale de mai jos acea ecuatie care admite ecuatia de mai sus ca ecuatie a
derivatele partiale de mai jos acea ecuatie care admite ecuatia de mai sus ca ecuatie a

5

Name:

ID: A

12.

--

 

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un

domeniu

domeniu este

este

 
 
 
 

.

Atunci daca

Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip

pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

nu putem decide tipul ecuatiei

13.

--

 

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un

domeniu

domeniu este

este

 
 
 
 

.

Atunci daca

Atunci daca pe D ecuatia de mai sus este de tip

pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

nu putem decide tipul ecuatiei

14.

--

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un

domeniu

cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu este . Atunci daca pe D

este

cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu este . Atunci daca pe D ecuatia

. Atunci daca

partiale de ordin 2 pe un domeniu este . Atunci daca pe D ecuatia de mai

pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

criteriul nu decide tipul ecuatiei

6

Name:

ID: A

15.

--

 

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu

  Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu .

. Ecuatia

caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

 
 
   
 
 

.

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

 

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

 

16.

--

 

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii este

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii este .

. Ecuatia caracteristicilor asociata

 
   
 
 

.

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

 

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

 

17.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii

cu ecuatia caracteristicilor asociatacu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii . Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de

2 pe acestei ecuatii cu ecuatia caracteristicilor asociata . Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

. Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

7

Name:

ID: A

18.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii cu ecuatia

cu ecuatia caracteristicilor asociata

 
 
 

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

 

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

19.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii cu ecuatia

cu ecuatia caracteristicilor asociata

 
 
 

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

 

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

20.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii

cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip
cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

cu ecuatia caracteristicilor asociata

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

8

Name:

ID: A

21.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe acestei ecuatii cu ecuatia

cu ecuatia caracteristicilor asociata

 
 
 

Atunci aceasta ecuatie cvasiliniara este de tip

 

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

22.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu

caracteristicilor asociata

partiale de ordin 2 pe un domeniu caracteristicilor asociata cu ecuatie a , . Se rezolva

cu ecuatie a

2 pe un domeniu caracteristicilor asociata cu ecuatie a , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si
,
,
2 pe un domeniu caracteristicilor asociata cu ecuatie a , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca

a , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca . functii reale si distincte

.a , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca functii reale si distincte in

functii reale si distincte in fiecare punct

Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip

cu

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

9

Name:

ID: A

23.

--

 

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu

. Ecuatia

caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

 
 
   
 
 

.

Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca

Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca

cu

cu functie reala in

functie reala in

fiecare punct

fiecare punct

.

Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip

 

a. hiperbolic

 

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

 

24.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 pe un domeniu

caracteristicilor asociata acestei ecuatii este

. Ecuatiaun domeniu caracteristicilor asociata acestei ecuatii este , Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca

caracteristicilor asociata acestei ecuatii este . Ecuatia , Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca
,
,

Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca functii complex conjugate asa ca in fiecare punct

.

ca functii complex conjugate asa ca in fiecare punct . cu , nu este reala. Atunci
ca functii complex conjugate asa ca in fiecare punct . cu , nu este reala. Atunci
ca functii complex conjugate asa ca in fiecare punct . cu , nu este reala. Atunci

cu

,
,

nu este

reala.

Atunci pe D ecuatia de mai sus este de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

10

Name:

ID: A

25.

--

 

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

 
 
 

.

cu

  . cu .

.

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

26.

--

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

. cu

2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii . cu . Sa se identifice mai jos schimbarea

.

cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii . cu . Sa se identifice mai jos schimbarea de

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale

a.

b.

jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale a.
jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale a.

c.

d.

11

jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale a.
jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale a.

Name:

ID: A

27.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

 
 
 

. cu

  . cu .

.

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale.

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

28.

--

Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip hiperbolic este

a.

b.

c.

d.

28. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip
28. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip
28. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip
28. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip

12

Name:

29.

30.

ID: A

-- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip parabolic este

a.

b.

c.

d.

partiale de ordin 2 de tip parabolic este a. b. c. d. -- Forma canonica a
partiale de ordin 2 de tip parabolic este a. b. c. d. -- Forma canonica a
partiale de ordin 2 de tip parabolic este a. b. c. d. -- Forma canonica a
partiale de ordin 2 de tip parabolic este a. b. c. d. -- Forma canonica a

-- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2 de tip eliptic este

a.

b.

c.

d.

b. c. d. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2
b. c. d. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2
b. c. d. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2
b. c. d. -- Forma canonica a unei ecuatii cvasiliniare cu derivate partiale de ordin 2

13

Name:

ID: A

31.

--

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile

. Identificati in expresiile de mai jos valoarea

. Identificati in expresiile de mai jos valoarea

. Identificati in expresiile de mai jos valoarea

a.

c.

c.

2 / y

b.

b.

32.

--

Care din urmatoarele ecuatii sunt ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti.

a.

c.

c.

a. c.

b.

d.

d.

b. d.

33.

--

Care din urmatoarele ecuatii sunt ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti.

a.

b.

sunt ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti.
sunt ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti.

c.

d.

14

sunt ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti.
sunt ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti.

Name:

ID: A

 

34.

 

Dupa rezolvarea ecuatiei caracteristicilor asociate unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti trebuie rezolvate ecuatii diferentiale de tipul

a.

a . k c o n s t a n t a c .

k constanta

c.

a . k c o n s t a n t a c .
   

unde k,a constante

 
 

b.

unde k constanta

unde k constanta

d.

unde k,a constante

unde k,a constante

 
 

35.

--

 

Se doreste a se reduce la forma canonica o ecuatie liniara si omogena in raport cu derivatele de

ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Notam noile variabile cu

ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Notam noile variabile cu

. Atunci

ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Notam noile variabile cu . Atunci este de forma

este de forma

a.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

 

b.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

c.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

d.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

 

36.

--

Se doreste a se reduce la forma canonica o ecuatie liniara si omogena in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Se stie ca aceasta ecuatie este de tip hiperbolic. Schimbarea de variabile potrivita este de forma

a.

b.

c.

d.

de variabile potrivita este de forma a . b. c. d . unde β 1 ,

unde β 1 ,β 2

numere constante

a . b. c. d . unde β 1 , β 2 numere constante unde unde

unde

b. c. d . unde β 1 , β 2 numere constante unde unde β 1

unde

β 1 ,β 2

numere

constante

β 1 ,β 2

numere

constante

β 2 numere constante β 1 , β 2 numere constante unde β 1 , β

unde β 1 ,β 2

numere constante

15

Name:

ID: A

37.

--

Se doreste a se reduce la forma canonica o ecuatie liniara si omogena in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Se stie ca aceasta ecuatie este de tip eliptic. Schimbarea de variabile potrivita este de forma

a.

a. numere constante

numere constante

b.

b. numere constante

numere constante

c.

c. numere constante

numere constante

d.

d.

38.

--

Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti de tip hiperbolic. este

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

39.

--

Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti de tip parabolic. este

a.

b.

c.si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti de tip parabolic.

d.si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti de tip parabolic.

16

si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti de tip parabolic.
si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti de tip parabolic.

Name:

40.

--

ID: A

Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este

41.

a.

b.

c.al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. d. -- Forma canonica

al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma

d.

al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma
al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma

--

Forma canonica a ecuatiei

al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma

este

a.

b.

c.al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma

al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma

d.

al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma
al doilea cu coeficienti constanti de tip eliptic. este 41. a. b. c. d. -- Forma

17

Name:

42.

43.

-- Forma canonica a ecuatiei

Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma

este

a.

b.

c.Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. d. -- Forma canonica

d.Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. -- Forma canonica

Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma
Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma

-- Forma canonica a ecuatiei

Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma

este

a.

b.

c.Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma

d.Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma

Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma
Name: 42. 43. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. -- Forma

18

ID: A

Name:

ID: A

44.

--

Forma canonica a ecuatiei

 
 
 
 

este

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

45.

--

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei forma canonica este

 
 
 

Atunci ecuatia este de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

46.

--

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei forma canonica este

Atunci ecuatia este de tip

a carei forma canonica este Atunci ecuatia este de tip a. hiperbolic c. eliptic b. parabolic

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

19

Name:

47.

--

ID: A

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei forma canonica este

Atunci ecuatia este de tip

a carei forma canonica este Atunci ecuatia este de tip a. hiperbolic c. eliptic b. parabolic

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus

20

Name:

48.

--

ID: A

Forma canonica a unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti . este

De aici rezulta ca

al doilea cu coeficienti constanti . este De aici rezulta ca a. unde f este functie

a.

a.

unde f este functie de clasa

.
.

b.

b.

unde f,g sunt functii de clasa

.
.

c.

c.

unde f este functie de clasa

.
.

d.

d.

unde f,g sunt functii de clasa

.
.

e.

Niciuna din variantele de mai sus

21

Name:

ID: A

49.

--

Ecuatia

49. - - Ecuatia unde c>0 este o constanta , reprezinta a. ecuatia propagarii caldurii b.

unde c>0 este o constanta , reprezinta

a. ecuatia propagarii caldurii

b. problema Dirichlet pentru disc

c. ecuatia coardei vibrante in absenta fortelor perturbatoare

d. ecuatia neomogena a coardei vibrante

e. Niciuna din variantele de mai sus

50.

--

Ecuatia

e. Niciuna din variantele de mai sus 50. -- Ecuatia reprezinta o forma particulara a a.

reprezinta o forma particulara a

a. ecuatiei propagarii caldurii

b. problemei Dirichlet pentru disc

c. ecuatiei coardei vibrante in absenta fortelor perturbatoare

d. ecuatiei neomemogene a coardei vibrante

e. Niciuna din variantele de mai sus

22

Name:

ID: A

51.

-- Se considera ecuatia

 
 
 
 

pentru

  pentru si .

si

si

.

O

conditie de tipul

O conditie de tipul pentru orice reprezinta a. O conditie la limita c. Niciuna din variantele

pentru orice

O conditie de tipul pentru orice reprezinta a. O conditie la limita c. Niciuna din variantele

reprezinta

a. O conditie la limita

c.

Niciuna din variantele de mai sus

b. O conditie initiala

 

52.

-- Se considera ecuatia

pentru

initiala   52. -- Se considera ecuatia pentru si . O conditie de tipul , pentru

si

initiala   52. -- Se considera ecuatia pentru si . O conditie de tipul , pentru

.

O conditie de tipul

-- Se considera ecuatia pentru si . O conditie de tipul , pentru reprezinta a. O
-- Se considera ecuatia pentru si . O conditie de tipul , pentru reprezinta a. O

, pentru

considera ecuatia pentru si . O conditie de tipul , pentru reprezinta a. O conditie la

reprezinta

a. O conditie la limita

c.

Niciuna din variantele de mai sus

b. O conditie initiala

 

23

Name:

ID: A

53.

-- Ecuatia caracteristicilor asociata ecuatiei

 
 
 
 

unde c este o constanta , este

 

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

54.

-- Forma canonica a ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare este

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

55.

-- Pentru ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare conditiile

ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare conditiile sunt a. conditii initiale c. conditii necesare b.

sunt

a. conditii initiale

c.

conditii necesare

b. conditii la limita

d.

niciuna din variantele de mai sus

24

Name:

ID: A

56.

--

Pentru ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare conditiile

 
 
 

sunt

a. conditii initiale

c.

conditii necesare

b. conditii la limita

d.

niciuna din variantele de mai sus

57.

--

Consideram ecuatia coardei vibrante fara forte perturbatoare cu conditiile initiale

vibrante fara forte perturbatoare cu conditiile initiale si conditiile la limita si incercam sa o rezolvam

si conditiile la limita

perturbatoare cu conditiile initiale si conditiile la limita si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii

si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma

a.

b.

cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma
cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma

c.

d.

25

cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma
cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma

Name:

ID: A

58.

--

Consideram doua functii

Consideram doua functii

asa ca X(x),T(t) satisfac ecuatia

 
 
 

unde c>0, este un numar real constant. Atunci exista un numar real constant k asa ca

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

59.

-- Pentru k>0 solutia ecuatiei

 

este de forma

a.

b.

c.

d.

d. 59. -- Pentru k>0 solutia ecuatiei   este de forma a. b. c. d. niciuna
d. 59. -- Pentru k>0 solutia ecuatiei   este de forma a. b. c. d. niciuna
d. 59. -- Pentru k>0 solutia ecuatiei   este de forma a. b. c. d. niciuna
d. 59. -- Pentru k>0 solutia ecuatiei   este de forma a. b. c. d. niciuna

niciuna din variantele de mai sus

26

Name:

ID: A

60.

-- Consideram urmatoarea ecuatie

(2)

(2)

Aceasta este

a. ecuatia omogena a coardei vibrante

c.

ecuatia propagarii caldurii

b. ecuatia neomogena a coardei vibrante

d.

ecuatia lui Laplace

61.

-- Consideram urmatoarea ecuatie

(8)

(8)

a>0. Aceasta este

a. ecuatia omogena a coardei vibrante

c.

ecuatia propagarii caldurii

b. ecuatia neomogena a coardei vibrante

d.

ecuatia lui Laplace

62.

-- Consideram urmatoarea ecuatie

(9)

(9)

a>0. Aceasta este o ecuatie de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din variantele de mai sus.

27

Name:

63.

64.

--

Consideram ecuatia propagarii caldurii

cu conditia initiala

si

conditiile pe frontiera

caldurii cu conditia initiala si conditiile pe frontiera si particulara a ecuatiei initiale de forma incercam
caldurii cu conditia initiala si conditiile pe frontiera si particulara a ecuatiei initiale de forma incercam

si

particulara a ecuatiei initiale de forma

incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie

a.

b.

separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie a. b. c. d. -- ID: A Incercam
separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie a. b. c. d. -- ID: A Incercam

c.

d.

variabilelor. La primul pas cautam o solutie a. b. c. d. -- ID: A Incercam sa
variabilelor. La primul pas cautam o solutie a. b. c. d. -- ID: A Incercam sa

--

ID: A

Incercam sa rezolvam o ecuatie cu derivate partiale de ordin 2 cu metoda separarii varibilelor. datorita formei acestei ecuatii cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma

. Presupunem ca

T satisface ecuatia

initiale de forma . Presupunem ca T satisface ecuatia unde k,a sunt numere reale constante. Solutia
initiale de forma . Presupunem ca T satisface ecuatia unde k,a sunt numere reale constante. Solutia

unde k,a sunt numere reale constante. Solutia generala a acestei ecuatii diferentiale este

a.

b.

ecuatia unde k,a sunt numere reale constante. Solutia generala a acestei ecuatii diferentiale este a. b.
ecuatia unde k,a sunt numere reale constante. Solutia generala a acestei ecuatii diferentiale este a. b.

c.

d.

28

ecuatia unde k,a sunt numere reale constante. Solutia generala a acestei ecuatii diferentiale este a. b.
ecuatia unde k,a sunt numere reale constante. Solutia generala a acestei ecuatii diferentiale este a. b.

Name:

ID: A

 

65.

--

 

Temperatura intr-un punct al unei bare de metal este data de

 
 
 
 

unde

reprezinta timpul scurs de la momentul initial 0 iar c este un numar real. In

reprezinta timpul scurs de la momentul initial 0 iar c este un numar real. In ipoteza ca nu

exista schimb de caldura intre suprafata barei si mediul inconjurator care credeti ca este semnul lui c? (indicatie: deoarece nu exista schimb de caldura intre suprafata barei si mediul inconjurator temperatura barei nu poate creste catre infinit).

a. c este pozitiv

c.

c este 0

b. c este negativ

d.

depinde de conditiile initiale

 

66.

--

 

Consideram urmatoarea ecuatie

 
 
  (11)

(11)

 

Aceasta este

 

a. ecuatia omogena a coardei vibrante

c.

ecuatia caldurii

b. ecuatia neomogena a coardei vibrante

d.

ecuatia lui Laplace

 

67.

--

 

Consideram urmatoarea ecuatie

 
 
  (12)

(12)

Aceasta este o ecuatie de tip

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

nicuna din variantele de mai sus

29

Name:

ID: A

68.

--

Pentru rezolvarea problemei Dirichlet pentru disc

a. se trece la coordonate polare dupa care se aplica metoda separarii variabilelor

b. se aplica metoda separarii variabilelor dupa care se trece la coordonate polare

c. se reduce problema Dirichlet la forma canonica utilizandu-se metoda caracteristicilor

d. niciuna din variantele de mai sus

69.

--

Consideram urmatoarea ecuatie

de mai sus 69. -- Consideram urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, .

Dorim sa trecem la coordonate polare r,

urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date

. Cat este

urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date

a.

b.

urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date

?

urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date

date de

urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date

c.

c.

d.

d.

30

. Punem

(17)

Name:

70.

--

ID: A

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste
,
,
2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca

aceste ecuatii si se gaseste

Daca ecuatia cu derivate partiale este de tip eliptic pe D atunci schimbarea de variabile pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei este

. Se integreaza

.
.

a.

b.

c.

la forma canonica a ecuatiei este . Se integreaza . a. b. c. Avem si schimbarea

Avem

canonica a ecuatiei este . Se integreaza . a. b. c. Avem si schimbarea de variabile

si schimbarea de variabile potrivita este

Avem ca functiile

si schimbarea de variabile potrivita este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex

si

de variabile potrivita este

este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna
este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna

sunt complex conjugate si schimbarea

ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna din variantele

d.

niciuna din variantele de mai sus

31

Name:

71.

--

ID: A

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste
,
,
2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca

aceste ecuatii si se gaseste

Daca ecuatia cu derivate partiale este de tip parabolic pe D atunci schimbarea de variabile pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei este

. Se integreaza

.
.

a.

b.

c.

la forma canonica a ecuatiei este . Se integreaza . a. b. c. Avem si schimbarea

Avem

canonica a ecuatiei este . Se integreaza . a. b. c. Avem si schimbarea de variabile

si schimbarea de variabile potrivita este

Avem ca functiile

si schimbarea de variabile potrivita este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex

si

de variabile potrivita este

este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna
este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna

sunt complex conjugate si schimbarea

ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna din variantele

d.

niciuna din variantele de mai sus

32

Name:

72.

--

ID: A

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste
,
,
2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca aceste ecuatii si se gaseste

partiale este de tip hiperbolic pe D atunci schimbarea de variabile pentru reducerea la forma canonica

a ecuatiei este

. Se integreaza . Daca ecuatia cu derivate

a ecuatiei este . Se integreaza . Daca ecuatia cu derivate a. b. c. Avem si

a.

b.

c.

este . Se integreaza . Daca ecuatia cu derivate a. b. c. Avem si schimbarea de

Avem

. Se integreaza . Daca ecuatia cu derivate a. b. c. Avem si schimbarea de variabile

si schimbarea de variabile potrivita este

Avem ca functiile

si schimbarea de variabile potrivita este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex

si

de variabile potrivita este

este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna
este Avem ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna

sunt complex conjugate si schimbarea

ca functiile si de variabile potrivita este sunt complex conjugate si schimbarea d. niciuna din variantele

d.

niciuna din variantele de mai sus

33

Name:

ID: A

73.

--

 

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

 
 
 

.

cu

  . cu .

.

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

 
b.   d.

d.

b.   d.

74.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

. cu

2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii . cu . Sa se identifice mai jos schimbarea

.

cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii . cu . Sa se identifice mai jos schimbarea de

Sa se identifice mai jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale.

a.

b.

jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale. a.
jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale. a.

c.

d.

34

jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale. a.
jos schimbarea de variabile potrivita pentru reducerea la forma canonica a ecuatiei cu derivate partiale. a.

Name:

ID: A

75.

--

Se da o ecuatie cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii . cu . Sa se identifice mai jos tipul

. cu

.
.

Sa se identifice mai jos tipul ecuatiei cu derivate partiale.

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

d.

niciuna din aceste variante

76.

--

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Identificati in expresiile de mai jos derivata partiala a lui η in raport cu x

si y,
si y,

a.

a.

c.

2 / y

b.

b.

d.

b. d.

77.

--

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile

o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam a. b. Atunci este

. Notam

a.

b.

o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam a. b. Atunci este
o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam a. b. Atunci este
o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam a. b. Atunci este

Atunci este adevarat ca

c.

d.

o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam a. b. Atunci este

35

Name:

78.

--

ID: A

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile

79.

derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile 79. . Notam Atunci este adevarat ca a. c.

. Notam

partiale se utilizeaza schimbarea de variabile 79. . Notam Atunci este adevarat ca a. c. b.

Atunci este adevarat ca

a.

de variabile 79. . Notam Atunci este adevarat ca a. c. b. d. -- Pentru a

c.

de variabile 79. . Notam Atunci este adevarat ca a. c. b. d. -- Pentru a

b.

de variabile 79. . Notam Atunci este adevarat ca a. c. b. d. -- Pentru a

d.

de variabile 79. . Notam Atunci este adevarat ca a. c. b. d. -- Pentru a

--

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile

cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam Atunci contine (cu + sau -

. Notam

partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam Atunci contine (cu + sau - in fata)

Atunci

partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam Atunci contine (cu + sau - in fata)

contine (cu + sau - in fata) termenul

a.

b.

partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam Atunci contine (cu + sau - in fata)
partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam Atunci contine (cu + sau - in fata)

c.

d.

36

partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam Atunci contine (cu + sau - in fata)
partiale se utilizeaza schimbarea de variabile . Notam Atunci contine (cu + sau - in fata)

Name:

ID: A

80.

--

Pentru a reduce la forma canonica o ecuatie cu derivate partiale se utilizeaza schimbarea de variabile

. Notam Atunci

. Notam

. Notam Atunci

Atunci

 
 
 
 

contine (cu + sau - in fata) termenul

 

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

81.

Dupa rezolvarea ecuatiei caracteristicilor asociate unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti trebuie rezolvate ecuatii diferentiale de tipul

a.

b.

trebuie rezolvate ecuatii diferentiale de tipul a . b. k c o n s t a

k constanta

diferentiale de tipul a . b. k c o n s t a n t a

unde k constanta

c.

d.

37

de tipul a . b. k c o n s t a n t a unde

unde k,a constante

de tipul a . b. k c o n s t a n t a unde

unde k,a constante

Name:

ID: A

 

82.

--

 

Se doreste a se reduce la forma canonica o ecuatie liniara si omogena in raport cu derivatele de

ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Notam noile variabile cu

ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Notam noile variabile cu . Atunci este de forma

. Atunci

ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Notam noile variabile cu . Atunci este de forma

este de forma

a.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

 

b.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

c.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

d.

unde α , β numere constante

unde α,β

numere constante

 

83.

--

Se doreste a se reduce la forma canonica o ecuatie liniara si omogena in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti. Se stie ca aceasta ecuatie este de tip parabolic. Schimbarea de variabile potrivita este de forma

a.

b.

c.

d.

Schimbarea de variabile potrivita este de forma a. b. c. d. unde β 1 , β

unde β 1 ,β 2

numere constante

este de forma a. b. c. d. unde β 1 , β 2 numere constante unde
este de forma a. b. c. d. unde β 1 , β 2 numere constante unde

unde β 1

unde β 1

este de forma a. b. c. d. unde β 1 , β 2 numere constante unde

numar constant

numar constant

38

Name:

84.

-- Forma canonica a ecuatiei

Name: 84. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. 39 ID: A

este

a.

b.

c.Name: 84. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. d. 39 ID: A

d.Name: 84. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. 39 ID: A

Name: 84. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. 39 ID: A
Name: 84. - - Forma canonica a ecuatiei este a. b. c. d. 39 ID: A

39

ID: A

Name:

85.

--

ID: A

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei forma canonica este

De aici rezulta ca

a.

constanti a carei forma canonica este De aici rezulta ca a. unde f este o functie
constanti a carei forma canonica este De aici rezulta ca a. unde f este o functie

unde f este o functie ce admite primitive cel putin local.

b.

f este o functie ce admite primitive cel putin local. b. unde f,g sunt functii ce

unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.

c.

unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local. c. unde f,g sunt functii ce

unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.

d.

unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local. d. unde f este functie ce

unde f este functie ce admite primitive cel putin local.

40

Name:

86.

--

ID: A

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei forma canonica este

. . .
.
.
.

De aici rezulta ca

a.

a carei forma canonica este . . . De aici rezulta ca a. unde f este

unde f este functie de clasa

. . . De aici rezulta ca a. unde f este functie de clasa b. unde

b.

unde f este functie de clasa

unde f este functie de clasa b. unde f este functie de clasa c. unde f

c.

unde f este functie de clasa

d.

functie de clasa b. unde f este functie de clasa c. unde f este functie de

unde f,g sunt functii de clasa

.
.

41

Name:

87.

--

ID: A

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei forma canonica este

De aici rezulta ca

a.

constanti a carei forma canonica este De aici rezulta ca a. unde f este o functie
constanti a carei forma canonica este De aici rezulta ca a. unde f este o functie

unde f este o functie ce admite primitive cel putin local.

b.

f este o functie ce admite primitive cel putin local. b. unde f este functie ce

unde f este functie ce admite primitive cel putin local.

c.

unde f este functie ce admite primitive cel putin local. c. unde f,g sunt functii ce

unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local.

d.

unde f,g sunt functii ce admit primitive cel putin local. d. unde f este functie ce

unde f este functie ce admite primitive cel putin local.

42

Name:

88.

--

ID: A

Se considera o ecuatie liniara si omogena de ordinul al doilea cu coeficienti constanti a carei forma canonica este

.
.

De aici rezulta ca

a.

a carei forma canonica este . De aici rezulta ca a. unde f este functie de

unde f este functie de clasa

b.

este . De aici rezulta ca a. unde f este functie de clasa b. c. d.

c.

d.

. .
.
.
.
.

unde f,g sunt functii de clasa

de clasa b. c. d. . . . unde f,g sunt functii de clasa unde f

unde f este functie de clasa

de clasa b. c. d. . . . unde f,g sunt functii de clasa unde f

unde f,g sunt functii de clasa

43

Name:

ID: A

89.

--

Solutiile generale ale ecuatiei caracteristicilor asociate ecuatiei

 
 
 

unde c este o constanta , sunt

 

a.

unde

unde

unde

numere reale

b.

unde

unde

unde

numere reale

c.

unde

unde

unde

numere reale

d.

unde

unde

unde

numere reale

90.

--

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii liniare omogene cu derivate partiale de ordin 2 este

ecuatii liniare omogene cu derivate partiale de ordin 2 este unde c este o constanta .

unde c este o constanta .

Care este schimbarea de variabile potrivita pentru aducerea ecuatiei cu derivate partiale la forma canonica?

a.

b.

este schimbarea de variabile potrivita pentru aducerea ecuatiei cu derivate partiale la forma canonica? a. b.
este schimbarea de variabile potrivita pentru aducerea ecuatiei cu derivate partiale la forma canonica? a. b.

c.

d.

44

este schimbarea de variabile potrivita pentru aducerea ecuatiei cu derivate partiale la forma canonica? a. b.
este schimbarea de variabile potrivita pentru aducerea ecuatiei cu derivate partiale la forma canonica? a. b.

Name:

91.

--

ID: A

Pentru rezolvarea ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare se aduce ecuatia la forma canonica

fara forte perturbatoare se aduce ecuatia la forma canonica si apoi se rezolva aceasta ecuatie. Se

si apoi se rezolva aceasta ecuatie. Se obtine

a.

b.

c.

d.

U(ψ,η) = f(η)

unde f este functie de clasa

.
.

U(ψ,η) = f(ψ) + g(η)

unde f,g sunt functii de clasa

.
.
) = f ( ψ ) + g ( η ) unde f,g sunt functii de

unde f este functie de clasa

.
.

Niciuna din variantele de mai sus

45

Name:

92.

--

ID: A

Pentru rezolvarea ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare, cu constanta c=1 se aduce ecuatia la forma canonica si apoi se rezolva ecuatia care rezulta. Se obtine

a.

b.

c.

d.

e.

se rezolva ecuatia care rezulta. Se obtine a. b. c. d. e. unde f este functie

unde f este functie de clasa

.
.
Se obtine a. b. c. d. e. unde f este functie de clasa . . .
. . .
.
.
.

unde f,g sunt functii de clasa

functie de clasa . . . . unde f,g sunt functii de clasa unde f,g sunt

unde f,g sunt functii de clasa

f,g sunt functii de clasa unde f,g sunt functii de clasa unde f,g sunt functii de

unde f,g sunt functii de clasa

Niciuna din variantele de mai sus

46

Name:

93.

ID: A

-- Pentru rezolvarea ecuatiei coardei vibrante fara forte perturbatoare cu conditii initiale

vibrante fara forte perturbatoare cu conditii initiale se cauta o solutie de tipul unde sunt functii

se cauta o solutie de tipul

unde

cu conditii initiale se cauta o solutie de tipul unde sunt functii de clasa initiale se

sunt functii de clasa

initiale se obtine

de tipul unde sunt functii de clasa initiale se obtine iar c este un numar real
de tipul unde sunt functii de clasa initiale se obtine iar c este un numar real

iar c este un numar real pozitiv. Dupa aplicarea conditiilor

a.

b.

c.

d.

unde sunt functii de clasa initiale se obtine iar c este un numar real pozitiv. Dupa
unde sunt functii de clasa initiale se obtine iar c este un numar real pozitiv. Dupa
unde sunt functii de clasa initiale se obtine iar c este un numar real pozitiv. Dupa
unde sunt functii de clasa initiale se obtine iar c este un numar real pozitiv. Dupa

47

Name:

ID: A

94.

-- Se aplica metoda separarii variabilelor ecuatiei cu derivate partiale

 
 
  (1)

(1)

 

Se cauta o solutie de forma

 
 
   
 
 

. Rezulta atunci ca X,T satisfac ecuatia

 

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

95.

-- Pentru k<0 solutia ecuatiei

 

este de forma

a.

b.

c.

d.

solutia ecuatiei   este de forma a. b. c. d . , c 1 , c
solutia ecuatiei   este de forma a. b. c. d . , c 1 , c

, c 1, c 2 constante

este de forma a. b. c. d . , c 1 , c 2 constante ,

, c 1, c 2 constante

,
,

c 1, c 2 constante

niciuna din variantele de mai sus

48

Name:

96.

--

Pentru

Name: 96. - - Pentru exista solutie nenula a ecuatiei cu conditiile a. numai daca k

exista solutie nenula a ecuatiei

cu conditiile

a.

- Pentru exista solutie nenula a ecuatiei cu conditiile a. numai daca k este de forma
- Pentru exista solutie nenula a ecuatiei cu conditiile a. numai daca k este de forma

numai daca k este de forma

a ecuatiei cu conditiile a. numai daca k este de forma b. c. d. n numar

b.

c.

d.

n numar natural.

,n numar natural. n numar natural.

,n numar natural. n numar natural.

a. numai daca k este de forma b. c. d. n numar natural. , n numar

,n numar natural.

49

ID: A

Name:

97.

ID: A

-- Pentru rezolvarea ecuatiei neomogene a coardei vibrante

- Pentru rezolvarea ecuatiei neomogene a coardei vibrante (3) cu conditiile initiale si conditiile la limita

(3)

cu conditiile initiale

neomogene a coardei vibrante (3) cu conditiile initiale si conditiile la limita se cauta o solutie

si conditiile la limita

vibrante (3) cu conditiile initiale si conditiile la limita se cauta o solutie de forma corespunzatoare
vibrante (3) cu conditiile initiale si conditiile la limita se cauta o solutie de forma corespunzatoare

se cauta o solutie de forma

corespunzatoare si

unde u 0 este solutia ecuatiei omogene a coardei vibrante

u 0 este solutia ecuatiei omogene a coardei vibrante este solutia ecuatiei de mai jos cu

este solutia ecuatiei de mai jos cu conditiile initiale

este solutia ecuatiei de mai jos cu conditiile initiale si conditiile la limita Selectati ecuatia satisfacuta

si conditiile la limita

Selectati ecuatia satisfacuta de U.

este solutia ecuatiei de mai jos cu conditiile initiale si conditiile la limita Selectati ecuatia satisfacuta

50

Name:

a.

b.

c.

d.

Name: a. b. c. d. 51 ID: A
Name: a. b. c. d. 51 ID: A
Name: a. b. c. d. 51 ID: A
Name: a. b. c. d. 51 ID: A

51

ID: A

Name:

98.

--

Consideram urmatoarea ecuatie

cu conditia initiala

si conditiile pe frontiera

ecuatie cu conditia initiala si conditiile pe frontiera ID: A (10) si incercam sa o rezolvam
ecuatie cu conditia initiala si conditiile pe frontiera ID: A (10) si incercam sa o rezolvam
ecuatie cu conditia initiala si conditiile pe frontiera ID: A (10) si incercam sa o rezolvam

ID: A

(10)

si incercam sa o rezolvam cu metoda separarii variabilelor. La primul pas cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma

cautam o solutie particulara a ecuatiei initiale de forma . Rezulta atunci ca exista un numar

. Rezulta atunci ca exista un numar constant k asa ca X,T satisfac ecuatia

a.

b.

a ecuatiei initiale de forma . Rezulta atunci ca exista un numar constant k asa ca
a ecuatiei initiale de forma . Rezulta atunci ca exista un numar constant k asa ca

c.

d.

52

a ecuatiei initiale de forma . Rezulta atunci ca exista un numar constant k asa ca
a ecuatiei initiale de forma . Rezulta atunci ca exista un numar constant k asa ca

Name:

99.

--

ID: A

Consideram o functie X(x) ce satisface o ecuatie diferentiala de forma

100.

X(x) ce satisface o ecuatie diferentiala de forma 100. Stim deasemenea ca X satisface conditiile la

Stim deasemenea ca X satisface conditiile la limita

Cat credeti ca trebuie sa fie nula .

conditiile la limita Cat credeti ca trebuie sa fie nula . pentru ca solutia X a
conditiile la limita Cat credeti ca trebuie sa fie nula . pentru ca solutia X a

pentru ca solutia X a ecuatiei diferentiale de mai sus sa nu fie solutia

a.

b.

, k numar intregX a ecuatiei diferentiale de mai sus sa nu fie solutia a. b. ,k numar intreg

,k numar intregde mai sus sa nu fie solutia a. b. , k numar intreg c. d. ,

c.

d.

,nu fie solutia a. b. , k numar intreg ,k numar intreg c. d. k numar

k numar intreg

, k numar intregb. , k numar intreg ,k numar intreg c. d. , k numar intreg -- Consideram

--

Consideram urmatoarea ecuatie

intreg , k numar intreg -- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare

(13)

Dorim sa trecem la coordonate polare r,

-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.

. Cat este

-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.

a.

-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.

?

b.

-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.
-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.

date de

c.

d.

-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.

. Punem

-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.
-- Consideram urmatoarea ecuatie (13) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a.

53

Name:

ID: A

101.

-- Consideram urmatoarea ecuatie

 
 
    (14)
 

(14)

 

Dorim sa trecem la coordonate polare r,

  Dorim sa trecem la coordonate polare r, date de . Punem

date de

  Dorim sa trecem la coordonate polare r, date de . Punem

. Punem

. Cat este

. Cat este

. Cat este ?

?

a.

a. c.

c.

a. c.

b.

b. d.

d.

b. d.

102.

-- Consideram urmatoarea ecuatie

 
 
    (15)
 

(15)

Dorim sa trecem la coordonate polare r,

      (15) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b.

. Cat este

      (15) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b.

a.

b.

      (15) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b.

?

      (15) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b.

date de

      (15) Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b.

. Punem

c.

c.

d.

d.

54

Name:

103.

--

Consideram urmatoarea ecuatie

Name: 103. - - Consideram urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat

Dorim sa trecem la coordonate polare r,

urmatoarea ecuatie Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date

. Cat este

a.

b.

Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date de c.
Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date de c.

?

Dorim sa trecem la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date de c.

date de

c.

d.

la coordonate polare r, . Cat este a. b. ? date de c. d. True/False Indicate

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false.

104.

--

. Punem

ID: A

(16)

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti are forma

de ordinul al doilea cu coeficienti constanti are forma unde a,b,c sunt niste numere reale constante.

unde a,b,c sunt niste numere reale constante.

105.

--

Ecuatia caracteristicilor asociata unei ecuatii liniare si omogene in raport cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti are forma

cu derivatele de ordinul al doilea cu coeficienti constanti are forma unde a,b,c sunt niste numere

unde a,b,c sunt niste numere reale constante.

55

Name:

106.

Matching

--

Pentru

Name: 106. Matching - - Pentru solutia ecuatiei cu conditiile , este in mod necesar solutia

solutia ecuatiei

cu conditiile

106. Matching - - Pentru solutia ecuatiei cu conditiile , este in mod necesar solutia nula.
106. Matching - - Pentru solutia ecuatiei cu conditiile , este in mod necesar solutia nula.

, este in mod necesar solutia nula.

--

ID: A

Se da ecuatia cvasiliniara cu derivate partiale de ordin 2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii

2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se integreaza . Identificati mai jos schimbarea
,
,
2 cu ecuatia caracteristicilor asociata acestei ecuatii , . Se integreaza . Identificati mai jos schimbarea

. Se integreaza

. Identificati mai jos schimbarea

. Se rezolva ecuatia caracteristicilor si se gaseste ca

aceste ecuatii si se gaseste

de variabile potrivita fiecarui tip de ecuatie pentru aducerea la forma canonica

fiecarui tip de ecuatie pentru aducerea la forma canonica   a. hiperbolic c. eliptic b. parabolic
 

a. hiperbolic

c.

eliptic

b. parabolic

107.

107.  
 

108.

109.

 

56