Sunteți pe pagina 1din 9

CABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE

Dr.Şt.Med. IOAN C.CUCU


Medic primar psihiatru
Licenţiat în psihologie
Piatra-Neamţ,Bd.Dacia 7,
Tel.092.780.176/214.786

REZULTATELE TESTĂRII PSIHOLOGICE


I.DATE GENERALE:

NUMELE ŞI PRENUMELE………………………………………… . . .Sex . . . . . Vârsta . . . .


studii . . . . . . . . …..Profesia……….. . . . . . Ocupaţia . . . . . . . . . .. . Starea civilă . . . . . . . . . . .
Scopul examinării . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul:Loc…………………… str…………….. . . .Nr. . . Judeţul . . . . . . . . . . . .

II.OBSERVAŢIA ŞI INTERVIUL PSIHOLOGIC:


1.Prezentarea:

2.Cooperarea:

3.Analiza psihologică:

III.EXAMENUL EXPERIMENTAL AL FUNCŢIILOR PSIHICE BAZALE:

Test orientativ privind principalele deficienţe Val.%


1.Personalitate
2.Stres
3.Anxietate
4.Frica
5.Rel.familiale
6.Depresia
7.Vocaţia
8.Rel. interpersonale

A A.FUNCŢIA PROSEXICĂ (atenţa):


a)-Capacitate de concentrare: stabilitatea dominantei (probe de corectare);
rezistenţa prosexică la efort şi monotonie (probe de calcul):
a
b)-Mobilitatea prosexică: combativitatea (probe de căutare în câmp perceptiv
heterogen); distributivitatea (probe de căutare în câmp perceptiv omogen):

B.FUNCŢIA MNEZICĂ:

a)-Memoria imediată (serii simbolice): fixarea(cifre),reproducerea


(semanteme); recunoaşterea (imagini):
Tesul Rey=
b).Memorarea prin learning spontan(unităţi semantice):

IV.EXAMENUL PSIHOMETRIC:
1.Eficienţa mnezică generală (WMS):coeficient mnezic (QM)=

2.Eficienţa intelectuală (Raven,)

RAVEN-QI=

3.Profilul tendinţelor simptomatice (WM,MMPI,Rosenzweig, etc:

Testul W-M Data:


1.trăsături hiperemotive:
2.trăsături fobice,psihastenice
3.Trăsături schizoide
4.Trăsături paranoide
5.Trăsăt.depresiv-ipohondrice
6.Trăsături impulsiv-explozive
7.Trăsături instabile
8.Trăsături antisociale

Test ostilitate Rezultat


1.Negativism (patologic peste 4)
2.resentimente (patologic peste 4)
3.ostilitate indirectă(patologic peste 6)
4.violenţă fizică (patologic peste 6)
5.suspiciune (patologic peste 4)
6.iritabilitate (patologic peste 8)
7.ostilitate verbală (patologic peste9)

2
Inventarul comport.agresiv: Scor

Negativism(4)
Resentimente(4)
Resentimente(4)
Ostilitate indirectă(6)
Violenţă fizică(6)
Suspiciune(4)
Iritabilitate(8)
Ostilitate verbală(9)

V.EXAMENUL PROIECTIV:
1.-Proiecţia asociativă (Jung,Rotter):
PROBA DE VOCABULAR(Interpretare):

PROBA FRAZELOR DE COMPLETAT(Interpretare):


2.Proiecţia structurală (Rorschach):

3.Proiecţia dinamică (Szondi):

4.Proiecţia sincretică (TAT,Desen tematic,Desen liber etc)


TAT
-Eroul:
-Forţele care determină activitatea eroului:
1.trebuinţele:
2.constrângerile descrise în continuare:
-dominare
-supunere
-agresiune
-solicitudine
-nevoia de sprijin:
-conflictul:-versalitatea emoţională
-descurajarea
-anxietatea,neîncrederea
-afiliaţie asociativă(are afinităţi comune cu rude,prieteni etc):
-dominarea se exercită asupra eroului prin:
-Constrângeri,restricţii,seducţie,persuasiune:
-Solicitudine

3
-desnodământ:
-temele povestirii:

Scale:

11.SCALA BECK(DEPRESIE)

SCOR TOTAL=
0-5=nu este depresie
6-14=depresie mică până la moderată
peste 15=depresie se vede clinic

12.HAMILTON/DEPRESIE I= II= III= IV= V=

13.ZUNG-DEPRESIE

14. HAMILTON/ANXIETATE: I= II= III= IV= V=

15.Quiz-Stres

Scor total=
1.Scor mic=nivel scăzut de stres
2.Scor mediu(16-40)=nivel mediu de stres
3.Scor mare(41-117)=nivel mare de stres

2.INDEX RELAŢII FAMILIALE

SCOR TOTAL=
Interpretare:
Scor mic(0-29)=nivel crescut de satisf.familiale
Scor mare(30-100)=multe insatisfacţii familiale
TESTUL HOLMES:punctaj . . . . . .% . . . . . .

CHESTIONAR AUDI(Tend.toxicofile)=

STIL DE VIAŢĂ (scor total)=

HAMILTON/DEPRESIE I= II= III= IV= V=

HAMILTON/ANXIETATE: I= II= III= IV= V=

4
CONCLUZII:

Data: Examinator,

5
6
CABINET MEDICAL DE PSIHIATRIE
Dr.Şt.Med. IOAN C.CUCU
Medic primar psihiatru
Licenţiat în psihologie
Piatra-Neamţ,Bd.Dacia 7,
Tel.092.780.176/214.786

EXAMEN PSIHOLOGIC
I.DATE GENERALE:

NUMELE ŞI PRENUMELE………………………………………… . . .Sex . . . . . Vârsta . . . .


studii . . . . . . . . …..Profesia……….. . . . . . Ocupaţia . . . . . . . . . .. . Starea civilă . . . . . . . . . . .
Scopul examinării . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul:Loc…………………… str…………….. . . .Nr. . . Judeţul . . . . . . . . . . . .

II.OBSERVAŢIA ŞI INTERVIUL PSIHOLOGIC:


1.Prezentarea:

2.Cooperarea:

3.Analiza psihologică:

4.Probleme speciale:

III.EXAMENUL EXPERIMENTAL AL FUNCŢIILOR PSIHICE BAZALE:


1.Reactivitatea psihomotorie:T.R. ms %=
2.Atenţia:
-Capacitatea de concentrare:a)-stabilitatea dominantei(proba Bourdon-Amfimov):
R= ;ind.omis=
b)-Rezistenţa prosexică (pr.Kraepelin): R= ;ind.eroare =
c).Mobilitatea prosexică: 1).-distributivitatea (pr.Popellreuter): ms:
2)-comutativitatea (Pr.Herwing): ms
3.Memoria: 1.Imediată: a.fixare (serii cifre)= =b.reproducere (povestire)=
= c)recunoaştere (20 X20 foto): corect= = False recunoaşteri = =
2.Mediată (pr.Rey auditiv):curba achiziţiilor corecte=
Curba ind.de improptitudine=
Curba ind de infidelitate=

7
Observaţii

III.Examenul psihometric:
1.Eficienţa mnezică(WMS): QM= =
2.Eficienţa intelectuală(Weis) Qiv= = Qip=
Qiga = = QD= Q Pierdere = =
3.Profilul tendinţelor clinice:(WM),(MMPI):

Observaţii:

IV:EXAMENUL PROIECTIV:
1.Proiecţie structurală(Rorschach):Productivitate: R= Tr=
Tip de integrare perceptivă=
Tip de rezonanţă intimă: K- C=
Tip de rezonanţă secundară: k- C=
Tip de reactivitate (şocuri):
Răspunsuri complexuale:

Observaţii:

2.Proiecţia dinamică (profilul pulsional Szondi):


a)-profilul de prim plan:

b)-Profilul complementar:

c)-profilul de doncordanţă:

Observaţii

3.Proiecţia sincretică (TAT,MDZT,DT,DL):

Corelaţii proiective

Concluzii

Data

8
Examinator,