Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU / ord 130/2007 - Metodologie 25ian2007- anexa 1. Caracteristicile constructiei sau amenajarii 1.1.

Date de identificare A - denumire, proprietar/beneficiar, adresa, tel/fax/e-mail etc B - profil de activitate, program de lucru 1.2.Destinatia: functiuni principale, secundare, conexe 1.3.Categoria si clasa de importanta A - categoria de importanta a constr conf Regulament aprobat prin HG 766/1997 B - clasa de importanta corelata cu categoria de importanta 1.4.Particularitati specifice constr A principalele caracteristici: a) Tipul cladirii: civila, inalta, f inalta, cu Sali aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindata, cu functiuni mixte, regim de ianltime, volumul constructiei b) Aria construita si desf., principalele destinatii ale incaperilor si spatiilor c) Nr compartimentelor de incendiu si ariile acestora; d) Nr maxim de utilizatori: pers, animale etc e) Prezenta permanenta a pers si capacitatea de auto evacuare a acestora ; f) Capacitati de depozitare sau adapostire; g) Carac procese tehnologice si cant subst periculoase conf HG 95/2003 h) Nr cai de evacuare, refugii B precizari privind inst utilitare: incalzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare, etc, si descrierea componentelor lor din care sa rezulte ca nu contribuie la initierea, dezv si propagarea inc., nu constituie risc de inc. pt elementele de constr sau obiecte adiacente iar in caz de incendiu se asigura conditii pt evacuarea persoanelor 2. Riscul de incendiu identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu, luandu-se in considerare: Densitatea sarcinii termice Clasele de reactie la foc conf Regulament publicat in MO 27ian2005 (ordin1822/394/2004) Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea, timpul minim de aprindere, timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat B nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pt fiecare incapere, spatiu, zona, compartiment, in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, de comportarea la foc a elem de constr si de caracteristicile de ardere a materialelor si subst utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si se precizeaza in scenariul de securitate la incendiu intocmit pt cladire, amenajare sau compart de incendiu. C pentru situatiile din art10 (2) din Metodologie se stabilesc eventuale masuri alternative pt reducerea risc de incendiu si incadrarea in nivelul prevazut in reglem tehnice. 3. Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu 3.1. Stabilitatea la foc, in functie de: a) Rezistenta la foc a principalelor el de constr. (portante si de compartimentare) conf Regulamentului, regl tehn si standardelor europene. b) Gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de inc. 3.1.Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei; se precizeaza: a) Compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale b) Masurile constr adaptate la utiliz constr + actiunea termica estimata in constr, pentru limitarea propagarii inc in comp si in afara lui: peretii, plansee rf si elemente de protectie pt goluri, precum si posibilitatea de intrerupere a cont golurilor din elem de constructii c) Sist de evacuare fum si gaze fierbinti d) Instalarea de bariere contra fumului(ex:usi etanse la fum) e) Sist si inst de detectare, semnalizare si stingere a incendiului f) Masuri de protectie la foc pt inst de V-C (ex : canale rf, clapete) g) Masuri constructive pt fatade, pt limitarea propag focului pe parti adiacente ale cladirii 3.2.Limitarea propagarii incendiului la vecinatati; se precizeaza: a) Respectarea distantelor de siguranta sau masurile alternative atunci cand nu pot fi asigurate distantele b) Masuri constr pt limitarea prop inc pe fatade si acoperis (ex: performanta la foc exterior a invelitorii) c) Eventuale masuri de protectie activa 3.3.Evacuarea utilizatorilor A a) b) c)

A cai de evacuare/ CE a) Alcatuirea constr a cailor de evacuare, separarea de alte spatii prin el de separare la foc si fum, prot. Goluri b) Masuri pt asig controlului fumului (ex: inst presurizare) c) Descriere scari (int-ext, rampe drepte, curbe sau balansate etc) d) Geometria cailor de evacuare : gabarite H, L, pante e) Timpii/lungimile de evacuare f) Nr fluxuri de evacuare g) Iluminat de siguranta, tipul si sursa de aliment cu en el de rezerva h) Dispozitive de siguranta la usi i) Timpul de siguranta a CE sau refugiilor j) Marcarea CE B precizari privind evacuarea pers care nu se pot evacua singure in caz de inc C precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a pers, bunurilor in timpul interventiei 3.4.Securitatea fortelor de interventie A amenajarile pt accesul fortelor de interventie in incinta si cladire (pt autospeciale si ascensoare de incendiu) B caracteristici tehnice si functionale ale acceselor carosabile si cailor de interv pt autospeciale: a) nr accese / b) dimensiuni, gabarite / c) trasee / d) realizare si marcare C pentru ascensoare de pompieri: a) tipul, numarul si caracteristici b) amplasare, accesibilitate, sursa de alimentare cu en el de rezerva c) timpul de siguranta al ascensoarelor D se precizeaza asigurarea conditiilor de salvare pt pers si bunuri pe timpul interventiei 4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor A se precizeaza nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehn de aparare impotriva incendiilor B pt sist, inst si dispoz de semnalizare, alarmare, si alertare se specifica: a) Tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor b) Timpul de alarmare prevazut c) Zonele protejate/ de detectare la inc C pt sist, inst si dispoz de limitare si stingere a inc se specifica: a) Tipul si parametrii functionali: stingere cu apa, gaze/aerosoli, spuma, pulberi; acionare M sau M si A; debite, intensitati de stingere si stropire, cant de substanta de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presinui, rezerve, surse de alimentare etc b) Timpul normat de functionare c) Zonele, incaperile, spatiile, instal echipate cu astfel de mijloace de aparare impotriva inc D pt stingatoare, alte utilaje, unelte, mijloace de interventie se specifica: a) Tipul si caracteristicile de stingere asigurate b) Nr si mod de amplasare 5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu A surse de alimentare cu apa, substante de stingere si rezerve asigurate B pozitionarea racordurilor de alimentare cu en el, gaze, alte utilitati C serviciul privat pt situatii de urgenta, conf criteriilor de performanta D localizare substante si materiale periculoase pt care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (cu cantitati si stare materiale + echipament individual de protectie) 6. Masuri tehnico-organizatorice A se stabilesc conditiile si masurile necesar a fi luate in situatia existenta B se apreciaza incadrarea constr in nivelurile de performanta / eventuale masuri de imbunatatire pt situatii existente C se precizeaza conditiile sau recomandarile care trebuie avute in vedere la intocm doc de organizare a apararii