Sunteți pe pagina 1din 7

...........................

Test
Mobilitate mentală
Din fiecare dintre şirurile de mai jos au fost omise intenţionat unele cifre
sau litere. Completaţi ceea ce lipseşte. Timp limită: 8 minute.

1. 8; 10; __ ; 14; 16, 18; __ ; 22;

2. 10; 20; __ ; 80; 160; __ ; 640;

3. __ ; 9; 11; 13; __ ; 17; 19;

4. 2; 3; 5;8; 12; 17; __ ; 30; 38; __ ;

5. TR_U_GH_ ;

6. 120; 110; 101; __ ; 86; 80; __ ; 71; 68;

7. 37; 35; __ ; 31; 29; 27;

8. A; 1; C; 2; __ ; 3; G; 4; __ ; __ ; K;

9. P_OG_AM;

10. 3; 5; 6; __ ; 9; __ ; 12; 14; 15;

11. 123_2312_ _23123;

12. 1; 4; 9; __ ; 25; __ ; 49; 64; __ ;

Adunaţi câte un punct pentru fiecare răspuns corect.


CLASIFICARE: Foarte bun 20p – 24p
Bun 15p – 19p
Satisfăcător 10p – 14p
Slab 0p – 9p

1
Memorie vizuală conceptuală şi figurativă
I. Priviţi cu atenţie exact două minute cuvintele de mai jos. Apoi
acoperiţi-le şi încercaţi să reproduceţi cât mai multe dintre ele, indiferent
în ce ordine.

TEST; MATEMATICĂ; ORAR; ELEV; PAUZĂ; STEA; CORP; VID; SOARE;


LINIAR; TUŞ; PATINE; CIFRĂ; ŞCOALĂ; MAŞINĂ; FILM; CAIET; CUB; SFERĂ;
TRICOU.

II. Priviţi desenele de mai jos exact două minute. Acoperiţi-le apoi şi
încercaţi să reproduceţi cât mai multe dintre ele, indiferent în ce
ordine.

Adunaţi câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect la fiecare din cele
două părţi ale testului.
CLASIFICARE: Foarte bun 23p – 32p
Bun 19p – 22p
Satisfăcător 10p – 18p
Slab 0p - 9p
2
Aptitudini şi perspicacitate

1
Numără cu grijă punctele din suprafeţele figurii de mai jos şi scrie
răspunsurile în spaţiile libere (punctate) din dreapta întrebărilor.

Câte puncte sunt:


1. în dreptunghi, dar nu în pătrat şi nu în cerc? ................
2. în pătrat, dar nu în cerc şi nu în dreptunghi? ...............
3. în cerc, dar nu în pătrat şi nu în dreptunghi? ...............
4. în pătrat şi în dreptunghi, dar nu în cerc? ...............
5. în dreprunghi şi în cerc, dar nu în pătrat? ...............
6. în pătrat şi în cerc, dar nu în dreptunghi? ...............
7. în pătrat sau în dreptunghi, dar nu în cerc? ................
8. în cerc sau în dreptunghi, dar nu în pătrat? ................
9. în pătrat sau în cerc, dar nu în dreptunghi? ................
10. în cerc, în pătrat şi în dreptunghi? ................

2
3
Numără cu grijă punctele din suprafeţele figurii de mai jos şi scrie
răspunsurile în spaţiile libere (punctate) din dreapta întrebărilor.

Câte puncte sunt:


1. în pătrat, dar nu în cerc, triunghi sau nu în dreptunghi? ................
2. în triunghi, dar nu în cerc, pătrat sau dreptunghi?
................
3. în dreptunghi, dar nu în pătrat, triunghi sau cerc?
................
4. în cerc, dar nu în pătrat, dreptunghi sau triunghi?
................
5. comune triunghiului şi pătratului, dar nu în cerc şi dreptunghi?
................
6. comune triunghiului şi cercului, dar nu în pătrat şi dreptunghi?
................
7. comune triunghiului şi dreptunghiului, dar nu în cerc şi pătrat?
................
8. comune triunghiului, pătratului şi dreptunghiului, dar nu în cerc?
................
9. comune cercului, pătratului şi dreptunghiului, dar nu în triunghi?
................
10. comune cercului, triunghiului, pătratului şi dreptunghiului?
................

La fiecare parte (1 şi 2) adună-ţi câte 1 punct pentru fiecare


4
răspuns corect.
CLASIFICARE: Foarte bun 9p – 10p
Bun 6p – 8p
Satisfăcător 0p – 5p

Capacitate de calcul

Scrie răspunsul la fiecare problemă în spaţiul indicat. Precizia este


mai importantă decât viteza, dar nu zăbovi prea mult la o întrebare.
Dacă doreşti, poţi face calculele separat pe o ciornă. Timp limită:
120 minute.

1
1. Dacă 1 hectar are 10000 m2, atunci 2,5 hectare au ______ m2.
2. Dacă 2 pahare dintr-o duzină s-au spart, atunci au rămas______
pahare bune.
3. Ce număr este tot cu atâta mai mic decât 50 cu cât este mai
mare decât 40?______ .
4. Dacă un autoturism merge cu viteza constantă de 80 km/h fără
întrerupere, atunci ce distanţă parcurge în 3 ore şi 45 minute?______ .
5. Din 12 m de stambă se confecţionează 6 bluze. Câte bluze de
acelaşi fel se pot confecţiona din 8 m de stambă?______ .
6. La un concurs participă 300 de elevi. Dacă 20 de elevi dintr-o
sută sunt premianţi, atunci câţi elevi sunt premianţi din toţi cei care
participă la concurs?______ .
7. 3 muncitori termină o lucrare în 12 ore. În câte ore vor termina
acea lucrare 2 muncitori, presupunând că norma este aceeaşi?______ .
8. Într-o cutie sunt 12 lozuri, din care 3 sunt câştigătoare şi 9 sunt
necâştigătoare. Care este probabilitatea ca extrăgând un loz din cutie,
acesta să fie câştigător?______ .

9. Care număr este mai mare:


a = 0,3 ⋅ 3 sau b = ( 0,3 ) 2
?______ .
10. Dacă un număr natural se împarte la 5 atunci restul acestei
împărţiri poate fi ______ .
11. Un ciclist face o cursă de 100 km fără întrerupere. Dacă el
merge cu viteza constantă de 25 km/h, atunci va parcurge întreaga
distanţă în ______ore.
12. a) Care este măsura arcului de cerc parcurs de acul minutar al
unui ceas într-un minut?______ .

5
b) Dar măsura arcului de cerc parcurs de acul orar al unui ceas într-
un minut?______ .

2
1. Dacă 1 ar = 100 m2, atunci 375,8 ari = ______ m2.
2. La fiecare duzină de ciorapi, o pereche de ciorapi are câte un
defect. Câte perechi de ciorapi nu au nici un defect din 12 duzini de
ciorapi?______ .
3. 48 este cu tot atât mai mare decât 35, pe cât este mai mic dacât
______ .
4. O persoană parcurge cu maşina, într-o zi, distanţa dintre două
localităţi dus-întors. Ştiind că la dus viteza maşinii a fost de 72 km/h iar la
întors 57,6 km/h, atunci viteza medie a maşinii, dus-întors, a fost de
______ km/h.
5. Dan şi Nelu au împreună 48 ani, iar Mihai este mai mic decât Dan
cu 2 ani şi mai mare decât Nelu cu 4 ani. Atunci Mihai are ______ ani.
6. Preţul unui obiect se reduce cu 20%, după care preţul obiectului
este de 576000 lei. Care a fost preţul iniţial al obiectului?______ .
7. 9 muncitori termină o lucrare în 15 zile. După trei zile 5 muncitori
pleacă în concediu. În câte zile vor termina lucrarea muncitorii rămaşi?
(norma este aceeaşi) ______ .
8. Într-o urnă sunt 8 lozuri, din care trei sunt câştigătoare.
Probabilitatea ca extrăgând din urnă 2 lozuri (în acelaşi timp) cel puţin
unul din ele să fie câştigător este de _______ .
9. Doi muncitori trebuie să relizeze 720 piese împreună. Primul
muncitor îşi depăşeşte norma cu 20%, iar al doilea realizează cu 36 piese
mai puţin decât norma lui, constatând că au făcut tot 720 piese
împreună. Norma primului muncitor a fost de ______ piese, iar norma celui
de-al doilea muncitor a fost de ______ piese.
10. Paul are caiete de acelaşi fel, nu mai multe de 40, dar nici mai
puţine de 30. El doreşte să facă mai multe pachete cu toate caietele pe
care le are, dar constată că dacă pune în fiecare pachet câte două caiete
sau câte trei caiete sau câte 4 caiete, de fiecare dată rămâne cu un caiet
în mână. Câte caiete are Paul?______ .
11. Care este măsura unghiului format de acul orar cu acul minutar
al unui ceas la ora 1535? ______ .
12. Un ceas vechi înaintează cu 10 minute la fiecare 24 ore. Cu cât
trebuie să fie dat înapoi la ora 21 pentru a arăta ora exactă a doua zi la
ora 6?______ .
6
Soluţii

PARTEA 1
1. 25000 m2; 2. 10 pahare; 3. 45; 4. 300 km; 5. 4 bluze; 6. 60 elevi;
1
7. 18 ore; 8. ¼; 9. a > b; 10. 0; 1; 2; 3; 4; 11. 4h; 12. a) 6o; b) 2 dintr-un grad =
30’;

PARTEA 2
2
vm =
1 1
+
1. 37580 m2; 2. 132 perechi; 3. 61; 4. 64 km/h, v1 v 2 ; 5. 25 ani;
9
6. 720000 lei; 7. 27 zile; 8. 14 ; 9. 180 piese; 540 piese; 10. 37 caiete;
11. 102o30’; 12. 3 min 45 secunde.

Adună câte un punct pentru fiecare răspuns corect.


CLASIFICARE: Foarte bun 20p – 24p
Bun 14p – 19p
Satisfăcător 8p – 13p
Slab 0p – 7p