Sunteți pe pagina 1din 4

Cuprins

Motivatia lucrarii
............................................................................................................. ......................
1
I Anatomia şi fiziologia aparatului cardiovascular
1. Anatomia aparatului cardiovascular
1.1. Configuraţia externă a inimii
............................................................................................................. ......................
4
1.2. Configuraţia internă a inimii
............................................................................................................. ......................
5
1.2.1. Atriile
............................................................................................................. ............
8
1.2.2. Ventriculii
............................................................................................................. ............
10
1.2.3 Scheletul fibros al inimii
............................................................................................................. ............
13
1.2.4. Aparatul valvular al inimii
............................................................................................................. ............
14
1.3. Pericardul
............................................................................................................. ......................
15
1.3.1. Pericardul fibros
............................................................................................................. ............
15
1.3.2. Pericardul seros
............................................................................................................. ............
16
1.4. Arborele vascular
............................................................................................................. ......................
18
1.4.1. Arterele
............................................................................................................. ......................
18
1.4.2. Venele
............................................................................................................. ......................
18
2. Anatomia pe viu a aparatului cardiovascular
............................................................................................................. ......................
19
2.1. Proiecţia inimii la nivelul peretelui anterior toracic
............................................................................................................. ............
19
2.2. Proiecţia inimii la nivelul coloanei vertebrale
............................................................................................................. ............
20
2.3. Proiecţia orificiilor inimii la nivelul peretelui anterior toracic
............................................................................................................. ............
20
2.4. Focare de auscultaţie a valvelor cardiace
............................................................................................................. ............
21
2.5. Repere anatomice ale arterelor şi venelor
............................................................................................................. ............
21
3. Fiziologia aparatului cardiovascular
............................................................................................................. ......................
25
II Infarctul miocardic acut
Definiţie
.........................................................................................................................
29
2.1. Etiologia
.........................................................................................................................
29
2.2. Anatomie patologică
.........................................................................................................................
29
2.3. Simptomatologie
.........................................................................................................................
30
2.4. Evoluţie şi complicaţii
.........................................................................................................................
32
2.4.1. Etapele evoluţiei infarctului miocardic
...............................................................................................................
33
2.4.2. Complicaţiile infarctului miocardic
...............................................................................................................
34
2.4.3. Factorii predispozanţi
...............................................................................................................
35
2.4.4. Factorii declanşatori
...............................................................................................................
36
2.5. Diagnosticul definitiv şi diferenţiat al infarctului miocardic
...............................................................................................................
36
2.5.1. Diagnosticul definitiv al infarctului miocardic
...............................................................................................................
37
2.5.2. Diagnosticul diferenţial al infarctului miocardic
...............................................................................................................
38
2.6. Prognosticul acordat bolnavilor cu infarct miocardic
.........................................................................................................................
39
2.7. Tratamentul infarctului miocardic
.........................................................................................................................
39
III Îngrijirea bolnavului cu infarct miocardic acut
3.1. Rolul asistentului medical în îngrijirea bolnavului cu infarct
miocardic
.........................................................................................................................
43
3.2. Priorităţi în îngrijirea bolnavilor cu infarct miocardic
.........................................................................................................................
45
3.3. Nursingul pacientului cu infarct miocardic
.........................................................................................................................
48
3.4. Testul de toleranţă la efort
.........................................................................................................................
53
3.5. Kinetoterapia post infarct
.........................................................................................................................
54
3.6. Probe de laborator pentru diagnosticarea infarctului miocardic
.........................................................................................................................
56
IV Cazuri clinice
Cazul 1 Infarct miocardic acut
............................................................................................................. ......................
57
Cazul 2 Infarct miocardic acut
............................................................................................................. ......................
64
Cazul 3 Infarct miocardic acut cu complicaţii – Stop cardiorespirator
............................................................................................................. ......................
73
V Anexe
5.1. Algoritmul de resuscitare cardiopulmonară
............................................................................................................. ......................
76
5.2. Efectuarea EKG
............................................................................................................. ......................
81
5.3. Măsurarea pulsului
............................................................................................................. ......................
83
5.4. Măsurarea respiraţia
............................................................................................................. ......................
84
5.5. Oxigenoterapia
............................................................................................................. ......................
85
5.6. Măsurarea tensiunii arteriale
............................................................................................................. ......................
86
5.7. Tehnica efectuării injecţiei
............................................................................................................. ......................
88
5.8. Puncţia venoasă
............................................................................................................. ......................
89

VI Concluzii
............................................................................................................. ......................
90

Bibliografie selectivă
............................................................................................................. ......................
93