Sunteți pe pagina 1din 14

Subiectul

Cap. 1. Denumire, Scop, Destinatie Cap. 2. Baza legala Cap. 3. Generalitati CATIA V5 Cap. 4. Descriere SKETCHER Cap. 5. Descriere PART DESIGN Cap. 6. Descriere DRAWING Cap. 7. Exemplificare Cap. 8. Concluzii Bibliografie

Pag
1

CAP.1 DENUMIRE, SCOP, DESTINATIE

1.

Denumire Denumirea completa a lucrarii este INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU PROGRAMUL DE PROIECTARE CATIA V5 GENERARE CORPURI IN 3D SI REPREZENTAREA LOR IN DESEN DE EXECUTIE.

2.

Scop Lucrarea defineste modalitatea de proiectare 3D (solide prelucrate mecanic), precum si transferarea modelului astfel creat in format de desen de executie, folosind programul de proiectare CATIA V5. Se face mentiunea ca prezenta lucrare contine instructiuni pentru varianta CATIA V5R7, pentru varianta CATIA V5R5 fiind posibil ca anumite instructiuni sa nu se regaseasca, in sensul ca, pentru aceasta varianta, nu sunt disponibile instructiunile respective.

3.

Destinatie Lucrarea este destinata compartimentelor de proiectare, in vederea instruirii personalului pentru lucrul cu programul de proiectare CATIA V5 .

CAP.3 BAZA GENERALITATI CATIA V5 1. Deschiderea unei sesiuni de lucru Dupa ce s-a lansat programul CATIA V5 se apasa pe iconita apare fereastra de dialog:

Se selecteaza Part Design, Drawing in functie de ce se doreste sa se obtina. 2. Salvarea unei sesiuni de lucru Dupa un anumit timp(de lucru), sau chiar la inceput, trebuie salvat fisierul de lucru. Modalitatea este urmatoarea: FileSave AsSe alege numele fisierului si locatia sa. 3. Incadrarea pe ecran a tuturor elementelor desenate Pentru aceasta se apasa pe iconita 4. Navigarea pe ecran Pentru aceasta se apasa pe iconita . Procedura: dupa activarea comenzii se tine apasata tasta din stanga a mouse-ului si se misca obiectul selectat pe ecran, in pozitia dorita. 5. Rotirea obiectelor Pentru aceasta se apasa iconita . Procedura: dupa activarea comenzii se tine apasata tasta din stanga a mouse-ului si se roteste obiectul dorit, in pozitia dorita. CAP.4 DESCRIERE SKETCHER .

Pentru a intra in meniul de Sketcher (Schita) se apasa pe iconita planele xy, xz sau yz.

si se selecteaza apoi unul din

1.

Apasarea

conduce la desenarea unui profil compus din linii si arce.

Pentru a desena linii se apasa, simplu, pe o anumita locatie a spatiului de lucru. Pentru a desena arce se tine apasata tasta din stanga a mouse-ului si se descrie astfel arcul de cerc dorit. Pentru a incheia comanda se da dublu-click in punctul in care se doreste incheierea profilului. 2. Apasarea conduce la desenarea unui profil dreptunghiular.

De asemenea, aceasta comanda poate definii profile particulare. Accesarea lor se face prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei A. B. C. D. Iconita Iconita Iconita defineste un profil rectangular, folosind trei puncte. defineste un paralelogram, folosind trei puncte. defineste un profil de tip gaura alungita longitudinal, folosind doua puncte. :

Iconita defineste un profil de tip gaura alungita cilindric, folosind doua puncte. De fapt, se parcurg urmatorii pasi: se defineste, initial, centrul arcului de cerc, apoi, se apasa pentru definirea razei si punctului de start al arcului, apoi, se misca cursorul pentru a defini punctul de sfarsit al arcului si, in final, se defineste, aleatoriu, dimensiunea profilului, prin apasarea pe conturul acestuia. Iconita defineste un profil de tip gaura cheie.

E.

Se parcurg urmatorii pasi: initial, se defineste centrul razei mari, apoi se defineste centrul razei mici dupa care urmeaza definirea unui punct pe profil pentru definirea razei mici iar, in final, un punct pe profil pentru definirea razei mari. F. 3. Iconita creeaza un hexagon prin definirea razei cercului circumscris. permite crearea unui cerc prin marcarea centrului sau. se pot defini profile ca:

Apasarea

De asemenea, prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei A. B. C. D. E. F. Iconita defineste un cerc prin trei puncte.

Iconita defineste un cerc prin introducerea, intr-o fereastra de dialog, a coordonatelor centrului cercului si dimensiunea razei. Iconita Iconita Iconita defineste un cerc, tritangent, prin selectarea a trei elemente. defineste un arc de cerc de-a lungul a trei puncte. defineste un arc de cerc de-a lungul a trei puncte, incepand cu limitele.

Iconita un arc de cerc. Procedura: se defineste un punct pentru definirea centrului arculuise defineste raza arcului si punctul de start si, in final, se defineste punctul de sfarsit al arcului de cerc. conduce la crearea unui profil spline, prin definire de puncte.

4.

Apasarea

Profilul se incheie prin dublu click pe ultimul punct. Prin apasarea pe sageata din dreapta jos a iconitei 5. se selecteaza si se poate defini o curba de legatura intre doua profile.

Apasarea permite crearea unei elipse, utilizand trei puncte. Procedura: se defineste, initial, centrul elipseise defineste un punct care va defini axa mare si orientarea elipseise defineste apoi un punct pe profilul creat. Prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei A. se pot desena urmatoarele profile:

Iconita defineste o parabola, prin focar Procedura: se defineste un punct pentru localizarea focaruluise defineste apoi un punct pentru apexse defineste punctul de start al paraboleise defineste punctul de sfarsit al parabolei. Iconita defineste o hiperbola, prin focar Procedura: analog ca la pct. 6.A. Iconita defineste un profil conic Procedura: se defineste primul punct de sfarsitse defineste cel de-al doilea punct de sfarsitse definesc, apoi, pe rand, trei puncte pe profilul conic. conduce la crearea unei linii, prin doua puncte. se pot desena:

B.

C.

6.

Apasarea

Prin apasarea pe sageata din dreapta jos a iconitei A. B. C. 7. 8. Iconita Iconita Iconita

defineste o linie (orizontala sau verticala), infinita, utilizand doua puncte. defineste o linie bitangenta, prin selectarea a doua elemente. defineste o linie bisectoare, infinita, prin selectarea a doua linii. conduce la crearea unei axe, prin marcarea a doua puncte. permite crearea unui punct. se mai pot desena:

Apasarea Apasarea

Prin apasarea sagetii din dreapta jos a iconitei A. B. C. Iconita Iconita

defineste un punct prin introducerea coordonatelor sale. defineste puncte dispuse echidistant de-a lungul unui suport (linie, arc, etc).

Iconita defineste puncte, ca intersectie de elemente. Procedura: se marcheaza elementele care se intersecteaza si, automat, va apare punctul de intersectie. Iconita defineste puncte, prin proiectie.

D.

Procedura: se selecteaza punctul de proiectatse selecteaza suportul pe care se face proiectia. Dimensionarea tuturor profilelor, elementelor definite la pct. 1.8., se face astfel:

9.

Apasarea permite selectarea elementului de dimensionat (entitatea) si pozitionarea cotei in locatia dorita. Prin dublu click pe valoarea dimensiunii pare o fereastra de dialog in care se poate modifica valoarea. Alta modalitate, mai simpla, de modificat valoarea dimensiunii unei entitati este sa se dea dublu click pe entitatea respectiva si sa se modifice in fereastra de dialog aparuta, valorile dorite. NOTA: Uneori modificarea unei cote nu se materializeaza in desen. Aceasta se datoreaza unor constrangeri (o, h, v, etc), care apar pe langa elementele desenate. Stergere acestora cu Delete permite modificarea si pe desen a elementeului modificat ca valoare. Apasarea permite realizarea unei racordari Procedura: se selecteaza elementele care delimiteaza muchia de racordatse pozitioneaza cursorul astfel incat racordarea sa apara in directia doritaodata cu racordarea apare si raza cu care se face aceasta racordareprin dublu click pe ea se poate modifica aceasta la valoarea dorita. Apasarea permite realizarea unei tesituri. Procedura: analog ca la pct. 10 Apasarea permite realizarea divizarii, impartirii unui element cu un altul. )se imparte linia

10.

11.

12.

Procedura: se selecteaza pe rand elementele (trebuie sa fie de forma dorita in doua entitati diferite. 13. Apasarea permite realizarea unei comenzi de tip trim

Procedura: de exemplu, folosind un profil de forma , prin apasarea pe una din cele doua linii si apoi prin pozitionarea cursorului astfel incat sa ramana pe ecran doar portiunea dorita, se realizeaza comanda de trim. 14. Apasarea permite inchiderea unor elemente. , automat, se inchide cercul din care face

De exemplu: daca se selecteaza profilul parte arcul de cerc initial. 15. Apasarea

permite afisarea complementului unui element. , automat, va apare complementul sau

De exexmplu: daca se selecteaza profilul . 16. 17. Apasarea

permite realizarea de elemente simetrice fata de o linie sau axa.

Apasarea permite realizarea de translatii. Procedura: se selecteaza elementul de translatatse selecteaza punctul start de translatiese selecteaza punctul de sfarsit de translatat sau se introduce in fereastra de dialog valoarea distantei.

18.

Apasarea permite realizarea de rotatii. Procedura: se selecteaza elementul care se doreste a fi rotitse selecteaza punctul centru de rotatiese introduce in fereastra de dialog valoarea unghiului. Apasarea permite realizarea scalarii unor elemente. Procedura: se selecteaza elementul de scalatse selecteaza punctul centru de scalarese introduce in fereastra de dialog coeficientul de scalare. Apasarea permite realizarea unui offset Procedura: se selecteaza elementul doritse localizeaza noua pozitie a elementului. Pentru iesirea din Sketcher (Schita) si pentru a intra in 3D se apasa CAP.5 DESCRIERE PART DESIGN .

19.

20.

21.

Folosind un profil desenat anterior in Sketcher se pot defini urmatoarele: 1. Apasarea si avand profilul din 2D selectat conduce la aparitia unei ferestre de dialog , in care se completeaza lungimea de extrudare la valoarea dorita. De asemenea, prin bifarea Mirrored extent, se extinde obiectul extrudat si de partea cealalta a profilului. Prin bifarea Reverse direction se schimba directia de extrusiune in sens invers fata de cea implicita. Apasarea permite realizarea unui corp de extrusiune inclinat si cu raze de racordare. Pentru exemplificare vom folosi urmatoarea situatie:

2.

Procedura: Se apasa pe iconita se selecteaza profilul desenat cu culoarea albaapare o fereastra de dialog in care se completeaza astfel: La First Limit, Lengthse completeaza la valoarea dorita; La Second Limit se selecteaza o fata a obiectului 3D- in cazul nostru fata pe care se afla desenat profilul; La Draft se introduce unghiul dorit si ca element neutru se alege, de ex. Second Limit; La Fillets se completeaza tinand cont de urmatoarele: - Lateral radius defineste racordarile pe muchiile verticale; - First limit radius defineste racordarea First limit; - Second limit radius defineste racordarea Second limit. 3. Apasarea conduce la crearea unui profil de revolutie. Plecandu-se de la un profil desenat anterior in Sketch, se apasa pe iconita de mai sus mentionata. Apare o fereastra de dialog in care se procedeaza astfel:

Se introduc cele doua valori ale unghiurilor; Se selecteaza profilul de revolutie; Se selecteaza una din laturile profilului sau o axa, ca referinta de rotatie. 4. Apasarea permite executarea unei gauri intr-un solid. Modalitatea si facilitatile comenzii de gaurire sunt urmatoarele: Se apasa pe iconita mai sus mentionata; Se selecteaza fata de gaurit; Apare o fereastra de dialog: se definesc aici diametrul si adancimea gaurii. Tipul gaurii poate fi ales prin apasarea pe Type. Se poate realiza un filet prin apasarea pe Thread definition: se bifeaza Threaded se alege tipul filetului: standard, metric mic, metric marese completeaza celelalte caracteristici geometrice. Pentru pozitionarea corecta a gaurii(pentru revenirea la starea initiala a ferstrei de dialog Hole definition se apasa pe Extension) se se da dublu click pe Positioning Sketch; centrul gaurii este materializat prin *. Folosind comanda de dimensionare , se dimensioneaza centrul gaurii fata de marginile solidului si apoi se modifica dimensiunile la valorile dorite. Dupa ce s-a pozitionat corect centrul gaurii se apasa 5. si se incheie, in 3D, comanda gaurii, prin apasarea pe OK.

Apasarea creeaza decupari prin scoatere de material din corpuri rezultate din extrusiuni. Procedura: se intra in Sketch, prin alegerea fetei pe care se va face decuparea(se deseneaza, anterior acestei faze, un solid, obtinut prin extrudare)se deseneaza un profil care va avea forma decuparii doritese realizeaza, folosind comanda , dimensionarea corecta a

profiluluise iese din 2D prin apasarea in 3D se apasa pe iconita daca profilul de decupare nu este selectat, in fereastra de dialog aparuta, acesta se selecteaza. Tot aici se dau si dimensiunile geometrice necesare. 6. Apasarea creeaza caneluri prin scoatere de material din corpuri de revolutie. Procedura: se intra in Sketch, prin alegerea fetei pe care se va face decuparea (se deseneaza, anterior acestei faze, un corp de revolutie) se deseneaza un profil care va avea forma canelurii doritese realizeaza, folosind comanda , dimensionarea corecta a profilului se

iese din 2D prin apasarea in 3D se apasa iconita daca profilul de decupare nu este selectat, in fereastra de dialog aparuta, acesta se selecteaza. Tot aici se dau caracteristicile geometrice necesare. 7. Apasarea permite realizarea unei nervuri Procedura: se realizeaza, initial, o schita, in care se defineste o curba, linie, axa, etcse realizeaza un profil care sa fie sectiunea transversala a nervurii. Trebuie, deci, sa fie un profil perpendicular pe planul in care s-a realizat curba, linia, axa:

Se apasa pe iconita apare o fereastra de dialog in care, la Profile, se selecteaza profilul desenat, iar la Center curve se selecteaza curba desenata. In functie de cum se doreste sa fie nervura se alege "Keep angle, Pulling direction sau Referrence surface. 8. Apasarea permite realizarea unei crestaturi Procedura: se foloseste un corp de extrusiune, anterior desenatse deseneaza, in Sketch, un profil pe una din fetese deseneaza in Sketch alt profil (va reprezenta directia pe care se face crestatura) pe o fata a solidului perpendiculara pe cea pe care s-a facut profilul anteriorse apasa pe iconita apare o fereastra de dialog in care, la Profile, se selecteaza primul profil, iar la Center curve se selecteaza cel de-al doilea profil:

In functie de cum trebuie sa fie crestatura se selecteaza "Keep angle, Pulling direction sau Referrence surface. 9. Apasarea permite realizarea unei racordari unei muchii Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza muchia de racordatse modifica, in fereastra de dialog aparuta, raza. Apasarea permite realizarea unei tesituri unei muchii Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza muchia de tesit (aici exista doua posibilitati pentru tesire: lungime/unghi, lungime1/lungime2) se modifica, in fereastra de dialog aparuta, caracteristicile geometrice. Apasarea permite realizarea unei inclinari unei fete a unui solid Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza, initial, fata pe care se va face inclinarease selecteaza apoi elementul neutru fata de care se face inclinarease modifica corespunzator unghiul. Apasarea permite realizarea unei grosimi (coaje) Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza fata unui solid (reprezinta fata pe care se face decuparea) se selecteaza fata cu care se va face decuparea materialuluise introduce grosimea dorita.

10.

11.

12.

13.

Apasarea permite cresterea grosimii unei fete a unui solid. Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza fata careia i se doreste modificarea grosimiise modifica grosimea la valoarea dorita. Apasarea permite realizarea unui filet exterior Pentru a putea da aceasta comanda solidul caruia i se va practica filetul trebuie sa fie cilindric. Trebuie retinut ca, daca se doreste practicarea unui anumit metric in faza de desenare a solidului (cilindrului), diametrul exterior trebuie sa aiba corespondent in gama Metric. Procedura: se apasa pe iconitaapare o fereastra de dialog in care se vor completa caracteristicile dorite. Apasarea permite masurarea unghiului si a distantei intre doua solide. Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza cele doua solidese afiseaza in fereastra de dialog aparuta caracteristicile dorite.

14.

15.

16.

Apasarea permite afisarea ariei si a coordonatelor centrului de greutate al unui solid. Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza solidul dorit se afiseaza in fereastra de dialog aparuta aria si coordonatelor centrului de greutate. Apasarea permite afisarea pentru un solid sau suprafata caracteristici de arie, volum, densitate, masa, coordonate centru de greutate, momente de inertie. Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza suprafata sau solidul doritapare o fereastra de dialog in care sunt afisate caracteristicile de mai sus. Apasarea permite afisarea elementului dorit, in oglinda fata de pozitia initiala. Procedura: se apasa iconitase selecteaza suprafata, planul de referintase selecteaza elementul caruia i se aplica comanda. Comanda de dimensionare este analoaga celei de la Sketch.

17.

18.

19.

CAP.6 DESCRIERE DRAWING Pentru a intra in meniul de Drawing (Desen de executie), dupa ce s-a lansat programul CATIA V5 se procedeaza astfel: Se apasa pe iconita se selecteaza Drawing apare o fereastra de dialog, in care se alege standardul, formatul, orientarea si scara desenului. 1. Dezactivare grid desen Procedura: se apasa Toolsse apasa Optionsse selecteaza in dreapta ferestrei de dialog Drafting se apasa Generalpentru dezactivare grid se debifeaza Display pentru dezactivare mod Snap(modul in care, daca este activ, se permite point-area numai in colturile grid-ului). Daca se doreste a se lucra pe ecran atat cu fereastra de solid cat si cu cea de desen de executie se apasa WindowTile Horizontally.

2.

3.

Obtinerea unei vederi din 3D Procedura: se apasa iconita in fereastra de 3D (solid) se selecteaza obiectul doritin fereastra de desen de executie va apare, implicit, o vedere a obiectului 3D, insotita de un

manipulator : . Prin apasarea pe sageti se selecteaza vederea dorita si se da un click pe desen pentru definitivarea comenzii. 4. Avand deja o vedere realizata, se pot obtine relativ usor celelalte vederi. Procedura se apasa pe sageata din stang jos a iconitei se selecteaza iconita miscarea cursorului pe ecran se obtin, prin repetarea comenzii, vederile dorite. prin

5.

Apasarea solid.

permite obtinerea, din 3D, in mod automat, a mai multe vederi asociate unui apare fereastra de dialog:

Procedura: se apasa pe iconita

in care se pot alege modul de dispunere a vederilor din coloana din stanga, precum si distanta dintre vederise selecteaza obiectul 3Dapare manipulatorul in care se alege modul de vizualizare a unei vederidupa ce s-a dat dublu click pe desen, se regenereaza automat celelalte vederi. 6. Apasarea permite realizarea unei sectiuni.

Procedura: se apasa pe iconita se defineste, in vederea dorita, axa de sectionare (forma acesteia poate fi oricare; daca la un anumit pas s-a gresit o parte a axei de sectionare se apasa

iconita ) pentru incheierea axei de sectionare se da dublu click in ultimul punctapare, automat, sectiunea care se poate pozitiona in locatia dorita. Se poate modifica configuratia hasurii prin urmatoarea procedura: se da click dreapta pe hasurase apasa Propertiesapare o fereastra de dialog in care se fac modificarile dorite.

7.

Apasarea permite realizarea unui detaliu. Procedura: se apasa pe iconitase apasa, pe desen, intr-o vedere, in punctul in jurul caruia se doreste crearea detaliuluiva apare un cerc albastru la miscarea cursoruluise muta vederea de detaliu in locatia dorita. Implicit, apare scara 2 pentru detaliu. Apasarea permite realizarea unei taieturi (sectionari) printr-un detaliu sau printr-o vedere. Procedura: se apasa pe iconitase traseaza profilul de sectionarese da dublu click pe ultimul punctse pozitineaza vederea de detaliu in pozitia dorita. Apasarea creeaza o ruptura intr-o vedere Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza un punct in interiorul vederii, corespunzator primului profilva apare un profil de culoare verde care va permite pozitionarea profilului, orizontal sau verticalse selecteaza un punct corespunzator celui de-al doilea profilse da click pe desen pentru definitivarea comenzii. Apasarea creeaza o sectiune (vedere) perforatoare Procedura: se apasa pe iconitase defineste, pe o vedere, profilul de perforarepentru incheierea profilului se da dublu click pe ultimul punctva apare o vedere 3D in care apare part-ul 3D corespunzator vederii generate. Aceasta vedere permite repozitionarea planului definit de linia continua prin tragerea sa in locatia doritase da OK pentru incheierea comenzii si, automat, va apare sectiunea dorita. Apasarea genereaza automat dimensionarea desenului Procedura: se apasa pe iconitape vederile definite anterior vor aparea toate dimensiunile. Se face mentiunea ca vor aparea toate dimensiunile part-ului 3D, dimensiuni care au fost folosite in stadiul de schita. Apasarea permite dimensionarea manuala a desenului Procedura: se apasa pe iconitadin sageata aflata in dreapta jos a iconitei apare fereastra de dialog:

8.

9.

10.

11.

12.

de unde se selecteaza tipul de cota ce se preteaza elemntului de cotat. O alta facilitate a comenzii este ca: dupa ce s-a selectat elementul, entitatea de dimensionat, inainte de a pozitiona cota pe desen, daca se da click dreapta apare o fereastra de dialog in care exista mai multe moduri de reprezentare a cotei: Projected Dimension, Force Dimension on Element, Force Horizontal Dimension in View, Force Vertical Dimension in View. 13. Apasarea permite definirea de tolerante geometrice Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza dimensiunea careia i se doreste introducerea campului de tolerante geometriceapare o fereastra de dialog in care se introduc simbolurile valorile si geometrice dorite.

14.

Apasarea permite crearea de text Procedura: se apasa pe iconitase apasa apoi in spatiul desenului locatia doritase scrie in fereastra de dialog aparuta textul dorit. Prin apasare click dreapta pe text, se se selecteaza Properties si se pot face modificari de font, marime, grafica, etc. Apasarea permite crearea de text, cu linie de referinta Procedura: se apasa pe iconitase apasa pe un punct apartinand unui element de pe care se doreste ca linia de referinta sa inceapase pozitioneaza pe desen linia de referintaapare o fereastra de dialog in care se introduce textul dorit. Pentru modificarea proprietatilor textului se procedeaza astfel: Se da click dreapta pe textapare o fereastra de dialog, in care, daca se apasa pe Properties, se pot face modificarile de rigoare. Apasarea permite realizarea identificarii elementelor Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza un punct in interiorul elementului de identificatse trage linia de identificare si se pozitioneaza in locatia doritaapare o fereastra de dialog in care se introduce numarul dorit. Apasarea permite introducerea simbolului de rugozitate Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza elementul, entitatea pentru care se doreste introducerea rugozitatiiapare o fereastra de dialog in care se introduc valorile rugozitatii dorite. Apasarea permite introducerea simbolului de sudura Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza elementele, entitatile care vor fi supuse suduriiapare o fereastra de dialog in care se introduc valorile necesare. Apasarea permite introducerea simbolizarii cordonului de sudura Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza elementele, entitatile carora li se va aplica sudurase introduce grosimea si forma cordonului de sudura. Apasarea permite introducerea de axe (de referinta) unei gauri Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza un cerc sau o gauravor aparea automat axele de referinta. Apasarea permite simbolizarea unui filet Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza gaura doritava aparea simbolizarea (materializarea) filetului Apasarea permite crearea unei axe oarecare Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza obiectul sau prima linie de referintase selecteaza o a doua linie de referintava apare, automat, axa corespunzatoare celor doua linii de referinta. Apasarea permite crearea, in mod simultan, de axe si linii centrale pentru mai multe gauri Procedura: se apasa pe iconitase selecteaza doua sau mai multe gaurivor apare, automat, axele si liniile aferente

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Pentru afisarea unui camp de tolerante, de exemplu 120+0.05-0.1, se parcurg urmatoarele etape: se selecteaza una din cotele de pe desen, de exemplu cota de 120se da click dreaptase apasa Propertiesin fereastra de dialog aparuta se apasa pe Tolerancela Main Value se alege, de exemplu, TOL_NUM2pentru a afisa valorile de mai sus se completeaza astfel: la Upper Value +0.05 iar la Lower Value 0.1.

CAP.7 EXEMPLIFICARE Pentru exemplificare se considera exemplul de mai jos:

Succesiunea pasilor de lucru: 1. Se deseneaza, in 2D, o placa de dimensiuni 40x26. Pentru aceasta se intra in Sketcher sau se apasa pe iconita si se alege unul din planele xy, xz sau yz. Se dimensioneaza un profil dreptunghiular , dupa care se dimensioneaza la cotele impuse. 2. 3. Se genereaza un solid, avand ca baza, profilul desenat anterior; se da ca lungime de extrudare 10mm. Se dau gaurile 5 si 3. Pentru aceasta se dau comenzile 4. , unde se pozitioneaza corect gaurile respective. .

Se realizeaza tesitura de 3x550, folosind comanda

5. 6.

Se practica decuparea strapunsa, folosind comanda De asemenea se practica si decuparea nestrapunsa.

Se practica si decuparea pe muchie, folosind aceeasi comanda ca la punctul 5.

7. 8. 9.

Se practica racordarea R6, folosind comanda Se practica tesitura de 6.5x450, pe muchie.

Se intra in fereastra de desen de executie prin apasarea alege formatul A4. Se utilizeaza comanda pentru a crea vederea frontala. .

si se selecteaza Drawing se

10. 11.

Se traseaza sectiunea A-A, folosind comanda

12.

Folosind sectiunea creata. CAP.8 CONCLUZII

se dimensioneaza vederea si

Lucrarea defineste modalitatea de proiectare 3D (solide prelucrate mecanic), precum si transferarea modelului astfel creat in format de desen de executie. BIBLIOGRAFIE Documentatie internet HELP CATIA V5R7.

S-ar putea să vă placă și