Sunteți pe pagina 1din 1

Bartok Andrea-Eva, RISE, an III, gr.

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Şcoala _______________
Disciplina Cultură civică
Clasa/ nr. ore săpt. VIII/1
Săptămâna/ anul 1-3/2008
Unitatea de învăţare AUTORITATEA
Nr. de ore alocate 3

Detalieri de Obiective de Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


conţinut referinţă/
Competenţe
specifice
Autoritate şi 1.1 - exerciţii de completare a unui Manualul Evaluare
ierarhie text, de continuare a unui text, de Articole frontală
2.1 comentare, de rezumare etc.; Dicţionar
- dezbaterea unor cazuri Expunerea
3.2 mediatizate de încălcare a Explicaţia
drepturilor omului; Conversaţia euristică
4.2 - simularea unei situaţii Problematizarea
conflictuale şi rezolvarea Simulare
conflictului;
- activităţi de grup cu atribuirea
de roluri
Raporturi 1.1 - activităţi de lămurire a Manual Evaluare
între cetăţeni înţelesului cuvintelor; Dicţionar frontală
şi autorităţi 2.3 - exersarea unor roluri specifice Afiş/planşă
în grupuri de lucru; Expunere
- activităţi de negociere, de luare Conversaţie euristică
3.1 a deciziei prin consens sau prin Fişă
compromis, de alegere a liderului
etc.;
4.1 - studiu de caz;
5.1 - invitarea unor reprezentanţi ai
puterii sau ai organizaţiilor civice
în cadrul activităţilor din clasă;