Sunteți pe pagina 1din 3

1

SCALA SINDROMULUI POZITIV ŞI NEGATIV:


Mai jos există 7 itemuri pentru simptomele pozitive şi 7 pentru cele
negative,apoi 16 itemuri privind o scală de psihopatologie generală de simptome
pozitive şi negative(PANSS)

Nr. Simpt.pozitive Cotare 1 Cotare 2 Cotare 3


1 Idei delirante
2 Desorganizare ideativă
3 Comportament halucinator
4 Stare de excitaţie
5 Idei de grandoare
6 Suspiciune/idei persecuţie
7 Ostilitate
Simpt.negative
1 Tocire afectivă
2 Scăderea reacţiei afective
3 Raporturi sociale sărace
4 Retragere socială(pasivitate/apatie)
5 Dificultăţi în a gândi abstract
6 Lipsă de spontaneitate şi fluiditate
a conversaţiei
7 Idei stereotipe
Psihopatologie generală
1 Preocupări somatice
2 Anxietate
3 Sensaţie de vinovăţie
4 Stare de tensiune
5 Manierisme sau atitudini posturale
bizare
6 Depresie
7 Încetinire motorie
8 Lipsa dorinţei de cooperare
9 Conţinut neobişnuit al gândirii
10 Dezorientare
11 Scăderea atenţiei
12 Scăderea capacităţii de judecată şi
perspicacitate
13 Tulburări ale voinţei
14 Control sărac al impulsurilor
15 Preocupări excesive
16 Evitare socială activă
2

Scala de stabilire a simptomelor negative


Are 25 itemuri:

Nr. Afectivitate tocită sau linguşitoare Cotare 1 Cotare 2


1. Expresie facială fixă
2 Scăderea mişcărilor spontane
3 Sărăcia expresiei gestuale
4 Contact vizual sărac
5 Lipsă de răspuns afectiv
6 Afecte inadecvate
7 Lipsa de inflexiune vocală
8 Scăderea participării afective
ALOGIA
9 Sărăcia vorbirii
10 Sărăcia conţinutului vorbirii
11 Blocaj al gândirii şi vorbirii
12 Creşterea timpului de latenţă la răspuns
13 Scăderea voinţei/apatie
14 Scăderea preocupării pentru îngrijire şi
igienă personală
15 Desinteres pentru şcoală sau muncă
16 Scăderea forţei fizice
17 Gradul de scădere a voinţei/apatiei
AHEDONIA-NESOCIABILITATEA
18 Interesul pentru activităţi şi distracţie
19 Interesul pentru sex şi activitate
20 Abilitatea pentru relaţii intime şi apropiate
21 Relaţiile cu colegii sau prietenii
22 Nota globală pentru ahedonie/lipsă de
sociabilitate
SCĂDEREA ATENŢIEI
23 Neatenţie în muncă
24 Neatenţie în cursul testării
25 Nota globală privind atenţia

The brief psychiatric rating scale


(Scală psihiatrică rezumativă de simptome)
3
Are 18 itemuri:

Nr. Simptomele Cotare 1 Cotare 2


1 Preocupări somatice
2 Anxietate
3 Scăderea reacţiei afective
4 Desorganizare conceptuală
5 Sentiment de vinovăţie
6 Stare de tensiune
7 Manierisme şi atitudini posturale bizare
8 Grandoare
9 Dispoziţie tristă
10 Ostilitate
11 Suspiciune
12 Comportament halucinator
13 Scăderea motricităţii
14 Necooperare
15 Conţinut neobişnuit al gândirii
16 Tocire afectivă
17 Stare de excitaţie
18 Desorganizare comportamentală şi ideativă