Sunteți pe pagina 1din 120

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE pentru constituirea comisiei pentru verificarea documentelor colare, monitorizarea frecvenei i notarea ritmic

a elevilor Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _______________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _____ i aplicat n baza decizia nr._____ din_______. DECID: Art.1 Se constituie, la nivelul unitii, comisia pentru verificarea documentelor colare si a ritmicitii notrii, n urmtoarea componen: __________, director - preedinte; __________, secretar (ef) - membru; __________, administrator financiar - membru; __________, cadru didactic diriginte - membru; __________, cadru didactic - membru. Art. 2 Comisia ndeplinete atribuiile prevzute de legislaia n vigoare. Art. 3 Compartimentele secretariat i contabilitate vor duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din _____ Director, ___________________

Unitatea de nvmnt _____________________ DECIZIE pentru numirea comisiei de cercetare disciplinar i consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________ n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; - art. 19 lit. d din R.O.F. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art.119, alin.2 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - Titlul XI, Capitolul II, de la art. 263 la art. 268 din Codul Munci aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completrile i modificrile ulterioare; - Hotrrea Consiliului Profesoral din data______________ ( numai pentru didactic i didactic auxiliar). DECID: Art.1. Se numete, la nivel de unitate, comisia de cercetare disciplinar i consiliere privind abaterile disciplinare ale elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic, avnd urmtoarea componen: __________, preedinte; __________, membru (liderul organizaiei sindicale); __________, membru (responsabilii Comisiilor Metodice); __________, membru (consilier psihopedagogic); __________, membru (reprezentant al personalului didactic auxiliar i nedidactic); __________, membru (reprezentant al prinilor); __________, membru (reprezentant al elevilor) Art. 2 Comisia ndeplinete urmtoarele atribuii: a.) analizeaz aspectele negative semnalate de elevi, cadre didactice, prini, consiliul de administraie avnd la baz chestionare, audieri; b.) prezint concluziile analizelor ntr-un raport de cercetare care trebuie s conin: componena comisiei care a cercetat cazul, numele i prenumele persoanei cercetate, precizarea faptelor prezumtive, obiectivul cercetrii, concluziile cercetrii, probele n baza crora au fost stabilite concluziile cercetrii, aprecierea sintetic asupra gravitii faptelor; c.) nregistreaz raportul comisiei i a dosarului, sub acelai numr, i le nainteat ctre director. Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de serviciul secretariat. Nr. _____ din __________ Director,

_______________________ Unitatea de nvmnt ___________________ DECIZIE pentru numirea comisiei de acordare a burselor colare Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Art. 31 lit ( j ) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - art.7, alin.5, 6 i 7 privind metodologia acordrii burselor colare din Legea nvmntului nr. 84 din 1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; -HOTRRE nr.445 din 8 august 1997privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor i a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenii i cursanii din nvmntul de stat, cursuri de zi; - H.G. nr. 558 din 3 septembrie 1998 pentru modificarea anexelor nr.1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 445/1997 privind stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor i a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenii i cursanii din nvmntul de stat, cursuri de zi . - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de ________________ DECID: Art.1 Se constituie, la nivelul unitii de nvmnt, pentru anul colar ___________, Comisia de acordare a burselor colare, n urmtoarea componen: ________, preedinte; ________, secretar; _________, membri __________, preedintele Consiliului Elevilor Art. 2. Secretarul comisiei este numit responsabil cu gestionarea documentelor pentru acordarea burselor colare; Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, ___________________ NOT:

Comisia este format din preedinte (consilierul pentru proiecte i programe educative - de regul) i membri (printre care se afl i secretarul/secretarul ef i contabilul/contabilul ef al unitii) Unitatea de nvmnt _________________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu gestionarea, completarea i eliberarea actelor de studii i documentelor colare Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art.4, alin. (3) i (4), art.6, art. 50, din ORDINUL nr. 3502 din 03 martie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii i documentele colare n nvmntul preuniversitar; DECID: Art. 1 Se numete responsabil cu gestionarea, completarea i eliberarea actelor de studii, dl/d-na ____________________. Art. 2 n termen de 15 zile de la finalizarea studiilor/absolvire a examenelor se vor ntocmi actele de studii i vor fi prezentate la semnat, de ctre persoanele autorizate. Art. 3 Responsabilul cu actele de studii i documentele colare va respecta ntocmai prevederile regulamentului aprobat; Art. 4 La finele fiecriu an colar, dar nu mai trziu de 1 octombrie, se va face verificarea modului de eliberare i gestionare a actelor de studii i se va stabili stocul faptic al acestora; verificarea se va face de conducerea unitii sau un reprezentant al acestuia desemnat prin decizie; Art. 5 Procesul verbal n care se vor meniona rezultatele verificrii asupra modului de eliberare i gestionare a actelor de studii i stocul existent, va fi naintat, n copie, la inspectoratul colar. Art. 6 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. _____ din __________

Director, _________________ Unitatea de nvmnt ___________________ DECIZIE pentru numirea responsabilului privind evidena concediilor de odihn, a nvoirilor, concediilor medicale i a concediilor fr plat Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completrile i modificrile ulterioare; H.G. nr. 250 / 1992 republicat i actualizat privind concediul de odihna si alte concedii ale salariailor din administraia public, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitile bugetare ; H.G. nr. 578/1992 pentru modificarea si completarea Hotrrii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariailor din administraia public, din regiile autonome si din unitile bugetare; H.G. nr. 314/1995 pentru completarea si modificarea Hotrrii Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariailor din administraia public, din regiile autonome cu specific deosebit i din unitile bugetare; ORDONAN DE URGEN nr. 65 din 29 iunie 2005 privind modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii; ORDONANA Nr. 29 din 18 august 1995 cu completrile i modificrile ulterioare privind plata drepturilor cuvenite salariailor din administraia publica, alte uniti bugetare si din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihn neefectuat; LEGEA Nr. 133 din 29 decembrie 1995 cu completrile i modificrile ulterioare pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 29/1995 privind plata drepturilor cuvenite salariailor din administraia public, alte uniti bugetare i din regiile autonome cu specific deosebit, pentru concediul de odihna neefectuat; DECRET nr. 92/1976 privind carnetul de munc; Ordinul M.E.N. nr. 3251 / 1998 pentru aprobarea normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihn a personalului didactic; DECID: Art. 1 D-l/D-na _____________________ se numete responsabil cu evidena concediilor de odihn, a nvoirilor, concediilor medicale i a concediilor fr plat.

Art.2 Evidena concediilor de odihn, a nvoirilor, concediilor medicale i a concediilor fr plat se va face n baza cererilor ntocmite de angajat, nregistrate i aprobate de conductorul instituiei publice; Art.3 Concediile de odihn, a nvoirile, concediile medicale i a concediile fr plat vor fi nscrise n condica de prezen i vor fi evideniate n foaia colectiv de prezen; Art. 4 Responsabilul cu evidena concediilor de odihn va primi cererile nregistrate la registratura unitii i aprobate de conductorul instituiei de nvmnt i va ntocmi planificarea anual a acestora la nceputul fiecrui an colar, pentru cadrele didactice i n luna decembrie, pentru anul urmtor, pentru personalul didactic auxiliar i pentru personalul nedidactic; Art. 5 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. _____ din _________ Director, ____________________

Unitatea de nvmnt ____________________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu gestionarea, pstrarea i completarea carnetelor de munc ale personalului angajat Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Normele metodologice privind pstrarea i completare carnetelor de munc n condiiile prevzute de DECRET nr. 92/1976 privind carnetul de munc; - art. 23 lit (a) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; DECID: Art. 1 Se numete responsabil cu gestionarea, pstrarea i completarea carnetelor de munc ale personalului angajat n cadrul instituiei de nvmnt, n persoana ________________. Art. 2 . Responsabilul cu gestionarea, pstrarea i completarea carnetelor de munc ale personalului angajat n cadrul instituiei de nvmnt va ntocmi formularul n termen de 30 de zile de la data primei angajrii personalului. Art. 3. Responsabilul cu gestionarea, pstrarea i completarea carnetelor de munc ale personalului angajat n cadrul instituiei de nvmnt efectuez nscrierile la termenele prevazute de 15 zile de la data producerii modificrilor, s le certifice prin semnatur i prin aplicarea parafei cu numele i funcia detinut, la locul prevzut n formularul carnetului de munc i s pstreze carnetele n bune condiii; Art. 3. Coninutul prezentei decizii va fi comunicat persoanei sus menionate de ctre serviciul secretariat Nr. _____ din _________

Director, ____________________

Unitatea de nvmnt __________________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu primirea, gestionarea i distribuirea produselor lactate i de panificaie pentru elevi Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. ORDONAN DE URGEN nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din clasele I-IV din nvmntul de stat, cu completrile i modificrile ulterioare; HOTRRE nr. 714 din 2 iulie 2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate i de panificaie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din nvmntul de stat, precum i pentru copiii precolari din grdiniele de stat cu program normal de 4 ore i pentru aprobarea coninutului/specificaiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate i de panificaie pentru elevi i precolari; LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate i de panificaie pentru elevii din clasele I-IV din nvmntul de stat; DECID: Art.1 D-l/D-na ___________ se numete responsabil cu primirea, gestionarea i distribuirea produselor lactate i panificaie pentru elevi. Art. 2 Depozitarea produselor lactate i de panificaie se va face conform normelor igienicosanitare, n spaii special amenajate. Art. 3 Compartimentul secreriat i contabilitate vor duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. _____ din __________ Director, ______________

Unitatea de nvmnt ___________________ DECIZIE privind numirea comisiei pentru programul Euro 100 Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005. Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. H.G.nr.453/16.05.2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.315/2006 privind stimularea achiziionrii de cri sau de programe educaionale pe suport electronic, necesare mbuntirii calitii activitilor didactice n nvmntul preuniversitar; LEGE nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziionrii de cri sau de programe educaionale pe suport electronic, necesare mbuntirii calitii activitii didactice, n nvmntul preuniversitar, DECID: Art.1 Se numete comisia Euro 100 pentru anul colar _______, n urmtoarea componen: - ____________, director - preedinte; -_____________, secretar (ef) secretar al comisiei; -_____________, administrator financiar - membru. Art. 2 Activitatea se va desfura conform calendarului aprobat de normele legale n vigoare; Art. 3 Se numete responsabilul cu evidena, pstrarea i arhivarea cererilor i a actelor justificative, d-l (d-na)________________; Art. 4 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. _____ din _______

Director, __________________

Unitatea de nvmnt __________________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu primirea, gestionarea i distribuirea rechizitelor colare pentru elevi Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. ORDONAN nr.33 din 16 august 2001 privind acordarea de rechizite colare n anul colar 2001 2002; LEGE nr.126 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite colare n anul colar 2001-2002 Ordin M.E.C.T. nr. 3224/14.02.2008 privind aprobarea componenei pachetelor de rechizite colare ce se acord elevilor i a Metodologiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 126/2002 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite colare; DECID: Art. 1 Se numete responsabilul cu primirea, gestionarea i distribuirea rechizitelor colare pentru elevii din unitatea de nvmnt, d-l (d-na)______________. Art. 2 Actele necesare stabilirii elevilor beneficiari vor fi primite, verificate i arhivate de ctre d-l(d-na)__________; Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ______ din _________

Director, ________________

Unitatea de nvmnt ___________________ DECIZIE pentru numirea comisiei de angajare i promovare a personalului didactic auxiliar i nedidactic Profesor ___________, director al __________, judeul _____ numit prin _______________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completrile i modificrile ulterioare; - H.G . 161/2006 privind ntocmirea i completarea registrului general de evidena salariailor; - H.G. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitile bugetare, anexa 12 , cu modificrile i completrile ulterioare; - H.G. 749/1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanelor profesionale individuale i de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baz ntre limite; - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de____________. DECID: Art. 1 Se numete comisia de angajare i promovare a personalului didactic auxiliar i nedidactic, n urmtoarea componen: - ____________, director - preedinte; - ____________, director adjunct membru; - ____________, profesor membru; -_____________, secretar (ef) secretar al comisiei; -_____________, contabil ef - membru. Art.2 . Comisia de angajare va verifica documentele personale ale candidailor stabilind persoanele care sunt acceptate pentru prezentarea la concursul pentru ocuparea posturilor vacante; Art. 3. Comisia va nota lucrrile de la proba scris cu note de la 1-10 admis fiind candidatul cu nota cea mai mare; Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. ______ din ________ Director, _________________

Unitatea de nvmnt ___________________ DECIZIE pentru numirea comisiei de acordare a sprijinului financiar n cadrul Programului Naional de Protecie Social Bani de liceu Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat n baza decizia nr._____ din__________. - art. 31, lit (j) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Ordin nr. 4898/28.07.2008 de modificare a OMECT nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice i metodologia de acordare a sprijinului financiar n cadrul Programului naional de protecie social "Bani de liceu; - Ordin nr. 4839/2004 privind criteriile specifice i metodologia de acordare a sprijinului n cadrul Programului naional de protecie social "Bani de liceu", cu modificrile i completrile ulterioare; - Hotrre de Guvern nr. 1488/9.09.2004 privind aprobarea criteriilor i a cuantumului sprijinului financiar ce se acord elevilor n cadrul Programului naional de protecie social "Bani de liceu", cu modificrile i completrile ulterioare; - Hotrre nr. 1005/3.09.2008 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor i a cuantumului sprijinului financiar ce se acord elevilor n cadrul Programului naional de protecie social Bani de liceu; - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de___________. DECID: Art.1. Se constituie, la nivelul unitii de nvmnt, comisia de acordare a sprijinului financiar n cadrul Programului Naional de Protecie Sociala Bani de liceu, format din: ______________, director presedinte; ______________, secretar (ef) secretar al comisiei; ______________, administrator financiar membru; ______________, profesor diriginte membru (n funcie de numrul claselor i a solicitrilor). Art. 2. Comisia va avea atribuiile i sarcinile prevzute de lege i normele metodologice n vigoare.

Art. 3. Activitatea comisiei se va desfura conform calendarului anual aprobat prin ordin al ministrului. Art. 4. Responsabilul cu evidena, pstrarea, gestionarea i arhivarea dosarelor este numit domnul(doamna)________________. Art. 5. Este numit domnul (doamna)__________ pentru ntocmirea statelor de plat i pentru evidena centralizrii lunare a absenelor beneficiarilor programului social Bani de liceu. Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. . Nr. ______ din ________

Director, _________________

Unitatea de nvmnt _________________ DECIZIE pentru numirea responsabilul cu arhiva unitii Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naionale; - LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - ORDONAN DE URGEN nr.39 din 31 mai 2006 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de________; - Avizul Direciei Arhivelor Naionale, nregistrat la registratura unitii sub nr.______ din_____________. DECID: Art. 1. Se numete ncepnd cu data prezentei decizii, responsabilul cu arhiva unitii, domnul (doamna)_________. Art. 2. Responsabilul cu arhiva unitii de nvmnt va gestiona i va ine evidena documentelor conform normelor metodologice aprobate. Art. 3. Anual, documentele se grupeaz n uniti arhivistice, potrivit problematicii i termenelor de pstrare stabilite n nomenclatorul documentelor de arhiv, care se ntocmete de ctre fiecare creator pentru documentele proprii (Nomenclatoarele ntocmite de creatori la nivel central se aprob de ctre Arhivele Naionale, iar cele ale celorlali creatori, de ctre direciile judeene ale Arhivelor Naionale, potrivit anexei nr. 1. la Legea nr 16/1996 cu completrile i modificrile ulterioare). Art. 4. Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente n al doilea an de la constituire, pe baz de inventar i proces-verbal de predare-primire, ntocmite potrivit

anexelor nr. 2 i 3 (la Legea nr 16/1996 cu completrile i modificrile ulterioare). Evidena tuturor intrrilor i ieirilor de uniti arhivistice din depozit se ine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4 (la Legea nr 16/1996 cu completrile i modificrile ulterioare). Scoaterea documentelor din evidena arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deintorilor de documente i cu avizul Arhivelor Naionale sau al direciilor judeene ale Arhivelor Naionale, dup caz, n funcie de creatorii la nivel central sau local, n urma selecionrii, transferului n alt depozit de arhiv sau ca urmare a distrugerii provocate de calamiti naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil i de nenlturat. Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. ____ din ______ Director, _____________

Unitatea de nvmnt ___________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu gestionarea i actualizarea dosarelor personale ale angajailor unitii de nvmnt Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. Capitolul 2 art. 11, 12, 13 din Decretul nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de munc; DECID: Art. 1 Se numete, ncepnd cu data de __________, responsabil cu gestionarea i actualizarea dosarele personale ale angajailor unitii de nvmnt, d-l (dna)_____________. Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______

Director, _________________

Unitatea de nvmnt _________________ DECIZIE pentru numirea responsabilul cu sigiliul unitii de nvmnt Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Art. 23, lit (a) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se numete ncepnd cu data prezentei decizii, responsabilul cu sigiliul unitii de nvmnt, n persoana domnului (doamnei ) secretar________. Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. ____ din ______ Director, _________________

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu gestionarea, ntocmirea i completarea registrului de intrri - ieiri Profesor ______________, director al ______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat n baza deciziei nr._____ din__________. DECID: Art. 1 Se numete, ncepnd cu data de ________, responsabil cu gestionarea, ntocmirea i completarea registrului de intrri ieiri, d-l (d-na) ____________. Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director, _________________

Unitatea de nvmnt __________________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu verificarea, ntocmirea, numerotarea filelor i gestionarea condicii de prezen pentru personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. Titlul III, Cap I, Seciunea I, art.116 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu completrile i modificrile ulterioare. DECID: Art. 1 Se numete, ncepnd cu data de ___________, responsabil cu verificarea, ntocmirea, numerotarea filelor i gestionarea condicii de prezen pentru personalul didactic, didactic auxiliar i nedidactic, d-l (d-na)__________. Art. 2 Condica de prezen completat i sigilat va fi predat la arhiva unitii, de responsabilul cu gestionarea acesteia. Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director, _________________

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE privind numirea responsabilului cu ntocmirea evidena, pstrarea, actualizarea circuitului documentelor la nivelul instituiei Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial ; - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Standardul nr. 17 din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial ; - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. DECID: Art. 1 Se numete responsabil cu ntocmirea, evidena, pstrarea, actualizarea circuitului documentelor la nivelul instituiei de nvmnt, d-l (d-na)______________ . Art. 2 Responsabilul va anexa la lista documentelor ntocmite, graficul privind circuitul acestora. Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. ____ din ______ Director, _________________

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE privind numirea comisiei pentru elaborarea, verificarea i aprobarea procedurilor operaionale Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial ; Ordinul ministrului finanelor publice Nr. 1389 din 22 august 2006 privind modificarea i completarea Ordinului ministrului finanelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat n baza decizia nr._____ din__________. DECID: Art. 1. Se constituie, la nivelul unitii de nvmnt, comisia pentru evaluarea, verificarea i aprobarea procedurilor operaionale, n urmtoarea componen: 1. Pentru procedura operaional:__________, comisia va fi format din: Elaboreaz:____________________ Verific:_______________________ Aprob:_______________________ 2. Pentru procedura operaional:__________, comisia va fi format din: Elaboreaz:____________________ Verific:_______________________ Aprob:_______________________ Art. 2 De evidena (doamna)________________. procedurilor operaionale rspunde domnul

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director, _________________

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE privind numirea comisiei pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente colare, documente justificative sau contabile Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Legea nr. 16 din 1996 privind arhivele naionale, cu completrile i modificrile ulterioare; LEGE nr. 358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de ntocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de nscriere si numerotare; Norma metodologica din 14/12/2004 de ntocmire i utilizare a registrelor si formularelor comune pe economie privind activitatea financiar i contabil; Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele i formularele financiar-contabile; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. DECID: Art. 1 Se constituie, la nivelul unitii de nvmnt, comisia pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente colare, documente justificative sau contabile, n urmtoarea componen: ______________, preedinte; ______________, secretar; ______________, membri. Art. 2 Comisia va analiza, n termen, cauzele privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile i va dispune msurile necesare, n cel mult 3 zile de la data ntiinrii i efectuarea cercetrii pentru reconstituirea documentelor. Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director,

_________________ Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE pentru numirea prin plata cu ora a personalului didactic Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Ordinul nr. 1350/20.06.2007 privind aprobarea metodologiilor de calcul a drepturilor salariale care se acord personalului didactic ncadrat pe funciile din anexele la Ordonana Guvernului nr. 11/2007; - Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de___________ DECID: Art. 1 D-l(D-na) prof. ________________ va funciona cu statutul de ___________________ pe postul/catedra _____________________ cu un numr de ______ ore, prin plata cu ora, n anul colar _________. Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate spre aplicare de ctre serviciul secretariat. Nr. ____ din ______ Director, _________________

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE privind stabilirea drepturilor salariale Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, Avnd n vedere - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005 - prevederile OG (HG, Legea) nr. ___/____ privind creterile salariale ce se vor acorda n anul ____ personalului didactic din nvmnt, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997; Conform prevederilor art. 19, lit. d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin OMEC nr. 4925/8.09.2005, DECID: Art. 1 ncepnd cu data de _______, salarul de ncadrare al d-lui/d-nei ________, profesor gradul ____, trana de vechime _________ ani, se majoreaz de la _______ lei la _______ lei. ncepnd cu aceeai dat primete i urmtoarele drepturi salariale: indemnizaie de conducere _________ lei; indemnizaie dirigenie _________ lei; salariu merit / gradaie merit __________ lei; spor de vechime __________ lei; spor mediu rural _________ lei; spor clase simultane ________ lei; spor condiii speciale (nv. special) _______ lei; spor practic pedagogic ________ lei; spor____________________-lei Art. 2 Compartimentele secretariat i contabilitate vor duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. _____ din ________ Director, _________________

Unitatea de nvmnt _________________ DECIZIE privind pensionarea angajailor pentru limit standard de vrst Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; art. 56 lit. d din Codul Munci aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completrile i modificrile ulterioare; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. n baza cererii nr._____ din ________ a domnului (doamnei) prin care se solicit pensionarea la vrsta standard; decizia de pensionare pentru limit de vrst i stagiu de cotizare pentru pensionare pentru limit de vrst emis de Casa Judetean de Pensii .............. sub nr. ............. din ...................... a d-lui./d-nei ......................avnd functia de ..................n unitatea de nvmnt; LEGE nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu completrile i modificrile ulterioare; DECID: Art. 1 ncepnd cu data de _______, nceteaz contractul individual de munc nr.______ din _________, al d-lui (d-nei)_______________, n vederea pensionrii la vrsta standard. Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul................... Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______

Director,

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE privind aprobarea regulamentului intern Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Avizul Consoliului Profesoral ntrunit n edina din data de___________; - Hotrrea Consiliului de Administraie ntrunit n edina din data __________; - art. 257- art. 262 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 de aprobare a Codul muncii cu completrile i modificrile ulterioare; DECID: Art. 1. ncepnd cu data de __________ intr in vigoare Regulamentul intern al instituiei de nvmnt; Art. 2. Regulamentul intern sindicale/reprezentanilor salariailor. a fost elaborat cu consultarea organizaiei

Art. 3. Regulamentul intern va fi adus la cunotina salariailor instituiei de nvmnt pn la data de __________; Art. 4. Regulamentul intern va fi afiat la sediul instituiei de nvmnt; Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi duse la ndeplinire de ctre serviciul secretariat. Nr. ____ din ______ Director,_________________

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE pentru ncetarea contractului de munc al angajailor Profesor ____, director al ______, judeul _____ numit prin _____, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. deciziei nr. ........ din data ...................emis de comisia de expertiz medical, privind pe dl/dna..................... avnd functia de ............... la ..........................., prin care se constat c ....................................; procesul-verbal al comisiei de cercetare privind abaterilor svrite de d-l(d-na) __________; preavizul de ................... zile lucrtoare acordat salariatului conform notificrii nr........./.............. a expirat la data de ............................; termenul de ................. zile lucrtoare (dac este cazul) acordat salariatului pentru ai manifesta expres consimmntul cu privire la locurile de munc oferite: ............expir la data de........................, art. 61, 64 i 74 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completrile i modificrile ulterioare; DECID: Art. 1 ncepnd cu data de ..................... nceteaz contractul individual de munc nr. _____ al d-lui/d-nei ........................................ avnd funcia de ................................... n cadrul unitii de nvmnt. Art. 2 Prezenta decizie poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul ............................ Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director,_________

Unitatea de nvmnt ________________ DECIZIE pentru suspendarea contractului de munc al angajailor Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. Avnd n vedere cererea nregistrat sub nr. ................... din data.................... a domnului(doamnei) ..................................avnd funcia de ............................. i actele doveditoare anexate; LEGE nr. 19 din 17 martie 2000, privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu completrile i modificrile ulterioare; art.51 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completrile i modificrile ulterioare; DECID: Art. 1 ncepnd cu data de ................. se suspend contractul individual de munc nr. _____ al d-lui (d-nei) ..................................... avnd funcia de .......................................... Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director,

Unitatea de nvmnt ______________ DECIZIE privind numirea comisie de organizare i desfurare a examenelor de diferen Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; art. 18, alin 3 i art.19, lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; aprobrile cererilor pentru transferul elevului/elevilor date de Consiliul de Administraie din data de__________, condiionat de susinerea i promovarea examenelor de diferen la disciplinele specificate; DECID: Art. 1. Se constituie comisia pentru organizarea i desfurarea examenelor de diferen n cazul transferului elevilor, n urmtoarea componen: Preedinte prof._____________ I. pentru obiectul/modulul_________________ Membri 1. prof._______________ Membri 2. prof._______________ II. pentru obiectul/modulul_________________ Membri 1. prof._______________ Membri 2. prof._______________ III. pentru obiectul/modulul_________________ Membri 1. prof._______________ Membri 2. prof._______________ Art. 2 Sesiunea examenelor de diferene se desfoar n perioada ___________. Art. 3 Comisia va ndeplini atribuiile prevzute de legislaia n vigoare. Art. 4 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director,

_________________ Unitatea de nvmnt ______________ DECIZIE privind sancionarea cu avertisment Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. art. 264 alin. 1 lit. a, precum i a art. 268 din Codul muncii, avnd n vedere: referatul d-lui __________, angajat pe postul de ________, din care reiese svrirea abaterilor de ctre salariatul _____________, DECID: Art. 1 Se sancioneaz cu avertisment scris d-l/d-na _________, angajat pe postul de ___________. Art. 2 Decizia va fi comunicat celui n cauz n termen de cel mult 5 zile de la data emiterii i produce efecte de la data comunicrii, cu semntur de primire, ori, n caz de refuz, prin scrisoare recomandat, la domiciliul sau reedina comunicat de acesta. Art. 3 Prezenta decizie poate fi contestat n termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii la Tribunalul ________ Secia Litigii de Munc. Art. 4 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______

Director,

Unitatea de nvmnt ______________ DECIZIE pentru numirea comisiei de reexaminare n vederea ncheierii situaiilor colare elevilor declarai amnai Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art. 18, alin. 3 i art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. DECID: Art. 1. Se constituie, la nivelul unitii de nvmnt, comisia de reexaminare pentru ncheierea situaiilor colare elevilor declarai amnai, n urmtoarea componen: ______________, director (adj.) preedinte; ______________, profesor membri (n funcie de numrul disciplinelor i a elevilor examinai) Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. ____ din ______ Director, _________________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de perfecionare metodico-tiinific, cercetare i dezvoltare profesional a cadrelor didactice Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. Avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005. - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - Ordinul M.E.C. nr. 3770 din 19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formrii continue a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, - art.160 din Legea nvmntului (Legea nr. 84/1995, republicat cu modificrile i completrile ulterioare), - art. 32 alin .(4) i alin (5) si art.33 din Statul personalului didactic (Legea nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare), - Hotrrea Consiliului Profesoral din data ______; DECID: Art.1. Se constituie comisia pentru perfecionare metodico-tiinific, cercetare i dezvoltare profesional a cadrelor didactice, n urmtoarea componen: 1. Preedinte _______________ 2. Membrii- R.C.A.3. Membri: efii de catedr: Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) meninerea permanent a contactului cu I.S.J., cu scopul informrii prompte a personalului didactic cu privire la modificrile ce pot aprea n planuri de nvmnt, curriculum, programe colare, modaliti de evaluare i a modului de aplicare a acestora; b.) meninerea permanent a contactului cu instituiile abilitate cu formarea i perfecionarea continu, cu centrele de cercetare ale universitilor / instituiilor ; c.) implicarea n proiecte de cercetare n colaborare cu profesorii cu titlul tiinific de doctor existeni n instituie; d.) elaborarea unor materiale de sintez pe diferite teme (curriculum, evaluare, metode i strategii didactice, manuale alternative, consiliere i orientare etc.); e.) sprijinirea personalului didactic prin stagii de formare n activitatea de perfecionare i susinere a examenelor de grade didactice;

f.) sprijinirea personalului didactic n aplicarea reformei sistemului educaional cu scopul mbuntirea activitii didactice; g.) sprijinirea, din punct de vedere metodic, a profesorilor aflai la nceputul activitii didactice; h.) organizarea de seminarii, lecii deschise, discuii pe diferite probleme. Art. 3 Cu ducere la ndeplinire a prezentei decizii este desemnat Consiliul de administraie al liceului. Art. 4 Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. ____ din ______

Director, _________________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru constituirea consiliului de administraie Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, Avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005 - Regulamentului intern, aprobat n edina consiliului de administraie din data de _________; n baza prevederilor: - art. 145 din Legea nvmntului nr. 84/1995 cu modificri i completri, privind componena consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt; Conform prevederilor art. 19, lit. d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat, prin OMEC nr. 4925/8.09.2005, DECID: Art. 1 Consiliul de Administraie al _______________ va avea urmtoarea componen: _______________, director - preedinte; _______________, director adjunct - membru; _______________, administrator financiar - membru; _______________, cadru didactic membru, (n funcie de numrul total al membrilor consiliului de administraie); _______________, reprezentant al prinilor; _______________, reprezentant al elevilor; _______________, reprezentant administraia local Consiliul de Administraie are atribuiile prevzute de lege i regulament. Art. 2 Compartimentul secretariat va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt __________ DECIZIE pentru numirea comisiei n vederea susinerii examenelor de corigen Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art. 18, alin. 3 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - validarea situaiei colare din Consiliul Profesoral din data_________; - art.31, lit.j din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se numete comisiei pentru susinerea examenului de corigen pentru anul colar 2008/2009, avnd urmtoarea componen: Preedinte ________________________________ Disciplina ___________________ 1. Membru ________________________________ 2. Membru ________________________________ Disciplina ___________________ 3. Membru ________________________________ 4. Membru ________________________________ Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu ntocmirea i actualizarea permanent a fielor postului Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - standardul 2 din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. DECID: Art. 1. Se numete responsabilul cu ntocmirea, evidena i actualizarea (redactarea) permanent a fielor postului angajailor instituiei publice, n persoana domnului (doamnei) _________________. Art. 2 . Un exemplar din fia postului actualizat va i nmnat angajatului, un exemplar semnat de primire i luare la cunotin va fi anexat la dosarul personal al angajatului air un exemplar va fi pstrat de persoana care rspunde cu pstrarea, evidena i actualizarea permanent a acestora. Art. 3. Atribuiile prsoanei responsabile cu ntocmirea, evidena i actualizarea (redactarea) permanent a fielor postului angajailor instituiei publice are obligaia ca n baza deciziilor emise de conductorul unitii ( n baza normelor legale ) s refac ori de cte ori este nevoie aceste documente. Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei sus menionate de ctre serviciul secretariat Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru evaluarea i asigurarea calitii Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin ________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial ; - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. Avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR. 4925 din 08.09.2005; - Regulamentul inter emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR. 4925 din 08.09.2005; - LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calitii educaiei; - Art. 43 i art. 44 din reglementrile Ordonanei de Urgen nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; - O.U.G. nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; - Hotrrea Consiliului Profesoral din data............; - Hotrrea Consiliului de Administraie din data..........; - Legea nr.240/2007 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei. - Cap IV din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. NR. 4925 din 08.09.2005 DECID: Art. 1 Se constituie n anul colar 2008/2009 comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii, n urmtoarea componen: ________________, coordonator ________________, membru, ________________, membru, ________________, membru, ________________, reprezentant al corpului profesional, ________________, reprezentant al sindicatului ________________, reprezentant al parintilor ________________, reprezentant al elevilor, _________________, reprezentant al Consiliului Local Art. 2 Comisia funcioneaz n baza Legii nr. 87/2006 i a ordonanei de urgen nr. 75/2005 emise de M.E.C. Art. 3 Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea Comisiilor Metodice

Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. Avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - Ordinul M.E.C. nr. 3770 din 19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formrii continue a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, -art.160 din Legea nvmntului (Legea nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare), -art.32 alin.(4) ,(5) si art..33 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare. DECID: Art.1 Se numete la nivelul unitii de nvmnt, pentru anul colar 2008/2009, Comisiile Metodice, n urmtoarea componen: Limba si literatura romn - _____________________; Limbi Moderne - _____________________; Matematica - _____________________; tiine ale naturii(fizica, chimie, biologie) - _________; Om, Societate , Arte(istorie, geografie, religie, socio-umane, arte) - _____________________; Educaie fizic - _____________________; Informatica - _____________________; Servicii - _____________________; Discipline Tehnice - _____________________; Art. 2. Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisia de elaborare a schemelor orare Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - titlu III cap. I seciunea I, art 108, 112 (1), 114, 115 i 116 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completrile i modificrile ulterioare. DECID: Art1. Se constituie la nivelul unitii comisia de elaborare a schemelor orare respectnd principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul activitii colare a elevilor, n urmtoarea componen: _________________ -preedinte _________________- membru, _________________- membru, _________________- membru, Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) alctuirea orarului colii, dup cum urmeaz: prof. ____________ orar pentru clasele de liceu (interval orar 7-14); ing. _____________ orar pentru clasele de SAM, an de completare i liceu-ruta progresiv (interval orar 14-21); prof. _____________ orar pentru clasele de liceu frecven redus; b.) repartizarea pe sli a grupelor de limbi strine i de discipline opionale, precum i a orelor n laboratoare; c.) modificarea orarului colii cnd este cazul (micarea cadrelor didactice, comunicri M.E.C., I.S.J. ), afiarea orarului claselor i al cadrelor didactice i asigurarea transmiterii acestuia ctre clase. Art. 3 Programul de funcionare este stabilit n fiecare an, nainte de nceperea cursurilor de ctre Consiliul de Administraie. Modificrile ulterioare sunt efectuate tot de ctre Consiliul de Administraie Art. 4 Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea Comisiei Metodice a Consilierilor Educativi Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art. 19, li. f) i g) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; DECID: Art.1 Se constituie la nivelul unitii, Comisia Metodic a Consilierilor Educativi, n urmtoarea componen: ____________ -coordonator pentru proiecte i programe educative colare i extracolare, ____________-responsabilul Comisiei consilierilor educativi la clasele de liceu, _____________-responsabilul Comisiei consilierilor educativi la clasele de SAM,an completare, i liceu ruta progresiv. Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) stabilirea i aplicarea planurilor de activiti semestriale; b.) stabilirea unor responsabiliti individuale pentru membrii Comisiei; c.) organizarea unor cursuri de formare profesional pentru consiliere i orientare; d.) desfurarea unor activiti specifice (lecii deschise, prezentarea de comunicri tiinifice i referate, discutarea programei colare pe ani de studiu). Art. 3 Atribuiile consilierilor educativi: a.) meninerea permanent a legturii ntre coal i familiile elevilor pe care le vor informa despre situaia colar prin edine cu prinii (lunar), discuii individuale, consiliere pedagogic, vizite la domiciliu, informri n scris etc.; b.) completarea cu regularitate a caietului dirigintelui, care va fi verificat de un reprezentant al Consiliului de Administraie; c.) motivarea sptmnal a absenelor elevilor pe baz de adeverin medical (vizat de medicul colii) sau nvoire scris din partea prinilor, documente ce vor fi predate dirigintelui personal de ctre printe; d.) contorizarea absenelor nemotivate cu regularitate i transmiterea lunar a situaiei frecvenei ctre Comisia pentru monitorizarea frecvenei, prevenirea, reducerea i combaterea absenteismului i abandonului colar;

e.) trimiterea de ntiinri sau preavize de exmatriculare (n funcie de anul de studiu) elevilor, conform Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, i transmiterea lunar a situaiei elevilor cu ntiinri sau preavize ctre Comisia pentru monitorizarea frecvenei, prevenirea, reducerea i combaterea absenteismului i abandonului colar; f.) consultarea sptmnal a Jurnalului clasei, adoptarea de msuri n legtur cu cele sesizate i consemnarea msurilor luate n Jurnal; g.) nendeplinirea, n mod repetat, a atribuiilor de ctre profesorii dirigini, va fi sancionat prin diminuarea salariului cu 5-10%. Art.4 Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea Comisiei pentru activiti educative colare i extracolare Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005, - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. DECID: Art.1 - Se constituie la nivelul unitii pentru anul colar 2008/2009, Comisiei pentru activiti educative colare i extracolare, n urmtoarea componen : . 1. Coordonator - ________________; 2. Secretar - ________________; 3. Membri - _______________ (preedintele Consiliului Elevilor).

Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) propunerea, organizarea i centralizarea activitilor educative colare i extracolare; b) organizarea de zile festive i aciuni de caritate; c.) propunerea i organizarea unor activiti cu prilejul diferitelor srbtori (naionale, religioase etc.), comemorri sau zilelor internaionale dedicate unor evenimente sau fenomene; d.) propunerea unor activiti pentru petrecerea timpului liber (spectacole, tabere, seri distractive etc.); e.) organizarea activitii diferitelor formaii din coal (cor, formaie de dansuri, echipe sportive, trup de teatru etc.); f.) coordonarea organizrii i desfurrii serbrilor colare, balului bobocilor, concursurilor colare; g.) centralizarea i monitorizarea desfurrii programelor cercurilor propuse de ctre fiecare Comisie Metodic/Catedr. Art. 3 Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea CONSILIULUI PENTRU CURRICULUM Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art. 19, lit. h) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; -Hotrrea Consiliului Profesoral din data ________________. DECID: CONSILIUL PENTRU CURRICULUM Art. 1 Componena Consiliului: Consiliul este compus din directorii colii, consilierul educativ i responsabilii Comisiilor Metodice. Preedintele Consiliului este directorul. 1. Preedinte _______________ director coal; 2. Membri R.A.C. 3. Membri- efii de catedre Art. 2 Atribuiile Consiliului: a.) elaborarea proiectului curricular al colii: trunchi comun, discipline opionale, finaliti i obiective ale colii, metodologia de evaluare, criterii de selecie a elevilor; b.) elaborarea ofertei educaionale a colii i a strategiei promoionale; c.) analizarea i vizarea CDS; d.) elaborarea criteriilor de clasificare a opiunilor elevilor i pentru ntocmirea corect a schemei orare; e.) elaborarea metodologiei de aplicare a activitii de consiliere i orientare; f.) elaborarea programelor i planurilor anuale i semestriale; g.) stabilirea programelor i examenelor de diferene pentru trecerea n ciclul superior al liceului. Art. 3 Toate documentele elaborate de ctre Consiliul pentru Curriculum sunt supuse aprobrii Consiliului Profesoral. Art. 4 Consiliul are n subordine Comisiile Metodice, Comisia de formare continu i perfecionare a cadrelor didactice, Comisia pentru ntocmirea schemelor orare. Art. 5 Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru organizarea concursurilor colare i a competiiilor sportive Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005. - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art. 19, li. u) din Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. DECID: Art.1 Se constituie la nivelul liceului Comisia pentru organizarea concursurilor colare, n urmtoarea componen: 1. Preedinte ______________; 2. Membri responsabilii Comisiilor Metodice. Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) planificarea i organizarea programelor de pregtire ale elevilor pentru examene i concursuri / olimpiade colare b.) propunerea i stabilirea obiectelor la care se vor susine probe de evaluare formativ / predictiv / sumativ etc. c) nscrierea colii la diferite concursuri/competiii colare, monitorizarea rezultatelor i disiminarea acestora pe site-uri educaionale. Art.3. Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice.

Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru comunicare i promovare a imaginii colii i implicarea instituiei n proiecte i programe educaionale Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art. 56 i art. 57 din Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. DECID: Art. 1 - Se constituie comisia pentru comunicare i promovare a imaginii colii i implicarea instituiei n proiecte i programe educaionale, n urmtoarea componen: 1. Coordonator __________________________ 2. Membri _____________________________ Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) promovarea imaginii colii n cadrul comunitii locale (prin articole de pres, emisiuni radio i tv, site-uri educaionale, participarea la diferite evenimente ale comunitii locale); b.) ntocmirea, prezentarea i difuzarea de materiale informative elevilor ciclului gimnazial din zona Rdui, n vederea unei bune informri i orientri colare i profesionale n ceea ce privete admiterea n licee i coli de arte i meserii; c.) prezentri ale liceului n diverse coli din zon; d) actualizarea site-ului colii. Art.3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea Comisiei pentru prevenirea si combaterea violenei n mediul colar Profesor ______________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________________________________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - O.M.E.C.T. nr.1409/2007 privind strategia M.E.C.T. cu privire la reducerea fenomenului de violen n unitile de nvmnt preuniversitar, Legea nr. 35 din 2 martie 2007 privind creterea siguranei n unitile de nvmnt, - Adresa M.Ed.C. nr. 29351/2007 DECID: Art. 1 Se constituie la nivelul unitii Comisiea pentru prevenirea i combaterea violentei n mediul colar, n urmtoarea componen: 1. Preedinte _________ (director coal); 2. Secretar (reprezentant al cadrelor didactice); 3. Membri __________(director adjunct, _______consilier educativ, __________________(responsabili ai Comisiilor diriginilor), _______________(reprezentani ai cadrelor didactice), ____________ (reprezentant al Consiliului Local), ______________ (reprezentant al Poliiei),_________________(reprezentani ai Asociaiei de Prini), ________________________ (reprezentani ai Consiliului Elevilor). Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) elaborarea, aplicarea, monitorizarea i evaluarea modului de ndeplinire a obiectivelor incluse n cadrul Planului operaional al unitii colare privind reducerea violenei; b.) monitorizarea aplicrii Legii 272/2004, privind Protecia i promovarea drepturilor copilului; c.) elaborarea semestrial a unui raport privind actele de violen din coal i a msurilor aplicate n vederea reducerii i combaterii violenei n coal; d.) elaborarea i aplicarea sistemului cadru de asigurare a proteciei unitii colare, a siguranei elevilor i cadrelor didactice; e.) organizarea unor ntlniri cu reprezentani ai unor instituii abilitate n vederea prevenirii i combaterii delicvenei juvenile. Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisia de aprare mpotriva incendiilor Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind aprarea mpotriva incendiilor; - ORDIN nr.163 din 28 februarie 2007 al ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea Normelor generale de aprare mpotriva incendiilor; - Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice unitilor cu profil de nvmnt i educaie emise de Ministerul Educaiei Naionale martie 2000; DECID: Art.1 Se constituie comisia de aprare mpotriva incendiilor, n urmtoarea componen: 1. Preedinte _____________________; 2. Membri ________________________ (reprezentani ai profesorilor), __________________ (contabil ef), ______________ (secretar ef), ___________________ (administrator), _________________ (bibliotecar), _______________inginer de sistem) , ________________ (muncitor). Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) organizarea activitii de prevenire i stingere a incendiilor prin planul anual de munc; b.) monitorizarea realizrii aciunilor stabilite; c.) prezentarea periodic a normelor i sarcinilor de prevenire i stingere a incendiilor ce revin personalului i elevilor, precum i a consecinelor diferitelor manifestri de neglijen i nepsare; d.) ntocmirea necesarului de mijloace i materiale PSI i solicitarea conductorului unitii a fondurilor necesar achiziionrii acestora; e.) difuzarea n slile de clas, laboratoare, cabinete, etc., a planurilor de evacuare n caz de incendiu i a normelor de comportare n caz de incendiu; f.) elaborarea materialelor informative i de documentare pentru dirigini, profesori, laborani, n activitatea de prevenire a incendiilor. Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei/comitetul de securitate i sntate n munc Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Legea securitii i sntii n munca nr. 319 din 14 iulie 2006; - HG. nr. 1091/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru locul de munca; - H.G. nr. 1048/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munc; - Art. 31, lit (j) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Hotrrea Consiliului de Admistraie din data de______________; - Art. 179 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 cu modificrile cu completrile ulterioare. DECID: Art.1 Se constituie comisia/comitetul de securitate i sntate n munc, n urmtoarea componen: 1. Preedinte ______________ 2. Secretar _________________ 2. Membri _________________(efii de catedr ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, sli de sport), diriginii claselor, _________________ (secretar ef), ________________ (administrator). Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) elaborarea normelor de protecie a muncii pe diferite compartimente i activiti, innd cont de riscurile i accidentele ce pot interveni; b.) organizarea instructajelor de protecie a muncii pe activiti; c.) organizarea instructajelor de protecie a muncii pentru activiti extracurriculare, de ctre conductorii activitilor;

d.) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot aprea n coal i n afara colii, e.) asigurarea condiiilor normale de desfurare a activitilor colii n colaborare cu administraia. Art. 3 Comisia este constituit i funcioneaz n conformitate cu Legea securitii i sntii n munca nr. 319 din 14 iulie 2006; Art.4 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru protecie civil i aprare n caz de dezastre Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecia civil republicat n Monitorul Oficial nr. 554/22 iulie 2008 cu completrile i modificrile ulterioare; DECID: Art.1 Se constituie la nivelul unitii comisia pentru protecie civil i aprare n caz de dezastre: 1. Preedinte __________________; 2. Membru - ___________________; 3. Membru - ___________________; 4. Membru - ___________________; Art. 2Atribuiile Comisiei: a.) pregtirea anual a cadrelor didactice, elevilor i personalului administrativ pe linie de protecie civil prin organizarea de instruiri, convocri, exerciii i aplicaii de pregtire de protecie civil; b.) organizarea i asigurarea strii de operativitate i a capacitii de intervenie a formaiunilor de intervenie n aciunile de gestionare a situaiilor de urgen; c.) informarea i pregtirea salariailor i elevilor cu privire la pericolele la care sunt expui, la msurile de autoprotecie ce trebuie ndeplinite, la mijloacele de protecie puse la dispoziie, la obligaiile ce le revin i la modul de aciune pe timpul situaiei de urgen; d.) realizarea sistemului informaional decizional, ntiinarea, avertizarea i alarmarea salariailor i elevilor n situaie de urgen; e.) asigurarea bazei tehnico-materiale necesare pentru pregtirea n domeniul proteciei civile i a interveniei n situaii de urgen. Art.3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ NOT: Comisia este format din preedinte ( director adjunct de regula), un secretar ( prefesor fizic, chimie, educaie fizic sau inginer) i membri. Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru comunicare i promovare a imaginii colii i implicarea instituiei n programe educaionale Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. DECID: Art.1 Se constituie la nivelul unitii comisia pentru comunicare i promovare a imaginii colii i implicarea instituiei n programe educaionale, n urmtoarea componen: 1. Coordonator _______________ 2. Membri _________________ Art. 2. Atribuiile Comisiei: a.) promovarea imaginii colii n cadrul comunitii locale (prin articole de pres, emisiuni radio i televiziune, site-uri educaionale, participarea la diferite evenimente ale comunitii locale); b.) ntocmirea, prezentarea i difuzarea de materiale informative elevilor ciclului gimnazial din zona Rdui, n vederea unei bune informri i orientri colare i profesionale n ceea ce privete admiterea n licee i coli de arte i meserii; c.) prezentri ale liceului n diverse coli din zon; d) actualizarea site-ului colii. Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru renumerarea pentru activitatea de snatatea i securitate n munc Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - Legii nr. 319/2006 cu privire la securitatea si sntatea in munca, a Normelor metodologice din 11 oct.2006 art.60 si art. 61 , - aprobarea Consiliului de Administraie din data de 16.10.2008, DECID: Art.1 Se aproba d-lui/nei _________________, timpul necesar activitii de securitate i sntate de 5 ore /luna, fiind renumerat cu 12 lei/ or. Art. 2 De ducere la ndeplinire a prevederilor acestei decizii va rspunde compartimentele de secretariat i contabilitate. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea persoanelor rspunztoare cu ntocmirea i semnarea angajamentelor i ordonanrilor de plat Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Avnd in vedere referatul ntocmit de d-na contabil sef, ec.______________, privind emiterea unei dispoziii prin care sa fie desemnate persoanele (nlocuitorii acestora), sa efectueze operaiuni legate de angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor si sa semneze pentru si in numele ordonatorului de credite pentru operaiunile specifice de mai sus; - n conformitate cu prevederile OMFP nr. 1792/23.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor instituiilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare si legale, DECID: Art. 1 Prin prezenta decizie se mputernicete domnul (doamna) ___________ pentru ntocmirea documentelor necesare pentru angajarea i plata cheltuielilor cu resursele umane i domnul (doamna) ___________ pentru ntocmirea documentelor necesare pentru angajarea i plata cheltuielilor materiale; Art. 2 Pentru verificarea i semnarea ordonarilor de plat la compartimentul de specialitate se mputernicete domnul (doamna)_____________ pentru cheltuielile de la resurse umane iar doumnul (doamna)__________ pentru cheltuielile materiale. Art. 3 Pentru operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor conform dispoziiilor prevzute de O.M.F.P. nr. 1792/ 23.10.2003 se mputernicesc domnul (doamna) ....................... i respectiv domnul (doamna) ......................., sa efectueze operaiunile specifice plile angajate de instituia public; Art. 4 Pentru operaiunile specifice angajrii, lichidrii si ordonanrii cheltuielilor conform dispoziiilor prevzute de O.M.F.P. nr. 1792/ 23.10.2003 se mputernicesc domnul (doamna) ....................... , sa efectueze pentru i n numele ordonatorului de credite, operaiunile specifice. Art. 5 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanelor sus menionate, de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

NOT: - este nsoit de: Anexa 1.1: schema general a circulaiei documenelor- faza de angajare; Anexa 1.2: schema general a circulaiei documenelor- faza de lichidare; Anexa 1.3: schema general a circulaiei documenelor faza de ordonanare; Anexa 2: tabel nominal cu persoanele numite s semneze documentele specifice fazelor de angajare, lichidare i ordonanare; Anexa 3: organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale; Anexa 4: lista cu conducrorii unitii i competenele care revin acestora; Decizia se va elabora n colaborare cu compartimentul financiar-contabil;

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de recepie a valorilor materiale Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii si rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor; - Ordonan de urgen nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*) privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; - Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitii republicat cu completrile si modificrile urmtoare; DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul uniti de nvmnt, comisia de recepie a valorilor materiale, n urmtoarea componen: - membru __________________ - membru ___________________ - membru ___________________ Art.2 . Comisia va participa la verificarea cantitativ a materialelor intrate n unitate de nvmnt, semnnd n locul stabilit din nota de intrare recepie i constatare de diferene; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea angajarea personalului didactic prin cumul de funcii Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin OMEC nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu completrile i modificrile ulterioare; - Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare - ORDIN nr. 1350 din 20 iunie 2007 pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acord personalului didactic ncadrat pe funciile din anexele la Ordonana Guvernului nr. 11/2007; - O.G. NR.11/2007,art.10 alin.(1)si (2) privind creterile salariale ce se vor acorda n anul 2007 personalului didactic din nvmnt; - Hotrea Consiliului de Administraie din data de_________; - Art. 68 din din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. DECID: Art. 1 -D-L(D-na) prof. ____________________________ va funciona cu statut de________________________ pe postul/catedra _____________________________ cu ______ ________________la cumul n anul colar 2008/2009(15.09.2008/15.06.2009). Art. 2.Sarcinile vor fi duse la ndeplinire de serviciile secretariat i contabilitate. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea diriginilor la clasele de liceu, SAM, ruta progresiv, an de completare i liceu frecven redus Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________; - art.19, lit. (f), art. 28 lit ( f ) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se numete la nivel de unitate an colar 2008-2009, diriginii la clasele de liceu, SAM, ruta progresiv, an de completare i liceu frecven redus. _____________-clasa a-9-A _____________-clasa a-9-B _____________-clasa a-9-C ................................................... Art. 2. Diriginii sus numii ntocmesc pentru validare raportul privind situaia colar semestrial i anual prezentat de fiecare nvtor/diriginte, precum i situaia colar dup ncheierea sesiunii de amnri, diferene i corigene; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de casare pentru activele fixe corporale i necorporale i pentru materialele de natura obiectelor de inventar Profesor ____________, director al _____________, judeul ____ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - hotrrea Consiliului de Administraie din data de_________; - LEGE nr. 246 din 16 mai 2001 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune, casare i valorificare a activelor corporale care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale; - Ordonanei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funciune, casare i valorificare a activelor corporale care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale; - Ordonana nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice; - ORDONAN nr. 3 din 13 ianuarie 2005 pentru modificarea Ordonanei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice; - LEGE nr. 80 din 7 aprilie 2005 privind aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonanei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice; - ORDIN nr. 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv; - Nomenclator din 14/12/2004 si modelele si normele de ntocmire si utilizare a registrelor si formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de nscriere si numerotare; DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia de casare pentru activele fixe corporale i necorporale i pentru materialele de natura obiectelor de inventar, n urmtoarea componen: Preedinte - _____________ Secretar _____________ Membru - _____________ Membru - _____________ Membru - _____________ Art. 2. Comisia va ntocmi procesul verbal de casare al activelor fixe corporale i necorporale i pentru materialele de natura obiectelor de inventar procese verbal de casare pentru fiecare gestiune n parte i va prezenta conducerii instituiei publice pentru aprobare; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director,_______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de achiziii a valorilor materiale (active fixe corporale i necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale etc.) Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Ordonana de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006; - LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonana de Urgen nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public; - Hotrrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ; - Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ; -Ordonana de urgen nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; - Ordin nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public; - Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public ;

- HOTRRE Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006, - ORDONAN DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele msuri n domeniul legislaiei referitoare la achiziiile publice, DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia de achiziii a valorilor materiale (active fixe corporale i necorporale, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale,etc.), n urmtoarea componen: Preedinte - ___________- director adj. Secretar ___________ Membru - ___________ Membru - ___________ Membru - ___________ Art. 2. Sarcinile comisie de achiziii a valorilor materiale sunt cele prevzute de normele legale n vigoare. Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsabilul cu achiziiile publice la nivelul uniti

Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Ordonana de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006; - LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonana de Urgen nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public; - Hotrrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ; - Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ; - Ordonana de urgen nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; - Ordin nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public; - Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public ;

- HOTRRE Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006, - HOTRRE nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006, - ORDONAN DE URGEN nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele msuri n domeniul legislaiei referitoare la achiziiile publice, DECID: Art. 1. Se numete responsabil cu achiziiile publice la nivelul unitii de nvmnt, n persoana domnul (doamna)_________ . Art. 2. Responsabilul cu achiziiile publice din unitate are n sarcin ntocmirea n luna decembrie pentru anul urmtor a programului anual al achiziiilor publice. Art. 3. Responsabilul cu achiziiile publice din unitate are n sarcin actualizarea, pn cel ttziu n luna noiembrie al anului n curs a programului anual al achiziiilor publice. Art. 4. Programul anual al achiziiilor publice i actualizrile ulterioare vor fi supuse pentru aprobare conducerii unitii i contabilului ef pentru aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu. Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea responsabilului cu ntocmirea foilor colective de prezen pentru personalul didactic, personalul didactic auxiliar i nedidactic Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Titlul III, Cap I, Seciunea I, art.116 din Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, cu completrile i modificrile ulterioare. DECID: Art. 1. Se numete responsabilul cu ntocmirea foilor colective de prezen pentru personalul didactic, n persoana domnului (doamnei)____________. Art. 2. Se numete responsabilul cu ntocmirea foilor colective de prezen pentru personalul didactic auxiliar i nedidactic, n persoana domnului (doamnei)____________. Art. 3. ntocmirea foilor colective de prezen se va face n baza condicilor de prezen; Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea responsabilul cu evidena ordinelor de deplasare n ar i strintate Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Hotrre nr. 1860 din 21/12/2006 privind drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul serviciului. - HOTRRE nr.1.677 din 10 decembrie 2008 pentru modificarea i completarea anexei la Hotrrea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile i obligaiile personalului autoritilor i instituiilor publice pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, precum i n cazul deplasrii, n cadrul localitii, n interesul serviciului. DECID: Art. 1. Se numete responsabilul cu evidena ordinelor de deplasare n ar i strintate, n persoana domnului (doamnei)________ Art. 2. Responsabilul va deschide o eviden n care se vor nregistra toate ordinele de deplasare emise pentru deplasarea angajailor proprii. Art. 3.Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind aprobarea activitii de control financiar preventiv propriu i a activitilor privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor bugetare ale instituiei publice Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Legii nr. 84/2003 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern i controlul financiar preventiv; - Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor publice, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale; - Ordinul ministrului finanelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; - ORDIN nr.912 din 15 iunie 2004al ministrului finanelor publice pentru modificarea i completarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 522/2003, cu modificrile ulterioare; - ORDONAN nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern i controlul financiar preventiv, republicat; - LEGE nr. 301 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventive; - ORDONAN DE URGEN nr. 145 din 19 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventive; - ORDONAN DE URGEN nr. 225 din 24 noiembrie 2000 pentru completarea Ordonanei Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventive; - ORDONAN DE URGEN nr. 46 din 5 mai 2000 pentru modificarea lit. a) din alin. (3) al art. 7 din Ordonana Guvernului nr.119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventive; DECID: Art. 1. Se aprob lista operaiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor bugetare ale instituiei publice, conform anexei nr. 1. Art. 2. Controlul financiar preventiv propriu se exercit de ctre:______________________ contabil sef, al instituiei de nvmnt i ___________ -

____________________ ( fiind nlocuitor al ___________________________ n perioadele de concediu i/sau de absen din unitate, sau n toate acele cazuri, cnd d-na este iniiatoarea unor proiecte de operaiuni supuse controlului financiar preventiv ) Persoanele menionate rspund de legalitatea i regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului uniti de nvmnt i de ncadrarea n limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii. Nominalizarea persoanelor numite pe operaiunile supuse vizei de control financiar preventiv propriu este cuprins n anexa nr. 2. Viza de control financiar preventiv propriu se exercit prin semntura persoanelor mputernicite n acest sens precum i prin aplicarea sigiliului personal. Sigiliul va cuprinde urmtoarele informaii: denumirea entitii publice; meniunea Vizat pentru controlul financiar preventiv propriu"; numrul sigiliului (cel de identificare a titularului acestuia); clementele de identificare a datei acordrii vizei (an, lun. zi);

n conformitate cu Legea 84/2003 , art. 13.,alin.(7), persoanele menionate beneficiaz de un spor de complexitate de 25% - aplicat asupra salariului de baz brut lunar, n conformitate cu prevederile prezentei dispoziii. Art. 3. - Documentele prezentate la viz se nscriu n Registrul privind operaiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al crui coninut este redat n anexa nr. 3. Art. 4. - Termenele de verificare i acordare a vizei de ctre persoanele care exercit controlul financiar preventiv sunt urmtoarele: pentru operaiunile cuprinse n capitolul A. Deschiderea, repartizarea i modificarea creditelor bugetare - 2 (dou) zile; pentru operaiunile cuprinse n capitolul B. Angajamente legale din care rezult direct sau indirect obligaii de plat - 2 (dou) zile; pentru operaiunile cuprinse n capitolul C. Ordonanarea cheltuielilor - 2 (dou) zile; pentru operaiunile cuprinse n capitolul D. Concesionarea, nchirierea, transferul, vnzarea i schimbul bunurilor din patrimoniul unitii de nvmnt - 4 (patru) zile; pentru alte operaiuni supuse controlului financiar preventiv cuprinse n capitolul E - 4 (patru) zile. Art. 5. - Se aprob Normele privind angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, precum i organizarea, evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, conform anexei nr. 4. Art. 6. (1) - Se aprob Tabelul nominal privind persoanele din compartimentele de specialitate care iniiaz proiecte de operaiuni supuse controlului financiar preventiv i realizeaz verificrile n etapa de lichidare a cheltuielilor, conform anexei nr. 5. (2) - Pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, persoanele nominalizate vor prezenta actele n cauz nsoite de formularele tipizate prevzute n anexele nr. 6, 7 i 8. Art. 7. (1) - Compartimentul contabilitate va organiza evidena i raportarea angajamentelor bugetare i legale, prin utilizarea conturilor 8066 si 8067. (2) - Trimestrial i anual se va ntocmi situaia privind execuia cheltuielilor bugetare angajate, dup modelul de formular prevzut n anexa nr. 9.

Art 8. - Tabelul nominal cuprinznd specimenele de semnturi ale persoanelor n drept s exercite controlul financiar preventiv propriu i ale persoanelor din compartimentele de specialitate care iniiaz proiecte de operaiuni supuse controlului financiar preventiv este prezentat n anexa nr. 10. Art. 9. - Schema privind circuitul documentelor aferent celor prevzute n OMF 1792 / 2002 este prezentat n anexa nr. 11. Art. 10. - Anexele 1-11 fac parte integrant din prezenta decizie. Art. 11. (1) - Prevederile prezentei dispoziii intr n vigoare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008. (2) - Cu data intrrii n vigoare a prezentei, Decizia nr._________privind exercitarea controlului financiar preventiv n cadrul unitii de nvmnt, se modifica. Art. 12. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat.

Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea gestionarilor de valori materiale la nivelul unitii Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, disc utat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - LEGEA nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor; - LEGEA nr. 54 din 8 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii si rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor; - Regulamentul inter emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. DECID: Art. 1. ncepnd cu data de_____________ urmtoarele persoane vor prelua gestiunile de valori materiale dup cum urmeaz: 1____________________ va prelua gestiunea de________________ 2____________________va prelua gestiunea de________________ 3 4 5 Art. 2. Preluarea gestiunilor se va face prin efectuarea inventarului de predare primire de la vechiul gestionar de valori materiale i ntocmirea listelor de inventariere semnate de cei doi respectiv de predtor i de primitor. Art. 3. Rezultatele inventarului de predare primire vor fi nscrise ntr-un proces verbal care va fi naintat con ducerii unitii n termen de 5 zile de la finalizarea acestei operaiuni. Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu primirea, verificarea i gestionarea actelor justificative privind naveta elevilor din unitatea Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - LEGE nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea i completarea Legii nvmntului nr. 84/1995, republicat; - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. DECID: Art. 1. Prin prezenta se numete responsabilul cu primirea, verificarea i gestionarea actelor justificative privind naveta elevilor din unitatea de nvmnt n persoana domnului (doamnei)____________. Art. 2. Dup primirea i verificarea actelor justificare privind naveta elevilor, responsabilul numit prin prezenta decizie va preda actele pentru decontarea c/v acestora. Art. 3.Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind activitatea de inventarierea elementelor de activ i de pasiv la nivelul instituiei Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit. d i 31, lit j din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Hotrrea Consiliul de Administraie dn data de_________ ; - ORDIN nr. 1753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de activ i de pasiv; - art. 7 i art. 8 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, cu modificrile i completrile ulterioare; Avnd n vedere referatul contabilului ef al (entitatea public), nregistrat la data de _____ sub nr.______, privind declanarea operaiunii de inventariere anual a patrimoniului i numirea comisiei de inventariere; DECID: Art. 1. Cu data prezentei se constituie comisia de inventariere anual a ntregului patrimoniu al instituiei de nvmnt pentru anul______, n urmtoarea componen: 1. Preedinte: (de regul, conductorul instituiei sau directorul administrativ) 2. Secretar: 3 Membru: 4 Membru: 5 Membru: Art.2. Contabilul ef _____________ se va ocupa de instruirea comisiei de inventariere, ntocmindu-se un proces verbal cu semnturile de luare la cunotin. Art.3. Prezenta comisie va efectua inventarierea patrimoniului n conformitate cu Legea nr. 82/1991, OMFP nr. 1753/2004, n perioada _________- 31 decembrie____, iar valorificarea inventarierii se va face n perioada ________. Art.4. Evaluarea rezultatelor inventarierii i propunerile pentru casare vor fi naintate de ctre comisia de inventariere, conductorului unitii, cu proces verbal, pn la data de_______. Art.5. Prezenta dispoziie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei i se comunic Compartimentului de Contabilitate. Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru desfacerea disciplinar a contractului individual de munc Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. referatul (nota de constatare) ntocmit de ctre domnul (doamna)_______________________avnd functia de________________nregistrat sub nr. _______ din __________, procesul verbal de cercetare disciplinar, ntocmit de comisia de cercetare n componena: - 1________________ avnd functia de _______________ 2 ________________ avnd functia de _______________ 3 ________________ avnd functia de _______________ i nregistrat sub nr.__________din_________________ privind abaterea disciplinar svrsit de domnul (doamna)_______________ avnd functia de _________________ n cadrul unitii de nvmnt, si care const c ____________________; - art.61 lit. a, art.267, 268 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 cu completrile i modificrile ulterioare; DECID: Art. 1. ncepnd cu data de ____________ se desface disciplinar contractul individual de munc al d-lui/d-nei __________________ avnd funcia de ______________ n cadrul unitii de nvmnt, contractul cu nr.________din _________ conform art. 61 lit.a) din Codul Muncii. Art. 2. Prezenta decizie poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul ____________ Art. 3 Cu ducerea la ndeplinire a prezentei decizii i comunicarea acesteia celui n cauz i compartimentului financiar-contabil i se nsrcineaz serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru ncetarea contractului individual de munc Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - decizia de pensionare pentru limit invaliditate emis de Casa Judetean de Pensii ................. sub nr. ................ din ........................... a d-lui./dnei ...........................................................avnd functia de .................................................n unitatea de nvmnt; - art.41 (6) LEGE nr. 19 din 17 martie 2000, privind sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu completrile i modificrile ulterioare; art.56 lit. d din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completrile i modificrile ulterioare; DECID: Art. 1. ncepnd cu data de __________________ nceteaz contractul individual de munc al d-lui/d-nei ________________________ avnd functia de ______________n cadrul unitii de nvmnt, contractul cu nr. ______din ________ conform art.56 lit.d) din Codul Muncii Art. 2. Prezenta poate fi contestat n termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul_________ Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsabilului cu eviden documentelor reconstituite i gestionarea dosarelor de reconstituire a documentelor pierdute, distruse sau sustrase Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - LEGE nr.16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naionale cu completrile i modificrile ulterioare; - LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - Legea contabilitii nr. 82 /1991 republicat cu completrile i modificrile ulterioare; - Nomenclator din 14/12/2004 i modelele si normele de ntocmire i utilizare a registrelor i formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de nscriere i numerotare; - Norma metodologica din 14/12/2004 de ntocmire i utilizare a registrelor i formularelor comune pe economie privind activitatea financiara i contabil; - Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele i formularele financiar -contabile; DECID: Art. 1. Prin prezenta se numete responsabilul cu eviden documentelor reconstituite i gestionarea dosarelor de reconstituire a documentelor pierdute, distruse sau sustrase, n persoana domnului ( doamnei) . Art. 2 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea gestionarului formularelor cu regim special din cadrul instituiei Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - HOTRRE nr. 831 din 2 decembrie 1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara i contabila i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora; - ORDIN nr.1.177 din 9 iunie 1998 al ministrului finanelor privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) i (10) paragraful 2 din Hotrrea Guvernului nr.831/1997 ; - ORDIN nr.2.055 din 30 octombrie 1998 al ministrului finanelor privind aplicarea corespunztoare a Hotrrii Guvernului nr.831/1997; - ORDIN nr. 29 din 14 ianuarie 2003 al ministrului finanelor publice privind aplicarea prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar i contabil i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora; - ORDIN nr.1.714 din 14 noiembrie 2005al ministrului finanelor publice privind aplicarea prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar i contabil i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora; - LEGE nr. 343 din 17 iulie 2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; - ORDIN nr.2.226 din 27 decembrie 2006 al ministrului finanelor publice privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de ctre persoanele prevzute la art. 1 din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat; DECID: Art. 1. Prin prezenta se numete gestionarul formularelor cu regim special din cadrul instituiei de nvmnt, n persoana domnului (doamnei); Art. 2. Responsabilul cu gestionarea formularelor cu regim special va ine evidena acestora elibernd la cerere aceste documente i primind cotoarele formularelor folosite; Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsabil cu gestionarea documentelor Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - Legea contabilitii nr. 82 /1991 republicat cu completrile i modificrile ulterioare; - Nomenclator din 14/12/2004 i modelele si normele de ntocmire i utilizare a registrelor i formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de nscriere i numerotare; - Norma metodologica din 14/12/2004 de ntocmire i utilizare a registrelor i formularelor comune pe economie privind activitatea financiara i contabil; - Ordinul nr. 1850/2004 privind registrele i formularele financiar contabile ; DECID: Art. 1. Prin prezenta decizie se numete responsabil cu gestionarea documentelor, persoana care ntocmete, pn la predarea lor pe baz de borderou semnat la primire la alte compartimente sau la arhiva instituiei de nvmnt. Art. 2 . Pentru predarea documentelor se va folosi borderou de predare a documentelor cod 14-3-7. Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea persoanei care rspunde de evidena, clasarea i arhivarea petiiilor Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - ORDONAN nr.27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor; - LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, republicat. DECID: Art. 1. Se numete persoana care rspunde de evidena, clasarea i arhivarea petiiilor n persoana domnului (doamnei) __________________ Art. 2. Urmrete soluionarea i redactarea n termen a rspunsului ; expediaz rspunsul ctre petiionar i se ngrijete de clasarea i arhivarea acestuia; Art. 3 . ntocmete un raport semestrial pe baza creia instituia va analiza activitatea proprie de soluionare a petiiilor ; Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea secretarului Consiliului Profesoral Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - ar.19. lit. d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - art. 27, (3 ), (4), (6), din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005 DECID: Art. 1. n anul colar ___________ domnul (doamna) prof.__________ se numete secretar al Consiliului Profesoral din unitate; Art. 2 Secretarul sus numit, ntocmete convocatorul i se ngrijete de convocarea n edin ordinar a Consiliului Profesoral(cnd directorul consider necesar) sau n edin extraordinar n urmtoarele condiii: 1. la cererea a minim 1/3 din numr membrilor Consiliului Profesoral; 2. la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului de Administraie; 3. la solicitarea a 2/3 din membri Consiliului Elevilor; 4. la solicitarea a jumtate plus 1 din membrii consiliului reprezentativ/ asociaiei prinilor; Art. 3 . Secretarul Consiliului Profesoral are atribuia i rspunde de redactarea lizibil i inteligibil a proceselor verbale, ntr-un registru special (numerotat, parafat i sigilat), ale edinelor consiliului; Art. 4 Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, este nsoit, n mod obligatoriu, de dosarul care conine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informri, tabele, liste, solicitri, memorii, sesizri etc.). Cele dou documente oficiale, registrul i dosarul, se pstreaz ntr-un fiet securizat, ale crui chei se gsesc la secretarul i la directorul unitii de nvmnt. Art. 5 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat persoanelor n cauz. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraie Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - Art. 19 (j), art. 28 lit (d), art.33(1) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art. 145 (1), (3), (4), (5) din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995, republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Hotrrea Consiliului Profesoral din data______________, DECID: Art.1 Se constituie la nivelul unitii de nvmnt, pentru anul colar __________, Consiliului de Administraie, n urmtoarea componen: 1. Preedinte__________ director; 2. Membri -__________ reprezentant al Primriei Rdui 3. Membri -__________ reprezentant al Consiliului Local; 4. Membri -__________ director adjunct; 5. Membri -___________ director adjunct; 6. Membri -___________ consilier educativ; 7. Membri -___________reprezentant al profesorilor, secretar; 8. Membri - ___________ reprezentant al profesorilor; 9. Membri -____________ reprezentant al profesorilor; 10. Membri -___________ reprezentant al profesorilor; 11. Membri -___________ reprezentant al inginerilor; 12. Membri -____________ reprezentant al profesorilor; 13. Membri -____________ contabil-ef; 14. Membri -____________ preedintele Consiliului Elevilor; 15. Membri -___________ preedintele Asociaiei de Prini (interimar); 16. _____________ lider sindical- observator, fr drept de vot . Art. 2 Preedintele consiliului de administraie invit n scris, cu 48 de ore nainte de data edinei, membrii consiliului de administraie i observatorii, care nu fac parte din personalul colii. Art. 3. La sfritul fiecrei edine a consiliului de administraie, toi membrii i invitaii, dac exist, au obligaia s semneze procesul-verbal, ncheiat cu aceast ocazie. Preedintele

consiliului rspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnturi anuleaz valabilitatea punerii n aplicare a hotrrilor edinei respective. Art. 4. Procesele-verbale se scriu n Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraie, care se nregistreaz n unitatea de nvmnt pentru a deveni document oficial, se leag i se numeroteaz. Pe ultima foaie, preedintele tampileaz i semneaz, pentru autentificarea numrului paginilor i a registrului. Art. 5. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraie este nsoit, n mod obligatoriu, de dosarul care conine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informri, tabele, liste, solicitri, memorii, sesizri etc.). Cele dou documente oficiale, registrul i dosarul, se pstreaz n biroul directorului, ntr-un fiet securizat, ale crui chei se gsesc la preedintele i la secretarul consiliului. Art. 6. Prezenta decizie se ncredineaz membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Director, __________________

Not: 1. Conform Art.33. (1) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005, Consiliul de administraie al unitii de nvmnt este format, potrivit legii, din 9-15 membri, ntre care: a) directorul unitii de nvmnt; b) directorii adjunci; c) 1-5 reprezentani ai cadrelor didactice, alei de consiliul profesoral; d) contabil / contabil ef, dac exist la nivelul unitii colare; e) reprezentani ai autoritii publice locale, ai asociaiei de prini, ai elevilor din clasele a IX a a XII-a /a XIII-a, ai agenilor economici (obligatoriu pentru nvmntul profesional i tehnic), precum i ai instituiilor i organizaiilor comunitii locale; (f) n mediul rural se va avea n vedere ca, n consiliile de administraie, s fie reprezentate corespunztor structurile colare din satele care aparin localitilor respective; reprezentarea poate fi asigurat de ctre cadrul didactic coordonator al structurii colare; (2) Personalul didactic de predare i de instruire practic, care face parte din consiliul de administraie, este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlali membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au caliti manageriale i performane profesionale deosebite. (3) Preedintele consiliului de administraie este directorul unitii de nvmnt. (4) La edinele consiliului de administraie particip, fr drept de vot, cu statut de observator/ observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de nvmnt. Punctul de vedere al liderului sindical se menioneaz n procesul-verbal al edinei.

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea secretarului Consiliului de Administraie Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - art. 33, (6), (7), (8), (9), din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. n anul colar__________ domnul (doamna)_________ se numete secretar al Consiliului de Administraiei. Art. 2. Secretarul consiliului va redacta invitia la edin, n scris, membrii Consiliului de Administraie, observatorii (liderii de sindicat) i alte persoane cu statut de invitat cnd este cazul, cu 48 de ore nainte de data stabilit, care nu fac parte din personalul colii, invitaie care va fi semnat de preedintele consiliului de administraie; Art. 3 . Secretarul Consiliului de Administraie, are atribuia i rspunde de redactarea lizibil i inteligibil a proceselor verbale, ntr-un registru special (numerotat, parafat i sigilat), ale edinelor consiliului; Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru stabilirea disciplinelor/modulelor la care urmeaz a se susine examenului de diferene Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art. 18, alin. 3. din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se constituie comisia pentru stabilirea disciplinelor/modulelor la care urmeaz a se susin examenului de diferene pentru elevii transferai precum i pentru cei nscrii n anul colar i provenii din seriile anterioare, n urmtoarea componen: 1. Preedinte: prof.____________________ 2. Membri: prof._____________________ 3. Membri: prof._____________________ Art. 2. Comisia preia de la secretariat o copie dup foaia matricol a elevului i o compar cu planele cadru corespunztoare fiecrui an de studiu, stabilind disciplinele/modulele la care urmeaz a se susine examenul de diferene ; Art. 3. ntocmete o list (nregistrat la registratura unitii) cu disciplinele/modulele la care urmeaz s fie susinute examenele de diferen i o depune la secretariatul unitii; Art. 4. Lista cu disciplinele/modulele la care urmeaz s fie susinute examenele de diferen i calendarul de susinere a acestor probe va fi afiat la avizierul unitii de nvmnt; Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea persoanei mputernicite s efectueze operaiunile de cas (lipsa din unitate a unui post de casier) Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiilor de cas ale unitilor; - LEGEA NR. 22/1969 privind angajarea gestionarilor,constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor; - LEGEA NR. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor; DECID: Art. 1. Prin prezenta este numit domnul (doamna)____________________ pentru efectuarea operaiunilor de cas din cadrul instituiei publice; Art. 2. Domnul (doamna)_______________________ va respecta dispoziiile prevzute n Regulamnetul Operaiunilor de Cas aprobat prin DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976; Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________

Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru verificarea actelor depuse pentru programul social EURO 200 Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de_________; - LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare; - HOTRRE nr. 1.294 din 13 august 2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare, cu completrile i modificrile ulterioare; - ORDONAN DE URGEN nr.104 din 16 noiembrie 2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare; - LEGE nr. 22 din 3 martie 2005 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare; - ORDONAN DE URGEN nr.28 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare; -LEGE nr. 187 din 15 iunie 2005 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare; HOTRRE nr.1.990 din 16 noiembrie 2004 privind modificarea anexei nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii achiziionrii de calculatoare, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.294/2004; DECID: Art. 1. Se numete pentru verificarea actelor depuse pentru programul social EURO 200 , n urmtoarea componen: Preedinte prof._________________________ Secretar prof. __________________________ Membri prof.___________________________ Membri prof. ___________________________

Membri prof. ___________________________ Art. 2 . Comisia va avea atribuiile i sarcinile prevzute de lege i metodologie. Art. 3 . Activitatea se va desfura conform calendarului aprobat; Art. 4 . Se numete responsabilul cu pstrarea, evidena i arhivarea dosarelor pentru programul social, domnul (doamna)___________; Art. 5 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate, membrilor comisiei, de ctre serviciul secretariat, i de asemenea vor fi comunicate i responsabilului cu evidena dosarelor. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru angajare personalului nedidactic Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de_________; - Prevederile Anexei nr. 12 la H.G. 281/1993; - art. 20 ,lit.e din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completrile i modificrile ulterioare. - Art.5 i anexa 13 (CONDITII privind angajarea si avansarea personalului in functii) din Hotrrea Guvernului nr.281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare. - H.G. 749 / 1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite ; DECID: Art. 1. ncepnd cu data de ___________ domnul (doamna) ____________ este angajat pe postul (funcia)de____________ n cadrul compartimentului (serviciului) __________; Art. 2. Domnul (doamna) ____________ va primi un salariu de baz lunar de________ lei; Art. 3 . Contractul de munc al domnului (doamnei) ___________se ncheie pe durat nedeterminat (determinat); Art. 4. Perioada de prob al domnului (doamnei) ___________ este de 30 de zile calendaristice (90 de zile calendaristice pentru funciile de conducere); Art. 5. Prezenta decizie poate fi contestat n termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicrii la Tribunalul ________ Secia Litigii de Munc. Art. 6. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiilor de contestaii pentru probele scrise de verificare a cunotinelor de limb modern sau maten Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; - Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenilor clasei a VIII-a n nvmntul liceal sau profesional de stat. DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia de contestaii pentru probele scrise de verificare a cunotinelor de limb modern sau maten, n urmtoarea componen: Preedinte: prof._________________________ Vicepreedinte:prof.______________________ Secretar:prof.(secretarul unitii):__________ Membru:prof.___________________________ Membru:prof.____________________________ Membru:prof.____________________________ Art. 2. Salarizarea personalul care face parte din comisia de contestaii pentru probelor scrise de verificare a cunotinelor de limb modern sau maten; Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiilor pentru susinerea probele scrise sau orale de verificare a cunotinelor de limb modern sau maten Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; - Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenilor clasei a VIII-a n nvmntul liceal sau profesional de stat. DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia pentru susinerea probelor scrise de verificare a cunotinelor de limb modern sau maten, n urmtoarea componen: Preedinte: prof._________________________ Vicepreedinte:prof.______________________ Secretar:prof.(secretarul unitii):__________ Membru:prof.___________________________ Membru:prof.____________________________ Membru:prof.____________________________ Art. 2. Salarizarea personalul care face parte din comisia pentru susinerea probelor de verificare a cunotinelor de limb modern sau maten; Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiilor de contestaii pentru probele de aptitudini pentru admiterea n nvmntul vocaional Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; - Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenilor clasei a VIII-a n nvmntul liceal sau profesional de stat. DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia de contestaii pentru probele de aptitudini pentru admiterea n nvmntul vocaional , n urmtoarea componen: Preedinte: prof._________________________ Vicepreedinte:prof.______________________ Secretar:prof.(secretarul unitii):__________ Membru:prof.___________________________ Membru:prof.____________________________ Membru:prof.____________________________ Art. 2 . Salarizarea personalul care face parte din comisia de contestaii pentru probele de aptitudini pentru admiterea n nvmntul vocaional se face conform ordinului ministrului; Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiilor pentru susinerea probelor de aptitudini pentru admiterea n nvmntul vocaional Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; - Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenilor clasei a VIII-a n nvmntul liceal sau profesional de stat. DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia pentru susinerea probelor de aptitudini pentru admiterea n nvmntul vocaional, n urmtoarea componen: Preedinte: prof._________________________ Vicepreedinte:prof.______________________ Secretar:prof.(secretarul unitii):__________ Membru:prof.___________________________ Membru:prof.____________________________ Membru:prof.____________________________ Art. 2 . Salarizarea personalul care face parte din comisia pentru susinerea probelor de aptitudini pentru admiterea n nvmntul vocaional se face conform ordinului ministrului; Art. 3 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de nscriere a elevilor absolven ai clasei a VIII-a n nvmntul liceal sau profesional de stat Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare; - Ordinul privind plata personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolvenilor clasei a VIII-a n nvmntul liceal sau profesional de stat:. DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia de nscriere, n urmtoarea componen: Preedinte: prof._________________________ Vicepreedinte:prof.______________________ Secretar:prof.(secretarul unitii):__________ Membru:prof.___________________________ Membru:prof.____________________________ Membru:prof.____________________________ Art.2 . Cadrele didactice care fac parte din comisia de nscriere vor instrui prini i elevi claselor a VIII-a, cu privire la metodologia de admitere n nvmntul liceal sau profesional de stat; Art. 3. Cadrele didactice care fac parte din comisia de nscriere vor participa la edinele de completare a opiunilor elevilor, absolveni ai clasei a VIII-a, pentru admiterea n nvmntul liceal i profesional de stat , la data de______________; Art. 4 . Salarizarea personalul care face parte din comisia de nscriere se face conform ordinului ministrului; Art. 5 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de nscriere, de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de recepie a lucrrilor de reparaie i construcii montaj Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Ordonana de urgenta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006; - LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor de concesiune de servicii; - Ordonana de Urgen nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public; - Hotrrea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ; - Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1337/27.09.2006 privind completarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din OUG nr. 34/2006 ; - Hotrre nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 ; - Ordonana de urgen nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; - Ordin nr. 26/29.01.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public; - Ordinul nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public ; - HOTRRE Nr. 198 din 27 februarie 2008 pentru modificarea i completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea

contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1.660/2006, DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia pentru recepia lucrrilor de reparaie i construcii montaj, n urmtoarea componen: Preedinte _____________________ Secretar _______________________ Membru ______________________ Membru ______________________ Membru ______________________ Art. 2 . Comisia va stabili data i ora la care va efectua operaiunea de recepie a lucrrilor de reparaie sau construcie montaj i va ntiina constructorul cu privire la aceast dat (lipsa constructorului nu mpiedic efectuarea recepiei); Art. 3 . Comisia pentru recepia lucrrilor va stabili i ntocmi, dac este cazul o situaie lucrrilor restante sau necorespunztoare i va stabili termenele de finalizare sau remediere a acestora; Art. 4 . Comisia pentru recepia lucrrilor va ntocmi Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor inclusiv anexele care cuprind lucrrile restante/necorespunzatoare si care trebuie finalizate/remediate n timpul perioadei de garantie (n anexe vor fi stabilite de comun acord cu constructorul i termenele de finalizare sau remediere); Art. 5 . Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru acordarea tichetelor cadou i tichetelor de cre Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare si funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de__________ i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou i a tichetelor de cre; DECID: Art. 1. Se aprob prin prezenta acordarea de tichete cadou n valoare de _________ lei pentru un numr total de________ evenimete; Art. 2. Se numete respomsabilul cu primirea, gestionarea i eliberarea tichetelor cadou i a tichetelor de cre domnul (doamna)___________; Art. 3 . Se numete responsabilul cu evidena, pstrarea i arhivarea cererilor pentru acordarea tichetelor de cre, n persoana domnului (doamnei)_________ Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat, comunicate celui n cauz i serviciului financiar contabil. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de soluionare a contestaiilor privind rezultatele la concursul de angajare Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completrile i modificrile ulterioare. - Art.5 i anexa 13 (CONDITII privind angajarea si avansarea personalului in functii) din Hotrrea Guvernului nr.281 din 17 iunie 1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare. - H.G. 749 / 1997 din 23 octombrie 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite ; - Contestaia nr. _____ din_________; - Prevederile Anexei nr. 12 La H.G. nr.281/1993. DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisia pentru soluionarea contestaiilor privind rezultatele la concursul de angajare, n urmtoarea componen: Preedinte:___________ Secretar:_____________ Membru:_____________ Membru:_____________ Art. 2. Comisia se va ntruni pentru analiza i soluionarea contestaiilor n data de _______ la ora____. Art. 3. Comisia va analiza contestaiile, le va soluiona i le va comunica petenilor n termende de ________ de la ntrunire; Art. 4. Comisia va ncheia un proces verbal n care vor fi nscrise rezultatele analizei i l va preda conductorului unitii; Art. 5. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisie de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru verificarea i evaluarea controlului intern Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - standardul 24 (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. DECID: Art. 1. Se institie la nivelul instituiei publice comisia pentru verificarea i evaluarea controlului intern, dup cum urmeaz: Preedinte:prof_________________ Secretar:_______________________ Membru:_______________________ Membru:_______________________ Membru:_______________________ Art. 2. Comisia va verifica i evalua n mod continuu funcionarea sistemului de control intern i a elementelor sale. Art. 3. Disfuncionalitile sau alte probleme identificate vor fi aduse la cunotina conducerii unitii mpreun cu propunerea de msuri corective; Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din ________ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei pentru susinerea examenului de ncheiere a situaiilor colare a elevilor declarai amnai Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art. 18, alin. 3 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005. - validarea situaiei colare din Consiliul Profesoral din data de ________; DECID: Art. 1. Se constituie la nivelul unitii de nvmnt comisiei de reexaminare pentru ncheiere a situaiilor colare a elevilor declarai amnai, n urmtoarea componen: Preedinte: prof________________________ Disciplina ________________ 1. Prof. __________________________________ 2. Prof. __________________________________ Disciplina___________ 1. Prof. __________________________________ 2. Prof. __________________________________ Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. NOT: Comisia este constituit din preedinte i cte doi membri pentru fiecare disciplin. . Nr. _____ din _______ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsbil cu verificrea corectituinii completrii documentelor colare Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. DECID: Art. 1. Se numete responsabilul cu verificarea corectitudinii completrii documentelor colare, n persoanadomnului (doamnei) ________________. Art. 2. Responsabilul cu verificarea completrii documentelor colare va avea urmtoarele atribuii: - completarea n conformitate cu normele legale n vigoare; - identificarea eventualelor omisiuni la modul de completare a documentelor colare; - utilizarea denumirii explicite (fr prescurtri, fr abrevieri, etc.) conform nomenclatoarelor; - verificarea corectitudinii datelor nscrise n documentele colare ale unitii de nvmnt; - verificarea existenei semnturilor autorizate i modului de aaplicare a sigiliului unitii (tampila unitii) conform indicatorilor formularului respectiv; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea comisiei de eviden i gestionare a manualele colare Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. - Ordinul M.E.C.T. nr. 5913 din 13.XI.2008 privind regimul manualelor colare n nvmntul preuniversitar; - art.79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 86 (1) i (2), art. 115 (1) i (2) din METODOLOGIA privind regimul manualelor colare n nvmntul preuniversitar, Anex la Ordinul M.E.C.T. nr. 5913 din 13.XI.2008 privind regimul manualelor colare n nvmntul preuniversitar; - art. 31, lit j din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. La nivelul uniti de nvmnt, evidena i gestionarea manualelor colare este coordonat de o comisie de eviden i gestionare a manualelor colare, alctut din: a) preedinte: directorul unitii/ directorul adjunct al unitii____________________; b) vicepreedinte: bibliotecarul unitii de nvmnt/ responsabilul cu manualele colare_____________________; c) secretar: un informatician din cadrul unitii de nvmnt/administratorul de reea/ un profesor cu abiliti de operare pe calculator_____________________________; d) membri permaneni: diriginii/ nvtorii fiecrei clase: prof._______________________ prof._______________________ prof._______________________ inv.________________________ Art. 2. Comisia de eviden i gestionare a manualelor colare, constituit la nivelul unitii de nvmnt, are urmtoarele atribuii: a) ntocmete i pstreaz evidena manualelor colare existente n unitatea de nvmnt; b) monitorizeaz corectitudinea ntocmirii evidenei manualelor colare la nivel de clas; c) ntocmete/actualizeaz anual propria baz de date, n conformitate cu formularul-tip de comand a manualelor colare, primite de la Comisia judeean de eviden i gestionare a manualelor colare; d) completeaz formularul-tip de comand a manualelor colare;

e) monitorizeaz gestionarea manualelor colare n unitatea de nvmnt; f) ntocmete raportul anual ctre Comisia judeean de eviden i gestionare a manualelor colare, cu privire la situaia manualelor colare existente n unitatea de nvmnt; g) ntocmete baza de date privind deficitul de manuale colare n vederea redistribuirii, de ctre I.S.J. a manualelor colare ntre unitile de nvmnt; h) propune conducerii unitii casarea manualelor colare care nu mai pot fi utilizate, din cauza gradului de uzur fizic i/ sau moral, precum i a celor a cror valabilitate a expirat. Art. 3. Se numete responsabilul cu primirea i distribuirea manualelor colare n persoana doamnului (doamnei)______________ bibliotecarul unitii (responsabil cu manualele olare). Art. 4. Gestionarea manualelor colare se realizeaz la nivelul uniti de nvmnt, prin bibliotecile proprii. Art. 5. La nceputul fiecrui an colar, bibliotecarul/ responsabilul cu manualele colare din unitatea de nvmnt preia, pe baza documentelor justificative, manualele colare noi i manualele colare retiprite, de la depozitul de carte colar. Art. 6. La nivelul unitii de nvmnt, manualele colare sunt identificate prin coduri, n condiiile prezentei metodologii. Art. 7. Manualele colare distribuite elevilor din nvmntul obligatoriu, respectiv manualele colare pentru elevii din nvmntul secundar superior care beneficiaz de gratuitate, se recupereaz la sfritul fiecrui an colar. Art. 8. Responsabilul cu primirea i distribuirea manualelor colare va ntocmi la neputul fiecrui an necesarul de manuale i va solicita inspectoratului numrul de manuale necesare; Art. 9. La finele anului colar se va ocupa cu recuperarea manualelor colare predate la nceputul anului colar. Art. 10. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei sus menionate, de ctre serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea nlocuitorului ordonatorului de credite n lipsa acestuia Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Anexa 1 (NORME METODOLOGICE privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale) la ORDINUL MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale; - Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul 5 (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; DECID: Art. 1. n perioada ct ordonatorul de credite este n incapacitate de a-i exercita atribuiile (concediu de odihn, concediu medical) este mputernicit domnul (doamna)prof._______ s efectueze sarcinile acestuia. Art. 2. n aceast perioad, domnul (doamna) prof._________ va avea sarcini cu privire la: a) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare repartizate i aprobate potrivit prevederilor art. 21; b) realizarea veniturilor; c) angajarea i utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; d) integritatea bunurilor ncredinate instituiei pe care o conduc; e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare asupra situaiei patrimoniului aflat n administrare i execuiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului de lucrri de investiii publice; g) organizarea evidenei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora; h) organizarea i inerea la zi a evidenei patrimoniului, conform prevederilor legale. Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanei sus menionate, de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE Privind numirea responsabililor cu redactarea, evidena i actualizarea deciziilor Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. DECID: Art. 1. Se numete responsabilul cu redactarea i evidena deciziilor programate i neprogramate, n persoana domnului (doamnei)___________________. Art. 2. Evidena deciziilor programate i neprogramate emise se va face ntr-un registru separat, numerotat i sigilat; Art. 3. Un exemplar din deciziile emise, semnate de primire i de luare la cunotin va face parte dintr-un dosar separt , anexat la registru de eviden; Art. 4. Se numesc responsabilii cu actualizarea deciziilor programate sau neprogramate, dup cum urmeaz: Domnul (doamna)_____________ pentru deciziile emise n cadrul________; Domnul (doamna)_____________ pentru deciziile emise n cadrul________ ; Domnul (doamna)_____________ pentru deciziile emise n cadrul________; Art. 5. n termen de 10 zile de la modificrile intervenite n coninutul deciziilor, responsabilul cu actualizarea acestora vor ntiin persoana mputernicit cu redactarea i evidena acestora, printr-un referat nregistrat la registratura unitii i aprobat de conducerea unitii; Art. 6. n termen de 5 zile responsabilul cu redactarea i evidena deciziilor programate i neprogramate va prezenta pentru semnare noua decizie, conductorului instituiei publice; Art. 7. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate persoanelor sus menionate, de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea salariailor responsabili cu evidena, elaborarea unor planuri de limitare a efectelor riscurilor legate de desfurarea activitii entitii publice i aplicarea acestora Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Standardul 11 (managementul riscurilor)din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; DECID: Art. 1. Se numesc responsabili cu evidena riscurilor legate de desfurarea activitii entitii publice, dup cum urmeaz: - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului____ - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului____ - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului___ Art. 2. Pentru elaborarea planurilor corespunztoare pentru limitarea efectelor riscurilor legate de desfurarea activitii entitii publice se numete comisia format din: - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului____ - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului____ - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului___ Art. 3. Responsabil cu aplicare planurilor corespunztoare pentru limitarea efectelor riscurilor legate de desfurarea activitii entitii publice sunt numii urmtorii salariai: - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului____ - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului____ - domnul (doamna)_________ responsabil cu evidena n cadrul compartimentului___ Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate celor n cauz de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, _______________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru aprobarea graficului de serviciu pe unitate a profesorilor i a sarcinilor acestora Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - art.19, lit. s) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/08.09.2005; DECID: Art. 1. Se aprob graficul profesorilor de seviciu pe unitate pentru anul colar 2008/2009 ( pentru semestrul I din anul colar 2008/2009 ) prezentat n anexa nr. 1 . la prezenta decizie; Art. 2. Sarcinile profesorilor de serviciu pe unitate pentru anul colar 2008/2009, sunt prevzute n regulamentul intern al unitii de nvmnt, prezentat n anexa nr. 2 la prezenta decizie; Art.3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat tuturor cadrelor didactice din unitatea de nvmnt. Nr. _____ din _______ Director, ______

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsabililor de catedr i a comisiilor metodice Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr.128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________; - Ordinul M.E.C. nr. 3770 din 19.05.1998 privind aprobarea Metodologiei formrii continue a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, - art.160 din Legea nvmntului (Legea nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare); - art.32 alin.(4) ,(5) si art..33 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997, cu modificrile i completrile ulterioare; - art. 19 lit (k) i (d), art. 28 lit (e), art. 35 alin. (1), alin (2), art. 36 i art. 37 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4925/2005; - Hotrrea Consiliului Profesoral din data _________; DECID: Art.1 Se numete la nivelul unitii de nvmnt, pentru anul colar 2008/2009, responsabilii de catedr i a responsabililor comisiilor metodice, n urmtoarea componen: Responsabil - Limba si literatura romn - ___________; Responsabil - Limbi Moderne - ____________________; Responsabil - Matematica - _______________________; Responsabil - tiine ale naturii(fizica, chimie, biologie)Responsabil - Om, Societate , Arte(istorie, geografie, religie, socio-umane, arte)_____________________________________; Responsabil - Educaie fizic-______________________; Responsabil - Informatica - _______________________; Responsabil - Servicii__________________________; Responsabil - Discipline Tehnice - __________________; Art. 2. Atribuiile responsabililor de catedr i a comisiilor metodice sunt urmtoarele: a) elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i strategia acesteia, cuprinznd obiective, finaliti, resurse materiale i umane, curriculum la decizia colii; b) elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale; c) consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiectrii didactice i a planificrilor semestriale; d) elaboreaz instrumentele de evaluare i notare; e) analizeaz periodic performanele colare ale elevilor;

g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz evaluarea elevilor; f) organizeaz i rspunde de desfurarea recapitulrilor finale; g) organizeaz activiti de pregtire special a elevilor pentru examene i concursuri colare; h) eful de catedr / comisie metodic stabilete atribuiile fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice; i) eful de catedr / comisie metodic evalueaz activitatea fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice i propune consiliului de administraie calificativele anuale ale acestora, n baza unui raport bine documentat; j) organizeaz activiti de formare continu i de cercetare aciuni specifice unitii de nvmnt, lecii demonstrative, schimburi de experien etc.; k) eful de catedr sau un membru desemnat de acesta efectueaz asistene la leciile personalului didactic de predare i de instruire practic din cadrul catedrei, cu precdere la stagiari i la cadrele didactice nou venite n unitatea de nvmnt; l) elaboreaz informri, semestrial i la cererea directorului, asupra activitii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezint n consiliul profesoral; m) implementeaz i amelioreaz standardele de calitate specifice. Art. 3. Comisia va solicita avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate. Art. 4. Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din _______

Director, _______________

NOT 1. n cadrul aceleiai uniti de nvmnt, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline nrudite sau pe arii curriculare. 2. n nvmntul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de nvmnt. 3. n anex se evideneaz catedrele i comisiile metodice i responsabilul fiecreia n parte;

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru numirea responsabilului comisiei metodice a consilierilor educativi Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; - art. 35, art. 19, li. f) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/8.09.2005; DECID: Art.1 Se numete la nivelul unitii, responsabilul Comisia Metodic a Consilierilor Educativi, n persoana domnului (doamnei) prof. ________________: Art. 2 Atribuiile Comisiei: a.) stabilirea i aplicarea planurilor de activiti semestriale; b.) stabilirea unor responsabiliti individuale pentru membrii Comisiei; c.) organizarea unor cursuri de formare profesional pentru consiliere i orientare; d.) desfurarea unor activiti specifice (lecii deschise, prezentarea de comunicri tiinifice i referate, discutarea programei colare pe ani de studiu). Art. 3 Atribuiile consilierilor educativi: a.) meninerea permanent a legturii ntre coal i familiile elevilor pe care le vor informa despre situaia colar prin edine cu prinii (lunar), discuii individuale, consiliere pedagogic, vizite la domiciliu, informri n scris etc.; b.) completarea cu regularitate a caietului dirigintelui, care va fi verificat de un reprezentant al Consiliului de Administraie; c.) motivarea sptmnal a absenelor elevilor pe baz de adeverin medical (vizat de medicul colii) sau nvoire scris din partea prinilor, documente ce vor fi predate dirigintelui personal de ctre printe; d.) contorizarea absenelor nemotivate cu regularitate i transmiterea lunar a situaiei frecvenei ctre Comisia pentru monitorizarea frecvenei, prevenirea, reducerea i combaterea absenteismului i abandonului colar; e.) trimiterea de ntiinri sau preavize de exmatriculare (n funcie de anul de studiu) elevilor, conform Regulamentului de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, i transmiterea lunar a situaiei elevilor cu ntiinri sau preavize ctre Comisia pentru monitorizarea frecvenei, prevenirea, reducerea i combaterea absenteismului i abandonului colar; f.) consultarea sptmnal a Jurnalului clasei, adoptarea de msuri n legtur cu cele sesizate i consemnarea msurilor luate n Jurnal; g.) nendeplinirea, n mod repetat, a atribuiilor de ctre profesorii dirigini, va fi sancionat prin diminuarea salariului cu 5-10%.

Art.4 Prezenta decizie se ncredineaz spre executare membrilor comisiei de ctre serviciul secretariat din cadrul instituiei publice. Nr. _____ din _______ Director,__________________ Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru aprobarea nomenclatorului documentelor de arhiv a unitii Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naionale; - LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - ORDONAN DE URGEN nr.39 din 31 mai 2006 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de________; - Avizul Direciei Arhivelor Naionale, nregistrat la registratura unitii sub nr.______ din_____________. DECID: Art. 1. Se aprob ncepnd cu data prezentei decizii, nomenclatorul documentelor de arhiv a unitii; Art. 2. Nomenclatorul documentelor de arhiv a unitii, prezentat n anex la prezenta decizie va fi supus spre avizare Direciei Arhivelor Naionale; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. NOT: Anexa la decizie cuprinde nomenclatorul arhivistic al documentelor cu specificarea serviciului pentru fiecare act n parte, denumirea acestuia, termenul de pstrare i eventual observaii. Nr. _____ din _______

Director, __________________ Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE pentru constituirea comisiei de selecionare anual a documentelor create Profesor _____________, director al ___________, judeul _____ numit prin _______, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19,lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____ din__________. - Regulamentul de ordine interioar avizat de Consiliul de Administraie n data de_________ i aprobat de Consiliul Profesoral n data de i aplicat n baza deciziei nr._____ din________. - LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 Legea Arhivelor Naionale; - LEGE nr.358 din 6 iunie 2002 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - ORDONAN DE URGEN nr.39 din 31 mai 2006 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea i completarea Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996; - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de________; - Avizul Direciei Arhivelor Naionale, nregistrat la registratura unitii sub nr.______ din_____________. DECID: Art. 1. Se constutuie la nivelul unitii comisia de selecionare anual a documentelor create, compus din : Preedinte _____________ Secretar _______________ Membru _______________ Membru _______________ Membru _______________ Art. 2. Comisia de selecionare anual a documentelor create, se ntrunete anual sau ori de cte ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistic n parte, stabilindu-i valoarea practic sau istoric, hotrrea luat consemnndu-se ntr-un proces verbal (model anexa nr. 5 la lege); Art. 3. Procesul verbal de selecionare, mpreun cu inventarele documentelor propuse pentru eliminare, precum i inventarele documentelor care se pstreaz permanent se nainteaz spre avizare Direciei Arhivelor Naionale; Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat.

NOT: Numrul membrilor din comisia de selecionare anual a documentelor create este impar. Nr. _____ din _______ Director,__________________ Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea nvtorilor la clasele I-IV Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - art.19, lit. (f), art. 28 lit ( f ) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se numete la nivel de unitate an colar 2008-2009, nvtorii pentru clasele I-IV. __________________ clasa I A __________________ clasa I B __________________ __________________ clasa a II a A __________________ clasa a II a B __________________ __________________ clasa a III a A __________________ __________________ clasa a IV a A __________________ Art. 2. nvtorii sus numii ntocmesc pentru validare raportul privind situaia colar semestrial i anual prezentat de fiecare nvtor/diriginte, precum i situaia colar dup ncheierea sesiunii de amnri, diferene i corigene; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______

Director, __________________ Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea comisiei ariei curriculare consiliere, orientare i activiti extracolare (comisia metodic a diriginilor) Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - art.19, lit. (f), art. 41, art. 42 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se numete la nivel de unitii comisia ariei curriculare consiliere, orientare i activiti extracolare (comisia metodic a diriginilor), compus din: Responsabil prof. ______________________ Membru prof. __________________ diriginte clasa a Va A Membru prof. __________________ diriginte clasa a Va B Membru prof.___________________ diriginte clasa a Va___ Membru prof. __________________ diriginte clasa a VI a A Membru prof. __________________ diriginte clasa a VI a___ Membru prof. __________________ diriginte clasa a VII a A Membru prof. __________________ diriginte clasa a VII a___ Membru prof.___________________ diriginte clasa a VIII a A Membru prof.___________________ diriginte clasa a VIII a __ Membru prof.___________________ diriginte clasa a IX a A Membru prof.___________________ diriginte clasa a IX a _ Membru prof.___________________ diriginte clasa a X a A Membru prof.___________________ diriginte clasa a X a___ Membru prof.___________________ diriginte clasa a XI a Membru prof.___________________ diriginte clasa a XII a Art. 2. Sarcinile membrilor comisiei sunt: - Coordonarea activitii claselor de elevi; Proiecteaz i i desfoar activitatea potrivit sarcinilor prevzute de planul anual al unitii de nvmnt i n acord cu particularitile educaionale ale clasei respective; - ntocmete planificarea semestrial i anual, care va cuprinde componentele activitii educative, n acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum i cu programa elaborat de Ministerul Educaiei i Cercetrii; - coordoneaz activitatea consiliului clasei;

- numete, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; i repartizeaz sarcini i organizeaz, mpreun cu acesta, colectivul de elevi al clasei; - colaboreaz cu toi profesorii clasei i, dup caz, cu consilierul colar, n vederea armonizrii influenelor educative i pentru a asigura coeziunea clasei de elevi; - preia, pe baz de proces-verbal, sala de clas n care i desfoar activitatea elevii crora le este diriginte i rspunde de pstrarea i modernizarea acesteia; - prezint, elevilor i prinilor, prevederile prezentului regulament i ale regulamentului intern; - organizeaz, mpreun cu consilierul colar, aciuni de orientare colar i profesional; - informeaz elevii i pe prinii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testrile naionale, la bacalaureat, la admiterea n licee i n coli de arte i meserii, precum i la certificarea competenelor profesionale i la metodologia de continuare a studiilor, dup finalizarea nvmntului obligatoriu; - urmrete frecvena elevilor, cerceteaz cauzele absenelor unor elevi i informeaz familia elevului, sptmnal; - motiveaz absenele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al colii sau, dup caz, eliberate de medicul de familie, precum i n baza cererilor personale, motivate, ale prinilor, aprobate de director; - analizeaz, periodic, situaia la nvtur a elevilor, monitorizeaz ndeplinirea ndatoririlor colare de ctre toi elevii, iniiaz cu consiliul clasei programe de consultaii cu prinii; - sprijin organizarea i desfurarea activitilor elevilor n afara clasei i a unitii de nvmnt; - informeaz, n scris, familiile elevilor, n legtur cu situaiile de corigen, sancionri disciplinare, nencheierea situaiei colare sau repetenie; - stabilete, mpreun cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecrui elev i prezint n scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici dect 7,00, pentru elevii care au svrit abateri grave ; - felicit, n scris, prinii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepionale obinute de copiii lor la nvtur sau n cadrul activitilor extracolare; nmneaz elevilor diplome i premii la festivitatea organizat la sfritul fiecrui an colar; - organizeaz ntlniri i discuii cu prinii, care se pot desfura pe grupe, individual sau n plen, se consulta cu acetia in legtura cu cauzele i msurile care vizeaz progresul colar al copiilor lor i-i informeaz pe acetia despre absenele i comportamentul elevilor, despre potenialele situaii de corigene, de amnare a ncheierii situaiei colare i de aplicare a unor sanciuni disciplinare, - propune consiliului de administraie acordarea de alocaii i burse elevilor, n conformitate cu legislaia n vigoare; - aplic elevilor, pe baza consultrii cu directorul, sanciunile prevzute n prezentul regulament; - recomand directorului, spre aprobare, participarea organizat a elevilor la activiti n cluburi i asociaii sportive, cultural-artistice i tiinifice, n afara unitii de nvmnt; - completeaz catalogul clasei i rspunde de exactitatea datelor nscrise i de starea fizic a acestuia; - calculeaz media general semestrial i anual a fiecrui elev, stabilete clasificarea elevilor la sfritul anului colar, propune acordarea premiilor, a recompenselor i a distinciilor, potrivit prevederilor prezentului regulament i ale regulamentului intern; consemneaz n carnetele de elev mediile semestriale i anuale. - prezint consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaiei colare i comportamentale a elevilor la sfritul semestrului/anului colar. - proiecteaz, organizeaz i desfoar activiti educative, de consiliere i de orientare colar i profesional, n funcie de particularitile colectivului de elevi; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat.

Nr. _____ din _______

Director,

__________________

NOT: Coordonatorul pentru proiecte i programe educative colare i extracolare, este eful comisiei diriginilor.

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea consilierului/coordonatorului pentru programe i proiecte educative colare i extracolare Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - Hotrrea Consiliul de Administraie ntrunit n edina din data de______; - Art. 19, lit (f) , art. 26, alin. (3) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Ordin Nr. 3337 din 08.03.2002 privind activitatea desfurat de consilierul pentru proiecte i programe ecucative colare i extracolare n cadrul unor uniti de nvmnt preuniversitar; DECID: Art. 1. Se numete la nivel de unitate consilierul/coordonatorul pentru programe i proiecte educative colare i extracolare n persoana domnului (doamnei)prof._________ ; Art. 2. Directorul/directorul adjunct avizeaz activitatea coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i extracolare; Art. 3. Fia postului pentru consilierul/coordonatorul pentru programe i proiecte educative colare i extracolare este prevzut n anex, parte integrant a Ordin Nr. 3337 din 08.03.2002 privind activitatea desfurat de consilierul pentru proiecte i programe ecucative colare i extracolare n cadrul unor uniti de nvmnt preuniversitar; Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, __________________ NOT: Este numit din rndul cadrelor didactice angajate ale colii; Se poate acorda o recompens lunar din fondul de premiere constituit lunar prin aplicarea cotei de 2 % asupra fondului de salarii prevzut n bugetul de venituri i cheltuieli;

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind constituirea catedrelor la nivelul unitii colare Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - Hotrrea Consiliului Profesoral din data de___________. - art. 28, lit ( e ), art. 35, art. 36 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se constituie catedrele la nivel de unitate pentru anul colar 2008-2009, conform anexei la la prezenta decizie; Art. 2. efii catedrelor sunt nominalizai n anexa la prezenta decizie. Atribuiile acestora sunt specificate n art. 36 i art. 37 din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005 Art. 3. Atribuiile catedrelor sunt urmtoarele: a) elaboreaz propunerile pentru oferta educaional a unitii de nvmnt i strategia acesteia, cuprinznd obiective, finaliti, resurse materiale i umane, curriculum la decizia colii; b) elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale; c) consiliaz cadrele didactice, n procesul de elaborare a proiectrii didactice i a planificrilor semestriale; d) elaboreaz instrumentele de evaluare i notare; e) analizeaz periodic performanele colare ale elevilor; g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz evaluarea elevilor; f) organizeaz i rspunde de desfurarea recapitulrilor finale; g) organizeaz activiti de pregtire special a elevilor pentru examene i concursuri colare; h) eful de catedr stabilete atribuiile fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice; i) eful de catedr evalueaz activitatea fiecrui membru al catedrei/comisiei metodice i propune consiliului de administraie calificativele anuale ale acestora, n baza unui raport bine documentat; j) organizeaz activiti de formare continu i de cercetare aciuni specifice unitii de nvmnt, lecii demonstrative, schimburi de experien etc.;

k) eful de catedr sau un membru desemnat de acesta efectueaz asistene la leciile personalului didactic de predare i de instruire practic din cadrul catedrei, cu precdere la stagiari i la cadrele didactice nou venite n unitatea de nvmnt; l) elaboreaz informri, semestrial i la cererea directorului, asupra activitii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezint n consiliul profesoral; m) implementeaz i amelioreaz standardele de calitate specifice. Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, __________________ NOT : n cadrul anexei se vor nominaliza catedrele (formate din minim 4 membri, pentru un numr mai mi sau egal cu trei membri se constiuie o comisie metodic incluznd discipline nrudite sau arii curiculare) i responsabilii acestora.

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea comisiei pentru ntocmirea situaiilor statistice Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - Hotrrea Consiliului Profesoral n data _________________ - art.19, lit. (h), din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se numete la nivelul unitii de nvmnt comisia pentru ntocmirea situaiilor statistice, format din: Preedinte: prof._________________ Membru: prof___________________ Membru: prof___________________ Membru: prof___________________ Membru: prof___________________ Art. 2. Atribuiile comisiilor sunt de: - ntocmire a situaiilor statistice; - Redactare a situaiilor statistice; - nregistreaz la registratura unitii situaiile statistice; - Supun spre aprobare conductorul instituiei de nvmnt a situaiilor statistice; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, __________________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea comisiei de nscriere n nvmntul post-obligatoriu Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - Hotrrea Consiliului Profesoral n data _________________ - art.19, lit. (h), din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Anexa nr.1 din Metodologia continurii studiilordup finalizarea nvmntului obligatoriu. DECID: Art. 1. Se numete la nivelul unitii de nvmnt comisia de nscriere n nvmntul post, format din: Preedinte: prof._________________ Membru: ___________________ secretar Membru: ___________________ consilierul psihopedagog Membru: prof___________________ diriginte clasa a X a A Membru: prof___________________ diriginta clasa a Xa _____ Art. 2. Atributiile comisiei sunt: a) organizeaz, n tot cursul anului colar i, mai ales, n a doua jumtate a semestrului al doilea, actiuni de informare a elevilor, referitor la: - modalitatea de nscriere n ciclul superior al liceului sau n anul de completare; - prevederile cuprinse n prezenta metodologie; - calendarul admiterii n ciclul superior al liceului sau n anul de completare. b) asigura crearea bazei de date privitoare la absolventii clasei a X-a, respectiv ai anului de completare; c) verific documentele candidatilor i calculeaz, pentru absolvenii nscrii pentru continuarea studiilor, mediile de admitere n ciclul superior al liceului, respectiv n anul de completare; d) pna la data de 1 iunie, afiseaza disciplinele i programele pentru examenele de diferente, precum i criteriile specifice de departajare a candidatilor, stabilite de unitatea de nvatamnt; e) aplic criteriile de departajare i raspunde de ierarhizarea corect a candidatilor. Orice greeal de nscriere efectuat de membrii comisiei atrage dupa sine sancionarea celor vinovati, care raspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupa caz; f) raspunde de afisarea, la termenul fixat prin calendar, a listelor cu candidatii admii. Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, __________________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind constituirea consiliului profesorilor i a comisiei de organizare, desfurare i corectare a lucrrilor de evaluare de la nvmntul cu frecven redus Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - Hotrrea Consiliul de Administraie din data de__________. - Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt cu frecven redus aprobat prin OMECT nr. 2846/1997; - Art. 9, art. 11 i art. 12 din Ordinul nr. 5139/22.12.1999 pentru aprobarea Metodologiei de aprobare i funcionare a claselor cu frecven redus din instituiile nvmnt liceal; - art.19, lit. (f), art. 28 lit ( f ) din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; DECID: Art. 1. Se numete la nivel de unitate colar consiliul profesorilor pentru clasele cu frecven redus, format din: Diriginte prof.___________________ Prof.______________________ - materia Prof______________________ - materia Prof._____________________ -materia ________________________________ ________________________________ Art. 2. Evaluarea elevilor la clasele cu frecven redus se efectueaz prin examinri scrise sau orale. Pentru fiecare disciplin se va acorda cel puin o not prin evaluare scris (n afara tezei). Durata probei de evaluare este de 1 or Art. 3. Plata cadrelor didactice ce particip la corectarea lucrrilor se face n regim de ase lucrri pentru o or (10 minute pentru fiecare lucrare corectat). Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, __________________

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind numirea n funcia de coordonator al comisiei de evaluare i asigurare a calitii Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului - de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - Hotrrea Consiliului de Administraie din data de_________ - Art. 44 alin. (1), Cap IV din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Art. 11, alin (2) din Ordonan de Urgen nr.75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calitii educaiei; - LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; DECID: Art. 1. Se numete la nivel de unitate coordonatorul comisiei de evaluare i asigurare a calitii n persoana prof. ___________________. Art. 2. Coordonatorul comisiei de evaluare i asigurare a calitii n persoana prof. ___________________ va asigura conducerea operativ a acesteia. Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, __________________ NOT: - Conducerea operativ a comisiei de evaluare i asigurare a calitii este asigurat de conductorul organizaiei sau de un coordonator desemnat de acesta.

Unitatea de nvmnt _____________ DECIZIE privind constituirea comisiei paritare Profesor _______________________________, director al _______________________, judeul _________ numit prin _________, n temeiul: - art.109 din Statutul personalului didactic aprobat prin Legea nr. 128/1997 cu completrile i modificrile ulterioare; - standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial - art.145 din Legea nvmntului nr. 84 din 24.07.1995 republicat, cu completrile i modificrile ulterioare. avnd n vedere prevederile: - art.19, lit.d din Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar,aprobat prin O.M.E.C. nr. 4925/8.09.2005; - Regulamentul intern emis n baza Codului Muncii, discutat n Consiliului de Administraie din data _______ i aplicat in baza decizia nr._____din__________. - Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munc, republicat; - Contractul colectiv de munc la nivel naional pe anii 2007-2010, nregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei cu nr. 2895/2006. - Anexa 5 din Contractul colectiv de munc unic la nivel de ramur nvmnt 2007/2008 nregistrat la Ministerul Muncii, Familiei i Egalitii de anse cu nr. 596/15/12.11.2007. DECID: Art. 1. Se constituie Comisia paritar la nivelul de unitate colar, dupa cum urmeaza: Membri: Prof_______________________ Prof_______________________ Prof._______________________ Prof._______________________ Membri supleani: Prof_______________________ Prof_______________________ Prof._______________________ Prof._______________________ Art. 2. Comisia paritara constituita la nivelulul unitii colare, are atributiile prevazute n Regulamentul privind organizarea i functionarea comisiei paritare Anexa nr. 5 la Contractul colectiv de munc unic la nivel de ramura nvatamnt; Art. 3. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de ctre serviciul secretariat. Nr. _____ din _______ Director, __________________