Sunteți pe pagina 1din 7

MAGAZIONER, GESTIONAR MAGAZIONER - Persoana care raspunde (prin gestiune) de lucrurile depozitate intr-o magazine; GESTIONAR 1) Persoana care

e raspunde de o gestiune. 2)Persoana care efectueaza o gestiune. A. Descrierea sistemului de munca Procesul de munca Procesul de munca consta in primirea redarea materialelor pentru desfasurarea activitatilor.

Descrierea componentelor sistemului de munca:

Echipamente tehnice (mijloace de productie). Echipamentele tehnice sunt urmatoarele: birou, calculator, telefon, sertare, rafturi, material.

Mediul de munca Activitatea se desfasoara preponderant in incinta acoperita si temporar in afara acesteia. Incalzire artificial in incinta; Iluminat artificial si natural; Ventilatie naturala; Temperatura normala in incinta si a mediului ambient in afara acesteia; Zgomot si vibratii sub limitele admise (CMA) aproape inexistente.

Sarcina de munca: Principalele component ale sarcinii de munca sunt: Cunosterea produselor si elementelor component ale acestora Cunoasterea si respectarea intocmirii evidentei in gestiune; Participarea la primirea in gestiune a produselor Cunoasterea si respectarea instructiunilor SSM; Cunoasterea si utilizarea echipamentului individual de protective; Asigura supravegherea permanenta a intrarii/iesirii din magazine; Mentine ordinea si curatenia in incinta magaziei; Respecta prevederile pe linie de PSI: anunta orice situatie care ar putea provoca incendii si nu utilizeaza surse de foc, inclusiv fumatul, in locurile interzise, nu utilizeaza prize, stechere,cabluri defecte, nu blocheaza caile de acces. Executantul are calificarea necesara sarcinii de munca; are garantii (cazier juridic, financiar)capacitatea de maturitate in gospodarirea bunurilor; poseda mijloace de protectia muncii si PSI; este instruit din punct de vedere al SSM si PSI; Lucreaza singur sau in echipa cu instalatori, muncitori necalificati, mecanici utilaje si auto; un timp de 8h/zi

Identificarea factorilor de risc si intocmirea fisei de evaluare

Factorii de risc identificati si cuantificati pe componentele sistemului de munca de la locul de munca MAGAZIONER, GESTIONAR , forma concreta de manifestare, nivelurile partiale si nivelul global de risc / securitate , calculate sunt prezentate in FISA, iar reprezentarea grafica a nivelurilor partiale de risc ale factorilor identificati F1, F2, F3,F23 este data in figura. Interpretarea rezultatelor evaluarii Nivelul de risc global calculate pentru locul de munca MAGAZIONER, GESTIONAR este egal cu 3,1 fiind situat sub nivelul de risc admis in Romania de 3,5 si care incadreaza riscul global intre mic si mediu .

Din FISA DE EVALUARErezulta ca din cei 24 factori de risc identificati si evaluati, 4 au nivel partial de risc peste 3,5 fiind considerate ca factori de risc inacceptabili; cei 4 factori de risc cu nivel inacceptabil in Romania, in ordine descrescatoare a gravitatii consecintelor si valorilor nivelului partial de risc sunt: F3.Prindere, strivire, la manipularea materialelor nivel partial de risc 4 F17. Operatii defectuoase pozitionarii, fixarii gresite....... nivel partial de risc 4 G19. Cadere de la acelasi nivel prin alunecare, dezechilibrare, cadere de pe rampa nivel partial de risc 4 F22. Fumatul sau foc deschis in depozit nivel partial de risc 4

In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc identificati si evaluati pe componentele sistemului de munca, situatia se prezinta astfel: 41% factori de risc proprii mijloacelor de productie; 17 % factori de risc proprii mediului de munca; 9 % factori de risc proprii sarcinii de munca; 33 % factori de risc proprii executantului; Cei mai multi factori de risc cu nivel inacceptabil apartin executantului (3) si mijloacelor de productie (1)

Analizand rezultatatelelor FISA DE EVALUAREse constata ca din cei 24 de factori de risc identificati si evaluate, un nr. de 17,adica 65 %, au consecinte ireversibile asupra organismului uman (deces), astfel ca locul de munca analizat MAGAZIONER, GESTIONAR prezinta pericol mare de accidentare si inbolnaviri profesionale .

Propuneri si masuri

La locul de munca exista 4 factori de risc inacceptabili si se impun cateva masuri tehnice si de imbunatatire a situatiei existente, aceste masuri sunt prezentate in Fisa de masuri propuse

LEGENDA

F1.Rostogolire, rasturnare de piese, semifabricate, recipiente, materiale neasigurate; F2. Lovire in si de catrea mijloace de transport la locul de munca, sosire si la plecare de la locul de munca; F3.Prindere, strivire la manipularea materialelor si a produselor depozitate; F4. Cadere libera de materiale de la cota superioara F5. Strivire, lovire de catre masele se manipulat butoaie, paleti bidoane etc. F6. Taiere intepare la contactul epidermei cu suprafete taioase, cu virfuri ascutite; F7. Temperaturi coborate ale suprafetelor metalice in contact cu epiderma, iarna F8. Flacara flame inceput de incendiu; F9. Electrocutarea prin atingerea directa F10. . Electrocutarea prin atingerea indirect F11. Curenti de aer in depozit F12. Cai de acces blocate sau aglomerate; F13. Nivel scazut de iluminare; F14. Calamitati naturale- seism,inundatii, trasnet F15. Absenta operatiilor de transport mecanizat; F16. Efort dinamic la manipularea produselor

S.C.APA

FISA DE MASURI PROPUSE

F17. Operatii defectuoase-pozitionari, fixari gresite F18. Nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa F19. Caderea de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare; F20. Deplasari, stationari in zone periculoase; F21. Comunicari accidentogene F22.Fumatul sau foc deschis in deposit F23. Neutilizarea echipamentului de protectie din dotare; F24.Omiterea unor operatii la introducerea si scoaterea materialelor din magazie

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCA ESTE:

4x(4x4)+15x(3x3)+4x(2x2)+1x(1x1) Nrg =

216 = 3,1

------------------------------------------------------------------------------ = -------------

4x4+15x3+4x2+1x1

70

NIVELUL DE SECURITATE AL LOCULUI DE MUNCA ESTE: Nsg = 8-3,1=4,9

NOVASERVS.A BOTOSANI

Locul de munca PERSONAL TEHNIC, ECONOMIC, OPERATOR CALCUL

NR. CRT 0

FACTOR DE RISC 1 F3.Prindere, strivire la manipularea materialelor si a produselor depozitate;

NIVEL DE RISC 2

NOMINALIZAREA MASURII 3 Masuri organizatorice: Manipularea produselor se va face conform normelor de protectia muncii Instruirea corespunzatoare a personalului Utilizarea EIP Masuri tehnici: Pozitionarea corecta a materialelor pe raft, in stive, sau pe echipamente Masuri organizatorice: Instruirea personalului cu privire la acest factor de risc Masuri tehnice: Mentinerea cailor de acces marcate liber si curate, fara pericol de alunecare; Amenajarea unei platform mobile necesara pentru descarcarea incarcarea produselor din autovehicole pe rampa Masuri organizatorice: Instruirea personalului cu privire la acest pericol;

1.

2.

F17. Operatii defectuoase-pozitionari, fixari gresite

3.

F19. Caderea de la acelasi nivel prin alunecare, impiedicare, dezechilibrare;

4.

F22.Fumatul sau foc deschis in deposit

Masuri organizatorice: Instruirea personalului cu privire la PSI; Fumatul si manipularea focului deschis, interzis in zonele periculoase si in depozit;

5.

F18. Nesincronizarea de operatii la lucrul in echipa;

6.

F19,20.Electrocutarea prin atingerea directaindirecta

Masuri organizatorice: La manipularea si ridicarea sarcinilor se va avea in vedere sincronizarea operatiilor si comenzilor sa fie date de un singur lucrator Masuri tehnice: Verificarea periodica a prizelor de pamant; Masuri organizatorice: Instruirea personalulu ineautorizat privind interdictia de a interveni sau a efectua lucrari la instalatiile electrice