Sunteți pe pagina 1din 8

MANAGEMENTUL IN SFERA SOCIALA Procesul prin care se coordoneaza, se conduc, se planifica, se controleaza actiunile desfasurate intr-o organizatie astfel

incit sa se asigure atingerea scopurilor acesteia, cu maximul de efecienta. Perspective sistematica a managementului Perspective sistematica reprezinta baza conceptuala pentru intelegerea managementului, abordarea sistematica porneste de la teoria generala potrivit careia ,,in vederea intelegerii si organizarii intregului este necesar sa fie cunoscute atit partile cit si relatiile dintre acestea. Functia profesionala- se defineste prin activitatea profesionala, practica, pt exercitarea careia sunt necesare cunostinte si abilitati specific tehnice si rationale; A conduce-este un termen generic care desemneaza diferite stiluri de management, dar care inseamna indifferent de stil a avea responsabilitatea unei echipe care trebuie sa atinga obiectivele commune; Intr-un context dat-se refera la 2 aspecte Conditiile economice,sociale,politice,specific cu costringeri si oportunitati Caracteristicil cultural,mentalitatile,traditiil,specificul institutiei sau relatia serviciului public din care face parte Un grup de persoane-se refera la un grup 8-10 persoane ce sunt colaboratori durecti!!!Nu trebuie sa confundam managementul cu a avea subordonati. Obiectiv comun in conformitate cu finalitatile organizatiei-dificultate functiei managerial consta in a define in mod clar un obiectiv(e) care trebuie atinse. 1. MANAGEMENTUL SERVIILOR SOCIALE Managementul serviciilor sociale-transformarea politicilor sociale,prin intermediul asistentilor sociali in serviciile sociale; In asistenta sociala natura serviciilor sociale implica relatii intre oameni. Asistenta sociala este o, afacere cu oameni in care indivizii deserves alti indivizi (client, beneficiari). Perspectivele managementului serv.soc. In domeniile serviciilor sociale exista 2 perspective de abordare a managementului activitatilor: Perspectiveintegral managementului serviciilor sociale (servicii medicale, educationale,de asistenta sociala etc.). Perspective restrinsa-proces de organizare si conducere a unor activitati specific adresate unei categorii de beneficiari bine precizati(managementul serviciilor
1

sociale intr-un cabinet scolar, managementul serviciului de terapie si recuperare a persoanelor infectate ci HIV/SIDA. Directiile managementului serviciilor sociale O organizatie care activeaza in domeniul social presupune frecvent o diversitate de servicii si specializari in domeniul personalului motiv pt care o armonizare a tuturor diferentelor . Astfel managementul serviviilor sociale presupune abordarea prioritara a 3 directii: Managementul politicilor institutionale identificarea nevoilor,analiza optiunilor, selectarea programului; Managementul resurselor de personal/financiar resurselor de support etc; Managementul programelor implimentarea programelor in baza unei strategii de prevenire,interventie, educatie dezvoltare; Functiile managementului serviciilor sociale Planificarea Organizarea Coordonarea/managerul resurselor umane Conducere Controlul

PLANIFICAREA SI COMPONENTELE SALE 1. Definirea planificarii Planificarea reprezinta procesul de selectare si identificare a obiectivelor ce vor fi urmarite de-a lungul unei perioade de timp, precum si modalitatile prin care acestea pot fi atinse. Planificarea raspunde la citeva intrebari: Ce?-scopul Cind?-intervalul in care trebuie realizat Unde?-locul in care planurile vor fi indeplinite Cine?-oamenii ce vor realiza activitatile Cum?-fazele, secventele si metodele de atingerea scopului Cit?-resursele necesare pt atingerea scopului urmarit Avantajele planificarii: Forteaza managerii sa gindeasca in perspective sis a fixeze obiective clare; Creaza unitatea viziuni si focalizeaza eforturile tuturor angajatilor catre actiuni convergente; Conduce la dezvoltarea standartelor de performanta care permit un control managerial mult mai eficace; Planificarea permite organizatiei sa fie mai bine pregatite pt situatiile neasteptate adica este un instrument de adaptare la schimbare; Un sistem de planificare efficient trebuie sa raspunda citorva cerinte: Planificarea trebuie sa porneasca de la virf; Planificarea trebuie organizata (responsabilitati, termene etc); Demersul de planificare trebuie clar definit si riguros respectat; Managerii trebuie sa participle la actiunile de planificare; Planificarea presupune constientizarea si acceptarea schimbarilor; 2. Caracterizarea tipurilor componentelor de planificare Tipurile de planificare Planificare operativa Planificare tactica Planificare strategic Planificarea operativa. Este primul primul nivel in ierarhia procesului de planificare si reprezinta actiunile de realizare a unui obiectiv la nivel de operatie. De obicei se face pe un termen relative scurt (o saptamina o luna) si include actiuni concrete ce trebuie realizate. Responsabili de indeplinirea lor lucul desfasurarii precum si termenii de realizare. In acelasi timp el reprezinta operationalizarea planului tactic la nivel de obiectiv si sarcina de realizare.
3

Planificarea operative se limiteaza la grupuri mici de persoane sau la persoane individuale. Planificarea tactica. Reprezinta actiunile de realizare a unui obiectiv la nivelul managementului de mijloc cu un orizont temporar de maxim 2 ani, si se refera la planificarea actiunilor p/t realizarea planurilor strategice. Planificarea strategica. Procesul/instrumental de management care permite unei organizatii sa se concentreze asupra alinierei efficient a resurselor sale cu misiunea si viziunea sa. Strategia este o punte intre politic ape de o parte, si tactica,-sau actiunile concrete, pede alta parte. Strategia inseamna o decizie (sau o succesiune de decizii) luate pe baza unei evaluari anterioare a situatiei actuale a unei organizatii pt a indeplini obiectivele stabilite de managementul organizatiei, utilizind mijloacele pe care organizatia le are la dispozitie. In acest context,este clar ca pre-conditia necesara pt formularea unei strategii este intelegerea clara si si larga a rezultatelor ce trebuie obtinute. Viziunea-reprezinta aspiratia organizatiei catre viitor pe termen lung de peste 5ani.si este exprimata concis si usor de inteles de catre personal si public, intr-o scurta propozitie care nu este necesar sa continue elemente cuantificabile. Misiunea-exprima motivul principal scopul pt care organizatia exista si pt care a fost creata. Obiectivul global cind este vorba de o activitate. Misiunea se enunta sub forma de angajament. Valorile- ansamblul convingerilor atitudinilor conduitelor si normelor care orienteaza activitatea membrilor organizatiilor. Obiectivele strategice-realizarea descrierea efectelor unor interventii ale unui proiect program intr-un mod cuantificabil. Obictivele reprezinta prima component operational stabilita pe baza analizei interne si externe a organizatiei precum si a mediului in care acesta exista si isi desfasoara activitatea. Resursele reprezint setul de elemente de natur fizic, uman, informaional,financiar i de timp, necesar n organizaie, care poate fi apelat i este disponibil pentru ca strategia s devin operaional. Controlul inseamna MONITORIZAREA dezvoltarii,derularii activitatii in scopul:
4

Introducerea unei corectii ajustari referitoare la actiunile,strategiile alese Evaluarea strategiei si activitatii in ceea ce priveste gradul de success obtinut din punctual de vedere al scopului specific. METODELE SI INSTRUMENTELE UTILIZATE IN CADRUL PROCESULUI DE PLANIFICARE STRATEGICA Pt o planificare eficienta in management sint utilizate citeva metode si instrumente cele mai cunoscute: Modelul SWOT Modelul PESTE Modelul cadrului logic (LFA) Diagram PERT Diagrama GANTT SWOT Analiza de tip SWOT-ofera posibilitatea evaluarii organizatiei a partenerilor si a beneficiarilor prin prisma analizei situatiei interne si externe a situatiei organizatiei. SWOT vina la prima litera a 4 cuvinte ce caracterizeaza 4 dimensiuni de analiza: Stveamgths-puncte tari Wewknesse-puncte slabe Opportunities-oportunitati Threats-amenintari Puncte tari + puncte slabe se refera la mediul intern al organizatiei. Ex: resulse umane, motivatia personalului Oportunitati + amenintari se refera la mediul extern al organizatiei. Ex: relatia cu APL, factori de risc din comunitati; Puncte tari + oportunitati= resurse strategice avantajele; Puncte slabe +amenintarile= tinte starategice dezavantaje; Utilitatea analizei SWOT: Identificarea si clarificarea prioritatilor in activitate; Evidentierea problemei existente Identificarea aspectelor positive, care pot fi valorificate; Identificarea punctelor slabe si evitarea sau eliminarea acestora; Identificarea avantajelor si a oportunitatilor;
5

Adoptarea de masuri impotriva amenintarilor externe; Modelul PESTE(E) Modelul PESTE(E) analiza contextului politic,economic social,tehnologic si ecologic Contextual politic-se refera la politici sociale educational de sanatate,cultural de nivel nationa,regional sau local Contextual economic- se refera la resursele existente,situatia economica la orice nivel si ce resurse ar putea absorbi organizatia. Contextual social - se refera la existent problemei sociale si modul cum sint acestea abordate, si la pozitia diferitor grupuri de interese fata de problematica sociala existenta. Contextual tehnologic- posibilitatea de aplicare a tehnologiilor pt a spori eficienta si randamenttul muncii. Contextual ecologic-se refera la situatia mediului inconjurator si cum acesta influienteaza viata si sanatatea populatiei. Metoda cadrului logic (logical frameworse approach) LFA-este un instrument folosit pt proiectele de dezvoltare institutionale si proiectele de finantare. LFA sintetizeaza intr-un format standard: Ce incearca sa realizeze proiectul propus; Cum isi propune sa faca asta; Ce elemente sint necesare pt ca succesul proiectului sa fie asigurat; Metodele prin care se poate masura evolutia proiectului; Eventualele probleme/riscuri care pot sa apara; Rezultatul LFA este matricea logic sau cadrul logic. Managementul calitatii serviciilor sociale Calitatea- inseamna totalitatea trasaturilor si caracteristicile unui produs sau serviciu c/e are capacitatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite. Factorii care contribuie la influentarea perceptiei clientului despre calitate: increderea- consistenta performantei, a tine promisiunea capacitatea de reactie- a raspunde repede si creative la nevoia clientului acces- a fi abordabil, convenabil si usor de contactat, durata asteptarii sa fie scurta competenta- a avea cunostintele si abilitatile necesare p/t indeplinirea serviciului respective curtoazia- a fi politicos, prietenos in special la I contact cu persoana.
6

Comunicarea- folosim un limbaj adecvat, lipsita de termini de jargon, ascultarea adecvata Securitatea- riscurile sa fie controlabile, asigurarea confidentialitatii Credibilitatea- a fi onest, demn de incredere, de a actiona in interesul clientului Intelegerea- a intelege nevoile specifice ale clientului si a le trata individual 1. Standardele de calitate in sfera serviciilor sociale Standardele pot fi clasificate in 2 categorii: - standarde de calitate - standarde profesionale Standardele de calitate s/t puncte de referinta, cerinte minime stabilitec/e t/e respectate de catre furnizorul de servicii sociale. Functiile standardelor de calitate: asigura compatibilitatea si comparabilitatea i/e servicii - compararea serviciilor sociale reprez un aspect important. Standardele t/e sa fie indeajuns degenerale, dar in acelasi timp cuprinzatoare p/t a permite compararea unui serviciu oferit de catre mai multe organizatii. Asigura clientul ca serviciul e adecvat nevoilor sale- p/t client standardele ofera siguranta ca un serviciu e/e adecvat si ofera un punct de plecare in a lua o decizie in alegerea i/e servicii diferite Standardele- reprez un fel de contract colectiv cu beneficiarii si exprima ceea ce s/t ei indreptatiti sa astepte de la noi. creste performanta individuala si organizationala- adoptarea unui standard ofera echipei un punct in jurul caruia sa se concentreze. Modalitati de asigurare a calitatii serviciilor sociale Asigurarea calitatii serviciilor e/e un process continuu de dezvoltare si de imbunatatire organizationala cladit pe punctele tari ale organizatiei si o buna practica, implimentarea a unor noi tehnici si metode de dezvoltare mai sistematica si disciplinata a muncii. Asigurarea calitatii include identificarea sistematica a scopului si aspiratiilor serviciului a ceea ce inseamna calitate in acest serviciu si cum va fi ea recunoscuta si monitorizata. In plus, cuprinde standardele c/e se aplica si toate instrumentele c/e pot fi folosite p/t planificarea si implimentarea procesului continuu si dinamic de crestere a calitatii.

Responsabilitatile asigurarii calitatii serviciului nu revine in exclusivitate menegerilor. Acest lucru t/e recunoscut de toti membrii echipei, fiecare avind rolul sau in asigurarea calitatii serviciilor pe c/e o organizatie le ofera. FUNDATIA ECOLOGICA GREEN SCOLA POSTLICEALA BRASOV AMG II A CLINCIU PETRONELA

REFERAT MANAGEMENT

S-ar putea să vă placă și