Sunteți pe pagina 1din 433

5 I A(

CGMENTAK LA EVANGI 1ELLA B LA 10

J* S

'

ir-

'-.

fr

/f't-.V

SFNTUL TEOFI1.ACT

CMKMAR LA EVANGHELIA DL . IOAN

Lin f IRA PLLHltfM [ ROMAN OR DLA 194>{

npiriil CAi iiiar ^.nb commirlu nr. 353 1 srtK. I? Imprimeria Of Vesr .., Oratiea. str. too Ajrinnrscu nr. l(J5.

ROMANIA

SrNTUL TEOFLLACT, Arhiepiscopul Bulgariei ( Anul S4? <f Hs>) Tikuirc la cele patru evanghelii I cuire la

Evanghelia cea de la loan


Din lini lia eltneasc tlmcit, i cu nsemnri oarecare de la Eutiinic Zigadinos adugit lat acum ini ai tiprit ntru a doua Domnie aicea a prea luminatului i prea nlatului nostru Domn Alexandru Constantin Moruzi \ ^d. Cu Bliigosknenia si roat cheltuiala Prea Sfinitului Arhiepiscop i Mitropolit a toat Moldavia Chiriu Chir Veniamin, ntru al treilea an al Arhiepiscopiei Prea Sfiniei sale, J ranseris din chirilic de diacon Ghcorghe lllml. Apare n romnete dup 193 ani.
A

In lipo gratia cca din lai a s fin iei Mitropolii h anill 18U5 De Gherasfrrt leradiacnn tipograf i ilcCodachi Poniciir

J 74 ' I \Ulit:USTL Li 110. JA l>np tum a st ris Sofronie loan pe carele lisns fouru- ?! iubea. lTul Ini Zi vedeu, fratele lui Incov, cruia tie Er tul iJiip patima Un mu ul ui i s- a tiat capul, niai fu urm de roi a scris Evanghelia, rugat fiind du episcopii Asiei, mpotriva lui Ceriul i : afnr crvi iei, si mai vrtos mpotriva dijmei F hi uniilor ce se ivise atunci, care ziceau c llrivlos mai nainte de Maria n-a f ost nscut. Pentru aceasta s-a ndemnul a spune Duniutwiasca l ui natere, nc i aii j pricin a acestei cri aduc: C citind crile lui Matei, a Iui larcu i a iui F ea. a ncercui alctuirea Istoriilor, i a ntri cum c adevrat au grit ei. ns numai a urmi an. intru curele au i ptimii dup inc.li istm ren lui loan, alea luit uvea Istoric. Deci lsnd el anul ard a intru ea rele vele ee s -au lucrat s-au scris de cri irei.a scris laptele anului celui mai dinainte de u si bi*a Fftii in temnit. Precum se \

pu iun nelege luminat de

rei re cu Inure aminte vor citi cete patru Evanghelii - Cure aceasta i neunirea ceea ce se part a fiu lui loan cu ceilali cumeneie. A scris >i o F p ivi ni ii-, u se primes re... 1 Iar celelalte dou, u emr nceptur es re. a celei dinti: Btrnul, cm aleasa Doamn. .. ; iar a celei de-a doua: Btrnul, carre (iaiu ce! iubit.,, v ale lui Jan Birynulri ce /ic a ti, al cruia nc i acum aii mormnr iri F.fessc alli.
LI - L - I

nceptur este: Ceea ce

era din ine< i ui,va re de toi brbaii cei bisericeti i m ja 13

i utk Fi socotesc c amndou mormintele sum nie lui loan Evanghelistul, de tare cnd vom veni pe rnd In Fapia arta.

asculilorului acestora,

MM

Deci in anul ni patrusprezecelea pornind Domitian a d<u onire dup Ncron, n Patmos, in Ostrov ii^onit fiind ci, a alctuit Apocalipsul, pe carele l - a tilmcir Iustin Mucenicul i Irhieu. iat dup ce s - a tiat Domitian,si laptele lui pentru
I T I I I lr a

cru/ime de schingiuit -au lepda^atuncea in /iele lui Men s-a ini uri n Lfes, i pn la 'raian mpratul acolo petrec and,toate nitricile celcdin Asia le - a ntemeiat i le-a p/.it, i fourte mbtrnind, la iK de ani rlup patima Domnului svrindu -se, aproupeile cetatea ce s -a /is mai sus >-a nvrednicii adormirii,

VIA ! F 1110 AM hVANClMTF FSTUL Din cariei


cea pe scurr t lui l>orntei Mucenicul i episcopul lyriJfm loan fraitle lui incnv. curele ti Lvanghelist al Domnului a fost. pe carele l i iubea Domnul. iu \si a idtiii Lvanghelia lui Hristnsdur de Traian mpratul s -a i/eont in ostrovul Puimus pentru cuvulul Domnului. i acolo find a seris i St'infa Evanghelie >i a irimis-o in Lt'es prin f l u i n primitorul de siri i ini i diaconul, de carele i Pavel Apostolul mrturisete, zicnd ctre Romani : ^ i n r h i n se vou (lain strinul meu i a toat bi serica '(Rorn.lij.iJ). Iar dup moartea lui IVaian se ntoarce din Osirov fericitul loan, i petrece in Lfes. r a irait ani 1213,

i dupa acrea dc s iu pe sinesi acnto s -n ngropat cu Dumnezeu.

uin lui

S sunt oarecare ce/ L c nri n zilele luETraian s -a izgonit el la Putmos, fi n /ilele lut Domitian, feciorul lui \ espasiau.

CAPITOLELE EVANGHELIEI CELEI DE LA IOAN.


1. Pentru mrlumiifii iul loan de llristos, Pentru loan cnd

- J ntrebat de este el Hristos, Pentru Andrei, peoiru Filip. st pentru \atanael cnd -tn chemat. 2. Pentru nnnla ecu ilLn fami. Pentru cei ce s -au i/yonit din Iiuv. Pentru lisus i loan cnd boteza.

U- TMJI I U . Pentru cuvntul cela: Sirienii templul acesta 3. Pentru Nitodiin


L

Pen Im curenie, 4. Pentru Samarineanea. Poniru Hut omului celui mprtesc. 5. Pentru ce! ce avea treizeci i npf de an ii lutul. Pciiltu ludei cnd cuta s umoare pe li sus. fi.Peni ru cele cinci pini si doi peti, Peniru darea n lfuri
L

Iui lisus ca s nu - ll tac pe FI mprat. Pentru umblarea pe p ogoar

mari. Pentru poporul care mergea dup T' LXJS in va*e. Pentru norod cnd cerea semn. Pentru pinea can: se dincer.Pcniru ct- i muli din ucenici care s -aunturs de Li llrkifjs. Pentru mrturisirea lui Petru tie llrrsios. 7,Pentru suirea Domnului eu ntru ascuns la praznic. Pentru ludei cntl se minunau cum Itsiis tie carie neinvJimf. Pentru dezbinarea poporului pentru llrisios. Pcnlru prigonirea Boierilor i a Ini IViendim. iLPentru cei ce ntrebau pe lisus pentru latl Su. Pentru Iis
LES

citd fgduia slobozenia celor ce ii urmeaz Lui.

PtnEru cei re ziceau ctime art I ss. Pentru 1 mieii tei ce se ispiteau cu pietre vj umoare pe fism. cci u zis cinai in ui n te de Avramn este. y.Ptutru Orbul cel din natere. 10. Pentru pasiunii cel Bun i nimitul. Pentru Fi^cis cnd l au ntrebat in prirti urcnd umbla prin templu. 11. Pentru nvierea Ini Lazr. I'ent m sfatul Arhiereilor vi
JP

al i ariicilfir cu s -l omoare pe lisus. Pentru cele ce a zis Caiafa

proorocind de Dristos, 12. Pentru muierea ceia ce a uns pe Domnul cu mir. Pentru cele ce a zis Iuda, Pentru asin. Pentru elinii cure veniser si rugau pe li lip. Pentru glasul care s -a iuizit din cer. I.VPentru splare. Peri iru iuda cnd a ieit ca s vnd pe lisus. Pentru porunca de a se tubi unul pe ulmi, Pentru Petru cnd ntrebat Unde meri Doamne? 14. Pentru Toma ce tiu tia unde nicrgc DumiuiLPeirtni Imla lui ldeu cnd a ntrebat pe llsus.Pentru Mngietorul.
l i . I V n t r i i s i a c e a a d e v r a t , i l u c r t o r u l i v i a ,

l.Perttru lisus cnd a spu.s mai nainte cete ce fi se sur ntmpla ucenicilor. Pentru cuvntul acela: Puiini M v ei edea. Pentru c Ic a da Jntl cate vor cere,
I ".Pentru Rugciunea Lui lisus ctre Tatl pentru ucenicii cet ce I s-au dar Lui, 1 8 , P e n t r u va n / u n u I n i Jjus. P e n t r u t u r t e i c n d u i t c a z u l j o s . P e n t r u P e t r u cnd u l r u t urechea s l u g i i A r h i e r e u l u t . P e n t r u lis tis c n d L- ae dus Ea Ana, i la t ataia, i Ia Pliat. P e n t r u j u d e c a t a I ui. 1 9 . Pentru btaia Ini ristos, Pentru rstignirea lui Hristns. Pcnlru cei ce
stau frig Cruce. Pentru cererea trupului Domnului. Pentru ngroparea Lui.

2G.Penlru adunai.

nvierea

lui

Hristus.

Pentru

artarea

lui

I!risLiiS. nti Mriei Mlgdakttitf ii apiti ucenicilor fiind ui ren tui lis us dup nviere lui Petru, i allora

21.Pentru urt

cnd prindeau pein bi murea TiljtTiarffi, Pentru ecea cc s-a zis tui Perrur Pate Oile \Iclc.

TEOFILACT, Arhiepiscopul Bulgariei TLCUIRE LA EVANGHELIA CEA DE LA IOAN


nainte cuvntare
Puterea Sfntului Duh inLru rtepu iin|- sv s- % rete, precum es re scris i2 (or. 12, y i. i credem. Iar intru neputin nu numai a trupului, ei i a cuvntului, i a nelepciunii celei ce se afli in limb. i aceasta este a rulat din mulit mii v i all tiv, iur mui vrtos ilin ceea ce se vede la marele Cuvnttor de Dumnezeu, si trate al Domnului dup ilar. Ci acesta ei a din tat pescar, si acelai meteug cu tatii su uneltind, numai nein v at era I M nvtura cea LELiiasc i evreiasca. ci i cu rolul necrturur (F. ^p.4. I2},pieeum i Dumnezeiescul Lu ca la Pnpre spune pentru el. Pentru c i Patria lui prea simpli era si neoumil, ci era lca nu de meteun cuvnttor (Meteugul gramaticii sau al retur teii), ei pescre sc, C Bel sui da i - a nscut pe acesta.

Flur ins:! cet te era intru acest chip' cel necuvnttor, cei en ut ni tcd ce nu avea nivi un lucru slvit, iezi ce fel de Duh a dobndit.car ccIc ce nici untul lin ceilali vv.mgheli^ti ne- ixtvtar.Acesta pe acestea Ic-a ruinat.

( e.fiirnle ceia

S - I LI

ndeletnicit ia ntruparea lut

Hiisfns, st nimic mai arjju si maj descoperii pentru fiina cea mai nainte de seci
II - J U

zis. fric era ca un cumva oarece ri ce

se trsc pe jos. i nimica nalt nu pui a nelege, s socoteasc, ci I Irish rs aluneca in Ini a senil intru nfiinare, cnd S -a nscut din Maria, iar nu mai nainte de seci din TiEl Sa i Nscul.Pe care cu adevrat a ptimit -o Pave] Saniosatcanut. f'enru aceasta marele Joan pentru Naterea cea de Sus scrie, mcar c nici pe imrnparea Cuvntului nepomenit n- las: pentru c zice: "ii Cuvntul trup S -a fictif. Iar precum unii /ic. fi l - au poftit pe el ortodocii ca s scrie pentru .Naterea cea de Sus. fiindc. s - a artat Eiite eretici n /fiele acelea. care dogmatizau c sus este om gol (Adic aim piu om. si nu Du i nuc/cu i Om cum este lisus llrisfos). (.'und cu ades rat se zice ci dup cr sfntul a citit crile cel urlu hi J .
S

angheliti. - u ludat pe aceia pentru adc \rala poses

tire de malt. fi le-a judecat c sunt sntoase, i nimic spre harul Apostolilor n-a zis, Iar ceh c( mi le- an zis artat aceia, sau cu rolul le- im lsat. pe acesrca el pe larg le- a urtul, i te -n adaus prin evanghelia sa, care o a si scris, iii Ostrovul n: numete bat mov i/guri ii ftiniidupil creizeci i doi de ani de la nla re u Domnului. Si era loan iubit Domnului mal umil dect iui ucenicii.

' - tel c era 1ir de rutate i Mrid, ji cu nrastiii prea buiic. *i ca tel ce era en ra| lu inim,adic feciorelnic, peni ru tar dar i Tt'ulgia I s- inni-dintut. i in fr Tainele cele nevzute de cei muli s - a dcsfial. "C ferici b -zice cei t'tir-jjl cu iiiFina,e aceia vW vedfefc pe Dumnezeu.

CAPITOLUL 1 "La nceput era Cuvntul"

i.eca ce ini i'u nainte cuvntare am zis. iari aceasta iicri. fiindc cviiidi c^stn^hiliii Naterea Domnului r fU .j us, cl I i p ui tra i td LLI vic-l i i. e IX -vti,, p c- La r jt-it n p u * es fFI . Acesta po aceJea l< trece, ca pe cele ce tlin destul (ie cei mpreun cu L"I ucenici s -an zis. y pentru Dumnezeirea f"ol lei Ce pentru noi S- a fcui mc vorbete.

A litsi nc si nfenie Domnului. Si cum? Ascult! losil iu^oduh-U: Ib-ca Tunici Nsctoarei de 1 >limneggtt n avut din ntmiere a cea dinti mpu? co cotii, ^ ; i 11~ ll parte rbasc;'i,i trei parte moFereasc. pe ! ar#a. pe [Nicr.t. ue S alunii. a creia Saluini. lin eri loail aersta.
Deci se aliii Domnul c este unchiu l lui. fiindc Tosif tsre tati [)'i;rmiiJuLiarIu i.lusif acestuiafiica ii sie SaJutrii, sar dar Domnului Sa lumi se socotete, i pebtru aceavta i inau Mul acesteia, nepnl Dtimm L I L L . Inel poale un este cu riceiiv ii iu. a tte ui i numele maicii hri, i ?! nsusi cvaii;iiil:stuLtit. lame ce se clieain Su Ionii se tleuiciL , pnncfi' , . lr iuan - "dar ai ei. Uf ci ton n a sc a fiii fcuflettiL, ci patra cea ctre ne meni, i cea in sufet de patimi. marc se face - HflilnOceifrSCul der. i ii nate pe aceste ntru noi. C su 11; Iul cel mllnirui. icatc inc eie i pricini i ci re ulii oameni. i ci re sinei. nu Uite c u putina a se im retfnid de Dumnezeiescul Dar, nc mm socotii i uar&re Fuem mai minunai ce s-n mtnjpFai la acest evanltcjisl Tnen; C
l Ur ne :

Mcar c de ici cnta cir dinadinsul, nici aceea n-n lsat a nu opinie pvnttp Dumnezei ren t.'elni Unuia Nscut, ci n pomenit de ea. fu arar desf nu pe larii: nici a ecu sta lac mn tul cel matinali cutnd, a lsal eu totul : nu spun de rudniiiJa cea Iu Inip, Ci un Duh era Cel Ce niira sail uleie tuturor. Deci ne vorbete ztmi piilru HuL v lfJd mai Baiul? d in {Scriptura cea Veche era cutm.scui. mcar c nici pe Tatl nu i.-a lcur, ci i de Acesta (jomiuevr. niru cele ce peniru Fini.
Uluiete. Efed arata pururea sec ui rea u t.'clni I nul Nscut, cnd zis ?: -.a ncepui era (.. adic, dttlru ncepur era, c (
ci ce dintru ncepu enu jiu se va aiLt cu ades arat \ reme cnd nu
1

era, S3 dt uude este artat cum c auri eu vaut:


,-

acesta

SC-

sule c

La ine cp ut

ure trei maici; Fl- ccu fireasc, pe ^alunii, pe mner.c tiu al tunirtiiui se numete pen Ira marea glsuire a evangheliei: si pi Ni^c loaren de Duninc/rn, v zice. lai muma la! ee fiindc a.'es I ea s-au zis rle noi mai inain iede i al cui re, s ncepem acum t i tenIrea noastr.

era" aeteai nsemnare ire tu acesta: Dintiu iutepot? De unde'.' i ite la " ir^i iocnleala cca de L>]>sH,iar mai v$rb delii nsui evanghelistul acc.sia.. zieeln uua din epistolele sale: Ceece er^ din ncepui, ceea ce aru vzur.,. 1 Vezi dar cum mstEi iuliim] se llcinete fie suiei. 1 Aa cu a deprai zice. dar ctt !a nceput" aa o neleg precum i Ja Mot^irLa

ncepui a I LC JI Dumnezeu, C precum acnlo la ncep st nelege


CH L - IIEU

LU " I UI

pururea venic ar Cerul* ua nici atcCki

ncepui u n voi nelege ca turn pururea venic ar fi F Ud Cd I nul Nscut, Acestea /ite tren cui. Iar
noi m pot r iv a ace s it i l ir de s oc oteal im pol r n ir i. nim ic al ia nu vu m ;r iik . f r num a i ace as ia :
UL

O - iuh it or ule de am git or i. c um pe c ea de pe urm v oio ii. O a c ol o M ois t Tice : L a nc eput


J

ir ecu i- o Da r noi v imI /ite acea s ta m ca r de i iu nu


LUC

leut Dumnezeu Cerul i pmntiii, iar aici : 'l .a

e put era t

u v . C e i m p f tr t re e ste da r nt re c uv ntu l : f tu l >i c uv nt ul ace st a : E ra^? C de ,

arii fosl vc,ris i aici: [.a nceput a fcui

ne/.eu pe Hui,

m li leur, Iar acum eslc scris: La nceput era - , din cart neleg c pururea \ oiiic este Cuvntul, iar nu mai pe urm, precum voi brfii. Si pentru earc pricin n-a zis: La ncepui vru Fiul. ri fbviltur'i Ascult: C: periim neputina asculttorilor, cu nu
auzind nviat dintru nceput Fiu. s micim cu st imlere

fiiirna i trupeasc, pculru aceasta privin Cuvntul L-a

numii pu FI. ia eu s nelegi, c precum cuvntul se ii jlt din


minte fr de paliiu. u a i Acosta N - a Nscut din padin. nc si n alt cliip: Cuvnlul E.- J numit pe FI. fiindc cele ale Julltii
I K '- U
lat l f r de

\ c-st i t nou: precum i Lui clinii ui s olei V

fulurile mintii. nc i ca s -I ara** 1 pe J ti este mpreun pururea venic cu In ti. C precum uu se poate zice a fi sreodul rninle fr ils ciiv itiL usa nici Latl i Du niuc/cn fr de Fini. Iar cu articolul
H

zis^Cto intui i nu Cuvnt, pentru c

sunt i alle multe cuvinte ale lui Dumnezeu, precum:

10

PmernL-iili', i ionuicilc, precum ceic ce s-uu zis pentru ngeri: (..'ei pultrfiici Iii virtu tc.tare ntei cuvntul I recuri 1 Fiin ip ostatic. l. i Cuvntul era la Dumnezeu 1 1 i nici mai arlar ural pe Fiul mpreun venic cq Tul l. Cci ea s nu socoteti ca era uarccind Tal l fr de FiuLzice c Dumnezeu' ,adic mpreun cu Dumnezeu in s nu rile Printeti. CurcaceJiitvimci: "I a" pecari Irebute s - t nelegi n ioc de: mpreuncu%precum i alt loc se afl: \ u doar fraii l ui i surorile l ui nu ^unt Ja mii?" in Joe de "nu vu ni eu noi, i nu pul rec mpreun cu noi?". Aa vi nici.La Dumnezeu" s - o nelegi n Inc de cu Dumnezeu era, mpreun cu Dumnezeu in anurile .ui. C nu este cu putin s fi fost oancnd Dumnezeu fr de C usant, sau fr de nelepciune, sau fr de Putere. Pentru urca st a credem, c de vreme ce Cuvnt, i hiiL'lepeiune, i Putere a Tatlui est e Fiul, pururea era la Dumnezeu, in loc de: cu Tatl, i mpreun cu Tatl. i cam este cu putin zice. c Mu fiind sii nu fie mal pe urm de T*ll?C um '.nelege de k+ pilda cea ruatirialnic. Raza soarelui ou re nu este din nsui soarele? Aa eu adevrm. Deci oare i niai pu urm de soare mu, ct s se neleag vreodat unire fur de aceas Iu? Nu este cu puiini u zict\ cci cunt ar II i piilui f soaie neavnd raz. Deci ceea ce iu aceasta se imelcjc, cu mu ft mai vrtos Ia fwtl i la Hui s e va irticlege. Ca raz a Tatlui ti irid I-iul. precum Fu vel griete 11's ni, 1 1 pururea mpreun cu tatl se va crede t- Se arat, i nu eh ui pe urm de FI v a fi, Si
socotete -iTii
1

ui.,

adic,

poruncile lui. Iar Cuvntul ('el c hin r i itdev rat cuc tiu

am ui era ia

i.Subelie

Libianul din graiul aecvia se

rstoarn. C acel a dogmatiza tnmn Tail i I iul i Duhul, n ha sucii - i aceast una Fa -.- a artat curii t - a Tar, cnd ta Mu, cnd ca Duh. Acestea brfea fiul tatlui minciunii, i cel plin tic duhul v iclean. Dar s.e surp artat din cuvntul acesta zic. ce zice - i Cuvntul era ta Dumnezeu' 1 , c prea descoperit zice aici evanghelii iul: c Altul este Cuvntul, i Altui Dumnezeu, adic latl. C de ireme ce Cuvntul era mpreun cu Dumnezeu, urulat este c dou Fee se aduc iniuntni, mcar dei o Fire este a amndurora acestora, iar cum c;i o T : irc esle, ascult: Dumnezeu era t. uvnfild Vezi c in Cuvntul csic Dumnezeu? Pcnrru aceasta o lire este a Tatlui i a iului, fiindc i o Dumnezeire Rninczc -sc dar si Arie si Snbelie.Are adic carele zidire /ieea. pe iul lui Dumnezeu i fptur; nmiiczc-se prin ceea ce zke es aithcJistul:La ncep ui era" i "i Dumnezeu era Cuvntul", Iar Saliclie cel ce nu /ie ea Treime a Feei or. ei unime.prin
-

ceea

ce

zice

{evanghelistul)

Cuvntul

la

Dumnezeu . penirn ca artat nici propyvdiiieie marele loan A altul este Cuvntul, i uliul latl. rncur dei nu alfa si alta. C aceea, adic altul i altul, la leii: se /ee. iar aceasta: alt i alta. la fiii, Precum i mai artat se tlmiesr nelege rea - Petru i Pas el: uliul i altul sunt. c dou l'ec m:ni. iar
nu

nl(:t >i alia.

c una este firea lor: omenirea, Aa dar i Im Tatl i la I iul st cuvine


1111 .1

dogmatiza. c Altul i Altul - iirir. c dou Fee sunt, iar


una este

alto i uita, c

ii rea: Dumnezeirea, s- a despri!

2. "Acesi a era la nceput Iu Dumnezeu 1 1 Acesta Dumnezeu Cuvntul niciodat


1111

12

de Dumnezeu si Tatl, t ei fiindc a zis f i Dumnezeu era Cuvntul, ea nu vreun prepus sat unice se u -i miluire pe oretsre Oare nu ttftttv de vreme ce i ('avntul este Duru ne/eu. S-a sculat asupra Fat! ui, precum dumnezeii cei ce se hsmuiesc de elini, idesprindu -se de LI. mputrivnic fui Dumnezeu a- a fcut? pentru aceasta zice,
I - I TTH

c umcar

dei Dumnezeu csle Cm- uinl ilar iu^ iar ia Dumnezeu i Tall es IL . mpreun cu Ivi Hind, si niciodat desprindu - se. nc nu este CU greu a zice >i aei- asla ti re cei ce cugeta socotelile Ini -\ rie: Surzilor ascultai, cei ce zicei c lucru este fptur a tui Dumnezeu Fiul T.u. inp lege i cai c nume a pus evunghelivlul Fiului lui Dumnezeu, c Cuvnt 1.-a numit pe LI. iar voi lucru pe LJ i f ptur i zcei Ciivm cMi. nici lucru, ni ti zidirel Iar ndoit fiind cuvntul, c unul este nluntru in minte.pe care i necuviin nri l as cm /ie mite ii puterea de a un ilfu - dl vi dormind cineva i necuvntnd.flie pe cuvntul intru el aezat, i puterea aceea n-a lepdal -u, Deci uu ui adic evit, iiilunlru u minte, iar altul gritor, pe care i prin buze l grim, pureren cea dt a eus nu a celui din ruin li. i care I sfe ai /al inluni ru. intru lucrare aducnd-o, Deci ndoit Fiind cuvntul, nici unui dintru acestea nu se potrivete ta Fill] 1 1 : r Dumnezeu. iU nici CUin! grilnr l:c s L 1 griete a fa rfi. nici cuvnt ce este nluntru n minte, nu este Mul lui Dumnezeu. C cuvintele acelea siml din cele lreti i ale nu as In. iar ( uunlul Tatlui mai previivdc lire lnd. nu vi - viip- ufiL meteug mi lor celor de jos ale cuvntrii. Pentru aceasta cade scornirea cea de amgire a lui Forffrie L linul. C acela ispiimdu -se surpe Evanghelia,

13

unele ta ai e ste despriri un esteii gra, Cft tl - este cuvnt, /ive, Fiul I U : Dumnezeu, sau este zjjtw care si gruit^U' afar^ sau esEu mlauuEm in minle: dat nu este nici accasia nici acela, deci dar nia cutm nu este, Ct a apucat evanghelistul i o dezlega l ]/-, inii rea ac ea it a J L': aifii^rn prin k'ttil cea zis: C le a 1 llUhLru in ruin li i a Ji grSittir_ la cl:Il. j|c noastre i ta cele fireti se 7 kc. iar nu Ea Cel Ce este mat presus de Hrv, nimic de acest fel nu csi e. nsi accasm se cuvine a/kt. cum c de ar fi fost nume Ic ncesta, adic

Cuv nt^

vrednic

Ini

)LL

me ce

LI.

Chiar adesirat

Ia FI i drxle s -ar ti i\ s. ar 11 jnit casant nedumerirea elinului, iar acum nici :A\ nume nu ya afla Dumnezeu, nici ac.cs l a
li li

iu va riiiur adevrul ia

ilicit. Cuvant^S este firete l clii

ar adevruri numai arrtnr eSlc, run i r fr de patim S -n Viseur fin ! itirt : :;jIprecum cu v i r t I di ii mi n tc : si c u rn c j . I S - m Hi c ut ye s rlto r vn i i : c k i fi rin Ieti. i.kci cc ti. apuci de tl i j i ii 1.
11.

( ic j u a s e ! Sau cu ad uv

ru i i TjI ati/iud. >i Fq, i Dull. !n cele inaU rialmve s ei cdeiC i tTupe set nchipui n mlnle lai. si tii. si duh de s ui. auslru pun le sau criv, sau oare narr Ir all Im cele ee fac furlFtiic^ Dar di' vpje.li s te inyeti can cuvnt este Cuvntul lui Dumnezeu. asculi peciile ele aici tuainEC.

3, Icnite prin tranai s -au iacul '1 S nu sucmi -isii. /uv.


cmAut ce se vars si SL H&pefe n aer, CI Fciior ai tulurnr culnr

updite, i simite. Dar iari Arienii rsar, zici tu tei, precum zicem c p ri n lnrslrn s- fiiem uii cei piintr- utieali - i altul este meterul cel ce mieii unealta aa i prtic fiul n -ju cut

toate. nu i-.j i cum ti era Fdctur, ci unealt. precum acolo Fierstrul. Dar Dumnezeu si fail era Fctor i uneltea pe fiul cu pe o unealt. &i ua fptura, /ie ei c este Fini. ipre aceasiu fiind rid it. spre a se face toate prin trausuJ. precum fierstrul spre a cea ou se face, spre a se lucru prin 1 ri jmirl lucru ii Fe ceh I im plteti. >i acestea brfea u ceata cea vicleana a lui Ario, Iar noi eire acestea vom /ice ;rece drept i adevrat: i le a zidit lat! pe Fiul spre iceusia, precum ziecii, ca unealt s l aih pe . spre svrirea zidirii, mai necinstit V a Fiul dotat zidirea. C precum dect fierstrul care este unealt mal cinstite sunt cete
OL -

st fac prin el c fierstrul s- ;i fe ut

poiilm acelea, nu acelea pentru fierstru aa i zidirea va I: deei i! ei L nul Nscut, c pentru acrea, precum zic ei. Tatl L'n zidit pe FI, ntru ct dc nu ar fi voit Dumnezeu s zideasc mute, iidiet fpturile, nici pe iTl Unul Nseui nu - ur fi fcut, ('ceste ruai fr de socoteal deci aceste graiuri/ Aa, zice. dar cum nu a zis: Cuvniul \cesta a fcut mate. ci a folosit pe aceast punere nuinteAceast [innere nainte, <ste una din cele opt pri ale cuvntului, care grecete se zice "Putesis" ) adic pe Prin" 7 (uni7 Ca s nu presupui c Fiul c sic nenscut i tr de nceput, ( erst cuvnt "urcpitt" arc dou nsmofiri. Fenirn e se iu si in Inc de Fiicin. in semneaz i ncepu ml \ remit) si pol ris nie lui Dumnezeu, pcttiru acea sta a zis ca Tatl prin C uvntul

fcut tnaie.

Deci dup nsemnarea cea dinti numai lli este fi do nceput, pentru c nu este din cineva. Iar Fiul i Duhul nu sunt fr de ncepui pentru c au nceput: iml. din

15

carele nui St Nate. iar Cellalt St Purcede.


C
socotete: S'il mprat are fiu s i vo iete s sulrus L -

cetate.

('um c a

ncredinat

fiu

Ini z id irea

acesteia! nu slug

Deci precum cel ce zice de fiul

zice : Prin fitil

mp ratului s -a z id it cernea, cum c c

mpratului, ii arat

fiu] are i

f :iLi, i nu l-vIc ^. Va i uic.i: e va nghe lic i ni /ica nd

prin

Fiul s-a li ft ul to & lc,a arui

cum

c l u l l m i j k u r i l h r p e 1:1 c t r e z i d i r e FI, vi

ca s zic aa L-a

avut.
OS

nu

ca

pe un ma i

[il IV decl

Lia pe unul ce

oU rnti

suri

inloenmi 1.1

|iuli:r L . i c u pe uilnL C poate a S i r il

u r m ( I c ma r c l i m e .

i aceasta iti zic tie. c de te vii turbura pe tine punerea n a iu li- umslj: Priu'F si caui s aJli n Scriptur ire -0 zicere care s zici cum c Cuvntul acesta a licut mate, ascult pe David: ntru ncepui. Tu. Doamne, pmntul ai ntemeiat, si lucru ii ale minilor laic sunt cerurile. Vc/.i cum nu a zis c prin Fine

s-au fcut Cerurile i s-a ntemeiat pmntul, ci "Tu f-ai


ntemeia t? i lucruri alt minilor Taie sunt? iar cil in c acestea pentru l'uni Nscut, iar nu pen tr Li nti le zice David. iei nelege i de la nsui Apostolul ce mpreun pi- ^rain Tri illtl-h rea rln* es rei. S ei nelege iucfl st din Psalmi. c zicnd: C Domnul aciuiai pe pmni ca s aud suspinul, i s dezlege pe cei omori,i s vvs;Ecuc IF Sinii

ilmnck Dinuoului.pe rari pe nilul I nsemneaz, fr numai pe Fiul


lui Dumnezeu? O Acesta a cutat pe pmnt: sau pe acest ti pe care ne micm, sau pc Urca [mustr care s-u fcut pinnl. an pe Irup. dup ceea cc zice: Pmnt eti v i Facere I), pc care 1 -a i Inul i ne -a dezlegat pe noi care eram ferecai cu legturile pcatelor noastre, i fii ai celor omori: ai lui \d:im i ai Lvei. si a

16

vtsiEi n L Sin.ii numele Duinii ului. C in Biserici tiind im ia pentru Printele Sau. Precum i Fizice:"Vrtat - am nimclL Tiu Oflim nilor (Joan 17).

Deci acelea cui se potrivesc, lai l ui sau Fiul ui Tonte Hin iui,
Ci

HI a vestic n ncete ratJui nvnd.

iar dup nseninarea era de - a Joia cile trei Fufele suul fr dciui eput si mpreun fr de ncepui. Aa bine vestete st ului Cirigi.nie .Naztanzul n cuvntul ced face Ja Burivul Domnului, lat este Tatl, i ir de nceput: c nu este din cineva. Hm este J iul. inu fr de'nceput, t este di
fi

Tatl. Iar de vei nelege

nceputul cel de la v renie, eslc i fir de nceput, pentru e este


HrtoT al vremilor, nu sub vreme.

Si in cuvntul cel furniru Fiul: Cum durnu sunt impreua Iar di ncepui (Fiul adic i Du huli duc sunt mpreun unici? ienlru c sunt de y cu io (adic din Tatl) mcar desi iiu tlup FJL. Deci im sunt fr de nceput dup Pricin. T se aduc Iu nceput la f'atl. .. i suni fr tic nceput dup vreme, ca nv a stamul loan Damaschin in Teologia si* arten I. cap, S. l'nul este Tat. Tatl, t fr de nceput, adic fr de pricin; c nu eslu din cineva. I mil este Fin. Fiul. i nu fr de nceput, adic nu fr de pricin, c din Fatal este. Iar tie vet lua i vei socoti nceputul cel dein vreme, t- ste i Iar de nceput, penii ll c im este sul> vreme Fctorul Duhul, care iese di Fiul este Iar
EI

'

rcmiJor. I Hui

LSEL: F> uh.

Tatl,

dur

DU

fi ro ic, ci cu purced ere. Deci cuvine s nelegem dup

si aici uu/ind pe acest sfnt printe zicnd, ca s ntipn - upui e de nceput sinsemnarea cea dinti, adic r decau7 T Cpcnlni accabla a i pus mai mi nensmt. apoi larii de nceput, ca nu cumva s nealialem din socoteala cea dreapt JJeci dup ce a zis acestea ferici mi David aduce

17

pe urm: Si Iu, niro nceput, Doamne. pmntul ai intenieiat i lucruri ale minilor Tale sunt C cnirik.
Oare nu artat pe Fiul l aduce Fcilurjr am uneai ? Iar dac iari t se pare ie ca punerea nainte aceasta: Frin" aduce nuntru oarecare micorai e, ce ci /eecnd Pavel o pune pe aceasta Iu Tar['. p l Cur. ). C zice; frcdincius cmc Dumnezeu, prin t arele nc- am chemai spre mprtirea Fiului Su". Oare unealt aici ii face pe Tull?j iar i:" Pa vel Apostolul prin soia Ini Dumnezeu. Si acestea sun! destule, dar ^ ne iari de un eh: ne-am abtut. Toate prin TrnsuL s - au Tcut. M OSL adic pentru zidirea cea \ jzut povestind, nimic prnirii ecJe gndite nu lie-a artat nou - Iar evanghelistul cu un cuvnt pe tonte cuprinzi ndii- le zice: Toate prin JTunvul s - au fcu!" cele vzute, i cele nev/utc , gndite. !>i tr de . nimic nu s- a tcut.din ec s - a tcut" Fiindc a zis. cum ca toate prin l -.l s-au zidii, ca - , nu socoteasc cineva c i pe Duhul Sfnt hl I - a zidit, adaug: Cum c in a te prin 'Irauvul s- au fcrn Tare Foate? Cele ce s - au fcut, ca i emu ar fi zis: C orice lucru al lirii eelci fcute, acela s - a tcut de Cuvntul, iai Duhul fiindc nu este at ii: ii celei fcLire. pentru aceasta nici nu S- a Tcut tic FI. Deci fr de puterea C uvntului nimic nu s- fcut din ce s -a fcut; d in ce s- a fcut n loc de: "ce era al firii celei fcu ic. " *' 4. In FI era via . i s aia era lumina oamenilor 1 Lupttorii de Duh aa citesc acest loc, ca vi arate c Duhul Sfnt cvle zidit. C zic cL cum c acest cuvnt pentru Dnsul griete, dat se sdesc i se musir iudar.

nti. c acest cuvnt: ', nsemne oamenilor" 1 *.


/ |h- mu

ll

Ce s- a tcut, singur lumrJu -

turnul ce s-a fcu l.Apoi. c v aa aceasta

- o afli i lumineaz, cA aduce pe urm : Si \ iaj ura lumina Dup aceea puin mai jos pentru luau grind zice: Atrtla a veri it spre mri urle ca s mrturiseasc de Ui ni ini. Iar loan este artat c
MEI

pcitiru Duhul Slant, ci pentru i i IL I a

mrturisit, precum vom afla mai U u i ri J i_(Z ij>ui lin lis).


i f r 11L n im ic n u s -a . ' : , - a f c u i n tr u D n su l. V tn e ra.

i tltnicsL accsl Im

(lup

a lor minle, zicnd ei Clini c nici

pentru Duhul gt kn? evanghelistul zicnd: Ce s- a fcui intru Dnsnl-uilic Duhni Staul - viut era, Acestea zic cei mpreun cu Macedonie, si lin du- se a arta zidire pe Du Ei ol cel Sfnt, i aa U numr pe LI cu cele fcute. Iar lud nu aa. ci punnd punci dup cc zice; f7c s -a fcut"*, de l.t alt nceput citim: Intru Dnsul via era, cci fiindc a zis pentru fa cere c oale prin Trn sol -an fcut, zice de aceea i pentru purtarea de grij. c nu numai Ic-a zidii, ci i vial celor zidi II: I 7 ! fel f.e ic line i:sle: f intru Dnsul via era. Si rl! eu e ll - (rarnan din sfini aja s-a citit locul
aces ta : i

fiSr

de-

Dnsul nimica nu v- a fcut.

ci s- a fc u i

intru

DansuLIar ntru Dnsul iu loc de prin i rnsul se cuv ine a nelege aici. \pi
JI U

o i id punct

nceput cea dup urm: Via era

socotesc c nici aceast citire nu este pc - u. i de aceeai dreapta nelegere se fim. Ca i acest sfnt cu dreapt socoteal a neles, c fr de Cuvntul nimic nu - u fcut.

( Ce s-a flitul ntru Dnsul, i toute

CU I L ' S - MH

latuL, i s-

au zidit ntru Dnsul. - intru Cuvntul zic - , fr de Dnsul nu s au fcut. Apoi sir 1 alt nceput ncepea: Via era. i s iu|j era lumina na meni iu r lar via l numete evanghelistul pe Domnul, ca fie f'el Ce ine viaa tuturor, nc t ca pe Ce! ce esre pricinuitor de viata cea Duhovniceasc tuturor celor cuvnttori. Iar Iu lEiiiijm acest fel simlbiLci ;a ud i l uva re l lumineaz chiar pe suflet. i nu a zis cum c numai a Ludei loi este lumina, ci a I u I li rn r oamenilor, fi toi oamenii ca cei ce am ltial minte i cuvnt,adic partea cea cuvnttoare a sufleruluE.dc la Ciiv ntul Cet Ce ne- a zidii pc noi, ne zicem c ne -ani Luminat de ti. C cuvntul cel ce ni s - a dat nou. pentru care i em n lturi ne mmiir n.lvmin vsie care ne povuiete pt uni la cc Ic ce se cu si ne a face i la cele ce nu mj c l i vine a face. 5,i lumina ntru ntuneric lumineaz, si ntunericul pre ea nu a cuprins-o". Lumina, adic Cuvntul lui Dumnezeu, intru n tu acrie, adic ntru itmarlv i rilru nelare I n mineaz. Pentru L' i mort tiiud, aa pe ea o a biruit, ct si pe cei ce ii apucase cil ii nghiise, o u silii de T -a borl. i intru nelarea greceasc irluceic propus ful ui rea. i ntunericul pe ea nu o a priits. < .' mi ci moartea mi nu biruit pe dnsa, nici nelarea, e nebiruit este lumina aceasta Dumnezeu (u vntul zic. iar oarecare ntuneric au socotit trupul si vraja, c > n Trup fiind i n siaa aceasta. Cuvntul a strlucit. l n timer icul - puterea c ea in potrivnic zic a ispitit - n i lumin, dar a aflat - o m u juri s i nebiruit. Iar

gonit-o pe

2(1

i immer ic sr: :/ce trupul, Et u ca cum firete esi u au, sii nu fie! i i peuti u pcai. Pl-ii im c Irufftd tiiv.i u rjuiflle nlciiiwunj I u an: duci firele - st mic, iar daci afar de fire se mlscj i pcaluliM slujete, iiitu mil > se face i se /ice. iun tri mi s ri l- \ J Oinnneeu. numele lui era

Daif.(lVli|J; Mr t:Lc.3'l
rjiipii re ne-a i*:nrisiH in?u ptiin if estlmea .adic mm ;i Dumpr/eu Cuvntul tto mai nainte de veri, cea mai nviinte de hCtr n tui Dumnezeu fu vntul, fiindc. \u spune .l pentru ntruparea Pumnului {(.'urm ului), nduccn mijUic cuvntul sTti-gtoriilm-irruLiiic. C cine iii ui. Jar nu dani VJwgiturnl nainte fiind Jnsn, an i pe cuvntul cet pentru naterea Lui. carele puc fi iui este mai Iu Iii dect na term Domnului era trup.
Teei zic e ev a ngh el h 1 1 1 1 pe nrru ^ I er i 1 oru l itiuiui : j a fost i rir: iij- de ia Dippine/tu C proorocii cei niirtcrtns! hill sunt tri mii de Iu T)n umezea. tar ca m\ auzi cd s-a j ri mis de la Dumnezeu, s nu Micnn->|i c zice ceva al su, sau menesc, ei trtlc fin mntzeiLFi. Pelntf aceasta i tijgir adic
U

\esir.iiu- 'se

numete,

cci

aceasta

va

/ic

ni

fimlra

ioniieasc ijli mjndti-se ingc^itsr a interului lumi ett u nu zice ni mic al su

Iar InpT :m/fiid s,, mi Mirm^ii. c firete a Jos] nger, sau din emri S-J juisorul. ci pentru Imn: i sin fil Se numete
niiL'r.

J'iiiide a 'Iu jic ptDpm r dmrtAi mui mainte a n-miJ pe

Jnniinil. Pentru aceasta numete iujer.

lrcpf acvi J evanghelistul sur pad bntiiala celor piuii, care punte au samin c mgt a |nsl Iuufi firete, zice: Tysi - a urn irimi de fa
tanunezea 1 1 .

7 , Aevsta u seni t spre mri uite, ca smiriuiiseasc de 21

lumin, ca loti .si cread prin eF. Aefsia. zice. ce era irimis fie in Dumnezeu. :i senii si mrturiseasc despre l umin. Apoi, ca s rut socoteasc cineva, cu ave irelniiwf de luSnnriu ueestuia Ol L nu] Nscut, ca cum ar ti fost lipsii, pentru aceasta adaug c a venii s mrturiseasc pentru liul lui Dumnezeu,
IUI

ca si L'ii in FI avea

trebuin de mrturia lui. ei ca li.ui v cread prin eF\ Deci are au i crezut toii prin el? Vu. Cum dar zice es unglielistui r ~ca toii mi cread'".'!.' um? Ct des fire d Insul, pentru aceavt a mrturisit ca pe mii v - l irag. Iar dac Unii n au crezut. nu esm cl vrednic de nv tnuire. De vreme c i soarele pentru aceasFa rsare ca pe lol s -l lamineze. Iar duc cinci a incuindu-st pt- sine intr- o cas ntunecoas nu ' .c va ndulci de razului. ct este aceasta cln soare 1 .' Aa si nici. s -a irimis loan ca toi s creuif, iftr daci aceasta mi -- ntmplat, nu . -u el cauza. N.Nn vru el I urni na, cr ru v mrturiseasc despre L.U rnin j.
fiindc mur de tu uite uri intnipl ca ceJ ce mrturisete s fie mui mare dect cel pe cnre -J uri 1 1 * ca uu socoteai c u >1 loan mr tui isod despre llristos mai mate dicl FI era, pe aceast n - a prere scond - o afar, tier: Nu era acela I nmina";

Dar ar fi zis cineva: Oare nici pe loan, nici pe alt aarecandc din sfini ou 3 vom zice l.umin? Lumin adic s um zice pe fiecrei din ^imi.iar Lumina cu articol nu irmi zice. Adic, de ti- m ntreba cineva: Qar;. Inuu [.moin era? Kispuitdc: Ua. cu a devrat. Iar rit- ic . a ntreba: O.ire loan Lumina era? Zi: .Vu, C ou este cl chiar i ades trai I u -

mina,

L-L

lumin prin mprtire. avnd Ntrluctreu din I

.umiiia cea adevrata.

9,"Cuvntul fra lumina cea adevrat Care.teuind I hune. luminca/ pre tot omul ce vine in lume". Va s zici pentru ntruparea Celui Umila Nscut, cum ci a venit In ale Sale. cum c Iriip -a fikcut. L>eci ca s nu sucul casc cineva cum c mai mainte de a nu Se ntrupa nu a fost.pentru aceasta suie mintea la esfimea cea mai sus de toat nceptura, i /ico: I!ra si mai nuinu - le a Se ntrupa Lumi nu cea a dev rat, Si prin aceasta s i r rp i eresul lui Fotin, i al lui l'avel Samosaleaiiiil,care nu dogmatizat c atunci * har nceput le a tl Le] L- nul Vieul cnd S-a nscui din Marin, iar mai nainte de aceasta. adic lie a Sa natere din Marin, nu a fost. Ascult si im, o, \riunulc, cel ce nu zici Dumnezeu adevrul pe Fiul iui Dumnezeu, ce zice evanghelistul: Lu mina cea adevrat".
In

c si

tu. o .

Ylnnihee, cel ce zici c

ale

crlui ru ziditor huiitem

zidiri, ascult c T umina cea adevrat luni incu/. pe tut um ut", net fiindc ziditorul cel ru n fumerie esie. npe ci
nev :ir

luminat

a. penlru

aceas ta

dar ale luminii celei adevrate stiuivni

vicii ri. i cum. zice. lumineaz pe tot omul, de vreme ce vedem pe unii ntunecai? Ct despre Sine pe toi ii iuniinra /. O spune-mi inetfWe nu ton sunt cuvnttori?Oare nu roi firete cunosc hi ne le i rul? Oare n -uu putere a uileese din zidiri pe Ziditor? Pentru amas ta cuvntul cel ce ui ^ -a dat nou. i ne nva pe uni firete, care si lege fireasc se numete, acesta poate a se numi Lumin, care ni s -a dat nmi de la Dmnnezeu.Iar da c rm au folosit cuvntul

23

ringuri pe ei S - intunectil, tiir unii n, ai,! tcE dezleag aceast mpotrivire, l. timineazijZicc, OpmBu) pe Tot omul ce sine in lume,mii a n i' nduiaL mai bun.si sriileie vi - i mpodobeasc sufletul su, ii s nu -l Iu se niitnprtdtAit si nensufleit, 10, iji lume fra. si lumea prin El s - a fcui,dar lumen nu l-a b fhJrd f n litane era ca an Dumnezeu prs iumlv^n^ Sil rut. nc i dup piirlHtl lSl' f;r} i pflterea cea iitome cu care ine
11

pru cu adcE arit Lumina cea adevr al in Lume [ur de u p, i un se cuu


lt

11 1

1114te,

pol En tr n o] e a! l - a \ en tt ci
1

(rup. i or a]e Sa le '1 sau pe cu


0

un t I u vu s ei ti

\ e Eege. snu

pe 1ti d ceti. pe care a ales- o Lni un u iun ii de JiKnfeuire, si parte, i ca o avere a l ui. Si ni Si pe CE L-au [trimit, van iudeii, sau i ceilali oameni, care s-au /iriii pe E-'.l. Deci ca st cum se plante eviijighelislnf de iubirea de (Ee iiesucotcnla oameni a u:t]ienili>rxi minuneaz

' j

Stpnului, zice: Ai Si , i l.- au primii pe Iii, c nu cu sila pe cineva trnselljoinuJ, i cu


mirt

i L'- su /he ci in lume era, - >.^jr c ce gri esc ic ea st n: Tn fam e era. de s reme ce nici I gjnea n - a r i i fits ! i L l j [. ! r 1 1 fcui - pi- vii'}
11

pi cu [decarc,

-a

11. Iur p 3 -au prim ir pre dans ut. It- a cfai lor stpnire ca se tac llia iui Dumnezeu, celor ce cred intru num etc Lui 7

Tfiitspie r oate prile Zid it 01; pe El l arat.


Lina. luTit i |n_ - iLtriiarcu 1 iii Mancm sil o nceteze, care zicea c uit ru ziditor a adus n tril fi iui ia 1 11 meu nc i pe lui Arie .celui lv j /is l\ zidire este Pini lui E)u amieze u. iur alta. i ca .s iu demne pe tot omul s m ikt ii risen se pe fccilorul, i s nu shijej.scil zidirilor, ci si se nchine

. Mcar robi, mcar slobozi, m cai' tineri, ntcai' btrni, ma Ta ca r gre ri, e ai I .-y u primii pe ELI e-a

c j r ba r bari, i care sn

dat tur stpnire ea s se fc iii ai tui Dumnezeu.


111acetia?

Cti ce med ntru numele Lui. Drept

aceea cct ce L-viu [u imit pe !. u vmui j pc I. um iu a cej adur^mt, prin credin T -iau Iiui si L-au primit. Dar pentru care pricin u -u zis cd \-u fcui pe ei ti ni lui Dumnezeu, ci rum c Kspaire le -ia dar tur ea s * fiic fii ni na r c je u V Peaita u cure piitiqu? Aateult: Pcnirn c ui este din (Istui spnj pzii'ca eurenid a se ln>aeza, ci ede rrebuini di rnialta nsurdie^ca sj pJjzenfS neaniinui chipait
punerii |e fii cet ee s-a [ucliipuir Ln fjotEZ. Pentru amista muli

KidllPtuluL Iar lume u pe El, zice. nit .- a cumanii, n hie lie^rmnuinJ L-ci [irosi i [senvii jn cel ct este lipit lng lucrurile hu nii, f numele acesta: Lunie' \ int. uni m uz adic
e U 'i'u>3 y, dup cu
j

pe loara I ratl
SU

LLILl

ii

ai

ci

S- iii: C 1U me El it 1

L s-n

lciiL lnr nsemneaz i pe cei ce cuget cele lumeti, dup cum zice nici:. C lurnva pu nu 1 cunoscut.
LI."lutru ale Sule a yeni1, i ai Sti nu Eau primii" Aici preu arla irlr iu eus am ui cel ^iilrii ntrupare, i osie moi Hlclnrf nelegerii Lit acest chip. 34
-n

ennwnl - in Iul- de "uuim-

Jiii i ei p in ii ui aii, fiindc sfinii toi i Vrmtvnet l-au

au luat darul jmueii <fo Jii cel prin botez, dor iindr '.-jii lenevit :: . icm fii a; Cui D^nncveu pan n sfrii.
ut - poate ar la pu tut 7 ioc rineva i ucensla, cttm c ni li Ii

I prtnts;

pe Lf [irin a crwli; iun

ai.

precum

'.unt

cel ee se

n mese rhcmnMa ait tis

iii

lui

ftomnczeit,

ti

- Epnre

311.

de vor vi s st hi.ttt, i s$ nv rctl nici as c

miei din poft brbtfcjLsdT. l narerca lu i Di mv mrar c nn era din snii. dur ins era din poft b r bi tas ca. ea poftea cil adevrat brbatul ca
MI

de ULtsf al fttrterii de (ti /ic. nc va zice cineva i aceasta, cum ca mcar iki prin Imtez p r i mini Jarul pun i:rit de fii- ti ar de s vMre a La i n v iv re lum. s\ pe cea deplin p mie re ififr iSt ai micea ndjduim sft o lum/dup cimi (Ffi im ani tt). Penlru aceasta evan^fielbiul n -n * : "t-'rti T'- a u prmiu pe F.l, i- a fcut pe ei Iii ni ini Dummven, ci: le^a <lm Iot stipSain; ca s *c fac Iii ai Lui uninemj. adici. ci in veacul cc va s fie f ai danii acesta. 13.
M

r ve nasc I L E J prunc din Srra.

tar din pofi i rupe as c, precum Samuel din \ miu. t>eci eci /rce ju K^ U L J clici din poft brbteasc, Iar pe .Samuel (I ins[jra|f Ij.diii ift trupeasc, adic trupului vini omenea . c nseta rie a cstiia pm nt sfi&rf m ucuuriu. umrului pot s se in teleag. tar de vnfe$ti i alt nurusL-e

: $ pm ^ i sustain

lirei i aiiiii tniFkt


te imia, usc ntf: i'

mpreunarea cen r rupea st sau din aprind ere Iit^l^ se i'aee. c de multe ori ei m'co s- a mrampl m din alctuire trupuldi jr.ai flcrbiiitc, i diuiru aceusij e&te esoe plecat s pre 1 1 fi [i r L- m rc, il cl I [ are a st a a n ii m ii- o p nft trupe as l j : sau din obicei ru i liranl ucn frnat pornire rea spre iroj Freu nare neuprif se face, pe care poft hrttK ascS j numit-o, ci pe aceea ce un te I acru st Iute l u ir li celei fireti, ci al nerjil rnrii brbatului. In c poate, fii tui mii uneori
SJ

Cyru nu din vugt, nici din poft trtificas^i, nEti

din pnt't brbteasc. ci de n Dumnezeu ^ -uu unseal . nseninare oarecum fact naterii celei Dumnezeieti i celei trupeti* mi cu nevtiviinl uduciimlii- ne aminte nou de durerii: cete trupeti ale naterii, ci ca prin asemnare nu noseiLtl nui vii up lit
3

tea i sin i re nia ai e rii c efei r rn p

al'l muiere a ctre iiTFpn

e I i T s aiergSm ctre darul cel Ihimmezeienc. L >e ei t i cc : "Tare iu dirt s n s- au tisvul adic din ce Le ce pristiseitL- la muiL-riin fiecare hm, ti din tm aceasta este bruna si creterea pruncului. nc ^ic. fum cS si smn nti se Tace siiugc. apoi se preface tu chi ul inlru ccalall alcruire. Dar fiindc cu putini e ra s ziu unii cum c si naterea lui Lia ac fetru acest fel a fost i. F a cere 18 - n ce fel iste act ia cu care- se uasc cei re crtd iu lirism. (c j li ane nu Jiu satire s -a i sc ul. c lipsise Sarrei sngele cel ce prisosete la muieri " fierar \ u n ) . Deci i' ra
cu

unare tesne plecat, iar alteori bi Lsalnl. prin j mfifi h^fasc adic iiivcr^unafit idrliaitilui a iuseintirit'i.i.. iar pj in poft a trupeasc pe a muierii. lor j m.^Il'li mai ^- li m fii penti'i cei ce de multe ori intieiih mc- f'i'A l, socoteai, i'iL -i vj /i^' ci-u mai a i ies jrat.u Iu rl e^e re prin tuutc acestea s ,. a raci: vi aiipti ia n a Materii celei Irupiii.

l>eci ct mai mult avem cci L : O cred* flrinus decf


hruilisenii ce; din Lee?

t.'i -si aceia M -ia !lf Dutiiiiw

u se

rinrn-un? Mul ea <e deosebirea intre noi i intre aceia, fict E.e^ca fiindc n! ru Kiaie irrrcln' tu l':j h er ot ce asnusfie.

pnliric s

presupun unii areas adaug; "nici din poft irupeusC,


27

nici pun ere de fii nu o cia Isruilitenilor s o aib, ci ca cum cu nchipuire i cu pild. Iar nni adevrat primind Duhul lui Dumnezeu prin Botez, strigm: Avva Printe. Iar la aceia precum botezul era cu nchipuire i umbros, aa i punerea de iii a noastr mai nainte nchipuia. C mcar dei fit se numeau (Deut.32) dar umbros, i nu pe nsui adevrul punerii de fii l avea, precum noi acum prin Bote/ (Romani ii). 14. i Cuvntul trup s -a feut. Dup ce a zis cum c fii ai lui Dumnezeu ne facem, de vom voi, cei ce credem in Hristos, aduce pe urma i pricina a acestui att de mare bine. C zice: Care este aceea ce ne -a pricinuit nou punerea aceasta de fii? Voieti s te nvei? Aceasta este: Cuvntul trup s -a fcui. Iar cnd auzi, cum c trup S - a fcut, s nu socoteti c a ieit din firea Sa i S -a schimbat n trup, c n -ar fi fost Dumnezeu de s-ar fi schimbat i s-ar fi prefcut. Ci cum e rmnnd ceea ce a fo st. S-a tcut ceea ce n -a fost. iar Apolinare Laodiceianul de aici eres a alctuit, cci a dogmatizai cum c Domnul i Dumnezeul nostru n -a luat firea omului deplin, adic trup cu suflet cuvnttor, ci numai trup lipsii de suflet cuvnttor, i nelegtor. C ce avea - zice-trebuin Dumnezeu de suflet, avnd pe Dumnezeirea care ocrmuia trupul, iii ce eliip l avem noi pe suflet care ndrepte a z i mic trupul nostru? i avea spre ajutur - p rec uni credea el-pe graiul acesta: Cuvntul trup S -a fcut. C zicea: N -a zis c om S-a fcut, ci trup. Deci n -a luat suflet care are aminte i cuvntare, ci trupul Iar de minte i necuvnttor. i nu tia ticlosul - precum se parcea Scriptura de multe ori din parte nate totui ntreg; adic vrnd s pomeneasc de om ntreg, din parte.de la suflet, l
u

28

numete pe d, precum: u Tot sufletul care nu se va tia mprejur, s se omoare (la ce re 18), C iat n loc de a zice tot /h o parte: sufletul. i iari de ia trup numete totul ntreg, precum cnd zice: i u vedea tot trupul mntuirea iui Dumnezeu (lsaia 40, Luc a 8). C vrnd s zic tot omul, numele trupului a a folosit. Deci aa i evanghelistul n loc de a zice: Cuvntul om S - a fcut, a zis: Cuvntul trup S -a fcut, din parte pe om numtndii-U care este alctuit din suflet i din trup. i poate fiindc trupul este lucru strin de firea cea Dumnezeiasc, vrnd evanghelistul s arate smerenia lui Dumnezeu cea nemrginit, de trup a pomenit, ea s ne spimntm de iubirea de oameni a Lui eea nespus, c pentru mntuirea noastr, pe cel ec este departe de firea Lui i cu totul strin trupul -a luat.C sufletul are oarecare apropiere ctre Dumnezeu, iar trupul cu totul nu are nici o mprtire. Deci pentru aceasta precum socotesc, evanghelistul aici numai pe singur numele trupului J-a folosit, nu ca i cum trupul cei ce s-a luat era lipsit de suflet, ci spre mai mult artare a Tainei celei minunate i nfricoate. C dac. Cuvntul nlrupndu -sc n-a luat suflet omenesc, nc nevindecate sunt sufletele noastre. Cci ceea ce n -a luat, nici -a sfinit. i cl este rsul! Sufletul nti ptimind, (ca acela este cel ce s-a plecat cuvintelor arpelui i s -a amgit n Rai, apoi i mna s-a ntins, urmnd domnului i stpnului su care este sufletul) sluga care este trupul i s se ia, i s se sfineasc, i s se vindece, iar domnul s se lase i neluat i nevindecat.

29

Ci Apoliuarie prpdea^c -se* Iar uoi cnd auzim c Cuvnt ul trup S-a fcut,credem cum c om desvrit, fiindc Scriptura obinuiete a numi i trupul i sufletul de ia o parte pe um ui cei alctuit din amndou. Iut i JSiesfono se surp din graiul acesta. C acela zicea c nu Dumnezeu Cuvntul nsui S -a fcut om, zmisliudu - Se din preacuratele siigiuiri ale Sfintei Fecioare, ci a nscut fecioara om. i acest om umpjndtl -se de Darul a inf felul de fapte bune* avea pe Cuvntul iui Dumnezeu mpreun unit cu dnsul, care i da i putere asupra duhurilor celor necurate. i din aceasta dogmatiza doi fii: inui pe fiul fecioarei lisus omul; i altul pe Fiul lui Dumnezeu, Care ora mpreun unit cu omul i nedesprjit de oi, ns dup dar dup iubire t dup dragoste* ca de cel ec era 0111 imhmi tit. Acestea dogmatiza aceia* de bun voie surd fcndu -se ctre adevr* c dear l voit ar fi auzit i el pe fericitul acesta evanghelist zicnd c "Cuvntul trup S -a fcut. Cci nu artat aicea se vdete i se mustr? Pentru ci nsui Cuvntul um S-a fcut. N -a zis: Aflnd om Cuvntul mpreun S -a imit cu eh ci nsui Acela om S -a fcut! nci sc surp i Entihie i Valentin, i Marient de aici. C acetia ziceau cum c dup nlucire S -a artat Cuvntul Iui Dnm nezeu* Deci asculte, c Cuvntul trup S -a fcut* N -a zis cum c trup S -a nlucit, sau S -a prut, ci cum ca S -a fcut dup adevr si cu fiina, iar rin dup nlucire. C necuviincios lucru este i nebunesc a crede, cum c Fiul lui Dumnezeu Adevr fiind i trumindu -Se (loan 14,6) s fi minit omenirea.

in acest fel este nlucirea* artare mincinoasa cu adevrat. 14.i s - a slluit ntru noi. Fiindc mai sus a zis c Cuvntul trup S - a fcut 1 , ca s
iui

socoteasc cineva cum c cu o fire (te aceea S - a fcut I Iris tos, pentru aceasta adaug: !>i s - a slluit ntru \ i a s arate pe cele dou tlri: pe a noastr, i pe a Cuvntului. C precum de alt tire este slaul, .i de alt lire cel ce se slluiete ntru ei t aa i Cuvntul, de vreme ce se zice c " Sa slluit intru noi", adic ntru firea noastr, de alt fire este deosebit de a noastr. Ruineze -se Armenii cei ee o fire cinstesc. Deci ne nvm prin aceea ce zice: Cuvntul trup S -a
A

fcut, cum c nsui Cuvntul om S - a fcui, i Fiu fiind al lai Dumnezeu, S- a tcut i I iu al muierii, care i dup adevr Nsctoare de Dumnezeu se numete, ca ceia ce a nscut pe Dumnezeu cu trup. Iar prin ceea ce zice: S - a slluit ntru noi, aceasta ne nvm, ca sa credem dou firi ntru Cel Unul Hristos. C mcar dei L nul este cu Iposlasul, adic cu Faa, dar ns ndoit in tlri. cci esie Dumnezeu i Om, Iar firea cea Dumnezeiasc i cea omeneasca nu este una, mcar dei ntru 1 nui se privesc. ntru Hrisios /ic. I4.$i am vzul slava lui. slav ca a L ii uia nscut din latal plin de dar i de adevr" Fiindc a zis c Cuvntul trup S - a fcut, aduce pe urm de aceea c Am vzut slava Lui 1 ', eu trup adic fiind FF C dac faa iui .Moisi dup ce s - a strlucit din vorba cea ctre Dumnezeu nu puteau s- o vad Israeliten ii (Ieire 34), cu mult mai vrtos pe Dumnezeirea Celui Unuia Nscut

31

goal ii-ar fi ntiiput-o Apostolii, dt nu s-ar II artat pritt trup. i am vzut slava" nu acel tel, precum avea Moisi, sau cu ce fel de slav i s- au artat Proorocului Heruvimii i Serafimii (lezec. 1), ci acest fel de slav precum se cuvenea s fie la 1 iul Cel Unul Nscut din Tatl, care firete ntru El este. Cci acea prticic de cuvnt Ca*
1

aici un este

arttoare de nsemnare, ci de adeverire, i de nendoit hotrre. Precum vznd noi un mprat cu slav mult trecnd, zicem cum c ca un mprat a ieit' , n loc de ca unul ce era chiar cu adevrat mprat", aa dar l aici, Ca a L nuia Nscut" datori suntem s -o nelegem n loc de Slava pe care am vzut -o, era slav ca a Celui Ce era chiar si cu adevrat Fiu , Plin de dar i de adevr"; de dar adic era plin fiindc, si cuvntul Lui era plin de dar, ca aa s zic precum i David zice;
44 11 1

Vrsalu -s-a dar n

buzele Tale" (Psalm 44, 3 ), i evanghelistul: C se mirau toi de cuvintele darului care ieeau din gura Lui (laica 4). nc i tuturor tmduiri le druia celor ce aveau trebuin de ele. Iar de adevr plin era, fiindc i Moisi, i Proorocii, cte ziceau sau fceau, toate nchipuiri erau, iar Hristos cele ce zicea le i fcea, toate erau pline de adevr, cci nsui Darul i nsui Adevrul fiind El, i altora pe acestea le da. i unde au vzut ei slava Lui? Poate unii vor presupune, cum c n muntele Ta borului. i poate i aceasta este adevrat. Dar ns nu numai n munte, ci ntru toate cele ce fcea, i zicea El, vedeau slava Lui. 15. 44 loan mrturisea pentru dansul, i striga grind: Acesta era, pentru carele am zis, cel ce vine dup mine, mai

32

iiaintc tie mine a fosl^peniru c mai nti de mine era*, Marturia lui loan adeseori o ia evanghelistul* nu ca pe Stpnul vrednic de credin s -L fac de la slug, ci fiindc noroadele la mare cinste l aveau pe oan, pentru aceast pricin ia spre mrturia cea pentru Jlristos pe loan, cei ce la dnii se prea mare, i pentru aceasta mai mult dect toi era de credin. Iar aceea, adic: Striga* -ndrzneala cea mult a lui |oan arat, pentru c nu n unghi ,c cu multa ndrzneal si riga pentru Ilristos. i ce zicea? Acesta era pentru Carele am zis 1 ". i mai iainte de a vedea pe Uri st os loau mrturisea pentru Dnsul. i aceasta s -a tcut cu adevrat pentru huna voin a lui Dumnezeu ca s nu se par cum c tcnd har feei lui Ilristos mrturisea cele bune pentru El ? pentru aceasta i zice: Pentru Carele am zis v \ adic mai nain te de a-L vedea pe El. J Cel Ce vine dup mine *, dup anii naterii adic, pentru e eu ase luni mai nainte de Hristos era Mergtorul - nainte, dup naterea cea cu trup. Acesta mai nainte de mine S -a fcufTn loc de mai cinstit dect mine i mai slvit S -a fcut, Pentru ce? Pentru c i mai nti dect mine a fost dup Dumnezeire. Iar Arienii fr de socoteal au tlcuit cuvntul acesta, f voind sa dovedeasc,c Fiul l ui Dumnezeu nu s-a nscu 1 din Tatl, ci s -a fcut ca una din zidiri, zic: lat Loan mrturisete pentru el: Mai nainte de mine s a tcut*, adic mai nainte de mine s -a fcut i s -a zidit de Dumnezeu, ca una din fpturi. Dar se mustr i se vdesc c ru neleg cuvntul, din cel mai de pe urm* Cci care nelegere se arat cnd zice

33

c: Acesta, adic Hrstos, mai nainte de mine S -a fcut, adic mai nainte de mine S-a zidit, pentru c mai nti dect mine a fost? Ca cu totul f r de socoteal este a zice: C pe Acesta L -a zidit Dumnezeu mai nainte, pentru c mai nti dccit mine a fost. C mpotriv mai vrtos dator era a zice cum c acesta mai nti de rnine este, pentru c mai nainte de mine s-a fcut, adic s -a zidit. i ac estea sunt cele ale Arienilor. Iar noi cil dreapt credin nelegem, cum c Cel Ce vine dup mine , dup Naterea cea din Fecioar cu trup, mai nainte de mine S -a lcut, n loc de mai slvit i mai cinstit dect mine S -a fcut, din minunile cele ce s-au ntmplat la El,adic din Natere, din chipul traiului vieii, din nelepciune, i cu cuviin aceasta s -a fcut, c mai nti de mine a fost dup naterea cea mai nainte de veci din fatal, mcar dei dup mine a venit dup venirea cea cu trup. 16. i din plintatea lui noi toi am luat, i dar peste dar.

i acestea sunt graiuri ale Mergtorii Iu i - nainte, care zicea pentru Hristos, cum c noi toi Proorocii din plinirea Lui am luat, c nu atta arc darul, ct au oamenii cei purttori de Duh, ci izvor fiind de tot hinele i a Inat nelepciunea, i proorocia o izvorte pe aceasta tuturor celor vrednici, i izvornd -o. plin rmne, i niciodat nu se deart. nc i dar am Luat - adic pe al Legii celei Noi, pentru dar - pentru Legea cea Veche. Cci fiindc Legea aceea a mbtrnit i s -a slbit, n locul aceleia pe cea nou am luat. i cum -zice - a numit
i

dar pe Legea cea Veche? Pentru c i Iudeii

dup dar s -au fcut fii i s -au primit. Cci zice:

34

Nu pentru c v -ai nmulit voi, ci pentru prinii votri v - am ales pe voi (Deut. 7,7-8). Deci i cei vechi n dar s -au primit, i noi fr de ndoial n dar suntem mntuii. 17. C Legea prin Moise s -a dat, iar darul i adevrul prin lisus

Ilristos s- au fcut. Ne tlcuiete nou, cum c am luat dar mare pentru dar mic, i zice C legea prin Moise s -a dat, mijlocitor punnd Dumnezeu om - pe Moisi zic -, iar Legea cea Nou prin lisus Hristos, care i dar se numete, pentru c ne -a druit nou Dumnezeu nu numai iertarea pcatelor, ci i punerea de iii. Iar adevr se numete de vreme ce cte cei vechi cu nchipuire sau au vzut, sau au zis, pe acelea luminat te -a propovduit Acesta. Deci Legea cea Nou care i dar se numete i adevr, nu om got mijlocitor a uneltit, ci pe Fiul lui Dumnezeu. i vezi cum la cea Veche a zis c s -a dat prin Moise, cci slug i slujitor era acesta, tar la cea Nou n -a zis s -a dat, ci s -a fcut ca s arate cum c de ctre Domnul nostru lisus Ilristos, ca Cel ce era Stpn nu s lug s -a fcut, i la sfrit s - a adus darul i adevrul. C Legea adic s -a dat de la Dumnezeu prin mijlocirea lui Mnise,iar darul s-a fcut, nu s -a dat, prin lisus Hristos. i s - a fcut arat lucrare i stpnire, iar s -a dat nsemneaz slujh dc slu g. 18, Pre Dumnezeu nimeni nu l -a vzut nici odinioar, cel Unul

nscut Fiul carele este n sn urile Tatlui a spus Fiindc a zis C darul i adevrul prin lisus Hristos s -a fcut, aceasta vrnd s-o dovedeasc zice c: Nici un lucru

35

de necredin n - am zis. c Moist nici nu L- vzut pe Dumnezeu, precum nici alt cinev a , nici n-a punir s ue spun non pentru Dansul descoperire luminat i artar, ci slug Iii ii ti a slujit numai la slujba .slovei Legii. iar Hristos Fiu fiind i Unul Nscut, si in anurile Printeti fiind, nu numai l vedea pe . ci si tuturor oamenilor Ic spune pentru FJ. Deci tie vreme cc este l io, si pe Tatl vede, ca C'ela Ce este in anurile ne- a dat dou darul si adevrul. Dar ponte atei v a /.iee cineva: Cum aici ne nvm c nimeni ri-a vizut pe Dumnezeu, tar Prourocul zice: Am vzut pe Domnul? vzut cu adevrat Proorocul, dar nu pe nii Ti iuta. ci asemnare oarecare i nlucire, pe ct era cu putin a edea. i altul iari cu alt nchipuire T -a v a/ut. i altul cu Lui. cu cuviin

aha.
De
II mk

este artat c nu pe Insusi Adevrul vd ei. pentru

c nu L - ar fi vzut n multe chipuri, singuratec fiind FI i Iar de form. D ar nc nici ngerii nu vd Fiina lui Dumnezeu, mcar dei se zice c vd Faa lui Dumnezeu, ci aceasta arai cum e numai nlucesc de -a pururea pe Dumnezeu. Numai dar Fiut viHk pu Tatl, si ft spune pe FI tuturor oamenilor. larsi]uri Prn(eiiaii/ini l.s mi presupui ce.v a trupesc la Pum ne/eu. Ui nein strin are a, i nedesprirea, i mpreun pururea ecuirea Fiului cu Tatl, vrnd s

le

arate

evanghelistul, a pomenit tic numele acesta, 19, aceasta este mrturia iui loan, cnd au trimis Iudeii din Ierusalim Preoi i Levii ca s -l ntrebe pre eh cine eti? i a mrturisit, i n - a ngduit, i a mrturisit c nu sunt eu Hristoi".

36

zis mai sili c Loan mrturisea pentru Kl, Apoi dup ce a/s ce a mr furiii loan pent ru Hristos, rum c Acesta mai nainte de mine S-a ticul, i cum ca nui Iui Proorocii di o plinirea Lui am iuat, aduce pe urm: ''i aceasE cSMt mrtuda lui luan". Care? Ceea ce mai sus a zis: f mai na in le de mine S- m fcut, >1 celelalte, nc i cele ce de aici nainte/iec,ea: Nu suni eu HrisIns. si acestea sunt mrturie a
lui loan cei au trimis Iudeii la loan pe cei ce- t aveau ei mai cirisiii. c Preoi i Lev ii au irimis, i pe acetia din Ierusalim. Ca acetia, ca nite mal pricep ui, s plece pi: Tuan prin mgulire, s se mrturiseasc pe sine Hristos,

.i vc7i nelciunea, nu - 1 mreaba pe el ndat: Tu eti Hristos? Ci: Tu cine eti?


Iar acela cunoscnd vicleugul lor, nu spune cine este, ci mrturisete: Nu sunt eu Hristos, la scopul inr privind, >i despre leatc prile pe vi Irgndu - i spre a crede cum c altul este Hristos, Cel ce de ei se socotete
simpl u ,

si dir lai simplu, c

din lmplar era; i din patrie simpl. c din Nazaret era, din care nu credeau ei a fi ccv a bun.

Har pe Merglorul - tnainte la mare cinste ir aveau, ci din tat


\rhiereu era, si eu viar nimereasc i nu ptifin nemateriulnic. Peniru ucL-asia eu drcjUaic csie ii se minuna cineva, cum din cele ce socoteau aceia s va c me l as a lot Tlristos. din acestea se mpiedic, c ntreab adic pe loan cu pe un
credin, ca vrednic

de

pe mrturia lui s - o aib cauz a necredinei celei inlru

llrisios, denu- L va mrturisi pe Acela c este Hristos. Iar aceasta s- a ntors mpotriva lor, c pe actsla pe eare -l aveau vrednic de credin. iE atl c

37

mrturisete peniru H list us. i nu trat I LI t-mj cinstea, 21,t -Ati ntrebai pre dansul, tie dar,' llie eii iu'/ i ik-f: Nu sunt. Proorocul esti tu? Si a rspuns; Nn. Ued au /ii - tui: fine eli, ca s dm rspuns celyr ne - au irirnls pmettolf eez leii n ui peniru tine? zis: Fu sum Glasul celui ce strig :u pustie; ndreptai calea Domnului, p re
L U

in a zis Isa in Proorocul*

Pc Mieii ateptau ei s sie, la f> ins tlur veche cre/ind, pentru ce*ta il intreukd pe dnsul le este el Dit C5 i viaa 1 I se ase m n a e u j tui: 1 lie. Dee l se le a pd i tic aceast a. "Proorocul eti tu? - se ieapld t ( L aceasta, mcar c i'ryuruc era, Cum dar se leapd: Cum? Pentru c nu J -au ini re hat pe el: Pi- uorecetitH? ei: Proorocul rti? cu artjcal T fcnd mlrebarea adie: 'Iu eli Proorocul acela cc se rtli'apii. pentru carele a /i% \1oisi, c "Prooroc vn ridica vou iomruil tunmezKu? Deci nu s - a lepdat lua cum c rtn este pioorye-, ci cum c nu este Proorocul acela t? - > ateapt. Cd fiindc au auzit ei pe Mki zicnd c Pmeroc va ridica...^ (Ihtil, ISi ndjdui uit c ntru ya rec are vremi va Proorocul ace stil. A pui iar stau asnpr - i. Spune (far nou. vine eti? Muncile rspunde lor: "F.u sunt Glasul eelui ce stric in pus tie^'.F. u zice suni-(iu- utru ca rel c vd e sc i s ; "G I a s I ce Iu 5 re si ri g in puslic. (ii de nu va adauge uvevu, adic: "Peni m carele este scris nepotrivit oarecum
SL -

arat alctuirea eus aluUiL

i lc sfcri l ti drepti calea Domnului' 1 - Slug zfc - sunt i gtesc mai nainle Cile Domnului: inimile vuwilrc.
11

drepta i

i -le da] p e a ccsl ea cei c e sun i ei strmbi si vie I eu i, i le facei netede, ca s se fac ,calt Domnului Hrisios prin .

38

Apoi aduce pe urm pe Gaia martor C.' ci fiindc a zis mari lucruri pentru Hristos. cum c este Domn. iar e] cum i uneltete lucru de slug Proorocul. i poate ceea ce zice: l'u sunt Glasul celui ce strig' asa va tlcui cineva; Fu sunt glasul celui ce s lrig adic a lui
II

i de propovduitor,

alearg

la

rislus. a fiului Ce adevrul luminai vestete, t.' ai Legii

(i gngavi erau, fiindc adevrul Ivvangheliei nu avea vreme, i aceasta era. precum separe.gimgvirra tui \loisi. ri cl ii mi na rea l uedescoperirea Legii, Jar TTrktosca C ela ce era nsui Adevrul, i loatc ale Tatlui ne - a vesiii iiou, Irig.
leel loan zice: L'u suni Glasul Cm autului Celui ce strig, n pustie petrecnd eu. Apoi alt nceput: ndreptai calea I >nni nu

InL Cu cuviin ve numete loan Clas. ca cela ce este Mergtor i iu iu le al Lui Hristos. precum i glasul alearg mai nainte de cuvnt. Adic - ea s zic mai artat, glasul este duh
III

i nchipuit, carele din piept iese, iar cnd prin limb st

va nchipui, atunci se face cuvnt. nti dar este glasul, apoi cuvntul: mai nainte era loan, apoi II rictus dup venirea cu trup. i botezul lui Ii 011 era nenchipuit, c era eu Duhul: iar al lui Hristos este nchipuit, i nimic din cel umbros si carele era insemnuir, nu are, c cu Duhul este. 24.25,i trimiii erau din ! ai'isei. i l -au ntrebat pre dnsul, i i - au zis lui: Pentru ce dar bote/j, dac nu eti tu Hristos. nici Hie, nici Proorocul:?" I itndc prin mgulire n - au putut s -l plece pe l, prin cuvinte mal aspre i mai mustrtoare l nfricoeaz, ca s zic el ceea ce voiau ei, i s se mrturiseasc pe sine Hristos.

39

l 71 c lui: Peatni et dar butezi? rine i -a dat nlji


itpninf? Cal il in cuvntul ac iurta se arat c ti socoteau en aliul este Il listes si uliul piroerocnl et! et se ateapt, C k l!: ' l>e n u eti nie i 11 r ist os. n ic i Pn
111

va re druieti: iertarea pcatelor. ^Jarin mijlocul vostru st, pe Carele iot nu - L tiji. C :i mestecat cu mtilmney Gini Doijipiil ito de node. nc poate c cineva va zice c i n nit cfip in mijlucul tari sei Lor sta Dom ei ui, dac nu -L sl iau pe El, Cci fiinde lor Lt se prea c citesc Scrip i urile, iar ntru acestea se veste-a I f an in mijlocul lor era. adic in inimile Iov, dar nu -L
IIL-!

SL

Eta Care este i

icu ! a lin I in [derail tl ci

esteHristos i al iu I PraurocuL i au tiind, C Prftorsjcnl este

nsui llrisEr>ssi Dumm zen I nostru.


t toate ac es l ea le ziceau prveum am zis. ca s -l
I L - USC

peel s st mrturiseasc pe sine Uri sms, Iur in ai vrtos. de stcuviis^i zic cea mar adevrat, m Cittfc zvistuinrt slavei lui, ii nitreaEj pe el. Centru aceasta nici nu4 n i rca ) de estetl lristos. ci: cine eti? ca i cum ar fi rts: tine eti Iu cel ce te apuci Lie un lucru aila de mere, i bonzi i curei li F
c t pt

tiau p e ! E l J , ca cei ce nu nelegeau .Scripturile. mtiar mimi le aveau pe ele.

io

N u c u rti va i ti up 3 ace as ta: L i iu dc e ra Dom n ui mij tocitor lui Dumnezeu i oamenilor.m mijlocul fu risc i lor ia. vrnd - . -i " i n [i a ev pv ei eu Duuinezeu, dar nu- l, tiau pe L'L. Si adeseori pune acest eu v f: C I nu, i ratnd e nu
LSEV

s c mri n rises c? C'ci rnE se paru mie c Iudeii vuiau cu nici Joan s nu se

dup mi

par la cei ni uii c este Hristirt, ci din zinistie i d in pizm iS ntreab lie ei: Tu eine eti? PreaMerteniai sunt dm fiindc ii

vvriEor botezul lui, ci povuitor spre

primesc pe el im tezantL iar dup ce se boiuaz, se fac ne in ui


tuni Etc rL Cn adevrat pui ie nprci sunr Iudeii.

Botezul cei Duhovnicesc, far aceea, adic "mar nainte de mine S-a fcuf este En inc de mai cinstit, mai slv it, i atla ci nici intru tele mai dr pr urm slugi ale
Lui nu

2ii.2". R?ipuits -a Lor loan. grind: Lti baiez eu ap.


i-

iar in inijEncul vostru \ l pre carele vui tuH iiru Acela este cel
ce tine dupa mine. care mai nainte de mine S - rt fcui, crtita nu sunt vrednic s - dw.eg cureaua 5 ci j
TU

rn

numr

eu",

dezlega

u'LLfminfca este Eucru ni slujbei celei mai de pe urm, i i iu c um cilii Eu uu ret arc din ilnt o tLcuirc cn acvurts: nclmintea pretutin denea se ia i a trupul p :! t o s i Lo r i ca r eie s e s ti p u n t s i rd L - l: r t i E. E u r e u re au a I j Icg&lura pavai li 1 e. [cl- Ui a n la ceilali ce veneau l a dnsul ii- mrturiseau, putea a dezlega cureaua pcatelor, c m I - i ^ i t o i iEe pcatelor lor U f n d i f r n i , i e e a n l a c J . S i |irin a - i 'iulj fiu ei spn [nrcini, lt tcea In: cele mai nainte spre a lepda i desvrit cureaua aceasta. Iar 1 la Hristos m ;rtlnd curea, adic legtur de ptat, cu eus ii m n i c i a n iIlvIfh pe aceasta nu junta. Ciei cutn ar tl 41putut dezlega

n ici lui^.

ezi i blndeea sfntului adevrul, Blndei eu - o uiiuic aspru ctre dnii nu griete, mcar dei arau ei ispn-lori, iar adeiml- c martor esiv ai das ci iui Hristus. ii i lJ rzn e,>E n u a seu n de slav a Du*n u u Iui ,ca s - i agon ive a sc lui c nsl e a, v i m E'turise t v: Tu adie A botez un bu tec si m p Eu. nu m a i V u ap. ca re iun la I crt a re rie picul c cW 1 l! ce se boteaz. eitEete mninaiEiic spre a primi Botezului Duhovnicesc, 40

ceea cl tiu se afla'. C pcat n -a fcuL nici s-a aflat n Gura


Lu i v icE e i ij j sa i a 531.

Iar nclminte este v entre a Domnului la nui, iar cureaua

ei* chipul ntruprii, i cum s -alegat cu trupul Cuv ntul lui Dumnezeu, Deci chipul acest.1 CEI neputin este a-l de/lega* pentru c cine poale s dezlege cum S-a legat Domnul cu irupul,
28,
u

Acestea s- au fcui n Belabara de ceea parte de Iordan*

unde era luau boteznd . Pentru care pricina a /is c ace si ca s - au fcut n Betyliiira? Ca s arate ndrznea la propovdoilnnifiii celui mare, ca nu in cas, nici In unghi .adic n loc ascuns, la col. loan Botezlorul vestete la vedere i nu n loc tinuit, ci Iu Iordan mergnd iu mijlocul mulimii, acestea pentru Hristos propovduia. l se cuvine a li, ci cele
ma i

eu de-adInsul certate prescrieri

n Bei a bara au, c Beta bara nu este de ceea parle de Iordan, ei undeva aproape tic Ierusalim 29. \ rloua zi vede pre lisus venind ctre dnsul, i zice: I a i mielul lui Dumnezeu* carele ridic pcatul lumii'. Adeseori merge Domnul ctre Mcrgturul -inainte. Fenlru care pricin? \ rtat este cu adevrul, fiindc .S -a botezai i FI de loan ca unu) iliri cei mulil. ca s nu socoteasc vreunii cum c ar fi > i supus sul> pcate - asemenea ca ceilali S -a botezat acest presupus vrnd Boteztorul s - l ndrepreze zice: lat Mielul lui Dumnezeu. Orc ridic pcatul lumii"* C Cela ce este alai de curai, ct i pcatele altora le ridic i le pierde, artat este c n - a priruil botezul mrturisirii asemenea ca ceilali, Cerceteaz nc i graiul! lai Mielul lui Dumnezeu".

42

- sl ctre oarecare g pofteau ji tditu si vad pe -lie ce, M ie tut ceia t e Se t u ta .i at d# fa t aste, c ci

Eu] tel ce st propovduia de I^aia este cuvnluh Iar Mielul, ii ptui l ci mutei i ndeletnidnihi-.se intru citi re * crii cei ei pruunnicsti .. 1 vai ci, voi' cutat caiete ar fi Chelul. Deci luri l arat pe Acesta, .Si rt-u Jis - *tVfIel w jifli Et Mit! 1 1 . Ci njult sunt pmnm i muhi hrfotftF. Dar Mielul f.'eJ adevrul (tare i nch ipnk r f. de M oisi $i se p mp nvduie^ 1de s ala. A ce sta
este.

Iar at I UL D HIIHLCYCU Miel se rum este Mustos: sun pentru ca Dunintvt- u a primii moartea Lui Hristas cea pentru ; imuirca noastr. sau pentru c iJncimcicu L -a dai pe ht *;uc muarte pentru noi. Precum nhiiiuima /itc jfertfo esU : L uiruiii" in tor tie "cutare pe uceasta a adus-". usa .i Demnul se
li

nieste Mielul lui nmmiezeu i Tatii] pentru drafinitea cea

cifre uni pentru c t. -a dat pe .spre imighiere pen im noi. sii n-a /.is ''Laele u ridicat pcatul", ci t.'ai ete rlhi w t i .< in toate zilele ridic pcatele nnastre, unrh prin Botez. cit prin Pocin. i mieii cei n e jertfeau in T.e^ca Veche, nici ale unuia ddecurn nu le pierdea, iar Vcesta pcatul a toat iutnea il i hlhi adic pU-nh. vierme.
l pentru ea re pricin n - a /^"pcatele "? ( " pcatul?
1
i.ji

: 11 1

Pmate adic prin a zice "'ji - cittii.l''cuprinztor a zis. pn -eum An Vilnius a zice L" 's -n depnui omul" in lue de toat inuuiiretT de la Dumnezeu. asa aicea pmiul /.icand, oale pcatele a artat. Daea.poate fiindc n -a j scul tat omul pe D umnezeu, i 1d patimi a ch/ue. pcatul lumii era

43

neascultarea. pe cart din mijloc l - a ridicai lomrml, lcandu - Se asculrtor pn la moarte, si pe cea mpotriv, cu cea mpotriv vindeend. jW.'LXeestn ie pentru carele eu am /is, dup mine vine Brbui, care mai nainte de mine S - a fcut, ca mai in ti de mine a fost". Mai sus celor ce veniser de la farisei te /ieea loan c "in mijlocul vostru sta, pe Curele voi nu - l. tii. Carele mai nainte de mine "S- a fcui", iar acum l i aral pe El eu degetul, i cunoscut
LI

face ceiur ce nu- L l iau. Acesiu este Acela pentru

care mrturiseam,, zice. ctre farisei ci mai nainte de mine S -a fcut, adic mai slvii dect mine i mai cinstii - Pentru ce? Pentru e mai nti de mine o lost.

uzi Arie. n- a zis cum c mai nii de mine s- a zidit ci cum c a tost.
Auzi i ceaia SamosaUanului. c nu din Maria a luai Domnul nceput a fi, ei mai inii de .Mergtorul inamic a fost, dup Lsliriicu cea mai nainte di - veci, C dac. - prec um voi brfii din Maria a luat Domnul ncepui de a ti, cum a fost roui nti di Mergtorul - nainte'- 1 O acesta artat cu ase luni esu: mai inabile de Domnul dup naterea cea tu Irup. Tar Brboi se numete Domnul, poate adic i pentru V rsta cea de svrit, c de trei/cei de ani fiind S -a boic/ni. Dar poait i ca CVIa ce este a lut sufletul B riut, i ni Bisericii M ire. "t. v - mii loudii -zice Pavil - pevui miui Brbat s v pun nainte, adic lui Hrislos (Il Cor.l I ). Deci /iee Mergtorul - nainte, cum e eu adic suni lo^oditorul i prieinuituruUar"vine dup mine Brbatul - c eu traf su liotele la credina cea intru Hristos, iar, F.l

este Rrhatul, Cel Ce v a s se logodeasc cu du.wle. "i eu nu t - arn tiut pre El. - "Nu L- a tiut pe Fl v zice pentru c mat vremea a petrecut in pustie. Dar cum prunc Hindin pntece L*a cunoscut. prunc fiind i Fi? L -a cunoscut aiuncca cu adevrat, dar nu firete., ci mai precis de lire, i precum nimeni din oameni. Iar acum trei fiind cunotiui ele: prin vede re, prin aurire, pi in pruorneie, nici cu iria lIin acestea n -a cunoscut pe Hrisms mai nainte de a veni la Iordan. Iar atunci cu cte trete L- a cunocuL C is - III descoperit lui cu chip proorocesc cele pentru Ei. Centru n-e a i zicea: Cel ce vine dupa mine mai nainte de ruine . lcut 1 . i I .- a vzut pe F I pentru aceea 1 oprea zicnd: u om trebuin s ini botez de la Tine". Si a auzit pentru 1. c; Acesta este Fiul Meu Cel iubii, ntru Carele bine rtm Miit' . precum ceilali cvaughelili ou artri Zigsdirms *i ca s se ara li' Iul Israil, peni aceasta am senil cu cu ap ImUvnd, i a mrturisit loan, zicnd: Vm vzut Duhul cu im porumb pogorndu- se di i'tr. i a rmas peste dnsul. Si eu nu Lom tiut pre F.L dar cela ce m- u trimis pe mine s fon uv cu ap, acela mi -a zis mie
1 r

Har cnd -a zis Ho muc zeu hl|

aceasta? Artat eti ci pn a nu se arta Nristos, cnd i -.ini descoperit lui cele pentru FI. C atunci i aceasta i cel riali e i a /is, iar mai pe urm L - a si arlul pe Li. venind I a Iun c/. (Zgadinos Preste carele vet vedea Doliul pi.Mitr ndu - se, i rmnnd preste dnsul. Acesta iste carele |hnea/ cu Duhul Sfiim. i eu am vzui, i am mrturisiL c acesta este Fiul lui Dumnezeu, Fiindc era rudenie a Domnul ui mergtor ul - nu iu te (c niro ngerul ctre fecioara: lat rudenia ta I! lisa beta a fcfeniislit). ca s nu presupun cinei a cum c pentru rudenie

45

fact 1 Domnii] ui har ^ or li l- nainte, i uneltea ac estea mrturisete pentru lnsnl pentru aceasta zice adeseori: "i eu nu L-am i iul pe LI", presupusurile ridicndu -lu, ci ca s.Se arate lui Israil" pentru aceasta ani venit bu leznd, ca toi s se povituiasc Ij credina cea intru Dnsul* i s fie a rtat noroadelur. pentru aceasta en botei; c eu boteznd, alearg noroadele, i uilu nandu -se ele.se arat Hristns lor de mine prapovdulndo - se. i fiind de fa, uelor de fa artndu -se. C

de n-ar

fi

alergat pentru botez, cum s - ar fi artat de iuar

Domnul? "Nu L- a tiut pe ET zice pentru ea toat vrernea a petrecut in pustie. Z>ar cum prunc fiind in pntece L -a cunosc ui, prunc fiind i El? F. - a cunoscut atunceu tu adevrat, dar nu firete, el mai precis de fire, i precum nimeni din oameni,Tur acu m irel fiind cunotinele: prin vedere, prin auzlre. prin proorocit, nici eu una din acestea n -a cum iscut pe H ris tos ma i ina lu le de a v r n i Iu Iordan.Iar atunci cu cte trelc L - a cunoscut. C i i s -au descoperit 3ui eu chip proorocesc cele pentru Dans ti I. Pentru acrei si zicea: Cel ee vine dup mine mai nainte de mine S -a fcui". i L - a vzut pe El peniru aceea TI i oprea zicnd: Lu am trebuin s m botez de la Tine, i a auzit pentru El. c: Neesta este Fiul Meu Cel iubit. ntru Carele b ine am voit", precum ceilali es an^lieliti nu artat. (Zigadinns) Dar cnd - u zis Uumnc/eu lui aceasta? Artat eti c pn a nu se arta Hristos, cnd i -a descoperit tui cele pentru Dnsul, C atuncea si aceasta si celelalte i -a zis. iar mai pe urm 1.- a i ar mi pe EL, venind la botez. iZigadinos) C n -ar fi nconjurat caseJe ducnd u - L de mn pe Hristos, ca s - L arate fiecruia. Deci iientru aceasta am venit,

16

zice. imieznd cu ap, ca p* rrit botez adunandn-se noroadele, do mine s se arate. i de aici cunoatem c cele ce se numesc "Minuni copilririi" ale Lui ilriston. suni mincinoase, t alctuite de cei cc so te sc s rad de taina aceasta. C de erau adevrak, cum era nestlui Domnul fcnd aceste? C nu era cu puti n cu adevrat nite minuni ca acesrca c fac Domnul, s tru 11? vfitii. Dar nu este aceasta, nu este, ('1 niui nainte de a se bolo/a nici semne n- a fcut, nici nu era cunoscut. 33. Ci Cela Ce m - a trimis pe mine s bote/. Aceia mi -a /s mie: Peste Care le vei edea Duhul pogorri du - se si rmnnd peslu ], Acesta este Carele boteaz cu Dultul Sfnt. Fr de presupus pe mrturia cea pentru Domnul, precum am y.is, fcnd -o loan, aduce mrturia sus la Dumnezeu si latl. C eu. zice. nu L-om stlut pe EL ia r Im ti ml 1. -a descoperit mie pe Acesta h botez. Dar ar ti ntrebai
cine va;

Dac nu L - a tiut pe el loan, tuni

Matei /ice c l oprea pu Dnsul zicnd; Eu arn trebuin si mi bute* de Tifle? Deci este eu putin a zice c l, easta: \u L-am tiut pe Dnsul, jyA s- o nelegi, euut u unii de mult si mai nainic de botez nu- i. lia pe El. iar in . i tine botezului atunci 1 -a cunoscut pe El. Sau si n alt chip este tu putin a zice: t.'uni c l i ia pe hi c este llnsios. iar cum ci cst.u Cei ce va s bote/t: cu DiiJiul Sfinkatunui a neles, cnd a vzul pe Duhul pogor and u-sc, Deci zicnd cum c nu L - am tiut pe Dnsul, aceasta ne d s nelegem , cum c tiu I - a >tiu c El este f el ce va s hote/c un Duhlii Sfnt,iar cum c mai presus este ducal cei muli i - a tiut. Pentru aceasta i dup cum zice Matei, l ce II tia c este mai mare dect toi.
upreja

pe LI. cape :1

47

Iar dupa

CD

S-a

pogor t

Duhul, atunci

mai ar t a t

cunoscndu- L. i

celorlali L - a propovduit pe LI. Iar Duhul de toi S - a vzut cei tc erau de fa. i nu numai de Io an Pentru ce dar, ar ii zis cineva, n -nu envol? Pentru v s -a ntunecat inim- t Lor tea nenelegtoare. c si minuni vz&ndu L peF.I ei fcea n -nu crezut. Iar oarecare zic c nu toi - un v?ut (pe Duhul in chip de puriiruh), ci cei mai cucernici. C mcar ticsi cu trup s -a pogort Duhul, dar se poate s nu l Mt vzut de toi. vi de cei vrednici fiindcA si Proorocii rriultetnchip simit an vzut, previi

in Danii). IezethiK dar ns nimeni S I TU J nu le vedea pc acestea,


?4. t , i - i ou am vzul si ar mrturisit c Acesta este Hui lui Dumnezeu'. i unde a mrturisii luau c Acesta este i - Iul lui Dumnezeu? Pentru c nicieri nu esie scris aceasta. C Miel zice, iar Fu al lui Dumnezeu nicieri. De undo urmeaz a socoti cum ci t altele multe s - au lsat, luudc n u toate s-nu scris. 35," doua zi iari sta loan, i din ucenicii toi doi, l cutnd In Lisus carele umhin, zicea, iat Mielul Ju Dumnezeu. i l - au nuzii pre cl cei doi grind, i au mers dup lisus". i'entru lem-Urca nscultturilor este silit loan aceleai a ri.ca mcar prin mriuriacea deas s isprveascceva. i cu adevrat uici s- a amgit, ci doi ucenici aduce lui Hristos, c logodi tor fiind ol cu adevrat, toate le fcea, ca s aduc Mirelui pe firea omeneasc. Pentru aceasta si Hristos tace ca un Mire. iar pricinuitorul toate le griete. i ca nn Mire nc vine iu norod Domnul, c In nuni nu mireasa la mirele, ci el la aceia merge, mcar de va fi i

fecior ii mprat, Pentru aceasta s pe firea noa^ir vrnd Dom ul s a in mireas. s-a pogort la dina ? pmnt. i dup ce s - a fcut mi nia. n a luat pe dnsa. nJtndii - e la casa cea printeasc.
Deci cutnd loan Ja lisus, zice. adic i
LU

ochii artnd

bucuria ce-a aven pen 1 ni llrivios, i intrarea. zice: "lat

Mielul, iar ucenicii de mrturiile cele dese muindu - se, au mers ilup lisus. uu defimnd pe loan, ci mai vrtos creznd lui iiindc mrturisea pentru 1 Iris tos cele mai bune. 3ft. L lar ntorcndu- se lisus. i vznd u -i pre ei inervnd dup EUe - a zis Ion Ce cutai? Iar ci au zis lui: Rabbifcese /iec lak'Hndu- se nv rotule i unde locuieti? X zis lor: Xenii, i vedei. Au v t nil i uu vzut unde locuiete, i au r&mav la in ziua aceea, i era ca la al zeedea ceas". Matei pentru botezul Domnului vpunnd, l suie pe El ndat la mLinte ca si Se ispiteasc, iar evanghelistul acesta. L ii te de acela s- au zis lsnd u - le. pe cele dup pogorrea din munie le spune. Ci i urmarea i venirea la lrrsrns a ucenicilor lui Loan dup ce S - a pogort din munte* i S -a ispitii, sc fad, arind, precum socotesc* cuvntul* cum e nu se cuvine a se face cineva nv lor, de nu mai nti se va Mii la vrful Luptei celei bune (c aceasta nsemneaz luunlclc) i toat ispita biruind, va ridica semnul cel de biruin asupra celui ce ispitele. Deri nti merg dup El ucenicii, i atunci II ntreab pe l I unde locuiete, c nu intre norod fiind muli de fa, ci di'imebi trebuiau s vorbeasc, cu pentru nite lucruri de nevoie, iar mai vrtos nici el nti ntreab, ci nsui Hrislos le d pricin de a ntreba,c ie zice lor: Ce cutai?* uu ca

si cum nu ii (cci cum est* eu putin j c m sti ( el ce tii inimii uajrtcnilnr?fr ci ta pj t: 1 ntrebare si-i indemne pt t\ spre a spu n e cetu et vuiu et i 4 st ponte ca ci s si: H ru sin at .i s st fi t mui de ,ca de t el ce se ninnrisea tic [oan ci este mai presus ele om.

lur tu le mi n une aii de buna euiirttin aatestur, cu nu numai au mers dup Diinal, ci i kahbi t] numesc pe l't, adic iov ti or. nlicr ti nc -mi au/ii de La Kl nimic, ns vuind ilensel>i s se n>e (1v ev de \a Dansa b. I ntreab

Vmlc liJtuitTt'.' C in lini ti ts ie mai cu cuviin v spune si a

asculta. Iar Du i unul nu Le spune li ir senin cit casti, ci: "Vraiji i vedei 3 ^ Iar aagta u Cuci una adic, trgndn -i pe ci mat mult spre urmare: iar aim. cercnd dorina iar. de var prtgcFa de cale. C duci cu voin rea s - ar fi Lipmpiai, nici acas n -ar R mer* dupi DnsulDar cum in alt lue zice c. fiul Omului n -nre and s- .'i plece Capul ti nea 9K iar aici se vedet avea cas'.' Aceasta nu iMt- mpotriv aceleia, pentru c zicnd "nu urc unde s -Si plece Cu pul", nu zice cum r nie id vru in nu arc siia. ci vum al Su nit ii re, Reci: tic locuia n cas. nu tutuia intru a sa. d n strin. St nu iu ^ULtir [useiuiieuz pe urn csaighcHstitJ miilea " CA era ca Ia al zecelea ceas', ci ca i pt ns-ficluj i i pe ucenici s-iimcie. vum ci nu se cuvine pentru ifuiw a m ui. ci i im Ju mrtil a nu mut si a /lcl r tr/iu Chie. mi fu. i ucenic llJ to ii t * rei rita a o fi de 1 u vi tn nu muta ascultarea in /iua tic tuitie. Ne nvm nc i aceasta, cum c ujia L -an pntecele nenfirctiiaLsi erau treji, ct ne ere a etc a ce a iii o clieltuitsc
113 1

vei im , s i ii

SO

spre ndihnii trupului, inreuindu -se cu adesral de bucate, si uepuind a se apuca de lucru w are trebuin de osrdie, pi aceasta ci r> petrece nu In ascultare, Cu adevrat ul lui luat celui pustnic erau ucenici, >i in a minie, ca la ceia ce merg dup Dnsul se ntoarce litis, ti le arat Jur faa Sa. c de uu v l:I merge dup lis tis pri fapta cea bun . uu vet aj un ^e I a p ri virea fee i Domn i 11 11 i- nici te Vel duce la lcaul CuL adic nu vei ajunge ta
luminarea eunuci iniei celei Dumnezeieii - cci cas
M

lui

HriBtus esifi lumina Intru luTNrn locuind neaprupiut. Pentru c ceia ce nu s - a curit pe sine li ltm ' l prin i iire n-a
mers, dup hd, cum in ir cunotin se su lu mina?

40,4 1,4~*$ era Andrei fratele ItilSlnnjn Petru unul din iei dui carii aurise de ta Tuan. i mersese dup Dnsul. A aflat acesta nti pe Si m un frate! e s u. si i- a t i s 1 u i : Am afla t jiv Mesia (ist sctLeuLeteHrisiusjtl - aaduspednstl ctre lisais. l cutnd ia cl lisus. a zis: iu eti >irnrm Feciorul lui 1 11 n t u Ie s i i a f ierna Kil a, ce se i l
l: i

t i est e I 1 ct ru,l Mat.

1> i- Numclc lui Andrei, n - 1 arat nou, iar al celuilalt nicidecum, si /ic narecait.en esli ifjsui loan cei urie it. l-o ea, iar alii, cum c nu era din cei vetii, nc Bici lml Mus nu era dmrn a isefipumee.lar tf Xntlrditoriitaitet, i i li de cel ce era vestit, i ca de tel ee a adus pe frai de su, >i seri iubire freasc, entn n -a ascuns v ffuUc su incrul cei bun, ci i spune lui C y moara, i glas de bucurie Iu s, SEmli Am aflat, C it precum se pare, de mult Vreme 11 1 irva u i cu geta
LE s -L c a LI u-

p c . Si un sim plu zice .I cu arricol, pe nsui

Acela Care chiar i adevrat este flristos. c Cd ce se atepta de dnii unul cra,incar dei

SI

muli h ris Hui i fii ;u lui Dumnezeu se nunteau,

$i Ua adus |>e dnsul ctre lisus. nu ca pe cel ce era uuratic ia socoteai i de itt eux anini se purta, ci ca pe cel ce era iute mai vrtos si fierbinte, i cu Imn judecata a m inii a primii cuvintele, care le- a zis fratele su pentru Hristos. Ci poate ti Andrci rnai multe s fi vorbit cu dnsul, i cu amnuntul s -i ti vestiieck pentru Hristos. ca cel cea rima* la TTristos i s -a nvat oarecare lutru ri mai lainice. Iar de a r fi sfat xinexa i ar fi prihnit pe fetru pentru uurtatea minii, cunoasc i aceasta c nici nu este scris cum e a crezut 3tii Andrei ndat. ci cum c l-a adus pe dnsul la Hristos, care lucru mai vrtos este al cugetului celui statornic i care nu se poart de iot cuvntul. C nu simplu a primit euxinldv lui Andrei, ci a voit si vad vi pe Hristos, ca de va afla ceva vrednic
EIC

land, s mearg dupa

Dnsul, iar de nu. s se ntoarc, Pentru aceasta a se aduce ctre Hristos nu este semn al prostimii minii, ci al cercrii celei cu de- a m untul. Ce zice dar Domnul? Dintru a prooroci pentru dnsul, ncepe a Se descoperi pe Sine lui. Cci fiindc prourocii!e nimic mai puin dect semnele, tiv nu i mai mult pleac pe oameni, proorocete pentru Petru. C tu, /ice, eti feciorul lui lima. Apoi i ceea ce era s fie. l'u te vei chema Kifa, C dintru a zice cea de fa, incrcdinia/ j pe ceea cc era sa fie. Si n-a zis e F.ti te
MU

chema Petru, ci te vei chema. C nu s

oia dintru nceput a - Si arm Stpni, fiindc nici n -aveau ei credin intn pentru Dnsul. Dar pentru cure pricin pe acesta Petru il numete. i;tr pe fiii lui Zeveiteu fii ai Tunetul iii'. 5 t.a s arate c F.l e& te

52

Cel ce

dai i Scriptura eta \eche, Cart i numele au schimhat,

precum atuucea aa acum: pe Avraam, i pe Sara, Ssrra numindu-i.

l s iii ii ca Simon st dlcuiete "ascultare", iar Iau a " porumbi 11 ; fiu dar al (porumbi|i), al blndeii, care se nsemneaz prin porumbi, esre ascultarea. Iar cel Ce are isrullare i Peru st face, ia tria lucrului celui Ei tiu pHn
ascultare Ifilndn -se,

43,4-1 .45.-"lar a doua Ti a vrui lisus s ^ nGalileea.


si :i aflat pe t iiip: i i -a ris lui: Urmeaz - irtf. i cru Filip din

Betsafda, din nranl lui Andrei i a lui Fetru. aflat Fitip pe ^itLinail. i'i zice lui: Pentru carele au suris Moist in lege, i proorocii. um aflat pe lisus fiul tui losif. carele este din
Nazaret".

\ndrei de la Me rgorul - maiote auzind, i Petru te la Vndrei. au mers dup lisn.s. Iar Filp se vede c nimic n -a auzit, dar ns a mers dup Domnul ndat ce i -a zis iui: Vino
dup mi ne. De unde asa ndat a crezut? Se vc defnii cum e Glasui Dumniilni a lucrai oarecare bold de dragoste in sullerul lui. C nu simpJ u se gria Glasul JV1 fin tu Horn Ini, ci 1 a cri s rod nici ndur aprindea cele dinluntru spre dr agostea l.ul, precum si Clenpa /icc: Mi nu vm inima noaMr arznd intru noi, L .i ci ne gria nou pe cale?" (Lnca 3 - 1). Apoi i peu i ni c :iUu Filp inim grijulie, i adeseori se ndeletnicea ntru citirea crilor lui Mni.sc, i uirjiia pururea pe Hi istos, inelar cnd i.- a vzut, a crezut. Pentru acmlui dce: h Am aflat pe lisus", care arat cum se cerca. Dar poate de Iu Andrei i dc tu Pelru s se ntiinat pentru Hristos, cci dintru aceeai patrie fiind el, se poale s vorbit acetia cu

53

dnsul i s -i spus pentru Do mis ui, tart i evanghelistul se vede ca ne^a dai s sinuim prin ceea te zice: "i era Filip din oraul iui Andrei i at lut Pelru. Nlie onrccarele era acest ora, si sal mai v rtos cuviincios a se numi, Pentru aceasta i si - cade a ne minuna de puterea lui II ml us. c din cuie te nu aducea nici n road, pe cei ni ui ucenici l-a ales. Deci nici Filip nu inea ia sine lucrul cui bun. ci imp rlete i |ve Natanatl. fiindc Nalunali era liuor de Lege. la Lege i la Prooroci irimite I iti. c cercitor tu de - amnuntul i lutor aminte ia cele ale Legii era. Iar fiu aI iui Inii zice pe Umimul. fiindc u] acestuia fecior se socotea. din Nazarei pe Dnsul l numete, mcar c cu adevrat din Beftcern era. cltilru acela S - a nscut, iar n Nazaret S- j crescut. Dar fiindc natere Lui la cei mai muli era neariui, iar creterea artat, din Nazaret pe El i numesc, fiindc a crescut intrnsui. 46,47,4K."i t -a zis Nalunail : Din Nazaret pirate fi ceva bun ? 7.ice Fiiip ini; Vino i iezi, A v/.ui lisus pe .NaLunail venind clre dnsul., i a zis pentru el. iar cu adevrat Tsrailileanji care vicleug nu este. ?.is -a Nataiiui! lui: De unde m cunoti? Rspuns - a lisns i a zis ini: mai nainte pn a nu tc chema pre tine Filip fiimi iu sub snnahio le-aii] vzul. Nazaretu| era cerate a Galiieeii. care era defimat de ludei, i zicea aceasta: nan - din .Nazaret poate fi ceva bun fiind ncredinai c Cei cc se atepta nu este din Nazaret, ci din Betleeni. (Zigadinos) Vicleug zice pe acoperirea adevrului iZJgadinm)

54

Filip din Nazaret, azt> cae*tc I Irislns, iarNaiunaif ca cel cu era maieu de- amnuntul ceretorjtia din Scripturi, cuiu ci
din Ietlccin trebuie s vit Hristo. i pentru aceasta zice: Din

Nazatttpoate tl ceva bun?. Iar Filip /iet: Vino>i vezi. fiind c de va gu.sra din cuvintele lut Umtos, nu se va deprta. i av land Nsianail de Hrisos, ca un Israiiiteart cu adevrat. fiindc rtiitiic spre har sau spre vrjmie n- a zi, c nu ale necredinei erau cuvintele, ci aJe cercrii celei cu Ol - amnuntul, i ale minii celei tiutoare de Lege.care tia, c Hristos nu din Nazaret,ci clin Retleem vine.
Ce zice dar Natanal?Oare s -a muiat degrab? Nicidecum. Ci vis. voind s se nvee uarece mai artal i mai cu de -adinsul. pentru aceasta si ntreab: De unde m3 Cunoti? Iar Dom nul prin u- i spune lui, cele CF nirueni nu le tia afar de el si de Filip, fiindc deosebi au grit i nu fcui, i descopere Dumnezeirea Su- C Filip deosebi, i nelind nimeni de fa sub smochin a vorbit cu Natanail. ca re toate Hristos i nefiind de fa le tia. pentru aceasta i zice: "fiind sub smoc Irin le-am vzut. i mal nainte de a st apropia Filip a zis Domnul pentru Natanail, ca s nu presupun cineva liiiii c Filip i - a vpu pi nlru smochin i pentru celelalte ce a vorhit cu Natanail. din care acestea N jfanail cunoscnd pt Domnul, L -y mrlurisit pe EJ Fiu al lui Dumnezeu, f' ascult ce zice:

49,50.51."Rspuns - a .Natanail i i -a zis lui: Knbbht ueti


Fiul iuj Dumnezeu, tu eti mpratul lui Israil, Rspuns -a

lSUS i i - a zis lui: pentru c j-am ziv c le - am vzul sub


smochin, crezi? Mai mari dect acestea vei v edea. i -a zis

Jiit Amin. amin griesc vou. de acum vei vedea Ferul

55

dc*thizmdu- si. i pe hi ger i! lui Dumnezeu niindiL'-se i pogoru/En -se pre-ne FhiJ omului,
111

vedea pe ngerii lui Dumnezeu utnjbi-se i pogor ntl u-sc pesie Fiul imului. Nu Mi socoti, zice, om simplu, ci Stpn al ngerilor. c celuia ce mierii ii slujesc, nu este om gol, ci Dumnezeu adevrat.
Iar acesta s-au mplinii Ja Cruce, i. la Intiare. e mai nainte de vremea p aii mii nger din .'er 1.-a mtrtL pe LI; i n mor mnt lugtr.i la irLlare, precum I nea spune fLuea cap. 11 i

Foarte ltnl* poate Proorocii spre u-i irage pe uuii la croilin. inci dect min u ni;. mai '
1111 1

h putere are,

pentru tami mmile pot si cl racii prin nluciri mincinoase s k urate, far pe mai nainte cunotina cclur ce vor $ fie, si pc mai nainte supunerea, fwcai cu dc-udmsul are, ijdei ngerul, nici cu mult mai vrlos dracii. Pentru aceasta si |*C N'ntanail Domnul i-a rrus, spunndu- i lui si locul, i cum c l - a chemat pe itansul Filp. st cu in v este cu adevrat E M - J ititean. J Drept ace cu auzim!
CEE

4; hapir 1), Tur oarecare smochin au neles Legea, ca ceea ce are road care mlulcete la puin vreme, i cu asprimea fi/irilor l.egii, si m lucrarea cea cu anevoie a poruncilor, ea cit nite frunze se acopere. Deci nie, cum c a vzut Domnul pe Nai unud. tu toc de. 'esc! ;i cut r, i priu^rea Lui o a curm se ut, m S car dei era el nc sub Lege.
fa r tu i t a a c e a s t a pune mi r i r e a , de e indu Jet ii d e un e l e e a a c e s i t - j . c p e \u t fn i a 5 l l -a vizir Domnul sub smochin, a d k. s u b f. c ge , e a r e i n s e n i n e u z , n l a uu t ru n l e ge , i : ( 1 n e u r it e ei c e r e

acestea era cu Etn

Nalujiail.ntru simire vine a mrimi i Demnului, pe putin nELFiicea.i jnrriir ist^fs pe i'!

Fiu

al

Dumnezeu. sis mcar dei Fiu al Iul Dumnezeu 1 japfaturpejtt, dar nil ca Vel ni, pentru ca Petru Fiu al lui Dumnezeu LS mrHrrisit. ca |jl un Dumnezeu udevra, pentru aceasta m
L

feri co (e. > Bisericu i seiiicrediuicrt, fur Natqnal va pe leu irm pol pe Dnsul L- a mrturisit, eure dup dar petiiru fapta etu hunii s-afitout tiu aL lui Diurn ne/ l. i aceasta usir artat din ceea te aduce pe iirtnL Tu eti impurului lui Kruil, \ ezi. e iru - n - aajims la tunuliiia rea desvi>E

find, c d e j i u tu r u i * a d n c u r il e E.egir. ul e !- a r fi v z u i p e e l Domn l l I . S iii nc i aceasta.c (jalile;


:J

se tflkidete prvlit I

ns". Deci u ieit Domnul la latura tea prvlit a Lumii acesteia, sLr i la finea cea omeneasc. i Fiind noi sul s locli in. adic suh p ca rul cel cu dulceaa, la tunde i ^Taij m* nu puin %c ufln peiiERL cinia, i muni -iie cele de ucofu, cu i iuUiioj' de oameni nc- u vzui, i ne - a ulct pe mii i'are l mrturisim pe iii Fiu al fui Dumnezeu i mprat al lui Kral celui ce vede pe Dumnezeu.
f a r de voir rrec osrdia, i de mai mari ved eri ne va

Du ni Lie/eirii celei adevr ale - a Celui Urnii

Misent? Ventru c eie de c FI este cj um oui iubitor de Dumnezeu. i ca un mprat al lui Isi'nll. far de l. -Ltr II mriujisit eu afevrat Dumnezeu. nu L-ar li numit pc El mprjr al lui Israil. ci mprat M tuturor, pentru uceaslu nici nu se fericete eu Pet ru. Drept aceea i Domnul indreplridu-l pc cl. i aduefm- du-l spre a nelege ceva vredok Dunme/eirii Lail, /.ice: Vei

tmrednki pe noi, i vom vedea pe nger i suind u -st la

-%

nlimea cunotinei I ui celei Duhovnicetii pogorndu - se iari, petilm c rm ujunji s neleag Fiina era necunoscut. nc si in alt chip: Se suie cintra, cnd peircce ntru cuvintele cele pentru Duium/ei rea Celui l - nuia Nscut. i se pngoa riL.cnd seDilehtnicetentru cele pentru inirapare, i pentru pogorrea n iad.

Capitolul 2
I.W,4.~i a treia ri { ireia zi. dup pogorrea tui Hrislos
din pustie, /.igndiuos) nunt s -a fcut n Cana Gatileii i era

Muma lui lisiis acolo. i a fost chemat i lisus, i ucenicii Lui ta


nunt. i sfrindu -se vinul, zice Muma iui Iisus ctre dnsul:

Vin nu au. Zice ei lisus: Ce esle inie l ie muiere ( Ce este nou


de nevo ie aceasta, pentru carete rogi?; C are ese ceea ce ne

silete aa pt nui?. Se poate nc i in aii chip a se nelege: "Ce este de Obte \ Iie i ie?" L'u tiu vremile cele cuviincioase
pentru minuni, ca un Dumnezeu: Iar tu riu le tii pe ele, ea un

a m. i nu i - a zis Maic, ti muiere, ca un Dumnezeu. Zigadi misi? nc n -a venit ceasul meu". Cheam ta nunt pe Domnul, nu c vzuser ci minuni, nici ca pe un oarecare mare. ei aa simplu i ca pt un cunoKdt. Drept aceasta nsemnnd evanghelistul zice: i e ra mama lui iisus i fraii Lui acolo. UeL'i precum pe frai, aa st pc Domnul L-an chemat, Inr Domnul merge i nu st leapd de chemare, ci nu cuta ia vrednicia Sa, ci la folosul l ia facerea de him a noastr. C Cel ce n-a judecat cu nevrednicie a fl ntre slugi,

53

cu muh .mai yarlflf r-ur l judecat eu nevrednicie n veni la

nanti
i E ndeamn pe Dnsul Mania sprv facere de mi mint, llindc luase mi+rt? semmrv peutrn puterea Lui i de La zmislire >i de ta M jslere. i'.& tnaie te pzea in inima Sn. si dintru a nes tea socotea pe l - iu] c punte mai presus de - f.: i
L

u eu adevrat t dintru a face lisus i aile mi mini, s-j pornit

Mani n-L inrlenmn pe D sul ]a aceasta. cci <opil fiind El nici omimn nu fcuse. c de nrfi fcut. La toi m fi > vl>iV Si iac Mama i de mrturiile tui Iu*r> id ulnte^ .i m tu te. cn re p e Qtru D n su L a m j rlurigL i a vedea acu in i ucenici nu' clarul dup kl, i dintru aceslea tu a te semuia puterea Fiului. iar 1 ii bnueli: Fi uu firi de cnviim. c de nu este. ticn, v iu, tre du ia chiar ac ein cart' nu au s vin si s se range, iar nu
tu .Muma. C rugmintea cea de la ai Si, sminteal L - fuec tul ar cc vd. iar cnd chiar tief ce a irebolnti se i

ogg,

fnr de presirpus

t*Ic Lucrul.
far L'tL'a 4,-l: /Eee: "Miclu- a veDceaAiiMeti' t> /iee nu ta s| cum era supus silei vrjnihir, sau ceasuri pndea fcci i mu ppIra
f.ice aceasta de Fctorul vre miiitr i ul ^ cacurilnr?) ci pentru cJ

[ome n ^ re mua tea cuviincioas le face. Pcuarece n -t uit ascut era nc, st netiut de cei mai iinLji. ni ci avea pe toi ucenicii, rinrK nici cri tir la nunt m -L seinii pe Dnsul - c dr ar li stiE pc Dansul ei ar ti i mit, i L-a r ii ru gat pen t m vin Hin d c eru n tosn e es i e a, pentru accastaziccr nc n -m end tcastil \fru T adit vre me invtinciunsA -a sosit.

Dar iari se mpoi.ri veste tulburarea lui Arie, ispitiri ii ti lc s arai pe Domnul supus ceasurilor i vremii or - Dtiei

59

cun oate. o. blestemat ule, c de era supus ceasurilor, cum dar a fac ut n] nu nea? C t reb uiu dup cu v ul ul 1 u, Iiindc slujete ceasurilor i romilor., l. ceasul lui nc n - a sosit, s nu poat s tac minunea. Deci dar uu slujete ceasurilor. Si vezi cum uu pn n sfrit, nici infru luate se mpotrivesc Maicii sale. ci biinuindu - i puin, iari rugmintea l i plinete, cinsti du- o pe Dansa, i chipuri unui rfndu -ne ale cucerniciei celei elitre prini. 5.6,7.S,Zice muma lui slugilor: Orice v a /ioc \ oua, laicii. i cran acolu ase vase du piatr, puse dup curenia Iudeilor, care luau cate dou sau trei vedre, Zice lor lisus: L-mpMi vasele de ap, i le -au muphit pti sint. i /ce lor. .Senat el i acu tu, i aduc ei Nasului, i ei i - au adus. Slugilor zice Mama: orice va /ire vinii, facei. ca mai ii ult s se tac cererea, venind aceiai rugndu - se IA creai nelegere u are i Zigadinos, cum c pricepnd Muma scopul cuvntului Domnului, gtii spre ascultare p e slujitorii mesei i face, io alt chip oarecum i pe ei mpreun rugtori artndu -i), ca v se

arate c nu ora lepdarea pentru neputin, ci pentru ca s nu st


par c alearg ta facerile de minuni pentru lu l si mndrit deart. Iar vasele cele de pia tr erau trebuincioase pentru curenia Iudeilor. C Iudeii mai m tuau /jlclc se
splau,

vi aa iFincuu.

Adic de s -ar atins do iepros, de s -ar ti arins de mort. de s -ar fi mpreunat cu muiere, ca nite necurai
D LT . fiindc Palestina era fr du de acelea fiind se splai.

ap, t nu era cu putin a afla

izvoare iu multe Jocuri, umpleau totdeauna vasele de ap. ca s nu alerge la ruri, de se vor face cndva necurai.

Deci nu prosl a / s : "Jup curenia iudeilor", ci ca s

60

u u presupun cineva din cei necredincioi, cura c drojdii oarecare erau rmase - , apoi dup ev s - a pui apa peMu damele i s-au amestecat, s- a fcut viii subire, arat, c niciodat acelea nu nu fost vase de rin. Oare nu putea i fr de a nu se umplea vase le de ap, a face i in ci ini ru a nu fi
11

im ie '! Putea cu adevrat, ci iu multe lue

uri scurteaz mrimea minunilor, ca s tie mai lesne primite . nc. ea s aib i pe slugi. martori ai minunii, care au cilral apa n vase. Apoi i ca s cunoate m i cum c LI este, carele i
umezeala viei ap cu adevrat fiinl - tn vin y preface.

Deci poruncete slugilor ca s arate .Naului gustarea nu fr de cudint, vi ta v nu prusupun vreunii cum c 4limita) adunare de beiv era. t Li se str icase lor simirea, i cu cei ce erau stricai de beie, socoteau apa vin. Pentru aceasta ca si nu aib Joc un presupus ca acesta. Naului celui ce este treaz i ncredinjea/ gustarea. Pentru c unora
care li

s-a

ncredinat slujba aceasta, sunt treji toa rte, ca cu rnduial i cu turn cuviin l u a i e p r i n porunca lor s se fac.
(ii s iic rugm ca acestea s se svreasc i la noi acum. adic Nunta s se fae T eure evie unire a lui Dumnezeu cu sufletul nostru, pn cnd suntem in Cana Ga Ideii, n locu l zic al acestei de jos i prvlite lumi, care a Iu - uri all fel se prvlete, >i prvlete.
Iar Nunta aceasta fr de venirea iui Hristos i a Mamei LuL

si a ucenicilor, nu se fiice. C de nu ^ cmlv eines a iu Hristos, Carele din Marin S- a nscut, i p rin Apostoli a grit, cum se sa um eu Dumnezeu?

61

Dm s veil em

LC

mi unt iu ce Domnul Lt o nunti ca ni ta o

untre ca aceasta a I III i>u iiriezeu cu sufletul. Apa I M vin o prefac* cele jasi t a su de piaira alt; noastre ic umple. a r ap i ei falei rut - J i fosa r ea si uinezc ala, i siipiciunea ntiasir iu X ia i i tn dogme. I a r sase v ase pe c ele cinc l s i imi ri. pj' in pa re i n fuple jj rc^ m. Si at aselea vas, pe partea cea eitsniaioare, prin care in
Ugl gre ii ree ll ltl,

Tcel Domnul nostru lisus Hristos. twntul cel evan"heiU'tse zic. vindecnd grcukde noastre. cete din fapta biiil ica lucratoare. i cele din cea do l nimiceasc. adic privitoare; pe cea ntru acestea a pi ua n - . It^niidnnsi risiplc iu ne n v in a hcMmh, m viaa zic i cuvntarea ceea l
C

mlret i veselete.

I aa se nmpln tetv ase ale noastre de aceasta Li unu ii auturi, adic si simirile, ca s nu j! re h L nk in fapte, i socoteala ca s

nu ne poticnim n dogme.
i in ur mriu c i asclc cete de piatr pentru curenia Iudeilor itnu acolo, pentru ci I L I I E J s zice - mirUrlslrt, si se c ur] e l L cei ce se mrturisete prin cele cinci si miri, prin care mai nainte a pctuit Ochiul a %f mn ru, dar ochiul ia -iti litcriirt^ la mirturisirc. si aa se face spre iDrftii. A auzit urechea calai ve corceti, dur ar i se jdtac spre graiuri
r

lle

Gurii

iui

Tumnc/unia'-a celidtill L c in cl s E m i r i eus- a nrtoarc


T

I a r i arf ca cea

csete iu do m e. dar iurisi curieste rutatea

cea mai dinainte, ispre a dogmatiza drept rniLtndu -se.

iar vase de piatr Simt sau pentru c din p mrit este alctuirea noastr. sau pentru c se cuvine a tari cele ce

62

sot s fie va^c primi toure tic acest fel de sin. si cli ane soie

risipire, \as de piatr era paren ctt cmn,t|nmrc a lui l'avd.i cnd gonea, c r^rtlior c - ra obiceiurilor ce.Eor prin Lcf i Ttui i rn u 1 r lIi e [ lai cei de o v rs c u d asul (F apte '2), i n
ei

lI pro povduia. c attn avea puterea rea n Im cuvinte.

cir i Licaonenii kau sorutii c sif Hcrmci, fiindc el era Ispravnic al cils imluEui. fFaplv 14), 9,1 (l."i iEli[s < \ u gimi.ii Nasul apa ce st fcupe vin, (i mu $ifa de u ode este, iar sL uiEe care scosese apu tiau :. mrigri pe
mirele N itn E. i ziceliti: Tut o mul ini i vinul tel Imn pune, d a c ;i s e mba i . I u : i ucu cel mai prost. luai inut vi n el ban actllTl. Luul u il pe slujii ntreab, d pe Mire. Pentru care p ricin?
LEJ C

f'.Lt im munie Dumnezeiasc cu adevrat. Cei tie -\- ntrebat pe slugi, cu ades- rai ar fi ilisenperlt minunea. l nimeni nu : -ar fi
ltlvhI pe dnii, c era nceptura minunilor. i nc ni meni nu s u cu tea pva ui a re pentru Hristos, Fenirii actaviu mcir licr fi

spus slugile minunea, ni meni tiu i-arti crcut.lat mai pe ur m cnii


j nTvminuni a artat. s uiifc i lk>';]si:j sf erejit. i cate puin

slugile fctre foi punind aceasta, erau s separ e mijHiui


Pcmlru aceasta a icunemisit DumnuUntl H nlnlia ilngi le. ci Mirele.

9?i n-u i'i uJ viu lcruin, ci i preabuu. t.' intrit eresi [VI Mjiit minunile lui trstos. tui mnli mul buuu dect ce Ic ce prin fire se svresc. fieri dur Luni ea apa sin s - a fcut, mart ur Sunt -slugile ctlt cc au scos apa, iar ciiai f preabim -a fie ut. Naul, i are roate, i re meu i recii d, vuia s hr propovduiasc, si s se incredmitvi mal eutntrine ctre asculttori. i pui f nelegi vin pe cuvntn] cel evanghelic esc, Iar

63

ap pe toate cele nui i nain te de unghelie, pentru ci mai sptoase erau, i ctre svrirea cuvntului nu afunde a. Precum s zic, multe T.i'yt a dai omului Domnul: Una cea din Rai: a doua cea din vremea lui Noe; a treia cea dfn s re mea lui Avraam a tierii mprejur: a patra cea prin .Moisi: a cincea tea prin prooroci. Deci toate acestea eirc puterea i adevrul Ia aiighdrcl usemnndu - se. aptnase sunt, dac eines a prost pe ele si dup slov Ic se nelege. Iar daci adanelnriu-se cu Duhul va pricepe ceie ascunse, va aflu apa sin fcui. Pentru c cele se simplu se zic. i dup slm se neleg sie cei muli, api fiind, cu adevrat cel ce Duhovnicete le judec, le sa afla ' in prenbun. mai pe urm bndiL - se. i pzindu - sc de Mirele Hristos. fiindc i n vrem le cele mai de pe urm s - a artat Evanghelia, 11,Acest nceput Galtleii, si lui. f!um c dup botez a nceput min unile Domnul. i mal nainte am zis. dar sc st de c i cea nti minune accasra a fcut a vinului. C zice: Aceasta a fcut nceptur minimilor". Dur s
li i -a ai

minunilor l- a fcut Jsus. n Cana

artat slava sa, i au crezul nlrti el ucenicii

zice cineva, cum c mcur dei tste aceasta

nceptur a minunilor, ilar nu a tuturor, ci a celor din C ana Cuti L?ii. C multe minuni, zice, fcnd n Cana. aceasta este nceptur, \cestea adic ar ti zis ciue \u. Iar noi mcar c mutic avem spre a arra, cum c i a tuturor minunilor este nceptur. C aceea ce zice: "i -a artat sla^a S- J " i aceea: Au crezut intru FI ucenicii Lui 7 arat cum c alt minune mai nainte de nceasta n - a fcut, cci din aceasta i - a artat slava Sa,

64

Dur fi% nu ut prigonim, sau aceasra mai nainte. sau

alta s-a fcut. Dur oare cum i-a arial dai '.1 Pentru ci nici luau amin le umili la cele ce s-an tcut, nici naintea norodului s - a fcut. tns mcar dei nu atunci, dur mai pt - urm ^ rea si aud toi minunea, drept aceea t pn atu tu ^c isiorlscte, i nu s -a tinuit. Ijt aceea et zice: "Au crezut n Li ucenicii Lui aa s -o
nelegi. adic, credin niai muli i mai iulrii au luat ctre LI, fiindc i mai nainte cu adevrat credeau, dar nu
u^a cu ntrire.

1217. Dup aceasta s -au poporal n f ape mau m, el si Muma lui. i fraii iuL, i ucenicit lui. i acaio nu ezut nu multe zile. i era aproape pai de Tmieilor, j suit (1 sus in
Ierusalim, i a aflat In biserici pe cei ce vindeau boi, i o, i

porumbi, i pe schimbtorii de bani e/nd. i fcnd Idei de


treanguri, pre toi i-a sens din biseric, oile si boii. i

schimbtori lor a vrsat banii, i mesele Ic- a rasinrnat. i celura ce vindeau porumbi le-a zis: Luai acestea de aicea, i nu facei Laa tatlui meu. cas de negul fi tor ie- i i-au adus aminte ucenicii lor, c este scris: Havna casei tale, m -a niisitiil pe mine.
Se pogoar Domnul n Cap urna uni pentru nici o trebuin alia, fr mimai ca s aeze pe Mama Lui acolo, ca s n - o puurlf dup Sine pre tutui de nea. Cci fiindc pentru nim f a venit tn Cana. dup re a trecut nunta, aduce napoi pe Mum Iu casa Fi. cea din Lapent num. Si aceasta este artat
rum

ei

pentru

aceast

pricin

S -a

pogort

in

Capernaum, dintru aceea, c nici mtilte zile n - a ezui acolo, nici minuni ntru el nu a fcui. Ci cu necredin se aflau ctre Dansul
fo

cei ce locui tiu In urai] J acrlu, pentru aceasiu i n ait kic Dnnmutl ficluesie pe el. Iar prin ceea ce ? U l F v u n j i h t l i s t i i l c "aproape v f mi piittk- [Mal. 11 : Luca I li), urat r tiu cei mute zile .nai nainte de paii 5 -a botezat. iar dup ce se ml c in le ru sali itl, face lucru plin de mult stpnire, ci pe cei ec vindeau Oile si boii, ii scoate afai . Iar dat i Matei zice de jeeasta c a lavur lisus. s eii c Tiw u dat accnsm a fcut, ci ac teu de c a re pom en este .Matei a raeiu-o aproape de patimi, iar ajusta de acu in de care povestete iman. cnd a nceput minunile, pentru a C t aI L I aicea uor a zis: Nu facei C a y j Tatlui Mui cas de rcegulnii-je", c ncepturi a minunilor era atuneta, i inc mi avea Eil atrn ndrzneal tlin artarea minunilor, Iar acolo, la Matei rEc.^Nu facei -zice-peier de tlhari 1,c artat tlhari pe dnii i-a urnit, ca cci te debndeau din nedrepte. Cci cnd i nev* pentru ce este de puin pre, cere mit pre. i de La sruri poate i de la vduve udun a yon isc a La, (c mi de multe uri cetia sum cei ce c ump r edi m-b ni li ci oase),fee alia face7 r numai lucru de tlhar, (li ud c din nevoi Je altora faa- ctiguri?
.i pentru care pricin cu mini ii i scoale afar din biseric pe unii ca acetia? Nu fr de socoteaL. i fiindc V ren sandi l a s - o trn du iasc, i s dezkge I egpa, ca s nu st para c este polrh nie lui DuRine/zm , ndreptar aicea pc n prere ca aceasta, ( a cvU ce a artai Atta rvni pentru cas. n -arh lepdat pe stpn n] casei pe Dunuiezeu, ii rn: sini p Lu E-a sco s. ci i cu treapg tin pLetit btiu h - :St cu vi ne a ti c. fcnd Freaug, Domnul nu a btu i pe oameni, ci

numai i- a nfricoat, [ir n ol i in. boi a dai i i -a scos. 7Jg#diuus) t i rstLirniind mele. i banii scJiiinhainriLor vrsnd, i de lucru primejdios apurndu -Se. Deci ce La c e se aru nea pe sine hl tru pri ruej d ir pe n t ru efesu lui Dumnezeu. n-ar ti dezleat l.egea lut L) unt ne/eu ch un fnipotri vnie lui Dumnezeu, d c a adev rat pc n tiu c era tiu, i ave - a stpnire iJenpnrriiv cu Dumnezeu pe iatl Carck >3 Jt^ea cea pentru smbt u a dat. Dit pi aceea nici a th ^Ca sa lui Dumnezeu", ci ' c Casa 'latlui Meu 1 "', artnd c stpneslu, cu un
"li.

|iL maie cete ale Tatlui.

Tar schimbtori ide bani sunt cei ce iudeau liauii ret mici. pe care FI in ii ii nu mea li "Coli vi". iar Romanii
ll

Nuniini". I uii i di r Iii erei p c t ii u: st i m t I e ca y ceste precum _iiiPru- LLii preucupeii, boii vnzndu -i in

a.

biserici, zic adic pe cei ce strlucesc cu cuvntul im jULrii reaprndu-i, ci dndn - i ceEor ce v o iese s ie fac ru. Ci i Oi Le, pe im rod ui cel tnui fi rost i de Obte: i porumbeii, darurile cele Duhovniceti /ic. vnzndu- k:; i pe cei ce d j ai mul l. Id irepicJe cele mai mari punnd u -i, pe
care Domnul ii scoate afar din biseric. nevrednici de

Arhierie judecinlu-i. Ci i dac cineva han, adic Loju o cuvnt vinde, i poale da.scl fiind n u vestete cuvntul de nu are i mas a aces mia
o r a s i o a r h F)i n m iu (. seu lui i i \ zic m vturii. ]

cuvntul, pe cm ele acela l ine pentru rulaie. i nti- 1 d


tuturor, (ir carele Domnii] iistisil vars pentru iubirea L I L oameni, i noroadelor II d, jh- actia adic scondu -l din nec

pt orie. iar pe altui vrednic aeznd pe scaun ut nvturii. "ji i -u a i lus Amin le ucenicit c este scris: Rvna casei

66

67

Ialc M -a mncat pe Miue. pentru c. cte puin sporirea cea spre mai bine lund, de acum fii dv Scripturi iii aduc aminte, i de acolo mrturiile lund, mai ncredinat cunotina cea pentru Hristos o ntresc intru ei. IH-22- R spuns-au iudeii, i i - au zis Iui: Ce semn ne ari nnu, c faci acestea? fspnns-a lis us, .i lv -a zis Lor: Sirieni Biserica aceasta, i in trei zile O voi ridica. i au zis Iudeii: In patruzeci si UM de ani s- a zid El biserica acupla, i tu iu trei zile u v ti ridica? tar el zicea peniru Biserica trupului sau, Deci pentru uceasta cnd sculat din mori r -au adus aminte ucenicii lui, e aceasta zicea lur. i au crezul scripturii i cuvntului carele zisese fisus". Fiindc vedeau Iudeii pe Domnul cu mnli stpnire fcnd acestea. i zicnd: Casa la tis lui teu n- afaceri cas de nejiurtiiric. /ic: Incredinea/a -ne pe noi prin oarecare semn. cum c est Fiu al Iui Dumnezeii, i cum c di acolo eti trimis. Ca d c tinde este ariat ctat al Tu este Datini ul casei acesteia? [ara FI ntunecos le rspunde lor. "Stricai zicnd biserica aceasta", pe trupul Su cu adevrat zicnd, fiindc intru FI ncuia toat Dumnezeirea Acelui n nia Nscut. Iar /icnd ^Stricai mi i ndemna pre ei spre turbarea de ucidere" S nu fie! C lumi c tia c vor \ fac aceasta fr de zbav, aceasta ee era s se ntmple, umbros o ar a ti.
'Lud i Arienii, cum Domnul i Strictorul morii zice: O voi ridica"; c n- a zis o va ridica l atl", ci "o voi ridica tu" pc a Sa putere folosind - o. i ricannd trebuin de alta de afar.

Iar Iudeii prandu -li- se c zice FI pentru biserica cea nensufleit, l iau pe LI n rs. C n patruzeci i ase de

ani, z it ei. fiind zidit, tu in zici tu in trei zile s o ridici?

i 't cuvine sii.cii atunc ejnd t-a zidiT biserica nti de Solomon, n douzeci de ani toate fr de lips s -au svrit. Iar mai pe urm dup robie Juinri evreii stpnire s o zideasc, au nceput iu vremea mpriei lui t.'hir s y zideasc de -a doua oar, apoi mpiedic indu-se de cei ce h zavistii ia ei lor. au ndelungat zidirea pn Ja mpria lui Artascrw. ii n vremea acestuia oal voia dobndind, cu multa osrdie au putut de un svrit lucrul, cnd se si povestete c zidind Iudeii, cu o mn ineau sulia i cu alta unealta dt zidiri. ntru atta tic mult fric cran. temndu -sc de locuitorii cei de aproape, de Idumei, nu de Peri, c de la aceia, precum atn /s, adic de la Peri, toat s oia luaser.
Deci aceast zidire, cea dup robie, zic ei c s - a fcut patruzeci i ase de ani, fiindc s - au mpiedicat iudeii, i pentru aceasta au imit) ungar- o de la mpria lui Chir, pn lu a lui Artawrxe. i n u este lutru de mirare dac Iudeii -au neles, fiindc nici ucenicii. Pentru ci dou cauze prea mari i mpiedicau pt: ei, una adic, ecu pentru nviere, cu nuc voie de neles fiind, iar mai vrtos
"iar
iii

totul netiut de ci. Jar alta. ci Dumnezeu

era cet ce locuia n trup. dup nrere au neles ucenicii, vi au crezut Scripturii. Crei Script ur? lururorj cu adevrat celei a ca- spu nepentru nviere, iar prea artat ceia ce zice: *! \u voi lsa suflet ui meu n iad Psalm 15.10: Isaa55)i celeilalte: Domnul voiete s - l. cur casc pc FI de lian, i s -I arate
Ud lumin. C prea artat aceste. Script uri pentru nviere

Spun.

69

fai A|inlijiari.' de .t i t. i .e ispitete si afle ajulor eresului su, pentru c voind ei s iilirrascS cum c nensufleit a fost trupul Dom hsiluL zice c de vreme ce biseric se numete trupul Jar biserica csle nensufleit, deci nein suflet ii fusl iAceta. O, trznitulc i mirsi rule! Dar tu

lemne st piei re vei face irupuJ Domnului, fiindc din JOC si ea este biserica. Dar cnd au/i pe Domnul zicnd: "Acum sufletul Meu s-a tulburat" (loon 12, 27) i cum c "Stpnire am s -Yli pur s tiflei M VIL " (loan H)j. cum nelegi acestea? Iar de zici c nu s -au gr a il act'slea pentru sufletul cel cuvnttor i nelegtor, unde vei pune aceea ce zice: Frinte.m minile Talc ncr edinez Duhul meu Cuu cu adevrat i aceasta o vei nelege pentru bufleiul cel necuvnttor. far aurea ve zice: Nu vei Lsa suttetuE meu n iad \ ee ii se pare ie?Ci tu adic pierde - te mpreun cu ai lai.
Capitolul 3
2 3 , 2 4 , 2 5 Rf Ca p . 2 ) , . i c n d e r a I n k r us a l i j n l a p r a z ni c ul P a s i i i or . mu l i a u c r ez ut i nt r u n u me l e l ui , v z n d s e ni n el e C C J L c c f c ea . Ia r ns u i l i s us n u s e nc r e di n a f i r e s i ne t l or , p e nt r u c ei i t i a p r e t o i . , n u a s e u t r eb ui n , c a c i n e va s m r t ur i s ea s c p e ni i u u r a . c el s t i a c e er a I I I o ni , '

Cap J.vers. L2-"Sj cru un nm ilin r iirisei^^tcrxJini numele Eni, boier al Iudeilor. Acesta von 11 cil re Itsus noaptea, si zis iui: Rabid, vlirn v de ta Dumnezeu ai venir imtor. c nimeni nu poate aceste semne s fac care tu faci, de nu s a fi Dumnezeu cu dnsul". S-a prul c unii cred
in

numele lui

lisiis,

cnd era la

Praznic, dar uu era iu rrit credina Jor. pentru c Tu putin

70

V re in e Li p tu dU'Se de H ri stns .n u c a de uu D u n 11 czeu, ci ca de un um insultai dt Dijiuehwu, iari Cdeau ii din nsmi aceasE puii ma credin,
I ar cum c in acest Pel ern h a rtat este d in c ek - dc pe u mi . C nsui lisus nu se inetedna zice pe Shtei Jar. nici ea unyr cu Adevrat miiinti^i male damele le ncredina, f i i m l ei i cerea

i n i mi l e li tr. l ia Cu l tu i n tk b tn l m , d ru t era tinuit de


Dnsul ce fel era sandului lecarc nnu care se pren c crede, i S i l'i 11 1LJ n L h i u r (pi Pfl, ti a c ril) I w a ce1 1 a ] u i I i
i.i.. ; st

ved e c zic ea ct relu dei p entim Un tu n u L eu m

c s c eu vine cu cercarea >i cu eerecta ren s - L osndeasc pe EL nc >i dup grace ni uit A purtare dt^rija i uirdie spre Migrpqjt
31'iltr Dar [u ei uu precum trebuia a crezutul nc de TLCptiiin

ludakeaK ( Lund n-se, noaptea s ine ctre lisus pentru frica iudeilor, i nvtor pe

EU El wimkqle, ca pc LI FI HEJ gid. c aceasta socoteala

a%en pemru Dnsul. pentru aceasta i aduce [IU nml: ( Iii metil nu poule aecHH-j s ie fat, lie n i L su fi Dumnezeu cu dnsul 1 . Vezi, 3 C vine la lisus ca la un oui prooroc si de Dij mne/tu iu
Im 7

Ce d li i Domnul? > ll- 3 mustr pe el cu certare, nici nu-i riilt j


i L ti 1 r a ef da r v i i u nap t eu ul r t T n s

\ u m i

| cel c i e s t e

trimis de la

Dumnezeu ? Ifentrn ce nu intru airare? Minicu din a ces I ea nu ztfe + ci blnd eu dnsul pentru Lucruri D Lf LU ii e/ei L' 1 t iuaJlt l ndltdc. Si nsemneaz, c muLte minuni fcnd lirkim. n L- HI^ iliei acesUM ev unghe [s iul tttesta nu le spune.sau penrru c s-an vis tie alU l-\ angliei iti. iu [ieri i u u ntrec povestirii cea de osehi pentru fiecare.
7!

"Rspuns-a li.su^ i i -a tui; , amin griesc ie. de uu se va t iai L - vi ne va de sus, nu va putea vedea mpria lui Dumnezeu. Cele ce s- au zis de Mlinii li irul ctre Ni codim, se par c n au nici o unire cit cele ce a zis Nicndhn, dar celui ce va Iun aminte, mult unire i se

arta. Cci fiindc M codi av

socoteal proast pentru Hristos. cum c este nvtor, si cum c Dumnezeu este cu dnsul, /vie Domnul ctre el. c cu cuviin ai acest fel de socoteal pentru Mine, penim c nc nu le -ai nscut de sus, adic tie lit Dumnezeu cu natere Duhiji nit easc,ci nc trupete eti.si uurmuiria p e care o ai pentru Mine nu este Duhovniceasc, ci vuIleleu^L i omeneasc. far du i griesc (ie, c i tu, i altul ori carele, de nu tie sus i de in Dumnezeu v vei nate, j socoteala cea cuviincioas peni ru Mine vei lua. alr de mprie
M

ntei.

C naterea cea priu hote/, luminare fcnd iu suflet, d a vedea,adic a nelege mpria tui Duinnc/cu, adic pe (iei L nut Nscut Fin al f ui. C precum nelepciune a lui Dumnezcm t'sie Fiul. an cu adevral si mprie a iui Dumnezeu HJ se zi ce. Iar pe aceast mprie nu o va vedea cineva, adic nu ovainelege -n. Meudinii'- de nu seva nate de la Dumnezeu. Deci i tu tiirtdc nu te - ni nscut nc Duhovniccste. peni ni accaMa nil m vezi pe Mine (el ee suni mpria lui Dumnezeu, preeuin s L > cuvine, ci proast socoteal ai pentru Mine. 4. "Zice ctre el Nicodim: Cum poale r>nml s se nasc fiind htrn? \ u dosr poate n doua oar s Entre n pntecele maicii saie.i s se nasc? Rspuns - lisus: Amin,

72

amtu griesc. ; it, dy nm se vu ii ^te cineva din ap i din Uli II.ii li va putea . j ntru fit irFi|iJrii.i lui Dnninezt-u (Citviin t ni se ine Leje p en tr u c ei ce au t'ost d u p 3 ce S- a h y&z ;i t Il ri s ins. ii de ahturi s-il nceput naterea cea rte-a du lu. Deci i ApnsE-nlii s-l[ nscu i j cuju urii priji itp de la loan. [ a i' prin Duhul cnd S-apo^nrl peste i in ihipdt L i ii I: i de luu. I ;3 r un :i d in eei c e au fo st a p roape do vtomflt V pu s i :j ,|] or scriu ca .Trishjs l>n(uzai pt Petru. i pe .Nsctoarea de Dumnezeu. Iar Perru pc lu li VpOMulii {/i^dinus.
Micimi Nicodini lucruri mai mari dcci ins n'nuri OTnoncusciMe spa I'm j rac i ptimind parm uineniiicjjjutreab3 : h cum poare'.'" tan rcie
11

st-mn

de

necredin. O unde nu este credin. acoln este

um aceasta/''
lIl

si "pentru ce cccasla/". Drept areeu i vrednice

rtis sum natert -a

cnvinlele

lui

Nicorfim.

n -a

Euai

in

minir

Dutioriticuci ci il- pni lvl n- n pesc porter este. Cia []i][i ce a muilr De nu se vu nate cineva de sles" a socotit c "de sus aa se ciec. adic "dintru j nee p Lit. de a iiun ia our". ntruct ceea ce zice s fie intru a ce si l't- : De nu se va illisll ci iil u dim m i
11

l'4 |i u i den doua on r . I* en t ru aceasta dar zice:

Cum poate hitrn fii ltd. u doua uur s iu Ire K pjileceic muicii sale?
C dou erau cele cc il fceau pc ei di - nu s du uni rea

[ijiltlii tT Duhovni ceas c , : i mpria. c

nici li ei i l

I > mpriei cerurilor nu s -a au /ii vrerxlsM ia Judei.

Ins ucum pentru rastere nu se dumiresk. ptutlni cttru i IfriTo 1 mai yrlat iitj chipulnaterii celei Dultus nkesii l descopere: "Dl: mu hl- va na ie cineva din lipii i din LJnli " zicnd. C ndoit fiind omul din suflet, i din irup, ndoit are i chipul naterii. C apa vznd lund u -sti. spre

7}

curirea imnului sv nelege, hr Duhul nevzut mpreun alergnd, spre a doua natere a stiflcluloi celui nevzut se
nelege.

Iar de intre-Ui cum apa poule s nasc? Te vo tiirclaa si eu cum smna apoas i cu, poale de se face n ont? Deci precum la smna cea trupeasc Iu te Mini alt dani tui lui Dumnezeu, aa i la Botez, ap este pus nainle.dar Duli u EI e lu e rea / pe 1 naturi cea prin ru ciuu ehe tu are. I u r mai

vrtos venire a lui Dumnezeu, v ale ngroprii i ale nv icni


semne, i chipiu apa aceasta se svresc. Cele trei afundri sunt semne uli: ntruprii celei de trei zile. Vpnr iese omul, precum Domnul, mai strluci t i mai luminoas purtnd haina riesi ri cci unii. i stricciunea in ap a fu od d-o.
6.7.8." Ce es re nseni din Irup, trup este. i ce csie nscu! ii in Duhul Dull es le. iSu te mira c Ji -am zis tie. c se cade vou a v nate de sus. Duhni unde voiete sul. i glasul tul l auzi, ilar nu tii de unde vine. i unele merge, na este cu tor care este useid din Duhul",

Dcpriand

Domnul

pe

iVierul

Im

dv

la

naterea

cea

trupeasc. zice, "C e c ml- nsvui dtn trup. trup cslt. iu J - ct eslc nscu! din Duhul. Duh esre v . \div Duhovnicesc este omul caic este useiil prin botez. t.' "Duh' in loc de Tlnhoi nivescYi d tor a nelegeau nu Duh Dumnezeiesc se face cel ce s -a bniczm, ci pe cea intru Duhul punere de iii i dar i cinste lund, se nvrednicete de a ti Duhovnicesc,
i vznd pe Nicodim nc tulburndu -ve, zice: "Nu te mira". Apoi prin pild simiil se ispitete sj - I nvee pe ei. C Duhul zice- unde voiete sufl "; de la Vni, /Fee. cunoate cele mai mari, c vntul (cci pe acesta l zice

74

Duh** aici) onde volent i sunetui hul aii/i, dai* ins nu tii mti- iTL'a lut. c neinut esir.si neoprit, i dtipB firc^e stpnire ori in ce ]>ti ris are micare. Ijr uHtf, adic "indc \ oiele su 1 * r> ? mi ea i cum % autul csrl s oirui - i are vniu. ^ fjctcun am ?\a. i oit> 1! aratestpnirea cea neoprir.i micarea ce este la dnsul din fire, i>cci dac pe Vltnl, adic pe duhni acesta ee tsle supus simirii nu - E siii, cum. l fte unde
SA

aflai, cum pe cea de la

niitiiKswiescal I>uls a duna natere - o iscnileli? Dac duhul t+cesta nu se pnttrc upn. cil muH nta s ros
darul Tunului Siiil rm se vu supune uil) lej frtst,

lujiiHv.c-e Macedonie luptlurul tie Duti.si m.ii nainte tic ace st a iiun te. crl dk& mh fqd pe Duhni, micar c a ifnzlj a ici c Vncut uml - t. oit- te sirtl \ llf r]iuli mai *ji ri> 7i dar Lulml mai \ unic va Ln. a mi carea. i li rute vuiete, i enm voiete. va Iu era. 1 a r L unu
111

i c i

11

n a ces Fea mai n a i n u- rei

nd. s i zidi re zicind pe rjufmi^i icit oltr/nirind c aa il cunoate pe Dnntnemi. precam nsui pe sine. Asculte dar, c nici m iscarej Vntului, si prmiirca rut o lie. Cum dar iudr/ru - ti de zici ea cunoti Hinra Ini Dumnezeu? O, rzvritluLT?! kl^Jfcftsputis-a Nikodim. si t-j /k I UL : Cum pot s fie a ces leu? Rspuns -a i^us i- si zis ltti: rTucll nv torii] lui IsraiL si rut n tii acestea ? \ rnk :tmin griesc (k, c ce iim.p'iiitn. t ce am vzut. mrturisim. i mrturia noa - ur Uu 11 primii. Uac cele pmnteti s i ]e-Jru sjiuf
1

ou, SI I1U credei, cu


1

11;

vei

crede dc- si voi spune cele Ce rei Itklaifcasc sc wfl Nirodim, pcrtlm

? nc ntro prost i roca

75

aceasta ntreab iari"cum pui s fie acestea?" Drept aceea t Domnul arAtmJu- j lui c din prostime ,ric.te acestea, zicnd: Tu nvtor fii rid al lu s rail.de it I vei aduce aminte de minunile cele preaslvin din Scriptura cea veche pentru facerea omului, ii celelalte, cum s - au fcut. cum diu coast muierea, cum semnele vele din Fgipbcuiu cele din .Marca Roie,cum sterpe au nscut, si cel fl alle asemenea, de vei socoti acesk- u, ca uu inviimr al Jui Israil, nici pentru cele ce griesc tu acum nu vei t necredincios. ns F.u eu ce .slin griesc si te am vzui.adic prea adevrat arn cunoscui c uu vedere trupeasc nsenineaz aceasta ct zker^am vz ut' 7 , ci cunotin prea adevrai); dar vai mrturia noastr, adic a Mea. nn o primii. Jar acestea lt ztee Domnul nu cil re Nicodini, ci ctre neamul Iudeilor abtnd cuvntul care pn in sfrit u -au crezut. L>ec daci ci'lc pmnteti v - am spus vou.i nu credei, adici .duc pentru a doua natere ceea ce se tace prin botez v -am spus vou, i n - ai primitei ai ntrebat eum"? Iar "pmnteasc pe aceast natere o numete, ca ceea ce se svri te pe pmnt spre facerea de bine a oamenilor celor de pe pmnL f motor desi cereasc este dup dar si dup cinste, dar ns pc pmnt Iind n botezm. Deci dac pentru aceast pmnteasc natere spunnd, v -ain aflai pe voi c uu credei,pentru naterea cea Cereasc care este negrit, cu care fu Fiul Cel I nul .Nscut M - am Nscul tie la Tatl, auzind voi, cum eti crede? far oarecare pmnt casc au n eles pe pilda Vntului, inrruct s Re ceea ce sc /ici intru acest fel: Dac pild de la vde pmnu-sri v- am datvnui.i nici aa uu v - ati ncred iu a t, cum sei putea nelege cele mai nalte? 76

1 3,Si nimeni nu s~a su ii n cer. trii mimai Cei ce s -a pogort din cer. Ciul omului. care este n Cer. Nici cm anini acesta im ^e arat si aib vreo unire cri coie mai nainte de el. iar dac cineva cu ilu - umnuwtil \ privi socoteala Unniimlui. se va arta c fnarlt \ e unete cu cete m ai nainte de el. Cci fiindc nvtor si prooroc a numit pe Domnul Nicodim,"N'u >14 Sineuti-zice-c ut rit de ftt pmnt ca un prooroc, trimis tlt* Ja Dumnezeu ca s uv, ci de sus M socotete cum c M - arn pogort, ea Fin.im cum c simt de pe pmini.C nimeni din Prooroci mp s*a suii n Cer, numai Fit Lnul M soi sui. precum M - am i pogort. Tur auzind c Fiul Omului S -a pogort din Cer, sj nu socoteti, e j trupul s-a pogort din lt. c aceasta es le a lui Aprdinurie. carele a dogmatizat cum c Hri stos as ea trupul din Cor, i prin fecioara a trecut ca prim r - unSolin, Ci fiindc unul era ipostasuL adic ti fa era Hristos. din dou firi alctuit, pentru aceasta numirile CL -U ale omului su zic la Cuvntul, si iari cele ale Cuvntului se adaug la oui. \ a si aici. Fiul Omului sl zice c s - a pogort din ecr fiindc una este tara, >i unul ipostasul.
X ju i i

ca nu dup

ci - a i

auzit ci

s -a

pogort". v socoteti, cum c

Uimir s -a pognrl nu este dc-aeeeu in err. zice: 'Carule este in f'L:r". il nu pentru c ai auzii c S - a pogort^ s socoteti c nu sunt Fu acolo, ci si aici sunt de fa trupete, si acolo sed mpreun cu latl ca un Dumnezeu, ^i precum .Moise a ina] fat arpele m pusiie,au se cade a se nla Fiul omului, ca nu cel ce crede n el, s nu piar, ei s aib via venicii.

~'

Dup

LE ?

spus mi nainte pentru a doua natere a

s- n L'cut Crucea, pen tiu c utrt ceeu ce se prea r s -a ofijidil.nti'LE acestora. Adic cum atu zice, A dam dup dreptate amu rit, pentru c a greit. DornmiE fr de drept air a murit, peu im c n -a greit, I>eci pn ta rstignirea Domnului, dup dreptate st p nea p este o am
HI

Botezului, yke rie-accej si pentru i'acerra de bint ce ni s-n incut uou prin C nice. C Cruceai Muarteu ne csce mm priciuuiniaretdanil cd prin otec. dt ^ re me ee cnd Fit bolem pc moartea Domnului nchipuim, f> nu zice a ri ;. c voi si M rsti gi iese, puni cuc n de arpe i de Istoria tea veche, [ uu adic. invit SriIu-bb pc noi, c rudenie sunt cele vechi cu cele : :
(.1

aceasta

opintii

pe

stpniiorul

lumii

i 1 m ta n ea, iar du p tvua lia t pom n ni

frde f s ca ce dreptate tlc -aciea avoa diavulul asupra Lui ru sL n uni are pe El? Fentru aceasta fiindc Rjr de iircpiaic sn omort. a hirnis pe cel ce l.-aurnoi t pe Unsul. si aa a i/hssil si pe Adam din (uuiirteaceea et dup dreptate era asupra lut, te a celuia ce a greii. nc l in ait chip, dou ci an ceie ce stpneau neamul omenesc: du le en la i ntristarea - ilivi piin amauJnu acestea Lrt'L-ind UunnuL -a aflat nebiniif.C [.-a iirtuit pe l'A mai inainre monte ispititorul prin dulcea, dar dup ce L -a a fl a
c

i. ai L oul i acelai L'te

Puntuml dcieceaJ legii eclei vechi i ui celei .Noi, mcar dosi Mareiun i 3 Iau mi. i cealalt cear a uu um c a a tes tor
11

eretici leap id pe Leea ee Vecfepzicnd, ti aceasta Ls(e punere de Lege a /bihorului celui r- u, lnr aha i ar landu ri e nou. c dac ia chip de arpe dt amrn ciimi Iudeii scpau de moarte. eu nui It mai vri us noi ia Cel Rstignit cutnd i creznd vom scpa de num n ni cea suikl csc. i v-eit nchipuirea asemnndu -se cu udei. and: Acoln eia asemnare de sarju. care chip adic tie iiar aim. iur veninul ho avt^pp i aici iun este Dom
1

n e prins de acea s l a. m aj p e u rmiS a adaus me f esu g i rea r


111

eu m are, i

ri>i a rea, c,i mcar pri g u ceasta s-1 bir uiusc


11

iu UI nr tLc veninul pcaLului

h F. I, i pen tr

aceasta a pornit toate asu p i r ^ . ui . p e

stobt^fiioil intru unc- mnare t irupuiui pcatului fi vtnU 1 Romani ,4. 3). adic intru asemnare de trtip ce este supus sub pcat, iar mj inip ai picai ului a fost. i atunci tei ce \ edeau. di
1

uee ni c i a se lepda, pe listai a -1. hat|ueori. pe cei ec Irectan pe Hprcrapfi a-L Emti. si sturt pe Luda a-1. ntuuri. Dar ^i ua L-,a ailor pe F I nebiruit, c u -a putut pe (.nice prin
1

rup ease . ia r nui de

ntristare s plece p e Du n mu] sn

ira sc pe cei c e-1 r stign

sufiijpBKC [juijrie scpm. i aluneca m uscri de erpi vindeca cil spany.ur- H. iar acum rni ate Italiunllidi cetui gnditor tmduiete Tlristos. iar a se nlu auzind. s irtivlegi w a se spnzura'. c tutru i 1 ! i me s^a spn/unit. ca i a l- ml s liftritcusc. Cet ce a sfinit prnnlui plina umbla pe (lnsuL i neleg; nc ii "a se slvi ', cci c u ade vra t in Iim fi t SI y v a lui | i ri.( us
1

e ai . l i i j r i i i i li ] n'a s i se ru ga pen t ru tl n i fi r u d : 11 l T rf n l *, n 11 le ocuri tor pcatul ocl'sI a' Lucu 23. firm a biruit nirn ceea ce se prea ca se biniiele? Aa dar v
1

nJ|nie a Lui, i Sla \ s -a i'cut ( irueca.


i ul

16,17."{'a aa y iubii Dumnweu In ni ea. ct i pe F

hu evl

l'nul nscut l - a da, ca tot cel ce creit ntru el, s nu piar.ii s ar b viai venic, c n - a rrimis Flimneieu pe L tui su n liinie,cn s judece luancu.ci ca si se ruinfuiasci

7S

Uimea prin el. Mult este mrimea dragostei Jiri Dunnnnm >pre lume, i atta. et
II

a nger. nu pnttiroc a dat, vi pe liul Su, i pe

Acesta lnul Nscu i fiind. C i nger de ar fi dur. nici aa n -ar Ei Fost mic lucru, Pentru ce'.* Pentru c ngerul esre slug credincioas a I.ui i slujitor, iar ruji vrjmai i potrivnici. Iar acum Hin dej a dat pe Fiul.care covrire a dragostei a Lisat? Iari, d.e ar Ji avu t muli fii. si ar li dat unul, i acesta era prea mare lucru, iar acum pe Cel Lnul Nscut 1 - a dat, deci oare eslc eu putin a luda dup vrednicie buntatea? Iar Vrienii zic cum c l'iiu) 'Nscut se numete pentru c numai Ii I'nnl s- a tcut si s -a /id ir de Dumnezeu, iar celelalte toate- dc F.l, Ctre care drept i adevrul este cuvntul, cum c de s- ar fi numit "Inul Nscut fr de a se zice Fiu' .ar 11 as ut cuvnt treteugnaT.:* voastr uilare, iar acum fiindc ci cel ev sin cur : nul S- a Nscut di latl. i vezi. c precum iiuall sus s -n zis. cum c J iul Omului s -a pogort din C.'er. mcar c trupul rut s -a pogort din cer. dar ins penrm n fa i un ipustas. numirile lui Dumnezeu Je-a jduns la onii a>.a i aici irupolriv numirile omului Je adauge Ja Dumnezeu Cuvntul. C a dat, zice, Dumnezeu pe Fini Su spre moarte, mcar c Dumnezeu fr tiv patim a rmas, dar fiindc I nu] $i Acelai era dup postas Cuvntul lui Dumnezeu, si Om ui eel ce sui'erca patimile, pemru aceasta Fiul se zice c s - a dat. Carele i cu adevrat a ptimit n trupul Su.
tL

Fiul I

nul Nscut" -.y zice. nu l as aa a s< n teil fge L'nul Nscut,

NO

i care este folosul dintru accnsra ciS s -a dat l iai/ L'rea mart- i mai prraus de cugetul omenesc , Ca toi cel ce crede intru I;]' (jiiu acestea sa dobndeasc: una uili -eii- s nu piar: iar alta, s aib i via, si pe aceasta venic, O legea cea veche pe cei ce intru dnsa bine plceau Jui Dumnezeu. se fgduia s -t umple de lungime de iile.Ia r Kvanghelia un eu via vremelnic ii druiete, ei i eu venic i nestriccioas. i fiindc dou suni menirile luiHrisios: ceea ce acum s - u fcut; i ceea ce va s fie. pentru cea dinti venire /.Kc
bl

C nu

S- a trimis Hui ca s osndeasc lumea", c de ar 11 senil pentru aceasta. tuli s-ar il osndit, pinlrti ca Iui au greit, precum i lavc -t rice ilnmani 3), ei nti -adins spre a mntui lumea y senii, i aata a fost scopul Lui, iar dup ntmplare judec pe cet ce n-au crezut. t> ar Legea cea Mozaic imr -adins a venit spre mustrarea pcatului i osnda clctorilor, c pe nimeni nu ierta, ci ndat ce ii afla greind ceva i murea aducea asupr -i. Deci venirea cea di mi nu avea scop a judeca, tr numai dup ntmplare pe cei ce n - au crezut, c acetia iat sunt judecai. Iar venirea cea de- a doua fr de ndoial va li ca s judi ce pe mii. si sj rsplteasc fiecruia dup luptele sale, IKUUtl ce crede in Hui nu se judec, iar cei ce nu crede iat este judecai, c n -a crezut in n umele celui Unuia nscut Viul lui Dumnezeu" Ce este ceea ce zice: u Cel ce crede iu Hui nu se judec? Oare de va avea via necurat,nu se va judeca? Mai vrtos pe unii ca aeclu ti iei adevrai credincioi ii numete Pa vel; " (! pe Dumnezeu - zice - mrturisesc e il tiu, tar cu

SI

lucrurile se J-LLipiiTir M ftk C aki aceasta zice, cpentru nsi aceasta c a crezut mi se va judeca, dar pentru lucrurile eele reie mai grele munci vu lua. iac pentru necr edin muncir o dal a crezut. larvei ce nu crede iat esie judecat". Cum? uliii adic, ci i necredina aceasta osnda este, ea a tl fr de lumin, singur aceasta munc prea marc este. Apoi mcar dei nu de alei semn se d fheetvii dar ns pricinile muncii ceia ce su s fie de aie ta le-a adunat. l J rectim i ucigaul, mcar dei nu s -ar fi osndit de hotrrea judecn.miiui, dar de firea lucrului este osndit. nc i Vdam. in can i\ a mncat din lenm, n murit (Tcere -V), si mrar de era viu, iar de hotrrea lucrului era mint. Deci lut necredinciosul di. aici acum esie osndit, fiindc muncii fr de ndoial u s se dea, i nici la judecat nu se vn aduce, dup ceea ce zice: Nu vor im in necredincio ii la ju ti ceat (Psalm 1,5). c nici de cuvnt nu se. invrvdnict.se cei necredincioi, precum nici diav olul. Deci spre judecat nu vur ins in. ci s p re osnd. (I nun lb. I1 1. Aa ?] rvanglidit zice Domnul c stpnitorul lumii acesteia iat s -a judecat" nu numai pertiru c el n - a cru/ut. ci i pentru c i pe Iurta vnztor ! - a fcui, si celorlali prici noilor de pier/are s- a fcut. Iar dac Dom nul aduce in pilde pe cei ce vor sa stimm rea sc c se vur nvrednici drcuvut.s im le minunezi, nti adic pcniru c n pilde '.unt cefe ce se griesc. si im se cuvine |ii: toate cele cc n pilde se griesc, ca ni.sn legi i Canoane a le lua. C in zitia aceea, flecreli: pe .tiina su avnd judector neu magii, nu va avea trebuin dc alt s dre i rauslrare. ci sineur cl de siuci ITirid nfrnat se sa
IUJ

ie va.

S2

duce, pf>, nu necredincioi aduce Domnul ei se vor nvrednici de cuvnt. Ci credincioi adiv.dar nendurai i itcinlliislh i. Iar noi pentru pgni i necredincioi zicem, i alta este pgn i necredincios, i alt nemilos tiv si pctos. 19.21 ."Iar aceasta este judecai a. c lumina a venit iu lume, i ait iubit nani cm Ei mai mult ntunericul dect lumina, ca erau faptele lor rele. O iul cel ce face rele. urte lu mina, j nu vine la lumin, ca s uu se v de as ci lucrurile lui. iar cel ce face ades arul. sine la lumin, ca s se arate lucrurile lui, c intru Dumnezeu sunt lucrate. Arat aici lipsii de tot rspunsul pe cei ce -au crezut. C aceasta este osndu- zree c a venit la dnii Lumina, i nici aa n- au alergat la Fa, C nu numai aceasta au greit, c n - au cuial ci Lumina, ei cea mai ren aceasta vsle: c Acela a venit la ei si tiu I - au primit. Pentru aceasta l osndii suni, c de n-ar fi venit Lumina, ar fi putui numenii s pun nainte netiina binelui, Jar dup ce a venii Dumnezeu ftitnlul, i a dac cuvntul Su ca s -i lumineze, iar ei nu l -au primit, de lut rspunsul dc -aceea s-au lipsit. Iar ca s nu zic cineva, c ni nie ni n-ar i ales mai mu lt in umeri cui dect lumina, pitnt i pricina.din care oamenii au senil la ntuneric. "< erau - zice faptele lnr rele'', (.'ici fiindc creti l a tea nu numai dogme drepte, ci i petrecere cinstit cere, iar ei voiau s se tvleasc in imruiul pcatu lui, pc-nlru aceasta nau voit CCE ev fceau cele rele. s vie la Lumina Cretintii, i s se supun pe ei sub legile Mele. Tar ce! ce face adevrul, aLliv cela ce
SL -

pleac spre viaa

cinstit i lui Dumnezeu plcut alearg la Cretintate ca la o Lumini, ca mai mult s sporeasc in lucrul cel bun. l s se arate faptele lui c sunt dup Dumnezeu. C.' umil va

ii 3

esta dac mpreun cu tlreapl u eftdinj t petrecere cinsti iiidrcapt.slriiiicesrL: Fnturur oFntniinr, i se sl veste DuinncwtE ntru tL Pentrn aceasta pricin ^ necredinei s-a fcuj elinilor necurenia

i la Praznice se suia pentru nsi Lteeasia.ca pe mai muli i fuosL- asf l eu cu vntul, i cu artarea minutiilur Iar auzim! cil botcya,s nu snem eti c fis ui boteza, rl ucenicii l.ul, iar lucrul ucenicilor ]a fir rlortil l aduce Evanghelistul, Fiindc moi fositisusl acest et an^belist ziie; "lisus nu boleia. ci ucenicii lnP iloau 4,2 i Mai. 3,J Dar vei irurebat Pentru care pricin nu botezi El'.' Ltimiaie. mai mjv a zis lean, c "Ft v va Jmitza pe voi cu Duhul Sfnt" iar Duh Sfni iovi nu dduse, pentru c uii nu cm vreme. Deci ti a c ar ti fruiez at. sau fr de Duh ar fi botezul i atunci vu ce se deosebea de loan'. 1 an ar fl dut Duh mai nainte dc s mme,carv lucru este necuviincios lui Dnmnece-u. con Jt face pe toate iu vremea fur. Dor carcera vremea drii Pumnului? Cea dup nla re. 0 trebuia s Se arate firea cea mocneasc la latl fr de pcat in Hristos lisus, i aa mpac ud ti -se Dumnezeu eu ani, S se trrnil Duhul ea O bogie si ca un dar. Deci ucenicii bukzan ca pe mai muli la mntuitei arco luvjiitimi s - i aduc. [ar acui in fon temnd, si loan Tues tjote?u i u - a neci u(, Dou ItKrnrJ fcnd intru aceeai daii tliHit adc.c spunea pentru JJristus cefur ce mergeau fa el. i ti aii acea pe ei ];i LI, Iar ahul. c nu a / d rai pe ucenici sjire zavistii i spre mai li mb gj&oiiirv. C de ur Fi ncetei n botina, ce n- ar Fi Fcui ucenicii tui. mai mult tevigiulqd fui Brisrus? C dat de nenumrate ori strigtul si cbisiele iuLi'piltt'iel ptsrurei tui 1 Irions dnd. mi i-a plecai pe ei ea si ulerec li F.L spre ci zasisi i: im 3- cir fi pnrnil pe dnii. de ar fi int^l cIl - j. butc/.a? Pentru aceasta
;i

jeii.

Dar pu a te va zke cineva: Ce darmare nu simt cre tini ri? i elini liuhti pentru viai? Cum eii suni im tini ri, i cit zic. Iar cum c se afl etini lujn. lili voi rice sreodi, C din fire Eiinzi i huni sc vf alia oarecare, dar areata nu este fapt bun. iar din aewrin i din cuetare a ruurmlii cei ui bun nimeni. Tur dac vreunii s -au partit Eutni, dar pentru >]av fceau roaie. iar cel ce peni ni slav face., i nu
11

entru i n s ui

1 ut mi cel l>n n. c an ri v a atl j i rome. j t rn \n 1 1 u cea rea se va adnci. C da c la noi i nro/rea ( Utrenii. si (oar Alt purtare de rijfu si siej aii: nenn murailor sfini de -nhta ii tiu pe oameni intru fpfa cea bun. tu ct mar v rtm brFciile i spurcri uniU dmilorS Vt>r i inea pedniim Eterul tel bun ' Ci urar e itient va fi. de nu i prea ri Ti vor late, 2 3.24.'Dup aiestea a venit Tisus i ticcnicii tui in pmntul
Iudeii, i acolo petrecea cu ei P si hmeza, Si era i i>lji imk'ind ji F non aproape dt Salini, v erau jpe ni uite. si s inc a u

si se bute^aa. c Eoart nc un era nchis iu temni". Ct a rj]]iit Prsnn'ttil Patiltr, n Ierusalim a fflqft DomnuMari dup cc; a trecui PrazFiieuI.a ieii in pmntul Iudeii, j petrecea aproape de fOrdin, unde se Adunau irmlti. Ins u u cuta im: urile culc tu nurii nomd pentru iubire -i de slavi cea deart i pentru a ratare u cea cu irufie.
LU

pen nu c

Ilrbros pcnij u zavisiiu ucenicilur


J

V ua s dea tie Obte la Inii muli li du sul si binele. Fiindc

Binezitendui, aiuncta iui vrtos htan s-a im-his.

nceput

propovdui, cnd

K-

H5

succ iese v i . vary rea .lui I o g pentru aceasta s-a slobozii a clegral: ta tont dragostea norodului s se mute lu HristO. >i sa nu c3 1 dezbine vu soculelile cele peutru Jtt&doi, (fctHrti loan i pentru I Irislos, S: bota uctnk lui llristoi, eu bnlez canele un are ni mir mai umli d ecai ho l vz le! Eu : I ua n ,pen tru c am in doua ti ti era u des v r i ! e, fiind c c ruu lip si le de I) u ]] u L. Dar a am udorura pricin uni! cttj a ad nue la 11 ri-'ios pe ee ces-e boie/au, 25.26,27, ij s-a iscaT nenelegeri ntre u cto ici i lui loan eu un Tuden a^uprn curirii, fei au vcnit ritre fuun, si -tu
K ,ui: r, 1

crescut cel ce ti: l e t a vi>l i 1 de vai. I Vntr u a cea s t a d u u gre i ti nlrn aceeai dat: I. na adic, c V [mpirivlp sfatului Lui Dumnezeu: nc alta. c vi apucai de lucruri ce tiuri cu neputin. mpreun nc S i mngie pe ei puin: C nu este om Cel ce v hi roiete: pe voi. ei Dum nezeu. Ci si noi/icr Il snh am avut ce art vrut, nu de Iu noi,tar de sunt ma! luminate crie ale lui Hristus. nu se cuvine s ne minunm, c Uu nine zeu vuivtv usa. 28,29.3W- Yni siv mrturisii peniru niide* ci am zis: Nn sunt eu Hristos* ci cum c suni trimis naintea aceluia. Ce I ce a re m reo s ,r i re este. ia r prieten til 111 i r-i I u - ea re! e s . i -I a Li i re el. cu bu c llj' Le se buc 11 ri lIc glasul mi re Lu i. DecE aceast bucurie a mea uniplut. aceluia se cade a c rete, iitr : j m micora' 1 \ oi n i vi zi ce tif
V

^bbi, cel et era cu ti Bf de ceea purte de Iordan. jH'rttm car etc

1 ai mrturisit, hii tJ betats, i toll merg ci re dansul. Rsp uns-a lyun i j .: Nu poaif omul tuu nimic* tic mi vn fj rial liu din i'i:c-> r \ Ihst ntrebare peulnt luiez. prison indu-st ucenicii lui Loan tu iiureearefe ud eu. t.' Iudeu! mai TFiultcmslca botesil Ute niciEor Ini Hristos, iar ucenicii lui fcan fui lor. >i ntrebnd
LE -.
pv

t n tt n r ru ti sit pe nt ru D

n.si L c mal mare dect mine este. Deci dac cu adevrat Luai uminEe la itirtuE'isirea mea, dnoiBtcrt, c AceJu este v rednic a se cinsti mni mnli ilcct mine: i aceasta este li mai rin mea: merie La FI toi. O de n-ar fi mers ll& Mirele mireasa.Lulicii rorEidnl. atiFJicta iii- a niahititeu aductorii] de mirens. iar acum litiidiJ h- a fcut aceasta, tn Ijuturie mft bucit]' c vd pe Mirelt Hrislos priitul LLI tiiirea^n, adic cir mmnlul, i im j.jmtLi-1 pe eL Si tt LI llt- cutn a zis tanl j". c arat cum c ale sule
au ncetai. ;i an Oul. rtctucrud mai mult. i c Iul de J

^ dascl

pentru cu ri en ie, adic pentru Botez.

' in Is dasclul : i fata-p ad nfilu pe el, /irnrt: Rabbi Cel ce na cu rine, cel ce iuvea randuiai d L : ucenic, ilezbiniiilu -M bureaz. Pentru carele tu ai mrturisil. adic, p e c 1nete tu E-a i m ezat. pt ca rele tu 3 - a i fcut si ri cit. u n l le t-a accsdvu ndrznete mpotriva sa. nc i alta. ca h tine nit Lt amin ic nimeni, iar Ut el toi i. Cu foi /iet jneru ctre riri'-ui, neli^iLiEii-tr pe (ine in scam. I jr Inan viind s&4 infricn* pe d. i s le ara ie c n Dumnezeu se lupt, n prind pc llrstns, hi mpiedici udu -f. pe E] a Se slvi, zice: N poate ofuuI de Ta ^ine nimita i celelalte. t. tic nu W 11 fust zfcc-dar Lui ik sus. n-ar

atet-a i s

LI

i i n e a sta. i n um ni a ase ulbft pc 111 f stns i

n vaii d. hi vorbind cu mireasa. C lhclulmvu -ztcc-s- a sv i>if, ti am dat Lui norodul, pentru aceasta trebuie slava meu se micora, iar
LI

Celuia a crete.

87

Dur oare cum

M crglorului -inaintc?

.Yrtat cs - to i:u Lulft iirat, c precum luceafrul se ascunde ift- soare. i se pare celor muli c s - a stins lumina lui, iar dup adevr nu s - a stins, ei de cei mai mare se ascunde: asa i Mcrgitorul- nainte ca un luceafr, fiindc de Soarele Cel gndit or se ascunde, pentru aceasta vr zice c so miciireaz. Iar Hristos eres le, fiindc cte pu (in Se arat pe Sinel prin minuni, nu cu sporirea rea ntru fapFa liun crescnd. - s nu tic! - , t aceasta este hrleala lui Nestorre, ei cu descoperirea i nrirarea Dnmnezeirii, pentru c. cte pui in Se arta e eite Dumnezeu, iar nu de- odat. Decis-a umplut-zife- bucuiia mea era pentru Mirele, C lucrul carele mi s - a ncredinai eu unui aducujr de mireasa, vd c a sporii n ainte. Deci a tot sufletul mire este Domnul Jar cmar, intru care se lato mpreunarea. este locul TVjtezuiui. adic Riserica. Iar ars tin d miresei iertarea pcatelor, mprtirea .Sfntului Duh. Iar cele mai desvrite in veacul vc v a s Qe, cnd ce le mai mari i mai nalte tairu - ic va arta celor vrednici. i nsemneaz c nimeni altul eslc Mire. fr numai Hristos. iar toi cei ce nva sunt aductori de mireasa, precum l Mergtorul buntilor, nainte, fr f nimeni altul nu esle ceilali d ltur ai Iar toi urni

numai

Domnul-

mijlocitori, i al hunii i] lor celor date de Ja Domnul slujitori. 3ld4.tel ce vini - de


MJ S

deasupra rutnror este. cel ce

rsfedepepmnt,pmntescesle, idepe pmnt griete, fel ce s inc din cer. deasupra tuturor e ste. i ce a vzut, i a auzit, aceea mrturisete, si mrturia lui nimeni n -o

8&

primete, Cel lh primete - nrrura iui. a pecciluil c Dumnezeu adcv&ral - ^lt.(1 pre tarele 1 -u trimis umnmm.
L

cu viatele Iui Dunimviu gri ere.c tiu eu msur d Dumnezeii Duhul.


Mergatorul- naiulest? aseamn pi sine eu Hristos. i ziec c Acela Je sus vine de Iu Tatl, i dea.su pra iui tir ur este. covrind pe i.oi. i printeasc mrime pzind, iar eu de pe pmant Hind, pmnteti griesc, proaste i smerite,
L JI

ctre

asemnarea nvjHn rii lui Hristos.. Fiindc i ceie ale nsusi Morg lurolui'main te. Dumnezeieti eraujur cat ctre ele Lui Hristos asemnndu -sc. mult sunt de jos. Acela i:c n vzut, si a au/ii griete, adic ce dt Ja Tatl a auzit, i vele ce a vzut, adic prea adevrul i ic, acelea te griete i Je mrturisete. Dar mrturia I ui nimendincei ev nu iau umilite ia adevr iiu o primete. Iar cel ce ar fi luat mrturia, adic nvtura I ni. pecetluii iu loc dea ntrii, a artat c Dumnezeu adevrat wie, C cela ce vrctle Celuia ce esir trimis de la Dumnezeu, lui Dumnezeu crede, i de - aceen pecetluiete, i duwdete. cum c a crv/.ut Lui ca Celuia ev ote adevrat. Precum iari cil ce nu crede Celui a ce este trimis de la Dumnezeu, arat c mincinos este, si pen ini aceasta rin i-a crezut I.Lii. ea celuia ce miulc. Deci dar cel ta /rede iui Hristos,arat pe Dumnezeu c este ade vrat, din 1> accusla cu adevrat c a crezut Celuia ce wir trimis de TI. Cci artat este c rt crezut Lut va Celui ce era adevrat, i cu cuviin, c ceilali io i zice. cu msur au luat lucrarea Duhului, iar Jui lirism*, nu cle msur i -a dai. una poate, sau dou lucrri., ci LI pe Duhul lot ntreg Ei arc firete. C proorocilor Dumnezeu i le d Duhul, adic, lucrarea

S9

Duhului, l f u msur It d. Iar lui llrislu:> nici cu msur* nici ctui dccl nu - L d. Pentru c:i Hristns firete II are pe LI, Iar cini auzi c "llrvlos cele cc a auzit de fa laiul acelea griete, ii nu
S coteli

c este LI lipsii de cunotin, ci se im

a de Ja Tatl, ci fiindc luaie, cte tie Fiul firete, luaie de le Tatl le arc en cela ce esli tie. o Htn cu l, pen Im aceasta zice c de la Tatl le aude, cte tie. Precum de a fi vzut un Uu ntru roaie asemnndu - se tatlui, /ici c leule de la rall le are 1 ' iu loc tic "nimnui altuia asemeni s - a tcui, fr numai latluf. lac auzind c s - a trimit, s nelegi c s - a trimis ca o Ra/ de la soarele Tatl. Au uu aa zicem c i -a trimis soarele Rs/ele? i i -a slobozit soarele lumina? n lue de le - a revrsat pe pmnt"? i nici odinioar uu zicem c tie alt fiin este Raza, si rnni pe urm de soare. Duci aa s ineleci c i Fini S-n trimis n lu me de ia Tail soarele Cel neleg lor ca o Strlucire, t Raz* si I umin* i oricum vei voi {dup L - j. este cu putin) s - L numeti pe LI* Dar fiindc a ajuns pn aici cuvntul, nu vsie iar de vreme a spune, c um c Fiul are pe Doliul, i cum se. zice Duhni al Fiului. C zice i AposloluJ: rriruis pe Duhul Fiului Su in infruile noastre carele stric: Avva Printe'" t iari: "Iar dac cineva Dulml lui Hristos uu are, acesta nu este al Lui {fuilah 1: Rom. K}C i - iiinii ru pc acuica jueiegiidu - .lc i ru solzii r indulezic ciDoirinul de la F ful sc purcede 1 "* iar noi nti adic aceasta zicem ci re dnii: ci alia este a fi din cineva, %i alta a fi
ui

a cuiva, adic cum c Duhul este Duh al fiu lui, fr de i

uluial este i de (oati Scriptura se adeverete: iar

90

cum ci este dm Fiul nici o Scripturi nu i ni rl risible, eu v nu ndncemaluiitni dou cauze ale Duhului: pe latl i pe Fiul.

Yy cu aili% urat /ie ci. ilar a mi Hal pesJc ucenici, i a zii:: "J
nai Huli Sfnt" i Enan 2 ti). O, nesocoteai! >ac aluneca a dat ucenicii cu Dultui, cnud a suflat, cum dar zice lor. Vei lua pu teica Duhului Sfan carele va veni peste vai nu dup midie zile? Su
LI

cum n ziua a cncizevea credem c s - a fcut

n
fKrpururea Duhului, dac n scara zilei Imierii I -a L 3 U 1 pe I d? (Ici aluneca

cu addrat a suflat Ci acestea adic suni de mult rs.


C ar lal este, l j aruncca Inr TIU D u h n i Sfiil le-a l al, ei un dar

din cele ale Duhului, adic: A ierta pcatele: ca ndat nducc pe urma: f.rurj v l -1 i krla pac alele (Tcmn 10). Iar pe Duhul firete L are Fiul, ca teta ce este de Fiin cu Li. nu ca cela ce in lucrare de U EL ca proorocii iau lucrare. Iar D uhul se zice c esle al fiului, pentru c 1 -iul este Ydrvr,

i Pi Here, 'r Pnleri si I rrjulcpcintli iur Slnini Dnli este scris de


Isaia Duh al Adevrului. i al triei, i al nelepciunii. tlsuiu tl>. nc si in alt chip: Fiindc prin F iul se d oa menilor, pentru aceasta se zice al Fiului, Crede I II u D LL I III I de la JatAI adic iese. iar prin Finise d /idirti. i aceasta va fi ie ndreptar al dreptei credine. 35,O.latl iubete pre FiiiL ii luate le-H dat n mna Ini, Cela ec crede nlru Fiul are > ial ".rnie: Iar Cela cc nu ase ulii pre J'iuL nu va vedea viaa, ci mnia lui Dumnezeu va rmnea preste el". Dup ce a zis pentru Hristos cele inal'e. scum iari cele

91

smerite

griesie.

unui

lesne

primit

ascultiorilor

Fcnd

cm&tnl. Penrru aceasta zice: "Tatl Lu K>ete pc Fiul, ia i curii pentru oarecare! nm minunai vorbind. ~i luate Ic -a dar iu mna Fiului 1 ", dtipj omenire. Iar dac si dup Dumne/etie. ce este aceasta? T e-a dal Tatt mate Fiului, dup rut niul firii, iar uu ;iJ darului, C'iti fiindc i a fi ile Ja Fail arc. eu cuviin se /ice c si loae de la Fat] Je an. Deci dar are Imit* l ini vi cele din t.'cr i cele de pe pmnt, c stpnete pesie toate. mcar tlt>i nu ar voi. Iar mai pe urm. cnd Iu a drmu venire iot genunchiul se va pleca l.u, {H cea desvrii stpnire pesli toate \v va l u a , cnd nu va mai ea rutatea putere, ci nehivrtoare rmnnd, va urta pc Firea JiintJui cum c dintru nceput intru toii era. i pe luate le inea. Cela ce crede intru Fini. are pe viaa cea venic ntru siiii'i. pc nsui llristos /te, Carele via mc eu adevrat, "c niru Dnsul viciu ine micm" (Fapte 17. IHi fur cc- l ev nu ascult, nu va vedea s iua. O cel ce s - a deprut de hun voie de la *ia. cum o vu uvea pc dnsa, cure este llnstosJ Precum i Pawl /.ice: Cnd I Tris tos s iu a noastr st va arta, aluneca j soi cei ce s - ai fcui eln - rutate mori si nemicai, v vei arta ntru slu v{C olns,

3).
''i mnia lui Dumnezeu \ j rmnea pcsle el". Nu a 7 i s "l su atepta pe ei", ci su rmnea peste el, urt ud c nici ml ar

nu se va deprta de Ta et. Cci nu nuztad moarie s o socul eti


pe ea vremelnici, de aceea zice 'sa rmnea peste el", adic, peste cel ce n -a ase u i lat. i stnic va ti munca. Iar prin mute grpiuriie acestea ndeamn Botc/torul i

V2

si J

L-JL

h credina lui Kristos. \n- iui cei ce astmliuu.Qnu n zadar

it-L *\\- ie zice. ci Tji pe uct n ici J sji fi pr cni nilaEri ii nva a un ut-ji pizmui lut lmnjs. ci ea id Dumatzcn a lu atiiinltpa! ^tiulpe tll;

Capjtotut 4

F, JJtci d

.dL:LL

3 neles JJi>iriEiLhL c am Jii/iE Fariseii,

eu Usus : i i muli uetJiii. J'aee. si hw j/, riecat Enun. mcar c insusi lini^ nu Lrcro.a, ni rcnki lui, a lsat p^rimuin] Iudeii i s -a du s iari m GaJihva, i trebuia A 'renc cl prin Sjruurirt'.

TitbifnruI dit uumetii, fiindc udai pentru nui S-u ntrupai, luale spre l td mut nustru Le lace, Pentru tieemta i ad'iim auzind, c au au7.il Fariseii peiHrn alnva J.ui. i cuiLost nti c sc vor jKiruL spre zacivti# asupra I .ui, w duce in GaliJeea, Di mil acestea im Uindn-iu pe uni: I. na adti, si
JIL:

fie mihi de - i-

jTnnju i ns im chipul s tu: ispitim s nu Ic dini tor pricin de hFnnieid. sau ilt1

Iar aim,

s nu ne aruncm iulni in ispiu. fr de sacntealu i fiu do fuios. ti ne ttim iu luturi Ja puin irfme, pn cnd tulburarea sc su sindtca(Tiibrtrai^a' gsim scris Iu IcqfiJa h i meur l: era piitiriciiis s opreasc pc cri ce zavisEuGu ]>e FI de s- ;i]' fi pornit asupra l.iti. tiar ins st lJ in laturi, ca s nu se pur c dup rjEuctre are trupei. C do ar li vi udesenri prin mijlocul tur. tv -a fi 7.is l-'arLimLodoefi stenii .'Adic cei cc li s - a prut ntrupan - u nlucire. Minuni zic., si Valentin. $1 btatfeniaful Eutihie? i artnd evanghelistul tipstuirca zavistiei, j\a- "t

91

mac a r c lisus bolvaz.

ru l

h u-/j". da r Ins zav i sti l i cii , voi nd s narel:h bi rn ludei din cei robii, i i ntreab, ce s -ar cu se ni s fac, ca s uu mai strice ieit pe luirEjarii cei din Samaria? Iar ei i zic Ini, c Dumnezeul lui Is rail caur |c sir Iol'oI ii ce io, i nu suferi s loci ii a v c licoIo cei ce nu tiu celc fgultc ulc Lui, Deci dac ii cs re loi ^rij peni ru barbarii cei de acnlo. s trimit Preoi tudei. care-J vor ins i u pe barbari cele legitii ic ale Itij Dtimnezeu, si aa sc vj mbln/i Dumnezeu, Se pleac [or im pr ai ut. i ri'iniite un Preot ca s jiy-Il: i ic ba rbdrii ce L d in Sam a r i a 1 l^ a Uf i D u ez t- u. L ai ei crii e tel c )
n-l i i r.ci o
LI 111

ae pe Farisei asupra lui lliLstos. lniipstEiHU pe El ra i rre Lini li s re :i c F t p rb i. S u :u j ri s ' t d ca ij n 3uc ru n tSCilt :iJ tai fcea pr Sumari te ni. i i sezi c n -a zis trebuia s luear^ E \i n Samaria"., ci s treac prin Samaria* C v- oia laie de ta ludei roat pricina de des mire, ca s uu poat zice ci, c i-=t lsal pe dnii, si S -a dus La neamurile cele spurcau - . Peiithi c alunei cnd II jioneau pc EL uimiri a mers la ces de ah neam. i nici atunri Intr-urli treact, S.* 1 Uf ci v in e i itu s i n ceia I ra _ ama mi re ^ -e cil c am Si h a r, aproape de I nc u l carete a dat lacov iui Iosif iului hil i era nuAiUt H ul i n d E ui t r ot ' 1 ' Cu LMFviittir :~3 iit s spuntm de unde se
11

c. ci iu

o nezeieti n u e toate Ee-au j

eiiai pe cele cinci ale lui Aloisi: Facerea, ieirea.


L ]e

Preoia. Sumerik i doua h-*, nc nici desvrii au dpariai de IdoEj. j cinsteau pe Uuiuiizcu; Deci iudeii dup ce s -au ntors din mbit, pumn-a

necredin nu s - liu depnat, iar joj [ic urm [lup crivn ani s -

trag

ri

Samarinenii, i i El- Lbrrde au primii numirea noasta- Sflmur u- ti


ei men muntele ilsnb 1) de la cel cc- t avusese ped, dup cum zice

avbtiiinQ pe ei. ca pe ai a cran de neam Sirieni, de la munte, Sjoiiu rin*ni pe dnii ii numeau, Lur ei strnepoi al Ini Avraant j in Jni Lacov pe sinti se clicrojo. . i Avruain haideu a tbsi, i lacos fnonvu F n lina cfl d e acaEo. ai lor Licetia Ei nrau, Penlru
r,

i suia. Capul lui Lfraini Sonuvnmut Iar cei ce Locuiau anfe mim ie, mi Sa uiarlncni se nu mean nnjnli'- cl ! srail te ni (IV mprai 17). lai' dup ce nu greit Lui Dumnezeii. s -nu (lui m r:iij[l L vremi Asicieitilor. Lai' mai pe urm . L'iund Asir ianul asupra cugetase ei sculare asupra, i-rt mbit pe ei, i ui] -il mai i^nl s rmn pe loc, presupunnd imlire asupr iari. O pe acetia la babiloncrti l la viidcni i-a mutat, iar tie acolii neamuri din multe locitri aducnd, i - I liliitl io Samaria. Ueci tlup cc h- uLt tacut acestea, vrnd Dumnezeu s nrate Lmi l urilor. cum c un pentru nepuLml, ci pentru pcat i dt lor pe iudei.las lei: asupra barbarilor celor cu mutaser cu l.ljjtrua in Samaria, care ti stricau de obte pe io li ac eia. E ves rin du - se aceasta im pru tu lui. cheam pe

HC

sounira,

riL- ei iudeii, mpreun cu toate - Ltldulu neamuri i pe

;icea&to

si

pe

Domnul

oerrtiihi-L

ii

zict-au:

SamarEiL'jrt eii'' Huun b. LI nc le ?icca ntutririlur: in


Dar peni tu ciij'f pricin tVanghciitul ui rie - amniinul ziec

cetatea samariui-nilor > nu intrai 1 '*.


pentru fot r gl lui Tucuv. jj pen ti 1 u l-1nrni J ! J dic, cnd vei auzi pe muieri nvj ud c Jacos' J ] idiitele uosh -u nt-u slat nou f'ntina aceasta", ti ft- miri. Cri Locu E aiela era Sudiirnu, und.e feciorii lui lacoe. Stniun i Levi t

94

95

peutn c

U]a

lor Dna a fost siLoit de ilrimnul S ic ii i

11

liren i I

Apoi .i alt priciul aduce pentru D a se7Ut CI lng fi nii . c era a mi a - i cnd arde snareJe. c i ce >i tti ca In ai aselea cine va ceas". v Drept aceea i pentru aria vremii aven pe ucenicilor Si trebuina de odihn i de rcoreai. In v i n a If chip.ca nu prihneasc
ll

oi-, u li facu

11

n mp H ta ac cea ucid l re, ! acc n JL -( i.

Apni in Lii i aceasta ne nv, dintru * ne spin,? cv ho heliu ni nau et le pentru k* i peni ni tntu j. curtc lepdarea Iudeilor tic tJcrnult s-a laeut peu (rit pcatele ]or. t dup ce au fcftit ti lui Dumnezeu. cei d aft neam au til piu ii I uri Jc. i cele ce Pa (ii a] li ii pentru credina cea tnru Hristin au dobndit. pc testen et pentru necredin le -nu pwntuii Drept aceea ru este mei uu lutru de mirare uid acum, dai cei de aft cam n incul Iudeilor au iul rar iiifm mpria Cerurilo r. I*r Joci! pe earr f - a dat Incov lui Itisif .Sichima se
FI

DuimiuL.euni

ptiruucmciu-Je:

n cnlen pgni lnr s nu meai^a" (Mat, Iii).

la Sa marine ni vine. pentru aceasta zice, cum c ederea La locui acela s- a fcut pentru osteneal., i cum c vorba cea cu muierea, pricin i bine cuvntat av ca: i: de hu tur, Si cernd ti, vorbim cu Dnsul muierea vorbi tic suflet iubitor de jnvitiir. De aceea ce tiar st cuvenea s fura? i goneasc pe muvrc. car- era atta iubilnart de nvtur, i nseta; de a uei acelea pentru care nu se dumirea^ - S nu fit! Nu es le acest lucru ai iubirii de oameni a Lui Dumne/vu. W/L nc i de in aieu'ta smerenia ii uni nulul, c singur rmne pe talii, ucenicii Iind dui n cciale s cumpere hran, c attsi nu aven ni vi o griji dc pntece, ct ;rn rt'inca in cart mai mii i durm dup ce au prati/ii. d cumpr hran. palm adic numai, cu \i oui - . ne nvm s nu u* fjrijim de multe feluri (le bucate. \ et nc i adeverirea evanghelistului, c nici is cu holarrc
rr

VILU .

C'ci JILndc

nseta. prevuiu este cu urmare, tiu pa luuenirc, avea trebuina

Lijnen.fia du pi ce fecior lui tacnu nu pierdut pe Sicltimiteni. si a<3 pustiit cetatea, pc aceasta ce s -a pustiit, tul*] Joi fl dai -y spre motenire Lui Losit. 6H.T:n IlAu* ostenii Iincl de c ltorie, edea aa
A

Ja Imtin. si era ca la ul iiseJea asu

venit o muiere din .Sa

uniri a s scual ap. Zis -u ei flsis: D - mi s dea. C ucenicii lui se dusese n cetate s cumpere Jiran'\ Zidind evangheliarul c t a ostenii Dnnimil de ciJiyrie. ne arat non: L na adic. HL ru and ri a Cl i neuve rca, eu nici ifuhitflacL nti fnlsta la cltorie. ci pe jns mhia, m\ ndu -ne i
%K n t i a f t u

tn:l mini de midie. Iar alin, ci umblu en osa relie

i u l-ei Jeiu-vire. din rar* ne nvm ca si mi cu osrdie jj eu ^jfinf.s facem lucru] tui DniTieytui, tar aceea ce zice: w edea aa" iu semneaz simplu i cui n s-a mtmplar, t - LELII c iu pe scaun, ti aa Jec ut adic.p* pmnt odihni ml n - i trupuri lng lntini rurind -) ne e.

cra aE nseleu ceuv", ci ca s atu caBi din adevr, Wa

La al aselea ceas' 7s. ntrit fcnd cui iutuL . /'Ve a i s luimuieren Samuri ncantua t.'uui tu iudeu fltnd. crt dc la mine bei,
rin
LI

Icre Samar in ennc !

une ?

C nu sc amestec Tmieii cu Samarinenii, Rspuns - Issus, i i -a ris ei: De ui li riut drui luiDumneaeq, i cine este cei

i)7

ce zice tie: D-mi ' beau.. rm ai fi cerul de 3a dnsul, i d-ar fi dat rie ap s k. iis-u lui muierea: Doamne nici gleat ti ai. i fmtna este adnca, de unde dar ui apa cea vie? De la chipul cel de afar, i de la mbrcminte poate, i de la ce alalt aezare a trupului, i de la nsi vorba a semuit Sa mari neun ca e Iudeu este Domnul, pentru aceasta i ci re Kl zice:Cum ni. iudeu Fiind? si celelalte. Si vezi cum era de lutuarc amiliu muierea, c de st cuvenea a se pzi. Domnului i se cuvenea, nu el. C n - a zis. cum c .Samarinenii tiu se amestec cu Iudeii, ci Iudeii pe Samarneni nu i primesc. Dar ins muierea nici aa nu tace. ci socotind c face Domnul lucru mpotriva lepii, iiidrepteaz ceea ce nu du p lege se face. <_"um dar n - a tcut i tuncea minune pentru hrana ucenicilor? Penrru c de ar tl fcut toate cu m in uni. nu s -ar fi crezut c este om. precum iari, de or fi fcui toarc ea un om, nu s-ar tl crezut e este Dumnezeu. Pentru aceasta uneo ri, lucreaz ca un om. adeverind c este om. Iar alteori, face minuni ca un Dumnezeu. ncredinnd c c.sie Dumnezeu. iZigadinos) Tar Domnul rin se descoperi mai nti pe Sinesi, pn ce mai nainte Fapta eea buni a muierii se va arrii. Iar dup ce % - a ar l at fapta cea Imn a muierii. >i cu ni c atta de iutoarc- aminte si de ccrcmare cu de -a mn untul este, aluneca ncepe de - acrea s vorbeasc cu dnsa cele nai n alte. C tlt - ai ti tiut, zice, da mi lui Dumnezeu, adic de ai fi tiut ce druiete Dumnezeu, i cu tu c venice i nestriccn&se, i de M - ai fi tiut i pe Mine, cum c Dumnezeu fiind, pot a-ji da ie acestea, tu ai ft cerut, si a fi luat ap vie,

lut pt Jarul Sfntului Duh, ap l zice c este, pentru c cureste. i mult rcoreal du celor ce l primesc. Iar ap nu stttoare, precum sunt cele de prin lacuri i pururi puturoase i stricate, ci vie, adic izvor l nare, izbucnit un re, ni isc toarc.C durut Do lud ui pururea ui ie l ur ct re Lucrul cel bun tace pe suflet, suiuri pururea punnd el adic sufletul (l'salni K3.fi>. Acest fel de ap a but J*avel vie i pururea mictoare. fiindc pe cele din a pui uita, i spre cele dinainte se ntindea Filp !.. 14), Zice lui muierea ^Doamne". Vezi cumiidat de socoteala cea proast s - tf deprtat, i mult cinste i d Lui. Domn nutnindu I.? Dar ins n -a ajuns la adncul graiurilor Iui Hristos. ci in alt fel Acela griete, n alt fel nelege ea pentru ap. 12-I5."A U doar tu mai mare eti dect lacov Printele nostru carete ne- n dat nou fi'ntina acesala. i et nsui din ea a but, i fiii lui. i dobitoacele lui'. 1 Rspuns - a lisus i i -a zis ei: Tot cel ce v a bea din apa aceasta, v u nseta iari, iar ret cc V a li ca din apa, care eu voi da Iul. nu va nseta iu \eac, ci apa care v oi da lui. se > a face intru dnsul izv or de ap slLloure intru via venici (zvnrfnare intru viaa venic, pentru c d via venic. Zigadiuos). Zice rtre dnsul muierea: Doamne, d -mt ace ast ap. ca sa nu mai tusetosez, nici s tai viu aicea sa bgndn -se pe sine, Iii ve/E si priceperea muierii, cum ndat din deosebirea apelor socotete i deosebirea celor ce le d. C dac acest fel de ap,zice. vei da. cu adevrat mai mare eti dect lacov rarele ne a dat nou apa aceasta.
SCOT ".

Printe al ei l face pe Jacov. in neamul cel bun al iudeilor

99

Jar ceea ce zite: 'i el nsui clrii ea a Irm" in li d este i fl nsui hea, i fiii lui. Iar aceea: "ca bea fi dcljitnaceie lnr' + , artare este

ilniceii apei.O ataiu ii plcea iz var ul acesm pair far li Ini, cit

ndestulrii apei. r zice: Nu numai Llufcc este apa, si attu [l lnlcf. tai lucru bea din trrrsa; 'i mull. i aitn. rt f Ja ijuJrinttt dnF.toaeetur Patriarhului ecq [l'm desinJ. Iar dup ce a zis muierea: . \ u dear tu mai mare esii dect Printele posim?^, lnESinuf artat mi ?ice,. cum e aa cu fiftfvirl mai urare sunt, ca s uu se par e5ftc tjufcte. cci nc tiu ddun' vren m t a rea \ mierii Sale. iar prin cele ce zice, Aceasta nseirmeaj: t cel ce h. j bea din apa aceasta, va nceta, ijrceJ ce va Ivea dimr~a Mea, uu va n se tu. Peu im aceea dr te minunezi de I activ, carele a dai npa aceasfa. cu mult mai mrfnv trebuie a te minuna di Mine. i.'areJe id au a pa c cea te es le mult mai ban. C wen ce dau Fu, iifvrjr de ap se fa e<. careu pururea si totdCAuft a se imnulele, t.'a m; ct primesc > fin ii de ia Dumnezeu. atta t pri fi in sfrii pzesc, ci numai semine si ncepturi ele lucrului celui Imn primesc prin dar. apoi nai cheltuiesc i ci si fc rrese. curca aceasta i prin pilda TaianrJur o amt Dunuml, i ju in I asa de Haspei < \iaiei 25: t.nea III). C cela cea litai doi Talanii, a ctigat ali doi prin lucr are. i jjn/iEei ccleia ev li primii pe cd rnit de lallinri, i se fgduiete Domnul, c ce mt mal cheltui de ia ti ne. eu da tie. lied a ceas la i aicea nsenineaz: Dau cu a ci celui ce inseruea?., tinr aceea ci st revars, i So face izvor,
CJ LU

rar ap vie

dan, nu rmne atln.

dai lui Ptfvel puin ap

Dumiml, pc- nv a r urile Aniinid. dar Parti pe acea puin ip afmlturii Andinei. izvor q a artat,, ca
[4

le la Ierusalim

100

pn la (liric au ajuns curgerile izvorului aceluia. Dar muierea oarecum se afl ci re aceste ti? Prost nc cu ades arat, cci scuteste c %unt cuvin le pentru ap simit, ilar aral i oarecare sporire. C mai nainte nu se du mi rea, liindcA /kt: fe unde ai ap vie?, iar acum fr de ndoial primind cuvntul zice: fl-ml aceast ap. i se pare
J

c ea s ta ci e st e mai p ric e pu t d ec t N tc od i m. C a ce l a d e n e nu m r at e d e

acest tel auzind, zicea: "Cum put fi acestea?*, iar aceasta ncepe a trece cu vederea i pe fn ti n lui lacov. C zice: De ai ac
OM

fel de ap. d-mt vi nu \ ui mal veni aicea ea

s scot. Vezi. cum u ales mai mult pe Domnul dect pe lacov? l 6- 22, * l Z i s - a o r l i s u s : M e r g i i c h e a m p r e b r b a t u l t u , s i v i n o a i c e a . R s p u n s - a muierea. i i-a zis I. ni: Vani brbat. Zis-a ci lisus: Bine ai zis, c nu am brbat, O cinci brhai ui avut. i anun pre carele ai, nu -i este ie brbat. \ccasta ades arat ai grii. Zis-a lui muierea: Doamne v/, c Prooroc eii tu. Prinii nost ri in muntele acesta s-au nchinai, i voi zicei c in Ierusalim esle locul unde se cade a se nchina. Zis-a ei Ii mis: Muiere crede inie, c va veni vremea, cnd nici io muntele acesta, nici n Ierusalim s vei nchina ntlni. Voi v nchinai cruia nu i ii, noi ne nchinm cruia tini", "Mergi i cheam pe brbatul tu. Cci ti red c o vedea pe dnsa e st a.snpr. ca s ia. i l silea pe LI ca - dea, ii ziee:"( hearn pe b rbatul tu", ca cum artnd, e se cuvine i acela a prta eu rine darului acestuia al meu. I a r a c e i a s a r g u i n d u - s e u n a a d i c , a s e t i n u i , i a r a l t a s i a I I I I jlce: \ - n m h r b t " . Iar Domnul prin Proorocii de aici descoperind puterea Sa, i pe cei mai nain(e i numr,

101

i pecete# acum sv tinui l vidcl; Dar oare i- a c 4/ u t ci c u grcu auztn d acestea? 's a n I -a
1sal pe 1 i a tigit? Nicidecum. Ci fhinun&ndu-se mai v^rtni, si

Dumnezeu, C tu zice te sileti s ari pe cele ale am arin urilor mai einslilt dect pe cele w ie Iudeilor. Iar Eu zic ie + c nici acesiea. nici acu leu sont ei rt Stile ci alia oarecare aezare va mai hun dect amndou acestea, ns i aa pe ludei moi cinstii dect pe voi Sama einen ii ii =+ru 1, i. :'i Yul-ziue- Va nchinai Crui a nu tii, iar noi Iudeii Cruia iirii, i i icifir-iin cu Iudeii se numr, penlru c dup prerea muierii griete, cci ca uit Prooroc Iudeu II socotea ea pe Dnsul. i pentru aceasta zice: ne nchinrii. Dar cum nu tiau Samarinenii Cruia sc nchinau? Fiindc socoteau ui cum c Dumnezeu se cuprinde intr-un Inc. Pentru aucuvla i trimind ui o i rente cndl mneau leii precum mai sus s-a zis au vestit mpratului dvJriuniEer.uu ni c Du irniu/uul tacului neclnia ri 11 -1 prim ui: pe dnii fl V mprai 17 i. Drept aceea au i rtnasla mult vreoiu cEiKliciil piu id oii. iar pe nsui Dumnezeu, iar Iudeii erau slobozi de aceast s ocoiea l.i Dumnezeu at i'Lnnir pe DuMiI D tiau, m ca r d tsi uu toi,
Ll

s i rui ad ni i nu It. t k* : "Do rn uu, vit c pru rut et t u". E pentru dngme Dumnezeieti Il io treab pe Dans ni, nu pealnt lucruri aie vieii acesteia. adic pentru sntatea trupului, sa li p entm b a n i n tta i li bitu r de nete p ci u n e i p Eecat ci tre ijplf Kbuit as La h i i lk11 j I). [>a ri ce ?
h

Prin ri i n otri in n m n te I e aces r a s- ll

freiumt iiar acestea zice pentru Avraani, c intru acela se zice si fie adus lI pe Kaae spire jercf)^ r uliiti Voi zicei c in Ierusali m ie cade a se nchin a','''prie iu A Euiui Dom mil, proorocete j u sttde.te pe ea r i pe tfri urta i i dup Eege li A rbaf ai ci n u mriidu - i, i p c ce I d c ae ni asu i i n s I a fa r de lepe descuperindit -L Ca cinci brbai ai ai ut artat unu] dup aeul. Ci aceasta era ne oprit, Tr eel al cincilea murind, ni meni de-Hcee u-a mai voit s- o ia pe ea artat n miere. Dar ea nesiu ferind pofta, avea Ifi trup attains pe tel ce se mpreuna cu dnsa, Deci cei cinci au Fost brbai ai u i. pun Im i.j cran arlaj]. iar cui ur alunei' se mprcun Cil d usa. - a fost brbat al ui, pentru c era intru ascuns. (Zi^adinui), \ zut - a cum mai nalt s - a fcut? i' uei eu eu piu;In mai uinre se grj% de g nu se supra pentru sete. acum 1 1 L- I ru

C.' mntuirea din iudei este".


o l - d

ludnil nclcgfrr

nou acensta. sau cum c in lame

buntile de la ludei au lost. C a sil pi- Dumnezeu i defi ma pe idoli, de acolo avut nceputul, i celelalte dog me toate. iric si nsi uu li in ui hei ca ceasiu ;> voastr Suni ar meni lor, mcar dei nu drepr. de I Imtui a avm ncep ui ui. Su mr iu innumete venirea ia, care din ludei a fost, nc este eu putin i pe nsui Dom mii reiau mire u-L melt'Ki 1 , Crtlu fosl din Iudei dup trup, <.1 va veni vre mea, i acum este. cnd nchintorii cei

1 11 1 J 4 ,j I rea 1j _
i'entru aceasta i lisus vznd priceperea ci, pe acesm ned um trine a ei n- o dezleag, pentru c im era de nevoie, ci alt dogm mai mart descopere, [ie care nici lui Nicodi m. nici lui NetanaiE nu i- a descoperit, i. va scrii - zice-v rvme, cnd nici in Ierusali m, nici aicea vi vei nchina lui

102

ti

adesrali sv s or

nchina Tatlui cu Duhul

i lu adevrul.

Tatl acest tel caut s

tie

cei ce se nchin lui. Duh este

Dumnezeu, i cei ce se nchin lui, cu Duhul i cu adevrul

se ca

tic s se nchine. Mcar dei uni Iudeii cu chipul nchinciunii v Intrccem pe voi Snmarinenii. dnr ias i cele ale iudeilor sfrit vor avea de acum. C nu numai locurile se vor schimba, ei i eh ip ir I slujirii lui Dumnezeu, i aceasta lrt usi a sosit, l acum sunt. pentru c 1111 mult vreme vor zbovi precum cele ce s-au zis de Prooroci. Iaradevra 1 inchintnrinumctepc cei ce dup ieg,ca Lui petrec, cari nu ntr-un loc hotrsc pe Dumnezeu, precum sa marinen iii, sau nu eu slujit trupeasc i sluj est Lui. precum iudeii, ci cu Duhu l i cu adevrul, adic prin suilel, prin curim mintii. Cci Dindc Dumnezeu csU Duh, adic fr de trup. nu se cade s I se nchine Lui trnptbjdni Duhului li v eu suflet uLC uceasta nsemneaz cu Duhul 1', pentru c i Duh, i fr de trup este sufle tul. Dar fiindc muli se par c I se nchin Lui cu sufletul, ns nu cu socoteal dreapt pentru Dansul, precum ereticii, pentru aceasta a adaos: i ru adevrul". C se cade i cu miri Ecu s sv nchine E u i Dnrn rtuzeu, dur i socoteal adevrat pentru Dnsul s aib. i poate sa /iw eines a, ia fie cele dou prii uli - Filosofici noastre nsemneaz aicea: l ucrarea si vederea, IVIn aceste dou. adic prin ceea ce zice: Cu Duhul, nsemneaz pe pari ea cea lucr toarse Cd vii de Duhul lui Dumnezei i se poart, omoar lucrrile trupului dup cum zice Dumnezeiescul Apostol i Romani S). i iari: trupul poftete mpotriva Duhului, i Duhul mpotriva trupului (Galateu
104

5. IT). ntruct pc- fapta bun cea lucrtoare nsemneaz prin ceea ce zice; Cu Duhul", tur prin ceea ce zice: Cu adevr id, pi panca veu v a/ t na r. Iar acestea si Pavel gricstc.cnd zice:iu azimcle euviieH. care nsemneaz ale neprihnirii vieii. adic ale prii celei lucrtoare. C partea ce vztoare imru adevrul cuviimliii celui dogma icese se itiiiclFlnimti. (I Vir. i. ft). i alrchp, fiindc Samarinenii hotrau in tr-un ioc pe Dumnezeu, i ziceau c in Locul acela se cade a se nchina, iar tie iudei cu nchipuire maie se svreau l umbros, pentru aceasta, aceea ce zice; Ca Duhni". spre deosebirea samarineniior u zice. nlrtici slujb cuprini Tnlr -un Inc aducei lui Dumnezeu, far nchintorii cci adevrai, nu tntr - un loc cuprins vor aduce, c cu Duhul vor sluji, adic
CII

mintea i

eu sufletul Dar nici ca Iudeii cu nchipuire si umbros se vor nchina, ci cu adevrul, fiindc cetei uda tcesti obiceiuri i pa/i ri vor s se strice.

Inc poate. fiindc Legea cea ludaiceasc dup slov nelegnd u-se, nchipuire si iiiiilir era. spre deosebirea slovei este pus aceasta cu Duhul", c nu mai petrece ntru noi legea slovei, ci a

DuhnluL i a sluva omoar, iar Du hul face viu , ? II Cor. , ).


Iar spre deosebirea nchipuirii i a umbrei acesteia: " C I I adt v ml".

Deci va . rive, vremea, iar mai vrtos acum csrc, vremea venirii mele adic celei cu trup, cnd nchintorii cei adev rai nici ca samarinenii nlr -nn lue se vor inehina, ci n lui Ine ni. cu Duhul, iar uu cu chip trupesc nchinciune aducrid. precum i Pavel zice: Cruia slujesc cu duhul meu"; nct ca Iudeii inch ipuitoare umbroas i de cele ce vor s fie arttoare slujb vor aduce, ci adevrat i cu

105

nimic umbros nu are. C accsT fel de naturi caut Dumncxeii; fiindc Dub este. Duhovniceti; i filmlc \ doareste.adevrai. -5,26.27, Zis - a Iui muierea: tim c va veni Messiai carele se cheam llrislus) cnd s a veni acela, s a spune nou toate. Zis -a ei lisus: u suni vela ce griesc cu tine. i aluneca nu venit ucenicii Lui, i se mirau, c cu muiere gria, ins nimeni uu -a cis: Ce caui, sau: ce grieli cu eu?" I)e miile sIjj muierea c va veni Mcssia. C arele se cheam Hristos? Din Scripturile lui Moisi. C am apury I yi ym Ais umi a inie. c fit cele Cinci crli ulc Lui Moisi Le-nu primii SaninrinciiiL Deci fiindc nu primit crile lui Moise, din acelea tiau proorociile cele pentru Hristos. i cum c este l -iu al lui Dumrmu, C aceea ce /ive: S facem om (Facere 1. 2(0. arat c s -a /is de Tatl ctre Fiul. nc i Cel ce vorbea cu As raam in cort itTcrre 181 Fiul era. i lavov pentru Dnsul proorocind /icea c: Nu s a lipsi Domn din Luda. paii cnd va veni AeeLa. ("ruin este rnduit (Tcere 49. 10). Iut fi nsui fosse /ice: Prooroc va ridica Domnul din iVatii votri ca mine, pe Aceia s - ! asculiif'tDeut.IKki mu tic atiele propovduiesc s eriirea lui
Uri sios.Penlrn

aceasta dar

zice m ui li car

tiu

c va icni

Mesia.

Iar Domnul de- aceea se descoper pe Sinei ei. fiindc ua cerea iirrnurea cuvntului. Iar dc ar fi /s ndat dintru nceput: Lu sunt llristos, ucei pe muiere n-at ar plecat-o. %i s-ar fi prui c este i oarecarcle msrentor i trufa. Iar acum dup cc rie puin a ridicat -o pe dnsa spre a - i aduce amin te de ateptarea ecu pentru Hristos, aa de -aie se descoperii pe Sinei.

10

Oar

pentru

care

pricin

Iudeilor,

care

adeseori

ntreba ti;Spunc nou, de e^ii lu llristosul? \nu S-a descoperit pe Sne.iar muierii spune? Acelora adic nimica nu le spune, pentru ea nu ntrebau ca s sv nvee, ci ca mai mult s' L Dupsiiiiasci, iar acesteia, fiindc era cu buu L.' 11 rt u > 11 ii l:i. artat pe Stnei Se descopere. Cci cu eu rut mink si cuget, si poftind sii se nvee adevrul, ntreba. Si artat este din cele de pi urm, c dup ce a auzii. nu numai ea a cr ezul, ci i pe alii la credin a vnat, i pretutindeneu muierea se vede i cercaluare cu de- amnunf ul i credincioas. Iar dup ce s - a svrit de - a tei vorba cea cu muierea, i nvtura, n bun vremi au venit ucenicii, si se minunau de smerenia I ui. v atta de slvit fiind FI t vestit la toti. suferea cu atta pogorre <a vorbeasc cu u muiere ciraci i

Samarineancu. ii mcar c se minunau, ilar nu ndrznesc s ntrebe, pentru ce vurbeie eu din sa .atta erau de supui t pzeau evlavia cea c uviincioas ucenicit ctre nvtorul. iar dei uneori
SL

arat c ndrznescprecuin loan cnd

Cade [H- piepi : l cnd se apropie i /ie: fine este mai marc'. 1 : i cnd fiii lui Zevedeo vi roag, ca unul de - a dreapta i altui de-a si- nga v ad ( loan 1.3; Mat. IK i 2())dar pe acelea !c cearc, ca pe
CL -I L LC

erau cuviincioase Iu el, i sc artau c

sunt lur de nevoie atuucea. Iar aici lltudc nu era atta de folos lor a cerca ceea ce nu era de nevoie nicicum, pcnim aceasta nu un el iese ndrzneala, ca ceea re nu arc vreme cuviincioas. 28.29,3(1- "Iar muierea a lsat gleata sa, t a mers n celule, l a zis oamenilor: veni|i de vedei om, curei mi -a

107

spus, mie toate uu tun fcut. Mu cumva aeoslacstc f Irislos'. Deci au ieii din ce taie. i veneau ctre Ei". Atta dc in uit s -a aprins muierea Ja inima din cele zise. cat i gleata u lsat, aa degral a
LI es

mai muJl apa lui Hristos

dect tin lina Jui lacuv! lecuim aceasta Apostol se face, hi rnJ unit fiind de credina ceea ce a cuprins inima ei. i cetatea (nul ntreab o nva ?i u tra^c, \ -zice - de vedei urn^ carele mi-a spins mie toate cte am fcut Cu adevrat cnd se va tnfoca .sufletul de foc Dumnezeiesc. Ja uimii din cele de pc pmant nu caut , nu la ruine, uu la cinste, f' iat i aceasta nu se ruineaz vdindu - i lucrurile sale. ci zice: (arele mi - a >pus tuate tie am tcui". .Mcar c putea i jn alt chip s zic: Venii de vedei proroc propovduind. Dar nu na /ive.ci de faim sbva s a. i numai spre a propovdui adevrul privete. i nu zice ca Acesta osie Hr is ro cu hotrre. ei: nu cumva Acesta este llristus?" fiindc vuia s - ia pe urm chiar pc aceia mpreun hotrtori i mai Jcsne primit s fac eus untul. O
LIC

ar

fi

Im tr t c V cesta

L-v ie

Hrisius, pi'mic s -ar fi

mpotrivit v n - niii Jiotrrl ei ea a uneia re era defimat. neprimind-o. Iar lui i au in teles pc acei cinei brbai ai sat rtarj neu cii c suni cete i.'tnti t'rl pe cure mimai pe act leu Je primea .amarT icanca.
J

'Jar acela pe carele acum ui zice - adic

cuvntul Meu, pe carele acum de la mine l primeti, nu - i este tic brbat. C nc iuj le -ai nsutit, zice. cu a mea nvtur, Dar nc ar fi putui zice cineva, c i vpre nchipuirea firii omeneti sc socotete Snm armeanca. f firea noastr de demult in munte locuia, adic I EI mintea cea plin de

1 os

> 11 rrirK/L-i -nL:ii I dur. uj ir: tii citiiiili lie a ^rtsi \dain. -Cm trtti Dumnezeieti le daran era mpodobit. rentru

c i proroc cm . c dup ce s-u .1 n)u i din somn,

pentru facerea miikrii >i fitful IT Ll i I r u j ij.s L J I) irb-tl nl-.ir cjirc arlJL.

7is: Aceasra-i os din naseEe mele i curn c pentru aeeasra vn lsa DDiDi pe rar!
s i pe mama sli l -acere 2. 23- 24), i ;i fusr finea noastr in nfmtefe aeesLa. adic in. miniea cea mull . dar [lilp ei a ^rtfhil Ini Du umc/ti j , mail

%-a dus i pe smna cea s 1]it. pe tnt cuetul lit cel Dumnezeiesc, ti in void!
cel ce ne-a rubil pe nui. L-n dus n Babilon. ntlic n [Lilluirarca nmiii acesteia. i in Eocul aceleia a pure de s-au slluit jjndut'ilc cele barb ariceti. pe care, Leii, adic La n i ! 11 ri L '.lIl' bune ea re impa lesc idtru nui L: ei ian

caii, pan cnd le-a supus pe daniele de nu primit cuvintele Ju Oiirarirmi. Dar nc nici pe acestea eu Inlid iEl- sls arsiE.. fl rutatea dup ce ntlnri in
mu li re. in mintea noastr zic, s - a si I ej Ll, a [i ri n 11 1 l r| i 1l -1 li i \ E uj sr.j ! a r nu cie OpLuI 1 1 l - fi s jts 11 .s- n tcut bun,!, ci in c sub blestem era. Deci Jisii> cltorind, adic nmllc fi icuruini isim), i chipuri spre mntuirea noastr folosind.si uneori cu n^ru/jrj.ia r alh'uri cei rni aie rui | iEor lidcut cu faceri de L>hie,lar al rent i cu fgduine ale Inrn atrilor, chibzuind ii fuiosi viaa noastr. a usienit. cu acest

fel tie chipuri ispitindu-se a ne ndrepta pe na i. Dar a

aflat si alt tentmmiedn care a t ezut, si s -a odihnit imp cntfu -se cu Hat^i? nurul Datamini. n Im carete firii nou si re cu narecreia SatEiarineEice i -a fcut bina. Iar izvorul acesta al Bofejulu.tiitm a Iul la coc cu cnsiint Se va numi, adic al neltorului. c idtru acest izsur iueala cEnesa pe illavimal. fiindc PymnEl ir acesta

109

a sirria i'htpitJ bai au ru I ut, jit tire i-a i dai mncare noroadelor Arapilor i Psalm 3). O cti Imlaurul acesta nu s-utlur. hi de Dumnezeiasca lumini nclinprlvEj. ;>i cu aeeasii rlre noastr cinci brbai mu nsoit, sdica leiiiJe eelc mulie, care -hii dat eE dc la Oumuracu: Cea din Rai, cea din Vremea lui Noe, cea din. vremea lut As raam. cea din vremea Iul Merii, cea p cin P rooroci, C Noe dup polyp ajez m ^. 111 narccare I e a primit | Rac. 9 ). \ s raani pe al tk -H i mprejur, ( ac. 17]b Deci -tup ce cu aceste cinci legt s- a nsoit firea, a luat mai pe urm i u asea, pe care n-fu avea brbat, c inc nu se Intuise cp dnsa, adic Legea ^ezniantului tul ui Nuu. n cii va nelege
l

Fsie nc Sa mari nenn c i nu sufletul, carele Cu cele cinei simiri 1'Ur de socoteal s - a njugai,apoi i pc grei:al;i cea intru dogme cu pe oaitcarolt al aselea preacurvar o a luat 1 ll i. c rui a I i K 11 s i face bine. s a u p rin botez, %au prin izvor
111

LI

! : i

frecrii se raidesc >i hrnesc. i ' r numaj cei fritumtaji negri La

lacrimilor, c si lacrimile se numesc fin tin al lui fncov,

adic a ni it ii ii noastre, carcineiilpe ru i ars, din carc ap i nsi mintea lie*, i fiii Ui t gridurile zic,i dobitoacele l i.prile cele necuvnttoare nie sunetului: mnia i pofta. C Lacrimile fa minte i la gnduri i la celelalte spre rcoreai se fac. 3-0-3-lr l l lar intre acesrea 11 rugau pre dnsul ucenicii, grirntr Rahlii mnnc, iar el a zis lor: Lu mncare am mnea
CA ,* U

voi uu o iili. Iar ucenicii gr iau lin re d: Nii

neva a asea lege, pu tare n-n avea dropi

cumva i- a adus Lui cineva s mnnce? /.ire lor Jisu: Mncarea meu este. ca s fac voia cel oi ce m - a trimis pe tnifie, i s svIitsc lucrul loi, Rugau ucenicii pc Domnul ca .s mnnce, nu din s ocoteal obraznic, ci din multa dragoste cea cire
*, .1

Ihurbai firen: cea a nchinrii de idoli. CI pc accasl lege n- nvea de la Dumnezeu dat ei snrie, ci ea i eu un preacu r^-ur se mpreuna cu dnsa. Tu ni
FU

aceasta i Porem-ctri zice: i

preaeorseu in lemn (Ier. J,Vj, Si iari: "Au cu rv ii n a pu iu u tut JetnnuP. pc-niru cele cioplite adica. *E pentru copacii petarc- ei risipa. intru atica nebunie
SO

fort pripiii!

nv ti um I. c 11 vede a n p e t J oste e ari a eev. ce era aluneca.

11

i l i le c i ltnric i d

firea.t.F si copacilor ceicr fruntai peutru frumusee iddin'.i: u jertf, chiparoi lor udtd i paltinilor. j celor asemenea. Deci cnd pe aii aselea atesta preaeurvar ! -a ndrgit um ut. i ia eh in mea de idoli s-a alunecat.aiunei Don] izbvete pi nui de aceasta. E'enti-ii aceea >i zice:, carele acum ai", cc! cu ailen- url in anii venirii iui Hristus J;i nelarea F linilor i cei mai nelepi din ludei s-au ( abtutei arat eresul farisei Lnr carc credea u n ursitori. s1 n asirolope.
II JII

iar Domnul ti iuti c Soma rin ea nea cu s trag ctre LI m L+ i toat Cciatea. t cum c ser -h cread irtlrn L! Sarnuiinenli. zice: Fu mne are am a mnca, adic mntuirea ou meni lor. c au o poftesc fie aceasta, cl nici nnul din sui pc mii nea rea cea simii, tar pr aceast mineure* care am a o mnca, i L ucenicii Mei n- o fii .Cci fiindc suntei groi nc. i n u fin toii nelege eelc ce inrun ecos de Mine se griesc, pentru aceasta nu tii, c'mncare oamenilor.
11

ui v/nind. ne

numesc Eu mntui ren

* nc >j n alt chip, nu ii mncarea aceasta. cet n LI tii llfl [11

en vi r sa cread niru Mint Samarinctiii. i sur s sr


IU j t t t u i u S L ' .

putin rij s aib penlrti nmurea cea trupeasc, pe loat pofla spre mntui oameni mutnd -o.

Ct tac dar ucenicii? nc ri au ntru nedumerire, nu Cuniva i-a adns Lui cineva s mnnce? i'd nu ndrznesc, pentru es la vin cea obinuit t<?r. sadim Lunirchaie, Par F'I. mcar dt tavela nuLan ntrebai Jus le descopere ceea ceiniuneas s-a grit. i rice: Mncarea Mea este ea s fac vota Celui Ce M- it Trimis pe Mine, c vnia tui Dumnezeu este mau nui rea amc- nilor.i sa svresc litr ul Lui. (ii Proorocii i I.i^en n - a putut s svreasc lucrat lui DiJjiiiieiteu.e n-au fost et disdvriti,illmk nchipuiri l umbre ale bunii i lor celor ce vor s tie artau, iar Dtrnmul a vin rsit I UL I ul lui Dfeoneztou - mntuirea tioairs zic i nnoirea. i nelept nc lucru al iui Dumnezeu pe om. pe carele 1 - a svrit singur Fiul lur Dumnezeu. iiindc intru sire pe firea noastr tr de picat o a artat. i intru rol lucrul bun prin

i nsemneaz, c si bucatele cele ie se aduceau de la vreunii, le primea Domnul. C /ic ucenicii: -Nu cumva i-a adus T.ui eines a s mnnce? Iar aceasta o 1'dceu. ma cum c -jcca treb uin de slujba cea de la alii, clei cum este rn puiins aib H -vluiin|:V {'c!u cc d hraulla tot trupul? i Psalm I T5 i 25>, t.'i cu vei ce aduceau plat s aib, i s se obinuiasc v pe alii a hrni nc i ca s dea chip tuturor oamenilor a nu se ruina de srcie, nici i>reu lucru a socoti: a se hrni de la alii. Iar mai vrtos lIu scitl ii or i prea de nevoie esie aceasta: a as ea pe alii purttori (fe griji pentru hran, -. a ei fr de smulgere Hind, vi slujeasc slujba cuvntului Oltei Db li. Pentru acearia i ucenicilor * mruncir ase hrut de la cei ce ichvju de ei (Mat: ]I}.H1). ^5- .. iLli \ oi /icei. c mai sunt patru luni i vcct iul ya veni? 1 at zic vou. ridicai Ochii s o.tri. i s miei holdele c s l n c albe spre seceri acum, i cel ce secer, pfaii iu. i udem i -uadii in viul a venic, cu i ceE re svutun - mpreun si se bucur .ri cel ce secer. C ntru aceasta este cm fortul LoiL:vi -!ii ci altul este cel ce s eu ei utu, - i altul cel ce sen -ri. fu v-mn trimis pe s' s secerai, ceea tc voi nu v -ai u st L - nit. Alii ' - au osiL'iiit. i i ni ai ifltratln osteneala fer, ncepe acum urni artat a descoperi ucenicilor vele ce ntunecos mai nainte v-att grit - C zice: Vyi zicei - adic suL'ntrt cu sece riul mn u .Lceste patrii Juni vi veni. cel sinul i cu ades urai, Iar Lu zic vou, c a sosii iiccrinl ceJ Duhovnicesc, tar acestea le zicea pentru sa marine o ii care actiru veneau la bi. Ridicai Ochii votri, sun pe cei gnditori, uu pe cei .simitor i. !Si vetlii mulimea Samaiincrtllor celor
l

Dumnezeiasca petrecere cea ir Irup desv rit si deplin pe dnsa p a s ddit. i pn n sfrit lunua u a biruit.
nc i Legeu lucru al Iul Duttitivz.c - u este, pentru c de de^Liul lui riunnejflai este scris t Ieire d l ) , pe curea o u svrit iimEuL "i' sfritul le^i L 'ie Hristos^ (Kflmapl HI. J). ea tVla ;c a I' L - UE de au ncetat toate cele ce se svreau n lene, l de Iu slujba cea irupeuse ctre cea Dull us nceasc pe acestea Se -a mulai-

1 ar ntiune us iTiitii: de mul ic ori Domnul. ca ma i


luitnvi aminte s fac pe asculttori. t s - i dei cp re pe ei u ntreba, i a se nv ia ceea cc acoperir se <;rh:i.ic. Iar "mncare misii irul mntuirea oamenilor, nva pe uet'Fdci, cu i ei cnd se vor hirotonisi nvtori ai lumii.

112

113

l'ivji. i sufletele Inrctlt nsaniuifoarL i ^ ;=i ta s j Nre t - retli i


L

Apostolii au secerat pe cele semna ic de Prooroci? Peniru a cea


MU

i i. cari

EH

nite fmkllealbe au 1 r-injin!. de- scwifc, C

darii de vreme ce pe cele aie ccLci vedi i au secerat

pmwn spicele vnd st- albesc. suni gata sjnrc seceri, ua i actoria sprt mn mire sum gtii. "E ect ce itcer pJat L. si adun road In viaa venic, ca i cel cc seamn mpreun -, se linvurc. i vel ce seceri'Mar ceea ve zice. act ast nel egere arv; Prwi^di nu semnau lUrn au devenit. ns pentru aveusta nu suntlipsifi tfe rhikeaa. ei mpreun cu Wl se bucur, mcar dei rin mpreun cli uni secer. Care aceasta Ea cete .simtite Secefiuri rut es re. c ncoEtt tiv se va ntmpla ca tiltu E * semene, i alini s secere, mlinErc sa ii crini ce nu secer, iar la wie f>ulinv mccti im aa. ci i Proorocii cei ci raai riainte au propovduit i mai munte au muiai minile oamenilor, se bucur mpreun cu voi cei w aii (ra la mntuire pc oameni . Iar veea ce rfee: tu s - um trmk pe voi i secerai, ceea ce * ui nu jii ostenit. pentru aceasta o zieeoniinil, ca atunci cnd sa ri'indu pe ucenici h propovdui re. ^ nu
SL :

Ape.stuiri, |iu cjsti strin aeea de Le[;ea cea Nun. ci amndou una sunt. Aud i cei tn |>reu ti cn Vri e. e n m e a
11

.^iStpn trimite pe ucenici. $ ii trimite, ca de la cele pminFcti si ttrt, i s taie pe cei ce sunt Lipii ta acelea, i ti ini i ludei, i Tu arie s - i adun pc dnii, in Bisericii zic, n tru carea nducndu- sc. prin a sc ir duru de fetii* adic rft dascli, i prin a fi supui lor. se Trcaci. i tot ce este pios i trupesc i materie j foc ij ui. lepdnd, curate " ru nie in jitna cea cereasc se pun. Apoi t mncare o. tac a lui )4/, Curele ntru mntuirea lor se veselete. Aa Pavel a secerat, de la pmnt tindu -st, si mvajndiivne pv roi. cum cu petrecerea noastr in ceruri este. Iar iiuii cu chip tic i^tum. uneltesc i Is btrni cmSHhiI acesta: V edei holdei* c suntalbcspi'esccm,adkpiiiru

rol turc ei, ca i

cirnuteitc i seceriul morii. 3942. } din cetatea aceea muli din Samarim -m au crezut n FI. petlLdt cuvnt ui muierii, care mrturiseai - M- spus mie toate ete am fcut. Dud dupi ce uli venii la dnsul Surriiirinen, Lt rujiiiu pre eE ca s rmie la dnii ( L ), .i a rmas acolo dun. /[!e. >i muli mai muli au crezut pent ntcuvntuj lii, i muierii ziceam M g mai crede ni pentru viirfeii La, L nine am auzN i tim. c acesta este cu atle 1 r^t .Mutuitorul l umii lmtiiK^ Pentru cuvSnitul muierii cred saniaritieuii. cci ca uiu pricepui au juilccid ntru ei, c nu i - ar fi vdir muierea a sa via ca s fac 3ur oltuiu* de nu vu adeenrat mare oaiecartie ar fi fost. i mai presus de cc\ muli Cel ve se

vum se rrimil la Lucru cir aneVnie. i cu oameni l .cavi pe tel mai cu anevoie t mai cu os ren cal. Proorocii i -au piimh. Iar s oi la cele "aia v trimitei. Iar cuvntul adevrat' zice pe nan-varest pilda ce se vorlu'a de (ifosre in norod: d. alml ste cel w seamn, i nitul eel ce sever. i ezi. ctuu ruate tu sn'ipnirv /ice. l cu putere: "tu \- ani irintts pe sui s secerai. Aud cei mpreun eu hi estimated Mnreiim, t vu Maneiit.i eu cei ase men ea. rare pe Le^va ecu Vedic n
J

n strin ea/ - . de cea Nou, c si de aiii sc vdesc i se

mustr, tS de era .strin cea veche, cum

314

propovduia dc dansa. P eniru aceast a si credina prin lucruri artnd ei. il roape LI si fie pururea la dnii. c
r,

a rmnea"

aceasta nsemneaz: a locui cu totul la d ii. Iar KJ la aceasta mi %r pleac, ci numai dou zile rmne, drept aceea si mult mai muli din ei au crezut pentru nvtura Lui. C L, an^helistul nu zice cele de o schi mini male graiu ri ale nvturii Lui. dar ns nun ne d s nelegem Jiu sfritul lucrurilor puterea Dinimv/tielii Lui nvturi. C muite i din cele mari le trec cvan glt distil, cci nu pentru artarea cea eu truf ie, si iubirea de slav scriu ci. cl ca sii vesteasc adevrul, i.' i dup ll a mers Domnul la Su marinent, poate s - i fi nv at oarecare nv turi Huni nezeieti, Pentru aceasiu i nn/find ei vreun semn, cred si TI roag s t mie. Jar Iudeii mcar c dc nenumrate i cuvinte st semite au fosl ndestulai. nc II goneai, tiu ades j rai vrj mai i omului sunt casnicii lui" (Mhciu 7; Matei 1(1, 36). i vezi tuni Intru puin vretne uormlid a im reut pe ceia ev i-au iuviaL pe dnii, C nu -I zic Lui prooroc, nici mntuitorul lui IsraiJ. ci al lumii: i vu unicul: Acesta este Mnt miorul Cel ce eltar i cu adevrat a mn mit pv lori. ( a au venit rsiut i vu muni nias v: i Lege. si Prooroci, i nvel i, dar Acesta este Mntuitorul ("el Ailcvrnl, 43-45 .-ur dup cele dou zile a i eit de acolo, i a mers n t .'ai il cea, c nsui lisus j mri misii, c prooro c in patria sa cinste nu are, i cnd a venit in Cali leva, l-ou primit pe dnsul Guliteenil, fiindc au fost vzut toate cte a fcut n Ierusali m Io Praznic, c i ei au fost venit la Praznic (Mat. 13; Marcu 6: l.uca 4)

156

Dup ce a ieit Domnul din Samaria, merge in GaJileea. Apoi ca sa nu titra 1 cineva, i s stea ntru nedumerire, pentru care pricin n -a fost pururea n Galileea. ci uneori merge ia dnii, i mai vrtos fiindc sc prea a l din Galllcra. zice ca pentru aceasta nu petrecea n (Jalilcca, pentru c nici u cin sic la Dnsul nu artau ei. C nsui litus a mrturisii, c proorocul n patria sa nu Lst c cinstii. C obinuim noi oamenii, pe cei cc sunt obinuii non a- i defima, i pururea a lua aminte ia cei strini si nrubinuini. Ce dar'.' Nn vcdtui pc muii i de ai Si cinstii ui u - si ? Aa este cu adevrat, dar prea rar se ntmpl una ca aceasta, iar de sc vor afla cndva vreunii In patrie a fi cinstii, cit mult mai vrtos in pmnt Mrin sur fi cinstii, ientru aceea asemn tul u- se cinstea cea din patrie cu cea din pmnt strin, necinste se va afla. C zav istici nu las pe tei mpreun patrioi ca s dea cinstea cea cm iirtcioas.ci puin pe aceasta o dau. ruine a sa socotind pe slova celui de o sumntic cu dnii. Uec dup
ee

a senii Domnul in Gaik-ea, au erectil


semnele

Galilee

ni .

fiindc au vzul

care fcuse iu Ierusalim.

ns samarinenii s unt mai huti, care i lari desemne au crezut din cuvntai muierii. Iar in uit vreme Sama ciocnii nu L-au primit pe LI. ca pe uu prieten al iudeilor, care erau vrjmai ai lor. C aceasta a spus - o f.uca ia cap. 9; ci aceia alii au fost, deosebii de acetia, c aceia locuiau tnir -nn sol al Sum ariei, iar acetia n celule. (Zigdinus). i vezi pretutincleneu. c cei ce se par lepdai, spores c intru credin, surnorinenii zic i (ia EHeen i. c i pe ac eti a

J17

ii defimau, ea pe lu ce erau mai rani. pentru a tea sta si ziceau ea ^Prooroc diti Galilee a nu s-a sudat" flnan 7, 52); lur cei ce se socmtst alei, st (eapild, pretura erau Emirii cel din lerusnlim. ( cuviin dar i noi cei de all neam neam primit. ( in patria Sa. adic n Sinagoga ludului- ar fi zK cineva: Cinste n -n aud Proorocul Hristos. precum Moisi rice; C Prooroc va scula v ou Domnul" <Deut. I H i. 4ft- 50.in venii Imis iari n Cana Galilei L unde a fcui apa vin. i era un om mprtesc, al cruia fiu era bolnav u Capernaum. \cesta auzind, c lisus a venit din iude ta in Galicea. a mers la l1. i - l ruga pre dnsul, ca s se pogoare, si s tmUluiasc pre fiu] iui, c va s moar, iar sils a zis elre ei: Uc
1111

v eji vedea semne i minuni, nu vei crede, Zis - a cirtei

omul cel mprtesc: Doamne pogoar - te mai nainte pn a nu muri fini meu. Zis- a li^us lui: Mergi, fiul tu viu este. f a enrut omul cuvntului tarele a zis fivuv lui. si s i* dus". Ne aduce aminte nou evanghelistul di - -ui nu nea ct-u di n Cana, uride s- a fcui apa vm. I iu adic, ca mreasc lauda Sa mari romilor, c Gaiileenii,
Z CL ,

i din semnele cele ce v -au

fcut in Ierusalim, i din cele cc s - an fcut la dnii L -au |i riniFi pe tl. Lar Sa marinen ii numai di mrturia ; , \ f-v.l muierii, i m jilura Domnului. Iar 1 alu. i ca s ne arate non, c i omul cd mprtesc din minunea cea din ( ana, oarecarde gnd bun pentru Hristos a primit, mcar dei nu cel cuviincios. Iar m prtesc pe acesta l numete, san pentru c era de neam mprtesc, sau pentru ea avea a l i a oarecarea dregtor ic de boierie t care se numea aa,

liS

liai- oare* va zice cineva, acelaicslt acesla eu

sLiiaiil

cd del

Matei? C t acela n Capernaum era. Nu socotesc a fi acelai, ci altul. C aceia i vrnd Hristos s vie Mat. S; l.uea 7), l aprilie zicnd; !S'u suni vrednic ea s intri inb acopermntul meu. Iar acesta in casa sa li - agc pt Ikns.i al aceluia slua er a inut de slbnogi re, iar al acestuia fini.de fnyurLSi acolo din munte pogorndu-se. a intrat iii Capernaum; tar actitu din .Samaria, i nu in C uperjiaum. ci in Cana. Mai apoi de toate, acela sura; far acesia- om mprtesc este cu dieforia. Deci po ftete omul cel mprtesc pc Dom ui ca s se pfloare.si tmduiast pe, f i ul lui.iar Domnul ating ml n-t pe el. c nu avea desvrit credina, ci din parte, c aceea cc u /K: 4 , 1 Pogoar -te mal
i mi n E u

po

nu

u ni r i

Iuti

meu

slbiciunea credinei lui arat, cum c nu credea c de se va i i n


t mp l a s moa r ul T p ut er ni c es t e a - 1 i m i a . Deci pentru acestea

atinndu-l pe el. zice; "De nu vei vedea semne i ninnni, n li vei c r e d e 1 ' . mp r e u n i r i c i pe c ei l a l i cet eni din Capernaum prilinitidu - i. Ci se vd prerutin denen, tom c cu mult necredin s un t prihniti. Deci fiindc slah era la socoteal omul cel mprtesc, t silea pe Domnul ca sase pogoare spre tmduirea copilului,
j ii tl n- 1 lu i M n t u it or ul , c i ne fi i u t] de Fa poa te url

sfa- l tmdu iasc. zice:

"Mergi, tiu! tu viu este - Drept aceea copilului, frigurile, iar printelui, necredina a vindecat. Si s l Li. c alla este UFriLinca i alta vermint. C minune adic este ceea ce este afar de fi re. precum a deschide (cliil celui ce s- a nscut Orb, i a scula mort. Iar semn ceea ce uu este afar de fire, precum a vindeca bolnav va svri nc nccasi minune i acum Domnul, la rol cei cc vine ctre

119

Dnsul. Ad i L'S om mprtes c csl v l ot oil tu I

nil numai ca cold ft este rude nie mprat tilu tuturor

pentru sufier. ci r ca cela

cv n s u i

a primit mprteasc ncept or it peste luate.

>i se afli le multe ori de are ci im a, miu tua. en pc urt tiujnlru rea stare despre focul dulctHnr cel or necuv iirici oa.se. i despre pofte. Deci de sa veni Ja lisus si ii sa ruga pe F.f s se pogoare, ud ici s

unelteasc pogorre n iufatrli de oa meni, si sa -i ierlt lui pcatele, mai nainte pan u u de ss rit se va

omor de li oala poftelor. C de un se va pogon ii ou Dumne zeu, ei la frdele gi va lua aminte, i dup

acelea va ei -rea. dne de -a ceea va oferi1. ' tPsal m

12 J , 3) ,

De ci tlt va ve ni, precum s -a zis, va dobndi

ceea ce cere, i va hm pe ni in i eu sa sinii oas.

n s s e / i , s i ce zi ce D omn u l ci l r e t i : 'M e r gi . Hu i t u v i u e s i e ". a d i c n u J l i n e mi c a t c t r e l u cr u l ce l

hun, ci mer gi, si mie are nencetat urat ctre lucrul cel Imn. c arunce a fitil tu este \ iu. lar de vei

nceta dea merge, va muri ne greit mirt

L:

a la. prin ne micarea cea ctre iurruJ bun omorre lund.

51- 54, " i

iat pngnrndu -s c ci, slugile Ini l -an ntmpinat pre ot, i i -ati spus zicnd, c fiul tu ese

viu. De ci i im n-ba pe ei de ceasul, inirti carele i -a fost mei bine, r l -au zis lur. c ieri n ceasul al apldea

l -a u l s a t fr i gu r i l e , ' l a cu n os cu t t a t l , c n ce a s u l a ce l a j f os t i n ca r d e i -a zk l i s u s l u i : i u l l u e s t e vi u .

cre zut el. i casa lui oal. Acesta iari al doilea semn l -a f cu Llsus i veni m? din ludvea n <aiileea r. Spl luntnd u -.s c slugile de s chimbarea cea grabni c a bolii. ntmpin pe Domnul lor, i ii sestes c

lui sntatea lului. C nu prost, i cum s -a r fi ntmplat, ci deodat s -a

120

izbvii tic - friguri, pentru aceea s - a artat c lucrul mia nu este urmare a firii, ti a puterii lui Hristos.Si njclegnd de la slugi de ceasul intru carele mai bine i - a fost copilului, adic mai spre bine i nut spresntulea venii copilul, crede Domnu lui desvrit, r credina lui cea mai dinitlnn, uu L-j- desv rir.

i s iiu -mi zici. c n-nr fi venit, de n- ar fi crezut. C obinuiesc prinii din dragostea cea ctre fii, a veni nu numai la doftorii ci re care au ndejde,ci i la cei nunvai i fr tic meteug, nimic voind ei a lsa din cele ce se cuvin. Deci a venit din credin, dac i aceasta o vyrn da. dar din rece t nu desvrii, pccarea nici credin cineva o ar fi numit. Iar aiunceu a crezut desvrit, cnd i pentru ceas a in)cieg e. Dar pentru care pricin zi.eeevanghelistul: al doilea semn acesta a fcui n Cana?* Ca s araie pe Samarineni vrednici de multe laude, ea zice, c mcar de ^ - a i fcui al doilea semn acesta, inSifi n - au ajuns Galilcenii la nlimea acelora, care n-au vzut nici un semn. doua A au venii slugile, pentru c Capernaum ui era departe de Cana. i n - au putui ei in aceeaizi s - i aduc Iul bunele vestiri Je sntatea copilului. <Zigadinosj. Al doilea zice pc acesta, rru cum e dup cel dinti al prefacerii apei in vin. nu s- a fcut aii ul in toat Palestina, ci cmri c in fana dup cel dinti ai doilea s - a tcut acesta. Zigadinosl.

121

Capitolul 5

acestea era f'ruzncul Iudeilor, ii s -a su'u lisus n Ierusalim, >i este n Ierusalim scldtoarea Oilor , care se cheam (vieille Vikda* rinei pridvoare aviod. irriru acelea zcea mulime mult de bolnavi: Orbi, chiopi, uscai, ateptnd micarea apei. c nger la sreme se pogura ji suldloare, i tulbura apa. i ra rele intra nti dup tu bura re a apei. se fcea ntos, nri de cc boal era inut*. Praznic era al Iudeilor. cel al cincizeci dc /ie socotesc, i sr suie intru acesta Domn ui: una adic, ca sa nu se par potrivnic Legii, c[ s sc arate c prznuicie mpreun cu cei muli, far alta, ca pe mai muli prin semne si prin nvtur s - i trag la Sine. i mai vrtos pc norodul ccl fr de vicleug. C l praznice obinuiesc a su aduna mpreun i rani si meteri dc prin orae, fii mir n celelalte zile se ndeletnicesc la lucruri. iar "Scldioare a OiJor se numea, fiindc Oile cele spn jertf se adunau acolo, i mruntaiele cele din limtru ale lor se splau acolo. i aveau cei muli prere, c numai din a se spla mruntaiele dobitoacelor celor de.jertia, lua apa oarecarea putere mai Dumnezeiasc, pentru aceasta i nger ul se pogurn Iu apa aceasta ca la o aleas, i fcea minuni.
jjK

lu alie iAuare su afl: Sctiitoarc la a Oilor 7 *, dup care izvoade /igadinu tlcuiud. zice, c era in Ierusalim sc ldtoarela starea Incului ce se chema a Oilor, pc care aa o numeau, sau prost din obicei vechi, sau pentru ei acolo se adunau Oile cele spre jertf, i se splau mruntaiele lor n apa aceea. Iar alii zi ti cum c era n Ierusalim Scidloare

122

tii poarta Ulor. peni ru care poart pomenete i N temi a. cap 3 i 12. ur aceasta aa se numea, adic a Oilor, poate de la Sclda luare, tn care se splau mruntaiele lor. In care vreme se puguru ngerul, este netiut. precum i de care ori n an. este ncurtat, Si sfntul TeoFilaet aicea eu trece, iar
mai Tcere

jos zice: t. n flecarele an ndjduind slbnogul

a se izbvi de bont, se mpiedica de cei mai tari.Ixr Zigadinos scrie- C zicnd Fvaughelistul, ctim c la nune se poorn. a urim c nu totdeauna se fcea minunea,ci a vreme netiut oamenilor. dar ilt multe ori. precum socotete, intr - un an. C pc- mm aceasta si n pridvoarcle acelea zcea bolnav
, oi ultime mult

de

St vede dar c Tiu mu e/e iasca pronie de departe tcnd cale Iudeilor spre credina cea n t r u 11 rite*. mai bainte a rnduit minunea scldaturi] acesteia. Cci fiindc cras se dea botez, carele arc mult putere, i dar prea marc, de vreme cc t u r iete pcate, i fact: vii sufletele, pentru uceasta nchipuit; te mai naiute Dumnezeu tmlc? ntru cele iu duioii, i ie d ] or i ap. o eurea InfSiietuui, care mi cran cu adevrau ci se pire au c sunt, precum cele din atingerea de mort. sau de lepros, i tie altele ca acestea. Ic fl nc s: minunea scald loarei acesteia, care i puvluett pc dnii spre primirea botezului. C nger l vreme pugorndu - sc, tulbura apa. i putere tmdui toate punea nlr -itiia, ca nu cu a d e v r a t firea apei, numai singu r oi tmduia. c de nr ll ntru acest chip. totdeauna s- ar li fcut Utensiln, ci toat aceasta sta ulnt lucrarea ngerului. a i la noi apa botezului, ap este proaMi, tiar dup tc primete da rul Duhului prin Dumnezeieti le chemri.

12?

dtvlfcil liiwlrlt Cilo Sil - C ti . l (Ju SU ciflCV ru. i di

O rb.

cale. n- a blestemat ziua naterii, precum facem noi cei puini In suflet, si mai vrtos ntru maiueart boli vznd, ei blnd i 4.
(3

iii Di (lit sufletului Orbii, i nu poate si deoschcasv binele

csfv chiop. nemicat ctre lue rm'ta lucrului cc-lni lmiv i ctre purlre cca eil re mai luii, i dei vtfa llsc ar cm
k.j|li] i dezndjduit. si nu ui - empirTiie nici di un Juci u Du
ci.

umilind fete rspirt&ut, mcar ci nu tia cine este cel :l l nireali, lari mimai poate socotea aceasta c va s -l f oloseasc Hristos lui, ca s -i base pe et in apa. i pi in graiuri Le acestea suiete, s - l trag U sifccs' i pl^e* i n -a zis HrisHto: Wuti va le vmdcc? ca s nu se par
cit ve flcrc.

p* toi indec it pa aceasta.

Si a lucid hon la st fcea aminti a unora de n it v inc! cum. iar acum nici y zriciirrL nu avem dv a ne hol ezit, C.' im iljf se s fntleca umil. reilatiJ rmn nevindecai, ti mcai toai tiunea de s- ur aduna. nu st impui nea/ danii. s-T/Dtd era acolo im um, tiei/eci jiupideaiii avnd iu boal. Fie acts (a vzndu - lisus zcnd, i cunoscnd c iat limita weine ateu, -a zis tuf: \ rei sa iii sntos 1 . 1 [i^liii Eis-n lui Jfiilnu vil!: Doamne, om nu a in, a atunci cnd se va rurlmra apa, sa m baye n ^vdtoaj - e. Deci pun cmi merg, tu. ulm.] naintea mea se pocnir, Dc mirare este rbda rea slbnogului: reizci i opt d. uni avea. l n Mec*re nn ndjduind el a izbvi deboal, se pndea vi =e mpiedica de cei mai mii. ivi deprta, nici se deiiiiljdiiia, PeniniIreatn tl vi ntreba pe d Domnul. vrnd ca sfi ne a rute nou rbdarea mituim aceluia. Cc i cu adevrat nu pcelrii ca s se imije ntreba., c aceasta L>ie nu nu ro rose . Deci
EU L-N

K-lll/'/is-a lisus Lui: Seoal -ie. - i pa!ui t$S i umbl - i n dat s - a fiicei vtilyv omul. i i -a lua! patul vu. si umbla. i train acea zis mirat. Deci ziceau celui vindecat iudeii: Smbl esle, nu se cutii' Ere u -li fiu palul . Ptmmeiii v -sE ia palut, vrnd s& ncredineze minunea ceea
ee fcuse, ca nimeni s nu socuM&fc t* acera era vreo rilucirc.

r. de nu

C L L adevrat i toarte Fare s- ar li ntrit mdulare Le lui. mar fi putut s ponrle patul.

i nu cerc de ta el credina mai nainte de vindecare, precum dc la alii oai tcure. pentru c nc nu l - a vzut pe LE tnilnnvu! fcnd vreun semn, Cad i de hi ateii, lit la t-urt evreu credin, nu mai nainte de minuni, ci dup ce fcea nainlen lor tui El LE ni te, cere o tie la I ircilirUii- i vr/i
VUITE

loau- aee.vEca nu se

udal J te a

anzit a i crezut, c un s -a ndoit iiMru sinc- f. nici a zis: Oare un esle bsrfitor ac es la, carele mim a vest nunul ired |Ksrjritere si mi scol* I reizet! m opt tir j ni tai, si n-am do b Et dit vindecare, i acum aa ndat s m sco!'.' .Sirnic de acest fel n-a ziv ti w/nfi s- sculat, lar smbta l vindeca.tavind pe oamenirt alt chip s nple& rirtiluielBs L.oai. i nu ncetarea de lucruri ceea C/Trtipt^tc se nelege, li se pata c cinstesc smbt, ci prin deprtarea de cele rele. Fiindc u Iau 1 Edne

ui Ue prisosii.ei

i fr de socoHod a ntreba de voiete bolnavul v:i se in sni


CLVU

ce am zis. eu s ne ar ale nu ui rAhdva


1

omul ni. ptntrii aceasta ntreab. t.'e (zice) (ar acela' Cu mult blndee rspandc: Aa Dun m ne. cu ai Fc v cat voi esc. zice. dar ti nm mu care vi poat a m bg,a n apa. Mei ri bul n - a rspuns, n -a gonit pe llrrsiiis, eu i cum l -ar f ntrebai pe eJ n I rebate iru de i:^

smbta, Legea ttu n^rra, Legea fiind a tui Dumnezeu (lare pururea face bine. IM3. u li.spunva lur: (lela ev m- a fcut sntos, aceia mi -a /is: Ia- i parul (u > timida. Deci l -au iui rebut pre ei: (line este ornat acela ce t-a zis: la- i [rtul tu si umbl? Iar cel vindecai nu tia due este. c lisus se dduse n Imuri, norod fiind in acet loc". Sc eus ine a ne minuna de ndrznea cea ctre ludei a acestui um cum stiid vi asupra ilii yi zicndu - i: Nu se cade ie a- i lua putui pentru smbt, v! CEI ndrzneal propovduieti pe fctorul tic bine: f.clu ce -a fcut sntos, Stela mi -a/s. Cu i cum uncie ca a ces u- u ar fi zis: Birfi. i nebunete grii, porunciudu - mi mie ca si nu m plec celui te -a f/.bvit de hoal atta de ndelungat si rea. iar Iudeii nu-l ntreab pe el: Cine este cel ce te- a fcui sntos? cl :ei ne este -.cela ci- i - a zis ie "Ia - i pa ful ? Vltn dc Orbi erau de btm soie ctre Inerii cei bun, i clcarea smbetei ceea ce li se pana o nvrteau sus si jos. Iar 15US se dduse in luturi. nti adic, ca nefiind ci tlt fa. fr de prepus s se fu c mri nrj si ren cea pentru sntate, s: s nu se par omul c li tace Lui har. ei mrturisete adevrul. \ poi. ca uu mai mu Ir v aprind mnia iudeilor. C se obinuiete i singura vederea Hui /us istuit nu mic scnteie de zavistie a lsa nuntru celor cc p/iniiiesc. Pentru aceasta las cu singur lucrul s st cercetezi, C Iudeii cei ce prihneau. spre cercetare i cuvinte, aduciu pe ceea ce se fcuse, mai vestii a pe aceasta o fae. ld- J.T>up aceea J-a aflai pre el II
MI

sin tfiseru, ii -a

136

/.Is lui: Itiic ic-a iacul snul os. dt ac urn va au ntaigneli, ca s nu - i fie - ie ceva mai ru. mers om ni ace fa i a v esi Iudeilor. c Iisus este cel ce l - a fcut pre et sntos. !>i pentru aceasta prigoneau pe Iius I udeii, i E cutau P L - et sd omoare, ci acestea fcea smbta"'. Din aceasta ce a zis Domnul citre slbnogul: "Tal c . t-ai fc ut s n tos, de ac u ni s nu m ai greeti n c nvm : nti adic eurn c din pcate i s - n nscut acelui om boala: i ar a doua. cum c adevrat este cuvaiiiiil cel pentru Gheena, si cum c venic este mu nea. C unde sunt acutei cei
CU

/.ic c intr -

uri ceas am curs it. i cum fr de moarte s m muncesc? ( iat si acesta uu inlnt atia ani a greii, n im cji se mu ncea, dar mai o siat de om ntreag a clteltoii intru lungi meu muncii. Grm \ L : judec pc a rele dup vreme, ci dup ti ren grealelor. mpreun cu acestea r acelea ne nvm, va mcar dei grea rspltire am fi Juat pentru pcatele cele mai dinainte, apoi iari ntru activai pavate nr - nm fi amestecat, mai erele iari vom ptimi, i foarte eu eus lni. C vela ci nici du m u ea cea mai dinainte nu s - a fcut mai bun, spre nmi mari munci se aduce, ca un nesiniiror i iicliglnr de seam. .i pentr u care pricini, /icv T nu iuti ua se muncesc? C |H muli din cei ri i vedem c stinrsntoi la trup.i tari, i bine n /i lele lnr pclnc. Dar a ceas ia, adic a nu ptimi ei nimicnici.merinde li se fac lor de mai mare munca auilu.i aeeasia artnd Pavel zice: Ca judecndu -ne de Domnul - adic aicea ne e urlm, ca ru mpreun cu him ea s ne osndim (E t.'nr El, 32 1. adic acolo, c cele de ai ei simt de sfii tui re, iar cele de acolo de munc.

127

Ce dar? loafc li oalele su ui din pcate? .Nu toate, ci ede mai multe. C Linele adic sum pentru picate, precum i a slbnogului acestuia. nc i la "mprai" vedem pe narecarde c a czui in durere de picioare pentru picule | mp&raj 15: If faralip. 16}. iar altele pentru luma slav i vestire, precum La Iov, ca s se arute fapi
J

cea l>u n a lui, Ine se fac unele i

din lemn ire, precum din sa jiul pan tea! ui i din fiel ies, Iar oarecare dir ceea ce n /s Domnul: - De acum sil nu mai greeti, socotind hul rse, cum c pc uees slbnog il tia Domnul c \ rea s - L. arate pc FI, i s -!, sesteasc Iudeilor, dup ce L - a aflai pt LI in Biseric i pentru aceasta zice.: De acum s rut mai greeti. Dar nu este aceasta, e se xcfle c este cucernic omul.
tL

t l -a aflai pt ti. zice. Ions n Biseric, C de

n-ar fi fnsi cucernic, la des frnare si la desftare s -ar fi dat pe sinei. acu s alergnd, ar fl scpai de tulburarea Imieilor. si de drile de rspuns. Dar nici unu ilin acesteantj ] -auplecai peel s s. deprteze de ta biseric, ci iire j dup ce a cunoscut pe lisus, vezi cum cu fi Lin cnnotiul l vestete pv Li Iudeilor. C
ULI

zice. cum c lisus este Cel ce i - a zis s - i ia paiuj-ceeaer

soiau s aud aceia - , ci 'tel ce l- a tcui fie el s n Ins",ceea c e nu sufereau ei s a ud, greeala socotind dezlegarea smbetei Iar dac iudeii prigoneau jac Domnul, ce greea la aceasta inimi can- L- a artar fie Li lor? el eu socoteal bun. ca si puf ceilali s -i tra^ la credin, propovduia pc - \ indicatorul, iar rlac aceia irigonea o pe l cilonildc bine, a lor csec greeala. >i s socoteti c s c Id l oare a Oilor este darul Holtzului. intru curea, Oaia ce S -a jertfit pcniru noi lis tis Domnul.

128

S-a splat HtezAiulu-Se pen tnt noi. i cinci pritf^rmr- are aceast ^clclAi
H:J

re. pentru c ccle

pal ni fapte bune, i pan eu een privitoare la ce le nalte i ce a tinjnalkeubL' se arar la bukz. D ect firea ct. a n rn eneu sc, ca un s I h r > h tu ate p u [ e ri ] \ cul sufleteti fiind sl l>j treijeri i ypi tie ani fiind

SiolFsutvt, pentru c mei ntru credina cea Treime au ei a sn tn- as, nici xloptulea veac, iiv kn? ite i jadecat* a c f y r ce am lucratul vi^tuintnierenu credei c ni fi. i'entru acjlsla i nu ufla Yindeeutv, e nici avea tun carele s - l bage n scldmarc, adic* tnc nu s - a fost fcut nm l iul lui Dumnezeu. Care vre a prin. bote s o insiitlLueasc pe dansa* lj.f c nd S - n fcui Om. li i L ne i a insntnjii firea noastr. i a poruncii ^- i ridice si patul* adic s faci i trupul ujur i subire* i s -l ridice de t a pmnt, ne mereunndu - l cu carne, i cu grip pmnteti, ci clin 1 eue-u ren etc ctre lucrul cel s - l scoale i s umble^ adic s se ini 5 re ctre In er a rea binelui, Iar ie mituim apa sc Id l oarei* aceasta nsemneaz, f Lti n c 4.sfc tuJ b u r i i r-nsn du I mri lit r j i e i i i j, zd bi n ti n-se* si iiMiL'emlu-sc de Darul SfnLultij Duh. Dar. o, si fie cuyi noi s dobndi m s natal ea, cei ces inde m stbuogi, si ctre tot lue ml bun ne micri. ^ n if ave m tun. adic rul i mene sc* ca cei ce tie- am ase mnat dnlfdto&iijr celor neneiegi tonte ea s ne bage pc ru.i in seldrnarea lutriniilyr pocinei. u carc cel ce intr nti - se . indec. C ce I ce in c re n i

ile cele m a: de pc- u r i rt- Las* i ii este poc ir

\ a * i nu

se sar puie jLe a iei ti se poci, el rmne pe ur m* mi dubiindete vindecarea. Sr^iiete - te dur s intri mai nti, ca s nu re apuce mai

129

nuinte moarlea., Iar pe aceast sclriloare a pocinei ntr i> lurbui. Care Vcela at Matului edili mare al Tatlui. HmJes ;i Mntuimrul. (IsaiafJj, Cdc mi sevaaiiuede inima noasir Ou m n ezeie seul ctrvnt, i an va fce tu [ l>
11

r n re l r - Insa pr in poTnii

efl (ngocUqr celor d catul cc va rtc-, rm se va lucra n alt cliip scLdtoureii nccasra, nici sntate .se l'ace sufletului celui slbnog, Jara Oiinr^cu cuMin se le e ace asi ti, c marujitaidv jji tuSiiriJe cclur ce sprcjrti vft, biepliimit lui l> i ni] n ezc-u se stesc, i fr de rutate se fac. ea nite (M irr aceasta se spala.
t ic dar, ca i uol s dobndi m sntatea. i in biseric s ne aflm dup sutate; adic s nu cu- mai ntinm cu panduri spurcate, est s nu st - fac nou mai rea munca dea cc vn s fte .

17, IB r Iar Eisus II riipuns JortTatl i]U-n pn acum Juer t, a z. i e ti 1 1 lc rez. Pc ci p e n t r ti a ceasta rn i vr u is cutau ltidtit pre el sl-1 umoare c nu numai dezlega satniiia, ci vi Tat al su, zicea pre Dumnezeu, ntocmai prt seul-s fcndn -se cu Dumnezeu. Iudeii pentru ctS a lucrai smbta Vindecarea, vinii iau pc Mrrstos, iar BI ca (M ce et a de o cinste cu i'ail. i cu aceiai sp&nre, zice, c precum Dumnezeu si Iut] Meu lucreaz i ^mbtn, nu-L viimii pc ., aa nici fie Mi*o. Cnm Catl lucreaz pn acum, cnd Moise zice: C a ncetat P 1 rnnezeu e toate lue m rite H a ie ? \ oie s te im
11

i nc Damneze lucrea/ 1 ? 1 ezi litmea.si eunoau -

lucrurile proniei: oarule rsrind, apnnncl; Murea, izvoarele, ruri li:, dobitoacele, i n scurt toarc cel zidi n\ i

130

vei vedea fptura lucrnd lucruriU sale. iar mai vrtos lucrndu- se i micnd u-se de cuvntul cel negrit at proniei, Si cu adevrat Pronia i smbta cele ale sale lucreaz. Deci de vreme ce latl lucreaz, i s mbta pe fplur u chivernisete, eu cuviin i tu, zice. Fiu] Lui lucrez. Dar ei topmdu- se de zavistie, cutau s -i. omoare pe tl, un numai pentru e dezlega smbta, ci pentru c i Tat al Su zicea pe Dumnezeu, ntocmai pe Sine fcndu -se eu Dumnezeu, t' de i nme ce pe Snei Fiu se zicea, de ne voie ntocmai la cinste st fcea pe Sinei cu Dumnezeu. C tot fiul de aceeai cinste este cu l atl.

l'nde este aicea Arie? Cil adevrat s - a orbit ta lumin. C [uimind el pe Hristos Fiu al Tatlui, nu -i da l.ui, i aceeai t ire s aib cu Tat, ci zidire pe Fiul Tatlui Celui nezidit l mrturisea. Si se cden c mcar pe iudei s - i primeasc nvtori, ca re pentru aceasta prigoneau pe Domnul, clei Fio al lui Dumnezeu se zicea pc Sine. c de nevoie urma a f ntocmai cu Dumnezeu, Fiind c de n-ar ft fns mare vrednicia Fiului, i de nu s - ar tt tcut pc Sinei ntocmai cu Dumnezeu, pentru care pricin L -ar fi prigonii pe Fi?
19- 21.Deci a rspuns lisus i a zis lor: Amin, Amin zic vou, nu ponte Fiul s tac de la sinei nimic, de nu va v edea pre latl Fcnd, c cele ce face et, acelea l Fiul asemenea face. C Tatl iubete pre Fiul. i toate arat lui, care el face. i mai mari lucruri dect acestea va urata iui, ca voi v s mirai. C precum Tatl scoal pre mori, i i inviaz. aa i Fiul pre care vrea ii n viaz. Nn poale Fiul s fac de la Sine nimic, pentru c nimic osebit, nici nstrinat de Tatl are, ci ntru toate asemenea estt cu Tatl, l nu arc ail Fiin, ca si alb i alt putere, l LH

dup urmare i alt lucrare ci fiindc are aceeai Fiin, are ss aceeai putere - .i pentru uceasta i aceieai lucreaz. i nu poate altceva s fac, afar de aceea ce face Tatl, e n are alt putere sau mai de jos, sau mai de sus dect cea Triueasc, ci una este Fiina, una Pulerea. una Lucrarea a Fatalul i a Fiului, 'ia cu adevrat. /Lee. dar Tatl ea oarecare!e nvtor este ut Fiului, art nd u-i l.ui cum se cuvine a lucra, c de nu vede Fiul pe Tatl fcnd, nimica nu lace. Deci ntreb pe Aric.i pe Lui m mie. ca re brfesc acestea, cum nva Tatl pc Fiul? ntru nelepciune, sau nu? Cu adevrat intru nelepciune.Dar care este nelepciu nea lui Dumnezeu? Dare nu este Fiul? Aa cu ades rat; Fiul dar se ins a pe Sire! Vai ct este nebunia voastr! care ca pe un copil narecarelc dai Tatlui pe Fiul s sr nvee. Iar eu cu nelepciunea iui Dumnezeu adeveresc c orice tie Tatl, im fr de FiuJ tie. c El este nelepciunea Luk uri ce poule lli, nu fr de Fiul puuie. c FI este Ful crea Lut. Iar cum c acestea sunt adevrate, auzi: Orice lace lail. accsiea i Ii ul asemenea face. Dac lata! cu stpnire i cu putere, i Fiul asemene a. Sir este dar ruai de jos Fin! dect Tatl. Iar daci cu smerenie s - au zis acelea: f l arat I .ui toate, si mai mari dect acestea va ariia. nu trebuie s ie ruin. cci ctre oameni v orbea, care strigau asupra I .ui. i er [iau de pizm. Si de n-ar fi amestecai p murinde nea cele smerite cu cele nalte* ce u- arfi fcut? De vreme ce i aa cu smerenie pe cele mai multe grind, ci se turburau? Dar ce es re aceea ce zice: "i mai mari dect acestea va arta? Fiindc slbnog a ntriL, i va s nvieze i mort.

pentru aceasta zice: Dt v mirai c slbnog airi fcut sntos, mui mari dect acestea vei vedea. iar cum ci aceea. adic, va arta, cuvnt smerii iind.cu icnmunie l-a zi.cj s mngie nebunia lor, ascult pe cele de pe urm. C precum Tatl, ziee, scoal pe morii, aa i Fiul pe care v rea, i nvia/. Teci scoaii Fiul precum l'al l, si prin aceasta arat ncscliirubarea puterii, cum c adic este neschimbat .i ede osebi t. Iar prin aceea, adic,pe care ^ rea".pe potrivirea sipniei. cum c adic esu deopotriv i ntocmai. ns acestea bute Arienii mpotriva slns ei Fiului le socotesc. Iar noi cei ortodoci pentru dnsa le nelegem. 22- 24.0 Tui l nu judec pre nimeui.d loata judecata a dat-o Fiului, ca toi si cinsteasc pre Fiul. precum cinstesc pe Tatl. Cel ce nu cinstete pre Fiul. nu cinstete pre l'atl, care l -a trimis pre ei. \ rnin. Amin griesc vou*, (el cc ascult cm intele mele, si crede celui ce m- a trimis, pe mine. arc vra venici, i la judeca ia nn va veci, et s-a mutat din moarte iu via* 1 . Moarte nu pe cea de aicea zice. ei pe cea dc acolo, adic pe munc; precum i via - pe desftarea cea tie acolo. C cela ve s-a mu lat din necredin la credin. mutar dv - aceea si din munca celor necredincioi Iu desftarea celor credincioi,

i/.igadinos). S- a artat pc Si ne i c poale fac bine. prin semitele cele multe care a tcut. .i fiindc nu i - a plecai pc dnii, nici i -a tras spre a- L cincii pe El. precum era eu cuviin, zice: "Cii toat judecata l'atl a da l - o Fiului", ca mcar Frica judecii s- i plccc pc dnii s arate ctre FI cinste, t.' ne obinuim noi oamenii i mai ales cei mai fr socoteal, de

133

fric nii lrtos dect de- facerile de l.ine-, a no nva ceea ec se cuvine. Iar ceea ce zice: A dat latl Fiului judecat, au v - o nelegi, cum c Judector L - a Nscut pe Li. precum auzi i aceasta: Via l - a dai Lui. l nelegi, ca Viu L - a Nscut pc Fi, Cci fiindc latl este pricinuitor Fiului de a L pentru aceasta toate, cate are Fiul. se zice c le - a luat de la Tatl, fi iudei de la Dnsul firete le are pe aceste. Deci >i judecai a o are de la Tatl aa. precum o are pe ca Tatl, f'aci ca nu auzind noi ci Tatl este pricinuitor Fiului, si socotim ca a este pricinuitor l ui. precum i zidirilor, i pentru ceasta micorare a cinstei s aducem, zice, c nici u schimbare nu este a Fiului ctre latl. C Cela ce are stpnire muncii i a cinstei precum voiete, aceleai pnaie cu latl, pentru acujsi a se i cuvine a -L cinsti pe LI aa, precum pe i ti. C zice:: ta fr>|j s cinsteasc pe Fiul, precum cinstesc pe latl. Deci Arienii de vreme ce socotesc c cnsu -sc pe Fiul ca
n

pe n zidire, se vdesc c i pi Tatl II cinstesc ca pe o z.rdire.Ccl


^11

nit cinstesc nicidecum pe FEu - i mpreun cu

lude fi s se rnduiasc - sau de II cinstesc pc FI. clar ca pc o zidire, si 'c cuvine s - L cinsteasc pe F.l ca si pc Ta tl, sc -1 jilesc cu adevrat c f pc Tatl ca peu zidin. II cinstesc. nc i n nit chip, dup ceea
cl-

urmeaz, cum cin>lese pc

Tatl, cei ce nu cinstesc pc Fiul? C zice: Cela eu nu cinstete pe Fiul, nu cinstete pe Tatl: cel ce nu cinstete pe Fiu l. zice. aa precum am zis cu t pe Tatl, Cci ile ur zice cineva, emu ca zidire i ste Fiul. ins mai presus dect ioy(e zidirile, i i * -ar prea c druiete Fiului aceast mincinoas > deart cinste, cu adevrat necinstete i pe Tatl Tare L -a trimis pe FI.

134

Iar aceasla zice: .are 1 - a trimis zi -o ca s nu it ^DtlicEis, precum am zii niai nainte. Ci nvtur, precum t-a ss, o amestec minunat, unturi adic pc ce Er malte I. U L inillitiniitt^recmq st cdea.iar aUtori ptium tulburarea vrjrnanilor ludei, pt fele smerite. Cci dac i du[M ce S -a sculat din mori i S -a suit Ja ceruri, l prin Amsifii ^i - a artat Puterea Sa. \rie ti Funorciie s -au ridicai asupra slan - i Lui. i n zidire L-au pognr&t pe El. Iudeii tui (k Htucea v/mltJ-L pe iJ in trup umblnd cu Vamc^Li cli LLErtelt.i mncnd i bnd ca unul din cei muli. cc n - ar fi fcut, duc luate nalte pentru Sine ar fi ris, si nu ar 1i amestecat mpreun i pe cc -ic smerite? Puiim aceasta i aduce pelinul: fela ce ascult cin tiflele mele, i cred c ("el ui a ce M -a trimis pe. 1 \ line. an: \ iat venici Ci ns ini fie lor i prin acestea le mi din /es te, auzind ei, c lut Dumnezeu tur s cread iie tor as cui tu cuvintele I.ul Cit n-a Cela ce credq JSiie, ci: Celuia ce M - a trimis pc Mine. fkii cela ce cred: \ ce Iu ia. la judecat, adic Iu munc nu va mcr^L, ti ta vieui tiai
L t

venick,

neprimind

inoanc

stlcirasel si vcsrtU. desi pe lir o s a pri mi,

=+ fireasc nare este vre ni cli

15 29.', \ miu [iricsc ti ur. c vine ecu sui. si ac om

este. cnd morii vor au/i Glasul Fiului lui l)Li mnc/.eu. i care vur auzi. tir i m in . C precum latJ are t iu utru sine. ut a
li

dai

ii i li lui via - , aib intru Mne, i stpnire j - a dat Ful i judecai' fac. Cci ui omului oslu n t mirai de aceasta. C vine ceasul intru carele loti cei din rrEcr miintuti vor auzi G tasul Lui. vnr icsi cei ce au fcut cete bune, intru nvierea vieii, iar cei ce au fcui cute retc mint nvierea juLlecii" 1 .

135

Ar e v ial nlrc S ine. a d ic i/v nr lc \ i u l i (Z i gad i i m* ,) Dar c u m mo r i i v o r a u z i Gl as ul La i? n da t c e v a v oi tl , c s ufle t ul f ire te cr u i a se *

n t oar ce n t r up ul s u ; i mo r! i i

cet c e v or a uz i \ or i i , ad ic v or i r l iar i in . iu j a l v as ta tl in l um e. { Z iga d in os) . F ii nd c a z is ma i s us c Cela ce n u cin s te te pe K i uJ . n u ci ns te te pe lat l 1 " i nal t e oare care pe n tr u S in e i a g r i t, c a s n u se par e su n t fal cel e ce / tec , i tr u fi i . dea r t , d i dov e d ire a cea pr i n luc r ur i, z ic nd : V i ne cea s ul. Apo i ca s nu p res up u ne m c es te v r eme l u ng , z ic e: i a c u m es te. c n d te i m or i v or a n/ i Gl as ul F i ul u i , ad ic ac um cn d I L U , mp re un c u v o i pe t rec, v or f i ac es tea , s i z i c e pe n tr u m or ii ca re v r e s - i nv ie /v , a d ic pen t r u F i ul v d uv e i, pen tr u fa ta m a i m arel u i S in ago gi i, i pen t ru L x zr . Ap o i i pr i ci n a d uce pe ur m dov ed i toa re celo r z is e: C prec u rn Ta tl a re v ia t , / Ice , n t r u S ine i. a a a da t i F i ul u i v i a s ai b in t ru S ine , ca s f ac v i i pe cei cc v o r a uz i Gla s ul L u i. i n u n u ma i s f ac v i l i - a da t L. u i s tp n ir e, c i s i j ud e ca t s f ac , ca s m unce asc i s ped epse asc . i ad ese or i c uv in t ele ce le pe n tr u j u deca t n mi jl oc le a d uce , c a pe asc ul t t or i s - i tr ag l a S ine. C ce! ce v a cre de c u m C i s a nv ia, i v a d a T. u i rs p un s ur i de cele ev a gre i i, v a ale rga c u a dev ra t la D ns ul, ca s - L mb ln ze asc pe L I. c a pe C ela c e v a s - fie lo t ju de c to r, i n u v m ira i e Fi u al o m ul u i eslc.c mc ar de i F i u a l om ul u i es te. dar s i D um ne ze u es te , pen t r u acea s ta j u deca t a c u c uv i i n o ar e, ca C e la ce est e F i u al lu i D um ne ze u, iar dac t o m se v e de. nu v n nra li . i se c uv in e a t i, c F av cl Sa in osa ica n uL do gma t i z nd c D om n ul es t e om g ol. a a ci te a l oc ul ace s ta: i s t p n ire

136

i- a dat Lui, i judecat s fuc, cci FitrJ omului este". Aici

punnd fuificL de la alt ncepur citea aceea, adic: "* v


mirai de aceasta". Iar acela ne primind a /ret pe Hristos Dumnezeu, ci Fiu al omului, u a nelege a il Kl ludectnr. nu ca ceia ce este Dumnezeu. ei ca cela ce este Fiu al omului. Iar uni aa nelegem precum s -a zis. lar dup ce a zis pentru nvierea cea iinparlv(u lui i.a/jr zic, i a altora, care iar un muriii, acum zice pentru cea do Obic: C Vine ceasul. n care cei ce sunt in mormnturi sar auzi (ilasal lui Dumnezeu, C pentru nsiervu ita di Obte zice aici, i fiindc a zis mai sus: cela ce crede, la judecat nu va veni, ca s nu socotim emu c singur credina este d e u j uns ss re mni n i rr, ziee. cum c r s o r lt s i a cei ec un fcut cele rele intru nvierea judecii, iar cei ce au fcut cele bu ne, mru nvierea stei ii, Deci im singur credina lir de lucruri ndrepteaz, ci se cuvine mpreun cu credina a fi. i lucrurile, ca alunei i eu ude
v ral t- sie credin.

Si vezi c ndoit nvtur este fcut, prin fric i prin blndee. C aceea adic, a se osndi cei ce au tcut cefe rele. ngrozete, Inr aceasta, adic, a n vi a spre vi a cei ce nu fcut cele bune, [rirt blndee ndeamn. il. 1 "Nu pot si fac de la mine nimic, precum aud, judec, i judecata meu dreapt esu, v im eani voia mia. ci suia latlui celuia cc m- u trinds pe mine. T 1 rec um i ntru cele mai de sus s -u zis. graiuriJe acestea arat neschimbureu Fiului c tr e Tail, adic: " \ u put Fu s fac de la Mine, i ele suni in acest fel. Ci nimic ^rrin >i useful de Tatl nu pot Ku s fac. e nici ait voie am afar tie eei Printeasc nici Kufere, ci precum aud de la latl.

137

aa j iitltfc, adic. precum nsui latl judec, asa i Lu. iar acesta ie zice, ca s arate precum de im uite uri am Tis, neschiniharea in lucruri, i i n cuvinte, i in judeca i. Cci ea nu vreunii, nm ^zndu - L pe DnsuL s vc sminteasc. curn cel ce se vede uni poale s fac judecai dreapt. fiindc l>ovid/ice:
bh

'i'ol omul este inincinoV' Psalm 115. 2i. a apuc at de a /i.s:

.Nlt \ 3 mirai c Fiu al omului suni". Zice n ei i acum, cum c tlrcupl este judecata Mea, cci judec, precum nud de la Tatl Meu judecnd, c nu caut voia Mea. |iLdcend. ci aTjilui. Cel ce voiete s - i ntreasc voia sa. poate ar fi fost sul bnuial c stric dreptatea. Iar cel ce nu prives ic Ia ale sule. care nantis ar a vea , a nu hotr drept? Deci Lu nu- caut voia mea, c nici n -am Lu a Mea voie, ci ceea ec voiete Tall, aceea i En. 31
ce -.15.

De

mri

unsese eu mine,
i

pentru mine, mrturia

mea

un ui* adevrar, Altul esu?

cel

mrfuri sosi

v pentru

tiu

r adevrat este mrturia

careu

mrturisete pentru

mine.
mrturia,

Voi ai

trimis

ci re loan, si a mrturisit adevrui.

Lor eu uu

de

la om iau
ardea, si

ci

act SLca griesc.

ca voi s s v
veselii

mntuii.

Acela era fclie. care intru lumina lui.

Eu

mina,

iar voi ai

soil s

la un

ceas

Se iede c aici mpotriv griete Domnul, peuiru c iu multe locuri se vede c a mrturisii pentru ine, precum Samarinencii a /is; Lu sunt Hristns; i orbului, i in alic Incuri mul ie. Deci dac accsEea vor r mincinoase, care ndejde ne \ a fi nou de mntuire? ii nu numai aceasta se purec este mpotrivire, ci i alia nu mai mic. ti mergnd mai nainte zice.
CUTEI

c dei mrturisesc

Eu pentru Mine,miri mia Mea este adevrat

1J

(loan S). Cum dar sc <\ uni acestea cc se par c sum laipoirlva?
J t u etasi s ' adic i mpu [ cl ire, A utipar as ta s i n 1 L , ai I ie, mpotriv ai Stare, sunt rfuJ Sclume ftitoricest dintru acelea tu cart se pricesc prsii, i mpotrivirea este eu surpare demi ai . Iar mpotriva artare, en meteug poorndu-se puin dup potrivnicul. I'recurn ^pre mui mult descoperire s pu
u l-

i o pild: Iu tnr mpodobi n tl u-se este

prt de corsar. Deci i iir lui: >u este slobod brbatul aa a st: mpodobi, Aceasta este mpotrivire. Iar dei este slobod, dar uu asa. eu aa numai muierile, Aceasta este mpotriv artare, care oarete se i pogoar dup socoteala tui acolu unde rice, iitr dei este slobod, i celelalte.

Aa dar i Domnul aicea, nii griete cu mptrii ire. cum e nu mrturisesc Lu de Mim. Utul este ccl ll mrturisete de Mim - , adic loan. Iar a doua oar cu i tnpo t ris a rta re, adi c du pi pogorre. [ m^orndu-se puin socotelii Iudeilor: Fie e Eu mrturisesc de Mrnr. precum poale jj i zis oi, dar mcar dei Fu mrturisesc, ins mrturia Mea este adevrata, c Dumnezeu fiind Fu. vrednic tie credin sunt. C oca c l: i iee Pumnul : C de mrtn r i.scie F o pe ntru > i ine. mrturia Mea nu esU - adevrata,o zice dup prerea lude dur. Cci Fii rtdc poate vuiau aceia s -3 zic Lui.cum c I u mrturiseti de Sineli.j nimeni mrturisind pentru sinei nu este vrednic de credin, /ice cu mpotrivire, euio e nu mrturisesc Lu pentru Sine ini, e ntru acest chip de ar fi fost, dup o cotea la voastr, ii -asfi t'osl . red nie de credin. Altul este cei ce mrlurisete pentni Mine, loan.

[39

I a r c eea c e z i c e, c um c Lu m r t ur i s es c , it ) r t i Lr ia Mea a de v r a i es t e, d up p ogor r e o z i c e, c ci p ogor r i du - s e s oc ot el i l e Iu dei l or , / i c e. c um c f i e, c Lu m r i uns es e p e u Ir a Ni nc - mi , Dec i de i L u m r t ur i s es c t p ent r u S me m' . a de v r a t es t e mi n una M ea . c Dumnez e u Ii i ml , vr e dn i c de c r edi n sunt . i a a c ea dl ul i z s - n CU i i up ol r i vi i ' c . c uu m r t ur i s es c Lu, c i ni er g t or u l - na i nt e; i a r c ea de - u d oua dup mp ot r i v a r ta r e, a di c dup p ogor r e c u m c m c ar de i Lu m r t ur i s es c . a de v r a t es t e m r t ur i a Mea . Dec i t r ei ma r i or i a m. / i c e. p e l oa n, p e l uc r ur i l e Mel c , p e l a t l Meu. i nt i pc l ea n p une, c a mi c i ne va s - z i c Lui : Ce da r . da c a c el p ent r u ha n ( a ud ) a m r t ur is i t i e? z ic e: c ui c s i ngur i s ui mi t r i mi s

elrv l oa n, i eu a de v r a t , nu a i f i t r i mi s s i nt r efc a j i, d e nu l - a l i f i
s oc ot i t p e el vr e dni c d e c r e di n , p ent r u a c eea i s i ngur i voi m r t ur i s i i , c a de v r a t l oa n er a. m c ar c Lu c a ( da c e s unt Du mn ez eu, u - a m t r eb ui n de m r t ur i i : omen e a s c a di c de a s l ugi i . Lu S t i i p uul . Da ni e vr e me c e s oi p eel ma l s n ul ni e d e en d i ut l s oLoi i i i , i J a el ma i mul t l ua i a mi n l e d ec a r i a Mi ne. i l a a c ei a ai i alergai, iar ,Mie rm -i m c a r t c nd Lu minuni nu c r ede i , p ent r u a c eas t a v a duc a mi nt e d e m r t ur i a i ui Ina n, i t oa t e f a c , i p ri mes c s i c r i e c e s unt nes r e d ni c e Du mn ez ei r i r >eLe. c a voi s \ t ni nt ui r i . Ia r f c l i e a r z nd z i c e c es t e l ua n, f i i ndc s i z i di i ea a vea di n p m nt , i l umi na nu t i v t a s i ne. ei di u Da r ul Du hul ui , s t l a u vr e me, c i ndut c e s - a ar ta t z i ua Domnul ui , a di c i ns j Ui r a. s - n a s e nos i f eJ i a . Ia r s oi La ui i ec a s a i p r i mi i c el c z i s e de da ns ul , i v - a i ves el i t i i i r u d ns ul , a p oi ui t nd cel e c e p ent r u Mi ne a z i s , a l t r ma s nt r u nec r edi n a c ea

140

nai dinainte. C di: ai crezur aceluia deodat cu nlrire, degmh v-ar tl povuit pe voi ctre credina Mea,
3 6 -3 H, l l l a r eu a m m r t ur i e ma i ma r e dec t l oa n, c l uc r uri l e c ar e mi a da t mi e l a t l c a s t e s v r es c pi : el e. a c es t ea l uc r ur i c a r e eu f a c , m r t ur i s es c p enl m i n i ne, c l a t l t n- a t r i mi s , i l a t l c ela c e m - a i r i um, a c ei a a m r t ur i s i t j P . nt r u mi n e. i Nk i Gl a s ul t ui nu 1 . - a i a i a uz it vr eo da t , ni c i c hi p ul l ui a ti v z u t, i c uv nt ul l ui nu - l a ve i r m n n d i nt r u voi , c pr e c ar el e a t r imi s el . a c es t ui a voi nu c r ed e i \ m r t ur i s i t , z ic e. l oa n p ent r u Mi ne, l oa n c ei c e s e p a r e vou a dc ea ! t o i ma i vr e dni c de c r ed i ni . Da r f ii ndc s e p ot al i a uun - c . a r e c l evet i t or i , c ar e p oa l e vor z i c e: i c e es i c noua? l oa n a t c ut ha r i e s i p ent r u a c eas t a a m r t ur i s i t c el e b une. z i c e: Voi a i Ir i i r i is l a l oa n, i a i nt r eb a t , a dev r ul p e el f r de ndoi a l s oc oi i ndu - l , Ra r ns a ni vi a l t m r t ur i e ma i ma r e d ec t l oa n: Ci l uc r ur i l e c a r e Mi - a da i Mi r Ta r i i , a dic - a r ndui t Mi e Ta t i i , c a s Ic s v r es c p e el e, m r t ur i ses c p ent r u Mi ne. lar l uc r ur i zice mi nu ni l e a c el ea cn a de v r a t , p rec u m er a u:

ndr ep t a r ea s l b nogul ui i c el el a l t e. Da r f i i ndc 11 vi n ui a i i p c 1. c s mb t a fa c e M voi c u z i c nd ei , e n u es t e d e l a Du mn ez eu, p eni r u c s mb t a nu p / e t ede a r a t l or . c um c c el e p l c ut e Ta t lui l e f a c e, s i c um c ma i v r t os de la Du mn ez e u es t e c u C el c e s v r c s t e l uc r ur i l e ca r e s unt Da t e Lui de l a Duni m- z c u. C l uc r ur il e, z i c e. c ar e Mi - a da i Mi e Ta l i i , ca s le s v r es c p e el e". Dec i de vr e me c c l a t l l e- n d a t p e a c es t ea, voi s unt e i p ol r i v ni c i l ui Du mn ez e u, c a r e v mp ot r i vi i ac es t or l uc r ur i . i Ta t l Car e M - u i r i mr i \ c e l a a m r t ur i s i t p ent r u Mi ne' 1 . Da r un de a m r t ur i s i t p ent r u LI l a t l? Oar ec a r e

14!

z i c e l u B or e/ . , c nd u z i s : ' Ac es t a C M C f i ul Meu c c l i ub i t 1 1 t Ma t ei

.V), Iar ma i bi ne sueutesc c es t e s n el ege m, c p r i n t oa t Sc r ip t ur a


a m r t ur i s i t p ent r i Et Du mn ez eu, t p r i n Lege i p r i a Proor oc i . Da r oi . z i c e. ni c i l a ul Lui nu L - a i a uz i t , ni ci ( . ' hi p ul Lui n u l . - a i v z ur . c i c u t ut u) nec un os c ut de voi es t e, p ent r u c i c uv nt ul Lui n u - l a ve i r m n nd i nt r u vui , a di c Sc r ip t I I r i i e c a r e m r t ur i s es c p ent r u Mi ne nu l e t i r i m c a r He>i vi c c p a r c l e ^t i r , s i v f l i i c c u vi ni el e i ul Du mn ez e u vi s - a u nc r edi n a t vo u . De u nd e es t e a r t a t c nu t i i Sc r i p t ur il e? De a i c ea: C pe Ca r e L - a t r i mi s LI, voi nu c r ede i . D L c i p r ec um ni c i Gl a s ul l ui Du mnez e u nu - a i a uz it , c nu a r c Du mn ez e u Cl a s s i m i t ; Ni c i Chi p ul L ui n u L - u i v z uL, c f r de c hi p es t e i f r de f or m : A a ni c i c uv nt ul L ui Sc r i p t ur i le z i c e, c el e c e m r t ur i s i s e p ent r u . Mi ne nu - T. a v e i i nt r u voi , 3 9 - 4 2 . Cer c e la i sc r ip t ur il e, c vou i i s e p ar e l ut r u d u vel e a a v c a vi a v et ni c , s i ac el ea s unt c el e r e m r t ur i s es c p en t r u mi ne. Si . nu voi i s ve ni i i c t r e mi ne. c a vi a s a ve i . Sl a v d e i a oa me ni n u i a u. c i v- a m c un os c ut p e voi c ct r a gos i ea Iul Du mn ez eu nu a ve i i nt r u voi , z i s I m; r u m c c u v nt ul l ui Du mnez eu, a di c Sc r i p t uri l e c el e c a r e m r t ur i s es c p ent r u Mi ne. i m es t e i nt r u v oi . Dr ep t a c eea i n v ndu - i c um vor p ut ea si a ib cu v nt ul L ui Du mnez e u, z i c e: Cer c et a i

Sc r i p t ur il e Int r u d i i s c l e vi s e p a r e vo u vi a a a vt u . i i Vc /i ci n - a z is a v r [ i vi a a ", c i vi s e pa r e , i ar vi se p ur e a z is . a r t nd c ni c i o r oa d dup a de v r de a c ol o nu dob nd e a u, di n s i ngur c i t ir ea n d j dui nd ei c s e vor

142

m nt ui , ne i i u d c nc t f i n | . Ci a c t i va Hi nt c e l e c c m r t ur i s es c p ent r u Ti ne. Da r vr >i n u voi i s veni i v l r e Mi ne, c a vi a s a ve i 1 - . D ec i i de ni ei ne I m i - m c di n voi n nu f on r t . c c i n - n z i s c um el n u p ut e i s veoi L c i c um c nu s - i > i s ve ni i .

A u d MflniheH, e h n i n i s e f a c e.

nu

din fin; este r u t a i e u . c i d i n

? i f i i ndc i o - a p ome ni t l or de m r t ur i a i ul l ua u, i do a l a t l ui . de c ea p ri n l uc r ur i l e Sa l e, ca r e nu ma i p ent r u m nt ui r en k *r : s e f c ea . er . j eu p ut i n c a mui n s p r es up un c um e p ent r u j mTr a s i n vei i ' i c s i e a c es t ea , p ent r u a c ea s ta z i c e: Sl a v* d e i a oa meni nu i a n. a di c de s l a s n- a m i r eb i i i n , t i ni c i a c es t f el de f i r l - a m. c a s a i h i i eb u i n a d t : s l a va c ea de l a oa men i . ! >i vei M p r i goni i p e Mi ne p un nd mui r v, . c pc - t it i u dr a go s i e * l ui 0 ni i L mu f a c e i a c ea s ta , da r nu e. s u - u>a . nu es t e, c c i v - a m c un os c ut p e s oi , e dr a g os t ea Iul D un ui es c u nu a ve i i ni r u va i . m c a r de i s us s i j us a c ea st a o a duc e i , c pent r u D u mn ez eu M p r i goni i i . Cn c u vi i n da r Eul 3 l - p e dr a ga t e a l ut U ui i i nn^ u r ui - e a vi i u, dc vr e me c e p r i nne a u f i e J n s s i r u gos t ea . c a r e c r u Hui D u i mi ez t : u. Cu e u v i n s 1 p e c 11 ui nu- l a ve a l l r m n nd nt r u d n i i . e de eu v. mi ui l ui Dui mu ve u s e l ep da u. " a m ve ni t i u nu mel e i nt i ul m u, i nu m p r i mi i p e mi n e. De va ve ni ni t ul i n nu mel e . p r e a c el a ii ve i p r i mi . Cu m p ut e i voi s c r ede i , s l a xi un ul d e l a a l t u i l u nd, i s l a ^a ve u de l a s i ng ur Du mn ez eu
nu o c ut a i ' . 1 nu vi s e p ar . c i eu ^ s oi p r i pr e v oi

\ J ut E.

Fs i e c el a ee v p r s t e p r e voi Moi s t , . sp r e ca r eEe voi a r i n d j dui t . C de a i f i c r ez ut

143

l ui Mr >i s e T a i cr ede vi mi e, c p? ntr u mi n e a c el a a s c r is . Ia r da c s c r ip t ur i l or a c el ui a nu c r ede i , c ut ii ve i c r ede c u vi nt el or mel e 7 "! u- z i cc a m veni t n nu me l e l a t ul ui Meu", eu p r et ur i ml e ne a p e Ta t l la ud - i de ! z ic e c es t e t r i mi s , vi ni mi c nu p oa t e v f a c de l a

Siiicsi, i u s c ur t ni ui t e gr i e t e s ni e ri t e, vr nd s ta i e de l a d n i i
ma t p r ic i na nemul u mi r i i .
M

Ia r a l t ul vu ve ni , Vnt l i r i L a di c , ca r el e c a a r l a . c el s i ngur -

es l e Du mnez e u.

Dec i p c Mi ne c a r el e a m s en i t i ul r u nu mel e J a l i uLa di c , t me z i c c s uni t r i mi s d e i a Ta t l , nu M p r i mi i , i ar p e a c el a l ve i p r i mi i Ca r el e va veni nt r u n u mel e s u. a di c s i ngur de s i ne s i , ea c um a r f i Du mn ez e u. 7 i ^a di nt i s ) . Ia r a c ea st a vei n t mp l vou , p ent r u c a c ela s la va vi e i i a c es t ei a v va f g dui vou . p e c a r e vo i o c ut a i , vr nd s l ua i sl a v un ul de l a a l t ul . i p c c ea el e I u s i n gu r Du mnez e u def i i n nd - o. T a r l . u ni mi c i n vi a a a c ea s ta sl vi t nu v - j f g dui es c vou .

ci mul t gr eu 1 s t r e ved e i

ini ni c ei e c e se gr i es c de Mi ne. F e m. r u a c c a s ia da r i i le t i u c r ed e i , c
ni mi c c c es t e de ves el i e i n vi a a a c eas t a nu n d j dui i s a ve i de i a mi n e. nc i i n a l t t hi p . n u c r ed er i Mi c , c c i c uia f i sl a v a uu ul d e l a a l t ul , p ent r u e b oi er i i da sc l i ei si ngur i vr nd a s e p r ea l a nor od, n u M p ri mes c p e Mi ne, c a s i nu l i s e mi c or e/ c s l a va l or . Iar nor oa d el e p e dr a gos t ea ccu de Ja b oi er i c ut nd, nu voi es c s al er ge l a Mi ne. c a v nu c a d di n c i ns t ea c ea r i t - la b oi er i p ent r u Mi ne.

Dar fiindc vi pe Mniso sus i jus l aduceau, zice, c el v va pri pe voi, c


pentru

Mine acela a scris. Dar unde a scris

pentru FI?

u multe locuri, e aceea ce zice: Prooroc

144

vu ridka ou Domnul' (Deut, 1$) pentru precum a fust minunea Rugului (Ieire 3|. Ca foc este Dumnezeirea Iar rug

11

ri stiiN a fost, i

altele multe. unele n cuvinte, iar altele in senine si In chipuri,

spinos.

Urca

cea

paL'tyas.fiL ca rea cuprlnz&nd -o fncul Dunmezeirii. uc- ars o a pzii, cu Lumina strlucind - o, i dintru nie sale mriri si daruri mprtind - o, iar La din ale aceleia nem part ii mlu -sc. Iar mat s riov .i atnaia Miiisi o a zis, caro ia credina lui llristos se potrivete, c de se va ridica zice prooroc, semne fcnd i deprtnd de la Dumnezeu, s nu - I credei lui iDtui. 13 >, precum este Antihrist. Iar dese va ridica Troornc senine fcnd, si la Dumnezeu i Tatl aducnd moi srtos, iar nu deprtnd de la FI. acts iu ia s - credei. Deci dar li in dea Hristos in numel e lflui a venit. i senine a fcut, t nu T - a deprtat pc cl de ia cinstirea de Duuinc/eu, pentru aceasta LI a fost cei ce se proorocea de .Moisi. 47,"Deci dac scripturilor iui Moisi nu credei, euin cuvintelor mc Le v ei crede? Acela, zice, scris, i su nie fa crile pururea naintea Ochilor votri, ct i dc - vei uita, cu lesnire s avei iari aducerea aminte, i cu toate acestea nu creduli celor scrise, d cum vcli erelIc cuvintelor Mele celor nescrise?
a s

l'entru ce dar. zici acestea, o, Doamne, de vreme ce tii c nu sur e.reli? Mcar dei tiu. zice, c nu vor asculta, dar osi le zic, ca uu mai pe urm s pun pricin, c de ne~at fi spus, am fi crezut. i iu alt chip. adic,care erau atuncea.ca nite ncmulumitori nu credeau, iar c ei ce pe urm voiau s cread, nu era cu cuviin nici cu dreptule a se lipsi de folosLl kel din cu vi ut eh 1 lui Flrislis.

145

Capitolul 6 1- 4."Dup acestea s -a dus lisus tie ceea parte tie marea Galileii. f ilieriadei, i a mers dup dnsul norod mult, cci vedeau semnele Jtii care 'ivea la cei bolnavi. i s -a suit n munte [isLiv, i acoio a ezut ca ucenicii si. i era aproape l'atile, Praznicul Iudeilor. Fiindc a vorbit T)otmi
L !

ctre ludei mai aspru, i din rrite

cuvinte ca acestea spre zai isfie >i mnie s -au pornit ei, ii potolete pe dnii, prin deprtare l se duce tic ceea parte de murea Tibertadei. lari marc zice pe ie/er. c pe adunrile apelor mirii le -a numit Dumnezeiasca scripturi. Si
Q

ah cltip. sc mui di loc n loc. cercnd soinla norodului,

c cei mai knevni pe lui - rmnnd, cet mai cu osrdie au mers dup Dnsul. ins veri c i ud ce mergeau dup Dansul, nu pentru nvtur, ci pentru folosul trupesc cel din minuni met ie dup Dnsul- Cci zice: Pentru c vedeau semnele, care fcea ia cei bolnavi". Iar ina buni sunt cei do la Matei si mai nelepi, e se mirau, zi cc. de nvtura Lut. e ii nva pc ei ca Cela ce are Duterc <Matei 71. i St suie in murite peri i tu minunea ce uca s fac. c nu era uarecarele iubitor de truffe i iubitor de fal. ca pro mijlocul cetilor s fac minuni, ci fugind de slava cca deart a cctor muli, linite caut, i pc noi aceasta nv un du -ne. nc si ucenicilor oarecare taine vrnd s le arate, pentru aceasta caut muntele, c pururea obinuia 1 s Iac

J46

aceasta. Fiindc cel ce va s s orbeasc unele ca acestea, se cuv ine s tie slobod de loat turbura rca, si caute Inc curat dr lo*t glceava* "i era aproape Putile. Praznicul Iudeilor 1 1 , dara ins nu sc suie. et n Guliieea se duce. t i nu mai era nc supus rnduielilor l.eeii. c a s svreasc i praznicele Legii. i n nit chip. fiindc t rutatea iudeilor El punea pe DiiMil. pricin lund FI, ncet srrie legea. artnd celor ce luau aminte, c a ncetat nchipuirea, fiindc a venit adevrul. Vezi nc -ji cu sntul acesta; Praznicul Iudeilor, c nu era praznic J E Ini lnstos, Cci cum ar fi Tost al Eu Hristos, Carete nu S-a suit la FI? Ci mimat ai Iudeilor. 5- 9,"Deci ridicndu - i Jisus ochii, i rznd, c mult norod sine la dnsul, zice cuire Filip: De unde soni cumpra pine, cu s mnnce acetia? Iar aceasta zicea ispilimiu - l pc el, c nsui tia cc \ rea s fac. Hspuus - a Filip Ini: De dou sute de dinar i pine nu Ic va ajunge lor. ca flecarele din trn ii cte puin s iu. Grit -a lui unul din ucenicii lui. Andrei Trairlc Ini Simeni Petru: F sic un copi aicea, ca re peti. Ci acestea ce sunt la atia?
I l are

cinci pini dc Orz. si doi

(Mat

14:

Lu e a

0:

t u r c i i t 'j
11

Pentru care pricini a zis aceasta :

Iii die and u-si lis tis

Ochii? ' Ca s cunoatem c nu - i arunca ochii ncoace si ncolo, ci intru socoteal >t/nd i luare amin le i nelegere im di -ud insul,ca Cela ce vorbeacu ucenicii pentruoarecare rueruri mai Dumnezeieti, mai pc urm - i - a ridicat ochii, i ntreab pentru norod. tie unde se vor hrni? t nu pe altul ntreab. H pe filip. c acesta era cel ce

147

avea trebuin de mai muli n va lturi, carele dup aceste u zicea: VVrat-re noua pe TaiJ (ioan 14.8) i destul este nou". peni rts acoa^a niai nainle i mdrepieaz pe v i t prin ntrebare l ndeamn pee] spre a-i aduce amin te pururea de minune. CA de s-ar fi fcut aa prost semnul, au atta de mare s-ar fi ariat minunea, iar acum mai naiule l silete pe e] cas mrtursease puintatea. ca mai cu dc -udimul e cunoasc mrimea minunii ce vrea s fac. i s jiu poar dc-aceea s senar din minte pomenirea celor mrturisite, pentru aceasta /ice: De tinde vom cumpra pine, ca s mnnce acetia." Fur acestea /iee ispitind pc filp. adic vrml s -i Iac pe ef cunoscut, ce credin are. C nu vti adevrat ca cum mi tia F.l gndul lui. Ti ntreab peel, ci celorlali vrnd s- I arate pe el. C nsui Domnul lia ce s rea s tac. Deci ciupi ce a ispriit de are credini, i I -a a (lat pe ei c nc omenete cuget, ci nc si pe Andrei l afl intru acest Tel. C mcar dei mai uaJi dect Filp a nJncit. c acela licrul: De dou sute de dinari pine nu le va ajunge", acesta cinci pini de orz. i doi peti arat, socotind poate i minunile Proorocilor, v uni F.l s ei (IV mprai -t} a fcut seninul cel eu pinile, cnd Samaria ntru cea mai de pc arm pierzare senisc. dar ins r Andrei se \ dcle c nimic vrednic dc Domnul ti a socotii, c zice: ti acestea ce son ia atia?, t' a socul ir. c poate va nmuli Domn ui pinile, dar dc ar fi fo \l mai multe, mai mult nmulirea s -ar li tcui, cu greeal eu adevrat socotind. Ca Domnul i dintru nefiin ar 11 putut s fac pine dc ajuns norodului. Insca s nu sc pari fptura c este strin de nelepciunea lui pc nsi fptura o uneltete la pricina minunilor, i pricin

MS

Jui ml fii fi ij inii ca |>c o miiierie oarecare, aa iJldlipittegte minunea.

Bii^nMHit M iiriilkL'ii, ({, c pinea i toate f pitirile suni /idiri ait- l)uMraDlui ce tui ru. penlrti acoasia de II hj da lnr dpeti pi n. nu u iau pe ca di a celui a, ei poruncesc s o unitul lie di-pucle, si stnd ltesterai pe cel ce )e-u ilm-n, zkm]: Cei ec re- a semnat s se semene. L'L't ce re -a mcinat si se macine carnea, icale de aven ici. Deci ru s i n e ze s e a ti /i n * I, ca Hr istos Fini Ini Du mac 7.
0

u tc I u

5 bun.

a mmullir pjiiilc, Iar de ar fl lost de zidire rea, Cel h un nn ar fi nmulit ce era ru. ta b nu zic cu i FI pine, m neu.
D a c
A

r li i 111 re b a r cineva: 0,1 re aceast m inii ne a p i

ni lor ac ec li i este cit cea de Iu Maici - \tet-tis iesle, Eari duc aenln ;n!ii:id dri ucenicii i pomenesc pentru norod, ca > se slnhozeasc (Mat. 14i. inr jit& singur fisus. irurcali de unde h: uir hrni, uu treimii s te miri. c cu putina esie mnudoic s se fi fcui, i ui'rnid ni ui iui 11 ic s ii pMiuiiii Domnului pcnirii 11 un rade. ca s se slnbnzeasc. i L'iltp sli se li ntrebat de Domnul: Be und mv hrni.

0-1 } i u riflkus: Laeef pc oameni s az. Si er a i

rh

mi nil intru acel inc, Deci au vzul br bai, cu numrul cu la cinci mii. i u luai pinile li mi 7., ni utl urnind, a mprit ucenici hm iar u ecu icii celor ce edeau, aiderea i din peti lI aij vrut ei. iar dac s - au itlural. a vis utenidlnr vi: Adunai sfrmii u rilc m ti ii prisos it. c s uu sc piarz ceva. Deci
li

jii

j O

n al i nu umplut dousprezece couri de

la r mituri din ceie d at

cinci pini de Orz, caremt prisosit celor cc nu mncat' 1 . Ga t uni arii I >s si ad.
1

itfass gat a. a paru licit I tir ii

149

Iiir u ionicii nicnr ri ii mal

EI

: J intc

JIU

credeau, dara

"ms cu - osrdie pun pe oameni s ad. i era iarb, primvar fiind. ( era. zice, Pastile, iar acestea In luna cea din ri a primverii se fcea. i numai brbai se n umr tlt* Evanghelistul, ol>ii;eiul Jeii urmnd el C i Mqji de la cel de douzeci de mii i in sus a mimrai nerodul {Nunu ri 26, 2), nici cum pomenind dc muieri, artnd cuvntul c fot ct este brbtesc i voinicete, este cinstit i vrednic di nu mr In Dumnezeu. i lund pinile mulumete, artnd c mai nainte dr hran se cuvine s mulumim Iul Dumnezeu, iar nc fiindc era i norod, pentru aceasta mulumete naintea norodului, ca s se imit?dineze roi, cum c suia [ui Dumnezeu a s emt+ i mm c nu este potris u ic lui Dumnezeu. l! toate la Tatl le aduce. Cci cnd deosebi face semne, nimic intru acest fel nu face, m ca r dei mai murr face. Tar cnd naintea altora face minimi, alnncea la Dumnezeu ca uri. Iar cum c nu peri i ru neputin iitce aceasta, ci pentru icouoiuiH.carca ani zis. arat dintru a face cele mal mari cu stpnire i cu putere. Dar oarecarii zic. e pentru a ceas i a mulumea F.l. ca s Si' linuiasc de vlpuiturul lumii acesteia 1;i vremea patimii, i un dintru ace asta s - l. socoteasc pe F.l c este Dumnezeu, ci sj se amgeasc i si se inelc, i asa prin Fruct s se n moare. i las Domnul cu s prisoseasc pinile nu pentru artarea cea cu fal. - s rm fiel - , ci ca s nu se socoteasc a tl nlucire aceasta, c s- au sturat oamenii, ci tuturor s se arate, c atta cu adevrat s - au .sturat, ct a i prisosii attea, i pentru aceast pricin i sfrtimiturile a poruncit

15U

s se a dune, ca v.zndu-le pe acestea, mai raiiH


mi nu neu cc se f e iisc.

lin minte

i se cuvine a ne minuna, nu numai pentru c au prisosit, ci i pentru c nici mai mult nici mai puin, ci in tue mai cu numrul ucenicilor a fcui tie a prisosi tuurile rmielor, cu piiarlc, si
JLL
I ui

luda s itu rmn ncitnprtsil, ci s al h i pe

aceast minune arttoare cum c Dumnezeu este dasclul lui. t s se foloseasc dintru aceasta, mcar c penlrn
o s nd m ! r ul a l ea

lui

s p re

vrtos

s -a

dat lui aceasta. C pe Cela ce a tcut attea

pris osine de care i ei a purtat un co. pe acesta L -a vndut. C eu adevrat nu in zadar a poruncit Apostolilor s poarte courile, ci ca pururea s in minte minunea, Fiindc erau s He nvtori ui lumii. C norodul nici o rond marc nu era s dobndeasc , c ndat au uitat minunea, atta erau de nene legal uri iar ucenicii nu puin cran s se foloseasc. l ne nvm din minunea cc s - a fcui s nu ne mpuinm ia suflet intru strmtorile srciei, nici s ne temem pentru iubirea dc primirea si ri ni lor, i pentru tiare, ci s credem c mcar o pine dc vom avea. o va nmuli pe aceasta Cel ce a fcut de au prisosii attea sf rmi tur i din cinci pini. Iar dup Alegorie, cnd a ieit Domnul din Ierusalim, dup ce s- a zis prin prooroci; "Prsil -am Ca su mea. lsat - am mo icni rea mea ( 1 er cin ia 12 , 7 ) atu ti cea iu Caillera neamurilor se duce. pe pgni lund. i norod mult merge dup Dnsul. Si Se suie n munie, adic pe Cruce, ca pe toi s- iruf 1 Sliiei. null la cer. Iu cinstea cea cuviincioas lut Dumnezeu i slavo, f dup ce s- a nlat Ea cer si co un

151

Dumnezeu de noi se silete, m nu om eoJ; in mume se zice c S-a suit, ca gndirea cea nalt pentru LI. munte este. t ne ri ii nou celor ce suntem supai la cele ci o ci simiri, pinile cele cuvnttoare, cinci i acestea fiind, c fiecrei simiri ii da pinea cea cuviincioas, adic cuvntul,precum i Pavel griete oicse cinci cuvinte n Biseric s griesc"* acelea adic, care se cuvin spre ndreptar ea relur cinei simiri i Cor. 14 , 19 ). Ins nu putem pe acestea cinci cuvinte de tot s Ic mncm, c i prisosesc. C nu ponte cineva din. noi toate cuvintele tainei s le cuprind, ei cele ce noi cei mai mater ialn ici ru le putem ajunge i a Ic mnca, A postolii le poart, ca ntru oarecare couri, in sufletele Joreeledrepte. Ci courile din ramuri de (mic au fost. Iar dreptul ea fin ic ul i a nflori (Psalm 91 . 12 ). I 4 ,l 5 ^ 1 ara oamenii vznd semnul* curele a tcut lisus. ziceau, c acesta este adevrat Proorocul cel ce va s vie in Iunie. Deci lisus cunoscnd c vor s vie, i s - | apuce pre el. ca s - i fac mprat. > - a dus iari n munte, el singur" Vezi lcomia de pntece a norodului, mii de minuni fcnd Domnul, i mai minunate, nu se mirau. i iat . pentru mncare," Ycesta, zic ei, este Proorocul. . \u- L mai vinuieve pentru clcarea smbetei* nu mai fac izbndir eg. i atrn
A.

pentru pini II cinstesc pe LI. ct nu numai Prooroc pc F] 1 vestesc, ci l de mprie vrednic 11 socotesc. Dar LI tu ie, nvnd u - iic pe noi s defimm dregtori tie cele lumeti. ns se duce ia munte singur, nici pe unul din ucenici lund, ca s cerce dorina lor. i de Ic este cu nesuferire lipsirea I .ui de la dnii.

16 - 21 .$] dac s - a fcut scar, s-au pogort ucenicii

i 52

Iul la mare. i intrnd in corabie, -mergeau dc ceru parte de marc, la C upernaum. i iar ntuneric s - s fcut, i nu \enise Ia ei lisus, i marea s -a ridicat, vnt mart s uitnd. Uecl venind e ca la douzeci i cinei sau treizeci dc stadii, vd pc lisus umblnd pc mare. si apmpiindu-se de corabie i s - au nfricoat. F ar el a zis tor. Fu sunt, nu vi lumei. Deci voiau s -l ia pre el in corabie, t mi a ia corabia a sosit la pmntul, la carele ei mergeau v . Domnul su suie n munir singur, ca. precum am zis. s cerce dorina ucenicilor, oare l sur cuta pc Ft. Iar ci i ateapt pc F[ pn scara, ndjduind e va wni Ei. Dar Fiindc nu a venii, nu sutr. ci spre cutarea Lui dc doriu Fiind mboldii, intr n corabie. Ci nu prost, i cum s -ar fi ntmplat, a ariur Evanghelistul vremea, ci prin aceasta artnd dragostea lor cea mare. ci nici seara nu i -a oprit pe ri r i ii l a s pe e s se primejduiasc de vifor, ca dup Furtun fcnd u - e linite, mai mult s se veseleasc de minunea ce s -a fcui. t neuitat pnmenirea acesteia s se nsemneze in inimile lor. i a senil de l la ci cnd se primejduiau dc sil'or; i prin cuvnt i frica de la dnii o gonete, i. linite face in marc. i ndoit linite face. poiolind tnrliurare l a sufletelor lor si n mrii. i nu S - a sub io corabie, mai mure vrnd s fac minunea, t' vo/i irei minuni: I.'na adic, c umbla pe mare; a doua, c a potolii valurile; a inia, c in dat a fcut de a susi; corabia la pmntul care ei mergeau, mcar dei mul era departe de pmnt, cnd a venii Domnul l dnsa. Au trecui cu adevr al si iudeii Murea itnsie. Moisi

pevttiindu-l. Dar actla toate facta eu oslu^ i rundu- s.e. iar Vceln cn lyat stpnirea. i acolo austral ufliuL s-u [Jut apa in lam ri, ct a fcut de a trecut pe usca l
r

Iar aicea mai mare s

a tcut minunea, C rmninij marca intru

sa fire. aa pu rta pc

Stpnul pe umere, ca s se plineasc cuvntul cei proorocesc: ~Cel ce umbl pc mare ca pe uscat 1 ' (Ins %Xh Muli suntem i acum intru ntunericul cot gndi tur, i ne von mntui din primejdii. i daci de multe uri intri cari vor aduce asupra rut atrii vreunii, ispitind u-se pre noi - sau draci, sau oameni - i prin fric se vor ispiti s ne clteasc pe noi. s a mim pe Hristos strignd: .Nu v temei, tu suni Intr ceea cc zice, aceast nel egere are: Cele n frieo&te troc, pentru aceasta nu v temei de cele trec mare; iar tu
M int.

adic pururea rmn, i ca un Dumnezeu F. simt Cel C.'c is(e {Ieire 3, ]4j. Teci de vreme ce cele nfricoau - sunt vremelnice, i nu udevirale sunt, iar tu sunt. adic rmn, i niciodat nu MU trec, ei cu adevrat Sunt. s nu vinde credina ceaiul ru Mine pentru cele vremelnice. i V ezi e nu Iu nceputul primejdiei, ci dup ce s - au ntrit ^e arat Hi is tos, risipete frica. CA ne la permis vert im iri mijlocul primejdiilor, ca luptndu -ne eu necazul, si strmlurndu-uv. mai lmuriri s ne facem, i cu pornind mat pui crea si nelepciunea noastr, i aflnd - o pc cu ncpiiiincioas. s izuim numai la Acela, fa rele din cele fr dc ndejde de a s cpa poale s ne mntuiasc. Cci cnd mintea omeneasc va obosi, aluneca mntuirea cea de la Dumne 7t u fri dc veste sosind. m face pe noi s cutm numai la Acela Carele nfa mntuit, i nu nou nine sa ne

154

scrlcm mmuirca. Iar de ' om v oi i in corabia noastr s iulm pe llristos, udie s slluiii pc ITrisfos in inimi] noastr. ndat ne vom alia la pmntul acela la tarde mergem . Dar care este acel pmiut? Yriai este tu adevrat c pmntul fgiltiinjei. Cerul, ca rele este pmntul celor hln/i, i care au pace despre toat rutatea. 12-2 ." doua zi norodul tarele
7,1

a de ceea pane de mare.

viznd c alt corabie nu era acolo, r numai una, inru ea re intruse ucenicii lui. i cum c Jisus nu a intrat in corabie mpreuna cu ucenicii sui. ci singuri ucenicii I ui s -au dus (Nurod zice pe cei ce venise s - L apuce i s - L tac mprat, c ueallndu-l pe FI, vlan pc margine mrii, socotind ce s - a fcut. Deci se pare cuvntul c arc lips, f ncslariuilij -l pe el F.v anglielisEul a fcur uit ncepui, zicnd: "Deci dac a vzut norodul... i celelalte, "tar aceasta este sehmt a povestirii celei pe sciirl. Iar cuv nllll ce zice: !>i alte corbii ... mul
TIU

nind

Domnul" este pus n mijloc spre u rt are sum c acele corbii au venit pe urm. Deci mai apoi de toate dezndjdundu -se au prepus c a trecui pedestru pc mare. i7.igadinos),$i alte corbii a u venit de ta Tiherada aproape de locul unde au mne ut pinea, mulumind Domnul. Deci dac a vzut norodul c l i sus nu eslc acolo, ulei ucenicii lui, au iu irul
>1

ei iu corbii i uu venit in

Capernaum, cutnd pe fisus. i aflndu -l fire el de ceea parte de mure, i-uu zis lui: Rabbi, cnd ai senil aicea? R j ipuns-a liMfN lor; i a zis; Iniiil, ruiri griesc vou; M cutai pre mine, nu cci ai vzut semne, ci citi aji muma' din pini i s - ai sturat. Umblnd liso pedestru pe mare. a mers de ceea parte.

iarii nnnmriele a dnua zi ciitndu - L pc tl l vznd & numai corabie a fust ca rea a primit fie uct-nid. rUru cafe nu im rat tstts. au: T-eiri intru priceperea minunii. i prepunch, c n mb land eu picioarvJe pc nuire, S -a du s de ceca parte. C de nr i fnst t alla cnrubic.. u r fi pu i ut snculi ci ni [i runi en ucenicii nu S-a dns, ci Intru ut reu in traiul, a i reu i lur ue um fiindci n unu: na a fuit en ru hi a. carea singuri pc ucenici i rut pe fhudiiH a primit, artat rate minunea. Deci acestea so coli ud m noadele, fiind C an atli alte corbii cari - din ceea parte veniser. au iuirai intru aculea si an TCeutiii Cttpcruaum, unde uitnd pe Domnul, nu cad sii se ruajjiJHI

sfi le spun coin ii trecut. nici cearc pentru >r nniul

acesta. ci aa simplu zici "Cnd ai venit aict - a? Ci cei cu l cinau pe Ei s -T ap nuc l s -L t'au mprat, dup ce L -an aflat pe LI, nici un lucru de acest l'el nu te sludesu, ci SuutaTld din minte ini milieu., de alt Euas Caut Sa SC ilesfStc/e. pretura i mu nainte. Pentru a ce asin se i nfrunt de Hun tuni, Cfi M cutai pe Mtrn , zice, cci
LI

j mncat din pini, pentru areasia

M<dorii, ea iari s s fac nins. Si iu a miri ie, c mcar c ii mustri! pe ui. ns rut aspr mnstrim nncUete. C nu a zis: O. rnlu ai paofqtcliii r l aceoiff ci cu bl tulite. Cdvredsi-t iudnptezu. i mustr pe ei, spre mai
mart Cfcdiinfg vftlni s -i aduujj pe el

Iar cum c InuirepUre a lust 1er musrrurea. artat este din

cele de pe urm. c nvtura prea foIn di oare face c ira dnii, zice : 27. ~l.urnii nu mncarea cea pieri mure, si mncarea ca rea rmne spre viata venic, ca rea Fiul Omului da i 5o

vou*c pre. acesta Dumnezeu laiul l -a pecetluit". Voi, zice, pentru pini M cutai. ca cei ce dorii de hrana aceasta, dar se cuvine vou s uu fiii dai cu loiul la pntece, ci s griji i mai vrtos iic cele Uvlxnaiceti, iar nu toat grija spre hrana cea trupeasc s o cheltuii - C pe aceasta a nu mit-o mncare pieritoare. Dar de vreme cc rnulti din cei ce vuiesc s triasc iar de lucru, i mai vrtos Mcsidienii, graiul acesta l uneltesc spre ajutorul deertciunii lor.de nevoie este a lumina graiul acesta, c aceasta uu a zis -o Dorn nul nostru lisus II ml os, ca cum ar fi \ uii s taie toat lucrarea cea trupeasc, si spre nelucrare arii silit, cci nelucrarea toat r marea a nvat. .l de se cuvine a. gri adevrul aceasta este mncarea cea pieriiuare, a voi s triasc fr de lucru, pentru ci cel ce urmeaz lui Hristos. se cm ine s lucreze, ca s aib s de i altora. Ca aceasta are plat pc fgdui ru a mprii! celei ce va s fit. fum dar, zice, a grit Domnul, cum c nu se cuvine a lucra mncarea cea pieritoare? Srgumta lor cea cu dca- t! insul ctre mncri tind -n. i ctre ce
Iu

Duhuvniceli puin muindii- i. Aa

cu adevrat, zice. ilar cum c lucrarea cea trupeasc o laie Hristos. artat este din ceea ce j /.i ctre Marra: Marro. Ic grijesfi i ti - sileti, ilar un lucru ti etmiete. Iar Maria punea cea lum i -a ales cure nu se vu lua de fa ea \Liicn IO). !i iart: \ n v grijli pentru ziua tic mine" Maici 6. 34). Acestea adic aduc cei cc \ oiesc a se hrni c/nd fr de lucru. Tar noi cu zice ni'.' fum c ceea ce s- a zis ctre Marta. nu este. pentru lucru, si lucrare, i el u era re, d penrru a ti vremea i a nu cheltui vremea ascultrii la srguina cea

ctre mncruri. Deci plecnd -o pe dnsa s nit piard iri /dar vremea ins a t urii pentru ndeletnicirea cea pentru pntece. zice jevstta. Iar aceea: .S nu s grifiti zicnd, nici aa nu leapd lucrarea, c afla este grija* i alia lucrarea. C este cir putin i lucrnd eines s nu

grijeusc nirnie.

Deci nviindu -n e pc nt>i Domnul s nu ne pironim Ja cele lumeti, nici - . facem grif pentru odihna ccn de mine, ci mai vrtos in fiecare zi voind

El s

lucrm noi* zice. Nn s griiii

pentru ziua de mine, ea i cum ar fi zis aa: Nu s grijiji cum c astzi s lucrai si mine s n odihnii, ci ii rana fiecrei zile din lucrarea cea din fiecare u\&nd-n, nu \ grijii pentru ziu tic mine. Iar "mncare caren rmne numete pe mprtirea cea [h ruin a Trupului Dom un lui, pe ca rea ne- o d nou. Fin al O mului tcndu - se, pe Care Tai l L - a peci i]uit, adic i. -a artat* I - a adeverit c este Fiu al Sn, C si singur Hristos S-: J artat pe Sinti prin minuni dar fiindc vorhele clre idei, ea s nu se urbeze ei. la latl alearg t zice c de Dnsul e>t c petcrluir* adic artat* mrturisir. De vreme cc i Lliip al tatlui este Fiul i Pecete si Caracter,s nelegi c de FI Tatl s -a pecetluii Vcesta f Fiul), ca Ctia eiL SIc

liip

Pecete, nct ceea ce se

ZCL-

-*te intru tieesi

fel. C pi: \vesta ce - .c edea a fi Fiu al u mu lui L -a pecetluit Tatl* adic Pecete a .Sa H.'liip L - a Nscut, Ca rele ari intru Sine tonte calc are LI (Tatl). i este firete iutocinai cu Dansul leu Ta lai). 2 - 3.'> an zis ctre dnsul: Ce vom face/ ea s lucr m lucrurile lui Dumnezeu . Rspuns - a lisus i a zis lnr: Acesta este lucrul lui Dumnezeu, ea s credei intru carele I -

158

J irimis Acela, Zis-au drcpi aceia lui: Dar ce

sen n faut lu. en s i

dem si s credem tie. <A lucrezi? Cer Iudeii s se nsele lucrul lui Dumnezeu, nu ca s -l lucreze pe ei, ci ca s apuce pricini. Deci mcar c t *iia pe ei c nu se vor folosi nimic. ns pentru folosul cel de Obte al nvutrii le rspunde i Ic arata Jnr. iar urni vrtos tnfuror oame nilor c: "Acesta este lucrul luf Dumnezeu: a crede intru Tarele L -a trimis Acela, c credina cea intru h 1 este ILKTU cu adevrat sfinit i desvrit, i rarele sfinete pe cei ce o au pe dnsa. C credina cea adevrat este pus uitoare spre toat
L

urnirea cea

bun, si lucrarea cea bun pzete credina. Ci lucrurile fr de credin sunt moarte, i credina fr de lucruri" (lacov 2), Si vezi nemulumire i nesimire! Iari cer semn cei ce an vzut aiuiea de multe i atta dc mari. i mai vr tos al pinilor din cure s- au stura!, Deci ca nite lacomi ru pntecele iari acest fel desemn cer, carele s le foloseasc lor la pntece. Iar cum c aceasta este adevrat, a ri
JE

cite din ceic tic pe urm:

1 - jd/Trini ii notri Mauri au mneai n pustie, precum este scriv: Pine din ci r ie -a dar lor de au mneai, Deci le -a /is Lor lisus: tnirt \tnin griesc vnu, nu Moisi a dai s ou pinea din fer, ci T a tl meu s if vou din Cu pinea cea adevrai, pentru c pinea lui Dumnezeu este ceea ce se pogoar din i er, i via d lumii. Deci au zis ctre dnsul: Doamne pururea d -ne nou pinea aceasta". (Ieire Jfi; Numeri II; Psalm 7: Iniclep. Solatium 16). Nu in zadar zicem, cum c, cu cei cc cran robi pn recelui, cercau semn. precum era cel al pinilor. Tu ial de Mau na pomenesc, i nu dc aif oarecarca minune, sau de cele din

l'Igipl. sau de tili Mrii Ruii. Ca voind ei s- /dreasc pe Dansul. ca i Iii acest fel de semn s fac. carele ar fi [ini ut s -i hrneasc pe dauii trupete, pomenise de Manrt pentru lcomia putecelui cea peste mus ur. Dara ce le rspunde lor nelepciunea lui Dumnezeu. Domnul nosiru ii sus? Ca nu.Moisi v- n dat vou pinea, adic Pinea cea adevrat jlu s- a dat vou Moisi, ei tonte cele ce arunce a se fcea, nchipuiri iran aie acelor ce acum se lac. C Moisi chip nuca n lui Dumnezeu, al Celui adevrat Voevod al K rail terilor celor gnditori, iar pinea aceia chip era al Meu. Celui ce M -am pogort din ceruri si adevrat hrnesc, i ade vrat suni. i se numeti - pe Sinei "Pine ades arat, nu ea i cum Manna a fost mincinoas, ci fiindc aceia chip a fost i umbr i nu nsui adei arul. C dup adevr Mann este Cei L nui .Nscut Fini lui Dit muzeu, carele s- a fcui om. cari - este ns pimnttoare gri re i unzire! Ci Manna se taiemete, ceeste aceasta" (Ieire Iii. 15). C evreii v/and -o pe L- a fiecare naintea Cortului su grmad vrsat, i ile cea neobinuit si strin minune spilmiitiuiu -se, ntrebau pe altul: ei - este aceasta? Deci Domnul Fiul lui Duium:/eu, om findu -Si. Versta este Manna ceia ce spimjuca/ pe roi. ct tic cu re ueil umerindu se zice: Ce L-ste aceasta? Cum Fiul lui Duinne/eu, este si Fin al Omului? Cum din doua can- sunt mpotriv ^ - a fcut o Fa? Ce esti: aceast tain? Doi Aceast Paine, viaj dnp fire fiind, ca Cet ce csie Fiu al lathii C elui viu. face ceea ce este a Sa. c face vii pu mate. i precum pinea cea din piiniam ine pe Firea cea slab a trii pui ui, i u u o las s se strice, aa i llristos prio lucrarea

160

Duhului fate viu pe uilet, nc i pe m.stii trupul ii ine spre ev r ricciune. caprin 11 r 'm i us nvierea cea d i tt mor Si s* i druit firii itilKfti, i nestriccitirfea im puri Eu r. Dur iudeii ctre pntece itici fiind djii, i cu totul pmnteti, pentru ptat dmit nele cele /.(e,, i zic. d fi ne nnu pinea aceasta; aa dar ntinteiegtnri fiind, st vdeau. i totdeauna d - ue nou pinea aceasta /Ec^mr intru o zi nici in if ou. Iar a ceas Ea i ilin iubirea de arglul totdeauna aceast lesne dobndit pine. 3- 3S, ( ^i j / is lur lisus: Eu sunt pinea vieii, cel* ce vint ctre mine nu va fUin^^cela cc crede ciirci mine un va nseta nici odinioar. Ci atu /is vou. c ru - ai i v/ut pe mine, i nu credei. Tui ce mi d Mic Tatl ci re mine va veni; i pe vela ce vine ctre tu ine nu - l Voi senate afar. C rn -am pogort din cer. nuca s fac voia mea. ei vuia CeJui ce m-a trimis pre mine". Fiindc Iudeii, eu cel ce erau pmnteti, pentru pdim. simit sm oleau c griestu Domnul, l pentru accusa a fceau sil si cercau, imisrrndn -i pe ei Du ennui i urt find cutu c. pji cnd socoteau ei c simit este hrana, i urmau Lui, iar cnd vnr nelege cum c est DnhovniceJisc. im s fir urina, zice:
Cl

II

vietu. cci ca s

nu cheli tiim banii notri (a ndestularea hranei, d -ne noua

Ll simit pinea vieii.

i ti i e n i i-s " pi Eu ea h ran c i , f ci ; i a vieii"', t .'ic i tl i 111 ! e i un te s -au fo si ti nutrit, st-a nviat pc nul prin .SineiDomnulXcl ce este pine, pentru ci aluatul frmnt tu ni omeneti credem fia s -:t fast copt de focul Dumnezei rit. Lari pine a viuii este. nu a acestei obinuite. ci a celei schimbate, i carea de moarte nu se taie.

161

i ceia ce crede ntru aceast pine, nu va flmnzi. aici va ptimi foamete de a auzi cuvntul lui Dumnezeu. nid va insera sete gnditoare. Ljrra se face dintru - a nu aven apa batezutui, i sfinenia Duhului, Cii cel nebnte/ai sete are si uscciune mu h, fiind lipsi L de apa cea sfnt curea rcorete, iar cel hule/at, avnd pe Duhul, pururea st mngie prin l'riwuL i artnd c i credina cea ntru fcl, uu este lucru mic, ii dar iii lui Dumnezeu. carele se f de la Tatl, celor drepi si \ rodnici ta inim, zice e: Tut ce Uirid Mii IutUa Mine va veni. adic, aceia cred intru Mine pe care M - d .Mie Tatl, lari ud Iudeii, ca ccl cc suntei nevrednici, nu v dai Miede la laii, pentru aceasta nici scnii la Mirtc. c nu avei iniru a dreapt, ca sa s iubeasc pe \ m Dumnezeu 1 Tatii, i si v aduc ta credina Mea. fari
Fii

pe cela ce sine la

line

nu-J voi senate afar, adici nn -1

voi pierde,, ci il sur mntui, i ii uu gri de va dobndi mult purtare de jrip. C M- ani puguri din cer nu ca s fac voia Mi a. fr numai voia tatlui. Iar acestea le zice ca s neleag ei c cel ce uu -l primete pe t.l e.sir pu trim ie lnr Dumnezeu, fiindc st mpotriva voii lat Ini. O de vreme ce pntrhnu lut Du ti rn / C I I li numeau e pe Dansul, Li I iiltparci 1 prihana spre dnii, i /ice. mcar dei
iuj

artat, c voi suntei pul rivoiri lui Dumiic/eu.eare

uu primii pt Cda ce urmeaz voii T a t l u i . Unde esii aicea Nestore, carele zicei, c tltip rin iert sdumnezeii E Fris fus? Nu auzi, ticloase, c
ll

S- a pugnri tiin

veri'? tar cela ce s -a pogort din cer nu um goi cu

I6Z

adevrat, ci Dumnezeu ! (.& n in al imj se pugcra, i de se

sanriupta si

suit nen. inimnezeupenrru lapta eca blinl : * t] i drnadil - [ui ace a s la. Dlv de vreme ce pogorrea Uemiiuliti a apucai mai nainrc de cuire. Veestii dm i M-a pogort din Cerea un Dumnezeu cu adevriii. ru s Se fac, Ojti piii'jindu-Se. N-a smi jri Ceruri, cu trup dup adevr ta un om, unde a fast mai nai Ir eu un Dumnezeu. Deci diarl nu itu Ltru ^yl tirisfns si s-a lesrltiimitwii EUH pe urm. precum hda Nesnrfd Pimmezefl mai nainte >ii s-m-i. y\ S-j lacul n vremiLe cele mai tfvpe urnii 3 9 . 4 1 1 . i u t - L ' j s s t i e s t e Voia T a T i t i l c d u i f t * i i t - n t r i m i s p c m i n e . e u m i - a d m mit, s

rut

ce

nu p i e r d

d i n . u - r i a . i s i u v i i / i n / i i ; i v e s t t i e apoL ^ i i j c t i a - u a c s i t

^ oisi ce J uia cc in -a [rimis p i't mint.

ca. l u t cela v v e d e

pre i'iul ,

y crede i n t r u e l

s uiii

l i j j - a s t j i i t c . s i e u i l s o i i m i . i p r e e J i n z i u a c e a d e opiji1.

r rL( n i i ficecisra: "'- -u dut Mie laF

LU

.j

mpun g ini mi le lo r. d j s c uno as c , c i t rodni ci tum d e du rul lui : D u mne z eu. iid t vre me c e iu t l c a |. i l un Eue ru (n ire c a i 'ci e mur e a nd p e cr edin a tt aj nt ru ! f i is t L - . ta r c i fi L' ja ft Sit g nu u au . orb ii v-dr c au c zu r di m duru i lu i
DutniiL/.L'ii.
h u d n i . z i c e , i m v u r pierde p e c e t c e - i d M i t f o t H L , adic ciii vnt

pc cei

cecred

Mit,

im \ u pt- l4. a d i c dei m i L i n u i a nviere t i s n l i m r v d u h ' ,


iurru

G* n doi t cs Fc tuvitrcH unu de Ohce i soin rnlfieasc, iiir i eire-t tofj cei pctoi sur im i:;: i.:ij ,dta. numai drepftj. inlrd jutnijiiuarea DomgiLhii n care vzd uh

in l midu - S L . si iHtnpiniid pe Damnai iu iudr/neal. Si [j e

a cea st j its- i e re Pa s et ri | farea

11

leu re u n a m t re pe n lfu i n ii

163

cei* d? la pmm. C pcliii vor

IIIVIH

din mormnt uri, iar

de la pmnt nu se vor ridica in vzduh, C jos vor rmnea ta nite osndii i. Deci drepii i vor nvia, i & vor ridica rpindu se pe nori iniru ntmpinarea Domnului, iar pctoii numai vor nvia. i icnind Domnul, ce este accasia lot ce Mi -a dat Mk* Tut! nu voi pierde, zice pe aceeai nelegere cu j|re cuvinte 'C iot cel ce vede pe iul. i crede, s aib via venic C nimic alt nu zice, fra dect ceea ce a zis mai sus. C aceea: "Tot ce Mi- a dai Mie latl" aceeai este eu aceasta: Tot cela ce vede pe Fiul, i crede. Jar aceea ce zice: Nu voi pierde" aceeai eslt cu aceasta ce zice: Are via venic". i adeseori pomenete de nviere, ca s plece pe oameni nu numai ntru cele ce se vd s hotrasc pc Pronia lui Dumnezeu, ci s i ie c este i alt stare, intru care rrl de ndoial vor dobndi plile faptei hune, mcar dei acum calea cea cilre fap ta hun. 4l- 44.Dec1 crteau iudeii pentru el, c a zis: tu sunt pinea ceia ce s-a pogort din Cer, si ziceau: Au nu este acesta isus fiul lui Ins
if, nu

este artat, i e i

viata aceasta rspltire, pentru aceasta s nu sc slbeasc de la

cruia rim noi pre tatl sn i pre intima sa'. N Dar

cum zice el. c din cer m -am pogort '.1 Rspuns - a isus i a zis Jiir: \ u crrii intre v oi. nimeni nu poate s v te ctre mine. de nu- l va trage pe el Tatl cela ce m -a trimis pre
ns iu irai ml.

.i eu l voi

pe el tu ziua cea de apoi.

Crteau Iudeii fiindc a zis Domnul: Fu sunt Pinea! ca cum s- ar fi amgii, cci pan vnd socoteau cic pentru pine, simit griete FI, cu blndee sufereau, ndjduind c le va da lor pinea aceasta, i va face bar pntec el ni lor.

164

Iar dup av. le-a descoperit lor. c nu pentru pin e imitILvi pentru Diihuvniccus este cuvntul
Lui.,

dt/ndjduindu -se

car lesc.C.' unde nelegeau ei Duhovniceasc hrun. si siu!, i invfen,:? Deci se sminteau de Dnsol, vznd pc Muma l ui i auzind ci "din Cer M - ym pogorii", C ncmvkginti ei ca i Dumnezeu este fcl. ci la ceea ce se vedea cutnd, crteau, ca si cum s -ar fi Irnfit Dorm iul. i ziceau: Au nu este Acesta Fiul [ui inii? Iar Mntuitorul nu le rspunde lor, c nu sunt fiu al lui in
sil', l* nu puteau s neleag |] as ter ea cea negrit care era

din Fecioar, il dac pe naterea cea dup trup nu o ncpea mititea lor, cu mult mai vrtos pe cea din Ttul mai nainre de v eci. Oar ce le rspunde lor? 'Nimeni uu poate s sie la .Mine de nud va trage pe cl Tatl. Iar aceasta zice, nu lepdnd stpnirea de vinei - s nu fie! - ci artnd ci de mult ajutor de La Dumnezeu are trebuin cel ce v a s cread. i in alt chip: l 5 e aceia ii trage Tatl, care din voin au ndemnare, iar pe cei ce nu s - au fcut pe sinei ndemnatici nu- i trage la credin.C precum magnetul nu pc toate de cie se apropie, ci numai pe fier l ir - jge ta vinei, aa vi Dumnezeu de toi se apropie, dar pe cei mai i iu II-rn naiei, i care arat oarecare pleca re i dragoste ctre Dnsul, ii trage. Deci Ti Jl trage i duce la Fiul. iar Fiul ridic
i

face v ii,
ii

druind pe cea intru cei buni suflan. i via, carca este Du li Sfnt,

Deci - Sfnta l'reimc face bine velur ce cred, i nu deosebi Tatl singur, sau Fiul singur, ci precum una este firea, aa i

165

lucrarea facerii de bine una este. Tatl aducnd. Fiul fcnd h ii. Duhul SI' LIJII in loc de su Hare fcndu -Se celor ce se fac vit. C toi cel ce este viu are l suflarc. i vezi stpnirea Fiului: - zice - il voi nvia" . Cci n -a is; Tatl ii ia nvia, ci Eu l'cntru c nu (oltleauna smerii griete, ci uneori .jinlrii neu Dumnezei ni Sale o descoperi. 45- 47. F \ le scri in f 1 rLn>roci , , : ' i vor fi toii nvai de Dumnezeu. Dec tor cel cc aude rle la Tatl. i s e nva. \ 1ne ctre mine. nn doar c pe Tatl l - a vzut cineva, litr numai cela cc este de Ja Dumnezeu, acela a vzut pre Tatl. Amin Amin .criesc voua, cel ce crede ntru mi tiv are \ iaj venic. A zis mai sus, c pe carol va trage Tatl, acela rine la mine, i mind s ntreasc aceasta, la Prooroci aduce cuvntul.c e.siescm,zice,n prooroci. ci tur ii tu- m stai de Dumnezeu, tar toi cu adevrat care voksc.c dc Obte nvtor este Tatl, prin descoperi re fcnd cuno scut celor vrednici jioE'iuJ Su, c atinandu-sc de inimile ee* iar de vicleug i fr de rutate. Ic descopere lur pe Fini. precum i lui Petru L -a descoperit pc- FI. Deci cel ce aude de ta latl. adic cel c.e primete descoperirea Tatlui, i ucenic *dev rat al ui se face. acela vine la Mine, Si vezi cum griete toate prea cu de - amnuutul, c nu a
Z N :

T'el ve aude dt la Tatl, acela vine ctre Mine", ci a adaus: i se nva*, c nu este diu (lestul a auzi. ei trefruU'.te i a st nv a. Ce dur? Au doar mai nulnte n legea veche n -au fost iih ai de Dumnezeu? Va fost cu adevrat, ilar nu aa, c

166

iL'ij mai presus esle, in le" ca N I mil zc, c anmees prin oameni. L'Jup ce >-a ntrupat tel Lnul-Nscut, de et tisLii Tyi.l ntru UubmL Sfut si; face tiina.til se jmpHjiesrn cuvntul cel prnyrueesc:
l

nvau Jt pentru

Liir acum

utru lamina l'a a Tar lui, ad ic intru Duhul, vain

vcilex Lnojn&j.care este Mul. Ce nn Frt dar acum suntem iiiv|n|i de Uunimveti toti. eara an, primit ctedina na ntru llrlslos, Har fiindc a stfa: Cel ce node de la TuijiL acela v inc ytrv Mine, ca sa nu prepuk cineva, cum ci pentru lat trupee uriete. zice: N IL atesta zic,c iluarii vede cine id prr Tatl. 13 r numai J iul. Carele cu adevrai
CMC

din Irans ut, i Sl -u

Nscut diu Fiina Lui. Ci Eui suntem de I J Dumnezeu. dar chiar Fiul Unul
470 l rF. l L

CF .U.%

carde i tie pc Tul l.


11

sLtnt Pinea sici ii, prtni vc#irl au iu a

cat Manna

in pu si ic, i au murii, Aceasta, este Pinea care se jmgoar iE iu t en ca si mnnce cineva din n nstu si s nu unuir. tu suni Pinea cea vie, care -n pugort din t er. De va m ne a cineva dhi Pinea aceasta. mi
fi v iu

in veci. i Pinea care F.u rlla (>-

zrs: Care Lu dau \ ci: "cure Hu jai da. Peni ru cv j-ca s y dea la Cina cru mai depe nnni card frnt,
- j fl a t
1

lund

Pinea, si

mul u mi nd , a

ucenicilor si j t i.s: Luai, mncai. atevia este

Irupiil IM eu iZigadiiHh). rjnpul t ueu cmc, pre care le eu il soi du pentru \ ia\n Lumii". Cu aseamn pe li l'an a licj ce de la Dnsul ie d. C In. dee. sunt Pil urn vieii, iar ai ce uu mneai Manna au aiurit. i nu simplu a adaus: in pustie, c voind s arate c nici la mui vnenie n- a inut la prini Manna, ci numai in

167

pustie.dar fgduinei.

u- a

intrat

mpreun

cu

cltiii

pmnt

ui

lari Pinea aceasta nu este aa, ci petrece

MI

veci, |H-ntru

aceasta Iudeii cu mult mai mari tmnfii dect prinii lor vor primi, dc vor voi. J cam nu sunt mai mari cele ce sedau del Hrisios?( tie -a i guti cineva moar le. ins este viu pentru ndejdea nvierii, Si artat aicea pcorru mprt irea cea dc Tain a Trupului Su zice. C Pinea, zice, csrea Tu voi da. Trupul Me u este, fie carele F i i J voi da pentru viaa lumii. Si Stpnirea Sa artnd, vum c! nu ca o fiin. i mai mic dect latl Su S - a rstignit, ci de bun voie, /ice: 'C Eu voi da Trupul Meu peni ni viaa lumii'", f mcar e se zice
LI F UI

c es l i {lat de Tatl, dar

i as se zi ce cum e i L I singur pe Sine S-a dut; aceea adic, ea s cunoatem unirea cea ctre fatal; iar aceasta Stpnirea eea de Slnei a Fiului. i ia aminte, c Pinea Ceia ce n Tain de noi se mnnc, nu este nchipuire a Trapului Domnului, ci nsui Trupul Domnului, C n^a zis: Pinea oare Eu vai da, nchipuire a Trupului meu esie, ci: **' Trupul Meu este'". Pentru c pref ace cu nespuse cuv inie Pinea aceasta prin l lagos Iov
L -.

ia cea ilc TainiL i prin

venirea Sfntului Duh. n Trupul Domnului, i s nu turbure pe cineva accnsta, adic. a se crede.Pinea c esti- irup.pentru ci i vnd umbla Domnul cu trup. i pe tirana cea din pine primea, pinea aceea ce \e mnea. n Trupul Domnului se schimba, i asemenea se fcea cu .Sfntul Lui Trup, i spre cretere i stare lucra dup omenire. Decf i acum Pinea n Trupul Domnului se schimb.

168

i cum, (iff.nu st arai nou Carne. u Pine? J'eiilni ca s nu neingrcourn ci re mncare. c de s -ar Ilarului carne, ni ngreoare ne - am fi aflai ctre mprtire, lari cum neputinei noastFe poeorndu- Se Domnul, intru acest cliip ni se arai nun Mncarea cea de tain. in ce chi p este cea obinuit nou. Iar pentru viaa I .urnii Trupul Su spre moarte S -a dai. cci murind, a stricat moartea. i s nelegi "ciul a lumii", poate adic i pe nviere, c moartea Domnului pe iii ierta cea de Obte Ja ten neamul omenesc a lucrai. Ilar poate i pe viuia ecu ntru sfinenie i fericire, via a lumii numete, (l mcar dei nu loji au primii sfinenia i viaa cea ntru Duhul, dar ns Domnul pentru Lutnepc Sinci S - a dat, i ct despre Dnsul, l umea s -a mni nil. i toat firea s- a sfinii,
LUI

ceia ce n luat putere a birui pcatul,

i pcatul a fugit printr - im m, adic prin Domnul nostru lisus Hristos,precum i printr - un om, adic prin Adam, iri pcui s -a alunecat. 52-55.' l Deci se certau ini re sine Iudeii zicnd: Cum pnaic acesra s - i dea nou Trupul sli s - l mncm? Si a zis lor lisus: Amin Amin griesc vou. De nu
lui.

eti

mnca Trupul fiului mi iu avea sia intru noi, Ceia

i de nu

ve i

bea Sngele lui. nu

ve i

cc mnnc irupulmeu, si hra Sngele meu. arc via venic, si eu i voi iu via fire et in ziua cea du apoi. f Trupul meu adevrat este mncrii i Sngele meu adevrat este buturi. \u/irid Iudeii pentru mncarea Trupului Domnului, nu cred, pentru aceasta i v raiul ace: fa a i necredinei triesc ci. fum?" Cci cnd gnduri uU necredinei intr in suflcl. atuncea inlr mpreun i acesta fum?

]69

Pentm aceasta i hl * rmi s arate nu este aceasta cu neputin. ei >i foarle du nevoie. i nu cii'e cu putin rr alt chip a avea via, zice: D L nu vei mnca Trupul in tu intre u panierele maicii sale? (luau 3>. Deci se cuvine non care auzim, c ilt mi vom mnca Trupul J iului, nu avem via, ntru mprtirile Dumnezeieti lor fane a avea credin fr iit ndoial, i u nu cuta Cum? (I t urint. 2). Pentru c omulcel sufletesc, adic ,carele urmeaz gnduril or omeneti si sulleteti. adic fireti, fiii priraeie cele ce suni mai presus de fire i Duhovniceti, precum i pe mncarea cea Duliuv nfceasc a Crupului Domnului nu o nelege, en care cei ce nu se irnpr esc, nu v or tl prtai vieii celei s eni ce. ca eei cl- n- au primit pe ftius. Cari ie csLe via adevrat. C nu esn Irup de om gol cel ce se mnnc, ci cei al lui Dumnezeu, i Carele poale a n Dumnezei, ea cela ci s -a unit cu Dumnezeirea, \cesla si adevrat e \ie mncare, ca cola ce im la pu in vreme ine, nici se stric precum mncarea cea striccioav. ci a; vieii celei ve>nics este ajuttor. Asemenea i butura .Sngelui Domnului adevrat csu

i celelalte,

Va Nicodini din necredin zicea; tltim poate omul s

bisuntr. Penlru c nu o v reme ujpi ieu-j. ci pururea uencefat pzete., i uu ias s aib trebuin pe cela cc a but, Precum i cirt Sa marin ea c zicea c Cela ce va bea tl n apucarea hu soi da, nu va nseta (In, cap. 41, Pentru e cine primete darul Sfntului Duh prin mprti rea Dumnezeietilor l aine, nici flmnzete foame nplegloarc, nici nseteaz scie. cu care in.stieaz cei necredincioi, 56-58, Cela ce mnnc trupul meu. i bea sngele .

I 70

ntru mint? petite c, i cu intru ci. Precum ni -a Irimis pie mine Tatl cel viu, si eu viey pentru Tatl: i cela ec m mnnc pre ntiuc, i uceln va ti viu pentru mine. Aceasta cmc pinea, care din fer s-a pogort, EIU precum au mncat manu a prinii votri n pustii, i au mrir. Cetacc va mnca pinea aceasta. viu ii in veac. Aicea ne nvm inina Tu mnec iurii, c cela ce m nuc si frea trupul j sngele Domnului. ntru nsui Domnul petrece, i Domnul ntru Dnsul. ( atnesiccure strin i mai presus de cuvnt se Tace, ntruct s Ile Dumnezeii ntru noi, i urii ntru Dumnezeu. Nu auzi nfricoat anzire? Nn Dumnezeu got mncm, c neppit estei iar de (rup. st nici eu Orii ii, nici cu dinii nu se poate apuca, nici iari irup de uni gol. c ui
tei

ir nn ponte

folosi. Ci Hi mic Dumnezeu a unii cu Sine i trupul dup unirea cea negrit. Fctor de via este l trupul, nu c doar n firea liri Dumnezeu se mui s nu fie ! ci dup asemnare fierului celui u focal, curele i fior rmne. i lucrarea focului o ara f. Va dar l trupul Domnului rmnnd trup, fctor de via este. ea cela ce es le trup ai Ini Dumnezeu Cuvntului, Deci precum l'.u. /ice. . icy pentru l'atJ. adic, - Nscut din iutii. 1 ar ele csu: via, aa i cela ce Mi mnnc pre Mine, v a ii s iu pentru Mint. fiindc w amestec oarecum i se preface intru Mine, Curele pot sa (ac vin. lar c tul acizi c Lu viez s nu - l socoteti pe iii c dup mprtire j vie! ii viaz, c aa de ar Fost, jivin vicuiiuare s ar fi zis Dumnezeu, dar nu c- ste, c nici Dumnezeu jivin vieuitoare se numete, nici vreo zidire via se va uuniL

E7i

i adeseori sus sj josnvrteie cuvntul acesta: r 'Prinii vori ari mncat manna n pustie ca s plece pe ascuhtori, v de

fost cu pu tin n patruzeci tie ani fr seceri* i fr

semntur a se brnr oamenii, i a i se inea saa lor, cu mult mai vrtos acum \ a inea Domnul viaa noastr cea neleg l oare si pinea cea ni ai bun, adic cu trupul su cel alctuit din prnm fecioresc fr smn brbteasc. Iar pre) o tin dea pomenete de Via, i mai adeseori aeest nume aduce n mijloc, fiindc nimic ca lucrul acesta. Deci i tu pori nu numai dup mprtirea cea de fain a mnca i a bea Irupii i Sngele StpnuluL, ci .si dup alt cbip, c tropul adic mnnc cineva, cnd prin fapta cea lucrtoare cltorete, pentru c eu anevoie de lucrat. adic, vnjoas i tare e^te conica, precum si fapta bun cea lucrtoare este ftsteih ir joas. lori s ngele bea va nite sin ce veselete inima, cel pii \ itor la cele- inalle, pentru c fr de osteneala este pi i \ irea la cele nalte, iar mai rrrih si odihn a ostenelilor, i cu butura iste asemenea, pemru e l butura mai fr de osteneal este dect mncarea. 'v cos [va a zis n Sinagog nvnd in Capernaum. Deci muli auzind din ucenicii lui, au zis: Greu esie cm aurul acesla, cine punte s - l aud pre el.' lari tiind lisus intru sine c vri esc pentru aceasta ucenicii lui. a zis lor; lecasta v smintete pre soi '.1 Dar de seri vedea pre Fiul omului stiindu - sc, unde era mai nainte? (Lipseie Ce vei zice.'". Iar aceasta zic cu pentru nlarea Lui la Cer ce era s fie mai pe urm. Peniru care pricin in Sinagog nva? t na adic, vrnd s vneze mulimea: iar alta, artnd c nu esie potrivnic legii care se citea n Sinagog. 172
TUI

este ua dulce oamenilor,

i pentru ce unele ca aceste cuvin ie aducea iu mijloc, de vreme ev pe nimeni acestea nu avea sA foloseasc, ci mai vrtos pe muli s sminteasc? C.' ucenicii Lui auzind au zis: Greu te cuvntul acesta cine poale s - L aud pe el?" Care dar este f ataul din grai urile acestea? Foarte mult i mare. ( ic vreme ce tie hran trupeasc pomeneau ei adeseori, i manna in mijloc aduceau, aririidu - le lor, c toate acelea chipuri erau i umbr, iar cule ce acum dc El se griesc acestea sunt adevrul, pentr u aceasta griete acestea,i de hran Duliov niceasc pomenete. ca v-i plece pe ci s sc ridice ctui dect de la cele simrilc. >i chipurile i umbra s defimeze, t la adevr s alerge, lar ei nimic mai presus dc simire putnd s neleag, nicicum nu se fac mai buni, ci mai xrtos sar napoi si zic: Grea este cuvntul acesta,adic aspru. neprimit.Ca cine trupesc ti n ti poate s primeasc hran Du hm iveasc? .l cum c pine din cer se pagnur? i trup se mnnc? lar cnii auzi c ucenicii Lui s - au ntors napoi, s nu nelegi pe cei adevrai ucenici, ei pe cei ce n rndul ucenicilor umblau dup Dnsul, si numai dup artare se prelate un c se nva de la FI, C ntre ucenici erau unii care cm: gloat asemnfindu- se. se ziceau ucenici ai Lui, e petreceau lng Dnsul mai mult v rerae dect gloatele, iar ctre ucenicii Lui cei adevrai alturnd u -se, de ni rute erau vrednici, ca cei ce la o vreme au crezul Lui, i vezi nesncoical. c fiind trebuin s ntrebe i
s

se nvee

cele ce nu tiau, ei se duc. >i nimic Duhovnicctc nu neleg, ci toate dup cum se vd. C de vreme ce trup au/eau, socoteau c ii silelr pe ei si se fac mne l uri de cartic s butori dc snge.

Ltr noi cel ce Duhovniceti nelegem, nu suntem ni an e (uri de carne, ci mai vrtos ne sfinim j>rin una ca aceasta hran. ^i vrnd s le arate lor. eici.i
J

de un Dumnezeu de tl nimic

nu se tinuiete din cele ce sunt in inimile ion zice: Aceasta v sminte te pe \ ui? Dar dac Mii vei vedea jic Mine, (Iei Ce .Mart FiuaJ mmultii,sntndii - M in Cer. unde eram mai na inie, ca un Dumnezeu? C Atestai Se suie ea un om, unde era rnyj naiiite ca un Dumnezeu, tar aceasta a zis. ea s-l deprteze pe dnii tie la a- 1. suc ud pe F.i c este fiu al lui losif. C cela ce a crezut Li in Cer era mai nainte, fr de ndoial eu adevrat va crede pe iii e nici al lut Iovi l i este tiu, ci at lui Dumnezeu, i dea ei fcJ. Iar auzind c J iul Omului Cer era mai natnie, s nu soco teii c din Cer s*a pogort trupul, c aceasta cj.te harfeal a loi Marcelnceptorul emulat t y lui Apulintiric, ci fiindc Unul si 'icelni era Fiu al Omului i Dumnezcu - vntul, se zice. precum am zis. c se suie ca un om. unde era luai rature taur Dumnezeu. 63,&4. r Duhul este carele face viu, trupul nu loloscie rindea. Graiuri le, care iu griesc vou. Duh sunt. si via surtr cei ce tin cred. i curele esu vdu ce v ren s el . De vreme ce. precum de multe ori am zis. trupete nelegnd cele ce se ziceau de lisus, se sminteau, zice, c a nelege Duhovu ivete cele ce se griesc de Mine, aceasta pricin de sminteal se face, aa
L :% IC
11

va avea credin la cele ce se griesc de

simt.

(fi simt

unii din v oi. care nu cred. Ga tia dintru nceput li sus, care
1

sn da pre

care folosete, iar

trupul, adic trupete pe acestea a le lua, nimic nu folosete, ci

i?4

dar ei trupete auzind cele ce se griau dc Hristo*. se sminteau. Pi- ulm aceasNi aduce pe urin: L grai urile care tu griesc. Duh sunt, adic Duhovniceti sunt. i via sunt,nimic trupesc avnd.i via vcnic pricinuind. i artnd vrednicia Dumnezeirii, care csie/le adisro|HTi cele ascunse, /iei- ctre dnii: C sunf unii din s oi, care nu cred, iar zicnd "tini;'' pe ucenici i -a osebit. i Evanghelistul vrnd s ne arau - nou, e mai rtninte de ntemeierea lumii toate le tia LI. zice c: Dintr u ncepui tia lisus, care sunt cannu cred", nc i pe vicleugul vnztorului,care lucru era ariarc a adevratei D uni ne/ei ri.f Proorocul pentru Dumnezeu zice: OEa ce tia toate mai nainte de lac er L-a lor". 65,6fi."i /ieea: Pentru aceasta (pen tru aceasta; care? Pentru c sunt unii. carii tiu cred" (7.i>.) am zis vou, c niiTieui nu poale s vie la mine. de nu va ti dat lui tie Ea Toi l meu. Dintru aceasta (Adic, dup aurea; de ut un cea (Zigailirujs) muli din ucenicii lui s -au ntors na poi, i nu mai umblau cu dnsul. l a zis lisus celor doisprezece: Au doar t vot vrei s v ducei?" De multe ort am zis, cum c, cml au/i c Tatl d credina rea ntru Fiul. s nu socoteti c unora face him Tuil dup a legt re. iar alior a nu; c u trust* esiea unuia te uedi uptcstL, Ci socotete c acelora fact bine latl. si acelora d darul crcdliiirL, L.rora s olri |. mpreun le ajut, (,' ceia ce dc v omt nu se ajutoreaz, nici mcar de Dumm /t ii de s-au primi, nu se folosete. Adic cum am zice: Inturnr da Dummy cu. dar Linii i un. i loi usc se bine ceea ce ii s - a dat. i pzind -o pc aceasta, arat darul

lui Dumnezeu; iar alii au adic, dar

pierznd cele ce li s- au dat. sc oral c nimic no nu luat.

Feci cft nd zice a e [ist L " He nu ui fl da t cui v de


3a

s nui duce'? eus inte ale vieii >, etnice tu ai, i noi am crezut, i am en u usc ut. c
LLI

Ttii nu iwjute s sie Ja

Fiul

Accoste zice: C acela vine la r"iiiJ,


LK J

eti Hrsins Tini Iui Dumnezeu celui sin.

cruia

n i a. I tiij. tare va pzi d s r

cet ce s-a dot Jeu

de Ja
adic

Rspuus-a Iar isus: Au mi eu pre soi cei itosp rezece v - aiu ales? i unul din sul diavol este? i zic ea de luda ul lui Sinian [earioteoiiuJ, c acela do isprezece'. Plin de dragoste fiind Petru i iuliiJur de frai, pentru toat Ceafa l^uciile. Pentru c -a zis: Doamne. la cine m soi duce, ii eu am cunoscut i am crezut, ci: Latine celelalte. Iar rusinte ale ( lefii venice L-a
LI J UL -

Dumnezeu,
'Deci - dus muli din ucenici napoi 1 . lie.isJimandti-sepoci nii dcinvatrnnjl. nu an nitrs mainte spre sporire. ci napoi, adic ntru necredin. Cci
cli

VUM

s - l vnd pre el, umil fiind din cvi

adevrat cela

ev dejghincaz pe sine de Hristos, napoi rner^v, ieri eda ce. du pa curn zice Pavot, se lipeti de Domnul, pururea la ceie dinainte se nlinde iFiJipeni 4. Iar El artnd, c nu au trehuint de cineva, nici de duibft sau de cutarea cea de la ei, zice ctre dnii: Atj doar i s ui vreji s s ducef? Dar pentru ce u -u i urlat mai arms pe vei doisprezece, ca pt cc: ce nu s- an dus mpreufft cu ceilali? Lua :idie,pzirui rnd o ja la ecen cu se cuvine frisnirLilui. iar alia artnd i nun. c prin acest chip este cu putin mai vrtns * se iraj-e ci. C de i - ar fi ludat, ar fi ptimi t
<*13 omenevt,

stun duce 1 . 1 ' i

zis c atu- Domnul, tli ti c

u zi ( pt F1 zic d : "Cela ce c redv ntep Mint t


LI

vttlInvia i sa ave

via sunic. c avu m acetia primiserm

vierea i toat mtuiM. Duci dar nu cuvintele erau vele ce siuioEeau, ci ielu^ea aminteai Ir nesrea.l ce un estima asculttorilor. C i acci cliu>prezece aceleai auzeau. Llani ins nu s -au sminii J, ci nu rmas. Ce zice dar ristos 7 Oare fa ud pe Pel r te c a vi r ni n i S u
li.

i s -ar fi mndrii,

socolind ei v fac har I ui prin urmare. Iar acuastn c a arlnt e nu are trubuintft de armarea tor, mu: muli putea sa -! fie pe iiQuii. ca pe cei ce - li se l'cea him lor mai vrus, dect ei fceau bine. si Iu
JIE

p reci im n alt

loc a fcut aceasta? Nicidecum. Ca s nu se par c II Fia jiu Le


L

Dnsu i.

tiar fiiti i'rirjs tlecat ddeau.

Dar ee zice vr re Petru? F.u pe voi -am aies pt cei doisprezece. insifici soi lyi nu su nit fi vrednici alegerii, vi
II le j

i s actuate cum cu pricepere aurait, c u -aris: ^Duceif- s''. v aceasta i^ie a umila ev gzmtfe, ci ntreab: Au luar vi \ s ducei? cure ii lucea pe dnii s vrea de urma sau nu, artnd Li. c nu -i s nieste pe ei ctre Dnsul pentru evlavia Jorfie a- l. urma, ci mpreun cu aceasta i i inuluinj peiiiru c i urmeaz. 68- 71 .Rs^uns -a Suna Petru lui; nomme Ja cine ut

I din voi iJiasol (Adic

aceasta

nsemneaz cuvntul llcuindu -sL romnete, precum i In all loc s- a zis) este. Iar aceasta tri - ilgaii feluri se poate ntl^e: Sau. c i Acum toate ale .Melc clevetete, nimic din acNlea nuprinicsie: sau c sa s M eleve Le a sen pc Mine. rci cu ades r at act-si fel s- a arta Iuda. cf esc Find ctre iadei pe Domnul, i L'niiiele Lui spuumiu-lf lor. recum si

176

177

David zi

et

pentru da ri vu): "Ieea afar jj rSra mpreun

Psalm 4. A). Si zive acestea Domnul ctre Petru ndrcptndu -l pc dnsul. Cci fiindc a /is Petru: "(oale um cunoscut si am crezut", i nu socoteti aceasta zice, v nu tuli suntei credincioi, nici iui M a cunoscut. i vezi pc Domnul. cum nc dc departe rutatea vanztun iiui oprind-o, si nfrnau d- o pe dnsa, acestea zice, tiind adic c nimic nu .a folosi, dar ins iii ceea ce era a Sa fcnd. i nici artat pe d l - n tcui, nici cu torul
J

se tinui l - a lsat: aceea

adic, ca nu lepdnd ruinea de la due. mai iul iii or de price s si fac; iar aceasta, ca im fr dc fric s fac acel lucru la care a indr/nij socotind c este tiinutl. Iar dintru ac cas ia i aceasta re ins m, c nu cu sila i de nevoie obinuiete Dumnezeu a face bun. nici alegerea l.ni silete voina noastr, carea fiind ea. s o fac bun de nevoie. Ci iileereu adic se face de la Dumnezeu, in dem nndu-ne El pe noi la lucrul cel bun, i mtinziml pesFC - uoi bun tai ea .Sa. Dar To voina noastr i plecare - st a ne mntui, i dup cum se cu vine alegerii a umlda, sau mpotriv. i re minuneaz, ei ilius utnl atta rzboi face, ct a putm do

tiat pe umil diu cei doisprezece, care nu sculul mori, st an

fcut minuni, i de nvtura Domnului cea Duhovniceasc i icitourc de via v -a ndulcii. i unde dar ne este nou ndejde dc mntuire? Tare de bun voit din ri nerv je pt noi nine ne -am tue ui robi rutii? Pentru aceasta i un^belistul ca i cum iriinunndu -M a zis aceea: unul dln cei doisprezece. C mcar, zice, c din

178

aceast sfni Ceata a fost. dar din credina cea rea nevrednic s -a allai. Aa jivin de vne schimMriotis este omul. Prpdeusc -se dar Mani beii. c nu din fire suntem rai, c in acest chip de ar
11

fost. totdeauna ar lucrai in t ru noi rni al ca tur aert m ir lotik-aimu a lost luda ru, ci era cnd a fost sfnt. Deci dar din voin rutile i se nasc i cresc, Capitolul 7 l5. J1 $t umbla lisus dup acestea in GyliLeea, c, nu

voia in Intk- ea s umble, e Tl cutau pre el Iudeii s -I mimare. I era aproape praznicul iudeilor ntinerea corturilor. Deci au zis ctre dnsul fraii ini: Treci de aicea, i mergi iu ludcca, ca i ucenici i tai s vad lucrurile care faci. C nimeni Intru ascuns face ceva, c caut s fie el Ea a ral a fii. Duc faci acestea, a rari- te pre tine lumii. Pentru c nici fraii tui nu credeau n tnnsut.' Pentru ucigaii iudei se diin lirnri, nuca i cum sc - temea de moarte, c se putea cu E l i in mijlocul lor v umble, i n i i L- v tiu pi i nicase, dar daci uuctc ea acestea totdeauna ar fi fcut, nu s - ar fi crezut c S - n tcut um, ci nlucire s -ar f i p r u l . Pcnlm aceasta acum s i : d i u laturi, adeverind i ncredinnd Omeni ren. i ruinnd pe toi cei ce zic c dup nlucire S^a ntru par El, precum pe Mnem, Ma reion, i pc Yjvilid vi ju: cei asemenea. Iar alt dat iari II mijloc ut poftitorilor de ucidere, l care asupra Lui se turti au fiind, nevtmat rmne, i a ral Dumnezeirea m- irnl pc Pa vel Sarinisaiuaim], i nvnd pc loji c gol (simplu adic), ei i Dumnezeu era.

Deci s-e- ductu Guldeca acum. Tvi fiindc nc tiu sosise vremea Faitmii. In da t era i tie prisosir tn mijlocul vrjmailor
1

de lH 3iiiile cele ce s -au dat omului de la Dumnezeu, nsemna nc si acestea, Paiile adic, trecerea nuasti . cea din neerediuti In Credin. Iar cel al Cincizeci dc zile 1 ' . Intrarea in Biseric, ea iu alt pmnt ai fgduinei, cnd adic i Paine mncm, primind Dum rrczdclile Taine, f. nu ndat ce am crezut i aut trecut din (ieeredinj. ntimccfl i din pnirte miiieiu, ci trebuie imi a ne boteza^ i vrednici a uc fa ce de a sta i Biseric mpreun cu cei Botezai, i a tun cea de pine a nc mprti. Iar iufitiger.en corturilorju vierea, cnd luate Kndurilc faptelor noastre se plinesc, i cori urile noastre cclr. ce s -au stricai prin moarte iari se inltng, Sunt nc l uite cuvinte mai Dumnezeieti jtenlru aceste praznice, de care nu csic acum vreme a gri; c pururea alegem ceea ce usiv de folos la cri nunti. Deci Rind praznic la iudei ca re se numete 3niigrre.ii curtitriJor, de h none ce L - au vzut pe LI traii T.u c nu se gtelv a; Se suie. /.avwiieilu-l Lui zir; ] reci dc aicea, i mergi acolo, ca i ucenicii Ti, adic ginau - lc cele ce merg dup Tine, s vad cele ineiT.'nu pentru eti doisprezece zice, ci pcuirn cei ce ntru aii chip urmau l.tt i pribncsc pr Fi fraii Lui, adic feciorii lui Iosif, pentru dou putinii. pentru fridl, i pentru iubirea dc slas . Pentru accaslj i zic c: Niirii ni in asnits face ceva. care lucru es le al fricii. %l caut el s fir la artare, ca re lucru este at iubirii de si a v. Dac fad acestea, zic ei. arat -Te pe Tiue Jumil. Iar aicea umbrov griesc, cu iu c nici socotim ceva bun pentru rele ce se lac dc Tine. Cci ilar fiici aceste J <u pe

ui s petreac. i demni mult lut ba re pururea pricinuilur lor era, zice. nUgrrea ceri urii or, fu cuviin stea spuse peni

s se faci. ni praznicile care se fceau de iudei. C trei erau;

nul al

Patilor, pe carele l fceau pentru c an trecut din Lgipr, carele i nti era la dnii. Iar ul doivii. cel ai Cincizeci dc zile", ca re Ic l fceau, pentru c s - au izbvii ile ptimirile cele din pustie, i n pmntul fgduinei au intrat, i au gustat aluncea nti road de Gru, pcmru aceasta i mnunchiuri n praznicul ace- dst, ca nln? prg -j aduceau. Al treilea nfigerea corturilor, carele l fceau spre nudiumire peijTru strngerea rundelor Aeesica adic zice dumnezeiescul acesta Printe;, Iar Zgadbios stre; C praznicul acesta se prznuia spre pomenirea zBei Intru carei Mnsi a nfipt nti Dutimezeiesul Cort carele se tcuse de Vr>eleii, pentru aceasta tu ai jus tmdc scrie . va tighel is ml. c njumti rid u -se Pr az ni cui S- a suit lisus. zice c intru n patra zi S - a sfut; e apte /le il prznuiaiul n luna ce se numete la Romani Septembrie. c am m ea mulumeau Domnului c a u strns iu a te roadele. Pentru a eu a sta >' corturi. adic Colibe iufingcaii, i ca cum ar li petrecu i in arine, se veseleai. Pentru aceasia i oarccarii Psatml ai lui I>vd fPsalm St i 83), care au scriere deasupra Pentru jgheaburi 9 , /ic / uni i c iu. acest pmmic ^ - uu alctuit de lasid. ( aluneca umpleau jgheaburile tor. culegnd Htfic, si pentru acestea mulumind. i psalmi imdtei| s ccleialtc cee spre muiumire. precum este Psalmul al OpluleaLPfiftnl acetu i ntru acesta pumencjc Proo rncul

1(>

181

nite lucruri bunt, aratl-le pe rinv.lur dac Le ascnuzi. artat este, c rtle Lucruri fcnd le ascunzi, Dar pentru care prclu n cinci luni nimic alt povestim! Evanghelist ul,ci numn seiunuj ptuilm.i soi ba Domnului cea ctre cei ec au mncat,apoi ncmuEluirilori s - au artat, celelalte le- a srit, zicnd: "i era aproape praznicul Iudeilor nfigerea col turilor i iei cum din cinci Luni Lucruri a laem. artal vsle de aicea, cci cnd a fcui minunea pinilor l'atile erau. eun - *e fceau n luna ce se zice la Romani Martie, care ta dnii luna tea dinti se nunurc, iar acurn este lnfigvrea Corturilor, carc se Tari in luna ceea ce se numete 3a mi Septembrie. Dtci pentru ce a fcut Evanghelistul aceasta'.' Pentru c nit e puteau toat e a sc numra, luc i in all chip. acelea s-au sr^uit es angheiitii a le pu ne. pentru care sren priti^n sau gri re mpotriv de la lude: a urmai. >i cu cuviin este a se minuna cineva de iubirea de adevr a lor, eutir nu se ruineaz a spune actsleu, care se par c aduc oarecare necinste va lturii lut, C multe i m i n u n i j graiuri, trecnd L\ aniheiistul. ale Domnului. pe necredina frailor o pns'eslerc, i cu ciel ocrau pe EL
D a r de unde la dnii, atta necredin? Din voin i din

za vistie. C rodentile se zavistuiesc oarecum pururea a sc za vist ui. rtv socotete, c atta necredin as and ei ctre Dnsul mal naiute de cruce, cnd i slvit pe LI l vedeau > minuni fcnd, dup i .'rucci dup necinstea ceea ce se pnca.perilrri Dansul au mrturisit. Apostoli i propto duitun i Arhierei tlcndu -se. Pen ru aceasta fr de grilre mpotriv nviat pe El L -au vftznL i a uu s-ar fi dat pe ei pentru Dnsul, de

n-ar luat adeverit ncredinare jicnim im in -ca Lui, ftR.'TJre n /s isus lor; Vremea mea nc n -a sosit. tari vremea voastr totdeauna este jjaia. \ n poate lumea s v urasc pre voi. iar pre mine mi ur.ie, pentru c eu mrturisesc de dnsa, c lucruri ie ei sunt rele, Voi suii -vii Ju jirii/rck ul acesta. Fu nc nu m sui la praznicul acesta, cci vremea mea nc plinii". } raii Domnului zavistindu - f l ui, l prihnesc pe El pen ir fric .mpreun i pentru mndrie. Dar ce /iiec ctre dnii? Oare aspru griete? Nu cu adevrat, ci blnd. C n -a zis; Cine sumeii v o i , i- are m siaiuhi
acL'siia >i iri nvai? JIU

s-a

Dar ce zice?Vrauca Mea ittc n -a sosit",


UJ ulcatina

adic a Crucii i a Morii. "fur * remua inasir nu '

este

gala*'. C voi, zice. mcar de ali II pururea imp retin cu iudeii*


MU -

neide pe \ oi, fiindc aceleai r:is nifi cure i ei, iar pe

.Mine ndat se lor^riuE s .M omoare, de M vor vedea ea am mers )a praznic. Sau i iu aii chip s nelegem aceasta, c cela griete, care i la toi sfinire pot lua. C nu
LC

ferirCcIv

|>c cci ce i'lrig n veacul de acum, cele asemenea i acum


CMC

Mir, zice,

vreme de praznic c ud vd toat ru lai ea petrecnd ntru plinirea Iudeilor. C vrane de plngere i de tnguire este, fiindc adevrul s - a izgonit, i s oia lui Dumnczc ........................... stpnete. Pentru acestea dar Mic nu -mi esle vreme de praznic. Iar vou ca cei ce la un gnd cu iudeii pclrecei, i de lume s u n t e i ii|iiii. riu \ este cu necuviin a pr/iiui mpreun cu cei asemenea vou. i pi: voi lumea uu v poate ur, adic, cei ce cuget cele nJe lumii, ca pe cci ce - precum sa zis, sunleti asemenea lor. ' Iar |K Mine M urle, prnlru c vdesc lucrurile ci, ci

IK.l

aceasta vdirea.

face pricin a urciunii. M UST raren cea artat i

>i rrimie pe frai la praznic, artnd. c nu - i silete s rmn


CEI

Dnsul, dac nu votate.

i ia aminte, c. citrv cele dou prihniri, care ei aduceau asupra Lui, cil re fric zic i ctre iubirea de ^lav. dnii >i rspunsurile faci, ctre fric adic , cnd zice: C ft vdesc lucrurile lumii, adic a celor ce cuget cele ale lumii. C nu le - a vdi de a Fi fost fricos, precum voi socorii. Iar ctre iubirea tie slav, cntl nu - i silete pe dnii ca s rmn cu .. C de ar li fost ll v inovat prEh nirii iutiirii de slav, nu ia -r fi irimis pe dnii, pentru c iubitorii de slav i trufaii se srguiese mni vrtos a avea rnuli urmtori dup dnii. Deci dar de vreme ce cu aceste dou l oerun pe Iii. cu cuviin mpotriva acestor dou s -a mpotri vit, artnd pu [mia socoteala lor. Iar acea Ma ce zice: Vremea Mea nc nu s -a plinit; aceasta nsemneaz. c ue nu a s<wit vremea Morii i Crucii. C Mi se cade Mie nc rn trup a vieui, ca i mal multe senine s fac. i mai in uite nvturi s n v, ca i pe rnni multe nuroade - , gtesc s cread. y pe ucenici mai ntrii s - i fac, prin artarea a mai mulrora minuni i prin nvtur. Deci nc nu a sosii, ztce. vremea Morii, ca s M arunc pc Mine la cei cc se turbeaz asupra mea, pentru ace asta nici nu M sui la praznic. l."Si acestea zicnd lor, a rmas iu faliieea. Si dac s - au suit fraii Tui, atuncea i ei s - a suit la praznic, nu de fa. ci cam pre ascuns. Pentru care pricin dup ce a zis frailor:
1 tt

Nu M sui la
SUL,

praznic", iari s e sute ? N- a zis c nicidecum uu M

ci

i S -4

acum, adic cu voi. ci ini ru nceput se lepada riesuii'c, fmfc fierbcau de rnanie Iudeii. Iar dup accta, vrnd s sc risipeasc praznicul. se suie, cnd i i urbaren lor eu pni in crn

fi potolit

EI

c i n alt clitp: !V -a fcui mpotriva edor ce a zis. c mi s -n

suit en suprzniLiiisc. d cu ins etc. i ei le lu bucura care ti Folosesc cei tv przouiesc, ei jw ascuns.
Iar se ascunde ca s iim - rt dinsf - jcc omenirea. C de s -ar artat. s -a r I
u fi -

rb ut L li

xtihit I

-L o mon re pc I. i nu i

ar lsat pe ei s iaca aceasta. lndc nc na sosise vremea |] ati mii, d \ ti mi j tocii I lcr fi i ud u r igi trie patim. i s -ar ii prui c dup nlucire s - a ntrupai. pentru aceasta Junei se d iu laturi ca uii otti, iconomistud ede cuvitncioaxt 1- 13,"iar Iudeii l cutau pe UHa pranic. si ziceau: Untie este acela? i crtire mult era pentru dau sul M re ftoroodr* iL -J L ziceau c bun este. iar alii zkcxti: Ba. ci aiuutfte norodul. ns nimeni dc ill IA cili gria de dnsul pentriMca Iudeilor", Iudeii dir muit urcEuoc nici nu ni ele Lui nu pomenesc. C nu zic: "I ndt tivie Ous?" ci; Unde este a cela? aa i SLIiLLUr [III Ultim Lui pizmuiau.

i sncflTcle hjrbnrta Jr>r cca spre ucidere, ti nici vremea


praznicului tiu , ci intru acesta voiau s -I s n eze pe EU, Foni ru i ceas ta IJ > i ci u i a ll. ce st ic I de evlavi e i dnsie pzeau cire praznice, i iunie ea acestea erau isprvile Ipr! Iar crlire pentru Dnsul era ntre unmade, fiindc nsL'bile soc oele erau pentru Ll. t boierii ziceau, cui c ami^cic norodul, iar muli ziceau ci hun este, i acetia, precum se pure,, care ziceau c 1 este bun, erau din norod;

IK5

iar cm

ri

a e e a s fu

este adevrat,

rat

ai s

este

in ceea ce

zis

Fvnnghelistul:

i.

oimtm-a nu ndrznea

griasc de fa pern

ru frica Iudeilor", C artat este c din norod erau cei ce nu ndrzneau s griasc de fa pentru Dansul, i Tceau te m du- se de boierit Iudei. nc i aceasta y zice: "( arttagcsTc norodul", sein este cum c din boieri erau cei cc 11 cleveteau pe M, c dc ar li fost din norod: a r 11 zis c; "Ne amgete pc noi", ur acum zicnd ei c amgete norodul, arat c nu di ti norod, ci din boieri su ol cei cc ziceau acestea. i vezi pretutindenea c boieri meu este stricat, ' iar supuii nestrlcaii fal, ld- 16,i iat TijJumtndu-M praznicul. S-a -mit lisu.s iu Biseric, si inso. i se mirai: Iudeii zicnd: (.'mi tie acesta ca rit 1 netlind nvat '.1 Deci u rmas lor isus t a zis;: mes nvtur nu csle a mea. ci a aceluia ce ni -a Irimis pe mine". Pentru ce duc s - a njumtit praznicul s - a suit? Ca s potoleasc mnia lor. iar nc. si va cu ndeletnicire i en Inure iiuiinic s asculte ci cele cc se griau de Dansul, rmn. ns pentru c nu au socoteal mai brbteasc,i nc nu suni d esvryti.nu ndrznesc a grai de

neiuaiasliipndu-le lor urechile turburarca praznicului. Cil Iu nceputul praznicului trebuiau ei s se fi smuls ctre cele ale praznicului. Deci fr de veste artrulu - se lor. l ascultau iui d e rnd. i cui ce ziceau c ti
1

este bun, i cei ce ziceau c este

amgitor: aceia ud ici, cu s dobndeasc ceva i s se mire. iar acetia - cu s - L prind n ceva, i s - L apuce ca pe un amgitor. Ins cc a nvat n -a spus li va ugh el is ml; iar cum c

T6

oarecare lucruri minunate a /is. prin vurv l- a nfrnt pe ei, i a schimbat sncol elile lor ntru mirare, a artat prin ceea ce a iis: ( sc mirau euin tie carte neilind nvat. Dar mcar de se i mirau, ins nici aa im rm slobod tic vicleug mintea lor, c nu se mirau de nvtur, nici primeau vi Ic ce, ie triau, et se mirau cum tie carte, adic,ud sc pricepeau,se spimu tumoare ac easln obinuiesc a ptimi pizmtareii. Precum a zice ca n pild: F.stv aproape de cineva un vecin sru:, apoi dup ntmplare- de multe * dobndete vreo hain nai scump, deci vzantiu - i pe el vecinul cel pi/mafre, zice: Cum acesta s -a irnlirucal n Uatui scumpi prvu srac Hind? De unde la acesta, acest fel de liain? Iar acestea te zice
tui

c doar sc mir cu

arici rt. ei de /aviorie yprinzndu -se. spre ocara vecinului unele ca aceste cuvinte folosete, fci eu adevrat, zice, u furai luina. aa i Iudeii. Cum Acesta tie carte?* uj adevrat intru Bcclzelinl, Mcar v irclmau vi dintru avi a via mai vrtos
s neleag c nici un lucru omenesc nu era ia Dnsul. Dar tiv

vremv cv ei aceasta uu soia s mrturivL iivc., singur tl Ic rspunde ior nvndu - i. cum c de la ltl Dumnezeu este
nvtura.

C nimic al meu nu eite. zice. nimic de la Mine, ca cum

a rl potrivnic. Ini Durunv/vti. nu gricne, ci cm intele cele ce sunt ale ntlni, acelea sunt i ae Melc. 17.18.De va voi cineva s faci soia Lui. va cunoate pentru nvtura aceasta, nart de la Dumnezeu este. sau Lu de la mine griesc, tel cc griete de la vine. via vu sa caut: iar cel ce caut slavn celui ce l -a trimis pred, avevf - j adevrul este* i nedreptate nu este intru dnsul," Dup cc a zis c Mea nvtur ou este a Mea", adic

187

potrivnic iui Dumnezeu, ci u ia ri ni Meu este, zice c "I)i: s

ii

face cineva voia J U Dumnezeu, adic. tie sc- va inea cineva dc fapta Imn. t mi va.sluji zavistiei, nici de cea ctre Mine n 7. darnica zavistie nu se v a ntuneca, va cunoate puterea luviniclor Mele, de griesc Ku cele ale Tatlui, sau oarecare strine, i schimbate. , tar voia fui Dumnezeu face i ceia ce cearc Scripturile t Pruororii.c u nut ca acesta poate s cunoasc pentru nvtura IItuti mi lui, ci de la Dumnezeu este. C Proorocii nu uriuc pc Domnul vum c este potrivnic lui Dumnezeu, t i'nm c le la Nrnei griete, ci cum c toate cele plcure lui Dumnezeu, i zice. i face. Apoi aduce pe urm i alt pricin i socoteal. zicnd: Cel ce griete dc la sine, adic cela ce vuiete v^i pun nvtur a sa osebit. pentru nimic alt nu face aveitsra. fr numai ca s - i dobndeasc . reu slav dintru aceasta, iar dac Eu. / iee. nu voi esc s dobndesc slav osebit a mea. ci cam slavo celui C.e m- a trimis pe Mine. pentru care pricin a li vuit altele s nvii? Drept aceea adevrat sum, i un este nedrept ale intru Mine. adic nu rpesc slava w se cuvine Altuia, c aceasta e sle nedreptate. Deci dar nvtura Alea i adevr are, i dreptate ntru aceeai dat. c nu w face din trufii, ca si minciun s aib . nedreptate. C trufaul i minte, pentru c iele ce Mint mai prcMis dc vrednicia sa pentru sine griete, i nedre ptete, pentru c slav a cea strin i cure nicidecum lui nu i se cuvine o rpete. Iar Domnul fiindc coli ale ntlni cuta, i nimic pentru Sine. eu trufie gria, fr dc ndoial i adevrat este si drept, i n urnite locuri am zis. i acum zicem , cum c, cnd sc

18

v L:ile Domnul c griete peni ru Sine naretare smeri le, nu se cuvine s n feteai, cura. c. ca si cum ar fi mai jos dect Tatl dup Tire. griete acestea. ci pentru ca s nu se pur potrivnic lui Dumnezeu, si pentru neputina a
5

cui ri orilor, i pentru c

este mbrcat cu trup, i pentru ea s ne nvee pe uni s ne smerim, t nimic mare s nu grim de nui. Iar viind nalte i pentru slcua Sa griete, trebuie s credem no, cum c. ca Cela ce este cu ad es arat ntocmai cu Tatl, acestea nalte griete pentru mrirea firii Sah:. 19. Au un Moisi v*a dat vou legea? i nimeni din \oinu face legea. Ce m c nta i s m ii
01

r ri? RW| i ij ns- a u orcu

1 111 i a zis: Drac ai, cine tc caut s te om na re? Se pare ci aceasta carca acum griete, nu pzete nici o urmare ctre cele mai de sus. lnr de- vum Iun noi seama bine, i Toarte cu urinare sunt.Cci de vreme ceil nvinuiau pe F.l c dezlega Smbta, i vi rit ieea, la aceasta sr mpotriv, urr ndiw pe dnii mai vrius clctori de tege. c I tgea zice: "S nu uciziJ ( Ieire 20; Deut. 5), iar voi M cutai s M omori, pentru aceasta voi strica i Legea, mi Eu. Deci lsnd voi aceasta, adic, av osndi pe sinev. M simii pe Mi tu- ca cum a clea ] egea, pentru c am vindecat om Smbta. Iar aeccii c Nimeni din soi uu face Legea", u
ZSO

pentru

c toi. ci re care vorbea, II cutau pe El s -L omoare. Si vezi cum Lieu glas blnd vorbe le cu dnii. Iar oi cu ocar si obrznicie i zic: Draci ai, i pentru aceasta l ocrsc socotind s - L spimnic/r pe El, i s- Lnfricoeze. Iar cum c [Moisi le- I dat legea, zice, i mcar c El estc Domn lui Moisi, si dttor de lege) pentru neputina i nesimirea Iudeilor, c unde ar fi suferit ei s aud, c nu

189

Moisi I. -a dt lor l.cgeu, ci kl Slpjiui si J Junimii lui Vltiiig i Lev 12. _ \ 3 7, 7. 10). ll-24.' HisjHiii i- u lisus i u zts toi" [ ji FueiH, i roii ii mirai pemiru aceasta. Muisi s -a lIjI hju tiere: i ni p rej u r. (i im de 1* Moi^Kfc <1 de Iu prini). i Sni hiia ajui mprejur pe om, Dat tiere mprejur prlnm - te omul s.ubtii, ei s n,il se strice f.etfea 1li Moisi. prt i nine s mni.LU, cci omi Irnrty ni ni laeut sntos sini h ta'. V li judecai dup fa, ci dreapt judecaii judecaii \
Din oarecare siiogisiu ii a rut pc Lnsii
CD
1 J i

iu ' hotri. nu pe .Moisi tinrle dezleag smbiu prin tierea nipn jur. :ifar de p Ei bni re s - l socotii. iar pt Mine s M osntlil I. fTari- i nai \ irtos pentru facerea de tne a um ului ani dczlear smbta. C dac pe Moisi lr de vrlum l bocutiti pentru mrFiiea feei, iar pc Mine Cel ce M sociurse mwlstvit, Mft osndii, arni este c luai fa*. 2 5- 2 /Deci zice o u un i i d i i re Icilesu I i in i ten i : \ u
11

u este acesta, pro curele caut s - l omoare? i iot de fat griete,


i nimic iui nn - zic- Nu cumva au cu mistui eu adevrat linierii, e adevrat acesta este iTjibs? Ci pre acesta l ti ni de unde este, iar Hristos cnd
VJ

/adar seturi!

ca/ L n i.i Ti ce: T. ' o lucru jam fiieiii Mo ni l j | ,n tfircpUcea SlHbLtogulnr, >i toi mirai pentru ateasi, adic \
11

seni, nimeni nu slie

L!L:

untie este 1 1 .

Nu simplu i fr de pricina i^u - pus aceasta: "1 nsi din iei usniiimitenr. ci i a s se arate, cum c eel cc mai vrtos nu dobndit semnetc ceic mart, acetia dect toi erau mai ticloi, C cum nu erau ticloi pentru e cznd semn Man- ni iSuninezeirii T.ni. adic stricat aveau judecata? C mare cu ev arar semit as can. le ar fi suit, ace'da: c si El de ta in mijluenl celor ce se ttmbau u.snpr^ Lui, f uiiic dc la (IPinii nu ptimete, dar nn Voiv ti din im acest semn si tmiow puteitii l.u. ji se ndoiesc cncC >'u mfnv nu Lunoscm linkr. c Acesta wem adevrat Hristos'.' Si nici ulrn aceast pire -n 1 nu stau. ci fac isucuu- al. c pe Hristos ttltm'u nu tie dc umile s -a seni.Iar pc acesta il tim de unde este. Deci clar nu este a e
L -N

j r h u r

;1

f i, v m t r ( ; i ti. m ic u p- c insu i M< i si

acela p li oto r de Lc j dertegaL Smbta pentru c a juiruncit: T<m stiflonal n zu j Opta .s c laie mprejur" c st
ntmpla rte niulu "rt ziua a Opta, ntru care bcvol era s sc
u

.tie mprejur, i tl S ui bt. Ile ci dac Smbta s -a tle/J e^at de jn.snsi Mnisi pentru ijierea mprejur. i nu opnte ninth' ziua Sinltcti i j st tia numi mprejur, t' j mcar smbta de .s -ar inlnipLai fit- ziua a Opta. sc Je/leim le^eu cea pentru ueucrarea sambe ui, ca si nu se strice a tierii mprejur.
L>eci ilar acestea ua utit, ce t midali pe Mine. i s Henri, pentru c Smt+Ita cm cu rouit intre*: um fcut s f i l us 7 Mcar c lieteu mprejur nu a lui Moisi l t u , pe Itiea con pem

smbt

ca rea s-a pus de t nisi, n au srricur. !p lierea mprejur, durerea prici nu iii, jiu st oprete de smbi. iar Ku de durere izbvind pv um. si srrjys, fctidii -L sunt clevetil. Mli judccufi dup a. adic cu drcrijitei f 3? de cutare

la ristos. .Mcar c c/f r munca, cum c ci i se mpotrivcic. oterii L JJ ' ntrebai flitul tic irud, zic cuin ti n Berteeinuf [mieii sc na ie Hristos. iar a cetia zh c mimieni rtu tie pe H rtsros de undi csle. Vezi c se imporrivese

3 90

141

in cuvinte? iari m ati loc zic: .Noi tim ci UL .Moisi a yrii Pumne/cu, iar fit Acesta nu-l tim le unde este (loan

\ zut-a cmfne de nebuni? tiau, >i nu-l. tim!? C*? este asemenea acestei nebunii? C numai la una cutau: A uu crede. Pentru aceasta cand le venea fnr. ziceau eft l tim: iar cnd iari nu le venea, se ntreau c nit - L l im. Perii a ruifii lnr este atrn mpotrivire n cuvinte.. Pa c ar t cercat cineva, de muie pomiodu - sc ci zic. c Hrisius cnd u seni, nimeni mi tie de unde este. Cu de n - ar fi avui vreo mrturie din Scripturi, sau nv uri adevrate.
1114

ar ii grit aa artat mpotrivi crturarilor celor din v remea lui irod, care an zis luminat, c in Betlcemul Iudeii se nate Hrisuis Maici 3i:i iari celor cu /ic, c din oraul Redeem s a veni lristos {loan ?L ce dar este a zice? Ca amndoi de la Prooroci grian acestea. Cci i cei ce ziceau c in etleem se nate ., l din oraul lut David este, luminat pu Proorocul Miheia ii aveau mari or. care griete, precum i .Maici zice. ii tu Retleetne pmntul Iudeii, nicidecum nu eti mai mic ntre Pumnii ludei c din tine va iei povuitnr, carele va paMe pe norodul Meu IsraiP' tMiheia >, 1). Si acetia iari care zic c pe llrKtos iu -L site cineva ih unde sa veni. fie Prooroci aveau martori ai acestei socoteli, nc si fie singur Miheia, care zice: " ieirile Lui sunt din nceput din zilele \ tac ului, tare virat netiut ieirea Lui, adic Naterea, C pc. Cela ce din nceput din zilele veacului are ieiri II, adic Naterea, nimeni din oameni ini - L poate ti. c oamenii sont n vreme, iar Acela din /ilele veacului i din nceput, iar pe Ce l venic, cum cel ce este sub vreme ii va ti? nc i isaia zice: Peci din acestea
ik

[ar neamul i.ui cine-l vu spane?" flsaia 13).

iucrediiindu -se /:vau c pe Hrislos nu - L tie cineva. de unde este. C nu nelegeau c - i, c ndoit fiind Domnul
I l mjs.

dup

itiisU-ri'u ce y din Fecioar eu trup. se tia de unde este, ci din Bctleem; iar dup cea fr de trup i negrit din l'atl mai un in te de toi vecii, sl /iei c un 1 Neam mai presu s de oal spunerea. Deci aevli Ierusalimiten .Naterea cea in rrup mrturisesc c o tiu. si de unde este: Iar cea mainaiute de v eci, dup care nu tie cineva pe I Iris tos, de unde este. uu mrturisesc Pcniru aceea nesocotind ei. c ndoit fiind. dup una se tie, iar dup alta nu, /.ic c nu esU F.l HrsEos, 28. Z9,I>eci striga iisus n Biseric nvnd i zicnd: i pre tuiitc m tii, > i tii de unde sunt. i de la mine singur nu am venit, ci este adevrat ceEa ce m -a trimis, pre eanh voi nu- l tii. Iar eu I tiu pre el. c de ]a dnsul sunt. i et m-a trimis \ De vreme cu pc l us ului acesta ce zice; tim pe Acesta de unde este", pentru nimic alt nu- l 7icea. iar numai vrnd si-l ar j[l. cum c este de pe pmant, i cum c este fecior dc Tesla r. pentru aceasta tl i suie la <A - r zicnd: "i pc Mine M tii, i
sii de untie sunt", adic, mcar dei pentru rutatea voastr

acoper ii, dar ns l ii tie unde sunt, c din Cer. f de vreme ce de acolo este l'atl Meu, artat uslc cum c i Ku de acolo sunt, si cum de la Acela sunt trimis, care este adevrat, Ni dc vreme cc Acela esu adc\ arai, i nti umgiLnr i: n-ar fi voit C ei adevrat, s trimit amgitor i mincinos. i pe acesta Ce M -a trimis pe Mine* s ui mi- T. liji, i nti - L cunoatei cu necunotina cea prin lucruri. C, precum Pavel zice, iMt rec o o tiut intru tiin, 'llt 2). Irc

Domnul. /ice.

mrturisesc c - L tiu* lur

cu lucrurile II

tgduiesc, Deci si voi Iudeii nu t: ii pe TarJil Meu pentru lucrurile voastre vele rele. -fi pentru socoteala cea rea; iar
A_

i'u Ji tiu pe Lt. cd nu .M mpiedic pc Mine vii re riinfa I.ui nici socoteal rea, nici lucruri neplcute Aceluia. Cci de ! J Dnsul sunt, adic din hamul. nu din alt fiin, sau strin de Dnsul. i LI M -a trimis. Si Ve/1 aicea c cele dou firi ale lui I ristos si arat, prin aceea ce /ice: De la Dnsul sunt 1 1 ', se arat Fiina Dumnexeirii; iar prin aceastat i Li M -a trimis" n menirea. C trimis dup omenire se/ive, precum si sluu ] iul lui Dumnezeu, (fii* 1). 30,31."Deci il cutau prv et s - i prind, si nimeni nu si -a pus pre dnsul minile, v nc uu venise ceasul lui. i muli din norod au cre/ui in trnsnl, si ziceau, c ilriidos cnd va s eni, au doar mai multe semne m face dect acestea, care le - a fcut Acesta.' Artnd Evanghelistul, cu ni c nev zut erau inui , i cum c dv bun voie au ptimit, i nu din neputin, zice: C H cutau pc FI s - L prind, si nimeni nu d -a pus pc Dansul minile 4 ", tarama: nc uu venise ceasul Lui o a zis. nu v doar era supus vrem urii ar, ci vum c toate n ceasul i io s rvm ea cea cuviincioas si potrivit Ic face, (" ci vnd socotit c este bun vreme de a ptimi, adic . rvme cui iincioas l potrivit, a luarea i rslijjiiitorJor s - a dai pe ine. pentru c foaie n vremi cuviincioase i potrivite It- face i le icouoinisete. Adic, trebuia s se dea eyea.dar iri vremea cea cnrinvioas:aiderea i i'roorocii: si F vanght iia. Deci numele ceasului arat pe cea adevrat nelepciune i purtare de ^rtj a Mntuitorului*

194

i muli au crezut Lui zicnd: Au doar Hrisios mai multe semne va face- dect care Acesta a fcut'/ i?i zic ei pentru vinul cel din Cana {loan 2, 4)m pen im Hui tunului celui mprtesc, pentru slbnogul, pentru paitiLui cetiri pentru eelelalii Iunie, de care nici Evanghelitii pentru mulimea de nume nu le pnineucic. Ins mcar dei auzi c ' L au ererm muli'', ilar nu era ade\ ral v rediu fa lor, ci in ce fel urmeaz si fie a unul norod simplu, care o dar ittLr - im fel. iar alt dat n alt fel se sch imb La socoteli. j)2- 3(>. \ u auzit rrise ii pre norod crtind \dici, cu crteal asupra boierilor grind - 7, iga di nus l pentru dnsul acetica, - i ei trimis slugi Fa r ivelii i Arhiereii, ea s - i prind pre dnsul. Deci le- a zis lor lisns: Iac putin vreme cu voi hiiml\i miTji Ui cei ce m-a trimis pre mine. Outii - m - vei. i nu m vei aflu, i unde suni eu, s oi nu putei s veniri. Si a n ris Iudeii ntru sine: L nde va s mearg aevsda, c noi nud vom afla pre el? Nn cu mva ntru risipirea Elinilor va s mearg, i s im ee pre Elini? ic cmc cuvntul acesta, care a zis: Ouiu -irii- vcii. i nu m vei afla. i unde sunt Eu \ oi nu putei s venii? 7 1 Prlu cele ce crlca norodul,
LI

artat cum e aveau rnu bun

cunotin, i oarecare credin din par te ctre Domnul, i cum c voia s se dejghineze de lumri, care aceasta simind aceia, au trimis s - L prind pe Dnsul, pentru aceasta numai, c se credea 1 a Hi ivtos. i au irimis. dar nu ei singuri au venit, tcmmli -se de norod, ca s uu se fac vre o tulburare, pentru accusa pe slugi trimit, ei adic ferindu - se de primeidia ceea ce poare era s se ntmple, iar pe acela Isgndu -i in mnia

195

norod ului. pretulindenea folosul lor gticfM. Farit Dnnmul fri'Liiuri pline de smerenie grftiute, dftc pui ni vre nie
cu

voi sunt". Cu m silii. zie^sfi M duc? Ce M

goni ii? Putini v n/rae atepta! i r i nici inftar s vni i voi s MS riiieji, nu voi su IVri. V'i ;i tnc i teea ce zice:
-i

t it voi sont adic mcar tic M

vei mcar de nu \ F vrei soi. Eu cu voi sunt adic cc iu pentru voi icunounisicsc. i cc- ic ctre in n tur re ^rie&c. Si merg la i'vta Ce M-a trimis pc Mine. Aictsa i si ngroresif pe dnii. va pe cei cc vor s sc irnpotriveasc C elui Ce L-fi [rirnii pe DusuL C cei w necinsiem pe (el trimis, artat este c se im potrivesc Celui Ce L-fi trimis, i kjind Mergi: 7 1 , ii nseninai moartea cea de huna soit. i orind c nwartei Lui
j
cili

va ii iu acest feL prevti este ces


IILE

dc ulite. zicc . "C unde F.u tnerg soi

puteri s venirE'. Ci
r!

dc ar fi iiist sfritul I ui dc nhrv i Asemenea cu a ceEor mul i, i aitvrm s rmn n monrte. n -ar f zise
Vni nu puteri s

icnii"" c fi Iu moartea ecu de titTO toti ne ducem. Deci even cc fim / is, voind su arate efi moartea I ui nu- este in ne est fel. precum et cea de hIp>jc, ice: pulei sa v eriii". nc i aeceu te a zfs e "Mii vei cutru i nu Mi vel! a fia", jrut c dorii le s -a ! ! Inr,
Dar c rn I L-n u ci u r j t pc LI ? I. uea u zis :
rl <L

C unde Lu mer^. . ut nu

i m uite m n i

r plngeau penrni Umisuf ( ucu 2.1 u dar se poate st a][ muli s fi ptimii aceasta, nc i cnd se fu a retfitea. v fi pomenit tl * Hristos i dc minuni ie I . l e L i s f i e tifiu ve ni r e a Lui de tai. tura ceste pJece.
0

l otu e Je cea v ra nd s - [rag pe ei i s -E

190

(. de vreme cc slugile veniser vrnd s - L prind pe LI. arat cum c tie pricina venirii lor. si cmn c vor s -L m un re pcl'.l, pentru aceasta ie spum lu r mai na in le mnarlea Sa, cum c puin i merge Iu Tatl. nc si a spune mai naiiite, mare lucru este i uu omenesc. Pentru aceea i David /ice: rat-mi mie, Du a nine, sfritul meu" I Psalrn 33.. 5J. i /Sceau iurte ii; _% cumva ntru risipirea tEnilur va s mearg?" Vezi cum uu ptimit oarece i s - au nfrinl ctre cele zise de FI? i arftrat este din a ntreba Nu cumva ntru risipirea Plinilor v a s mearg?" c de n -ar fost aceasta, r fi zis; Vui eti si mergi? 'Noi asta poftim, de aceasta ne bucurm. Iar acum nimic ntru acest fel nu /.ie ei, ci ea cum s - ar fi temut s nu se lipseasc de FI, caut unde v a s mearg. i arlai este aceasta i di o Ins aceea ce au zis c la Llin! va s mearg, i s invee pe ei. C'. rt - uzis: C vas - amgeasc pc ei, ci: "S -i nvee. Iar risipire numeau pc pgni, ea pe cei ce emit risipii in tot locui, C cu dnii Iudeii in vremea vecJu nu se amestecau, ci intr- un loc. in Palestina fiind adunai, ucran pc pgni, ca pe cei ee erau pn liillndetiea risipii, care aceasta la dnii s -a ntors mai pe urm, c risipirea mai vrtos singuri evreii * - au fcuL 37,38.lar in /lua cea de pre urrnvca mareu Praznicului, a stil ni isus, si a slrigat zicnd: U e nscieaz cineva, s sic la mine. i s bea. f'cl ce crede ntru mine, precum a zis Scriptura, Ruri de ap t ie vor curge din pntecele iui. Ziua cea dims] a Praznicului i pe cea mai de pe urm. adic a aptea, mari le numeau ei, fiindc i Legea (Lev itlc 1pe ziua cea de- a aptea a Praznicului, numit ladic

19~

^Coviritoai^Ji > iii ii f u a numii. Deci aceasta urmnd vj Evanghelistul, Ama cm mai dt pc urma mure u nume.te. <.' LI cu riinr dar,ip i un cea mai dc pe arm vorb ete cil nurundec. ca da recuri- merinde dandu-JL- lor, fiindc se vrea *8 rrnai acas, C iu zilele cele din mijim! I J (lliliirt fiiml el il jri r nn Erasremedeavin- lu, c nici ar li luat am ni le. ii s frig a [shs, un adic ca si fie aurit; iar alta, ur j a ud ndrznea, cum c de nimeni nu sc u rne, C.c eic.L' dur? "tel cc crede intru .Mine precum Wi Scriptura": (]a ai ceti ircbLEie a pune sorna^a, up oi a ncepe de In aii nceput, i a ci ti: "Ruri vor curge din pntecele Lui". Cld Uimita muli din - semne urduiii, artnd c rtri sc cri'ine a crede din semne ntta - cat din .Script mi. pentru cd eredirua cea ndreptat, din Script ur este, peu rm a Lf u' -im Ice: Cel ce r ede i w i fu \i in e precu m ti A* Sc ri ptu ia. udtc. precum mi-Eurlseste Script ura pntru .vii ne. cum e sunt Fiu al lui Dumnezeu. vum c Ziditor, cum c Domn a - to aie. tei ui
l-l! V.

n tiLstor al lumii. Cj multora Ji s - a pa nn c crctl.dLu uu prec um a /s Scriptura, ci preuiu -i au urmat ere surii nr si inn ate Iilor lor. acest I'd irn! to ii ereticii. i ruii a zii ea u>r curge clin pntecele celui ce aa a erc/jji. H Pntece 1 rrnptcee numind pe inimii. prunim i David: "Si legea lain mijlocul pntece iui meu 1 '' (Psalm 3b). adic inimii mele. Si ruri a /is c vur curge, iar nu riiu de ap \ i c . i
11

h l: rci

r a n rl darul cel mult si din destul al Duhului; c acest fel este Duhul, in care suflet va In Ira, i iu care va edeu. tl fac e pe el de zvnrte mai cu ndcslultuv dect iot izvor ui i ar fi pulul unnote eines a. cum e ruri vur curge

.jii: p^ri L-tiel-e celui cl ti^d precum 7ic SCripinrik*, Je va ocuri limba tui Petru, i curgerea cuvntului lui Pa^ei, >i nelepciunea Jiui tefia* cmra nimeni nu le putea sra i ri pu tri v. ci toi s u r rgen u tp re u lare l t |e r >1 e 'ep ej u i nesuferite cu curgerea nk- uureerora ruri. 39.^i aceasta u se proslvise . Tihjiinit EvsUgtelistl ea re sunt KAurEe ucli de ap vie. zice u
,u 7

11

zis pentru Dntml, pi e carde era t-l ia ce i


SU

ce cred ini rin s uJ. c nici nu ci a Duh sfn t. c li

n c nu

Vceusta o a zis pu rum Duhul, pe ia re le ^ ruu h -

L in cei ce creJ. C nc nu era - zicu - Duh Sfnt - . Da r a iei * r fi ntre ba t eines


J

: um zic e L van gh

L -I . S I

ni c nc nu era Duh Slant, da| adic? Prutuudi cu Du II . gri au? Inc ii


SE

AposiolH

CIIETI

svreau tmduirile? Deci

zicem, c Pmnmd jntru adev r cu Duh griau. ins darul ucuhia


S-

tras napoi, hi tic la pmnt s -a d^irUt.

Deci dei in t re mi le Proorocilor lucru. dar amu cea jteni ru nevrednicia norodului. cud, zic, llrMus n trup umbla, nu su Ha proorocit, ni ui cuta spre ede sil Biserica da.rut. Deci ii: vme ce atone ea nu era hrerarea Duhului, d u^eu s se dea. puniru aceasta zice. e nc nu era Du Inii Si'iii adif un petrco iuJrn iadei* nici lur Apostolii i e u e
11

EI

tu ale lor si spre

iirtiL prm lucrri. Duh. ei ntru pui vrea Domini Iul

ITcean niiimili^Ie. C auzi si Ik anghelii ee zice: "C vrnd s l trimit pe dnii, k -u dat lor jnikrt" Matei H). Mu run 3, E.nca $). iar uu Duh Sfnt. Pentru aceea cte minuni fceau , hei eu Duh. ci eu puterea i cu numele Du mu ului fceau, far cnd a nviat din niurmn; otimeca k -a zis ior:

199

"Luai Dull Sfni . n ziua Cincizeci ni ii a Duhul Sfan,

venit

peste dnii

nc i in uli chip: Dei nlru Praoraci era puterea Duhului, i ntru \ pustoi mai nairiie de cruce, dar nu aa. precum dup nlare, adic muli i din destul, ct i cu Ruri s se nsemneze. Centru aceea, cu cuviin a zis Evanghelicul c inc un e ra Duh Sfnt, adic aa vrsat clin destul pretura mai pe urm. Pentru c i mal rrainie de Cruce crn adic, dar nu aa mult, ci nc lisus nu se prns|v tse. - "proslav ire h numind aicea Evanghelistul Cnu ea. c prin Cruce a surpai pe Tiran, i a mpr j it. Deci fiindc nc nu se nfipsese C ni cea, nici pcatul nu se stricase, nici firea noastr in Hristos nu biruise l umea. >i nu se mpcase cu Dumnezeu, cu cuviin nu se dduse daml Duhului cel mui din destul. Ca Irebuia mat nli s ne facem nr> S prietenii lui Dumnezeu, care lucru prin Cruce s - a savrjr, apoi aa s lum Darul lui Dumnezeu. Precum i ia ce le I kt ru
L:

i. m ni i nti se fure eines a prie ren mprat ului. apni ia darurile. Mulumit dar s lie Lui Dumnezeu.Carele L-tta dcmuli ne- j dat nou drui, ct nici Proorocilor. C Proorocii aveau dar al Duhului, iar altora rm - l ddeau; iar Apostolii milioane au umplut. 4M3 r {Miheia 4}"Deci muli din norod auzind cuvntul, ziceau. Acesta este cu adev rai Proorocul. Viii ziceau: Acesta este HrsFns. Alii ziceau: Au doar din (Ealilvcj sa s vina Hristos? Au nu a zis Scriptura, c din smna lui David, i din oraul BetJeem, unde a fost David, sa s vie Urisius? $i mpircciiicre ntre norod s - a fcut pentru dnsul,

200

I h enrru ndrzneala cu' lDteJrp]na$i -H! unii d i n imnul, nu dir boieri, L: boierii pururea pentru pizm sc mpotriveau, mrturisesc, c Acesta este Proorocul cei ce sc

ateapt,

Iar aii ii ia Cei ce irait norod nemiat i Cra rie socoiel, ziceau, c este llristns, ncpricepaiidii - se ei. c este i E Iris tos i Proorocul, iat ru al rut i altul.
iar cei mai nemulumituri .zic: An doar Hristo din Cli il a V
a S ie'. i ! [ n Ittljti D| i i 11 s ftm 11 a lui D avi ( I . Iar aceasta
1

ziceau ei eu socoteal vieIea n. i nu ca .Sa taUall, c aceia ca un im la in lege i temHtir cu a mnu ritul zii ea, ea Dn Na/arc t [mate ceva bc mV* J . 1). J'ciifru aceasta i Domnul ii laud pe el, ca pe ce Ja ce nu eu viclettg, ci dup i -crcarca Legii cea pu am&tniutul gria aceasta. Iar acetia cu vicleug zic aceasta. C du din GaLUe^d v a s % in Rrisl o>- C si par
l-

turn c

i i a u , e iliu Fkileem este llr tstos. dei iu Galileea s -a erescat. dar de pizm nu tolas si mnu riscam:j Nasierea cea Jiu Heile cim ci galilecan l numeau pe Musul, i fie. c uu - L tiau pe LJ c este din [
L/ i

li eru. dar c t:Sb: din siunla lut TiA\ id CUlh S e 1

ml olan ? ( ] nu artat di]] David Mrul Ii tr gea nea mu E? L J ec i d i n tru aceasta este arJ m. ia cu s irUng ziceau aci itea.
i i u ip rechtere s-a fcut inrrt norod. nu intre boieri, c boierii de-u socoteala erau a -L primi p* El c este I Tris iov
4+M*. t t a.r ti ti ii il: ii Irifisii VrCa s - l prind pre el, dar nimeni

uu i - a pus pre dnsul minile. Deci am eu ii slugile ctre arhierei i ctre farisei, i a ti zis lor aceia: Puniru pc nu l - ai adus pre dt Rspuns -au slugii Niciodui om aa n -a grit, ca nmuJ acesta 1 - .
<7ei ce erau mni msurai in rutate, numai cu eus iute se

20

mpotriveau slavei lui llmtos, iar cei mai neruinai, i minile > reaij s - i aduc asupr-J+iUr nevzut urau legai. Dumnezeiasca putere iundu - I pe dnii, iitr el nici dc aceast minune un se umileau. Cu adevrat David pentru acetia a7tv "Dcspritu -s- au,i nu s~au umilit* (Psalm 34). Dar s vedem ce rspund Fariseilor slugile cete trimise e:i s I. aduc pe LI? Prea cu lnmi cunotin! C fariseii care i mai nelepi sc preau a fL i Scripturi citeau, l minuni vedeau, se turbeaz asupra Domnului, i ntreab tlhrete; "EYntm ce nu t- ai. adus pe ti?, iar acetia i tr de semne din sing ura nvtura s -au plecat, atta erau de isu - ji ctre lucrul cel bun! lari cum ci nu din semne, t i l in nvturi s -au vnat, care este mai mam lucru, artat este de aicea: Peutm c nu au zis ci, ei niciodat um aa a fcut minuni, ci: aa a grit, a tta urau ei dc gtii i de iui spre a primi cuvnt de mntuire. Si sc eus inc nu numai de priceperea lor a ne minuna, ci i de ndrzneal, c nu s - au temut de mnia Fariseilor, urci ca nite vl u g i s- au stit, i cele plcute stpiiiiorilnr lor au zis, ei mrturisesc adevrul, crora se cm inc a le urma iui cet ce suni sub slpniton, i n nu - j asculta pc dnii la cele cc iar dreptate ar porunci, care i :n vremea lui Saul s- au fcut, c acesta p oruncind fr de lege s on luare preoii lui Dumnezeu, cei et stteau de iat nu s -au plecat s tac aceasta ti Regi 22, I7) r fS umerii 35:Deut. 17>_ 47- 51.*$! au rspuns Inr Fariseii: Au si voi v - nii amgit? \ doar cineva dirt boieri a crezul n tru&ul? Sau din Farisei? Ci norodul acesta, curele nu tie Legea, blestemai este. Zis -a Nocndijn ctre ei. tarele
A

cuise noaptea Ja

202

dans uluitul find dintru ti: Au doar legva noastr judec pre om, dc nu ^ au/i de la el mai nainte, i va cunoate cc
vi face?

Pentru care pricina ctre slugi nu cu mnie ci cu blndee sc poart Fariseii - , aa flu zicnd: " si voi v- ai amgi E ?" l'entru ca se temeau, nu cumva ei s sc dejghine cu lotul, i s sc itjicascde Hristos, pentru aceasta mai cu blndee i mai cu mgulire zic lor: Au i voi cei ce ca cum mai nelepi suntei dect alii, i petrecei lng noi tiutorii de Lege. v - a| amgit?
L

se ispitesc s - i plece pe dnii dc ia un semn foarte fr ile

sncoteaUL, c an doar, /ic ei. cineva din boieri a erc/utn Jtnsul? i dar a tui este vina? lui Hristos',' Sau a celor ce nu au crezut? C cu adevrat aceia sum vrednici de osnd car n -au ere/ut. lar blestemat zic ci pc norod, pentru c a e rc/ut, singuri fiind vrednici de uenmnrulc blestemuri. ca niyk necredincioi, i pricinuitori
de necr edi n. ulivru

liar pentru care pricin urat evanghelistul de Nicwltni c u venit noaptea In 11 sus. i cum c unul cru dim re ci', p (.'a s tarate pc ci c mint. Cci fiindc nu zis: "Au doar cineva dirr boieri a crezut in Traits ul?^, arat c sila aceasta mint. ci iat Nicudfni boier fiind, >i unul dirttru ci a crezut n Hristos. i cum vorbete cu dnii Mcodim? \ u doar Legea noastr osndete, zice, pe um, de nu va auzi mai nainte? Deci rut cu aceasta, c nici legea nu citeau, nici ce le ale 1 .egii. fceau, mcar ticsi pentru cele ale Legii e trufeau. C devreme cel .egea poruncete pe ni mend s nu omoare fr

20?

di 1 judecaii, iar ci mai nainte de a au/.i au ni lil la aceasta, clctori de l.epesuoi arii a ii, Si zicnd: "Si va cunoate ee va lace' 1 , a artat. c nu de subire a scol lure,ci de foarte cu deamnuntul este trebuin, ca s cunoasc cc trebuie s fac, si nu fr de cunotin aa s osndeasc.

Capitolul B
vers, i.cp.T/'Rspu ei s -au .si nu /is lui: Au doar i tu din Gaiilrca esti? Cearc i \ ezi, c prooroc din (.alileea mi s -a sculat "d Aicea in iz\ oarele cele (lcuitc ale (ui
l

eofilaci lipsete

povestirea cea pentru muierea care s - a prins in curs ie; precum i n ede ale Sfntului loan Gur de Aur Llcuiri ce face la F.vanghclie; i Intru ale Sfntului Chirii. Iar la nsenin rile lui

F. utiutie Zigadiuns se afl iiunt acc'.i f el:


1,2.'Si s - a dus firete carele casa sa. Iar isus s -a dus in muntele Mslinilor, fugind de vrjmia iri Biseric, i tot nerodul a senil la Dnsul, i ezind l - a nvat pre ei." "Norod se numete - tcea pe cei re ziceau: C acesta es le cu adevrat Proorocul; i pt - cei cc ziceau iari: llristov din Calicea eti? Cci carea pot chite arc aceasta ctre cele ce s - au grit de \icodlni? Aed a a zis c: Nil st cuvine fr de cercare i fr de judecat a osndi pe om". trebuiau c u adevrat ei la aceasta s rspund i s arate, c mi fr de judecat osndesc p e iisus, ci dup c^e, care nes u ferind i n d e i i . socotete ce ic le tig fac.L De vreme ce NicndLm prea cu nelepciune a mustrat pe Farisei, ca pc cei ce fceau lucruri fr de lege.
l,

C aeesLa este

204

nepricepndu- sc

ci

mai

tmijiectc,

iar

mat

vrtos

nmi

slbiiticetr, fac ru puns ui. zicnd: Au doar i tu". A-0," t au adus Crturarii i Fariseii iu dnsul pre u muiere prins in prea curvie. i punnd -o pre dnsa n mijloc au zis lui: Invtorule. pre aceast muiere n am prins ua de fa| prea

cursind. i n Lege .Moisi ne-a poruncit


it cig in pielri. Dr

nou unele ea acestea s

tu

te ZJC?

i aceasta ziceau ispintindu -l pre el ca

s ailia ce dncli mpotriva tui.


tiirulu -f ei pc Dnsul c este miloi is i lesne ierttor, socoteau e o va crua pe ea. i aa vor avea pricin dc m. imuri mpoirivj tui, pentru c cu cita re de Lene a cruat pre ceia cc tin pi l.egc era s se ucitti eu pietre. b,"lar lisus jos plecnd u - se. a scris cu degetul pre piunt". Ceea ce obinuiesc de ruutte ori a face cei ce nu voiesc s rspund celor cc ntreab uecm iiuCLuasc ; fr de cult. C acicunoscnd meteugirea lor, se fcea c sciie pe pmnt,
amiillc III cele ce ziceau ci". L IIU io

7.

i nein ce rnd a-l ntreba pre el. s- a ridicat, i a zis

lor: Fdcctslt fr dc pt at iilrn soi. acela nti s arunce piatr asupra ei T . Ve / nelepciunea F vini ce este nsi nelepciunea, c cu bun cliip stric nietcugirile lor. Vezi,cum ntru accesai dat i Legea a pzit, i pe muiere o a cruat? t.' a dat voie ca cel. te ntru dnii vsLc fr dc parat s nceap a arunca piatr asupra ei, liindc toi sunt nrru pcate. 8. i iari plecndu - se jos a scris pe pmnt,' Ca oecutnd El la dnii s se ruineze. mai lesne cu a cest cil Ip vidindu-se.si ea aa izbvind u -se F.l ca cum ntru

2115

a scrie s poat ti s sc du v mai aia te de

se frviadi niai

artat. C.1 i pt ei i crua poniru buntatea l.ui cea mult. 9. lar ei auzind, i tiina tdindu - i, ieeau unul dup altul. ncepnd tic la cei mai btrni pan la cei nui de jos/'
C nhticnea nu putea s st zic pe sinei c este fr de pcat.

9- 10.ia rm as isus singur, i muierea n mijloc stnd, i ridicri du- se lisus, i im vznd pre nimenea fr numai pre muiere, i- a zis ei: Muiere, unde ii suin prii ti. au pre line

nimenea

nu re-a judecat a t vinovai? C ieind ei au lsat - o pe dnsa slobod. i fiindc au lsai-u

slobod, fr de ndoial i nonsndifi. c de o ar ii osndii pe ea ar fi inut -o. 11? L lar ea u zis: Nimeni, Doamne. i ha 7.U ei isus: Nici eu nu u: judec? 1 C daci aceia oameni Hind

nu te-aii judecat, cu muli mai

rfos nici Cu aiu !e roi judeca. Dumnezen fiind, i Doinii al legjL Din destul Jindu- i spre munc acea sdiri i ruine naintea a atia. C.j u cunoscut - o pe dnsa c i s - a pocit din luat inima. Si pe slugi au irimis s- L prind pe FI. i oale dup cum se cuvine lac. Iar ci ce zie' ) : Au doar i tu din (ulileea eti ? 1 ' ve/i nebunia? Vezi nepotrivirea cuvintelor? Apui ocrudu -i pc el ea pe nenvat, /ic: "(crc i vezi c prooroc din Gal l cea
1

un

nu s-a seu

lat , adic, mer^i. nva - te. de vreme ee pn acum nu te -ai nh at, c prooroc din GaJileea

nu s-a ri dicat. i pentru

nenvatur batjocorind ud pe ci zic acestea.

206

Dar cc a ;.h Nleudm, o, fariseilor? Au doar a / i s c prooroc este Hrirtos? A zis c nu vt cuvine a se omor fr de j i u tec a li. Cum dur i voi. unele ca acest ea grind ei, ua i rspundei? iar Hristos. dc
1

mne ce sus ^ jos pe Galtteeaii aduceau ei

Leii si ea de unul diu prooroci sc prigonea. artndu - le lor e nu este unui din promroci, zice: Fu sunt Lumina, cea chiar i iu im adevr lumini, uu lumin pro oroceasc, adic din parte, i tarea puin are strlucirea, ci lumina cea adevrat, nici carta in holurile Galileeii sau ale laiestinei, sc cuprinde, ci u Lumii Lumin suni" i ul lulurur oamenilor Stpn, i pentru Mine Proorocul a zis: "lat Te -am pu s pe Tine spre lumin nemuurjiur Tsaia 4?). nc vei aduce mpotriva lui Neslorie i pe acest cuvnt, c tiu a /W: niru Mine este lumina lumii, ci: Fu s u n i Lumina lumii 1 1 . Li Lela cc sc vedea Om. acelai era i Fiu ai tui Dum ut/cu i lumin a lumii. .Nu precum Neslorii brfea, c intru omul cel gol (adic simplu) locuia Fiul lui Dumnezeu - s nu Iu! - e unul. precum s- a /s, a lisi Fiul Mriei si al lui Dumnezeul Iar cela cc urmeaz Mie, zice, nu sa umbla intru ntuneric, adic u u s a rmnea ntru rtcire, ci soval/hvi nie rlire i de ntuneric. Iulru aceeai dal nc i pe Nicodim laud. i [ic slugi, cu pe cei ce au grit cu ndrzneal, i pentru aerusia intru Lumin erau. nc si umbros pc Furiei d intru rtcire i ntru n tuneric erau. >i pe ascuns vicleuguri mpleteau. l3 T 14. k t Dect i- au zi.s lui Fariseii: Tu nsui mrturiseti pentru iLue, mrturia ta nu este adevrat.Rspuns - a Jsus. i a /is Lur: Dei eu nsumi mrturiiesc pentru mine.

20?

adevrat e>u mrturia mea, c tiu de unde Jin venit. i unde merg, iar v ni nu tii, dc unde vin. i unde merg. De vreme te a zis: "F.u sunt lumina lumii", l vinuiesc pe FI c nsui mrturisete pentru Sinei! O, nebunie! in sus i in jos aducea Script urile care mrturiseau peuiru Dnsul, i ei LI vinuiesc pc F.l c mrturisete nsui pentru Siuei, Pentru aceasta ci re rutatea lnr i El te rspunde: Fit, zice. Fu nsumi mrturisesc penrru Mine, mcar c tu uu fac aceasta. ci Jrei mrturii aiu: Pc Ta tl Meu: pe lucruri; i pe Scripturi, precum si mai sin s - a zis. Ins s punem aa. c Fu nsumi mrturisesc pentru Mine. Deci mcar dei Fu pentru Mire mrturisesc, mrturia -a adevrat es re. pentru c tiu c al lui Dumnezeu sunt tiu, l nu uni ol, ei de sus \ en il i Dumnezeu, cum dar mincinoas va fi mrturia .Mei Dumnezeu fiind F u, i pentru aceasta vrednic de aii envuf? C i la Dumnezeu Cel Adevrat vrml s nterg, cura a ii minit la C el Ades arat vrnd .s merg. 1 5 . 1 6 , d u p trup judecai, eu nu judec fire nimeni. Iar dc a l judeca, judecata mea adevrat este, c singur nu sunt, ci iu, i Jatl cela ce m -a trimis pre mine", F.u, zice. fiindc sunt Dumnezeu, si am venii de sus. adevrate pentru Mine mrturisesc. Iar voi deoarece cutai n umai la ceea ce sc v ede, i pentru c in trup sunt. trup gol M socotii, dar nu si Dumnezeu, i de la Dumnezeu venit, pentru aceasta trupete ju diva i. adic, cu gresal. f precum cula ce trupete triete, se zice c triete ru, aa si ceia ce tru pete Judec se zice c judec fr de dreptate. Apoi ca cum ar tl /i cineva: Dac fr de dreptate

208

judecm noi iudeii, pentru ce nu ne munceti, pentru ce nu


ne osndeti? - /Ice: C n -am venit pentru aceasta, ca sil judec. O iu pe n huent uu judec acum, iar de a t judeca, judecata Mei adevrat este. cci osndii ati fifojjl.de a> fi voit s judec. Iar acum scpai i dc osnd, uu pentru c uu pot v osndesc, ci pentru ci uu este acum vreme; Pentru c ia a doua venire va fi osnda voastr loan 12). precum i n alt Loc zice: J N-ni enit s j udec lumea, ci s o mru u iese {loan 5). Iar cuinei FEcsic Judectorul tuturor, ascult tVura cea nemhtc innasA, c Matl toat judecata o a dt PiuJni" iloan 5). Deci cnd au/i: C Fu tiu judec pc nimeni, tiu pentru \ eoirea ce va s fie. ci pentru cca dinti s o socotii c se zice aceasta,

i ara zicnd e " I LI J sunt singur. ci i Tatl Meu cu Mine este , a artat c nu Eu singur v osndesc pe s oi, ci ji Tatii. C nu n aii fel judec Fu, i in alt tel Tatii, ci precum Eu. aa i t.J: i precum El, aa i Eu, 17.1 S.i iu koea voastr scris este -, c& a doi oameni mrturia adevrat este. Eu sunt cei ce mrturisesc peni m mine nsumi, si nrlurisule pentru ruine Tatii cela ce m - a trimis. Spun aicea Arienii i icnii curii /.ic. c uu este Fiul de o Fiina eu l'atl. De

n-ar tl fost de o Fiin, cum ar T i ndrznit a

zice. c dc aceeai stpnire suni eu Tatl, i - deopotriv s red ic de cred iiiVC' precum cnd doi oameni pentru cineva mrturisesc,

i adevrat este mrturia lor. artat este c i

vrednicia dc a fi rrc/ui aceeai este. ava aicea arat c nimic nu cslc mat de jos mrturia Lui dect a Tatlui. Fi ascuit pe cea de pe urm cu stpnire grindu - c:

209

"Eu

suitl

CfcJ

er

mrturisesc

pentru

>-inc

nsumi,

mrturisete pentru Mine i Tatl". Vezi pv cea ntocmai stpnire? i miu pc Sinei vrednic ilt credin sc tace. precum i pe Iar
l?

care nu ar fi ndrznit a zice. de ar fi Fo.si mai fus voit s m arc c este de jos i

decar Tatl dup vrednicie,, i nu iiiTucmai cu Dnsul i de o


Fiin.

C de ar

mai

EU

ui mic, nu s-

ar fi numrat pc Sinei mpreun cu i and. nici mi turla Sa mpreun cu a I allui o ar fi pus. Ci rob de ar tl fust, precum ereticii pgneste hulesc, la unul din cei mpreun cu 1 robi ar ii privit, i pe acela mpreun c LE Sinei martor l - ar f fcut, precum pc luau /ic. sau pe Prooroci, sau simpla y ziceri], vrnd s arate ccsiecfeo Fiin ca Tatl* numr pc Sinei. i s nu ic mintiEiezL. dac in ait luv i pc loan, i pe Moisi, i pe Prooroci aduce Iii mijloc pentru Dnsul mrturisind, ci dup prerea asculttorilor t'aec aceasta. i fiindc aceia pe iouri i pe Morii i cinsteau mai mult deci pc Dnsul, pentru aceasta pe cei ce se socoteau la dnii sli* ii i tu ari spre mrturie ii trage. Drept aceea fiindc i p entru Dumnezeu i i'all mare socoteau, ici ee alt. fur dect ca pe Cela ce era cu adevrat Dumnezeu ll slveau'.') aduce
TEI

de

ar tl

suit acest fel de mrturii, nenumrate ar fi a fini. Iar acum


mpreun

cu Iat] se

mijloc acum mari uri pe singur

Duninc/cu tarele este peste muie. i dc vreme ce r pe Sine mpreun se pune cu acest fel tie Ma rtor neunigit i ncmineinos. io arie urtai este, e ie aceeai stpnire i putere este cu lui i.

i ru.iiieze'Se cei ce 11 /Ic pe c este roh l mai de jos ntru


toate

dect

latul.

l9,?G,~l>cci ziceau Iui: L nde este Tatl tu? Rspuns -a

21(1

lisus: Nici pre mim? nu m tii, nici pro Talii meu* Dc rr - a] ti pro mine* i pre Tatl meu ai ti. Aceste graiuri Io - a grit lisus n Gaz ii lach ta. nvnd n Risrric, i nimeni nu Fa prins pre el. c nc nu venise ceasul iui. De vreme ce ca Lnspitindu- L pe ti l ntreab pentru Taif, i nn ca s setnvejc, peniru aceasta nki de rspuns nu -i nvrednicete po ei. ci zice; Nici pe Mine M tii, nici pe Tatl Meu", adic, nu putei cunoate pe l li Meu fr d v Mint. Pentru aceea mcar dei vi se paTe c cinstii pe Dumnezeu, dar nu-l. ereilet i po F.l c este Tat Mie Fiului Celui Adevrat, nimic nu v folosii, nici ii tii [>e F I. precum se cu vine n -l. curmaii:, pentru c M - ui fi cunoscut i M - ai Fi cinstit si pe Mine. Iar acum dc vreme ce pc Mine nu M \lilt. nici M uinsliti, nici pe Atelii nu- L tii nici cinste I.ul ii aducei, mcar de v i parc. Iar a nu M ii pe Mine. nu este al iul v ou pricin, ci v oi suntei vou niv. Auzi cela ce pgnere pogor 1 pe Fiul mai jus dect Tatl, de Ei-ar ftisl de o Fiin cu latl. cum ar fi zis: C!
EJC

Vi ai ti

pe IM inc, si pe Tatl aii vii". C dac. precum zicei v i ii. zidire osie Piui, cum cela ce tie zidirea, tie i po Dumnezeu? (.'ci nu cu ariev irai
OL I u

ce i ie fiina ngerului, tie i Fiina Iui


CL

Dumnezeu. Deoi de vreme

cola cv i ie pe F iui. rie i pe

TaiL dc aceeai dar fiin cu latl este Fiul. Aa, zice. dar cela ce tie zidirea, tie si pe Dumnezeu. \ ie ide cu rn, cci muli, iar mai vrtos toi pe zidire o vid i o tiu, iar pe Dumnezeu nici 11 vede cineva, nici i tie. Iar acestea ile gria lisus n (inznfilnchmu Vistierie . in mijlocul JiistTcLi. l aa gria cu ndrzneal, dar ins cei ce pofteau s -l. omoare pe Ei. avandu- L in mini, nu ndrzneau s L prind pe F.l, i nici ava nu au priceput, c

al puterii celei u nine /.citiri cu adevrat este lucrul acesta, ndii' n mijlocul vrjmailor Hind cuprins, a se pri ne vit mat si uesupirat. i mai rrios ci ei 11
CEEI UU

pe El mai na in te

de P:ite i II pndeau, Deci pe Curele l cutau cnd nu rra. l asupra Cruia se si h licean i cnd lipsea, i de fuf nu se nfla. pe Acesta in rnijiocui mrecilor as ndn- L. apoi nepurnd si- . prind, aid aa nu cunoteau pu Urea i ni, O iric. zice, nu venise ceasul 1 ui"\ adic vremea cea cu \ ncioav n morii Lui nc nu susise. intru raren vrea pe Sine s Se dea, c i atuncea nu ar fi putut ceva mpotriva l ui, ie n -ar fi tost vremea cea cuviincioas* pc eare FI Luii o p/ca. t i a Se rstigni , nu era hteru al neputinei, ci al slobozirii, c a slobozii, cnd a voit, Fiindc, aceia dc dem ult pofteau si- L omoare pe FI, dar erau inui cu legturi nevzuir aie puterii T.ni. ( ici trebuia FI mar mult s petreac in viaa tea dup trup, ca de mai mult folos s Se fac oamenilor pricinuitor prin artarea semnelor tdor mai multe i prin nvt ura cuvintelor. Iar oarecare aceea ce zice: Lude este Tatl Tu? avi o neleg c s - a zis de ludei ctre Domnul, ca spre ocar i batjocur, ci ocrnu - L pe F.l ca cum ar fi fost nscut din eucvie.
nu cunoate pe l'atl Su, acestea griesc, sau i penir u c eru

simplu losif carele se socotea tat Lui. aceasta zic. "Lode este tatl Tu?, ca cum ar fi ?s; nevcsiit esc i [Ic neam prost tjtl tu. ce n - 1 aduci nou io sus i in jos'.' iari a zis lor isus: Fu merg. i m vei cuta pre mine, f uu m vei afla. i in pcatul \ ostru vei muri, Tnde merg eu, voi nu putei s v en ii. Deci ziceau Iudeii: Au doar ias st umoare nsui pre sine. c

zice. nude eu merg, voi nu

putei s venii? i a /.is or Voi din cele de jos sonlei.

:i2

eu din celu di: mjs sunt. \i din tuinca aeca-ua suntei* eu nu sunt din lumea aceasta. Devi am ris vou c vei muri in pftcatdi: suastre. c de nu vei crvdc, e Eli sunt (Adic nu vei crede e F.n sunt Hristos l-iul lui Dumnezeu. ), vei muri n pcatele voastre. Pentru care pricin adeseori nw loi : "Lu merg* i Vl vei cnlu? Cu s le clteasc si s Ic ngrozeasc sufletele Jur. Cci vezi vum ndat au czut n grij. i ncprivepndu- S- ziceau:
lk

Au doar su \ se omoare nsui pe shil?. Si mcar v doreau

s se izhvvast de Ei. i pofteau s lipseasc din - mijlocul lor, i uneori i s - l, umoare vuiau, dar ins atta de marc - oaru icnim lucrul acesta au nlucii, ct nu se pricepeau pentru el. Tnc adeseori zi ce o cvasi j: Eu mere" artnd v mai nainte tie moartea Sa. i cum c CTuvvu nu este lucru ol puterii lor. ci al voinici f ui. C merg' zice, nu soi M ducei", vi Fu de bun voie merg. Iar zicnd c: Voi mi putei s venii, unde u merg, arar e \ a nvia tl intru slav i, i \ a edea de -a dreapta lui Dumnezeu, iar ti nlru pcatele lor vor muri.

aceia ce zic Iu acestea? " \u doar va s se mimare singur pe sirn? Iar Domnul ridicnd de la ei aceast prerea a lor. i artnd v mi este fr de osnd a se omor singur pv sine, zice, Voi din celt ilt jos fiind". i nimic Dumnezeiesc putnd n nelege, dup urmare unele ca awsica socotii, lar Lu II H ml din lumea aceasta, adic nimic lumesc i pmntesc cugetnd, im veni vreodat la aceast nebunii, ct Eu singur s M omor pe Sine mi, c acest iucru este dr&ccsc iar nu Dumnezeiesc,
Fiar aicea ApoJinaric apucnd acest cuvnt, zice.

2 1.1

Maniacilor cu adevrul urmnd, vezi c uu a fbsr iliaJ urnea aceasta trupul Domnului, ci dc sus din cer, precum i Pavel zice: C al doilea om din cer este l ('.or. 15, 47). Cc dar este cu putin a zice? Artat esie cu adevrat c se cuvine >. - L intre bni pe tl. cum nelege: ceea ce s- a grit de Domnul ctre Apostoli;
tu

(.' voi nu suntei din lumea uceasl"?

Oare penlrtt c i ei aveau trupurile din cer. tarii nu dm zidirea aceasta, sau pentru c nu cugetau cele ale lumii, a /s aceasta Domnul? Artat este cu adevrat e pentru c ei nu cugetau cele ale lumii, pentru aceea a Tis aceasta ctre dnii. \ - .t dar trebuie a nelege vi aceasta: Iiu nu sunt din lume, adic nu sunt e unul din voi, can cugetai cele ale tu mii. Precum si Pu vel ci re oarecare zice:
w

Nu suntei in rrnp' \ (Rum. N), nu ea sunt vi

fr de trup zice, ci ii mrturisete cum e suni lucrtori de fapta Imn, i izbi iii de pa 1 imite trupeii.

Di i i ce iari a zi*. Domnul ctre dnii? Dc nu vei crede, zice. .Mie. in picatele voastre i ei muri*, Cci dac pentru aceasta a sen it cas se ridice picatul lumii, t nu sc poate in alt chip iertare pcatelor a lua fr numai prin botez, rar a sc fmteza cel ce nu a cre/itr este cu neputin, net,ie este dar. ca negreit s nouri in pcatul sn cel necredincios, f nu s - a dezbrcat demnul cel vechi fiindc nu s- a bote/uf, Peuiru aceia t n aii loc zice Dom nul: r C?cl ce nu crede iaf este Judecat" iToan l), uu pentru uceasia numai
ci nu crezut, ci pentru e se duce de aicea avnd i pe le mat

dinainte picate.
25- 27./tv - aLt drept aceia lui: Tu ciut eti? . a ?rv lor irstis: ncepu tul (Pe acest cuvnt nceputul 7 ". Dumnezeiescul Chirii l- a neles iu loc de adverbul dintru nceput' 4 , aa

24

prefcntl /ir treu: M necinste diniru nceput, e i riesc tu voi, c sc cuvenea nicidecum s- nu vinrforsc tu cu voi dintru nceput f lom -J. Foaia. fll Iar sim inul \ugusEiii l- a neles in loc dc nume, adic nceputul c eile zic c "Fu sunt ncepi mii'", ea cum ev fi zis numim): I ti sunt n cepului, Carde i griesc cu voi" (fflrtia I Pentru ase zile. Cap. 2 i 4j. Iar tutimie ZtgudindU l-a luat cu acec^i nelegere, tarea i Tcofibict fivK c ei te eus un Iul cu Fip ilnp cjIiiceLil crrti. i se ntdejo- Mit afar , ntruct este ceea ce zic ev anglieiitii ntru ucesl fl: f u tutui dc prisosit este aceea care griesc cu voi. c nevrednici suntei de un cuvntul, va nite ispititorii care i grim 1 cu voi. Multe am pentru voi a gri i a judeca, ci cela ce m-a trimis pre- mine. adc- tarut esre, i eu rele ce atu auzit de ia d nsul, acesteia griesc in lumv. i n - au cunoscut. c de Tatl su ^rla Dmjm atta vreme, dupS attea [uuiun arlalL', I < i nireabi pe LI: "Tu sine esti ala ei'au fr de socoteal, sl ocra urii i hatjwurittui. Iar Drimanl. ncfcjmtil. zice. ctm- si griesc cu ^ oi J H . Ani. /rcc, i cu roiul de a nuzi cuvinli luc^de la Mire nevrcilnu suntei,
L - II

i Curtea \ pentru Tie inc,

Cap, )J|,Ctt carcEese n n-^:yle si Amlum/ie la cartea I u C -rfur

ct mai hrros i a mchgr cine su tir Fu. cl mare

grii Ispitind. i la nimic din cele ce se griesc de Mine uu tilj s Jtiai aminii'. Ea r Fu puteam i pc s oi s vi mustru, i nu numai s v mustru, ei j s muticcsc. t' pe arcs re ritma n semneaz zicnrf: (!!1 umile am a v * 1 vou, a gri i a judeea", prin a gri 1 nsemnnd pe muslrare, iar prin a judeca pe

215

osmtire si pc niuniri. Ci Ob Cc M -a trimis pc Mine, srict nu pemnr accosta M-a trimis. lu y judec i s must. C nu a trimis Dumnezeu pc! Fill] Su. eu s judeci Liidih, ci ca si se mntuiasc lumcu. Deci di - hreme cc Tatl Meu spre - a mntui M-a trimis pi- Mine. si adevrat este. cu cuviin pe nimeni nu judec acu in, d num at nLese cele ie am auzit de- la Tu nil Meu, adic cele oe spre mint ui re privesc, nu cele ce spre mustrare . Iar acestea le zicea, ea s nu sacuttiisc ui. cum c pentru
F

l>uji ti- a fcut multe senine. i nu -a 1|9> pe dnii, a c Lim p en tru C ru ce Je vi i rliqgl c Lur. % oi, zice, a tun cea s nou i r c veij inlru cen desvrit ue^rij. l vei^cfipa de Mine. cnd M sci rstigni, iar 1 Lu zic, c vei cunoate cum c Lu sunt Hristos FiuE lui Hum ezeu. Carele tnaie II purf sile M&rmtiise, i cum c nn suni potrivnic fatiui. uici de la Mine Iu
MI

mi fac, sau ricsc, ci nu am vyie ostJbit de cea

printeasc. i vum aveau s -t. cmiuuM-a pe El pi* Cruce? Pin semiu-k cele ile ut micea.
din

ci ar fi nepu line rus i]u-i muncete pe dnii. Pcnim aceasta arat ci eni - i muncete pe dnii, ca i cum ar fi neputincios, ci rundei

nviere, t

Llin.

Rrjlrie: c acestea toate din

nu voiete. ptntru c nu a venit ca s munceasc, c i ca s

destul erau s arau pmereu Lui. I)m pc amndou le vei cuimai, i puterea Mea. cnd M veri rstigni, unirea een crnc lail mi ar G fcut izbind ir lat] pentru Mine. tlnd Cetatea voastr Romani lor. sau emiu pe Cruce ar i svr.sit. de n le a fi fust Fhi al Lui. se de un f ugci eu D sul, iar nu potrivnic. Peci atu n cea se.ii cur nate, cum c, cte i m i i u ri esc. dc la \etta sunt,I)iunnezeiesti cti udes rut iateui Dumne/eu

mntuiasc. Iar ace \ rea ^rinct FI, atta erau ei de ru pricepui, ct Jt ll au cu n o s cu t, zici, e dt - Tal l Su riete Jor, M ca r c cte pentru Tatl a vorliii tar? Ci eu adevrat s -a ntunecat iui tu a lor cea nepriceput. lai oarecare aa in el ut; cuvntul acesta Ci Ce] a Ce M-n trimis pe Mitte adevrat es u. puteam, /ke, i ac iun s t jinkc pe ci in veac ui ce va sa fie pzesc aceasta, ins nu credei, i
vr e m e a rspltirii nu o soemiii, dar mcar dei - s - nu crc iiti,

I*
graiuri, iar I U L
ale

Mele. ci ale Celuia Cc M-a trimis pe Mine.

ci latl len des rnf tste, C*reJe a pus zi. art iu mii dreptatea Lm i ptiu -re a.

Apoi ta sa ni sveatenc ei ci " a fl trimis" micorare nsemneaz, zic*; "C Tatal. Meii cu Mine ehre. Ci mcar doi M-u iriniis,
ca

Iii

care fee va

rsplari yuui,(^rt!lf M - ai Erirnjs s propovduiesc acestea, i si 1 8.2^."Deci a zis Inr lisus: C n d vei nalii pre Fiui Omului. atuncea vei cunoate c I u sunt. si ilr ta mim - nsumi itu fac nimica, ci precum m- u nv ai pre mim Tatl in cu. acestea ur iese. i ttJa ce m -u trimis pre ruine, cu mine este, nu -a lsat pre mine singur i'ail. c eu vele plcure iui iacc jmrurea".

pe un aut, dar

uij

V- uin desprit

lIu

Dansul, ci

cu Mine tstu, ca un Dumnezeu eu TlLimnezeu mpdim iTind. ?ji spre mai smerite iar si eu sntul pogEErinl. /iec; "^ii nu M -n lsat jic Mim sinful' c Eu cele plcute i ui iac , lar aceste smerite pentru ludei Ic griete, Cd fiindc ziceau ci, c nu csietlela DumnezctE, pentra c smbta nu pzete, zice: C cele plcute Lui fac, Dvef Liar a mcar di i clfleg; smdta. pleui este Lui aceasta.

2ir

217

iar dinrm aceste smerii e graiuri ME adicS nimic nu v almii >l;+va Sa, Dri asculttorilor folos firea, iar mai vrius i slava Sa o ntrea prin aceasta, c cei tv I auzeau pe F.l c roate !a Talal ie aducea, mai mult se rgeau ht Dnsul >i credeau iniru ti, si aa evle smerite mai mult l nla pe El. Vezi isprvile 1 mei tei sme renii? Jar cum e acestea as a sunt. ascult cele ce urmeaz pe urm. 31,32,Acestea grind Ml. muli an crezu tin Dnsul. Deci /i'fa i s u s ctre Iudeii c e i cecrwuse iui: De veji petrece v o i intru cuvntul meu. adevrat ucenici ai mi suuu- i. i vei cunoate adevrul, i adevrul v va slobozi pe vot". i. cea cc am z i s , c priri graiurile cele niai smerite mai muit s i nean ascult zice: crez ul .
M lL

tor ii. acea st a i es nnghellsi ul nsemneaz. C


*:5 grind. FI, muli au

Acest ea 1 1 ,adic ceic smerite graiuri, i nevrednice ca

cum de mrirea legii. Pentru aceasta re Iu tinde nea, cnd II auzi pc El mici oarecare i sineriJe pentru Siuc grind, uu te turbure, cci pentru asculttori griete acestea, fiindc nu puteau ceva mai inait s neleag, ci indnti se slbticeau. i cum
HEI

ar ti ptimit ei aceasta, imputnd ^ ajung Ia

adncul tainei eele fii necirv mate, cnd i de cretinii cari an cunos cut puterea Lui .i prin Trnsul s-au mntuit stas ei l.ui neajuiis s - a fcut? Iar auzind c" Muli au crezut, aa s - i nelegi pe acetia c nu cre/ui, prost i cum s - a ntmplat, nu cutn se cdea, ci ca cum le- a plcut i s -au odihnit pe mru smerenia cuvintelor, iar eitm c nu era acest fel de credincioi, adic adevrai, artat este, O gria, zice, ctre iudeii cei ce crezuser, de

2N

vei petrece veri intru cuvntul meu. C ii ne d s nelegem c au neiut ci. ns pe deasu pra, i pentru aceasta nici petitccuu n credin. i vzndu - i pe ei. c acest ici erau, arat cum c tie inimile lor, si Dumnezeu este. S fiindc s - *u dus i oarecare dc la Dnsul, care mai irai n Je se preau ucenici ni Lui. pentru aceasta ctre cei cc acum au crezut zice, cci aceia se duseser. tar dac voi vei petrece ntru cuvntul meu i ntru credin vei cunoate adevrul, adic pe Mine, e Ku suni adevrul. Pentru c acum nu cunoatei adevrul, c nu suni adevr, ci nchipuire i umbr male ale Legii, pc care . ou si se pare c f> pzii. Dar de M vei cminaie pe Mine (.are Mint Vdevi ul. VdevruF \ii va slobozi pe vot, adic Eu. de pcate cu adevrul, Cc cela ce crede intru Cela i't ridic Pcatul Lumii, cu adevrat s - a izbvit dc pcate. Deci precum celor cc n -au crezut le- a zis c: In pcatele s o a sire set muri, aa celor ce petrec in credin, le fgduiete slolm/he de pcate. C jertfele
l

egii i

stropirile nu E/bseaii dcpAcuii precum c nchipuiri erau. Iar jertfa aceasta ea re este Duhovniceasc. >i adn arat. prin credina si cunotin ne sloho/cte pe noi, care im mai suntem robi. ci fii ne facem ai lui Dumnezeu. .W.16.Rspuiis - au i i - au zis iui: Smn a Ud Avraairi suntem, l nimnui n -am
fost

rubi niciodat . Cum ru zici c:

Slobozi veri ? Rspuns - a lnr lisus: Amin. Amin griesc vou, e tot cela ce lace ptatul, rob este pcatului. Iar rohul nu rmne in cas n ieri. Fini rimm in veci. Deci dac v va slobozi pre voi liui. en adevrat slobozi *e|i fi 1 ', iari trufaii la cinstea lor cea
neslvir

uitau du-m:, se

219

slbtii -isc, ciii] Smni a Jni vraam , tin rein. mcar j i EebLiia de alta s se mhneasc ci, de se unenea si se mahiumu^i C' ?e-a ris Uir: "Adv, rid vjj ciina^te?* l>e%H trebuia n s zic: \u iltMi iMevirul uum nu-i tir? ^imiiiciiiu surit toute ale i cunotina uanstr'. Dur de nimic tie aeeiteLi lur mi Le cru frij ci de lucruri luim- li sc matm esc. su cotind ci i i oeiircte eu nenm |irvf. mn a Jui Avrunnj suntem, nie i rca de isprsile 3c r nu pomenesc. ri Ja prmli alearg, l'cnlm a cet)'la i inuu /iw ctre dnii: Nu nceperi h riceLjd( avem pr As manT (Maici 3. I uci 3. Mnr ci artat minean. ricntl c n -ani losi Hohl nimnui'': ciui au ftirt rnld de cte ri s-au lu ai robi c de Liptenj j Baluuncni si de alii muli. iiari rp[[-j vdfeqt Dem tu
IJ]

Hnbul. rite. nu rmne in casa. adic, au arc putere a drui. fii dea u este stpn al casei, iar a F'ml stpSti al casei c -^tc, i rmn e ca&. (ar Cas' 1 numcie Puterea, pretura i n uti lue Stpnirea aa u numeslc. /icntL: in casa Ptlj-intcLui Meu multe lcauri stinr' fluan Deci tLceia. adic preoii vetr. robi fiind, n-ait putere a htI- j, iar biul. adic Lu rmnnd n cas. ti Putere ?l f Sliipiiirta cea Iiiccpsttrt. i Srpn aJ ca>ci liind. slobozenie s ilrnicsc s r nua. c toate ale Mclr strat, i ilu pi Putere suur F u i de e Sipnire cu Tatid. i ii t s smi sJnbn/i Fi. atuueca cu slulu/h'iiLa cea adevrat s vei dasti.d acim rnincinnas bibozeitii i Ludai, iar cu AtiesiruJ i cu nsui lucrul [if la Mine veri li slobozi. 37.3K.Siiu c smn a iui Asraam suntei, din rrui cntai s mauuHiri. c cuvnctil meu nu nc pe lutru vni . L lu ceea

cest j'cl cjj su ni n>Ji' i le

pe d n^ii c mint. peu M m ci

im Se srbii [a s-E unite pc dnii robi oamenilor. ci pcatului, care i prea _rcn robie este, din can mi mai Do mnul
puai* sn-l i/E>i casc. Gl a M,ri pcaicle mi mai , Un Dnmhereu es

ci: ani vzut la Tm l meu. ^raic-H, i soi etc a cc a ti vzut la


tatL vnsmij facen"'. /ire. pe iinevii -.puaut a lui y^vraam v ucleL daii i E it mpreun cu inripjribesc aceasta, c rudenia cea rrupcjhL ctre sfintid ucela n |i/iri. iur rudeni cea Duhovniceasc Lipsete dc La soi. Aceia era ilrep, iinbiinr de iijMii- ni, i iirbittpr rlv strini, iar (ca pe cealalt sar a voastr s <t tretviarpc aceast ar rat fapt, curca acum Jbceii.sa ct Lcri j. uclls suiUii, >i netubitori dL : oameni. C Mi cinaij s M iiumriUi. si viimvai nunii zicei c sunt. Cum
dar suntei fii a; tfrlniji cll aclc^ rai, a ita de depurit fiind de

le. i'eniru aceu.sia zice: lot cela ce

l 'a c e

pcatul. rub este pica i

ului. duci s f sol robi su meii. ca ceia ce su 1 1 mi peiui. Inndc cu putin era s zic ci. ci mcar dei imci rali i
i ca ac es r en tu meu i sup l b s i rob i. d ar 11 vet n j
L - rrfe. l i s

ri Preoi. cure ne vor e ur i pc nui dc pcate, /iee: <.' si acera robi sunt. c j iui au grvf it jtiirta lipsii il e slavi* 11 i D u mu czeu iii iurta ni 3). SE pentru aceasta mbi fii rut i Prenlii sotri u - air putere a ferla aliora paralele. Tare i Inaufl Pas ti mai lumiqt /ire: Datnr este preulid pen tru rine s aduci jertfe pcnlru picaje , precum i pentru norod* de vreme cc i tl es re cu pilos dc neputin.

chipurile printeti ? Deci daca cu rudenia v trufli. d*hm stintei i tplei bune a jcelu s urittaii. pui ca s nu poai iice. e c u d re p iote le c u r a ni s te

220

rni f jHem priem l l iui pentr u altcev j t /i ce. s mia bm I

fsopra mea. ir fi uumui pen Ira e cnwimul Meu me mai nalt decil cugetul vostru, i iu &u von . Mrar v pen t ru aceuafii n u
5

e c u venea s M i m

11

o r L, d tnn L s rtos m'j

ML rug- a i. ca s V us' nlimea ftogniefor. j s m cinstii. i si % t i as ci la i'v[j. ie, \poi ca si nu- l zic 3 ui, c cu cu \ Ein ! e urm pentru cuvntul Tti.c nu n riesti ucum l!c la tamnezeu, et de
0

Tint,

i iie -nirii custif nici puate si ncapi mtry nui invit fura Ta, zice c: Ni* di l:i Mine griJesc, ciceie cc am vzut In Tatl Dieu, acelea rresc. tiar vui - l *ll ce ni siiziLt la ta F! os ir n. j'arcij, Ci's Eu, zice, tfumnezeicsri i cvrvd griesc, si prin acestea art pe Tai l Meu, dar s ni piin cck- ce i'.tccM. fu tatl vostru it nchipuii, pe diavolul lu ! itafc lin cnd l auzi zicnd: "f cva ce am s ziiT. griesc", s njj - in nfeili edere trupeasc, ci cunatiulfi fireasc, ; adevrat i mei-tJimai. ' precum uchi cei ce s tl litne Li t a ce f'ie iu rtdes ii rat. vdadeviiof i tiu se amgesc, aa i Lu CU jde srai a eel lu griesc.
CBT flllt cunoscut de la Tal l..

3^- 41. "Rspuns - jii i -aia s Ini: nti nosfi'ii Avream eide. /Ls- a Lor listts: Dc ai ti iii a Iuf V raunt, lucrurile lui Avruiim .ii Lciti. Iar neam m cutai s mi umorali pre mitte tn, care ic- adevr ni fin grii uu. care am auzit iie l:i Dumnezeu. Aceasta -Wraam n- a fsit. Voi fticei lucrurile f.i l in ! s ustni. 7p.-au drept aceia lui: Soi din lu l tele suntem nscut], un cat avem pc Dumnezeu, ii cu ui ei Iar rle fric "tut at Joi - " zic >^ Dumnezeu, iar asupra lui llrislns. cnd ziien Tut al Sau pe Utirtmezeu. sc marian ? Pentru c El zicea c Tatl al I ui este firete (Zi^atlinosu)

222

FI tat al lnr" le serre pe diavolul, c act:]nia asemenea ti vedea pe ei din lucruri. Iur ci n sus i n jos pe Vv raam l aduc. litrii adeseori pomenete Domnul dc voina lor cea turbai spre ucidere, i deprteaz dc rudenia dreptului, ca lauda leu 1 cea mult s o taie, i sad plece s nu aib ndejdile ntru acusi deart seme ie a rudeniei cetei dup imp. i inru asemnarea voinei. i un adevrat ua un doftor potolete umflarea sufletelor ce aveau din nlarea een penrru rudenia (ui Yvruam, dc uare se opreau s vie la ilimlns, socotind ea le este dirt dualul tor spre mntuire
II

rudenie ca aceasta. Deci

nu

suntei fii

ai

lui Avraam.

pentru c suniei ucigai, i \ l cuta!i s .M o fu or ai. Apoi uu s nu zici cineva: < u dreptate le caut s te umoare, zice: Omul carele no sunt petriv nie tiu Dnmnu/cu. nici slava Meu caut. ui cele ce am auzit dc la Tfd meu, acelea griesc, si ad evrul propovduiesc. Si care este adevrul acesta'. 1 Vrtat esru. nun c t -slu deopotriv uu Tufl.
iar

uu slug, ca unul din Prooroci, ci Fiu,

nimic hJ Su deosebit tcnd, sau grind, ci ruatc cele ale lata


lui. C pentru acestea l cutau pe LI s -l omoare.

iar ei Etrsi: Soi. zic. din curs ie nu suntem, nscui, im tat as


ULII

pe Dumnc/in. Vezi ngni ta i e nebuneasc! Domnul i

din rudenia Ini Vvraam ii coute pe ei, iar ci aa sc cu ii mirese, ct din mndrie i ui Iul Dumnezeu fii pe stnci se fac. Cci fiindc au nuzii c: "f iul Meu cel nti nscut este Israil" (fuire 4( sc flesc ntru Dumnezeiasca primire dc fii. Mcar c >e eus en ea s aud ei in afi loc iari pe Dumnezeu zicnd: Fii um nscut i i - ant nlat, iar ei s -

an Jt'piclrir di Mine" lisaia T'j. Si rnciir c |mfen Demisul s -i vfldrjc pe dnii, f muli di traEi^jj dir cun in s- uu nscut. c st 'mpreunau afar de Lee cu pgni muieri turnee, cu

Indti pifine (E/dra IQ; Seem. !.1), rlur ins u laec aceasta.
t.' rut 1 .1 a ce ; sta St- srfetaea s Ic -. i tast neamul cel prost ;tl lt* dupa i ru p. ci f^ai imnlin l.ui tra tu s -i rati fuft de [jc.n'i pmst dup Did42 T J3-"Zis-J lis Uit, De ar ti fnsi Dumnezeu Tatl vostru, ni-au uliir pie mine. c vu dt In l^itnnt/tia uni ieit, hi am venit. c naiu
-

nit rie la imnc asumi. ci pteiy ni -n trimis. Pem ni ve glasul


I U C LF ",

meu i-[ cunoatei? f ici nu pulci vi auzii cuvntul

Dup ce -a.scos pe dnii di nu fer in cea catre Avra ani. ei Ja cc a i a f rn re s-au s i i, pe Do m


CJ

c li f c nd tat al io r.

C4 dpil ce i- a iniricpiAt pc dinii c sunt ^*>, ti ea cun: iitlrEplodu- se c penii Du mitc/cu fac izhmil. si pemru a ce asia m- sftuiesc as firn Lui. unel< c acestea fgtfneuL

llrept accua \ llunmul araiiml.c nu peqtfu Dumnezeu iac ci i/ltnd. ici ^urtt fii i lui Dumnezeu. pretura ei Hucotenu, ficniru in-A-si a ceas La c cuget a.supru Llli ucidere, ci u i :t i vrtos sc im prilm etic Ini Dumnezeu, zice c: "lie ar fi fost Dimi riLvetr tatl vmAm tn-ati tk in Nil pe Mint C Ev dt ia Dumnezeu jfii itt, in Iu inc, uilic. dup venirea cca CLt lmp, Ml doar impui nit sunr F.u lui Danute^n? IU E;t Acela ai venit. Pentru aceasta Aceluia Mjrleti vrjmai, |w ^line 3uptt!Lf-rn:,
Pentru ce [[iasul VUu nud cuneauii. nici prfeejHdi nici nv tu rife cele ce griesc? Artat ede rti adevrai c entru u iei i c u

I u fr u u m ai lu n a p Litei a u / \ f n v ntu I \ Ic- u

224

adic nu voii. C' Cusniul arest Nu putefi este pus n lor de "nu % oiti 1 . Cii pn cnd zavistie ntru s ni [u irtvi, i voin poftitoare de
HL

id ere. cum v eti putea auzi cele ce griesc?.

44,45.Vol din tatl diavolul suntei, i poftele tatlui vostru s oiii > facei. Acel ucigtor de oameni fost (lini ru nceput, i luiru adevr n u y sttut, c nu este adevr iurru chinsut. Cnd rtcre minciuna, diniru ule sal griete, c mincin os esie i ra ti eL Iar eu cci adevrul griesc, credei mic. A risc nu putei s auzii cuvntul Meu. adic, nu soii. Apoi adaug pe. urm l pricina pentru ce nu voiau, pentru c "din tatl vostru suntei". Dirt cun? Hin dUvuii. i voi fln irufie v scriei van niv Tai pe Dumnezeu.iar lucrurile voastre pc iliuvoiul v mrturisete sou laL mal adevrat, c poftele acestuia voii s le facei, i n - a zis "lucrurile ci
li

pi>ftelt , , \ artnd c foarte cu poft

l - 11 a u ei ctre minciun i ctre ucidere, ea re sunt mai osebite ru Li ale di as ui ui ui. C aceia ucigtor de numen ia fost dintru ncep ut. pentru aceasta i voi ctundii - Ms M omori, aceluia v asemna licrele a omort pc Vtlani, dar nc i ntru adevr uu o st l ui acela, ci al minciunii este iat,

drei i voi minind asupra Mea i zicnd c nu sunt de la


Dumnezeu, si ncstrid in ru adevr, nici rmnnd ntru cuvuntul Meu. at aceluia fii
MI EI

tui,ea re te a nscut minciuna, C

acel i pe Dumnezeu ctre oameni L - a ctesefit.ziend ctre I.va:c ^amstuindu - v sou v -a oprit pe soi de la pom (facere 3,i; i pe oameni iari t -a clevetit err" Dumnezeu, precum pe ins, zicnd: Au doar m zadar ciuleti, Tm pc Dumnezeu? (os lj.. Deci cnd

115

griete minciuna. dintru ale satt: griete. ndie oamenii cd lzluneltesc minciuna, ca pe o strin o umdlesc pe aceasta. Iac diavolul ca pe n sa osebit a
PI

cl teste minciuna, va a lui este

natere, i cl este cet chiar mincinos, si tatl d adic al niinvunii el este. i'i a /is ctre fcv a: uri i ri ce zi vei mnca, vei ii ea nite Dumnezei, Iar fi moarte mai vrios au cuies i Fa cerc .1), i tu. zice, cci adevrul griesc, rru credei IMte C pentru nimic alt putnd sa M vinuii, fr numai pentru adevrul, pentru aceasta v turbai asupra Mea ca nite fii ai tatlui minciunii. 4fi- 5fi**Cine din voi m vdete pre mine pentru pcat? Tar dac adevrul griesc, pentru cc voi nu credei mic? Cela cecsic del Dumnezeu, grai u rile lui Du mne/eu ascult pentru aceasta vni nu ascultai, c ile la Dumnezeu uu suntei. Rspunwu Iudeii, i au zis Juh nare zicem noi bine. c Saninrincan eti. i drac ai'.' Rspuns -a lisns: Fu draci tu am, ei cinstesc p re Tatl meu, i voi m necinstii pre mine. Iar eu nu caut slava meu, es te cela ce caui. i judec". Fiindc fii ai lui Dumnezeu se numeau pe sine. zice. c ile. suntei fii ai tui Dumnezeu, cu adevrat pe cel cc pctuiete vi sc cade J- uri. Deci daca i pt Mine, pe Carele M u ri, putei s .M vdiri c pctuiesc, artat es ic c cu dreptate M uri. Iar dac cineva n u ponte s M vdeasc, cunoscut este c pentru adevrul M uri. i pentru care adevr 1 . 1 Fr numai cu adevrat c pentru c Se zicea pe Sine Fiu al Ini Du mnezeu, care aceasta prea adevrat tale. t cela ce este de I J Dumnezeu, graiurilc lui Dumnezeu

22ft

ascult. pentru aceea i voi de aii fi fii ai lui Dumnezeu, nu v - ai fi abtut de a Mfi asculta pe Mine, nici ti li poffit ucidere asupra Fiului lui Dumnezeu - Celui ce a venir de sus. Si griete iele ale Ini Du ui ne/cu. Deci Demnul aa. cu blndee griete, iar ei spre ocri se pornesc. Ca zic; Oare nu am zis bine, c Sani&rincan eli. i drac ai? Sainarinean adit II ziceau pc FI. ca pc cela ce siriea obiceiurile ludaiceti, precum al Smbetei, c Samarinenii nu ineau cu de- adinsiii cele aii fudtiltir iar ndrcii 11 mi mese pe Ft, poale adic i cu chipul acela, care ziceau ei c cu domnul dracilor scoate El dracii. C iui m ce l npstuia ii pe F.l ca cu Ikadzehul scoate dracii ziceau e FJ are pc dracul Heelzebul, cu carele svrea minunile iMste 12; Le, 111, Dar poate i pentru ci le descoperea cugetele i gndurile lor, socoteau c are FI drac,presupunnd ei c de la draci l sc descopereau l.ui cele ascunse ale inimii lor.
Iar cnd

{-au

/is I

ui

sama rinca 11,11

leileri evanghelistul aceasta nu

o a spus. Deci intru aceasta este artat, e multe au lsal e \ ^ugheliiii. i nu le -au scris mate, precum si rt alt loc am mai nsemnat aceasta. Deci aceia cu unele, ca acestea II ocrsc, iar FI fr ile rul ale Ocrile cele asupra I ui le primete. Cci cnd pe ei fii ni Lui D um nezeu se ziceaa, ta re i ra ustr pe dn>ii, pe o
1

ru adevr

izbndind, iar cnd pe: Dnsul II ocrsc, nu rspltete, n \ iulu - nc i pe noi, pentru cele ctre Dumnezeu s izbndim , iar cele ctre noi cu blndele s Ic suferim, precum >i El lin zice: "E 11 drac nu am, ei cinstesc pe Tall Meu, Dar cu tu cinstea pe Tatl? Izbndind pentru Dan
SLL J.

227

nesuferii du - E pe ei, care erau ud i i i mincinoi, ase mi mi ft al Mmuitarnlul r adevratului Dumnezeu, Deci voi. zice* pentru ci pe Tatl .Meu cinstesc Lu,, Carete se ncreste de voi. fiindc II npstuii pc F.l cii este rat a[ vostru, pentru aceasta M necnsiili pe Mine. Dura desi Fu pentru tu ine nu tie i/bnd. ci sufr otrt ffiml, s
JILL

socul ii c r de izbnda se

vnlsavouncar aceasta. C:i este falii Curee va izbndi penirn Mine tie! cc MS ocrsc pentru aceasta, peu i m c izbndesc pentru D n s u l , i nu vfi sufr pt voi fcindu - v pt sinev fii tceluin. Der este Cela Ce caut slava Mea. si nu numai o caul, c si poale s judece, i s osndeasc pe cei ce fr pricini M ocrise pe Mine. C de multe ori eines a caut s - i izbndeasc pentru ueur, dar nu poare e! si judece. Iar Tatl i caut slava iului, i poare s judeci: pentruaerasta dar a zis: i judec". 51,52. \tnin, Amin griesc vou, ile va pzi cineva cuvntul meu, nu sa vedea moarte in veac. Deci au zis Iul Iudeii - Vcum am cur oscul c ai drac. \ v raam u murit i Proorocii, i tu /ici; De va pzi cineva cuvntul meu. nu va gusta moarte n veac. O. iubire de oameni" \ceia. ocrsc, iar Fi cutarea i ]/l>ndirea ceapenlrasl ava Sala l'arl lsnd - ri.spn fiittiire i nvtur se ntoarce, fcnd bine celor ee L ocrse Aa sc cuviru i noi s rspltim vrjmailor. Deci ee a z.is tor? De v a pri cineva cuvntul Meu, adic, dat dup ce a crezut, va avea i v ia curat . C ai micea pzete cineva cu adevrat nvtura Domnului, cnd are i viaii curat. Deci unul ca acesta nu va vedea moarte, cit can pctoii itmr, n veacul ce va s fie, la munc Fr de
w
ui

Ivste Cel Ce caut

228

moarte adic. fr de sfrit dndu - se. i Jiu viata cea adevral cznd.

utr

11

aceeai dat nc i le d lor s neleag, c dac cet

ce cuvntul Meu pzete nu moare, cu mull mai vrtos Fii, Pentru cedar v pornii cu ucidere asupra Mt,Carele atta n n pot fi inut de moarte, ct >i altora mai vrlos dau viaa cea adev riit? Ci ni ce cred, mcar dei mor firete, dara ns nlnr Dumnezeu vii sunt. Dar iudeii cc /.ic la acestea? Socotesc c se ndrcete tl. i cu cum din vtmarea minii griete niste lucruri ciudate. C cei ce ati luat hi urechi cuvintele loi Dumnezeu au murii, Avraam i Proorocii, i cei ce iau in urechi pe ale Taie nu vor muri? Cu adevrat acum, /ie ci, am cunoscui cu ncredinare i eu adeverire e Te ndrceti, unele ca acestea grind, 53- 5?."Au doar Iu mai ni arc eli dect Pr Iu lele nostru Avraam, carele a murit, i Proorocii au murit? Cine iv faci pre line? Kspuns - a lisus: De m slvesc eu pre mine singur, slava tuea nimica nu este. Este Jtl meu carele m slv ete pre mine, pre carele zicei, e Dumnezeul vostru este,i nu l -atr cunoscut pre el. iar eu il cuvntul lui p/esc, A ein [alegnd nepricepuii care moarte zice Dom nul c u se va atinge dc cei ce craii in D nsul, griesc ctre FI nite cuminte fr de socoteal i mbuneti. C vezi cum rspund: " \u doar Iu mai mre eti riecl Printele
nostru >

pre el. i de voi zice, c nu - 1 tiu

pre el, voi tl asemenea v ou mincinos. Ci l riu pre el si

Vvraam? i cu

adevrat aa trebuiau el s zic: Au doar l u mai mare eti dect Dumnezeu? Cei ccau auzii cuvntul lui Dumnezeu au nutrii, i cei ce aud a] Iau nu vor muri?

tiar nu aa. -l-s ce /ic? V and si-l. arul e pe LJ i tltcl Ai rua ni mai mie, Au doar Tu mai mure esti? ne ei dect Printcfe nostru At rua m?' 1 litr
DOIIEILII

yu-olm care mo a ru u /is ie d^Hiipm 3i>r.

Isr r Lun c dect \v rUtn mai marc evri/i nva pu ritt mai jos, larii aceea at /ia! 1 eine It iaci [Tine? 3 ' spre ni j i> /ii r Tu cei ce nu eti vrednic de nici un cuvnt, cei ce eti iu ai Tesliiriilui, cet ce eti d in Cililee^ cine te faci pe ifne? Nu lue i m ile, n ici adevrul, nici Scripi urile. ci lu clac Te iaci pe Tine? C rpeti slav a. LkjtrDfliHiiu ei- /ice " L>t M st'L:s< - Fu pe .Mine stugur, 7i ce. slav u Meu nimica nu ev
EL ,

precum voi sncmiiL

iar atins este Ainsi Arck M slvete pe Mim. T:irJ Meu. Ci l slvea pe F.l u tuat vremea, cnd piin pnmOCiilc cele pentru llansui. cnii -- i prin mrturia muhe i nenumrate min imi. i pe acest lata. iitt, voi zicei, c esii TiumEiezeii al vostru, dur nici ca pe Cela ec l Tut al Meu pc F
:

LV - LJ

din Ceruri. cini prit! cele

mi-L i - i j i u. n i Sl e tL

nici ca p e C A T u c e este Oum n e / e u a l v u s t i m. O de L-aii J cunoscut pe Li ca pc f t-lu ueste la.t . aii ftci.rislii pc Fiul Lui. iar ac unt de vreme cc pe Fmj] fw -L - jiuMirli, artat cs(* F ii miL cunoate! E pu FI ca CTela ui- este luiuiezeu lat al
Ml m.

nantid ca pe (Aia ce este Durase/ea II cuEiiuitt'j pe LI v aa de ar li fiisi, v - n f i temui dcfcuv Estete Lui ilcsirt ?ili a de ale Lui Du m n c/ eu. i a r j
.1

c uni nt ta uuJ 1 1 a : 1 i u seam

a pc 1, cSt Vede Jefuind "si nu mi/i" feiit. 5J, vot v pontifi c u ucidere aspp nt ^ leu, i m ai vr - uep ie lfid s M vd I li pc Mine pe ntru pca L Di uEI

ru ac estea d ari est e tfrctfr t c

11

23Q

L tii pe F.. I nicidecum, larii tu tl tiu pc tl. firete tu adevrat avnd cunotina tui* c cc fel sun) Eu.acest fel este t latl. D LT 1 [le vreme ce M tiu pc Mine. i pc acela i iu. i de i ui zice c uu- t liu pe El. soi fi asemenea vou mincinos, Jur voi truftndu- v e 1 i iii pe Ei. minii. Iar tu tihidu -1. pi: EI, de voi zice c nu - t tiu, tgduiesc adevrul. Ce semn dar d ai c l sfii pc 7 f cuvntul Lui, zice, pzesc. Cuvntul zicnd Poruncile I nii c nici M mpotrivesc Aceluia, sau ca un inpotrivnic Jui Dumnezeu M icufesc. nici Poruncile L u i strie. iar voi de vreme ce clctori du poruncile Lui surtteti. de pof te rele fiind cuprini,, i de ucidere inse ti ut, si celelalte care n Lejje sunt oprite cu ]mit svrindu -Je, artai suntei c
im-t.

ii|i pe tl. C de L'ai fi tiut, ai fi p/il ntid lui, adic, am Intru Mine

cuvntul Lui. adic Poruncile. [ari unii ua n|ele ceea ce zice: Pzesc pentru aceasta II tiu pc FI,
CHV

pentru c

ncscliiriilvni cuvntul liintet Lui, adic lud rrea, i ce cuvnt al firii are latl. acostai em nl am i tu. t. aceeai fire csic. i acelai cuvnt al fiinei Tatlui i Fiului. Deci darii tiu pe JatJ. pentru e cuvntul fiinei Lui il p/eve neschimbat. i acest chip dc cu* nl obinuit este la Scriptur, precum
aceea ce zice: "D - ne nou ajutor din nuca/, i: deart
C ST C

mntuirea de la om (Pvalni 59, l2> . (.. aicea aceast prticic de cuvnt; i este pus n loc de pentru e, ntruct es ie ceea ev se zice intru acesi ful: "Da- ne nou ajutor. pentru c deart este mntuirea de la om: aa i aicea: II tiu pe LI i cuvntul
Lui pzesc c acest "i n Joc de pentru e tste pus, penrru c

cuvntul Lui, zice. II pzesc.

2? I

56- ?9.Av raum Printele vostru a fost bucuros, ca s vad ziua Mea, >a vzul [dur cum a s zut? Cunoscnd mai nainte taina Rstignirii lui Hristos, poftea s vad ziua I ui, i vzut - o pe dnsa umbros mai nainte nsemnat si
TiiciriiLiil,

ziua inlm ca rea a adus pe Isaac fiul su spre Jertf. C a cunoscut ci precum el nu a cruat pe fiul sn cel iubit pentru Dumnezeu, aa nici Dumnezeu nu va crua pe lini Su Cel iu hit pentru om. (/igadinos i s - a Ij acurat. Lect au zis iudeii ctre dnsul: Cincizeci de uni nc nn ai. i peAvraam l - ai vzut? le a zi> lor lisus: \min Amin
Z L

v- riu, mai nainte de

se lace

Avraain, F.u sunr. Deci au luat pietri ca s arunce in trnsul, iar lisus s - a ascuns, i a ies ii tn Ri seric , mergnd prn mijlocul lur. i a trecut aa. Aicea a rul c mai mart este decar Avraam. C fiindc aceia i ziceau Cui: "Au doar Tn mai mare eti dect Printele iiusl ru Avraam?, zice LJ aicea e: Aa cu adevrat mai mare sunt, c unda a fost h mai ros s vad ziua Mea. adic, dnril i poftit f i avea pe aceasta i de bucurie pricinuitoare, fiindc negreit eu adevrat spn facerea tic bine avea s fie. ca ceea ce i nu era zi a arecruia inie nici pros (ci a oarecrmu mare. iar zi zice pe a Crucii, c pc acruvta mai nainte o a nchipuit Avran rn i ntin aducerea 1 ui 1 saac ( F acere 22)1 nl i jertia berbecului, C precum acelu leiuneit, usu Domnul Crucea a purtat; i precum s - a lsat Isaac i s - a jertfit Ri rbetitl. aa Dumnezeu fr dc patim a rmas, iar dup Omenire i cu Irup uf a pti mit. Pc accasi zi a Crucii Uraam v/and -o s- a bucurat, fiindc avea s sc fac mntuire a toat lume. Infru aceeai dal nc i arat aicea pe dnii strini de

A l l T i *i n , i mk i d L ' U i I U L ' L ' L ' h i ' k h L ' i i i - L M J >L 1 1 1 I ' h r ' i

si se turbur, Si arat ci nu fr de voip vine la F'ariinil. de i renn ce lamia pe cl ce s-H bue ai de Cruce, cli patima aceasta, precum s-u /is. nsle mai,mire a taal lumen.
J a r al ii zi in f e k-c |i t tnall v rat nca ven i r i E1 u i U oh. f h eue
Avrjinm ruai nainre vrtd -o, s-a bucurat, ci diq el i dm <t inn -i E l si
LL3H LII

se i

Mit utilit rul. Si ponte nu nu nui Wraaui s-a 3hjcurai, ci i nue,

prvetn Da s i d /iee. Aceasta erste

'um

carea n a lcur Domnul, si tie

bucurm, i hi tie M-si'lirn in lrnsn" 3 Psalm 117, 2-i}.

>i 11 adkfl acelea fraj. ia ri ci ntpuijrut s njumg 3a inLIimen cm inte!r. nici tnkri s ntrebe i s se nvee, car e A )ie Lare nui /n I Vs raaru. ei mai vri y s t>i btt1 joc de LE. ca cum ar ci'i nite cuvinte nehiJiieti, i & cincizeci de ani tiu ai. i ie l i. i pe V \ rajjr l -ai vlmtn? i a
T

aee a s t h a a u zis ei,

socotind c este Domnul aproape de cincizeci* ncatar e al uricL'a ra ea la treizeci l trei de a iii.
l > a r p e n t r u c a r e p r i c i n n - a u z i s : Patruzeci d e J i t i S n e a n u ai, c i * C i n c i / ec i ? l e ptiioiit aste o n t r e b a r e c a a c e a s t a , c p r o s t a a I c - a vcit l o r . l a u p o me n i t d e c i E I c i z ec i d a n i . i n s *W u n i m c i i p e n t r u e i i n u L n t c i n c i z e c i L e a s c e i n s r e n d e d n ' i i - j i mi ] 4 u h i l e u E e v j t i e 2 5 i , i n i r u c a n e l e > i r o b i s l u b u z e n t i . s f mo i t cumpiiratc l s a u , i i c t i Et i L i l i L - t oa r e f c e a u , c l i s p r e c i n s t e i - r a . E a r t c u n r t t i l c e zice'.' Ma i n a i r i t t d e a s e f a c e V r u a U T , F . i r s u m" . Vezi. n-o z i s : mo i n a i n t e d e a s t f a c e . W r a a m, a m f o s t * c i s u i i r . c ul : \ J e n vN i L l s u n i 1 , l a D u m n e z e u e s l e ma l a d e v r a t , c a cela c e c s i e ms c i r i H l or i l e a 3 1 i o h U a u r i a i p u r u r e a , p r e c u m . i l a l L u i I n Scriptura cca Vedfec pc acesta l folosete: i e i r e 3 . 1 4 j . Ia r

L u s u nt t e l C e s u n t

2J3

la Avmm a zis: n sc face", cu cuviin ca cily ce era strkcius, c cu s- a fcut sc i sirica. Iar cuvntul acest si Sunt" nsemneaz m mprtire de tuat stricciunea, si Dumnezeiasc pururea-v vcuire. Pentru aceasta i ei hulilrtr socotind ca esle ii raiul ic numai lui Dumnezeu se cuvin et au luat pic i v i asupra 1 ui. tar . Se ascunde iari pituludiL -Se. ca ihj rnai nain ie dc vreme si mu ura. i oare cum se ascunde? .Nu ntru vreun unghi al Bisericii vrindu- se, nici irt vreo tue ikwr scpnd, sau dup i reun zid, i stlp dnd u -se, e cu p u t e r e Dumnezeiasc nevzut pc Sine de ci i ce I pndeau facndu - w, mcar prin mijlocul lor a ieit. Si st trecut aa, adic s - a dus simplu asy j ir I I L - nici o isprava nim acei ceas. i vezi cutii FI r oare ale Sa Ev le - a plinii, c din deslul pe ei Fii nvat, i pentru Sine i pentru Tatl, i neamul cel Imn cu adevrat t slobozenia cea din pcate U: - a artat, i cum c Robie urt este numai a pcatului, i in scnrl, nimic ilin cele eiivunciruise n- y lsat, iar ei J i mproac cu pierri pe Ll. Penlru ceasta i i las pe ei, ca pe cei ce ntt mai primeau ndreptare. i nsenineaz, c acetia ce i I iirrproeau cu pietre pc Fi, erau aceia care
J

zis Ev angfidishit, c au crezut tu Transul.

Va dar aceiiu lor nu era credini, ci vremelnic oarecare i rece plecare cne cele cc sc grnn dc Trbtns. Capitolul trecnd, j vzut pre un orb din natere, i l -au ntrebai fire el ucenicii fui; Knhhi, cine a greii. acesta, yu

prinii lui, dc

S-

nscut Orb? Uspuns-a lisus: iSici acesta -t

greit, nici prinii . de s-a nscut Orlj. I SL - Domnul din li seric, mniei iudeilor oarecarea potolire meteugmL,yi spre tmduirea Orbului se ntoarce, prin semnul acesta asprimea lor i neplecares do moli du- n. mcar c nimic nu se tcoscou. intra aceeai dac nc art ndu - Je lor. c nu in radar, nici ti indu- se. a zis aceasta: Mai a inie de a se face Avraam, Eu suni". C lat minune Tace. caro nimeni niciodat mai nainte n- a tcut. C dei n deschis cineva Ochii ai vreunui Orb. dar nu Orb din HUiL -rc \ rJal CSlC dar. cum c cela C e t 1 s r
L

DutJi ne/eu. si este tuai nainte de Avraam, face aceasta, care din eue nc s - a f c u t .

>i Lntr-adiiis n venit tl Ja cel Orb, nu acela la Dnsul. Pentru aceasta i ucenicii vzndu -Ipc di cu luare aminte caut la cel Orb. l intreab: " Cine a greit. acesta, sau prinii Ini. dc s -a nscut OrlV. v i sc vede uirebarea ca este cu greeul. cci cum ar fi greit acesta mai nainte de a sc nate? C mu au primit eu adevrat apostolii brbiile F.l inilor, cum c sufletul mai nature dc trup n alt Iunie petrecnd, pctuiete, apoi aa cu cu o munca uarrcara sc pedepsete cu aceasta pogorre m trup. C. pescari fiind ci. nici au auzii ceva dc acest fel. ptnlro c acestea erau tugmc ale filozofilor, Se vede ilar socoteal.. dai ins nu la cel
L:C L;_L

ntrebarea estefrl dc

ia aminte.

C a - tc: A potalii au/ind pc TI risir tlrc slbnogul zicnd:

^lat c re fcui sntos, dc acum s nit mai greeti, ca s nn- fie ie ceva mai r:u w loaa 5). dup ce au vzut pe Orb n u sc pricep,
cu cu iu unele ca jf.evlt a ar 1 /i\. Fie,
L

235

acela pentru pcate s-a slbnugit, dar pentru acesta te tei zice? F.l u gre ti Parii nu es tu tu putina a zice. fiindc din natere csie Orb. Para prinii lui ' Par nici accusta. C Uu pentru rat nu se muncete. Deci nu zLtra rtlrebund, ci neprieepudu - se. griesc ti acestea. Iar Domnul dvy legnd nepriceperea lor. zice: Nici acesta -a yn'jif. cci cum ar fi groii, mai naiul t de a se Nici pr in i i lui, i uu ea s - i arate pe ei fr de pcate a zi* aceasta, c uu aa simplu a zis:
ll

IIJ J C ?

C nu uu greit prinii 1 , ci a adaus: "'De s -a

nscut Orb". C au greit prinii lui, ilar nu de acuio este Orbirea acestuia. C nu este cu dreptate a pune pcatel e pi iniilor pe* te fiii cei ce n-.au fcut uhi o nedreptate. t aceasta Dumnezeu o arat prin lezechiel nvnd, ua zicnd: ".Nu vu mai ti pilda aceasta, careu se zice: Prinii au mncat agurid, si din ii fii lnr s -au strepezit 1 ' itez. IK. 1- .3). L egiuclc inc i Moisi: Nu va iriuri tat pentru fiu 1 " Deul. 2 4 ) Dar ce, /ict. este scris: C areic dai] pcatele prinilor pofocnri pn ia al treilea i al pairul ea neam" ieire 20')? Deci este cu putin a zici: nti, adic c nici c - dc de ob te aceast hotrri, nici pentru Iui s -a zis, ci nom ar pentru cei ce au irii din LgpCapoi socotete si nelegerea hotrrii, e jiu aceasta zice. c pen Im cele ce
JII

greit pr iuii se muncesc

feciorii, ei cum c pcatele prinilor, adic, muncil e et.lt pentru pcate se vor da i fiilor lor, ea celor a eu cele asemenea uu greit, uri cu s nu socoteasc tei ce
IU

ies ii din Egipt, cu ui

c mcar dei mai rele dect prinii lor vor grei, nu cu aceleai se vor munei, zice, c nu aa va fi, ci pcatele prinilor, adic certrile i peste voi v or veni.

236

pentru ci v- ai fcut mai buni. ci aceleai, sau i ruai rele ai greit. Iar de vezi de multe ori si prunci rpiiidii -M*, ca cum jKirrtrii pedeapsa prinilor. ns s tii. c pentru hilriu -^ de oameni Du nuc/cu mai nain le ii rpete pe ei din via, ca nu trind mai ri dect prinii s sc fac. i spre rul sutlelelor lor sau i at altora multora s vieuiasc. ( ace* tea, adic adncai Dumnezeietilor judeci la Sine le a ascuns, iar lini ctre ctle cc umn a/j de aicea nainte s purcedem, 4.?.Ci ca s a r u l e lucrurile lui Dumnezeu ntru el. .Mie mi se cade s lucr ez lucrurile celuia ce m-u irim is, pn este f \ u , c v ine noaptea, cnd nimenea nu poate s Iucrc/e. Ct sunt in lume, lumini sunt lumii. lat iari alt nedumerire, c ar fi ntrebat cineva, cum a zis aceasta; c nedreptate a ptimii omul dc s -a lip sit de E moin,, ca s sc ura ie lucrurile lui Dumnezeu. 1 Dar ntru aii chip nu era cu putin s sc araU vtmare e*tc tlln im
HCCMCU ?

*i care nedrept a ic le -ai lipsii de tcui lumina bine.

nedreptit, o. omule'.' Dc lumin, zice, lipsindu - m, Si ce a fi i


L : CU

si rri!rl?CmpolrivHHti mpreun cu vederea


L - CU

vrtw

s- a

fiindc

trupeasc s - a luminat i la ochii

sufletului, i aa spre bine s - a ntmplat lui Orbirea, fiindc prin vindecare uiioseul pc Soarele dreptii Cel adevrat. Deci nu s-a nedr eptit Orbul, ci facere dc Mine a primit, Vpui >i aceasta s tii tul cel ce cerci cele Durune/eii - ii. c acc-.tr prticele de eu vani la Greci r'*i,itr la noi: "(ia 1 1 la Scripturi, in multe tocuri, nu
MU

ni puse, ca s arate pricin, ci ntmplare, precum

cea de la David: Ca s Te ndrepte/i nfrn cuvintele taie (Psalm 50). C nu pentru

aceasta n greii S>v idca s su indreptezc Dumnezeu. din ntmplare greind David, a urmat de a se ndrepta Dumnezeu. fi'i cnd Dumnezeu atta i-a dat lui. c.yte nu era vl v rednie a le lua, iar el a culcat Formica lui Dumnezeu, i ucidere fcut pesle preacurvie, i mpria ru n a icunomisit spre lepdarea de Dumnezeu, ce alt diu ui ampla re unnmz? J'r numai nceusry tu adevrat, e judeeandu-se Dumnezeu i vorbind eu David, s se lud re proze, si biruitor v sc arate, es a ruliu du- se mpratul. (! de la Cel f'e luase el mpria, de ah Aceluia legi s - a lepdoL pentru nsi aceasta, ci era mprat. C ri de ar fosi i>m prost, n- ar fi putui acele dou ruti aa de lesne s Ic fac. Vezi ci aceasta, adic
m

Cn s Je mi re piezi uu esie pus spre

artare dc pricin, ci de ntmplare? i nenumrate de acest Iul vi la Apostolul vei afla, precum i la Trimiterea cea ctre Romanii (Rom. I ). C ce este cunoscut :iJ lui Dumnezeu, artai este intru elini, ca s ile ei firi lIl rspuns, mcar c nu petilru aceasta a dut Dumnezeu tl linilor cunotina, ca vile ei fr de rspuns - nd greesc. FI :t dat- a, ca s nu roeasc, apoi fiindc au greii, din ntmplare li s - n fem lor cunotina spre a fi. ei fr tic rspuns. Si iari; Legea a inti'iit eu s se nmulreusc greala" (Romani i; mcar c nu pentru aceasta s - a dai. ci ca mai muli s se opreasc pcatul. Dar fiindc n - au vrut s - l opreasc pe acesta cei cc au primii Legea, li s- a fcut lor Legea spre nmulirea picai ului. O mai mult li s - a socotit lor >i mai marc pcatul,pentru c si Legea avnd pcaltiiau, \ a dar i aicea aceasta ce zice: a s sc arate lucrurile lui Dumnezeu", nu este pus ca s aruie pricin, ci

23H

ntmplri', c a urmai din vindecarea Orbului, a Se slvi Dumnezeu. Ci precum dc - mul Le uri un zidii or oarecare l! casei o pane a isprvi l - o, iar alfa o a lsat neisprvit, c dac cndva nu- l va crede cineva pc etanul c d este cel ce a zidit partea aceea, s poal prin a zidi i pe cealalt parte cc c-slr neisprvit s m ate, c i al aceleia cc s - a zidit mai silite
L!

este meterul, aa t li -.os Dum nezeul nostru mdularele wie v atrnate v indecndu- le. i aeznd li - Ic nlru oca dup fire, arat c el este fctorul i al celorlalte mdnlrii zicnd: Ca s se arate slava lui Dumnezeu pentru Sinei zice. nu penirii Tatl, t. slav a Vceluia ar tat era. iar a Sa trebuia s se arate, i cum c csle Cel ce dintru nceput a fcut pc om. i cu adevrul nu mic slav cs re aceasta, adic ase arii a; ci acvslu Ce acum S- a artat om. u zidit intru nceput pe mi cu Cela fc este Dumnezeu. Jur cum c pentru Sinei zice aceu"iu. ascult pc cele ce urineaz; ca aduce pc urm: Mie Mise cade s lucre?, lucrurile Celula Ce M - a trimis". Mic, zice. .Mise cade v M art pc Si iiemi. s fac lucruri care pot s M dovedeasc, c aceleai fac care i latl. 'i c/i c u-a zis: Acest tel dc lucruri cc ful race latl. Mi se cade t Mie s Lucrez, c nsui ac cin a cure face lai l. C >l sc carie Mie. zice, s lucrez nsui lucrurile acelea care fcu Cela Ce 31 -a trimis. i acestea Mi se cade Mic s le lucrez , "Pn este ziui. adic [ln st viaia aceasta de acum i pot s cread intru Mine oamenii. Fiindc v ine noaptea, crui nimenea im poate s lucreze, adic s cread; c lucru" pe credin o nuntete, n v eacul cei ce v u s fie, nimenea nu poate s cread.

^7.iu i'ste v ia a sfiia |}t arm it. pe I ni c -u tem ca

vum s lucrm, mcar f Pavel "noapte - pc aceasta o niurtjtc


(Romani 13\ jicFicntcn nu se tiu aicea ccicc sau buntate sau rutate lucreaz, i ctre in.seinnarea luminii celei L't va s siraEireense peste drepi, iar miupie ceea cc va s Ile, pentru c acolo nimenea nu poale s iucrc -ze , mcar c Pa' l i J /iii o zice pt uveea. peu mi artarea Junmiii drepilor. i iteswperirea tuerm rlu- r fiecruia ce au fcur iu . ia Li Drept aceea in diacul ce Vi ii fie credin n u est, ci ii dc voie i iar dt vnie asculta. f>eci J Lnd suni Tu Lu tut- Lu iu ira sum lumii, cci ptiu ns'iiurfi - i urta rea nltiimilar lumiuu sufletele,, pen lini aceasta ml se cade Mie i acu s lumitie/ suiletc aie niuinu-a, prin a sind cea pe Orbul. si a- lumina Iul luminile Ochilor. L'fi tfe vrtn? et sunt I urmn, Mi se cade .Mic i sim iiti- r i iuh afynkeit! s tuminc?.. ii,7.Acestta zicnd. a scuipat jos. i a fcut tin dit scuipai, i :i uns cu rina preste Uciliii urbuluu i l - u /i.s lui: Merii de tt
spal in scldtoarea Siloanuilui ice setAEcuirsie TriuiL). Deci s-

a dus, i s - y splat, si a \entt vzni)'". Grind acesiva isus. u -a siiul zice. pn la graiuri, cl t lucrul * adaus, f "a scuipat jos, i l"m fcnd, - a uns Oelsfi Orbului. aratand prin luiu, ci este cel c i pe Idam din tini l- a fcut. (_' a zici.:, L'um c E u sunt Gel cc arii l'fcjl pe Adam, prcn >e prea ^Sculhitdror. iar prin lucru artnd ii se aceasta, hli li se maf arta htipotiiiiu F J L-n
11

ci aceasta i itlti

lin n tcui Ochii. dup chipul aceia al zltliri cu carele i pe Vdum E-a /irlil, .i nu imrriyl n formar Ochii, nicinnmuil -a dese li is, cl i a vedea Je- a druit, turc este semn c i suflet ut i l -a insuflat

24 i

in Adam, C sufletul nelucrnd. Ochiul mcar de ar tl l irilreg, nu va putea vedea sroiuii


FII

oar.

iar scuipat folosete la vedere, ca de vreme ce vrea s -l trimit pe ei la Sileam, s nu se socoteasc minunea ta apa izvorului. ci s cunoatem, vum c puterea ceea ce a iril din fiura lui, aceea l a form l IL si a deschis Ochii Iul, pentru aceasta a scuipat jos, si din ii ur a fcut lin. Apoi ca s nu socoteti c a pmntului, a fost minunea I X i r u
II

c e h r l - s s e s p e l e . c a l e p e d e c u a d e v r a t T i na .

Iar unii zic. c lina nu a czut, ci s - a fcut Ochi. $i i poruncete lui s mearg Ju Silo am: Una adic, ca s cunoatem credina OrhutuL s,i cum era de asculttor, c n - a gndit: dac cu adevrat lina este i scuipatul cure mi d mic Oeliii, ce trebuin am de Si li e Irelu jia
taro. sau

de a m spla? Ci a
gura

ascultat pe Cel c i poruncea. Iar alta. i ca s astupe


nemulumiturilor ludei, muli

s -1 11 s /ut pe ci mnjit cu lina


^, cat .a nu poal /jcc
11

Ea ochL i s fi Luat aminte la ei cu de ei


pc urm:

Versta C.src: nu

este acesta . i a treia, ca s Se arate i dc Scriptura


Vedic, trimitandu-l la

pe Sinei c nu este strin


.Silim ui.

Dar pentru ce evanghelistul i tlcuirea Siloamului o a adaus? Ca s cunoti i cum c acolo l - a vindecai pe el Hristos. i curo c Si loam chipera al iul llrlstns. C precum Hristos este Piatr Duhovniceasc, aa este i Silonro Duhovnicesc,} precum prul acesta al Siioamului fr de veste i cu nspimnttoare se arta cu oarecarea repejune nfricoat, aa i venirea DomnuJui ascuns fiind i de ngeri netiut, pe lot pcatul cu puterea l neac, ft- l l. iar vecinii i cela ce l vzuse pc el mal nainte, c era orb. ziceau: Au nu este acesta cel ce edea i cerea?

241

Alii ziceau, ci aresta este. lar al Ui, cl asemenea cu d este. lari acela zicea. ci eu suin. Deci i ziceau lui: Turn ri ' -au deschis Nii-hii- h Rsp uns- a acela i a zis: Un orii ce sc - numete lisus, tini a fcui, si a uns Ochii mei, i mi - u zis: Mergi ia scldtoarea Si Loam ului, i le spal. i mergnd i splndu - m, am vzul", L>e acea preasLsitl minuni spaim ntndu -se vecinii, nu credeau. Mcar v mergerea lui la Si luam lundu -i Ochii mnji ji cu tin pen im aceasta s- a fcut, ea mul li s - l vad pe el, i s nu tgduiasc pe urm. ca cum 1- ar st, dar iur nu cred. i im simplu nsemneaz nebgai enm se a
II

gl ir

tistul

c era

ceretor, ci c

ca s arate iubirea de oameni cea nespus a Domnului cum


pn i

la

cei

iu

pleca, cat i cerciuri vindeca cu aceasta

rmiJL purtare defimm

de

grij, i ca i

noi dintru

uvlndu - ne, s nu

pe cei mai mici.

tar Orbul nici de cea mal de naiule orbire ruinndu - se, niei de norod temnd u- se. mrturisete, c eu sunt 1 , propovdui ud pe Fctorul de bine. si zice: Ln um uarecur ele ce se numete lisus". "Om nuniele pe Domnul, lindci nimica melde Dnsul nu iin.iar ce a ci moscul ntuncea. aceea mrturisete. i lIi unde IJ cunoate pc Fl c rsie tisus? Din sorina cea clre ucenici, Clei fiindc ntrebaser ucenicii pentru dn sul pe Domnul, i tl multe a sorbit cu dnii, cum e Mi se rade Mie s lucrez lucrurile Celuia ceM - a trimis" i cum c "lumini sunt lumii, iar une li ca acui ea nimeni alrul nu nva fr numai singur ii sus. i pe acestea graiuri adeseori le vorbea , dintru acestea a cunoscut Orbul, cum c lisus este.

242

Deci cum c a fcut tin. i

uns Ochii, din pipite

VLLnUCUl,

> 5 l spus, i a r c u i n L U a s t u i p i u l U - u s p u s , L : l ~ i i l i

iij; pentru aceasta ceea

ce n- a tiut, nici adaugi, arta era de adevrat tunul, 12- I(i "i -au zis lui; Unde este ncda? Zis - a: nu tiu. Ii aduc la Farisei pe cela ceuurcend a fost Orb. i era smbt cnd a racul li sus lina i i - a deschis ochii lui. Deci iari I - au ntrebat pe ei l fariseii, cum a vzut? Iac el a zis lor: 1 in a pus pre Ochii mei. >i ro - snn splat. i vz. Deci ziceau Uarecarv din Farisei: Acest mu uu este de 3a Dumnezeu, c uu pzete Smbta. Alii ziceau: Cum ponte om pctos s fac semne ca acestea ? i i ni|H. recii ere era 111 r e ei. Fiindc Domnul cnd vindeca, i fcea vreo minune, obinuia de a se da n laturi penim neslav, mrebruhr -se Ori iul unde este Aceia, zice: "Nu tiu'" adevrul spunnd cu adevrat i la aceasta. i l aduc pe el la Farisei, ca s -l ntrebe mai aspru si mai cu de- amnuntuJ. i inse nea /y evu uj; lie I l s lu I ei S ui h la,
L-

ru.. cu , j

a ral c vicleugul lor. cci apucau pricini asupra Iul Hristos. i J v initia u pe F [ pentru cleureu Smbetei. ei si ueeasia sc Es piteau s ntunece minunea. Ientm aceea nici l ntreab pe el: Cum ai vzut? ci: Cum li v -an ilesehis lie Ochii?
prin

tomcclevetind pc Dnniuul, e Smbta a lucrai, silind ei pe Or3>ul s fac pomenire, c lin a fcut Smbta. iar ti fiindc vorbea ctre tei ce nu /isc de ucu [li. nici de numele lut listi.s nu pomenete, nici ce a rit ctre dnsul Domnul, ci numai cum c rin a pus pe Ochii mei, i ni -am splat, j vd. C trebuia si* fi au/il Fariseii l de Iacei et aduseser pe

243

i rb l di ti.j i i,c nre poi re ck titan t et fel rie lucrurr i'ace isus .Smbta,

p t

U am nui $ i

u : ia

am venii s pun pe pmnt" (M.sui 10), pe ftejghi narea la socntck- cu adevrat cea pentru lucrul cei bttn si Cretintatea, -] 9 ."Zis- au orbului iary: Tec vezici pctiru dnsul, ti a deschid Oebii iii? Tar d a zis. e Prooroc este. Deci n-au crezut Iudeii pentru dansul, c Orb a fost, si a vzut, pan te an c bem ar pre prinii acestuia ce a vzut, i i -a ntrebat pre ci. zicnd: aresta es ti Lini vostru, turele sui u|i ns, e Orb s - a nscut, cum dar acum vede'.'" Care erau ce] ce ntrebau pe Orb: ce zici pentru Dnsul? riin pOrlC# cflor eu Imri tun OH iuE cran. Ci: i i.Il vreme cc au zis: 'um ponte om pctos s iac se]ne ca acestea ? Ca t& nu se par el e ;i zadar sunt spre ajutor, pe cela e a Eu at tcerea de bitte pe acela l aduc martor, ca pe cela ce a ira fit pulerea, ca s astupe gorila c&Velifo iilor. Cci vezi ciUb cu Eiuncus liiit ntreab, e n -au / is: Tu cc zici pentru Dnsul, c tin a fcui, c smbta nu a pzit? ci ii L i ni i. .i -c pomenesc: ti- a deschis feliil ti. ea euiti indenmnd i pe cei vindecat so griasc pentru Hristos cele vllv hor in usc. C ii iililc lui a r n h t i l i l mping, pe cl. e Ii - a deschis ie Ocliit 1 . 1 i- a fcut tie Iii t zic. pentru accasra dator eti s -L sesieii pe Ei Pciiiro
HVL - JSLU

|i se cade ave, leu ncJrj^neiiJa Orbului, cum sien Fariseii


r de sfial variate. O aeein J-* L I aJirs pe el, fa de fric 5

tigiduntel vindecarea. spimntndu -se, Iarftl mai ran strig: Vd! i .ikJL':LiL unii riin farisei. darii nu (tufe ci cei mai aspri 'a
m :

cest om rt 11 este d e ] a Uu rn ez cu ia 1 a ] fi j zicea u ; -f j


13

poaiL tim pcaios s iac uttele ca acestea"

Vezi c tei ntfli mu hi din semne s? moaie? lari aceti 3 arit eraLL y boieri, dar din somnul aecsia se mblirtziiev. i rspund penrru Dnsul, si mprechiere ylezbmurei ntre el Aceast ilezbnmre mai nti intre norod s -n a[(nt. C4 unii licean; Am^te iiorodnl; i*ralii, nn. laracuFn y ntre bctii se al i, si i u r ni u 1
E

i din Fa risei de j s ft n a d u - <e idtbincntu-sej de

ceilali sunt spre ajutor mim,aii. ns mcar dei s - a,, dezbinat dar sEah stau pentru IJ ristos. i la ndoiala sum
m *

vnos si ndoiri ca gndul decl nlirii.

C ascult re Av: Cum poate , plctos s Iac tineic ca actsl^T


Vezi et dc slab sn pentru Dnsei? Vezi y vicleugul celor ce l deveies# C nu /ic: Aecsm nu este de la iluiuriL '/eu. e Smhto vindeci d: Ct.cn c Smbta nn pzeyc. sus y j M facerea dc bine. ei dezEearfa zilei adLEtnri, nsemne uz ine i acesta, c boierii
m A\

si nrliul mrturiseEe aiujicca ceea ue putea,

c nu este pctov, ri ie ta iumnezeu. c ^preeroc este", mcur deiaJ|i] zic e nnesie dc la Dumnezeu,pentru e MjnibOL nu pzcift, Mficor c Hristos cu un deyet undnd tin a. se pi'ea c stric smbta, iar ei cu tuaf niny liezEe^nd smbto, durnd dobiluacei 1 s h ailape, >4C iin a ca snuc iiinc eredineiui.
iar

] m iy n ,| s ( i n r riceai

norodul ctre lucrul cel un, C iai norodul rnai noime s -a dearth eu .soc otelile, i nu iui st uneau asupra lui Hmiui, tar boierii mai pe ar ma aceast Jiudtl dezbinare Au ptimili
C este
sL

dezbin

ia

re bn n . precu rn i o.

rL B u

1 zIcl: ; Li S ah ie

244

245

Deci cheam mpietrlliii nesupuii pil rin ii lui. vrnd


s -i bac ii grij, ^ prin aceasta tgduiasc Orbirea fiului, C dup ce aceia n - au putui sa astup? gura cea cunosctoare de

facerea de hine, pe prini ii ingrwcM'. ndjduind ci aa vor acoperi minunea. rJeci ii pun pe ei n mijloc i ru mult mnie fac ntrebarea, iar mai vrtos CII mult vicleug - Cci u -au zis: "Acesta este Irul vostru carele oarecnd era Orb. ci, curele voi
aii zis'. 1 Ca cum ar l /.is: C arele voi 1-afi tcui c esie orb, i

pretutindeni a vestit cuvntul, pl/muind cu adevrat i


minind. Ci. o. spurcailor > arisci, care printe ar fi suferii s niinl uncie ca acestea asupra iului su? i lu acestea do ui i strin (ureaz pe ei >1 ii silesc s L[iduiasc pe fiul lor: Cu aceasta ce le zice: "Carele voi ai zis", i cu aceasta: "Cura dar a cum vede?" Vezi cci ca cum ar fi minit pruiii mai nain ic. c a fost Orb fitil lnr, senm aduc ei aceasta c vede e! pe urm? C sun acea.da zic este minciun: "C vede cl ucu in", sau aceea: ""C a fost Orii. Dani aceasta esic udev rat, pentru ca i ede. deci dar minciun este aceea care voi ai vesit c a fost Orb rnui naile. 2(l-23. l t lispuns- au lor prinii lui. i au zis: tim c acesta este fiul nostru, i cum c orb * -- a nscut, iar cum acum svde, nu i im, sau tine i -u deschis lui Ochii, noi nu tim. nsui vrst urc, pre dnsul Tl ntrebai, el singur pentru sine va vpune. Acestea au zis prinii Iul. c sc remeau de lurid. Pentru c acum se sftuiesc ludei, c dc l va mrturisi i pre cl cineva a fi Hristn, s sc lepede din Sinagog. Pen tru aceea prinii lui uu zis: C vrst are, pre dnsul tl ntirtjarc Trei ntrebri au adus Fariseii prinilor orbului: de a

24*

fost tiu I lor; dc s- a nscu I ; i Cirrn o \ zut. Iar ci doua, adic cum c tlul lor este, i cum ci Orii ti tosL mrturisesc, tura chipul vindecrii netiindu -i, nud adaug. i aceasta cu adevrat se face spre a se mrturisi adevrul ruai cu ntrire. ca singur acela ce a dobndit facerea dc biru. carei i inai vrednic de credin este. s mrtu riseasc acestea. Precum si pri ui ii tui /ic; "nsui vrst are, c uu doar este prunc, sau nu este desvrit, ea s nu priceap
l e i m > . - a v i ml e c a t ? "

Iar unele ea acestea au /s prinii lui. icrnndu -se de Farisei, atta nu erau ei nc desvrii, i sc aflau inai fricoi ilecl fiul. C acela marlor nesp aimantai st al adevrului aa s a luminat i la ochii cei gnditori. 4 - 29.) tiu chemat a duna oar pre omul carele fusese Orb.i au ris lui; D slav lui Dinu ne/eu. Nui lirn c omul aer sta p cius - este, Iar acela a rs p tins, i a zis; De este pctos, nu riu. Una stiu: C Orb liind eu, acum v u/, i au zis lui iari; Ce a fcut ie? Cum a dese bis ochii ti? Rspuns -a lor;
A I TI

/.s

vou ucum i n - uji uu/it, Ci iari voii s auzii? Au doar i voi voii s v facei ucenici ui Iui. Deci l - au mrii pre el, i i -au zis: Tu eti ucenic al aceluia. Iar noi ai lui .Moisi suntem ucen ici. No tim c Iul NTyisi t grii DiiiTiiu'/i'ii. Tur pre acesta nu- l tim de unde este, fiindc prinii: tiu ndemnul c st 1 cuvine s se ntrebe fiul lor. aceasta fac asupritorii, i l aduc pe el in mijloc, nu cu s -l nircbe. ci ca s - l supun pe el s cleveteasc pe Timduitnrulf aceea ce /ic ei:Di da v tui Dumnezeu", aceasta nsemneaz; Mrturisete, zice. c Fisus nimic n- n lucrat ntru tine. C aceasta socotesc ei a fi slav a lui

247

Dumnezeu, a nu miTurisi lit isus nici un lucru bun, "C noi tim - /ic ei - c pelos este", Cum dar nu L - ai v/ui pc F.l. cnd striga ctre voi zicnd: "One din voi M vdete pe Mine pentru pcat?" (loan St. Iar Orbul zice: Dc este pic rus, nu flu, adic, nu cerc aceasta acum, nici hotrsc. Iar aceea ii ti utilai, c minune intru mine a fcut. Deci lucrul acesta singur s se socoteasc, i hotrrea eJ singur pentm sirte s adue. Apoi de v rerae ce iari l ntreba pre el: Cc a fcut ie?", pentru ungerea cu tin cu adevrat cc s - a fcut smbta asuprind pe Mntuitorul, si a cunoscut omul c ei nu ea s se nvee. ci ca s asupreasc, fac ntrebarea, mat cu mpunge re Je rspunde lor, Nici de cuvnt, zice, nu v mai Judec pe voi vrednici, ci de multe ori spunnd cu nu aii luat aminte. Vpui ceea ce mai vrlui putea s -i mboldeasc |>c ei, aduce pe urm: Au doar si voi voii si v faceri ucenici ai l ui? i arat c el voiete si fie ucenic al Lui. i batjoeorindu - pe ei i rzndu - L lin griete acestea, care lucru este al unui suflci ndrzne,, si fr de temere, si can-Le nu se grijett dc turbarea lor lari ei spre ocara lui zic: "Tu eti ucenic al Aceluia, iar noi ai iui Moisi suntem ucenici". Dar se vii e mim la aceasta, c de ar l fost ai lui Mnisi ucenici, ar fi fost i ai lui Hristos, precum t Singur le zicea lor: De ai crede iui Muisi. ai crede i Mic (loan 5). i n - au zis. cum c noi am auzit, ci cum c noi ti nu c Iui Moisi a grit Dumnezeu, mcar c strmoii lnr le-au povestit lor, adevrat tiin zicmi ei c au. ele vt eme ce din auz au luai, iar pe Cela ce cu Ochii Ii vedeau iaca rid

inirmui. i - t . ungeau Uumiicitiiri i tie sus crin d, pc \ acesta Amii^Uor J nuintu. Veri jiesncofCiiLi lauLtta din i'uratea tor! jHi- .LVRypuns -a Omul y> Er-u iii lor. c nlru .Jk'ruyljj esre minunat, e uu nu iti dc unde i^v. t u doscJiis Ochii iriL l, i iiin. c pre pctoi Dumnezeu w - i ascult; ci de ctl tcineiu cinstitor de DitrtinufU) i face soia lai pre acesta il ascult. Rin veac nu s^a au?.ir num sa ie descins eiuuv.i Ochi ai vreunui din naterc. Uc -jr fi acesta de ia Du ini ica. Voi. zice. ir, ludcilur. nu primir i pe Celn Ce ut-a vindecai pe mine fiindc nu - l. liii ptELde undeesu. Tur eu zic. c pentrv aeeu^in mat inulf esic mim mat. c om nu din cei estai la voi ii i mi. nici iii n cei s I vti. ai e u ele ca ac este a. pentru aceaslu artat este despre luateprile. ca FJ este al uarecreia pufuri mai mari, si dc nici un a ju 4 or o menesc nu are trelminj, pui ii in dc apucase mai nai tire ourueur din transir i /ihi>i: Cum poare nnt picidy sa iac semne ca iiceetesV Lentru aceea i Judecate acelora n iu. si de cuvintele lor Ic aduce aminte, CA roi ti tu, /ire, c pe pjeiTfisi Dumnezeu nu - iascuit, ei de este cineva ciulilor de Dumnezeu., i iuce voi Lui, pe aeesra 11 altoit. Eu scartn uicen.cuin nu im
miji
EU

Orlr

-czeu. nar putea J&

iur de pcate j.icc ea este

D emnul, ci l urat pe LI curm c >i Jo*re plcui ^l Eni Dumnezeu, i foare cete se soict :iie Lui lucc. prin nctea ce zice: "Ci de e&le cineva ctnslitnr de Dumnezeu, i
IU LV

voiii lui.

Apoi fiindc ii mu l eu pc ci c \ uimi s int jiicl -l- ini rumen, ei fiind plin ul miilt pricepere, prep - m iiduiecc

24')

fatBTO il.- binfc i C C tit n-ar fosi

duly Uittfliiitini,

zet\ -nt Ja cur rla tie mart minune, n ce i'cl nimeni-a din cei 4in veac. Cii a -au deschis poale Ochi ui s rabnoiOrhi, (iar
II

u din natere Orbi, ri din oarecare patim, iari aur tata i

(t strin cai* acum s - a fcut; Deei ariat este. c ruai maru dect oamenii e- oe Cel cc a svrit o minune atata du marc, l>ar ntreab oarecare n ntrebare rece i IttVnditpare dc

md^re: i um a?!' u pepicinsi Dumnezeu nu- ascult? Dl


rvme cc eand sc myy s li se ierte pcatele, ii nude, c iubitor de oameni este. Cc dar este, iic u i , ceea ce aicea griete, c pe pcmi Dumnezeu tlu - i ascuh? Trebuia cu ai ly luide ea acestea nici a rspunde. I)itr fns:j s zkcm, c a asm it a Dumnezeu pt pctoi, liceala Dsenmcaz: C liudSvcitLi nu tbl pctoilor s olj semne. C. nu locuiete Dulmllui Dumnezeu n timpul nupics pcatelor ihtudepciuima Solomon, cap. l, 4- 5). Dar cnt! cer iertat* pcnrcliir dtipS adevr i elin inim, ii ascult, nu ca pt nite pctoi, ci ua pe cca citt.se po ciesc. C ndat ce cer ier ia re. s^au i mutai ilir rnd triata pctoilor intim a culm ce se pociesc. i n cuviin dat'd s- a ris, c pe pctoi Dum l-z en nu- ascEtlt. Pentru e nici d pctoilor darul ssrnntior. C d cjmva asculta pe cci v.i si de ar cere vru ml ar ceva de acesF fcf, urstv, cu pe cei ce tue aie [or pe eetc l nici den um nu II sc cuvin. i ie i i ase uit cni cer iertare, fiu - i ascut c eu pe niie pcimi. l ca fie ceia ce se pnc u -sc, i ta aminte cum a -is. c de este uiueva cinstitor de Dumnezeu. i a admis: "i face vom Lui 1 . c mulii cinstitori ie Dumnezeu udic suntjar soia JuF Dumnezeu nu fasvar se .Jivine amndou s tic. : cinsti re de numeti, i

250

mplinire it i oii lui Dumnezeu, adic credin i lucruri, sau precum Favel urnete: f redint i bun nin" l fim. 1) , inri mai cu scurtare s zic, Vedenie i lut rare. ( niimcta cu adevrat este vie credina, cnd arc i lucrurile cele placate Ini Dumnezeu, din tru cart tiina cea Imn se face; precum din lucrurile cele n ie tiina ev rea. i mpotriv, lucrurile atuncea sunt vii. cnd au l Credin.iar (iespirl irul u -se unele de altele, moarte suni precum s -u V07) nc cum
:

redina fr de lucruri rnuarti d Ceretorului a gri cu

etlr, si lucrurile fr dc credina** (face* 2.1. adevrul ndrzneal, celui ce im era vrednic de nici u cuvnt, si mustr pe cei cc Iu iudei erau mari i eiriNiili. Aa dc mare L'yfe puterea acestuia, precum i neputina minciunii i nein tlr/neala, 34'37.Rvpuns - an i a u zis l u i : ntru pcate tu ic - ui nscut lut. t tu ne nvei pre nui? i J- au gonit pre cl afar. Vudt4 lisus c l -au gonit pre et a Iar. l aflnd u -1 pre dnsul i-a /is luit li ere/i in liul lut Duninc/cu? Rspuns - n acela i a zis: Si cine este Doamne ca s cred n Iriuul? t u zis (is Doamne i s - a nchinat lui Pn ce ndjduim c va gri omul cele ce vor tl spre harul lor, l cheam pe el si l inireab. i nu o dat un fcut aceasra. Iur dup ce l -au c turns cui pe cl din rspunsuri c nu cuget cele ale tor. ei ades arului race har. l ocrsc pe ci, ca
chiti

UN

Iii: i t -a \ zut

pic el, i carele griete cu line ace Iu este. Iur ei a zis: red

s-ar

ti

nscut ntru pcate, fr de socoteal cu adevrat punndu -i lui nainte Orbirea, si socotind e cura eu un osndir l mai uainic de naterv s -a osndii ;i se uusie Orb, cure aceasta nu avea cuvaut.

i l gonesc pt? fiiifnrdin Biseric ca pe un nirlurisinir aJ adevrului iii luiiiviiiuiL Dac vezi folosul: S - a izgonit riln Biseric. i ndat l -a aflat pe fl Stpnul Bisericii. S - a ricciulil dup prere peu im llrihjv. i s - a cinstit cu cunotina Lui Dumnezeu. "C l -a aflai. /lue. pe el Hristus' 1 . ca si cum intr rii ns pentru aceasta ar f venit, ca s - t mngie pe el. ca un purttor de nevoin pe un nev oitor carele mull s-a omenii si s-nlncuiiiHinl priniimlu -I.,. $i ce zice? Crezi In Fiul lui Dumnezeu? Ce este aceasta? Dup idta grire mpotriv ctre Judei. dup ui i eu vorbe l ntreab: Crezi? Nu est ii ml face aceasta, ci cunoscut vrnd s Se fac pe Sinei Orbului. Cci fiindc nicidecum nu - l. vzuse pe . nici dup vindecare, (cci cum ar ii pucul s - L vad, de Iudeii cini cc ri trgiidu -se nlr- o parte i ui alta?. Pentru aceasta t ntreab pe el acum, ca de \ a ntreba acela: i cine este Hui lui Dtininm u", dup urmare s m: uralr pi: Sinvi. fulru aceeai dat nc ii arul lui, c credina Jui mult o ci tist este, i
ca

cum unele ca

ces rea ar

tl

/s: M- a tK'.rl pe Mine

atta norod, dar nici o jjrj nu - Mi este Mic- deci, dc una numai Imi este grij: ca s crc/i tu. Iar cl a rspuns: ".i cine este Doamne. Dumnezeu 1 . Cuvnt ai unui sufle! ce pofiele a grit. Iar Domnul zice: $i L - ai vzut, si C. urc Ic griete cu tine. Acela este. Va /is: Fu suni Cel ce te-ain vindecai pe tine, cel ce i - am zis ie: Mergi de tu spal, ci ascuns nti i nelmurit: Si L- ai vzut pe . Apoi i mai artat: rii Carele griete cu line. Acela este". i se vede c Domnul mir -Milins a zis c: L- ai v/ut pe

E), ca cu adevrul s - l aduc pe cl ntru pomenirea s mlecarii. i cum e de la Dnsul a luat purerea dc a \ edea. Si acela ndat crede, i lucru dc credin fierbinte i adev rat araii, iachinndu - se i ncredinnd cuvntul cu lucrul, i cum ca pe Cela Ce este Dumnezeu TI slvete pc - \ C numai lui Dumnezeu eru legiuit a sc aduce nchinciunea. ns nelege minunea aceasta cum c s -a mplinit si gnditor. C Orh era sau de Obte tot muul ii in natere, adic dintru a fi sub natere, cu care Intru adesr i stricciunea mpreun este n jugat, c de cnd murii ne am Tcui i inova i, i prin naterea cea ptima nr - nm osndit a crete, de muncea un nor narecarele gros. i o hain de fiiele. precum
T C

sfinitele cuvinte:

s- a ntins peste ochii notri cei gnditori ( acere 3); sau Orb eru i norodul pgnilor. C i acesta din natere era Orb. precum au fost elinii, fiindc Iar ea dumnezei pe cele de sub natere i stricciune, orbindu - se, dup crea ce zice:
K

inlumcatu-5-a

nenelegtoare:! lor inim" (Horn. 1,21). Intru acest Tel erau i 33 agii cei de la Peri, la nateri i ta vrji le evle pentru natere chel Iu induci viaa lor. Deci pe acest Orb, sau ilr Obte pc tot omul. sau pe norodul cel pgn esc. I - a vzut Ions. C de vreme ce acela nu putea s vad pe Ziditor, FI pentru milos tl irih. milei Lui ne- a cercetat fie noi Rsritul din nlime. i cum l - a v zut? Trecnd, adic nu n cer fiind, ci frecm] dup cuvintele deertciunii, si din Cer. precum zice Proorocul: Plecnd u- se, i privind peste toi llii oamenilor (Psalm 32,13). nc i n aii chip trecnd, a vzut pe norodul cel pgoec, adic, nu infr- adins ta dnii venind, c la (Iile

253

cele rtcite ul cuvu-L lui Israel a venii, [> ii ea ntrebat pe cslr

fcui cercetarea norodului cciu ce edea ntru tn tiiiericul

neciuiolinei cci desvrit. Si cum vindec orbirea? Scuipnd j its ti lchd.C cela ce crede, eum c. i pictura ce pleac pe pmnt. S -a pogort in Sfnta fecioar CuvnhiE, acesta se unae In ochii cc i ^iirliror cu tina cea din scuipat i din pm nt, adk
CII

Cel \ nul Hrisl os

Curele este din Dumnezeire, ai C mia semn este pictura i scuipatul, si din omenire, al cruia senin esli - pmiirul, din curele este impui Domnului. Dur oare st'rsitul sntii pan la credin st? Nu, ci este rrcbui nl de veni i la Sllnam, ia Izvorul BoiL/.ului, si a se boteza iniru Cel trimis, adic iniru llmtos (Romani
61,

Cci ci ne - am bole/al Dubovnicete. intru

Hrisfns ne-am botezat. laridup ce se va bute/a cineva, va cdea i n is pilc. C' va 11 dus po ate la mprai i la domni pcnim Cel Ce l -a vindecat pe el. Deci tnebuieii Ha ntrit, i s stea pe mrturisire necltiL, si nu pentru fric s \ e lepede. ci. de ar in nu ircbuin, i izgonit t lepdal din sobor s fie, dup ceea cc zice: Ye|i fi ur i de toi pentru numele Meu. i din soboarc vi ' or goni pre voi" ("Maici Iii). Iar dac i ii vor senate afar oamenii pe mrturisitorul pizmuiniJ ci adevrul ui. i l vor goni din cele sfinte ale lnr si cinstite, din bogie zic si din slav. l vu afla peel li sus. i alunec to ai vrtos, cnd de vrjmai seva necinsti, deHmfo* :sv va:clnsri cu cunuiiua t cu cea mai adevrat credin. C se va nchina atuncea mai vrtos lui liristns. Celui ce sc vet Ic om. dar este i Fin al lui Dumnezeu. C uu este uhu] Fiul Lui Dumnezeu. i al rut cel din Muri, e aceast pgn tate eslt u Lui Nestorie, ci Unul i Acelai Fiu lui Dumnezeii i al

?54

omului. Cci vezi cum Do ni u ui fiindc a zis cola cc odat ora Orb: i
hl

cine

este

Hui

lui

Dumnc/.in.

ca

cred

intr -

insLil? nzice: Si I - ai vzul, i Carele griete eu (inc, crin esEe. Deci ci ne era Cel ei - gria? Artat este cu adevrul c CH
LI -

S- :i nscut din Maria: dar \ criai este i l -iu al lui

Dumnezeu. Deci dur nu este altul i altul. Pentru aceasta i cu adevrat Nsctoarea de Dumnezeu este Sfnta Maria, ca ceea ce a nscut pe fiul leu Dumnezeii farde S- u fcui trup, oedi spr it fii nd, i L nul friindnii. Carele este Hristos Domnul, 39- 41.i a zis lisus: Spre judecat am venit Fu iu Lumea aceaslu. ca cei ce nu v d s vad. i tei ce v id s fie Orbi. i au auzit acestea unii ilrn farisri. care erau cu Dan^d, ] -au zis T .ui: \n i noi suntem Orbi? Zb- .i [or Lisus: De ari ri orbi. nu ai avea pcat, iar acum zicei c vedem, pentru act a'III pcatul

VQStTU rmne.
Dup ce a vzut Domnul pe Farisei c a - uu vtmat mai vrfos dect s- au folosit din tuirmne. i pentru aceasta de ma i mare osnd sunt vrednici, zice. e precum se vede. i precum urmeaz lucrurile, spre judecat am venii fu adic, spre rnui mure munc i osnd. *Ta cei ce au vd s v ad. i cei ce vd precum sunt Fariseii - Orbi :i fie Im Ol fiii sufletului. C at cel ce din
11: 1.

icre nu vedea, v edea i cu sulk - tul i cu rrnpul,

iar cei ce se preau c vd. s -nu Orbit la minte. f dou i ederi zice aicea , si dou Orbiri, Iar fariseii cri cl: tu ece simite pururea ciseau, socotind c zice tl pentru Orbirea cea simir. Au i noi / L

ri sunleni

Orbi? numai de aceast trupeasc orbire ruinrrdu - sc e, iar Duru nul v rnd s Ie arate - fnr mai bine este lor

a tl Orbi lu i F up i necredincioi. /ieu: De ai fi orbi nu ai avea pcat. C dac de nevoie din fire ai tl orbi. s -ar ll dai v ou oarecarea iertciune celor ei cu necredEnf bolii. Iar acum zicnd soi c vedei, ni nc i Mucuri vztori ai minunii celei cc s- a fcut [a orbul fiind, apoi nc cu necredina bolind, uu sunreii vrednici de iertciune. pcatul vostru neters rm ne. i nud mult v vei munci, c nici din niimtnite cele ce vedei, nu venii )a credin. Dar pnatei aa va (ii|elee cineva aceasta: De aii fi Orbi n li ai avea pcat. <7A \oi. /ice, ele Orbirea trupeasc ntrebai, c nurawi de aceasta v ruinai, iar Fu de Orbirea voastr cea suflet casc /ic. c de ai t or hi, adic nelnviajn Scripturi, nu ai avea picai alita de mare. ntru netiin pct ui ml . I a r acum zicei c vedei, viinklcpi pc sine v i tiutori de Lege v Facei, pentru aceasta dc sinev suntei osndii, vi mai mare pcat avei, fiindc intru cuiuNirt greii. Capitalul 10 1-5.' ni in. Amin /ic vou: Cel ee nu intr prru l' in staulul Oilor, ci sare pre aiurea, acela for este i tlhar. Iar cela ce intra prin l', Ptor este al oilor. .Aceluia PoriaruJ i deschide, i Oile asculi giuMil lui. i Oile sale le cheam pre
uuine, i Ic

scoate pre e!e. Si ciul

sco a le

Oile sale. merge naintea

lor. i Oile mvrg dup dnsul, cci cuuo.vc glasul luj. Iar dup cel strin mi merg, ci fug de la dnsul, c uu cunosc glasul strinilor". f iindc a Imputat necredinei lor zicnd: C Orbi cu adevrat suntei Iu suflel pentru nsi a ceasta, adic penii u

25b

patima necredinei, ca s nn poat zice ei ca nu ne ntoarcem noi pentru c suntem Orbi. ci fugim ca dc un neltor, peni aceasta dur lung face cuvntul. Si cc face? Punt strunele l ale pstorului celui adevrat, i ale lupului i pierztorului. l aa st - arat pc Sinei c este al prii celei bune. din Lucruri fcnd mrturia. l mai inli pune semnele pierztorului. C acela.zice. "nu intr prin l '.adic prici Scripturi, mrturii, nici Proorocii. Cci cu adev rat. L Scripturile sunt, ci prin acostm ne aducem la Dumnezeu. Acestea pe lupi nu - i las s intre: c opresc pc eretici, iutrindu -ne p e n t i L Deci fur es le cela ce nu prin Scriptur intr in staulul Oilor ca s poarte grij pentru d risc le,ci sure pe aiurea, adic, alt cale it brzdeaz lui i neobinuit, precum leu da l luda ( Fa pick- Ap. 5, ) cei ce mai uaime de tir ivi os nelnd pe norod, t au stricat t s -nu stricat. in cefei va ti si spurcatul Antihrist, c nn i li n Scripturi este mrturia acestora. Dar i pe crturari umbros i nsemneaz, cari: pentru por u n c de I .egii n ic i pu rtare d e gri j nu fce a u. iar p orun ci ale oamenilor i obiceiuri nvau. i potrivit a zis acesi cuvn t: Sare", care lucru este al turului ce sare peste ngrdire, vi loaic cu primejdie le face.Ai vzut semnele tlharul ui? \ ezi i pe ale pis rond ut! f pstorul prin Scripturi intr, i acestuia portarul ii deschide, iar portar- s nelegi sau pe Moisi, peni c iui i s -au ncredinat cuvintele lui Dumnezeu. Si a deschis Moisi DiimuiiEui, j'LTiiru dnsul eu ailcvrat spunnd, precum i nsui Domnul zice "f de ari fl ere / LI r Lui Moisi, aii li crezut i .Mie (loan 5). Sau i Duhul Sfnt este portar, e i dc v rtme ce prin Duhul Sfnt nelegnd u - se i deschizandu -sc 257

Scripturile., it rut nou pe Hristns, at cuviin portar es.io Duhul cel Si'ni, prin Oarele ca prin cela ce este Duhul nelepciunii i al cunotinei se deschid Scrip!urile, pi in can: Scripturi infr Domnul spre a noastr purtare tic grij, i i 1 urat I'stor. "nc ilasul puuriilui adult Oile' 7 . C'ci fiindc aceia n sus i in jos 51 numeau pe
Hi

neltor, i aceasta dintru a lor

necredina o ntreau zicnd: Au doar cineva din buieri aervz.utintr- liisid? (loan N), rul Domnul. c uu se cos ine a -1 streini pe LJ pier/ulor, pentru ca aceia uu cred, ci a se Minate el din rnduiaLa Oilor. C tu, zice, prin ua Intrnd, artal rzsiecfi cu adevrat sunt pstor, iar voi etice nu venii dup Mine, s artai ca im suntei Oi. $i de nude scoale Oile sale? Artat este c din mijlocul necredincioi lnr. precum i pe Orbul din mijlocul iudeilor, carele L- a i asculiui pe HL si l. -a cunoscut pc Dnsul. nc iiua lulea Oilor merge, mcar ticsi mpotriv se face la pi urii cei trupeii, v aceia pe urm merg. Dar aici arai . c pe Iui va puvui la atlevr, de vremt 1 ce i pe ucenici ca [ic nite Oi In mijlocul Lupilor li Ir imite, aa cu adevrat mai minunat ente purtarea de grij tea pstoreasc a tui HrisiosI "Iar dup cel slrin nu nicry.. c nu cunosc glasul strinilor 1 '. i sitei cu adevrat pc Tendu i pc luda nsemneazD'apl. Ap r 5l dup cari n - au mers Oile. C puini oarecare s - au amgit; i acetia dup moartea acelor t - au lepdat. Iar dup II riti js i cnd era f - i viu i dup ce S - n svrit, mai vrtos Lumea toat a met s dup Dnsul. nsemneaz aici nc i pe Antihrist, pentru c i el la

:.

puin vreme Lii sclaiicK tiu vu at ea pe cei ce * nr pitr^v dup ni


ii

su I ifups a sa pie-ri eL Fentru c aceea ce zice: "> mer. "

aceasta ara tfi, cil dup utnr Euaj r^c ! i or i Isj r. i \ u v a fi cine ii- asculte pe ei. s nu s Je urnieie Jnr. ltel jj mu ni Scriiininl, i pi'in usa aceasta scuare UnintiuE pe ii Ja pune. r on c-sre punea'.' Desftarea icra
LV

s-s s fu- i y^ifiriii.

in care Dumnul ne duce pe nui.


ar dacnim - La i u pc Sinei se numete, nu se cuvine te minunn.l' c[ cnd vatcce s arate pe purl areu dc grij a Sa tea fiiiiini nui, Ptur ie numete pe Sine - si, Jar canei vuiete s arate c Li este fiel fie ilutc la TalJ, munecu u jirSiotp. De vreme ce Li nsui dup aEt nelegere i Oaie este i Fst^r. A pu i ifae "llji" suni eusitirele DniuriLVL ietitor Scrip furi, i nsui Demnul este i se numete C.uvnnL ca cuviin

SL :

rnccneii

^7 pild a zis lor lisus. iar ti n - an neles ce erau acele ce jjria tor. Deci iari le -a ris lur lisus: Vmiii. Amin griesc vou, c Lii sunr La UiJer. i'oti ci au venit mai nainte de Mine h furi sune si llEmri.ci nu l-an useuliui pre ei Oile
Se eu, ine a lL| l :lc piujIi wi Scrip! ura form de trbte nchipuind, urat nelegere din parte, Calicea, muie /icet "Toi,
u n

l: i ii n l*j / di ul.i 11

pc iuti cei mai nainte de Dansul. Asemenea

este i ceia cc /ies - Dnviri; Tui s - nu abnM, mpreun netrebnici s- au i'cut. t.'ei nn ntru accsr le E erau i cci cu iu cea er mi iubit uri de Dumnezeii. ^Fseliti
13

i ceea ce ii ce SuLoinou: h ' l'nate sunt deerSciime (Fries, 1 ), Ci nu acest feS i fapta cea bun. lai' uneori unde este

159

acc> i cuvnt: " fnt inseiuneui - ci ninietif. Precum este ceea cv zice M uluitorul: de nu s-ar fi scurtai zilele acilea, nu *- fi mntuit tor IrnpuT (Mafi 2J1 adic nici un ntcp. Si uceea ce. mice Das id: "t *. uu m stpauvasc rnui Jfi'Mcfeiea' fPsaim US), udicS uiei-u trdelejc. mulu ca de actai fei. (Zigdiufts) \eeaiti pilclii zic<. a zis Inr lisus. mmecai grfiid untre dnnli, cu nai cu luare aminte s-i faci pe ei, Deci ce fcul aceaslu. dezleag de - adu aceu &rli lunecat. uhu zicnd: L 'Lu , tia. iar awasta cv zict i l 1 ai leiij au venit mai nature de Mim- ... nu peEitru pruorod n/ive. preeum Mawihfrtt inete;. (I'cl l suind s aniiv cum c $cri|ilnr cea Vecher vlrnifltA fie Dumnezeu.i cum PiHU'rocii n-au Ins! u imii dc Durtitn/.eu. aduc graiul acesta, 5. i;il zie vi DuinruiJ a ri* c "Tufi c i an senii mai naiute de Mine, ftiH sunt i tlhari. Deci uu jinjj-LE prunruci zice uceas -ta ci pentru Jleudu \ i luda i pentru alir cieflfiiiuri ii mpatrfs nici lur cutii c pentru acetia /im. urii (ai este. cS .Nu i -jif ascultat-/! ce pe ei i>lle". Pentru c pe potrivnicii aceia rin iaiL as ei 11 r n t i. >i I u. iar pe PtOuror i i - ii ascultat. i prin et ani' an crezul ci au ere/ut in Hrirfos. nc s -i irr ali chiliens ntul -jvesta ce /Lcer^JVnj-an ascultat re Oi I e'M u d titlu- le /ke t i a r fi [c f c r li s e v in J e e i a Li pe cei i'e n-au ascultat fie Fiauti uci. ci (Uiupriiriv ii (inhnect i i ncirute toane, Apui ia amin te i inidejcerca een cu de-a mir run 3 a graiului. t.'i au venit, zice, dar nu "ri s - au irtnik. Cci Pruorocii Irimisi J"iinJ. vcm -y ti.tar prunrneii cei

260

miiHjnui.precum si impuirv nidi cei zii.nimcm trim ii and u- j. veneau spre rzvrtirea celor ce se amgeau de ei. precum i Dumnezeu zice: "Eu nu - i trimiteam pe dnii, i ei alergau (leremia 23. 21 i cap, 27). Tu suni Ea. prin mine tie * a in Ira cineva, se va mntui, t va intra, >,5 ta iei. si puna va a fta^, t el ce va intru, . HCC , prin Mine L a, i sc v a aduce Tatlui, i Oaie a Aceluia sc va fact:, se va mntui. Si nu numai se ui mntui, ei i ea un domn i stpn, mult vu avea netemerea. C aceasta nsenineaz piin aceasta cc zice: "$ va intra, i va iei"*. Precum si Apostolii intrau i ieeau naintea tiranilor ndrznind, d ieeau bucurndu - sc si nebiruii. i pune, zice, va alia, adic, hrni muli, nc l n alt chip. De vreme cc nduri esle omul nnsrru, ! luntru i de afar, precum se zice de Pavel, \- ar ll putut zice c intr acela care face purtare dc grij pentru omul cel din luntru rKom. 7. 22: 11 Cor. 4. IA),cela cc omoar mdularele cele de pe pmnt, i lucrrile trupului intru Hristos {Colos. 3,5). Deci unul ca acesta si pune va afla ii veacul
CL :I

viitor, dup ceea cc vitv: Domnul m pate,

i nimic nu - mi sa lipsi" (Psalm 24). i celelalte. ll)-l3, , l FnrtiJ nu vine. fr numai s fure, i s j unghie, i s piard. I'.u mn venit ca via s a i h a , i mai mult s aib, E'.u suni pstorul cei huu. Pstorul cel hun su fiel ul su i pune pciiiru Oi, Iar pltitu). i care nu este pstor, cruia nu stmt Oile ale lui, vede lupul venind, i las Oile, i l'ue. i lupul Ic rpete pre ele, i risipete Oile. i plti tul fuge. c pltii csliv l nu-i este t u i g r i j pentru Oi". Fiindc cei ce s - au tras cu l'euda i ett luda, i cu ceilali in potrivnici s-au junghiat i s- au prpdit, pentru aceasta

26 i

act a u - . j i t 1 urm, / i r n t l : Turul vine. fr numai s piard

s fure i s junghii; pe aceia i pe cer asemenea eu. aceia nindu-i furi. Iar Tu, rive, ani veci l. mi viaa s aib. Aceia junghi au si imrdeaii pe tei ce Je urmau lor. Tu am venh cu s triiiaw, i ceva i mai muil s aib, pe mprt irea stan ml ui LJuli. pe care si mprie a Cerurilor se cuvine so nelegem. Deci au roi pe viaa cea ntru llrivlos. c tni vurnvi i vor Iri. Dar drepii au i oarece maf muit pe mpria C eru iilor. Apoi i pentru Patim vorbete, i rice, c soiletul Meu mi pun pc pilru O+ artnd, c fr di voie, ci arai: c nu - ! rpete eines a de pun pe ci. Linbrits nc tiscmnea/ i pe tinpotrisnici i turburtorii cei to s- au zis ile multe or]. C acria zicc - mt -au pus sufletul pentru Oi. ci au lsat pe cei ce urmau lor. Iar Domnul dimpotriv. Cnd s - a prins zice: Deci de M cliri pre Mine. lsaji pre acetia s se duc, ta s se plineasc cuvntul: "C nici unitl dintrni; n - a pierit" (Iaurt 1S.K). S mai vrtos aa nvlind Iudeii asiipr - L ct nici I upii asupra Oilor: ci eu ^bii ztce- i cu futi mi venii s - L prind pe tl. (Mar. 2ii, 47; Mc . 14. 4; I.e.
IL

bun voie

merge la patim. Ci acest cuvnt ce rice: "mi pun", aceasta


la

Afine }k

el.

ci tu nsumi ii

21.53),

i este cu putin "lup a nelege aici pc vrjmaul cel gnditor, i care i Leu l numete Scriptura i Scorpie i arpe (I Petru 5;J l salm ?0: Tac. 5), care sc zice c rpete Oile.cantl pc cinema prin fapta cea rea ii face mncr i. Iar risipete, cnd prin gnduri rele nirbiu sufletul, core i fur cu cuviin se numete, fiindc furi prin gndurile cefe

Itil

rv J j ll 11 h ie ] t r in ] ev i re. p itid e p r j n ti lc ra rv. f ' j l- ei rute te pe cineva ponte. gndul ruJUM^cevra este t'urti iuii
I. Tar duc se va i fitvcj omul la j duce rca nminle ch* rca. alunei se /ul v se juiiliic de diavolul nr cnii i tace lucrul ceS rdu, atunci se pieide, >i ave&l4 poat ceen ce zice: Turu l nu
vine, Iar numai s fure, i s j unghie, t s piiirrf " r T>cci Domnul fcnd cele mpotriva fi irului acestuia, d si pe 1> uni oe^ei usca via. silul End i induriie Jionslre prin venirea Lulau-erilor aminte ceint bune. i trnpitrilt prim laptele cele bune. ii d tuirece i uiui in uit, atlic 1 aceasta ca s putem folosi prin darul nvturii i pe aillL En ci t mpria Cc -r iiilfji 1 ca pe ourecreIc dar nul rnuir ac-a druiete uuLi. V cesiu eu adevrul cute Pstor bun. im nu uitniE. precum boierii Iudeilor cure nu fiurtau urij petttru la dnii pli, v
L ! V L DO

rod. i numai Ijj arnu jirii can: ca sa in de

MU

cutau folosul norodului, ci ctigul cel ru

norod.

M-lti.- Lu unl Pisldrul uel hun, t cunosc pe o le Mele, E M vLtruisc dc ale Mele. precum M CLinouiv pre M me latl. s i L
LI

cun om [i r l- Ta i I. H F m j lletuIM cu j3ii ii pe ntiu OF. i alte ( H am, caro n u s unt di n sta liIliJ acest h . i ji i c aerk-a Mi sc cade s le duc. l Glaul mni sur uu/i. ji va 11 o tur m. i un Pastor 1 '.

Si de aici vet cuntmie deosebirea [ijMumlji st a u tiu itulu i. Tem r


1

c i
,1

n El u I n u cu

11

pate pc- ( J i, c are 1 ucru precum este llomnul,

iniiiii]f]l ii in

ii u k cc rea des pe ele. C de le- r fi renuri al


31 Murni.

des, Ec-av 11 cunobcul pe ele, inr


1

clluohIl' pi Oil ivilc, fiindc \ toart ^i'iji peu tiu dn&cle, l'j rL- cvlc ce s- au nvrednicit, de cercetarea lui, i obinuin cunosc pe al lor purtto r e grij*
3

ic urm

$3

Ins vc /, C4 Liili tl ne cunoate pe noi, npni n a m>i pe DrsuL i nici nu cslt eu putin in ait ctiip s cunoarem noi pc Dumnezeu, de nu ne vum cunoate noi de Dnsul, Pentru c imi El S- H mprietenit cu m> i prin trup tciidu - 'Se unt, dup aceea nui ne- am mprietenii eu Dnsul, lund darul Dumuezeirit. l vrnd s arare, c cei ce
I - LIU

crezu

UIC ,

red iei sunt de a se

cimotie de Dumnezeu, i nici Oi sunt, a zis: "Ni eu nose pre ale Mele, i Mii cunosc dc aii nick", dup ceea ce zice: ~C un oseiit -a Domnul pe cei ce sunt ai Lut (Num, 16,5: II lint, 1 i 4), Dar ca s nu socotea seu cineva, cum c ca un om cunoaii: a adaus zicnd: "Precum M cunoate pre Mne Tatl >i fiu cunosc pre TaT. <.'i aa, zice, bine 11 tiu pe .1, precum tl pc Mine. t ar|tutori punt acecl cuvnt: "Sufletul Meu l pun pentru Or.nriml c na este amgilor.C n zice: "Lumin suni i Via", cuvinte ah- mndriei se pruuu c sunt la cei nepricepui, iar a zice: "\oiesc a ih uri nici o pizmuire ru are. ci mai vrtos i multa purtare de grij araia. de vreme ce pentru cei ce 11 mprocat uu
piei re vrea s sc dea pe Sinei.

Ear zicnd: i uite Oi am, pen Ini pgni zice, care na sunt din staulul acesta ce este suh Lege. c p gnii
I UI

sc cuprind in

Lege. Deci i pc acelea Vit se cade Mit- > le aduc, c risipire simt i acestea, si acelea, nea vnd pstori. Punlru c si din ludei cei liinecunosetori. i spre a crede in d cm rva ici. ne pstorii era u, i cn mult mai va rlos p gn ii. Deci se cade si pc acelea ale pgnilor s le adun, precum >i pe ale iudeilor. Iar aceea et zice:".Se cade aki - au nevoie nsemneaz, ci cum ci lr de ndoial asn se va ntmpla. SI \u o turm i un Pislnr. C n Hristos lisus nu este

264

elin i IluU'H.

U L 'J

uuriiiirL -a Lhosebirr, U

UTI

chip este In

toi.n pecete a Botezului, un Pstor t.'u vntul iui Dumnezeu i Dumnezeu. t ruineaza -v Ylauihiii muc leapd Scrip I ura }en Vcc
d lk. Vil

Li

EUrni

i Uu j r o c A

cel ai [>U

nai icztt

este i aL

Scripturii celei Wclii i al celei Voi. lT'll.^Pflitr aceasta Tatl M iubete pre Mine, c Lu mi pun
$11

liciii Meu, cu ( uictal Atesl cuviiu "Cu" nu es re iu seni

uit or a] pricinii, ci al ntmplrii c elei ir de ndoial, c nu pentru aceasta l pune ea iari s -l ia pe ei. Ci l j uj n a 13 i c [ e, 11 r n hj mc. Iar 11 i a p u cl e a s a Sc a r a i c c este Dumnezeu. Zgatlinus) iari s - iau pifL INimeni nu - l ia pre ei ile la Mine, t i F u L pun pre el ii; sincmi, Slapanrre am s -l un. i stpnire ani iari s - l iau pre el. Aceast porunca am luai ile la Tall Mti*. Deci iari s -a faCttl cearta luI> l- ludei pL- ntru cuvin iele acestea. i ziceau siluiri diu ci. c drac ii re, i este nebirn, pe ni lu ce- l ascultai pre el? Alii ziceau; acrste cuvinte uu suni de ndrcit li doar poate drac s deschid Ochii Orbilor?
Fiindc. ziceau c Iii este strin de 'ltJ i atiigiiur i pierztor. jfti nn mntuitor al sufletelor, arata prin ceea ce lt'zice. S' nil.SUirl fii l r/ iar .il vuilru, ei gata sinii a primi [Oile pentru soi. i mcar desi pentru nimic aira. dar ins peniru c

utilriiinferatep jesyDumnezeu.elipEiiputm a lt a via uliul i uliii dc Dnsul. fiindc nuir penii ru uiL Cum dar v voi aimigi pe voi, pe care v sfiti iubii lui Dumnezeu, iar nu mai varia? M Voi trgui u

muri pen im i oi, sa Ceia CC dei urnlru nimic flllu.mcar jnirir m


CLUMu v i i i s iui intrir mut mult de ltl Meu?

iar acestea ce sunt aa smerite le zice. pogorndu -Se,

fiindc asculttorii nu L - ar fi primii pe L! grind cele nalte pe ti tr


LI

Si nei. C fa all clijp de se va incuri graiul acela,

necuviincios sc v a prea, pentru c ce? Au doar fa vremea cea mai dinainte nu era iubit. l: acum a Iu cepul latl dragoste, ii moarlea cea pentru uni s- n fcut I ui pricin ile aceast ilrafoite? !Nu esic aceasta, ei ceea ce ani 'is, jiogorndu -sc /iei aceitea, nc va i ce cilis u i aceasta, c de s renie cc dragostea iui Hum ne/lu m Latl cea ti re noi era mri urlat, i a v /ui D iinirieieu latl i fie J - LliJ Su eoni c arata acerai bun Amic ctre . ct a s ort i a muri pentru noi. - i cum e pzete adevrate s pc - chipurile Lmnlii Tatlui. cu cuviin ! -a iii bit |u FI,
du

ca oarecare plata pentru moartea cea pentru noi

druind Fiului pe dragirsie.. ci vznd ntru Fiul fie nein strina reu I iiuui 1 .ni. i ca de oarecare de nevoie i neocolitc - legi ulr firii ia aceasta fiind chemai. C au doar nu lucru dc mare dragnsle a artat uit re noi F iui, ai necinste murind pentru uni? $i nu numai murind, ei i iari iuntlu - Si s u fieful, ca .s

curmare pe moarte, >i nou nemurire prin nviere s ne


pricinuiasc. 1 1 Deci aeeasu arat cnd zice: Tatl M iubete pe Mine' 1 , fiindc mor pcuiru voi. adic.
-

cum Se wu'leite si Sc I

tue ur latl. pentru ci Fiul Se aseamn LmLs p/eie pe seninele dragostei Toi celei ci re o a meni. fur aceea ce y.icL': jsimeni nu in sufletul Meu de ia Miru*. pentru cei ce cutau s -l. omoare jic FI o zict C voi, zice. nsetai di- sngele Meu, dur bine s i iii. c fr de suia Mea nimeni nu vu putea asupra Mea. ns ca s nu socoteasc eines a, cum c .ca u slug si su p tis ui i m re.de alt u [ po ru n c i nrtu-i- sc. i -acel ui a su n du-

2bb

i- se, zice: Stpnirea morii Mele nsumi Lu a ani, ca un S t p n


a l r n u r i i . Riti p e n tr u aceOsla / i e r c t p r i i n a m s -.Mi pun

sufletul Meu 1 . lar dei fiecare din noi stpnire ni e n- i pune sufletul *u s peni ru c fiecine de va voi, pu lern ic este n se omori pe sinei. dar ns nu pentru atest let dc chip /ier Durmiul ci cum c t'r de voia Mea nimeni nu va putea s fac aceasta. C are lucru Im oameni nu este cu putint, pentru c i nev rnd noi ne omoram ilc alii. Iar lirions n-jr fi ptimii vreodat de -ar li , pentru aceasta ca cei ce nu in aii cEup cMe vu ptis morii, Iar uni ai de voit. wre i pe cea mai mare: a- i lua sufletul iari, i aceast porunc zice c o a luat dt In latl, s moar pentru lume. t ii atta, zice, no suni p. <l rli ok lui Tnrune/i ii, val i nv aceasia: a muri de hi I ti mi este poruncit, ( zicnd mai nti pe cea nalt .ni h a. Slpanire am y- Mi lua sufletul Mcu'\ rci Stpn al morii J arat pe Dnsul aceasta, i Domn ol vieii, i or i pc ecu smeri li pu sadic C aceast porunc u am luat de Ea latl \leu. osa de min unat le mpletete pe amndou - adic si pe aceasta: a nu 11 socotit c;l este mai mic i slug a 1 aiui; i pc aceea: j ou fi socotit e e^ic puirivnic lui Dumnezeu, ci de o Putere mpreun i de Noie, Drept aceea ndat a lla a dosii pc cei moi emilii din cel ce ms cu It ou unele
cm

acestea grind Ivi. ct si ccart s- o fcui, ti o unii udie. di- s

reme ce grai urile li Se prea lor cn nite gcituii. jlsocoidiu pc I r .l c es le iod rcit fiindc gria rus inie ne nelese, iar cei ce puin oarece pricepeau, griau: Vovli cuvinte nu sunt dc ndrcii^. Apni fiindc din graiuri nu puica s le astupe guru lor, c nici chiar cei ce erau oarecum cil buna cunotin nu urinau eu

de-adirisul color /is L ' de Domnul. nici pc aceia putea -i piece, din lucruri se ispitesc s ajute iui Ifristos. i zic e aceste eus i ntt nu simt tlv ndrcit". i de unde este aceasta artat? in lucruri. Au ilonr poate drue s deschid Ochii orbilor? Deci de vreme ce JiiertiE e.sie Duitmezcicsc.cu adevrat i grai urile Mint acest fel. f>ar pentru ce llristos nimic uu rspunde c ire cei ce zic e este ] ndrcit? Pentru v ndestulai erau o ie astupa lnr .i niai vrednici dc credin cei ce se mpotrivea
i gura.

acelora. i

rspundi uu pentru Dnsul. Decide v reinere unii altora slteaiu mpotriv i se dezbinaser, ce mui trclmia de-a ceea i fj mpotriv s grjiusca cotor ce II cleveteau, atta de vrednic dc credin fi mi tl, ^ - 2. > st Idceau aluneca nnoirile n Ierusalim, i era iarn, ii umbla isus n Hisericn pridvorul lui Solomon. DcciL -au nconjurat pre Dnsul iuti cil, si au grit I ui: Pn cnd s ei lua sufletele noasi re? l)c eti tu Umtos, spune nou Iar de sihii.t. R sp uns-a lor fistis: \mzis vou. i mi credei. Lucrurile care kn l ac nfru numele ar nutne" arei, unii uu zis [j..Dumnezeire;: alii p< Putere. iar uliii. pc Stpnire. Pentru c se numete i Duin nveli. si Puternic > Si.pninr, i al ;le dearest fiel. S-i oriei esre-jl Jatlui, aceusta c\u r a Fiului. Deci Fiindc Iudeii sc prefceau. c voi crede din gol cuvnt, II; urat lor lin, c uni M cu vicleug. tea si cum lear fi /is: Dl- mi credei la huruit cum vei crede cuvintelor? /igad inosj. Fal3 ui Meu. acelea ou". Oare nnoiri sc fceau in lern stil im? Inii zic. c u ziua
1 i

mai vrtos nici

nrui risf.se pe/itru Mine. Or

voi nu credei, c nu suntei din Oile Mele. precum arn zis v

"68

in - L.ire s-a zidii Hi.scrfcu tie SfiUirnon.ni a ceea pri/rurhtu nnoirile. lar aliii rtu nceauy zic, ci cum c F.vangbeHsttil /ice aeuru pr nnoirile zidirii Celei dup Robie a His eric ii. Ins bim in ac praznic se svrsta, i de toi nurndu!. Cci fiindc C etatea dtip iu dei un gata aceea Robie Tuse pc a v - .i podoab; *i ile bucurie o fceau pe iccl'j y numiri tor. Deci In arest praznic a mers i lisus. cci acniir adeseori mergea ia lude L - a, fiindc Putini a c ra iproapc, Cp pnia susIsfc, dup care iarn In T. una ceu d inti a primverii a pfitimii Domnul Penti'u aceasta i Evinglrellhiid a nsemnat vremea, aproape ein vremea patimii, i pentru aceasta tnnittlil ia ierusalim. Dcoi ., -au In con furat pe El Iudeii, i dup prere, din ftureeure dorin i tub bre dc nvtur Ti ntreab s le spun Jur, de este FE Hristos, iar dup adevr, elin socoteal iscoditoare i rzvrtit este ntrebarea. pentru c lucrurile proprx duindu - . pe El c este Hristos. el din cuvinte caut s se nvee, care lucru mai vrtos este al celor ce Isi ba t joc, i iau la rs. Dar ins ntrebarea de faulta nebunie fiind plin, i minei cum s. arai pe rutatea lor, "C spune nuufi zie Pi - i'r dc silal^r Dar n multe Tocii li se gria t'r de sfial, fiindc i E praznice mergea i nimicintr u ascuns un gria, si Fiul lui Dumne/.co pe Sinei Se numea, i Lumin, i (ale, i l', l pc Moisi aducea martor.pentru aceasta misiv
LI
wrt&ml

ni

TiiLirgeii

du - i pu L'j

Domnul, ca pe cei ce griam din socotea S viclean, le zice: Am spus vou de multe ori, i nu credei, nc i n alt cliip: Cv v t' a micii a crede din gol graful? I ucrnrik, cele ce Lu lac nu ca un petri voir lui Dumnezeu., ci intru numvl nt iul MenJ nu jirimii.i rum cHit untului gol seti

crede? Cci cu adevrat spre a spune, mai mult putere an lucruri le, dcdl cuvintele, cure aceasta i <1 ii cei mai eu bun cunnlin o ziceau; "Alt doar poate om pctos si Iac s emne tu acestea?" (loan 9. Irt). Pentru aceasta, zice, uu credei Mic, taci nu suntei din Oile Mele. C lin tu un pstor ti un, cele ct se cuvenea s fac, am fcut, iar voi de nu urmai, nu Lu de numirea Jsioruluiu ei vui de numirea oilor suntei nevred nici. Nevoicte - te dar i ni, pan csre iarn, viaa aceasta zic, cart pururea arc turburri despre duh ur it. rutii, s przii ui eti nnoirile bisericii talc celei Duhovniceti, pururea nou facndu te, i suiuri Iu inima ta pu n nd. C a tun ti tu a devrat va veni la tint i isus, mpreun cu tine fcnd pr/.milrea nnoirilor acestora n Pridvorul lui Solomon, ntru Acopermntul I ui pzindu - ie pe tine si fcndu - te a avea pace despre patimi. nsui va ii Solomon care st Llcoiete paaic*'. Deci cel ce ntru Acopermntul lui llririus Celui panic se slluiete, dup cum zice Proorocul. arc pe nsui Domnul Carele mpreun cu Dnsul przniiiete peiimoirile sufletului, io cat \ nune este iarna, adic, iri ct st viaa aceasta, pentru c prim vara este veacul ce va si fit, ntru carele iari toate vi az, i a doua natere primesc, u care nimeni nu ponte s - r nnoiasc sufletul, c tonte cele ca de acest fel, mpreun cu veacul acesta se ncheie. 27- 30." Oile Mele Glasul Meu ascult, i E LI le cunosc pre ele, i vin dup Mine. i hu le dau lor via venic, i no vor pieri Fu veac, si nirncui nu Ic vii rpi pre ele, din mna mea. Tatl Meu care le- a dat Mie. mai mare dect toi este -,

270

i nimeni nu poate s Iu rpeasc pit tie din mna Tuia lui meu. Fu i Tat ill unii suntem". Dup ce |c -a /is l o r : Nu suntei din Oile Mele, acum ii ndeamn pe ei ca s sc fuc Oi - Pentru aceasta i adaug zicnd: Oile Mele Glasul Meu ascult i vin dup Mine^. Apoi indem ii n dn- i pc ei spune i cete ce vor do han di tai ce merg dup Dnsul.
r,

via \ enic - zice le dau lor. i nu vyr pieri in spre rvn l dorin i aduce de a merge i ei

veac i celelalte ... i m adevrat prin graiuri]e accsteuii deteapt pe ei


51

dup Dnsul, fiindc une Je ca acestea druiete. Dar pentru ce zice; "Nu s or pieri 1 ? Pentru c nimeni nu poate s Ic r p e a s c pe ele din mna Mea* fiindc Tatl Meu, Care le-a dat tie pe acestea, rnui mare dect tdi este, i din mna I.ui nimeni nu punte s le rpeasc pc l - Ic, i pentru aceasta nici din mna Mea. p e n t r u c mna Mea i a I a ti ui una sirtt. a F.11 i Tatl una suntem dup Stpniri adic i dup F utere, t.' r -\ ln" pc Stpnire i pe Putere zice. Deci F u i Tuil una suntem dup lire,i d u p Fiin, i dup Tufere. Care aceast c u adevrat i Iudeii cunoscnd, c prin grainrilv acestea de
0

Fiin cu Diminv/.ui Se face pe Sinei, cu pietri au a r u n c a i i n

Trnsul, fiindc sc face pc Sinu Fiu al lui Dumnezeu. Dar va ntreha cineva; Cum Domnul a zis c nimeni cin le va rpi pe ele din mna Tatlui Meu? De vreme ce pc muli vedem pierind. Deci este cu puii
1

i a /ier; va a le rpi din mana

Tatlui ui meni nu punte, iar a le nela muli popea cu sil i cu tira nic s smulg (ie la Dumnezeu, nimeni uu poate, iar prin nelciune u flecare /i puninduni - se piedic, cdem.

271

br nti zidire. si alturo druiete snduninezeirc. ctre can s- ar fi fcut. Cuvnt fiind al lui Dumnezeii, iar nu dup dar se ndumnezeieie Ll. Ci artat se dcoselwii pe Stm -y de cei ce s: mduinuc/.ciesc dup din: prin cele ce zice aicL i arat cl i acelora FI ie este pricinuitor de n dumnezeire. Cuvnt fiind a] lui Dumnezeu, i locuind n trntii. C a ceasta nse mneaz prin ecca ce zice: "C tre care Cuvntul tui T>umiic/t u s -a fii:ut", adic intru care s - a slluit. C um dar Imlesc Eu, Fiu al lui Dumnezeu numitul u- M pc sinemiV C mcar dei purl rmp. si din smna lui David suni., dar nu cunoatei Taina, i sum c iu alt chip nu putea firea cea trupe ase a a ua meni lor s primeasc unirea cea cu Dumnezeu, de nu prin trup s -ur 1 1 mm
e u dnsa, -a prtnir- u perdea.

3 7,3K. Do nu fac lucrurile Tatlui Meu, s nu -Mi crederi Mie.iar de fac. dei nu - Mi credei Mie, credei lucrurilor* ca s nelegei i s credei* e iatll csie ntru Mine i Fu ntru El.* 1 Voii. zice. si cunoatei cum c
FII

deopotriv cu Tatl suni de

la Fiin nu putei cuimaie. cci cu neputin este s cunoatei Fiina lui Dumnezeu, da r din lucrurile cele ce viint deopotriv i aceleai, luai dovedire a puterii ccie deopotriv i aceeai, c din acestea vei avea mrturie diuunezririi Melc. i vei cunoate i vei Crede, c nimic alia nu suni Eu, fr numai ceea ce este latl. pentru e ace iu .i Fiin a Lui ai Eu rmnnd Fiu, i cu ipustasul deosebi ndu- Mi. Vsemeneu i latl rmnnd Tat. i cu ipustnsirl deosebi ruin Se. nimic alta im este, fr mimai Fiu dup Fiin i dup Fire.C mcar dei cu iposiasurile ru deosebim.dar n u se despresc ijiostasurile, ci unul ntru

274

altul rrii ilt amestecare sui Tui uii Fiul. Cnu precum! noi tatl este desprlil de fiul, i cu fire sunt una, aa si la Dummveietile ipns tasuri. ei unul intru altul suni iar de amestecare. Pentru aceea i nui rei oameni ne numim, fiindc suntem cu ipos tasurile desprii, si nu chiar una suit te ni. Iar 1 Silina I retine un Du mnezeu este. tur nu tret Dumnezei p cei Im cc a fr de amcsiccare
A

ipostasurttnr iniru sine ncpere

(ncperea intru sine sc numete, precum am /ice Trei Suri, care s se cuprind i s se afle unul n altul, i iari s se despart unul dc altoL, mca r de se i all unul n altul), adauge i pentru una aceea i voin i pcninr uu i aceeaivoire. 3^- 42.Deci cntau iari s- . prind pre LL si a ieii din mna lnr. i a m e r s iari de ceea parte dv Iordan. n luciii unde a (ost loan inti boteznd, i n rmas acolo. Si muli veneau la Dnsul i ziceau: C lean nici un semn n- a fcut. Iar tnatc cte zis luau pentru Acesta, adevrate cran, i muli nu crezut aenn Tn Trusnl. Caut s prind pe Domnul. nesuferindu - L ol pc FI, cci fee atta de nal ta mrturia cea juni ni Sinei;, c uu r&hdau ci leuloghisind FI cele nalte. iar FI se duce de acolo. dnd I n e mniei lor. Si se dure Iar dc voia lor, artnd (ceea ce de multe ori am zis) c nici la Cruce uu S- ur fi prins, dc nu dc bun voie S -ar fi dai pe Sinei. i unde se duce? De ceea parte de Iordan, unde loan boteza mai nainte, nu simplu ducndu -se acolo, ci aducnd aminte norodului de cele ce acolo s - au fcut, i deceit ce s- au zis de loan pentru Dnsul. Iar cum c pe muli a fniosii petrecerea cea n luciii acela.

275

h adaus vunghclklul zicnd: i muli \ n.enu la Dansul, i udneii- i aminte ele locul acela, griau, zice, e loan nici un .semn n-a iacul. Iar ceea et zice. ntru y cest fel este: Data at tiu ia ura crezut ture nici un semn n - a fcut, cu mult mai vrtos Acestuia Care u fcut atu - a minuni. i fiindc loan a mrturisitadic pentru Hristos, iar nici un semn n - a fcut, i pentru aceasta poate nu s - ar fi socotit i rednic de credin, u adaos /.icund: "Iar imite cate y zis loan pentru acosta, adevrate erau", nu pe testa de la acela, ci pe acela din cele ce a fcm Hristos artudiM ei vrednic de credin. Pentru aceasta muli rice an crezut acniu. Iar aceea ce /.ie*: Acoirt" arat ci linul aceia foarte i-a fulosit pe dnii, fiindc i pentru aceasta adeseori scotea iisus pe nomade n locuri pustii, ca i/liundu - i pc dnii de petrecerea cea mpreun cu oamenii cei ri s dobndeasc oarecare folos mare. precum i la I ugea cea Veche se vede c a fcut, scond adic din F.jjpt. i in pustie punnd la rciduial pe norod i ndreptndu-1 prin darea de Lege. Iar v socotosli c i Uultuv nicetc
M

svrete ducerea iui

Hristos. C Se duc - din Ierusalim, adic de ia norodul ludaieesc, i se mut n loc ce are izvoare, adic n Biserica cea dirt pmnt, cc are pe izvoarele Botezului, vin la Dnsul muli mergnd de ceea parte dc Iordan, vi priit Botez trec and.pentru c trecerea de ceea parte de Iordan, aceasta nsenineaz, adic pe trecerea cea p rin llolcz. Cn alt chip rui v ine cineva la lisiiv, nici cu ades arat credincios se lace, de nu va trece prin Bote/, care se Imomneaz. prin Iordan.

27b

Capitolul 11 3 h 2''^tcj j a hoinar uurecarvlr I us.r. eIil Ret anta, din satul .Marie i al Martel Mii-rvri ci, Si era Maria ceia ce \i uns pre Domnul tu Mir, t i Tt -i-*q picioarele Lui en cupul prului ti, J crui rare l.azii era bulnuv. Peci au i ri m s oi tarile ctre Lt zicnd: Dca mm, lu l cel pr carc -J iubeti este bulnav''. Numai Juan race pmnenire si de atea^i istorie, i fauc pu menire ca sii jSenvee pc noi s nu ru- bii lu greu, cnd forbujii cei mbunlliji si iuhinm de Dumnezeu vor cdea in \n L i t bual. De vreme ce i Lnzr prieten lniu3 ul lui Ii i'istns , sa mbolns ii. sc c m int; , tim i aceasta: c Marin aeeabiu et a uns pc Domnul eu Mil,nu esu euna
E] CCJ

de Ja Luca (l.uca 7}, su

LE

tittt

u J a M a tel , ci a I ta. u eu n, c i eins rit. i lu bi t u a r r

de Dumnezeu, i imbunitil.. Ci se irguia pentru primirea Lui lirions i slujea, precum nsui loan mai josul rtu rise e.Ci i pari tu tea buni . SL : inriurM - it ci i -a n Ies. piei. Lazr prin ele s - n f cui cum oscii i. C 'er*". /ut. ) - u/r din Rctama din satul Manei t al Mriei. Dar pentru ce trimit s cheme pt Tibus, i nu meru e k \ pr ec u.m s utaul,/ijjii omul cel i rn
11

LE

m I. LEC

/ice. Si aa erau de mir uitate surorile i cu nu seu te, ct i

ruiejpt , . > 3 a ( c i .; I. u c u 7:

loan 4). Pen Im e iaartc ndjdu iati la Hristos. i pentru ci .. rau muieri, i nu se cuvenea aa cu le suire ca s ias din cas. i pentru el erau inute tht pln^bTc. i c iiidcEeiniccfliJ pe lnji frah'U' lor. ici cum c nu din nebgare de sean uu i'cLU aceasta, artat este din cele dup ace stea.c mult tins ie i evlavie ai F at. i i'uy minte statornic. Jar aceasta ce zic: l Ta( cel pc cmrc- C iubeti n ade eic

2M

vroef sa trag pe Domnul sjtre milostiv ire, prin a-l aduce Lui umili te dc numele iubirii - Arar nc i oarecare credin graiul acesta al muierilor. i' as

cunoscuser tie c fbarr multa

putere este la Domnul, ct se vi minuneaz c s -a atins boala de brbat ce era iubit Lui. C graiul acesta: .Iat cel pe cured Iubeti este bolnav 1 1 , se pare c este oarecum ru in un tor
u

Iar lisus auzind. a zis: Acea.sra bnaJ im este spre moarte, ci

peuiru slava lui Dumnezeu, eu s so siftveasti fiul lui Dumnezeu


prin transa. i iubea Jivus pc Mana, i pe so ra ei. si pre T azr. leci dup ce a auzit, c este bolnav, alunei S - a zbovit in locul n cart era. dou zile, Fiindc vrea s zboveasc acolo dim zile, penlru aceasta zice e
tl

iiL esTC boala spre moarte, mcar c spre moarte s -a

fost fcur. Har ns ea ce um zis. vriul deodat s fac pe vestitori s zboveasc, st oarecum mngiere oarecare si le dea lor. cu nu struind asupra - I s - L supere, pentru ocensia ziep:(' nu tsle spre moarte. nc i n alt chip, dc vei socoti bine. nici era boala spre acel fel de moarte, cu care mor cei muli spre vreme ndelungat, ci vremelnic, si de patru zile. f de vreme ce a nviat u patra zi. la sfritul lucrului uitnd u - iu noi. zicem, c n -a fost spre moarte acea Im,aii. Cd pentru slava lui Dumnezeu, zice, cu s Si* slveasc Fiul lui Dumnezeu. Vezi c una este stava Tatlui i a Fiului? C dup cc s zis pentru slava lui Dumnezeu, c neschimbat este slava lui Dumnezeul, a Tatlui zic, de o Fiului, Deci Dumnezeu este t Fiul, precum i
l

atl chiar i adevrat, (aci a Crora slava este

una. i Fiiriju este una. Rrnineze -se dar si de aici Arienii.

Iir cuvntul ce 7iee: fu s S L slveasc nu arttor de pricin s-1 nelegi. ci nsenintor de ntmplri - i de lucru svrit, precum le mu lie ori um zis. C nu ea s Se slveasc Dumnezeu, pentru aceaslu s - a hulnv It Lazar ci s-a ntmplat boala de aiurea, i o a umilii pc dnsa Demnul spre slava lui Dumnezeu, Si a zbovii dun zile, cu s se rceasc i s se ngro ape, ca nimeni s nu poat zice. ca ameeal a fost, leinate fusi-c uimire a fost i n -a murit. Pentru aceasia pute. 7- 10. Vpoi dup aceasta a zis ucenicilor: S mergem iari iu ludeca. 7k- au Lui ucenicii: RnhbLatum le cutau pre tine Iudeii s re ucid cu pictri. i iari mergi acul o? Rspuns -a lisus: au nu dousprezece ceasuri suiitln zi?
mpiedica, Dc va umbla cineva

alai a vreme

zbovete, ca i stricciune s se fac. si s zic so lsa: C

ziua, im sc va

e v ede lumina lumii acesteia. I ar de va umbla cineva

noaptea, sc va mpiedica, c lumina nu este intru el, Niciodat in alt loc n -a spus mai ruin L: un tic va mearg, ci numai ulei se vede c nainte spune. De vreme ce foarte se temeau ucenicii a mergi: in ludeea. pentru aceasta da r mai nainte ie spune, ca nu dc mergerea cea de nprasn s sc turbure ei. fr de veste ducnd u -se in locul carele se temeau. Deci fiindc sl: temeau i pentru Dnsul adic, (c nc nu aveau cunotina cca desvrit pen Im F.l,; dar irtai mull pentru ei. zic: "Acum Te cutau pe line Iudeii sa tc ucid e u fiielri, i iari mergi acolo? iar FI i mbrbteaz pu er si /ice: C precum cela ee vede lumina nu se mpiedic, iar cela cc umbl noaptea, acela sc

27y

mpiedici,

ua

cel ce fac L bine

uirtEil

In lucruri

ucid cir pietre, dar ins peni i m c Itviirbaii Jur vi ii mastru. Iar acum nu merg pen irit ca > lv v oil>csc Irjr, ci ca s cercetez pc prietenul. Pentru acc-j^m nu sc cuvine s v temeri. (. a nu pcnlru aceleai pricini merg, pentru care i mai naiul v, cy s, Mi le
EH

miuunaicmici un cin m.i va ptimi. iar L -d cc iu ce cele rele, va pi inii ru, nu


M-

cuvine s v temei vni, c nimic

vrednic de moarte n-am lacut uuL SiLi i n ait chip : Dac ccta cc vede, zice, Inirtina aceast a, nu se inipfcdicjL eu mull mai vrtos cela CL: esre ui Mine, itc os st va deprta de Mitic, nu se va mpiedica, Diet si voi fiind mpreun cli Mint Ol Ce Mint I umiita kn ia Jar v temei, Jar ulir, /.iu n eteg pc- remcit cea mai iminfc de Patim, iar napi e pc evu a Patimii. T>eci mii. zicr. pn este ziu, adic pra cnd inel n - a sosit v reiuea patimii, uu v vel mpiedica, c un vei fi gptjl dc Iudei, nici altceva fiu iii nie nu v va imiimpiaape vyj,. Iar cnd i a veni n o ai ea Pa tinia Mea /ic Munci cu adev a rat vi vei ncuia ntr-o ccimr pcatrn frica Iudeilor. .^l du atuncea nevazu r, i dureri, si multe mpiedicri, i Jaiputrli in vei avea, cnd Pu Cel Ce sunt Lumina, nu voi mai petrece mpreun cu voi trupete.ei uoaplc -u necazurilor vei avea, 11- 16. 'icestca . zis. i dup aceea a grit laic:Lazr prietenul nos im a adormit, d merg, ca s - J Jjtepl pre el. Deci nu zis ne eu ie ii Lui: Doamne, dea adormit, ic va mntui. A e ea s E u zicea isus pentru uioartea Ini.. iar lor Je prea, c pentru adormirea somnului zice. Deci atunci [e^a zis lor yrijc; I.o/r a murit, 3mc 1 pentru voi, ca s credei, e n - am fost acoJo, Ci s tiezgem ci. Deci o zis Tama care se Quuiete tlcanin ctre veiJafi inipreun ucenici: S mergem si noi ca s murim cu el \ ITradcS aceia se temeau s mearg n ludc -ca. zice lor Domn ni, mcar dc Mii i iautaj] pe Mine [udeii ca s m

i de primejdia cea de Ja Iudei, ci pentru des I cp [area

prietenului. iar ci vrnd s zticneasc mergerea acolo, zic: De ajuns csie, dc a adormi
L SC V

a mntui, deci nu sc cuvine - s mergem noi,

c nu estt lucru de nevoie. Mcar c KE r pentru acrea a adaus: Prietenul BU5trti \ ca s arau - rum ciesicdenc-s nit mtrgereaacolo, dar ti zic c aceia
S-J JI U CM C

de ucv .* aceasta, fiindc

mntuit de acum prin adormire. Iar nur vrtos mi

miram na tste de iwevim. mergerea Ia, zict-i, c iji dev itnare prietenului, t duc Somnul i csu - lui spre mntuire, precum nou ui se parc. Iar lu i res mergi va s - E deiepi, vrei s zticntl mntuirealnL Pciilni aceasta n-usttm ine s mergi ca s -l dc- t.f J !, c dc vtmare, este iul eceasta. Ded dup ec -a vzut pt* dnii e in c pn -gciau. a rund. ur tar /.ic.. ci a murii. Dar pentru cure pricin jiu le- spus lor i mai nainu - ua artat,ci ascuns^siimn numind pc " moarte'".' 1 Pentru miile. Lua ud ira. pc- mru nctrulle, c nu toi a a sc ur ta trufa,ci ascuns a r urnit pc nviere Ji - ieptarc -, Cici cum ar li zis pc eus ntuJ accO u. de n u Somn ar 11 n umit pc moarteV Ear rum c aceasta este adevrat,c pentru smerenie a zis ascuns, artat esie dt cele dup aecMea, Pe n rr u c dup ce a zis: "a murit 1 , nu a adaus: c merg fu -J invit/ pe el, Vezi cum nu vuia Sc fli pe mm cele cc pian Encruri vrea v Ic adeycreze. Iar nc i in v; ndu -nc pc noi, ca uu

280

2S1

aa iui lesnin ni fgduim. t'i mcar dei fa Sufaul a tcuf a ceasta. cjj a zis: "Eu venind il \ oi tmdui pc dnsul' 1 i Matei 8), iiK acoli. 1a 7.is aceasta un s arate credina aceluia, .i aceasta este o pricina, peruru care pv moarte o a numii SOOTO* iar alta. ca sir ne arate nou, c si toat moartea Somn este i odihn. i

treiau c dei in alii moarte era svrirea lui Lazr. dar

la Hrisios i'el cc peste puin s rea s -l nvie/ pc USomn se socotea. Si precum nou lene ne este a detept* pe cel ce doarme, aa Lui, iar m ai vrtos, cu mii de ori mai lesue i este s nvie/e pe cel mort. i M bucur, zic, pentru voi, ca s credei Mic utai rauli acum ca lui Dumnezeu, ci n -am fost ucolo.ci departe fiind, mai nu mi 1 spun vou pc moartea cca din Bctania,
FUI

auzind pentru

d nsa, ei ca un D num c/eu, mai nainte vznd pe ce tu ce departe s-a ntmplat, lar unii aa au mlelcs acea sta." M Imcur -ziee-peulru , c aceasta, c n -am fost Eu acolo. va vutia de fulus -.pro mai muli credin, < j dc - a fi fost de fa, a fi t mduit pc cei bolnav, i mic minune ar ti fost aceasta spre ar ai area paterii. Iar fiindc Eu n - am (ost de faa. si moartea o senii, >i voi s merg s - l nvie/ pe cl, mai mult v vei ntri n credina Mea, cnd M i i vedea pe Mine e i aceasta pot, care mai nainte fiic n - am artat vou, ca mort cure acum era stricai i mpuit s nchei vinele Iui i s -l nviez. Acestea zicnd Domnul, i artnd c mergerea lor acolo este de ncvoie,Toma cel mai fricos dect ceilali zice: - S mergem s murim ci; el r . C nu al ndrznelii, ci al temerii

2S2

i al mpuinrii de suflet esu - graiul ncesia. Cci ca s zticneasc i pe ceilali mpreun ucenici, le pom cliche ior de moarte. Ca i cum unde ca acestea ar Zis: - S mergem intii cei nebuni i fr de socul eal, i cari,
PI U

purtm grij pernru ;i

noastr mntuire i via, s murim cuci. Fie, zice. Ll intru nimic nu- i socnlete viaa Sa, dar i noi an fr de socoteal fc fim? Acestea suni graieriie Fricosului! Dur vezi- i pe d mai pe urm. cum pentru adevr cn un Apostol a Fost omort, aa precum Dumnezeiescul dar l -a ntrit.ea cuvntul lui Pavel i la ul sa se zici: "C ndistnlarea noastr de la Dumnezeu este ffi Cor. 3); i: "Nn cu, ci durul 1 . Tar Orien dec i oarecare tjeuire de vis pentru mu. l. au/End, zice, Tnmu proorociile cdt pentru llristus. i - tiirid c cu sufletul va s se pogoare in iad. s slnbttzeasc sufletele. dup ce a auzit c merg s detept pe Lazr a socotit c nu in alt chip va putea s - l detepte pe el. adic s slolm/casc pe sufle tul lui, de nu l nsui iepidlu - i trupul, se va pognri n iad, Pentru aceea ca un adevrat ucenic al tui tlristos, nier n aceasta vrnd s l mie de Dasclul. Mrutete i pc ceilali mpreun ucenici, i ndeamn ca i Ll i ei s - i lepede tTBuJi fle. ca s se pogoare mpreun cu lisus, Care rea s - i pun suflet ul Su, precn m socotea d, ca s scoat Sufletul prietenului din ind, Aceast lalcuire de r. o ;iin pus spre rui na rea celor cc lauda pe cele ale lui Origen. ait doar nu este brfire artat
11

vis

cu

adevrat

aceast

tkure

neleptului'.

Jar tu s ocoli te cum Domnul, mcar c Lazr murise. . zis: "S meinem lac!, ca cum ar Fi fost viu. pen im caLazr

viu er LI hi Hrisrcs ca h un Dumnwii. 17-20, " ev i v enind lisus, 1-a a (la r |i r h I patru zi It av n d acum in mormnt ii era Be ru nia aproape de Ierusalim ca la cincisprezece stadii), >i muli din ludei venise lu Marra i la Maria, ca s le mngi pre eie, pe mru fratele lur. Deci Maria dup cc a un/il c vine [ M I . S , a ieit intru ntmpinarea Lui, iar Maria ed ca n cas 1 . Intr-adius a ateptai Domnul ca s Tie Lazr dc patru zile, apoi a venit Ca de preui iude ne a pe minune neclcvciil s -o fac. Dur pentru ca re pricin adaug Evanghelistul, c Bciania era departe de Ierusalim de cincivprr/ci.e stadii? Ca s arate, ea u urmare muli din Icrnvalimiteiri erau acolo, c un era departe Detun ia. i mngia ei pe muieri, nu ca pe cele ce erau iuldlc de Hristos, (c se sftuise ni, c dc l va mrturisi Lin -va pe LI ci vie Hristos. s fie IcpIiUi din so hor), j pentru nevoia neeazului.sau ca pe le mai I) tag u rodnice cin si irul ude. sau m ce nu era LI vicleni, aceia au venit pentru aceasta i muli din frnii au crezul. Iar iMarta singur iese nainte spre ntmpinare, i nu ia mpreun cu dnsa pe so r n-sa, fiindc deosebi voia s vorbeasc cu Li si si - i v esteasc ceva ce s - a fcut Deci dup cc i a dat ei ndejdi, atunci se duce, i cheam pe viru -sa. lar iriLii nature ri- o spus surorii sale. Mriei, vrnd s I i nu iasc de cei cc erau acolo. l'Ti ie ar ti au/il Maria c iisus vine. i -ur fi scuiat spre ntmpinare, i ar ii mers mpreu n cu dnsa i Iudeii cei ce erau dc fat, pe care nu - i voiu Marta s tie c lisus a s
L :ni t.

2I- 2H"Si a zis Mana ctre Ii>u%: Doamne, dc ai fi fosi

aicea. Irait: 1 1: mtn -jr ti murii. Ci i aciuu tiu. c orice vei cere ie la Dumnezeu, ii va da ie Dumnezeu. Zi -s-a ei Imis: I n> ia- v ti frai ele cii. Zts - a lui Murta: tiu c va nvia ia liniere Iu ziua eca de apoi. 7.3.s - a isus ei: Eu sunt nvierea i viaa, cet ce ci'tde ntr u Mine de va i muri, * iu va fi. i led ceh cc eile viu. i crede n tru Mine nu va muri n veci. Orc/l aceasta? Zs-a I ui: Aa es ic Doamne. eu am crezut, c Iu eti Hui lui Dumnezeu t el Cc ai venit u Lume. i aceasta zicnd s - u dus i a chemat pre Maria sora sa n tatii ft zicnd r nvtorul a venit* si lt cheam 1 . Avea Mana credin ctre ilristns, dar uv nu cal trelmia pentru aeeula i. zice; 'Diiiiiufle, tte ai l lost aicea n-ar ti murit tratele meu". Iar aceasta cu jilevrai o a zis, II i ml cj n ii crede u c l ri ilind tide fat. putea de ar i vrut s opreasc pe moartea fratelui ci. ificn ccfc dc pe urm, mai mure neputin a necredinei arat. C zice: 'Oricte vei cere de la Dumnezeu i va da ie". Vezi cci ca pe un um cu fapie bune. i ia Dumnezeu primiii socotea pe LI, C u - azs: Oricte v ci v rea. vtl faci:* ci: "oricle vei cere ii va da ie -. Iar K- l surpnd []i: aceusi suvntenl a ei. zice: invia -va tratele tu, (.' nn t - a zis ei: aa, voi cerc de la Dumnezeu, i mi va da mie, nici s -a unit cu cuvntul et, et a folosir grai de mijloc. ns priit cele de pe urm mai artat face pe a sa stpnire i putere zicnd: Uu sunt nvierea i viaa. Caii fiindc muierea nc nu credea, i aceasta ce a zis Domnul:
rt

n\

ia- va (ratele tu nu o cunotea, ci ia nvierea cea de apoi nelegea c va nvia el. i l ia t din ilumnezeietiie Scripturi c va ii nvierea cc -a de apoi. iar mal vr ins din cele dese s orbe aie lut Hristos pentru nviere.

285

Deci nde muie rea er- . muieri'., o deteapt pe dnsa Domnul, i ere dina ci ea pe sj moart n secta IS, cnd mai ariiti: l'u zici e oricte voi cere ilv la Dumnezeu mi vy da Mie, Iar Eu aa artat zic ie c I u sunt nvierea si viata.i pen tra aceasta nu nlr- un Inc ve cuprinde putereu Mea, ci demi soi i'n de fa i de vai fi, put a vindeca. ( Fu sunt DtTorul buntilor, l nu ca cum altul mi -ir da. ci nsumi Fu fiind nvierea i viaa. pot i s n \ re/ si s fac s iu. i cd ce crede intru mine, de va si muri cu imiurtea aceasta fireasc, viu va fi. i toi tel ce este viu* i crede n Mine, nu sa muri eu moartea cea sufleteasc. Pentru aceasta nu te turbura, c Time ar de ai murit ira iele tu i ici ia fi. i ce /ic pentru fratel e tu? .Nici voi, de veji crede n Miit.nu veri muri, ci de moartea cea mai urca n sufletului mai presus ceti fL iarC ela ce izbvete Lie cea nui jj;rea.
CLI

muii mai vlrlus de

cca mai uoar va izl> \ pe fratele tu cel ru ort. i ntreab pe in ukre de crede,iar ea mcar dei attea a auzit, ins n - a neles ce a zis fi Domnul, dt patim, socotesc, i de nepricepere bolind. Cnit ntrebnd F ]. alta rspunde ea. C Fi a ntrebat - u ce crede c Iii est* lnsicrea i Viaa, i cum c ce Eu ee crcdc in Tr nsuL nu va mu ii in s tac, sau pc moartea cea sufleteasc de vei vrea s nelegi .sau pe cea trupcasc - Cci cu adevrat credincioii pentru ndejdea nvierii, nici se zic c mor. Iar aceia cc rspunde? Eu am crezut c Iu eti Hristos Fiul lui Dumnezeu-C arele ai venit n lumc.Tlrae adic u mrturisit, i adevrat, dar nu potrls l cu ntrebarea a dat rspunsuL ns dc odat dobndete aceasta, adic uurare a ntristrii celei multe, i oprire a plnsului celui mult.

2i

i 3n tain cheam pe sur:: sa, foarte en nelepciune fcnd aceasta. pentru iudeii cei cc se ntmplase acolo. C de ar t cunoscut aceia, c tnerge ea s iuimpint pe Hristos.ei s -ar ti dus. i aa ar fi rmas minunea nvmarluristta. Jar acum soeoliud ei c Maria mergi la mormnt eu s plant, i pentru aceasfa mergnd ci mpreun cu dnsa, nevoie s - au fcut singuri vzioriai ruin unii i mar toii. Dar cu iu \ [ar(a vine ctre Maria: nvtorul te cheam? fiindc vanghelistut n- a nsemnai c a chema ii pc dnsa Domnul? Deci, sau u tin a poruncit Domnul Marteis
clicnic

pi-

sor -sa. sau venirea tui fTrilosnloc de chemare socotind -o ca c tsle. zice: u Tc cheam nvtorul". Cci cum mt era cu eus iin, icnind Hrstos, s vie i ea La Dnsul? Deci p c venirea Domnului curc dc nevoie cerca ca yj -L ntmpine pe Dnsul, chemare o zice Evanghelistul. C nv lor ui a venit, zice* i te cheam. i iiiudej a venit, nsi venirea aceasta in loc de chemare o face ctre tine, c venind aceia, netrecut lucru esic iei i ntmpinarea Lui. "Aceia dac a au/ii, s-a sculattferah. i a nu n ta Dnsul. i nc nu venise tisus n sal, ci era u locul unde l -a ntmpinai pre El Marta. Iar Iudeii eure erau cu dnsa in cas. i o mngiai prv ca, vznd pre Maria e drgrab s - a sculat, i a ieit, au mers dup dnsa, zicnd: ci merge la mormnt, ca s plng acolo. Dee Maria venind unde era Jisus, si vzndn - . fire El, a czut la picioarele Lui, zkndu- i Lui: Doamne, de ai fi fost aicea, n -ar fi murit frai ele meu. Inda f ce
iii

ntru

a auzit Maria e a venii isus. nu zbovete, ci se

scoal i merge la Dnsul. De unde este artat c nici

nti n-ar mers nainte .Marly de dnsa. de jr Q tiut en vine li.sus. i inc nu venise Lisus n sat. citi umbla ncet. ca sa nu se par cum c El singur d nval Ja minune, ci cum c rugat fiind de acelea a fcui iiceasra, J fiindc minunea ceea ce s rea s se fac era mare. .l acest i'eL ct de puine ori aa u (Scut. i prin transa muli aveau s
SL -

foloseasc, pentru aceasta icononmcte ca s se fac nudi

martori a minunii. C zice Evanghelistul: Iudeii cei ce cran in cas cu dnsa, au mers dup ea", i mai cu fierbineal a venii la Hrisins Maria dect sur sa Mana, Li dup ce i. - a vzut pe Li, /ke, a c zu t la picioarele I ui. nesfindu- se de norod, nici presupunnd ctui de ct. c ponte s
o r fi. vreunii acolo, care s sc afle cu urciune c-tre H ricins, ci

tui gndul ft menesc lepdnd de la sinei. fiind di fa nvtorul, i nemicat stnci intru cinstea cea vtre Dnsul, zice: Doamne, de ai fi fost aicea, n - arfi murit fratele meu. Tar .Marin nimic de accslca n - a fcut, c nici cele mal bune, ea s - a artat necredincioas, i mcar c i IM nr iu se arat c nu esle desvrit, prin aceasta ce zice: De al ti fost aicea. Ei -ar fi murit fratele nieu" . Dar ins Ilnstns nimic nil zice ctre ea, precum ctre sora ei. fiindc era de fa im rod mu Ei, i nu era vreun de nilc graiuri c acestea, ci mai vrtos sc pogoar ei, i ii descopere l rea Sa ce omeneasc, i pc cele ak - ei. E auzi
l

LI

ci/ut la

picioare, ci mai vrtos iTristos fgduindu -iei pcm r u fratele su

CL -

zice Evanghelistul;

lV37. 'lar lisus dac o n vzui pre dnsa plngnd, i pre Iudeii care venise mpreun cu dnsa plngnd, a suspinat cu Duhul, i s - u turburat pre Sinei. l y zis: nde

2KK

1- uif pus pre e/Zi - aii Lui: Doamne, intii vez i. Si a lcrimat isus. T>eci ziceau Iudeii, xezi cum II iubea pre el, Iar unii din frnii au zis: oare tiu puica acesta care s iac, ca i acesta si nu imar?
H

LI deschis

Ochii orbului.

Firea adic spre lacrimi se pur nea i se turbura pentru Maria ceea ce plngea, i pentru cei ce mpreun cu dnsa veniscr.Iar Domnul Suspin asupra patimii cu Duhul, uilic ecarta pt: tul burare prin Duhul, i o oprete pe ea. si a ntreab, ca s nu se fac ntrebarea cu plngere. Cci fiindc S a mhnii, pentru e < )m era eu adevrat, i ca si adev ureze pe tlrea cea omeneasc, i - a dat ei s Iu ere /.e pe celt ale sale. si mustr trnpni, i - l ceart pe el prin puterea Simitului Duh, Iar trupul nesuieriiidcerlarea.se turbur, si se cutremur, i lime mhnirea. n s n taie acestea slobn/cte Domnule sile ptimeasc fi rea. u tu adic, adeverind c cu adevrat, iar nu dup nlucire era om, iar alta. i iivndu - ne pc noi. i hotare i msuri ale mhnirii i ale ne mhnirii punnd - Pentru e mpietrirea i nelcrimareu, este a fiarelor. Iar cea mult lcrimare i plngere i mhnire, a muierilor. Deci fiindc Domnul S - a mprtit cu trupul i cu sngele uoslru.Se mprtuete i cu cele omeneti i fireti, si msuri ale acestora ne rat nou. t ntreab: Ludc l- ai pus? Nu doar el nu fi. cci cum s uu tie. cnd i departe li irul tl l ia c a murit? Ci ca s nu se fiar c singur di nval la minune, peniru nevasta x oi este toate de ta ele s se ntiineze, l rug m fiind, s Ic fac, ca i in tot pre pusul s scoat minune. Dar fiindc nc nici uu semn ilelmierea !uiL/.irnu sc ar la. nici se oicnte di pentru aceasta merge ca sl -l nvie/c

pc e. ci ca s plng. i zice I : Doamne, vini* i vezi. tar viclenii Iudei iari dc sicle.u g nindcciim se las.mcar (tei atta de mart necaz vedeau naintea ochilor lor, $i et zic? Va nu purta acesta care a deschis Ochii orbului (loan 9) s fac ca si acesta s nu mostr? tar acestea zic ti elevei iu d minunea cety ce s- a fcut ta Orb. C daturi fiind 'a sc rFiinuneze dc minunea aceea. iar ei dv ia moartea acestuia si pe aceea, ca cum s- ar fi fcut, a clevetesc. i mai nainte apuc cu clevetirile, neauptud sfritul lucrului, aa de srricai erau ia socoteli din zavistie, .UMi.'Oec lsus. iari suspirund intru Sine. a nn rs (a mormnt. Si era Peter, i piatr era preste dansa, Zis-a lisus: Ridicai piatra. Zis -a l.ui snra nxirtuiiii. Marra: Doamne, puie. c este tie patru zile. Zis-a ei lisus: An nu |i- am spus lie. c de vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? t au ridicai piatra de unde eramortul zcnd.lar Tisusi - a ridicat Ocitii Si ir su% i a zis: Printe, mulumesc u- i ie. c M -ai ascultat pre .Mine, i F.n tiam c pururea M ascultai. Ci pentru norodul carele st mprejur am zis, cu s creaz, c Iu \l~ai trimis'. Pentru care pricin n sus i n jos F.vanghelstnl ntoarce, e a lcrimat lisus. i cum c s - a rstit asupra patimii? Ca s ne

noi, c cu adevrat S - a mbrcat n Firea noastr.Cci fiindc dect toii Lvaniliei! tii mai nalte vorbete pentru
nvm Domnul. i teaiughinvjfte oarecare taine mari, pentru aceasta i intru cele trupeti aiulr mai smerite vorbete,Drept aceea i nl ru plngere ceea ce este a omenirii uiuTl zice c o are. de la

dei era Dumnezeu, dar era i om. C precuin Luca de la nevoin. t de la picturi, i dc la sudoare
aceasta artnd pe adevrul trupului, ca tu s te nvei c

291)

{Luca 24'1, aa i aces a de la plngere a dev ere a/ c cu

ad evrat a purtai imp.


Dar [K-niru tare pricina n- a ltur s n vieze Lazr, sr.ml piatra deasupra peterii, ci a zis: Ridicai piu ira?" Pentru c cela co cu glasul a micat trupul meri, i a nsutieit pe cel ce acum se sirlcasc, eu mult mai narras ar l pulul s mite p jii ira eu glasul. Ridicai piatra" a zis, ca pe ei 'i - i fac martori ai mi nunii, ca uu iari s zic precum la Orbul: C acesta este, nu este a cesta. Perir c a merge la incul acela, i a ridica piatra cu minile lor, de ajuns era aeesiea s astupe gurile celor ni: mulumitori, mari uri l'cudu-i pe ei ai minuniiIar aceea ce a zis: Puie e de patru zile esle' \ necroznd n a zis Mart a, soc uLlnd ea c nu esle putin a nvia fratele ei, peru ru lungimea zilelor, aa nc pe jos seiru. Iar l lmto s aducndu-i aminu- ci de cele ce mai nainte a sorbit ctre dnsa, si cu cum mustr ml -a ca pe ceea ce ;t uitat, ries;: \u n u - am zis (ic, e de vei crede vei vedea sl ava lui Dumnezeu? Deci ucenicilor zicea: Ca s Se slveasc Hui lui Dumnezeu pentru aceasta a murit I.azr". lnr Mart ci /iei: Vei vedea slava iui Dumnezeu, pentru Tail zicnd, c neputina ase uU lorilor era pricin da a ce zi ce in muile chipuri ci le ce -se zicea, cci fiindc Iudeii >iau acolo mprejur nu era cu cuviin s zic Domnul c vei vedea v i a va l iu tui lui Dumnezeu, c as a
d i a r li zis. w i r fi prui c cu trufie griete pentru Sinei - Iar

acum pen ini Tatl zicnd, a rt-ut cuvntul mai lesnicios de primii i mai msura i Dar pentru ce Se roag? lnr mai vrtos a luat cbtp dc

291

jtaM' pe t*, S M . a , i c e: rrlr p l c J r > C J J- .* **.


IM

^
s ! 1 # I l K 1K p f Ti

i de a j u trtd t l-I < I ri L'a^c j t "e l C. e t st t \ 1 1 > l 1 i n n i lu |>u tere i;


11 i

^ ^

atiil, i ri^ fii gViti ni art Ll u ri n c s l

M ,, ; .. Mi

j Stpjfftesci C n-^ / N : ***


w

-M M ,, pornenp M ilumihveu.

^ piertiLiiL 'i-a /. i V ctj sCilpiinire,

Oon^CM-iW lie,lucrul rtwp^ ,

tpi iniiiitL 't^tliiE .Mets, i ja'.rta vina afnnt, nk'i jic I :\.

ci

;:

tnate-

si
" iHl *
n c

-#** * * .
* . VC ,l e
S t , gj.v ^,
w

ittrilt; celtij ce ne ci l:1 este mai de \in Jml . t' ce i Il put lu . \ 1 tu stpnii^ afttivtJa cci ca un \iu vorbind fii cl nmrr. rice: Lli^uc, t i
I I

R^CHn**^lfe,e*,, -Ti ,
,tK ;'.' 11

atari? Si cu l li en il i-a

.1 ine si s -, ruga* vtvudal? C mai j !1Ii Jt

! ;2
M

ffiT

? "e

Mh,e"r M,e ^itvu Iit,a n,SSCi nf "

nr i

na **. *

iminjJat ceea ce zir "Va \ coi ceasul, cml mrirjii v^r li u d-

-tarea
-

ma,, lar u.

,., . de v.^c.inr, ar!a,

i glasul iiulLii Lui ) uriner eu. si eart Vtir un/i \ Via :cian Cci es mi cineva s ci de La attul lj Ilujc uirurea h mai nainte sptne accasia, cni't pri Lucruri i rca s a arate, la r tlnvu cel mare al MSnt iliu'trtui.. carele a ilium pc 1 u/.r. seiun este al TruniLiik- celei mari tare ia i r j n L) i

l dm rnulir jMe care M d r,i 8i,..jllm. ,e .; ,. | ~ * ii, " ri. ir.-!,- S e **,, rare lucru t m : l i l r l a l . c drei, M, V M ," - " 1, 1
ia i

- ^' e a f*
ra

l*
D,,m

"

Cr

",di

tart r, ra Cr 2Tr\ V - P m ' mC

fa la uv i e rea ceu de
11

111

i'jie ( \1 ntei 24_t, I

r l a tl j .^triai

PA

Dom mi J pemm acoasta^ca s astupe gurile etuiiiur celur cc b>


11

t ie ZL TTT TT* ie l-'-lindtuea artlii.l . arca L.a cane Ijtj, larr, circa ti c nu L>re d, ]a

La u eu m c s uflet ill t-'' e f li i tu nrm nk c ci c a e u r

a r ff e! departe, il ehcania prin stricare- L prceuin nfierea

"T*e "-f fi ts. dac Mated. fcIlMlrflEcnl . Cg, , :2" rtnd *** Si' r: Larrc.
> ' a ta n r . ^ i a
mr [

iiccnslu diu parte, usa i cea Lie (JLite n etipeala O l1 ii ului va H, Si a . /iec, cel moit, It^tefijfuliH minile si pieioarefc, iar a ie^i tiind EefiLi i- r>u mai puin preu si i i lutru se prea Lin iu-Si a sejjjcp Le^n] flinrl, in iu mie era cu totul

-,

acoarrter,, **lal;) cu

dect

f Ti A tl^a|i.| |r H,>H licri SLi meare. Deci miri din Iude, carr . Maria, * a u vi, eifere a frm ,is5 .^ W. luruurucariidiuej n f fe-a Sfj[(s Jiir ce Ec ce a fcuf lisus1',

jnipi-euuai cu minunea nvierii. i poruncile '-l deiJe^e pe el. cu apr^piindu-se ei i pipwitlu-l ^uil c nsui uccla csit. i /ice s menad el.L-u ij Idg tic ti lie. C mt -1 jii^arr d n p Sine, nici [uu-urtceste s petreac cu 1, ca s se arate pe Sine. lur :l npj ce s- a fcut tuirm nea, unii din cei ce au ^/ar. a li c re/, n t, i ar alii au ^ cm i i ta ri sei I nr, Le setin d u -I, pe KL 293 ca

rfejmml dupa cc a mulumii larlu, ln:il vrts decSl Sa rug, ,cac precum a-aria.uu av .bulMSdurupMu.

ettrn Cu OH cuviin rec I fiind re lucru s seneciivins _sp i mn ar Greze ndrznii, fariseii,fiindc i si se a poruncit s minuneze de dr/gmape Cel ce fcea pe cel ntia morr, dc mart minuni, ei sc sftuiesc
ll mai47,48r vrtos Deti s-l au omoare adunat pe arhiereii Lt, care i lucru fnrveii era al soli nebuniei or, si gtiau: L ele!

Ce vom mari. c fiice, pe Cel c ceomul a biruit acosta moartea multen semne trupurile face? altora, De - L soc vom olt lsa au preLel sdea aa. morii, toi s ca or s crede sc ascund in irn.sid. slava iIvor ui. s e ni Romanii, si vor altea minuni om simplu l socotesc pe JT, i /ic: Ce lua >i si dup lotul nostru vi nt -amur. om lace, c omul acesta motte scame face? i ce greeal este aceasta dac face senine." Se cuvine v credei, i v s nchinai, si mai mult v nu - l. socotii pe 13 om simplu. !>i vezi rutatea fnriseilnr.care silridu - ve s turbure pre norod. arunc cuvinte n mijloc ca cum va si se primejduiasc norodul Iudeilor, t despre Romani va se pia rd pentru prepus de scularea asupra. C dc - I ser lsa. zice. pe acesta, norod mult va avea dup Dnsul, care se a trage de artarea minunilor, i dc amu asupra noastr a intunu-viM- avea Romanii bnuial pentru scularea asupr, i \ or lua cetile ocasir e, i le s or pustii. Iar acestea, precum am /iv. tv g ri au din rutate. Oci ca s nu sc socoteasc ei c peuiru pizm se sftuiesc mpotriva lui Hrisrovad'iic in mijloc prim ejdia ce ile Obte, ntrtnd pe norod asupra tui Iirsius, ca cum LI va s fie pricinuitor dc pierzare. Jar iu s ici minunea aceasta i la cele din lnntru, O este mintea noastr prieten iui Hrstos, i de muhe ori de

neputina firii celci omeneti birui mlu-se, cade in pcate, i n mare eu moarte sulleleasc i v red ni en de plns, ur de Hristos vrednic lIl: a sc mi tub c prieten este ceea ce a murit. Deci surorile >i rudeniile minii celei ee a murit, trupul ca Maria, c mai trupeasc i mai u ieri a In ic era Mariu.i stjlletul ca Maria a rnui cinstit i mai evlavioas era aceasta, s vin la llrisius, i s cad naintea I.lil, avnd imp reuni cu d ansele uimitoare si pe gndurile mrturisirii, precum acelea pe ludei, peniru c luda mrturisire sc /iev - i eu adevrat Domnul v citind l a mormnl, i pe Ori ti rea ce zace deasupra primenirii, adic a aducerii aminte, ea pe oarecare piatr p o ru ncin d si se ridice. ntru aducerea aminte u va aduce a buntilor celor ce sur s fie i a muncilor si va strica eu glas mare ai trmbiei cel ci e vanyJieliccrii T u/re. vino afar de lume uu le ngropa cu grijile cele lumeti i cu puli mile.
I 1 recn m i ucenici lor zicea: ".Nu suntei din lume" loan

15>- i iari Pavel: "S ieim i mii la Dnsul afar de labr (Lv ret 13). adic tie l.utne.i aa va scula din pcat pe cea imiaxl.ale creia s - au mpuiil ranele rluttil. care pentru aceasta era mputU* pentru c de palrn zilic era moart, la cele palm lapte bune ce suni ea ziua luminate i sirlucitc fiind omoral, i mluertnarc i n emictoare ctre acelea,Dar ins mcar dei nemicai era. tuirtile i picioarele ei fiiudu -i legate, i ea eu legIurile pcatelor sale strns, si cu lotul rt el ne rt oare art ndu- se, i uu numai, ci i Iu fa ui mahram fiind acoperit, ca ni mic Dumnezeiesc s sm poat vedea din privirea acopermntului celui irttpcsc ce i st deasupra. i n scurt a zice, prea ru aflndu -se. si la parleu cea

2V5

lucrtoare, care prin mini i prin picioare arat, i ia cea cztoare, care prin faa cea acoperii st 1 memnea/. lied mcar dei ua eu li clu ie sc afl, rJar ins \n auzi: De/Iegai u pe ea, \ ni ngerii cei buni si ajuttori ;t.i mrnuirii. sau voi Preoii, i ierlare deprate dai - i ei. ca s mearg i s se mite la lucrarea binelui.

Iar unii prin Marta au neles pe Sinagoga Iudeilor, iar prin Marfa, pe Biserica cea din neamuri. C Sinagoga Iudeilor se
grijete pen im multc.cci multe suni poruncile Legii si cu a es nie de lucrat.iar Biserica cea clin neamuri il are trebuin de cele muite porunci, ci de cele puine. n care toat Legea i Prooroccil se atrn, care s -a legiuit pentru dragoste. Iar prin 1'ratelc acestora care a nviat din mori, pe su lletelc celor cc pentru pcate se pngonr n iad. Dup ceea ce zice:
u

iitoarc - sc pctoii ta iad (Psalm 9,17). Deci pc aceste suflete Ic Inviaz Domnul. Deci urmi uarecarcle din trnii Caiafa, Arhiereu Bind al

nu iii nimic, nici gndii, c mai de folos este nou, s moar un oui pentru norod, si nu uu
anului aceluia, a zis lor: Voi neamul s piar. Iar pre aceasta nu de la sim: u a zis. ci Arhiereu iiinri al anului aceluia, a proorocit c vrea Tisus s moar pentru norod, i nu numai pentru norod, ci i ea pre fiii lui Dumnezeu cei risipii s -i adune iniru una. Deci din acea zi s an sftuit ca s - l. omoare pro LI, mpreun cu altele se stricase la iudei i ilregSmria Arhierici. C dup ce s - au fcut ncepurile cumprate, uu mai era imu! u toat vremea vieii, ci numai cu - uu an ineau ei Arhieria. Dar mcar dei aa stricat era dregi lor ia, ins iot lucra Duhul cel Sfnt in c e i uni. iar

2%

i lup ce i

minile

si-lui rit! icul asupra lui Hristos, alunei ties is

arii i-u prsit pe ei darul, i s -n mutai la Apostoli. Deci ceilali cu chip de sftuire sc socnleau pentru moartea lui lirism* iar \ihiereul aa de turbat era spre ucidere. cat cu capul ol iprecum este lorhal asupra lui lirism* cu cruzime a dat hotrre, mai sartus nc i pc ceilali ii tufrunlrarn c nu pricep ccca ec *e cade s iac, i zbovesc soccHirita lucrului celui de folos, (ii voi, /iw, nu lii nimic, zbaviiici suntei, riev, spre a pricepe, i nu socolij i ca dc folos este s moard mini. i s se mntuiasc toi norodul, tar aecasla cl u zis cu gnd ru. dar irr^ durul io dm a uneltit guv a lui spre prooroc ic pentru ceea ce era s fie, mcar dei nu s-a atins de im a lui cea stricat. Deci socotete cat este purerea Doliului, ci din cuget viclean

a fcui de au ieit graiuri ll an proorocte minunat.t.' murind


Tlrisios,io cei ce din neantul iudeilor au cnc/ul, tic munca cea mare i venic wni izbvit. Si nu numai pentru norodul iudeilor a murit, ci ca t pe c e i l a l i fii ai Ini Dumnezeu, adic pc neamuri, minmn s -i adune. Iar fii ai lui Dumnezeu numete pe nea mort, sau din crea ce era s lie, cci fiindc i- rau s se fac tl ai lui Dumnezeu, aa pe ei i numete. Precum i n a ti Joc zice: C i alte Oi ani li ci au 1 0 i. din ceea ce era s fie >i pe acts le a ui im iuti inie. Sau penrru c lat r.Meal ttUuror. pentru c ne -a iijseni pc noi prin chipul zidirii. >i ficnlru c ne -a cinstit pe n o i . fcndu-iu dup c h i p u l S u s i d u p asemnare, precum i la lapte vorbind Piu el ctre A ten ie ui zice: Neam dar ai lui Dumnezeu fiind noi {Fapte I 7 t 2 K). Pentru aceea fiindc oinul este Jivin stpni Io a re, si cu aceasta Lui Dumnezeu es ic a st 1 menea, fiu al lut Dumnezeu

297

s i 1 i niii u' i L dr cure. dar ri sipii Hi nd noi. c sat ana in iti ult u tel uri a des pr it pe oa me ni l pt ui mi !

AL

uliul i de- Dumnezeu, f cnd pe ii ten rele. pen ir le iubirea dfe bogie i pentru iubirea de slav, a se

l urba a pr oa pel ui, H ri s crrs int ru ii r u ii L'-a a dus |il - nt . i lr -O Bis eri c s i -UH jil g i ftl II a nd li -

ne. i pecci de aproape si pe cei de depart un trup J&nil tint, ca cei ct sade tu Kotna pe cel ce sade in

India, mfclitl&r al su -| socoteasc, i al tutuor llji cap s mrturiseasc pe

Mrito,

Iar ceea ce zi ce: Di n ncen zi s -au sftui t eu ^ onum l pe lisLi " urnit Lii m t a di n acea

cu dc-

udi nsuJ si desvrii au n ti it slt ul. feutr a c si mai bainl c *e pent ru Uci derea LtJi , dar mai

s lab, si c u tai 'e mai vrt os e ra IultuI ia r t u hot r re, i ar a cum j ml cetit il cs i* rit , i hotr a ie

nirii,

O mai naiile cutau, zice, s -l omoare pe J-.l (iuan 7).

tuen si El mu&trndti- pe

dnii. zice: Cfl flfl cutai s Mi omori". Deci socotete puterea dregtor iei ct -lc- i Arhiereti, tuni c este- pl i n i dc d a

I O ii li 1 1 i j. 3 nca r d < i c ei ce o ce est L Lriri -ii. nu pl e<- rii lor

poa rt p e ea vor l nevrednici, si cinstete pe Arii ier ei dup cutii m- rudi- 11 u r n i ce lei in vo in 'i nu uu tu ai fai aia prooroc it ci al i i m idli ervt re d id un iu/ni pe ci-II- h mu- v lu.. Fnnto pe cele pentru l>uoa rod L r u v ni rod c ni lacct 42 ). \ j I j i
11 111 11

n n h i uosor pe ce

te p eu rr ti mprii iDnn. 2}.. Si Valamn pentru llrisfos (Sinmn 22


birinsnti

L- f

n h

est

c c

33

e \ a &e

]i

11

mestfc

1 1 rne .

c :

tic- estetiiicvfl prniinni, ucdu >i pronn 'i- ic. Precum en adev ra nici tot eel ce fit ce vreo dotfnrie, iati i rta fior es il, ci ce Ut ce si dup meteugii! doftoresc, tace doit ori a. atulu sc

numete doftor. Pl ecam i tln -pi. nu cela ce fure vreun Jucru drept, ci cela ce dup dreptate face, precum >~a zis: Dup dreptate vei goni pe ceea ce este cu dreptul ( doua I,cge Hu. Prooroeele daTi i lai a iu. dur nu cu mi nu Prooroceasc, pentru aceasta n.u este Prooroc. 54- 5.Deci lisus nu rmii ifmhta de fa ntie ludei, ci s -:i dus de acolo Intru o lamn - aproape tic puslie iulr -u cetate ce se cheam F.fraim. i acolo peirecea cu ucenicii Si, l era aproape Pati Ic i udtilor, i s-au suri muE|i in Ierusalim din laturcu aceea mai naiile de Pati, ca s sc cureasc pre sine. Deci euiuti pre lisus. i grimi ntre oii in Biseric strui: <7 e vi se parc voua. c uarc uu *a s cai la praznic'. 3 i deduse Arhiereii i fariseii porunc, ca de s a i i t ines a unde este, v vesteasc, ca ^- T prind pre , Spre oslnda Tod eil or se tl u cc Domnul, ar nu infri cun du- Sl. nc i pe noi nvndu - ue s
OIL

ne aruncm pe nine n

primejdii, mcar pentru evlavie de vor li. Dar cnd ne voiri prin de, .s stm eu brbie, iar cnd nune soru primit, in primejdii de voie s nu ne aruncm.pentru ntmplarea cea netiut. i sezi socoteala cea nebuneasc a Iudeilor, cum nici iu s iuta praznicului nu se opresc dc turbarea spre ucidere, ci i ucidere s- au sftuit v Iac. si se snitm s -,e curiea.sr. Pentru c cei cc ar fi pctuit,
SLU J

<L voie sau fr de voie. rtu fceau

putile, de ou nud nti s-or fi curit dup obicei, spl aud u -se. si postind, si r/ndu -se, si jrrllV yarecare Icjiute adiicand. Deci acetia mat buni cure fceau curirea, pndeau pe Domnul, i / ie: Ce vi se parc. c vas eni la praznic? Adic rlc nevoie va s cad n curs, f mcar dei nu altceva, dar

im . remea II va sili pe Ll s se prind i n mrsi 0rulali- Cnd mai srtS i pe cei cu adm arul de ar fi fcut u tesle osaiidljMcuveneasd -t slidmzcasej pi ni ru praznic, atimcca fjt cel nevinovat ii pndesc ca
UL I CUU ,

num ai cei prosti, s - ar li prui c plim este a prostimii,Iar imn fariseii porncesc, ca s Ei sc imrtuse, i s se prind. Uine cu adevrat sc duce Dom uni de la dnii. Cci Cuvntul iui Dumnezeu, mai nainte du fui um bl intre ludei, prin Pnwruvij nr ucum nu mai umbli, ci s- a ilu, in adunarea cea pustie a nea muri lor, pentru care s -a zis ci: a Mai muli suni fiii pustiei, mai vrtos docul a celei ce are brbat isaiu 5 -f. I). i aproape de Lfrem este pustia aeuusia .aa scrie in te \tul cili lie: Lfrem" - n-t- Iar Ffrem se zice adu cort do r o a d . i frate mai ni ic era acosta ol lui Ma na si carele era tu ai mare. iar Mnuse sc i l culc ie uitare. Lteci norodul I u d e i l o r fiu mai mare era al lui Dumnezeu. C f i u l Meu. zice. cei nti iiseiri lsraiV 1 (leire 41. Ci l-a uitat pc ol Duirmc/cu. Iar pe Lfrem {fac. 41 si 4M adic pe aducerea de road eca din tioaiii uri, al doilea fiu l face Domnul. Do oi n pustia lui Lire m, adic in Rise nea tea din neamuri cc a u d u s road [jrin LsanghfiLie. S -a dus ( mtiml. dup ce a prsit pc I ndceu. Capitolul 12 1.l- ^Doci itis mai natnLe cu ase zile dt 1jsii u s mi i n

tSetana. unde era 1 u/ur cl! lv fusese mort. pre care l -a im ist din mori. i i - au fcut l.ni ue.olo cin. i .Maria slujea, si

300

1 j/r

era

IL JI LI I

din cei

ce s cd

eu mpreun eu Dnsul.

lur

Maria

luud o liir de Mir de Nard de curai de mut pre. a uns picioarele lui Imi.s, \i a iters cu prul su [mioarele l ui. Iar casa s-a umplut di mirosul Mirului". Tu /iu: i a zecea a lunii tu a mirluf cel ce era s se jertfeasc pentru praznicul Patilor ( Ieire 12), i dc muncea ncepeau cele de trebuin pentru praznic, rciitrir ucca.sfa j in ziua cea mai naiiuc do ase /.ile, cure este a noua a lunii, mai cu dcsfiarv: se osptau. i ncepturi ale praznicului fceau n ziua aceea. pentru aceasta osptai. i \ rmi s urate Lvangiielisiul semnul nvierii celei adevrate a lui l.aziir. zice: Ni Lazr era unul din cei ce edea mpreun". C uu cum s - a ar lat. ndat a si mu rit. ci a petrecut la s rome mncnd si bnd. i celelalte care sunt obinuite fcnd. iar prin ceea <v o zis c: .Maria slujea a nsemnat c n cu su ei era ospul. Ni vi/i
i
ii

lisus dup cc a in Beta nia, inipreun s -a

rcdriia muierii,

cum nu Iu

slujire Ins slujba, ci ea

singur slujete. Si Pusei zice pentru mu ier tu uduv: De a splai picioarele > liniilor" 'T Timotei 5i. Deci aceasta d e Diile lulumr sltijele. iar Maria numai lui llrisios aduce cinstea, fiindc nu ca pc un Om J ve dea pe Dnsul, ci cu pc im Dumnezeu, t.' Mii ul pentru uceasta l -a srsaf. si cu perii capului j ters, fiindc nu accsi fel dc socoteal x \ cu eu pentru Dnsul, iu cc fel cei muli, cu pentru un om simplu, ci ca pentru Stpnul i Domnul, ns se ia Mariu dup chipurile naltei nelegeri. Iu Dumnezeirea l'atl ui si Pumnului tuturor. C Maria".

MM

' ) i ii mn se tfcn rc.tt -Dec I ) 11 j i ri rt u 1 1 it Ll rnr D11 ri i l ea rt a J Lit.! ui a uns picioarele lu! lisus, pc trupulzic cei diu r ilt-Lf ceie mai de pi : i r m il Uou nuni, adic al Cuvntului, dr irn] U uliului. i>ii|i;+ fino i Tavid zice: lYmrn ceasta !f-u ui pe nc Dufii iKv.euk DumtuvcuJ i u eu muni-rit- Jtinn al bucuriei (Psalm -14. ). si pi a r etc Petru: S eu no -as ci luai cii iui (srjiJ, ''h I ] ii si TTr j-stos (ad'n Cusi pe Ll liu m ru/eu L -a tcut, jic Iis us accslj pe varele vni J -uji rftjiTiyaiii (Fqpu 2, i&h t." irupii ce s-a Ieiui de Cuvntul cu riiimnezeic- scnl Diili Curc -lc a s l u it peste mi ira fcuuinrtkungamlii-Sc, i fcnd n-Se ceea te este Cuvntul.adic Humnc/iu, n umplu i lumea fie Im nu (iiireatiHi. pTfCi i .Mirul .^Ifsl a nmptu luat eu s a de bina mi fus.
Hui care s uni | cei ce ou s p i c i o a r e l e . \ u n este ch iiLvanit^c s C iuii c -ri c e mp od obes c ca p ul tui D lmnik vc le. i mc ep ua re u Sl p u ie a E. ui. c u ce ti a sp re s ima lu i U uriiuL' /. im fiind, p nd na fc se z ic :i I ui, c ure i a i UEte rii r rup ului H m rinu lu i s ^a u fitu l p rfus i. pe ca ry i Da tuI i ?ic u p ru i, nc i Pas e l ctre C ori ut c ri i z ic e : "C ula Ce ne in l re te mp re un c ut vp | i n i r u Hris tos $ i ne -a mis p c ui. [D u mne ze u es te (Tl C u rin re ni T}. i

lumineaz naintea uamc-tiilur

se

slvcjle

peiiirii

dnii

latl, \t-estni

a i mncare; ?> boutura. sprt slava lui Dumnezeu face \i Cor iueai UlCeorc si mdulurcEt lor H slav esc pc F.l.
lici i tu tinli iistis i tnt iai pe mi ui ca I u cu pe oarecare Lazr. si II pritiicii pr Ci aa casa sui Ile Lu I ni tu i mpreun CLE eciu ce a ins iui,
s

Lli

sc

spute uz

ungi picjoarelc DumjiLrlui tnui mtinte cu sum zi.it dc Curiile.

veacului re su s fk_ piu cnii pel reci n iuinra uceasta. can- s- a fcui iu

ase zile. Tur pici


naiv

ale lui E&isi&s Mru,Aj>osriirul,L Lvaugheila,


Irnselt

n se un s. zic. Pururrtile. c prin

uni M l -I intru ttni.

L>eci la poruncile accslru adu Mir. pc aczn irea ailtc cea alcluifa din feluri de fapte

I FUJ U .

din

cart - c. e.a mai bun este ca ni ste \ut d cr edin a ecu fi erbint e, c i de ni t ^ ci ar ta tierl E i e i sa r^n i l uu re i 3 m

bu 1 1

j i t as c/ a n- c

rt peru ne i, i cil ocularele ctk mourle ca eu udeit peri ii

iIl

ful

ie

vei te r gi

]>e tecsiLu, i nu le

vet 3leu intru shirii - nn vei purua umplea de hi le

mit eai ni casat a.

Pici uaiel: I >tm 111 le j su ii f, i ccj prea ti i i ci Frai, rt i l t u re merc Firistus ia usa fteeruia cer ml ce Je de rrcfjuin. pe eurc-i
unji
CL F

irul m Lin

S FC

ici

Mitlii cu adevrul miluiese. [Jur spre Griureu cea cu pcnirti uceen


nici

imfie.

imru

isiut

nu

primesc

fnlesiij, c ii iau

piiira jjceu,.

pre turii Mc nea tim e s e nu mes c ce l c c - d up llris ius a u vie i d i u D ec i erosrc iiii se rn|e te ]i prin pe rii ce i ce a u te rs pic iim Fete Iul E M m o - lis us. i s-ac i mp rt it rle nuc une zetts c ul ila r.

iar tu (erij;e i pc ei > n surlei primetefnliisEiJ,in paricu si dninuiluare u .- utlcTnNii aduujduiioda njilmn -niei. Si dc ui vreun luem mort i iLcinsuFleiL precum sutn perii, cu acf nsl bun ungere une - E cu cu nite ni Er. C terge - zace - cu miJusteuii [icuteJe rate" riluu, 4i,

Mort uiirccure lucTu suni perii. mori mul j cei ce Minr a 11 ni H ri stn s, pt- I c T rupu I i -a u t sti^ui I. >i j -u li um

nr mililarele tele il pe pmant. s, hunii au ni nr< lidareiii


r). lerii mpfdcbtsc copul i slav ^unl ai lut (E Car. 1 ] >. Slava u lui Dumnezeu suot i stniii, a cror lumin

30 J

CJ.T

4-S. Zis-ii drept aceea unul din ucenicii Lil. luda ni iui Si irkHiii ilin 1 henriul., carete \ rca su-1. i and j jirc FI: Pen Ini cc acc^t Mir nu s- a vndut cu trei sute de dinari, i s se ti dat sracilor? Iar aceasta o a zis. nu c pentru sraci i era lui grij, ci cci fur era, >i punga avea. >j ce st punen in Ir-iriS-i lua- ^E a /s Imjs: l.s-u prv dsisu, spre /ilia iu gruprii Mele l - a pzit pre acesta.Cii pre si raci pururea ii avei cu voi, iar pre Mine nu M avei pururea".
iubi tur de argint lind Iuda, prihnete chipul cinstei. C
peiilrnee nu a rgi uL, y.icv, i adus, ca s pu l Iura, ci Mir?

lL

liai cum alt Evanghelist zice, c toi ucenicii au zis aceasta? (Matei 26). Deci zicem. v i toi au zii. dar nu cu aceast socoteal, cu care acesta. i nu - l vdete pe el Domnul, mcar dei it tia pe el c socoteal tlhreasc a zis aceasta. C
ri re unii va ace tia.
JIU CII

soia s -t ruineze pe el.

invtndu - me i pe noi ca ndelung s rbdm iar cu chip tainic it nfrunt pe el pentru vindere, i cum c pentru iubirea de ar gin * a s -I dea pe F.l spre minu te, drept aceea pomenete i de ngropare, mboldind iuiuia lut cea nenelegtoare, ca doar se va indrepla, nc i c eea ce sc aduce
pc urm. O nelegere ea aceasta aral: pc

sraci, zice, ptiTiiren i n vei cu voi. iar pe Mine nu M a seri pururea , Ci mai iu grab M mi duce, /ice. iu glindu -Mi Mic tmiarlen. l>eci de i SIieII III* rigreunlor, \ i insvciritoare i este cinstea ie cea ctre Mine. ateapt puin, i te iei izbvi dc Mine, i alunei vei fi cunoscut, de a trebuin tic vinderea Mirului pentru v raci. Dar pentru care pricin, fiindc era ci iubitor de argini si fur.i- a ncredinat tui Domnul grija bunilor? Pentru inssi

304

ac c-as ta cu . 1 1 r_l Lit- 1L - 1 :i ei


11 i

hi r,

s - f :i i e to a ta i

nn Ini, C nu putea s zic cuin c penm [Irakien

banilor L-

j iidoLii L I L : ujiitlS a 1 ! 4 rLlojiiCi' ta cea din ptiilg. Ditr -

punga avirtl nu cm credincios, c purta, adic, tura pu ecle ce

sc puneau, i

fur

cm rtc celt? sfinteurpind pe ceJc ce

st-

Jmu Ea

trebuina cea UiimiTtzct&scV ui furii dc c tJe s finte, a i c re ia p ri s u n r, i ca p ul r utlil "- . c ma i pc

urm a

Mindurpe JikvtnuL

\ czi u ntle duce tu hi re a de u r^i n

t ? T. a vin d c te. i n e zie e il a r

pMSrJ: "Udcina tuturor rnlililur u u numit pe aceasfu, ca [iL 1 clii ci 1 n ^M odul pc Domnul, i ru tocue /Il-Il face aceasta' 1 ( I . ftp

lr unii tic c lui lutta i s-a dat slujba hariilur. l;j unii mai mic dect cevlahi. c
Mujbu

banilor mai mic este dect j im jtun


n

ii, precum i la fapte zic Apostolii: Nij chh tu curii lsm] eus iru ui. s sluj im meselor. (tap Te a

no ui,

j neles mn -i>d rnul ii i ludei, c acolo este, i au venit nu pentru lisus numai. ci ca s iud i pre Lar pre care S u in siaj
din

murfi.

Si S - IUL

sftuit

Arhiereii, din

ca -si pre Lazr s -J

omoare, c

iiiwlti

pentru r| mergeau

ludei, si cred euu in isus 1 '.

Voitori de bine emu liceMiu e.c aII senit Jm Domnul, iar tiu cm teiiitifi voitori de ru i turimrati. ( au icnii, zice, nu peru m [feus numai. ci ea s iad si pe I azr. Cci m adevrat prea mare I ii ml m run

neu.

muli loiai fie

vztori ni celui ce a nviat* poate ndjduind ei s uud dc La Lmzmt i pentru ce Je din iad. Iar

fariseii aa ile impitfi'ili ei' mu. ct s -l


o rin arc, fiind c s -u f c ut

nu

numai pc Etsus.

ci i

pc l.a / r s ui a n

multora

W5

(irL'intiitot' - mntuire, cu mimiuca er s- a fcui In dinari trgnd 1:i tfedii j peceinim f r devtjv^, in stst tlip si facerc tli feine le Liu \.\ duc-vi. se
r_i

nintujeto are, J>*sul s -ii i 4

Jar

a mlinii mimai a lui Dumnezeu lucru es le, i ctre

acen 4 j; Mntui c ic -iu pe nui Uouuil Dumnezeul ' 1 . Sj de

la dnj.

prei min den ea ar l pu un nelege ci Dumnezeu singur d

nev

ii. e in am mrea numai

Im

l*ir mar vrtos mlniru pe ei aceasta, cci Hindr sosise

Scripturi.

praznic LE ] tnf *ler*u in Rdani, si st toceau asfttltitftiri ai


minunii. i ringuri vztori tir vlai cc rn Iar. 1*3 " a ctiuiu i\ nmiriirn-ti aurfidulni care vcitfce lai praznic, auzind e sine Ii us n Ierusa lim, uu luat st I pri dt ti nie. i au icir ntru Ini jmpinnre.s 1 ni, i strig,i*u : "Osann, hhit es le euvjilal cel ce im ntTU numele DnirinuluL mpratul lui Israir.iMnt. ]*J: Marcu li Li it<at, T>i j p te p a ! i rt .S-a i'Ju> f>(? ri ri ni n .s i ni? m i
11 ucigiilorilor, 111
J

Deci nti, Seras la arat tei ei zic ia Hrwlns pranrile I ni II ul td, cum e

IIuquikhii estet ajuii.. um c eti i ades irai J ) ti t n u l'zvu. C '( el Ci vin e ' zice, n u tel te ie adu ce. P v 1 1 1 r ei c aceasia este a siuQ.fl na reum,
iar : a veni este a SMpnuUi i, nc i ptiu cc:j ce aii zis: I ntru mumele Eifimrmhri, inssi. Jf cj^ul arat: c Durtinezen ades'rul csle t J. c nti ntru

ts J 5e ca si

iari .ine de fai, si rnrur-i.r

-e arar- j. C se apropia acum vremea junimii, si n se cuvenea i Se rnui uscuiuIll EL, ci s Sc tien pc Simi pentru mntuirea,Lumii. C vezi tuinareai patimii. a im im pc fu/r. pt ista mmuiur mai pc urm pz:rnF -o cmt LisJe mai mart drci (uate. Dintru a ceasta mttlfi nfc-r^an i credeau, i ere/finei midp, zavistia mai nare. ie aa. iar clin aceasta - sfatul dc pierzare i C
I LE

A c ei cm vine el. iinc arnti e un este pntrwiic Ini Du tu ne/eu, ci ntru numele TuiJuia venit, precum tu ades j rut si nsui Domnul ziee: "Lu am venit ntru numele Tut lat Meu. iur alini va veni n rii numele Su (Tuan 5).
nume de sltig, si -de Damn nc i impurul a tui tsrdil II numeun pc .[, pnuiesimit impEr^ie nJueiud vi, c nd|iluiTi[| e se va mih lcj tinicnmsc.eare i . Zati. y su i a &2.

oarecarck mprnt
din

rimi

mure

dect

fina

i z b i i pc ci

r p i re a . n er.|

II1.
lis
us im asin, a e/ni pre el, om este scrin Vu te teiue j

14-] ifc. j dJlnd

te a.

tica Siy niilui.iaEa fiiipratui tu s fbl 3a rine sezitil acestea nu k^nicuunscul

|n

nvui/itl asiiui.lLirpe

i'. auzim! rro ruade Ee. /ice, e ^ i n < Tiiiis., (. -uu ntmpinai pe iii cu slavi, pentru minunea ce fcuse cu l.a/.r, cinste ar adevrul nuni mai c dndu -t ci E.iii.decji cretf ce sc r*pi eJica *3 sr Pea unui mu simplu. C
I U -E.

ci Eiicti Lui mai nuijite. et tiupii lu. -a pitjslas il

Elsus, utuuci s--llii dfis aoiirte. ti uLic -iieii erau peulm f I scrise, si accxifti 1-L1U tcui I ' . 1 1 i", Cum ali cvan^heliatj zic c Ttuninul .. zis ctt ucenici: * Dc /] ej;u d mn

mai

S LUU

pt LT LM

JI L '

un

pi'dfiriK 1 , cci pe care prifuruC aa du cinstii prinii h>r * reciclat? Drfpfftrcut izieeuu; Osana bine este cuvntat Cel C L ' 'ine iniru nullvU Dmmnilu. Ihf lin ateste cAivinte s<jcntfni:Lntar -.rttita.i este, pentru c "Osana .s ileuicic; l l O, irinUiFCte". F rec Ls ru \t i n PsaJm ui 117 d e ce i
rr

m 1 s-i du ceti in VI in e ' ' ( M

at. Z l.

1 : \ lai'c u II, 1: I nea 1 1 J:. lat

Marcu itid nimic dc aestfel nu Z . IL ,

CL

70' ' e J i n es t e se afl i Im ci r.

Pentru c cv] l-v reiese Osana avnd, cd c-fh '- ' l l D. IV mmiie

3o

?07

aa simplu /ice: '"Aflnd iisus mr adn+* i ce l-vIc aceia? All dn-ar. itu st uoesc? t i aceia zicnd ntui pe tar^, acrsLn m a i in scurt a zis, "Allnd list un asin. C J u p ce s-a [IlvIc^u de ucenici i s-a adus. i-a utlat si a sexul pe d.
Oan- firart uLfEtiti i pronroeic a im plini t. a /a li ariei care zice: Au ic imn fiica SioiiuEni. iat mpratul ru ine Ea line eznd pc mn/ ik - asin' . Cci BHidr mai dc multe uri cei ce iinprea n Ierusalim, erau nedrepi i asu |i ri [ i tr i. / i P rouroc
LI
-

ceie din mijloc pn n s uicie aspru, i cu anevoie dc suit. piilrn bolii tui Le ce are pe crci. 1
LL

accsl Lltifi i cd ce se silete spre cuumiima Fiului i

Cuvntului! lui Du mc/ai, aspr u va afla pc - accasra. >i lu aiiesoie de suit, cci: cliurtl prin ostenelile faptei celei
buuHjr,

iur dup ce va ajunge ta nlimea cLLnorintei. va Tut iLipinu pt lumina cea strlucilnarL a cunotinei de Dumnezeu, i pc ikscopei'irea ce loi' negrite ca pi- ni>ie odr.tle de fiule prea al lie. Eu r J u inimeaz -te de evnngPiclE$i,ciim nu se ruineaz, ci vdete pe ctu mai dina inie necunoin a hpovlithir. pe ucesten. zice, nu Jc-aucumisfni ucenicii Lui mai nainte, ci dn[i cu lisus S- i proslvit. lar "praslsin:" numete pe T uitare a ceea ce s- a fcui dup Crace i dup Pat tin. Atunci dar l IF adevrul au cimn -scut priu venirea Duhului, ta pentru Dnsul crj scris. Cci cum c erau scrise pium e r i j u, L r t u u t c p entru H r Istos. acta^ i a s p re fol osul io r er a tinuirdc ci. c de ur li tiu s -ar fi smintit pentru I>insul _ n cn >e rstignea,fiindc Impurul propos adu indu-Sc de Scrip tu i'i, ti L-l l- v.a u e i- s 1 1-, i p tini es te .
1 7-l!>. l L .Mrturisea drepi aceea norodul iAttic norodul celor ce jiiijiLV:i :il crezut, mrturisi:], fur riorodul celtFi'ce au auzit, f. - a iuiiiF|iiuai pi Li mpreuna e , /i^ndinus.j, care era cu II. cnd prt

I : ' N u i l- ic me Siua ne. c In

11

j rtul cei ce dc

mine il.i se proorocete Jc -, nu este ccsi Ll]. d Fitjrul i smerit. si nimic Iru fg nit arat.

i Se cu OHM ? din tic casta.: c sine eziul pc mrvi de ustn.


t' nu oaste aducnd dup shtcsi a intrat, ci c la re firul pe

nriuc de asin .
i]c a scdea pe nsin, era si semn de ceea ce mi v fie, c necurat cu a delirai era dobitocul aeesia In Lete (Levitic ] I >, dur era se Lit a!
1

la rod ului celui necurat ul ne uimirilor, pe

care a serul fisus Cuvntul Ini Dumnezeu, s u [ m ei tl m-lI i j-I pt nenduplecatul vi iiunvfkatul atclu eu pe un mfuiz, zic pc norod] cel nou, pc care i- u i adus fa Icrusullnmi cel adevrat, dup cl - s- h fcut Supus I ui si plecar. C au dnurfi petei din neamuri nu i-*adunat Domnul la (. t : r, f cnd u-se ci ruinul ^1 Lui. si mi fi n nnrtn-se prupfivcjuirii? \ esteau nc i farisi poate t si biruitor S-a tient I al nmrtLi.fii dc a im iai fii Lazr. finie seddea biruitorilor iu i
11

T.ar

!- n stiiat din iim- ncint. i

I -u sculat pre el di mori. Peuh i nceeu L -a i mii'impnarpi' -I ihm ulI uI, ccia auzit c Ll a edei. c nimic nu

f s i v. Dtr poate arta si cum c Ceresc es re Col Ce sc luda. din 'nlime a venit, Ca num ni ei ilin ceilali copaci se ntinde pn nsui Cecul, ca vi zic aa. i la nlime odrslete, fri vrf Jacnd udiasic allie. iar la ruipiu si Iu

fcui

ueeasr minune. Ueci

nn zis

fariseii intre - iLinlj. ^

RiltrsL

talii LLitiea merre du]> rEEisiil' 1 .

A or i ul

111.

/ i cc, cel o e i i s zu f tui n u nea c l v- j fcui la

Lazr. mart&r era i irfpos duiior hE ptiterii Lui. pentru ucL-fu l-a

308

si ntmpinat pe jeu sla**, ni ci

UM

un/il c u ' CJ I 1.1 minune

J rcu M a,

Iar e.tdai' ins ve/i smerenie >i bun r l i m l m u l |. spune lui Andrei, cm celui ce era mai inli dcct dnsul. Si acria nu rpete u Mirra, mei aral stpnire, ci mpreun Lund i pc Filip, nja iudr/nesU - i vestete Domnului, al fil a bun riitluial i dragoste se ntln ntre ditii! C'e zice dar Dumnu]? Fiindc nrcnjli r pnruuifsii sium mearg in tulea pgmiEar iM.iivi Ml) i vedea acum pe pagai c i in u Diihtil. (pentru c ciiuii cei ce voiau s-L suda pt Dnsul, pgni erau cu mJevtiil}, tar pe Tuilci ii i ia c -J. ci jmsesc pe i, zice^ 'n-rtu ciii di ctiin s iiterg ta ^atininC u ^ inii t i- asul Crucii.ca s Sc - prosTveasc fiii t^tnuliM. Pentru c cc toJns este. ]>e pgn ti dci: vin Iu noi si m-i rin im. iar In Iudeii ici cc nr ttrlsc- ne gonesc s mergein? Deci liiudu cri din pgni ^'in la nui. acum dar cite ceasul s M rstignesc. Deci sui da wjlc furk-iJar s aduc sfrii sf^nrilnr iur. i i voi lsa pc ei s M r^iti|riL usc fit Mine. ca tai de priciruilur
l11

adic cei et au cre7iit. c le n -ar ti pref vui.

O TII TI ,

nicidecum a -a iJc nprasn s-nr il

Iar fariseii cri ce zic: 'Vedei, ta niniif 'uloiJ^iiii diu rurate ic dtlet t c nu nrjn din cri C L : cugetau tele ntputriH " N i t u r u l n . ti i voitori de bine se par c sim .ilei iliiHii l'if' de indi'jiieid.peiitiu acte il netntezand ii r i u r vi st mparriveasc celor ce su turban asupra Domnului. din sfiuimi hivrtilni .se ispitesc -i ppri pe ei. ea turn uneli eu urzica u r fi /is: t e t'i' los este vnuii din rjm sie ce temu tte asupra mtibu acestuia? C pccl mi i L vr i m
5

ifs . pe u t

a cl iri;i L , si slav al LLI s [ n i reste, t'i ] u itiea. mSiri tunti mulimea. dup dusul merge, Drept ucten fiindc ni tide nu isprvii, ncetai le * rjrusi. eu vi an clcai U:geti n /mlar. 2( 1-i. " i era u g arec it re elini d in tfi ec st su i sc si sc cii j n lia pronie, HL'L'ia un s -n i; la Filip care era din Bersaida Galilerii.i 1-au rugat pi e dnsul jritind: Duumnc, s eem s cedent lisns. V^ni-u Filip, si .l ^fins. ldi Audrc-i. i iurii au 4 p us I n i I isu s. t ai I i sus a rsp uns I d r
1

pc urmi, Fiindc cu dreptate i -stm pru mi icef ca pc nite rs

rignitort impreun i ucigai ni Mei. i Ea pgni M -am dus, ci re ulooi au nceput veu i La nv lu ru u. * j f i m r l c c u n cd vc p rate este, pgnilor cnor ci- nsc-teaz de cuvnt i de mntuire, a n u It da nimic, iar nc Iudeii cei ce leapd ti l.t ; i pc cric date. i s ilijmuiec pe Fimmt dc liine a-i vuga. Apbt, mi .si nu sc Sfjiinteasc nctnieii. c dup tl un iiu -cpiil pgnii li vee, nrilUCCii si muitre, /iix, c singur aceasta mai vrtos a muri F.u. ^u mbulti pe credina pgnilor. C [mTuni ikntirul de (iru,iniJ e ^
M

k&d : i en it c

easu t n s se proslveasc Fiul ormil iM.AMn.Amiit grii -sc silui: G r untul (U jj r u l / ml rc p Im n t. rie n li Va m un. ci sin gu i ' rmne, iar de ca mri, niull rond ]1^(1 .' u grului, s nelegi pc -.irie. iunca lui. (/jgadinos).
Pin I m 'nimnsck- lliscvieii, i pentru ce ie minunate ce sc vorbeau de iudei, multi si doi elini se suin % m inch nv. Ui acetia aproape enta - l j r fu ce m nemernici. uLlic dt: j vb ni la i red L n j a T eea pen I r ! Isu s d iudu pe ei ca s vad pc lisus.

semuu i s ; i muri. uimin-u

mk i 1 1 1 r.
I

I > L c i i est l -.

rnad mult asluce, ajt cu udevrm i i ru a r i ca Mea, mutr rii d va tulucc im iii credina pgnilor. Deci nimeni s nu sc simntcflscfi, cci venirea

[u"l:i m iudeul, au venit et la

ilrp. si i-nu rugai

?0

Ml

; Lj - ihir prin moartea Mea nu se vu prJ T ti iii

pLlrlj grunului de trn s iti-lilI. ici cdere j cea intru ni nar cea Mea, ie v s fam adugire a ce tor ce vor crede. C de se fate aceasta la GrAuni, cu muIr mai vrtos La Mint, C (jnp u l r ij voi muri i vai nvia. mai mult arta QuU rvu Mea prin nviere. i tu|i ca Ini Duinmry.eu snr crede Mic.

2,2(j,Cel ce - i ilIi^il - snEletiiL su. l va pierde pe eL, i cel Cei i le rs u fiufk -tu] ^ju lumea aceasta. in viaa ren vranlcfi ii va pzi pre el. De slujeti, ciiu^a Mie* Mit s uI'meze. i unde ^ yi F.u, uolh i d u ga M ea va tl. Si tlcva sluji cineva NTie. ii va ciusri pre el fatil Meu .
]'iindc aproape de Patim era >., si sij |ic ucenici en vor fi plini mlristare, pentru aceasta zic c: .\tnta lin sl: cli' ine vnui s v ntristai. penlru imrinrlea M, tt si voi singuri de nu v c-li cu uri. nici uu fu Los uu vei avea. nc s] Ini omul carc cu dragoste se afl ctre aceasi stai tic acum. i si iubete su fiel ni su. adic tace poftele Lui cete ritc \l i u c i
11
ht

II

sc. i mai pre sysdetn u ce se c u * ine i fac that lui H i uu r i pc I ud i c, cel cc nu se supn tie tui, nici se

defnim muurleu., l va pi erde pe el. Iar cel cc il pleac, i vaplzi pe ei m viaa ve^dfe, >i v rnd si urau pc urciunea cea mart. - carc Sc cuvine si sc fac ctre poftele sufletului. a /in tKiLisiLL; ^E'el ce- i urte''. Centru c nie celor ec- i urm. nici fata a o vedea, nici ^Ivtirl a -l m/1 uu tuti rim, Deci a sa se cuvine s m :i llin ci re pol rele cclc necuvnttoare ale MI IleliiliiL, cit cu urciune desvrit s le urm pe ele,

] ne pii li ci ce zic e : " CcE Cv- i 1 1 r u hm i -l ii s iun ica ac easta" a ra t c \ reo n I o ic til L : lucr ul. frci iii ude , porni ca se prea c esn: ucigroarc i

crud, ii raJngdie p? ij n pi

in cuc a cc aLlaugt " lumea nc east V\ C n u vreme fr rle

312

sirti [ neesc. zice. sii- urti sufletul. ii in Lumea aceasta treciltnarc Tmnartc-ie despre dnsul, curele iii poruncete rie cele necuviincioase. i ad i te c ii mit iuto^u L: "tn viaa venic zic e il va pizi pc . L ' ris i i v rr rue 1 1 i .d y r ln s tci l pz es fi vi eu i n d t i vit a ce a Dumnezeiasc. Si mai mmft ndemnit^ii -i pc et spre de Dim uren vieii acesteia tie acum, i mpotriva mnriii mlrrbntndu-t, rke:Cela ce - mi slujete Mic^ Mie
iL

si-Mi

urineze. aa gata s : spn rnoarie, precum iu, Cci

urniare

aici zice pe cea prin Inruii \pui i mngiere: llrtdc muh F li. colo va fi si sJui:a Mea ". Dar unde esle H rtstos F E ceruri. Deci cela ee
prin

moarte i urineaz Lui. i


fi
IEI

TIU

se pironete ctre

lumea aceasta, aculn t a

fleruri. Pentru e "sus" si "jn* 1

mui polrivnift una nlteia. Cel ee iubete s fie ius. sus nu va fi: iar cela cc fuge-ele celei ic \m> t dt lume sos i 1 ee ceruri \ a fi.^C tle - Mi s Euj ete e iiiev a Mie. ci nsti -l-s pe el 9 at I M e u zic c. \-a ? is c : Fei il vu i t n [ pe l1. ci TjlSL, arii jniE pritt ultusiu ta adevrat Fin este. Cci ca pe un slujitor a E Fiului (Felul (des urat. il va cinsti pe vl Tu i t C!cL \cJi-v iui. Tnc si eu ni c nu este LL potrivnic lu i Dumnezeu arat prin accasru. i' ID ci mu li/cu r Tuil -iir fi cinstii pe acela cart este sluji coi' potrivnicului Sn. DCcI sj uu in Imn pc Liili.'nt nostru H.' ;L1 s - J pzim fie el de primejdiile cele pentru a d e v r , i sa rut i om mq s pi i mease el ru pentru hint, ci fiindc suntem slugi ale lui lErisrns^-l dm \ cl a primejdiile tete pentru ndevr. i vu in fi cu adevrat in irrt ceEe ce c-sf: ETrJsi i^ cum. nu iulru v red nid.il e ce Le cuviincioase Eui Dumnezeu f.c. cici Vce* cm: clin l ire Damnezeu, el ntru cele ce este cu putin n sc mpodobi firea mnentaso, Mlir: \cdn este Dumnezeu din

Sn

Lire, noi dup punerea de fii i dup T>:tr. 2.2."


SI i

li li

I Meu s- a luihurut, i ce voi Jiee: ?

]jrine. nidntuiele - Mpre Mine di i.easui atesta. Ci pentru aceuta am v L'ti la c< usul act ta. Brbile. proslvete numele 1 ir. Deci a proslvi. Ce est* aceasta ce zice? C se pare e Luii griete iinpotri\ . Pentru e Cela re mai sus spn moarte st prea c ndemna, i sftuia s urm sufletul. Acesta unim se turbur, zice, vrnd s moar, car e lucru nu este al unuia ce ndeamn spre moarte, cial unuia ce oprete. Dar de sei socoti, bine, vei alia. c i aceea, adic a %e turbura Iii. indem nare este spre a nu bga iri seam moartea, C ci eu s im poat /ier eines u, c IA afar de patimile, omeneti flitul, cu Ies nine filosofeaz peniru mou rte. i r* cela ce este afar de primejdii. ndeamn pe alii, arat c i 11 nsui de nsuirile cele omeneti S -a ispitit, i de frt - u noastr S - a mprtii, mcar dei lir de pcat, Pentru aceasta mcar dc >e i ntristeaz i se rurbttr cu un otn ce firete este iubitor de via, dar ins nn fuge de moarte, ca ceea ce este peni im md uluirea lumii, "C pentru aceasta, zice, am s enit ia ceasul acesta, ca s primesc moartea cea pentru roi". i ue ins a ie noi ariar prin aceasta. m i tini mcar de ne
si turburm, mcar dc ne i ntristm, ins s uu fugim de

mir glas din t' err i Pani proslvit, si iari ii voi

moartea cea pentru ude 1 , r. ilt vreme ce si ; u . 7.1 ce, M turbur u


om dup adevar suni. i las firea s - i urate i t le ale liniei, dur ins
110

zl ctre latl cu s A P Q izbu - usc de ceasul ucesia, ci

cc /ic Printe, proslvete numele iu. adic. Binevoiete ca primesc Lu Crucea, : primejdia cea pentru mntuirea tuturor.

M4

i \ e/ c ;i muri pentru jtlcs Or slava lui Dumnezeu o a numiT lit aeuaslu. Pentru aceea i Tail zice : r Si l- am proslvii, zice. i iari \ . proslvi, t' i m minunile cele cu ai fcui moi nai nie ile Cruce ntru nuinuK Meu re - a tu proslvii, i iari ntru nsi Crucea prin Tine minuni fcnd .. Te voi proslvi. Si dup ngropare mindii - Te pe line. i pe Duhul cel St'aur Irinitinudu- L, nc mai proslvit i numele Meu i pe I inc Te v >i face. Iar unii. aceasta cu /.tec; Acum sufletul Men S-a turburai ' nu u nu neles, ci su zicea, ca cum lisus s -ar ft ermit de ni nari r dup omenire, ci / ic c mai nu in te v/ml I I cderea neamului celui umrtor al Iudeilor, i mhnindu - se pentru dnii,i fiindu- l nul. i purtndgrijii., scturbur;! pun ru ei, i se nirisicu/ Iubitorul de oameni. C nu Sc tenie dc moarte, zic ei. dc vreme re tiu pentru ce pricin a venit la noi, precum i nsui zice: Pentru aceasta am venii Ea ceasul acesta. C n u1 1 chip cum ar ndemnai pe alii zicnd: ~Nu ii Icmeji de cei ce ucid trupul? (Matei Hli. 19- 33lar norodul carele sta i auzea, a zis; Tunet se fcu. Alii ziceau: lngeri -a gri t Iul. Rspuns - a lisus i a /is: Su pentru .Mine S-a lacul glasul acesta, ci pentru voi. Acum es Le judecat lumii acesteia. Acum stpni iurul Lumii acesteia sc va goni afar. Si I.li di M soi nla dc pre pmnt, pre toi \ri trage la Mim, tar aceasta zicea. nsemn ud cuce moar Ic vren -A raoari1. (.ei mai muli si mai groi iii iul i mai neinvlui li s-a
e tunet a Vom pariu

glasul acela,

mcar c

neles i lmurii a Iu . aci

ndat au uimi: cuvintele glasul u t, si numai sune mi aceluia ineau minte. iar alii au inut minte t eus bildeUcelea ale glasului, /le

315

ad ic i um pt'osljiLi si bri vfti pjoJvi", dar ns n^prkepiod care este feiiilt^rreii cuvinli -W icesFttrj. siicofeau cum ci UfteT iit irj- ift 1 .ui. pentru act u Mu i aim c it unt/voie dc inleii* sunt Jor accMc u. fii cele ce t\v iniieJ' S-aiJ gruil. Ini lisus /k\ r >ii pentru Mine. ci peni sui s - a fcui Jaiyiii acesta. C : a En ma aveam Irebuin de j Mi ins i, ciieu t it proslvii Tall i iarai sh proslvi rmrride Su. Jar 4i)I awj trebuin de a s nva. cum cj' i Eu rm suni potrivnic lui Dumnezeu. ci proslviri:] numelui tui Dumnezeu, i. t'Jacu prin .Mine-va ,,j s L prosEveastS numele lui; l>u m ii l/cu, eoni sui n p >lrtvA ic Jur thimnv- z eu ? Ecni rt t s ui dar s - a tacul gJasuE ta s cuim^nu-jicn spre prusl s irealul E>u c/fii utit,i>i dc itu puleis aumu^lrii. mcar imn - bai
t in ctai - va ccejt ce nu tii.
1

-k

ir

fur iUTiista ce a /.W." \eiim este judecata lumii ac iMeiiC sfr-part c mi m potrivete cu cele mai nai Ic (ir aceasta; f cc juilrivir are aceuMa tu aceea: Km prtelivit i iari s ul preasls i. Dar cu adevrul st potriveau:. C de vreme ev a /is mai sus J'aTF ei oi prosit vP T nir arai mm Domnul cliipLiI pflvii. Dar turc fste Acesta? Ca s se sfun nfrtr stpn iu n - ai Lumii eccsttUi. si s se Miruiasc.. i s judcv kiniem atlic w fac i biruim g asupra e. [li r teeea ceicc in un r chip tSEC: \eum judecar i fa&ud'e a hun u vestei a su fa cl. C de v reine re diavolul mortM a supun lirmra, pe Eoii nariiouii vinovai fe:i iLliu-i prtului, la Mine-ziee. ve nj|]c^^ si pcal neufind u Mine, iar miuiii i pe .Mine- [Icupotrfva ea i pe ceilali supunnd li - M. se sa osndi de Mine, >1 u.i tu \
1 ,,

-jl . izbndir L umii. I'ie c:i celoHalli intru

picai le-n ndus mon i ta.dar lut Mine ce n

310

vzut de jccsi fel, precum iniru ceilali,cu si pe Mine s M omoare? Deci


J

lumii -rtecat- adic izbndi re acum do Mine


fii

se face. pentru vj pc cela ce i.a u

rt

|>t toii. apoi a venit Iu

Mine Cel lari dc vin. omora ud u -1 Eu, izhnditur voi fi al ruiunir celor cc s- an omort dc dnsul, i seva goni ufur tiranul, prin moartea Meu Uimi osndir. Fenint c a et M ciivm:Se va goni afar", s-a /is dup i usc ni nu reu celor cc st osndesc la judeci, i din di sari st scot afar. nc >i aa vei inp'kge pe acesi in vnt: "Se \ u alunga. sdici. iniru ntunericul rd mai din alur. Dar si din stpni nu cea cu tiranie ce arc asupra oamenilor se vu sc oate afar, i se va lipsi. i nu va mai mprai n ei. l ri sufletele lor. si u (riipul cei muncitor, precum mai nain te, ci pt tul Eu ii voi trage lu Mine, dit M voi nla pe fmec. f toi i cei din pgni, la credina cea ntru Min t se vor traco. C de vreme cc e i singuri nu pot s vie la Mine, fiindc sunt inui de tiranul. Eu dopa ce l voi birui pc el i - l oi goni afin, t ol tia vinele puterii ltd celei asupra oamenilor, ii voi [ruge i nevrnd d, cure actasLa intru aii loc i rpiri o a numit. C nimeni, /.iei, uu poate vasele celui tare si lt rpeasc, dc nu va le'jn pc ccl tare' (Marcu - Si .iwm l aceasta: "Dc M v oi in iii [a 1 ', n semn ttd tu ce moarte avea s moar, adic: ca s st rsilgneasc, ci aceasta nsemna nlarea Erocii. ."U.- .Vv/'Rspuns -u I ui norodul: Noi urn auzit diu I cge, c

H mills petrece in seci. Si cum Iu zici, v se eus inc sa se nale


Mul omului? Cine este acesta f - iul Om ului? Deci a zis lor Islisl nc puin vreme esu uniina cu voi , umblai pn cnd averi I umna. ca s uu v cuprind pre voi

317

i i t ti i i e r c u L < . T e i i & c u ml . - l i i n i r u i n i E jr n. r - L mi

u n de me r ^

Pn cul ateli L Lirai ei il. credeFiin L u mi mi. m si fii lu ni


I.

ti EJ i i ci i i S'Vi>lirnl L'i ci \or birui pt (.pruniiL il ih ur astup gur T ca i

cum il-a r 11 1.3 llrM^ l-cE lh3l-% Si-al, zic: i>e s rtoi ce H ris tus es f i d e 1 1 1 c?a rt e. i ar I u j ici 1 1 v i r 1 1 Si n a f i c Vr ei s muii, t'iim dar le vu ni crede ci eti 11 ri si us'.' : i r iKvusfn din rutate i /icetui. pentru c SeripiiEru. pe
care i Le^c fi mimcse,
nu

numai tk in^iere. ci i de patim face

pu m ci i ire. Peu 1 r u ei i s j i 11 j n a m m| u u A le p 11 n e. i 1 tfii actie, muurteskitsa zicnd: La n ait ^pre juiighicre


S-a aiLu-s" fl sain 53^7), iur ie re, [/ri ud: 'iionniul va s a-E. CLFC iitease pe t de rani* si s-lj aride pe Fl Lumin** |l sa ia S.L Iftj. Si U&vid de nu?irt mprenne i de buierc fute pomenire: iEsnlin 15. 1 Ol,
w

Vn vei tisa* /.iec. sufltlil \len ind' 1 i Patriartml bfcftgoftlfwinti


1-

nc

]>c

luib^Fnlm lEriiti'i'i .L prinrihuic (".ijU'ljnflu -Se a adcnniE ca im

Leu. >i cii n pni de Leu. cine i I vA detepta pe LI ? fFarcre 5f>, r>L'i f f jjiikii nd ipidima i pe nemprrire inMurlsirtl
dm Scriptur tea se /.ice ipiia Ja Hrtijs. cu vicleana sncateaE fan. an ui^tai Vif iii'-iim nvul din r L'y , adic

Scriptura, preenm de muke yr:

n m

iis.

Le'jej c Hr iitos

petrece iii 'tei. Gnm se caline v - a i uniai frerufta. c [tel

recr in scei. tu un Du m negeii |trert S ftllp liniere: clcir de Ikiliiua E.ni mi iari iini.u , 1 , Si aim? tiinde ^ai Scripturi, precum am artar de hmimLihi

mpreun
(Jrijnlii:

ir . d , f t" mu (!.: r. /ic ri, Tu /iei c se ni vine s ii i unire Fiul

^ L/rc in ..l i'cv ;dct1l JLlUlILCCjir

[Je

t)ftltiliu| fuuire

Liielt^eau ti, piteam ni aitrd i aceasta: - S se ina I r e " au injeJes -'j c pentru C 'cucl #ec. Vu cu ievrlt

i'

Ut nelege au , dur ri in rutatea cru de bun voie, s 1

pref teu n c nu tiu.


Socotete ine i te lie: t'uni Tu ^iei en sl- cuhne s se lintie fiul Omului 1 Cm pJin de rni ule este cuvntul ueesia ai lur, cum aceaslu ar

en

il zis: Nici tim pentru cine /.iei, i cine ev

ie

Fiul

omului, dur artm adernd. c cela e< \ a s se nale, oricine ar li, nu este Hristos. cci cum article v reine ce Scripturile zic c Hristos este tari il moarte 7 Ce rice dar Domnul? Astupnd gurile lor. si a trnd c l'aiiina nimic nu zticuete de aceasta. ^rlieii. de a petreci. Elin vcu /ice: nc puin s re rue Lumina cu coi este", C Lumin" pe Sinei > -a numit. Deci ] i recii ra hi mina soarelui nu sc pierde cu totul, ci apun*ud iari rsare, ua i moartea Mea, nu este stricciune, ci npnnerv i mutare, si iari voi rsri din nviere. Pen Im aceasta dar i mir Patima nu zticnete de

fi Lu venic, r -.ir Scripturile mrturisesc pentru

Hristos eesir venk, deci dar nnl Hristos, mcar i patima de i\ \ ui suferi, tfl Lumin sunt. i dc sui >i apune iari soi asri. Drei voi umblai pn cnd avei Luroina adic credei ntru Mine. Si cure vreme rice acestea? Pc cea mai nainte de Cruce, s E I pi ren dup (riirt? Mitut c amndou. C umblai, zice. i crederi iniru Mine, i mai nainte de M soi rstigni, vi ilup Cruce. Ca aceastaarat cnd riee: Pancnii avei Lumina, adic pn cnd putei crede in Mine.c putei vi mal nainte il t ruce, i dup uen-o a crede iu Mine. care siirt i Lamina, lar eel ce umbl ntru necredin, nu l ic unilt merge. Cci cte Iudeii ueiim fac, i nu i hi ce fac. ci ca iniru ntuneric umblnd, li se pure c merg pe calc dreapt, ns lot cea mpnlrivH ptimesc, smbt pzind, vi tiere

319

iiitpncjiirltaj nu asa r. fi ce au erozut. ci lin ru Lumin unihi. hune c e I e de iriutuiro fcnd; & Jl umbra legii -si d^ut cuveniilor color i-diuiecii'ii :us StpaJ. ,i atl '; nL< L:l l.Umi a cure eratiiturili^jji acum a strlucii.. i s-au laeut et lli ai Luminii. adic ai lui Hristns. Ca zioc: *. fii ai J tirnittii s v tceii. adic ti ai meii; maear c intru nceput a > r.iunjjhalistuJ c rtc la Dumnezeu ^-:ni nscut tmrecart. itoaii L 13). lar aci fi j ai E .n mUiii ii nuntete, aiEife ai [ni Ritmeze -sv tiw Arie i Eu
EIOI U

ea s dea lor vrime i fid el etnici rr* ca intru Imisie sa suruensei eut intclc f .ui i Iilci'li r lIl. C nsa, tiu a r fi vrui ti. ar putut cetii ntru siirdiittei mrimii Dumnezei ri i Lui, C mcar dosi pi uecredinru ior mai nuinie a a cunoscut, dar ins cele ct se cuveneau l.ui tonte It fcea, si St du iu Imuri. precum s -a zis, vreme dnd lor de a soc,ui.
Obicei este i act.su al Scripturii. pe pa rcirea lut Dumnezeu a n zice ca o lucrare a E.a-i. C aceasta ce zice: "Au orbii ochii Inr. >i n mpietrii inima lor, insemtica/ c i - ii prsit a. se orbi ncliii lor i a sc mpic -trt Enimit lor ea j unor tievitidecai. C pe uitneni n u Ira^e cu siJa pentru stpnirea cea tio sine i fiecruia. Acest (cl este si ceea ce y :. L-: -impie ni ud toi mpietri inima lui farami" fieire 4 21); i: .i abtui crri] o unustre de Ja colea la" (Psalm 4.1): si ,.. Nl:- ai rtci l. Doamne, de ]u ca tea Ta - ' lsaia 63,
E

T l ri s tos .

ic. c una i^le lucrarea Jaiiiliii

>1 a i iniui.^i de aici ic urHi.jlsaia 55. J;Jsaia 6. II). 36-41)" U' tstisi a grit lisus i inervnd S - a ascuns de dnii, i attea semne ic ud Li in aii Mc a lorjiu crerteau n LYnsuit L.: s ie plineasc cmruir' lsnici pro incul ni, pr ca niU i-a zii : r><>u i nne. ciuta r rez lit a li m U i i nost rit? i br a cu 1 L) nm nul ui citi s -a descoperit',' Pentru ace asm nu pu nan s crcnz. c iari ji zis isaia: Vn orbii Ochii Jar, si a mpietrii inima Jur ,cu s nu vadcowhil, nici s irtv leag en inima, i s nu st m oarei si -i vindec' , PiTitriL ce S-a ascuns dc dnii? C acum n -au ridicat pielii n.SLiju a Lui. nici an hulitei ce* a ntru atei chip precum mai nainte, Flint ni ce s- a iscitns. Iu mutiile lor inirnd.a vzu i mania lor eta slbticit, mcar dei nimic uu griiau pL Ilect* Sc uM'unrtt ca s puloi east pizma. cci cum ci un trcdvJiti. ci pizcMiiau. a hisinmar Evanghelistul zicnd: "i arltLi semne fcitil , pu credeau n friniLi".
0

7 1. i i o ttJte nbice i

11

ri

ttr a ce v i tel su u r la Seri p tu r a ce a v ec he. \ semen ca nc este vi ceea ce ?ieo ^ i-a dai pc ei Dumnezeu ntru iriinte nciseijvitir 1 (Kuxuioi paiiini 1. ile 2H.i; ocar'' i: r
tL

J-a

dat t,

pe 26l.

er ('

DojiinozeiMtiiru

Romani

Daninezou nu numai nu l'ace nimicea de actsi fel, cinici ne las jw noi. dc rtu El votn lisa noi pe KL C zice: " Vn nu |i:icntelc voa^Jje deosthtw nrre Mine i ntre voi? - ilsaia 5i. 2.1. i iari zice; -Ai uitai l.tgc- a DnmnemiEui Tu. te vui uita si F pe rinc" lOieis 4, &). i David. "Lu coi te deprteaz pc sine de la Tbejnr preri' tl'saEirj 72, 26p Si N!n i :: iiortil iari zke in L.vli rtijhoiii cire Jti'usali rn; Do ciite ori am vrut s adun pe i'rii lw ... si ji-j( i dit"" l \T j lei 2S)Ziadinui). Tur aceasla ce zice: "\u credeau jn Ei'anvtji, ca s
CLI V , VL ^

L'ci cu

adevrat

un de mic rni aie

esrc lucrul

accsiu. nu rrede

Ja miie* semne, i mtea jsttnne, zice. pf> L-are It-a lsa i


EvangltJisI n],

piiu^aso

Di'i-j S- a ase mas Tisus. c* s fn#irjleas^5 piznpa 1er. nc ji

II

u Isaici, nu este cuvnt nrliur do

326

321

f.l ri Lilli, d 13 1. nJmplurt - ibsririfltil, precum dc iuuIel uri

umbl intru i nliui. Hl - iiI pcatului i aiuncea Orbire i se sncaiei e lui, Lipsirea i.urninii vei ni Dumnezeieti. .i mpietrirea inimii, lipsirea Diunuczeicv ij.uj cuvnt celui cc cr na ic iitimi le r l]tir ce il pr i m e sc pe d n.s 1 1 1. >* p k aceea O r'J> este, cel cc nu primeti mc
eiu

am zis, Ci< nu pentru aceasta nu erau ei sa creml leu llrisius. p c rciyi nawte zis de dnii Isaia, ci pentru ci Iar aceasta ce zice:
Ll
I T

L-

nim

:J

sa tiu crond vi.

prii im acensrn mai nain te a zis dc- dnii proorocul, Vu piafoa ii noad, c iari a zis Isa iu
ri
>r

idee

um raza Dumnezeiescului
c u ^ u l u l cvlu

cuvnt.i

Linpieti'iF.ccl cc

vuiete s

asculte

ce umuic inimile. i cu atic -arac


Tu

pentru dnii. aceeai neicnere * ' t * [ >n tume acestea, arcoiu m >. amic: C Scriptura uemi nein nas wie, si cutii cit cele centul nullit ziis Tmj;i. uu. ntru -lIc chip s-au im amplul. ci precum a zis, fiiCtL-j rm ci iu sa sa final ^i<C i s WLHn iasc: IVlItru ce a
veil i IE ris ms. dac a ti it t c nu ira s- ereati L. ui Eudeii.

lipsirea lui Duiiirtc^il o Firete


cum c

si

lunec.
rt j L -I LI ^I .

Deci cnd s ei auzi c ^Dumnezeu irlitli^, aa s prin


x

DU

11 dc fal Oi' beste, Cil dc ur ii fuat

Dumnezeu iIl- la p i . nu s-arflorhit ium.1. J.ie ar li fost soa T


.

-Mj- fi

fust

in

tu

u trie, iar acum

soarele

lace [ic m mpte, l>ar cum?

\ [i urlnd. Aa i Duuimc/lu, l'art Orbi pc oauie-ni. prin a uu ti d.e fa la ei fur


nu

aduc? i pt Proorocii care mai minte au zis ucvusjj. si cum c i iErisrns a tiut necredina lnr. dar ns a venit ca c mi ailil nspunt pentru pcatul tor. nici si pom zice. c ele ar tl venit, atu fi eroul. Iir aceasta: Nu puteau s crea d" iu loc (fc: "Vu voiii" S - n nl h^i. pentru L : J ii mul cei ru i viclean. nil poate Sa cread, pan cnd in acest fel va ti.pii crui adic s l- . I I L '^ L ' cit! rele. Iar end auzi ca "Dumnezeu a rliit Ochii lor. si a mpietrii inima lui'" H nu sucutosti c ua simplu [ie unii ii
face ............. iur pc i I ii

este de Faii

pentru rutatea

Enr. i

LIC JIU

cea

CLI

nistet irlu fr

dc ntoarcere pciuind, i

fr de iiirlrcpiaic ares esc.


-

Dar ta s vedem si pu aEr isaiei: Doamne, cnu a crezut auzului mislm? Adic, nimeni n - a crezm. cci aceasta tine' n multe luntri ale Scripturii n Inc .!l : ^ este
faa pus.

iar aceasta ca desprt

Jui Hritns

>

mis proorocui. grind Uri stas cne ia ri: f i

rum iiccfne mcrezut au /ri F Iii nostl'llVAdic.ntiriciii rr -u crtZUt cuvntului \u StlVI si pritpnvituirii Mele. pe care prirpm-ifnire,
CL

ri,

rm

lt

l- ! i| pe prsirea Ini

auz"

a numit. l entru c culc cr Mm uuztt de la Jil VIeu. zice,

h J

L.Vi ni niez eu s o snenresti orbire^ des ivrit. Precum vi /ii pild: Fie oarecine nu prea ru: cu ace>ta se par e ea nc t
r rn ru/ ; 11 i r 11 j n m j. c F s I c pi 1 11 j 1 to d e a se 111 u a l'C e,
-L

ul ci ca nUesc l i n a ii HF

.L

L I

Inc i Ierului, cui s -a depoftperil? \ dlc. Inci -a.t'ea cea putej'nic a senin e lnr. pveare bBra u iturm - ic, nici
u n

i a r tjn rJ o tu

ti Ea ilirr
e

u l sc v a u i n p Ica t! e ra u ta c. al lulc ca I \ s rse te pe eJ Dumnezeu pentru voina tui cea rea. se zice c pci mu fjnuit ca un cu b cmjiI esic lipsit de Dumnezeiasca l.n minai

LieniLiJtumitirii tuiteinu s-a descapert ci i uilca semne

ml

l, ci M eicve fese.
4]4-VAcfclta n zis Isaia. cnd a vzut

slavi

L u i .

s i

323

323

ginit pentru Dnsul. nc i clin hoicri muli au crezut in TriasuL dar pentru farisei nu mrturiseau, cas un fie gonii din Sinagog. C au iubit slava oamenilor nui mult deei slava lui Dumnezeu" Acestea u zis l.saia. rud a vzul slava Lui". \ cui? Fiului, mcar v pe slava Tatlui o a vzui ct din urmare Proorocul zice. 1er aici Evanghelistul slav a Fiului zice. c o a s/ut Isaia, lar Pusei - a Duhului. Deci una este slava Stinrci Treimi. Ceea ce este a tatlui, i a Fiului cslc; i ceea ce este a Fiului, i a Sfntului Duh. Iar slav zice e a vzut Isaiu. pe fumul acria, pe carete ba nlucii,pe Serafimi. pe crbuni, pe jertfelnic, pc veaun. Deci a vzut I sain pe aceast slav, i a grit pentru Dnsul, adic pentru Mul. i ce a grit fient ru Dnsul? Pe cele ai sus zise. cum c a Orbit Ochii

lor, i a mpietrit inima lor.

i arar Evanghelistul.c din boieri muli ^u crezut in Trnsul, artnd e i ntru aceasta au minit l'arbeii cnd au zis: Vn doar cinov j din boieri a ere/ut in I rnsul? i. loan 7) C iat.i di u boieri nuiii au crezut, dar pentru farisei uu mrturiseau. <_ au iubit slava oamenilor, lar aceasta i Hristos mai nainte o a zis lor; Cum puicii voi s credcji, sl ava de La oameni primind. iar pc slava cea de |a singur Duimic/cu clef tinnd-o? (loan 5b Deci a rol Evanghelistul, c aceasta an p limit ei. care trai nainte Ic -a zis lor llristu-v. Vador n -au fost rtibiji. Deci iliri aceasta ne im lrti.c aceia evie rob ss necinstit, carele esre iubitor de slav. 44,d5. l l lar lisus u strigat, i a /.ist Cela cc crede in .Mine,

boieri, ci robi. eu robia ecu de fie urm fiind

nu ttifcle in Mint, ti n Cel Cl M -a (l iniis pre Mine. cela ce M vede pte Mme, vede pre i'ela Cv M-a trimis pit Mim", S-a asi-Ems tisus in puin vreme, diftd Lne irtnfeiludeilin: dar iiris: st arat, i strici liir de sfial, si rStidilq-S pe Sine c este i iniueniar cu
J e j I . iar nu

potrivei;

lui

Dumnezeu.

zki-: "Celte crede tt Mint, nttcredt in Mme,d n Cel Ce M -a trimis pe Mine", ca eum ur r. zls aceasta: i'cnrrti LL- \ temei a crede m Mine? Credina rj mtrLt .Mire, ci Ere Th] Meu rrecc. Si vezi i tijftcicgLrra cea tu de-ar ti
H

n ml a cuvntului:

Va 7is:C L-1 ce crede Mia". ei: "Ce! ce crede in VUie 1 ;! eure arat pe credina teu intru Dunuic/cu. Pentru c alia este a crede ciilvn, si alta a crede mfriii cinem a, C < pIa ce crede cuiva, poate s se neleag ej crede aceluia, iiruk ai Ies Arate zice, iar cel crede, Pentru aceasta a crede Apostolilor. inaU' s zic cine' a. tar u crede in Apostoli. nieiiivcnm, Drept aceea, Domnul n - a zis; t.'el cetn -dc ^". fiici accasra i Pa vel poare i PcJm ar ii putut s- o zic: "! et rvrde mie, ! nci si 1s reu pentru c n -au crezul lut Muisi. sejhrib jiu sc. t i a zis cea mai mure: C'i S ce crede Vlku H '\ ju in t are Se arata pv Sinei c eti Dumnezeu:, precum i iiecnicdur Jt zicea: "Credei n Dumnezeu din Mine credei 1 ilnau 141. Pentru aceasta Iii mic ceia ce crede irs , credina ci re latl fi aduce. Drpt aceea, cfl ce nu ert-dc J . Tatlui uu crede. nc i Cel ce M vede pe Mint. vede pe Cel Ce trimis pe Miin". Ou re cei cc \ cile pe chipul cel impesc? Nn. Pentru c iatal n- ure (rup. ca ceia ce vede trupete pi
L:C

crede in ci n cv a,e a n i

ML

Dumnezeu cu adevrat

325

lirisiLis, su sc zic, c serie si pe lati. ei jie vederea cea cu mintea s nelegi aicea. <"'a eurn ar zice asm Cela ce Fiina Mea. pe ct este cu putin omului, u u inities prin vederea n L i n j ii. acela i pe n lat iui n a neles, f ia te pe .Mine M -a cunoscu t L: muh Dumnezeu, acela cu arievrai i pe Tatl 1 - a cunoscut, cci Fu chip mi m al Tatlui, i prin toate nervt ca se arata c de o Fiin evlc Taial eu Fiul (11 C orinteiii -4.4: Coloseni 1,15). lud cei ce lud esc cu eresul iui Arie, c Cel ce crede in iul. nu crede Trnvul, ei in Tatl. Deci sau zidire
L-MC

vi

Tatl, sau

nici Fiul. (..'a cum ar zice cinev a: c cela ce ia ap din ru, uu pe cea a rului, ci pe cea a izvorului u iu. Aa i cel ce crede ntru { iul, nu iu Fini crede Carele csle ruE, (pentru c nici dc alt Fiin este 1 iuf. nici arc ceva osebit de tatL) ci u Izvorul buntii crede, tn latl zic. - ifi.47,Fu Lumin in lume ani venii, ca lor cela ce crede intru Mine, ntru n tuilerie s uu rmaie. i dc va au/i cineva graiuri Ie Mele, si nu Ie va crede. Fu uu - l judec pre el. c n - am v euii ca v judec lumea, ci cu s man tui esc lumea. i prin aceasta iari arat cum c tie Fiin este cu tatl, f' de vrerue cc i Tatl pretutindeiica iu Seripur Lumin Sc 7iee,pcnlru u ecusila i cIl Sinesi zice: I u Fum mi n lume am venit". Drept aceea i IM vel Ru/fF pe LI LI numete (lArti L4). artnd dcaic c nici o despri re nu este ntre latl si intre Fiul, ci in aceeai dat mpreun
CM :

Tat jJ. in aceeai dat

mpreun este Fiul. precum intru aceeai dat mpreun cu f um in a este Raza. Lumin dai este >i Fiul, i pentru c izbveti dc nelciune, vi risipete ntunericul, i pentru c precum lumina dup ce se arat, i pe sinesi
VL

faci* artat, i pe

celelalte ce se sari; ava j Fiul dtipii ce a venit, i .va arui urtu, i pe Sinei s - a fcut cunoscut nun i pe lli, i spre toat cmmsiiiii

luminat inimile celor ce J, -an primii pe fcl.

De M va auzi ctiusn pc Mine, zice. i nu va crede, Fu u u- judec pe el. c n- aiu venii ea s judec lumen, ci ea s se mnuiasc lumea. iar ceea ce zice. acruvf nelegere are: Omului ce im crede, nii -i sunt Lu pricinuit Mr dc osndire, c nu cliiar pentru yceasla am venit, ci din urenare s -a ntmplat aceasta, t. LIu ani scud mntui esc. i pentru aceasta jrn mijii, Iar de nu crede cineva, nu Fu sunt lui pricinuitor de osndiri. ti ci pc aceasta o a tras asupri - i. nc i prin cete mai de jos mat mull sc va lumina ceea ce se Zice: st - Ic pi: an.leu: 48-50.* 1 Cia ce se leapd dc Mine, si nu primete gralurift -le. are cine s - l judece pe el, cuvntul carele am grit, acela tl va judeca pe cl n du cea de apoi, C Fu de la Siru iui rut si rn grit, cr l'atl Cela Cu M -a n i mis pre Mine, Acela porunc Mi- u dai, ce vui zice. i ce voi gri. i sti u, L puni nea Lui M venic cslc. Deci cele ce griesc Lu. precum Mi-a zis Mii Tatl, aa griesc'*. Fu. rice, pe nimeni rm judec, ei cela ce nu crede, are pe eel cei! , u judeca pe el. l'recum de multe uri nr uNsnmm t nui a gri, cnd pe uu Lupii vc umbl fr tic r nduial reni su -l 1 1: 11 ; ni pe el. e uu noi credem s -5 kafem, ci letievirea lui i riermlinulu. i nu noi ii osndim pe el. ei sfaturile noastre, crora nu s - a supus, eden l prsc pe ci ca fie un neasculttor. Asa dai 1 si Domnul, zice: Nil tu it judec, ei cuvntul, curele l -am grit, acela il -, u osndi, t. pentru ee n-a crezut? Oare ca unu in ce u*. fi polrivnic

32 -

lui Uumnezen, i cuut slava nu-a Ci tu de ta Sine mi n -am grii.vi (oateik la TailMeu am iis. si nicieri pu Sinemi nu M-

ce s oi zice, i (c voi Ei'iii' . t- iici Cuvnt fiind fiul* i jrind pe Mart ceie ce sunt in minie, in iat! /rc, Porunc de ta Dnsul t\i'\ c a luni. ll- va ^ice si ce va ri. Precum si cuvntul n u Im. tie vom sul sa zicem adevrul, acelea Ei'iuete. can ni inten i arat lui. l nu este de ali fiin CU \ nftti de minte, ei de o fiin cu ta irtiru ades i.

tirc juypovduit c i-n^el altceva. f. Total Ctlu < .M-a trimis jiv Mine, porunc \H-n dat Mic. we vl zice i lv vu! rE.
O. rat este stint rimif cuvintelor! Cm mu doar mai

nauic, u

Doamne* tic a T trimite pC Tint tutl. f de a-

cia porundi, nu

tiut ce se cuv ine a gri, ci m^titer erai \W


cinic, i im luwifteai pe

purunea actaste. L'are viata s

acL-j\i s iar v.osim? St cum ai 7is "F.n ont vtata"? r" Vezi cii necuviin se ivc - ie, dac nu cu burt soc ol eu i v r>m asculta pe eel ce ir grSieJK? Did cBnndti^ penny cc aa smerit jJ'iesre.c peutrn ascu

Capitolul 13
(fir rnni inniiut de praznicul Patilor. iimcl lisus, c a venit Lui ceasul, rn she mult din lumea aceasta cter Tatl, i u hi d pe ai Si pre ce I i n 3 urne. pan i n v i' rif i - a iubii pr el fla Domnul i tu ai munte de iui vecii ceasul ru r ii Sale.iur cnd u sosir acela. hlcril fiice plin de mult iubire
de tui meni i
LIL:

Mluri.

tlinde

erst

neputincioi, -Si tfft oieste s nsemn c/e pi iii a ces ira? IN intie ali, fri numai c uhtrfcEl sau zice sau rulet afar ile cele ce / n rul], C precum tel re poart. zice porunci. .itiiiiir alur de ceea cc li s-a poruncit nu ^riient , tisa cit adevrat i Iruumj nimic aller, a saci cajgjet, sau am nva! a/ur de cele c e al l le i S1

smn renie. i are arai a multa dragostea tea


J

etrr ihcenici. - t.' vrml cl y-i lase pc ei.maj rnui't arat di asi>stea. ("j liccch ce zice: TuFiiutlu-i pe ei. pan n jI rit _ " i- a uIjli pe. dnii, arcada u ut: {.' uimit h-li lsat din cele ce LUS ine s nc cel CL Iubete, Pentru acrasta mai nfiu- i de toate i aL LJ^l;s face, spal picioarele ucenicilnr.ra s Ic in umil r:ise dorin L j lur.i rmiit ninLcrc mai nai Lite s le lase sjhrt greutile cc cj - jip s h v it asupr'. tu s-si
.id
11

m p r li t, I Joci aer a si m vr a u ii s * te . ad i c, eu i ca
osoceTeal arc rib Tutl. a fcui pomenire de aeeasta pild, dc Imniiur /ic. pentru Luynstn si aduce pe urmi; " cele ce ^ticsii, prveuni Al i -a zis Mie l at!, asu griesc. Pentru urc asta dur fiindc ai mit de In Si urmi n-;mi zis. er rvpnns ' irr pune mimre cei tr n- au crezut': hr deindoisif se v -or osndi. ca m te 'Latlui n -an crezut.

c : j ei umilire, e i d Ce aa -aiiht pe c l,c h t i pj ci n a rcl:

1er splai, mt-J va rrecc cm i L-deirea pe ei nici Eil cele rele. Si ni u I ti rc n u met e L van ;l i 3^, i ul pe m oartea luill ris < \js [i en ii u nlarea eca tbip nviere. Dna /ii ud c vrea si se mute din lumea Ji - rustii. ii ar 'ar clra ^i^i L i ct re " ai Si ". I j j-" j j i ji u u lc r r f>e u ce nici du p

Deci nimic smini b neleg] C J H ce eEt uj -iudo\ din aceste suie rire grain rl. adic din aceasta ce zice; Porunc ani luiU i din cele asemenea* ei eu huni] sncefral pe acestea sa Ir nelegi, precum i uceasta: ^Purunc am lual^

32b

cuvntul
lL 1 1 H L

IJ

FC- I ii I

i IL]. p-tJl l' LL

t.lUlllliezeU

^lllT

CtBit i spal picioarele ncenieilnr. nc i i


F I

ihlpiil H'llrii i mii ^jehl'cem l dup cuM-mUi ce

alt chip; .^fiind c luate ki dat Lui katl. si rum c de

ra zis; ntru ale Sa!t a venit, si ai Sil u: \ nu ] - un primii (tunn

la DnniueHr a iciii, m (a TiiroHiezeu merue. nici se va mpuina ^lava Lui splnd picioarcU: ucvmcilor, r mu d&acji a rpit slava, ca .s >c team ci. a rdea ilin irjn^u, i pentru c ca si a s nu primeasc s tac ceva snn ril, precum tei de ucu eh simplu pLimese cnd slav ar rpi, ne rnd nicidecum s sc itircj^c T ca > ru piard aceea care l'r de cuviin au rpit, 'i mprat este j.1 l ti iu nu- , i Lt &\ lui luuiritvcM, c neens-ta este ceea ce zicear l>e Ju Dumnezeu a ieit. adit j din Fiinu Tmiui. si im i 3a 1 1 m n e/e u mei tie, s i p eu ru ac e asta ]i u era .slau I.LEJ, felui f.r LTI atta e mure. dintru a spla pc ucenici. /ir r

I. 11). E>ar ai Lui junt sfinii, timJci :: uirtr lui priciciii,


precum t aici. "iii Si
11

i-a numit pe uceidc. Si a adaus: "pc tei

din Liune^, Je s renie ce i ftlii sunt ai Sit Avraaru si Pairitu hiLdur n erau in Jurat, c au trecnt rte aici. Feutra accabla pt acejli ai Sui te cruii h Imnc piin in bfrSLt t -H lu bit, adic,dragoste de - s^ rit spre dnii a jrjiaL

tin fenrin -st. cnd diavolul acu tu pu test iir ruiitia lui tuJii a! Ini rrjnni 1 M'snnlrniiul, a s - L i ineze pre ti. tiind iisus, cii tuae T- a dat i ui Talii Tu mini, i curo e de la Dumnezeu a ieit. i Ea Dumnezeu merge, s-a sculat de ia Li^i -a pus vea min tele, luafld ^ierKtur, S-. n ncins, Dup aceea a turnul ap LU spltoare, i a nceput a splu piclearele HLC - II L ilur. >i J lu sterne eu i er fiorul, cu care era mcins . Diavolul atuucea pusese gnd; eiid a til mat \Titii:nt-a pc eJpnl lut lirLlm Mirul, elf carta povestit Matei Mrci t) (y -tgaclEuns.
Mirii ihI . uvfirlLlu! r pe cvlu Ce UCLLin cUgetasi: vinderea E-a
th

Si ia huaruo. L: dac u se s aeri. lucru este n ceEu ce iese


de la Dumnezeu, i la Duninc/ru mcrpi. o *v, mndri dur a LL'luia tu mtIl-e ml liiLTU este. cure dc la cEias'nlul ese, i In diaveiuJ

merge.
lor r li nil au ci c: - l- a dat Lui ltl, si u u isocptcsti ' se arar aici ncpritiu a I iulni. ci Ltnsu;i vea ci re ia ri i unirea Voia ici. C ci de i se pare fit - nepatTucius TiuE, pt-rtim i .\ sa /.ice L. i ii:l E.ni.ricfjiiI incius SL1 SOCflteti si pc laiil. pentru c E- iutiid E .ui imparii ia 1 1 ( 'orin&ni l ?. M \ precum pysmlnl jfkt T^r nu esle aa. L i darea" arata pe uiiirr - a d mpreun lucureac u a'.a -- /U\ i bunvoina lat iul Vezi nc i mnmea sineteniei. eflitifcnij fiuUUl dt* T in ^p.d, ci ciupii ce uu ezut toi, sc scoal 1.1 sipgnr. aeeiu edSkhirid*.se^i Sc lie/bracu de EL'minte, nvituln - Tie pe noi s ne facem pe mvi iosiiu f r ile /iicnire ctre slujb i Ltori.

splat lristns.zice^fmi iltas ului m-uin pmisr in inimu 1 iutei aj lui Simon''. ua adic pn in sfrit pc I

vizfttnr l cinstea, nc --i cec- a cc /na.: t fin (ac&ndu- ieLnu in zadar ent* pusfi.cien s se arate neomenia I lulci.c ni i mipnsin'M iiu'sci nu Lu mblnzit pe el, Deci tiind Iisus, -c nune l- a itm 1 .ui lli iu imuni, adic, cum c mntuire#credinciQTIor 3 - ancrediniui E.ui. i st cuvine mi un s arate loi' LoaieceEe ce s LI n t s pre m atu ir c. preL tun L M C - i ticeu-u a:
-i

f a vplul picioarele ucenicilor", pentru c lege a

smereniei se pune cit- aicea. Se MU a Li du la

iii

Aceeai .socoteal ate mai jos si lumne/cicseiit aL-esla Pfjrini'- mm e miiiTuri l-u bntuil pe el. iar oi seara a intrai n et. i Se in ci o gc cu tergar. nsui Fl loa le f cnd n - le. i splarea i tergerea, i toarn ap, i aceasta nsui L'vmto. pe ulm] ls nd, far ansK'u (nalt pline iu: suni non i puneri dt lege. cum se em ine si slujim, cum cu cu loai osrdia, i noi singuri s le facem pe toate, n u pe ali slujitori ^ - i ntrebuinm, 6.7." Deci a ie nil la Sininn Petru, i 1 -a *is L ui acela: Doamne, Iu iei s speli picioarele Mele? Rspuns - a lisuv, i -a /rs Ini; era ci Fii Tac, iu nu >1 iii acum. iar s ei cunoate dup aceasta 11 . Nu [u- Pel tu spal iul i. mcar dei era el nti dect ucenicii, ei poate ei vTi/ilnruE, nlira/mr fiind i fr de ruine, mai nainte dect Fetru a ezut, i lui i s -au spafai picioarele. Si de unde este aceasta artar? lie aici:* 1 A ncepui u spla
p i cio a rel e li ce u u ln r,

/in:,

i a le U - r^ e"

npoi vine la Simon Fetru.

Deci arat c nu nti pe Petru a spltii. e n-ar fi /i c i ine lu Simon Fetru, de nu pe altcineva mai inri decl pe Felru ar ll
S p lu l.

J k-ti

d in ce il al i

ucenici n-:ir

li

ndrznit vreunul ca s se
l 'i

spele mai nainte de Fetru, iar vn/ ionii poule s ace


i

ndrznii

sta. C dac dt - Iii ali ucenici ar i ncepui u spla pe

vreunul, jr oprii aerla pe Domnul, ori ca rele ar fi fost. i ar fi zis cele ce vi l'crro; Dnunme, Tu vei s speli picioarele Mele?" dar nu este aceasta. Deci dur pc nimeri diri ccilahi n -asplal rnn i nainte, ci pe vnztorul, apoi pe Fetru* i de la Pelrti iitviiilu - seCilaltucu urmare

J12

chi v s n u >e J] mpotrivit, ci si i primii pt a ci-si ici de cinste cc h se aduce* lor tie ia lisus.

ftai: vezi i aiuri I c N ii P l i m. v 1 1 1 fl rase nnanatf. lu vrei s speii picioarele mck eu m ei II- atysiuo. cii care Leproi ji i nrij|i[? Cu care mori ai iuviit? f n cant Ochi al orbilor ai deschis? Tu Cela et acestea s: altelemai mulle ai iein T jh aie me le raliului si BvinvjatiiliiL Si nu nilieiht, nici alt partemaicinstita. ci pkittnrclc, partea cea niiti de jos dect irjiL-. adularuJ cei ce se socoie-nc mai s arin, miuni i necinsti f:
1

Dar ce-i rspunde Dnnmul? Ccra ce f:u h n, tu acum nu jii. e smerenie mult cuprinde itiEm hint, i a-seusta v* nv si pc vn-j. jr pc urma. cnd Jntru numele Meu draei ui scoate, cnd M vei vedea pc Mi ut la Ceruri mlndo - M. cnd dc la Duhul fe. vei instiu c de - a dreapta Intilul ed atunci s ei cunoate, cum t-a tel re aa s - a smerit. ct i pic in o re I e i a ic ts^- a spl \i i. Acel a iti d ti e a tta pu [ere asupr di'iicilLii'. si S-a nlat i mpreun cu Tarl S- a prosts a: icorndii -Se din acip* smerenie a Sa; i asa de aici s ei iu Pi i iu iar nu iriio^Fiu.
M I UTL

it. iiilni nimic

niu, care nalt mai vrtcs,

8^./in -ii petru | ui; Nu vei spla picioarele melc in i L 'C . Rspuns -a Lisus iui: Denn LC w>i spiili-a pre linun-ni parte cu
Shnun Pelru Lui: Doamne, ou numai iiieinarcle melc. ci si mi ni]
L .

si Eaui" Multa este es 3as-ia luri Pfrti ctrt irtsiicirul, pentru

atcasT a ; .(, - cgirnicite foaixe. si Ecapad dc Li si uri art - _| fel dc eirisie. Sc mcar ik alta dat s -a certat de Ifrisros [Matei ! ti: Maren W i i i l ivciil^ lui mcar pentru certarea aceea: s primeasc i a emu s -l ^jujIl: pe A Domnul, dar

333

ns ptntru c rni r, i nudul este cee ce acum de .Hiisros se iuce, seleapd. S nu pune n uiirm-a sa. c iarasi :ln i \ rta pc cl Domnul punie mai aspru ca pi- un nt atelfttor;
Ce zice [Iar llrisios? Sli - l zice Jiti e smerenie te nv petiue.o.Lerre.si pentru aceasta spl pkinarck Iule. Pentru c i arfizis Petru l.ui. si s - ar li Jurat, c i ri dc a -i spia piniuiide, se va i avrn. stoctviill. Dar ce zice ctre dinnl? (k-cace cu.ii s. L l cLtnuteu cii rneti inima lui. aceasta ii aduce asupr ca n^rozln oarecare: -Deun i.- vi spla pc itne -zit'imi ii-ai parte cu Mute". Ci de vreme ce el era. carele mai Vrtos dect toi ceilali itccriid dorea s ile mpreun cu ilristns, pentru aceasta si-l : "Lutte mer^i?" i: SuflernI meu pentru Tine voi pune", din ii naos fc s c t'gi1 1 d i, prin ace a st i ei .grozi re c 1
1
1

suntei, dar nu toti, < ^ i LI pre ceia. ct vrea s- \ rtd pre ET pE'otrn aceea u zis, c nu toi su nie i curai". Pricin aftnd Domnul. vdete pe vnzinrdj, ca pe m \ ce avea minte necumi. i avea irebuin s si spele die icleu, i s se poci iasc, Deci voi, /jee, spla ii Urnei, nu lai avei treliufui cit alt splare. Dar mi ui esteceJ necurat care are trebuin de splare.
Iiiv inU'eub
11111 1

j; Cum DnmunL a zis Apostolllnn "Voi

vitrai suntei". c nc uu era slobozi tlt pcat, nc nu .se os rodnicise rlc Duhni, inei pcatul stpnea, ine bEcsitrluul litera. L ine Mulul Lei Cc ridic pcarul lumii nu era junghiat{1 Duo i. .1?, Ine mi se spu/uvuse pe lemnul ceia ce ric- u rse u rup sa l penoidifL Mettent, ('mu d ij- emu curai

e te sutl etu I Ini. "C de nu te soi spla

Apostolii? Din i este cu pui irtt fi a ziec. c mcar dei nu se slofm/ise de pcate L - II totul, darn^ pentru ruvntu /iei, pe catete I. -a rn ] it vim ,r u rati \i dic, peu j r u aceasta sunt eti curai cum: De acum .ri primii 1 uminfL de cuib tliu rtcirea Inikiietuisc v- uli slobozit. Fii mic si link. auzi. cu in ne nva pe nai s ne splm:'Splai - , j i v cEtrriii. le ptl ai vicii-N v u ri I e d itt v i j lit t de von s r re f 1 sai a 1. Hi ]. Deci i acetia, fiindc eu luat n e ru 1 a ie n si l'r ile sicleug erau rnpretm ro Hristos. cu cuviin splai i curai zic de Domnul. Iar imii; "L.Jl'' un neles ]te eimudn luirhcr lui lll is;n' eiui dL la sfritul Ve*CnriJor, pt cure cunotin iisus art:ind -(p uecniiilor Sili. Sjl-ul H picOrL 'ji lor. 11U Cu rum ar inii nriucitirn, ci gata UftgriuLndu-J pi- ci spi Im nu s estii'o. dup ceea ce s-u zis de Esai.i: "fiit siini iic Lrumojn pii:ioarele celor et biiiesesiesc pact.f 3 voi, zice, curai
,J

pe tine. /kr, n-ai parte cu Mim". Deci ndur L c a auzit Petru aceastnirit - osat ngrozire, pe ct n ne primire era tare. fit ui atu i intru prim in -, iar mai vrlfts i tuai ture, ct i capul i d s r se spele.
i amitiLou di drago sie er&u, c i tepr unirea. rtinti u a cinsti I nuti L pe Domnul,: i primirea, dini ni a

iul

voi Mi sr desprteasc de 1=3.

Turm, cnd vei vedea pe cineva di t'uurte st mpotriv din nulr/ucal. si /ire i cu j mmute nu \ oi face aceasta, ajmi
prin

ni stiala jurmntului dintie i n t v i i

cccn ce ru n

l i r u r i . si dintru aceasta ^e primejduiete. sau la suflet* sau Ju

ti up, pot mit ct aduce pilda l u i Pelru, cate stnd mpotriv dup ce a lzuf (j mpotrivi rea ii aduce ntru desprirea de Hi'is tos, s- a depriui de ucc -asEi. li 1,1
l ."/ r s - a

Iisus

iui:

(.el splal o - o re trebuin. farS Ivi,


$i voi curai

numai

picioarele j i le spla. ci este e rut

suntei, L -.i singuri. (Is. 51.7 1. Dac se cuvine i spre curirea uEiora vi trimitei, ceea ce prin splarea picioarelor voastre se arat. Duci splarea, tiu curire de paralele Apostolilor ne d nou si nelegem. (citi curai se mrturisesc e sun ti, vi semn este cum c se vor trimite ei la propovdutrt. ducnd \\ la aJii curenia ce li s-a dat lor prin cuvntul cel stpuesc.Pentru ac easta i lciru.^nu numai picioarele s mi le speli, zice, ci i capul", a did nu numai la prop uvftduire s m trimii, ei i capul im rit prin muccnie s - J eureti. ns s nelegi e
51

acum sc svresc acestea. Pentru c i

acum se face Cin ntru fiirmnezeiasua jertf a Dumnezeiescului Trup i Snge, rare suni puse nainte, Ce dar se cere de Iu flecare clin noi s facem? Ascult: \vrm in noi toi cei ce atu ere/ui in Hristos, pe Cuvntul lui Duttine/eu si pe propusduirca Evangheliei, c toi arn p rimit pc fristus in inimile noastre. Datori suntem dar ntru Dumnezeiasca accusin t ini s sculm cuvntul, i ^ - ] dezbrcm de vemintele lui. can] acopr pe el, iar * Vemnt" este iubirea dc - argint; rsinant" mrimea deart: "vemnt' -za\ is lin. i ton ie celelalte patimi, care Jind deasupra Dumnezei esc ului cuvnt re este irtlru noi il ngreuneaz pc ci. Deci peacesira vp cuvine s le dezbrcm, slujindu - sv cuvntul, ea uor fiind, s poat lucra pc- cLirirea itoas.ir cea prin pocin .Cci sculndu -.se eus oin[, i de toat sarcina i tie grija lumeasc dezbrc ud n -se. va spla pe gndurile noastre rare simt ucenici ai Ini. i ii urmeaz lui. i va spla picioarele, adic pe micrile noastre cele lucrtoare i pr paii notri. Far de are cities a trebuin dr uit curire, si poftete

536

, sporirea cea im ru nvturi si r partea cea ]r. iiuare ia cele nalte* zic, ci re Domnul:
w

Doamne. nu numai picioarele, fi i

minile si , adie nn num ai pii mei s - curiivsli.ci i minile, co i pe alii s pota - i povfuide mn i ctre lucrul cel bun mpreun cu mine a -i duce; >i capul ca iu paneu cea priv itoare Iu cele i nalte si teologic, euryi i nentinat s aib socoteala cea pentru Dumne zeu. Deci n uct>l chip prin irirturisire putem u ne spla, ca nu cu nevrednicie s ne mprtim din Cin, i spre uund tu m s mncm i s bem (1 Corinteni 11, 29). J 2- 1 (.TH'i'i dup ce a s palul picioarele u cetdellor, i bi -a luat hainele Sale. eznd iari, a /is lor: C unoateii ce am i'iicni vou? Voi pre Mine M chemai dasclul i Domn uf,i bine ziceli.c sunt. Deci de am s l at picioarele voastre lui Domnul i Dasclul, i voi daturi suntei unul altuia a sp la picioarele, c pild v -ain dai voua, ca precum Fu v- um fcut v ou, i v oi s facei. V rniu Amin zic v ou, nu este slug mai mare dccir domnul su. nici sul mai marc deci cela ce l -a Irirais pre el.fu s au socoteasc ucenicii c aceast splare este i ren curire, precum i Rotezul. tle/leag eu pild pe aceast socoteal, zicnd: Cel splai, nu are trebuin : L se Sfiala, fr numai pic io a rele"", c eu acestea umblnd iese din baie. ci este curat tnr, ca cela ce acum S - J splat, .i voi cura i suntei
CL CC CJ

v- ati curaii prin nvtura coreu nvat. i ai

lepdat tat rutatea i vicleugul). 'Ztgadiiujs.i. iari nu numai ctre Petru, ci i ctre toi face vorb, i pricina de atta smerenie ctre dnrir pu ne. Iar aceasta esn , ca sc cuv ine s sefac i ei urmritori I.ui. Dur nu cumva i cnd zic t- a lui Petru c:" Vei cunoate dup aceasta (loan

337

1.1, 7 L pentru vremea. aceasta de aeum ii /ieea , . , C ci cunoate, o. Petre, dup am tea. cnd ui Jua hainele ] tit. i se7nd. vot ncepe a vmju pe voi i a/ice: Cttnoaiui tev -am tcut vou? C dac pe Ca rele voi Miirrtimsii cam e sunt Domn i Duscl, i bine M irtrtirri s jic^i suni ),picina rele voastre am spat.t u - u zicale slugilor,a(e necnttrarilor si ruin vl a iilor. ei w lswt aceasta oi s o socoteasc). Voi ne trecut datorie ateii, unul ale altuia a spla picioarele, adic, luat slujba unui altuia a sluji. C u aceasta a voit prin splare, care lucru se socotete slujb mai dc jos, cum c i pe celelalte care suni mult mai cinstite datori suntem a le face. C pild v am dat s otijCa precum tu s - am fcut vou, aa i voi s facei", adic cu aceast osrdie. M car c ceia ce am tcui tu i mai mare este. pentru c stpn fiind Fu. ale slugilor picioare am splat, iar voi picioare ale cotor mpreun cu v oi slurp s |e splai, nc vedem c i dasclii scriu copiilor slovele foarte Frumos, ca spre asemnare mc ar mat de jos s s ie. ;si de nevoie sftuiete pc \ post 11 acestea. Cci fiindc erau s dobndeasc cinsie. unii adic mai mult, iar alii mai puin, ca rm unii asupra altora s sc nale, a tuturor acestora surp cugetele: C mr este slug mai mare deci domnul sn, pn cnd este slu. Nici sul mai marc dect cel ce l -a irimis pe el. pn cnd este sol. Iar crui sc va fure mar mare. atunci nici slug uu este. nici sol. rPsalm -10,9). 17- KJ,M)u }<jti aectea. Fericii suntei, de Ic s r -fi tace. Nu pentru voi roti griesc. Eu tiu pe care i -am nk- s. ci ca s se plineasc scriptura: f el cc innnm- mpreun cu Mine piuc, a ridicat asupra mea clciul su". De acum /ic v ou mai train te de a se face. ca,alunei cnd st va Face. s credei.

338

c i L u finii.

ta s nu zic ci: Pc m ru t acestea zici wm cu cura n-ani ii? tim si no hnelc s ni


LTC

ie i pe n t ru aceasta ^: De i

iti. nu ajunge aceasta numai, ci atuncea cu adevrat suntei fericii, de Ic vei ii face pe ele. Pentru c si Iudeii tiau poruncile, dar nu vuni fericii, ci prea ticloi, fiindc nu te fitean.Nn pentru voi uni griesc. E LI tiu pe care am alusWdete .i nu c dete pe vnztorul, umbros aducnd cuvntul, pcnirtt c voia s - l aduc pe ct ia pocin,Pentru aceasta pc luate celelalte faceri de bine Jsndu - le, ea re ctre el au arta I, pc ceea ce mai mult dceai toate era de - ajuns s -f nfrunte pe et, pe aceasta a pus: 'Cel cc mnnc p ait] ea Mea, cel ce
H*

hrnete dt ia Mine, cel ce mpreun cu Mine se

ndulcete din mas' 1 , care lucru i pe vrjmai ii mblnzeti 1 . i n -a zis: \cesta M vinde pc Mint, ci: ~A ridicat asupra Mea clciul". adic, vicleug t nelciune u alctuit impui ri va >leu. din nsemniinu celor ce se Iuit, cart punnd piedic celor ce mpotriv sc lupi, prin a clca clciele lor. ii arunc jo>. Iar zicnd cu. :intuJ acesta: "Su ptiiirn voi oti griesc", ca nn la muli s aduc frica.. l deosebete pc el vede rut. i arat c unui este cel ce mpotriva Meu cuget. Pentru ata ca zice: "C'el ce mnnc:'! pinea Mea"'. Iar zicnd lisasrf
11

tiu pe cure i - ani ales", ce oiii zice

pentru luda? Au nu si pc el t -a alvj? 1 - ales cu adevrat cnd era Imn. precum i pe Saul il mprai dar s -a schimbat, c de sinei '.lpniior era. i Dumnezeu las pt fiecare, precum voiete, v lat. c nu ridic stpni rtu de sinei. Iar dup ce s n schimbat lud-a, 3- a lepdat, ntficar de i mai nainte 1-u ales.

Iar aceasta cu zcc: fCn sa

plineasc St r i p ru f"*, a

Lia Lt s -t lase pe ci, er.tu ci vj piUimasM n en urn Tate rdc i vrcuriL Hi mngiat pe ci cu pilda Sa, as and s se vnd dc ucenic, i sptmuiii - l pe el.i mngie pc ci i prin aceasta: c Ee spune lor Jnu mnnta. c dei multe rele vor pim i.dar toi ii vor primi pc ei. - C uda ce primete pe v ui. Acu, pe Mi ne M primete,i prin Minc.pc Duru nu/eu i Err.Soi - .iHcivs'hip de mngiere, ca pc nsui Dum.ni/iui, zice. s-a sor cinsti peso! uaiu unii, Deci nu st ntristai pentru rutile celor ce v vor goui [imn.

>.- nelegi, precum i pc erfelEiltc er erau j-semenca, pentru care le mu lie ori am zis, i' nu ptn Im ecasia . J fi>st siLii luda s Vntia, pentru ea s sc rau- des-arme c^sintcle Senpinrii. cci ceasia L'Ste plin tic luat hula, ci ca s niQWLlLm. c pentru L-rnsla a /is Scriptura. pc cnrcEi ii w&lem a cum c a svrit lucrul. Jar licc.sicn toate, /ice. mai naime Ee griesc pentru

vrUoruL "ca.antitci cnd se vw face, s erc<leti. c Eu >unt. ca adevrata griesc. 20, A in iu. Amin griesc suit* cel ce primete pre care -t voi trii ni te,pre Mine M piuetE. iar eul cc M primete pre Mint* primelu pre Jfjel Ce M-a rrimi> pre Mine .

li,i$.AwstKi zicnd Iisus, S-a tulburai tu duhul. i mrturisit.


*1a /iv Amin Amin riesc vou, cuuitldhi voi M va snde. t.'utau tlrepi aceia u nu l iu altul ucenicii. iicprEtcpndu -se pentru cine griete . Socotind Domnul, c viwitonili du amndou s - a Lipsii, t tic r Ixl a rea cea intru ostenele. i de fn tarea i tiuslefl cea de ta cet te i n:a v - i primeasc. Se turbur cu duhul . adit se mhnete sufletul Lui. Si a mrturisii, Acv, ad r u . mai nainte a fipus, mal nE i. u a mrturisit, a liot rai, Deci ucenicii rtcpriuepiindu-se, cutau unul la alini. C_ dei fiecarete din ei sc siia pc s muri. uraL si nimic sic Lean iui cu cucuiele lor nu cunnsreau.djr ins pc cuvntul Domnului mal sredniu de cre din l socoteau dect pc ruletele lur, Pcnrrn

C'.c potrts Ire au clre cele mai diuumte aceviea cc acum se "riesc? C Ia cuvntul cei pentru van /ii torul u adaus: "i'cl ce primete pe carete s oi irimitt.pcMiue M primete, E rea J CI a re cu ades arat putrisire; c tlup ce a / S , c va vi Sc vnd, i ie -a spus c va ' - i Iflfii pe dnii. i erau s ias ci dup aceea i v .se risipeasc. i multe rele s ptimdQscU cu drtft chipuri mngie pc iii uii: Un unul adic. de la Sinei: t.' h-a arata! ter ceti ce si F.3 Lnsnsi cm s piii riiensc. E cele cc cn e su/ntoruE a tcui, splnd picioarele lui. i pana mesei [nmimiu- L. t.'a duc dc acestea i v m-tduec ci :imiim. cu kvrut toate reielc cu iesnirc ie voi' sdT: 0eei un chip L J C mngiere esic acesta. prin cek. ce o i' ctu El cin* iintl pe v rpii asul Su pn la sfrit, si prin cele cc v r e a s JI . uimeasc t.J Mny.nntlu-i pe ci.
Iar nii chip iste: ifi le-a desclii Jnr casele tuturor, i Ee -a fgdui i.c foi ii vttrprimlpe ei. cc i cu cuvntul lor vor as cu Ira. Vezi acum cit in sc potrivcsi: -.i ces te a cu ceJc mai de sn^ ?
>

acca^ia se Euinvicu/ ui i nu tu pricep.


L CL lioirrea et* n Celu i nteniincirnw. c - urc nm c se va mplini,

firi dc nloialcredeau ei.

Iar unii. ac ca st a cc /.iec: I rettl din soi . asa o au neles. Unul. zice. cznd din Cea ia s oasir, > din s oi teind. M va vinde- Precum i aceasta: "'lat Allt $4 facet va unul din Noi" Facere , ). Pentru ei i nici pe yuiul aewt

341

mai l;ti iscodiri l-JH intros acL-a. S-a tcut rice, en unul lv a czu i il n u 0 1 . ad ici, ea ai (ilul^tu p rec u jii a ce I j :l c /ut. HH ii iiccsiL fil in neastu Iran d>* feiiT din nui, adic a cSzutde la no.
B-26 h .i ira udllJ cLn ueiuiiiii Lu! ctifcat pt silmI lui lisui* pin* tare Et II iubea li sus. >tvi
1

(Gulateni 4. Up Aadar i aceasta cc zice: Pe catc -l artare u smereniei esie.

iubea

I S U H L

PII

lals, ui

iar peut m CC i. L Yl ru sil i 1 E r i ll l rea b pe >| li n Ll l, ei I u i Jnan


SL

t- a tcut semn? fiindc din multa fierbi ine ali,

aii., c de
IM UNI

mu

Ltc oii s -n

fcut semn acestuia

pui

nit. si apoi s -a certat, pentru aceasta Lii'uiTi s L I

>;i mrebe. ca nu

Simon Penu. si iiUrcbt , cjic ar li ; carele griete. Si clu fj auch pre pic iu? Ini lis tis. a /h Lui: Dftattin*, cine este? fbpuiir vus, acela l:sIc, cruia Eu iitngqpmes voi da", Kentm ce toi teEiiudu -se.si fc btc-inul Perna u ul remurn lI u -s s, J o a n ca ci
J

cumva l -t certe pe el e u f u L i n i o d r / n e j .

i pentru curca pricii loan cade je Piep Iul Ini Lisus aa fr de nici o es la vie si fin de u ici o s lini'. Centru c iu c nimic de H J T J OS mare rmsocotea, aici emu nvai s aduc ciu tea cea vrednic celor cinstii, c oameni pescari cran, i netiutori de ceea ce se cuvine. t -1 Ias:"j [ii- el Domnul si ^al pe Piept, risipindu- i m finirea lui, si alinnd tulE]urarea cugetului lui. i iu scurt in irigarea potolind, Oei se poule sc- arta. l nici aa ntrebat fiind Domnul, nu arat anume pe
va/.iKirij]. ti prin pine Oarecum il s ljJ i' Ilpe el, ruinnd
CM

n s- ar des f

a s cu tei

sn Ltl Domnului? i iari, pentru cc /iet singur lIl j sinei: i*Pe eare Le iuEo a lisus', Dcd a - a culcat pentru acuvir dou pricini: L
Jia

liiiulc :'].tn iubii maj mult detl iui ceilali. i a

iubirii ^mn este sc culca pc snul Domnului. far alta, irnct si sc arate pe Sir:c msN'iiiw tic vinovie, prin udra/mre i entern. Jur pentru sinei marinrisete, c il iubea pe e I is tis, ntrebam dezlegm!, ea nn au/im! i
LL

.i n feele lormnli mhnire

c rinit iui Petru semn s

pe

im re tu, s socoic.t cum c. ca unui mai mm ba fcui Ini semn. Bite fum Eli elinul pentru sinei . c os ca imui maj mare mi- a fcui senin Petrii, d ca muui m bir dc Hlrfatn*. Deci mai vritjs a mim ii f*ld smerii e nti a culei indae este aceasta. C un dcd Lu iu! u-a eu pe lisus. ccc a cc jienlru Petru se mttursL'ste.lai cu LA ce ia. /ier, i le iubea pe mine. pcuiru mila si indura i ea Sa primiiidu - m pe mine. Ceea cc i ipustolul zice: Alerg, doar voi i prinde. ntru ce nur i prins de umne.zcu'f Filipeni 3, 11). i iari: Cunoscnd pe

vnztorul, i intru simire aducndu - t pc el a mesei i a


din rarirnp ni ru In-se iL nn i m,' l'uuiil-l a vijiIl,

pinii,

si mpotriva

hrnitorului a sc turba. la. zice.pinea, creia mpreun cu .Mine te- ai mprtit, i vino ntru simirea
1

i e i L i s e i c t L e i l 3 l : Obti-

- Dllt -j njtlts, ir pulioi liiml

ntunecat la suflet.
s eu/l.

!>e voieli i tu s ezi aproape de lisus, i pe pieptul Lui


sj

La

in

ele

He li DfihiiI

s le

En vei, s rguirl l - [

L'a

s rii iubit dc Dansul

prin minte fr de vicleug si bun. Pentru c i loan mai Iar de rutate. i mai fr de vicleug, >i mui blnd deci Iui era. pen Im aceasta er,a i iubit. Deci
nviilnici si iu tic

Dirmnezeu. iar mai vrtos fiind eentovuti hFl Dumnc/rn"

vei

I'l j e i cul chip l r d i - riidm,-, U sl

342

343

i pe P<-|iiirl lui

Imes

u cdea. care lutru este semn ul

vredniciei cciltE ieolr>giec. - i C fu iuini TC Scriptura. c, se usc und cirwtelc Domnului" (Psalm 11$. 11). Si aa sc va d esc u| i cri lit toat Taina, i vnztoru l Cuvntului, C celuia ce i s- a ncredinat darul Teologici. artat i se face i vuz&lnru] Cuvntului,adic cel CL nu art dreapt credin - Pentru c ereticul stricnd pe cuvntul adevrutui, cu - rsi i i ui ine. nu L-urot, ci i tir ins se arat c l ;tre pe cl. 2ti-.Hl." i ntingnd pinea, o a dat iudei al lui Simon Iscarioteanul, i tltip puiue. atirncea a intrat in irnsui . Drei a zis lisus lui: Cc Mei s faci. f iti graba. t aceasta nimeni din cei ce edeau n -au cunoscut, pentru ce i- u zis iui. C unii socoteau, dc vreme cc punga aven luda. c i zice lisus lui. cumpr cele ce ne trebuiesc la praznic, sau sracilor s dea cv.\ a. Deci dup cc a luat el pinea, itiduri a ieit. i era noapte, cnd a teii '*. Dup ce Domnul n dat ludei pinea, ca dar ntru simire L CUIIL I U mesei i a [i inii. se sa prsi dt> vindere, lar Jiul a nici aa s -a iuti ni mai hun, atunci da MU ai desvrit s- a fcui al satanei, i s^n dai de ntuncr Lui ca un neindreptat Deci puend se socotea c este imul din ucenici, i parte a sfintei cetei aceleia, nu avea intrare in trosui satana, iar dop ec l- a desprit peel Domnul, i l -a osebit dintre ceilali ucenici, vdind n -l prin pine, de aton cea l -a luat pe -l ca pc un prsit de Domnul, i de sprit dc Dumnezeiasca Ceat. C u:/.i : aceasta cc zice: intrai in rrrisuL sarana' 1 , adic, intru cele mai din Juutru ale inimii lui s - a vrt, i u eu prim sufletul iui. Pentru c mai nainte din afar l supra pe el prin patima iubirii de 344 urginar acum desvrit l -a stpnit pc dnsul, opti ndu -i lui vinderea.

I>C L /icc F MJX lui: U ' L - LIL * X rri grah.

s Iaci. f

mai in

Iar aceasta nu este a unuia ce l ndeamn pc el spre vindere, ci a n nuia ce oariium il nfrimlenz pe el, i ii d * oie s ie spre xi miere, C l - a zis: Fj" \ i'ti cum iit'tnsln i--ij- l.'i /h\ Iar te [as |>e [ine. \S ce xmeii, un zticnesc xninln iu. nu u mai opresc de acum, Pentru c mai uainte 1J oprea rutatea aceluia, pzind Lu i vremea mrfii, precum i ziceau: Nimeni rm ia mi Ritul Meu dc [a Mine, ci Eu l pun pe el de Sinemr i.foan Ml, IKi, Iar aceasta nimeni din cei ce edeau nu o au cunoscut. Vrednicii de cercri iste aceasta, cum nimeni n -a cunoscut, mcar dei ntrebat fiind Domnul: Cine este vnztorul'.", ti zis: Cruia Eu voi da pine, Deci se xede c n tain a spus aceasta numai Iul loan, ct
rume ni

altul din ceilali s nn fl


iei

auzit, de reme ce i loan pe piept cznd, ntreab ca i cu

la ureche. ca s uu sc faci urial n/lnniL, c di s - ar fi fcut artat, poate ar ii scos sabia Petru, si J -ar tiat pe c l Oar oare nici loan nu l- a tiut pe aceia Nici el. Cci nu credea, c ucenic (linii, la ulu clcare tir - lege va veni. c departe de .acest fel de vicleug fiind acei sutletatiei pentru altul cu lesniri nu bnui aceasta. Duci jirtiL'iii ri -a cunoscul.ci mi vrecnlil e zicnd aiiasla, K mai n yrab". zice ca s cumpere ceva de praznic, sau ca s dea ceva sracilor. C mull purtare de yrij avea pentru sraci. i Cl -1 et jit iilli j sftuit s uu aib traist, nici arm (Matei IU: Marcu 0: Luca u i Itt) , el s: piinpi purta, artnd, c i cel neayonisitor i rstignit lumii, mul f purtare dc gn j cuvine s aib pentru partea aceasta. .i era noapte, /ICC. cnd a ieit - Nici aceasta tn inaur o a
145

in s un mat lvangheiisiitl, c era nnapuC. ci lu s ut urate nou. l nici s re mea mi l- a oprii pe el. ci i iioapic tiiiul a svrit rutatea. Deci a itii joi scara iprecum mi sc pare mie} cini
j

intrat in I nins

al val

ana.

miercuri t-a bntuit

pe el, cnd muierea cea tie la Maiei t Muici 2), a turnat Mirul, iar e l icnind s - j locmlt c u Iudeii pentru v inderc. i j o i seara a intrai n transul. adic in imuni lui: pe ni r u ci alta este a iovi pe cineva cu mna din afar, si alta a I finge In irnsul .sal iu si no liga pe eu n inim. Deci a ieit luda de la Mntuitorul i simitor i gndi lor. i era noapte. Poate ine si gndii noapte. ntunecarea ceea cc- l stpnete pe el a iubirii de argint, 3 U1.Zis -a Iisus: Unim S- a proslvii Piui Omului, i Dumnezeu S- a proslvit intru F.t. Dac S -a proslvii Dumnezeu iniru LI. i Dumnc/eu va proslvi pe LI intru Sinei. i indatvi ] va pmslvi pre El. FiindciLan cilznt gndurile ucenicilor, iari le ridic pe ele. zicnd: "Acum S- a proslvit. Fini Oir uiluf. -c i invia pe el s rm se mhneasc, ei mai vrtos si se bucure. C slav este aceasta, a ptimi Lt adic, i prin ecie de necinste, L -instt oamenilor a pricinui. furiu ail t: hip: S- a proslvii prin minunile cric de Ja i' niee. w. Dur cum vu prnvivi Dumnezeu pi Fini intru Sinei? Adic, prin Sinei. jiu prin uliul, nu prin ngeri i Vrhanglulii. nici prin all putere, ei prin Sinei. c toate le - a fcut spre slava Fiului. Deci ndat, zice, l va prnslv i pe I F adic, IUI va zbovi, ci intru nsi Crucea, i iari dup trei zile. rnd l vu Soaele inlunecndu -se, Pietrele despkndu-se. (.'aiapeteaz.nu rupnda-sc, L celelalte minuni loate iacndu -

346

mi pc FI, i dup patruzeci dc zile. c nd va da ucenicilor durul Duhului.


Dur iu

s vedem i din cele dc mai sus nelegerea

graiurilor. "Acum S- a proslvii. zw T Fiiti Omului, adic Lu nvnd, minuni fcnd, i n -u stal Iu VIineslava, ci la Dumnezeu i latl s -a suit .Deci de vreme cc slava mea, slav sc face a latlui, m i v mhnii. C latl i a r i M va proslvi pe [inc, ca i Fl i Sc pruslv ensc. O au du ar Fu rpesc Iu Mine slava, i la FI nu se suie? Ci de Obte este slava. Pentru aceea i iari Mi va pmslv i pe .Mine. .i mi va zbovi, ci intlatsr cnd patimile cele necinstite voi ptimi, cnd M v oi socoti prin nmark a G Euat din mijloc, atunci mai vrtos M va cinsti, arunci prri nv in e artat M va face, loan 7 . 33. F i I nr. i ica p u r i n c u v oi sun t, c ftu t a- M -v ci i pre Min e. i precum an] zis Iudeilor, ca unde tu merg. voi mi putei veni, aa f vou v zic acuiiT 1 . Fiindc peste puine /Hi erau s ptimeasc ci cele rit* iuLrsi are, pentru aceasta mai na iu le Ic spune lor acelea, ca intru aducerea am inie .s le aib pe ele. i mal n a i n t e s se giilcasr vi re acelea. Se aduce nc >j aceasta spre slava Fui. C nu puin slav era Lni act-asij ca a spus mai nainte ucenici In r culc ce era s li ;sv uimple lor, aducmln - i aminte pe urm ucenicii , c Domnul mai nainte le- a spus lor acelea. Si a rt and. c nu atu tiv vu rulai. ci.i cu mult mai nainte ii - j, e l tor cina pe tl. intru ispite fiind ci, zice. c i Iudeilor nsi a spus, ca Cel ce cu mu Ir mai mainte a tiut. Iar ace asta: "I ude Lu merg" zicnd FI. arat c moartea Lui este t re vere si mutare mal buna. in l o c ce nu
cea

si n on

i i n Legea c et i V eehe t i t i i n c es t e l egi ui t ! Aduc e p e- ur m :

-ci

primete Impuri siricctfl&xi I iudeilor ficea, L M v ci : cuta pc Minei, i "unik- tu mer", iui nu putei veni". I'rif aduc n du-Je i-r. iijj- iKiEtticilur itminf a j prtn?ud-u. i'otfni - ybiijtiuiiii uni. cndvom vedea pc i reunii Jiu te iubiri ia se duc, mai mult ne aprinde. ii mai lrlos d$iiri mei ci in V re un Ine. Ln care si ti este cu pmintj fcnutt u merge. De ci dorina lor aprinzinl -n fet acestea, pentru aceasta i cm anutl accsia: -Fiiloi a adaus h ta sa jm secuieasc ti, cum c t.u aceeai m scuteai u /is 1er acestea. cu care i Iudeilor. cil ii n dragfisu. > I -nii cti mi L
1 1

precum F v-nrn uiit pe voi, hH 'tvoi-i iubiJi unul pt a l t ul . C


p r ec um I' . l i n da r . , v- a i n i ub i i p c vo L nea va i i d voi v. r t f l t a p t b un , i nc i vr j ma i l ind, i s t r i ca t m c a c t : i om eu eu s c : i . nta Lu. a a m l ua t p t en i * a m s i l t i r . a a s i \ai j i e di t r s s Iub i i i mul p e a l mL j l de l - ui ' i f ac e l i e KEi i i mc a l j f ra t el e, s nu - i [ u mi er j c . l i l ui a c r ea . c /j c a c LJ vl . L es t e porunci c oa unui . c a pc vc c ii t ul c t ui t a ui s i c t i p- i c >i i d : i t o r . i n t lnr s - t i ub e t i p e c l - Ia r m t ea ec he z t ea s ni l n' s i pc pr i et enul Ia u, c a U da la ri p a r unc i nd s det t i n a p ni po dr a gos t ea c el ui c e nt i a ncep ut . i a r t nd c nu s e v ur s t i nj i t t i dup dnc t r en Lui , c i > or l " j

u Hdevrai peLI Iudeii, adic.afrmei

slvii,/.ice: "inlrn aecasln s vur oinimli 1 l(d'"

fritnm

cnd Cet arca Inr s-a robii. hi mnia cea I j iiTii'- d e Ja !>jjir: ne-ztu dc pre ti ud cu en asupra i ui' se aducea, precu m i lWn mrti n -i vivte, c& mtptni moarte* lui lisus s-a tcut Eor aceasta ciu il frigeau, cnd uectv/.i ui ptiincmi. J*enlro aceasta in alt Ine /ce: "t.ua -se -vu unfreie, i Mir pusri iii numi i" i.Malci A 15: Mareu 11, 19: Luca 5. 35?. Deci mai nainlc spune cele
ci-

J i ot r t t c v or f i el c uno s c L t i dt t o i , on n ga i ndu - i p e ei nu p u i n

prin auetcsla. S i lsnd FI a fi ci cuiniscufi ilin rniimni. di n dr a gos t e ii


f a c e c unos c u i ,

t. mul i d u c ei c c a u l c nt m r n i i E i i , v ; n r un/i f :

N u v liu p c Mii'Mor dei I f i a t f r u u e a di n mi nu ni s - a a dus la


c r edi n , c c Luc r u dc mi r a r e es t e. C. S p e n Im c a s e : 3 ( J ei dr nf ! s i e. p ent r u nc t a s t n a i emi s i p ut t ie d e a t ' a cc ur ni i d e a i i

minuni. Ear de s - a r l i dc sp i rl ii

vqt s iii - >i aceslitra i acefnra.

ui s i s - a r f i i s ij j l , mme a l t l or a r J p i er i i , t ni mt ui n - a r f i

Acelora pentru neerecUn.iar uctetora pi -mm draguste.i peuTru cu s tiu udfi ei ntru ntastcpfaie greuiifi. 3 5." Porunc unui dau vou. i:uj. v iubiri unul prv idtu'J, precum Lu l-am mbit pc voi, i ini i v Lt l> i [ unit I pealiuL, Sutra acesta s nr cimuate toil. ri ai Md ucenici suntei; f i i nui avea dragoste intre vii 1". Fiindc sc jiiiieii s cad ci in mrli mure, au/ind icciii a, ea cci ee rrati s rmie singuri, pentru aceasta ii mngie pe ei. zicnd: >u s i mhnii, ei v dau vou prifrir pire ilru^uscea. i' de u vel avea pc aceasta, mu fi nebiruii, unui de altul nri indn-v. vpoi fiindc poate ar fi ntreitei cili c1. a : C uni poru n c n o u dii. u I>oamne, ctT'i^e. s i ea. c*re

c r ez ut . l f . r u E n - i p c i i ' J M u n u l i i t i p o l r i v a u l i n i a i u r f i n i l u - s c .

Pi ec t i i i c ti a de v r a t i a fi s ni n vn s i s uf l e iul un u l c el nr c c a u
c r c / i i l - i e m u l t r t i u i m u 1 l - o U n i i p e el vr e dni c i ( Fnp s e . 2)1 a 1. 2(:- 14-E.c.. 22.
3 -3 i j .' ' / . is a Si mon l N e r u l . ui : : I) na ni s i c . uude mer gi ' R s p uns - a Ti s i Ls J ui i : L mi eE u mer , nu p ol i a c Oms vj l dup a m i m , i a i r r u a i p c n mi i v i i v d up Mi ne, Z f e - a F et r u Li t i : Dna ni i K. p e nt r u c c t t n p ur ve ni dup I i ne a c t i H. Su f iel ul met r p ont r n I t ne voi p uuc , l i s p nus a Ei s us l ui ; Suf i ct ul Ti u

349
34H

Jiiiru Mine l vei jiune'. 1 Anii' Amin zic . ta cnta cocosul. pn nit if lepda le .Mint de frei nri \
h

imppriv urtlor, p* jrw jyw t* >i primete LKininu). lnr n LU'Mirtii ifhm r\ uraie. Lentvu aceasta l d ^lisle pe el de u j 1 1 1 1 tri il ce I dc sus. i E j eh vat - i . rco a st eputi ma s a. C de inhesFf.tEatoresti

^etru din malta frerhfnt&j* mal ndrzne fcudu - se, fiindc auzise pe Domnul zicnd: I. mie tu jtl -c, '"fii uu putt -fi ' eitl
%

(es upune rfifuia ceil

ntreab: " de mcr^E.'" l iim aceasta ar li / it n-11 I us ; Ce fel dt c Le t st c- a cet a. j n c :j u E it n p ot ] itre'.


11

iuhesri. i - am zis e nu poi. i mpotriva ur l, ii'. 1 Prii lepdare vei cuaavte artat, e eu ru pu 1 in F este a uu fi ceea ee zic Fu. Leej puri nud grj i de dnsul. E - n lsa i pe ei i rada. ca si pi urm. cnd va Elio icfnnimiii ImnEi. s nu pti measc acvasta. ci s se cunoasc pc >iul i. i vezi cum a czui nu ini
LI

On nil % rund sa si ie int rea h aceasta, A p# ascuns

aceasFa arnl ei mtur dei pe vreo cale mai ^n - a dcci toate vei s merjL vr>i veni dup Tine, Aa ll he a pururea mpreun en Hrstos a ti. Tencru acvusia i Domnul dup ntreai fui i rsfiims; Nu pi a cu ui si vii du |>i Mine, Eur mir) pe tinii vei veni drifi
MiaA Iar el aa se obczm'cefe. ct i mpotriv griete lui

li. ei dc trei ori. Asa prsirea


r-

lui Dum iiL'/fu v>(ftte neputina noastr, i cel e* ia tun inte. n n pe aceasta prea mure facere fie hmc. Capitolui 14 .^S uu se t u r b u r e inimii voastr; credei ntrtt i>ijr[iriLL/t u h si ntru Mine crede |i : \ E iindc ur mii cn s cad ei iu tulburare, auzind pentru V^rhuvnieul T'elru c va S se lepede, peillrn areasEa ii oioie pe ei. si alin mrlnn - urca iuiiu i: lnr. C' dac cel ce este Verhoiiit- > na dc licrljiiirc. mai uninte de pntarea I ' I H O M J I I L . de trei oii era s se le pe tie- ur ma s atepte ei mate oarecare re cu/.

Ifriiins. t j riciridesriihtiiriLi -se cti ace as fa lj a Lim ndejdi eu mai pe urin va veni. s( iniru i mputriva griiru, i se prifforti'sJe:

Pentru ce uu parveni dtip Tiht? Sufletul meu peu Fi u Line voi


pune. W/i fief^mdrtn a drifjfjit mii! fiindc L i n zea pe Domnul zicnd
cz

'Mai ma re drcos re dect acesta riimciti nu ari , eu

cine ma su Ele ml siu s - i pun pentru prietenul su {loan Un. [h mh h acvila dom ie acum de areasi in - upt, si nli me a dragostei, iE re pt aceea se i fgduiece c s va pune silCleiul .su pe ntru Duru nul, Ueci M uiuftonil artndu -! lui. L' itumni 1 1 Lui sinnur ts(e nceasta.a fgifai cu stpnire unele na ur.eMeu. i;ir nu a \rai muiu din Vsnw ni, zice: Mai nainte dc ce va cifea cocoul. de irci uri Je voi lepda di Mine. adic. acum. Pentru c nu era s treac mult > rnin, c mm plen trziu vorbeau, i Straja Cea di mii i a dona a nnpii era invmi'i, >: de vreme ev dragai ea cea mult a fcut pc Petru

.\

1 1 ui

ca vum l i r f i zi', ucenicii: Si cum eu * ne vom ttirt mra

lllmtr vom .atica noi ntru tces - i fttl di. ghuti? /ice; l l L.rL-cleti Lutrti Du iun mau i otru Mine creEltfi" si lume teulrile si.uisire

M >]

uura, si turbui'area ^e va alura LTcdinja cea

ntru Dumnezeu ntru Mine. f [ I L- H T U a cc as ia a i zis lor: l \ S nu st lurlutn ini ma voastTLi' ca s cread ci c Ditmnezeu
L-SIL

FE, llindca tie cele ce sunt in

.150

5l

inimile Jur. i pc nrbururea cea neariat o ei ae. 2,.V'in casa latlui Mvn multe lcauri sunt, tar denn, u fi zis vou. Voi s merg sa lesc s ou Inc. ri de s cu merge s gtesc vou loc. iari voi veni. si sui luapn: sui la .Mine. na uutie simt Ku. r vui s fii
A

zis Domnul ctre Peint: Vei veni dup .Aline, .mai |]e urm. C i pe voi acelai loc vi primete

ins ca s nn socoteasc ceilali, e nu mai tui Petru i s-si dat aceasta, dar nu i 1er,
/ier;

carete si pc Petru a prim l Pentru ace asm nu se Cuvine s v turburai pcnlru loc, ci "Multe lcauri suni iii casa latl ul Meu'', adic, sub stpnirea Tatlui, cci "fa" pe puterea' i stpnirea" s nelegi, tar << in - ar ti fost ease, Lu a. li mers si a fi gtit Mm, pentru aceasta i despre amndou ntl se eus ine s v turburai, sau de sunt gaia. hui >i de nu suni. C dei nu ar ll fost gata Tu en luat srgniiii j U- a fi gtit vou pe acestea. i dac.pentru ca s \ gtesc vou Inc
a Fi

mers. nici aa mu -as ti lsm pe voi. ci

v- as li luai, ca unde suni Fu. i voi s liii, Yi'/i graiuri Ic di mngiere si de bucurie? "Unde simt Lu. si voi acolo s fitil" Deci nn avei cuvnt a v turbura, dc \ rente ce cu Mine \ ei s fii. i unde Lu merg. l ii. i calea tii. Zis - Icon a I ui; Doamne, nu l im unde mergi, si cum putem s sijm calea? Zis-a Tisus lui: i u sunt valea, si adevrul, i viaa. Nimeni nu sinv lu fatl. fr mimai prin Mme 1 ". Iiindc sl iu cugetul lor c.vi cu m s tie nude merge LI. Iv d lor pricin dv u ntreba, i zice: 1 I nde Lu merg. iii:si cuiva i ii 1 ', ndemn ndii - i pe dnii spre ntrebare. Pentru aceasta i Toma zicea: Doamne, nu tim unde mergi, i cum putem si tim calea? Iar aceasta o zice i oma din multa 352

lumen. ntl precum fetru pgftied s nit;Ld UM tlLLp:H Dnsul- Ueci Htisras

iirtnd. p It^niuiiiisiJi , li i>r i inde m anal if mr(jfcd du \i Dusul, le dcscnpere i unde mtr^r, can- estet calea. i 'i inerte la J'atl. im clea eilt iLsti.i . Hristns. LJeci Miiidcjl zice: tu sunt fHkV, prin
-

Mine cu adevrat v -eii t,ei i ude^


.

iui i

vfti [u T a i l . l

numai caii su n

peu I ru a era s i a vu u vi nesfl n [9 fil mi ri

vt.c nu Mi iri mi mi pevet Dur i si ai sunt. p-cnri Lt aceasta de s eli si muri. nu v va im piedica pe sui urniri eu, (.U n nu se ni l a Tatl, Jjicli'znitl du; e tui prin \\n Ia Tarii. t ilndt Eu sufli Domn de- a aduce l a Tatl, cu adevrat veti * iti acnlu. t.' uu ptiu alt cule, fr numiri prin Mim t -s- ll: cu putin * mer^t-

far lu s mielui i de aici. c in rac mai este iul cuCcl Ce L-a nscut. C n aii lue /kH cum l TatI aduce ia tir C nimeni, /iff, puait s lie ta Mjue, de nu-l va ti^ pe tl l'atl'1 iloan ii. 4-1), Iar aici zirt c prin Shic se aduce in Taifri.Th-ci nltifiini este puterea latlni i a iului, pentru ca si lucrarea este una. Cci cnd foluseii pc tipia ti Lin cea lucrrii urc, [i hl - face lie llrisms calc. iar cnd Ja cea ^ /i marc te ndeletniceti, i se t'ace tie adevr Dar fii udei muli i pe cea lucrrirar iiilii'.liiiL i la vedenie n tl dc nkrimlu-Sf. u- slo hAn d it cu adev a n ian. c ui si 11 pcjitru mrirea deart futosliad pi1 Fapta Imu. >ii -an luat plata aici. sau penlm fc in Doline u -jh n re Ies drept.s-au rtcii din valea eca dreapt. Pentru aceasta La calea" i la ^adevrul ".la partea cea Ju cria re zic i le evu vi/aloarf sa adaus: "Maa''.
ft seCBupiSeiti nuu, '
IJ

uufiiinrl

a rciriogliisi privind La

veacul ci I viu. Iar nu 9 a Lauda cea mu art a u a men ilar.

353

7 / ' De M - u t i f i c un os cu t p F t M im \ i p re T 'af l M t- u a n c un sc t u. Si de * c u m l cu coa $E e i p re FI , t I .-al i v ? u I p r e Cu if t ma i s u s a

El.

As: " I u de E u ii i i. s i cale u s t ri i .

vaajudge uou. /.L-u lisus iui; Ataiu vmae cu vei urni. i nu M ai numsem p rt Mine. FUi p t ? Lela ce M-u ^ u t pre Mint. a v?tit pre Tatl, i eu in Iu zici: .Arat n u n pre Ta ll
S i rei rEt u Fi l i p cu m c p t Hri s t o s p re.j Ii i n e Ii t i e. i ar p i J at i t i t i - I ri c, p en t ru t fccat l n a zi s : Ara i n u n p e I a l , i ne va aj u n gi e n uu |. C mca r l i c^ d e mi i t i c m i n i f zi s mm ei t :

ad ic pe M in e. i ar s ice a si c c: " D t M - a ir l c u t uf t rm pe V0 Ht ' , ipe T u i J Me u a ii J L

c e h K > . L i t V

\ u i mp uJ riv s ur h i nd

aecv k u z ic t.v ( i u u p L Tn t l - d uc n u

ua

prec u m i cd ea ,

Cci

cum e es i l

D e VI -u j i J f t mascu t p e Mi n e. i p e l at l Meu u i l i cu n os cu t * n u so n i j mrc. i a a t i ' pe ral u l . vru t l . d u r n on pe FI l a Och i i cei Eru p t ei , C ci au zi n d Fi l i p c i ro ci i au v/ u i f i t DmipzeiL, d u rea i el a a Imp v t e s -[ , T p d i p t Dns u l, n e i i i ml . e acelea Ic -au v / nj P roo ro ci i p ri n p o ^o riL . (P o i i o i rc e> u -. rnd n u p recu m es t e Du mm / vu s e arat , d p revu m es t e p u t iu do s cel ce p o aEc s - L v ad p e F.l, o a p e S i n e i arat , n i s u ru nd cu n epu du|s i
,

D u in inv c t i h > J ! e i . i ar c u r a c L i te Ta r , ir i L l D uJ u u i, to n t c un o t in a k ' -n d a t l a r,

nu.

D m' mal pe ur m il u p u r u v e n i i

IfliCHiM /iei, nacesi chip c -sel-: freoi Ji (unhscij l-'Ein fa Wert si vrednicia, i fit a Fallui aii ll cunoscm, larde acum ari ncepui a -l euEina^u pt FI prin Mint.
1

i l.-aji i nzni pe F.l. adic cei mii

11

eu voaMr, ci este prin putin. L-aii

v / u i. il de v rec i ^* f i t Al ine r > t * rm t M i i a v e i i I rn i f n ir. pr i n Mi nt c u a dev ra t , [ ct i i p t i np t Ja i E ui c i

S- p ul ul c u pri n de ac u m de s u i, ; i d up ms u r , a i h u ri i La pe ce a

cel o d 1

cc

vd

pt

art area

ma i de sv r i t i nc n u r t a i l ua i. tiu alt chip.ceea ce zice: De M -ufi l


cummin

Fci Ei . Du mi i e? crr L L+ l at l u i ),
pi Mine, ji pi - TiUIJ Meu u] fi

Di-ci Bri5tnstiHu'!trn p e l-iiip. e nu v^e cu puriu a se i edea Du rriritztLL. zice; ^Atm vrem cu i ni mni, i .M-ai
ei i n o H'i Lt p e Mi n e. Fi Ei p t T' Vezi c u-u / i s : 'n u M - u : v/ u t

^Lmuscu^ mi-i ara f pc- ei vi nu l.-uu ennosciti pe Li. ci etta cc /ret. aci-jsj n Ivi e u e r e a r e ; A m i s s f i i i n i , c a u n d e merii t u r i i . m i t e i E-.Ll ' a t a i . s i c a l t - u l i t i .

ad ic pe M i n t - .

I 7. is -n Ifl ic l onc a: Mi s i i i u unde mt r ^i s i I *


LI

' j

pe Mim", ci; Nn \l- ii tnuoscut pe Mine', deprtnd pe Rlip de ia jtocutculn ceadc jnv dv a (lori s vad irtifrete pe Tfltiii.L Cci zice, cunuiim se zice lu l>uninezeg*iar un ti upease si - drrt, Apoi adnte pt urm: < eta ll M- a v'/.ur fjt .Miile* a v/ut pt iaTl. isr ceia iezkedn aceii ' I csie: Iu. Fiiipe, iii'iit vtdiTLi H'Eiptasc eauli s v f zi pe Litl. M sociitcsli. curi c pe Mine at:uru M - ai vzut. Iar . At rie. e de M -ai li vnzuf pe Mine, i pE 1 AeeUi L-.ai 11 ta/jn. iar ncum Fiindc pc Vcula nu L-aF s fi/ui, rdci pe Mine im M-ai L /ui fii'tetin sc euvini i stdea. ei trupwti V^-n lzul

pen tr u ace as ta n i ci v al ea n

sli m . \n i z is T i tm ei : i ' . u s un t c alea , i mn ten i n n v i nL - U

larM ' r n um u i pr i n M i t ic . Dec i d e M - u : c u i ru sc u i pc Mi ne , si f u Ta tl a ii i ic un os cu t D ur pc .M ine M t i i;


IL 'V

s i pc T a tl M t u M i r i. C de ac u m. / ie i , 11 c u ji .sa > t t i p c -l, L-

au i i u t pe E i, pe M ine T z n dB S AL - Z is -a f i

M. li
f i pre T uf ul , s i

Elp Lu i :

Du a n i ne, ar at n u

ul

3^5

> li ne. fiindc i nippnrfiar fiEnta cea Dumnezeiasc nu o ai vzut, |[ aceasta t E P I pc ti Tat}ui uu n xei

L- eien trupete.

Uct? EiLti pc Mine piei pe fui l nu t.siccu patth u mii vede m impt.l. ta teU tc M m vzut pe Mine* i pc ia ri

u v/U. - i muli socotesc c Mfi vSti pc Mine. tar pc Tatii HCJ -L pentru aceea nici pe Mine pu M vd rtLsp firea ren Dutniffeia^ ci dup omenirt. Dar poi si ava mai luminat a infk^f: Dc 1 - iin , zice. fiu ni cri Tart. JX'ii cei cc M- a szsii pc Mim. adic M -a cunoscut. acnnuscui peTail. C un fiind fiina i t ina, u nn es IL i curier iat. Rusine/c- se Arie auzind c: "C cela ce a tfbf tit pc Fiul, adic a cilJiUStEit Dumnezeirea fjuui. ;i Clrrnisei.lt |u' ft il Ruineze -si- i Sulrelie. carele ztci - , c im ipo.sius esrv i u Faa a fatal ni i a Fiului. C iat Dom nul tEeiparfeslr ifujstasuritt. i alt J-ai arat a Tatlui, >i alia a fiului- C zicnd: ' du ce M- a szui pe MTrtS 1 a arint pc a Su fai. apoi. "a vzul pe Jatl, iat i alt Fu pi,
iar de ar fi t'o \ i o fa nimic il acest CeE u- ar fi zis. ci FiJip

zic ud: r Vrut nou pt ' ar Ie rspurm: Vu am a, d Fu s tmt l atii i Fin. i fii totul a uehimiei cel de pc urm esn\ u uu/i ie fiul /icntic Tutl v ic u merg, M: "L. n intru Faiyi \ i calc iEtefi; tie ne*! fel, si ne a inn lie^e. c nttn e stL- fata Fiului. i uita a Tatlui, ci u le a meste ta pe ele.
Deci ceari Domnul pe ucenic* irindca atlta M'euu - r mihlnii dup Dnsul, i se mne viLrnd i lucruri ale I>umnc7drii.nc r m L-a ei moscul p ft c este fiu mu e/eu. ca prin l'rusiit i pc fatl s fi cunoscut, tar acum. zice.

['lindcA trupete caui s v c / pe fatll. _i r-!T:if este. t-il nu M

envi nici pe Mine, nici pe ucela a fi Duntmveu,


IIU1.N envi c l'. n intru latal, si Tati intru Mintale? (irafiirile care griesc vuu* de la Mine nn It griesc, ia Tatl Cela Ce rmne ntru Mint, s cela face lurrurilt. Credei Mie. c Ku entru lall, i t rstii mru Mine este, iar le nu. penIru lucrurile acestea crederi Mie". ntru lFl este Jiul.. Iii uri c iu Fiina Aceluia >e a rul, si lat! iari in a Fiului. Precum t mpratul Fu icoana sa .si arat, i icoana iniru mpratul. c unul este clipnl icoanei - .i aj imprutnlui. Iar cum c una este fiina Tea si a Tatlui, arta! este. (luci graiurilc care Lu griesc, dc la 'line nu 1 griesc, adic, nu in alt cJiip Fu Je griesc pe acestea, ci precum l'atl le -a zis. asu si Lu le griesc, c nu am ceva ai meu deosebit de Tali. ci tnare de Obte, v una este Fiina, d cose bin d u -se i po s tas u ri le.
S i II bi nu ma i gru iuii l c c a r e gr i e sc ale i at tui s unt. ci si lu c ruri l e,p entru c Du mne z e i e ti lu cru ri suni . Si d e vr e me c e D u mne z ei e ti sunt lu cru rile , i ar Tat l es te Du mn e z eu, r Fii . D ec i a l e un ei Fiin e sun t lu cru r il e, l en l ni a c ea st a m c a r Lu ii i fa c. t at l fa ce , m c ar Fa t al. Fu fa c. Cr ed e i c Fu int ru Ta t l, i l ai l n tru M ine e st e. adi c , s e c u vin e, auz ind voi t ar a s i "Hu T \ ui mi t a lt s nu c iiu fi spr e a r ta re a rud eni e i ce ll ei dup Fiin .

Iar

iIl-

nu v ajunge vou aceasta spre artare tuni c dc n

Fiin si dc o cinste sunt. i curn c Jatl irirru Fiina Mea Neami. i Fu intru a lilui. mcar pentru lucruri credei Mie. c lucru tile nie lui Dumnezeu sunt. 12.M."Amin. Xmiu zic smi.cela cc cred e ntru .Mine. lucrurile care tu fac, i acela va face. i mai mari dect

3.T

acestea face, C Lu ia Tatl Meu iiierg. !>i ri ce - s ti cere intru numele Meu. aceea soi face. ca s se slveasc Tatl iilrit I'iiiL Orice vei ce re inirn numele Me. Lu voi face". Vrfud Hrisius, ci rtn numai aceste lucruri poate s fac.cisi alicte cu mult uiui mari dect acestea, cu eus rn le pune pe ele. C rtn zice. e i mai mari decr acestea pai s fac. ti ceea cc cu mult este m,ti minun at, i altora pui s dau. zice. t mai mari dect acelea s nc.
Ye/i puterea t.'dui Lituiu nscut, cf este. c i altora punte s dea s fac lue rin i mai mari deci care Ei a tcut. L [rin a yice: Lu Iu Latl .Meu merg, nceasta nral. c rte acum al vostru lucr u este a face minuni, e tu iat M mut de aicea.

i l Icului ln - nc nou. cum c acela ce crede in Lrnsui va putea fact lucruri mari i minunate. ?.iee: - C oricEe vei cere intru numele Meu. (_' arar nou aicea meteugul facerii dc m inuni, ilum c prin cerere si rugciune, i chemarea numelui l ui, poate cineva s fac minuni. \ a au fcut i Apostolii: ntru numele Jui livus Hristns, scital - te i umbl" (Laptele Ap. .Ldi). Pentru aceasta n- a zis: "oricte vei cere. ruga pc tatl. i. sa face, ci: J'.u s(jj face, pe a Su pulere artnd -o. "ca sa se slveasc Tatl ntru nul. Cci cnd se va arta fiul c puste lucruri mari, atuucea sc s - lvetc (lei ir a nscut acest ii! de l in. C - zi urmarea vluvci Tatlui: n tru mumie Domnului nostru lisus liristos s- lmi fcui minunile, din minunicrmlenu cuvntului Ap vi iilor, vi dup aceea spre cunotina lui Dumnezeu ^ unind. cunoteau pc Tatl, >i aa se slvea intru Fiul.
Spun cei ec bolesc cei eres ni lui Mie. cele se fceau prin

358

A post u li, L1 le fcea, i cele ce se fceau prin Jrnsul, nu El. vi de la fa tl lund lucrarea, all ura da putere, i LI singur pe aceasta nu o asm?

Dar pentru care pricin dea doua oar a zis aceleai? C zicnd; Orice \ ci cere intru numele .Meu, aceasta v oi fiice. apui aducnd pe urm: Ca s sc slveasc falii Iniru I iul", uri I doua nar zice: C oricte vei cere iuirii numele [Meu, voi face? 3 doua nar zice aceasta, adeverind cuvntul S, i artnd, c LI singur Cuce. i nu are trebuin de puicrv adus de aiurea. Iar pe acestea luate lt zice ucenicilor mngi ruiu - i pe ei. si ar and, c uu vu. pieri FI. aici seva prpdi dup ee va muri, ci va rmnea iari ntru a Sa vrednicie, i in Ceruri sa . C la Tatl Meu merg. zice, c
jiu

M prpdesc, vi acolo M duc, unde csu -

petrecerea mai fericit. *>i atta nu M voi arta neputincios, mcar dc voi i muri, ci i altora voi da putere s fac inul mari lucruri, i oricte veti voi. v ni da vou. Deci u u v mhnii pentru moartea meu. cure lutru acest ebip este.precum v- am artat vim,

15-1 ft. De .Ma iubii pre .Mine, prirunciie Mele le vei p zi. i Lu voi ruga pre Fatl. i alt Mngietor va da vou. eu s ramie cu voi in v cei. Duhul Vd - vi ului^ pr< carele Lumea nu- l. poate primi, e nu - L vede pre El. nici l cunoate pre tl. Iar voi II cunoatei pre El, c cu voi petrece, i ntru voi
V

4 fi .
Fiindc a zis mai sus: Oricte v ei cere, \ ni face, aruiu

aeuiti, e nu asa simplu se cuvine a vere, ci cu dragostea cea

ctre Dnsul, si CM pzireu poruncilor, C alunei voi lave. crd asa s -ii cere. Si in uit chip; Df vmut'ce cu urinare era s st mhneasc ei i s it turbure cu sufletele, auzind e vor s it lipseasc de Dnsul. ifLcci \ LI aceasta csie a M iubi pc Mine. adic a s mhni si a v turbura. ci a crede celor ce sc zir tie Mine, {' porunc am daf \uu: S nu v tcincii de cei ce ucid trupul (Matei Id, 24; l.uea 12. 4). Deride M iubii pc Mine. aceasta s- o pzii, i s nu v mhnii pentru moartea Mea, C a v mlmi ti e a celui cc pzete aceast porunc.Deci cum tlar mepzmd voi porunca Mea. ci lemndu -s de moarte,/icei c M iubii? \poi dc m ute cc puleau s zic ei Ea uvestea: i cum nu ne vom mhni, ai nd s nc lipsim de ac est fel de mngiere, si bucurie sufletea sc ec avem de Ja line? zice; Vu sa fi ac cas i a r nu v vei lipsi de mngiere, c "voi ruga pe Tal l. i Li J t mngietor va Ir imite vou. altul cu Mine. Ruvineze-se aici Sa bel ic. cela cc /icta o Lai a latlui i a Fiului i u Sfntuhir Duh. C'a tat. aud, c aii mngietor va r rit ni re. Deci alta este Faa Du Im Ini, Kuitie/e - se i Macedonie, care zice ei de afl Fiin eslv Duhul, i mai d.e jos decar Fiul. C'a und si acesta: Mngietor este ca i Fiul. Deci dt o Fiiri este cu i- iul Duhni, i in adc\ r i eu tatl. Pentru c de aceeai Fiin rle Tatl si Fiu3. i s nu te minunezi de / i c i : \ oi ruga pc J'aiF, ( a c i nn ca o slug II roag, vi ca s ncredinezi pe ucenici, c cu adevrat va veni peste ei Duhni .Mngietorul. Pentru aceasta se pogoar lor, i zice c "Voi ruga pc latF \ c de ar fi z i s : trimite". nu aa ar fi crezut, iar acum vrednic .160

tie credin tcirul L-1 h v n n tu L zice: Vnj ntu pe larl. C ci s tl I rcb i : i t. zi CC, ti L- r i lj> r ; in te SI di- ceren. i ci 111 cJli |Jll t M| vni sruri cm te peste toi ]. Vrecum si W il-e uiulte ori r:c ofsisiuijai n zice. ci sufletul meLi i ii pun te s| te fae fiftast Mcar v. de puinii srim inj dt multe ft ri are i ri-mn lucrul. dar liihLi i rnd nm s ara I am v nu ne vbit Icpii ile Mryttiiil. jj /iecm.

Ine i in all chip: fie vremi ev penurii noi s-a adus i un ni il pe Sint jt-rtla Ta I ui. mbl nzimlu -T. pt LI prin nwariea Sa va tm Arhiereu, a pui aa. Huitul a venii peste nui, dac s-a sfr Lt li pcatul. si vajfei s -a ters, peiuru petiia zice: -1t ni runti [H T-.iil. i pe Mn jiviiirui mi da vou 1, adieu * oi mblnzi pentru \ rji pe latl. i Voi mpca pi: FI vii voi ce suntei , r j mui pentru pcat i aa v a trimite vflupe [>u li til, mblnzit fiind priFi muita .Mea cea puni ni vui. i intpcaf cu vui.
Iar atuasia te zice:
4,

t'a ia ramate eu vl in

UT"

a eii t'nn

afiic.iiinfiniiu - pe dlnsii.ciiii aa./ire, vre melnic este ivnire n LnL

piecuti a MeaJ v plii in veri ta sta, i iei rtttp ce vel)


F

mri tui Au va lipsi t ci mpreun cu uni t a pfftvc, i mai sivii i


MI

face. i cu roi sfini} pururea mpreun tsiv;

dup cc nmr

mui vrtos, Virlus Mint. iar


Lr

pe cin i de juni mile trupeti

Filai

nlai atunci mai

f>nli LtJ AtfaVrDlui /rec in Juc de "iJuli eslc nu al


LCII
,J

Lt'jii eclci i

v ci aceia chip i umbr era] ci al jiici Mii.,

eure e- te AdruL Prmni c aveau t>nli i r. i din Le^e. darlii aeiifu rjre i iiniLrnsJj r ucurn nsumi Adevrul eu chip de hi iui ill, cum ar zice cinei J . g-a pupmt la ucenki.

Aceste eu viu

l::

"sir ucu ni instigi Adevrul. cii chip ih

fuLrij, precum ar ?.re einem. S-a pcjnri la. imnie"'. le-n


f!

(kn Dumnezei l- s clf I acesta frir m 1 din vttvuuiL Sinfuliti ( j riduri c Tl'uEohEhJ. cl face fj Ziuu h ciiicizeci-a, pc Litre iacuindu- L- Mcfiilu ep ist- tipul, i frieuHorul >i Yin tu lui. ?,ive:X ^e acc^i jii iot: "upst iw cla^vif I -^zis l|ntuf spre vndt L arca urn'niJu i acestui a: "i~ u cEtip de Fiin ^ C art nu sa zi.s pyitivfl peni n j c nu art ^rai pot mii. cici nu dup Fiin S -a >, ji-ffiJuii TMiluti u A paroli prccnm inru , Ci dt la Ouiuiui/dasca insuflate. fi dc 3a Ji mhile coterie foc, i dt I u lucrarea ea a nu puUTnic. i rit Iu umplerea de Duluii S3-nt nr vire nui a ci iuf ml e u chip rie intfl <
j h.

ren a mintii 7 ,ice. Pan i m tea aducea pe urm: 'Nici ii e ur ma tu pt EJ". \tt h c iacc. L'a: \u -L v erte , /caud LL a artat aceasta: "C nu-L cttnoAsre. Deci mngie pc Vpoiioii prin ceea cc a '/.s: "C S Lumea rbu-I poate pri mi pc ti iar vou vi s-a dat acesi dar a I L S . "i rjrti ne l:i ( ui ", Apui-CCCa
LC

evU- unii muri". "t. si iilru voi va fi.

Pculrii c acest cuvnt: 1 u vai" rfitt pfetlcl rit afar st gral mic apdur, Eur ceasta: ntru vn^ - pt cea

litliifOtm slluirL >i

i rnprcn ptiretea.

ntrire. are

aceasta si cum c c^it Duhnt Humnc/.cu li urat,

far Teodor S cri s ni .la Cui'Tl j te si- munujde " C atal^hiP

Pentiai c aceuslu: "M v ai sllui i ui umbla intru veti l uc rar ea Ffiirtinew u o tcc l.ev iic 2iL 1 2; II ttniiireaii 6* 16).
cl .n

11

[4f

se

aduce

umn

scrie

a-sn.

fiindc

Dmnu^euH'A ru este lucru iJnp mininplure, ci Hrca^'. i pururea vcu


dci.iseiiCT.ic il

JJeci Lumea nu pyute primi pe Dul ml. c nn- L cunoate p u ., iar voi 31 cunnasiel pc KL Centru ce', p Tcntru ci nn
s

oare,
de

iur

mai

ySriis

dt sine&i
acelai

lucrare

ptiHrii

ie

if

se
te

(nvei din

Jticrurea
i

fsiii^
cek-i

pi

hotrtor

cuvant p
in

riant

Eu in, i pentru aceasta pudnci<^i sunt ei a -L primi pe L I . i rmne acum !u vui, i * li pururea n viii.
un

peut ru
irta

ji-silstlh

ilrii

singuratice

i nc-mu ieri a

ice..i

fiindc

nainte
Jacul,

a l'use ntru putini

iU' ii 'i.
c cu chip de

l'ace. nai

pe
se

umi

ns
i se

L-nit

iu lucrare

IH-iil/'Nu v vui isn pre voi nrii mi. vu vi mi Li vni. Ine


dc

s-a
Mitici

pemru

aceusia

se

7.scl -

fiin

ti

ii

sliisluii ste m

ptu.fn. i Lunea pre Mine nu M vu mai vedea, iar voi Mfl vp cunoate - voi, cii I li sum intru 1 aiJ Meu, ' i voi i ii 11 -,i Mi ne. i Eu itlru voi ". S nu v tci!iL!i. /iei't cci atn/is verua, c uli MSnjetDi vui

Sfuml Dnli, dcji Durul i lucruj -ea Lui,


S;: \

Sile pre Mine. c Lu tu sirnL. Si voi vij vei i, n seti A s iii

f> u. r cas na s oc i i i tas c ei . c r i aci O uv r ia s .S t m tr u ^g n* re ru m aces ta , ^ tce c "L u mea n u- L j u mt e pr i mi p t e i . Nn a a.

\ii

v a nv a p e v - u i, p iv e m u F .l. c

n u- l p un te pr i mi pe LE Jr u pe ie. ar i ir . t ifr u i mg u rv s uf i te l e

v i m i t r e s e va

triruilc, socotind voi, ci dt- :jlw i na M vei mai vedim pe Mise, c uu s ui Bpii (ie Jn voi prt iu Jurir. t \ oi veni i); rt i k i voi lsa pe voi sr mani.

slillui.

ftir si n alt chip: Lumea nu-L |>lmi primi. atitc. tiradpl


f el s i mp l a , s i tarclq nit Imni f t u^er . "c s i u- . i r de p c LI .

I'iiuric mai nninte tnccpntE u -i smiiiLfii pe dci -u i-u n Limit, cu cuviinla acum zice: * Nu . sui lsa pe oi srtnitnr. .i ca >a BH i>co(easc ci, c precum mi nainte. va s se arate i Lor si tu Lu ir cu Ir up. rice: Im nea no \l va mai vtdea pe .Mine, Lc mimat voi. zice. M Mii

ii

necuprinsa de minte c.srv Him a Lui.C " v e d e r e aici p e

vedxn pe Mim' i r9lu 1 1 nviere. ( ' vin -Sum ru'" r mcar ihM rnouj'te voi priait. ^oi i m iu i veinc viJ vii li. adic. v/amln M pe Mine. v veri l u n a ira. t ca cam ar li ii tsi mori. iari s li nvia prin a Mea ariare, Sau stasa: IVcuiin mo:irtn Mea spre liaj, zice, s-_flcut, jiji \ oi mcar ile s cir >i tntrri, vii vei fi. l>eci nu \ - . ini ristai ii l ; pentru Mine. Cai ele v fii s ithjt. jiaci pentru sJprv. C mcar ik v- rli muri. vii vei (1 in ^ iaia ce > ii s tic. ji uccu vei cunoate, c ' iat F Meu sunt, a di c, n tund cAnc'J vai nv m. Ti eri ceiou>il. c nu M- nm desprit dc latl. ci aceeai [iu iert ani. "i voi intru Mim suntei", pierii fiind de .Mine. i Fu mini vyi. ridic, cu voi suni, Lrbavmdu-ci i!i n necazuri,. f ci tit minunile prin voi. pmslm indu- v pe voi prin oaie. nc i in a tt cliip nvo sunt:
Ca

BMC menea. Deci asa si \n uee-sten se cuvin e a k in ielele,

p
i

rcc

o in

ii

i;uvn

I ui

acei

n "

Free

um\ E-ll i

rimis pe

in c la !

Lu

v trimit pl- soi

(loan 2l> . Llnar simplu sc cuvine s - t nre][:fi-iM? Mu. A trimis adic

Ta

ri

pc Fiul Su tare tra fr de trup. apm S -a i n ni pat, t din l'edimr S-a nscu . I'kr

IUL d a n s i A f r s t a l i i n n l o s t t r i m i i d i n (

lt_

i fr tic trupuri? Apoi s-au intru pa k

i din J-ecioar -,-a nscut fMsrdc? Ci bnrfed artar

l'sIc

a nelege a a S c r i p t u r a .

"Ci ce are poruncile Melc, i t p zt te pe e Ee. ace la t


, l cure MiEusk
prv

Mine. i cela cc M jittete (re Mitic,

Inkl-sv- vii de larl Meu, r .ti l voi iubi pre ek i M s ui arta pre Sinemi lui. /is -a lui luria, nu iscarioteanu]. Doamne, ce poate J. c: ritm sei s rc a rri. - , uu luniii'.^ 3 N recL[ni si ui mlls aut zis. priit acest IV! de gr&iuri mhnirea lor potolete, iuvindn - i pe dnii, c aeeta TI Iei bette pc LI. van u u pentru moartea f ari n: r:iJii nete, care - atcasta m l' o ptimesc, ci pitfemuile Lui si nv i urile p/ete, cele pi UF ro a nn iubi viaa jll osia dcacinn* ci i jmne rafietnl su pctirrci Dunfuu/eu i pentru lucrul cel bun. t.a cum m'LMstu ar 91 zis
lor:

un Cap

JI

iuAdulare, c

niinJuiarL alt iii Hristoi int aposinlii; i voi ntru Mim, ca nite . mdulare n ijp. r>cLi d up fi ce a nviat, atu ti k- a artat lor ) ce a pentru I U . I N acestea, C dai ui Duhului dup mlctfc mate pt dnii i- n nvau J ar cni! au/i: C a Lei ntru E.irl ^ufi r. i % cii intru M inc.i L LL Intru v ni nu j^incni -.i pe actstea s k iup-k'tit. Pentru e li Fiul i u l a i l e s t e ca C e l c e l - s l c d e o I ihi. J a r i n Apostolica ici ("l- c>Je njptttor. i i m pruni i LiuTinr.Er apostolii intru I>nsiE.ey l- ce surtr ajutorai, i lucrarea
JII

Vnr sociiii! i c din dragoste v ristap pentru moarleu

.Mea, ias L li m'liiii jIc dragostei mal ^rto% lit a uu v aitrM.i. Tur i n m c aceasta ^riL'i n a rulat este ii iu cili ce mai pe ni ini zinc: "De M- ud iuii p .Mlne^v - an li lujcurat, e la l'atl meu merg. Deci
CCICL

M lubte pe Mine. arc piu imcdr .Mele. si


cum

un r li tnai le urc. ci ie i / ic pe ele. ca nu mult Ur jiiir - L' cu tre/ire, ca s

ia , vuind

Iiuji rk In Dansul, l se acoper, ]>e vre mi ce si nlkle multe u n mc sc /ic la Dumnezeu s; la m-uncui. dar mt ase menea se inkley,. Pentru c '' dumne/.ei ni- dee m si uni iPsiil. 1, 6 j dar nu iei foc nud. Se zice (iui "ddp i sEas a Tai l ni" UL Cor. 4. 4: CftEoseiii 1. (>t, se/ret i trenul, dar nu

forul divfiUii, s jetuiasca vistieria, (l trebuin esii: lU ILIJ

le pierd/fin pe acestea.

L cet ce

ueIuIl - pe Mine, ce piar ni alin? iubi -se-va.

IM

36ii

/kt*, do latl .Mou, si tu lvn iubi pc cl, si M sui aria pe SiikL-3113 lui. i pentru can pricin a zis aceasta:
L

\ r voi

arlj pt S in cm Lui"'.* Fiindc dup in viert avea h St arai o lor cu irup mai Dumnezeiesc, ca s nu sociUtHsd oi c este FI ituli i (tlucirc, pientru aceea mai monte le spune - Iur ac casiera arunce s nu fk necredincioi. v/indu -t pe tJ. ci s - i aduc aminte, cum c acestea mai nainte Ie -a spus lor, i cum c pentru c pzesc poruncile 1 ui Se araiior. si pentru aceasta si SL rjuiasc totdeauna a le pzi pe acestea, CJ i pururea s Se arate lor. Cci marc fiind lain nvierii, cu anevoie era s Se primeasc de ei. pentru aeeasra rnai naint e ii gtei e pe oi. zicnd, oi St va a ri a pe Sinei lor. Fiindc ci dup ce a nviat, pentru aceasta a mncat* ca s nu se pani lor nlucire, cer ce i uiuni luda .ic esta a ptimit: e socotit! luda ilt carele acum pomenire se Face, c precum tu % ii vedem pt coi mori. a>j i Ll Se sa arta lor. Centru aceasta i zice: -Doamne, ce poate fi. ci non vroi s le ari pe Si no i, i nu lumii'. - C din multa mirare si nspimnta re zice aceasta, ca LU m ar ti zis: \ i nou, c vrei s mori, i ca c ei mori vrei s Je ari nou in sis. C aceasta: Ct poale ?" cu gnd. spiruntar i ngrozit n zis. Ce z.iet dar Domnul ctre acestea? Cum pe aceast prere
a lui c a pc u mincinoas o stric?

23,?4, u Ri|uinS 1 Isli- s, i i -a A\ Ini: Dc M iubete cine* u pre Mine, cuvntul Meu \ a pzi. i Tatl Meu iJ va iubi pro cl. i ta d vum veni. i lca la dnsul vom faec. Cel ce nu M iubete pre .Mine, cuvintele Melc un Je pzete. i cuvam ui pre ea rc- 1 auzii, nu este ai Meu. el 1 latlni Celui Ce -a trimis pre Mine. luda din multa temere socotea, c murind Domnul n . t>

366

Sei i urm - Si tied icr. ju-nmi ac l u a >.i ntr tihni precum n-;i zis. 3a j Dlhi'iiL - iriciiiid prere n tui. ziee; C prettan Jiitl Se aral jit- Mttosi. a>:i si tu Ma vo arla pe Smemi vou, "C ta, /ice, $1 falJ yuan < l -m Jl-i cei ot va pzi cuvi'ululuMele. Su in somn M vcti - ai'^ili ouiu ri il* vrtiiii ce cu JaiF sui s vin, precum eslt* en fenvnn a St arm TaiU , asav a i\ i artarea !\ Jta Fa , nc i 11 r i n arensia ce zice: "Lca la dnsul utm face svtp prerea indei. f' visurile. zice. nn t-jEnn. far Fin artnd u - M vo l isTi Eidpritiift eu Tatl. tied uu prin \n ti venirea Mea. Si riiiu naimu lespnne urj precum -jrn zisi c sdVaaria. cu s nu -l soeoicast-ii pe LI nlucire, ne >] ndeamn pe ri spre pzi ru a poroociitir 1 ui. tiind ei c dr ur Fe pize.sc pe aeuMi'u Se urai i LL si Tarf, Lrecuin impotrii Iari, de la cel cc uu pzete pur cpnciJe. se deprteaz tl. i i ai. ca de I LI ed ctiiu iubete. c eclu ce nu Vti mbete pe mine. ziue. cuviniele Mele nu li pze - te. Deci nici pe 1'atJ mi iubete.. eeJ ce an iubete pe FiuL cci c mntui Fiului . i ii 'latiji ; Me, Brrpl aceea cui uu nu p/eie cminhil teului, adic ai Fulului. pr'ccuiri urte pe Fiu], asa i pe l'ail Pentru aivustu voi, O . uetnici. s pzii cm Iniile Mele,cci ava veti urla pu dragostea rea ctre \Trne ictri?
ltL

[nr oarucur zic. umu din temere, < cu niirtiu iubitoare du iiairiL r>i ucenicul luda a /n aceasta ,h 11

F'entiu cc irei s lt:

arai jiu Sme nn u. i nu luinii'. c i nia rm numai neun jeii s uib olusiufu cca ilin artare. ci i mai lumea. Ja: M ntuitorul arat, c nu Jyi .se nvrednteeve dc unele c.\ acu>H:i. ce numai cei ce pzesc poruncile Lui. vrednici se vor fact aiSfrii 3 .ui. fi dragosir-i iarilut. C cui ce
5W1

pzete poruncile, estt Dumnezeu * lotl, dar nsti nu

prtcum i ru > i u l .
voi

aa

ntru acesta,

intru Fiul
,

este

tires L e , i i i r i n n m d u p D a r .

25 1 26.*Acesu a

am

zi*

vou.

1.

pelrecanl,iur

Mingitiurul Duhul cel Sfnt, pret.ani ll va tri mite Tu ti intr u numele Meu, Acela pre sui v va nva luare, i ui aduce aminte
VUEIU

rnaie eele cele am grir vuuii r .

Fii mic cele ct zicea Domnul eruu nenelese de uei -nici. i pt uiiek nu le pricepeau, iar la cele in ui multe se si ndoia u, ca nu iari m'j - L ntrebe pe LI, i * zic: i.e porunci suntem datori s pzi m? i izbvete pe ci de suprare >i de lurburarc. zicnd: i Mngietorul, pe cele ntunecate i cu anevoie de neles . cunoscut e le va face vou. Ptniru c acestne cl se par vi m c suni ntunecau., le - am grit, ia voi petrecnd, i cu voi fiind. Iar daca M voi duce. luate v vei im l o. l'entru aceasta
IUL

se cuvine s

v ntristai voi de ducerea mea, care va s fie vr m pricinuitoare de attea bunti. i de a tal a nelepciune, t'ei pn cnd Lu Iu voi petrece, si Duhul nu va veni, ni mica nure nici mult nu vei putea nelege. i adeseori .Mngie io ml ll numete, pentru cele dese ale bir scrbo. Furie ndj duii fcu udu -i pc ei. c dc acela *e vor mngia. Iar ceta tu zice. c ntru Ntunicii 1 Meu va veni Mngietorul", aceasta arai. cum c ni mic strin
LIL:

Mine mi v v j nva pe v

ui, nici slav a sa osebit nn - i va fare, ei mni mi meleMenvu veni. adic,spreslava numelui Mou. nu J I Sau, ceva ce fac cer ce nva cele mpotriv, ntru numele lor pe et - i ce ur meaz lor aducndu -i dup dnii. lar unii aceasta ce zice: *(iiru numele Meu, aa neleg;

\ u i

eh

LJ 1 lui H rist ft'-. \ f ii nuafeci tr, Ci ave m ,/itt M nji 1 rLn 2i. Deci tiindc i Duhul -

ii-Kir p lisus f I r i s i i

venind. uerriMior Mftg&ietor S- a fcut. scHivie Jar ni i. iad n- k. itlru numele Jici Hj is tos u lenit. cil Mngie rar cvli i Acela, rec um t I Itistn^itiUr 1 .! Hiistos. a ipi mil Favcl p< Dubipi intru vele cc /iac: Iar voi nu sitnrci fi iriip.ci in [>n li.de vreun- ce Multul Ini Dumnezeu Locuiete ntru vai. iar dac ciiu ^a IHthld Joi llriios nu arc. acesta uu l^ic nr Lui" {Iturrtitni \pui aduce.: 1 'Tc+j - de este IJriftoS niru vei ..." Vlvi. cum :nai sn* zicnd: Dtii m] Iul Dumnezeu nuru ci". .i- pol a arians: t- ri h r 1 1 s ntru voP? Cil lirisras ja- Duhul a ehiitiin. Deci fiin dc Duhul >e numete Urinai.nafi^mr eti a nelept acea.sia: " ncEii n urnei Meu i va trimite pe Ll Tall. adic. eum c i Lt fir is tos Se v a nurcii. Deci Slntui linii si a , >i M atllIS aminle, A i nv& -j i li (1 ic ii. caic Uri >t us na %\ uj Iu i ca ce I > r ce n u pu t lu ii u 3t poarte: iar ti adns i f,ccitc adic a zis Du mu !.dai' s ."i u |Hnlru hcIu iriiiiu rea. sau fiiniru slbiciunea mimii u - ni putut sa le ie minte Vpustoiii. ] 7. F a ce I as L :> u , pa cea M ca <Tua * ou. S' 1 1 precu m J
li

rn ra d, Lu dar vou. Sa i m st: utriiure inirna voastr, - nici s

sc sfiirn fin teze". lar niru n trista ii - erau Apostolii,

pe Dnniuul

zicnd: La M duc, iav Mia veni. Pcniru w eaiia vznd c fsle inri'u turbur aie inirnu lui- , i mai vfcft |ienttit necazurile ct evau sa li . ie-rtsupr i rzboaiele. Face. zice. la> van", ace ni ta zitiul lor; t u v vtnjai voi
LII

[uri Mirarea In mii, pn

cnd aveft pace cu Mine, L rm aceit fc-3 esn pacea Mea. precum esn- u lumii. care de multe ari vpre ru
C OL . HL-

face, i teici auto are

Dar Lu aeest fel tin ti.

ii0

ct unii cu lrii s avei pact. i un trup s (ii. .t aceasta 1 1 1 ai puri rnicr decui loji pe vot vi ' j face. i mrar i muli cte sc vor scula asupru voastr, ai mic rut vei ptimi, cli amti ea cea de ikj suflet i cu pacea cea ini s oi fiind ngrdii. \ poL fiindc iari a zis: 'Las, care era a celui ce su duce, t rit ajuns putea s -i

turbure pt ci, aduce pc urma: "S nu se turbure inima voaw r, nici


sa sc spai manteze 1 ', i turl mranfFi u pti meau ti din iul ti rea si dragostea cea ctr e Dnsul, fn-clc aveau s se lipseasc dc El. iar sprrnn tarea, peu im relele ce uv c uit s se niinple lor dup moartea l.ni, Deci Lt nici pe turbura re a cea din iubire* nici pi' spi manta rea cea pentru scrbele ce erau s tie, o las lor nevirutccatiL cl pe amndou !c potolete, S nu se turbure, zicnd, ini ma voasir, nici sl sc spiii miitezc 1 *,.

Ifi^/'Ainit- al c Eu am zis sun: Merg. i voi veni Iu voi. L>c M- ai iubi pre Mim, v - ai fi bucurat, c am /s, merg la Tatl, c lfi Meu mai marv dect Mine este. i ucum am zis vou mai nain te dc ce va fi, cu. cnd va tl v credei". tindei acilea Domn ul pc Apostoli c nicidecum nu ndjdui ou nvierea I ni. nici o inu-lugeau pe cu ce este. >i pentru aceasiu foarte erau mhnii vi Iu rburai, cu cei ce aveau s se lipseasc de Dnsul, Se pogoar neputinei lor. si zice; 'Tu am zis sun: merg. i voi venf, dar iac v u iris tai, e un credei Mic. c mcar lIc voi i muri. rus intru net uzuri ie virui re nu s voi isa pe voi. Deci atunui Hlizind voi c Iu lall Meu merg. pc Carele voi mare il M.ivutiti, i moi rnare deel Mine. se cuvine s v bucur ai, cci la Acela mcri Care este mar mare deei Mine, i poale a risipi luate relele.
Vezi ur marea nelegerii, cum aceasta ce rict: C l'atl

370

Meu mai mare dect .Mine este, e s mngie pe ucenici o i /iv? C iIl v rtniL' ce uCeia SC ntristau catuuu ll -ar tl putut I Iris tos s le ajute - lor, zice: F dei IIu n- a pntea.dar mcar J'atl Meu. pe Care voi mai mare dect Mine l socotiii. uu nu este puternic s v sfiite vutia? Precum i n nti loc zice: Au vi sc pu re. c nu pi.il a r u g a pi: Tal l Meu. i s -Mi puni Mic n a iu l e dousprezece legiuni ile ngeri?" | Matei 2 6 . 5.1). Cinici aici nu zice aceasta ca un neputincios, Cci cum? cel ce i numai ntrebnd pe iudei. ndat j -a ar i near jti.> fie toti? (loan 18.6).Dar de vreme ce pe ! ea peren E socoteau, pentru aceasta zice acestea. Aa dar i aceasta: l'atl Meu mai mare dect Mine este. C dup prerea lnr a zis uccuslu, cari 1 il sue nl ca ii pc FI neputincios, ar pc Totil puternic a te- ajuta Lor in vremea necazurilor, "t ucnm am /i - , vou mui iiniiilc ile ce va ti", ca.atunci cnd a tl. s crederi, adic, asa ndrznesc i nu \ l lern de moarte, nici M in l rasi C A eil i mai nain rc /ic, i vou si v bucurai poruncesc, "ca. cnd va fi, s credei .Mie, C precum nm tiut necazurile cele ce vor sa se
iii

tmp Ic \ ou,

i mal naiotc spun ndu -le pe acelea n-am nuntit, usa nici pentru m nu ii ie re a i oi ii oro rea sou.slr tuai nu inie
spunnd, nn voi ruinjl. ei toate

cele dc iiacaiir v vor

ntmpina pe voi. Iar linii inirlr; c Tulii mai mare este dup aceasta, fiindc este pricinuitor fiuluL'C' mai mare, zic t. este ia ti" dup aceasta: fiindc este pricinuitor i ncepui ur a Mea. c din Trn nil M- atn nscut. Iar aceea: a l Tai] in ii marc dect Dansul, nu-L face pe
Kl a fi de alt Fiin, Pentru c st intre oameni, (ea s zic spre pild), tatl mai mure este dect fiul, dar nu es ir i dc

alt . spun ereticii: Cum mergea la Tat l firjsft) + ca L.el cct-ra Dumnezeu, sau ca cel it era um < u uilevm, e a re It era o ni. c c [ c a Cel Le ein Diim r zeu .pururea iu t cnur cm. i ncdespirjil di Tatl. Deci iiii)i.i omenire m zice c isU Tatl mai mare decl Dnsul,
31) .3 l. l 'Nu vu mai g ri muiie cu v<j i, c vines tftp n i i arul lumii acesteia, i in Mine -arc uium- a. O va s cuuua^' Iu iTivn r: iubesc pc Tall, i precum ,VlTa [iar une it mic J'aul. asa fae'L fiul ei: C. e este Eu ait o ar ti pri mit pe ac cutiii una] vom irirdee ce ca ce zi ce: f pentru drngopta v.ca ctre latl nirtar? latl. zic*, iubete lumea, i M d pe Mine peiifrEi dnsa h umai rv. Deci Lu iubind pe Tatl, cu buna venirea Lui i tu soia mp reun bine soi esc. i urt e iu ii esc pe Tatl,dintm uceasta.c ce a poruuir de DnsnJ. adic cea Linei oft i in (ant de dansul primesc a ti l lace. Spunei A rd - nilor. de ar ii fost shig Tiui. n - ar fi ^is f pentr u ri I-a ^ostL-a tv ctre Tatl mor. cci sin - za. mi pentru ca iubete
LI

Dup ce a minulat pe ucenici prin cele cc mai sus v -au z.is. iari zice cele pentru moartea .sa,
L vint, /ke, st pa ni torul lumii, di ci diavolul, | a r stiipiinitnr al lumii pe el s -E uircJc^i. nu al zidirii, ti h]
u

pc domnul su, pentru aceasta face voia lui, ci peni m t,i cslf slu^, i st (enie dt pedepse. Iar Dcmum! Tis us. fiind cu Lei ce Iubete iac: soia tui DnmnezcLF, nu este Si Lrv, II ici zitii re, ei d u [] a d es r i 11, Vi a l r i LL j lmp I i ni
n [ |.

ciFjdu iui cei ui fr dc sac 11 r iul . - i ca re cu *e r. cele u le lu m ^


1

i i.

C mi stpneti e cm] i p nun tu E. c tnuiele-arfirhrLunm i le-ar


Turburat, ci

Deci cnnd auzi: C Mi - a punaidt Mie lail. nu pentru uu vntul acela: l -a puni cir, s socoteti mai tie jos pe DotimuLca pe
UTI

pe cei ce singuri pe vine se dau lui. cricul ui 1 , se zice, inr

Pentru accabla i

-Stapiiitrir ai

supus, ci pentru aetasta: Tatl, s - l cunoti pe FI tiu den Filat cu Tui L lar aceasta ce zice: l T a por
LE

"ini isriei'ii" s nelegi pc Iierurile cele rele. Dar furnic se purea s prep nie vreunii: Ne cumva i ITriios pentru pieaE s - a dat morii, aduce pe ur m pentru aceast: "C intru line au urc ui mita A c na sum vinovat nie t'tii. nie i sunt d ai or cu ceva diavolului., ci pen t r u (Irarest eu ei' aiire latl, dclvuij voie sufr pari ut .
.i adeseori repet cuvitiuU cele pentru mumte, nmesteentl cu tjnseie si pt cele cl adm mngiere. ta mai il- i.ri/iu pe ea s u iac Inr, f aii zi ud l*i va s tnnar. cuimsc eujci cil i de buFi voie, si cum c nu bag sesun de

cir.

s-niriieletrini kic

de: a vuir. - azis". a intrif, i - plcui"'.

Capitolul 15 "ScuLi -v* v mergem de aicea. Ku aunt Budis mul dtei ,v\ adevrat, i Tal l Mei* lucrtorul vie, Juai vi m can mu aduce nuida iiuru Mine. o scoate pre ca. i oai care adu l -l ru da. nea r teste p re eu. c i i i u i m ti Et a d s a 1 1 lic, Acunt voi cur mi ntei pumni cusutul can ]- nm grii VLUl"". De v ren te ce pentru Pi i im | n iu ] l c g j- i m i. a p ieca mj Jlefele li>r. >i i - Ji cuiiai'iir pe eE c ^ temeau ca cllui n detirab se

diuvntuJ, i cum c pentru dra^lcu ce ii ctre lai l moare. Deci de ar ti i'nst pati ma pierzman, iar nu de miulairc, cam ar fi binevoii Tai
l Cela cc iubete'. .Sau tuni iari
1

vor prinde ei, si din multa temere nici nu iuati aminte t;t cele c c sc

grnu, sc preface cum c va s- duc pe dnii inir - un loc


N U Hetului

ascuns, in care nu sc vor prinde, i pentru aceasta r scoal din locui acela n care erau, ca fudulind turburara

lor, s

Ic dea lor Dog mele cele rnai tinniie, i i tluee pe ei. puc dup acestea nc iuni nva,

uni

n grdina pc care luda o :!a. .i aa

dup prere, ducere in laturi era lucrul, iur dup adevr, dare de bun suie, intru acel ioc ducnd u-sc pe care il tia luda.

Cedar Ic- a dat tur de tain? lui stuit, zice, Buciumul viei, adic Rdcina, iar voi Vi ele, Iar lall Meu evie Lucr torul, i pc - lng ce sc ndeletnicete l'atl. oare pc lng rdcin? Nu. zice, ci pc lng vile. C luar via, zice. imre nu aduce road, n scoate pe es. Adic, iot numi, care priit credin s - a fcut parte a rdcinii, i s -a unit cu Domini!, si uu trup cu Dnsul s- a tcui, i se cuvine i road s aduc, odic via s ubiirilnmtilj. C de are cineva numai goala mrturisire a credinei, dur nu
11

prin

p/irea

poruncilor aduce rund, eslc vi moart . Cd credina fr de fapte moart LSU (lacos 2). Deci fiecare credincios ntru Hristos se vede aii, fitudc crede, "C toai via, zice, care este intru Mine, de nu v a aduce road, u scoale pe ca Tatl, adic, afar de mprtirea rea eu Fini y pune. iar pc cclu ce aduce rad. l ciirce. Aici aceasta ne nvtur mcar desi foarte mbuntit ar fi cineva, are trebuini dc purtarea dc griji a lui Dumnezeu, pe mm c cea lir de rond nici n Ftiiciuni u 11 uu poale, iar pe ceea ce aduce road, mai roditoare o ta ce Tatl. Iar s nelegi c i pentru necazurile ucenicilor se zic

374

urrsJru. C de vreme ce ncca/urile m- pur c sunt. ca ceea ce rie lucrtorii, tiaiu l\ id, rat Lor Domnul, cj prin ru iaiiri mai roditor i sc- vor face. precum si v teJe prin tiere, c ispitele pe dnii mai tari ii u r l u n . Apoi ca s:a tiu rie ei: Pentru cine zici acestea? Voi, /ice, curai sunteti pentru cuvntul carefe L- am yrit vou. V ezi. mai su^ /icra, ca Tatl este Cela ce curiu'vi;, acum iari pe Sinei Se aduce a purttorul de riji. I na dar cslf lucrarea Tatlui i a Fiului. Fu. /ire. pe vot v- am curit prin u Mea nvtur. Deci datori suntei ceea ce este a voastr de aici si aratul i, pentru aceasta i aduce pe urin; 46."Rmnei ntru Mine, i Fu ntru soi. Precum via nu poaie s aduc road din sine singur, denn va rmnea in Hucium, aa nici soi. de nu cli rmnea ntru Mine. Fu sunt B UCLII inul vitei, x oi viele. Cela ce rmne ntru Mine. si Fu ntru el, ucesfa aduce road mult. f' fr de Mine nu pulei fact nimic. Dc nu rimam: eines a ntru .Muie, se scoate afar ca x ia, i se usuc, i a aduni pc ea, si in foc o arunc, i arde. Fu./.ier, i pc voi v-am cu rit prin cuvntul Meu j prin nvtur, si nimica din cele ce se cuvenea s fac I u n-am lsat. Se eus ine dar de acum vj xe nceap i cele ce sunt despre x oi.
Rmnei ntru Mim, zici, cci ca nu pentru fric sa sc despart de Dnsul.pe sufletul lor cri slbnogii ii ntrete, i sim l lipete, i bune ndejdi de aici le vei
lua, d. cei

C oricte veri cere.

dc xei rmnea ntru Mine.

Si din pilda viei luminai ne arat nou felurimea i viaa ceea ce se d ceior ce i plac J ui. f a precum aceea rmnnd n Riicmn aduce rond, fiindc de la eda i ia lucrarea
175

s pre si a | . a u i i oi dt sv i r anti < a jjitru jjr in


pAr. i rea puruneilnr. aruHiTti mai mullt roadi n-ii nduce. T:n cela

nvtura lor s -nu jflii la credin, i spre slava lin DuiTir u'/c u s- au fcut. Deci dac intru aceasta Se slvec i 'at l, ntru a adu c v s oi ru a d. n u va ii da r ic- rtjhi d n-Se tie slava Na, crj i a ajul# voia,ca mal mult rnad udtuvEi ea i mal mult s Se slvuusca, Ci intru aceasta. zice. S -a di ii Tall Meu, ca road muli s ud un ii, i s va facei ai Mei LLCCJMLi.

ce nu rmne. st usiuc, ndic. de a avut tev# dt la rdc m. pierde. de a prinm pu sreun dar duhnvitiecH. st golt dt acela, i se Icnete de oj murul cc! de u col o i de ii ai. ii cie zice Ttitii pt ur m? n foc sc unme, i arde, iar dc fliei i nntagS iirt lor nu puin le d. artnd. i cei cc gndesc cii nipni ma Lui. pm-tim era iiidii.se vor arde. lait ci rmnnd ntr u DufisliI. inml sor aduce. C fr dr umezeai n ecu dc la Dnsul si darea de viat. nu vor putea tace cii mica. 7,8, "De sci rmnea iniru Mine, cu vin (cit .Melc ie vor rm une ntru voi, orice s ei s rea. scIe cete, i se \ - A face vou. Int ra aceasta S- a proslvii Tatl Meu. ca road nmir si aii ueci. x si facei ai Mei ucenici. Aici ne llcuieste tu m Doi mi ti I. ce este cee eezicc: De vet: rm anca iniru Mine .adic, de vc[i pitzi poruncile Melc. t.' aceea ce zice: ^i rusnteEe Mele de ser rm an ca ntru v oP.accasia nse mneaz. ciun c prin lucruri vuiete s sc lipeasc ile Dansul. C. flecar tie din
C-
r

\ezi cum ci cela ce aduce re a d. aceia c-sfc cu xricvral


ucenic? i iat! infru uceslu Se l iesle. adic Se bucur, i islai
A

Sa socotete a ii aceasta. ^llf'Pi^um M -u iubit p re .Mine latl. si !!u i - ani iuii pre voi.

Rmnei ntrn drigoslca Men. De v et i pzi pe rgpciic Mele. vei rmnea ntru dmgnstea Meu. Precum Lu poruncite Jatlui. Ml-u
am pri mit, i rmn ntru dramssJea E.ui".

Sf
S ndrzneau:j ii ^tnuu pe ei prin ceea ce /.ite: f i-jrn iuiii pe sui. i aa v -am iubii, p r e c u m T mJ pe .Mine. iar aceasta
d u p niucnire o a zis. Deci rmnei iniru f!r - ieuste; Mea.c al

acestui Jncm sui sunefi domixi. Nu c ai auzit, ci s -ain iubit pe sul. s fii tfLrgjUnrl d c icsin, ti ca s v sgnii a rtnnea
i n i r u druK OStta Mea.

ci dup plccreu [ui Dumnezeu

vin ui esc, diu voina sa rmne tu Biidamuivi^ uni u<1u -se cu 3 .1 firin dragosi c, i prin p/irea pri m nciJei: i ntru Duhul lipindu se. j J reeinn t mpotriv. cel t ie deprteaz dc la lucrarea purtinnor. ii ins trim -a/.ide Irnn h
HI I

Vpiilii irn i\\ pt dnsti. Clllti v >'pr puLca rr miueu. de vor pzi poruncile I . pretnm de mdit fjri s-a /is. lcJj es 1 1 1 cel ce 1J iubete pc I! I. carele poruncile Lui pazcste.lar prin ucE^ietL itrati'i. c tuucea iutru ititnnutw ri' vur fi. cnd s'ia curat vor uruia. Precum Lu poi uiicilie 'laialui VFen le- am pzit, i rmn intru dragulea Lql. i Hceustu cu pogorre [inti m nvptuintH celoi'ctaud o /i. f nn < r u aidevrat C.'et ce al iulunur pi mfor de Le^c era supui sub portincL ci fr dc poruncile Tai l ni nu

de De m nu!.

i intru aceasta Se pinjsJvesti l'nti Meu. zice. dc vei aduce vet road muir, f - slai' a Jni Damnat si J' araiiri c.Me, sporirea cea bun a ncL - nkiior Muii Su. f Iu mi na mi Junlina Apostolilor naintea ftajnealnr r Sc sJsca Tml cei i'ere^e. Rund a us tuli lnr erai i pgnii, care prin

577

pul eu rt-i petrece viaa Sa.


C aceasta a osocoii cineva prea necuviincios lucru urii. Ci zice aceasij vrnd iui mulr sfi-i mngie |>e ei. Oaci fiindc/ivea lor. c v iubr.se pe voi, apoi pe urm aveau s:i se lupte ci cu necazurile, cu s nu se smmeasc. cu cum dragostea lui nimic - ar ti fnlusitinr.Nu vS turbur li zice* dc v

reme cc i pe Mine M iuhc.le latl, dar ns M d ca su

ptimesc peni fu lume. Deci precum nu .sc mpuineaz dragostea Tatlui pentru c ptimesc Jiu. aa nici soi mai puin suntei iubii tiv Mine, mcar dei ntru necazuri vei s cdei.
11- 13, Acestea um rti vou, ca bucuria > lcu intru voi s rme, .i bucuria voastr s seplineasc.i aceaslu este porunca Mea.
L:H

s v iubii unul pt altul, precum tu' -am iubii pre sui.

.Mai mare dragoste dect aceastn nimeni nu are, ea cineva sufletul su s - %i pun pentru prietenii %i".

A cestea, zice, am gril vou. ca s im eunuc bucuria vnavlr. else bucurau fiind mpreun eu l>a osul cnd fcea Ll minuni i Se slvea. Si ine ei i draci 4.;1 st; bucurau, precum i nsui zice: s bucurai cci draci scoatei Luta 10, 20) . Dar de \ renie te a sosii Patima, si cele de mhnire curma bucuria lor, zice; (.a aveste graiuri de mngiere am prii vou. ea pururea si pn io sfrit bucuriu voa^ir s rmie lucur mui, si deplin sr desvrit sa fie.t' nu de ntrislure stmi vr ednice aceslra de acum, ci de bucurie, mcar Cruce, mcar ruine, i nceinste de va fi. Dar devreme de mai sus a zi: C de v eti pzi poruncile Mele, aiuncea vei rmnea intra Mine, ucom arat cure porunci sunt dai ori s pzeasc, k Le arai lor dragos tea.

378

"Cd s v iubii, /. unul pc ulliil, prceuiri v-um iuJirl pcvoi.O nu aa simplu, i cum s-ar ti ntmplat, voiete s ne iubim noi unul pe altul, ci precum Li nc-a iubit pe noi, i ia aminte, cum mai sus cu munir de ni uite u /is, "Porii uri le", iar aici y ice: "Porti nea urcai u este pu ru n ca Mea cu uuinrdc una. i socotesc. e pentru cci a tuturor porunci Inr cuprinztoare i cap este dragostea, se zice si porunci' i "porunc.
Dar nc ne fi oral nou calc,rum sorti pzi poruncile, cum c adic prirt pu/ircu unei pnrimti.cclct peiilrti dragoste.

i fiindc M y.is: "C precum Fu s -am iubii pc soi, s v iubii i voi u n ul pe altul, arat msura dragostei i vrful. "C mai rnare dragoste dect ac easta nimeni nu are, ca s - i pun eineia suflet u I su pentru prieteni. Drept acera si soi unul pentru altul pu nei - v sufletele, fiindc i Lu pentru voi mur. Har v nu ocul iii e din urciunea ctre ' ni sc I ace ducerea aceasta,in cart M duc ac um de la voi. c din dragostea mai vrtos rea mai desvrit se face aceasta, 14- 10. Voi pri elenii Mei sun leii. de vei lace cte Fu poruncesc vou. >u v mat zic vou sitgi tlar cnd i-a zis pt - stuiJi? Ciir! irivtrntn-i Ic ilccopcrca stpni rea Dumncjcirii Salt. nc si tu ai nainte a zis: oi .M chemai

pe Mine Invtlor si Domn, i bine zirefi. c sunt (loan 10), 7Jgudirms) T iic ueinn, e slugii nn \1ie cc facv domnul su, ci pre voi v- am zis prieteni (Mai sus zicnd: Voi prietenii mei su ntei, de veEi face cte Lu poruncesc vou. le -u urat ut r nc nn suni, ei a Iun cea vor fi cnd vor face. Cum dar aicea zice; "Ci pe voi v- atn /v prieteni, c (oale cte am auzit de la Tatl aiu ariat voui"7 Pe ULCM cuvnt:

79

Suntei s-l niu lt,i ia Joc de: "rmnei \ e Hind acum, si jif urrn rmnei, dc vei lce care Fu poruncesc vou. Zigaduios). c loatecale atu iiu7.ii de la Tall Meu, am aril at

y.ni

ou. Vu soi M-a|j ales pre Mint, ci Fu v- ain ales pre toi. i

T-

pus. cu coi s mergei, i rund s aducei. i roudu voastr

.ia l mie, ca orice i ei cerc tie la Tatl ntru numele Meu , s dau vouiVM Vdic. ca cei cc Mintci ai Mei. cu cci ce Miatcli cretini. Sau ea cei ce cFiemali numele Meu. (Zigadinos). Iu sus i in jos nvtura cea pentru dragoste ntoarce, aceasta artnd nou prin aceste graiuri inuJte, c aeea.si porunc este mai vrednic dc laud dect celelalte, si mai trednic de srguin. i pune nainte i semn mare al dragostei Lui. C alta. zice. \ A iubesc pe voi. ct i cele. ascunse le~nui descoperit vim. C sluga nu tie tainele stpnului, iar voi acum ca nite prieteni ai Mei tainelor v - ai iu rednicit. Ca toate cte am au/if de la latl Men. am artat sou. Dar cum n alt lot zice: C multe am a gri vttui, ci nu k putei purta? (Toan I ti). Toate a ar lat lur. cte puteau ui v aud. st cale erau ntuuvea ncpute de minte. Iar cnd zice: '"crc am auzii de ly ltl Meu, s
jiu

socoteli c dc nvtur ace irebuint iul. ei aceasta urat: C nimic sireiii nu zice, ci cele ale lailui, i oricte ar ?iee. ale Aceluia sunt. Inr zicnd c ni dragostei celei cit re vuiseuui facnceasta. c am artat vou tainele, aduce pe urm i alt \enm al dragostei: C F.u, zice, v -am ales pe v oi. adic, nu voi ai i enif la prieteugul .Meu. ci Fu la al vostru, i n lai i.u v -arn iubit pe oi. cum dar v oi lsa p< voi dup aceasta? t". i si

h -tint pus pe vtii. n dit ft* v-am sdit pu \ ol, Ca vois mergei, adic. ca s crcsiL-ji, si s s lii, i s v hiiindoi, i s i lungii, ti road s aducei. Tar nici artat i Lucrtor a fi pc Sim i Se aduce, luntrii c f mai MIS rnd zicea c cui ai sumcli (inilrn cuvntul, carele l-am rit * nuL S - a artat pe Snest c este cnri tor, tar acum mai artat prin c.cca ce zice c: Lu v-am ales pc sui. si v-am pus pe voi* 1 . t Lucrtorul cu adevrat alee t pune n piurii sieleAe/i c ntocmai este Tarai cu Fiul? Tatl Lucrtor. Fiul acum Se arat Lucrtor. mbrac -1e ntru ruine Arie. mpreun cu cel ce cu tine ntru
[piu ta le pa

au czut.

Vezi nc i alta: f!a oricte vei cere de la nti, s dau vou: adteu F 11 < , mda vou. .Mcar c sc cdea dup Eirmnre aa s zic: Oricte vei cere lIc la Tatl, su du vou. far LI /is: C Fu s dau vou. pentru cea umemui pulere cu adevrat. I'entru c si Tall ducnd, cu Dreapta Sa d, iar 'dreapt a Sa Fiul este.
Si ia amin re si aceasta: Cci cnd vom fi s di li i vum aduce road, atuncea i oricte vom cerc, s a da nou, iar de nu vom aduce road, nu s uni lua, fiindc cela ce nu aduce road, nici cele cuviincioase i de s u fl i-i folositoare nu cere. ci [urnet i t m udei rat i netnlnsiroare, pcadru aceasta rtici ia, t. cerei, zice. i nu hruit. p e n t r u c ru cereri* 1 lacnv J , 3),

|7-l 4 L*' Vci'sJi u s poruncesc vou. ca s s iubii ortul pe altul. De t urte pre lumea, siti c pre Mine mai nu inte dect pre voi M- a url. He ai if in lume, lumea ar iulti pre :il su. ur cci clin lume nu simteii. ci Fu v -jjn ales pre soi din lume. pentru aceasta v urte pre voi Jiiruea v .

38 J

C'a sj nu socoteasc pu slulii. c nfruntrnt i.r-i Domnul li griete Inr, vum c siitleruI Sn va sAi purul pentru dnii, si cum e t -a ulei.pentru aceasta zice. Acestea poruncesc vou. nu ca s v nfrunte?, nici sil M trufc*c ca pentru y isprav oarecare, ci ca pe sufletele voastre mai ntrite s Ic fac ntru dragostea cea a Lnuia ci re altul, pentru acea* la numr pe isprv le dragostei mete mi ctre
voi, Ca aceasta poruncesc vou. ca s iubii unul pe altul, lar

(ic vreme ce greu lucru esle, i foarte n trist dos a ptimi goan i a sL - ur. i mngie pc dnii zicnd: C de v vor
L f ri

pe voi, nimica

iIl:

mirare nu este.

c pe

Mine mai nainte M-

iiu urt. Deci pe accasru a 11 prtai i mpreun cu .Mine uri, datori minlefi ca pe o marc mngiere s o avei. Aduce nc i alt chip de mngiere ntai mlemntai pre ;tceasta, f rn|nuriv, zice. se cuvenea s v intrigai sui, tie nu v-iir ti urt pc sui lumea, adic oamenii cci ri. e dintru a nu v uri a ti tl rt al, e i voi (le aceeai rutate a lor st vicleug vimpri[. laracum tic vreme ce vi u rse pc voi cei rfm buc m a - v, ai peu I ru fapta cea bun .( v oistr v ursc pe voi, cci cii adevrat dc u - uii avea fapt imn. Lumea ar iubi pe al su. larde v ia nece Lu v-um ales pe voi din i'uEalca lumii, pentru ac cas la v urte pc v oi lumea, cu fie cei ce nu v mprtii! cu lucrurile ei.
2d. 21.' \tJuceli -v aminte de cuvntul, carele l.u atu grit vou. Nu este .hlug mai mare dec l Domnul su. De M -. m prigonii *"? Mine. i pre voi v vor prigoni. De au pzii cuvntul Meii, i ai vostru vor p/i C\ acestea loaie vot face vou pentru numele Meu, cci nu iii pre ( elu ct M - ;i irirrds pre Mine.

t.tea cc mai sus a zis:

{1 pe Mine mai na in ie dect pc

3K2

soi M- au urt", aceusru acum pe larg zic mi - o. mnuii ere nnaimarv te pune lor. C aduccii - v aminte, zice. dccuninl meu. c nu esn- \ lug mai marc ilver dumnul su, pentru aceasta nici voi
JIU MI II

vi

mai mari deci Mine. Deci itdei

cheu pv Mine M- ati avui: De au gonit pe Stpnul i pe voi

slugile vei mult mni vrtos. Di- rm M-au gonit pe Mim:. ei cuvntul Meu au pzit, i al vostru vor pzi. Dar uu es ie ceasta, ci nici pe ul Meu. nici pe al h oslru fiu vor pzi, f' uvestea tiite vor face vou pentru Mine. Deci tiv M iubii pe Mim:, suferii cele cc ptimii pentru Mine pc Larde M iubii, precum /ici i. Ci i alta este spre inugi ere, ci pe Lela O M -a trimis pc Mine, Tf balfocoresc mpreun carul i pe voi. Den dt nu uit ceva.mcar aceusiu fie - v vou spre mngiere, e acetia i ai votri, i ai Mei. i ai Talului Meu sunt vrjmai. 2 2- 25. De Ei - ij li v enit, i n - a fi grit lor. picar n -ar avea, iar a c u m rspuns nu au pentru pcatul lor. ( ela ev M urte pre Mine, i pre Tmi Meu urilie. Dc n - a fi fcut lucruri intre ei. cat ele nimeni ulmi n - n fcut, picul n-ur .ivea. iar acum i uu s/ut, si M - au url. i fire .Mine, i pre Tatl Meu. Ci ca s se plim uM - cuvntul cel seri', iu Psalm 34. I,S| cgva lor, c M - au url in zadar".
i oare cu ilrepi me fac acestea, i su ursc i pe Mim., si pe Tui i .Meu, i pe
MM
1 3

. O U I > ptntiu cele ce um grii, sau am f vu

i acest felele socoteal jii artat? Nu, zice, c rid cri ut este peaiLEl lnr. (" : m doar Vnm venii,
M

n- am nvat .' De n - a fi

sen ir. de n- us li grit, ar fi putui ei zic, c n am .m/il, iar acu m fr tic rspundere este rutatea lnr. \poi devre me es: re tul in den ca nici n pricin alta de ndreptare nu puneau, fr mimai c fac iz b ei dire pentru Tatl, t C

ijriinl ces ta./i ce. nu este le lu D Lin s rtc/en loan ' 16. si lU
: i test leb. Pentru acrusta nclnci pe urtti: Gila ce Mb urte 1 l: Mine, si pv latl Men hi'li ic. >i a^i rtici neeusta nu It- riuus lui spre rspundere - >i nu nmniu tnv|.iiLr iintlut, ei i L'apt e urn minus, iri ce Fel ni meni altul. Pretura es re minunea Orbului, minunea lui I ifcEr, si ci-Eclutte ase menea. Dtci cari- rspundere un ? Pe in \ 5f ;'i rura cea din cu tnlt Lu am dut. pc cea tiin fapte am udnus. Preturii si "Moisi frivaj ( tl mm lejje 13). de riscujfu de acela |n>rkiEiciinl. turele vr minuni late, i e' lnvi^ini a. Ear acum si uu v7ut atest fd de hicntri, Liar insn i pc Mine, i pc Tatl Meu an KrlL j<1 uce i pc Proorociri muri m*: C M -an urat in /aiiui " t u numai pertrru rutate -a nscui urttiintinij jiu pei uni alt pricin, lar lege, jirtcum dc multe ori am zis* i m i i mn ai pc a* a lui Moisi- ti si pe t futile Pniovdlor zice. Precurn si aici pe curtea lui David. lige n a ti urnit- Deci Iavid cu Duhni Slam mai nai me a griir ceea ec avea riimaitu tor si iac fu Ear ci cu ade 1 Arai ca niie ri pe ecu nisti na iu ie fritA de Proorocul a nu mpllit^ipc prvunurie O au artat C. tsfe adevrat. ^u2.lnr caiui va veni M&iiyfiietorur. jj>re l.'ar Ile Lu vni irirnites'cu iic iu latl. T>nhnl A I L S auLui, tarele del.j Tatl se purtetit, Acela va marlnrisi ptnirn Mine. nc si vni rjiMiurisii, c din iru-epm cu Mine suntei.
1

\ cis neenieiLur.c i vor goni \n- vui.ci cuvntul vostru nu! mr . Deci ca s nu puma /fee elf Si clar. hi. Doamne, undo

nu trimii pe im? t ui vmn ti vtednid de cr- alint. 1 Cin e ^ i lua aminte Iu m? ( inc va crede'. Pentru aceasta adu ev:
"iar cnd va veni Mf-nmietorul, Acela va m murii pentru

Mine 1 , mart oii ^ C : - 1 1 rednic de credin esle Aceia.

}M

Deci de Duhul fl mi ei vdii c fr de cuvuul ile ndreptare greesc,' ur primi propovdui re a, nc i voi mrturisi i, di nceput cu mint. fiind, c i cu cuvintele, i cu lucrurile fr de cuvnt dc ndrept are i - am fcut pc ei, Pentru aceea ndrznii, c uu fr tic mrturii va fi pro po vd ni re ii. eii Duhul mpreun va mrluriri cu semne i cu minuni, i martor % red nie de cre din va 11. c Duh al Adevrului este. Deci finde este Duh al adevrului.va mrturisi adevrul; i fiindc de la Tatl Se purcede, foaie Ic .i ie cu de aninantu), c de acolo esle. de unde este cnnorinla tuturor. Iar aciala ce zice: fietarelc F.u voi r im tie, arat c ntocmai cu Dnsul
c sii: .

C n alt toc a zis,

CUCII

c Tatl trimite

pc Duhul, iar aici zicnd cum c El singurii va trimite pe Acesta, nimic alta urut, fr numai e rtiuernai cu Tatl este. Dar ca s nu se par c St scoal E i mpotriva Tarului, i ca cum din alt stpnire trimite pc Du Im!, a adaus:
ll

De la

Ta ti r C ii voi trimite Fu udie.dar de ta Tatl,adic, bi nevoind latl. i mpreun trimind. C - i nu din S nurlie Viele Fu scot pe Duhul, er dc la Tatl prin Min e se d. Iar cnd a uz, c se purcede, s tui socoteti cum c "P treed ereae.stt" Inutil crea'* eu care se trimit duhurile cele sluji mu ri'.ri fireasc estime a Duhului este Lurcederea, C de jiu asa vom nelegi purced tren. ci oarecurcu Irimtoare ec se bice (le afar, nearlal ia II pentru care duh pentru cei s moteneasc
zice.

nenumrai. - sunt duhurile, care spn slujb se trimit tA rvi


1,14). ce \ur rnuluirea.

Dar aici nnsuire

oarecare aleas i osebit zice c este fu reni crea, rnduiri ia nul cel ce este eh Ear i cu adevrat Duh. Deci dar prin ace a sta,adic a Se purcede,s nelegem cum c se trimite, ci cum c din Tatl urc pc cinstea cea

fireasc - Drept ateei DuLul kis fcartor i j fi a! propovdui r i i.

numai am- cua, adic din Sinagogi . j s ur scoate pe voi, ui i munrt vei tu a. i mum ne rie Licm.cci ca pu niit 1 fctori ilL- n- h i vrjmai ai Eui Dbnmemi vor ucide pe vui, Si rut ecl c< v i a omor pre voi, au se \ u srgui pentru utiderta noastr, e'i i sl va prea c slujba aduce lui
Dutideeu, iitlic ' .socoti c hir.ru plcut iui Dumnezeu. i

i vtfimcmrEuriftiji. jtfpiLriL nu de in alii ji au/ir. ci \o\ singuri dintru nceput iiipmm cu Mine s li 1 1 r l-! i. i un mic3 mrturie este aceasta lt- k Lice rie In cei ci dintru nceput a li
\'<!\\ mpreun,^ ea ce i singuri ap oslo iii niai pe ll ! n 7CC

JU cdlre Mirtul orb ind : iiciH|iHun| ut Dnsul am bat" tl jpiele Ap,


:

jiul

mncat. i

l).

41).

blugucestiv a f uuL i ariiKL i min gi e ce de s r : I . C a ceste a . zice . yor J'j


t L:,

Dll iinFvk este mrturii: Si lIl 1:j , i rit ia Ihthni. t' de v vl prea t oi ci spre Jiar mrim i ii L dar na si Diih.il i spre ii ar ia mrturisi. Ca pitolul 16 I -4." ces F ca um grit, ea s nu s sm imii, S coate - v yqt pre voi din Sinagogi, i va veni vremea, caluc cela ce s (jud. [il; boi, s i se par c aduce slujb ltd Dumnezeu. St aceasta vor face soit, c ri - au cunosc uf pre Tuf l, iEci pre Mine. Ci aceste n toate am gril i mia. c dac vnveni vremea, si v aducei aEmnir dv acestea, c Lu am spus vomV\ Am gr it. i ce. vou
u

c nu Miu pt Tail, nici pe Mine. (' pentru Afine, zice.

t pentru iati, acestei vuf s ptimii. Deci rbdri. Cci fericii - l- i i 15, cnd v s or ocri pu soi, i v vor goni, s or zice tot ir aiul ru i ni sa voastr, minind pentru Mine Muici 6.11: Lucati. 22). Aceast fericire mngteri fir- v vou. aducnd n- va Aminte de acestea.
i accsleu atn grit vou, c. dac vei vedea pe cile mhnicioasL miiinplndu-se t s cred cii M pedtra celelalte. C nn s eti putea zice, t cete de bucurie mai nai
fiel:

uni spus s 1 1 u , vr .

ui sa v a m gesc pe vnL ci p um ceie de n e ri s taie m ui na in te vestii uf, n-am mini t. a sa nici ct fc dc bucur ie spunnd, m. rodnic de credin ^ni ti.

ce

ira

ITEM!

rt a in te de cc-vor LI. ui

s nu * -vi rci ii e L ; i mai pe urmi. cnd v l* [ i sudnl fit muli c nu cred. i vue singuric plimifi greuti. Ci soemimi i mai nainle de a i acestea, am sm* \ rm, s primii dis aic i i pt inH^ifrca rea de Ea .Mine. c n - am mimii yuui nici in nu aceasta, precum nici imn. sjmnereii npii nainte ccj pentru greuti. C i din Sinageji s wjr scoate pe voi, i din .jilcmi i.. i Jiu cele cinstite ale tor, si eu imul din Obtea toi v vor rlnjjiri. "C s- im sftuit. c de va mrturisi cineva po lEristns, s se lepede din Sinagog (loan % 121. t uit

i pentru ca rm ingriii s firi. ei tiri. adueindu -vi


aiMFiiH. c b L I . am spus uiu acestea, ii pentru aetaMit stati cu

ilcjie ri re cele de tris fare. acestea voui din iucepnl n- am ^pus. cci U vul erJiu. Iar arum mei la \\ er M-U t ri mi s pi'C- Miue. i niitiLaii din voi ou A ntreab: l ntc Murgi? Ci cci acetia am Kt:iit vou, intriduna .: umplut inima rmsci , Li Lu atice Titi ic ^uu. c de IhEos L I C ^ cufi, ca Lu sa M Jur, f de nu Mi v > duce Eu, Mangieifiro sa seni ia vni. Far de .M voi du er, l voi trimite pic bl la vtj|i"

36

3S7

Foarte

fri&rkiLiiuj

de

iiitri^rjrL

eruu

- ulii.

iiuzind v unck l'm acestea erau s U ntmple lor. Pentru avcasta i llo nti i u I /ice: Acestea ce su fi l ua de mlnrcioase, iii
he

ru nceput nu le-uni spus Youi. mc ca i

cum nu Ee tia ru., ci eeicii soi craiti. i scpare ndestulat M aveai pe Mine. si roi r/boi ui asupra Mi-.i era pomiljar voin tnat uegrija erai. Deci nu era trebuin de acest fe de cu vin le alunei, care mai na in le s v gteasc. si s v ntreasc. Dar acum ilucndU'.M Fu la Tatl Meu. i vrnd s v las pe s oi, mal naJnii- s spun vo u acestea, ca sa s imrii pe srnoft. i nimeni din sui nu M in treab pe Mine: L nde ineri? ci de ntristare 7.ie vou. Vi/i cum ii mngie pe e. mcar de mii de ori. /UT, de va nrrisru. Fu ceea ce esre de folos vou /ic, c voi voiJ pururea s fiu cu v oi, dar nu este accosta de folos. C de nu M voi duce Eu. .Mngieumil nu va veni Iu v oi. Deci mcar dei vuii voi - . fio F. u de fa cu voi. nu vi voi asculta pc voi. ci ceea ce este de folos vou mai vrios voi alege, dect vuia voastr oca de vtmare vou. \ ;i i noi datori suntem face premii ud eu ea, lucrul cel de folos si niHi i frailor s socotim, iar iiei cel dulce, C dc rm voi muri Fu pentru lume. si ou M voi duce la latl. criI si mblnzire j>c Sinemi dndu - M pentru pcaielt Jumii. Mngietorul nu va veri, C ci cum v :j veni, de nu si va strica vrajba, pcatul omorndu -w? De nu sc v .1 mpca Tuiii 1 cu firea omen easc? (I i aici. cei ce suni ai lui Macedonie ce vor putea zice. care micpvriu slava Duhului. ?i slug pt tl ai Fiu fui II de? Cum este de folos, stpnul s se duc. si
v-afi

turburat, i uimire ai ptimit. pentru

ateptarea celor grele dtindu - v eu inimile, nur tu adevrul

38#

sluga s vie? Deci mi^r de v seri vi irUrista, o, ucenici, pentr u duccTL-a Mt-a, dar peniru venirea Duhului bucurali - va, cure mai mutic i mai mari luciri de bine \ a fu ce sou.

i cum Domnii J u /s: Acest c - a din ncep nt vou i -nm spus?" P< nlru c scris; iM c: Chemmi pc cei doisprezece a zis lor: C Iu domni i la mprai eti li duii (Matei 10,IK>. spus cu adevrat c ta domni veli tl dui, dur nu c aa v v or ucide pe voi, ca pe iste pip ni. i fctori de rele. i ii aii chip: Acolo adic u spus cele ci - dc iu pgni cru vi le urmeze lor. iar acum pe cele de ia ludei. C i iliu
i vezi i m r u aceiai dat mpreun i pe stpnirea de Sinei a Duhului,i pe mpreun hun voina 1 iu lui. Pentru c aceasta: Va veni Mngietorul esic a stpnirii Duhului lar aceea: tu voi tri mite pe el este a hunei voine a J iului, i u plcerii ui. dc s e cuvine avu a zice. i aplecrii ca s vie MngicluruJ. K- ll.".i venind Acela, va vdi lumea de pcai i de dreptate, si de judecat. De pcat, cci nu cred n Mine. i de drrpf u ie, cci la Tatl Meu mer*, si nu Mii vei mai vedea pre N 3 iriL. fui de judecai, cci stpnii urni lumii a ces re iu s- u judecai.

si vrjmai ui lui U UIIIIIL / CH .

Sinagogi v \ irr scoate pe voi* Iudeii cu adevrul.

\'a veni .Mngietorul, ti carele su folosul;' Vu vdi, zice.


Juiueu dc pcat, i ii
vu

arta pe dnii pctoi, peni

l nu

cred. t.ei rnd vor vedea prin minile ucenici lor n tiu Duhul senine mari i minuni fcmlu - ve, i nici aa im vor crede, ru m nu vor fi v red nici de osnd, i v inovai dc peai prea mare? Cci acum pol s zic. (.'suiH Fiu d e tmpi a rM de maic neh^ul n seam, mcar dei minuni fac tu.lar

389

atunci Iar cuvnt de ndreptare v a tor nut n- dina, fiimk Pu I n I ni mimele Meu va svri iu rele ca acestea. Deci tiu pcat ii va vdi pe dnii, adic, ii va ariu pe dnii c au pctuit fr de iertane. nc side dreptare ii va vdi. Cci Fiu la latl Meu merg, adic, va arida loric fiu drept fiind, i via fr de prihan v ieuitid, Fr ih dreptate suni ornart dt dnii. i la aceasta sei un esle. C ia raiul merg, c de - a fost ikepl nn M- a fi nlat Iu Tatl, O d c vreme ce ca pe un mpotrivaic tui Dumnezeu si ca pe UII clctor de Lege l. -au omort pe Ll, va urta lor, zice, DifiuiL c nu s u n i intru acesr feJ. c tic u fi fovtmpiilris nie lui Dumnezeu r clctor de Le^v, nn M - us ft nvrednicit tic cinste de Iu Dumnezeu i Puntorul de Lege. si dc cinste nu v r trudnic. ci 'venic. Pentru c aceea cc zice; ^> Ma v efi mai r edea pc Afine", arat pe petrecerea cea v L- nic In latl. Ini' de judectit ii va vdi pc ei. cci stpnitorul nmii ac es L cia s-a judecat, adic, i din aceasta iari drept i filr de pcat M va arta pe Mi ne Diihul.cd stpni rom Mumii de Mine s-a -judecai. >t s- n biruit, C de vreme cc ziceau c: "Drac are" , i cum c lutru Beelzelinl face minimi, i neltor este (Alai. 12. 24: Marc 3 -, 22: 1 ntu 11, \5: l u x n 10,20 1 , acestea toate,
zice.

-se vor arta dearte, fii mic se va

mieii diavolul osndit, i tnnrnr artat v a fi, c de Mim >- a biruit, care aceasi.i, n- a ti purul, de n- a fi lust mai urc dect dnsul, i dt tot pcatul nstrinai. cum s-a artat aceasta? Prin venirea Duhului, e toi cei ce credeau iu Hristos clcau i batjocoreau pe stpn dorul lumii, fcvi e arta dini ru acestea L -am c si dv Hrisross-a osndit cu undi mai nainte. Drept aceea a vdir

390

Pui HI I pec pi ce n-a enesrut eapc mtjtc &); Cci credina tlesclea pieaiide firin trarea B niera iot, i lucrrile Dnbului cire se ar Eau nlrii cei ce au crierai, iniru rci nciTdiflciai nu se vc-den. i>e nndtr s* vdea c simtei sa^ vc-lc si ne: made i qitvmliiit de primircu Duhului.

nc i Tu ulr chip: Vdete Il uliul [il- lumen cea necredincioas. le rj j lEnplaie.adica.cinni c ile lipsit de d dr epiHe. ceia ce nu erdfc in Iisus ei drept.tareJe pcnim il
t

u [ S - a inla f

la

C cr u r i. s ii I ri e i o os

iui

este- i ca pe n trAndas a. ; in frnt fiind dtamlul, met a -jnn viuts- I hi ni iasc.


2 -!5. 1<' multe uu a vi Sfiite KedA. ei jiu putei a Ic purta acum. seni Acela. 1 Imit ui Mli ri

Iar cnd yn

firului. s u p.ttvju i pre vui Ia tot adr. irul, r le vn meu ya lua. i va . cvii iovi, loate ciL - arc Tatl, ide

de Ja Muci. ci cte va au/i, s A jri i (ele \itadircr va vcsll voua. Acela pre >

line Mf va si&vi, cii diincm ]

i\lec si>rn. pentru aceasta am 7is^ V dintru al .Meu va lua. i va vesti vtti". /.iiiul mni sus c _ Ie infevLuvlL voit, ca tu si M dtie"- ; ic uni pe lai a spurna er osia, i zice: C ium nit pule le ptirla lnr dup ce va seni -Mda. alunei adevrat darurile Aceluia il ui muind, ln tut adevrul scii 11 povuiii care LU I CV L ke Sriui este, epc ciinosEruru ren penirn mau... i' siuyur Domnul. nimica rnttre pentru Stnel n -a KS .

I na adic. >i chip dunei de sniemdti Iudeilor.

[ar alia. si pemm nepttiina asculttorilor, i jitcu nostimi a tea I I L - bint a

Tntii nici ferirea dt rnduielile LcliM artat nu u a nv JE. iu ui] mpotrivii le


a li liri Dirruiiezeu s se par la iui. lor duj> CL a vvnil Mnietar ni. alunii >i sied nie ia F IU I EII s-n descoperii i cunotina peulm iunie cea

V)i

adevrat s - a xrtai.i nchipuirile Legii iklkndn-se > lin mi j lue, si sirknclu-se, la cea aileviiraul i ntru f>bui b ne-an i povuit, prin semnele cele ce ntru Duhul se l'uc, adeveri ndu-sc crerinla, Apoi do vreme ce mari oarecare u m penlru Duhul, ca s nu socoteasc vreunii, c mai mare, decl Danstif os ie DulniJ. fiind c il \n s-i pm iiiflso la udvj. si v a sA- fteiiileleglori i primitori do eele multe si mari,
C . IIO

Hristos fiind de fa, nu puteau ei s te poane. I L - CI ca

un aceasta s se socnieasc-aduce pe urm : "C im va gri di: la Situai", adic, nimica osebit ul Su at'ar de ode ale Mle nu va gri, C accea cc /ice: "Ci'itc \ a nazi, aceast arat, c nimica afar de cclc ce sunt aie lut llristos nu ta rnvia, Precum i nsui Domnul zicnd pentru Sinei : Cte am nu/ti de la Iar! Meu griesc 7 * iloan 8. 28 i 15, If i, nu se aduce pe Sinei cum c se nva ca oarecarete fsruuc. d curu c nimica alar de ceic ale Iat lui nici tie, nici in va l: aa i pentru Duhul. lar cum o nu are trebuin de nv ftur Duhul, ntiri cc Act Pavei: "Precum nimeni nu tie pe cele ale omului. Iar numai duhul eei cc iste n trn.sul. aa i pe ode nie lui Durunc/m, nimeni nu lc tie, iar numai Duhul iui Dumnezeu (I Corinteiii 2,11 ) ezic de Sinei nvat este Duhul cel St'n. precum i cei al nostru?
Fic

s din ede

dc

fie urm se va nva vel cu bun


L

cunotin Dumnezeireu Duhului,

O cele v iitnare. zice, va

wsti voiul, adic, cele ce vnrs Ile, care cea..! a mai vr a lui Dumnezeu este. cunaiina cdor ce vor s fie. C do vreme ce nimic alta aa nu este tJurr lliii omeneti, precum cuDoiina dc cele ce vor s fie, mngie pe Apostoli i cu aceasta. C alta. ?tre, va face vuit bine. cl si pe ceea ce

392

mai mart se socotete dcci tnuic. vu ila vinii, adle pe mai nubile liina de eele ce \ or s fie. nc, de vreme cc $i hitru ispite aveau si ini re ei, \cvlu MI VU gti pe voi, zice, spi'e tele ce vor sa se intmpli- vou, ea nu fr de pztre din netiin s cdei n acelea, i M va slvi i pe .Mine, c ntru numele Meu male i H a gri. i ta face. i nimic mpotriv nu va zice, ct prin minunile ce se vor late de Ak s fiu crezut Lu c sunt Dumnezeu .vrsandu - se cu bogie darul prsle voi ucenicii MiLi dopa moartea Mea numele Meu mai niuli strlucind, (.'arc aeeasla. slav mare este i creia nu i se ponte gri mpotriv, cnd (.'el ce s - a nmorl i S - a necinstii,, dup aceea mai umil s a strluci. Apoi de vreme ce au au/ pe Domnul zicnd, c unul eile nvtorul vostru Hristosf Matei 23, R)T ea s nu socoteasc ei. c dac un Dascl eti Iu singur, cum zici nou, c >i all nvtor va s fie Duhul, aduce pe urm; C dintru al meu va lua, adic, dintru cete ce Lu tiu. dintru a .Mea tiinr. Sau i n all chip: Dim m al Meu. care va s /ic. din sisiicria Mea, adic a Jntlui. < devreme ce imite cte are latl. ale Mede unii, >i a Mea bogie, si Mngietorul nc de la Tatl s a grai. cu cus un i /ic, dintru al meu m lua. adic din vistieria i bogia, si cunoti mu Men. Dar pe- nlru care pricin attea bunti Duhni rn -n dat nou, iar nu ? nti adic aceasta zicem; .'. taica la darurile Duhului fiul a lutul -o, >i El este pricinuitorul buntilor celor att a dc mari, ea J I L nu F| ar fi stricat pcatul, cutn ne -am fi nvrednicit noi de Duhul? **C nu va locui Dulnd n impui cel supus pcatului" i Intel. Solnmuii

393

1.4 1 . Pentru ljl-l ^stn tic a dat revu marc Duhul, tit- In Hr ist us a avut pricinile. ie vreme ce ereiicii as ean s niictmeM s rodnicia Dohului. pentru ci mai pt urm a venit, pentru aceasta Lui ii las s lucreze iele mai junii iui ru Aposmli, ca peniru mrimea darurilor siliii fiind, i fr ile voie. s cunoasc vrednicia Duhului. i uu pentru c mai pc urm S-a a ri ai, pentru aceasta mai mic v se socoteasc dect Mul. lfi-13. l 'l*uhn i nu M vei vedea, i iari puin, i \ l set vedea, c Lu rner la Tatl Meu. Deci au zis unii din ucenicii 1 .uintre sine: Ce este aceasta ce zice nou: Ju \ in i uu M vei vedea, i iari puin i M vei edea, cum e F.li mery ta iat! Meu? Deci ziceau: C e este aceasta, ce zice. puin? >u stirn ce riiete. Pentru care pricin llristos iari de ducerea i de moartea Sa It- aduce fur amirtre? J'cmrti c sc cdea mai vrtos s le ascund pe acestea. nvnd mintea litr i mai iscusit tend-o. pentru aceasta i pu nirea le aduce aminte de cele de ntristare, spre obinuin aduendu - i pe dnii, >i spre ateptarea acestora, ea nu de tea fri rlc veste venire s se spiumiilo/.c. Dar ns mpreuneaz c u cele de ntristare t pe cele de hncuric.Precum cu adevrat i aici l l uin si no M seti vedea". zicnd pe cea ile intr isiure. a adus pe urm si pe eca de bucurie, "Si iari puin, i M vei vedea' 1 , i cum c Iu Dunine/i u mer' 4 - Cela ce poate s v ajme s ou: si rm pier. ci M mut; i la puin vreme 'a II desprirea, im v,nlc dup iiceea petre cercii cea mpreu n eu voi. Dar ci nu nelegeau, pentru care s -ar fi si mirat cineva, cum nu eiino.teait ci cele ce/ice tl. Sc v ede dar c ntristarea cuprinznd mintea lor, scosese pomenirea celor zise. Sau
39-

pern neluminata graiurilor Ei s-a ntmplat lor a te yc.

HM

ja

nu

n lele

Pentru aceasta si li se part c ^ uarecare trit^eiur Hristos, l*entni e de le vom vedea, mi Je nierai? Iar le T duci. cum Tes ura edea? i..' vorbe ntunecoase re au acestea. 14-22.M>eci a ennuient 1 Imjs. e v rea s - t ntrebe pe tl. i

zis lor: lie aceasta v ntristai mre soi, ea ci am /s; Puin ii nn M vei vedea, si iari puin i M vei vedea? .A min /l vnu, l vei plnge, i v vei tngui voi, iar lumea se sa bucura, i soi vi vei nErisra. si ji i r s i a rca voastr i n i ri ] b u cu ri e s c a ntoarce. Muierea cnd nate, ntristare are. c a sosit ceasul e,

i a r i l a r na re copilul,, nu- i mai aci turc aminte de scrb


penrru bucurie, cci s-a nscut om in lume. Deci si voi mrisiarcacuni av Hj. ci iuri v voi v nie a pre voi. i se va bucura ini ma voastr, i pre bucuria voastr nimeni 1 1 -u sa lua de Io sui".

Tup-j ce a vzuit pe ucenici c nicidecum nu njclc pe cele 7ise pentru lurburarca minlii cen din scrb, mai luminat le face lor nvtura cea pentru mourlra a, ry obinuind u -se ei cn graiuri Ic i eu lucrurile, cu vitejie s o sufere pe ea. Deci. j.ice: \ ei plngi- i vei tngui voi. pentru moarte i pentru Cruce. tar lumea L - va bucura, adic, Iudeii cet ce cuget cele uit-Io ni ii se vor bucura, fiindc M -au ucis pe .Mine vrjmaul Inr, ci iiilrisiarra voastr intru hneiiriL sL va ntoarce. Precum i bucuria Iudeilor iri ntristare Ic va veni, cnd dup Iov ivre numele Meu Se v-a
slvi,

Ins poi > nelegi i bucurie a lumii, mi pc a Iudeilor, cu cart san bucurat cnd au omort pc Domnul, ei pe

mntuirea lumii. t. 'i s ie ceea cesezics. atest Tei: \ ni y clic vi x ei ntrista, dar aceasl patimi a Mea. penini carc voi v ntristai, a tnm Uimea Imun rit t m n luirc vy fi. Apoi i pild de Obte aduce a muierii i a durerii celei tic natere, i pe accasi pild i proorocii n folosesc, prin cumpliciunca durerilor pe mulimea mhnirii at Au ud Psalm 47; 6r U remia 6.24; Osea 13,13: Mtlieiu 4, Yi.
Si una ca aceasta /ice: Dureri u]e mhnirii \ i vor cuprinde pc voi. ci durerea pricin a naterii sc lace. Iut \l pe cirvtLtLil cel pentru liniere adcverindu - L i urtand, c aceasta: adic a nuni. asemenea este cu aceea: a iei din pntece la lumin, i 'is nu v mirai, c prin atta n Fristare vei s veniU la bucurie, Hindc si muma prin ntristarea cea intru chinurile de natere

i m la

accasia: a se face mum, se nsemneaz nici i uarecarca uin. e tl a stricat durerile morii, i a fcut a sc na te mn nou, care uu se mai stric, nici mai moare, care este nsui Domnul, (..' v e/i. c n-a /is. cum c uu- i mai aduce aminte de scrb, cci s- a nscut ei copil, ci c s - a nscut om n lume. C aceasta nu m zadar o a zis
U J .

ci vrnd sa arare cu c hip araiat i tainic, c tl e.sie omul C

L -1

te S- a nscut nn iadului celui ce cu dureri l - n nscut pc l \l, ci lumii, perdru c nuu S - a nscut din nviere omul cel nou i ntstricetos. Iisus Hrislus Dumnezeul nostru. rts - pilda muierii celei ce nate un cuta a se potrivi cu loatc cele ee s -a ntmplat Iu Hrsros fr mi mai
LI

arta, cum c vre melnic csic scria, i

cum c mare este dobnda chinurilor, i cum c spre via, i spre a doua a si ere este na ic rea nvierii. Jar celelalte oale ale pildei nu se potrivesc. i cu cuviin, pentru c pild esre. iar pilda de se va potrivi ia luate, nu este pild, ci nsui

3%

riceia lutru pentru carrii - este pilda. Deli i nici pc durerile naerii. le lum Iu ntristarea AposTolHor. iar bucuria Ia mngiere;!cea dup nfiere. i iari pc Prieure a du naterii.la stric aiTa iadului. iar naterea. Iu nvierea (cluj nti nscut din mori, ilar nu i iadul se nsemneaz prin maic, di nu s -a bucurat iadul, ci Apostolii s*au bucii rut. i cu bucurie, pe care uimen nu o a luat dc Iu ei.Cc cnd se oerau, c pentru numele lui Hristos se neri otea u.aturui se bucurau i Faptele .Ap. 5,41 ). i nc prin ceea ce a zis: "C bucuria vnaMr nimeni n - o s a lua, urat, curu c nu va maj muri. ci pururea viu fiind, de huenrie nencetat va H lor pricinuitor. 2.1.24,n acea A pre Mine nu M vei ntreba nimica. Amin, .Amin /ie vou. c orice vei cerc dc la Eati tu numele Meu, m da vou. Pn acum u -a|i cerut nimic n numele .Meu. f crei, i vei hiu, ca bucuria voastr s fie deplin".(Mat. 7,7 ;Mc. 11, 24:1 v, 14, 13). Dup ce ut nvia. zice. atunci venind peste voi cu ades rat Mngietorul.si povtuiiuln - v spre toi adevrul, pe Mine nu M v cir ntreba nimica de acest fel, precum si mai nainte: r *T.nde mergi? i: "Arat nou pe latul' 1 , c foaie le si ii cunoate ntru Duhul. Sau: Nu M vei ntreba" in loc dc: ".Nn sci ruga. "Nu M vei pu fir", Deci dup IT din morii inMind. voi Irinite vuu p e .Mngie! o rid. atunci uu M vei mai ntreba, adic uu vei cerc. ca s fiu Ku mijlocitor, L va ajunge vou numele Meu, spre a lua de La ralI cererile. Deri arat aici fie puterea numelui Su. dc vreniL ce nici vzul fiind, nici rugai, ci numai num it, unele ca accsifa face. Pn aeurn. /ice. n - ai cerul nimic iul ni numele Meu. iar
107

tit acum cerei.. i eu adevrat ^ er lua. Pentru aceasta diloins \ este vou eu s mor L . de vreme ce s ei s dobndii ill 1 l cum irulr/nala mai mart iu Tu Si Mc, f' uu gieiilni L M desprire L E C voi. s socrttif ci veri prsii ile Mint. ci numele Meu mai mare ndrzneal va da ^ nu. i bucuria at une ea vn l prea deplin, lund i oi foaie cererile. t ia aminle c acela iu. tanck iniru numele tui llrislus cerc. Nimeni dur din cei cc ccr lumeti i de suflet vtmtoare, nu n numele lui Hrstos cer. pentru aceasta nici iau. cci numele lui llrisnis rstv du mm vei esc >ii rfo mini ui re, si tind cineva pe cele cc aduc spre pierzarea sufletului cere. cum sora zice ca aceasta cere intru numele ctl de m uluire? 2S. ce stea in pilde am iit vou. ci va veni ceasul, .nd mi sid rim gri in pilde Vrtli, ci dc fJL ptillru Talul voi vesti vou . In acea zi. in numele Meu vei cere. i nu zic w.m, va Fu voi ruga pre Tall pentru sui. Ca Fnsui Tull v iubete pre voi, cci voi pre Mine .M - aii iubit. i ati crezut, c tu de la Dumnc/cu am icsil. Itpl- am tio Iu Tatl, si urr venit in lume. lar i las lumea, i mei la tatl
Pilda, esle emani curt Cil chip ulirupl si inii ii, i ca si nv n st uri. priji nsemnare arat vreo pricina ce este pus nainte.

Deci dc vreme cc- multe /is lor LU L ~I E ifi tiiiuil, t tu seni a are era ceea cc s-a grit pentru muiere, i pentru natere, zice: acestea in piliie am rri v ou, ci va \eni ceasul, carul nu iu pilde, vi tie lai pentru Tac l soi N e vii muj. ( j dup irre artndu-Hc fit Sinei viu. prin patruzeci de zile a grit lor pentru lti cele mat de latn i mai deplin, E'entru c mai a in te ntru acest chip socoteau ei c este

3'Ott:

Duiri(iL'/ii Tuli al 1 ui, precum i al noslru este dup Har, i iari ndrzneal dndu - lc Inr c . or luuintru ispite ajutor de ILS , ntru numele Meu, zice, cerei si ai.itn s mlcvcner/ c rsle vou prieten Tatl, ct nici de mijlucirea Mea dup aceasta uu avril Irehiiinj. c;'i nsui Acela vii Iubete pe vo i. Apoi ca s nu sar de la Hristos, ca cum iiu mai au trebui m fc Dnsul, ci de Tatl fr de mijlocire sunt iubii, zice; Peil l ru aceasta v iulic - lr pc iui Tatl. fiindc viu pc Mine Vl-ati iubit, lar cnd voi vei cidea din dragostea Mea. ndat i dintru Tatlui i e| cdea. Si devreme ce prea mult i- a mngiat fii dnii aceasta. C au auzit c la intJ merge* pentru aceasta adeseori ntoarce aceasta, drept uerca i ei fiiliisindti-Si dup ce uu auzit acestea, lund rsuflare, ce zic? 29-3_- l Zi\- au ci re FI ucenicii T ui: Iat acum artat Hiieti. i nici o pild nu zici. acum tim. c tii toate, si nu Irtlmiil L ia s Te inlrvbe cineva. Prin Hcetlu credem, c dc la Dumnezeu ai teit, kspuns -u Inr lisus: Acum credei? iat vine vreme. >i acum a subit, ca s v risipii fiecare ia ale sale. i pre Mine singur \ f vei liKu. I>ar uu sunt sin;;u r, L latl Meu cu Mine este. Vu/iutl ucenicii. llifii c pricim s :j li lor Dummven i latl. i cum c n - au trebuin de mijlocirea 1 .ni ca cci ce sunt mprietenii cu latl, i cum c au ieit de Ja Dumnezeu, /ic: ( . aruin si im c lii lualc. adic. cunoti pc cclc ri 1 smintesc inima fiecruia, i n - ai trebuin ea s Te tneri
LIC:

Jii cinn a

acestea. !>i prin aceasta credem, cii de la Dumnezeu ai it ti c a >i.i ascunsurile inimii, a lui Dumnezeu este l mprai Jfi. 7; Psafiri 4.1, 2.1).

Si^ezi cum rm erau ei dojvni, 7ivnd: "Acum fi im". C4 cei ce attea nvturi au auzii . zici "Acum tim". Iar Hrislos artnd far. cura c nc nu suni desvrii, i nc n im. l : mare pentru Dans ui n-uu ntelcu. ei jus si pc pmnt se ins riesc. zice: \ eum credei?". Cci cu cum li infrunlraz pe ei, i ovrste inilrzierea credinei lnr, ea s nu ti sc par c i iac i .irj hm: unele cit acestea pentru Dnsul nelegnd ei, zice: "Avenir vremea ca v v risipi [i fie cu re le, e voi, zice. su cui ii c mare na rece pen (ni Mine ai nlucit, dar ". LI \ zic vou, c attea, im suntei desvrii ..ct vei s M lisai fie Mine vrjmailor, i atta temere v u s va cuprind, ct nici imul cu alini nu vei putea s v duci i. ci i unul de altul vi uni risipi.i flecarele scpare i mntuire lini i va cam u, Dar Fu nimic ru din aceasta nu vui ptimi. C uu suni singur, ei ani i pe Ia rii mpreun cu Mine. i aa nn penrru ncpuiin ptimesc ci de hun voie M duu pc Sirienii rsti gntftrilor. Deci cnd vei auzi: *Pentru ce M - ai prsit (Psalm 21, 1: Matei 27, 46: Marcu 15. 34 ) uu aa simplu s nelei c s -a lsat Mn tu ironii de Tu ri,cci cum aicea mirnirisete ci: Tatl mpreun vil Mine csir? f.'j s nelegi ca s -a zis aceasta despre firea omeneasc, can- pentru pcate a fost l s j i . i lepda r ,iur prin llrisios mpcat, i primit de l'atl. 33, * Acestea ara grill vou. ca iniru Mine pace s avei, n lume necaz vei avea, ci ndrznii. Fu am biruit lumea. Vecsteu, zice. am grit vou. ca s nu M scoatei djn mintea voastr, nici s v cltii i s v rtirburai clin statornicia dragostei celei ctre Mine. Ci pace s avei intru 400

M Tn L. adic.s rmnei necltiri, primind ca pt nite credincioase, cte iun zis \ ou it. Midii dar si \ rie c foate aceste smerite, i care se par nevrednice slavei Fiului, pentru asculttori s au /s, nu ca noi ta Dogme s ic lum pe acestea, f'. s -au zis Apostolilor spre mngiere, ca niste arttoare a dragostei Lui cetei L - JI re dnii. n lume necaz vei avea. nn numai pan la greutile cc s au zis sui face s stea votul ispirelc. ci pn cnd vei in lume. zice. necaz vei avea. ou numai acum. cnd Mi dau, ci si dup aceasta. et stai impui rU a gndului. Si ndrznii, c Fu urn biruit lumea, - Eu birulnd-o, nu se cuvine soi ucenicii s v mhnii, ei si o defimai pe ca eu pe o biruii. Si cum biruit Imnea? Fe nceptorul patimilor lumii surpndu- l Dur i din cele de pe urm arului este. c toan s ao supus LuF i s -au plecat. Deci precum Adam bucurnd ue.toat 1'irea s - a osiulir,ua i Hristos t mmn d Jn toat Firea u trecut Iii ruin ta.i puteri s - a druit urm io Hristos Lisus a clca peste erpi i peste scorpii, i peste toat puterea vrjmaului,C priu unt o intrai moart ea, i prin om viata, i biruina asupra diavolului ii Corintem l. 21). C de ar biruit gol Dumnezeu, nici im tnlos n -am ti avui noi.
Capitolul 17

1- .1. Aceste a a grit lisus. i i - a ridicat Ochii la cer, r a zis: Firinu: a venit ceasul, proslve te pre Fiul iau ca i Fiul lu s ie proslveasc prt Tine. Precum i -ai dat l.ui stpnire pesic nu trupul, ca nu ce ai dat L.ui. s le dea lor

4a[ vi -sttlc: > acvuslu este viatil Cea VtSuie. tu h TV cunoas c pre l i n e l n u l J^t r ui ni Du mnez e u. i prt a rele i ririi pr e iisus Hrist n*" .
:i

Si ceevlc ui'Ln-u: " 1 1 il tropill?" Ca imj luli lu iilevirai au crezut. ins Hristns ct despre partea Sa, sj silea pc - foi s -i aduc iu credin, iar duc itcein -au usc alint, nu a Celui cei mtta cvle vinii. ci a celor ce 1 1 -nu primii.

Dup ce u is ucenicilor, c necaz ver >i i-ji sfimit pe 4 ;i s ndrntjiiilj iari i ridica pe ti prin rnciuTie.iinEiiiiii-iic pe rmi, t:; in ispite toate l srut uJe. La Domnul si al erg Am. Si in ait diip, ai ici runciuue es IL : litcruJ aresta, d vorb
cuira TuJl.

Iar

c a m ] a u / i i c l i j s Lu : " i

\rn luai" - , i c a e C S l e a

si InEcHe^i e s -au zi* dupA pogorre. p recum tie muiEc ori am zis ( mai jos inan C?. K sf HJ. iNF Cci pzind puruiea ace a sta j e a s
nu

zic L l ceva mare pe litru Si Eici. Se pui;oar epiiliuui

UsHiJiOriTut r fiindc si 1 cuiulran er, mari pini ti DiuSui UU/: mJ. uri ies Et de eeh: ce prit l i si til priudk. Precum i noi
cu

I ardue Ain uEl Inc rvjt^; (Luca 22, 41). si ^n jndtih: ii plea ca. s nu te minunezi, c y h-l tii rjsfvs nu mimai en pe Sinus? ai e arate, ci l toat fapta I mnA \ onHe-Iur cei ui feiiivflji, nvee.
fin

copiii vorbind, i pai ne l aa o numi m precum ei, i apa, i FU

teure lyare te lrlulle.Tu r eni Fviigliitlistul pentru Doit]nul jricte.uuzi cc zice:" lnatc p i i ransii! s -a i: C I i T. -a
li p li

num ui firir: cuvinte, ci i pian lucruri i sl cuvine s

fcut ^iuaii 1.3 )

r i m i t pe FL t -11 liai lnr slipnirc iii ui lui

i Vrnd h drall, ca tiu dt Oie, ci dupa l> 1111 LL y (Je vine in patini.ziccil'rintc.a cuit trucul, C int en pe dorit! 111 F1 1 r e pe ace* sta, i slava numete lucru] cesiu, nu a ?>n numai, cf i a Tatlui, eaffc s - a i tcut: C nu
numai Fiul', ci j Tatl S - ule proslvit.t' mal na mu de

Dumnezeu s se fac. Cri ce altora d. rum tlpe aceavtn nuuiten? Har iun de 1 : 1 Tul l? Vpui vi L 1 L-; tul ru uclM, j^ruiurj ce se par s merite, amestec na rece i nalt, C zice: -'Ca tot ce ai dut Lui* aceasta cta pu sor re s - :i zis Ic ra I m- siui vejBiua^ - actas taur at s tp an ii e a C ciui L nui a n s cu t.s i L>u mu ezei r'ea. cil a Ini Uumnsvei este 1 1 r]y ^ iai, i pe ac msta scnicd.
1|||-[ ' n u l ura Iul Dimii ufy el 1 J

Cruce, nici Jude-ii nu I- un fftrt pc FI. - f srait pe Mine rm M- a iiuiosi ii . zice, Isaia . ."S h. ItiiC riupi (ln uv, mat lumea a u !i r : : 11 Iu FI. i arata care este slau E.ui d a Tatnluli A crede, zice, tui
trupul,

zis

pt

TataL

S|)J'C

i u primi facere d i biie. aceasta pvle slava lui

nsdbtrea dumnezeilor celor mincinoi ai elinilor, iar nd


llesprllntlu -LiL pu Sim- i jIl - Tull, - ^u uu 1K: - ] Ptnsr 11 t ImtJM Fiul

]iiicmiLV.L'it. C nn mimai In iudei c va ntinde daml. ci n t oat I u ji ce se cu imtiiuE 4.. [ ur a ce asm ^ u js tl in cic v rea sa- i trimit,1 pe ti J 11 pgni, fie ci ti >1 rm sonn casc ei c aceasta cslL i/vudire noit. i fr dc vuia 'uilui, arat c de In Fat] s -j dui I m stpnire peste tel trupul, nui numele zicea
HI,

uilts urdl Firul, niu cslre Duiunt-zc-u mincinos, ci Frecum


liile

adevrat.

ei m

an^helislul

.iceostii

ptnlrii
/icc:

L>on] mil iniru

triinllerv

.* sIjuniJi -cuscd

"Aecvla - le ;silt", rjil ui DinmnvL'Li >i 1 iu(u s Ciitci" \ 1


I 1 1 UO >, Hlj, Ear de se j inpntrv crcircii zicnd: ( " I iul este
mi ci nos Du mnezeu, fri n dc n dm ai J tl s -a zi s ades i -

enleu p^iiilur s tm mergei' 1 ( Ma F I

5).

a 1 D uni n ez e 11 ,
402 4E3

imvec -se, cil |>lti I ru b iul /it*' ucest evanghelist j>u: O era Lumina cea adevrul " I Joan 1,9). Deci dup a lor socoteal Tail mincinoas lumini este. dar > nu tic! Pentru aceasta i cnd zice: Oiunnezeu adevrat pc Tatl, zice iost -Fiiutiu- I pt F.l de cei micicuioi duiicnetei ai clinilor, precum i aceea: Te situa cea dc la Unul Dumnez eu n- o cutai" lioan 5,

44).

4-6. "tiu ic-am proslinit pre line prep imani. Lucru] a m svrii carele Mi -ai dai Mie. ea sa- ] fac. ii acum M prnslilv c\ ie Iu Printe la line singur cu :dava care am avui- o la line mai nainte de Cc s- a fcut l.umeit Arla t- am .Numele Tu oamenilor". Cunoate de aici cum proslvete Tall pe I iul. C cu adevrat, in acest chip. precum si FiuJ pe TalLEu, zice. pe Tine te- arn prosls ir fie prnnl. t. u cut iin a ndau^ aceasm: "Pe plit rit: c in ceruri proslvit er a. dc ngeri fiind nchinau lar pmntul nu - I, cunotea pe HI. Deci Fiindc Fiu] L -a vtsiii pe Ll (uluror, Te -a ni prnslv ii pe liiu \ zice. peste lot pmntul cimo>i iuit de Dumnezeu semnaurl. i svrind lucrul, carele ai dai A Tie. O acesta csle lucrul ntruprii Cehii lnuia nscut.ea si sfineasc firea noaslr,yi pe sipunitarul Iu mii.cave mai nainte fcea Dumnezeu, s -l sur pe. t cunotin de Dumnezeu si sdeasc n /.itlire. Si cum E- a svrit pc acesta, cnd itic nici im l-a ncepui? Cat de spre Mine. /ice. ani svrit. Sau i trimlc pe cea tnui mare dect nalt u fcut, i pe rdcina ImnfutUnr la noi ti a sdii, biruind pe di aiului, si pe Sinesi Ea moarte fiara cea a tot mnctoare aruncnd u - se. lar rdcinii acesteia de nevoie era si- i urmeze i roadi u cunotinei de Dumnezeu,pentru aceasta /ice: L t Am svrii

404

1 1 ht 1.1 ]".:+ nu semnat ziee,rdeina rim sdit. roadele sc sur eoace. n i:c:i prtlve$te-M i Tu Pri n II: lu lint tu slava, care am avut- lu Tine rani nainte de ce s-a irtunu iat lumea. Ca nc i nu se prostsist aceasta lirta zice: Irupului, lese nici st ncslrictiimc mprtise, dobndise,nici pentru scaunului impar

PiOslis'cle -

Vl^aiUcS^ie firea Mea ctnmncncuM'.pe aceasta ce acum este necinstii. pe aceasta ces a s se rsri^nraw.iio nalt pe ea la stas a carca aseum la Tine Cuvntul si fiul Tu, mai nainte de a ti lunea. I pe il rea cea omeneasc n a pus tic a de mpreun pe scaunul cel impar icsc.ii este nchinata acum.rit lo at Jupi ura,
w

Ariai - um numele Tu oamenilor. \iiim tlcuiete aceea

ce zice: FuTc - am proslvit pe line pe pmnt, adic ani ariai numele I u. Dar cum ii&rtai Fiul? Pentru c i Isaiazicc: ".lurai - s pe Dumnezeul cel adeviraf ilsjia 10, 18). Ci ce ea ce dc multe ari am /is. c lti artat era. dar numai imieilor, i nici acelora fum rar. Iar ucu rri [ifntru neamuri zice, c ur (u| sa tl lor numele lui Dumnezeu. fiindc flrrMo u dl de acum seminele cunotinei de Dumnezeu, pentru c a sur [iar p e ri ia Sul Iit poMlutO! ul slujirii de idoli. in nil diiji:riei cunoteau pe Duiutit/eii, riar nu ca pe un Tut II cunoteau, ti mumii ca pe un Fctor, iar FiuE pe FI Tui ) - a artat, si prin eus in Ic, i prin lucruri cu n oscul pe FI icnriu-L. Pentru c I iu pc vioci arimlu -Se al lui Dumnezeu, luminai este cum c mpreuna a ariui i pe Acela c i este Tat. fs- 8,Pre care Mi i -ai rini Mic riin iunie t Dar cum a zis:" Pe care Mi i- aj dat .Mie din lume*? c mai sus a zis ctre 405

il n ii;Din lume mi suntei 1 1 (Inan 1 1 5 ,

imu acolo a

nu inii i IL cei ri. tar ai ri /ire pe zidirea aceasta /igailuosL ai 3 i cran, i Mie Mi i -ai dut pre ci, si cuvntul I iu au pzii. Acum an cunoscut, c Kufe cte Mi-a ihn Mie, do Iu Tine sunt. Ventru c cuvintele care ai dat Mic, le -am dat Inr si ii ui i primit, i au cunoscut cu adevrul, c dc Iu Tine am iei,
r u n crezut c T u M- ai trimis.

Unu acestea va s frivetCiUna adic, c uu este potris nie Tulului, iar al ia, ci soia Lui este s cread ci Fiului. I J entru acea si a ziee:
Ll

pe crui dat Mie, ai Tui erau A i i amndou

acestea >e a raia prin aceasta ce zice: - Ai ilui Mie: c uu i urn rpit pc ei, ci Tu ai binevoit ea s se Fac aeelia ai .Moi. Pculrii acea sta nu im potrivire, ci unire. i dragoste ui ctre Mine, o, Tat. Si cuvntul Tiu an pzit prin aeeayla c au eresul Mie. i Vau asm! iar pe ludei. C cel ce crede tui Hristos, cm u Ini lui r>iininezou pi/rste. adic, Scriptura i Legea, pentru c do -Sc ripiiir se vei, tesle iris tos. Dar i iti uii eliip: lotste culc gria ucenicilor Domnul,
IJ .1 L

Tulhii erau. c Fii. zice, de la Mne nu griesc iloun 14,

10). Deci a sis lor mpreun CM celelalte i accsla; Kmne|i niru Mitic", i iui an. pzit i aceast porunc. c au rmas, si LLL rut km] i'attui uu pzit
Acum a cunoscut, ca to.tic eie ai dat Mic, de la Fini Mini.lnii tar tlt (n cea greceasc | citcst adic am CUIIIIIL II I, i zic et. cum c Dumnezeu iicer " Acum am cunoscut Fu", dar aceast uu ure nelegeri, cci c trebuie

a se citi, adic acum au

cunnscnl ucenicii Moi, zice, c nimic al Meu osebit nu am, nici sunt nstrinat dc rine. ci toate, cte u i dat .Mic. nu ea unei fpturi lirzindu -te Mi le-al

106

dal. e

nu

suii rnit de aiurea u^mi. \ilL' ui't'.Uiu cl de la Tine

sunt, adic. firete Mie Mi se cad, i Mi se cuvin Mie ca unui Fin, i sipnilur ni celor Printeti. i dt unde uu cunoscut ccasln ucenicii Mei? C eus imele care tui Je-ai dai Mie. Ic-a i u dai lnr, adic.diu
l-lls

rutele Mele, i din nvturi.C. pururea i nvm pe ei, ea toate caEc am. nie latJu sunt. Si nu numai aceasta, ci cum c si de la Tine am ieit, i cum c
Iii

M-ai Irimis, C prin

toat evanghelia aceasta voia s isprtn casc, tutu c nn LS F C potrivnic Jui Dumnezeu.ci voiaeca Printeasc o mplinete, 9,1hEii pentru aceiin M rog. nu pentru Lume .M roy, ci pentru acetia pe care Mi l - ai dat Mie, c at Ti sunL i ale Mele toate aie laie sunt, si ale laic ale Mele. i iM -am pmsiatil n ei".
Artnd, c pentru nimic alta nu zice acestea ctre Tatl, ci penlru dnii, ca s cunoasc ei. c i iubete pe dnii, i poarta irj dc ei, zice; E L I pentru acetia M ro, i poftesc, nu peniru lume, C art cu adevrat din aceasta, c i iubesc pe ci, c ct o Minimi cule ce. suni aIr Melc dau, ci i pc Tine Te ros s - i pzeti pe ei, Au pentru cet tar dc socoteal, si care cugcl ce le lumeti T L ; ro. pe Tine. ci pen i ni uccliu care rni i -ai dai Mie. c ai Tui sucii.

Dar ca nu auzind pe LI adeseori zicnd; Ai dat Mie*, s


s u c o l e r i c dc c u r n d 1 -u d a i L u i slfiuiitrc, i p u t e r e a

aceasta, i cnd ii acea pe ci Taal, im- i a* ea. sau iari acum cnd LI i are. l'atLS - a lipsit de stpnirea lor. pentru aceasta rice: "i nit Mele toate, ale Tale suni. i ule Tale ale Mclc'\f n u u c u i r i a m l u a t s t p n i r e a , e i CUUL I e r a u u l T i , erau i ai Met. Pentru c ale Tale mate, a le Mele sunt, dar si cnd Lu i am acetia, i Tu i ai, si nu eti lipsit de ei. C ale 40"

Melt- mate. ale lah: SLLJII . Si .M-im proslvit in ei* adic stpnire peste vi avnd, va un stpniri ei M proslvesc, l*recuin vi fiul mpratului, pc ctiisieu cea ntocmai cu tatl avnit.i pe mprie. se proslvete aceasia cci are amtea. cte i tarl. Deci dac ar fi inst Hui mai mic dect loial, cum ar fi ndrznit zice: Ale Tale toaie.alu Mele sunt, ca stpnul ar e pe lonte cele ale slugii, dar nu pe toate cele ale stpnului are sluga, lar ui ci iniputm se inioarcv, i cele ale lat lui. ale Fiului sunt. precum i cele aie Fiului* ale Tatlui. Deci se proslvete Fiul in eeJecc sunt ale J'atiLui.c atta stpni re are. ct si latl, llJTSi nu mai suni n lume. ci acetia n lume sunt. vi Fu la rine sin. Printe sfinte pzete -i pre ei in nuuieic- Tn, pre care .M i - ai dai Mic, ca v fie unit precum .i noi. Cnd eram cu ei iu lume. Lu ii pzeam pre ei in numele laiTPentm care pricin adeseori zice avea si o: ~Nu mai sunt in lume" i Cnd eram cu ct in lume? C se v d nepotrivite, de Ic va lua cinema pe acestea fr du cervv ta re. C iu alt Toe S- a fgduit lor. cum e voi l'i cu ui (Matei 2.2), i cum c Mi s ei vedea pe Mine i.Matei 2S. Idj. iar acum altele se vede c zice. Deci se poate gri adevrul, c dup mintea lr zice acestea. C de s reme ee i it urmare era si w ntristeze vi. fiindc riunvau lipsii dv ajutor, le arat lor. v lailui i ncredineaz pu dnii, .si pt Dnsul pzitor ii las lor. s - E cu lli vorbe.te;Ci de vreme ce Fu la Sincti M chemi pe Mine, F'zete - i pe ei nsui n numele Tu, adic, prin ajutorul Tiu i putweaupe care Mi - ai dat-o ^Lie.

i cure este p/irea? Cil s fiu una, C de vor avna dragoste ntre dnii.r nn su \or imprcchca. nebiruii vor . i nici un ru nu- i va stpni pu ei. i nu aa simplu. C a iie una. ci precmtn sunt f-.u i Iii. unu cugetnd ti. una mirul, c aceasta esie lnr pzitoare, untren ia un cuget. JJuci ca s -i mngie pe ci, pe I atl roag ea > -i pzeasc pe ei. i ' de ar fi zis: C Fu va vui pzi pc , ua ar fi crez ut. tar acum din aceasta c pe Tall roag pentru ui. rnlru It uni- ndejdi i aduce pe ei, Iar aceea ce zice: "Fu ii pzeam pe ei in mum ie j u", o zice. uu ca cum F.l nu putea n ati chip. de nu prut numele Tatlui,, ci, precum de multe ori atu /.s, pentru c erau nepur luci u i asculttorii, i ceva mure pentru n n s u l ine nimic nu socoteau, pentru aceasta zice c in ajurorul Ti i pzeam pc ci. i ine i liune ndejdi le d lor: Ca precum si cnd eram dc- tai mpreun cu voi, ui lost pzii in numele i ajutorul Tatlui Meu. aja i acum s credei e de Dnsul vel i fi pi/ji. c obinuiete Fi av pzi pt voU Psalm (l&). l2,J3.Pre care Mi i -ai dai Mie i- am pzit, st niui unul din ci n- a pierit, fr numai fiul pierzrii, ca s se plineasc Scripl ura. Iar acum Ia Tine viu. fi acestea g riesc n lume. ca s aib bucuria Mea deplin iu ii. Multa se vede smerenia cuvintelor, de nu le va nelege pcCJL

cineva dup cum st CUV ine. O vezi cc sc v ede idei: "Pe cm'

Mi i-ui dai \ Lie i-am p/it. C >e pare c poruncete Tatlui. cu s - pzeasc i latl pre ci. Precum de ar tiu cin ev u cuiva bani spre p/ire, i ar zice: Cuul. eu nimic n- Lim pierdui, nici tu s nu pierzi. Ci acestea oale le zice pentru mngierea uet nicilor. C acestea. zict,le gr iesc n lume

pentm odihfrH Liceu!. iloi i mngierea. i bucuria, ca s aib ci fniihn.i s r .'imun iti r ; tie grij. fiindc ii id tu pe d n ii ntregi, si vai s - i pzeri pt dauti, pntHffl i En tam pzit pi - ti. si nici pe umil IHUU pier ii
UF .

minte lipit de lume. r care luat srguTnta s -o cMnuasri la ea. Drmi iu aii Ine zice Ee care Mi I-ai tt-m Mit din iunie, ai Ti erau 1 ' 1 .' V7 t *U Atoln aclic pe tir m lire zice. c "urucni sunr i parte a lumii, inr met mintea i vum! a urata zicnd: C nu sunt din lume. Jar LULL 'J'Ua cezice: ^return Fu din lume nu suiit,si nn te tui bure pc line. cl nu aa si s n i an lu>t Apostolii, i ueimprtii dip ptimite lumii. precum ) : , - (! tl ptai
-ji

i'mn dar.ij. Doamne. nici pe mm] n-ai pierdui? iNcnlru e.! Iuda n pierii, - i aida muli S -* U ntors napoi? 'f despre partea MEea, zice, nici pe im ui -om pierdut, c ei ci despre Mine nimic# n- am lsat din ceic ct suni >prep uzi rea lor. ei iam pzit pe ei. adic in nu chipul M -am lilit spn- strjuirea km Iar etae singuri (Ic sine sunt Fu la aceasta. iar ceea cc zice: Ca s. sc pJmcf Scriptura, ac casks este, adir mafii Scrip J nraifctca ce mul noime a riil pentru tl EI L pierzrii, Pentru c i n muli ilin Psalmi pentru dnsul s-nu Fmoturi'Jni. Lar pentru aceast prticic de cu i nt: Os" de multe mi am zis,, ca obinuiete Scri.pi ura. pt cele dup iu i ampla re a le pim-stica cu chip arttor de pricin. U- ltOFu Je -atn dat iar cuvniul I iu, si Juinen i-a mat pre ei c uu sunt din nune. precum Fll nu sunt din Jutuc. Mi M rog ca s-i ici pe ut*, tia din Uuue.ci ca s- F pzeti pc ei de fel vkcsn. I>irt lume nu suni ri:. precum Mu din lume mt suitr. Rugnd pe fatal pentru ajutorul Apustolilnr, sptmt i pricina. peuij'Lt cart sunt ci i eetLniivi a didmndi (Fe Ja lli mult pu rtart de girj- C pentru cmntul Fu zice . pe cart l-amdal Inr, lt-a iirma ur.iciuin. >1 pcnim aceasta s tl jiici su u i de a si: ajuta iJl- rte, td ce pen im Tine s-an urii iJl. cer ce ciici t ceFt lumeii. C norodului celui fr de sucatt ulii mint uri aceFa. zici:, C mi sum di lume. adic, n -au
4 ii:
>-jui Fras

napoi, umio pricin nu

lueur.nie vicleugs -u aflai B mira lut" (Isuia tar

aceia pesfc nepuimfa Firii mntncii n -au trecut. J>cei jeeasm: "Precum I'u Jiu lume uu sunt, auzind mu s tin noleai ea Intru nimic mai de jus u-uo fost Apostolii demi Demnul, ti cnd 'In latl i la F.l se zice AfeH$iaO|Httcujn u , atomi numai sa nelegi a fi utocrnai. Iar aceea et ziept Nu M rog. ca n Fti pe t din iunie , i> a zis, vrnd s ai atc draguiPta rea spre ei. i cu JIS c mult purtare tie grija are pentru eUprhi at-easla ce face cu osrdie rugciunea eeapLJLirti itL C nu nva pe Fui l |icnlni cine se roag, c iuwasta ei te tar de cule, ci cees ce am zis.araiml c foirti; iubete pe ureuici, t puarf grif punlni ei, zice aceML- a etre l ral: "IN a M ru g, cu sd ici pc ei ill me", ci ca L u m e lumi e. sl pzesli H l e e e l Vk'leAB. Tteci iari poftete: Din Iunie nuennt e . D L - mult ajutor, /ici, :iu iiebuin. c uirtr nu le este lor dc tttjH cu plii n iul. (.ari s - im tcut ce FU c ni ai cerurilor. Deci tniJe liit lumea tape riu - sliim va s - t aib pc ei, T LI dar Cel ceresc- ca unor ecreii eeiieni. ajut -Je. .Ni ziict unte ca acestea adeseori n ati7ul uceuitliur, cu auzind ci jccslen. s urasc lumn. i si nn ie fac de m nu -

'/is,

si n

rieJ

al te

Cii ale

il E

u attea di rtmite laudo alt lor, fur aceea: 'P/ete - pe ri de cel >ii:kan", mi numai

pentru i/bavireti teu din primejdii zice. ci si pentru s Ui to mieii si ntrirea ecu intru cred in uu peniru aceasta i aduce pe urm; 17- 1 t.^Stlnehi - i pe ei in adevrul Tu; cuvntul Iau adevrul este. Precum pe Mim M -ai trimis in lume. si Eu iim trimis pe ei n lume. i pentru dinii Eu M sfinesc pre Sincmi. ca si ei s fie sfinii i intru adevr' 1 . Sfin[i Ii t pe ei, zice, prin darea Duhului. i ii pzete pe ei
iu

cui mul i Dogim ie cele drepte, i ii nva pc ci,i le adevrul. O aceasta este sfinirea, pzireu

descoperi

Dogmelor celor drepte, iar cum c pentru Dogme zkv,artat cste.c tilcuiete; Cuvntul I n adev r este, nici i> minciun nu osie in el. Decid; ii sei face i pe ei s pzeasc cuv autul Tu. i s st pzeasc dc cel viclean, ntru adevr so s r sfini. nsemneaz Ins i alt oarece cm ntul a ces la: Sfinete - i pe ei inrru adevrul in .adic. nlem - i pe ci spre cuvnt, i spre propovdui re. jertfii i la pe ei, adevrului acestuia s slujeasc, la aceasta s -si afierctseasc si al a lor. C aduce dup aceea: Incuin pe Mine M- ai trimis n lume. i pentru dansi. F.ii M sfinesc pe SintmP. a dic. M aduc jertf, a.i si pc oi ii sfinete, adic, alcge'i jertfa pentru propovduite, i iii ruduieie si se fac mur toii ai adevrului, precum t pe iMinu M-ai trimis", zis c Pentru ci En M siture se pe Smcrui", Deci ea s nu socoteasc cineva, c numai peniru Apostoli a murii, aduci pe urm: i nu numai pentru acetia M rog. ci i pentru lofi cei cc vor crede prin eus autul lor ntru Mine.
412

Si aici iari a mngiat sufletele Apostolilor. cari vor s aib muli ucenici, C.' de vreme ci 1 zis: C nu numai peutr'u acetia Mi) roji^. cu s uu se scandalizeze Apostolii, pentru c nimicnscbd dect celorlali lnr un Je d,i mun'iaie ei prin ceea ce le- n artat, c multora vor fi prie in titluri dc credin i dt m ntuire. Iar dup cc din destul i - aInert ilinyl pe ei latiui. ca s i sfineasc pe ei prin credin, i jertf - sfanl prin adevr s - i svreasc |>e ei. zice de aici iari peniru unire, i ie Ja Lan ea a nceput, al dragostei dc) ta rs i la aceia in eh L - C cuvntul si zice; Ca toi ura s lie 1 ', adic, pace i unire s aib', !>i intru noi \ adic. n credina eea in nui, node spin ire a s pzeasc. C unirc aa nu smintete pc ucenici, precum de sprirea i neunirea dasclilor. Cci cum vor crud- , vremii celor ce tiu cuget unu? Pentru aceasta idee: Ca si accsiia una s ile n credina cea n nui. precum Tu Prui ie ntru Mine, i F.u iniru line. Iari acesi cuvin el: Tie cum, im nsemneaz p otrivire ntocmai cu de- am mmiul in toate, c nu tste eu putin aa a ne uni noi unul cu altui, precum TtMl cu Y tul. precum i cnd zice: "I i milostivi, precum latl vostru" (Luca 0. Wj. Ca lumea s cread c Tu M - ai trimis . Pentru c de la unirea uci- mvilor tu dasclul M voia arta c de la fiumnezeu am ieit. Iar tiv se tor lupta ei, .i sc *urcerta, nu ii s <ir rice pe ei c sunt ucenici ai c elui Panic, bi \ ezi cum pn in slrtl ac easta nva, adic nutrea cea ctre Tatl. ?I,2T,> u slava.pe care Mi -ui dut Mie, am dat lnr. cu s tie una. precum noi una suntem. Fu ntru ei. i Fu ntru
41 ;

fiind Fu panic, un uir mrturisi c sunt trimis L I C Tine.

3ieiL. ea s fie ti desvrit intru una. i- .t si cunoasc Lumea. ca T U -ni trimis' . Cii re slav /rec r le -n dat lnr? (Va piin semne, rea plin Dogme* i nvturi, fac i alt slav a unirii, ca s fio
iiiii.

C >3 v i i aceasta mai mare este dc- ci ecu din semuc.C precum >i <!e Dumnezeu ur minunm, ci nu este neunire, nici dezbinare iniru firea aceea.i prea mari este aceast slav.. aa i acetia, zice. dc aici, din unire zic, fa c - se In minai; F.le intru ei. si l'u nlm Mine". Aici arai a. cii Apodnlii i pe Tatl l au nceput intru sfii. C Eu. 7icc , ntru dnii sunt. i pe I ine iari Te a nt intru Si ne mi, pentru acea si u i Iii nfru et eti. i] ait inc i Tart i tl. zice. c va icni, i lca va farc -gum lui Sabeiie astupnd,i dou ipustasuri artnd. Aici i nebunia Iui Arie nfrnnd -o. zict. c Tatl prin FI vine ntru ucenici. "C J s cunoasc [.uinca e Tu M -ai trimis". Si adeseori zice accasra.artnd c pacea poale s trai pe narm -ni ia credin mat mu Ir dcri toat milium a. C precum imp rec li ia rea este lucru de desprire p rici miilor, aa unirea dc mpreunare, :t.?J,i i -aiiubii pre ei. precum pic Mine M -u iuhit. Printe. pre care Mi Tai dat mie.H niese ca unde surii F
ii.

iceia s fit ini premia cu Aline, ca s vad slavi M L - J , rai rea Mr-ui dal- o mie. {pentru e M -ni iubit pre Mine) mai naime de inieindrrea lumii", Iari aici prin acest cuviiitel: 'Precum' , s mlclt - gi c nsemneaz CUHI c i - u iubit pe ei pe ct csle cu putin a fi iubii omul. Deci dup ce a zis, c vor fi ntemeiai, c vor fi

-111

sfini, c muli s or i/cede pi n ci, cj rnult sin v vor doli Cm di, /ici rie aici cnre suul grile lor. ( voiesu. /jet. ea unde sunt r.u. i aceia s: tie. Si ca un ucvjsM nir/indtu s m teul eti, c aci -casi m ilrifi v or s dobndeasc. adaug; ^CCa s vad slava Mca'.(' n - j /is:Ca s dobndeasc slava Mcai Tn s vad v .i a orii Im prea mare este om ului a vedea pc Eni Dumnezeu, icntru v aceasta este slav la Iui cei vrcdnfcL Cari 1 iPavel zice: Iar noi cu la descoperit slava Domnului ca n o oglind privind - o f Corinteni 3, IS). i arat nici, c nn Aja, precum acum se vede de dnii cu cliip nclvgai n seam se v a vedea am ci. ci ntru slav a. pe care o avea mai na in te ile ntemeierea Iu mii. i aveam, zice. aceast slav pentru c M -ai Euivti pe Mine. Pentru c aceasi - i cc zice: M - ai iubit este cu ngrdire, i nu se line de cea maide jos parle a cuvntului. Deci precum i mai sus a /s: Proslvete - M cii sLon pe care o aveam [iui
miiute

de- a ll lumea, a.i si acum, mai nninte de

111 tem ei crea Lumii.zice ei I S- a dat slava Dumm/cirij. Cci -a dat Lui cu adevrul Tatl Dimiiic/cirea ca un lat iului firetii. C de v renie ce 1 - u nscut pe TI. de nev nie i ai slavei pricinuitor i \ lli or st zct.i >1 Ce este prici nu li in tei. 25.25.Printe drepte. i Lumea pre line nu Te -u cunoscut, iur En le- am cunoscut, i acetia un cunoscut, c iu M -ai rrimk pre .Mine. Si um artat loi' nu toc le Tu, si -1 voi arta, ca dragostea CLL care M-ui iubit pre Mine. Iu
Im ll or

ul

dnii

s fie. i Lu intru ei.

Dup ee pentru cei credincioi unele ca acwiea S- a rugat, i attea bunti lor le -n prici ml, zice de aici na rece plin de milostivire, t vrednic iubirii I ui de oameni: Printe 415

* I rep i t j, i ice. L u adi e \ i > Ui n t i tuti oai run 1 i S 3 do b n d ease a une It ta aec^en ban tn\cure am ^mt color credincioi, darnu tt-au cuu&Clrt pt line, peni sureusta si
se

i m miezul nopii LaLicsrvto. i radi trt - ce. i su sirguiete a merge Ia iueal cel uf de vn/tirlLsnr pe Sinei duciindu Se ueigailtir. ta s arate, c dc hun suie ^ ine la Pfftim, i senare ju ludei din osteneala cl us L ^le s fac culiidu -I-, Cci ca s un sc h udensrn umblnd menuet 1 i ncolo. icuntmfLi -L pe Ll. merge singur la ei. .i iu mini ic lor se d pe Sinlm. Cci ta in oarecare nchisoare se afla iu Grdin. i ca su nu socoteti. e_ cu cum s -ar E L ascuns s-u dus n Grdin, ailin - c pe urm tvjinghrijstt: C tia i Juila locul".
T>eei murge ia locul aceia eiu+ vrtos ca s se ara Ic pt SI vrnd. far uu ca sl
se ne

vftr lipsi tie shiv i de ris]: :ii[rr, liir Lle le -a eu e un us eut pc line. i umbros n sein neu/ a lei ipe Indian,' ziceau cura c tiii^.st pe Dumnezeu, si ii arat* fi c nu eu n ose jje Tatl. 1 |Jf Iudei numete tn tnidle locuri. l iude adic zic c nu M -ai i
FI

mii. T EI pe Mine, iar Tu u ces tor ucenici ai

Mei le- a ni artat Numele Tu. i - t voi a ri a.

f rum i ^ t>i arra I r ni Fe ti 1 Sur D uliul, l.art


,
J

ascund.

s a pus ui pe ei ia tot ades rnl, i dt s er cunfuiU - cine eti l'u, am nui ilru^usltiicu offre M-ai iubii pe Mine. intru dnii vi ti. si Lu intru ci. fu cur fim oaste c nu sunt ELL desprit du Tine, ci foarte iubita i adevrul Fiu. i mpreunai. i cunosc:: EI ti aceasta, si
credina cea intru Mine i dragostea vo* pzi , ji dt aici voi

i jit iuda Incul, nmiea de multe ori se aduna acolo fisns. Pentru c locudlr ee Le singuratice i locLiurile cclc tic linire vna Domnui. E eiij vrtos cnd trea s dea vreun Eucru de lain y. J rle imde stia iuda e En Grdin esec Eisusin acel ceas. : n- a ntafiit c ut cas J va jftg pc LE dnftiriHil? iEa pe Donmui c de mul: r ? :iii din 'etatr [iulrore noaptea, si pcnim acuas ta i arunci a Erii nfni. S i i ri j 11 e Et i [ i : i i n s re ni ca Praznic ului mai vrtos 31 ^ i i u I n F'. I c are nbic eL ai ll vi fa pe uceii ici ces a eu ni En a I i.si n va pe uceuu -. jtfcum
ara

petrece Eu ntru dnii carc suni in ac est fel si pc 1 inc Tl - au


cil rtosc ut, si pc pe Cel Ce su rti u maeze u M cinsFcsc. si

cmlinia cea ctre Mim p/esc necitit.


Capitolul 13

zis. cele

tiv

tain in

cestta grind lisus.:: io ir mpreuna cu uwni^ Si de ceea parte dc rnj Cedrului,


unde

necl fel lc Imatri. Ueci devreme tu: muncea Praznic era, sucoteo ludac.vtHtln v:t Domnul, vnrliic:! l u Lieenicii cele ale j na/Micului dup ehM. . - ft."licti fu d Jund O asie. i il t l rt Arhievc-i si ttt Ta Farisei slu^i^ venii dcdloi - n fclii, si l n ici inure, i cu arme. liius tiind toate cele tv erau ? Me asupra i [, ieind

era Grdin. in car^a iriinU

EL. i ucenicii .. i tU si luda. ecl ce -u vndut pn FI. IwuLe domnite ori sl dimii lisus acnlo m ucenicii SC.i ML 26t 14. fcLe. 27. .VJ). N-a zis. c acestea rugm Iu -Se lisus. ci F acesta uctiiid 1 , CA
rm

era Juci ul rugciune, ui y^b, curea se Bcea spre mngierea

uc i n iei Lor,

I L-O

117

zls

ior;

Prv

cilii;

cutati*

Rs

pun

s-au

I.ui:

l ] re

lisii;

Na/arineanul. Zis -a lor isus: iln sunt. Si sta i luda erI ce l vuduse pre El mpreuna cu dnii. Dori dup ce suni, s- au n tors c napoi, ii au c/ui jos".
ie o asie cu itaai o a pictat s II ajute lor, c in acest fel eslv Tagma cea osteasca e u aur sc tocmete. i sin muli, temndu - se de eci ce. urmau lui iisus. i se ineau de El peniru nvtur i pentru minuni. i fclii i felinare aduc. ca s nu scape le dnii, intru ntuneric ascunzndu -Se, Iar El atta nu ru ta s fugi, ct i iese 3u ei, singur pe Sinei dndu - Se.i ntreab. nu cu cum ur li as ut trebuin de a l.
M:

7j.s lor; c Lu

iu v ia, t. tia, zice, luate: eclc ce era s v ie asupra

ui. Fcntiu areasla de s rente ce tia c v in asupra Lui. nu ca cum ar 11 av ut trebuin

de a se nv a ntreab, ci v rnd s urate, c i de Tur fiind, nevzut de dnii era v i necunoscut.

Ci i

ntreab ca uu strin,

si nici

din glas uu- L cunosc pe LI. nici ceilali, nici

ns ui luda. t cum c uu pen m i i ntuneric n u l.-au cunoscut pe

1.

mai n ai u te

a zis

evanghelistul: "(..' cu fclii an v enit". Iar dac pentru ntuneric uu L -au cunoscut pe s zicem, i aa) mcar din glas se cuv enea sl - L cunoasc pe Fl_ r>eei n treab, ca s urai, precum am zis. c nici din chip, nici din glas ru cunoscut pe

El. ( ca

-oo

LL

Aadar negrit era puterea Ln, el nici s - L rstigneasc n -ur fi putut, de

nu s-ar dat de hun voie. i nu numai aceusiA.c a Orbit Ochii lor. minuie mare er a. ci si aceasta c i - a fcut de nu czut jos singur ntrebarea. i aceea, c au czut jur cei ce au v enit impotm a lui I SL L V . semn era a] cderii relei de Obte a neantului, care

-rlS

vinii -iMipru N.r mai pc urm pentru muarlcu Im llristos.

Precum si Leremia a proorocii; 'Tava lui Israit a czut. nu este eine s c rdeu M Ciid nc oII cet cc cuvntului lui Dnnim/eu sc mpotrisesc. Iar lirdina, de Lu curea mnlulrea noastr
1

lu at nceperea,

nchipuire esU a rain iui, (" n grdina raiului cznd noi. am vzul in grdinJ Patima Lui tirbcos im mntuitoare lund ncepere, i ndreptnd pe loalc Lele ce mai luinlc erau stricate, lioitn 17,1 2.1. 7- y.^!>i iari i -a ntrebai pre i i: Pre cine cutai? Iar ei uu zis: Pre Iisu s NuzarlneanuL Itspuns - a Iisus. l u zis: Ani spus vou, c tiu sunt. LJeri de Ma cutai pre Mine. lsai pre acetia s se duc. fa si sc plineasc cuvntul, care 3 -a zis: Pre cure Mi i-ai dat Mie. n-iim pierdui t .iriitu-i-a de
uu din tru.ii

nici pc unul 1 .

c/LH jos pe spate, una adic, pe puterea Sa zic cin cv u.

artndu - o, i cum c dc lumu *nie vine la Patim; iar lng acestea, i uli oarecc - iconorni&iar, Cci cu s
jiu

c mimica E udei i n - au greii, ea singur S- a dat pre Sinei in minile lor.


i vezi. cum nici pn Ja ceasul

cel

mai de pe urm nu mpuineaz dragostea

cea

ctre ecu ici l.' dac pe Mim- M cutai, zice. lsai pe acetia s se duc, ca s sc
plineasc

cuvntul

care

zis:

Pre

cure Mi j - u i

dul

Mie.

n-am

pierd

ll

din

irnii nici pe unul,

ns pierzare /ic C u D m i n i u l pe cea a , pe carc nici unul din ucenicii Lui n- a ptlmil -o, iar evanghelistul la tu'j trupeasc o a luat pe a cvasi a. i minune este, cum n - an prins mpreun i pe Apostoli, i nu i- au tiai pc ci- i mai vrtos Petru mrlndu -i pe

419

dnii. De Biid urlsir este, ci puterea eEui i s-u prins fSn ikvKljt. i lintrrra pe care mai rta mt - /is: :: nki unildi 1 runii n -a piii rtj'.rj k. i aceasta si -s ajijjludisml im. fi (fin du-ne pc noi, .ci

, , , (

se portit-s'c. i fiindc pe aceia nu t -a nimeriE, Iau urechea, tar iisus o aeaz La lue, si prin minunea aceasta iari pe Iu [leii ci l rjeinjelegafcrtli Tiifripe/i ik-Ju pornirea cea spre ueiElerc.^i fi imit maj'e era minunea crea it >-a fcut la numele
slugii u re

hotrrii Du mn I lei ltii aceasta

c he .pc mm

arvasitk

;t

fti ii nu t r-jiSc ucnici, /ice: A'a v plinc-ase cmiotul, cari la /is.cfi nu am jpkrdul clii \ transii nici pe unnF". C pentru rtc p Ei jitii Iot , afar ilin ispite ii fam: p dau iii a fL Aia i pe nui ac n ut ne icuruuniserc. macat dei nu lll ou a tem. Deci cnd ii vn Yfciit [l: ispita. crede. ei itc n -ar si stupi liii transa.
ei-uifi cu
1

pune

VJngTidlu],

ca s tie cli putin cclnr cc cilesctle

se vh>i" itidni, s cerce i iscodeasc de este aa.


Iar Domnul oprete pornirea lnr Petru, i -l ceart. - 'C.' bag. ziec, \jEita m ln teLic' 1 , Dar ii i nin^it /icnd: " Fu h u iu J. carele Mi-a l ai Mie Tatl, oare nu-l voi heb pc L-i?" . Ci arat cum c a ptimi F, nu csLe lucru nJ puterii acelora, ei al dolm/irii Lui, i cum c
TI U

u osc Ut c poi

fi siohojit- u pc ea vio asupra (a.

precum nid alunei asupra u etniei ton aiL -iai Simon Print avild suim. u a scos pc ea. .j a los it prk; s lu un arhiereului, si; i-n tiat ureefitu lui cen dreapJ. i era iiumcte sJle Malh, i a /is lisus lui Petm; Knu saliiii t-iii jeuc. Paharul, cjurele Mi-n dai 'Vft ia ti. a le nii- i voi hea pro el?" Vznd Petra pc Domnul e a lcui it - nu ca/ut acL-iu jos, i de iuirj/neai tinpJmJn-^L pentru glasul Domnului cure o s: "Lsai jic acetia s scEiec'V m socotirea . re rue este acum rie rsplrire, pentru aceasta sLiitiie sah ia; i lovete

csre

pulrh

riic

Dumnezeu. ci pana la imuri L- tace s

usa latlui. nc Ticitd: "Pa Fi a ral", ural dulceaa .i dor iui a iriuru oeU'i pentin m
ntu

irea oa m e n il n

r.

I ur in ezi, c ii aceasta e s- a liai utvch&a cea dreapt

i\

sJuiii Ai'Li

iereu lui. s -i- mn. n fost al neauzirii lor.f Orbire s - a fcut lui lsrait. caaLiJLiul.s

nu aml

pentru p[[ntatca cca I tupiilriva Mntuti'ului. care a i'usl rn-j

vrtos t ihiere] tor. peru ru aecasia si la Arhiereului s - a fcui SClrlniiF lL'rii urechii. Iar aceea ci - u ui var iari la loc nrtthea, Tiiscj:oini*l [u u>c/ai ea la loc cea de pe
U

pe slui.
Iur de ntrebi: C mti cela
mei iit
111 ce

pricitpwrii isj'ailttcinlor care aeoru u an fiicr du.t-

C Iile

i s- a poruncit s nu aib traist,

venind ri s j .imv:i. adic li sa Entoarce |ie ei I u FTrkms.si ii V mpreuna pe ei care


M EOI

;i haine (Matei Ifl, 10), sabie an? Tn vaf-t^ e petiLt

[rinri cu noi fii.precum i MeU-alii


Ll,5d).

pruoFucit. (Malcaht .1,

Zl-

u miel aiva trebuin tic - ea.s a (imit pe ca dup Ou. C - :l i ( eman du-sc dt nfn ala, s-a i ii mai ruiirctc spre aceasta, tar de nu te pricepi, eu in e." ] ce avea porunc nici cu pfrlma s uu tiivuqsc, spre neiden st (tea. s au/i c inul srtos nu pcnlm sinei, ci pentru DaictiJnl ve/i-l fu- ef.enm cele prea erele ptimind, se bucur (Fuptde
Ap.

:4:Timn

1 2- 14. ' Dei -i u ^i ea, t c p elen Ia cea p rts te om ic. j siu iile Iudeilor, au prins pre irsus. i L -au legur pre \ .i. i ! -an dus pre FI ia .Vnna nri c era.socru Caiafei, care era Arliicrcn

4. 2 . Iar acum

pentru

Dasclul

prSmciiH i'u. -ni chiar U cap

4ti

42 E

hi an ut aceia. Si era C a i a f a , cela ce ;* sftui r pre Iu Joi. Ca mii de folos este s moar un om pentru norod". Dup ce a ricut oale cte erau de ajuns de a -i opri pe ei, iar ei n- au neles. alunei ^ - : dar pe Sinei ca s - l duc, iar a *" " ei il si leag, si 11 due la Anna, ca cum flind u -se et de coca cc ve fcuse, i h udnd u- se c marc hi ruin [a au fcui. Iar dr proorocii Caiafei pomenete, s raiul s urare corn c pentru mrtiuirca lumii acestea se fceau, i cum calla este mrimea i puterea adevrului, ci i vrjmaii mai nainte Tl vestesc. Cci ca nu auzind tu dcglunT, s le turburi. Ii aduce ie uminic tl proorocie. c mntuitoare era i legtura i moartea, i pentru accasl firi fin le suferea pc avUNli a. 15,10.i mergea dup lisus Simon Pcirtt, i cellalt ucenic.
I a r u e c n i e n l a c e l a e r a cunoscut Arhiereului, i a intrai mpreun

cil lisus in curFca Arhiereului, iar Petru sttut la u afar. Drei u icir cellalt ucenic,care era cunosciir Arhiereului, si a zis portriei, si a h gut inluntru pe Petru". Cine a fdsl celfil:iIt ucenic? insusi acesta care a scris acestea, dai se tinuiete pc sinei pentru mnere ni e.Cci fiindc va s finvcsitasc o isprus , cilm c ceilali ucenici fugind, el mergea dup lisus. pentru ac cavi a se linueie pe sinei, i pune mai a io tetle sinei pe Petru, f mergea, zice. l up lisus Simon Petru", ajiiii miner fo - urm: "i cellalt ucenic. Deci pentru smerenie sc tinuiete pe sine. ne i nsi aceasta, care pomenete de sineL pentru aceasta porno nev re, ca s cu urm l i iu c mai eu de -amnnc- liil dect ceilali povesesle pc cele CC S-au tiCuE ill c u r i e . iii mir a fost inlfl Lilltl'LL. Si vezi. i cum scurteaz lauda sa. ('ici ea nu auzind, c a in irul mpreun cu lisus loau, ceva mare. dt dansul s

T?

i<.i c n ^ L f. / L^: L- : t ' il era ciiituMui \rftiereuJii- j un ca lis] mul


viteaz dect et il y] (E. arn intnt mpi < mil zice. ci tu un
CU&SCI ft

La]' [jf Petru il pmpu duielv. l' a men lIhe'^ is lis penim [Imgiisltdar perHru .c nu era Cunuscul, 'U nfari. Cc cum c

si Petru :ir ii intrat, artul ili, e dup c-e :: iL:i loan.siu


pomiidl pur Lires ei s -l brjf utuntru. intima a i ji trat fnlunl m Petra. pentru ce Inan jiu I-a Lui gui pc ti, ci tnukrti acesteia a puniutil'i Pentr u c finurlc se inea iU ILrisfns, l mergea dup l>ansu!. i nu \ r,ia s se desprise a ilt d. l^JS.- ia ?is lui Pelm slujnica portanta :Oun liiuesri din u

cente Li onnitwl jeesttitiJ Zis- n K -eTu: jiu sunt. Si. sta st Ligi
II- i sluj iif nu care lcus f hi l \ c era fri . si st 3 ne uimeau, .vi era cu ti Pelrn si tind, vi tiiclzituiLt-sv" i
F L -u

fi j - , I iij ni ca p e JM ru . n u L u seme ie, n te i at us p ri i

C H .

ci

foart cLt blndee, fii n -a zis: Au lu eii din ucenicii anrijrgilnruiiiL? ci: 'omului ccslnii, Carp aceasta era a uneia cc ii eia mil mai marins na iricni. i a ri> L'a adic pus
H J L J SE A :

i era iubitoare fir

A U sa tu'\ fnde hum era uluntru, .^'i muierea

a tu I dnd ere vnrbeaJur el nimic iliuiru Ufiestea n - n simit, etici a

minte Prnurocia lui ] ir - sTos.

Va Lie neputincios Incni L - S I V li rea cea ntato, cndva l tsal dc Pu irirLi /CU. Iar unii lii zadar liar tacm) lui Pl-ic-ij. /iu, ca Petru nu t- u lepidt c s -m

mut.

el

Imidca

voia

lit

tlipreiut

puntrtLCfL s mearg Jup H l s t S . i l iu e ile ie U mrturisi pe lintsi c4este ucenic aJ Lui Qrisiu^se i a despri dc F.X, i nu

va

mat ayea ncpere cu s mearg dup LI. i s vad pe - L'eJ

dorit.

121

Pen I ru accustaa tgduit; " - .Nu sunt". ii mic si aceea c sc nclzea Li, cu aceast minte fcea, c st nii ce a c face cele ale slugilor, ca unul dintru dnii,ea nu din intri si area feei pricepnd u - se. s >e scoat aiuri dea vedea ft Hriiius.ca un ucenic ai Aceluia din mijloc i/gonimtu -sc. H**2.V'I>ect Srhiercu] a nirebat pre ii sus rte uceniciiLuL i ile nvtura Lui. Ruapunv -a lisus Lui: Lu dc fa am gria Lumii, Eu tmdeauna am nvat in .Sinagog si in : seric, un do rui 1 mieii
SL -

adunri in ascuns n -am grii niinic.C e Ntei

ntrebi? ntr eab pre cei cc au auzit, cc ani grri ior, iaf acetia tiu cele cc am grit u. i acestea zicnd F.l. unul din slugile ce sta nainte a dat palm iui lisus, zicnd: Asa rspunzi Arhiereului? Rspunsa fisus lui: de am grit rin, mrturisete de ru, iar de am grit b jie.de ce M bai?" ntreab Arhiereul pc fisus de ucenici poate unele ca acestea: I ndesunt? i C are sunt? si cu ce scop pe acetia i - a adunat, i cc vrnd? Cci ca pe un turburtor oarecare i potrivnic mpratului voiau s -f arate pc El. .idreabiac i de ins ltur: Oare ca re era? Nu cmin a abatea dc ia lege. i se mpotrivea iui Moise? ca si de Ia aceasta pricin albind, cu pc lui lupttor de Dumnezeu s -L omoare. Ce zice dar Dumuul? ii rspunde lui dup jirepuucrea lui: F,il. zici. n ascuns u- ain grit nirnk. < tu M pn -pui pe Mine a t ourecnrele turburtor de nu rod, si cum c in ascuns ceva s ful uri uni izvodit, lar L u. ce.gr iese ie.c nimica iu ascuns n am grit, adic, nimica de turbur an. i precum i sc pare |ie . cu mints scorni tu are i viclean i ascuns n - ain grit ceva deosebi al Meu. C de nu au vom

iaelcgt. eu c dup propunerea Arhiereului acvaMa o a /is Domnul, seva arta v minte. C multe a grit n ascuns, ci l adic erau mai iu alic dect nelegerea celor muli. laraeeasl: "Ce M ntrebi? ntreab pe cei ce lui auzit", nu este a unuia ce griete cu seme ic. ci
A

cehii ce n rira/ ne te la

adevrul celor grftite, L ntreab, zice, pe vrjmai, fie tei cc gndesc rele a^pr -iMi. pe slugile acestea ca ie M -au legat. C aceavia csle dovedire fr de ndoial a adevrului, vnd cineva pc- vrjmai i are momiri ale acelora ce grieiL. C slujitorii acetia, zice. sunt cei cv au zis mai na in te: !N ido dal o- a grit ont, ca nrnul acesta, iloao 7. Jbb i aa rspunznd FI, rut se minuneaz ci, ci i dau palm: decar carv aceasta ce este mai fr de omenie? i putnd FI pe oale s te clteasc si
S

le piard, nimic de

accM fel nu face. ci griete cuvinte ca re pot s mblnzeasc toat hbticia cca tiv flor. C de pop. zice, prih 3 nivele grite de Mim:, dovedete, cum c ru ;mi grit, iar de nu poli. pentru ce te turluaz? Sau i aa: De am grii ru, adic, de ant nv at ru. cnd nvam in Sinagogi, venind in mijloc- , rtrturisete |o nrru nvtura Mea aceea c este rea.i deplin ncredineaz pe Vrhiereiil care a cu M mreab pentru mijiura Mea. Iar dac bine am nvatei atu Fievu v -mi minunat dc Mine soi slujitorii, pv ni ru i i acum .M bai pt - Mine. de Carele mai mainte te mimmai? Dvc a lovit sluga pe Domnul, ca de marc vin s sc tzbvease pe sinei, C de vreme ce Iisus pe cei ci stteau nainte ii chema martori, zicnd: lat acetia tiu. cele iv am jri Eu. vrnd slujitorul s se izbveasc pc sine si de prepus, cum c n -a fost din cei ce sc minunau de Iisus, - < lovit pe I I.

lar

/.dnrd

Hristos:

Eu

iiiirtt

ascuns

n -am

gri

uiiidc^aduv.e amintt tie praooeia ce gri este: Nimic nlru USC Lini n-am g rit, ntci loc 19). 24- 2t.i.. -i trimis pre F.l Vnna legat Ea Cifa ArhiereuI. i er+ Simon Petrui .slnd. i rtclzsdu-se: Duci i-au zis.lui: Atu nu si fu
L J J II
Lie

pil mrii Ultimei: os". ilvjiu 45.

ucenicii Lui eli? S - a lepdat ucela st a zis: N LI

suni, Zis- a lui una din slLLjik 'ii \biere ului. rudenie fmi.d al eeiiLi te 1- u ti ut Petru u rcclie a: \u nu tt-um vfcijl eu ni t Jrdlna cu Dnsul. 1 i iari s - jt lepd ut Petr. .i iuda ni a cntat
CO OU F. I M U .

2b, fr!>;Afe, 14.07;I.t, 22. FSJ. acela mai nelept fiind. va ailu
UI

E duc pe Fj la iTaja.Ciu fiindc nici i> pi - icin intru natt ufial. pioute Aiicfirii]d ci.
H

cei u i rcdrti' de moarte mpotriva fu: lisus, <au

rspuns

arulcjrnlu.L. suti ji vrtti fapt nnrecari: prinzndn-L. iar ieirtt, col ce foarte cu fierbineal iubea, e!l- atta ntutiLTare la ini te eia liqut, ct i ticml ei pe nviiocuF el uii nu
sl:

mic, ei nc se inclzcslu. Deci iari nirebnt


n

fiind..st kapiil. j nu

tunai a doua nar. ci t a Ireia oar. ceti te gri

Dar pcnim cc- evu ngli v- Iitli roi mpreun pentru F'trru au scris? ,\ u pe cel mpreun cu ei
II

du-] dt-

CJ U , L :

pe noi nv tndu -ne. ci rtncuc esrc u uu lsa nune la Dumnezeu,, ci n noi nine a ne ndjdui. i sc cm ine ,i ne minuna dc iubirea de oameni i StpnLtltii. c i legai 1'itnd, .i ducntlii -se dt ci, nu S- a lsat tic fiuftii gi if de uei-iiir, ci iuinrcmEii-se a cutat Sprij Petru, precum all evanghelist zici, (Llicj 12. bl) i prin c ii ltur -u Lmpului lui slav irea. si spre pocin i lacrimi l- defeptar. Hrcven ceai unei Petru
L

prijolr, iacuiti este cu putin

a vedea f

muli din m>i ptimind. e st: leag cu vntul lui

Dumnezeu ecl din nui. i oarecum se face rob. sau dc ncca/, sau de dezmierdare robind u - vo: c despre amndou prile ne legm,i ne ducem.'sau pe dc dezmierdrile i se lumii, sau de i necazuri.uilnd Dumnezeu, osndet i cuvntul.

blruiete uteuvntarea, i sluga d palm StpnuluL, ea ai'esi fel de lucru este scularea asuprii a patimilor, iar mintea noasir, ca un Petru oarccarele dc miijii 1 ori griete cn ndrzneal, e nn sr v a lepda de cuvnt, pentru aceasta i st se nclzete, St ca ceia ce nu ie pleac nici se sme reste, ei bifrti ndrzneala st tot asa si rmne; iar a %c nclzi se zice .fiindc din fieri iu leal i mndrie bolete eu seme fia. u vdete pe en o sin jnic,adic o dezmierdare oa recare mic t nverunai an - i ndat se leapd de emnl. i necu v mrii se supune, Ine si dc vreo ispil mhniri oas se vdete, precum si Pel ni de slug, si aa slbiciunea ti se araf. Fi s ne rugm, ca s cauie spn noi Thus. Cuvntul lui Dum nezeu, i vpn- pocin i lacrimi s ne ridice, ieind noi afar din curtea Arhiereului eure rstignete pe Domnul, i este Stpnilor Ilernii. t aci cnd din lume, care este curtea M puni forului lumii vom tei., muncea tl ar spre pocin ndeviir m. ru soni rid ten, precum i Pavel zice: "S ieim la Dnsul afar de tabr, adic de lume-, ocara Lui purtnd (hr. . ), 3IM2. l *Deci aduc pre Iisus de lu Ta ia la in divan, mnnce Paii te. Ieit -a drept aceea Pilal ia ei. i a zis: Ce pr aducei asupra omului acestuia? Rspuns - au i au /s Lui: De n -ar fi
51

era

dmineal. farci n-:ni intrat in divan ca s tiu se spurce, cl ca s

acrstn fctor de rete, l-um fl dut fin el lie. Wed a zis tor Filai: Luai -L pre FI voi. si dup Le gea Mmtlrii judeul i-L pt e Kl, i
LUI

zis Jtii Iudeii: ,\uu ntt ts F L - eu putini s j orcior m

pre nimeni. Ca cuvntul lui Jisus s

plineasc. carele a /.is,

nsemn ml cu ce ninaru Mtseits ut oar ".(Mai. 27. 2:Mc. [5. I;U\ 23, I). La multe jude itri duc pe Domnul. socotind ei :i-L batjocori \>v Dnsul,dur udesrul mai muft prin cele mullc judeturi se arta, C nevinovat priit luate aceslea ieind Domnul. negrit
irnpotriv us eu bruiuju. Deci l aduc pe El n divan, vna aveau

ei putere sa urmi arc. bindc lucrurile erau sub stpnirea Rom anilor. mpreun nc se i lemeau. ca uu curma mai pe urm vor
lua certri fiind pri. c fr de ju deral L -au omort.

i era diminea, /icc. ca tu s cunoti, c la miezul nopii se ntre Lia fie Caiafa, ti mai tini fu ile acutneneouK druiii au spus. i noaptea n acestea cheltuindu
,

fusi du*

[j Caiafa, iar ce se ntreba de el, a Lsat evanghelistul aceasta,

dimineaa l duc ia Filai. Iar ti n- au intrat in divan ca s nti sespuri c, <J. nebuniei

Irignd fr rlc dreptate, nu socoteau c se spurc, iai di vor

d i , m

iu

i i.

socoteau c

sl-

vor

spurca.

i ce este iceast: Cu s mnnce Fiile? L pe tic Ibmmiri Ic-a l'e ur in ziua era dinti u azi me tor. Deci sau Pastile pe tnt praznicul vom in|eleie. adic pc cele apte iile. sau u c ci adic aluneca vreun s Je mnnce pt le adic vineri seara, iar -IE niai nainte
CII

o zi le-a dai pe cli. pzind

funghiiTcu sa vineri, cnd i l'atile celt vechi se fceau. Iar Filai mai smerit oarece fei nrl, singur ir e, i fiindc

4311

a vzut pc DimirutJ le -nat. n- a sneurri c de aici acum are dovedire asupra lui Hrislu ei ntreab prlciiu IryCiJiiriJur. inr ri nimic svittf a zice. /l:: '> -nr ft Acesta feimr rirele, im E -mi fi dat pe l l pe. \cj.i-l pe ei prct^vitlenea albind u -se in laturi dc ia duVedirl? Anna -a im re bat. i nimic atlml, 1. -a Irimis Jn Caia fa: acesta iari dup ia - I.-n cercat. la l 3 iia( l [uimite; apui PiMi jurai i ntreab l par avei asupri acestuia? Sd ii iei aid nu i mil rer a a zice. Pentru aceast liimlrj nimic nu spun, Luni -, /ire. pe I lu r i ii. C tie vreme ce vni singuri facei Judecata, i \ a f 1 ii ca cu i i m ata J n i u o d nt vreo ned \ i u i e. C ti e n -ar li. eie ei, fctor de rele, eiil i - am fj dat pe lil ie. puii nu ncitisra voi Juaii- I i j I fidtcari. iar dac Ea
im

in e L-ati adus. m rEiip

de [lirait tip ii iu fc rni acesta. nevdS e umit s spu nei jiriem tUn on; ul ui. .1 u dec a i- C. i i u r jn- 1.1 r oi. c tu ac es t fel tie judector nu roi fi. TJeci dac Legea vn - tistr (m de vin m un err i tu judec a ti - L. voi. inr ei ici - Vi lu nu eiifetji putina s imn ri pinimeni, [ar acta.sf u u zic ei,. jtiimJ cil Romanii pe t rufe osndesc jie c ei ce sc scoaEl mpn rn gn
lu A
r

II ec i ca s sc rs I i

e Tl u ninu E. i ntuartru Lle s se dea n pmeaJ de

Oirste, si hl&lciiil s St spu vcdr :j r :. ptjltrtl aceasta l preface < im este CU putin lor s om nu re. ( ci cum pe teta O J- llu I uiprocnc l'ii piri re? (lapiL'JL \p. 7, rri-5y.i. f. i ceea ce am 7is. Himk r oiau cl s se rsicneasc l>omituk z[t urcusi ju en cum ar fi i is iiai >n -u nu ese i r [ititint

omori

priEi Cruce pe rirjiit ni. iar a st rstigni u - csi_+ poftit lucru ne csle unui. "<".l
lu

v llI Iul l isn s s se p i mui ii , curele a zi s

peu tr o mnarto a Sa,ciitn c adic se va rstigni, sau emu c nu numai

4 29

dc ludei, ci si de pgni era s fi ie innere- Deci dupa ce an /ii Iudeii e rum j nu es li 1 eu pu lini si nnorm, II iau dfcaciil pe F.l pinimii, si l rstignesc dup obiceiul. lor, i aa se plinete cuvntul lui Iisus despre amndou prile. i despre aceea:c S a dat pgnilor; i despre acea su: c s - a rstignii. U intrai iari iu divan Pi3 LI l s; a clieilial pre I SLES , i a /is T ui: Tu eli mpratul Iudeilor? Rspuns -a livosJui: Dc Ea Line tu /.ici aceasta, sau alii cu grit ie pentru Mine? Rspuns - a l'ttit Lui: Au doar eu Iudeu suni? Neamul J fui i Arhiereii le - au dai preTim: Mic, ceai fcui" Rspuns -a Iisus: mpria Mea nu este din lumea aceasta, de ar fi din lumea aceasta mpria Meu. slugile Mele s - ar Fi nevoit ca s nu M fiu dai iudeilor. Iar aici". A chemat pe Iisus Film deosebii. fiindc irtarc se -sEe i ra peniru DnsuL i vida i ^e ntiineze cu clc -ndmsul tniid slohod in laturi de glte ava Iudeilor. i J ntreab pc F.l. de osie mprat, ceea ce se purra ia iui, aceasta
In

UCUI TI

mpria Meu nti csic de

mijloc aducnd.

iar HriStS jl inlrcal.i pL e|, nare lie la driSiiL zee jceuslU. sau lie tj ulfii. mi c nu tia, ci m a s descopere
gndLEl cel
ru

al Iudeilor, ca i de Filat, s se prihaneasc ei:

Peniru aceasta i filai dup urmare aduce c 1 udi ;i I -au dat pu 1 I. i ie sinei SC face slobod de vin. nc i in alt chip: Domnul tnlreab pe Filai. nare
dc

In dansul

Zice aerai a. sau ile Iu alii a un/il? c l mustr prill aceasia pe el, c este Fdr de socoteal, i iar de judecat nsrtdete. i ea cum unele ca acestea zice ctre Filat: De zici aceasta de Ja tine. arat semnele sculrii Melc mpotrivii; iar dac de ja uliii le-ai i ui liniai. f certarea lu umJmuiiUil.

430

: i r L rau c ilr ia qjli a au/Li, nu cice, ci aa s-i : Lplu llfiLrjrii r.u-rtidului urrma, ji zce: "Te-au (lut pt l'ITC mit.

tac ccea et > (. L - ; Ceai tcui?" av verte at cuvaifu] etf al unuia ce sc aikrte i se fstelc dead a. C spu ne it ai lie u i ? Iar Domnul prin u rspunde e irnpnlda Mea un este din liLmeiH ac cas Eail-u (: aeesrca isftriC l- > i ; L'jia adic, iivari pr Pilai b cunoasc eum e nu c.stc mu j^ul, nici din cei de ins, ei T>um ntzeu, i i'in al lai Uitmneicu: Iar si ric prepusul tel pt ulm tiranic care ziceau ei c unii d s it iu vii im p rat. C iui vble iinpi'rtna Mt a din Junien aceasta; pen im aceasta s4 tm ic ut-u de Mine cade mi firnn, > t mptrim tc. C : dp ar di Iu jntii a re a si ri mp ria ^ 1 ca. slugile Mele s ur fr nevoit ra s nu M ti dat.

^ialci Miser .:/ i neputina mpriei'ceJei rtcJa rmi.

nii iei

slugi are tria, iar ecu dc sus singur lsei de ujuns. dc

nimeni

a ti ni

UtebuuiiL
Tar Unnilicii tk -ak-i Unind priciiti./iL' c:* hi meu aceasta e&teiiisfrLnat si nu cmc

Dumnezeului ticlui hun, pentiri ea ric ei. c I iiiE lui Dumnezeu

r.icc^C nu este iiupt jiu

Mea dt aici".

ar, *. rii'ineLt'jiotilnr, iati-v : nri din cutnlii] ; I V L'^1 :, c a

'?> LII

1 1 1 Clil ' 1 1 p II1' l ; Ml'U rt I r>lt ilitl JUHI C acca>la: l iuriit:


\li eslt de idei''. Pentru c ii -j /is, nu

este iii JimiL. nici epe iiici. t'i mprtete atlica iu lune, i [mutr griji de tluvu, si precum ci tic su' i ruai
V A IE ,

I r p crtii pe tnate. Dur nu este din iunie mpria Lui, do seri, si nu de aici, de fus zic. aezat: ci aici adic

naintL-

stpnete ea i chivernisete, dur nn este dc aici, nici - .iezninnjl (lin cesn de jos ii art.nici esic vt ilidnci Apsil

131

L unis^aTl nifltfsictL- zice: -'rfj-u ah sale aveuli" iIivat J. IE). i3 e -iir l'ostlunuu uveasta u T.ui',' i7- il.'Dtci Ji risPiljfctLoi: \u jmprai eti lu? Rspuuv - Iisus: Tp ski. ca mprat suui Eh. Via despre scuastd M- nscni, -i h pro aeunsta um venir Junu-, u sa mrrmisesc acJh-\ itrLLJ; tt tel ce -sie din adevr. a s l 1 1 J Liastil Meii. /is-a FiJbf Lui: Ce em- iJfevriiF .i acensru s icn ii . [ii r i a ies ir Iu Iudei, y le-a zis For. '. u t iuS im aflu intru 3 1. Ci obicei cvje 3a \< ii, cit fl i iloho/LM- pre uimi fu Fststi. Dcri voii s i sluitir/igc Vou pt im para Eut f mferJor FITur ntrelitid pe Drmi n ne. de este imprur, Lu.dti ^pi o uceastu |- iiin navcip. ndici pentru cu ** tu mprat, cii (Ifr. ti n- o aii iicLustH. si tliu nsi naterea din TutJ, i'j nsi jiteasiu: \ .M nwc din Impur ut. Mu mrturiscvie pe \ Eine c sunt mprat, Penlm aceasta y dnd a : ! / i cil &til via- on dui Fiului, y judecar, i ceJelalu loate. jyi s neleg ur c asta: \ cUC l] Loc de: . - nsetir pt LU ca sii aib viat, si s jniL- tf". i firete ttceslea lonte sunt la I rul ile in Tatl, i jiL jiirsi ac east :i am venii n J li mc. cu singur acastu s 'imn. i s invt. vi v adevcrc pe toi, v mpr at, i tpn. i Domn .sunt. Virnd nc s tragu prin ac L - yen i p L - Pi Lat, ev U r, a st
11
r

i arahl uiei - ! iudeii au sunt din adevr, (Httdi 'oiesc ca s asculte glasul I.ni; si adiind ei din adevr. nsiiictn -na-u j 1 1 d . 1 1 : i sc c u ud ei rat si tin p n Cm u J ui. vi o et e intr u u

ti evi r vinovui morii, sa dar ;i prins pe i! ji prin aceste


scurte cuminte. e( u im rebal pentru adevr. ce este? e mni pieii se de la oameni adevrul sc na dc Euti era tiut, tiindci L TJ LI ri nc intru necredin. i Nimb - nlrelmaea aceasta
\

va

irLduiirij.L de si enie nseliit, iar el se silea s rpeasc pe Ius dc la pururrL-j Iudeilor, peniru aceasta cjc Iu l - jusu i iiee: "Lie nici u lini uu ullLt n . t aceasta cu pricepere /iec. jicnin: ci n -n zis. c de a si revii, si nrdnic este de moarte, dar ins d ni ii -i pe EE FrJtznjculuu ci iu ti L - ii ur tui pe i slobuci tie Foaci vina, 'i lliuicei ii pc- fefc pc - ci pentru slfthiiH-:. a 1 ui. Cei. de st va slobozi tisus, eu niei un hur s nn Je fit Ear dator, tmuk pe Cel neMnovat J-a slnhu^it. far I C Tl sur li urri spre pierzare s vu ar- ju ruU) tor, c pc CeJ ne, niovat au uudit.
A _

i s ez iitdits-fa ce 7ice: ' F*l I in.gir:<i ui tideJur'. ce nelegere are? f'j Eumlnnt prin uctasta ai - at iduj. l: nimic na iiieit 'i -uks, ci in zadar eye pai ai <J: liriii c pofceieiiniare,r iui .ir li slobozit ^ a&ii'oduE Jrniumiloj
ju j cri ce se fceii pe sinesi tmpriiL, i sc scula Lmpotri'a

,,

^-l plete

ca s primeasc pe ceic ct -y g ri a, zice; - for cela ce esie din a d Ir -j, I li ^ j 1 ] ru . Decii Iu, o, Jiljie, de eir lin ui * \ vrului, i dnt'cfE de accusiu. ei ast-idta glasr:! .Meu. i M tej crede pe .Mini- c sunt mprat, rm de act -vi fel. precum suctr cei ui lumii, avnd stpnirea dobndii de aiurea, ti fireasc, si tarea cvfc ja miui- din in s i uceaslor C M -am uiscuf din unmeze li si mprat,

ptiFerii konuiulnr. Deci jii'in ceen ce a zis: "Pc iri> A rutul Iu [leilor s slobozcsc'T eu toiul iu-Miio-uu pe llsiis L- a avtat. i isi lut- : rsdc Judei. ca eum ar lt zis unt -Er cu acestea: Pe t.'eta ce vni li flpistiiii ca jmf Lete 1 mp ric, pifeCtia tc zum - i c es t e scnltor impotr i v si lurEmrioj; Acesta lu vii prifii-M s-j- [ slobozii, iti rai pentru j L'eu v fiind c nu era intr-a cest 1el + Ear oarecare, cta ce zice: "Spre aceasta M -aiu rrj-ii- ui, nu o au neles ci
iiisetn nL-u/j pe

NatereU cea din 'Jall iriai

4J2

433

n a Ln de veci, ti pt cea mai pe urm din Fecioar. ('j pentru aceasta M- am nscut om* i M - a m nscut din \ linia. oh s pierd minei tin a i pi - diavolul, i s art pe Dumnezeiasca fire ei mprtete peste to li e t, Deci adevrul acesta e s te: Cunocinta Mea. i mntuirea cea prin aceasta, { pentru aceasta um venit, ea i cunotina tie Dumnezeu cea adevrat, .i mntuirea s druiesc.
rednie lucru este de cercare. de un de im lemnari d n -s e I ud j as eau obicei sisfubozea^e lui dnovat. Derl nti putem s zicem, e cei cc nvau nvturi porunci omeneti,, niai de mu lie ori sncurelilor Inr urmau, dar nu legile iui Dumnezeu fceau. De undo i aceasta intru obicei ca acesta tar de socoteal o nv o au, deoarece czuse e din rnduielile 1 .egii, Apoi, i oarecare jm nere dt J.t ie ca aLe.iita.se afl n Scripruri, de unde cu putin era s sc ndemnat ei, i sa aib intru obicei pe unele ca acestea sloboziri ale celor- osndii. Pentru c este scri s pentru cel ct omoar fr de voie: 1 " Dac cineva nu pentru vrjmie, sau ijnr - lidins voim! s faci ru aproapelui sn, va jrunca * reo unealt, i acera cznd va hui pe cel re s-ar fi ail at. i ia muri oimrl. fr de oie uciga cu adevrat c.ie unul cu acesta. Dar l s a judecii toat adunarea, i l
<<* slnlvi/i pe acesta de moarte, c mt cu fnd t'u a fcui

muntre, ins l \r>v aeza pe e! iu cerate a rea de surghiunic. adic. lu surglriunieil vor pedepsi ' 1 Numeri 35. 22 - 25. Din aceasta poat e ndemn in du-sc l i. prec tun purL -jrn noi struni, obicei ca acesra aveau, asioho/i pe unul din cei osndiii pentru gnd de ucidere. Deci remt
cc Icgto poruncea s 1

fie

acesta

lucru

ai adunrii

Iudeilor, dar de s
pe stpuitorii

lucrurile erau sub stpnirea Romanilor,

Romanilor i lac

voinici de

slobozi, precum i acum pe Iblut,

434

Capitolul 19

(.

27,

5 - 2 -\ .
l

5,*-tkl

.*,

23,

17-1.8),

(.ap.8.\ers.4iLi'ap. 3 L 1- 7 ,Sl rigol- l u i rtrcpl jcl'C iari foi zicnd: > u pc Acesta, ci pe Va rasa. i era Varava tllhar. Deci atunt: ea Imit l*ilal pie lisus, i L -a h tut. Si nstasii nripU'lJnri eiiim fi (ie spini, au pus in capul Lui,i eu hain molmrl E. - lui mbrcat pre EL ti zicenu: BiifiirJ -Ie mpratul Iudeilor, si i da Lui palme. l)eci a ieit iari afar Film. i a zis lat aduc vou pre El afar, ca s cmmasieii, e niru Dnsul nici o in nu aflu, Deci a ieit lisus afar purtnd Lumina cea
lIc

spini* i haina cca rn oh oral. i a zis L.Rfistignett -L pre Ei. Zis-a lor

lor: Iat omul. Iar dac L - au vzut pit E l A r h i er e ii. S s lu g il e , au


v ir t o o l z i rarul: R s I iu n c s l
l-

Pilat: Luai - L pre El voi, i l Rstigniri, rci eu t iu af in in lm F3


s in . R s pu n s - au In i

Iudeii: Noi Lee avem. i dup Legea

noastr dator este s rimar, f hei pe Sinei Fiu al lui Dumnezeu S- o fcui' 1 . \ ezi prin cte se arata rutatea [udclJnr.c pc aras a cel rnn li risi .1 tlhar ii cer, iar pe Domnul I dau. Deci II haie pc Filai vr nd s mngie i s mblnzeasc mania lor. C de vreme ce prin eus inte n- a putut s -L scape ]kc El, l hali. sQr^ijiinln - M. pn uiri s fac s sH'a ro rburarea lor. i Hlamida i Lumina las de sc pun pe EL ca sii potoleasc iui meu lor. iar ostaii toate spre harul Iudeilor fac.C fiindc au un/ii pi Pilui /leiul; "Pcmipralul Tudulor s vlnho/i sc?" pentru aceasta l batjocoresc pe El ca pc un mprat, ci uu cu adevrat dt Filat fiind ndemnai, fceau acestea, care si nonptta au senit asupra Iul lisus afar tie soia dregtorului, Iudeilor fcnd
ci lur

pi-nlrii

luni.

435

Mottle cu atlL-i ratesre Pilai, dar nu cu rutate, ca Iudeii, c somk- afar pe Uri st os. vrnd iari s siing mnia lor. Dar nici aa nu s - au iuibJnziLc strig: ^Ksiliguete-L, Rstiynert -I. pe ET. Si cznd Pfai c in zadar se fac toate, zice: luali -f pe LI s ni. -si li KstEghiti. raci eu nn affu in mi El vin. Iar aceasl ti lac e, si lindu- pc ei spre lue ru c n re nu
L:

ra lor slo lin !. cu

doar s - ur fi slobozii fisus. E eu. /iee. care um putere v-l rstignesc, Nici o vin nu aflu: iar \ ui care n-:i\et putere s-L r stignii, zicei c este LI vinoiut.
Luai -I dur pe El si l rstigniri, du r n -aveli putere. deci dar

s se slo luceasc omul. Asa era scopul lui Piiut. mai lilnd adic.dar n - a sttui mpotriv pentru adevr. Iar aceia si la aceasta itiiniidii -se zic: "C dup hogea noastr dator este s rimar.cci al lui Dumnezeu pc sinei S-a fleur. Vezi ru rotea cum im *e unete cu sine. sus zicea lor Pi lai: Luai -Lpe F 1 v ut, i dup Legea voastr judecai - l. pe El, n-a ii primit aceasta; rtcum
iari Sici

aduc: "C dup hegen noastr

dator este s moar. Sus II nvinuiau cum c mprat pe sinei se face. acum fiindc aceea s - a ariat mincinoas, J nvinuiesc cum c Fiii al lui Dumnezeu pe Sinei nsui sc face. i ce vin osie aceasta'.' De lace lucrurile lui Dumm mi. ce 11 oprete pe LI dc a l'j Jriu ai lui Dumnezeu? i vezi iconumia lui Dumnezeu, cum aceia ia mai multe divan uri dau fie Domnul, cu s - L necinsteasc pe JII, i s - l sting arui nevinoVui. fiindc sl - cearc lucrul
slava

I .ui. dar spre capul lor ocara sc ntoarce, c de aici mai mult so

43

mai c L I ilf-iidiiisuJ. C

L3L

crc ori Filat

LI

m r t ur i s it

ci nimic n-j

allai vrednic de moarte. N-ll.^Lar daea a au / Pi i r acest eu vim i, mai uni h s-a temut, st rt intrai in ili% un iarL si n zis lui lisns: l)t node v>ii .Tu? Irtr lisus rspunsim -a dlui. Deciazis lilai lui: Mie unini trieti? Au nu tii c pulcrv am sa te rstignesc, si putere am * Te s lu beze sc.' Risp unv-a 13 s us; N-ai aven. nici o putere asupra Mea. de n-ar il tnst dat tic Ai- sus. Penlru aceasta cela ce M- a dai pre Mine |ie mni mare pcat are. Pilai numni subire cuvnt au/ind. c este l inI lui Dumnezeu, se lerm. iar aceia i lucrur i Dumnezeieti vznd, l umuar pe LE. pentru ean inbmn s I se nchine Lut. i ll ntreab pe LI. nu aa ca mai nainie: Ce ai incut? ci: Cine eti Iu? (' aluneca fiindc II parau c j>nfleiv s fie mprat, cu cuviin 31 ntreab: Cc ai fcui? iar acum fiindc l prsi: e se fare pe Sinei Fio ai lui Dumnezeu, 13 ntreab: De unde esti Iu? lar lisus lave. Ca nelesese dc M- am nscuJ
11

la Dansul

Pilaf, c La aceasta

si

mpria .Mea nu este de aicea, dar ns


nici

riiuijf dintru acestea nu ^-a folosii,

a sttut mpotriv pentru

ades ar. ei s-a plecat la pornirea nunnlului - Pcnlru aceasta Donului


ntrebrile lui.

ca

pe

cele ce se

fceau ilt Zdar. leprijiil 1 l-

lv.nimic UU rspunde.

i nt ru coate se i eiJ l - Pd j r. c nil este vreun statornic i in ri. ci foarte se cltete i tic fie lut; ngroziri ce e ntmplau, Pentru c i (l' ludei se temea, i de lisus. ca sc osndete, prin
de

Tini

lui Dumnezeu, se cutremura, [iar ia s vedem inc i cum pe sine


cele cc zice:
7

"Piliere am Te r stignesc, i putere

am s Te sJubozesc . C dac tuaiv L si/ipnireu ta erau. pcnrru ev nu slnhn/cai pe


Acela ce

nevinovat i -ai aflai?

FarDomauJ truHa lin mpilnd n -o,-.Vai

.lv

-:i, j;rct H
MI S ",

>iil i

de la cai m- s inovai am fcil, rm s -au mblnzit, ei -Urinau: " R sliiin este - i.. H gu e te -L icci liiQitc acestea licdii^BinTiut aspimniui pt FiEat. Clit duilm aceasta mai sri os s -l. slolwcuw pe . Iar J nieii dup ce piniiu - l. pc El c se face pc Sinei Dumnezeu, i I, ecu in mijloc aduc ml -u, i-u biruit, c Filtu dintru aceasta ut ai rtutli s-a tem uf. i l oia s - L slobozeasc pc
1

putere asupra mea, de ru ar lt fnsr d:n ie ele mntuire ik- Obte ut ai r.bini tf est r
N

C nu ua

simplu irmr, d oai ceari - u lain sfivircse, j de sus aceasta spre


FU

3 uit.

i ai nu jii/fiiJ c dc sus esEe dar s socoteti e neviimim estt la Diunneztu J ita[. aduce pc urm: "C cela ce M -a ilai pe Mine de mai mare pcat ire . ca arulit prfn u ce a sta, e i Pi tat este supus sub picai. mcur fici Li [nai mic. C nu |ieinrLL c de sus este dat. tulit lsat, a murii IJri.hins, pentru l i. L i*sii nevinovai ^unf Piitai i Iudeii. ri iui n fa muir cea slob mii vuia ru 1. iar Dmiuiwu n lsat, i slobozit a te ni n lucru aceea. (> vi nu suni nevinovai cei ri pentru cu Dumnezeu Mubozerc rutatea lor a iei spre lucru. Ci pentru c st vnrv^e, - i fac. de rut ifi osnda utii l red ni ci. 3 -1- .">([ a ecu si a cuta J'ilai
HU -L

3,cii nu cu tu Va s gpcjuc Jui Dumne/cg T iari la lepiie

cele de afar alertai, i ca [ic un fricos ngrozesc pr Pi lut. C dup cc -uu srut pe eJ c se fjeit -, ca nu cumva Fiu ul Eni DtFine/eu fiind Tisu s - L osudcasc, i s yi'tseasc. pc frica Cezarului o aduc aopry 1 i:j. i de rpirea mpriei pe Dontttul hic Jui. prnd u- L. nrozesc pc Plliit. cu cbui va s irL'si'UH' tezarnlui, du . u 'Jobozipecel ce l:>ic im pot
b i u ude S-a p ri : ^ c t- a tn rpi re de mji ira ie ? l>t tutele sei uruiu -o acensta? 3)e la Sceptru? De ia (.'orou n j? De In ustal?

stohucusc# pre-

J'l. iar iudeii siri^u zicnd: l> iei stnlMizi pre Acesta, nu eti prieien ezaruJui. Tul ceh ce st face pre sine rnprai. Mii nipotrisa Cezarului. Deci Pliat au/itul cuvntul acesta, a seus ul'ar pe lisu*, p' a ezut pre scaun la judecat, in luciii ce se cheam pardosii cu petri, iar to -iei- estc imbata. i era \ iiiertU Putilor. si ecusul ca Ja al a^eleiC. Fiiiufc Do m ei ui Lj spaim mai \u HJal prin luvinto, i artat a dai f^punssj, cu de uu de hun soit tu pe Shienii M - is/l dat. i Tur] ar fl lii^Li
1.11

Au

nu

icuJe
.

uleLtii

sunt
r

simpU'. 1
, ,

i mbi^cjnrna,

l lirarta. ii casa'.' Si iiiei as, ci. o. de ntMtbli^ i frica ini L J ilat' Soc meu ca se va paintejiJui. de vu liu o pridii cu uccuiu neceivati. JL".e ufar. ca cum -.i Lcrcc Inc ml, a die
a edea, ace us tu i u sc ta. ilar nici o ceicare ficSjul. il i\

pc Lt. socfttimJ e va mblnzi pe dnii. >: cnm .Marco /ivnd c la al treilea ceas era cnd 1 irlsJus e ritiytiea. Inurt ul speien zice? I>l:c ikvleii^ aceiisra unii adic zicrtd. ca a s fit este ifrcsala. f'vr "CumLria', aJ trei Ecu as nsenm caid. i r.sio caracteiuJ ci ;j
u :
11

lh ai avt- a stpnire asupra Mea. i

rum c picai ui i tu. i !: ine mu i mure, cel ce M -a dai pr Miine. sau -i ru u-ud ul. ^ ' spre durerea rpelor MeLe au adj ti s, i u vi-a ei uJ iuh mi n re a Jac e m i I
"

s a I nt u I

tih- i Psalmul Iubi, GaUiii4u -Mii pe Mine l'r de aprare si Iar de ajutor. Crue il Al- au dai. i nici de attea dfvaHuri. m

i n r sJova ter u

e :

>e

a Lim

ete

*:

epis

fu rn

",

al

a s elea. i are l'uractierul ntru fl: *S, Deci se pouie slova aceasta flumrim.tfin noluareu: uminte EI pre cri i litrilor 41*

grhnt n.diL-se duiij>u t dreapt l urt 1 se i n t i m i i ' in sus si fi xtrf ] lu ru eterul s tos ri l-l- se numult episimnn, eure nsemneaz numrul nlsasch-u. yvu s sl i fcu grrcH.

ImijoLiir-j. ; -n os pt I afar Filui. vl a sorbit cu iudeii, iari intrri tl in Iau mm ntreab pe lisus. iar d ii - i jir! aiurii vorbejb Cu Iudeii. Xcevlee loate rtin destul erair v cheltui yu vremea cea tic Eu i teilen, ceas pn la ai aselea
-a E L .'

Jaruud cacccsra s* poate S SL - il ['actit. ci ul ireileiicea.s > il fosl hLTi ; i in foott-, i;ir un sl aselea precum neu ni. urtai este i li! aid: t. c ci Ere: L*V iiiiJxclirL; Martu, s: LLLCLI LU u unire ziciimb C du lu al aselea intj ntuneric s-a 13 CUL peste tot pmntul pn lu ut noulea. crus''. a ctai esfe c Ib onmt) nostru tu ui nainte do ex asul al u s olt- a, pn J n IL se tce mumem'til se rsliuntste. adii ntru ai traita ceas. precum i .VFareu a pti^ ostr. T-onn asemenea iMafoi 2". 45: Marc.n 15.33: LUIM 23,44). cJcsi ^ rsilia serii lorilor a mulai pe amnia7n caracterul sfcrvd numrului at aselea e se numete episiincur. linii ndic, au dezleag u ceasta: iar alii ztc.ci Ma- ceasul lu carde s-atlui hotrrea t a > se rstigneasc Domnul J descoper artat i fr de ndoial. Cci de atunci so dr judectorii ci au ris Lignit j au i n reit, -de cnd du hotrrea, pentru c au puterea muncii i o morii pe limbi, penhLE aceasta Marm zice c iilru i! treilea ceas -a rstignii FI, dintru carele Pilaf j dat ti ot rrea
lar loan, Iii culc a spus Marcn reni ea hiitrrii. cl u spus ceasul, Carele au r\iii;nit pc Domnul. f culm c socotesie, i care- s- au LimiiiT ntre hotrrea rea de Ja Pi Im pettnJ truce, i in in censul accsiu.

I O L L JI

scniiidii-l mai cu le-an Lnuri tul. ca ce la ce ia toate a urmai. de al aselea cens pnmcholi, . vnd L dat pe l-.l dc.sth arii. sa rstigneasc,
ILL CH

mais urli in-i cir iudeii. sail iufi'cbinJ pc

livjj,, cEhotrrea ceadesih urii asupra [.ui dnd. Iar de s


J

ziee vinei a; i pentru ce in im al iriilen eas, liruiD

zici. liot rmi h se r st icneasc. iari voiau -.j-1 hlobrt/L'jst'. pe Ll? Cunoasc. nti, e le nuiod fiLnri silit. a dat bntrirej. apoi din sisul muierii se temea.
LJ

li ^ estis e ca Ufi, N m ico ie, si i> re

piu I L L ^cestuia s nu - E lci... i.Mnrci IT. E). i peste toate accsica. io -ama si la Loan, cum .a /W. ( >as 1 1 1 era a ta a l sase Lea ' c n-a / s : f .i -a vut e raJ ase Lea . ca cum hotrnd, ci ca l.i ndoial lsnd, a zis: "(a la al flKCca. ^enrtu accn-uu no \n fi ui ci o deosebire acr -aMa. ca s s ht h aru ce-as c mi cu iul >c iiiks e^ anuhelitii ouii cn aiEii. de ouj vi lsa c este ntuiirc.lar am^Ma sot-'-ie teiDc - p-:i u is toi c r is J i^n i Liii dac| aceasta dc iu ji iMi uurlurisil, iar pentru ceas.dat ortnl /is c era al [teiiea. iar altul ca In al sastta. et- s ntm acia^l a mlnSriU? Lbir cu luate accsfea v-n arnd ilin destul, c nici nconirc nrc cslc, a zis ludiciJiij: iac impraiuJ sosii udai' ci au v r ri u e : Ia- ,io- L. rlstigncse -. pn F J, Zis-a lor l'Jtiit: lrc Eiipratu vosini s rsrinesc. p UdspnEiv-an \ rliS-ertM: tsem mprat. r. uticiiL+j pre CzaraI.lie-ci u.lnurca I -li
LUE

ru crtii pe Crue s -a stilf DiioiuuL

SJahoriad pe \ a ravit, a - 1 btut pc 1 isis. i l.-au i!ai cu arli vrat pc I ca > st rsrigneasciL i' Mobozirea fui Vmava, osndire a t'osl y Domnului. [ batjocoresc ostaii!, j socotci -c c ti vreme s se ii ckclluit Jn acea mare

J4

Ml

Do rjniiie uri am /is, c moale in ui vrtos hi l'rivos era Filai. doc i o li ru tte-. Ca ezi i acu ni : C hip de eereire s: Je Fudecat pune JucruJii, ilar moale tu lumii! fnlinorie. C i,;tijijce.Eui|]aralui vostru: c ulei pc - lisais l osando - ie. n iei furieilor ar tai fi l i lt astup uur, ti nftreewq ascuns Dcirnda - pe ei c l LFe^. ^cl: iui, et ihpijta lini prt EJ s lnr. s o tisfac mprat voi, iniplu iiiiit ad ici, (u ji i carck pn| I SLES - lui s-ar .. i om ivvfl c ritimjiezeii purtare de grij i p(n uirc.

(.-t>pjii Ja li

UEIO I O

vu

acestea, pentru aven'ta dar rn in cin nasi

r>! L-i muncea nebunul L - a dur pe LJ lor, liirnl irebLrin s cerce

- nrc cu

U (lus mii pAriC :i Sileo L semn rstrjrtL de ripiinr - .i'iv. de iuipriit i dutiidu-Si an jocvts? Cru. cu Ostasi'. Su. L ieil Ja fiunt l:c ne cheamS , Blaptudte Cpjnii,lata careJi? mpratul sc /ice evrciete s ostt u. f '.oluni l'uiLns a. est unde e da L an I veili ristiit omor pro pe FI. , om si mpreun carete n ivi cll
ct F-l ulii doi, do n parte; i do aU - j. i n mijim: pre Ji^ns.

adevrat putere sj rpeasc imgirfin, iur ol sa su piure i se pleav, i'r dc ndrzneal st i'ir de brbie fUeftml j Lidecata.

"t du c tiu - E Crucea sa, [osc, pentru c i numai a sa atinge de lemn, necurat lucru sutn OLUL ei, pentru um pesta L'c-1 osndii j b Ies re nun, pun tem nul vei blestemai.
i vezi oi i intru nchipui ren \ phe - :i fcut ace asia; o i iicoift durnd lemnele mergea spre :i ni Jiniind Cruaeu sc duce, cel mpotriv

il jm |in

li poah > v atrne, l vestea adic zicea Filat, dur

nu sifunJ mpotriv t mtruidu - si;, i ra pcuTru altvir


Jnp[ndu-se. Jarii:iii -L,ia-[.,rjsli^ne!jfe -l. , ./iL:.ilsjEeSC l aer Crucea, fientru ca voiau ei ru prepus [ iieciri^io > Ifpco&r Ja I irfcifts. C prea tie ouar esta aceast moarte, si hlestc- nm i. preeiiui s- zis: Blestemul tot cet co sl- spnzur pe temn (Dbeut. 2 3. 2.1; f.uMateni ?. J 2). i nu ?jtiu ei, e precum prin ii lnr: fust cidtrirj, n>:( priit lemn n fost sen3jren, i n'/i.i'iini aJr irFifirui lotui im- numesc, fr numai pe Cezar nl.do bun voie pe sine s up si Lltmnia/ru pt dnii Konv.iniJnr
li

Isa uv

se

jung fila ' -aevrr 22, fc). a - a i uitai Lnmri

cu un nsia poart arin, ni care biruie? tu pe

lupttti,
cu

Ivcum

chiper

al

lui

it,

artat este; Kmtvse

lleuiete rs". adicl bucurie. I>vd eines Altul -.- fcut bucurie.? fr nu mu: Cel Le ntru zmislire iiidai, pr in i riiner a dai firii ceJei ameubli ;bceaita,adios Eucur -i; 11. u va l) Cci huuidu vestiri cele rv auzea I eoiittji- n. luat

iliea le jtriiuvu, Lll Isajo acestuia itti u t'osit Avraam eol l'c erj tulit multor m-Lunuri. < jra o>ie Du muc/oul mjmjiofvcJ
ce

mim III-.se strnirii

Runmnilni- .i Eepdnd njprf^ia Jui Dumnezeu, Peu im a, om


--J

si ludoilur Je este Tal , i neamuritnr cti

n L'irnip
stitif

bun

soint :si

dat. pe cai o i-ti nu mir

impar ari peste dnii, dopnndu -se oi de a lui

sfii ri 1 L ] Lui dune mreji.


I JI - L U iiurucon inchipufi e a iiM.

VceHe,

pn

laseitipi

I ntlui

J.

lucrul, pentru o.i

far ac

oi

a i iri 1 li

clara

a ieit, pentru o ari es rul a tVMt.

ipole, precLiru acpto Isaac s- a l - aUar miolnl s -u jerrfit, as a si a oi l rest ren lluriiiu'zeia.sc fr

de

patim arSruas.Ear umeiiiroa, jv-^rt si mici si


L :I

numete, ca vvtm ce este fin carL- ^-a jertfit,.

(ui Wlam (iii celot ridte}^ aaeti^(t esre

T> M I - cum ai asiiJifilielisr ?.ivo. e Sitsion (-ti silit

442

ducii ( rijfi-Lb? (iMotei 27,32) Peu Inc e amndou s - au fcut. C I M ncepui singur Dtimnul ducnd - pe aceasta a ieit, TinctL j ivii se in turceau de ci re Lemnul acela. y - nici a sc stinge de cl nu priim- ou. iar dup ce au ieyit. au Simyn venind
din ntmpinat,

/ice, pe

arin, i aa au pus pc dnsul Lemnul,

Iar locu l Cupt;inii numeau pe Incul acela, pentru c cuvnt sc inea. ea acolo s -a ngropat \dum. ea untie a fost nceptura morii, acolo si cderea ei s se fac, l Tradiie Uistriceasc csic. c dup ce s -a /gonit numi din liai. nti ludeca l-:t avut locui tor. fiind dat lui spre mngierea buntilor celor din rai. ca ceea cc era dcci tonte cil ciul te iatur mai bun i mai gras, pentru aceasta i ea nti
41 primit

orii mort. Deci oamenii cci te

erau aluneca intuunodn- sc de Cpi n goala i moarta, cci e/use pielea ilr pe dnsa. n locul acri o au pus, si din aceasta au uutnlr Jocul aa. i dup Potop s - a dat de Nor vestea la toi. Pentru aceasta si Domunipiude a 'ost i/vorul linvrii, ac ido ve omoar, ca s -1 usuce pe acosia. t rstignese pe aii ii doi mpreun cu Fi, ei adic presupus ru i necinste vrnd s aduc asupra I .ui, ca cum jr tlhar i
1. 1. 11

fost

dur ins proorocit i la aceaspi t nevrml

mplinesc, care zici:; "C st eu cei tar -de-lege S- u socotit 11 suia 53j. i vezi nelepciunea lui Lutniu /ett.cuiu i acesta, care spre ocara Domnului o tceau ei. >pre slava 1 ui a ieit, pentru c i pe nsi Cruce lind. tllur a mn mii. care dect nici una ou este tuni mic minune, si dintru aceasta sc arat mai mtiU c este Dumnezeu, dintru a st 1 slvi mimat singur ]. mcar dei alii mpreun s - au rstignit, care nu

4-1-1

s- ar li lcut,dc -at ti Fost nevinovat, i nu numai ca si /ic c nu era Iar de lege. ci i dect mat Legea mai presus, i ni celor fr -ile- lege Judector. l L )- 22.'i a scris i Tiilu Pi tui. i i - a pus pre Cruce, i era scris: fisus \ a/arrneamil mpratul Iudeilor. pre acest Tirlu muli. i din Iudei l -au cil it, c aproape cm decctale locul, unde s a rstignii lisus. i era scris evri iete, grecete, latinete, lcci au ?iv lui Pliat Arhiereii iudeilor: Nu scrie, mpratul Iudeilor, ci cum c El a zis: mprat sunt al Iudeilor. Rspuns -a Ptlal: Ceea ce am seri';, uni suris 1 . Scrie Pilai i litiu pe Otice, adic pricina, i scrisoarea deasupra i artat. C acestea sc tteufeu - litiu- i seara iu prin litiu a Cruia este Crucea. Dcri scrie lillu: una adic, in pizma Iudeilor, c nu l -au

ascultat pc el. artn d rutatea inr,c asupra mpratului lor s- au sculat; iar alia prtinind slavei lui Hristos. T de vreme cc aceia en tlhari pe Ll L- an ruiignit. vrnd s - i oc urasc ti mele lui. pentru aceasta Pil at arat, c nu este tlhar, ci mprat al Inr. i aceasta nu intr - o limb, ci n irci o face artat. O era cu putin
H iubi

elini pentru Praznic s sc fi amestecat cu

iudeii, precum i ev an glie IL iul mai sus u spus pentru oarecare elini, can veniser v vad i pe Itsuv (I UJFI 121. Deci ea toi s ni noast, iu toaie limbile pe turbarea Iudeilor o a \ dit, lar FJ \ i rstignit flitul, ei i pi/mulau. i ce zic? Scrie, c LI a zis. c ucum hotrre de obte a Iudeilor se arat c estejur de se va adauge,c LI S - a zis pc Sinei mprat, a ndrznelii si a trufiei I ni se arat c cvic v ina. Dar Pliat nu s- a plecat, d La cea dinti socoteal st. Drept ac ecu i zice: "t.'eea ce am scris, am scris'".

[>a r nsui ii!tceva marc de [roaufenisete, l: dc 1 a tme ct [n"raij>mlii-\c fele trei i.'ruci, vrea s tie la nn ^oc mpreun.ca n cnnutsc'i-.cyri oscl a rjunuiLiiiii. ptumi Chs&i >-u ic f>n omilii ea numai aceasta s aib J itlu. i serica ne deasupra. ca prin acest seen s m Cunoasc; c ceia alt lalliyrUer nu aveau rilln.
,

.i ve?i adevrul: Irei um 'osi ui i ce s-jh rsrigmi. dat tMl lu El singur se plinesc cele aje Primr-ocilnr. l ia aminte iu nelegerea cea tude -ndntuJa prooroetc-. - nu numai ci au mprit, ci i c n -au mprljt a 7 t* I ryurncuL. Ca celelalte hui ne Itsau mpri I, iar i'rnasa. nu, ui ]y sori ui Jsai lucrul.

E nlenmcgg $ tfaroef mat mail verfoua re i cea cu

re i I

lar ceea cc /ite: irjniu e


SL

1H

1L

sus

i m s i mp l u c M e p us. uni i

Tic

i n isst-

aiuri de steve scris- ikasilpra. Arat pc lbur mul c e -sti. tuparaj ni IMiGei eeit-i faieniiiim, i ai celei tiu luare, i al ceii lenlnjlciiX pa'in slavele ei.1i latine cea l.riTmiiirt se

urar prin r LCi-usjy. ctuu c uu

aa

s i mp lu n u ma i o m

LTH

(l et Ce era

r is r Egn it . c is i LH mn i ive u- t a a V i- j i] e s us : inr a l i i r . c c pc s ing ur c h ip u l c m ii


CL

fe l a lo s t s p une e va uj / ht t fi s t uE. C fit f f i ind c n P a h- M i n n. d mi . j m. i e ..

.. Pvnlru c stpnirea Romanilor era firi a vilrtiza si prea lucr lua re la cele aie r/b4jiitui. Iar prirr celc greci ii, cea fiutoarC dr
C L -I C

a Ll i L- d O Li b uc i i le p ir ir mp i - i J ii i it d u- k , e s

hainele, n Inc de

crmufni folosind u^aura. \ rtand


ZFS:

1 I M I HT L: iic c s l fe l e r a c ma a, a
SIK

fireti, cl ciiraii I tiina


li

"C de vue ten cru tes ur, adic, dc

de I u j ui ' p n j fi h. a mr c u

de cetv tireii s -an ndeletnicit. lar prin cele esieiosii. ce 1


R- nUi^irnC evreilor li s - a crt- ctinac cum^imfa iui

a c i'n^ t a > imp 1 1 lule a lia in c hir C7.CU.

lui

Hristns.

Du 11131

iar ultfl /ic. c sfi Patcsclna es pnzele nu cn ia noi. sus adic llnd [ir/aura i sitJuk i jus esniiu - se pLinan. i un suind u -.sc. cl i mp 1 1 1 ri^ . j ns este u r/ii tura. i sus se res l - pn ia. Vc est fel /.ice era cmaa Dumtndui, iaipi mi rec arc cu rd e^ ra.1 si p ri rt u cea sta a r; t u Iu - * e :( . ci T ru pu I entn ului
Lie

Slav dar Celui (7c prin Cruce S -a ariut c are o imp ar [ie va ave as fa,si lumea a biruit. >i pe cea lucrai sor fapt bun nou m.a netezit- o, i pc stiinn de cele fireti ]]L'- a itriiii.i de ia tcasia

Fu cea mai din inniru a CaraptesiUL'i. iu u Sn cunotin zic i prhire, adic Iu Tiulo;ie ne- a bgat.. 13,24;"Tur citaii, tlnca au rA^iiiirtii P r t Itsli. au luai hainele Lui. i k - ju farul p;rti u pri, frvle cruia nsell' fi ci a I

sus S- fesut. pentru

Dulm! Slane - a pugurnt, i puterea

Celui prea Ihjlt a umbrit pcsic Ftciutn iLuca I i. ( mieiir ites tir< :i umuliii t luai, ceea de Darul cel dt
SL E S CL

L-, si

era ns ^i czut, dar

Cmna. Si era cmaa necusii i . tir sus esut preste hm i au cis intre Lin uii. s n - e siiiem pre lh.lli>J:i, ci s aruncm srii pentru daiisa.a cu ni iu \.l l. ca s < plineasc >CTiptii!rJ ce Atvi "inipifit-aii faWkMeielotui, i pentru cmaa Mea au aruncat sorti 1 '.{FntJrti 2 . 20 . Prin riurrle ce le liicea ttia^ se plinesc
prnoniviili

al Sfa#lubii Duii s- n nrsdt i s -a inciterai

Dumiit/cicscut Ir tip. Deci Sfntul Trup al lui Efi'istfj nedesprrit este. intru cele patru pri a Te lumii n pfii'i I I L 3ti- se .i danuWvC inifirtlndci-^L pi Ticcle intru tiecu rele f al llecaruiw sulTcl mpreun cu trupul ifttijinda - I cel I nu] iS-sc-nr prin Trupul Sin, cn Mid tnlr*^ i fr de

4M>

447

desprire intru toi este. fiind preui indeme a. ca nicidecum S- a niprpl, precum \ Fasel siriei; "i ik 's reine ce (lilt J iii ii luai lumea este alctuiii, nelege hain a I UL Iisus. pe fptura aceasta ce .se vede i este pus mainte, pe care dracii n mpresc. cnd pe cuvntul Lui Dumnezeu cel ce este ntru nui l omoar, si vr srguiesr sj ne fac pc noi ui prlii l or prin i ipipirl jrea cca ctre cele LnnietL Dar L -jciu^a nu pot s-n iitipr casc. adic pe cuvntul cel ce este intru cele ce sunt. cu cure foaie s- au adus nlru a fi. C mcar de mii de ori de m -u> urnu^i ik cele trecut nare, dar iari Ic le iiu. 24- 2".Deci Ei.slaii uccsUa au fcui, i >|j Ijiiu Crucea l ui Iisus muma LuL i sora mumii Lui Maria tui Cleopa. i Marin Majjtlulcna. Deci Tkus /iid pre maieu Su, i pn ircL'nicuI itJEid pre carele iubea, a zis maicii Sale. Muiere, iat fiul tu. Dup uceea a /is ucenicului: Tat muma ta. i dintru aed ceas n a luat ucenicul intru ak .sale'". Deci ostaii cele ce erau ale nebuniei lor fceau. Iar ' I ik- Ma ica Sa j;rijcle + : ILS aiiu - rtt pe ruii pn i La cea tnai tic pe urm suflare toat purtarea de grij s facem pentru prinii cei cc ne - au nscut. i sc/i. cum fiind si alte muieri, numai de Maica Sa se i ijerc. t ' se eus ine de ne mpiedic (ie ctre cinstirea de Dumnezeu prinii, s nu - i ascultrii pi dnii, iar [Ic nu ru /l icnii e, triat >riju peiirru dnii s facem. Precum si JII. de vreme cc se ducea din viat, i Muma lui cu urmare era s aib durere, i s cear ajutor, peniru acea sta ncredineaz ucenicului pi purica dc ;rij a ci.
CUTEO sc

pc ele el utit

trectoare, i pe cuvntul si fiina celor amgitoare i trectoare

i it a s c u n d e numele su evanghelistul,smeriudu -se.{.ii

44S

ilc ar fi s mil s Si fleasc. l pricina Hi ar fi pus, pentru Ldn: era tub it. c trebuia st Ins aerai a marc na re care si minunai o, j,i u -1 !
W eIl hou lu ci' h este asta lng Hrislos rnii piiirkcSe^ la

ii iu sl ca pets een i cul. trate a I S . p e e] f c

1111

fria l.iki aduce, i te mrmuieijiis vsa m pc f ruer (mal fr de rurburare laee: DeMuieusu jrijind, urnnrocti ptinind. tLInjnLui roiul Lleschi/ruJ. iar mai nainfr de t rnce nrj
HI I U - HC ,

asudnd,

ns acelea erau ale firii celei urneoeii.. iar acestea ale puterii celei Diunpv/sk vi iK ii.siuere-sc I arc ion ji ceiEa !ti l oi i c n re 1a rfest c Donnm I dup nlucire S -o urini lumii. f de nu S- a nscut, nici mumii a
I IMI I,

pentru care pricin affitw purtare du ircj face

pentru dnsa? i uitft sihr a Maicii l.ui sc ziec Marin lui ClL-opa. c Inaelsiiu u-a as-ui alt copil? Ocupi fraie era al iui Iniit'. i ' rit j: i mprimJ fJt^pa, precum zic onrtrare.lyif n Iu ui [ie mu ren a FuL.f a nscut fii frnttiui sn, din can mua es re i ML ii ran cdn fi neom -v prtrriLMe[c.sni , 'ka S flcftninei dc >
111

ui / L 11 numind ii-se, In lue de iud h l . Cu

11

Eiisiiu i. s t c

Scriptura pe rudenii a - i n ' mr Iraii. precum s Tiijai- .'L- e pentru Ketie c "Sor mi ou " I Facere 6.7 . mcar , i nevast ii era lu. S jaduri si aicea sri a EVSttutei de Iliiiiiiti'/i-n Cleypa e li. pentru rudenie, Deci patru Marii sc arm in li indii: fia tii. Sscmarca de Dumnezeu. pre cure i mum
J SL -

/kc

LL - LU

ce sc socotea fiic :i

lui lacov i I recif o numesc*

{Mulel 27 56; Munu I > -i>. j. ( ' aceti a teci ori erau oi ! ni I' if, ti in uua dinti a Ini muieue nscui, punic fi

LLJ

muierea lui flvopa. i niutui


J

ic ^aWLtoarpn cl.- Dumnezeu

aceast pronruci mpreun tu loute s- a isprvii, nimica un


l i ps e t e , toate s- au ss ril.

tui; ca ct-M ut era mum vire^y,

doua Magdalfctw, di car a sens stis $apt draci. \ treia. j lui Icapmj a paira sora ini Luzr. Deci . Juai ucenicul pe Mafiantru alo salt, c ce loi curat eta curat i s-a ncredinat. i vtv.i turn JKLiifiuL miiicresc riune iniru greuti, tur hfbniiau prsit uni pe omauL Aa Jar uoit pe ecu satvj ntri ud. i pe cole defimau Lui lund. 2H- 3G, "Dup
cestc-a

L fr de turburai -; s cu Mpiirc le face Foti precum j ceea ce urmeaz pe urm ace u st a rul. f dup ce s - au ispr 1 lt tnrtEe, plecnd capot, iei nu ora pironit accsi^l i -o dat DuhuL iitlk'. i -a dat su iletuF. Vfir ci ia npi irnpo; ris se face, pentru ca nti ne dm du 3ml . apoi plecm capul. Jar 1 nti i - a plecat, apoi i -** dat .miletul. Prin cure toate >e. a rol. c ai morii Dani era Fk ii toate cu stpnire Eo fueea. 3l-34,. u Isu- Iudeii,ca s nu rmie pe i ni trupuriFe 'niliia. de vreme cc viuci i era. i er a mare /iun aceea a smbetei, a ti 'u^a pre Piuit, ca s Ic ^diiitH -.isc lirr fluierele. >i sl- ridice. Deciuu s enil ostaii, i celui dtni li-aii /drobii Hui erele, i celuilalt cc s -a rviinmi mpreun cu lil. Ear in li^u^ . ejiind.dac F. -nu ywnt pne LF e ntuucen uiurisc. rur -uu zdrobit .ui fluierele, ci onul din ostai, cu sulia ( as ta Lui a mpuns, i Ituiat a ieii snjic d ap,^". i - a incrciltaat Duuuntl Duhul hi Dumne/eu i FatAl, arjiauiJ c ou mui petre< in myrutinfui'i suiletck sfiuHur, ui alearg arai vrtoi u minHu cmila i iaiui

find Iisus c toate s - au svrit.

Cx s s; plineasc Scriptura, a /sl Mi -t setezi vra acolo a ti s as plin dtilii'.iar c i umplnd un Burete itv Oet h i in isop punmln-l, l-au iltis la jpir,*
LU L

Deci dac a luat Oetul

Iis us. a zi>: Svarsirim -s- a. Si ilecndu - i capul, i -a dat Duliur.tKsatni S, 25'j. tiind, /lee. Jtsuv, c roate s - au svrii, udic nimica nu lipsi- tr j-;]icJhjli Lukayai dur scli mbat lIl A

noastr era

moartea ui, ci u-a venit urni nainlc peste iruput Lui star itu, pani te nu Kt a \ i/l. i a suit dup ie toaci - j plinit C peniru necasi - i ?i ztcear Putere orn s -Mi ppn seflclu] Meu' 1 i loan 10,3 fill. Dec? a zis: Mi-< sefe prtian)de aicea plinind. Lir ei ni rai ni ce E spurcai ailor a ratnd, cui ) 11 adap pe LI, ta re aceasta celor osndii o fceau. Pymru el i isopul peniru aceasta s* a adaus. ea cela ce es re im-jvieios.Eur unii ?ic e issiipnl sc numete Trhttia. e frunzele cele din vr Tul trestiei in acc^i fel surrt. lied au pus in irestie Emreele, pcmru c
LTH SLE

rulutor.

iar

ah -

fifrffsilor in locul ci'l de munc . , adic iu uid. iar iicei.t cart strocoari lujTtarul. aitn iIl- urare. ndrzneal fcnd, pentru /iua aceea pi/.Ere cu osrdie lar.Lci ca .si nu riui-tn./JL'. j>c Cmcr irtijutrile, tu ru^at )n Pilot ca > \v ridice. Deci pentru care. pricin c -. i ca \ Li * zdrrtfpeusci nie iei
L?

La dei s nr mai rci pi unaj, s fit netrebnici, pn nun c

m lui iisiK, iu'iit prom -ocia s-a plinii. cart tkt: "Si intru setea Mea M- a qdpnt cu ovr" l'salm ri . Zf.. * ' j Si dup ce S - a adpat, a >iv Svriuftw - a, tic, i

erau tlhari f> L c rut '.-niar. in ziuit K'a/nicului s se arate lumcitor i UL'i^asi.i u all chip:Aa poruncea i

45) -

4M

legen: "S H II apun soarele mtm pedeaps ih um'' (Lieut, ii,

i ve? c prin cile l:c - lrjriijvw lutftii. Pno rocii Ic sc plinesc, precum i nici dou Vrnnrmji im ni aceeai dat sc plinesc, [btirrvli
1

precum

mai

pc nu
1

urmA t-au

Jicc itcI

e*'ijughelisluL robit,tEar t'c

L>eci im J

lmllris(i>s

harhidnilyr. i ! ~ii - 111 u [u . yi sngt ^i ;ip i"i i esc. t acL^ia este lucr sirin. Catciu i tort fiiinJ Inipiiiipiteaii si-L - jearasc, inr uvarj spic minune Ic? S-_L iiittir** c i \nt din trup muri ie>it minumil Jun ii este-,
l>jr
S TCO

fjimJi

Lim sii H sluind s zic. c se ptinte s tl mai tnsr in trup

putere- oarecare I J L - via Li, i:rr up iezind l'r ilt grire mpotriv tact

minunea, Si nu simplu utcsieu sc l'aL, cl tlin-cPc : in Biseric sin a prin aceste dun se face si se alctuiete: ri n ap aLlic m - iij^l'cini. inr firiic sjuJL i fi rin I rnpnt hrnim.

L>ecscud

EC apropii de

Paharttt

mprtirii sioclu: ini

HrKto*- ny i ^4 I t- :i -

V.-J nniL

j bea ilin .sin^itrfi C'dasta,

ii ia aminte, cu ni prin (Tnasta cl:j ruil. rumi Coastei, adic a Tscr sc vindec Acoki .vdam dormind i ^-a Luai cnastx si aicea Domnul adormiml. ( .m^ia s.. usmuhu ii
iar arma ^ -1 auLiti.

d,

: sie a anne crlei l- Sc

tn vr tei si nc npi l- p^. noi di ia rai, i Ul s i tun ct tm ce 'l nvrtete. le nu se sji Lovi de ces n nu st cin diurnul sUh
jptimnUl nrfn.iiul .i pe urma ageni va facc lea pUDCtil

t nehtp o i re l
L:

oa <a sa i ni pet rit a armei nsra

u 1 u i. - s j or arai

nnu.c

precum aceea a ostaului, rzernndu - sc de ioasli sttut, asii si cea de foc va sdi- si nu s mai nsozi prin ns Hilirc, nici sa mai infrienu t:j u ncuia mirarea jfl Kiti.

4^:

Rn>iTi<iv.u-NC Vrmeiiii. cart nif amestec ap cu vinuJ in Sfintele taine. c nu trctl, preturii se vede, c i ap a ieit di n Coast, care en le ui minunat lucru, e numai snge, i deniei surp fu tea mat mult pttite u niinuuii- fci sngele es ic senin L um e este om Cel Ce S - a rstignit, iar apa c este mai presus de ora, adieu Dumnezeu. 35- 37.**i ce] ce ii s / u i
a mrturisit,

i adevrat csre

mrturisii eu lui. >i acela tie c adevrate zice, eu i ini s credei, i'j \-jli tcut acestea,ca Scripiura s st- plineasc : "Os u
li

se va zdrobi din Trnsul i iari alt .Scriptur zice: -Vedea-

vw pr e i arde au impun s'MIe, I- . % 12;Z#h. 12. Ill), > 1! de la alii. zice. um un/il, ci nsumi fiind de l'a ja um vzut, bi adevrul este mrturisirea, C u aivimfl, cci ocara ure s-a fcut spune, dar nu ers a mare i de einsle. va s ni sub prepus cuvniul.ci pentru aceasta/ier. acestea cu u m ii utilii I le povestesc, i wie ce se par a tl de ocar u mijloc le ad ne, eu soi s le credttl c eu liuriu seam adevrate suriL. i nu spre ha r ulcmlie. Tu cela ce spre har griete, cele slvite rnal vrlus spUnc. i de vreme ce M'.isi mai vrednic de credin dect el sc prea, aduce in mijloc i pe a cesiu martor, c ceeu re u rs jll'Ij pentru mielul wl rr se jertttii Ui ^:!*. c "Os nu se va zdrobi, ucej.sla
.1

tis c\ ; 4n^Jis istLiI c s -a plinit Iu Hristos.

Pentru c mieluE actlu iddp al Acestuia a fost. i mult csie asemnarea chipului ctre adevr. Se plim- sU nc si alt proorocit, care /iecvA edea-vorpe C urcii; an mpuns * . cci cnd va v en i sa. judece, atuncea 1 1 s nr vedea pe tl cu Irup mat bun i inai Dumnezeiesc, si l vor cunoate cei re l. -au mpuns, i vor plngi. i uu numai

453

accnsf#, d st celor to ora gy cread us a crviiimti i somn a fost, eea ce ea ndrzneal s -a Jetit de VTjmaxt, precum luh IViraizi. j prin Coast i crezul L-l Jnvkrea. Deci ns tiu se sa zdrobi x! lui lis tis, av tous a I ni ne izvorale nuii izvoarele ,. a n
cil

loal Trupuri Lui lisus. i l-au nfurat pre el in GiiiLgirtri tu Mirezme.precum estt nbictini la Ludei a ngropi. Si ora Grdin, in locul undes^n rsilynii, t in Grdini mormnt nou, ui tare nimeni Dicfodat
n

HEI M :

posese. Deci acolh a

LI

|ni - pe li.mis p r

d Miili/ilarc i Guf.j apt-

I r

le

vncrfift iudeilor. cci aproape fim , t j t L'ejitru care pricin nu unul rtm c -i oui i G

adic no j/vurie nou. care cstfi 'uutr al IlineJ, ca priu transa venim spre a li cretini l i sngele. tarfi este izvor a[ vieii. c prin trnsull no b rnim, C mici oslo ou v Iul lui Dtimrtoieu-pe carele mncndu-T de J ii cap pri la pic io are: le Li mp adic, care este ltiFnmucireM.cii accasra eilt cup: i pana la pioiuure. oare sunt t rup ti l c aeosin et le cel dr pc ie rm . nc si mruntaiel ini. adic cele tainice i ascunse cu cucernicii 1 mncndu-le. naseU- nu ie vor /<1 rob kn clic intelegt-3-iJe cele mai grai? i mac cu artcvok. Ci ceie ce nu Ic putem nleiege, pe acestea nu le vum zdrobi, adic net ne vom nevoi a le jriu-L-gi ru i primejdui. Cci cnd sisdrns -! l in,n f lc li c-ei nu 7dri<blm, pentru c nlniRi pzim cele LJuiiiiuvvk- ii. [ h i - vnd v om fac sfl, # ereticea. \ o im eleicre vom primi, jiuncea zdrobim inieie^erea oca tare i grea Tivc irebaje s lc antum po unele ea freest* . ou loo. mlks le dm DuEiului pi- uneltea itestea :e sunt cu greu de siiu k x. prin Carele Duh so iiikniiesclse /dmocinii, c priti t'cta fk pe ir>uie Jc ispitete. yi - aclucui'ik - Ini Dumnezeu. 3W"4^.' L lar dup aocsit- rugat pro Pilac Eiii , el din Hrlinabe^ i:n-ct i eT ucenic jL lt[ Ibus dar ntru ascuSs pentru l'rrea luik'Llur, fia s ca rupul Ini Tmj.. i dat suie. Deci a sonii i a luai Trupul lui fiitiib. E a venit ji N'iL'utllm, cel ce venise la Ei-.ns miapLen mai nainte. ail avant! aciioroTiaftl de smirn i deioe ea I u sut de litre. Si
.

Mormntul.' loan.,'. duisprez vt 1 a


V

EkJui, ci din ceupiezevi pualv fiind TfiftlfrUfLr/ofiic La una oLi uocasi j'.'C <lv ar /in cfuev n e pentru fiica Ludeikireriiu a seu ai si ucenicii, i acesta cu aceeai tic ent ceprin- Ot-d zicem, c funrie veiii irn, i lui Pil ui cunoscut, pentru c era slvit; Dropl l'oarle vetni era, i lui l'ilat cujiosciLt,pentru c era sl^r.Lrept ao - eea socotind c ye va siios in. j iu, fii atic uoLiru se ruslijjiiwe pfltrivnicat ioi'.cu ndrzneal vine.i cu mult cheLtuial face ntrupa re o miprctini eu \icyriin| nimjthl ] nrirro/i it-iL do Dnstll Cu^tlnc] amndoi. ci ca citra nn din cei de Oblt nlliDdii-sfi.de t re mc cv i niiL - ) vi rn u L r luj ul'L'sIoli ildi:. Cire Jit vrtos pot s pfljzcaic ti upul ia mulf vremfi. i s nu -] I. I C curnd s se Sil pun stri L'- 1 11 n . o u ir u ot-u '.lu ii urj [ pt oi va E 111 i o j r
11

urc

nu nluceai] de Dansul. Dai dragostea L OT o arat, o nu ca po un osndit EI nu r roup, ci cu muli vhettuiHl, precum t-slL- [hiot iul Iu liiilvi. i fiindc de vreun - se sfi'hmtureau, c ntrii al >oulea ceas - I t'oyi sfiuilul, Hpui m -ivcn sn-rnt v t-ni uri Iu P JI M, si pii^<jrnd irupill,
J
l:i

iirrnajt isrv s -i

li

njnioal rtoaptea. il

>

care noapte nu era sJoliod de i. ce s tac moi mnt, pentru aceasta 11 pian pt LL in mormntul cel de aproape, c era Gradin iii lcnlupik S- :: r.stigTiit, i in vriUMn, Jiioririin nail.

454

IS sc ici in omises te .a prou pe a fi mm mntui> c:l %i ucenicii s puut merge, i s zitnri i mu Ho ri cotor se itcL'if s ic. iu l: j i stas i si se f ri lu tt tic s i nij. i s li u uib tic per e cuvainiicE \ pentru turiiag. (an lote tiu j:j s -lu il intampEaLdv
1

Capitolul 20 1- 4,Jar ntru mtu clin Sni bete a inii Mana Ml aflate nu de cliuiTreu Jic nfgncnc fiind, la Momim, i a V&Jiit piarra luai de pre mormnt. [Jtci nlergni acria, i a vestii ]ii Si m ] IViru, i la cellalt u l -11 i r, pre carele iubea Iisus. t a ih lor: Au lei a i pre Domnul di ei mormnt, si uu i im unde L au pus pre F.L Deci a ieit L'elm, i cellalt ucenic.i veneau la mormnt.i alergau amndoi mpreun,i celLilall ucenic a alergai mai n ii in te itij curnd dect Petru. i n i cnil mai nt la irnji\mnt".f.Mt. 2S;Mc. ]:Lc. 241. ii din Ssnbete " mniicst [ie ceea cc la mii l cheam Du n in ic , c S \ ibr ie" munesc e nl- / i Eele s prim ii ti. i a r una din Sn;bete. pc .mia cea dinti, i'ei eu nrlevrat loarc /ilele una ntrtl, j dc m ulte uri luitdu- se acea uoa. i allurandu^ep nec pc n -l. multe. Deci una este ziua cea dinti, si de ijou ort lundu -M sc face a df>un; i iIl - Ercim i. a (rina, i pe rnd ccEetalif. lucii al V L j acuJui celui h iiiur L'iip este rua aeiu%u. Care \ l uc este m ri.care qeindut de nu sr curntfli.i, nici sc clei}3ri, ie iu nii|Jftc. en i'uiriEtecu csec Suunh" lui. care nici odcit n n a pune, L>eci precum iiiiru aceasta a jwviai Fi
111

ar fi fost departe ngropat.

Si nou era Mormntul. it care nrmliai nimeni nn se pusese, ca s nii hL npastuiasc jiiMerea. tmiat si nu Hrisns.
nc i m
MH

LU

k -Li[i]

nitul ar

rJiip: Sun eru 1 armni ui. cu nchipuire ftaifti n sum inimi Iui ntru

r'tjnhi-se. c se u face ptelacere uoufl prin hgrapima Duim ut I ni mpotriva mm- jj i n si Hiciunii. i Dnsul. i vtii i Itogiia srciei Domnitlui ccEei pirtiB uni. u (.tin ce nu a sen cas
III UL -

via, nici dup moarte mormnt nu arc. ei in

strin sc piEJte. si gu! Hind; dc losif sc mbrac. Lsrc i Acum Iisus mort.de cci oc fiu srrmbhtte. i asupresc omornd tt-st.&a de li ui me aceeai ptimind - nc i ni e s r L'. pentru l r rt srauut ptimclr T Hristjks |Hiiiinete t 1 "rrrn it i tu ncum Jui Iosif, admire la luunil cei li lei .! -L ii lu.sif adaugirv w i;JcuieL'e),i ucuperc gplidutje.i lui Ejlrislos, adieu a sracului, i acestea Ic fu, nu o dalii, ci u HiinrfijtnlflJ suikluliti Le pu Jiu i pururea iii adu nitiii 1 1 1 1 <le ele. i pururi u te giuJtU, > gndete de acesl fid de Jueiir. Amestec ndj i miirn. i Muc, c ircbu l - s ai n minic ti inde ciile eeic - . 1 1 turn i iui alt: veacului act - bria, si glasul acela care cheam hliMemnti. i in foc trhnitpe cei iicrn iloitH'. d
l-l

JTi c

11

d es I r ici;io pc 1 l'Up ti l S

11

l v I -tric

cio- s.n j i uni n vcut ul ti viitor ]>e nt^l l ii L+ciune vbbi lua. Deci ;l i cuie im m ueeust una, ailic, ntru ce -i iiiii diri Siiuhcte. care va /ic. din ziFale Smbetei i aft sptiunii y venit Maria Magdalena, ('i di vreme ce Smbiita trccusv, %i nti st mai oprea ricada despre 1 v ^l. st duce. de La Incul airlu om ecart innuicre vrnd si alic, | v/ n 11 Pi n tra tnat lu I i u ri. c u j nu Lt r a I ? a s-tntl Ja I 1 c t r u 47

cate

nimic

lni;liniLirnil AocnicM 1 ,

La luau: c monr de a i iuviat Domnul. cnd Piatra sta


d e a s u p r a . S- i p c e t t i l t C r an s n - ^1 r i c a t c . i t a r

Pentru aecjiLu etangtLclisii pi ^

l-m

i-ile role umile. aliuf pie ah

Fiindc

i ro b t l i : I I L >1

spunnd. se par 1 nu se unesc. nti dur acea.^in ziC'.-n: Ca al ;i vetiiie zi cl Maici a nimejlni, i alta Inun. a unei muieri a Magdalenei. Ipni: ^Sear adncii' 9 i: "K diininoat in
91

martini ni nvtciii. s fit oarecare. i in mormnt sa intrc. 'ie ridic l i


J

LI

tin rtta turi de i n e ti . E ar M a ein fitn ica nc


1

fiind

(c liniere l Lml. fuxting, i mutare ri uni este lucrul. P LTI - I m m-ouilu si iicfDtdl tlem-ii (a mormnt. i vd Giulgiurile zcnd aingure., ijri uceaiN
LTU CH

mfin ierte , oare altul a zice. VI ne oare iul sin c. ia aceeai nelegere aduc. c n.Hite uteste vremi an
Flis(

miezul nopii.

adevrat semn

Iar ile ntrebi: ( iim sn- jerii tznd mprejur, loun i Petru au im mi m mormnt. y iriutrfie. ade- vrui l'iIe ou vntul, c dup o.e ;t Liniat i) intmul, i mpi'tuui
cli

ai nvierii, t iei tic arii muiat narets$t T r u pu l . nu L-ar li jidlll pe LL nici de L-ar fi fui nr. n-ar fi grifft dc a
a li

\ _

I ui Mahruma,

c u i roi

1 1 1 r ul 1 ngei LI I a o

ii

fume

mtr-un Eue. ci

1 1 . J 1 Li : tpm ntoTiunlu I u i, str j e iii -aii dus ca sa


stsiense fariheiliir.i n;!i moTDimul iujl iiidu -so do paza (^ 1 m^ i 1 ur.iiLL aflat uconleii prilej de au
mers.

simplu, cum s-artl aliat. l - ar ti luat pc El. i pentru aceasta a apucai mai nninit
1

tvd{jidiifiid i a iii, c cit Smirn mult s -a


zii

S- Uci pli - cmln -sL', zutgiiiL^iurili- vrnd, dar n-a iucai, V LL'nfi i Sininm 1cim. unuitiidv -i Eus. i a totrm jii :i urm ut. .i a vi/ni l; 1 11
1

ngropat. caro nu

oii puin dect plumbul !ipi:fv (l -

(jilffuriln: cn i ciind sum nuzi. c Mtiraiiia sta de n solii, s nn suferim pc- cci cc zic. ci s-a Furat. C mim I Jii y de nebun col ce fum. ct peiUi'u un lncm de prisosii s
v r e m e * i < a r a t e a t S l a m a rd i t . , i I& n u cb e l l t l i as c l t Lu

ml e si

11

u ro / c ru I, i ni a Eifans a . caro a

Fi isj p re c li ]>n I Lu i, n u ca g I g j urii e zc an l J . ci 1 1 c r>s e bi nvluit urr -un I>eoi atunci a im rai i cellalt ucenic, caji u nise nti Ea ni nr mini, i a vzut i a crezul. Cii nvii QLL tiau Scriptura, c 1 re hui a si nvjc/o i iliu mari. S! s - jii dus Liri !a a; iitiidL Iar Marfa s^.i fu uton' msi piiti^ikl j Iu ni. y-;i pLeciltll irUrmul, i a v zil! dur ni ri iu haint allio o/aml. unid de ctre cap, i ultul de cti - L jiioiuuro, unde zcuso triifiEiE lui isu.s. L au zis L i iiceia: Muiere,ce plngi? ZJs -n loc: (.iau luai preDoiunulliitn,- d El LI tiu Ulldo . - . f]US pro El.

iorulHisC^ vremea n care

se zbovete Ja acest Eumj,e

p i i f l t e s e ' J p r im i i - f u r n d .

U tr [ :n e u re ce n s Si f cu r nv ionta, rf meni u ti c. prec li


1:1 :
r emua

* cli-i

ii

Celi de

r|ii>ui>lc nourl iiIL

Jui dac Matei zice, CI scar adnci iltmJ '-a IliiI cm-- mi n rl (Mutei fo, . - :. n? ttimiuea nc fiind iittuwric venind Maria a vzul fiau - u riiliiai. nu ost* neunire* C nti adic ac easta zicem, c la Matei muieri an 1 i n ir 1 lir^iii iJupS smbcta, iar Li T:in radieri nu st pomenesc acum. c dc prisosii era. fiindc McjEl- a spus uccalit, i loan aceeai s zlcl. ci Maria Magdalena j s e n i l ile iliiuJHai, C amiitobuat stnirlt la moi'niant, fiindc Maria e i ul
i i T Lj r L ' U J i C i l O l E l tul 1(1 und cri a venii, cnd singurii ea,

iiioulett sineroii iu mn^bli^iilui, ruin rea n j l\^ ou de-ai>i u u t ni ndntf c.


i 11

ir ar rrivete cc
1111

tul u Jui Pot ru. ,' aj

g mi n
jiu

viznd giulgiurile zeatid, nijoicu mal uiuLi

45$

4V

iscodete, ei ateapt pt aida. lar Pttm in ] u


ei

VL H

prey fierbinte, mai

Far

lu

vj i ui et cjM ; P ei m a sJ c. p e p a rte a e e a l u cr t oar e s i tl e rb En t e. i ai ' e 1 n a u . p c p a i fco c -l l : l i i l : si xit u i j s p n: Lur nu-t : i :i vel ur Dumneze ieti . Ll eci de mi ltt - or i pri vr inrul l u cdt

i r le im raiul. iunie ie-a vercut cu dr-amiiLintiit'


-

p r i i i

11

atunci i acesta j

dnsul im rmi n vmt iceka cu care Vii


J

i rii i Ne i il rei t eu eunusi nr n si en ist e i mea i fr ti , ar l ucrt orul

r m m

pc turm, slur

ns

en fie rbs n tea

ngropat dense Eli ziieiiel. i


rU :. \ ll luai pe Domnul.

Lvv/LLj,ntL tiun c

JI

^ ;i f

lu i eu il t

ll

I i L osl rdk lu mi este ji c ofi rutir ca i ni mii acel ui a i se de

>umnul,cEcum c s - o furat, f ou cre/ur ruvulnlm Mriei lc j ] >a j- fii.-:] t r 11 cl: a ti crt ni Marie t. i n- a u sncoti t c a im ia r.
J

i itt ii e l. nd i ci i l u cr ot cu ul Du mn e zei as c a iit . \n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LJ

lk'lmspj i ]u in, ittiri seiuta mp3 V C Fa acestea doi cnpif *tu"jicl. tel iruL trrifi r rnui /.itumiii n trete cu osrdia pt intimen firii celuilalt. Fiarei Ea
cele

t Inctt mi iiu ScrifiFnrti, c 1 rrbuius invezft LJ din nuniii

DirEimii-rsii

dr

multe uri eci

pentru aceasta au crczut ci M ariei ce pccptint furtif au i nmi Liren trupului. i acetia adic.
ll

I uv rfn u r s t > 3 a cu \ n L a p ri mi c oarecare eu elc^^te mat bttii dect cel privilnr la cele n alle. ; nc l lut sufletul care a stpnit patimile. MarEe sc . Si ri i i [ i rl renn
i Ii i fl iFcu

s*ou it its la ai W?.udfr3 ci

lill^Lfri. il ci hic nui m 1 1 N i siiydin (I ,


lier Matra (pentin c neamul mtkn^L: vstf mai duios i m ni plein spre

c u

t:p9 1 i ru E rv, s ci J e pe

lis

u s U u ntn ezen ] m p

lacrimiJL, st ta moi niant i |ifune. C le Vreme ce


aceasta L- i

tmt, c diu ncri ccl ce edea citri: fjp.evji ehip al

nu avea pe Jisus. priveti locul unde se pusese di ri i u 1 1 ru Evi li rnh i din tru uceasta aflnd 1 1 1 t^a ll re. Pc re rli iiurcJnKL'lip
rli

DLirtifie/Liiiii.iur vel de ctre pic luare, a! ntruprii Cuvntului ceEci mai de pc urm.

mai mure vedenie deti ucenicii. c cele et aceia

14 - 1S
Ct

": are su-ii zicnd, v-y ntoi.s raput. i a vzut pie lis LIS Stnd, i nu 11 i ej'e.

n- au vzut. acusicu ea k - :i vzui: lini interi /ir. Si - . murr mngiere ei i s- a fcui vederea Iniei iloi r ,c c Iii put imhtc andinelor lor era luminat.

. t f v 1 ihii s csfv 7. 1s -a ri Tisiis:

f]l:in fii r ' , F 1rL l i n f , i u i ? J L i r

m pinndu-i-seccsic urdinaiiil t-a iii Lut:

Inia spun.

i .

A edea ei. unul d e ctre ('ap, vi uimi d c ctre pier

lmo knie. de 1-^i FUJI m pri cl, vput-jnJ, un de I- ;ii pus lua

prt
ZFS
micl

dnsul, t eu il

vu

nare, n arai pc ci e sliti ei . mai mult. i de sc syr ntreba, poe s


Dar vi lui Sulul aervia: _"l de mult jale ev le plrn.-t
:IL'-:KIH peiuU'sv

pre cl.

/.i>-a

LI

IISMS: >urie".

n I nreundu-V L u

Llii: Jtabblllt w st rur ^-il|


SLLII

Z C C I n v n t o i i t l e . /F s - a c i l i s u s r \ n u a i i n ^ r l e \ l i r i L e
pliElfcei?

ia

l a t l M t t i . . ' i m e r g i r ' f a t i i ^ 3 e i . > i l e s p l i n t EiSr: \i sill Fll TuEliI vi uIlI] n

ci ea

li le sc turbure ca o ntuit^ prin intrebaren

fjstni t i H u n M I t e i i !

3;

liumneitul

vostru.

V.

lloji

Muriu

M^ibiletia,

scsliiid

curb urarea ci, eu jatc .iu vi e LL blndee mlrehiul: M n y re, cl filji^i'?

ucenicilor, c a Vzut pie li.minul. i uvrvSeu i -a /iv L - . Ptmfru ce


Maria

Jar eo cu mare JaEc impreui i t m I r a i

, l'eutj ll c a

s-a nrors in

a p oi '. '

f cu m geii vorbea ea. e r n p

ti iiiat pe Domnul men , zicei pcnti n accosla plirt, e nu ti ti Ir I -i" mm al pe El, ta .teno duciaeln-m. md.i-rni\e/

i 111 Ei lIl- h-:i i m. . rs n u p oi? St v edt ti ie c ntru car

trupul eu pliujifre, vi irm ^ - s afin mcar puina.

AfA

. urbea C - cu mieriu ML I stau .1 itin dosul fi. j- spimntat

pc dnii.. i ci vznd pc Stpn ni, i cu chipul i ut micarea, i cu cuttura. uu ur tat itului c uu vzut ]n Domnul, i ceasta vznd muierea s - ntors napoi. Deci ngerilor poate cu chip spimntim S -aarLi(. dat Murid nu aa, ci simplu i de Obte, l l cttlrn aceasta i grdinar pe i'.f l.- a socotit c este.ai ur dinii aceleia adic, in care t ru mormntul. Drept aceea si zice: Doamne, de I - ui luat tu pe Et, adic. deL - ai furai tu. Si rm zice "pe Ihits'V d: "pe LI, ea ctre unul ce tia Tcnd cuvntul. Decide L-a Inab adic ik L:ii ridicat i L-ai furat dc aici. spune- mi undo I -ai pus pc Dnsul. - i cu tl voi Iu pe LI. i Tj voi muta in ah loc, tinde cu mare emiinf sc va ngropa. C poate sc temea ca mr cumva Iudeii, muri fiind trupul, s - i bat joc de dnsul, t pentru aceasta nta iii alt loc netiut s -l. mute pc FI,Iu Imnuri - cu atic vmi este mintea rnnieriudar ns nu poate s nluceasc ceva nalt, pentru aceasta i Domnul, de vrcitic cede la dnsa n-a putut ea s neleag cev a nalt. din glasul I ui se face pe Sinei cunoscut ei. f chemnd numai numele, cnuotin ei prin aceasta i

dai, precum Iudeilor uneori sc fcea cunoscut.! ar

uite ori era i necunoscut mcar de era di Tut: a^a grind, cnd voia. ntiincca tjinoscatjii: - Sinei se Tcea, precum i acum, cnd a i ud, aluneca Mriei cunoscut pe Sinei prin glas S -a Tcut, fiindc si mai u a in le cu adevrat o striga t -n pt ea: ^Muiere* ce ptngj?''dar nu L-a cunoscut muierea, peniru c nu v uiu Iisus, Iar vnd a voitul unei prin glas S -a cunoscut. ntiirvndu -so acria, a zis I ni. Cc este aceasta? Ctre fl vurbea, i zicea: ^pmie -niL, unde L- ai pus pe LI? i cum zice evanghelistul eu "ntorcndu- se? St - vede dar c

1152

dupa cc a /is ca; "Unde L-ai p u s - a

I TI

lor* ca re ngeri, ta ITrisios

s -i ntrebe pnau- [tenim te s- au spimautafapni

chemnd-o pe ea.a speriai- o prin glasul acela. i ele la ueriu u a ini urs I M Si nes i, t aa dup cc L -n cunoscut ea, a zis: [iahlmni, si vuia sse apropie dc FI, si sa fie mpreun cu 11 precum i mai nainte. i poate ca dc ('ei cc era dorit s se ating. ar t ! ridica urlu- J minien ei. ca ceva mai mdi pen Ini Dnsul v nteleag - i mai cti evlavie > ia aminte la Dnsul, a zis: Mu ic atinge de Mine. adic, nu mai sunt aa lucrurile, precum c mai nai nie. n if i asemenea vni fi mpreun cu voi .fa mcar dei cu cusintele
II - J

/s aceasta. Dar ius ii ua se nelege:

f vni s M sui Ia Iutii Meu. i colo M grlirv. Iar la cetate acuta sc grbete. i nu mai an umf fel de trup. ea tu el mpreun cu oamenii s petreac, mai tu evlavie se cuvine a lua aminte, si ca ia unul cr rstr mai presus dect tea de obte vorbire i atingere, adic petrecere, i vezi ct nelegere in scurt a a rtat cvaagliclisruJ, c a zis: "Nu ie atinge de Mine, \pni ea cum L-ar fi ntrebat cineva: Peu tru cc? /ier: Pentru c nu va mai fi trupul Meu acest ici, rt s fie vus i n ci os pi: trecerii cei ei de pe pmnt, i ceru fui i cclurde sus. Apoi ca cum ari ar zis: Daca ai ace vi IVI de trup, pen tru
CL

ilar umbli pe pmnt? Pentru c nc nu -am


bi

suit, zice. la latl Meu, ci voi s M sui. C aceasta prin ude dc pe urm arat, /kind; Ci mergi la fraii Alei. i le spune lor: \ T sui ia latl Mm. i Tatl vostru". mcitrc nu ndat vrea. sc suie, ci dup parrtizcci dezite. fum dar zice aceasta? ' rmi s a-i ridice mintea ci. vi
1

s- o plece s cread, * Ju Ceruri se duce. i prin aceasta s -n mngie, liirfiinde a/iv."iVuir, adaug pe urm; i Tatl

4M

\ > ti, c Tat t'ilf Dumnezeu i al nostru,dar dnp dar,tar at Domnului lat este firuie, precum i Dumnezeu mpotriv ui nostru adic fireteJar al Domnului dopa mentre.C Dumnezeu al Lui S- a fcut, fiindc a lu ai firea omeneasc. Deci \c tJuLL- s.! tiriti dup ci: s -v fin rixlnieit de la Uutnnul dc acest fel de cuvin re. si se se este acosJeu nes n leilor. At A la
.m

de bun lucru este strui

ET

a st ateptarea.

.Striiit'n iju i tiu l le t ei nva poate ceva. i ucenicilor in untului l.e


HI

faiL- nilliir.

19'23.Deci fund sear n 7iua aceea., ntru mm clin snilnte. in iii a :r 'plmntrDurnink'iO i L i Ie fiind ncuiate, unde erau ucenicii adunai pentru
M ea
J

Iudeilor, venit- a Iisus, i a

seUl n mijloc, i le -a zis lor: l aee r ou, i aceasta zicnd le -a artat lor minile, >i consta Sa. i > - .ei bucurat ucenicii vznd pre Domnul. i a zis lor Iisus iaris: race vou. Precum M-a Trimis pre Mine Tatl. i - Eu s trimit pre voi. Si aceasta zicnd, a suflat, si a 7is lor: Luai Doli Sfnt, crora ^t ii ierta pcatele, se vor ierta lor. si crora le s'ei inea, vor tl inute,
Dup
LT

M aria a vestit aceste ucenidlur, se putea sau s ou 11 crezul

aceia ci, sau tic ur fi crezul s sc fi mhnit,.cum c nu s -au nvrednicit ei de n L vedea pe Dnsul, pentru aceaslj n acerai zi si nainTea lor.

eure

nsetau,

itdic pcilrjvj iiceo c iu auzit dc I u muiere, emu e a nvrui, dur se

temeau de ludei, i pentru aceasta sLU^or u li>r miu^iiiere.

pofteau

inai mult ^ s ud pe fea

Drei a

-IjI

inaiiileu Inr.sraru 'Jtliefi.jienlril cfl a ateptat ca

s sc a cli nit toii. Iar fiind Iu cuini c ui li, ea s arule, c aa a nviat, i cnd era Piatra deasupra morm iun nl ui

464

ini s-ar tl minunat cineva, cutii nu I -u huoi pe C! fi nluca. Una adie num Artos eft muierea mai nainrt mult credin le - a pricinuit; iar :ifm. c i lin le- a artat lor faa Sa. nc si prin p.lu' It-a alinul mintea lor, care era turburat, zi cnd: "Pacevnur.oiiici, nu v Lirliurai. niru aceeai ilul nc le aduce aminte loi 1 .i de graiul acflu,cun:v mai nubile dc C rute le-a zis lor: "Tace* Mea dau vonfl" (loan 14), Si s-au bucurat vznd pc Limn nul. ea i atrai a o
!

zis mul

r jr - . Cruce. oh v voi vedea pe voi i sc va bucura inima vnastrl tioan 16). i tundc cu Iudeii aveau ei rzboi nempcat. iari Ic zice bir: Pact. C precum muierilor le- a zis:Bucurai - v, pentru c n scrbe era neamul Inr.ua accwnru pact le f pentru rzboiul, turele cu dnii veau i vrea s aib toii. Potrivit dar este acelora aceea. Ttm -ur-le". pentru c mrc strbe s-au blestemat s nasc (facere .1). Iar brbailor a avea pace, peril ni rzboaiele cele pentru propoi duire. ntru aceeai dal nc urat i isprv le C rucii.ior acesrea a
II

fus( pacea, Pentru aceea i zice. dc vreme ce prin fruct part

^- u svrii, pentru aveasta v trimit pe voi la propovdui re. Si mangindu-i pe ti. si mbrbtndu -i, zice: *P return M-a Jrrnfs pt Mim TulY, i F u s. fi irirmt pe vF\ C lucrul meu. zice. primii, pentru accasia niirzuli. c voi mpreun cu soi. i vrei stpnirea:X - ;i zis c voi rugji pe iatl Meu. i v va Irbriilc fiL voi, ci; "F.n v trimit pt voi". i sufl, i Je d Dult Sfnt, nu Darul cel desvrii ol

4(0

Sfntului nuli acvtn dndv-b tur fc pv resta in mut a cmebctcii * rt sn-J den ui _spr c primirea I)
li

l eu canin cile u cltlj. pi-iilru ce ucenicilor. ci tu Icrusalimf


l

IUL

in

Galilee;' sc ami
c

fu ! Lui vrednici j ei

Malet

i Maruu

dc

v_l ligdiat I A 7l

fcmlu - i, C luai Duh Sfni. ^ice. adiu, v ret I r\i Lj spre j I ii [u Ji, i c si u a zico.c jK> pute re m rtta re si dar n l E hoi qist k- a dat lor, nu ca si scoale ludrL i s fac |i meri. Lj ca s utI ptaiLiU:, f
iSuca sa s-cojfc muni. zice. si cu s fac pu U ri, c &*#1 iiar nun nalnfr de Patim
l-a

Jnr c id Galilei:; il vor s L i l e a

Matei i f l .

Marcu

l4,2ttJ.Cumdrti ui Imualkn st uraniHeci zic tinii, c cc este aceasta? C n-a ids dt im mii iu GiJileea M vei sedea^ar n UTusuiim nu M s F ci vedea, pentru scee* butiilJL chfL -t f L Lj h I li a artrii culei de nudle uri. i nu jrt firili.Eiirc dc minciun. Ap ni aceea, c l sur yluI. pc Kllrt Ga fii cea. toi ucenicii, nu numai
l- .

Jbsr dai. d ca silt - rie pcatc -Fr. care rste

mai marc dect al semnelor. f [ trei ri ji) ari s-a dac afj.iMulikir Duhul. Precum ar*lsfntul riiTcol^iiJ in Cuvnlu) rv face la sFihh a Ginrizecea. i lucra, 7 in, pulnu buhului n ucenicii lui Hijsroh. Si intru aLv^ia dc t re i n ri. J u p car c ru u ci p Litiu ci t.j i a in cpea. i iu trei v tv ni i. mai nti de a m-stsiv Hrklus pria Patim, dup rcS -a sUi^ ii p r 5 1 1 J mi ere, du p sui rea la ( e m ri, sau u l : a rcerea J a sl rea cea dinti, taq orice se -ude a "ri. l rat acesviacurfin cca dini i a boolelor i a du Li urilor. uare ci: adeviral nu fr de buh s-a fcut. i n sitflarca cea dup kiinoniia cc I L 111 pe ntru fi lc rea tfasf r, ca rc ar a t era in^ riftire mai Dumnezeiasc. i unpr|iria cea ik acum j rimbilor etlnr de fiic.care Eue ii prznuim. Las cea diruri umjtrus: int c^ de a iLuu mai fi cupe rit; iar cr de acum mai dcsL rsit. uu nc prin Im-tar fiind de fa. pn nun mai imi. ci precum
jr

dmsprczcce, ci l celor aptezeci se


LLitia L

^^* iar iu Irusiimi nuntai ceiur iluisprt/L'^L s-j

nici o neunire dur nu esle * iei. G ii rutumr adicuiGalileen S -n rlnl, i;;r cclnr dtfsprczccc n E crus a lim ; c multe fii o.l C Ei ii Sc.
11

i i ii u ele. al ii niele flit scris. Iar uden-ri si

pcnrru accSnl cap dui cs an^Eictisii spunnd, impline^te cel (le al tloil^a fie cete cc cu lips s-a is de ce! (.
i socotete vrednicia preu ilur, c bumTiC Jciast te, c n lui UujUeteii cU u L-rfa
pcatcIeJja pe ei se cuv ine s i 4 . . 1 1 : 1 1 . Lj ! U mi de
li

te^eu . c in e a n ev rednfoi

w r . l:^ este acc -as fa ai l ifii rilo L:el ir n mn lw i us- t l lu it r s Lu j i t-n i i .i cIhi 12 ],u u tla r

nlTorrca^ prin i rnLi.prcernu i pi idAsiuuJ Iul Vakuini u - r ii > i cr i

inv red oic ie nua.s ira 1 1 f rtk fiu ru I. Dcidai fiiitdcnrin seiti lumi u- cuv ines - cnitim

pt
L

vi-

1 4 - 2 * I . r Fn t a a unu l d i n c e i d o isp r e ree i 1, c ur e le m e c l J 'iC a r i it . j ui rin eu etanii, carul a venii iisus, [3cci : -au zis Lui cel:i] fi me n ici: \ m vttut ir c b nu mu l. t a r e l le - a z t ur : I c r m vo i v Lil va r n ir S in ilc l. u i s e mn u l c uie lo r , i de nu voi

cineva ll chip de fiin imprcnnf fiind. \\ hi mjaus pe urm::

mpreun pcFrufinij, Pcitru aceasta a

^fcajrum vei ierta peuide. se vor urla Joi", *r:itbd c pe acest cap al rurtor Duhovniceti Ic - a dai lor, adic, al ierrriE puaielurijar ihip nlare rLtui buhul pogarSndu- S, i pc ak \cinneior |i li ieri i pc al; lirtiirur cdoridtte d*rttt1 din destul la -a dar lor.

j li Le

11

tt-f u L snc-u r j seni n u J c ui elr, i e nu iui f i mie

m i i a i H c u i n c o i s t a Lui, i u r v o i c r e d e , i

dup opt

S r i E c i i r i erau

4<

Ii7

"minnrru ucenicii Lui. si 11 un a al ei. l u l-si u s i jtcI u^Il ijcuiuu. si :i staun in. mijlnc. i 3e -a zis: Puce vuu \jhu a ih I ihii'hi: Vtl (k- jeinE tu ncoace, >5 vey.i nifjinite Met, i Mihi mna ia. -jt u puuo n coasta Mea, i nu ii nccretlmciii, ci credincios fspuns -a Tonna si a ^is: Danmnf meu. i Du en ne it ill meu, Zb-a 1rs s Ini: Cci M - ai vzut pre Mine* af envoi. tericii tf et u- au /it. t an crezut T Su et a Tu ma tin pre un il eu lie^niciL c se poate et ilin rpire ictci n st fi tuitt. i ce es te accusM: ^Cjmk se ii.ee ticamn?'' Alvusiw este tiiicuire u numelui ",. pieiimi D 1li "s raEtnEere "Petru - . aa M Toma st/.U T ,

Si rnd S unde Stpnul. c i atu net cru rie lui, entJ uraiuriic-nccr^dii [ L

c ii re tei mpreun cti el uciqi gria Tu;

ii a, nu ateapt ca dc la ac el ti s aud en a de ne est fel. ci l'l moi naiul* apucnd. plinete cele a- pu Iua. penlru c urai urile Iul a /Ev i wri ci Iul i; 3 - a rerun; "C a d, 7 cc,. mina ta' 1 , i a r dupn aceea l-a sVAluii: "Nn 11 necredincios. ci crctli ti cros. Dc unile este artat c din necredin esle ndoiala. i iu zdar unii lac har lamei. yicrul. c ntr -adliLS n-a crezut lcsnc.'t' i a i Diunnul' 1 Dtcred;jncif>s T 'pe cll numeti. i Vfiti pe cel cc mai plnlt era necreducios, cum din pipire.i i'iiusn- . ieuio' pvea bun s-a ariEai. t pe ceeduu.i firi i pe un Ipnsias ul unuia Hiisros a invitat. C'l /ieiiil^ meu ".a msenmuE pe ii ren t$fl omenensc. c ia nawtcn ie Av: nlunelf eesta; "Domnul. prerii ni ue-eeii: Tliiitnin^ dc - L- llll Ut pe F,i (loan 2d). Iar zicnd: Dumiicieul
rm

udic st fkpi^ti Genmfisi.

i eu i'uviniti poment- Ec iJf i Lctiirc a uceasta j numelui, ea si ill a rut i- naui. e. uri iiulniuo oarcure ern e!, i mai dinainte dintru nceput n tir m t e . i
spunnd au-.M

fel de oh L cr ve^jinTimi nral i

ceilali

uu-nici de Demnul, nu credea. im ea n- ni(e ni

iuti

ru

ii pt ci s -ti -11 : L\d L-k ef tuend m

serii cu un
este

neputin

:i tl pa rurin-iie msur

u'",a artat pe fiina cc a Du inneziinse. i u:j

se.

pentru

aceasta

srt

nujMn's. ca

presus lucru

rum c L nul SI ACClrti este Dunilt i LhimUffiEffU r *riiui3i* -ne nun Domnul.c uccsia ete 3ucru3 credinei: A primi cele ce uu sc rd, y.ce:
T,

Lsetfltor. s premiu esnt a l rede

a iisurimii iiiisi.a.M*

unirea ie ptpotrivi iste ul mijlociei c al grosimii;

i''crlcili cei it n- au v iz.ui, ii

i ve^i e nici OcEiiEur n zis ci un crede. ti u Ue


nu

ndnns

i aceoa;

11

uM crezut''. Sii arnl a iei pe uetniei. care nici semn dc cuie, nici Consiii pipind, au crezur. >i ou numai pc iLCeiu. d pe cei CC pc urm:) au cvtllf. i
11U

pune

ipua

im-.r',.

St de unde sfia iii aven Coasta semne? Htruk auzEsc i(e E J net nici. i pentru cm re pi ici n rtu ndat i n avut lui. ii dup np'i zile? Ca hn jiuEn- st el de ia cei mpreun eu dusul ucenici. i ac eleai au/nd. si spre mai mult ilurinii s s< aprind, si mai credincios pe unu a s taci.

lipidiui fu IfltHfl iJe St riefte n zis

aceasta, ci mngi ud pe cei ce n- au s 'zut, C a de i reine n muli zir c; 1 crieii i suni Ochii cai i; uu VzI 11 pe Doniiiul-ii riiunuU ]e acetia, c acejmu mui riu -esie hteru Vei icit: nu vedea i a crede. -i cum Irup iititriccioSj s-a arului avnd sHiie, si a fust pipit de mn omeneasc? Pentru c pogorre neputinei toi' au fost acestea luate.C trupul cc -Ea m 469
CL - J

kilral

mlunJrii fiind usile ncuiate. i di su!>riic i de uor ; ,

II toat grosime vru slobod, ieci en s se m-red i n uve

nvierea, a rut Hcesleu, .si pentru aceastu im iu/ ,1 semnele Crucii i gurile pirnnnetor.De mnn n sj ceea ce n mncat, nu pentru nevoia trupului vi vpre ncredinarea nvierii u mneai. Ci precum tuni naide fie Cruce dea supra valurilor umblnd, nu de nil lire avea trup. asn i ac tun pipi eins pe CI, i semne avutl I! arat.dir nestrkicios pc l poart,mcar c pipit i vzut l amis. C pentru ncredinare sepnilfi acestea, dar nu pentru nevoiai I egeu trupului.C lut cc se mnnc in nlrdmn sc duce. se pref ace (Platei 15.cmeaceussu dupnviere n -a fti la TT - :,v ci dc oarecare pm.re nevzut i Uumaezc iasc sc mistuiau ceie ce sc mncau, numai spre m rediu; arca nvierii hmndn - ve. >i vezi cum peniru un om, pentru Tom a /ic, n -a judecat Denn nul u fi lucru nevi ednic a ^c pognri neputinei, i Ceasta a arta, ca s mniuiusc un su fiel cure nu credea, \sa si noi nu trebuie s defimm nici pe imul mcar ct de mie, 3tl,.11. 4 4 Multe nc >i alic semne a fcut Iisus naintea ucenicilor Si, care nu sunt scribe in furi ea aceasta. Iar acesicn s- ju slH, ca s ereticii, c ikuscste flristos Hui Ini Dumnezeu. i
creznd* iut sa avei nirn nu nude ii
v

Pentru curr semne zice nici evanghelistul? Oare pentru cele mai na inie de (Tuce?Nu Ci pentru cele dup rt \ te re. Ci aduce pe unui: " V fucni naintea ucenicilor 5wi \ iar pe cele mai nainle tic Cruce, nu nainte ucenicilor, ci main tea tuturor le f c cu. Pentru aceea acestea pi ulm care acum zice es anghcbslnl, eeJc dup in*icre inul. Oi numai eu ucenicii mpreun petrecnd patrulei dc zile.art semne ale

4711

nvierii. C precum mai nuirtte Lie Cruce fcea semne, arlmuu- c pe Niucsi c este Fiul lui D umnezeu, ava dup nviere svrea minuni naintea u veniri Inr, nrfttndu -^e pe Sinei c csre h iu al omului, adic, e poarta trup, mcar cu ncstriccos i mai Du umez riese, si uu supus dencia le^i^'r trupeti. Deci mu Hr mite ale nvierii s - uu fcui . Jar numai acestea s uu scris. t nici acestea pentru iubirea ite cinste, sau adugirea slavei Celui I nuia nscut, "C.'i ca voi. zke, ^ credei". j. care csle flosul i Ea cine se odiiee. 1 Nu fa Hristos. rci cc folos este Lui dintru a crede noi7 Ci la noi se intoarce.C ;i zne:
<4

f'a creznd, via s avei intru numele Tui. Pentru c

creznd, e nviat, i este viu, nou viaii ne - o ctigm, c pentru noi a nviat, i este viu. Iar eel ec II socotete pe PI! ci este mort, l nici a nviat, rtici este viu. singur I UT moartea i stricciunea i adevereai, i i hotrte.
Capitolul 21

1- 8. Dup a ces rea iari S - a art ai lisus ucenicilor pre Sinei la marea liberiadd T i S - a artat aaiFrau mpreun Simon Petru, i Tmna. carele se zice Geamn, i \alanael cel din Caua G aii leii. i fii lut Zev i ali doi dm ucenicii l.ui. /is-a lor Simon Petru: M duc s vnez peste. Zis -mi ei lui: mergem i noi reuni cu tine. L au ieit, i
S - J LI

suit in

corabie indati, i intru acea noapte u - au prins nimic. Iar dasi s- a fcut diminea, a silul lisus la rmuri, dai nu i iau ucenicii c Lisiit este. Deei a zis lor fisus: Hiloraiu

471

emus

ceva I J L mncare'.' \|nsns-i=iu i ui: Vu lar ! : zis Inr: Vruncj^i mreaja fiu-n drtapra parle
LI

sa sc ia l'u [laiiF] la so rim, penrnr uceofiij -d zice: im luind


al eti CL^LI dt Uiutire*'' l :i <um ar fi yrul i cumpere cci, a de ia dantii.

corbiei, :j
r

v ] afla. Si au aruncat i nu mai putea* i -o Era^ pre ta J

tur dup ce au zis el: Nit. si piirunciiulu - lt s arnjiet de - di'capiu. au nimerit, alunei zice ucenicul ucela. pe iare -1 iubea Ikiji;. Jui fk'Lj u: Dumnul lMi. lirJs: aicea allm, osebirile ucenicilor e sc arui: C acruicul esie mai Mut s j.uiar, adic Ejan, iar Prtvu mai fierbinte. pen im uceasia ULU 1 n lui ,l cnnu.seiit pc Domnul. iur Petru nti a t
L -n(

mulimea petilor. 7,ii -a dreprae-ruj ucenicul atria,pre care] iu bea IjMii.tui Petru: Domnul este. I_tr Simon Peiru auzind cil iotimul csie. tu epemlilul s -n tneliK^c era ^.,.^ s-n tmiLKitt iu nun., tar ..tla; i :. t- ii i ai cu turbioiiia 'nr au venii. (Cti nu era departe de- pjunt.ci ca \a dinul sute dc coi i.l rmnd mreaja cu |U'>ii". Prim ccta ren zis: -fa S - a artat lisus bre Sinei". aeejii imcmueiiii e van "In fis iul: '5 (3 l - n- ai fi vnit, i de nu S -ar fi n r ia! . nn gur pe Si ii ui pe nt tu pn gie r re, u n S-a r 1 i \ z
LET.

la Dnsul. Si priit a

su ncinge-yfiuJa .i nsemnat; iai p t iha se aru u ua n mare du ri oja a ari ut. t. A u - j atep i u p re cu ce J al ft. ui norml mer . mcar eti era departe dc purmint ca lu dini j .sEEtt de un(i, lar upend Mul este um cetirccuJde in. un carele jiescarii Fenicieni i Sirieni enfur. y,i u gol fiind, sun pe deasupra liatiiclyr pt acesta pmu ncln- l. ii iu scuri s z.ie, in ce l'el / 1 orarii
/\ gvcyc pe Aposlnl i. dea s upm hain eJur in ta u ti, L>cti

fiiEiit trupul v rn nestriciciuh.

f> pentru ce pomenete i dc Iul ni mrii i iheriadei? Artnd t nu se mat ierni: au, de- aci. aa de Euiki. ca oi ai nakte, ci frica cea multa o au lepdat. Pentru aren sa nttL 1 1 li inai erau lucIiis. cl I .- ei+ii i afjfri din clis, cari: mn nainte uu in d ri / ucu i l. i preruiruleni umlil-j- inct pn i la I itn-ri.idii nu trucare este departe de ierusalim, i este mare a t ialUeii Sl i iii pete ucenitfi, c
E I - au

fiindc Fvtru c- ru ful. ca lcIn ce se (isiencn la narea Veti lor.jienti- u sfiiiii fi - j Wjuri cu epercdriul. (ca aerasta esu ceea cu zice c -u inciitfi) i el inii 6 la Domnul. C u ie eiatmarecare luer uri mici cete ti sa: fceau l:1 uiaii. i irli. c muli ptsii s-au prins, apni u tiu s-a rupt mn-u ja, ) CDffidicii au Ieit lapinint. an l ent .Jirutt'c statu F, peiu >ni ElcaMipra. i Pine, /.is - n leu tlvu: Adun i din puiii curu ii prins acum. S-a suit Simon ; i n r . i u tras aiurea ja tu usuai plini ih peti mari sm-j cjuciyuei i Trei. i atia inel. im i-n riunpr mreaja. Zis-a tij - iisu.s:l eiiit de fi rnii i ,S n irtu:

an et alt s Fac, v nici tl nu

era necurmat hiipmni cu dnii, n ici Lliiliul im ni dai .ntei ins niturj nu era ncredinIut Jov dfias .i i ii,peiHr it aceaslj dar de mcii - u^ul lur sc ajmn^er:!. Si > ui ni nud usrdaftor !a lucru Intui, nu sufti a i snd IU T H de lucru. d fierbinte Iu Iu
LTU

se pomcteJkr cc-il-Jll mpreun i

urni ea/A pentru c urau iejiai ik -ueia truji cu alrii. Deci Domnul stnd ck Iuta mi in tea lorxiind se osie ne
LL

ii se

EI

c ij l eya d 1 1 1 1 c cu ici fii- 3 ntre! > u jre L ! : i u einti- ii?

tindeau ii, nu ndat pe Sijafci Se arai J . ca s uiesre iuiai

tiind ta loinnd esre. .^ vtnii IjsEt.s. a hiat piiHTt.i le -n d;it H i jietelc uidere. Cu aceustu acu ni a

472

i'l l u ,

1 1 .S- li urula .1 3 u c m k i 11 1

( tu-pfi li

L'

1 1 1 ;j :
CtI .
nti ac!L' . fiind sira in ziua actea.m rare a nviti in. 2\K 19), Iar n doua oarii, dup upt ziic (lotn 20, 20i. lur t Irriii dr.

Httl; Dfet m -iciII- i: dup acCdtffa v-.lii mil iul'ffc III flhlilttlt 4 ninic le-a porunci! Lor, ciui udic au mst ] ei d L 1 ei
ei i i iarli tic JpmnuE iMaFci 2K. 20 1 . S-a ji Stai ikS si U ten ici Lor., $i ce] n r d oi d e c arc se o\ cMc re Ea Ma reu, $| [ui l'efru, il Jni leup mpreun i cehii ln dnsul (Litfn 2-1. lS). Dar uct icilur [
1

1 1 L'El air j s l u I rein uur s-a urtul. -f nu

^cnj adeseori la dnsii.


i aici n-a jii.c i LL a mnciiLpreruni socotesc. fiindc LaLuki ;i artat aceasta n Ca
rit

FupCL-litr, unde note Pilrn*

G itt mncat si sii Itui mpmiii eu fct, dup cc din morii. i aceasta (arte minune, cji-: acum a -pii ci, jr dru /it:, i

post etc .i pinea. c nu mai tcea din materie pus 1 nai re. prtcum mai nainU "\ pdslk din ceh cJuli |i:"jirsi. i din clyi fvli, 11 L tIi cc I u u i i: i j tui j u s. ( Toan 0 ). 1 aa c hi ar d l ru ntrti iul.
Si zicnd Demnul:'Venii de prnz i i" .nimeni nu ceart, lirei CLtleMZ 5- N r r E i ; . n ,n nu I cMe. p eut ru ac st n I alt fel taziind-O, >i (l't timll m% |F.iiiTiriMTC plinii. I' : i r F l- se ipimlUmi. i votam cu udctural si -i ntrebe |^l iI nr matur spaima, si aceasra c tiau c nu este altcineva, ci t.].
oprea i
IT

uli

r:ui aveau ci afeCaji

inrlni /^, ci cu Ilci- ltl .i cu spaim ic irftnuunu. c tiau ci I >

ni ci [ lre>;i u.iSar Faa m

re ha re a. si mncau unui. cete ce Joi Le zidise.

Dar cum Ic zidise? t l stpnire, G nu mai tSnt 3a (.'er, nici di ea m pe Tui'i, cs a re Leu >c fctin eu pogorrt pentru neputina
mmniri.

474

i poruncete s aduc din iuii, ca s arale c ceea ce se edea, nn era nluc. : i . nu zice. c i mncat mpreun cn il.ni.1 n r l.iicu zice ; petrecnd mpreun lu dnii, Viei punie lipite mncat - *, precum i ucazicela capitolul 24 pejiirn caa urmeaz nelegi: rea si vor'bai. iar cum a m n e a i , uu este lucru al nos Ira u -.pline. cn cu chip pre - n slvii acestea s - au fcut au c firea avea trebuina dc batale, ci pogorre se fcea spre artarea nv irrii. i artnd e
MII

adeseori venea la dnii, nici asemenea ea


n i Iroia

urai na: u te. zice: 'Cu ac east

nar Va artat' : ,

i s nelegi acestea i dup vedenie, adic dup nalt i tainic nelegere: Nuaplc era. cnd intuiitricul slujirii tiu tiloli stpnea mai nainte dc venirea soarelui ITristos. cnd SLiu denii Proorocii,i nimica n - au voaLc mcar dei se. pr ea c ei au apucai n mreaj im neam pe Israil, dai dc vreme ce si acesta adeseori la nchinarea de idoli st a bl ea, mai nimic a -a
ei

priEis. Iar crd dimineaa sun relui dreptii a lumi naiv mreaja cea apostoleasc s - a aruncat, iuvattira ctu dc -a dreapta eu adevrat, cal re care legen i prooroci asemnarntn - se, stng si inie]eg, atunci dar irage mreaja i w aduc la hrstus, mii numai cei din neamuri, pe cilii '-E 11 s u r l vei
/Ui\

el i cei din IsraiL tare

cincbu st- neleg. Cci cnd plinirea neamurilor a intra inlnoiru. aluneca i lsrail se vn mntui (Romani IU,lnr cei rrei pe credina cea iniru Mnn Treime nsemneaz, f cei o sut l cincizeci ce s-au vnai, ce i din neamuri /ic i Iudeii. Iar dc adugirea celor Irci nu sunt. <! fr de credina cea in Treme nimeni do se zice c s -n vnai.
1

ar acre c v cc : eniti de prnzi .(.

ntecgL're asc

uns

iiu- E pomenete nici ii impnteaz ci il zicet De Mii iubeii, p l imetc a

s ei

L- . itc stata a re.c dup 4j 4 Icneli v r primi ^Ontfj nditm, dftlnre, i iudaJcire,
( .ei ( e

pr- i Rrij *| ilar, i dtn^ird ei cea

f. ltj i

ei itfr
E'i

CU 1 1 i ; i a r c

u tu 1 1

tru s-n

j l

c j

i i I r l- \ I i 1 1 1 . : j S 1 1 10
-nu *i

pc 1 11 U A1 i 11C. a CU

s,

( im te s u ri r

pj

j ne

de

111 aral.
> ii mhcidlVft pc ct tie trei ori: una adic, artnd eii -ii jvij Face pentru cei c re dinei ui. i cum bu a ti a iuben Oile,ct si sumn iii drills lei teici ci re Dinstil pune ncetis!a:A pri.:ui asapr ri]ti t >

linc. Precum si jjriiiinai: a h llrivtos de Mariaj ijrrjit Eueru <e

pare. el ar urc uarece i asc un y C em ni 2 de Trt ace.sr adevrat Jun tor a] Ridului ir?
necunnFmn ntorrrid
Grdina

nn i n [ liJ u i, ca n

Ro i. pc 11 ta m u I ntuta re.sc iu dt i p I 11 d u i. i din inelcium:


*1

I ? r. I r aSm.tu ntrebarea

pc n-ia

re a uni iiit pc Adam.

si

ehu riimstaea cea Jc trei ori. pc- lepdarea cea dc trei ort

a vindeci, i prin

eus inie- ndr^ptua/ "reatele cele ce

GrSdbtnil cci ii L i, iVn Im f a n toa -ret pc \THiia. i: a n


nva pentru nvierr T ceasta nsemna, ti neamul muieiei c tia

prin

cuvnt st fcuser. > intru uist

obtacl s-u fcui, trei mri u rt^iri a sl ccrc dt la cci cc tur a se hnrczi. cti iutrcliat tiiiLd (f d.irii i

ntoarce, i seva

rid

ini

din

greeal.
num

a iUmn

nar, |it Singur Cel Ce tte inimit

- ^, ui Educ au Tru uit. n xh Ini Si

rheitm mai . ie r. ou n- br. n i l i n lJ tuai :;. nil] cu jiiElrr iicnt.L ri'iiad.ci

Petru EEvus:
L EIM

Siuim,c ai lui hma. iubcl:i -\ l nuli mull ileciit atm in? Zisa Aut luamuc.
Tu

a ce a stil r

1"

11:

Ci''.

prc-tutijidenca AAm'iiikL tur dup

i jj ci le iubesc. Zi** Jut: Pute itaifEneii .Mei.


doua

cr l

n I rti nur s -j im L'bai, s - a tnrbmt

; Su umva lui i sc pai'c c iulttEC. dai' nn inhe^ie. de vrtne ce i n:iine mult pciinti Lt -i- se, i nlrimiu -L. s -n s t :ii pi urmi \ Li i asiLL sJ Icotiii-a leitHiL acca.ta i cu stlai vspiindt: Dnannit. I ii rnatt II - tii. si ce ie ce s lei ti de lul, i cele jiWttr Te tii, tfl I l j LtbfSL' ue El ni; pieL'iEui mie mi u: pari', ai dc a r jiuj'ica -.i pe u r m ilrujuvsica.si aceasta tu s t i eu pentru mine lu m ntresc,

7i - a iui iari a

oar: Sin mm- ai tui lona, mlKti - .M'/ ari: Sipiem: al i-a ;is
lui -

7i>- a Lui: Aa Doaimtc, Iii tii. e ic fijIu'hc. Zts-a lui; PstoivsEL hiilona.
Oile

Il.Il:. 7, - lui a reia S-,t mhnii Petru,

iiibe^t-M?

nrciauar:lLLlie[i -\ r. i ta zivj ai: Doamne in toata iubesc.

Ic tii. Ri tir c u

Zr*-* lises lui: Pate Oil Mele. Viii iu |A ini zic ie. dup n vei iiuJFirni, sei
L ,

cnit crrFi mai lmir te ncinge ni pre foc nsui. i umbla


tinete

t dup ce i -a its tui [u iMru druguslia eill cairc rJiiiiMjf. ii ^ j : u 1 1 s 1 ii.ai iiaiidc luj si eu iKcuicin.cn j'c s'iea u suie re. i sfjLine acca.srit. art it ltd pitii ace us fa. c t ceea et

vreai,

iar

ntinde minile

tale.

>i nitul

tc va ncing M re va du - menite- m

unde iu

HEI

rotaii.

a ceasta a /js, nseninnd, eu il insrcafiLi pc eJ: dne

.
nil

Slvi pre Dumnezeii*

EJ UMieEt. n le c nu-L crede pu il iiitreiitj. ci i

Dup ce a sfrii El Praznicul. lui Feim ncred iu icjiz


bprvniiEj Oilor

foarte lit c H tnbetc, e.i'i euni nn ieI kel aceiiF, care vu s i rtariSiSiM ^ pentru Dnsul.' ai art c I

Lumii.

si nn a Eririu. d lui p^ ueeastn n d, inti'ii adic, pentru

c (luciii toi era mai ales, i gur a toat O ala;

iar

a doua.araSnndLi-i iui. c

trebuie s ijiLlr/iieisc.pcjjJru c Lepdarea s - n l cry Si dc l pdure

- 7

47ft

iniilr. 1 hi arm ;ie dragostea fui Petru, pc ceilali pe uni i nvee, e de voljd w-I. iuhnn pc FLaa s ne siir^uim s - L iubim pc Lt. Jtitnr a primi nsupr-negriju Irtiiilor, i cum spuni luinini munir muceiticiu? Ucult: Cnii erai mai tnr. te in cin yeni pe tine n i ti" si cele Ini te - fie ^ renie ft M iubeti. /iei. pe Mint, i de mulle uri iu primejdiile rele pentru Mine a -| pune sufletul Fim le- ai fgduir ndrznee, /ice.e a;u v f i i umplea imita ra. cili cele cc n - ai ptimii cnd erai tnr. acestea Ic sei ptimi dnp ec vei mbtrni.

Si cee tnr

ti

pujtnei.icte iui este ur

tl

> faa cea mai dnainte, urfnd c


intru

D u S i r t i - n t c e t i m p o tr i v di

ijui ecEoi trupeti, t'


cei E t v i n

reli: lumeti cri


de

ireali.

nu

esn.

ireabar

n bt-

celeDubov n i e e s t i . o n d htrneitfi?snr viid T nlia, Deci


ilknd dun pi

u t i L i i - i a ma i s tr l uc i f A e s te

iui. i spre mucenicie atjkiind-o. zice minile tale. i uliu! re va

rrstta. Ine i arar Iui uratirrKsi cun: c se , j rstiyni l el: c ma^tn ce zice; Vei
ntinde

ndure, uimim uhu., itira iiLijiv.iiiinintlei'cacc-t pc ( j ct. i iieitariicntifianeajE lr prin cctni cc a m: L nii crji mat lnr". =.l iari: "ia'rsit.
i h'idrii i -a
riiip

ce n i iinhrj n 1 1 - arat, e

aluneca Fetru. i- ic tnr era, nici btrn, ci brbat desv


zis
lui Dimiiui]. c altul tr M l ntinde, voi iuir;c

unde

I u nu

voeti? t Petru mia mucenicia - 1 Vuia i i adevraui poftea, dar r e c i ce

zice

Hunniul. insemneaz;!

fiu mhnire j

tini.

si

cum

c fr de vuit se

desparre sulitttil

de trup.

Lir uccasta Dumnezeu spre Iul os o a jcummitsit. ca s na e oinorra nui singuri pe noi nine. nimeni dur fr de mhnire nu Icupid trupul, tncar si slant de ar .

47

fkaiidii - rit nou

aiigheiistuLprecum aie el obicei*

pentru et a ris Domnul acestea, / KT : i aecasdu a /is, nsemnnd eu ce moarte va bE;"n pe i)niiinwtu. (.' JaEto.m scan niind.c va mrturisi pentru Dnsul. i ""slav a lui niuDDfzeii" minutie pe mnarira lui Petru*
J

graii.

zicc.accslia lui Petru lisu\,:uliefs,\ ei infiruU minile talc^ cele

eaei eu adevrat fluvii ului Dumnivcu este starea mputrh ct


pentru Dnsul pn i la mua ne, C de nu s -ar i'i ncicdinur suflet ul,c te Dumnczc-u aricsral.n'ivli murii pentru Dansul, Pentru a was lu adeverire u slaver lui Dumnezeu este- umartea sfinilor. Si ar putut eines a alla osebire in ire "mieluei" si Tulrc , i mm "a pa te" si ntre a pstori". t mieluei [maie unt cei noi ncepturi i prunei cu cunotina. iar Oi cei mai desvrii Deci cela ce iubete pe Hrislns, i de mieluei i de Oi va pu rta grija .i pe miel tise i pa scundu - i,adic,pe p civu ir ea cea mn i blnd polrvind - n iorl me Oi pstori dn-le.carc nsemneaz pepov uirea cea mai dess rit. Darde vreme ce si cei mai desvrii an trebuin ilr limite ori sj ib postiiirea cea mai mitule, pentru aceasta si pc Oi
.1

le pate li se poruncete

povuiturilor lnr* (' aceasta: adic a pstori", amin pe cea nui aspr povuin nsemneaz; iar jci'Hsi.a: adic "a le pate. pc l l- j mai blnd. Ce dar soni rspli Domnului. rare usa ue-u iubii pe uni.ct si dragostea cea ci re El ntru aceasta o insenuu a/, intru a puria grij de Oile ce ti iubesc pe IT. 1 i -23. _ .Si UL:s:ntn y ri uri. a zis lui: urm caz Mie.i morcnilu-sr Petru, a vzut pre ucenicul, pre eare -[ I ubea Iisus, mergnd dup t l:, care a i czui la L in pre pieptul

179

Lui, i x /i*.: Dnutuue. cine este cela ce va si Je vnd? Pre acela vzndu -l Petru.a /s Iui Iisus: Doamne. <iur eu vcsi ce v:i li? Zis-:i lisu^ iui: De tui x r < i si riiiie acesta pn sui vent csir tu - Tu urmeaz Mie. Deda ieit cuvntul a ces Ut ntre Fruji, ci ucenicul acela nu va muri. Si n -.i zis Iisus lui cii nu va muri. ci: De sui vrea s rmair acesta pn vni veni, ce -fi este lit? A ncredinai Iui Petru irija iu tura r credincioii or. c mcar e aeiiv a luat scaunul Ierusalimului. dar Petru a Until lumea. Si a zs ctre el dup aceea: " niieazi Mie 1 .artnd purtai t a dc ^Hju. i cum c cu prietenie si cu dragostea se afl ctre dnsul. nc urmare aicea nelegi pt plinirea cea ntru toart lucrurile si cuvintele. C cei ce in urmele petrecerii I ui pesc, i se aseamn Lui ntru luaic cu de - amin untul, ucela urrriL-

a/. lui.
Fmfl acum de o dat sim Hm - u urma lui ndeamn pe Petru, artnd ceea te am /.s: Prietenia cea ctre el. C pe tei mai prieteni pe acetia li facem w mi iar dup ce Fel ru
,5
uri.

uu/ii acestea, i s - a ncredinat de unele

cu ueesteiu ct i lumea s i se "ncredineze, i de m ucenic ie s se nvredniceasc -, liimle fnurlc iubea pe Inan.nti eabi pmiru dnsul. Dar cu acesta ce \ 7 Au pe aceeai cale cu
nui

s j

veni? Nu va ti prta i acesta pu v mirii Oilor, si alegerii celei lil acestea? C ut: rus ta cc /iec: unii caz Mie"', aceasta i risc
mu ca /:

\ ino de ia Oile. iei in lume! Deci de x renie re Doinim! a

vzut pt Petru c se grijete de loan. >i uu voiete s se dezlipeasc di el. desprlindu - i pe ci de cea fr de vreme riruguvic i unir e.

480

zice: Lucru i s - a ncredinat, pe acesta isprv csir -l, i i i r r c u- j /

Mie Carele P e scot p e i i m ( a p r op o v du i r e, i roat lumea j e ruredin (eJur acesta de v oi u \ eu s rmie aicea iu locurile ci li dc prin prejurul Calileii, i s nu - ] Lrimit mpreun cu tme.iL -ji ls(c tie? Iar aceasta ce zicet "Pn sui veni,, unii asa o neleg. Pn sui veni,zice, asupra Indeityr celor ce M- au rstignit, fiindc C
voi

s -ibat pe ei prin toiagul Romanilor, i s rstorn Cetatea lor.


spun

c Apostolul acesta mai pr Ea stpnirea lui

Vespasian 'in locurile cele de sus ajungnd propovduia, i petrecea acolo, lar cnd vrea s se ia Ierusalimul, i -a mutat. leci de vreme ce m a r c lucru li se in credina ; Propovdui rea. nu trebuia dar sa tic ei m p r e u n , ci deosebi unul la unele, iar ahid l a a l i e l e locuri s mearg. i pentru care pricin pomenete ev anjihelisrul de culcarea cea pc Piept, i cum c a ntrebat* Cine wie cel ce va s te vnd? {loan 1.1). Nn simplu, i precum s -ar fi nianipht-vi f:a arate ndrzneala lut Petru cea dup lepdare. Ca aceluia te uu ndrznea mai nainte dc cruce v ntrebe pentru v urtorul, ci pc altul, adic pe loan ndemna spre ntrebare, ac estuia i isprvmcta tuturor i se ncredineaz, i nu numai e uu ndeamn pe altul Ea cele pentru dnsul.ci si pentru singur ucenicul acela, care mai mult dect toi era iubi! ntreab, i ea uu
mijlocitor ctre

DumnuE se face.

i ie minuneaz de smereni a evanghelist uhu,ctim prerea ces greit a celor muli o ndrepuuz, c n - au neles ceea ec pentru dnsul u zis Domnul, ei au socotii c uu. vu muri, dar aceasta n a (ost. vi s rmie. a zis Domnul, uu pentru

4&i

c nu vy timr cL ti pentru cu s nu He ! nsoit cu Petru in M einen propovdulrii, ei si riiriie singur Iar aceasta ce ikc: "Pn voi veui, aceysiy iste, tulit, |>n iarjji i pe ci vui binevoi a -] scoate ia propov&dulrc. C pe tine acum te scot La grija iu mii, >i nnnea/. Mic. iar tl rm a ie aceea, pan cnd iari voi vmi. i El voi scoute pt- el ca \i |ilrine. Iar alii aa nele: Auzind Petru, zic ei, c v a muri peu r j Hristos,y /is: f>ur loan ce? Au sa muri 'i dV Iar 1 Iristos n- ntrii aceasta, adic, c nu \ a mori, pentru c tot cel ce s - a nscut, va t muri, c.i a /is: "lie voi vrea s rmai er,adic,s iv viu pn la sfritul liJini.i aiuncea s mrturiseasc pentru .Mine, Pen i m ucc- asta i zic c este ei ' iu.i de Antihrisi va sa se omoare, mpreun ru Mic propos Siluind pe llristos. Iar duc l mur mn tal lui se arat, cc csil aceasta? C viu fiind ei a intrat in trnsu. apoi s- u mutat, precum i F.mtli i Ilie,

Deci surp evangheliciul prerea cea mincinoas u ccbu cc socotesc c nu vu muri ucenicul acesta.ei nemuritor va ti. C
rniriciun este cu adev mi uiu a fi nemuritor. C mcar ca lnoh

i llie n - ao murit, dar ins sunt murit uri. Ua i acesta, mcar c n-a murit, dar va muri. - ei aceasta: "C nu v j muri, adic fr di moarte va fi. este minciun. Iar alii senlm'sc ca a murit. Iar nceaia: "De voi vrea s rma ic ri". precum ntai sus am iule nit, asa o neleg: "i oale socotelile am spus. ca n.i una s nu fie netiut dc e -t- i iubitari de tiin.iar ni ti a aceasta ce zice: S rm ait- pn v oi veni", aa ne place a se nelege, prccoru Dumnezeieseului loan ( 1 cu iiura dc- Mir i se pare, nu peniru via, ci peniru a nn Et nsoit cu Petru.

24,25," re si a este ucenic ukc a re ruriiirisi.- it: pentru aceslca, si a vcm acestea. i tim. r adevrat este mrturia lui. Sunt nc si ulule midii cte a fcut lisus, cure de s -or scris cte unu. nici T u I imiea aceasta : se pare) r n - a r incpen Crile cc s-ar (i scris.Amin,**, Pentru cart pricin nici unul clin mia hi n anghclid n -a mriurisit dc sine singure;iar acesta mrturisete pentru sine'.* Sc povestete c mai pe d r iei A a venit spre a seric, H lis tos micnd il-I pc el i In demn ndii- . pentru aceasta i pomenete adeseori de dragoste, artnd ricina din care a venit spre a scrie, cum c iubii fiind urat mult dect ceiiulji i-a ncredinai Jlri.sins acest lucru. Si i iu. /iee. e adevrate gri ete, adic, ncredinat fiind am seri? cek- ce :un scris, cu cela ce la toate am lost de faa. si la hierin i > i Ia cuvinte. i la Patimi, i la rele dup nviere. Perii r u ea iubit eram i nu m lsa dc aproape, pentru aceasta ndrznesc, i pentru sine nsumi griesc, t adevrate z.k, ndemnnd a cerca pc cele fcui, si a le iscodi cate una. (J obinuim cu udi - vmi
noi

oamenii,ciu1

foarte

sunlern

ndjduii ta adevr, n i c i o d a t a u u tgdui mrturia noastr, cure aecasia sj Vpnsrolii ziceau: "Noi sun tem martorii acesiura ce grim, si Duhul. pe Carele l. -a dai eelnr ce si- pleac l.ui" (fapte 5,32)i de unde este. zice, ariur. L.a adevrate griesc, i nn fac har nvtorului? dintru aceasta,c multe am lsm. dc unde osie artat ca n-am fcut har. (! m col Cl loatc cele de ocar Ic-am pus in mijloc, i nici aceasta u- ani ascuns, c i frdelege pe El L- au numit, si neltor, i ndrcit, oi'tat esle c n- am fcut har. Ti cela ce face tiar, mpotriv fiice, cele dc ocar las. i cel e de slav Ie aduce in mijloc.

4K3

j iii 1111 U- ruin ulLCZi dc zice: Crile i'tle Cl S - u r li sltv , ' i ru Luct'm iLe lui lisits nu U-:ir m r p(?i lumea. ci lund iti minte putera cea nespuv a lui Dumnezeu t us butului. cu credin priinvt. rev a ce S - , zis. C precum ouu u ^rii, aa Aceluia, iar mai vrtos cu mult mai Its ne i fate dric re

Ci LM fic -i slava Ln VceL Amin,

.Sfi>iE al j| citirii liti fttufilacjf la ICvanglitLia rea de la loan . Mult doresc cp rittet rm cci nvai pe Mure de turtii nil, ia s dnhndea st linite bun. Dar fr de umminare nu Tipogrjfii mai mult dorire. De ajun**} ta a Crii sii rlre. Peniru tare i nui ludm nencetat Pe vc suicul mprat Ci rte -ii r i f c i L a l dc am scos din Tiprire Acearia Fvatighelii'eav Ti cui re. T a r cet ce v -aii n t fed
II

\ Ulii L:rtl.
If uEiii zic c dup ii obiceiul Scripturii s -a zis aceasta cu covrire, !> obicei 'un. Suripiura a 'nlosi vorb cu co^ :i r i
re ,p rL'L:n
L

rn este aceea

A zut - ii m Cel i l -li

fl- j

ungeau pnii

Ea Cer i'Deuteronom 1, i: '^'/ut - ani Rariti, i eram itiunLva 1er ta i'.t l- licuste" i Nu me ti 13, 34 1, i cte ca awvita. \sa si aceasta: Var puteriim a pca ei lume, rrii Le cete ce s-ar l scris. Iar unii ' i ?'* otlcg [u; cer ce ndetc cele lume -sii. iar tuen" i lcntc de L PI I . S . pe cele Dummwic ii i
LU

ici [ c u 3 u eu ina rra mintii, o

privi u Oglinda Purului, bucurai - va iniru l>oiniitil. i orice greeal vei alta n cuvinte sau n slovt. n rl re fi tai cn duhul blande tLdur. C tim c ni uite g n- a ic vom ti fcut, unele penlm nstmnTite ilm el sir, precum de ci re " - H sic ctre "N; L de s lr L t'
L r v t 14

Tjin ale 1

ni. cele diit Iu meu ct^t urs/m i cea vAzin. t care a fcut peniru i rnlirialaceaiii vremii e cele mai de apus, cam jcL -viea pitite fiind de Taine, mmil cti la ui esc tiu le poate nelege precum este si aceea ce zice: - .Multe unt a v toni ilantilJputei pfltl (Mf) lf> - T2>. <. ! i noi s n e r Eg a e a u i eintl a 13 s nit Veri ini nt r H u it at c * lucrurilor i rut interior Domnului. ci jjururoa s dL^- ilirdem rartea aceasta a celui iubii, i s avdii comoara Ceea ce se afl si in minunik i in gralurite lui Iisus. Cri R pitlrm s m curim pc no i ri prin cuvnt i prin rim, i * ne im rt- ilnicilll i de Cele mai negrii lucruri i iailie in jCUH descoperirii, pe crc ueem in Lume fiind. nu le piitem ncpeai s an - lavcm lirsavritimriu nsumi HrisiosOftit nt'Li iubii pe rtiil, i prin iub itul Su ucenic nt -it SumiiiaT tn Bufurim ia i cunotina Su, i a 'a(lm si j Sl'iitu lui Duh.

de ctre

care pentru ptclina lof

desjuSrire, prin ntivwtcrif ta citirea pri.ilicfimvom [ms uua in locui alcrm. Altele pentru mnlla nsteneal fiind itrea ingrcuiul. Iar alteie pentru suprarea nopii, cci i nua.pl ca de multe ort u
J FH

ai ut in Loc dc /i- fiu pic cili une dar ne rugm

ra s ne iertai, cuci i noi oameni sunleiu cuprini dt sl Liieiuneu ft'ii, tare nu las pe niii uri mri a ii fr dc greeal. tre toi pleieaJ, Ghe ru^i ci n dia con Lip og r a , C
IES

rac hi Pnnciu- au/.iitorul slovolur , SFRITI ! [VANGHELIEI V I A lOA.V,

434

435

Capitolul 5 Clipitului 11

0 PRINSLL Capitolul 12 ________________ ____________________ ___________ 6 _________________ _________________ ______________ Capitolul 1 _____________ _____________________ ______________ * stt vrn. TF.oFiLtc ________________________________________________

Capi ud id S ct'a ________________________________________________ 24 F.vengimUa de lu loan ____________________ _________________ Capitolul __________________________________________ ^34 11.1 / 1 / 9 J4 \GBELIS I I -4 ____________________________ 2 Capitolul Itlu __________________________________________________ ^36 Dupa aim scm Sofnmie 1 L Ul (O A V IXNGHL LISTl .7
C. IW'/W/.ITI./J ^. 7/7. /
Dh

II j

LA

WAX

_4

morn ACT, Arhiepiscopul Bulgariei TAI.CHIRI LA EVANGHELIA CEA DI nainte cuvntare

L 4 I0A.\ ri

CAPITOLUL 1 La nceput era ( urutil!" _____________________________9 Capitolul 2 ____________________________________________________ ^


{i

Capitolul 2 _________________________________________
Capitolul 4 _

93

4H6

Capitolul 13

329

Capitolul 14 ___________________________________________________________ 351

CupUidu 15 ______

______________________ ________________________

Capitalul 16 _________________________________________________________ 5fi Capitolul 17 ___________________________________________________________ 401 Capitolul IR __________________________________________________________ 416

Capitolul 19 ___________________________________________ 435 Capitolul21) _________________________________________ Capitolul 21 ________________________________________ 457 471

1^. / .

ftO'NENA ry::'
UL**

Ldiiuin IMerinul Roiiiu Strndn lu tiu M a nid nr. 11 Oradea, 3 700. judeul ROwr telefon U59 -41-2 6-45 Cor! . 40TZAIUI4L IMMt. Oradea
^ci :i J pc aceast adres =su sunnd num:. I >!r L-.kki . .. mai sus. pntcii eb|Iii? i>
"v Lr L1 : " I - : i i

(.'tL te ;i.i,i cumpHrin . ,. m

1 i te jdituii ne astre piLei \ r i.l e ;

Mii iKiirc-a ..Porta r.: :. pe care rrd- - ri ii Vahi/aioii 'ueir.i : . . : i: II I ,ru 4 L

1.00(1 IJ 0 Cl. Q 0 Li dc :c i . tlO] .irii pj'in", if n 1 " i l l excitpliirs I 111i rn riiiiu


riuircti ceiTC:Ildltom ite_-I ti Miiiiii'.iiii

Rimlnc si vemiL j- " ii ri ^. is m i:;i n m |i iira. d'uv.in.cil die; iiilie, on


Mare-Livadu - N5j]dcn: ti i-"

au^uAtsau la 1 4 octombrie M^nsl itc- m i = - 1-- - nc vedem la rai rtv: a. Sam

1 Utiir III

Mfir.ii- J ; I ,,F'ORT 4PJT ^ ' - satul Mujdem. ctr n.a <. n^i N HU. l

a d I ; ' - u dc r L. i i 1 .

;ire
Atb a- him . imul In prijYia Duminica dia a:bc. :i 5 ik'i : ea in w-i..
iaral treuca in L4 Oclombeif Fre Mnstire de c3lugen oo pii Min -k ' iw A ; manazin de eferi ubreo.e biser - Prrrea DuLTitntc dm iun... muslu n ' prwii.i. Spa^cdaniu dcipj 5 reit de '<4

JH ttISO\
C'j -.i ^ i c j ^. 1.1. tu niLi.:^;: -iidti, - Sfi ' ilui Duh. Tieinwu rea lIc r< l i i r. i / i
fK d ip a j it u . J in j il u : lo t u l a a e x j iu i mi i ' ii n r t n a h a l . M A U . LXJMM.'I I 1 PORTRETA"
:

- "i u^, jud. SaLu M;ni iu 12 nctonibrir irml DuirjiuJin IW '.. La. 2 u?: l'vri^iiL Ziua UrcpiLWiuiv 'i'Miii i V,.i;. nd i, : . j Marc : Jiu -\#-] Sihiitiii |j sericii .,-' ;( tMS! 2. PORTJ ! A"'<k- e-';trc Pk: S ":r ci:! Lmse-'p JL- I i\lAN j Maramure du \..cmaniLi Lr lwl i' Te P i*iri'.M.il ' I i : m u Vicar J-jil .Vi'lu-tcajril' inconjvj^n i.nu/nr im^ir-u inunde creJmi ii'-ji .i ek'.l; . n ac&1 lii:i{) .icrikth ai Rom -init . .U: Pica l'cnniul Te-Mctist Arpnv : Vtitonic l'Emftdcas, Epi:-:.rcp al de I ii-n : ctempastei Lrurli ; '-.$1$] 'i'i jiutui -, .i '.'. J!1 'ELN fi ITC - Artiiertu Vicht l'ica Sfinin a J:-^li: Sighctcurnul. pn ]. ihip al Sctmarjluj Mi > asCru Tmei:.
S-a zidit
.-i. u c?um parai
t

,;

i 11 i.i-|'iol it a' Transi lv:in ici 1 ol: Prea iJuuiii..

SlVuLMnistiicdt

vi '' di nulimine de.ram ilc-ii- jci.

'.-|il Ftliuii .J C KTI :::.' ;;' '-.pirite de .iThiihaeftnu] (JI II : < >RtHE

BBU'ILct et ustinkitc zi i skmp<l pentru iniltirca SfiflfctW A&rsii iuiii pe tCFcnuJ dem iu 1 cLd.

SCteORJUL LL JH ' : RIT .OR

FPLSCOPUL MARAV.LiKFiUl I Sl S L'MARl LUT J LS h N M N

AKlilERFU VICAR
, IE S I l ' SI C I I I r r \ M : L

Arhirtiaenn

fhtdFjlir U- Mui

LJiacixn Sifv 11 Tonrirw - Jezdeu P -OHiiTi Pc u


P P o p J na n - '.

.:Tis s. It i'r. Cu si i Vasilc -JurejU


L. : _ ' P: hchc - Mihui- S<: eTi (U- . lvrui[ Vacile - PnloLr

. J AVERNIT A. pini lacrei: 17.10 VOAPTFA

Pft JVFOf i ! I -

.-

'

- I ; M1LJNOF LU L'A.

FROfrRA',
"klA-, 1 k i , . i m : - : r .K ^ ^ rL'I; L L - u _ \ . .L pi ... Ri'A R. :
M.m
'LC.'LRNEA MILA -piiij -ele i "
A

AU APKT..TN PKRIOATiA 1990-1997


t. Pdcrinut Riin tjfei 17tljilffl CKCOTJIIC
2.
1.

S MBTA, qtc 1 h - . ATHS iMJl :; >h j Jem. coruna Orcu 1 N judcifli S..'u MIL'LL

M.jie.. Domiviiiii Oc:,;:K-.iie i ?

. A-KW [ .

ORA S - M A S A ZlLMr S.ME.TA,


DMTNTAA l'KI\ L' j 11 e-n k L-L 6 -ii'.i F - usrie 12 - V LL LRN!A L LA
- ACAUSTTJ L A LARlii LITLA: IffREMAi

Viei ic fii :i:..,i RiHii; i LUI fVii "-: : t0 flOd ,- me - i. liist Dfdjf cinr; so;ui, 5.0UU eMtpkiw 5. Intre cer gf piftii ri, 2"1i ^ ii1 Bmpi suc fu Vinfri i I LLLandinul vieii pLiiiiccir die Sf Anmie a .

2 .r.J"i c- : Lu .

- AS.MI.F '-.,' S F N 1 I fi, . asul: -pi^k-.cLZ'i DUMiNLCA, di tem^rRASI ,.,


! Jl
Kt.ii

DT 'A M t k \

, irtk I f LliASjjt U; ViiCLRJS LA. OL I L L'JL l'I.H'f


fc !0,3il - i: - LI l (JR.OHLL

.MH fkirvsaF, I OOOfAwnpli re & L'ume:: r i a Apec- ..ipsd, 20.'.'00 o.empL.re y Ljc Pocinei. 15.000 fctupisne 10 r-Uiulu: s IC . :;ni. Dnmnu! i.i M- cflnttpj 52,0011 CMI d:i|u
11 Fii' I. : inrk ' -\3 ., - . . iv.: 1 1 : - .. r fl .> ciii'ij lan

;2 S-

HiilnJ fa -ujl ik Sui v, . : i(il e- iei ipi. a jr.cjL.nd; sirLi.r.'. -i'i.. cjjl ici .. i ..! l i fini 1 ' n" : tjmdegiT h L- lIh I :
:

V-asi! e Cei A [etc. k i ri Ai Li i


Pri : "luiiri::;: iln n-|.. \RisJu e. " pneu.: ii, icciTn : .c. Si /ivedi-i' a s; .face ritmai :. p. 1 ; p fiW i.if pus. idumiri; i iirbitoii.
^ i : y;: .le il.' ii o ri T

? IL. d'JIS i i''ta n.i /iie. '. n. l scara I m n l e l '

l> >; PtJVOb SHnlulll! StlVa

JLP1CUL DLATHS.

1.1 . v: I- Ln'nmUfitiiiibir^ iU.UUO e.jjempiiire 1 ibuQ^if 10.000 eJtmpLane ] Uespre Purede rec itiT]ii Dl.I.. OHJ es. i >lai c -Ij Postii OfindriK^ i tlCfii i :., ' : : ., :^ , ..17 ii; l'.i:! ;>' . :-. fmilil ja. fiO V;'nitilf va' . I h r. 10 kjij e.ceir.pLre 34. VjiuuiLVm^Jui J'cniiiiLij", .0 11 ilcsmipluro 20. >.ljr.!M.. .nu ".. ij i j n llt. i : n..-, ' - I cotiin / ',.. 5.000 cxELtjplare 2 3. riL'ic : L'i.m;nierI . de jicstr er. Pr I i. ce ..' Mcmplrue 27. M.fgQr h: s ici: L-'nrui.:! Ina rna.!.. ,;. '"..' i>L:i pbn ,. 2S. rJarnri te .rci7riliif iL > >| < - tiaJij ifikji la la niiE. 9ftnk .Offll cxpmip^i e 2'. Pra. il:1.. IL I UL ei irt a -i i:n:l i'r l ku (Tthkii, " IKHJ Hnpkll e 25 i n ml. \ "r ,1. I Imrean pc.e^ii } '. V l .' e \emp.: ce 26 Birciscil. area - KccipAciinii'. M'V.:\L i :m: 2 Li :viiris-'i:, I. i ran, Oe fud.ItQCjurri de Aur, L.fH Kl -.i
||: ire-

T-al cinv ii|i:-i<i_ in ^yjisnai,! l y y n 'S'cA i 10 csjtanpii

. kvara'lfo TiOOcKntipJHK:
2. liifPemOinNf*,

^AiilTLFRLT:

, . : -:creplaic

2. i [urki ' irtndrra cm annl 1910.5J'* cxli -l.n .

. .

m n i i \ l i r . - ,,' d t i C c j r n c . I X S C f e u . : , I
r

.\ nep diC tl ci 7.".Z. lu nifi n4st i _ i


; n i mai h ihaji

yn

c :

K a V ; io ',. da Fei. Auiiutin (Privirea lui , Cugctiin . \jiii---iiiul ccol ilui 20. Rundar ?vhJnp. : predici (L Religiei e ieti i-e

VOR APRFA:
7. BdEaradicina 1. De- ipre Rugciune sau anoene Jui imle Im Mint i 1 .iilim-i u Dumnii -H.IDoemrie .i 2 Comcniafl Basmcii urtuduAe !a Evanghelia ' Traia: de niisncii de Ju Mutei, ortodox. de ->J1" ran: :J o:ir. idle ja a nfi I fi drViaci ir ,i. Bfiiiti .hx..'i ile ratcncc in Reaie ninia !-"ti I 1::tLiri rfuliMjtl I Lean ii ', uticiniitlipitmloni UT Je AMT 1 2. fli m & Ail invniccascA

13 14

Commtaria Lvaqghdia de LiLuca.de Sfriml Chirii;ii \ exanili .:i

TahLe duhovniceti. dc ifir.tul Jour, Scnni I 5 F?i c':j.. .1 i;'n ;iy.! i e;.: fie. e> V :: le Sfind lo |ri fieiorie u Oruiuru tio 1. Vf. Piuam
VOR WRFA T Af.TR CAR I FM TTOVNCETI ORTODOXE.

Putei procura crile Etlit urii noa.sm: apelnd la urmtoarele telefoane Oradea - Editura Pelerinul Romn 1)59/412645 : 059. 137: 09
Bucureti
Alba I uliu
01.323613

058/833647;

658/830680

Ruin Mure
Arad

062/220170
057/241746 05TO4S652

Timioara Su L u Mare
JXiL'72lO5

056/168954 06 ! 17 503 ; 061 1544 .L>61/ 7683 S3 ;


06fl.'2liSl : 069/228709

Sibiu
.ii r in

057/5310R4

032' 764144 06/641S9S 060/662106 alii 061 y50459 061/85391M Negrcti Oa {59.'3O62:059.'3606> Mrului ta 4 Brad 054/651 m la i 032/294162 Ci al a i Mnstirea Sn h 036/411"'607 ta 068/241237 Mnstirea Sihstria 033/251896 Mnstirea Bis irita 033/61 -098
Pueau I Jibou

" *-- .

S-ar putea să vă placă și