Sunteți pe pagina 1din 7

PRISME REGULATE

Denumirea Elementele Reprezentarea în plan Desfăşurarea în plan Diagonala corpului corpului Aria laterală.
Denumirea
Elementele
Reprezentarea în plan
Desfăşurarea în plan
Diagonala
corpului
corpului
Aria laterală. Aria totală.
Volumul
CUBUL
a= latura
d = a 3
2
A
=4a
l
cubului
2
A
=6a
t
V=a 3
PARALELIPIPEDUL
2
2
2
d
=
a + b + c
DREPTUNGHIC
a= lungime
A =2c(a+b)
l
(CUBOIDUL)
b= lăţime
A =2(ab+bc+ac)
t
c= înălţime
V=abc
PRISMA
2
2
d = 2 a + h
PATRULATERĂ
a= latura
A l
=4ah
REGULATĂ
bazei
A t
=A l +2A b
h= înălţime
V=A b h
A
b =a 2
PRISMA
a= latura
A =3ah
l
TRIUNGHIULARĂ
bazei
- nu are
A =A l +2A
t
b
REGULATĂ
h= înălţime
V=A
h
b
2
a
3
A
b =
4

CORPURI ROTUNDE

Denumirea Reprezentarea Desfăşurarea Secţiunea axială corpului în plan în plan Relaţii între elementele
Denumirea
Reprezentarea
Desfăşurarea
Secţiunea axială
corpului
în plan
în plan
Relaţii între
elementele corpului
Aria laterală. Aria totală.
Volumul
CILINDRUL
- dreptunghi
r
= raza
A l
=2πrg
CIRCULAR
g
= generatoarea
DREPT
A’
B’
h
= înălţimea
A t
=2πr(g+r)
V= πr 2 h
g
2r
h = g
A
B
CONUL
- triunghi isoscel
R
= raza
A =πRG
CIRCULAR
l
G
= generatoarea
DREPT
V
H
= înălţimea
A =πR(G+R)
t
1
H
G
V= 3
πR 2 H
R
G 2 = H 2 + R 2
A
B
TRUNCHIUL
- trapez isoscel
r
= raza mică
A =π(R+r)g
DE CON
l
R
= raza mare
CIRCULAR
A’
r
B’
g
= generatoarea
A =π(R+r)g+πR 2 +πr 2
t
DREPT
h
= înălţimea
1
h
g
V= 3
πh(R 2 +r 2 +Rr)
R
A
B
g 2 = h 2 + (R-r) 2
- nu are
SFERA
- cerc
R
A = 4πR 2
O
1
V= 3
4πR 3

Drumul minim pe o suprafaţă poliedrală, cilindrică sau conică

Rezolvarea acestui tip de probleme se poate face respectând programa şcolară şi

nu necesită cunoştinţe în afara celor prevăzute de aceasta. Pentru început se vor

reactualiza cunoştinţele privind desfăşurarea prismei, piramidei, trunchiului de piramidă,

cilindrului, conului şi trunchiului de con, după care se va preciza metoda de rezolvare:

„Dacă punctele A, B sunt dispuse pe o suprafaţă desfăşurabilă (ce se poate

„aşterne” pe un plan) cum sunt unele suprafeţe poliedrale, suprafaţa cilindrică sau conică,

atunci drumul minim pe suprafaţa respectivă între punctele A şi B poate fi stabilit prin

desfăşurarea suprafeţei”.

Aplicaţii:

Problema 1

Se consideră o piramidă patrulateră regulată cu vârful V şi baza ABCD (VA = VB =

VC = VD = a), iar unghiurile de la vârf ale feţelor sunt de 30 o .

O furnică porneşte din punctul A şi merge pe toate feţele laterale, în linie

dreaptă, până revine în

punctul A. Se

notează cu B’, C’, D’ punctele unde furnica

traversează, respectiv, muchiile VB,VC şi VD. Să se precizeze când drumul acesta este cel

mai scurt şi, în acest caz, să se calculeze lungimea lui.

ş i VD. S ă se precizeze când drumul acesta este cel mai scurt ş i,

Rezolvare:

- construim desfăşurarea piramidei şi este evident că AA’ este drumul cel mai

scurt;

- lungimea drumului se calculează din AVA’ care este isoscel cu AV = A’V = a şi

m( AVA’) = 4· m( AVB) = 4·30 o = 120 o

m( VAA’) = m( VA’A) = 30 o

- construim VM AA’

VM mediană AA’ = 2AM

- din VAM dreptunghic în

M şi m( VAA’) = 30 o

V

∆ VAM dreptunghic în M ş i m( 〈 VAA’) = 30 o V A M

A

VAM dreptunghic în M ş i m( 〈 VAA’) = 30 o V A M ⇒

M

cos A =

AM

VA

3 AM

=

AM

=

2

a 3 ⇒ AA' = a 3
a 3
AA'
=
a 3

a 2

Problema 2

A’

Fie cilindrul circular drept cu secţiunea axială ABB’A’. O furnică porneşte din

punctul A situat pe baza de jos şi ocoleşte cilindrul ajungând în punctul A’. Să se calculeze

drumul minim al furnicii, ştiind că lungimea cercului de la baza cilindrului este de 9 cm şi

AA’ = 12 cm. A’ A
AA’ = 12 cm.
A’
A

Rezolvare:

B’

B

A’ B’ C’ A C B
A’
B’
C’
A
C
B

- considerăm desfăşurarea suprafeţei laterale a cilindrului;

- lungimea cercului de la bază este egală cu lungimea segmentului [AC], unde C

coincide cu A dacă înfăşurăm cilindrul, deci AC = 9 cm şi CC’ = AA’ = 12 cm

- drumul cel mai scurt este C’A

- din ACC’ avem C’A 2 = AC 2 + C’C 2 = 81 + 144 = 225 C’A = 15 cm

Problema 3

Se consideră un con circular drept. O furnică porneşte dintr-un punct al bazei A şi

se întoarce înapoi în A după ce face un ocol pe suprafaţa conului. Să se calculeze drumul

cel mai scurt dacă R = 5 cm şi G = 15 cm.

V A O Rezolvare :
V
A
O
Rezolvare :

B

A

V 15 M
V
15
M

A’

- considerăm desfăşurarea suprafeţei laterale a conului;

- din lungimea arcului AA’ = 2πR şi lungimea arcului

AA’ =

π

Gn

o

2

R180

o

n

o

=

180

o G

= 120

o

- drumul minim al furnicii este AA’;

- în AVA’ cu m( AVA’) = 120 o , ducem VM A’A şi avem în VMA:

sin AVM =

AM

AA'

 

3

 

AA'

 
 

sin 60

o

=

  ⇒ sin 60 o = ⇒   = ⇒ =
 

=

=

VA

2VA

2

 

30

AA' 15 3

    ⇒ sin 60 o = ⇒   = ⇒ = VA 2VA 2  

FELINARUL. Desenul următor reprezintă un felinar cu feţele laterale din sticlă.

• Calculaţi aria totală a sticlei necesare pentru acest felinar (8

bucăţi).

• Arătaţi că le putem obţine pe toate dintr-o foaie de sticlă cu dimensiunile de 115 cm şi 60 cm. Dimensiunile elementelor felinarului sunt:

• ABCD este un pătrat cu latura de 40 cm.

• MNPQ, IJKL sunt pătrate cu latura de 10 cm.

• Trapezele mici au înălţimea de 20 cm.

• Trapezele mari au înălţimea de 40 cm.

cu latura de 10 cm. • Trapezele mici au în ă l ţ imea de 20

BORNA DE KILOMETRAJ. Desenul următor reprezintă o bornă de kilometraj formată dintr-un paralelipiped dreptunghic ce are un semicilindru deasupra. Dimensiunile sunt cele indicate pe figură.

• Vopsim părţile vizibile ale acestei borne. Ce arie avem de vopsit?

• Care este volumul acestei borne?

ă . • Vopsim p ă r ţ ile vizibile ale acestei borne. Ce arie avem