Sunteți pe pagina 1din 18

FOAIE DE CAPAT Constructie magazie obiecte cult

2. 3.

Amplasament: Beneficiar:

Zalau, strada LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU, nr.10/A PAROHIA ORTODOXA ROMANA ZALAU POROLISSUM, Zalau, str. LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU , nr. 10/A DOCUMENTATIE pentru OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE (DTAC) S.C. CIMPEAN PROIECT S.R.L. 14/2013

4.

Faza:

5. 6.

Proiectant: Proiect nr.:

6.

Colectiv de elaborare: - rezistenta: - arhitectura:

ing. Cimpean Vasile c.arh. Ratiu V. arh.stag Micle Adrian

BORDEROU
A. Piese scrise: A1. A2. A3. A4. A5. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B 10 B 11 B 12 B 13 Foaie de capat Borderou piese scrise si piese desenate Memoriu tehnic general Memoriu tehnic de arhitectura Memoriu tehnic de rezistenta Plan de ncadrare in zona Plan de situatie Plan demisol si parter Plan invelitoare Fatada principala Fatada lateral stanga Fatada posterioara Fatada laterala dreapta Sectiunea transversala Perspective exterioare Plan fundatii Detaliu DR01 fundatii Detaliu DR02 fundatii Sc. 1:5000 Sc. 1: 500 Sc. 1: 50 Sc. 1: 50 Sc. 1: 50 Sc. 1: 50 Sc. 1: 50 Sc. 1: 50 Sc. 1: 50 Sc. % Sc. 1: 50 Sc. 1: 25 Sc. 1: 25 pl. A 01 pl. A 02 pl. A 03 pl. A 04 pl. A 05 pl. A 06 pl. A 07 pl. A 08 pl. A 09 pl. A 10 pl. R 01 pl. R 02 pl. R 03

B. Piese desenate:

Proiectant: S.C. CIMPEAN PROIECT S.R.L.

MAGAZIE OBIECTE CULT


Zalau, str. LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU , nr. 10/A. - jud. SALAJ -

DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Beneficiar: PAROHIA ORTODOXA ZALAU POROLISSUM


Zalau, str. LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU , nr. 10/A

JUDETUL SALAJ

MEMORIU TEHNIC GENERAL 1. DATE GENERALE


1.1. Denumirea obiectivului de investitii: MAGAZIE OBIECTE CULT 1.2. Elaboratorul proiectului: S.C. CIMPEAN PROIECT S.R.L Zalau 1.3. Beneficiar: 1.4. Amplasament: 1.5. Faza: PAROHIA ORTODOXA ZALAU POROLISSUM ZALAU, str. LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU, nr.10/A, JUDETUL SALAJ ZALAU, str. LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU, nr.10/A, JUDETUL SALAJ Documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de construire

2. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI


2.1. Tema cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei: Prezenta documentatie s-a ntocmit in vederea solicitarii : AUTORIZATIEI de CONSTRUIRE pentru : Constructie magazie obiecte cult ce urmeaza sa fie amplasata in municipiul Zalau, str.LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU,nr.10/A,judeul Slaj, pe un teren proprietate PAROHIA ORTODOXA ZALAU POROLISSUM, situat in intravilanul municipiului Zalau, conform planului de situatie prezentat.

2.2. Descrierea amplasamentului: Amplasamentul propus pentru construirea magaziei obiecte cult, este situat in intravilanul municipiului Zalau, conform PUG Zalau 2010( municipiul Zalau, str.LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU,nr.10/A,judeul Slaj). Pe amplasamentul situat in municipiul Zalau, str.LT.COL. TEOFIL MOLDOVEANU,nr.10/A, PAROHIA ORTODOXA POROLISSUM detine biserica, casa parohiala si teren aferent in suprafata de 2099 mp. Terenul este notificat in CF. 59836-loc. Zalau,nr. cad. 59836,teren intravilan, in suprafata totala de 2099mp Terenul este delimitat de urmatoarele vecinatati: la est: Pop Vasile.; la vest: str.ANDREI SAGUNA.; la nord: str.LT.COL.MOLDOVEANU; la sud: str.TERHES MARIA

Terenul se prezinta intr-un platou cu o panta asscendenta pe latura nord-sud, cu o diferenta de nivel pe adancime de cca. 6.00 m, conform masuratorilor efectuate in teren. 2.3. Situatia juridica actuala: Terenul se afla in proprietatea tabulara a beneficiarului PAROHIEI ORTODOXE ZALAU POROLISSUM, fiind inscris in CF. 59836-loc. Zalau,, nr. cad. 59836-, teren intravilan, in suprafata totala de 2099 mp, teren obtinut prin cumparare in anul 2003-contract de vanzare cumparare 198/29.01.2003. 2.4. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament: Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-2006, amplasamentul se incadreaza in zona F, peroiada de colt Tc=0,7 sec. Terenul are panta dinspre drum spre adancimea lotului si este bun de fundare, neprezentand urme ale unor deplasari sau alunecari.

2.5. MEMORIU DE ARHITECTURA 2.5.1. Generalitati Magazia obiecte cult proiectata urmeaza sa fie amplasata in intravilanul municipiului Zalau, str.LT.COL.MOLDOVEANU, nr.10/A ,pe un amplasament situat in incinta PAROHIEI ORTODOXE POROLISSUM conform planului de situatie prezentat. Magazia obiecte cult va avea forma in plan dreptunghiulara, conform planului de situatie propus, cu suprafata construita de 39.50mp, dimensiunile maxime a laturilor cladirii fiind de 4.50m x6.00m, Regimul de inaltime al magaziei obiecte cult propuse pe amplasamentul studiat este demisol+parter partial. Inaltimea la streasina este de 2.90 m de la cota 0.00 si de 5,00m la coama. Inaltimea utila a incaperilor de la parter este de 3.20 m. Accestul la magazia de obiecte se asigura din curtea bisericii, de altfel aceasta este destinata strict credinciosilor participanti la liturghie in zilele de sarbatoare.

2.5.2. Descrierea lucrarilor de arhitectura Proiectul de fata isi propune, din punct de vedere arhitectural, realizarea pe o parcela de teren unitara a magazii obiecte cult, parter, la un nivel de finisare si confort conform exigentelor actuale. Ca structura, cladirirea va fi proiectat cu fundatii si elevatii continui din beton, adancimea de fundare situandu-se la 4.55 m de la cota terenului amenajat. Peretii se vor executa:pereti diafragme din beton grosime 30cm la magazia de la demisol, pereti din zidarie de caramida grosimea de 25 cm si 15 cm cei interiori, planseul peste demisol se va realiza din beton armat monolit cu grosimea de 15 cm,iar planseul peste parter se va realiza cu grinzi de lemn si tavan din gips carton, cu asigurarea izolarii fata de zona podului cu saltele de vata minerala 20 cm grosime prevazuta cu folie de aluminiu cu rol de bariera contra vaporilor. Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn ecarisat, invelitoare din tigla culoare rosie. Tamplaria se va executa din lemn stratificat cu geam termopan. Elemente de finisaj: - tencuiala minerala culoarea alb la peretii exteriori - vopsitorii lavabile la interior ; - invelitoare din tigla culoare rosie; - jgheaburi si burlane din tabla maro; - vopsitorii de ulei la pazii si streasina (maro); Cladirea are urmatoarele functiuni pe nivele: DEMISOL: Magazie/depozit.........32.15mp Total arie utila demisol. 32.15mp. Arie nivel demisol................39.56 mp.

-PARTER Camera lumanari.............8.25mp Magazin obiecte cult........3.45mp Depozitare.......................4.50mp Hol.................................3.22mp Total arie utila parter.19.42 mp. Arie construita(nivel parter).....27 mp.

INDICI DE SUPRAFATA REZULTATI Aria construita Aria construita desfasurata Aria utila totala P.O.T. existent =22.90% P.O.T. propus =24.80% C.U.T.existent = 0.36 C.U.T.propus = 0.39

39.56 mp 66.56 mp 51.57 mp

2.5.3. Utilitati: Utilitatile la obiectivul proiectat se asigura dupa cum urmeaza: - Alimentarea cu energie electrica: este asigurata amplasamentul are racord la reteaua existenta in amplasament. - Pentru obiectivul proiectat nu sunt prevazute alimentare cu apa si canalizare, se considera ca acestea nu sunt necesare. . La executia lucrarilor vor fi respectate toate normele de tehnica securitatii muncii in vigoare.

Intocmit:
c. arh. Zebacinschi C.

2.6. MEMORIU DE REZISTENTA 2.6.1. Descrierea sistemului constructiv Fundatii si elevatii S-a adoptat sistemul de fundatii continui sub peretii portanti. Talpile fundatiilor s-au prevazut din beton simplu, clasa C16/20, cu latimea de 50 cm si adancimea 4.55 m de la cota terenului natural, conform recomandarilor din studiul geotehnic. Elevatiile sunt prevazute din beton simplu clasa C12/15, cu grosimea de 30 cm. La partea superioara a elevatiilor s-au prevazut centuri din beton (35x25 cm. si 30x25 cm.) armate cu 612, si armatura transversala din etrieri 6/20 cm. La toate intersectiile de ziduri s-au prevazut samburi din beton cu sectiunea de 25x25 cm, armati cu 4 12 (PC52) si etrieri 6/15 si 20 cm. Samburii din beton armat se incastreaza in centura de la partea superioara a elevatiei. Pereti portanti Peretii portanti se vor realiza din zidarie din caramida tip GVP de 290x240x138 mm, cu grosimea de 25 cm pentru peretii exteriori si 15 cm peretii interiori. Ancorarea zidariei cu samburii din beton se asigura prin agrafe din otel beton 6 la max. 50 cm. distanta. La partea superioara a zidariei s-au prevazut centuri din beton armate cu 6 12, OB37 si etrieri 6/20 cm. Sectiunea centurilor este de 30x25 cm si 25x25 cm. Plansee Planseul peste demisol se va executa din beton monolitcu grosimea de 15 cm clasa C20/25 armat cu bare din otel beton 10- 12 la 12,5 cm (PC52), pe ambele directii, iar planseul peste parter se va realiza cu grinzi de lemn Sarpanta Acoperisul cladirii este de tip sarpanta din lemn ecarisat, cu urmatoarea alcatuire: - capriori 10x12 cm amplasati la 0,80 m distanta, respectiv 1,00 m - pana de coama 15x15cm; -cosoroaba 15x15 cm; - popi 12x12 cm; contrafise 10x12 cm; - clesti 2 x 4,8 x 15 cm. Fixarea capriorilor pe zidurile exterioare se face prin intermediul unei cosoroabe de 15x15 cm care este prinsa pe centura din beton armat de la partea superioara a zidariei cu buloane M12, pozate din 120 in 120 cm.

Imbinarea elementelor sarpantei se face cu suruburi M12. Materialul lemnos din sarpanta se protejeaza impotriva pericolului de incendiu cu solutii speciale de ignifugare (de tip DIASIL) si cu substante antiseptice pentru protectie impotriva putrezirii. 2.6.2. REGLEMANTARI TEHNICE Proiectare - STAS 10101/0-90 Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat; - STAS 10101/0A-77 Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor; - P100-92, Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social - culturale, agrozootehnice si industriale; - P118-99, Normativ de siguranta la foc a constructiilor; - NP-008/2000, Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normativului de siguranta la foc P-118-99; Executie - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; - Legea nr. 50/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - C56-85, Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; - C 169-88, Normativ privind executarea terasamentelor pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale; - P 10-86, Normativ pentru proiectarea si executarea fundatiilor directe la lucrari de constructii; - STAS 1799-88, Constructii din beton, beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa verificarilor materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii; - STAS 438/1-89, Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald. Marci si conditii tehnice de calitate; - C17-82, Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala; - P2-85, Normativ privind calculul, alcatuirea si executarea structurilor din zidarie; - C3-76, Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii; - CP012-2007, Cod de practica pentru producerea betonului; 2.6.3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI P.S.I. Pe durata executiei lucrarilor, se vor respecta masurile de protectia muncii specifice activitatii de constructii, prevazute in Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 9/N/1993. 2.6.4. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI Conform reglementarilor privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor (aprobat prin HG 261/1994) si a metodologiei aferente (aprobate prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31N/1995), cladirea analizata se incadreaza in categoria C (constructie de importanta normala). Clasa de importanta a constructiei, conform prevederilor tab. 5.1. din normativul P100/1992 este III, cu cu coeficientul de importanta =1,00. Categoria de incendiu C, clasa de combustibilitate C2-C4. 2.6.5. VERIFICAREA PROIECTULUI Proiectul se va prezenta pentru verificare de catre verificator atestat M.L.P.T.L. la cerinta A rezistenta si stabilitate. Intocmit:
Ing. Cimpean V.

MEMORIU TEHNIC DE INSTALAII

I. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC Alimentarea cu energie electric a imobilului, se va realiza din reeaua de distribuie LEA 0,4 KV existent.. Alimentarea se va realiza, print-un branament monofazat subteran, cu montarea unei firide de tip BMP 40 A (bloc de msur i protecie monofazic). Blocul de msur i protecie se va monta pe un suport de structur metalic i se va lega la pmnt prin intermediul unei prize de pmntare, care va avea valoarea rezistenei mai mic sau egal cu 4 . Executarea branamentului, se va face cu respectarea soluiei date de furnizorul de energie electric i a fiei tehnologice de executare a branamentelor. Firida de bransament va contine intrerupatorul automat de protectie al coloanei de alimentare al tabloului general TG, contorul monofazat de energie, borna de nul de lucru si borna de nul de protectie. Firida va fi legata cu platbamnda de OL-Zn 40x3mm, prin eclisa de legatura la priza de pamant. Puterea instalata si simultan absorbita a intregii instalatii este: Pi=4.20Kw, Cs=0.5; Pa=2.1Kw Distributia energiei electrice: Coloana de alimentare ale tablourilor electrice TG se va instala ingropat in perete, fiind de 3x10FY in tub IPEY 25, protejat la intrare in tablou cu intrerupator automat de 25A. Tabloul electric general TG se va racorda la FB, avand protectie prin intrerupator automat diferential la plecare din tabloul FB, cat si la sosire in tabloul protejat. Coloanele se vor executa ingropat, cu conductori Fy, in tuburi IPEY. Tabloul se va dota cu cleme de nul de lucru si cleme de nul

de protectie si vor fi etichetate. Etichetele vor contine: denulirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Instalatia de iluminat si prize. Echiparea incaperilor cu corpuri de iluminat si prize este in corcondanta cu destinatia acestora. Este asigurata aprinderea secventiala a luminilor, permitand o varietate de iluminat, conform cu cerintele de moment ale utilizatorilor, dar si o utilizare economica a instalatiei. Au fost prevazute circuite separate de iluminat si prize. Pe caile de acces sunt prevazute aplice economice pentru iluminat si prize pentru curatenie.Prizele vor fi prevazute cu impamantare. In centrala termica se prevad doua circuite separate pentru cazan si boiler. Instalatia de legare la pamant Se va lega la pamant partea metalica a corpurilor de iluminat din grupuri sanitare si din alte incaperi in care se utilizeaza apa, contactul de pamantare al prizelor cu contact de protectie. Conductoarele de pamantare pentru circuitele de lumina vor fi FY 1.5mmp, iar pentru cele de priza FY 2.5mmp. Toate coloanele de alimentare tablouri vor contine un conductor de legare la pamant, legat la clema de impamantare a tabloului, de unde vor pleca conductorii de pamantare ale circuitelor. Priza de pamantare a constructiei va fi realizata din platbamnda din OL-Zn40x3mm, care va lega electrozii din OL-Zn D=2x2 si 3 m lungime intre ele. Prin eclisa de legatura, priza de pamant va fi legata la firida de bransament, unde se va forma clema de legare la pamant al coloanei de alimentare. Valoarea prizei de pmnt trebuie s fie obligatoriu sub 4 , n vederea asigurrii proteciei circuitelor, la atingeri directe.

Mentiuni finale La executia lucrarilor de instalatii electrice se va respecta cu strictete prezentul proiect si toate sandardele si normativele referitoare la instalatii electrice cu tensiuni pana la 1.000V(I7-2002: STAS 12604, STAS 6119, etc.) Instalatia electrica va fi executata de personal calificat-autorizat de S.C. Electrica Intocmit ing. Illyes Gyorgy

2.5.4.. MEMORIU PRIVIND ORGANIZAREA DE SANTIER Descrierea lucrarilor In vedera inceperii executie lucrarilor beneficiarul va asigura conditii de desfasurare a acestora prin realizarea amenajarilor pentru organizarea de santier, constand din: realizarea unei platforme balastate 10x10m, pentru depozitarea materialelor: material lemnos: scandura dulapi, cofraje, popi si otel beton, banc de lucru pntru fasonarea otelului; baraca din lemn: 2x3m pentru pastrarea echipamentului muncitorilor: tinuta de strada,echipamnetul de lucru, depozitarea uneltelor de lucru si utilajelor de mica mecanizare: roabe, galeti, lopeti, cazmale, etc wc uscat realizat din scandura: 1x1.50m Amenajarea organizarii de santier pe amplasament se va realiza conform planului de situatie prezentat, iar dupa terminarea lucrarilor amplasamentul va fi eliberat de acestea, balastul de pe platforma balastata se va folosi la realizarea platformelor carosabile si pietonale, care sunt lucrarile prin care se finalizeaza edificarea casei de locuit propusa prin proiect.

Intocmit:
Ing. Cimpean V.

DECLARATIE

Subsemnatul Pop Cristian-Nicolae, cu domiciliul in municipiul Zalau, str. Moigradului, nr. 1A, ap.4, judetul Salaj, identificat cu Cartea de identitate/ seria SX, nr. .193333 In conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, art. 6, alin. 8, declar pe propria raspundere ca imobilul inscris in C.F. nr. 53905 - loc. Zalau, judetul Salaj, cu nr. cadastral 3208/2- S=1.400mp, situat in Zalau, str. Cetii, nr. ..f.n.., pe care il detin in proprietate si pe care intentionez sa construiesc : LOCUINTA FAMILIALA D+P+M SI IMPREJMUIRE TEREN, nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti.

Data: 13.05.2010

Semnatura:

DECLARATIE

Subsemnatul Remes Alin Ovidiu, cu domiciliul in municipiul Zalau, str. Porolissum, nr. 72, judetul Salaj, identificat cu Cartea de identitate/ seria ...., nr. ........................ In conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, art. 6, alin. 8, declar pe propria raspundere ca imobilul inscris in C.F. nr. 8905 - loc. Zalau, judetul Salaj, cu nr. top. 3026/3/c/2 si 3027/1/c/2, situat in Zalau, str. Morii, nr. ......, pe care il detin in proprietate si pe care intentionez sa execut: CASA MULTIFAMILIALA DARTIAL+P+M, nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti.

Data: ..2004

Semnatura:

Proiectant:

Beneficiar:

DENUMIREA LUCRARII: CASA MULTIFAMILIALA D+P+M


PROGRAMUL pentru controlul pe santier al calitatii lucrarilor executate In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 lege privind calitatea constructiilor, a Regulamentului privind controlul de stat in constructii, a Regulamentului privind stablirea categoriei de importanta a constructiilor, regulamente aprobate prin H.G.R. nr. 766/1997, a Regulamentul privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.R. nr. 273/1994 a Normativului privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, indicativ C56-85, proiectantul lucrarii stabileste pentru lucrarea: CASA MULTIFAMILIALA D PARTIAL +P+M amplasata in municipiul Zalau, str. Morii, nr. .., avand ca investitor pe Remes Alin Ovidiu si sotia Maria Adriana cu domiciliul in Zalau, str. Porolissum, nr. 72, urmatorul program propriu de control al lucrarilor ce se controleaza, se verifica si receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc urmatoarele documente scrise: Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Document Proces verbal predare-primire amplasament Proces verbal receptie natura teren de fundare si cota de fundare Proces verbal armare centuri elevatie Proces verbal receptie infrastructura Buletin de incercare si rezultat incercare pe probe din betoane Proces verbal de receptie a structurii de rezistenta a demisolului Proces verbal de autorizare a continuarii lucrarilor in faza determinanta 1-Armare planseu peste demisol Proces verbal de receptie a structurii de rezistenta a parterului Proces verbal de autorizare a continuarii lucrarilor in faza determinanta 2-Armare planseu peste parter Proces verbal de receptie a structurii de rezistenta a mansardei Proces verbal de autorizare a continuarii lucrarilor in faza determinanta 3-Armare planseu

Participanti P+I+ Primaria P+E+I P+E+I Laborator P+E+I IC+P+E+I P+E+I IC+P+E+I P+E+I IC+P+E+I P+E+I P+E+I P+E+I P+E+I P

peste mansarda 12. Proces verbal de receptie calitativa a sarpantei 13. Proces verbal de receptie calitativa a invelitorii 14. Proces verbal de receptie calitativa a elementelor de compartimentare interioara 15. Proces verbal de receptie calitativa a finisajelor interioare si exterioare 16. Referat privind calitatea lucrarilor executate si propunere calificativ Legenda: IC-Inspectoratul in Constructii; P-proiectant; E-executant; I-investitor.

E si I vor fi reprezentati de RTE si CQ si respectiv de diriginti de santier cu atestate tehnico-profesionale emise de MLPTL valabile. PROIECTANT, INVESTITOR, EXECUTANT,

Se avizeaza: Inspectoratul in Constructii Salaj Proiectant: S.C. CONCRET DESIGN S.R.L ZALAU str. Crisan, nr. 8 Beneficiar: Remes Alin Ovidiu

Zalau, str. Porolissum, nr. 72

DENUMIREA LUCRARII:
CASA MULTIFAMILIALA D+P+M FAZE DE EXECUTIE DETERMINANTE pentru controlul pe santier al calitatii lucrarilor executate In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 lege privind calitatea constructiilor, a Regulamentului privind controlul de stat in constructii, a Regulamentului privind stablirea categoriei de importanta a constructiilor, regulamente aprobate prin H.G.R. nr. 766/1997 precum si a Procedurii privind controlul statului in fazele determinante privind rezistenta si stabilitatea constructiilor aprobata prin Ordinul MLPAT nr. 31/N/1996, a anexei la Dispozitia nr. 15/05.03.2003 a Inspectoratului General de Stat, proiectantul lucrarii stabileste pentru lucrarea: CASA FAMILIALA P+M amplasata in municipiul Zalau, str. Morii, nr. .., avand ca investitor pe Remes Alin Ovidiu cu domiciliul in Zalau, str. Porolissum, nr. 72, cu acceptul I.T.C. Oradea Inspectoratul in Constructii judetul Salaj, urmataorele Faze determinante: Nr. Faza determinanta crt. 1. Premergatoare turnarii betonului in planseul peste demisol 2. Premergatoare turnarii betonului in planseul peste parter 3. Premergatoare turnarii betonului in planseul peste mansarda Legenda: ISC-Inspectoratul in Constructii; P-proiectant; E-executant; I-investitor. !NOTA: Executantul este obligat sa anunte IC, cu 10 zile inainte de a ajunge la executia fiecarei faze determinante, care va decide daca participa sau nu la autorizarea continuarii lucrarilor. La constructiile de importanta redusa, unde urmare anuntarii Inspectoratului, acesta decide sa nu participe la controlul in faza determinanta, continuarea lucrarilor va fi dispusa de catre cei trei factori impliacti: proicetant, executant si investitor. Autorizarea continuarii lucrarilor de catre IC se face pe baza constatarii ca s-au efectuat de catre proiectant, constructor si investiror, toate verificarile directe si prin cercetarea documentelor care atesta: - calitatea materialelor puse in opera si in special al acelora care confera rezistenta, durabilitate si siguranta in exploatarea constructiilor; - calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse; - calitatea lucrarilor constatate de catre proiectant in urma controalelor efectuate in conformitate cu obligatiile acestuia potrivit legii; - remedierea lucrarilor la care au fost constatate deficiente calitative de catre organele care au drept de control. procesele verbale de autorizare a continuarii executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (acordarea fazelor determinante) se vor include in CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI impreuna cu toate documentele de santier prin care se atesta calitatea lucrarilor executate. Participanti IC,P,E,I IC,P,E,I IC,P,E,I

SE VOR ADOPTA FAZELE DETERMINANTE OBLIGATORII CLASEI DE IMPORTANTA A CLADIRILOR PROIECTATE CONFORM DISPOZITIEI I.S.C. NR. 15/05.03.03. PROIECTANT, INVESTITOR, EXECUTANT

EXTRAS DE MATERIAL LEMNOS


Denumirea lucrarii: MAGAZIE OBIECTE CULT in loc. ZalauJudetul Salaj Beneficiar: PARPHIA ORTODOXA ZALAU POROLISSUM Nr. Denumire Sectiune Lungime minima Lungime crt. element bxh (cm.) pe bucata (m.) (ml.) 1. Cosoroaba 15X15 6 2. Capriori 10x12 5,50 3. Popi 12X12 1,40 Pana de 4. 15X15 1,50 coama 5. Clesti 8x10 1,55 1. Sipci 5x2,5 650 2. Scandura TOTAL MATERIAL LEMNOS NECESAR MATERIALE PRINCIPALE 1. Balast..12 Rabe (100 mc.); 2. Nisip3 Rabe (24 mc.); 3. Piatra3 Rabe (48 to. ); 4. Ciment..20 to. (400 saci); 5. Armaturi OB37 6 mm500 kg.; 6. Armaturi OB37 8 mm3.500 kg.; 7. Armaturi OB37 10 mm.500 kg.; 8. Armaturi PC52 12 mm..300 kg.; 9. Blocuri ceramice 290x240x138mm..10.500 buc.; 10. Tigla BRAMAC 1.300 buc. sau 2.050 buc. tigla profilata arsa (normala). Intocmit, Volum (mc.) 0,27 0.92 0.04 0,20 0,1 0,82 6,00 10,16

Buc. 2 14 2 5 8