Sunteți pe pagina 1din 91

nscris n Registrul Naional al elaboratorilor de studii pentru protecia mediului - poziia 12, certificat de Ministerul Mediului.

Punct de lucru: Arad, str. Tudor Vladimirescu 1616-26 tel 0257.228251 fax 0357.815009 Mobil : 0722.564648 0722.564648 mail: ecomond@yahoo.com web: www.expertwww.expert-dede-mediu.ro

STUDIU DE IMPACT pentru Ferm de cretere i ngrare porci 8160 capete (Cermei 4 - com. Cermei)

Beneficiar: S.C. SUIN VLADIMIXT S.R.L. S.R.L.

Autor: Dr. PATKO Robert


liceniat n ecologie i medicina, doctor n geografie

Arad - 2012 2012

1. INFORMA II GENERALE

1.1. Denumirea proiectului: proie ctului:


F ERM CRE TERE I NGR ARE PORCI C ERMEI 4 ( COM . CERMEI, JUD . ARAD)

1.2. Beneficiarul proiectului:


S.C. SUIN VLADIMIXT S.R.L. cu sediul n jud. Arad, loc. Cermei Nr. 1043, ce are ca activitate cre terea suinelor, atribut fiscal RO 26529936, nr. de ordine n registrul comer ului J02/119/2010.

1.3. Proiectant general: general :


S.C. PRO ARHITECTURA S.R.L. cu sediul n jud. Arad, loc. Arad, strada Ion Alexandru nr.15, atribut fiscal RO 17754300, nr. de ordine n registrul comer ului J02/1221/2005.

1 . 4 . Localizare geografic: geografic :


Comuna Cermei ocup o zon din nordul jude ului Arad avnd urm toarele repere: drumul jude ean drumul jude ean DJ 709 care face leg tura ntre DN 7 - iria - Seleu Cermei - Berechiu - Bat r - DJ 795; DJ 793 care face leg tura ntre Sintea Mare epreu Cermei Beliu C rand Sebi ; drumul comunal DC 2 care face leg tura ntre DJ 709(Cermei) Coroi - DJ 792 A Hotarele comunei Cermei se nvecineaz la nord cu hotarul comunei Apateu, la est are n vecin tate hotarul comunelor Craiva i Beliu, spre vest se nvecineaz cu

comunele Apateu i Sepreu , la sud se afl comuna Sicula, hotarul de nord al ora ului Ineu i comuna Bocsig. Zona studiat este situat n extravilanul comunei Cermei (n Cmpia Teuzului), la sud de DJ 793 (tronsonul Cermei Lunca Teuzului). Tereurile sunt accesibile dinspre vest, prin intermediul drumului jude ean DJ 793 (2.200m de la limita estic a com. Cermei), apoi spre sud pe o lungime de 2.900m, pe drumul de exploatare De 846/1 i spre est pe o lungime de 1.500m, pe drumul de exploatare De 2237. Suprafa a i limite: Amplasamentul studiat este situat n teritoriul administrativ al comunei Cermei i const din 51.400 mp teren arabil n extravilan. Vecin t ile amplasamentului sunt: la est: canal de desecare Cn 1294 i drum de exploatare, p uni la sud: p uni la vest: canal de desecare Cn 1292 i drumul de exploatare De 2237, terenuri arabile la nord: canal de desecare Cn 1286/1 i drum de exploatare De 1286, ferm agrozootenic .

Accesul n zon : Zona este accesibil dinspre vest, prin intermediul drumului jude ean DJ 793 (2.200m de la limita estic a com. Cermei). Acesta apar ine domeniului public, aflat n administrarea Administra iei de Drumuri i Poduri a Jude ului Arad i este de categoria 2, cu o band de circula ie auto pe sens. Prospectul s u este, conform categoriei n care se ncadreaz , de 6,00 m. Drumul este modernizat, cu mbr c minte asfaltic . Din drumul jude ean se formeaz spre sud (pe o lungime de 2.900m) drumul de exploatare De 846/1 i spre est drumul de exploatare De 2237 (pe o lungime de 1.500 m). Acestea au l imea de 5,00 m i sunt realizate din piatr . Intersec ia De 846/1 cu DJ 793 este amenajat .

1.5 1. 5 . Descrierea proiectului.


Se propune realizarea unei ferme de cre tere i ngr are porci n sistem intensiv, cu amenaj rile / cl dirile auxiliare i tehnico-edilitare necesare. Capacitatea de cazare este de 8.160 capete/ciclu, cu 2 cicluri cre tere/an. Zona amplasamentului are 11,00 ha iar propunerile din incint se grupeaz pe o suprafa de 5,14 ha. Interven iile din afara incintei se refer la modernizarea c ilor de acces i evacuarea apelor pluviale n canalele de desecare din zon . Nu se propune o zonificare a terenului, datorit func iunii unice propus : ferm cre tere porci. Ferma va fi comus din urm toarele obiecte: Corp fitru sanitar i administrativ ; Hale cre tere porci (4 cl diri) ; Spa iu circula ie cu ramp de nc rcare-desc rcare, camera frigorific , camer necropsie i incinerator ; Pu uri forate i re ea de alimentare cu ap ; Canalizare, sta ie de pompe de dejec ii i bazine stocare dejec ii ; Sta ie alimentare energie electric (post transformare, grup electrogen i re ele electrice exterioare) ; Re ea i rezervoare GPL; Drumuri, platforme i mprejmuiri ; Amenaj ri spa ii verzi ; Investi ii pentru reducerea i utilizarea de energie din surse regenerabile (camere tehnice, echipamente i pompe c ldur , instala ie nc lzire n pardoseal , foraje i sonde verticate). Aceast unitate de cre tere i ngr are a porcilor este conceput i dotat astfel nct procesul de cre tere i ngr are a porcinelor n sistem intensiv s se realizeze prin utilizarea celor mai noi i performante tehnologii din domeniu. Thnologia modern ce va fi utilizat n cadrul fermei, impreun cu materialul genetic reprezentat de hibrizi de nalt clas , vor conduce la ob inerea de porci care produc carcase de calitate suprioar , cu strat mic de gr sime i procent sporit de carne n carcas , n corcondan cu cerin ele pie ei. n aceste condi ii, tehnologia folosit va 5

contribui direct la productivitatea sporit a muncii i implicit la operarea fermei n condi ii de rentabilitate economic ridicat , la realizarea unor condi ii optime de lucru, precum i la protec ia mediului. A. Hale de cre tere a porcilor Se vor realiza 2 hale reci i 2 hale calde, avnd o structur metalic i nchideri din panouri tip sandwich. Halele asigur un spa iu de 0,75 m 2 /cap porcine, n conformitate cu legisla ia european . Fiecare dintre hale va avea cte 2 silorzuri metalice exterioare de capacitate 16 tone/siloz (H max = 6,00m) i vor comunica prin intermediul unei alei pietonale acoperite, de l ime 1,50m. Toate cele 4 hale au urm toarele dimensiuni:
Lungime Latine n l ime Suprafa a construit Suprafa a util Volum 108,40 m 15,40 m 5,25 m 1669,36 mp 1620,00 mp 7192 mc

Halele calde (2 hale) sunt destinate cre terii purceilor cu greutatea de la 7 kg la 35 kg. Purceii sunt adu i n aceste hale dup n rcare, atunci cnd ating greutatea de 7 kg, unde cresc pn la greutatea de 35 kg, moment n care jum tate dintre ei vor fi muta i n halele reci, jum tate r mnnd pe loc, pentru ngr are. Hr nirea purceilor se face prin intermediul a dou tuburi cu snec care aduce hrana din cele 2 silozuri de furaje exterioare i o descarc n cte dou hr nitoare amplasate n fiecare box . Ad parea se face prin ase boluri de b ut fixate pe pere ii fiec rei boxe i a trei adap tori duble tip suzet suspendate n zona cu gr tar n fiecare box . Apa pentru ad pare i ntre inere, provine din sursa proprie, 2 pu uri forate de adncime. Halele calde au n zona centrala, pe toata lungimea lor - culoarul de circula ie m rginit stnga dreapta de cte o zon cald , f r gr tare, zona este prev zut cu nc lzire n pardoseal agentul termic fiind asigurat de sitemul pompe de c ldur (energie regenerabil ). Temperatura necesara la nivelul pardoselii este de 27 C.

Box rile din dreptul zonelor calde sunt realizate din panouri PVC pentru a se creea un spa iiu n care purceii pot sta ntin i f r curen i de aer. Practic fiecare din cele 32 boxe cu dimensiunile de 7,10 x 6,35 m, are o zon cald f r gratar i o zon rece cu gr tar. Pe lng nc lzirea la nivelul pardoselii, temperatura interioar necesar n fiecare hal se asigur prin intermediul a patru aeroterme cu arzatoare cu GPL. La capatul halei se gaseste o box pentru izolarea purceilor bolnavi, mp r it n 4 compartimente. Pardoseala boxelor este din gr tare din beton armat, formate din f ii prefabricate cu dimensiunile de 2,50x0,50x0,10m, cu l imea fantelor de 14 mm i l imea barei de gr tar de minim 50 mm. Pere ii boxelor n zona gratarelor au n l imea totala de 1,00 m i bare din otel protejat impotriva coroziunii, pna la inaltimea de 1 m. Sub gratarele din beton pe toat lungimea halei este mp r it n 4 cuve din beton cu o pat de ~0,37% de la cota -0,50 -0,60m care la randul lor sunt imp r ite 4 compartimente. Cuvele vor avea o perna de apa de aproximativ 5 cm. La cap tul fiec ror dou cuve din fiecare compartiment se afl un canal transversal (care une te cele dou cuve) de la cota -0,65 - 0,70 unde se afl un sifon de pardoseal (care este nchis cu dop), prin intermediul c ruia dejec iile ajung n bazinul de colectare a dejec iilor. Spalarea halelor se face cu jet de ap i detergen i biodegradabili. Halele reci (2 hale) sunt destinate ngr arii porcilor cu greutatea ntre 35 kg. i 110 kg, porci care sunt muta i din halele calde la atingerea greut ii de 35 kg. n halele reci exist 5 rnduri de gr tare din beton, practic pe toat suprafa a halelor i nu exista pardoseala nc lzit , ca la halele calde. Gr tarele prefabricate au dimensiunile de 3,00x0,50x0,10 metri cu l imea fantelor de 18 mm i l imea barei de gr tar de minim 80 mm. Sub gr tarele din beton pe toat lungimea halei este mp r it n 5 cuve din beton cu o pat de ~0,37% de la cota -0,50 -0,60 metri care la rndul lor sunt mp r ite n 4 compartimente. Cuvele vor avea o pern de ap de aproximativ 5 cm. La cap tul fiec ror dou cuvelor din fiecare compartiment se afl un canal transversal (care une te cele cinci cuve) de la cota -0,65 - 0,70 unde se afl un sifon de pardoseal (care este inchis cu dop), prin intermediul c ruia dejec iile ajung n bazinul de colectare a dejec iilor. 7

i n aceste hale ad parea se realizeaz cu ad p toare de tip bol 10 buc pe boxa. Ca i n halele calde, n halele reci se g sesc amplasate un numar de 32 boxe de cazare cu dimensiunile n plan de 7,10 x 6,35 m i o box pentru izolare, cu 4 compartimente. Restul prevederilor sunt identice ca la halele calde. Structura de rezisten hale calde i reci. Toate cele 4 hale au structur metalic - stlpi, grinzi, contravntuiri i pane metalice. Structura secundara a pere ilor longitudinali i a frontoanelor este din lemn i elemente metalice n traveele marginale ale pere ilor longitudinali, ntre care se g se te termoizola ia din saltele semirigide din vata mineral 15 cm. Pere ii exteriori sunt de tip sandwich i au dinspre exterior c tre interior, urm toarea alc tuire: Tabl cutat , zincat prevopsit la exterior Termoizola ie , saltele din vat mineral grosimea de 15 cm. Barier de vapori membran PE cu grosimea de 0,2 mm Tabla cutat , zincat , prevopsit la interior n partea de jos a pere ilor, spre interiorul halei pe n l imea de 1m (respectiv 0,75) pe pere ii longitudinali ct i la frontoane, tabla cutat este nlocuit cu panouri celulare din PVC. Hala are un tavan fals din tabla cutat zincat revopsit la interior, izolat cu vat mineral cu grosimea de 15 cm. Acoperi ul este realizat din tabl cutat prevopsit , culoarea ro ie, la exterior. Hrana animalelor este stocat n silozurile exterioare cte 2 pentru fiecare hal , n zona din fa a a fiec rei hale sunt conectate cu halele prin intermediul unui enc cu ac ionare electric cu func ionare automat . Silozurile sunt metalice au o capacitate de 16 tone fiecare fiind amplasate pe platforme din beton armat cu dimensiunile de 3,35 x 3,35 i grosimea de 40 cm. Alimentare lor f cndu-se din exterior cu ajutorul ma inilor dotate cu un bra special ce se cupleaz la partea superioara a silozului. Sistemul de ventilare halele calde i reci. Cele dou tipuri de hale sunt prev zute pe ambii pere i longitudinali cu goluri de ventila ie natural acoperite cu perdele din folie textil impregnat cu l imea de 1,5 metri a c ror ridicare i 8

coborre este ac ionat de un sistem computerizat. La cele dou capete ale halei se vor monta opt exhaustoare n grupuri de cte dou . n tavanul fals vor fi montate 24 difuzoare de admisie aer care provine din exterior prin fantele de admisie aer aflate sub strea ina pe ambele fa ade laterale ale halei. Golurile de ventila ie i fantele de admisie aer sunt montate plase contra p trunderii p s rilor i a roz toarelor.

B. Camere pompe c ldur (2 cl diri anexate la 2 dintre hale) Fiecare din cele dou camere tehnice deserve te cte o hala cald , avnd urm toarele dimensiuni:
Lungime Latime Inaltime Suprafa a construita Volum 4,00 m 2,50 m 2,50 m 10,00 mp 25,00 mc

C. Corp filtru i administrativ Ferma dispune de o cl dire independenta cu func iunea de filtru sanitar cu urm toarele dimensiuni:
Lungime Latime Inaltime Suprafa a construita Suprafa a util 10,01 m 6,51 m 3,9 m 64,05 mp 47,28 mp

In cadrul fermei lucreaz n mod uzual 2-3 persoane, apa potabila pentru personal se asigura din exterior, mbuteliata. Zona de filtru este compusa din: hol de acces din exterior cu suprafa a de 1,85 mp, vestiar murdar cu suprafa a de 6,35 mp, vestiar curat cu suprafa a de 7,30 mp, grup sanitar cu acces din vestiarul curat cu suprafa a de 3,04 mp. Zona administrativ se compune din hol de acces cu suprafa a de 2,62 mp cu acces din spa iul exterior de

circula ie, spa iu pentru servirea mesei, depozit produse farmaceutice veterinara cu suprafa a de 2,89 mp. Pardoseala este din: - gresie de trafic intens n holurile de acces, vestiarul murdar, zona n care se afla masina de spalat i centrala termica, biroul sefului de ferm . Gresie obi nuita va fi folosit n grupul sanitar i depozitul de produce farmaceutice veterinara, iar n vestiarul curat i n birou se va folosi linoleum. Peretii interiori i tavanul sint zugraviti cu vopsele lavabile. In zona de filtru sanitar dus i grupul sanitar, peretii sunt placati cu faianta pe toata inaltimea, respectiv 2,60 m. Mai exist dou zone cu faian , una n dreptul locului de luat masa din birou, h=1,50 m i cealalta, cu h=1,80 m n zona cu masina de spalat. Ventilarea i iluminarea spatiilor se face prin intermediul ferstrelor cu ochiuri mobile, basculante, prevazute cu plase contra insectelor. In zona filtrului i a grupului sanitar, ventila ia se asigur cu ventilatoare de tavan, de mic putere, cu actionare electrica. La centrala termic sub fereastra, la nivelul pardoselii exist o gril de ventila ie reglabila, cu dimensiunea de 80x20 cm. In incaperea de birou, unul din geamuri are un ochi mobil de tip ghiseu protejat cu o instalatie de lumina ultravioleta, pentru schimbul de acte dintre interior i exterior i aprovizionarea cu medicamente. Iluminarea artificial a spa iilor se realizeaza cu corpuri de iluminat cu neon, fixate pe tavan. Apa uzata menajera de la corpul filtru se preia ntr-un tanc septic cu capacitatea de 10,00 mc care se vidanjeaz periodic. Filtrul asigurnd i igienizarea persoanelor venite ocazional, cu diverse sarcini. Structura de rezisten a filtrului sanitar este realizat din zid rie portant din blocuri de tip porotherm cu grosimea de 38 i 25 cm. Funda iile sunt continui din beton. arpanta se realizeaz cu ferme din lemn de r inoase. Tavanul general se realizeaz din pl ci de gipscarton rezistent la foc, pe structura secundar , metalic i va fi termoizolat cu vat mineral cu grosimea de 15 cm, amplasat ntre t lpile de lemn ale fermelor arpantei. n zona filtrului i a grupului sanitar, ct i n zona centralei termice la tavan, sub stratul de gipscarton rezistent la foc se vor amplasa placi de gips carton rezistente la umiditate. 10

nvelitoarea este realizat din tabl cutat zincat , prevopsit de culoare ro ie D. Tunel circula ie, camer frigo, necropsie, incineratoare Spa iul de circula ie ntre hale i filtru sanitar se realizeaz printr-un spa iu de circula ie de l ime interioara de 1,20 i n l imea 2,40 m i este realizat dintr-o structura u oara din cadre din lemn. n leg tura cu spa iul de circula ie se va realiza o ramp pentru aducerea purceilor iar la sfr itul ciclului de ingrasare pentru nc rcarea porcilor n autocamioane. Diferen a de nivel dintre platforma camionului de transport i pardoseala rampei de nc rcare va fi preluata printr-o rampa metalic , mobil . Suprafa a construit a spa iului de circulatie este de 172,50 mp. In cap tul culoarului se va amplasa incineratorul de mici dimensiuni ce func ioneaz cu GPL o camer de necrospie i o camer frigorific . INCINERATOARELE 2 buc cu capacitatea de 2x500 kg/sarja, alimentate cu GPL servesc incinerarea mortalit ilor rezultate n timp de 1 zi, n condi ii de func ionare normala a fermei. CAMERA DE NECROPSIE (9,40 mp) va fi dotat cu un sp l tor de mini din tabl de inox. Se va asigura un racord pentru apa rece cu conduct din polietilen de nalt densitate, termoizolat . Apa cald se va prepara la fa a locului prin intermediul unui miniboiler electric. CAMERA FRIGORIFIC (8,10 mp) va fi realizat , att n cazul pere ilor ct i la acoperi , dintr-o structur u oar din lemn, cu nchideri din tabl cutat zincat , prevopsit . Izola ia termic se va realiza din saltele semirigide din vat mineral cu grosimea de 15 cm, amplasate ntre elementele din lemn. Pardoseala se va realiza din ciment sclivisit i va avea pante c tre sifoane de pardoseal pentru colectarea apelor uzate. Apele uzate ce provin de la platforma incineratoarelor, camera de necropsie i camera frigorific se vor colecta n bazin vidanjabil de mici dimensiuni, ngropate, cu capacitatea totala de 2,00 mc din poliester armat cu fibra de sticla i amplasate n imediata apropiere a acestora. Vidanjarea se va realiza de c tre firme specializate, la un interval n func ie de necesita i. 11

E. Depozit stocare dejec ii i bazine canalizare Ferma dispune de dou bazine de stocare a dejec iilor cu urm toarele dimensiuni:
Suprafa a construita Volum stocare 2373,36 mp 5.000,00 mc

Dejec iile provenite de la porcine vor fi colectate printr-un sistem de canalizare i deversate n cele 2 depozite de stocare dejec ii proiectate care, dup 6-9 luni, devin material de compost, utilizat ca ngr mnt natural n agricultur . Pe platform mai exist dou bazine vidanjabile pentru ape uzate menajere i ape de la filtrul sanitar/incinerator cu urm toarele caracteristici :
Bazin vidanjabil (B.V. 1) Bazin vidanjabil (B.V. 2) 10 mc 2 mc

F. Cabine pu uri forate Sc = Sd = 5 mp G. Construc ii conexe Sc = Sd = 200 mp H. Platforme betonate Suprafa a total a platformelor betonate este 299,56 mp, din care:
Platform silozuri furaje Platform GPL Platform grup diesel Platform auto, zon bazine Platform incineratoare ecologice Platform filtru auto 89,76 m 88,80 m 4m 60,00 mp 22,00 mc 35,00 mc

Pentru circula ia din incint se vor realiza drumuri carosabile, de l ime 3,50 m, cu benzi de ncadrare din p mnt (0,50m), cu acces din drumul de exploatare

12

existent la vest de teren. n zona containerului destinat biroului se vor realiza i platforme de parcare pentru autovehicule angaja i. Zona liber r mas , avnd o pondere de 65,36% din suprafa a terenului, va fi amenajat ca zon verde i perdele de protec ie. Amplasamentul analizat reprezint o zon de teren arabil, m rginit la est, vest i nord de drumuri de exploatare i canale de desecare. Zona nu prezint diferen e de nivel semnificative: nivelmentul terenului natural este cuprins ntre 106,60 NMN i 107,00 NMN. Sistematizarea terenului va urm ri egalizarea cotei acestuia. Halele de cre tere a porcinelor vor fi dispuse paralel cu laturile nord i sud ale terenului. n zona vestic a terenului vor fi dispuse majoritatea construc iilor anex i tehnico-edilitare necesare. Halele de cre tere a porcinelor vor fi dispuse paralel cu laturile nord i sud ale terenului, la minim 12,00 m fa de limitele nord i sud ale acestuia i la minim 100 m fa de limita vestic de proprietate. n zona estic , la minim 25,00 m fa de hale, vor fi amplasate bazinele de dejec ie. Regimul maxim propus pentru construc iile aferente fermei de cre etere porci este de 6,00 m fa de C.T.S., respectiv parter. Datorit direc iei de circula ie a maselor de aer (dinspre sud spre est), s-a propus prin PUZ realizarea unei perdele de protec ie de l ime minim 8,00 m, amplasat de-a lungul laturilor nord i est ale terenului. n aceast zon vor fi planta i arbori de n l ime medie/mare. Rolul perdelei de protec ie este acela de a reduce/stopa transmiterea mirosurilor specifice activit ii de cre tere a porcinelor nspre alte zone, precum i reducerea vitezei vntului, regenerarea rezervei de oxigen, repartizarea uniform a z pezii, m rind astfel rezerva de ap a solului. Terenul r mas disponibil va fi nierbat. Alimentarea cu ap potabil : Alimentarea cu ap potabil (uman i a porcinelor) se va realiza de la 2 pu uri forate de adncime (cca. 200 m) propuse n incint , prin intermediul unei re ele de incint de tip ramificat. Forajele vor fi echipate cu electropompe submersibile. Se vor realiza 2 case pomp care vor con ine un hidrofor dimensionat corespunz tor i 13

instala ia de automatizare. n cazul n care va fi necesar, pe inelul de distribu ie a apei se va monta o micro-sta ie de tratare a apei. Sursa de ap va fi astfel dimensionat nct s asigure debitul de incendiu de 10 l/sec precum i debitul de consum curent de 1,188 l/sec. n jurul pu urilor forate se vor institui zone de protec ie cu regim sever conform HG 930 din 2005. Re eaua exterioar de ap se va realiza n sistem ramificat, din eav de polietilen de nalt densitate. Aceasta se va amplasa paralel cu drumurile de acces din incint , se va pza n zona verde, pe un pat de nisip la o adncime de 1 m, respectnd adncimea de nghe . Din re eaua exterioar se vor alimenta cl direa filtru i cele 4 hale. Tot pe re eaua exterioar se vor monta i patru hidran ii exteriori de incendiu cu DN 80 mm i PN 6 bari. Canalizare menajer : Apele uzate provenite de la corpul filtru-administrativ se vor colecta ntr-un bazin vidanjabil cu volumul util de 10 mc, realizat din r in sintetic armat cu fibr de sticl , ngropat, amplasat la o distan de 10,68 m fa de cl direa corp filtru sanitar, n zona verde. Acesta va fi vidanjat periodic. Canalizare tehnologic : Apele uzate (dejec iile) rezultate din procesul tehnologic se vor colecta n 2 bazine tip pung , cu o capacitate total de 10.000 mc. Pe re eaua de canalizare exterioar vor fi prev zute c mine de canalizare ( i inspec ie) din PVC cu diametrul de 600 mm. Re eaua de canalizare se va poza n zona verde, pe pat de nisip respectnd adncimea de nghe . Desc rcarea apelor uzate n cele dou depozite de 5000 mc se va face prin intermediul unei sta ii de pompare. Aceasta va fi dotat cu o pomp submersibil cu urm toarele caracteristici: q max = 56 l/sec, H max = 27 m H2O, P = 11,9 kW i 1456 rot-min. Dup 6-9 luni, dejec iile devin material de compost, utilizat ca ngr mnt natural n agricultur . Apele uzate provenite de pe platforma mini-incineratoarelor, spa iului de necropsie i camera frigorific se vor colecta ntr-un bazin vidanjabil de mici dimensiuni, ngropat, de capacitate 2 mc.

14

Canalizare pluvial : Apele pluviale de pe acoperi urile halelor i a corpului filtru vor fi preluate i direc ionate prin an uri de suprafa c tre canalele de desecare nvecinate. Vehiculele care vor fi utilizate n acticitatea fermei vor fi monitorizate din punct de vedere tehnic, pentru a preveni scurgerile accidentale de carburan i/uleiuri n sol. Alimentare cu gaze naturale/energie termic : Energia termic i apa cald menajer necesar nc lzirii corpului filtru vor fi asigurate prin centrala mural proprie, alimentat cu GPL, cu boilerul aferent. Energia termic necesar nc lzirii celor 2 hale calde se va realiza cu ajutorul sistemului pompelor de c ldur sol ap , prin utilizarea energie regenerabile a p mntului. n cazul unor temperaturi extreme, se vor ad uga nc lzitoare alimentate cu GPL pentru asigurarea temperaturii ambientale optime. Alimentare cu energie electric : Energia electric se va asigura printr-un post trafo propriu. Pentru cazurile de avarie n incinta fermei se va prevedea un grup electrogen cu motor diesel, cu pornire automat . Puterea electric instalat total este de 130 kW iar puterea electric simultan maxim absorbit este de 100 kW. Nu se va construi sub culuarul de protec ie a liniei electrice aeriene de medie tensiune (24 m). Gospod rie comunal : Containerul destinat administra iei va avea amenajat o zon pentru depozitarea de eurilor n vederea transport rii lor la rampa de gunoi ecologic a Mun. Arad. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la aceste platforme. De eurile vor fi colectate selectiv, n vederea recicl rii acestora. Transport n comun, parcaje: Num rul relativ redus de locuri de munc ap rute o dat cu investi ia propus nu justific apari ia transportului n comun n zon . n incint vor fi amenajate la sol locuri de parcare pentru autoturismele angaja ilor.

15

1.6. Durata de funcionare.


Se preconizeaz func ionarea obiectivului pe durata de viata a constructiilor. Aceasta este condi ionat da valabilitatea autoriza iilor eliberate de institu iile de specialitate, de ntre inerea i exploatarea corespunz toare a instala iilor i nu n ultimul rnd de producerea unor evenimente ce pot conduce la ntreruperea ativit ii.

2.PROCESE TEHNOLOGICE

2.1.Capacitatea de cazare i productie


4 hale porci grasi, 2 hale calde i 2 hale reci = 8160 locuri numar serii pe an 2 numar total produsi 2 x 8160 = 16320 pe an greutatea la intrare 7 kg greutate la livrare 110 kg cre tere n greutate 103 kg spor zilnic 850 gr/zi consum furaj mediu 2,6 kg/kg spor consum mediu de furaj zilnic/cap 2,20 kg mortalitate 6%

2.2.Tehnologia de cre tere


Popularea fermei se va face de la fermele de reproduc ie din zon . Vor fi

16

cump ra i porci cu greutatea de 7 kg i vor fi inu i pn la greutatea de 110 kg. La aceast greutate porcii gra i sunt livra i pentru abatorizare. Halele calde sunt destinate cre terii purceilor cu greutatea de la 7 kg la 35 kg. Purceii sunt adu i n aceste hale dup n rcare, atunci cnd ating greutatea de 7 kg, unde cresc pn la greutatea de 35 kg, moment n care jum tate dintre ei vor fi muta i n halele reci, jum tate r mnnd pe loc, pentru ngr are. Compartimentele sunt sp late i dezinfectate dup fiecare depopulare, perioada de repaus fiind de cateva zile. Dezinfec ia halelor se realizeaza cu dezinfectan i agrea i de normele de mediu i sanitar veterinare.

2.3.Tehnologia de furajare
Furajarea animalelor se va asigura cu sisteme de furajare uscat .

Hr nirea purceilor se face prin intermediul a dou tuburi cu snec care aduce hrana din cele 2 silozuri de furaje exterioare i o descarc n cte dou hr nitoare amplasate n fiecare box . Ad parea se face prin ase boluri de b ut fixate pe pere ii fiec rei boxe i a trei adap tori duble tip suzet suspendate n zona cu gr tar n fiecare box . Apa pentru ad pare i ntre inere, provine din sursa proprie, 2 puturi forate de adncime.

2.4. Furaje utilizate


Deoarece din totalul cheltuielilor de productie a carnii de porc, ponderea cea mai mare revine furajarii, aceasta reprezentind cca. 65-80% din pretul de cost al carnii, o atentie deosebita este acordata acestui aspect, n privinta utilizarii cu maxim de eficienta a furajului, atit pentru nevoile fiziologice ale organismului, cit i pentru productia sporului de carne. In functie de rasa, virsta i sex, suinele au nevoie de o forma cit mai accesibila de energie, proteine, vitamine i substante minerale, la nivele i proportii care sa garanteze exprimarea potentialului lor genetic. Totalitatea substantelor preluate din hrana i utilizate de catre organism, n cadrul proceselor metabolice, urmeaza, n

17

principal, doua directii: asigurarea nevoilor fiziologice i functiilor vitale proprii; productia caracteristica speciei i categoriei; Daca hrana nu are un nivel corespunzator, atit cantitativ cit i calitativ, resursele sunt dirijate n primul rind pentru sustinerea surselor vitale proprii, raminind mai putine pentru productie. De asemenea, cind animalul este supus unor eforturi fiziologice mari (reglarea termica n cazul temperaturilor excesive, eforturi musculare, stari fiziologice deosebite, boala, etc.) organismul utilizeaza un procent mai mare din resurse pentru nevoile proprii. Necesarul de substante nutritive i raportul de utilizare al lor depinde de o serie intreaga de factori legati de calitatea biologica a substantelor, starea fiziologica a organismului, conditiile de mediu i nivelele de productie. Tinind cont de fiziologia nutritiei la porcine, precum i de cerintele de substante nutritive ale speciei i de particularitatile fiecarui furaj, pentru specia porcine, n special cind se practica sistemul intensiv de cre tere, se utilizeaza nutreturile combinate. Acestea reprezinta amestecuri de furaje de diferite tipuri i proveniente (cereale, leguminoase, reziduuri industriale, furaje de origine animala, etc.) sub diferite raporturi i completate cu vitamine i saruri minerale, sub forma macinata i omogenizata, astfel incit sa asigure o valorificare maxima. Aceste furaje combinate sunt produse de catre fabricile de nutreturi combinate pe baza unor retete pentru diferite categorii, prin amestecul concentratelor cu premixuri proteinomineralo-vitaminoase. Nutreturile combinate pot fi sistematizate pe mai multe criterii. Astfel, dupa continutul n substante nutritive se pot intilni: nutreturi combinate complete care constituie singura ratie de hrana; suplimente mineralo-vitaminoase care se adauga n proportie de 0,2-0,5% premixuri proteino-mineralo-vitaminoase care se adauga n proportie de 530% din ratie; nutreturi combinate speciale cu efect profilactic sau curativ. Dupa categoria de porcine i starea fiziologica, furajele concentrate sunt specifice fiecarei categorii de virsta sau stare fiziologica, iar ratiile respective poarta diferite denumiri sau coduri n cifre. Nutretul combinat pentru hrana purceilor sugari i n perioada de intarcare, denumit prestarter, contine pe linga furajele pe baza de lapte praf, nutreturi proteice 18

usor digestibile, zahar sau glucoza, suplimente mineralo-vitaminoase, corector de gust-miros, etc. Se caracterizeaza printr-un nivel proteic ridicat ( 20-22% ) proteine de buna calitate i raport echilibrat n aminoacizi i un nivel energetic de 3200 kcal/kg. Nutretul combinat pentru tineretul porcin numit starter, se utilizeaza dupa intarcare pina la greutatea de 25-30 kg. Se caracterizeaza printr-un nivel proteic de 17-19%, un nivel energetic de 3000-3100 kcal./kg i un continut de 0,9-1% lizina. Nutretul combinat grower se foloseste n alimentatia porcilor incepind cu greutatea de 25-30 kg pina la 60 kg. Se caracterizeaza printr-un nivel proteic de cca. 16% cu 0,65-0,75% lizina i un nivel energetic de 3000 kcal./kg. Nutretul combinat finisher este folosit n ultima parte a ngr rii i se caracterizeaza prin cca. 14% protein brut , 0,55-0,65% lizina i energie metabolizabil cca. 3000 kcal/kg. In cadrul unitatii analizate, se are n vedere utilizarea nutreturilor combinate complete specifice fiecarei categorii de virsta i stare fiziologica.

2.5. Necesarul de substante nutritive Necesarul de energie


Energia este utilizata n toate procesele viului, de la nivel de celula pn la organisme complexe i este furnizat n principal de glucide i lipide. Diferitele categorii de porcine au cerin e diferite de energie. Cele mai ridicate cerinte de energie le au purceii n prima parte a vietii dup care cerintele scad pna la greutatea de 50-60 kg, n continuare inregistrindu-se o noua cre tere a necesarului energetic.

Necesarul de proteine i aminoacizi


Pentru animale acestea reprezinta substantele plastice de baza intrind n structura tuturor celulelor, enzimelor, hormonilor i altor substante cu actiune biologica activa. n organism, proteinele se afla intr-un proces continuu de reinnoire ceea ce constituie asa numita stare dinamica a proteinei. Pentru porcine la care productia principala este carnea, ceea ce inseamna dezvoltarea tesutului muscular, nivelul proteic al ratiei este foarte important, fiind adesea un factor limitativ al

19

cre terii. Din considerente de pret exista tendinta utilizarii n ratia zilnica a cerealelor i subproduselor acestora n cantitate mai mare, care sunt mai ieftine dect furajele proteice, dar mai sarace n proteine. Din punct de vedere economic utilizarea furajelor proteice este insa mai eficienta, deoarece acestea nu numai c formez esutul muscular, pielea, parul, organele, dar i hormonii, enzimele, singele, etc. De asemenea proteinele reprezinta i suportul material al sistemului imunitar i deci, rezistenta la imbolnaviri este corelata cu nivelul proteic al ratiei. Nivelul scazut de proteina, pe linga influenta negativa asupra dezvoltarii, poate duce la tulbur ri grave organice, de metabolism i chiar de comportament, de exemplu aparitia canibalismului care este un fenomen prin care organismul simtind deficitul de proteina tinde sa-si refaca rezervele.

Necesarul de vitamine
Pe linga substantele energetice i plastice, organismele vii au nevoie i de o serie de substante asa numite biostimulatoare. Dintre acestea, vitaminele detin rolul principal, avnd un insemnat efect biologic. Organismul animal poate sintetiza cu ajutorul florei intestinale o serie de vitamine plecind de la provitamine. La porc, asigurarea necesarului de vitamine prin furaje este chiar mai importanta decit la alte specii, deoarece spre deosebire de acestea, porcul poate sintetiza n organismul propriu foarte putine vitamine, deci procurarea lor se bazeaza pe aport exogen. Vitamina A este importanta pentru buna functionare a tesuturilor epiteliale, celulelor retinei, a sistemelor respirator, reproducator, nervos i genito-urinar. Carenta n vitamina A duce la o receptivitate crescuta la boli, insuccese n reproductie, dezvoltarea necorespunzatoare a purceilor, rahitism, etc. Vitamina B este importanta pentru o gama foarte larga de procese metabolice, pentru diferite organe, mergind de la tesutul nervos pina la aparatul genital sau ficat, actionind n multe procese oxidative care intervin n cre terea celulara. Vitamina C are ca rol biologic fenomenele de oxidoreducere celulara i de aici actiunea antiinfectioasa, antitoxica i antialergica, precum i o actiune stimulativa asupra unei serii intregi de activitati enzimatice. Vitamina D este reprezentata de un complex vitaminic cu rol n metabolismul

20

fosfo-calcic i al nutritiei n general, prin ameliorarea proceselor nutritive dereglate de diferite boli infectioase. Vitamina E reprezinta principala substanta biostimulatoare care asigura utilizarea de catre organism atit a vitaminelor liposolubile cit i a celor hidrosolubile, prin deosebita ei valoare antioxidanta.

Necesarul de elemente minerale


Elementele minerale iau parte la formarea scheletului, mentinerea presiunii osmotice n organism, a unui anumit pH, a dispersiei coloidale, solubilizarea proteinelor, excitabilitatea muschilor i nervilor, permeabilitatea membranelor celulare. Mineralele necesare organismelor animale sunt clasificate n macroelemente, care n organism se gasesc n cantitati de ordinul multiplilor de gram i microelemente de ordinul submultiplilor de gram. Din grupa macroelementelor fac parte calciul, fosforul, potasiul, clorul, sulful i magneziul. Grupa microelementelor cuprinde: fierul, manganul, zincul, cuprul, cobaltul, iodul, fluorul i seleniul.

Tehnologia de furajare utilizata n cadrul fermei Cermei 4 reprezinta un BAT n acest domeniu, avind n vedere urmatoarele aspecte:
tipul hranei utilizate este n concordanta cu nevoile fiziologice i functiile vitale corespunzatoare preparata n speciei i categoriei de suine, hrana fiind FNC-ul furnizorului de purcei. Conform retetelor specifice

fiecarui tip de nutre , este asigurat necesarul de energie, aminoacizi, minerale i vitamine. Fa de BAT, nutre urile utilizate nu contin aditivi i anume: metale (Fe, Zn, Mn, Cu) i antibiotice, care au influen asupra dejec iilor. sistemele de hranire utilizate sunt la nivelul BAT practicate n U.E. pentru hrana terciuita, fiind complet mecanizate i automatizate; randamentul de productie este superior BAT, astfel: conversia hranei este semnificativ superioara BAT (2,6< 3,03 kg furaj/kg spor, realizindu-se o economie de 32,25 kg furaj/ciclu) iar sporul zilnic n greutate este mai mare decat cel indicat de BAT (850> 696 g/zi ).

21

2.6. Bilantul de materiale


Materiile prime i auxiliare utilizate pentru desfasurarea proceselor de productie n cadrul fermei Cermei 4 sunt: Apa Apa este utilizata atit pentru consumul tehnologic (necesarul de apa pentru baut al porcilor) cit i pentru nevoile potabile i igienico-sanitare ale personalului de deservire, pentru spalari de hale, abatorul pentru sacrificari de necesitate, stropit spatii verzi, drumuri, platforme. Necesarul total de apa este centalizat n tabele de mai jos: Categorii porci Porci grasi ( 7-110 kg ) Consum de apa ( mc/an/cap ) 0,57
Qzi,med 0,3 5,0

Pierderi de apa ( mc/an/cap ) 0,05


Qzi,max 0,39 6,5 Q max,orar 0,016 0,406

Tip consum Personal muncitor Stropiri spatii verzi Spalari hale Consum total

1,18
6,48

1,54
8,43

0,128
0,544

Q zi,med Q zi,max Q max,orar Tip consum Necesar consum tehnologic 36,7 47,71 3,976 Necesar igienico-sanitar 6,48 8,43 0,544 Total 43,18 56,14 4,52 Necesarul anual de ap pentru porci (consum + pierderi) adic Volum mediu anual este 43,18 x 365=15 761 mc.

Furaje Porci grasi ( 7 110 kg ) 16320 capete/an Spor total de cre tere = 16320 capete x 103 kg spor/porc = 1.680.960 kg carne Consumul de furaj pentru 1 kg spor este de 2,6 kg Consum furaj anual 1.680.960 x 2,6 = 4.370 tone/an

22

Motorina Motorina va fi utilizata pentru mijloacele de transport necesare desfasurarii proceselor de productie (tractor, ifron, autocamion, autoturism, vidanje dejec ii). Necesarul anual de motorina este de 30 000 l/an. Energie electrica Energia electrica este utilizata la: iluminatul artificial al constructiilor functionale, instalatiile de pompare apa/dejec ii, centrala termica, instalatiile de furajare, etc. Necesarul anual de energie electrica 500.000 kWh/an.

3. DEEURI
Nivelul de civilizatie al convietuirii n aglomeratiile urbane/rurale conduce la necesitatea asigurarii unui mediu ambiant din care sursele de poluare i factorii de risc pentru sanatatea publica sa fie eliminate. Pentru inlaturarea situatiilor necorespunzatoare existente n gospodarirea elementelor poluante datorita activitatilor de colectare, de eurilor n cadrul viitoarei investitii, s-au avut n vedere urmatoarele: eliminarea transport i depozitare a de eurilor; recuperarea i valorificarea pe piata a componentelor din De eurile posibil a fi reintroduse n circuitul industrial ca surse secundare inlocuitoare a materiilor prime; reducerea la dimensiuni minime a suprafetelor de teren necesare depozitarii definitive a de eurilor; depozitarea i neutralizarea de eurilor nevalorificabile n conditii de protectie a calitatii factorilor de mediu. In vederea respectarii principiilor care stau la baza gestion rii de eurilor, inca din faza de proiectare, n functie de activitatile desfasurate n cadrul viitoarei investitii, au fost identificate sursele generatoare de de euri, categoria de eurilor rezultate, au fost estimate cantitatile de de euri pe categorii i au fost prevazute masuri de colectare, recuperare i eliminare a de eurilor n conditiile respectarii

23

factorilor de mediu.

3.1.Tipuri de de euri generate. Prin OUG 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 se stabile te obligativitatea generatorilor de de euri de a le stoca provizoriu, trata, recicla sau transporta n vederea depozit rii definitive, iar eviden a acestora se va face conf. HG 856/2002

3.1.1.De euri din activitatea de santier. Din activitatea de antier rezult de euri menajere i asimilabile cu De eurile menajere i de euri metalice, dupa cum urmeaza: De euri menajere ( cod 20 03 01, stare fizica ) 1,4 t ; De euri metalice ( cod 17 04 07, stare fizica solida ) 2 t ; Managementul de eurilor rezultate din activitatea de santier va fi asigurat de constructorul autorizat care va executa lucrarile de investitii.

3.1.2.De euri din activitatea propriu-zisa. Dupa construire, ca urmare a functionarii fermei vor rezulta urmatoarele tipuri de de euri : De euri menajere din activit i administrative, de la salariati, ambalaje de la medicamente (cod 20 03 01, stare fizic solid ) 0,6 t/an ; De euri rezultate din activitatea de asistenta medicala doze goale de la medicamente i de la vaccinurile specifice precum i seringi (cod 18 02 02 - stare fizica solida). Acestea vor fi colectate n recipienti inscriptionati amplasati n incinta punctului sanitar, neutralizate i evacuate impreuna cu de eurile menajere. De euri dejec ii de porci i ape uzate menajere i de spalare hale (cod 02 01 24

06, stare fizica lichida) 8533,7 mc/an ; De euri cadavre de porcine (cod 02 01 02, stare fizica solida) 250 t/an;

Nota :

- codificarea s-a facut conform categoriilor de de euri nominalizate n - cantitatile de de euri au fost estimate functie de capacitatea de

lista cuprinzind De eurile , inclusiv De eurile periculoase din HG 856/2002 ; productie i numarul de personal.

Cod deeu Nr. conf. H.G. crt. 856/2002

Denumire deeu

Periculozitate conf. Anexei I.E. din O.U.G. 78/2002

Starea fizic a deeurilor

Cantitate anual (t/an)

Gestionarea deeurilor Stocare Valorificare Eliminare

02 01 06

Dejecii animaliere Deeuri de esuturi animale Deeuri Municipale amestecate Deeuri metalice Ambalaje DDD Ambalaje uz veterinar

Nepericulos semilichid Nepericulos

8533,7 t

Sunt stocate n Se valorific cele 2 bazine de prin fertilizarea stocare de 5000 terenurilor m3/buc. agricole Nu se stocheaz Container deeuri menajere -

Incinerare pe amplasament Groapa de gunoi a loc. Bulgru

02 01 02

250 t

20 03 01

Nepericulos

solid

1,6 t

02 01 10

Nepericulos

solid

2t

Se depoziteaz temporar pe Se valorific la platform teri pe baz de betonat n comand incinta fermei Se depoziteaz temporar Se depoziteaz temporar -

Se predau la PRO AIR CLEAN Se predau la PRO AIR CLEAN

5 6

15 01 10 18 02 03

Periculos Periculos

solid solid

0,2 0,1

3.2.Colectarea/reciclarea de eurilor generate. In cadrul fermei vor fi asigurate m suri speciale pentru colectarea selectiva a de eurilor pe categorii, dup cum urmeaz : recipienti metalici inchisi pentru colectarea de eurilor menajere ; recipienti metalici inchisi, pentru colectarea cadavrelor de porci i camere frigorifice pentru depozitarea temporara a acestora ;

25

2 bazine impermeabilizate pentru colectarea dejec ilor cu V= 5 000 mc.

3.3.Evacuarea de eurilor. Evacuarea de eurilor rezultate se va face dupa cum urmeaza : De eurile menajere vor fi colectate n pubele i vor fi preluate de firme de salubrizare, De eurile metalice vor fi livrate catre unitati autorizate n reciclarea acestora; De eurile dejec iie din lagune vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din zona; De eurile cadavre de animale provenite de la mortalitatea porcinelor vor fi stocate n spatiu frigorific, dup care vor fi incinerate n incineratorul propriu sau vor fi preluate de unitati tip Protan.

4. IMPACTUL POTENTIAL ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI


4.1. Apa
Din punct de vedere hidrografic teritoriul analizat apar ine bazinului hidrografic al rului Cri ului Negru. Ca subbazin hidrografic n zon vorbim de subbazinul Teuz, ct i cursuri de ap necadastrate i canale de desecare. Rul Teuz este situat la cca. 2 km sud de amplasament. La cca. 400m sud de incinta cu propuneri se afl Pesc ria Cermei. Teuzul dreneaz teritoriul comunei Cermei n partea de sud, pe direc ia estvest. Aceast vale i are obr ia n zona mun ilor Codru Moma, la nord de

26

localit ile Susani i N d lbe ti. Teuzul str bate partea de nord a jude ului Arad i se vars la nord de localitatea Mi ca n Cri ul Negru. Alimentarea rului este mixt de tip pluvio-nival fapt ce este marcat de frecven ele m ririi de debit n perioada prim vara i toamn . Din punct de vedere hidrogeologic , apele subterane apar in conului Cri urilor (Alb i Negru). Zona se situeaz la distan a medie fa de rul Cri ul Alb, astfel c straturile de permeabilitate diferit formeaz un sistem de pnze freatice subterane, la adncimi diferite. Acestea sunt dependente de cantit ile de precipita ii c zute n zon . Orizonturile acvifere din con sunt separate n unele sectoare prin intercala ii lenticulare de argile nisipoase i prafuri argiloase care nu asigur dect par ial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adncime. Intercala iile argiloase sunt n general mai groase i din ce n ce mai numeroase spre extremit ile vestice, nordice i sudice. Stratele acvifere au un pronun at caracter ascensional, nivelul piezometric situndu-se ntre 3-7 m. Apa subteran a fost interceptat la adncimea de 3,50 m fa de nivelul terenului actual. Se prevede un regim maxim ascensional al apei subterane pn la adncimea de 2,00 m fa de CTN.

Impactul n timpul lucrarilor de execu ie - ntreg ansamblul de lucr ri nu conduce la emisii directe de poluan i n apele de suprafa sau subterane. Pot apare ns polu ri punctiforme n cazul n care nu sunt respectate condi iile i tehnologiile de execu ie. In timpul exploatarii obiectivului vor rezulta urm toarele categorii de ape: Ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar, sunt colectate printr-o canalizare inchisa i sunt stocate n lagune impreuna cu dejec iile de la halele de porcine. Apele uzate rezultate de la spalarea halelor sunt colectate impreuna cu

27

dejec iile n lagune. Apele pluviale scurse de pe acoperisurile constructiilor, de pe caile de acces i platformele betonate sunt colectate prin rigole betonate cu sectiune trapezoidala, fiind evacuate intr-un canal existent n imediata vecinatate a amplasamentului. Debite de evacuate. Ferma va dispune de o re ea de canalizare interioara a incintei care colecteaza atit apele uzate cu caracter menajer rezultate de la cladirea administrativa ct i apele uzate rezultate din halele de productie. Cantitatile de dejec ii (lichide) conforn normelor europene, pentru tehnologii de cre tere similare, sunt prezentate n tabelul de mai jos : Categoria Porci 7 110 kg Tipul de grajd podea cu gratar partial Dejecii lichide tone/an/cap 0,49

Corespunzator valorilor standard n func ie de efectivele de porci, diferentiate pe categorii i stari fiziologice, cantitatile anuale de dejec ii rezultate sunt: Categoria Porci 7 110 kg Tipul de grajd podea cu gratar partial Efectivul Dejecii lichide capete tone/an 16320 7997

Quzat,med anual=Quzat menajer + Quzat spalari hale + Quzat dejecii Quzat,med zilnic=Quzat menajer +Quzat spalari hale =0,3 + 1,18 + 7997/365 = 23,38 mc/zi Vuzat anual = 8533,70 mc/an

Intruct cantitatea de dejec ii variaza n functie de tehnologiile de cre tere i furajare aplicate pe categorii de porci i stari fiziologice, n tabelul de mai jos sunt indicate cantitatile medii de dejec ii rezultate de la fermele de porci din U.E. care folosesc tehnologii avansate. Categorie porci Porci la finisat (<110 kg ) BAT- Productie dejecii (kg/cap/zi) 3-7,2 Productie dejecii Cermei 4 (kg/cap/zi) 2,7

Se observa c n cazul fermei studiate, pentru aceleasi categorii de porci productiile de dejec ii sunt semnificativ mai mici fata d e productiile medii indicate p entru fermele din U.E. , ceea ce constituie un BAT n acest domeniu.
28

Caracteristicile dejeciilor
In Danemarca, tara cu vasta experienta privind cre terea, selectia i testarea porcinelor, n decursul timpului s-a ajuns la concluzia ca folosirea dejec iilor lichide la fertilizarea terenurilor agricole, reprezinta solutia cea mai eficienta din punct de vedere economic i ecologic. Acumularea dejec iilor lichide n lagune sau bazine de stocare i utilizarea acestora la fertilizarea terenurilor agricole elimina costuri importante pentru constructia statiilor de epurare, exploatarea acestor statii i nu se mai impurifica apele de suprafata sau subterane datorita ineficientei acestor sta ii de epurare. De asemenea folosirea dejec iilor lichide la fertilizarea terenurilor agricole ca ingrasamant natural, elimina utilizarea ngra mintelor chimice, care au un prt de cost ridicat. Literatura de specialitate indic pentru dejectiile rezultate de la fermele de porci urm toarea compozitie optim n substante nutritive (kg/t) pentru utilizarea acestora ca fertilizant natural: N 4,9 NH4 3,7 P 1,2 K 2,3 Mg 0,5

Comparind valorile analizate ale dejectiilor fermelor din jude care folosesc aceea i tehnologie, se observ c acestea sunt apropiate de valorile indicate ca optime pentru utilizarea ca fertilizant n agricultura. Balanta de N propus n functie de cantit ile de nutrienti ingerate i excretate este redata sub forma tabelara, dupa cum urmeaza: Balanta azot Azot excretat ( t/an ) 37,7

Azot ingerat ( t/an ) 153,9

Retentie azot (%) 75,51

Se observa ca pentru acest tip de ferm i pentru tehnologia folosit , practic 75,51% din cantitatea de azot ingerat este re inut n corpul animalului, restul de 24,49% fiind eliminata n dejec ii. Reten ia azotului n cazul fermei studiate este mai mare dect valoarea medie a reten iei de 65% indicat de BAT pentru un ciclu nchis.

29

Evacuarea dejeciilor
Necesarul suprafetei de teren, pentru utilizarea apelor uzate (dejec ii lichide + apa uzata menajera), la fertilizarea terenurilor agricole pentru un Volum total de dejec ii i ape uzate anual ( V uzat anual = 8533,7 mc/an) , doza maxima de azot administrata pe cultura i an este de max 170 kg/ha. tona de dejec ii contine 3,7 kg azot. Azot total rezultat pe un an = 8533,7 x 3,7 kg azot = 31574,7 t Dejec ii administrate pe cultura i an pe hectar - 170 kg azot Suprafata necesara / an i cultura 31574,7 kg azot : 170 kg/ha = 180 ha. Popularea halelor se va face la capacitatea de 8160 locuri i se va proceda pe principiul totul plin / totul gol. Dejec iile lichide vor stocate n lagunele cu volum total de V=10 000 mc de unde vor fi vidanjate cu o cisterna destinata acestui scop i transportate pe solele stabilite i distribuite uniform, prin intermediul unui dispozitiv special montat pe vidanja. Societatea va incheia contracte cu detinatori de terenuri agricole din zona, n vederea fertilizarii, n zona existand potential de teren. n plus, actionarii societatii detin cca 350 ha, pe care exista i studii pedologice i agrochimice efectuate de catre O.S.P.A. Arad, teren suficient pentru 2 ani de dejectii.

Prognoza impactului
Prin desf urarea activit ii, obiectivul studiat poate conduce la

impurificarea apelor de suprafa i subterane ca urmare a: Transportului, depozit rii i administrarii dejec iilor pe terenurile agricole n mod necorespunzator; Transportului, depozit rii i administr rii furajelor; Depozit rii, administr rii necorespunzatoare a decontaminantilor utilizati pentru dezinfectia halelor i a filtrului sanitar; Evacuarii necorespunzatoare a apelor uzate de la filtrul sanitar, pavilionul administrativ i de la spalarea halelor. 30

Impact poten ial fizic direct rezultat ca urmare a b ltirii apei provenit din precipita ii n perioada de iarn i prim var . M suri operatorii ntre inerea canalelor de desecare i a rigolelor aferente c ilor de comunica ie i de acces pe platform . Impact poten ial indirect i rezidual rezultat ca urmare a afect rii calit ii apelor de suprafa datorate apelor pluviale, a apelor uzate menajere rezultatele din activit ile fiziologice ale salaria ilor i a apelor tehnologice (ape cu dejec ii) rezultate din activitatea de cre tere a porcilor.

Msuri de diminuare a impactului


Depozitarea furajelor se va face n buncarele de la hale, acestea fiind prevazute cu sistem de filtrare pentru aerul evacuat din buncar n timpul umplerii acestuia cu furaje. Apele uzate menajere i apele uzate rezultate de la spalarea halelor dupa depopulare vor fi colectate impreuna cu dejec iile lichide intr-o laguna. Apele pluviale de pe acoperisuri, de pe caile de acces i platformele betonate vor fi deversate n valea de langa ferma. Intre inerea i exploatarea corespunz toare a sistemului de canalizare (menajer i pluvial ). Transportul, depozitarea si administrarea dejec iilor n conformitate cu recomandarile Codului Bunelor Practici Agricole i tehnologiilor BAT n domeniu. limitarea traseelor autovehiculelor i utilizarea re elei de c i de acces existente pentru evitarea nc rc rii suplimentare a apelor de suprafa i subterane cu particule n suspensie evitarea travers rilor repetate prin canalele de desecare din zona amplasamentului. se va realiza o zon de protec ie sanitar n jurul forajelor. amplasarea de toalete ecologice pentru colectarea apelor uzate menajere pe perioada de antier. colectarea apelor tehnologice n 2 bazine special amenajate de circa 5000 mc, de unde dup o perioada de 6-9 luni lamul b legar va fi impr tiat pe terenurile arabile conform unui plan de fertilizare aprobat de autoritatea de mediu.

31

4.2. Aerul
Diversitatea geografic teritorial a comunei Cermei, situarea n zona de Cmpie a Cri urilor (Alb i Negru), este o consecin direct a factorilor climatici ca rezultat al evolu iei n timp i spa iu. Explicarea acestui fapt const n pozi ia bazinului i v ii Teuz n zona de vest a rii. Din aceste motive zona depresionar i de cmpie a jude ului Arad (implicit i zona comunei Cermei) are un fond climatic temperat - subcontinental cu influen e oceanice i diferen ieri topo-climatice nsemnate. Dintre factorii genetici ai climei (radia ia solar , circula ia aerului i caracteristicile fizico-geografice) men ion m existen a unui bilan radiativ mediu ridicat (110-125 kcal/cm2/an), diferen iat dup expozi ia zonelor (ntre 155 - 160 kcal-cm 2 /an pentru zonele nsorite i 70-80 kcal/cm 2 /an pentru cele umbrite), o circula ie predominant vestic i un ansamblu de factori fizico-geografici care determin formarea unor arii topo-climatice diferen iate. Temperatura aerului. Regimul termic al comunei Cermei i al zonei

adiacente se caracterizeaz prin sc derea temperaturii medii anuale i a fiec rei luni de la vest spre est i printr-o varia ie normal a mediilor lunare, conform datelor din tabelul 4.1.a. i 4.1.b. n localitatea Cermei, temperatura aerului nregistreaz o medie multianual de 10,6 grade C, zon situat la vest de izoterma de 10,5 grade C, izoterm care se situeaz la 30 km de dealurile vestice n apropiere de Ineu.

Tabel 4.1.a. Medii lunare ale temperaturii n perioada 1970-2003


Sta ia I Ineu -2,2 II 1,8 III 5,1 IV 11,1 V 16,1 Lunile VI 19,0 VII 20,8 VIII 20,1 IX 16,2 X 11,1 XI 6,4 XII 1,0

32

Tabel 4.1.b. Medii multianuale, anotimpuale i amplitudinile multianuale ale temperaturii n perioada 1970-2003
Sta ia Media multianual Ineu 10,5 iarn 0,2 Anotimpurile prim var 10,8 var 20,0 toamn 11,2 Amplitudinea multianual 23,0

Tabel 4.1.c. Medii anuale ale temperaturii n perioada 1993-2003


Sta ia de observa ie Ineu 1993 10,7 1994 12,2 1995 10,8 1996 10,1 1997 10,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 -

Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este relativ blnd pe valea Cri ului Alb variind ntre -1C (n cmpia joas a Cri ului) i -5C (n mun i), iar temperatura medie a lunii celei mai calde oscileaz ntre 21C n zona cmpiei joase i 16C n regiunea muntoas din est. Amplitudinile termice nu sunt a a de ridicate ca n regiunea de est a rii datorit influen ei moderatoare a maselor de aer oceanic. Totu i n cmpia joas a Cri ului, acestea ajung la 23C, n zona dealurilor vestice sunt cuprinse ntre 22 C i 20C, iar n zona montan sub 20C. Valorile extreme sunt cuprinse ntre -30C (n decembrie 2003), -26,8C (n 06.02.1954) i +40,1C (n 15.08.1954). Tabel 4.1.d. Temperatura aerului maxima absolut anual (1993-2003)
Sta ia de observa ie Ineu Chi ineu Cri 1993 38,6 37,4 1994 37,5 36,7 1995 34,6 34,0 1996 34,6 34,2 1997 33,2 33,8 1998 35,9 1999 35,3 2000 39,4 2001 37,2 2002 37,2 2003 38,2

Tabel 4.1.e. Temperatura aerului minima absolut anual (1993-2003)


Sta ia de observa ie Ineu Chi ineu Cri 1993 -15,1 -15,0 1994 -10,8 -11,0 1995 -20,1 -19,4 1996 -22,4 -22,2 1997 -11,9 -12,3 1998 -16,3 1999 -15,8 2000 -17,0 2001 -22,0 2002 -7.5 2003 -30,0

33

Num rul mediu anual al zilelor cu nghe cre te de la 90 n cmpie la 100 n zona deluroas a Tau ului. Men ion m c n zon , iernile sunt deosebit de blnde n compara ie cu alte regiuni ale rii; astfel la Ineu i Chi ineu Cri , temperatura medie a iernii este pozitiv (+2,2), temperaturile medii anuale, ale lunii iulie i ianuarie, atestnd existen a unui climat de ad postire n aceast zon . Acest fapt este datorat frecven ei mari a maselor de aer vestice i sud-vestice, abaterile temperaturilor medii anuale i anotimpuale fiind nensemnate. Umiditatea relativ a aerului. Cantitatea de vapori de ap din atmosfer este influen at n mod direct de caracteristicile fizice ale maselor de aer n mi care (mase de aer din zonele vestice i sud-vestice), ct i de aspectul local al suprafe ei active, ceea ce se traduce prin anumite particularit i, att valorice ct i ca reparti ie. n decursul a 24 de ore (n ciclul zi- noapte) se constat valori minime la orele de la amiaz cnd temperatura aerului este maxim , pe cnd valorile maxime se nregistreaz noaptea trziu c tre diminea . n decursul anului umiditatea relativa variaz ntre 65 75 % (vara) i 88 90 % (iarna). Nebulozitatea. Asemenea umidit ii relative a aerului, nebulozitatea este dependent att de particularit ile circula iei generale a atmosferei ct i de particularit ile reliefului. Datorit influen ei ciclonilor oceanici i mediteraneeni care aduc un aer maritim umed, nebulozitatea cre te de la vest (5,80 zecimi) la est (5,90 zecimi). Pe parcursul unui an calendaristic, nebulozitatea maxim se nregistreaz iarna (7,6 zecimi) iar cea minim toamna (4,1 zecimi). Durata de str lucire a soarelui. Regimul anual al duratei de str lucire a Soarelui i reparti ia sa teritorial se afl n strns corela ie cu regimul i distribu ia nebulozit ii. Din analiza datelor se observ c durata de str lucire a Soarelui pe cer are o valoare medie de 1810 ore/an, cu o maxim n luna iulie (266,4 ore) i o minim n luna decembrie (30,8 ore).

34

Precipita iile. Precipita iile constituie elementul climatic principal care influen eaz n mod direct regimul hidrologic al zonei. Pentru caracterizarea regimului precipita iilor se analizeaz cantit ile anuale, anotimpuale, lunare, maxime nregistrate n 24 de ore, ploi toren iale, num rul de zile cu precipita ii, etc. Precipita iile anuale n perioada analizat (1896-1916; 1921-2002) cele mai mari cantit i de precipita ii (777,1 mm) au fost nregistrate n anul 1942, iar cele mai mici cantit i de precipita ii (224,7 mm) n anul 1932. Anii cu precipita ii excedentare au fost: 1931, 1933, 1937, 1940, 1941, 1944, 1951 - 1957, 1960, 1965 1967, 1970, 1974 1975, 1981, 1988, 1999. Precipita iile au nregistrat valori deficitare n anii 1932, 1934 1936, 1938, 1942 1943, 1954, 1958, 1961 1964, 1968, 1971, 1996, 2002. Precipita iile medii multianuale. Din analiza datelor i din aspectul h r i cu precipita ii medii anuale (din dispozi ia izohietelor), se observ c precipita iile medii din zona studiat variaz ntre 540 mm 650 mm. Precipita iile medii anotimpuale din perioada de iarn variaz n jur de 100 mm - 130 mm. Cantit ile medii cele mai mari se nregistreaz la sfr it de prim var i n plin var , de 175 mm n cmpie ( tabelul 4.2.a. ). Tabel 4.2.a. Medii multianuale i anotimpuale ale precipita iilor (mm); suma precipita iilor n perioada cu temperaturi medii zilnice > = 10 C (1896-1916; 1921-2002)
Sta ia Altit. (m) Ineu 111 Media anual 631,4 iarn 129,6 Anotimpurile prim var 160,7 var 193,6 toamn 147,5 Precip. (mm) t >= 10 C 362,6

Precipita iile lunare au fost analizate cantitativ i procentual pe ntreaga perioada luat n calcul (1896-1916; 1921-2002). Se constat o nuan climatic mai secetoas pentru lunile februarie, martie i septembrie n contrast cu lunile iunie i iulie care sunt mai ploioase ( tabelul 4.2.b. ). Tabel 4.2.b. Medii lunare ale precipita iilor (mm) n perioada 1896-1916; 1921-2002
Sta ia Altit. (m) Ineu 110 I 39,7 II 39,2 III 40,2 IV 49,1 V 71,4 Lunile VI 78,0 VII 57,9 VIII 57,7 IX 49,0 X 48,3 XI 50,2 XII 50,7

35

Tabel 4.2.c. Cea mai mare (M) i cea mai mic (m) din cantit ile anuale i anotimpuale de precipita ii (mm) n perioada 1896-1915; 1926-2002.
Sta ia Media anual Ineu M Anul M Anul 1251,6 1926 241,2 1947 iarn 263,3 1965 43,2 1925 prim var 309,7 1961 54,4 1934 Lunile var 949,1 1926 52,4 1952 toamn 311,4 1925 66,0 1907

Fa de aceste valori medii lunare, anuale i anotimpuale, exist varia ii anuale i lunare, ilustrate n tabelul 4.2.c. i 4.2.d. Din acest tabel rezult c unele luni au fost complet lipsite de precipita ii, sau acestea au fost foarte reduse, iar altele dep esc cu 4-5 ori media multianual (iunie 1926 la Ineu). De asemenea abaterile mediei anuale sunt mari (n 1954, 1946, 1947, 1926). Tabel 4.2.d. Cea mai mare (M) i cea mai mic (m) din cantit ile lunare de precipita ii (mm) n perioada 1896-1915; 1926-2002 Statia Ineu.
Lunile I 111,1 1942 0,2 25 II 103,3 1970 2,0 1914 III 128,0 1915 3,6 1957 IV 132,0 1903 4,2 1949 V 142,3 1957 17,9 1932 1978 VI 553,8 1926 11,1 1952 VII 170,7 1897 0,0 1928 VIII 310,7 1926 13,0 1914 IX 148,2 1968 5,5 1958 1978 X 130,1 1928 3,1 1949 XI 145,0 1925 9,7 1926 XII 138,8 1968 0,0 1898 1976

Precipita iile nregistrate n 24 de ore variaz ntre 128,5 mm (iunie 1970), 110,6 mm (mai 1949) la 110 mm (noiembrie 1948). Ploile c zute n 24 de ore nu au avut o durat mai mare de 1-3 ore sau cel mult 4 ore n mai multe reprize, genernd tot attea unde de viitur de diferite intensit i. Ploile toren iale au caracter izolat, sunt de scurt durat dar cu intensitate mare. Stratul de z pad prin grosimea, durata i reparti ia s-a pe suprafa a bazinului influen eaz i n acela i timp particip la formarea scurgerii. Num rul mediu al zilelor n care solul este acoperit cu z pad variaz ntre 40 115. Grosimea stratului

36

de z pad atinge 30 40 cm n cmpie i poate dep i 90 150 cm n regiunea muntoas . Data medie a primului nghe este de 21 octombrie. Ultimele nghe uri dispar n mod normal n luna aprilie (21 aprilie) iar n mod excep ional n luna mai. nghe ul cel mai trziu nregistrat a fost la 21 mai 1934. Durata medie a intervalului de zile f r nghe este cca. 186 de zile. Num rul zilelor de iarn (cu temperatura maxim 0 C) este de 24,3 zile. Num rul zilelor de var (cu temperatura maxim 0 C) este de 93,5 zile. Num rul mediu al zilelor cu temperaturi tropicale (temperatura maxim 30 C) este de peste 30 de zile n zona studiat . Folosind indicele pluviometric Angot (indice ce reprezint raportul dintre cantitatea medie lunar de precipita ii i valoarea pe care ar fi avut-o dac precipita iile anuale s-ar repartiza uniform n fiecare lun ), rezult c lunile ploioase sunt mai, iunie i iulie , iar secetoase ianuarie, februarie, martie i septembrie (celelalte fiind normale). Acest fapt indic prelungirea perioadei pluviale i la nceputul verii. Celelalte fenomene meteorologice (durata precipita iilor solide, stratul de z pad ) nu difer mult de a zonelor limitrofe fiind conforme zonalit ii climatice. Pe baza datelor meteorologice (temperatur i precipita ii) au fost construite climograme tip Peguy climodiagrame. Din aceste climograme rezult c lunile decembrie, ianuarie i februarie sunt luni reci i umede (R), celelalte fiind luni temperate, durata medie a intervalului de zile f r nghe fiind considerabil . Din analiza indicelui de Martonne - I = P/(T+10), unde P reprezint precipita iile, iar T temperatura medie anual sau lunar , calculat pentru valorile medii anuale, au rezultat la Ineu valorile de 34,4, deci valori mult mai mari dect limita aridit ii (=20). Vntul. Vntul este un factor climatologic important deoarece direc ia lui indic originea maselor de aer care vin deasupra cmpiei modificnd mersul vremii. Regimul vnturilor este determinat de dezvoltatea diferen elor sisteme barice Islandic i ciclonul Mediteranian. ce traverseaz Cmpia Cri urilor: - anticiclonul Azoric, anticilonul Euroasiatic, ciclonul

37

Din datele prezentate reiese c vntul dominant n zon este cel din sectorul sud-estic ( 13,7 %) i sudic (13,0 %). Aceste valori scot n eviden influen a dominant a meselor de aer mediteranian ce determin un climat cu o nuan mai blnd . De men ionat este i frecven a destul de ridicat a vnturilor din sectorul nordic (12,4%) i nord-vestic (10,7%) care aduc mase de aer rece. Dac analiz m frecven a vntului pe anotimpuri, constat m c n anotimpul de iarn vntul bate din sectorul sudic (17,3% n decembrie i 17,1% n februarie) i din sectorul sud-estic (16,2% n ianuarie), dominnd deci masele de aer mediteranism. n anotimpul de prim var predomin vntul din sectorul Nordic (15,2% - luna aprilie) i sectorul sud-estic (13,9 luna aprilie). n anotimpul de var , vntul dominant este cel din sectorul nord-vestic (15,6% - n luna iunie i 15,3% n luna iulie), care aduce mase de aer umed din Oceanul Atlantic. n acest anotimp mai sunt frecvente i vnturile care bat din sectorul nordic (14,6% n luna iunie i 13,4% n luna iulie). n anotimpul de toamn , vntul dominant este cel din sud-est (17,5% n luna noiembrie) i de sud (16,9% n luna noiembrie). Procentajul cel mai mare de vnt cald s-a nregistrat ,n luna octombrie (29,5%) i septembrie (26,8%). n aceste luni intensitatea fronturilor este slab , dominnd deasupra cmpiei anticiclonul Continental. Cele mai mari valori ale vitezei medii anuale a vntului le prezint vntul de nord i de nord-vest (4,4 m/s respectiv 4,1 m/s). n anotimpul de iarn , vntul de nord are cea mai mare vitez (4,5 m/s n luna ianuarie). La fel i n anotimpul prim verii (5,9 m/s n luna mai). n anotimpul de var cea mai mare vitez are vntul de nord-vest (4,5 m/s n luna iulie) i cel de nord 4,2 m/s n luna iunie i iulie). Toamna, vntul de nord-vest are cea mai mare vitez (4,3 m/s n noiembrie). Din datele prezentate se observ c frecven a cea mai mare o au vnturile cu viteze de sub 5 m/s iar cele mai pu ine sunt vnturile cu viteze de peste 13 m/s. Umiditatea relativ medie anual atinge valori mari (77%) fiind influen at de frecven a ridicat a meselor de aer de origine atlantic sau mediteranian .Mersul anual al umidit ii relative prezint dou maxime i dou minime bine conturate, dar inegale ca intensitate. Maximul principal apare n decembrie i corespunde intensific rii activit ii ciclonice din nordul bazinului m rii Mediterane, urmat de invazia aerului rece i umed; maximum secundar apare n luna iunie, cnd regimul 38

precipita iilor prezint valorile cele mai ridicate. Umezeala relativ este atenuat n aceast perioad de temperaturile ridicate. Urm rind num rul mediu al zilelor cu umiditate relativ mai mare sau egal cu 80% se observ c frecven ele cele mai mari se nregistreaz iarna, de regul n decembrie (20,9 zile), pentru ca apoi s scad spre lunile de var atingnd un minim n august (1,8 zile).

Surse i poluani generai


Lucr rile desf urate n perioada de execu ie a obiectivului pot avea un impact notabil asupra calit ii atmosferei din zonele de lucru i din zonele adiacente acestora. Tipurile de lucr ri necesare pentru punerea n oper a proiectului, nscriu aceast constructie n categoria construc iilor de importa major . Execu ia obectivului constituie, pe de o parte, o surs de emisii de praf, iar pe de alt parte, sursa de emisie a poluan ilor specifici arderii combustibililor fosili (produse petroliere distilate), att de c tre motoarele utilajelor necesare efectu rii acestor lucr ri, ct i ale mijloacelor de transport folosite. Nu trebuie neglijat aportul polu rii determinat de eventualele sc pari accidentale de produse petroliere. Activitatea poate avea, temporar (pe durata execu iei), un impact local apreciabil asupra calit ii atmosferei. Emisiile de praf, care apar n timpul modernizarii halelor sunt asociate lucr rilor de manipulare i punere n oper a materialelor de construc ie, de dezafectarea instalatiilor existente i de instalarea celor noi, precum i altor lucr ri specifice. Degaj rile de praf n atmosfer variaz adesea substan ial de la o zi la alta, depinznd de nivelul activit ii, de specificul opera iilor i de condi iile meteorologce. Specificul diferitelor faze de execu ie, modificarea continu a fronturilor de lucru diferen iaz net emisiile specifice acestor lucr ri de alte surse nedirijate de praf, att n ceea ce prives e estimarea, ct i controlul emisiilor. Construc iile din cadrul obiectivului implic o serie de opera ii diferite, fiecare avnd propria durat i propriul poten ial de generare a prafului. Sursele principale de poluare a aerului, specifice execu iei lucr rilor pot

39

fi grupate dup cum urmeaz : activitatea utilajelor ce sunt utilizate la activitati de nc rcarea desc rcarea materialelor demolate i montarea instalatiilor noi. transportul materialelor de construc ie i a personalului Circula ia mijloacelor de transport reprezint o surs important de poluare a mediului pe antierele de construc ii. Poluarea specific circula iei vehiculelor se apreciaz dup consumul de carburanti (substan e poluante NOx, CO, COV nm, particule materiale rezultate din arderea carburan ilor, etc) i distan ele parcurse (substan e poluante, particule materiale ridicate n aer de pe suprafa a drumului). Se apreciaz c poluarea aerului n cadrul activit ilor de alimentare cu carburant, ntre inere i repara ii ale mijloacelor de transport este nul , aceste activit i neexecutndu-se n cadrul obiectivului. Activitatea din organizarea de antier poluarea specific organiz rii de antier este determinat de func ionarea eventualelor echipe de lucr ri, depozite temporare de materiale de construc ii i tehnologice. Emisiile potential poluante pentru atmosfera din sursele de impurificare pentru aer n cazul activitatilor de la complexul de porcine sunt : Emisii tehnologice : re elele de canalizare bazine receptie dejec ii lichide halele de cre terea porcilor, prin ventilatie naturala i artificiala activitatea de dezinfec ie, dezinsec ie i deratizare depozit ri necontrolate a de eurilor i reziduurilor zootehnice carburantilor n motoarele autovehiculelor proprii (nesemnificativ) carburantului de la centrala termica (nesemnificativ)

Emisii sub forma de gaze de ardere n urma combustiei

Emisii tehnologice din halele de productie


Nivelul de emisii n aer este determinat de mai multi factori n lant i influenta acestora poate fi cauzata de:

40

Proiectarea i constructia cladirilor (hale); Sistemul de colectare a apelor uzate i dejec iilor; Sistemul de ventilare i debitele evacuate; Temperatura i sistemul de incalzire; Cantitatea i calitatea dejec iilor de porci care depind de: -strategia de furajare -re eta furajera (nivelul de proteine) -distribu ia apei i sistemul de adapare -efectivele de porcine Poluantii caracteristici rezultati din activitatea de cre terea porcilor sunt: particule n suspensie; mirosuri neplacute, rezultate n anumite faze ale proceselor fermentative asociate descompunerii reziduurilor zootehnice cu emisii de gaze: amoniac, hidrogen sulfurat, bioxid de sulf, metan, bioxid de carbon, indol, scatol, acizi organici volatili; aerosoli; mirosuri degajate n timpul dezinsectiei; Controlul emisiilor n halele de productie este i o problema care tine de mediul de viata al animalelor. n cazul n care nu este asigurat un microclimat n hale corespunzator virstei i starii fiziologice a animalului, se poate ajunge la o rata a mortalitatii ridicata sau o productie scazuta, datorata n principal bolilor respiratorii cauzate de inhalarea unor concentratii ridicate de amoniac. De aceea, n cadrul fermelor n care se practica o cre tere intensiva a porcilor, halele de productie sunt echipate cu sisteme de ventilatie care trebuie sa asigure parametrii corespunzatori tipului de microclimat recomandat. Microclimatul n halele de ingrasare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: temperatura optima a aerului va fi de18-20C; - umiditatea relativa de 6075%. Concentratia maxima de gaze nocive: bioxid de carbon - 3,5; amoniac 0,026; hidrogen sulfurat 0,015. Rata de ventilatie (mc/cap/h) va fi de 100 vara i 20 iarna.

41

Emisii tehnologice din retelele de canalizare


Aceste emisii sunt reprezentate n special de mercaptani, produsi volatili (amine, indol, acizi grasi volatili ), scatol (3-metil-indol) i rezulta din descompunerea prin fermentatie a substantelor organice din dejec ii, fiind produse concomitent cu amoniacul i hidrogenul sulfurat. Intrucit ferma studiata va dispune de o retea de canalizare interioara, ingropata executata din tuburi din beton, aceste emisii sunt nesemnificative.

Emisii tehnologice rezultate din activitatea de dezinfectie, dezinsectie, deratizare


Intrucit decontaminantii utilizati (Virkon s i Viroxide super) sunt produse non toxice , conform standardelor U.E., utilizarea acestora nu genereaza emisii de poluanti atmosferici.

Emisii din depozitari necontrolate a deeurilor i reziduurilor zootehnice


In urma depozitarii necontrolate a de eurilor i reziduurilor zootehnice (animale moarte), ca impurificatori pot apare mirosuri neplacute rezultate n anumite faze ale proceselor fermentative asociate descompunerii reziduurilor zootehnice. In cazul unitatii studiate, depozitarea reziduurilor organice se realizeaza controlat, existind n acest sens urmatoarele dotari: -camera frigorifica, n care vor fi depozitate De eurile organice, pana la preluarea acetora de catre firme specializate de colectare de euri animaliere. Avind n vedere faptul ca dotarile existente acopera necesarul de depozitare al de eurilor de natura organic , n acest caz emisiile n atmosfera sunt nesemnificative. In cazul unitatii studiate, depozitarea reziduurilor organice se va realiza controlat.

42

Emisii sub forma de gaze de ardere n urma combustiei


carburantilor n motoarele autovehiculelor proprii (nesemnificativ) carburantului de la centrala termica (nesemnificativ) Poluantii caracteristici sunt : gaze toxice cu actiune n zona apropiata sursei (monoxid de carbon, hidrocarburi nearse, particule n suspensie, fum, mirosuri); gaze ce degradeaza atmosfera pe timp indelungat i se disperseaza pe arii intinse (oxizii de azot); gaze cu efect planetar asupra atmosferei (dioxid de carbon, metan) care contribuie la realizarea efectului de sera. Deoarece sursele de poluare au caracter discontinuu, n acest caz emisiile de poluanti sunt nesemnificative.

Emisiile rezultate de la depozitarea dejeciilor


Poluantii caracteristici la depozitarea dejec iilor: mirosuri neplacute, rezultate n anumite faze ale proceselor fermentative asociate descompunerii reziduurilor zootehnice cu emisii de gaze: amoniac, hidrogen sulfurat, bioxid de sulf, metan, bioxid de carbon, indol, scatol, acizi organici volatili, aerosoli. Dupa depopularea halelor dejec iile sunt evacuate i colectate n cele doua lagune. Acestea sunt utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din zona, deficitare n nutrienti. Depozitarea lamului de b legar este o surs de emisii de amoniac, hidrogen sulfurat i alte componente mirositoare. Aceste emisii de la depozitarea de b legar depind de un num r de factori: compozi ia chimic a lamului de b legar caracteristicile fizice (materie uscat %, pH, temp.) suprafa emitent condi iile climatice (temperatur ambient, ploaie) aplicare capac. Cei mai importan i factori sunt con inutul n materie uscat (%) i con inutul de nutrien i (N), care depind de practicile de hr nire. n plus, tehnicile de ad postire 43

care urm resc o reducere de emisii de la colectarea i depozitarea de b legar i mixtur de dejec ii pot s afecteze con inutul b legarului de asemeni. Caracteristicile fizice ale lamului de b legar cauzeaz n general o emisie sc zut de N. Nu se formeaz crust pe lam, iar majoritatea materiei solide din lam se scufund Ia fundul bazinelor de stocare. La nceput este emis ceva NH 3 din stratul de suprafa , dar mai apoi stratul de suprafa s r cit blocheaz evaporarea. Este emis relativ pu in N i cteva surse raporteaz aproximativ 5-15% (medie 10%), evaporare din straturile mai adnci. Evaporarea sc zut este probabil cauzat de valoarea neutr a pH. Amestecarea va ridica evident partea solid la suprafa i va cre te evaporarea de NH 3 , cauznd astfel vrfuri de emisii n aer. Din moment ce cuantificarea este dificil , au fost raportate pu ine date despre emisii. n general, referin a este f cut prin factori de emisie (kg/cap/an) sau procentaje de N pierdut din b legar n timpul unei perioade medii de depozitare. In realitate, cantitatea de azot transferata n bazinele de stocare este mai mica, deoarece nu s-au luat n considerare i pierderile de azot din hale din emisiile de protoxid de azot. De aceea, atat cantitatea de emisii de amoniac n atmosfera, generate din bazine, cat i cantitatea de azot ramasa n bazine la sfarsitul perioadei de stocare sunt mai mici. Emisiile de amoniac din bazinele de stocare [kg/an] calculate cu rata de emisie din BREF ILF: produc ia total de azot/an este dat de factorul de emisie al azotului din dejec ii FEN (4,2 kg/1000 kg) dejec ii i cantitatea anual de dejec ii/an ( 8533,7 t/an). Cant. de azot/an = Cant. de dejec ii/an x FEN = 35841,54 kg N/an emisiile totale de amoniac din hale, calculate dupa prevederile BAT, sunt de 37511 kg NH 3 /an, iar cantitatea de azot din emisiile de NH3 este N = 14/17 x cantitatea de NH 3 = 12637 kg N/an innd cont c aceast cantitate de azot se pierde prin emisiile din ad posturi, cantitatea de azot transferat n bazine este: Cant. de azot transf. bazine = Cant. de azot/an Cant. de azot emis din ad posturi = 189962 kg N din bazine. Rata de emisie este de 10% din azotul transferat n bazine, adic 18996 kg N sau 23066 kg NH3. Emisiile de metan din managementul dejec iilor calculate cu factorii de emisie din CORINAIR: 44

emisiile de CH 4 depind de categoria animalelor din ferm , n cazul nostru porci la ingr are, num rul de animale (16320 capete) i factorul de emisie FE, care pentru metan este FECH4 = 4,2 kg/animal/an (conform Emission Inventory Guidebook ag. 100400, Sectiunea 8, tabelul 2). Emisiile de CH4 = 16320 animale x 4,2 kg/animal/an = 68544 kg CH 4 /an Datorita dotarilor impuse, emisiile la depozitarea dejec iilor vor fi

nesemnificative, aceasta solutie reducind mirosurile neplacute i eliminind total emisiile de amoniac i hidrogen sulfurat n zona de depozitare.

Prognozarea poluarii aerului


Pentru calculul concentra iilor de poluan i (imisii), s-a utilizat modelarea matematic a dispersiei poluan ilor n atmosfer . Valorile imisiilor de poluan i calculate pentru amplasamentul fermei Cermei 4 sunt prezentate n continuare: a. Compara ie ntre concentra iile maxime i valorile limit pentru imisiile de la centrala termic Evaluarea nivelurilor de impurificare a atmosferei s-a f cut n raport cu Ord. 592/2002.
Poluant
CO NOx

Cmax. [g/m3]
8,9 35,7

Valoarea limit [g/m3]


10000 200

Perioada de mediere
media pe 8h 1h

b. Compara ie ntre concentra ia maxim i valoarea limit pentru imisiile de amoniac cumulate din ad posturi i de la bazine de stocare dejec ii. Evaluarea nivelurilor de impurificare a atmosferei s-a f cut n raport cu STAS 12574 - 87 Aer din zone protejate.
Poluant
NH3

Cmax. [g/m3] 44,5 6,34

Valoarea limit [g/m3]


300 -

Perioada de mediere
h anual

Ca urmare a analizei efectuate la subcapitolul precedent, se apreciaza c ,

45

functionarea fermei va genera un impact nesemnificativ al atmosferei n zona de impact.

4.3. Solul
Invelisul de sol reprezinta partea cea mai subtire i mai noua a litosferei formata n holocen i a carui grosime nu depaseste doi-trei metri cand aceasta nu se asociaza cu alte soluri mai vechi (fosile). Formarea solurilor este un proces complex, dupa cum complexe sunt constitutia i functiile lor i care reflecta efectul factorilor pedogenetici, atat naturali cat i antropici. In cadrul zonei de care ne ocupam acest invelis este grupat n doua mari complexe, care reprezinta n acelasi timp i importante unitati agropedologice: complexul solurilor cernoziomice i complexul solurilor argilo-iluviale, la care trebuie adaugate solurile negre, solurile brune argiloase compacte slab humifere i apoi solurile de lunca, care ocupa intinderile de pe fundul vailor. Invelisul de sol intalnit pe teritoriului comunei Cermei este reprezentat de urmatoarele tipuri de sol: Cernoziomurile tipice i gleizate, L covi tile, Solurile gleice, Solurile aluvionale.

Surse de poluare a solului


Sursele potentiale de poluare a solului sunt reprezentate de: Gestionarea de eurilor menajere i tehnologice; Evacuarea apelor uzate menajere i tehnologice ; Circulatia auto n incinta unitatii, prin:

46

pulberile de substante minerale i chimice provenite de pe suprafata carosabila, care prin actiunea curentilor de aer pot fi transportate i depuse pe sol; poluarea produsa de apele provenite de pe suprafata carosabila incarcate cu substante minerale i chimice, care ajunse pe solul din zona limitrofa au ca efect degradarea de suprafata i de adincime a acestuia;

Prognozarea impactului
Posibilitatea de poluare a solului ca rezultat al gestionarii de eurilor i circulatiei auto este practic nula, datorita dotarilor existente i anume: Zonele carosabile, aleile de acces i parcajele vor fi betonate i construite cu pante catre guri de scurgere pentru colectarea apelor pluviale intr-o retea de canalizare generala a incintei; De eurile rezultate sunt colectate n mod corespunzator (cap. 3). Managementul apelor uzate va fi implementat corespunzator categoriilor de ape rezultate (cap. 4.1.)

4.4. Biodiversitatea
Ferma Cermei 4 se situeaz n situl de importan avifaunistic ROSPA 0014 Cmpia Cermeiului . Suprafa a ROSPA 0014 Cmpia Cermeiului este de 19.976,80 hectare i se suprapune n propor ie de 100% peste teritoriul administrativ al jude ului Arad (RO0051). ROSPA 0014 Cmpia Cermeiului se afl la poalele Mun ilor Codru Moma, fiind caracterizat de p duri de lunc , p uni i fne e umede, hele tee i mla tini. n vecin tatea ora ului Ineu se g se te P durea i lacul Rovina, respectiv pesc ria Mocrea, zone importante pentru p s ri r pitoare i de balt . Pe rul Teuz se afl acumularea C rand, cu un mozaic de habitate foarte diversificat: ml tini uri, cursuri p r site, z voaie, la marginea acumul rii aflndu-se i P durea Sic. Pesc ria Cermei

47

i P durea Balta sunt alte zone importante, iar p unile i plcurile de arbori din preajma localit ii Apateu sunt importante pentru specii de step . Este o zon de cmpie bogat n firuri de ape, cu p duri de foioase, cmpuri i paji ti umede, b l i mici. Impactul antropic este mijlociu i se refer la t ieri de arbori n perioada de reproducere a unor specii, precum i la transformarea zonelor umede n terenuri agricole.

48

Caracteristicile generale ale sitului Cmpia Cermeiului sunt urm toarele: Cod N07 N12 N14 N15 N16 N21 % 5 47 33 2 11 2 CLC 411, 412 211 - 213 231 242, 243 311 221, 222 Clase de habitate Mlatini, turbrii Culturi (teren arabil) Puni Alte terenuri arabile Pduri de foioase Vii i livezi

Habitatele diversificate semi-naturale permit stabilirea a unui num r mare de specii, dintre care importante sunt cristelul de cmp, respectiv cre te ul pestri . Codalbul cuib re te n partea de sud a zonei, iar perechi de vnturel de sear pot fi observate pe p unile din nordul sitului. Pe lng cele men ionate, mai remarc m ca specie clocitoare strcul galben ( Ardeola ralloides ), erparul ( Circaetus gallicus ) i gaia neagr ( Milvus migrans ). n perioada de pasaj zona joac rol ca loc de popas pentru un num r relativ mare de p s ri de ap . ROSPA 0014 Cmpia Cermeiului se protejeaz pentru: C1 specii de interes conservativ global 2 specii: cristelul de cmp ( Crex crex ) i vnturel de sear ( Falco vespertinus ); C6 popula ii importante din specii amenin ate la nivelul Uniunii Europene 2 specii: codalb ( Haliaeetus albicilla ), cre te pestri ( Porzana parva ). Al turi de speciile enumerate anterior, mai pot fi afectate speciile de avifaun ce se reg sesc n anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE i sunt cuprinse n formularul standard al sitului.
Cod Specie. Pop. rezident Cuibrit Iernat Pasaj Sit Pop Conserv Izolare Global

A029 Ardea purpurea A024 Ardeola ralloides A060 Aythya nyroca A021 Botaurus stellaris A031 Ciconia ciconia

0-1 p 2p 5-7 p 2-4 p 15-20 p

D D C D C B C B B C B

49

A030 Ciconia nigra A080 Circaetus gallicus A081 Circus aeruginosus A026 Egretta garzetta A075 Haliaeetus albicilla A022 Ixobrychus minutus A246 Lullula arborea A023 Nycticorax nycticorax A072 Pernis apivorus A122 Crex crex A097 Falco vespertinus A119 Porzana porzana A338 Lanius collurio A339 Lanius minor A089 Aquila pomarina A224 Caprimulgus europaeus A234 Picus canus A196 Chlidonias hybridus A073 Milvus migrans A236 Dryocopus martiu A429 Dendrocopos syriacus A229 Alcedo atthis A307 Sylvia nisoria A238 Dendrocopos medius 10-12 p 1-2 20-40 p 2-3 p 1p

0-2 p 1p 2-3 p 3-4 p

D D D D B B B B

15-20 p 40-60 p 5p 2-4 p 25-40 p 10-12 p 30-50 p 200-500 p 50-80 p 1-2 p 8-10 p

D D D D C C D D C D D D B C B B C C C B C

10-12 p 1-2 p

C C D D

B B

B C

B B

1-3 p 2-4 p

D D D

Lista floristic rezultat n urma deplas rilor pe teren nsumeaz un num r de 126 taxoni (toate apartin increngaturii Magnoliophyta). Lista a fost ntocmit corobornd datele din teren cu sursele bibliografice de specialitate i ulterior verificat n vederea identific rii unor taxoni specifica i n anexele nr. 3, nr. 4 (A i B) i nr. 5A ale OUG 57/2007. Speciile semnalate n zona de desf urare a proiectului, niciuna nu figureaz n anexele men ionate ale OUG 57/2007 . O alt verificare s-a f cut pentru a eviden ia eventuali taxoni periclita i (conform Dihoru et Negrean, 2009), nefiind identificat niciun asemenea taxon. Specii de plante citate n formularul standard Natura 2000 al sitului ROSPA0014 Cmpia Cermeiului nu exist , a a cum nu nu exista enun ate nici habitate n lista acestui sit Natura 2000.

50

Aspect general al zonei de implementare a PP.

Prognozarea impactului

Analiza elementelor cumulate se face pe o raz de 2 km, de la amplasamentul studiat. n zona amplasamentului proiectului Construire ferm de porci 8160 capete, NU sunt prev zute alte proiecte care s aib impact cumulativ. Pentru identificarea i evaluarea impactului proiectelor susceptibile s afecteze un situl Natura 2000 - ROSPA0014 Cmpia Cermeiului , se va folosi pentru analiz o scal care s ierarhizeze sensul (pozitiv sau negativ) n care implementarea proiectelor va avea impact asupra obiectivelor de conservare ale acestei ANP.

Se folose te o scal cu 5 nivele: + 2 = impact pozitiv semnificativ + 1 = impact pozitiv 0 = nici un impact (neutru) - 1 = impact negativ nesemnificativ - 2 = impact negativ semnificativ

51

Vor fi analizate urm toarele tipuri de impact: direct; indirect; pe termen scurt; pe termen lung; cumulativ; rezidual. Evaluarea semnifica iei impactului se va face pe baza urm torilor indicatoricheie cuantificabili: 1. Procentul din suprafa a habitatului de importan comunitar care va fi pierdut; 2. Procentul care va fi pierdut din suprafe ele habitatelor folosite pentru necesit ile de hran , odihn i reproducere ale speciilor de importan comunitar ; 3. Fragmentarea habitatelor de importan comunitar ; 4. Durata sau persisten a fragment rii; 5. Durata sau persisten a perturb rii speciilor de importan comunitar ; 6. Amplasamentul proiectului, distan a fa de situl Natura 2000; 7. Schimb ri n densitatea popula iilor; 8. Reducerea num rului exemplarelor speciilor de importan comunitar ; 9. Perioada de timp necesar pentru nlocuirea speciilor afectate de implementarea proiectului; 10. Perioada de timp necesar pentru nlocuirea habitatelor afectate de implementarea proiectului; 11. Modific ri ale dinamicii rela iilor care definesc structura i/sau func ia sitului Natura 2000; 12. Modificarea altor factori (resurse naturale) care determin men inerea st rii favorabile de conservare a sitului Natura 2000.

Prognozarea impactului direct i indirect.


Datorit distan ei mari pn la albia minor a rurilor Cri ul Alb i Teuz, se estimeaz c prin Construire ferm de porci 8160 capete cele dou organisme hidrografice NU vor fi afectat.

52

Impactul asupra vegeta iei se rezum la suprafe ele scoase din circuitul agricol, care, odat modificat modul de exploatare a acestuia, nu mai pot fi readuse la starea ini ial , distrugerea ecosistemului fiind ireversibil . Suprafa a de p une temporar /teren arabil care urmeaz s fie des elenit pentru implementarea prezentului proiect este de cca. 5,1 ha. De asemenea, vegeta ia din zona imediat apropiat viitoarei ferme poate fi afectat , prin tas ri, facilitarea instal rii unor comunit i vegetale ruderale sau nitrofile. De remarcat c i n prezent vegeta ia zonei este alterat , fiind vorba de terenuri agricole c rora li s-a modificat regimul de exploatare n p uni. Efectul unui astfel de impact va fi ns extrem de limitat. Dat fiind obiectul de activitate a viitorului PP, mediul n general va fi afectat puternic punctual, ns la nivelul ntregului sit perturbarea va fi nesemnificativ . Men ion m c printre plantele prezente n zona de implementare a proiectului Construire ferm de porci 8160 capete nu se afl specii de importan comunitar , care fac obiectul vreunui statut de conservare, situa ie valabil i pentru habitatele care s-au instalat aici. Vegeta ia din zona apropiat proiectului poate fi afectat , ntr-o mic m sur de depunerile de praf i pulberi rezultate prin intensificarea traficului auto pe DJ 793 i drumul de exploatare. Datorit depunerii pe frunze, stomatele pot fi obturate, impiedicnd p trunderea CO 2 i evacuarea O 2 i a vaporilor de ap . Afectarea fiziologic a acestor specii (fotosinteza, evapo-transpira ia) de c tre depunerile de pulberi pe frunze, poate conduce treptat la degradarea acestora, la sc derea taliei, uscarea, afectarea antezei i a fructific rii. n general, plantele tinere sunt mai rezistente decat cele adulte. Avnd n vedere ca DJ793 este asfaltat i c benefeciarul proiectului amenajeaz i o parcare pentru sta ionarea autovehiculelor n incinta fermei, riscurile sunt nesemnificative. Efectivele afectate ale speciilor de p s ri men ionate mai sus sunt foarte reduse, nesemnificative. De asemenea, marea majoritate a indivizilor prezen i vor putea migra spre zonele adiacente proiectului propus, cu habitate similare, unde s g seasc ni e similare. Speciile de p s ri observate n zona proiectului i n preajma acesteia sunt n marea lor majoritate specii f r importan comunitar . Speciile de importan comunitar observate au un statut de conservare favorabil i o r spndire larg n sit.

53

Fragmentarea

peisajului

ecosistemelor

din

sit,

rezultat

prin

implementarea proiectului de Construire ferm de porci 8160 capete , este minim datorit situ rii acesteia n apropierea unui fost IAS. Mediul va fi afectat punctual prin Construire ferm de porci 8160 capete , ns la nivelul ntregului sit perturbarea va fi nesemnificativ , datorit existen ei resurselor popula ionale pentru migrarea i dezvoltarea ulterioar a speciilor prezente. Putem men iona de asemenea c nivelul popula iilor de interes comunitar, pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 - ROSPA0014 Cmpia Cermeiului, nu au o prezen semnificativ n zona de impact i c distribu ia acestora la nivelul ntregului sit asigur p strarea statutui de conservare cel pu in la nivelul actual. Impactul indirect asupra speciilor de importan comunitar din sit se manifest prin traficul cu auto de pe DJ 793 i drumurile de exploatare, care reprezint calea de acces cu furaje ct i drumul de livrare a produsului finit. Acestea vor cre te nivelul de pulberi i de gaze de e apament aflate n suspensie n aer, precum i nivelul zgomotului. Avnd ns n vedere cre terea nesemnificativ a traficului i a faptului c oricum traficul actual de pe DJ 793 perturb activitatea speciilor de p s ri, consider m c i impactul traficului auto va fi redus asupra distribu iei speciilor. Impactul indirect asupra habitatelor i speciilor de plante de pe suprafa a sitului n care se implementeaz proiectul se va manifesta prin eventualele emisii sau devers ri ale unor substan e (praf, dejec ii, carburan i sau lubrifian i). Dat fiind tehnologia avansat folosit , standardizat la nivelul acestor tipuri de ferme, estim m c un asemenea impact va fi aproape inexistent. Desigur c orice tip de impact negativ asupra popula iilor vegetale va afecta poate chiar mai mult celelalte verigi ale lan urilor trofice (consumatorii de toate categoriile nevertebrate, vertebrate), cu efecte greu de estimat asupra popula iilor de p s ri pentru care a fost constituit situl Natura 2000. De aceea este necesar elaborarea i respectarea unui set de m suri tehnologice n faza de construc ie i n cea de operare care s reduc la minim un eventual impact, chiar asupra popula iilor de plante i asupra habitatelor, n care custodele sitului trebuie permanent consultat.

54

Prognozarea impactului pe termen scurt sau lung.


Impactul pe termen scurt este localizat strict la aria de dezvoltare a proiectului i va afecta n mic m sur situa ia popula iilor de p s ri (maxim 8 specii) din situl Natura 2000. Efectivele speciilor de importan comunitar prezente n aceste perimetre fiind foarte sc zute, raportat la efectivele prezente pe suprafa a ntregului sit, consider m c impactul pe termen scurt va fi totu i nesemnificativ pentru populatiile speciilor de p s ri, iar n cazul speciilor vegetale i a habitatelor nu exist specii de importan comunitar . Impactul pe termen scurt va afecta dramatic popula iile speciilor de plante din zona destinat efectiv viitorului PP. Suprafa a afectat este ns foarte redus , raportat la ntreaga suprafa a sitului, iar speciile i habitatele instalate aici nu sunt rare sau cu valoare conservativ nsemnat .

Prognozarea impactului din faza de construcie i de operare.


n faza de constructie se va genera cel mai mare impact al prezentului PP. Vor fi efectuate decopert ri, prin care vegeta ia va fi definitiv distrus de pe suprafe ele n care vor fi construite diferitele facilit i ale viitoarei ferme. Suprafe ele care necesit a fi decopertate nu au o m rime semnificativ , raportat la suprafa a ntregului sit Natura 2000. Aceast suprafe nu este ocupat de cu habitate cu important comunitar , nici de specii de plante cu statut protectiv. n aceasta faz va fi produs eliminarea unui num r de indivizi din diverse specii vegetale. n faza de operare impactul asupra speciilor de plante i asupra habitatelor va nceta. Pot exista activit i accidentale care s exercite un impact (devers ri accidentale de carburan i, lubrifian i, dejec ii i ape reziduale), pentru care este necesar prevederea unor m suri de eliminare i ndep rtare a impactului, precum i a protocoalelor necesare. Consider m c impactul negativ din aceasta faza este nesemnificativ, considerat la scara sitului n ntregimea lui.

55

Consider m c i impactul negativ din aceasta faza este nesemnificativ, raportat la scara sitului n ntregimea sa. Nu identific m un impact negativ n faza de dezafectare. Prin reconstruc ia ecologic a suprafe elor exploatate, n fapt, vom putea eviden ia un impact pozitiv, prin asigurarea unor noi habitate n care s migreze speciile afectate de activitatea fermei. Chiar dac dup ncetarea activit tii fermei i finalizarea procesului de reconstruc ie ecologic suntem con tien i c habitatele originale nu vor putea fi reconstituite, schimbndu-se pedologia suprafe ei exploatate, totu i credem c zona va fi prielnic pentru unele specii pentru care situl a fost desemnat. De asemenea, ncetarea activit ii fermei va elimina factorii cu impact negativ de pe timpul func ion rii ei i astfel speciile de plante se vor putea regenera i habitatul nou creat va putea fi repopulat de specii de animale.

Prognozarea impactului rezidual.


Nu a fost identificat un impact rezidual dup o eventuaal ncetare a activit ii instala iei pentru prelucrarea combustibilului . Nu exist procese sau fenomene cu impact negativ care s se manifeste dup stoparea activit ii pe amplasament i s influen eze pe mai departe existen a speciilor vegetale i animale. Prin reconstruc ia ecologic a zonei se vor aduce mbun t iri calit ii habitatului i se vor crea premise pentru reinstalarea cel pu in a unei p r i dintre speciile vegetale i animale, inclusiv specii de p s ri eliminate prin implementarea proiectului propus.

Prognozarea impactului cumulativ.


Nu a fost identificat un impact rezidual dup ncetarea activit ii n viitoarele facilit i de cre tere a porcinelor care se vor construi. Nu exist procese sau fenomene cu impact negativ care s continue dup stoparea activit ii fermei i care s influen eze pe mai departe existen a speciilor vegetale i animale. Dac m surile de reconstruc ie ecologic vor fi corect aplicate, se vor putea chair reconstrui

56

actualele habitate, dat fiind c acestea nu sunt distruse ireversibil, iar vegeta ia instalat actual este oricum una de succesiune, o faz tranzitorie. Referitor la popula iile speciilor de p s ri, dar nu numai, trebuie s inem seama de faptul c impactul negativ al DJ 793 asupra acestora este esen ial i c multe specii nu mai folosesc deja arealele din preajma acestuia, prefernd zone mai ndep rtate. Pe teritoriul ROSPA0014 Cmpia Cermeiului mai func ioneaz ferme zootehnice n zona localit ii Cermei, precum i alte obiective industriale sau de prest ri de servicii, dar distan a la care se afl acestea face ca impactul cumulativ s fie minim. Suprafa a cumulat a fermelor, raportat la ntreaga suprafa a sitului este nesemnificativ . n consecint , consider m c impactul cumulativ al PP similare este nesemnificativ.

4.5. IMPACTUL GENERAT DE FERTILIZAREA TERENURILOR AGRICOLE

Din punct de vedere hidrografic teritoriul analizat apar ine bazinului hidrografic al rului Cri ului Negru. Ca subbazin hidrografic n zon vorbim de subbazinul Teuz, ct i cursuri de ap necadastrate i canale de desecare. Rul Teuz este situat la cca. 2 km sud de amplasament. La cca. 400m sud de incinta cu propuneri se afl Pesc ria Cermei. Teuzul dreneaz teritoriul comunei Cermei n partea de sud, pe direc ia estvest. Aceast vale i are obr ia n zona mun ilor Codru Moma, la nord de localit ile Susani i N d lbe ti. Teuzul str bate partea de nord a jude ului Arad i se vars la nord de localitatea Mi ca n Cri ul Negru. Alimentarea rului este mixt de tip pluvio-nival fapt ce este marcat de frecven ele m ririi de debit n perioada prim vara i toamn . Din punct de vedere hidrogeologic , apele subterane apar in conului Cri urilor (Alb i Negru). Zona se situeaz la distan a medie fa de rul Cri ul Alb, astfel c straturile de permeabilitate diferit formeaz un sistem de pnze freatice subterane, la adncimi diferite. Acestea sunt dependente de cantit ile de precipita ii c zute n zon .

57

Orizonturile acvifere din con sunt separate n unele sectoare prin intercala ii lenticulare de argile nisipoase i prafuri argiloase care nu asigur dect par ial izolarea stratului acvifer freatic de stratele acvifere de medie adncime. Intercala iile argiloase sunt n general mai groase i din ce n ce mai numeroase spre extremit ile vestice, nordice i sudice. Stratele acvifere au un pronun at caracter ascensional, nivelul piezometric situndu-se ntre 3-7 m. Apa subteran a fost interceptat la adncimea de 3,50 m fa de nivelul terenului actual. Se prevede un regim maxim ascensional al apei subterane pn la adncimea de 2,00 m fa de CTN. Condi iile hidrogeologice sunt corespunz toare asigur rii securit ii stratelor acvifere, coperi ul lor este greu str b tut de apele provenite din precipita ii care se infiltreaz pn la primul strat acvifer situat la adncime mic . Coeficientul de filtrare variaz n limite foarte largi: de la 10 -13 10 -7 cm/s pentru argile, la 10 -8 10 -5 cm/s pentru argile nisipoase i argile pr foase i 10 10 -1 cm/s pentru pietri uri, nisipuri i bolov ni uri. Dac apa de suprafa i a a nesemnificativ n zona studiat , n mod normal, nu poate fi afectat de activit ile desf urate ci doar accidental prin desc rc ri necontrolate a cisternelor, nu acela i lucru poate fi spus despre apa subteran , cu predilec ie orizontul freatic , situat la mic adncime. Din cele prezentate n paragrafele anterioare, condi iile hidrogeologice nu sunt corespunz toare asigur rii securit ii stratului freatic, datorit structurii subteranului (coperi ul deasupra freaticului). Exist pe alocuri intercala ii de strate u or str b tut de apele provenite din precipita ii (ape ce pot antrena poluan ii de la suprafa ), fiind vulnerabil, iar impactul activit ilor desf urate, poate afecta calitatea apelor freatice. Impactul generat, prin fertilizarea solurilor din zona Cermei 4, este mult diminuat de direc ia general de mi care a fluxului subteran, care n zona studiat , este NV (freaticul are dinamic de mi care mai mare). Chiar i a a, fertilizarea terenurilor agricole aferente fermei Cermei 4 trebuie f cut cu mare aten ie, prin respectarea tehnologiei de administrare a dejec iilor n sol, a dozelor i perioadelor de fertilizare, recomandate prin studiul pedologic i agrochimic. Astfel, la administrare utilajele trebuie s fie reglate pentru dozele recomandate, iar opera iunile de fertilizare s nu se efectueze pe timp de ploaie, pe solul nghe at sau 58

acoperit cu z pad . n zona studiat , nu doar ferma zootehnic Cermei 4 cu activit ile aferente pot fi considerate posibile surse de poluare, ci i fermele Cermei 1, 2 i 3, care au influen at i pot influen a calitatea apelor, mai ales freatice, att prin infiltrarea direct a substan elor periculoase n strat. Cu toate astea nu se poate vorbi de un impact cumulat cu fermele mai sus amintite, avnd n vedere distan a mare dintre amplasamentul acstora i ferma Cermei 4. Nivelul de emisii generat de administrarea n cmp, depinde de compozi ia chimic a dejec iilor ( lam de b legar) i de modul cum acestea sunt manipulate. Compozi ia variaz i depinde de diet ca i de metoda i durata de depozitare i tratare, dac exist , aplicat nainte de mpr tiere. Factori de influen pentru nivelele de emisie (NH 3 ) sunt prezenta i n continuare:
Factor pH Sol Capacitatea de schimb de cationi a solului (CEC) Nivelul de umiditate a solului Temperatur Factor climatic Precipitaii Viteza vntului Umiditatea aerului Metoda de aplicare Tip blegar Caracteristic Influen pH-ul sczut d emisii sczute CEC ridicat conduce la emisii sczute Ambiguu Temperatura ridicat conduce la emisii ridicate Cauzeaz diluarea i o mai bun infiltrare deci emisii mai sczute n aer, dar mai ridicate n sol Viteza mare conduce la emisii ridicate Nivelele sczute conduc la emisii ridicate Tehnici cu emisii sczute Coninutul Administrare emisii Timpul i dozajul de aplicare Se va evita vremea cald, uscat sau cu vnt: dozajele prea mari cresc perioadele de infiltrare de materie uscat, pH-ul i concentraia de amoniu afecteaz nivelul de

Emisiile de mirosuri provin din activit ile prezentate n paragraful anterior. Contribu ia la emisia de mirosuri depinde de compozi ia b legarului (cei mai importan i factori sunt con inutuI n materie uscat (%) i con inutul de nutrien i (N),

59

care depind de practicile de hr nire) i tehnicile utilizate pentru manipularea i depozitarea b legarului. Emisiile odorizante sunt m surate prin unit i de miros europene (OUe), astfel pentru un con inut proteic sc zut, se nregistreaz 371 OUe/s, n timp ce pentru un con inut normal n proteine a hranei, valoarea este de 949 OUe/s. Deoarece n tara noastra nu exista legisla ie pentru mirosuri, ar fi relevanta doar emisia de H 2 S i NH 3 . Pentru NH 3 nivelul emisiilor a fost determinat n subsec iunile anterioare. Pentru H 2 S, pe de o parte BREF ILF nu indic factori de emisie, iar pe de alt parte m sur torile sunt costisitoare i nu se justific decat n cazurile cnd exist plangeri repetate din partea vecinilor. Ca m suri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer, se recomand ca la administrarea pe suprafe ele de teren a dejec iilor semilichide, tip lam de b legar, s se evite: vremea cald , uscat sau cu vnt puternic, dozajele prea mari, care cresc perioadele de infiltrare a dejec iilor n sol. n plus, administrarea dejec iilor se recomand a se efectua prin injectare n sol, aceast tehnologie fiind considerat cea mai eficient i nepoluant . Particularit ile nveli ului de sol din arealul studiat, sunt determinate de condi iile naturale, de factorii ct i de procesele pedogenetice locale care s-au manifestat i se manifest n mod variat n timpul i spa iul cercetat. n cadrul perimetrelor studiate procesele de formare i evolu ie a solurilor au prezentat o dinamic diferen iat care a fost concretizat n varietatea nveli ului de sol. Tradi ional, reziduurile de la animale s-au integrat n sol, existnd o leg tur ntre produc ia vegetal i cea animal , potrivit c reia cerealele se folosesc n hrana animalelor, iar dejec iile acestora la fertilizarea terenurilor. Dejec iile animale lichide rezult la evacuarea hidraulic n sistem industrial sub form de ape uzate. Ameliorarea substan ial a multor nsu iri ale solului prin aplicarea dejec iilor, se datoreaz materiei organice care determin intensificarea proceselor biologice, spore te con inutul n substan e coloidale, m rind capacitatea de schimb ionic i capacitatea de tamponare; amplific att prin coloizi, ct i prin stimularea dezvolt rii microflorei, procesele de formare a structurii. 60

Datorit acestor efecte, reziduurile animaliere mic oreaz coeziunea i m re te permeabilitatea solurilor argiloase, stimuleaz dezvoltarea tuturor speciilor de microorganisme, n mod special a celor fixatoare de azot. Descompunerea lui genereaz c ldur (3-4 milioane calorii/ton ), care ntre ine numeroase reac ii chimice i biochimice, cu efecte importante n dinamica elementelor fertilizante din sol. Eficacitatea fertiliz rii dureaz ntre 3-4 ani pe solurile neirigate i ntre 2-3 ani pe cele irigate, la doze de administrare de 30-40 t/ha. Utilizarea dejec iilor la fertilizarea terenurilor agricole este viabil , putnd fi folosit ntreaga cantitate rezultat . Aplicarea dejec iilor zootehnice n doze excesive, care dep esc cerin ele plantelor, poate afecta negativ fertilitatea solului, prin influen a negativ pe care o are asupra st rii fizice, permeabilit ii, capacit ii de re inere a apei, con inutului n oxigen etc., iar con inuturile de s ruri solubile din sol devin excesive, putnd mpiedica cre terea plantelor sau pot fi levigate n apele freatice. S rurile solubile n exces din dejec ii, pot contribui la cre terea con inutului total de s ruri din solurile pe care s-au administrat doze mari i repetate de dejec ii i ape uzate zootehnice. Pentru aplicarea dejec iilor lichide pe terenurile agricole, trebuie s se in seama de panta terenului, permeabilitate, nivelul apei freatice, clasa de salinitate i solone izare. Aceste dejec ii trebuie analizate pentru a li se cunoa te compozi ia n elemente fertilizante i poluante. Componentele cele mai importante care limiteaz folosirea dejec iilor zootehnice pe terenurile agricole sunt reprezentate de con inutul n azot (esen ial) i con inutul de s ruri. lamul de b legar este format din reziduu nediluat i din ape de sp lare. Cantitatea i natura reziduurilor depind de m rimea animalului, dieta i metabolismul s u. Porcii fiind animale cu stomac simplu, produc materii fecale i urin similare cu cele de origine uman . Hrana este n acest caz n mare parte digerabil , produsele de excre ie reprezentnd o cantitate relativ mic . Fertilizarea trebuie efectuat n regim controlat, n a a fel nct s se asigure, pe ct posibil, utilizarea optim de c tre plantele cultivate a nutrien ilor deja existen i n sol i a celor proveni i din aceste dejec ii. Prin aplicarea dejec iiIor n doze excesive care dep esc cerin eIe plantelor, se 61

poate produce poluarea terenurilor arabile. Astfel poate fi afectat fertilitatea solului, prin influen a negativ pe care o au dejec iiIe animaliere asupra st rii fizice, permeabiIit ii, capacit ii de re inere a apei, con inutului n oxigen etc. S rurile solubile n exces din dejec ii ( lam), pot contribui Ia cre terea con inutului total de s ruri solubile din solurile pe care s-au administrat doze mari i repetate de dejec ii, putnd mpiedica cre terea plantelor sau putnd fi levigate n apele freatice. Diminuarea posibilului impact generat asupra solului se poate face printr-o fertilizare ra ional ce trebuie s asigure un compromis acceptabil ntre imperativul ob inerii unor randamente economice mai bune ale produc iei vegetale i cel de protec ie a calit ii mediului, respectiv a solului. n acest scop se va ntocmit de c tre OSPA Arad, un plan de fertilizare, anexat prezentului studiu. La elaborarea acestui plan se va ine cont de: analizele de sol, cantit ile estimate de fertilizant ( lam de b legar) rezultate ntr-un an, estim rile privind con inutul n N, P i minerale a acestui lam, a culturilor planificate i a consumurilor specifice de elemente nutritive a fiec rei culturi, astfel nct inputurile s corespund exporturilor de elemente pentru realizarea produc iilor scontate/ha, a suprafe elor de teren alocate fertiliz rii. n plus, dar nu n ultimul rnd, la ntocmirea planului de fertilizare se va ine cont de vulnerabilitatea zonei la poluarea cu azota i i nu se va dep i cantitatea maxim recomandat n asemenea situa ie, de 170 kg N/ha. Conform studiului pedologic i agrochimic realizat de OSPA Arad pentru un lot 181 hectare cartate, ca fiind apar in toare a SC Suin Vladimixt SRL sunt necsare 6700 tone fertilizant iar pentru lotul de 61 hectare sunt necesare 2238 tone fertilizant organic lichid porcine.

62

4.6. Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului, generate de ferma de cre tere i ngr are a porcilor Cermei 4.
Conform cerin elor HG nr. 1076/2004, efectele poten iale semnificative asupra factorilor/ aspectelor de mediu trebuie sa includ efectele secundare, cumulative, sinergetice, pe termen scurt, mediu i lung, permanente i temporare, pozitive i negative. O modalitate de evaluare i predic ie a impactului se poate face pe baza modelelor i metodelor de tip participativ, n situa ia n care nu exist date concrete legate de evaluarea obiectivului sau acestea nu sunt suficiente sau relevante. Metodele de tip participativ presupun, n principal, evaluarea calitativ a impactului asupra factorilor de mediu. Realizarea i exploatarea fermei Cermei 4 implic o serie de factori al c ror impact va afecta n mod diferit mediul, ca timp, ac iune, durat i intensitate. n cadrul procesului de evaluarea a impactului produs de implementarea unui proiect asupra mediului, ct i pentru urm rirea evolu iei n timp a st rii de poluare a mediului la un moment dat, se simte nevoia unui procedeu de apreciere global . n acest sens, se impune utilizarea unei metode care s permit compararea st rii mediului la un moment dat cu starea nregistrat ntr-un moment anterior sau cu starea posibil ntr-un viitor oarecare, n diferite condi ii de dezvoltare. n cele ce urmeaz propunem trei criterii calitative, dar aplicate curent n evalu ri de mediu, n Romnia: 1. Metoda scarii de bonitate Fiecare factor de mediu se ncadreaz ntr-o scar de bonitate i se acord note de la 1 la 10, care exprim apropierea, respectiv depart rea de starea ideala, nota 1 reprezentnd o situatie ireversibil i deosebit de grav de deteriorare a factorului de mediu analizat. Notele se acord n corela ie cu un indice de poluare care reprezint raportul dintre o valoare maxim a unui parametru fizic (concentra ie, nivel etc) determinat i valoarea maxim admisibil , conform normelor n vigoare. Scara de bonitate.
Nota de bonitate 10 9 Valoarea Ip=Cmax/Cadm Ip = 0 0,25 Ip = 0 0,25 Efectele asupra omului i mediului nconjur tor Starea naturala n echilibru. F r efecte.

63

8 7 6 5 4 3 2 1

Ip = 0,25 0,50 Ip =0 ,50 1,0 Ip = 1,0 2,0 Ip = 2-4 Ip = 4-8 Ip = 8-12 Ip = 12-20 Ip > 20

F r efecte decelabile; mediul afectat n limite admise - nivel 1. Mediul este afectat n limite admise - nivel 2. Mediul este afectat peste limitele admise; efectele sunt accentuate. Mediul este afectat peste limitele admise - nivel 2. Mediul este afectat peste limitele admise - nivel 3. Efectele nocive sunt accentuate. Mediu degradat nivel 1. Efectele sunt letale la durate medii de expunere. Mediu degradat nivel 2. Efectele sunt letale la durate scurte de expunere. Mediul este impropriu formelor de via .

Metoda se bazeaz pe evaluarea obiectiv a parametrului respectiv, n urma unor m sur tori, determin ri sau model ri fizico-matematice.

2. Metoda Rojanski. Pentru simularea efectului sinergetic al poluan ilor se construie te o diagram de stare, pe baza notelor de bonitate metoda lui V.Rojanski . Starea ideal este reprezentat grafic printr-o figur geometric regulat , nscris ntr-un cerc cu raza egala cu 10 unit i. Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor notelor de bonitate, exprimnd starea real , se ob ine o figur geometric neregulat , cu o suprafa mai mic dect a celei care reprezint starea ideal . Metoda de evaluare a impactului global are la baz exprimarea cantitativ a st rii de poluare a mediului, pe baza indicelui de poluare globala IPG. Acest indice rezult din raportul dintre starea ideal Si i starea real Sr a mediului, respectiv prin raportarea suprafa ei corespunz toare st rii ideale Si (mediu neafectat de activit ile umane) i suprafa a reprezentnd starea reala Sr : IPG = Si / Sr Scara privind calitatea mediului.
Valoarea I.P.G. I.P.G. = i / Sr I.P.G.= 1 I.P.G. = 1 2 I.P.G. = 2 3 I.P.G. = 3 4 I.P.G. = 4 6 I.P.G. > 6 Efectele activit ii asupra mediului nconjur tor mediul este natural, neafectat de activitatea uman mediul este afectat de activitatea uman n limite admisibile mediul este afectat de activitatea uman provocnd stare de disconfort formelor de via mediul este afectat provocnd tulburari formelor de via mediul este afectat de activitatea umana, periculos formelor de via mediul de viata este degradat, impropriu formelor de via

64

3. Matricea de atribute Un alt criteriu de evaluare calitativ este cel bazat pe matricea de atribute i domenii de apari ie a impacturilor, prezentat n tabelul urm tor. Aceasta matrice analizeaz 48 de factori perturbatori ai mediului i de domenii care pot fi afectate de impact.
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Domeniu Factori perturban i Difuziune Pulberi n suspensie Oxizi de sulf COV Oxizi de azot Oxizi de carbon Substan e toxice periculoase Oxidan i Miros Siguran a acviferului Varia ii de debit Produse petroliere Radioactivitate Suspensii Poluare termic AP Socuri de pH CBO5 Oxigen dizolvat Reziduu fix Nutrien i (azot, fosfor) Compusi toxici Via a acvatic Coliformi totali Eroziune Pericole naturale Folosin a ini ial Produse petroliere Modific ri ale reliefului i peisajului Animale mari P s ri de prad Vnat mic Pe ti, p s ri de ap , melci Recolta agricol Specii pe cale dispari ie Vegeta ie terestr natural Plante acvatice Efecte psihologice Efecte asupra construc ilor Efecte fiziologice Efecte asupra func iilor sociale normale Substan e explozive, pericol Modul de via Aspecte psihologice Aspecte fiziologice Comunica ii Stabilitatea economic regional Venitul sectorului public Consumul pe locuitor Impact negativ net * * * * * Impact pozitiv net

AER

* * *

AP

SOL PEISAJUL

* *

BIODIVERSITATE i ECOLOGIE

*** *

ZGOMOT i VIBRA II

SOCIAL UMAN ECONOMIC

** ** * ** *** ** *

65

Chiar dac nu to i factorii perturban i i domeniile de impact au fost atin i, se consider c au fost prezentate, aceia care ar putea suferi cel mai mult prin desf urarea activit ii de exploatare. 4.6.1. Calculul indiciilor de poluare. 4.6.1.1. Apa de suprafa i subteran . M rimea efectelor pe care activit ile de amenajare i exploatare propriu-zise a fermei Cermei 4, depozitelor de dejec ii i lam de dejec ii o vor produce asupra apei de suprafa i subterane este redat cu ajutorul indicelor de calitate Ic .
Ac iunea sau sursa generatoare Scurgeri accidentale de carburanti Dejec ii i lam de dejec ii Ape pluviale uzate Ape menajere uzate Cuantumul efectelor Apa subteran -1 -1 0 0 -2 Apa de suprafa -1 -1 0 0 -2

Valorile indicelui de calitate pentru efectele astfel estimate vor fi: Ic = - 0,5 pentru apele subterane Ic = - 0,5 pentru apele de suprafa calculate cu formula Ic = 1/C, unde C = efectul pozitiv sau negativ rezultat din cuantificarea influen elor n raport cu normele de reglementare. Din scara de bonitate pentru indicele de calitate rezulta ca mediul este afectat n limite admisibile. Scara indicelui de calitate este: Ic cuprins ntre 0 i 1 = influen ele sunt pozitive, iar mediul este afectat n limite admisibile Ic cuprins ntre -1 i 0 = influen ele sunt negative, iar mediu este afectat n limite admisibile Ic = 0; mediu n stare natural . Ecua ia nu are sens pentru activit i antropice.

4.6.1.2. Aer. Impactul produs asupra aerului se va ncadra n limite admisibile pentru o astfel de activitate (se vor lua n considerare indicii de poluare calcula i pentru noxe, prin raportare la concentra iile maxime admise, stabilite prin ordine de reglementare (OMM 462/93) i (STAS 12.574 87), n privin a principalilor factori poluan i (0,15

66

mg/m 3 pentru pulberi, 0,25 mg/m 3 pentru SO2, 0,10 mg/m 3 zilnice). Ip = Cmax / Cadmis

pentru NO2 medii

Pentru utilajele care lucreaz pe antierul fermei, care au fost considerate ca o unic surs ce emite noxe datorate gazelor de e apament, s-au calculat indicii de poluare: Ip NOx = 0,033 IpCO = 0,035 IpSOx = 0,028 Ippulberi = 0,240 Ipaldehide = 0,0254 n aceste condi ii, Ip aer este subunitar, fiind de 0,361. Datorit existen ei unei bune circula ii a aerului n zona fermei Cermei 4, se poate aprecia c se va produce o dispersie accentuat i destul de rapid a poluan ilor n aer, innd cont c valorile noxelor emise n atmosfer se nscriu n limite admisibile. 4.6.1.3. Sol. M rimea efectelor pe care activit ile de amenajare a fermei Cermei 4, a drumurilor de acces, a bazinelor de stocare a dejec iilor ct i impr tierea acestora pe terenurile agricole, o vor produce asupra solului este redat cu ajutorul indicelor de calitate Ic .
Ac iunea sau sursa generatoare Scoaterea din circuitul natural a unor suprafe e de teren ndep rtarea solului de pe amplasamentul fermei Cermei 4 Degradarea salului prin fertilizarea cu dejec ii Cre terea calit ii solului i a culturilor agricole Cuantumul efectelor Sol -1 -1 -2 +2 -2

Valoarea indicelui de calitate pentru sol va fi: raport cu normele de reglementare.

Ic = - 0,5, dup formula Ic =

1/C, unde C = efectul pozitiv sau negativ rezultat din cuantificarea influen elor n

67

Putem estima c impactul produs asupra solului este semnificativ, dar n limite admisibile, dac se vor respecta m surile i se vor pune n practic dot rile prev zute n documenta ie. 4.6.1.4. Subsolul. n urma cuantific rii tuturor influen elor, ca urmare a realiz rii fermei Cermei 4, factorul de mediu subsol NU va fi afectat peste limitele admise; impactul este n limite admisibile . Avnd n vedere c acviferul subteran se situeaza la -2 m, prin realizarea i exploatarea fermei Cermei 4 nu se modific valorile parametrilor hidrogeologici ai zonei. Lucr rile de amenajare i exploatare a fermei Cermei 4, nu vor afecta re eaua hidrologic . Pentru factorul de mediu subsol, m rimea efectelor pe care activitatea de exploatare o va produce este redat cu ajutorul indicelor de calitate Ic i este prezentat n tabelul urm tor:
Ac iunea sau sursa generatoare Scoaterea din circuitul natural a unor suprafe e de teren Poluarea cu dejec ii Polu ri accidentale cu carburan i i uleiuri minerale Cuantumul efectelor Subsol -1 -1 -1 -3

Valoarea indicelui de calitate pentru subsol va fi: - 0,33, dup formula Ic = 1/C, unde C = efectul pozitiv sau negativ rezultat din cuantificarea influen elor n raport cu normele de reglementare. n concluzie impactul asupra subsolului produs este important i se produce ntr-o perioad determinat , pn la nchiderea obiectivului. 4.6.1.5. Vegeta ie i faun Pentru factorul de mediu biotic (vegeta ie i faun ), m rimea efectelor pe care activitatea de exploatare o va produce este redat cu ajutorul indicelor de calitate Ic i este prezentat n tabelul urm tor:
Ac iunea sau sursa generatoare Emisii de gaze n atmosfera ndepart rea solului vegetal de pe suprafe ele amenajate Emisii de praf Zgomotul produs de utilaje Vibra ii utilaje Ape pluviale de pe antier ncarcate Cuantumul efectelor Efecte asupra Vegeta iei -1 -3 -2 0 0 -1 -7 Efecte asupra Faunei -1 -2 -1 -1 -1 -1 -7

68

Ic = - 0,14 pentru vegetatie

Ic = - 0,14 pentru fauna

Din scara de bonitate pentru indicele de calitate rezult c att pentru vegeta ie ct i pentru fauna din zona fermei Cermei 4 va produce un impact negativ semnificativ punctual, dar n limite admisibile, dac se vor respecta condi iile i se vor implementa m surile stipulate n documenta ie pentru refacere a zonei.

4.6.1.6. Popula ie i a ez ri umane. n cazul factorului popula ie i a ez ri umane , m rimea efectelor pe care activitatea o va produce este redat tot cu ajutorul indicelor de calitate Ic i este prezentat n tabelul urm tor:
Ac iunea sau sursa generatoare Emisii de noxe datorate utilajelor Emisii de praf (nc rcare i transport auto) Zgomote i vibra ii din activitatea fermei Afectare ape subterane Noi locuri de munc Venituri la bugetul local Cuantumul efectelor Popula ie i A ez ri umane 0 -1 -1 0 +1 +1 0

Ic= 0 pentru factorul de mediu popula ie i a ez ri umane 4.9.1.7. Peisaj.


Ac iunea sau sursa generatoare Scoaterea din circuitul natural a unor suprafe e de teren Alterarea peisajului Perturbarea zonelor cu scop recreativ Activitatea de fertilizare cu dejec ii Cuantumul efectelor Peisaj -1 -1 0 -1 -3

Ic= - 0,33 - pentru factorul de mediu peisaj Notele de bonitate corespunz toare indicilor de poluare i indicilor de calitate calcula i anterior sunt redate n tabelul urm tor:
Factor de mediu Ap subteran Ap de suprafa Aer Ic -0,5 -0,5 Ip 0,033 - 0,245 Nb 9 9 8

69

Vegeta ie i faun Populatie i a ez ri umane Sol Peisaj Subsol

-0,14/ -0,14 0 -0,5 -0,33 -0,33

6 9 7 7 7

Calculul s-a f cut pentru 7 factori de mediu i s-a ntocmit diagrama Rojanski; au fost determinate suprafe ele corespunz toare triunghiurilor rezultate conform notelor de bonitate. Prin raportarea suprafe ei ideale la cea corespunzatoate st rii reale se ob ine indicele de poluare global, IPG . I.P.G. = Si / Sr = 1,57

Ap
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Peisaj

Aer

Populatie

Sol

Vegetatie si fauna

Subsol

Diagrama Rojanski pentru ferma Cermei 4.

4.6.2. Impact i efecte cumulative . Interaciuni. Suprafata total a obiectivelor de aceast natura pe teritoriul sitului Cmpia Cermeiului este nesemnificativ comparativ cu suprafata arealului de distributie a fiec rei specii prezente n studiul de evaluare adecvat . n zon mai exista ferme de

70

cre tere a porcilor, dar acestea se situeaz la distan e suficient de mari pentru a nu prodece efect cumulativ. n consecint , consider m c impactul cumulativ al altor proiecte propuse similare este nesemnificativ.
Factor de mediu Efecte cumulate Impactul cumulat este determinat de efectul apelor poluate accidental prin scurgeri de la utilaje i cel al apelor pluviale. Impactul general cumulat este negativ nesemnificativ. Impactul se va situa cu mult sub valorile limit, n condiiile n care se vor implementa msurile planului de management pentru emisii. Impactul cumulat este negativ nesemnificativ, Factori de mediu care interacioneaz Sol i sntatea uman. Interaciunile poteniale Efect asupra solului i apei freatice.

Apa

Aerul

Biodiversitatea, flora i fauna, sntatea uman, solul, factorii climatici.

Solul

Impactul cumulat privind solul i utilizarea terenului este apreciat ca negativ semnificativ local i devine neutru, prin implementarea planului de management pentru deeuri. Impactul cumulat asupra biodiversitii i populatei este apreciat ca negativ nesemnificativ. Principalele forme de impact sunt : mbuntairea condiiilor sociale i de via ale populaiei pe termen scurt, mediu i lung. Implementarea proiectului i a msurilor incluse n planurile de management social i de mediu va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ Efect cumulat prin aciunea asupra apelor, aerului,solului, biodiversitii, populaiei. Managementul corespunztor al deeurilor tehnologice i menajere poate reduce total impactul asupra factorilor de mediu. Forma de impact negativ nesemnificativa Singura forma de impact apreciat ca negativ semnificativ locala, la scara local, este asociat modificrii definitive a peisajului. Implementarea msurilor de protecia mediului va conduce la atenuarea impactului la scar local i regional. Impactul cumulat, dup respectarea normelor de protecia mediului este apreciat ca fiind negativ nesemnificativ. Impactul cumulat va consta n modificri i alterri de habitate, acesta fiind apreciat ca impact negativ semnificativ local. Implementarea prevederilor planului de management al biodiversitatii va determina atenuarea semnificativ a efectelor.

Populaia, Biodiversitatea, flora i fauna, Peisajul, Valorile materiale. Populatia, biodiversitatea, valorile materiale Solul, patrimoniul cultural, arhitectonic, valorile material

Efect asupra sntaii umane, a vegetaiei i a ecosistemelor, ct i la nivel global, n ceea ce privete schimbrile climatice. Emisiile de praf i de ali poluani (amoniac) pot influena peisajul i calitatea aerului. Emisiile de poluani specifici traficului rutier sunt n funcie de starea tehnica a infrastructurii. Impactul asupra calitii solului i modificarile privind folosinele terenului pot s determine diferite forme de impact asupra biodiversitii.

Zgomotul i Vibraiile

Populaia

Impact asupra biodiversitii, faunei i populaiei. Msurile de prevenire i managementul adecvat al lucrrilor de construcie i exploatare a fermei vor reduce considerabil efectul potenial Implementarea proiectului va determina modificri n utilizarea terenului , n statutul socio-economic al populaiei, n peisaj i infrastructur

Managementul Deeurilor

Apa, solul i subsolul, aerul, populaia, biodiversitatea, valorile materiale, peisajul

Poluarea apei, solului i subsolului, aerului, cu efecte asupra faunei i florei, a oamenilor i a peisajului. Implementarea proiectului nu va avea un efect notabil asupra mediului dac se va respecta planul de management al deeurilor. Biodiversitatea, flora i fauna sunt influenate direct de elementele naturale ale peisajului, acestea fiind componente eseniale ale habitatelor. ntre utilizarea terenurilor i peisaj exist o relaie de interdependen. Impactul asupra peisajului poate genera unele forme de impact asupra comunitilor din vecintate. Modificarea i pierderea de habitate influeneaz biodiversitatea, peisajul i modul de utilizare a terenului

Peisajul

Biodiversitatea, flora i fauna, solul, utilizarea terenului, populaia

Peisajul, Solul

Biodiversitatea, flora i fauna

71

5. Analiza alternativelor
Nu au fost luate n calcul alte amplasamente, deoarece SC Suin Vladimix SRL detine n proprietate aceasta suprafata de teren, iar n zona sunt numai terenuri agricole pe care se vor administra dejec iile de la porcine. Amplasamentul este la cca. 3 km de zona locuit comuna Cermei, jud. Arad

6. M SURILE AVUTE N VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENT RII POIECTULUI
Monitorizarea mediului, att n perioada de implementare a proiectului, de exploatare, ct i n perioada nchidere va avea drept scop aplicarea m surilor propuse n condi iile gener rii unui impact minim asupra mediului nconjur tor, popula iei i a ez rilor astfel nct s fie respectat conceptul de dezvoltare durabil .
Matricea monitoriz rii problemelor de mediu. Probleme de mediu Unde va fi monitorizat parametrul Frecvena de msurare/monitorizare Se vor efectua msurtori trimestriale pentru vericarea nivelului de zgomot. Se vor efectua msurtori trimestriale pentru vericarea nivelului de vibraii. Conform Bunelor Practici Inginereti Lunar i cnd este adus echipament nou n antier Conform Bunelor Practici Inginereti i Agricole

A Etapa de implementare PUZ i exploatare ferm de porci Zgomot generat de: Echipament greu; Pe antier, ulterior n incinta fermei i n Camioane. zona nvecinat. Vibraii generate de: Echipament greu; Camioane. Praf generat de: Trafic i echipament; Lucrri specifice Gaze generate de: Motoarele camioanelor i echipamentului greu; Degajri supraterane din hale i bazinele de dejecii. Noroi generat de: Trafic pe antier sau pe drumurile de acces spre ferm. Poluarea solului cu: Produse petroliere (scurgeri accidentale din rezervoare, motoare, alte Pe antier, ulterior n incinta fermei i n zona nvecinat. Pe antier i n zona nvecinat Pe antier, ulterior n incinta fermei i n zona nvecinat.

Pe antier, ulterior n incinta fermei i n zona nvecinat. n perimetrul de stocare a carburanilor; Locuri de alimentare a utilajelor i autocamioanelor; Locuri de garare a

Zilnic Zilnic, prin observaii Olfactive.

72

operaii de manipulare a carburanilor); Managementul defectuos al deeurilor, inclusiv dejecii. Poluarea apei: Produse petroliere; Managementul defectuos al deeurilor, inclusiv dejecii. Biodiversitatea : Flor i faun B Etapa post - nchidere Sol Metale grele, pH, etc Aer Emisii i pulberi n suspensie Vegetaia i fauna Densitatea vegetaiei; Tipul de vegetaie Exemplare de faun care repopuleaz zona

echipamentelor/ autocamioanelor. Zona de canalizare tehnologic Zona bazinelor de stocare a dejeciilor i pe terenurile pe care de face fertilizarea cu dejecii. Pe antier, ulterior n incinta fermei i n zona nvecinat, inclusiv terenurile pe care se va face fertilare. n zona afectat de implementarea proiectului i n vecintate Conform unui program de monitorizare bine stabilit cu analize OSPA i analize de ap din puurile de observaie situate n incinta fermei. Anual se vor monitoriza cinci specii sensibile stabilite de comun acord cu Custodele sitului Natura 2000. Anual, pn cnd parametrii revin n limitele normale legale La nevoie. Anual

Suprafee reabilitate

Pe antier i n zona nvecinat Suprafee reabilitate

n conformitate cu OUG 152/2005 art. 17, f), care precizeaz c n cazul fermelor de cre tere intensiv a porcilor i p s rilor, ma surile prev zute pentru monitorizare iau n considerare costurile i beneficiile i cu BREF-ul care arat c aceasta prevedere trebuie interpretat n sensul evit rii unei monitoriz ri excesive, ac iunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot i metan) are n vedere nu m surarea acestora ci estimarea prin calcul. Se vor raporta anual cantit ile de emisii care depasesc valorile prag prev zute n HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor m suri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European i al Consiliului nr. 166/2006 privind nfiin area Registrului European al Poluan ilor Emi i i Transfera i i modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE i 96/61/CE. Planul este n acord cu standardele na ionale, iar investi ia va fi n acord cu standardele sanitar veterinare, de igiena i bun stare a animalelor i de mediu ale UE. Supravegherea calit ii factorilor de mediu i monitorizarea activit ii se va realiza i prin controale periodice efectuate de reprezentan ii autorit ilor de mediu i

73

de s n tate public . n conformitate cu OUG 152/2005 art. 12, pct. 2), care precizeaz c n cazul fermelor de cre tere intensiv a porcilor i p s rilor, m surile prevazute pentru monitorizare iau n considerare costurile i beneficiile (rezultatele analizei costbeneficiu) i cu BREF ILF care arat c aceasta prevedere trebuie interpretat n sensul evit rii unei monitoriz ri excesive, ac iunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluan i n aer (amoniac, protoxid de azot i metan) are n vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul. Pe baza factorilor de emisie corespunz tori sistemului de ad postire i con inutului de protein crud i fosfor n furaje, se vor estima emisiile semnificative de poluanti n aer (amoniac, protoxid de azot i metan). Tinnd seama de cele prezentate pn n prezent, activitatea din ferm ar putea contribui la poluarea mediului ambiant prin emisiile de poluanti n aer. Contributia este redus : concentratiile poluan ilor n aer sunt sub valorile limit prevazute de legisla ia n vigoare, iar distanta fata de zone locuite este suficient de mare. n aceste conditii, se considera ca nu este necesar instituirea unui program de monitorizare a calit ii aerului la limita incintei fermei. Monitorizarea calit ii apei freatice se va realiza anual, prin prelevarea de probe de apa din doua foraje amplasate unul amonte i unul aval de rezervoarele pentru depozitarea dejec iilor. Se va monitoriza concentratia indicatorilor fizico chimici i bacteriologici att la nceputul activit ii ct i pe parcursul desf urarii acesteia, conform unui program prestabilit. Inainte de vidanjare se va monitoriza concentra ia indicatorilor din apele uzate menajere. Compararea se va face cu limite prev zute n contractul de vidanjare i/sau NTPA 002/2005. Se vor nregistra i raporta cantit ile anuale de de euri inclusiv cantitatile de dejec ii. O dat pe an, se va face analiza chimic a dejec iilor fermentate inainte de utilizarea acestora ca fertilizan i. Se va institui un registru de eviden : cantit i de dejec ii livrate, data livrarii, numele beneficiarului, destina ia dejec iilor (terenurile pe care se depun). Activitatea de aplicare a dejec iilor pe cmp nu este n 74

responsabilitatea ferme ci a unei societ i specializate n acest scop. Se vor tine inregistrari i eviden e curente privind: a) numarul /efectivul de animale se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire b) greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de iesire c) cantit ile de nutret intrate se nregistreaz la fiecare dat de intrare; consumul lunar se determin prin calcul; d) re eta nutretului combinat este pastrata la sediul fermei; e) gospodaria de apa va fi dotata cu debitmetru pentru inregistrarea consumului de apa; f) consumul lunar de energie; g) cantitati de de euri i compozitia acestora (inclusiv dejec ii); h) ntegritatea re elei de canalizare exterioare, a caminelor de vizitare i a batalelor.

7. Situatii de risc
Pe parcursul desfasurarii activitatilor curente n cadrul fermei studiate situatiile de risc vor fi legate de posibilele incendii care pot avea loc. Astfel, la proiectare s-au respectat normativele specifice de prevenire a incendiilor, iar utilajele i toate dotarile obiectivului au fost astfel alese incit sa corespunda gradului de periculozitate al acestuia. Apa necesara stingerii incendiilor va fi asigurata din gospodaria proprie de apa. Pentru prevenirea incendiilor, societatea are n vedere intocmirea planului de autoaparare impotriva incendiilor. Organizarea, conducerea i desfasurarea activitatii de prevenire i stingere a incendiilor se realizeaza n concordanta cu

cerintele de siguranta la foc prevazute n O.U.G. nr. 60/1997, Normelor Generale de prevenire i stingere a incendiilor aprobate prin O.M.I. nr. 775/1998, dispozitiile generale de ordine interioara privind instruirea pentru prevenirea i stingerea incendiilor DG PSI-001 i DG PSI-002 aprobate prin Ordinele MI nr. 1023/1999 i 1080/2000. Comisia sau subcomisia tehnica PSI ce se constituie potrivit reglementarilor mai sus amintite, va fi alcatuita din cadre cu functii de conducere,

75

specialisti, tehnicieni capabili sa indeplineasca atributiile specifice ce le revin, va intocmi planul de autoaparare impotriva incendiilor cu elemente specifice fermelor de porcine.

8. Descrierea dificultatilor
Nu au fost intimpinate dificultati tehnice sau practice pe parcursul elaborarii prezentului studiu.

9. REZUMAT F R CARACTER TEHNIC AL INFORMA IEI FURNIZATE N RAPORTUL DE MEDIU


Denumirea proiectului:
F ERM CRE TERE I NGR ARE PORCI C ERMEI 4 ( COM . CERMEI, JUD . ARAD)

Beneficiarul proiectului:
S.C. SUIN VLADIMIXT S.R.L. cu sediul n jud. Arad, loc. Cermei Nr. 1043, ce are ca activitate cre terea suinelor, atribut fiscal RO 26529936, nr. de ordine n registrul comer ului J02/119/2010.

Localizare geografic: geografic :


Comuna Cermei ocup o zon din nordul jude ului Arad avnd urm toarele repere: drumul jude ean drumul jude ean DJ 709 care face leg tura ntre DN 7 - iria - Seleu Cermei - Berechiu - Bat r - DJ 795; DJ 793 care face leg tura ntre Sintea Mare epreu Cermei Beliu C rand Sebi ; 76

drumul comunal DC 2 care face leg tura ntre DJ 709(Cermei) Coroi - DJ 792 A Hotarele comunei Cermei se nvecineaz la nord cu hotarul comunei Apateu,

la est are n vecin tate hotarul comunelor Craiva i Beliu, spre vest se nvecineaz cu comunele Apateu i Sepreu , la sud se afl comuna Sicula, hotarul de nord al ora ului Ineu i comuna Bocsig. Zona studiat este situat n extravilanul comunei Cermei (n Cmpia Teuzului), la sud de DJ 793 (tronsonul Cermei Lunca Teuzului). Tereurile sunt accesibile dinspre vest, prin intermediul drumului jude ean DJ 793 (2.200m de la limita estic a com. Cermei), apoi spre sud pe o lungime de 2.900m, pe drumul de exploatare De 846/1 i spre est pe o lungime de 1.500m, pe drumul de exploatare De 2237.

Suprafaa i limite: limite :


Amplasamentul studiat este situat n teritoriul administrativ al comunei Cermei i const din 51.400 mp teren arabil n extravilan. Vecin t ile amplasamentului sunt: la est: canal de desecare Cn 1294 i drum de exploatare, p uni la sud: p uni la vest: canal de desecare Cn 1292 i drumul de exploatare De 2237, terenuri arabile la nord: canal de desecare Cn 1286/1 i drum de exploatare De 1286, ferm agrozootenic .

Accesul n zon:
Zona este accesibil dinspre vest, prin intermediul drumului jude ean DJ 793 (2.200m de la limita estic a com. Cermei). Acesta apar ine domeniului public, aflat n administrarea Administra iei de Drumuri i Poduri a Jude ului Arad i este de categoria 2, cu o band de circula ie auto pe sens. Drumul este modernizat, cu mbr c minte asfaltic . Din drumul jude ean se formeaz spre sud (pe o lungime de 2.900m) drumul de exploatare De 846/1 i spre est drumul de exploatare De 2237 (pe o lungime de 1.500m). Acestea au l imea de 5,00 m i sunt realizate dn piatr . Intersec ia De 846/1 cu DJ 793 este amenajat .

77

Succint descriere a proiectului


Proiectul s-a ntocmit pe baza discu iilor i a consult rilor care au avut loc ntre beneficiar i proiectant. Prezenta documenta ie de urbanism s-a ntocmit la comanda S.C. SUIN VLADIMIXT S.R.L., cu sediul n jud. Arad, loc. Cermei, Nr. 1043. Documenta ia are la baz Certificatul de Urbanism nr. 06/23.05.2012 eliberat de Prim ria Com. Cermei pentru terenurile A 1291/1 i A 1291/2 situate n extravilanul localit ii Cermei, amplasate la cca. 2 km sud fa de drumul jude ean DJ 793 Sintea Mare Beliu, avnd o suprafa de 51.400 mp, conform Extraselor C.F. nr. 300303 Cermei (nr. CAD 300303) i 300304 Cermei (nr. CAD 300304). Se propune realizarea unei ferme de cre tere i ngr are porci n sistem intensiv, cu cu amenaj rile / cl dirile axiliare i tehnico-edilitare necesare. Capacitatea de cazare este de 8.160 capete/ciclu, cu 2 cicluri cre tere/an. A. construc ii noi: 4 hale cre tere porci corp filtru i administrativ tunel circula ie, camer frigo, necropsie 2 depozit stocare dejec ii construc ii conexe mprejmuire teren B. racorduri la re elele tehnico edilitare i re ele de incint ; C. sistematizarea vertical a terenului; D. platforma carosabil cu locuri de parcare, drumuri de incint i accesul autospecialelor de interven ie 6m; E. realizare racord la De 2237 i modernizare tronson acces (De 846/1 i De 2237); F. amenajare spa ii verzi i plantate; G. perdele de protec ie H. platforme gospod re ti i amenaj ri tehnico-edilitare.

78

Zona studiat are 11,00 ha, iar propunerile din incint se grupeaz pe o suprafa de 5,14 ha. Interven iile din afara incintei se refer la modernizarea c ilor de acces i evacuarea apelor pluviale n canalele de desecare din zon . I. Hale cre tere porci (4 cl diri) Se vor realiza 2 hale reci i 2 hale calde, cu H max = 6,00m, avnd o structur metalic i nchideri din panouri tip sandwich. Halele asigur un spa iu de 0,75 m 2 /cap porcine, n conformitate cu legisla ia european . Fiecare dintre hale va avea cte 2 silorzuri metalice exterioare de capacitate 16 tone/siloz (H max = 6,00m) i vor comunica prin intermediul unei alei pietonale acoperite, de l ime 1,50m. Sc = Sd = 4 1.750 mp = 7.000 mp J. Camere pompe c ldur (2 cl diri anexate la 2 dintre hale) Sc = Sd = 2 20,00 mp = 40 mp K. Corp filtru i administrativ Sc = Sd = 70 mp L. Tunel circula ie, camer frigo, necropsie Sc = Sd = 200 mp M. Depozit stocare dejec ii (2 bazine) Dejec iile provenite de la porcine vor fi colectate printr-un sistem de canalizare i deversate n cele 2 depozite de stocare dejec ii proiectate care, dup 6-9 luni, devin material de compost, utilizat ca ngr mnt natural n agricultur . Bazinele vor avea o capacitate total de 10.000 mc. Sc = Sd = 2 2.500 mp = 5.000 mp N. Cabine pu uri forate Sc = Sd = 5 mp O. Construc ii conexe 79

Sc = Sd = 200 mp P. Platforme betonate Sc = 300 mp Pentru circula ia din incint se vor realiza drumuri carosabile, de l ime 3,50 m, cu benzi de ncadrare din p mnt (0,50m), cu acces din drumul de exploatare existent la vest de teren. n zona containerului destinat biroului se vor realiza i platforme de parcare pentru autovehicule angaja i. Zona liber r mas , avnd o pondere de 65,36% din suprafa a terenului, va fi amenajat ca zon verde i perdele de protec ie. Sc total = Sd total = 13.000 mp S teren = 51.400 mp DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE. Alimentarea cu ap potabil : Alimentarea cu ap potabil (uman i a porcinelor) se va realiza de la 2 pu uri forate de adncime (cca. 200 m) propuse n incint , prin intermediul unei re ele de incint de tip ramificat. Forajele vor fi echipate cu electropompe submersibile. Se vor realiza 2 case pomp care vor con ine un hidrofor dimensionat corespunz tor i instala ia de automatizare. n cazul n care va fi necesar, pe inelul de distribu ie a apei se va monta o micro-sta ie de tratare a apei. Canalizare menajer : Apele uzate provenite de la corpul filtru-administrativ se vor colecta ntr-un bazin vidanjabil cu volumul util de 10 mc, realizat din r in sintetic armat cu fibr de sticl , ngropat. Acesta va fi vidanjat periodic. Canalizare tehnologic . Managementul dejec iilor: Apele uzate (dejec iile) rezultate din procesul tehnologic se vor colecta n 2 bazine tip pungi, cu o capacitate total de 10.000 mc. Dup 6-9 luni, dejec iile devin material de compost, utilizat ca ngr mnt natural n agricultur . Apele uzate provenite de pe platforma mini-incineratoarelor, spa iului de necropsie i camera 80

frigorific se vor colecta n 1 sau 2 bazine vidanjabile de mici dimensiuni, ngropate, de capacitate 2 mc. Canalizare pluvial : Apele pluviale de pe acoperi urile halelor i a corpului filtru vor fi preluate i direc ionate prin an uri de suprafa c tre canalele de desecare nvecinate. Vehiculele care vor fi utilizate n acticitatea fermei vor fi monitorizate din punct de vedere tehnic, pentru a preveni scurgerile accidentale de carburan i/uleiuri n sol. Alimentare cu gaze naturale/energie termic : Energia termic i apa cald menajer necesar nc lzirii corpului filtru vor fi asigurate prin centrala mural proprie, alimentat cu GPL, cu boilerul aferent. Energia termic necesar nc lzirii celor 2 hale calde se va realiza cu ajutorul sistemului pompelor de c ldur sol ap , prin utilizarea energie regenerabile a p mntului. n cazul unor temperaturi extreme, se vor ad uga nc lzitoare alimentate cu GPL pentru asigurarea temperaturii ambientale optime. Alimentare cu energie electric : Energia electric se va asigura printr-un post trafo propriu. Pentru cazurile de avarie n incinta fermei se va prevedea un grup electrogen cu motor diesel, cu pornire automat . Nu se va construi sub culuarul de protec ie a liniei electrice aeriene de medie tensiune. Gospod rie comunal : Containerul destinat administra iei va avea amenajat o zon pentru depozitarea de eurilor n vederea transport rii lor la rampa de gunoi ecologic a Mun. Arad. Se va asigura accesul autovehiculelor de transport la aceste platforme. De eurile vor fi colectate selectiv, n vederea recicl rii acestora. Transport n comun, parcaje: Num rul relativ redus de locuri de munc ap rute o dat cu investi ia propus nu justific apari ia transportului n comun n zon .

81

n incint vor fi amenajate la sol locuri de parcare pentru autoturismele angaja ilor. Controlul emisiilor: Principalele emisii sunt reprezentate de pierderile de amoniac i gaz metan n atmosfer , care rezult din procesele metabolice i din dejec ii. Sursele de emisii n atmosfer sunt halele de produc ie i sistemul de management al dejec iilor. Emisiile de azot se pot minimiza doar prin respectarea cerintelor BAT pentru ad postirea porcilor n hale, compozitia hranei i modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ stocarea i eliminarea dejec iilor. Dupa cum s-a prezentat mai sus, tehnicile utilizate n ferma pentru adapostirea i furajarea porcilor sunt conforme cu cerintele BAT, rezultand astfel ca atat productia de azot i fosfor ct i emisiile de amoniac din hale sunt cele mai mici posibile. Celelalte emisii n atmosfera (bioxid de sulf, bioxid de azot, hidrogen sulfurat, pulberi) sunt n cantit i nesemnificative. Nu exist desc rc ri de ape uzate direct n receptori naturali. Eventualele emisii necontrolate de poluan i n ape subterane sau pe sol (potentialele exfiltratii din sistemul de canalizare) sunt foarte mici i nu prezinta risc de poluare. Mirosuri : Mirosurile sunt generate n principal de emisiile de amoniac i vor fi minime n conditiile n care i emisiile de amoniac sunt reduse. Emisiile secundare de hidrogen sulfurat genereaz de asemenea mirosuri dar, n condi iile respect rii cerintelor BAT de ad postire a animalelor, cum este cazul fermei, aceste emisii sunt nesemnificative fiind sub limita de detec ie chiar i n interiorul halelor. Distanta fata de cele mai apropiate zone locuite este mai mare decat cea recomandata de Ordinul Ministerului S n t ii nr. 536/1997. Zgomot: Nivelul zgomotului va fi redus. Se vor avea n vedere respectarea recomand rilor BAT (privind transportul i descarcarea hranei, incarcarea animalelor trimise la sacrificare, manipularea dejec iilor, instalarea i func ionarea ventilatoarelor, func ionarea celorlalte utilaje) pentru reducerea zgomotului specific 82

precum i mentinerea acestuia n limitele acceptate. De euri: Pe lng dejec iile solide i lichide, principalele de euri periculoase sunt cele sanitar veterinare: ambalaje de la vaccinuri i cadavre de porci. Acestea se elimina n afara fermei conform normelor sanitar-veterinare. Biodiversitate: Proiectul propus se situeaz n situl de importan avifaunistic ROSPA 0014 Cmpia Cermeiului . Suprafa a ROSPA 0014 Cmpia Cermeiului este de 19.976,80 hectare i se suprapune n propor ie de 100% peste teritoriul administrativ al jude ului Arad (RO0051). De i a fost evaluat c impactul negativ al PP asupra speciilor i habitatelor va fi nesemnificativ, se vor intreprinde urm toarele m suri pentru reducerea impactului poten ial asupra vegeta iei i faunei terestre: - Lucr rile de decopertare pentru facilit ile ce vor fi construite i pentru drumul de acces, se vor face astfel, nct s se evite deteriorarea terenurilor adiacente perimetrului prezentului PP; - Gardul mprejmuitor din jurul facilit ilor construite va trebui dotat cu o band n partea de contact cu solul (pn la n l imea de cca. 50 cm) alc tuit din tabl sau plas de srm cu ochiuri foarte mici, sau o alt component eficient , care s opreasc complet o eventual escaladare i deplasare a roz toarelor din fauna spontan nspre sursa de hran implicit reprezentat de hrana suinelor, aceasta reducnd semnificativ concentrarea acestor roz toare ca surs de hran pentru unele p s ri r pitoare pe amplasamentul PP i implicit interac iile cu speciile importante pentru site. - Impunerea de c tre beneficiar a interdic iei folosirii pe toat incinta amplasamentului supus prezentului studiu, a momelilor otr vite pentru combaterea roz toarelor, acestea putnd avea efecte deosebit de nocive asupra speciilor de p s ri carnivore, care pot consuma aceste animale otr vite. - Structura vegeta iei din zona adiacent PP va fi monitorizat prin observa ii privind modificarea procentului de acoperire cu vegeta ie praticol . Perturb ri

83

semnificative ale habitatelor sunt n general indicate de modific ri ale gradului de acoperire a vegeta iei. nregistr rile vor trebui efectuate pe perioada construirii diferitelor obiective. - La limita perimetrului PP va fi bine-venit plantarea, imediat dup finalizarea construc iilor, a unei bariere fonice, alc tuit dintr-o perdea forestier care s aib n compozi ie arbori i arbu ti indigeni. Rolul benefic al acestei perdele va fi important i multiplu, behefic pentru faun , n special pentru ornitofaun . n aria n care urmeaz s se implementeze viitorul PP exist diferite specii de faun , care au posibilitatea de a se refugia n zonele apropiate unde au habitate similare cu cel care va fi afectat. Alte m suri pentru reducerea impactului asupra biodiversit ii - n perioada de investi ie de eurile rezultate din excava ii (steril, sol vegetal) vor fi depozitate temporar n interiorul zonei arondate PP, pentru utilizarea ulterioar a acestora: Constructorul, mpreun cu beneficiarul vor lua m suri n vederea aplic rii i utiliz rii celor mai bune tehnici de construc ie disponibile care s asigure un nivel minim de zgomot, vibra ii i praf, astfel ca efectele asupra factorilor de mediu i n special asupra biodiversit ii din zonele perimetrale s fie excluse. La ncetarea func ion rii obiectivului se impune folosirea unor proceduri de reconstruc ie ecologic adaptate condi iilor din zon . Reabilitarea ecologic de readucere a terenului n forma actual nu este una dificil , astfel nct este foarte posibil apari ia, n linii generale, a habitatului actual, dac se va ine cont de configura ia natural a zonei, pentru ca aria PP s se ncadreze la specificul i cadrul natural al zonei. Dup procesul de reconstruc ie ecologic vor fi evaluate posibilit ile de repopulare pentru fiecare specie de importan comunitar men ionat n prezentul raport i se vor lua m surile necesare pentru a asigura habitate prielnice de hran , reproducere i pasaj conforme situa iei originale. Pe durata de implementare i func ionare a fermei se va asigura monitorizarea popula iilor a 5 specii de p s ri de importan comunitar , specii indicator. Lista respectivelor specii va fi stabilit de comun acord cu custodele ariei naturale protejate i vor fi aprobate de c tre acesta. Lista va fi naintat custodelui cu cel mult 30 de zile lucr toare de la ob inerea autoriza iei de mediu. Monitorizarea se va desf ura pe o raz de 500 m n jurul amplasamentului i pe suprafa a unde vor fi aplicate dejec iile, pe toat durata de validitate a autoriza iei 84

de mediu. Rezultatele monitoriz rii vor fi sintetizate ntr-un Raport anual de monitorizare , a c rui form va fi de asemenea aprobat de c tre custode. n func ie de rezultatele acestei monitoriz ri custodele va putea stabili noi m suri privind reducerea impactului asupra speciilor de importan comunitar , dac este cazul. Accidente: Masurile luate pentru intre inerea i exploatarea tuturor instala iilor, inclusiv a celor de colectare, transport i eliminare a dejec iilor, asigur prevenirea accidentelor de tip industrial. Monitorizare; Raportare: Monitorizarea va fi de asemenea n conformare cu cerintele BREF. Se vor mentine urmatoarele inregistrari i evidente curente: a) num rul/ efectivul de animale la fiecare data de intrare/ie ire b) greutatea corporala la fiecare dat de ie ire c) cantit ile de furaj intrate; consumul lunar se determina prin calcul; d) cantitatea de cadavre de porci. Re eta nutretului combinat va fi pastrata la sediul companiei. Halele vor fi dotate cu apometre fiind posibila organizarea sistemului de evidente. In scopul conformarii cu alte cerinte ale legislatiei nationale (referitoare la prevenirea poluarii apelor cu nitrati din surse agricole), se vor mai intreprinde o serie de actiuni dintre care se mentioneaza: p strarea unei evidente stricte a cantitatilor de dejec ii livrate pentru a fi folosite ca material fertilizant, i a datelor de livrare; stipularea unor clauze contractuale prin care utilizatorul si nsu e te, sub semnatur , obligatiile legale ce i revin la utilizarea dejec iilor ca fertilizant, inclusiv prelevarea de probe de sol de pe terenul pe care se aplic dejec iile. Actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot i metan) are n vedere nu m surarea ci estimarea acestora prin calcul. Raport rile anuale pentru Registrul poluan ilor emisi i transfera i vor ar ta c nu se produc dep iri ale valorilor prag prevazute n HG 140/2008.

85

Scoaterea din functiune: Activitatea desf urat nu este de natura sa conduc la poluarea chimica a amplasamentului. De asemenea, pe amplasament nu vor exista zone de depozitare a de eurilor periculoase. Pentru ncetarea activit ii se are n vedere redarea amplasamentului intr-o stare care sa permit utilizarea sa n viitor. n acest scop s-au identificat elementele constituente ale Planului de nchidere a fermei de porci.

Alternative studiate: Tehnicile utilizate au fost alese dintre alternativele care asigura cel mai mare beneficiu pentru mediu, f r antrenarea unor costuri excesive.

Evaluarea Impactului: Singurul impact poten ial semnificativ este cel asupra calit ii aerului i se datoreaza n special emisiei de amoniac din halele de productie i din tratarea dejec iilor. Pe lng efecte asupra s n t ii receptorilor umani, amoniacul conduce i la producerea mirosurilor nepl cute.

86

CONCLUZII

Concluziile care se desprind ca urmare a celor prezentate n acest Studiu de impact, se pot structura astfel: In unitate se vor respecta procesele tehnologice de cre tere i ngr are a porcilor ce vor asigura realizarea n condi ii economice corespunz toare a produselor, n conformitate cu normele i standardele n vigoare; Produsele sunt valorificate integral. De eurile menajere sunt preluate periodic pe baza de contract cu un operator de specialitate autorizat. Dejec iile, dup stocarea adecvat , se folosesc n agricultur ca ngr mnt natural; Nu vor fi afectate apele de suprafa i subterane, att n perioada de construc ie ct i dup punerea n exploatare, nu vor exista surse dirijate de poluan i pentru apele subterane i de suprafa ; Toate apele uzate vor fi colectate prin re eaua de canalizare, astfel c solul sau subsolul nu va fi afectat; Utilit ile vor fi asigurate prin contracte ncheiate cu furnizorii de energie electrica, Apele Romane, prestare servicii colectare i tratare de euri, epurare ape uzate, etc; Emisiile rezultate de la motoarele utilajelor implicate n lucr rile de realizare a obiectivelor nu vor implica dep irea concentra iilor maxime admisibile pentru zonele protejate; Concentra iile de poluan i se ncadreaza sub valorile limita admisibile prevazute n normativele n vigoare, respectiv STAS 12574/1997 i Legea nr. 104/2011; Impactul unit ii analizate asupra polu rii fonice este nesemnificativ. Se apreciaz c nivelul sonor n jurul perimetrului se nscrie n prevederile STAS 10.009/1988; Amplitudinea impactului asupra biodiversit ii este negativ dar nesemnificativ avnd n vedere suprafa a mic pe care se va implementa

87

planul analizat; Instala ia fiind amplasat , la o distan a de peste 3500 m de zonele locuite, nu va fi afectat calitatea vie ii sau starea de s n tate a popula iei; Impactul acestei investi ii n ceea ce prive te mediul social i economic va fi pozitiv, se vor crea noi locuri de munc .

Aceast lucrare conine 90 pagini i a fost ntocmit ca Studiu de impact pentru obtinerea acordului de mediu. Drepturile de autor aparin proiectantului menionat n foaia de capt. Orice copiere, difuzare sau prezentare public, n ntregime sau parial, n alte scopuri dect ca studiu de impact, fr acordul autorilor este interzis. Asemenea aciuni duc la urmrire civil i pot genera urmrire penal !

88

BIBLIOGRAFIE Ardelean, A., 2006 Flora i vegeta ia jude ului Arad, Edit. Academiei Romne, Bucure ti; Ciocrlan, V., 2009 Flora ilustrat a Romniei Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, Bucure ti; Doni , N. et al., 2005 Habitatele din Romnia, Edit. Tehnic Silvic , Bucure ti; Doni , N. et al., 1992 Vegeta ia Romniei, Edit. Tehnic Agricol , Bucure ti; Mountford, O., et al., 2008 Natura 2000 n Romania, habitat fact sheets, EU Phare Project on Implementation of Natura 2000 Network n Romania; Pop, I. (coord.), 1978 Flora i vegeta ia Mun ilor Z rand, Universitatea Babe Bolyai, Cluj-Napoca; Sanda, V., Popescu, A., Baraba , N., 1997 Cenotaxonomia i caracterizarea grup rilor vegetale din Romnia, Edit. I. Borcea, Bac u; Srbu, A., 2005 - Arii speciale pentru protec ia i conservarea plantelor n Romnia, Edit. Victor B Victor, Bucure ti; ***, 2007 a Ordonan a de urgen privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei s lbatice, Monitorul Romniei nr. 442/2007, Bucure ti; ***, 2007 b OM nr. 776/05.05.2007 privind declararea siturilor de importan comunitar , ca parte integrant a re elei ecologice Natura 2000 n Romnia;

89

90

91