Sunteți pe pagina 1din 9

ST RI LIMIT DE SERVICIU (SLS)

ST RI LIMIT DE SERVICIU (SLS) ST RI LIMIT DE SERVICIU (SLS): - limitarea eforturilor unitare;

ST RI LIMIT DE SERVICIU (SLS):

- limitarea eforturilor unitare;

- starea limit de fisurare;

- limitarea s ge ilor.

- La calculul eforturilor unitare i s ge ilor, sec iunile transversale vor fi considerate nefisurate dac eforturile unitare din încovoiere f ct,eff .

- Valoarea f ct,eff poate fi considerat ca f ctm sau f ctm,fl dac calculul arm turii întinse minime se bazeaz pe acelea i valori.

- La calculul deschiderii fisurilor i participarea betonului întins se utilizeaz f ctm .

b etonu l u i întins se utilizeaz f c t m . .l.dr.ing. Sorin DAN

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

1 / 16

ST RI LIMIT DE SERVICIU (SLS)

ST RI LIMIT DE SERVICIU (SLS) LIMITAREA EFORTURILOR UNITARE - Eforturile de compresiune din beton trebuie

LIMITAREA EFORTURILOR UNITARE

- Eforturile de compresiune din beton trebuie limitate în scopul evit rii:

- fisurilor longitudinale la combina ii de înc. caracteristice:

c 0.6 · f ck

- în cazul claselor de expunere XD, XF;

- in cazul clasei de expunere XS.

- curgerii lente neliniare la comb. de înc. cvasi-perm.:

c 0.6 · f ck

- Eforturile de întindere din arm turi trebuie limitate pt. evitarea fisurilor i deforma iilor inaceptabile:

- pt. combina ii de înc rc ri caracteristice:

s 0.8 · f yk

- dac eforturile sunt produse de deforma ii impuse:

s

f k

y

eforturile sunt produse de deforma ii impuse: s f k y .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

2 / 16

11. STAREA LIMIT DE FISURARE

11.1.

GENERALIT I

11. STAREA LIMIT DE FISURARE 11.1. GENERALIT I - Tip uri de fisuri : .l.dr.ing. Sorin

- Tipuri de fisuri:

DE FISURARE 11.1. GENERALIT I - Tip uri de fisuri : .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT
DE FISURARE 11.1. GENERALIT I - Tip uri de fisuri : .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

3 / 16

11. STAREA LIMIT DE FISURARE

11.1.

GENERALIT I

11. STAREA LIMIT DE FISURARE 11.1. GENERALIT I - Tip uri de fisuri : .l.dr.ing. Sorin

- Tipuri de fisuri:

DE FISURARE 11.1. GENERALIT I - Tip uri de fisuri : .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT
DE FISURARE 11.1. GENERALIT I - Tip uri de fisuri : .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

4 / 16

11. STAREA LIMIT DE FISURARE

11.1.

GENERALIT I

11. STAREA LIMIT DE FISURARE 11.1. GENERALIT I - - DE SERVICIU (SLS) . Stadiul fisurat

-

-

DE SERVICIU (SLS).

Stadiul fisurat reprezint stadiul normal de lucru (stadiul de serviciu) pt. elementele din beton armat.

La combina ii de înc rc ri caracteristice, deschiderea

fisurilor limit este:

w k w max

= 0.4 mm

- nu exist risc de coroziune;

= 0.3 mm

carbonatare în mediu uscat sau mediu umed permanent; - alte cazuri de carbonatare;

-

- prezen a clorurilor;

- cloruri din apa de mare.

- m suri speciale pt. alte clase de expunere.

-

Riscul dezvolt rii fisurilor larg deschise apare în ST unde:

se schimb dimensiunile ST; sunt aplicate înc rc ri concentrate; barele de arm tur se întrerup; zone cu eforturi mari de aderen (cap tul barelor).

cu eforturi mari de aderen (cap tul barelor) . .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

5 / 16

-

STARE LIMIT

11. STAREA LIMIT DE FISURARE 11.2. ARMAREA MINIM - Condi ii pt. aria minim de
11. STAREA LIMIT DE FISURARE
11.2.
ARMAREA MINIM
- Condi ii pt. aria minim de aram tur :
F = F
( or a
f
d
î
n
ti
n
d
ere
di
n
b
e on
t
î
na n e
i
t
d
e
fi
surare
cr
s,y
e
= for a din arm tur la curgere)
A s,min · s = k c · k · f ctm · A ct
unde:
s
A ct
k c
= f yk sau < f yk pt. a respecta condi iile
de diametru i distan a între bare;
= aria betonului întins înainte de apari ia
primei fisuri;
- coeficient pt. distribu ia tensiunilor
înainte i dup fisurare;
k - coeficient pt. distribu ia neuniform a
tensiunilor în sec inile T.
.l.dr.ing. Sorin DAN
BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II
6 / 16

11. STAREA LIMIT DE FISURARE

11.3.

CONTROL F R CALCUL

STAREA LIMIT DE FISURARE 11.3. CONTROL F R CALCUL - La pl cile din beton armat

- La pl cile din beton armat din cl diri solicitate la încovoiere cu h 200 mm : verificarea la fisurare nu este necesar .

,

- Dac A s,min (conform condi iilor anterioare) este prev zut , deschiderea fisurilor va fi acceptabil pt.:

- fisuri datorit blocajelor: dimensiunile barelor sunt limitate (EC 2);

- fisuri datorit înc rc rilor: dimensiunile i distan a dintre bare sunt limitate (EC 2).

- La grinzile cu h > 1000 mm , când arm tura longitudinal este dispus pe o zon redus a în l imii ST, trebuie prev zute arm turi suplimentare laterale pt. controlul fisur rii pe fe ele laterale ale grinzii. Arm turile se dispun uniform pe în l imea ST i sunt legate cu agrafe.

pe în l imea ST i sunt legate cu agrafe . .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

7 / 16

probabil 11. STAREA LIMIT DE FISURARE c 2 c 11.4. CONTROL PRIN CALCUL 1 N
probabil
11.
STAREA LIMIT DE FISURARE
c 2
c
11.4.
CONTROL PRIN CALCUL
1
N cr

DISTAN A DINTRE FISURI

CONTROL PRIN CALCUL 1 N cr DISTAN A DINTRE FISURI s r , m a x

s r,max

înainte de fisurare (limita Stadiului I)

F c,cr N cr F s,cr
F c,cr
N
cr
F s,cr
dup fisurare F c,cr N cr F s,cr F s = N cr distribu ia
dup fisurare
F c,cr
N cr
F s,cr
F s = N cr
distribu ia tensiunilor de aderen pe lungimea s r,max
înainte de apari ia fisurii c 2
b
b
f bm
.l.dr.ing. Sorin DAN
bx
f
8 / 16
BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea b,max II

11. STAREA LIMIT DE FISURARE

11.4.

CONTROL PRIN CALCUL

11. STAREA LIMIT DE FISURARE 11.4. CONTROL PRIN CALCUL DISTAN A DINTRE FISURI: A c ,

DISTAN A DINTRE FISURI: A c,eff – aria efectiv de beton întins

Grind

centru de greutate al arm. aria efectiv întins , A c,eff
centru de greutate al arm.
aria efectiv întins , A c,eff

Plac

aria efectiv întins , A c,eff
aria efectiv întins , A c,eff

Element

întins

aria efectiv întins superioar , A ct,eff aria efectiv întins inferioar , A cb,eff
aria efectiv întins
superioar , A ct,eff
aria efectiv întins
inferioar , A cb,eff
, A ct,eff aria efectiv întins inferioar , A cb,eff .l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

12 / 16

11. STAREA LIMIT DE FISURARE

11.4.

CONTROL PRIN CALCUL

11. STAREA LIMIT DE FISURARE 11.4. CONTROL PRIN CALCUL c c 1 2 N qp w
c c 1 2 N qp w k w k M qp w w k
c
c
1
2
N qp
w k
w k
M qp
w
w
k
s
k
r,max
ctm
ctu
sm
s

DESCHIDEREA

FISURILOR

Stadiul II
Stadiul II

contribu ia betonului întins dintre fisuri

II contribu ia betonului în ti ns di ntre fi sur i .l.dr.ing. Sorin DAN BETON

.l.dr.ing. Sorin DAN BETON ARMAT I PRECOMPRIMAT – Partea II

13 / 16