Sunteți pe pagina 1din 151

COMPUSI CARBONILICI - TEST

822. Se considera urmatoarea schema:Compusul E este:
a) acidul tereftalic;
b) acidul fenil-acetic;
c) acidul m-toluic;
d) acidul izoftalic;
e) acidul p-toluic.
823. Nu rezulta un compus carbonilic prin hidroliza:
a) diclorodifenilmetanului;
b) clorurii de etiliden;
c) acetatului de vinil;
d) cloroformului;
e) clorurii de benziliden.
224. Produsul obtinut prin reactia dintre acetona si acetilena in raport
molar de 2:1 urmata de eliminare de apa si apoi hidrogenare in prezenta
Pd/Pb
2+
duce la obtinerea:
a) 2-metil-1,3-butadienei;
b) 2,5-dimetil-3-hexenei;
c) 2,5-dimetil-1,5-hexadienei;
d) 2,5-dimetil-1,3,5-hexatrienei;
e) nici unuia din compusii de mai sus.
825. Diciclohexil-cetona rezulta din:
a) fenil-cilohexil-cetona + H
2
;
b) benzofenona + H
2
;
c) ciclohexan + clorura acidului ciclohexancarboxilic;
d) bromura de ciclohexilmagneziu + ciclohexanona, hidroliza si oxidare;
e) oxidarea blanda cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
a diciclohexilmetanolului.
826. Care dintre urmatoarele afirmatii este incorecta?
a) benzofenona nu are caracter reducator;
b) aldehida formica este singura aldehida in stare gazoasa;
c) benzil-fenil-cetona nu se poate obtine prin aditia apei la alchine;
d) cloralul (tricloroetanalul) nu poate functiona drept componenta metilenica;
e) acroleina se oxideaza la acid acrilic in prezenta reactivului Tollens.
827. Care dintre urmatoarele reacti de condensare nu este posibila?
a) acetofenona + propanona
b) neopentanal + propanal
c) metanal + benzofenona
d) benzaldehida + izobutanal
e) butanona + fenil-etanal
828. Care dintre urmatorii compusi carbonilici formeaza prin condensare crotonica cu el insusi urmata
de oxidarea energica 2 moli din acelasi compus organic?
a) etanalul;
b) acetona;
c) propanalul;
d) butanona;
e) alt raspuns.
829. Se da schema de reactii:

Despre J este falsa afirmatia:
a) nu da reactie de condensare aldolica cu ea insasi;
b) prin tratare cu Mg urmata de hidroliza formeaza fenil-etanal;
c) are actiune reducatoare asupra reactivului Tollens;
d) prin reducere formeaza un alcool care prin deshidratare conduce la compusul
G

;
e) este izomer de functiune cu cloroacetofenona.
830. Care dintre urmatorii compusi pot fi produsi de condensare intre doi compusi
carbonilici:
a) aldehida vinilacetica;
b) aldehida fenilacetica;
c) |-fenil-acroleina;
d) vinilacetona;
e) dibenzilacetona.
831. Se considera schema de reactii:

Stiind ca A este cea mai simpla cetona saturata rezulta ca este falsa afirmatia:
a) prin eliminarea HOH din B, respectiv a HCl din C rezulta aceeasi alchena;
b) compusul A este izomer de functiune cu alcoolul alilic;
c) compusul B are un singur izomer cu caracter neutru;
d) cetona A prin condensare crotonica, urmata de oxidare energica formeaza 2
moli din acelasi cetoacid.
e) transformarea A B poate avea loc si cu un sistem (Na + alcool).
832. Se considera schema:

Daca A este cea mai simpla arena mononucleara, atunci F este:
a) fenolul;
b) ciclohexanolul;
c) ciclohexanona;
d) ciclohexenolul;
e) 3-hidroxi-ciclohexena.
833. Transformarea aldehidei crotonice in acid 2,3-dihidroxi-butiric decurge prin
etapele:
a) oxidare cu KMnO
4
/H
+
, urmata de oxidare cu KMnO
4
/HO
-
;
b) oxidare cu KMnO
4
/HO
-
, urmata de oxidare cu KMnO
4
/H
+
;
c) oxidare cu KMnO
4
/H
+
, urmata de oxidare cu reactiv Tollens;
d) aditie de Br
2
urmata de hidroliza si apoi oxidare cu KMnO
4
/H
+
;
e) oxidare cu reactiv Tollens urmata de oxidare cu KMnO
4
/HO
-
.
834. Compusul obtinut prin condensarea crotonica a doua molecula de acetona
formeaza prin oxidare energica:
a) butanona si acid propionic;
b) acetona si acid lactic;
c) acetona si acid piruvic;
d) doi moli de acetona;
e) acetona, CO
2
si apa.
835. Care dintre insusirile benzaldehidei prezentate mai jos este reala:
a) prin nitrare da p-nitro-benzaldehida;
b) prin condensare cu formaldehida da un aldol;
c) condenseaza cu ea insasi;
d) este o substanta solida cu miros de mere verzi;
e) se oxideaza usor in prezenta aerului.
836. Se considera urmatoarea schema:


Compusul E este:
a) p-metil-benzofenona;
b) o-metil-difenilmetanul;
c) m-metil-benzofenona;
d) o-metil-acetofenona;e) alt raspuns.
837. Un compus monocarbonilic X, ce nu reactioneaza cu reactivul Tollens,
formeaza prin reducere (R-OH + Na) un compus ce contine 64,86% C. Compusul X
are un numar de atomi de C egal cu :
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.
838. Afirmatia incorecta privind oxidarea aldehidelor este:
a) oxidarea cu oxigen molecular este o reactie homolitica;
b) oxidarea aldehidelor se poate face cu ioni de Cu
2+
;
c) oxidarea aldehidelor cu ioni de Ag
+
duce la obtinerea unui precipitat rosu;
d) aldehidele se oxideaza mult mai usor decat cetona;
e) autooxidarea aldehidelor are loc in prezenta promotorilor sau a luminii.
839. Formulei moleculare C
4
H
6
O ii corespund (fara stereoizomeri):
a) 3 aldehide si 2 cetone;
b) 3 aldehide si 3 cetone;
c) 5 aldehide si 4 cetone;
d) 5 aldehide si 3 cetone;
e) 4 aldehide si 3 cetone.
840. p-Hidroxibenzaldehida rezulta din alcoolul p-hidroxibenzilic prin:
a) oxidare cu KMnO
4
in mediu bazic;
b) oxidare cu KMnO
4
in mediu acid;
c) oxidare cu KMnO
4
in mediu neutru;
d) oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
;
e) in nici unul din cazurile anterioare.
841. Care este alchena care prin oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
formeaza numai
dietilcetona?
a) 3,5-dietil-3-hexena;
b) 3,4-dietil-3-hexena;
c) 3-metil-4-etil-2-hexena;
d) 2-metil-4-etil-2-hexena;
e) 2-metil-4-etil-2-hexena.
842. Care este denumirea substantei M din reactia:
M + H
2
O
_______
>benzofenona + 2HCl
a) o,o

-diclorodifenilmetan;
b) p,p

-diclorodifenilmetan;
c) diclorodifenilmetan;
d) o-clorofenil-fenilclorometan;
e) p-clorofenil-fenilclorometan.
843. Se dau compusii carbonilici:
A. acetaldehida; B. benzaldehida; C. dietilcetona;
D. diizopropilcetona; E. benzofenona
Se pot obtine prin aditia apei la alchine compusii:
a) toti;
b) A si B;
c) C, D, E;
d) A, C, D;
e) A si C.
844. Se dau aldehidele:
A. trimetilacetaldehida, B. aldehida acetica,
C. aldehida propionica, D. aldehida izobutirica, E. aldehida benzoica.
Nu pot fi componente metilenice la condensarea aldolica:
a) E;
b) D;
c) D, E;
d) A, E;
e) A, B si D.
845. Este incorecta urmatoarea reactie:

846. Prin hidrogenarea si reducerea produsului de condensare crotonica a
aldehidei butirice cu ea insasi rezulta:
a) 1-octanol;
b) 3-metil-1-heptanol;
c) 2-metil-2-heptanol;
d) 2-etil-1-hexanol;
e) 2-etil-2-hexanol.
847. Oxidarea antracenului la antrachinona se face cu:
a) KMnO
4
si NaOH;
b) K
2
Cr
2
O
7
si H
2
SO
4
;
c) K
2
Cr
2
O
7
si CH
3
COOH;
d) KMnO
4
si H
2
SO
4
;
e) O
2
din aer si catalizatorul V
2
O
5.

848. Un compus carbonilic saturat A reactioneaza cu reactivul Tollens, iar
altul B nu da aceasta reactie. Prin condensarea crotonica intre cei 2
compusi rezulta un compus cu 19,05% O.
Stiind ca cei 2 compusi carbonilici difera printr-un atom de carbon,
rezulta
ca A este:
a) CH
2
O;
b) CH
3
CHO;
c) CH
3
-CH
2
-CHO;
d) CH
3
-C-CH
3
;

O
e) CH
3
-CH-CHO.

CH
3


849. Compusul B din schema de mai jos se numeste oxid de mesitil.
HO
-

2 A
________
> CH
3
-C = CH-C-CH
3
(B)
-H
2
O
CH
3
O
Compusul A este:
a) propanona;
b) propanal;
c) acroleina;
d) butanol;
e) butanona.
850. Afirmatia corecta cu privire la dibenzilcetona este:
a) prin oxidare energica formeaza 2 acizi diferiti;
b) nu da reactie de condensare cu formaldehida;
c) are nesaturare echivalenta 9;
d) rezulta prin aditia apei la difenil acetilena;
e) este solubila in apa.
851. Se da urmatorul sir de transformari:
acid
2 A
________
>

B
__________
>

CH
3
-CH
2
-CH = C - CHO
- H
2
O
CH
3

Substanta A este :
a) propanal;
b) acetona;
c) acroleina;
d) propanol;
e) butanona.
852. Benzil-m-bromofenil cetona se obtine din:
a) C
6
H
5
COCl si bromobenzen;
b) clorura de benzil si acid m-bromobenzoic;
c) clorura de benzoil si acid m-bromobenzoic;
d) clorura de benzoil si toluen;
e) nici una din metodele de mai sus.
853. Acidul crotonic poate fi obtinut din aldehida crotonica prin oxidare:
a) K
2
Cr
2
O
7
/H
+
:
b) KMnO
4
/H
+
;
c) [Ag(NH
3
)
2
]OH;
d) [Cu(NH
3
)
4
]OH;
e) ozon urmata de hidroliza compusului obtinut.
854. Nu se poate obtine acroleina prin:
a) deshidratarea glicerinei cu H
2
SO
4
concentrat;
b) tratarea 2-cloropropanalului cu solutie alcoolica de KOH;
c) condensarea in mediu bazic a formaldehidei cu acetaldehida;
d) oxidarea alcoolului alilic cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
;
e) hidroliza bazica a 3,3-dibrompropenei.
855. Poate fi componenta metilenica in reactia de condensare crotonica:
a) acroleina;
b) cloralul;
c) metanalul;
d) metil-vinil-cetona;
e) toti compusii carbonilici enumerati mai sus.
856. Prin oxidarea acroleinei cu KMnO
4
in mediu apos sau neutru, rezulta:
a) HOCH
2
CHOHCOOH;
b) HOCH
2
CHOHCHO;
c) HOCH
2
CHOHCOOK;
d) CH
2
= CHCOOH;
e) CH
2
= CHCOOK.
857. Se obtine atit prin reactie Friedel-Crafts cat si prin aditia apei la o
alchina:
a) acetofenona;
b) benzofenona;
c) fenil acetona;
d) benzaldehida;
e) difenil cetona.
858. Cianhidrina benzaldehidei incalzita cu o solutie ce contine metanol
apos (in prezenta H
2
SO
4
concentrat) conduce la:
a) C
6
H
5
CH(OH)COOH;
b) C
6
H
5
CH(OH)COOCH
3
;
c) C
6
H
5
CH(OCH
3
)COOH;
d) C
6
H
5
CH(OCH
3
)COOCH
3
;
e) C
6
H
5
CH(OH)CONH
2
.
859. Substanta E, obtinuta prin urmatoarea secventa de reactii:
Cl
2
,500
o
C +H
2
O +Cl
2
+2 H
2
O H
2
SO
4

propena
____________
> A
_________
>

B
_______
>

C
___________
>

D
___________
>E
-HCl -HCl - 2 HCl -2 H
2
O
este:
a) glicerina;
b) acidul acrilic;
c) propanalul;
d) acroleina;
e) propadiena.
860. Se dau substantele:
acetaldehida (1), fenil-metil-cetona (2), benzaldehida (3),
glucoza (4), acid formic (5), formaldehida (6), acid acetic (7).
Au caracter reducator:
a) 1, 3, 6, 7;
b) 1, 3, 5, 6;
c) 1, 3, 4, 5, 6;
d) 1, 2, 3, 6, 7;
e) toate substantele mentionate.
861. O substanta organica are raportul de masa C:H:O = 6:1:2. Stiind ca
prin reducere formeaza un alcool monohidroxilic se cere numarul de
izomeri cu grupare carbonil:
a) 3;
b) 4;
c) 5;
d) 6;
e) 7.
862. Care sunt alchinele care prin aditie de apa formeaza metil-etil cetona:
a) numai 1-butina;
b) propina;
c) 1-butina si 2-butina;
d) numai 2-butina;
e) 1-pentina.
863. Se aditioneaza acid cianhidric la aldehida acetica. Prin hidroliza
cianhidrinei formate se
obtine:
a) acid lactic;
b) amida acidului propionic;
c) acid piruvic;
d) o -alanina;
e) propil amina.
864. Oxidarea acroleinei la acid acrilic se poate realiza cu:
a) K
2
Cr
2
O
7
in prezenta de H
2
SO
4
;
b) KMnO
4
in prezenta de H
2
SO
4
;
c) reactiv Tollens;
d) KMnO
4
in mediu neutru sau slab alcalin;
e) ozon.
865. Prin aditia apei la vinil-acetilena, in prezenta de acid sulfuric si sulfat
de mercur, rezulta:
a) metil-vinil-cetona;
b) acetil-acetilena;
c) 1,3-butadien-2-ol;
d) metil-etil-cetona;
e) 1,3-butadien-1-ol.
866. Dimetil-cianhidrina se obtine prin aditia acidului cianhidric la:
a) metanal;
b) propanal;
c) propanona;
d) propanol;
e) izobutanal.
867. Formolul este:
a) un amestec de CH
2
O si CH
3
OH;
b) CH
2
O polimerizata;
c) o solutie 40% de CH
2
O in apa;
d) un compus rezultat prin reactia unui mol de CH
2
O cu un mol de CH
3
OH;
e) un compus rezultat prin reactia unui mol de CH
2
O cu doi moli de alcool.
868. Obtinerea acetofenonei se poate face printr-o reactie de:
a) eliminare de apa dintr-un alcool;
b) alchilare a benzaldehidei;
c) hidroliza a unui ester;
d) transpozitie a unei aldehide;
e) acilare Friedel-Crafts a benzenului.
869. Novolacul se obtine la condensarea fenolului cu formaldehida in
mediu:
a) bazic, la temperatura joasa;
b) bazic, la temperatura ridicata;
c) bazic, cu exces de CH
2
O;
d) acid;
e) neutru.
870. Identificarea aldehidelor se face prin:
a) oxidare cu reactiv Tollens;
b) oxidare cu KMnO
4
;
c) autooxidare;
d) condensare aldolica;
e) aditie de HCN.
871. Ce utilitate practica are reactia dintre alcoolul etilic si sodiu metalic?
a) catalizator in reactia de esterificare;
b) oxidant pentru aldehide si cetone;
c) catalizator in reactia de condensare;
d) reducator in reducerea acizilor carboxilici;
e) reducator in obtinerea alcoolilor din aldehide si cetone.
872. Cati aldoli diferiti se pot forma folosind metanalul, cloralul
(tricloroetanalul) si acetofenona?
a) 1;
b) 2;
c) 4;
d) reactia nu are loc;
e) 3.
873. Prin condensarea aldolica a acetonei cu propanalul rezulta majoritar:
a) CH
3
-CH
2
-CH-CH
2
-C-CH
3
;

OH O

874. Se da succesiunea de reactii:
Ni 600-950C
CH
4
+ A B + 3 C
(vap)
ZnO, Cr
2
O
3
, 350C, 250 atm Cu, 280C
B + 2 C D E
-H
2

1500C
2 CH
4
F + 3 C
HgSO
4

F + A G
H
+

HO
-

E + G H
- H
2
O
Compusul H este:
a) acidul crotonic;
b) acroleina
c) acetona;
d) 1-butenalul;
e) hidroxipropanalul.
875. Numarul de compusi (fara stereoizomeri ) care pot reactiona cu
reactivul Tollens si care prin oxidare energica formeaza acid malonic, acid
piruvic si butanona in raport molar de 1:1:1 este:
a) 1;
b) 2;
c) 4;
d) 3;
e) nu exista nici un compus care sa indeplineasca conditiile date.
876. Numarul tuturor compusilor care pot reactiona cu reactivul Tollens,
iar prin oxidare energica cu KMnO
4
si H
2
SO
4
formeaza acetona, acid
malonic si acid piruvic in raport molar de 1 : 1 : 1 este:
a) 4;
b) 6;
c) 8;
d) 12;
e) 3.
877. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la o-fenil -|-para-tolil
acroleina sunt incorecte?
a) se obtine prin condensarea crotonica dintre p-metil-benzaldehida (componenta
carbonilica) si fenil-etanal (componenta metilenica );
b) prezinta izomerie geometrica cis-trans;
c) reactioneaza cu reactivul Tollens;
d) prin oxidare energica formeaza 2 acizi carboxilici diferiti;
e) poate fi componenta metilenica in reactia de condensare cu alti compusi
carbonilici.
878. Numarul teoretic al compusilor rezultati prin condensarea aldolica a
unui amestec format din propanal si butanona este de (fara
stereoizomeri):
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.
879. Prin oxidarea cu solutie slab bazica de KMnO
4
a vinilacetilenei si
acidularea ulterioara, se obtine:
a) acid-2-ceto-3,4-dihidroxibutanoic;
b) 3,4-dihidroxi-2-butanona;
c) metil-vinil-cetona;
d) 3,4-dihidroxibutan;
e) reactia nu are loc.
880. Alcoolul monohidroxilic saturat A, care poate participa la urmatoarele
transformari:
H
2
SO
4
+ 2 [O]
A
__________
>B
____________
>

2 C
-H
2
O
este:
a) 2,3-dimetil-1-butanol;
b) 2,3-dimetil-2-butanol;
c) tertbutanol;
d) 2-pentanol;
e) 3-pentanol.
881. Compusul A, cu formula C
6
H
10
O
2
, este solubil in solutie de NaHCO
3
.
Este hidrogenat la compusul B: C
6
H
12
O
2
. La ozonoliza lui A se obtine
compusul C: C
2
H
4
O si compusul D. Compusul C reactioneaza cu: reactivul
Tollens, HCN, NaHSO
3
. Compusul D nu reactioneaza cu reactivul Tollens dar
da reactie pozitiva cu HCN, NaHSO
3
.
Compusul A poate fi:
a) acid 3-hexenoic;
b) acid 2-metil-3-pentenoic;
c) acid 3-metil-3-pentenoic;
d) acid 2-metil-2-pentenoic;
e) acid 4-metil-2-pentenoic.
882. Se da urmatoarea schema de reactii:
H
2
SO
4
+2 H
2
H
2
SO
4
KMnO
4
/H
+

A

__________
> B
________
> C
_________
> D
_______________
>

E (acid acetic)
-2 H
2
O -H
2
O -CO
2
, -H
2
O

Tollens H
2
NaOH NaOH
B
_____________
> F
__________
>

G
___________
> H
_______________
>

CH
3
-
CH
3


-H
2
O -Na
2
CO
3

Compusii A si B sunt:
a) n-propanol si propena;
b) 2-propanol si propena;
c) glicerina si acroleina;
d) 1,3-propandiol si alcool alilic;
e) 1,2-propandiol si alcool alilic.
883. La oxidarea cu KMnO
4
/H
+
a compusului obtinut din condensarea
crotonica a acroleinei cu aldehida propionica rezulta:
a) acid oxalic, acid acetic, acid cetopropionic;
b) acid cetopropionic, acid oxalic, bioxid de carbon si H
2
O;
c) bioxid de carbon; acid oxalic si acid cetopropionic;
d) bioxid de carbon, acid cetopropionic si acid oxalic;
e) acid cetopropionic, bioxid de carbon si apa.

884. Se da urmatoarea schema de reactii:
HO
-
+2 H
2

2A
_____________
>

B
___________
>

C
_____________
> n-butanol
-H
2
O
Substanta A este:
a) aldehida formica;
b) aldehida acetica;
c) acetona;
d) propanal;
e) nici o varianta corecta.
885. Se da schema de reactii:
+Mg + CH
2
O +HOH
A + HCl
________
>

B
____________
>

C
_____________
>

D
______________
>

E + HOMgCl
A este o alchena cu 4 atomi de C si izomerie geometrica. Care este formula
structurala a compusului E?
CH
3
CH
3


a) CH
3
- C - CH
2
- OH; b) CH
3
- CH
2
- C - CH
3;
c) CH
3
- CH
2
- CH - CH
2
- OH;

CH
3
OH CH
3

OH

d) CH
3
- CH
2
- C - CH
3
; e) CH
3
- CH
2
- CH
2
- CH
2
- OH;

CH
3


886. Pentru obtinerea fenil, propil cetonei sunt necesare urmatoarele
substante:
a) benzen si clorura de izobutil;
b) benzen si clorura de butil;
c) benzen si propanona;
d) benzen si clorura de butanoil;
e) benzen si clorura de sec-butil.
887. Se da schema de reactii:
2 A
_______
> B + 3 C 3 B
_______
>

D
AlCl
3

D + E
__________
>

F

hv
F + Cl
2

__________
>

G + HCl
hv
G + Cl
2
__________
>

H + HCl
H + 2 H
2
O
_________________
>

[I]
_______
> J + H
2
O
- 2 HCl
A este cea mai simpla substanta organica si E este un derivat al substantei
A.
Substanta J poate fi:
a) acid fenilacetic;
b) aldehida benzoica;
c) acid hidroxi-fenilacetic;
d) acid izobutiric;
e) reactia nu are loc.
888. Se da urmatoarea schema de reactii:

+CH
3
Cl/AlCl
3
+2 H
2
SO
4
+4 NaOH +2 Cl
2
/h v +H
2
O
C
6
H
6
___________________
>

A
_____________
>B
_____________
>

C

DE
-HCl -2 H
2
O -2 Na
2
SO
3
-2 HCl -2 HCl
-2 H
2
O
+2 NaOH +2 CH
3
Cl
E
______________
>

F
___________ ____
> G
-2 H
2
O -2 NaCl
Substanta G este aldehida:
a) meta-metoxi benzoica;
b) para-metoxi benzoica;
c) 2,4-dimetoxi benzoica;
d) o-metoxi benzoica;
e) 3,5-dimetoxi benzoica.
889. Care dintre afirmatiile de mai jos sunt corecte:
a) acizii monocarboxilici saturati sunt solizi;
b) aminele solide sunt solubile in apa;
c) derivatii halogenati sunt solubili in apa;
d) alcoolul metilic este dizolvant pentru vopsele;
e) aldehida benzoica sublimeaza.
890. Care este raportul de combinare intre aldehide si reactivul Tollens?
a) 1:1;
b) 2:1;
c) 1:2;
d) 1:3;
e) 3:1.
891. Se da schema de reactii:
HOH
A + B
_______
> C
___________
>

trifenil-metanol + HOMgBr
Stiind ca B este un compus organomagnezian, rezulta ca A este:
a) benzofenona;
b) acetofenona;
c) etil, fenil cetona;
d) benzaldehida;
e) reactiile nu sunt posibile.
892. Se da ecuatia reactiei:
CH
3


A + HCN
____________
>

CH
3
- CH
2
- C - C o N


OH
Substanta A este:
a) aldehida butirica;
b) etil-metil-cetona;
c) 2-propanona;
d) butanal;.
e) 3-pentanona.
893. Reactii in faza gazoasa pot fi:
a) obtinerea aldehidei formice din metanol prin dehidrogenare;
b) benzen + toluen;
c) hidroliza derivatilor halogenati;
d) aldolizarea propanalului;
e) esterificarea.
894. La condensarea crotonica a aldehidei propionice cu acroleina se
obtine un compus A care are nesaturarea echivalenta:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.
895. Se da schema de reactii:
AlCl
3
+CH
3
MgCl +HOH

A + B
_________
>

C
________________
>

D
____________________
>

difenil-metil-
metanol
-HCl -HOMgCl
Substanta C este:
a) C
6
H
5
-CO-CH
3
;
b) C
6
H
5
-CO-C
6
H
5
;
c) C
6
H
5
-CH
2
-CH
3
;
d) C
6
H
5
-CH
2
-OH;
e) C
6
H
5
-COOH.

896. Se da urmatoarea schema de reactii:
C
6
H
5
MgCl H
2
O H
2
SO
4
KMnO
4
/H
+

A
________________
>

B
___________
>

C
_________
>

D
_______________
>

acidul o -benzoil-
-HOMgCl -H
2
O pentanoic
Substanta D este:
a) 3-fenil-1-ciclohexena;
b) ciclohexil-benzen;
c) 1-fenil-ciclohexena-1;
d) 2-fenil-ciclohexena-1;
e) alt raspuns.
897. Care dintre urmatoarele metode nu se pot aplica la obtinerea
aldehidei propionice?
a) hidroliza derivatilor dihalogenati geminali;
b) oxidarea alcoolilor;
c) aditia apei la alchine;
d) ozonoliza alchenelor;
e) sinteza oxo la alchene.
898. Hidrocarbura care la ozonoliza formeaza aldehida formica,
metilglioxal si aldehida acetica este:
a) 2-metil-1,3-pentadiena;
b) 3-metil-1,3-hexadiena;
c) 4-metil-1,3-pentadiena;
d) 3-metil-1,4-pentadiena;
e) alt raspuns.
899. Se da urmatoarea schema de reactii:
HCl Mg CH
2
O H
2
O
A
__________
>

B
__________
>

C
______________
>

D
____________
>

CH
3
-CH
2
-CH
2
-OH
-H
2
O eter -HOMgCl
Substanta A este:
a) etena;
b) etanol;
c) propanol;
d) izopropanol;
e) metanol.
900. Ce se formeaza la tratarea CH
3
-CH-CO-CH
2
-CH
2
-CH
3
cu reactiv
Tollens?

CH
3

a) acid o-metil propionic;
b) acid propionic;
c) acid pentanoic;
d) reactia nu poate avea loc;
e) acid butiric.

901. Se dau urmatoarele condensari:
I. benzaldehida + acetaldehida;
II. benzaldehida + glioxal;
III. formaldehida + acetona;
IV. aldehida trimetilacetica + formaldehida.
Sunt posibile:
a) I, IV;
b) I si III,
c) II si III,
d) toate,
e) nici una.
902. Care din compusii carbonilici de mai jos pot da reactii de condensare
cu benzaldehida ?
a) acetofenona;
b) benzofenona;
c) cloralul;
d) difenilcetona;
e) aldehida cinamica.
903. Tratarea aldehidei cinamice (|-fenilacroleinei) cu o solutie apoasa
slab bazica de KMnO
4
conduce la:
a) 2,3 dihidroxi-3-fenil-propionat de potasiu;
b) acid benzoic, CO
2
, H
2
O;
c) 2,3-dihidroxi-3-fenil-propanal;
d) acid benzoic si acid oxalic;
e) acid |-fenil-acrilic.
904. Se da schema:

Stiind ca A are formula moleculara C
5
H
8
O, ca substanta D reactioneaza cu
H
2
si cu NaOH, iar C este un acid cu M=60, sa se identifice A si D:
a) aldehida crotonica, propanona;
b) aldehida o-metil crotonica, acid lactic;
c) aldehida o-metil crotonica, acid piruvic;
d) aldehida |-metil crotonica, acid lactic;
e) nici un raspuns exact.
905. Se considera succesiunea de reactii:
1500
o
C
2A B + 3D
Na
B E
-1/2 H
2

+ H
2
/Pd/Pb
2+
+ HCl
B F G
[O]
E + G H I
- NaCl KMnO
4 ,
H
2
O
Referitor la compusul I este adevarata afirmatia:
a) reactioneaza cu PCl
5
in raport molar de 1:1;
b) se poate obtine prin oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
a acidului lactic;
c) prin decarboxilare formeaza un compus care poate forma oglinda de argint prin
tratarea cu reactivul Tollens.
d) prin reducerea lui I urmata de deshidratare rezulta acid acrilic;
e) nici un raspuns corect.
906. Acetofenona nu se poate obtine prin:
a) aditia apei la fenilacetilena in conditiile reactiei Kucerov;
b) oxidarea blanda a 1-fenil-etanolului;
c) aditia apei la stiren (H
2
SO
4
);
d) acilarea benzenului cu clorura de acetil/AlCl
3
;
e) hidroliza 1,1-dicloro-1-fenil-etanului.
907. Prin aditia HCN la aldehide urmata de hidroliza rezulta:
a) un | hidroxiacid cu un C mai mult;
b) un aminoacid;
c) un cetoacid;
d) un o-hidroxiacid cu un C mai mult;
e) un aminoalcool..
908. Care este compusul rezultat prin condensarea crotonica
intramoleculara a compusului:


909. Ce alcool cu formula moleculara C
6
H
14
O formeaza prin deshidratare si
oxidare energica doua molecule de acetona?
a) 3-metoxi-pentanol-2;
b) 3-hexanol;
c) 2,3-dimetil-butanol-2;
d) 3,3-dimetil-butanol-2;
e) 2,2-dimetil-butanol-1.
910. Care dintre compusii carbonilici de mai jos poate da reactii de
condensare cu benzaldehida?
a) formaldehida;
b) acetaldehida;
c) trimetilacetaldehida;
d) benzaldehida;
e) cloralul.
911. Compusul carbonilic saturat A are masa moleculara 100. Prin reducere
conduce la un alcool B cu masa moleculara 102. Prin deshidratarea
alcoolului B se formeaza alchena C, care prin oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
si
H
2
SO
4
formeaza acidul trimetil acetic, dioxid de carbon si apa.
Structura compusului A este:
a) 3-hexanona;
b) n-butil-metilcetona;
c) sec-butil-metil-cetona;
d) tert-butil-metil-cetona;
e) di-tert-butil-cetona.
912. Are loc condensarea aldolica a 2,2-dimetil-propanalului cu
acetaldehida, urmata de reducere. Ce produs se obtine?
a) 3,4-dimetil-1,3-pentandiol;
b) 2,4-dimetil-1,4-pentandiol;
c) 4,4-dimetil-1,3-pentandiol;
d) 3,3-dimetil-1,4-pentandiol;
e) 2,2-dimetil-1,4-pentandiol.
913. Cati din compusii de mai jos contin numai atomi de carbon tertiar:
etena, acetilena, benzen, stiren, naftalina, acid acetic, vinilacetilena si
butadiena.
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) alt raspuns.
914. Prin condensarea aldolica a formaldehidei se obtine:
a) un aldol;
b) un cetol;
c) un aldol si un cetol;
d) 2 aldoli;
e) reactia nu poate avea loc.
915. Prin condensarea cloralului cu benzaldehida se obtine:
a) un aldol;
b) un cetol;
c) un aldol si un cetol;
d) 2 aldoli;
e) reactia nu poate avea loc.
916. Prin autooxidarea aldehidei benzoice rezulta initial:
a) acid benzoic;
b) acid perbenzoic;
c) acid o-ftalic;
d) acid tereftalic;
e) benzaldehida, aldehida aromatica, nu este autooxidabila.
917. Dintre compusii dicarbonilici izomeri cu formula moleculara
C
6
H
10
O
2
nu reduc reactivul Tollens un numar de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 6.
918. Care este structura aldolului format prin condensarea a 2 molecule de
benzaldehida?c) C
6
H
5
-CH-C
6
H
4
-OH;

OH

e) benzaldehida nu poate forma aldol.
919. Doua substante organice, apartinand la clase diferite de compusi au
miros de migdale amare.
Ele sunt:
a) aldehida acetica si fenolul;
b) alanina si nitropropanul;
c) acidul picric si alcoolul benzilic;
d) aldehida benzoica si nitrobenzenul;
e) etanalul si anilina.
920. Se considera urmatoarea schema de reactii:
+2 H
2
+NH
2
OH H
2
SO
4
H
+

A
__________
> B C
_____________
> D
___________
> E
_______
> nylon-6
Ni -H
2
O
Substanta C
este:
a) ciclohexanol;
b) fenol;
c) ciclohexanona;
d) ciclohexenol;
e) alta solutie.
921. Se dau compusii carbonilici:
1. acetaldehida; 2. benzaldehida; 3. dietilcetona; 4. acetona;
5. benzofenona; 6. diizopropil cetona.
Care dintre ei se pot obtine prin aditia apei la alchine?
a) 1, 2, 4;
b) 1, 3, 4;
c) 1, 5, 6;
d) 4, 5, 6;
e) 3, 4, 5.
922. Se da succesiunea de reactii:
+H
2
+O
3
+H
2
O
2A
_____
> B
_______
> C
_____
> D
_______
> E
_____
> F
________
> G + H
-H
2
O -H
2
O Zn
Unde G si H sunt omologii imediat inferior, respectiv superior ai lui A.
Substanta A este:
a) acetat de etil;
b) propanal;
c) etandiol;
d) etanal;
e) acroleina.
923. Se da succesiunea de reactii:
KMnO
4
/H
2
SO
4

2 A
_______
> B
_______
> C
_____________________
> A + D; D
_______
> E
-H
2
O -CO
2

Stiind ca E reactioneaza cu reactivul Tollens, A poate fi:
a) aldehida acetica;
b) aldehida propionica;
c) acetona;
d) 3-pentanona;
e) aldehida butirica.
924. Care din metodele de obtinere a compusilor carbonilici enuntate nu
este corecta:
a) reactia de dehidrogenare a alcoolilor;
b) reducerea acizilor carboxilici;
c) reactia de acilare Friedel-Crafts;
d) hidroliza derivatilor dihalogenati geminali;
e) oxidarea blanda a alcoolilor.
925. Se considera schema:
a /FeCl
3
+b/hv b/hv
C
6
H
6
A B C D (C
7
H
6
O)
Daca substanta D are actiune reducatoare, atunci ea este:
a) acetofenona;
b) benzaldehida;
c) benzofenona;
d) fenilacetaldehida;
e) nici o varianta corecta.

926. Prin hidrogenarea totala a croton derivatului obtinut prin condensarea
a 2 molecule de propanal se obtine:
a) 3-metil-2-pentanol;
b) 2 metil-2-pentanol;
c) 3 metil-pentanol;
d) n-hexanol;
e) 2 metil pentanol.
927. Benzofenona poate fi preparata prin:
hidroliza difenil diclorometanului (I);
oxidarea cu KMnO
4
/ H
2
SO
4
a difenil metanului (II);
tratarea fosgenului cu benzen (III);
oxidarea difenil metanolului cu KMnO
4
si H
2
SO
4
(IV);
acilarea benzenului cu clorura de benzoil (V):
a) I,III,IV;
b) I,IV;
c) I,III,V;
d) II, III;
e) II,V.
928. Prin condensarea propanalului cu benzaldehida in mediu acid, se
obtine un compus care supus oxidarii cu K
2
Cr
2
O
7
si H
2
SO
4
, formeaza:
a) acid benzoic si acid propionic;
b) acid benzoic si metil glioxal;
c) acidul |-benzoil-propionic;
d) acidul benzoic si acid piruvic;
e) acidul cinamic.
929. Afirmatia incorecta cu privire la p-hidroxi-anisol este:
a) este izomer cu alcoolul m-hidroxibenzilic;
b) reactioneaza cu 1 mol de NaOH;
c) reactioneaza cu Na metalic;
d) prin oxidare formeaza benzochinona;
e) da reactie de culoare cu FeCl
3
.
930. Compusul obtinut in urma reactiei fenilacetilenei cu 2 moli de HCl se
hidrolizeaza si se trateaza cu amestec nitrant rezultand:
a) amestec de o si p-nitro-fenilacetaldehida;
b) m-nitro-fenilacetaldehida;
c) p-nitro-fenilacetaldehida;
d) m-nitro-acetofenona;
e) m-nitro-fenilglioxal.
931. Prin hidrogenarea totala a compusului de condensare crotonica a
doua molecule de 3-metil-butanal, se obtine:
a) 2,4-dimetil-butanol-1;
b) 2-izopropil-5-metil-hexanol-1;
c) 2,5-dimetil-hexanol-1;
d) 3-metil-heptanol-1;
e) 5-metil-heptanol-1.
932. Compusul A reactioneaza cu reactivul Fehling formand compusul
B(C
8
H
8
O
2
) iar la oxidare energica formeaza substanta
D(C
8
H
6
O
4
). Clorurarea catalitica a substantei D conduce la un singur
derivat monoclorurat.
Substanta A este:
a) o-metil-benzaldehida;
b) alcool o-metil-benzilic;
c) alcool p-metil-benzilic;
d) p-metil-benzaldehida;
e) alcool m-metil-benzilic.
933. Derivatul crotonic obtinut prin condensarea a 3 molecule de propanal
formeaza, prin oxidare energica cu KMnO
4
in solutie acida:
a) acid propionic si acid malonic in raport molar de 1:2;
b) acid piruvic,acid propionic si ceto-propanal in raport molar de 1:1:1;
c) acid propionic,acid malonic si aldehida malonica in raport molar de 1:1:1;
d) acid propionic si acid piruvic in raport molar de 1:2;
e) nici o varianta corecta.
934. Care dintre urmatorii compusi:

nu corespund uneia dintre denumirile: pirogalol, triglicerida mixta, cumen,
cloroform, acid antranilic?
a) I si II;
b) II si IV;
c) I si III;
d) II si III;
e) III si IV
935. Se da schema de reactii:
HOH
A + B
_______
> C
_______
> trifenil-metanol + HOMgBr
Stiind ca B este un compus organomagnezian, rezulta ca A este:
a) benzofenona;
b) acetofenona;
c) etil-fenilcetona;
d) benzaldehida;
e) reactiile nu sunt posibile.
936. Prin tratarea aldehidei acetice cu sodiu si alcool etilic se obtine:
a) acid acetic;
b) acetat de sodiu;
c) acetat de etil;
d) etanol;
e) reactia nu are loc.
937. Se da schema:
2H
2
O t
0

A + HCN
_________
> B
_________
> C
_________
> D
_________
> C
6
H
5
-CH=CH
2

-NH
3
-CO
2
-H
2
O
Substanta B este:
a) fenil-etil-cianhidrina;
b) fenil-acetonitrilul;
c) fenil-propionitrilul;
d) benzil-cianhidrina;
e) o-metil-benzonitrilul.
938. Se poate obtine metil-vinil-cetona in doua etape folosind o reactie de aditie in
urmatoarele cazuri:
I. aldehida acetica si acetilena;
II. vinil acetilena si apa;
III. clorura de acetil si etena;
IV. acetona si aldehida formica.
a) I si II;
b) II si III;
c) III si IV;
d) II si IV;
e) I si IV.
939. Care dintre compusii carbonilici de mai jos poate reactiona cu el insusi
in reactia de condensare aldolica?
a) trimetil-acetaldehida;
b) benzaldehida;
c) cloralul (tricloroacetaldehida);
d) propanal;
e) dimetil-fenil-acetaldehida.
940. Care dintre substante nu se pot aditiona la aldehida acetica :
clorul(I), acidul clorhidric(II), acidul cianhidric(III), hidrogenul(IV),
iodul(V), etanolul(VI), acidul bromhidric(VII).
a) toate;
b) I si V;
c) II, III, IV;
d) I, II, III, IV, V;
e) II, III, IV, VI, VII.
941. Se trateaza cu reactiv Tollens 1g din compusii:
I) aldehida formica;
II) aldehida acetica;
III) aldehida propionica;
IV) acetilena;
V) vinilacetilena.
Cea mai mare cantitate de reactiv Tollens se foloseste pentru compusul:
a) V; b) II; c) III; d) IV; e) I.
942. Se da schema de reactii:
lumina
A + 4Cl
2
B + 4HCl
B + 4 H
2
O p-diacetil-benzen + 4HCl
Substanta A este:
a) p-xilen;
b) p-dimetil-benzen;
c) p-etil-toluen;
d) 1,4-dietil-benzen;
e) p-etil-benzaldehida.
943. Se da schema de reactii chimice :
A + HClB
B + Mg C
C + CH
2
O D
D + H
2
O E + HOMgCl
A este o alchena cu patru atomi de carbon si izomerie geometrica.
Substanta E este :
a) 2-metil-butanol;
b) n-pentanol;
c) 2-metil-2-butanol;
d) n-butanol;
e) nici o varianta corecta.
944. Produsul CH
3
-CH
2
-CH(OH)-CH(CH
3
)-CHO corespunde aldolului obtinut
din :
a) acetaldehida;
b) propanal;
c) acetaldehida si propanal;
d) acetona;
e) butanona.
945. Ce produs se formeaza in reactia de condensare crotonica dintre 1
mol de acetona si 2 moli de benzaldehida?
a) benziliden-acetona;
b) dibenziliden-acetona;
c) acetil,metil-cetona;
d) fenil-butanona;
e) rasini de tip bachelita.
946. Pentru derivatii diclorurati geminali ai p-metil-propil-benzenului se
face hidroliza bazica. Din reactie rezulta :
a) 2 aldehide si 2 cetone;
b) 2 aldehide si 3 cetone;
c) o cetona si o aldehida;
d) o aldehida si 3 cetone;
e) 2 cetone si o aldehida.
947. Se oxideaza bland compusul 1,2-dihidroxi-1,2-difeniletanul. Produsul
obtinut este :
a) un acid monocarboxilic;
b) un acid dicarboxilic;
c) monocetona;
d) dicetona;
e) un cetoacid.
948. La tratarea acroleinei cu brom are loc :
a) o aditie la legatura dubla C=C;
b) o aditie la legatura dubla C=O;
c) doua aditii simultane;
d) o reactie de substitutie;
e) nici una dintre variante.
949. Se da schema de reactii :
C
n
H
2n
C
n
H
2n+1
Cl C
n
H
2n+1
OH C
n
H
2n
O
C
n
H
2n
C
n
H
2n
Cl
2
C
n
H
2n
(OH)
2
C
n
H
2n
-
2
O
2

C
n
H
2n
O este o cetona cu M=86, iar C
n
H
2n
-
2
O
2
, este o dicetona.
Substanta C
n
H
2n
poate fi :
a) 1-butena;
b) 2-pentena;
c) 2-butena;
d) 4-metil,2-pentena;
e) 1-pentena.
950. Benzaldehida da prin condensare aldolica cu acetona :
a) aldol;
b) cetol;
c) un aldol si un cetol;
d) doi aldoli;
e) alt compus.
951. Un alcool monohidroxilic saturat are proprietatea :
A B + H
2
O
B + 2[O] 2C
Cel mai simplu alcool care indeplineste schema de reactii este :
a) 2,3-dimetil-1-butanol;
b) 2,3-dimetil-2-butanol;
c) tertbutanol;
d) 2-pentanol;
e) 3-pentanol
952. Care dintre compusii de mai jos prezinta caracter reducator?
acid acetic(1), aldehida acetica(2), acidul formic(3), acidul oxalic(4),
acetona(5), o-xilenul(6), pirogalolul(7).
a) 1,2,4,5,6;
b) 2,3,4,5,7;
c) 2,3,4,7;
d) 1,3,5,6,7;
e) 1,5,6,7.
953. Se dau reactiile : deshidratarea glicerinei(I), aditia apei la alcoolul
alilic(II), aditia apei la propina(III), oxidarea alcoolului alilic cu K
2
Cr
2
O
4
/
H
2
SO
4
(IV), condensarea crotonica a formaldehidei cu
acetaldehida(V). Acroleina rezulta in reactiile :
a) I, II, III;
b) II, III, IV;
c) III, IV, V;
d) I, V;
e) II, IV.
954. In procesul de sinteza a 2,2-dicloro-propanului din 2-propanol (doua
etape) se formeaza in faza intermediara :
a) 1-cloro-propan;
b) 2-cloro-propan;
c) propanona;
d) 1-propanol;
e) 1,3-propandiol.
955. Un alcool cu F.m. C
6
H
13
OH formeaza prin oxidare un compus B ce
aditioneaza HCN, dar nu reactioneaza cu reactivul Tollens. Alcoolul prin
deshidratare formeaza compusul C care decoloreaza apa de brom si prin
oxidare energica formeaza un acid si butanona. Care este alcoolul A?
a) 2-metil,1-pentanol;
b) 2-metil,2-pentanol;
c) 3-metil,1-pentanol;
d) 3-metil,2-pentanol;
e) 4-metil,2-pentanol.
956. 2,5-Hexandiona si acidul 2,3-dimetil-succinic se pot obtine din doi
dioli saturati cu opt atomi de carbon, prin deshidratare si oxidare
energica. Care sunt cei doi alcooli :
a) 2,5-dimetil-2,5-hexandiol si 3,4-dimetil-1,6-hexandiol;
b) 2,5-dimetil-1,6-hexandiol si 2,5-dimetil-1,5-hexandiol;
c) 2,5-dimetil-1,6-hexandiol si 3,4-dimetil-1,6-hexandiol;
d) 3,5-dimetil-1,5-hexandiol si 3,4-dimetil-1,5-hexandiol;
e) 3,4-dimetil-2,5-hexandiol si 2,5-dimetil-2,5-hexandiol.
957. Se da schema de reactii :
A + CH
3
MgBrB
B + H
2
O C + HOMgBr
H
2
SO
4

C fenil-etena + H
2
O
Compusul A este :
a) benzen;
b) toluen;
c) etil-benzen;
d) benzaldehida;
e) acid benzoic.
958. Prin tratarea substantei 3-hidroxi-1-ciclohexena cu solutie slab bazica
de KMnO
4
sau cu solutie de K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
se obtin doi compusi distincti :
a) 1,2-dihidroxi-1-ciclohexena si ciclohexanona;
b) 1,2-dihidroxi-ciclohexan si acid adipic;
c) 1,2,3-trihidroxi-ciclohexena si acid adipic;
d) 1,2,3-trihidroxi-ciclohexan si acid adipic;
e) 1,2,3-trihidroxi-ciclohexan si acid 2-ceto-adipic.
959. Se da schema de reactii :
A + CH
3
-CH
2
-MgI B
B + H
2
O C + HOMgI
C + [O] D + H
2
O
A este al treilea termen in seria de omologi al aldehidelor saturate.
Substanta D este :
a) dietil-cetona;
b) 3-hexanona;
c) 2-hexanona;
d) hexanal;
e) 2-pentanona.
960. Acidul adipic se obtine in urmatoarele cazuri :
a) oxidarea ciclohexenei cu KMnO
4
/ H
2
SO
4;

b) oxidarea energica a 1,6-hexandiolului;
c) oxidarea ciclohexanonei;
d) a si b;
e) a, b, c.
961. Se da schema de reactii :
2A BCH
3
-CH
2
-CH=C(CH
3
)-CHO + H
2
O
Substanta A este :
a) aldehida propionica;
b) butanona;
c) 2-pentanona;
d) acroleina;
e) butanol.
962. Acidul sulfanilic este acidul :
a) m-amino-benzen-sulfonic;
b) p-amino-benzen-sulfonic;
c) o-amino-benzen-sulfonic;
d) p-hidroxi-benzen-sulfonic;
e) m-hidroxi-benzen-sulfonic.
963. Hibridizarea atomului de carbon in gruparea carbonil este:
a) sp
2
;
b) sp;
c) sp
3
;
d) stare fundamentala;
e) alt raspuns.
964. In procesul de obtinere a aldehidei formice in laborator prin oxidarea
metanolului produsul de reactie se recunoaste prin:
a) schimbarea culorii sitei de cupru din rosu in negru;
b) schimbarea culorii sitei de cupru din negru in rosu;
c) mirosul specific;
d) variantele a si c;
e) variantele b si c.
965. Obtinerea acetaldehidei se poate face in laborator prin:
a) reactia Kucerov;
b) oxidarea etenei cu oxigen molecular in prezenta de argint metalic;
c) oxidarea etanolului cu KMnO
4
/H
2
SO
4
diluat;
d) oxidarea etenei cu KMnO
4
/HO
-
;
e) nici un raspuns corect.
966. Testul de alcoolemie utilizat pentru conducatorii auto contine un sistem
oxidant care in prezenta etanolului isi schimba culoarea in verde. Sistemul este:
a) KMnO
4
/HO
-
;
b) KMnO
4
/H
2
SO
4
diluat;
c) K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
;
d) O
2
/Ag;
e) Fe/HCl.
967. Difenil-cetona se poate prepara din:
a) clorobenzen si toluen;
b) clorobenzen si acid clorobenzen;
c) benzen si clorura de benzoil;
d) benzen si diclor toluen;
e) alt raspuns.
968. Prin aditia apei la alchinele fara hidrogen acid se obtin:
a) aldehide;
b) alcooli;
c) cetone;
d) atit a cit si b;
e) variantele a, b, c;
969. Prin condensarea fenolului cu formaldehida in mediu acid se obtine:
a) novolacul;
b) un produs macromolecular cu structura filiforma, termoplastic;
c) o substanta macromoleculara cu structura tridimensionala termorigida;
d) corecte a si b;
e) corecte a si c.
970. In cazul condensarii aldolice a compusului:
CH
3
-(CH
2
)
3
-C(CH
3
)
2
-CHO (A) cu compusul CH
3
-COCH
3
(B)
componenta carbonilica este:
a) A;
b) B;
c) atat A cat si B;
d) reactia nu are loc;
e) alt raspuns.
971. Reactia de identificare in laborator a gruparii carbonilice de tip aldehida este:
a) reactia de obtinere a novolacului;
b) reactia de condensare aldolica;
c) reactia de autoooxidare;
d) reactia de reducere a hidroxidului de argint amoniacal;
e) nici un raspuns corect.
972. O reactie de identificare in laborator a gruparii carbonilice de tip cetona este:
a) reactia de obtinere a novolacului;
b) reactia de condensare aldolica;
c) reactia de autooxidare;
d) reactia de reducere a hidroxidului de argint amoniacal;
e) nici un raspuns corect.
973. Prin reactia a trei moli de butanal cu reactiv Tollens rezulta si
amoniac. Numarul de moli de amoniac rezultati va fi :
a) 6;
b) 8;
c) 10;
d) 12;
e) din reactie rezulta amoniac.
974. Pentru F.m.: C
n
H
2n
O, care este valoarea minima pentru n, astfel incat
substanta sa nu poata functiona drept componenta metilenica in reactia de
aldolizare, crotonizare?
a) 1;
b) 3;
c) 5;
d) 6;
e) 10.
975. p-Nitrofenil-fenilcetona se poate obtine in urma reactiei dintre:
a) p,p-dinitrodifenilmetan si clorura de acetil;
b) p-nitrofenol si clorura de benzil;
c) clorura de p-nitrobenzoil si benzen;
d) p-dinitrobenzen si clorura de benzoil;
e) benzofenona si clorura de fenil.
976. Se da urmatoarea schema de reactii:
HO
-
/t
0
C
2A B + H
2
O
Ni
B + 2H
2
1-butanol
Tollens
B C + 4NH
3
+ 2Ag + H
2
O
KMnO
4
/H
+

C D + 2CO
2
+ H
2
O
Substantele A, C, D sunt:
a) etanal, acid 2-butenoic, acid etanoic;
b) etanol, acid 2-butenoic, acid etanoic;
c) propanal, acid 2-butenoic, acid etanoic;
d) etanol, acid propenoic, acid etanoic;
e) etanal, acid propenoic, acid etanoic.
977. Se condenseaza aldolic aldehida acetica (c. c.) cu acetofenona (c. m.),
iar produsul obtinut se reduce trecand in:
a) 1-fenil-1,3-butandiol;
b) 4-fenil-2,4-butandiol;
c) 1-fenil-2-butanol;
d) 1-fenil-3-butanol;
e) 1-fenil-1-butanol.
978. Cati compusi se obtin teoretic in urma reactiei de condensare
crotonica a glioxalului cu butanona (fara stereoizomeri)?
a) 3;
b) 2;
c) 1;
d) 4;
e) reactia nu are loc.
979. Cati dintre compusii cu Fm: C
10
H
16
O au urmatoarele caracteristici:
-dau reactie pozitiva cu rectivul Tollens;
-prin oxidare energica formeaza acetona, acid cetopropionic si acid
metilmalonic in raport molar 1:1:1.
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 1.
980. Se da schema de reactii:
A + 2H
2
1,3-butandiol
A + reactiv Tollens B (C
4
H
6
O
3
)
Substantele A si B sunt:
a) 3-cetobutanal si acid 3-cetobutanoic;
b) 3-cetobutenal si acid 3-cetobutanoic;
c) 3-cetobutanal si acid 3-ceto-2-butenoic;
d) 3-hidroxibutanal si acid 3-hidroxibutanoic;
e) 3-hidroxibutol si acid 3-hidroxibutanoic.
981. In trei eprubete se afla : metanol (1), aldehida acetica (2) si acetona
(3). Pentru identificarea substantelor se foloseste reactiv Tollens (a),
sodiu (b) si 2,4-dinitrofenilhidrazina (c). Sa se indice pentru fiecare
compus din eprubeta substanta folosita pentru identificare.
a) 1a, 2b, 3c;
b) 1b, 2a, 3c;
c) 1c, 2a, 3b;
d) 1a, 2c, 3b;
e) 1c, 2b, 3a.
982. Sa se ordoneze in sensul cresterii punctelor de fierbere
compusii : 1-butanol (1), 1,2-butandiol (2), butanal (3), n-butan
(4) si izobutan (5).
a) 1 < 2 < 4 < 3 < 5;
b) 4 < 5 < 3 < 1 < 2;
c) 5 < 4 < 3 < 1 < 2;
d) 5 < 4 < 1 < 3 < 2;
e) 3 < 5 < 4 < 1 < 2.
983. Prin oxidarea energica a unei hidrocarburi nesaturate A rezulta
compusii B si C,cu acelasi numar de atomi de carbon in structura.Prin
decarboxilarea lui B numarul lui de atomi de carbon se reduce la jumatate
si rezulta un compus D cu NE=0,iar prin decarboxilarea lui C rezulta un
compus E ce da reactie pozitiva cu reactivul Tollens.
Compusul A este:
a) 3-etil-1-metil-1,3-cilcopentadiena;
b) 2,3-dimetil-2,4-hexadiena;
c) 2-etil-1,3-ciclohexadiena;
d) 1,3-dimetil-1,3-ciclohexadiena;
e) 1,3-dimetil-1,4-ciclopentadiena.
3.5. COMPUSI CARBOXILICI
984. Despre compusul cu formula structurala:

este falsa afirmatia:
a) se clorureaza atat catalitic cat si fotochimic;
b) oxidarea cu KMnO
4
/H
+
are loc fara conservarea catenei de atomi de C;
c) prezinta izomerie geometrica cis-trans;
d) nu decoloreaza solutia de KMnO
4
/HO
-
;
e) se hidrogeneaza cu 4 moli de H
2
/mol de compus.
985. Se considera schema :

Compusul A se obtine prin fermentatia alcoolica a glucozei. Despre compusul G este
falsa afirmatia:
a) se halogeneaza cu Br
2
in pozitia o fata de grupa COOH.
b) are 4 esteri izomeri de functiune;
c) formeaza asociatii moleculare prin legaturi de hidrogen;
d) nu ionizeaza in solutie apoasa;
e) este un acid mai slab decat HCl, HNO
3
, H
2
SO
4
;
986. Despre acidul p-metoxi-benzoic este falsa afirmatia:
a) nu da reactie de hidroliza;
b) prin decarboxilare formeaza cel mai simplu eter mixt;
c) prin tratare cu PCl
5
formeaza un agent de acilare;
d) se poate obtine din anisol prin acilare cu clorura de acetil;
e) contine o legatura eterica in structura.
987. Se considera schema de reacti:

Daca formula moleculara C
4
H
8
apartine unei hidrocarburi cu un atom de C
cuaternar in structura rezulta ca despre compusul A este incorecta
afirmatia:
a) prin reactia cu NH
3
formeaza un derivat functional (B) care prin hidroliza
reface acidul (A);
b) transformarile A C si A D sunt reactii de neutralizare;
c) prin decarboxilare formeaza un alcan izomer cu butanul;
d) este izomer de functiune cu butiratul de etil;
e) se poate obtine prin oxidarea neopentanalului.
988. Se considera schema de reactii:

Stiind ca A este omologul imediat superior al C
6
H
6
este falsa propozitia:
a) compusul F nu formeaza legaturi de H intramoleculare;
b) compusul E poate da reactii de cuplare cu compusul obtinut prin decarboxilarea
lui F;
c) decarboxilarea lui D da un compus care poate condensa cu benzaldehida;
d) compusul C poate fi obtinut si prin nitrarea lui A urmata de oxidare;
e) compusul F este izomer de pozitie cu acidul salicilic.
989. In reactia cu sarurile acizilor carboxilici, clorurile acide formeaza:
a) esteri;
b) eteri;
c) peroxizi;
d) anhidride
e) peracizi.
990 Acidul formic se poate obtine prin:
a) reducerea metanalului;
b) din iodura de metil magneziu si CO
2
urmata de hidroliza;
c) prin hidroliza cloroformului;
d) prin hidroliza 1,1,1-tricloro-etanului;
e) prin oxidarea etanolului cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
.
991. Este falsa afirmatia?
a) din acizii cu formula bruta (CHO)
n
numai unul singur formeaza prin incalzire
anhidrida stabila;
b) prin oxidare energica (KMnO
4
/H
+
) a unui mol de 2,5-heptadiena se obtin acid
acetic si malonic in raport molar de 2 :1;
c) punctul de fierbere al esterilor este mai mare decat al acizilor si alcoolilor din
care provin;
d) acidul salicilic este utilizat pentru obtinerea aspirinei;
e) vitamina H este izomera cu acidul antranilic.
992. Se aditioneaza apa in prezenta de HgSO
4
si H
2
SO
4
, la acidul
butindioic. Produsul de reactie este:
a) acid dihidroxisuccinic;
b) acid dicetosuccinic;
c) acid cetosuccinic;
d) acid hidroxisuccinic;
e) acid o-cetobutanoic.

993. Se da un amestec echimolecular format din acid acetic (A) si acid
propionic (B), cu masa de 536 g. Masele acizilor din amestec sunt:
a) 240 g A, 296 g B;
b) 230 g A, 306 g B;
c) 250 g A, 286 g B;
d) 220 g A, 316 g B;
e) 260 g A, 276 g B.
994. Aratati care dintre urmatoarele afirmatii este gresita:
a) formulei moleculare C
4
H
8
O
2
ii corespund 4 esteri;
b) acidul maleic si acidul fumaric sunt izomeri geometrici;
c) acidul formic are caracter reducator;
d) punctele de fierbere ale esterilor sunt mai mari decat ale acizilor si ale
alcoolilor din care provin;
e) indicele de iod al grasimilor reprezinta grame I
2
/100g grasime.
995. Se dau alchenele:
A) 2-pentena, B) 3-hexena; C) 4-metil-2-pentena.
Rezulta numai acid propionic la oxidarea:
a) A;
b) C;
c) B;
d) A, C;
e) A, B, C.
996. Se da schema reactiei:
2 A
_______
>

B + 3 a
H
2
SO
4
+2NaOH,t +3a
3 B
_______
>

C
_________
> D
______________
> E
_________
> F
-H
2
O -Na
2
SO
3

t [O]
F
__________
> G
______
>

HOOC-(CH
2
)
4
-COOH
-H
2
O
Substanta G este:
a) fenol;
b) ciclohexanol;
c) ciclohexenol;
d) ciclohexena;
e) ciclohexan.
997. Acidul formic poate fi deplasat din sarurile lui de :
a) HCl;
b) H
2
S;
c) CH
3
COOH;
d) HCN;
e) H
2
CO
3
.
998. Prin decarboxilarea acidului o-fenil-acrilic rezulta:
a) fenilacetilena;
b) feniletena;
c) benzen;
d) benzaldehida;
e) etilbenzen.
999. Hidroliza bazica a unui mol din compusul X cu F.m. C
8
H
8
O
2
duce la
obtinerea unui mol de sare. Compusul X este:
a) formiat de o-tolil;
b) formiat de m-tolil;
c) formiat de benzil;
d) acetat de fenil;
e) formiat de p-tolil.
1000. Amonoliza formiatului de p-tolil duce la obtinere de :
a) acid formic si p-crezol;
b) acid formic si alcool p-metil-benzilic;
c) formamida si p-crezol;
d) p-metil-benzamida si alcool metilic;
e) alt raspuns.
1001. Oxidarea cu KMnO
4
/H
+
a alcoolului 3-p-tolil-alilic duce la obtinerea:
a) acidului p-metilbenzoic;
b) acidului tereftalic;
c) p-metil benzaldehidei;
d) 1-p-tolil glicerinei;
e) unui amestec de a si b.
1002. Se da schema:Stiind ca produsul F este un acid dicarboxilic ce prezinta izomerie
geometrica, compusii A si F sunt:
a) benzofenona si acid fenil-hidroxipropionic;
b) acetofenona si acid fenilacrilic;
c) acetofenona si acid fenil-maleic;
d) difenilcetona si acid fenilcrotonic;
e) acetofenona si acid fenil-hidroxiacetic.
1003. La obtinerea detergentilor neionici se foloseste ca agent de alchilare:
a) sulfatul de metil;
b) clorura de etil;
c) etena;
d) oxidul de etena;
e) propena.
1004. Care dintre urmatoarele substante sunt rezistente la oxidare?
a) cicloalcanii;
b) aminele;
c) eterii saturati;
d) alcoolii;
e) pirogalolul.
1005. Afirmatia incorecta cu privire la p-amino-benzamida este:
a) reactioneaza cu NaOH;


b) prin tratare cu P
2
O
5
formeaza p-amino-benzonitrilul;
c) reactioneaza cu doi moli de HCl;
d) prin tratare cu hipobromit de sodiu in solutie alcalina duce la obtinerea p-
fenilen-diaminei;
e) se poate obtine din clorura acidului p-amino-benzoic prin tratare cu amoniac.
1006. In schema:
A + 7 [O]
_______
> B + 2 CO
2
+ H
2
O
Daca B este acidul benzoic, A va fi:
a) 1-fenil-propadiena;
b) 2-fenil-propena;
c) 2-fenil-propanul;
d) 3-fenil-propena;
e) 1-fenil-propena.
1007. Se dau compusii: acetatul de fenil, acidul benzoic, acetonitrilul,
alcoolul alilic, acidul propionic. Dintre acestia pot forma asociatii
moleculare prin legaturi de hidrogen un numar de:
a) 1;
b) 4;
c) 5;
d) 3;
e) 2.
1008. Se dau substantele: alcool etilic (I); acetilena (II); fenol (III); acid
fenil-acetic (IV); aldehida acetica (V). Au caracter acid:
a) I,II;
b) II si IV;
c) I, II, III si IV;
d) toti;
e) II si III.
1009. In schema:
500
o
C +KCN +2 H
2
O K
2
Cr
2
O
7

A + Cl
2
_______
>B
________
>

C
_________
>

D
___________
>

HOOC-CH-COOH +CO
2
+
H
2
O


-H Cl -KCl -NH
3
H
+


CH
3

Substanta A este:
a) 2-butena;
b) propena;
c) izobutena;
d) etena;
e) 1-butena.
1010 Se da schema:
+4 Cl
2
/hv

+2 H
2
O [O] t
0
C
o-xilen
_____________
>

A
_____________
>

B
____________
>

C
__________
>

D + E
- 4 HCl -4 HCl
Substantele D si E sunt:
a) acid o-metil benzoic si apa;
b) acid benzoic si anhidrida ftalica;
c) acid ftalic;
d) anhidrida ftalica si apa;
e) nici una din solutiile de mai sus.

1011. Se da schema:
A
__________
>

B
-HBr
+2 KCN
B + Cl
2

__________
>

C
________________
>

D + 4 H
2
O
__________
>

E + 2 NH
3

- 2 KCl
Stiind ca B este primul termen al seriei alchenelor, substanta E poate fi:
a) acid propionic;
b) acid butiric;
c) acid succinic;
d) acid malonic;
e) acid adipic.
1012. Se da schema:

C este:
a) anilina;
b) acid benzoic;
c) acid antranilic;
d) acid p-nitrobenzoic;
e) vitamina H.

1013. Prin tratarea toluenului cu 2 moli Cl
2
/FeCl
3
si apoi oxidare cu
KMnO
4
/H
2
SO
4
se obtine:
a) acid 2,3-diclorobenzoic;
b) acid 2,4-diclorobenzoic;
c) acid 2,5-diclorobenzoic;
d) acid 3,4-diclorobenzoic;
e) acid 3,5-diclorobenzoic.
1014. Se dau urmatoarele reactii chimice:
t
o
C
A) acid metilmalonic
_______________
>

acid propionic + CO
2

t
o
C
B) acid metilmalonic
_______________
>

anhidrida metil-malonica + H
2
O
t
o
C
C) acid succinic
______________________
>

anhidrida succinica + H
2
O
t
o
C
D) acid glutaric
_____________________
>

anhidrida glutarica + CO
2

Sunt corecte reactiile:
a) A si B;
b) B, C si D;
c) A, C si D;
d) A si C;
e) A, B si C.
1015. Se dau acizii dicarboxilici: acid malonic (I); acid succinic (II); acid
ftalic (III); acid adipic (IV).
Formeaza anhidride acide stabile:
a) I si II;
b) II si III;
c) III si IV;
d) toti;
e) I, II, III.
1016. In schema:
CH
3
Cl/AlCl
3
[O]

6 H
+
, 6 e
-
+CH
3
COOH
A +
__________________
>

B
_______________________
> C
_____________
> D
________________
>

E
-HCl KMnO
4
/H
+
-2 H
2
O - H
2
O
Substanta E este acidul N-acetil-m-amino-benzoic, substanta A este:
a) benzen;
b) nitrobenzen;
c) acid benzoic;
d) anilina;
e) acetanilida.
1017. Se da urmatoarea schema de reactii:

Mg + CO
2
+ H
2
O
A
__________
>

B
_____________
>

C
____________
> CH
3
CH
2
COOH
-HOMgCl
A poate fi:
a) clorura de etil;
b) clorura de propil;
c) dimetil eter;
d) eter etilic;
e) acid acetic.
1018. Prin decarboxilarea acidului cinamic (acidul | -fenil-acrilic) rezulta:
a) fenil acetilena;
b) feniletena;
c) benzen;
d) aldehida cinamica;
e) etil-benzen.
1019. Prin decarboxilarea acidului tricloroacetic rezulta:
a) clorura de metilen;
b) clorura de metil;
c) metanal;
d) cloroform;
e) nici un raspuns corect.
1020. Se considera schema:
AlCl
3

A + CH
3
Cl
__________
>

B
hv + KCN
B + Cl
2

_____________
>

C
___________
>

D
- HCl - KCl
D + 2 H
2
O
____________
>

E
- NH
3

Stiind ca A este cea mai simpla hidrocarbura aromatica, substanta E este:
a) acid benzoic;
b) acid ftalic;
c) acid fenilacetic;
d) acid o-hidroxibenzoic;
e) acid
tereftalic.
1021. Se considera schema:
2 Cl
2
/ hv + 2 H
2
O + HCN + 2 H
2
O
A B C D E
- 2 HCl - 2 HCl - NH
3

Stiind ca A este omologul imediat superior al benzenului, rezulta ca,
referitor la compusul E, este incorecta afirmatia:
a) nu se deshidrateaza intramolecular;
b) se oxideaza cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
;
c) reactioneaza cu PCl
5
(in raport molar de 1:2);
d) prin dehidrogenare in prezenta de Cu/Ag /280
o
C urmata de bromurare in
prezenta AlBr
3
rezulta izomerul meta-bromurat;
e) se acileaza numai la nucleul aromatic.
1022. Care dintre urmatoarele substante reactioneaza cu sodiul metalic?
a) anisolul;
b) anilina;
c) acroleina;
d) acidul antranilic;
e) benzoatul de fenil

1023. Se considera schema:
[O] H
2
[O]
C
___________
>

D
___________
>

E
____________
>

CO
2
+ H
2
O + 3 compusi
organici.
-CO
2
,-H
2
O Ni KMnO
4
/H
+

Stiind ca C este 2-metil-1-pentena , cei 3 compusi organici pot fi:
a) acid oxalic, acid acetic, acid propionic;
b) acid acetic, acid formic, acid propionic;
c) acid propionic, acid formic, acid butanoic;
d) acid acetic, acid propionic, acid butiric;
e) alt raspuns.
1024. La tratarea acidului formic cu x g magneziu se degaja un volum A de
H
2
.
Daca reactioneaza aceeasi cantitate de magneziu cu CH
3
COOH, volumul de
H
2
ce se degaja este:
a) mai mare;
b) mai mic;
c) acelasi;
d) reactia nu are loc;
e) dublu.
1025. O substanta A are masa moleculara M = 87, contine C,O,H si N.
Substanta A poate reactiona cu P
2
O
5
, H
2
O si 2H
2
si formeaza compusii B, C
si D. Compusii C si D pot fi obtinuti si din compusul B.
Sa se identifice compusii A, B, C, D.
a) butiramida, butironitril, acid butenoic, butilamina;
b) butiramida, butironitril, acid butanoic, butilamina;
c) propilamida, propionitril, acid propanoic, propilamina;
d) butilamida, izobutironitrilul, acid izobutanoic, izobutilamina;
e) pentilamida, butironitril, acid butanoic, propilamina.
1026. In succesiunea de reactii:
COOR
RO
-
Na
+
+2H
2
O
A + CH
2
________________
>

B
________________
>

C
______________
>

acid |-metilbutanoic
-ROH -2 ROH -CO
2

COOR -NaCl
Compusul A este;
a) clorura de izopropil;
b) clorura de n-butil;
c) clorura de n-propil;
d) clorura de izobutil;
e) clorura de acetil.
1027. Sarea acida de sodiu a unui acid organic bibazic saturat, cu catena
normala, contine 14,93% Na. Formula structurala a acidului bibazic este:
a) HOOC-(CH
2
)
4
-COOH;
b) HOOC-CH
2
-COOH;
c) HOOC-(CH
2
)
2
-COOH;
d) HOOC-(CH
2
)
3
-COOH;
e) HOOC-COOH.
1028. Acizii dicarboxilici saturati se obtin prin reactia de:
a) oxidare a dialchil benzenilor;
b) oxidare a cicloalchenelor cu KMnO
4
/H
+
;
c) hidroliza grasimilor;
d) oxidarea monoglucidelor;
e) oxidarea alcoolilor secundari cu KMnO
4
/H
+
.
1029. Se obtine numai acid 2,3-dimetil-succinic prin oxidarea cu
KMnO
4
/H
2
SO
4
a:
a) 3,4-dimetil-ciclobutandiolului 1,2;
b) 3,4-dimetil-1,5-ciclohexadienei;
c) 3,4-dimetil-ciclohexenei;
d) 2,3-dimetil-butandiolului 1,4;
e) 5,6-dimetil-1,3-ciclohexadienei.1030. Se da urmatoarea schema de reactii:
A si A

sunt doua substante izomere cu formula moleculara C
6
H
10
O
2
.
Substantele B si B

sunt:
a) alcool etilic si acid acetic;
b) alcool propilic si acid acetic;
c) alcool propilic si alcool alilic;
d) acid acetic si alcool izopropilic;
e) alcool etilic si alcool propilic.
1031. Cum se poate doza acidul oxalic, punandu-i in evidenta
caracterul sau reducator?
a) prin titrare cu o solutie de KMnO
4
si H
2
SO
4
;
b) prin titrare cu H
2
SO
4
;
c) prin titrare cu o solutie de sulfat feros;
d) prin titrare cu tiosulfat;
e) acidul oxalic nu are actiune reducatoare.
1032. Indicati compusul A care supus transformarilor de mai jos permite
obtinerea acidului etilmalonic.
Br
2
,t
0
C +KCN hidroliza
A +
___________
> B
__________
> C
______________
> CH
3
-CH
2
-CH(COOH)
2


-HBr -KBr
a) acid propionic;
b) acid crotonic;
c) acid butiric;
d) acid 2-butenoic;
e) acid izobutiric.
1033. La tratarea compusului obtinut din vitamina H si PCl
5
, cu anilina se
obtine:
a) N-fenil-p-amino-benzamida;
b) p-amino-benzamida;
c) p-amino-ftalamida;
d) N-fenil-benzamida;
e) clorohidratul-N-p-amino-benzoil-anilinei.
1034. Prin oxidarea | -fenil acroleinei cu KMnO
4
/H
2
SO
4
rezulta:
a) acid | fenil propenoic;
b) benzaldehida si glioxal;
c) acid benzoic si acid glioxilic (HOOC-CHO);
d) acid benzoic si acid oxalic;
e) acid benzoic, CO
2
si H
2
O.
1035. Se considera schema:

Stiind ca substanta A prezinta izomeri geometrici, substantele D si F sunt:
a) acid 3-pentenoic si acid 3-hexenoic;
b) acid 3-hidroxipentanoic si acid 4-hidroxipentanoic;
c) acid 4-hidroxipentanoic si acid 5-hidroxipentanoic;
d) acid 3-pentenoic si acid 4-hexenoic;
e) acid adipic si acid hexenoic.
1036. Hidrocarbura care prin oxidare cu KMnO
4
+H
2
SO
4
conduce la
butandiona si acid metilmalonic in raport molar de 1:1, este:
a) 2,3-dimetil-1,3-ciclopentadiena;
b) 2,3,5-trimetil-1,3-ciclopentadiena;
c) 2,3-dimetil-1,3-ciclohexadiena;
d) 1,4-dimetil-2,5-ciclohexadiena;
e) alt raspuns.
1037. Se considera schema:
+HCl +KCN +2H
2
O
CH
3
-CH-CH
2
-CH
3
_________
> B
__________
> C
__________
> D
-KCl -NH
3

OH
Denumirea substantei D este:
a) acid |-metilbutiric;
b) acid o-metilbutiric;
c) acid o-metilpropionic;
d) acid o-metilpentanoic;
e) acid |-metilpentanoic.
1038. Un acid monocarboxilic contine 19,75% O si are NE=6. Stiind ca se
obtine prin condensarea crotonica dintre aldehida benzoica si o alta
aldehida alifatica saturata urmata de oxidare cu reactiv Tollens, formula
structurala a acidului este:
a) C
6
H
5
-C=CH-COOH; b) C
6
H
5
-CH=CH-CH
2
-COOH;

CH
3

c) C
6
H
5
- CH = C-COOH; d) C
6
H
5
-CH=C-COOH;

CH
2
CH
3


CH
3

e) C
6
H
5
-CH=CH-COOH
1039. Se da schema:
NaOH +Cl
2
+2KCN +4H
2
O t
0

H
3
C-CH-CH
3
__________
> A
_____
> B
_________
> C
________
> D
_______
> E
( ROH) -2KCl -2NH
3
-H
2
O
Cl
E este:
a) anhidrida succinica;
b) anhidrida metil-succinica;
c) anhidrida glutarica;
d) anhidrida metil-glutarica;
e) anhidrida vinil-succinica.
1040. Cu care din compusi nu poate reactiona acidul formic:
a) oxid de calciu;
b) hidroxid de potasiu;
c) zinc;
d) fenolat de sodiu;
e) sulfat de sodiu.
1041. Acidul oxalic se utilizeaza in chimia analitica pentru dozarea
calciului, deoarece:
a) in prezenta sarurilor de calciu solubile in apa, acidul oxalic conduce la formarea
oxalatului de calciu care este foarte greu solubil in apa;
b) prezinta caracter oxidant;
c) prezinta caracter reducator;
d) se descompune cu formare de CO
2
, care poate fi masurat volumetric;
e) este solubil in apa si schimba culoarea indicatorilor acido-bazici.

1042. Se da schema:
+HNO
3
/H
2
SO
4
+6[H],6e
-
+HNO
2
/HCl +CuCN +2H
2
O
A
__________________
> B
____________
> C
________________
> D
_________
> E
________
>
-2H
2
O -2H
2
O -CuCl -NH
3

-N
2


A este:
a) toluen;
b) n-propil-benzen;
c) izopropilbenzen;
d) t-butilbenzen;
e) p-metil-izopropilbenzen.
1043. Se da schema:
Hg
2+
tautomerie HCN +2H
2
O CH
3
OH
HC o CH + HOH
______
>[B]
_________
>C
_____
>D
_____
>E
_______
>F
__________
> G + H
2
O
H
2
SO
4
-H
2
O -NH
3
<
__________

G este:
a) acidul acrilic;
b) acetatul de alil;
c) acetatul de vinil;
d) acrilatul de metil;
e) propionatul de metil.
1044. Se da schema:
H
2
SO
4
2H
2
H
2
SO
4
KMnO
4
/H
+

A
_________
> B
______
> C
__________
> D
________________
> E
-2H
2
O -H
2
O -CO
2

- H
2
O
Stiind ca E este un acid monocarboxilic saturat ce contine 53,33% O sa se precizeze care este
compusul A.
a) |-hidroxi butanal;
b) o-hidroxi butanal;
c) propanol;
d) alcool alilic;
e) glicerina.
1045. Se da urmatoarea schema de reactii:
+Cl
2
+2 KCN +4 H
2
O +Cl
2
+2 NH
3

CH
2
=CH
2
________
>A
____________
>B
____________
>C
_________
> D
___________
>

E
-2 KCl -2 NH
3
-HCl -NH
4
Cl
Substanta E este:
a) acid asparagic;
b) acid o -aminobutanoic;
c) acid | -aminobutanoic;
d) acid glutamic;
e) acid adipic.
1046. Se da urmatoarea schema de reactii:
AlCl
3
+2 Cl
2
/ hv +H
2
O +HCN +2 H
2
O
C
6
H
6
+ CH
3
Cl
_________
>A
____________
>B
__________
>

C
___________
>D
___________
>E
-HCl -2 HCl -2 HCl -NH
3

Substanta E este:
a) acid hidroxi-fenilacetic;
b) acid o-hidroxibenzoic;
c) acid p-hidroxibenzoic;
d) acid m-hidroxibenzoic;
e) acid 2,4-dihidroxi-fenilacetic.
1047. Acidul monocloracetic nu poate reactiona cu anilina :
a) printr-o reactie de alchilare;
b) printr-o reactie de acilare;
c) in prezenta catalizatorilor acizi;
d) formand produsi de substitutie in pozitia meta;
e) formand produsi de substitutie in pozitia para.
1048. Punctele de fierbere ale acizilor carboxilici sunt anormal de ridicate
datorita:
a) efectului electromer din catena hidrocarbonata;
b) caracterului atragator de electroni al gruparii COOH;
c) asocierii moleculelor de acizi carboxilici prin legaturi de hidrogen;
d) solubilitatii scazute;
e) volatilitatii scazute;
1049. Se da urmatoarea schema de reactii:
COOR COOR
RO
-
Na
+
+2H
2
O t
0
C
R-X + CH
2

___________
>R-CH

_____
>A
__________
>B
_____
>C
6
H
5
CH
2
CH
2
COOH
-ROH -2 ROH -CO
2

COOR -NaCl COOR
Substanta R-X este:
a) clorura de fenil;
b) clorura de benzil;
c) o-clorotoluen;
d) bromura de benzil;
e) clorura de ciclohexil.

1050. Care este denumirea substantei cu formula structurala:
CH
3
- CH
2
- CH - CH - CH = CH - COOH

CH
3
CH
3

a) acid 3,4-dimetil-5-heptenoic;
b) acid 3,4-dimetil hepten-5-oic;
c) acid 4,5-dimetil-2-hepten-oic;
d) acid 4,5-dimetil-5-etil heptenoic;
e) acid 4,5-dimetil-5-etil-propenoic.
1051. Un ester provenit de la un acid monocarboxilic saturat si un
monoalcool nesaturat cu acelasi numar de atomi de carbon in molecula,
are formula generala:
a) C
n
H
2n
O
2
;
b) C
n
H
2n+2
O
2
;
c) C
n
H
n
O
2
;
d) C
n
H
2n-2
O
2
;
e) C
n
H
4n
O
2
;
1052. Produsul obtinut prin substitutia la nucleu a acidului p-
hidroxibenzoic cu clorura de acetil poate consuma:
a) 1 mol de NaOH;
b) 2 moli de NaOH;
c) 3 moli de NaOH;
d) 4 moli de NaOH;
e) 5 moli de NaOH.
1053. Se da schema de reactii:
850
o
C
A + B
__________
> C + 3 D
200
o
C; 15 atm
C + E
____________________
> F
F + G
___________________
> H + I
A este o hidrocarbura cu 75% C, E este o baza, G este un acid si I sarea
acidului respectiv. Care sunt substantele H si I?
a) CH
3
COOH (H) si NaHSO
4
(I);
b) HCOOH (H) si NaHSO
4
(I);
c) HOOC-COOH (H) si CaSO
4
(I);
d) CH
3
COOH (H) si Na
2
SO
4
(I);
e) CH
3
OH (H) si NaHSO
4
(I).

1054. Produsul obtinut prin substitutia la gruparea functionala a acidului
p-hidroxibenzoic cu clorura de acetil va consuma:
a) 1 mol de NaOH;
b) 2 moli de NaOH;
c) 3 moli de NaOH;
d) 4 moli de NaOH;
e) 5 moli de NaOH.
1055. Se da schema de reactii:
H
2
SO
4
conc.
A
_____________________
> B + H
2
O
B + Br
2
___________
> C
C + 2 KCN
____________
> D + 2 KBr
D + 4 H
2
O
____________
> E + 2 NH
3

A este al doilea termen in seria alcoolilor monohidroxilici saturati.
E este?
a) acid succinic;
b) acid butanoic;
c) acid oxalic;
d) acid glutaric;
e) acid adipic.

1056. O hidrocarbura X cu masa moleculara 128 si raportul masic C:H =
15:1, nu decoloreaza apa de brom si la oxidare formeaza compusul Y:
C
8
H
4
O
3
. Substanta X se hidrogeneaza total si formeaza substanta Z.
Substantele X, Y, Z sunt:
a) naftalina, anhidrida ftalica, tetralina;
b) naftalina, anhidrida ftalica, decalina;
c) tetralina, anhidrida ftalica, decalina;
d) tetralina, anhidrida ftalica, ciclohexan;
e) naftalina, anhidrida maleica, decalina.
1057. Se da schema de reactii:
500
o
C +KCN +2H
2
O +4 [O]
izobutena + Cl
2
__________
>A
_________
>B
__________
>C
___________
>D +CO
2
+ H
2
O
-HCl -KCl -NH
3

Substanta D va fi:
a) acid |-cetobutanoic;
b) acid ceto-propionic;
c) acid ceto-succinic;
d) acid piruvic;
e) acid o -ceto-butanoic.
1058. Compusul A, C
5
H
7
OCl reactioneaza rapid cu apa conducind la o
solutie cu caracter acid. Apa de brom reactioneaza cu compusul A, formind
C
5
H
7
OClBr
2
. Acidul C obtinut prin hidroliza compusului A , are masa
moleculara 100. Prin oxidarea energica a lui C se obtine un alt compus D:
C
4
H
6
O
3
si se degaja bioxid de carbon. Prin incalzirea compusului D se
obtine un compus E: C
3
H
6
O si bioxid de carbon. Compusul E nu
reactioneaza cu reactivul Tollens.
Compusul A este:
a) clorura acida a acidului 3-metil,3-butenoic;
b) clorura acida a acidului 2-metil-2-butenoic;
c) clorura acida a acidului 2-metil,3-butenoic;
d) clorura acida a acidului 3-metil,2-butenoic;
e) clorura acida a acidului metacrilic.

1059. Se considera urmatoarea schema de reactii:
AlCl
3


H
2
H
2
SO
4
[O]
C
6
H
6
+ A
__________
> B
_____
>C
_________
>D
_______
>C
6
H
5
COOH + CH
3
COOH
-HCl -H
2
O
Substanta A poate fi
a) clorura de acetil;
b) cloroetan;
c) clorura de izobutil;
d) clorura de propionil;
e) 1-cloropropan.
1060. Cati dintre acizii de mai jos pot forma anhidride intramoleculare?
acidul tereftalic, acidul succinic; acidul fumaric; acidul izoftalic;
acidul cis 1,2-ciclobutandicarboxilic; acidul o-metil glutaric.
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.
1061. Compusii cu formula (CHO)
n
, cu valoare minima pentru n care prin
hidrogenare dau un acid dicarboxilic saturat, sunt in numar de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.
1062. Cu cate dintre urmatoarele substante: I. etanol, II. NaOH (10%),
III. Br
2
, IV. fenol, V. H
2
SO
4
(concentrat) poate reactiona acidul salicilic?
a) 2;
b) 3
c) 1;
d) 4;
e) 5.
1063. Se poate obtine din brombenzen, acidul benzoic?
a) da, prin reactia cu KCN si apoi hidroliza;
b) nu, deoarece hidroliza in conditii energice duce la obtinerea fenolului;
c) da, prin tratare cu Mg, apoi cu CO
2
si acidulare;
d) da, prin tratarea cu CH
3
Br in prezenta Na si apoi oxidare;
e) atat prin metoda (c) cat si prin metoda (d).
1064. Se da urmatorul sir de transformari:
(H
2
SO
4
concentrat)
A
_________________________
> B + H
2
O
B + Br
2

_______
> C
C + 2KCN
_______
> D + 2KBr
D + 4H
2
O
_______
> E + 2NH
3

Stiind ca A este al doilea termen din seria alcoolilor monohidroxilici
saturati, rezulta ca substanta E este:
a) acidul succinic;
b) acidul propionic;
c) acidul oxalic;
d) acidul glutaric;
e) acidul adipic.
1065. O hidrocarbura are M=206, NE=10 si prezinta izomerie geometrica
de tip cis, trans. Prin oxidarea unui mol de hidrocarbura cu
KMnO
4
/H
2
SO
4
se obtin doi moli din acelasi acid monocarboxilic, CO
2
si apa.
Hidrocarbura este :
a) p-vinil-1,2-difeniletan;
b) 1,4-difenil-1,3-butadiena;
c) 1,1-difenil-1,3-butadiena;
d) 1,2-difenil-1,3-butadiena;
e) nici unul dintre compusii de mai sus.
1066. Se da schema:

C este:
a) acid o-cloro-benzoic;
b) acid p-cloro-benzoic;
c) acid benzoic;
d) acid fenil-acetic;
e) nici un raspuns corect.
1067. Care dintre urmatoarele substante nu dau prin oxidare acid succinic?
a) CH
3
-CH=CH-CH
2
-CH
2
-CH=CH
2
;

O

c) H-C-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH;
d) HO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH;

1068. Care dintre compusi se oxideaza la acizi carboxilici cu ruperea
catenei hidrocarbonate?
a) propionaldehida;
b) acetilena;
c) alcool benzilic;
d) o-xilen;
e) naftalina.
1069. Un compus organic A aditioneaza 1 mol de Br
2
la 1 mol de A iar prin
oxidare cu KMnO
4
/H
2
SO
4
conduce la formarea a doi compusi: B cu Fm
C
7
H
6
O
2
si C cu Fm C
8
H
6
O
4
. Prin hidroliza lui C in mediu acid se obtine D cu
Fm C
2
H
2
O
4
si E cu Fm C
6
H
5
OH. A este:
a) C
6
H
5
-CH=CH-COOC
6
H
5
;
b) C
6
H
5
-CH=CH-O-CO-C
6
H
5
;
c) C
6
H
5
-CH =CH-C
6
H
4
-O-CH
3
;
d) C
6
H
5
-CH=CH-C
6
H
4
-COOH;
e) nici o varianta corecta.
1070. Se da schema de reactii :
A + HCN B
B + 2H
2
O C + NH
3

B + NH
3
D + H
2
O
D + 2H
2
O E + NH
3

A este un compus carbonilic cu doi atomi de carbon. Se poate obtine
substanta C din substanta E?
a) nu, deoarece reactiile din primul sir sunt incorecte;
b) da, prin hidroliza substantei E rezulta substanta C;
c) da, prin tratarea substantei E cu azotit de sodiu si acid clorhidric;
d) nu, deoarece apartin la clase diferite de compusi;
e) nu, deoarece reactiile din sirul doi sunt incorecte.
1071. Cati atomi de oxigen se consuma la oxidarea unui mol de etil-benzen
cu solutie acida de KMnO
4
?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5;
e) 6.
1072. In doua eprubete ce contin acid formic respectiv acid acetic se
adauga solutie apoasa de KMnO
4
/H
2
SO
4
. Prin comparatie, este pus in
evidenta :
a) caracterul acid mai slab al acidului acetic;
b) reactia de descompunere a acidului acetic;
c) caracterul oxidant al acidului acetic;
d) caracterul reducator al acidului formic;
e) toate raspunsurile anterioare sunt corecte.
1073. Care dintre urmatorii compusi se oxideaza la acizi carboxilici fara
distrugerea catenei hidrocarbonate?
a) 3-metil-2-butanol;
b) acetona;
c) 2-butena;
d) 1-pentena;
e) etanol.
1074. Prin tratarea aldehidei crotonice cu o solutie apoasa slab bazica de
KMnO
4
rezulta:
a) 2,3-dihidroxi-butanal;
b) acid acetic, CO
2
si H
2
O;
c) acid acetic si acid formic;
d) 2,3-dihidroxi-butirat de potasiu;
e) acid crotonic.
1075. Care dintre compusii de mai jos va hidroliza cel mai greu?
a) clorura de benzoil;
b) clorura de benzil;
c) anhidrida ftalica;
d) benzamida;
e) anhidrida acetica.
1076. Care dintre acizii carboxilici de mai jos corespunde unui acid
policarboxilic nesaturat?
a) acid tereftalic;
b) acid izoftalic;
c) acid fumaric;
d) acid malonic;
e) acid oxalic.
1077. Cati izomeri aciclici saturati monofunctionali se pot scrie pentru
F.m. C
4
H
8
O
2
?
a) doi acizi, doi alcooli;
b) doi acizi, doi eteri, un alcool;
c) doi acizi, 4 esteri;
d) trei acizi, doua aldehide;
e) doi acizi, doua aldehide, trei eteri.
1078. Se da schema de reactii :
FeCl
3

A + Cl
2
B + HCl
eter
B + Mg C
C + CO
2
D
D + HCl E + MgCl
2

A este cea mai simpla hidrocarbura aromatica. Substanta E este :
a) acid benzoic;
b) aldehida benzoica;
c) acid fenil-acetic;
d) acid orto-metil-benzoic;
e) para-metil-benzaldehida.
1079. Se da schema de reactii :
A + KCN B + KI
B + 2H
2
O C + NH
3

C este acid trimetilacetic.
Substanta A este :
a) iodo-propan;
b) 2-iodo-butan;
c) iodura de tert-butil;
d) 1-iodo-butan;
e) 1-iodo-pentan.
1080. Care dintre compusii de mai jos conduc prin oxidare cu KMnO
4
si
H
2
SO
4
numai la acidul 3,4-dimetil-adipic?
a) 3,4-dimetil-ciclohexandiol-1,2;
b) 2,3-dimetil-hexena-2;
c) 2,4-dimetil-hexena-2;
d) 3,4-dimetil-hexena-1;
e) 4,5-dimetil-ciclohexena-1.
1081. Se da schema de reactii :
A + KCN B + KBr
B + 2H
2
O C + NH
3

t
0
C
C + NH
3
D E + H
2
O
E + NaBrO F + NaBr + CO
2

F + HNO
2
G + N
2
+ H
2
O
oxidare
G H + 2H
2
O
t
0
C
H C
8
H
4
O
3
+ H
2
O
A are formula C
8
H
9
Br. Sa se determine formulele substantelor F si H :
a) H
2
N-C
6
H
4
-CH
3
(o), HO-C
6
H
4
-COOH (o);
b) H
3
C-C
6
H
4
-CH
2
-NH
2
(o), HOOC-C
6
H
4
-COOH (0);
c) H
2
N-C
6
H
4
-CH
3
(p), HO-C
6
H
4
-COOH (p);
d) H
2
N-CH
2
-C
6
H
4
-CH
3
(p), HOOC-C
6
H
4
-COOH (p);
e) C
6
H
5
-CH
2
-CH
2
-NH
2
, C
6
H
5
-CH
2
-COOH.
1082. Se da schema de reactii :
H
2
SO
4

A + H
2
O B
B + C D(C
6
H
12
O
2
) + H
2
O
500
o
C
A + Cl
2
E + HCl
cat.
E + H
2
F
F + H
2
O G + HCl
KMnO
4
/H
2
SO
4

G C
Sa se identifice compusii A, D, C.
a) propena, propionat de propil, clorura de propionil;
b) propena, butirat de etil, acid butanoic;
c) 1-butena, 2-butanol, acid butanoic;
d) 2-butena, butirat de izobutil, acid butanoic;
e) propena, propionat de izopropil, acid propionic.
1083. Prezinta caracter reducator:
a) acidul acetic;
b) acidul oxalic;
c) acidul formic;
d) atat a cat si b;
e) atat b cat si c.
1084. Se da schema de reactii :
reducere
A B
B + HBr C + H
2
O
eter
C + Mg D
D + CO
2
E
E + HCl F + MgClBr
F este acid pentanoic
Substanta B este :
a) 2-pentanol;
b) n-pentanol;
c) n-butanol;
d) acid butanoic;
e) 3-pentanol.
1085. Se da urmatoarea schema de reactii:
t
0
C
A + NH
3
B C + 2H
2
O
cat.
C + 2H
2
D
D + HNO
2
E + N
2
+ H
2
O
KMnO
4
/ H
2
SO
4

E A
Substanta A este :
a) un alcool;
b) un acid carboxilic;
c) aldehida;
d) un ester;
e) clorura acida.
1086. Se da urmatoarea schema de reactii :
o-toluidina + CH
3
COCl A + HCl
A + 3[O] B + H
2
O
B + H
2
O C + CH
3
-COOH
Substanta C este :
a) acid benzoic;
b) acid p-metil-benzoic;
c) acid p-amino-benzoic;
d) acid o-amino-benzoic;
e) alta solutie.
1087. Se da urmatoarea schema de reactii :
acetona + HCN A;
A + HCl B + H
2
O
B + KCN C + KCl
C + 4H
2
O D + 2NH
3

substanta D este :
a) acid malonic;
b) acid dimetil-malonic;
c) acid etil-malonic;
d) acid 2-metil-butiric;
e) acid 2,2-dimetil-propionic.
1088. Acidul formic se descompune:
a) la cald in prezenta de H
2
SO
4
, generand CO si H
2
O;
b) la lumina in prezenta de Ni fin divizat, generind CO
2
si H
2
;
c) la cald in prezenta de H
2
SO
4
, generind CO
2
si H
2
;
d) atat b cat si c;
e) atat a cat si b.
1089. Un reactiv specific pentru dozarea Ca
2+
in laborator este:
a) acidul acetic cu care formeaza saruri insolubile;
b) acidul benzoic cu care formeaza saruri colorate;
c) acidul oxalic cu care formeaza saruri insolubile;
d) acizii grasi cu care formeaza sapunuri insolubile;
e) acidul palmitic cu care formeaza compusi cu miros specific.
1090. Dintre cei trei izomeri ai acizilor ftalici, formeaza anhidride ciclice:
a) acidul ftalic;
b) acidul izoftalic;
c) acidul tereftalic
d) toti;
e) nici unul.
1091. In reactiile de aldolizare si crotonizare cu alte substante de tip
carbonilic, aldehida benzoica poate functiona ca si componenta :
a) metilenica;
b) carbonilica;
c) metilenica si carbonilica;
d) nu participa la astfel de reactii;
e) metilenica numai in cataliza bazica.
1092. La oxidarea unei molecule de alcool alifatic saturat primar, se
folosesc 8 atomi de oxigen. Prin arderea a 2 moli din acidul carboxilic
saturat obtinut la oxidare se obtin 12 moli de CO
2
. Alcoolul este :
a) C
5
H
9
(OH)
3
;
b) C
6
H
10
(OH)
4
;
c) C
4
H
8
(OH)
2
;
d) C
5
H
11
OH;
e) C
4
H
9
OH.
1093. Acizii grasi in reactie cu oxidul de etena, in raport molar 1 : n, conduc la :
a) |-hidroxi-eteri;
b) |-hidroxi-eteri polietoxilati;
c) o-hidroxi-eteri polietoxilati;
d) -hidroxi-eteri polietoxilati;
e) |-hidroxi-esteri polietoxilati.
1094. Sa se ordoneze in sensul cresterii punctelor de fierbere urmatorii
acizi carboxilici: acid metanoic (1), acid propanoic (2), acid pentanoic (3),
acid 2,3-dimetil butanoic (4), acid palmitic (5).
a) 1 < 3 < 2 < 5 < 4 ;
b) 1 < 2 < 4 < 3 < 5 ;
c) 1 < 2 < 3 < 5 < 4 ;
d) 1 < 4 < 2 < 3 < 5 ;
e) 2 < 1 < 4 < 3 < 5.
1095. Se dau reactiile :
500
0
C
izobutena + Cl
2
A + HCl
A + KCN B + KCl
B + 2H
2
O C + NH
3

Substanta C este:
a) acidul 2-metil-2-butenoic;
b) acidul 3-metil-3-butenoic;
c) acidul 3-butenoic;
d) acidul 2-metil-3-butenoic;
e) acidul 3-metil-2-butenoic.
1096. Acidul acetic nu reactioneaza cu:
a) etanolul;
b) hidroxidul de sodiu;
c) amoniacul;
d) sulfatul de sodiu;
e) carbonatul acid de sodiu.
1097. Acidul oxalic poate fi deosebit de acidul acetic prin reactia cu o
solutie de :
a) hidroxid de sodiu;
b) carbonat acid de sodiu;
c) permanganat de potasiu si acid sulfuric;
d) magneziu;
e) oxid de calciu.
1098. Acidul glutaric este:
a) un acid o-amino-dicarboxilic;
b) un acid o-amino-1,5-dicarboxilic;
c) acid 1,5-pentandioic;
d) acid o-amino-1,5-pentandioic;
e) acid 1,4-butandioic.
1099. Referitor la acidul acrilic, nu este adevarata afirmatia:
a) reactioneaza cu metanolul;
b) este un acid monocarboxilic;
c) reactioneaza cu bromul ;
d) are 4 atomi de carbon in molecula;
e) reactioneza cu hidrogenul.
1100. Poate reactiona cu bromul:
a) acidul formic;
b) acidul stearic;
c) acidul oleic;
d) acidul butiric;
e) acidul fenilacetic.
1101. Se da ecuatia reactiei:
A + H
2
O B + C
Substanta A cu formula moleculara C
6
H
13
NO are in structura numai atomi
de carbon primari. B este un acid monocarboxilic saturat.
Substantele A, B si C sunt:
a) N,N-dietiletanamida, acidul acetic, dietilamina;
b) N,N-dietilbutanamida, acidul butanoic, dietilamina;
c) N-butiletanamida, acidul acetic, butilamina;
d) N-propilpropanamida, acidul propionic, propilamina;
e) N-metilpentanamida, acidul pentanoic, metilamina.
1102. Un ester care are aceeasi formula moleculara cu acidul maleic
provine de la un acid dicarboxilic. El s-a obtinut prin reactia:
a) acid oxalic + metanol;
b) acid oxalic + etanol;
c) acid oxalic + glicerina;
d) acid oxalic + etanol;
e) acid oxalic + etandiol.
3.6. DERIVATI FUNCTIONALI AI ACIZILOR CARBOXILICI
1103. Care din urmatoarele afirmatii este falsa?
a) ureea se poate obtine din CO + NH
3
si este diamina acidului carbonic;
b) indicele de saponificare al grasimilor reprezinta mg KOH/1 g grasime;
c) prin hidrogenarea palmito-stearo-oleinei se obtine distearo-palmitina;
d) benzoatul de fenil este un ester aromatic;
e) derivatii functionali ai acizilor carboxilici refac, prin hidroliza, acizii din care pot
fi obtinuti.
1104. Care din urmatoarele substante cu caracter acid pot forma legaturi
de hidrogen intramoleculare?
a) acidul fumaric;
b) m-hidroxianisolul;
c) hidrochinona;
d) acidul salicilic;
e) m-nitro-fenolul.
1105. Acidul crotonic nu reactioneaza cu:
a) PCl
5
;
b) HOCl;
c) KMnO
4
/H
+
;
d) HCN;
e) NaOH.
1106. Care dintre acizii de mai jos pot forma anhidride acide stabile?
a) acidul izoftalic;
b) acidul fumaric;
c) acidul metal-malonic;
d) acidul trans-1,2-ciclobutan-dicarboxilic;
e) acidul metal-succinic.
1107. Se considera schema:
Stiind ca
A este omologul imediat superior al benzenului, rezulta despre compusul E
este adevarata afirmatia:
a) se deshirateaza cu formare de anhidrida stabile;
b) este izomer de pozitie cu acidul antranilic;
c) poate fi folosit ca materie prima pentru obtinerea de fibre sintetice;
d) are F.m. C
8
H
6
O
4
si reactioneaza cu 2 moli de NaOH;
e) nu se poate obtine prin reactia de hidroliza.
1108. Nu se formeaza compusi cu caracter acid prin reactia:

1109. Raportul electronilor p:t in o-etinil-p-cloro-benzoat de fenil este:
a) 7 : 9;
b) 7 : 6;
c) 9 : 7;
d) 9 : 8;
e) 8 : 7;
1110. Se considera reactiile:

Rezulta compusi cu structura amidica:
a) in I si II;
b) in toate;
c) in I si III;
d) in II si III;
e) numai in II.
1111. Care dintre urmatoarele afirmatii nu este corecta?
a) fenilacetatul de fenil este un ester mixt;
b) esterii fenolilor se obtin cu bune randamente din fenoxid de Na si cloruri acide;
c) amonoliza esterilor este o reactie de solvoliza si conduce la amida si alcool;
d) esterii au p.f. mai mici decat ale acizilor carboxilici si ale alcoolilor din care
provin;
e) prin hidroliza partiala a nitrililor rezulta acizi carboxilici.
1112. Hidroliza in mediu bazic a CH
3
COO
18
CH
3
conduce la:
a) CH
3
OH + CH
3
COO
-
Na
+
;
b) CH
3
O
18
Na
+
+ CH
3
COOH;
c) CH
3
COO
18
Na
+
+ CH
3
OH;
d) CH
3
OH + HOH;
e) CH
3
O
18
H + CH
3
COO
-
Na
+
.
1113. Se considera schema de reactii:

Stiind ca B are formula bruta (CH)
n
, N.E. = 2 si formeaza o acetilura disodica,
rezulta ca sunt false afirmatiile:
a) compusul I este mai solubil in apa decat etilen glicolul;
b) compusul J aditioneaza 1 mol I
2
/ mol de compus;
c) hidroliza bazica a lui J este o reactie ireversibila si se numeste saponificare;
d) prin hidrogenarea lui J rezulta monopalmitina;
e) prin deshidratarea lui I, in prezenta H
2
SO
4
, rezulta cea mai simpla aldehida
nesaturata.
1114. Alegeti afirmata incorecta:
a) cianhidrinele sunt compusi organici cu functiune mixta;
b) prin deshidratarea amidelor in prezenta P
2
O
5
rezulta nitrilii corespunzatori;
c) ureea este diamida acidului carbonic si poate fi folosita in sinteza unor coloranti
si a unor medicamente;
d) dupa structura lor chimica detergentii pot fi anionici,cationici si neionici;
e) acidul formic poate reactiona cu sulfatul de sodiu formand formiatul de sodiu si
acid sulfuric.
1115. Reactia dintre benzoatul de p-acetil-fenil si amoniac este o reactie
de :
a) aditie;
b) eliminare;
c) transpozitie;
d) solvoliza;
e) alt raspuns.
1116. Nu se formeaza esteri prin:
a) aditia acidului acetic la acetilena;
b) reactia tert-butanolului cu acid sulfuric;
c) aditia sulfitului acid de sodiu la alchene(aditie activata de oxigen,la 25
0
C;
d) reactia fenoxidului de sodiu cu cloruri acide sau cu anhidride acide;
e) tratarea formiatului de benzil cu sec-butanol.
1117. In care din perechile de substante de mai jos,cea de-a doua
substanta nu este derivatul functional al primei substante?
a) acid acrilic acrilamida;
b) anilina acetanilida;
c) acetona dimetilcianhidrina;
d) acid maleic maleat de dimetil;
e) acid carbonic uree
1118. Referitor la grasimi nu este adevarata afirmatia:
a) grasimile sunt amestecuri complexe de gliceride;
b) hidroliza lor bazica poarta numele de saponificare;
c) dipalmitostearina este o triglicerida mixta;
d) grasimile nesaturate sunt lichide;
e) indicele de iod reprezinta grame de iod aditionate la 1 g grasime.
1119. Afirmatia incorecta despre para-amino-benzoatul de etil este:
a) prin hidroliza bazica formeaza un singur mol de sare;
b) prin amonoliza formeaza p-aminobenzamida;
c) se poate diazota sau acila;
d) prin amonoliza formeaza un compus cu doua grupari amino cu proprietati
diferite;
e) hidroliza lui acida conduce la compusul ce se poate obtine prin topirea alcalina
a acidului sulfanilic.
1120. Acizii carboxilici se pot obtine din nitrili prin:
a) fierbere cu solutii apoase de acizi;
b) reactia cu KMnO
4
si H
2
SO
4
;
c) fierbere in apa;
d) oxidare cu agenti puternici;
e) fierbere cu solutii apoase de saruri.
1121. Se da urmatoarea schema de reactii:
+2 NH
3
P
2
O
5
+4 H
2
+2 HNO
2
+2 HCl + 2 KCN
acid succinic
__________
>A
_______
>B
_______
>C
___________
>D
________
>E
___________
>F
-4 H
2
O - 2 N
2
-2 H
2
O - 2 KCl
- 2 H
2
O
Substanta F este:
a) dinitrilul acidului succinic;
b) dinitrilul acidului glutaric;
c) dinitrilul acidului adipic;
d) mononitrilul acidului adipic;
e) mononitrilul acidului malonic.
1122. Se da schema de reactii:
HNO
3
/H
2
SO
4
Fe + HCl HNO
2
/HCl + CuCN + 2 H
2
O + PCl
5

C
6
H
6
_______________
> A
__________
>B
_______________
>
C
________
>

D
________
>E
__________
>F

-H
2
O -2 H
2
O -2 H
2
O CuCl - NH
3
POCl
3

- N
2
- HCl
+ C
6
H
6
/AlCl
3


+H
2
+E
F
______________
>

G
_________
> H
________
>

I + H
2
O
-HCl
Substanta I este:
a) benzoatul difenilmetanolului;
b) benzoat de difenil;
c) benzoat de benzil;
d) benzoat de fenil;
e) benzoatul trifenilmetanolului.

1123. Se da schema de reactii:
+2 KCN + 4 H
2
O
A + Br
2
_________
>

B
_______________
>

C
_____________
>

acid succinic
-2 KBr -2 NH
3

Substanta B este:
a) 1,1-dibromo-2-butena;
b) 1,2-bibromo-butan;
c) 1,2-dibromo-etan;
d) 1,2-dibromo-etena;
e) alt raspuns.
1124. Ce acizi rezulta prin oxidarea energica a 2-pentenei?
a) CH
3
COOH si CH
3
CH
2
-COOH;
b) 2 CH
3
COOH;
c) COOH si CH
3
COOH;

COOH
d) CH
2
=CH-COOH si CH
3
COOH;
e) CH
3
COOH si HCOOH.
1125. Se da transformarea chimica:
A + 3 [O]
_______
>

B (acid butiric) + C (3-pentanona)
Formula substantei A este:
a) CH
3
-CH
2
-C = CH-CH
2
-CH
2
-CH
3
;

CH
2
-CH
3

b) CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH = CH -CH
2
-CH
2
-CH
3
;

c) CH
3
-C = CH-CH
2
-CH
2
-CH
3
;

CH
3

d) CH
3
-CH
2
-CH = C-CH
2
-CH
3
;

CH
2
-CH
3

e) CH
3
-CH
2
-CH = CH-CH
2
-CH
2
-CH
2
-CH
3
.
1126. Se da urmatoarea schema de reactii:

A si A

sunt izomeri cu F
m
: C
13
H
10
N
2
O
3
.
Substantele B si B

sunt:
a) benzen si p-nitrobenzen;
b) acid benzoic si acid p-nitrobenzoic;
c) benzonitrilul si p-nitrobenzonitrilul;
d) acid benzoic si acid nitrobenzoic;
e) fenol si nitrofenol.

1127. Care este denumirea esterului saturat cu formula moleculara R-
COOC
2
H
5
daca raportul de masa H/O = 1/4.
a) formiat de etil;
b) acetat de etil;
c) propionat de etil;
d) butirat de etil;
e) izovalerianat de etil.
1128. Se da urmatoarea schema de reactii:

A si A

sunt izomeri cu F
m
: C
13
H
10
N
2
O
3
.
Substantele D si D

sunt:
a) fenol, nitrofenol;
b) toluen, nitrotoluen;
c) benzonitrilul si p-nitrobenzonitrilul;
d) acid benzoic si acid nitrobenzoic;
e) acid fenil acetic si acid p-nitrofenil acetic.
1129. Se da urmatoarea schema de reactii:

A si A

sunt izomeri cu F.m.: C
13
H
10
N
2
O
3
. Substantele C si C

sunt:
a) p-nitroanilina si anilina;
b) nitrotoluen si nitrobenzen;
c) nitroanilina si acid benzoic;
d) fenil, metil-amina si anilina;
e) nici o varianta corecta.
1130. Crotonderivatul obtinut din benzaldehida si acetona in raport molar de 2:1,
formeaza prin oxidare energica:
a) acid benzoic si acid hidroximalonic;
b) acid benzoic si acid cetomalonic;
c) benzaldehida si acid hidroximalonic;
d) acid benzoic si 2-ceto-propandial;
e) benzaldehida si 2-ceto-1,3-propandiol.
1131. Se dau compusii:

Formeaza la hidroliza acid acetic, compusii:
a) B si C;
b) A si B;
c) A si D;
d) A, B si D;
e) A, B, C, D si E.
1132. Amonoliza unui ester cu f.m. C
5
H
10
O
2
duce la obtinerea unui alcool
rezistent la actiunea K
2
Cr
2
O
7
/H
+
. Esterul este:
a) acetat de izopropil;
b) formiat de sec-butil;
c) acetat de propil;
d) formiat de tert-butil;
e) propionat de etil.
1133. Un acid monocarboxilic care contine 40%C, este transformat intr-un ester
saturat care contine cu 14,54% mai mult carbon decat acidul. Formula moleculara a
esterului este:
a) C
4
H
8
O
2
;
b) C
3
H
6
O
2
;
c) C
6
H
12
O
2
;
d) C
5
H
10
O
2
;
e) C
4
H
6
O
2
.
1134. Se considera schema:

Stiind ca A este produsul unic obtinut prin ozonoliza 3-hexenei, compusul G este:
a) acidul o-metil-propionic;
b) acidul |-metil-butiric;
c) acidul o-metil-butiric;
d) acidul o-metil-pentanoic;
e) acidul |-metil-pentanoic.
1135. Se considera schema:
Stiind ca A
se obtine prin oxidarea energica a ciclobutenei cu KMnO
4
/H
+
, este
incorecta afirmatia:
a) compusul C este o diamida;
b) transformarea F G este o reactie cu lungire de catena;
c) reducerea nitrililor si amidelor duce la obtinerea de amine primare;
d) compusul G, prin reducere, formeaza 1,4-diamino-butan;
e) compusul F, prin reactie cu NH
3
, formeaza compusul D.
1136. Din care din compusii de mai jos nu se pot obtine poliesteri?
a) 1,4-butandiol;
b) acid izoftalic;
c) alanina;
d) glicol;
e) acid fumaric.
1137. Care dintre proprietatile acetatului de etil enumerate mai jos sunt reale?
a) reactioneaza cu acetilena;
b) este insolubil in apa;
c) fierbe la temperatura inalta datorita legaturilor de hidrogen;
d) in molecula contine si atomi de C hibridizati sp;
e) reactioneaza cu benzenul.
1138. Se dau compusii:
A) benzanilida, B) acrilonitril, C) cloropren, D) vinilacetilena,
E) dimetilcianhidrina, F) uree. Exista atomi de C, N sau O hibridizati sp in
compusii:
a) A si B;
b) C si D;
c) A, E si F;
d) B, D si E;
e) A, C, D si F.
1139. Care dintre substantele de mai jos:

poate reactiona cu un alcool pentru a forma un ester al acidului acetic?
a) I si IV;
b) I si II;
c) I si III;
d) II si III;
e) I , II si III.
1140. Care dintre reactivii de mai jos nu pot oxida aldehidele la acizii
corespunzatori?
a) Ag
+
;
b) KMnO
4
;
c) Cu
2+
;
d) acid clorhidric;
e) K
2
Cr
2
O
7
.
1141. Se trateaza clorura acida a N-benziloxicarbonil-o-alaninei cu p-acetil-anilina,
iar produsul obtinut, X, se hidrolizeaza. Se obtine:
a) anilina;
b) o-alanina;
c) N-benziloxicarbonil-o-alanina;
d) N-o-alanil-anilina;
e) N-(o-alanil)-p-acetilanilina.
1142. Se considera schema:
Compusul
A cu F.m. C
15
H
14
prezinta izomerie geometrica. Compusul C este:
a) acidul benzoic;
b) acidul o-fenil-propionic;
c) acidul |-fenil-propionic;
d) acidul fenilacetic;
e) acidul o-metil-benzoic.
1143. Ce proprietate caracteristica are acidul formic, spre deosebire de
ceilalti acizi monocarboxilici saturati?
a) are un miros intepator;
b) are caracter oxidant;
c) are caracter reducator;
d) sublimeaza usor;
e) nu are nici o proprietate chimica deosebita.
1144. Se da urmatoarea substanta: care reprezinta:
a) un ester aromatic;
b) un eter aromatic;
c) un ester mixt;
d) un ester alifatic;
e) un eter alifatic.

1145. Reducerea amidelor monosubstituite conduce la:
a) amine primare;
b) nitrili;
c) saruri de amoniu ale acizilor carboxilici;
d) amine secundare;
e) amine tertiare.
1146. Se da sirul de transformari:
P
2
O
5

A + NH
3

_______
>

B
____________
>

C
_____________
>

CH
3
CH
2
-C o N
-H
2
O -H
2
O
Substanta A este:
a) acidul propionic;
b) clorura de acetil;
c) acid acetic;
d) formiat de etil;
e) anhidrida acetica.
1147. Ce rezulta prin hidrogenarea palmito-stearo-oleinei?
a) distearo-palmitina;
b) dipalmito-stearina;
c) dioleo-stearina;
d) dioleo-palmitina;
e) dipalmito-oleina.
1148. Se da schema:
A + H
2
O

_______
>

B + C
B + PCl
5
________
>

D
-POCl
3

-HCl
C + HCl
_______
> E
+KMnO
4

C
_____________
>

F + H
2
O + CO
2

H
2
SO
4

Stiind ca D si E contin fiecare cate 45,22% Cl iar A este un ester al unui
acid monocarboxilic saturat cu un alcool monohidroxilic saturat, atunci A
este:
a) acetat de etil;
b) formiat de etil;
c) acetat de propil;
d) acetat de izopropil;
e) propionat de metil.
1149. In reactia:
CH
3
COCl + M
_______
> CH
3
-C-C
6
H
5


O
Substanta M este:
a) fenol;
b) fenoxid de sodiu;
c) benzen;
d) toluen;
e) clorobenzen.
1150. Care dintre amidele urmatoare este lichida?
a) acetamida;
b) propioamida;
c) formamida;
d) butiramida;
e) benzamida.
1151. Cifra de nesaturare a N-benziloxicarbonil-glicocolatului de fenil este:
a) 8;
b) 9;
c) 10;
d) 12;
e) 11.
1152. Benzoatul de fenil sufera o reactie de mononitrare urmata de
hidroliza.
Se obtine majoritar urmatorul nitroderivat:
a) acid m-nitrobenzoic;
b) acid o-nitrobenzoic;
c) m-nitrofenol;
d) acid p-nitrobenzoic;
e) p-nitrofenol.
1153. In schema:
KCN +2H
2
O +CH
3
CH
2
OH
A + HBr
______
> B
_______
>

C
___________
>D
_________________
>

izobutirat de etil + H
2
O
-KBr -NH
3

Substanta A poate fi:
a) 1-butena;
b) 2-butena;
c) izobutena;
d) propena;
e) nici una din ele.

1154. Acetanilida este:
a) o amina aromatica substituita la nucleu;
b) o amina N-acilata;
c) un derivat al acidului benzoic;
d) o cetona aromatica;
e) un derivat azoic al anilinei.

1155. In reactia:
CH
3
COCl + P
_______
> CH
3
-CO-N(CH
3
)
2

Compusul P este:
a) CH
3
OH;
b) CH
3
Cl;
c) CH
3
-NH
2
;
d) (CH
3
)
2
NH;
e) transformarea are loc in mai multe etape.
1154. Din care din urmatoarele substante se obtine uree:
a) CO+NH
3
;
b) CO
2
+NH
3
;
c) HCOOH si NH
3
;
d) CH
2
O si NH
3
;
e) CO
2
si 2 NH
3
.
1157. Se da schema:
+2 H
2
HONO +PCl
5
KCN
CH
3
-CN
________
>A
__________
> B
_____________
>

C
____________
> D
-N
2
-POCl
3
-KCl
-H
2
O -HCl
Substanta D este:
a) acetamida;
b) butironitrilul;
c) acetonitrilul;
d) propionitrilul;
e) izobutironitrilul.
1158. Prin aditia apei, in prezenta H
2
SO
4
si HgSO
4
la acid 3-hexin-1,6-dioic,
se formeaza:
a) acid hidroxisuccinic;
b) acid dihidroxi-adipic;
c) acid 3-ceto-adipic;
d) acid diceto-glutaric;
e) nici un raspuns corect.
1159. Se dau urmatorii 4 compusi:
H
2
O; H
2
; NaOH; O
2
.
Dintre acestia trioleina reactioneaza cu un numar de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) niciunul.
1160. In reactia dintre clorura de benzoil si benzen, in prezenta de AlCl
3
,
rezulta:
a) antrachinona;
b) benzofenona;
c) acid benzen-o-carboxilic;
d) ftalat de metil;
e) difenilftalat.
1161. Se da schema:
+PCl
5
+NH
3
+2 H
2
+HNO
2
+PCl
5
+NaCN +2 H
2
O
A
___________
>

B
________
>C
________
>D
__________
>E
____________
>F
__________
>G
___________
> H
-POCl
3
-HCl -H
2
O -N
2
-POCl
3
-NaCl -NH
3

-HCl -H
2
O -HCl
Daca H este un acid organic saturat care contine 9,09% H si care nu
contine atomi de C tertiari, atunci A este:
a) acid acetic;
b) propionat de metil;
c) acid butiric;
d) acid propionic;
e) acid izobutiric.
1162. In care din reactiile de mai jos rezulta compusi cu legatura ionica?
I. acid acetic + alcool etilic
______
>
II. alcool etilic + Na
_________
>

III. anilina + HCl
_________
>

IV. acetilena + Na
________
>

V. acid acetic + Na
_________
>
VI. celuloza + NaOH
___________
>
a) II, III, IV, V, VI;
b) I, III, IV;
c) II, III,V;
d) I, V, VI;
e) II, III, IV.
1163. Referitor la compusii cu formula moleculara C
2
H
6
O este valabila
afirmatia:
a) au solubilitate in apa asemanatoare;
b) au puncte de fierbere apropiate;
c) se obtin intr-o singura etapa din etena;
d) toti reactioneaza cu Na;
e) nici una din afirmatii nu este valabila.

1164. Acidul p-hidroxibenzoic rezulta la:
a) hidroliza p-hidroxibenzonitrilului;
b) oxidarea cu reactiv Tollens a p-cresolului;
c) oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
a p-hidroxi- o -metil-stirenului;
d) oxidarea cu KMnO
4
a p-hidroxibenzofenonei;
e) oxidarea cu K
2
Cr
2
O
7
/H
2
SO
4
a alcoolului p-hidroxibenzilic.
1165. O monoamida saturata M are masa moleculara 87. Stiind ca ea se
obtine din propena conform schemei de mai jos, precizati denumirea
amidei M:

a) formamida;
b) acetamida;
c) propionamida;
d) izobutiramida;
e) butiramida.
1166. Se da urmatoarea schema:
+PCl
5
Mg CO
2
H
2
O NH
3

A
___________
>

B
_________
> C
_________
> D
___________
>E
_________
>

F
_________
>G
-POCl
3
HOMgCl -H
2
O
-HCl
Daca A este al doilea termen din seria alcoolilor monohidroxilici saturati,
atunci G este:
a) acetamida;
b) propioamida;
c) butiramida;
d) benzamida;
e) nici un raspuns corect.

1167. Se da urmatoarea schema:
+CuCN
A + HCl + NaNO
2
_____________
>

B
______________
>C + N
2
+ CuCl
-NaCl
-2H
2
O

Stiind ca A este cea mai simpla amina aromatica, rezulta ca substanta C
este:
a) C
6
H
5
OH;
b) C
6
H
5
-CN;
c) C
6
H
5
-CH
2
-CN;
d) C
6
H
5
-CH
2
-NO
2
;
e) C
6
H
5
-NO
2
.
1168. Se dau urmatoarele reactii chimice:
I. H
3
C-CH
2
Cl + HOH
_______
> H
3
C-CH
2
-OH + Hcl
II. H
3
C-CH-CH
3
+ HOH
_______
>

H
3
C-CH
2
-CH
3
+ HOCl

Cl
III. C
2
H
5
-O
-
Na
+
+ HOH
_________
>

C
2
H
5
-OH + NaOH
IV. C
2
H
5
Na + H
2
O
________
>

C
2
H
6
+ NaOH

Sunt posibile:
a) I, III, V;
b) I, II, IV;
c) I, II, III;
d) I, IV, V;
e) toate.
1169. Se considera schema:

Substanta D este:
a) m-aminobenzoatul de etil;
b) acidul p-aminobenzoic;
c) benzoatul de etil;
d) p-amino-benzoatul de etil;
e) acidul o-aminobenzoic.
1170. In succesiunea de reactii:

+H
2
SO
4
+NaOH +NaOH +NaOH CO
2
HCl (CH
3
CO)
2
O
A
__________
>B
_________
>C
__________
>

D
__________
>E
_____
>F
_______
>

G
_________________
>

H
-H
2
O -HOH -Na
2
SO
3
-H
2
O -NaCl CH
3
COOH

Stiind ca A este cel mai simplu compus aromatic rezulta ca H va fi:
a) acidul salicilic;
b) acidul acetil salicilic;
c) p-hidroxi benzoatul de etil;
d) p-amino benzoatul de etil;
e) nici un raspuns corect.
1171. Cate din urmatoarele substante: NH
3
; CCl
4
; H
2
O; C
2
H
2
; grasimi; sunt
solubile in solventi nepolari?
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 1;
e) nici una.

1172. Compusul cu formula moleculara C
6
H
11
NO formeaza prin hidroliza un
acid carboxilic C
3
H
4
O
2
si o amina primara C
3
H
9
N.
Cate structuri corespund datelor problemei?
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.

1173. Se da schema:
H
2
O [O]
A + H
2

_______
>

B
__________
>C
___________________
>

CH
3
-CO-CH
3

(HO
-
) K
2
Cr
2
O
7
/H
+

A este:
a) 1-cloro-propan;
b) 1-cloro-propena;
c) 2-cloro-propan;
d) 2-cloro-propena;
e) clorura de izobutil.
1174. Prin esterificarea unui acid monocarboxilic cu etanol se obtine un
ester a carui densitate a vaporilor in raport cu aerul este de 3,044.
Esterul este:
a) formiat de etil;
b) acetat de etil;
c) propionat de etil;
d) benzoat de etil;
e) butirat de etil.
1175. Acidul perbenzoic se obtine prin oxidarea:
a) benzaldehidei cu apa de brom;
b) alcoolului benzilic cu KMnO
4
si H
2
SO
4
;
c) benzaldehidei cu reactiv Tollens;
d) benzaldehidei cu reactiv Fehling;
e) benzaldehidei cu O
2
molecular.
1176. Hidrocarbura aromatica mononucleara ce prin oxidare cu
KMnO
4
/H
+
formeaza un singur compus organic ce prin deshidratare
conduce la substanta cu formula moleculara C
8
H
4
O
3
este:
a) etilbenzen;
b) m-xilen;
c) p-xilen;
d) o-xilen;
e) toluen.
1177. In urmatoarea succesiune de reactii:

Stiind ca A este cea mai simpla hidrocarbura aromatica mononucleara,
rezulta ca substanta H
este:
a) anisolul;
b) o-crezolul;
c) m-crezolul;
d) p-crezolul;
e) alcoolul benzilic.
1178. Se considera urmatoarele substante:
NH
3;
uree; CH
3
-COOH; HOOC-COOH; acetat de etil

I II III IV V
sunt solubile in apa:
a) I, II, IV;
b) I, III, V;
c) I, IV;
d) toate;
e) I, II, III, IV.
1179. O substanta A cu formula bruta C
2
H
4
Br

si M=216 , poate suferi
urmatorul sir de transformari:
+2H
2
O KMnO
4
+H
2
SO
4

A
______________
>B
_______________________
>

C
__________
>

D
-2 a -2 H
2
O

-

H
2
O

Stiind ca D este o anhidrida de acid stabila, substanta C este:
a) acidul maleic;
b) acidul succinic;
c) acidul fumaric;
d) acidul malonic;
e) nici un raspuns corect.
1180. Tratarea amidelor nesubstituite cu Br
2
si NaOH duce la obtinerea de:
a) amine primare cu acelasi numar de atomi de carbon;
b) nitrili;
c) amine secundare;
d) amine primare cu un atom de carbon mai putin;
e) amestec de amine primare si secundare.
1181. Prin deshidratarea totala a sarurilor de amoniu ale acizilor
carboxilici se obtin nitrili. Reactia are loc in prezenta:
a) V
2
O
5
;
b) KMnO
4
;
c) P
2
O
5
;
d) HgSO
4
;
e) Ni fin divizat.
1182. Prin hidroliza cu NaOH a benzoatului de p-acetil fenil se obtine:
a) acid benzoic si p-acetil fenol;
b) benzoat de sodiu si p-acetil fenol;
c) benzoat de sodiu si p-acetil fenolatul de sodiu;
d) acid benzoic si p-acetil fenolatul de sodiu.
e) hidroliza nu poate avea loc in conditiile date.
1183. Cum se poate obtine benzonitrilul pornind de la benzen:
Cl
2
KCN
a) benzen
_______
> clorbenzen
_______
> benzonitril;
b) benzen
_______
> toluen
_______
> clorura de benzil
_______
> benzonitril;
c) benzen
_______
> toluen
_______
> acid benzoic
_______
> benzoat de amoniu
P
2
O
5


_______
> benzonitril;
NH
3
, t
d) benzen
_______
> toluen
__________
> benzonitril;
e) nici una din metodele anterioare.
1184. Nitrilii aromatici se obtin prin reactia:
a) clorbenzenului cu KCN;
b) benzenului cu acidul cianhidric;
c) sarurilor de diazoniu cu cianura de Cu (I);
d) clorurii de benzil cu cianura de potasiu;
e) clorbenzenului cu cianura de Cu (I).
1185. Esterul metilic R-COOCH
3
are raportul de masa H/O = 1/4.
Formula moleculara si numarul de izomeri (acizi carboxilici si esteri)
sunt:
a) C
4
H
5
O
2
, 2 acizi si 2 esteri;
b) C
3
H
6
O
2
, 1 acid si 2 esteri;
c) C
4
H
8
O
2
, 2 acizi si 3 esteri;
d) C
6
H
12
O
2
, 4 acizi si 4 esteri;
e) C
4
H
8
O
2
, 2 acizi si 4 esteri.
1186. Se da schema:

Compusul I este:
a) acidul o-amino-valerianic;
b) acidul c- amino-valerianic;
c) acidul 1,6-hexandioic;
d) acidul N-acetil-c-amino-hexanoic;
e) acidul N-acetil-- amino-hexanoic;
1187. Se da schema:

D este:
a) dimetilendiamina;
b) trimetilendiamina;
c) tetrametilendiamina;
d) hexametilendiamina;
e) alt raspuns.
1188. Un monoester provenit din acid si alcool saturati are raportul de
masa C:O=15:8. Se cere numarul izomerilor acizi si esteri (fara izomeri
optici).
a) 6;
b) 8;
c) 10;
d) 12;
e) 13.
1189. Se da urmatoarea succesiune de reactii:
Cl
2
,500
0
C +KCN +3H
2
/Ni +HONO +H
2
SO
4

CH
2
=CH-CH
2
-CH
3
_____________
>A
_______
>B
___________
>C
___________
> D
__________
> E
-HCl -KCl -N
2
-H
2
O
-H
2
O
K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4

E
______________________
> F + G
Substanta D este:
a) 4-pentanol;
b) 1,4-pentadiena;
c) izopren;
d) 2-metil-2-butanol;
e) 2-metil-1-butanol.
1190. Se da schema:
2H
2
HNO
2
HCl KCN
CH
3
-CN
_________
> A
_________
> B
_________
> C
_________
> D
-H
2
O -H
2
O -KCl
-N
2

D este:
a) acetamida;
b) butironitrilul;
c) acetonitrilul;
d) propionitrilul;
e) izobutironitrilul.
1191. Acidul antranilic nu reactioneaza cu:
a) o-alanina;
b) etilenoxidul;
c) pentaclorura de fosfor;
d) acidul clorhidric;
e) benzenul.
1192. Nitrilul acidului metacrilic se obtine prin:
a) aditia acidului cianhidric la acetilena;
b) reactia 2-clor-propenei cu cianura de potasiu;
c) aditia HCN la acroleina;
d) aditia HCN la propina;
e) hidroliza amidei acidului metacrilic.
1193. Se considera schema de reactii:
+H
2
O

______________
> B
-HBr

A

+KCN +2H
2
O C
2
H
5
OH

____________
> C
____________
> D
____________
> E + H
2
O
<
____________

-KBr -NH
3

Stiind ca B este un compus cu formula moleculara C
5
H
12
O ce nu poate fi
deshidratat, sa se precizeze care este compusul E:
a) 2,2-dimetil-butirat de metil;
b) 2,3-dimetil-butirat de metil;
c) 2,3-dimetil-butirat de etil;
d) 3,3-dimetil-butirat de metil;
e) 3,3-dimetil-butirat de etil;
1194. Prin esterificarea unui alcool polihidroxilic saturat A cu un acid
monocarboxilic saturat B cu acelasi numar de atomi de carbon in molecula
se obtine un ester cu masa moleculara 260. Esterul obtinut,are de patru ori
mai multi atomi de carbon decat alcoolul initial. Formulele alcoolului si
acidului sunt :
a) C
3
H
8
O
3
si C
3
H
6
O
2
;
b) C
3
H
8
O
4
si C
3
H
6
O
2
;
c) C
4
H
10
O
3
si C
4
H
8
O
2

d) C
3
H
8
O
2
si C
3
H
6
O
2
;
e) C
2
H
6
O
2
si C
2
H
4
O
2
.
1195. Se dau compusii : CH
3
NO
2
(1), CH
3
- O - SO
3
H (2),
C
6
H
5
- SO
3
H (3), CH
3
- COO-CH
3
(4). Care dintre acestia sunt esteri :
a) 2,4;
b) 1,2,4;
c) 1,2,3;
d) 1,3,4;
e) 3,4.
1196. Se da urmatoarea schema de reactii :
A B + H
2

B + Br
2
C + 2KCN D + 2KBr
D + 2H
2
O H
2
N-CO-CH
2
-CH
2
-CO-NH
2

Substantele A, B, C, D sunt :
a) metan, acetilena, dibrometena, 1,4-diaminobutan;
b) etan, etena, 1,2-dibromoetan, dinitrilul succinic;
c) etan, etena, 1,2-dibromoetan, etilendiamina;
d) etan, etena, 1,1-dibromoetan, dinitrilul acidului malonic;
e) alta solutie.
1197. Se considera urmatoarea schema de reactii :
A + HBr B
B + KCN C
C + H
2
O amida acidului trimetil-acetic.
Substanta A este :
a) 1-butena;
b) 2-butena;
c) 1-pentena;
d) izobutena;
e) 2-metil-2-butena.
1198. Se considera schema de reactii :
NaOH/alcool
2-cloro-propan A + HCl
A + Cl
2
B
B + 2KCN C + 2KCl
C + 4H
2
O D + 2NH
3

t
0
C
D E + H
2
O
Substanta E este :
a) anhidrida malonica;
b) anhidrida succinica;
c) anhidrida metil-succinica;
d) anhidrida glutarica;
e) anhidrida metil-glutarica.
1199. Se da urmatoarea schema de reactii :
CH
3
-CN + 2H
2
A
A + HNO
2
B + N
2
+ H
2
O
B + HCl C + H
2
O
C + KCN D + KCl
Substanta C este :
a) acetamida;
b) 2-cloro-propan;
c) clorura de propil;
d) clorura de etil;
e) clorura de sec-butil.
1200. Reactia de obtinere a esterilor din alcooli este reversibila cand
acestia reactioneaza cu :
a) anhidride;
b) alti esteri;
c) acizi carboxilici in cataliza bazica;
d) acizi carboxilici in cataliza acida;
e) cloruri ale acizilor carboxilici.
1201. Acidul benzoic se obtine prin hidroliza :
a) clorurii de benzil;
b) acetatului de fenil;
c) acetatului de benzil;
d) N-benzoil-anilinei;
e) N-fenil-acetamidei.
1202. Se da urmatoarea schema de reactii :
HgSO
4

acetilena + H
2
O B C
C + HCN D E + H
2
O
E + 2H
2
O F + NH
3
.
Substanta F este :
a) acidul metacrilic;
b) acidul crotonic;
c) acidul acrilic;
d) acetatul de vinil;
e) nici o varianta corecta.
1203. Se da urmatoarea schema de reactii :
A + CH
3
-OH B + H
2
O
B + HONO C + N
2
+ H
2
O;
C + H
2
O D + CH
3
OH
D + [O] E + H
2
O
E CH
3
-CHO + CO
2

A + CH
3
-COCl F + HCl
F + [O] G + H
2
O
G + H
2
O HOOC-CH(NH
2
)-COOH + CH
3
-COOH.
Substantele A si D sunt :
a) CH
3
-CH
2
-COOH si CH
3
-CH(OH)-COOH;
b) CH
3
-CO-COOH si CH
3
-CH
2
-COOH;
c) CH
3
-CH(NH
2
)-COOH si CH
3
-CH(OH)-COOH;
d) CH
3
-CH(OH)-COOH si C
6
H
5
-CH(NH
2
)-COOH;
e) nici o varianta corecta.
1204. Ureea a fost obtinuta pentru prima data din cianatul de amoniu, a
carui formula moleculara este :
a) CH
4
ON
2
;
b) CH
2
ONO
2
;
c) C
2
H
4
ON;
d) C
2
H
4
O
2
N
2
;
e) C
2
H
4
O
2
N.
1205. Grasimile contin in principal:
a) esteri micsti ai glicerinei cu acizii grasi;
b) rest de glicerina;
c) proteine;
d) saruri de sodiu ale acizilor grasi;
e) alti compusi.
1206. Acizii grasi au urmatoarele caracteristici:
a) numar par de atomi de carbon;
b) catena ramificata;
c) o singura grupa carboxil;
d) variantele a si b;
e) variantele a si c.
1207. Esterii glicerinei cu acizii grasi saturati sunt solubili in :
a) apa;
b) benzen;
c) acetona;
d) variantele a si c;
e) variantele b si c.
1208. Prin hidroliza alcalina a unei grasimi se obtine:
a) glicerina;
b) NaCl;
c) amestec de saruri ale acizilor grasi;
d) a si c;
e) a, b si c.
1209. Detergentii cationici au molecula formata din:
a) o catena liniara normala cu 12-18 atomi de carbon pe care este grefata o
grupare polara sulfonica;
b) o catena mixta aril-alchilica cu 8-12 de carbon pe care este grefata o grupare
polara sulfonica;
c) o catena liniara alchil cu 12-18 atomi de carbon pe care este grefata o grupare
tetraalchil amoniu;
d) o catena liniara cu marime variabila pe care sunt grefate grupe polare de tip
etoxi si hidroxil;
e) o catena liniara saturata cu numar par de atomi de carbon la care este grefata
o grupare carboxil.
1210. Detegentii anionici au molecula formata din:
a) o catena liniara normala cu 12-18 atomi de carbon pe care este grefata o
grupare polara sulfonica;
b) o catena mixta aril-alchilica cu 8-12 atomi de carbon pe care este grefata o
grupare polara sulfonica;
c) o catena liniara alchil cu 12-18 atomi de carbon pe care este grefata o grupare
tetraalchil amoniu;
d) variantele a si b.
e) variantele a si c;
1211. Se dau compusii : 2-butena (1), acetamida (2), anilina (3), etanol
(4), xantogenat de celuloza (5), fenol (6). Reactioneaza cu H
2
SO
4
:
a) 1,3,4,5,6;
b) 1,4,5;
c) 2,3,4;
d) 1,3,4;
e) 1,2,3,4.
1212. Hidroliza carui compus conduce la sfarsitul reactiei la un amestec de 4 specii
chimice distincte?
a) hidroliza compusilor organomagnezieni;
b) hidroliza esterilor in mediu bazic;
c) hidroliza acida a dipeptidelor;
d) hidroliza in mediu acid a esterilor;
e) hidroliza totala a nitrililor.
CAPITOLUL IV. REACTII CHIMICE
1213. Care din urmatoarele ecuatii nu apartin unei reactii chimice reale?

1214. Se obtine 4-metil-3-penten-2-ona in urma reactiei:

1215. Nu reactioneaza cu anhidrida acetica:
a) cumenul;
b) benzilamina;
c) apa;
d) glicolul;
e) neopentanul.
1216. Alchema A are F.m. C
5
H
10
si contine 3 C
p
, 1 C
t
, 1 C
c
. Nu este
adevarata afirmatia:
a) este izomer de functiune cu etil-ciclopropanul;
b) prin oxidarea de KMnO
4
/H
+
formeaza primul termen din seria cetonelor
saturate;
c) prin aditia HOH/H
2
SO
4
formeaza majoritar un alcool secundar;
d) prin aditia HOCl formeaza un compus organic cu functiune mixta;
e) prin aditie si eliminare de HCl se obtine tot alchena A.
1217. Care dintre urmatorii compusi nu se oxideaza cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
?
a) neopentanolul;
b) fenil-etanalul;
c) acidul lactic;
d) alil-benzenul;
e) -alanina.
1218. Care dintre urmatoarele ecuatii apartin unor reactii chimice reale?
a) fenoxid de sodiu + metanol
b) tert-butanol + [O]/ K
2
Cr
2
O
7
/H
+

c) clorura de fenil + CuCN
H
2
SO
4

d) izobutan + izobutena
e) ciclohexan + HOCl
1219. Sunt reactii de aditie:

a) I, II, III;
b) II, IV;
c) I, III;
d) I, II, IV;
e) toate.
1220. Nu se oxideaza cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
:
a) glucoza;
b) acroleina;
c) naftalina;
d) etanolamina;
e) benzofenona.
1221. Se considera schema de ecuatii:

Sunt incorecte afirmatiile:
a) compusul C formeaza, prin hidroliza bazica, cetona indicata;
b) aditia HBr la compusul D are loc contrar regulii lui Markovnikov;
c) cetona are 4 izomeri de functiune cu caracter reducator (fara stereoizomeri);
d) compusul E nu se poate transforma prin 2 reactii- in cetona indicate;
e) compusul D poate trece in F prin hidrogenare in prezenta de Ni.
1222. Se considera schema:

Despre compusul H nu este adevarata afirmatia:
a) este izomer de functiune cu 2-pentenalul;
b) prin oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
formeaza cel mai simplu cetoacid;
c) prin aditia unui mol de H
2
/Ni se transforma intr-un compus cu N.E. = 0;
d) reactioneaza cu 2 moli de HCl pe mol de compus;
e) se poate condensa cu compusul D.
1223. Care dintre urmatoarele ecuatii nu corespunde unei reactii chimice reale?

1224. Se da schema:

Stiind ca A se poate obtine prin topirea alcalina a acidului o-tolil-sulfonic, este falsa
afirmatia:
a) compusul C prin clorurare la 500
0
C formeaza trei compusi monoclorurati;
b) compusul H se obtine si prin oxidarea energica a ciclopentenei;
c) compusul A prezinta 2 izomeri de functiune;
d) in schema exista reactii de reducere ( transformarile A B si D E);
e) compusul G nu are caracter reducator.
1225. Care din urmatoarele asocieri proprietate-compus organic nu este corecta?
a) aditioneaza 2 moli de H
2
, dar nu reactioneaza cu reactivul Tollens-2-pentina;
b) formeaza numai alcooli primari prin aditie RMgX urmata de hidroliza-aldehida
formica;
c) formeaza prin polimerizare o fibra sintetica-clorura de vinil;
d) are caracter slab acid si este rezistent la oxidarea blanda-tert-butanolul;
e) nu da reactie de condensare cu ea insasi -neopentanalul.
1226. Nu este reactie de esterificare:
a) reactia fenoxidului de sodiu cu clorura de acetil;
b) aditia CH
3
COOH la acetilena;
c) reactia glicerinei cu HONO
2
;
d) aditia H
2
SO
4
la izobutena;
e) tratarea anilinei cu CH
3
COOH.
1227. Care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata ?
a) aspirina se obtine din acidul o-hidroxibenzoic si clorura de acetil;
b) colorantii azoici se obtin prin reactii de cuplare;
c) naylon 6,6 este o fibra poliesterica;
d) gliptalii se obtin din anhidrida ftalica si glicerina si au o structura
tridimensionala;
e) polietilentereftalatul se obtine prin policondensarea tereftalatului de dimetil cu
etilenglicolul.
1228. Sunt reactii cu lungire de catena:

1229. Cloramfenicolul cu formula structurala:

nu participa la reactii de:
a) reducere;
b) hidroliza bazica;
c) acilare cu formare de esteri;
d) acilare cu formare de amide;
e) oxidare cu reactiv Tollens.
1230. Se dau urmatoarele ecuatii:

Care dintre ele sunt corecte?
a) I, II;
b) II, IV;
c) I, II, III;
d) III, IV;
e) I, II, IV.
1231. Participa la reactii de izomerizare:
a) toluenul;
b) ureea;
c) propanul;
d) hidrochinona;
e) ciclohexanul.
1232. Este incorecta afirmatia:
a) aminele insolubile in apa pot fi solubilizate prin reactie cu acizii minerali tari;
b) derivatii halogenati in reactie cu alcoxizii sau cu fenoxizii formeaza eteri;
c) hidroliza bazica a formiatului de m-tolil conduce la un singur mol de sare;
d) acidul lactic reactioneaza cu PCl
5
in raport molar de 1:2;
e) acidul galic reactioneaza cu 4 moli de NaOH pe mol de compus.
1233. Nu poate avea loc reactia dintre:

1234. Nu reprezinta o reactie de alchilare:

1235. Fie urmatoarele substante: sec-butanolul (1), 3-hidroxi-1-
ciclobutena (2), ciclohexanolul (3), acidul crotonic (4), alcoolul alilic (5).
Care dintre ele reactioneaza cu K
2
Cr
2
O
7
/H
+
cu conservarea numarului de
atomi de carbon in structura?
a) 1, 3, 5;
b) 1, 2, 4;
c) 1, 2, 3;
d) 3, 4, 5;
e) 1, 3, 4.
1236. Nu poate fi utilizat ca agent de alchilare:
a) clorura de alil;
b) oxidul de etena;
c) bromura de benzil;
d) sulfatul de etil;
e) clorura de propionil.
1237. Rezulta compusi organici cu legaturi ionice in reactiile:

a) I, III, V;
b) I, III, IV, V;
c) I, II, IV, VI;
d) II, IV, V;
e) II, III, V, VI.
1238. Formeaza aceeasi clasa de compusi prin acilare la gruparea
functionala:
a) -alanina si benzilamina;
b) 2-butanolul si alcoolul benzilic;
c) alcoolul alilic si fenolul (catalitic);
d) etanolamina si glicolul;
e) glicina si neopentanolul.
1239. In care din urmatoarele reactii chimice substratul sufera o reactie de
oxidare?
a) aditia hidrogenului in prezenta de Ni la 3-etinil-ciclobutena;
b) aditia HCN la butandiona;
c) trecerea vaporilor de metanol peste un catalizator de Cu la 280
0
C;
d) condensarea benzaldehidei cu acetilena;
e) nici un raspuns corect.

1240. Se da schema de reactii:
+Br
2
+2KCN +4H
2
O
C
n
H
2
n
__________
> A
_____________
> B
_____________
>C
(1) (2) (3)
Stiind ca substanta C este un acid dicarboxilic cu 54,23% oxigen, alchena
C
n
H
2n
este:
a) C
2
H
4
;
b) C
3
H
6
;
c) 1-butena;
d) 2-butena;
e) izobutena.
1241. Daca un amestec de etena, acetilena si hidrogen in raport molar de
1:1:3 se trece peste un catalizator de paladiu otravit cu saruri de plumb,
variatia procentuala de volum este:
a) 16,67%;
b) 33,33%;
c) 50%;
d) 20%;
e) 40%.
1242. Se considera compusul X cu formula moleculara C
10
H
12
O care
formeaza prin oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
(H
2
SO
4
), acid p-metoxibenzoic si acid
acetic si urmatorii reactanti:
1) O
2
/Ag; 2) clorura de benzoil; 3) reactiv Fehling; 4) clorura de
vinil; 5) H
2
O /H
2
SO
4.
Dintre acestia, compusul X reactioneaza
cu un numar de:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4;
e) 5.
1243. Dintre urmatorii compusi macromoleculari : poliesteri (I),
polizaharide (II), poliamide (III), proteine (IV), cauciuc butadien o-
metilstirenic (V) nu este un produs de policondensare:
a) I;
b) II;
c) III;
d) IV;
e) V.
1244. Un copolimer obtinut prin copolimerizarea a doi monomeri in raport
molar 1:1 formeaza prin oxidare cu KMnO
4
/ H
2
SO
4
, numai acid 6-ceto-4-
clorheptanoic. Cei doi monomeri sunt:
a) izopren si cloropren;
b) cloropren si acetat de vinil ;
c) butadiena si clorura de vinil ;
d) butadiena si cloropren ;
e) izopren si clorura de vinil
1245. Compusul: 2-metil-3-hidroxi-pentanal se poate obtine din:
a) acetaldehida;
b) acetona si acetaldehida;
c) propionaldehida;
d) butanona si acetona;
e) butanal.
1246. Care din urmatoarele reactii nu este corecta?

a) Cu
2
C
2
+ HOH C
2
H
2
+ Cu(OH)
2

c) CH
3
MgBr + HOH CH
4
+ MgBrOH
d) C
6
H
5
COCl + HOH C
6
H
5
COOH + HCl
e)

S-ar putea să vă placă și