Sunteți pe pagina 1din 28

REPUBLICASOCIALISTROMNIA CONSILIULCULTURIIIEDUCAIEISOCIALISTE

DISPOZIIANR.94din27 februarie 1985 PRIVINDAPROBAREANORMATIVULUIPENTRUREEAUACULTURAL" INDICATIVP2585 n. temeiul Decretului Consiliului de Stat nr. 442/1977 privind organizarea i funcionarea ConsiliuluiCulturiiiEducaiei Socialiste: Avndnvedereprevederileplanuluidenormativenconstruciiaprobatpeanul1984iadresa Institutului de proiectare pentru construcii tipizate nr. 93/1985, prin care acesta n calitate de elaborator nainteaz Normativul pentru reeaua cultural", revizuit, n vederea aprobrii de ConsiliulCulturiiiEducaieiSocialisteinaintriiluilaInstitutulCentraldeCercetare,Proiectare iDirectivarenConstrucii, SEDISPUNE 1. SeaprobNormativulpentrureeauacultural",indicativP.2585 2. Normativulaprobatprinprezentadispoziieintrn vigoarepedatade1martie1985, nlocuindNormativulpentrureeauacultural",indicativP2575. 3. ServiciulsecretariatadministrativvatransmiteprezentadispoziieInstitutuluiCentralde Cercetare,ProiectareiDirectivarenConstruciinvedereapublicriinBuletinul Construciilor. PREEDINTE, SUZANAGDEA NORMATIVPENTRURETEAUACULTURALA IndicativP2585 nlocuiesteP2575 GENERALITI Domeniuldeaplicare 1. Prezentul normativ cuprinde directive de proiectare referitoare la prevederea unor obiective din reeaua cultural n studiile i proiectele de sistematizare pentru municipii, orae, etc directivele precizeaz criteriile principale pentru determinarea, amplasarea i stabilirea ordinului de mrime a acestor obiective, n scopul satisfacerii necesitilor de spectacole,lectur,expoziiietc.ncondiiioptime. 2. Snt incluse n prevederile prezentului normativ numai dotrilecare funcioneaz ncircuitdeschis,fiinddestinatepopulaieingeneral,indiferentdeapartenenalor administrativorganizatoric prevederile nu se refer la dotrile care funcioneaz n circuit nchis, cu acces rezervat unor grupuri restrnse din populaie, limitate pe

considerente profesionale sau altele. n cadrul proiectrii de sistematizare se va examina dacexist,ncondiiilelocale,posibilitipentrutrecereaunor uniti din circuitul nchisnceldeschis. 3. Tratareaurbanisticaobiectivelordinreeauaculturalestecondiionatnprincipal dejustancadrarenschiadesistematizarealocalitiiindetaliuldesistematizare eventual
Elaborator: INSTITUTULDEPROIECTRIPENTRU CONSTRUCIITIPIZATE
AprobatdeC.C.E.S. cadispoziianr.94 din 27.02.1985

elaboratpentrurespectivazon.Eaesteextinspnlanivelulproblemelordeplangeneralde situaie a obiectivului pe teren. Aspectele principale de rezolvare a planului general precum: asigurarea fluxurilor funcionale n incint,distana dintre obiecte .a.snt determinate i precizateprinnormativeledeproiectaresauprescripiiletehnicenvigoarepentrurespectivele obiectesauprobleme. Aspectecomune 4. La determinrile care urmeaz a se efectua n conformitate cu principiile expuse n prezentulnormativ pentru fiecare obiectiv n parte vor fi avute n vedere i unele aspecte comuneartatemaijos: a. Considerarea unor obiective care pot fi de importan deosebit (teatre, sli de concerte, case de cultur, cinematografe, biblioteci, muzee .a. n cadrul sistemului de localitipecareelesntprezumatealedeservi). b. Analizareapeansambluaobiectivelorncaresntprezentatespectacoleiconcerte, innd seama de necesitile evitrii unor paralelisme, precum i de posibilitatea unor compensridefolosin,datfiindpondereacrescndnviitorapolivaleneiobiectivelor. c. Evitareacentralizriiexcesivenamplasareadotrilorpentruspectacoleiconcerte inrepartizarealocuriloracestoranuneleoraemijlociiincelemari,centralizarecarear duna pe de o parte condiiilor generale de accesibilitate, iar pe de alt parte varietii programelor. d. Integrareaobiectivelorculturalealeunitilordelocuit n toate situaiile cnd aceasta este posibil n centrele de dotare special deservite (complex de locuit, cartier, ora etc). e. Respectarea prevederilor din prezentul normativ privind categoriile de cldiri diversificatedindomeniulculturii, princaresestabilesc: seriereacapacitilorunitareprezumatesconstituieobiectivecufrecvenmare deaplicarecuposibilitidetipizare programul,indicatoriivaloriciialtedocumentecaracteristicealeacestorobiective. f. Respectarea indicatorilor principali din proiectele ip n vigoare (capacitate, arie desfurat,valoare),precumiaformeigeneraleacldirii,nspecialatuncicndobiectivele sefolosescizolat. g.Sporireaeficieneieconomiceprin:

cooperareaicomasareaunorobiectiveculturalentreelesaucualteobiectivesocial culturale(sportive,denvmnt,comercialeetc). Cooperareaicomasareavorfipropusen funciedecondiiile locale, precum i n raport cuealonareaposibilitilordefinanare. Criteriiurbanistice 5. Profilul se definete n raport cu modul de folosire uzual i cu caracterul de permanen al dotrii. Snt considerate a fi n afara prezentului normativ unele uniti culturale care snt prin amploarea programelor i spaiilor construite aferente la o treapt superioar de deservire pe plan naional sau regional: biblioteci centrale, muzee republicane i alte dotri cu caracter de unicat. Asemenea situaii care apar n municipiul Bucuretiieventualnuneleoraemarialeriiurmeazafirezolvatedelacazlacaz. 6. Amplasareaseianconsiderarenraportcu: a. Mrimea i structura localitii, cu frecvena solicitrii i cu raza favorabil de frecventare. mprirea localitilor pe categorii de mrime, dup numrul locuitorilor n perspectiv,estestabilit,pentrunecesitileprezentuluinormativ,dup cumurmeaz: oraemari: peste 100.000 de locuitori, cu excepia municipiului Bucureti oraemijlocii: dela30.000la100.000delocuitori oraemici: cea.20.000locuitori comune: a.sub3.000delocuitori b. dela3.000la6.000delocuitori c. peste6.000delocuitori.

b. n raport cu vecintile, cadrul construit, schema circulaiei, modul de folosire a spaiuluiliber.a. 7. Calcularea necesarului se face n msura posibilitilor de concretizare a nevoilor prinindicidefolosinraportaila unitateademsurfuncional.Indiciisnt: a. de capacitate, exprimai n numr de uniti de folosin la 1.000 de locuitori din zona de influen cu ajutorul lor se determin capacitatea fizic global n raport cu populaiade servitnperspectiv b. de suprafa, exprimai n mp arie desfurat a cldirii i mp suprafa de teren raportate la unitatea de msur specific respectivei dotri cu ajutorul lor se determin dimensionarea globalnraportcucapacitateafizicnecesar. 8. Repartizareacapacitilor fiziceglobalese face n funcie decapacitileunitareale dotrilor, avnduse n general n vedere pentru obiectivele noupropuse dotri seriabile prin tipizare sau proiectare curent. Se va ine seama, totodat, de capacitatea unitilor specificeexistente,pentrufiecaregende dotri icare potfi meninute,precum i de unitile culturale amenajate n cldiri existente nespecifice (de ex. n monumente dearhit ecturideart).

Nomenclatorul 9. Nomenclatoruligrupareapesectoareipeprofilurideactivitateaobiectivelor culturaletratatenprezentulnormativsnturmtoarele: a. Culturademas 1. Cluburi 2. Casedecultur 3. Cmineculturale 4. Biblioteci b. Spectacoleiconcerte5. Cinematografe 6. Teatre 7.Slipolivalentecucapacitateredus 8. Slideconcert 9. Circuri c. Muzeisticiexpoziii10. Muzee(icolecii) 11. Muzee memoriale 12. Slideexpoziiiigalerii,deart 13. :colipopularedeart 14. Universiticulturaltiinifice d. Alteobiect ive 15. At elieredecrea ie 10.Cluburile,caseledecultur,cmineleculturale,biblio tecile, cinemat ografele i t eatrele snt obiect ive normabile n mo d cur ent i snt t rat at e n part ea I a prezent u lu i no r mat iv. a. Pent ruacest edot ri: limiteledemrimealeindicilordesuprafacorespunztorinraportcu capacitileunitareuzualesntcentralizaten t abelu l1 moduldeutilizarerecomandabilalacestorcapacitiest e ind icat nt abe lul 2 nvedereauneimaiuoareaprecieriglobalea.Necesaruluisednanexotabel cuprinzndlimiteledemrimeaindicilor pent rusuprafeenraportcupopula ia. . b. Celelalt edotricuprinsennomenclatorsntconsiderate ut ilizabile de lacaz la caz is nt descr ise npart eaa Il a. A prezent uluinormat iv. PARTEAI.OBIECTIVECULTURALENORMABILENMODCURENT 1.CLUBURI Profilul 1 . 1 . Cluburile au sarcini de a asigura activiti cultural educative i artistice permanente i sezoniere. Profilul lor este dat de categoria de populaie care utilizeaz clubul.Elepotf i: pentrutineret sindicale cuprofilspecial(pentruanumitesegmentedepopulaiecupreocupricomune)

pentru oamenii muncii aflai la odihn sau tratament. Funciileprincipalesnt: a. Asigurarea cadrului necesar contractului social, i activitilor de integrare social,formativeducativeiinformaionale b. Punerea unor diverse modaliti de recreere la dispoziia utilizatorilor (activiti culturale,distractive,sportive,.a.). c. Organizareadeformaiiartisticepropriiidemanifestrialeacestora. Amplasarea 1.2. Cluburiledeservescn principiupopulaialanivelulcomplexelordelocuit.n cazulcndacesteaauopopulaiemaimicde4.0003.000delocuitori,serecomand deservirea a doutrei complexe de locuit printrun singur club dimensionat corespunztor,situatnlimitelefavorabiledefrecventare. 1.3. Nu seprevdcluburi n zonede locuitdotatecucase de cultur(zonecentrale aleunororaemariimijlociisauoraengeneralmici).Inasemeneasituaii,funcia este asigurat prin filialele acestor case, n limita capacitii i razei favorabile de frecventare. 1.4. n oraele mari i mijlocii, organizate i pe cartiere, apare posibilitatea ca unul din cluburi, cuplat cu o sal polivalent, s constituie clubul principal al cartierului. 1.5. n zone industriale puternic dezvoltate pot fi.amplasate cluburi cu apartenen sindical. n cazurile n care cluburile sindicale (cuprinznd sli polivalente) i asum i rolul cluburilor de cartier, iar n orae mici, dar industriale, preiau funcia casei de cultur oreneasc,se i recomandamplasareacorespunztoarefunciei. 1.6. Pentrucluburile din complexele de locuit,raza favorabil de frecventare este de ordinul 400700 m (n raport cu caracteristicile urbanistice ale complexului de locuitncareseafllocalitatea). 1.7. Cluburile se amplaseazdepreferin la intersecia direciilorprincipalede accespietonierdincadrulcomplexului,eventualncentrulcivicalacestuia. 1.8. Se recomand aezarea clubului n vecintatea unitii nvmntului de cultur general i pe lng terenurile de sport (ale colii sau unitii de locuit) i eventualelespaiiverzi.defolosinpublic,nvedereacooperrii. 1.9. Cluburile pot.fi cuplate cu biblioteci publice, cu posibilitatea utilizrii n comunaunorncperiauxiliare. 1.10. Cluburiledeapartenensindicaldinzoneleindustrialetrebuieamplasate astfel nct s favorizeze i accesul locuitorilor din teritoriul nvecinat, pentru a puteaficonsideratecafuncionndncircuitdeschis.
Calculareanecesarului
1.11. Determinarea indicelui de capacitate se face, pentru cluburi, pe baza formulei:

ncare:

N indicele de capacitate exprimatnnumrdelocuride club/1 000 locuitori deservii F frecvenannumrdeparticipripevizitatorpean V numruldevizitatoripoteniali(cotadin1000delocuitorideservii). u coeficientuldeparticipareprezumat(dinV) z numrulzilelordeactivitatespecificpean. 1.12.Ipotezaluatnconsiderarepentruperioadadeperspectiveste:
deservii Aceasta corespunde i unei folosiri sptmnale de 1,52 ore/ loc de club pe fiecarevizitatorpotenial,nipotezauneifuncionride42ore/sptmn. 1.13. Indicele de capacitate astfel calculat satisface deservirea populaiei prin diverseleformedeclubdindomeniulpublic. 1.14. Indiceledecapacitatepentrupopulaiastabilastaiunilorbalneoclimaterice i a localitilor de interes turistic se suplimenteaz cu necesitile de club ale populaiei flotante. Parametrii de calcul pentru suplimentare se evalueaz dup caz, n raport i cu profilul (permanentsausezonier)alstaiuniisauallocalitii. Repartizareapecapacitiunitare Serierea capacitilor unitare este: 150, 200, 300, 100, 500, 600 locuri n sala polivalent. 1.15.Cluburile de apartenen sindical au capaciti determinate prin programele aprobatedeU.G.S.R.de400,500i600locurinsliledespectacolepolivalente. 1.16.Cluburile pentru staiuni balneoturistice ce vor fi dimensionate pe criterii specifice modului difereniat de utilizare pe sezoane, astfel nct s se poat asigura prin mijloaceadecvateisatisfacereanecesitilordevrf.

2.CASEDECULTUR Profilul 2.1. Casele de cultur asigur difuzarea valorilor culturii, tiinei i artei, promoveaz creaia culturalartistic local, ofer mijloacele i cadrul prielnic de dezvoltare a aptitudinilor, nclinaiilor i intereselor diverse de ordin spiritual, crend totodat condiii pentrudistracieirecreerentimpulliber.Funciileprincipalesnt: a. Asigurarea condiiilor i formelor de activitate pentru dezvoltarea aptitudinilor i pasiunilor extraprofesionale ale oamenilor prin organizarea de cercuri, laboratoare i

cluburiprefereniale. b. Organizarea manifestrilor inforrnaionaleducative, de propagand economic, informare socialpolitic, educaie etic, estetic i tiinific prin expuneri, dezbateri, simpozioane,cabinetepentrudezbaterideproblemepreferenialeetc. c. Organizarea manifestrilor artistice, spectacole, concerte, expoziii, cu formaii propriisaualeinstituiilorprofesioniste. d. Organizarea de manifestri culturaldistractive sau cu caracter sportiv precum i asigurarea condiiilorcorespunztoaredeagrement. 2.2. Snt cuprinse n prevederile prezentului normativ att caseledeculturoreneti, ct i cele ale sindicatelor, ale tineretului .a. Specificul acestora va fi stabilit de la caz la caz n raport cu profilul socialeconomic i demografic al oraului cu cerinele i necesitile specifice populaiei,urmrinduseevitarea paralelismelor. Amplasarea 2.3. noraele micii mijlociiseprevedeosingurcasdecultur latreaptoreneasc(n municipiulBucureti,aceasttreaptestelanivelulsectoruluideora). 2.4. n oraele mari pot fi prevzute, dup necesiti, mai multe case de cultur, putnd fi localizateilatreaptacartierului. 2.5. Caseledeculturconstituieobiectereprezentativededotareoreneasciseamplaseaz de regul n centrele civice ale oraului (centrul principal al oraului, centru de sector, centru de cartier) n condiii favorabile de mediu ambiant, de acces i parcare, de punere n valoare arhitectonic. 2.6. Amplasamentelealeseseconsidernecesarsofereposibilitiipentrucontinuareaunora din activiti (reuniuni, sport, spectacole) n aer liber. n acest scop apare ca indicat comasarea sau nvecinarea cu spaiu verde public i cu terenurile de sport ale respectivei trepte structurale.. 2.7. Casele de cultur din oraele mici pot fi comasate cu biblioteca public oreneasc unelencperianexe,dimensionatecorespunztor,vorputeafifolositencomun. Calculareanecesarului 2.8. Determinarea indicelui de capacitate se face, pentru casele de cultur, pe baza formulei.

ncare: N este indicele de capacitate, exprimat n numr de locuri n sala de spectacole/l 000 locuitori deservii (cunoscnd c locurile de club se determin separat, i se repartizeaz latreaptacomplexelorde locuit,lund nconsiderareilocuriledin casadeculturpentruzonadeservitdeaceasta. F frecvena, nnumrdevizionripespectator,pean V numruldevizitatoripoteniali(cotadin1000de locuitorideservii)

Z numrulzilelordeactivitatespecificpean u coeficientuldeparticipareprezumat(dinV) s numruldereprezentaii o coeficientuldeocupareaslilor. 2.9. Ipotezaluatnconsiderareeste: 6X100X0 . 6 =1olocurinsaladespectacole/1000 locuitorideservii. 210x 1 , 6x 0 , 55 2.10. Variaii de 1520% ale acestui indice vor putea fi justificate de ponderea diferitapopulaieidinzonanvecinatoraului(darcarefrecventeazsliledespectacoleale caselordecultur)nraportcuntreagapopulaiedeservitsaucunecesitilesezonieresau permanenealestaiunilorbalneoclimatericeialelocalitilordeinteresturistic. N = Repartizareapecapacitiunitare 2.11. Seriereacapacitilorunitareesteurmtoarea:500,600 i 800 locuri n sala de spectacolepolivalent. 2.12. Pentru activiti n aer liber vor fi prevzute n plus,dup posibiliti: teatru cinematografdevar,terascuringdedans,terenuripentrusportijocuridistractive. 2.13.n cazuri bine justificate, precum: a) necesitatea modificrii substaniale a raportului numrului de locuri pe sectoare de activitate (de exemplu n staiunile balneoclimaterice i n localitile de interes turistic) b) necesitatea unei sli principale despectacolecumaimultde800delocuri,vorputeafielaborate,dupaprobareaprealabila programului,proiecteunicatcaresinseama,nliniimari,derezolvrilepropusepentru casele deculturseriate. 2.14.ncazurilencarenusevaputeajustificaoportunitateaniciatipuluicel mairedus de cas de cultur (n oraele mici, sub 10.000 de locuitori), se recomand utilizarea unui clubdecategorieadecvatcuplatcuosalpolivalentdecapacitatecorespunztoare,nzestrat cu o echipare scenic minim. La calcularea capacitii unitare a slii polivalente vor fi inclusenecesitilentreguluisectordespectacole. 3.CMINECULTURALE Profilul 3.1. Cminele culturale snt instituii culturaleducative create n mediul rural, n scopul educaiei socialiste a oamenilor muncii. Ele desfoar o activitate culturalartistic permanent i multilateral, contribuind n mod activ la educaia socialist a cetenilor, ndeosebiatineretului,larspndireaculturii,tiineiiartei,asigurndpetrecereatimpului libernmodplcutinacelaitimpeducativ. 3.2. Se consider c dotrile corespunztoare desfurrii activitii cultural educative ale oamenilor muncii din mediul rural trebuie s fie difereniate n funcie de numrulpopulaiei.

Amplasarea 3.3. Localitilecuroldedeservirecomunalizonalpotoptapentruvariantade cminculturalcuunnumrsuplimentardelocurinsaladespectacol,pentruacuprindei populaiadeservitdinlocalitiapropiate. 3.4. Cmineleculturaleconstituieobiectereprezentativededotarenmediulruralise amplaseazderegulncentrullocalitii,n condiiilefavorabiledemediuambiant,de accesiparcare,depunerenvaloarearhitectonic. 3.5. Amplasamentelealeseserecomandsofereposibilitiipentrucontinuareaunor activiti(reuniuni,sport,spectacole)naerliber. 3.6. Cmineleculturalepentrulocalitipnla1000delocuitorinuvorconstitui unitiindependenteci,nfunciede necesiti,vorfacepartedintrocldirecareareialte funciuni.Deasemeneaserecomandstudiereautilizriincadrullocalitilorruraleaunor cldiricufunciunicomasatencaresfie inclusecmineculturaledeoricecapacitate. Calculareanecesarului 3.7. Determinareaindiceluidecapacitateseface,pentrucmineleculturale,pe bazacategorieidemrimealocalitii: a.' Pentru localiti sub 1 000 de locuitori capacitatea slii polivalente va fi de 100120 locuriide5085locuripentrusectoareledeclubirecreativ. b. Pentrulocaliticu10013000locuitoricapacitateasliipolivalentevafide200 300locuriide85200locuripentrusectoareledeclubirecreativ. c. Pentrulocaliticu30016000locuitoricapacitateasliipolivalentedespectacol vafide300400locurii200400locuripentrusectoareledeclubirecreativ. d. Pentru localiti cu peste 6 000 locuitori, capacitatea slii polivalente de spectacole va putea depi 500 locuri. n cazuri bine justificate se vor putea construi cmineculturalecucapacitimaimari. e. n perspectiv cminele culturale vor trebui s tind spre aceiai tem cu cluburile i casele de cultur, innd seama de eliminarea n viitor a deosebirilor eseniale dintresatiora. Repartizareapecapacitiunitare 3.8. Seriereacapacitilorunitareesteurmtoarea:100,200, 300,400i500locuri carepotfirealizatenconstruciicuosalsaudouslipolivalente.

4.BIBLIOTECI Profilul 4 . 1 . Bibliotecilefolosesccarteacainstrumentprincipalpentrurspndireacunotinelor deculturgeneralidespecialitate.Eleasigur:

a. Colectarea, depozitarea i conservarea fondului de cri, publicaii periodice i seriale,precumiaaltorcategoriide materiale(microfilme, discuri, benzi de magnetofon, diapozitive,casete,videocasete,etc). b. Consultarea coleciilor n slile de lectur i difuzarea publicaiilor pentru acas, prinslidemprumut. c. Acordarea de informri bibliografice cititorilor. Snt cuprinse n prevederile prezentului normativbibliotecilepublice dinreeauaconsiliilorpopulare,inclusivceledin caseledeculturdeoricefeliceledincluburiledincircuituldeschis. Amplasarea 4.2. Bibliotecilepublicesntorganizatecuprecderelatreaptaoraului. 4.3. n oraele avnd pn la 40.000 de locuitori, biblioteca municipalsau oreneasc este constituit de preferin dintro singur unitate n scopul unei maxime raionalizri a activitii.Razafavorabildefrecventareestede10001500m. 4.4. nmunicipiileioraelecumaimultde40.000locuitori,bibliotecamunicipalpoate avea filiale sau punctede mprumut n cartieresau chiar ncomplexede locuit, n funciede condiiile locale. Raza favorabil de frecventare se consider n asemenea cazuri a fi de 2 0002500mpentrubibliotecacentralide8001200mpentrubibliotecilefiliale. 4.5. Bibliotecile publice constituie dotri reprezentative ale oraului i se amplaseaz de regul n centrul civic al treptei structurale deservite, n condiii favorabile de mediu ambiant,accesiparcare. 4.6. Serecomandcomasarea saucel puin nvecinareacu spaiul verdepublicprecum iprevedereadespaiipentrulecturnaerliber,ndirectlegturcusliledelectur. 4.7. Pentru oraele mari i mijlocii se recomand i funcionarea bibliotecilor municipalesauorenetincldiripropriispecifice. 4.8. Pentru oraele mici sau pentru cartiere i complexe de locuit se recomand comasarea bibliotecii cu casa de cultur, respectiv clubul, cu condiia prevederii integrale a spaiilor, precum i a funciunilor bibliotecii, unele ncperi anex putnd fifolositencomun. 4.9. n unele cazuri poate aprea oportunitatea utilizrii unor spaii sau cldiri existente (biblioteci tradiionale, monumentede arhitectur .a) n asemenea situaii se recomand mbuntirea condiiilor existente de mediu ambiant n msura posibilitilor oferitedecondiiilelocale. Calculareanecesarului 4.10. Indicelede capacitate(dotare cu publicaii, cri, reviste etc) se face pentru bibliotecile publice, pe baza normelor pentru funcionarea bibliotecilor publice aprobate n anul 1972, de Federaia internaionala a asociaiilor de biblioteci (FIAB), de pe lng UNESCO,careprevd: 2000volume/1000locuitorinlocaliticupeste10000locuitori 3000volume/l000locuitorinlocalitisub10.000locuitori. 4.11. Indiceledecapacitatearetendindeasediminuapnla1600volumela1000

locuitori, n raport invers cu mrimea oraului. n ipoteza unor biblioteci filiale indicele va fi deordinul15001000 volume/l 000 locuitori(cartier,complex de locuitetc)urmnd carestulsfieacoperitdebibliotecaoreneascsaumunicipal. 4.12.Indicele este direct influenat de importana cultural a oraului n centre importantedecultur,indicelepoatedepi2000volume/1000locuitori. 4.13. Indicele trebuie reconsiderat n acelai sens i la oraele mici, sub 10.000 locuitori, precumilocalitimiciicelecuprofilbalneoclimatericsauturistic.Ladeterminareaindiceluise vaineseamadeprofilulsezoniersaupermanentalstaiunilorbalneoclimatericeiallocalitilorde interesturistic. Repartizareapecapacitiunitare 4.14.Corelareacutreaptastructuralinumruloptimdelocuitorideserviiesteartatn tabeluldemaijos:

Specificarea

Populaia deservit Fondvolume 20000 'Nr.locurin 20 saladelec tur

Tipuldebibliotecdiversificatpecategorii acomplexuluide oreneasc municipal locuit I II I II I II 12000 6000 30000 20000 60000 30000 10000 10 60000 60 40000 100000 60000 40 100 80

4.15. n cazul municipiilor cu peste 60.000 de locuitori i pentru biblioteci cu mai mult de 100.000 volume, vor putea fi elaborate proiecte unicat, care s in seama, n linii mari, de programulbibliotecilorseriate. 4.16. Tipurile de biblioteci destinate complexelor de locuit pot fi utilizate i ca biblioteci pentru localiti mai mici de 10.000 de locuitori, cu aplicarea indicelui de capacitate cores punztor. 4.17.Pentru staiunile balneoclimaterice i localitile de interes turistic se admite o eventualreproporionareaspaiilornmsuraimpusdevariaiaindicilordeutilizare,delectur i de circulaie, n vederea unor realizri eficiente, ndeosebi n cazurile staiunilor sezoniere. 4.13. Tipurile de biblioteci denumite oreneti pot fi utilizate ca biblioteci de cartier (filialealebibliotecilormunicipale)pentruoraemaricutreitreptestructurale,cuaplicarea indiceluidecapacitatecorespunztor.

5.CINEMATOGRAFE Profilul 5.1. Cinematografele s.nt instituii culturaleducative unde se prezint spectacole cinematograficepubliculuispectator. Cinematografele i pot desfura activitatea n uniti exclusiv cinematografice sau n, alte uniti socialculturale cu funcii polivalente (cluburi, case de cultur, cmine culturale .etc).Cinematografelepotfuncionancldirispecificesaunspaii..naerliber. 5.2. n localitile mici, complexe de locuit i orae mici capacitatea aferent activitii cinematografice poate fi inclus n alte dotri culturale (cu funcii polivalente) existente sau nou construite, care vor trebui s fie prevzute cu posibilitatea de proieciecinamatografic. 5.3. Cinematografele se recomand a fi situate n centrele oraelor sau n centrele cartierelor,nzonedeaglomerareapopulaiei,n legturcuvaduridecirculaiepietonal (complexe comerciale, piee, grupri de instituii), cu posibiliti de parcare. Raza favorabildefrecventareserecomandanudepi1km. 5.4. Cinematografele n aer liber se amplaseaz de la caz la caz, pe criterii de oportunitate, recomandnduse a fi grupate cu cldiri de cinematografe (pentru o mai eficient exploatare tehnicoeconomic), cu retrageri suficiente fa de eventualele surse de zgomot i de lumin. n cazul construirii izolate se prefer ncadrarea ntrun spaiuplantat. 5.5. Organizarea spaiului nvecinat este legat i de. Modul n care cinematografele urmeaz a fi integrate ansamblului arhitectonic din care fac parte, cldirile lor putnd fi independente,cuprinsencomplexelecomercialesaulegatedeblocuridelocuine. Calcululcapacitilorcinematograficenecesare 5.6. Determinarea indicelui de capacitate (numit de cineficare") se face pe baza formulei: N = Fx1000 sxo x 365

ncare: N indiceledecineficareexprimatnnumrdelocuri nslilepentruspectacole cinematograficela1000 locuitori Ffrecvenamedieanual,exprimatnnumrdevizionripelocuitor/an s numrdespectacolepe,ozide activitatenvalori mediinfunciede solicitrilepublicului o coeficientmediudeocupareaslilordeterminatstatisticpentrudiferite localiti. N = (16 13 )X 1000 =35 25locuri/1000locuitori. 2 3 )X( 0 . 65 0 . 45 )X365

5.7. Capacitilecinematograficenecesareexprimatennumrdelocurifizice,nsumnd attpeceledincldirileexclusivcinematograficectipeceledincelelalteunitisocial culturalecufunciipolivalenteavndposibilitateadeproieciecinematograficse determin cuajutorulrelaiei:

Lnumaruldelocurinoinecesarepetreaptaurbanapentrucaresafacutcalcululrespectiv P populaia treptei urbane care urmeaz a fi deservit exprimat n numr de locuitori. N indicele de cineficare, ce depinde de mrimea localitilor dup cum urmeaz: 3035locuri/1000 locuitoripentrulocalitilemiciistaiunilebalneoclimaterice 2025locuri/1000locuitoripentrulocalitilemariimijlocii. NOTA I: n cazul cnd calculul se face pentru un cartier stabilirea indicelui de cineficaresefacedupaceleaicriterii. A capacitateaexistentncldirilecufunciiexclusiv cinematografice,exprimat nnumrdelocuri Bcapacitateaexistentnalteunitisocialculturalecufunciipolivalenteutilizatei pentruproieciicinematograficeexprimatnnumrdelocuri k coeficient ce caracterizeaz gradul de utilizare al capacitilor B pentru activitateacinematografic(valoareaacestuiavaficuprinsntre1417%). NOTAII : Capacitateadincinematografelenaerlibernu vafiinclusncalcul. 5.8. Capacitateacinematografictotaldeterminatlapct.5.7.vafidistribuitpe urmtoareaseriedecapacitiale unitilorcinematografice:100,150,250,350,500,650 locuri, care pot fi realizate n construcii cu o sal sau n complexe cinematografice cu mai multesli. n afara capacitilor de mai sus, n cazuri bine justificate pot fi realizate i capaciti superioare celei de 650 locuri, acestea avnd caracter de unicat, pentru care se vor obine avizeleorganelordespecialitate. 5.9. La stabilirea amplasamentelor cinematografelor, a capacitilor necesare, a numrului de ecrane dintro unitate precum i pentru realizarea de unicate se va cere avizul tehnic de specialitate al Consiliului Culturii i Educaiei Socialiste (Centrala Romniafilm).

6.TEATRE Profilul 6.1. Teatrele folosesc ca mijloc de expresie, n vederea realizrii funciei lor social educative, de modelare a contiinei socialiste, arta complex a spectacolului scenic realizat pe viu, prin intermediul literaturii, actoriei, regiei, scenografiei, muzicii

etc,nproporiivariabile,dupgen. 6.2. Teatrele trebuie s asigure, pentru obinerea eficienei lor educative tin ct mai naltnivelartistic: a. Pregtirea spectacolelor prin repetiii, confecionarea de decoruri i costume, adaptareaechipriitehnice,.a. b. Desfurarea spectacolelor, prin interpretarea lor direct n prezena publicului, cu folosirea mijloacelor scenice adecvate i n condiii optime de vizionare i de audiere asigurnduse confortulnecesar. c. Pentru mrirea eficienei, se recomand, n funcie de importana i complexitateateatrului, s existe sli cu spaii transformabile,pentruspectacolecarecer altfeldeconfiguraiispaialedectcelepecareleoferosingursalfix. 6.3. Teatrelepotfipentrudiversegenuridespectacolesauspecializate: a. Teatrele de diverse genuri de spectacole pot avea activiti combinate, prezentnd spectacoleattngenul vorbit,ct incelmuzical.naceastcategoriepotficuprinsei teatrele n aer liber cu caracter sezonier, care, pe lng teatru, prezint i alte feluri de manifestriartistice:concerte,spectacole,cinematografe.a. b. Teatrele specializate snt profilate n raport cu genul de spectacole crora le snt destinatenmodpredominantastfel: teatruvorbit(dedram,decomedie). teatrumuzical(operet,revist,varieti) teatrudeoper,ibalet teatrudeppuiimarionete. Amplasarea 6.4. Teatrele, concepute cu dotri specifice, pot fi prevzute pentru perioada de perspectiv numai n oraele mari i n unele din cele mijlocii, nspre limita superioar de mrimeaacestora. 6.5. Pentru oraele mici i cele mijlocii care nu vor depi 50.000 locuitori nici n perspectiv, se consider c satisfacerea necesitilor poate fi asigurat prin utilizarea sectorului de spectacole din casele de cultur sau din slile polivalente, n limita niveluluideechiparescenicaacestora. 6.6. Teatrele se localizeaz la treapt oreneasc.Profilarea teatrelor se coreleaz n principiucucategoriademrimeaoraului,astfel: a. noraemijlocii,teatrulconstituieunicativaficu activiticombinate. b. n oraele mari pot aprea, n afara teatrului sau teatrelor de dram i comedie cu dotridebaz,inecesitateaunorteatre specializate,precumteatrumuzical,teatrudeppui imarionete. c. Lalimitasuperioaraoraelor maripoateapreanecesitatea unui teatru de oper i balet. 6.7. Teatrele ca uniti de dotare oreneasc se amplaseaz n general n centrul principalalorauluisaunvecintatea acestuia.ncazurile n care ntrunora mare snt prevzute mai multe uniti, unele din acestea pot fi aezate i n centre secundarealeoraului. 6.8. Teatrele necesit amplasamente care s ofere posibiliti de punere n valoare a

caracteruluilormonumental,reprezentativ.Serecomandspaiilargipieesauzoneplantate organizate astfel nct s permit accese i evacuri uoare, att pentru public (trasee pietonale,staiidetransportncomun,parcaje),ct ipentrucirculaiadeserviciu. 6.9. Teatreledeppuii marioneteseamplaseazderegul nzonelinititealeoraului, depreferinnlegturcuunspaiuplantatdeagrementincondiiidemaximsecuritate decirculaiepentruspectatoricopii. 6.10. Teatrele n aer liber, se amplaseaz n funcie de condiiile naturale favorabile. Aezarea n cadrul unui parc apareca soluia cea mai recomandabil teatrul constituie, n acestcazunuldinelementelecompoziionaledominantealeparcului,corelndusecu: a. Dirijareaidimensionareaprincipaleloraleideacces. b. Justautilizareareliefuluiprinvalorificareadenivelrilornaturalesauartificiale. c. Dispunerea grupurilor de plantaii nalte att n vederea unei bune protejri, ct i pentruconsiderenteestetice. Calculareanecesarului 6.11.Determinareaindiceluidecapacitateseface,pentruteatre,pebazaformulei:
FxVxu Zxsxo ncare: Nesteindiceledecapacitate,exprimatnnumrdelocurinsaladespectacole/1000de locuitorideservii, Ffrecvenannumrdevizionri/spectatori/an V spectatoripoteniali(cotadin1000delocuitorideservii) u coeficientdeparticipareprezumat(din V) Z numrulzilelordeactivitatespecificpean s numrulmediudereprezentaiipezideactivitate o coeficientdeocupareaslilor. 6.12. Ipotezaluatnconsiderare(exclusivnecesarulpentruteatredeppuiipentru celenaerliber)este:

N=

N=

4x 800x 0 . 6 10locurinsal/1000locuitorideserviti 210x 1 . 2x 0 . 6

6.13. Indiceledecapacitatepoatevariacu2025%dup: a. Particularitiletradiionalculturaleistructurasocialapopulaieioraului. b. Graduldeparticiparelaspectacoleteatraleapopulaieidinsistemuldelocalitii pondereaacesteiafadentreagapopulaiedeservit. c. Potenialulslilordespectacolealecaselordecultur ialeeventualelorsli polivalente,nspecialnoraelemijlocii. 6.14. Pentruoraelemiciinaceleoraemijlociipentrucarenuseprevdteatre, indiceleestecumulabilcucelpentrucaseledecultur. 6.15. Pentruteatrelecieppuiimarionete,ipotezamediedecalculeste:

N=

6x180 x 0 . 7 =3locurinsal/1000locuit,deservii. 210x 1 . 3 x 0 . 9

6.16.Pentruteatrelenaerliberindiceledecapacitateseapreciaz(cutotulorientativ) la1,52locuri/1000locuitori. Repartizareapecapacitiunitare 6.17. Capacitile slilor de teatru (n numr de locuri) snt legate ntro anumit msuridegenuldespectacolepentrucaresntprofilate.Astfel: a. Slile mici de 100400 locuri, snt destinate n special spectacolelor cu caracter experimental, care nu atrag simultan un numr prea mare de spectatori. Tot sli mici se folosesc pentru teatrele de ppui i marionete, de preferin spre limita inferioar de capacitate, innd seama de condiiile de vizibilitate impuse de dimensiunile reduse ale personajelorialescenei. b. Slile mijlocii, de 500700 de locuri, pot fi specializate de genuri, dar servesc ndeosebipentruteatruvorbit. c. Slile mari, de 8001000 de locuri, se realizeaz de obicei ca uniti reprezentative permindispectacoledeoperibalet,ingeneral,spectacoledemaremontare. d. Slilefoartemari,cuocapacitatecaredepete100de locuri,constituieunicate la nivelulrepublican. 6.18. Pentrumotivedeeficienirentabilitateapareindicat ca, noraele mari numrul de locuri rezultate din calculul necesarului s fie repartizat n dou sau mai multe sli cu capacitate i profilare adecvat, cu utilizarea n comun a unei pri din ncperile anex cucaractertehniciacelordestinatepublicului. 6.19. Capacitateateatrelor n aer liber poate varia foarte mult, nraportcucondiiile naturale i posibilitile economice locale. Capacitatea poate ajunge, n condiiile uzuale din ara noastr, n limitele a 10003000 de locuri. Ceea ce depete aceast mrime constituieunicatelanivelrepublican.

PARTEAAIIADOTRICULTURALEUTILIZABILEDUPCAZ 7. SLIPOLIVALENTE 7.1. Se includ n prevederile prezentului normativ numai slile polivalente cu capacitate redus (300700 de locuri), ale cror funciuni posibile in n principal de reeaua cultural. Slile polivalente de mare capacitate (peste 1000 de locuri snt considerateasencadra,dupdestinaiaprincipal,nreeauadeeducaiefizicisport. 7.2. Slilepolivalentedecapacitateredussatisfacnvedereadiversificriimijloacelor culturaleducative de influenare a maselor, unele necesiti ale sectoarelor de spectacole i cultur de mas care din diferite cauze nu snt satisfcute prin dotri specifice reprezentaii teatrale i concerte (n limita programelor de echipare tehnic a acestor sli,) reprezentaii cinematografice, conferine, simpozioane etc, precum i unele reuniuni ceteneti. 7.3. Slile polivalente de capacitate redus din cijcuitul deschis se amplaseaz la

treaptaorauluisauacartierului.Slilepotfisituate: a. Izolat, ncondiiilegeneralealeslilordespectacolei n funciede importanape careoauncadruloraului. b. Comasat, alturate sau ncorporate unor dotri culturale ale cror funcii le completeazsauncldiricufunciicomasate. 7.4. Slile polivalente de capacitate redus nu au un indice de calcul propriu, acesta, nscriinduse n indicele dotrii a crei funcie principal o asum. Determinarea capacitilor optime se coroboreaz cu importana oraului, necesitile culturale ale populaiei,amplasareadotrilordinreeaexistenteipropuse. 8. SLIDECONCERT 8.1. Slile de concerte snt destinate manifestrilor publice de muzic instrumental i vocal, avnd ca scop educarea estetic i patriotic a maselor largi de auditori, n lumina ideologiei i principiilor umaniste socialiste. Profilarea slilor de concerte se axeaz n principiu,pedeosebiriledeamploarealeproducieimuzicale: a. Concertealeunorformaiimari(orchestresimfonice,populare,ansambluricorale .a.). b. Concertealeunorformaiireduse(instrumentalesaucorale"de camer", recitaluri i formaiidemuzicuoar). 8.2. Slile de concerte constituie unicate la treapta oraelor oportunitatea unor construciinoideacesttipestenecesars fiesupusuneianalizedeosebitedeatente. 8.3. Cldirile pentru sli de concerte snt obiective reprezentative, uimind a se prevedeanamplasamentecentraleincondiiisimilarecucelealeteatrelor. 8.4. Numrulde locuri,precumisuprafeele necesareacestui gen de spectacole nu snt cuprinse n indici decalcul ise determinnfunciedespecificulinivelulpreocuprilor lorlocalenacestdomeniu. 8.5. Intervalul capacitilor corespunztoare pentru asemenea tipuri de dotare se recomanda f i : pentrumuzicadecamer,20300delocuri pentrumuzicasimfonic,4001000delocuri. 9.CIRCURI 9.1. Circurile snt localuri de spectacole cu aren circular tradiional i anexe funcionale(menajerie.a.)legatedespecificulgenului. 9.2. n condiiile rii noastre, dotri de acest fel cu caracter permanent nu pot fi realizatedectnmprejurrideosebite,la nivelrepublican. 9.3. Pentru celelalte orae este necesar s se prevad amplasamente pentru construcii uoare,demontabile(apitouri),caresadposteascspectacolealecolectivelordecircn turneu.Asemeneaamplasamentenzestratecuominimechipareedilitar(alimentarecuap i energie electric) se situeaz n general n zone marginale, pe lng trguri, oboare sau terenuridestinatedistraciilorpopulare.

10.MUZEEICOLECII 10.1. Muzeelesntdestinatecercetrii,depistrii,depozitrii,conservriiiprezentriictre public a unor obiecte reprezentnd valori din patrimoniul artistic etnografic tiinific etc, peplannaionaliinternaional. 10.2. Profilareamuzeelorpespecialitiurmretecriteriivariate,precumdestinaia, modul, cadrulsauperioadadefolosiretiinificieducativaexponatelor. 10.3. Muzeelepotfiorganizatenoricelocalitatecuunbogattrecutistoricsaucareoferdovezi materialetiinifice,artisticesaudocumentare.noraelereedindejude,eleseorganizeazn general ca uniti complexe sau de profil unic, specializate cu secii autonome: art, etnografie, istorie, tiine naturale, tehnic, istoria culturii etc. ca i de restaurare i conservarea patrimoniului. Seciile snt, att funcionale, ct i expoziionale, cu excepia celei de restaurare conservarecareestenumaifuncional. 10.4. Muzeelesepotorganizacuunconinutdeterminati cuostructuradaptabilprofilul poate fi dezvoltat pe o tematic legat de specificul regional (arheologie, art popular, tradiie meteugreasc, producie economic specific, personaliti istorice.i artistice, colecii personale.a.). 10.5. Muzeele se amenajeaz la treapta oreneasc, expunerea coleciilor fcnduse n spaii nchisesaudeschise,dimensionate dupnecesitilesaudupposibilitileexistente: a. nconstruciinchise,ncldirisaucomplexedecldiriconstituiedupprogramespeciale, sau n cldiri existente cu alte destinaii iniiale (eventual monumente de arhitectur) adaptate scopurilormuzeale. b. naerliber: . n corelaie cu muzeele pavilionare, pentru exponate de dimensiuni mari sau care se consideroportunafi prezentatencadrulnaturii namenajridesinestttoare pentruexpunereaunorcldiri,instalaiisautehnicieni ncondiiidecadrunaturalcares sugereze sau s reconstituie mediul originar se amenajeaz de obiceipe suprafee mai mari,nglobndusenspaiiplantate deimportanoreneasc pentruvalorificareaunormonumentedecultur,arheologiesauarhitectonice,nsitu. Pot fi nsoite de muzee n spaii nchise pentru expunerea sistematic i sintetic a obiectelor,documentelordedimensiuni,variabilesaudevaloaremare,gsitela faa locului. 11.MUZEEMEMORIALE 11.1.Muzeelememorialesntlocaluripentrucinstireamemorieiinscopulpopularizriiunor personaliti din diverse domenii de activitate, personaliti reprezentative pentru trecutul rii saupentruculturanaionaliuniversal. 11.2.Amenajareamuzeelormemorialeestedeterminatdeexistenanlocalitateaunorelemente materiale(cldiri,locuine,obiecte)legatedepersonalitatearespectiv.Elepotadpostinunele cazuri colecii cu caracter artistic. Muzeele memoriale pot constitui uneori elemente dominante n restructurarea zonelorncareseafl,cuprecdereatuncicndsntmonumentedeculturclasate.

12.SLIDEEXPOZIIEIGALERIIDEART 12.1. Slilepermanentedeexpoziiedinreeauaculturalaucascopprezentareaunorlucrri selecionate, fie din opera unui artist, fie n vederea unor expoziii colective sau pe teme date. Menirea lor este de a contribui activ i permanent la aciunea de educare estetic a publicului celuimailarg. 12.2. Caracterulderennoireperiodic i mareavarietate nprofilulexpoziional,carepoate diferi dup tipul exponatelor (dintro singur ramur sau mixte), dup modul de expunere, dup importana cuprinderii (local, naional, sau chiar internaional) confer slilor de expoziieunanumitgraddepolivalen. 12.3.Galeriile de artprezint pe lng spaiul deexpunere ispaiicucaracter comercial.Odatcuorganizarea unorexpoziiipersonalealeartitilorplasticiprofesioniti, galeriile de art asigur vnzarea ctre populaie a produciei artistice, precum i a materialelornecesarecreaieiplastice. 12.4.Amplasarea spaiilor destinate expoziiilor cu caracter cultural, precum i a galeriilor de art, se face de preferin n, n zonele centrale ale oraelor (eventual i n centre de cartier), n puncte de animaie, intens frecventate de pietoni cel puin nanumiteorealezilei(centrecomerciale,parcurioreneti). Necesitateagaleriilordeartestedeterminatdelacazla caz,nraporticumrimea oraului. 12.5.nzonelecentraledensconstruiteserecomandcasliledeexpoziiiigaleriilede art, s fie ncorporate altor cldiri cu destinaie cultural (cluburi, case de cultur), sau incluse n parterul unor construcii cu alte funciuni (cldiri comerciale, administrative, blocuridelocuit). 12.6.nzoneleverzimarginalealeoraelormari,slilede expoziiepotfiprevzuten pavilioane speciale, de regul n cadrul unor ansambluri expoziionale cu profilare polivalenta,pesuprafeemaimarideterenfolosibilelatreaptasupraoreneasc. 12.7.Pentrudimensionarea slilordeexpoziiecurentede intereslocalsepoateavean vedere n mod orientativ un indice de 23 mp de arie desfurat/1000 locuitori (cu un minimum de 60 mp care asigur o desfurare de circa 2530 m de simez). Indicele variaz n raport invers cu mrimea oraului i este puternic influenat de condiiile locale, nivelul culturalartistic al oraului, existena unei coli de art, a unor atelieredecreaie 12.8.Indicele nu cuprinde slile utilizate n mod ocazional n scopuri de expoziie, precum foaierele teatrelor, caselor de cultur sau alte sli polivalente, holuri de instituiipublice, coli,biblioteci.a. 12.9.Pentru galeriile de art, capacitile unitarerecomandatesnt4050mparie utilpentruspaiuldevnzare,70100mparieutilpentruceldeexpunereicirca50mp spaiudedepozitare. 13COLIPOPULAREDEART 13.1. colile populare de art snt destinate pregtirii i perfecionrii interpreilor i instructorilor din cadrul formaiilor artistice de amatori din instituii i ntreprinderi n vederea ridicriiniveluluimicriiartisticedeamatori,contribuindprinaceastalaeducarea

esteticapopulaiei. 13.2.colipopularedeartseorganizeazi funcioneaz pe ling consiliile populare ipotfiprevzutenoriceoran funciedecondiiileumaneimateriale.Elefuncioneaz n localuri proprii, dup programe speciale adecvate profilului lor sau folosesc spaii existente ale unor case de cultur, cldiri de nvmnt etc. coala popular de art din oraul de reedin poate include i Casa creaiei populare" a judeului unitate cu caractermetodologic. 14.UNIVERSITICULTURALTIINIFICE 14.1.Universitileculturaltiinificeiasumarolulderspndireiadncireaunor cunotine despre art, tiin i tehnic, la un nivel relativ ridicat, n rndul populaiei adulte inafarasistemuluide nvmntsuperior. 14.2.Universitile culturaltiinifice se nfiineaz n reeaua urban. Ele pot funciona n mod curent n localul casei de cultur oreneasc sau n alte cldiri corespunztoare din ora. Localuri proprii vor fi avute n vedere numai n situaii cutotuldeosebite. 15.ATELIEREDECREAIE 15.1.Atelierele de creaie asigur artitilor plastici profesioniti (individual sau n colectiv)condiiioptimedeconcepereirealizareaoperelorlor. 15.2. Amplasareaatelierelor(icaselor)decreaie precumidimensionarealorseface de la caz la caz, dup necesitile stabilite de uniunile de creaie tutelare i n raport cu posibilitileoreneti. 15.3. Pentru amplasarea unitilor de creaie se recomand alegerea de medii ambiante favorabile,nzonelinititeibogatplantate.Ateliereledecreaiepotfiprevzuteinzonadelo cuitpentrucaseledecreaieserecomandcondiiideizolaremaiaccentuat(nparcuri,nlocuri pitoretidinzonemarginalesauchiarexterioareoraelor). 15.4. Ateliereledecrtaiepotfiorganizate: a. n construcii specifice (de preferin ntrun grupaj de mai multeuniti,cu atelierelede sculpturlaparter,necesitndechipareinlimespecial). b. Comasatculocuinele,nconstruciijoase(cuplatculocuinapersonalaartistului)sau nblocuri(atelieredesculpturlaparter,celedepicturlaultimulnivel).

S-ar putea să vă placă și