Sunteți pe pagina 1din 41

• fondul de salarii x 28 (33 sau 38)

Rezultatul contabil=Venituri totale-Cheltuieli totale

Rezultatul impozabil(profit sau pierdere)=Vtotale-Chtotale+Chnedeductibile – Rezultat


raportat ca pierdere din anii precedenti
Ch.spons.nedeductibile = Ch.sponsorizate – [Vtotale – Ch.Impozit pe profit + Ch.Sponsorizare] x 5%

Ch.protocol = Ch.protocol – [Vtotale – Ch.totale + Ch.Impozit pe profit] x 2% nedeductibil


Ch. Dobanzi nedeductibile fiscal=Chcu dobanzi-Vdobanzi totale + 10% celelalte V. ale firmei
Ch. Diferente curs valutar nedeductibile fiscal = Ch.diferente curs valutar –(Vtotale curs valutar
+10%x alte V ale firmei)
Impozit pe profit=Profit impozitabil x Cota de impozitare