Sunteți pe pagina 1din 72

Xerox Supplies

Informaţii utile
Despre Hârtie…
Tot ce ai nevoie să ştii!
Informaţii utile despre hârtie
Septembrie 2004

Xerox Corporation

© 2004 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate.


Protecţia drepturilor de autor include toate materialele şi informaţiile, inclusiv orice material
generat pe ecran de către software, materiale cum ar fi simboluri, meniuri, etc.
Xerox®, The Document Company, X+ul stiliyat şi toate celelalte produse Xerox menţionate în
acest ghid sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation.

Acest document se modifică periodic. Modificările, îmbunătăţirile tehnice şi erorile tipografice


vor fi corectate în ediţiile ulterioare.

2
Cuprins

Introducere ............................................................................................................................................................... 7

Scopul acestui ghid................................................................................................................................................ 7


Informaţii noi în acest ghid ..................................................................................................................................... 8
Sistemele de imprimare Xerox............................................................................................................................... 8
Obţinerea performanţelor optime........................................................................................................................... 9
Note privind terminologia ....................................................................................................................................... 9
Notă privind informaţiile din acest ghid ................................................................................................................ 10

1. Fabricarea hârtiei................................................................................................................................................11

Celuloza şi hârtia...................................................................................................................................................11
Procesul de fabricaţie ...........................................................................................................................................11
Încleierea.............................................................................................................................................................. 12
Tăierea şi ambalarea ........................................................................................................................................... 12
Ambalarea în cutii şi paleţi ................................................................................................................................... 13
De la celuloză la imprimantă................................................................................................................................ 13

2. Hârtia şi imprimantele Xerox ............................................................................................................................ 14

Condiţii privind hârtia............................................................................................................................................ 14


Ce tipuri de hârtie utilizate cu imprimantele Xerox oferă o performanţă maximă?.............................................. 15
Eficienţa costurilor................................................................................................................................................ 15
Câteva informaţii despre distribuitori.................................................................................................................... 15

3. Proprietăţile hârtiei şi imprimantele Xerox ..................................................................................................... 17

Greutatea ............................................................................................................................................................. 17
Gradul de strălucire.............................................................................................................................................. 17
Gradul de impurităţi.............................................................................................................................................. 18
Aciditate/alcalinitate.............................................................................................................................................. 18
Hârtiile alcaline..................................................................................................................................................... 18
Umiditatea............................................................................................................................................................ 19
Ondularea ............................................................................................................................................................ 19
Umiditatea şi ondularea ....................................................................................................................................... 20
Ondularea controlată ........................................................................................................................................... 20

3
Fibrozitatea .......................................................................................................................................................... 20
Rigiditatea ............................................................................................................................................................ 22
Abrazivitatea ........................................................................................................................................................ 22
Tăierea hârtiei ...................................................................................................................................................... 22
Netezimea............................................................................................................................................................ 22
Luminozitatea....................................................................................................................................................... 23
Grosimea ............................................................................................................................................................. 23
Conductivitatea electrică...................................................................................................................................... 23
Rezistenţa la rupere şi sfâşiere............................................................................................................................ 24
Porozitatea........................................................................................................................................................... 24
Rezistenţa la îngălbenire ..................................................................................................................................... 24
Frecarea............................................................................................................................................................... 24
Opacitatea............................................................................................................................................................ 24
Calitatea produsului final...................................................................................................................................... 25
Ambalarea............................................................................................................................................................ 25
Tipul de hârtie recomandat pentru imprimantele Xerox....................................................................................... 26

4. Pregătirea pentru imprimare ............................................................................................................................ 27

Depozitarea corectă............................................................................................................................................. 27
Stivuirea ............................................................................................................................................................... 27
Temperatura......................................................................................................................................................... 28
Umiditatea............................................................................................................................................................ 28
Aclimatizarea hârtiei............................................................................................................................................. 29
Urmărirea săgeţii indicatoare ............................................................................................................................... 29
Determinarea direcţiei de curbare........................................................................................................................ 30
Curbarea implicită ................................................................................................................................................ 30
Echipamente de compensare a curbării .............................................................................................................. 30
Alimentarea tăvii cu hârtie.................................................................................................................................... 31

5. Formulare preimprimate ................................................................................................................................... 32

Preimprimarea: Rezultate optime si precauţii ...................................................................................................... 32


Suprafeţele lăcuite şi cretate................................................................................................................................ 33
Pulberile ............................................................................................................................................................... 33
Uscarea şi împachetarea..................................................................................................................................... 33

6. Hârtii speciale .................................................................................................................................................... 34

Hârtiile reciclate.................................................................................................................................................... 34
Consideraţii în ceea ce priveşte reciclarea consumabilelor utilizate la imprimante şi fotocopiere ...................... 35
Hârtiile colorate .................................................................................................................................................... 35
Hârtiile autocopiative............................................................................................................................................ 35
Hârtii grele............................................................................................................................................................ 35
Direcţia fibrelor ..................................................................................................................................................... 36

4
Ondularea pe muchia scurtă............................................................................................................................... 36
Lipirea muchiilor................................................................................................................................................... 36
Hârtii găurite......................................................................................................................................................... 36
Hârtie găurită cu o bandă de rigidizare pe muchia găurită .................................................................................. 36
Hârtii perforate ..................................................................................................................................................... 37
Probleme posibile ................................................................................................................................................ 37
Hârtii pergament .................................................................................................................................................. 37
Hârtii de desen/Hârtie velină................................................................................................................................ 37
Probleme posibile ................................................................................................................................................ 37
Etichete ................................................................................................................................................................ 38
Hârtii rezistente la rupere..................................................................................................................................... 39
Transparente........................................................................................................................................................ 39
Recomandări în utilizarea transparentelor........................................................................................................... 39
Sfaturi pentru utilizarea transparentelor............................................................................................................... 39
MICR — magnetic ink character recognition (recunoaşterea optică a caractrerelor imprimate cu cerneală
magnetică) ........................................................................................................................................................... 40
Cerinţe privind hârtia pentru procesul MICR........................................................................................................ 40
Hârtia securizată .................................................................................................................................................. 41
Tipuri de hârtie nerecomandate........................................................................................................................... 41
Hârtia conductivă electric..................................................................................................................................... 41
Hârtia cu conţinut de talc...................................................................................................................................... 41
Hârtia cu conţinut de parafină, acid stearic sau plastifiant................................................................................... 42

7. Culoarea şi hârtia............................................................................................................................................... 43

Selectarea hârtiei pentru imprimarea digitală color.............................................................................................. 43

8. Consideraţii privind post-procesarea.............................................................................................................. 44

Echipamentele şi hârtia........................................................................................................................................ 44
Probleme posibile ................................................................................................................................................ 44
Muchii ondulate.................................................................................................................................................... 45
Electricitatea statică a hârtiei................................................................................................................................ 45
Rezolvarea problemelor cauzate de electricitatea statică ................................................................................... 46
Direcţia fibrelor şi probleme de alimentare .......................................................................................................... 46
Direcţia fibrelor şi probleme de interfaţă .............................................................................................................. 47

9. Despre hârtiile Xerox......................................................................................................................................... 48

Proprietăţile şi performanţele hârtiei .................................................................................................................... 48


Asigurarea calităţii Xerox ..................................................................................................................................... 48
Standardul Xerox ................................................................................................................................................. 48
Hârtia recomandată ............................................................................................................................................. 49
Hârtiile Xerox........................................................................................................................................................ 49

A. Alimentarea hârtiei ............................................................................................................................................ 50

5
Întreţinerea imprimantei ....................................................................................................................................... 50

B. Tipuri şi grade de hârtie ................................................................................................................................... 51

Hârtiile obişnuite................................................................................................................................................... 51
Hârtie obişnuită de cea mai bună calitate în imprimantele Xerox........................................................................ 51
Hârtiile xerografice obişnuite................................................................................................................................ 51
Hârtiile offset ........................................................................................................................................................ 51
Hârtii pentru diverse utilizări................................................................................................................................. 52
Hârtiile tipografice ................................................................................................................................................ 52
Hârtiile tipografice preimprimate .......................................................................................................................... 52
Hârtiile autocopiante ............................................................................................................................................ 52
Hârtiile reciclate.................................................................................................................................................... 52

C. Greutăţile şi dimensiunile hărtiei .................................................................................................................... 53

Greutăţile hârtiei................................................................................................................................................... 53
Conversia greutăţilor............................................................................................................................................ 53

D. Estimarea spaţiului necesar pentru depozitarea hârtiei ............................................................................... 57

E. Ghid pentru rezolvarea problemelor ............................................................................................................... 58

Recomandări pentru rezolvarea problemelor ...................................................................................................... 59


Pete pe fotoreceptor ............................................................................................................................................ 65
Condensul din zona cuptorului (zona de fixare): ................................................................................................. 66

Comandarea consumabilelor Xerox.................................................................................................................... 67

Glosar ..................................................................................................................................................................... 68

6
Introducere

Ghidul Informaţii utile despre hârtie vă va ajuta să obţineţi o


productivitate maximă şi o calitate ireproşabilă când utilizaţi
imprimantele Xerox.

În prezent imprimantele Xerox sunt utilizate în întreaga lume în


diferite medii industriale sau afaceri, rezolvând cu succes operaţii tot
mai complexe şi la o viteză mereu în creştere.

După alegerea unui sistem Xerox de imprimare, următoarea decizie


foarte importantă este hârtia care va fi folosită pentru sistemul
respectiv. Calitatea imprimării şi productivitatea sistemului depind în
mare măsură de hârtia folosită. După cum veţi descoperi citind
Informaţii utile despre hârtie, hârtia poate fi obişnuită dar niciodată
simplă. Pentru a obţine o performanţă maximă este necesară
corelarea caracteristicilor aparatului, hârtiei şi ale operaţiei urmărite.

Scopul acestui ghid


Scopul acestui ghid este de a vă prezenta multiplele faţete ale hârtiei şi
influenţat sistemul de imprimare. Deţinând aceste informaţii, veţi putea a
pentru a spori calitatea imprimării şi a creşte la maximum eficienţa
sistemului.

Combinaţia ideală dintre calitatea excelentă şi productivitatea


crescută defineşte performanţa optimă a sistemului.

Capitolul 1 descrie procesul de fabricaţie a hârtiei, cu sublinierea


acelor factori care au cel mai mare impact asupra exploatării hârtiei
produse pentru imprimare.
Capitolul 2 descrie modul în care condiţiile de imprimare din interiorul
aparatului afectează hârtia şi dictează tipul de hârtie necesar pentru a
respecta anumite criterii pentru a diminua problemele cauzate de
blocaje, depozitare necorespunzătoare, degradare a calităţii
imprimării, etc.
Capitolul 3 examinează o gamă variată de proprietăţi, incluzând
greutatea, grad de luminozitate, grad de impurităţi,
aciditate/alcalinitate, umiditate, curbare, rigiditate, fibrozitate, grosime,
netezime, porozitate, opacitate, conductivitate electrică. Veţi afla ce
efect are fiecare dintre aceste proprietăţi asupra hârtiei, şi cum pot fi
controlate unele dintre aceste, fie prin fixarea anumitor caracteristici
pentru hârtia achiziţionată, fie prin propria acţiune a utilizatorului după
achiziţionare.

7
Capitolul 4 descrie principalele aspecte incluse în pregătirea
imprimării, de la depozitare şi controlul umidităţii la alimentarea
corectă a tăvilor pentru hârtie pentru diminuarea la maximum a
efectului de curbare.
Capitolul 5 oferă informaţii cu privire la hârtia preimprimată - hârtia
care deţine informaţii imprimate înainte de introducerea într-un sistem
Xerox de imprimare. Capitolul dezbate factorii care trebuie luaţi în
considerare de către utilizator şi furnizorul de hârtie preimprimată, mai
ales tipul de hârtie şi cerneala utilizată.
Capitolul 6 prezintă tipuri speciale de suporturi de imprimare care pot
fi folosite pentru imprimantele Xerox: de la etichete şi transparente la
hârtie reciclată şi velină.
Capitolul 7 prezintă procesul de imprimare color utilizând Sistemul de
imprimare 4850 Highlight Colour Laser, precum şi consideraţii cu
privire la alegerea hârtiei albe şi color pentru acest sistem de
imprimare şi pentru alte sisteme laser si ionografice.
Capitolul 8 examinează comportarea hârtiei după ieşirea din
imprimantă, şi efectul pe care îl are trecerea hârtiei prin imprimantă
asupra echipamentelor de post-procesare (ex. cititor de cecuri,
stivuitor, ghilotină, sorter).
Capitolul 9 se concentrează asupra hârtiei firmei Xerox, şi
argumentează creşterea performanţei sistemului de imprimare prin
respectarea strictă a standardelor de calitate impuse.
Informaţii noi în acest ghid
Versiunea de faţă a acestui ghid include informaţii noi şi revizuite:
Un capitol nou despre fabricarea hârtiei (Cap.1)
Un capitol nou despre hârtia color şi imprimarea color (Cap.7)
Informaţii despre hârtia autocopiativă Xerox utilizată la imprimarea de
volum mare (vezi Hârtia autocopiativă în Cap. 6)
Analiza hârtiei alcaline şi reciclate (Cap.6)
Informaţii privind noua hârtie xerografică şi suporturi speciale de
imprimare (Cap.9)
O prezentare detaliată a gradului de impurităţi (Cap.3)
Descrierea programului Xerox de asigurare a calităţii (Cap.9)
Revizuire substanţială a informaţiilor despre alimentarea corectă a
hârtiei (Cap.4)
O nouă secţiune despre toner pentru imprimante laser (Cap.5)

Ghidul de faţă (inclusiv toate graficele şi tabelele) a fost revizuit pentru


a include informaţii despre noile imprimante lansate pe piaţă de la
ultima versiune a ghidului.

Sistemele de imprimare Xerox


Firma Xerox produce sisteme de imprimare de diferite mărimi şi cu o
gamă variată de capabilităţi, permiţând utilizatorilor adaptarea sistemelor
la cerinţe diferite.

8
Exceptând modelul 4075, toate sistemele Xerox de imprimare
electronică (2700, 3700, 4030, 4045, 4050/4090, 4135, 4235, 4650,
4850, 9790/8790, şi 9700/8700) sunt imprimante xerografice laser. Ele
produc o imagine prin plasarea unei sarcini pe un cilindru (sau bandă)
fotosensibil, după care se îndepărtează sarcina de pe zona fără imagine
cu ajutorul unei raze laser controlată electronic. Sarcina rămasă este
folosită pentru a atrage particulele de toner de sarcină opusă, care sunt
apoi fixate pe hârtie printr-un proces combinat de căldură şi presiune.
Ghidul de faţă utilizează termenul lasografie pentru proces
laser/xerografic.

Modelul 4075 diferă de celelalte prin faptul că formează o imagine prin


direcţionarea unui flux de ioni pe suprafaţa unui cilindru, încărcându-l
negativ. Particulele magnetice ale tonerului sunt atrase de imaginea
încărcată negativ, care este apoi fixată pe hârtie utilizând doar
presiunea. Procesul poartă denumirea de ionografie. Presiunea utilizată
pentru fixarea imaginii (pentru modelul 4075) este mult mai mare decât
cea utilizată de echipamentele laser, ducând la diferenţe minore în
utilizarea hârtiei, diferenţe ce vor fi discutate în acest ghid (unde este
cazul).

Pentru informaţii cu privire la capabilităţile de alimentare, ieşire şi trecere


a hârtiei, precum şi pentru capabilităţile de manipulare a aparatului şi
hârtiei pentru diferitele sisteme Xerox de imprimare, consultaţi Anexa A.

Obţinerea performanţelor optime


Performanţa optimă este ţelul principal al firmei Xerox când este vorba
de fabricarea sistemelor de imprimare. Obţinerea acestei performanţe
este ţelul dvs în momentul achiziţionării unui astfel de sistem.

Nu trebuie exagerată importanţa alegerii hârtiei potrivite pentru a obţine


o performanţă optimă. Procesul de imprimare laser implică valori
extreme de temperatură şi presiune care solicită la maximum coala de
hârtie. Dacă se adaugă şi viteza mare de imprimare utilizată de multe
imprimante, este clar că şi cele mai mici imperfecţiuni pot deveni
probleme serioase. Încercând să aleagă cel mai potrivit tip de hârtie,
chiar şi cel mai sofisticat sistem de imprimare poate oferi mai puţin
decât performanţa optimă.

Utilizarea hârtiei care nu respectă cerinţele imprimantei aşa cum este


descris în acest ghid poate duce la scăderea productivităţii şi a calităţii
imprimării, creşterea numărului de defecţiuni, şi chiar la defecte fizice
ale imprimantei.

Note privind terminologia


Modelele 4050, 4090 şi 4650 sunt, din punct de vedere al manipulării
hârtiei, echivalente funcţional. Aceste trei aparate vor fi denumite colectiv

9
drept familia 4050.

Centralizat/descentralizat

Pentru a uşura citirea informaţiei, imprimantele sunt definite în tabele şi


imagini fie imprimante centralizate, fie descentralizate. Aceştia sunt
termeni aplicaţi doar sistemelor de imprimare electronică de tip Xerox.
Este mult mai util să denumim imprimantele centralizate drept
echipamente de volum mare sau mediu (de la 35 la 135 ppm), iar
imprimantele descentralizate drept echipamente de volum mic (sub 35
ppm).

Notă privind informaţiile din acest ghid


Informaţiile prezentate în această ediţie a ghidului sunt corecte la data
publicării. Totuşi, toate caracteristicile, informaţiile specifice despre
echipamente, şi alte date se pot modifica. Reprezentantul autorizat
Xerox vă poate oferi ultimele informaţii cu privire la performanţă, preţ şi
produse. Dacă aveţi întrebări cu privire la utilizarea unui anumit tip de
hârtie sau suport special de imprimare, solicitaţi asistenţa inginerului de
service.

10
1. Fabricarea hârtiei

Fabricarea hârtiei este un proces chimic şi fizic complex. Produsul -


aparent o simplă coală de hârtie - este rezultatul multor decizii luate în
diferitele etape ale procesului tehnologic.

Înţelegerea factorilor care influenţează fabricarea hârtiei vă permite să


selectaţi hârtia care duce la cele mai bune rezultate ale imprimării,
reducând la minimum blocajele şi alte probleme care scad
productivitatea.

Celuloza şi hârtia
Hârtia este obţinută din fibră de celuloză. În general, fibra de celuloză
este obţinută din lemnul copacilor; hârtia mai fină se obţine parţial sau
integral din fibre de celuloză din bumbac sau deşeuri.

Caracteristicile finale ale hârtiei sunt determinate de mulţi factori,


începând cu tipul de lemn folosit în procesul tehnologic. Din lemnul
moale (arborii cu ace, mai degrabă decât cei cu frunze) - cum ar fi
pinul - se obţine o hârtie mai rezistentă dar mai aspră decât hârtia
obţinută din esenţe mai tari dar din care se obţine o hârtie mai puţin
rezistentă însă mai fină. Plasarea combinatului de prelucrare
determină tipul de materie primă utilizată. Politica economică impune
utilizarea speciilor de lemn aflate cel mai aproape de combinatul de
prelucrare.

În general, combinatele de prelucrare utilizează o combinaţie de lemn


tare şi moale, încercând în acelaşi timp să producă o hârtie uniformă.
Fabricarea hârtiei este, totuşi, un proces rapid cu variaţii esenţiale ale
procesului tehnologic. De asemenea, materia primă - lemnul - este
foarte diferită. Luând în considerare toate acestea, este de apreciat
efortul depus de combinate pentru a monitoriza şi controla calitatea şi
standardizarea eforturilor de fabricaţie.

Procesul de fabricaţie
Prima etapă constă în îndepărtarea scoarţei şi reducerea lemnului
rămas la fragmente care sunt apoi prelucrate chimic la temperaturi
înalte şi presiune , pentru a trata lemnul şi a produce un amestec
lichefiat de fibre de lemn. Aceste fibre, care ies din fierbător sub forma
unei paste maronii, sunt apoi tratate cu decolorant pentru a deveni
albe.

11
În următoarea etapă, rafinatorii amestecă şi separă fibrele. Acest
procedeu are un efect semnificativ în privinţa gradului de curbare,
opacităţii, porozităţii şi rigidităţii hârtiei ce va fi produsă. În această
etapă în compoziţie se adaugă substanţe chimice şi materiale
filtrante; aceşti aditivi, de asemenea, au impact asupra aspectului şi
proprietăţilor fizice ale hârtiei. Aditivii determină esenţial cât de albă
este hârtia, ceea ce determină gradul de luminozitate a hârtiei. Pentru
mai multe informaţii despre clasele de calitate şi greutăţi, consultaţi
Anexa B a acestui ghid.

Pasta de celuloză are acum 99,5% apă, şi este pregătită pentru


maşina de fabricat hârtie. Pasta intră prin partea umedă a maşinii,
curgând prin nişte tuburi într-un recipient sub presiune numit cuvă
principală, care distribuie uniform amestecul de celuloză pe o bandă
textilă în mişcare cu ochiuri foarte fine. Partea hârtiei care apasă
această sită poartă denumirea de partea sitei şi diferă de partea
opusă sau partea pâslei prin câteva caracteristici, incluzând direcţia
de curbare şi netezimea.

Pe următorii 6-10 metri, prin înaintarea sitei prin maşină, se elimină


aproximativ 10% din umiditatea amestecului, şi fibrele sunt capabile
să-şi susţină propria greutate. Fibrele au devenit hârtie. Apa
suplimentară va fi eliminată prin absorbţie şi presiune.

Încleierea
Acum hârtia intră prin partea uscată a maşinii, deplasându-se printr-o
serie de role cu aburi care continuă eliminarea apei din compoziţie. În
această etapă combinatul de prelucrare a hârtiei trece la încleiere.
Încleierea, care serveşte la fixarea fibrelor de la suprafaţă şi creşte
rigiditatea suprafeţei, este un factor critic pentru compatibilitatea unei
coli de hârtie pentru xerografie. Dacă nu sunt bine încleiate, fibrele
desprinse de pe suprafaţă hârtiei pot cauza depunerea de impurităţi
în aparat, probleme electrice sau de altă natură care duc la creşterea
numărului de solicitări de service. Aceste aspecte vor fi discutate pe
larg în Capitolul 3.

În a doua etapă de uscare, hârtia este adusă la nivelul corect de


umiditate. Aceasta este etapa decisivă; hârtia cu grad ridicat de
umiditate tinde să cauzeze probleme prin curbare, în timp ce hârtia cu
grad scăzut de umiditate va creşte încărcarea electrostatică şi va crea
probleme la introducerea şi post-procesarea hârtiei (stivuire, etc). O
variaţie de numai 1% de la valoarea ideală de 4,5% umiditate poate
cauză probleme.

Tăierea şi ambalarea
Hârtia abia produsă este împăturită temporar în role imense care pot
cântări maximum 15 tone. Această rulare iniţială este impusă de
procesul tehnologic de mare productivitate, permiţând hârtiei să se
răcească şi să capete un echilibru dimensional. Hârtia este apoi
12
rulată din nou, mult mai strâns, în role mai mici, şi tăiată cu ghilotina
valţului de tragere în foi pentru a obţine hârtie cu lăţime standard.

Utilizarea ghilotinei asigură tăierea exactă fără praf sau încreţire a


marginilor aşa cum rezultă din utilizarea ghilotinei manuale din
tipografii.

Rolele de hârtie sunt transferate într-un valţ extrem de sofisticat unde


sunt tăiate în formate standard şi stocate în topuri (500 coli), apoi
ambalate. Toate topurile Xerox sunt sigilate în ambalaje de polietilenă
care păstrează constant gradul final de umiditate a hartiei.

Ambalarea în cutii şi paleţi


În etapa finală, topurile de hârtie sunt ambalate în cutii şi plasate pe
paleţi de lemn, gata de livrare.

Ideal, paleţii sunt protejaţi cu o folie de plastic pentru a reduce la


minimum expunerea hârtiei la modificările de umiditate.

De la celuloză la imprimantă
Înţelegerea procesului de fabricare a hârtei este util în momentul în
care se evaluează tipul de hârtie şi distribuitorii. Înţelegând factorii
multipli care influenţează procesul tehnologic ne permite să luăm
decizii mai bune şi să selectăm tipul de hârtie care va creşte
productivitatea propriului sistem de imprimare.

13
2. Hârtia şi imprimantele Xerox

Deşi traseul unei coli de hârtie print-un sistem de imprimare


xerografică sau ionografică durează doar câteva secunde, acest
proces implică mai multe condiţii. Fiecare condiţie trebuie îndeplinită
dacă se urmăreşte păstrarea constantă şi eficientă a calităţii şi
cantităţii imprimării.

Condiţii privind hârtia


Hârtia folosită trebuie să aibă cât mai puţine particule de praf (care
rezultă prin operaţiile de tăiere şi ambalare). Dacă nu este controlat
cu stricteţe, praful poate cauza în cele din urmă dificultăţi în
funcţionare, întreruperea funcţionării, şi creşterea numărului de
depanări service. Praful este principala cauză a defecţiunilor în
funcţionare.

Traseul hârtiei prin imprimantă implică îndoirea hârtiei, pentru a


permite hârtiei trecerea în jurul tamburilor, rolelor de alimentare, şi
altor segmente ale mecanismului de transport. Hârtia cu curbare
excesivă, datorită conţinutului ridicat de umiditate, cauzează blocaje,
la fel ca şi hârtia care are o tendinţă peste normal de a se curba când
este supusă la temperatura ridicată şi presiunea implicate în procesul
de captare a imaginii. Hârtia cu curbare excesivă este o altă cauză
importantă a defecţiunilor în funcţionare.
În general, sistemele Xerox de imprimare utilizează mecanisme de
alimentare prin aderenţă pentru a introduce hârtia în imprimantă.
Hârtia trebuie să aibă proprietăţile corecte de aderenţă, altfel rezultă
blocaje de alimentare.
Pentru imprimantele care utilizează alimentarea prin
depresiune/absorbţie, porozitatea hârtiei trebuie controlată pentru a
permite mecanismului de absorbţie să apuce corect hârtia.
În timpul procesului de transfer al imaginii, hârtia este supusă
sarcinilor electrostatice. Dacă hârtia nu deţine caracteristicile electrice
corecte, tonerul nu va fi transferat corect sau complet, cauzând
pierderea de informaţii sau alte erori de procesare.
Tonerul este fixat pe hârtie printr-o combinaţie de temperatură ridicată
şi presiune (cu excepţia modelului 4075, unde presiunea ridicată
realizează singură operaţia respectivă. Hârtia cu suprafaţa extrem de
rugoasă poate cauza erori de fixare a imaginii, formularele
preimprimate cu cerneluri necorespunzătoare pot cauza deplasarea
sau pătarea suprafeţelor preimprimate, şi hârtia care conţine
impurităţi poate cauza pătarea fotoreceptorului şi redarea slabă a
următoarelor imprimări.

14
La cele mai multe imprimante, temperatura ridicată utilizată pentru
fixarea imaginii, combinată cu fricţiunea hârtiei ce se deplasează cu
mare viteză pe role, produce electricitate statică. Această tendinţă
creşte considerabil dacă se foloseşte hârtie cu un conţinut prea mic
de umiditate. Electricitatea statică produce probleme la operaţiile
finale, cum ar fi sortarea şi stivuirea, precum şi dificultăţi pentru o
gamă largă de aplicaţii de post-procesare.

Ce tipuri de hârtie utilizate cu imprimantele Xerox oferă


o performanţă maximă?
Deşi se pot utiliza numeroase tipuri şi clase de calitate pentru hârtia
introdusă în sistemele Xerox de imprimare xerografică şi ionografică,
performanţa optimă se va obţine prin utilizarea hârtiei xerografice de
80g/m2 şi 90g/ m2 şi a hârtiei mixte (DP).

Hârtia cu compoziţie mixtă şi cea ofset pot oferi rezultate bune, dar
nu sunt la fel de sigure ca hârtia fabricată special pentru utilizare
xerografică.

Eficienţa costurilor
Costul imprimării unei coli are mai multe componente. Costul preţului
este una dintre acestea, dar nu este dominantă.

Eficienţa în funcţionare - capacitatea de a fi procesat fără întreruperi,


oferind în acelaşi timp o imprimare de o calitate acceptabilă - este
principala condiţie în determinarea eficienţei costului. La imprimante, în
special la cele centralizate (imprimante de mare viteză), întreruperea
producţiei este costisitoare.

Preţul hârtiei variază mult în funcţie de tipul şi marca hârtiei. Veţi creşte
la maximum performanţa, deci veţi obţine cel mai eficient cost, prin
achiziţionarea hârtiei de cea mai bună calitate şi care corespunde
specificaţiilor imprimantei dvs.

Tendinţa de a cumpăra hârtie ieftină sau care nu este destinată


procesului xerografic poate costa mult mai mult prin apariţia problemelor
de producţie şi a apelurilor service decât se economiseşte prin
achiziţionarea iniţială. Utilizarea hârtiei corespunzătoare este cea mai
bună investiţie pe care o puteţi face pentru a asigura performanţa
optimă a sistemului Xerox de imprimare pe care îl utilizaţi.

Câteva informaţii despre distribuitori


Mulţi fabricanţi produc hârtie xerografică şi mixtă care satisface un
segment de piaţă extrem de important. Mulţi dintre aceşti fabricanţi oferă
hârtie mixtă şi xerografică care oferă o performanţă satisfăcătoare prin
15
utilizarea sistemelor Xerox de imprimare.

Aşa cum reiese din ghidul de faţă, există mulţi factori care afectează
performanţa hârtiei. O mare parte dintere aceşti factori sunt dific sau
imposibil de determinat de către utilizator. Pentru a asigura performanţa
optimă a hârtiei şi sistemului trebuie să achiziţionaţi hârtia de la un
distribuitor care poate monitoriza aceşti factori pentru dvs, pentru a se
încadra în limitele stabilite de sistemele Xerox de imprimare.
Deşi nu este obligatorie utilizarea hârtiei Xerox pentru a obţine o
performanţă satisfăcătoare, realizând acest lucru vă oferă siguranţa de a
utiliza hârtia care va corespunde integral specificaţiilor pentru
imprimantele Xerox. Veţi beneficia de asemenea de eforturile depuse în
cadrul programului de monitorizare a calităţii, program care clasifică
individual fiecare combinat de celuloză şi hârtie şi fiecare echipament de
fabricare a hârtiei, după care monitorizează hârtia produsă pentru a se
asigura respectarea tuturor specificaţiilor necesare.

Pentru detalii cu privire la programul de monitorizare a calităţii, consultaţi


Capitolul 9.

16
3. Proprietăţile hârtiei şi imprimantele
Xerox

Hârtia este complexă din punct de vedere fizic şi chimic. Pentru a


oferi rezultate optime, hârtia folosită în sistemul de imprimare trebuie
să respecte anumite caracteristici. Unele dintre acestea pot fi
determinate sau cel puţin estimate de către utilizator; altele nu pot fi
determinate cu uşurinţă, deci trebuie să vă bazaţi pe capacitatea
furnizorului de a vă oferi hârtia de care are nevoie sistemul dvs. de
imprimare.

Greutatea
O coală de hârtie este definită prin greutate, tip şi grad de
luminozitate..

Greutatea hârtiei este în general exprimată în grame pe m2 (g/m2),


ceea ce face posibilă compararea a două coli chiar dacă cele două
sunt de tip diferit.

În Statele Unite, greutatea hârtiei este exprimată prin numărul de livre


(pounds) pe care le au 500 coli de un anumit format; formatul colii,
totuşi, variază în funcţie de tipul hârtiei, fâcând dificilă compararea
greutăţii între diferite tipuri de hârtie. Pentru mai multe explicaţii cu
privire la greutatea hârtiei şi tabelul care permite conversia unităţilor
de măsură, consultaţi Anexa C din ghid.efecte nedorite.
Sistemele Xerox de imprimare vor oferi cea mai bună calitate şi viteză
de trecere dacă se foloseşte hârtie xerografică de 80 sau 90 g/m2 .
Hârtia mai uşoară este predispusă mai mult la alimentare greşită, în
timp ce hârtia mai grea duce la blocaje, deşi sitemele Xerox de
imprimare acceptă o gamă variată de greutăţi. Pentru gama de
greutăţi acceptată de sistemul dvs. de imprimare, consultaţi ghidul de
operare imprimantă sau Anexa A din prezentul ghid.

Gradul de strălucire
Gradul de strălucire al hârtiei (gradul de alb) este reprezentat de
strălucirea unei coli de hârtie. Strălucirea reprezintă cantitatea de
lumină reflectată de o coală de hârtie. Cu cât reflectă mai multă
lumină cu atât este mai mare gradul de luminozitate.
Gradul de strălucire are o importanţă pur estetică şi nu afectează
performanţa imprimării. Deoarece se adaugă aditivi suplimentari

17
pentru a obţine o hârtie cu grad de luminozitate mai mare, această
hârtie este mai scumpă. Nu se obţine o performanţă superioară prin
utilizarea hârtiei cu grad de luminozitate mai mare. Pentru explicaţii
detaliate, consultaţi Anexa B.

Gradul de impurităţi
Hârtia poate conţine impurităţi interne (datorită substanţelor chimice,
parafinei sau adezivilor) sau externe (în general datorită prafului sau
substanţelor chimice de uscare a cernelii pentru formulare
preimprimate).

Contaminarea cu parafină apare când sunt utilizate ambalaje cerate


sau caşerate pentru topurile de hârtie. Evitaţi utilizarea ambalajelor
cerate sau caşerate.

Rezidurile de la clei pot deveni o problemă mai ales în cazul hârtiei


reciclate. Pentru detalii, consultaţi Capitolul 6

Praful este o problemă care duce la frecvente solicitări de service.


Praful rezultă în timpul operaţiilor de tăiere şi ambalare şi când hârtia
se achiziţionează şi se taie cu ghilotina pentru formatul final. Praful se
acumulează în imprimantă, unde distorsionează calitatea imprimării,
se depune pe componentele echipamentului şi poate duce la multiple
probleme care nu pot uşor diagnosticate.

Pentru performanţe optime, achiziţionaţi doar hârtie tăiată şi ambalată


direct la combinat şi care este oferită de un distribuitor care respectă
strict standardele de control al prafului.

Pe lângă faptul că poate conţine impurităţi, hârtia poate contamina la


rândul ei sistemul de imprimare. Hârtia de slabă calitate, cu fibrele şi
substanţele chimice insuficient fixate de suprafaţa hârtiei, poate
contamina developerul cu scame, cauzând consumarea prematură a
developerului. Scamele pot împiedica procesul de curâţare a raclului
(lama de răzuirea ) imprimantei, producând dungi pe copii. Praful se
acumulează de asemenea în sistemele de fixare cu role, producând
scurgeri de ulei.

Aciditate/alcalinitate
Aciditatea (sau alcalinitatea) hârtiei este determinată în primul rând de
procesul de încleiere în timpul fabricaţiei. Hârtia cu aciditate mare se
învecheşte mai repede, îngălbenindu-se şi devenind fragilă. Hârtia acidă
este produsă în primul rând prin încleierea cu argilă sau oxid de titan.

Hârtiile alcaline
Hârtia xerografică sau simplă este tratată prin încleiere pentru a reduce
penetrarea lichidelor (ex. cerneala) prin coală, precum şi pentru a ajuta
la fixarea scamelor. Hârtia poate fi încleiată intern (pasta de lemn este

18
încleiată înainte de a ajunge pe sita maşinii de fabricat hârtia) sau extern
(este adăugată o soluţie de clei şi amidon în timpul procesului
tehnologic).
Hârtia alcalină este încleiată intern, adică alcalin. Carbonatul de calciu este elementul
principal de încleiere folosit pentru hârtia alcalină. Hârtia europeană este încleiată
alcalin de mulţi ani.

Nu există limite în utilizarea hârtiei alcaline în sistemele Xerox de imprimare. Hârtia


alcalină de bună calitate este echivalentul funcţional al hârtiei acide. Acest tip de hârtie
este mai strălucitor şi mai ieftin (carbonatul de calciu este mai ieftin decât celuloza).

Dacă se utilizează în exces carbonat de calciu apare problema impurităţilor produse de


praful de hârtie. Caracteristicile de frecare pentru hârtia alcalină sunt mult mai dificil de
controlat. Acest lucru duce la alimentarea defectuoasă a hârtiei şi la fixarea incorectă a
imaginii.

Din nou, alegerea unui distribuitor care prezintă un program strict de


asigurare a calităţii este garanţia sigură a achiziţionării hârtiei care se
comportă cel mai bine în imprimanta dvs.

Umiditatea
Umiditatea afectează direct calitatea imprimării şi eficienţa sistemului.
Umiditatea ridicată cauzează curbarea excesivă, blocaje şi calitate slabă
a imprimării. Umiditatea scăzută cauzează probleme statice ce duc la
blocaje şi alimentări defectuoase, precum şi dificultăţi în manipularea
hârtiei în faza de post-procesare.

În sistemele Xerox de imprimare, performanţa optimă se obţine dacă


umiditatea nominală este de 4,5%. Hârtia ofset şi cea simplă au un
procent mai ridicat de umiditate decât cea xerografică.

Umiditatea trebuie să fie constantă pentru întreg topul. Umiditatea


topului de hârtie nu trebuie să crească sau să scadă în timpul
depozitării. Ambalajele rezistente la umezeală sunt esenţiale pentru a
menţine nivelul corect de umiditate în interiorul topului de hârtie. Hârtia
Xerox are un ambalaj stratificat din polietilenă capabil să reziste la
trecerea umidităţii din şi în ambalaj.

Consultaţi Capitolul 4, "Pregătirea pentru imprimare", pentru sugestii


privind controlul umidităţii topurilor de hârtie.

Ondularea
Curbarea excesivă este una dintre cele mai frecvente probleme ale
sistemelor de imprimare, şi o cauză frecventă a blocajelor de hârtie.
Alegerea unui tip de hârtie cu curbare scăzută şi umiditate
corespunzătoare va modifica substanţial productivitatea sistemului dvs.

Hârtia care prezintă cea mai bună performanţă este cea care are
curbarea cea mai mică după trecerea prin imprimantă. O imprimare de
control demonstrează rapid gradul de curbare maxim al unui tip de

19
hârtie. Dacă curbarea este prea mare apar blocaje ale hârtiei în interiorul
imprimantei sau în echipamentul de post-procesare. Pentru mai multe
informaţii privind evaluarea şi controlul curbării hârtiei, consultaţi
Capitolul 4, "Pregătirea pentru imprimare".

Umiditatea şi ondularea
În general, umiditatea ridicată - peste 5,3% - şi tendinţa mai accentuată
de curbare merg mână în mână. Deşi imprimarea de control pe propria
imprimantă este cel mai bun mijloc de evaluare a gradului de curbare a
hârtiei, performanţa optimă se obţine dacă specificaţi un tip de hârtie
xerografică care are umiditatea corectă şi este ambalată pentru a păstra
acest nivel de umiditate.

Hârtia cu umiditate foarte scăzută tinde să absoarbă foarte uşor apa


dacă este expusă condiţiilor atmosferice, producând muchii ondulate
care duc la probleme de trecere prin imprimantă.

Ondularea controlată
Anumite tipuri de hârtie xerografică sunt fabricate cu un control implicit al
curbării pentru a contracara tendinţa de curbare a colii când este expusă
la temperatură ridicată şi/sau presiune când se utilizează sisteme de
imprimare xerografică şi ionografică. Hârtia Xerox este fabricată cu un
control implicit al curbării. Această hârtie se comportă bine în toate
imprimantele Xerox dacă se ţine cont de orientarea corectă a hârtiei în
timpul introducerii. (consultaţi "Urmăriţi săgeata" în Capitolul 4)

Fibrozitatea
Fibrozitatea este direcţia de aliniere a fibrelor. Există trei metode de
determinare a sensului de orientare a fibrelor:

Rupeţi o coală de hârtie pe lungime; repetaţi procedura pe lăţime.


Comparaţi cele două fisuri. Hârtia se rupe mai drept pe direcţia fibrelor
(vezi figura 3-1)

Figura 3-1. Hârtia se rupe mai drept pe direcţia fibrelor

20
Împăturiţi o coală pe lungime, apoi pe lăţime. Comparaţi cele două
împăturiri. Hârtia se împătureşte neted pe direcţia fibrelor. Împăturirea
perpendicular pe fibre nu este netedă ci neregulată.

Figura 3-2. Hârtia se împătureşte neted pe direcţia fibrelor

Înmuiaţi două muchii adiacente ale colii. Direcţia fibrelor este


perpendiculară pe muchia care devine ondulată (vezi figura 3-3)

Figura 3-3. Când hârtia este umezită, muchia perpendiculară pe direcţia fibrelor va deveni
ondulată.

În general, direcţia fibrelor ar trebui să fie paralelă cu lungimea colii


pentru a obţine performanţa optimă a imprimantei. Acest tip de hârtie au
fibra pe lungime. Hârtia cu fibra pe lungime este de două ori mai rigidă
pe lungime (vezi "Rigiditatea" în secţiunea următoare).

Hârtia cu fibra pe lăţime este de două ori mai rigidă pe lăţime. La


trecerea prin imprimantă, hârtia tăiată cu fibra pe lăţime nu este la fel de
flexibilă ca hârtia cu fibra pe lungime, şi duce la creşterea problemelor
de alimentare, mai ales la sistemele de imprimare cu alimentarea pe
lungime. Diferenţa de rigiditate între lungime şi lăţime tinde să fie
extremă mai ales la fibra pe lăţime, şi curbarea incompatibilă poate crea
probleme.

În anumite situaţii specializate, echipamentele de post-procesare pot


impune utilizarea la imprimare a hârtiei cu fibra pe lîţime. Pentru detalii,
consultaţi Capitolul 8, "Post-procesarea".

21
Rigiditatea
Rigiditatea se referă la rezistenţa hârtiei la îndoire. Hârtia mai groasă
este mai rigidă, şi hârtia este în general mai rigidă în direcţia fibrei pe
lăţime. În general, hârtia cu greutate de 60g/m2 sau mai uşoară nu are
rigiditatea hârtiei mai groase şi se poate încolăci sau încreţi mai uşor în
imprimantă, cauzând blocaje şi alimentări defectuoase. Hârtia mai
groasă, cum ar fi coperţile sau separatoarele, cauzează probleme la
trecerea prin imprimantă şi o calitate slabă a imprimării (deplasarea
imaginii, porţiuni neclare, pierderea de informaţii) datorită capacităţii
reduse de a rula în jurul rolelor şi tamburilor.

Abrazivitatea
Ca rezultat al aditivilor şi tratărilor suplimentare, anumite tipuri de hârtie
sunt extrem de abrazive, ducând la distrugerea fotoreceptorului în timpul
unui blocaj sau ca rezultat al impurităţilor.

Nu se recomandă utilizarea hârtiei abrazive în sistemele Xerox de


imprimare.

Tăierea hârtiei
Hârtia care nu este corest tăiată/dimensionată produce blocaje şi
alimentări greşite. Colile nu trebuie să aibă o variaţie mai mare de 0,8
mm după tăiere.

Netezimea
Netezimea hârtiei are un impact semnificant pentru calitatea imprimării.
Dacă suprafaţa este prea aspră sau poroasă, calitatea imaginii scade;
cu cât creşte porozitatea cu atât scade calitatea imprimării, mai ales
pentru zonele compacte sau semitonuri. Hârtia extrem de poroasă nu
acceptă corect tonerul pentru fixare; acesta se şterge sau exfoliază.

Hârtia poroasă necesită setarea pentru densitate mai mare, deci se


consumă mai mult toner pentru a obţine nivelul dorit de întunecare a
imaginii, deoarece neregularităţile suprafeţei trebuie umplute cu toner.

Firma Xerox a realizat teste complete privind calitatea imaginii pentru


hârtie xerografică, normală şi ofset. Hârtia xerografică şi cea normală cu
un grad de netezime mai mare oferă cea mai bună calitate a imprimării.

Hârtia xerografică este în general mai netedă decât cea ofset sau
normală. Pentru uzul general, hârtia xerografică cu valoarea nominală
de 180 pe scara Bendtsen produce cea mai bună calitate. Scala
Bendtsen reprezintă măsurarea standardizată a netezimii, şi are în
22
vedere trecerea unui flux de aer peste suprafaţa unei coli de hârtie. Cu
cât este mai mare indicele cu atât este mai aspră/poroasă hârtia.
Specificaţiile firmei Xerox indică utilizarea hârtiei de 80 g/m2 şi indicele
Bendtsen între 120-240.

Luminozitatea
Luminozitatea adecvată creşte contrastul dintre hârtie şi imagine, oferind
o lizibilitate mai bună a documentului.

Luminozitatea nu trebuie confundată cu gradul de alb (intensitate a


albului), care este umbra hârtie şi nu cantitatea de lumină reflectată.

Grosimea
Grosimea unei coli de hârtie depinde în primul rând de greutatea proprie
şi de calandrarea (presarea) din timpul procesului tehnologic. Hârtia mai
subţire este mai netedă decât cea groasă. Presarea mai accentuată
face hârtia mai subţire, mai netedă, cu luciu mai bun, şi mai puţin rigidă.
Cu cât grosimea este mai mare, cu atât hârtia este mai rigidă.

Grosimea se exprimă în microni ( a milioana parte dintr-un metru).

Grosimea este importantă deoarece:

Hârtia mai subţire are rigiditate scăzută. Încreţirea sau încolăcirea hârtiei
duce la frecvente blocaje.

Hârtia groasă, cu greutate mare, are rigiditate crescută. Inflexibilitatea


relativă duce la frecvente blocaje datorită incapacităţii de a rula pe lîngâ
fotoreceptor, cilindrii, porţiuni de ocolire sau alte segmente ale
mecanismului de transport.

Probleme de calitate a imprimării apar şi datorită incapacităţii hârtiei de a


se mula pe fotoreceptor sau cilindrii de fixare/presare, având ca rezultat
imagini oblice sau zone neclare.

Grosimea neuniformă a colii tinde să cauzeze probleme de calitate a


imprimării (pete, etc).

Capacitatea tăvilor cu hârtie este modificată dacă se utilizează hârtie


mai subţire sau mai groasă decât grosimea normală.

Conductivitatea electrică
Procesul xerografic utilizează forţe electrostatice în procesul de captare
a imaginii şi pentru a controla deplasarea hârtiei în aparat. proprietăţile
electrice ale hârtiei trebuie controlate pentru a evita pierderea de
informaţii dacă umiditatea este mare sau pentru a evita fondul (pete şi

23
urme) şi electrizare dacă mediul este prea uscat.

Hârtia foarte conductivă poate cauza pierderea de informaţii şi alte


defecte de fixare a imaginii. Hârtia cu conductivitate scăzută, pe de altă
parte, poate produce acumulare statică între coli, ducând la alimentare
defectuoasă, blocaje, şi probleme la stivuirea colilor imprimate.

Rezistenţa la rupere şi sfâşiere


Rezistenţa la rupere şi rezistenţa la sfâşiere sunt importante în timpul
procesului de imprimare şi după efectuarea imprimărilor. Hârtia cu
rezistenţă scăzută se rupe/uzează pe margine în timpul deplasării prin
imprimantă, iar durabilitatea colilor imprimate este redusă. Un anumit
grad de elasticitate este necesar pentru a reduce la minimum ruperea
sau fisurarea.

Porozitatea
Porozitatea hârtiei (care măsoară uşurinţa cu care aerul trece prin hârtie)
este un atribut important când se folosesc imprimante cu mecanism de
alimentare prin absorbţie. Dacă hârtia este prea poroasă cauzează
alimentări greşite sau alimentarea a două coli. Petele pot apare din
acelaşi motiv. Hârtia cu porozitate prea mică se curbează mai mult şi
duce la pătarea colilor.

Rezistenţa la îngălbenire
Rezistenţa la uscare/îngălbenire este o caracteristică importantă a
hârtiei utilizate în imprimantele xerografice, deoarece procesul de
imprimare xerografică utilizează temperaturi ridicate şi presiune pentru a
fixa imaginile pe hârtie. Dacă rezistenţa este scăzută, colile imprimate se
îngălbenesc, devin sfărâmicioase şi au o rezistenţă la depozitare
redusă.

Frecarea
Colile de hârtie trebuie să se separe cu uşurinţă în timpul alimentării în
imprimantă sau pentru stivuire. Frecarea/aderenţa dintre colile adiacente
ale topuluitrebuie controlată pentru o alimentare satisfăcătoare în cazul
imprimantelor cu alimentare prin aderenţă. Dacă frecarea este prea
mare sau prea mică apar blocaje, alimentări incorecte, etc.

Opacitatea
Opacitatea este o caracteristică importantă a hârtiei în cazul imprimării
duplex (faţă-verso). Hârtia xerografică de calitate trebuie să fie suficient
de opacă pentru a evita perceperea informaţiei de pe verso sau de pe
paginile următoare. De obicei, cu cât este mai uşoară hârtia cu atât este
mai transparentă.

24
Calitatea produsului final
Calitatea fizică a hârtiei este foarte importantă pentru performanţa
imprimantei. Asiguraţi-vă de inexistenţa următoarelor defecte:

Praf de la tăiere, ambalare sau tratare. Verificaţi măsurile luate de


furnizor pentru controlul şi limitarea prafului.

Electrizare a muchiilor

Coli şifonate, împăturite, îndoite.

Găuri, încreţituri, fisuri.

Colţuri îndoite şi muchii deteriorate.

Adeziv.

Dopurile de hârtie ( rămăşiţe de hârtie după găurire) la hârtia


preperforată pot cauza blocaje. Găurile trebuie să fie bine făcute, iar
colile nu trebuie să fie prinse unele de altele.

Hârtia perforată trebuie să nu aibă praf, deoarece impurităţile pot


contamina imprimanta. Bombarea din jurul găurilor trebuie redusă cât
mai mult pentru a evita problemele de alimentare şi blocaje în stivuitor
(consultaţi Cap.5, "Hârtia perforată").

Ambalarea
Hârtia de foarte bună calitate poate deveni neutilizabilă dacă nu este
corect ambalată şi livrată. Ambalarea corectă protejează hârtia de
umiditate, impurităţi şi deteriorare fizică.

Metodele de ambalare cuprind:

Ambalaj rezistent la umiditate. În mod ideal, topurile de hârtie ar trebui


ambalate în hârtie rezistentă la umiditate, după care puse în cutii
rezistente care oferă protecţie. Firma Xerox utilizează hârtie stratificată
din polietilenă deoarece aceasta este foarte eficientă în protejarea
împotriva umidităţii şi menţine constant nivelul intern de umiditate. Acest
ambalaj nu contaminează hârtia. (Alte tipuri de hârtie stratificată-
laminată sau folii de plastic oferă aceeaşi protecţie).

Ambalaje cerate. Nu se recomandă acest tip de ambalaj. Ceara are


tendinţa de a contamina topul de hârtie. Ceara de pe coli cauzează
probleme de alimentare şi pete pe fotoreceptor. dacă este susceptibilă
contaminarea topului, luaţi câteva coli de deasupra şi dedesubtul topului
pentru a reduce problemele de alimentare sau contaminare.

25
Ambalare prin vidare cu plăci aglomerate deasupra şi dedesubt. Se
plasează câte o placă rigidă de lemn în partea de sus şi jos a stivei. O
folie de plastic va fi înfăşurată în jurul stivei, încălzită şi sigilată.
Formularele preimprimate sunt uneori ambalate astfel chiar de către
imprimanta ofset. Acest tip de ambalare trebuie realizat cu o forţă de
vidare/contracţie mică pentru a evita distorsionarea muchiilor, mai ales a
colţurilor.

Ambalare direct în cutie. Nu acceptaţi hârtia care nu este ambalată în


topuri individuale. Hârtia ambalată direct în cutie duce inevitabil la
deformarea muchiilor şi, în consecinţă, la alimentarea greşită sau la
blocaje.

Tipul de hârtie recomandat pentru imprimantele Xerox


Ca urmare a testelor laborioase efectuate asupra hârtiei xerografice,
simple şi ofset, firma Xerox a ajuns la concluzia că pentru a obţine cea
mai bună performanţă şi cu costuri eficiente trebuie utilizată hârtie
xerografică şi hârtie mixtă (Dual Purpose) cu greutatea de 80 g/m2 şi 90
g/m2 care respectă standardele impuse de firma Xerox.

Deşi toţi factorii prezentaţi în acest capitol pot juca un rol important în
obţinerea unei performaţe optime, mulţi dintre aceştia sunt dificil sau
imposibil de determinat de către utilizator.

Firma Xerox şi distribuitorii acesteia vă pot ajuta să alegeţi hârtia


potrivită pentru imprimanta dvs. Xerox şi să rezolvaţi problemele
aferente.

26
4. Pregătirea pentru imprimare

După selectarea hârtiei necesare, aceasta trebuie depozitată,


manipulată, aclimatizată şi introdusă în aparat corect pentru a ajunge în
imprimantă în condiţia fizică necesară pentru a se comporta bine în
timpul imprimării.

Depozitarea corectă
Hârtia A4 este în general livrată în cutii din plăci fibrolemnoase ce conţin
5 sau 10 topuri. Dacă se livrează o cantitate mai mare, hârtia este livrată
pe paleţi de lemn.

Paleţii şi cutiile trebuie manipulate cu grijă. Deşi sunt proiectate să


reziste la condiţii normale de transport, cutiile nu rezistă la deteriorare
dacă sunt aruncate, scăpate pe jos, lovite sau găurite de maşinile de
încărcat. Manipularea incorectă a cutiilor poate duce la deteriorarea
fizică a hârtiei, deteriorare ce uneori nu este observată imediat şi care
are ca rezultat creşterea numărului de blocaje şi alte probleme de
alimentare şi transport în imprimantă.

Nu depozitaţi hârtia direct pe podea, deoarece creşte posibilitatea


absorbţiei umidităţii. Hârtia trebuie depozitată pe paleţi, rafturi sau
dulapuri în zone protejate de variaţii extreme de temperatură şi
umiditate.

Nu desfaceţi topurile sigilate decât în momentul în care doriţi sî le


introduceţi în imprimantă. Păstraţi hârtia în ambalajul original, şi topurile
în cutia în care au fost livrate. Ambalajul fiecărui top conţine un strat de
protecţie care împiedică trecerea umidităţii. Îndepărtarea ambalajului
elimină bariera protectoare, supunând hârtia fluctuaţiilor de temperatură
care pot cauza curbarea excesivă, muchii ondulate, muchii compacte, şi
alte efecte nedorite.

Stivuirea
Dacă cutiile sau topurile individuale vor fi stivuite, ele trebuie puse cu
grijă unul peste altul pentru a evita deteriorarea muchiilor sau alte
probleme.

Nu se recomandă stocarea pe verticală a mai mult de 5 cutii. Nu se vor


stoca pe verticală mai mult de 3 paleţi. Pentru informaţii cu privire la
spaţiul de depozitare necesar pentru diferite cantităţi de hârtie,
consultaţi Anexa D.

27
Temperatura
Temperatura spaţiului de depozitare poate avea un efect semnificativ
asupra performanţei hârtiei în imprimantă. Temperatura optimă de
depozitare şi operare este între 20°C şi 24°C.

Umiditatea
Controlul umidităţii este una din cele mai importante etape pentru
promovarea caracteristicilor corecte ale hârtiei. Condiţiile optime de
depozitare a hârtiei includ o umiditate relativă de 35 -55%.

Creşterea umidităţii produce muchii ondulate. Acest lucru se produce


deoarece muchiile absorb umiditatea în timp ce restul topului nu este
afectat. Acest lucru cauzează blocaje sau alimentarea incorectă.

Figura 4-1. Muchii ondulate sau compacte

Muchii ondulate Muchii compacte

Umiditatea scăzută face ca muchiile să piardă din propria umiditate.


după care se contractă, cauzând "muchii compacte". Se produs astfel
blocaje, înregistrare incorectă şi încreţiri în timpul imprimării.

Dacă observaţi că hârtia se încreţeşte, are muchiile compacte şi/sau


curbare cu deplasarea imaginii, scăderea umidităţii relative poate fi o
soluţie. În general, este bine să modoficaţi umiditatea relativă cu
incremente mai mici de 5-10%, permitând realizarea efectului dorit
înainte de a trece la alte modificări.

Controlul umidităţii este important în zona de depozitare a hârtiei şi în


zona aparatului. Echipamentele de control automat al umidităţii nu oferă
întotdeauna rezultatele dorite. Zonele respective trebuie controlate
permanent, utilizând instrumente bine calibrate.

Chiar şi când funcţionează corect, sistemele de control al mediului


ambiant pot da erori dacă spaţiul de depozitare sau zona de lucru sunt
influenţate de aerul din exterior sau traficul înauntru şi afară. Umiditatea
relativă şi conţinutul de umiditate pentru toate componentele sistemului
de imprimare (aparat, hârtie, spaţiu) scad dacă există condiţii uscate:
temperatură ridicată în cameră, amplasare în zone deşertice, sau prin
utilizarea de sisteme de încălzire. Modificările opuse pot apare în timpul
perioadelor ploioase sau călduroase, când se utilizează sistemul de
încălzire/răcire sau când scade temperatura camerei. Reglarea umidităţii

28
relative (şi uneori a temperaturii) poate fi necesară pentru a compensa
variaţiile mediului ambiant.

Aclimatizarea hârtiei
Dacă hârtia este mutată din zona de depozitare într-un loc cu
temperatură şi umiditate diferite, aceasta trebuie aclimatizată la noua
locaţie înainte de utilizare.

Următorul tabel vă va ajuta să determinaţi intervalul de timp necesar


aclimatizării cutiilor cu hârtie stivuite şi sigilate.

Notă: Primele două rânduri de cifre indică diferenţa în grade (mai cald
sau mai rece) dintre zona de depozitare şi zona de lucru.

Tabelul 4-1. Tabel valori de aclimatizare a hârtiei

Diferenţă între temperatura zonei de depozitare şi temperatura zonei


de lucru (în grade)
Celsius
5° 10° 12° 15° 20° 25° 30°
Farenheit
9° 18° 22° 27° 36° 45° 54°
Cutii Ore
1 4 10 12 15 21 29 37
5 5 11 13 15 23 30 39
10 8 14 18 23 33 44 56
20 11 20 25 31 42 56 72
40 13 23 28 35 47 64 85

Exemplu: Dacă doriţi să mutaţi 10 cutii din zona de depozitare cu


temperatura de 10°C în zona de lucru cu temperatura de 22°C (o
diferenţă de 12°C), cutiile trebuie să rămână închise în zona de lucru cel
puţin 18 ore înainte de imprimare.

Tabelul se referă la cutii cu hârtie stocate pe un palet. Aclimatizarea


poate fi accelerată prin separarea cutiilor sau topurilor. Totuşi, nu
desigilaţi topurile cu hârtie decât în momentul în care doriţi alimentarea
hârtiei în imprimantă.

Urmărirea săgeţii indicatoare


Deoarece există o mică diferenţă între faţă şi verso pentru fiecare coală
de hârtie datorită procesului tehnologic, o faţă a colii este preferată
pentru prima imprimare. Curbarea hârtiei este caracteristica principală
care determină care parte să fie imprimată mai întâi.

Dacă utilizaţi hârtie de calitate fabricată special pentru imprimare


xerografică, ambalajul topului va fi marcat cu o săgeată pentru a indica

29
faţa preferată pentru (prima) imprimare. Imprimaţi pe această parte dacă
imprimaţi în modul simplex; imprimaţi mai întâi această parte dacă
imprimaţi în modul duplex.

Modul de orientare a feţei preferate (ÎN SUS sau ÎN JOS) în tavă trebuie
determinat în funcţie de aparat (şi uneori în funcţie de tava de alimentare
aleasă) consultând ghidul de utilizare pentru sistemul respectiv. După
determinarea orientării corecte, marcarea fiecărei tăvi cu o etichetă care
indică direcţia corectă de alimentare vă va ajuta să evitaţi erorile de
operare, crescând astfel productivitatea..

Determinarea direcţiei de curbare


În cazul în care topul de hârtie nu este marcat pentru orientarea corectă
a feţei pentru prima imprimare, va trebui să determinaţi direcţia de
orientare a curbării. Se va ţine în mână un teanc de coli de 10 mm
grosime prinzând de una din muchiile scurte (consultaţi figura 4-2).
Lăsaţi hârtia să atârne cu latura lungă paralel cu corpul dvs. Fie muchia
de jos sau cele două muchii laterale se vor curba uşor spre centru.
Observaţi direcţia în care se curbează muchia (muchiile). Aceasta este
partea curbată a colii.

Notă: Dacă topul de hârtie ar fi marcat, ar indica partea OPUSĂ a colii.

Alimentaţi hârtia în tavă în direcţia corectă.

Figura 4-2. Determinarea feţei curbate a colii

Curbarea implicită
Hârtia Xerox este fabricată cu o mică tendinţă de "curbare inversă",
astfel încât după imprimare coala va ieşi aproape dreaptă. Introduceţi
colile în direcţia săgeţii pentru rezultate optime.

Echipamente de compensare a curbării


Anumite imprimante laser ale firmei Xerox sunt echipate cu un set
reglabil de role pentru a controla curbarea colilor imprimate înainte ca
aceste coli să ajungă în tava de ieşire. Acest echipament poartă
denumirea de compensator de curbare. Dacă curbarea colii pe latura

30
lungă este inacceptabilă şi cauzează probleme, compensatorul de
curbare poate fi reglat pentru a reduce(compensa) curbarea rezultată.
Consultaţi ghidul de operare pentru imprimanta dvs pentru instrucţiuni
privind procedura de mai sus.

Alimentarea tăvii cu hârtie


Despachetaţi cu grijă topul ce urmează a fi introdus, având grijă să nu
îndoiţi sau să deterioraţi colile. Verificaţi dacă există semne evidente de
deteriorare (îndoire, şifonare, margini îndoite sau încreţite, muchii
compacte) sau impurităţi (parafină, praf). Nu filaţi colile sau nu le atingeţi
mai mult decât este necesar, deoarece contaminarea cu ulei etc
cauzează blocaje şi alimentarea greşită.

Introduceţi pe rând topurile în tavă, respectând orientarea corectă (după


cum este indicat de săgeata de pe ambalaj).

Figura 4-3. Săgeata de pe ambalaj

Dacă se introduc mai multe topuri de hârtie, este important să vă


asiguraţi că topurile sunt perfect aliniate unul deasupra celuilalt. Este
foarte uşor să încreţiţi, îndoiţi sau să deplasaţi prima coala a unui top
când plasaţi un altul deasupra acestuia. Suprafaţa de separaţie dintre
topurile din tava cu hârtie este o sursă frecventă de blocaje. Este
important mai ales să evitaţi alimentarea diferită a topurilor succesive
(unele cu săgeata în sus, altele cu săgeata în jos).

Respectaţi linia de umplere maximă marcată pe toate tăvile, şi nu


depăşiţi această limită.

31
5. Formulare preimprimate

Preimprimarea: Rezultate optime si precauţii


Echipamentele Xerox dau rezultate foarte bune în imprimarea
formularelor tipizate. Mulţi producători de cerneluri oferă cerneală
compatibilă laser care rezistă la temperaturile înalte ale cuptorului
copiatoarelor şi imprimatelor de mare volum. Puteţi conta pe faptul ca
veţi obţine rezultate excelente cu ajutorul ghidului de faţă.

Utilizaţi stocul potrivit


Ca regulă, cu cât stocul de materiale pe care îl utilizaţi are grad mai
mare de absorbţie cu atât obţineţi o calitate mai bună a imaginii. Hârtia
pe care o utilizaţi trebuie sa fie multi-uz compatibilă atât cu tipărire offset
sau xerografică.

Alegeţi cu atenţie echipamentul de imprimare


Alegeţi un echipament comercial care deţine experienţa imprimării
materialelor care ulterior vor rula în imprimante şi copiatoare laser.
Atunci când este posibil, testaţi materialele imprimate în copiatoarele
proprii înainte să comandaţi cantităţi considerabile. Este recomandată,
de asemenea, menţinerea mediului de imprimare la 20-25 grade C şi la
40-50% umiditate relativă.

Tăiaţi cât mai „curat”


Când tăierea filelor este necesară, Xerox vă recomandă ca procesul sa
aibă loc pe topuri de maximum 250 sau chiar mai puţine file. De ce?
Pentru că asigură o margine fină a tăieturii, reduce contaminarea cu
praful de hârtie rezultat în urma tăierii şi îmbunătăţeşte tractarea filelor,
toate aceste ducând la creşterea performanţelor echipamentului.

Verificaţi acoperirea cu cerneală


Este bine cunoscut faptul că tonerul nu aderă bine pe zone cu acoperire
masivă de cerneală, în acest caz este foarte posibil să se cojeasca sau
aplicarea să aibă un aspect inestetic, astfel vă sfătuim să evitaţi pe cât
posibil aceste situaţii. Cu cât mai puţin toner pe zonele ţn care imprimaţi,
cu atât mai bune sunt rezultatele. Pentru cele mai bune rezultate,
concepeţi-vă singuri formularele pe cât posibil, oferindu-vă astfel
posibilitatea să imprimaţi pe zone fără pre-imprimare.

Pre-imprimarea şi temperaturile cuptorului


Pentru evitarea contaminării echipamentului alegeţi cerneluri, suprafeţe
lăcuite sau cretate care să reziste la temperatură şi presiune.
Temperatura cuptorului poate ajunge la 204 grade C şi 140 psi. Cele mai
bune alegeri sunt cernelurile compatibile laser sau alte finisări conţinând
răşini rezistente la temperatură mare şi nivele reduse de distilaţi. Cele
mai recomandate cerneluri pentru copiatoarele şi imprimantele Xerox
sunt cele tratate UV şi cu oxidanţi.

32
Evitaţi următoarele cerneluri
Cernelurile aplicate la rece, conductive sau cele bazate pe cauciuc nu
sunt recomandate pentru că, primele nu sunt stabile, nu se usucă foarte
bine şi se împrăştie pe filă, contaminând componentele echipamentului.
Cernelurile conductive conţin carbon sau pulberi metalice care
interferează cu abilitatea hârtiei de a se încărca electrostatic suficient
astfel încât să se faca transferul de toner. Cernelurile bazate pe cauciuc
nu se comportă bine şi vor contamina echipamentul.

Suprafeţele lăcuite şi cretate


Utilizaţi materialele cu suprafaţă laăcuită sau cretată în cel mult două
săptamani de la imprimare pentru că timpul are proprietatea de a întări
suprafaţa de finisare, limitând potenţial transferul tonerului.

Pulberile
Unele echipamente utilizează diverse pudre pe materialele pre-
irmprimate pentru a creşte capacitatea acestora de uscare. Noi
recomandăm să nu utilizaţi agenţi de uscare, pentru că pulberile sunt
aduse în echipament, contaminând componentele acesteia.

Uscarea şi împachetarea
Atunci când utilizaţi cernelurile care se usucă la contactul cu aerul
(oxidante) recomandăm timpi de uscare între 3-5 zile. Pentru asigurarea
uscării complete, nu împachetaţi şi expediaţi filele îndată după
imprimare, este recomandat să aşteptaţi între 3-5 zile după care,
împachetarea poate fi realizată utilizând presiune minimă.

33
6. Hârtii speciale

Multe tipuri de hârtii speciale şi alte materiale pentru aplicaţii diverse,


cum ar fi etichete şi transparente, pot fi utilizate pe imprimantele
Xerox. Unele dintre aceeste materiale necesită o manipulare
deosebită iar altele trebuie utilizate doar pe aparate speciale.
Pentru a avea o listă completă cu materialele speciale ce sunt fiabile
pentru tipul dvs. de imprimantă, vă rugăm să consultaţi tabelele din
figurile 9-3 şi 9-4.
De fiecare dată când nu sunteţi siguri că hârtiile pe care doriţi să le
utilizaţi sunt cele mai indicate pentru imprimanta dvs., vă rugăm să le
testaţi înainte de a achiziţiona cantităţi mari.
Hârtiile speciale nu sunt concepute a fi utilizate în cantităţi mari cu
imprimantele Xerox. Utilizarea lor pentru producţia de masă poate
cauza blocaje frecvente.

Hârtiile reciclate
Există un interes deosebit pentru hârtiile reciclate. Majoritatea
acestor hârtii sunt realizate dinntr-o combinare a masei de hârtie
“virgine” , resturi de hârtie (provenite chiar din procesul de producţie
al hârtiei — resturi provenite din tăierea hârtie, etc.) şi hârtie/resturi de
hârtie utilizată, hârtia care a fost utilizată de către consumatori şi apoi
returnată pentru reciclare. Hârtiile reciclate Xerox conţin până la
100% hârtie reciclată.
Pentru a putea fi reutilizată, hârtia colectată pentru reciclare este
transportată la fabrici unde este spălată şi extrasă cerneala din hârtie.
Fibrele de hârtie pot fi utilizate în procesul de realizare a hârtiei. Hârtia
utilizată este diferită. Ea poate conţine adezivi (de la hârtia de plicuri,
etichete, etc.), care sunt foarte dificil de îndepărtat, sau anumite tipuri
de cerneluri (inclusiv cernelurile xerografice) ce nu pot fi imediat
îndepărtate din fibre. Ca rezultat, hârtiile reciclate sunt mai
neuniforme în conţinut decât hârtiile realizate din fibre
“virgine”. De obicei hârtiile recilcate nu au acelaşi aspect şi calităţi ca
şi hârtiile “noi”, ele sunt mai murdare datorită reziduurilor de cerneluri
şi adezivi ce nu se pot îndepărta în totalitate în timpul procesului de
curăţare şi de obicei aceste hârtii sunt mai scumpe.
Deoarece obţinerea celei mai bune calităţi posibile este principala
grijă a utilizatorilor imprimantelor Xerox, hârtiile reciclate pot
reprezenta un compromis când sunt utilizate pe aceste echipamente.
Nu există limitări în ceea ce priveşte utilizarea hârtiilor reciclate în
orice imprimantă Xerox. Datorită prezenţei fibrelor secundare, poate
apare o tendinţă mai accentuată de ondulare (rezultând blocaje) şi
pete pe fotoreceptor.

34
Consideraţii în ceea ce priveşte reciclarea
consumabilelor utilizate la imprimante şi fotocopiere
Tonerele sunt materiale termoplastice. Datorită faptului că nu sunt
solubile în apă, îndepărtarea lor de pe hârtie este foarte dificilă
utilizând tehnologiile actual disponibile.
Hârtia utilizată în fotocopiee sau imprimarea laser trebuie, de obicei
reciclată separat. Este mai indicată reciclarea acestor materiale sub
formă de cartoane pentru ambalaj şi şerveţele, unde materialele
reziduale existente în masa de hârtie nu reprezintă o problemă.

Hârtiile colorate
Hârtiile colorate sunt disponibile într-o gamă foarte mare de nuanţe.
Ele nu diferă, în ceea ce privesc performanţele, de hârtiile necolorate,
în utilizarea lor în imprimantele Xerox.

Hârtiile autocopiative
Hârtiile autocopiante reproduc o imagine atunci când microcapsulele
cu substanţe chimice înglobate pe una sau ambele feţe ale hârtiei
sunt sparte de presiunea exercitată de un stilou, maşină de scris, sau
imprimantă matricială.
Datorită substanţelor chimice utilizate în producerea majorităţii
hârtiilor autocopiante, aceste hârtii crează probleme, atunci când sunt
utilizate în cantităţi mari în imprimantele Xerox, necesitând curăţări
dese ale echipamentelelor şi chiar înlocuirea anumitor componente
de către inginerii de service Xerox.
Xerox produce în prezent hârtii autocopiante utilizând o tehnologie
proprie bazată pe “capsule control”, un proces unic ce elimină
problema spargerii capsulele în timpul transportului şi pot fi utilizate
într+o mare varietate de echipamente Xerox.
Hârtiile atutocopiante Xerox sunt recomandate pentru utilizarea în
imprimarea facturilor, fişelor medicale, ordinelor de lucru şi de
cumparare etc.

Hârtii grele
Hârtiile grele includ cartoane cum ar fi coperţi, separatoare de
capitorle, etc. Acest tip de hârtii se pot încadra în greutăţile de hârtie
admise pentru imprimanta dvs., dar elepot cauza şi probleme datorită
faptului că sunt hârtii cu fibră scurtă. Pentru majoritatea aplicaţiilor,
hârtiile trebuie să fie tăiate pe fibră lungă.
Hârtiile grle nu sunt recomandate pentru toate imprimantele Xerox.
Consultaţi anexa A a acestui ghid pentru a determina dacă hârtiile
grele pot fi utilizate pe imprimanta dvs.

35
Direcţia fibrelor
Când comandaţi hârtii grele, este recomandat să specificaţi ca ele să
fie 100% cu fibre lungi. După cum s-a putut remarca în paragraful
anterior, majoritatea acestor hârtii sunt cu fibre scurte sau chiar mixte
(cu fibre lungi şi fibre scurte).
Majoritatea imprimantelor, pentru a utiliza astfel de hârtii, necesită
alimentarea cu hârtii grele tăiate cu fibră lungă, pentru a obţine
performaţe satisfăcătoare.

Ondularea pe muchia scurtă


O a doua problemă a hârtiei grele este diferenţa în ceea ce priveşte
predominanţa curbării hârtiei.
În cazul hârtiei cu fibre lungi, muchiile lungi ale colii sunt drepte iar
muchiile scurte sunt ondulate. Acest tip de curbare se adaptează la
majoritatea părţilor curbe ale aparatelor fără a se produce blocaje.
Ondularea pe muchia scurtă, în cazul hârtiilor grele cu fibră scurtă, nu
se adaptează cu calea hârtiei. Dacă curbarea apare la muchia de
înaintare în anumite aparate, hârtia nu este registrată corect şi poate
fi alimentată defectuos.

Lipirea muchiilor
O a treia problemă ce apare la hârtiile grele o reprezintă lipirea
muchiilor colilor, de obicei ca rezultat al dificultăţilor de tăiere. Lipirea
muchiilor este o cauză a problemelor de alimentare a hârtiei grele.
Rezolvarea constă în filarea topului de hârtie pe toate cele patru
muchii, înainte de alimentare.
Xerox furnizează o gamă diversă de hârtii grele ce îndeplinesc toate
condiţiile cerute pentru imprimantele dumneavoastră.

Hârtii găurite
Hârtiile găurite au două sau mai multe găuri de-a lungul unei muchii,
pentru a putea fi introduse în coperţi.
Principala problemă ce apare cu acest tip de hârtii o constituie
blocajele provocate de resturile de hârtie de pe verso-ul colii, ce
rămân în top şi de blocarea colilor cauzată de o găurire
necorespunzătoare. Resturile de hârtie rezultate în urma operaţiei de
găurire pot deteriora fotoreceptorul unei imprimante laser, în cazul
când ajung în această zonă.

Hârtie găurită cu o bandă de rigidizare pe muchia


găurită
Acest tip de hârtii au o bandă de plastic de-a lungul muchiei găurite.
Această bandă măreşte rezistenţa hârtiei în zona găurită, evitându-se
ruperea acesteia la manipulare.

36
Înainte de a alimenta în imprimantele xerox acest tip de hârtie,
întotdeauna filaţi energic hârtia. Urmaţi instrucţiunile referitoare la
hârtia găurită pentru a alimenta corect hârtia (cu găurile spre stânga
sau spre dreapta) şi banda de plastic (în sus sau în jos).
În general, hârtia trebuie alimentată astfel încât muchia de înaintare
să fie opusă benzii de plastic. În orice caz, pentru imprimantele ce
imprimă în mod duplex, muchia întărită cu banda de plastic trebuie să
fie muchia de înaintare.

Hârtii perforate
Hârtiile perforate au unul sau mai multe rânduri de perforaţii pentru a
permite separarea hârtiei în mai multe secţiuni. Acest tip de hârtie
este utilizat pentru a imprima bilete sau diverşi “fluturaşi”.

Probleme posibile
Acest tip de hârtii pot provoca blocaje şi probleme de alimentare dacă
nu au fost îndepărtate corespunzător resturile de hârtie, rezultate în
urma operaţiei de perforare. Blocajele pot apărea şi în cazul în care
perforaţiile paralele cu muchia lungă sunt mai aproape de 75 mm de
muchia de înaintare a hârtiei (dacă hârtia se alimentează mai întâi cu
muchia lungă).

Hârtii pergament
Hârtiile pergament sunt foarte asemănătoare ca proprietăţi cu
pergamanetele obţinute din piele (piele de animal pregătită special
pentru scris şi pictat, utilizată în antichitate). Hârtia pergament este
rugoasă, cu o suprafaţă pătată, pentru a semăna cât mai bine cu
pergamentul. Poate fi utilizată în toate imprimantele Xerox.

Hârtii de desen/Hârtie velină


Există o diferenţă importantă între hârtia velină (vellum stock) şi hârtia
cretată (vellum finish). Hârtia cretată este foarte rugosă; o hârtie
cretată poate avea sau nu caracteristicile unei hârtii veline.
Hârtiile veline sunt foarte lucioase, netede şi translucide. Sunt chiar
asemănătoare cu hârtiile pergament.

Probleme posibile
Anumite hârtii veline pot cauza probleme imprimantelor: Hârtiile veline
conţin un grad mare de substanţe de plastifiere ce pot produce pete
pe fotoreceptor în imprimantele laser, prin interacţiunea acestor
substanţe cu tonerul. Expunerea la căldura ce se degajă în timpul
procesului de fixare în imprimantele laser poate genera mirosuri
neplăcute. Inhalarea timp îndelungat a fumului emis de hârtiile veline
încălzite poate fi periculos. Nu achiziţionaţi hârtii veline ce miros
puternic atunci când sunt dezambalate.

37
Etichete
Etichetele cu lipire prin presare sunt utilizate pentru aplicaţii cum ar fi
etichetarea plicurilor poştale, aplicarea de etichete pe produse, etc.
Etichetele sunt compuse din trei straturi: coala pentru imprimare
(scriere), stratul de adeziv, coala suport .
Cola pentru imprimare este realizată de obicei din hârtie obişnuită de
60 – 90 g/m2, impregnată cu latex şi materiale sintetice, rezistente la
căldură, cum ar fi poliesterul.
Adezivii sunt concepuţi atât pentru aplicaţiile ce necesită ca etichetele
să fie permanente, cât şi pentru cele în care este necesară
îndepărtarea lor.
Cola utilizată ca suport pentru etichete poate diferi ca greutate, în
funcţie de duritatea neesară pentru utilizarea în imprimante.
Când imprimaţi etichete auto-adezive, cel mai recomandat este să
utilizaţi etichete special concepute pentru imprimantele laser. Aceste
tipuri de etichete sunt concepute să reziste cu succes condiţiilor
deosebite din imprimantele laser, cum ar fi : căldura deosebită şi
presiunea, fără ca adezivii şi hârtia utilizate să îşi schimbe
proprietăţile şi să deterioreze fotoreceptorul.
Etichetele pot fi decupate, fără a fi tăiată şi coala de suport. Această
coală poate fi realizată din materiale neaderente, pentru a se evita
erorile de alimentare.
Achiziţionaţi etichete special concepute pentru utilizarea în
imprimantele laser. Etichetele purtând marca Xerox întrunesc toate
condiţiile de calitate pentru utilizarea în imprimantele laser.
Notă: Etichetele cu adeziv uscat (ce trebuie umezit pentru a se lipi de
suprafeţe) pot cauza probleme în imprimantele laser. Căldura şi
presiunea la care sunt supuse pot cauza dezilipirea particulelor de
adeziv de pe etichete. Umezeala din atmosferă poate activa adezivul,
producându-se astfel pete pe fotoreceptor sau alte probleme.
Notă: Recomandăm să urmăriţi aceste aspecte atunci când imprimaţi
etichete:
Păstraţi etichetele 72 de ore în condiţiile mediului de imprimare
înainte de a le utiliza.
Păstraţi etichetele în ambalajul sigilat până în momentul în
care le utilizaţi
Nu filaţi etichetele decât dacă pe ambalaj sunt instrucţiuni care
indică aceasta acţiune

Tabelul 6-1 Criterii de alegere a etichetelor

Gramaj >=65 g/m2


Volum specific 1,3 cm /g (+)(-) 0,2 cm3/g
3

Rezistenţa statică specifică la îndoire Lungime

38
Hârtii rezistente la rupere
Aceste hârtii, cum ar fi Xerox NeverTear (TM) şi Xerox Durapaper
(TM), nu sunt propriu zis hârtii. Sunt coli de poliester, rezistente la apă
şi extrem de greu de rupt. Reprezintă o alegere bună în cazul în care
doriţi să imprimaţi documente importante ce trebuie protejate sau
utilizate în mod frecvent.
Aceste hârtii nu se pot utiliza în toate echipamentele digitale. În orice
caz, rata blocajelor ce pot apare este mai mare decât în cazul hârtiilor
xerografice sau cu utilizări multiple. Nu este recomandată utilizarea
hârtiilor rezistente la rupere pentru perioade lungi de timp şi în
cantităţi mari. Aceste hârtii sunt mai scumpe decât hârtiile xerografice
sau cu utilizări multiple. Utilizaţi produse sintetice care sunt concepute
pentru imprimare digitală sau au fost testate pe echipamentul dvs.
Xerox vă oferă o serie de produse sintetice special concepute pentru
imprimare digitală.
La fel ca şi transparentele, aceste hârtii pot ieşi din imprimantă având
o peliculă de ulei de cuptor sau lubrefiant, atunci când sunt utilizate în
imprimante laser. Acest lucru se întâmplă deoarece suprafaţa acestor
hârtii este complet neabsorbantă. Această peliculă de ulei poate fi
îndepărtată uşor cu ajutorul unei cârpe curate şi moi.

Transparente
Transparentele sunt utilizate pentru ca imaginile create să poată fi
proiectate pe un perete pentru a putea fi prezentate mai uşor în cadrul
conferinţelor, prezentărilor, etc. Transparentele sunt realizate din
poliester acoprit cu o substanţă chimică ce ajută ca tonerul să adere
rapid la suprafaţa transparentelor.

Recomandări în utilizarea transparentelor


În imprimantele Xerox, în funcţie de model, se utilizează diverse tipuri
de transparente. Pentru unele modele sunt necesare transparente
speciale, pentru utilizarea în aceste imprimante de mare viteză.
Pentru alte modele sunt necesare transparente având o bandă opacă
pe una din muchii, sau cu suport de hârtie.

Sfaturi pentru utilizarea transparentelor


Filaţi transprarentele înainte de alimentare, pentru a evita lipirea lor.
Alimentaţi transparentele deasupra câtorva coli de hârtie de aceeaşi
dimensiune.
Dacă transparentele au o bandă albă, asiguraţivă că respectaţi
poziţia de alimentare a acestui tip de transparente, conform cu
manualul de operare al imprimantei.
Dacă la ieşire rămâne ulei de cuptor sau lubrefiant pe transparente,
ştergeţi transparentele cu o cârpă albă, moale.
Dacă intervine un blocaj în timpul imprimării încercaţi să localizaţi
transparenta, iar în cazul în care nu o detectaţi, nu reluaţi imprimarea.
Căldura din interiorul imprimantei poate topi transparetele, provocând
39
defecţiuni grave echipamentului dumneavoastră. Apelaţi în aceste
situaţii la inginerii de service Xerox.

MICR — magnetic ink character recognition


(recunoaşterea optică a caractrerelor imprimate cu
cerneală magnetică)
Imprimarea/recunoaşterea MICR utilizează toner feromagnetic şi
fonturi realizate special pentru a crea documente ce pot fi citite de alte
echipamente.

Modelele 4635MX, DocuTech 6180MX au configuraţie MICR şi pot


produce, la fiecare imprimare, un cec complet, incluzând textul şi
informaţiile necesare, formatul, simbolurile şi semnătura, precum şi
rândul de caractere MICR în partea de jos a cecului sau a altui tip de
document; documentul respectiv va putea fi procesat cu uşurinţă de
alte echipamente specializate.

Cerinţe privind hârtia pentru procesul MICR


Documentele MICR sunt destinate procesării ulterioare. De aceea,
ele trebuie să respecte atât cerinţele sistemului de imprimare Xerox,
cât şi ale echipamentelor de post-procesare. Documentele MICR
trebuie să reziste efortului mecanic produs de aparatele de citit-sortat-
tăiat , fără pierdere de informaţie sau deformări semnificative. Aceste
cerinţe sunt importante mai ales în cazul cecurilor, care constituie
majoritatea aplicaţiilor MICR. Următoarele condiţii sunt necesare
pentru hârtia MICR:
Suprafaţa hârtiei trebuie să fixeze foarte bine tonerul feromagnetic
MICR.
În Europa, hârtia pentru cecuri trebuie să întruneasca standardele
bancare (APAC) CBS1 pentru cecuri şi CBS2 pentru altele.
Notă: Hârtia Xerox XPrint de 90g/m2 respectă toate cerinţele CBS2
ale instituţiilor bancare în cazul hârtiei MICR.
Gradul de netezime Sheffield trebuie să fie între 120 şi 150.
Gradul de umiditate : 4,5%
Utilizaţi hârtie care a fost păstrată în ambalaj rezistent la umiditate.
Evitaţi utilizarea hârtiei obţinute prin tăierea hârtiei continue,
deoarece dimensiunile pot varia, muchiile sunt deformate, iar
gradul de curbare nu este acceptabil.
Nu utilizaţi hârtie care conţine particule feromagnetice
Dacă este necesară utilizarea hârtiei autocopiative, utilizaţi una
specială nu pe cea convenţională
Notă: Hârtia autucopiativă poate fi cerută pentru aplicaţii de imprimare
a cecurilor în duplicat. În cazul hârtiei convenţionale, capsulele de pe
spatele cecului se sparg în timpul procesării iniţiale. Substanţele
chimice eliberate din capsule pot migra şi atacă tonerele bazate pe
cerneală. Cerneala devine instabilă, cauzând lipirea cecurilor. Hârtia
autocipiativă reţine toate elementele chimice ale duplicatului
prevenind contaminarea.

40
Hârtia securizată
Majoritatea emisiunilor de valoare, mai ales certificatele de stoc sau
paşapoartele, sunt imprimate pe hârtie securizată. Acest tip de hârtie
împiedică falsificarea iar efectuarea oricăror modificări devine uşor
detectabilă.
Textura color a fondului în cazul cecurilor (etc.) are un coeficient de
adeziune foarte scăzut astfel încât orice ştergere a materialului
imprimat duce la ştergerea sau decolorarea fondului. Anumite tipuri
de hârtie bancară sunt tratate chimic astfel încât este afişat cuvântul
nul în cazul în care se încearcă ştergerea mecanică sau chimică.
Dacă utilizaţi hârtie bancară în imprimanta Xerox, asiguraţi-vă că
toate preimprimările au fost efectuate cu cerneală produsă special
pentru utilizarea în sisteme xerografice şi că cerneala s-a uscat
complet. (Consultaţi secţiunea "Formulare pre-imprimate" în Capitolul
5 al acestui ghid).

Tipuri de hârtie nerecomandate


Următoarele tipuri de hârtie nu sunt recomandate pentru utilizare în
imprimantele Xerox, în primul rând datorită posibilităţii de a transmite
impurităţi echipamentului, ceea ce va necesita asistenţă tehnică.

Hârtia conductivă electric


Hârtia cu conductivitate electrică ridicată, cum ar fi cea cu strat din
folie de aluminiu, nu trebuie niciodată utilizată pentru echipamente
laser sau ionografice. Se poate produce un arc electric, cauzând
defectarea aparatului sau o calitate slabă a imprimării.
Hârtia cu conţinut ridicat de umiditate şi/sau conţinut ridicat de clorură
de sodiu este prea conductivă pentru a păstra suficientă încărcare
electrică pentru transferul eficient al tonerului. Rezultă o densitate
scăzută a imprimării, densitate scăzută a zonelor compacte, şi
pierdere de informaţie.
Problemele de conductivitate pot apare şi la utilizarea foformularelor
preimprimate cu cerneală cu conductivitate elelectrică. (Consultaţi
capitolul 5 al acestui ghid).

Hârtia cu conţinut de talc


Talcul este uneori utilizat în industria de fabricare a hârtiei pentru a
controla efectele rezultate din stratificarea hârtiei. Este dificilă
păstrarea talcului pe hârtie; hârtia care conţine talc (chiar sub 1%)
produce probleme semnificative. La trecerea printr-un echipament,
talcul se desprinde şi scade coeficientul de frecare dintre hârtie şi
banda de alimentare şi transport.
La imprimantele de volum mic, blocajele de alimentare apar chiar
după câteva imprimări. La echipamentele de volum mare, efectele
sunt mult mai subtile şi greu de analizat.

41
Problemele cauzate de contaminarea cu talc includ:
Rata crescută a blocajelor şi alimentărilor defectuoase în zona de
alimentare, staţia de aşteptare, poarta de înregistrare şi zona de
transfer.
Fond/pete pe imprimări, cauzate de talcul instabil fizic. Aceste
probleme sunt greu de diagnosticat chiar şi într-un laborator foarte
bine echipat. Singura modalitate de a evita disfuncţionalităţile legate
de hârtiile cu conţinut de talc este să achiziţionaţi hârtii cu
performanţă garantată cum este cea produsă de Xerox.

Hârtia cu conţinut de parafină, acid stearic sau


plastifiant
Parafina, acidul stearic sau plastifianţii din compoziţia anumitor tipuri
de hârtie pot cauza probleme de alimentare datorită efectelor de
scădere a aderenţei între hârtie şi elementele de alimentare/transport.
Aceste substanţe pot produce de asemenea erori de imprimare
datorită formării de pete pe fotoreceptor.
Acidul stearic şi plastifianţii apar în compoziţia multor tipuri de hârtie
(coli calandrate, hârtie velină sau tratată chimic). Este dificilă
identificarea clară a acestor substanţe. Cea mai bună protecţie este
achiziţionarea hârtiei de la un distribuitor care garantează calitatea
hârtiei şi respectă regulile de interzicere a utilizării acestor substanţe.

42
7. Culoarea şi hârtia

Numărul mare de imprimante digitale color aşa cum sunt cele din
familia DocuColor şi iGen3, a adus o creştere semnificativă în tipurile
şi varietatea hârtiilor disponibile.

În mediul actual este mult mai fezabilă producţia unei arii variate de
produse imprimate pe un echipament digital, aşa cum în trecut puteau
fi obţinute numai prin litografiere sau offset. Iar lumea culorii este în
continua dezvoltare.

Selectarea hârtiei pentru imprimarea digitală color


La selectarea hârtiei pe care se vor folosi culori de evidenţiere, aveţi
în vedere faptul că fondul color al colii influenţează percepţia vizuală.
La selectarea hârtiei xerografice albe se va alege tipul de hârtie cu
luminozitate bună şi suficient grad de alb, şi caracteristici constante
de la un top la altul. Cu cât hârtia se apropie mai mult de albul absolut
cu atât culoarea imprimată va fi mai fidelă.
Pentru că în imprimarea digitală color predomină imaginile grafice,
care au o importanţă covârşitoare faţă de imprimarea alb/negru. În
plus, faptul că se aplica toner în mai multe straturi (4 straturi faţă de
unul singur în imprimarea alb/negru) face necesară o hârtie puţin mai
grea şi mai rigidă.
În ziua de astazi, atât hârtiile lăcuite cât şi cele nelăcuite pot fi utilizate
în mediul digital de imprimare, dacă aceste produse au fost
dezvoltate pentru solicitările acestuia. Această specificaţie este mai
ales valabilă pentru hârtiile lăcuite. Pentru mai multe infromaţii
consultaţi capitolul 6 al acestui ghid.
Imprimarea digitală poate oferi reproduceri grafice de excepţie pe
măsură ce tonereul sau cerneala utilizată rămân pe suprafaţa hârtiei
reţinând structura punctelor şi aducând îmbunătăţiri calităţii imaginii.
Contrastul şi rezoluţia sunt elemente critice la reproducerea de
calitate a imaginilor. Netezimea filelor ajută la prevenirea imprimării
neuniforme.
Alegerea unei hârtii tătiate bine este critică pentru calitatea imprimării
digitale color. Dupa cum s-a arătat in Capitolul 3, hârtiile care nu au
fost tăiate cu precizie pot creşte contaminarea echipamentului, pot
determina apariţia umbrelor sau a defectelor de imagine: puncte albe
sau imperfecţiuni.
Datorită varietăţii mari de echipamente digitale color Xerox, vă
recomandăm să consultaţi www.xerox.ro pentru sfaturi privind mediile
speciale de imprimare pentru modelul dvs. de echipament.

43
8. Consideraţii privind post-
procesarea

Operaţiile de procesare ce urmează imprimării, cum ar fi găurirea,


împăturirea, introducerea în plicuri, etc., necesită o atenţie deosebită
dacă trebuie realizate fără a compromite productivitatea.

Echipamentele şi hârtia

În mod tradiţional, echipamentele pentru operaţiile de post-procesare


au fost proiectate pentru utilizarea de materiale de calitate, imprimate
prin litografie offset. Hârtia ce a fost imprimată cu un echipament digital
prezintă câteva diferenţe importante:
Colile imprimate sunt uscate, devenind mai sensibile la
electricitatea statică, ce produce diverse probleme la post-
procesare
Colile pot fi murdare cu ulei de cuptor sau vaselină. Colile
unsuroase sunt mult mai predispuse la alunecare, şi pot să nu
corespundă imediat altor aplicaţii de imprimare sau scriere
Muchiile colilor pot fi ondulate.
Colile pot fi încreţite, datorită trcerii prin calea hârtiei şi încălzirii
şi/sau presiunii în timpul procesului de fixare.
Imprimările digitale au un înalt grad de calandrare (strălucire)
datorită expunerii la presiuni foarte mari în timpul procesului de
fixare.
Echipamentele pentru alimentarea acestor coli trebuie să fie capabile
de a funcţiona cu o generare minimă de electricitate statică, de a
neutraliza electricitatea statică existentă, de a funcţiona cu ulei de
cuptor sau vaselină pe curele de antrenare/role, şi să nu deterioreze
hârtiile ondulate şi încreţite.
Hârtia ce va fi procesată după imprimare trebuie selectată ţinând cont
de operaţiile dorite. Ea trebuie să dea rezutate bune atât simplex (pe o
singură faţă) cât şi duplex (faţă-verso), şi de asemenea trebuie să
creeze un minimum de probleme de sistorsionare, electricitate statică
şi alunecare în timpul procesării.

Probleme posibile
Hârtia ce poate fi alimentată cu succes de o imprimantă nu prezintă
nici o garanţie că poate fi prelucrată într-un echipament de post-
procesare.
Datorită costurilor mari şi pierderilor din productivitate ce rezulta din
post- procesarea defectuoasă, este recomandată testarea şi
achiziţionarea hârtiei din punctul de vedere al obţinerii celor mai bune
performanţe.

44
Muchii ondulate
Muchiile ondulate apar atunci când topuri calde sau uscate de hârtie
imprimată absorb rapid umezeală pe muchiile colilor. Muchiile se
deformează iar centrul colilor nu. Rezultatul constă într-o ondulare ce
poate rămâne permanentă.
Posibilitatea apariţie deformării poate fi redusă printr-o formă
corespunzătoare a colii. Hârtiile produse de Xerox sunt proiectate şi
testate pentru a reduce cât mai mult aceste deformări. Procedurile ce
pot diminua aceste probleme includ:
Păstrarea topurilor de hârtie, în ambalajul original, în sala în care se
află aparatul (consultaţi capitolul 4 )
Coborărea umidităţii relative la aproximativ 50% (dar nu mai scăzută
încât să apară probleme legate de electricitatea statică).
Post-procesarea paginilor imprimate imediat, înainte de apariţia
problemelor legate de absorbţia umezelii.
Introducerea colilor imprimate în mape de plastic sau ambalarea lor în
cutii, pentru a reduce expunerea la umezeala din atmosferă.
Păstraţi hârtia un timp mai îndelungat (câteva ore sau chiar zile)
pentru a reveni la parametrii normali, pentru a reduce diferenţele
dintre umezeala din centrul colilor şi cea din muchii.
Încercaţi să realizaţi rapid readucerea hârtiei la parametrii normali.
Topurile de hârtie pot necesita zile pentru a ajunge la o uniformitate în
ceea ce priveşte umiditatea, între muchii şi centru, dar acest lucru se
poate realiza printr-o expunere a colii de hârtie pe ambele feţe, de
aproximativ 60 de secunde, la umiditatea relativă a mediului ambiant.
Echilibrul se va restabili mai rapid dacă:
Ventilaţi uşor topul de hârtie imprimată
Împărţiţi topurile mari în topuri mai mici de coli imprimate.

Electricitatea statică a hârtiei


Problemele cauzate de electricitatea statică pot fi provocate de
umezirea uşoară sau slaba conductivitate în hârtie. Când ele apar,
electricitatea statică împiedică separarea colilor de hârtie, fapt ce
provoacă probleme de alimentare la echipamentele pentru post-
procesare.
Conductivitatea hârtiei scoase din ambalaj va trebui să fie suficientă
pentru a disipa electricitatea statică în exces, dar nu atât de
conducătoare încât să afecteze calitatea imaginii în condiţii de
umezeală.
Umezeala hârtiei scoasă din ambalaj va trebui să nu fie atât de
redusă pentru a contribui la acumularea de electricitate statică, dar
nici prea ridicată pentru a spori încreţirea hârtiei şi a afecta calitatea
imaginii în condiţii de umezeală.
Aparatele pentru post-procesare vor trebui realizate din materiale ce
diminuează generarea de electricitate statică şi echipate cu funcţii
pentru eliminarea electricităţii statice.

45
Rezolvarea problemelor cauzate de electricitatea
statică
Electricitatea statică este asociată cu hârtia şi atmosfera uscată, din
sala de procesare. Acţiunile pe care le puteţi întreprinde pentru a
reduce problemele statice include:
Asiguraţi-vă că dispozitivele antistatice din echipamentele de
imprimare şi post-procesare sunt instalate şi funcţionează
corespunzător.
Măriţi umiditatea relativă în zona de post-procesare.
Readuceţi hârtia la parametrii corespunzători prin depozitarea ei
într-o zonă apropiată aparatului pregătit pentru imprimare. Nu
îndepărtaţi hârtia din ambalajul său în timpul acestei operaţii. (Citiţi
în capitolul 4 despre modalităţile de stocare a hârtiei)
Ventilaţi colile imprimate.

Direcţia fibrelor şi probleme de alimentare


Înainte de a începe o lucrare ce va implica post-procesare, este
important să stabilim cerinţele privind orientarea fibrelor
echipamentului de post-procesare. Reţineţi că direcţia fibrelor se
poate schimba datorită tăierii colilor după ce au fost imprimate. De
fiecare dată când modificaţi, prin tăiere, o coală în care fibrele au fost
verticale în mai multe bucăţi în care fibrele sunt orizontale, se
modifică şi orientarea fibrelor. Muchia lungă a colii originale, cu fibrele
lungi, devine muchie scurtă, cu fibrele scurte. Priviţi figura 8-1.

46
Figura 8-1. Schimbarea direcţiei fibrelor datorită tăierii: coala din
stânga are fibre lungi; documentele după tăiere au fibre scurte.

Figura 8-2. Coală de hârtie cu fibră scurtă, tăiată pentru obţinerea de


documente cu fibră lungă, aşa cum cer anumite echipamente de
post-procesare.

Deşi nu este în general recomandată pentru utilizarea în imprimante


laser şi ionografice, datorită scăderii productivităţii, hârtia cu fibră
scurtă se poate comporta bine, dacă are greutatea corespunzătoare,
dacă este plană sau dacă nu se încreţeşte uşor şi dacă îndeplineşte
celelalte cerinţe generale privind hârtia, prezentate în capitolul 2.
Dacă trebuie să utilizaţi hârtie cu fibră scurtă pentru a respecta
cerinţele impuse de echipamentele de post-procesare pe care le
utilzaţi, utilizaţi hârtie de 90 g/m2.

Direcţia fibrelor şi probleme de interfaţă


Aşa cum s-a menţionat în capitolul 4, interfaţa dintre colile ce au fibre
în diferite direcţii sporeşte apariţia de blocaje la alimentarea
imprimantei. Acest lucru se întâmplă şi cu majoritatea echipamentelor
de post-procesare.
Fiţi prevăzători cu colile mici pe care le tăiaţi dintr-o coală mai mare.
În efortul de a creşte randamentul muncii, puteţi realiza toate colile cu
fibră scurtă, sau puteţi amesteca colile cu fibră scurtă cu cele cu fibră
lungă. Poate rezulta o amestecare a direcţiilor fibrelor, producându-se
o alimentare multiplă (cauzată de diferenţele de poziţionare şi de
frecare) şi o slabă performanţă.

47
9. Despre hârtiile Xerox

Performanţa este o combinaţie între înalta calitate şi înalta


productivitate. Imprimantele laser şi ionografice Xerox sunt proiectate
şi testate folosind hârtiile Xerox. Puteţi fi siguri că obţineţi cea mai
bună calitate şi productivitate utilizând hârtiile pentru care au fost
construite imprimantele dumneavoastră.

Proprietăţile şi performanţele hârtiei


Un număr mare de factori, de la umezeală şi netezime până la
conductivitatea electrică şi precizia dimensiunilor, au un efect direct
asupra performanţei hârtiei din imprimanta dvs.
Majoritatea acestor factori nu pot fi determinaţi de către utilizator.
Asigurarea unor performanţe de vârf înseamnă ca şi producătorul
hârtiei să întrunească standardele cerute, şi apoi să fie supravegheat
pentru asigurarea calităţii, între limite foarte mici, la aceste standarde.

Asigurarea calităţii Xerox


Realizarea şi urmărirea proprietăţilor hârtiei este un avantaj pe care îl
obţineţi cumpărând hârtie Xerox sau produse pentru aplicaţii
deosebite. În spatele fiecărui top de hârtie şi cutii de transparente se
află echipa pentru asigurarea calităţii Xerox, care are rolul de a
verifica ca fiecare produs să respecte parametrii de calitate.
Înainte ca un producător de hârtie să fie acceptat ca furnizor de hârtie
purtând marca Xerox, trebuie îndeplinit un lung proces de calificare
ce durează între 12 luni în medie. Şi echipamentele pentru realizarea
hârtie, sunt pregătite pentru acest proces. Orice schimbări majore
necesită o recalificare.
Odată ce producătorul este calificat, producţia sa este supravegheată
cu atenţie. Dacă producţia nu întruneşte condiţiile de calitate Xerox,
producătorul va fi obligat să îndepărteze marca Xerox de pe ambalaje
şi să reambaleze hârtia sub o altă marcă.
Slaba performanţă este costisitoare. Blocaje, pierderi, slabă calitate a
imprimării — toate aceste lucruri sunt costisitoare. De aceea se
justifică utilizarea produselor Xerox.

Standardul Xerox
Xerox este cel mai mare distribuitor de hârtie şi medii speciale pentru
aplicaţii digitale din lume. Hârtia produsă de Xerox este de cea mai
înaltă calitate, deoarece Xerox:
Are cunoştinţe neegalate în realizarea aparatelor şi a hârtiei.
Xerox ştie exact ce hârtie va realiza performanţele optime în

48
imprimantele Xerox.
Are standardele cele mai ridicate pentru hârtia xerografică din
industria de profil. Xerox este recunoscut ca lider mondial în
conceperea şi alegerea hârtiei xerografice.
Impune respectarea în proporţie de 95% a specificaţiilor Xerox
utilizează practici lean six sigma pentru a se asigura că aceste
specificaţii sunt respectate cât mai eficient.
Testarea este finalizată la finisare, ambalarea în topuri, la cele mai
exigente standarde. Împreună cu companiile producătoare de hârtie
se verfifică rolele de hârtie, înainte de a fi tăiate în coli.
Testează hârtia pentru respectarea a mai mult de 50 de
caracteristici fizice, tăierea topurilor şi calitatea ambalării.
Testează în mod constant calitatea hârtie în producţia de
imprimante. Acesta este testul final şi totodată cel mai bun pentru
a vedea dacă hârtia este realizată corespunzător.
Vă oferă hârtia de cea mai bună calitate de pe piaţă cu cele mai
mici variaţii de calitate de la comandă la comandă. Aceasta
asigură performanţe deosebite, consistenţă a culorilor şi a
imaginii.
Îşi protejează hârtia în cutii de carton rezistente, ce pot fi
reutilizate în scopuri de depozitare. În fiecare depozit Xerox, cutiile
sunt aşezate pe paleţi de lemn şi acoperite cu prelate plastice
pentru a proteja hârtia de umezeală. Acest sistem oferă o
protecţie mai bună la umezeală şi garantează ajungerea intactă şi
sigura a produselor la destinaţie.
Hârtia Xerox este cea mai bună disponibilă pentru calităţile pe care le
asigurăm fiecărei file. Şi suntem în măsură să oferim aceste valori
adăugate hârtiei noastre datorită resurselor de cercetare şi dezvoltare
disponibile în Centrul Xerox de Tehnologii Media.

Hârtia recomandată
Xerox vă pune la dispoziţie liste de medii recomandate pentru
imprimare pentru toate echipamentele noastre de imprimare digitală
color şi matrici de comaptibilitate pentru echipamentele noastre
alb/negru. Toate aceste hârtii şi medii speciale poartă marca Xerox şi
au fost îndelung testate pe echipamentele respective. Toate aceste
informaţii pot fi găsite pe www.xerox.ro.

Hârtiile Xerox
Xerox oferă o gamă completă de tipuri de hârtie create pentru
utilizarea în orice imprimantă laser şi digitală Xerox. Pentru lista
completă vă invităm să accesaţi www.xerox.ro.

49
A. Alimentarea hârtiei

Întreţinerea imprimantei
Întreţinerea necorespunzătoare a imprimantei dumneavoastră se poate
materializa în probleme de alimentare a hârtiei. Vă prezentăm câteva
indicaţii:
Nu mutaţi aparatul fără a consulta mai întâi reprezentanţa de service
Xerox. Inginerii de service vor trebui să mute imprimanta.
Componentele interne ale aparatului — deflectoare, ghidaje, şine, etc.,
nu trebuie îndepărtate decât cu acordul inginerului de service şi la
indicaţiile acestuia.
Nu utilizaţi scule mai grele decât este necesar pentru a realiza
reglajele. Reglajele, altele decât cele prezentate în manualul de
operare al imprimantei Xerox trebuie efectuate de către inginerul de
service Xerox.

50
B. Tipuri şi grade de hârtie

Odată cu progresul prezentărilor tehnice, calitatea hârtiei utilizate a


devenit la fel de importantă ca şi efectul mesajului transmis. Există
multe tipuri de hârtie pentru imprimare disponibile pe piaţă. Această
anexă explică care sunt diferenţele dintre aceste tipuri de hârtie şi
gradele cele mai întâlnite în mediile de lucru.

Hârtiile obişnuite
Acestea sunt hârtiile pe care se realizează majoritatea copierilor,
imprimărilor sau operaţiilor de scriere. Hârtia obişnuită este definită ca
“o hârtie rezistentă, de calitate superioară, cu o suprafaţă dură, utilizată
pentru scriere” şi este necesată în toate birourile. Pentru gradul înalt de
strălucire, acest tip de hârtie se realizează din zdrenţe sau din fibre de
bumbac, pentru o hârtie cu un grad mai mic de strălucire şi mai ieftină.
Hârtiile obişnuite sunt utilizate pentru aplicaţii generale.

Hârtie obişnuită de cea mai bună calitate în


imprimantele Xerox
Datorită faptului că hârtiile obişnuite prezintă uneori suprafeţe
neomogene, tonerul depus în procesele lasografic sau ionografic are o
aderenţă slabă. Aceste hârtii au un coeficient mai mare de frecare
decât hârtiile xerografice.

Hârtiile xerografice obişnuite


Aceste hârtii au fost concepute pentru utilizarea în echipamente de
xerografie şi imprimare laser. Sunt mai puţin netede decât hârtiile
tipografice (descrise pe pagina următoare), dar în general mai netede
decât alte hârtii obişnuite.
Notă: Privitor la hârtiile Xerox, nu este nici o diferenţă în ceea ce
priveşte performanţa privind gradul hârtiei. Orice diferenţe de preţ sunt
datorate substanţelor chimice utilizate pentru obţinerea unor grade mai
mari de strălucire a hârtiei.

Hârtiile offset
Hârtiile offset sau hârtiile pentru cărţi sunt concepute pentru a fi utilizate
în imprimante litografice offset. Au o rezistenţă bună şi sunt rezistente
la apă. Hârtiile offset sunt utilizate pentru imprimări în care nu este
necesară utilizarea de hârtie obişnuită de înaltă calitate.
Datorită faptului că aceste hârtii au un grad mare de umezeală, ele se
pot ondula în mod excesiv, creând probleme atât imprimantelor laser
cât şi celor ionografice.

51
Hârtii pentru diverse utilizări
Aceste hârtii sunt de tip hibrid şi combină proprietăţile diverselor tipuri
de hârtie, pentru anumite aplicaţii, cum ar fi xerografie-offset. Ele pot fi
atât folositoare cât şi inadecvate pentru orice utilizare. În mod obişnuit
este mai eficientă şi mai puţin costisitoare utilizarea de hârtii special
concepute pentru aplicaţiile respective.

O excepţie o constituie gama de hârtii Xerox. Aceste hârtii au fost


concepute pentru a putea fi utilizate atât cu echipamente offset cât şi
cu echipamente xerografice/ laser. Controlul calităţii şi a performanţelor
acestor hârtii efectuat de Xerox le conferă performanţe deosebite atât
în echipamentele offset cât şi în imprimantele Xerox. Hârtiile de calitate
pentru diverse utilizări oferă un contrast bun la copiere şi o bună
opacitate pentru copierea faţă-verso.

Hârtiile tipografice
Hârtiile tipografice sunt foarte netede, bine dimensionate şi foarte
rezistente la îmbibarea cu lichide. Sunt concepute pentru utilizarea în
multiplicatoare ce utilizează alcool sau gelatină. Hârtiile tipografice pot
provoca blocaje în imprimantele Xerox datorită faptului că sunt prea
subţiri şi nu ating rigiditatea necesară pentru imprimare.

Hârtiile tipografice preimprimate


Hârtiile tipografice preimprimate sunt rezistente, groase şi poroase
pentru ca cerneala să poată fi absorbită în timpul procesului de
preimprimare. Datorită grosimii lor aceste hârtii nu pot.

Hârtiile autocopiante
Hârtiile autocopiante permit crearea de diferite formulare personalizate.
Ele sunt concepute pentru a fi utilizate cu produsele din familiile 4045,
4135, 8790/8700 şi 9790/9700. Hârtiile Autocopiante Xerox au
performanţe deosebite, totuşi este necesară curăţarea periodică a
fotoreceptorului produselor din familia 9700. Utilizaţi doar Hârtiile
Autocopiante Xerox special concepute pentru tipul dumneavoastră de
aparat..

Hârtiile reciclate
Necesitatea de a proteja mediul înconjurător a promovat utilizarea
hârtiei reciclate în producerea de suporturi pentru imprimare. Hârtia
Xerox Recycled Business are o greutate specifică de 80 g/m2 şi este
un produs cu utilizări multiple. Acest tip de hârtie corespunde tuturor
caracteristicilor de performanţă cerute de utilizarea în echipamentele
dumneavoastră.

52
C. Greutăţile şi dimensiunile hărtiei

Această anexă prezintă mai multe tabele comparative între greutăţile şi


dimensiunile hârtiei din U.S. şi hârtiile echivalente utilizate pe plan
internaţional. Anexa mai conţine şi un tabel cu formatele internaţionale
de hârtie tăiată..

Greutăţile hârtiei
Când hotărâţi să introduceţi un anumit tip de hârtie în imprimantă, este
necesar să specificaţi greutatea specifică a hârtiei. Pe plan
internaţional, greutatea hârtiei este exprimată în grame pe metru pătrat
(gsm, g/m2), ceea ce permite compararea oricăror tipuri de hârtie şi
determinarea hârtiei ce este mai grea.

Statele Unite reprezintă singura excepţie la acest standard


internaţional. În U.S., greutatea hârtiei este exprimată în termenii unei
greutăţi de referinţă, ce este reprezentată de greutatea a 500 de coli de
o anumită dimensiune. Pentru hârtiile obişnuite, formatul hârtiei de
referinţă îl reprezintă 17 pe 22 de inchi; pentru hârtia de cărţi, este 25
pe 38 de inchi, etc. Datorită faptului că greutatea fiecărui tip de hârtie
(normală, pentru cărţi, coperţi, etc.) este exprimată având ca etalon
formate diferite, 20-pounzi de hârtie normală şi 20-pounzi de hârtie
offset (cunoscută şi sub denumirea de hârtie pentru căţi) nu au aceeaşi
greutate.

Conversia greutăţilor
Tabelele de mai jos prezintă greutăţile, în grame pe metru pătraţi
greutăţile etalon, pentru cele mai frecvent utilizate tipuri de hârtie. Prin
citirea tabelelor se poate determina greutatea cea mai apropiată pentru
două categorii diferite de hârtie.

De exemplu, pentru 20 de pounzi de hârtie xerografică de 75 g/m2 şi


asocierea dintre 50 şi 55 pounzi de hârtie pentru cărţi/offset; gretutate
hârtiei de 50 de pounzi offset este de 74 g/m2 şi este cel mai apropiat
tip de hârtie offset disponibil pe piaţă.

Pentru a converti orice greutate etalon în grame pe metru pătrat,


multiplicaţi greutatea etalon cu 1406,13. Apoi împărţiţi rezultatul la
numărul de inchi pătraţi pe care îi are foaia de hârtie. De exemplu,
hârtia obişnuită de 20 de pounzi are dimensiunea etalon de 17 pe 22
de inchi (374 inchi pătraţi). 20 x 1406,13 = 28.122,6; acest rezultat
împărţit la 374 ne dă 75 g/m2.

Formatele etalon pentru greutate sunt: hârtie obişnuită/xerografică, 17


53
pe 22 de inchi; offset/pentru cărţi, 25 pe 38 inchi; coperţi, 20 pe 26
inchi; tab, 25,5 pe 30,5 inchi; Bristol, 22,5 pe 28,5 inchi.

Tabelul C-1. Conversia greutăţilor hârtiei.


G/M2 Hârtie Offset/ Copertă Tab Index Bristol
obişnuită Cărţi
xerografică
30 20
33 20
36 24
46 28
50 34
59 40
60 16
65 40
67 45
74 50
75 20
81 55 60
89 60
90 24
98 60
104 70
105 28
108 40
111 75
114 70
118 80
130 72
133 90
135 36 50
146 90
147 67
148 100
150 40
162 60
163 90
175 80
176 65
178 120
189 70
195 72
197 90
199 110
203 125
216 80
219 100
226 125
244 150
253 140
263 120
270 100

54
Formatele standard de hârtie
Hârtiile tăiate utilizate în imprimante sunt tăiate în formate standard
înainte de ambalare. Formatele standard de hârtie utilizate în Statele
Unite, unde etalonul de măsurare este în inchi, diferă ce formatele
utilizate internaţional, ce sunt măsurate în milimetrii. Următoarele tabele
prezintă standardele U.S. şi formatele internaţionale, cu echivalenţa între
milimetrii şi inchi.

Tabelul C-2. Formatele standard de hârtie tăiată în Statele Unite

Inchi Milimetrii
4x9 102 x 229
4,5 x 6 114 x 152
5,5 x 8,5 140 x 216
6x9 152 x 229
7 x 12 177 x 305
8,5 x 11 216 x 279
8,5 x 13 216 x 330
8,5 x 14 216 x 356
9 x 12 229 x 305
11 x 17 279 x 432
12 x 18 305 x 457
14 x 25 356 x 635
17 x 22 432 x 559
18 x 24 457 x 610
20 x 26 508 x 660
22,5 x 28,5 572 x 724
22,5 x 35 572 x 889
24 x 36 610 x 914
25 x 38 635 x 965
25,5 x 30,5 648 x 762

Notă: Hârtia poate fi achiziţionată şi comandată la orice dimensiune dorită

55
Tabelul C-2. Formatele standard internaţionale de hârtie tăiată

Format Inchi Milimetri


4A 66,22 X 93,62 1692 X 2378
2A 46,81 X 66,22 1189 X 1692
A0 33,11 X 46,91 841 X 1189
A1 23,39 X 33,11 594 X 841
A2 16,54 X 23,39 420 X 594
A3 11,69 X 16,54 297 X 420
A4 8,27 X 11,69 210 X 297
A5 5,83 X 8,27 148 X 210
A6 4,13 X 5,83 105 X 148
A7 2,91 X 4,18 74 X 105
A8 2,05 X 2,91 52 X 74
A9 1,46 X 2,05 37 X 52
A10 1,02 X 1,46 26 X 37
2B 55,67 X 78,74 1414 X 1500
B0 39,37 X 55,67 1000 X 1414
B1 27,83 X 39,37 707 X 1000
B2 19,68 X 27,83 500 X 707
B3 13,9 X 19,68 353 X 500
B4 9,84 X 13,9 250 X 353
B5 6,93 X 9,84 176 X 250

Standardul internaţional de formate pentru hârtia tăiată este recunoscut


ca fiind sistemul A0. O coală de hârtie de format A0 are suprafaţa de
un metru pătrat. Formatul A1 este jumătate din formatul A0 (0,5 m2).
Jumătate din A1 reprezintă formatul A2 (0,25 m2), etc.

Notă: Formatele B prezentate sunt cele utilizate în Europa şi nu


formatele B Japoneze.

56
D. Estimarea spaţiului necesar pentru
depozitarea hârtiei

Estimarea spaţiului necesar pentru depozitarea corespunzătoare a hârtiei


este o operaţie deosebit de importantă. În funcţie de volumul de producţie
realizat, de modul în care se recepţionează transporturile cu hârtie, de
volumul acestor transporturi, se va calcula spaţiul necesar pentru
depozitarea hârtiei.

Este ideal să deţineţi o încăpere separată pentru depozitarea hârtiei,


pentru ca mediul din respectiva încăpere să poată fi mai uşor controlat, în
ceea ce priveşte umiditatea relativă şi accesul.

Încăperea destinată stocării hârtiei trebuie să permită un acces uşor la


hârtia depozitată, manipularea ei cu uşurinţă.

Hârtiile Xerox sunt livrate în cutii cu câte 5 sau 10 topuri de hârtie fiecare,
aşezate pe paleţi. Contactaţi reprezentanţa Xerox pentru detalii privind
dimensiunile exacte ale paleţilor.

Pentru depozitarea hârtiei trebuie să luaţi în considerare următoarele:


Hârtia nu trebuie depozitată direct pe pardoseală, acest lucru sporind
riscul absorbţiei de umezeală. Este foarte important să existe rafturi
pentru depozitarea hârtiei sau măcar paleţi pe care să fie depozitată
hârtia.
În zonele cu umiditate relativă crescută, depozitaţi orice top de hârtie
parţial utilizat în pungi de plastic.
Încreţirea excesivă (datorată umidităţii ridicate) poate fi redusă prin
stocarea hârtiei timp de câteva zile în medii uscate.

57
E. Ghid pentru rezolvarea problemelor

Acest capitol prezintă situaţiile ce pot apare în cazul în care utilizaţi


diverse tipuri de hârtie pentru a imprima.

Aceste indicaţii au rolul de a vă ajuta în rezolvarea problemelor apărute


şi a obţine performanţe bune de la hârtia utilizată; sau, dacă este
necesar, să vă indice tipurile de hârtie ce întrunesc condiţiile pentru
aplicaţiile dumneavoastră.

Centrul de Asistenţă Tehnică Xerox şi inginerii de service Xerox pot


verifica dacă imprimanta dumneavoastră este reglată în toleranţele
admise. Dacă problemele privind alimentarea cu hârtie persistă,
schimbaţi :
Topul de hârtie, cutia, sau dacă problema continuă, comandaţi hârtie
dintr-un alt lot.
Tipul, grutatea sau marca de hârtie.
Condiţiile de depozitare a hârtiei.
Temperatura sau umiditatea mediului în care realizaţi imprimarea.
Aceste alternative vă stau la dispoziţie, dar s-ar putea să ajungeţi la
concluzia că trebuie să efectuaţi toate aceste schimbări sau diferite
combinaţii.

58
Recomandări pentru rezolvarea problemelor
Problemă Cauză/rezolvare

Blocaje repetate în Ondulare excesivă


zona de procesare
Rotiţi cu 180o în plan vertical stocul de hârtie în alimentator.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Hârtie prea rigidă

Încercaţi să utilizaţi hârtie cu greutate mai mică.

Hârtie prea flexibilă

Încercaţi să utilizaţi hârtie cu un grad mai mic de umiditate sau puţin mai rigidă.

Netezime excesivă

Încercaţi să utilizaţi hârtie mai aspră, cu o rată mai mare pe scala


Bendtsen.

Colţuri îndoite

Îndepărtaţi toate colile de hârtie cu colţuri îndoite.


Rotiţi cu 180o în plan orizontal stocul de hârtie în alimentator,
schimbând muchia de înaintare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou

Grad mare de umiditate

Înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.


Verificaţi încăperea pentru depozitarea hârtiei, pentru a vă asigura
că hârtia este depozitată corespunzător.
Încercaţi să utilizaţi alt tip de hârtie.

Pe calea de alimentare există resturi de hârtie provenite de la utilizarea hârtiei


perforate

Răsfoiţi hârtia pentru a îndepărta resturile provenite din procesul de


perforare.

59
Alimentare de Hârtie tăiată necorespunzător
pagini multiple sau
alimentare strâmbă Scuturaţi hârtia şi îndepărtaţi orice rest de hârtie prins de muchii.
a hârtiei Rotiţi cu 180o în plan orizontal stocul de hârtie în alimentator,
schimbând muchia de înaintare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Ceară sau clei de ambalare pe coli

Îndepărtaţi câteva coli de hârtie de pe partea pătată a topului, înainte de a-l


introduce în alimentator.
Scuturaţi hârtia pentru a îndepărta eventualul celei ce lipeşte
muchiile colilor.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Umiditate redusă
(Utilizaţi un aparat pentru determinarea umidităţii)
Măriţi umiditatea în încăperea în care imprimaţi.

Hârtie perforată/ştanţată necorespunzător

Scuturaţi hârtia pentru a îndepărta resturile de hârtie şi a dezlipi


colile prinse unele de altele datorită procesului de perforare/ştanţare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Hârtie prea poroasă

Rotiţi cu 180o în plan vertical stocul de hârtie în alimentator.


Dacă problema persistă, utilizaţi un alt tip de hârtie.

Alimentatorul este reglat incorect, necorespunzând cu hârtia ce doriţi să o utilizaţi.

Consultaţi Ghidul de utilizarea a imprimantei Xerox pentru a vedea


dacă hârtia ce doriţi să o utilizaţi este recomandată pentru
imprimanta dumneavoastră şi dacă a fost alimentată corect.
Dacă problema persistă cu toate colile, apelaţi la inginerul de
service Xerox pentru a vă regla alimentatorul cu hârtie.

60
Frecvente Ondulare excesivă
alimentări greşite
Rotiţi cu 180o în plan verical stocul de hârtie în alimentator.
Rotiţi cu 180o în plan orizontal stocul de hârtie, schimbând muchia
de înaintare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Electricitate statică excesivă

Scuturaţi hârtia înainte de a o alimenta.


Măriţi umiditatea relativă în zona în care se află aparatul.
Dacă problema persistă, încercaţi să utilizaţi un alt tip de hârtie.

Umiditate mare a hârtiei

Înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.


Verificaţi încăperea destinată depozitării pentru a vă asigura că
hârtia este depozitată corespunzător.
Încercaţi să utilizaţi un alt tip de hârtie.

Pe calea de alimentare există resturi de hârtie provenite de la utilizarea hârtiei


perforate/ştanţate

Răsfoiţi hârtia pentru a îndepărta resturile provenite din procesul de


perforare/ştanţare.

Hârtie tăiată/perforată necorespunzător

Răsfoiţi hârtia.
Rotiţi cu 180o în plan orizontal stocul de hârtie în alimentator,
schimbând muchia de înaintare
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

61
Hârtie special tratată sau compuşii chimici provoacă lipirea foilor

Încercaţi să utilizaţi un alt tip de hârtie.

Hârtia prea grea sau prea rigidă depăşeşte parametrii stabiliţi pentru imprimantă

Consultaţi Ghidul de operare pentru imprimanta Xerox pentru a


vedea ce greutăţi ale hârtiei sunt acceptate pentru tipul de
imprimantă respectiv.
Înlocuiţi topul de hârtie cu unul care să corespundă din punctul de
vedere al greutăţii recomandate.

Hârtia conţine prea multe fibre textile

Utilizaţi hârtie cu un conţinut mai redus de bumbac sau alte fibre


textile.

Muchii ondulate sau deteriorate

Dacă o singură muchie a topului este deteriorată, rotiţi cu 180o în


plan orizontal stocul de hârtie în alimentator, schimbând muchia de
înaintare.
Dacă doar câteva foi sunt deteriorate, îndepărtaţi foile respective de
hârtie.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Rolele de alimentare sunt încărcate cu praf de hârtie

Urmaţi instrucţiunile prezentate în ghidul de operare al imprimantei


Xerox pentru curăţarea rolelor de alimentare.
sau
Apelaţi la inginerul de service Xerox pentru înlocuirea rolelor de
alimentare.

Banda de alimentare sau de reţinere este îmbătrânită sau încărcată cu praf de


hârtie.

Urmaţi instrucţiunile din ghidul de operare al imprimantei pentru


înlocuirea benzilor (8790/8700, 9790/9700) sau curăţarea benzii de
alimentare (familia 4050 şi 4850).

62
Blocaje frecvente Ondulare excesivă
în zona de ieşire
Dacă imprimanta este dotată cu un deondulator, consultaţi
procedura pentru minimizarea ondulării în benele de ieşire.
Rotiţi cu 180o în plan orizontal stocul de hârtie, schimbând muchia
de înaintare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Umiditatea hârtiei este prea redusă sau prea mare

Înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.


Verificaţi spaţiul de depozitare a hârtiei pentru a vă asigura că hârtia
este depozitată în mod corespunzător.
Încercaţi să utilizaţi un alt tip de hârtie.

Umiditate redusă în mediul în care se realizează imprimarea

Creşteţi nivelul umidităţii în zona în care se găseşte aparatul.

Umiditate redusă în mediul în care se realizează imprimarea


Foile se lipesc între
ele în zona de Creşteţi nivelul umidităţii în zona în care se găseşte aparatul.
ieşire
Electricitate statică excesivă

Scuturaţi hârtia înainte de a o alimenta.


Măriţi umiditatea relativă în zona în care se află aparatul.
Dacă problema persistă, încercaţi să utilizaţi un alt tip de hârtie.

Praf de hârtie pe dispozitivul de eliminare a electricităţii statice (dacă


imprimanta este dotată cu un astfel de dispozitiv)

Consultaţi Centrul de asistenţă tehnică Xerox sau apelaţi la inginerul


de service xerox pentru a verifica dispozitivul de eliminare a
electricităţii statice.
Atenţie: Nu utilizaţi produse antistatice pe bază de aerosoli pentru a
rezolva această problemă.

Cuptorul a fost acoperit de particule provenite de la hârtiilie aspre


Apar pete pe
imprimări Utilizaţi un tip de hârtie mai moale (de tip xerografic sau cu utilizări
multiple, ce sunt mai moi decât majoritatea hârtiilor de tip offset sau
obişnuite)
Apelaţi la inginerul de service Xerox pentru a verifica cuptorul.

63
Cartuşul de imprimare sau bara de ştergere este uzat(ă). (4075)

(4075) Verificaţi dacă bara de ştergere şi/sau cartuşul de imprimare


funcţionează corespunzător. (Consultaţi Ghidul de Operare 4075).

Hârtie tăiată necorespunzător

Muchia de
Răsfoiţi hârtia.
înaintare a hârtiei
Rotiţi cu 180o în plan orizontal stocul de hârtie în alimentator,
este ruptă sau lipită
schimbând muchia de înaintare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Este utilizată hârtie cu greutatea de 60 g/m2 sau mai uşoară

Încercaţi să utilizaţi hârtie mai grea, de exemplu de 80 g/m2.

Ondulare excesivă

Rotiţi cu 180o în plan orizontal stocul de hârtie, schimbând muchia


de înaintare.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Ceară sau clei de ambalare pe coli

Îndepărtaţi câteva coli de hârtie de pe partea pătată a topului, înainte de a-l


introduce în alimentator.
Scuturaţi hârtia pentru a îndepărta eventualul clei ce lipeşte muchiile
colilor.
Dacă problema persistă, înlocuiţi topul de hârtie cu unul nou.

Faţa hârtiei pe care se imprimă a fost atinsă cu degetele înainte de imprimare.

Apar amprente sau


Evitaţi atingerea suprafeţei pe care se va realiza imprimarea atinci
pete pe una sau
când alimentaţi imprimanta cu hârtie.
mai multe coli
imprimate pe 4075

64
Pete pe fotoreceptor
Diferite materiale şi substanţe pot cauza pete pe
fotoreceptorul unei imprimante laser. Cauzele posibile,
precum şi rezolvările sugerate vă sunt prezentate în
tabelul de mai jos.

Cauza petelor Rezolvare/Recomandări

Hârtii autocopiante (ce conţin în Evitaţi utilizarea acestor tipuri de hârtie dacă constataţi că produc
probleme imprimantei:
compoziţie substanţe chimice,
Comandaţi doar formulare şi hârtii cu antet
scame)
Formulare Preimprimate (ce utilizează
preimprimate cu cerneluri ce au următoarele
cerneluri ce nu se usucă sau cu o caracteristici:
rezistenţă redusă la temperatură) Oxidante sau tratate cu lumină ultravioletă.
Nevolatile
Cu conţinut minim de substanţe oxidante.
Fără lubrefianţi.
Nivel al pH-ului destul de ridicat pentru a permite
conservarea.
(4050) utilizaţi doar formulare preimprimate cu cerneluri
pe bază de ulei.
Evitaţi cumpărarea de formulare imprimate cu cerneluri
tipografice.
Hârtii platifiate sau ce conţin
solvenţi (calc, formulare Încercaţi să utilizaţi alte mărci de hârtie pentru a evita
preimprimate, hârtii ce conţin utilizarea tipurilor de hârtie ce pot cauza probleme
solvenţi) imprimantei.

Material de ambalare cerat


(Ceara se poate topi şi Utilizaţi doar hârtie ambalată în material de ambalare
pătrunde în hârtie) plastifiat.

65
Pete de clei (provenite de la Controlaţi şi îndepărtaţi cleiul ce există pe marginea
lipirea cu ceară) topului de hârtie, înainte de a-l introduce în alimentator.
Achiziţionaţi pentru imprimare doar hârtie xerografică de
Praf de hârtie bună.
Verificaţi ca toate procedurile de întreţinere şi curăţare a
imprimantei să fie realizate periodic.

Praf în încăperea unde se realizează Încercaţi să menţineţi încăperile unde se realizează


imprimarea depozitarea hârtiei şi imprimarea cât mai curate posibil.
Verificaţi ca toate procedurile de întreţinere şi curăţare a
imprimantei să fie realizate periodic.

Cumpăraţi doar hârtie cu performanţe garantate.


Talc (provenit din procesul de
fabricaţie)
Cereţi furnizorului/producătorului de formulare să
Spray anti-offset pe formularele elimine sau să reducă utilizarea de spray-uri anti-offset
preimprimate (provenit de la în realizarea formularelor preimprimate.
imprimarea formularelo cu talc Testaţi formularele în imprimantele Xerox înainte de a
sau alte substanţe, în timpul achiziona cantităţi mari. Evitaţi achiziţionarea de
procesului de preimprimare) formulare ce crează probleme imprimantelor Xerox.
Substanţe corozive aflate în Depozitaţi imprimanta într-un mediu fără praf şi izolat de
atmosferă şi praf (din aer sau zonele de producţie.
din zonele de producţie)

Condensul din zona cuptorului (zona de fixare):


Ocazional, datorită diferenţelor dintre temperatura aparatului,
temperatura din încăperea în care se află aparatul, umiditatea relativă
din încăperea în care se realizează imprimarea şi umiditatea hârtiei, se
poate produce condens în zona de fixare (zona cuptorului) a imprimantei
laser. De obicei această situaţie este aleatorie şi temporară. Dacă
această situaţie vă cauzează probleme, datorită colectării de picături de
apă, inginerul de service Xerox poate instala o fâşie subţire de pâslă sau
dintr-un alt material absorbant, de-a lungul muchiei capacului rolei
presoare pentru a absorbi picăturile de apă şi a permite re-evaporarea.

66
Comandarea consumabilelor Xerox

Modalitatea de comandare a hârtiilor marca Xerox este convenabilă


şi uşoară. Contactaţi departamentul Consumabile al Reprezentanţei
Xerox sau contactaţi unul din dealerii locali Xerox şi comandaţi
produsele dorite.

Ghidul de operare al imprimantei Xerox pe care o deţineţi cuprinde o


listă cu hârtiile recomandate de către Xerox pentru a fi utilizate în
imprimantele sale.

67
Glosar

Acestă capitol defineşte termenii şi acronimele ce au fost utilizate în


acest ghid.

aditivi Lubrefianţi sau substanţe utilizate pentru a reduce tensiunile


din suprafeţe, introduse în toner în timpul procesului de
fabricaţie pentru a contribui la curăţarea fotoreceptorului în
anumite aparate. Au rol de a creşte durata de viaţă a
developer-ului.
amprentă (watermark) O amprentă translucidă imprimată pe anumite tipuri de hârtie
în timpul procesului de producţie. Amprenta devine vizibilă
când hârtia este îndreptată spre o sursă de lumină. Această
amprentă simbolizează o hârtie de înaltă calitate.
bară de ştergere La imprimanta 4075; o bară subţire, introdusă în partea
frontală a imprimantei. Ea conţine 4 fire ce descarcă cilindrul
după imprimarea fiecărei pagini.
Bristol În U.S. reprezintă un tip de hârtie, grea, cu o suprafaţă mai
moale foarte receptivă la cerneală. Ideală pentru împăturire
rapidă sau timbrare.
C1S Hârtie tratată pe o singură faţă.
C2S Hârtie tratată pe ambele feţe.
calandrare O parte a procesului de fabricaţie a hârtiei în care hârtia este
compactată de un aparat.
calc Hârtie translucidă, uşor de şters utilizată în aplicaţiile de
desen tehnice.
calibru Grosimea hârtiei, exprimată în mod obişnuit în microni.
cartuş de imprimare La 4075: un dispozitiv metalic care este introdus în partea
frontală a imprimantei şi care direcţionează particulele
încărcate electric pe cilindru pentru a genera imaginea ce
trebuie imprimată.
CB Hârtie autocopiantă, tratată doar pe verso.
cerneală uscată Vezi toner.
CF Hârtie autocopiantă, tratată doar pe faţă.
CFB Hârtie autocopiantă, tratată pe ambele feţe.
Coeficient de frecare Valoarea frecării relative între colile adiacente dintr-un top de
hârtie
cuptor Zona unei imprimante laser, în care imaginea este
permanent fixată pe hârtie în condiţii de presiune şi căldură
deosebite.
diazo Un proces de reproducere de imagini pe bază de amoniac,
utilizat pentru reproducerea documentelor de format mare.
direcţia fibrei Pe o coală de hârtie, direcţia în care sunt orientate
majoritatea fibrelor. Hârtiile cu fibre lungi au majoritatea
fibrelor orientate paralel cu muchia lungă a colii de hârtie.
duplex Imprimare ce se realizează pe ambele feţe ale hârtiei.
etichete Coli ce au adeziv pe verso pentru a putea fi aplicate pe
68
diverse suprafeţe, putând fi utilizate pentru imprimarea
adreselor poştale, preţuri, coduri de bare, etc. Colile pot avea
adeziv sensibil la presiune sau la apă. Etichetele pot fi
pretăiate, individualizate sau netăiate.
Etichete “high-speed” Etichete adezive concepute pentru a fi utilizate la imprimări
de mare viteză (high-speed). Utilizate pentru plicuri, sticlă,
bandă adezivă, ambalaje, etc.
etichete colante Etichete cu lipici uscat pe verso, ce trebuie umezite pentru a
se lipi pe orice tip de suprafaţă.
etichete sensibile la presare Etichete acoperite pe verso cu suport adeziv care este
protejat de o coală de protecţie, până la utilizare, şi care se
lipesc pe diverse suprafeţe fără a necesita umezire.
faţa lucioasă (a hârtiei) În timpul procesului de producţie a hârtiei, pasta de hârtie
este depusă pe un ecran pentru ca lichidele din pastă să se
scurgă, lăsând doar o pastă, care prin uscare formează
hârtia. Faţa hârtiei ce vine în contact cu ecranul este
denumită uzual faţă lucioasă. Imprimarea se realizează de
obicei pe această faţă a hârtiei.
faţa rugoasă (a hârtiei) În timpul procesului de producere a hârtiei, amestecul utilizat
pentru realizarea hârtiei este întins pe un ecran, pentru ca
lichidele din amestec să se poată scurge, rămânând astfel
hârtia. Faţa hârtiei ce nu are contact cu ecranul poartă
denumirea de faţă rugoasă.
feromagnetic Caracteristicile substanţelor cu proprietăţi magnetice
asemănătoare cu cele ale fierului. Sistemele MICR utilizează
toner feromagnetic.
fixare prin presare În ionografie: proces de transfer al imaginii în care hârtia este
presată între cilindrul cu imaginea formată cu ajutorul
tonerului magnetic şi un cilindru de presare. Imaginea este
fixată pe hârtie printr-o presare cu o forţă de 10,5 N/mm2
formate A şi B Sistem de dimensionare a hârtiei utilizat în întreaga lume, cu
excepţia Statelor Unite. Dimensionarea se realizează pe
baza diviziunilor unei coli de hârtie de un metru pătrat (A0).
(Consultaţi anexa C.)

formulare preimprimate Formulare imprimate ce pot fi trecute prin imprimantă pentru


a introduce diverse date (ex. Facturi, ordine de plată, etc.)
fotoreceptor În imprimantele laser, un cilindru cu un înveliş sensibil la
lumină, ce converteşte o imagine optică într-o imagine
electrostatică pe suprafaţa sa.
ghilotinare Metodă de tăiere a colilor de hârtie la dimensiuni mai mici.
Tăierea este realizată printr-o singură operaţie, de către o
lamă tăietoare.
gramaj Termen în care se exprimă greutatea hârtiei. Greutatea, în
grame pe metru pătrat, se simbolizează g/m2
greutatea uzuală Sistemul de determinare a greutăţii hârtiei din Statele Unite
ale Americii. Greutatea în pounds a unui top de hârtie tăiată
(500 de coli) dă tipul hârtiei: 17 pe 22 ichi pentru hârtie
normală, 25 pe 38 inchi pentru hârtiile offset, 20 pe 26 inchi
pentru coperţi, 22,5 pe 28,5 inchi pentru Bristol, 25, 5 pe 30,5
inchi pentru index.
hârtie autocopiantă Un tip de hârtie tratat cu o substanţă specială ce permite ca

69
scrisul sau imprimarea de pe prima coală să fie reprodusă şi
pe colile de dedesubt. Este disponibilă în formate cu câte 2,
3 sau 4 coli.
hârtie cretată (vellum finish) Hârtie rugosă- texturată care este foarte absorbantă pentru a
permite rapid pătrunderea cernelei.
hârtie cu dublă utilizare Denumită şi DP. Hârtie destinată utilizârii atât în imprimantele
offset cât şi în cele laser/ionografice.
hârtie cu lipici Hârtie acoperită cu adeziv, uscat (se activează cu apă) sau
ce acţionează prin presare.
hârtie obişnuită Grad al hârtiei utilizată pentru imprimare, ce are ca şi
caracteristici rezistenţa, durabilitatea şi permanenţa. Utilizată
pentru realizarea de formulare, pentru corespondenţă, foi cu
antet.
hârtie offset Hârtie destinată pentru utilizarea în imprimarea offset.
hârtie pentru coperţi Hârtie cu greutate mare disponibilă într-o diversă gamă de
culori, utilizată pentru realizarea de coperţi pentru broşuri,
etc.
hârtie perforată Hârtie pe ale cărei margini sunt realizate unul sau mai multe
rânduri de mici orificii, pentru a permite o rupere uşoară a
hârtiei în secţiuni.
hârtie pergament Tip de hârtie asemănător pergamentului: translucidă, cu o
suprafaţă pătată, pentru a părea cât mai autentică.
hârtie preperforată Hârtie ce are două sau mai multe găuri de-a lungul unei
muchii, pentru a putea fi depozitate în coperţi.
hârtie tăiată Hârtie ce a fost tăiată în coli.
hârtie xerografică Hârtie concepută special pentru a fi utilizată în copiatoare şi
imprimante xerografice, laser şi ionografice. Are proprietăţi
mai bune decât majoritatea hârtiilor obişnuite.
hârtii tratate Hârtii tratate cu substanţe cum ar fi pigmenţii, ce le conferă o
textură mai netedă şi o mai bună strălucire.
imprimantă ionografică Imprimantă ce formează imaginile prin direcţionarea ionilor
negativi pe un cilindru. După ce tonerul este atras către
zonele încărcate cu ioni de pe cilindru, imaginea este fixată
pe hârtie prin presare la rece. Xerox 4075 este o imprimantă
ionografică.
Imprimantă laser O imprimantă xerografică “non-impact” ce utilizează o rază
laser pentru a forma imaginile pe un fotoreceptor. Imaginile
sunt fixate pe hârtie prin presiune şi căldură.
imprimare offset Proces de imprimare în care imaginea este formată pe o
placă de metal sau un alt tip de material, transferată (“offset”)
pe o placă de cauciuc, şi apoi pe hârtie.
ISO International Standards Organisation (Organizaţia
Internaţională de Standarde). Un grup ce crează standarde
internaţionale.
lasografie Procedul de imprimare xerografică utilizat în imprimantele
laser.
materiale de umplere Materiale utilizate pentru umplerea porilor din hârtie, pentru a
îmbunătăţi proprietăţile acesteia: opacitate, compatibilitatea
cu cerneala, etc.
MICR Abreviere pentru Magnetic Ink Character Recognition. Un
sistem de imprimare ce utilizează toner feromagnetic şi seturi
de caractere speciale pentru a imprima documente ce pot fi

70
citite de aparate (ex. Cărţi de credit, cecuri, etc.)
muchie de înaintare În imprimare, reprezintă muchia hârtiei ce este alimentată
prima în imprimantă.
ondulare Efectul tensiunilor interne din hârtie. Efectul este intensificat
când hârtia este expusă la căldură, presiune, umezeală sau
depozitată în medii prea uscate. Este principala cauză a
blocajelor în imprimante.
opacitate Gradul de transparenţă al hârtiei, ce permite vizualizarea,
privind o faţă a hârtie, a imaginii imprimate pe verso. O hârtie
mai opacă nu permite vizualizarea imaginii de pe verso.
paletă Un set aparte de culori alos sau utilizat pentru creaţie.
pH Măsurare chimică a nivelului de aciditate sau alcalinitate a
hârtiei şi a altor substanţe.
pigmenţi Substanţe utilizate pentru producerea culorilor sau diferitelor
grade de alb pentru hârtii.
porozitate Posibilitatea aerului de a traversa hârtia.
PPM Pagini pe minut. Unitate pentru măsurarea vitezei de lucru a
imprimantelor.
rezistenţă la penetrare Capacitatea hârtiei de a rezista la penetrarea cernelei.
rezistivitate Caracteristică electrică a hârtiei ce măsoară rezistenţa hârtiei
la încărcarea cu electricitate.
saturare Intensitatea sau puritatea unei culori.
Scala de rugozitate Unitate de măsură a rugozităţii hârtiei. Un număr mai mare
Bendtsten indică o hârtie mai rugoasă.
semitonuri Umbre create de câmpuri de puncte foarte apropiate.
setoff Un alt termen pentru offset
solid O zonă imprimată care se presupune a avea 100% acoperire
cu cerneală sau toner.
spray anti-offset Spray utilizat la imprimare pentru a preveni ca cernelurile
umede de pe unele formulare să fie transferate de pe antetul
unei coli pe partea inferioară a colii următoare.
stabilitate dimensională Capacitatea hârtiei de a-şi păstra dimensiunile în diferite
situaţii: presiune, umiditate sau temperaturi ridicate.
strălucire Strălucirea hârtie nu se confundă cu gradul de alb al
acesteia.
tăiere personalizată Tăiere sau reliefare a hârtiei în formele dorite.
termografie Proces de imprimare, în care se utilizează o pulbere specială
şi vopsea ce este supusă la căldură.
textură Compoziţia şi tipul suprafeţei hârtiei, cum ar fi rugozitatea
sau netezimea.
timp de staţionare (dwell Timpul de realizare a arcului de contact. (Timpul, în
time) milisecunde, în care o porţiune din coala de hârtie se
găseşte în condiţii de presiune şi căldură deosebite,
necesare pentru fixarea unei imagini pe perţiunea de hârtie.
toner Pulbere neagră utilizată de imprimante pentru a forma
imaginile pe paginile imprimate.
top Un pachet conţinând 500 de coli de hârtie.
transparente Coli din film poliesteric pe care imaginile pot fi imprimate
pentru a fi utilizate ulterior cu un retroproiector. Sunt produse
în mai multe tipuri: cu suport de hârtie, laser, etc.
ulei de cuptor Silicon rafinat de înaltă puritate utilizat ca agent extern pentru
rolele cuptorului, pentru a evita lipirea tonerului şi a hârtiei de

71
rolele cuptorului.
xerografie Proces de imprimare utilizat în copiere şi imprimare, în care
un fotoreceptor (de obicei un cilindru) este încărcat electric.
Lumina transmisă prin oglinzi sau raza laser îndepărtează
sarcinile electrice de pe zonele selectate de pe fotoreceptor,
ce nu sunt impresionate. Tonerul este atrat de zonele
încărcate electric, formând imaginea ce trebuie imprimată.

72

S-ar putea să vă placă și