Sunteți pe pagina 1din 102
fos SANDAMANEA LORETTA BATALI HORATIU POPA MECANICA PAMANTURILOR ELEMENTE DE TEORIE INCERCARI DE LABORATOR EXERCITI ‘CONSPRESS BUCURESTI 2003 Rodostor esponsebil gi conser editorial: Vasile Tamiion ‘Tehnoredactare computeriati Loretta Batol, Horajéu Popa Deserierea CTP a Biblotecti Najlovale x Romie MANEA, SAND, ‘Mecanica pamdaturtlor :elomente de teorle ineeretel de laborstor, exerci Sands Manea, Loreta Beal, Horatia Popa, ‘Bucuresti: Conspeess, 2003 Bibliog, 5. Boal, Loreta 1 Popa, Horst | | sau Colectia Tei CONSPRESS Ba, Lactd Tel 128, sector 2 Bucuresti ‘Teh O2ij2an2719/183, Mecasiea pi Blamoue de eri Fs crt, Exes PREFATA Principalul seop al acesteiIurBri cn caracter didactic este de a familaian student Universiti Tehnice de Consiructii Bucuresti cu principalele incerclri geotehnice sare oe ‘ealizes2d in practic si care sunt detaliate si efectate in cadral activitiioy de laboraton Deserierea aparselor si procedusior este procedat® deo succinih reeeptuste a ‘unostinelor terete Formularcle # figele ineeerilor sunt cele regisite in Caletul de laborator pentru {ncercrt georehnice” si, in genecs, sunt formulate recomundate de nome nationale tle foment Ls sftyitul Iuertil se wsepte © serie do exerci, din care uncle recolvate sa eu Indiii de recolvare, wile stadenflor tn pregitices tescior de laborator cv cure so inchele actvitstea de labora Auteri plnsntrlor- Emene de ose faeol de orator. Ext a Ht de tie Faerie Exe CUPRINS: L INTRODUCERE wee 7 a -MECANICA FaMANTURILOR 1 2 PROBING: TICE DB GOOTESNICR & 1, _ CONFINUTUL DOCUMENTAHLOR GEOTEHNICE PENTRU consrrucrn . m “Reon De Dockxantam Gemeince FRU CONSTRUCT 1s i Smuont ceonmnae ; is 13 Carsconne vote a TH PROSPECTAREA GEOTEHNICA A TERENURILOR ... uu PRINCI De PROSPECARE GEOTEENICA A TaRENURILOR 25 m2 Marone be mrosnoccane : : a6 Ta Praspeaarenprincondae deca. be ua Prospectarea pri forge > m3 Preevarenprdelor de pm 29 34 Praspecarea prin peneivare 33 m5 Prespectrea prt mode peice, 3, Naruna StOCONUL GeRaRon De ROSSA 35 JV. ___INCERCARI DE LABORATOR PENTRU IDENTIFICAREA $1 ‘ CLASIFICAREA PAMANTURILOR 7 a wa ROE EANANTLRLOR, GENERALIEAN, w2 “Conon, GiaNuLowetnica 4 PANANTURIIO. 21 “Goering 122 Analite granator wa ‘Tae granular pe 3. Inpicr GEOTEIDNCI sparta