Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT

PUNCTE TARI (strenghts) PUNCTE SLABE (weaknesses)


Aspecte pozitive interne (care au un control minor) pe Aspecte negative interne (care au un control minor) pe
I care le puteţi folosi în planificare: care le puteţi modifica:
• •
N
T • •
E • •
R
• •
N
E • •

• •

• •
OPORTUNITĂŢI ÎN CARIERĂ (opportunities) AMENINŢĂRI ÎN CARIERĂ (threats)
Condiţii externe pozitive pe care nu le puteţi controla Condiţii externe negative pe care nu le puteţi controla
E dar pe care le puteţi transforma în avantaje: şi al căror efect vă reduc şansele în carieră:
• •
X
T • •
E • •
R
• •
N
E • •

• •

• •