Sunteți pe pagina 1din 5

Infractiunile contra integritatii corporale sau sanatatii in Noul Cod Penal (art .

191 - 196)

din subsectiunea Noul Cod Penal - Comentarii articole ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicat 21 Mar 2009 6991 citiri Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut Comentarii si Materiale conexe!

Noul cod propune o simplificare a reglementarii, in sensul regruparii faptelor d e violenta regasite in art. 180 - 182 din legea in veche in continutul a doar do ua articole (art. 191 si 192).

Art. 191 Lovirea sau alte violente (1) Lovirea sau orice acte de violenta cauzatoare de suferinte fizice se pedepse sc cu inchisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda. (2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea un ei persoane, fiind necesare ingrijiri medicale pentru vindecare, se pedepseste c u inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vata mate. Art. 192 Vatamarea corporala (1) Fapta prevazuta in art.191 care a cauzat vreuna din urmatoarele consecinte: a) o infirmitate; b) un prejudiciu estetic grav si permanent; c) avortul; d) punerea in primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cand fapta a fost savarsita in scopul producerii uneia dintre consecintele prevazute in alin. (1) lit. a) si b) pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani . (3) Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (2) se pedepseste. (4) Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. (1) se pune in miscare la p langerea prealabila a persoanei vatamate. Art. 193 Lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte Daca vreuna dintre faptele prevazute in art. 191 si in art.192 a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani. Art. 194 Vatamarea corporala din culpa (1) Fapta prevazuta in art. 191 alin.(2) savarsita din culpa de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice ori a unei substante psihoactive sau in desfasurarea unei activitati ce constituie prin ea insasi infractiune se pede pseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda. (2) Fapta prevazuta in art. 192 alin.(1) savarsita din culpa, se pedepseste cu i nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda. (3) Cand fapta prevazuta in alin. (2) a fost savarsita ca urmare a nerespectari i dispozitiilor legale sau a masurilor de prevedere pentru exercitiul unei profe sii sau meserii, ori pentru efectuarea unei anumite activitati, pedeapsa este in chisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. (4) Daca urmarile prevazute in alin. (1) (3) s-au produs fata de doua sau mai mu lte persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime. (5) Daca nerespectarea dispozitiilor legale ori a masurilor de prevedere sau de sfasurarea activitatii care a condus la comiterea faptelor prevazute in alin.(1)

si (3) constituie prin ea insasi o infractiune, se aplica regulile privind conc ursul de infractiuni . (6) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vata mate. Art. 195 Relele tratamente aplicate minorului Punerea in primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltar ii fizice, intelectuale sau morale a minorului, de catre parinti sau de orice pe rsoana in grija careia se afla minorul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi . Art. 196 Incaierarea (1) Participarea la o incaierare intre mai multe persoane se pedepseste cu inchi soare de la 3 luni la un an sau cu amenda. (2) Daca in cursul incaierarii s-a cauzat o vatamare corporala uneia sau mai mul tor persoane si nu se cunoaste care dintre participanti a produs urmarile, se ap lica tuturor pedeapsa inchisorii de la unu la 5 ani, cu exceptia victimei, care raspunde potrivit alin. (1). (3) Cand prin fapta savarsita in conditiile alin. (2) s-a cauzat moartea unei p ersoane pedeapsa este inchisoarea de la 6 la 12 ani, iar daca s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime. (4) Nu se pedepseste cel care a fost prins in incaierare impotriva vointei sale sau care a incercat sa-i desparta pe altii.

Criteriul de distinctie intre diferitele forme ale infractiunii de violenta este in acest caz natura urmarilor produse. Astfel, daca fapta nu a produs decat suf erinte fizice, se va incadra potrivit art. 191 alin.(1), daca a cauzat leziuni v a fi incadrata potrivit art. 191 alin.(2), iar daca a avut o urmare mai grava, d intre cele aratate in art. 192, se va incadra potrivit acestui text. Noul cod renunta la criteriul zilelor de ingrijiri medicale in delimitarea forme lor infractiunii de violenta, dat fiind ca acest criteriu s-a dovedit imprecis s i s-a pretat la interpretari diferite in doctrina si jurisprudenta. De asemenea, in privinta formelor agravate ale vatamarii corporale, au fost elim inate suprapunerile din reglementarea actuala (infirmitate pierderea unui simt s au organ incetarea functionarii acestora). Mai trebuie precizat ca forma intenti onata a vatamarii corporale face trimitere doar la primele doua ipoteze de agrav are din alin.(1), in celelalte cazuri violentele vor fi retinute in concurs cu i nfractiunea de avort [lit. c)], respectiv vor intra in continutul tentativei de omor [lit. d)]. Reglementarea este similara cu cea regasita in art. 143 - 144 C. pen. portughez, art. 122 - 123 C. pen. elvetian, 6 cap. 3 C. pen. suedez, 226 C . pen. german. Si in cazul infractiunii de vatamare corporala din culpa, s-a realizat o simplif icare a reglementarii, corespunzator cu cea efectuata in cazul uciderii din culp a, si a fost introdusa o incriminare complexa, incidenta atunci cand doua sau ma i multe persoane au fost vatamate. S-a inlaturat astfel incoerenta din legea in veche, care consacra o unitate de i nfractiune atunci cand au fost ucise din culpa doua sau mai multe persoane si o pluralitate de infractiuni atunci cand acestea au fost doar vatamate. Mentinerea acestei inconsecvente ar fi putut conduce la sanctionarea mai severa a autorului vatamarii din culpa a mai multor persoane fata de situatia autorului

unei ucideri din culpa comise in conditii similare. In acelasi timp, infractiunile de rele tratamente aplicate minorului si incaiera re au fost aduse in aceasta sectiune, deoarece ele pun in pericol in primul rand integritatea fizica sau sanatatea persoanei si abia in subsidiar relatiile de f amilie, respectiv convietuirea sociala. Dealtfel, in ceea ce priveste infractiunea de rele tratamente aplicate minorului , aceasta nu a fost niciodata una cu subiect activ special, ea putand fi savarsi ta nu doar de catre ori fata de un membru de familie, ci si fata de minorii inte rnati in centre de plasament sau in alte forme de ocrotire. In plus, si in alte legislatii infractiunea mentionata apare, in aceeasi forma s au intr-o forma asemanatoare, in aceasta categorie de infractiuni (art. 152 C. p en. portughez, 225 C. pen. german, 92-93 C. pen. austriac) La randul ei, incaier area este reglementata de numeroase legislatii in categoria infractiunilor care aduc atingere sau pun in pericol integritatea corporala ( 231 C. pen. german, 91 C. pen. austriac, art. 154 C. pen. spaniol, art. 151 C. pen. portughez, art. 133 C. pen. elvetian).