Sunteți pe pagina 1din 3

NOŢIUNEA DE FUNCŢIE

Orice studiu cantitativ al unor fenomene din natură sau din


producţie urmăreşte să stabilească corespondenţa între elementele a două
mulţimi; funcţia y = f ( x ) este expresia matematică a acestei corespondenţe.
Exprimând această corespondenţă sub formă matematică se
depăşeşte faza empirică a studiului, urmând cercetarea în abstract a
proprietăţilor fenomenului studiat.
Din punct de vedere psihologic, pregătirea pentru studiul
dependenţei funcţionale constă în:
1. elevii să capete deprinderea de a privi datele unei probleme ca
variabile, adică să privească variabilele ca parametri;
2. elevii să înveţe să considere în acelaşi timp două mărimi
susceptibile de a lua mai multe valori, astfel încât valorile mărimii
a doua să fie determinate îndată ce cunoaştem valorile primei
mărimi şi să urmărească variaţia celei de-a doua mărimi.
Iniţierea se face în clasa a 5-a la proprietăţile operaţiilor; la
fiecare operaţie se studiază cum variază rezultatul când variază elementele
cu care se operează (ex.: cum variază suma a doi termeni când unul din ei se
măreşte cu un număr; cum variază produsul a doi factori când unul din ei se
măreşte de un număr de ori).

Aplicaţii:
1. A are 160 lei, B are 20 lei. Cât trebuie să dea A lui B pentru ca A
să aibă de 3 ori mai mult decât B?

Lui A îi Atunci B Întreitul


A dă lui B Diferenţa
rămân are banilor lui B
10 150 30 90 60
11 149 31 93 56
12 148 32 96 52
13 147 33 99 48
... ... ... ... ...
x 160 – x 20 + x 3(20 + x) 160 – x – 3(20 + x)

Observaţii:
a) numerele din prima coloană cresc cu câte o unitate;
b) numerele din a doua coloană scad cu câte o unitate;
c) numerele din a treia coloană cresc cu câte o unitate;
d) numerele din a patra coloană cresc din 3 în 3 (dacă un număr
creşte cu o unitate, atunci întreitul creşte cu 3);
e) numerele din a cincea coloană descresc din 4 în 4 (?!).
Când numerele din prima coloană cresc cu o unitate, diferenţa scade
cu 4, deci sunt necesari 60 : 4 = 15 paşi, adică numerele din prima coloană
trebuie să crească cu 15.
Rezultă că A trebuie să-i dea lui B: 10 + 15 = 25 lei.
Probă: 160 – 25 = 135 lei (A) şi 20 + 25 = 45 lei; A = 3B

2. Într-o magazie se găsesc 185 lăzi de zahăr, iar într-o altă


magazie 115 lăzi. Câte lăzi trebuiesc mutate dintr-o magazie în cealaltă,
pentru ca în prima magazie să fie de două ori mai multe lăzi decăt în a doua?

3. Într-un rezervor se găsesc 310 litri de benzină, iar în alt


rezervor se găsesc 124 litri de benzină. Vrem să adăugăm în ambele
rezervoare aceeaşi cantitate de benzină, astfel ca primul rezervor să
conţină de două ori mai multă benzină decât al doilea. Care este aceea
cantitate?

4. O lumănare are 16 centimetri, iar o altă lumânare are 37 cm. În


fiecare minut, ambele lumânări se scurtează cu câte 1 cm. După cât timp va
fi cea de-a doua lumânare de 4 ori mai lungă decât prima?

5. Într-un rezervor se găsesc 50 l de apă, în alt rezervor numai 30 l.


Primul rezervor are un robinet prin care se scurg 3 l/minut, iar al doilea are
un robinet prin care se scurg 2 l/minut. Se deschid ambele robinete. După
cât timp va rămâne în primul rezervor o cantitate de apă de 6 ori mai mult
decât în cel de-al doilea rezervor?

Bazinul 1 Bazinul 2
Timpul
Se Se De 6 ori Diferenţa
(minute) Rămân Rămân
scurg scurg
0 0 50 0 30 180 130
1 3 47 2 28 168 121
2 6 44 4 26 156 112
3 9 41 6 24 144 103
4 12 38 8 22 132 94
... ... ... ... ... ... ...
x 3x 50 – 3x 2x 30 – 2x 6(30 – 2x) 6(30 – 2x) – (50 – 3x)
Scad din Scad din Trebuie să scadă
Scad din 9 în 9
3 în 3 2 în 2 din 12 în 12
- la început diferenţa dintre coloana a 6-a şi coloana a 3-a este de 130 şi
4
scade cu 9 l/minut, deci diferenţa va dispărea după 130 : 9 = 14 minute.
9

6. Un număr de caiete se distribuie la elevii unei clase. Dacă se dau


fiecărui elev câte 10 caiete, 3 elevi rămân fără caiete, iar dacă se dau câte 9
caiete, rămân 5 caiete. Câţi elevi sunt în clasă?
Prima distribuţie:

- luăm de la fiecare elev câte un caiet, rămânând astfel cu câte 9 caiete;


- 3 x 9 = 27 caiete + 5 = 32 caiete;
- deci, din prima distribuţie s-au dat caiete la 32 elevi;
- 32 elevi + 3 elevi = 35 elevi (în clasă)