Sunteți pe pagina 1din 12

MIC| LEC}IE DE ANATOMIE PENTRU UZUL CELOR CARE AU CHIULIT DE LA CURSURILE DE {TIIN}ELE NATURII

umneavoastr\ [ti]i, domnilor, c\ femeia nu se rezum\ la o frumoas\ pereche de sni [i un fundule] mic [i dr\gu], dup\ cum auzim prea adesea spunndu-se? Sigur, fundul [i snii no[tri merit\ toat\ aten]ia voastr\ [i nu e nevoie s\ c\ut\m prea departe pentru a afla cum [i de ce acestea au devenit de attea ori obiectul obsesiilor voastre E foarte m\gulitor, dar, chiar [i a[a, nu e suficient. Snii, fie ei `n form\ de mere sau pere, nu conteaz\, pot fi alinta]i. Iar un fundule] ascunde un `ntreg mister pe care a]i c[tiga mult dac\ l-a]i cunoa[te, c\ci ne-a]i satisface [i pe noi mai bine. Dac\ sunte]i expert `n anatomie, pute]i s\ri peste urm\toarele rnduri. Dar sunte]i siguri c\ sunte]i imbatabili `n acest domeniu?

16

MARGOT SAINT-LOUP

CUM SE NUME{TE?

A[adar, femeia este o fiin]\ sexuat\. Acestui sex att de rvnit, de visat, de l\udat, de dorit i s-au dat o mul]ime de nume. De la cele mai poetice la cele mai vulgare. S\ `ncepem cu `nceputul: fetele `i spun p\s\ric\, fofoloanc\, gogoa[\ sau bijboac\. Uneori [i pisoi care, printr-o muta]ie mai curnd lingvistic\ dect genetic\, se transform\ `n pisicu]\. Pas de mai `n]elege]i ceva! Vegetarienii sau ecologi[tii vor prefera, f\r\ `ndoial\, termenii de smochin\ sau cais\ despicat\; amatorii de crustacee vor vedea `n sexul femeilor o scoic\; poe]ii [i sinologii vor `nclina pentru Poarta de jad, Scrinul cu giuvaieruri sau Grota de coral; nehot\r]ii sau eclecticii vor oscila `ntre fant\, despic\tur\, cr\p\tur\; oamenii de [tiin]\ `i vor spune vulv\; cei mai cruzi vor folosi cuvntul pizd\. Pur [i simplu. Poate p\rea vulgar, dar e un nume corect [i uneori excitant. Dac\ nu v\ satisface nimic din cele de mai sus, sunte]i cel mai `n m\sur\ s\ g\si]i o porecl\ pe placul dumneavoastr\ pentru sexul persoanei iubite. Va fi ca un fel de parol\ `ntre voi, de ne`n]eles pentru cei din jur. Care se vor `ntreba mult [i bine ce ve]i fi vrut s\ spune]i cnd i-a]i [optit so]iei sau iubitei: Am un chef teribil s-o v\d pe Julie `n seara asta, mi-a lipsit att de mult Nu va trece mult pn\ ce vor `ncepe s\ v\ preseze s\ le-o prezenta]i [i lor pe aceast\ misterioas\ Julie.

177 METODE DE SEDUC}IE

17

CUM FUNC}IONEAZ|?

E dr\gu] s\ da]i un nume sexului nostru, dar nu e suficient. Dac\ ve]i continua s\-l considera]i o gaur\ vulgar\ ascuns\ sub o tuf\ de p\r, nu am ajuns prea departe! Ceea ce ar trebui s\ admira]i `n primul rnd e muntele lui Venus (cunoscut sub numele [tiin]ific de penil), partea inferioar\ [i median\ a pntecului nostru care la pubertate se acoper\ de p\r, formnd o tuf\ sau o ln\ mai mult sau mai pu]in deas\ [i aspr\, `n func]ie de individ. Aceast\ parte a anatomiei noastre se desface `n dou\ buze mari (labia majora) care dep\[esc pu]in ansamblul. Ele ascund [i disimuleaz\ buzele mici (labia minora), cu o textur\ mai fin\ [i mai sensibil\, care `[i sporesc volumul `n stare de excita]ie. Buzele mari [i cele mici delimiteaz\ un spa]iu triunghiular numit vestibul, `naintea c\ruia ele se unesc, formnd capi[onul clitorisului, care ascunde glandul. Organ erogen principal, clitorisul se dovede[te a fi extrem de sensibil; mngierile pe care i le administra]i pot deveni uneori dureroase dar att de pl\cute! Dar asta nu ar trebui s\ v\ `mpiedice s\ merge]i pu]in mai jos: acolo, ve]i da peste orificiul urinar [i, mai ales, peste orificiul extern al vaginului, `ngustat la virgine de membrana numit\ himen. Vaginul conduce direct la uter, dar `nainte de a ajunge acolo (?!), ave]i dreptul s\ z\bovi]i pu]in `n c\utarea faimosului

18

MARGOT SAINT-LOUP

punct G, descoperit de un oarecare Grafenberg. Mit sau realitate, se pare c\ punctul G nu ar fi altceva dect o protuberan]\ format\ din vasele de snge ale peretelui vaginal, dilatate `n timpul excita]iei. Pentru a-l g\si, ave]i dreptul s\ v\ folosi]i fie de degete, fie de m\dularul vostru Dar nu face]i o fixa]ie din asta. Am tr\it foarte bine [i am juisat satisf\c\tor ani de-a rndul f\r\ s\ avem habar de existen]a acestui punct G. Mai mult, exist\ femei care pretind c\ punctul G `ntrerupe excita]ia, pe cnd altele afirm\ c\ declan[eaz\ orgasmul. Fiecare cu adev\rul lui! ~n sfr[it, cobornd [i mai jos, ve]i ajunge la anus. Ei, acolo totul se complic\. Salvador Dali s-a distrat num\rnd cele 36 sau 37 de raze mici cu care e `nconjurat. Dar asta nu rezolv\ problema noastr\, care poate deveni [i a voastr\. Uneori considerat drept un orificiu sexual natural, susceptibil s\ ofere o pl\cere nea[teptat\, anusul r\mne `n continuare un subiect tabu pentru multe femei. V\ va trebui atunci mult\ r\bdare, persuasiune [i blnde]e pentru a le convinge de justul temei ([i nu de justa `ntemeiere!) al acestei c\ut\ri de noi desf\t\ri.

DESPRE TEORIA FLUIDELOR

Nu putem `ncheia aceast\ lec]ie f\r\ a vorbi despre fluide. Nu v\ voi `nv\]a eu acum, sau cel pu]in a[a sper, c\ o femeie se umeze[te. {i, `n afar\ de cazul

177 METODE DE SEDUC}IE

19

`n care femeia sufer\ de usc\ciune vaginal\, ceea ce ar necesita un consult medical, dac\ femeia nu se umeze[te `nseamn\ c\ nu v-a]i f\cut bine treaba sau, mai r\u, c\ nu ave]i niciun efect asupra ei. Fluidele noastre feminine sunt `n num\r de trei. Primul, numit ciprin\, apare foarte repede, odat\ cu dorin]a [i excita]ia. Folose[te la lubrifierea vaginului. ~i pute]i verifica u[or prezen]a introducnd degetul (sau degetele) `n vagin sau atingnd `n treac\t chilo]elul iubitei voastre. Umezeala pe care o ve]i sim]i nu las\ nicio urm\ de `ndoial\ asupra realit\]ii pl\cerii ei. Al doilea apare `n momentul orgasmului. Poate fi mai abundent [i demonstreaz\ c\ a existat cu adev\rat un orgasm, asta `n cazul `n care ave]i dubii, date fiind capacit\]ile noastre de simulare. Al treilea [i ultimul dintre aceste fluide `mb\t\toare poate literalmente ][ni din punctul G. Dar fenomenul este rar. Foarte abundent totu[i la femeile fntn\, el este comparabil cu ejacularea masculin\. Numai c\ ne pierdem uneori `n controverse privitoare la locul de provenien]\, din ce este constituit, cum e stocat A[a c\ preten]io[ii s\ fac\ bine s\ nu se mai cread\ superiori, iar timizii s\ nu `[i mai `nchipuie c\ nu sunt la `n\l]ime: fluidul acesta nu depinde de patima [i de gesturile voastre. Uneori apare, [i atta tot. Cnd vom afla [i noi mai multe despre el, v\ vom pune [i pe voi la curent!

MIC TRATAT DE SPRE {TIIN}A SEDUC}IEI PENTRU UZUL DOMNILOR

omnilor, cu foarte pu]ine excep]ii absen]a total\ a harurilor, rea-voin]\ evident\ sau grosol\nie incurabil\ , sunte]i cu to]ii capabili s\ ne purta]i `n al nou\lea cer, `ntr-un extaz de neuitat. Pentru a ne cople[i, nu sunte]i `n niciun caz obliga]i s\ v\ manifesta]i ca o fiar\ sexual\, un soi de Schwarzenegger cu corpul bine lucrat sau ca un fustangiu. Sunte]i scund, `nalt, slab, gras (da, dar nu foarte gras), p\ros, catifelat, imberb, must\cios, chel, blond sau brun, cu ochi negri sau alba[tri, cu sau f\r\ ochelari? Nu conteaz\, noi nu cerem dect s\ c\dem `n mrejele farmecelor voastre uneori ascunse, dar nu mai pu]in irezistibile. ~nv\]a]i s\ v\ iubi]i a[a cum sunte]i: `n orice caz, sunte]i foarte bine a[a. Nu face]i o fixa]ie pentru dimensiunea membrului vostru, mai curnd `nv\]a]i

22

MARGOT SAINT-LOUP

s\ v\ sluji]i ct mai bine de el, indiferent care i-ar fi propor]iile. Tat\l meu, b\rbat cu experien]\, obi[nuia s\ spun\: Mai bine una mic\ [i zglobie dect una mare [i bleag\. Dac\ e cazul, repeta]i aceast\ maxim\ de zece ori la rnd, de cteva ori pe zi; se nume[te metoda Cou [i func]ioneaz\! Dar spune]i-o `n sinea voastr\, nu cu voce tare, c\ci nu v\ prive[te dect pe voi. Odat\ convin[i de propria voastr\ putere, ave]i totu[i grij\ s\ respecta]i cteva reguli de baz\ care ]in mai mult de cea mai elementar\ bun\-cre[tere dect de arta cuceririi. Dac\ sunte]i un solitar, pentru a seduce o femeie miza]i att pe instinct, ct [i pe perspicacitate. Ave]i `ncredere `n dorin]a voastr\, dar `nv\]a]i s\ o disciplina]i. Totul ]ine de m\sur\! ~nv\]a]i s\ nu v\ `ncrede]i `n aparen]e. O femeie rezervat\, rece poate foarte bine ascunde un temperament vulcanic, `n timp ce o frivol\ se poate dovedi o iubit\ stnjenit\. Feri]i-v\ s\ judeca]i `n prip\, dar nu pierde]i nicio clip\ din vedere c\ [i una, [i cealalt\ au nevoie s\ se simt\ dorite [i demne de a fi dorite. Nu v\ arunca]i asupra pr\zii la prima privire elocvent\ [i provocatoare pe care v-o arunc\. Lua]i-v\ un r\gaz ~nv\]a]i s\ prelungi]i aceste momente magice `n care o atrac]ie care abia se `nfirip\ te las\ s\ crezi c\ totul e posibil. Acorda]i-i aten]ie, face]i-o s\ rd\, face]i-o s\ vorbeasc\ despre ea, despre via]a [i gusturile ei. Vorbi]i [i voi, despre via]a voastr\, dar nu oricum. ~ncrederea pe care v-o inspir\ v\ `mpinge la confiden]e?

177 METODE DE SEDUC}IE

23

Foarte bine, dar nu abuza]i. Nu are rost s\ v\ apuca]i s\ `i povesti]i `n am\nunt aventurile voastre anterioare, la care urmeaz\ s-o ad\uga]i [i pe ea `n treac\t. V\ va lua fie drept un l\ud\ros inveterat, fie drept un b\d\ran irecuperabil, ceea ce, nici `ntr-un caz, nici `n cel\lalt, nu e `n favoarea voastr\. ~nainte de orice, r\bdare, tact [i un minimum de strategie! Dezv\lui]i-v\ o parte din farmece pentru a-i trezi curiozitatea dar f\r\ a v\ pune toate c\r]ile jos de la prima `ntlnire. Nu trebuie s\ p\re]i nici un frustrat cu lipsuri, nici un gr\bit isteric, ci pur [i simplu un b\rbat fermecat [i tulburat, care presimte `n ea o femeie excep]ional\, pe care nu [tie dac\ e capabil s\ o trateze a[a cum merit\ sub toate aspectele. Uimi]i-o, intriga]i-o, deschide]i-i pofta de a [ti mai multe despre voi. Iar dac\ trebuie s\ o conduce]i cumin]i acas\ spre cinstea voastr\ , nu o l\sa]i `ntr-o stare `n care s\ nu priceap\ de ce a]i abandonat-o brusc `n pragul u[ii. Nu, ar trebui s\ reu[i]i s\ o l\sa]i suficient de sedus\ pentru ca ea s\ adoarm\ [i s\ se trezeasc\ tremurnd cu gndul la voi, la contactul minii voastre pe a ei, la felul vostru aparte de a-i atinge um\rul sau spatele Spiritul ei `ncepe deja s\ se aventureze, s\ r\t\ceasc\, gndindu-se la ce ar `nsemna aceea[i mngiere pe pielea ei goal\. Partida e c[tigat\ sau pe-aproape. Nu strica]i totul dintr-un exces de ardoare! Dac\ forma]i un cuplu: e o certitudine, i-a]i pl\cut suficient de mult pentru ca ea s\ ri[te s\ `ncerce via]a

24

MARGOT SAINT-LOUP

`n doi, cu `mp\r]irea pastei de din]i [i a ma[inii de sp\lat. Un motiv `n plus ca s\ nu v\ culca]i pe lauri; s-ar putea foarte bine s\ se ofileasc\, s\ se usuce, s\ se `nchirceasc\ [i s\ cad\, l\sndu-v\ `ntr-o bun\ diminea]\ singur-singurel, `ncercnd cu disperare s\ `n]elege]i de ce a preferat un altul. A[adar, r\mne]i vigilent! Pute]i fi sexy chiar [i `n pijama cu condi]ia s\ fie o pijama adev\rat\, nu o crp\ nenorocit\, bleu la origine, `mpodobit\ cu pete de cafea cu lapte. Renun]a]i la papucii sclcia]i de cas\, la treningul diform pe care-l trage]i pe voi cnd v\ `ntoarce]i de la slujb\ sau la pantalonii din catifea care fac genunchi. Renun]a]i la weekendurile moroc\noase, cnd nu v\ b\rbieri]i, abia ce v\ sp\la]i, [i z\ce]i `n fa]a televizorului, `ntre firmiturile de chipsuri de pe c\ma[\ [i de pe canapea Dac\ v\ neglija]i pe voi, `nseamn\ c\ o neglija]i [i pe ea. {i dac\ nu sunte]i `n stare s\ face]i un minim efort, cum ar putea ea s\ mai cread\ c\ `nc\ o dori]i? {i dac\ se `ndoie[te prea mult, se va duce s\ vad\ cum st\ treaba prin alte p\r]i. Nu pute]i spune c\ nu a]i fost prevenit! Pentru a o p\stra, acorda]i-v\ aten]ie vou\ `n[iv\! {i ei!

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro

S-ar putea să vă placă și