Sunteți pe pagina 1din 4

Procedura civila

Curs 1

Partile dispun asupra procesului civil.

Notiuni introductive :

Justitie- sens larg : sentimentul de dreptate


-sens tehnic : functia de a judeca/solutiona un litigiu
-sens restrans : ansamblul institutiilor prin care se realizeaza justitia
(instante, magistrati)
-serviciu public

Structura instantelor judecatoresti :

1.Judecatoriile : ex. Cta, Mangalia, Harsova


2.Tribunalele : unul pe judet
3. Curtile de Apel : 15 pe tara stabilite prin legea de organizare
judecatoreasca
cuprind 2 sau mai multe tribunale : ex Cta+Tulcea
Bucuresti : Giurgiu+Ilfov+Calarasi
Tribunalele si Curtile de Apel pot avea mai multe sectii (civile, comerciale,
penale, contencios administrativ, s.a.m.d)
4. Inalta Curte de Casatie si Justitie –Bucuresti
mai multe sectii :
-civila si de proprietate intelectuala
-penala
-comerciala
-contencios administrativ si fiscal
-militara

Sectiile unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie


– in anumite situatii se pronunta de regula problema de unificare a
practicii

Procesul civil- presupune o evolutie de la sesizarea instantei de judecata si


pana la pronuntarea unei hotarari.

1
Momentele principale :

1.Sesizarea instantei de judecata : judecatorul nu se poate sesiza singur


« iudex ne precedat ex oficio », « memo iudex sine actori »

Persoana care invoca incalcarea dr este reclamantul, el fiind cel care


sesizeaza instanta de judecata.

Consecinte:
-reclamantul este cel care face alegerea instantei
-reclamantul este cel care stabileste cadrul procesual (pe cine, in ce temei
cheama in jud)
-reclamantului ii incumba sarcina probei

Exceptii: Instanta actioneaza din oficiu:


-ex punerea sub interdictie
-pronuntarea asupra incredintarii minorilor si asupra intretinerii in cazul
procesului de divort –art 17 Cproc Civ solutionarea actiunii civile in
procesul penal, in cazul persoanei fara capacitate de exercitiu sau restransa.

2.Dezbaterile: presupune citarea tuturor partilor din proces si dezbaterea


procesului potrivit mai multor principii

A. Principiul contradictorialitatii – nu este numai un dr al partilor ci si


o obligatie a instantei de judecata, principiu nat al procesului civil,
presupune ca orice problema, cerere, exceptie sa fie solutionata de
instanta de judecata numai dupa ascultarea tuturor partilor, indiferent
de ce parte sunt invocate, nu este reglementata in mod expres, rezulta
indirect din ex 112-115, reglementarile cererii de chemare in judecata
si a intampinarii
-citarea partilor art 85 si urmatoarele
-instanta da cuvantul ambelor parti si pune in discutie orice imprejurare
de fapt si de drept 128,129
-incuvintarea probelor 114 al 4 CProc Civ
-comunicarea hotararii judecatoresti
-in recurs motivele de ordine publica pot fi invocate din oficiu de catre
instanta care este insa obligata sa le puna in discutia partilor 306 al 2.
In situatia in care principiul contradictorialitatii nu poate fi asigurat se
ajunge la suspendarea cauzei. Exceptie : situatia in care legea permite

2
solutionarea unei cauze fara respectarea acestui principiu ex ordinanta
prezidentiala 581 si urmatoarele, poprirea asiguratorie, suspendarea
provizorie a executarii silite in cazul contestatiei la executare.
-masura asiguratorie prin care creditorul solicita indisponibilizarea unei
sume de bani pe care debitorul o are de incasat de la un tert.

B.Principiul dr la aparare
-reglementat de Constitutie, art 24 al 1, dr de a fi asistat de un avocat ales
sau din oficiu
1. sens material (larg) : ansamblul de garantii si dr procesuale
2. sens formal (restrans) : angajarea unui aparator
Primul se realizeaza prin organizarea si functionarea instantelor de
judecata pe baza urmatoarelor principii:
-Legalitate, egalitate, publicitate, colegialitate s.a.m.d
-Incompatibilitatea, recuzarea, stramutarea
-Rolul activ al judecatorului
-« Non reformatio imeius » - neagravarea situatiei in propria cale de atac
-Dispozitii procedurale : citarea si infatisarea partilor, propuneri de probe
-trebuie exercitat cu buna credinta in caz contrar exista sanctiuni 723 al 1.

2. In sens formal, se realizeaza prin acordarea unui termen in vederea


angajarii unui aparator, prin amanarea pronuntarii pt a se depune
concluzii scrise sau prin instituirea asistentei juridice gratuite L 51/1995

B. Principiul rolului activ al judecatorului

- procedura acuzatoriala ; sistemul de dr anglo-saxon : duel al partilor


in fata judecatorului neutru, rolul esential fiind cel al avocatilor
- -procedura inchizitoriala : sistemul de dr romano-german – rolul activ
al judecatorului, astfel judecatorul nu are numai rolul de a solutiona un
litigiu ci si pe acela de a restabili egalitatea.
Se realizeaza : 1) judecatorul da curs cererii de chemare in judecata in
raport de continutul ei si nu dupa denumirea data de parte art 84 CPCiv
2) judecatorul conduce dezbaterile, poate invoca din oficiu
incalcarea unor norme imperative, poate sa puna intrebari, poate sa ordone
probe din oficiu, poate sa cenzureze actele de dispozitie ale partilor.

3
C.Principiul disponibilitatii

2 sensuri – material : dr partii de a dispune de obiectul procesului in sens


procesual care se refera la dreptul de a dispune de mijloacele procesuale
acordate de lege.

Cum se manifesta :
1. dr de a porni sau nu a porni un proces civil
Exceptii : procurorul are dreptul de a introduce orice actiune civila cu
exceptia celor strict personale ; autoritatea tutelara poate introduce cereri
privind dr minorului , ex decaderea dreptului partilor
2. dr de a determina limitele cererii de chemare in judecata
3. dr de a introduce teriti in procesul civil
4.dr de a renunta la judecata , la dr subiectiv dedus judecatii
5.de a achesa (de a fi de acord) la dr celeilalte parti
6.dr de a ataca /a nu ataca o hot jud sau de a cere/nu cere executarea unei
hotarari jud.

D.Principiul publicitatii : in sedinta publica in prezenta partilor art 126


Civil-sedintele de judecta sunt publice in afara celor prevazute de lege
Exceptii: atunci cand prin publicitate s-ar vatama ordinea publica sau
partile
-se tin la sediul instantelor in zilele si orele stabilite, listele de sedinta
fiind afisate cu cel putin o ora inainte

Observatie : Pronuntarea hot. judecatoresti se face intotdeauna in sedinta


publica chiar daca nu s-a judecat public

E. Principiul oralitatii: art 127 CpCiv –pricinile se dezbat verbal daca


legea nu dispune altfel .

Exista obligatia judecatorului de a da cuvantul partilor pt sustinerea orala


a pretentiilor, pt discutarea regularitatii actelor de procedura, pt a propune
probe si formula concluzii.
Avantaj: Mijloacele de asigurare a celorlalte principii
Dezavantaj : Nu se pot verifica sustinerile partilor, rezulta anumite acte
procesuale se pot intocmi numai in forma scrisa : ex hotararile instantelor
de judecata.