Sunteți pe pagina 1din 46

BANCA COMERCIALA ROMANA

2013

CUPRINS
1. Sistemul informaional bancar:
a. documente si programe informatice utilizate; b. circuitul documentelor corespunztoare anumitor lucrri, operaiuni.

2. Deschiderea si funcionarea conturilor bancare


a. conturile puse la dispoziia clienilor persoane fizice si juridice b. modaliti de deschidere si funcionare a conturilor clienilor c. particulariti in sistemul de codificare a conturilor clienilor d. avantajele fiecrui tip de cont pentru diferitele categorii de clieni

3. Operatiuni bancare cu numerar


a. organizarea operaiunilor bancare cu numerar b. instrumente utilizate in derularea operaiunilor de ncasri si plti

4. Decontarile fr numerar
a. modaliti si instrumente de decontare utilizate in activitile de decontare b. decontarea pe baza ordinului de plata si a cecului c. decontarea pe baza cambiei si a biletului la ordin

5. Operatii de creditare bancara


a. categorii de credite acordate de B.C.R. b. analiza criteriilor luate in considerare in decizia de creditare pentru o categorie de credite; c. descrierea procesului de creditare pentru categoria de credite aleas d. documente specifice completate si explicaia circuitului lor pentru categoria de credite aleas

6. Instrumente moderne de plata


a. tipurile de carduri emise de B.C.R. b. diferenele dintre cri de credit si cri de debit c. avantaje si dezavantaje, emitere si ntreinere d. explicarea operrii cu moneda electronica e. exemplificarea cu documente utilizate si circuitul acestora 2

Banca Comerciala Romana, a fost fondata la 1 decembrie 1990 in cadrul procesului de restructurare pe doua niveluri a sistemului bancar romanesc, continuand o traditie de 50 de ani de activitate. Aceasta functioneaza si se dezvolta ca o banca universala, capabila sa satisfaca cerintele unor segmente tot mai largi de clienti, bucurndu-se de increderea a peste 3 milioane de parteneri de afaceri care se adreseaza bancii,atat pentru calitatea serviciilor oferite, cat si pentru capacitatea de a gasi solutii la problemele lor financiare. Grupul B.C.R. desfasoara o activitate complexa, punand la dispozitia clientilor sai pachete de produse si servicii ce pot fi procurate de la o singura unitate B.C.R., din gama larga oferita de banca: Credite; Garanii; Depozite si conturi curente; Decontri; Instrumente de plata; Carduri; Asigurri; Leasing.

In cadrul Grupului, ofertei traditionale de Banca Comerciala i s-au asociat servicii si produse de asigurari,leasing,brokeraj pe piata de capital si administrare de active.Aceste noi activitati conexe se desfasoara in subsidiarele specializate ale Bancii Comerciale Romane:BCR Asigurari,BCR Leasing,BCR Securities si BCR Asset Management.

1.Sistemul informaional bancar


Sistemul informaional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor si metodelor prin care se realizeaza colectarea,prelucrarea si transmiterea informatiilor,reprezentand o premisa a unei bune organizari,atat a activitatii de conducere,coordonare si control,cat si a celei operative. Formarea sistemului informaional bancar din tara noastra s-a realizat prin contributia statului,transformarea camatarilor in bancheri si prin participarea unor reprezentanti ai capitalului strain. Calitatea activitatii bancare este influentata direct de organizarea si functionarea sistemului informaional,de operativitatea,precizia si calitatea informatiilor culese,prelucrate si transmise,precum si de functionarea stiintifica a deciziilor. Organizarea sistemului informaional bancar presupune o structurare a informatiilor corespunzator necesitatilor curente si de perspectiva in ceea ce priveste prelucrarea automata a datelor. Datele care stau la baza sistemului informaional bancar au ca suport atat evidenta contabila,operativa si statistica proprie bancilor,cat si a agentilor economici in calitate de titulari de conturi. Complexitatea sistemului informaional bancar impune ca la baza organizarii,functionarii si eficientei sale sa se situeze o serie de principii, cum ar fi: o Conceperea si funcionarea sistemului informaional bancar in functie de structura organizatorica a unitatii bancare; o Ierarhizarea informaiilor bancare dup importanta si gradul de operativitate; o Concentrarea si centralizarea informatiilor bancare; o Tipizarea documentelor bancare; o Cheltuieli cat mai reduse si intr-o perioada de timp cat mai mica; o Conceperea, organizarea si funcionarea sistemului informaional bancar. Sistemul informaional bancar presupune o arie larga de cuprindere incluzand informatiile si fluxurile informationale, tehnicile de culegere, transmitere si stocare a datelor, modelele, metodele si programele de prelucrare a informatiilor.

Circuitul documentelor corespunztoare anumitor lucrri, operaiuni Documentele bancare se pot clasifica din mai multe puncte de vedere si anume: a. Dupa locul in care se intocmesc: Documente interne - ntocmite in cadrul unitatii bancare,in legatura cu propria activitate,cum sunt:ordinele de plata si de incasare pentru operatii cu numerar,notele contabile,scrisori pentru remiteri de valori,situatii statistice,balante de verificare; Documente externe - ntocmite de titularii de conturi:documente de decontare(ordinul de plata,cecul)foile de varsamant si cecul pentru operatiunile cu numerar,documentatia necesara deschiderii conturilor,documente ce stau la baza actiunii de creditare. b. Dupa natura operatiunilor: Documente de casa-sunt acele documente pe baza carora au loc operatii de incasari si plati cu numerar:foile de varsamant cu chitanta pentru depunerile de numerar la banca,cecurile intocmite pentru ridicarea numerarului de la banca de catre titularii de cont si ordinele de incasari si plati privind propriile operatii cu numerar; Documente de decontare - reprezint acele instrumente de evidentiere a operatiilor prin virament,prin care se solicita trecerea sumelor dintr-un cont in altul.In aceasta categorie sunt incluse:ordinele de plata,cecurile,cambiile si biletele la ordin; Documente diverse-sunt acele acte si situatii care nu servesc direct la inregistrarea dateler in evidenta contabila a bancii ci constituie doar suportul anumitor operatii bancare.Din aceasta categorie fac parte:situatia verificarii garantiei creditelor,documentatia necesara deschiderii conturilor,darile de seama.

c. Dupa momentul intocmirii si al volumului de operatii: Documente primare - ntocmite pentru fiecare operatie in momentul cand aceasta are loc.Exemplu:foaia de varsamant,cecul,ordinul de plata. Documente centralizatoare sau recapitulative - care se individualizeaz prin aceea ca preiau datele din mai multe documente primare.Din aceasta categorie fac parte:borderourile,specificatiile si jurnalele. d. Din punct de vedere al evidentei bancare in care se inscriu pot fi: Documente utilizate in cadrul evidentei contabile analitice-conturile personale insotite de extrasele de cont,jurnalele operative; Documente folosite de evidenta contabila sintetica-cuprind acele situatii referitoare la structura decontarilor.structura creditelor,modul de realizare a incasarilor si platilor in numerar,executia de casa a bugetului de stat si structura operatiilor valutare. Documente utilizate de evidenta statistica-cuprind acele situatii referitoare la structura decontarilor,structura creditelor,modul de realizare a incasarilor si platilor in numerar,executia de casa a bugetului de stat si structura operatiilor valutare. Circuitul documentatiei bancare presupune organizarea fluxului informaional la nivelul intregului sistem bancar,al fiecarei banci in parte,precum si al tuturor unitatilor subordonate lor. Prin circuitul documentelor din cadrul sistemului bancar se intelege miscarea lor succesiva,din momentul imtocmirii sau prezentarii la ghiseu de catre titularii de cont in scopul efectuarii si inregistrarii operatiilor in conturi analitice si sintetice si pana in momentul arhivarii,in vederea pastrarii lor,sau expedierea acestora clientilor bancii.

Miscarea succesiva a documentelor bancare se realizeaza in cadrul unui circuit bine precizat,ce presupune parcurgerea mai multor faze, astfel:

Primirea documentelor la ghiseu sau intocmirea acestora de catre personalul bancii si efectuarea asupra lor a controlului bancar operativ curent urmarindu-se indeplinirea conditiilor de forma,cat si modul in care s-a respectat cadrul normativ si disciplina bancara privind continutul operatiunilor solicitate; Contabilizarea documentelor,operatiune realizata fie prin transpunerea inregistrarilor in note contabile,fie prin inscrierea directa ,pe documentele respective,a conturilor care urmeaza sa se efectueze inregistrarea,corespunzator modului in care are loc prelucrarea automata a datelor cu ajutorul echipamentelor electronice; Inregistrarea succesiva a documentelor bancare in evidenta contabila analitica si sintetica; Confruntarea efectuate; Clasarea si pastrarea documentelor, respectiv expedierea acestora titularilor de cont. Documentele bancare se claseaza si se pastreaza separat in functie de natura operatiilor pe care le reflecta. Documentele de casa se pastreaza la serviciul tezaur si casierie, in dosare,pe zile,clasate in urmatoarea ordine: Documente de ncasri in numerar; Documente de pli in numerar; Documente privind conturile in afara bilantului referitoare la casa de circulatie si fondul de rezerva de semne monetare ale Bancii Nationale. datelor din contabilitatea analitica cu cele din contabilitatea sintetica pentru a se urmari exactitatea operatiilor

Spre deosebire de acestea,documentele de decontare se claseaza pe zile,in ordinea simbolurilor conturilor sintetice debitoare si pe principalele instrumente de plata:

Ordinul de plata; Cecul; Cambia; Biletul la ordin.

Fiecare dosar al zilei este insotit de un document de arhivare(banda de arhivare)semnat de cei responsabili pentru controlul arhivarii tuturor documentelor zilei respective.Banda de arhivare este al doilea exemplar al jurnalului contabil de debit. Documentele privind operatiile proprii ale bancilor se clasifica anual,intr-un dosar separat. Documentele de casa pe timp de 1 an si documentele de decontare pe timp de 1 luna,de la 15 ale lunii in curs la 15 ale lunii urmatoare se pastreaza in arhiva curenta a bancii.In functie de durata de pastrare stabilita prin nomeclatorul termenelor de pastrare a materialelor de arhiva,documentele bancare sunt depuse la arhiva generala. Circuitul documentelor bancare trebuie astfel organizat,incat in activitatea bancara sa se asigure o continua ritmicitate.In vederea primirii,prelucrarii si inregistrarii cu operativitate a documentelor bancare,precum si a repartizarii pe cat posibil,uniform a eforturilor personalului bancii pe tot parcursul zilei operative,se intocmeste graficul de prezentare a titularilor de conturi la ghiseu. In grafic sunt cuprinsi, de regula titularii de conturi cu sediul in aceeasi localitate cu banca.Se realizeaza astfel o programare,in functie de volumul operatiilor bancare ale titularilor de conturi de distanta fata de banca si necesitatea asigurarii unei activitati permanente pe intreaga zi operativa,masuri cu implicatii directe asupra calitatii lucrarilor efectuate. Ziua operativa,adica timpul afectat activitatii de ghiseu cu titularii de cont este de regula de 4 ore fiind localizata la majoritate bancilor. Realizarea unei activitati bancare de calitate presupune ca circuitul documentelor sa se desfasoare respectand o serie de principii (reguli) bine determinate si anume: ncasrile in numerar efectuate de catre banci,in baza foilor de varsamant cu chitanta sau a ordinelor de incasare,in cazul operatiunilor proprii,presupun primirea mai intai a sumelor de catre casierii incasatori si numai dupa confirmarea acestor operatiuni are loc inregisrarea sumelor in contul depunatorilor;

Plile in numerar, efectuate pe baza cecurilor sau ordinelor de plata,se evidentiaza mai intai in conturile titularilor,in limitele disponibilului propriu existent sau pe seama creditelor si numai dupa aceea se elibereaza numerarul de catre caseria bancii; Virarea sumelor din unele conturi in altele se va evidentia,cu prioritate,in debitul contului platitorului si numai dupa aceea in creditul contului beneficiarului;toate documentele bancare,atat cele de incasari si plati prin conturi,cat si cele referitoare la operatiile de numerar se inregistreaza mai intai in evidenta analitica si numai dupa aceea in evidenta sintetica; operaiunile privind operaiunile de creditare sa fie efectuate cu operativitate,pana cel mai tarziu la inceputul zilei respective; confruntarea operaiunilor de casa de catre grupele operative cu evidenta din cadrul serviciului tezaur si casierie trebuie sa se realizeze zilnic,cel tarziu pana la sfarsitul programului de lucru; evidenta contabila analitica se puncteaza cu evidenta sintetica in aceeasi zi cu efectuarea operatiilor bancare iar intocmirea balantei de verificare ca principal instrument de lucru in realizarea acestei confruntari intre cele doua forme de evidenta,se intocmeste zilnic,cel mai tarziu in dimineata zilei urmatoare; toata documentele circula in interiorul unitatilor bancare numai prin personalul propriu. Acest mod de organizare cu rigoare a circuitului documentelor este specific unitatii bancare,contribuindu-se prin aceasta la accelerarea mijloacelor banesti,atat sub forma numerarului,cat si a monedei scripturale si implicit la sporirea vitezei de rotatie a capitalurilor. De asemenea, o buna organizare a circuitului documentelor faciliteaza prelucrarea automata a informatiilor bancare si totodata, contribuie la o mai buna organizare a controlului bancar intern.

2. Deschiderea si funcionarea conturilor bancare


a. Conturile puse la dispoziia clienilor persoane fizice si juridice Pentru efectuarea operaiunilor dispuse de ctre clieni persoanele fizice sau juridice,altele dect bnci,se utilizeaz conturile care se refer n principal la credite acordate,mprumuturi primite,conturile curente si depozitele constituite. 1.Conturi de credite acordate clientelei se refer la: creane comerciale; credite de trezorerie; alte creane Creanele comerciale cuprind: operaiuni de scontare si asimilate; creane comerciale achiziionate n cadrul contractelor de factoring de ctre bncile care efectueaz aceste operaiuni; creane din dobnzi calculate si neajunse la scaden. Credite de trezorerie: credite destinate finanrii, cumprrii sau vnzrii unor bunuri de consum de folosin ndelungat i care se ramburseaz prin vrsminte periodice; credite acordate persoanelor fizice n baza unui contract de credit n funcie de volumul i regularitatea veniturilor; faciliti de trezorerie acordate titularilor crilor de plat; utilizri din deschidere de credite permanente; credit global de exploatare; credite pentru finanarea stocurilor; credite garantate cu valori finaciare; credite acordate importatorilor; 10

crane ataate din dobnzi. Credite pentru export; Credite pentru echipament; Credite pentru bunuri imobiliare; 2.Conturi de credite privind clientela financiar; 3.Conturi curente; 4. Conturi de factoring; 5.Conturi de depozite la vedere; 6.Certificate de depozit,carnete i librete de economie. b. Modaliti de deschidere si funcionare a conturilor clienilor n vederea deschiderii conturilor n lei agenii economici vor prezenta bncilor urmatoarele documente: cererea de deschidere a conturilor; actul de constituire sau nfiinare,dup caz; contractul de societate i statutul; certificatul de nmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerului; sentina judectoreasc din circumscripia n care i are sediul societatea ; viza de nscriere a societii la Direcia General a Finanelor Publice judeean; actul care confirm dreptul conductorului administratorului de a dispune de cont; fiele cu specimenele de semntur i amprenta tampilei unitii; hotarrea de autorizare a societii; contractul pentru contul de disponibiliti. Pentru persoanele fizice: o cererea de deschidere a contului pe feluri de valuta; o fia cu specimenele de semntur, Pentru persoanele juridice: o cererea de deschidere a contului pe feluri de valut;

11

o copia contractului de societate i a statutului acesteia; o copia certificatului de nmatriculare n Registrului Comerului; o copia certificatului pentru atribuirea codului fiscal; o fia cu specimenele de semnturiale persoanele autoriyate s dispun efectuarea operaiunilor de cont; o actele care confirm dreptul conductorului unitii i al conductorului compartimentului financiar+contabil de a dispune de cont. Pentru sucursale,filiale sau reprezentanele strine: copie legalizate la notariatul rii de origine dup documentul care atest calitatea de persoan juridic; copie dup actele care atest mputernicirea persoanelor, pentru a angaja patrimoniul societii; fia cu specimenele de semnturi ale persoanelor mputernicite a dispune de cont. n cazul conturilor n valutdeschise n strintate persoanelor juridice romne la solicitarea autorizrii deschiderii acestora este necesar o cerere din partea persoanelor juridice romne care trebuie sa conin urmtoarele elemente: numrul de nmatriculare la Registrul Comerului banca comercial din Romnia unde i are deschis contul n valut denumirea,forma juridic i sediul persoanei juridice solocitatoare felul activitii ce se deruleaz prin cont: alimentarea contului din strintate i categoriile de pli ce urmeaz a fi efectuate dup autorizare. n baza acestor documente depuse la banc de agenii economici, verificate de contabilul ef i aprobate de conducerea unitii bancare, se deschid conturile solicitate, crorra li se atribuie coduri potrivit coninutului i funciei ce urmeaz s le ndeplineasc.

12

3. Operatiuni bancare cu numerar


a. Instrumente utilizate in derularea operaiunilor de ncasri si plti Operaiunule de primire a numerarului prin casele de ncasri se efectueaz pe baza urmtoarele documente: foaie de varsmnt cu chitan; ordinul de ncasare; borderoul nsoitor; documentele de cas emise de calculator b. Organizarea operaiunilor bancare cu numerar Pentru depunerea numerarului de ctre clieni la casele de ncasri ale bncii.n timpul programului operativ sau prelungit de lucru,se folosete imprimatul foaie de vrsmnt cu chitan,compus din dou file. Cu ocazia primirii lor la ghieu,foile de varsmnt se verific de ctre administratorul de cont din punct de vedere al formei i ndeosebi al coninutului,dup care se nregistreaz n jurnalul de cas.n urma efecturii acestei operaii cele dou file ale foii de vrsmnt,semnate i tampilate de ctre referent se transmit la caserie n vederea ncasrii sumelor pe care le conin. Dup ncasarea numerarului de ctre casierul ncasator, primul exemplar al foii de vrsmnt, respectiv chitana, se restituie depuntorului cruia i servete ca dovad a depunerii sumelor i ca act de cas n contabilitatea proprie,iar al doilea exemplar, respectiv foaie de varsmnt propriu+zis rmne la caserie ca document de cas. Pentru depunerile de numerar din operaiunile interne ale bncii se folosete ordinul de ncasare.Acesta se ntocmete de referendul contabil de la grupa de eviden contabil i se nregistreaz n jurnalul de cas.Filiera efecturii ncasrilor n baza ordinului de ncasare este,n general,asemntoare foilor de vrsmnt. 13

n toate cazurile n care depunerea numerarului de ctre unitile economice se face n geni sigilate,fie direct la ghieele bncii,fie prin colectare cu aparatul de transport valori al bncii,se folosete ca document de depunere borderoul nsoitor.

4. Decontarile fr numerar
a. Modaliti i instrumente de decontare utilizate n activitile de decontare Potrivit prevederilor Legii contabilitatii,societatile comerciale consemneaza operatii economice si financiare in momentul efectuarii lor,in documente pe baza carora se fac inregistrari si jurnale,fise si alte documente contabile,dupa caz. Documente utilizate: 1.Documente aferente operatiilor in conturile persoanelor fizice sunt,in principal urmatoarele: pentru operatii de incasari: in lei:

in numerar:ordin de incasare in numerar,foaie de varsamant cu chitanta; prin virament:ordin de plata,nota contabila,borderou insotitor pentru cec,bilet la ordin,cambie. In valuta:

in numerar:ordin de incasare numerar,chitanta; prin virament:mesaj SWIFT,nota contabila,dispozitie de transfer. Pentru operatii de plati: in lei

in numerar: ordin de plata numerar; prin virament:ordin de plata,cec,bilet la ordin,cambie. in valuta:

in numerar:ordin de incasare numerar,chitanta; prin virament:mesaj SWIFT,nota contabila,dispozitie de transfer/DPE. 14

2.Documente aferente operatiilor in contul persoanelor juridice,sunt urmatoarele: pentru operatii de incasari: in lei: o in numerar:ordin de incasare in numerar,foaie de varsamant cu chitanta; o prin virament:ordin de plata,nota contabila,borderou insotitor pentru cec,bilet la ordin,cambie. In valuta:

o in numerar:ordin de incasare numerar,chitanta; o prin virament:mesaj SWIFT,nota contabila,dispozitie de transfer Pentru operatii de plati: in lei o in numerar:ordin de plata in numerar,cec; o prin virament:ordin de plata,cec,bilet la ordin,cambie. in valuta: o in numerar:ordin de incasare numerar,chitanta; o prin virament:mesaj SWIFT,nota contabila,dispozitie de transfer/DPE. b. Decontarea pe baza ordinului de plata si a cecului BCR ofera posibilitatea decontarii prin ordin de plata simplu sau ordin de plata documentar,care se emite la cererea ordonatorului,banca platind o suma determinata,in favoarea beneficiarului,contra obligatiei acestuia de a prezenta anumite documente indicate de ordonator in ordinul de plata,ca relatie de decontare rezultata in baza existentei unui contract ferm. ORDINUL DE PLATA: Ordinul de plata-ca modalitate de decontare este utilizat de catre clientii bancii in urmatoarele situatii: o In tranzactiile comerciale cu partenerii externi(operatiuni de import-export);

15

o In tranzactiile comerciale externe. Ordinul de plata este dispozitia data de o persoana, numita ordonator ,unei banci de a plati o suma determinata in favoarea unei alte persoane numita beneficiar,pentru stingerea unei obligatii banesti provenind dintr-o relatie directa, existenta intre ordonator si beneficiar. Caracteristicile ordinului de plata: Relatia de plata este declansata ca urmare a unei obligatii asumate ,sau datorii preexistente, ce urmeaza a se stinge odata cu ordonarea platii; Operatiunea este declansata la initiativa platitorului(ordonator); Revocabilitatea ordinului de plata :ordonatorul isi poate retrage sau modifica instructiunile de plata date bancii cu conditia ca ordinul initial sa nu fi fost executat prin plata in favoarea beneficiarului ; Este absolut obligatoriu ca, odata cu emiterea ordinului de plata ,ordonatorul sa creeze bancii si sursa de fonduri necesare. Partile implicate in ordinele de plata: Ordonatorul care initiaza operatiunea stabileste conditia platii,constitue sursa de fonduri necesare,plateste,poate revoca plata; Beneficiarul,cel in favoarea caruia se efectueaza plata se conformeaza conditiilor prevazute de ordinul de plata ; Bancile: Bancile ordonatoare- cea care da dispozitia pentru efectuarea platii prin ordinul de plata si la care se constituie sursa de fonduri; Banca platitoare banca la ghiseele careia se achita suma in contul beneficiarului.

Clasificarea ordinului de plata : a.Dupa momentul efectuarii platii in raport cu momentul livrarii marfii sau prestarii serviciului:

16

o Ordin de plata in avans cand ordinul de plata se achita inainte de livrare sau de efectuare a serviciului; o Ordin de plata dupa livrare cand ordinul de plata se achita dupa livrarea marfii sau efectuarea serviciului ce presupune ca vanzatorul are incredere absoluta ca partenerul,respectiv cumparatorul va fi in masura sa plateasca la timpul stabilit. b.Dupa natura platii: Ordin de plata neconditionat ; Ordin de plata documentar ; Ordin de plata conditinat.

Ordinul de plata irevocabil pentru plati efectuate in lei pe teritoriul Romaniei este o dispozitie neconditionata data de catre emitentul acesteia unei institutii de credit de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani. Un ordin de plata trebuie sa fie supus operatiunii de autentificare de catre banca, operatiune care constitue un mijloc de protectie impotriva platilor neautorizate. Ordinul de plata contine urmatoarele mentiuni obligatorii: Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani scrisa in cifre si litere; Numele sau denumirea beneficiarului si dupa caz numarul contului deschis la Numele sau denumirea platitorului,codul fiscal si numarul contului deschis la Denumirea unitatii initiatoare; Denumirea unitatii receptoare; Elementul sau elementele care sa permita autentificarea emitentului de catre

unitatea destinatara; unitatea initiatoare;

unitatea initiatoare,respectiv pentru ordinele de plata pe suport de hartie,semnatura si in cazul persoanelor juridice,tampila. Clientii,carora banca le-a pus la dispozitie produsul MultiCash prin introducerea numelui si a parolei pot transmite electronic ordine de plata in lei.Platitorul este obligat printr-un ordin de plata numai daca acesta a fost emis de el sau de catre o persoana care are mandatul de a-l reprezenta. Un emitent este obligat printr-un ordin de plata numai daca acesta a fost emis de el sau de catre o alta persoana care are mandatul de a-l reprezenta.

17

Emitentul este obligat sa plateasca societatii bancare receptoare pentru ordinul de plata emis atunci cand societatea bancara receptoare il accepta,dar aceasta plata nu se face pana la inceputul perioadei de executare a respectivului ordin de plata.In cazul in care plata se face inaintea perioadei de executare a ordinului de plata,se considera efectuata pe riscul emitentului.O societate bancara receptoare este obligata sa execute un ordin de plata in ziua bancara in care l-a acceptat.Dobanzile de intarziere se achita,la cererea celor indreptatiti.

Circuitul ordinului de plata: o Pe circuit interbancar la unitatea bancara unde clientul beneficiar are deschis cont sau la unitatea bancara unde se va prezenta beneficiarul mentionat pe ordinul de plata; o Pe circuit interbancar pentru plati de mica valoare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport de hartie; o Pe circuit local in cazul in care platitorul si beneficiarul au contul deschis la aceeasi unitate bancara; o Pe circuitele stabilite pentru decontarea operatiilor cu Trezoreria Statului. Circuitul local: Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis contul curent; Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinul de plata pe verso,la rubricaCompensabil la..cu numele judetului respectiv; Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor; Unitatea bancara initiatoare introduce in compensare ordinele de plata la sucursala BNR din judetul respectiv; Unitatea bancara destinatara primeste ordinele de plata prin compensare la sucursala BNR din judetul respectiv si completeaza pe verso data compensarii,aplicand tampila si semnatura autorizata; Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta ordinului de plata acceptat. 18

Circuitul intrajudetean: Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis contul Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor; Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu suma aferenta

curent;

ordinului de plata acceptat.

Circuitul interjudetean: curent; Unitatea bancara initiatoare debiteaza contul clientului platitor; Unitatea bancara prezentatoare introduce in compensare ordinele de plata la Unitatea bancara destinatara crediteaza contul clientului beneficiar cu suma Unitatea bancara initiatoare completeaza ordinul de plata pe verso,la Centrala societatii bancare primitoare trimite ordinul de plata prin reteaua Unitatea bancara initiatoare trimite ordinele de plata,prin reteaua Clientul platitor remite ordinul de plata unitatii bancare la care are deschis contul

sucursala BNR din judetul de destinatie; aferenta ordinului de plata acceptat. rubricaCompensabil la..prin inscrierea cuvintelorCentrala BNR; interbancara,unitatii bancare destinata; Bucuresti. interbancara,centralei societatii bancare,prezentatoare,in cazul in care acesta isi are sediul in

CECUL:

19

Cecul la ordin-constituie o forma de plata pentru obligatii in valuta,care ofera ambilor parteneri,banca-client,posibilitati atat de emitere cat si de achitare a acestora.Este un sistem la dispozitia clientilor pentru plata unor servicii,care asigura confidentialitatea si siguranta operatiunilor,dand posibilitatea recuperarii sumelor in cazul pierderii cecurilor emise de BCR.Instrumentul este creat de tragator care in baza unui disponibil constituit in prealabil la o societate bancara,da ordin neconditionat acestuia,care se afla in pozitie de tras,sa plateasca la prezentare o suma de bani determinata unei terte persoane sau insusi tragatorului emitent aflat in pozitia de beneficiar.

Cecul trebuie sa cuprinda: Denumirea de cec; Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani; Numele celui care trebuie sa plateasca; Locul unde trebuie facuta plata; Locul emiterii; Data emiterii; Semnatura celui care emite cecul. a. Din punct de vedere al modului in care este stipulat beneficiarul: o Cec platibil unei anumite persoane cu sau fara clauza la ordin(cec girabil); o Cec platibil unei anumite persoane cu clauzanu la ordin; o Cec la purtator. b. Dupa modul de incasare: o Cec simplu; o Cec certificat; o Cec de calatorie. c.In functie de partile angajate in derularea pltilor: Cec personal; Cec circular.

Tipuri de cecuri:

20

La eliberarea de carneturi de cecuri sau file de cec.la solicitarea clientilor se vor avea in vedere urmatoarele: Pentru procurarea carnetelor de cecuri sau a unor file de cec,clientul trebuie sa completeze o comanda in acest sens in doua exemplare semnata de persoanele autorizate sa dispuna de cont,conform Fisei specimenelor de semnaturi,comanda fiind prezentata administratorului de cont; Administratorul de cont trebuie sa identifice pe baza actului de identitate persoana la banca. Persoana acreditata la CIP trebuie sa consulte in mod obligatoriu baza de date a BNR; Dupa efectuarea acestor verificari,administratorul de cont completeaza,dateaza,semneaza si stampileaza cu tampila personala ambele exemplare ale comenzii pe care le prezinta pentru aprobare,sefului serviciuluiconturi si viramente; Plata c/v carnetelor de cec; Casierul va proceda la tiparirea si eliberarea filelor de cec,inscriind pe comanda tipul cecului si cantitatile cumparate,seria si numarul acestora; Pentru cecurile simple care au inscrise pe fata inscrisulnumerar,la eliberarea acestor instrumente,nu exista obligatia de a se consulta baza de date a BNR; Administratorul de cont va consilia clientii,indeosebi pe cei noi,pentru diminuarea riscului in ceea ce priveste utilizarea instrumentelor de decontare inclusiv a consecintelor folosirii acestora fara respectarea prevederilor legale in vigoare. Cecul in alb este un instrument de plata care cuprinde numai semnatura tragatorului,iar uneori si o parte din mentiunile obligatorii prevazute de reglementarile legale in vigoare asupra cecului. Pentru ca posesorul cecului sa nu depaseasca intelegerile initiale dintre semnatarii cecului,in cazul cecului in alb se va adauga o clauza care va contine una din urmatoarele formulari: care prezinta comanda conform procedurilor interne ale bancii,respectiv persoana care este desemnata sa ridice carnetele de cec/file de

21

inaintea platii posesorul va completa cecul-in cazul dreptului nelimitat al posesorului cecului in alb privind completarea acestuia; inaintea platii posesorul va completa cecul fara a depasiin cazul dreptului limitat al posesorului cecului in alb privind completarea acestuia. Termenele de prezentare la plata a cecurilor emise si platibile in Romania sunt:

8 zile-in cazul cecului platibil chiar in localitatea in care a fost emis; 15 zile- in cazul cecului platibil intre localitati diferite; 30 zile- in cazul cecului circular.

Cecul emis intr-o tara straina si platibil in Romania trebuie sa fie prezentat in termen de 30 zile,iar daca este emis in afara Europei in termen de 70 zile.Un cec va putea fi onorat de catre tras chiar si in cazul in care termenul sau de prezentare a expirat,cu conditia ca tragatorul sa nu fi revocat ordinul de plata privind cecul respectiv.Un cec ar putea fi revocat in interiorul termenului de prezentare la plata numai in cazul pierderii sau furtului instrumentului respectiv.Principiul nerevocabilitatii cecului in interiorul termenului legal de prezentare nu este afectat de situatiile limita intervenite in ceea ce il priveste pe tragator.Cecurile care cuprind sau nu clauzala ordinpot circula prin gir.Girul este un act prin care posesorul cecului numit girant transfera altei persoane numita girator,printr-o declaratie scrisa si subscrisa pe instrument odata cu predarea acestuia,toate drepturile decurgand din cecul astfel redactat si completat.Girul poate fi in plin si in alb.Girul in plin cuprinde semnatura girantului,numele giratorului si data girarii puse pe versoul cecului sau pe adaosul acestuia. Posesorul cecului cu un gir in albare urmatoarele posibilitati privind respectivul cec: sa il completeze cu propriul sau nume; sa il completeze cu numele altei persoane si in acest caz il preda acestuia; sa gireze cecul din nouin alb sau la ordinul altei persoane; sa predea pur si simplu cecul unui tert fara a realiza operatia de girare catre acesta si fara

a completa girulin alb. Pentru ca detinatorul unui cec transmisibil prin gir sa fie considerat posesor legitim al cecului este necesar sa existe o serie neantrerupta a girurilor mentionate pe cec sau pe adaosul acestuia. Legitimarea dreptului noului posesor al unui cec pierdut anterior de o alta persoana se face diferit in functie de tipul de cec:

22

_in cazul in care cecul este la ordin posesorul este aparat din punct de vedere legal,daca isi justifica posesia printr-o serie neantrerupta de giruri,iar daca respectivul cec nu a fost girat,posesor legitim al cecului este beneficiarul platii. Posesor legitim al unui cecnetransmisibilin functie de cel care a pus aceasta clauza este: a. daca respectiva clauza a fost pusa de catre tragator,posesor legitim al cecului este beneficiarul platii al carui nume sau dupa caz,a carei denumire este indicata pe zona 2, pe fata cecului; b. daca respectiva clauza a fost pusa de catre un girant,posesor legitim al cecului este giratorul acestuia sau o societate bancara daca respectivul girator a girat la randul lui cecul. Cecul care are inscrisa ca data a emiterii sale o data ulterioara datei prezentarii la plata se numeste cec postdatat.El este platibil in ziua prezentarii,data mentionata ca data a emiterii considerandu-se ca si cum nu ar fi fost scrisa. Motivele refuzului inscrierii la plata a unui cec in Fisierul National de Cecuri: cec emis fara autorizare trasului; cec refuzat din lipsa totala de disponibil,in cazul prezentarii la plata inainte de expirarea termenului de prezentare; o cecul circular sau cecul de calatorie a fost emis la purtator; o falimentul tragatorului; o lipsa de mandat a semnatarului; o cec declarat pierdut,furat,distrus; o modificarea sau stergerea unor mentiuni obligatorii. In cazul in care posesorul prezinta cecul la plata in termenul legal si trasul nu il onoreaza,posesorul poate exercita dreptul de regres impotriva girantilor,tragatorului si celorlalti obligati.Pentru exercitarea dreptului de regres este necesar ca posesorul sa faca dovada refuzului de plata. c. Decontarea pe baza cambiei si a biletului la ordin BNR emite norme- cadru al caror obiect il constituie comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit,cu cambii si bilete la ordin pe baza Legii asupra cambiei si a biletului la ordin.

23

Cambia si biletul la ordin sunt titluri de credit negociabile si instrumente de plata care constata obligatia asumata de catre debitor de a plati la vedere sau la scadenta fixata,beneficiarului sau la ordinul acestuia,o suma de bani determinata.Societatatile bancare vor putea face comert cu cambii si bilete la ordin si presta servicii bancare specifice acestei activitati pentru clientii lor lundusi toate masurile pentru eliminarea riscurilor care ar putea afecta calitatea portofoliului lor de astfel de titluri. CAMBIA: Cambia este un titlu,sub semnatura privata,care pune in legatura in procesul crearii sale trei persoane:tragatorul,trasul si beneficiarul.Titlul este creat de tragator in calitate de creditor care da ordin debitorului sau,numit tras,sa plateasca o suma fixata la o data determinata de timp,fie unui beneficiar,fie la ordinul acestuia din urma.

Cambia cuprinde: Denumirea cambiei trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata Ordinul neconditionat de a plati o suma determinata; Numele aceluia care trebuie sa plateasca(trasul); locul unde plata trebuie facuta; data si locul emiterii; semnatura celui care emite cambia; data scadentei. Cambia trebuie sa indeplineasca conditii de forma si de fond obligatorii stabilite de lege si descrise de normele-cadru.Cambia trebuie sa fie un act autentic in situatia in care tragatorul nu stie carte.BNR si societatile bancare vor accepta in operatiile lor numai cambii redactate in limba romana.Pot accepta si cambii intr-o limba straina,luand masurile necesare pentru reducerea riscurilor care ar putea apare in urma operatiilor efectuate cu aceste titluri.Cambiile trebuie sa fie completate in intregime cu cerneala sau pix de culoare albastra sau neagra sau prin dactilografie.Cambia este un titlu formal care pentru a fi valabil trebuie sa satisfaca anumite conditii exprimate in formule consacrate de redactare a textului care exprima clauze cu valoare juridica stricta. pentru redactarea acestui titlu;

24

In toate redactarile cambia trebuie sa cuprinda mentiunile obligatorii cuprinse in lege care sa satisfaca cerintele suficientei informatii,precum si cerintele reflectarii obligatiilor cambiale asumate de catre parti prin titlul respectiv. In textul cambiei se pot face si alte mentiuni decat cele obligatorii care sa stipuleze clauze facultative,raspunzand unor necesitati specifice din practica comerciala si financiara.Mentiunile facultative fac obiectul intelegerii dintre persoanele care isi pun semnatura pe titlu.Denumirea de cambie trebuie sa figureze in textul ordinului de a plati,dat prin intermediul cambiei,utilizand formulaplati in schimbul acestei cambii. Denumirea de cambie nu va putea fi trecuta pe marginea,in diagonala sau in partea de jos a titlului chiar daca este insotita de semnatura tragatorului.Lipsa denumirii de cambie atrage nulitatea cambiei.Din redactarea textului de cambie trebuie sa reiasa obligatiile partilor si natura juridica stricta a raporturilor dintre acestea. Ordinul de a plati dat de tragator in calitate de creditor,debitorului sau,adica trasului,trebuie sa fie clar,precis si neconditionat.El reprezinta un ordin de a plati pur si simplu reflectand o obligatie care nu este afectata in nici un fel de conditiile stipulate prin mentiunile din textul cambiei,fie ele obligatorii sau facultative.Ordinul neconditionat de a plati se va referi la plata unei sume de bani,exprimata in moneda.Este interzisa tragerea unei cambii asupra altei cambii sau a oricarui titlu de credit.Pentru scopurile normelor-cadru locul sau locurile desemnate pe cambie ca loc unde plata trebuie facuta vor fi denumite adresa sau adrese. Cambiile vor purta mentiuni clare privind ziua,luna si anul emiterii pentru a permite: calculul datei scadentei(in cazul scadentei la o anumita perioada de la data emiterii); constatarea capacitatii legale a semnaturilor in momentul aplicarii semnaturii pe titlu; determinarea drepturilor semnatarilor privind actiunea cambiala impotriva obligatiilor

cambiale(protest,regresie). Data inscrierii pe titlu este prezumata,certa si opozabila tuturor pana la proba contrarie.Locul emiterii trebuie sa figureze alaturi de data emiterii titlului.BNR si societatile bancare vor accepta cambii in care numele tragatorului este redactat clar. Prin numele tragatorului se intelege numele si prenumele persoanei fizice asa cum se afla acestea inscrise in actul de identitate sau denumirea persoanei juridice asa cum se afla aceasta inscrisa in Registrul Comertului.

25

Cambia fara aratarea scadentei este socotita la vedere.In lipsa unei aratari speciale,locul aratat langa numele trasului este socotit loc de plata si in acelasi timp loc la domiciliul trasului.Cambia poate fi la ordinul tragatorului insusi,poate fi trasa asupra tragatorului insusi,poate fi trasa pentru contul unui tert.BNR si societatile bancare nu vor accepta in cadrul operatiilor lor cambii carora le lipseste una sau mai multe din mentiunile obligatorii stabilite de lege. Aceasta reglementare a activitatii va fi general variabila cu exceptia urmatoarelor cazuri:

in situatia in care indicarea scadentei nu se face in mod expres pe titlu,cambia se in situatia in care indicarea locului de plata nu se face in mod expres pe titlu,se considera ca loc de plata a cambiei locul indicat langa numele trasului,prezumat a fi in acelasi timp si loc al domiciliului trasului; in situatia in care locul de emitere nu este indicat expres pe titlu se va considera ca loc al emiterii locul indicat langa numele tragatorului.

considera ca fiind platibila la vedere;

O cambie poate fi trasa pentru contul unui tert in situatia in care intre tragatorul si beneficiarul cambiei nu exista o relatie directa,intre ei interpunandu-se un tert care nu este expres indicat pe cambie si fata de care tragatorul are o datorie. Daca pe langa localitate nu se indica adresa exacta atunci societatile bancare pot prezenta cambiile la plata astfel: fie la domiciliul trasului; fie la domiciliul persoanei desemnate expres pe titlu sa plateasca pentru ea; fie la domiciliul acceptantului sau al unei alte persoane desemnata expres pe titlu sa plateasca pentru acceptare; fie la domiciliul celuiindicat la nevoie. Pentru ca dobanzile datorate de obligatul principal sa fie determinate si sa nu ramana la discretia posesorului titlului,este obligatorie inscrierea ratei dobanzii in textul cambiei. Mentiunea expresa privind dobanda trebuie sa cuprinda: o expresiasuma este purtatoare de dobanda; o nivelul dobanzii este de ..%(rata dobanzii); o dobanda curge de la data de. Pentru a fi evitat riscul falsificarii cambiilor,nu vor fi acceptate decat cambii avand suma de plata indicata atat in litere, cat si in cifre,cu un scris cat se poate de clar si fara 26

alterari ale textului in litere sau cifre.Tragatorul raspunde de acceptare si de plata.El poate sa se descarce de raspunderea de acceptare;orice clauza prin care se descarca de raspunderea de plata se socoteste nescrisa.Posesorul decade din dreptul de a completa cambia in alb dupa trei ani de la data emisiunii cambiei.Cambia chiar daca nu a fost expres trasa la ordin,este transmisibila prin gir.Girul poate fi facut chiar in interesul trasului,indiferent daca a acceptat sau nu,al tragatorului sau al oricarui obligat;el trebuie sa fie neconditionat.Girul partial este nul,iar girul la purtatoreste echivalent unui gir in alb. In cazul girului de intoarcere,in care beneficiarul gireaza in folosul trasului,al tragatorului sau al oricarui alt obligat,acestia pot gira din nou cambia sau pot exercita drepturile de regres astfel: daca girul este dat in folosul trasului care a acceptat cambia in posesia sa el devine si debitor si creditor cambial drept urmare se va stinge prin confuziune; daca girul s-a dat in folosul tragatorului si trasul a acceptat cambia,tragatorul ii poate cere trasului plata. Girarea titlului catre o societete bancara poarta denumirea de scontare si constituie o modalitate prin care posesorul cambiei isi poate procura prin gir banii inainte de scadenta. Daca girul este in alb,posesorul poate: sa il completeze cu propriul sau nume sau cu numele altei persoane; sa gireze cambia din nou in alb sau in ordinul unei persoane; sa predea cambia unui tert fara sa completeze girul in alb si fara sa o gireze. Cambia platibila la un anumit timp de la vedere,trebuie prezentata spre acceptare in termen de 1 an de la data emiterii.Tragatorul poate reduce sau prelungi acest termen.Avalul este o garantie personala prin care o persoana,denumita avalist,adica acela care da avalul,garanteaza obligatia unuia dintre obligatii cambiali,directi sau pe cale de regres,numit avalizat,pentru toata suma mentionata pe titlu sau pentru o parte din ea.Validitatea avalului presupune ca suport existenta formala a obligatiei al carui accesoriu este.Scadenta unei cambii la un anume timp de la vedere este determinata fie de data acceptarii,fie de accea a protestului.Scadenta unei cambii trasa la una sau mai multe luni de la data emisiunii sau de la vedere,este socotita la data corespunzatoare din luna in care plata trebuie sa fie facuta cand o cambie este platibila intr-o moneda care nu are curs la locul platii,suma poate fi platita in moneda tarii,dupa valoarea ei din ziua scadentei. 27

Posesorul poate exercita drepturi de regres impotriva girantilor,tragatorului si a celorlalti obligati: la scadenta daca plata nu a avut loc; chiar inainte de scadenta.

Posesorul unei cambii are dreptul de a cere tuturor obligatilor cambiali atat pe cale de regres cat si pe cale directa,in functie de respectivul obligat cambial,urmatoarele: o o suma indicata in textul cambiei neacceptata sau neplatita impreuna cu dobanda,daca dobanda legala calculata cu incepere de la data scadenta. aceasta a fost stipulata;

BILETUL LA ORDIN: Este un titlu de credit sub semnatura privata,care pune in legatura in procesul crearii sale doua persoane:subscriitorul sau emitentul si beneficiarul.Titlul este creat de subscriitor in calitate de debitor care se obliga sa plateasca o suma de bani unei alte persoane,denumita beneficiar care ere calitatea de creditor.BNR si societatile bancare vor accepta in operatiilor numai bilet la ordin redactate in limba romana.Biletele la ordin trebuie sa fie dactilografiate sau scrise in intregime cu cerneala sau pix de culoare albastra sau neagra. Biletul la ordin cuprinde: denumirea de bilet la ordin trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba promisiunea neconditionata de a plati o suma determinata; aratarea scadentei; aratarea locului unde plata trebuie facuta ; numele aceluia caruia sau la ordinul caruia plata trebuie facuta; aratarea datei si a locului emiterii; semnatura emitentului. Biletul la ordin a carui scadenta nu este aratata este socotit platibil la vedere. intrebuintata pentru redactarea acestui titlu;

28

In lipsa unei aratari speciale,locul emisiunii titlului este socotit loc de plata si in acelasi timp loc al domiciliului emitentului . Biletul la ordin care nu arata locul unde a fost emis se socoteste semnat in locul langa normele emitentului. BNR si societatile bancare nu vor accepta in cadrul operatiilor lor biletele la ordin carora le lipsesc una sau mai multe din mentiunile obligatorii stipulate de lege ca trebuind sa fie cuprinse intrun astfel de titlu. Aceasta reglementare a activitatii va fi general valabil cu exceptia urmatoarelor cazuri: in situatia in care indicarea scadentei nu se face in mod expres pe titlu ,se va considera biletul la ordin ca fiind platibil la vedere; in situatia in care indicarea locului de plata nu se face in mod expres pe titlu,se va considera ca loc de plata a biletului la ordin, locul emiterii titluilui,care este in acelasi timp si loc al domiciliului emitentului ; situatia in care biletul la ordin nu se arata locul unde a fost emis , se considera ca loc al emiterii locul indicat langa numele emitentului . Obligatia emitenta a unui bilet de ordin este similara ca aceea a trasului acceptant al unei cambii,in sensul ca in situatia in care trasul accepta el devine obligatul principal al cambiei si el se obliga a plati cambia la scadenta,iar in caz de neplata posesorul are o actiune directa,impotriva sa.In cazul biletului la ordin emitentul se obliga personal a plati la scadenta suma din titlu si tot ceea ce poate fi cerut in temeiul articolului 53 din Legea asupra cambiei si a biletului la ordin. Posesorul biletului la ordin are o actiune directa impotriva emitentului,acesta fiind chiar din momentul emiterii titlului,principalul obligat pri titlul respectiv.Datorita faptului ca si biletului la ordin i se aplica toate dispozitiile privitoare la scadenta cambiei, in cazul biletului la ordin platibil la un anumit timp de la vedere,acesta trebuie prezentat emitentului spre avizare pentru a da posibilitatea curgerii termenului de 1 an de la data emiterii titlului. Termenul de plata va curge de la data vizei pusa de emitent. BNR si societatile bancare au obligatia sa arhiveze cambiile si biletele la ordin care au facut obiectul operatiilor lor pe o perioada de 5 ani de la data platii.

5.Operaii de creditare bancar

29

a. Categorii de credite acordate de B.C.R. In conformitate cu prevederile Legii bancare si cu propriul statut de organizare si funcionare, banca acorda clienilor si credite in lei si valuta pe termen scurt, mediu si lung cu asigurarea resurselor corespunztoare. Operaia de creditare reprezint actul prin care banca pune sau se obliga sa pun la dispoziia clienilor, fondurile solicitate sau i ia un angajament prin semntura, de natura avalului, cauiuni sau garanie in favoarea acestora. Sunt asimilate operaii de creditare, operaii de leasing si toate operaiile de locaie nsoite de operaii de cumprare. Se disting doua forme de creditare: o punerea la dispozitie a fondurilor, operatii care se inregistreaza in conturile bilantiere; o angajamentul de a pune la dispozitie fonduri si angajamente prin semnatura,operatii care figureaza in conturile in afara bilantului.

Oferta BCR de produse/servicii pentru persoanele juridice:


Credite pe termen scurt: Creditele pe termen scurt- sunt operatiile de imprumut a unor sume de bani pe o durata ce nu depaseste 12 luni, cu exceptia creditelor pentru produse cu ciclu lung de fabricatie. credit pentru finantarea cheltuielilor si stocurilor temporare in lei si valuta; credit de trezorerie pentru produse cu ciclu lung de fabricatie in lei si valuta; creditele de trezorerie in lei: o nenominalizate-fara justificarea folosirii lor, garantate cu veniturile nete lunare ale imprumutatului, ale sotului/sotiei si a maxim 2 giranti; o punte-pentru achizitionarea unei alte proprietati imobiliare,garantate cu ipoteca de rangul 1 asupra imobilului personal sau cu depozite colaterale. credit pentru prefinantarea exporturilor in lei si valuta; credit pentru export de produse in lei si valuta; 30

credit de scont in lei si valuta; credit pe cecuri remise spre incasare in lei; operatiuni de factoring in lei si valuta; credite de forfetare; credit pentru facilitati de cont in lei; credite pentru finantarea capitalului circulant: credit pe descoperit de cont (overdraft) in lei-asigura resursele necesare pentru achitarea unor obligatii stringente;acordat pentru maxim 7 zile,in limita unui plafon aprobat; o credit pentru facilitati de cont-destinat persoanelor juridice cu un standing financiar ridicat,pentru acoperirea decalajului intre incasari si plati:acordat pentru maxim 30 de zile,in limita unui plafon aprobat. credite de consum: o giranti; o imprumutatului,ale sotului/sotiei si a maxim 2 giranti; o maxim 2 giranti; Credite pe termen mediu si lung: Creditele pe termen mediu-sunt creditele a cror durata de rambursare este cuprinsa intre 1 an si 5 ani. Creditele pe termen lung-sunt creditele care depesc durata de 5 ani: credite pentru investiii: credit pentru echipament ( investitii) in completarea surselor proprii in lei si valuta; pentru participarea la simpozioane si conferinte in strainatate, garantate cu veniturile nete lunare ale imprumutatului,ale sotului/sotiei si a pentru achizitionarea de autoturisme,motociclete sau barci cu motor noi, garantate cu veniturile nete lunare ale credit pentru petrecerea de sejururi in strainatate,garantate cu veniturile nete lunare ale imprumutatului,ale sotului/sotiei si a maxim 2

31

credit pentru activitatea de leasing credit pentru cumpararea de actiuni in lei; credit ipotecar; credite promotorii; credite pentru domeniul imobiliar:

credit ipotecar in lei-destinat persoanelor juridice romane pentru construirea,

reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinatie locativa, industriala si comerciala; se acorda in completarea surselor proprii necesare constructiei pe o perioada maxima de 5 ani. credite promotorii-acordate persoanelor juridice specializate si autorizate,in scopul construirii de locuinte pentru persoane fizice,finantandu-se 80-85%din valoarea constructiei,pe termen maxim de 15 ani credit pentru activitatea de leasing in lei si valuta; credit pentru bunuri de folosinta indelungata,lei si valuta: pentru achizitionare de bunuri de folosinta indelungata-garantate cu veniturile nete lunare ale imprumutatului,ale sotului/sotiei si a maxim 2 giranti sau cu depozite colaterale; pentru achizitionare de bunuri de folosinta indelungata cu dobanda fixa pe toata perioada de creditare,garantate diferit in functie de venitul net lunar minim acceptat de banca,2.500.000lei sau 4.000.000lei,cu veniturile nete lunare ale imprumutate si de 1 sau maxim 2 giranti. b. Analiza criteriilor luate in considerare in decizia de creditare pentru o categorie de credite

In practica bancara se disting doua momente de creditare: semnatura; punerea la dispozitia clientilor bancii fondurile,operatiuni care se inregistreaza in contabilitatea bancii folosind conturi de bilant. Principalele caracteristici ale operatiunilor de creditare sunt urmatoarele: angajamentul de a pune la dispozitie fonduri si angajamente prin

32

exploatare sau pentru echipament,stocuri;

creditul poate fi acordat, de regula, sub forma unui credit global de finantarea unor necesitati specifice, cum sunt procurarea de

credite acordate sub forma unei autoriyari sau a unui avans la efecte de comert,in general cambii si bilete la ordin subscrise de clientela in favoarea bancii sale,care le sconteaya; ordine de plata cu scadenta prestabilita,intocmite de agentii economici pe baza carora,la datele convenite,se vor debita conturile acestora.

termen fix, care se materializeaza in:

c. Descrierea procesului de creditare pentru categoria de credite aleasa, inclusiv documentele specifice completate si circuitul lor Creditul ipotecar Acest credit se poate contracta in lei, euro sau dolari SUA. Cu creditul ipotecar BCR: o se poate cumpara , construi, repara, moderniza sau extinde o locuinta; o se poate cumpara teren pe care sa se construiasca o locuinta; o creditul poate fi utilizat si pentru plata lucrarilor de construire,amenajare si reparatie,efectuate in regie proprie; o fara garanti; o dobanda atractiva; o imprumutul se poate rambursa intr-o perioada de pana la 20 ani; o se iau in calcul veniturile lunare totale nete certe realizate de persoana contractanta si de membrii familiei acestuia,in anumite conditii. Suma totala care se poate imprumuta este conditionata numai de posibilitatea de rambursare,pentru ca rata lunara a creditului(credit plus dobanda),plus angajamentele evidentiate in declaratia pe proprie raspundere ,trebuie sa reprezinte cel mult 35% din veniturile nete totale certe realizate de persoana contractanta si de membrii familiei acestuia,in anumite conditii.

33

Veniturile luate in calcul sunt cele realizate din salarii,din pensii,din inchiriere, din dividende, venituri realizate in strainatate, din depozite si dobanzi la aceste depozite, dovedite cu documente. Suma imprumutata nu poate depasi 75% din costul total al locuintei,al terenului si al lucrarilor,diferenta reprezentand contributia personala a solicitantului. Se poate confirma existenta acestui avans in mai multe feluri: se depune suma intr-un cont la BCR; se prezinta documentele care atesta efectuarea platii catre vanzatorul terenului sau

al locuintei(precontract de vanzare-cumparare,chitanta autentificata la notariat); se prezinta facturi fiscale,chitante fiscale pentru materiale si/sau serviciile Imprumutul se poate rambursa in rate lunare,intr-o perioada de pana la 20 de ani.De asemenea,in orice moment inainte de scadenta finala,se pot efectua rambursari in avans,cu plata unui comision. Costurile pentru obtinereea imprumutului includ un comision care se plateste pentru evaluarea bunurilor imobiliare aduse in garantie,un comision de garantie a imprumutului,un comision de analiza a documentatiei si,daca este cazul,un comision de rambursare anticipata;in costuri sunt incluse si cheltuielile cu asigurarea de viata a imprumutatului.Nivelul dobanzii este atractiv pe piata creditului ipotecar din Romania. Banca stabileste dobanda semestrial(la 30 iunie si 31 decembrie ale fiecarui an),in functie de cotatiile interbancare ale monedei(leu,dolar SUA si euro) in care se angajeaza creditul.Astfel,dobanda se stabileste pentru creditele in lei in functie de cotatiile BUBOR la 6 luni,pentru creditele in USD in functie de cotatiile LIBOR la 6 luni si pentru cotatiile in EURO in functie de cotatiile EURIBOR la 6 luni. Terenul, proprietate personala sau cumparat, locuinta care va fi construita,cumparata,reabilitata sau extinsa constituie garantia imprumutului.Este necesar ca bunurile imobiliare care fac obiectul creditului si constituie garantia creditului,sa fie asigurate, beneficiarul politei de asigurare fiind banca, pana la achitarea integrala a datoriilor fata de aceasta. De asemenea, trebuie incheiata o polita de asigurare de viata pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar,drepturile ce decurg din aceasta fiind cesionate in favoarea bancii. BCR pune la dispozitie suma imprumutata imediat dupa semnarea contractului de credit si se intabuleaza in Cartea Funciara contractul de ipoteca.

cumparate/executate.

34

In functie de scopul pentru care se solicita imprumutul, platile se fac astfel: o o o in situatia in care se cumpara un apartament ,se plateste integral vanzatorului,prin in situatia in care se cumpara un teren cu o locuinta construita pe acesta sau o atunci cand se cumpara mai intai terenul,se plateste vanzatorului pretul integral al virament,suma datorata in baza contractului de vanzare-cumparare; locuinta,se plateste integral vanzatorului,suma datorata in baza contractului de vanzare-cumparare; terenului in baza contractului de vanzare-cumparare,iar pentru constructie se plateste esalonat constructorului,in functie de graficul de executare a lucrarilor,potrivit documentelor justificative prezentate. Daca se executa in regie proprie lucrari constructie,consolidare,modernizare sau extindere,trebuie sa acorde asistenta un diriginte de santier, atestat MLPTL, in baza unui contract de prestari de servicii, care se incheie sub semnatura privata.Suma datorata dirigintelui de santier si echipei angajate se poate plati din imprumut,daca se prezinta bancii un borderou contrasemnat si stampilat de catr dirigintele de santier. Acest borderou cuprinde datele personale si adresa persoanelor din cadrul echipei. Se plateste esalonat,pe masura executatii lucrarilor, conform devizului. Rambursarea imprumutului: Se plateste lunar, la banca, o suma formata din rata creditului si din dobanda datorata ,in moneda in care a fost contractat imprumutul- in lei euro sau dolari SUA. Cand se semneaza contractul de credit se primeste un grafic cu termenele la care se vor rambursa ratele scadente. Daca se achita mai multe rate odata (credit plus dobanda curenta),se poate solicita fie reducerea termenului de ramburssare,fie recalcularea nivelului sumei platite lunar. Pentru neplata la termen a sumelor datorate BCR, se vor plati penalizari care se vor mentiona in detaliu in contractul de imprumut BCR. In situatia in care se construieste o locuinta,se poate obtine,la cerere,o perioada de gratie de pana la 12 luni in cadrul termenului de rambursare,caz in care se va plati in lunile respective,numai dobanda calculata la soldul creditului. Documente necesare dosarului de credit:

35

Documente generale: cererea de creditare tip si cererea de consultare CRB care se gasesc la BCR; actele de identitate si adeverintele de salariu/venit tip (original si copii) ale

imprumutatului si ale familiei acestuia; declaratia pe propria raspundere,conform legii,privind valoarea angajamentelor de

plata existente la data solicitatii creditului(contracte de credit,leasing,contracte de cumparare in rate a unor bunuri de folosinta indelungata) si in legatura cu eventualele litigii cu terte persoane. Documente specifice in functie de destinatia creditului: a. Pentru cumpararea de imobile constituite din teren si constructia situata pe acesta si pentru cumpararea de apartamente cu teren in cota indiviza: b. copia actului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vanzarii; c. declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului ca bunurile respective nu sunt revendicate si ca nu exista litigii in legatura cu imobilul. b. Pentru construirea unei locuinte pe terenul detinut de solicitantul creditului: contractul de construire incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii; copia actului de proprietate/concesionare/drept de superficie/drept de folosinta asupra terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia; autorizatia de construire intabulata provizoriu in Cartea Funciara; devizul general si raportul de evaluare al acestuia,intocmit de catre o antrepriza de constructii; declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului ca bunurile respective nu sunt revendicate si ca nu exista litigii in legatura cu imobilul; copie contract de prestari de servicii incheiat cu dirigintele de santier; copie atestat MLPTL pentru dirigintele de santier. c. Pentru cumpararea unui teren si construirea unei locuinte pe acel teren: copia actului de proprietate al vanzatorului pentru terenul respectiv;

36

declaratia pe proprie raspundere a vanzatorului ca bunurile respective nu sunt revendicate si ca nu exista litigii in legatura cu imobilul. Conditii tehnice: pentru intocmirea dosarului de credit vor fi prezentate bancii,atat acte personale(buletin sau carte de identitate,adeverinta de salariu/venit si copie dupa cartea de munca ori alte documente care probeaza un venit cert net) cat si documente specifice in functie de destinatia creditului; contributia solicitantului:minimum 25% din costul total al bunului creditat nivelul creditului se stabileste in functie de posibilitatea de rambursare,rata lunara a creditului reprezentand cel mult 35% din veniturile totale nete certe realizate de solicitant si de membrii familiei sale,in anumite conditii;

Garantia creditului: o ipoteca de rangul 1 asupra imobilului cumparat,iar in cazul construirii de

locuinte,ipoteca asupra terenului si a constructiilor ridicate ulterior pe acel teren; d. credite aleas Documente necesare creditului ipotecar: a. b. pe ultimii 2 ani; c. Reyultatele financiare,situatia patrimoniului si balanta de verificare,incheiate pentru ultima luna; Cererea de credit,semnata de persoanele autoriyate; Bilantul contabil,raportul de gestiune,contul de profit si pierdere,incheiate Documente specifice completate si explicaia circuitului lor pentru categoria de

37

d. e. evaluarea acestora; f. g. h. i. j.

Situatia prognozata a platilor si incasarilor, si bugetul de venituri si Lista garantiilor propuse bancii pentru garantarea creditului solicitat si Extras din actele constitutive privind obiectul de activitate; Extras din hotararea organelor statutare privind destinatia constructiilor; Situatia garantiilor oferite de creditori; Situatia litigiilor cu tertii; Raportul de evaluare a devizului estimativ sau a imobilului ce va fi adus in

cheltuieli aferente perioadei pentru care se solicita creditul;

garantie,intocmite de un evaluator atestat de ANEVAR.

6. Instrumente moderne de plata

a. Tipurile de carduri emise de B.C.R.

Prima banca din Romania care a introdus procesarea cardurilor VISA la sfarsitul anului 1994 a fost Banca Comerciala Romana . A .Carduri pentru persoane juridice: 1. Carduri de debit in lei(toate tranzaciile se efectueaz in limita disponibilului din contul de card):

38

BCR EUROCARD/MASTERCARD BUSINESS - este un card utilizat pe teritoriul Romaniei, care poate fi folosit pentru: Plai in interes de afaceri(hotel, restaurant, transport); Ridicarea de numerar de la ATM-uri si ghieele bncilor care accepta carduri; Rencarnarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-uri. 2. Carduri de debit in valuta: BCR VISA BUSINESS ,(toate tranzaciile se efectueaza in limita disponibilului din contul de card)emis in USD, este un card destinat angajailor care se deplaseaz in strintate, fiind folosit la: dect BCR) BCR VISA CLASIC INTERNATIONAL - este un card emis in EURO, sub sigla VISA, destinat persoanelor fizice care calatoresc in strainatate in interes personal,fiind folosit pentru: plata bunurilor si serviciilor oriunde este afisata sigla VISA; obtinerea de numerar de la automatele si ghiseele bancare. Este un instument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul deplasarilor in strainatate, cardurile emise sub sigla VISA fiind acceptate de catre comerciantii din intreaga lume. Avantaje: obtinerea de numerar; eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului; garantarea disponibilitatilor din contul de card prin Fondul de garantare a instrument de plata modern,sigur si rapid,util pe parcursul calatoriilor in Accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si strainatate pentru Efectuarea diverselor plati in interes de afaceri; Ridicarea de numerar de la ATM-uri si ghieele bncilor care accepta carduri(altele

depozitelor,in limita nivelului stabilit periodic de catre acesta; strainatate,sigla VISA sub care este emis cardul avand cea mai larga raspandire in lume. 3.Carduri de credit in valuta

39

BCR EUROCARD/MASTERCARD BUSINESS-este un card emis inUSD, destinat angajatilor care calatoresc in strainatate. Creditul se acorda pe baza unei analize a bonitatii clientului efectuata de catre BCR la care acesta s-a adresat. Odata aprobata cererea de creditare, se incheie un contract pentru o perioada de 1 an intre banca si client,contract ce se poate prelungi printr-un act aditional. Cardul poate fi folosit pentru: Plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri; Ridicarea de numerar de la ATM-uri si ghiseele bancilor care accepta carduri. Avantaje: accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru achizitionarea de bunuri si servicii,fara a dispune de numerar,la orice dupa aprobarea creditului,clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an,in limita obtinerea de numerar; comerciant din tara care are afisata sigla Eurocard/MasterCard; plafonului aprobat,fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii

B.Carduri pentru persoane fizice: 1.Carduri de debit in lei: BCR MAESTRO-acest card poate fi utilizat atat in tara cat si in strinatate .Cardul se foloseste pentru: Plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri; ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri; plata prin ATM-urile a unor utilitati,respectiv servicii,in functie de conventiile care se incheie cu societatile furnizoare de utilitati; 40

transferuri de fonduri,prin ATM-urile BCR din contul de card in conturile curente,ca si rambursarea ratelor atat pentru creditele BCR cat si a celor pentru cardurile de credit BCR; reancarcarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR; accesarea serviciului Mobil Banking BCR.

BCR VISA ELECTRON-poate fi utilizat atat in tara, cat si in strainatate. In cazul virarii salariului in contul de Card,banca ofera posibilitatea tragerii de sume in descoperit de cont de pana la 75% din salariul lunar net,sau poate acorda o linie de credit de pana la 3 salarii nete prin intermediul cardului de credit.Aceste facilitati se pot acorda numai pe baza contractuala banca-angajator si banca-detinator de card. Cu ajutorul acestui tip de card se pot realiza urmatoarele operatiuni: plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri; ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri; plata prin ATM-urile BCR a unor utilitati/ servicii,in functie de conventiile care se incheie cu societatile furnizoare de utilitati; reancarcarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR; accesarea serviciului Mobil Banking BCR.

Avantaje: de numerar; eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului; virarea in contul de card a dobanzii cuvenite pentru depozitele in lei,la termen sau garantarea disponibilitatilor din contul de card prin Fondul de garantare a accesul la sume de bani suplimentare prin descoperit de cont. se alimenteaza in lei, accesul 24 de ore din 24 la orice ATMdin tara si din strainatate pentru obtinerea

la vedere,asigurand clientului libertatea de a retrage dobanda de la orice ATM; depozitelor,in limita nivelului stabilit periodic de catre acesta;

BCR VISA CLASIC-poate fi utilizat numai in tara pentru:

41

Plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri; ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri; plata prin ATM-urile BCR a unor utilitati,respectiv servicii,in functie de conventiile transferuri de fonduri,prin ATM-urile BCR din contul de card in conturile curente,ca reancarcarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR; accesarea serviciului Mobil Banking BCR. Avantaje: accesul 24 de ore din 24 la orice ATMdin tara si din strainatate pentru obtinerea de eliminarea riscurilor pe care le presupune detinera numerarului; virarea in contul de card a dobanzii cuvenite pentru depozitele in lei,la termen sau la garantarea disponibilitatilor din contul de card prin Fondul de garantare a accesul la sume de bani suplimentare prin descoperit de cont.

care se incheie cu societatile furnizoare de utilitati; si rambursarea ratelor atat pentru creditele BCR cat si a celor pentru cardurile de credit BCR

numerar;

vedere,asigurand clientului libertatea de a retrage dobanda de la orice ATM; depozitelor,in limita nivelului stabilit periodic de catre acesta;

2.Carduri de debit in valuta: BCR VISA INTERNATIONAL-emis in USD,destinat persoanelor fizice care calatoresc in strainatate in interes personal.Poate fi utilizat in tara si in strainatate pentru: Plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri; ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri; plata prin ATM-urile BCR a unor utilitati,respectiv servicii,in functie de conventiile transferuri de fonduri,prin ATM-urile BCR din contul de card in conturile curente,ca si

care se incheie cu societatile furnizoare de utilitati; rambursarea ratelor atat pentru creditele BCR cat si a celor pentru cardurile de credit BCR

42

reancarcarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR; accesarea serviciului Mobil Banking BCR.

3.Carduri de credit in lei: BCR EUROCARD/MASTERCARD -este destinat persoanelor fizice,tranzactiile efectuandu-se in limita unui plafon de creditare acordat clientului de catre banca.Poate fi folosit numai pe teritoriul Romaniei,atat in mediu electronic,cat si manual,oriunde aste afisata sigla Eurocard/MasterCard.Creditul se acorda pe baza unei analize a bonitatii clientuliu efectuata de catre BCR la care acesta s-a adresat.Odata aprobata cererea de creditare,se incheie un contract pentru o perioada de 1 an intre banca si client,contract ce se poate prelungii printr-un act aditional.

Se poate utiliza pentru: Plata de marfuri si servicii la comerciantii acceptatori de carduri; ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele bancilor care accepta carduri; plata prin ATM-urile BCR a unor utilitati,respectiv servicii,in functie de conventiile transferuri de fonduri,prin ATM-urile BCR din contul de card in conturile curente,ca si reancarcarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR. accesul 24 de ore din 24 la orice ATMdin tara si din strainatate pentru obtinerea de achizitionarea de bunuri si servicii,fara a dispune de numerar,la orice comerciant din tara dupa aprobarea creditului,clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an,in limita plafonului

care se incheie cu societatile furnizoare de utilitati; rambursarea ratelor atat pentru creditele BCR cat si a celor pentru cardurile de credit BCR Avantajele: numerar; care are afisata sigla Eurocard/MasterCard; aprobat,fara a mai fi necesara intocmirea altei documentatii. 4.Carduri de credit in valuta:

43

BCR MASTERCARD GOLD:-este destinat persoanelor fizice cu venituri mari si foarte mari,care calatoresc frecvent in strainatate.Tranzactiile se efectueaza in limita unui plafon de creditare acordat clientului de catre banca.Nivelul creditului acordat este egal cu valoarea depozitului colateral constituit la unitatea bancara.Poate fi folosit in tara si in strainatate,atat in mediu electonic cat si manual,oriunde este afisata sigla MasterCard. Utilizatorul unui card BCR MasterCard Gold beneficiaza de un pachet de servicii pe care banca le pune la dispozitia acestuia pe perioada calatoriilor in stainatate: asistenta de urgenta; asistenta pe timpul calatoriei; asistenta medicala; asistenta legala; servicii diverse; asigurare de accidente pe parcursul calatoriei. Plata de marfuri si servicii la comerciantii ridicarea de numerar de la ATM-uri si de la ghiseele plata prin ATM-urile BCR reancarcarea cartelelor de telefon mobil de la ATM-urile BCR. accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din tara si din strainatate pentru obtinerea de eliminarea riscurilor pe care le presupune detinera numerarului; dupa aprobarea creditului,clientul beneficiaza de acesta timp de 2 an,in limita eliminarea riscurilor pe care le presupune detinerea numerarului; pachetul de servicii asociat care ofera utilizatorului de card:siguranta,confort,prestigiu. a unor

Poate fi utilizat pentru: acceptatori de carduri; bancilor care accepta carduri; utilitati,respectiv servicii,in functie de conventiile care se incheie cu societatile furnizoare de utilitati Avantaje: numerar;

plafonului aprobat.

44

C.Cardul Virtuon pentru persoane fizice si juridice: B.C.R. VISA VIRTUON-are ca scop efectuarea de tranzactii pe site-urile din reteaua Internet.Card de debit , fara banda magnetica si fara PIN,la care este atasat un cont in USD destinat strict tranzactiilor pe INTERNET,contul de card Virtuon poate fi deschis in numele oricarui detinator de card de debit BCR,persoana fizica sau juridica.Cardul poate fi folosit pe orice site pe Internet,din tara sau strainatate,care accepta carduri VISA si poate fi emis si utilizat in corelatie cu toate cardurile de debit BCR in lei sau valute detinute.Cardul poate fi utilizat pentru plata de marfuri si servicii achizitionate prin Internet.

BIBLIOGRAFIE
1. Filip Gheorghe - Finane, Editura Junimea, Iai 2002; 2. Neagoe Ion - Finanele inteprinderii, Editura Ankarom, Iai 1997;

45

3. Condor Ioan - Impozitele, taxele si contribuiile datorate de persoanele juridice, Editura Tribuna Economica, Bucureti 1998; 4. Turliuc Vasile, Cocris Vasile - Moneda si Credit, Editura Ankarom, Iai 1997; 5. Toma Mihai, Alexandru F.- Finane si gestiune financiara, Editura Economica, Bucureti 1998; 6. Basna C., Dordac N. ,Floricel C.- Moneda, credit, bnci, Editura Didactica si Pedagogica Bucureti 1999; 7. Moteneau Tatiana- Buget si trezorerie publica, Editura Universitatea, Bucureti 2003.

46