Sunteți pe pagina 1din 1

Organigrama ARACIP

Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ARACIP este 50, din care 45 sunt posturi de execuţie şi 5 de conducere

Consiliul ARACIP
conducere decizională

Biroul executiv al ARACIP Comisia consultativă


organ colectiv consultativ
coordonare operativă

Serviciul Compartimentul Compartimentul


*) Departamentul economic şi resurse umane comunicare şi
de acreditare administrativ relaţii cu publicul

*) Departamentul
de asigurare a Compartimentul Compartimentul
calităţii juridic audit intern

*) Organizate la nivel de direcţie Colaboratori externi, experţi în domeniu, înscrişi în registrul


propriu al experţilor în evaluare şi acreditare

S-ar putea să vă placă și