Sunteți pe pagina 1din 633

ALEXANDRE DUMAS

Cei patruzeci si cinci


LES QUARANTE-CINQ

I POARTA SAINT-ANTOINE Etiamsi omnes1 n ziua de 26 octombrie a anului 1585, mpotriva obiceiului, la orele zece i jum tate diminea a, barierele por ii Saint-Antoine erau nc z vorte. La orele unsprezece f run sfert, un deta ament de dou zeci de elve ieni care, dupuniform , se v deau a fi n slujba celor mai buni prieteni ai regelui Henric al III-lea, care domnea pe vremea aceea, se scurse prin cap tul str zii Mortellerie, ndreptndu-se spre poarta Saint-Antoine care se deschise n momentul cnd osta ii ajunsern dreptul ei, pentru a se nchide la loc n urma lor; dupce ie irpe poart , g rzile se n iruirde-a lungul gardurilor vii ce mprejmuiau ocolurile r spndite dincolo de barier , de o parte i de alta a drumului, i numai ct se ar tarla fa , i f cursse dea nd r t o mul ime de rani i trgove i ce veniser de la Montreuil, de la Vincennes i de la Saint-Maur ca s p trundn ora nainte de amiaz , lucru pe care nu apucaserncs -l nf ptuiasc , deoarece, precum am spus, poarta era z vort . Dac -i adev rat cgloata atrage dup sine, a a cum este i firesc, o ntreagharababur , s-ar fi putut crede c , trimi nd la fa a locului g rzile, domnul prefect al poli iei voise sprentmpine nv lm eala ce s-ar fi putut isca la poarta Saint-Antoine. ntr-adev r, venise lume dup lume: mai n fiece clipsoseau pe cele trei drumuri ce se nm nuncheau n locul acela c lug ri de la mn stirile din mprejurimile ora ului, femei a ezate piezipe tarni ele din spinarea m garilor, rani cu c ru ele sporind mereu grosul mul imii, i a a destul de numeroase, pe care por ile, ca niciodatferecate la ceasul acela, o silisers se opreasc la barier , i to i laolalt , prin ntreb rile lor mai mult sau mai pu in st ruitoare, strneau un
Cuvintele apostolului Petru, adresate lui Isus: "Etiamsi omnes, ego non", adic : "Chiar dacto i se vor lep da de tine, eu i voi r mne credincios".
1

fream t nedeslu it ce z bovea n aer ca un ison nentrerupt; doar cnd i cnd, unele glasuri se ridicau cu o octavdeasupra diapazonului general, r bufnind amenin toare sau tnguioase. Afarde gloata noilor sosi i care doreau sintre n ora , se mai puteau observa cteva plcuri r zle e ce p reau sse fi desprins din snul ei. Acestea, n loc sncerce a r zbate cu privirea printre ostre ele barierei n inima ora ului, cercetau cu ochi lacomi zarea rmuritde mn stirea iacobinilor, de chinovia din Vincennes i de Croix Faubin, ca i cnd pe unul din cele trei drumuri r sfirate n evantai ar fi trebuit s soseascmai tiu eu ce Mesia. Respectivele grupuri sem nau destul de bine cu ostroavele ce se nal lini tite n mijlocul Senei n timp ce n jurul lor apele, nvolburndu-se sau zburdnd, desprind fie cte o bucatde gazon, fie cte un trunchi de salcie b trncare, dupce a stat un timp n cump npe undele nvrtejite, se las n cele din urmtrt de curent. Aceste grupuri asupra c rora insist m cu tot dinadinsul, pentru motivul cmerittoataten ia noastr , erau alc tuite n majoritate din cet eni ai Parisului bine ncoto m na i n hainele lor cu mneci bufante i ciorapii lungi strn i pe picior, c ci, am uitat s spunem, era o vreme friguroas , sufla un vnt t ios i nori gro i se rostogoleau deasupra p mntului, ca i cnd ar fi vrut s despoaie arborii, smulgnd i ultimele frunze ng lbenite ce ncse mai leg nau jalnic pe crengi. Trei dintre ace ti cet eni st teau la taifas, sau mai degrabdoi dintre ei p l vr geau, iar al treilea se mul umea sasculte. Pentru a ne t lm ci i mai bine gndul trebuie sspunem ccel de al treilea nici m car nu p rea s asculte, ntr-att de st ruitor privea spre Vincennes. Sne ocup m mai nti de cel din urm . Era probabil nalt de staturdac s-ar fi ridicat n picioare. Deocamdatnspicioarele-i lungi, cu care nu tia ce s facatunci cnd nu le folosea potrivit cu menirea lor, punndu-le n mi care, erau ndoite sub el, n timp ce bra ele sale, tot att de lungi n raport cu picioarele, st teau ncruci ate la piept. Rezemat cu spatele de un gard viu ale c rui ramuri elastice i ofereau un sprijin destul de puternic, omul i inea obrazul ad postit duppalma lui l t rea , cu nd r tnicia unuia care, din pruden , se fere te sfie recunoscut, l snd doar ochiul sscapere cte o privire p trunz toare printre degetul mijlociu i inelar, ntredeschise doar atta ct e nevoie ca sse strecoare raza vizual . Al turi de acest personaj att de ciudat, un omule bondoc, coco at pe un dmb, st tea de vorbcu un ins m t h los, c ruia i sc pau mereu picioarele pe povrni ul dmbului i care, ori de cte ori era gata scad , se ag a de nasturii de la vesta cu mneci bufante a interlocutorului s u. La ace ti doi cet eni, care, mpreuncu cel a ezat pe jos, alc tuiau num rul cabalistic trei, ne-am referit ntr-unul din precedentele paragrafe.

Da, jupne Miton cuvnta bondocul, adresndu-se m t h losului da, am spus i repet c vor fi o sutde mii de persoane n jurul e afodului cnd va muri Salcde, o sut de mii pe pu in. Uite, f r s -i mai punem la socotealpe cei care se afln clipa de fa n Pia a Grve sau care au pornit-o ntr-acolo din diferite cartiere ale Parisului, uite numai ce omenire-i aici i gnde te-te cnu-i vorba dect de o singurpoart . i dai seama ce trebuie sfie, c ci, dac ar fi s le num r m pe toate, am vedea csunt aisprezece por i n cap. O sutde mii e mult, cumetre Friand r spunse m t h losul; o bunparte dintre ei, ascultce- i spun, vor face ca mine i nu se vor duce svadcum e rupt n buc i nenorocitul la de Salcde, de team snu iascine tie ce t r boi, i pe bun dreptate. Jupne Miton, jupne Miton, ia seama i r spunse bondocul vorbe ti ca un politic2. N-o sfie nimic, pun mna-n foc cn-o sfie nimic, dar nimic. Apoi, v znd c interlocutorul s u clatindin cap nencrez tor: Nu-i a a, domnule? continu el, ntorcndu-se c tre insul cu bra e i picioare lungi, care, de unde pn atunci se uitase st ruitor spre Vincennes, i sucise cu o clipnainte, f ra cobor palma cu care i acoperea fa a, i sucise, zic, obrazul pe sfert, a intindu- i privirea asupra barierei ce p rea sfie acum elul aten iei sale. Mrog? rosti omul, ntreb tor, ca i cnd n-ar fi auzit dect interpelarea ce-i era adresat , i nicidecum vorbele schimbate cu cel de-al doilea cet ean naintea acestei interpel ri. Ziceam cn-o sfie nimic n Pia a Grve azi. Cred cv n ela i i cSalcde va fi totu i executat r spunse tacticos cel cu bra e lungi. F r doar i poate; dar ziceam cn-o sfie nici o zarvcu prilejul execu iei. Ba cum nu, o sse audplesnele trosnind cnd au sdea bice cailor. Nu ne-n elegem de loc. Spunnd zarv , mgndeam la o r scoal , ori eu tocmai asta ziceam, c n-o sfie nici o r scoaln Pia a Grve: dacs-ar fi a teptat sse aprindvreo r scoal , regele n-ar fi poruncit sse mpodobeascun balcon la prim rie, ca spoatprivi caznele osnditului mpreuncu cele douregine i cu o parte din curteni. Parcregii pot ti dinainte cnd e pe cale sse aprindvreo r scoal ? spuse, ridicnd din umeri cu o nem rginitmil , omul cu bra e de un stnjen i picioare de o po t . Oho! se minunjupn Miton, aplecndu-se la urechea interlocutorului s u. Omul sta are un fel de a vorbi cam ciudat. l cuno ti cumva, cumetre?
2

Politicii constituiau un partid tolerant care condamna deopotriv excesele catolicilor i ale protestan ilor i c uta sridice spiritul na ional n Fran a, nl turnd att influen a englezilor ct i a spaniolilor.

Nu r spunse bondocul. P i cin' te pune atunci s -i vorbe ti? I-am vorbit i eu a a, ca snu tac. R u faci: vezi bine doar c nu prea e guraliv din fire. Mi se pare totu i rosti cum trul Friard, destul de tare ca s poatfi auzit de omul cu bra e lungi c una dintre cele mai mari bucurii ale vie ii este s - i mp rt e ti gndurile. Ai dreptate, nsnumai cuiva pe care-l cuno ti r spunse jupn Miton, nicidecum unuia despre care habar n-ai cine e. Oamenii nu sunt oare cu to ii fra i ntre ei? Cum zice popa de la Saint-Leu ad ug cum trul Friard pe un ton conving tor. Pesemne or fi fost la nceput de tot, dar n vremea noastr leg turile de rudenie s-au destr mat destul de serios, cumetre Friard. Spune-mi mie ce-ai de spus, dac ii neap rat sp l vr ge ti, i las -l pe veneticul sta cu gndurile lui. Numai cpe dumneata te cunosc de cnd lumea, dac-ar fi s - i dau ascultare, i tiu dinainte ce ai s -mi r spunzi; n timp ce, dimpotriv , necunoscutul sta poate c ar avea ceva nou s -mi spun . Sst! Vezi ctrage cu urechea. Cu att mai bine dactrage cu urechea; poate ca a o s -mi r spund . Va szic , domnule continucum trul Friard, ntorcndu-se c tre necunoscut crede i c-o sfie zarvn Pia a Grve? Eu? Nu in minte sfi spus a a ceva. Nici eu nu pretind c-a i fi spus-o urmFriard cu un ton care ar fi vrut sfie insinuant ziceam doar c -i un lucru pe care-l gndi i, atta tot. i de unde pute i fi att de sigur? Nu cumva sunte i vr jitor, jupne Friard? Ia te uit : mcunoa te! exclam trgove ul, peste m surde uimit. Oare de unde m-o fi cunoscnd? P i nu i-am rostit de vreo dou -trei ori numele, cumetre? spuse Miton, dnd din umeri ca unul care s-ar fi ru inat fa de un str in de inteligen a m rginit a interlocutorului s u. Aha! Ai dreptate m rturisi Friard, str duindu-se s se dumereasc i, dumerindu-se, n sfr it, mul umitacestei str danii, continu : Z u dacn-ai dreptate, smor eu! P i dacmcunoa te, nseamnc-o s -mi r spund . Cum ziceam, domnule urmel, adresndu-se necunoscutului cred cdumneavoastrcrede i c-o sfie zarvn Pia a Grve, c ci dacn-a i crede a a ceva, a i fi acolo de fa , pe cnd, cum v d eu, dumneavoastrsunte i aici... care va szic ! Acest care va szicdovedea cjupn Friard atinsese n deduc iile sale limita cea mai ndep rtat a puterii lui de judecat i a inteligen ei sale. Dar dumneavoastr , domnule Friard, de vreme ce crede i cu totul altceva dect crede i ceu cred r spunse necunoscutul, ap snd pe

cuvintele rostite cu pu in nainte de interlocutorul s u i pe care le folosea la rndul lui cum se face c nu sunte i n clipa de fa n Pia a Grve? Mi se pare totu i cspectacolul este destul de atr g tor pentru ca prietenii regelui sdea n valla locul cu pricina. A a stnd lucrurile, poate c-o s -mi r spunde i cdomnia voastrnu vnum ra i printre prietenii regelui, ci printre ciracii domnului de Guise, i c -i a tepta i aici pe loreni, care, zice-se, vor s cotropeascParisul pentru a-l sc pa de la moarte pe domnul de Salcde. Nu, domnule,- r spunse cu nsufle ire bondocul, v dit speriat de b nuielile necunoscutului nu, domnule, a tept svinnevast -mea, doamna Nicole Friard, care s-a dus sducdou zeci i patru de fe e de masla chinovia iacobinilor, avnd cinstea de a fi sp l toreasparticulara lui dom Modeste Gorenflot, stare ul numitei chinovii a iacobinilor. Dar ca sne ntoarcem la t mb l ul despre care vorbea cum trul Miton i n care nu cred nicidecum, ca i dumneavoastr , de altfel, a a spunea i cel pu in... Cumetre, cumetre! strigMiton. Ia te uit numai ce d nd naie! Jupn Friard privi n direc ia spre care era ndreptat degetul nso itorului s u i v zu c , pe lngfaptul c bariera era cobort , ceea ce d duse i a a destul de gndit tuturor, se preg teau acum s nchid i poarta. Dupce poarta fu z vort , o parte dintre elve ieni venirsse posteze n fa a an ului. Cum a a?! izbucni Friard, schimbndu-se la fa . N-ajungea c-au l sat bariera? S-au apucat acum sferece i poarta? Ei, vezi, ce i-am spus eu? r spunse Miton, p lind la rndul s u. Nostim, nu-i a a? rosti necunoscutul, rnjind. i rnjind, d du la iveal , printre firele din must i i perii din barb , un ndoit irag de din i str lucitori i t io i ce p reau minunat de bine ascu i i datoritobi nuin ei de a se folosi de ei cel pu in de patru ori pe zi. La vederea acestor noi m suri de precau ie, un lung fream t de mirare i cteva strig te nsp imntate se ridicardin snul mul imii ticsite ce se mbulzea la bariera ora ului. Face i loc! Da i-v la o parte! trmbi vocea poruncitoare a unui ofi er. Manevra fu ndeplinitntr-o clip , nu f ra ntmpina unele greut i: oamenii c l ri i cei din c ru e, sili i sse trag napoi, strivir pe ici, pe colo cteva picioare i frnsercteva coaste n dreapta i-n stnga n nv lm eal . Femeile ipau, b rba ii njurau; cei care puteau sfug i luau t lp i a, dnd buzna unii peste al ii. Lorenii! Lorenii! se auzi strignd n toiul harababurii. R cnetul cel mai cumplit pe care-l poate cuprinde palidul vocabular al spaimei n-ar fi avut un efect att de prompt i att de hot rtor ca strig tul acesta: "Lorenii!"

Ei, ai v zut, ai v zut? scnci Miton, tremurnd tot. Lorenii, lorenii, s-o tergem! S-o tergem, dar unde? ntreb Friard. n ocolul sta strigMiton, sngerndu- i palmele n timp ce se c znea sapuce ramurile ghimpoase ale ngr diturii de m r cini n care edea tol nit necunoscutul! n ocolul sta! repetFriard. Lesne de spus, dar greu de f cut, jupne Miton. Nu v d nici o sp rturpe unde am putea intra n untru i cred cn-oi fi vrnd s sar peste h i ul sta mai nalt ca mine. Am s -ncerc spuse Miton am s -ncerc. i se c zni din nou streac . Hei, deschide ochii, m tu ! strig Friard, cuprins de disperare ca omul care se simte pe cale s - i piard cump tul. Nu vezi cm garul dumitale dpeste mine? Uf, domnule c l re , ia aminte, calul domniei tale e cam n r va ! Ce dracu faci, amice, mi bagi hulubele c ru ei n coaste? n timp ce jupn Miton se ag a de ramurile h i ului, vrnd cu tot dinadinsul ssar pe deasupra, iar cum trul Friard c uta de-a surda o r riturca s se poatstrecura pe dedesubt, necunoscutul se sculase de jos, i desf cuse cataligele picioarelor i, dintr-o singur mi care, ntocmai ca un c l re care se saltn a, trecu peste h i ul de m r cini f r ca vreo crengu s -i atingpantalonii. Jupn Miton i urmpilda, rupndu- i n dragii n trei locuri; nu tot acela i lucru se putea spune despre cum trul Friard, care, neputnd s treacnici peste i nici pe sub ngr ditur i v zndu-se tot mai serios amenin at s fie stlcit de gloat , scotea ni te ipete sf ietoare, cnd necunoscutul, ntinznd bra ul s u lung de un stnjen, l n f cde gulerul plisat i scrobit, precum i de gulerul hainei i, ridicndu-l n aer, l str mutde partea cealalta gardului cu aceea i u urin cu care ar fi apucat un copil. Ohoho! se minunjupn Miton, nveselit de aceastscamatorie i urm rind cu ochii n l area i coborrea prietenului s u, jupn Friard. Z u dacnu semeni cu firma de la Marele Absalom! Uf! suspinFriard, punnd piciorul pe p mnt. Ssem n cu ce-oi sem na, bine cm v zui, n sfr it, dincoace de gard, prin milostenia domniei sale. Apoi, ndreptndu- i spinarea pentru a privi chipul necunoscutului, c ruia abia dac -i ajungea pnla piept, zise: Ah, domnule, nu tiu cum svmul umesc. Dar bine, domnule, dumneavoastrsunte i un adev rat Hercule, pe legea mea, snu-mi spune i mie Jean Friard dacvmint! Care-i numele domniei voastre, domnule, numele izb vitorului i prietenului meu? i omul nostru rosti ntr-adev r ultimele cuvinte cu toatrvna unei inimi pline de recuno tin . McheamBriquet, domnule r spunse necunoscutul Robert Briquet, dacsocoti i casta vpoate fi de vreun ajutor. Dar mi-a i fost chiar de mare ajutor, domnule Robert Briquet, un

ajutor nepre uit, ca s zic a a; nevast -mea o svbinecuvnteze. Adev rat, ce-o fi cu nevast -mea, s r cu a? O, Doamne Dumnezeule! O s-o striveascgloata. Ah, afurisi ii tia de elve ieni, care n-au alt treabdect spun oamenii s se calce n picioare! Nici nu apucase bine s - i verse n duful, i cum trul Friard sim i ab tndu-se pe um rul s u o mnla fel de grea ca mna unei statui de piatr . Se ntoarse numaidect s vadcine putea fi neobr zatul care- i ng duia o asemenea ndr zneal fa de dnsul. Era mna unui osta elve ian. Frei se fac la tine derci, bu tiule? spuse g liganul. Ah, ne-au ncol it! strigFriard. ntinde-o, b iete! ad ugMiton. i amndoi, avnd cmpul deschis n fa a lor, acum creu isers sarpeste gard, o luarla s n toasa, urm ri i de privirea zeflemitoare i de rnjetul omului cu bra e de-un stnjen i picioarele pe catalige, care, dupce-i pierdu din vedere, se apropie de osta ul din garda elve ian , pus acolo de straj . Paza e bun , camarade, pe ct se pare? Pun, tomnule, ta, ta, nu rou, nu rou. Cu att mai bine; e mare lucru, mai ales dacs-ar ntmpla s n v leasclorenii, a a cum se aude. Nu nafale ti. Nu? Nici ghinde ti. Cum se face atunci cs-au nchis por ile? Nu n eleg. Tumneata nu trepui in elegi r spunse elve ianul, rznd cu poftde vorba lui de duh. ust, camarad, forte ust spuse Robert Briquet mul umim frumos. i Robert Briquet se ndep rtde elve ian pentru a se apropia de un alt grup, n timp ce bravul osta , c ruia i amu ise rsul pe buze, bomb nea printre din i: Bei Gott!... Ich glaube er spottet meiner. Was ist das fr ein Mann, dar sich erlaubt einen Schweitzer seiner Koeniglichen Majestaet auszulachen? Ceea ce, t lm cit pe limba noastr , ar nsemna: "Smbat Dumnezeu! Pare-mi-se cel este acela care m ia peste picior. Cine-i omul sta care ndr zne te s - i bat joc de un ostaelve ian din garda maiest ii sale?"

II CE SE PETRECEA N PREAJMA POR II SAINT-ANTOINE Unul din aceste grupuri era alc tuit dintr-un num r nsemnat de cet eni care, fiind pleca i din ora n momentul cnd se z vorser por ile, r m seseracum pe dinafar . Numi ii cet eni st teau strn i n jurul a vreo patru sau cinci c l re i cu o nf i are ct se poate de mar ial i pe care faptul cpor ile fuseser ferecate p rea s -i nemul umeascpeste m sur , deoarece r cneau ct i inea gura: Poarta! Deschide i poarta! R cnetele, repetate de to i cei de fa i nte ite cnd i cnd de izbucniri mnioase, strneau n clipa aceea o larm cumplit . Robert Briquet se ndreptspre grupul cu pricina i se porni la rndul s u sstrige mai tare dect toatadunarea: Poarta! Poarta! Drept care, unul dintre c l re i, ncntat de glasul s u detun tor, se ntoarse c tre el i, salutndu-l, i spuse: Mai mare ru inea, domnule, nu-i a a? Auzi, snchizi por ile ora ului ziua-n amiaza mare ca i cnd spaniolii sau englezii ar asedia Parisul! Robert Briquet cercetcu luare-aminte pe cel ce intrase n vorbcu el, un ins ntre patruzeci-patruzeci i cinci de ani. Pe de altparte, omul p rea s fie c petenia celorlal i trei sau patru c l re i de care era nconjurat. Cercetarea aceasta avu probabil darul s -i trezeascncrederea, c ci Robert Briquet f cu la rndul s u o plec ciune i se gr bi sr spund : Ave i dreptate, domnule, de o sut , de o mie de ori ave i dreptate, dar ad ug el f rsfiu prea curios din fire, mi ng dui i totu i s v -ntreb ce pricinb nui i c-ar putea s fie la mijloc pentru a se lua asemenea m suri? Naiba s -i ia! spuse unul dintre cei de fa . Li-e frics nu li-l terpeleascde sub nas pe giuvaerul sta de Salcde! Arz -l focu'! se auzi un glas. N-aavea parte de asemenea giuvaer! Robert Briquet se ntoarse n direc ia de unde venise glasul, care, dupaccent, p rea sfie al unui gascon get-beget, i z ri un fl c u de vreo dou zeci sau dou zeci i cinci de ani, care st tea cu palma sprijinit de crupa calului nc lecat de cel ce p rea s fie c petenia c l re ilor. Fl c ul era cu capul gol; pesemne c - i pierduse p l ria n nv lm eal . Jupn Briquet f cea impresia unui om deprins s - i observe semenii. ndeob te ns , observa iile sale erau de scurtdurat ; a a nct se mul umi sarunce doar o privire asupra gasconului, care, de bunseam , nu i se p ru vrednic de prea mult interes, i se gr bi s - i ntoarcochii spre c l re . Dar rosti el de vreme ce umblzvonul c Salcde ar fi omul domnului de Guise, n-aputea zice ce chiar de lep dat.

Oare? A a se spune? se minungasconul, ciulind urechile. ntr-adev r, a a se spune r spunse c l re ul, dnd din umeri dar n vremurile de azi lumea vorbe te tot felul de bazaconii! Va szic ntrebntr-o doarBriquet, cu o privire iscoditoare i un zmbet viclean pe buze domnia voastrcrede i cSalcde n-ar fi ciracul domnului de Guise? Nu cred, ci sunt sigur de asta r spunse c l re ul. i v znd gestul lui Robert Briquet, care f cuse un pas c tre dnsul, ca i cnd ar fi vrut s -i spun : "Ba nu, z u! i de unde sunte i chiar att de sigur?", continu : Nu mai ncape nici o ndoial : dacSalcde ar fi fost omul ducelui, domnul de Guise nu i-ar fi l sat s -l n face sau cel pu in nu i-ar fi l sat s -l duc a a, legat cobz , de la Bruxelles la Paris, f ra fi ncercat m car s -l r peasc . O asemenea ncercare st rui Briquet ar fi fost ct se poate de primejdioas ; c ci, pnla urm , fie c-ar fi reu it, fie c-ar fi dat gre , de vreme ce venea din partea domnului de Guise, era, ori icum, o m rturisire, ca i cnd domnul de Guise ar fi recunoscut deschis ca uneltit mpotriva ducelui de Anjou. Domnul de Guise i-o retez scurt c l re ul nu s-ar fi mpiedecat de asemenea marafeturi, sunt convins, i din moment ce nici nu l-a cerut napoi, nici nu l-a ap rat pe Salcde, nseamncSalcde nu este omul lui. Totu i, s -mi fie iertat c st rui continuBriquet dar chiar dac-or fi minciuni, nu eu le-am scornit: se d ca un lucru sigur c Salcde ar fi vorbit. Unde? n fa a judec torilor? Nu, nu n fa a judec torilor, ci cnd l-au supus la cazne. Nu-i acela i lucru? spuse jupn Robert Briquet, c utnd n zadar s - i ticluiasco mutrnevinovat . Fire te cnu-i acela i lucru, nici pe departe; szicem totu i c-a vorbit, fie, dar nimeni nu tie s spunce anume a m rturisit. S -mi fie iertat i de astdat , domnule urmRobert Briquet se tie ce-a m rturisit, ba chiar cu prisosin . i ce-a m rturisit? S-auzim! ntrebner bd tor c l re ul. Spune dace ti att de bine informat. Nu mpot l uda c-afi chiar att de bine informat, domnule, de vreme ce, dimpotriv , eu sunt acela care cautsafle cte ceva de la domnia voastr r spunse Briquet. Cum adic ? Sne n elegem! spuse c l re ul, scos din r bd ri. Ziceai adineauri cvorbele lui Salcde sunt pe buzele tuturor; care sunt aceste vorbe? Gr ie te! N-aputea garanta, domnule, c sunt chiar cuvintele lui rosti Robert Briquet, care p rea ssimto deosebitpl cere s -l scie pe c l re . n sfr it, care sunt cuvintele puse n sarcina lui?

Se zice c-ar fi m rturisit cuneltea n favoarea domnului de Guise. i mpotriva regelui Fran ei, nu-i a a? Mereu acela i cntec. Ba nu mpotriva maiest ii sale, regele Fran ei, ci mpotriva alte ei sale, monseniorul duce de Anjou. Daca m rturisit a a ceva... Atunci? ntrebRobert Briquet. Atunci este un tic los! declarc l re ul, ncruntndu-se. Da rosti n oaptRobert Briquet dar daca f cut ntr-adev r lucrul pe care l-a m rturisit, este un om de isprav . Ah, domnule, gheata cu uruburi, estrapada i apa clocotitsilesc bie ii oameni sndruge vrute i nevrute. Vai! Rosti i un mare adev r, domnule zise c l re ul, potolindu-se deodat i oftnd. A ! le t ie vorba gasconul, care, lungind gtul cnd spre unul, cnd spre cel lalt interlocutor, urm rise toatdiscu ia. A ! Gheata, estrapada, apa clocotit , astea-s floare la ureche! DacSalcde a vorbit, nseamnc -i o sec tur , iar st pn-su a doua. De, de! pufni c l re ul, neputndu- i nfrna un zvcnet de nemul umire. Ai gura cam mare, jupne gascon. Cine, eu? Da, dumneata. Mare, mic , pentru mine-i taman cum trebuie, dracu smia! Cu att mai r u pentru cei c rora nu le place viersul meu. C l re ul se zbrli mnios. Fii cuminte! rosti o voce blajin i totodatporuncitoare, i Robert Briquet c utn zadar sdescopere a cui era. C l re ul p ru a face o sfor are pentru a se st pni; nu g si totu i n sine destulputere ca sse nfrneze pe deplin. i chiar cuno ti, domnule, att de bine persoanele despre care vorbe ti? l ntrebpe gascon. Pe cine, pe Salcde? Da. Ctu i de pu in. Dar pe ducele de Guise? Nici attica. Atunci poate pe ducele d'Alenon? i mai pu in. tii oare cdomnul de Salcde este un om viteaz? Cu att mai bine; nseamnc-o smoarca un viteaz. i cdomnul de Guise, atunci cnd vrea s urzeasco uneltire, o urze te singur? Urzeasc i pe dracu! Ce-mi pas mie? i cdomnul duce de Anjou, odinioardomnul d'Alenon, a pus sfie uci i sau a l sat sfie omor i pe to i cei ce s-au str duit s -i fie de folos: La Mole, Coconnas, Bussy i ceilal i?

Mdoare-n cot! Cum adic , te doare-n cot? Mayneville! Mayneville! murmuraceea i voce. Uite a a, bine, mdoare-n cot! Eu tiu un singur lucru, dracu sa mia! Am socotelile mele la Paris, azi chiar, n diminea a asta, i din pricina turbatului de Salcde mi-au trntit poarta n nas. Dr covenia dracului! Salcde sta nu-i dect un trie-bru, a ijderi i ceilal i, din pricina c rora, n loc sr mndeschise por ile, au fost ferecate. Oho! Gasconul sta-i dracul gol! opti ca pentru sine Robert Briquet. Tare mtem c-o sse ntmple o n zdr v nie. Dar n zdr v nia la care se a tepta trgove ul nu se ntmpl nicidecum. C l re ul, c ruia ultimele invective f cusers i se ridice sngele n obraz, l snasul n jos i t cu, nghi indu- i mnia. La urma urmei, ai i dumneata dreptate recunoscu el. Naiba s -i ia pe to i cei ce ne mpiedicsintr m n ora ! "Oho! i spuse Robert Briquet, c ruia nu-i sc pase nici cea mai micschimbare petrecutpe chipul c l re ului i nici cele dou ndemnuri menite s -l narmeze cu r bdare. Ah, pare-mi-se cvoi avea parte sv d o bazaconie i mai mare dect aceea la care ma teptam." n timp ce i se dep na prin minte gndul acesta, un glas de trmbi i izbi urechea i aproape n aceea i clip g rzile elve iene, croindu- i drum prin mul ime cu halebardele lor, ca i cum ar fi t iat un uria pateu de ciocrlii, desp r irgrupurile n doufelii ndesate ce se desf urau de o parte i de alta a drumului, l snd mijlocul slobod. Pe prtia deschisla mijloc, ofi erul despre care am avut prilejul s vorbim mai nainte i c ruia p rea s i se fi ncredin at paza por ii trecu c lare de la un cap t la altul i napoi; pe urm , dupce z bovi o clip pentru a cerceta din ochi mul imea ntr-un fel ce sem na foarte bine cu o sfidare, porunci trompe ilor ssune. Porunca fu adusla ndeplinire pe loc, f cnd sse a tearnasupra gloatelor o t cere ce p rea de necrezut dupatta forfot i zarv . Atunci crainicul, cu tunica lui brodatcu flori de crin, purtnd pe piept stema cu armele Parisului, naint i, innd un hrisov n mn , ncepu a citi cu glasul acela frnit pe care-l au ndeob te crainicii: "D m de tire credincio ilor no tri supu i din Paris i din mprejurimi cpor ile vor fi z vorte ncepnd din clipa de fa i pnla ceasul unu dup -amiaz i nimeni nu va putea p trunde n oranainte de sorocul statornicit, aceasta fiind urmarea voin ei regelui ia privegherii domnului prefect al Parisului". Crainicul se opri ca s - i tragr suflarea. Mul imea se folosi numaidect de acest prilej pentru a- i manifesta mirarea i nemul umirea printr-o neistovitr bufnire de huiduieli pe care vestitorul, trebuie s-o recunoa tem, le nfruntf r sclipeasc . Ofi erul f cu un gest autoritar cu mna i t cerea cobor din nou. Crainicul urmf r s pregete i f rsse fstceasc , de parc obi nuin a l-ar fi o elit mpotriva oric rei manifesta ii de felul celei pe

care o avusese de ntmpinat. "Sunt scuti i de aceastopreli te cei ce vor avea asupra lor un semn de recunoa tere sau cei ce vor fi fost chema i, a a cum se cuvine, prin scrisori i tafete. Datanume la palatul prefecturii Parisului, din porunca Maiest ii Sale, n ziua de 26 octombrie, anul de gra ie 1585." Trompe i suna i! Trmbi ele nu ntrziara slobozi mugetele lor r gu ite. Abia ispr vise crainicul de citit, i nd r tul cordonului de elve ieni i de osta i mul imea prinse a se nv lura aidoma unui arpe ale c rui inele se ngroa i se r sucesc. Ce-o mai fi i asta? se ntrebau cei mai pa nici. Pesemne iar vreo uneltire! He-he, treaba asta a fost, f rdoar i poate, pusla cale ca sne opreascpe noi sp trundem n ora le spuse cu voce sc zut nso itorilor s i c l re ul care nfruntase cu o r bdare ngereasc mojiciile gasconului. Str jile, crainicul, z voarele, trmbi ele de adineauri, toate astea sunt anume pentru noi; pe legea mea, z u dac nu msimt mndru! Da i-vla o parte! La o parte toat lumea! strigofi erul care comanda plcul de osta i. Dr cia dracului! Nu vede i c -i mpiedica i s treacpe cei ce trebuie sintre n ora ? Dracu smia! tiu eu unul care o streac , chiar dactoat suflarea p mntului i-ar t ia calea spre barier spuse, dnd din coate ca s - i facloc, gasconul care, prin r spunsurile lui necioplite, i c tigase admira ia jupnului Robert Briquet. i, ntr-adev r, ntr-o clip se i afla n mijlocul prtiei ce se formase, prin destoinicia g rzilor elve iene, ntre cele dou iruri de privitori. Vpute i nchipui deci cu ctrvn i curiozitate se a intirto i ochii asupra unui ins att de norocos, c ruia i era ng duit sintre pe poartcnd toatlumea avea porunca sr mn afar . Gasconul nostru nsnici c se sinchisi de mul imea privirilor invidioase; se n epeni seme pe picioare, f cnd s iasn vileag prin stofa verzuie a vestei sale s r c cioase to i mu chii trupului, ce p reau tot attea funii, ntinse de o manivelinterioar . ncheieturile minilor usc ive i ciol noase erau cu trei degete mai lungi dect mnecile jerpelite; fl c ul avea ochi deschi i, p rul cre i blond, fie din na tere, fie printr-o ntmplare, c ci ntr-o oarecare m surculoarea lui se datora faptului cera colbuit. Picioarele, lungi i zvelte, se ncheiau printr-o pereche de glezne sub iri i nervoase ca de c prior. Una din minile sale, dar numai una singur , era mbr catcu o m nu de piele brodat , ce p rea ea ns i miratde faptul c -i era dat socroteasco piele mai asprdect a sa; mna cealalt i f cea de lucru cu-o nuia de alun. Gasconul st tu o cliplocului, uitndu-se mprejur; pe urm , chibzuind cofi erul despre care am vorbit mai nainte era cea mai simandicoas

persoandin toat adunarea, se duse ntins la el. Acesta l m surdin ochi o bucatde vreme nainte de a-i adresa cuvntul. Gasconul, f ra se sim i ctu i de pu in descump nit, l privi la rndul s u. Pare-mi-se c i-ai pierdut p l ria? spuse ofi erul. Da, domnule. n mbulzeal ? Nu, tocmai primisem o scrisoare de la ibovnica mea. M a ezasem s-o citesc, dracu s mia, pe malul rului, cam la vreun sfert de leghe de aici, cnd s-a strnit deodatvntul i mi-a umflat i scrisoarea, i p l ria. Am alergat sprind epistola, de i bumbul de la p l rie era f cut dintr-un diamant. Scrisoarea, pnla urm , am prins-o, dar cnd m-am ntors dupp l rie, vntul o azvrlise n ru i rul plecase cu ea mai departe spre Paris!... Poate c-o avea parte s se pricopseascvreun biet calic! Cu att mai bine! A a cai r mas cu capul gol? P i ce dracu, doar s-o mai g si o p l rie i pentru mine n Paris! Am s -mi cump r una i mai mndr i am s -i pun un diamant de douori mai mare dect cel lalt. Ofi erul ridic din umeri, ntr-un gest aproape neobservat; orict de neobservat ar fi fost, nu-i sc p totu i gasconului. Poftim? spuse el. Ai asupra dumitale vreun document? Am, cum de nu, i nu numai unul, ci doudeodat . Unul ajunge daceste n regul . Dar cred cnu m n el adauggasconul, f cnd ni te ochi ct cepele ba nu, dracu smia! Nu mn el; am ntr-adev r pl cerea s vorbesc cu domnul de Loignac? Tot ce se poate, domnule r spunse f rnici un chef ofi erul, care nu prea p rea ncntat de faptul cfusese recunoscut. Cu domnul de Loignac, compatriotul meu? Nu zic nu. V rul meu! Bine, bine, unde-i documentul? Uite-l. Gasconul scoase din m nu jum tatea unui bilet t iat n doucu iscusin . Urmeaz -m spuse Loignac f rspriveasc dovada dumneata i nso itorii dumitale, dacmai e ti cu cineva; trebuie s cercet m actele. i se ndreptspre poarts - i ia postul n primire. Gasconul, cu capul gol, se gr bi s -l urmeze. Al i cinci in i se inur dupgasconul cu capul gol. Primul era ferecat ntr-o plato de toatsplendoarea, lucratcu atta me te ug, nct ai fi spus cie ise din minile lui Benvenuto Cellini. Totu i, cum tiparul dupcare fusese croitplato a era oarecum demodat, toatstr lucirea ei avea darul de a strni mai degrab rsul

dect admira ia. Ce-i drept, nici restul costumului pe care-l purta insul mpl to at nu se potrivea cu m re ia aproape regeasca pieptarului. Al doilea, care porni dupei, era urmat la rndul s u de un lacheu c runt i pntecos i, usc iv i ars de soare cum era, p rea un precursor al lui don Quijote, dupcum servitorul s u putea s fie luat drept precursorul lui Sancho. Al treilea se nf i cu un copil de zece luni n bra e, urmat de o femeie care se ag ase de cing toarea lui de piele, n timp ce al i doi copii, unul de patru, cel lalt de cinci ani se ineau de poalele rochiei nso itoarei sale. Al patrulea se ivi chiop tnd, aninat de o spad ct toate zilele. n sfr it, ncheind convoiul, un tn r chipe , c lare pe un cal negru, colbuit, dar de soi. Pe lngceilal i, acesta avea nf i area unui rege. Silit snainteze la pas ca sn-o ia naintea nso itorilor s i, de altminteri poate mul umit n sinea lui cnu trebuia smeargprea aproape de ei, tn rul r mase o cliplocului lngnorodul ce st tea n esat pe marginea drumului. n momentul acela sim i c -l trage cineva de teaca s biei i se r suci napoi, aplecndu-se din ale. Cel care c uta s -i atragaten ia n felul acesta era un tinerel cu p rul negru, cu ochi scnteietori, m runt, zvelt, delicat i cu minile nm nu ate. Cu ce vpot fi de folos, domnule? ntrebc l re ul. S -mi face i un bine, domnule. Spune i, vrog, dar repede. Vede i csunt a teptat. Trebuie sintru n ora , domnule, trebuie neap rat, m -n elege i?... Iar domnia voastr sunte i singur i ave i nevoie de un paj care sfaccinste, fire te, unui b rbat falnic ca domnia voastr . A adar? A adar, o mnspalpe alta. Ajuta i-msp trund n ora , iar eu, n schimb, am sfiu pajul domniei voastre. Mul umesc spuse c l re ul dar nu vreau s fiu slujit de nimeni. Nici chiar de mine? ntreb tinerelul cu un zmbet att de ciudat, nct c l re ul sim i topindu-se straiul de ghea n care ncercase s - i ferece inima. Voiam sspun cnu-mi pot ng dui s am slujitori. tiu cnu sunte i bogat, domnule Ernauton de Carmainges spuse tn rui paj. C l re ul tres ri, dar, f ra lua n seammirarea lui, b ie andrul urm : A a cnici nu poate fi vorba ntre noi de simbrie; dimpotriv , domnia voastr , dacve i binevoi s -mi mplini i rug mintea, ve i fi pl tit cu vrf i ndesat pentru serviciile cu care m ve i fi ndatorat; l sa i-mdeci s v slujesc, v rog, i gndi i-vccel ce v roagacum a avut uneori i prilejul sporunceasc . Tinerelul i strnse mna, ceea ce era un gest destul de familiar din partea unui paj, apoi, ntorcndu-se c tre plcul de c l re i cu care am f cut mai nainte

cuno tin , spuse: Eu am g sit cum strec; sta era lucrul cel mai greu; dumneata, Mayneville, cautprin orice mijloc smurmezi. Nu ajunge numai sintra i r spunse gentilomul trebuie sv i vad . Fii pe pace, din momentul n care am sintru pe poart , fii sigur c-o smvad . Nu uita i semnul de recunoa tere. Doudegete lipite de buze, nu-i a a? Da. i acum Domnul svaibn paz ! Ei spuse st pnul calului negru cona ule paj, pornim? Gata, st pne r spunse tinerelul i s ri sprinten pe crupn spatele tovar ului s u, care se gr bi sse al ture celorlal i cinci ale i, ocupa i n momentul acela sscoatla ivealdocumentele i s - i nvedereze drepturile. Sfinte Sisoe! se minunRobert Briquet, care nu-i sl bise o clip din ochi. E un adev rat potop de gasconi, sfiu al dracului dacmint!

III TRECEREA N REVIST Cercetarea la care trebuiau sfie supu i cei ase r sf a i ai soartei ce ie iser , a a cum am v zut, din rndurile norodului pentru a se apropia de poart , nu era nici prea st ruitoare, nici prea complicat . Tot ce aveau de f cut era sscoatdin buzunar o jum tate dintr-o fi uic t iatn dou i s-o nmneze ofi erului, care o compara cu o alt jum tate, i dac , punndu-le al turi una de alta, cele dou jum t i se mbinau perfect ntregindu-se, drepturile purt torului erau pe deplin dovedite. Gasconul n capul gol se apropiase primul de poart . Drept care cercet rile ncepur cu dnsul. Numele dumitale? ntrebofi erul. Numele meu, domnule ofi er? E scris acolo pe hrtie mpreuncu alte lucruri daco svda i osteneala sciti i. N-are a face! Numele dumitale! repetofi erul, scos din r bd ri. Ce, nu tii cum te cheam ? Ba tiu, cum snu tiu, dracu sm ia! Iar de l-afi uitat, n-ar fi bai, cmi l-a i putea aminti dumneavoastr , de vreme ce se cheam c suntem compatrio i, ba chiar veri buni. Numele dumitale, fir-ar dracu-al dracului! Crezi c-am timp de pierdut ca s -mi scotocesc amintirile? Fie i a a! Mnumesc Perducas de Pincorney. Perducas de Pincorney? repetdomnul de Loignac, c ci de aci ncolo ofi erul va purta numele cu care l ntmpinase compatriotul s u. Pe urm , aruncndu- i ochii pe fi uic : "Perducas de Pincorney, 26

octombrie1585, la dou sprezece punct". Poarta Saint-Antoine ad uggasconul, ar tnd cu degetul lui fumuriu i osos pe hrtie. Foarte bine! n ordine! Intr l pofti domnul de Loignac pentru a curma orice ncercare a compatriotului s u de a lungi vorba. Dumneata acum i spuse urm torului. Omul cu plato se apropie. Biletul dumitale? l ntrebLoignac. Cum a a, domnule de Loignac?! se miracesta. Nu mai recunoa te i pe feciorul unuia dintre prietenii dumneavoastrdin copil rie pe care l-a i inut de attea ori pe genunchi? Nu. Pertinax de Montcrabeau! st rui tn rul, nedumerit. Chiar nu mrecunoa te i? Cnd sunt de serviciu, nu recunosc pe nimeni, domnule. Biletul dumitale? Tn rul mpl to at i ntinse dovada. "Pertinax de Montcrabeau, 26 octombrie, la dou sprezece punct, poarta Saint-Antoine." Treci. Tn rul p i mai departe i, pu in z p cit de felul n care fusese ntmpinat, se duse lngPerducas sa tepte deschiderea por ii. Venise rndul celui de-al treilea gascon, cel cu nevast i copii. Biletul dumitale? ntrebLoignac. Omul se gr bi s - i cufunde mna, docil, ntr-o mictolb din piele de caprpe care o purta pe oldul drept. Degeaba ns : mpov rat cum era de copilul pe care-l inea n bra e, nu reu i sg seascadeverin a cerut . Ce naiba faci cu plodul acela, domnule? Vezi bine doar c te-ncurc . E b iatul meu, domnule de Loignac. Prea bine, lasb iatul jos. Gasconul se supuse: ncul ncepu s urle. Cum a a, e ti nsurat va szic ? ntreb Loignac. Da, domnule ofi er. La dou zeci de ani? P i pe la noi oamenii se nsoar de tineri, cum bine ti i, domnule de Loignac, cdoar i domnia voastr v-a i nsurat la optsprezece ani. Minunat! i spuse Loignac. ncunul care mcunoa te. ntre timp se apropiase i femeia, urmatde cele douodrasle care se ineau de fustele ei. i de ce n-ar fi nsurat? ntrebea, n l nd pieptul i ndep rtnd ni te uvi e de p r negru, mbcsite de colbul drumului, ce i se lipiserde fruntea prlitde soare. Sau poate c la Paris nsur toarea nu mai e la modacum? Da, domnule, e nsurat i, cum vede i, mai sunt aici ncdoi copii care-i spun "t ticule". A a e, cu toate cde fapt sunt copiii nevesti-mi, domnule de

Loignac, ca i fl c ul din spatele nostru. Vino-ncoace, Militor, i salut -l pe domnul de Loignac, compatriotul nostru. Un b ietan de vreo aisprezece sau optsprezece ani, voinic i sprinten, care sem na cu un oim, cu nasul lui coroiat i ochii rotunzi, se apropie inndu- i minile petrecute pe sub cing toarea din piele de bivol. B iatul purta o cazacgroasmpletitdin ln i ni te pantaloni scur i, bufan i, din piele de capr s lbatic , ce se nfoiau deasupra picioarelor musculoase. Gura, cu buzele totodatimpertinente i senzuale, i era adumbritde tuleiele must ii ce abia ncepuse s mijeasc . sta-i feciorul meu vitreg Militor, domnule de Loignac, b iatul mai mare al nevesti-mi, care-i n scut Chavantrade, rudcu familia Loignac, Militor de Chavantrade, sluga dumneavoastr . Hai, Militor, salutpe domnul. Apoi, aplecndu-se asupra copilului care se zvrcolea or c ind n mijlocul drumului: Taci cu tata, Scipion, taci, puiule! ad ug el, c utndu-se de zor prin buzunare, doar va descoperi, n sfr it, dovada. ntre timp, Militor, dnd, de bine de r u, ascultare poruncii p rinte ti, se nvrednici sse aplece pu in din ale, f ra scoate minile din cing toare. Pentru numele lui Dumnezeu, domnule, biletul dumitale! r bufni Loignac, pierzndu- i r bdarea. Vino de-mi do mnde ajutor, Lardille i spuse gasconul nevesti-si, nro indu-se pnn vrful urechilor. Lardille desprinse una cte una cele doumnu e ag ate de poalele rochiei sale i se apuc s scotoceasc , la rndul ei, n tolba i n buzunarele b rbatului s u. Buntreab ! bomb ni ea. Se vede c l-am pierdut. n cazul sta varestez spuse Loignac. Gasconul se ng lbeni. Mnumesc Eustache de Miradoux zise el pute i s -l ntreba i pe domnul de Sainte-Maline, cdoar suntem neamuri. Ah, e ti rudcu Sainte-Maline? rosti Loignac, ceva mai mblnzit. Cu toate c , dac-ar fi sle dai crezare, tia sunt rubedenii cu toat lumea! Ei, haide, c uta i, c uta i, dar cel pu in c uta i cu folos. Ia vezi, Lardille, vezi dacn-o fi prin boarfele copiilor t i spuse Eustache, tremurnd de ciud i de ngrijorare. Lardille se l s n genunchi n fa a unei leg turi cu ni te bulendre am rte pe care le r sturnjos, bodog nind. Tn rul Scipion ipa ca din gurde arpe. E adev rat cfr iorii lui dupmam , v znd cnimeni nu-i lua n seam , se jucau turnndu-i cu nemiluita nisip n gur . Militor nici nu se clintea m car; s-ar fi zis cnecazurile vie ii familiale treceau pe deasupra sau pe dedesubtul g liganului f rs -l ating . Sta i! zise deodatdomnul de Loignac. Ce se vede acolo, prins de

mneca n t r ului stuia, ntr-un toc de piele? Da, da, acolo e! exclamEustache, victorios. Asta-i isprava nevesti-mi, acum mi-aduc aminte, ea s-a gndit scoasbiletul pe mneca lui Militor. Ca sduc i el ceva spuse Loignac n b taie de joc. Pfui! Ditai vi elul! Uite la el c -i e lene s - i in i bra ele ca oamenii, de team s nu-i mpov reze prea tare. Buzele lui Militor se albirde mnie, n timp ce obrazul i se acoperea de pete ro ii: pe nas, pe b rbie i n dreptul sprncenelor. Vi elul n-are bra e bolborosi el cu o privire ucig toare ci copite, a a cum au i unii oameni pe care-i cunosc eu. Gura! spuse Eustache. Vezi doar bine, Militor, cdomnul de Loignac ne face cinstea sglumeasccu noi. Pe naiba, nu glumesc de loc protestLoignac. Dimpotriv , a vrea ca pu lamaua asta s bage la cap ce i-am spus. Dac-ar fi feciorul meu vitreg, l-apune scare i pe maic -sa, i pe frate-s u, i leg tura, i, bat -l pacostea! m-aurca i eu deasupra, chit ci-alungi urechile ca s - i dea seama cnu-i dect un m gar. Militor i ie ise de tot din fire, spre ngrijorarea lui Eustache; dar, sub aceastngrijorare, se sim ea mocnind nu tiu ce bucurie ascuns prilejuitde s puneala pe care o c p tase feciorul s u vitreg. Lardille, pentru a pune cap t znzaniei i vrnd s -l cru e pe b iatul mai mare de zeflemelile ustur toare cu care i dezmierda domnul de Loignac, se gr bi s -i nmneze ofi erului dovada, scoas , n sfr it, din tocul de piele. Domnul de Loignac o lu i citi: "Eustache de Miradoux, 26 octombrie, la dou sprezece punct, poarta Saint-Antoine." Duce i-v spuse el i ave i grijsnu l sa i pe aici de izbeli te vreun plod, fie el frumos ori slut. Eustache de Miradoux l ludin nou n bra e pe tn rul Scipion, Lardille se ag ca i mai nainte de cing toarea lui, cei doi nci se aninariar de fustele mamei, i ntreaga familie, strnsciorchine i urmatde t cutul Militor, plecsse al ture grupului celor r ma i n a teptare dupce trecuserprin focurile cercet rii. Vai de capul lor! murmurde Loignac printre din i, privind cum se desf oarpe drum alaiul lui Eustache de Miradoux cu tot neamul s u. Cmndri mai aratsolda ii domnului d'pernon. Apoi, ntorcndu-se: Poftim, e rndul dumitale! spuse el. Invita ia era adresatcelui de-al patrulea solicitator. Acesta era singur i, stnd locului, eap n nevoie mare, i tot scutura vesta cenu ie cu mneci bufante, mpreunnd degetul mare i cel mijlociu pentru a alunga vreun fir de praf cu cte un bobrnac; must ile zbrlite ca de pisic , ochii verzi i scnteietori, sprncenele a c ror arcadalc tuia o strea in semicirculardeasupra pome ilor ie i i n afar , n sfr it buzele sub iri mprumutau chipului s u acea expresie caracteristicde nencredere i de dr muit pruden , dupcare i dai

seama numaidect cai de a face cu un om deprins s - i ascund cu aceea i grij agoniseala din pungca i adncurile inimii sale. "Chalabre, 26 octombrie, la dou sprezece punct, poarta Saint-Antoine." Prea bine, po i trece! spuse Loignac. B nuiesc csunt ceva bani pu i deoparte pentru cheltuielile de drum i atrase aten ia cu smerenie gasconul. Nu sunt vistiernic, domnule i-o retez scurt Loignac. Deocamdatnu-s dect portar, po i trece. Chalabre trecu mai departe. DupChalabre se nf i un tn r c l re blond, care, sco nd adeverin a din buzunar, sc p pe jos un zar i cteva c r i de joc. Tn rul declarcse nume te Saint-Capautel, i cum m rturia lui era confirmatde biletul pe care-l prezentase i care se dovedi a fi n bun rnduial , plec pe urmele lui Chalabre. Mai r m sese cel de-al aselea care, mnat de pajul s u de ocazie, desc lecase pentru a-i nmna domnului de Loignac o hrtie pe care sta scris: "Ernauton de Carmainges, 26 octombrie, la dou sprezece punct, poarta Saint-Antoine". n timp ce domnul de Loignac citea biletul, pajul, care desc lecase la rndul s u, i f cea de lucru cu calul pretinsului s u st pn, ca s - i poatascunde obrazul, c utnd, chipurile, spotriveasc mai bine struna z balei, care, de fapt, era destul de strns legat . Pajul e al dumneavoastr , domnule? ntrebde Loignac, ar tnd cu degetul spre b ietan. Precum vede i, domnule c pitan spuse Ernauton, care nu voia nici smint , nici s -l tr deze pe b iat precum vede i, tocmai leag frul calului. Pute i trece ncuviin de Loignac, m surndu-l din ochi pe domnul de Carmainges, al c rui chip i a c rui nf i are p reau sfie mai pe placul lui dect mutrele celorlal i. Cel pu in sta arat mai ca lumea spuse el ca pentru sine. Ernauton nc lecdin nou; pajul, f rsfacprea multe nazuri, dar i f rst r g neze pasul, i-o luase nainte, amestecndu-se n grupul celor ce se perindaserpn atunci. Deschide i poarta porunci de Loignac i da i-le drumul acestor ase persoane i celor ce le nso esc. Haide i, repede, repede, st pne! spuse pajul. n a i s-o pornim! Ernauton se supuse i de astdatautorit ii pe care o dobndise asupra lui acea f pturbizar , i cum poarta fusese ntre timp deschis , d du pinteni calului i, l sndu-se c l uzit de ndrum rile pajului, p trunse n inima cartierului Saint-Antoine. Dupplecarea celor ase ale i ai soartei, Loignac puse sse z voreasciar i poarta spre apriga nemul umire a gloatelor, care, o datce aceast formalitate fusese ndeplinit , n d jduisercvor putea sintre, la rndul lor, n ora i care, v zndu- i speran ele n elate, i

m rturiseau n chip zgomotos sup rarea. Jupn Miton, care, dupce alergase de-i sfriau c lciele peste cmp, i venise ncetul cu ncetul n fire, prinznd curaj, i care, cercetnd terenul pas cu pas, se napoiase n cele din urmla locul de unde plecase, jupn Miton se ncumets arunce ici i colo cte o vorb de protest, jeluindu-se de felul samavolnic n care sold imea z g zuia leg turile cu ora ul. Cum trul Friard, care izbutise, n fine, sdea de urma consoartei i care, aflndu-se acum sub aripa ei ocrotitoare, p rea snu se mai team de nimic, cum trul Friard i povestea simandicoasei sale jum t i ntmpl rile de peste zi, cu adaosul unor comentarii ticluite pe calapodul dumisale. n sfr it, c l re ii, dintre care unul fusese numit Mayneville de c tre tn rul paj, ineau sfat pentru a hot r dacn-ar fi cu cale s ocoleasczidurile cet ii, n speran a pe deplin ndrept itcvor g si undeva o sp rturce le va ng dui sp trundn Paris, f ra mai fi nevoi i sncerce nc cine tie ctvreme fie la poarta Saint-Antoine, fie la oricare altpoarta ora ului. Robert Briquet, ca un filozof deprins scerceteze totul n am nun ime i ca un veritabil savant capabil sp trund pnn miezul lucrurilor, Robert Briquet, cum ziceam, se dumeri n cele din urmcdeznod mntul scenei zugr vite mai nainte trebuia saibloc n preajma por ii i cdiscu iile r zle e nfiripate ntre c l re i, ntre trgove i i ntre rani nu erau n m surs -i dezv luie nimic nou. Se apropie deci ct putu mai mult de o micgheretn care se afla loja portarului i care era luminatde douferestre, una privind spre ora , cealaltspre cmpie. Abia apucase sia n st pnire noul s u post de observa ie, cun c l re sosit n goana mare din interiorul ora ului s ri jos de pe cal i intrn gheret , ar tndu-se o clipmai trziu la fereastr . Aha! se bucurLoignac. Am sosit, domnule de Loignac l n tiin omul. Bine; de unde vii? De la poarta Saint-Victor. Situa ia? Cinci. Biletele? Sunt aici. Loignac lun primire dovezile, le verific i scrise pe o t bli , ce p rea sfi fost anume adusacolo pentru treaba asta, cifra 5. tafeta plec . Nu trecurnici cinci minute i sosiral i doi curieri. Loignac i interogpe fiecare n parte, tot a a prin fereastr . Unul venea de la poarta Bourdelle ca s -i raporteze cifra 4. Cel lalt de la poarta Temple ca s -i comunice cifra 6. Loignac nsemngrijuliu ambele cifre pe t bli .

Cele dou tafete se f curnev zute aidoma primului curier, fiind rnd pe rnd nlocuite de alte patru tafete care soseau: Prima de la poarta Saint-Denis, cu rezultatul 5; A doua de la poarta Saint-Jacques, cu rezultatul 3; A treia de la poarta Saint-Honor, cu rezultatul 8; A patra de la poarta Montmartre, cu rezultatul 4; n sfr it, se nf i i ultimul curier, care venea de la poarta Bussy, aducnd rezultatul 4. Atunci Loignac scrise cu grij , mic de tot, unele sub altele, numele locurilor i cifrele urm toare: Poarta Saint-Victor.....................5 Poarta Bourdelle........................ 4 Poarta Temple............................ 6 Poarta Saint-Denis..................... 5 Poarta Saint-Jacques................. 3 Poarta Saint-Honor................... 8 Poarta Montmartre..................... 4 Poarta Bussy.............................. 4 n sfr it, poarta Saint-Antoine.. 6 Total: patruzeci i cinci ............ 45 Bun! Acum strigLoignac n gura mare deschide i por ile, poate sintre cine vrea! Por ile furdeschise. ntr-o clip , cai, catri, femei, copii, c ru e n v lirn ora , cu riscul de a muri strivi i n sugrum tura dintre cei doi stlpi ai podului suspendat. ntr-un sfert de ceas, tot puhoiul mul imii ce ad sta de diminea , mbulzitn jurul acestui z gaz temporar, se scurse pe vasta artera ora ului ce se numea strada Saint-Antoine. Zarva se stinse ncetul cu ncetul n dep rtare. Domnul de Loignac mpreuncu oamenii s i nc lecarpe cai. Robert Briquet, care r m sese ultimul, de i fusese primul lngpoart , i petrecu flegmatic piciorul peste lan ul pun ii, spunndu- i: Toatomenirea aste inea neap rat svad ceva i n-a v zut nimic, nici m car pe ce lume sunt; n timp ce eu, care nu voiam sv d nimic, sunt singurul care a apucat svad ceva. Asta mi dcuraj, nu ne r mne dect sst ruim; dar la ce bun sst rui? i-a a, Dumnezeule sfinte, tiu prea mult. Mi-ar folosi oare la ceva sv d pe domnul de Salcde h rt nit n patru? Nu, fereascDomnul! De, altminteri, am renun at la politic . S mergem mai bine la mas . Soarele ar fi la amiaz , dacar fi soare afar ; e timpul smnc m. Spunnd acestea, intrn ora , cu acela i zmbet calm i mali ios pe buze.

IV LOJA DIN PIA A GRVE A M.S. REGELE HENRIC AL III-LEA Dacam merge acum drept nainte pe strada principaln esatde lume a cartierului Saint-Antoine pnn Pia a Grve, unde se sfr e te, am reg si n mul ime o bunparte din con tiin ele noastre; dar n timp ce bie ii cet eni, mai pu in n elep i dect Robert Briquet, se perind mereu, nghionti i, mbrnci i, stlci i, n ceea ce ne prive te, mul umit privilegiului pe care ni-l dau aripile noastre de cronicar al acestor evenimente, vom prefera sdescindem chiar n mijlocul pie ei, i, dup ce vom fi cuprins ntreaga priveli te dintr-o arunc turde ochi, sne ntoarcem pentru cteva clipe n trecut spre a cerceta mai ndeaproape cauza, dupce am avut prilejul sconstat m efectul. Deocamdatputem spune cjupn Friard avusese dreptate socotind la cel pu in o sutde mii de oameni num rul spectatorilor care, presupunea el, vor mpnzi Pia a Grve i mprejurimile ei, dornici s priveascspectacolul ce se preg tea. Tot Parisul, cu mic, cu mare, i d duse ntlnire la prim rie, i Parisul este foarte punctual; parizienii nu lipsesc de la nici o festivitate, i este, ntr-adev r, o festivitate, i nco festivitate pu in obi nuitmoartea unui om care a fost n stare sr scoleascattea patimi, nct unii l blestemau, iar al ii l ridicau n slav , n timp ce marea majoritate i plngea de mil . Spectatorul care izbutea sr zbatn Pia a Grve, fie venind dinspre chei pe lngcrciuma ce poarthramul Sfintei Fecioare, fie prin porticul Pie ei Baudoyer, observa n primul moment n mijlocul pie ei arca ii locotenentului Tanchon, care, mpreuncu un mare num r de elve ieni i de osta i din cavaleria u oar , st tea de pazn jurul unui mic e afod nalt de aproape patru picioare. E afodul, att de scund, nct nu putea fi v zut dect de cei din preajmsau de privitorii care avusesernorocul sse poataciua la vreo fereastr , i a tepta osnditul pe care c lug rii l luasern primire dis-de-diminea , dupcum, ca s folosim o expresie pitoreascscornit de popor, caii l a teptau ca s -l ducpe lumea cealalt . ntr-adev r, sub strea ina unei case, prima cas dupstrada Mouton, cu fa a spre pia , patru cai voinici din inutul Perche, cu coama b lan i picioare l oase, b teau ner bd tori din copit pe caldarm i se mu cau unii pe al ii necheznd, spre spaima cumplita femeilor care se a ezaserde bunvoie n locul acela sau care fuseser mpinse pe nepusmasntr-acolo. Caii erau ncneda i la pra tie; abia dacuneori, ntmpl tor, pe plaiurile nverzite ale inutului lor de ba tin , se nvredniciserspoarte pe spinarea lor larg , la sc p tatul soarelui, copilul durduliu al vreunui s tean care z bovise la munca cmpului. Dar dupe afodul pustiu, dupcaii ce frem tau ner bd tori, ceea

ce atr gea mai st ruitor privirile mul imii era fereastra principala cl dirii prim riei, mbr catn catifea ro ie cu broderii de fir, i la balconul c reia atrna o draperie tot de catifea mpodobit cu stema regal . Acolo se afla loja suveranului. n clipa cnd ceasul bisericii Saint-Jean-en-Grve b tea ora unu i jum tate, n pervazul ferestrei se ivir , ca n rama unui tablou, o seam de personaje simandicoase ce veneau sse nf i eze poporului ntr-un cadru potrivit rangului lor. Primul care se ar t fu regele Henric al III-lea, palid la fa , aproape ple uv, de i la vremea aceea nu avea mai mult de treizeci i patru sau treizeci i cinci de ani, cu ochii nfunda i n orbitele plumburii i cu buzele nfiorate de contrac ii nervoase. El intrmohort, cu privirile a intite n gol, maiestuos, de i abia se inea pe picioare, cu ceva straniu n felul s u de a fi, tot att de straniu pe ct era mersul s u, mai mult umbrdect fiin vie, mai curnd strigoi dect monarh; tainpururea ferecat i pururea nen eleaspentru supu ii s i, care, de cte ori l vedeau ap rnd, nu tiau niciodat dactrebuie s strige: "Tr iascregele!" sau sse roage pentru sufletul lui. Henric era mbr cat cu o vestneagrcu mneci bufante i cu g itane tot negre; nu purta nici o decora ie i nici o nestemat ; doar un diamant scnteietor ce-i mpodobea toca din cre tetul capului, nm nunchind ca o agraftrei pene scurte cu tuleiele cre e. n mna stng inea un c elunegru, pe care cumnata sa, Maria-Stuart, i-l trimisese din nchisoare, i pe blana m t soasdegetele-i sub iri i albe str luceau ca sculptate n alabastru. n urma lui venea Caterina de Medicis, pe care vrsta ncepea s-o ncovoaie, c ci la vremea aceea regina-mamavea, pe ct se pare, vreo aizeci i ase sau aizeci i apte de ani; cu toate acestea i inea fruntea neclintit i dreapt , sc p rnd pe sub sprncenele, ca de obicei, ncruntate, o privire de o el i, n ciuda acestei priviri, regina, mbr cat n ve nicele-i straie cernite, p stra ca ntotdeauna aceea i figur ncremenit i rece, aidoma unei statui de cear . Al turi de dnsa se ntrez rea chipul melancolic i blnd ar reginei Louise de Lorraine, so ia lui Henric al III-lea, p rta nensemnatn aparen , dar credincioasn realitate, a vie ii sale zvnturate i nefericite. Regina Caterina de Medicis venea la o izbnd . Regina Loui e tia ctrebuie sasiste la un supliciu. Pentru regele Henric era vorba doar de o tocmeal . Trei sim minte deosebite ce se citeau pe fruntea trufa a celei dinti, pe fruntea resemnata celei de a doua i pe fruntea neguroas i plictisita celui de-al treilea. n urma celor trei ilustre personaje pe care poporul le privea cu admira ie, att de palide i de t cute, veneau doi tineri chipe i: unul s

tot fi avut dou zeci de ani, iar cel lalt nu mai mult de dou zeci i cinci. Tinerii se ineau de bra , nesocotind eticheta care-i opre te pe muritori sse arate lega i de ceva pe lumea aceasta att fa de regi ct i fa de Dumnezeu, la biseric . Amndoi surdeau: cel mai tn r cu o negr ittriste e, cel mai vrstnic cu o fermec toare dulcea ; erau nal i i frumo i, i unul, i altul, i erau fra i ntre ei. Cel mai mic se chema Henri de Joyeuse, conte du Bouchage; cel lalt, ducele Anne de Joyeuse. Nu era mult de cnd toat lumea l cuno tea sub numele d'Arques; regele Henric ns , care-l ndr gise mai presus de orice, l f cuse pair al Fran ei cu un an nainte, ridicnd la rangul de ducat-pairie domeniul vicon ilor de Joyeuse. Poporul nu p rea snutreascfa de acest favorit ura cu care c unase odinioar asupra lui Maugiron, a lui Qulus i Schomberg i pe care i-o purta acum lui d'pernon. Mul imea ntmpindeci pe monarh i pe cei doi fra i cu discrete, dar m gulitoare ova ii. Henric salutgloatele solemn, f ra se obosi s zmbeasc , apoi i s rutc elul n cre tet. Dupcare, ntorcndu-se c tre cei doi tineri nso itori: Reazem -te cu spatele de draperie, Anne l pofti pe cel mai vrstnic ai sobose ti stnd n picioare; s-ar putea s in mult povestea asta. Cred i eu i t ie vorba Caterina o s in mult i bine, sire; a a sper, cel pu in. Crezi deci cSalcde o svorbeasc , mam ? ntreb Henric. Cu mila lui Dumnezeu, n d jduiesc c du manii no tri vor primi o palm . Am spus du manii no tri, fiica mea, c ci sunt deopotriv i du manii domniei tale ad ugea, a intindu- i ochii spre regin , care p li, gr bindu-se s - i plece privirea-i blajin . Regele cl tindin cap cu ndoial . ntoarse apoi din nou capul spre Joyeuse i, v znd c tn rul r m sese n picioare, cu toate mbierile sale, zise: Ei, haide, Anne, de ce nu vrei sfaci cum i-am spus? Reazem -te de perete sau sprijin - i coatele de sp tarul jil ului meu. Maiestatea voastreste mult prea milostiv spuse tn rul duce dar nu mvoi folosi de aceastng duin dect atunci cnd mvoi sim i ntr-adev r obosit. Dar n-o sa tept m chiar pno ste sim i obosit, nu-i a a, fr ioare? spuse n oaptHenri. Fii pe pace! i r spunse Anne, mai mult cu ochii dect cu gura. Fiule ntrebCaterina mi se pare mie sau se vede o forfoteal acolo, spre chei? Ce ochi ageri ai, mam ! Da, ntr-adev r, cred cai dreptate. Oh, cu toate cnu sunt b trn, vederea mi-e att de proast ! Sire se amestecn vorbcu dezinvolturJoyeuse nv lm eala este iscat de compania de arca i care mpinge napoi

norodul ticsit n pia . Sose te osnditul, de bunseam . Ce m gulitor poate fi pentru un rege spuse Caterina svad h rt nit un om n vinele c ruia curge un strop de snge cr iesc. i rostind aceste cuvinte, privirea ei st ruia mpov r toare asupra Louisei. O, doamn , fi i ndur toare, rogu-v , i cru a i-m zise tn ra regincu o dezn dejde pe care c uta n zadar s-o ascund . Nu, mi elul sta nu face parte din familia mea i n-a i vrut sspune i, cred, c se trage din ea. Fire te cnu nt ri suveranul sunt convins cmama n-a vrut sspuna a ceva. Totu i rosti cu acrealCaterina este neam cu casa de Lorena, iar casa de Lorena este sngele domniei tale, doamn ; a a cred, cel pu in. Prin urmare, Salcde este nrudit cu domnia ta, ba chiar rubedenie apropiat . Adic interveni Joyeuse cu o indignare pornitdin buna sa credin , ce constituia o tr s turcaracteristica sufletului s u cinstit i care r bufnea n orice mprejurare f ra c ta la obrazul celui ce o strnise adicse nrude te cu domnul de Guise, poate, nicidecum ns cu regina Fran ei. Ah, era i aici, domnule de Joyeuse? spuse Caterina cu o neasemuittrufie i ncercnd s -i pl teascprintr-o umilin faptul c-o nfruntase. Era i aici? N-am b gat de seam . Sunt aici, doamn , nu numai cu ncuviin area, ci chiar din porunca regelui r spunse Joyeuse, cerndu-i din ochi p rerea lui Henric. Oricum, nu este un lucru chiar att de odihnitor svezi un om h rt nit, ca svin la un spectacol de felul acesta dac nu eram obligat. Joyeuse are dreptate, doamn l sprijini Henric. Aici nu este vorba nici de casa de Lorena, nici de ducele de Guise, i mai pu in nc de regin : am venit doar s -l vedem frnt n patru pe domnul de Salcde, adicpe uciga ul care a vrut sridice via a fratelui meu. N-am noroc ast zi spuse Caterina, cednd dintr-o dat , ceea ce constituia unul din cele mai iscusite mijloace tactice ale sale. Pe fiica mea, cum v d, am f cut-o splng , iar pe domnul de Joyeuse, s m ierte Dumnezeu, dar am impresia cl-am f cut srd . Vai, doamn protestLouise, cuprinznd minile Caterinei e cu putin oare ca maiestatea voastrsse n ele n privin a mhnirii mele?! i n privin a adncului meu respect ad ugAnne de Joyeuse, nclinndu-se peste bra ul jil ului regesc. A a e, da, ai dreptate r spunse Caterina, c utnd snu scape prilejul de a mplnta o ultims geatn inima nurorii sale. Ar fi trebuit s -mi dau seama ct de stnjenitte sim i copildrag , v znd cum ies la ivealuneltirile neamurilor domniei tale din casa de Lorena; i cu toate cdomnia ta n-ai nici o vin , nu se poate snu suferi totu i din pricina acestei nrudiri.

Ah, ct despre asta, mam , e cam adev rat spuse regele, vrnd smpace pe toatlumea; c ci acum tim, n sfr it, n ce m sur ducele de Guise a luat parte la aceastuneltire. Dar, sire interveni Louise de Lorraine cu o ndr znealpe care n-o avusese pnatunci maiestatea voastr tie prea bine cdin ziua n care am devenit regina Fran ei am l sat toate leg turile mele de snge la picioarele tronului. Sire exclamdeodat Anne de Joyeuse vede i cnu m-am n elat: vine osnditul, uita i-l, a i sosit! Sfinte Dumnezeule! Ce cumplitar tare! I-e fric spuse Caterina o svorbeasc . Dacmai are putere ad ugregele. Uite cum i se b l b ne capul, mam , ca la un mort. R mn la p rerea mea, sire, este ngrozitor. Cum vrei sfie frumos un om al c rui cuget este att de spurcat? Nu i-am deslu it oare, Anne, leg turile tainice care exist ntre fizic i moral, a a cum le n elegeau Hipocrate i Galenus i cum le-au explicat n felul lor? Nu zic nu, sire, dar eu nu sunt un discipol de talia voastr i mi-a fost dat sv d uneori oameni foarte ur i care erau totu i osta i viteji ca ni te paralei. Nu-i a a, Henri? Joyeuse ntoarse capul c tre fratele s u, ca i cum i-ar fi cerut s -l sprijine, nt rind spusele lui; Henri ns privea f rsvadnimic i asculta f rsaud un cuvnt, cufundat cum era ntr-o adncvisare; a a nct n locul s u r spunse tot regele. Ei, Doamne protestel dar cine- i spune, drag Anne, comul sta nu este viteaz? Ba, dimpotriv , pe legea mea, e viteaz ca un urs, ca un lup, ca un arpe. Nu- i aminte ti de ispr vile lui? A dat foc la casa unui gentilom normand cu care era n vrajb i care a ars de viu. S-a b tut de zece ori n duel i a ucis pe trei dintre adversarii s i; a fost prins ticluind bani calpi, faptpentru care a fost osndit la moarte. Att de stra nic interveni Caterina de Medicis nct pn la urmi s-a iertat osnda prin st ruin ele domnului duce de Guise, v rul domniei tale, fata mea. De astdat , Louise, care se sim ea la cap tul puterilor, se mul umi doar softeze. n orice caz spuse Joyeuse i-a tr it din plin via a; o via care se va sfr i foarte curnd. Dimpotriv , domnule de Joyeuse rosti Caterina sper cse va sfr i ct mai ncet cu putin . Doamn i m rturisi ndoiala Joyeuse, cl tinnd din cap v d sub strea inde acolo ni te cai att de voinici i care par s - i fi pierdut r bdarea dupce-au stat atta locului f rsfacnimic, nct n-a crede cmu chii, tendoanele i cartilajele domnului de Salcde vor putea nfrunta prea multvreme asemenea ncercare. Da, dacnu s-ar fi prev zut i lucrul acesta, dar fiul meu are o

inimatt de milostiv ad ugregina cu un zmbet ce numai pe buzele ei se putea nfiripa nct va avea grijstrimitvorb ajutoarelor smne mai agale caii. Totu i, doamn ntmpincu sfial regina v-am auzit spunnd azi-diminea doamnei de Mercoeur, cel pu in a a mi se pare, cnefericitul acesta va fi supus doar la dousmucituri. Mda, numai dacse poartcum trebuie r spunse Caterina. n cazul acesta va fi trimis pe lumea cealaltct se poate mai grabnic; n elegi ce vreau sspun, dragfat , i a dori, fiindcte v d cpui atta inimpentru el, s -i dai de tire cumva sse poarte cum trebuie, totul depinde numai de el. Cum Cel de Sus, doamn spuse regina nu m-a nzestrat cu t ria sufleteasca domniei voastre, nu msimt n stare sv d un om chinuindu-se. N-ai dect snu prive ti, atunci, dragfat . Louise nu mai rosti nici un cuvnt. Regele nu auzise nimic; n momentul acela era numai ochi, c ci ajutoarele i f ceau de lucru cu osnditul, gr bindu-se s -l ia din c ru a cu care fusese adus, pentru a-l urca pe e afod. ntre timp arca ii, halebardierii i g rzile elve iene izbutisera l rgi cu prisosin cercul privitorilor, a a nct golul ce se f cuse n jurul e afodului era destul de mare pentru ca toatlumea s -l poatvedea deslu it pe Salcde, cu toate c scena h r zit lugubrului spectacol nu era prea nalt . Salcde era un vl jgan sp tos i voinic de vreo treizeci i patru sau treizeci i cinci de ani; tr s turile obrazului s u palid pe care se prelingeau pic turi de sudoare i de snge se nsufle eau ori de cte ori se uita n preajma lui, cu o neasemuitprivire, cnd plinde speran , cnd str fulgeratde spaim . n primul moment i aruncase ochii spre loja regal , dar, ca i cnd i-ar fi dat seama ctot ce putea sa tepte de acolo nu era izb virea, ci moartea, privirea sa nu st ruise asupra ei. Toate n zuin ele lui se ndreptau spre mul imea din jur i, dac -i r mnea ceva de f cut, era s scotoceascn snul acestei m ri ce t l zuia vijelios, cu ochii s i arz tori, frem tnd cu sufletul la gur . Mul imea t cea. Salcde nu era un criminal de rnd: mai nti, Salcde era de obr ie aleas , de vreme ce Caterina de Medicis, care cuno tea cu att mai bine genealogiile, cu ct c uta sarate cle dispre uie te, descoperise o pic turde snge cr iesc n vinele lui; pe urmSalcde fusese comandant de o ti cu oarecare faim . Bra ul s u, acum legat cu tic loase frnghii, cndva mnuise viteje te spada; fruntea livid pe care se zugr veau fiorii mor ii, fiori pe care osnditul ar fi c utat s -i ascund f r ndoialn cele mai adnci taini e ale sufletului s u dac n-ar fi fost st pnit de o nem suratsperan , fruntea aceea lividad postise cndva planuri m re e.

Din cele ar tate mai nainte se poate deduce c , pentru o bun parte din spectatori, Salcde era un erou; pentru mul i al ii, o victim ; n ochii ctorva era, de bunseam , un uciga , dar gloata cu greu s-ar ndupleca sve tejeascsocotindu-i pe aceea i treaptcu criminalii de rnd pe aceia ce au pus la cale asasinate r sun toare sortite slase o urmne tears att n analele istoriei ct i n analele justi iei. Se povestea bun oarn rndurile mul imii cSalcde se tr gea dintr-un neam de r zboinici, ctaic -s u luptase cu drzenie mpotriva domnului cardinal de Lorena, din care pricinavusese parte de o moarte glorioascu prilejul masacrului din noaptea Sfntului Bartolomeu; dar c , mai apoi, feciorul, uitnd felul n care se s vr ise p rintele s u, ori mai degrabjertfind ura de care era nsufle it n folosul unei anumite n zuin e pe care popoarele au privit-o ntotdeauna cu oarecare simpatie, feciorul, precum spuneam, pactizase cu Spania i cu casa ducilor de Guise pentru a spulbera puterea pe care ncepuse s-o dobndeasc n Flandra ducele de Anjou, att de aprig urt de francezi. Se vorbea despre leg turile lui cu Baza i Balouin, b nui i a fi urzitorii uneltirii ce era ct pe ce scurme via a ducelui Franois, fratele lui Henric al III-lea; se vorbea despre ndemnarea pe care o desf urase Salcde n tot timpul instruirii procesului pentru a nu fi frnt pe roat , spnzurat n furci sau ars pe rugul pe care mai fumega ncsngele complicilor s i; fusese singurul care, prin dest inuirile-i mincinoase i pline de vicle uguri, spuneau lorenii, reu ise s -i am geascpe judec tori, n a a fel nct, pentru a afla ct mai multe lucruri, ducele de Anjou hot rse s -l cru e deocamdat i-l trimisese sub escortn Fran a, n loc sporunceasc a fi decapitat la Anvers sau la Bruxelles. Ce-i drept, pn la urmajunsese la acela i rezultat; dar n timpul c l toriei c l torie care fusese singurul scop al m rturisirilor sale Salcde spera sfie r pit de partizanii s i; din nefericire pentru el, nutrind aceste speran e, nu se gndise cva nc pea pe minile domnului de Bellivre, care, dat fiind ci se ncredin ase un ostatec att de pre ios, l p zise cu asemenea str nicie, nct nici spaniolii, nici lorenii i nici partizanii Ligii nu se ncumetasersse apropie de convoi cale de o leghe mprejur. n nchisoare, Salcde continuase sspere, a a cum sperase i mai apoi cnd fusese supus la cazne: ncmai spera n momentul cnd l urcasern c ru ; ba chiar i acum, cnd se afla pe e afod, nu- i pierduse ncsperan a. i nu pentru ci-ar fi lipsit curajul sau n-ar fi fost n stare sse resemneze! Salcde nsera una din acele f pturi pline de via care n eleg sse apere pn la ultima suflare cu o ndrjire i cu o energie pe care puterea omeneascn-o poate atinge ndeob te n cazul unor fiin e mediocre. Gndul pe care-l nutrea cu atta st ruin Salcde nu-i sc pase din vedere monarhului i cu att mai pu in poporului. La rndul ei, Caterina urm rea nelini titcea mai micmi care a tn rului osndit; se afla totu i mult prea departe ca s observe ncotro se ndreptau privirile lui i

cum se plimbau necontenit de colo pncolo. La sosirea osnditului, ca prin farmec, b rba i, femei i copii se ridicaser , rnduri-rnduri, din mijlocul mul imii; de fiecare datcnd se ar ta cte o figurnoudeasupra noianului t l zuitor, pe care ns privirea iscoditoare a lui Salcde l m surase din vreme n lung i-n lat, condamnatul o cerceta ntr-o secund , r gaz ce inea cu prisosin locul unei cercet ri de o orpentru un om cu nervii att de ncorda i, ale c rui facult i timpul, dr muit cu atta scump tate, le sporea nzecit sau poate chiar nsutit. Pe urm , dupce arunca o privire, ca o sc p rare de fulger, asupra obrazului necunoscut, proasp t ivit din snul mul imii, Salcde se posomora din nou i- i ndrepta aten ia ntr-altparte. ntre timp gealatul l luase n primire, trudindu-se s -l ncing cu o frnghie pentru a-l priponi n mijlocul e afodului. Cu o clipnainte, la un semn al preacinstitului Tanchon, locotenentul arca ilor i comandantul execu iei, doi arca i, croindu- i drum prin mul ime, se dusesersdezlege caii. n orice altmprejurare i cu orice alt scop, arca ii n-ar fi putut nainta un singur pas n mijlocul gloatelor n esate; mul imea tia nsce aveau de f cut i se nghesuia pentru a-i l sa streac , la fel cum pe scena ticsita unui teatru, figuran ii au grijsse dea la o parte pentru a face loc actorilor care joacrolurile principale n pies . n momentul acela se auzi un zgomot la u a lojii regale, i aprodul, ridicnd draperia, se nf i spre a ncuno tiin a pe maiest ile lor c pre edintele tribunalului, Brisson, mpreuncu patru consilieri, dintre care unul era raportorul procesului, solicitau cinstea de a sta cteva clipe de vorbcu regele n privin a execu iei. Minunat! exclamregele. Apoi, ntorcndu-se c tre Caterina, ad ug : n sfr it, mam , sper cvei fi mul umit acum? Caterina nclinu or capul, n semn de ncuviin are. Pofte te pe domniile lor n untru porunci regele. Sire, o rug minte i luinima-n din i Joyeuse. Spune, Joyeuse l mbie suveranul numai snu-mi ceri iertarea osnditului... Fi i f rgrij , sire. Sauzim. Sire, existun lucru a c rui priveli te este deosebit de sup r toare att pentru fratele meu, ct mai cu seampentru mine, i anume robele ro ii i robele negre; rug m deci pe maiestatea voastr s fie att de bun i sne ng duie a ne retrage. Cum, att de pu in pui la inimp surile mele, domnule de Joyeuse, nct vrei spleci ntr-un asemenea moment? protestHenric. Nici snu vgndi i, sire, tot ceea ce prive te pe maiestatea voastreste sortit s -mi trezeasccel mai adnc interes; numai c , din p cate, sunt att de bicisnic din fire, nct femeia cea mai slabde nger este mai puternic , dintr-un anumit punct de vedere, dect mine. Nu m simt n stare sprivesc o execu ie, fiindc , dupaceea, o s pt mn

ncheiatsunt bolnav. i cum sunt singurul om care mai tie srdla curte, de cnd fratelui meu, nu-mi dau seama de ce, i-a pierit pofta de rs, vnchipui i cum o sarate Luvrul, care, i-a a, s rmanul, este att de ursuz, dacdin pricina mea ar deveni i mai ursuz. Fie-v mil deci, sire... Vrei smp r se ti, Anne? rosti Henric cu un glas adumbrit de o neasemuittriste e. La naiba, sire, sunte i prea exigent: o execu ie n Pia a Grve este nu numai un prilej de r zbunare, dar i un spectacol n acela i timp, i ncce spectacol! pe care maiestatea voastr , spre deosebire de mine, l a tepta i cu cea mai aprinscuriozitate; r zbunarea i spectacolul pare-se c nu vmul umesc ndeajuns, mai trebuie svbucura i i de priveli tea bicisniciei prietenilor maiest ii voastre. R mi, Joyeuse, z u, r mi; ai svezi ce interesant o sfie. Nici nu mndoiesc; mi-e teamchiar, a a cum spuneam mai nainte maiest ii voastre, c-o sfie att de interesant, nct o smi se taie picioarele; mi f g dui i deci, nu-i a a, sire? i Joyeuse f cu un pas spre u . Bine spuse Henric al III-lea, suspinnd fcum vrei, daca a i s-a n z rit; se vede ca a mi-a fost dat: str iesc singur. i monarhul se ntoarse, cu fruntea ncre it , spre regina-mam , temndu-se ca ea snu fi auzit cumva discu ia ce avusese loc ntre el i favoritul s u. Caterina avea ntr-adev r auzul tot att de ascu it ca i privirea; dar cnd nu voia saud ceva, nimeni nu era mai tare de ureche dect dnsa. ntre timp, Joyeuse apucase s -i opteasc fratelui s u: P zea, du Bouchage, ia seama! n momentul n care consilierii vor intra n untru, ascunde-te duprobele lor nfoiate i s-o tergem ct mai e vreme; dacregele a spus "da" adineauri, peste cinci minute o szic "nu". Nu tiu cum s - i mul umesc, fr ioare r spunse mezinul. i eu st team ca pe ghimpi, de-abia a teptam splec. Hai, repede, iat , vin corbii, ia- i zborul, dulce privighetoare! Zis i f cut; cei doi tineri se strecurar , ca douumbre lunec toare, prin spatele simandico ilor domni consilieri. Draperia cu falduri grele c zu n urma lor. n clipa cnd suveranul ntoarse capul, amndoi se f cusernev zu i. Henric l ss -i scape un suspin i se aplecs - i s rute c elul.

V SUPLICIUL Consilierii st teau n picioare, t cu i, n fundul lojii regale,

a teptnd ca monarhul sle adreseze cuvintul. Regele i l scteva clipe n a teptare, apoi, ntorcndu-se spre ei, ntreb : Ei, domnilor, cu ce nout i a i venit? Bun ziua, domnule pre edinte Brisson. Sire r spunse pre edintele cu acea ndatoritoare solemnitate pe care curtenii o numeau polite ea lui de hughenot am venit srug m st ruitor pe maiestatea voastr , potrivit dorin ei domnului de Thou, s cru e via a osnditului. Cu siguran c-ar mai avea unele dest inuiri de f cut i, f g duindu-i sscape cu via , i-am putea smulge i aceste dest inuiri. Cum adic ?! se mirregele. Nu i le-am smuls nc , domnule pre edinte? Ba da, sire, dar numai n parte: maiestatea voastrsocote te oare ceste de ajuns? tiu eu ce tiu, magistre. Maiestatea voastr tie, prin urmare, n ce m sure amestecat Spania n aceasturzeal ? Spania? Da, domnule pre edinte, i Spania, i ncalte cteva puteri. Ar trebui totu i stabilit acest amestec, sire, este un lucru foarte important. Tocmai de aceea interveni Caterina regele are de gnd, domnule pre edinte, ssuspende execu ia, dacvinovatul se nvrednice te ssemneze o m rturisire aidoma declara iilor f cute n fa a judec torului atunci cnd a fost supus la cazne. Brisson l iscodi pe rege, cu un gest i cu o privire ntreb toare. ntr-adev r asta era inten ia mea confirmHenric i nu mai are rost s-o ascund; ca ste convingi, domnule Brisson, trimite chiar acum vorbosnditului prin locotenentul domniei tale. Maiestatea voastrnu mai are nici o altporuncde dat? Nu. Dar snu schimbe nici o iotdin ceea ce a declarat mai nainte, altminteri mi retrag cuvntul. De vreme ce sunt f cute n fa a tuturor, m rturisirile trebuie sfie complete. Da, sire. Cu numele persoanelor mpricinate? Cu numele lor, da, cu tot pomelnicul! Chiar dacpersoanele respective s-ar dovedi vinovate, n urma m rturiilor osnditului, de nalttr dare i r zvr tire mpotriva crmuitorului rii? Chiar dacar fi vorba de cele mai apropiate rubedenii de snge ale mele! hot r suveranul. Porunca maiest ii voastre va fi ntocmai ndeplinit . Ca sfiu i mai l murit, domnule Brisson, ne-am n eles, a adar; si se aducosnditului hrtie i pene de scris i s - i a tearn m rturisirile negru pe alb, ar tnd astfel n v zul lumii ntregi c a teapttotul de la ndurarea noastr i cn elege sfie la bunul

nostru plac. Pe urmvom vedea. Dar pot s -mi dau cuvntul? N-ai dect s i-l dai, n-ai dect. Smergem, domnilor spuse pre edintele, f cndu-le semn consilierilor splece. Se nclinapoi cu tot respectul n fa a regelui i ie i dupei. De astdat , sire, va m rturisi spuse Louise de Loraine, tremurnd toat sunt sigurcva m rturisi i cmaiestatea voastrl va ierta. Uita i-v , e plin de spume la gur . Nu, nu, cautceva rosti Caterina caut , atta tot. Dar ce-o fi c utnd oare? Ei, Doamne! spuse Henric al III-lea. Doar nu-i a a greu de ghicit: l cautpe domnul duce de Parma, pe domnul duce de Guise; l cautpe luminatul meu fr ior, preacucernicul rege catolic. Da, da, caut , caut , mai departe! Po i sa tep i mult i bine! Nu cumva i nchipui cPia a Grve este un loc mai prielnic pentru capcane dect drumul spre Flandra? Crezi tu cn-am la ndemno sut de Bellivre care ste mpiedice sp r se ti e afodul, cnd unul singur a fost de ajuns ca c mi te-aducplocon aici? Salcde i v zuse pe arca i ducndu-se dupbidivii; l z rise pe pre edintele tribunalului i pe consilieri n loja regal , pe care o p r siser pu in mai apoi, i socotea c monarhul, de bun seam , poruncise snceap supliciul. n momentul acela, buzele-i albite de spaimse mb lo aserde spuma nsngeratce atr sese aten ia tinerei regine: mistuit de o ucig toare ner bdare, bietul om i mu ca buzele pn la snge. Nimeni, nimeni! murmurel. Nici unul din cei ce mi-au f g duit smscape! To i ni te mi ei! Mi ei! Mi ei!... Locotenentul Tanchon se apropie de e afod i, adresndu-se c l ului: Fii gata, me tere! i spuse el. Gealatul f cu un semn spre cel lalt cap t al pie ei i caii purceser , deschizndu- i drum prin mul ime i l snd n urmo brazd forfotitoare care, aidoma drei l sate de cor bii pe fa a m rii, se nchidea duptrecerea lor. Brazda era croitn mijlocul privitorilor, pe care iure ul n praznic al cailor i silea sse dea la o parte sau i culca la p mnt: zidul astfel surpat se ridica nsnumaidect n picioare i, cteodat , cei ce se aflau n fa se pomeneau n ultimele rnduri i invers, c ci cei mai voinici se i repezeau s-o apuce nainte, ocupnd locul r mas liber o clip . Toatlumea avu prilejul svad atunci n col ul str zii Vannerie, n clipa n care caii trecurprin dreptul ei, un tn r chipe , binecunoscut cititorilor no tri, s rind de pe borna pe care edea coco at, mbrncit de un b ie andru ce nu p rea s aibmai mult de cincisprezece- aisprezece ani i care urm rea cu nfrigurare cutremur torul spectacol. Cei doi in i erau pajul misterios i vicontele Ernauton de

Carmainges. Hai, repede, repede! suflla urechea nso itorului s u ia-te dupei, uite c s-a f cut loc, nu mai e nici un moment de pierdut. Ce, vrei sne striveasclumea? se mpotrivi Ernauton. i-ai pierdut min ile, b ie a ! Vreau sv d, sfiu ct mai aproape spuse pajul cu un glas att de autoritar, nct nu era greu s - i dai seama cordinul pornise din gura unei f pturi obi nuite s porunceasc . Ernauton se supuse. Mergi n spatele cailor l pov ui pajul nu te l sa, ine-te dup ei pas cu pas, altminteri nu mai ajungem niciodat . Pns-ajungem, o ste calce lumea n picioare. Nu-mi purta de grij . D -i drumul. Tot nainte! Snu zvrle caii din copite! Apuc -l de coad pe cel din urm : calul nu zvrle niciodatcnd l ii de coad . F r svrea, Ernauton se l sst pnit de ciudata nrurire pe care copilandrul o avea asupra-i; dndu-i, a adar, ascultare, se ag de coama calului, iar pajul, la rndul s u, se prinse cu mna de cing toarea lui. i str b tnd astfel mul imea t l zuitoare ca apele m rii, ghimpoasca un tufide m r cini, l snd z log ici o f ie din mantia lor, dincolo un petic din vesta cu mneci bufante, iar ceva mai departe gulerul plisat al c m ii, ajunsero dat cu po talionii la trei pa i de e afodul pe care Salcde se zvrcolea, cuprins de disperare. Am ajuns? bolborosi tinerelul, sugrumat, cu sufletul la gur , sim ind cErnauton se oprise. Da, din fericire r spunse vicontele fiindcabia mmai ineam pe picioare. Nu v d nimic. Treci n fa a mea. Nu, ncnu... Ce fac acolo? Fac la uri la capetele frnghiilor. Dar, el, el ce face? Care el? Osnditul. i rote te ochii jur mprejur ca un erete la pnd . Caii se aflau destul de aproape de e afod pentru ca slujitorii c l ului s poatlega picioarele i minile lui Salcde cu treangurile prinse de gtarele dobitoacelor. Salcde scoase un r cnet, sim ind n jurul gleznelor asprimea frnghiilor pe care la urile de la capete i le ntip reau n carne. Pentru ultima oaratunci mbr i cu o neasemuitprivire, din margine n margine, pia a uria , cuprinznd dintr-o dat cele o sutde mii de capete n cmpul s u vizual. Dori i cumva, domnule l ntreb politicos locotenentul Tanchon

s vorbi i poporului nainte de a ne mplini datoria? i aplecndu-se la urechea osnditului, ad ug n oapt : O m rturisire deplin ... ca s sc pa i cu via . Salcde l privi pnn adncul sufletului. Privirea aceea era att de gr itoare, nct p ru ssmulgadev rul t inuit n inima lui Tanchon i s -l aducn lumina ochilor lui, unde sc p rdintr-o dat . Salcde nu se n el ; i d du seama clocotenentul era sincer i c - i va respecta f g duiala. Vede i doar continuTanchon cv-au p r sit; singura speran ce v-a r mas pe lumea asta este cea pe care v-am oferit-o. Bine! rosti suspinnd Salcde cu un glas r gu it porunci i sse faclini te, sunt gata s vorbesc. Regele ine saibnso m rturisire scris i semnat . Atunci dezlega i-mi minile i da i-mi o pansscriu. M rturia? Fie, m rturia. Str lucind de bucurie, Tanchon nu avu dect un semn de f cut: lucrurile erau preg tite dinainte. Un arca avea la ndemntoate cele trebuincioase: i ntinse lui Tanchon c limara, hrtia i penele pe care locotenentul le puse jos pe scndurile e afodului. n acela i timp, treangul ce inea ferecat bra ul drept al lui Salcde fu slobozit pre de vreo trei picioare, iar osnditul fu ridicat pe podinn capul oaselor ca spoatscrie. V zndu-se, n sfr it, a ezat omene te, Salcde ncepu prin a trage adnc aer n piept i prin a- i mi ca mna desc tu at pentru a- i ridica la ele ce-i c deau pe genunchi, n cl ite de sudoare. A a, a a l ncurajTanchon a eaz -te cum trebuie i scrie pe ndelete tot. Nici o grij i r spunse Salcde, ntinznd mna sia o pan . Fi i pe pace cn-am suit pe nici unul din cei ce m-au uitat. i spunnd acestea, i roti ochii mprejur pentru ultima oar . Sosise pesemne momentul ca pajul siasla iveal , c ci, apucndu-l de mnpe Ernauton, zise: Domnule, vrog, lua i-mn bra e i ridica i-m ca s m pot uita peste capetele celor din fa , fiindcnu v d nimic. Ei, asta e! Cu dumneata nu mai ispr ve te omul niciodat , tinere, z u a a! Numai att vrog, domnule. Te cam ntreci cu gluma! Trebuie s -l v d pe osndit, m -n elege i? Trebuie s -l v d. i cum Ernauton nu r spundea destul de prompt la st ruin ele lui, continu : Vrog din suflet, domnule, milostivi i-v ! Vrog n genunchi! De astdat , copilandrul nu mai p rea un tiran plin de toane n stru nice, iar glasul lui rug tor era f cut snmoaie orice inim . Ernauton se nduplecn cele din urms -l ridice n bra e, nu f r a se minuna de ging ia trupului pe care-l strngea n palme.

Chipul pajului se n l a acum deasupra m rii de capete. Salcde tocmai luase pana n mn , dupce mai rotise o datochii jur mprejur. n momentul acela nsv zu r s rind chipul b ie andrului i r mase ncremenit de uimire. Pajul lipi doudegete de buze. Obrazul osnditului se lumindintr-o dat , sc ldat de o ne rmurit bucurie; p rea beat de fericire, aidoma bogatului hain n clipa cnd Laz r l sase spice un strop de appe limba-i friptde sete. Recunoscu semnalul pe care-l a tepta cu atta ner bdare i prin care i se d dea de tire cva primi ajutor. Salcde, dupce z bovi asupra lui cu privirea cteva secunde, apuchrtia pe care i-o ntinse Tanchon, nelini tit de faptul c -l vedea stnd n cump n , i ncepu sscrie cu o srguincioasnfrigurare. Scrie! Scrie! trecu un fream t prin mul ime. Scrie! repetregina-mam cu o v ditbucurie. Scrie! spuse i regele. Pe legea mea, am s -l iert! DeodatSalcde se opri i-l c utdin ochi pe b ie andru. Pajul repetsemnul i Salcde se aplecsscrie mai departe. Dupalte cteva clipe nsse ntrerupse din nou i-l cercetiar cu privirea. De astdat pajul i f cu semn nu numai cu degetele, dar i din cap. A i terminat? ntreb Tanchon, care nu sc pa din vedere hrtia. Da rosti Salcde cu gndul aiurea. Semna i atunci. Salcde i a ternu semn tura, f rs - i mai arunce ochii pe hrtie, deoarece privirea lui era pironitasupra b ietanului. Tanchon d du sia m rturia. n mna regelui, numai n mna lui! spuse Salcde. i ncredin hrtia locotenentului, dar cu un gest ov ielnic, ntocmai ca un ostanvins care predultima sa arm . Daca i m rturisit ntr-adev r tot spuse locotenentul ve i fi cru at, domnule Salcde. Un zmbet ironie i totodatngrijorat miji pe buzele osnditului, care p rea s -l iscodeascner bd tor cu privirea pe interlocutorul s u misterios. n cele din urm , Ernauton, obosit, se hot r sse descotoroseasc de povara ce ncepuse a-l stingheri i desf cu bra ele: pajul alunec jos, atingnd p mntul cu picioarele. O datcu el pieri i vedenia ce sus inuse curajul osnditului. Nemaiv zndu-l nic ieri, Salcde ncepu s -l caute cu ochii mprejur. Hei! strigel, r t cit. Cum r mne? Nu primi nsnici un r spuns. Hai, repede, repede, gr bi i-v ! spuse el. Hrtia se afln minile regelui, o s-o citeasc ! Nimeni nu se clinti. Monarhul desp turea ner bd tor m rturia. Mii de draci! strigSalcde. Nu i-or fi b tut cumva joc de mine? Totu i am v zut-o cu ochii mei. Ea era, da, da, ea era!

Regele nici nu apucase bine sciteascprimele rnduri, i se i mohor, cuprins de indignare. Ah, tic losul!... r bufni el, ng lbenindu-se. Ah! Cinele! Ce s-a ntmplat, fiule? ntrebCaterina. Ce sse-ntmple, mam : nimic altceva dect cretracteaztot ce a spus: nimic altceva dect cpretinde a nu fi f cut nici o m rturisire. i pe urm ? Pe urmdeclarc domnii de Guise sunt nevinova i i cu des vr ire str ini de orice uneltiri. i dac ng imCaterina o fi adev rat? Minte! izbucni regele. Minte ca un nelegiuit! De unde tii, fiule? Poate cdomniile lor au fost ponegri i... Poate cjudec torii au r st lm cit m rturisirile lui. Ba nu, doamn ! r bufni Henric, pierzndu- i st pnirea de sine, am auzit tot. Domnia ta, fiule? Da, eu. i cnd asta, dacnu i este cu sup rare? n timp ce vinovatul era canonit... eu st team ascuns dup o perdea; a a cnu mi-a sc pat nici un cuvnt, i fiecare cuvnt rostit de el mi se mplnta n cap ca un cui b tut cu ciocanul. Atunci pune sfie schingiuit, dacnumai a a i se dezleag limba; porunce te sdea bice cailor. nvolburat de mnie, Henric ridicmna. Locotenentul Tanchon repetsemnalul. ntre timp bra ele i picioarele osnditului fuseserdin nou prinse n treanguri; patru oameni nc lecarpe cei patru bidivii; patru harapnice pocnirdeodat i cte ipatru caii se avntar , fiecare ntr-altdirec ie. Un trosnet nfior tor i un r cnet tot att de nfior tor r sunarn aceea i clip pe podina e afodului. n v zul tuturor, m dularele nefericitului se nvine ir i se de irar , injectndu-se cu snge; chipul s u nu mai avea nimic omenesc, era doar o schimonosealdr ceasc . Tr dare! Tr dare! strigSalcde. Sta i! Vreau svorbesc, vreau svorbesc, spun tot! Ah, afurisitduce... Vocea lui reu i sacopere nechezatul cailor i fream tul mul imii; o clipmai apoi nsse stinse pe nea teptate. Sta i ! Sta i! strigCaterina. Era prea trziu. Grumazul n p stuitului Salcde, n epenit pn atunci de suferin i de mnie, se destinse brusc, l snd s -i cad capul pe scndurile e afodului. L sa i-l svorbeasc ! strigdin r sputeri regina-mam . nceta i, nceta i odat ! Ochii lui Salcde ncremeniserholba i, aproape ie i i din orbite, cu privirea a intitcu nd r tnicie spre grupul de unde cu pu in mai nainte se ivise pajul. Tanchon se str duia cu iscusin sdescopere ncotro

erau ndrepta i. Din p cate, Salcde nu mai putea svorbeasc ; amu ise pe veci. Cu voce sc zut , Tanchon d du cteva porunci arca ilor s i, care pornirscerceteze mul imea n direc ia ar tatde privirea denun toare a lui Salcde. Am fost tr dat opti tn rul paj la urechea lui Ernauton. Fie-v mil , domnule, ajuta i-m , sc pa i-m ! Vin ncoace! Uite-i cvin! Ce-oi mai fi vrnd acum? Sfug: nu vede i cpe mine mcaut ? Dar cine e ti dumneata? O femeie... Sc pa i-m ! Lua i-m sub ocrotirea dumneavoastr ! Ernauton se schimbla fa ; m rinimia lui se dovedi nsmai puternicdect uimirea i spaima de care fusese cuprins. Mergnd n urma protejatei sale, i croi drum prin v lm agul de oameni, izbind de zor n dreapta si-n stnga cu m ciulia pumnului, io c l uzi astfel pnn col ul str zii Mouton, unde se z rea o u deschis . Tn rul paj o zbughi din loc, mistuindu-se pe u a care p rea s -l a tepte i care se nchise dupel. Ernauton nici nu avusese m car r gazul s -l ntrebe cum l cheam i unde l-ar mai putea ntlni. nainte de a se strecura pe u , ns , ca i cum l-ar fi ghicit gndul, tn rul paj i adresase un semn plin de f g duin e. Nemaiavnd nimic de f cut, Ernauton purcese napoi spre mijlocul pie ei, de unde putea cuprinde cu privirea att e afodul ct i loja regal . Salcde z cea eap n i livid pe scndurile e afodului. Livid i tremurnd toat , Caterina se ridicase n picioare n loj . Fiule rosti ea ntr-un trziu, tergndu- i sudoarea de pe frunte fiule, ai face bine s -l mazile ti pe c l ul domniei tale, fiindcprecum se vede, este n crd ie cu Liga. De unde tii domnia ta, mam ? ntreb Henric. Prive te, prive te! Privesc, ei, i? Salcde n-a fost smucit dect o singurdat ia i murit. Pentru cera prea sim itor ca spoatnfrunta chinurile. Ba nu, ba nu! rosti Caterina, zmbind cu dispre n fa a lipsei de perspicacitate a feciorului s u. Pentru c a fost sugrumat cu un treang sub ire printre scndurile e afodului, n clipa cnd se preg tea s -i dea n vileag pe cei care-l l sasersmoar . Trimite un medic luminat s cerceteze le ul i sunt convinscva descoperi urma l satde treang n jurul gtului. Ai dreptate spuse Henric, prin ochii c ruia trecu o fulgerare v rul meu, domnul de Guise, este slujit mai bine ca mine. Sst! Nici un cuvnt, fiule! l inu din scurt Caterina. Nu trebuie s faci vlv , ca snu rdlumea de noi, c ci i de astdatam pierdut partida.

Ce cuminte a fost Joyeuse c-a plecat spetreacaiurea spuse regele. Nu mai po i avea ncredere n nimic pe lumea asta, nici chiar n suplicii. Smergem, doamnelor, s mergem.

VI CEI DOI FRA I JOYEUSE Precum am v zut, domnii de Joyeuse, n timp ce se desf ura scena de mai sus, se strecuraserprin spatele palatului prim riei i, l sndu- i lacheii s -i a tepte cu caii de c l rie n alaiul regelui, o pornirmpreun pe str zile cartierului, de obicei mpnzite de lume, dar care n ziua aceea r m seser pustii, att de nes ioas fusese Pia a Grve snghit ct mai mul i spectatori. Dupce ie irdin palat, mersero bucatde vreme bra la bra , f r s schimbe nici un cuvnt. Henri, odinioar att de galnic, era gnditor i aproape posac. Anne p rea ngrijorat i cam stingherit de mu enia fratelui s u. ntr-un trziu se hot r srupt cerea. Vrei s -mi spui, Henri ntrebel unde mduci? Nu te duc nic ieri, fr ioare, merg i eu a a, la ntmplare r spunse Henri, tres rind ca i cnd s-ar fi trezit din somn. Ai cumva vreo int , fr ioare? Dar tu? Henri zmbi cu triste e. Oh, ct despre mine spuse el oriunde m-aduce, e acela i lucru. Nu se poate totu i, snu ai o intcnd pleci seara de acas st rui Anne c ci, dup cte tiu, n fiecare searie i la aceea i orn ora , de unde te ntorci noaptea trziu sau cteodat chiar de loc. Miscode ti, fr ioare? ntrebHenri cu o blnde e nv luitoare n care se sim ea respectul cuvenit unui frate mai mare. Eu ste iscodesc?! se mirAnne. Mfereascsfntul! Fiecare om are secretul lui pe care ine s i-l p streze. Chiar dacai vrea, fr ioare r spunse Henri n-o sam niciodatsecrete fa de domnia ta; doar tii prea bine. N-o sai niciodatsecrete fa de mine, Henri? Niciodat , fr ioare; nu e ti oare domnul i prietenul meu? Ia te uit ! Credeam totu i cmai ascunzi cte ceva fa de mine, care nu sunt dect un nevrednic mirean: mgndeam c -l ai pe luminatul nostru frate, acest stlp al teologiei, aceastf clie a dreptei credin e, acest preaiscusit arhitect al cazurilor de con tiin de la curte, care-i sortit s ajungntr-o bunzi cardinal, ci te m rturise ti lui, c , f r doar i poate, el este n m surste spovedeasc , ste dezlege de p cate i, cine tie?... s te i sf tuiasc ; pentru c , la noi, n familie

ad ugAnne, rznd precum bine tii, ne pricepem la toate; dovad , preaiubitul nostru p rinte. Henri du Bouchage lumna fratelui s u i i-o strnse cu duio ie. Domnia ta e ti pentru mine mai mult dect un ndrum tor, mai mult dect un duhovnic, mai mult chiar dect un p rinte, dragAnne i m rturisi el e ti prietenul meu, a a cum i-am spus. Atunci, prietene drag , pentru ce, din vesel cum erai mai nainte, de la un timp ncoace te v d tot mai trist, i pentru ce, n loc s umbli la lumina zilei, acum nu mai ie i din casdect n toiul nop ii? Nu sunt trist, fr ioare r spunse Henri, surznd. Atunci cum e ti? Sunt ndr gostit. A a! De ce atunci e ti ngndurat? Fiindc mgndesc necontenit la dragostea mea. i asta mi-o spui oftnd? Da. Cum? Tu softezi, Henri, tu conte du Bouchage, tu, fratele lui Joyeuse, tu despre care gurile rele spun c ai fi cel de-al treilea rege al Fran ei... domnul de Guise fiind, precum tii, al doilea, dacnu cumva chiar primul... tu att de bogat i de chipe , tu care vei fi n curnd pair al Fran ei ca i mine, i duce, tot ca mine, ndatce se va ivi un prilej; e ti ndr gostit, umbli dus pe gnduri i oftezi, tocmai tu care i-ai ales deviza: Hilariter, cu rsul pe buze! DragAnne, toate aceste daruri cu care am fost cople it n trecut i toate f g duielile viitorului nu le-am socotit niciodatn rndul lucrurilor menite smfericeasc . Eu n-am asemenea ambi ii. Mai bine zis nu le mai ai. Sau cel pu in nu rvnesc lucrurile despre care ai pomenit. n momentul de fa , poate, dar ai sle rvne ti din nou mai trziu. Niciodat , fr ioare. Nu doresc nimic. Nu-mi trebuie nimic. N-ai dreptate, fr ioare. Cnd te nume ti Joyeuse, cnd por i, adic , unul dintre cele mai str lucite nume din Fran a, cnd ai un frate care este favoritul regelui, dore ti de toate, vrei de toate i ai de toate. Henri i plecfruntea melancolic i- i cl tincapul blond. Uite spuse Anne suntem singuri-singurei acum, departe de lume. Ei, dr cia dracului, nici n-am b gat de seamcnd am trecut peste ap i am ajuns pe podul La Tournelle. N-acrede c pe rmul sta pustiu, pe un vnt ce- i nghea i oasele, lngundele astea verzi, ar putea veni cineva sasculte ce vorbim. Ai ceva serios s -mi spui, Henri? Nimic altceva dect csunt ndr gostit, lucru pe care-l tii, fr ioare, de vreme ce i l-am m rturisit adineauri. Pe naiba! Asta nu-i ceva serios spuse Anne, b tnd din picior. i eu sunt ndr gostit, z u! Uite, asta mi-e crucea!

Nu ca mine, fr ioare. i eu mgndesc uneori la iubita mea. Da, dar nu tot timpul. i eu am unele nemul umiri, ba chiar i necazuri. Da, dar totodatai i bucurii, fiindc e ti iubit. Oh, n schimb am attea greut i de nfruntat; mi se cere s p strez cea mai des vr it tain . "Mi se cere"? Ai spus: "Mi se cere", fr ioare? Dacpoate s - i ceara a ceva, nseamn c este ntr-adev r iubita domniei tale. Fire te c -i a mea, adica mea i a domnului de Mayenne; c ci, trebuie s - i fac la rndul meu o m rturisire, Henri: femeia cu care tr iesc este iubita sec turii aceleia de Mayenne; e nebundupmine i ar fi n stare s -l p r seascpe Mayenne chiar n clipa asta, pe loc, dac nu i-ar fi fricsn-o omoare; tii doar cMayenne nu pregetsucido femeie. i pe urm , nu pot s -i suf r pe domnii tia din familia Guise i tare am chef... s -mi fac cheful pe socoteala unuia dintre ei. A adar, i spun i o repet, am i eu parte adesea de scieli i de certuri, dar asta nu nseamnc trebuie s umblu mohort ca un c lug r i nici cu ochii nl crima i. mi place srd ca i pnacum, dacnu chiar tot timpul, m car din cnd n cnd. Haide, spune-mi pe cine iube ti, Henri. Iubita ta cel pu in e frumoas ? Din p cate, fr ioare, nu e iubita mea. E frumoas ? Prea frumoaschiar. Cum o cheam ? Nu tiu. Fugi de-aici! Pe cinstea mea. Dragul meu, mi vine scred clucrurile stau mult mai prost dect mi-afi nchipuit. Asta nu mai e triste e, smbatDumnezeu, ci nebunie curat ! Nu mi-a vorbit dect o singurdatsau, mai bine zis, n-a vorbit dect o singurdatde fa cu mine i de atunci nici m car glasul nu i l-am mai auzit. i n-ai c utat s ntrebi i tu pe cineva? Pe cine sntreb? Cum, pe cine? Pe vecini. Locuie te singurn toatcasa i nimeni n-o cunoa te. Ei, asta e, doar n-o fi o umbr ? E o femeie nalt i frumoasca o nimf , serioas i mndrca arhanghelul Gabriel. Cum ai cunoscut-o? Unde te-ai ntlnit cu ea? ntr-o zi urm ream o fatpe care o z risem la r spntia Gypecienne i am intrat dupea n gr dini a de lngbiseric ; e acolo o bancsub copaci. Ai fost vreodatn gr dina asta, fr ioare? Niciodat ; n-are a face, spune mai departe. O bancsub copaci

va szic , i pe urm ? ncepuse sse nsereze; la un moment dat am pierdut-o din vedere pe fat i, tot c utnd-o, am ajuns n dreptul b ncii. Spune, spune te-ascult. Mi s-a p rut cv d mijind o mbr c minte femeiascn partea aceea i am ntins minile. "Nu vsup ra i, domnule", am auzit deodat lngmine glasul unui b rbat pe care nu-l observasem pn atunci, "nu vsup ra i". i m-a dat la o parte bini or, dar cu hot rre. Cum, a ndr znit ste-ating , Joyeuse? Stai s - i spun: omul avea obrazul ascuns sub o glug , nct la nceput am crezut c -i un c lug r; pe urm a reu it s -mi trezeasc respectul prin felul politicos i plin de bun voin cu care mi-a atras aten ia, c ci n timp ce rostea aceste cuvinte mi ar ta cu degetul femeia a c rei rochie albmi purtase pa ii ntr-acolo i care edea ngenuncheatla vreo zece pa i n fa a b ncii de piatr , ca i cnd ar fi fost un altar. M-am oprit locului, fr ioare. Asta se ntmpla cam pe la nceputul lui septembrie: aerul era c ldu , violetele i trandafirii s di i de credincio i pe mormintele din jurul bisericii f ceau sadie spre mine miresmele lor suave; luna destr mase un nor ce albea n spatele clopotni ei i vitraliile p reau suflate cu argint spre culme, n timp ce la poale erau aurite de lic ririle lumn rilor aprinse. Dragul meu, fie din pricina m re iei locului, fie datoritatmosferei solemne ce o nv luia, femeia aceea ngenuncheat , a a cum o vedeam eu, str lucea n ntunericul nop ii ca o statuie de marmur , ca i cnd ar fi fost ntr-adev r sculptatn marmur . Privind-o, m-am sim it p truns de un respect ce mi-a nghe at inima. O sorbeam din ochi cu nesa . Femeia s-a aplecat peste banc , a cuprins-o n bra e, i-a lipit buzele de ea i, o clipmai apoi, i-am v zut umerii zbuciumndu-se fr mnta i de suspine i hohote de plns. Niciodat , cred, nu i-a fost dat sauzi, fr ioare, un glas att de r scolitor; niciodat , cred, t i ul unui pumnal nu s-a r sucit att de dureros ntr-o inimomeneasc ! Plngnd, s ruta piatra cu o patim att de mistuitoare, nct mi-a pecetluit pe veci soarta; lacrimile ei m-au nduio at, iar s rut rile ei m-au f cut s -mi pierd min ile. Sm batDumnezeu, dar mai curnd azice cea i pierduse min ile interveni Joyeuse. Un om cu mintea zdrav npoate oare s s rute o piatrgoal i splng a a, f rrost? Oh! Plngea fiindcavea inima r v itde o durere cople itoare i s ruta piatra sub imboldul unei dragoste adnci. Pe cine iubea ns ? i pentru cine l crima? Asta nu mai tiu. Dar bine, de ce nu l-ai ntrebat pe omul acela? L-am ntrebat. i ce i-a r spuns? C - i pierduse so ul. Unde-ai v zut tu o femeie care s - i plngso ul n felul acesta?!

se mirJoyeuse. Ce szic, frumos r spuns, pe legea mea! i te-ai mul umit cu att? N-am avut ncotro, de vreme ce n-a binevoit s -mi spunmai mult. i omul acela cine este? Un fel de servitor care locuie te cu dnsa. Cum l cheam ? N-a vrut s -mi spun . Tn r?... B trn? Stot aibvreo dou zeci i opt sau cel mult treizeci de ani... Ei, i pe urm ?... Presupun cn-a plns i nici nu s-a rugat toat noaptea, nu-i a a? Nu, dupce s-a istovit plngnd, adicdupce n-a mai putut smulge nici o lacrimdin ochi i dup ce i-a sngerat buzele s rutnd banca, s-a ndurat, n sfr it, sse ridice. Fr ioare, fr ioare, era atta triste e i atta mister n fiin a aceasta, nct n-am ndr znit sm apropii de dnsa, a a cum a fi f cut de-ar fi fost oricare altfemeie n locul ei, ci m-am tras napoi; ea a fost aceea care s-a apropiat de mine sau, mai bine zis, s-a ndreptat n direc ia mea, c ci pe mine nici m car nu mvedea. n momentul acela, o razde luni-a c zut pe obraz i chipul s u mi s-a nf i at sc ldat n lumin i n toat frumuse ea lui: era din nou mohort i nghe at; nici un fior, nici o ncordare, nici un suspin; numai drele umede l sate de lacrimi pe fa ; doar ochii i mai scnteiau nc ; gura-i era u or ntredeschis ca pentru a sorbi via a, care, o clipmai nainte, p rea gata s-o p r seasc ; a f cut c iva pa i cu o lncedncetineal , ca un om adormit care ar fi mers cu ochii nchi i; nso itorul ei a alergat dup dnsa s-o c l uzeasc , deoarece p rea sfi uitat cumbl pe p mnt. Oh, fr ioare, ce cutremur toare frumuse e, ce putere supraomeneasc ! De cnd sunt pe lume, n-am v zut a a ceva; doar uneori n vis, cnd cerurile se deschideau i pogorau spre mine am gitoare vedenii aidoma acestei fiin e nsufle ite. i pe urm , Henri, i pe urm ? ntrebAnne, sim ind cum, f r svrea, i se trezise interesul pe m surce se desf ura povestirea de care la nceput voia s - i batjoc. Din p cate nu mai am multe de spus, fr ioare. Servitorul i-a optit ceva i atunci i-a cobort v lul peste obraz. i d duse de tire pesemne ceram i eu acolo de fa , dar ea nici m car nu s-a obosit s se uite spre mine; s-a mul umit doar s - i acopere chipul i n-am mai v zut nimic, fr ioare. n clipa aceea mi s-a p rut c cerul s-a ntunecat deodat i cfemeia care luneca t cutprin iarba nalt , naintea mea, nu era o f ptur vie, ci o umbrce p r sise vreunul din mormintele aflate n preajm . A ie it apoi din gr din ; m-am inut pas cu pas dup ea. Din cnd n cnd nso itorul ei ntorcea capul i, cum nu c utam de loc smferesc, buim cit cum eram, putea s mvadfoarte bine. Ce vrei? Purtam n snge vechile metehne p c toase, i n inima mea nc

mai st ruiau sim mintele vulgare de pnatunci. Ce vrei sspui, Henri? ntrebAnne. Nu te n eleg. Mezinul zmbi. Vreau sspun, fr ioare continuel cam avut o tinere e zv p iat , cmi-am nchipuit adeseori ciubesc, i toate femeile pentru mine, pnn momentul acela, au fost ni te femei c rora le puteam face ochi dulci. Ei, nu, ce ti nostim! i asta ce fel de femeie crezi ceste? spuse Joyeuse, ncercnd s - i redobndeasc veselia pe care, f r voia lui, dest inuirile fratelui s u i-o adumbriser ntrucitva. Ia seama, Henri, vezi c-ai nceput sba i cmpii, nu e i ea f cutdin carne i oase ca oricare? Fr ioare spuse mezinul, strngnd nfrigurat mna lui Joyeuse fr ioare murmur el, att de ncet, nct suflarea lui abia adia la urechea fratelui mai mare Dumnezeu mi-e martor, dar z u nu tiu daceste o f pturp mnteasc . Pe crucea mea! r spunse cel lalt. Simt cmtrec fiori, dac un Joyeuse ar ti ce nseamnfrica. Apoi, silindu-se sse arate voios ca de obicei, ad ug : Oricum ar fi, fapt e cumblca toatlumea, cplnge i c tie foarte bine ss rute; tu nsu i mi-ai spus i, dup umila mea p rere, dragul meu, toate lucrurile astea sunt de bun augur. Dar n-ai apucat stermini; i pe urm , zi, ce s-a mai ntmplat? Pe urmnu s-a ntmplat mai nimic. M-am luat dupea i am observat cnu c uta sfugde mine, nici sse ntoarcdin drum, nici s-o apuce pe str zi l turalnice: p rea c nici nu-i trece prin gnd a a ceva. Prin urmare, tii unde locuie te? Pe strada Lesdiguires, n apropiere de Bastilia; n momentul cnd au ajuns acas , nso itorul ei a ntors capul i m-a v zut. i nu i-ai f cut vreun semn ca s -i dai de-n eles cai vrea s -i vorbe ti? N-am ndr znit; mi-e ru ine s - i m rturisesc, dar servitorul m intimida tot att ct i st pna. Bine, bine, dar, pnla urm , ai intrat totu i n cas ? Nu, fr ioare. Ba nu z u, Henri, mi vine s cred c nu e ti frate cu mine: parc n-ai fi s mn de Joyeuse; dar cel pu in ai mai trecut pe-acolo a doua zi? Da, nsde prisos; de prisos am fost i n gr dina Gypecienne i tot de prisos i pe strada Lesdiguires. Disp ruse? Ca o umbrce s-ar fi destr mat n v zduh. Nu te-ai gndit i tu s -ntrebi pe cineva? Pe strada aceea stprea pu in lume i nimeni n-a fost n stare sml mureasc ; m-am pus la pnd , asteptnd siasomul acela ca s -l descos, dar nici el i nici femeia nu s-au mai ar tat din ziua aceea;

singura mea mngiere era o luminpe care o vedeam mijind printre jaluzele, unica m rturie ce-mi dovedea cse aflntr-adev r n untru. Am ncercat n fel i chip sp trund n cas : scrisori, tafete, flori, daruri, totul a fost n zadar. ntr-o sear , lumina din fereastrs-a stins ca snu se mai aprindniciodat : plictisit , pesemne, de st ruin ele mele, doamna p r sise locuin a de pe strada Lesdiguires i nimeni n-a tiut s -mi spun unde se mutase. Sper c-ai dat totu i de urma acestei frumoase s lb ticiuni? Da, printr-o ntmplare; dar sunt nedrept, fr ioare, de ce n-a recunoa te c-a fost la mijloc mna providen ei, care nu vrea ca omul s tnjeasc , irosindu- i via a n zadar. Ascult : e ntr-adev r curios. Acum vreo dous pt mni, pe la miezul nop ii, treceam pe strada Bussy. Precum tii, fr ioare, poruncile date de st pnire pentru a prentmpina incendiile sunt p zite cu cea mai mare str nicie; ei bine, trecnd pe-acolo, am v zut la ferestrele unei case nu o lic rire de foc, ci o vlv taie n toatputerea cuvntului ce izbucnise la cel de-al doilea etaj al locuin ei. Am nceput sbat cu pumnii n u i o clipmai apoi un b rbat a scos capul pe fereastr . "Arde la dumneavoastr !" i-am strigat. "Nu striga i, vrog!" mi-a spus el. "Nu striga i, tocmai mstr duiam ssting focul." "Nu vre i s chem straja?" "Nu, pentru numele lui Dumnezeu, nu chema i pe nimeni!" "Aputea totu i svdau o mnde ajutor?" "Vre i, ntr-adev r? Atunci veni i ncoace: mi-a i face un mare bine pentru care am s vfiu recunosc tor toatvia a." "Dar cum svin?" "Pofti i cheia de la u ". i mi-a aruncat cheia pe fereastr . Am urcat repede sc rile i am intrat n odaia cuprinsde fl c ri. Ardeau podelele: maflam n laboratorul unui chimist. n timp ce f cea nu tiu ce experien , se r spndise pe jos un lichid care se aprinde foarte u or, i ntr-o clipse iscase focul. n momentul n care am intrat n untru, reu ise aproape s -l sting , a a c am avut r gazul s -l privesc: era un om ntre dou zeci i opt-treizeci de ani: a a cel pu in mi s-a p rut mie. O cicatrice nfior toare i slu ea jum tate din obraz, o alta i brazda sc frlia, ncolo, toatfa a i era ascunsde o barbstufoas . "Vmul umesc, domnule, dar precum vede i totul s-a sfr it; dac , ntr-adev r, sunte i un om de lume, a a cum varatchipul, ave i bun tatea, rogu-v , spleca i, fiindcst pna mea s-ar putea svindin moment n moment i s-ar sup ra v znd la ora asta un str in la mine, adicla dnsa n cas ." Auzindu-i glasul, am ncremenit deodatlocului ca tr snit, azice chiar nsp imntat. Am deschis gura sstrig: "Dumneata e ti omul din gr dina Gypecienne, omul din strada Lesdiguires, nso itorul domni ei necunoscute!" C ci, dac - i aminte ti, fr ioare, n seara aceea avea o glug pe cap, a a cnu i-am putut vedea fa a; nu i-am auzit dect glasul. Mpreg team tocmai s -i spun toate astea, s -l ntreb, s -l rog fierbinte, cnd s-a deschis deodato u i o femeie a intrat n odaie. "Ce s-a ntmplat, Remy? a ntrebat ea, oprindu-se m rea n prag. Ce nseamng l gia asta?" Oh, fr ioare, era ea, i mai frumoas la lumina plpitoare a focului ce

st tea sse stingdect mi se ar tase atunci sub razele lunii! Ea era, ea, femeia a c rei amintire mi sngera zi i noapte inima. Mi-a sc pat un strig t i atunci servitorul m-a privit, la rndul s u, mai cu luare-aminte. "Vmul umesc, domnule, vfoarte mul umesc, dar, cum vede i, focul s-a stins. Pleca i, vrog din suflet spleca i." "Dragul meu, l-am mustrat eu, de ce te por i att de r u cu mine i vrei sm-alungi?" "Doamn ,a spus atunci servitorul, dnsul e." "Dnsul, adiccine?" a ntrebat ea. "Tn rul cavaler cu care ne-am ntlnit n gr dina Gypecienne i care ne-a urm rit dupaceea pnn strada Lesdiguires." Femeia s-a uitat atunci la mine i, dup felul cum m-a privit, mi-am dat seama c m vedea pentru prima oar . "Domnule, am auzit-o spunndu-mi, fi i att de bun i pleca i." ov iam, afi vrut s -i vorbesc, s-o rog, dar nu-mi venea nici un cuvnt pe buze; st team locului nlemnit, cu gura ncle tat , mul umindu-mdoar s-o privesc. "Lua i seama, domnule, mi-a atras aten ia servitorul cu o voce mai curnd trist dect mustr toare, lua i seama, n felul acesta o ve i obliga pe doamna s - i p r seasc pentru a doua oarlocuin a." "O, nu, fereascsfntul! am r spuns eu, nclinndu-m . Totu i, doamn , mi se pare cnu v-am jignit n nici un fel." Nu mi-a r spuns nimic. Cu aceea i fa mpietrit , mut i rece ca un sloi de ghea , s-a r sucit pe c lcie, ca i cum nici nu m-ar fi auzit, i am v zut-o apoi topindu-se ncetul cu ncetul n ntuneric, n timp ce cobora treptele unei sc ri, cu un pas att de u or, nct nu se auzea nici cel mai mic zgomot, de parcar fi fost n luc . Asta-i tot? ntreb Joyeuse. Asta-i tot. Pe urm servitorul m-a condus pnla u , spunndu-mi: "Nu mai st rui i, domnule, vrog din suflet. n numele Mntuitorului i al Fecioarei Maria, nu mai st rui i!" Am fugit ca un z natic, n ucit, buimac, f r smai tiu de mine, strngndu-mi capul n palme i ntrebndu-m dac nu cumva mi ie isem din min i. De atunci, n fiecare searmduc pe strada aceea; a a se face c , ie ind de la prim rie, n virtutea obi nuin ei, pa ii mei s-au ndreptat ntr-acolo. Cum i spuneam deci, n fiecare searmduc pe strada aceea i m a ez la pnddupcol ul casei din fa , sub un balconaa c rui umbr macopern ntregime; m car la zece seri o datmi se ntmpl sv d mijind o luminn iatacul ei: acolo este via a i fericirea mea. Grozavfericire, ce s - i spun! exclamJoyeuse. Vai, din p cate ar nsemna s-o pierd dac adori mai mult. i dacresemnarea asta te duce n schimb pe tine la pierzare? Fr ioare spuse Henri cu un zmbet trist ce s -i faci daceu msimt fericit a a! Nu se poate! Ce vrei, fericirea e relativ :o tiu c -i acolo n cas , ctr ie te i respirn odaia aceea; o v d prin ziduri sau, mai bine zis, mi se pare c-o v d; dacs-ar ntmpla cumva s - i schimbe iar locuin a, dac mi-ar fi dat smai trec prin ce-am trecut n cele dous pt mni cnd i pierdusem urma, fr ioare, mi-aie i din min i sau a fi n stare sm

c lug resc. Asta ar mai lipsi, dr cia dracului! Avem i-a a un nebun i un c lug r n familia noastr ; cred c -i de ajuns, dragul meu. Nu c uta sm ii din scurt, Anne, i nici smiei peste picior; mustr rile ar fi de prisos, iar zeflemelile n-ar ajuta la nimic. Dar cine vrea ste mustre sau ste ia peste picior? Cu att mai bine atunci. Dar... D -mi voie totu i s - i spun ceva. Ce anume? Cte-ai purtat ca un nc. Nu mi-am f cut nici o socoteal i n-am chibzuit nimic, nu m-am purtat n nici un fel, m-am l sat mnat de ceva ce sim eam c -i mai presus de puterile mele. Cnd te fur uvoiul, e mai bine s te la i dus de el dect sncerci s -l nfrun i. i dacte azvrle ntr-o pr pastie? Te scufunzi o datcu el n adnc, fr ioare. Asta-i p rerea ta? Da. Eu sunt de altp rere, i-n locul t u... Ce-ai fi f cut, Anne? n orice caz n-afi stat cu minile ncruci ate; afi c utat saflu cum o cheam i ce vrstare. n locul t u... Anne, n-o cuno ti, Anne. Nu, dar te cunosc pe tine. Cum se poate, Henri, aveai doar la ndemncincizeci de mii de scuzi, adicjum tate din suta de mii pe care mi-a d ruit-o regele de ziua lui... Sunt i acum la mine n sipet, Anne: nu lipse te nici unul. Cu att mai r u, dracu s -i ia; dacnu i-ai fi p strat n sipet, femeia ar fi fost acum n patul t u. Oh, fr ioare! Nici un "oh fr ioare"; un servitor de rnd i vinde credin a pentru zece scuzi, unul mai vrednic pentru o sut , unul de soi pentru o mie, iar unul ales pe sprnceanpentru trei mii. Ei, i-acum szicem c-am avea de-a face cu cel mai credincios dintre servitori, alesul ale ilor, un adev rat zeu al fidelit ii: ajunge s -i numeri dou zeci de mii de scuzi n palm , i smbatDumnezeu dacnu-i al t u cu trup i suflet. i mai r mneau deci o sut treizeci de mii de livre ca spl te ti pe aleasa aleselor dintre femei, vndutde alesul ale ilor dintre servitori. Henri, dragul meu, e ti un zevzec! Anne spuse Henri, suspinnd s tii cexist i oameni care nu sunt de vnzare; sunt inimi pe care nici chiar un rege, fie el ct ar fi de bogat, nu este n m sursle cumpere. Joyeuse se mblnzi: Bine, szicem c-ar fi a a; dar nu existnici una care snu se d ruiasc . De acord.

Ei, bine, spune-mi atunci ce-ai f cut tu ca sc tigi inima acestei zne cu chipul de piatr ? Sunt convins, Anne, c-am f cut tot ce mi-a stat n putere. Haida-de, conte du Bouchage, z u dac nu e ti nebun! Vezi o femeie trist , care tr ie te ca o pustnic i se istove te plngnd, i nu g se ti ceva mai bun de f cut dect sfii i mai trist, i mai singuratic, i mai ndurerat, sfii adic i mai plicticos dect ea! Vorbeai adineauri de tertipurile vulgare ale ndr gosti ilor i, ca sfim drep i, e ti mai lipsit de fantezie dect un c pitan de str ji. E singur , caut s -i ii de urt; e trist , cautsfii vesel; suspinde dorul cuiva, cauts-o mngi i s iei locul celui dupcare tnje te. Cu neputin , fr ioare. Ai ncercat? La ce bun? Ei, asta-i acum! M car a a, ca sncerci. Zici c-o iube ti? N-am cuvinte s - i spun ct de mult o iubesc. Ei, bine, peste dous pt mni va fi a ta. Fr ioare! Pe cuvntul meu de Joyeuse. Cred cnu i-ai pierdut speran a? Nu, de vreme ce n-am sperat niciodat . La ce oro vezi? La ce oro v d? ntocmai. i-am spus doar c n-am mai avut prilejul s-o v d, fr ioare. Niciodat ? Niciodat . Nici chiar la fereastr ? Nici chiar umbra ei. Dac - i spun! A a nu mai merge. Nu cumva are vreun iubit? n afarde Remy, despre care i-am vorbit, n-am v zut nici un b rbat intrnd n cas . Cum aratcasa? Douetaje, o u nu prea mare, cu un prag n fa , o teras deasupra celei de-a doua ferestre. Dar nu s-ar putea p trunde n untru pe teras ? Nu e nici o caslipitde ea. Dar peste drum? O altcascl dit cam pe acela i calapod, doar ceva mai elegant , mi se pare. i cine locuie te acolo? Un trgove oarecare. Ce fel de om: vesel sau cusurgiu? Vesel, fiindcl aud cteodatrznd singur. Cump r -i casa. Dar cine i-a spus c -i de vnzare? Ofer -i de dou ori mai mult dect pre uie te.

i dacm vede cumva domni a? Ei, i? Ar fi n stare splece din nou cine tie unde, n timp ce, ferindu-mde ochii ei, sper cntr-o bunzi o sam parte s-o v d iar. O s-o vezi chiar ast -sear . Eu? nfiin eaz -te sub balconul ei la orele opt. Am sfiu acolo ca n fiecare sear , dar f rssper mai mult ca altdat . Snu uit: care-i adresa exact ? ntre poarta Bussy i palatul Saint-Denis, foarte aproape de col ul str zii Augustin, la vreo dou zeci de pa i de un han destul de ar tos pe firma c ruia scrie La Spada Mndrului Cavaler. Foarte bine, atunci disear , la opt. Dar ce-ai de gnd sfaci? Ai svezi cu ochii t i i-ai sauzi cu urechile tale. Pnuna alta, du-te acas , mbrac -te cu cele mai frumoase haine pe care le ai, pune- i cele mai scumpe giuvaericale, strope te- i pletele cu cele mai alese parfumuri; ast -searvei cuceri cetatea. Ste-aud Dumnezeu, fr ioare! Henri, chiar dacs-ar ntmpla ca Dumnezeu snu aud , diavolul stcu urechea ciulit . i acum trebuie ste p r sesc, m a teaptibovnica mea, adicvreau sspun ibovnica domnului de Mayenne. Pe legea mea! Femeia asta cel pu in nu este o mironosi . Fr ioare! S -mi fie cu iert ciune, frumosule scutier al iubirii; departe de mine gndul de a le asemui cumva pe aceste doudoamne, te rog sm crezi, de i, dup toate cte mi le-ai spus, o prefer pe a mea sau, mai bine zis, pe a noastr . Dar sunt a teptat i nu vreau s-o fac sm-a tepte. R mi cu bine, Henri, ne vedem disear . Da, Anne, disear . Cei doi fra i i strnsermna i se desp r ir . Unul dintre ei, dupce merse pre de vreo dousute de pa i, ridic voinice te ciocanul de la u a unei m re e cl diri gotice din pia a bisericii Notre-Dame, l sndu-l apoi scad cu zgomot la loc. Cel lalt se strecurt cut pe una din str zile ntortocheate ce duc spre palat.

VII CUM A IZBUTIT "SPADA MNDRULUI CAVALER" S DOBNDEASCBIRUIN A ASUPRA "TRANDAFIRULUI DRAGOSTEI" n timpul convorbirii pe care am nf i at-o mai nainte se l sase

noaptea, nf urnd n mantia-i umedde neguri cetatea att de zgomotoascu douceasuri mai devreme. De altminteri, dupse Salcde i d duse ultima suflare, spectatorii se nduraser , n sfr it, sse ntoarc fiecare n brlogul s u i, n locul neistovitului puhoi de curio i ce mpnziserpeste zi ora ul, ndreptndu-se cu to ii de-a valma spre acela i punct, nu se mai z reau acum dect plcuri r zle e risipite pe str zi. n cartierele cele mai ndep rtate de Pia a Grve mai st ruiau totu i unele fream te ntrziate, a a cum era i firesc dupforfota ce st pnise atta vreme inima ora ului. Bun oar , n apropiere de poarta Bussy, unde va trebui s ne str mut m n momentul acesta pentru a urm ri peripe iile unora dintre personajele pe care le-am v zut intrnd n scenla nceputul povestirii de fa , i pentru a face cuno tin cu altele noi, la marginea aceasta a ora ului, cum ziceam, se auzea zumz nind, ca un stup la sc p tatul soarelui, o anumitcasvopsitntr-o culoare trandafirie i nfrumuse atcu chenare albastre i albe, cascare, judecnd dup numele s u, era obl duitde Spada Mndrului Cavaler i care totu i nu era dect o simplosp t rie, de propor ii ntr-adev r monumentale, proasp t ntemeiatntr-unul din cartierele noi ale Parisului. Pe vremea aceea, n tot ora ul n-ai fi g sit o singur osp t rie vrednicde numele acesta care snu fi fost nzestratcu o firm fastuoas . Spada Mndrului Cavaler era unul dintre aceste m re e blazoane menite smul umeasctoate gusturile, sntruneasctoate simpatiile. Pe antablamentul ce ncununa fa ada cl dirii se afla pictatlupta unui arhanghel sau a unui sfnt mpotriva unui dragon care, ntocmai ca balaurul lui Hipolit, scotea puhoaie de fl c ri i de fum. nsufle it pesemne de un sim mnt eroic i pios totodat , pictorul socotise cu cale spunn minile mndrului cavaler, narmat pnn din i, nu o spad , ci o imenscruce cu care t ia n dou , mai abitir dect cu cea mai ascu it sabie, n p stuitul dragon ale c rui buturi z ceau pe jos, sc ldate n snge. Pe fundalul firmei sau, mai bine zis, al tabloului, deoarece era pe deplin ndrept it sse numeasca a, se vedeau o mul ime de privitori cu bra ele ridicate, n timp ce, din t rii, ngerii ncununau coiful mndrului cavaler cu lauri i frunze de palmier. n sfr it, n primul plan, artistul, dornic sarate cse pricepe s picteze n orice gen, nf i ase cte i mai cte, bostani, struguri, scarabei, oprle, un melc coco at pe un trandafir, n fine doi iepuri de cas , unul alb, altul cenu iu, care, n pofida deosebirii de culoare, ceea ce ar fi putut fi m rturia unei deosebiri de opinii, i sc rpinau deopotrivnasul, bucurndu-se probabil de memorabila biruin dobnditde mndrul cavaler asupra dragonului alegoric, care era nsu i Satana.

Fire te cproprietarul firmei, dacnu era din cale afarde cusurgiu, nu putea fi dect mul umit de srguin a iconarului. ntr-adev r, artistul nu l sase nefolosit nici un crmpei din spa iul pe care-l avea la dispozi ie, i, dacar fi trebuit smai adauge o l mie pentru a ntregi tabloul, n-ar fi g sit nic ieri un loc or unde s-o pun . i acum, trebuie sm rturisim un lucru pe care con tiin a noastr de cronicar se socote te datoare s -l dea n vileag, orict i-ar veni de greu: cu toatstr lucirea firmei sale, hanul nu reu ea sfie niciodat att de ticsit pe ct era firma de afar , nici chiar n zilele cu dever mare; dimpotriv , pentru anumite motive pe care le vom nf i a ndat i pe care n d jduim c cititorii le vor n elege, erau am min i sspunem doar uneori, de vreme ce treaba asta se ntmpla mai n fiecare zi goluri destul de sim itoare n localul osp t riei Mndrului Cavaler. Totu i, cum s-ar spune n zilele noastre, casa era nc p toare i confortabil ; de form p trat , vrtos ancoratn p mnt cu temeliile ei groase, i n l a trufa n v zduh cele patru foi oare puse de straj deasupra firmei i cuprinznd fiecare cte o camer octogonal ; ce-i drept pere ii erau ncheia i din brne, dar, cu toate astea, cl direa era cochet i misterioas , cum se cuvinte sarate o cascare n zuie te s fie pe placul b rba ilor i, mai cu seam , al femeilor; dar aici era buba. Fiindcnu existlucru care spoatfi chiar pe gustul tuturor. Coana Foumichon, hangi a de la Mndrul Cavaler, avea nscu totul altp rere. n virtutea acestei p reri, se inuse de capul so ului ei sp r seascbaia publicdin strada Saint-Honor, unde mucezeau amndoi, pentru a nvrti frigarea i a da cep la butoaie spre desf tarea ndr gosti ilor din cartierul Bussy, precum i din alte cartiere ale Parisului. Din nefericire pentru ambi iile coanei Fournichon, osp t ria se afla a ezatn imediata apropiere a a a-numitului Pr-aux-Clercs, drept care, ademenite fie de vecin tatea hanului, fie de firma lui, veneau attea perechi de duelgii gata sse ncaiere la Spada Mndrului Cavaler, nct celelalte perechi mai pu in combative, de teama scandalului ia loviturilor de spad , ocoleau biata osp t rie de parcar fi fost bntuit de cium . ndr gosti ii sunt ndeob te oameni pa nici, c rora nu le place sfie stingheri i, a a czveltele foi oare menite smbie la dragoste erau silite sg zduiascnumai r cani, iar amora ii picta i n untru pe pere ii de lemn de c tre zugravul firmei erau to i zmng li i cu c rbune de mu teriii hanului, care g siser de cuviin a-i mpodobi cu must i i cu alte adaosuri mai mult sau mai pu in cuviincioase. De aceea coana Fournichon pretindea i pe bun dreptate, trebuie s-o recunoa tem, cel pu in pnla momentul acela cfirma fusese o adev ratpiazrea pentru osp t rie i sus inea cdacpriceperea ei ar fi avut mai multtrecere, deoarece dnsa cunoa te mai bine lumea, i dacn locul mndrului cavaler i al fiorosului balaur ce b ga pe toat lumea n sperie i, firma ar fi nf i at o imagine galant , bun oar Trandafirul Dragostei, cu inimioare nfl c rate n chip de flori, toate

sufletele sim itoare ar fi tras la hanul dumisale. Din p cate, jupn Fournichon, nefiind n stare a m rturisi cse c ia de ideea domniei sale, ca i de nrurirea pe care aceastidee o avusese asupra firmei hanului, nu catadicsea sia n seam observa iile consoartei sale, c reia se mul umea s -i r spundn l nd din umeri c dumnealui, ca fost arcaal domnului Danville, era dator, fire te, s -si recruteze mu teriii din rndurile sold imii; spunea, de asemenea, cun ostacu simbrie, care n-are alttreab dect s tragla m sea, bea ct ase ndr gosti i i cde-ar fi s nu pl teasc dect pe jum tate socoteala, tot era n c tig deoarece nici cei mai risipitori ndr gosti i nu cheltuiesc b netul pe care-l vntur trei simbria i. De altminteri, spunea el n ncheiere, b utura este o ndeletnicire mai moraldect dragostea. La auzul acestor cuvinte, coana Fournichon ridica la rndul s u din umeri, ni te umeri prea durdulii pentru ca p rerile sale n privin a moralit ii snu fie r st lm cite n chip r uvoitor. A adar, n familia Fournichon se produsese o schism i cei doi so i t iau toatziua frunzla cini pe strada Bussy, a a cum f cuser i mai nainte pe strada Saint-Honor, cnd o mprejurare cu totul neprev zut avu darul sschimbe deodatstarea aceasta de lucruri, f cnd s izbndeascpe deplin opiniile jupnului Fournichon, spre cea mai nalt slava iscusitei firme n care fiece regn al naturii avea cel pu in cte un reprezentant. Cu o lunnaintea execu iei lui Salcde, dupni te exerci ii militare ce avuseserloc n Pr-aux-Clercs, coana Fournichon i so ul dumisale edeau ca de obicei fiecare la fereastra unuia din foi oarele n opt col uri ale localului lor, lncezind, gnditori i posaci, deoarece toate mesele i toate camerele hanului obl duit de Mndrul Cavaler erau cu des vr ire pustii. n ziua aceea Trandafirul Dragostei nu nflorise. n ziua aceea Spada Mndrului Cavaler lovise n gol. Cei doi so i priveau cu jale cmpia p r sit de solda ii care se mbarcau pe bacul de lngturnul Nesle pentru a se napoia la Luvru, dupce f cuser pn atunci instruc ie sub comanda unui c pitan, i cum se uitau a a dupei, deplngnd despotismul cazon care-i silea pe osta i sse ntoarczor-nevoie la corpul de gard , de i probabil bie ii oameni aveau gura friptde sete, l z rirpe c pitanul cu pricina pornindu- i calul la trap i ndreptndu-se, nso it numai de o ordonan , spre poarta Bussy. mp unat i an ope calul s u b lan, ofi erul, a c rui sabie cu teaca auriti inea suflecat la spate mantia elegantdin stofde Flandra, ajunse n zece minute n dreptul osp t riei. Dar cum inta spre care pornise nu era osp t ria, c pitanul, dus pe gnduri i ncruntat, cum p rea sfie, ar fi trecut mai departe, f rsfi admirat m car firma, dacn momentul acesta jupn Fournichon, care

sim ea ca o sfr ealn piept numai cnd i amintea c nu f cuse nici o saftea toatziua, n-ar fi scos capul pe fereastra foi orului ca s -i spun consoartei sale: Ia te uite, nevast , ce frumuse e de cal! La care coana Fournichon, prinznd vorba din zbor, ca o hanghi ndatoritoare ce se afla, se gr bi sadauge: i ce c l re chipe , snu-i fie de deochi! C pitanul, pe care laudele, din partea oricui ar fi venit, nu p reau s -l lase rece, n l capul ca i cum s-ar fi trezit brusc din somn. l v zu pe hangiu, o v zu pe hangi , v zu apoi osp t ria, i struni calul i- i chemordonan a. Pe urm , f rsse dea jos din a, cercetcu luare-aminte casa i mprejurimile. Fournichon coborse ntre timp valvrtej treptele foi orului i ie ise n prag, cu scufia f cutsul n mini. C pitanul, dupce st tu cteva clipe n cump n , se hot r s descalece. N-ave i nici un mu teriu? ntrebel. Deocamdatnu, domnule r spunse hangiul, umilit. i se preg tea tocmai sadauge: De i asta se ntmplrareori pe la noi. Dar coana Fournichon, ca mai toate femeile, era mai agerdect so ul ei: drept care se gr bi si-o ia nainte, strignd de sus, de la fereastr : Dacdomnului i place singur tatea, atunci se va sim i n largul s u la noi. C l re ul n l capul i, v zndu-i chipul mbietor, dupce auzise r spunsul tot att de mbietor, spuse: Pentru moment, da; e tocmai ce c utam, jupni o. Coana Fournichon se repezi naintea c l torului, chibzuind n sinea ei: "De astdat , Trandafirul Dragostei o sfacsafteaua, nicidecum Spada Mndrului Cavaler". C pitanul, spre care n momentul acela era ndreptataten ia celor doi so i i care, pe bundreptate, s-ar cuveni s atrag i aten ia cititorilor, era un b rbat ntre treizeci i treizeci i cinci de ani, att de ferchens , nct nu p rea s aibmai mult de dou zeci i opt. nalt, bine f cut cu o figurexpresiv i fin ; poate c , cercetndu-l mai pe ndelete, ai fi descoperit oarecare ifos n mersul s u m re ; cu ifose sau f r , avea n orice caz o nf i are m rea . Azvrlind n minile nso itorului s u c p strul unui falnic ducipal ce b tea cu copita n p mnt, i spuse: Du-te de plimb caii i a teapt -maici. Ordonan a lun primire c p strul i f cu a a cum i se poruncise. Ofi erul intr apoi n sala cea mare a osp t riei i, oprindu-se locului, privi ncntat jur mprejur. Oh! se mir el. O salatt de nc p toare i nici un chefliu! Minunat!

Jupn Fournichon se uita la el nedumerit n timp ce coana Fournichon i zmbea cu n eles. Dar urmc pitanul trebuie s fie ceva n felul dumneavoastr de a vpurta sau poate chanul are vreo meteahncare-i face pe mu terii s -l ocoleasc ? Nici una, nici alta, domnule, slavcerului! r spunse coana Fournichon. Numai cst m ntr-un cartier nou, iar ct prive te mu teriii, nu primim chiar pe fitecine. A a! Cu att mai bine ncuviin c pitanul. ntre timp, jupn Fournichon binevoia cnd i cnd s nt reasc spusele nevestei sale, dnd din cap. Bun oar adaugea, f cndu-i cu ochiul ntr-un fel ce ar ta l murit de la cine anume pornise ideea cu Trandafirul Dragostei bun oar , pentru un oaspete ca n l imea voastr , am l sa cu drag inimsplece o duzinntreag . E dr gu din partea dumitale, frumoashangi , i mul umesc. Domnul dore te sncerce vinul? ntreb Fournichon cu un glas ce se c znea sfie mai pu in r gu it. Domnul dore te svad od ile? ntrebcoana Fournichon cu o nespusdulcea n glas. i una, i cealalt , dacnu veste cu sup rare r spunse c pitanul. Fournichon cobor n pivni n timp ce nevast -sa, gr bit s - i conducoaspetele, o apucase nainte pe scara ce urca la etaj, cu poalele juponului elegant suflecate, f cnd s scr ie la fiecare treaptun veritabil pantofior de parizian . Cte persoane pute i g zdui aici? ntrebc pitanul cnd ajunser n capul sc rii. Treizeci de persoane, dintre care zece st pni. Prea pu in, frumoashangi r spunse c pitanul. De ce, domnule? Mgndeam la ceva, dar acum nu mai are rost. Ah, domnule, pute i fi sigur c n-o sg si i un han mai bun ca Trandafirul Dragostei... Cum adicTrandafirul Dragostei? Mndrul Cavaler am vrut szic... doar daca i fi avut la ndemnLuvrul, cu acareturi, cu tot. Str inul se uitlung la ea, ntr-un fel ciudat. Ai dreptate spuse el doar s fi avut Luvrul... Apoi ca pentru sine: i de ce nu, ar fi mai comod i mai ieftin... Ziceai deci, drag doamn continu el cu glas tare ca i putea g zdui aici pentru mai multvreme treizeci de persoane? ntocmai. Dar pentru o singurzi? Oh, pentru o zi, patruzeci, ba chiar i patruzeci i cinci.

Patruzeci i cinci? Comedia dracului! E tocmai ce c utam. Adev rat? Ca svede i ce bine s-a potrivit. i f rsse facvlvn mprejurimi? Uneori, duminica, se ntmplsavem cte optzeci de solda i. i nu se adunlumea ca la blci n fa a casei, n-ave i nici un vecin c ruia i place siscodeasc ? Oh, slavDomnului, nu; singurii no tri vecini sunt un cet ean cumsecade, care nu obi nuie te s - i bage nasul unde nu-i fierbe oala, i o cucoancare tr ie te att de retras , nct de trei s pt mni de cnd s-a mutat la noi, n cartier, nici n-am v zut-o la fa ; ncolo nu sunt dect oameni de rnd. Asta mi convine de minune. Cu att mai bine se bucur coana Fournichon. A adar, de azi ntr-o lun continuc pitanul te rog siei aminte, doamn , de azi ntr-o lun ... Adicla 26 octombrie? Exact, la 26 octombrie. Atunci? Atunci, pe ziua de 26 octombrie s tii chanul dumneavoastre nchiriat de mine. Cu totul? Cu totul. Mgndeam sle fac o surprizunor compatrio i de-ai mei, mai to i ofi eri sau, n orice caz, oameni care tiu s mnuiasc spada i care vor svinla Paris s - i ncerce norocul; pnatunci voi avea grijsle dau cumva de tire stragaici la han. Cum adicsle da i de tire? Parczicea i svre i sle face io surpriz ?! se mir coana Fournichon, pe care o luase gura pe dinainte. Ei, comedia dracului! pufni c pitanul, pe care, precum se vede, ntrebarea hangi ei l nemul umise. Dac -i vorba sfii curioassau s nu- i p ze ti gura... Nu, domnule, fi i pe pace se gr bi s -l lini teasc hangi a, nsp imntat . Fournichon auzise nstot i, n momentul cnd oaspetele spusese chanul vg zdui ofi eri i oameni care tiu smnuiasc spada, i s ltase inima de bucurie. Alergdeci ntr-un suflet. Domnule rosti el cu nfrigurare porunci i ca la dumneavoastr acas , sunte i singurul st pn aici, iar n ce ne prive te, ne fereasc sfntul spunem vreo ntrebare! Prietenii domniei voastre vor fi primi i cu bra ele deschise. N-am spus prietenii mei, omul lui Dumnezeu r spunse c pitanul cu seme ie am spus compatrio ii mei. Da, da, compatrio ii n l imii sale, n-am n eles eu bine. Coana Fournichon le ntoarse spatele mbufnat : trandafirii dragostei se preschimbaserdintr-o dat n tufi uri de halebarde. Ve i avea grijs le da i de mncare.

Prea bine. i la nevoie sle a terne i patul, dacnu le voi fi f cut rost pn atunci de locuin e. Minunat! ntr-un cuvnt, ve i fi cu totul la dispozi ia lor i snu ncerca i cumva s -i trage i de limb . Asta-i sfnt. Poftim i arvuna: treizeci de livre. S-a f cut, monseniore: prietenii domniei voastre vor fi osp ta i ca ni te regi i, ca svncredin a i, ave i bun tatea, rogu-v , sgusta i vinul... Mul umesc, dar nu obi nuiesc s beau. C pitanul se duse la fereastr i-l strig pe osta ul care r m sese afarcu caii. ntre timp, jupn Fournichon avusese r gazul schibzuiasc . Monseniore se trezi el deodat (de cnd primise cei trei pistoli, pl ti i cu atta d rnicie dinainte, jupn Fournichon socotea de cuviin s -i spunstr inului monseniore) cum am s tiu cdomnii ace tia vin din partea n l imii voastre, monseniore? Adev rat. Comedia dracului, era suit! D -mi ni te cear , un petic de hrtie i o lumnare. Coana Fournichon i aduse tot ce dorea. C pitanul ntip ri n ceara fierbinte piatra inelului pe care-l purta la mna stng . Uite spuse el vezi acest chip? Frumosfemeie, z u a a! Da, e o Cleopatr ; a adar, fiecare din compatrio ii mei o saib asupra lui cte o pecete ca asta; vei g zdui deci pe oricine i va ar ta semnul sta; ne-am n eles, nu-i a a? i pentru ctvreme? Nu tiu nc , deocamdat . Vei primi poruncile mele la timpul potrivit. Le a tept m cu ner bdare. Chipe ul c pitan cobor treptele, se s lt n a i porni la trap. Pnuna alta, so ii Fournichon b garn tejghea arvuna de treizeci le livre, spre ncntarea hangiului, care, vesel nevoie mare, o inea una i bun : Oameni care tiu smnuiascspada! Ca s vezi cfirma n-are nici un cusur i c , pnla urm , tot spada, s raca, o sne poarte noroc. i se apucslustruiascluntoatv s ria, a teptnd ssoseasc luminata zi de 26 octombrie.

VIII

PORTRET DE GASCON Ca sspunem c , ntr-adev r, coana Fournichon s-a str duit s - i in cu sfin enie gura, a a cum i pusese n vedere str inul, ar nsemna smin im. De altminteri hangi a se socotea dezlegatde orice ndatorire fa de dnsul, de vreme ce i d duse c tig de cauzjupnului Fournichon n privin a Spadei Mndrului Cavaler, dar cum i r m seser ncmulte lucruri de deslu it, mult mai multe dect cele pe care apucase sle afle, pentru ca presupunerile ei sfie statornicite pe o temelie solid , se str dui deocamdats descopere cine era cavalerul necunoscut care binevoise a pl ti cu atta d rnicie g zduirea compatrio ilor s i. n consecin , de ndatce z ri trecnd un soldat prin fa a hanului, nu sc pprilejul s -l descoasntrebndu-l cum se numea c pitanul care trecuse n revisttrupa. Soldatul care, pare-se cera mai scump la vorbdect interlocutoarea lui, mai nainte de a-i da vreun r spuns, inu safle pentru ce i f cuse aceastntrebare. Pentru c-a fost adineauri pe aici i r spunse coana Fournichon pentru c-a stat de vorbcu noi i pentru ce bine s tii cu cine ai de-a face. Osta ul ncepu s rd : C pitanul care a trecut n revisttrupa n-ar fi intrat o dat cu capul, coanFournichon, la Spada Mndrului Cavaler. i de ce, mrog? ntrebhangi a. E chiar o fa att de simandicoas ? Poate cda. Ei, i dac i-as spune cnu pentru domnia sa a intrat la hanul Mndrului Cavaler? Dar pentru cine atunci? Pentru prietenii dumisale. C pitanul care a trecut n revisttrupa nu i-ar g zdui prietenii la Spada Mndrului Cavaler, pun mna-n foc. La naiba! Te cam ntreci cu gluma, voinice! i cine-i, mrog, domnul sta, de are un obraz att de sub ire, cnu catadicse te s - i g zduiascprietenii la cel mai bun han din Paris? Vrei sspui c ofi erul care mu truluia trupa, nu-i a a? Binen eles. Ei, m tu ic , aflatunci c ofi erul care a venit n inspec ie este nici mai mult nici mai pu in dect domnul duce Nogaret de la Valette d'pernon, pair al Fran ei, colonel-general al infanteriei regale, mai rege chiar dect ns i majestatea sa. Ei, i-acum ce mai zici? C , dacntr-adev r dnsul a fost pe aici, mi-a f cut o deosebit cinste. L-ai auzit spunnd cumva "comedia dracului"? Vai de mine! protestdoamna Fournichon, care avusese parte s

vaddestule lucruri n stru nice n via a ei i pentru care "comedia dracului" nu era o expresie cu des vr ire necunoscut . i acum vpute i da seama cu ctner bdare era a teptatziua de 26 octombrie. La 25 octombrie, pe nserat, sosi o tafetcu un s cule destul de greu pe care-l l spe bufetul so ilor Fournichon. E costul mesei poruncite pentru mine le spuse omul. Cte parale de cap? ntrebargazdele ntr-un glas. ase livre. A adar, oaspe ii domnului c pitan nu vor lua dect o singur masla noi? Una singur . nseamncdomnul c pitan le-a g sit o locuin ? Pesemne. i orict ncercar i Trandafirul, i Spada s -l tragde limb , solul i lu t lp i a f ra catadicsi sr spundla vreuna din ntreb rile lor. n sfr it, sosi i ziua a teptatcu atta nfrigurare de buc t ria Mndrului Cavaler. Tocmai b tuse dou sprezece i jum tate la biserica Augustinilor, cnd ni te c l re i poposirn pragul osp t riei i, dupce desc lecar , intrarn untru. Dat fiind cp trunseser n ora pe poarta Bussy, erau cei dinti oaspe i sosi i, a a cum era i firesc, n primul rnd pentru cveniser c l ri, apoi pentru cSpada se afla doar la o distan de o sutde pa i de poarta Bussy. Unul dintre ei, care p rea s fie c petenia celorlal i, nu numai prin nf i area lui falnic , dar i fiindcera i cel mai elegant mbr cat, venise escortat de doi lachei, i unul, i altul bine n oli i. Fiecare dintre oaspe i scoase la ivealcte o pecete cu chipul Cleopatrei, fiind primit cu zmbete i temenele de so ii Fournichon, mai cu seamtn rul nso it de lachei. Totu i, cu excep ia celui din urm , noii sosi i p trunsercu sfial n untru i parc pu in ngrijora i; se vedea limpede cau ceva care le dde gndit, un lucru destul de serios chiar, cu att mai mult, cu ct, f r s vrea, i pip iau mereu buzunarele. Unii poftirs se odihneasc , al ii doreau scolinde prin ora nainte de cin ; tn rul cu cei doi lachei inu safle dacare ceva nou de v zut n Paris. Ce svspun l l muri coana Fournichon, sim itoare la nf i area falnic a c l re ului dac nu vi-e teamde nghesuial i dacv ine cureaua ssta i n picioare patru ceasuri n ir, pute i sv duce i, ca sa v omor i timpul, s -l vede i pe domnul de Salcde, un spaniol care nu tiu ce uneltire a pus la cale. Adev rat spuse tn rul a a e; am auzit ceva despre t r enia asta. Sfiu al dracului dacnu mduc!

i plecmpreuncu cei doi lachei. Pe la orele dousosirn grupuri de cte patru sau cinci oameni nco duzin de c l tori. Erau i c iva care veniserstingheri. Ba la un moment dat intrun cet ean care p rea s fie de prin vecini, cu capul gol i cu o v rgu n mn ; blestema de mama focului Parisul, un oran care punga ii sunt att de sfrunta i, nct se pomenise pe nepusmas f r p l rie n timp ce ncerca sr zbat printr-un grup de oameni n apropiere de Pia a Grve, i att de dibaci, nct nu izbutise svadcine anume i-o terpelise. De altfel, vina era numai a lui; n-ar fi trebuit sintre n oracu o p l rie pe care str lucea o agrafde toat frumuse ea. Pe la orele patru, i apucaserssoseascla osp t ria so ilor Fournichon patruzeci dintre compatrio ii c pitanului. Ce curios! i spuse hangiul nevesti-si. To i sunt gasconi. Ce i s-o fi p rnd a a curios? i r spunse cucoana. C pitanul i-a spus doar de la bun nceput c oaspe ii pe care vrea s -i primeasc sunt compatrio i de-ai dumnealui! Ei, i? P i dacdnsul este gascon, nseamn c i compatrio ii s i trebuie sfie tot gasconi. Adev rat! se dumeri hangiul. Ai uitat cdomnul d'pernon e de fel din Toulouse? A a e, ai dreptate; crezi deci ctot de domnul d'pernon e vorba? Nu l-ai auzit oare pomenind de trei ori de comedia aia a dumnealui? A pomenit de comedia dumnealui? ntrebFournichon, nelini tit. Care comedie? Ce mai e i asta? Zevzecule! A a-i place dumnealui snjure. Aha, a a e. Un singur lucru e de mirare, i anume cn-au sosit dect patruzeci de gasconi, cnd ar fi trebuit svinpatruzeci i cinci. Pe la ceasurile cinci nssosir i ultimii cinci gasconi, a a nct oaspe ii pe care trebuia s -i g zduiascSpada se aflau acum to i n p r. Niciodat , cred, o att de pl cutsurpriznu f cuse snfloreasc ni te chipuri de gasconi: timp de o orfu un adev rat potop de draci, de ncornora i i de duc -se pe pustii; n sfr it, ni te dezl n uiri de veselie att de zgomotoase, nct so ii Fournichon aveau impresia ctoat popula ia din Saintonge, din Poitou, din Aunis i din Languedoc n v lise n sala cea mare a hanului. Unii dintre ei se cuno teau mai dinainte; bun oar , Eustache de Miradoux se duse s -l mbr i eze pe cavalerul escortat de lachei, avnd grijs -i prezinte pe Lardille, pe Militor i pe Scipion. Cum se face cte ntlnesc la Paris? l ntrebcavalerul. Dar tu, dragSainte-Maline? Eu am o slujbn armat , i tu?

Eu am venit pentru o daravercu o mo tenire. A a! i tot cu m tu a Lardille dup tine? Ce s -i fac dac-a inut mor is mearg i ea?! Nu puteai spleci pe t cute, n loc scari cu tine to i broscoii tia care i se ncurcn fuste? Cum splec, dacea a deschis scrisoarea procurorului? Va szic ai aflat de mo tenire printr-o scrisoare? ntreb Sainte-Maline. Da r spunse Miradoux. Apoi c utnd sschimbe vorba, spuse: Nu i se pare ciudat c e atta lume la hanul sta i cto i sunt compatrio i de-ai no tri? Nu e nimic ciudat; firma de afareste f cutsmbie pe to i oamenii care n eleg s - i respecte obrazul i luvorba din gurvechea noastrcuno tin Perducas de Pincorney, amestecndu-se n discu ie. Aha, dumneata erai, fr ioare?! se mirSainte-Maline. tii cn-ai apucat ncs -mi spui ceea ce voiai tocmai s -mi poveste ti atunci cnd ne-a desp r it puhoiul acela de oameni n apropiere de Pia a Grve. i ce voiam s - i povestesc? ntrebPincorney, mbujorndu-se pu in la fa . Cum se face catunci cnd ne-am ntlnit pe drum ntre Angoulme i Angers erai a tot a a, ca i acum, pe jos, cu o nuia n mn i cu capul gol. i asta i dchiar att de gndit, domnule? Ba bine cnu! spuse Sainte-Maline. De la Poitiers i pnaici este o bucatbun de drum, i dumneata, pare-se, veneai de dincolo de Poitiers. De la Saint-Andr-de-Cubsac. Ca svezi! i cum a a, n capul gol? E foarte firesc. Nu mi se pare. Ba da, i o svda i seama numaidect. Taic -meu are doi cai de toatfrumuse ea la care ine ca la ochii din cap, nct ar i n stare s mdezmo tenease dup nenorocirea ce mi s-a ntmplat. i ce nenorocire i s-a ntmplat? Ie isem cu unul dintre ei, cel mai frumos, la plimbare, cnd deodatse aude bubuind o archebuzla vreo zece pa i mai ncolo: calul se sperie, i ia vnt i o porne te ca din pra tie spre Dordogne. i se azvrle n ap ? ntocmai. Cu dumneata mpreun ? Nu; spre norocul meu, avusesem timp sm las jos u urel, pn am atins p mntul, altminteri m-afi necat o datcu el. Nu mai spune! Va szic bietul dobitoc s-a necat? Snu apuc ziua de mine! tii doar ct e de latDordogne: pe pu in o jum tate de leghe! i atunci?

Atunci am chizbuit c -i mai cuminte s nu mai dau pe acas i s-o terg ct mai departe de mnia p rinteasc . i cu p l ria ce s-a ntmplat? Stai pu in c - i spun, ce dracu! P l ria a c zut pe jos. Ca dumneata? Nu, eu n-am c zut, m-am l sat u or pnce-am pus piciorul pe p mnt; un Pincorney n-ar putea scad de pe cal; la noi, n familie, suntem din fa c l re i. O lume ntreag tie asta spuse Sainte-Maline dar ce s-a ntmplat cu p l ria? Ah, a a e! Ce s-a ntmplat cu p l ria? Da. P l ria a c zut, a adar, pe jos: am nceput s-o caut, binen eles; mi pusesem toatn dejdea n ea, deoarece plecasem de acascu buzunarele goale. i la ce i-ar fi putut folosi p l ria dumitale, ca s - i pui toat n dejdea n ea? st rui Sainte-Maline, care inea cu tot dinadinsul s -l scoatdin s rite pe Pincorney. Ei, dr cia dracului, ba bine c nu! Trebuie s tii cpana de la p l ria mea era prinscu o agrafde diamant pe care maiestatea sa mp ratul Carol al V-lea a d ruit-o bunicului meu atunci cnd, ducndu-se din Spania n Flandra, a poposit la castelul nostru. A a, a a! Va szicai vndut agrafa cu p l rie cu tot? nseamn deci ce ti cel mai bogat dintre noi to i, dragul meu, i n cazul acesta ai fi putut cel pu in, cu banii pe care i-ai primit pentru agraf , s - i cumperi nco m nu ; minile dumitale sunt desperecheate: una este alb , ca o mn de femeie, iar cealaltfumurie, ca o mnde negru. Stai pu in! n momentul cnd mntorceam s -mi culeg de pe jos p l ria, v d un corb ct toate zilele n pustindu-se asupra ei. Asupra p l riei dumitale? Mai bine zis asupra diamantului meu; tii doar cdihania are n ravul s terpeleasctot ce str luce te; cum spuneam deci, se repede asupra diamantului meu i-l nha . Ce? Diamantul? Da, domnule. n primul moment am r mas cu ochii zgi i. Abia pe urmam rupt-o la fugdupel, strignd: "Ho ii, pune i mna pe el, pune i mna pe el!" Dracu s -l ia! Dupcinci minute se f cuse nev zut i de atunci i-am pierdut urma. A a nct, ndurerat de aceastndoitpierdere... N-am mai avut inimsm -ntorc la p rin i acas i m-am hot rt s -mi ncerc norocul la Paris. Mare minune! rosti unul dintre cei de fa . Va szic vntul s-a pref cut acum n corb? Te-am auzit, paremi-se, povestindu-i domnului de Loignac c , n timp ce citeai un r va de la iubita dumitale, vntul i-a smuls r va ul din mn i p l ria din cap i catunci, ca un adev rat

Amadis3, ai alergat s prinzi r va ul, l snd p l ria n plata Domnului... Domnule spuse la rndul s u Sainte-Maline am cinstea de a-l cunoa te pe domnul d'Aubign, care, de i un vajnic osta , mnuie te cu aceea i iscusin pana ca i spada; daco sai prilejul s -l vezi, te-a sf tui s -i poveste ti p ania dumitale cu p l ria i cred cva scrie o istorioarncnt toare inspirat de aceastntmplare. Se auzirici i colo rsete, nu ndeajuns de bine st pnite. Ce nseamnasta, domnilor? se r oi gasconul, ar gos. Nu cumva rde i de mine? Toatlumea se ntoarse ca spoatrde n voie. Perducas arunco privire scrut toare jur mprejur i z ri n dreptul c minului un tn r care- i ascunsese fa a n palme i crezu c-o f cuse anume ca snu-l vadhlizindu-se. Se duse ntins la el. Ascult , domnule l lula rost Perducas dac - i vine srzi, ai cel pu in curajul s -mi rzi n fa , ca s - i v d obrazul. i-l b tu pe umeri. Tn rul i n l fruntea grav i ncruntat . Nu era nimeni altul dect prietenul nostru Ernauton de Carmainges, care ncnu se dezmeticise dup aventura lui din Pia a Grve. Fi i att de bun i da i-mi pace, domnule i r spunse el i dacmai pune i mna pe mine, ave i grijcel pu in s-o face i cu mna nm nu at . Vede i doar cnici nu m sinchisesc de dumneavoastr . Foarte bine! bomb ni Pincorney. Dacnu te sinchise ti, nu mai am nimic de zis. Dar bine, domnule interveni Eustache de Miradoux, adresndu-se lui Carmainges, cu gndul de a mp ca lucrurile nu prea e ti politicos cu compatriotul nostru. Ei, fir-ar sfie, i ce te prive te pe dumneata, domnule? r spunse Ernauton, din ce n ce mai contrariat. Ai dreptate, domnule recunoscu Miradoux, nclinndu-se ntr-adev r, nu mprive te ctu i de pu in. i se r suci pe c lcie pentru a se ntoarce lngLardille, care se aciuase ntr-un col al c minului uria ; cineva nsi t ie drumul. Era Militor, cu minile vrte n cing toare i cu zmbetul lui batjocoritor pe buze. Ei, t ticule? l ncol i pu lamaua. Ce e? Ce zici? Ce szic?! Ai v zut cum i-a nchis gura gentilomul la? Hai? i-a tras o s punealde i-a mers fulgii. Ai observat tu a a ceva? spuse Eustache, ncercnd s -l
3

Amadis de Gaula personaj imaginar, cavaler r t citor n romanele cavalere ti spaniole i franceze medievale. Eroul lui Cervantes, Don Quijote, i-l luase drept, model.

ocoleascpe Militor. B iatul nsi z d rnici planul, f cnd un pas spre stnga i a inndu-i din nou calea. Nu numai eu st rui Militor ci to i c i sunt aci de fa ; uit -te n jur i ai s -i vezi cum se t v lesc de rs. E adev rat cse rdea, dar fiindctoatlumea era pornitpe rs. Eustache se f cu ro u ca focul. Haide, haide, t ticule, bate fierul ct e cald! l asmu i Militor. Umflndu-se n pene, Eustache se apropie de Carmainges. Se pare, domnule l interpelel ca i vrut cu tot dinadinsul smjigni i. Cnd anume? Adineauri. Pe dumneata? Pe mine? i cine zice asta? Domnul de colo spuse Eustache, ar tnd spre Militor. Atunci domnul r spunse Carmainges, ap snd ironic pe ultimul cuvnt atunci domnul e un gscan. Cum, cum? se zbrli Militor, furios. i ar face bine continuCarmainges snu mscoatdin s rite, altminteri am s -mi amintesc de sfaturile domnului de Loignac. Domnul de Loignac nu m-a f cut gscan, domnule. Nu, te-a f cut m gar; preferi cuvntul sta? Pentru mine-i totuna; dace ti m gar, pun aua pe dumneata, iar dace ti gscan, am ste jumulesc. Domnule interveni Eustache e feciorul meu vitreg; fi i mai ng duitor cu el, v rog, m car pentru mine. Ah! A a n elegi dumneata s maperi, t ticule? izbucni Militor, exasperat. Dac -i a a, las' c tiu eu smap r mai bine. Copiii sstea la col ! spuse Ernauton. La col ! La col ?! se o r Militor, ndreptndu-se spre domnul de Carmainges cu pumnul ridicat. Am aptesprezece ani, domnule, m -n elegi? i eu am dou zeci i cinci spuse Ernauton de aceea am s te-nv minte a a cum se cuvine. i, n f cndu-l de guler i de cing toare, l ridic de jos i-l azvrli ca pe o boccea pe fereastra parterului, drept n strad , n timp ce Lardille scotea ni te ipete de ziceai cse d rmcasa. i acum ad uglini tit Ernauton dacmai vine cineva sm scie, fie el cine o fi, tatvitreg, mam vitreg , fiu vitreg sau orice alte neamuri de pe fa a p mntului, l fac harcea-parcea. Ba nu, z u spuse Miradoux are toat dreptatea: de ce s -l zgnd ri, bietul om? Ah! Mi elule! Mi elule! S - i la i b iatul snopit n b taie! r cni

Lardille, ndreptndu-se spre Eustache i scuturndu- i la ele c zute pe umeri. Haide, haide zise Eustache lini te te-te, poate ca a o s -i vinmintea la cap. Ei, dar ce mai e i asta? Unde s-a mai v zut a a ceva, sazvrli oamenii pe fereastr ? spuse un ofi er, intrnd pe u . Ce dracu! Cnd faci asemenea glume, ar trebui cel pu in sai grijsstrigi: "P zea, s nu- i cadn cap!" Domnul de Loignac! r sunar dou zeci de glasuri deodat . Domnul de Loignac! repetarcei patruzeci i cinci de oaspe i. La auzul acestui nume binecunoscut n tot cuprinsul Gasconiei, toatlumea se ridic n picioare i nimeni nu mai suflun cuvnt.

IX DOMNUL DE LOIGNAC ndatdupdomnul de Loignac intrpe u Militor, de elat din pricina c derii i cu obrazul stacojiu de mnie. Sluga dumneavoastr , domnilor spuse Loignac. Cum v d eu, e t mb l u mare pe aici... Aha! Pare-mi-se c jupn Militor a umblat iar i cu fna n nas i de aceea, pesemne, i l-a cam julit. Las' c-o s -mi pl teascbu eala asta bodog ni Militor, amenin ndu-l cu pumnul pe Carmainges. Adu la mas , jupn Fournichon strigLoignac i fiecare sse poarte frumos cu vecinul s u, dac se poate. Din clipa asta trebuie sne iubim ca fra ii. Hm! pufni Sainte-Maline. M rinimia e lucru rar spuse Chalabre, desp turind ervetul peste vesta lui sur , cu mneci bufante, pentru ca, orict de mbel ugate ar fi fost sosurile, snu se ntmple vreun pocinog. E cam greu siube ti un om de care te izbe ti la tot pasul ad ugErnauton. Ce-i drept ns , n-o sst m cine tie ctvreme mpreun . Treab -i asta izbucni Pincorney, pe care zeflemelile lui Sainte-Maline nc -l mai rciau pe mine m-a i dat n t rbacpentru cam venit n capul gol, i nimeni nu-i spune nimic domnului de Montcrabeau, fiindc ade la mas ferecat ntr-o plato de pe vremea 4 mp ratului Pertinax , din care, pare-se, i trage obr ia. Ca svezi ce nseamns fii pururea n defensiv ! n epat, Montcrabeau i ndreptumerii i, cu o voce pi ig iat : Dac -i a a, domnilor declarel n-am dect s-o scot. Sia
mp rat roman (126-193), omort de pretori, care s-au ar tat nemul umi i de reformele sale n elepte.
4

aminte cei care prefersmvad i ofensivdect n defensiv . i prinse a dezlega cu toatsolemnitatea ireturile plato ei n care era nc tu at, f cndu-i semn lacheului s u, o matahalc runtde vreo cincizeci de ani, svinla el. Ei, gata, gata, face i pace! i ndemndomnul de Loignac. S ne-a ez m la mas . Fbine i scap -mde plato a asta i spuse Pertinax lacheului. Matahala i-o ludin mini. i eu ce fac? i opti el. N-o scap t nimic de mncare? Zi s -mi aduc i mie ceva s mbuc, Pertinax, sunt lihnit de foame. ntrebarea aceasta, orict era de ciudatfamiliaritatea pe care o d dea n vileag, nu strni ctu i de pu in mirarea celui c ruia i fusese adresat . Am sfac tot ce-mi stn putin i f g dui el dar, ca s fii mai sigur, caut i tu de- i frost de ceva. Hm! crcni lacheul, mbufnat. Asta nu-mi miroase a bine. i chiar nu i-a mai r mas nici o l scaie? ntrebPertinax. tii doar cultimul scud pe care-l mai aveam l-am p pat la Sens. Ei, fir-ar sfie! Ia de vinde ceva ca s sco i niscai parale. Nici nu ispr vise bine vorba, i se auzi un glas strignd pe strad , apoi n pragul osp t riei: Fiare vechi cump r m! Are cineva de vnzare scule sau fiare vechi? La auzul acestei chem ri, coana Fournichon se repezi la u , n timp ce Fournichon aducea cu ifos primele talere cu bucate la mas . Judecnd dupcinstea cu care furn-tmpinate, buc t ria lui Fournichon p rea sfie nentrecut . Neputnd face fa tuturor laudelor ce-i erau aduse, Fournichon se gndi s -i dea i nevesti-si prilejul s se bucure de ele. Zadarnic nso c utdin ochi jur mprejur: hangi a parc intrase n p mnt. O strig . Oare ce-o fi f cnd? ntrebatunci pe un rnda de la buc t rie, v znd ctot nu venea. Ah, jupne, e un adev rat chilipir i r spunse acesta. S-a dus svndtoatfier ria dumneavoastrhrbuitcu bani buni b tu i pe muchie. Sper cnu i s-o fi n z rit s vndplato a i casca mea de r zboi! strigFournichon, dnd sse repeadla u . Nici vorbc nu spuse Loignac de vreme ce existun edict dat de rege n care se ar t l murit cnimeni n-are voie scumpere arme. N-are a face spuse Fournichon i o porni ntins spre u . Coana Fournichon tocmai se ntorcea victorioas . Dar ce s-a ntmplat? Ce-i cu tine? ntrebea, v znd chipul nsp imntat al so ului s u. Ce sfie? Am auzit cvrei s -mi vinzi armele.

Ei, i? Vorba-i ceu nu vreau sle vinzi, m -n elegi? Fugi ncolo! De vreme ce-i lini te n ar , doucrati e noi fac mai multe parale dect o plato ruginit . Cred totu i cnego ul de fiare vechi este cam pe drojdie de cnd cu edictul regal despre care vorbea adineauri domnul de Loignac, nu-i a a? spuse Chalabre. Dimpotriv , domnule s ri cu gura coana Fournichon nici nu ti i de cnd mtot ispitea s-o vnd negustorului sta. Ast zi ns , v spun drept, n-am mai putut nfrunta ispita, i fiindcs-a ivit iar i prilejul, am c utat snu-l scap. Orice s-ar zice, domnule, zece scuzi sunt zece scuzi, iar o plato ruginit nu e dect o tinichea f rnici un folos. Cum a a? Zece scuzi?! se mirChalabre. Chiar att de bine pl te te? Ei, dr cie! i c zu pe gnduri. Zece scuzi! repetPertinax, aruncndu-i o privire plinde tlc lacheului s u. Ai auzit, domnule Samuel? Dar Samuel i i luase t lp i a. Ia te uit ! exclamdomnul de Loignac. Bine, dar pe negustorul sta tare mtem c -l pa te treangul! Vai de mine! protest coana Fournichon. E un om de treab , blnd ca un miel i de n eles. Dar ce-o fi f cnd oare cu toat fier ria asta? O vinde mai departe cu toptanul. Cu toptanul? ntrebLoignac. i zici c i-a dat zece scuzi? Pentru ce? Pentru o plato ruginit i un coif ciuruit. Presupunnd camndoumpreunar cnt ri cam vreo zece livre, nseamnc i-a pl tit jum tate de taler livra. Comedia dracului, cum spune un cunoscut de-al meu, trebuie s fie o tainla mijloc! Unde nu dDumnezeu svinnegustorul sta de ispravla mine, la castel! spuse Chalabre, c ruia ncepusers -i lic reascochii. I-avinde un morman ntreg de coifuri, plato e i m nu i de fier n greutate de trei mii de livre. Cum, a i fi in stare s vinde i armurile str mo ilor domniei voastre? l ntrebSainte-Maline, mali ios. Vai, domnule! spuse Eustache de Miradoux. Ar fi p cat! Sunt moa te sfinte. A ! d du din umeri Chalabre. n ceasul de fa , str mo ii mei se cheamcsunt tot ni te moa te i n-au nevoie dect cel mult s fie pomeni i la biseric . Oaspe ii ncepusersse nfierbnte, mul umit vinului de Bourgogne, pe care mnc rurile piperate ale jupnului Fournichon i sileau s -l dea de du c pahar dup pahar. Glasurile i ridicaserdiapazonul, talerele z ng neau, creierii ncepusersse mpcleascde aburii vinului, prin v lul c rora fiecare

gascon vedea totul sc ldat ntr-o lumintrandafirie, n afarde Militor, care se gndea la p ania sa, i de Carmainges, care se gndea la pajul s u. Uite ce de oameni voio i i spuse Loignac vecinului s u, care din ntmplare era chiar Ernauton i nici m car nu tiu de ce. Nici eu r spunse Carmainges. Ce-i drept ns , n ce m prive te, spre deosebire de ei, n-am nici un motiv sfiu voios. N-ave i dreptate, domnule, vrog s mcrede i continu Loignac fiindc pentru un om ca domnia voastrParisul este o adev ratminde aur, un rai n care i sunt h r zite toate m ririle, o lume n care te-a teapttoate desf t rile. Ernauton cl tindin cap. Ei, cum se poate! N-avrea srde i de mine, domnule de Loignac spuse Ernauton i cum, pe ct se pare, n minile domniei voastre se afl nm nuncheate sforile ce-i pun n mi care pe mai to i cei de fa , v-a ruga s -mi face i m car hatrul de a nu-l socoti pe vicontele Ernauton de Carmainges drept o p pu de lemn. Sunt gata svfac i alte hatruri, nu numai pe acesta, domnule viconte r spunse Loignac, nclinndu-se ceremonios. V-am remarcat de la prima vedere dintre to i cei de aici, att pe domnia voastr , a c rui privire este pe ct de mndr , pe att de blajin , ca i pe tn rul de colo cu privirea viclean i mohort . Cum se nume te? Domnul de Sainte-Maline. i pentru care pricinm-a i remarcat, domnule, dacaceast ntrebare nu dovede te totu i o nem suratcuriozitate din partea mea? Pentru cvcunosc, atta tot. Pe mine?! se ar tmirat Ernauton. Domnia voastrm cunoa te i pe mine? Pe dumneavoastrca i pe dnsul; pe dnsul ca i pe to i cei ce sunt aici. E ciudat. Se poate, dar e necesar. i pentru ce-ar fi necesar? Pentru cun c pitan trebuie s - i cunoascosta ii. i pentru coamenii ace tia... Vor fi osta ii mei ncepnd de mine. Dar eu credeam cdomnul d'pernon... Sst! Numele acesta nu trebuie rostit aici sau, i mai bine, snu rosti i aici nici un nume; deschide i urechile i pecetlui i-vbuzele, i deoarece v-am f g duit svfac toate hatrurile, primi i sfatul acesta drept arvun . Vmul umesc, domnule! se nclinErnauton. Loignac i netezi must ile i se ridicn picioare: Domnilor spuse el dat fiind cntmplarea a f cut sse

ntruneascaici laolalt patruzeci i cinci de oameni n scu i pe acelea i meleaguri, sgust m vinul acesta de Spania, nchinnd paharul pentru prosperitatea tuturor celor de fa . Invita ia lui dezl n ui un ropot de aplauze vijelioase. Aproape to i s-au mb tat turt i spuse Loignac lui Ernauton. Ar fi prilejul cel mai potrivit s -i punem pe fiecare s - i povesteasc p aniile; p cat numai c n-avem timp de a a ceva. Pe urm , ridicnd glasul, strig : Hei, jupne Fournichon! F bine i scoate afarfemeile, copiii i lacheii. Lardille se sculdr cuind; nu apucase ncs - i m nnce desertul. Militor nsnici nu se clinti. S-a auzit? spuse Loignac, aruncndu-i o privire ce nu ng duia nici o mpotrivire. Hai, hai, la buc t rie, domnule Militor! Cteva clipe mai apoi, nu mai r m sesern sala hanului dect cei patruzeci i cinci de meseni mpreuncu domnul de Loignac. Domnilor spuse acesta fiecare dintre domniile voastre tie, sau cel pu in b nuie te cine l-a adus la Paris. Bine, bine, nu-i nevoie s -i rosti i numele n gura mare, ajunge c -l ti i. De asemenea, dupcum ti i, a i venit aici spre a-i da ascultare. Un murmur de ncuviin are se ridicn ntmpinarea cuvintelor lui din toate col urile s lii; cum nsfiecare dintre cei de fa cuno tea numai mprejur rile ce-i hot rsersoarta i nimeni, n schimb, n-avea habar cvecinul s u venise acolo c l uzit de aceea i stea, to i oaspe ii se uitarunul la altul cu mirare. A a, va szic spuse Loignac. L sa i, domnilor, o svprivi i pe ndelete mai pe urm . Fi i pe pace, ve i avea tot timpul sface i cuno tin . A i venit deci spre a fi n slujba acestui om, recunoa te i? Da, da! strigarcei patruzeci i cinci. Recunoa tem. A adar, deocamdat continuLoignac ve i p r si pe t cute hanul pentru a trage la locuin a ce vi s-a preg tit. To i? ntrebSainte-Maline. To i. To i am fost deci chema i, to i suntem aici o ap i un p mnt? bolborosi Perducas, ale c rui picioare erau att de ubrede, nct, ca s - i men in centrul de greutate, se ag de Chalabre, ncol cindu-i grumazul. Bagde seam i spuse acesta vezi c -mi mototole ti haina. Da, to i o ap i un p mnt, n fa a voin ei st pnului nt ri Loignac. Cum adic , domnule interveni Carmainges, mpurpurndu-se s-avem iertare, dar nimeni nu mi-a spus pn acum cdomnul d'pernon se va numi st pnul meu. Ai r bdare. N-am n eles a a. Ai r bdare, ce dracu! N-am mai v zut a a om sucit! Toatlumea t cu ciulind urechile, cei mai mul i plini de curiozitate,

iar c iva cu ner bdare. Nu v-am spus nccine va fi st pnul dumneavoastr , domnilor... Da zise Sainte-Maline dar ne-a i spus cvom avea totu i un st pn. To i avem un st pn! strigLoignac. Dar dacobrazul domniei tale este prea sub ire pentru a te mul umi cu cel pe care l-ai pomenit, n-ai dect s - i ridici privirea mai sus: nu numai cnu te opresc, dar chiar i dau dezlegarea s-o faci. Regele! murmurCarmainges. T cere! strig Loignac. A i venit aici spre a da ascultare, c uta i deci sfi i ascult tori; pnuna alta, iataici un ordin pe care mi vei face pl cere, domnule Ernauton, s -l cite ti cu glas tare. Ernauton desf urpe ndelete pergamentul pe care i-l ncredin ase domnul de Loignac i citi r spicat: "Ordin c tre domnul de Loignac de a merge s ia n primire, pentru a le fi comandant, pe cei patruzeci i cinci de gentilomi chema i de mine la Paris, cu ncuviin area maiest ii sale. NOGARET DE LA VALETTE duce d'Epernon'' Cu mintea aburitde b utursau limpezi la cap, to i oaspe ii se nclinar : cu singura deosebire cnu to i reu irs - i p streze la fel de bine echilibrul atunci cnd se ridicarn picioare. A adar, ne-am n eles spuse domnul de Loignac trebuie s veni i cu mine chiar acum. Caii mpreun cu tot tacmul i cu oamenii domniilor voastre vor r mne mai departe aici, la jupn Fournichon, care le va purta de grij , urmnd ca mai trziu strimitem dup ei; deocamdatsne preg tim de plecare. Gr bi i-vcne a teaptb rcile. B rcile? ngnargasconii. Dar ce, e vorba sne mbarc m? i schimbarntre ei priviri pline de o nes ioascuriozitate. Fire te ctrebuie s vmbarca i r spunse Loignac. Ca s mergem la Luvru, nu trebuie sa trecem pe malul cel lalt? La Luvru! La Luvru! optirgasconii, bucuro i. M i sfie al dracului! Mergem la Luvru deci? Loignac se ridicde la mas , i puse pe cei patruzeci i cinci de oaspe i sse perinde prin fa a lui, num rndu-i ca pe o turmde oi, io porni cu ei pe str zi, c l uzindu-i spre turnul Nesle. Acolo erau a tepta i de trei b rci mari care luarfiecare cte cincisprezece c l tori i, f rsmai z boveasco clip , se desprinser de rm. Ce naiba o sfacem la Luvru? se ntrebau cei mai iste i dintre ei, dezmetici i de boarea rece a fluviului, mai to i fiind mbr ca i pe sponci n straiele lor s r cu e. M car sfi avut plato a pe mine! suspinPertinax de

Montcrabeau.

X OMUL CU PLATO E Pertinax avea tot dreptul softeze dupplato a lui, deoarece, chiar n momentul acela, prin mijlocirea n stru nicului lacheu pe care l-am v zut vorbind att de familiar cu st pnul s u, fusese pe veci v duvit de ea. ntr-adev r, la auzul cuvintelor magice rostite de coana Fournichon "Zece scuzi!", valetul lui Pertinax o rupsese la fugdupnegustor. Cum ntre timp se nnoptase i cum, de bunseam , omul era gr bit, negustorul de fiare vechi apucase sfacvreo treizeci de pa i n clipa n care Samuel ie i pe u a hanului. Valetul se v zu deci nevoit s -l strige n gura mare. Negustorul se opri nfrico at i arunco privire p trunz toare str inului care se ndrepta spre el; v zndu-l nsmpov rat cu calabalcuri se opri locului. Ce pofte ti, prietene? l ntrebel. Ce spoftesc? Pe dracu-n tigaie! spuse lacheul, mecher. Poftesc sfacem un trg mpreun . Zi odatce vrei. E ti gr bit? Da. Ei, las -mbarem s r suflu pu in, ce dracu! Te las, dar r suflmai repede, c sunt a teptat. Se vedea ct de colo cnegustorul mai p stra nc o umbrde nencredere fa de lacheu. Cnd ai svezi ce i-am adus spuse acesta cum pare-mi-se c umbli dupa a ceva, n-o smai fii att de zorit. i ce mi-ai adus? O piesde toat frumuse ea, un adev rat giuvaer care... Dar v d cnici nu m-ascul i? Nu, muit. Unde? P i dumneata nu tii, neni orule zise omul cu plato e c nego ul armelor este oprit din porunca regelui? i spunnd acestea, arunca ncolo i ncoace priviri ngrijorate. Lacheul socoti de cuviin sfacpe niznaiul. Habar n-am r spunse el abia acum am picat de la Mont-de-Marsan. A a! Atunci se schimbsocoteala spuse omul cu plato e, pe care r spunsul acesta p ru s -l mai lini teascpu in. Dar, de i ai picat chiar acum de la Mont-de-Marsan, tii totu i cumblu scump r arme?

Da, tiu. Cin' i-a spus? Ei, bat -te ste bat ! Ce nevoie aveam s -mi spun cineva, cnd chiar dumneata ai strigat adineauri n gura mare! Unde anume? In pragul hanului la Spada Mndrului Cavaler. Erai n untru va s zic ? Da. Cu cine? Cu o droaie de prieteni. Cu o droaie de prieteni? De obicei nu intr ipenie de om n hanul sta. Pesemne cnu i-a venit screzi cnd i-ai v zut? Chiar a a. Dar de unde vin to i prietenii tia? Din Gasconia, ca i mine. Sunte i cumva n slujba regelui Navarei? Haida-de! Suntem francezi get-beget. Da, dar hugheno i? Catolici, ca preasfntul nostru p rinte papa, mul umesc lui Dumnezeu spuse Samuel, sco ndu- i tichia dar acum nu-i vorba de asta, ci de plato a pe care o vezi aci. Sne tragem mai lng perete, dac nu i-e cu sup rare; prea suntem n v zul tuturor, aici, n mijlocul str zii. i se ntoarserdin drum c iva pa i, pn n dreptul unei case cu nf i are burghez , prin vitraliile c reia nu se z rea nici o lumin . U a casei era str juitde un balcon ce o ad postea ca o strea in . O lavi de piatrera singurul adaos ce-i mpodobea fa ada. Adaosul acesta era pe ct de pl cut, pe att de folositor, ntruct trec torii se puteau sluji de el ca de o treaptpentru a nc leca pe catri sau pe cai. Ia svedem plato a aceea spuse negustorul cnd ajunser sub strea in de la intrare. Uite-o. Stai pu in; parcse aud ni te pa i n untru. Peste drum, nu aici. Negustorul se ntoarse. ntr-adev r, pe partea cealalta str zii se afla o cascu dou etaje; cnd i cnd, la ferestrele celui de-al doilea cat plpia pe furi o lumin . Hai, repede spuse negustorul, pip ind plato a. Ei, ce zici, ia uite ce grea e! o l udSamuel. Veche, butuc noas i demodat . Un lucru de art . ase scuzi: e ti mul umit? Cum, ase scuzi?! Bine, dar adineauri ai dat zece pentru un pieptar ciuruit, o vechitur .

ase scuzi, dac - i place repetnegustorul. Uit -te numai ce lucr tur ... Ce mintereseazlucr tura, cnd eu vnd marfa cu toptanul? Ei, vezi acum te tocme ti l judecSamuel iar adineauri ai dat atta ct i s-a cerut. Mai treacde la mine un scud spuse omul, scos din r bd ri. Numai poleiala face paisprezece scuzi! Ei, haide odat se strop i negustorul spune: da ori ba? Aferim! Halal negustor, ce szic! l nfruntSamuel. Te-ascunzi ca s - i faci mi ma urile dumitale, nu te sfie ti scalci legea n picioare i, duptoate astea, mai stai la tocmealcu bie ii oameni de treab ? Ho, ho, nu striga a a! P i ce crezi cmi-e fric ?! spuse Samuel, ridicnd glasul. Eu nu fac nego pe sub mn i n-am de ce sm-ascund. Haide, haide, ia zece scuzi i taci din gur . Zece scuzi? Dac - i spun c numai poleiala face atta. Ce, vrei s speli putina? Da' de unde! Ce om ndr cit! S tii cdacte-mpinge p catul s-o tergi, strig straja! Ultimele cuvinte fusesertrmbi ate cu un glas att de puternic, nct Samuel ar fi putut tot att de bine s - i aducla ndeplinire amenin area. G l gia strnitde el f cu sse deschido ferestruic la balconul casei n dreptul c reia se desf ura tocmeala; auzind scr itul canaturilor, n clipa n care se deschisese fereastra, negustorul nghe de spaim . Bine, bine se gr bi el sspun v d eu ctrebuie s - i fac pe plac. Na cincisprezece scuzi i las -m -n pace. Sfii s n tos! spuse Samuel, b gnd banii n buzunar. Snu te plngi de noroc. Numai c , vezi dumneata, ti cincisprezece scuzi sunt pentru st pnul meu st rui Samuel trebuie s -mi r mn i mie ceva. Negustorul se uitn toate p r ile i trase pe jum tate pumnalul afardin teac . Pe ct se p rea, avea de gnd scresteze pu in pielea lui Samuel, cru ndu-i pe veci osteneala de a cump ra o altplato n locul celei pe care o vnduse, dar Samuel avea ochiul ager, ca vrabia cnd ciugule te strugurii din vie, i se d du napoi, spunnd: Da, da, negustoriile, crezi cnu v d c-ai scos pumnalul? Dar mai v d ncceva: v d o mogldea n balcon care se uitla dumneata. Galben de fric , negustorul se uitn direc ia ar tatde Samuel i z ri o ar tare uie i n stru nic , nf uratntr-un halat din blande pisic ; acest Argus urm rise toatscena f r s scape nici o frnturde vorb i nici un gest. N-am ncotro, sunt la cheremul dumitale spuse negustorul, rnjind ntocmai ca un acal cnd i aratcol ii poftim ncun scud. Lua-te-ar to i dracii! ad ugel n oapt .

Mul umesc spuse Samuel vnzare bun ! i f cnd o plec ciune n fa a omului cu plato e, plec pe aci ncolo, rznd batjocoritor. Negustorul, care r m sese singur pe strad , se aplec s ia de jos plato a lui Pertinax, c znindu-se s-o vre n pieptarul cump rat de la Fournichon. Cet eanul continua s -l priveasc i v zndu-l cum se luptcu povara, spuse: Pare-mi-se, domnule, c domnia ta cumperi armuri? Nicidecum, domnule i r spunse bietul negu tor doar a a, din ntmplare, i numai pentru cs-a ivit un prilej. Atunci nseamnc-am picat tocmai la anc. Cum adic , domnule? ntrebnegustorul. nchipuie te- i cam chiar aici lngmine o gr madde fier vechi care ncurclocul de poman . Nu zic nu, dar, deocamdat , precum vede i, am attea cde-abia pot sle car. Vreau totu i s i le-ar t. Degeaba, fiindcnu mai am nici un ban. Nu-i nimic, i le dau pe veresie: chipul domniei tale te-arata fi un om cinstit. Mul umesc, dar sunt a teptat. Curios: am impresia cte cunosc de undeva i m rturisi cet eanul. Pe mine?! se mirnegustorul, ncercnd n zadar s - i st pneasco tres rire. Uit -te numai un pic la coiful sta l mbie mu teriul, tr gnd spre sine cu piciorul s u lung de-o po tobiectul pomenit, c ci nu se ndura splece de la fereastr , de teamca nu cumva negustorul sse c r b neasc ntre timp. i sco nd afarpe fereastr sus-numitul coif, l depuse n minile negustorului. Zice i cm cunoa te i? ntrebacesta. Adic , la drept vorbind, vi se pare cm cunoa te i? La drept vorbind, chiar te cunosc. Nu e ti dumneata... Cet eanul p rea cse str duie te s - i aducaminte; negustorul a tepta cu sufletul la gur . Nu e ti dumneata Nicolas? Omul se schimbdeodat la fa ; se vedea cum i tremurcasca n mn . Nicolas? ngnel. Nicolas Truchou, negustor de fiare vechi pe strada Cossonnerie? Nu, nu se gr bi sr spund negustorul, r suflnd peste m surde fericit. N-are a face, n orice caz ai o figur simpatic : a adar vreau s vnd, cum i-am spus, o armur ntreag , cu plato a, br are i spad , cu tot.

B ga i de seam , domnule, cnego ul cu astfel de lucruri e oprit. tiu, de vreme ce mu teriul dumitale a spus-o n gura mare adineauri. A i auzit? Ct se poate de l murit, ba chiar am v zut c nu te-ai scumpit de loc cnd a fost vorba s -i pl te ti; asta m-a ndemnat sintru n leg tur cu domnia ta; fii pe pace nsc eu n-am s te jecm nesc; tiu ce-nseamnnegustoria; doar am fost i eu cndva negustor. A a! i ce vindea i, dacnu ve cu sup rare? Ce vindeam? Da. Favoruri. Stra nic nego , domnule. A a am ajuns smpricopsesc i, precum vezi, m-am c p tuit. Felicit rile mele! De-aia mi place acum str iesc la largul meu i m-am gndit s mdescotorosesc de toate vechiturile, fiindcmi stau n drum. V -n eleg. Mai am aici i ni te pulpare... ah, i m nu ile! Dar n-am ce face cu attea buclucuri. Nici eu. N-am s iau dect plato a. A adar, nu cumperi dect plato e? Da. Curios, fiindc , oricum, fiarele astea le cumperi ca sle vinzi dupaceea mai departe cu toptanul; a a cel pu in ai spus, i fierul, oricum ar fi el lucrat, tot fier se cheamc este. A a-i, dar, vede i, prefer s ... Faci cum vrei: cump rnumai plato a sau, tiu eu, poate cai dreptate, mai bine nu mai cump ra nimic. Ce vre i sspune i? Vreau sspun cn vremurile astea pe care le tr im orice om trebuie sfie narmat. De ce? Doar e pace n ar . Dragul meu, dacar fi pace, s fie-al dracului, nu s-ar face pe scara a ntins nego cu armuri .Nu-mi spune mie mo i pe gro i. Domnule! i mai ales pe sub mn . Negustorul d du splece. ntr-adev r, cu ct muit mai bine la dumneata spuse cet eanul cu att mai mult am impresia cte cunosc. Nu, nu e ti Nicolas Truchou, i totu i mi dau seama cte cunosc de undeva. nceta i, v rog! i dacumbli s cumperi plato e... Atunci? Atunci nseamncvrei s faci o faptpl cutCelui de Sus!

Dar nceta i odat ! Nici nu tii ce simpatic mi e ti spuse cet eanul, ntinznd pe fereastro mnlung ct o zi de post, care se mpreun cu mna negustorului de parcar fi fost nn dite amndou . Dar cine dracu e ti dumneata? ntrebacesta, sim indu- i mna strnsca ntr-o menghin . Sunt Robert Briquet, poreclit urgia schismei, prieten al Ligii i catolic nfocat. A, acum tiu precis cine e ti. Negustorul se ng lbeni. E ti Nicolas... Grimbelot, t b car la Vaca f rOase. Ba nu, n-ai nimerit-o nici de astdat . R mi s n tos, jupn Robert Briquet! mi pare bine de cuno tin ! i negustorul f cu stnga-mprejur. Ce, vrei spleci? Precum vezi. F r s iei armura? i-am spus doar c n-am bani la mine. Valetul meu o smeargcu dumneata. Nu se poate. Ce facem atunci? Ce sfacem? Ne vedem fiecare de treab . Sfie al dracului, nici nu-mi trece prin gnd! De-ai ti ct doresc sp strez leg turile cu dumneata. Iar eu sm p zesc de domnia ta i ntoarse vorba negustorul, care se hot r, n sfr it, slase baltplato ele, prefernd sr mn p gubadect s fie cumva recunoscut, i- i lupicioarele la spinare, rupnd-o la fug . nsRobert Briquet nu era omul care sse dea b tut cu una cu dou ; nc lecpervazul ferestrei i cobor jos, n strad , aproape f rs aibnevoie ssar i din c iva pa i l prinse din urm pe negustor. Ai c piat, neni orule? spuse el, l sndu- i mna l t rea pe um rul bietului om. Dac i-afi du man i avrea ste bag n pu c rie, ar fi destul sstrig: la ceasul sta straja trece pe strada Augustinilor; nu- i vreau dect binele, z u, s -mi sarochii dacte mint! i, ca s - i dau o dovad , uite, acum mi-am adus aminte, n sfr it, cum te cheam . De astdatnegustorul pufni n rs. Robert Briquet se pro pi n fa a lui. Te cheamNicolas Poulain spuse el i e ti locotenent la prefectura Parisului; ineam eu minte ce ceva cu Nicolas. M-am dus pe copc ! bolborosi negustorul. Dimpotriv , ai sc pat cu fa a curat . Dr cia dracului! Mprind cn-ai sfii niciodatn stare sfaci pentru cauza sfntceea ce m bizui eu snf ptuiesc. Nicolas Poulain scoase un geam t.

Ei, haide, haide, fii tare! l mb rb tRobert Briquet. ine plato a asta, eu am sle iau pe celelalte dou ; ba ca br arele, pulparele i m nu ile pe care i le d ruiesc; i acum s-o pornim, tr iascLiga! Vii cu mine? i ajut scari armele astea menite s -i zdrobeascpe filistini; ia-o nainte, ca s -mi ar i drumul. n sufletul bietului locotenent al prefecturii fulgero b nuialpe deplin ndrept it , dar care nu lic ri dect o singurclippentru a se stinge numaidect. "Dacar fi vrut s -mi ntindo capcan i zise n sinea lui mi-ar fi spus oare c m cunoa te?" Apoi cu glas tare: Fie se nvoi el dac ii neap rat, n-ai dect smergi cu mine. Pnn pnzele albe! strigRobert Briquet, strngnd cu o mn mna aliatului s u n timp ce cu cealaltridica victorios n aer fiarele vechi cu care se mpov rase. Plecardeci mpreun . Dupvreo dou zeci de minute de mers, Nicolas Poulain ajunse n cartierul Marais; era lac de sudoare, att din pricincntinseser amndoi pasul voinice te, ct i datoritdiscu iei politice nfierbntate pe care o purtaserntre timp. Stra nic adept am c tigat murmur Nicolas Poulain, oprindu-se la oarecare distan de palatul ducelui de Guise. "Puteam sjur cplato a mea era sortit sajungaici" se gndi Briquet. Prietene spuse Nicolas Poulain, ntorcndu-se cu un gest teatral c tre Briquet, care p rea nevinovat ca un prunc nainte de a p trunde n viziuina leului, i mai dau r gaz un minut schibzue ti; mai ai nc vreme sfaci calea-ntoarsdac nu te sim i tare de nger. A ! r spunse Briquet. Am trecut doar prin attea n via : Et non 5 intremuit medulla mea ad ugel pe un ton declamator. Ah, te rog s mier i, poate c nu tii latine te? P i ce, dumneata tii? Precum vezi. "nv at, curajos, voinic, om cu stare, o adev ratcomoar ! socoti n sinea lui Poulain. Sintr m deci." i-l conduse pe Briquet n fa a por ii monumentale a palatului Guise, care se deschise la cea de-a treia b taie a ciocanului de bronz. Curtea era mp nat cu str ji i cu oameni nf ura i n mantii, care lunecau ncolo i ncoace ca ni te fantome. n tot palatul nu se z rea lic rind nici o lumin . Opt bidivii n eua i i cu friele pe cap a teptau ntr-un col . n momentul cnd se auzi bubuind ciocanul n poart , majoritatea celor ce se aflau n curte ntoarsercapetele i se gr birsse n iruie unul lngaltul, formnd un fel de gard viu spre a-i ntmpina pe noii
5

i nu a tremurat inima mea

veni i. Nicolas Poulain se apleca atunci la urechea unui fel de portar care a tepta n dreptul ferestruicii ntredeschise i- i spuse numele. Am adus cu mine i un cirac de n dejde ad ugel. Intra i, domnilor i pofti n untru portarul. Du astea la magazie spuse Poulain, ncredin nd unei str ji cele trei plato e mpreuncu toatfier ria adus de Robert Briquet. "Aha! Va szic exist i o magazie se gndi acesta. Din ce n ce mai bine." M i sfie! Stra nic te mai pricepi sle chivernise ti pe toate, jupne prefect! Da, da, mai sunt i oameni cu scaun la cap zmbi Poulain, mp unndu-se. Vino ste prezint. Trebuie s - i atrag aten ia l n tiin cet eanul c de felul meu sunt ngrozitor de timid. Nu vreau nimic altceva dect sfiu ng duit i eu ntr-un col ; dupce-mi voi fi dovedit destoinicia, faptele mele, cum spune grecul, vor avea grijsvorbeascpentru mine. Cum dore ti i r spunse locotenentul de poli ie. Atunci a teapt -m aici. i se duse sstrng mna mai tuturor celor ce se foiau ncolo i ncoace prin curte. Ce mai a tept m acum? ntrebun glas. Svinst pnul r spunse cineva. n momentul acela tocmai intrase pe poartun b rbat cu o statur impun toare. Domnilor spuse el, prinznd ultimele cuvinte schimbate ntre indivizii misterio i care se plimbau prin curte vin n numele s u. Ah! Domnul de Mayneville! exclamPoulain. "Ei, cum v d eu, am o mul ime de cunoscu i pe aici" i spuse n sinea lui Briquet, ncercnd s - i ntip reascpe obraz o strmb tur menits -i schimbe nf i area. Domnilor, ne-am adunat cu to ii acum; putem ncepe discu iile rosti glasul ce se f cuse auzit la nceput. "Minunat! se bucurBriquet. ncunul: sta-i procurorul meu, jupn Marteau." i- i ticlui pe loc o altmutrcu o u urin care ar ta c se ndeletnicise ndelung cu studiul fizionomiei. Smergem sus, domnilor! spuse Poulain. Domnul de Mayneville o lunainte, urmat de Nicolas Poulain, dup care veneau oamenii nf ura i n pelerine, i, n sfr it, dupoamenii cu pelerine, Robert Briquet. Pornircu to ii surce scara exterioarce ducea spre o galerie boltit . Robert Briquet urca treptele o datcu ceilal i, murmurnd: Dar pajul, unde o fi oare mpieli atul acela de paj?

XI DIN NOU LIGA n timp ce suia scara n urma tuturor, silindu-se s - i ticluiasco mutrct mai cuviincioasde conspirator, Robert Briquet b gde seamla un moment dat c , dupce vorbise cu c iva dintre misterio ii s i tovar i, Nicolas Poulain se oprise la u , ca i cum ar fi a teptat pe cineva. "Pe mine m-a teaptpesemne" i zise Briquet. ntr-adev r, n clipa cnd se preg tea streacnfrico torul prag, locotenentul de poli ie a inu calea noului s u amic. Snu te superi pe mine i spuse el dar cum mai to i prietenii no tri nu te cunosc de fel, vor s ia unele informa ii asupra domniei tale mai nainte de a te primi n snul adun rii noastre. Au toatdreptatea r spunse Briquet i, n modestia mea, m-am gndit de la bun nceput, precum bine tii, cvoi avea de ntmpinat aceastmpotrivire. Trebuie srecunosc m rturisi Poulain ce ti un om i jum tate. Nu-mi r mne, a adar, dect sm retrag continuBriquet, care n sinea lui era ct se poate de mul umit cavusese parte svad ntr-o singursearat ia vajnici ap r tori ai Uniunii Catolice. Vrei ste conduc? n ntrebPoulain. Nu, mul umesc, nu-i nevoie. Mi-e teamsn-ai vreo ncurc turla poart , pe de altparte sunt a teptat n untru. Nu existcumva o parolca spot ie i pe poart ? M-amira din partea domniei tale, jupn Nicolas, s nu te fi gndit la atare lucru; ar fi o nes buin . Ba exist . Spune-mi-o atunci. La urma urmei, de vreme ce ai intrat... i suntem prieteni... Fie! Ajunge sspui doar att: Parma i Lorena. i portarul o s -mi deschid ? Numaidect. Prea bine, mul umesc. Du-te de- i vezi de treab ; mntorc i eu la rosturile mele. Nicolas Poulain se desp r i de nso itorul s u i se gr bi sse napoieze n mijlocul confra ilor. Briquet f cu c iva pa i, ca i cum ar fi vrut s coboare n curte, dar cnd ajunse n capul sc rii, se opri pentru a cerceta mprejurimile. n urma investiga iilor f cute, putu s - i dea seama cgaleria boltitse ntindea paralel cu peretele exterior, ocrotit de o strea in

larg . Nu nc pea nici o ndoialcgaleria r spundea ntr-o salde la parter, potrivitpentru o ntrunire att de misterioascum era aceea la care Briquet nu avusese cinstea sfie ng duit. Aceastb nuial , care se preschimbcurnd n certitudine, fu nt ritde faptul c , la un moment dat, v zu luminndu-se fereastra cu gratii croitn peretele respectiv i prev zutcu un oblon de lemn n chip de plnie, aidoma celor cu care sunt acoperite n zilele noastre ferestrele nchisorilor i mn stirilor pentru a mpiedica privirea s r zbatafar , l sndu-se doar o deschiz turprin care sp trund aerul i albastrul cerului. Briquet i f cu socoteala c fereastra cu pricina nu putea fi dect a s lii n care se ineau ntrunirile i c , dac ar reu i sajungpn acolo, s-ar putea aciua ntr-un loc prielnic pentru a pndi ce se petrecea n untru, ntruct din postul acela de observa ie ochiul era n m sura suplini cu prisosin menirea celorlalte sim uri. Toatgreutatea pentru el era numai sajungla postul acela de observa ie i sse a eze acolo n a a fel, ca spoatprivi n untru f ra fi v zut. Briquet se uitjur mprejur. n curte nu erau dect pajii care p zeau bidiviii, solda ii cu halebardele lor i portarul cu leg tura lui de chei, to i oameni sprinteni i cu ochiul ager. Din fericire nscurtea era foarte ntins i noaptea foarte ntunecoas . De altminteri, solda ii ca i pajii, dupce-i v zurpe conspiratori afundndu-se sub bol ile galeriei, nu se mai sinchisir de nimic, iar portarul, la rndul s u, tiind cpor ile erau bine ferecate i cnimeni n-ar fi putut s iasafardacnu cuno tea parola, nu mai avea alt grijacum dect s - i fac patul ca sse culce i sia seama la ulcica mbietoare cu vin dres cu mirodenii ce se nc lzea pe foc. Curiozitatea este ndeob te a atde imbolduri tot att de puternice ca i cele ce dezl n uie orice altpatimnfocat . Rvna de a ti este att de mistuitoare, nct a pref cut n scrum via a multor curio i. Briquet aflase prea multe lucruri pn atunci pentru a nu dori s - i ntregeascpe deplin cuno tin ele. i mai roti o datprivirea n jur i, fascinat de lumina pe care fereastra o rev rsa asupra z brelelor de fier, i se p ru a deslu i n aceastsclipire un fel de chemare, iar n vergelele sc ldate n lumin o provocare pentru palmele lui vnjoase. n consecin , hot rt sajungcu orice pre la grliciul oblonului, Briquet se strecurde-a lungul corni ei, ce p rea s continue peronul ca un ornament, pnn dreptul ferestrei, i se prelinse pe lngperete ca o pisicsau ca o maimu ridicatn doulabe, inndu-se cu minile i sprijinindu- i picioarele de nfloriturile s pate n grosimea zidului. Dacpajii i osta ii ar fi putut ntrez ri prin pclele nop ii ar tarea aceea n stru niclunecnd pe perete ca i cnd ar fi plutit prin aer, ar fi nceput de bunseamsstrige c -i un lucru necurat la mijloc i chiar

i cei mai nenfrica i dintre ei ar fi sim it cum li se zbrle te p rul n cap. Robert Briquet ns nu le l s r gazul sdescopere vr jitoriile lui. Din patru pa i, reu i sapuce cu mna z brelele i, n f cndu-le cu n dejde, se pitulntre gratiile de fier i scndurile oblonului, n a a fel nct snu poat fi z rit de afar i, datorit grilajului, sfie mai mult sau mai pu in ferit de privirile celor din untru. Briquet nu se n elase, i str duin ele ca i cutezan a lui furcu prisosin r spl tite n momentul n care ajunse acolo. ntr-adev r, privirea lui mbr i a o sallargluminatde un candelabru de fier cu patru bra e i ticsitcu fel de fel de armuri printre care, dacar fi cercetat cu aten ie, ar fi descoperit cu siguran , i grum jerul, i br arele lui. Era atta puzderie de suli e, s bii, halebarde i muschete a ezate n stive sau n piramide, nct, cu ceea ce se afla acolo, s-ar fi putut narma patru regimente ntregi. Briquet nsnu se sinchisi chiar att de minunata chibzuialcu care fuseserrostuite armele, ct luaminte la adunarea h r zitsle dea o ntrebuin are sau sle mpart . Privirea lui sc p r toare se c znea sr zbatprin geamul gros, n cl it de fum i de praf, pentru a deslu i chipurile cunoscute, ascunse sub viziere i glugi. Oho! opti el. Uite-l pe jupn Cruc, revolu ionarul nostru; uite-l i pe prichindelul de Brigard, b canul din col ul str zii Lombarzilor; uite-l i pe me terul Leclerc, care acum se nume te, chipurile, Bussy i care n-ar fi ndr znit, de bun seam , a s vr i un asemenea sacrilegiu pe vremea cnd mai tr ia ncadev ratul Bussy. Trebuie s -l ntreb odatdacnu cunoa te cumva, dat fiind ca fost pe vremuri maestru de scrim , lovitura secret de spad din pricina c reia a murit la Lyon un oarecare David, o cuno tin de-a mea. M i, fir-ar s fie, cum v d eu, toatburghezia e-n p r, n schimb nobilimea... Ia te uit dr cie, domnul de Mayneville smierte Dumnezeu! d mna cu Nicolas Poulain: oamenii se nfr esc, z u dac nu-mi vine splng de emo ie! Dar ce-o mai fi asta: domnul de Mayneville. cum s-ar zice, e orator? Se preg te te, pare-mi-se, srosteasc o cuvntare; a f cut un gest plin de f g duieli i se uitn jur cu o privire st ruitoare. ntr-adev r, domnul de Mayneville tocmai ncepuse un discurs. Robert Briquet d dea din cap la fiecare cuvnt al domnului de Mayneville, nu pentru car fi putut saudm car o frnturdin polologhia lui, ci mul umindu-se doar st lm ceascn felul s u gesturile oratorului i ale celor ce-l ascultau. "Precum se vede, nu are darul de a- i convinge ascult torii. Cruc strmbdin nas, Lachapelle-Marteau i-a ntors spatele, iar Bussy-Leclerc ridicdin umeri. Hai, domnule de Mayneville, nu te l sa, vorbe te, asud , gfie, arat - i iscusin a, ce dracu! Ei, bravo, uite c cinstita adunare a nceput sse nsufle easc . He, he, to i s-au strns buluc n jurul lui, i strng mna, i arunctichiile n aer, mare dr covenie!"

Briquet, precum am spus, vedea f r s poatauzi nimic; noi ns , care asist m n gnd la dezbaterile acestei furtunoase ntruniri, suntem n m sura mp rt i cititorului ceea ce se petrecea acolo. Mai nti, Cruc, Marteau i Bussy se plnseserdomnului de Mayneville de faptul cducele de Guise nu se hot ra sfacnici o mi care. Marteau, n calitatea sa de procuror, luase cuvntul: Domnule de Mayneville spusese el a i venit, a adar, din partea ducelui Henri de Guise? Vmul umim. i suntem bucuro i sprimim n mijlocul nostru pe solul domniei sale; ar fi fost totu i necesar ca ducele n persoans se afle printre noi. Dupmoartea gloriosului s u p rinte, la vrsta de optsprezece ani, ducele i-a convins pe to i bunii francezi s - i nsu eascideea ntemeierii unei Ligi, sub al c rei stindard ne-a nregimentat pe to i. Potrivit leg mntului nostru, ne-am pus n joc via a i ne-am jertfit averile pentru biruin a acestei cauze sfinte; i iat c , n pofida jertfelor noastre, nu se face nici un pas nainte i nu se ia nici o hot rre. B ga i de seam , domnule de Mayneville, mtem c pnla urmparizienilor o s li se fac lehamite; i n momentul cnd Parisul n-o smai aibnici o rvn , care va fi soarta Fran ei? Domnul duce ar trebui sse gndeascla asta. Aceastprecuvntare se dovedi a fi pe placul tuturor membrilor Ligii i, dintre to i, Nicolas Poulain o aplaudcu cea mai mare nsufle ire. Domnul de Mayneville se mul umi sr spund cu modestie: Domnilor, nu s-a luat nici o hot rre pnacum pentru cn-a sosit ncmomentul prielnic. Cerceta i cu luare-aminte situa ia, vrog. Domnul duce de Guise, mpreuncu fratele s u, domnul cardinal, se afldin clipa de fa la Nancy, unde vegheaz amndoi: unul se str duie te spunpe picioare o armatmenit s in piept hugheno ilor din Flandra, pe care domnul duce de Anjou vrea s -i asmutasupra noastrca sne ocupe; cel lalt trimite tafete dup tafete preo ilor din Fran a i papei pentru a-i ndupleca smbr i eze cauza Ligii. Domnul duce de Guise tie un lucru pe care domniile voastre nu-l cunoa te i, i anume calian a de odinioar dintre ducele de Anjou i Henric de Navara, destr matnumai pe jum tate, este pe cale de a se njgheba la loc. elul lor ar fi s ocupe Spania n partea dinspre Navara, mpiedicnd-o sne trimitarme i bani. Iar domnul duce de Guise, mai nainte de a face vreun pas i, mai cu seam , de a veni la Paris, ar vrea sfie n m sura lupta mpotriva ereziei i a oric rei ncerc ri de uzurpare. Dar, n lipsa domnului de Guise, l avem aici pe domnul de Mayenne, care are o ndoitmisiune de ndeplinit, fiind totodat comandant al armatei i sfetnicul nostru, i pe care-l a tept ssoseasc dintr-o clip ntr-alta. Va szic l ntrerupse Bussy i, rostind aceste cuvinte, ridic din umeri va szicn l imile lor se afloriunde nu suntem noi i niciodatunde am avea nevoie sfie. Ce face, bun oar , doamna de Montpensier?

Doamna de Montpensier, dacvrei s tii, domnule, a intrat azi-diminea n Paris. i n-a v zut-o nimeni? Ba da, domnule. i cine, mrog, este aceastpersoan ? Salcde. Ooo! frem tntreaga adunare. Nu cumva ntrebCruc a reu it sse fac nev zut ? Nu chiar de tot, dar n d jduiesc m car atta ct trebuia ca snu poatfi prins . i de unde se tie cse aflaici? ntrebla rndul s u Nicolas Poulain. Cred cnu v-a n tiin at Salcde. tiu cse aflaici r spunse Mayneville pentru cam nso it-o pnla poarta Saint-Antoine. Am auzit cs-ar fi nchis por ile l ntrerupse Marteau, care abia a tepta prilejul sia din nou cuvntul. Da, domnule r spunse Mayneville cu nestr mutata lui polite e, la care nici o scialnu-l putea face srenun e. i atunci cum a reu it sp trundn ora ? A a cum s-a priceput. nseamndeci c are atta putere, nct por ile Parisului se deschid oricnd pentru dnsa?! se minunarconspiratorii, b nuitori i invidio i, cum sunt ndeob te oamenii m run i cnd intrn crd ie cu m rimile. Domnilor spuse Mayneville azi-diminea la por ile Parisului s-a petrecut un lucru pe care domniile voastre, pe ct se pare, nu l-a i aflat sau l cunoa te i doar pe departe. S-a dat poruncla bariersnu fie l sa i sp trund n ora dect cei ce aveau asupra lor un bilet de libertrecere: de cine trebuia s fie semnat biletul acesta? Habar n-am. A adar, n fa a noastr , la poarta Saint-Antoine, se aflau cinci sau ase oameni, dintre care patru ar tau ca vai de ei i erau mbr ca i cu ni te straie ponosite; cum vspun, se aflau ase oameni care au venit narma i cu zapisele astea, f rde care nimeni nu putea fi primit n untru, i care au intrat pe poartsub nasul nostru. C iva dintre ei f ceau tot felul de caraghioslcuri i i d deau ni te ifose de parc toat lumea trebuia sli se plece la picioare. Cine sunt oamenii ace tia? De unde erau biletele acelea? Nu cumva ne-a i putea l muri dumneavoastr , domnilor, care locui i aici n Paris i care ave i ndatorirea de a nu sc pa din vedere nimic din ce se petrece n ora ul domniilor voastre? A adar, Mayneville, din acuzat, devenise acuzator, cu acea miraculoasiscusin pe care numai m iestria cuvntului o poate d rui. Bilete de libertrecere, ni te caraghio i cu ifose, oameni primi i pe alese la por ile Parisului! Ei, ei! Ce-o mai fi i asta? ntreb Nicolas Poulain, ngndurat. Dacdomniile voastre, care sta i aici tot timpul, nu ti i lucrurile

astea, de unde vre i sle tim noi, care tr im n Lorena i suntem mereu pe drumuri, alergnd de colo pncolo pentru a mpreuna capetele acestui cerc care se nume te Liga? Dar, n sfr it, cum au venit am r ii tia? Unii pe jos, al ii c lare; unii singuri, al ii nso i i de lachei. Sfie cumva oamenii regelui? Vreo trei-patru dintre ei ar tau ca ni te calici. Poate c-or fi osta i? N-aveau dect douspade la ase oameni. Nu cumva or fi venetici? Pare-mi-se c erau gasconi. Oh! exclamarc iva, m rturisindu- i dispre ul. N-are a face spuse Bussy fie ei i turci, tot trebuie slu m aminte i sfim cu ochii n patru. O svedem ce-i cu ei. sta-i rostul domniei tale, domnule Poulain. Toate bune, dar pn n clipa de fa n-am reu it ncsafl m ce se ntmplcu Liga. S-a ntocmit un nou plan de b taie r spunse domnul de Mayneville. Mine ve i auzi cSalcde, care ne-a tr dat la proces i care se preg tea smai dea i alte lucruri n vileag, nu numai cn-a scos un cuvnt pe e afod, dar a retractat i m rturisirile pe care le f cuse pn atunci; i toate astea numai datoritducesei, care, dupce a izbutit s p trundn ora , strecurndu-se pe lngunul dintre cei ce veniser narma i cu zapise, s-a ncumetat sr zbeascpnn fa a e afodului, cu riscul de a fi c lcatn picioare la fiecare pas, i sse arate osnditului, de i s-ar fi putut foarte bine s-o recunoasccineva. n momentul acela Salcde, care tocmai se preg tea sfacdepline m rturisiri, a amu it; o clipmai apoi, vrednicul nostru gealat, la rndul s u, i-a nchis gura pe veci mpiedicndu-l sse c iasc . A a c , domnilor, pute i fi lini ti i, uneltirile noastre din Flandra n-au ie it la iveal . Aceastcumplittaina cobort n mormnt o datcu el. La auzul acestor cuvinte, membrii Ligii se strnsercu to ii n jurul domnului de Mayneville. Briquet ghicea din gesturile lor bucuria de care erau nsufle i i. Bucuria aceasta avu nsdarul s -l nelini teascpeste m surpe onorabilul cet ean, care p rea sfi luat pe loc o hot rre nea teptat . Se l sdeci s alunece de sus, de pe muchia oblonului, pe pavelele cur ii i se ndreptspre poart , unde, dupce rosti formula cuvenit ; Parma i Lorena, portarul i d du drumul sias . Cnd se v zu, n sfr it, afarn strad , jupn Robert Briquet r suflatt de zgomotos, nct nu era greu s - i dai seama cde o bun bucatde vreme i inea r suflarea. Consf tuirea nc nu se sfr ise; istoria ne spune ce s-a petrecut mai departe. Domnul de Mayneville aducea viitorilor r zvr ti i din Paris, din partea ducilor de Guise, planul r zmeri ei puse la cale.

R scula ii nu aveau nimic altceva de f cut dect sm cel reasc toate persoanele de vazdin oradespre care se tia c -l sprijinpe rege i scutreiere str zile strignd n gura mare: Tr iasc sfnta liturghie! Moarte politicilor!, aprinznd astfel rugul unui nou Sfnt Bartolomeu din r m i ele nemistuite de foc ale celui de odinioar : numai cde ast datnu se f cea nici o deosebire ntre catolicii neconformi ti i hugheno i. n felul acesta, rebelii n elegeau sslujeascdoi dumnezei: pe cel ce domne te n sl vile cerului i pe cel ce urma sdomneascn Fran a: pe Atotputernicul i pe domnul de Guise.

XII LA PALATUL LUVRU, N CAMERA MAIEST II SALE HENRIC AL III-LEA n vasta nc pere de la Luvru, n care cititorii au p truns n attea rnduri mpreuncu noi i n care am avut adesea prilejul s -l vedem pe bietul rege Henric al III-lea petrecnd ceasuri nesfr it de lungi i de chinuitoare, l vom reg si i de astdat , nu sub nf i area unui monarh, nici a unui st pnitor, ci palid, ab tut, fr mntat i bntuit f r cru are de toate umbrele pe care amintirea sa le evoca nencetat sub aceste bol i pline de str lucire. Henric se schimbase mult de cnd moartea i secerase prietenii n mprejur ri att de cumplite, a a cum le-am zugr vit aiurea: doliul acesta se ab tuse asupra lui ca o vijelie pustiitoare, i s rmanul rege, care, amintindu- i n tot momentul c era un om ca to i oamenii, i pusese toatncrederea i tot temeiul puterii sale n afec iunea ce o purta celor din preajm , se pomenise dintr-o dat jefuit de orice ncredere i de orice putere, de c tre moartea cea pizma , naintea nfrico atei clipe cnd suveranii se nf i eazn fa a lui Dumnezeu singuri, f r prieteni, f rstr ji i f r coroan . Henric al III-lea fusese crncen lovit: to i cei pe care-i ndr gea c zuserrnd pe rnd n jurul s u. DupSchomberg, Qulus i Maugiron, uci i n duel de c tre Livarot i Antraguet, Saint-Mgrin fusese asasinat de domnul de Mayenne: r nile r m seserdeschise i nc mai sngerau... Afec iunea pe care o purta noilor s i favori i, d'pernon i Joyeuse, sem na cu dragostea unui p rinte care, pierzndu- i cele mai vrednice odrasle, i revarstoatduio ia asupra copiilor care i-au r mas: de i cunoa te prea bine toate cusururile lor, i iube te i-i cocolo e te, p zindu-i ca ochii din cap ca nu cumva moartea saibvreo putere asupra lor. l cople ise pe d'pernon cu tot felul de daruri, i totu i dragostea pe care i-o purta lui d'pernon era ov ielnic i plinde toane; n unele

momente chiar l ura. Abia atunci Caterina, nenduplecata lui sfetnic , n care gndirea veghea necontenit ca flac ra candelei n tabernacol, abia atunci Caterina, care nici chiar n anii tinere ii nu fusese n stare a s vr i o ct de mic nes buin , lund cuvntul n numele poporului, g sea prilejul sfoarfece prieteniile suveranului. n schimb, niciodatnu s-ar fi ncumetat s -i spun , atunci cnd monarhul golea vistieria pentru a ridica la rangul de ducat mo ia lui La Valette, sporind-o cu o d rnicie regeasc , niciodatnu i-ar fi spus: Sire, ai face mai bine sur ti pe oamenii ace tia care nu te iubesc ctu i de pu in sau care, din p cate, te iubesc doar pentru a trage foloase. Era destul s -l vadnspe rege ncruntndu-se ori s -l aud , ntr-un moment de oboseal , nvinuindu-l pe d'pernon cnu este dect un c rp nos i un mi el, pentru a g si numaidect cuvntul nendur tor n stare sdea n vileag toate p catele pe care att poporul ct i regalitatea le puneau n sarcina lui d'pernon i care avea darul de a r scoli i mai adnc ura monarhului. D'pernon, gascon, dar numai pe jum tate, cnt rise de la bun nceput, cu viclenia i perversitatea lui nn scute, sl biciunile regelui; tia bun oars - i ascund ambi ia, o ambi ie nedeslu it , ale c rei eluri nici el nsu i nu le cuno tea nc ; n schimb, cupiditatea de care era st pnit i inea loc de busolpentru a se ndruma spre ndep rtatul i neb nuitul rm pe care i-l ascundeau ncz rile viitorului, i aceast cupiditate era singurul imbold de care se l sa c l uzit. Dacntmpl tor vistieria era ct de ct chivernisit , l vedeai pe d'pernon r s rind ca din p mnt i apropiindu-se cu bra ele ntinse i cu fa a zmbitoare: de ndatce vistieria era sleit , i lua t lp i a, cu o fluturare de dispre pe buze i cu sprnceana ncruntat , pentru a se fereca fie la el n palat, fie ntr-unul din castelele sale, unde i jelea lipsurile i s r cia pnce nmuia inima bietului rege, care de felul s u era slab de nger, i reu ea n cele din urms -i smulgo noudanie. Datoritlui, favoritismul devenise o ndeletnicire n toatputerea cuvntului, ndeletnicire pe care tia s-o exploateze cu ndemnare, silindu-se sstoarcct mai multe venituri cu putin . n primul rnd nu-i ng duia suveranului nici cea mai micp suire atunci cnd trebuia spl teascsoroacele; mai trziu, cnd ajunse curtean i cnd toanele viforoase ale monarhului se dovedirndeajuns de schimb toare pentru a c li cugetul lui de gascon, mai trziu, cum spuneam, catadicsi, n sfr it, sse osteneasc i el un pic, adicsdea o mnde ajutor la strngerea sun torilor cu care avea de gnd s - i umple punga. Nevoia aceasta, i d dea bine seama, l silise sse transforme dintr-un curtean obi nuit cu trnd via, situa ie cum nu se poate mai priincioas , ntr-un curtean plin de osrdie, cea mai p c toas ndeletnicire din lume. i adeseori suspina cu am r ciune gndindu-se la pl cutele r gazuri h r zite lui Qulus, lui Sehomberg i lui Maugiron, care n via a lor nu avuseserprilejul s discute nici despre treburile

statului, nici despre cele particulare, i care izbuteau cu atta u urin sprefacfavorurile n galbeni, i galbenii n desf t ri; vremurile nsse schimbaser : vrsta de aur fusese urmatde vrsta de fier; banii nu mai intrau singuri n pungca alt dat : trebuia sumbli dupei, s scormone ti, pentru a-i dobndi, n m runtaiele poporului, ca ntr-o minpe jum tate sleit . D'pernon se resemnpn la urm , avntndu-se ca un nfometat n m r cini urile nclcite ale administra iei, zvntnd totul n cale ori ncotro i ndrepta pasul i storcind pn la ultima pic turde snge, f ra lua n seam blestemele, atunci cnd zorn itul scuzilor de aur izbutea sacopere glasurile jeluitorilor. Portretul lui Joyeuse, al c rui caracter l-am creionat mai nainte n grab , ce-i drept, i destul de sumar, este n m surtotu i s -i arate cititorului diferen a dintre cei doi favori i care mp r eau ntre ei, n-am zice prietenia, ci mai degrabacea v dit nrurire pe care Henric le-o ng duia cu prisosin celor din preajma sa s-o exercite asupra Fran ei ca i asupra lui nsu i. Joyeuse, n chip firesc i f rs - i fac vreo socoteal , mersese pe urmele unui Qulus, ale unui Schomberg, Maugiron ori Saint-Mgrin, deci continund tradi ia statornicit : i iubea monarhul i se l sa cu nep sare r sf at de el; cu singura deosebire czvonurile ciudate ce se r spndisercndva asupra neasemuitei prietenii pe care suveranul o nutrise fa de predecesorii lui Joyeuse se stinsesero dat cu aceast prietenie; nici o patnjositoare nu mai ntina afec iunea aproape p rinteascpe care Henric o avea pentru Joyeuse. Tn rul, care se tr gea dintr-o familie de oameni de omenie i cu un nume str lucit, c uta sp streze, cel pu in de ochii lumii, respectul fa de regalitate, i familiaritatea lui nu dep ea niciodatanumite margini. n adncul sufletului, Joyeuse era un prieten adev rat pentru Henric, numai cnu se ivea niciodatprilejul ca lucrul acesta siasn vileag. Anne era un tn r nfl c rat i dr g stos din fire, iar cnd inea la cineva, era egoist; a fi fericit prin generozitatea monarhului i a rev rsa aceastfericire asupra celui ce i-o d ruise nu nsemna mare lucru n ochii lui; totul pentru dnsul era sfie oricum i n orice fel fericit. Viteaz, chipe , bogat, str lucea ncununat i de acest ntreit har ce nconjoarfrun ile tinere cu un nimb de iubire. Natura fusese peste m surde darnicfa de Joyeuse i Henric blestema uneori natura care i l sase monarhului att de pu ine lucruri de f cut pentru prietenul s u. Henric cuno tea ndeajuns de bine pe ace ti doi oameni i-i ndr gea tocmai din pricina contrastului dintre ei. Sub o aparen sceptic i supersti ioas , Henric ascundea o aplecare spre filozofie, care, dacn-ar fi fost Caterina, s-ar fi dezvoltat n chipul cel mai folositor. Adeseori tr dat, Henric, nu se l sase am git niciodat . Avnd, a adar, o adnc n elegere pentru caracterul prietenilor s i i cunoscnd pe deplin att cusururile ct i calit ile fiec ruia, p r sit i de unul i de cel lalt, singur i trist n camera lui ntunecoasde la

palat, regele se gndea la ei, la dnsul, la via a lui i privea, n negura ce st ruia n nc pere, z rile mohorte pe care attea alte priviri mai pu in p trunz toare dect a sa le-ar fi v zut mijind n viitor. Execu ia lui Salcde a ternuse o umbrdeaspeste sufletul s u. Singur ntre doufemei, ntr-o asemenea mprejurare, Henric descoperise dintr-o datct era de neajutorat: sl biciunea Louisei l ntrista; t ria Caterinei, n schimb, avea darul s -l nsp imnte. n sfr it, Henric se sim ea st pnit de spaima aceea nedeslu it , dar pururea st ruitoare, pe care o ncearcmonarhii pecetlui i de soart , pentru co stirpe ntreagse stinge n ei i o datcu ei. S - i dai seama ntr-adev r c , fiind mai presus dect ceilal i oameni, slava de care e ti nconjurat nu are o temelie solid ; ssim i c e ti statuia spre care se nal fumul c delni elor, idolul c ruia toat lumea i se nchin , dar catt preo imea ct i poporul, att cei ce i se nchinct i cei ce- i slujesc te coboarsau te ridicdupcum le vine lor mai bine i te clatinncolo i-ncoace dupbunul lor plac, pentru un suflet seme este cea mai amarnic njosire. Henric era con tient de lucrul acesta i i f cea snge r u tocmai pentru cera con tient. Totu i, cnd i cnd, c uta s - i ntremeze curajul, ad pndu-se la izvoarele tinere ii sale, izvoare ce secaser nainte ca anii tinere ii s se fi sfr it. "La urma urmei i spunea el pentru ce m-afr mnta? Nu mai am nici un r zboi de purtat; Guise se afl la Nancy, Henric la Pau: unul se vede silit s - i nfrneze ambi ia, ferecnd-o n sufletul s u, cel lalt n-a avut niciodat a a ceva. Spiritele se lini tesc, nici un francez nu putea spuntemei pe o idee att de n stru nic , nchipuindu- i c-ar fi cu putin ca regele lui sfie detronat; cea de-a treia coroanf g duit de foarfecele de aur al doamnei de Montpensier nu este dect o vorbn vnt, scorneala unei femei r nite n amorul ei propriu; doar mama mai are ncasemenea n luciri i se tot teme de spectrul nu tiu c rui uzurpator, f r s -mi poat spune l murit cine este uzurpatorul; eu ns , fiind b rbat i avnd ncjudecata ntreag , mi dau bine seama la ce mpot a tepta din partea pretenden ilor de care se nfrico eaz dnsa. Am sdovedesc tuturor cHenric de Navara nu-i dect un caraghios, iar Guise un nemernic, i am smpr tii cu spada n mn toate ligile str ine. Smierte Dumnezeu, dar nu cred ceram mai destoinic la Jarnac i la Moncontour6 dect sunt acum. Da continu Henric, punnd b rbia n p mnt a a e, dar pnuna alta, m plictisesc i plictiseala este ucig toare. sta-i ntr-adev r singurul du man ce unelte te mpotriva mea: plictiseala! i mama nu mi-a pomenit niciodatnimic despre el! Svedem dac-o svincineva ast -sear ! i Joyeuse care mi-a promis c-o sfie devreme aici: ce vrei, i
6

Localit i unde ducele de Anjou (ulterior Henric al III-lea) a repurtat victorii: la Jarnac (1569) asupra protestan ilor condu i de Cond, la Moncontour (1569) asupra amiralului Coligny

place omului spetreac ; dar cum dracu face ca spetreac ? D'pernon? Ah, stuia nu-i arde de petreceri, e mbufnat: nu i-a ncasat ncpoli a de dou zeci i cinci de mii de scuzi pentru cornute: treaba lui, n-are dect sstea mbufnat ct o pofti." Sire se auzi glasul ambelanului domnul duce d'pernon! Cei ce cunosc scielile unei a tept ri, r bufnirile de mnie pe care ntrzierea le strne te mpotriva persoanei a teptate, u urin a cu care se risipesc norii cnd persoana respectivse arat , n sfr it, vor n elege nsufle irea cu care suveranul porunci sse aducun scaun pentru duce. Ah! Bunseara, duce! l ntmpinel. M bucur c te v d. D'Epernon se nclinrespectuos. De ce n-ai venit la execu ia sec turii aceleia de spaniol? tiai doar c i-am p strat un loc la mine, n loj , de vreme ce i-am trimis vorb . N-am putut, sire. N-ai putut? Nu, sire, aveam treab . Ai zice, cnd l vezi cu mutra asta lungde un cot, ceste vreun ministru de-al meu i c-a venit aici s -mi dea de tire cnu s-au pl tit mai tiu eu ce subven ii spuse Henric, ridicnd din umeri. ntr-adev r, sire r spunse d'pernon, prinznd mingea din zbor maiestatea voastr are dreptate: subven iile n-au fost pl tite i am r mas f ro l scaie. Bine, bine bomb ni Henric, ner bd tor. Dar urmd'pernon nu despre asta este vorba i mgr besc s-o spun maiest ii voastre, ca nu cumva s - i nchipuie cacestea sunt treburile cu care m-am ndeletnicit. Svedem atunci despre ce-i vorba, duce. Maiestatea voastr tie ce s-a petrecut n timp ce Salcde era pe e afod? Ba bine cnu! Doar eram acolo. Au ncercat s -l r peasc pe osndit. N-am v zut a a ceva. Totu i a a umbl zvonul prin ora . Zvon f rnici un temei i f r nici o urmare: nimeni nu s-a clintit. Cred cmaiestatea voastr se n al . i pe ce se bizuie aceastcredin ? Pe faptul cSalcde s-a lep dat n fa a poporului de lucrurile pe care le-a m rturisit n fa a judec torilor. Aha, ai i aflat va s zic ? mi dau osteneala saflu tot ce poate s intereseze pe maiestatea voastr . Mul umesc! Dar unde vrei sajungi cu aceastprecuvntare? Vreau sspun cun om care moare a a cum a murit Salcde se

dovede te a fi pnla cap t un slujitor credincios, sire. Ei, i? St pnul care are asemenea slujitori se poate socoti fericit: asta-i tot. i vrei sspui c eu n-am asemenea slujitori sau, mai degrab , cnu-i mai am? Ai dreptate, dac la asta te-ai gndit. Nu vreau sspun asta. Maiestatea voastr ar g si la nevoie, i nimeni nu este n m surs tie mai bine ca mine lucrul acesta, slujitori tot att de credincio i ca i cei de care s-a nconjurat st pnul lui Salcde. St pnul lui Salcde, st pnul lui Salcde! De ce nu vre i s spune i odatlucrurilor pe nume, voi tia care sunte i n preajma mea? Cum se nume te st pnul acesta? Maiestatea voastrtrebuie s tie mai bine ca mine, de vreme ce se ocupde politic . tiu eu ce tiu. Spune-mi ce tii dumneata. Eu nu tiu nimic; b nuiesc doar o mul ime de lucruri. Minunat! suspinHenric, plictisit. Ai venit aici ca sm nsp imn i i ca s -mi mp rt e ti ni te zvonuri nepl cute, nu-i a a? i mul umesc, duce, nici nu mputeam a tepta la altceva din partea dumitale. Prea bine, v d cmaiestatea voastrmtrage la r spundere acum. i pe bundreptate, cred. Ba nu, sire. Un om credincios care vine cu o veste nepl cut poate sse n ele, dar omul acela totu i nu i-a f cut dect datoria, aducnd aceastveste. Sunt treburi care mprivesc numai pe mine. Ah! De vreme ce maiestatea voastrn elege astfel lucrurile, ave i dreptate, sire; snu mai vorbim. Dupaceste cuvinte se l so t cere pe care suveranul se gr bi s-o curme cel dinti. Ei, haide spuse el nu-mi ntuneca sufletul, duce. i a a sunt destul de mohort, ca un faraon egiptean n inima unei piramide. ncearcs m -nvesele ti. Ah, sire! Din p cate, veselia nu vine la porunc . Regele b tu mnios cu pumnul n mas . E ti un nc p nat, un prieten r u, duce! izbucni el. O, Doamne, n-afi crezut c-am pierdut totul, o datcu slujitorii mei de odinioar . mi pot ng dui satrag aten ia maiest ii voastre c nu face nimic spre a-i ncuraja pe cei de azi? Monarhul t cu i, drept r spuns, se mul umi sm soare cu o privire ct se poate de semnificativpe omul din fa a sa, care, datorit lui, avea acum o situa ie att de str lucit . D'pernon n elese. Maiestatea voastrmi repro eazbinele pe care mi l-a f cut

rosti el ca un gascon neaoce era. Eu nsnu m gndesc s -i repro ez devotamentul pe care i l-am dovedit. Spunnd acestea, ducele, care nu se a ezase nc , lu scaunul pe care monarhul l preg tise pentru el. La Valette, La Valette l dojeni regele cu triste e de ce vrei s -mi faci snge r u, tocmai tu care e ti att de mucalit, tu care ai putea cu voio ia ta s -mi nseninezi inima i s -mi aduci rsul pe buze? Martor mi-e Dumnezeu c nu mi-a trecut prin gnd s vorbesc nici despre Qulus, care era att de viteaz, nici despre Schomberg, un om att de bun, nici despre Maugiron, care sc p ra scntei cnd era n joc onoarea mea. Ba mai era pe atunci i Bussy, Bussy care nu s-a ar tat deloc a fi omul meu, dacvrei, dar pe care nu mi-ar fi fost greu s -l atrag de partea mea dacnu m-afi temut snu-i mhnesc pe ceilal i; Bussy, care din p cate le-a pricinuit, f r svrea, moartea! Cine ar fi crezut c-o sajung vreodats -i regret chiar i pe du manii mei! Cte ipatru erau viteji, f rdoar i poate. Ei, Doamne, nu trebuie ste superi c - i spun toate astea. Ce vrei, La Valette, nu e-n firea dumitale s love ti n dreapta i-n stnga cu spada la orice ordin zi, trecnd prin ascu i ul ei pe oricine i iese n cale; la urma urmei, dragul meu, chiar dacnu e ti prea inimos de felul t u i nici prea ndr zne , n schimb ai haz, e ti iste i sfaturile tale sunt binevenite uneori. Tu cuno ti toate p surile mele, la fel ca i cel lalt prieten mai umil n tov r ia c ruia n-am sim it niciodatce nseamn plictiseala. La cine se gnde te maiestatea voastr ? Ce bine ar fi dac i-ai da osteneala s semeni cu el, d'pernon! Dar, oricum, s-ar cuveni s tiu totu i pe cine regretmaiestatea voastr . Oh, s rmane Chicot! Unde e ti? D'pernon se ridic de pe scaun, jignit. Ce s-a ntmplat? ntrebregele. Se pare, sire, cmaiestatea voastr i deap namintirile ast zi; ceea ce, la drept vorbind, n-aputea spune c este o mprejurare fericit pentru toatlumea. i pentru ce? Pentru cmaiestatea voastr , f rnici o inten ie, poate, m asemuie te cu jupn Chicot i pentru ceu nu am nici un motiv sm simt m gulit de aceastasemuire. N-ai dreptate, d'pernon. N-aputea asemui cu Chicot dect pe un om pe care-l iubesc i care ine la mine. Era un slujitor iscusit i un om de n dejde. i Henric suspinadnc. Presupun cnu pentru a sem na cu jupn Chicot maiestatea voastrmi-a acordat rangul de duce i pair al Fran ei spuse d'pernon. Ei, haide, haide, snu ne facem imput ri l dojeni monarhul cu un zmbet att de mali ios, nct gasconul, cu toatviclenia i neru inarea lui, se sim i mult mai strmtorat n fa a acestei timide ironii

dect n fa a unui reproustur tor. Chicot m iubea urmHenric i-i simt lipsa acum; asta-i tot ce pot s - i spun. Oh! Cnd mgndesc c n locul sta unde stai tu acum s-au perindat cndva to i ace ti tineri chipe i, nenfrica i i credincio i, c n jil ul acela de colo pe care i-ai l sat p l ria, Chicot a a ipit de attea ori! O fi fost poate un lucru plin de duh l ntrerupse d'pernon dar, orice s-ar spune, era o lipsde respect din partea lui. Din p cate suspinHenric acest prieten nepre uit nu mai are nici duh, nici f pturn ziua de azi. i scuturcu triste e m t niile lui sculptate n chip de sc frlii de mort, iscnd un zorn it sinistru ca i cnd ar fi fost f cute ntr-adev r din oseminte. Dar ce s-a ntmplat eu jupn Chicot? ntrebnep s tor d'pernon. A murit! r spunse Henric. A murit ca to i cei ce au inut cndva la mine. Cinstit vorbind, sire, cred c-a f cut foarte bine smoar , z u! mb trnise, s rmanul, mult mai pu in totu i dect glumele lui, i dup cte tiu, cump tarea nu era cea mai de seamvirtute a sa. i de ce a murit bietul om, sire?... Nu cumva dintr-o indigestie? Chicot a murit de inimrea, hapsnule! i r spunse regele, acru. Cred c-a spus-o numai a a, ca sv facsrde i pentru ultima oar . Te n eli: nici m car n-a vrut s -mi spun ceste bolnav, ca s nu mntristeze. tia ct mdoare pierderea prietenilor mei, de vreme ce m-a v zut de attea ori plngndu-i. Atunci nseamncvi s-a ar tat n chip de strigoi? Dea Domnul s -l mai v d o dat , fie i ca strigoi! Nu, am aflat de la prietenul s u, cuviosul stare Gorenflot, care mi-a scris spre a-mi mp rt i trista veste. Gorenflot! Cine o mai fi i sta? Un preacucernic p rinte pe care l-am numit stare la Iacobini i care p store te mn stirea aceea frumoasde la marginea ora ului, dincolo de poarta Saint-Antoine, fa -n fa cu Croix-Faubin, lng Bel-Esbat. Minunat! Cine tie ce predicator de duzin , pe care maiestatea voastrl-a c p tuit nzestrndu-l cu o mn stire de treizeci de mii de livre i c ruia nici nu se gnde te m car s -i repro eze ceva. Nu cumva i-a c unat acum s hule ti? Dacasta ar putea descre i fruntea maiest ii voastre, am s ncerc. P ze te- i gura, duce: mnii pe Dumnezeu! Chicot, dupcte tiu, nu se ferea shuleasc i totu i lui, pare-mi-se, i se trecea cu vederea. Chicot a sosit ntr-o vreme cnd ncmai eram n stare srd uneori.

Atunci maiestatea voastrnu are nici un motiv s -l regrete. De ce? De vreme ce nimic nu mai poate strni rsul maiest ii voastre, Chicot, ct ar fi fost el de pozna , nu i-ar putea fi de nici un folos acum. Era un om foarte priceput i nu-l regret numai pentru ghidu iile lui. Atunci pentru ce? n orice caz, nu pentru chipul s u, presupun, c ci jupn Chicot era ca o sperietoare. Sfaturile lui erau pline de n elepciune. ntr-adev r! Precum v d eu, dacar mai fi tr it, maiestatea voastr , de bunseam , l-ar fi f cut ministru de justi ie, a a cum, dintr-un biet rcovnic, a f cut un egumen. Ajunge, duce! Te rog snu rzi de cei care mi-au dovedit dragostea lor i pe care eu nsumi i-am ndr git. De cnd a trecut n lumea celor drep i, Chicot e sfnt pentru mine ca un prieten adev rat, iar cnd eu n-am chef de rs, doresc ca nimeni snu rd n jurul meu. Prea bine, sire. La drept vorbind, am tot atta chef de rs ca i maiestatea voastr . Voiam numai sspun cadineauri l regreta i pe Chicot pentru cera pururea voios; cadineauri mi cerea i sv nveselesc, n timp ce acum a i dori s vntristez... Comedia dracului!... Oh, s -mi fie cu iertare, sire, dar nu tiu cum se face cvorba asta spurcatmi stmereu pe limb . Bine, bine, acum chiar cnu mai am chef de nimic; acum sunt ntocmai a a cum voiai s mvezi atunci cnd ai nceput s -mi n iri balivernele acelea sinistre. N-ai dect s -mi spui ve tile proaste cu care ai venit, d'pernon; orice-ar fi, regele p streaz totu i n el drzenia unui b rbat. Nici nu mndoiesc, sire. Din fericire pentru mine, deoarece paza din jurul meu este att de slab , nct, dac n-afi cu ochii n patru, de zece ori pe zi aputea fi r pus. Ceea ce b nuiesc cnu le-ar displ cea anumitor oameni pe care-i cunosc. Ct despre ace tia, duce, mbizui pe halebardele g rzilor mele elve iene. Atta numai chalebardele n-au puterea sloveascprea departe. mpotriva celor care trebuie lovi i de departe, am muschetele archebuzierilor mei. n schimb, muschetele sunt mai pu in ndemnatice cnd e vorba socheascde aproape: singurele n m sura ocroti via a unui monarh, mult mai bine dect halebardele i muschetele, sunt ni te piepturi o elite. Din p cate spuse Henric am avut parte de asemenea piepturi odinioar i n aceste piepturi b teau ni te inimi alese. Niciodatnu s-a ncumetat cineva smloveascpe vremea cnd eram str juit de aceste

nsufle ite metereze care se numeau Qulus, Schomberg, Saint-Luc, Maugiron i Saint-Mgrin. De aceea, va szic , i regretmaiestatea voastr ? ntreb d'pernon, care nu voia s scape prilejul de a- i lua revan a asupra monarhului, sco nd n vileag egoismul lui. Regret, n primul rnd, inimile ce b teau n aceste piepturi. Sire spuse d'pernon nu tiu dacmi pot ng dui satrag aten ia maiest ii voastre cde felul meu sunt gascon, adicun om prev z tor i iscusit; cmi dau toatosteneala s nlocuiesc prin agerimea min ii alte nsu iri cu care natura n-a catadicsit sm nzestreze; ntr-un cuvnt, cfac ce-mi st n putere, adic tot ceea ce trebuie sfac, i c , prin urmare, am tot dreptul sspun: "Acum, fie ce-o fi". A a! Deci, cum s-ar zice, te speli pe mini; vii s -mi mpui urechile cu nu tiu ce primejdii adev rate sau n scocite i, dupce ai reu it s m nfrico ezi, nu g se ti altceva mai bun s -mi spui dect: "Fie ce-o fi!"... i sunt foarte ndatorat, duce. Maiestatea voastrbinevoie te screadm car ct de ct c primejdiile acestea sunt adev rate? Fie: cred dac -mi dovede ti ce ti n stare sle nfrun i. Mbizui csunt. ntr-adev r? Da, sire. Sunt convins. Ai tu mijloacele tale, micile tale chichi e, vulpoiule! Nu sunt chiar att de mici. Svedem despre ce-i vorba. Maiestatea voastrbinevoie te sse ridice? Pentru ce? Ca smearg cu mine n aripa veche a Luvrului. Aceea care dspre strada Astruce? Mai precis, n locul unde era vorba sse cl deasco magazie de mobile, lucrare ce a fost l satn p r sire de cnd maiestatea voastr nu mai are trebuin de nici o mobiln afarde stranele de rug ciune i m t niile din capete de mort. La ora asta? Orologiul palatului tocmai a b tut de zece: am impresia cnu-i chiar att de trziu. i ce-am s v d n paragina aceea? Ei, Doamne, dac v-aspune, ar nsemna snu mai veni i. E cam departe, duce. T ind prin galerii, ajungem n cinci minute, sire. D'pernon, d'pernon... Porunc , sire. Dacceea ce vrei s -mi ar i nu meritosteneala, ste p ze ti! Pun capul jos, sire, cmeritosteneala. Smergem atunci suspin regele, ridicndu-se anevoie din jil .

Ducele i puse pelerina i prezentregelui spada: pe urm , lund o f clie de cear , o porni nainte n lungul galeriei, c l uzind pa ii maiest ii sale preacucernice, care mergea t r g nat n urma lui.

XIII DORMITORUL De i nu era mai mult de zece, a a cum spusese d'pernon, o t cere mormntalcoborse asupra Luvrului: vntul sufla att de n prasnic, nct abia dacse auzea pasul greoi al santinelelor i scr itul pun ilor mobile. n mai pu in de cinci minute, cei doi cutreier tori ai palatului ajunserntr-adev r n aripa stngdinspre strada Astruce, care- i p strase vechiul ei nume chiar dupzidirea bisericii Saint-Germain-l'Auxerrois. Ducele scoase o cheie din punga atrnat la cing toare, cobor cteva trepte, trecu printr-o curticic , deschise o poartboltit i troienitsub un m r cinide curpeni cu frunze ng lbenite, n p dit la poale de b l rii. Merserpre de vreo zece pa i printr-un gang ntunecos i d dur ntr-o curte interioardin care pornea, ntr-un col , o scarde piatr . Scara urca spre o nc pere foarte largsau, mai bine zis, spre un imens coridor. D'pernon avea asupra lui i cheia de la coridor. Ducele cr p bini or u a, descoperindu-i monarhului ciudata ntocmeala nc perii, ce s rea n ochi de cum se deschidea u a. Sala era mobilatcu patruzeci i cinci de paturi i n fiecare pat dormea cte un om. Regele privi paturile n irate, privi liota aceea de somnoro i, apoi, ntorcndu-se cuprins de curiozitate i totodatnelini tit c tre nso itorul s u, ntreb : Ei? Ce-i cu oamenii tia care dorm aici? Mai dorm ncn seara asta, pentru cde mine ncolo nu vor mai dormi dect cu schimbul. i pentru ce nu vor mai dormi? Pentru ca spoatdormi n tihnmaiestatea voastr . Vorbe te l murit. Oamenii ace tia sunt deci prietenii t i? Ale i de mine, sire, treiera i ca grnele pe arie: ni te str jeri nenfrica i ce nu se vor dezlipi o clipde maiestatea voastr , nso ind-o ca propria sa umbr , i care, fiind cu to ii gentilomi i avnd, a adar, dreptul de a merge oriunde va avea de mers maiestatea voastr , nu vor ng dui nim nui sse apropie de suveran dect pnn vrful spadei lor. i cum, tu ai n scocit n zbtia asta, d'pernon?

Ei, Doamne, da, eu, sire, eu, cu mintea mea. O srdlumea de noi. Dimpotriv , o sne tie de fric . Chiar a a de fioro i sunt gentilomii t i? Sire, sunt ca o haitpe care o ve i putea asmu i dup plac asupra oric rui vnat i care, necunoscnd pe nimeni i nefiind n leg turcu nimeni n afarde maiestatea voastr , vor a tepta s primeasclumina, c ldura i via a de la monarhul lor. Bine, dar asta o sm-aducn sapde lemn. Un rege poate oare sajungn sapde lemn? Deocamdatv d cnu am cu ce pl ti nici m car g rzile mele elve iene. Uita i-vbine la oamenii ace tia, sire, i spune i-mi dacvi se pare c-ar putea ntr-adev r svoblige la cine tie ce cheltuieli? Suveranul arunco privire n lungul dormitorului a c rui nf i are era vrednicde toataten ia, chiar i pentru un rege familiarizat cu frumoasele mp r iri arhitectonice. Ct era de lung , sala fusese desp r itprintr-un perete: pe una din laturile acestui perete constructorul ornduise patruzeci i cinci de alcovuri a ezate unul lng altul ca ni te paraclise, n a a fel nct s comunice cu pasajul n cap tul c ruia regele i d'pernon se oprisers priveasc . n fiecare alcov se afla cte o u ce r spundea ntr-o nc pere nvecinat . Datoritacestei mp r iri bine chibzuite, fiecare gentilom avea deopotrivo via public , precum i o via particulart inuitntre patru pere i. Via a public i-o petrecea n alcov. n intimitate, st tea ascuns n chilioara lui. La rndul lor, fiecare din aceste chilioare d dea ntr-un balcon ce ncingea ntreaga cl dire. Suveranul nu pricepu din capul locului toate subtilit ile acestei ntocmiri. De ce ai inut smi-i ar i dormind? ntrebel. M-am gndit, sire, c -n felul acesta maiestatea voastrva putea s -i cerceteze mai lesne, i cum alcovurile aflate aici poartfiecare cte un num r, mai au de asemenea avantajul de a transmite acest num r locatarului respectiv, a a nct, fiecare dintre cei de fa poate fi, dup nevoie, un om sau numai o cifr . Treaba asta este destul de ingenios ticluit recunoscu regele mai cu seamdacnimeni altul n afar de noi nu va cunoa te taina acestei aritmetici. Dar nu crezi cbie ii oameni au sse n bu e stnd toatziua n vizuina asta? Dacmaiestatea voastr binevoie te, o sfacem mpreuno plimbare i o s vizit m locuin a fiec ruia dintre ei. Sfinte Dumnezeule! Frumos plocon mi-ai adus, d'pernon, o adev ratmagazie de vechituri! spuse regele, aruncnd o privire asupra

scaunelor nc rcate cu boarfele celor culca i. Dacm-aapuca s in aici calabalcul vl jganilor stora, ar avea de ce srdParisul. E adev rat, sire r spunse ducele c cei patruzeci i cinci adu i de mine nu sunt chiar a a de falnic mbr ca i, dar, sire, dac ar fi fost cu to ii duci sau pairi... n eleg spuse regele, zmbind mi-ar fi dat mai mult de cheltuial ... ntocmai, sire. Ei, haide, svedem c i bani crezi tu c-o smcoste oamenii tia? Poate casta o smconving , fiindc , drept s - i spun, d'pernon, n-au o mutrprea mbietoare. Sire, mi dau seama csunt cam costelivi i cam oache i, dogori i fiind de soarele arz tor al inuturilor noastre din sud, dar tot a a costeliv i oacheeram i eu cnd am venit la Paris: cu vremea au sse ngra e i au sse albeascla fa la fel ca mine. Hm! pufni Henric, aruncndu-i o privire piezi lui d'pernon. Pe urm , dupce r mase t cut cteva clipe, regele spuse: Ei, dar tii c gentilomii t i sfor ie ca ni te rcovnici! Sire, nu trebuie judeca i numai dupo singurochire: oamenii s-au osp tat bine ast -sear , atta tot. I-auzi, unul dintre ei vorbe te n somn rosti regele, a intindu- i curios urechea. E cu putin ? Da. Ce-o fi spunnd oare? Ascult . ntr-adev r, unul dintre gentilomii care dormea cu capul i bra ele atrnate peste marginea patului i cu gura ntredeschismurmura ceva, cu fa a luminatde un zmbet plin de melancolie. Monarhul se apropie de el n vrful picioarelor. Dace ti femeie bolborosea cel adormit pleacrepede, fugi! Ei, bravo zise regele sta trebuie s fie muieratic. Cum vplace, sire? Are o figurdestul de simpatic . D'pernon apropie lumina f cliei de pat. i pe urmare minile albe i o barbngrijit . Este seniorul Ernauton de Carmainges, un b iat chipe care, cred, c-o sajungdeparte. Cine tie ce dragoste abia nfiripato fi l sat acas , bietul b iat! Pentru ca toatdragostea lui sfie nchinatsuveranului, sire. O s inem seama de jertfa pe care a f cut-o. Oh! Ia uite ce n stru nicar tare vine dupseniorul sta al t u... cum zise i c -l cheam ? Ernauton de Carmainges. A, da. Drace! Prive te numai ce c ma are num rul 31! Ai zice c -i trsna unui poc it. Este domnul de Chalabre; dacs-ar ntmpla ca maiestatea voastrs r mndin pricina lui cu vistieria sec tuit , pun capul c

sta, cel pu in, o s-ajungct de ct sse chiverniseasc . Dar acesta de aici cu chipul ncruntat, care nu pare de loc sse legene cu visuri de dragoste? Ce num r, sire? Num rul 2. Spadiscusit , inimde bronz, om de n dejde, domnul de Sainte-Maline, sire. A a, va szic ! Dar stau i mgndesc: tii cai avut o idee fericit , La Valette? Cred i eu. nchipui i-vnumai, sire, ce impresie au sfac ace ti noi cini de paz , care se vor ine pas cu pas dupmaiestatea voastr , ca umbra dupom; vajnici ca ni te z vozi f rpereche n lume i care nu a teaptdect prilejul potrivit ca s - i dovedeascdestoinicia n a a fel nct sne putem mndri cu ei. Da, da, ai dreptate, bunidee. Dar ia stai pu in. Ce s-a ntmplat? Sper totu i cn-au sse inca umbra dupmine n halul n care sunt? F ptura mea, oricum, cred c e destul de ar toas i n-a vrea ca umbra ei sau, mai bine zis, umbrele ei s-o dea de ru ine. Ah! Ne ntoarcem, a adar, sire, la cifre. Dar ce, credeai c-o spo i trece peste ele? Ba nu, dimpotriv , de vreme ce n orice mprejurare ele sunt temeiul tuturor lucrurilor; dar, n cazul de fa , mi-a mai venit o idee. D'pernon! D'pernon! l dojeni regele. Ce sfac, sire, dorin a de a fi pe placul maiest ii voastre mi-a naripat nchipuirea. Spune, svedem despre ce este vorba. P i, dacar fi dupmine, sire, fiecare dintre ace ti gentilomi ar g si mine diminea pe sc una ul pe care i-a l sat boarfele, o pung cu o mie de scuzi, adicsimbria pe primul semestru. O mie de scuzi pentru primul semestru, adic ase mii de livre pe an! Haida-de! i-ai pierdut min ile, duce! Un regiment ntreg nu mi-ar irosi atta b net. A i uitat, sire, c oamenii ace tia sunt h r zi i a fi umbrele maiest ii voastre i, precum a i spus, umbrele maiest ii voastre se cade sfie cuviincios mbr cate. Fiecare dintre ei va trebui deci sfoloseasc o parte din cei ase mii de scuzi ca s se mbrace i sse narmeze n a a fel nct spoatface onoare maiest ii voastre; iar cnd e vorba de onoare, un gascon trebuie l sat n apele lui. Socotind o mie cinci sute de livre echipamentul, ar nsemna spl ti i fiec ruia o simbrie de patru mii cinci sute de livre n primul an i cte trei mii de livre n cel de-al doilea i-n urm torii. A a mai merge. Atunci maiestatea voastrprime te? Nu existdect o singurpiedic , duce. Care anume?

Nu sunt bani. Nu sunt bani? Ei, Doamne! E ti n m surdoar s tii mai bine ca oricine c este un motiv temeinic, de vreme ce tu nsu i, pn n clipa de fa , n-ai apucat ncs - i vezi poli a achitat . Sire, am g sit un mijloc. Sfaci rost de bani? Pentru paza maiest ii voastre, da, sire. "Cine tie ce renghi vrea s -mi joace c rp nosul sta!" se gndi regele, privindu-l piezipe d'pernon. Pe urm , cu glas tare: Svedem despre ce-i vorba. Azi se mplinesc ase luni de cnd s-a nt rit un edict asupra vnatului i pescuitului. Se prea poate. Taxele strnse n primul semestru au adus un venit de aizeci i cinci de mii de scuzi, bani pe care vistiernicul se preg tea tocmai s -i ia n primire azi-diminea , cnd i-am dat de tire snu facnimic; a a c , n loc s -i verse la vistierie, i-a p strat a teptnd porunca maiest ii voastre. Banii ace tia voiam s -i p strez pentru mprejurarea cnd a avea de purtat un r zboi, duce. Atunci nseamncs-a potrivit tocmai bine, sire. Ca spo i purta un r zboi, trebuie nainte de toate sai oameni; pe de altparte, mai presus de orice un regat are interesul sapere i spun la ad post via a monarhului; pl tind leafa g rzii regale, amndouaceste condi ii sunt mplinite. Judecata asta nu e chiar lipsitde noim ; dar, dupsocoteala ta, numai patruzeci i cinci de mii de scuzi urmeazsfie folosi i; nseamn deci c -mi mai r mn dou zeci de mii pentru regimentele mele. S -mi fie iertat, sire, dar cu ng duin a maiest ii voastre le-am i g sit o ntrebuin are acestor dou zeci de mii de scuzi. Aha, le-ai i g sit o ntrebuin are? Da, sire, vor fi o arvunpentru poli a mea. Afi pus mna n foc spuse regele. Mi-ai d ruit o gardnumai ca spui mna pe bani. mi pare r u, sire! Dar pentru ce tocmai patruzeci i cinci n cap? ntreb regele, trecnd de la una la alta. Am svspun, sire. Trei este un num r sfint, temeiul tuturor celorlalte; i pe urme i foarte lesnicios. Bun oar , un c l re nzestrat cu trei cai niciodatnu va fi nevoit smeargpe jos: dac primul este obosit, poate s -l nlocuiascnumaidect cu cel de-al doilea: i mai are ncunul la ndemn , gata oricnd sia locul celui de-al doilea, dac s-ar ntmpla cumva sr mnbeteag sau sse mboln veasc . Ve i avea, a adar, n orice moment la ndemnde trei ori cte cincisprezece

gentilomi; cincisprezece n slujb i treizeci care se odihnesc ntre timp. Fiecare schimb va fi de cte dou sprezece ore, iar n aceste dou sprezece ore, cinci vor sta de strajla dreapta maiest ii voastre, cinci la stnga, doi n fa i trei n spate. Svedem dacmai ndr zne te cineva sv loveasc , avnd o gardatt de puternic ! Sfiu al naibii dac nu-i o socotealiscusit , duce! Nu-mi r mne dect ste felicit. Privi i-i, sire: trebuie srecunoa te i cfac o impresie bun . Da, mbr ca i ca lumea, cred cnu sunt de lep dat. Sunte i convins acum cnu vorbeam n de ert cnd v-am pomenit despre primejdiile ce vpndesc, sire? Nu zic nu. Aveam dreptate deci? Szicem c da. Mndoiesc cdomnului de Joyeuse i-ar fi trecut a a ceva prin cap. D'pernon, d'pernon! Nu ade frumos sponegre ti pe cei ce nu sunt de fa . Comedia dracului! Maiestatea voastrnu preget , n schimb, a-i ponegri pe cei ce sunt de fa , sire. Ah! Joyeuse nu se dezlipe te o clipde mine. Chiar i azi-diminea , de pild , era al turi de mine n Pia a Grve. Eu, n schimb, eram aici, i maiestatea voastrpoate s - i dea seama cnu pierdeam vremea de poman . Mul umesc, La Valette. Dar fiindcs-a ivit prilejul, sire rosti d'pernon dupo clipde t cere aveam i eu o rug minte la maiestatea voastr . M-afi mirat, ntr-adev r, snu-mi ceri nimic, duce. Maiestatea voastreste nendur toare ast zi, sire. Stai cnu m-ai n eles bine, dragul meu se gr bi sspun regele, care, acum c -l luase n fichiuri, se sim ea r zbunat sau, mai degrab , m-ai n eles gre it; voiam sspun c , deoarece mi-ai f cut un serviciu, aveai tot dreptul s -mi ceri ceva. Cere-mi deci. A a se schimbsocoteala, sire. De altminteri, nu mgndesc s cer maiest ii voastre dect o slujb . O slujb ?! Tu, comandantul pedestrimii, mai rvne ti nco slujb ? Bine, dar o ste istoveasc ! Sunt mai puternic dect Samson cnd e vorba sfiu de folos maiest ii voastre; spre a fi de folos maiest ii voastre, sunt n stare s port pe umeri i cerul, i p mntul. Spune-mi ce dore ti se nduplecregele, oftnd. Adori ca maiestatea voastrsbinevoiasca-mi ncredin a comanda celor patruzeci i cinci de gentilomi. Cum? strigregele, uluit. Vrei smnso e ti pas cu pas, mergnd naintea sau n urma mea? Att de mult ii smsluje ti? Vrei, ntr-adev r, sfii c pitan de str jeri?

Nicidecum, sire, nicidecum. Sfii s n tos! Ce vrei atunci? Spune. Sunt convins coamenii ace tia, compatrio ii mei, s-ar mp ca mai bine cu mine dect cu oricare alt comandant; dar n-am de gnd s merg nici naintea, nici n urma lor, dat fiind cvoi avea un locotenent. "Trebuie sfie o chichi aici chibzui n sinea lui Henric, cl tinnd din cap. Dracul sta mpieli at nu dnimic, dect atunci cnd poate s ia ceva n schimb." Apoi cu glas tare: Bine, fie cum dore ti: vei fi c pitanul lor. Secret? Da. Dar oficial cine o sfie comandantul celor Patruzeci i Cinci? Tn rul Loignac. A a! Cu att mai bine. Maiestatea voastrsocote te c -i potrivit? ntru totul. A r mas deci lucru hot rt, sire? Da, dar... Dar?... Ce rol are pe lngtine acest Loignac? Acela i pe care-l joacd'pernon pe lng maiestatea voastr , sire. O ste bage la cheltuial , n cazul acesta murmurregele. Maiestatea voastra spus ceva? Am spus cprimesc. Sire, mduc atunci s -i cer vistiernicului cele patruzeci i cinci de pungi. Chiar ast -sear ? Nu se cuvine oare ca oamenii no tri s le g seascmine diminea , cnd s-or trezi, pe scaunele de la c ptiul patului? Ai dreptate. Du-te! Eu mntorc la palat. Sunte i mul umit, sire? ndeajuns. In orice caz pute i fi sigur c sunte i bine p zit. Da, de ni te oameni care dorm bu tean. Dar care mine vor sta de veghe, sire. D'pernon l petrecu pe monarh pnla u a coridorului i se desp r i de el, spunndu- i: "Comedia dracului, n-oi fi eu rege, n schimb am o gard ca un adev rat cap ncornorat, i unde mai pui cnu trebuie s scot nici un ban din pung !"

XIV STRIGOIUL LUI CHICOT

Regele, a a cum am ar tat ceva mai nainte, nu avusese niciodat dezam giri din pricina prietenilor s i. Cuno tea ndeajuns de bine att cusururile ct i calit ile cu care erau nzestra i fiecare i, nefiind dect un st pn printre al i st pnitori ai p mntului, tia totu i sciteascn adncul inimii lor tot att de limpede ca i st pnul ceresc. Henric i d duse seama din capul locului unde voia s ajung d'pernon, dar cum nu se a tepta sprimeascnimic n schimbul darurilor pe care le f cea i cum, spre deosebire de ceea ce se ntmplase pnatunci, de astdatprimea patruzeci i cinci de spadasini n schimbul celor aizeci i cinci de mii de scuzi, ideea gasconului i se p rea o descoperire ct se poate de fericit . Pe de altparte, era i ceva nou pentru el, iar un biet rege al Fran ei nu are totdeauna prilejul s se nfrupte ndeajuns din asemenea trufandale, att de rare chiar i pentru supu ii s i, i mai cu seam regele Henric al III-lea, care, dupce luase parte la procesiunile cuvenite, dupce i piept nase cinii, dupce dep nase pe firul m t niilor capetele de mort i dup ce, n sfr it, suspinase duppofta inimii, nu mai avea nimic de f cut. Garda nfiin atde ducele d'pernon avu darul sfie pe placul monarhului, n primul rnd pentru c tia c-o sse vorbeascdespre ea i c , prin urmare, va avea prilejul sciteascpe chipurile oamenilor i altceva dect ceea ce-i era dat svadn fiecare zi de zece ani ncoace, de cnd se napoiase din Polonia. ncetul cu ncetul, pe m surce se apropia de camera lui, unde l a tepta ambelanul, pe care plimbarea aceea nocturnatt de neobi nuitl pusese pe gnduri, Henric rumega n sinea lui foloasele ntemeierii corpului de gardal celor Patruzeci i Cinci i, ca to i oamenii lipsi i de vlagsau vl gui i, ncepea sntrez reascdin ce n ce mai l murit ideile scoase n vileag de favoritul s u d'pernon n timpul convorbirii pe care o avusese mpreun . "La urma urmelor chibzuia regele oamenii ace tia s-ar putea foarte bine sfie viteji n toatputerea cuvntului, dupcum, tot a a, s-ar putea sfie nespus de credincio i; c iva dintre ei au ni te chipuri mbietoare, al ii ni te mutre fioroase; sunt tot soiul, slavDomnului, s aiblumea de unde alege... i pe urm , ce falnic trebuie s arate un alai de patruzeci i cinci de spade, gata n orice clipsiasdin teac !" Aceastultimveriga gndurilor ce i se nl n uiau in minte, ngem nndu-se cu amintirea celorlalte spade pe care le regreta att de amarnic n gura mare i mai amarnic ncn sinea lui, f cu s se abat asupra lui Henric acea triste e adncde care se l sa att de des bntuit n perioada pe care o nf i eazistorisirea noastr , nct se putea spune cu drept cuvnt cera starea lui de spirit obi nuit . Vremurile att de crncene, oamenii att de haini, coroanele att de nestatornice pe frun ile monarhilor trezirdin nou n sufletul lui o dorin neistovitde a sfr i odatcu via a sau de a g si un prilej s se nveseleasc pentru a

sc pa, fie i pentru o clip , de boala aceea vr jma pe care ncde pe atunci englezii dasc lii no tri de la care am nv at ce nseamn melancolia o botezaserspleen. Regele l c utdin ochi pe Joyeuse i, nez rindu-l nic ieri, ntreb unde este. Domnul duce nu s-a ntors nc i r spunse ambelanul. Bine. Spune camerierilor mei svin i, dup aceea, po i ste retragi. Sire, camera maiest ii voastre este preg tit i maiestatea sa regina a teaptporunca regelui. Henric se f cu cn-aude. Strimitem vorbmaiest ii sale l ispiti din nou ambelanul spunnco pern la c p ti? Ba nu spuse Henric ba nu. Trebuie s -mi fac rug ciunile i mai am i de lucru; nici nu msimt bine, de altfel, a a c-o sdorm singur. ambelanul se nclin . A teaptpu in zise Henric, amintindu- i deodat du reginei bomboanele astea orientale care mbie la somn. i-i nmn ambelanului cutia lui cu zaharicale. Regele trecu apoi n odaia sa pe care camerierii o preg tiserpentru dormit. Intrnd n untru, Henric arunco privire asupra savantelor i mig loaselor dichisuri de care se slujea odinioar , ferchezuindu-se cu fel i fel de n stru nice sulimanuri pentru a fi cel mai frumos b rbat al cre tin t ii, de vreme ce nu putea fi cel mai vestit rege al ei. Acum nsnu mai sim ea nici o tragere de inimpentru aceast corvoad , la care se supunea cndva cu atta curaj. Tot ce era feminin odinioarn aceaststructurhermafroditse irosise ntre timp i Henric sem na cu acele b trne cochete ce leap doglinda pentru a lua n schimb n mncartea de rug ciuni: privea aproape cu scrb lucrurile de care mai nainte fusese att de legat. Nesocoti, a adar, i de astdat , a a cum f cea de o bunbucat de vreme, m nu ile parfumate i c ptu ite cu alifii, m tile de pnzfin mbibate cu unsori, diferitele combina ii chimice de care se folosea pentru a- i ncre i p rul, pentru a- i c ni barba, pentru a- i rumeni urechea i pentru a spori str lucirea ochilor. Patul! spuse el, oftnd. Doi slujitori l dezbr car , i petrecur ni te pantaloni de lnfin de Frise i, ridicndu-l n bra e cu grij , l b garn a ternut. Lectorul maiest ii sale! r sunun glas. Henric, care suferea ndeob te de lungi i chinuitoare insomnii, reu ea uneori sadoarmdac -i citea cineva la c p ti, ba nc , n ultima vreme, pentru ca minunea aceasta sse mplineasc , trebuia ca lectura respectivs fie n limba polon , n timp ce odinioar , adicla

nceput, i era de ajuns i limba francez . N-am nevoie de nimeni spuse Henric snu vinlectorul sau, mai bine, sciteascla el n camerni te rug ciuni pentru mine. Numai dacse ntoarce domnul de Joyeuse, pofti i-l aici. Dar dacse ntoarce trziu, sire? Din p cate, a a e suspinHenric totdeauna e ntoarce trziu; la orice orar veni ns , pofti i-l aici. Slujitorii stinserlumn rile i aprinserlngc min un opai cu licori ce ardeau cu o flac rpalidalb struie, prilej de petrecere n lumea fantasmelor, de care monarhul se ar ta nespus de dornic de cnd ncepuse a fi din nou bntuit de gnduri negre, apoi ie irn vrful picioarelor din nc perea cufundatn t cere. Henric, tare de nger ndeob te n fa a unei primejdii adev rate, p strase totu i n sufletul s u toate spaimele i toate sl biciunile copiilor i femeilor. Se temea de vedenii i avea o groazcumplitde strigoi, dar, pe de altparte, sentimentul acesta l ajuta s - i treacvremea mai u or. Fiindu-i team , se plictisea mai pu in, aidoma ntemni atului care, s tul de trnd via unei ndelungate ncarcer ri, r spunsese celor veni i s -l n tiin eze ctrebuia sfie supus la cazne: "Foarte bine, cel pu in a a o s -mi omor urtul o bucatde timp". n cele din urmns , tot urm rind plpirile opai ului pe pere i, tot scormonind cu privirea ungherele cele mai ntunecoase ale nc perii i str duindu-se s deslu easccele mai slabe zgomote ce ar fi dat n vileag misterioasa prezen a unei stafii, ochii monarhului, obosi i de spectacolul de peste zi, ca i de plimbarea din seara aceea, se nce o ar i, n scurtvreme, Henric adormi sau mai degrabfu cuprins de toropeal , n lini tea i singur tatea din odaie. De obicei ns , suveranul nu avea parte de o odihnprea ndelungat . M cinat de o nfrigurare mocnitce-l storcea pe ndelete de vlag , fie cdormea, fie cera treaz, i se p ru la un moment dat c s-ar fi auzit un zgomot i deschise ochii. Tu e ti, Joyeuse? ntrebel. Nu primi nsnici un r spuns. Fl c rile opai ului albastru se mic oraser i lumina lor r sfrnt pe tavanul din brne de stejar sculptat abia mai f cea smijeascun rotocol palid ce a ternea ca o pojghi de coclealpeste aur ria casetoanelor. Singur, mereu singur opti regele. Ah! Ctdreptate avea profetul: "Fala ar trebui sfie pururea nl crimat ". Poate ar fi fost mai bine sspun : "Este pururea nl crimat ". Pe urm , dupce r mase t cut o clip : Doamne Dumnezeule bolborosi el n chip de rug ciune d -mi t ria sfiu singur toatvia a, a a cum voi fi n mormnt. He, he, numai cn mormnt nu tiu daco smai po i fi singur r spunse o voce sfredelitoare ce zbrni la c iva pa i de el, ca i cum ar fi lovit cineva o tipsie. Ce te faci cu viermii? nfrico at, regele se ridicn capul oaselor, cercetnd cu o privire

ntreb toare, nelini tit , fiecare mobildin nc pere. Oh! Cunosc vocea asta murmur el. Bravo ie! se auzi din nou glasul. Regele i sim i fruntea umezitde o sudoare rece. Parc-ar fi vocea lui Chicot suspinel. Foc, Henric, foc! r spunse glasul. n momentul acela, Henric, sco nd un picior din a ternut, z ri la oarecare distan de c min, n fotoliul pe care i-l ar tase cu un ceas mai nainte lui d'pernon, un chip omenesc pe care v paia focului l ncondeia cu un reflex sngeriu, aidoma celor ce lumineazpe fundalurile tablourilor lui Rembrandt figura unui personaj pe care, la prima vedere, abia dac -l po i deslu i. Lic rul v p ii cobora apoi pe bra ul jil ului de care se sprijinea bra ul personajului respectiv, pe urmpe genunchiul ciol nos i ie it n afar i, n sfr it, pe glezna ndoit n unghi drept i mbinatcu un picior usc iv, nervos i nesfr it de lung. ine-m , Doamne! exclamHenric. E strigoiul lui Chicot! Ah, bietul meu Henric! suspinglasul. Tot a a naiv ai r mas? Ce vrei sspui? Cstrigoii nu vorbesc, n t r ule, de vreme ce n-au trup i, prin urmare, nici limb r spunse ar tarea tol nitn fotoliu. E ti ntr-adev r Chicot, n carne i oase? strigregele, beat de bucurie. n privin a asta ncnu m-am hot rt; vom vedea mai ncolo cine sunt, vom vedea. Va szic nu e ti mort, s rmane Chicot? Asta-i acum! Ce chir i a a ca un hultan? Ba da, sunt mort, dimpotriv , mort i ngropat. Chicot, singurul meu prieten! Orice s-ar zice, ntr-un fel e ti mai breaz dect mine, de vreme ce po i sspui mereu acela i lucru. Dar tu l ntrebregele cu triste e n glas tu te-ai schimbat, Chicot? Sper cda. Chicot, dragul meu rosti monarhul, punnd amndout lpile pe parchet de ce m-ai p r sit? Spune. Pentru cam murit. Dar adineauri parcziceai c n-ai murit totu i? i tot a a spun i acum. Ce nseamncimilitura asta? Asta nseamn , Henric, csunt mort pentru unii i viu pentru al ii. i pentru mine cum e ti? Pentru tine sunt mort. i de ce e ti mort pentru mine? E foarte u or de n eles: deschide bine urechile.

Da. Tu nu e ti st pn la tine n palat. Cum a a? N-ai nici o putere mpotriva celor ce te slujesc. Jupne Chicot! Nu cumva ste superi, c atunci msup r i eu! Da, ai dreptate recunoscu regele, tremurnd tot de teamca nu cumva stafia lui Chicot sse destrame. Spune, prietene, spune. A adar, am avut la un moment dat o micsocotealde r fuit cu domnul de Mayenne, dac - i mai aminte ti? Cum snu. Am r fuit-o. Bu-u-un! I-am tras un toc de b taie n zdr vanului de c pitan, foarte bine! C pitanul i-a asmu it oamenii, punndu-i sm caute peste tot ca smatrne n treang, iar tu, de unde m bizuiam c-o smaperi de mnia acestui viteaz, m-ai p r sit; n loc s -i dai la cap, ai g sit de cuviin ste-mpaci cu el. Ce crezi c-am f cut atunci? Cu ajutorul prietenului meu Gorenflot am dat sfoar -n arcsunt mort i ngropat; a a cdin ziua aceea domnul de Mayenne, care umbla dup mine sm spnzure, nici nu se mai gnde te sm caute. Ce curaj ai avut, Chicot, z u, e ngrozitor! Nu i-ai nchipuit ce loviturcumplitva fi pentru mine moartea ta? Spune. Curaj am avut, ce-i drept, nu zic nu, dar n-a fost de loc ngrozitor. Niciodatn-am avut parte str iesc att de lini tit ca acum, cnd toatlumea este ncredin atcsunt dus dintre cei vii. Chicot, Chicot! Dragul meu se tngui regele mnsp imn i, simt c -mi pierd capul. Ei, poftim! Abia acum observi treaba asta? Nu tiu ce scred. Ei, Doamne! Trebuie totu i salegi ntr-un fel: hai svedem, ce crezi? Ei, bine, cred c-ai murit i cte-ai ntors acum n chip de stafie. Atunci nseamnceu mint! E ti tare politicos, ce szic! n orice caz nu-mi spui adev rul ntreg; dar ntocmai ca spectrele din antichitate, peste cteva clipe ma tept sdai n vileag cine tie ce lucruri nfrico toare. Ct despre asta, nu zic ba; ine-te bine deci, s rmane rege! Da, da st rui Henric m rturise te cnu e ti dect o stafie, c reia atotputernicul i-a dat din nou glas. M rturisesc tot ce dore ti. Altminteri, cum ai fi ajuns aici cnd toate coridoarele sunt p zite? Cum te-ai afla n camera asta, aici, lngmine? nseamndeci c oricine vrea poate sintre nestingherit n palat? Va szic a a n eleg ei s -l p zeascpe rege? i l sndu-se cotropit de spaima unor n el toare primejdii ce i se n z riserdin senin, Henric se trnti n pat, preg tindu-se s - i trag cear aful peste cap.

Ei, haide, haide c uts -l mpace Chicot, cu un glas ce ascundea un dram de mil i foarte mult duio ie nu- i face nchipuiri de arte, n-ai dect spui mna pe mine ca ste convingi. Nu e ti, a adar, un sol al mniei cere ti? Ei, bat -te ste bat ! Ai v zut cumva cport coarne ca Belzebut sau c in o spadde foc n mnca arhanghelul Mihail? Atunci cum ai intrat? Iar ncepi? Fire te. Dar n elege odat cmai am ncasupra mea cheia pe care mi-ai dat-o odinioar i pe care am atrnat-o de gt, ca scrape de ciud cinsti ii gentilomi, camerierii t i, care n-aveau dreptul s-o poarte dect atrnatla spate; ei bine, cu cheia asta se poate intra n palat, a a cum vezi c-am i f cut. Pe u a secret ? Binen eles. Dar ce te-a ndemnat svii tocmai ast zi i nu ieri, bun oar ? A a e, ai dreptate, aici e buba. Ei, uite, ai safli acum. Henric d du la o parte cear aful i, eu o naivitate copil roas n glas, l implor : Snu-mi spui ceva nepl cut, Chicot, te rog frumos! De-ai ti ce pl cere mi face s - i aud vocea! N-am s - i spun dect adev rul i nimic mai mult: cu att mai r u dacadev rul este nepl cut. Glumeai, nu-i a a, cnd mi-ai m rturisit c i-e fricde domnul de Mayenne? Dimpotriv , vorbeam foarte serios. i dai seama: domnul de Mayenne a poruncit s -mi m soare cincizeci de ciomege pe spinare, drept care am inut s -i ntorc datoria, m surndu-i la rndul meu o sutde lovituri cu teaca spadei; szicem cdoulovituri cu teaca spadei fac tocmai ct o loviturde ciomag, nseamndeci c i unul i altul avem acela i num r de puncte: urma alege! Szicem nsc o loviturcu teaca spadei face ct o loviturde bt ; cel pu in asta, cred, e p rerea domnului de Mayenne; nseamn atunci c mi-a r mas dator cincizeci de lovituri de btsau cu teaca spadei: nimic nu m nsp imntmai tare dect datornicii de felul acesta i nu m-afi ncumetat svin aici, orict mi-a i fi sim it lipsa, dac n-afi tiut c domnul de Mayenne se aflla Soissons. P i dac -i a a, Chicot, de vreme ce te-ai ntors numai de dragul meu, te iau sub aripa mea i vreau... Ce-oi mai fi vrnd? Ia seama, b ie a : ori de cte ori spui "vreau", e ti gata sscapi o prostie. Vreau ste ntorci n rndul celor vii, sie i la la lumina zilei. Ei, vezi, ce i-am spus? Am ste ap r. Mai e vorb !

Chicot, i dau cuvntul meu de rege. Z u? Lasc-am eu altceva mai bun. Ce? Am brlogul meu i-mi ajunge. Am ste ap r, dac - i spun! strigdrz regele, ridicndu-se n picioare pe postamentul patului. Vezi c-o sr ce ti, Henric l dojeni Chicot. Urc -te-n pat, te rog. Ai dreptate. Ce sfac dacmsco i din s rite? spuse regele, intrnd din nou n a ternut. Cum se poate, cnd eu, Henric de Valois, regele Fran ei, consider cam destule g rzi elve iene, sco iene i franceze i o droaie de gentilomi care smapere, domnul Chicot, pas mite, socote te cpentru dumnealui nc nu-i de ajuns i deci nu se poate sim i n siguran ?! Stai pu in, svedem. Cum ai spus? Ai g rzile elve iene? Da, sub comanda lui Tocquenot. Bun. Ai apoi g rzile sco iene? Da, sub comanda lui Larchant. Foarte bine. Ai i g rzile franceze? Sub comanda lui Crillon. Bravo! i pe urm ? Pe urm ? Nu tiu dactrebuie s - i spun. N-ai dect snu spui: te-a ntrebat cineva? i pe urm , o noutate, Chicot. O noutate? Da, nchipuie- i: patruzeci i cinci de gentilomi viteji. Patruzeci i cinci? Cum ai spus? Patruzeci i cinci de gentilomi. Unde i-ai g sit? Cred cnu la Paris, n orice caz? Nu, abia azi au sosit la Paris. Ehehe! se luminChicot, fulgerat de un gnd. tiu acum cine sunt gentilomii tia ai t i. Nu, z u? Patruzeci i cinci de calici; atta doar c n-au desag -n spate. Nu zic ba. Te t v le ti de rs numai cnd le vezi mutrele. Chicot, sunt printre ei i oameni falnici. Ce mai ncolo-ncoace, gasconi sadea, ca i comandantul pedestrimii tale. i ca i tine Chicot. A, nu, cu mine-i alt socoteal , Henric; eu nu mai sunt gascon ncdin ziua cnd am p r sit Gasconia. Pe cnd ei?... Tocmai dimpotriv : n-au fost gasconi atta timp ct au tr it n Gasconia, pentru ca aici sfie mai gasconi dect to i gasconii. Oricum ar fi, n momentul de fa am la ndemnpatruzeci i cinci de vajnice spade.

n fruntea c rora se aflcea de-a patruzeci i asea vajnicspad c reia i se spune d'pernon? Nu tocmai. Dar cine atunci? Loignac. Pfui! Nu cumva i vei fi g sind vreun cusur i lui Loignac? Sm fereasc Dumnezeu! E v rul meu de-a dou zeci i aptea spi . Voi tia, gasconii, sunte i to i neamuri ntre voi. Spre deosebire de voi tilal i, din familia Valois, care nu sunte i neamuri cu nimeni. Ei, ai de gnd s -mi r spunzi? n ce privin ? In privin a celor Patruzeci i Cinci. Pe adun tura asta te bizui tu ste apere? Ei, da, dr cia dracului, da i iar da se o r Henric, nfuriat. Chicot sau stafia lui, c ci, la fel ca i regele, necunoscnd nici noi care era de fapt adev rul, suntem nevoi i s -i l s m pe cititorii no tri n cump n ; Chicot, precum ziceam, sprijinindu- i c lciele de marginea jil ului, se l sbini or salunece pe sp tarul acestuia, pnce genunchii s i ndoi i n unghi ascu it ajunsermai sus dect capul. Afl , dar rosti el cam mai multe o ti dect tine. O ti? Ai tu o ti? i de ce, mrog, n-aavea? Care o ti? Stai svezi. Am mai nti toatarmata pe care domnii de Guise o pun pe picioare n Lorena. Ai c piat? Nicidecum, o armatntreagde vreo ase mii de oameni, pe pu in. Asta-i bun ! Ce te-ar face pe tine, oare tremuri de frica domnului de Mayenne, sceri tocmai osta ilor domnului de Guise ste apere? De vreme ce-am murit!... i arde iar i de glume? Domnul de Mayenne, precum tii, avea o r fuialcu Chicot. Fiind mort, a adar, m-am folosit de mprejurare pentru a-mi schimba f ptura, numele i starea social . Va szic nu mai e ti Chicot? Nu. Atunci cine e ti? Sunt Robert Briquet, fost negustor i membru al Ligii. Tu, omul Ligii, Chicot? Pnn pnzele albe. Cum vezi deci, cu condi ia sn-am de-a face mai ndeaproape cu domnul de Mayenne, eu, Briquet, ca membru al sfintei Uniuni catolice, am la ndemn , ca smapere, n primul rnd

armata lorenilor, adic ase mii de oameni; noteazbine cifrele. Am notat. Pe urmo sutde mii de parizieni sau cam a a ceva. Stra nici solda i, ce szic! Destul de stra nici ca s - i faczile fripte, domnul meu. Deci o sutde mii i cu ase mii fac o sut ase mii; mai e pe urm magistratura, papa, sunt spaniolii, domnul cardinal de Bourbon, flamanzii, Henric de Navara, ducele de Anjou. Gata? Ai ncheiat pomelnicul? ntrebHenric, care ncepuse s - i piardr bdarea. Da' de unde! Mi-au mai r mas nctrei tagme. Zi. C rora le stai ca un ghimpe n ochi. Zi odat . Catolicii nti i-nti. A, da, pentru cn-am nimicit dect trei sferturi din hugheno i. n al doilea rnd, hugheno ii, pentru ci-ai nimicit pe trei sferturi. A, da! i-n al treilea rnd? Ce zici de politici, Henric? A, da, tia nu mnghit nici pe mine, cum nu-l nghit nici pe fratele meu i nici pe domnul de Guise. Dar care, n schimb, sunt gata s -l ia n bra e pe cumnatul t u, Henric de Navara. Numai dacse-nduplecs - i lepede credin a. Mare scofal ! Ca i cnd treaba asta ar putea fi o piedicpentru el, nu? Bine, dar to i ace tia pe care i-ai pomenit... Ei? nseamntoatFran a. Chiar a a: iato tile pe oare mbizui ca membru al Ligii. Hai, f socoteala, adun i cump ne te. Glume ti, nu-i a a, Chicot? spuse Henric, sim ind nu tiu ce fiori cutreierndu-i vinele. Chiar c-ar fi i momentul de glumit, cnd e ti singur mpotriva tuturor, micul meu Henric, s r cu ul de tine! Henric i lu o nf i are m rea , vrednic de un rege. Sunt singur, a a e rosti el dar n acela i timp sunt singurul care porunce te. Mi-ai ar tat o armat , foarte bine. Arat -mi acum i un c pitan. Poate c-o smi-l nume ti pe domnul de Guise; nu vezi c -l in la Nancy? Pe domnul de Mayenne? Tu nsu i ai spus cse aflla Soissons. Pe ducele de Anjou! tii bine doar ceste la Bruxelles. Regele Navarei? i el e la Pau; pe cnd eu sunt singur, ce-i drept, dar n largul meu aici, i pot sprind n orice clipde veste cnd vr jma ul vine asupra mea, a a cum vn torul vede ie ind de sub poala p durilor din mprejurimi vnatul, fie jivinmbl nit , fie pas re zbur toare.

Chicot i sc rpin nasul. Monarhul socoti c -i nchisese gura. Ei, acum ce mai spui? ntrebregele. Ce ti ca ntotdeauna iscusit la vorb , Henric! Orice ar fi, nu i-a pierit limba: este mai grozavdect m-afi a teptat i nu pot dect ste felicit din toatinima; cuvnt rii tale i g sesc totu i un cusur, unul singur. Care anume? Ei, Doamne, nimica toat , un fleac, o figurde stil: compara ia pe care ai f cut-o n-are nici un Dumnezeu. Cum a a? Uite bine: pentru ctu i nchipui c-ai fi vn torul ce stla pndn a teptarea vnatului, n timp ce eu azice mai curnd c , dimpotriv , tu e ti vnatul pe care vn torul l h ituie te pnn brlogul lui. Chicot! Ia s -mi spui mie, de vreme ce zici cstai la pnd , ai v zut venind pe cineva? Pe dracu, n-am v zut pe nimeni! i totu i aflc-a venit cineva. Dintre cei pe care i-am pomenit adineauri? Nu tocmai, dar cam pe-aproape. Cine a venit? O femeie. Sora mea Margot? Nu, ducesa de Montpensier. Ea? La Paris? Ei, Doamne, chiar dumneaei. Chiar de-ar fi precum spui, nu cumva crezi c-am ajuns sm tem i de femei? Ai dreptate, nu ade frumos ste temi dect de b rba i. Dar stai pu in. Ducesa a venit n chip de tafet , m -n elegi? A venit sdea de tire csose te fratele s u. Adicdomnul de Guise? Da. i ce- i nchipui: casta mpune n ncurc tur ? Deh! Pe tine nimic nu te pune n ncurc tur . Adu-mi cerneal i hrtie. Ce vrei sfaci? Strimi i porunc scris domnului de Guise s r mnla Nancy? Chiar a a. nseamn c-am avut o idee bun , de vreme ce i ie i-a trecut prin cap. Dimpotriv , nici cse putea mai proast . De ce? Pentru c , de ndatce-o sprimeascporunca, o s - i dea seama ctrebuie s vinnentrziat la Paris i o salerge ntr-un suflet. Monarhul i sim i fruntea ncinsde mnie. Se uitla Chicot

chiondor : Dacte-ai ntors numai ca s -mi cobe ti ntruna, f ceai mai bine sfi r mas acolo unde erai. Ce vrei, Henric, strigoii nu tiu s lingu easc . Recuno ti, a adar, ce ti un strigoi? N-am t g duit niciodat . Chicot! Ei, haide, nu te sup ra, c ci dacn momentul de fa vederea i-e scurt , s-ar putea ntmpla s i se ntunece de tot. Adu- i aminte: nu mi-ai spus chiar tu c -l ii sechestrat pe fratele t u n Flandra? F r ndoial i cred c -i o politicn eleapt , pe care am s-o continui. Acum ascultaici i cat s nu- i ie i din s rite: n ce scop b nuie ti cdomnul de Guise a r mas la Nancy? Ca spun pe picioare o o tire. Bun! ine- i firea... i ce crezi care de gnd sfacoare cu aceasto tire? Ah, Chicot, ai nceput s m obose ti cu attea ntreb ri! Nu-i nimic, obose te-te, Henric, obose te-te! O sai tot r gazul ste odihne ti dupaceea, i promit. A adar, ce crezi care de gnd s facoare cu aceast o tire? Slupte mpotriva hugheno ilor din nord. Sau, mai bine zis, s -i punbe e-n roate fratelui t u, ducele de Anjou, care a f cut ce-a f cut i s-a investit duce de Brabant, care ncearcs - i ncropeascun mic regat n Flandra i care st ruie mereu s -i trimi i ajutoare spre a- i mplini n zuin a. Ajutoare pe care i le f g duiesc mereu i pe care, binen eles, n-am s i le trimit n vecii vecilor. Spre marea bucurie a domnului duce de Guise. Uite ce e, Henric, avrea s - i dau o pova . Ce pova ? Ce-ar fi, szicem, daci-ai trimite totu i ajutoarele f g duite i dacaceste ajutoare ar purcede, n sfr it, spre Bruxelles, chit cs-ar poticni la jum tatea drumului? Aha, n eleg se luminHenric. nseamn c ducele de Guise nu s-ar clinti atunci de la frontier . i cpromisiunea pe care ne-a f cut-o doamna de Montpensier, nou , adep ilor Ligii, cpn -ntr-o s pt mndomnul de Guise o sfie la Paris... O sr mn balt . Tu nsu i ai spus-o, st pne rosti Chicot, r suflnd u urat. Ei, ce zici de pova a mea, Henric? Cred c -i bun ... totu i... Ce mai e? n timp ce ace ti doi domni vor fi ocupa i unul cu cel lalt acolo sus, n nord...

Aha, mai r mne sudul, nu-i a a? Ai dreptate, Henric, dintr-acolo vin toate furtunile. Nu crezi oare c -n vremea aceasta cea de-a treia n past ce st scad asupra mea o sse punn mi care? tii cumva ce face Bearnezul? S -mi sar ochii dac tiu. Are preten ii, m rog. Ce preten ii? Vrea neap rat s -i dau ora ele de zestre ale so iei sale. Ei, na- i-o! Ca svezi, neru inatul, nu-i mai ajunge cinstea de a fi nrudit cu casa regala Fran ei, mai are obrazul scear i ceea ce i se cuvine! Cahors, de pild , ca i cnd un om politic cu capul pe umeri ar putea slase pe mna unui du man o cetate ca asta. Nu. ntr-adev r, un om politic n-ar putea sfaca a ceva, dar un om cinstit, bun oar , cred c-ar face-o. Domnule Chicot! Szicem atunci c n-am spus nimic; tii, de altminteri, cnu-mi place smamestec n socotelile familiei tale. Dinspre partea asta nsnu-mi fac nici un fel de griji: am ticluit eu ceva. Foarte bine! Sne ntoarcem la alte lucruri mai arz toare. Adicla Flandra? Am strimit deci pe cineva n Flandra, la fratele meu... Dar pe cine strimit, o, Doamne, cu o misiune att de important ? De, tiu eu!... Mtot gndesc. i eu. Dacte-ai duce tu, Chicot? Eu, smerg n Flandra? i de ce nu? Un mort splece n Flandra! Treab -i asta? De vreme ce acum nu mai e ti Chicot, ci Robert Briquet... Cu att mai mult! Un burghez, un membru al Ligii i, cum s-ar zice, prieten cu domnul de Guise, f cnd pe ambasadorul pe lng domnul duce de Anjou! nseamndeci c nu prime ti? Sfiu al dracului! Cnu vrei s -mi dai ascultare? Eu s - i dau ascultare! Dar de cnd, mrog, sunt dator s te-ascult? Cum adic , nemernicule, nu e ti dator sm-ascul i? Mi-ai dat vreodatun cap t de a , ca s - i fiu cumva ndatorat? Bruma de avere pe care o am mi-a r mas mo tenire. Sunt un biet calic, un om din gloat . F -m duce i pair al Fran ei, ridicmo ioara mea de

la Chicoterie la rangul de marchizat, nzestrndu-m cu vreo cinci sute de mii de scuzi i atunci putem sta de vorbn privin a ambasadei. Henric se preg tea tocmai s -i r spund , aducndu-i un argument bine ntemeiat, unul din acele argumente pe care suveranii le au n orice clipla ndemnpentru a ntmpina asemenea plngeri, cnd se auzi scr ind vergeaua de metal de care era atrnat draperia grea de catifea de la u . Domnul duce de Joyeuse! vesti glasul ambelanului. Ei, bat -l norocul! A picat tocmai la anc! exclamChicot. M prind pe ce vrei cn-ai sg se ti nic ieri un ambasador care s te poat reprezenta mai bine dect jupn Anne! Adev rat! opti ca pentru sine Henric. Dracul sta mpieli at este un sfetnic mult mai n elept dect oricare dintre mini trii mei. Aha! mi dai dreptate deci? spuse Chicot. i f cndu-se covrig, se cufundcu totul n jil , n a a fel nct ochiul celui mai iscusit marinar din regat, deprins a deslu i un punct ct de mic ivit pe dunga z rii, n-ar fi observat nici o muchie i nici un col mai mult, n afarde nfloriturile jil ului adnc n care Chicot se ngropase cu totul. Privirea domnului de Joyeuse, care, precum se tie, era mare amiral al Fran ei, nu se dovedi mai agerdect a celui mai iscusit marinar. Monarhul l ntmpincu un strig t de bucurie pe tn rul s u favorit i-i ntinse mna. Ia loc, Joyeuse, copilul meu drag! l pofti el. Doamne, ce trziu ai venit! Sire i r spunse Joyeuse maiestatea voastrmndatoreaz pentru ca binevoit sobserve lucrul acesta. i apropiindu-se de postamentul patului, ducele se a ezpe pernele mpodobite cu stema regalce fuseser anume puse pe treptele alcovului.

XV DESPRE GREUT ILE PE CARE LE ARE DE NTMPINAT UN MONARH N C UTAREA UNUI AMBASADOR DESTOINIC i acum cChicot se f cuse una cu fotoliul n care se afundase, c Joyeuse edea tol nit ntr-o rnpe perne, iar Henric ghemuit n a ternutul pufos, convorbirea putea sse nfiripe. Ia spune, Joyeuse ntrebHenric ai petrecut bine hoin rind prin ora ? Da, sire, foarte bine, mul umesc r spunse alene ducele. Prea te-ai gr bit spleci azi-diminea din Pia a Grve! Cinstit vorbind, sire, nu era, z u, o priveli te prea odihnitoare; i-apoi nu-mi place sv d oamenii chinuindu-se.

Ce inimmilostiv ! Ba nu, e o inimegoist ... suferin a altora mi macinnervii. tii ce s-a ntmplat? Unde, sire? n Pia a Grve. Nu tiu nimic. Salcde a retractat. A, da? Cum v d, nici nu te sinchise ti, Joyeuse! Eu? Da. Trebuie svdest inuiesc, sire, cnu puneam nici un temei pe ceea ce ar mai fi putut sspun ; de altfel, eram convins c-o s retracteze. Bine, dar mai nainte m rturisise. Cu att mai mult. Primele m rturisiri i-au ndemnat pe ducii de Guise s - i ia m suri; a a c , n timp ce maiestatea voastrst tea lini tit, ei au lucrat; nici nu se putea altfel. Cum, tu i-ai dat seama de toate astea i n-ai g sit cu cale s -mi spui un cuvnt? Sunt oare ministru pentru a fi n m sursdiscut despre treburile politice? Bine, svorbim despre altceva, Joyeuse. Sire... Aavea nevoie de fratele t u. Fratele meu, ca i mine, sire, e gata oricnd sslujeascpe maiestatea voastr . Mpot bizui deci pe el? F r ndoial . Uite, avrea s -i ncredin ez o micsolie. n afara Parisului? Da. n cazul acesta, nu-i nimic de f cut, sire. Cum a a? Du Bouchage nu poate splece deocamdat . Henric se ridicntr-un cot i-l privi pe Joyeuse cu ochii mari: Ce vrea szic asta? Joyeuse ntmpinprivirea nedumerita regelui cu cea mai mare senin tate. Sire spuse el e foarte lesne de n eles. Du Bouchage este ndr gostit, numai cnu s-a priceput cum s fac primul pas; a pornit pe o cale gre it , a a cbietul b iat sl bea, sl bea v znd cu ochii. A a e recunoscu monarhul am b gat i eu de seam . Era din ce n ce mai ab tut, Doamne sfinte, de parcar fi tr it la curtea maiest ii voastre. n momentul acela se auzi un fel de mrit ce venea dinspre col ul

c minului; Joyeuse se ntrerupse i privi mirat n jur. Nu-i nimic, Anne l lini ti Henric, rznd trebuie sfie vreun c el care viseaz n jil . A adar, ziceai cdu Bouchage n ultima vreme era tot mai trist. Da, sire, trist ca moartea: se pare c-a ntlnit n lume o femeie mohortca un cioclu; e o nenorocire sntlne ti asemenea f pturi. Totu i, pnla urm , se dau i ele pe brazd , la fel ca i cele sprin are, dac tii cum s le iei. Ah! Sunt convins ctu te-ai fi descurcat de minune, de ucheatule! Poftim, acum mface i de ucheat pentru c -mi plac femeile! Henric suspin : Ziceai, a adar, c -i o femeie trist ca un cioclu? A a cel pu in spune du Bouchage: eu n-o cunosc. i, cu toattriste ea ce-o apas , tu crezi c-ai putea sreu e ti? i nccum! Trebuie numai sfii n contrast cu ea; n-am avut de ntmpinat greut i mai serioase dect cu femeile care nu sunt nici vesele, nici triste: acestea cer din partea b rbatului care vrea sle cucereascun amestec de ging ie i de severitate, doulucruri pe care pu ini oameni izbutesc sle mbine. A adar, du Bouchage a dat peste o femeie posomort i dragostea lui este ndoliat . Bietul b iat! l c inregele. Vda i seama, sire, cdin clipa n care mi s-a dest inuit mi-am dat toatosteneala s -l lecuiesc. A a c ... A a c , n clipa de fa , am i nceput s -l doctoricesc. i acum e mai pu in ndr gostit? Ba nu, sire, dar l-am f cut sspere c , pnla urm , femeia se va ar ta ceva mai dr g stoas , ceea ce este un mijloc mult mai pl cut de a lecui oamenii dect smulgndu-le dragostea din inim ; deci, cu ncepere din seara asta, n loc softeze, pentru a ine isonul respectivei doamne, va c uta s -i descre eascfruntea cu orice pre ; ast -sear , de pild , m-am gndit strimit vreo treizeci de muzican i italieni care vor face un t mb l u nemaipomenit sub balconul ei. Pfui! se strmbregele. E ceva att de obi nuit. Cum, obi nuit? Treizeci de muzican i f rpereche n toat lumea?! Pe naiba, smor dacmuzica ar fi reu it s -mi alunge gndurile negre pe vremea cnd eram ndr gostit de doamna de Cond! Da, numai cmaiestatea voastrera ndr gostit, sire. Ca un nebun m rturisi regele. Din nou se auzi un mrit ce sem na foarte bine cu o chicoteal zeflemitoare. Vede i, dar, c -i cu totul altceva, sire spuse Joyeuse, ncercnd n zadar sdescopere din ce parte venea ciudata ntrerupere. Doamna despre care vvorbesc este, dimpotriv , mpietritca o statuie i rece ca

un sloi de ghea . i- i nchipui oare cmuzica va topi sloiul de ghea i va nsufle i statuia? Binen eles. Regele cl tindin cap. Ei, Doamne, n-aputea sjur continuJoyeuse cla prima ngnare de arcu doamna se va arunca n bra ele lui du Bouchage; nu, dar cred totu i cva fi mi catv znd cse face o asemenea tevaturde dragul ei: ncetul cu ncetul va ncepe sprindgust pentru aceste serenade i, dacn-o sprindgust pentru ele, nu-i nimic, ne mai r mn alte mijloace la ndemn : comic riile, m sc ricii, farmecele, stihurile, caii i toate n zdr v niile de pe fa a p mntului; a a nct, chiar dacnici un zmbet nu va miji pe chipul frumoasei nl crimate, cel pu in du Bouchage o s - i redobndeascvoio ia. I-o doresc din toatinima spuse Henric. S -l l s m deci n pace pe du Bouchage de vreme ce-i vine att de greu n clipa de fa s p r seascParisul. Nu in neap rat sfie el acela care sducla bun sfr it aceastsolie; n d jduiesc n schimb c tu, dat fiind cte pricepi sdai sfaturi att de iscusite, nu te-ai l sat nc tu at, ca fratele t u, de vraja cine tie c rei pasiuni? Eu? protestJoyeuse. n via a mea n-am fost att de liber ca acum. Minunat! A adar, n-ai nimic de f cut? Absolut nimic, sire. Dar parc tiam c aveai o idilcu o preafrumoasdoamn ? A, da, cu iubita domnului de Mayenne; o femeie care madora. i? Ei, bine, nchipui i-vcast -sear , dupce l-am d sc lit pe du Bouchage cum se cuvine, m-am desp r it de el ca s m duc la dnsa acas ; ajung acolo nfierbntat de teoriile pe care vi le-am mp rt it adineauri; vdau cuvntul meu, sire, cmcredeam aproape tot att de ndr gostit ca i Henri; i iat c mi-e dat sg sesc o femeie ngrozit , tremurnd toat . Primul gnd ce mi-a trecut prin cap a fost acela cmai e cineva n caspe care-l stingheresc; caut s-o lini tesc, dar degeaba; o ntreb, nu-mi r spunde nimic; dau s-o s rut, se fere te i, v znd cm ncrunt, se sup r i se ridicde lng mine; ne cert m i atunci mi pune n vedere c , pe viitor, ori de cte ori am s sun la u , pentru mine n-o smai fie acas . Bietul Joyeuse! spuse regele, rznd. i ce-ai f cut atunci? Pe crucea mea, sire, mi-am luat mantia i spada, i-am f cut o plec ciune de toatfrumuse ea i am ie it f rsmai arunc o privire n urm . Bravo, Joyeuse! E o dovadde curaj, ntr-adev r! l l ud monarhul. Cu att mai mult, sire, cu ct mi se p rea c-o aud suspinnd, biata fat !

Nu cumva te c ie ti acum de stoicismul t u? ntrebHenric. Nicidecum, sire. Dacm-ac i, fie numai o clip , m-aduce valvrtej napoi, vda i seama... totu i nimic nu-mi poate scoate din cap gndul cbiata femeie se desparte de mine n pofida dorin elor ei. i cu toate astea, ai plecat? Precum vede i. i n-ai ste mai ntorci napoi? n vecii vecilor... Dacaavea burta domnului de Mayenne, mai zic, dar sunt zvelt i am tot dreptul sm in mndru. Dragul meu spuse Henric, de astdatserios pentru mntuirea sufletului t u, desp r irea aceasta este cu drept cuvnt bine venit . Nu zic nu, sire, dar deocamdato smplictisesc crncen apte zile pe s pt mn , neavnd nimic de f cut i ne tiind cum s -mi omor timpul, drept care am nceput a scorni cele mai ncnt toare planuri de trnd vie. Mai mare dragul, ntr-adev r, ste plictise ti!... Nu eram nc obi nuit cu lucrul acesta i g sesc ce foarte distins. Cred i eu ceste distins spuse regele de vreme ce eu am r spndit moda aceasta. Sv spun planul pe care l-am urzit pe drum, sire, ntorcndu-mdin Pia a Notre-Dame la Luvru. n fiecare zi am svin la palat n litier . Maiestatea voastr i va face rug ciunile, iar eu n vremea asta am scitesc c r i de alchimie sau, i mai bine, de marin , dat fiind csunt de felul meu marinar. O sam o droaie de c elu i pe care am s -i pun sse hrjoneascve nic cu c elu ii maiest ii voastre, sau, mai degrab , ni te pisoi, fiindc sunt mai gra io i; pe urm vom mnca fri cn timp ce domnul d'pernon o sne povesteascverzi i uscate. Am de gnd smngra ; pe urm , dupce iubita lui du Bouchage i va terge lacrimile, nveselindu-se, vom c uta o femeie veselpe care s-o facem sl crimeze, ca smai schimb m cntecul; i toate astea f rsmi c m un deget, sire. Nimic nu poate fi mai pl cut dect ste l f ie ti ntr-un jil , i nc i mai pl cut sstai culcat! Oh! ce perne moi, sire! Se vede numaidect ca tapi erii maiest ii voastre lucreazpentru un suveran care se plictise te. Ru ine, Anne! spuse regele. Ru ine? De ce? Se poate ca un b rbat la vrsta ta i de rangul t u s trnd veasc i sse ngra e?! Proastidee, ce szic! Nu g sesc, sire. Uite, m-am gndit s - i dau ceva de f cut. Cu draginim , dac -i un lucru plicticos. Pentru a treia oarse auzi un mrit; s-ar fi zis cjavra de c el rdea de spusele lui Joyeuse. Ce cine iste ! spuse Henric. A i ghicit ce vreau s - i propun. i ce binevoi i a-mi da de f cut, sire? Despre ce-i vorba? Ai s - i pui ni te cizme.

Joyeuse se cutremurngrozit: O, nu, snu-mi cere i a a ceva, sire, este mpotriva tuturor principiilor mele. i ai sncaleci pe cal. Joyeuse s ri n sus: Pe cal?! A, nu, de azi nainte nu mai umblu dect n litier . Maiestatea voastrn-a auzit ce-am spus? Ei, haide, Joyeuse, sfr e te odat cu ghidu iile! M-ai n eles? Ai s - i pui cizmele n picioare i-ai s ncaleci pe cal. Nu, sire r spunse ducele, ct se poate de serios e cu neputin . i de ce ar fi cu neputin , mrog? ntrebHenric, mnios. Pentru c ... pentru c ... sunt amiral. Ei, i? i pentru camiralii nu obi nuiesc s mearg c lare. Ah, a a va szic ! spuse regele. Joyeuse se mul umi smo ie din cap n chip de r spuns, ca un copil nc p nat care nu vrea cu nici un chip sasculte, dar care n acela i timp se sfie te snu r spundde loc. Prea bine, atunci, domnule amiral, te scutesc sncaleci pe cal: ai dreptate, nu se cade ca un marinar sumble c lare; menirea unui marinar este smeargpe ap , pe puntea unei cor bii sau a unei galere; te vei mbarca deci numaidect i te vei duce la Rouen; acolo vei g si nava-amiral a domniei tale, pe care vei avea grij s-o echipezi i ste preg te ti de plecare spre Anvers. Spre Anvers! exclamJoyeuse, disperat de parci s-ar fi poruncit splece la Canton sau la Valparaiso. Am spus rosti regele cu un glas nenduplecat care statornicea f r nici o t gaddrepturile sale de crmuitor i voin a sa suveran . Am spus i nu mai vreau srepet. F r a da cel mai mic semn de mpotrivire, Joyeuse i prinse mantia n copci, i ag spada i i lu dintr-un jil toca de catifea. Ctb taie de cap pn s -i faci pe oameni ste-asculte! bomb ni Henric. Dacse ntmplcteodatsuit ceu sunt st pnul aici, m car ceilal i s-ar cuveni s - i aducaminte. Joyeuse se nclinf ra scoate o vorb i, cu fa a mpietrit , puse reglementar palma pe garda spadei. La ordin, sire! rosti el cu o voce att de supus , nct str nicia monarhului se nmuie dintr-o datca un bo de cear . Vei pleca la Rouen i puse el n vedere unde doresc ste mbarci de ndat , dacnu cumva preferi smergi pe uscat pn la Bruxelles. Henric a tepta un cuvnt din partea lui Joyeuse, care se mul umi ssalute milit re te. Preferi sc l tore ti pe uscat? st rui Henric. N-am nici o preferin atunci cnd trebuie s mplinesc o

porunc , sire r spunse Joyeuse. A a, bosumfl -te, mbufneaz -te, nd r tnicule! strigHenric. Ah, regii sunt sorti i sn-aibparte niciodatde prieteni! Cel ce porunce te nu se poate a tepta safle n jurul s u dect slujitori r spunse solemn Joyeuse. A adar, domnule r spunse regele, jignit ve i pleca la Rouen, ve i echipa galera domniei voastre, ve i strnge trupele aflate n garnizoanele Caudebec, Harfleur i Dieppe, n locul c rora voi lua m suri sse trimitalte o ti; pe urmve i mbarca to i osta ii pe ase cor bii pe care le ve i pune la dispozi ia fratelui meu, care a teaptajutoarele f g duite de mine. Ordin scris, sire, nu vfie cu sup rare! spuse Joyeuse. De cnd, oare r spunse monarhul a i p r sit obiceiul de a lua singur m suri n numele puterii pe care domnia voastr o are ca amiral? N-am dreptul dect s m supun i, pe ct pot, sire, caut sm feresc de orice r spundere. Foarte bine, domnule duce, ve i primi ordinul scris la palatul domniei voastre, chiar n momentul plec rii. i cnd va fi plecarea sire? Peste un ceas. Joyeuse se inclinceremonios i porni spre u . Inima regelui zvcni sse sparg . Cum a a?! se mirel. Nici m car nu socoti i de cuviin sv lua i r mas bun?! Dar ti i cnu sunte i deloc politicos, domnule amiral. De altfel, toatlumea spune cdomnii marinari suferndeob te de aceastmeteahn . Ssper m c voi avea mai multmul umire din partea comandantului pedestrimii. mi cer iertare, sire bolborosi Joyeuse dar, din p cate, sunt un curtean tot att de nepriceput pe ct sunt de pu in destoinic ca marinar, i maiestatea voastrare tot dreptul sregrete binele pe care mi l-a f cut. i ie i trntind u a cu atta putere, nct draperia se nfoie, mpins de aerul ce r bufnise n camer . A a miubesc, va szic , cei pe care i-am r sf at! se tngui regele. Ah, Joyeuse! Unde i-e recuno tin a, Joyeuse?! Nu cumva ai de gnd s -l chemi napoi? spuse Chicot, apropiindu-se de pat. Ba nu, z u! Fiindcs-a ntmplat sai i tu o dat n via un dram de voin , acum te c ie ti! Ia te uit , tii ce ti nostim! r spunse regele. Dar ce- i nchipui, c -i chiar att de pl cut scutreieri m rile n toiul lunii octombrie, cu vntul i ploaia n fa ? A vrea ste v d n locul lui, egoistule! Voia dumitale, m rite crai, voia dumitale! Te vezi umblnd prin coclauri, peste mun i i v i? Peste mun i i v i! n clipa de fa , dorin a mea cea mai fierbinte este sc l toresc. nseamnc , dac te-atrimite undeva, a a cum l-am trimis

adineauri pe Joyeuse, ai primi? Nu numai caprimi, dar i-acere st ruitor, te-aruga n genunchi. S - i ncredin ez o solie? Da, s -mi ncredin ezi o solie. Ai fi n stare ste duci n Navara? M-aduce i unde a n rcat dracu copiii, m ria ta. Nu cumva te ii de pozne, m sc riciule? Sire, n-am fost prea vesel de felul meu ct am tr it, i pot s v jur c , de cnd am r posat, sunt i mai trist. Mai adineauri nsnu voiai n ruptul capului sp r se ti Parisul! Milostive st pne, am gre it, z u, am gre it amarnic i-mi pare r u acum. A adar, i-a venit chef tam-nisam s - i iei t lp i a? Numaidect, preasl vite domn, chiar acum, pe loc, prealuminate monarh! Nu mai n eleg nimic! i Henric d du din umeri. N-ai auzit doar ce-a spus marele amiral al Fran ei? Cnd anume? Atunci cnd i-a m rturisit c-a rupt-o cu ibovnica domnului de Mayenne. Ba da. Ei, i? Dacfemeia asta, ndr gostitde un b iat ncnt tor cum e Joyeuse, c ci, orice s-ar spune, ducele are pe vino-ncoace... F r ndoial . Dacfemeia asta, zic, i dpapucii, suspinnd cu alean, nseamnc are o pricin . De bunseam , altminteri nu i-ar fi dat papucii. Ei bine, tii care-i pricina? Nu. Nici n-o b nuie ti? Nu. Pricina este cdomnul Mayenne e pe cale s se ntoarc . Ce vorbe ti! se mirregele. Ai n eles, n sfr it. Felicit rile mele! Da, n eleg... i totu i... Totu i? Nu g sesc c-ar fi un motiv destul de puternic. Poate cuno ti cumva tu altele, Henric; nu mi-aputea dori dect sle g sesc, la rndul meu, pe deplin ntemeiate. Zi! Pentru ce femeia asta, n loc s -i dea r vade drum lui Joyeuse, nu s-ar desp r i mai degrabde Mayenne? Nu crezi oare cJoyeuse ar c uta numaidect s - i arate recuno tin a, poftindu-l pe domnul de Mayenne n Pr-aux-Clercs pentru a-i g uri burdihanul? Fiindc , precum tii, tn rul nostru are o spadn prasnic .

Prea bine, dar dacJoyeuse are o spadn prasnic , domnul de Mayenne, n schimb, are un pumnal viclean. Aminte te- i de Saint-Mgrin. Henric oftdin adnc, ridicnd ochii la cer. O femeie cu adev rat ndr gostitnu se ndurspunn joc via a iubitului ei: prefers -l p r seascpentru a c tiga timp; prefer , mai cu seam , snu- i punea ns i via a n joc. To i tia din familia ducilor de Guise, mnca-i-ar tata, sunt oameni ai dracului de crnceni. Ah! Se poate sai dreptate. mi pare bine. Acum mi vine i mie scred cMayenne se gnde te sse ntoarc . Bine, dar tu, Chicot, tu nu e ti nici o muiere fricoas , nici o femeie ndr gostit ! Eu, Henric, sunt un b rbat prev z tor, un b rbat care mai are nco r fuialcu domnul de Mayenne, o partidpe care n-a apucat nc s-o sfr easc : dac d peste mine, poate c -i vine chef s-o ia de la cap t; domnul de Mayenne este un juc tor att de stra nic, dr gu ul de el, c i se zbrle te p rul n cap! Ei, i? O sjoace cu atta dib cie, c-o smpomenesc la un moment dat cu un cu it n spate. Las' c -l cunosc eu pe Chicot i tiu cobi nuie te s - i pl teascntotdeauna datoriile. Ai dreptate, i-apl ti cu vrf i ndesat pnar da ortul popii. Cu att mai bine! nseamnc partida s-a ncheiat n cazul acesta. Pe naiba! Cu att mai r u, dimpotriv , cu att mai r u! Familia o surle ca din gurde arpe, toatLiga o s - i cadpe cap i, ntr-o bunzi, parcv d c-ai s -mi spui: "Chicot, puiule, snu te superi pe mine, dar n-am ce face, trebuie ste trag pe roat ". Am sspun eu a a ceva? Nu numai c-ai s-o spui, dar, din p cate, ai s-o i faci. Prefer deci ca lucrurile sia o altntors tur , m -n elegi? A a cum sunt acum, m simt foarte bine i poftesc sr mn i mai departe tot a a. Vezi tu, asemenea progresii aritmetice mi se par destul de primejdioase cnd e vorba de r zbunare; drept care am splec n Navara, dacvrei ntr-adev r smtrimi i acolo. Sigur cvreau. A tept porunca, milostive crai. i ncremenind locului n pozi ia pe care o luase mai nainte Joyeuse, Chicot r mase n a teptare. Bine, dar nu tii nc spuse regele dacsolia pe care vreau s i-o ncredin ez o s - i plac . De vreme ce am cerut-o... Fiindc , vezi tu, Chicot i deslu i suveranul am de gnd s bag un pic de zzanie ntre Margot i so ul ei.

nvr jbe te pentru a st pni rosti Chicot era abecedarul politicii ncde acum o sutde ani. A adar, nu i-e sil de treaba asta? P i ce-i treaba mea? r spunse Chicot. Faci cum vrei, lumin ia ta. Eu nu sunt dect un simplu ambasador i nimic mai mult; nu e ti dator s -i dai nici o socoteal i, atta timp ct nimeni nu se poate atinge de un fir de p r din capul meu... fiindc , i dai seama, desigur, c in neap rat la lucrul acesta. Dar bine spuse Henric trebuie totu i s tii ce s -i spui cumnatului meu. Cum adic , trebuie s -i spun ceva? Nu, nu, n vecii vecilor nu. i de ce nu? Mduc oriunde pofte ti, dar nu scot o vorb din gur . Cuno ti doar zicala: nu te juca cu focul... Atunci nseamncnu vrei! Nu vreau sscot un cuvnt, n schimb pot foarte bine s duc o scrisoare. Un purt tor de cuvnt este, n orice caz, mai mult sau mai pu in r spunz tor de vorbele pe care le roste te, pe cnd aduc torul unei scrisori nu are de p timit dect doar indirect. Bine, dac -i a a, am s - i dau atunci o scrisoare: este un lucru care se mpac , de altfel, cu vederile mele politice. Ca svezi cum s-a potrivit! D -mi! Cum ai spus? Am spus "D -mi". i zicnd aceasta, Chicot ntinse mna. Ah! Nu cumva i nchipui co scrisoare ca asta poate fi scris ct ai bate din palme; trebuie gnditpe ndelete, ticluit , cump nit . Bine, atunci te las s-o gnde ti, s-o ticlue ti, s-o cump ne ti. Am strec dis-de-diminea sau am strimit pe cineva s-o ia. De ce nu r mi sdormi aici? Aici? Da, n jil ul t u. Pe naiba! S-a mntuit, n vecii veciilor n-am smmai culc n palatul Luvru. Cine a mai pomenit asemenea bazaconie: un strigoi dormind ntr-un jil ! Oricum st rui regele trebuie totu i s tii ce anume am pus la cale n privin a surorii mele Margot i so ului ei. Doar e ti gascon; scrisoarea trimisde mine o sfac vlvla curtea Navarei; au ste descoas i, prin urmare, trebuie sfii n stare s le r spunzi. Ce dracu! Se cheamcvii n numele meu i n-avrea ste ia lumea drept un zevzec. Of, Doamne! spuse Chicot, dnd din umeri. Z u, tare mai e ti greu de cap, m ria ta! Doar nu- i vei fi nchipuit c-am sbat dousute cincizeci de leghe ca sduc o scrisoare, f r s tiu ce stscris n untru! Fii pe pace: la primul col de stradsau la umbra primului copac sub care am spoposesc, o sam eu grijsdeschid scrisoarea. Sfiu al

dracului dacn-o fac! Cum a a? De zece ani i trimi i ambasadorii n cele patru p r i ale lumii i n-ai avut vreme s -i cuno ti? i acum, hai, odihne te- i trupul i sufletul n bun pace, ceu m ntorc n sih stria mea. i unde zici cse aflsih stria ta? n cimitirul Inocen ilor, prea luminate st pne. Henric se uitla Chicot cu aceea i nedumerire pe care, de dou ceasuri de cnd l v zuse r s rind n fa a lui, nu reu ise ncs-o alunge din privirile sale. Nu te-ai a teptat la asta, a a e? spuse Chicot, lundu- i p l ria i pelerina. Ca svezi se nseamnsai leg turi cu oamenii c l tori i pe lumea cealalt ! Ne-am n eles deci: pe mine, fie c vin eu, fie c vine o tafetde-a mea. Cum vrei, numai c tafeta trimisde tine trebuie s fie narmat cu o parol , ca sse tie cvine din partea ta i ca sg seascpor ile deschise. Foarte bine! Dac-am s fiu eu, se n elege de la sine cvin din partea mea, iar dac-o sfie omul meu, atunci o s vindin partea strigoiului. i cu aceste cuvinte, ie i din nc pere aproape pe nesim ite, n a a fel nct, supersti ios cum era din fire, Henric r mase n cump n , ne tiind prea bine dacfusese ntr-adev r un om n carne i oase sau doar o n lucire cel ce se strecurase pe u , f r a o face sscr ie i f r s clinteasc nici cel mai mic fald al draperiei.

XVI N CE FEL I DIN CE PRICINR POSASE CHICOT Chicot n carne i oase sne ierte deci cititorii no tri dacdin ntmplare ar fi amatori de ntmpl ri miraculoase i dac - i vor fi nchipuit la un moment dat cne-am luat ng duin a sintroducem un strigoi printre eroii istorisirii noastre Chicot ie i deci din palat, dup ce-i spusese monarhului, n zeflemea, potrivit obiceiului s u, toate adev rurile pe care inea si le mp rt easc . Iat ce se ntmplase: Dupmoartea prietenilor apropia i ai monarhului, moarte pricinuit de zzaniile i de uneltirile urzite de c tre ducii de Guise, Chicot c zuse pe gnduri. Viteaz, precum l tim, i nep s tor, pre uia totu i nespus de mult via a, care, pentru el, ca de altminteri pentru to i oamenii de elit , era un ve nic prilej de desf tare. La drept vorbind, singurii in i n stare s se plictiseascpe lumea aceasta i care se c l toresc n lumea de apoi cu speran a cvor avea

parte de mai multe distrac ii sunt zevzecii. Ca urmare a pl cerilor pe care, a a cum am ar tat, i le prilejuia via a, Chicot ajunse sse team de r zbunarea domnului de Mayenne, cu att mai mult cu ct ocrotirea regelui nu se dovedea a-i fi de vreun ajutor; i i spunea, cu acea filozofie practicatt de caracteristic pentru gndirea sa, cun lucru odatf cut este bun f cut i nimic nu-l mai poate desface pe lumea aceasta; i c , prin urmare, toate halebardele i toate tribunalele regelui Fran ei n-ar fi fost n m surs crpeasc , chiar dacnu s-ar fi b gat de seam , o t ieturpe care pumnalul domnului de Mayenne ar fi f cut-o la vesta cu mneci bufante a lui Chicot. Se hot rse deci saleagaltcale, dat fiind crolul de m sc rici, pe care cu draginiml-ar fi schimbat oricnd cu un rol serios, ncepuse s -l oboseasc , la fel ca i r sf urile regale care, la vremea aceea, erau sortite s -l duc , f r doar i poate, la pierzare. Pentru nceput se gndise, a adar, s a tearno distan ct mai mare cu putin ntre spada domnului de Mayenne i pielea lui Chicot. n consecin , se gr bise s plece la Beaune, cu ntreitul scop de a p r si Parisul, de a-l mbr i a pe amicul s u Gorenflot i de a- i stropi m seaua cu vestitul vina din 1550, cu atta osrdie l udat n faimoasa scrisoare cu care se ncheie povestirea noastrDoamna de Monsoreau. Trebuie sspunem caceastmngiere avu darul s -i priasc dupdou luni, Chicot i d du seama cse ngra v znd cu ochii i clucrul acesta l slujea de minune, ajutndu-l s - i schimbe nf i area; dar n acela i timp observ c , pe m surce se ngr a, ncepea ssemene cu Gorenflot, mai mult chiar dect i edea bine unui om de spirit. Spiritul se dovedi pnla urmmai puternic dect materia. Dup ce de ertcteva sute de sticle din vestitul vina de la 1550 i dup ce citi i r sciti cele dou zeci i doude volume din care era alc tuitmica biblioteca st re iei i n care egumenul descoperise aceastaxiom latineasc : Bonum vinum laetificat cor hominis7, Chicot sim i, a adar, o mare greutate la stomac i un gol imens n creier. "Aputea foarte bine sm c lug resc se gndi el numai cla mn stirea lui Gorenfiot prea ar fi toate duppofta inimii mele, n timp ce ntr-o altmn stire n-ar fi ndeajuns; fire te, rasa c lug reasc mi-ar oferi cea mai iscusitdeghizare, ce m-ar feri pururea de privirile domnului de Mayenne; ei, fir-ar dracu al dracului, trebuie smai existe i alte mijloace dect tertipuri vulgare: sc ut m. Am citit undeva, ntr-o carte, care, ce-i drept, nu se afln biblioteca lui Gorenfiot: Quaere et inventies8." Chicot se apuc deci scaute i iat ce g si. Pentru vremea aceea, era un lucru ncinedit.
7 8

Vinul bun nvesele te inima omului. Caut i n scoce te

I se dest inui lui Gorenfiot, rugndu-l s -i scrie regelui ceea ce-i va dicta el. Gorenfiot se nduplecanevoie, ce-i drept, dar se nduplectotu i n cele din urm i-i scrise monarhului cChicot se retr sese la st re ie, c am r ciunea pricinuitde faptul cse v zuse nevoit sse despartde st pnul s u, atunci cnd acesta se mp case cu domnul de Mayenne, i v t mase s n tatea, dar c , orict ncercase sse mpotriveasc , alungndu- i gndurile negre, durerea fusese mai tare dect voin a lui, curmndu-i zilele. La rndul s u, Chicot i scrisese i el o epistolregelui. Epistola, datatdin 1580, era alc tuitdin cinci paragrafe. Fiecare din aceste paragrafe p rea sfi fost a ternut pe hrtie la intervale de cte o zi, pe m surce boala nainta. Primul era scris i semnat de o mnncsigurpe mi c rile sale. Scrisul celui de-al doilea era ov ielnic, iar isc litura, de i destul de citea nc , era tremurat . La sfr itul celui de-al treilea nu apucase ssemneze dect Chic... Ch... la sfr itul celui de-al patrulea. n fine, cel de-al cincilea se ncheia cu un C... lngcare se ntindea o patde cerneal . Pata aceea l satde mna unui muribund cople ise de durere inima monarhului. A a se explicde ce se ar tase att de convins c Chicot nu putea fi dect o n lucire sau un strigoi. Am fi dorit sputem transcrie n ntregime scrisoarea lui Chicot, dar cum Chicot era, ca sfolosim un termen din zilele noastre, un om foarte excentric, i cum stilul este oglinda omului, se cuvine s spunem c stilul s u epistolar, ndeosebi, era att de excentric, nct nu ne ncumet m sreproducem aceastmisiv , orict de puternic ar fi efectul pe care-l putem sconta. O ve i putea citi nsn memoriile lui L'toile. Este datatdin 1580, a a cum am ar tat, "anul marilor ncornora i", ca s folosim cuvintele lui Chicot. n josul paginii erau cteva rnduri pe care Gorenflot le ad ugase pentru "a bate fierul ct e cald", m rturisindu-i regelui c , de cnd prietenul s u se stinsese din via , ncepuse a ur st re ia din Beaune i c-ar fi vrut mai degrab s vinla Paris. Mai cu seamacest post-scriptum i d duse multb taie de cap lui Chicot, care, cu chiu cu vai, reu ise n cele din urms -l smulgdin vrful degetelor lui Gorenflot. Spre deosebire de el, Gorenflot se sim ea minunat de bine la Beaune, ntocmai ca i Panurge. Egumenul i argumenta lui Chicot cu o voce tnguitoare c , de obicei, vinurile sunt cu prisosin botezate cnd nu le iei de la obr ia lor ca sle po i alege pe sprncean . Chicot nsc uts -l mpace, f g duind cucernicului stare c va

veni el nsu i n fiecare an pentru a-i face rost de o provizie ndestul toare de vinuri de Bourgogne de Volnay i de Chambertin, i cum n aceastprivin a ca n attea altele nc , Gorenflot recuno tea priceperea deosebita lui Chicot, se l sn cele din urmnduplecat de st ruin ele prietenului s u. La rndul s u, r spunznd la scrisoarea trimis de Gorenflot i la cuvintele de r mas bun pe care i le adresase Chicot n pragul mor ii, regele scrisese cu propria lui mn : Preasfin ia ta ve i avea grija h r zi o cre tineasc i poetic ngrop ciune s rmanului Chicot, pe care l regret din toatinima, c ci era nu numai un prieten credincios, dar i un vrednic gentilom, cu toate c n-a reu it niciodat s descurce spi a neamului s u dect pn la str bunici. l ve i mpodobi cu flori i-i ve i c uta un loc de ve nic odihn n b taia soarelui, pe care-l iubea cu atta rvn , fiind de felul s u din partea de miaz zi a Fran ei. Ct prive te pe domnia voastr , a c rui mhnire n eleg a o cinsti precum se cuvine, cu att mai mult cu ct i eu o mp rt esc, ve i p r si, potrivit dorin ei pe care mi-a i m rturisit-o, st re ia domniei voastre din Beaune. Am prea mare trebuin de oameni credincio i i de slujitori de ispravpentru a vng dui s r mne i departe de mine. Drept care v numesc superior la mn stirea iacobinilor, l ca ul domniei voastre aflndu-se n apropiere de poarta Saint-Antoine, cartier pe care r posatul nostru prieten l ndr gea cu osebire. Preandatoratul sfin iei voastre, Henric, care dore te snu-l uita i n cucernicele voastre rug ciuni. Vpute i nchipui ce ochi mari f cu egumenul n fa a acestei scrisori scrise n ntregime de mna unui monarh, ct de tare se minun de geniala iscusin a lui Chicot i ct de grabnic se preg ti s - i ia zborul spre onorurile ce-l a teptau. C ci, dacvmai aminti i, rvna m ririlor f cuse ncmai de mult sncol eascnd r tnicii s i l stari n inima lui Gorenflot, al c rui prenume, de altfel, Modeste, i care, de cnd fusese numit superior la Beaune, se chema dom Modeste Gorenflot. Totul se petrecuse dupdorin a suveranului, ca de altminteri i dupdorin a lui Chicot. Un m nunchi de scaie i menit a nf i a, fizic i alegoric totodat , r m i ele p mnte ti ale lui Chicot, fusese nmormntat la soare, printre flori, sub un butuc de vi de toatfrumuse ea; pe urm , dupce trecuse pe lumea cealalt i fusese ngropat n chip simbolic, Chicot l ajutase pe Gorenflot s - i strngcalabalcul i sse mute. Dom Modeste fusese nsc unat cu mare falla mn stirea iacobinilor. Chicot a teptase apoi scoboare noaptea pentru a intra pe furin Paris.

Cump rase n preajma por ii Bussy o c su cu trei sute de scuzi, i cnd i venea chef s -l vad pe Gorenflot, avea la ndemntrei drumuri ntre care putea saleag : unul mai scurt, care trecea prin ora , un altul pe malul apei i, n sfr it, cel de-al treilea, care era i cel mai sigur, pe sub zidurile Parisului. Chicot, care avea o fire vis toare, l alegea de obicei pe cel de pe malul Senei; i cum pe atunci fluviul nu ajunsese nc sfie ferecat ntre pere i de piatr , undele, precum spune poetul, lingeau rmurile-i largi, de-a lungul c rora, n nop ile senine cu lunplin , locuitorii cet ii aveau deseori prilejul svadprofilndu-se umbra uie a lui Chicot. Dupce se statornici la el acas i- i schimbnumele, Chicot, se ngriji s -si schimbe i nf i area: se numea, a adar, Robert Briquet, dupcum tim, i se obi nuise sumble pu in cocrjat; pe urm , din pricina fr mnt rilor i necazurilor ce se inuserlan vreo cinci- ase ani, ncepuse sple uveasc , a a cp rul s u cre i negru de odinioar se retr sese ncetul cu ncetul, ntocmai ca marea n timpul refluxului, de pe frunte spre ceaf . Pe de altparte, a a cum am spus, Chicot se ndeletnicise ndeaproape cu arta ndr gitcu atta rvn de mimii din vechime, art ce tinde smodifice, cu ajutorul unor grimase savant ticluite, mi c rile fire ti ale mu chilor fe ei i jocul obi nuit al fizionomiei. Datoritacestei srguincioase ucenicii, privit la lumina zilei, Chicot reu ea s fie, atunci cnd i d dea osteneala, un Robert Briquet sadea, adicun om a c rui gurera l b r at pn la urechi, a c rui b rbie se ncrliga cu nasul i ai c rui ochi priveau att de cruci , c i se f cea p rul m ciuc ; toate astea f r nici un fel de schimonoseli, spre ncntarea celor ce gustau asemenea prefaceri, c ci din prelung , col uroas i viclean , figura lui devenise l t rea , rz toare, n tng i smerit . n schimb, Chicot nu avusese cum sscurteze bra ele sale lungi ct o zi de post i picioarele lui de-o po t ; dar cum era grozav de iscusit, i ncovoiase spinarea, a a cum am ar tat, nct bra ele sale p reau acum tot att de lungi ca i picioarele. ndeletnicindu-se cu aceste exerci ii fizionomice, Chicot avu grij totu i snu aibleg turi cu nimeni. ntr-adev r, orict de ml dii ar fi fost m dularele lui, nu putea totu i sr mn o ve nicie n aceastpozi ie. Cum i-ar fi ng duit, bun oar , sumble cocrjat la amiaz , cnd fusese drept ca bradul la orele zece, i ce motiv ar fi putut scorni spre a se justifica n ochii unui prieten care l-ar fi v zut schimbndu- i ntr-o clipnf i area dac , plimbndu-se cu el, ar fi ntlnit ntmpl tor o mutrsuspect ? Robert Briquet se hot r deci sduco via singuratic , via care, de altfel, era pe placul s u, singura lui distrac ie fiind sse abatuneori pe la Gorenflot pentru a de erta pnla ultima cupfaimosul vina din 1550 pe care cuviosul egumen se ferise, binen eles, s -l lase de izbeli te n beciurile mn stirii din Beaune.

Din p cate ns , sufletele de rnd sunt supuse prefacerilor la fel ca i sufletele alese: de la o vreme, Gorenflot se schimb i el, dar nu ca nf i are. Cel ce inuse cndva n mini soarta sa se afla acum n puterea i la cheremul s u. Faptul c Chicot venea s cineze la st re ie i se p ru un fel de servitute din partea lui Chicot i, din momentul acela, Gorenflot ajunse saibo p rere mult prea bundespre sine i nu ndeajuns de bundespre Chicot. V znd schimbarea petrecutcu prietenul s u, Chicot nu se sim i ctu i de pu in jignit: cele pe care le ntmpinase n preajma regelui Henric l c liserndeajuns pentru a- i nsu i aceast filozofie. Se str dui doar sfie mai cump tat ca nainte i atta tot. n loc sse duc din doun douzile la st re ie, se nvrednici smeargdoar o datpe s pt mn , apoi din doun dous pt mni i, n sfr it, numai o singurdatpe lun . Gorenflot era nsatt de plin de sine, nct nici m car nu b g de seam . Chicot era prea filozof ca smai poatfi susceptibil; se mul umi deci srdpe sub musta de nerecuno tin a lui Gorenflot i s - i scarpine nasul i b rbia, dupbunul s u obicei. "Apa i timpul i spuse el sunt cele mai puternice maluri pe care le cunosc: unul sf rm stncile, iar cel lalt amorul-propriu. Savem r bdare." i i struni r bdarea, a teptnd. Era tocmai n a teptare cnd se ntmplau evenimentele istorisite mai nainte i n es tura c rora i se p ru a ntrevedea unele elemente neprev zute ce prevestesc de obicei marile cataclisme politice. A adar, Chicot, sim ind cmonarhul s u, la care inea la fel de mult ca i pnatunci, de i plecat din lumea celor vii, era pndit, n vrtejul evenimentelor ce urmau sse petreac , de anumite primejdii aidoma celor de care l ferise odinioar , se gndise si se arate n chip de strigoi i, ca atare, s -i proroceascviitorul. Am v zut nscvestea apropiatei sosiri a domnului de Mayenne, veste cuprinsca ntr-un r van istorisirea lui Joyeuse i pe care Chicot, cu iste imea lui de maimu , o scosese n vileag, l convinsese pe Chicot streac din ipostaza de strigoi n cea de fiin nsufle it i s schimbe rolul de profet cu cel de ambasador. i acum cnd, ceea ce putea sparneguros n povestirea noastr a fost pe deplin limpezit, cu ng duin a cititorilor vom c uta s -l ntlnim din nou pe Chicot la ie irea lui din palat i s -l nso im pnla el acas , n Pia a Bussy.

XVII SERENADA

De la palatul Luvru i pnla locuin a lui, Chicot nu avea un drum prea lung de f cut. Cobor deci pe rm i porni s str batSena n curmezicu o luntre micpe care o conducea singur i cu care venise de pe malul cel lalt, de la poalele turnului Nesle, l snd-o apoi pironitde cheiul pustiu al palatului. "Ce curios i spunea el n timp ce vslea privind ferestrele palatului, dintre care una singur , cea de la iatacul regelui, r m sese luminat , de i era o ortrzie din noapte ce curios cnd te gnde ti c , dupat ia ani, Henric a r mas tot a a cum l tiam; al ii au crescut n vremea asta, al ii s-au pr bu it, iar al ii au murit, pe cnd el este aidoma cum a fost, doar cu cteva cute mai mult pe obraz i n inim , atta tot; pururi aceea i fiin slabde nger i deosebitde restul oamenilor, bizar i plinde poezie totodat ; pururi acela i suflet egoist, obi nuit s cearntotdeauna mai mult dect i se poate da: prietenie celor indiferen i, dragoste celor ce-i sunt prieteni, credin celor ce-l iubesc, i cu toate astea nespus de trist, biet rege, nefericit monarh mai trist dect oricare alt om de pe cuprinsurile ocrmuite de el. ntr-adev r, sunt singurul, cred, care a cercetat mai adnc amestecul acesta att de ciudat de dezm i de c in , de nelegiuire i de supersti ie, tot a a cum sunt singurul care cunoa te pe de rost Luvrul, prin galeriile c ruia at ia favori i s-au perindat n drum spre mormnt, spre surghiun sau spre deplina uitare: dupcum tot eu sunt singurul care tie s umble i sse joace f ra ntmpina nici o primejdie cu aceastcoroance arde ca jeraticul gndurile attor oameni, pentru ca n cele din urmsle ard i degetele." Chicot scoase un oftat mai mult filozofic dect trist i porni strag mai vrtos la lope i. "Ia te uit i aminti el deodat regele n-a pomenit nimic despre bani cnd mi-a vorbit de plecare: trebuie s m simt m gulit c -mi arat atta ncredere; asta dovede te c-am r mas prieteni." i Chicot ncepu srdpe t cute, a a cum rdea el ndeob te; apoi, ncordndu-se pentru ultima oarasupra vslelor, mpinse luntrea spre rmul acoperit cu nisip fin i o trase pe uscat. Pe urm , dupce legbotul luntrei de un ru cu un nod pe care numai el tia s -l fac i care, n acele vremuri nevinovate binen eles, n compara ie cu cele de azi era o chez ie destul de temeinic , se ndreptspre locuin a lui, care se afla, precum am spus, doar la vreo doub t i de muschetde malul apei. n clipa cnd apucpe strada Augustinilor ns , fu nespus de uimit i, mai cu seam , intrigat auzind un zvon de instrumente muzicalo io unduire de glasuri ce mpnzeau cu sunete armonioase ntreg cartierul, att de pa nic de obicei la ora aceea trzie. "Se vede c -i vreo nunt prin partea locului se gndi el n primul moment. Ei, fir-ar sfie, cnd ziceam c-o sapuc i eu sdorm barem cinci ceasuri, vrnd-nevrnd trebuie sstau cu ochii deschi i, de i

numai de nuntnu-mi arde." Apropiindu-se de locuin a lui, v zu plpind o luminputernicn geamurile pu inelor case risipite ici-colo de-a lungul str zii; lumina aceea nvolburatera r spndit de vreo dou sprezece tor e purtate de tot at ia paji sau feciori de cas , n timp ce un grup de dou zeci i patru de muzican i dirija i de un italian n b d ios cntau de mama focului din viole, psalterioane, sistre, rebecuri, l ute, surle i tobe. Armata aceasta de scandalagii era rnduitcu tot artul n fa a unei case pe care Chicot o recunoscu, spre marea lui nedumerire, ca fiind chiar locuin a sa. Generalul invizibil care conducea aceast manevri a ezase pe muzican i i pe paji cu fa a c tre casa lui Robert Briquet i cu ochii a inti i asupra ferestrelor lui, n a a fel nct to i cei ce se aflau acolo p reau cnu sunt nsufle i i, nu respir , nu tr iesc dect pentru aceast contemplare. Chicot r mase locului un moment, privind, mpietrit de uimire, toatacea desf urare i ascultnd harababura ce se iscase. Pe urm , plesnindu-se peste coapse cu minile-i ciol noase, i spuse: "Nu se poate, trebuie sfie o ncurc turla mijloc; nu-mi vine s cred coamenii tia fac atta tevaturnumai i numai de dragul meu". Mai f cu deci c iva pa i i se amestec n droaia de curio i ce se strnseserla fa a locului, ademeni i de mbierile serenadei, i, uitndu-se cu luare-aminte jur mprejur, se ncredin c lumina tor elor se r sfrngea numai supra casei sale, dupcum tot fream tul acela armonios se rev rsa asupra ei; din ctlume se afla acolo, nimeni nu p rea sse sinchiseascnici de casa de peste drum, nici de locuin ele nvecinate. "ntr-adev r se dumeri Chicot acum mi dau seama c -i pentru mine: te pomene ti c -i voi fi c zut cu tronc mai tiu eu c rei prin ese!" Totu i aceastipotez , orict l-ar fi m gulit, nu i se p ru destul de conving toare lui Chicot. Se ntoarse c tre casa ce se afla n fa a locuin ei sale. Numai doudintre ferestrele ei erau neoblonite, amndoula etajul al doilea, i sc p rau cnd i cnd fulgerate de lumina tor elor; atta bucurie mai avea i ea, biata cl dire, lipsit , cum p rea s fie, de vedere i v duvitde orice chip omenesc. "Se vede c tia din untru dorm bu tean spuse Chicot bat -i s -i bat ! O d nd naie ca asta ar scula i mor ii n picioare!" n timp ce Chicot i punea fel i fel de ntreb ri la care tot ei r spundea, orchestra i continua concertul ca i cum ar fi cntat n fa a unei adun ri de regi i de mp ra i. Dacnu te superi, prietene l iscodi Chicot pe unul dintre f clieri n-ai putea s -mi spui dumneata, rogu-te, pentru cine cnt muzica asta? Pentru cet eanul care staici r spunse feciorul ar tnd spre casa lui Robert Briquet.

"Pentru mine se gndi Chicot va szictot pentru mine!" Chicot i f cu loc prin mul ime, creznd cva putea citi dezlegarea acestei enigme pe mnecile sau pe pieptul pajilor, dar orice blazon fusese cu ngrijire ascuns sub un fel de pelerincenu ie ca zidurile. Al cui e ti, prietene? ntrebChicot pe un tobo ar care- i sufla n degete ca s i le dezmor easc , neavnd nimic de f cut n momentul acela. Al cet eanului care staici i r spunse muzicantul, ar tnd cu bagheta spre locuin a lui Robert Briquet. "M i sfie! se gndi Chicot. A adar, nu numai c-au venit aici pentru mine, dar sunt chiar ai mei. Din ce n ce mai bine! n sfr it, vom vedea ce-o mai fi." i a ternndu- i pe fa cea mai mig loas schimonositurpe care fu n stare s-o ticluiasc , ncepu sdea din coate, nghiontind n dreapta i-n stnga paji, lachei i muzican i pentru a- i croi drum spre u a de la intrare, str duin pe care cu chiu cu vai izbuti s-o ducla bun sfr it, iar cnd ajunse acolo, sc ldat n lumin i nconjurat de f clieri, scotoci n buzunar, scoase cheia, descuie u a i, dupce intrn untru, o nchise la loc i mpinse z voarele. Pe urm , urcndu-se sus, la etaj, scoase n balcon un jil de piele pe care se a ezla largul s u, cu b rbia sprijinitde balustrad i, f r a se sinchisi ctu i de pu in de rsetele cu care fusese ntmpinativirea lui, gl sui: Domnilor, sunte i siguri cnu v-a i n elat i ctrilurile, caden ele i ruladele domniilor voastre mi sunt ntr-adev r h r zite mie? Sunte i jupn Robert Briquet? ntrebconduc torul orchestrei. n carne i oase. nseamndeci c suntem la porunca domniei voastre, domnule r spunse italianul, f cnd cu bagheta un semn ce dezl n ui o nou nvolburare melodioas . "Z u dacmai n eleg ceva!" se minun n sinea lui Chicot, plimbndu- i privirile iscoditoare peste capetele mul imii i peste casele din vecin tate. Toatsuflarea din mprejurimi ie ise la ferestre sau n pragul caselor ori se amestecase cu grupurile de casc -gurce z boveau n fa a u ii sale. Jupn Fournichon, nevast -sa, mpreuncu tot alaiul celor Patruzeci i Cinci, femei ,copii i lachei, ticseau toate ferestrele hanului La Spada Mndrului Cavaler. Numai cl direa de peste drum era ntunecat i mut ca un mormnt. Chicot scotocea peste tot cu privirile c utnd dezlegarea acestei nclcite cimilituri, cnd i se p ru deodat cntrez re te sub strea ina de la intrare, printre rosturile pardoselii balconului, la cteva palme sub t lpile sale, un b rbat nf urat ntr-o mantie de culoare nchis , cu o

p l rie neagrcu pan ro ie pe cap i o spadlungla old, b rbat care, socotind cnu-l poate vedea nimeni, sorbea din ochi casa de peste drum, casa aceea pustie i t cutn care nu se sim ea nici un fior de via . Cnd i cnd, eful orchestrei i p r sea ndeletnicirile pentru a schimba cu dnsul cteva cuvinte n oapt . Chicot i d du numaidect seama c tlcul mprejur rii de fa se afla acolo i cp l ria neagr ascundea chipul unui gentilom. Din clipa aceea, toataten ia lui se ndreptasupra necunoscutului; a a cum edea rezemat de parmalcul balconului, ochiul s u avea o largpriveli te, putnd sobserve cu nlesnire tot ce se petrecea n strad , ca i sub strea ina de la intrare; reu i deci s pndeascfiece mi care a personajului misterios, chibzuind ccel dinti gest nesocotit pe care avea s -l faci va da n vileag tr s turile fe ei. La un moment dat, n timp ce Chicot era numai ochi, absorbit de cercet rile sale, un c l re nso it de doi scutieri se ivi n col ul str zii i ncepu sloveascde zor n dreapta i-n stnga cu o nuia, alungndu-i pe curio ii care st teau pironi i locului, c scnd gura la muzican i. "Domnul de Joyeuse!" murmurChicot, recunoscndu-l pe marele amiral al Fran ei, n chip de c l re , nc l at cu cizme i mpintenat din porunca regelui. Dupce droaia de gur -cascfu mpr tiat , muzica ncetsmai cnte. eful de orchestrle f cuse probabil semn muzican ilor sse opreasc . C l re ul se apropie de gentilomul ascuns sub strea in . Ei, Henri l ntrebel ce veste-poveste? Nimic, fr ioare, nimic. Nimic? Da, nimic, nici m car nu s-a ar tat la fa . Pu lamalele astea n-au f cut destul t r boi? Ba cred c-au spart urechile tuturor vecinilor. N-au strigat n gura mare, a a cum au fost mu trului i, c-au venit scnte n cinstea cet eanului care staici? Dimpotriv , au urlat att de tare, nct uite-l c-a ie it n balcon sasculte serenada. i domni a tot nu s-a ar tat? Nici ea, nici altcineva din cas . Ideea, totu i, cred cera destul de iscusit rosti Joyeuse, contrariat. Putea foarte bine, f rca nimeni si-o ia n nume de r u, s se foloseascde acest prilej, a a cum au f cut at ia oameni de treab , i sasculte concertul dat n cinstea vecinului s u. Henri cl tindin cap. Se vede cn-o cuno ti, fr ioare! spuse el. Ba da, ba da, o cunosc; mai bine zis, cunosc toate femeile, i cum i dnsa se num rprintre ele, nu trebuie deci sne pierdem curajul. O, Doamne, fr ioare, mi spui asta f r nici un pic de curaj! Nicidecum, numai c , ncepnd de azi, n fiecare searcet eanul

care ade aici va fi r sf at cu cte o serenad . i dacdnsa o s se mute? P i de ce, dacnu sco i un cuvnt, dacnu ar i c -i vorba de ea, dacr mi mai departe ascuns? Ce-a spus cet eanul cnd a v zut ci se face atta curte? A inut o cuvntare orchestrei. Ah, uite, fr ioare, uite ci-a venit iar chef svorbeasc . ntr-adev r, Briquet, care se hot rse sl mureasclucrurile pe deplin, se ridicase n picioare pentru a-l descoase din nou pe eful de orchestr . Dar taci odat , omule, i intr -n cas ! strigAnne, mnios. i-am cntat doar serenada, ce dracu mai vrei acum! Stai lini tit! De cntat mi-a i cntat-o r spunse Chicot cu cea mai des vr itamabilitate avrea totu i s tiu cel pu in cui era nchinat serenada pe care mi-a i cntat-o. Fetei dumitale, n t r ule! Nu vfie cu sup rare, domnule, dar eu n-am nici o fat . Nevestei dumitale, atunci. Numai c , slavDomnului, nu sunt nsurat. Atunci, chiar dumitale n persoan . Da, da, ie, i dacn-ai de gnd sintri n cas ... Imbinnd cuvntul cu fapta, Joyeuse i ndeplini amenin area i i repezi calul asupra balconului n care edea Chicot, dnd iama prin muzican i. P catele mele! strigChicot. P i dacmuzica asta era pentru mine, cui, Doamne iart -m , i-a c unat s -mi striveascmuzican ii? Zevzec b trn! scr ni Joyeuse, n l nd privirile. Dac nu- i vri mai degrabmutra aia pocitn cuibul t u de cronc nitoare, muzican ii au s - i spargl utele n capul t u. Bietul om! Las -l n pace, fr ioare! spuse du Bouchage. i dai seama ctrebuie sfie tare mirat, s rmanul! i de ce sfie mirat, lua-l-ar dracu?! Vezi bine doar c , dacs-ar ncinge o nc ierare, poate cs-ar nvrednici, n sfr it, siascineva la fereastr ; prin urmare, s -l zvnt m n b taie pe cet eanul nostru, s -i d m foc casei la nevoie, numai sfacem ceva, dr cia dracului, sfacem ceva! Te rog din suflet, fr ioare spuse Henri snu s rim peste cal numai pentru a-i smulge o privire acestei femei. Suntem nvin i, n-avem ncotro, trebuie sne l s m p guba i. Briquet nu sc pase un singur cuvnt din tot acest dialog ce reu ise slumineze pe deplin ideile lui att de nclcite; cunoscnd, a adar, n b d ile celui care voia s -l ia n t rbac , i f cea n gnd preg tirile de ap rare. Joyeuse ns , l sndu-se convins de argumentele lui Henri, nu mai st rui i porunci tuturor s plece: paji, vale i i muzican i, n frunte cu

iscusitul maestro. Pe urm , lundu-l pe fratele s u deoparte, i m rturisi: Sunt disperat; parc -i un f cut, totul ne stmpotriv . Ce vrei sspui? Nu mai am timp s - i dau o mnde ajutor. ntr-adev r, e ti mbr cat ca de drum, acum abia bag de seam . Trebuie splec n noaptea asta la Anvers: regele mi-a ncredin at o solie. Cnd i-a ncredin at-o? Chiar ast -sear . O, Doamne! Vino cu mine, z u, vino! Henri l sbra ele s -i cad . mi porunce ti, fr ioare? ntrebel, p lind numai la gndul c-ar putea fi silit splece. Anne f cu un gest. Dac -mi porunce ti ad ugHenri msupun. Nu-i dect o rug minte, du Bouchage, atta tot. i mul umesc, fr ioare. Joyeuse d du din umeri. Aface orice pofte ti, Joyeuse, dar, vezi tu, dacafi cumva nevoit sp r sesc obiceiul de a-mi petrece nop ile pe strada asta, dac nu mi-ar mai fi dat sprivesc fereastra asta... Atunci? Amuri! E ti nebun, s rmane! Inima mea este acolo, mn elegi, fr ioare? zise Henri, ntinznd mna spre casa din fa . Acolo este via a mea; cum vrei smai tr iesc, dac -mi smulgi inima din piept? Ducele i ncruci bra ele, mocnind n sine o mnie amestecatcu mil . i mu cmust cioara i, dupce r mase pe gnduri cteva clipe, rosti ntr-un trziu: Dactata te-ar ruga, Henri, ste la i pe mna lui Miron, care nu este numai medic, dar n aceea i m sur i filozof... I-ar spunde cnu sunt ctu i de pu in bolnav, cmintea mi-e teaf rsi cMiron nu poate lecui suferin ele dragostei. N-am ncotro, trebuie s mnclin n fa a p rerilor tale, Henri; la urma urmei ns , de ce mi-aface snge r u? Femeia aceasta este totu i femeie, iar tu, la rndul t u, e ti ndeajuns de st ruitor, a a cnu v d pentru ce ne-am pierde speran a, iar cnd am smntorc, sunt convins c-am ste g sesc zburdnd, cu cntecul pe buze, mai voios i mai sprin ar dect mine. Da, da, fr iorul meu drag ncuviin tn rul, strngnd minile prietenului s u da, am s m lecuiesc, da, am sfiu fericit i am szburd voios; i mul umesc pentru prietenia pe care mi-o

dovede ti, i mul umesc! Este tot ce am mai de pre pe lume. Dupdragostea ta. Dar mai presus dect via a mea. Mi cat pnn adncul sufletului, de i p rea sfie un om u uratic, Joyeuse se gr bi s -i taie vorba fratelui s u. Mergem? spuse el. Tor ele s-au stins, precum vezi, muzican ii i-au luat instrumentele la spinare, iar pajii au purces la drum. Du-te, fr ioare, du-te cvin i eu ndat spuse du Bouchage, care se gndea cu jale ctrebuie sp r seascstrada. n eleg r spunse Joyeuse vrei s - i iei r mas bun de la fereastr , ai dreptate. Atunci ia- i r mas bun i de la mine, Henri. Henri ncol ci cu bra ele grumazul fratelui s u, care se aplecase s -l mbr i eze. Nu i spuse el am ste petrec pnla barier . A teapt -m ncpu in, la o sutde pa i de aici. Poate cs-o ndura, n sfr it, sse arate, creznd cnu mai e nimeni pe strad . Anne i mncalul spre alaiul ce-l a tepta ceva mai ncolo. Haide i i ndemn el nu mai avem nevoie de voi deocamdat ; pute i pleca. F cliile se pierdur n noapte, sporov iala muzican ilor i rsetele pajilor se stinsercu ncetul, ca i ultimele suspine smulse violelor i l utelor la atingerea degetelor ce se r t ceau din ntmplare pe strune. Henri privi pentru ultima oarcasa, n l o ultimrug minte c tre ferestrele ei i, n sfr it, se urni din loc, ntorcnd mereu capul napoi, i porni agale dupfratele s u, naintea c ruia mergeau cei doi scutieri. V znd camndoi tinerii plecaser mpreuncu alaiul lor de muzican i, Robert Briquet chibzui csosise clipa cnd trebuia s se producdeznod mntul acestei scene, dac , binen eles, aceast scen era sortitsaibun deznod mnt. Drept care, socoti de cuviin sse retragn chip zgomotos din balcon i snchidferestrele. C iva gur -cascse nc p nartotu i sr mnmai departe locului, neclinti i; dupzece minute, ns , i cel mai nd r tnic dintre ei i luase t lp i a. ntre timp, Robert Briquet se urcase pe acoperi ul casei sale mpodobit cu fel de fel de cioplituri n lemn, ca ni te dantele, a a cum sunt ndeob te acoperi urile locuin elor flamande, i se ascunse nd r tul unuia din aceste ornamente spre a priveghea ferestrele de peste drum. ndatce se stinse orice zgomot n strad , cnd nu se mai auzi nici zvon de l ute, nici tropot de pa i, nici fream t de glasuri, ndat ce totul intrpe f ga ul obi nuit, una dintre ferestrele de la etaj ale casei misterioase se deschise pe furi i cineva scoase capul afar cu b gare de seam . Nu mai e nimeni spuse n oaptun glas de b rbat deci nu mai e nici un pericol. Pesemne ccineva a vrut s -i faco farsvecinului

nostru; pute i ie i din ascunz toare, doamn , i cobor n iatacul domniei voastre. Spunnd acestea, b rbatul nchise fereastra, sc p ramnarul i, aprinznd un felinar, l ncredin cuiva care a tepta cu mna ntins s -l primeasc . Chicot se uitatt de ncordat, c -i ie iser ochii din cap. Dar abia apucsntrevadchipul palid i neasemuit de frumos al femeii care primise felinarul, abia reu i ssurprind privirea blajin i tristschimbatntre slujitor i st pn , cp li deodat la fa i sim i un fior nghe at lunecndu-i prin vine. Tn ra femeie, care nu p rea s aibmai mult de dou zeci i patru de ani, ncepu a cobor treptele, urmatde slujitorul s u. Ah murmur Chicot ca pentru sine, trecndu- i mna peste frunte ca s - i tearg sudoarea i totodatca i cum ar fi vrut salunge o cumplitvedenie ah, conte du Bouchage, biet tn r chipe i viteaz, biet ndr gostit z natic, geaba tragi n dejde c vei fi voios i sprin ar i c - i va mai arde vreodatscn i! Nu- i r mne dect sncredin ezi fratelui t u deviza pe care i-ai ales-o, c ci de azi nainte nu vei mai spune n veci: hilariter. Cobor apoi n iatacul s u, cu fruntea nnegurat , ca i cnd s-ar fi afundat n cine tie ce nfrico atv g un , n cine tie ce primejdios abis, i poposi n ntunericul ce domnea n odaie, covr it, el, cel din urm , dar i cel mai deplin, poate, de neb nuita nrurire a melancoliei ce se rev rsa din adncul acelei case.

XVIII PUNGA LUI CHICOT Chicot i petrecu toat noaptea n jil ul s u, visnd. Visnd este cuvntul potrivit, fiindc , ntr-adev r, prin mintea lui se prefirarnu att gnduri ct vise. A te ntoarce n trecut, a vedea luminndu-se n fulgerarea unei singure priviri o ntreagepoc , aproape tearsdin amintire, nu nseamna gndi. Chicot s l lui toatnoaptea ntr-o lume pe care o l sase de mult n urm , o lume cutreierat de falnice sau ginga e umbre pe care privirea femeii palide, aidoma unei candele credincioase, le scosese la lumin , f cndu-le sse perinde una cte una prin fa a ochilor, nso itfiecare de un alai ntreg de pl cute sau amarnice amintiri. Chicot, care, ntorcndu-se de la palat, ofta cu atta jale dup somnul pierdut, nici nu se gndi m car sse culce. Astfel c , atunci cnd zorii zilei mijircuprinznd vitraliile ferestrei sale, el rosti: Ceasul fantomelor a trecut, trebuie sne gndim pu in i la cei

vii. Se ridicdeci din jil , i ncinse spada, i aruncpe umeri o pelerinde lnvi inie dintr-o es turdeas , prin care nici cea mai n prasnicploaie n-ar fi putut sp trund i, narmat cu nestr mutatul stoicism al n eleptului, cercetdintr-o privire chiverniseala pungii sale i pingelele pantofilor s i. Starea acestora din urmi se p ru lui Chicot n m sura nfrunta un r zboi; ct prive te chiverniseala, se cuvine sz bovim un pic asupra ei. Vom face deci un popas n desf urarea istorisirii noastre, ca s putem vorbi mai am nun it despre ea cititorilor. Chicot, om cu o iscusitfantezie, precum l tim, scobise grinda ce str b tea de la un cap t la altul casa, fiind nu numai un ornament menit s-o nfrumuse eze, deoarece era zugr vitn fel i fel de culori, dar totodat i un sprijin ce-i sporea tr inicia, c ci avea o grosime de cel pu in optsprezece degete. n inima acestei grinzi, cu ajutorul unei scobituri adnci de un picior i jum tate i largi de vreo ase degete, i njghebase un fel de sipet ai c rui pere i ad posteau o mie de scuzi de aur. Chicot, pas mite, i f cuse urm toarea socoteal : "Una peste alta chibzuise el nu cheltuiesc pe zi dect cel mult a dou zecea parte dintr-un scud; aputea, a adar, s tr iesc din agoniseala mea vreo dou zeci de mii de zile n ir. Fire te, n-o sapuc sle tr iesc chiar pe toate, dar, oricum, cred c-am smpot bucura m car de jum tate din ele, i pe urm , pe m surce am s mb trnesc, nevoile, i, o datcu ele, i cheltuielile, vor cre te, c ci cu ct via a se mpu ineaz , cu att bun starea se cade ssporeasc . A a cmi r mn vreo dou zeci i cinci sau treizeci de ani ncheia i de tr it. SlavDomnului, cred c -mi ajunge". Prin urmare, pe temeiul socotelilor pe care i le f cuse, a a cum am ar tat mai sus, Chicot se putea considera unul dintre cei mai boga i rentieri din Paris, i credin a ntr-un viitor lini tit i d dea un fel de mndrie. Nu pentru cChicot ar fi fost c rp nos, dimpotriv , atta timp doar se dovedise mn -spart ; i era groaznsde s r cie, tiind clipsurile apasca o manta de plumb umerii pe care-i mpov reaz i creu e te sncovoaie oamenii cei mai drzi. n diminea a aceasta deci, socotindu-se cu sine nsu i, Chicot i spuse: "Fir-ar s fie! Vremurile-s grele i n-are rost, cred, sfiu m rinimos. Pentru ce-aumbla cu m nu i, tocmai eu, cu Henric? Unde mai pui cbanii ace tia o mie de scuzi de aur nici m car nu i-am primit de la dnsul, ci de la un unchi care-mi f g duise de ase ori mai mult; ce-i drept, unchiu-meu era burlac. Dacar fi ntuneric afar , m-a duce siau o sut de scuzi din buzunarul regelui, dar s-a luminat de ziu i nu m pot bizui dect pe mijloacele mele... i pe ale lui Gorenflot". Ideea de a-i stoarce c iva sun tori lui Gorenflot aduse un zmbet pe buzele vrednicului s u prieten.

"Ba nu, z u, avrea s -l v d urmel s - i depene gndurile pe jupn Gorenflot, care-mi datoreaz tot huzurul de care se bucuracum, dacs-ar ncumenta srefuze o sutde scuzi prietenului s u dat fiind ce vorba s -l slujeasc pe regele care l-a uns superior la iacobini. Ah! suspinel, cl tinnd clin cap. Gorenflot nu mai este a a cum l tiam. n schimb, Robert Briquet a r mas tot Chicot. Dar trebuia s mduc, pare-mi-se, cu noaptea-n cap siau scrisoarea regelui, faimoasa epistol menitsa e zzania la curtea Navarei, i uite cs-a i f cut ziu . Ei, i? Pnla urm , tot o s -mi ncapn mn , i dacGorenflot se va dovedi prea tare de cap ca s -l pot ndupleca, r va ul acesta va fi cel mai iscusit tertip ce va c dea ca un tr snet peste sc frlia lui. A adar, s purcedem la drum!" Chicot puse la loc scndura ce oblonea ascunz toarea, o n epeni b tndu-i patru cuie, o acoperi cu lespedea respectiv , peste care pres ro posp ialde colb ca s astupe cr p turile, apoi, preg tindu-se de plecare, mbr i cu o ultimprivire c m ru a n care petrecuse attea zile fericite, mpl to at i ferit de primejdii ca inima-n piept. Pe urm i aruncochii asupra casei de peste drum. "De fapt se gndi el ndr ci ii tia de Joyeuse ar putea foarte bine, ntr-o bunnoapte, sdea foc palatului meu, creznd cn felul acesta doamna nev zut se va ar ta poate o clipla fereastr . Ei, Doamne, p i dacli se n zare cumva s -mi prjoleasclocuin a, atunci cei o mie de scuzi ai mei numai bine s-ar preschimba ntr-un lingou de aur. n cazul acesta cred c-ar fi mai cuminte, z u, sngrop to i banii. Fugi ncolo! Chiar dacdomnii de Joyeuse mi-ar da foc la cas , regele, oricum, o smdesp gubeasc ." i acum cavea sufletul mp cat, Chicot nchise u a i lucu sine cheia, dar ceva mai apoi, cnd siasdin cas spre a se ndrepta spre malul apei, i zise: "Stai, stai pu in, s-ar putea ca ntre timp Nicolas Poulain svinpe aici smcaute i, binen eles, plecarea mea o s -l punpe gnduri, i atunci... Ei, asta-i acum, nu tiu ce-o fi cu mine azi, cmsperii de toate alea ca un iepure. La drum, b iete, la drum!" n clipa n care Chicot ncuia u a de la intrare, cu aceea i grij cu care ncuiase u a camerei sale, z ri pe slujitorul doamnei necunoscute stnd la fereastr : ie ise probabil s ia aer, cu speran a cla ceasul acela dis-de-diminea nu va fi nimeni pe afar s -l vad . Omul, a a cum am spus, avea chipul slu it de o rance-i sfrtecase tmpla stng , br zdndu-i o jum tate din obraz. Pe de altparte, una din sprncene, strmbatde lovitura n prasnic , i acoperea aproape n ntregime ochiul stng, nfundat n orbit . Dar ce curios! n pofida frun ii ple uve i a b rbii c runte, avea o privire sc p r toare, iar obrazul ce-i fusese cru at p stra nco prospe ime tinereasc . La vederea lui Robert Briquet, care cobora pragul casei, slujitorul se gr bi s - i pungluga n cap. Se preg ti tocmai sintre n untru, cnd Chicot i f cu semn smai stea. Vecine i strigChicot de cnd cu t mb l ul de ieri, mi s-a

f cut lehamite de cas ; a a cm-am gndit splec pentru cteva zile la ferma mea. Vrei sfii att de bun, rogu-te, i smai arunci cnd i cnd o privire ncoace? Da, domnule r spunse necunoscutul cu drag inim . i dacs-ar ntmpla svezi niscaiva ho i... Fi i pe pace, domnule, am o archebuzstra nic . Mul umesc. Totu i amai avea nco rug minte la domnia ta, vecine. Spune i. V-ascult. Chicot p ru a m sura din ochi distan a ce-l desp r ea de interlocutorul s u. E un lucru mai ginga , i-mi vine greu sstrig de aici n gura mare, dragvecine i m rturisi el. Cobor ndat i r spunse necunoscutul. ntr-adev r, Chicot l v zu pierind de la fereastr ; i cum, n lipsa slujitorului, avu tot r gazul sse apropie de cas , cteva clipe mai apoi i auzi pa ii ndreptndu-se spre ie ire, pe urmu a se deschise i se pomeniramndoi fa -n fa . De astdatslujitorul i tr sese gluga pnpeste ochi. E tare frig azi spuse el, ca sascundsau ca smotiveze aceastciudatfereal . Suflvntul de te-nghea , vecine r spunse Chicot, silindu-se snu- i priveascinterlocutorul, ca s -l facsse simtn largul s u. V-ascult, domnule. Uite despre ce-i vorba urmChicot eu plec. Mi-a i f cut cinstea s -mi spune i acest lucru adineauri. Da, tiu, snu crezi cnu-mi amintesc, numai c , vezi dumneata, plecnd, am l sat ni te bani acas . Foarte r u, domnule, foarte r u! Lua i-i cu dumneavoastr . Ba nu: omul se mi cmai greu i este mai ov ielnic atunci cnd trebuie sscape nu numai cu via a, dar i cu punga teaf r . Am l sat deci banii acas , dar, binen eles, am avut grijs -i ascund ct mai bine, att de bine chiar, nct singurul lucru de care m tem e c s-ar putea s am nenorocul sse aprindcasa. Dacs-ar ntmpla una ca asta, fii att de bun, rogu-te, de vreme ce suntem vecini, i ia aminte: cnd o fi s ardgrinda aceea groasal c rei cap t cioplit n chip de balaur i vezi ie ind n afaracolo, n dreapta, ia aminte, zic, i scotoce te dupaceea n cenu . Ca sv spun drept, domnule rosti necunoscutul cu o v dit nemul umire mpune i ntr-o mare ncurc tur . M rturisirea aceasta se cuvenea sfie f cutmai degrabunui prieten dect unui om pe care nu-l cunoa te i i despre care nu ti i nimic. Spunnd aceste cuvinte, cerceta cu o privire scnteietoare schimonositura mieroasntip ritpe fa a lui Chicot. E adev rat cnu te cunosc r spunse acesta dar eu am foarte multncredere n figurile oamenilor i, judecnd dupchipul dumitale,

mbizui ce ti un om cinstit. Vda i seama totu i, domnule, c m obliga i s -mi iau o mare r spundere. Dar dac , n cele din urm , st pnei mele o si se urasc de atta muzic , a a cum vi s-a urt i domniei voastre, i o spofteasc sne mut m? Atunci nseamncnu mai este nimic de f cut r spunse Chicot i-n orice caz n-o s - i cer socoteal dumitale, vecine. Vmul umesc pentru ncrederea pe care o ar ta i unui biet necunoscut spuse slujitorul, nclinndu-se. Voi c uta smar t vrednic de ea. i f cnd o plec ciune n fa a lui Chicot, intrn cas . La rndul s u, Chicot l salutprietenos i, n momentul n care omul nchise u a dupel, opti ca pentru sine: "Bietul b iat, de ast dat , cu drept cuvnt se poate spune c -i vorba de un strigoi; i cnd m gndesc ce vesel, ce plin de via i ce chipeera cnd l-am cunoscut!"

XIX MN STIREA IACOBINILOR St re ia pe care monarhul i-o h r zise lui Gorenflot drept r splat pentru credincioasele sale servicii i, mai cu seam , pentru verva lui scnteietoare se afla n afara ora ului, la vreo doub t i de muschet de poarta Saint-Antoine. Cartierul din preajma por ii Saint-Antoine era un cartier ct se poate de simandicos, cercetat de obraze alese, deoarece regele obi nuia smeargadesea la castelul Vincennes, care, la vremea aceea, ncse mai numea p durea Vincennes. Ici i colo, pe drumul ce ducea spre donjon, se aflau cteva mici conace ale unor mari seniori, nconjurate de gr dini ncnt toare i de falnice cur i, ce alc tuiau un fel de apanaj al castelului, g zduind nenum ratele ntlniri unde, cu toate cpe atunci orice trgove de rnd avea meteahna de a pune ara la cale, ne vom ng dui a spune c discu iile politice erau cu cea mai mare grijocolite. Datoritdeselor perind ri ncolo i-ncoace ale cur ii, drumul acesta dobndise acela i prestigiu de care, p strnd binen eles propor iile, se bucurn zilele noastre oseaua Champs-Elyses. Trebuie deci srecunoa tem cera o pozi ie ntr-adev r str lucit pentru st re ia ce se n l a m rea n dreapta drumului spre Vincennes. Mn stirea era alc tuitdintr-o serie de cl diri a ezate pe cte ipatru laturile unei cur i imense, s dit cu pomi, dintr-o gr dinde zarzavaturi n spatele cl dirilor i dintr-o sumedenie de acareturi ce cuprindeau cam tot atta loc ct vatra unui sat. Dousute de c lug ri s l luiau n chiliile din fundul cur ii, pe

latura paralelcu drumul. n fa , patru ferestre ar toase cu un singur balcon de fier desf urat de-a lungul cte ipatru ferestrelor l sau s p trunddin plin n apartamentele st re iei aerul, lumina zilei i via a. Aidoma unui orace ar putea fi la un moment dat ncercuit, mn stirea avea la ndemntoate cele trebuincioase pe mo iile ei din Charonne, din Montreuil i din Saint-Mand. P unile ei hr neau o cireadnfloritoare de cincizeci de boi, nici unul mai mult sau mai pu in vreodat , i o turmde nou zeci i nou de oi, deoarece, fie dupdatin , fie dup canoanele scrise, bunurile aflate n st pnirea cinurilor c lug re ti nu trebuie sating cifra de o sut . O cl dire deosebitad postea la rndul s u un num r de nou zeci i noude porci de ras , pe care-i cre tea cu dragoste i, mai cu seam cu mndrie, un crn ar ales chiar de dom Modeste n persoan . Cinstea aceasta de care crn arul avea tot dreptul s se simt m gulit se datora crna ilor delicio i, urechilor umplute i caltabo ilor cu arpagic cu care acesta ndestula odinioarhanul La Cornul Abunden ei. Dom Modeste, plin de recuno tin pentru ospe ele mbel ugate de care avusese parte pe vremuri la jupn Bonhommet, n elegea s pl teascn felul acesta datoriile fratelui Gorenflot. Nu mai e nevoie, cred, svorbesc de c m ri i de pivni e. Livada pe spaliere a mn stirii, a ezatc tre r s rit i miaz zi, d dea ni te piersici, caise i struguri de toatfrumuse ea; pe de alt parte, din aceste fructe se f ceau marmelad i dulce uri, preg tite de un frate, anume Eusebiu, f uritorul acelui munte de fructe zaharisite pe care prim ria Parisului l oferise celor douregine cu prilejul ultimului banchet oficial ce avusese loc. Ct prive te pivni a cu vinuri, Gorenfiot o chivernisise prin osrdia lui, sec tuind, n schimb, toate pivni ele din Bourgogne, c ci avea din n scare o v dit preferin pentru vinul de pe aceste meleaguri, ca to i b utorii ncerca i, care sunt de p rere ndeob te cvinul de Bourgogne este singurul vin adev rat. n snul acestei chinovii, un rai n toatputerea cuvntului pentru cei obi nui i s - i ghiftuiascstomacul i staie frunzla cini, ntr-un apartament somptuos de la primul etaj, al c rui balcon d dea spre drumul mare, l vom reg si pe Gorenflot, nzestrat cu o gu n plus i cu acea venerabilsolemnitate pe care deprinderile unei vie i de huzur i de netulburattihno mprumutchiar i celor mai vulgare figuri. Dacn sutana-i alb ca neaua, cu gulerul negru ce-i nc lze te umerii largi, Gorenflot nu se mai simte tot att de st pn pe gesturile sale pe ct se sim ea n rasa cenu ie de c lug r, n schimb este mult mai impun tor.

Mna-i l t rea ca o spadde berbec se sprijin pe un in-cvarto 9 pe care-l acopercu des vr ire, picioarele butuc noase se odihnesc pe un nc lzitor cu jeratic, mai-mai s -l striveasc ; bra ele nsi-au r mas prea scurte ca sse mai poatmpreuna pe pntecele voluminos. Cu o clipmai nainte, ornicul tocmai b tuse vestind ceasurile apte i jum tate diminea a. Superiorul se sculase ultimul din toatmn stirea, folosindu-se de canoanele ce ng duie stare ului sdoarmo or mai mult dect ceilal i monahi; i continua ns somnul de noapte ntr-un jil nc p tor, cu dourezem toare de o parte i de alta a sp tarului, i moale ca o pilot . Mobilierul camerei n care picote te cuviosul abate este mai curnd laic dect monahicesc: o mascu picioare strunjite, acoperitcu un chilim bogat, icoane n care spiritul religios se mbincu galanteria ntr-un amestec destul de ciudat de dragoste lumeasc i de cucernicie, amestec pe care nu-l g sim n artdect n perioada aceasta; blidare, vase de pre , unelte biserice ti, altele de servit la mas ; perdele mari de brocart vene ian la ferestre, mai fastuoase, cu toatvechimea lor, dect cele mai scumpe es turi noi; iat , nf i ate n am nun ime, bog iile care ajunsesern st pnirea lui dom Modeste Gorenflot, din mila Celui de Sus, a regelui i, mai cu seam , a lui Chicot. Cum spuneam deci, superiorul picotea ntr-un jil n timp ce ziua albvenise ca de obicei s -l vad , dezmierdnd cu lumina-i argintie rumeneala i tonurile sidefii ala obrazului cufundat n somn. U a se deschise bini or i doi monahi intrarn odaie f rs -l trezeascpe superior. Primul era un b rbat ntre treizeci i treizeci i cinci de ani, slab, palid la fa i cu trupul nervos ncordat ca un arc n rasa de c lug r iacobin: inea fruntea sus, iar privirea nitca o s geatdin ochii s i vulture ti avea darul de a porunci nainte ca buzele lui sfi rostit un cuvnt, pentru ca, o clipmai apoi, aceea i privire sse mblnzeasc sub nv luirea pleoapelor prelungi i albe care, de cte ori se nchideau, scoteau n vileag cearc nele mari, cafenii din jurul ochilor. Cnd ns , dimpotriv , irisul negru scnteia ntre sprncenele stufoase i chenarul acela cafeniu-ro cat al orbitei, p rea cscap run fulger din nvolburarea a doi nori de aram . C lug rul acesta se numea fratele Borrome i era de vreo trei s pt mni economul mn stirii. Cel lalt era un tn r de vreo aptesprezece sau optsprezece ani, cu ochi negri i ageri, cu o figurndr znea , cu b rbia ie itn afar , mic de stat, dar bine legat, i care i suflecase mnecile largi, dnd la iveal cu un fel de mndrie doubra e pline de neastmp r ce nu puteau sta lini tite o clip . Superiorul ncmai doarme, frate Borrome spuse cel mai
Expresie latineasc nsemnnd "n patru". Se spune despre c r ile a c ror coalde hrtie este ndoitde douori, alc tuind patru toi sau opt pagini.
9

tn r dintre c lug ri. Ce facem, l trezim? Nici snu te gnde ti, frate Jacques r spunse economul. Z u, ce p cat cavem un stare c ruia-i place sdoarmpn trziu urmtn rul frate altminteri am fi putut ncerca armele chiar acum, diminea a. Ai b gat de seamce frumuse e de plato e i ce minunate archebuze sunt printre ele? Taci din gur , frate, s nu te-aud . Ce necaz! st rui c lug rul cel m run el, b tnd din picior n covorul gros care n bu i zgomotul izbiturii. Z u dac nu- i vine s mori de necaz! E att de frumos afar , ograda-i zvntat , mai mare dragul s fi f cut exerci ii, frate econom! Ai r bdare, fiule l pov ui fratele Borrome cu o pref cut smerenie, dezmin itde privirea lui arz toare. Dar de ce nu porunce ti, pn una alta, sse mpartarmele? l ntrebcu nsufle ire Jacques, suflecndu- i mnecile ce-i c zuser . Eu sporuncesc? Da, dumneata! tii doar prea bine, frate, cnu am c derea sporuncesc r spunse grav Borrome. St pnul, uite-l, e-acolo! Care st pn? Acolo, n jil ... adormit... cnd toatlumea-i n picioare...? spuse Jacques cu un glas mai curnd burzuluit dect cuviincios. i privirea lui plinde o sc p r toare iste ime se str dui sciteasc n adncul inimii fratelui Borrome. S -i respect m harul i odihna rosti acesta, naintnd spre mijlocul nc perii, dar tocmai atunci, ca un f cut, d du peste un sc unacare se r sturnpe parchet. Cu toate czgomotul taburetului se stinse n grosimea covorului la fel ca i b taia din picior a fratelui Jacques, auzind bufnitura, dom Modeste tres ri i deschise ochii. Cine-i acolo? strigel cu glasul repezit al unei santinele a ipite. Sfin ia voastr rosti fratele Borrome sne ierta i cne-am ng duit stulbur m cucernica domniei voastre cugetare, dar am venit saflu ce porunci i. Ah, bundiminea a, frate Borrome spuse Gorenflot, dnd u or din cap. Pe urm , dupce r mase pe gnduri un moment, r stimp n care i ncord , precum se vedea prea bine, toate strunele memoriei sale, ntrebclipind din ochi de cteva ori: Ce sporuncesc? Ce sfacem cu armele i cu armurile! Cu armele i cu armurile? se mirGorenflot. ntocmai. Sfin ia voastra cerut saducem arme i armuri. Cui i-am cerut? Mie. Dumitale?... Eu? i-am cerut eu arme? F r ndoial , sfin ia voastr nt ri Borrome, netulburat, ca omul care tie ce vorbe te.

Eu?! ngndom Modeste n culmea uimirii. Eu?! Cnd anume? Acum opt zile. Aha! Daca fost acum opt zile... Dar ce sfacem cu armele? Sfin ia voastra i spus, i nu fac dect srepet cuvintele domniei voastre, a i spus, zic: "Frate Borrome, ar fi bine s facem rost de ni te arme pentru c lug rii i fra ii de la noi din mn stire: exerci iile de gimnasticsunt menite snt reascputerea trupului, a a cum nv mintele cucernice sporesc puterea sufletului". Am spus eu asta?! se minunGorenflot. Da, preacuvioase; iar eu, ca un frate nevrednic i supus, m-am gr bit a face rost de arme de lupt . Curios! murmurGorenflot. Nu-mi amintesc nimic, dar nimic. Ba chiar a i ad ugat, preacuvioase, acest citat latin: Militat 10 spiritu, militat gladio . Ce vorbe ti?! exclamdom Modeste, c scnd ni te ochi ct cepele. Am ad ugat eu citatul sta? Memoria nu mn al , preacuvioase r spunse Borrome, plecndu- i pleoapele cu modestie. Din moment ce am spus a a urmGorenflot, dnd agale din cap nseamncam avut motive temeinice, frate Borrome. De fapt, am fost ntotdeauna de p rere ctrupul se cuvine sfie o elit; i pe vremea cnd eram doar un c lug r de rinei, am luptat necontenit att cu vorba ct i cu spada: Militat... spiritu... Prea bine, frate Borrome! Atotputernicul m-a luminat. Mduc atunci smplinesc pnla cap t porunca sfin iei voastre spuse Borrome, ie ind mpreuncu fratele Jacques, care nu- i mai nc pea n piele de bucurie i-l tot tr gea de poalele anteriului. Du-te! rosti cu m re ie Gorenflot. Ah! Preacuvioase spuse fratele Borrome, ntorcndu-se dup cteva clipe eram suit... Ce? Jos, n vorbitor, a teaptun prieten al n l imii voastre, care dore te svvad . Cum l cheam ? Jupn Robert Briquet. Jupn Robert Briquet l l muri Gorenflot nu este nicidecum prietenul meu, frate Bcrrome, ci doar o cuno tin oarecare. nseamndeci c sfin ia voastrnu-l prime te? Ba da, ba da rosti ntr-o doarGorenflot omul acesta are darul s -mi descre eascfruntea. Spune-i svin sus. Fratele Borrome se nclindin nou i ie i pe u .Ct prive te pe fratele Jacques, dintr-un singur salt coborse din apartamentul stare ului n odaia n care erau p strate armele.
10

Luptatt cu vorba ct i cu spada.

Dupcinci minute, u a se deschise din nou i prietenul superiorului se ivi n prag.

XX CEI DOI PRIETENI Dom Modeste nu g si de cuviin s se clinteascdin jil ul n care st tea r sturnat cu atta desf tare. Chicot trebui sstr batnc perea ca s se apropie de el. Superiorul catadicsi totu i smo ie din cap ca s -i dea de tire noului sosit c -l z rise. Chicot nu se ar t ctu i de pu in mirat de nep sarea stare ului; p i mai departe spre el, i cnd se afl la o distan respectuoas de dnsul, f cu o plec ciune. Bundiminea a, domnule superior spuse el. Ah, lume nou ! l ntmpinGorenflot. Ai nviat din mor i, dup cum se pare? Chiar ai crezut c-am murit, domnule superior? Ei, Doamne! Nu te-am mai v zut deloc n ultimul timp. Am avut treab . A a! Chicot tia c , afarde cazul cnd ar fi fost nfierbntat de vreo dou -trei sticle cu vin vechi de Bourgogne, Gorenflot era ndeob te scump la vorb . i cum, pe ct se p rea, dat fiind ora timpurie, Gorenflot nu apucase ncspun nici un strop pe limb , luun jil nc p tor i se a ez , f r sscoatun cuvnt, n dreptul c minului, ntinzndu- i picioarele pe garnitura acestuia i afundndu- i alele n sp tarul capitonat. R mi sm nnci cu mine, domnule Briquet? l ntreb dom Modeste. Poate cda, domnule superior. Nu trebuie ste superi, domnule Briquet, dacs-ar ntmpla cumva s -mi fie cu neputin s - i h r zesc tot timpul pe care a dori s -l petrecem mpreun . Ei, asta-i, dar cine naiba i-a cerut a a ceva, domnule superior? Dr cia dracului! Nu i-am cerut nici m car de mncare, dumneata m-ai poftit. Binen eles, domnule Briquet se gr bi s -l mpace dom Modeste, cu drept cuvnt nelini tit de glasul att de hot rt al lui Chicot. Nici vorbceu te-am poftit, dar... Dar i-ai nchipuit c n-am s primesc, nu-i a a? Da' de unde! M tii oare pe mine caavea obiceiul s umblu cu asemenea marafeturi, domnule Briquet? O persoansimandicoasca dumneata, domnule superior, i

poate ng dui s aiborice fel de obiceiuri dore te r spunse Chicot, zmbind a a cum numai el tia szmbeasc . Dom Modeste l privi clipind din ochi. Nu putea deloc sse dumireascdacChicot l lua peste picior sau dac vorbea serios. Chicot tocmai se sculase n picioare. De ce te-ai ridicat, domnule Briquet? ntrebGorenflot. Pentru cvreau splec. De ce spleci, cnd mi-ai f g duit adineauri cm nnci cu mine? Mai nti, nu i-am f g duit c-o sm nnc cu dumneata. mi pare r u, doar te-am poftit. i i-am r spuns: "Poate"; poate nu este totuna cu "da." Nu cumva te-ai sup rat? Chicot prinse a rde. Eu, smsup r! se mirel. i de ce, mrog, m-afi sup rat? Pentru ce ti f r obraz, incult i necioplit? O, dragdomnule superior, ne cunoa tem de multvreme pentru ca micile dumitale cusururi sm mai poatcumva sup ra. Gorenflot r mase cu gura c scat i cu bra ele ntinse, ca tr snit de ie irea nea teptata oaspetelui s u. S-auzim de bine, domnule superior! ad ugChicot. Mai stai, z u... C l toria mea nu sufernici o amnare. Cum a a, pleci ntr-o c l torie? Am o solie de ndeplinit. Din partea cui? Din partea regelui. Gorenflot era n ucit de parci-ar fi c zut cerul n cap. O solie! se minunel. O solie din partea regelui! Va szicai dat iar ochii cu el? Fire te. i cum te-a primit? Cu bra ele deschise: ca svezi cel, ditamai regele, are inere de minte. O solie din partea regelui! bolborosi Gorenflot. i eu, ca un om f r obraz, ca un necioplit i incult ce sunt... Inima lui se dezumfla treptat-treptat, ca un balon n epat cu acul i din care a nceput siasaerul. S-auzim de bine! spuse din nou Chicot. Gorenflot se ridicdin jil i, ntinznd mna-i l t rea , a inu calea fugarului, care, trebuie srecunoa tem, se supuse acestei samavolnicii f r s se mpotriveasc . Stai, omule, sne l murim! st rui superiorul. Ce sl murim? ntrebChicot. Vreau s tiu de ce e ti att de fnos azi? Nu v d de ce-afi mai altfel azi dect n celelalte zile.

Ba e ti. Sunt, ca de obicei, oglinda celor ce se aflde fa . Ba nu. Rzi, mumfl i pe mine rsul; te bosumfli, ncep i eu sfac mutre. Ba nu, ba nu, ba nu! Ba da, ba da, ba da! Uite ce e, ca s - i spun cinstit, eram ngndurat. Ce vorbe ti! De ce nu vrei sfii ng duitor cu un om care are attea buclucuri pe cap? Doamne Dumnezeule, crezi cmai tiu eu unde mi-e capul? St re ia asta nu-i tot att de istovitoare ca i ocrmuirea unei provincii ntregi? Gnde te-te numai cam sub obl duirea mea dousute de oameni, csunt totodateconom, arhitect i intendent; f rsmai pun la socotealndatoririle mele duhovnice ti. ntr-adev r, este prea mult pentru puterile unui nevrednic slujitor al lui Dumnezeu. Oh! V d eu cmiei peste picior spuse Gorenflot. Unde este milostenia dumitale cre tineasc , domnule Briquet? Crezi c-am avut-o vreodat ? Mi-e teamc -i vorba i de un pic de invidie din partea dumitale: ia seama, invidia este un p cat de moarte. Invidie din partea mea? i pentru ce a putea fi invidios, dacnu i-e cu sup rare? Hm! i spui n sinea dumitale, bun oar : "Superiorului dom Modeste Gorenflot i merge din ce n ce mai bine, este n plin ascensiune..." n timp ce eu cobor tot mai jos, nu-i a a? r spunse Chicot, ironic. Asta numai din pricina situa iei dumitale ndoielnice, domnule Briquet. Aminte te- i de cuvintele Evangheliei, domnule superior! Ce cuvinte? Cel ce se nal n slav va fi smerit, iar cel ce se smere te va fi ridicat n sl vi. Vorbs fie! Ia te uit , ereticul! Ia n de ert Sfnta Scriptur ! se cutremur Chicot, mpreunndu- i minile. Eretic?! protestGorenflot. Eretici sunt hugheno ii. Schismatic, atunci! Stai, stai, ce vrei sspui, domnule Briquet? Z u dac mai tiu ce scred! Nimic altceva dect ctrebuie s plec ntr-o c l torie i c-am venit s -mi iau r mas bun. A adar, s-auzim de bine, cinstite dom Modeste! Doar n-o sm p r se ti a a? Pe dracu, ba bine cnu!

Dumneata? Da, eu. Un prieten ca mine? Cnd te-ai ajuns, nu mai tii de prieteni. Dumneata, Chicot? Nu mai sunt Chicot, a a cum dumneata nsu i spuneai adineauri, cnd mi-ai dat peste nas. Eu? Cnd anume? Atunci cnd ai pomenit de situa ia mea ndoielnic . i-am dat peste nas?! Z u, cum mi vorbe ti azi! i superiorul l s n jos capul ct o bani , strivindu- i cu grumazul de taur gu a lui cu trei caturi care se preschimb ntr-un singur colac de gr sime. Chicot, care l pndea cu coada ochiului, l v zu p lind u or la fa : Sne vedem cu bine i snu-mi por i picpentru cam socotit de cuviin s - i spun adev rul adev rat. i d du splece. Spune-mi tot ce pofte ti, domnule Chicot ncuviin dom Modeste. Numai nu te mai uita a a la mine! Ehei, e cam trziu acum. Niciodatnu-i prea trziu! Nu se poate, cum o spleci a a, f r spui nimic n gur , ce dracu! Nu-i s n tos, chiar dumneata mi-ai spus-o de attea ori! Hai s ne-a ez m la mas . Chicot nsera hot rt s - i redobndeascdintr-o singurlovitur toate privilegiile. Nici nu mgndesc! se mpotrivi el. Aici, la dumneata, se m nncprost de tot. Pnatunci, Gorenflot ndurase toate palmele cu destul curaj; cea din urmnsl culc la p mnt. Se m nncprost la mine? bolborosi el, disperat. Asta cel pu in e p rerea mea. Po i ste plngi cumva de masa pe care i-am dat-o ultima oar ? i mai simt nc i acum gustul fioros n gur : ptiu! Cum, ai scuipat?! strigGorenflot, ridicnd minile la cer. Da rosti drz Chicot am scuipat! i de ce, mrog? Spune. Cotletele de porc erau arse ntr-un hal f r hal. O! Urechile umplute nu trosneau n din i. O! Claponul cu orez era zeamgoal . Sfinte Dumnezeule! Ciorba de raci nu era degresat . ine-m , Doamne! Pireul nota n ulei: i acum l mai simt cl tinndu-se n stomac. Chicot, Chicot! suspindom Modeste, cu tonul cu care Cezar,

nainte de a- i da sufletul, i spusese uciga ului s u: "Brutus, Brutus!'"... i pe urm , dumneata nu ai timp de pierdut cu mine. Eu? Mi-ai spus c ai treab : mi-ai spus, da sau nu? Att ar mai lipsi smai fii i mincinos. Ei, bine, treaba asta poate smai z boveasc . E vorba de o cucoancare-mi cerea s-o primesc, atta tot. N-ai dect s-o prime ti. Nici nu-mi trece prin gnd, scumpe domn Chicot! De i mi-a trimis plocon o sutde sticle cu vin de Sicilia. O sutde sticle cu vin de Sicilia! N-am s-o primesc, de i trebuie sfie o cucoanfoarte simandicoas ; nu, n-am s-o primesc; nu vreau ste primesc dect pe domnia ta, dragdomnule Chicot. inea neap rat s-o spovedesc, cucoana asta de neam mare, care obi nuie te strimitplocon cu duiumul sticle cu vin de Sicilia. Ei, uite, dacasta i-e dorin a, cu nici un pre n-am sfiu ndrum torul ei duhovnicesc; am s -i trimit vorbs - i caute alt duhovnic. Ai sfaci dumneata asta? Ca spot prnzi cu domnia ta, dragdomnule Chicot! Ca s r scump r p catele pe care le-am s vr it fa de domnia ta. P cate care i au obr ia n amarnica dumitale trufie, dom Modeste. Am smsmeresc, prietene. n lenea i tembelismul dumilale. Chicot, Chicot! Cu ncepere de mine am smpedepsesc, punndu-i pe c lug rii mei sfacexerci ii n fiecare zi. Instruc ie? Pe c lug rii dumitale?! se mirChicot, holbnd ochii. i ce fel de exerci ii: cu furculi a? Nu, cu armele. Exerci ii cu armele? Da. i dai totu i seama ce obositor e s faci instruc ie cu oamenii. Dumneata? Sfaci instruc ie cu iacobinii? n orice caz, o s -i pun pe al ii sfac . ncepnd de mine? ncepnd chiar de azi, dacpofte ti. i cui i-o fi tr snit prin cap spunni te pr p di i de c lug ri s facinstruc ie? Mie, pe ct se pare. Dumitale? Nu se poate. Ba da, eu i-am poruncit fratelui Borrome... Cine mai e i fratele sta Borrome? Ah! A a e, am uitat cnu-l cuno ti. Ce-i cu el? Este economul mn stirii.

Cum se poate sai un econom pe care eu snu-l cunosc, sec tur ? A venit aici de curnd, i e o bucatde vreme de cnd n-ai mai fost la noi. i cum de te-ai c ptu it cu economul sta? Mi l-a recomandat domnul cardinal de Guise. Chiar dumnealui cu gura dumisale? Printr-o scrisoare, dragdomnule Chicot, printr-o scrisoare. Nu cumva e cel pe care l-am v zut jos? Unul cu o mutrde uliu? ntocmai. i care te-a n tiin at c-am sosit? Da. M i, sfie! spuse f rsvrea Chicot. i ce merit are economul sta pe care domnul cardinal de Guise l sprijin cu atta c ldur ? E tot att de iscusit la socoteli ca Pitagora nsu i. Nu cumva cu el ai pus la cale exerci iile astea militare? Da, dragul meu. Va szic el te-a ndemnat s -i narmezi pe c lug ri, nu-i a a? Nu, scumpe domn Chicot, ideea a fost a mea. Numai a mea. i pentru ce? A a, ca sfie narma i. Lastrufia, p c tos nr it, nu tii ctrufia e un p cat de moarte? Ideea asta n-a fost a dumitale. A mea sau a lui, nu mai in minte cui i-a venit mai nti ideea asta: lui sau mie? Ba nu, ba nu, acum mi-aduc aminte, mie mi-a venit; se pare chiar cafi citat cu acest prilej un dicton latinesc foarte iscusit i cu mult schepsis. Chicot se apropie de superior. Un dicton latinesc, dumneata, dragul meu superior?! spuse el. i- i mai aminte ti cumva cum sun acest dicton latinesc? Militat spiritu... Militat spiritu, militat gladio? Da, da, a a, chiar a a! strigdom Modeste cu nsufle ire. Bine, bine spuse Chicot trebuie srecunosc crar mi-a fost dat sv d un om care s - i cear iertare att de frumos ca dumneata, dom Modeste. S tii cte-am iertat. O! suspinnduio at Gorenflot. Ai r mas acela i prieten credincios ca i pnacum, singurul meu prieten adev rat. Gorenflot i terse o lacrim . Hai sne-a ez m la mas ; de astdato sprivesc cu mai multng duin bucatele. tii ce? spuse Gorenflot, plin de osrdie. Am s -i trimit vorb fratelui buc tar c , dac nu ne preg te te o masntr-adev r mp r teasc , o s -l bag la carcer .

Fcum vrei ncuviin Chicot dumneata porunce ti aici, dragul meu superior. Iar noi o sdestup m cteva sticle din cele trimise plocon de cucoana cea cuvioas . Am ste-ajut i eu atta ct mpricep, dragprietene. Vino ste strng n bra e, Chicot! Ia seama snu mn bu i. i acum, hai sst m de vorb .

XXI CONVIVUL Gorenflot nu t r g nmult cu poruncile pe care le avea de dat. Cpreacucernicul superior era, ntr-adev r, n plinascensiune, a a cum se l uda dnsul, se putea constata mai cu seamdupmigala cu care erau preg tite ospe ele, precum i dupcuceririle tiin ei culinare pe care i le nsu ise. Dom Modeste trimise dupfratele Eusebiu, care se nf i , nu ca naintea mai-marelui s u, ci ca naintea unui judec tor. Judecnd dupfelul n care fusese chemat, b nuise, de altfel, din primul moment cse ntmplase o schimbare cu totul neobi nuitn atitudinea preacucernicului superior i care-l privea ndeaproape. Frate Eusebiu l lun primire Gorenflot, n sprindu- i glasul deschide urechile i ascultce are s - i spunprietenul meu, domnul Robert Briquet. Pe ct se pare, ai nceput ste la i pe tnjal . Am auzit vorbindu-se de unele p cate de neiertat de care s-a f cut vinovatn ultima vreme ciorba dumitale de raci i de nu tiu ce becisnicnep sare doveditcu prilejul urechilor umplute, de vreme ce nu i-ai dat osteneala ca strosneascn din i. Bagde seam , frate Eusebiu, bag de seam , i spun, c ci e de ajuns sfaci un singur pas gre it, ca s - i frngi gtul. C lug rul schimbfe e-fe e i ncercsse dezvinov easc , bolborosind cteva cuvinte care nu g sircrez mnt. Destul! i t ie vorba Gorenflot. Fratele Eusebiu t cu. Ce ne dai azi la mas ? ntreb cuviosul superior. Mai nti ni te jum ri de oucu creste de coco . Apoi? Ciuperci umplute. Pe urm ? Crevete n vin de Matlera. Toate astea-s mezelicuri, numai mezelicuri. Altceva mai s ios, hai, s-auzim, spune repede! Mai am dupaceea ni te pulp de porc afumat , cu fisticuri. Scr ! se strmbChicot. S -mi fie cu iert ciune interveni cu sfialEusebiu e fiart n

vin sec de Xrs. Am mp nat-o cu carne de vac fr gezitn marinat cu ulei de Aix, n a a fel nct seul de vac se m nncmpreuncu carnea macrde porc, iar gr simea de porc mpreuncu carnea macr de vac . Gorenflot se ncumets strecoare spre Chicot o privire nso itde un semn de ncuviin are. Merge, nu-i a a, domnule Robert? zise el. Chicot se ar t numai pe jum tate mul umit. i pe urm ntrebGorenflot ce mai ai? Aputea svpreg tesc pe loc o anghil . D -o ncolo de anghil ! protest Chicot. mi da i voie, domnule Briquet st rui fratele Eusebiu, prinznd curaj pu in cte pu in mi da i voie svspun cn-o svparchiar att de r u dacvve i nfrupta din anghilele mele. i de ce crezi csunt a a de grozave anghilele dumitale? Fiindcle hr nesc ntr-un fel pe care numai eu l tiu. Oho! Da ad ug Gorenflot se pare cromanii sau grecii, nu mai tiu bine cine, n sfr it niscai b tina i din Italia, hr neau lampretele ntocmai ca Eusebiu. A a au citit ei ntr-un autor din vechime, anume Suetoniu, care a scris despre tipicul buc t riei. Cum se poate, frate Eusebiu se cutremurChicot dumneata i ndopi anghilele cu carne de om? Nicidecum, domnule: toc ma e i fica i de pas re i de vnat, le amestec apoi cu pu in carne de porc i, din toate astea, fac un fel de umpluturde crna i cu care-mi hr nesc anghilele, inute n apdulce, mprosp tat mereu, pe un a ternut de prundim runt. Anghilele se ngra ntr-o lun i, pe m surce se ngra , cresc foarte mult i n lungime. Aceea din care se va osp ta azi sfin ia sa, bun oar , cnt re te noulivre. sta-i arpe sadea! se minunChicot. nghi ea dintr-o mbuc turun pui de g inde ase zile. i cum ai preg tit-o? ntrebChicot. Da, cum ai preg tit-o? i inu isonul superiorul. L-am cur at, l-am p rp lit ni el, l-am uns apoi cu past de sardele, l-am t v lit prin pesmet m runt pisat, pe urm l-am pus din nou pe gr tar vreo zece secunde, dup care voi avea cinstea s vi-l servesc la massc ldat ntr-un sos bine ardeiat i usturoiat. Dar sosul? Da, ce fel de sos e? Un sos obi nuit cu ulei de Aix frecat cu zeamde l mie i mu tar. Minunat! l l udChicot. Fratele Eusebiu r suflu urat. i acum nu mai lipsesc dect ni te dulciuri i aminti Gorenflot ca un om chibzuit ce era.

Am sticluiesc eu ni te cofeturi, a a ca s fie pe placul sfin iei voastre. Prea bine, mlas n n dejdea dumitale spuse Gorenflot. Cats te-ar i vrednic de ncrederea mea. Eusebiu f cu o plec ciune. Pot splec? ntrebel. Superiorul l cercetdin ochi pe Chicot. Poate splece ncuviin acesta. Du-te i trimite-l ncoace pe fratele chelar. Eusebiu se nclindin nou i ie i. n locul fratelui Eusebiu se nfiin a fratele chelar, care primi la rndul s u o seamde porunci, tot att de r spicate i nu mai pu in am nun ite. Dupvreo zece minute, de o parte i de alta a mesei acoperite cu o pnzsub ire de in, cei doi convivi, ngropa i n doujil uri largi, ticsite cu perne, st teau fa n fa , cu furculi ele i cu itele n mini, ca doi adversari gata sse bat n duel. Masa, destul de mare ca spoatmnca ase persoane, era totu i nc rcat , prin osrdia chelarului, care adusese o gr mada de sticle de cele mai diverse forme i cu cele mai felurite etichete. inndu-se de rnduiala statornicitmai nainte, Eusebiu le trimisese pentru nceput jum ri de ou , crevete i ciuperci ce mb ls mau aerul cu un miros mbietor de trufe, de unt proasp t ca smntna, de cimbru i de vin de Madera. Chicot se a ternu pe mncate ca un om h mesit. Superiorul, dimpotriv , ca un om care nu are prea multncredere nici n sine nsu i, nici n buc tar i nici n oaspetele s u. Cteva minute mai trziu ns , Gorenfiot era cel ce nfuleca, n timp ce Chicot se mul umea s priveasc . ncepurcu un vin de Rin, pe urmdesfundar o sticlde Bourgogne din 1550, d duro raitprin vina urile unui schit a c ror vechime nu era cunoscut , gustardintr-un Saint-Perry i, n cele din urm , ncercar vinul trimis plocon de cucoana cea evlavioas . Ei, ce zici? ntrebGorenfiot, dupce sorbi de trei ori, f ra cuteza s - i dea cu p rerea. Catifelat, dar u or spuse Chicot. i cum ziceai cse nume te enoria a dumitale? Nici m car n-o cunosc. Ei, fugi ncolo! Nu tii cum o cheam ? Z u nu tiu, suntem n tratative printr-un mijlocitor. Chicot f cu o pauz i nchise u or ochii pentru a savura o nghi iturde vin pe care o p strcteva clipe n gurnainte de a o l sa slunece pe gt, dar, n realitate, ca spoatcugeta lini tit. A adar spuse el dupvreo cinci minute am cinstea sstau la mascu un comandant de oaste? Of, Doamne, chiar a a!

Dar de ce oftezi cnd spui asta? Ce vrei, e destul de obositor. Nici vorb , dar e un lucru care te cinste te, i att de frumos! O minune! Doar att cnu mai am parte de lini te n timpul slujbei... i pe urm , alalt ieri, la cin , am fost nevoit s mic orez tainul cu un fel de mncare. Smic orezi tainul... pentru ce? Pentru co parte din osta ii mei cei mai de isprav , trebuie s recunosc au avut obr znicia s spuncpelteaua de struguri de Bourgogne pe care o primesc vinerea drept felul trei la mas nu le-ajunge nici pe o m sea. I-auzi colo! Nu le-ajunge nici pe o m sea!... i pe ce se ntemeiau dumnealor ca sse plngde acest neajuns? Ziceau, chipurile, cnu s-au s turat i ar fi poftit, mrog, sle dau ni te carne macr , bun oarniscaiva li i e, homari sau pe te de soi. Ca svezi, c pc unii! Ei, Doamne! Dacfac instruc ie, nu-i de mirare csunt fl mnzi, bie ii c lug ri! i atunci care este meritul lor? spuse fratele Modeste. S m nnci ct apte i slucrezi cu rvn , asta poate s-o fac orice om. Ce naiba! Trebuie ste nvrednice ti saduci prinos Domnului lipsurile pe care le nduri urmcuviosul abate, a ternnd o halcntreagde pulpde porc mp nat cu carne de vacpeste o bucatstra nicde piftie de pas re despre care fratele Eusebiu nu pomenise nimic, fiind o mncare prea frugal , nu pentru a fi servit la mas , ci pentru a fi trecutpe lista de bucate. Bea, Modeste, bea! l mbia Chicot. Snu te neci, dragprietene: te-ai f cut stacojiu. De sup rare r spunse superiorul, golind pocalul n care turnase o jum tate de oca de vin. Chicot i l sr gazul s bea i, dupce Gorenflot pusa la loc pocalul pe mas , spuse: Ei, i pe urmce s-a mai ntmplat? Poveste te-mi tot pnla cap t, nici nu tii ct mintereseazistoria asta, pe cinstea mea! Ziceai deci cle-ai mic orat tainul, deoarece pretindeau cnu le-ajunge mncarea. Chiar a a! Stra nicidee! Svezi ns ce dandana afurisita strnit pedeapsa pe care le-am dat-o! Am crezut c-o sse r zvr teasc : le ardeau ochii i le cl n neau din ii n gur . De foame spuse Chicot. Ce p catele! Era i firesc. Le era foame, nu-i a a? Mai ntrebi! A a zici dumneata? Crezi, ntr-adev r, cle era foame? Sunt convins.

Ei bine, n seara aceea am observat un lucru foarte curios i pe care avrea s -l supun c rturarilor spre a-l cerceta. L-am chemat, a adar, pe fratele Borrome, ca s -i dau de tire cele hot rte de mine n privin a opreli tii pe care o pusesem asupra bucatelor, la care am ad ugat, v znd r zmeri a strnit , o altopreli te asupra b uturii. i pe urm ? Pe urm , pentru a le pune capac, am poruncit s -i scoat iar la instruc ie, vrnd s zdrobesc arpele r zvr tirii: cum se spune n psalmi, i-aduci aminte. Stai, cum vine? Cabis poriabis diagonem. Ei, dr cia dracului, dumneata trebuie s tii mai bine! Proculcabis draconem11 spuse Chicot, umplnd iar pocalul superiorului. Draconem, chiar a a, bravo! Dar, fiindcveni vorba de arpe, de ce nu m nnci din anghila asta? E o minune, se tope te n gur ! Mul umesc, abia dacmai pot s r suflu. Hai, poveste te, poveste te mai departe. Ce? ntmplarea aceea curioas . Care? Nu mai in minte. Aceea pe care voiai s-o mp rt e ti c rturarilor. A, da, acum mi-aduc aminte, bu-u-un. Te-ascult. Am poruncit, a adar, s -i scoatiar la instruc ie pe nserat. M a teptam s -i v d, procle ii, istovi i, tra i la fa i leoarc de sudoare, ba chiar am preg tit o predicdestul de iscusitasupra versetului: Cel ce m nnc pinea mea. Pine goal spuse Chicot. Chiar a a, pine goal ! hohoti Gorenflot, c scnd ct o ur f lcile-i vnjoase, zguduit de un rs ciclopic. Pe tema asta afi ndrugat verzi i uscate i, gndindu-mce-o sias , m-am t v lit pe jos de rs o orntreag , cnd m pomenesc deodatn mijlocul cur ii n fa a unei cete de zdrahoni aprigi i neastmp ra i, care s reau ca ni te l custe... i aici vine n lucirea n privin a c reia voiam scer p rerea oamenilor de tiin . Spune, ce n lucire? i care duhneau a vin cale de o po t . A vin! Va szic fratele Borrome te-a tras pe sfoar . O, nu! Pun mna-n foc pentru Borrome protestGorenflot este supunerea oarbntruchipat : daci-aspune acum fratelui Borrome sse lase ars de viu cu ncetul, s-ar duce numaidect s aducgr tarul i ar aprinde cu mna lui vreascurile. Ca svezi ce nseamn s fii un prost fizionomist zise Chicot, sc rpinndu- i nasul. Mie, s - i spun drept, nu-mi face impresia asta.
11

Vei birui pe Satana (n limba latinn text).

Tot ce se poate; eu nsl cunosc pe Borrome al meu, a a cum te cunosc i pe tine, dragul meu Chicot ntmpindom Modeste, care, pe m surce b utura i se urca la cap, devenea din ce n ce mai duios. i zici cduhneau a vin? Cine, Borrome? Nu, c lug rii t i. Ca ni te butii, i unde mai pui cerau ro ii ca ni te creve i, lucru pe care, de altfel, i l-am i spus lui Borrome. Bravo! Fiindc , s tii, mie nu-mi scap nimic. i ce i-a r spuns? Ai r bdare c - i spun, e ceva plin de tlc. Te cred. Mi-a r spuns co dorin arz toare poate saibacela i efect ca i o dorin ndeplinit . Oho! se mirChicot. ntr-adev r, e cu tlc, precum bine zici, s fiu al dracului! Borrome sta al t u este un om i jum tate; nu mmai mir care nasul i buzele att de sub iri. i te-a convins? Pe deplin, i ai svezi c-o ste convingi si tu: dar vino mai ncoace, c ci m-apucame eala de ndatce fac o mi care. Chicot se apropie de el. Gorenflot strnse palma-i l t rea n chip de cornet acustic, lipind-o de urechea prietenului s u. Ei, ce e? ntrebChicot. Stai pu in, s -mi adun gndurile. i aminte ti de vremea cnd eram tineri, Chicot? mi amintesc. Cnd sngele clocotea n vine... i cnd dorin ele necump tate...? P rin ele, p rin ele! l mustrvirtuosul Chicot. Sunt cuvintele lui Borrome i cred care dreptate , poftele trupului nu z misleau uneori n luciri ce p reau vii i adev rate? Chicot izbucni ntr-un hohot de rs att de n prasnic, nct masa mpreuncu sticlele de pe ea ncepu stremure ca puntea unei cor bii. tii ce spuse el am de gnd s fiu ciracul fratelui Borrome i, dupce voi fi b gat bine la cap teoriile lui, am s - i cer s -mi faci un hatr, sfin ia ta. Sfii sigur c i-l voi mplini, Chicot, ca orice lucru de altfel pe care-l vei cere prietenului t u. i acum, ia spune, despre ce hatr e vorba? Sla i pe mna mea economatul mn stirii timp de opt zile. i ce vrei sfaci n aste opt zile? Vreau s -l hr nesc pe fratele Borrome cu propriile sale teorii. Am s -i pun pe maso farfurie curat i un pahar gol i am s -i spun: "Dore te cu toatrvna stomacului dumitale fl mnd i nsetat un curcan cu ciuperci i o sticl de Chambertin; ia seama numai s nu te mbe i cu vinul de Chambertin i ai grijsnu- i cad greu curcanul,

dragfilozofule ! A adar spuse Gorenflot tu nu crezi n poftele trupului, p gnule? Bine, bine! tiu eu ce cred, sl s m teoriile deoparte. A a e ncuviin Gorenflot d -le ncolo de teorii; s mai vorbim i despre cele p mnte ti. i Gorenflot i turnvin pnn buza pocalului. n amintirea vremurilor pe care le-ai pomenit adineauri, Chicot nchinel n amintirea ospe elor noastre de la Cornul Abunden ei! Bravo! Credeam c-ai uitat lucrurile astea, p rin ele. Profanule! Toate astea dorm sub fala rangului meu; dar smor eu dacn adncul sufletului n-am r mas acela i! i Gorenflot ncepu a cnta catecul inimii sale, cu toate str duin ele lui Chicot de a-l potoli: M g ru u-i dezlegat, Vinul este destupat. El urechea o ciule te, Vinul din sticl ne te; Nimeni nu-i mai zv p iat Ca monahul cnd cinste te, Nimeni nu-i mai de ucheat Cnd din hamuri a sc pat!... Dar taci odat , neispr vitule! l inu de r u Chicot. Dac fratele Borrome ar intra n clipa asta, ar putea screadcn-ai b ut i n-ai mncat nimic de o s pt mn . Dacfratele Borrome ar intra n clipa asta, ar cnta i el mpreuncu noi. Nu-mi vine scred. i eu i spun... Staci i sr spunzi la ntreb rile mele. Zi, atunci! Dacnu mla i svorbesc, be ivule! Eu, be iv? i dai seama, oare, cde cnd c lug rii au nceput s se deprindcu mnuirea armelor, mn stirea ta s-a preschimbat ntr-o adev ratcazarm ? Da, prietene, sta-i cuvntul, o adev ratcazarm , cazarm sadea; joia trecut joi sfi fost? da, joi... stai pu in, nu mai tiu dac era joi... Joi sau vineri, n-are a face cnd. Ai dreptate, faptele nainte de toate, nu-i a a? Ei bine, joi ori vineri, am dat peste doi novici care se b teau cu sabia pe coridor, iar lngei doi secundan i care se preg teau la rndul lor sse ncaiere.

i ce-ai f cut? Am cerut smi se aducun grbaci ca s -i croiesc pe cei doi novici, care ntre timp au ters-o pe aci ncolo; dar Borrome... Of, of! Borrome, iar Borrome! Da, el, ca ntotdeauna. Dar Borrome...? Borrome a pus mna pe ei i le-a tras un toc de b taie cmai zac i acum n pat, s rmanii! Tare avrea sle v d spatele, ca s -mi dau seama ct de vnjos e bra ul fratelui Borrome spuse Chicot. Sm ostenesc eu sle v d spatele! Nici nu mgndesc! M car sfi fost o spatde miel! Mai bine ia de gustdin pistilul sta de caise. D -l naibii de pistil! Ce, vrei s -mi stea n gt? Atunci bea. Nici att, doar am de umblat. Dar ce, crezi ceu n-am de umblat? i totu i uite cbeau. Ei, cu dumneata se schimbsocoteala! De altfel, ca scomanzi, nu trebuie dect sai pl mni zdraveni, ca spo i r cni. Barem un pahar, z u, numai un p h ru din licoarea asta, ca s se mistuie mai u or bucatele! Eusebiu e singurul care tie s-o prepare, sta-i secretul lui. Bine, fie, un pahar! Nici nu tii ce grozave: chiar dac-ai fi mncat ct apte, dup douceasuri de la mas te-apuco foame de lup. Stra nicdoctorie pentru s raci! Afl de la mine ea, dac-afi rege, apune s -i taie capul fratelui Eusebiu: licoarea lui e n stare s nfometeze o arntreag . Ei, dar ce mai e i asta? ncepe instruc ia l l muri Gorenflot. ntr-adev r, n momenul acela, n curte se auzea larmde glasuri i z ng nit de arme. Cum a a, f r comandant? se mirChicot. De, de, pe ct se pare, osta ii nu sunt prea struni i. F r mine? Nici snu te gnde ti! protestGorenflot. De altminteri, nici n-ar fi cu putin a a ceva, m -n elegi? De vreme ce eu sunt comandantul, cu mine trebuie sfacinstruc ie; i, ca dovad , uite cvine fratele Borrome s afle ce poruncesc. Chiar a a i era: fratele Borrome tocmai intra pe u , aruncnd oaspetelui o privire piezi i fulger toare ca s geata vicleana partului. "Ehei se gndi Chicot degeaba te ui i a a la mine; dumnealui nsu i te-a dat de gol." Sfin ia voastr l n tiin el toatlumea va teapts cobor i spre a inspecta plato ele si armele. "Plato e! Oho! i spuse n sinea lui Chicot, la sta i pu in, cvin i eu, cum snu vin!" i s ri numaidect n picioare. Vino i dumneata sprive ti cum facem instruc ie l pofti

Gorenflot, ridicndu-se la rndul s u din jil , cea un bloc de marmur c ruia, printr-o minune, i-ar fi crescut o pereche de picioare. D -mi bra ul, prietene. Ai svezi acum ce stra nic tiu s i-i mu truluiesc. Sfin ia sa este cu drept cuvnt un tactician nentrecut spuse Borrome, iscodind cu privirea chipul mpietrit al lui Chicot. Dom Modeste este un om des vr it n toate privin ele r spunse Chicot, nclinndu-se. Apoi, ncet de tot, opti ca pentru sine: ia vezi, fii cu ochii n patru, vultura ule, c ci dac uliul sta pune gheara pe tine, te jumule te.

XXII FRATELE BORROME n momentul n care Chicot, dupce coborse treptele sc rii largi, inndu-l de bra pe p rintele superior, ajunse n curtea mn stirii, priveli tea ce i se deschise n fa era aidoma cu a unei vaste caz rmi n plinactivitate. mp r i i n doucete de cte o sutde oameni, c lug rii, cu halebarda, suli a sau muscheta la picior, a teptau ca ni te solda i sosirea comandantului. Vreo cincizeci dintre ei, cei mai voinici i mai srguincio i, i pusesercasca sau coiful n cap; fiecare purta, lipit de old, cte o spadlung atrnat de cing toare; nu le lipsea dect scutul n mn ca ssemene cu mezii din vechime, sau o pereche de ochi coda i ca s semene cu ni te chinezi. Al ii se mp unau, mndri nevoie mare, cu ni te plato e bombate, de care sim eau o pl cere sciocneascm nu a de fier ca sle aud z ng nind. Al ii, n sfr it, nc tu a i n br are i pulpare, ncercau s - i dezmor eascncheieturile ce nu se mai puteau ndoi cum trebuie din pricina carapacelor n care trupul lor era n parte ferecat. Fratele Borrome luo cascdin minile unui novice i i-o puse n cap cu gestul sprinten i precis al unui lefegiu sau al unui l ncier. n timp ce lega baierele, Chicot nu se putu st pni snu priveasc pe ndelete casca, iar n timp ce o privea, pe buzele lui prinse a flutura un zmbet; i tot zmbind a a, ncepu a se nvrti n jurul lui Borrome, ca i cnd ar fi vrut s -l admire din toate p r ile. Mai mult chiar, se apropie de econom i pip i chiv rcare, pe alocuri, era scoflcit . Ai un coif de toatfrumuse ea, z u a a, frate Borrome! l l ud el. De unde l-ai cump rat, drag superiorule? Gorenflot nsnu era n m surs -i r spund , dat fiind cn momentul acela ni te monahi tocmai se c zneau s -l nc t r meze ntr-o falnicplato , care, cu toate cera destul de nc p toare ca spoat cuprinde chiar i statuia lui Hercule Farnese, strivea dureros c rnurile

cu prisosin rev rsate ale cuviosului stare . L sa i mai slobode chingile, ce dracu! protesta Gorenflot. Nu strnge i a a, cmi se taie r suflarea i n-o smai pot scoate un cuvnt... ajunge, ajunge! Mi se pare ca i ntrebat pe p rintele superior intr n vorb fratele Borrome de unde a cump rat coiful meu? L-am ntrebat pe p rintele superior i nu pe dumneata spuse Chicot socotind c i aici n mn stire, ca n orice alt l cade felul acesta, nu se face nimic f r tirea superiorului. Binen eles nt ri Gorenflot nu se face nici o mi care aici f r tirea mea. Ce-ai ntrebat, dragdomnule Briquet? L-am ntrebat pe fratele Borrome dac tie cumva de unde vine casca asta. Face parte din armurile pe care p rintele superior le-a cump rat ieri cu ridicata ca snarmeze mn stirea. Cine? Eu?! se mirGorenflot. Sfin ia voastrcred c - i aminte te c-a poruncit sse aduco seamde coifuri i de plato e la mn stire, i noi n-am f cut dect s mplinim porunca sfin iei voastre. A a e, ai dreptate se luminGorenflot. "Mare dr covenie! i spuse Chicot. Ca svezi ce mult a inut casca mea la st pnu-s u, dac , dupce am dus-o eu nsumi, cu mna mea, la palatul Guise, a pornit pe urmele mele ca un cine r t cit, ca sdea peste mine acum la mn stirea iacobinilor". n aceea i clip , la un semn al fratelui Borrome, c lug rii se gr bir s se alinieze i t cerea se statornici n rndurile adun rii. Chicot se a ezpe o bancspre a putea privi n voie exerci iile. Gorenflot r mase a a cum era, pro pit pe picioare ca pe doi bulamaci. Aten iune! i suflfratele Borrome. Dom Modeste trase din teaco sabie uria i, nvrtind-o plin aer, strigcu o voce de stentor: Aten iune! N-avrea ca sfin ia voastr s se oboseasc dnd comenzile spuse ndatoritor fratele Borrome cu dulcea n glas. Sfin ia voastr , dupcte tiu, nu se sim ea bine azi-diminea ; dacdore te s - i cru e nepre uita-i s n tate, sunt gata siau eu comanda pe ziua de azi i s supraveghez exerci iile. Cu draginim se nvoi dom Modeste. ntr-adev r, nu mi-e bine, simt cmia cu n duf; hai, d -i drumul! Borrome f cu o plec ciune i se duse sia comanda trupei, ca i cnd ar fi fost obi nuit cu asemenea concesii. Ce slujitor inimos! l l udChicot. Fl c ul sta e un adev rat giuvaer. Ce i-am spus eu? E bun de pus pe ran i r spunse dom Modeste.

i sunt convins c -n fiecare zi se ntmplacela i lucru, nu-i a a? spuse Chicot. O, da! n fiecare zi. E supus ca un rob: tot timpul trebuie s -l cert fiindc i dprea mult osteneala s -mi facpe plac. Smerenia nu nseamnslug rnicie rosti senten ios Gorenflot. A a c ie, de fapt, nu- i r mne mai nimic de f cut aici i po i deci ste culci pe o ureche: fratele Borrome vegheazn locul t u. O, Doamne, da! Asta voiam s tiu spuse Chicot, ndreptndu- i ntreaga aten ie asupra lui Borrome. Mai mare dragul s -l fi v zut pe economul mn stirii ncordndu- i grumazul ca un cal de luptn clipa cnd i s-a pus frul pe cap. Din ochii s i larg deschi i neau fl c ri, iar spada, mnuit de bra ul s u vnjos, ndeplinea ni te mi c ri att de iscusite, nct ai fi jurat c era ntr-adev r un maestru de scrimcare i ar ta dib cia n fa a unui pluton de solda i. De cte ori Borrome f cea cte o demonstra ie, Gorenflot se mul umea srepete cuvintele lui, ad ugnd: Borrome are dreptate. De altfel, i eu v-am spus tot a a, dacv mai aminti i lec ia noastrde ieri. Muta i arma dintr-o mnn cealalt ; ine i lancea bine, dar ine i-o ca lumea; fierul trebuie sfie la n l imea ochiului; sta i drept, ce Dumnezeu! Piciorul eap n; ntoarcerea la stng e acela i lucru ca i ntoarcerea la dreapta, atta numai c -i de-a-ndoaselea. M i, fir-ar s fie! se minunChicot. Dar tii ce ti un instructor iscusit? Te cred spuse Gorenflot, mngindu- i gu a cu trei caturi m pricep destul de bine la milit rie. Ct despre Borrome, nici cputeai sg se ti un ucenic mai destoinic. Mn elege din ochi m rturisi Gorenflot. Rar mi-a fost dat s v d un om att de iste . C lug rii f curapoi un marn pas alerg tor, exerci iu pe care se punea mare pre la vremea aceea n milit rie, asalturi cu spada, asalturi cu sabia, cu lancea i trageri cu armele de foc. Ai svezi acum ce face n zdr vanul de Jacques l n tiin p rintele superior pe Chicot, n momentul cnd osta ii avurde trecut i ultima prob . Cine mai e i n zdr vanul sta? Un b iat cur el pe care am c utat s -l in pe lngmine, fiindc e cuminte de felul lui i are mult putere n bra i, pe lngtoate celelalte, e iute ca un prsnel. Ce vorbe ti! i unde-i acum mititelul, mnca-l-ar tata? Ia stai, stai c i-l ar t acum. Uite-l colo, l vezi? Acela care ine o muschetn mn i se preg te te tocmai socheasccel dinti. i e bun inta ?

Atta pot s - i spun, c trengarul nimere te un pitac din zbor de la o sutde pa i. Bravo, cred cvoinicul nostru e numai potrivit ca sslujeasco liturghie; dar ia stai c i-am dat i ie de rost. Ce s-a ntmplat? Ba da!... Ba nu! l cuno ti cumva pe Jacques? Eu? Ctu i de pu in. Totu i, n primul moment, i s-a p rut c -l cuno ti? Da, am avut impresia cl-am v zut ntr-o biseric , undeva, ntr-o zi sau, mai bine zis, ntr-o noapte cnd mascunsesem n confesional. M-am n elat ns , nu era el. De astdattrebuie sm rturisim c spusele lui Chicot nu erau chiar ntru totul adev rate. Chicot se dovedise a fi un nentrecut fizionomist i-i era de ajuns svad chipul unui om o singur datn via , ca snu-l mai uite n veci. n timp ce, f r s tie, privirile p rintelui superior i ale prietenului acestuia erau ndreptate asupra lui, n zdr vanul de Jacques, cum i spunea Gorenflot, i f cea de lucru cu o muschetct el de lung , pe care tocmai o nc rca; pe urm , dupce muscheta fu nc rcat , se pro pi an ola o sutde pa i de int i, l sndu-se pe piciorul drept, luarma la ochi cu ndemnarea unui militar ncercat. Muscheta detun i glon ul se mplnt drept n mijlocul intei, strnind un ropot de aplauze din partea c lug rilor. Sfinte Dumnezeule, stra nic ochitor, n-am ce zice! l l ud Chicot. i ce fl c u chipe , pe cuvntul meu! Mul umesc, domnule r spunse Jacques, ai c rui obraji palizi se mbujorarde pl cere. Dar tiu cte pricepi smnuie ti armele, fiule st rui Chicot. Da' de unde, domnule, abia acum nv spuse Jacques. i cu aceste cuvinte, l snd deoparte muscheta, dupce i ar tase ndemnarea, luo lance din minile vecinului s u i ncepu s-o nvrteascprin aer, f cnd o mori cpe care Chicot o socoti executat f r cusur. Chicot i aduse din nou laude. Dar mai cu seamcnd e vorba de spad , nu- i are pereche l n tiin dom Modeste. Cei ce se pricep spun c e me ter mare. Ce-i drept, pehlivanul are picioare zdravene i bra de o el i, ct e ziulica de mare, nu laso clip armele sse odihneasc . A a! Ia s -l vedem zise Chicot. Dori i s -i pune i la ncercare iscusin a? ntrebBorrome. Avrea sv d i eu minunea asta cu ochii mei r spunse Chicot. Numai c , svede i urmeconomul din to i c i se aflaici, nimeni, n afarde mine, poate, nu este n stare s -i in piept. Domnia voastrv sim i i destul de destoinic?

Eu nu sunt dect un biet cet ean pa nic spuse Chicot, cl tinnd din cap. Pe vremuri am mnuit i eu spada ca orice om; acum nsmi tremurpicioarele, nu mai am destul putere n bra i nici nu-mi mai st capul, cinstit vorbind, la asemenea treburi. Totu i vmai ndeletnici i cu ele nc ? st rui Borrome. A a, cte un pic m rturisi Chicot, aruncndu-i lui Gorenflot, care zmbea, o privire ce avu darul saducpe buzele p rintelui superior numele lui Nicolas David. Borrome nu deslu i nszmbetul lui, Borrome nu auzi numele pe care-l rostise, ci, surznd ct se poate de lini tit, porunci sse aduc floretele i obr zarele de scrim . Frem tnd de bucurie din cre tet pn -n t lpi sub nf i area lui mohort i rece, Jacques i suflecanteriul pn la genunchi i i propti sandala n nisip, b tnd de cteva ori cu piciorul drept n p mnt. Ca sfim n ele i spuse Chicot dat fiind c nu sunt nici c lug r i nici osta i ca trecut o bucat de vreme de cnd n-am mai pus mna pe o arm , te rog deci pe dumneata, frate Borrome, care e ti numai mu chi i vine, sfii att de bun i s -i ar i fratelui Jacques cum trebuie mnuitfloreta. Fire te, cu ncuviin area sfin iei tale, drag p rinte superior urmChicot, ntorcndu-se c tre dom Modeste. Poruncesc! rosti cu ifos p rintele superior, ca de obicei ncntat care prilejul s - i spun cuvntul. Borrome i scoase casca i o ncredin lui Chicot, care se gr bi s-o ia n primire, i acum, cnc puse din nou n minile fostului ei st pn, i ng dui nco datlui Chicot sse conving c era ntr-adev r a sa; n timp ce omul nostru f cea aceastconstatare, economul mn stirii i ridica rasa, tr gnd-o n sus, peste cing toare, i se preg tea de asalt. To i c lug rii nsufle i i de solidaritatea cinului monahal, se strnsern jurul dasc lului i al ciracului acestuia. Gorenflot se aplec la urechea prietenului s u. Nu cred c -i o treabmai grea dect scn i irmoasele, nu-i a a? ntrebel cu naivitate. A a spun cel pu in l ncierii i r spunse Chicot cu aceea i naivitate. Cei doi lupt tori se pusern gard ; Borrome, usc iv i nervos, avea avantajul de a fi mai nalt; pe deasupra, era mai st pn pe sine i avea i mai multexperien . nfl c rarea de care era cuprins Jacques se m rturisea prin sc p r rile ochilor s i scnteietori i-i nv p ia umerii obrajilor dogori i ca de fierbin eal . Treptat-treptat, masca preacuvioasse desprindea de pe chipul fratelui Borrome, care, cu floreta n mn , furat de rvna cuceritoare a luptei n care trebuia s - i dovedeascdib cia, se preschimba ntr-un ncercat spadasin: fiecare lovitura sa era nso itde un ndemn, o pova sau o mustrare; de multe ori ns , energia, sprinteneala i

avntul lui Jacques precump neau asupra nsu irilor cu care era nzestrat maestrul s u, i fratele Borrome primea cte o loviturbine intitn piept. Chicot sorbea din ochi desf urarea luptei, num rnd loviturile. Cnd asaltul se sfr i sau, mai bine zis, cnd adversarii se oprir s - i tragr suflarea, zise: Jacques a atins de ase ori, iar fratele Borrome, de nou ;e foarte frumos pentru un cirac, dar pentru un dasc l e cam pu in. Un fulger pe care nimeni altul dect Chicot nu-l z ri se aprinse n ochii lui Borrome, dnd n vileag o noutr s turde caracter a fratelui econom. "Aha! chibzui n sinea lui Chicot. Va szice orgolios." S-avem iertare, domnule r spunse Borrome cu un glas pe care abia izbuti s -l fac mieros dar me te ugul armelor este o treab destul de anevoioaspentru orice om i cu att mai mult pentru ni te bie i c lug ri ca noi. N-are a face spuse Chicot, hot rt s -l urm reascpe jupn Borrome pnn pnzele albe. Oricum ar fi, dasc lul trebuie saibde douori mai multe lovituri dect ciracul s u. Ah, domnule Briquet spuse Borrome, mu cndu- i buzele, nespus de palid la fa sunte i prea exigent, mi se pare. "Aha! E iute la mnie se gndi Chicot. Deci doup cate de moarte; se spune cunul singur ajunge pentru a duce la pierzare un om: soarta mi-e prielnic . Apoi, cu glas tare: i dacJacques ar fi mai cump nit continuel sunt sigur c n-ar fi mai prejos dect domnia ta. N-acrede spuse Borrome. Ei, uite, eu n-am nici o ndoial . Domnul Briquet, care cunoa te me te ugul armelor spuse Borrome cu am r ciune ar trebui sncerce singur iscusin a lui Jacques; i-ar putea da mai bine seama atunci. O, eu sunt b trn se mpotrivi Chicot. Da, dar atot tiutor replicBorrome. "A a, miei la vale, care va szic se gndi Chicot. Stai tu pu in, ia stai!" Dar urmel mai este nc ceva, care scade ntructva nsemn tatea cuvintelor mele. Ce anume? Faptul cfratele Borrome, ca un adev rat dasc l ce este, a c utat, sunt convins, s -i facun hatr ucenicului s u, l sndu-l cnd i cnd pe Jacques s -l loveasc . Cum, cum? spuse Jacques la rndul s u, ncruntndu-se. Nici gnd protestBorrome, p strndu- i cump tul, cu toate cChicot reu ise s -l scoatdin s rite. Fire te, mi-e drag Jacques, dar nu i-afi de nici un folos daci-aface asemenea hatruri.

Mmir spuse ca pentru sine Chicot a a am crezut, te rog s mier i. La urma urmei l mbie Borrome de ce n-a i ncerca, domnule Briquet, c ci de vorbit v d c v place svorbi i. Oh, de ce vrei smsimt prost? spuse Chicot. Fi i pe pace, domnule l lini ti Borrome vom avea toat ng duin a fa de domnia voastr ; cunoa tem doar canoanele biserice ti. P gnule! murmurprintre din i Chicot. Hai, domnule Briquet, numai un asalt. ncearc l ndemn Gorenflot de ce snu ncerci? N-am s - i fac nici un r u, domnule spuse Jacques, vrnd s -i in hangul maestrului s u i s -i trag i el un ibri in pe la nas lui Chicot. Am o mnfoarte u oar . Dragul de el! opti Chicot, a intind asupra tn rului c lug ro privire al c rei tlc era cu neputin de deslu it i care se sfr i ntr-un zmbet mut. Bine, fie! se nduplecel. Fiindctoatlumea ine mor i . Bravo! se bucurarcei interesa i, lacomi de izbnd . Numai c i preveni Chicot vspun din capul locului, n-am de gnd sfac mai mult de trei asalturi. Cum dori i, domnule zise Jacques. i, ridicndu-se agale de pe banca pe care se a ezase ntre timp, Chicot i strnse pe corp vesta cu mneci bufante, i puse m nu a i i potrivi pe fa obr zarul cu sprinteneala broa tei estoase cnd prinde mu te. Dacreu e te cumva spareze loviturile tale de dreapta i sufl Borrome lui Jacques s tii cnu mai fac nici un asalt cu tine, auzi tu? Jacques d du din cap, zmbind ntr-un fel care voia s spun : "Fii f r grij , maestre!" Cu aceea i ncetineal i aceea i b gare de seam , Chicot se puse n gard , desf urnd bra ele lui ct toate zilele i picioarele de o po t , pe care, printr-o chibzuial , cu drept cuvnt miraculoas , le a ezn a a fel, nct sascundneb nuitele posibilit i de care dispunea i lungimea lor nem surat . XXIII LEC IA La vremea pe care ncerc m s-o nf i m aici, povestind nu numai ntmpl rile petrecute atunci, dar zugr vind totodat i obiceiurile i moravurile respective, scrima nu era ctu i de pu in ceea ce este n zilele noastre. Spadele fiind ascu ite pe ambele laturi, loviturile erau date n egal m surcu t i ul ca i cu vrful armei; pe de altparte, mna stng

fiind i ea narmatcu un pumnal, juca la rndul ei un rol n lupt , att n ap rare ct i n atac; de aceea combatan ii se alegeau cu o mul ime de r ni sau, mai bine zis, de zgrieturi, care, atunci cnd era vorba de o nc ierare n lege, puteau fi un puternic imbold. Qulus, bun oar , de i sc ldat n sngele ce glgia din cele optsprezece r ni c p tate, se mai inea ncpe picioare, continund s lupte, i poate c n-ar fi fost r pus dac nu l-ar fi dobort cea de-a nou sprezecea lovitur , culcndu-l n patul pe care nu-l mai p r sise dect pentru a cobor n mormnt. Importatdin Italia, scrima, care era o artncn fa , consta deci la vremea aceea dintr-o sumedenie de mi c ri ce i obligau pe combatan i sschimbe clipde cliplocul i care, desf urndu-se pe un cmp de b taie ales la ntmplare, erau sortite sntmpine tot felul de piedici din partea celui mai nensemnat mu uroi sau scobituri a terenului. Mai tot timpul i vedeai pe dueli ti ntinzndu-se ct erau de lungi sau ghemuindu-se, f cnd un salt la dreapta, altul la stnga ori punnd palma n p mnt; suple ea, i nu numai a bra ului, dar fi a picioarelor, ba chiar a ntregului corp, era una dintre condi iile de c petenie ale acestei arte. Chicot nsp rea sfi nv at scrima la cu totul alt coal ; s-ar fi zis, dimpotriv , cntrez rise arta modern , a c rei superioritate ia c rei elegan , mai cu seam , se bizuie pe agilitatea minii i pe imobilitatea aproape deplina trupului. Se propti, a adar, drept ca un stlp i cu toatn dejdea pe amndoupicioarele; ml die i nervoas , mna i se mi ca sprintendin ncheietur , iar spada lui era flexibil ca o trestie, putndu-se ndoi cu u urin de la vrf i pnla jum tatea lamei, iar de la jum tate pnla gardfiind f uritdin cel mai tare o el. La primele asalturi, trezindu-se dintr-o dat n fa a unui om turnat ca din bronz i al c rui bra p rea singurul m dular nsufle it din toat f ptura lui, fratele Jacques ncepu a flutura ner bd tor spada, lucru de care Chicot nu se ar t ctu i de pu in tulburat, mul umindu-se doar s - i destindbra ul i piciorul ori de cte ori prindea de veste c adversarul s u era descoperit, i cum pe vremea aceea combatan ii obi nuiau sloveascatt cu t i ul ct i cu vrful spadei, de multe ori r mneau descoperi i. De fiecare datcnd se ntmpla a a ceva, bra ul s u, i a a nesfr it de lung, se mai lungea nc de trei picioare, lovind cu bumbul din vrful spadei drept n pieptul tn rului frate, att de precis, nct ai fi jurat cmi carea fusese ndeplinit de un mecanism i nu de un bra omenesc ov ielnic i lipsit de precizie. La fiecare loviturde bumb, Jacques, fierbnd de ciud , i de rvna ntrecerii, f cea un salt napoi. Timp de zece minute, b ietanul folosi toate mijloacele pe care i le punea la ndemnnemaipomenita lui agilitate: se repezea ca o pisic sau ca un tigru, se ncovriga ca un arpe, se prelingea pe sub pieptul lui

Chicot, s rea ncolo i ncoace; ct se poate de lini tit, cu bra ul s u nem surat de lung, Chicot nu d dea nici un semn de pripeal i, nl turnd floreta adversarului, ndrepta de fiecare dat nfrico atul bumb spre pieptul s u. Fratele Borrome se ng lbenise la fa , covr it de r bufnirea tuturor patimilor ce-l nvolburaserodinioar i pe care fusese silit s i le nfrneze. n sfr it, Jacques se n pusti pentru ultima oarasupra lui Chicot, care, b gnd de seamcnu se ine cum trebuie pe picioare, se l s descoperit ca s -l fac sfandeze ct mai mult. Jacques c utsnu scape prilejul i, n momentul acela, Chicot, parnd fulger tor lovitura, l clinti de pe linia de cump nire cu atta putere, nct bietul cirac i pierdu echilibrul i c zu jos. ncremenit ca o stnc , Chicot nu se mi case o clipde la locul lui. Fratele Borrome i rodea unghiile pnla snge. De ce nu ne-a i spus, domnule, c sunte i un edec al s lilor de arme? i repro c lug rul. Cine, el? exclamGorenflot, uluit, dar n acela i timp mp rt ind bucuria victoriei dintr-un sim mnt de prietenie lesne de n eles. El, care nu iese niciodatdin brlog? Eu, un biet cet ean pa nic se mir Chicot eu, Robert Briquet, un edec al s lilor de arme?! mi pare r u, domnule econom! Dar bine, domnule izbucni fratele Borrome ca smnuiasc cineva spada cu atta iscusin , trebuie sse fi ndeletnicit o groazde vreme cu treaba asta. O, Doamne! r spunse Chicot, mp ciuitor. Ai dreptate, domnule, e adev rat cam avut uneori prilejul s in spada n mn , dar de cte ori am inut-o n mnam b gat de seamun lucru. Ce anume? Acela c , pentru cel ce mnuie te spada, trufia este un sfetnic r u, iar mnia, un sprijin ct se poate de p c tos. i acum, uite ce-a vrea s - i spun, frate Jacques, f tul meu ad ugel. Ai o mn destul de dibace, n schimb nici picioarele i nici capul nu- i sunt de vreun folos; e ti sprinten, dar nu judeci de ajuns. n me te ugul armelor sunt trei lucruri esen iale: capul, n primul rnd, pe urm mna i, n sfr it, picioarele; cu cel dinti te po i ap ra; cu primul i al doilea po i convinge, dar dacle ntrune ti pe cte itrele, ntotdeauna ie i biruitor. O, domnule spuse Jacques de ce nu face i un asalt cu fratele Borrome? Ar fi, ntr-adev r, minunat de privit. Chicot se preg tea tocmai srespingpropunerea cu dispre , dar se gndi cn felul acesta orgoliosul econom ar putea stragspuza pe turta lui. De ce nu spuse el dac fratele Borrome dore te, sunt la porunca domniei sale. Nu, domnule r spunse economul sunt sigur c m-a i birui; mai bine srecunosc din capul locului, dect sm fac de rs.

Ca svezi ce modest e, dragul de el! l l udGorenflot. Te n eli! i opti la ureche necru torul Chicot. E nebun de trufa . La vrsta lui, dacmi-ar fi ie it n cale un asemenea prilej, afi cer it n genunchi lec ia pe care Jacques a primit-o adineauri. Spunnd acestea, se grbovi din nou, i cr c npicioarele, i schimonosi ca de obicei fa a i se duse de se a ezla locul s u pe banc . Jacques se inu dupel; admira ia de care era cuprins tn rul c lug r se dovedea a fi mai puternicdect ru inea nfrngerii. N-a i vrea s -mi da i lec ii de scrim , domnule Robert st ruia el. Sfin ia sa p rintele superior cred c n-o saibnimic mpotriv ; nu-i a a, preasfinte? Da, fiule ncuviin Gorenflot cu draginim . N-avrea strec peste dasc lul dumitale, dragul meu se mpotrivi Chicot. i se nclin n fa a lui Borrome. Borrome socoti cu cale s r spund . Jacques nu ia lec ii numai cu mine spuse el nu sunt singurul profesor de scrimaici; nefiind, a adar, singurul c ruia i este h r zit aceastcinste, mi da i voie s nu fiu nici singurul r spunz tor de aceastnfrngere. Dar cine este celalalt profesor? se gr bi sntrebe Chicot, v znd ro ea a ce acoperise obrajii lui Borrome, ca i cnd c lug rul s-ar fi temut snu fi s vr it o nes buin . Cine sfie?! se mirBorrome. Nimeni. Ba da, ba da st rui Chicot am auzit doar cu urechile mele. Cu cine ai mai luat lec ii, Jacques? Da, da spuse la rndul s u Gorenflot unul scurt i gros pe care chiar dumneata mi l-ai prezentat, Borrome, i care vine din cnd n cnd pe aici, unul cu o figursimpatic i care trage bini or la m sea. Nu mai tiu cum l cheam spuse Borrome. Cu mutra lui blajin i cu itul de buc t rie petrecut pe sub cing toare, fratele Eusebiu se apropie de ei. tiu eu m rturisi buc tarul cu nevinov ie. Borrome i f cea tot felul de semne, pe care Eusebiu nu le v zu ns . E jupn Bussy-Leclerc continuel la care a fost maestru de scrimla Bruxelles. Aha! se luminChicot. Jupn Bussy-Lecierc! Stra nic spadasin, pe legea mea! i rostind acestea cu toatnaivitatea de care era n stare, Chicot nu sc pdin vedere privirea ucig toare azvrlitde Borrome bietului buc tar, care inuse cu tot dinadinsul sfie ndatoritor. Ce vorbe ti! se mirGorenflot. N-am tiut cse nume te Bussy-Leclerc. Nu s-a gndit nimeni s -mi spun . Nu mi-am nchipuit cnumele lui ar putea sintereseze cumva pe sfin ia voastr r spunse Borreme. La urma mei interveni Chicot n-are a face cine este maestrul

de scrim . Fie cine-o fi, numai sfie bun. Adev rat, n-are a face nt ri Gorenflot numai sfie bun. i cu aceste cuvinte, o porni spre treptele ce duceau n apartamentul domniei sale, petrecut de privirile pline de admira ie ale ntregii ob ti. Instruc ia se terminase. La picioarele sc rii, Jacques i rennoi rug mintea pe care i-o f cuse lui Chicot, n pofida nemul umirii ce se zugr vea pe fa a lui Borrome. Nu sunt bun de dasc l, dragul meu i r spunse Chicot. Eu am nv at singur, chibzuind pe ndelete i f cnd mereu exerci ii. F i dumneata ca mine! Orice lucru bun poate fi de folos unui om cu mintea s n toas . Borrome comand stnga-mprejur i to i c lug rii se ndreptarcu fa a spre mn stire, preg tindu-se s se ntoarcla rosturile lor. Gorenflot ncepu a urca treptele plin de m re ie, inndu-se de bra ul lui Chicot. N d jduiesc rosti el cu mndrie cl ca ul nostru s-a dovedit ntr-adev r credincios regelui i c , oricum, este i el bun la ceva, ce zici? P catele mele! Ba bine c nu m rturisi Chicot. Multe minun ii poate omul svad , prea cuvioase, cnd vine la dumneata! i toate astea numai ntr-o lun , ba chiar nici att. Toate f cute de dumneata? De mine, numai i numai de mine, precum ai v zut spuse Gorenflot, mp unndu-se. E mai mult dect mi-afi nchipuit, dragul meu, i cnd am s mnapoiez din solia mea... Adev rat, dragprietene! Spune-mi i mie ce-i cu solia asta a dumitale. Bucuros, cu att mai mult cu ct am de trimis regelui o scrisoare sau, mai bine zis, un curier, nainte de plecare. Regelui, dragprietene? Un curier? Dar ce, dumneata i scrii direct regelui? Ca de la om la om. i zici cai nevoie de un curier? Da, mi trebuie un curier. Vrei s - i dau un c lug r? Ar fi o cinste pentru mn stire dac vreunul din fra ii no tri ar avea prilejul s -l vadla fa pe rege. Binen eles. Pot s - i pun la ndemnpe doi dintre ei, cei mai iu i de picior. Dar poveste te-mi i mie, Chicot, cum se face cregele, care te credea mort... Eram doar ntr-o stare de letargie, a a cum i-am spus... i la momentul potrivit m-am sculat din mor i. i i-ai rec tigat bun voin a? ntreb Gorenflot. Mai lesne ca oricnd m rturisi Chicot.

Atunci chibzui Goreaflot, ntrerupndu-se o clip nseamn c-ai s -i spui regelui tot ce facem aici spre a-i fi de folos? Mai ncape vorb , dragul meu, fii pe pace cn-am suit! O, scumpul meu Chicot! se bucurGorenflot, care se i vedea episcop. Dar mai nainte avrea s - i cer doulucruri. Care anume? n primul rnd s -mi dai ni te bani, pe care monarhul nu va ntrzia s i-i napoieze. Bani! exclam Gorenflot, gr bindu-se a se ridica din jil . Am sipete ntregi pline cu bani. Ce fericit e ti, z u! spuse Chicot. Vrei o mie de scuzi? Nu chiar att, e prea mult, dragprietene; n zuin ele mele, precum tii, sunt modeste, iar dorin ele, ct se poate de umile; titlul de ambasador nu-mi treze te nici o mndrie i, pe ct pot, caut s -l trec sub t cere mai degrab , dect smlaud cu el; o sutde scuzi mi ajung. Uite-i! i n al doilea rnd? Un scutier. Un scutier? Da, ca smnso easc ; nu-mi place singur tatea. Ah, dragul meu, dacafi liber ca odinioar ... spuse Gorenflot, suspinnd. Da, dar din p cate nu mai e ti. M rirea m ine nc tu at opti Gorenflot. Ce vrei! spuse Chicot. Nu le po i face pe toate deodat ; a adar, cum nu-mi e dat sam parte de cinstita dumitale societate, dragul meu p rinte superior, mvoi mul umi cu aceea a fratelui mezin Jacques. A fratelui Jacques? Da, mi place trengarul sta. i pe bundreptate, Chicot, e un b iat cum rar ntlne ti i care cred c-o sajungdeparte. Pnuna alta, o s -l duc la vreo dousute cincizeci de leghe de aici, dac -i vei da voie svincu mine. N-ai dect s -l iei, dragul meu. P rintele superior scuturun clopo el, la clinchetul c ruia se nf i numaidect un frate. Spune fratelui Jacques i fratelui pe care-l trimitem de obicei n orasvinaici. Dupzece minute, i unul, i cel lalt se ivirn prag. Jacques l n tiin Gorenflot am de gnd s - i ncredin ez o misiune extraordinar . Mie, sfin ia voastr ? ntrebtn rul, nedumerit. Da, vei nso i pe domnul Robert Briquet ntr-o lungc l torie. Oh! se bucurtn rul frate, nsufle it de imbolduri hoinare. Eu

splec ntr-o c l torie cu domnul Briquet, eu n lumea larg , liber, de capul meu? Ah, domnule Robert Briquet, o sncruci m spadele n fiecare zi, nu-i a a? Da, copile. i o spot lua i archebuza cu mine? N-ai dect s-o iei. Jacques o zbughi din loc i ni pe u afar , ipnd n gura mare de bucurie. Ct prive te tafeta pe care voiai s-o trimi i spuse Gorenflot poftim de porunce te, rogu-te, ce s fac . Vino ncoace, frate Panurge. Panurge?! se mirChicot, sim ind cum, la auzul acestui nume, n sufletul lui se trezesc amintiri ce nu erau lipsite de duio ie. Panurge! Da, s rmanul! oftGorenflot. L-am ales pe fratele acesta, care se nume te tot Panurge ca i cel de pe vremuri, ca s factoatalerg tura ce c dea n seama celuilalt. Va szic prietenul nostru de odinioar nu mai e n stare de nimic? A murit suspin Gorenflot a murit! O! rosti Chicot, plin de comp timire. Ce-i drept, bietul de el ncepuse smb trneasc . Avea nou sprezece ani, dragul meu, nou sprezece ani. ntr-adev r, e un caz de longevitate cu totul neobi nuit; doar prin mn stiri mai ntlne ti asemenea minun ii.

XXIV ENORIA A Panurge, al c rui nume l pomenise mai nainte p rintele superior, se aratnumaidect. Cu siguran nscnu din pricina nf i rii sale morale sau fizice fusese sorocit s -l nlocuiascpe r posatul s u omonim, c ci, de cnd lumea, poate, o figurmai inteligentnu fusese mai crunt nedrept itprin mperecherea cu un nume de m gar. La drept vorbind, cu ochi orii lui, cu nasul s u ascu it i b rbia repezitnainte, fratele Panurge sem na mai degeaba cu un vulpoi. Chicot l privi doar o clip , dar n aceastclip , ct ar fi fost ea de fulger toare, avu tot r gazul, pe ea se pare, s -l cnt reascprecum se cuvine pe curierul mn stirii. Panurge se opri umil lngu . F -te ncoace, domnule curier! l pofti Chicot. Ia spune, tii unde-i Luvrul? Cum de nu, domnule r spunse Panurge. i acolo, la Luvru, se ntmplcumva scuno ti pe un anume Henric de Valois? Cine, regele?

Nu tiu dac-o fi sau nu regele cu adev rat rosti Chicot dar, n sfr it, a a i se spune de obicei. O sam de-a face chiar cu regele? ntocmai. l cuno ti? Destul de bine, domnule Briquet. Ei, uite, atunci te duci i spui cvrei s -i vorbe ti. i au smlase s-ajung pnla dnsul? Pnla camerierul s u, da. mbr c mintea dumitale i descuie toate u ile: maiestatea sa este foarte evlavioas , precum tii. i ce trebuie s -i spun camerierului? Ai s -i spui cvii din partea strigoiului. Care strigoi? Curiozitatea este un n rav prost, p rin ele. Mierta i. Ai s -i spui, a adar, c vii din partea strigoiului. Da. i ca tep i scrisoarea. Care scrisoare? Iar? Ah, am uitat. Sfin ia ta zise Chicot, ntorcndu-se c tre Gorenflot trebuie s - i m rturisesc c -mi pl cea mai mult cel lalt Panurge. Asta-i tot ce am de f cut? ntreb curierul. Ai s -i mai spui pe urm c , n a teptarea r spunsului, strigoiul a pornit-o agale spre Charenton. nseamnctrebuie s apuc i eu pe acela i drum ca sv ntlnesc? Chiar a a. Panurge se ndreptspre u i ridic draperia ca sias ; Chicot avu insimpresia c , f cnd gestul acesta, fratele Panurge d duse n vileag o iscoad . De altminteri, draperia c zu att de repede, nct Chicot n-ar fi putut s jure c ceea ce i se p ruse a fi v zut cu ochii lui nu era o n lucire. Cu mintea-i ascu itajunse ndatla convingerea aproape nendoioasccel ce asculta la u nu putea fi dect fratele Borrome. "A a, va szic , tragi cu urechea se gndi el. Cu att mai bine, n cazul acesta am svorbesc anume pentru tine." A adar, dragul meu spuse Gorenflot suveranul i-a f cut cinstea de a- i ncredin a o misiune? Da. Confiden ial . Ceva n leg turcu politica, mi nchipui? Cred cda. Cum se poate?! Nu tii ce fel de misiune i s-a ncredin at? tiu doar ctrebuie s duc o scrisoare. Un secret de stat, de bunseam ? A a cred.

i nu b nuie ti cam ce...? Suntem destul de singuri, nu-i a a, ca s - i pot spune cinstit ce gndesc? Spune; cnd e vorba de-o tain , s tii, sunt mut ca p mntul. Ei bine, aflcregele s-a hot rt, n sfr it, svinn ajutorul ducelui de Anjou. Ce vorbe ti! Chiar a a; i cred cast -noapte domnul de Joyeuse a i pornit ntr-acolo. i dumneata, dragul meu? Eu plec n partea cealalt , spre Spania. i cum ai sc l tore ti? O, Doamne! A a cum am mai c l torit noi pe vremuri: pe jos, c lare sau cu c ru a, cum s-o nimeri. S tii atunci cnu puteai sg se ti un tovar de drum mai potrivit dect Jacques i ai f cut bine cmi l-ai cerut, fiindc trengarul e grozav de descurc re . n ce mprive te, i m rturisesc cmi-e foarte simpatic. M car pentru att, i tot i l-afi ncredin at: dar, n afarde asta, ar putea s - i fie de mare ajutor dacs-ar ntmpla s - i ias cineva n cale. i mul umesc, dragul meu. i acum cred cnu mi-a mai r mas dect s -mi iau ziua bun . Mergi s n tos! Ce faci? Voiam s - i dau binecuvntarea mea. Fugi ncolo! spuse Chicot. ntre noi n-are nici un rost. Ai dreptate ncuviin Gorenflot lucrurile astea sunt pentru str ini. i cei doi prieteni se mbr i arcu toatdragostea. Jacques! strigp rintele superior. Jacques! Panurge i strecurmutra vicleanprintre draperiile de la u . Cum, n-ai plecat nc ? se zbrli Chicot. Vrog sm ierta i, domnule. Du-te repede l zori Gorenflot domnul Briquet e gr bit. Unde-i Jacques? Fratele Borrome se nf i la rndul s u, cu o fa mieroas i cu zmbetul pe buze. Fratele Jacques! repetp rintele superior. Fratele Jacques a plecat spuse economul. Cum a plecat?! se mirChicot. N-a i poruncit smeargcineva la palat, domnule? Bine, dar era vorba de fratele Panurge spuse Gorenflot. Ah, zevzecul de mine! Am n eles cJacques rosti Borrome, plesnindu-se peste frunte. Chicot se ncrunt ; c in a m rturisitde Borrome p rea nsa fi

att de sincer , nct ar fi fost o cruzime din partea lui s -i aducvreo mustrare. Am s-a tept atunci spuse el pnse ntoarce Jacques. Borrome se nclin , posomorndu-se la rndul s u. Ah! se trezi el deodat . Am uitat s -i dau de tire p rintelui superior, de i pentru asta venisem adineauri, c-a sosit doamna aceea necunoscut i cdore te ca sfin ia voastr s-o primeasc . Chicot ciuli ni te urechi ct toate zilele. Singur ? ntrebGorenflot. nso itde un scutier. E tn r ? ntrebdin nou Gorenflot. Borrome i plecochii ru inos. "Bravo! Mai e i f arnic!" se gndi Chicot. Pare nctn r r spunse Borrome. Dragul meu spuse Gorenflot, ntorcndu-se c tre a a-zisul Robert Briquet cred cm -n elegi, nu? Te-n eleg ncuviin Chicot i de aceea te p r sesc. Am s-a tept ntr-una din camerele al turate sau n curte. Prea bine, prietene. De aici i pnla palat, domnule i atrase aten ia Borrome este o bucatbun de drum, i cine tie cnd o sse ntoarc fratele Jacques, mai cu seamcpersoana c reia domnia voastri-a i trimis tafeta va pregeta poate sncredin eze o scrisoare de oarecare nsemn tate unui copil. Te-ai gndit cam trziu la treaba asta, frate Borrome. Ei, Doamne, de unde s tiu! Dac mi s-ar fi ncredin at mie... Bine, bine, am s-o pornesc agale spre Charenton; trimisul, oricine-ar fi el, o sm-ajung din urm pe drum. i se ndreptspre scar . Nu pe-acolo, domnule, vrog spuse cu nsufle ire Borrome. Doamna cea necunoscuttrebuie s urce pe partea asta i, v da i seama, n-ar vrea sntlneasc pe nimeni. Ai dreptate spuse Chicot, surznd am scobor atunci pe scara din dos. i o apucspre o u ce r spundea ntr-o s li pe unde se putea ie i, de asemenea, din apartament. Iar eu continuBorrome voi avea cinstea s conduc pe cucernica doamnla p rintele superior. Prea bine ncuviin Gorenflot. Cunoa te i drumul? ntrebBorrome, nelini tit. Cu ochii nchi i. i spunnd acestea, Chicot ie i pe s li . Dups li mai venea nco camer : palierul acestei nc peri d dea spre scara secret . Chicot nu min ise, cuno tea ntr-adev r drumul, ns nu mai cuno tea camera. Ce-i drept, nc perea se schimbase mult de cnd venise ultima oar la mn stire; pe ct era de pa nicmai nainte, pe att era de r zboinic

n clipa de fa ; pere ii erau ticsi i cu arme, mesele i consolele z ceau troienite sub s bii, spade i pistoale; n fiecare ungher se afla cte un morman de muschete i archebuze. Chicot se opri un moment n mijlocul od ii: sim ea nevoia s - i adune gndurile. "l feresc de mine pe Jacques, a a cum o feresc i pe cucoan , mi dau papucii pe scara din dos, pentru ca scara mare sr mnslobod ; asta nseamncvor cu tot dinadinsul smndep rteze de ncul de c lug r i s-o ascundde mine pe cucoan , e la mintea coco ului. Prin urmare, ca unul ce cunoa te legile strategiei, trebuie sfac tocmai pe dos dect ceea ce a teaptdumnealor de la mine. Drept care am s-a tept sse ntoarcJacques i am s -mi caut un loc or de unde s-o pot vedea pe cucoana cea misterioas . Ehehe! Ia uite o c ma de zale aruncat aici, n col : o frumuse e, supl , fin i lucrat cu un nentrecut me te ug." i o ridicde jos ca s-o admire mai bine. "Tocmai ce c utam: i spuse el u oarca borangicul i mult prea strmt , de altfel, ca s -l ncappe superior; ntr-adev r, s-ar zice c -i anume f cutpentru mine; ce-ar fi s-o iau cu mprumut de la Dom Modeste? Am si-o dau napoi la ntoarcere." Zis i f cut: Chicot nf urla repezealc ma a i o vr sub vesta cu mneci bufante. n clipa cnd nc t rama i ultima gaic , fratele Borrome r s ri din nou n pragul u ii. "Ei, fir-ar sfie bomb ni Chicot iar ai venit! Numai c-ai sosit prea trziu, pui oruie." i ncruci nd la spate bra ele-i lungi de un stnjen, cu capul dat pe spate, Chicot ncepu sadmire trofeele. Domnul Robert Briquet cautcumva o armpe gustul domniei sale? ntrebBorrome. Eu?! se mirChicot. P catele mele, ce-aputea sfac cu cu o arm , dragul meu? Ei, Doamne, cnd o mnuie ti cu atta iscusin ! n teorie, dragp rintele, n teorie, atta tot; un biet cet ean cumsecade ca mine poate saiborictdib cie n bra e i n picioare, i lipse te totu i ceva i o s -i lipseascntotdeauna: o inimde soldat. E drept c tiu smnuiesc destul de elegant floreta: Jacques, n schimb, ascult -mpe mine, m-ar face s bat n retragere de aici i pnla Charenton cu vrful unei spade. Adev rat?! se mirBorrome, pe jum tate convins de mutra att de nevinovat i de blajin a lui Chicot, care, trebuie s spunem, se f cuse i mai ghebos, i mai sc lmb, i mai a iu ca nainte. i pe urmmi se taie r suflarea urmChicot. Cred c-ai b gat i dumneata de seam ; stau tot timpul ncremenit locului; am ni te picioare p c toase, sta-i cusurul meu. mi da i voie, domnule, sv atrag aten ia ceste un cusur mult mai sup r tor pentru cineva care c l tore te dect pentru un spadasin? Ah! tii deci cplec ntr-o c l torie? ntrebntr-o doarChicot. Mi-a spus Panurge m rturisi Borrome, nro indu-se.

Curios, nu-mi amintesc sfi vorbit despre a a ceva cu Panurge: nu-i nimic, n-am nici un motiv sm-ascund. ntr-adev r, p rin ele, m c l toresc: m duc n inutul meu de ba tin , unde am ceva avere. ti i, domnule Briquet, c -i face i o mare cinste fratelui Jacques? De ce, pentru c -l iau cu mine? Asta n primul rnd, i pe urmfiindci-a i dat prilejul s -l vad pe rege. Sau pe camerierul s u, c ci se prea poate, ba chiar sunt convins cfratele Jacques n-o svadnimic altceva. Sunte i deci un om cunoscut la palat? Ba bine cnu; i nc unul dintre cei mai cunoscu i: eu sunt cel ce procurregelui i tinerilor seniori de la curte ciorapi de ln . Regelui? E mu teriul meu ncde pe vremea cnd nu era dect duce de Anjou. Cnd s-a napoiat din Polonia, i-a adus aminte de mine i m-a numit furnizorul cur ii. Stra nice leg turi ave i, ce szic, domnule Briquet. Te gnde ti la maiestatea sa? Da. S tii cnu toatlumea este de p rerea dumitale, frate Borrome. Cine? Oamenii Ligii? Oricare dintre noi este mai mult sau mai pu in omul ei. Domnia voastrsunte i, cu siguran , mai pu in. Eu? i pentru ce? Cnd cineva i cunoa te pe monarh ndeaproape... Da' de unde! Am i eu vederile mele politice, ca tot omul spuse Chicot. Da, dar vederile domniei voastre se potrivesc cu ale regelui. Nici pomeneal ; mereu ne cert m. Dacv certa i, cum se face c v-a ncredin at o misie! O misitie vrei szici! Misie sau misitie, spune i-i cum vre i; i pentru una, i pentru cealalttrebuie s te bucuri de ncredere. A ! Ajunge cmpricep siau m surile, regele n-are nevoie de altceva. Slua i m surile? Da. Ce fel de m suri: politice, financiare? Nu, m suri de haine. Cum a a? spuse Borrome, uluit. Foarte bine; ai sn elegi numaidect. Vascult. tii, nu-i a a, cregele s-a dus n pelerinaj la Notre-Dame din Chartres. Da, ca scapete un mo tenitor.

ntocmai. tii, de asemenea, c exist un mijloc nendoielnic pentru ca dorin a regelui sse mplineasc . n orice caz, se pare cregele nu folose te mijlocul acesta. Frate Borrome! l mustr Chicot. Ce-i? tii prea bine, cred, cmo tenitorul tronului urmeazsfie dobndit printr-o minune, i nu altfel. i minunea asta trebuie s-o fac ?... Maica Domnului de la Chartres. A, da, e vorba de c ma ? Chiar a a, ai ghicit. Regele a luat c ma a Maicii Domnului, preamilostivei, i a dat-o reginei s-o poarte, iar n schimbul acestei c m i vrea s-o mbrace la fel ca pe Maica Domnului din Toledo, a c rei rochie este cea mai frumoas i cea mai bogat dintre toate ve mintele h r zite sfintei Fecioare de pe fa a p mntului. i de aceea vduce i... La Toledo, frate Borrome, la Toledo, dragul meu, siau m suri pentru rochie, ca s -i pot face una la fel. Borrome p rea sstea n cump ndac s -l creadori nu pe cuvnt. Dupo maturchibzuire, ne socotim ndrept i i a spune cnu l-a crezut. i dai seama deci urmChicot, ca i cnd nici n-ar fi b nuit m car ceea ce se petrecea n mintea fratelui econom i dai seama ct de bine m-am putut sim i n mijlocul unor slujitori ai bisericii ntr-o mprejurare ca asta. Dar timpul trece i fratele Jacques trebuie ssoseascdin moment n moment. De altfel voiam smduc s -l a tept afar , de pild , szicem, la Croix-Faubin. Cred c -i mai bine a a ncuviin Borrome. Vrei sfii att de bun atunci s -i spui unde sunt, ndatce se va napoia? Da. i s -l trimi i la ruine? Sn-ave i nici o grij . Mul umesc, iubite frate Borrome, nici nu tii ce bine mi pare c ne-am cunoscut. i unul, i altul f curcte o plec ciune: Chicot cobor scara din dos, iar fratele Borrome nchise u a cu z vorul dupel. ,,Haide-hai i spuse Chicot: ii neap rat, pe ct se pare, sn-o v d cumva pe cucoan ; trebuie deci sg sesc mijlocul ca s-o pot vedea." i pentru a- i aduce gndul la ndeplinire, Chicot p r si mn stirea iacobinilor n chipul cel mai ostentativ cu putin , schimbcteva cuvinte cu fratele portar i se ndreptspre Croix-Faubin mergnd prin mijlocul drumului. Numai c , n clipa cnd ajunse la Croix-Faubin, se f cu nev zut, dnd col ul dup cl direa unei ferme, i acolo, sim ind cputea nfrunta

toate iscoadele superiorului, chiar dacar fi avut ochi de vultur ca Borrome, se furi pe lng pere ii acareturilor, i urmdrumul printr-un an de-a lungul unui gard viu ce f cea ocolul fermei i ajunse f r s fi b gat nimeni de seam n dreptul unui umbrar de verdea destul de stufos ce se afla chiar n fa a mn stirii. Ajungnd n locul acela care i oferea un post de observa ie f cut parcanume pe gustul lui, se a ezmai bine zis, se ntinse pe jos i ncepu a pndi ntoarcerea fratelui Jacques i ie irea cuvioasei cucoane din mn stire.

XXV CAPCANA Chicot, precum se tie, nu era omul care sstea prea mult la gnduri cnd era vorba sia o hot rre. Ca atare se decise sa tepte i, dacse putea, chiar n condi iile cele mai lesnicioase. i croi deci o fereastrn desimea umbrarului de verdea ca snu scape cumva din vedere persoanele care s-ar fi dus ori ar fi venit din ora i care erau n m surs -l intereseze. Drumul era pustiu. Ct putea cuprinde cu privirea Chicot, pe tot ntinsul nu se z rea ivindu-se nici un c l re , nici un ran, nici un gur -casc . Gloata din ajun se risipise o datcu spectacolul ce strnea atta mbulzeal . Chicot nu avu parte svad nimic altceva dect un om destul de prost mbr cat care se plimba n curmezi ul drumului, m surnd ceva cu un b lung i ascu it la cap t pe pavelele maiest ii sale regelui Fran ei. DeocamdatChicot nu avea ce face. De aceea fu ncntat cg sise, n sfr it, o intpentru privirile sale. Ce m sura oare? i pentru ce se ndeletnicea cu treaba asta? Iatcele mai temeinice preocup ri de care fu st pnit pre de vreo douminute jupn Robert Briquet. i puse deci n gnd snu-l scape din vedere. Din p cate, n momentul n care, ispr vind cu m sur toarea, omul se preg tea sridice capul, o noudescoperire, cu mult mai nsemnat , i re inu toataten ia, silindu-se s - i ndrepte privirile c tre o alt int . Fereastra cu doucanaturi de la balconul lui Gorenflot se deschise de perete dnd la ivealsimandicoasele rotunjimi ale lui dom Modeste, care, cu ochii lui mari i bulbuca i, cu zmbetul s u de zile mari i cu cele mai curtenitoare sclifoseli, nso ea o doamnnf urattoatntr-o mantie de catifea garnisitcu blan . "Aha! se bucurChicot. Iat-o i pe cucoana cea cuvioas . Dup mi c ri, pare tineric . Ia svedem cum arat la fa : a a, bun, ntoarce-te ncpu in ncoace. Minunat! Curios! Nu tiu ce-i cu mine azi c , de cte ori v d o figurnou , am impresia cseam ncu cineva.

Plicticoasmeteahn , z u a a! Bravo, uite-l i pe scutier acum. Ehei! n privin a dumnealui, cred cnu mn el, e Mayneville n carne i oase. Da, da, cu musta a n furculi , cu gardla sabie, nu poate fi dect el; dar sfacem o micsocoteal : dac nu m-am n elat n privin a lui Mayneville, n-amai avea parte de el, pentru ce m-an ela asupra doamnei de Montpensier! Pentru cfemeia asta sfiu al diacului dac nu-i ducesa!" Vda i seama, cred, cdin momentul acela Chicot l l s n plata Domnului pe omul cu m sur toarea, ca snu piard cumva din ochi cele doufaimoase personaje. O clipmai trziu v zu r s rind n spatele lor figura lui Borrome c ruia Mayneville i puse cteva ntreb ri. "Nici cse poate mai bine spuse el toatlumea e n p r! Bravo! Suneltim deci, fiindca a-i moda zilei; dar, ce dracu, nu cumva ducesa o fi vrnd sintre n pensiune la dom Modeste, c ci, dupcte tiu, are doar o villa Bel-Esbat, la o sut de pa i de aici?" n momentul acela, aten ia lui Chicot fu sporitde o nou mprejurare. n timp ce ducesa vorbea cu Gorenflot sau, mai bine zis, l inea de vorb , domnul de Mayneville f cu un semn cuiva de afar . Chicot totu i nu v zuse ipenie de om prin partea locului, dect doar pe hotarnicul ce lua m suri. i, ntr-adev r, semnul acela era pentru el dovadcomul cu m sur toarea acum nu mai m sura nimic. Se oprise n dreptul balconului, din profil, cu fa a ntoarsc tre Paris. Gorenflot era plin de dr g l enii fa de cucernica doamn . Domnul de Mayneville i suflceva la ureche lui Borrome, care ncepu numaidect sdea din mini n fel i chip n spatele p rintelui superior, f cnd ni te gesturi al c ror tlc era de nen eles pentru Chicot, dar ct se poate de l murit, pe ct se p rea, pentru omul cu m sur toarea: acesta se ndep rtc iva pa i, a ezndu-se ntr-un alt loc, unde, la un alt gest al lui Borrome i al lui Mayneville, r mase neclintit ca o statuie. Dupce st tu a a ncremenit cteva clipe, la un nou semn f cut de fratele Borrome ncepu a executa o mi care ce-i d du cu att mai mult de gndit lui Chicot, cu ct nu putea nicidecum s -i deslu eascrostul. Din locul n care se afla, hotarnicul porni n goana mare spre poarta mn stirii, n timp ce domnul de Mayneville l urm rea cu ceasul n mn . "Ei, fir-ai tu sfii, Sarsail ! bomb ni Chicot. Treaba asta nu-mi miroase a bine; ghicitoarea e stra nic ticluit ; dar, orict de stra nic ar fi ea ticluit , poate c , v znd chipul hotarnicului, am s -i dau de c p ti." n momentul acela, ca i cnd spiridu ul ce-l nso ea pas cu pas pe Chicot ar fi inut s -i mplineasc dorin a, omul cu m sur toarea se ntoarse cu fa a, i atunci Chicot se dumeri, n sfr it, cnu era nimeni altul dect Nicolas Poulain, locotenentul de poli ie, cel c ruia i vnduse n ajun plato ele lui ruginite. "ntr-un ceas bun! exclamel. Tr iascLiga! Am v zut destul acum

ca spot ghici restul cu pu in osteneal ! Prea bine, dac -i a a, sne d m osteneala." Dupun schimb de p reri ntre duces , Gorenflot i Mayneville, Borrome nchise fereastra i balconul r mase pustiu. Ducesa mpreuncu scutierul s u ie irdin mn stire pentru a se urca n litiera care-i a tepta afar . Ducesa nu apucase nss trag perdelele litierei, pentru a putea r spunde la lingu irile superiorului, cnd un c lug r iacobin care ie ise din orape poarta Saint-Antoine trecu prin fa a cailor, la care se zgi curios, apoi pe lnglitiera n untrul c reia arunco privire. Chicot l recunoscu pe fratele Jacques, mezinul c lug rilor, care se napoiase ntr-o ntinsoare de la palat i care acum r m sese cu gura c scatn fa a doamnei de Montpensier. "Haide, haide spuse el cum v d, tot am un pic de noroc. Dac Jacques s-ar fi ntors mai curnd, n-afi apucat s-o v d pe duces , fiindcar fi trebuit s-o iau la picior ca s ajung la timp la ntlnirea de la Croix-Faubin. i-acum uite cdoamna de Montpensier i-a luat t lp i a, dupce a pus la cale cine tie ce uneltire. E rndul lui jupn Nicolas Poulain. Pe sta l dau gata n zece minute." ntr-adev r, ducesa, dupce trecuse prin fa a lui Chicot f rs -l vad , se ndreptase n goana cailor spre Paris, iar Nicolas Poulain se preg tea s-o urmeze. Ca i ducesa, trebuia streac , la rndul s u, prin dreptul tufi ului n care se aciuase Chicot. Chicot l pndi, a a cum vn torul pnde te o s lb ticiune, gala strag n clipa cnd va fi ajuns n b taia pu tii. n momentul cnd Poulain ajunse n o elele pustii, Chicot ap spe tr gaci. Hei, omul lui Dumnezeu l chemdin brlogul s u nvrednice te-m , rogu-te, cu o privire. Poulain tres ri i ntoarse capul spre an . A a, bun, i-acum, fiindcm-ai v zut urmChicot f -te cnu tii nimic, jupn Nicolas... Poulain. Locotenentul de poli ie zvcni ca o c prioar cnd aude arma detunnd. Cine e ti dumneata? ntrebel. i ce pofte ti? Cine sunt? Da. Sunt prietenul dumitale, un prieten mai nou, dar foarte apropiat. Ce poftesc? n privin a asta mi-ar fi mai greu ste l muresc n dou cuvinte. Dar ce dore ti la urma urmei? Spune. Doresc svii lngmine. Lngdumneata? Da, aici, adicscobori n an . Pentru ce? Am s - i spun pe urm : coboarmai nti. Bine, dar...

i vino de stai aici cu spatele rezemat de umbrar. Oricum... F r s te ui i ncoace, ca i cnd nici habar n-ai avea csunt aici. Domnule... mi dau seama c - i cer prea mult, dar, ce vrei, jupn Robert Briquet are dreptul, cred, s fie preten ios. Robert Briquet! exclamPoulain, executnd n doi timpi i trei mi c ri comanda. Foarte bine, stai jos, a a... Pare-mi-se, dacnu m -n el, cf ceai ni te m sur tori pe drumul ce duce la Vincennes? Cine, eu? F r doar i poate; la urma urmei, ce-ar fi de mirare ca un locotenent de poli ie sfac i slujba de picher, la nevoie? E adev rat m rturisi Poulain, ceva mai lini tit tocmai luam ni te m suri, a a cum ai v zut i dumneata. Mai ales c urmChicot te ndeletniceai cu treaba asta sub ochii unor obraze alese. Unor obraze alese? Nu n eleg. Cum a a? Nu tiai c ... Z u dacn eleg ce vrei sspui. Cucoana aceea i domnul care se aflau n balcon i care au plecat adineauri spre Paris... Chiar nu tii cine erau? Smor dac tiu. Ah! Ce bine-mi pare atunci c-am avut prilejul s - i dau o veste att de grozav ! nchipuie te- i, domnule Poulain, cndeletnicirile dumitale de picher erau admirate de doamna ducesde Montpensier i de domnul conte de Mayneville. Nu mi ca, te rog. Domnule protestNicolas Poulain, ncercnd s -i inpiept cuvintele dumitale i felul n care mi le spui... Dacncerci cumva sfaci vreo mi care, dragdomnule Poulain zise Chicot msile ti sntorc foaia, i cine tie ce se mai poate ntmpla. Fbine deci i stai lini tit! Poulain oftdin adnc. A a, bun urmChicot ziceam deci c , de vreme ce ai muncit cu atta srg sub ochii acestor obraze alese, f rca domniile lor sse nvredniceasca te b ga n seam , cel pu in a a spui dumneata, ziceam deci, dragdomnule, c i-ar prinde foarte bine dac un alt obraz simandicos, regele, bun oar , te-ar b ga n seam . Regele! Maiestatea sa, da, domnule Poulain. Suveranul e gata oricnd, po i smcrezi pe cuvnt, spre uiascorice munc i sr spl teasc orice str danie. Ah, domnule Briquet, fie- i mil , te rog! i atrag din nou aten ia, dragdomnule Poulain, cdac te clinte ti cumva, po i s - i iei r mas bun de la via ; stai lini tit deci, ca

s - i cru i orice nepl cere. Dar ce vrei de la mine, pentru numele lui Dumnezeu? Nu- i vreau dect binele, nimic altceva; nu i-am spus doar c - i sunt prieten? Domnule! izbucni Nicolas Poulain, cuprins de disperare. Z u dacm tiu cu vreun p cat fa de maiestatea sa, fa de dumneata sau fa de oricare alt om de pe lume! Dragdomnule Poulain, n privin a asta ai ste l mure ti cu cei n drept; nu-i treaba mea. Eu am p rerile mele la care in, dacvrei s tii; i, dup mine, unul, regele nu cred c-ar socoti de cuviin ca locotenentul s u de poli ie sse c l uzeasc , atunci cnd ndepline te slujba de picher, dupsemnele i ndrum rile domnului de Mayneville; cine tie, de altminteri, dacregele nu va privi cu ochi r i faptul c locotenentul s u de poli ie a omis s aminteascn raportul s u zilnic c doamna de Montpensier i domnul de Mayneville au p truns ieri diminea n minunata cetate a Parisului? O fapt ca asta ajunge, domnule Poulain, ca ste strice pe veci cu maiestatea sa. Domnule Briquet, o omisiune nu este totu i o nelegiuire chiar att de cumplit i cred cmaiestatea sa are o minte prea luminat ... Dragdomnule Poulain, mi-e teamcte am ge ti cu n luciri de arte. Eu v d mai limpede lucrurile, te rog sm crezi, n toat dandanaua asta. i ce vezi? O spnzur toare de toatfrumuse ea. Domnule Briquet! Ai pu in r bdare, ce naiba! Cu un treang nou-nou , patru solda i n cele patru puncte cardinale, o sumedenie de parizieni jur mprejurul spnzur torii i cutare locotenent de poli ie, pe care l cunosc ntmpl tor, atrnat n treang, Nicolas Poulain tremura att de amarnic, nct tot umbrarul se scutura o datcu el. Domnule! spuse locotenentul, mpreunnd minile. Numai ceu sunt prietenul dumitale, drag domnule Poulain continuChicot i, fiindu- i prieten, a vrea s - i dau un sfat. Un sfat? Da, i foarte u or de urmat, slav Domnului! Ai ste duci chiar acum mn elegi? chiar acum, s -l cau i... Scaut... i t ie vorba Nicolas, nfrico at pe cine scaut? Stai pu in smgndesc r spunse Chicot s -l cau i pe domnul d'pernon. Pe domnul d'pernon, prietenul regelui? ntocmai; pe urmai s -l iei deoparte. Pe domnul d'pernon? Da, i ai s -i poveste ti din fir-a-p r toatt r enia cu m suratul oselei. Bine, dar asta e o nebunie, domnule!

Dimpotriv , e o dovadde n elepciune, de cea mai adnc n elepciune. Nu n eleg. Totu i e limpede ca lumina zilei. Dacte denun , pur i simplu, pentru povestea cu m sur toarea i pentru cealaltpoveste cu plato ele, ar nsemna ste atrne n treang; dar , dimpotriv , vei face de bun voie ceea ce i-am spus, ai sfii r spl tit cu vrf i ndesat i acoperit de onoruri... Nu pari ctu i de pu in convins!... Foarte bine, dac ii cu tot dinadinsul sm pui pe drumuri, silindu-msm ntorc la palat; dar, oricum ar fi, tot am smduc, z u. Nu existlucru pe lume pe care n-afi n stare s -l fac pentru dumneata. i Nicolas Poulain auzi fo netul crengilor pe care Chicot le clintise din loc ca sse scoale n picioare. Nu, nu se gr bi el s -l opreasc r mi aici, uite c m duc. Sfii s n tos! Dar ia seama, drag domnule Poulain, snu umbli cumva cu oalda, altminteri mine am strimit o scrisoricregelui, cu care am cinstea sfiu, a a cum m vezi sau, mai bine zis, cum nu m vezi, prieten la toart ; asa nct, chiar dacs-ar ntmpla ste atrne n treang abia poimine, vei spnzura tot att de sus, doar cu mai pu ine marafeturi. Uite cplec, domnule l asigurlocotenentul, pr bu it dar mi se pare totu i cprofita i ntr-un chip destul de ciudat, de... Eu? Of, Doamne! Ei, dragdomnule Poulain, ar trebui s -mi ridici osanale; acum cinci minute erai un vnz tor de ar , pentru ca prin mine sajungi n clipa de fa a izb vitorul patriei. Hai, du-te ct mai repede, drag domnule Poulain, fiindcabia a tept sies odatde aici, i n-am s-o pot face dect dupce vei fi plecat dumneata. Nu uita: palatul d'pernon. Nicolas Poulain se ridic n picioare, purtnd zugr vitpe fa disperarea, i zburca o s geatspre poarta Saint-Antoine. "Of, bine c-a plecat suspin Chicot uite ciese cineva din mn stire. Dar nu e la micu', Jacques. M i, m i! se minunChicot. Cine o mai fi i dihania asta croita a cum se gndea arhitectul lui Alexandru sciopleascmuntele Atos? Dracu s -l ia! Prea e m t h los dul ul ca snso easco biatpotaie ca mine!" Z rind tafeta trimisde superiorul mn stirii, Chicot ntinse pasul spre Croix-Faubin, zorindu-se sajungla locul ntlnirii. Cum ns drumul pe care era nevoit s -l urmeze f cea un ocol, linia dreaptavu asupra lui avantajul de a duce mai grabnic la int , deoarece namila de c lug r care o apucase peste cmp mergnd cu pa i de-o po tsosi mai nainte acolo. Chicot, de altminteri, z bovise pe drum cteva clipe ca s - i cerceteze din mers nso itorul, a c rui nf i are nu era ctu i de pu in pe placul s u. i pe bundreptate, c ci monahul ar ta ca un adev rat filistin.

n graba cu care plecase din mn stire, silindu-se s -l ajung din urmpe Chicot, nu apucase s - i ncheie pn la cap t rasa c lug reasc , ce r m sese desf cutla poale, l snd s se vad picioarele musculoase nc l ate cu ni te pulpare ce nu aveau nimic de-a face cu portul monahal. Gluga care, de asemenea, nu era trascum trebuie pe frunte d dea la ivealo coamn care foarfecele mn stirii nu p trunsese nc . Pe de altparte, o schimprea pu in cucernici r m sese pecetluitn col urile gurii ce p reau ncrustate n obraz i, de cte ori voia streac de la zmbet la rs, scotea n vileag trei din i ca ni te p limare mplntate nd r tul parapetului buzelor groase. Ni te bra e tot att de lungi ca i ale lui Chicot, dar mai vnjoase, o pereche de umeri f cu i parcsdoboare por ile cet ii Gaza, un cu it mare de buc t rie petrecut pe sub cing toarea de funie alc tuiau, mpreuncu o traist nf uratn chip de plato n jurul pieptului, armele de ap rare ca i de atac ale acestui Goliat al iacobinilor. "Nu mai ncape nici o ndoial i spuse Chicot n sinea lui e slut ca muma p durii, i dac vestea pe care mi-o aduce nu e prea str lucit , atunci, cu mutra asta hd , am tot dreptul scred co asemenea fiin face degeaba umbrp mntului." V znd cChicot se ndreapt spre el, c lug rul l ntmpin salutndu-l aproape milit re te. Ce pofte ti, dr gu ule? l ntreb Chicot. Dumneavoastrsunte i domnul Robert Briquet? n carne i oase. Atunci am pentru domnia voastro scrisoare din partea p rintelui superior. D -o-ncoace. Chicot lun mn r va ul care gl suia cam a a: "Dragprietene, am stat i-am chibzuit mai pe ndelete dupce ne-am desp r it. Mi-e cu neputin , te rog smcrezi pe cuvnt, s las prad lupilor h mesi i din lumea mare oaia pe care bunul Dumnezeu mi-a ncredin at-o. E vorba, dup cum cred c i-ai dat seama, de mezinul nostru, Jacques Clment, care a ndeplinit pn la cap t solia cu care l-ai trimis. n locul lui Jacques, a c rui vrsteste ncprea crud i care trebuie s - i jacucenicia la mn stire, i trimit un bun i vrednic frate din snul chinoviei noastre; e un om blajin de felul lui i cu un suflet nevinovat i sunt convins c - i va fi drag s -l ai tovar de drum"... "Da, da se gndi Chicot, privindu-l cu coada ochiului pe monah culc -te pe cea ureche." "Prime te o datcu aceastscrisoare binecuvntarea mea, pe care mi pure r u c nu i-am dat-o prin viu grai. Drum bun, drag prietene!"

Ce scriere iscusit ! spuse Chicot dup ce sfr i de citit epistola. Pun r m ag c-a fost scris de p rintele econom; are o mncu drept cuvnt m iastr . ntr-adev r, a scris-o chiar fratele Bonome cu mna lui recunoscu Goliat. n cazul sta, dr gu ule urmChicot, zmbind ct se poate de dr g lanamilei de c lug r ai s fii att de bun ste ntorci frumos la mn stire. Eu? Da, dumneata, i s -i spui sfin iei sale cm-am r zgndit i c mi-a c unat sc l toresc singur-singurel. Cum a a, nu mlua i cu dumneavoastr , domnule? rosti c lug rul cu o uimire care avea totu i ceva amenin tor. Nu, dr gu ule, nu. i pentru ce, mrog, dacnu vi-e cu sup rare? Pentru ctrebuie s -mi economisesc gologanii: vremurile-s grele i dumneata pesemne cm nnci ct apte. G liganul rnji, ar tndu- i col ii. Jacques m nncla fel ca mine ntmpin el. Numai c , vezi dumneata, Jacques era c lug r spuse Chicot. i eu ce sunt, mrog? Dumneata, dr gu ule, e ti glotasau jandarm, ceea ce, ntre noi fie vorba, cred c-ar avea darul s-o supere pe Sfnta Fecioarc tre care mi s-a ncredin at o solie. Ce vorb -i asta? Cum adicglotasau jandarm?! se mir monahul. Sunt iacobin sadea; ce, nu se vede dupmbr c minte? Haina nu face pe om, dr gu ule r spunse Chicot n schimb tesacul face pe soldat: fii bun i spune-i asta din partea mea fratelui Borrome. Chicot f cu o plec ciune n fa a matahalei, care o porni napoi spre chinovie, mrind ca un cine alungat. La rndul s u, c l torul nostru a teptsse dep rteze cel ce trebuia s -i fie tovar de drum i, n clipa n care l v zu disp rnd pe poarta cea mare a mn stirii, se dosi dupun gard de spini i acolo i scoase vesta cu mneci bufante pentru a mbr ca pe sub c ma a de pnzginga c ma a de zale pe care o tim. Dupce se g ti cu tot dichisul, o t ie peste cmp spre a r zbate n drumul ce ducea la Charenton.

XXVI FAMILIA GUISE n seara zilei n care Chicot pleca spre Navara, vom face din nou un

popas n sala cea mare a palatului Guise, n care am mai avut prilejul s -i ducem n repetate rnduri pe cititori, n precedentele noastre povestiri; precum ziceam deci, vom face din nou un popas n sala cea mare a palatului Guise, unde vom reg si pe b ie andrul cu ochi ageri pe care l-am v zut ceva mai nainte intrnd n orac lare pe crupa calului nc lecat de Carmainges i care era una i aceea i persoan , a a cum bine tim, cu frumoasa enoria a lui dom Gorenflot. De astdatducesa nu mai luase nici un fel de m suri spre a- i ascunde identitatea sau nf i area ei femeiasc . mbr catcu o rochie elegant , cu gulerul larg desf cut, cu p rul pres rat cu stelu e b tute cu nestemate, dupmoda timpului, doamna de Montpensier, n picioare, n cadrul unei ferestre, a tepta ca pe ghimpi pe cineva care ntrzia svin . Afarncepuse sse ntunece i ducesa abia dacmai putea deslu i poarta palatului asupra c reia privirile sale erau necontenit a intite. ntr-un trziu se auzi tropotul unui cal i, dupvreo zece minute, lacheul o n tiin cu un aer misterios pe ducesde sosirea domnului duce de Mayenne. Doamna de Montpensier se gr bi salerge n ntmpinarea fratelui s u cu atta nfrigurare, nct uitsp easc numai pe vrful piciorului drept, a a cum f cea cnd inea snu se observe c chiop teaz . Singur, fr ioare? l ntreb ea. Ai venit singur? Da, surioar spuse ducele, a ezndu-se dupce s rutase mai nti mna ducesei. Dar Henri, unde-i Henri? tii prea bine doar ctoatlumea l a teaptaici. Henri, surioar , n-are ncce face la Paris, n timp ce, dimpotriv , are attea de f cut n ora ele din Flandra i din Picardia. Munca noastrtrebuie nf ptuitcu ncetul i pe ascuns; mai avem nc de furcprin partea locului: pentru ce am l sa lucrurile baltca s venim la Paris, unde totul este ntremat? Da, dar unde totul poate sse destrame dacnu vzori i. Vorbs fie! Vorbs fie, dacvrei dumneata, fr ioare, dar eu i spun c cet enii nu se mai mul umesc cu asemenea argumente i cvor neap rat s -l vadpe ducele lor Henri, casta este dorin a lor cea mai aprins , nebunia lor. Au s -l vadla momentul potrivit. Mayneville n-a ncercat s -i l mureasc ? Binen eles, dar cuvntul s u tii foarte bine cnu poate avea greutatea pe care o are cuvntul vostru. Sunt alte lucruri mai grabnice, surioar . Ce-i cu Salcde? A murit. F r s spunnimic? F r s scoato vorb . Bun. i narmarea? Terminat .

Parisul? mp r it n aisprezece cartiere. Fiecare cartier cu comandantul desemnat de noi? Da. Putem fi deci lini ti i, mul umescu- i ie, Doamne! E tocmai ceea ce vreau sle spun bravilor no tri cet eni. N-au s te-asculte! Ei, a ! Dac - i spun c i-au ie it din min i. Surioar , e ti adeseori ndemnats -i judeci pe ceilal i dup dumneata, socotindu-i tot att de gr bi i pe ct e ti dumneata de ner bd toare. i g se ti, ntr-adev r, c -i un p cat chiar att de mare? Fereascsfntul! Dar trebuie sfacem a a cum spune fratele meu Henri. i fratele meu Henri dore te snu ne pripim ctu i de pu in. Ce-i de f cut atunci? ntrebducesa, care ncepuse s - i piard r bdarea. E ceva ce nu suferamnare, surioar ? Totul, dacvrei. i cu ce-ar trebui sncepem, dupp rerea dumitale? S -l prindem pe rege. E o idee fixa dumitale; n-azice c-ar fi rea, dacar putea fi adusla ndeplinire. A pune nsla cale i a nf ptui sunt doulucruri deosebite: adu- i aminte de cte ori am dat gre . Sunt alte vremuri acum; regele nu mai are pe nimeni s -l apere. ntr-adev r, pe nimeni afarde elve ieni, de sco ieni i de g rzile franceze. Fr ioare, cnd vei binevoi, am s i-l ar t eu nsumi, cum m vezi i cum te v d, umblnd pe drumul mare, nso it numai de lachei. Am mai auzit asta de o sutde ori pnacum, i totu i n-am avut prilejul s -l v d nici m car o singurdat . Ai s -l vezi acum dac mai r mi la Paris nctrei zile m car. Iar un proiect? Un plan, vrei sspui! Fii bunatunci i mp rt e te-mi-l i mie. Oh! E o idee urzitde mintea unei femei i de aceea mi-e team c-o s - i strneascrsul. Doamne p ze te, cum aputea r ni mndria dumitale de creator. Svedem despre ce este vorba. Rzi de mine, Mayenne? Nu, te-ascult. Ei bine, uite, n doucuvinte... n momentul acela, lacheul ridicdraperia. Binevoiesc alte ele lor s primeascpe domnul de Mayneville? ntrebel. Mna mea dreapt ? spuse ducesa. Spofteasc !

Domnul de Mayneville intro clip mai trziu i se duse ss rute mna ducelui de Mayenne. Numai o vorb , monseniore spuse el. Vin de la palat. i? ntrebarntr-un glas Mayenne i ducesa. S-a aflat ca i venit. Cum a a? Tocmai st team de vorb cu comandantul postului de la Saint-Germain l'Auxerrois, cnd au trecut doi gasconi. i cuno ti? Nu. Amndoi erau ferchezui i din cap pn -n picioare. "Sfiu al dracului! a spus unul din ei. Ai o vestde toat frumuse ea, dar nu tiu, z u, dac , la o adic , i-ar putea fi de vreun folos, a a cum i era plato a pe care ai purtat-o pnmai ieri." "Ce vorbe ti! Ct ar fi de zdrav n spada domnului de Mayenne, pun r m ag c n-o sr zbeascprin m tasea asta cum n-ar fi r zbit nici prin plato ." i gasconul a nceput s - i dea ni te ifose i sse laude ca i cnd ar fi tiut csunte i pe-aproape. i n slujba cui sunt gasconii tia? Habar n-am. i pe urmau plecat? O, nu chiar a a curnd; strigau n gura mare; i cum pomeniser numele alte ei voastre, c iva trec tori s-au oprit s ntrebe dac , ntr-adev r, ar fi vorba sveni i. Dar tocmai cnd se preg teau s r spundla ntrebare, s-a apropiat cineva de unul din gasconi i l-a b tut pe um r. Poate cmn el, monseniore, dar acel cineva cred totu i cera Loignac. i pe urm ? ntreb ducesa. Dupcteva cuvinte spuse n oapt , gasconul s-a mul umit s dea din cap n semn c-a n eles i l-a urmat supus pe cel care-l oprise s r spund . A a c ... A a cn-am reu it saflu mai mult; pnuna alta ns , fi i cu ochii n patru! Nu te-ai inut dupei? Ba da, dar de departe; mi-era teamsnu mrecunoasc , s nu- i dea seama cumva csunt un gentilom de la curtea alte ei voastre. S-au ndreptat spre palat i, n momentul cnd au cotit dupmagazia de mobile, i-am pierdut din vedere. Dupplecarea lor nszvonul a trecut din gurn gur : "Mayenne! Mayenne!" Cunosc un mijloc foarte simplu pentru a limpezi lucrurile spuse ducele. Care? ntrebsora sa. Sm duc s -l salut pe monarh chiar ast -sear . S -l salu i pe monarh? Sigur cda. Am sosit la Paris i mgr besc s -i dau ve ti despre ora ele sale mult iubite din Picardia; e tot ce poate fi mai firesc.

E un mijloc iscusit spuse Mayneville. i totu i imprudent se mpotrivi ducesa. Dar necesar, surioar , dac , ntr-adev r, se b nuie te c-am venit la Paris. De altfel, asta era i p rerea fratelui nostru Henri, care m-a sf tuit sdescalec n fa a palatului i, a a cum sunt, cu cizmele n picioare, sm duc sprezint monarhului omagiile ntregii familii. Pe urm , dupce mi-am ndeplinit datoria, pot primi nestingherit pe cine-mi place. Membrii comitetului, bun oar . De cnd v-a teapt ! Am s -i primesc la palatul Saint-Denis, dupce m ntorc de la Luvru spuse Mayenne. Prin urmare, Mayneville, porunce te s -mi aducndat calul a a cum e, f rs -l mai deshame. Ai svii cu mine la Luvru. Iar dumneata, surioar , a teapt -ne, te rog. Aici, fr ioare? Nu, la palatul Saint-Denis, unde mi-am l sat echipajele i unde toatlumea este convinscm-am culcat. Vom fi acolo peste douore. XXVII LA PALAT n aceea i zi, o zi plinde nsemnate peripe ii, regele ie i la un moment dat din biroul s u i trimise vorbdomnului d'pernon s treacpe la el. Eram ca pe la amiaz . Ducele se gr bi sndeplineascporunca i sse nf i eze monarhului. Maiestatea sa st tea n picioare n prima camer i se uita cu luare-aminte la un c lug r iacobin, care se mbujorase la fa i pusese ochii n p mnt sub privirea iscoditoare a suveranului. Monarhul l trase deoparte pe d'pernon. Prive te, duce spuse el, ar tndu-i-l pe fl c u ce figur ciudatare monahul acesta. Nu n eleg ce i se pare att de ciudat maiest ii voastre?! se mir d' pernon. Pentru mine e o figur ca oricare alta. Crezi? i regele r mase pe gnduri. Cum te cheam ? ntrebel. Fratele Jacques, sire. Alt nume nu mai ai? Numele meu de familie e Clment. Fratele Jacques Clment! repetregele. Nu cumva maiestatea voastrg se te c i numele acesta are ceva ciudat? ntrebducele, rznd. Monarhul nu-i r spunse. i-ai ndeplinit cu destoinicie solia i spuse el c lug rului, f ra

nceta s -l priveasc . Ce solie, sire? se amestecn vorbducele, cu o cutezan pe care lumea i-o lua n nume de r u i datoritc reia atitudinea lui obi nuitera plinde familiaritate. N-are a face spuse regele. O mic tainntre mine i cineva pe care nu-l cuno ti. Z u, sire, vuita i att de curios la el, nct bietul b iat s-a fstcit de tot. Ai dreptate. Nu tiu de ce nu-mi pot desprinde privirile de el; mi se pare cl-am v zut ori c-o s -l mai v d cndva. Poate cmi s-a ar tat n vis. Haida-de, am nceput sbat cmpii. Po i spleci, p rin ele, i-ai mplinit misiunea. Fii f rgrij : Scrisoarea cerut va fi trimiscui se cuvine. D'pernon! Porunc , sire! Si se dea zece scuzi. Mul umesc rosti c lug rul. Am impresia c-ai spus mul umesc numai din vrful buzelor! l lu la rost d'pernon, c ruia nu-i venea s creadc un biet c lug r putea snesocoteasczece scuzi. Am spus, ntr-adev r, mul umesc din vrful buzelor l l muri Jacques pentru cmi-ar fi pl cut mai mult s -mi da i unul din pumnalele acelea spaniole att de frumoase, atrnate pe perete. Cum, n-ai vrea s ai bani ca s ca ti gura la pehlivanii din Pia a Saint-Laurent sau s cutreieri speluncile din strada Saint-Marguerite? ntrebd'pernon. Am f cut leg mnt sr mn s rac i neprih nit spuse Jacques. D -i unul din pumnalele spaniole, La Valette, i splece spuse regele. Ducele, de felul lui zgrcit din fire, alese un jungher care i se p ru mai pu in pre ios i i-l d rui c lug rului. Era un pumnal catalan cu lamlat i t ioas , solid mplntatntr-un minunat mner de corn cu nflorituri. Jacques l primi nespus de fericit c i se d ruie te o armatt de frumoas i plec . Dupplecarea lui, ducele ncercdin nou s -l iscodeasc pe rege. Duce i t ie vorba monarhul nu se ntmplcumva sai la ndemnprintre Cei Patruzeci i Cinci vreo doi-trei oameni care s tie sc l reasc ? Cel pu in doisprezece, sire, i ntr-o lunto i vor fi nv at s umble c lare. Alege doi dintre ei pe care te bizui i spune-le svinchiar acum sstea de vorbcu mine. Ducele salut , ie i n anticamer i porunci sfie chemat Loignac. Loignac i spuse ducele trimite-mi numaidect doi c l re i voinici; au de ndeplinit o misiune pe care le-o va ncredin a chiar

maiestatea sa. Loignac str b tu ntr-un suflet galeria i ie i n dreptul cl dirii pe care de aci ncolo o vom numi corpul de gardal celor Patruzeci i Cinci. Ajungnd acolo, deschise u a i strigcu un glas poruncitor: Domnul de Carmainges! Domnul de Biran! Domnul de Biran a ie it l n tiin santinela. Cum se poate? A ie it f r nvoire? A plecat n cercetarea cartierului pe care monseniorul duce d'pernon i l-a ncredin at azi-diminea . Foarte bine! Cheam atunci pe domnul de Sainte-Maline. Numele celor doi ale i r sunar sub bol ile s lii i, o clipmai trziu, amndoi se nf i ar . Domnilor li se adres Loignac ve i merge cu mine la domnul duce d'pernon. i se duse s -i prezinte ducelui, care, dupce-i spuse lui Loignac c poate splece, i conduse la rndul s u n fa a monarhului. La un semn al maiest ii sale, ducele se retrase, iar cei doi tineri r maser . i unul, i cel lalt se aflau pentru prima oarnaintea regelui. Henric avea ntr-adev r un aer impun tor. Fiecare din ei i m rturisea ntr-altfel emo ia de care era st pnit. Sainte-Maline avea ochii scnteietori, picioarele ncordate i musta a zbrlit . Palid la fa , dar la fel de drz, de i nu chiar att de an o , Carmainges se sfia s - i a inteascprivirea asupra lui Henric. Sunte i n garda celor Patruzeci i Cinci ai mei, domnilor? ntreb regele. Da, sire, mbucur de aceastcinste spuse Sainte-Maline. i dumneata, domnule? Am socotit cdomnul a r spuns n numele amndorura, sire, de aceea am z bovit cu r spunsul; sunt nsgata oricnd smplinesc porunca maiest ii voastre, cu tot atta rvn ca oricare altul. Bine. A adar, ve i nc leca pe cai i ve i porni spre Tours. Cunoa te i drumul? Am sntreb spuse Sainte-Maline. Mdescurc eu spuse Carmainges. Ca sv pute i c l uzi mai bine, ve i trece mai nti prin Charenton. Da, sire. Ve i merge apoi drept nainte pnve i ntlni un c l tor stingher. Maiestatea voastrbinevoie te sne spuncum arat , ca s -l putem recunoa te? ntrebSainte-Maline. Poarto spadmare la old sau atrnatde um r, are bra ele lungi i tot a a i picioarele. Am putea ti numele lui, sire? ntrebErnauton de Carmainges, pe care exemplul camaradului s u l ncurajase, n pofida cerin elor etichetei, s -i punntreb ri suveranului.

Se nume te Strigoiul r spunse Henric. i vom ntreba cum i cheampe to i c l torii pe care-i vom ntlni n cale, sire. i vom scotoci toate hanurile. Dupce-l ve i fi g sit pe omul nostru i vve i fi convins cel este ntr-adev r, i ve i ncredin a scrisoarea aceasta. Tinerii ntinseramndoi odat mna. Regele r mase o clipn cump n . Cum i spune? ntrebel pe unul dintre ei. Ernauton de Carmainges r spunse acesta. i dumitale? Ren de Sainte-Maline. Domnule de Carmainges, dumneata vei duce scrisoarea, iar domnul de Sainte-Maline o va nmna. Ernauton lun primire pre iosul document, pe care se gr bi s -l vre n sn. Sainte-Maline l apucde bra n clipa n care se preg tea tocmai sascundscrisoarea i s rutcu respect pecetea. Pe urmi-o ncredin din nou lui Ernauton. Gestul acesta lingu itor aduse un zmbet pe buzele lui Henric al III-lea. Prea bine, domnilor, mi dau seama cvoi fi temeinic slujit. Asta-i tot, sire? ntrebErnauton. Da, domnilor. ncun cuvnt numai, nainte de plecare. Tinerii f curo plec ciune i r maserpe loc n a teptare. Scrisoarea aceasta, domnilor spuse Henric este mai pre ioas dect o via de om. S-o p zi i ca ochii din cap i s-o nmna i n tain Strigoiului, iar el o svdea o m rturie c-a primit-o, m rturie pe care mi-o ve i aduce la napoiere; i, mai cu seam , l sa i sse creadc sunte i ni te oameni care c l toresc pentru nevoile lor. Pute i pleca. Tinerii ie irdin biroul regelui, Ernauton n culmea bucuriei, Sainte-Maline mai-mai splesneascde ciud ; unul cu o flac rn ochi, cel lalt cu o privire fl mnd ce p rea c vrea sstr punghaina tovar ului s u. Domnul d'pernon, care-i a tepta, ncercs -i iscodeasc . Domnule duce r spunse Ernauton suveranul nu ne-a dat ncuviin area s vorbim. i f rsmai z boveasco clip , se ndreptarspre grajdurile palatului, unde ol carul regelui le puse la ndemndoi gonaci voinici i nzestra i cu tot tacmul. Domnul d'pernon s-ar fi inut, de bunseam , dupei ca s -i tragde limb , dacn momentul n care Sainte-Maline i Carmainges se desp r irde dnsul n-ar fi fost n tiin at c cineva voia s -i vorbeasc neap rat i ct mai grabnic cu putin . Cine anume? ntrebducele ner bd tor. Locotenentul prefecturii le-de-France. Ei, comedia dracului! se o r el. Dar ce sunt eu, consilier comunal, prefect sau comandantul str jilor?

Nu, monseniore; sunte i, n schimb, prietenul regelui i r spunse o voce umildin stnga lui. i, ca atare, vrog din suflet s m-asculta i. Ducele se ntoarse. La un pas de el a tepta, smerit i cu capul gol, un biet solicitator pe fa a c ruia se perindau din clip -n cliptoate culorile curcubeului. Cine e ti dumneata? l ludin scurt ducele. Nicolas Poulain, nu vfie cu sup rare, monseniore. i vrei s -mi vorbe ti? Vrog s -mi face i aceastfavoare. N-am vreme acum. Nici ca safla i un secret, monseniore? n fiecare zi mi-e dat sascult cte o sutde dest inuiri; a dumitale ar fi ncuna peste sut ; cred ce prea mult. Chiar dace n joc via a maiest ii sale? opti Nicolas Poulain, aplecndu-se la urechea lui d'pernon. A a? Te-ascult. Vino la mine n birou. Nicolas Poulain i terse fruntea sc ldat n sudoare i porni n urma ducelui.

XXVIII DEST INUIREA Trecnd prin anticamer , d'pernon se adres unuia din gentilomii care erau de serviciu n momentul acela. Care-i numele dumitale, domnule? ntrebel, v znd naintea lui un chip necunoscut. Pertinax de Montcrabeau, monseniore r spunse gentilomul. Uite ce e, domnule de Montcrabeau, fbine i stai de paz la u i ia seama snu intre nimeni n untru. Da, domnule duce. Nimeni, ai n eles? Am n eles, str i i. i domnul Pertinax, care era mbr cat ca un prin , mp unndu-se cu ciorapii lui portocalii i cu vesta de satin albastru, cu mneci bufante, se gr bi saducla ndeplinire porunca lui d'pernon. Drept care se a ezcu spatele la perete i cu bra ele ncruci ate pe piept, n dreptul draperiei. Nicolas Poulain l nso i pe duce, care intr la el n birou. Locotenentul v zu deschizndu-se u a i nchizndu-se la loc, v zu pe urmdraperia cobornd peste ea i ncepu s tremure ca apucat de frigul mor ii. Ei, i acum spune ce-i cu uneltirea aceea, domnule vorbi ducele r stit. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, numai sfie ceva serios,

fiindcavem o mul ime de lucruri pl cute de f cut pe ziua de azi i, dac msile ti s -mi pierd vremea de pomancu palavrele dumitale, ai p it-o! Vai de mine, domnule duce r spunse Poulain e vorba doar de cea mai cumplitnelegiuire! Ia svedem ce fel de nelegiuire. Domnule duce... Vor smomoare, nu-i a a?... o apuc nainte d'pernon, gata snfrunte totul ca un spartan. Prea bine, spofteasc ! Via a mea e nchinatCelui de Sus i regelui, n-au dect smi-o ia. Nu-i vorba de domnia voastr , monseniore. Ah! Mmir! E vorba de suveranul nostru. Vor s -l r peasc , domnule duce. Oh! Iar povestea asta neroadcu r pirea! zise ducele, dispre uitor. De astdateste un lucru ct se poate de serios, domnule duce, a a cel pu in se arat . i cnd anume au de gnd sr peascpe maiestatea sa? Monseniore, cu prima ocazie cnd monarhul va pleca spre Vincennes n litier . Cum au pl nuit s -l r peasc ? Omorndu-i pe cei doi ol cari. i cine o sfac isprava asta? Doamna de Montpensier. D'pernon ncepu srd . Biata duces ! exclamel. Ce de bazaconii i se aruncn spinare! Mult mai pu ine dect pune dnsa la cale, monseniore. i treaba asta o urze te la Soissons? Doamna ducesse aflla Paris. La Paris?! Monseniorul se poate bizui pe cuvntul meu. Ai v zut-o dumneata? Da. Mai bine zis i s-a p rut c-o vezi. Am avut cinstea s -i vorbesc. Cinstea? Am gre it, domnule duce; voiam sspun nefericirea. Dar, dragul meu locotenent de poli ie, doar nu- i nchipui c ducesa ar fi n stare s -l r peascpe rege? mi pare r u, monseniore. Chiar dnsa? Chiar dumneaei n persoan ; fire te, mpreuncu oamenii s i de ncredere. i unde o sstea ca ssupravegheze r pirea? La una din ferestrele mn stirii iacobinilor, care, precum ti i, se aflpe drumul spre Vincennes.

Ei, fir-ar sfie, ce tot tr nc ne ti? Adev rul adev rat, monseniore. S-au luat toate m surile pentru ca n momentul n care litiera va ajunge n dreptul mn stirii si se taie calea. i cine a luat m surile astea? P catele mele! Spune odat , ce naiba! Eu, monseniore. D'pernon se trase brusc napoi. Dumneata? spuse el. Poulain oftdin adnc. Va szic dumneata, care ai venit s -i pr ti, e ti amestecat n treaba asta? urmd'pernon. Monseniore r spunse Poulain un slujitor credincios al monarhului trebuie snfrunte orice spre a-i fi de folos. Drept ai gr it, pe legea mea! Mtem c-o sai de nfruntat treangul. Mai bine mort dect njosit sau dect spiarregele, de aceea am i venit. Sim mintele dumitale, domnule, sunt vrednice de toatlauda i trebuie sai motive temeinice spre a le nutri. M-am gndit, monseniore, csunte i prietenul regelui, cn-a i fi n stare smda i de gol i cve i face n a a fel ca dest inuirile mele s fie spre binele tuturor. Ducele se uitlung la Poulain, cercetnd cu o privire p trunz toare tr s turile chipului s u palid. Trebuie smai fie ncun clenci la mijloc spuse el n cele din urm . Orict ar fi de drzducesa, nu s-ar ncumeta sncerce singur o asemenea isprav . A teaptsvinfratele s u r spunse Nicolas Poulain. Ducele Henri! exclamd'pernon, nsp imntt de moarte, ca un om care ar fi auzit cse aflpe aproape un leu. Nu ducele Henri, monseniore, e vorba svinnumai ducele de Mayenne. A a! spuse d'pernon, r suflnd u urat. Oricine ar fi ns , trebuie sz d rnicim toate aceste str lucite planuri. F r doar i poate, monseniore nt ri Poulain tocmai de aceea m-am i gr bit svn tiin ez. Dacceea ce mi-ai spus e adev rat, domnule locotenent, vei fi r spl tit. Pentru ce amin i, monseniore? Ce interes aavea, eu care m nnc pinea regelui? Sunt dator, da sau nu, s -l slujesc? Sunt gata deci smerg pnla rege, s ti i, dacnu mcrede i pe cuvnt, s -mi dau i via a chiar, la nevoie, pentru a dovedi c-am spus adev rul curat. Nici snu te gnde ti. Ei, comedia dracului! Nu cumva ste duci la rege, m-ai n eles, jupn Nicolas? N-o sai de-a face dect cu mine,

numai i numai cu mine. Prea bine, monseniore. Am spus a a pentru cmie mi s-a p rut csta i la ndoial . Ba nu, nu stau de loc la ndoial , dar nainte de toate ine minte c - i datorez o mie de scuzi. Monseniorul dore te deci snu mai tie nimeni afarde domnia sa? Da, sunt destul de r zbun tor i de zelos, ca s p strez secretul numai pentru mine. Mi-l ncredin ezi mie, nu-i a a? Da, monseniore. mi dai cuvntul nsc -i ntr-adev r un secret? Vai de mine! Vjur pe ce vre i. Cred ce ti mul umit cu o mie de scuzi, ba ca altele ce-or mai veni mai ncolo! Am i eu o familie, monseniore. Bine, dar, oricum, sunt o mie de scuzi totu i, comedia dracului! Dacs-ar afla n Lorena c-am f cut o asemenea dest inuire, fiecare cuvnt rostit de mine m-ar costa o vadrde snge. Bietul om! i n cazul sta, dacs-ar ntmpla o nenorocire, n-avrea ca familia mea sr mnpe drumuri. Prin urmare? Prin urmare, primesc cei o mie de scuzi. Ei, fir-ar al dracului, ce mai atta vorb ! Ce mprive te pe mine motivul pentru care-i prime ti, din moment ce faci nazuri? A adar, ai de la mine o mie de scuzi. Mul umesc, monseniore. V znd cducele se apropiase de un sipet i c uta ceva n untru, Poulain se duse lngel. Ducele nsse mul umi sscoatdin sipet un catastif n care scrise cu litere de-o chioapce te b gau n sperie i: "Trei mii de livre domnului Nicolas Poulain". A a nct nu se putea ti dacpl tise suma aceasta sau dacurma s-o dea. E ca i cum i-ai avea n pung l ncredin ei. Poulain, care f cuse un pas nainte i ntinsese mna, se gr bi s - i retrag i piciorul, i mna, lund pozi ie de drep i. Atunci ne-am n eles? spuse ducele. n ce privin , monseniore? Ai s -mi spui tot ce se ntmpl i de aci nainte? Poulain st tu n cump n : precum se vedea, l silea sfacpe iscoada. Cum a a? se mirducele. Credin a nem surat de care ziceai c e ti nsufle it s-a i spulberat? Ba nu, monseniore. Mpot deci bizui pe dumneata? Poulain f cu o sfor are.

Vpute i bizui spuse el. i sunt singurul om care tie lucrurile astea? Singurul, monseniore. Bine, dragul meu, po i ste duci acum. Comedia dracului! Domnul de Mayenne sia seama c-o s-o p easc ! i rostind aceste cuvinte, ridicdraperia pentru a-i ng dui lui Poulain streac , pe urm , dupce-l v zu str b tnd anticamera i ie ind pe u , se duse din nou ntr-un suflet la rege. Monarhul, dupce se jucase un timp cu c elu ii, plictisindu- se n cele din urm , ncepuse sse joace cu bilbochetul. D'pernon i ticlui o figurgnditoare i nelini titde om care nu- i mai vede capul de treburi, ceea ce regele, absorbit cum era de o ndeletnicire att de important , nici nu avu r gazul sbage de seam . Totu i, cum ducele se nc p na stac , suveranul se nvrednici n cele din urmsridice fruntea i s -i arunce o privire. Ei l ntrebel ce s-a mai ntmplat, La Valette? Ce-i cu tine, doar n-ai murit? Ce bine ar fi fost, sire r spunse d'pernon fiindcn-amai fi apucat sv d ceea ce mi-e dat sv d acum. Ce? Bilbochetul meu? Sire, n toiul celor mai cumplite primejdii, un supus are tot dreptul sfie ngrijorat de soarta st pnului s u. Iar i primejdii! Ste ia talpa iadului, duce! i cu o ndemnare pu in obi nuit , reu i sprindmingea de filden vrful popicului. Cum a a, nu ti i chiar nimic, n-a i auzit ce se petrece? se mir ducele. De, ce szic! Poate cnu spuse regele. n clipa de fa sunte i mpresurat de cei mai aprigi du mani. Ei, nu? i cine sunt aceia? Ducesa de Montpensier, n primul rnd. A, da, ai dreptate: a fost de fa ieri la execu ia lui Salcde. Cu ce ton maiestatea voastra spus asta! Ce mprive te pe mine daca fost? A adar, tia i? Vezi bine c tiam de vreme ce i-am spus. Dar domnul de Mayenne trebuie s soseasc , asta o mai ti i? tiu ncde asear . Cum? Va szicsecretul... ngnducele, care ncerca o nepl cutsurpriz . Existoare secrete pentru capul statului, dragul meu? spuse Henric, nep s tor. Dar cine ar fi putut sv n tiin eze? Nu tii cuneori capetele ncoronate au prevestiri? Sau o poli ie. E acela i lucru.

Ah! A adar, maiestatea voastrare o poli ie personal i nu spune nimic? rosti d'pernon, n epat. Ei, Doamne! Cine crezi c-ar putea s miubeasc , dac nu m-a iubi eu nsumi? mi aduce i o insult , maiestate. Dragul meu La Valette, e adev rat ce ti plin de rvn , ceea ce este o mare calitate, n schimb te urne ti greu, ceea ce este un mare cusur. Vestea adusde tine ar fi fost foarte bine venit ieri, la orele patru, dar ast zi... Ast zi, sire? Trebuie srecuno ti c-a sosit cam trziu. Sau prea curnd, sire, deoarece, cum v d eu, nu sunte i dispus smasculta i ntmpind'pernon. Eu? Stot fie un ceas de cnd te-ascult. Cum se poate! Sunte i amenin at, ncol it, vi se ntind capcane i maiestatea voastrnici nu se clinte te? La ce bun, de vreme ce m-ai nzestrat cu o gard i, nu mai departe dect ieri, mncredin ai c voi r mne n veci nemuritor? De ce te ncrun i? Asta-i bun ! Dar cei Patruzeci i Cinci ai t i ce p zesc? Nu cumva s-au ntors n Gasconia sau nu mai fac nici douparale? Nu cumva se ntmpl i cu domniile lor ceea ce se ntmplde obicei cu catrii? Cnd i pui la ncercare, m nnc foc; dup ce i-ai cump rat ns , se laspe tnjal . Bine. Maiestatea voastrva avea prilejul svadde ce sunt n stare. Nu mi-ar p rea r u; i cnd crezi, duce, c-o sam prilejul acesta? Mai curnd poate dect vnchipui i, sire. Ce vorbe ti! Simt cmi se ncre e te pielea de fric . Ve i vedea, sire, ve i vedea. i fiindcveni vorba, cnd ave i de gnd spleca i la ar ? La Vincennes? Da. Smb t . Peste trei zile deci? ntocmai, peste trei zile. Vmul umesc, sire. D'pernon se nclinn fa a monarhului i ie i. n anticamerb g de seamcuitase sridice consemnul domnului Pertinax, pe care-l pusese sstea de straj ; domnul Pertinax nsavusese grijsfacsingur treaba aceasta. XXIX DOI PRIETENI i acum, daccititorii no tri sunt de acord, i vom nso i pe cei doi

tineri pe care monarhul, fericit cavea i el unele mici taine, i trimisese din partea sa solului s u Chicot. Dupce nc lecarpe cai, cnd s iaspe poart , de team ca nu cumva unul dintre ei s-o ia naintea celuilalt, Ernauton i Sainte-Maline erau ct pe ce sse striveascunul pe altul. ntr-adev r, mergnd grumaz lnggrumaz, caii f cursse frece unul de altul genunchii c l re ilor, mai-mai s -i zdrobeasc . Sainte-Maline se mpurpura la fa , iar Ernauton se ng lbeni. M-ai lovit, domnule! strigcel dinti dupce ie irpe poart . Ce, vrei smschilode ti? i dumneata m-ai lovit r spunse Ernauton. Numai ceu nu m plng. Nu cumva vrei s -mi dai lec ii? Nu vreau s - i dau nimic. A a! se zbirii Sainte-Maline, mnnd calul ca spoatvorbi mai de aproape cu tovar ul s u de drum. Mai spune o datce-ai spus. Pentru ce? Pentru cn-am n eles. Cum v d eu, mi cau i pricin , nu-i a a? rosti flegmatic Ernauton. Cu att mai r u pentru dumneata! De ce i-ac uta pricin ? Nici m car nu te cunosc! rosti dispre uitor Sainte-Maline. Ba mcuno ti foarte bine, domnule spuse Ernauton. nti i-nti pentru c pe meleagurile de unde ne tragem amndoi casa mea se aflla douleghe de a dumitale i pentru cprin partea locului toat lumea mcunoa te, fiind dintr-o familie de vi veche; pe urm , fiindc mori de ciudcm-ai ntlnit la Paris, unde i nchipuiai c numai dumneata ai fost chemat; i, n sfr it, pentru cregele mi-a ncredin at mie scrisoarea. Ei bine, fie! se burzului Sainte-Maline, alb ca varul de mnie. S zicem c-ar fi a a cum spui. Urmeazde aici un lucru... Ce anume? C -mi stai ca un ghimpe n ochi. N-ai dect spleci dac pofte ti. Ei, dr cia dracului! Ce, te in eu? Te faci cnu n elegi. Dimpotriv , domnule, te-n eleg foarte bine. Grozav ai mai dori s -mi iei scrisoarea ca s-o duci dumneata: numai c , din p cate, ar trebui smucizi mai nti. i de unde tii cn-avrea s-o fac? Svrei i sfaci sunt dou lucruri deosebite. Coboarnumai o clip cu mine pe malul apei i ai svezi atunci ca vrea i a face, pentru domnia mea, sunt unul i acela i lucru. Dragdomnule, cnd regele mi dsduc o scrisoare... Ei bine? Ei bine, nu-mi r mne dect s-o duc.

Am s i-o smulg cu de-a sila, nfumuratule! Sper cn-ai smobligi s - i cr p capul ca unui cine turbat? Dumneata? Nici vorb , am asupra mea un pistol, n timp ce dumneata n-ai nimic. A a! Ei, lascmi-o pl te ti tu! l amenin Sainte-Maline, silindu- i calul sfacun salt n l turi. Nici nu doresc altceva, dar dupce-mi voi fi mplinit solia. Bine, bine! Deocamdat , caut i st pne te-te, domnule de Sainte-Maline, te rog din suflet; c ci avem cinstea de a fi oamenii regelui i- i po i nchipui ce proastp rere i-ar face lumea despre casa regaldacam strnge gloata n jurul nostru ca la blci. i pe urm , gnde te-te cum s-ar mai umfla n pene du manii maiest ii sale, v znd c domne te zzania printre ap r torii tronului. Sainte-Maline i mu ca m nu ile, i att de aprig i nfipsese din ii n carne, nct i d duse sngele. Stai, stai, domnule spuse Ernauton cru - i minile ca ste po i sluji de spadcnd o fi s ne batem. Oh! mi vine splesnesc! r cni Sainte-Maline. nseamncm scute ti de ostenealn cazul acesta r spunse Ernauton. Cine tie ce-ar fi fost n stare sfacmnia din ce n ce mai nver unat a lui Sainte-Maline, cnd deodat , n timp ce str b teau strada Saint-Antoine, n apropiere de Saint-Paul, Ernauton sc p un strig t de mirare v znd o litier i se opri locului ca sse uite la femeia ce se afla n untru i al c rei obraz era pe jum tate acoperit de un v l. Pajul meu de ieri! opti el. Doamna nsnu p ru a-l recunoa te i trecu mai departe f r s clipeasc , avnd grijtotu i sse ascundn fundul tr surii. Sfie-al dracului! protestSainte-Maline. Cum v d eu, m faci s te-a tept. i pentru ce? Ca ste ui i dup fuste. Te rog sm ier i, domnule se scuzErnauton, pornind mai departe. Din momentul acela, tinerii i v zurde drum, mnnd caii la trap pe strada principala cartierului Saint-Marceau, f rsdeschidgura nici m car ca s se sf deasc . Judecnd dupnf i are, Sainte-Maline p rea sse fi lini tit; n realitate nstremura carnea pe el de mnie. Pe de alt parte, b gase de seam i descoperirea aceasta, cum e lesne de n eles, nu avu ctu i de pu in darul s -l mblnzeasc pe de altparte, ziceam, b gase de seamc , de i era un iscusit c l re , n-ar putea, la o adic , sse in dupErnauton, deoarece bidiviul s u se dovedea mult mai prejos dect cel pe care c l rea nso itorul lui i era sc ldat n sudoare, cu toate c nu-l alergase nc . Treaba aceasta l punea pe gnduri; de aceea, ca sse poatdumeri

pe deplin la ce se putea a tepta din partea arm sarului s u, l tot z d ra cnd cu nuiaua, cnd cu pintenii. St ruin ele lui strnirvrajbntre cal i c l re . Asta se ntmpla n preajma rului Bivre. Dobitocul nu se osteni s - i ncerce elocin a a a cum f cuse Ernauton, ci, amintindu- i de obr ia sa (era de fel din Normandia), i deschise lui Sainte-Maline un proces, pe care acesta l pierdu. ncepu prin a s lta n dezghinuri, apoi se ridicn doupicioare, pe urm , s rind berbece te, i luvnt ndreptndu-se spre Bivre, i acolo se descotorosi de c l re , rosto-golindu-se cu el pnn mijlocul rului, unde se desp r irdefinitiv. njur turile lui Sainte-Maline s-ar fi auzit probabil de la o po t , de i erau pe jum tate sugrumate de ap . Cnd reu i, n sfr it, sse punpe picioare, avea ochii ie i i din cap i cteva pic turi de snge ce i se prelingeau de pe fruntea zdreliti br zdau obrazul. Sainte-Maline se uitroat mprejur: calul se urcase pe mal i nu i se mai vedea dect crupa, ceea ce dovedea cera cu capul ntors c tre palat. Burdu it cum era i terfelit de sus i pnjos cu noroi, ud pnla piele, plin de snge i de vn t i, Sainte-Maline i d dea prea bine seama cnu era n stare salerge dupbidiviu s -l prind ; a ncerca m car a a ceva ar fi nsemnat s se facde rs. n momentul acela i venirn minte cuvintele pe care i le spusese lui Ernauton: de vreme ce nu catadicsise s -l a tepte pe tovar ul s u nici o singurclippe strada Saint-Antoine, pentru ce Ernauton s-ar fi nvrednicit s -l a tepte acum un ceas, poate chiar dou , n mijlocul drumului? De unde pnatunci clocotea de mnie, n urma acestor cuget ri, Sainte-Maline fu cople it de cea mai crncendisperare, mai ales cnd l v zu, din fundul v g unii n are spr bu ise, pe t cutul Ernauton dnd pinteni calului i apucnd-o pe un drum l turalnic, pe care pesemne l socotea mai scurt. Punctul culminant al mniei la oamenii abra i din fire este o dezl n uire de nebunie. Unii dintre ei ajung cel mult saiureze. Al ii se pr bu esc ntr-un fel de toropealca i cnd trupul i mintea lor ar fi sleite de vlag . Sainte-Maline trase din teacpumnalul aproape f r s - i dea seama; o clipi d du prin gnd s i-l mplnte n piept pnn pl sele. Nimeni n-ar putea szugr veasc , nici el nsu i chiar, suferin ele prin care trecu n momentul acela. O asemenea ncercare sau i curmvia a sau, dacizbute ti s-o nfrun i, te mb trne te cu zece ani. Sainte-Maline se ca rpe malul apei, mergnd n patru labe pn ce ajunse pe muchie; ie ind, n sfr it, la liman, se uitcu o privire r t cit n lungul drumului: era cu des vr ire pustiu. Ernauton disp ruse n dreapta, urmndu- i calea drept nainte, iar telegarul s u se f cuse i el nev zut, topindu-se departe n zare. n timp ce Sainte-Maline fr mnta n minte mii de gnduri vr jma e

ndreptate att mpotriva celorlal i, ct i mpotriva lui nsu i, tropotul unui bidiviu i ajunse la ureche i, n aceea i clip , v zu venind pe drumul din dreapta pe care apucase Ernauton un cal i un c l re . C l re ul inea de c p stru un al doilea cal. Era rezultatul raitei pe care o d duse domnul de Carmainges; acesta o luase la dreapta, tiind prea bine ca fug ri un cal nseamn a-l speria, silindu-l sscapere mai vrtos din copite. Se gndise deci s facun ocol i t iase drumul calului normand, a teptndu-l pe o ulicioarngust . n fa a acestei priveli ti, Sainte-Maline sim i c -i cre te inima de bucurie i un val de c ldur i de recuno tin fu gata sse reverse din sufletul s u, oglindindu-se n expresia plinde ging ie a privirii sale; apoi se ntunecbrusc la fa ; i d duse seama dintr-o dat de superioritatea lui Ernauton asupra sa, c ci trebuia srecunoascf r doar i poate c , dac ar fi fost n locul tovar ului s u de drum, nici prin gnd nu i-ar fi trecut sfacceea ce f cuse acesta. Noble ea faptei sale era strivitoare; i cu att sim ea mai adnc lucrul acesta, cu att suferea mai cumplit. ngntotu i o mul umire, pe care Ernauton nici n-o lun seam , apuc apoi furios calul de fru i, cu toate cera chinuit de dureri, se s ltdin nou n a. F rsspun nimic, Ernauton o luase nainte la pas, dezmierdnd grumazul oimanului. Sainte-Maline, a a cum am spus, era un nentrecut c l re ; accidentul pe care-l suferise era o ntmplare cu totul nea teptat ; dup o luptde cteva clipe, din care de astdatie i biruitor, izbuti s - i st pncascn cele din urmcalul i s -l urneascdin loc, mnndu-l la trap. i mul umesc, domnule i spuse pentru a doua oar lui Ernauton cnd ajunse n dreptul s u, dupce mai nti se ntrebase de o sutde ori dac mndria sa i eticheta i ng duie sfaclucrul acesta. Ernauton se mul umi sse ncline, ntorcndu-se spre el i ducnd mna la p l rie. Sainte-Maline avea impresia cdrumul nu se mai sfr e te. Pe la ceasurile dou i jum tate z rirun c l tor care mergea naintea lor, nso it de un dul u: omul era nalt i purta o spadla old; nu era, de bunseam , Chicot, de i avea ni te bra e i ni te picioare pe m sura lui. Sainte-Maline, care era ntr-un hal f rhal, murdar de noroi din cap pn -n picioare, nu- i putu st pni ner bdarea; observase c Ernauton trecuse pe lngdrume f ra-l nvrednici m car cu o privire. Ideea de a-i dovedi tovar ului s u cgre ise fulger ca o s geat otr vitprin mintea gasconului; se apropie, a adar, de c l tor i ncerc sintre n vorbcu el. A tep i ceva, drume e? l iscodi el. Omul se uitla Sainte-Maline, a c rui nf i are n momentul acela, cinstit vorbind, nu era ctu i de pu in atr g toare. Figura r v itde

mnia ce-l nvolburase pu in mai nainte, hainele pline de noroiul ce nu apucase ncsse zvnte, drele de snge nenchegat ncde pe obraji, sprncenele groase i ncruntate, bra ul ntins cu nfrigurare spre el, ntr-un gest mai degrabplin de amenin are dect ntreb tor, toate acestea laolaltnchipuiau o priveli te cu drept cuvnt fioroasn ochii c l torului. Dacaa tepta ceva i r spunse el nseamn c n-aa tepta pe cineva, iar dacar fi s a tept pe cineva, n orice caz nu te-aa tepta pe dumneata. E ti necuviincios, jupne! se burzului Sainte-Maline, fericit c g sise, n sfr it, prilejul s - i descarce mnia i totodatfurios, deoarece se n elase i astfel i d duse iar i adversarului s u ocazia s se f leasc . Spunnd aceste cuvinte, ridicmna n care inea nuiaua, ca s -l plesneascpe c l tor; acesta nsridicla rndul s u toiagul i-l izbi din r sputeri peste um r pe Sainte-Maline; pe urmfluiercinele, care se repezi smu te piciorul calului i s - i nfigcol ii n coapsa c l re ului, smulgnd dintr-o parte o f ie de carne, iar din cealalto bucatde stof . Strnit de durere, calul i luiar i vnt, rupnd-o la fug , de ast datdrept nainte, f r s mai poat fi strunit de Sainte-Maline, care totu i se str dui din r sputeri s -l in n fru, izbutind sr mnmai departe n a. Trecu astfel ca o furtunprin fa a lui Ernauton, care nu avu nici m car o p rere de zmbet v znd p ania lui. Cnd reu i, n fine, s - i domoleascbidiviul i domnul de Carmainges l ajunse din urm , mndria lui, n loc sse smereasc , dimpotriv , c utsscape cu fa a curat . De, ce s -i faci! spuse el, silindu-se s surd . Cum v d eu, azi este o zi bucluca pentru mine, n-am noroc i pace. Omul sta totu i era leit cel pe care trebuia s -l ntlnim, a a cum ni l-a zugr vit maiestatea sa. Ernauton nsnu catadicsi sdeschidgura. Cu dumneata vorbesc, domnule! se r oi Sainte-Maline, scos din s rite de sngele lui rece, pe care-l socotea, i cu drept cuvnt, o m rturie de dispre , i dorind din toatinima spun cap t odat acestei situa ii printr-o r fuialhot rtoare, chiar cu pre ul vie ii. Cu dumneata vorbesc, n-ai auzit ce i-am spus? Omul pe care ni l-a descris maiestatea sa i r spunse Ernauton nu avea toiag i nici cine. Adev rat recunoscu Sainte-Maline i dacm-afi gndit pu in mai nainte, aavea acum o vn taie mai pu in la um r i o juliturmai pu in la picior; acum mi dau seama ce bine sfii cuminte i s - i p strezi cump tul. De astdatErnauton nu-i mai r spunse, ci, ridicndu-se n sc ri i punnd mna strea in la ochi, zise: Uite-l colo pe omul c utat de noi i care ne-a teapt .

Sfiu al naibii! bomb ni pe nfundate Sainte-Maline, nciudat c i de data aceasta tovar ul s u l ntrecuse. Ce ochi ageri ai, domnule, z u a a! Eu nu deslu esc dect un punct negru, i cu mare greutate, nc . Ernauton i urmdrumul f rs -i mai r spund ; n curnd Sainte-Maline reu i svadla rndul s u i srecunoascpersoana despre care le vorbise monarhul. Din nou zgnd rit de un imbold r ut cios, d du pinteni calului, preg tindu-se s-o ia nainte ca sajung cel dinti la int . Ernauton, care se a tepta la lucrul acesta, se mul umi s -l priveascf r ca n ochii lui sse poatciti nici m car o umbrde amenin are, dar nici vreun alt gnd deslu it; privirea lui l f cu pe Sainte-Maline s - i vinn fire i s - i struneascbidiviul, mnndu-l la pas. XXX SAINTE-MALINE Ernauton nu se n elase, c l torul cu pricina era ntr-adev r Chicot. La rndul s u, Chicot avea i el ochiul ager i urechea ascu it , a a c -i v zuse i-i auzise pe c l re i de departe. i b nuind cerau n c utarea lui, se opri locului a teptndu-i. n momentul n care nu mai avu nici o ndoialn privin a aceasta i se dumeri ccei doi c l re i se ndreptau spre el, puse mna f rnici un fel de ifose pe mnerul spadei, ca i cum ar fi vrut sia o atitudine demn . Ernauton i Sainte-Maline se uitaro clip unul la altul, f rs spunnimic. Te rog, e rndul dumitale, domnule rosti n cele din urm Ernauton, nclinndu-se n fa a adversarului s u; c ci, n mprejurarea de fa , cuvntul adversar este mai potrivit dect cel de tovar . Saint-Maline sim i ci se taie suflarea; gestul acesta curtenitor era att de nea teptat, nct i se puse un nod n gt i, n loc de r spuns, l scapul n piept. V znd ct cea mlc, Ernauton se hot r sia el cuvntul. Slugile dumneavoastr , domnule i se adresel lui Chicot. Vorbesc n numele meu i al dumnealui. Chicot l salutcu cel mai dr g lazmbet. mi ng dui i svntreb, dacnu sunt prea curios continu tn rul care-i numele domniei voastre? Numele meu este Strigoiul, domnule i r spunse Chicot. A tepta i ceva, nu-i a a? Da, domnule. Sunte i att de bun, dacnu v-ar fi cu sup rare, i ne spune i ce a tepta i? A tept o scrisoare.

Vrug m sierta i curiozitatea noastr , domnule, i cn-avem ctu i de pu in inten ia sv jignim. Chicot se nclindin nou, cu un zmbet din ce n ce mai dr g la . i de unde a tepta i scrisoarea aceasta? continuErnauton. De la palat. Pecetluitcu ce fel de sigiliu? Cu sigiliul regal. Ernauton vr mna n sn. A i putea recunoa te, nu-i a a, scrisoarea cu pricina? ntrebel. Da, dacavedea-o. Ernauton scoase r va ul din sn. Asta e spuse Chicot i pentru mai mult siguran , ti i, cred ctrebuie svdau ceva n schimb. O dovad ? ntocmai. Domnule ludin nou cuvntul Ernauton regele mi-a ncredin at aceast scrisoare ca svi-o aduc, nsdumnealui este cel care are datoria svi-o nmneze. i ntinse scrisoarea lui Sainte-Maline, care o lun primire pentru a o depune la rndul s u n minile lui Chicot. Vmul umesc, domnilor spuse acesta. Precum vede i ad ugErnauton am ndeplinit solia a a cum ni s-a poruncit. Nu mai e nimeni altcineva pe drum, nimeni deci nu ne-a v zut stnd de vorbcu domnia voastrsau nmnndu-vscrisoarea. E adev rat, domnule, recunosc i, la nevoie, chiar pot aduce m rturie ca a a fost. i acum e rndul meu. Dovada rostirntr-un glas cei doi tineri. C ruia din dumneavoastrtrebuie s i-o ncredin ez? Regele nu ne-a spus nimic! exclamSainte-Maline, uitndu-se amenin tor la nso itorul s u. Fi i att de bun i mai face i un duplicat, domnule l rug Ernauton ca s ne pute i da fiec ruia dintre noi cte un nscris; de aici i pnla palat e o bucatbunde drum i ntre timp cine tie ce nenorocire ni se poate ntmpla, mie sau dumnealui. n timp ce spunea aceste cuvinte, ochii lui Ernauton scnteiar la rndul lor, lumina i de un fulger. Sunte i un om n elept, domnule l l udChicot. Scoase apoi din buzunar un carnet, rupse doufile i se apuc s scrie pe fiecare dintre ele: Am primit din minile domnului Ren de Sainte-Maline scrisoarea adus de domnul Ernauton de Carmainges. Strigoiul Sne vedem cu bine, domnule! spuse Sainte-Maline, gr bindu-se

sia n st pnire dovada sa. R mne i cu bine, domnule, i drum bun! ad ugErnauton. Mai ave i ceva de trimis la palat? Nu, nimic altceva, domnilor! Vfoarte mul umesc! r spunse Chicot. Ernauton i Sainte-Maline i ndemnardin nou caii la drum, de astdatnsndreptndu-se spre Paris, iar Chicot se ndep rtcu ni te pa i pentru care i cel mai vnjos catr ar fi putut pe bundreptate s -l invidieze. Dupce Chicot se topi n dep rtare, Ernauton, care abia apucase s faco sut de pa i, i nfrnbrusc bidiviul i, ntorcndu-se c tre Sainte-Maline, spuse: i-acum, domnule, fbine, te rog, i descalec . Dar pentru ce, domnule? se mirSainte-Maline. Acum, cne-am ndeplinit datoria, avem ceva de vorbit amndoi i locul de fa mi se pare ct se poate de potrivit pentru o conversa ie de felul acesta. Cum dore ti, domnule se nvoi Sainte-Maline, s rind jos de pe cal, a a cum f cuse i tovar ul s u. Dupce desc lec , Ernauton se apropie de el i-i spuse: Cred c - i aduci aminte, domnule, c , f rnici o provocare din partea mea i f rnici o socotealdin partea dumitale, n sfr it, f r nici o pricin , tot drumul n-ai f cut dect s m jigne ti cu cele mai grele cuvinte. Mai mult nc : ai inut neap rat spun mna pe spadntr-un moment cu totul nepotrivit, iar eu am refuzat. Acum nscred c momentul este prielnic i sunt sluga dumitale. Sainte-Maline l ascultpnla cap t, ncruntat i posomort; dar, ce curios! Sainte-Maline de astdatnu mai era trt de puhoiul mniei care-l f cuse sse ntreaccu gluma, Sainte-Maline nu mai avea chef s se batn duel; cugetnd mai pe ndelete, i rec p tase bunul sim i putea s - i dea seama pe deplin de inferioritatea situa iei sale. Domnule r spunse el dupo t cere de cteva clipe atunci cnd i-am aruncat cuvinte grele, dumneata, n loc s -mi r spunzi cum s-ar fi cuvenit, ai c utat sm ndatorezi; n-amai fi deci n stare acum s - i vorbesc a a cum i-am vorbit mai nainte. Ernauton se ncrunt : Nu, domnule, dar n sinea dumitale ncmai gnde ti lucrurile pe care le-ai rostit mai adineauri. De unde tii? Pentru ctoate cuvintele dumitale erau pornite din ur i din invidie, i pentru cn cele douceasuri ce-au trecut de cnd le-ai rostit nici ura i nici invidia nu se puteau stinge n inima dumitale. Sainte-Maline se nro i, dar nu-i r spunse nimic. Ernauton a teptun timp, apoi continu : Dacdintre noi doi, regele mi-a dat mie ntietate, a f cut-o numai pentru cfigura mea i s-a p rut mai simpaticdect a dumitale;

dacn-am ajuns smpr v lesc n Bivre, asta s-a ntmplat numai pentru csunt un c l re mai ncercat dect dumneata; dacn-am primit provocarea dumitale n momentul n care i s-a n z rit s m zgnd re ti, n-am f cut-o dect pentru c sunt mai n elept; dup cum cinele drume ului n-a apucat s - i nfigcol ii n mine, deoarece privirea mea este mai agerdect a dumitale; n sfr it, dac i cer cu tot dinadinsul acum s -mi dai satisfac ie, o fac pentru c sentimentul onoarei este mai adnc nr d cinat n sufletul meu i, ia seama, dactot mai stai la ndoial , aputea s spun i pentru c am mai mult curaj dect dumneata. Sainte-Maline tremura tot i din ochii lui neau fulgere; toate metehnele pe care le d duse n vileag Ernauton i puseserrnd pe rnd pecetea pe chipul s u vn t de mnie; la ultimele vorbe rostite, Ernauton trase sabia din teac , furios de parc i-ar fi ie it din min i. nso itorul s u nsi-o luase nainte. Uite ce e, domnule ntmpinSainte-Maline te rog s - i retragi ultimul cuvnt pe care l-ai spus; e de prisos, oricum, nu se poate s nu- i dai seama tocmai dumneata, care mcuno ti att de bine, de vreme ce, precum ziceai adineauri, casele noastre se aflla douleghe una de alta; retrage-l, te rog. Ajunge, cred, ct m-am umilit, n-are rost s m i njose ti. Domnule i r spunse Ernauton dat fiind ceu nu-mi pierd cump tul n nici o mprejurare, nu mi se ntmplniciodatsspun altceva dect ceea ce vreau sspun; prin urmare, nu retrag nimic. i eu sunt tot att de sensibil i, fiind proasp t venit la curte, n-avrea sfiu nevoit sro esc de cte ori ne va fi dat sne ntlnim fa -n fa .O singurdatm car c ncruci m spadele, domnule, asta-i tot ce doresc, pentru ca i eu, i dumneata sfim cu inima mp cat . O, domnule, de unsprezece ori m-am b tut n duel pnacum rosti Sainte-Maline cu un zmbet hain i din cei unsprezece adversari pe care i-am nfruntat, doi au r mas pe cmpul de b taie. Cred c tii i asta, nu? Eu, n schimb nu m-am b tut niciodatn duel, domnule m rturisi Ernauton deoarece n-am avut prilejul pn acum; g sesc deci cprilejul acesta este binevenit, i cum mi-a ie it singur n cale, f r ca eu s -l fi provocat cumva, n-avrea cu nici un pre s -l scap. A tept, a adar, ste hot r ti, domnule. Uite ce e spuse Sainte-Maline, cl tinnd din cap suntem amndoi n serviciul regelui i, pe deasupra, i compatrio i. Hai s punem cap t glcevii! Te socotesc un om de isprav i a fi gata chiar s - i ntind mna, daclucrul acesta nu mi-ar fi peste putin aproape. Vezi, dar, cmar t n fa a dumitale a a cum sunt, r nit pnn adncul inimii; nu-i vina mea , sunt invidios, recunosc, ce pot sfac? Natura m-a z mislit ntr-o zi urgisit . Domnul de Chalabre, bun oar , sau domnul de Montcrabeau, sau domnul de Pincorney n-ar fi reu it s mscoatdin s rite, i dacn sinea mea sunt ncrncenat, este numai

din pricina meritelor dumitale. Fii mul umit pentru cinvidia ce m roade nu are nici o putere asupra dumitale i, spre adnca mea p rere de r u, meritele cu care e ti nzestrat r mn ne tirbite. i cu asta, totul s-a ncheiat, nu-i a a, domnule? Asuferi ngrozitor. i m rturisesc cinstit, dacai dest inui cuiva pricina pentru care ne-am certat. Nimeni n-o safle vreodatcne-am certat, domnule. Nimeni, ntr-adev r? Da, domnule, de vreme ce, dacne vom bate n duel, unul dintre noi, eu sau dumneata, va fi r pus. Sunt oameni care nu pun nici un pre pe via a lor: s tii ceu nu m num r printre ei, dimpotriv in foarte mult str iesc. Am dou zeci i trei de ani, un nume cinstit i nici nu sunt prea s rac; cred n mine i n viitor; fii pe pace deci, fiindcam s map r ca un leu. Ei bine, eu, spre deosebire de dumneata, domnule, am treizeci de ani i sunt destul de sorbit de via , c ci n-am nici o ncredere n mine i nici n viitor, dar, orict afi de s tul de via , orict de pu in acrede n fericire, prefer totu i snu m bat cu dumneata. Vrei s -mi ceri scuze, atunci? ntrebErnauton. Nu, cred cceea ce am f cut i am spus ajunge. Dac totu i nu te declari mul umit, nu pot dect smbucur; n felul acesta se dovede te cnu e ti cu nimic mai presus dect mine. mi voi ng dui s - i amintesc, domnule, c o ceartnu poate fi ncheiatchiar att de u or; ar nsemna srdlumea de noi, cu att mai mult cu ct i unul, i cel lalt suntem gasconi. Nici nu doresc altceva spuse Sainte-Maline. Nu dore ti... ce? Nu doresc dect sv d pe cineva care s ndr zneasc a rde. Ah! Ar fi cel mai fericit prilej pentru mine. Refuzi deci ste ba i n duel? N-am chef s mbat cu dumneata, binen eles. Dupce m-ai provocat? Ai dreptate, recunosc. La urma urmelor, domnule, ce-ai sfaci dacam s -mi pierd r bdarea i dacam stab r asupra dumitale, nvrtind sabia n mn ? Saint-Maline ncle tpumnii nfiorat. Cu att mai bine r spunse el fiindcam s arunc spada ct colo. Ia seama, domnule, pentru cn cazul acesta s-ar putea ntmpla ste lovesc, dar nu cu t i ul. Foarte bine, c ci atunci o sam motiv ste ur sc, i am ste ur sc de moarte; pe urm , ntr-o zi cnd ai sfii la ananghie, o sam grijs i-o pl tesc a a cum mi-ai pl tit-o dumneata acum, i ntr-un moment de disperare am s te ucid. Emauton b g sabia la loc n teac . Ce om ciudat e ti dumneata spuse el. Z u, crede-m c te plng din toatinima.

Mplngi? Da, mi nchipui cgroaznic te chinuie ti. Groaznic. Pesemne cn-ai iubit niciodat . Nu, niciodat . Dar cel pu in ai vreo pasiune? Una singur . Invidia, a a cum mi-ai m rturisit. Da, i din pricina ei le mp rt esc i pe celelalte, pe toate celelalte, n chipul cel mai ru inos i spre marea mea nenorocire; m ndr gostesc ca un nebun de o femeie atunci cnd iube te pe altul; jinduiesc dupgalbeni atunci cnd i v d n minile altcuiva; sunt mndru numai prin compara ie cu ceilal i; beau ca s strnesc mnia ce zace n sufletul meu, adics-o fac sdevin acutatunci cnd este cronic , nte ind-o ca sr bufneasc i sprjoleasc totul n cale ca tr snetul. Da, da, ai avut dreptate, domnule de Carmainges, cnd ai spus csunt un om nefericit. i n-ai ncercat niciodatsfii bun? l ntrebErnauton. N-am izbutit. i ce n d jduie ti? Ce ai de gnd sfaci n cazul acesta? Ce face buruiana otr vitoare? nflore te i ea ca orice plant i sunt oameni care se pricep chiar stragfoloase de pe urma ei. Ce face ursul i ce face pas rea de prad ? Sf ie; existnsmblnzitori care tiu s -i dreseze pentru vnat; iat ceea ce sunt eu i ceea ce, de bun seam , voi fi i de aci nainte n minile domnului d'pernon i ale domnului de Loignac, pnn ziua cnd va spune cineva: "Buruiana asta e stricat , s-o smulgem; fiara asta e turbat , s -i venim de hac". Ernauton se mai potolise ntre timp. Sainte-Maline nu mai era pentru el o pricinde mnie, ci un obiect de curiozitate; aproape cncepuse s -i fie mil de omul acesta, pe care mprejur rile l ndemnasers -i facni te m rturisiri att de neobi nuite. O situa ie str lucit , pe care, dat fiind marile dumitale calit i, e ti n m surs-o dobnde ti, va reu i cu siguran ste lecuiasc spuse el. Cautdeci i dposibilitate nclina iilor dumitale sse desf oare, domnule de Sainte-Maline, i sunt convins cvei izbndi fie pe cmpul de lupt , fie n intrigile de curte; i atunci, ridicndu-te deasupra altora, vei ur mai pu in. Orict de sus m-aridica i orict de temeinic a prinde r d cini, vor exista ntotdeauna deasupra mea situa ii mai str lucite, f cute s -mi r neascmndria, iar la picioarele mele rsete veninoase ce-mi vor sfredeli urechile. Nu pot dect ste plng spuse din nou Ernauton. i cu asta, discu ia lusfr it. Ernauton se duse s - i dezlege calul pe care-l priponise de un copac i se s ltn a.

Sainte-Maline i inuse tot timpul buiestra ul de drlogi. Plecarapoi mai departe spre Paris, t cu i amndoi i cu sufletele nnegurate, unul de ceea ce auzise, cel lalt de ceea ce m rturisise. Deodat , Ernauton i ntinse mna pe nea teptate lui Sainte-Maline. N-ai vrea s ncerc eu ste lecuiesc? l ntrebel, ce zici? Nici snu aud a a ceva, domnule r spunse Sainte-Maline. Nu te-asf tui s ncerci, fiindc ai da gre . Dimpotriv , ur te-m , numai a a am ste pot admira. nco dat , mi pare r u pentru dumneata spuse Ernauton. Un ceas mai trziu, cei doi c l re i intrau pe poarta palatului, ndreptndu-se spre corpul de gard al celor Patruzeci i Cinci. Regele era plecat, urmnd sse ntoarc abia c tre sear . XXXI DESPRE CUVNTAREA PE CARE DOMNUL DE LOIGNAC A INUT-O N FA A CELOR PATRUZECI I CINCI Cei doi tineri se a ezarfiecare la fereastra od i ei sale spre a pndi ntoarcerea suveranului. A ezndu-se acolo, fiecare din ei era fr mntat de alte gnduri. Sainte-Maline, plin de ur , cople it de ru ine, ros de ambi ie, cu privirea ncruntat i inima dogorit de v paie. Ernauton, care aproape c i uitase cele ntmplate, preocupat de o singurntrebare, i anume: cine putea sfie femeia pe care o ajutase s p trundn orambr catn chip de paj i pe care o ntlnise acum ntr-o elegantlitier ? Trebuie srecunoa te i cfaptul acesta era un prilej de ndelungat medita ie pentru o inimaplecatmai mult spre peripe iile dragostei dect spre socoteli ambi ioase. A a cErnauton se cufundncetul cu ncetul n cuget rile lui att de adnc, nct abia ntr-un trziu, ridi-cnd capul, b gde seam c Sainte-Maline i luase t lp i a. O idee i trecu fulger tor prin minte. Sainte-Maline, care nu se l sase furat de gnduri ca el, pndise ntoarcerea regelui; regele probabil sosise ntre timp i, n momentul acela, Sainte-Maline se afla, a adar, n fa a monarhului. Se scul numaidect n picioare, str b tu galeria i ajunse la rege chiar n clipa cnd Sainte-Maline ie ea din apartamentul monarhului. Ia te uite ce mi-a dat regele i spuse el lui Ernauton, cu chipul str lucitor de bucurie. i-i ar tun lan de aur. Felicit rile mele, domnule! rosti Ernauton cu un glas n care nu se deslu ea nici cea mai u oarnfiorare. i intr , la rndul s u, n apartamentul suveranului. Sainte-Maline se a tepta la cine tie ce r bufnire de gelozie din partea domnului de Carmainges. R mase deci nm rmurit de sngele lui

rece i nu se ndurs plece pnce nu-l va fi v zut pe Ernauton napoindu-se de la rege. Ernauton nu st tu mai mult de zece minute n audien la Henric, dar aceste zece minute i se p rurlui Sainte-Maline o ve nicie. n cele din urmErnauton ie i. Sainte-Maline nu se clintise din loc; cercetndu-l cu o privire nv luitoare pe tovar ul s u, sim i c -i cre te inima. Ernauton nu c p tase nimic, n orice caz nu avea asupra lui nici un lucru care sbatla ochi. i dumitale ce i-a dat regele, domnule? se gr bi s -l ntrebe Sainte-Maline, n mintea c ruia nu st ruia dect un singur gnd. Mi-a dat mna si-o s rut r spunse Ernauton. Sainte-Maline r suci cu atta putere lan ul n mini, nct f rm o verig . Plecar apoi mpreunspre corpul de gard . n clipa cnd intrarn salse auzi trmbi a sunnd; la semnalul de adunare, Cei Patruzeci i Cinci ie irdin c m ru ele lor, ca ni te albine din fagurii unui stup. Fiecare se ntreba ce putea sse fi ntmplat, folosindu-se n acela i timp de mprejurarea cse aflau strn i cu to ii laolaltca sadmire schimb rile ce se petrecusern nf i area i mbr c mintea camarazilor s i. Majoritatea se dichisisercu un lux orbitor, de prost gust, poate, dar care, dacnu era de o des vr itelegan , n schimb i lua ochii. De altminteri, to i aveau cel pu in una din nsu irile c utate de d'pernon, care, orict de pu in destoinic ar fi fost ca militar, se dovedea totu i un politician iscusit: unii tinere e, al ii vigoare, iar al ii experien i, n felul acesta, neajunsurile lor erau m car n parte compensate. ntr-un cuvnt, ar tau ca un grup de ofi eri n inutde parad , deoarece, cu foarte pu ine excep ii, to i se str duisersaibo nf i are ct mai mar ial . A adar, s biile lungi, pintenii zorn itori, must ile n furculi seme r sucite, cizmele i m nu ile din piele de c prioar sau de bivol, toate cu prisosin poleite, sclivisite sau nzorzonate cu panglieu e, pentru fala obrazului, cum se spunea pe vremea aceea, f ceau parte din inuta pe care majoritatea o adoptasern chip instinctiv. Pe cei mai discre i dintre ei i cuno teai de la prima ochire dup culorile nchise; pe cei strn i la mn , dup es turile trainice; pe cei ferche i, dupdantelele i m t surile albe sau trandafirii n care erau mbr ca i. Perducas de Pincornay dib cise n dugheana vreunui evreu un lan de aram aurit, gros ca ni te c tu e de ocna . Pertinax de Montcrabeau era nzorzonat din cap pnn picioare cu tot felul de cordelu e i bibiluri: i cump rase costumul de la un negustor din strada Haudriettes, care negustor g zduise cndva un gentilom r nit de ni te tlhari. Gentilomul trimisese pe cineva s -i aduc alte ve minte de acas i, drept mul umire pentru ospitalitatea cu care

fusese primit, i d ruise negustorului straiele pe care le purta, cu toate cerau pu in terfelite prin noroi i p tate de snge; negustorul ns avusese grijs scoatpetele de pe hain , care r m sese nc destul de ar toas ; ce-i drept, era g urit n vreo doulocuri, unde fusese str punsde loviturile de pumnal, dar Pertinax pusese si se facni te broderii cu fir care sacopere g urile, nlocuind astfel un cusur cu o podoab . Eustache de Miradoux nu prea era spilcuit; fusese nevoit s n oleascmai nti pe Lardille, pe Militor i pe cei doi plozi. Lardille i alesese cel mai somptuos costum, pe care legile menite sst vileascluxul ng duiau femeilor spoarte la vremea aceea; Militor, care era nf urat n catifele i damascuri, se g tise cu un lan de argint, cu o toccu pene i cu ciorapi broda i, a a cbietului Eustache abia dac -i mai prisosiserc iva gologani cu care sse mbrace doar atta ct snu fie zdren ros. Domnul de Chalabre, n schimb, i p strase vesta cenu ie cu mneci bufante pe care un croitor o reparase punndu-i altc ptu eal . Cteva f ii de catifea, pres rate cu iscusin pe ici pe colo, reu isers dea o noustr lucire acestui ve mnt ce p rea f rde moarte. Domnul de Chalabre se l uda c-ar fi vrut cu draginim s - i schimbe vesta, ns , de i c utase peste tot, i fusese cu neputin sg seascundeva o stofmai temeinic lucrat i mai pu in costisitoare. De altfel, avusese i el unele cheltuieli, deoarece i cump rase ni te ciorapi stacojii, o pereche de cizme, o mantie i o p l rie, toate mbinate n chipul cel mai pl cut pentru ochi, a a cum se pricep ndeob te sse mbrace c rp no ii. Ct prive te armele sale, erau, ntr-adev r, f rcusur; r zboinic ncercat, domnul de Chalabre tiuse sdibuiasco minunatsabie spaniol , un pumnal ie it din minile unui me ter nentrecut i un grum jer des vr it lucrat. n felul acesta reu ise sfaco nou economie, fiind scutit spoarte gulere plisate sau ncre ite cu fierul. Domniile lor, cum spuneam, se uitau unul la altul, admirndu-se reciproc, n momentul cnd domnul de Loignac intrn salncruntat. i puse sse a eze n cerc, dupcare naintpnn mijlocul cercului, cu un aer ce nu prevestea nimic bun. Nu mai e nevoie sspunem c toate privirile erau a intite asupra comandantului. Domnilor, sunte i to i aici? ntrebel. To i r spunserpatruzeci i cinci de glasuri, ntr-o unanimitate ce f g duia cele mai str lucite izbnzi pentru ac iunile de mai trziu. Domnilor continuLoignac a i fost chema i aici spre a alc tui garda personala regelui, ceea ce este o mare cinste pentru domniile voastre, dar, pe de altparte, vndatoreazfoarte mult. Loignac f cu o pauzn care se auzi unduind un molcom fream t de mul umire. Cu toate acestea, mi se pare cmul i dintre domniile voastre nu i-au n eles ncpe deplin ndatoririle; voi c uta deci sle reamintesc ce au de f cut. To i ciulirurechea; se vedea l murit cfiecare dintre ei era

ner bd tor s - i cunoascndatoririle, dacnu i zorit s le ndeplineasc . Snu v nchipui i cumva, domnilor, c regele v-a nrolat i v pl te te ca sv purta i ca ni te z natici, lundu-v la har cu unul i cu altul i nc ierndu-v ori de cte ori vi se n zare; disciplina se cuvine sfie ct mai grabnic statornicit , chiar dactrebuie s r mnsecret , iar domniile voastre sunte i un grup de gentilomi care au datoria de a fi cei mai supu i i cei mai credincio i slujitori din tot cuprinsul regatului. Toatlumea a tepta cu r suflarea t iat ; ntr-adev r, dup solemnitatea acestei precuvnt ri, oricine putea s - i dea seama cceea ce avea surmeze era ct se poate de serios. ncepnd de azi, domnilor, veste dat str i i n snul palatului, adicn locul unde se urzesc i ele crmuirii, i dacnu sunte i de fa la toate consf tuirile, n schimb ve i fi deseori ale i spre a nf ptui lucrurile puse la cale acolo; sunte i deci n situa ia unor ofi eri care poartnu numai r spunderea unui secret, dar i autoritatea puterii executive. Pentru a doua oar , un fream t de mul umire trecu prin rndurile gasconilor; pretutindeni vedeai ridicndu-se capetele, ca i cum mndria de care cei de fa erau nsufle i i i-ar fi f cut sdevindintr-o datcu cteva degete mai nal i. Gndi i-vacum urmLoignac cunul dintre ace ti ofi eri pe umerii c ruia se reazemuneori siguran a statului sau statornicia coroanei, gndi i-v , szicem, cun ofi er tr deazsecretul consiliilor sau cun soldat c ruia i s-a dat un ordin nu-l execut . ti i oare co faptca asta i pune via a n joc? Binen eles r spunsermai mul i dintre ei. Ei bine, domnilor continuLoignac, cu o voce nfrico toare nu mai departe dect azi i chiar n locul acesta, secretul unui consiliu inut la palat a fost tr dat, z d rnicindu-se, poate, unele m suri pe care maiestatea sa avea inten ia s le ia. Groaza punea treptat st pnire pe sufletele lor, spulbernd mndria i admira ia de mai nainte; cei Patruzeci i Cinci se uitarunii la al ii cu nencredere i ngrijorare. Doi dintre dumneavoastr , domnilor, au fost prin i n timp ce tr nc neau n mijlocul str zii ca ni te cumetre b trne, dnd n vileag f r nici o chibzuin , ni te lucruri att de grave, nct fiecare dintre ele ar putea scurme n momentul de fa via a unui om. F r sstea la gnduri, Sainte-Maline se apropie de domnul de Loignac i-i spuse: Domnule, am cinstea, cred, sv vorbesc n numele camarazilor mei: dorim foarte mult snu l sa i spluteasc nici o clipmai mult b nuiala asupra tuturor slujitorilor maiest ii sale; vrug m deci sne spune i numaidect ce s-a ntmplat, pentru ca s tim despre ce este vorba i pentru ca slujitorii cei vrednici s nu fie pu i n aceea i oalcu cei nevrednici. Nimic mai u or r spunse Loignac.

To i i ascu irauzul. Regele a fost n tiin at azi cunul dintre vr jma ii s i, adicunul dintre cei contra c rora dumneavoastrave i datoria de a lupta, trebuie ssoseascla Paris spre a-l nfrunta ori spre a unelti mpotriva sa. Numele acestui vr jmaa fost rostit n tain , dar a ajuns, cu toate astea, la urechea unei santinele, deci a unui om care s-ar cuveni sfie n ochii tuturor ca un zid i, tot ca i el, neclintit, mut i surd; totu i, mai adineauri, acela i om n-a g sit ceva mai bun de f cut dect siasn mijlocul str zii i sdea n vileag numele vr jma ului maiest ii sale, l udndu-se n gura mare i f cnd atta g l gie, nct a atras luarea-aminte a trec torilor, strnind oarecare vlv ;o tiu pentru c ntmpl tor aveam acela i drum cu omul acesta, i deci am auzit totul cu urechile mele, i pentru cl-am b tut pe um r ca s - i punfru limbii; c ci a a cum se pornise, era de ajuns s fi rostit dou -trei vorbe mai mult, ca sprimejduiascinterese att de sfinte, nct afi fost nevoit s -l njunghii pe loc, dacnu i-ar fi pus lac t la gurn momentul cnd i-am f cut semn stac . n aceea i clip , Pertinax de Montcrabeau i Perducas de Pincornay se ng lbenirla fa , pr v lindu-se unul peste altul, mai-mai sle ine. Montcrabeau, care abia se mai inea pe picioare, bolborosi ceva, ncercnd s - i cear iertare. ntruct cei doi vinova i se d duser singuri de gol datoritemo iei de care fusesercuprin i, toate privirile se a intirasupra lor. Orice ai spune, domnule, nimic nu te poate dezvinov i l judec Loignac pe Montcrabeau. Dacai fost beat, nseamnctrebuie s fii pedepsit fiindc i-ai b ut min ile, iar dacn-ai f cut-o dect din l ud ro enie i dintr-o mndrie de art , fie chiar pentru asta, tot se cuvine s - i prime ti pedeapsa. Se l s o t cere de moarte. Domnul de Loignac, ncde la primele cuvinte, dac v aminti i, m rturisise o str nicie ce prevestea cele mai cumplite urm ri. Drept care continuLoignac att dumneata, domnule de Montcrabeau, ct i dumneata, domnule de Pineornay, ve i fi pedepsi i. Vcerem iertare, domnule r spunse Pertinax dar noi abia deun zi am sosit din provincie; ne afl m pentru prima oarn via a noastrla curte i nu cunoa tem nciscusin a de a descurca i ele politice. Nu trebuia sprimi i cinstea de a fi n slujba maiest ii sale nainte de a fi cump nit bine ndatoririle pe care le ave i de ndeplinit n aceastslujb . De azi nainte o sfim mu i ca p mntul, v jur m pe ce vre i. Toate-s bune i frumoase, domnilor: dar putea-ve i oare ndrepta mine r ul pe care l-a i f cut azi? Vom ncerca. Nu se poate, vspun eu cnu se poate. Atunci, m car de ast dat , domnule, vrug m s ne ierta i.

Duce i, pe ct se pare urmLoignac, f ra catadicsi s r spundnumaidect la rug mintea celor doi vinova i o via de n at , pe care am de gnd s-o nfrnez prin cea mai strict disciplin . Cred c n elege i ce nseamnasta, domnilor? Cei ce vor socoti cle-ar fi greu s tr iascn aceste condi ii n-au dect s se lase p guba i. Pute i fi convin i cnu duc lipsde voluntari care s -i nlocuiasc . Nimeni nu crcni; n schimb, frun ile multora dintre cei de fa se ncre ir . Prin urmare, domnilor ludin nou cuvntul Loignac e bine s ti i de la bun nceput un lucru: n mijlocul nostru dreptatea se va face pe t cute i la iu eal , f r judecat i f rhr oage, tr d torii vor fi pedepsi i cu moartea i chiar pe loc. Existdoar destule pretexte pentru asta i nimeni n-o sb nuiascnimic. Szicem, bun oar , cdomnul de Monterabeau i domnul de Pincornay, n loc sstea de vorb prietene te pe straddespre ni te lucruri pe care ar fi trebuit sle dea uit rii, s-ar fi luat la ceartpentru ni te lucruri de care aveau tot dreptul s - i aminteasc ; ei bine, cearta asta n-ar putea oare pricinui un duel ntre domnul de Pincornay i domnul de Monterabeau? Se poate ntmpla uneori ca n timpul duelului adversarii sfandeze amndoi deodat i, fandnd, sse str pungcu spada unul pe altul n aceea i clip ; a doua zi dupce va fi avut loc aceastr fuial , domniile lor vor fi g si i z rind epeni n Pr-aux-Clercs, a a cum i-au g sit epeni pe domnii de Qulus, de Schomberg i de Maugiron la Tournelles: ntmplarea aceasta va avea r sunetul pe care poate s -l aib ndeob te un duel, atta tot. Voi avea grij deci s fie ucis cred c n elege i, nu-i a a, domnilor? voi avea grij deci s fie ucis n duel sau ntr-un mod oarecare oricine va tr da secretele cur ii regale. Montcrabeau i pierdu aproape cu totul cuno tin a i se rezem de camaradul s u, care, din galben, se f cuse vn t la fa i care i ncle tase att de tare f lcile, nct mai-mai s - i f rme m selele. Pentru gre elile mai pu in grave continuLoignac pedepsele pe care le voi da nu vor fi chiar att de grele; nchisoarea, de pild , pe care o voi folosi numai n m sura n care, pedepsindu-l cu str nicie pe vinovat, regele nu va avea de suferit nici un neajuns. Deocamdatvoi cru a via a domnului de Montcrabeau, care a vorbit f rrost, ia domnului de Pincornay, care s-a mul umit sasculte; n eleg s -i iert, zic, pentru cse prea poate sse fi n elat i pentru cnu cuno teau unele lucruri; nu-i voi pedepsi nici cu nchisoarea, deoarece s-ar putea sam nevoie de ei ast -searsau mine; prin urmare, le voi h r zi cea de-a treia pedeapsla care am de gnd s -i supun pe cei ce vor s vr i vreo abatere, adicamenda. La auzul cuvntului amend , domnul de Chalabre f cu o mutr lung , ca botul unui dihor. A i primit o mie de livre, domnilor, din care ve i da napoi o sut ; banii ace tia vor fi ntrebuin a i de mine spre a a-i r spl ti, potrivit cu

meritele fiec ruia, pe cei c rora nu le voi g si nici un cusur. O sutde livre! bolborosi Pincornay. Sfiu al dracului dacmai am vreun gologan, i-am cheltuit pe to i ca smferchezuiesc. N-ai dect svinzi lan ul spuse Loignac. Sunt gata smlipsesc de el n folosul regelui r spunse Pincornay. Nici snu te gnde ti, domnule. Regele nu obi nuie te s cumpere lucrurile supu ilor s i, ca spl teascamenzile lor; vinde-l dumneata nsu i i pl te te cu mna dumitale. Mai aveam ncceva de spus continuLoignac. Am b gat de seamcexistfelurite pricini de glceavntre unii dintre osta ii acestei companii: ori de cte ori se va isca vreo nen elegere, vreau ca pricina s -mi fie adusla cuno tin , fiind singurul n drept a cump ni temeiurile acelei nen elegeri i de a porunci o ntlnire pe teren, n cazul cnd voi socoti cntlnirea trebuie neap rat saibloc. Prea multlume este ucisn duel n zilele noastre fiindca a cere moda i n-avrea ca, de dragul modei, compania mea s fie mereu mpu inat i snu-mi mai poatfi de nici un ajutor. Primul duel, prima provocare ce va avea loc f rncuviin area mea va fi pedepsitcu temni grea, cu o amendustur toare sau chiar cu o sanc iune i mai sever dacserviciul ar avea prea mult de suferit din pricina asta. Cei asupra c rora se r sfrng aceste m suri s facbine s le respecte. Pute i pleca, domnilor! A, eram s uit: cincisprezece dintre dumneavoastvor a tepta ast -searn timpul orelor de primire n fa a sc rii apartamentului maiest ii sale i, dacva fi nevoie, la primul semnal vor c uta sse r spndeascprin anticamere; cincisprezece i vor face de lucru afar , n a a fel nct snu se bage de seam c-ar avea vreo misiune de mplinit, i se vor amesteca printre oamenii din suita celor ce vor veni la palat; n sfr it, ceilal i cincisprezece vor r mne la corpul de gard . Domnule lucuvntul Sainte-Maline. apropiindu-se de el a avea i eu ceva de spus dac -mi ng dui i, nu ca s -mi dau cu p rerea, mfereascsfntul, ci ca scer o l murire: orice o tire n toatputerea cuvntului trebuie s se afle sub comanda cuiva. Cum putem noi ac iona ca un singur om ctvreme nu avem un comandant? i eu ce sunt aici? ntrebLoignac. Dumneavoastrsunte i generalul nostru. Ba nu, domnule, te n eli, nu sunt eu, ci domnul duce d'pernon. Atunci sunte i c pitanul nostru? Chiar a a i tot nu-i de ajuns, domnule: ar trebui savem cte un ofi er de fiecare grupde cincisprezece oameni. Ai dreptate recunoscu Loignac. Oricum, nu pot smmpart n trei n fiecare zi: i totu i n-avrea ca vreunul dintre dumneavoastrs se ridice deasupra celorlal i dect prin merite. Oh! Ct despre asta, domnule, orice a i spune, meritele vor ie i singure la lumin i, cnd vom porni la treab , ve i vedea c exist deosebiri, chiar dacn linii generale nu se arat s fie.

A a dar, voi numi comandan i cu schimbul rosti Loignac dup ce cump ni n gnd cteva clipe la spusele lui Sainte-Maline. Ori de cte ori vvoi ncredin a o misiune, am s v anun i numele comandantului respectiv. n felul acesta, rnd pe rnd, fiecare se va deprinde sasculte i scomande; c ci deocamdatn-am ajuns ncs cunosc nsu irile nim nui: trebuie mai nti cnsu irile acestea sse desf oare pentru a mhot r pe cine saleg. Voi privi deci i voi cnt ri pe fiecare. Sainte-Maline f cu o plec ciune i intrdin nou n front. Prin urmare, a i n eles continuLoignac v-am mp r it n grupe de cte cincisprezece oameni; ti i cu to ii, cred, cum a i fost repartiza i; prima grupva sta la picioarele sc rii, a doua n curte, a treia la corpul de gard ; ultimii cincisprezece, pe jum tate mbr ca i i cu spada la c p ti, adicgata sporneascla primul semnal. i acum sunte i liberi, domnilor! Domnule de Montcrabeau i domnule de Pincornay, mine urmeazspl ti i amenda; eu sunt vistiernicul. Pute i pleca. Ie ircu to ii, afarde Ernauton de Carmainges, care r mase n urm . Dore ti ceva, domnule? l ntrebLoignac. Da, domnule r spunse Ernauton, nclinndu-se. Mi se pare c a i uitat sne l muri i ce anume avem de f cut. A fi n slujba regelui este un prilej de mndrie, f rndoial , dar afi vrut s tiu totu i pn unde merg ndatoririle acestei slujbe. E o ntrebare destul de ginga , domnule spuse Loignac i- i m rturisesc cn-aputea s - i r spund r spicat. Mi-aputea ng dui, domnule, sv ntreb pentru ce? Felul n care i se adresase domnului de Loignac era de o polite e att de des vr it , nct, mpotriva obiceiului s u, domnul de Loignac se str dui n zadar sg seascun r spuns t ios. Pentru c , de cele mai multe ori, eu nsumi nu tiu diminea a ce voi avea de f cut seara. Domnia voastr , domnule rosti Carmainges ave i un rang att de nalt fa de noi, ceilal i, nct cu siguran c ti i o mul ime de lucruri despre care noi habar n-avem. F i dumneata a a cum am f cut i eu, domnule de Carmainges; cautsafli singur lucrurile astea f r s i le spunnimeni. Dinspre partea mea, ai toatlibertatea. Avrea smlas c l uzit de domnia voastr spuse Ernauion deoarece, neavnd nici un fel de prieteni i nici un fel de du mani aici, la curte, i nefiind mnat de nici un sentiment p tima , a putea s v fiu de mai mult folos dect al ii, chiar dacn-afi mai destoinic dect ei. Zici cn-ai nici prieteni, nici du mani? Nu, domnule. Dar cel pu in pe monarh, cred c -l iube ti, totu i? Sunt dator s -l iubesc i vreau s -l iubesc, domnule de Loignac, ca slujitor, ca supus i ca gentilom.

Ei, uite, acesta este unul din punctele cardinale dupcare trebuie ste c l uze ti; dace ti un om iste , cu ajutorul lui vei reu i s -l descoperi pe cel ce se aflde partea cealalt . Prea bine, domnule r spunse Emauton, f cnd o plec ciune acum sunt pe deplin l murit .A mai r mas totu i un lucru, care m fr mntpeste m sur . Care anume, domnule? Datoria de a msupune f r s crcnesc. Asta, n primul rnd. mi dau foarte bine seama, domnule. Totu i, unor oameni cu obrazul sub ire, care in la demnitatea lor, le vine uneori cam greu sse supunf rscrcneasc . Asta nu mprive te pe mine, domnule de Carmainges spuse Loignac. Cu toate astea, domnule, ce face i atunci cnd primi i un ordin care nu ve pe plac? Citesc semn tura domnului d'pernon i atunci msimt mp cat. Dar domnul d'pernon? Domnul d'pernon cite te, la rndul s u, semn tura maiest ii sale i, ca i mine, se simte mp cat. Ave i dreptate, domnule recunoscu Ernauton. Sluga dumneavoastrpreaplecat , domnule! Ernauton d du splece, dar, de astdat , l opri Loignac. Deoarece cuvintele dumitale au f cut s -mi ncol eascn minte unele idei, vreau s - i spun cteva lucruri pe care nu le-adest inui altora, c ci nimeni altul nu mi-a vorbit pnacum cu atta curaj i, n acela i timp, att de cuviincios cum mi-ai vorbit dumneata. Ernauton se nclin . Domnule spuse Loignac, apropiindu-se de tn rul gentilon s-ar putea ca ast -searsvino persoansimandicoas : ai grijsn-o scapi din ochi i caut s te ii pas cu pas dupea ndatce va ie i din palat. mi da i voie svspun, domnule, dacnu veste cu sup rare, casta se cheam , pare-mi-se, a spiona? A spiona? Crezi? rosti cu r cealLoignac. Se prea poate, dar uite... Scoase apoi din vesta lui cu mneci bufante un sul de hrtie, pe care i-l ntinse lui Carmainges; acesta l desf ur i citi: Lua i m suri sfie urm rit domnul de Mayenne, dacar ndr zni cumva svinast -sear la palat. Semnat? ntrebLoignac. Semnat d'pernon citi de Carmainges.

A adar, domnule? Ave i dreptate ncuviin Ernauton, f cnd o plec ciune pn la p mnt. l voi urm ri pe domnul de Mayenne. XXXII DOMNII DIN BURGHEZIA PARISULUI Domnul de Mayenne, care, f rsaibhabar de nimic, pricinuise atta fr mntare la Luvru, ie i din palatul ducilor de Guise pe poarta din dos i, a a cum era, cu cizmele n picioare, ca i cnd abia atunci ar fi sosit dintr-o c l torie, se ndreptc lare spre Luvru, nso it de trei gentilomi. n tiin at de venirea lui, domnul d'pernon se gr bi s -l anun e pe rege. Domnul de Loignac, care fusese de asemenea prevenit, avusese grij sle trimitdin nou vorbcelor Patruzeci i Cinci; cincisprezece dintre ei se aflau deci r spndi i prin anticamere, a a cum r m sese stabilit, cincisprezece n curte i paisprezece la corpul de gard . Am spus paisprezece deoarece Ernauton, care primise, a a cum am v zut mai nainte, o misiune special , nu se mai g sea n momentul acela n mijlocul camarazilor s i. Cum nssuita domnului de Mayenne nu era f cutsstrneasc nici o ngrijorare, grupa a doua primi ncuviin area sse napoieze la cazarm . Poftit n apartamentul maiest ii sale, domnul de Mayenne prezent regelui omagiile sale respectuoase, pe care monarhul le ntmpincu o pref cutvoio ie. A adar, vere, i s-a f cut dor de Paris? l ntrebregele. Da, sire r spunse Mayenne. Am socotit de datoria mea s vin, n numele fra ilor mei i al meu, spre a-i aminti maiest ii voastre c suntem cei mai credincio i supu i ai s i. Ba nu, z u, ce vorbe ti! exclamHenric. E un lucru att de cunoscut, nct, l snd deoparte pl cerea pe care mi-ai f cut-o venind s mvezi, puteai, ntr-adev r, ste scute ti de osteneala acestei c l torii. F rndoialnsc trebuie s mai fie i alt pricinla mijloc, nu-i a a? Sire, m-am temut ca nu cumva bun voin a pe care o ar ta i fa de casa de Guise snu fie tirbitde zvonurile n stru nice pe care vr jma ii le-au r spndit de o bucatde vreme pe seama noastr . Ce zvonuri! ntrebmonarhul cu aerul acela blajin care-l f cea s fie att de primejdios chiar i pentru prietenii cei mai apropia i. Cum se poate?! exclamMayenne, oarecum descump nit. Maiestatea voastrn-a auzit spunndu-se despre noi nici un cuvnt menit sne arate ntr-o lumindefavorabil ? Aflo dat pentru totdeauna, vere r spunse regele cn-a putea cu nici un pre ng dui ca domnii de Guise sfie ponegri i n fa a

mea: i cum toatlumea tie asta mai bine dect se pare c tii domnia ta, nimeni nu spune nimic, duce. Atunci, sire continuMayenne nu-mi pare r u cam venit, deoarece am avut bucuria s -mi v d suveranul i s -l g sesc n asemenea fericite dispozi ii. Trebuie totu i srecunosc cm-am gr bit f r rost. Nu-i nimic, duce, Parisul este un oraminunat de pe urma c ruia po i avea oricnd prilejul s tragi foloase replicmonarhul. Da, sire, dar avem i noi socotelile noastre la Soissons. Ce socoteli, duce? Cele care privesc pe maiestatea voastr , sire. Ai dreptate, Mayenne, ai dreptate! ngrije te-te de ele i de aci nainte, a a cum ai f cut i pnacum; eu tiu s pre uiesc i s r spl tesc precum se cuvine purtarea slujitorilor mei. Ducele p r si palatul cu zmbetul pe buze. Monarhul se ntoarse la el n camer , frecndu- i minile. La un semn pe care i-l f cu Loignac, Ernauton i opti un cuvnt valetului s u i se gr bi s plece pe urmele celor patru c l re i. Valetul o rupse la fugspre grajduri, iar Ernauton o porni pe jos. N-avea nici un motiv sse team c-ar putea s -l scape din ochi pe domnul de Mayenne; datorit lui Perducas de Pincorney, care nu tiuse s - i ingura, se aflase peste tot n Paris despre sosirea unui prin din casa de Guise. La auzul acestei ve ti, vrednicii membri ai Ligii ncepusersiasdin brlogurile lor i s -i adulmece urma. Mayenne era u or de recunoscut, fiind lat n umeri i la f ptur i cu barba n strachin , precum spune L'toile. Lumea se inuse dupel pnla por ile Luvrului, unde alaiul l a teptase siaspentru a-l lua din nou n primire, petrecndu-l pnla poarta palatului s u. Zadarnic se str duia Mayneville sa-i ndep rteze pe cei mai nfoca i, spunndu-le: Mai domol, oameni buni, mai domol! Ce Dumnezeu! Vre i sne d m de gol? Ducele era nso it de cel pu in dou -trei sute de oameni, care se ineau buluc dupel atunci cnd ajunse la palatul Saint-Denis, unde hot rse strag . A a stnd lucrurile, Emauton putu s -l urm reascpe duce cu cea mai mare nlesnire, f rca nimeni s -l bage n seam . n momentul cnd ducele se ntoarse ca ssalute mul imea nainte de a intra n palat, lui Carmainges i se p ru a recunoa te ntr-unul din gentilomii din preajma sa pe c l re ul ce ntov r ise sau care fusese ntov r it de pajul de mai deun zi, acela pe care-l ajutase sp trund n ora pe poarta Saint-Antoine i care ar tase o att de ciudatcuriozitate pentru caznele lui Salcde. Nici nu apucase bine Mayenne sintre n palat, i aproape n aceea i clip o litier i deschise drum prin gloat . Mayneville se gr bi s -i iasn ntmpinare; cineva din untru trase perdeaua la o parte i, la

lumina unei raze de lun , lui Ernauton i se p ru a recunoa te chipul pajului din ajun i al doamnei de la poarta Saint-Antoine. Mayneville schimbcteva cuvinte cu doamna, dupcare litiera se mistui sub bolta de la intrarea palatului; Mayneville porni n urma litierei i poarta se nchise dupel. Pu in mai apoi, Mayneville ie i n balcon spre a mul umi parizienilor n numele ducelui i, cum se f cuse trziu, i pofti splece acaspentru a nu da prilej r uvoitorilor scleveteascdin pricincse adunaser acolo. Dnd urmare acestui ndemn, se risipircu to ii care ncotro, cu excep ia unui grup de zece b rba i care intrasero datcu ducele n palat. Ernauton se gr bi splece la fel ca toatlumea sau, mai bine zis, n timp ce toatlumea se ndep rta de palat, se pref cu doar cse preg te te de plecare. Cei zece ale i care, spre deosebire de ceilal i, r maserlocului, erau deputa ii trimi i de Lig spre a mul umi domnului de Mayenne pentru c venise, dar n acela i timp spre a-l ruga din r sputeri s -l nduplece pe fratele domniei sale svinla Paris. ntr-adev r, bravii no tri burghezi cu care am f cut n treac t cuno tin ceva mai nainte, n seara de pomincnd se ntmplase istoria cu plato ele, bravii no tri burghezi, care nu erau lipsi i de imagina ie, puseserla cale, cu prilejul consf tuirilor inute ntre timp, o mul ime de planuri i acum nu mai aveau nevoie dect de consfin irea i de sprijinul unui conduc tor pe care sse poatbizui. Bussy-Leclerc venise saducvestea c f cuse instruc ie cu c lug rii de la trei mn stiri, deprinzndu-i smnuiasc armele, i c recrutase cinci sute de cet eni; cu alte cuvinte pusese pe picior de r zboi un efectiv de o mie de oameni. Lachapelle-Marteau i f cuse leg turi n rndurile magistra ilor, ale con opi tilor i ale puzderiei de slujba i de la palatul justi iei. Era deci n stare sle punla dispozi ie deopotrivgndirea c l uzitoare i ac iunea, gndirea fiind ntruchipatprin dousute de magistra i, iar ac iunea prin dousute de arca i. Brigard avea la ndemnnegustorimea din strada Lombarzilor, precum i o parte din stlpii halelor i ai str zii Saint-Denis. Cruc mp r ise procurorii cu Lachapelle-Marteau i, pe deasupra, mai putea sdispun i de Universitatea din Paris. Delbar era n m sursaducpe to i marinarii i hamalii din port, care mai de care mai abra , alc tuind laolaltun contingent de cinci sute de oameni. Lauchard dispunea de cinci sute de geamba i i de negustori de cai, catolici nfoca i cu to ii. Un meseriaanume Pollard, care f cea vase de cositor, i un crn ar, care se chema Gilbert, nsumau mpreun o sutde m celari i de crn ari din ora i din cartierele m rgina e.

Jupn Nicolas Poulain, prietenul lui Chicot, era gata s aducpe oricine i orice. Dupce ducele, z vort cu str nicie ntr-o nc pere ferit , ascult toate aceste dezv luiri i propuneri, m rturisi: Am toatadmira ia pentru puterea Ligii, dar nu v d nc elul pe care, de bunseam , a venit s mi-l nf i eze. Jupn Lachapelle-Marteau se preg ti pe loc s inun discurs, alc tuit din trei p r i, duptipic; toatlumea tia ceste un pis log f r pereche. Mayenne se nfior . n doucuvinte, vrog! spuse el. Bussy-Leclerc interveni, lundu-i lui Marteau vorba din gur . Uita i! rosti el. Dorim cu to ii din r sputeri o schimbare. Suntem cei mai tari n clipa de fa i vrem deci sse ntmple aceast schimbare: scurt i cuprinz tor. Dar prin ce mijloace crede i cve i putea face aceastschimbare? ntrebMayenne. Mi se pare spuse Bussy-Leclerc, obi nuit svorbeascf r ocoli uri, ceea ce din partea unui om cu o obr ie att de umilputea s treacdrept ndr zneal mi se pare c , de vreme ce ideea Uniunii a pornit de la conduc torii no tri, este de datoria lor i nu a noastrs arate elurile ei. Domnilor r spunse Mayenne ave i perfectdreptate: elurile trebuie sfie ar tate de cei ce au cinstea sfie conduc torii domniilor voastre. Cred nsce cazul sv repet nc o datcgeneralul trebuie shot rascsingur cnd anume se cuvine sporneascb t lia i c , de i trupele stau n fa a lui n ordine de b taie, narmate i pline de nsufle ire, el nu dtotu i semnalul de atac dect atunci cnd socote te ctrebuie s-o fac . Oricum, monseniore st rui la rndul s u Cruc Liga este gr bit , a a cum am avut cinstea sv spunem mai nainte. Gr bitce sfac , domnule Cruce? ntrebMayenne. P i s-ajungmai repede. Unde? La int ! Trebuie s ti i cavem i noi planul nostru. Atunci se schimbsocoteala spuse Mayenne. Din moment ce ave i planul dumneavoastr , nu mai am nimic de ad ugat. Da, monseniore; dar ne putem bizui pe sprijinul domniilor voastre? F r ndoial , n cazul cnd planul acesta va avea ncuviin area fratelui meu i a mea. Cred c-o svplac , monseniore. Atunci svedem despre ce-i vorba. Membrii Ligii se uitarunul la altul; vreo doi-trei dintre dn ii i f cursemn lui Lachapelle-Marteau sia cuvntul. Lachapelle-Marteau naint c iva pa i i p ru s -i cearducelui ng duin a de a da l muririle cuvenite.

Vorbe te! l pofti ducele. Svede i, monseniore ncepu Marteau. Planul sta, noi l-am n scocit, adic Leclerc, Cruc i cu mine; l-am rumegat pe ndelete i sunt aproape sigur c-o sdea rezultate. Pe scurt, domnule Marteau, pe scurt. Existaici, n ora , cteva puncte care fac leg tura ntre for ele cet ii: Marele i Micul Chtelet, palatul Temple, Prim ria, Arsenalul i palatul Luvru. A a e ncuviin ducele. Toate aceste puncte sunt ap rate de ni te garnizoane permanente, dar care pot fi luate cu asalt f rmulttevatur , deoarece nici una din ele nu se a teaptla un atac. i asta-i adev rat spuse ducele. Totu i, pe de altparte, ora ul se afl ap rat n primul rnd de cavalerul str jii cu arca ii s i, care sunt gata s alerge oriunde se ive te o primejdie, a a nct pe ei se reazemde fapt ap rarea Parisului. i acum svede i ce-am pus la cale: s -l ncol im la el acas pe cavalerul str jii, care locuie te la Couture-Sainte-Catherine. Putem da lovitura f r nici o zarv , fiind un loc pustiu i l turalnic. Mayenne cl tindin cap. Orict de pustiu i de l turalnic ar fi spuse el nu se poate sparge chiar a a, cu una cu dou , o u zdrav n i nici nu se pot trage dou zeci de focuri de archebuzf rsse facpu in zarv . Ne-am gndit i la aceasta, monseniore replic Marteau. Unul dintre arca ii cavalerului este omul nostru. O smergem vreo doi-trei dintre noi n puterea nop ii i o s batem la u ; arca ul o svinsne deschid , pe urmo sse ducs -l n tiin eze pe cavaler c maiestatea sa vrea s -i vorbeasc . N-are de ce s i se par curios, pentru cregele obi nuie te s -l cheme cel pu in o datpe lunca s -i cearraportul sau s -i ncredin eze cine tie ce misiune. ndatce u a va fi descuiat , vom b ga n caszece oameni, ni te marinari care locuiesc n cartierul Saint-Paul i care vor avea grijs -i facde petrecanie cavalerului nostru. Adics -l omoare? Da, monseniore. n felul acesta, primele m suri de ap rare vor fi din capul locului st vilite. E adev rat cmai sunt i al i magistra i, i al i dreg tori, pe care burghezii frico i sau politicii ar putea s -i punn frunte. Domnul pre edinte, bun oar , domnul d'O, domnul de Chi-verny, domnul procuror Laguesle; ei bine, o sspargem u ile i o sn v lim n casele lor la aceea i or : noaptea sfntului Bartolomeu ne-a ar tat cum se face treaba asta i o sne r fuim i cu ei tot a a cum ne vom fi r fuit cu domnul cavaler al str jii. Chiar a a? zise ducele, cere i d dea seama cse ngroa gluma. Ar fi cel mai nimerit prilej, monseniore, ca st b rm asupra politicilor, pe care i-am ochit de pe acum prin cartierele noastre, i s

sfr im o datpentru totdeauna cu c peteniile tuturor ereticilor, fie ei religio i sau politici. Toate-s bune i frumoase, domnilor spuse Mayenne dar nc nu m-a i l murit dacvncumeta i cumva scuceri i tot a a, n doi timpi i trei mi c ri, i Luvrul, care este o fort rea n toat puterea cuvntului, unde se tie czi i noapte stau de veghe g rzile i gentilomii. Regele, orict ar fi el de sperios, n-o sse lase c s pit ca bietul cavaler al str jii; o s pun , fire te, mna pe spad i, oricum ar fi, totu i e regele rii: gndi i-vnumai ce nrurire poate saibasupra burghezimii prezen a lui, iar n cazul acesta, cu siguran c-o sfi i nvin i. Am ales patru mii de oameni spre a lua cu asalt palatul, monseniore, patru mii de oameni care nu ndr gesc chiar att de mult casa de Valois, pentru ca prezen a regelui s aibasupra lor nrurirea despre care vorbea i. i crede i cpatru mii sunt de ajuns? F r ndoial , vom fi zece contra unu spuse Bussy-Leclerc. Dar elve ienii? Sunt patru mii de osta i, domnilor. Da, numai celve ienii sunt la Lagny, iar Lagny se afarla opt leghe de Paris. Szicem, a adar, c regele ar g si mijlocul s le dea de tire: le-ar trebui pe pu in douore tafetelor ca s dea o fugpnacolo c lare i alte opt ore elve ienilor ca svinncoace pe jos, ceea ce nseamnzece ore n cap; ar sosi aici numai bine ca s g seasc barierele nchise; fiindcn zece ore vom fi st pni peste tot ora ul. Prea bine! Szicem ctoate astea s-au ntmplat; cavalerul str jii a fost r pus, politicii spulbera i, demnitarii mazili i i toate piedicile nl turate, n sfr it: presupun cv-a i gndit, nu-i a a, ce-o s face i atunci. Vom alc tui un guvern de oameni cinsti i, a a ca noi r spunse Brigard i atta timp ct micul nostru nego va merge strun , iar copiii i nevestele noastre vor avea o pine pe mas , nu mai avem ce dori. Poate cunii dintre noi, mai ambi io i, vor pofti s fie efi de sector, de cartier sau comandan ii unei companii de mili ie; foarte bine, domnule duce, vor fi i pace, dar asta-i tot. Vede i deci cnu suntem de loc n zuro i. Domnule Brigard, ai vorbit ca din carte spuse ducele. A a e, sunte i oameni cinsti i, tiu prea bine i cred cn-a i primi sface i crd ie cu ori icine. O, nu, cu nici un pre ! protestarmai mul i. Nu ne place s amestec m merele putrede cu cele s n toase. Minunat! exclamducele. V-a ie it un porumbel din gur . i acum ia svedem: domnule locotenent de poli ie, ce zici dumneata. Sunt mul i derbedei i r uf c tori n le-de-France? Nicolas Poulain, care nu deschisese o singurdatgura pn atunci, f cu f r svrea un pas nainte. Binen eles, monseniore r spunse el din cale afarde mul i...

Ai putea sne spui cam cte capete num rscursurile astea? Da, mai mult sau mai pu in. Ia fo socoteal , jupn Poulain. Poulain se apucsnumere pe degete. Ho i, ntre trei i patru mii; oameni f r c p ti i cer etori, ntre doumii i doumii cinci sute; borfa i, ntre o mie cinci sute i dou mii; uciga i, ntre patru i cinci sute. Bun! Va szic pe pu in vreo ase mii sau ase mii cinci sute de nemernici n stare de orice mr vie. i ce credin au oamenii ace tia? Cum a i spus, monseniore? i m rturisi Poulain nedumerirea. Te-am ntrebat dacsunt catolici sau hugheno i. Poulain ncepu srd . Au fel i fel de credin e, monseniore spuse el sau mai curnd una singur : galbenii sunt Dumnezeul la care se nchin , iar sngele este profetul lor. Bun! Asta n ce prive te credin a lor religioas , ca szicem a a. i acum s vedem ce-ai putea sne spui despre crezul lor politic. Cu cine in: cu familia de Valois, cu Liga, sunt navarezi sau politici nfoca i? Sunt tlhari i punga i. Monseniore, sper cnu v nchipui i interveni Cruc c-am putea sne nh it m cumva cu asemenea lep d turi. Binen eles, domnule Cruc, cum a putea s -mi nchipui a a ceva?! Tocmai asta mnemul ume te. i de ce vnemul ume te, monseniore? ntrebarmira i c iva dintre membrii deput iei. Fiindcvda i seama, domnilor, coamenii ace tia care nu cred n nimic i pe care nu ne putem bizui c-ar putea s mbr i eze cauza noastr , v znd cnu mai existjudec tori n tot Parisul, nici for public , nici monarhie, c n-a mai r mas nimic, n fine, din ceea ce i ine n fru n momentul de fa , se vor repezi sjefuiascpr v liile domniilor voastre n timp ce ve i da b t lia, i casele dumneavoastrn timp ce ve i lua cu asalt palatul regal: cnd vor trece de partea elve ienilor, r zboindu-se cu dumneavoastr , cnd de partea domniilor voastre, luptnd mpotriva elve ienilor, a a nct, orice s-ar ntmpla, tot ei vor fi cei mai tari. Ei, dr cia dracului! bomb nirdeputa ii, uitndu-se unul la altul. Cred ceste un lucru destul de serios ca s ne dea de gndit, nu-i a a, domnilor? ntreb ducele. n ce mprive te, vm rturisesc c mfr mntpeste m sur i mvoi str dui sg sesc mijlocul de a prentmpina acest neajuns; c ci interesele domniilor voastre trebuie s treacnaintea n zuin elor noastre: asta-i deviza fratelui meu i a mea. Un murmur de ncuviin are se desprinse de pe buzele deputa ilor. i acum, domnilor, ng dui i unui om care a f cut dou zeci i patru de leghe c lare, b tnd drumurile o noapte i o zi ncheiat , sse odihneascm car cteva ceasuri. N-o sse ntmple nimic dacmai

t r g nim un timp, cel pu in deocamdat , n vreme ce, dacface i vreo mi care, s-ar putea s-o p im: sau dumneavoastr , poate, sunte i de alt p rere? Ba nu, domnule duce se gr bi s -l asigure Brigard. Foarte bine, atunci. R mnem deci slugile dumneavoastr plecate, monseniore continuBrigard i cnd ve i binevoi sstatornici i o nountrunire... Ct de curnd, domnilor, fi i pe pace spuse Mayenne. Mine, poate, sau, cel mai trziu, poimine. i f rsmai z boveasc , i lur mas bun de la ei, l sndu-i buim ci i de aceast ipotez ce le dezv luise o primejdie despre care nici habar nu avuseserpn atunci. Dar abia apucase s iasdin sal , cnd o u mascat de tapiserie se deschise brusc i o femeie n v li n untru. Ducesa! exclamardeputa ii. Da, domnilor! nt ri ea cu nsufle ire. Ducesa, care a venit sv scoatdin ncurc tur . Deputa ii, care tiau ct era de energic , dar care n acela i timp se temeau de firea ei aprig , se gr bir s-o nconjoare. Domnilor continuducesa, surz toare ceea ce evreii n-au fost n stare sfac , Iudita a reu it s nf ptuiascsingurcu mna ei; nu pierde i curajul, fiindc i eu am un plan. i ntinznd membrilor Ligii doumini de z pad , pe care cei mai curtenitori dintre ei le s rutar , ie i pe u a care, o clip mai nainte, se nchisese n urma lui Mayenne. Sfinte Sisoe! se minunBussy-Leclerc, sugndu- i must ile i petrecnd-o cu privirea pe duces . Z u dac nu-mi vine scred ceste singurul b rbat din familie! Of! suspinNicolas Poulain, tergndu- i sudoarea ce-i brobonase fruntea la ivirea doamnei de Montpensier. Ada orict sm v d odatsc pat de aici!

XXXIII FRATELE BORROME Era aproape ora zece seara; domnii deputa i se ntorceau destui de paraponisi i i, pe m surce se apropiau de casele lor, la fiecare col de strad , rnd pe rnd, se desprindeau din grup dupun schimb de polite uri. Nicolas Poulain, care locuia mai departe dect to i ceilal i, r mase singur n cele din urm i- i v zu mai departe de drum, cugetnd adnc la situa ia criticce-l f cuse sscape un oftat, a a cum am v zut n ultimul paragraf al capitolului precedent. ntr-adev r, ziua aceea fusese pentru toatlumea i mai cu seam

pentru dnsul bogatn peripe ii. Se ntorcea deci acas , nfiorat pnn fundul inimii de tot ceea ce-i auziserurechile i chibzuind n sinea lui c , de vreme ce Strigoiul socotise cu cale s -l ndemne a da n vileag uneltirea urzitla Vincennes, Robert Briquet nu-l va ierta n vecii vecilor pentru cn-a dezv luit planul de b taie nf i at cu atta naivitate de Lachapelle-Marteau domnului de Mayenne. Cum mergea a a, cople it de gnduri, pe la mijlocul str zii Pierre-au-Ral, un fel de gang, larg abia de vreo patru picioare, care r spundea n strada Neuve-Saint-Mry, Nicolas Poulain v zu alergnd n direc ie opuscelei n care se ducea el o ras de c lug r iacobin, suflecatpnla genunchi. Trebuia sse lipeascde perete, c ci uli a era att de ngust , nct doi cre tini nu aveau loc s mearg unul lngaltul de-a lungul ei. Nicolas Poulain n d jduia csmerenia sorocitcinului monahal va socoti de cuvin s -l lase pe el streacprimul, fiind militar. i-ai g sit! C lug rul o rupse la fugca un cerb h ituit; att de n prasnic i luase vnt, nct ar fi fost n stare sculce la p mnt un zid, iar Nicolas Poulain se trase deoparte, boscorodindu-l, de teamsnu-l dea peste cap. n momentul acela se iscntre ei, pe ulicioara nghesuitntre case, o b l b nealscitoare, a a cum se ntmplndeob te atunci cnd doi oameni nehot r i vor streacunul pe lngaltul f r s se ia n bra e, din care pricinmereu se lovesc piept n piept. Poulain trase o njur tur , c lug rul blestem de cele sfinte i, pn la urm , omul n sutan , mai iute din fire dect militarul, l n f cde mijloc i-l lipi de perete. n toiul acestei h r uieli, tocmai cnd erau gata sse ncaiere, i d durseama amndoi deodat c se cunosc. Fratele Borrome! se mir Poulain. Jupn Nicolas Poulain! exclamc lug rul. Ce mai faci? ntrebPoulain cu acea fermec toare senin tate i acea nedezmin itng duin pe care numai la cet eanul parizian le po i g si. Prost de tot i r spunse monahul, care nu reu ea s - i domoleascsup rarea chiar att de u or ca mireanul fiindceram foarte gr bit i uite cdin pricina dumitale am ntrziat. Amarnics mn de om e ti dumneata! i ntoarse vorba Poulain. Mereu b t ios ca un roman! Unde dracu fugi a a, mncnd p mntul, la ora asta? Cdoar n-o fi luat foc mn stirea?! Da' de unde! Am fost la doamna duces ; aveam ceva de vorbit cu Mayneville. La care duces ? Nu existdect o singurduces , pare-mi-se, n casa c reia se poate sta de vorbcu Mayneville ripostBorrome, care, n primul moment, se gndise c-ar fi mai bine s -i r spundr spicat, deoarece locotenentul de poli ie putea foarte u or spunpe cineva s -l urm -

reasc , dar care, v zndu-l att de curios pe locotenent, nu voia totu i s - i dea prea mult drumul la gur . i pentru ce ziceai cte-ai dus la doamna de Montpensier? st rui Nicolas Poulain. Ei, Doamne, pentru un fleac de nimic spuse Borrome, c utnd s -i dea un r spuns ct mai bine ticluit. Doamna ducesl-a rugat pe preacucernicul nostru stare s se nvredniceasc a fi duhovnicul domniei sale: sfin ia sa, n primul moment, s-a gr bit sprimeasc , dar ntre timp va fi avut cine tie ce ndoieli, pentru cs-a r zgndit. ntrevederea urma saibloc mine diminea ; trebuie deci s -i spun ducesei din partea lui dom Modeste Gorenflot cnu se mai poate bizui pe dnsul. Foarte bine, dar dacnu mn el, scumpe i iubite fr ioare, drumul dumitale nu duce spre palatul Guise; ba chiar a putea spune c n clipa de fa domnia ta i ntorci pur i simplu spatele. Sigur cda o schimbrepede fratele Borrome de vreme ce vin dintr-acolo. i atunci unde te duci? Mi s-a spus la palat cdoamna ducesse afln vizit la domnul de Mayenne, care a sosit ast -searla ora i a tras la palatul Saint-Denis. i asta-i adev rat recunoscu Poulain. Ducele se afl , a a cum ai spus, la palatul Saint-Denis, iar ducesa, n momentul de fa , este al turi de dnsul; dar z u, cumetre, ce rost are, rogu-te, sumbli cu vicle uguri fa de mine? Dupcte tiu eu, nu prea se obi nuie te ca economul mn stirii sfie purtat pe drumuri cu tafete. De ce nu, cnd e vorba de o prin es ? Tocmai dumneata, omul de ncredere al lui Mayneville, crezi n m rturisirile doamnei ducese de Montpensier? i de ce n-acrede? Ce dracu! Doar cuno ti foarte bine. scumpule, distan a de la chinovie pnn mijlocul oselei, de vreme ce chiar dumneata m-ai pus s-o m sor: ia seama! E ti att de zgrcit la vorbcu mine, nct aputea s -mi nchipui cine tie ce. i ai gre i, dragdomnule Poulain, te rog smcrezi, fiindc nu tiu nimic mai mult. Iar acum, fii att de bun i las -msplec, c ci s-ar putea sn-o mai g sesc pe doamna duces . Ai s-o g se ti, oricum, acasla dnsa, unde trebuie s se ntoarcpnla urm i unde ai fi putut foarte bine s-o a tep i. Ei, Doamne! exclamBorrome. La drept vorbind, nu mi-ar p rea r u sdau ochi un moment i cu domnul duce. Nu mai spune! C ci i cuno ti doar i dumneata obiceiul: dacse ntmpls plece ntre timp la amanta lui, nu mai e chip spui mna pe dnsul. A a mai vii de-acas . i acum c tiu cu cine ai treab , nu-mi r mne dect ste p r sesc. Mergi s n tos i sfie ntr-un ceas bun!

V znd cnu-l mai ine nimic n loc, Borrome se mul umi s -i spunla repezealbun seara. n schimbul ur rilor pe care i le f cuse Nicolas Poulain, i ni ca din pra tie pe drumul ce i se deschidea slobod n fa . "De, de i spuse n sinea lui Nicolas Poulain, petrecnd din ochi rasa c lug rului iacobin ce se topea ncetul cu ncetul n negura nop ii se vede cs-a mai ntmplat ceva; dar, sfiu al dracului, ce zor am eu s tiu ce se petrece? Nu cumva oi fi prins gust de meseria pe care sunt osndit s-o fac? Ptiu!" i se duse lini tit la culcare, dar nu cu senin tatea unui om cu con tiin a mp cat , ci cu ncrederea celui care, n orice situa ie s-ar afla pe lumea aceasta i orict ar fi de fals aceast situa ie, tie c se poate bizui pe sprijinul unuia mai puternic dect el. n vremea asta, Borrome alerga din r sputeri, silindu-se sdepene ct mai repede din picioare, n n dejdea cva reu i sc tige timpul pierdut. Cuno tea, ntr-adev r, tabieturile domnului de Mayenne i avea, f r ndoial , motive temeinice spre a fi bine informat, motive pe care nu se socotise dator si le mp rt eascn am nun ime jupnului Nicolas Poulain. Fapt este csosi sc ldat n sudoare i cu sufletul la gur la palatul Samt-Denis tocmai n momentul n care ducele i ducesa terminaserde pus la cale treburile mai nsemnate, iar domnul de Mayenne se preg tea s -i spunsurorii sale c-ar fi vremea sse retragca spoatpleca dupaceea s -i faco vizitunei anumite doamne care locuia n inima Parisului i despre care tim cJoyeuse avea temeiuri sse plng . Dupce schimbaserunele p reri asupra felului n care ducele fusese primit de monarh i asupra planului nf i at de cei zece, ajunseserla urm toarele concluzii. Regele nu avea nici cea mai micb nuial i, pe zi ce trecea, putea fi mai u or atacat. Trebuia neap rat spun pe picioare Liga n provinciile de nord, dat fiind cregele l p r sise pe fratele s u i l d duse uit rii pe Henric de Navara. Dintre ultimii doi du mani, ducele de Anjou, n sufletul c ruia mocnea rvna m ririi, era singurul de temut; ct prive te pe Henric de Navara, dupcum se aflase prin mijlocirea unor iscoade atot tiutoare, nu avea nimic altceva de f cut dect sse giugiuleasctot timpul cu cele trei sau patru amante ale sale. "Parisul e preg tit" spunea cu glas tare Mayenne. Numai c , din p cate, datoritleg turilor pe care le aveau cu familia regal , att politicii ct i regali tii devota i erau foarte puternici; nu le r mnea dect sa tepte pnce leg turile acestea aveau sse destrame: cunoscnd firea nestatornica lui Henric, ruptura trebuia s se produc f r mult z bav . "A adar, cum n-avem nici un motiv sne gr bim spunea n continuare Mayenne lucrul cel mai cuminte este s

a tept m." n timp ce se desf ura acest dialog, unul dintre interlocutori vorbea cu glas tare, iar cel lalt doar pentru sine, Mayneville intrpe nea teptate pentru a-i n tiin a cBorrome dore te s -i vorbeascdomnului duce. Borrome?! rosti ducele, nedumerit. Cine mai e i sta? E tn rul pe care mi l-a i trimis de la Nancy, monseniore l l muri Mayneville atunci cnd i-am spus alte ei voastre caavea nevoie de doi oameni: unul energic i altul inteligent. Mi-aduc aminte; i-am r spuns c -i aveam pe amndoi ngem na i ntr-un singur ins i i l-am trimis atunci pe c pitanul Borroville. i-a schimbat cumva numele i i spune acum Borrome? Da, monseniore! i numele, i uniforma: acum l cheam Borrome i e c lug r iacobin. Borroville, iacobin! Da, monseniore. i pentru ce s-a c lug rit? Cred cdiavolul se t v le te de rs dacl-a recunoscut sub straiele lui monahale. Pentru ce s-a c lug rit?... Ducesa i f cu un semn lui Mayneville. Ve i afla mai trziu continuacesta. E secretul nostru, monseniore; deocamdats -l ascult m pe c pitanul Borroville sau pe fratele Borrome, cum vre i s -l numi i. Da, cu att mai mult cu ct venirea lui mnelini te te spuse doamna de Montpensier. i pe mine, trebuie sm rturisesc ad ugMayneville. Atunci nu mai sta i adu-l aici ct mai repede l ndemn ducesa. Ct despre duce, st tea n cump n , cu sufletul mp r it ntre dorin a de a afla ce anume voia sle spun tafeta i teama de a nu pierde cumva ntlnirea cu amanta sa. Se uita cnd spre u , cnd la ornic. U a se deschise, n sfr it, iar ornicul b tu ceasurile unsprezece. Ia te uit ! Borroville! se minunducele, neputndu- i st pni rsul, cu toate cnu prea era n toane bune. Frumos te-ai mai dichisit, dragul meu! Monseniore r spunse c pitanul z u, nici nu ti i ce prost m simt cu fustele astea pe mine; dar, ce sfac, dactrebuie, cum zicea domnul de Guise, p rintele domniei voastre. n orice caz nu te-am pus eu spor i fustele astea, Borroville! ntmpinducele. A a cte rog s nu fii sup rat pe mine. Nu, monseniore, doamna ducesm-a pus smmbrac a a, ns nu pot si-o iau n nume de r u, deoarece am f cut-o spre a-i fi de folos. Prea bine, mul umesc, c pitane! i acum s-auzim ce voiai sne spui la ora asta trzie? Un lucru pe care, din p cate, n-am putut svi-l mp rt esc mai curnd, fiindctrebuie sduc n spinare toatmn stirea.

Nu-i nimic, ai smi-i spui acum. Domnule duce ncepu Boroville regele trimite ajutoare domnului duce de Anjou. Vorba vine! rosti Mayenne. Cunoa tem povestea asta; de trei ani ncoace o tot auzim. Da, numai cde astdat , monseniore, pot spun mna-n foc c -i adev rat. Hm! pufni Mayenne, f cnd o mi care din cap ca un arm sar gata sse ridice n dou picioare. Po i spui mna-n foc? Ast zi chiar, adicnoaptea trecut , la orele dou , domnul de Joyeuse a plecat la Rouen. Urmeazsse mbarce apoi la Dieppe mpreuncu trei mii de oameni pe care-i duce la Anvers. Ei, nu! se mirducele. i cine i-a spus asta, Borroville? Cineva care trebuie splece, la rndul s u, n Navara, monseniore. n Navara! La Henric? Da, monseniore. i din partea cui se duce la Henric? Din partea regelui: da, monseniore, din partea regelui, cu o scrisoare scrisde mna regelui. Cine este omul acesta? Se nume te Robert Briquet. i? Este bun prieten cu dom Gorenflot. Bun prieten cu dom Gorenflot? Se tutuiesc. i zici ce solul regelui? tiu sigur asta: cnd a venit la noi la mn stire, a trimis pe cineva la palat dupo scrisoare de acreditare; chiar unul din c lug rii no tri s-a dus s-o ia. i c lug rul sta? E sold elul nostru, Jacques Clment, cel pe care l-a i remarcat i domnia voastr , doamnduces . i nu i-a ar tat scrisoarea? ntrebMayenne. N tngul! Regele s-a ferit si-o ncredin eze, monseniore; a trimis-o curierului prin oamenii s i. Dr cia dracului! Trebuie spunem mna pe scrisoare. Sigur cda! Trebuie sncapn minile noastre nt ri ducesa. Cum de nu te-ai gndit la asta? l mustrMayneville. Ba m-am gndit, cum de nu, dovad cam ncercat s -i vr pe gt solului pe unul din oamenii mei, un adev rat Hercule, chipurile ca s -l nso easc : dar Robert Briquet n-a avut ncredere n el i l-a trimis napoi. Trebuia ste fi dus chiar dumneata. Cu neputin . De ce?

Pentru cmcunoa te. n chip de c lug r, dar sper cnu i de c pitan. Z u dac tiu: afurisitul sta de Robert Briquet are ni te ochi care te bag -n r cori. Cum ar ta? ntrebMayenne. E unul lung i usc iv, numai nervi, numai mu chi i numai oase, iscusit, zeflemitor i scump la vorb . A a, a a! i se pricepe s mnuiasc spada? Mai bine chiar dect cel care a n scocit-o, monseniore. Cu o fa prelung ? Monseniore, are o mie de fe e. Prieten cu stare ul? ncde pe vremea cnd nu era dect un biet c lug r. Oh! Mi-a ncol it o b nuial n minte spuse Mayenne, ncruntndu-se. Trebuie sml muresc. Gr bi i-v , monseniore, pentru cpezevenghiul sta, cu picioarele lui de-o po t , alearg de m nncp mntul. Borroville rosti Mayenne vei pleca la Soissons unde se afl fratele meu. i cum r mne cu mn stirea, monseniore? Parc-ar fi cine tie ce filozofie sticluie ti o minciunpentru dom Modeste! ntmpinMayneville. Nu crede toate gogo ile pe care i le torni dumneata? i vei spune domnului de Guise continuMayenne tot ce tii n leg turcu misiunea domnului de Joyeuse. Da, monseniore. Dar Navara? Ai uitat-o, Mayenne? se amestecducesa. Ba n-am uitat-o de loc, dimpotriv , asta va fi misiunea mea r spunse Mayenne. Porunce te spun aua pe un cal odihnit, Mayneville, Apoi ad ug n oapt : S nu fi murit oare? O, da, cu siguran cn-a murit! XXXIV CHICOT LATINIST Dacv mai aminti i, dupplecarea celor doi tineri. Chicot o pornise mai departe, ntinznd pasul voinice te. De ndatnsce c l re ii se afundarn vlceaua n care drumul prinde a cobor n dreptul podului de la Ju-visy-sur-l'Orge, Chicot, care, aidoma lui Argus, p rea saibdarul de a vedea ce se petrece nd r t i care n momentul acela nu-l mai z rea nici pe Ernauton i nici pe Sainte-Maline, Chicot, a adar, se opri la cap tul urcu ului i, din vrful colinei, privi n zare, cercetnd an urile, cmpia, tufi urile, malurile rului, totul, n sfr it, chiar i norii suri-alburii ce lunecau piezipe dupcoamele ulmilor b trni, n ira i de-a lungul drumului; i,

convingndu-se cnu era nimeni care s -l stinghereasc sau care s tragcu ochiul, se a ezjos dup dmbul an ului, cu spatele rezemat de un copac, i ncepu, precum zicea el, s - i scruteze con tiin a. Avea asupra lui doupungi cu bani, c ci b gase de seamc s cule ul pe care i-l nmnase Sainte-Maline, pe lng , scrisoarea monarhului, mai cuprindea ni te obiecte rotunde i lunecoase ce sem nau foarte bine cu ni te gologani de aur sau de argint. S cule ul era, pe drept cuvnt, o pungdomneasc , purtnd n chip de monogramcte un H brodat pe o parte i pe alta. "Frumos, ce szic! se minunChicot, cnt rind din ochi punga. Nici cse putea un gest mai nduio tor din partea monarhului! Numele s u i stema regal ! E tot ce poate fi mai generos i mai stupid n acela i timp! Ba nu, z u, niciodat , n-am s -l pot da pe brazd . Pe cinstea mea! continuChicot. M mirtotu i faptul cbunul i prealuminatul nostru monarh n-a pus sse brodeze pe pung , cu ocazia asta, scrisoarea pe care m-a trimis s-o duc fratelui s u, precum i dovada c am nmnat-o. De ce sne sfiim? n ziua de azi, toatlumea face politicziua n miaza mare: deci sfacem si noi politicca toatlumea! De ce nu? i ce dar nepricopsitul sta de Chicot ar fi ni eluasasinat, a a e ,am a p it-o odinioardomnul de Joyeuse, curierul pe care tot Henric l trimisese la Roma? Ar fi un du man mai pu in, atta tot, fiindcprieteni g se ti pe toate drumurile n vremurile de fa , att de mul i chiar, nct po i f r nici o grijs -i irose ti. Prost mai nimere te Dumnezeu cnd i alege un ii! i acum s vedem mai nti c i bani sunt n pung , pe urmvom cerceta i scrisoarea: o sut de scuzi! Adictocmai suma pe care am mprumutat-o de la Gorenflot, nici o l scaie mai mult. A, ba nu, s -mi fie cu iert ciune, snu hulim f r rost: uite i un pache el... galbeni spanioli, cinci cvadrupli. N-am ce zice, z u! E o aten ie delicat ! Mnca-l-ar tata pe Henric, dragul de el! ntr-adev r, snu fi fost monograma i florile de crin, care mi se par de prisos, din toatinima i-atrimite o bezea. Pnuna alta, punga asta mcam stinghere te; am impresia cp s rile, zburnd pe deasupra capului meu, miau drept emisarul regelui i abia se in snu pufneascn rs, sau, mai tii, p catele mele, ar fi chiar n stare s m dea de gol fa de trec tori!" Chicot de ertpunga n palm , scoase apoi din buzunar s coteiul de pnzpe care i-l d duse Gorenflot i vr n untru gologanii de argint i de aur. Puiu i sta lini ti i mpreun , fe ii mei le spuse scuzilor c ci i unii, i al ii veni i din aceea i ar . Pe urmscoase i scrisoarea din s cule , b gnd n locul ei o piatr pe care o culese din rn , strnse b ierile pungii ngreunate de piatr i o azvrli, ca i cum ar fi tras cu pra tia, n undele rului Orge, ce erpuia pe sub pod. Apa ni n sus, f cnd sse prefire pe fa a ei lin cteva cercuri care, pe m surce cre teau, se sp rgeau de maluri. "Cu mine am terminat i spuse Chicot. Acum svedem ce putem

face pentru Henric." i lun mnscrisoarea, pe care o pusese jos ca spoatarunca mai u or punga n ap . Tocmai atunci nsv zu venind pe leau un m gar cu o sarcinde lemne n spinare. Dobitocul, care p ea mndru nevoie mare de parcar fi purtat n spate ni te moa te sfinte n locul vreascurilor, era mnat de doufemei. Chicot se gr bi sacopere r va ul cu mna lui uria proptitn p mnt, a teptndu-le streac . Cnd r mase, n sfr it, singur, ridic de jos scrisoarea, rupse plicul i sf rm pecetea cu cea mai deplinsenin tate, ca i cnd ar fi fost o procurobi nuit . Luapoi din nou plicul, pe care-l mototoli n palm , pe urm pecetea, pe care o zdrobi ntre doupietre, i arunctotul n ap , a a cum f cuse i cu s cule ul. i acum spuse el svedem cum e ticluit . Drept care desf cu scrisoarea i ncepu sciteasc : Prea iubitul nostru frate, dragostea ne rmurit pe care o avea pentru domnia voastr scumpul nostru frate i rege Carol al IX-lea, fie-i rna u oar , s l luie te ncsub bol ile palatului Luvru, adnc nr d cinatn inima mea. Chicot f cu o plec ciune. De aceea m doare sufletul c trebuie svvorbesc despre unele triste mprejur ri menite s v am rasc : dar domnia voastr ti ia ntmpina cu drzenie vitregiile soartei; a a nct nu preget a v mp rt i ni te lucruri pe care, ndeob te, nu le spui dect unor prieteni ncerca i i cu inima viteaz . Chicot se ntrerupse pentru a face o nouplec ciune. De altfel citi el n continuare interesul ce mndeamnsv deschid ochii este nsu i interesul coroanei: cinstea numelui nostru i al domniei voastre, scumpul nostru frate. Vie ile noastre se aseam n ntr-o privin , dat fiind cu amndoi suntem deopotriv mpresura i de du mani: Chicot vva l muri mai bine. Chicotus explicabit spuse Chicot sau, mai degrab , evolvet: sunmult mai distins. Slujitorul vostru, domnul viconte de Turenne, pare a fi un necurmat prilej de scandal la curtea domniei voastre. Nu vreau sm amestec n treburile voastre, Doamne fere te, dect spre binele i pentru onoarea

voastr ! Dar so ia domniei voastre, pe care, cu adnc p rere de r u, trebuie s-o numesc sora mea, s-ar fi cuvenit spoarte grija acestor lucruri pentru obrazul vostru, n locul meu i cu mai mult ndrept ire dect mine... ceea ce v d c nu binevoie te s fac . Oho! exclamChicot, urmnd a t lm ci scrisoarea n latine te: Quaeque omittit facere. E un cuvnt cam tare. Vpov uiesc, a adar, scumpul nostru frate, slua i seama ca nvoielile reginei Margot cu vicontele de Turenne, care, printr-o ntmplare destul de ciudat , are leg turi cu prietenii no tri comuni, s nu acopere de ru ine i snu pricinuiasc vreun neajuns casei de Bourbon. ngriji i-v deci a da un exemplu gr itor ndatce ve i fi ajuns s v convinge i de lucrul acesta i c uta i s v convinge i ct mai grabnic, dup ce-l ve i fi ascultat pe Chicot, care vva deslu i scrisoarea noastr . Statim atque audiveris Chicotum litteres explicantem. Mai departe! spuse Chicot. Ar fi destul de nepl cut spluteascfie i cea mai u oar b nuial asupra obr iei legitime a mo tenitorilor vo tri, dragul nostru frate, dar nepre uit la care Cel de Sus nu-mi ng duie s n zuiesc: c ci, din p cate, sunt dinainte osndit snu tr iesc mai departe prin urma ii mei. Cei doi complici pe care am socotit de cuviin , ca frate i ca monarh, svi-i dau n vileag, se ntlnesc de cele mai multe ori ntr-un mic castel care se nume te Loignac, sub cuvnt cse duc la vn toare; castelul cu pricina este totodatun cuib de urzeli de care domnii de Guise pare-se c nu sunt str ini; c ci, dac nu mn el, cred c ave i cuno tin despre dragostea de ucheat cu care sora mea l-a urm rit pe Henri de Guise, ca i pe propriul meu frate, domnul de Anjou, pe vremea cnd purtam eu nsumi numele acesta, iar el era duce de Alenon. Quo et quam irregulari amore sit prosecuta et Henricum Guisium et germanum meum etc.. Vmbr i m i vrug m s ine i seama de sfaturile noastre, fiind gata svd m tot ajutorul pe care ni-l ve i cere, n orice mprejurare. Deocamdat , vpute i c l uzi dup sfaturile lui Chicot, trimisul nostru. Age, auctore Chicoto! Bravo! Iat -m -s acum i sfetnicul regatului! Preaiubitul vostru etc. etc.

Sfr ind de citit, Chicot i prinse capul n palme: "O, Doamne suspin el precum se vede, sarcina ce mi s-a ncredin at e destul de tic loas ; asta dovede te catunci cnd vrei s scapi de un bucluc, mai ntotdeauna se ntmplsnimere ti, vorba lui Horatius Flaccus, din lac n pu . Ce-i drept, preferam sam de-a face cu Mayenne. i totu i, l snd deoparte afurisita de monogram brodatpe pung , lucru pe care nu pot si-l trec cu vederea, scrisoarea e ticluitde un om iscusit. ntr-adev r, presupunnd cHenric, dragul de el, e pl m dit din acela i aluat ca oricare alt so , scrisoarea de fa va avea darul sbage dihonia ntre el i nevast -sa, stricndu-l totodatcu Turenne, cu Anjou, cu Guise, ba chiar i cu Spania. i ca sfie att de bine informat la Luvru de tot ce se petrece n palatul lui Henric de Navara, la Pau, Henric de Valois trebuie saibneap rat vreo iscoad prin partea locului, iar iscoada asta o s -i dea mult b taie de cap tizului s u, s r cu ul de el! Pe de altparte, o sam de tras destule ponoase de pe urma acestei scrisori dacs-ar ntmplcumva s -mi iasn cale vreun spaniol, vreun loren, vreun bearnez sau vreun flamand, destul de curios din fire pentru a fi dornic safle ce caut eu n Barn i n ce scop am fost trimis acolo. Ar nsemna deci sfiu pe drept cuvnt nes buit, dacnu m-aa tepta smntlnesc la un moment dat cu asemenea curio i. Jupn Borrome, mai cu seam , dac nu mn el, sunt convins cmi-a preg tit o surpriz . Punctul doi. Ce anume a urm rit Chicot atunci cnd a cerut si se ncredin eze o misiune pe lngregele Henric? Nu dorea, bietul om, dect sfie lini tit. i iatcChicot e trimis s semene vrajb ntre regele Navarei i nevast -sa. Asta nu-i o treabpentru Chicot, dat fiind cChicot, nvr jbind ntre ele asemenea persoane simandicoase, va ajunge s - i fac ni te du mani att de nver una i, nct n-o smai poatatinge fericita vrstde optzeci de ani. Ei i, pagub -n ciuperci, ba nu z u, nici nu merits tr ie ti dect doar ct e ti tn r! P i dac -i a a, era mai bine sfi r mas locului i sa tept pnce domnul de Mayenne s-ar fi nvrednicit smnjunghie. Nu, pentru c nici o fapt nu trebuie s r mnf rr splat : asta-i deviza lui Chicot. De aceea Chicot va c l tori mai departe. Numai cChicot este b iat iste i va c uta s - i ia toate m surile cuvenite. Prin urmare, nu va p stra asupra lui dect banii, pentru ca, n cazul cnd Chicot ar fi omort, snu aibnimeni altul de suferit afar de el. Chicot va duce, a adar, la bun sfr it ceea ce a nceput, adicva t lm ci n latine te, de la primul pnla ultimul rnd, aceastepistolscris att de me te ugit i va c uta s i-o ntip reascadnc n minte, cu att mai mult cu ct a i nv at pe dinafarmai bine de jum tate din ea; apoi va cump ra un cal, pentru c de la Juvisy i pnla Pau trebuie spui de prea multe ori piciorul drept naintea celui stng. Dar, mai nti i mai nti, Chicot va rupe scrisoarea prietenului s u Henric de Valois n nenum rate buc ele mici, mici de tot, i va avea grij , mai cu seam , ca aceste buc ele de m rimea unor

atomi sse risipeascunele n apele rului Orge, altele n v zduh, iar restul sfie date n p strare gliei, mama noastra tuturor, c ci pnla urmtotul se ntoarce n rn , chiar i prostiile regilor. i dup ce Chicot va fi dus la bun sfr it ceea ce a nceput..." Zicnd acestea, Chicot f cu o pauzpentru a aduce la ndeplinire planul s u nimicitor. O treime din scrisoare plecdeci n lume pe calea apelor, o alttreime pe calea aerului, iar ultima fu ngropatntr-o gaur scobitanume cu o unealtcare nu era nici spad , nici pumnal, dar care, la nevoie, putea sle nlocuiascpe amndou i pe care Chicot o purta le bru. Ispr vind i cu aceastlucrare, i continu monologul: "Chicot va pleca mai departe cu cea mai mare b gare de seam , lundu- i toate m surile cuvenite, i va cina n minunatul ora ce se cheamCorbeil, ca un om cu stomacul s n tos. Pn una alta ad ug Chicot sne ndeletnicim cu t lm cirea latineascpe care ne-am propus s-o facem; cred c-o siaso compunere de toatfrumuse ea." Chicot se ntrerupse brusc: i d duse seama deodatcnu va fi n m surstraducn latine te cuvntul Luvru i asta l nec jea peste m sur . i tot a a se vedea silit sschimonoseasc , pentru a-i da chipurile, o formlatin , numele reginei Margot preschimbndu-l n Margota, la fel cum f cuse mai nainte cu Chicot, care devenise Chicotus, deoarece, pentru ca sse exprime corect, ar fi trebuit sschimbe Chicot n Chiot i Margot, n Morgt, ceea ce nu mai era latine te, ci grece te sadea. Ct prive te cea de-a treia form , Margarita, nici prin gnd nu-i trecea s-o foloseasc ; n cazul acesta, dup p rerea sa, traducerea n-ar fi fost exact . Preocupat de t lm cirea lui latineasc , f cutcu str duin a de a respecta puritatea limbii i fraza ciceronian , Chicot ajunse la Corbeil, un or el primitor, unde vajnicul sol prea pu in se sinchisi de minun iile bisericii Saint-Spire, dnd n schimb mult mai mult aten ie celor de la hanul-osp t rie, ale c rui frig ri mb ls mau cu aburii lor mbietori mprejurimile catedralei. Nu vom descrie mbel ugatul osp de care avu parte i nici nu vom ncerca szugr vim bidiviul pe care-l cump rdin grajdul hangiului; ar nsemna sne supunem la o corvoadmult prea obositoare; ne vom mul umi deci s ar t m cmasa se prelungi un timp destul de ndelungat i cbidiviul avea destule metehne pentru a ne oferi, n cazul cnd con tiin a noastrar fi fost mai pu in exigent , material suficient pentru un volum. XXXV CELE PATRU VNTURI Chicot, c lare pe c lu ul lui care ar fi trebuit sfie un ortoman

zdrav n n stare s duco asemenea matahalde om, Chicot a adar, dupce r m sese peste noapte la Fontainebleau, a doua zi diminea ao apucla dreapta i i urmdrumul pnajunse ntr-un c tun numit Or-geval. Cu draginim ar mai fi mers ncvreo cteva leghe n ziua aceea, c ci p rea dornic s se ndep rteze ct mai grabnic de Paris, ns dobitocul ncepuse de la o vreme sse poticneasc att de des i n a a hal, nct c l re ul i d du seama cu trebuia neap rat sfacun popas. De altminteri, privirea sa, ndeob te att de ager , nu reu ise s descopere nimic de-a lungul drumului. Oameni, c ru e i bariere i se p rusercu des vr ire inofensive. Ferit de orice primejdii, n aparen cel pu in, Chicot totu i nu se culca pe o ureche; nimeni, ntr-adev r, i cititorii no tri tiu lucrul acesta, nu se bizuia pe aparen e i nu se l sa n n dejdea lor mai pu in ca Chicot. nainte de a se culca i de a- i trimite calul sse odihneasc , cercet , a adar, cu cea mai mare grijtoatcasa. Chicot avu astfel prilejul svadni te nc peri m re e cu cte trei sau patru intr ri; dar, dupp rerea lui Chicot, nc perile acestea aveau prea multe u i i, pe deasupra, u ile respective nu se nchideau nici ele cum trebuie. Cu pu in nainte, hangiul tocmai reparase o odaie destul de m ri oar , prev zutcu o singuru ce d dea spre scar : u a era nt ritpe din untru cu ni te z voare stra nice. Chicot ceru si se pun un pat n odaia aceasta, care i se p ru din primul moment mult mai prielnicdect nc perile grandioase ce-i fuseserar tate mai nainte i n care nu s-ar fi putut fereca. ncercz voarele f cndu-le slunece n l ca urile lor i, v znd spre marea lui mul umire cerau zdravene i cputeau fi mnuite cu u urin , cin la el n camer , poruncind s nu se strng masa, sub cuvnt cuneori peste noapte l apuca o foame n prasnic ; cin , precum am spus, apoi ncepu sse dezbrace, i puse hainele pe un scaun i se ntinse n pat. nainte de culcare ns , pentru a fi ct mai prudent, scoase din haine punga sau, mai bine zis, s cule ul cu bani, pe care-l vr sub pernmpreuncu vajnica-i spad . Pe urmrepetn gnd pe de rost scrisoarea, de trei ori n ir. Masa nchipuia un al doilea parapet menit s -l apere, i totu i aceste duble metereze nu i se p reau ndestul toare; se sculdeci din a ternut, luun dulap n bra e i-l a ezn dreptul intr rii, pe care o astupermetic. Hanul i se p ruse aproape pustiu lui Chicot. Hangiul avea o mutr nevinovat ; n seara aceea vntul se strnise cu atta nver unare, nct era n stare ssmulg i coarnele boilor i se auzeau n arborii din preajmni te trosnete fioroase care, dacar fi s -i d m crezare lui Lu-cre iu, zvonesc att de dulce i de mbietor la urechea c l torului ntins pe un pat bun, la ad post, i nfofolit pnla gt. Dupce f cu toate aceste preg tiri de ap rare, Chicot se cufundcu

desf tare n a ternut. Trebuie sspunem c patul era moale i alc tuit n a a fel ca s poatscuti unui om orice pricinde nelini te, fie din partea semenilor s i, fie din partea lucrurilor nensufle ite. ntr-adev r, era ad postit de un polog cu draperii bogate de serj verde i o cuverturgroasca o plapum dezmierda cu o c ldur aromitoare m dularele c l torului adormit. Chicot cinase a a cum ne recomandHipocrate, adic telea cump tat: b use doar o singursticlde vin; stomacul s u, ghiftuit doar atta ct se cuvine, r spndea n tot organismul senza ia aceea pl cut pe care de obicei ne-o mp rt e te f rgreacest organ att de ndatoritor, menit a ine locul inimii la mul i dintre oamenii care trec ndeob te drept oameni de treab. Chicot era luminat de un opai , pe care-l pusese pe marginea mesei lngpat; obi nuia sciteasc nainte de a adormi i ntructva i ca spoatadormi mai u or o carte destul de ciudat i de o factur cu totul nou , care ap ruse de curnd i care era scrisde un oarecare primar al ora ului Bordeaux, anume Montagne sau Montaigne. Cartea ie ise de sub teascuri chiar la Bordeaux, n anul 1581, i cuprindea primele doup r i ale unei lucr ri care a ajuns destul de cunoscutntre timp i care era intitulatEseuri. Cartea era destul de nostimpentru a fi cititsi recititn timpul zilei, dar totodatavea avantajul de a fi de ajuns de plicticoaspentru ca un om care umblase cinci leghe c lare i care de ertase o sticlcu vin de soi la masa de sear snu fie ctu i de pu in mpiedicat sadoarm citind-o. Chicot inea foarte mult la cartea aceasta, pe care avusese grijs-o ia cu dnsul la plecare, b gnd-o n buzunarul vestei cu mneci bufante, mai ales c -l i cuno tea personal pe autorul ei. Cardinalul Du Perron o supranumise breviarul oamenilor cinsti i: iar Chicot, care era n m sur saprecieze cum se cuvine priceperea i inteligen a cardinalului, Chicot, precum ziceam, era gata oricnd sia drept breviar Eseurile primarului din Bordeaux. Nu tiu cum se f cu totu i c , n timp ce citea capitolul opt, se cufundntr-un somn adnc. Opai ul continua sard ; u a n care proptise dulapul i masa continua sr mnferecat : spada se afla n continuare la c p tiul s u mpreuncu banii. nsu i arhanghelul Mihail ar fi dormit dus ca Chicot, f rsse sinchiseascde satana, chiar dacar fi auzit leul r gind de partea cealalta u ii z vorte pe din untru. Afar , a a cum am ar tat mai nainte, b tea un vnt amarnic; uier turile acestui arpe uriase strecurau pe sub u , dnd glas unor melodii ce f ceau s i se ridice p rul n cap i nvolburau aerul ntr-un fel ciudat; vntul este cea mai des vr itimita ie sau, mai bine zis, cea mai necru toare zeflemisire a vocii omene ti: cnd scnce te ca un copil, cnd se burzuluie te ca un so nfoiat de mnie care se ceartcu nevasta.

Chicot era familiarizat cu furtunile; dupun ceas, vacarmul ce-l nconjura devenise pentru el un izvor de lini te; era bine narmat mpotriva urgiilor anotimpului: mpotriva frigului, cu pologul de la pat. mpotriva vijeliei, cu sfor iturile sale. Cu toate astea, de i dormea bu tean, Chicot avea impresia c furtuna se nte ea tot mai mult i, mai cu seam , cse apropia ntr-un fel cu totul neobi nuit. Deodato r bufnire de vnt de o putere covr itoare zgl i u a, smulse z voarele cu verigi cu tot i mpinse dulapul, care se aplecntr-o rn i c zu peste opai , stingndu-l, i peste mas , f cnd-o s trosneascdin ncheieturi. Chicot avea nsu irea ca, orict de adnc ar fi dormit, sse trezeascdin somn ntr-o clip , redobndindu- i pe loc prezen a de spirit: aceastprezen de spirit i d du de tire c-ar fi mai cuminte s se lase bini or slunece n cotlonul dintre pat i perete dect sse ridice din a ternut. i n timp ce se strecura u urel n cotlon, minile sale agere i iscusite se repezir , cea din stnga sn face s cule ul cu bani, cea din dreapta sapuce mnerul spadei. Chicot deschise ochii mari. ntuneric bezn . Chicot deschise atunci urechile i i se p ru cbezna era literalmente sf iatde ncrncenarea celor patru vnturi, care se luaserla har pentru a pune st pnire pe lucrurile din odaie, ncepnd cu dulapul ce se l sa tot mai greu peste mas , strivind-o, i sfr ind cu scaunele, care se rostogoleau de colo pncolo i se ciocneau ntre ele, cramponndu-se de celelalte mobile. n mijlocul r zmeri ei ce se iscase, Chicot avea impresia ccele patru vnturi n v liserla el n odaie n carne i oase i cnici mai mult nici mai pu in, avea de-a face cu Eurus, cu Notus, cu Acvilon i cu Boreu n persoan , cu obrajii lor buc la i i, mai cu seam , cu picioarele lor butuc noase. Resemnat, deoarece i d dea seama c nu avea nici o putere mpotriva zeilor din Olimp, se l spe vine, ghemuindu-se n cotlonul lui, ntocmai ca fiul lui Oileu, n urma uneia din m re ele sale izbucniri mnioase despre care vorbe te Homer. Numai cChicot inea vrtos spada n mncu vrful ndreptat n direc ia vntului sau, mai bine zis, n direc ia vnturilor, pentru ca, n cazul cnd mitologicele personaje ar fi s vr it nerozia de a se apropia de dnsul, sse nfigsingure n ascu i ul ei, chiar daclucrul acesta ar fi avut acelea i consecin e ca i rana pe care Diomede i-o pricinuise Venerei. Numai cChicot, dupcteva minute n care nc perea fu bntuit de cea mai cumplitzarvce va fi spart cndva urechile unui om, se gr bi sprofite de un scurt r gaz pe care i-l l svijelia, c utnd s acopere cu glasul s u stihiile dezl n uite i hodorogeala mobilelor ce purtau ntre ele ni te discu ii mult prea zgomotoase pentru a fi ntru

totul fire ti. Chicot se porni sstrige i szbiere ct l inea gura: Ajutor! n sfr it, Chicot f cu atta h rm laie de unul singur, nct stihiile se lini tir , ca i cnd nsu i Neptun n persoanar fi rostit faimosul s u Quos ego (Ar trebui ) , i dupvreo ase sau opt minute n care Eurus, Notus, Boreu i Acvilon ncepur a bate n retragere, hangiul sosi cu un felinar spre a lumina locul dramei. Scena pe care se petrecuse toatdandanaua nf i a o priveli te cu drept cuvnt jalnic , foarte asem n toare cu priveli tea unui cmp de b t lie. Dulapul masiv pr bu it peste masa sf rmat l sa sse vad u a smulsdin ni, care r m sese aninatnumai de unul dintre z voare, fluturnd ca pnza unei cor bii; cele trei sau patru scaune ce completau mobilierul st teau r sturnate cu picioarele n sus; n fine, vasele de faian ce mpodobeau masa z ceau ciobite sau cr pate pe pardoseal . Ce-i asta? Nu cumva am nimerit n iad? exclamChicot, recunoscndu-l pe hangiu la lumina felinarului. Vai, domnule! se tngui hangiul, dnd cu ochii de nfrico torul pr p d ce n ruise totul n camer . Vai, domnule, dar ce s-a ntmplat? se jelui el, ridicnd minile la cer i, o datcu ele, i felinarul. C i diavoli g zduie ti aici, la dumneata, omule? r cni Chicot. O, Doamne Isuse, ce vremuri! r spunse hangiul cu acela i gest patetic. La naiba, dar chiar a a ubrede sfie z voarele? continuChicot. Casa asta e de mucava? Nu mai r mn nici o clipaici: mai bine-i afar pe cmp. Chicot se ridicdin cotlonul unde se aciuase i ie i la iveal , innd spada n mn , n intervalul dintre picioarele patului i perete. Vai, vai, bietele mele lucru oare! se jeli hangiul. i hainele mele! strigChicot. Unde sunt hainele pe care le-am l sat pe scaunul sta? Hainele dumneavoastr , dragdomnule?! rosti hangiul cu naivitate. P i, dacau fost acolo, tot acolo trebuit sfie i acum. Cum a a: dacau fost? Doar nu- i nchipui cumva cam sosit ieri, aici, n halul n care mvezi? Chicot ncercf rfolos s - i acopere goliciunea cu c ma a-i sub ire. Ei. Doamne! suspinhangiul. ncurcat, ne tiind ce s r spund la acest argument. Cred i eu ca i venit mbr cat, domnule. Bine cel pu in c recuno ti. Dar... Dar ce? Vntul a r bufnit peste tot i a mpr tiat toate lucrurile. Aha! E i asta o explica ie!

Ei, vede i! se gr bi hangiul s dea cu gura. Totu i ad ug Chicot urm re te bine judecata mea, iubitule. Pentru ca vntul sp trundundeva, i probabil ca p truns i aici n odaie, nu-i a a, de vreme ce a l sat o asemenea harababur ... De bunseam ... A adar, pentru ca vntul sp trundundeva, trebuie s vinde afar , da? Sigur cda, domnule. Nu t g duie ti? Ar fi o nerozie. n cazul acesta, p trunznd aici, vntul ar fi trebuit s aduc hainele altora la mine n odaie, n loc sle ia pe ale mele i sle duc cine tie unde. P i, de, ce szic, cam a a ar fi trebuit. Totu i se dovede te sau se pare cs-a ntmplat tocmai pe dos. Jupne spuse Chicot care ntre timp cercetase podeaua cu ochiul s u iscoditor. Jupne, pe unde crezi dumneata c-a apucat-o vntul ca s-ajungaici la mine? Cum a i spus, domnule? Te-am ntrebat de unde a venit vntul sta? De la nord, domnule, de la nord. Se vede c-a umblat prin noroi, c ci uite-i pa ii ntip ri i pe pardoseal . ntr-adev r. Chicot i ar t pe dale urmele proaspete ale unor nc l ri noroioase. Hangiul se schimbla fa . i acum, iubitule spuse Chicot avrea s - i dau o pova , i anume sfii cu luare-aminte i snu scapi din ochi prdalnicele astea de vnturi care p trund n hanuri, dau buzna prin camere, sp rgnd u ile, ca dupaceea s - i ia t lp i a, furnd hainele c l torilor. Hangiul se trase doi pa i nd r t ca sscape din v lm agul mobilelor ce-i ncurcau drumul i sfie mai aproape de u a ce r spundea n coridor. Apoi, cnd sim i cpoate oricnd da bir cu fugi ii, se r oi: De ce mfaci ho ? Ia te uit ! Ce s-a ntmplat cu mutra dumitale blajin ?! se mir Chicot. Am impresia cte-ai schimbat dintr-o dat , iubitule! M-am schimbat fiindcminsulta i. Cine, eu? P i cine! M-a i f cut ho r spunse hangiul, ridicnd i mai vrtos glasul, pe un ton ce aducea foarte mult cu o amenin are. Te-am f cut ho pentru cdumneata, pare-mi-se, e ti r spunz tor de lucrurile mele i pentru clucrurile mele au fost furate. Doar n-o s -mi spui acum cnu-i a a? Chicot f cu la rndul s u un gest amenin tor, ca un maestru de scrimce- i pune la ncercare adversarul.

S ri i, oameni buni! strig hangiul. S ri i, ajutor! La chemarea lui, patru vl jgani narma i cu ciomege nirpe scar . Aha! Ian te uitpe Eurus, pe Notus, pe Acvilon i pe Boreu! exclamChicot. Dracu svia! De vreme ce tot mi s-a ivit prilejul, am s m tur de pe fa a p mntului vntul de nord: e cel mai mare bine pe care-l pot face omenirii; n felul acesta, lumea o sse bucure de-o ve nicprim var . i- i repezi cu atta putere nfrico ata-i spadasupra celui mai apropiat dintre agresori, nct, dacrespectivul n-ar fi f cut n momentul acela un salt de-a-nd ratelea, cu sprinteneala unui adev rat vl star al lui Eol, ar fi fost str puns ca o frunz . Cum ns , din nefericire, f cnd saltul acesta, se uita la Chicot i deci nu putea svadce era n spatele lui, alunec pe marginea primei trepte i, nefiind n stare s - i men inechilibrul, se duse de-a rostogolul pe sc ri n jos att de vijelios, nct se strni o zarv nemaipomenit . ntmplarea aceasta d du semnalul de retragere pentru ceilal i trei, care o tersesernumaidect prin sp rtura f cutn fa sau mai bine zis nd r tul lor, cu repeziciunea unor fantome ce s-ar fi scufundat ntr-o trap . Ultimul care o tulise nsavusese totu i r gazul, n timp ce ortacii s i coborau treptele, s -i opteascceva la ureche hangiului. Bine, bine! bomb ni acesta. Ne vom str dui sd m de urma hainelor dumneavoastr . P i tocmai asta voiam i eu. i svi le aducem. Sfii s n tos! N-avrea sumblu n pielea goal . Sper c este o dorin ct se poate de ndrept it , cel pu in asta-i p rerea mea. I se aduser , ntr-adev r, hainele, dar jerpelite ntr-un hal f rhal. M i sfie se minunChicot dar multe cuie mai sunt pe sc rile dumitale! Afurisitele astea de vnturi, dracu sle ia! Ori icum, ns , se cuvine s sp l ru inea pe care i-am f cut-o. Cum am putut s te b nuiesc pe dumneata? Ai o figuratt de cinstit ! Hangiul zmbi mbunat. i acum spuse el cred c-o svculca i din nou, nu-i a a? Nu, mul umesc, mi-ajunge ct am dormit. i ce-o sface i atunci? Ai sfii att de bun s -mi la i felinarul dumitale i r spunse Chicot, cu acela i aer binevoitor ca s pot citi mai departe. Hangiul i nghi i limba; se mul umi deci s -i ntindlui Chicot felinarul i se duse pe aci ncolo. Chicot ridicdulapul r sturnat i-l propti n u , apoi se strecur din nou n a ternut. Noaptea fu lini tit ; vntul se potolise, ca i cnd spada lui Chicot ar fi str puns foalele ce-l f ceau sse nvolbure. n zorii zilei, solul ceru si se aducbidiviul, pl ti socoteala i plec

spunndu- i: "Vom vedea ce-o mai fi i la noapte". XXXVI CUM S-A DESF URAT MAI DEPARTE C L TORIA LUI CHICOT I CE I-A FOST DAT SP EASC Toatdiminea a Chicot nu f cu dect sse felicite pentru sngele rece i r bdarea de care d duse dovad , a a cum am ar tat, n ncerc rile prin care trecuse n noaptea aceea. "Dar chibzui el nimeni nu s-ar gndi s ntindunui lup b trn de douori aceea i capcan . Nu ncape nici o ndoialcpe ziua de azi vor c uta sn scoceasco nou dr covenie n pofida mea: s fim deci cu ochii n patru." Dupce cump ni astfel lucrurile cu mult n elepciune, ca urmare Chicot o ntinse la drum voinice te toatziua, executnd o manevrpe care, de bunseam , Xenofon n-ar fi socotit-o nevrednicsd inuiasc pururea n amintirea oamenilor, zugr vind-o n retragerea Celor Zece Mii. Orice copac, orice dmbule , orice zid i slujeau drept punct de observa ie sau drept fortifica ie natural . Mai mult chiar: reu ise s ncheie pe drum ni te alian e, dacnu ofensive, n orice caz defensive. ntr-adev r, patru mari negustori de b c nii din Paris, care se duceau la Orlans scomande dulce uri de Cotignac i la Limoges fructe uscate, catadicsirs -l primeascn mijlocul lor pe Chicot, care se d duse drept cior par din Bordeaux, spunndu-le cse ntorcea acas deoarece mntuise cu treburile. i cum Chicot, gascon din n scare, nu- i pierduse accentul, pe care avea grijs -l lepede numai atunci cnd era neap ratnevoie, nu le trezi nici cea mai micb nuialtovar ilor s i de c l torie. Oastea lor era deci alc tuitdin cinci st pni i patru b ie i de pr v lie: nu era deci ctu i de pu in de nesocotit nici ca num r, nici ca nsufle ire, dat fiind deprinderile r zboinice ce se nr d cinaser de la nfiin area Ligii n via a b canilor din Paris. N-am putea spune cChicot m rturisea un respect deosebit pentru vitejia nso itorilor s i; a a stnd lucrurile, se cuvine sd m dreptate zicalei care spune ctrei frico i laolalt au mai mult curaj dect un viteaz singur cuc. Chicot nu mai avu nici o umbrde team din clipa n care intrn crdul celor patru frico i; nici nu se mai nvrednici m car sse uite nd r t, a a cum f cuse pnatunci, svad dacnu-l urm re te cineva. n felul acesta sosircu bine, f rsntmpine nici o piedic , punnd mereu ara la cale i l udndu-se pe ntrecute n gura mare, n ora ul unde trebuia scineze i sdoarmtoattrupa. Se osp tar , b urvrtos, apoi fiecare se retrase n camera lui. n timpul osp ului, Chicot nu- i cru ase limbu ia mucalit , ce

strnea hazul nso itorilor s i, dup cum nu num rase nici paharele de muscat i de vin de Bourgogne ce-i dezlegau limba. Nu se scumpiserla nimic, a a cum se i cuvine ntre negustori, adicntre ni te oameni liberi, supu i ai maiest ii sale regelui Fran ei i ai tuturor celorlalte maiest i, fie ele ale Lorenei, ale Navarei, ale Flandrei sau ale altor meleaguri din lume. n sfr it, Chicot se duse la culcare, dup ce le d duse ntlnire pentru ziua urm toare celor patru b cani, care-l purtar , ca szicem a a, n triumf pnla dnsul n camer . Jupn Chicot era deci p zit ca un cap ncoronat de cei patru c l tori ale c ror od i se n iruiau una lngalta pe acela i coridor, odaia lui fiind ultima, adica ezattocmai n fundul coridorului, i de aceea inexpugnabil , datoritalian elor pres rate n cale. ntr-adev r, cum pe vremea aceea drumurile erau bntuite de primejdii chiar i pentru cei ce nu aveau nici o misiune de dus la bun sfr it afarde propriile lor socoteli, fiecare se bizuia, la o adic , pe sprijinul vecinului s u. Chicot, care se ferise spomeneascceva despre p aniile sale din noaptea trecut , inuse cu tot dinadinsul, se n elege de la sine, s se introducarticolul de mai sus n tratatul pe care-l ncheiaser , articol ce fusese, de altminteri, adoptat n unanimitate. Prin urmare, Chicot putea foarte bine, f ra nesocoti pruden a lui obi nuit , sse culce i sdoarmlini tit. Putea cu att mai mult s faclucrul acesta, cu ct, pentru a- i lua toate m surile cuvenite, cercetase odaia pe ndelete, z vorse u a i nchisese obloanele de la unica fereastrdin tot apartamentul; nu mai e nevoie sspun cnu uitase siscodeasc i pere ii, lovindu-i cu pumnul, si cpretutindeni unde-l cioc nise zidul sunase n chip mul umitor. Abia apucase sadoarm ns i se petrecu o tr snaie pe care nsu i sfinxul, care este cel mai iscusit ghicitor, n-ar fi putut o dat cu capul s-o prevad ; fapt este cdiavolului i c unase s - i vre coada n treburile lui Chicot, i diavolul, cnd vrea el, e mult mai dibaci dect to i sfinc ii din lume. Pe la orele nou i jum tate cineva cioc ni cu sfialla u a b ie ilor de pr v lie, care fuseserg zdui i cte ipatru ntr-o chichinea p c toas , deasupra coridorului n care d deau camerele negustorilor, jupnii lor. Unul dintre ei se ridicmbufnat sdeschid i se pomeni nas n nas cu hangiul. Domnilor le spuse acesta mi pare bine cv-a i culcat mbr ca i; m-am gndit c-aputea s v fiu de mare folos. St pnii dumneavoastrs-au nfierbntat peste m surla mas , punnd ara la cale. Se pare cun prgar din orai-a auzit i s-a dus s -i prasc primarului, mp rt indu-i cuvnt cu cu vnt tot ce-au vorbit; numai c , vede i dumneavoastr , ora ul nostru este credincios m riei sale i se mndre te cu asta; primarul a trimis mai adineauri straja care i-a umflat frumu el pe jupnii dumneavoastr i i-a dus la prim rie sdea

l muriri. nchisoarea e la doi pa i de prim rie; a a ca i face bine, b ie i, s-o lua i la picior; catrii va teaptjos i, oricum, jupnii vo tri au svajungdin urm . Cte ipatru b ie ii s rir -n sus ca ni te iezi, coborrscara pe furi , se urcartremurnd vargpe catri i f curcalea ntoarsspre Paris, dupce-i l sarn grijhangiului s spunjupnilor cplecaser i ncotro anume o apucaser , n cazul cnd st pnii lor s-ar napoia la han. Acestea fiind zise, dupce-i v zu pe b ie i dnd col ul str zii, hangiul se duse sbattot att de discret la prima u de pe coridor. Cu atta st ruin cioc ni la u , cprimul b can strigcu voce de stentor: Cine-i acolo? Nu ipa a a, p catele mele! spuse hangiul. Vino-ncoace la u i ia seama, mergi n vrful picioarelor! Negustorul se supuse: dar cum era un om grijuliu, se mul umi s - i lipeascurechea de u , f rs-o deschid , i ntreb : Da' cine e ti dumneata? Hangiul! Nu mrecuno ti dupglas? Adev rat! Bat -te ste bat ! Da' ce s-a ntmplat? Ce sse ntmple? Adineauri, la mas , v-a i apucat svorbi i despre rege i v-a i cam dat drumul la gur ; se vede c-a fost vreo iscoad care l-a n tiin at pe primar, c , uite, m-am pomenit aici cu straja. Noroc cmi-a tr snit prin cap s -i ar t camera b ie ilor dumneavoastr , a a c , deocamdat , i-am dat de lucru: n loc svinaici s v aresteze pe dumneavoastr , s-a dus sus s -i ridice pe b ie i. Vai de mine! Ce vorbe ti? Adev rul adev rat. Hai, ntinde-o repede, ct nu e nimeni pe scar ... i tovar ii mei? Oh! Nu mai e vreme s -i n tiin ezi. S racii, vai de ei! i negustorul ncepu sse mbrace n prip . ntre timp, hangiul, ca luminat de o idee nea teptat , b tu cu degetul n peretele de scnduri ce desp r ea camera primului negustor de odaia celui de-al doilea. Trezit cu acelea i cuvinte i cu acelea i scorneli, cel de-al doilea deschise bini or u a; sculat din somn, la rndul s u, cel de-al treilea i d du de tire celui de-al patrulea negustor; i cte ipatru atunci, u ori ca un stol de rndunele, i luar valea, ridicnd bra ele la cer i p ind n vrful degetelor. Bietul cior par! l c inau negustorii. El o strag toate ponoasele; ce-i drept, a tr nc nit mai mult dect to i. i-acum ste ii, neni orule, fiindc hangiul n-a mai avut vreme s -l n tiin eze ca pe noi! ntr-adev r, jupn Chicot, se n elege de la sine, habar n-avea de nimic.

n momentul n care negustorii i luau picioarele la spinare, rugndu-se Celui de Sus s -l ocroteasc , el dormea dus. Hangiul c utsse ncredin eze, lipind urechea de u , pe urm cobor n sala de jos, a c rei u ferecat cu grij se deschise la semnalul convenit, i scoase boneta i intr . n untru se aflau ase oameni narma i, dintre care unul p rea s fie comandantul celorlal i. Ei, cum a fost? ntrebacesta din urm . P i cum sfie, domnule ofi er, am f cut tot ce mi-a i spus. N-a mai r mas nimeni n tot hanul? Nici un suflet de om. Persoana despre care i-am vorbit n-a fost nici n tiin at i nici nu s-a trezit cumva din somn? N-a fost n tiin at i nici nu s-a trezit. Domnule hangiu, cred c tii n numele cui am venit aici; cuno ti, nu-i a a, cauza pe care o slujim, de vreme ce dumneata nsu i te numeri printre ap r torii ei? Fire te cda, domnule ofi er; tocmai de aceea, precum vede i, m-am l sat p guba , ca s -mi in leg mntul, de banii pe care mu teriii mei i-ar fi cheltuit la mine, la han; c ci, f cnd acest leg mnt am m rturisit: "Voi jertfi avutul meu pentru ap rarea sfintei credin e catolice". i via a... ai uitat un cuvnt rosti ofi erul cu seme ie. Doamne Sfinte! se tngui hangiul mpreunnd minile. Nu cumva mi cere i i via a? Am nevast i copii! S-ar putea s i-o cerem, dacnu te supui orbe te i nu faci tot ce- i vom porunci. Fac tot ce vre i, sn-ave i nici o grij . Ei, atunci, du-te i te culc , ncuie bine u ile i, orice s-ar ntmpla sauzi sau svezi, nu cumva s ie i din odaie, chiar de ar fi s ia casa foc ori sse pr bu eascpeste dumneata. Fii pe pace deci, tot ce ai de f cut e floare la ureche. Vai de p catele mele! Am sr mn pe drumuri bolborosi hangiul. Mi s-a poruncit ste desp gubesc l lini ti ofi erul Uite, ine ici treizeci de scuzi. Adic telea numai treizeci de scuzi face casa mea! rosti am rt hangiul. Ei, Doamne sfinte! Nu te mai milogi atta, cn-o s - i spargem nici m car un geam... Ptiu! i tia se cheamcsunt osta ii sfintei Ligi, vai de capul lor! Hangiul plecpentru a se fereca la el n camer , ca un membru al parlamentului care ar fi fost n tiin at c ora ul urmeaza fi jefuit. Ofi erul ordonatunci la doi dintre oamenii s i mai bine narma i sse posteze sub fereastra lui Chicot. Pe urm , mpreuncu ceilal i trei, se urcsus la etaj unde se afla odaia bietului cior par, cum l c inau

tovar ii s i de drum, care ie iser de mult din ora . ti i ordinul? ntreb ofi erul. Dacdeschide, dacne lass -l perchezi ion m i dacg sim asupra lui ceea ce c ut m, nu-i facem nici cel mai mic r u; dar daclucrurile iau altntors tur , i scurt m zilele cu o loviturbun de pumnal, a i n eles? Nici cu pistolul, nici cu archebuza. De altminteri, cred cnici n-o sfie nevoie, noi fiind patru, iar el unul singur. ntre timp ajunseserla u . Ofi erul cioc ni. Cine-i acolo? ntrebChicot, trezit brusc din somn. Dracu ste ia! murmurofi erul. Sfim mecheri. Prietenii dumitale, b canii, care au s - i spunceva important. M i, m i! se mir Chicot. Vinul de-asear , cum se vede, v-a ngro at r u de tot glasul, iubi ilor. Ofi erul i ndulci vocea, str duindu-se sia un ton ct mai conving tor: Dar deschide odat , scumpul nostru tovar de drum i confrate. Sfie al dracului! B c nia domniilor voastre miroase cale de o po ta fier rie! spuse Chicot. A a! Va szicnu vrei sdeschizi! strigofi erul, pierzndu- i r bdarea. Pe el, b ie i, sparge i u a! Chicot alergla fereastr , trase canaturile n l turi i v zu jos n curte douspade scoase din teac . M-au ncol it! se ncrunt el. Aha, cumetre! l lun r sp r ofi erul, care auzise deschizndu-se fereastra. i-e teamsnu- i frngi gtul s rind jos, i pe bundreptate. Hai, mai bine deschide, deschide odat ! Nici nu mgndesc r spunse Chicot. U a e zdrav n i, dac face i cumva t r boi, are cine s -mi sarntr-ajutor. Ofi erul izbucni n rs i d du ordin solda ilor ssmulgu a din ni. Chicot ncepu sstrige n gura mare, chemndu-i pe negustori. Zevzecule! zise ofi erul. Doar nu- i nchipui c-a mai r mas cineva care s - i vinn ajutor? Culc -te pe urechea cealalt , e ti singur cuc, a a cte-ai dus pe copc , vere! N-ai ncotro, nghite g lu ca i taci!... Da i-i drumul, b ie i! Chicot auzi r bufnind loviturile date cu paturile celor trei muschete ce izbeau n caden i cu toatputerea u a, ca trei berbeci. "Aici cump ni el n minte sunt trei muschete i un ofi er; jos numai douspade: s - i faci vnt de la o n l ime de cincisprezece picioare, e o dandana ntreag . Ori icum ns , tot mai bine-i sai de-a face cu spadele dect cu muschetele." i ag ndu- i s cule ul de cing toare, se urc f r sstea la gnduri pe pervazul ferestrei, innd sabia n mn . Cei doi oameni pu i de straj n curte pndeau s -l prind n vrful spadelor. Chicot ns i f cuse bine socoteala. Nici un om de pe lume, fie el Goliat n persoan , nu st lini tit s -i cadn cap un alt om, fie el un

pigmeu, dac , pr bu indu-se, omul acela ar putea s -l striveasc , murind o datcu el. Solda ii schimbartactica pe loc i se retraser , chitind s -l loveascpe Chicot dupce va fi c zut jos. Tocmai asta voia i gasconul. F cndu- i vnt, s ri jos, ca un om ncercat, pe vrful picioarelor i r mase chincit n pozi ia n care c zuse. n aceea i clip unul dintre osta i se repezi s -l mpungcu spada, lovindu-l att de n prasnic, nct ar fi putut str punge i un zid. Chicot nici nu- i d du m car osteneala spareze, primind lovitura drept n piept; mul umit nsc m ii de zale a lui Gorenflot, spada potrivnicului s u se frnse ca o surcea. E nz uat! spuse unul dintre solda i. Ba bine cnu! r spunse Chicot, care i i cr pase capul cu t i ul spadei. Cel lalt ncepu sstrige, mul umindu-se doar spareze loviturile, deoarece Chicot pornise la atac. Din nefericire pentru el, ca spadasin nu era nici m car de talia lui Jacques Clement. Chicot l culcla p mnt la cel de-al doilea asalt, al turi de camaradul s u. A a c , dupce u a fu spart , uitndu-se afar pe fereastr , ofi erul avu parte s - i vaddoar santinelele sale z cnd ntr-o baltde snge. Chicot, care apucase sse dep rteze vreo cincizeci de pa i de cei doi muribunzi, i luase t lp i a lini tit. E dracul gol! exclamofi erul. Nici fierul nu poate s -l r pun . Poate fierul, dar nu i plumbul spuse unul dintre solda i, lundu-l la ochi cu muscheta. Nepricopsitule! se r sti la el ofi erul, mpingnd n sus eava armei. Nu trage! Vrei sridici tot ora ul n picioare! Las' c d m noi de urma lui mine. P i, de! zise cu un aer firoscos un alt osta . Ar fi trebuit s r mnpatru oameni n curte i numai doi surce sus. E ti un dobitoc! i-o retez ofi erul. Svedem ce-o sspundomnul duce ce ti dumneata bomb ni osta ul, ca s - i r coreascinima. i puse din nou muscheta la picior. XXXVII A TREIA ZI DE C L TORIE Chicot nu s-ar fi ncumetat sspele putina att de tacticos dac n-ar fi tiut cse afla la Etampes, adicn mijlocul unui oraaflat sub ocrotirea unui anumit num r de magistra i, care ar fi dat urmare cererii sale de ndatce ar fi solicitat sprijinul justi iei i care n-ar fi pregetat s -l aresteze chiar i pe domnul de Guise n persoan . Agresorii s i n eleserfoarte bine ct de ubred era pozi ia lor. Tocmai de aceea, ofi erul, precum am v zut, i oprise pe osta i sse

foloseascde arme detun toare, chit c -l l sa pe Chicot s-o tearg nestingherit. i tot din aceea i cauz se feri s -l urm reascpe gascon, care n clipa cnd ar fi prins de veste cvor sse in dupel, ar fi tras ni te ipete, de-ar fi trezit toatsuflarea din ora . Mic orat cu o treime, plcul de osta i se mistui, a adar, n ntunericul nop ii, p r sind, de teamsnu se dea cumva de gol, le urile celor doi solda i, fiecare cu spada lng el, ca sse cread cse spintecaserunul pe altul. Chicot i c utmult vreme prin tot cartierul pe prietenii s i, negustorii, i pe b ie ii lor de pr v lie, dar f r nici un folos. Pe urm , cum era aproape convins ccei cu care avusese de furc , v znd clovitura pusla cale d duse gre , cu nici un pre nu vor mai r mne o clipn ora , chibzui clucrul cel mai n elept ar fi sr mn el, n schimb. Mai mult chiar: dupce f cuse un ocol i, din col ul unei str zi nvecinate, auzise tropotul cailor pierzndu-se n dep rtare, i luinima n din i i se ntoarse la han. D du ochi din nou cu hangiul, care nu reu ise ncs - i vinn fire i care-l l ss - i n ueze calul n grajd, uitndu-se la el cu gura c scatca i cnd ar fi v zut un strigoi. Chicot se folosi de aceastng duitoare uimire pentru a nu pl ti socoteala, iar hangiul, la rndul s u, se feri, cum era i de a teptat, s -i cearvreun ban. Pe urmse duse s - i petreac restul nop ii n crciuma unui alt han, n mijlocul b utorilor care cinsteau pe la mese i c rora nici prin gnd nu le-ar fi trecut c g liganul acela ce nu p rea s fie de prin partea locului, cu o mutrzmbitoare i prietenoas , doar cu pu in mai nainte sc pase ca prin urechile acului de la moarte, omornd n schimb cu mna lui doi oameni. Zorii zilei l aflarpe drum, cu sufletul bntuit de nelini ti ce sporeau din clipn clip . Douncerc ri fuseserdin fericire z d rnicite; cea de-a treia nsputea foarte bine s -i curme zilele. n momentul acela ar fi fost n stare sintre n crd ie cu to i partizanii ducilor de Guise, chit car fi trebuit sle toarne tot felul de minciuni gogonate, a a cum numai el tia sscorneasc . La vederea unui plc de arbori avea o strngere de inimpe care nici un cuvnt din lume n-ar putea-o zugr vi: trecnd prin dreptul unui an , sim ea o furnic turn tot corpul, iar n fa a unui zid ceva mai nalt era gata sfacnumaidect calea ntoars . n r stimpuri i punea n gnd ca, de ndatce va fi ajuns la Orlans, strimitregelui o tafetspre a-i cere o escortcare s -l nso eascdin oran ora . Cum nspnla Orlans nu ntlni ipenie de om pe drum i nu mai ntmpinnici o primejdie, Chicot socoti cn-are nici un rost sse arate fricos, ctreaba asta ar strica buna p rere pe care monarhul o avea despre Chicot i co escortl-ar stingheri peste m sur ; de altminteri, apucase streacpe lngo sut de an uri, cincizeci de

garduri vii, dou zeci de ziduri i zece crnguri f r s fi ntrez rit nici un lucru suspect, fie el ct de nensemnat, printre crengi sau pe coama zidurilor. Dar, dupce ie i din Orlans, Chicot sim i nte indu-i-se spaima; era cam pe la ceasurile patru, adicpe nserat. Drumul se ntindea str juit de h i uri stufoase ca o p dure i urca drept ca o scar ; c l torul se deslu ea tot att de l murit pe oseaua cenu ie, ca i figura din mijlocul unui panou de tragere la int , pentru oricine ar fi avut chef sslobozeascasupra lui un glon de archebuz . DeodatChicot auzi n dep rtare un zgomot ce aducea cu tropotul unor cai n galop pe p mntul n elenit. ntorcnd capul, z ri la poalele dealului, pe care el l urcase cam pnla jum tate, un grup de c l re i ce nfruntau urcu ul n goana mare. i num r : erau apte n cap. Patru dintre ei aveau muschetele la um r. Soarele ce asfin ea a ternea o dr scnteietoare i sngerie pe evile armelor. Gonacii c l re ilor erau mult mai iu i dect bidiviul lui Chicot. De altfel, Chicot nici nu se gndea m car s se ia la ntrecere cu ei, deoarece ar fi nsemnat s - i mpu ineze puterile n cazul cnd ar fi fost atacat. Se mul umi deci s - i mne calul n zigzag pentru ca archebuzierii s nu-l poatlua la ochi. Folosind aceasttactic , Chicot dovedea o deplincunoa tere a archebuzelor, n general, i a archebuzierilor n particular, c ci, n momentul n care c l re ii ajunserla cincizeci de pa i de el, fu salutat cu patru focuri de arm ; gloan ele trecurnspe deasupra capului s u, potrivit direc iei n care tr seser inta ii. Precum am v zut, Chicot se a tepta la aceastsalvdo archebuze, a a nct i croise dinainte un plan. n clipa cnd auzi gloan ele uiernd, l sfrul din mn i alunec jos de pe cal. Avusese nsgrij sscoatsabia din teac , iar n mna stng inea un pumnal n trei muchii, cu lama t ioas ca un brici i ascu it la vrf ca un ac. Cum spuneam deci, c zu jos de pe cal, ndoind sub el picioarele ca ni te arcuri strns ncordate, gata sse destind n orice clip ; n acela i timp, mul umitpozi iei pe care o luase n c dere, capul s u era ocrotit de pieptul gonaciului. Un strig t de bucurie izbucni din piepturile c l re ilor, care, v zndu-l pe Chicot la p mnt, i nchipuircfusese r pus. Ce v-am spus eu, zevzecilor?! i lula zor, sosind n galop, un om a c rui fa era acoperitde o masc . A i stricat totul, fiindcnu v-a i nvrednicit surma i ntocmai ordinele mele. Cel pu in de ast dati-am venit de hac: viu ori mort, scotoci i-i hainele i, dacface cumva vreo mi care, mirui i-l! Da, domnule r spunse smerit unul dintre osta i. i desc lecar ndat cu to ii, afarde un singur soldat care lu friele din minile celorlal i i r mase sp zeasc bidivii. Chicot, de felul s u, nu era ceea ce se cheamun om evlavios; dat fiind nsmprejur rile n care se afla, se gndi c exista un Dumnezeu,

cn momentul acela Dumnezeu l a tepta cu bra ele deschise, poate, i c , n mai pu in de cinci minute, p c tosul va sta n fa a judec torului s u. Bolborosi atunci o trist i fierbinte rug ciune care, de bunseam , fu ascultatn sl vile cere ti. Doi dintre osta i se ndreptar spre Chicot; amndoi aveau spada n mn . Era limpede cChicot nu- i d duse ncob tescul sfr it, judecnd dupgemetele lui. Cum nu f cea nici o mi care i, pe ct se p rea, nici nu avea de gnd sse apere, cel mai zelos dintre osta i s vr i nes buin a de a se apropia mai mult dect s-ar fi cuvenit de bra ul s u stng; ct ai clipi din ochi, pumnalul, mpins ca de un arc, i se mplntatt de adnc n grumaz, nct garda se ntip ri n carne ca ntr-un bo de cear . n acela i timp, spada pe care Chicot o inea n dreapta se cufundpe jum tate n alele celui de-al doilea c l re , care tocmai se preg tea s-o tearg . Tr sni-l-ar Dumnezeu! strigcomandantul. Ne-a tras pe sfoar ! nc rca i archebuzele! Netrebnicul e teaf r, s n tos! Sigur csunt teaf r, te mai ndoie ti cumva? spuse Chicot, din ochii c ruia neau fulgere, i, iute ca gndul, t b r asupra comandantului, cu vrful pumnalului ndreptat spre masca lui. Dar pnsfacvreun gest, doi solda i l i ncol iser : Chicot se r suci pe c lcie, fandatta ct s -i in n vrful spadei i sc pdin strnsoare. B ie i, b ie i! strigcomandantul. Archebuzele, ce naiba! Pnspunei n b taie archebuzele scr ni Chicot i-am i scos m runtaiele afar , tlharule, i i-am t iat b ierile m tii, ca s tiu cine e ti. ine-te bine, domnule, ine-te bine, cte ap r eu auzi Chicot un glas ce p rea s vindin cer. Era glasul unui tn r chipe , nc lecat pe un murg focos. Tn rul, care avea n fiece mncte un pistol, i striglui Chicot: Apleac -te, apleac -te, dr cia dracului! Ci apleac -te odat , omule! Chicot se supuse. n momentul acela unul din pistoale detun i un ostase rostogoli la picioarele lui Chicot, sc pnd spada din mn . ntre timp, caii ncepusersse smuceasc ; cei trei c l re i care mai r m sesern via se c zneau n zadar spun piciorul n scar ; tn rul trase un al doilea foc de pistol n mijlocul v lm agului i mai culcncun om la p mnt. Doi la doi! spuse Chicot. Inimosul meu izb vitor, ia-l n primire pe-al dumitale i las -mi-l mie pe- sta. i se n pusti asupra c l re ului mascat, care, tremurnd tot, de mnie sau de fric , i inu totu i piept, ca un om priceput n me te ugul armelor.

La rndul s u, tn rul i n f case potrivnicul de mijloc, l trntise jos, f rspunmna pe spad , i se apucase s -l lege fedele cu centironul s u, ca pe o oaie la abator. Vzndu-se n fa a unui singur adversar, Chicot i redobndise sngele rece, sim indu-se din nou st pn pe situa ie. i atacdeci cu nver unare vr jma ul, care, de felul s u, era un ins destul de trupe , l sili sse retragpn n dreptul an ului de la marginea drumului i, executnd o fentcu arma n pozi ia a doua, l mpunse cu vrful spadei ntre coaste. Omul se pr bu i. Chicot se gr bi spunpiciorul pe spada nvinsului, ca snu se mai poatsluji de ea, i t ie cu pumnalul b ierile m tii. Domnul de Mayenne!... exclamel. M i sfie al dracului! B nuiam eu ceva... Ducele nu-i r spunse; c zuse n nesim ire, fie din pricina sngelui pe care-l pierduse, fie pentru cbufnise cu toat greutatea de p mnt. Chicot i sc rpin nasul, ca ntotdeauna cnd avea de f cut un lucru de o deosebitnsemn tate; pe urm , dupce r mase pe gnduri pre de vreo jum tate de minut, i suflecmneca, apucpumnalul i se apropie de duce cu gndul de a-i reteza pur i simplu capul. n momentul acela nssim i o mnde fier ncle tndu-i bra ul i auzi un glas dojenindu-l: U urel, domnule! Nu se cade sucizi un du man dobort la p mnt. Tinere i r spunse Chicot mi-ai sc pat via a, recunosc i- i mul umesc din toat inima; te-aruga totu i sprime ti unele nv minte ct se poate de folositoare n vremurile astea de dec dere moraln care tr im. Cnd un om a fost de trei ori atacat trei zile de-a rndul, cnd de trei ori n ir via a lui a atrnat numai de un fir de a , cnd omul acela este cald ncde sngele vr jma ilor care au tras asupra lui de departe, f rca el s -i fi provocat ctu i de pu in, patru focuri de archebuz , c utnd s -l r pun ca pe un lup turbat, atunci, tinere, d -mi voie s - i spun cvoinicul acesta poate s vr i f rnici o ov ialceea ce am de gnd sfac. Spunnd acestea, Chicot se aplecdin nou peste grumazul du manului s u pentru a- i aduce gndul la ndeplinire. Dar i de astdattn rul l opri. N-ai sfaci una ca asta, domnule, cel pu in atta timp ct sunt eu de fa . Nu se poate srisipe ti cu atta u urin un snge att de pre ios cum e cel ce ne te din rana pe care ai pricinuit-o. Ei, ba nu! rosti Chicot, mirat. Cuno ti va s zicpe nemernicul sta? Nemernicul sta este domnul duce de Mayenne, un prin ce poartun nume tot att de str lucit ca multe capete ncoronate. Cu att mai mult... zise Chicot cu un glas mohort. Dar dumneata cine e ti?

Sunt cel ce i-a sc pat via a, domnule r spunse tn rul cu r ceal . i care acum trei zile, n apropiere de Charenton, dacnu m -n el, mi-a nmnat o scrisoare din partea regelui? ntocmai. Asta nseamnc e ti n slujba regelui, domnule? Spre cinstea mea r spunse tn rul, nclinndu-se. i fiind n slujba regelui, dumneata e ti n stare s -l cru i pe domnul de Mayenne? Ei, dr cia dracului! D -mi voie s - i spun, domnule, cun slujitor credincios n-ar face a a ceva. Dimpotriv , cred ceu sunt slujitorul cel credincios al regelui n clipa de fa . Se prea poate ncuviin Chicot, melancolic se prea poate. Dar nu-i acum momentul sfacem filozofie. Care-i numele dumitale? Ernauton de Carmainges, domnule. Ei bine, domnule Ernauton, ce crezi dumneata car fi de f cut cu hoitul sta ce poartun nume tot att de str lucit ca oricare os domnesc de pe fa a p mntului, fiindc eu te n tiin ez cam de gnd s -mi iau valea? O sam eu grijde domnul de Mayenne, domnule. Dar cu camaradul de colo care trage cu urechea, cum r mne? N-aude nimic, s rmanul: pare-mi-se cl-am strns prea tare i i-a pierdut cuno tin a. Ei, domnule de Carmainges, mi-ai sc pat via a azi, ce-i drept, dar nici nu tii ce cumplite primejdii mpasc mai trziu din pricina dumitale. Nu mi-am f cut dect datoria pe ziua de azi, mai ncolo o saib grijDumnezeu. Fie deci cum dore ti. De altfel, cinstit vorbind, mi-ar fi sils omor un om lipsit de ap rare, chiar dacomul acesta este cel mai crncen du man al meu. i acum, r mi cu bine, domnule! Chicot i strnse mna lui Ernauton. "S-ar putea s aibdreptate" se gndi el, ducndu-se s - i ia calul. Dupc iva pa i nsse ntoarse din drum. De fapt spuse el au r mas apte gonaci sprinteni: cred cvreo patru dintre ei ar fi partea ce mi se cuvine; ajut -m , te rog, saleg... Te pricepi la cai? Ia-l pe-al meu r spunse Ernauton. Acesta, cel pu in, tiu cte parale face. O, nu, mul umesc, e ti prea m rinimos, opre te-l pentru dumneata. De ce? Eu nu sunt chiar att de gr bit. Chicot nu a tepts fie rugat; nc lecpe calul lui Ernauton i plecpe-aci ncolo.

XXXVIII ERNAUTON DE CARMAINGES Ernauton r mase destul de ncurcat pe cmpul de b taie, ne tiind ce sfac , singur cum era, cu cei doi adversari care, n scurtvreme, aveau sdeschidochii n bra ele lui. Pnuna alta, cum nu era nici un pericol ca vreunul dintre ei s-o tearg i cum, pe de altparte, probabil nici jupn Robert Briquet, c ci acesta era numele sub care Ernauton, dacvmai aminti i, l cuno tea pe Chicot, cum pe de altparte, zic, jupn Robert Briquet probabil nu avea de gnd sse ntoarcdin drum ca s -i r pun , tn rul plec n c utarea cuiva care s -i dea o mn de ajutor, i n scurt vreme avu parte sg seascceea ce c uta chiar pe osea. O c ru , cu care pesemne Chicot se ntlnise pe drum n goana calului, ie i la ivealpe muchia dealului, puternic conturatpe cerul mpurpurat de v p i le asfin itului. C ru a era trasde o pereche de boi, mna i de un ran. Ernauton intrn vorbcu omul care mna dobitoacele i care, dnd cu ochii de el, cu draginimar fi l sat de izbeli te i c ru , i tot, i ar fi zbughit-o n bunget, i-i povesti cpu in mai nainte avusese loc o ciocnire ntre hugheno i i catolici, cpatru dintre ei fuseseruci i n lupt i numai doi sc pasercu via . ranul, destul de speriat de buclucul pe care i l-ar fi putut pricinui o asemenea faptbun , dar i mai speriat de nf i area r zboinica lui Ernauton, se gr bi s -i dea ajutor tn rului sridice de jos i sa eze n c ru mai nti pe domnul de Mayenne, apoi i pe osta ul care, c - i pierduse sau nu cuno tin a, st tea mai departe cu ochii nchi i. Mai r m sesercei patru mor i. Domnule ntreb ranul tia patru erau catolici sau hugheno i? Ernauton l v zuse pu in mai nainte, n clipa cnd l ncol ise spaima, f cndu- i semnul crucii. Hugheno i r spunse el. P i atunci urm ranul dac -s eretici, nu-i nici un p cat s scotocesc prin hainele lor, nu-i a a? Nici unul l ncredin Ernauton, c ruia i era totuna dac lucrurile r posa ilor aveau sfie mo tenite de ranul cu care avea de-a face sau de primul om ce-ar fi trecut pe-acolo. C ru a ul nu a tepts -i spunde douori i se apucs buzun reascmor ii. Osta ii avuseser , de bunseam , o simbrie destul de m ri oar ct tr iser , c ci, dup ce mntui treaba, fruntea ranului se descre i. Drept aceea, datoritmul umirii ce-i nc lzea deopotrivtrupul ca i sufletul, i ndemnmai vrtos boii la drum, mboldindu-i de zor, gr bit sajungmai curnd la coliba lui.

Domnul de Mayenne nu- i rec p tcuno tin a dect n staulul acestui catolic des vr it, pe un a ternut gros de paie. Pnatunci, cu toate durerile pricinuite de hurduc turile c ru ei, nu reu ise s - i vin n sim iri; n clipa cnd i turnaseraprece peste ran , f cnd s picure c iva stropi de snge purpuriu, ducele deschise ochii i se uitla oamenii i la lucrurile din jur cu o mirare lesne de n eles. n clipa n care domnul de Mayenne se trezi din le in, Ernauton i porunci ranului splece. Cine e ti dumneata, domnule? ntrebMayenne. Ernauton zmbi. Nu mrecunoa te i, domnule? spuse el. Ba da r spunse ducele, ncruntndu-se e ti cel ce a s rit n ajutorul du manului meu. Da ncuviin Ernauton dar totodatsunt i cel ce l-a mpiedicat pe du manul domniei voastre svomoare. A a o fi spuse Mayenne de vreme ce mai sunt ncn via , doar dacn-o fi crezut cumva c-am murit. Cnd a plecat tia prea bine ctr i i, domnule. Sau poate i nchipuia crana pe care mi-a f cut-o o s -mi scurteze zilele? Nu tiu, dar n orice caz, dacnu m-afi mpotrivit, era n stare svmai facuna, care, ntr-adev r, vi le-ar fi scurtat. P i atunci, domnule, de ce l-ai ajutat s -mi secere oamenii, ca dupaceea s -i ii piept, mpiedicndu-l smomoare? Nimic mai simplu, domnule, i mmircun gentilom, fiindc sunte i un gentilom judecnd dup nf i are, nu n elege purtarea mea. ntmplarea a f cut sam acela i drum ca i domnia voastr ; la un moment dat am z rit un c l tor mpresurat de c iva oameni care s riserasupra lui i m-am gr bit siau ap rarea celui n p stuit; pe urm , cnd viteazul n ajutorul c ruia s risem c ci, oricine ar fi el, domnule, omul acesta este cu drept cuvnt un viteaz pe urm , cnd viteazul acesta, zic, r mnnd fa n fa cu domnia voastr , a c tigat biruin a n urma loviturii ce v-a dobort, v znd cvrea sse foloseasc n chip nevrednic de biruin a dobndit , lundu-vvia a, am pus ntre domnia voastr i el spada mea. Va szic m cuno ti? ntrebMayenne, cercetndu-l cu o privire p trunz toare. N-am nevoie sv cunosc, domnule. tiu doar att c sunte i un om r nit i asta mi-e de ajuns. Fii cinstit, domnule st rui Mayenne mcuno ti, nu-i a a? Mi se pare ciudat, domnule, cnu vre i de loc s mn elege i. n ce mprive te, drept sv spun, nu g sesc ceste mai nobil sucizi un om lipsit de ap rare, dect staberi asupra unui biet c l tor silit s nfrunte singur ase oameni. Recuno ti totu i corice lucru trebuie saibun motiv? Ernauton se mul umi sse ncline, f rsr spundnimic.

Sper cai v zut, nu-i a a continuMayenne cam fost singurul care a ncruci at spada cu omul acela? Am v zut, ntr-adev r. De altfel, trebuie s tii comul acela este cel mai crunt du man al meu. Cred, fiindc i el mi-a spus tot a a despre domnia voastr . i dacrana o sse vindece i am sscap totu i cu via ? De aci nainte eu nu mai am nici un amestec, domnule; ve i face cum ve i socoti de cuviin . Crezi cumva crana mea e chiar att de primejdioas ? Am cercetat-o cu luare-aminte, domnule, i cred c , de i e destul de grav , nu pune nicidecum n primejdie via a domniei voastre. T i ul sabiei a alunecat de-a lungul coastelor, pe ct se pare, f rsp trund n piept. Trage i aer n piept i, dac -i a a cum gndesc eu, ve i vedea c n-o ssim i i nici o durere n pl mni. Mayenne respir cu greutate, ntr-adev r, dar f rs -l ncerce vreun junghi n piept. Ai dreptate m rturisi el. Dar ce s-a ntmplat cu oamenii care mnso eau? Au murit to i, afarde unul singur. Au r mas acolo, n mijlocul drumului ? Da. I-a scotocit careva? ranul pe care probabil l-a i v zut adineauri cnd a i deschis ochii i n casa c ruia sunte i g zduit, a avut grijde treaba asta. i ce-a g sit asupra lor? Ceva bani. i nici o hrtie? Nu, dupcte tiu. A a! suspinMayenne cu v dit mul umire. De altminteri, l pute i ntreba pe cel care tr ie te. i cel care tr ie te unde este acum? n ur , aici, la doi pa i. Fii bun i du-mla el sau, mai bine, aduce i-l pe el aici i, dac e ti om de cuvnt i sunt convins de asta jur -mi cn-o s -i pui nici o ntrebare. Nu sunt deloc curios, domnule, i dupntmplarea asta tiu tot ce m-ar putea interesa. Ducele l privi pe Ernauton cu o umbrde ngrijorare. Domnule spuse tn rul v-afi ndatorat daca i ncredin a altcuiva sarcina pe care binevoi i smi-o da i. Am gre it, domnule, recunosc m rturisi Mayenne. Fii att de bun, te rog, i f -mi serviciul pe care i l-am cerut. Dupvreo cinci minute, soldatul intrn staul. Dnd cu ochii de Mayenne, omul sc pun strig t; r nitul nsmai g si n el destul putere spre a duce un deget la buze. Soldatul t cu mlc.

Domnule i se adresducele de Mayenne lui Ernauton te rog smcrezi c - i voi purta o ve nicrecuno tin i sunt convins cne va fi dat sne ntlnim din nou cndva n mprejur ri mai fericite; mi ng dui s te ntreb cu cine am cinstea svorbesc? Sunt vicontele Ernauton de Carmainges, domnule. Mayenne se a tepta s -i mai dea unele am nunte, dar de ast dat tn rul se ar t la rndul s u cump tat la vorb . Vducea i la Beaugency, domnule? continua Mayenne. Da, domnule. Atunci nseamncv-am ntors din drum i n-o smai pute i c l tori n noaptea asta? Dimpotriv , domnule, sper spot pleca ndatmai departe. Spre Beaugency? Ernauton se uitla Mayenne, ca i cnd st ruin a acestuia l-ar fi nemul umit peste m sur . Nu, spre Paris r spunse el. Ducele se ar t mirat: S -mi fie cu iert ciune, domnule, dar mi se pare ciudat c , ducndu-vla Beaugency i fiind silit svntrerupe i drumul datorit unor mprejur ri cu totul nea teptate, renun a i cu atta u urin la un lucru pentru care a i f cut aceastc l torie, f rsave i un motiv destul de temeinic. Nimic mai simplu domnule l l muri Ernauton de vreme ce m duceam la o ntlnire. P ania noastr , silindu-msmopresc aici, m-a f cut spierd aceastntlnire, a a cnu-mi r mne dect sm ntorc nd r t. Mayenne ncercn zadar sciteasc pe chipul nep s tor al lui Ernauton alte gnduri dect cele pe care le m rturiseau cuvintele sale. Dragdomnule rosti el n cele din urm de ce nu mai r mi cteva zile cu mine? Atrimite atunci pe soldatul sta la Paris, dup un felcer, fiindc , i dai seama, nu-i a a, cnu pot sr mn singur aici cu ni te oameni pe care nu-i cunosc? Pentru ce snu r mnmai bine soldatul cu domnia voastr , domnule replicErnauton i sv trimit eu felcerul? Mayenne st tu n cump n . tii cum se nume te du manul meu? ntrebel. Nu, domnule. Cum, dumitale, care l-ai sc pat de la moarte, se poate snu- i fi spus cum l cheam ? Nu l-am ntrebat. Chiar nu l-ai ntrebat? i pe dumneavoastrv-am sc pat de la moarte, domnule. V-am ntrebat oare cum vnumi i? n schimb ns , i unul, i cel lalt cunoa te i numele meu. Ce nevoie are binef c torul s afle cum se nume te cel pe care l-a ndatorat? Mai curnd acesta trebuie s tie numele celui ce l-a sc pat din impas.

Cum v d eu, domnule spuse Mayenne nu-i chip de aflat nimic de la dumneata, deoarece e ti tot att de discret pe ct te-ai ar tat de viteaz. i mie, domnule, mi se pare cdeslu esc o umbrde mustrare n cuvintele domniei voastre, i v rog s mcrede i c -mi pare r u; c ci, la drept vorbind, ceea ce vngrijoreazar trebui, dimpotriv , sv lini teasc . Cineva care este nespus de discret fa de o anumitpersoannu se poate snu fie mai mult sau mai pu in discret i fa de celelalte. Ai dreptate! D -mi mna, domnule de Carmainges. Ernauton i ntinse mna f rsdea ctu i de pu in de b nuit, prin felul n care f cu gestul acesta, c-ar fi tiut cumva cmna pe care o strnge este a unui prin . Mi-a i repro at purtarea mea, domnule continuMayenne. Din p cate, n-aputea s mdezvinov esc dect mp rt indu-v unele secrete mult prea importante: ar fi mai bine, cred, snu mergem prea departe cu dest inuirile. Nu n eleg, domnule r spunse Ernauton de ce vre i sv ap ra i, cnd eu nu v-am adus nici o nvinuire. Dinspre partea mea, v rog smcrede i, sunte i liber sface i a a cum pofti i, svorbi i deschis sau snu-mi spune i nimic. Mul umesc, domnule, prefer stac. A vrea totu i s tii csunt un gentilom dintr-o familie mare i caputea fi n m surs - i fac toate pl cerile, pe care avrea s i le ndeplinesc. Sne oprim aici, domnule i t ie cuvntul Ernauton i vrog sfi i ncredin at cvoi fi tot att de pu in curios n privin a trecerii de care vbucura i, pe ct am fost i n privin a numelui domniei voastre. Trebuie svspun c , mul umit st pnului pe care-l slujesc, n-am nevoie de sprijinul nim nui. St pnul dumitale? ntrebMayenne, nelini tit. Care st pn, dac -mi ng dui ste ntreb? Oh! Am ncheiat cu dest inuirile, a a cum a i spus mai adineauri chiar domnia voastr , domnule, r spunse Ernauton. ntocmai. i pe urmmi se pare srana ncepe sse obrinteasc ; ar fi bine svorbi i mai pu in, domnule, vrog s m crede i. Ai dreptate. Ah! Aavea nevoie de felcerul meu. De vreme ce tot mntorc la Paris, a a cum am avut cinstea sv spun, da i-mi adresa lui. Mayenne i f cu un semn osta ului, care se apropie de el, i amndoi ncepursse sf tuiascn oapt . Discret ca ntotdeauna, Ernauton se d du deoparte. n sfr it, dupcteva minute de chibzuin , ducele l chempe Ernauton. Domnule de Carmainges spuse el mi dai cuvntul dumitale de onoare c , dac i ncredin ez o scrisoare pentru cineva, scrisoarea aceasta va ajunge neap rat n minile acelei persoane?

Ave i cuvntul meu, domnule. i mbizui pe el; e ti un om prea m rinimos ca snu am o ncredere oarbn dumneata. Ernauton se nclin . Trebuie s - i m rturisesc m car unul din secretele mele spuse Mayenne. Afl deci c fac parte din garda doamnei ducese de Montpensier. Da?! se mirErnauton cu toatcandoarea. Doamna ducesde Montpensier are o gard ? N-am tiut. n aceste vremuri fr mntate, domnule continuMayenne toatlumea cautsse p zeascpe ct poate, i familia ducilor de Guise fiind de obr ie regeasc ... Nu vcer nici un fel de l muriri, domnule; face i parte din garda doamnei ducese de Montpensier, n-am nevoie s tiu mai mult. Mai departe: eram n drum spre Amboise, unde fusesem trimis cu o misiune, cnd mi-a ie it n cale du manul meu. Pe urm tii ce s-a mai ntmplat. Da r spunse scurt Ernauton. Fiind silit s -mi ntrerup c l toria din cauza acestei r ni nainte de a fi apucat s -mi ndeplinesc misiunea, msimt dator s -i dau socotealdoamnei ducese de pricina pentru care am ntrziat. A a cum se i cuvine. Vei fi deci att de bun spredai chiar n minile domniei sale scrisoarea pe care voi avea cinstea si-o scriu. Numai dacs-o fi g sind hrtie i cernealpe aceste coclauri r spunse Ernauton, preg tindu-se splece n c utarea celor trebuincioase. Nu-i nevoie l opri Mayenne. Osta ul meu trebuie saibla dnsul tabletele mele. ntr-adev r, soldatul scoase din buzunar ni te tablete ferecate cu o ncuietoare. Mayenne se ntoarse cu fa a la perete pentru a pune n mi care mecanismul secret: tabletele se deschiser ; dupaceea scrise cu condeiul cteva rnduri i nchise la loc tabletele, tot pe furi . Din clipa n care erau z vorte, nimeni pe lume, dacnu cuno tea secretul, n-ar mai fi putut sle desfac dect doar sf rmndu-le. Domnule f g dui tn rul gentilom de azi n trei zile tabletele acestea vor fi nmnate. Chiar domniei sale? Chiar doamnei ducese de Montpensier n persoan . Ducele strnse minile ndatoritorului s u nso itor i, obosit deopotrivde convorbirea pe care o avusese pnatunci, ca i de scrisoarea pe care o scrisese ceva mai nainte, se l s scad , cu fruntea mbrobonatde sudoare, pe a ternutul r coros de paie. Domnule spuse soldatul, folosind un limbaj care i se p ru lui Ernauton prea pu in potrivit cu mbr c mintea lui e drept cm-a i legat fedeleca pe un vi el, dar, cu voia sau f r voia domniei voastre, de

aci nainte leg tura aceasta va fi pentru mine o veriga prieteniei, lucru pe care l voi dovedi la locul i la timpul potrivit. i-i ntinse o mna c rei albea l izbise din capul locului pe tn rul gmtilom. De ce nu! spuse rznd Carmainges. Cum v d eu, m-am ales cu ncdoi prieteni! Nu rde i, domnule l dojeni soldatul oric i ar fi, niciodatnu sunt prea mul i. Ai dreptate, camarade! r spunse Ernauton. i plec . XXXIX CURTEA ECHIPAJELOR Ernauton porni f r a mai z bovi o clip i, cum luase calul ducelui n locul fugarului s u, pe care-l d duse lui Robert Briquet, se a ternu la drum ca vntul, a a cn cea de-a treia zi, pe la amiaz , sosi la Paris. La ceasurile trei dupprnz intra la corpul de gardde la palat al celor Patruzeci i Cinci. De altminteri, nici un eveniment mai deosebit nu anun ase ntoarcerea lui. V zndu-l, gasconii l ntmpinarcu strig te de mirare. Domnul de Loignac, auzind zarva ce se iscase, intrn untru i, dnd cu ochii de Ernauton, luo mutrncruntatnevoie mare, cea ce nu-l mpiedicpe Ernauton sse ducntins la el. Domnul de Loignac i f cu semn tn rului streacn biroul din fundul dormitorului, un fel de tribunal unde acest nenduplecat judec tor i pronun a de obicei sentin ele. A a n elegi dumneata s te por i, domnule? l luel n primire din capul locului. Se mplinesc, dacnu mn el, cinci zile i cinci nop i de cnd ai plecat. Tocmai dumneata, domnule, dumneata pe care-l credeam cel mai cu scaun la cap dintre to i, sdai un exemplu att de prost, nesocotind regulamentul?! Domnule r spunse Ernauton, nclinndu-se n-am f cut nimic altceva dect ceea ce mi s-a spus sfac. i ce i s-a spus, mrog, sfaci? S -l urm resc pe domnul de Mayenne, i l-am urm rit. Cinei zile i cinci nop i n ir? Cinci zile i cinci nop i, domnule. Nu cumva ducele a p r sit ora ul? Chiar n aceea i sear , i asta mi-a dat de gndit. i pe bundreptate, domnule. i pe urm ? Ernauton i povesti pe scurt, dar cu nsufle irea i rvna unui om inimos, p ania ntmplatpe drum i urm rile pe care aceastp anie le avusese. Pe m surce dep na peripe iile prin care trecuse, chipul nespus de expresiv al lui Loignac se lumina, oglindind rnd pe rnd

emo iile pe care povestitorul le trezea n sufletul s u. Cnd nsErnauton pomeni de scrisoarea pe care i-o ncredin ase domnul de Mayenne, l ntreb gr bit: Scrisoarea asta o ai la dumneata? Da, domnule. Ei, dr cie! Asta nu-i chiar un lucru de lep dat spuse c pitanul. A teapt -m aici, te rog, domnule, sau nu, mai bine vino cu mine. Ernauton l urmpe Loignac, l sndu-se c l uzit de el prin palat, i ajunse n curtea echipajelor de la Luvru. Se f ceau preg tiri n vederea unei plimb ri pe care monarhul voia s-o facafardin ora : echipajele erau tocmai pe calc s se alc tuiasc . Domnul d'pernon ie ise sasiste la ncercarea a doi cai de curnd sosi i din Anglia, darul reginei Elisabeta pentru Henric: cei doi bidivii, ale c ror propor ii erau cit se poate de armonios cump nite, urmau sfie nh ma i pentru prima oarla calea ca regelui. Ernauton r mase la poart , iar domnul de Loignac se apropie de domnul d'pernon i-i atinse poalele mantiei. Ve ti importante, domnule duce l n tiin el ve ti importante! Ducele se desprinse din grupul n care se afla i se ndreptspre scara pe unde trebuia scoboare monarhul. Ce este, domnule de Loignac, sauzim. Domnul de Carmainges a sosit chiar acum dintr-un sat de lng Orlans: domnul de Mayenne se afl acolo, foarte grav r nit. Ducele sc p un strig t. R nit! se minunel. Ba mai mult! ad ug Loignac. I-a trimis doamnei de Montpensier o scrisoare, care se g se te n clipa de fa n buzunarul domnului de Carmainges. Ei, nu mai spune! exclamd'pernon. Comedia dracului! Cheam -l numaidect pe domnul de Carmainges, vreau sstau de vorb cu el. Loignac se duse i-l lude mnpe Ernauton, care, a a cum am spus, se inuse deoparte, n semn de respect, tot timpul ct t inuiser efii s i. Domnule duce spuse el iat -l pe c l torul nostru. Bravo, domnule! Dupcum am auzit, se pare c ai asupra dumitale o scrisoare a domnului duce de Mayenne? Da, monseniore. Scrisdintr-un c tun de lngOrlans? Da, monseniore. i adresatdoamnei de Montpensier? Da, monseniore. Fii att de bun, te rog, i d -mi mie scrisoarea asta. i ducele ntinse mna cu dezinvoltura nep s toare a omului care tie ceste destul s - i m rturiseascorice dorin , pentru ca dorin a

s -i fie pe loc mplinit . Vrog sm ierta i, monseniore r spunse Ernauton am n eles eu bine sau mi-a i spus cumva s vnmnez scrisoarea trimis de domnul de Mayenne surorii sale? Fire te! Scrisoarea mi-a fost ncredin at mie; poate cdomnul duce nu tie lucrul acesta. Ei, i, ce-are a face? Ba are-a face, monseniore, i nc foarte mult; mi-am dat cuvntul fa de domnul duce c scrisoarea va ajunge n minile ducesei. Dumneata e ti n slujba regelui ori a domnului de Mayenne? n slujba regelui, monseniore. Ei bine, regele dore te svad scrisoarea. mi pare r u, monseniore, dar nu sunte i dumneavoastrregele. Am impresia cnu- i dai seama probabil cu cine vorbe ti, domnule de Carmainges?! spuse d'pernon, ng lbenindu-se de mnie. Dimpotriv , tiu foarte bine, monseniore, i tocmai de aceea sunt nevoit srefuz. Refuzi va szic , ai spus c refuzi, dac nu m n el, domnule de Carmainges? ntocmai. Domnule de Carmainges, nesocote ti jur mntul dumitale de credin ! Dupcte tiu, monseniore, pnn ziua de azi n-am jurat credin dect unei singure persoane i aceastpersoaneste maiestatea sa. Dacregele mi cere scrisoarea, fire te ci-o voi da, c ci regele este st pnul meu, dar regele nu se afl de fa . Domnule de Carmainges spuse ducele, care, se vedea bine c ncepuse s - i iasdin s rite, n vreme ce Ernauton, dimpotriv , cu ct se nc p na mai mult sa-i in piept, cu att p rea mai st pn pe sine domnule de Carmainges, e ti la fel ca to i compatrio ii dumitale: de cnd i merge bine i s-a ntunecat vederea; norocul te orbe te, scumpul meu gentilom. Faptul c i-a picat n mnun secret de stat i-a tulburat min ile ca o loviturde m ciuc . Ceea ce mtulbur , domnule duce, este gndul c sunt pe cale spierd bun voin a n l imii voastre, i nicidecum norocul meu, care, mi dau bine seama de ce m-aascunde dupdeget? se aflpe muchie de cu it de vreme ce n-am n eles s m supun poruncii domniei voastre. Pentru mine nse vorba de un lucru important; nu fac dect ceea ce trebuie i nu voi face nimic altceva, i nimeni, afarde maiestatea sa, nu va avea scrisoarea pe care mi-o cere i, dect doar persoana c reia i este adresat . Domnul d'pernon se f cu foc i par . Loignac ordon el ai s -l trimi i chiar acum la carcerpe domnul de Carmainges. n felul acesta, cu siguran cnu voi mai putea nmna doamnei

de Montpensier spuse Carmainges, surznd scrisoarea pe care o am asupra mea, cel pu in atta timp ct voi sta la nchisoare, dar cnd am sscap... Dacai smai scapi vreodat ad ugd'pernon. Am sscap, domnule, fi i pe pace, numai dacnu ve i pune cumva sfiu omort spuse Ernauton cu o hot rre care, pe m surce vorbea, era mai aprig i mai nestr mutat da, am sscap, mai lesne se vor clinti zidurile dect voin a mea. i cnd am sscap, monseniore.. Ce-ai sfaci cnd o sscapi? Ei bine, am s -i vorbesc regelui i regele o s -mi spunce am de f cut. La carcer ! La carcer ! zbierd'pernon, pierzndu- i cu totul firea. La carcer i lua i-i scrisoarea! Nu se atinge nimeni de ea! strigErnauton, f cnd un salt napoi i sco nd din sn tabletele ncredin ate de Mayenne. Mai bine le rup n buc i, dacn-am la ndemnalt mijloc ca ssalvez scrisoarea; i sunt convins cdomnul de Mayenne va ncuviin a fapta mea i cmaiestatea sa mva ierta. i, ntr-adev r, st ruind sse mpotriveascn dorin a de a- i respecta cuvntul dat, tn rul gentilom se preg tea srupn dou pre ioasa ferec tur , cnd sim i o mnapucndu-l bini or de bra . Dacl-ar fi smucit, n f cndu-l n prasnic de bra , f rndoialc tn rul s-ar fi nver unat i mai mult i ar fi c utat cu orice pre s distrugscrisoarea; n fa a acestui gest delicat ns , se opri scurt i se uitpeste um r. Regele! exclamel. ntr-adev r, monarhul, care tocmai ie ise din palat, coborse scara i, oprindu-se o clippe ultima treapt , auzise sfr itul acestui schimb de cuvinte i ntinsese bra ul spre a st vili bra ul lui Carmainges. Ce s-a ntmplat, domnilor? ntrebsuveranul cu un glas c ruia tia s -i dea, atunci cnd voia, o cople itoare autoritate. Ce sse ntmple, sire?! izbucni d'pernon, f ra se mai str dui s - i st pneascmnia. S-a ntmplat comul acesta, care, de altfel, este unul din cei Patruzeci i Cinci, dar care, din clipa de fa , nu va mai face parte din garda maiest ii voastre, s-a ntmplat, zic, comul acesta trimis de mine n numele maiest ii voastre s -l supravegheze pe domnul de Mayenne n timpul ederii sale la Paris, l-a urm rit pe duce pn dincolo de Orlans i c , ajungnd acolo, a primit din minile sale o scrisoare adresatdoamnei de Montpensier. Ai primit de la domnul de Mayenne o scrisoare pentru doamna de Montpensier? Da, sire m rturisi Ernauton numai cdomnul duce d'pernon a uitat svspunn ce mprejur ri. i scrisoarea aceasta ntreb regele unde se aflacum? Tocmai din pricina ei s-a iscat toatdiscu ia, sire: domnul de Carmainges nu vrea cu nici un pre s mi-o dea, ba mai mult chiar, ine

mor i s-o ducpersoanei c reia i este adresat , ceea ce, dupp rerea mea, din partea unui slujitor nu poate fi dect o dovadde rea credin . Regele se uitla Carmainges. Tn rul puse un genunchi n p mnt. Sire spuse el nu sunt dect un biet gentilom i un om de onoare, atta tot. Am salvat via a solului maiest ii voastre, pe care domnul de Mayenne mpreun cu cinci dintre ciracii s i erau ct pe ce s -l omoare, c ci, sosind chiar n toiul b t liei, am f cut ca izbnda s fie de partea lui. i n timpul b t liei domnul de Mayenne n-a p it nimic? ntreb regele. Ba da, sire, a fost r nit i chiar destul de grav. Foarte bine! spuse monarhul. i pe urm ? Pe urm , sire? Da. Solul maiest ii voastre, care, pare-se c-ar avea anumite motive s -l urascpe domnul de Mayenne... Regele zmbi. Solul maiest ii voastre, sire, ar fi vrut sridice via a vr jma ului s u i poate cavea tot dreptul s-o fac , dar m-am gndit atunci c , fiind eu de fa , fiind, adic , de fa un om a c rui spadse afln slujba maiest ii voastre, r zbunarea aceasta ar fi putut fi privit ca un asasinat politic i... Ernauton ov i. Spune, l ndemnmonarhul. L-am sc pat pe domnul de Mayenne din minile soldatului, a a cum l sc pasem mai nainte pe solul maiest ii voastre din minile domnului de Mayenne. D'Epernon ridicdin umeri, Loignac i mu cmusta a lui falnic , regele nsnici nu clipi m car. Mai departe spuse regele. Cum domnul de Mayenne nu mai r m sese dect cu un singur om, ceilal i patru fiind uci i, cum domnul de Mayenne, zic, nu mai r m sese dect cu un singur om, de care nu se ndura sse despart , neb nuind csunt n slujba maiest ii voastre, a avut destulncredere n mine ca smroage sduc surorii sale o scrisoare din partea sa. Scrisoarea se aflla mine, uita i-o; o depun n minile maiest ii voastre, sire, spre a hot r soarta ei a a cum ar hot r propria mea soart . Onoarea mea mi-e tot att de scump ca i lumina zilei, sire, dar, de vreme ce am chez ia voin ei regale pentru a fi cu con tiin a mp cat , nu mmai gndesc la onoarea mea, tiind cse afln mini bune. Stnd mai departe ngenuncheat, Ernauton ntinse tabletele regelui. Suveranul le respinse blnd cu mna. Ce spuneai adineauri d'pernon? Domnul de Carmainges este un om cinstit i un slujitor credincios. Eu, sire?! se mird'pernon. Maiestatea voastrm-a ntrebat ce

spuneam? Da. Parcam auzit adineauri, n timp ce coboram treptele, pronun ndu-se cuvntul carcer ? Pe naiba! Dimpotriv , cnd ntmplarea i scoate n cale un om de felul domnului de Carmainges, mai curnd s-ar cuveni s vorbe ti de cununi de lauri i de recompense, a a cum se obi nuia n vechime, la romani. O scrisoare, duce, apar ine celui ce trebuie s-o ducla destina ie sau celui c ruia i este destinat . D'pernon se nclinbomb nind. Vei duce scrisoarea la destina ie, domnule de Carmainges! Dar bine, sire, gndi i-v , cine tie ce-o fi scriind n untru replicd'pernon. N-are rost s umbl m cu m nu i cnd via a maiest ii voastre e n joc. Vei duce scrisoarea la destina ie, domnule de Carmainges repetmonarhul f ra catadicsi sr spund favoritului s u. Mul umesc, sire zise Carmainges, dnd splece. Unde o duci? Doamnei ducese de Montpensier, a a dupcum mi se pare c am avut cinstea sspun maiest ii voastre. Nu m-ai n eles. La ce adres , am vrut szic. La palatul Guise, la palatul Saint-Denis ori la Bel...? Regele se opri brusc v znd privirea pe care i-o aruncd'pernon. Domnul de Mayenne nu mi-a dat nici un fel de deslu ire n privin a asta, sire. Mgndesc deci smduc cu scrisoarea la palatul Guise i acolo am saflu cu siguran unde o pot g si pe doamna de Montpensier. nseamncabia acum porne ti n c utarea ducesei? Da, sire. i dupce vei fi g sit-o? i voi nmna mesajul. Prea bine. i acum, domnule de Carmainges.. Regele se uitdrept n ochii tn rului gentilom. Porunc , sire. Ai mai jurat ori ai mai f g duit domnului de Mayenne altceva dect snmnezi surorii sale aceastscrisoare? Nu, sire. N-ai f g duit cumva, bun oar st rui regele cnu vei dezv lui nim nui locul unde s-ar putea s-o g se ti pe duces ? Nu, sire, n-am f g duit a a ceva. n cazul acesta nu- i cer dect un singur lucru, domnule. Sire, sunt sclavul maiest ii voastre. Vei preda scrisoarea doamnei de Montpensier i, de ndat ce i vei fi nmnat-o, vei veni dupmine la Vincennes, unde voi fi ast -sear . Da, sire. i-mi vei spune de-a fir-a-p r unde ai g sit-o pe duces . Sire, maiestatea voastrse poate bizui pe mine. F r alte explica ii sau dest inuiri, mn elegi?

Sire, mi dau cuvntul. Ce impruden ! interveni ducele d'pernon. Ah, sire! Nu cuno ti oamenii, sau, cel pu in, anumi i oameni. Omul acesta ine sfie cinstit fa de domnul de Mayenne i deci va fi cinstit i fa de mine. Fa de maiestatea voastr , sire protestErnauton afi mai mult dect cinstit, afi credincios! i acum, d'pernon spuse monarhul nu-mi place s tiu c sunt znzanii ntre voi, a a cvei avea bun tatea sier i chiar acum acestui slujitor ceea ce dumneata consideri o nesocotire a leg mntului s u de credin i ceea ce n ochii mei este m rturia unui suflet cinstit. Sire zise Carmainges domnul duce d'pernon este un om prea ales pentru a nu- i fi dat seama, cu toate cn-am vrut smsupun ordinelor sale, lucru pentru care l rog smcreadc -mi pare r u din toatinima, ct de mult l respect i-l iubesc; numai c , mai presus de orice, am n eles s face ceea ce socoteam a fi de datoria mea. Comedia dracului! exclamducele, schimbndu- i fizionomia cu u urin a cu care cineva i-ar fi pus ori i-ar fi scos o mascde pe obraz. Spre lauda dumitale, dragul meu Carmainges, v d cai ie it cu bine din aceastncercare. E ti, ntr-adev r, un b iat dr gu ; nu-i a a, Loignac? Pnuna alta ns , l-am b gat n sperie i, bietul om! i ducele izbucni ntr-un hohot de rs. Loignac f cu stnga-mprejur spre a nu fi nevoit sr spund : orict era el de gascon, nu se sim ea capabil s mint cu atta neru inare ca ilustrul s u comandant. Va szic ai vrut s -l pui la ncercare? ntrebmonarhul cu oarecare ndoial . Cu att mai bine, d'pernon, dacn-a fost dect o ncercare; dar nu te-asf tui s faci asemenea ncerc ri cu oricine: tare mtem cmul i vor c dea n capcan . Cu att mai bine se bucur la rndul s u Carmainges cu att mai bine, domnule duce, daca fost vorba de o ncercare; pot fi lini tit deci cn-am pierdut bun voin a monseniorului. Rostind nsaceste cuvinte, tn rul gentilom p rea tot att de pu in convins ca i monarhul. i acum cs-au l murit toate lucrurile, domnilor spuse Henric putem pleca. D'pernon se nclin . Vii cu mine, duce? Adicvoi nso i pe maiestatea voastr c lare: dacnu mn el, a a gl suie te porunca? Da. i cine va str jui cealalt portier ? ntreb Henric. Un slujitor credincios al maiest ii voastre r spunse d'pernon. Domnul de Sainte-Maline. i se uitsvadce mutr face Ernauton la auzul acestui nume. Ernauton nsnu p ru ctu i pe pu in tulburat. Loignac porunci ducele cheam -l pe domnul de Sainte-Maline.

Domnule de Carmainges spuse monarhul, n elegnd ce urm rea ducele d'pernon dupce i vei fi mplinit ns rcinarea, la ntoarcere, vii direct la Vincennes, nu-i a a? Da, sire. i, cu toatn elepciunea lui, Ernaulon se sim i fericit cpoate pleca spre a nu fi de fa la triumful ce avea sridice n slavinima nsetatde onoruri a lui Sainte-Maline. XL CELE APTE P CATE ALE MAGDALENEI Monarhul i aruncase ochii asupra telegarilor i, v znd ct erau de voinici i cum b teau din picioare ner bd tori, nu se ncumetase s nfrunte singur primejdiile unei c l torii n calea c : drept care, dup ce-i d duse, a a cum am v zut mai nainte, deplindreptate lui Ernauton, i f cuse un semn ducelui, poftindu-l sia loc n tr sur . Loignac i Sainte-Maline se a ezarde o parte i de alta n dreptul portierelor, n timp ce un ol car alerga naintea caretei. Ducele edea singur pe scaunul din fa al impun torului vehicul, iar regele se instalase cu droaia lui de c ei pe canapeaua din fund. Printre cotarlele lui era una pe care o r sf a mai cu osebire: c elu ul pe care l inuse tot timpul n bra e n balcon, la prim rie, i care pirotea acum, tol nit pe o pernnumai lui h r zit . n dreapta suveranului se afla o meseioarale c rei picioare erau n epenite n podeaua caroseriei; pe masst teau risipite o mul ime de desene colorate pe care maiestatea sa le decupa cu o iscusin pe drept cuvnt uimitoare, n ciuda zguduiturilor tr surii. Cea mai mare parte erau imagini din Sfnta Scriptur . Totu i, cum la vremea aceea ideile p gne se bucurau de o larg toleran , mpletindu-se adeseori cu credin ele religioase, mitologia era cu prisosin reprezentatn gravurile cu subiecte cuvioase ce se aflau dinaintea regelui. Deocamdat , Henric, chibzuit ca de obicei, alesese cteva din aceste gravuri i i f cea de lucru decupnd scene din via a p c toasei Magdalena. Subiectul era de la sine destul de pitoresc, i pictorul, cu imagina ia lui, nu f cuse dect s amplifice tendin ele fire ti ale subiectului: ilustra iile nf i au o Magdalena tn r , frumoas i s rb torit ; nu lipseau din colec ie nici b ile somptuoase, nici petrecerile cu dansuri, nici multe alte desf t ri de tot felul. Artistul avusese ingenioasa idee, pe care o va folosi mai trziu i Callot atunci cnd va zugr vi Ispitirea sfntului Antoniu, artistul, ziceam, avusese ingenioasa idee de a justifica fanteziile n stru nice ale stiletului s u de gravor, punndu-le sub pav za autorit ii ecleziastice; astfel,

fiecare din aceste stampe, care, potrivit titlului general, trebuia s oglindeasccele apte p cate capitale, purta cte o inscrip ie menit s -i explice con inutul: Magdalena biruitde p catul mniei. Magdalena biruitde p catul l comiei. Magdalena biruitde p catul mndriei. Magdalena biruitde p catul desfrului. i a a mai departe pnla cel de-al aptelea i ultimul p cat capital. Ilustra ia pe care monarhul se ostenea s-o decupeze n momentul cnd ie irpe poarta Saint-Antoine o ar ta pe Magdalena biruitde p catul mniei. Frumoasa p c toas , ntins ntr-o rnpe ni te perne, cu trupul acoperit numai de minunatele-i plete de aur cu care mai apoi avea s teargpicioarele parfumate ale lui Hristos, frumoasa p c toas , ziceam, poruncise tocmai sfie azvrlit n bazinul din dreapta, plin cu lam-prete ale c ror boturi fl mnde se vedeau i indu-se deasupra apei ca ni te capete de erpi, un sclav care f rmase un vas de pre , n timp ce n stnga era biciuito femeie i mai despuiatdect ea, dat fiind c purta p rul strns ntr-un coc deoarece femeia, piept nndu- i st pna, smulsese cteva fire din str lucitoarele-i plete, destul de bogate pentru ca Magdalena spoattrece cu vederea o gre ealatt de nensemnat . n fund se vedeau ni te cini b tu i pentru c l sasersintre nestingheri i n casni te bie i calici care umblau cu cer itul, i ni te coco i spinteca i pentru cndr zniserstrmbi eze prea tare i prea de diminea . Cnd sosirla Croix-Faubin, regele reu ise s decupeze toate figurile din aceastimagine i se preg tea streacla urm toarea, intitulat : "Magdalena biruitde p catul l comiei". Desenul cu pricina o ar ta pe nurlia p c toas ntinspe un pat aurit i acoperit cu purpur , a a cum obi nuiau s adla ospe e cei din vechime: cele mai alese c rnuri, pe te i fructe cunoscute de gastronomii romani, nccpnd cu hrciogii g ti i cu miere i ro ioarele fierte n vin de Falerno i sfr ind cu langustele de Stromboli i cu naramzele de Sicilia, mpodobeau masa. Pe podea ni te cini se b teau pe un fazan n timp ce aerul era mpnzit de p s ri n mii i mii de culori care terpeleau de pe blagoslovita massmochine, fragi i cire e, sc pndu-le uneori din cioc asupra unui sodom de oareci care a teptau, adulmecnd cu botul pe sus, sle pice n guraceastmancereasc . Magdalena inea n mno cupplincu o licoare blond ca topazul i avnd o formcurioas , aidoma celor descrise de Petroniu la osp ul lui Trimalhio. Absorbit cum era de aceastimportant ndeletnicire, monarhul abia catadicsi sridice ochii atunci cnd trecurprin dreptul mn stirii

iacobinilor, al c rei clopot b tea din r sputeri de vecernie. De altminteri, toate u ile i toate ferestrele susnumitei chinovii erau nchise, a a nct ai fi putut crede cnu se afla ipenie de om n untru, dacnu s-ar fi auzit r sunnd ntre zidurile mn stirii dang tul clopotului. Dupaceastprivire fugar , monarhul i v zu mai departe de treabcu i mai multsrguin . Dar, dupo sut de pa i, cineva care l-ar fi urm rit cu luare-aminte l-ar fi v zut aruncnd o privire ceva mai curioas dect prima asupra unei case ar toase de pe partea stnga oselei, cascare, cl ditn mijlocul unei gr dini ncnt toare, privea printre l ncile aurite ale grilajului de fier spre drumul mare. Conacul acesta se numea Bel-Esbat. Spre deosebire de mn stirea iacobinilor, Bel-Esbat avea toate ferestrele deschise, afarde una singur , acoperit de o jaluzea. n clipa cnd monarhul trecu prin dreptul conacului, o imperceptibilnfiorare f cu stremure jaluzeaua. Regele schimbo ochead i un surs cu d'pernon i se apucsfoarfece un alt p cat capital. De astdatera nf i at p catul desfrului. Artistul l zugr vise n culori att de nfrico toare, nfierndu-l cu atta curaj i atta ndrjire, nct nu ne putem ng dui smen ion m dect un singur detaliu, de i e vorba de un detaliu cu totul secundar. ngerul p zitor al Magdalenei i lua zborul spre ceruri, peste m surde nsp imntat, acoperindu- i ochii cu palmele. Imaginea aceasta, executatcu foarte multmigal , absorbea pn ntr-att aten ia regelui, nct el i continu drumul f rsbage de seamtrufia ce se l f ia n dreptul portierei din stnga echipajului. P cat, z u, fiindc Sainte-Maline plutea n sl vile cerului de fericire i era mndru de nu- i mai nc pea n piele, c lare pe bidiviul lui. El, sfie la doi pa i de monarh, el, cadetul gascon, s audcu urechile lui pe maiestatea sa regele preacucernic dojenindu- i c elul: Fii cuminte, master Love, nu m plictisi! Sau spunndu-i domnului duce d'pernon, comandantul infanteriei regale: Tare mi-e team , duce, ctelegarii tia au s -mi frnggtul! Cnd i cnd totu i, ca i cum ar fi vrut s - i umileascmndria, Sainte-Maline i arunca ochii spre cealaltportierp zitde Loignac, pe care obi nuin a onorurilor l f cea s r mncu totul indiferent la aceste onoruri; i g sind cgentilomul din dreapta lui, cu lini tea des vr it ce se zugr vea pe chipul s u i cu inuta lui milit roasplinde modestie, era mai falnic dect putea fi el, cu toate ifosele lui de capitano, Sainte-Maline c uta sse nfrneze; pu in mai apoi ns anumite gnduri ce-i ncol eau n minte zgnd reau din nou s lbatica-i trufie, l snd-o sse reverse din plin. "Toatlumea mvede, se uit la mine i spunea el i se

ntreab : "Cine o fi fericitul gentilom care-l nso e te pe rege?" Dat fiind t r g neala cu care mergeau i care nu ndrept ea ctu i de pu in temerile monarhului, fericirea lui Sainte-Maline era sortit s in ncmult vreme, c ci telegarii Elisabetei, mpov ra i de hamuri grele, mpodobite cu inte de argint i cu tot felul de ceaprazuri i nc tu a i n ni te leauri puternice, de parc ar fi trebuit stragarca lui David, nu naintau prea repede pe drumul spre Vincennes. Dar cum se umflase prea mult n pene, ceva ca o mustrare din ceruri veni s -i domoleascbucuria, ceva care, mai mult chiar, avu darul s -l ntristeze peste m sur ! ntr-un r stimp l auzi pe monarh rostind numele lui Ernauton. De vreo dousau trei ori n cteva minute, regele pomeni numele acesta. Merita, ntr-adev r, s -l vezi pe Sainte-Maline aplecndu-se n a pentru a prinde din zbor cheia acestei interesante enigme. ns , ca toate lucrurile pe drept cuvnt interesante, enigma r mnea nedezlegatdin pricina cine tie c rui incident sau a unui zgomot ce-i curma firul. Regele scotea cte o exclama ie de necaz pentru c , la un moment dat, t iase alandala cu foarfecele ilustra ia sau i poruncea stac , punnd ct mai multdulcea n glas, lui master Love, care l tra de zor, cu preten ia nentemeiat , dar v dit , de a face tot atta larmca i un dog. Fapt este c , de la Paris i pnla Vincennes, numele lui Ernauton reveni de cel pu in zece ori pe buzele regelui i de ncpatru ori, cel pu in, pe buzele ducelui, f rca Sainte-Maline sse poatdumeri cu ce prilej fusese repetat de attea ori. n cele din urm i nchipui a a e omul f cut scaute ntotdeauna sse am geascsingur c probabil suveranul inuse s afle pricina pentru care Ernauton nu se mai ar tase de loc i c d'pernon i mp rt ise, la rndul s u, motivul prezumtiv sau adev rat. n sfr it, ajunser la Vincennes. Monarhul mai avea nctrei p cate de forfecat. A a c , de ndatce cobor din calea c , maiestatea sa se gr bi sse nchidn camera domniei sale, chipurile pentru a se dedica acestei mult prea serioase ndeletniciri. B tea un vnt nghe at ce te p trundea pnla os; drept care, Sainte-Maline abia apucase sse aciueze la gura unui c min impun tor, n speran a cva reu i sse nc lzeasc i, nc lzindu-se, s trag un pui de somn, cnd Loignac i puse mna pe um r. E ti de corvoadazi i spuse el, ritos, cu glasul omului care, deprins ani de-a rndul s se supun f ra crcni, tie la rndul lui s se facascultat. Ai sdormi alt dat . Drep i, domnule de Sainte-Maline! Pot sveghez i dous pt mni ncheiate dac -i nevoie r spunse gentilomul. mi pare r u cn-am pe nimeni la ndemn se scuzLoignac, uitndu-se n jur ca i cum ar fi c utat pe cineva. Domnule i t ie cuvntul Sainte-Maline n-are rost sv

adresa i altcuiva. Dactrebuie, sunt n stare s nu dorm o lunntreag . O, nu suntem chiar att de preten io i, fii pe pace. Ce trebuie sfac, domnule? Sncaleci pe cal i ste ntorci la Paris. Sunt gata; mi-am legat calul de iesle a a cum era n euat. Foarte bine. Te duci ntins la cazarma celor Patruzeci i Cinci. Da, domnule. Ajungnd acolo, scoli toatlumea din somn, dar n a a fel, nct nimeni altul, afarde cei trei comandan i pe care am s i-i numesc ndat , snu tie unde trebuie smearg i ce are de f cut. Voi ndeplini cuvnt cu cuvnt tot ce mi-a i spus pnacum. Pe urm : paisprezece din ace ti domni vor r mne la poarta Saint-Antoine, al i cincisprezece se vor opri la jum tatea drumului, iar cu ceilal i paisprezece te vei ntoarce aici. S-a f cut, domnule de Loignac. Dar la ce or va trebui s ie im din ora ? Dupce se va fi ntunecat. C lare sau pe jos? C lare. i cum narma i? Cu tot ce ave i: pumnal, spad i pistoale. Cu plato a pe noi? Da, cu plato a. Alte instruc iuni mai ave i s -mi da i, domnule? Uite, ai aici trei scrisori: una pentru domnul de Chalabre, una pentru domnul de Biran i una pentru dumneata. Domnul de Chalabre va lua comanda primei grupe, domnul de Biran a celei de-a doua, iar cea de-a treia r mne pe seama dumitale. Am n eles, domnule. Aceste scrisori nu vor fi deschise dect la locul cuvenit, n clipa cnd va suna ceasul ase. Ceea ce nseamncdomnul de Chalabre o va deschide pe a sa la poarta Saint-Antoine, domnul de Biran la Croix-Faubin, iar dumneata la poarta donjonului. Trebuie svenim repede? n goana cailor, dar f rsda i cumva de b nuit i f rsbage nimeni de seam . Fiecare va ie i deci prin altparte din Paris: domnul de Chalabre pe poarta Bourdelle, domnul de Biran pe poarta Temple, iar dumneata, fiindcai o cale mai lungde f cut, vei c uta s-o tai de-a dreptul, adicpe poarta Saint-Antoine. Am n eles, domnule. Celelalte instruc iuni sunt cuprinse n aceste trei scrisori. Du-te acum. Sainte-Maline salut i d du splece. O clipnumai l opri Loignac. De aici i pnla Croix-Faubin po i merge ct de repede pofte ti, dar de la Croix-Faubin i pnla barieria-o la pas. Mai sunt ncdou ore pnsse ntunece, a a cai

timp berechet. Prea bine, domnule. Ai n eles sau vrei cumva s - i mai repet ordinul nco dat ? Nu e nevoie, domnule. Drum bun, domnule de Sainte-Maline! i, pocnind din pinteni, Loignac reintrn apartamentele regale. "Paisprezece n primul deta ament, cincisprezece n cel de-al doilea i cincisprezece ntr-al treilea; nseamncnu l-a mai pus pe Ernauton la socoteal , e limpede ca lumina zilei, i c , prin urmare, nu mai face parte din garda celor Patruzeci i Cinci." Umflndu-se n pene, Sainte-Maline i ndeplini misiunea ca un om de vaz , dar ct se poate de con tiincios. O jum tate de ordupplecarea lui de la Vincennes, inndu-se ntocmai de instruc iunile primite din partea lui Loignac, apucase s treacdincolo de bariera ora ului. Un sfert de ceas mai apoi intra n cazarma celor Patruzeci i Cinci. Cei mai mul i dintre domniile lor se desf tau adulmecnd, fiecare din od i a lui, aburii bucatelor pentru cince fumegau n buc t riile respective privegheate de gospodinele lor. Astfel, preacinstita Lardille de Chavantrade preg tise o friptur de berbec cu carote, dreasdin bel ug cu fel i fel de mirozne, dupobiceiul gascon, o mncare nespus de gustoasde care Militor se ngrijea deopotriv , n m sura puterilor sale, adicmnuind o furculi de fier cu ajutorul c reia ncerca fie carnea, fie legumele, svaddac erau destul de bine pr jite. La rndul s u, Pertinax de Montcrabeau, ajutat de acel slujitor ciudat pe care se ferea s -l tutuiasc , dar care, dinspre partea lui, nu pregeta s -i spunpe nume, Pertinax de Montcrabeau, zic, i ntrebuin a talentele culinare n folosul unei ntregi grupe ce se gospod rea n comun. Popota nfiin atde acest iscusit econom ntrunea ase asocia i, care i aduceau obolul dnd cte ase gologani pentru fiecare mas . Domnul de Chalabre, pe ct se p rea, nu mnca niciodat ; s-ar fi zis ceste o fiin mitologic , o fiin care, prin firea ei, era scutit de orice trebuin . Faptul cera numai piele i os te f cea totu i ste ndoie ti de obr ia-i divin . Domnul de Chalabre se uita la camarazii s i cum i puneau stomacul la cale diminea a, la prnz i seara, ca o pisic fudulcare, de i este fl mnd , nu vrea sse milogeascmul umindu-se s - i ling must ile ca s - i astmpere foamea. Se cuvine totu i sspunem c atunci cnd l mbia cineva i asta se ntmpla destul de rar se gr bea srefuze, zicnd, chipurile, cabia ispr vise de mestecat ultima mbuc tur i, ndeob te, aceste mbuc turi erau, nici mai mult nici mai pu in, fie de potrniche, fie de fazan, fie de prepeli , de ciocrlii, de pateuri de gotcan sau de cei mai ale i pe ti. Toate stropite din bel ug cu vinuri din Spania sau din arhipelagul grecesc, din cele mai vestite

podgorii, bun oarMalaga, Cipru sau Siracuza. Precum se vede, cinstita adunare cheltuia dupbunul ei plac banii maiest ii sale Henric al III-lea. De altfel, i puteai da lesne seama de felul de a fi al fiec ruia dintre ei v znd cum ar ta chilia n care locuia. Unii iubeau florile i cre teau ntr-o ulcica ezat pe fereastr cte un trandafir pl pnd sau cte o sipicofilit ; al ii aveau, ca i regele, mania pozelor, f ra ti sle decupeze nscu aceea i ndemnare; al ii, n fine, ca ni te adev rate fe e biserice ti, i adusesern cascte o menajersau cte o nepo ic . Domnul d'pernon i optise lui Loignac ccei Patruzeci i Cinci nu locuiau n incinta palatului i deci putea snchidochii asupra acestor lucruri, iar Loignac nchidea ochii. Totu i, atunci cnd suna goarna, fiecare din ei devenea ntr-o clip un ostadeprins sse supunorbe te celei mai nenduplecate discipline, s rea pe cal i era gata snfrunte orice. Iarna se culcau la orele opt, iar vara la zece, dar numai cincisprezece dintre ei dormeau cu adev rat, al i cincisprezece dormeau iepure te, iar ceilal i nu dormeau de loc. Cum nu era dect ora cinci i jum tate dup -amiaza, Sainte-Maline i g si pe to i n picioare i n cele mai gastronomice dispozi ii de pe fa a p mntului. Cu un singur cuvnt nsf cu szboare n aer toate blidele. Pe cai, domnilor! porunci el. i l snd droaia de martiri n mijlocul harababurii pricinuite de aceastdeplasare nea teptat , se gr bi sdea deslu iri domnilor de Biran i de Chalabre n privin a ordinului. ncingndu-se cu centironul i nc t r mndu- i plato a, unii dintre ei nfulecarla repezealcteva mbuc turi stropite cu o du c bunde vin; al ii, care abia apucasers se nfrupte din bucate, se narmarsuspinnd resemna i. Numai domnul de Chalabre, strngnd cu nc o gaur cureaua de care era atrnatspada, declar ritos ccinase de mai bine de un ceas. Se f cu apelul. Doar patruzeci i patru dintre ei, printre care i Sainte-Maline, erau prezen i. Domnul Ernauton de Carmainges lipse te spuse domnul de Chalabre, c ruia i venise rndul smplineascslujba de furier. O bucurie nem suratcotropi inima lui Sainte-Maline, r sfrngnd-o pe buzele sale, care schimonosirun zmbet, lucru rar pentru un om cu o fire att de nchis i nveninat de invidie. ntr-adev r, n ochii lui Sainte-Maline, prin absen a aceasta nemotivatcu prilejul unei expedi ii att de nsemnate, Ernauton i t ia cu des vr ire craca de sub picioare. n sfr it, cei Patruzeci i Cinci sau, mai bine, zis cei Patruzeci i Patru plecar , fiecare pluton ndreptndu-se ntr-altdirec ie, a a cum li

se pusese n vedere: adicdomnul de Chalabre mpreun cu treisprezece oameni spre poarta Bourdelle. Domnul de Biran cu al i paisprezece spre poarta Temple. Iar Sainte-Maline, cu ultimii paisprezece, spre poarta Saint-Antoine. XLI BEL-ESBAT Nu mai e nevoie sspunem, cred, cErnauton, pe care Sainte-Maline l socotea pierdut f rsc pare, continua, dimpotriv , s - i urmeze lini tit drumul deschis pe nea teptate de soarta lui norocoas . n primul moment chibzuise, a a cum ora i firesc, cducesa de Montpensier, pe care avea ndatorirea s-o g seasc , nu putea sfie dect la palatul Guise, de vreme ce se afla n Paris. Ernauton se ndreptdeci din capul locului spre palatul Guise. Cnd, dupce b tu la poarta cea mare a palatului, care se deschise, n fine, cu foarte multpruden , solicitcinstea de a fi primit de doamna ducesde Montpensier, portarul i rse n nas cu sfruntare. Pe urm , n fa a st ruin elor lui, i se r spunse c ar fi trebuit s tie de la bun nceput calte a sa locuia la Soissons i nicidecum la Paris. Ernauton, care se a tepta la o asemenea primire, nu- i pierdu ctu i de pu in cump tul. mi pare nespus de r u cnu-i aici se ntristel. Trebuia s -i comunic alte ei sale un lucru de cea mai mare importan din partea domnului duce de Mayenne. Din partea domnului duce de Mayenne? ntrebportarul. i cine, mrog, i-a ncredin at aceast ns rcinare? Chiar domnul duce de Mayenne n persoan . Cine, ducele? Zici cel i-a ncredin at-o?! exclamportarul, ticluindu- i cu iscusin o mutrct se poate de mirat . i unde, m rog, i-a ncredin at aceast ns rcinare? Fiindc nici domnul duce i nici doamna ducesnu sunt la Paris. Crezi cnu tiu? r spunse Ernauton. Dar tot att de bine s-ar putea snu fi fost nici eu la Paris; s-ar putea s mfi ntlnit cu domnul duce ntr-altparte dect la Paris, bun oar , n drum spre Blois. n drum spre Blois? zise portarul, ciulind urechea. S-ar putea s mfi ntlnit pe drum i s -mi fi ncredin at un mesaj pentru doamna de Montpensier. O umbrde nelini te fluturpe obrazul interlocutorului s u, care, de teampoate ca drume ul snu dea buzna n untru, tot timpul inuse poarta abia ntredeschis . i ce-i cu mesajul sta? ntrebel. E la mine. Asupra dumitale? Uite aici spuse Ernauton, b tndu-se cu palma peste vest .

Slujitorul, care p rea sfie nespus de credincios st pnilor s i, l cercetpe Ernauton cu o privire iscoditoare. i zici cai mesajul asupra dumitale? ntreb el. Da, domnule. i ce vorba de ceva important? De cea mai mare importan . E ti bun smi-l ar i numai pu in? Cu pl cere. i Ernauton scoase din sn scrisoarea domnului de Mayenne. Ia te uit ! se mirportarul. Ce curioascerneal ! E scriscu snge r spunse Ernauton, lini tit. Auzind acest lucru, slujitorul se ng lbeni, cu att mai mai mult cu ct se gndise, desigur, cs-ar fi putut s fie chiar sngele domnului de Mayenne. Pe vremea aceea era o lipscumplitde cerneal , n timp ce sngele curgea grlpe toate drumurile; n consecin , adeseori ndr gosti ii scriau iubitelor lor, iar oamenii nsura i, celor de acas , cu lichidul mai r spndit ndeob te. Domnule vorbi slujitorul cu nsufle ire nu tiu dacvei putea da de urma doamnei ducese de Montpensier n Paris sau n mprejurimile ora ului, dar, n orice caz. du-te chiar acum, dacnu te superi, n cartierul Saint-Antoine, unde se aflo cascare se nume te Bel-Esbat, e casa doamnei ducese: ai s-o recuno ti numaidect, fiindce prima pe stnga dupmn stirea iacobinilor, cum te duci spre Vincennes; cu siguran cai s g se ti acolo pe vreunul din slujitorii doamnei ducese sau o persoandestul de apropiat de domnia sa ca s fie n m surs - i spununde ar putea fi acum doamna duces . Prea bine, mul umesc! zise Ernauton, n elegnd cslujitorul nu putea sau nu voia s -i spunmai mult dect att. n cartierul Saint-Antoine st rui slujitorul toatlumea cunoa te i poate s - i arate unde se afl Bel-Esbat, de i nu prea se tie, cred, ceste conacul doamnei de Montpensier, deoarece doamna duces l-a cump rat abia de curnd, ca saibun loc unde sse retrag . Ernauton d du din cap i- i ndreptpa ii spre cartierul Saint-Antoine. Nu trebui sumble prea mult pentru a g si, chiar f r sntrebe pe cineva, conacul Bel-Esbat, care se afla n imediata apropiere a mn stirii iacobinilor. Trase de clopo el i poarta se deschise. Intr ! se auzi mbiat de un glas. Intrn curte i poarta se nchise dupel. Cel ce-i d duse drumul n untru a tepta, probabil, pe ct se p rea, s -l audrostind vreo parol ; dar cum Ernauton se mul umea s priveascn jur f run cuvnt, l ntrebce dorea. Avrea svorbesc cu doamna duces spuse tn rul getilom. i pentru ce o c uta i pe doamna ducesla Bel-Esbat? ntreb

valetul. Pentru cportarul palatului Guise m-a trimis aici r spunse Ernauton. Doamna ducesnu este la Bel-Esbat, a a cum nu este nici la Paris replicvaletul. Atunci spuse Ernauton nu-mi r mne dect sa tept un moment mai prielnic pentru a-mi ndeplini fa de dnsa misiunea pe care mi-a ncredin at-o domnul duce de Mayenne. O misiune? Pentru dnsa, pentru doamna duces ? Pentru doamna duces . Din partea domnului duce de Mayenne? ntocmai. Feciorul r mase n cump nun moment. Domnule spuse el n cele din urm eu nu sunt n m surs vdau un r spuns dar e aici cineva mai mare ca mine cu care trebuie smsf tuiesc. Fi i bun i a tepta i o clip . "Rar mi-a fost dat sv d asemenea slujitori, sfiu al dracului, to i ale i pe sprncean . Ce ordine, ce disciplin , ct str nicie! Tare primejdio i trebuie sfie oamenii tia, dacsimt nevoia sse p zeasc a a. Avrea sv d cine poate intra n palatul ducilor de Guise att de u or cum se intrla Luvru! Z u dac nu-mi vine scred cadev ratul rege al Fran ei nu este cel pe care-l slujesc." i se uitroatmprejur: curtea era pustie, dar toate u ile grajdurilor st teau larg deschise, ca i cnd s-ar fi a teptat ssoseasco trupde osta i pentru care totul era preg tit spre a fi ncartiruit . Ernauton fu ntrerupt n cercetarea sa de valetul care se ntorcea nso it de un alt valet. L sa i calul n seama mea, domnule, i duce i-vcu camaradul meu i spuse el. Ve i sta de vorbcu cineva care vpoate da mai multe deslu iri dect mine. Ernauton porni n urma valetului, a teptpu in ntr-un fel de anticamer i, dupcteva clipe, slujitorul care se dusese scear instruc iuni, l pofti n nc perea al turat , unde o femeie simplu mbr cat , dar cu oarecare elegan , lucra la gherghef. Femeia edea cu spatele la Ernauton. Doamn o ncuno tiin valetul cavalerul care a venit din partea domnului de Mayenne este aici. n momentul n care femeia se ntoarse, Ernauton scoase un strig t de mirare. Dumneavoastr , doamn ! exclamel, recunoscnd totodatpe fostul s u paj i pe necunoscuta din litier , pe care o ntlnea acum pentru a treia oarsub o nounf i are. Dumneata?! rosti la rndul s u doamna, sc pnd ghergheful din mn , cu ochii la Ernauton. Apoi, f cnd un semn lacheului, i porunci: Po i pleca! Sunte i din suita doamnei ducese de Montpensier, doamn ?

ntrebErnauton, uimit. Da m rturisi necunoscuta. Dar dumneavoastr , domnule, cum a i ajuns saduce i un mesaj din partea domnului de Mayenne? Datoritunor mprejur ri nea teptate la care nici cu gndul nu m-afi gndit vreodat i pe care mi-ar fi greu s vi le mp rt esc, fiindcaavea prea multe de spus r spunse Ernauton cu cea mai mare pruden . Oh, v d c sunte i foarte discret, domnule ad ugea, zmbind. Da, atunci cnd trebuie sfiu, doamn ncuviin el. Totu i nu v d de ce ar fi nevoie de atta discre ie n cazul de fa se mir necunoscuta c ci, dacntr-adev r a i adus, cum zice i, un mesaj din partea persoanei pe care a i numit-o... Ernauton f cu un gest. O, nu ncape nici o sup rare! Dac , ntr-adev r, a i adus un mesaj din partea acestei persoane, cred ceste un lucru destul de important, pentru ca, n amintirea leg turilor noastre, de i trec toare, s -mi spune i i mie despre ce anume e vorba. Doamna c utspunn ultimele cuvinte toatdr g l enia galnic , alintat i seduc toare de care este n stare o femeie frumoas atunci cnd are o rug minte de f cut. Doamn r spunse Ernauton n-aputea svspun ceea ce eu nsumi nu tiu. Cu att mai pu in ceea ce nu vre i sspune i, nu-i a a? Las la aprecierea dumneavoastr , doamn rosti Ernauton, nclinndu-se. Fiind vorba de un lucru ce trebuie comunicat prin viu grai, ve i face a a cum crede i, domnule. N-am de comunicat nimic prin viu grai, doamn ! Misiunea mea este snmnez o scrisoare alte ei sale. Unde-i scrisoarea? ntrebnecunoscuta, ntinznd mna. Scrisoarea? repetErnauton. Sunte i bun smi-o da i? Doamn r spunse Ernauton cred cam avut cinstea sv spun cscrisoarea este destinatdoamnei ducese de Montpensier. Dar cum ducesa nu este aici st rui doamna, care ncepuse s - i piardr bdarea i in eu locui. Pute i deci... Nu pot. Nu ave i ncredere n mine, domnule? A a s-ar cuveni, doamn spuse tn rul gentilom, cu o privire a c rei expresie era destul de l muritpentru a nu ng dui nici un fel de ndoial dar, cu toatpurtarea dumneavoastrmisterioas , trebuie s vm rturisesc cmi-a i inspirat cu totul alte sentimente dect cele despre care vorbi i. Adev rat?! se mirdoamna, mbujorndu-se pu in sub privirea nfl c rata lui Ernauton. Tn rul se nclin .

Lua i seama, domnule mesager rosti ea, rznd am impresia cmi face i o declara ie de dragoste. Binen eles, doamn st rui Ernauton. Nu tiu dacvoi avea parte svmai v d vreodat i prilejul acesta este, ntr-adev r, mult prea fericit ca s -l pierd. Acum n eleg, domnule. A i n eles cviubesc, doamn ? De altfel nici nu era prea greu de n eles. Nu n eleg cum a i ajuns aici. Mierta i, doamn spuse Ernauton dar de astdatnu mai n eleg eu. Da, mi dau seama ca i vrut sm vede i i de aceea v-a i folosit de un pretext pentru a putea p trunde aici. Eu, doamn , smfolosesc de un pretext?! V rog screde i c mjudeca i gre it; nu aveam de unde s tiu c -mi va fi dat svmai ntlnesc vreodat i a teptam ca norocul, care de douori pnacum m-a scos n calea domniei voastre, sse ndure iar i de mine; dar ca s mfolosesc de un pretext, asta o datcu capul n-aface-o! Trebuie s ti i cam o fire sucit i cnu gndesc ndeob te la fel ca toatlumea. Cum a a?! Un om ndr gostit, cum zice i csunte i dumneavoastr , mai poate avea ov ieli i mai sts - i aleagmijloacele cnd e vorba svadpersoana pe care o iube te? ntr-adev r, e l udabil din partea dumneavoastr , domnule rosti necunoscuta cu o arogan pu in zeflemitoare. Ei bine, drept svspun, b nuiam csunte i un om dintr-o bucat . i ce v-a f cut, doamn , save i asemenea b nuieli, dac nu vi-e cu sup rare? ntrebEmauton. Deun zi, cnd m-a i ntlnit, eram n litier , dar, cu toate c m-a i recunoscut, nu v-a i gndit s murm ri i. Lua i seama, doamn i atrase aten ia Ernauton nseamns m rturisi i cv-a i uitat la mine. Grozavm rturisire, z u! Nu ne-am ntlnit oare n ni te mprejur ri care, mie, cel pu in, mi ng duie sscot capul pe fereastra litierei dacs-ar ntmpla s -mi ie i i n cale? Domnul nsn-a g sit altceva mai bun de f cut dect sse ndep rteze n goana calului, dup ce a dat un ip t ce m-a f cut stresar n fundul litierei. Eram obligat splec, doamn . Cine vobliga: con tiin a dumneavoastr ? Nu, doamn , datoria. Ei, bravo! spuse doamna, rznd. V d c sunte i un ndr gostit cu capul pe umeri, foarte prudent i care se teme, mai presus de ori ce, snu se compromitcumva. i chiar dacafi avut unele temeri n leg turcu dumneavoastr , doamn , vprinde mirarea? Spune i-mi, vrog, e firesc oare ca o femeie sumble mbr catb rb te te, sintre cu for a n ora , de i barierele sunt nchise, i sse duc pe urm n Pia a Grve pentru a

privi caznele unui biet nefericit sfrtecat n buc i, f cnd tot felul de gesturi mai mult dect bizare? Spune i: am dreptate? Doamna p li u or, apoi c uts - i ascund paloarea, dac se poate spune a a, sub un zmbet. E firesc, n sfr it, ca, dupce i-a mplinit aceastciudat pl cere, onorata doamns-o rup la fugca o hoa , de teamsnu fie arestat , cu toate cse afln slujba unei prin ese att de puternice, chiar dacnu e bine v zut la curte, ca doamna de Montpensier? Necunoscuta zmbi din nou, de astdatcu o ironie i mai v dit . mi pare r u ctrebuie svspun, domnule rosti ea dar perspicacitatea dumneavoastrlasde dorit, de i sunte i convins c ave i ochiul ager; c ci, cu pu inchibzuin , tot ceea ce vi se pare de nen eles s-ar fi l murit pe loc. Nu era firesc, n primul rnd, ca doamna ducesde Montpensier sse intereseze de soarta domnului de Salcde, de ceea ce ar fi putut sspun , de dest inuirile mincinoase sau adev rate pe care ar fi putut s le fac i care ar fi fost n m surs compromit , dupcum cred cvda i seama, toatcasa de Lorena? i daclucrul acesta era firesc, domnule, nu era tot att de firesc oare ca doamna ducesstrimito persoan de ncredere, apropiat , pe care s se poatpe deplin bizui, ca sasiste la execu ie i sconstate de visu, cum se spune, la palatul de justi ie, pas cu pas, cum se desf oar lucrurile, f rsscape nici un am nunt? Ei bine, aceast persoan , domnule, eram eu, eu, fiin a cea mai apropiat , c reia alte a sa i ncredin eaztoate tainele sale. i acum, spune i-mi, vrog, crede i cumva cm-afi putut duce n Pia a Grve mbr catn straie femeie ti? Crede i cumva, n sfr it, cputeam sprivesc nep s toare, acum cnd cunoa te i situa ia pe care o am n casa ducesei, chinurile osnditului, v znd c din clipn clipera pe cale sfacdest inuiri? Ave i perfectdreptate, doamn recunoscu Ernauton, nclinndu-se i vm rturisesc cu mna pe con tiin c admir inteligen a i felul dumneavoastrde a judeca lucrurile, a a cum adineauri admiram frumuse ea dumneavoastr . Mul umesc mult, domnule. i acum, fiindc ne cunoa tem i unul, i cel lalt i totul s-a l murit pe deplin ntre noi, da i-mi scrisoarea, de vreme ce scrisoarea exist i nu este un simplu pretext. Cu neputin , doamn . Necunoscuta se sili sse st pneasc . Cu neputin ?! repetea. Da, cu neputin , deoarece i-am jurat domnului duce de Mayenne snu ncredin ez scrisoarea dect doamnei ducese de Montpensier n persoan . Spune i mai bine izbucni doamna, ncepnd s - i piard r bdarea spune i mai bine c scrisoarea nici nu exist . De ce nu m rturisi i c , n ciuda pretinselor dumneavoastrezit ri, scrisoarea n-a fost dect un pretext ca spute i p trunde aici? De ce nu m rturisi i c

n-a i vrut dect smvede i i atta tot? Ei bine, domnule, acum cred csunte i mul umit; nu numai ca i reu it sintra i n cas , nu numai ca i reu it s m vede i, dar, pe deasupra, mi-a i i spus cmadora i. Ceea ce este tot att de adev rat, doamn , ca i celelalte lucruri pe care vi le-am spus. Fie cum zice i! Madora i deci, a i vrut neap rat smvede i, v-am prilejuit aceastpl cere n schimbul serviciului pe care mi l-a i f cut. Prin urmare, suntem chit, drum bun! Msupun, doamn r spunse Ernauton i, de vreme ce dori i splec, nu-mi r mne dect svmplinesc dorin a. De astdatdoamna se sup rcu tot dinadinsul. Adev rat? se ncruntea. Dar dacdumneavoastrm cunoa te i, eu, n schimb, nu tiu cine sunte i. Nu vi se pare csunte i mult mai avantajat dect mine? Ah, nu cumva vnchipui i ce de ajuns sintra i, sub un pretext oarecare, n casa unei prin ese, fiindcvafla i n casa doamnei de Montpensier. domnule i sspune i: "Mi-a reu it vicle ugul, acum pot splec"? Cinstit vorbind, domnule, o asemenea purtare nu poate fi a unui om manierat. Mi se pare, doamn , cjudeca i cu prea mare asprime ripost Ernauton ceea ce ar putea fi, n cel mai r u caz, iretlicul unui ndr gostit dac , a a cum am avut cinstea svspun, n-ar fi la mijloc un lucru de cea mai mare importan i ct se poate de adev rat. Nu voi lua n seamvorbele grele pe care le-a i rostit, doamn , i, de vreme ce nu g sesc nici o ndurare n ochii domniei voastre, voi c uta suit cu des vr ire toate cuvintele calde i duioase pe care mi-am ng duit svi le spun. Dar nu vreau splec de aici mpov rat de nvinuirile jignitoare cu care m-a i cople it. Am ntr-adev r asupra mea o scrisoarea din partea domnului de Mayenne, pe care trebuie s-o nmnez doamnei de Montpensier, i ca svconvinge i, iat , e scris chiar de mna domniei sale, dupcum se poate vedea dup adres . Ernauton i ntinse doamnei scrisoarea, f rs-o lase din mn . Necunoscuta i aruncochii asupra ei i d du un ip t: Snge! E scrisul lui! Ernauton vr la loc scrisoarea n buzunar, f rsspunnimic, se nclindin nou, ceremonios ca ntotdeauna, i, palid la fa i cu moartea n suflet, se ndreptspre u . De astdattn rul auzi ni te pa i alergnd dupel i se pomeni prins de mantie, ca Iosif n vechime. Ce dori i, doamn ? ntrebel. Vrog sm ierta i, domnule c uts -l nduplece doamna v rog din suflet! Ce este cu ducele, i s-a ntmplat ceva? Iertarea mea, doamn r spunse Emaulon nu schimbcu nimic lucrurile. Ct prive te scrisoarea, de vreme ce nu v-a i ndurat s -mi cere i iertare dect ca s-o pute i citi i cum nimeni altcineva afar de doamna de Montpensier n-o va citi... Dar bine, smintitule strigmnioasducesa, nfruntndu-l nu mrecuno ti, s rmane, sau, mai bine zis, nu- i dai seama ceu sunt

st pna care porunce te aici i- i nchipui cumva cprivirile acestea scnteietoare pot fi ale unei slujnice? Eu sunt ducesa de Montpensier! F bine i d -mi scrisoarea! Dumneavoastr , ducesa? exclamErnauton, dndu-se napoi nsp imntat. Binen eles. Hai, hai, d -mi-o ! Nu vezi csnt ner bd toare s aflu ce s-a ntmplat cu fratele meu? n loc sse execute ns , a a cum i nchipuia ducesa, tn rul gentilom, care n primul moment se pierduse cu firea, dezmeticindu-se, n sfr it, i ncruci bra ele pe piept. Cum vre i smbizui pe cuvintele domniei voastre r spunse el cnd buzele ce le-au rostit m-au min it de douori pnacum? n ochii a c ror privire ducesa o invocase pu in mai nainte n sprijinul spuselor sale sc p rar doufulgere ucig toare. Ernauton ns ntmpinf r s clipeascs ge ile lor de foc. Cum, te mai ndoie ti nc ? Mai e nevoie de alte dovezi cnd ai m rturia mea? exclamcu trufie femeia, destr mndu- i cu unghiile, mnioas , man etele de dantel . Da, doamn r spunse netulburat Ernauton. Necunoscuta de repezi la un clopo el de pe mas , pe care l lovi cu atta nver unare, nct pu in lipsi snu-l sparg . Sunetul p trunz tor al clopo elului se r spndi n toate nc perile i, nainte chiar de a fi apucat sse sting , un valet se i ivi n u . Ce dore te doamna? ntrebvaletul. Necunoscuta b tu din picior furioas . Mayneville porunci ea s vinMayneville! Nu-i aici? Ba da, doamn . Ce mai a tep i? Svinodat ! Slujitorul o zbughi pe u i, dupcteva clipe, Mayneville intr gr bit n camer . Porunc , doamn ! rosti Mayneville. Doamn ?! De cnd se obi nuie te oare smi se spunaici n casdoamn , domnule de Mayneville? l lula rost ducesa, exasperat . Porunc , alte a voastr ! repet , ndoit din ale, Mayneville, c ruia nu-i venea s - i creadurechilor. Foarte bine! spuse Ernauton. C ci am de-a face cu un gentilom i, daca ncercat cumva smn ele, cerul mi-e martor, voi ti cel pu in cui scer socoteal . Acum te-ai convins, n sfr it? ntrebducesa. Da, doamn , m-am convins i, ca dovad , pofti i scrisoarea! i, f cnd o plec ciune, tn rul ncredin doamnei de Montpensier scrisoarea ce prilejuise o att de ndelungatdiscu ie. XLII SCRISOAREA DOMNULUI DE MAYENNE

Ducesa i smulse scrisoarea din mn , o deschise i o citi cu nesa , f r a c uta m car s ascundimpresiile ce se perindau pe chipul ei, ca norii pe fundalul unui cer nvolburat de furtun . Dupce o citi pnla cap t, i ntinse lui Mayneville, care p rea tot att de nelini tit ca i dnsa, misiva adusde Emauton i care era ticluitn chipul urm tor: "Surioar , am vrut s ndeplinesc cu mna mea un lucru pe care s-ar fi cuvenit s -l fac mai curnd un c pitan sau un maestru de scrim i am fost pedepsit. Am primit o loviturstra nicde spad din partea sec turii pe care o tii i cu care am mai de mult o r fuial . Cea mai mare nenorocire este ns c-a r pus cinci dintre oamenii mei, printre care Boularon i Desnoises, adic doi dintre cei mai de isprav ; pe urm a dat bir cu fugi ii. Trebuie s spun ca fost foarte mult ajutat s c tige aceastbiruin de c tre aduc torul scrisorii de fa , un tn r ncnt tor, dupcum vei putea s - i dai singurseama: i-l recomand, este discre ia ntruchipat . Meritul s u, pe care cred c -l vei pre ui cum se cuvine, scumpa mea surioar , este de a-l fi mpiedicat pe nving torul meu s -mi reteze capul, lucru pe care sus-numitul nving tor l-ar fi nf ptuit cu draga inim , dat fiind c mi-a smuls masca de pe obraz n timp ce z ceam f rcuno tin i i-a dat seama cu cine are de-a face. i-afi ndatorat, surioar , dacai c uta s afli care este numele acestui cavaler att de discret i cu ce se ndeletnice te; de i mi-e simpatic, trebuie srecunosc totu i c -mi dde b nuit. Am ncercat s -i fiu cumva de folos, dar la toate mbierile mele s-a mul umit s -mi r spundc st pnul pe care-l sluje te are grijsnu duclipsde nimic. N-a putea s - i spun mai mult dect att despre el, deoarece i-am mp rt it tot ce tiu; chipurile, zice cnu mcunoa te. Vezi dac -i adev rat. Mi-e foarte r u, dar nu cred cvia a mea poate fi n primejdie. Trimite-mi ct mai repede felcerul meu; zac pe un a ternut de paie ca un cal. Aduc torul i va spune unde anume. Fratele dumitale care te iube te, MAYENNE Ispr vind de citit, scrisoarea, ducesa i Mayneville se uitar unul la altul, la fel de mira i. Ducesa se gr bi srupt cerea, pe care Ernauton ar fi putut pnla urms-o n eleag gre it. Vre i sne spune i, domnule ntrebducesa cui dator m binele nepre uit pe care a i avut bun tatea sni-l face i? Unui om care, ori de cte ori are prilejul, doamn , cautsvin

n ajutorul celui mai slab mpotriva celui mai tare. Sunte i bun s -mi da i cteva deslu iri, domnule? st rui doamna de Montpensier. Ernauton povesti tot ce tia i ar tunde se afla ad postul ducelui. Doamna de Montpensier i Mayneville l ascultarcu un interes ct se poate de firesc. Pe urm , cnd sfr i tot ce avea de spus, ducesa l ntreb : Aputea n d jdui, domnule, cve i mplini mai departe lucrul pe care l-a i nceput att de frumos i cve i r mne credincios casei noastre? Cuvintele acestea, rostite cu dulcea a pe care ducesa se pricepea att de bine s-o punn glas, aveau un n eles ct se poate de m gulitor, dupm rturisirea pe care Ernauton o f cuse doamnei de onoare a ducesei; l snd nsamorul-propriu deoparte, tn rul gentilom i d du seama cerau pornite dintr-o simplcuriozitate. De altfel, tia prea bine c , dest inuindu- i numele i rosturile sale, ar fi nsemnat sdeschid ochii ducesei asupra urm rilor pe care le-ar fi putut avea aceast ntmplare; de asemenea b nuia c , atunci cnd i pusese condi ia de a-i dezv lui unde se afla re edin a ducesei, regele avusese n vedere cu totul altceva dect s culeago simplinforma ie. Doun zuin e deosebite se nfruntau, a adar, n sufletul s u: ca ndr gostit, ar fi putut jertfi una din ele; ca om de onoare, nu se ndura srenun e la cealalt . Ispita era cu att mai puternic , cu ct, descoperindu-i situa ia pe care o avea n preajma regelui, s-ar fi ridicat paste m surde mult n ochii ducesei, i pentru un tn r abia sosit din fundul Gasooniei nu era chiar o bagatelfaptul de a c tiga oarecare prestigiu n fa a unei ducese de Montpensier. Sainte-Maline n-ar fi stat nici o clipn cump n . Toate aceste gnduri ce se nvolburau n mintea lui Carmainges nu reu irdect s -i sporeascmndria, adics -l fac i mai drz ca nainte. Era lucru mare s tie cnseamnceva n momentul acela, un lucru cu att mai m gulitor pentru ei, cu ct pnatunci fusese, de bunseam , privit ca un om de nimic. Ducesa a tepta deci un r spuns la ntrebarea pe care i-o pusese: "N-a i vrea cumva sr mne i credincios casei noastre?" Doamn i m rturisi Ernauton am avut mai nainte cinstea s -i spun domnului de Mayenne c st pnul meu este att de bun i se poartn a a fel cu mine, nct mi scute te osteneala de a c uta un altul mai bun dect dnsul. Dupcum mi aratfratele meu n scrisoare, domnule, s-ar p rea cnu l-a i recunoscut. Cum se face atunci c , de i acolo nu l-a i recunoscut, v-a i folosit de numele s u pentru a p trunde pnla mine? Mi s-a p rut cdomnul de Mayenne dorea sr mn necunoscut, doamn , a a cm-am socotit dator snu ar t c tiu cine este i, pe bundreptate, deoarece n-ar fi fost n elept ca ranii care

l-au ad postit acolo s afle ce nume str lucit poartr nitul pe care-l g zduiesc. Aici ns nu mai exista acest neajuns; dimpotriv , numele demnului de Mayenne era n m surs -mi deschidu ile ca s ajung pnla dumneavoastr , a a cn-am mai pregetat s -l folosesc. i ntr-un caz, i n cel lalt, cred cm-am purtat ca un om binecrescut. Mayneville i arunco privire ducesei ca i cum ar fi vrut s -i spun : ,,E un b iat dezghe at, doamn ". Ducesa i ghici gndul. Nimeni n-ar fi tiut sr spund cu atta iscusin la o ntrebare nepl cut zise ea, privindu-l surz toare pe Ernauton i trebuie s recunosc csunte i un om deosebit de inteligent. Nu v d nici un fel de inteligen n cuvintele pe care am avut cinstea svi le spun, doamn r spunse Ernauton. n sfr it, domnule replicducesa, pu in impacientat tot ce am putut n elege mai l murit deocamdateste cnu vre i sspune i nimic. Poate cnu vda i seama ndeajuns ce grea povareste recuno tin a pentru cineva care poartun nume ca al meu: nu v gndi i csunt o femeie, cde douori pnacum mi-a i fost de folos i c , dacavrea cu tot dinadinsul saflu numele dumneavoastrsau, mai curnd, cine sunte i... Prea bine, doamn , sunt convins cve i putea afla cu u urin toate astea, dar ve i afla de la altcineva i nu de la mine; a a tiu cel pu in ceu nu v-am spus nimic. "Totdeauna are dreptate!" constatducesa, nv luindu-l pe Ernauton cu o privire care, dactn rul gentilom s-ar fi priceput s deslu easctot ceea ce oglindea, ar fi trebuit s -i fac mai mult pl cere dect orice altprivire ntlnitpnatunci. De aceea se declarmul umit cu att i, ntocmai ca un om cu gusturi fine, care se ridicde la masn momentul cnd s-a convins c-a b ut vinul cel mai de soi din cte s-au servit la osp , Ernauton se nclin i ceru voie ducesei s se retrag , bucuros de aceast m rturie de bun voin . Va szic , domnule, asta-i tot ce ave i s -mi spune i? l ntreb ducesa. Mi-am ndeplinit misiunea rosti tn rul. Nu-mi mai r mne dect sa tern umilele mele omagii la picioarele alte ei voastre. Ducesa l petrecu doar cu privirea, f rs -i r spundla salut, apoi, cnd u a se nchise dupel, porunci b tnd din picior: Mayneville, pune pe cineva s -l urm reascpe b iatul sta! Cu neputin , doamn r spunse Mayneville to i oamenii no tri sunt gata sporneasc ; eu nsumi a tept ner bd tor clipa cea mare; nu este o zi nimeritsfacem altceva dect ceea ce am pus la cale. Ai dreptate, Mayneville, ntr-adev r, mi-am pierdut min ile; dar mai trziu... O, mai trziu, se schimbsocoteala; va fi a a cum dori i, doamn .

Da, fiindc i mie ca i fratelui meu mi se pare suspect. Suspect sau nu r spunse Mayneville e un b iat de treab i oamenii de treabnu se g sesc chiar pe toate drumurile. Trebuie s recunoa tem totu i cam avut noroc; gndi i-vnumai ct bine ne-a f cut, i cine? Un str in, un necunoscut picat din cer! N-are a face, n-are a face, Mayneville; dacsuntem sili i s -l l s m n pace deocamdat , cel pu in mai trziu ai grij i nu-l sc pa din ochi. O, doamn , mai trziu sper cnu va mai fi nevoie surm rim pe nimeni spuse Mayneville. Hot rt lucru, ast -searnu mai mi dau seama ce vorbesc. Ai dreptate, Mayneville, mi-am pierdut capul. Un general ca domnia voastr , doamn , are tot dreptul s fie fr mntat n preajma unei b t lii hot rtoare. Valois se napoiazde la Vincennes pe nnoptat. ntr-adev r, s-a ntunecat afar , Mayneville, i Valois se napoiazde la Vincennes pe nnoptat. O, avem timp berechet; nu este ncora opt, doamn , i, de altminteri, n-au sosit nici oamenii no tri. Cunosc cu to ii ordinul, nu-i a a? To i pnla unul. Sunt oameni de ncredere? ncerca i, doamn . i cum vin ncoace? R zle i, ca i cnd s-ar plimba. Cam c i crezi cvor fi? Cincizeci n cap; mai mul i dect avem nevoie; gndi i-vc , afar de ace ti cincizeci de oameni, mai avem ncdousute de c lug ri, care, la drept vorbind, fac cel pu in ct tot at ia solda i, dacnu i mai bine. De ndatce oamenii no tri vor fi sosit, pune-i pe c lug rii dumitale sstr juiasc oseaua. Le-am i trimis vorb , doamn ! Monahii vor sta ngr m di i de-a curmezi ul drumului, ai no tri vor mna tr sura spre ei, por ile m n stirii vor fi larg deschise i se vor nchide numai dup ce calea ca va fi intrat n curte. Smergem atunci la mas , Mayneville, ca s ne mai treac timpul. Sunt att de ner bd toare, nct mi vine smping acul pendulei. O svin i ceasul a teptat, fi i f rgrij . Dar oamenii no tri, ce-i cu oamenii no tri? Vor sosi la timp: de-abia a b tut de opt, n-am pierdut nici un moment. Mayneville, Mayneville! Fratele meu, s rmanul, mi cere s -i trimit felcerul; cel mai iscusit felcer, cel mai bun balsam pentru rana lui Mayenne ar fi o uvi din p rul lui Valois, dupce-i voi fi tuns scfrlia, i cel ce va pleca s -i ducploconul acesta poate fi convins cva fi primit

cu bra ele deschise. Peste douceasuri, doamn , omul acesta va pleca s -l caute pe scumpul nostru duce n taini a sa; i dupce alte a sa a ie it pe furidin Paris deun zi ca un fugar, acum o sse napoieze ca un nving tor. ncceva, Mayneville spuse ducesa, oprindu-se n u . Ce anume, doamn ? Prietenii no tri au fost n tiin a i? Care prieteni? Partizanii no tri din Lig . FereascSfntul, doamn ! S ncredin ezi o tainunui burghez, e ca i cnd ai trage clopotul mare de la Notre-Dame. Gndi i-vc , dup ce lovitura va fi reu it, nainte ca sprindde veste cineva, avem la ndemncincizeci de tafete pe care le putem trimite care ncotro: n momentul acela, ostaticul va fi z vort n mn stire i vom fi n m sur s inem piept unei ntregi o tiri. La nevoie, cum n-o smai avem a ne teme de nimic, putem da sfoarn arde pe acoperi ul mn stirii: "Preacinstitul Valois este n minile noastre!" V d eu ce ti un om destoinic i chibzuit, Mayneville! Pe bun dreptate Bearnezul te-a poreclit Mneligue12. i eu mgndeam s procedez cam tot a a cum ai spus dumneata, numai cnu mi se l muriserncndeajuns lucrurile. i dai seama ce r spundere apas pe umerii mei, Mayneville, i cniciodat , de cnd e lumea lume, o femeie nu s-a ncumetat spunla cale i sducla bun sfr it o loviturca asta pe care am visat-o eu? Cum snu-mi dau seama, doamn ! De aceea stau cu inima pierit , de i sunt sfetnicul dumneavoastr . A adar, s recapitul m rosti ducesa, poruncitoare. C lug rii narma i sub anteriile lor? Sunt. Osta ii n ira i de-a lungul drumului? Trebuie sfie la ora asta. Burghezii n tiin a i duplovitur ? N-avem nevoie dect de trei tafete: n zece minute Lachapelle-Marteau. Brigard i Bussy-Leclerc vor afla ce s-a ntmplat i, la rndul lor, le vor da de tire celorlal i. Pune n primul rnd s -i omoare pe cei doi n t r i care p zeau portierele cnd a trecut pe aici calea ca: n felul acesta vom putea nf i a lucrurile cum vom socoti noi cne-ar prinde mai bine sar t m cs-au petrecut. Bie ii b ie i! De ce s -i ucidem! protestMayneville. Crede i, ntr-adev r, ctrebuie neap rat s -i ucidem, doamn ? Cine, Loignac? Atta pagub ! Este un ostaviteaz. Un neispr vit care s-a ajuns, ca i g liganul cel lalt care c l rea
12

Joc de cuvinte: Mneligue sufletul Ligii

n stnga tr surii, acela oachela fa i cu ochii ca ni te c rbuni aprin i. De acela nu mi-e chiar a a mil , fiindcnici nu-l cunosc; de altfel, mp rt esc p rerea dumneavoastr , doamn : are o mutrdestul de urcioas . l la i va szicpe mna mea spuse ducesa, rznd. Cu draginim , doamn . ntr-adev r, am i pentru ce s - i mul umesc. Ei, Doamne, vrog s m crede i cnu vreau ctu i de pu in s vcontrazic; tot ce vspun e numai spre binele domniei voastre, avnd n vedere numele pe care-l purta i i cinstea partidului pe care-l reprezent m. Bine, bine, Mayneville, toatlumea tie c e ti un om virtuos i, dace nevoie, i putem da i o adeverin . Dumneata n-o sai nici un amestec n toatpovestea asta: amndoi au ap rat, pas mite, casa de Valois i au ap rat-o cu pre ul vie ii lor. Singurul de care i cer s ai grijeste tn rul acesta. Care tn r? Cel care a ie it de aici adineauri. Vezi daca plecat ntr-adev r i dacnu este cumva vreo iscoadtrimis de du manii no tri. Doamn rosti Mayneville porunca dumneavoastrva fi mplinit . Se duse apoi la fereastra balconului, o ntredeschise i scoase afar capul ncercnd svadceva. O, ce noapte ntunecoas ! exclam el. Sfnt , binecuvntatnoapte! spuse ducesa. Cu att mai binecuvntat , cu ct este mai ntunecoas . Curaj, deci, c pitane! Da, numai cn-o sputem vedea nimic, doamn , i dumneavoastrtrebuie s vede i neap rat ce se ntmpl . Dumnezeu, a c rui lege o ap r m, privegheazpentru noi, Mayneville. Mayneville, care, cel pu in a a se p rea, nu punea chiar atta temei ca doamna de Montpensier pe amestecul Celui de Sus n t r eniile de felul acesta, Mayneville, zic, se a ezdin nou la fereastr i nu se mai clinti de acolo, str duindu-se pe ct putea s sfredeleascbezna nop ii cu privirea. Se vede trecnd cineva? ntrebducesa, stingnd din pruden luminile. Nu, dar se aude un tropot de cai. Bravo, bravo, ei sunt, Mayneville! Totul merge strun . i ducesa se uitdacmai avea la cing toare faimoasa pereche de foarfeci sortitsjoace un rol att de important n istorie. XLIII CUM A AJUNS DOM MODESTE GORENFLOT S -L

BINECUVNTEZE PE REGE CU PRILEJUL TRECERII SALE PRIN FA A MN STIRII IACOBINILOR Ernauton p r si conacul cu inima cople itde toate cele ntmplate, dar n acela i timp cu con tiin a mp cat ; avusese nemaipomenita fericire de a- i m rturisi dragostea unei principese i de a reu i apoi, n urma discu iei foarte serioase ce avusese loc dupaceea, sfacn a a fel ca m rturisirea lui sfie uitat , dar numai att ct trebuia pentru ca snu-i pricinuiascnici un neajuns n momentul de fa i sdea roade mai trziu. Mai mult nc , avusese norocul s nu-l tr deze nici pe monarh, nici pe domnul de Mayenne i snu se tr deze nici pe sine. Prin urmare, putea fi mul umit, de i mai avea ncattea dorin e pe care ar fi vrut s i le mplineasc , i printre aceste dorin e, i aceea de a se ntoarce ct mai repede la Vincennes spre a-i mp rt i regelui tot ce aflase. n sfr it, dupce-l va fi ncuno tiin at pe rege, nu mai dorea dect sse culce i sviseze. Sviseze este suprema fericire a oamenilor de ac iune, singura odihnpe care i-o pot ng dui. De aceea, cum ie i pe poarta conacului Bel-Esbat, Ernauton d du pinteni calului, pornind la galop, dar abia f cu o sutde pa i, purtat n goande tovar ul s u credincios, supus la attea ncerc ri n ultimele zile, cse v zu dintr-o dat silit sse opreasc n loc din pricina unui obstacol pe care ochii s i orbi i de lumina de la Bel-Esbat i nc nedeprin i ndeajuns cu ntunecimea de afar nu apucaser s -l z reasc i deci nu puteau nici s -l m soare. Era vorba de un plc de c l re i care l nv luiserdintr-o parte i alta a oselei i-i t iasercalea, punndu-i n piept o jum tate de duzin de spade i tot attea pistoale i pumnale. Oricum, erau prea multe pentru un singur om. Ce-i asta?! se mirErnauton. Au nceput siastlharii la drumul mare doar la o leghe de Paris? Naiba s-o ia de ar ! nseamnc prefectul regelui nu face nici douparale! L-asf tui spunaltul n locul lui! Lini te, vrog! porunci un glas care i se p ru cunoscut lui Ernauton. Spada i armele dumneavoastr i f r mult vorb ! Unul din oameni apucbidiviul de drlogi, al i doi l jefuirpe Ernauton de arme. "Ai dracului! Ce ndemnatici sunt!" opti printre din i Ernauton. Pe urm , ntorcndu-se c tre cei ce se preg teau s -l aresteze, zise: Domnilor, sunte i att de buni s -mi spune i m car... Bine, dar e domnul de Carmainges! exclamc petenia tlharilor, innd nc n mn spada tn rului gentilom pe care o nh ase o clip mai nainte. Domnul de Pincornay! se minunErnauton. Pfui! Urt meserie

i-ai g sit. T cere am spus! repetla c iva pa i de ei glasul poruncitor. Duce i-l la nchisoare. P i svezi, domnule de Sainte-Maline spuse Perducas de Pincornay omul pe care l-am arestat... Ce-i cu el? E camaradul nostru, domnul Ernauton de Carmainges. Cine, Ernauton? exclamSainte-Maline, ng lbenindu-se de ciud . Ce cautaici? Bunseara, domnilor! i ntmpinlini tit Carmainges. Drept s spun, nu mi-afi nchipuit c-o sam parte de o societate att de agreabil . Sainte-Maline nu scoase un cuvnt. Am impresia cvre i sm aresta i continu Ernauton c ci nu-mi vine scred cave i de gnd smpr da i. Ei, dr cia dracului! bomb ni Sainte-Maline. Numai la asta nu m-afi a teptat. Nici eu, pe legea mea! m rturisi Carmainges, rznd. Ce ncurc tur ! Ia spune, ce f ceai pe osea? Dac i-apune aceea i ntrebare, domnule de Sainte-Maline, ai binevoi s -mi r spunzi? Nu. Atunci n-ai ste superi dacam s procedez la fel ca dumneata. Nu vrei sspui, a adar, ce f ceai pe osea? Ernauton se mul umi szmbeasc , f r s r spundnimic. Nici unde te duceai? Aceea i t cere. n cazul acesta, domnule spuse Sainte-Maline de vreme ce nu vrei s -mi dai nici un fel de l muriri, mv d silit ste tratez ca pe oricare cet ean. Treaba dumitale! in totu i s - i atrag aten ia c vei da socoteal pentru faptele dumitale. Cui s -i dau socoteal ? Domnului de Loignac? Cuiva mai mare. Domnului d'pernon? Altcuiva i mai mare. Fie orice-o fi! A a am primit ordin, trebuie ste trimit la Vincennes. La Vincennes? Minunat! Chiar acolo m i duceam, domnule. Sunt ncntat, domnule spuse Sainte-Maline caceast scurtc l torie se potrive te att de bine cu dorin ele dumitale. Doi oameni cu pistolul n mnluarnumaidect n primire ostaticul, pe care-l escortaro bucatde drum, pnn dreptul altor doi osta i ce vegheau la o distan de cinci sute de pa i de primii. La rndul lor, ultimii doi f curacela i lucru, a a nct Ernauton avu parte sfie petrecut tot timpul pnn curtea donjonului de camarazii s i.

n curte, Carmainges z ri n mijlocul unei cete de o sutcincizeci de solda i din cavaleria u oarveni i de la Nogent i de la Brie cincizeci de c l re i dezarma i, care, palizi la fa i cu ni te mutre plouate, i deplngeau soarta vitreg , convin i cisprava nceputn mprejur ri att de fericite era sortits aibun deznod mnt destul de tic los. To i ace ti oameni fuseserprin i, care prin vicle ug, care cu anasna, de c tre cei Patruzeci i Cinci, care ndepliniserastfel prima lor misiune de cnd intrasern slujb , fie t b rnd cte zece asupra a doi-trei dintre ei, fie a innd calea n chipul cel mai politicos celor pe care-i socoteau mai primejdio i i punndu-le pe nepusmas pistolul sub nas, tocmai cnd adversarii erau ncredin a i cse ntlnisercu ni te camarazi i cera vorba de un schimb de amabilit i. n consecin , nu avusese loc nici o nc ierare i nu se auzise nici cel mai mic strig t, iar cu prilejul unei asemenea ntlniri n care partizanii Ligii fuseseropt contra dou zeci, n momentul cnd unul dintre efii lor pusese mna pe pumnal ca s se apere i deschisese gura s ipe, fusese n f cat de cei Patruzeci i Cinci, care-i puseserc lu ul n gur , mai-mai s -l n bu e, i-l f cusers disparcu u urin a cu care echipajul unei cor bii deap no parmpetrecnd-o prin minile unui ir ntreg de oameni. Cu siguran clui Ernauton i-ar fi crescut inima de bucurie sfi tiut lucrul acesta, dar tn rul gentilom privea f rsn eleagnimic deocamdat , ceea ce i ntunec un pic sufletul timp de zece minute. Totu i, cnd i d du seama din cine era alc tuit grupul de prizonieri din care urma sfac i el parte, i spuse lui Sainte-Maline: Precum se vede, domnule, ai aflat caveam o misiune important de ndeplinit i, ca un bun i ndatoritor camarad, temndu-te snu am de ntmpinat vreo nepl cere pe drum, ai avut grijs -mi dai o escort care smnso easc ; acum nspot s - i m rturisesc, n sfr it, c ideea dumitale a fost ct se poate de binevenit : regele ma teapt i am, ntr-adev r, s -i aduc la cuno tin unele lucruri ct se poate de importante. Vreau s - i mai spun de asemenea c , dacn-ai fi fost dumneata, poate cn-afi reu it s ajung aici i cvoi avea cinstea s -i ar t monarhului tot ce-ai f cut pentru a-i fi de folos. Sainte-Maline se mpurpurla fa , a a cum mai nainte se ng lbenise de mnie; dar, ca un om inteligent ce era atunci cnd patima nu-i ntuneca vederea, se dumeri numaidect cErnauton spunea adev rul i cera a teptat. tia, de asemenea, c nu era de glumit nici cu domnul de Loignac i nici cu domnul d'pernon, a a cse mul umi sr spund : E ti liber, domnule Ernauton. mi pare bine ca am putut s - i fiu de ajutor. Ernauton se desprinse din grup i ncepu surce treptele ce duceau spre camera regelui. Sainte-Maline, care-l urm rise cu privirea, l v zu pe Loignac ntmpinndu-l pe domnul de Carmainges la jum tatea sc rii i

f cndu-i semn s - i continue drumul. La rndul s u, Loignac cobor n curte pentru a num ra prizonierii. Se dovedi, potrivit constat rilor lui Loignac, c , n urma arest rii celor cincizeci de oameni, drumul era slobod, n sfr it, i avea s r mnslobod pna doua zi diminea , deoarece trecuse ora la care ace ti cincizeci de oameni trebuiau sse ntruneascla Bel-Esbat. Regele putea deci sse ntoarcf rnici o grijla Paris. Loignac i f cuse nssocoteala, f rs inseama nici de mn stirea iacobinilor, nici de artileria i de muschetele cuvio ilor p rin i. D'pernon, n schimb, cuno tea de-a fir-a-p r toatsitua ia, din gura lui Nicolas Poulain. A a c , atunci cnd Loignac veni s -i dea de tire comandantului s u: "Domnule, toate drumurile sunt deschise", d'pernon i r spunse: Bine. Regele a poruncit sse alc tuiasctrei plutoane din garda celor Patruzeci i Cinci, unul nainte i celelalte doude-a dreapta i de-a stnga portierelor; i cte itrele s nconjoare strns calea ca pentru ca nu cumva sfie n b taia gloan elor, dacs-ar ntmpla s tragasupra noastr . Am n eles spuse Loignac cu sngele rece al unui adev rat militar. Ct prive te gloan ele, cum nu v d de unde ar putea sias muschetele, nu v d nici cine ar putea stragasupra noastr . n dreptul iacobinilor, domnule, ve i strnge rndurile! zise d'pernon. Convorbirea fu ntreruptde forfota ce se iscase pe scar . Regele cobora treptele, preg tindu-se de plecare: n urma lui veneau c iva gentilomi, printre care, cu o strngere de inim lesne de n eles, Sainte-Maline l recunoscu i pe Ernauton. Domnilor ntrebsuveranul cei Patruzeci i Cinci de viteji ai mei s-au adunat? Da, sire r spunse Ernauton, ar tndu-i o ceatde c l re i ce se ntrez rea sub bol i. Ordinele au fost date? Da, sire, i vor fi ntocmai respectate. Smergem, atunci! porunci maiestatea sa. Loignac ordonssune n euarea. Se f cu apelul cu voce sc zut i se constatccei Patruzeci i Cinci erau to i n p r: nici unul nu fusese dat lips . Oamenii lui Mayneville i ai ducesei furl sa i n seama osta ilor din cavaleria u oar , care trebuiau s -i ncarcereze; nimeni nsnu avea voie, sub amenin area pedepsei cu moartea, sschimbe un singur cuvnt cu ei. n sfr it, regele se urcn tr sur , avnd grijspun lngel spada scoasdin teac . Domnul d'pernon bomb ni "Comedia dracului!" i ncerc , la rndul s u, curtenitor spada, svad dac poate fi trascu u urin din teac .

Ornicul donjonului b tu orele nou : alaiul porni. Trecuse un ceas de la plecarea lui Ernauton i domnul de Mayneville ncmai edea la fereastra de la care, precum tim, se str duise n zadar s -l urm reascpe tn rul gentilom ce se mistuise n noapte; atta doar cera mult mai pu in lini tit acum, dupun ceas de a teptare, i, mai cu seam , ceva mai mult ndemnat a- i pune n dejdea n ajutorul Celui de Sus, c ci ncepuse s cread c nu se mai poate bizui pe ajutorul oamenilor. Nici picior de soldat nu se ar tase pnn momentul acela; doar uneori, n r stimpuri ndep rtate, drumul t cut i nv luit n z branicul nop ii r suna de ropotul unor cai mna i n goana mare spre Vincennes. Auzind zgomot, domnul de Mayneville i ducesa c utau s - i afunde privirea n bezn , cu speran a cvor recunoa te pe oamenii lor, cvor deslu i cumva ce se petrece sau cvor afla pentru ce ntrziaser . ndatnsce zgomotul se stingea, t cerea se a ternea din nou peste tot cuprinsul. Toataceastnecurmat fr mntare, sortits se iroseascn van, ajunsese s -l nelini teascpe Mayneville n asemenea m sur , nct poruncise unuia dintre slujitorii ducesei sncalece pe cal i sse duc safle ce se ntmplde la primul plc de c l re i ce-i va ie i n cale. tafeta nsnu se mai napoiase. Ducesa, care st tea ca pe ghimpi, trimisese atunci o a doua tafet , care, de asemenea, nu se mai ntorsese acas . Probabil cofi erul nostru i d du cu p rerea ducesa, care obi nuia svadtotul n roz probabil cofi erul nostru s-o fi temut c n-are destui osta i i a p strat de rezervoamenii pe care i-am trimis; e un lucru n elept, dar cam nelini titor pentru noi. Nelini titor, ntr-adev r, ct se poate de nelini titor r spunse Mayneville cu privirea a intitn adncul z rilor ntunecoase. Oare ce s-o fi ntmplat, Mayneville? Am sdau chiar eu o raitc lare i, pnla urm , trebuie s afl m, doamn . i Mayneville se preg ti splece. Nu- i dau voie! strigducesa, oprindu-l. Cine r mne atunci cu mine, Mayneville? De unde vrei s -i cunosc eu pe to i ofi erii i prietenii no tri, cnd va sosi momentul? Nu se poate, Mayneville! Stai aici! E firesc s i se n zare tot felul de gnduri cnd e vorba de o tainatt de nfrico toare; n tot cazul ns , planul era prea admirabil ntocmit ca s nu reu easc , cu att mai mult cu ct tii bine csecretul a fost p strat cu cea mai mare str nicie. Ora nou murmurMayneville, ca i cnd ar fi r spuns mai curnd inimii sale st pnite de ngrijorare dect cuvintelor ducesei. Ah, uite ciacobinii au nceput siasdin mn stire i sse n iruie pe lngziduri; poate c vor fi primit ei vreo n tiin are. Ia taci! strigducesa, ntinznd mna ca i cum i-ar fi ar tat ceva n zare.

Ce e? Taci! N-auzi nimic? n dep rtare ncepuse sse audun bubuit ca de tunet. Vin c l re ii! izbucni ducesa. Ni-l aduc plocon, ni-l aduc aici! i, cu firea ei p tima , trecnd cu nlesnire de la teamla cea mai z natic bucurie, ncepu s batdin palme strignd: E n mna mea acum! E n mna mea! Mayneville trase din nou cu urechea. Da spuse el ntr-adev r, se aude duruind o caret i ni te cai alergnd. i porunci, r cnind din fundul pl mnilor: Afar , sfin iile voastre, afardin mn stire! ndatpoarta cea mare din z brele de fier a chinoviei se deschise, l snd siasafar , ntr-o ordine des vr it , cei o sutde c lug ri narma i n frunte cu Borrome. Monahii ocupardrumul, a ezndu-se n curmezi ul lui. n momentul acela se auzi glasul lui Gorenflot, care striga: Sta i pu in! A tepta i-m i pe mine! Trebuie sfiu n fruntea soborului, sprimim cum se cuvine pe maiestatea sa. n balcon, preacuvioase, n balcon! strigBorrome. ti i doar c trebuie sfi i mai presus dect noi. Nu spune oare Sfnta Scriptur : "Te vei ridica mai presus dect ei, precum cedrul se ridicdeasupra isopului"? A a e ncuviin Gorenflot ai dreptate! Uitasem cmi-am ales singur locul; noroc cte am pe dumneata, frate Borrome, ca s -mi aduci aminte, mare noroc! Borrome d du un ordin n oapt i patru fra i se gr birsse urce n balcon, a ezndu-se de-a dreapta i de-a stnga cucernicului stare , chipurile, spre a-i spori cinstea i slava. Pu in mai apoi, drumul care f cea o cotiturla oarecare distan de mn stire fu luminat de o mul ime de facle, n b taia c rora ducesa i Mayneville v zur scnteind ni te plato e i sclipind t i urile unor spade. Du-te repede, Mayneville porunci ducesa, neputndu-se st pni i adu-mi-l aici legat fedele , ntre str ji! Bine, bine, doamn spuse gentilomul cu gndul aiurea. Totu ie ceva care mnelini te te. Ce anume? N-am auzit semnalul, a a cum ne-am n eles. Ce rost mai are semnalul, cnd a nc put n minile noastre? Dar dupcte tiu trebuia s fie arestat aici, n dreptul mn stirii. Vor fi g sit o ocazie mai prielnicpoate ceva mai ncolo. Nu v d unde e ofi erul nostru. Las' cl-am v zut eu. Unde-i? Uite, pana ul acela ro u!

P catele mele, doamn ! Ce e? Pana ul ro u... Zi odat ! E domnul d'pernon, domnul d'pernon cu spada n mn . Cum, i-au l sat spada? Sm batDumnezeu! V d c dordine. Cui, oamenilor no tri? Nu cumva ne-au tr dat? Vai, doamn , nu sunt oamenii no tri. i-ai pierdut min ile, Mayneville. n momentul acela, Loignac, care avea comanda primului pluton din garda celor Patruzeci i Cinci, nvrtind prin aer vajnica-i spad , strig : Tr iascregele! Tr iascregele! repetar cu puternicul lor accent gascon, f cnd sclocoteascv zduhul, cei Patruzeci i Cinci, plini de nfl c rare. Ducesa p li, pr bu indu-se peste marginea ferestrei, gata-gata s - i piardcuno tin a. ntunecat la fa i cu un aer hot rt, Mayneville apucspada. Nu putea ti dac , n trecere, oamenii ace tia nu aveau cumva de gnd s n v leascn cas . Alaiul nainta mereu ca un vrtej n prasnic de zgomot i de lumin . Ajunsese n dreptul conacului Bel-Esbat i peste pu in avea sajungn dreptul mn stirii. Borrome f cu trei pa i nainte. Loignac i mn calul drept spre c lug rul care, a a mbr cat cum era cu rasa lui de iac, p rea c-ar fi vrut s -l provoace la lupt . Borrome ns , care era un om cu capul pe umeri, i d du seama c totul este pierdut i hot r numaidect ce s fac . La o parte! La o parte! strigcu str nicie Loignac. Face i loc regelui! Borrome, care apucase stragsabia pe sub rasa c lug reasc ,o vr napoi n teac . nsufle it de urale i de z ng nitul armelor i orbit de plpirea str lucitoare a faclelor, Gorenflot ridicdreapta lui viguroas i, cu degetul ar t tor i cel mijlociu ntinse, l binecuvnt pe rege de sus, din balcon. Henric, care se uita pe ferestruica portierei, l v zu i-l salut surznd. Zmbetul monarhului, care era cea mai net g duitdovadc preacucernicul stare al iacobinilor era privit cu ochi buni la curte, f cu sse ncingdeodat inima lui Gorenflot, care strigla rndul s u "Tr iascregele!" cu un glas att de puternic, nct ar fi fost n stare s spargbol ile unei catedrale. Ceilal i c lug ri ns r masercu gurile ncle tate. ntr-adev r, se a teptau la cu totul alt deznod mnt dup dou luni de exerci ii militare i dupr scoala armat care urmase.

Borrome ns , ca un adev rat mercenar ce era, socotise dintr-o arunc turde ochi num rul ap r torilor monarhului i v zuse c aveau ntr-adev ro inutr zboinic . Lipsa partizanilor ducesei m rturisea faptul clovitura d duse gre : a pregeta sse supunn aceste mprejur ri, ar fi nsemnat s - i taie craca de sub picioare. Nu mai st tu deci la ndoial i, n clipa cnd calul lui Loignac era gata s -l ia n piept, strig "Tr iascregele!" cu o voce aproape tot att de r sun toare ca i a lui Gorenflot. Toatmn stirea r cni atunci ntr-un glas "Tr iascregele! ", fluturnd armele. Mul umesc, sfin iile voastre, mul umesc! strigcu o voce p trunz toare Henric al III-lea. i trecu prin fa a mn stirii, ntre zidurile c reia ar fi trebuit s se ncheie c l toria sa, ca un vrtej de foc, de vuiet i de slav , l snd n urmBel-Esbat cufundat n noapte. De sus, din balconul casei, ascunsde stema de fier poleit nd r tul c reia c zuse n genunchi, ducesa privea, iscodea, sorbea din ochi fiecare chip sc ldat n lumina nv p iata faclelor. Ah! d du ea un ip t la un moment dat, ar tnd cu mna spre unul dintre c l re ii ce escortau calea ca. Ia uite, ia uite, Mayneville! Tn rul de adineauri, mesagerul domnului duce de Mayenne, e omul regelui! exclamgentilomul. Suntem pierdu i! murmur ducesa. Trebuie sfugim i ct mai repede, doamn i d du cu p rerea Mayneville c ci mine Valois va c uta sprofite de biruin a pe care a c tigat-o azi. Am fost tr da i! se tngui ducesa. B iatul sta ne-a tr dat! tia tot! Regele nsera departe; se f cuse nev zut, mistuindu-se mpreun cu toatsuita lui sub bolta por ii Saint-Antoine, care se deschise n fa a sa, pentru a se nchide la loc n urma cale tii. Alexandre Dumas

Cei patruzeci i cinci


vol.2 XLIV CUM A AJUNS CHICOT S -L BINECUVNTEZE PE REGELE LUDOVIC AL XI-LEA PENTRU CN SCOCISE PO TA CU CAI I CUM S-A HOT RT SSE FOLOSEASCDE ACEAST N SCOCIRE Chicot, la care, cu permisiunea cititorilor no tri, ne vom ng dui s ne ntoarcem, Chicot, a adar, dupnsemnata descoperire pe care o

f cuse dezlegnd b ierile m tii domnului de Mayenne, nu mai avea nici un moment de pierdut dac voia sscape ct mai degrabde urm rile pe care ar fi putut sle aibaceastntmplare. Era de la sine n eles c , de aici nainte, ntre duce i el avea s se dea o luptpe via i pe moarte. R nit mult mai pu in dureros n f ptura sa de carne dect n amorul s u propriu, Mayenne, care, dup ce fusese lovit cndva cu teaca spadei, mai primise deun zi o lovitur i cu t i ul, Mayenne, zic, n vecii vecilor nu l-ar mai fi iertat. Haide, haide! i spuse viteazul gascon, ndemnndu- i calul la drum cu tot mai multrvnspre Beaugency acum ori niciodatam prilejul scheltuiesc cu caii de po t suma de bani ncropitde cele trei str lucite figuri care se numesc Henric de Valois, dom Modeste Gorenflot i Sbastien Chicot. Priceput cum era smimeze cu iscusin nu numai orice sentiment, dar i orice stare social , Chicot i nsu i pe loc ifosele unui mare senior, a a cum mai nainte, n mprejur ri mai pu in ndoielnice, i ticluise de minune mutra unui burghez cumsecade. A a nct nici un prin de pe fa a p mntului nu va fi avut parte sfie slujit cu atta osrdie ca jupn Chicot, cnd, dupce vndu gonaciul lui Ernauton, st tu la taifas un sfert de or cu c pitanul de po t . n clipa n care se v zu n a, Chicot i puse n gnd cu tot dinadinsul snu se mai opreascdect atunci cnd va socoti cse afl n siguran : o porni deci la galop, gonind ct de repede i ng duir po talionii, pe care-i schimbmereu la fiecare din cele treizeci de popasuri. El, n schimb, p rea f cut din o el, c ci, dup aizeci de leghe str b tute n dou zeci i patru de ore, nu d dea nici cel mai mic semn de oboseal . Cnd, mul umit acestei goane turbate, reu i sajung , dupo c l torie de trei zile, la Bordeaux, Chicot se gndi c -i era ng duit, n fine, s - i mai tragsufletul. n timp ce calul te poartca vntul, ai tot r gazul schibzuie ti; ba chiar nici nu- i r mne altceva de f cut Chicot chibzui deci pe ndelete. Misiunea sa, care, pe m surce se apropia de elul c l toriei, se dovedea din ce n ce mai serioas , misiunea sa i se nf i a acum n cu totul altlumin , de i n-am putut ar ta deslu it n ce fel de lumin i se nf i a. Ce neam de om putea sfie oare Henric, ipochimenul acesta ciudat, despre care unii spuneau c-ar fi un n t r u, al ii un mi el, iar al ii un apostat de duzin ? Chicot avea nscu totul alte p reri dect ceilal i oameni. De cnd se statornicise la Navara, firea lui Henric, ntocmai ca pielea cameleonului, ce are nsu irea de a r sfrnge culoarea obiectului pe care se afl , firea lui Henric, cum spuneam, din clipa cnd acesta pusese piciorul pe p mntul de ba tin , suferise unele mici schimb ri. Fapt este cHenric tiuse sse fereasc , punnd o distan destul

de mare ntre gheara regal i aceast piele att de pre ioas , pe care o cru ase de orice zgrieturi cu atta iscusin , nct avea tot dreptul s nu se mai teamc ar putea s p eascceva. Politica sa externr m sese totu i aceea i; c uta streac neobservat n zarva general , atenund n preajma lui, o datcu propria sa str lucire, str lucirea unor nume vestite care, spre mirarea lumii franceze, i rev rsau lumina asupra palidelor culori ale Navarei. Ca i la Paris, f cea o curte nfocatso iei sale, a c rei influen , la dousute de leghe de Paris, nu p rea totu i smai poatfi de vreun folos. ntr-un cuvnt, tr ia de pe o zi pe alta, bucurndu-se de via . Pentru fiin ele de rnd era un motiv de hiperbolice ironii. Pentru Chicot era un subiect de adncmedita ie. Chicot, orict de pu in ar fi dat aceastimpresie, avea darul nn scut de a ti sciteascn sufletul celorlal i, deslu ind fondul ascuns sub aparen e. Pentru Chicot, Henric de Navara, chiar dac nu era nco tain pe deplin deslu it , era n orice caz o tain . A ti cHenric de Navara era o tain i nicidecum un fapt l murit nsemna, oricum, foarte mult. Chicot se dovedea a fi deci mai savant dect toatlumea, tiind, aidoma b trnului n elept din Grecia de odinioar , cnu tie nimic, ntr-o mprejurare n care oricine ar fi p it cu fruntea sus, cu limba slobod i cu inima deschis , Chicot i d dea seama ctrebuie s mearg cu inima strns , cu vorba me te ugit i sulemenit la fa ca un actor. Gndul ctrebuie neap rat sse prefacera, n primul rnd, rodul iste imii cu care fusese nzestrat din n scare, iar n al doilea rnd fusese iscat de priveli tea locurilor pe care le str b tea. De ndatce p i n cuprinsul micului principat al Navarei, ara c rei s r cie era proverbialn Fran a, spre marea lui nedumerire, Chicot nu mai avu parte svad ntip rite, pe fiecare chip omenesc, pe fiecare cas , pe fiecare piatr , urmele mizeriei crncene ce m cina cele mai frumoase provincii ale minunatei Fran e, dintre hotarele c reia tocmai ie ise. T ietorul de lemne care trecea, odihnindu- i bra ul pe jugul dobitocului drag; feti cana cu fustscurt i mersul sprinten care purta pe cre tetul capului urciorul cu ap , aidoma coeforelor din antichitate; mo neagul care ngna un cntec din tinere ea lui, cl tinnd capul nins de vreme; p s rica r sf at de toatfamilia ce piuia n colivia ei, ciugulind din g v no elul plin cu gr un e; copilul ars de soare, cu bra e i picioare sub iri, dar pline de neastmp r, care se juca pe un mald r de p nu e de porumb, totul i vorbea lui Chicot o limbvie, limpede, deslu it , totul i striga la fiecare pas pe care-l f cea: "Ia uite ce ferici i tr im aici !" Uneori, auzind scr itul unor ro i pe f ga urile adncite n p mnt, Chicot nghe a de spaim . i aducea aminte de artileria grea ce desfunda drumurile Fran ei. Dar la cotituri ie ea nainte c ru a vreunui podgorean ce venea de la culesul viei, cu c zile pline cu struguri i cu o

droaie de copii rumeni la fa . Cnd c sca ochii z rind de departe eava unei archebuze ce r s rea din spatele unui h i de smochini sau de curpeni de vi , Chicot se gndea la cele trei capcane din care sc pase ca prin urechile acului, ca pnla urmsiasla ivealun vn tor urmat de copoii lui, care str b tea cmpia mpnzitde iepuri pentru a ajunge la poalele muntelui unde forfoteau ieruncile i gotcanii. De i era spre sfr itul toamnei i, la plecare, Chicot l sase Parisul nv luit n cea i acoperit de brum , vremea era senin i cald . Copacii falnici, care nu- i lep daserncfrunzele, c ci n inuturile de miaz zi arborii nu r mn niciodatcu des vr ire despuia i, copacii falnici, zic, rev rsau din naltul bol ilor ruginii o umbralb strie peste p mntul cretos. Z rile limpezi i delicat conturate, n culori ce se stingeau treptat topindu-se unele ntr-altele, scnteiau n b taia soarelui, sm l ate de sate cu c su e albe. ranul din Barn, cu bereta tras pe o ureche, p tea n ima uri, fichiuind cu nuiaua caii aceia m run i, de trei scuzi bucata, care salt neobosi i pe picioarele lor de o el, fac dintr-o ntinsoare cte dou zeci de leghe l, f rsfie vreodat es la i sau acoperi i cu p tura snu r ceasc , se scuturn clipa cnd ajung la cap tul drumului i se duc s pasccea dinti tufde m r cini ce le iese nainte, unicul lor tain de nutre cu care i potolesc pe deplin foamea. "S -mi sarochii i spuse Chicot dac am v zut vreodatatta bel ug n Gasconia! Bearnezul tr ie te, z u a a, ca-n rai! De vreme ce este fericit, are tot dreptul scread , a a cum spune fratele s u, regele Fran ei, ceste i... bun; ceea ce poate cel n-o sm rturiseasc . ntradev r, de i t lm citn latine te, scrisoarea asta tot mi stca o piatr pe inim ; parc azice c-ar fi mai bine s-o t lm cesc n grece te. Dar nare a face, n-am auzit niciodatspunndu-se, dupcte mi-aduc aminte, cmicu ul Henric, cum i spunea frate-s u Carol al IX-lea, ar ti latine te. Am s -i fac din t lm cirea mea latineasco t lm cire francez expurgata, cum se zice la Sorbona." i n timp ce vorbea astfel cu sine nsu i n oapt , Chicot ntreba pe unul i pe altul cu glas tare unde se afla regele. Regele era la Nrac. La nceput se crezuse c ar fi la Pau, drept care solul nostru i urmase drumul spre Mont-de-Marsan. Pnsajung acolo, topografia cur ii fusese modificat , a a cChicot o apucase la stnga ca s iasn drumul spre Nrac, pe care-l g si n esat de lumea ce se ntorcea de la trgul din Condom. Avu astfel prilejul safle c ci, dac v mai aminti i, Chicot se dovedea ct se poate de prudent cnd era vorba sr spundla o ntrebare, dar, n schimb, se pricepea de minune sdescoasoamenii avu prilejul safle, precum ziceam, cregele Navarei i petrecea n chipul cel mai pl cut via a, schimbnd necontenit iubitele, f r s - i ng duie o clipde r gaz. Tot b tnd drumurile, Chicot avusese norocul sntlneascun

tn r preot catolic, un negustor de oi i un ofi er, care duceau casbun mpreunde la Mont-de-Marsan i se a ezau la taclale, tr gnd i cte un pui de chef ori de cte ori f ceau vreun popas. Cei trei tovar i de drum i se p rurcntruchipeazn chipul cel mai str lucit, datoritacestei nso iri cu totul ntmpl toare, lumea luminat , negustorimea i armata Navarei. Clericul i recit sonetele ticluite pe seama leg turilor amoroase ale monarhului cu frumoasa Fosseuse, fiica lui Ren de Montmorency, baron de Fosseux. Sta i pu in, sta i pu in spuse Chicot s ne n elegem: toat lumea e convinsla Paris cmaiestatea sa regele Navarei este ndr gostit lulea de domni oara Le Rebours. O! exclamofi erul. Asta era la Pau. Da, da nt ri preotul la Pau. A a? La Pau va szic ?! se mir negustorul, care, fiind doar un burghez de rnd, p rea s tie mult mai pu ine lucruri dect ceilal i trei. Cum adic ? ntrebChicot. Regele are cte o iubitn fiecare ora ? Se prea poate r spunse ofi erul c ci, dup cte tiu, pe vremea cnd eram n garnizoanla Castelnaudary, era iubitul domni oarei Dayelle. Un moment te rog i t ie vorba Chicot. Domni oarei Dayelle, o grecoaic ? ntocmai ncuviin preotul din Cipru. S-avem iertare interveni negustorul, ncntat c - i poate spune i el cuvntul. Vede i ceu, ca szic a a, sunt din Agen. Ei, i? i pot svspun cregele a cunoscut-o pe domni oara de Tignonville la Agen. Sfinte Sisoe! se minunChicot. Ce inimfocoas ! Dar fiindc veni vorba de domni oara Dayelle, i-am cunoscut familia... Domni oara Dayelle era geloas i-l amenin a mereu; avea un pumnal mic i dr gu , ncovoiat la vrf, pe care-l inea tot timpul pe m su a ei de lucru, pnce, ntr-o bunzi, regele a plecat i a luat cu el i pumnalul, zicnd cnu vrea si se ntmple vreo nenorocire urma ului s u. A a c , n momentul de fa , maiestatea sa e credincios domni oarei Le Rebours? ntrebChicot. Da' de unde, da' de unde t g dui preotul. S-au certat: domni oara Le Rebours era fata unui pre edinte de tribunal i, ca atare, cuno tea prea bine procedura. i a pledat cu atta rvnmpotriva reginei, sub nrurirea vorbelor viclene ale reginei mame, nct biata fat a c zut bolnavla pat. Atunci regina Margot, care nu este proast ,a c utat sse foloseascde prilej i l-a nduplecat pe rege s p r seasc Pau pentru Nrac, i n felul acesta iubirea lor s-a destr mat. Atunci ntrebChicot noua pasiune a maiest ii sale este La Fosseuse?

O, Doamne iart -m , da! Mai cu seamceste i ns rcinat ;eo adev ratnebunie. i ce zice regina? Regina?! se mirofi erul. Da, regina. Regina a terne toate suferin ele sale la picioarele crucifixului r spunse preotul. De altfel ad ug ofi erul regina habar n-are de nimic. Ei, asta e! spuse Chicot. Nu-mi vine scred. i de ce nu? ntrebofi erul. Pentru cNrac nu este un orachiar att de mare, ca snu se vadtotul ca prin sticl . A, n privin a asta, domnule l lini ti ofi erul trebuie s ti i c avem aici un parc, iar n parcul acesta ni te alei lungi de peste trei mii de pa i, s dite toate cu chiparo i, cu platani i cu sicomori de toat frumuse ea; umbra este att de deas , cnu se poate vedea la zece pa i n toiul zilei. Gndi i-v numai cum trebuie sfie noaptea. i pe urm , regina nu are vreme de a a ceva, domnule ad ug clericul. Ei, a ! Cum snu aibvreme? Foarte bine. i ce face, dacmi-e ng duit sntreb? Tot timpul, domnule, e cu gndul la Dumnezeu r spunse preotul cu ifos. La Dumnezeu! exclamChicot. i de ce nu? A a! Regina e chiar att de credincioas ? Foarte credincioas . mi nchipui totu i cnu se sluje te liturghia la palat? i foarte r u faci c - i nchipui a a ceva, domnule. Cum snu se slujeascliturghia? Dar ce crede i, c suntem p gni? Afla i atunci, domnule, c , dacregele se duce la predicmpreuncu gentilomii s i, regina ine sasculte liturghia n capela sa personal . Regina? Da, da. Regina Margareta? Regina Margareta; i cea mai bundovadeste c eu, un biet preot nevrednic, am primit doi scuzi pentru cam slujit de dou ori n aceastcapel ; mai mult chiar, am inut i o predic de toat frumuse ea pe tema: "Dumnezeu a desp r it grul curat de neghin ". E drept c Evanghelia spune: "Dumnezeu va desp r i", dar am socotit c , de vreme ce a trecut atta timp de cnd a fost scrisEvanghelia, lucrul acesta probabil s-a i ntmplat. Monarhul tie cumva de predica asta? A i ascultat-o. i nu s-a sup rat?

Dimpotriv , a fost ct se poate de ncntat. Z u dacmai tiu ce scred! r spunse Chicot. Se cuvine totu i sadaug interveni ofi erul c lumea pe aici mai are i alte treburi dect sstea s-asculte predici i liturghii; la castel, bun oar , au loc ospe e mbel ugate, ca s nu mai vorbesc de plimb ri; azice chiar cnic ieri n Fran a must ile nu sunt att de mult plimbate ca pe aleile din Nrac. Chicot reu ise astfel sculeagmult mai multe informa ii dect i-ar fi trebuit ca surzeascun plan. O cuno tea pe Margareta de pe vremea cnd avea curtea ei la Paris i tia, de altfel, c , dac se dovedea lipsitde perspicacitate n dragoste, asta se ntmpla numai atunci cnd avea un motiv oarecare sse lege singurla ochi. "Buclucul dracului! se zbrli el. Aleile astea de chiparo i i cei trei mii de pa i nv lui i n umbrmi tot umblprin cap de m-au ame it, z u a a! S vin tocmai de la Paris la Nrac ca s le spun adev rul n fa a unor oameni care au ni te alei de cte trei mii de pa i i o umbratt de deas , nct nevestele nu reu esc s - i vadb rba ii plimbndu-se cu ibovnicele lor! P catele mele! Au sm rupn buc i ca sm -nve e minte snu mai tulbur ni te plimb ri att de pl cute. Spre norocul meu ns , cunosc filozofia regelui i-mi pun toatn dejdea n ea. De altminteri, se cheamoricum csunt ambasador i deci nimeni nu se poate atinge de via a mea. Smergem, a adar!" i Chicot i mndin nou calul la drum. Intrn Nrac pe nserat, chiar la ora cnd aveau loc plimb rile care d deau atta de gndit regelui Fran ei ca i ambasadorului s u. De altfel, Chicot avu prilejul sse conving de simplitatea moravurilor regale, dup felul cum fu primit n audien . Un simplu fecior de casi deschise u ile unui salon rustic, jur mprejur sm l at cu flori; deasupra salonului se aflau anticamera regelui i camera n care i pl cea s adn timpul zilei i unde se desf urau de obicei audien ele, pe care monarhul le acorda cu foarte mare generozitate, ca i cnd pentru el ar fi fost floare la ureche. De cte ori se nf i a cte cineva spre a fi primit, un ofi er sau chiar vreun paj, cteodat , se repezea s -i dea de tire. Ofi erul sau pajul porneau n c utarea monarhului i nu se l sau pnnu-l descopereau n cele din urm , oriunde s-ar fi aflat. Regele sosea ndatce era n tiin at, ca s -l primeascpe solicitator. Chicot fu adnc impresionat de aceastlipsde etichet att de mbietoare. i d du cu socoteala csuveranul trebuie sfie un om bun i un suflet nevinovat, ndr gostit pnpeste urechi. Cu att mai mult se ncredin de lucrul acesta cnd l z ri, n cap tul unei alei erpuitoare, m rginite de leandri nflori i, cu o toc ponositpe cap, cu o vestcu mneci bufante de culoarea frunzelor tomnatice i cu ni te cizme cenu ii n picioare, pe regele Navarei, care se ndrepta spre el plin de voio ie, innd un bilbochet n mn .

Henric avea fruntea senin , ca i cnd grijile s-ar fi p zit si-o atingcu aripa lor, o fluturare de zmbet pe buze i privirea str lucitoare de s n tate i nep sare. n treac t, regele smulgea cu mna stngcte o floare din leandrii de pe margine. Cine vrea s -mi vorbeasc ? l ntrebpe paj. Sire, r spunse copilandrul un om care pare jum tate gentilom, jum tate militar. Auzind ultimele cuvinte, Chicot se apropie cu sfial . Eu sunt, sire rosti el. Nu m -nnebuni! exclamregele, ridicnd bra ele la cer. Domnul Chicot n Navara, domnul Chicot aici, la noi! Pe to i dracii! Bine-ai venit, iubite domnule Chicot! Cu plec ciune, sire! SlavDomnului, tr ie ti. Cel pu in a a sper, iubite sire r spunse Chicot, ntr-al aptelea cer. Ba nu, z u! spuse Henric. Trebuie sciocnim mpreunun p h rel de vin de Limoux, svedem ce p rere ai. Nici nu tii ce bine mi pare, domnule Chicot! Stai aici. i-i ar to bancde gazon. FereascSfntul, sire! protest Chicot. Pot eu ste las sstai n picioare, cnd ai f cut dousute de leghe ca svii sm vezi? Nici s nu te gnde ti, domnule Chicot! Stai jos, stai jos! Nu po i schimba o vorbpe ndelete dect a ezat. Dar bine, sire, ce facem cu respectul? Respect la noi, n Navara? E ti nebun, s rmane Chicot! Cine se sinchise te de a a ceva? Nu, sire, nu sunt nebun r spunse Chicot sunt ambasador. O cutu oarbr zdfruntea senina monarhului, pentru a se terge nsnumaidect, att de repede, nct, orict era de ager ochiul lui Chicot, nu reu i sdeslu eascnici cea mai micurm . Ambasador?! spuse Henric cu o uimire c reia c uts -i dea un aer de naivitate. Ambasadorul cui? Ambasadorul regelui Henric al III-lea. Vin de la Paris, sire, de la Luvru. A a! Atunci se schimbsocoteala zise regele i se ridic suspinnd de pe banca de gazon. Du-te, copile, las -ne singuri. i adu ni te vin n camera mea, la etaj; adic nu, n biroul meu. Vino cu mine, Chicot, s - i ar t drumul. Chicot porni n urma regelui Navarei. Henric p rea ceva mai gr bit acum dect n clipa cnd l v zuse venind pe aleea de leandri. "Ce nenorocire i spuse n gnd Chicot svin aici stulbur tihna unui biet om cumsecade, care tr ie te lini tit f rsaibhabar de nimic! Ce s -i faci? Asta o s -l ajute sdevinfilozof!"

XLV CUM A GHICIT REGELE NAVAREI CTURENNIUS NSEAMN TURENNE I MARGOTA MARGOT Camera de lucru a regelui Navarei nu era prea f loas , se n elege de la sine. Maiestatea sa, suveranul din Barn, nu nota n b net i nu- i ng duia s risipeascn chip nes buit ce brumde avere i r m sese. mpreuncu dormitorul de gal , camera de lucru ocupa toataripa dreapta castelului; un coridor, m rginit de o parte de anticamersau de camera g rzilor, iar de cealalt , de odaia de culcare, ducea spre birou. Aceastcamerspa ioas i destul de frumos mobilat , dar f rnici un fel de fast mp r tesc, avea o priveli te largasupra unor paji ti ncnt toare ce se ntindeau pe malul rului. Copaci nal i, s lcii i platani ascundeau erpuirile apei, l snd totu i ochiul sfie orbit de luminpe alocuri unde rul, ie ind din frunzi uri, aidoma unui zeu mitologic, se r sf a scnteindu- i n b taia soarelui solzii de aur sau, la miezul nop ii, sub razele lunii, faldurile sale de argint. Ferestrele se deschideau, ntr-o parte asupra acestei priveli ti fermecate, z g zuite n zare de un lan de coline, dogorite de soare n timpul zilei, dar care, pe nserat, tiveau poalele cerului cu ni te nuan e liliachii minunat de limpezi, iar n partea cealalt , spre curtea castelului. Primind astfel lumina dinspre r s rit, ca i dinspre apus, prin dou rnduri de ferestre a ezate fa -n fa , nv p iatntr-o parte, iar n cealaltalb strie, nc perea avea ntr-adev r o nf i are m rea atunci cnd g zduia cu aceea i bun voin primele raze ale soarelui sau boarea azurie, cu luciri de sidef, a r s ritului de lun . Chicot ns , la drept vorbind, era mult mai pu in interesat de frumuse ile naturii, dect de felul cum era ntocmitnc perea n care edea de obicei Henric. n fiecare mobil , iscusitul ambasador c uta parcsdescifreze o liter , cu att mai multluare-aminte, cu ct, a ezate unele lngaltele, literele acestea trebuiau s -i dea cheia enigmei pe care se str duia de atta vreme, i mai cu osebire n timpul c l toriei sale, s-o dezlege. Regele se a ez , blajin ca ntotdeauna i cu zmbetul pe buze, ntrun fotoliu din piele de c prioar , cu inte aurite dar cu franjuri de argint; ca snu-l supere, Chicot trase pnn dreptul lui un scaun pliant sau, mai bine zis, un taburet mbr cat n aceea i piele i dichisit cu acelea i podoabe. Henric era numai ochi, uitndu-se la Chicot cu zmbetul pe buze, a a cum am spus, dar n acela i timp cu o aten ie pe care un curtean ar fi g sit-o obositoare. O s i se parpoate csunt prea curios, dragdomnule Chicot rosti n cele din urmsuveranul ,dar este ceva mai presus de voin a mea; e atta timp de cnd m-am deprins ste socotesc printre cei du i de pe lume, nct, cu toatbucuria care mi-a prilejuit-o nvierea dumi-tale din

mor i, parc tot nu-mi vine scred ctr ie ti. Spune-mi, te rog, ce s-a ntmplat de ai disp rut a a dintr-o dat de pe fa a p mntului? De, sire r spunse Chicot, obi nuit svorbeasc pe leau, a a cum i era felul. i maiestatea voastra disp rut cndva de la Vincennes. Fiecare se dla fund cum i cnd socote te cu cale. E ti mucalit ca ntotdeauna, dragdomnule Chicot, a a cum nu cred sfie alt om pe lume zmbi Henric i asta mface s -mi dau ntr-adev r seama cnu stau de vorbcu strigoiul dumitale. Dar ad ugel, devenind serios n-ai vrea s l s m gluma deoparte i s vorbim despre treburile noastre? Sunt la dispozi ia maiest ii voastre daclucrul acesta n-o obose te prea tare. Sm oboseasc ? rosti regele cu o sc p rare n ochi. Pe urm , schimbnd glasul, m rturisi lini tit: E adev rat cam cam nceput s mucezesc aici, dar n-am de ce sfiu obosit atta timp ct nu fac nimic. i dac pe ziua de azi Henric de Navara a tot umblat ncolo i ncoace, regele, n schimb, n-a avut ncprilejul s - i munceascmintea. Mbucur, sire r spunse Chicot deoarece ca ambasador al unui monarh, care este totodatneam i prieten cu maiestatea voastr , am de ndeplinit anumite misiuni ct se poate de ginga e, pe lng luminata voastrfa . Spune mai repede atunci, fiindcmi-ai strnit curiozitatea. Sire... Mai nainte nsavrea sv d scrisorile dumitale de acreditare, cu toate cmi dau seama c -i o formalitate de prisos, fiind vorba de dumneata; in totu i s - i ar t c , de i un biet ran din Barn, a a cum s-ar p rea c suntem, cunoa tem totu i ndatoririle noastre regale. Sire, cer iertare maiest ii voastre r spunse Chicot dar toate scrisorile de acreditare pe care le aveam s-au irosit, fie cle-am dat pe grl , fie cle-am aruncat n foc, fie cle-am risipit n vnt. i pentru ce, mrog, iubite domnule Chicot? Fiindcnu-i totuna ste duci n Navara avnd o solie de ndeplinit, ori ste repezi pn la Lyon ca s cumperi ni te pnzeturi, i fiindcatunci cnd ai cinstea o cinste, ca s zicem a a, destul de primejdioas de a i se fi ncredin at ni te scrisori purtnd semn tura regelui, se poate foarte bine sajungi cu ele pe lumea cealalt . Ai dreptate recunoscu Henric cu aerul cel mai blajin din lume drumurile nu sunt prea sigure, i la noi, aici, n Navara, suntem nevoi i, din lipsde mijloace, sne bizuim pe cinstea oamenilor din popor, care de altfel, nu prea obi nuiesc s fure. Mai ncape vorb ! exclamChicot. Sunt ni te mielu ei, ni te ngera i, sire, dar numai n Navara. Chiar a a?! se mir Henric. Da, dar numai n Navara, c ci, n afara grani elor ei, lupii i vulturii roiesc n jurul fiec rei pr zi; i dat fiind ceram o prad , sire, am avut i eu parte de vulturii i de lupii mei.

Care, de altminteri, nu te-au mncat de tot, precum se vede, din fericire. Dar nu din vina lor, sire, bat -i pustia! Fiindcdinspre partea lor au f cut tot ce le-a stat n putere. Au g sit nscam pielea prea scor oas i n-au putut s - i nfigcol ii n ea. Dar s l s m deoparte, sire, peripe iile c l toriei mele, c ci nu- i au rostul aci, i svorbim despre scrisoarea mea de acreditare. Din moment ce zici cn-o mai ai, iubite domnule Chicot ntmpinregele nu v d pentru ce am mai vorbi despre ea. Am vrut sspun cn-o mai am n clipa de fa , dar cam avut totu i una. A a? Cu att mai bine! Fii bun i d -mi-o atunci, domnule Chicot zise Henric, ntinznd mna. Aici e buba, sire replicChicot. Purtam ntr-adev r asupra mea o scrisoare, precum am avut cinstea sspun maiest ii voastre, o scrisoare de toatfrumuse ea, a a cum nimeni nu cred sfi purtat vreodat . i ai pierdut-o? M-am gr bit s-o distrug, sire, fiindcdomnul de Mayenne alerga dupmine smi-o terpeleasc . V rul Mayenne? Dumnealui n persoan . Noroc cnu este prea iute de picior. S-a mai ngr at? P catele mele, mprind cnu, cel pu in n clipa de fa . i de ce nu? Pentru c , alergnd dup mine, vda i seama, sire, cla un moment dat a avut ghinionul smajungdin urm i, ntlnindu-ne piept n piept, pe legea mea, s-a ales cu o loviturstra nicde spad . i scrisoarea? Nici pomenealdatoritm surilor pe care le luasem. Bravo! R u faci cnu vrei s -mi istorise ti peripe iile c l toriei dumitale, domnule Chicot. Spune-mi, te rog, de-a fir-a-p r totul cum s-a ntmplat. Nici nu tii ct m intereseazpovestea asta. Maiestatea voastreste bun tatea ntruchipat . Un singur lucru mnelini te te. Ce anume? Dacscrisoarea a fost distruspentru domnia sa, domnul de Mayenne, nseamnceste distrus i pentru mine; cum am s tiu atunci ce mi scria dragul meu frate Henric, de vreme ce scrisoarea nu mai exist ? S -mi fie cu iert ciune, sire; exist totu i n mintea mea. Cum a a? nainte de a o rupe n buc ele, am avut grij s-o nv pe dinafar . Minunatidee, domnule Chicot, minunat , ntr-adev r, a a cum numai mintea istea a unui compatriot de-al meu putea s

n scoceasc . nseamn deci cpo i smi-o spui pe dinafar , nu-i a a? Cu draginim , sire. A a cum era, f r s schimbi nici un cuvnt? F r s r st lm cesc nimic. Ce-ai zis? Ziceam c-am sv-o spun ntocmai, cuvnt cu cuvnt: de i nu cunosc limba, am o memorie stra nic . Ce limb ? P i limba latin . Nu te-n eleg spuse Henric, a intindu- i privirea sa limpede asupra lui Chicot. Ai pomenit de limba latin , de o scrisoare care... ntr-adev r. Vorbe te deslu it. Scrisoarea fratelui meu era scriscumva n latine te? Da, sire. i pentru ce tocmai n latine te? Ah, sire, pesemne pentru climba latin este o limb cutez toare, o limbcare e n m sursspunorice, limba n care Persius i Iuvenal au nf i at nebunia i r t cirile regilor, l sndu-le spre ve nicamintire. R t cirile regilor? i ale reginelor, sire. Sprncenele monarhului se ncruntardeasupra ochilor adnci i n orbite. Vreau szic ale mp ra ilor i ale mp r teselor se corect Chicot. A adar, dumneata tii latine te, domnule Chicot? ntreb , ceva mai pu in prietenos, Henric. Da i nu, sire. Ferice de dumneata dac tii; nseamn ce ti cu mult mai norocos dect mine, care nu tiu o boab ; de aceea n-am putut asculta niciodatcu sfin enie liturghia, tocmai pentru cnu cunosc afurisita asta de limb . Va s zic dumneata tii latine te? Am nv at numai s citesc, sire, a a cum am nv at i greaca, i ebraica. Mare nlesnire pentru dumneata, domnule Chicot. Cum s-ar zice, e ti ca o carte nsufle it . Maiestatea voastra g sit cuvntul potrivit. ntr-adev r, asta sunt: o carte pe doupicioare. Cine vrea mi ntip re te cteva pagini n minte, mtrimite pe urmunde are nevoie i, sosind acolo, mcite te cine trebuie i se l mure te. Sau nu se l mure te deloc. Cum adic , sire? Ei, Doamne! Dacnu tie limba n care e ti tip rit?! Nu se poate, sire, suveranii tiu tot. Asta e ceea ce i se spune de obicei poporului, domnule Chicot, i

ceea ce lingu itorii spun, la rndul lor, suveranilor. Atunci, sire, n-are rost smai mp rt esc maiest ii voastre cuprinsul acestei scrisori pe care mi-am dat osteneala s-o nv pe dinafar , de vreme ce nici unul dintre noi n-o spriceapo iot . Oare limba latinnu seam ndestul de bine cu italiana? A a se spune, sire. i cu spaniola? Chiar foarte bine, pe ct se pare. Ia sncerc m atunci: tiu pu in italiene te, graiul pe care-l vorbim n Gasconia seam nmult cu spaniola i poate ca a o s-ajung sn eleg latineasca, f rs-o fi nv at vreodat . Chicot se nclin : Maiestatea voastrporunce te, a adar? Adicte rog, iubite domnule Chicot. Chicot ncepu cu fraza urm toare, pe care o dezvolt , ad ugndu-i tot felul de ntors turi, spre a-i sluji drept introducere: Frater carissime, Sincerus amor quo te prosequebatur germanus noster Carolus nonus, functus, nuper, colit usque regiam nostram et pectori meo pertinaciter adhaeret. Henric nici nu clipi m car; doar la ultimul cuvnt f cu un gest spre a-l ntrerupe. Dacnu mn el spuse regele pare-mi-se cn fraza aceasta e vorba de dragoste, de st ruin i de fratele meu Carol al IX-lea? N-aputea t g dui r spunse Chicot. Limba latineste att de frumoas , nct ar putea scuprindntr-o singurfraztoate lucrurile astea. Mai departe l mbie regele. Chicot i continu cuvntarea. Bearnezul ascultla fel de flegmatic toate pasajele n care se vorbea despre so ia sa i despre vicontele de Turenne, dar n momentul cnd auzi numele celui din urm , ntreb : Turennius nu nseamnoare Turenne? Cred cda, sire. i Margota n-ar putea fi cumva numele cu care fra ii mei Carol al IX-lea i Henric al III-lea o alintau pe sora lor i iubita mea so ie Margareta? Tot ce se poate r spunse Chicot. i recitmai departe scrisoarea pn la cap t, frazcu fraz , f r ca expresia ntip rit pe chipul monarhului ssufere cea mai mic schimbare. n sfr it, st rui ndelung asupra perora iei, al c rei stil l lefuise pe ndelete, mp nndu-l cu ni te cuvinte att de sfor itoare, nct s-ar fi

zis ccita un paragraf din Verine sau din discursul nchinat poetului Arhias. Gata? ntrebHenric. Da, sire. ntr-adev r, trebuie s fie de o neasemuitfrumuse e. Nu-i a a, sire? Ce p cat cn-am n eles dect doucuvinte: Turennius i Margota, ba nc i acelea... Mare p cat, sire! Doar dac maiestatea voastrnu socote te cu cale sncredin eze scrisoarea unui c rturar s-o t lm ceasc . Asta ar mai lipsi spuse cu nsufle ire Henric. Tocmai dumneata, domnule Chicot, care i-ai ndeplinit cu atta discre ie sclia, nct ai f cut sdisparmanuscrisul original, tocmai dumneata g se ti de cuviin smsf tuie ti, dacam n eles eu bine, s dau n vileag scrisoarea aceasta? N-am vrut s spun asta, sire. Dar ai gndit-o? M-am gndit, ca sr spund la ntrebarea pusde maiestatea voastr , cscrisoarea fratelui s u, regele Fran ei, de vreme ce mi-a fost ncredin at cu atta grij i expediatmaiest ii voastre printr-un trimis special, s-ar putea scuprind i unele lucruri bune, de pe urma c rora maiestatea voastrar avea prilejul strag foloase. Da, dar ca sdau pe mna cuiva aceste lucruri bune, ar trebui sam deplinncredere n persoana aceea. Nici vorb . tii ce ar trebui sfaci? spuse Henric, ca str fulgerat de o idee. Ce anume? Ste duci s-o cau i pe so ia mea Margota; dnsa este tob de carte. Spune-i ce cuprinde scrisoarea i cu siguran c ea o s n eleag . i atunci, fire te, o s ml mureasc i pe mine. Minunatidee, maiestatea voastr ! exclam Chicot. Parcv-a ie it un porumbel din gur . Nu-i a a? Du-te chiar acum. Alerg, sire. i, mai cu seam , ai grij s nu schimbi nici un cuvnt. Nici n-aputea; ar trebui scunosc limba latin , i eu nu tiu nici o boab ; doar cel mult vreun barbarism. Du-te, atunci, dragul meu, du-te! Chicot ceru unele deslu iri spre a o putea g si pe doamna Margareta i plecmai convins ca oricnd cregele era ntr-adev ro tain .

XLVI

ALEEA CELOR TREI MII DE PA I Regina locuia n aripa cealalta castelului, aproape la fel mp r it ca i aceea pe care Chicot tocmai o p r sise. Mai tot timpul se auzea venind dintr-acolo cte o adiere de cntec sau se z rea cte un panadnd trcoale prin apropiere. Faimoasa alee a celor trei mii de pa i, despre care s-a vorbit atta mai nainte, ncepea chiar sub ferestrele Margaretei, a c rei privire se putea odihni n orice clipasupra unor lucruri mbietoare, bun oar ronduri nc rcate de flori, bol i de verdea etc. S-ar fi zis cbiata prin esc uta salunge, cu ajutorul acestor suave priveli ti, gndurile negre ce s l luiau n adncul cugetului s u. Un poet din Prigord Margareta, att n provincie ct i la Paris, era muza poe ilor un poet din Prigord compusese un sonet n cinstea ei. "Prin grija cu care se ostene te spunea stihuitorul s - i narmeze cugetul s u, regina ncearcs risipeascntristatele amintiri." N scutla picioarele tronului, fiic , sor i so ie de rege, Margareta avusese parte, ntr-adev r, de grele suferin e. Filozofia ei, cu mai multe ifose dect a regelui Navarei, era mai pu in temeinicfiind artificial , agonisitprin ndelungate lecturi, n timp ce filozofia regelui era izvortdin adncul fiin ei sale. De aceea, Margareta, orict ar fi fost de filozoafsau, mai bine zis, ar fi vrut sfie, l sase vremea i suferin ele s -i br zdeze obrazul, f cnd sse imprime pe chipul ei pecetea lor att de gr itoare. Cu toate acestea, regina era ncde o izbitoare frumuse e, o frumuse e mai curnd expresiv , care, dactrece de obicei neb gatn seamla oamenii de rnd, n schimb, are darul de a fi deosebit de atr g toare la persoanele ce poartun nume str lucit i c rora lumea este n genere ndemnatsle acorde suprema ia frumuse ii fizice. Margareta avea un zmbet voios i blnd, privirea umed i str lucitoare, gesturile ml dioase i nv luitoare; Margareta, a a cum am spus, era o f pturplin de farmec. Femeie, p ea ca o prin es ; regin , avea mersul unei femei ncnt toare. De aceea era divinizatla Nrac, unde adusese cu dnsa elegan a, veselia i via a. Faptul co prin es parizianca dnsa reu ise s se mpace cu existen a pe care o ducea n provincie, era o calitate n sine pentru care provincialii i r mneau ct se poate de recunosc tori. Curtea sa nu era numai o curte de gentilomi i de doamne; toat lumea o iubea deopotriv , att ca regin ct i ca femeie; i, de fapt, sunetele armonioase ale flautelor i l utelor sale, ca i mireasma i resturile ospe elor sale erau pentru toatlumea. Margareta se pricepea s - i foloseasc timpul cu atta iscusin , nct fiecare zi pe care o tr ia sfie o zi c tigatpentru dnsa i nici una dintre ele snu fie pierdutpentru cei din jur.

Plinde fiere mpotriva vr jma ilor s i, dar tiind sse st pneasc i sa tepte pentru a se putea r zbuna; sim ind instinctiv, sub aparenta indiferen i nestr mutata r bdare a lui Henric de Navara, o rea voin fa de dnsa ngem natcu con tiin a pururea treaza tuturor infidelit ilor sale; f rrude, f rprieteni n preajm , Margareta se obi nuise str iascnfruptndu-se din pl cerile dragostei sau, cel pu in, a ceea ce p rea ssemene cu dragostea i snlocuiascfamilie, so , prieteni i toate celelalte, prin desf t rile pe care i le puteau oferi poezia i huzurul. Nimeni, afarde Caterina de Medicis, nimeni, afar de Chicot, nimeni afarde cteva melancolice umbre care s-ar fi ntors din mohorta mp r ie a mor ii, nimeni n-ar fi putut spune pentru ce obrajii Margaretei erau att de palizi acum, pentru ce ochii ei se nnegurau f r vrere, adumbri i de neb nuite triste i, pentru ce, n sfr it, adncul inimii sale l sa s se oglindeascpustiul de care era bntuit, chiar i n privirea odinioaratt de expresiv . Margareta nu mai avea cui s - i deschid sufletul. Biata reginnici nu mai dorea saibvreun confident, de cnd cei pe care-i avusese pnatunci i vnduserpentru un pumn de bani i ncrederea, i cinstea. R m sese, a adar, singur , i faptul acesta sporea i mai mult n ochii navarezilor, poate chiar f r tirea lor, m re ia atitudinii sale ce se reliefa cu att mai l murit n singur tatea de care era nconjurat . De altfel, ostilitatea pe care i se p rea co simte din partea lui Henric era doar o b nuialinstinctiv , prilejuitmai curnd de con tiin a propriilor sale p cate dect de m rturiile bearnezului. Henric se purta cu m nu i fa de dnsa, alintnd-o ca pe un vl star al Fran ei; totdeauna i vorbea cu o polite e aproape servilsau cu o ncredere plinde ging ie; n orice mprejurare i n orice privin , regele n elegea sfie un so i n acela i timp un prieten pentru dnsa. De aceea curtea de la Nrac, ca oricare alt curte domneasca c rei existen e ntemeiatpe rela ii frivole, era o bogat mbinare de armonii, att fizice ct i spirituale. Cam acestea erau constat rile i reflec iile pe care le f cea, pe temeiul unor aparen e mult prea fragile nc , Chicot, cel mai iscoditor i cel mai meticulos dintre to i oamenii de pe fa a p mntului. Se dusese mai nti la palat, potrivit ndrum rilor date de Henric, dar nu g sise pe nimeni. Margareta se afla, dup cum fusese n tiin at, tocmai la cap tul aleii ce se ntindea paralel cu albia rului, vestita alee a celor trei mii de pa i; Chicot porni ntr-acolo, pe aleea m rginitde leandri. Trecnd de jum tatea ei, z ri n cap t, la umbra unui boschet de iasomie de Spania, de grozam i de clematite, un grup nzorzonat cu fel de fel de panglici, pene i s bii de catifea; poate ctoate marafeturile acestea frumoase erau de modmai veche, de un gust pu in dep it; pentru Nrac ns erau tot ce putea fi mai elegant, ba chiar de o str lucire orbitoare.

Chicot, care venea de-a dreptul de la Paris, se ar ttotu i mul umit de ceea ce i se nf i a ochilor. Cum Chicot era nso it de un paj, care mergea nainte, regina, ale c rei priviri r t ceau ncolo i ncoace, st pnite de nelini tea pururea neistovita sufletelor melancolice, regina, zic, recunoscu uniforma slujitorilor de la curtea Navarei i-l chem . Ce cau i, d'Aubiac? l ntrebea. Tn rul, sau, mai bine zis, copilul, c ci abia mplinise doisprezece ani, se mbujortot i puse un genunchi n p mnt dinaintea Margaretei. Doamn rosti el n limba francez , c ci, dupdorin a reginei, era cu des vr ire oprit sse ntrebuin eze dialectul local att n rela iile de serviciu ct i n treburile ob te ti un gentilom de la Paris, trimisul Luvrului c tre maiestatea sa regele Navarei i pe care maiestatea sa regele Navarei l-a trimis aici, dore te svorbeascmaiest ii voastre. Chipul minunat al Margaretei se rumeni deodatca dogorit de o v paie; regina se ntoarse brusc, cu o strngere de inimpe care, ca toate fiin ele a c ror mndrie a fost multvreme umilit , o ncerca aproape n orice mprejurare. Chicot st tea n picioare, neclintit, la dou zeci de pa i de dnsa. Privirea ei agerse dumeri numaidect, dup inuta i dup nf i area gasconului, a c rui siluet se contura l murit pe cerul sc ldat ntr-o luminportocalie, cera vorba de o persoancunoscut i, n loc s -i porunceascnoului venit s se apropie, regina se desprinse din grup. ntorcndu-se totu i spre a- i lua r mas bun de la societate, i f cu un semn u or cu mna unuia dintre cei mai chipe i i mai elegant mbr ca i gentilomi. Semnul acela adresat tuturor era de fapt h r zit unuia singur. Dar cum cavalerul cel norocos p rea pu in ngrijorat, cu toate cregina fluturase anume mna spre el ca s -l lini teasc , i cum unei femei nu-i scap nimic, Margareta l rug : Domnule de Turenne, fii bun i spune-le doamnelor cm napoiez ntr-o clip . Chipe ul gentilom, care purta o vestcu mneci bufante alb cu albastru, se nclincu mai mult dezinvolturdect ar fi f cut-o un curtean oarecare. Regina se ndreptgr bitspre Chicot, care privise, f ra se clinti din loc, aceastscence se potrivea att de bine cu lucrurile ar tate n scrisoarea adusde el. Domnul Chicot! exclamMargareta, uimit , apropiindu-se de gascon. Sluga plecata maiest ii voastre rosti Chicot a maiest ii voastre pururea milostiv , pururea frumoas i pururea regin la Nrac la fel ca i la Luvru. E o minune cte v d aici, domnule, att de departe de Paris. S -mi fie iertat, doamn , dar ideea de a s vr i aceastminune

n-a ncol it n mintea bietului Chicot. Cred i eu. De altfel se vorbea cai fi murit. F ceam numai pe mortul. i ce dore ti de la noi, domnule Chicot? S-ar putea oare s am fericirea de a- i mai aminti cineva n Fran a de regina Navarei? O, doamn protestChicot, surznd fi i f rgrij , reginele nu sunt chiar att de lesne uitate la noi, atunci cnd au vrsta i mai ales frumuse ea domniei voastre. Va szic oamenii sunt tot att de curtenitori la Paris? Asta l-a i f cut pe regele Fran ei continuChicot f rs r spundla ultima ntrebare s -i scrie regelui Navarei. Margareta se nro i. S -i scrie?! se mir ea. Da, doamn . i scrisoarea ai adus-o dumneata? De adus, n-am adus-o, pentru anumite motive pe care vi le va deslu i regele Navarei, dar am nv at-o pe dinafar , a a cam putut s i-o spun din memorie. n eleg. Era o scrisoare important i i-a fost teamsnu se piardsau snu i-o fure cineva. ntocmai, doamn ! i acum, smierte maiestatea voastr , dar scrisoarea era scrisn latine te. Foarte bine! se bucurregina. Dac - i aminte ti, cunosc limba latin . Dar regele Navarei o tie? ntrebChicot. E foarte greu de tiut, dragdomnule Chicot, ce tie i ce nu tie regele Navarei. A a! se luminChicot, v znd cnu era singurul care se str duia sdezlege aceastenigm . Judecnd dupaparen e ad ugMargareta n-o prea cunoa te, c ci niciodatnu n elege sau nu pare sn eleagatunci cnd vorbesc latine te cu cte cineva de la curte. Chicot i mu cbuzele. Ei, dr cie! o sfecli el. i i-ai spus ce scria n ea? ntrebMargareta. Da, deoarece era pentru dnsul. i ai avut impresia ca n eles? Numai doucuvinte. Care? Turennius i Margota. Turennius i Margota? Da, amndousunt pomenite n scrisoare. i ce-a spus? M-a trimis la domnia voastr , doamn . La mine?

Da, sub cuvnt cscrisoarea pare scuprindve ti mult prea importante pentru ca s-o poat ncredin a unui str in s-o t lm ceasc , lucru pe care ar fi mai bine s -l face i domnia voastr , cea mai frumoas dintre femeile savante i cea mai savant dintre frumoase. Sunt gata ste ascult, domnule Chicot, de vreme ce a aa poruncit regele. Vmul umesc, doamn . Unde dore te maiestatea voastrsm asculte? Aici; ba nu, mai bine la mine: vino n camera mea de lucru, te rog. Margareta se uitadnc n ochii lui Chicot, care, milostivindu-se de dnsa, poate, o l sase sntrez reascdinainte o frntur de adev r. Biata femeie sim i nevoia unui sprijin sau poate a unei ultime clipe de dragoste nainte de a nfrunta ncercarea ce o pndea. Viconte i se adresea domnului de Turenne d -mi bra ul pnla castel. Fii att de bun, te rog, domnule Chicot, i ia-o nainte.

XLVII CAMERA DE LUCRU A MARGARETEI N-am vrea sni se arunce n spinare ponosul cnu avem altceva mai bun de f cut dect szugr vim n am nun ime ciubuc rii i festoane i cabia dac -i ng duim bietului cititor s dea cte o rait prin gr din , dar, vorba cntecului, cum e st pnul, i casa, i dacn-a fost de prisos sdescriem aleea celor trei mii de pa i sau biroul lui Henric, credem car fi totu i interesant, ntr-o oarecare m sur , s nf i m i camera de lucru a Margaretei. Simetric a ezatfa de biroul regelui i prev zutcu mai multe ie iri ce r spundeau n od ile i culoarele nvecinate, cu ferestre tot att de complezente i de t cute ca i u ile, cu obloane de fier n chip de jaluzele, nzestrate cu ncuietori n care cheia se r sucea f r zgomot, iatcum ar ta, privitdinafar , camera de lucru a reginei. n interior se aflau mobile moderne, tapiserii lucrate, de asemenea, dupmoda timpului, tablouri, vase de email sau de faian , arme de pre , c r i i manuscrise grece ti, latine ti i franceze ngr m dite pe toate mesele, p s ri n colivii, cini tol ni i pe covoare, n sfr it, o lume ntreag , plante i animale, care mp rt ea via a Margaretei. Oamenii cu o inteligen superioarsau cu o vitalitate glgitoare nu pot s - i petreac singuri existen a i cautsasocieze fiecare din sim urile sau nclina iile lor cu toate lucrurile ce se pot armoniza cu ele i pe care puterea lor de atrac ie le tr te n vrtejul ei, a a nct, n loc str iasc i ssimtca ni te oameni obi nui i, ajung desigur s - i sporeascnzecit senza iile i s - i tr iascmult mai intens via a. Epicur este f rndoialunul dintre eroii omenirii; cu toate acestea

n-a fost n eles nici chiar de pagini: filozofia lui ntr-adev r era auster , dar, st ruind cu tot dinadinsul ca nici unul din imboldurile i nici una din calit ile cu care suntem nzestra i snu se iroseascn van, reu ea, datoritunei stricte economii, s puno seamde pl ceri la ndemna oric rui om care, altminteri, limitndu-se la o existen pur spiritual sau exclusiv animalic , n-ar fi avut parte dect de priva iuni sau de suferin e. Fapt este cEpicur a fost cu prisosin hulit, f ra fi cunoscut, i cn schimb au fost ridica i n slav , tot a a, f ra fi cunoscu i, cuvio ii pustnici din Tebaida, care c utau sstrpeasctot ceea ce este urt n firea omeneasc , distrugnd totodat i ceea ce poate fi frumos n ea. A ucide omul, nseamna ucide, f r doar i poate, o dat cu el, i patimile de care este st pnit, dar nseamntotu i a ucide, lucru pe care Dumnezeu l opre te cu des vr ire prin toate legile sale. Regina era o femeie n m surs -l n eleag pe Epicur n primul rnd pentru c tia grece te, ceea ce era unul din meritele sale cele mai pu in nsemnate; n orice caz se pricepea s - i tr iascatt de bine via a, nct, dintr-o mie de necazuri, reu ea snfiripe o pl cere, ceea ce, fiind cre tin , i d dea dreptul s -l binecuvnteze pe Domnul mai mult dect oricare femeie, fie cse numea Dumnezeu sau Theos, Iehova sau Magog. Toataceastdigresiune dovede te ct se poate de l murit cera ntr-adev r necesar sdescriem apartamentul Margaretei. Chicot fu poftit sse a eze ntr-un fotoliu elegant i comod, mbr cat cu o tapiserie ce nf i a un amorarisipind un noian de flori; un paj, care de astdatnu mai era d'Aubiac, ci un copil de casmai dr gu i mai ferchezuit, veni s -l mb