Sunteți pe pagina 1din 5

Procedura civila

Curs 2

Hotararea judecatoreasca:
-actul prin care se finalizeaza procesul
-ratiunea de a fi a procesului civil
-comandament
-izvoreste din « imperium » - acea parte a puterii statale a carui detinator
este judecatorul
-rationament obtinut printr-o dezbatere
-motivata pt a fi inteleasa si acceptata de parti si verificata de catre instantele
superioare

Materia procesului

-conflictul exista intre 2 adversari : reclamant si parat


-legea stabileste un raport juridic intre parti cum ar fi creditor –debitor,
parinte –copil, sot-sotie, patron-salariat
-daca acest raport devine conflictual se recurge la proces care este expresia
pura a litigiului ; ca exceptii exista si situatii in care recurgerea la justitie
este obligatorie chiar daca nu exista un conflict. CProcCiv reglementeaza
procedura necontencioasa ex eliberarea unei cautiuni.

Metoda procesului
- de a stabili cum se ajunge la adevarul judiciar
-procesul civil – hotarare, care indata ce a devenit irevocabila se prezuma ca
ea exprima adevarul – acest adevar este adevar judiciar
-art 130 al 2 CProcCiv judecatorii sunt datori sa staruie prin toate
mijloacele legale pt descoperirea adevarului
-art 129 CProcCiv- rolul activ al judecatorului in procesul civil
-metoda de obtinere a adevarului este o metoda deductiva in sensul ca
avocatul este cel care propune un model juridic care este rezultatul
constructiei cazului respectiv ; avocatul este cel care formuleaza cererea de
chemare in judecata iar la randul sau paratul construieste un alt model
juridic ; judecatorul este cel care urmareste stabilirea situatiei de fapt pe baza
probelor putand exista 3 solutii :
1. judecatorul isi insuseste modelul juridic al reclamantului
2.judecatorul isi insuseste modelul juridic la paratului
3.stabileste /creaza un model juridic propriu

1
Procesul civil : acea activitate desfasurata de instanta, parti, organe de
executare si alte persoane sau organe care participa la infaptuirea justitiei de
catre instantele judecatoresti in pricinile civile in vederea realizarii /stabilirii
drepturilor si intereselor civile deduse judecatii si executarii silite a
hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.

Actiunea civila :

Notiunea si natura juridica

Dreptul subiectiv civil -acea posibilitate recunoscuta de normele dreptului


civil ale subiectului activ in virtutea caruia acesta poate acea o anumita
conduita in limitele dreptului obiectiv sau poate pretinde subiectului pasiv sa
aiba o conduita corespunzatoare respectiv sa dea, sa faca, sa nu faca, ceva
putand apela in caz de nevoie la forta coercitiva a statului, rezulta dreptul la
actiune

-Dr material la actiune –se stinge prin prescriptie – cererea este respinsa
-imprescriptibil extinctiv –se accepta orice cerere

-Drept procesual : Posibilitatea de a recurge la forta de constrangere a


statului (la activitatea de jurisprudenta) este recunoscuta titularilor dreptului
subiectiv civil.
In concluzie dr subiectiv incalcat nu-si gaseste protectia in normele dreptului
procesual.
Mijlocul practic il reprezinta actiunea civila. In doctrina actiunea civila este
definita fie in sens obiectiv ca un mijloc de aparare a dreptului subiectiv civil
fie in sens subiectiv ca un drept drept subiectiv procesural. Indiferent de
modul in care este definit exista mai multe aspecte comune :
1) Actiunea nu poate fi conceputa decat in legatura cu protectia
drepturilor subiectului civil de asemenea actiunea civila este utilizata
si in cazul unor interese protejate de lege exemplu materia divortului,
filiatiei.
2) Actiunea civila cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale prevazute
de lege cum ar : cererea de chemare in judecata, administrarea
probelor, mijloacele de aparare, masurile asiguratorii.

2
3) Actiunea civila este uniforma, una si aceeasi cuprinzand aceleasi
mijloace procesuale indiferent de dreptul care se valorifica
4) In momentul in care titularul drepturilor subiective civile sau personal
careia legea ii recunoaste legimitatea procesuala activa, apeleaza la
actiunea aceasta se individualizeaza, devine proces.

Definitie :
Actiunea civila reprezinta ansamblul mijloacelor procesuale prin care in
cadrul procesului civil se asigura protectia dreptului subiectiv civil prin
recunoasterea sau realizarea lui, in cazul in care este incalcat sau contestat
ori a unor situatii juridice ocrotite de lege.

Trebuie sa facem distinctie intre actiunea civila si cererea de chemare in


judecata. Aceasta din urma nu este decat o manifestare a actiunii civile si
anume actul prin care se declanseaza procesul civil. In ceea ce priveste
legatura dintre dreptul subiectiv si actiunea civila, aceasta legatura se
realizeaza prin dreptul la actiune. Dreptul la actiune cuprinde o serie de
drepturi cum ar fi : dr de a sesiza instanta, dr de a propune probe, dr de a
obtine condamnarea paratului, dr de a exercita caile de atac, dr de a cere
executarea silita. Dr la actiune poate fi privit sub aspect material, sens in
care este prescriptibil extinctiv sau sub aspect procesual, situatie in care este
imprescriptibil extinctiv.

Elementele actiunii civile

-partile
-obiectul
-cauza

Partile :
Avand in vedere relatia dintre actiune si dreptul subiect activ presupune
existenta titularului dreptului subiectiv, deci subiectul activ al raportului
juridic dedus judecatii. Exista o nesocotire a dreptului subiectiv, actiunea
presupune si un subiect pasiv al raportului juridic dedus judecatii. Exista o
nesocotire a dreptului subiectiv actiunea presupune si un subiect pasiv al
raportului juridic dedus judecatii. In consecinta actiunea civila presupune
existenta a doua persoane. In masura in care aceste doua persoane
indeplinesc conditiile necesare pentru exercitiul actiunilor civile (afirmarea
unui drept, existenta unui interes, capacitate procesuala si calitate
procesuala) aceste persoane devin parti in procesul civil. Aceste parti

3
dobandesc denumiri specifice in functie de faza in care se afla procesul :
fond : reclamant-parat ; apelant-intimat ; petent-organ constatator.

Observatie :

Prin parti nu intelegem reprezentantii persoanelor intre care exista raportul


juridic dedus judecatii.
De asemenea, au calitate de parte in procesul civil si persoanele si organele
carora legea le recunoaste in mod expres posibilitatea de a exercita actiuni
civile (ex procurorul), art 45 al 1 CPCiv. Pot interveni in proces si alte
persoane –terti- interventie care se rezolva fie din initiativa partilor, fie din
initiativa proprie a tertilor.

Obiectul :
Reprezinta ceea ce partile inteleg sa supuna judecatii. Se concretizeaza in
raport de mijlocul procesual folosit astfel : pt cererea de chemare in judecata
obiectul il constituie pretentiile reclamantului, pentru exceptiile procesuale
obiectul il constituie incalcarea normelor de organizare, competenta s.a.m.d.,
pentru masurile asigurarii obiectului acestora il constituie indisponibilizarea
unor bunuri.
Conditiile actiunii civile : sa fie licit, determinat, posibil.

Cauza :
Scopul catre care se indreapta vointa celui care reclama sau se apara, scopul
care exprima si caracterizeaza vointa juridica a acestuia de a afirma pretentia
in justitie, scop explicat prin motivele care au determinat partea sa actioneze.
Se mai numeste si « cauza petendi », ea se deosebeste de «cauza debendi »,
adica cazua raportului dedus judecatii.
Ex, actiunea in revendicare -cauza petendi : scopul reclamantului de a intra
in posesia bunului
-cauza debendi : izvorul dreptului de proprietate
al reclamantului (ex un contract, succesiune, s.a).
Cauza debendi este cea care intereseaza puterea de lucru judecat si litis
pendenta.

Conditii de valabilitate ale cauzei :


-sa existe in sensul ca reclamantul trebuie sa justifice un scop, in lipsa
acestuia putandu-se ridica problema lipsei de interes in actiunii civile
- sa fie reala, in sensul ca pornirea actiunii civile trebuie sa fie determinata
de scopul pe care titularul dreptului urmareste sa-l obtina prin obtinerea

4
hotararii judecatoresti. (ex. daca actiunea este formulata pentru a sustrage un
bun de la urmarirea creditorilor, cauza este falsa)
- sa fie licita si morala