Sunteți pe pagina 1din 44

AMORTIZARE 39. O societate achiziioneaz, pe data de 15 decembrie 2010, un utilaj. Valoarea contabil de intrare este de 56.

000 lei, durata normal de utilizare este de 5 ani. In condiiile aplicrii pentru calculul amortizrii fiscale a metodei de amortizare accelerat, care este mrimea amortizrii fiscale n anul 2011. La calculul amortizrii accelerate se va utiliza cota maxim de amortizare admis. R: Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.01.2011. In primul an de functionare (01.01.2011-31.12.2011), amortizarea este in suma de 56.000 lei x 50% = 28.000 lei. Diferenta de 28.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de 4 ani: 28.000/4=7.000/an . 40. La data de 1 martie 2011, o societate achiziioneaz o cldire pentru extinderea activitii. Valoarea contabil de intrare este de 2.000.000 lei. durata normal de utilizare este de 40 ani. S se calculeze amortizarea fiscal pentru anul 2011. R: In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara. Amorizare anuala = 2.000.000 lei/40 ani=50.000 lei pe an. In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50.000 lei x 9/12 (aprilie-dec)=37.500 41. Un contribuabil achiziioneaz, n data de 3 oct 2011, un brevet de invenie pe care l utilizeaz ncepnd cu data de 10 oct 2011. Val de facturare a brevetului de invenie este de 151.900 lei, din care TVA-29.400 lei. Durata normal de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplic regimul de am linear. S se determine am. fiscal aferent lunii noiembrie 2011. R: 151.900-29.400= 122.500/3 ani= 40.833,33/12= 3402,77 pe luna 63. S se calculeze amortizarea anual a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresiv prevzut la art. 24 alin. (8) din Codul fiscal. Se cunosc urmtoarele date: - valoarea de intrare: 35.000 lei; - durata normal de funcionare conform catalogului: 10 ani; - cota anual de amortizare linear: 100/10=10%; - cota anual de amortizare degresiv: 10% x 2 = 20%. R: An 1: 35.000 x 20% = 7.000 An 2: amt= (35.000-7.000)x20%=5.600 Cota de amt.liniara = 100/8=12,5% < 20% => se aplica in continuare cota degresiva An 3: amt = (35.000 - 7.000 -5.600) x 20% = 22.400 x 20% = 4.480 Cota de amt.liniara = 100/7=14.29% < 20% => se aplica in continuare cota degresiva An 4: amt.=(22.400-4.480)x20%=17.920x20%=3.584 Cota de amt.liniara = 100/6=16.67% <20% => se aplica in continuare cota degresiva An 5: amt.=(17.920-3.584)x20%=14.336x20%=2867,2 Cota de amt.liniara = 100/5=20% = 20% => se aplica in continuare cota degresiva An 6: amt.=(14.336-2867,2)x20%=11.468,8x20%=2.293,7 Cota de amt.liniara = 100/4=25% > 20% => se aplica in continuare cota liniara Amt.an 7,8,9,10=(11.468,8-2.293,7)/4=2293,7 IMPOZIT DIVIDENDE 25. La sfritul anului 2011 o societate comercial pe aciuni nregistreaz un profit net n valoare de 200.000 lei. Acionarii societii sunt: o persoan fizic romn care deine 30% din capitalul social i o persoan juridic romn care deine din anul 2001 70% din capitalul social. In conditii in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50%, determinati: a) valoarea total i pe beneficiari a dividendului brut; PF 200.000*30%= 60.000 / 2 = 30.000 lei PJ 200.000*70%=140.000 / 2 = 70.000 lei b) impozitul pe dividende; PF= 30.000*16%= 4800 PJ= 0 (detine actiunile de mai mult de doi ani si o cota mai mare de 10%) c) valoarea dividendului net pe beneficiari; PF= 30.000-4.800= 25.200 PJ= 70.000 d) pn la ce dat trebuie pltit impozitul pe dividende. Impozitul pe dividende va fi pltit n anul 2012, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care se pltete dividendul ori de cte ori acionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai trziu de 25 ianuarie 2013. 44. In cursul anului 2011, dup aprobarea bilanului contabil aferent anului 2010, la o societate comercial avem urmtoarea situaie: Profit net de repartizat sub form de dividende 300.000 lei Capital social subscris i vrsat 30.000 lei, din care: Asociat A / Persoan juridic romn 25.000 lei Asociat B / Persoan fizic romn 5.000 lei

Asociatul A deine prile sociale ncepnd cu anul 2000. S se determine suma dividendelor care trebuie ncasate de ctre fiecare asociat i a impozitului pe dividende reinut de societatea comercial. R: Participare asociat A=25.000 x 100/30.000 =83,33%; Participare asociat B=5.000 x 100/30.000 =16.67% A:Divid.brut A=300.000 x 83.33% = 249.990; B Divid.brut B = 300.000 x 16.67% = 50.010 A: Imp. dividende pentru pers. juridica scutit pentru ca la data platii detine mai mult de 10% din capitalul social de o perioada mai mare de 2 ani =>Dividend net de incasat=249.990 B: Impozit pe divid.datorat=50.010 x 16%=8.002 => Dividend net de incasat=50.010-8.002=42.008 45. In cursul anului 2011, dup aprobarea bilanului contabil aferent anului 2010, la o societate comercial avem urmtoarea situaie: Profit net de repartizat sub form de dividende 200.000 lei Capital social subscris i vrsat 40.000 lei, din care: Asociat A / Persoan fizic romn 25.000 lei Asociat B / Persoan fizic romn 15.000 lei Sa se det.suma divid. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. retinut de societatea comerciala. R: Participare asociat A=25.000 x 100/40.000 =62,5%; Participare asociat B=15.000 x 100/40.000=37,5% A:Divid.brut A=200.000x62,5%=125.00; Imp pe divid.datorat=125.000x16%=20.000; Divid net =125.000-20.00=105.000 B:Divid.brut B=200.000 x 37,5%=75.00; Imp pe divid.datorat=75.000x16%=12.000; Divid net de incasat=75.000-12.000=63.000 IMPOZIT PROFIT 19. O societate comercial supus impozitului pe profit realizeaz n primul semestru al anului 2011 venituri totale n sum de 50.000 lei, dintre care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma total a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economie este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei sunt afereni activitii de bai de noapte. Determinai cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. tiind c agentul economic a constituit i a pltit la sfritul primului trimestru al anului 2011 impozit pe profit n sum de 4.000 lei, determinai ct este cuantumul impozitului pe profit de plat aferent trimestrului II 2011. R: 16%, dar nu mai putin de 5% din ven.realizate din aceste activitati Profit aferent bar de noapte= 40.000-28.000= 12.000 Impozit profit 12.000*16%=1.920 sau 40.000*5%= 2000 2000>1.920 impozit bar de noapte 2000 Impozit aferent celorlalte activitati= 10000-7000=3000 impozit 3000*16%=480 Impozit pe profit total= 2000+480= 2480 A platit in plus 4000-2480= 1520 20. O organizaie non-profit realizeaz urmtoarele venituri n anul 2011: -venituri din cotizaiile membrilor: 5.000 lei; -venituri din donaii i sponsorizri: 15.000 lei; -venituri din finanri nerambursabile de la Uniunea Europeana: 30.000 lei; -venituri din activiti comerciale: 10.000 lei. Corespunztor acestor venituri ea realizeaz urmtoarele cheltuieli: -cheltuieli aferente activitii non-profit: 48.000 lei; -cheltuieli aferente activitii comerciale: 7.000 lei. Determinati impozitul pe profit datorat de aceast organizatie non-profit pentru activittile desfsurate n cursul anului 2011, n cazul n care cursul de schimb este de 4,1 lei/euro. R: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 15.000 EUR anual, dar nu mai mult de 10% din ven. neimpozabile. 15.000 euro = 15.000 * 4,1 = 61.500 lei 10% (5.000+15.000+30.000) =50.000 x10%=5.000 => ven.neimp.din act.com: 5.000 Profit activ ec = Vact econ C act econ = 10.000-7.000 = 3.000 Profit aferent V impozabile = 3.000 x (5.000/10.000) = 1.500 Imp.profit: 1.500x16%=240 22. O societate comercial realizeaz urmtoarele venituri i cheltuieli aferente trimestrului 12011: - venituri din vnzarea mrfurilor: 50.000 lei; - venituri din prestri de servicii: 20.000 lei; - venituri din dividende primite de la o societate comercial romn: 1.000 lei; - cheltuieli cu mrfurile vndute: 30.000 lei; - cheltuieli cu serviciile de la teri (serviciile sunt necesare i exist contracte ncheiate): 10.000 lei; - cheltuieli de protocol: 1.000 lei; - cheltuieli salariale: 2.000 lei; - cheltuieli cu amenzile datorate autoritilor romne: 3.000 lei; - cheltuieli cu tichetele de mas: 800 lei, din care 200 lei peste limita legal. Determinai impozitul pe profit datorat de societatea comercial. R: Venituri impozabile: 50.000+20.000= 70.000 Cheltuieli de protocol ded : 70.000-30.000-10.000-2.000-3.000-800= 24.200*2%= 484

1.000-484= 516 ch prorocol nedeductibile Cheltuieli deductibile= 30.000+10.000+484+2000+600= 43.080 Profit impozabil= 70.000-43.080=26.916 Impozit pe profit= 26.916*16%= 4.307 23. O societate comercial realizeaz n trimestrul I 2011 venituri totale impozabile n valoare de 10.000 lei i cheltuieli deductibile totale in valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea nregistreaz cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor de la bnci n sum de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la nceputul anului i de 150.000 lei la sfritul trimestrului I. Valoarea mpru-muturilor pe termen lung este de 400.000 lei la nceputul anului i de 300.000 lei la sfritul anului. Determinai valoarea impozitului pe profit de plat aferent trimestrului 1 2011. R: Nu se calculeaza deductibilitatea chelt cu dobinda in functie de grad de indatorare pt ca sunt dobanzi datorate unei banci si sunt deductibile integral (art.23.4) Ch. ded = 8000+1200 = 9200 Ven.impozabile: 10.000 => Profit brut = 10000-9200=800 => imp=800x16%=128 24. O societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului, pe primele ase luni ale anului 2011, venituri totale impozabile n valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezint 38.000 lei, i cheltuieli n valoare de 30.000 lei, din care 600 lei chelt cu imp pe profit. Separat de aceste cheltuieli, n luna mai societatea a acordat o sponsorizare n valoare de 250 lei. Determinai care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s o plteasc pentru scadena de la 25 iulie 2011, tiind c impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost pltit la termenul legal. R: Ven.total impozabil: 40.000; CA: 38.000 Ch.totale: 30.000, din care ch.imp.profit: 600; Separat: ch.sponsorizare: 250 Profit impozabil = 40.000-30.000+600=10.600 => imp.profit datorat: 10.600x16%=1.696. 3 din CA: 38.000 x 3=114 sau 20% din imp.profit datorat: 1.696 x 20% =339 => sponsorizare permisa legal = 114 Imp.profit calculat pe sem. I =1.696-114=1.582 In trim. I s-a achitat suma de 600 => imp. pe profit calculat de plata la 25 iulie: 1.582-600=982 26. La data de 31 dec 2011, o SC pltitoare de imp pe profit (16%) a nregistrat urmtorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris i vrsat 1.000 lei Venituri totale i impozabile 70.000 lei Cheltuieli totale i deductibile fiscal 60.000 lei Societatea se afl n primul an de activitate. S se constituie rezerva legal conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislaia n vigoare, n condiiile n care AGA a hotrt constituirea integral a rezervei legale. R: Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000 Rez max5% din profitul brut=10.000x5%=500 Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, 1000x20%=200 Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral =200 lei in anul N. 27. La data de 31 decembrie 2011, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit (16%) a nregistrat urmtorii indicatori economico- financiari: Capital social subscris i vrsat 1.000 lei Venituri totale i impozabile 70.000 lei Cheltuieli totale i deductibile fiscal 60.000 lei Societatea se afl n primul an de activitate. S se calculeze impozitul pe profitul anual, n condiiile n care AGA a hotrt constituirea rezervei legale n sum maxim admis la deducti-bilitate fiscal. R: Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000 Rez max5% din profitul brut=10.000x5%=500 Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, 1000x20%=200 . Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral =200 lei in anul N. Profit impozabil=10.000-200 = 9800 => impozit pe profit=9800 x 16% = 1.568 28. O societate care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a nregistrat, la data de 31 decembrie 2011, urmtorii indicatori economico- financiari: Venituri totale i impozabile 10.000 lei Cheltuieli totale i deductibile fiscal 6.000 lei S se calculeze impozitul pe profitul aferent exerciiului anului 2011. R: Impozit pe profit datorat = Max (imp.profit 16%, 5% din venituri) Pt .16 % profit impozabil = 10.000-6.000 = 4.000 => impozit profit = 4.000 x 16%=640 lei; Pt. 5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500 => Impozit pe profit datorat = 640 lei

29. O societate care desfoar activiti de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a nregistrat, la data de 31 decembrie 2011, urmtorii indicatori economico-financiari: Venituri totale i impozabile 10.000 lei Cheltuieli totale i deductibile fiscal 7.500 lei S se calculeze impozitul pe profit aferent exerciiului anului 2011. R: Impozit pe profit datorat = Max (imp.profit 16%, 5% din venituri) 16%: Profit impozabil = 10.000-7.500 = 2.500 => impozit profit = 2.500 x 16%=400 lei 5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500 => Impozit pe profit datorat = 500 lei 30. La data de 31 martie 2011, o SC pltitoare de imp pe profit (16%) a nregistrat urmtorii indicatori economico-financiari: Venituri totale 14.000 lei din care: - dividende primite de la o persoan juridic romn 2.000 lei Cheltuieli totale 10.000 lei din care: - majorri i penaliti de ntrziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei S se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I. R: Profit impozabil = ven.tot.-ch.tot.-ven.neimp.+ch.neded.=14.000 10.000 2.000 + 100 = 2.100 lei => impozit pe profit = 2.100 x 16% = 336 31. La o societate comercial s-au nregistrat urmtorii indicatori economico-financiari: Total venituri impozabile 10.000 lei Total cheltuieli 7.000 lei, din care: -cheltuieli de protocol 200 lei -cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei S se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, tiind c societatea este pltitoare de impozit pe profit i nepltitoare de TVA. R: Baza de calcul pt.ch.de prot.=10.000-7.000+200+340= 3.540 => ch.prot.deductibile = 3.540 x 2% = 70,8 32. La data de 30 iunie 2011, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit (16%) i de TVA (24%) a nregistrat urmtorii indicatori economico-financiari: Total venituri impozabile 10.000 lei Total cheltuieli 7.000 lei, din care: -cheltuieli de protocol 200 lei -cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I 340 lei S se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trimestrului II. R: Baza de calcul pt.ch.de prot.=10.000-7.000+200+340= 3.540 => ch.prot.deductibile = 3.540 x 2% = 71 Presupunem ca pt toate chelt de protocol s-a dedus TVA in cursul anului. Ch.prot neded.=200-71=129; tva prot neded = 24% x 129=31 imp prof.cumulat =16%(10000-7000+129+31+340)=16% x 3500=560 => imp prof trim 2=560-340=220 33. La 30 iunie, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit (16%) prezint urmtoarea situaie financiar: Venituri totale impozabile 700.000 lei Cheltuieli totale 600.000 lei din care: -cheltuieli de protocol 12.000 lei -cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I 10.000 lei -cheltuieli reprezentnd majorri de ntrziere i penalizri pentru neplata la termen a TVA 2.000 lei S se determine limita maxim de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admis la 30 iunie. R: Baza de calcul a chelt.de protocol ded.=700.000-600.000+12.000+10.000= 122.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 122.000 x 2%=2.440 34. La data de 30 iunie a ex N, o SC platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara: Venituri totale impozabile 700.000 lei Cheltuieli totale 600.000 lei din care: -cheltuieli de protocol 12.000 lei -cheltuieli cu impozitul pe profit aferent trimestrului I 10.000 lei -cheltuieli reprezentnd majorri de ntrziere i penalizri pentru neplata la termen a TVA 2.000 lei S se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trimestrului II. R: Presupunem ca pt toate chelt de protocol s-a dedus TVA in cursul anului Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+ 10.000= 122.000 => chelt.de prot ded=122.000 x 2% = 2.440 => ch.prot.neded.=12.000-2.440=9.560 => TVA af.ch.prot.neded=9.560 x 24% = 2.294 Profit impozabil = 700.000600.000+9.560+2294+ 10.000+ 2.000 = 123.854 => imp.profit cumulat =123.854 x 16%= 19.817, din care aferent trim.II: 19.817-10.000 = 9.817 35. O societate comercial a obinut cumulat, de la nceputul anului pn la data de 31 decembrie 2011, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate n luna aprilie a anului urmtor. n cursul anului s-a pltit un profit impozabil astfel: Impozit pe profit aferent trimestrului I 36.000 lei

Impozit pe profit aferent trimestrului II 40.000 lei Impozit pe profit aferent trimestrului III 12.000 lei S se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stai pn la data de 25 ianuarie, aferent trimestrului IV, urmnd ca plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal s se fac pn la data de 25 aprilie a anului urmtor, precum i care va fi diferena de plat pentru acel an. R: La data de 25 ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.III, adica 12.000 lei. Impozit pe profit datorat pt. anul N = 750.000 x 16% = 120.000 Impozit achitat = 36.000 + 40.000 + 12.000 + 12.000 = 100.000 Dif.de achitat = 120.000-100.000=20.000 36. La data de 31 martie 2011, la o societate comercial avem urmtoarea situaie ( lei) 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Capital propriu 100.000 120.000 Capital mprumutat 110.000 90.000 Cheltuieli cu dobnzile aferente unui mprumut de la o banc romneasc autorizat de BNR 0 40.000 Venituri din dobnzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 150.000 S se calculeze nivelul deductibilitii cheltuielilor cu dobnzile la data de 31 martie 2011. R: Nu se calculeaza deductibilitatea cheltuielilor cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate unei banci autorizate de BNR si sunt deductibile integral, adica 40.000. 37. La data de 31 martie 2011, la o societate comercial avem urmtoarea situaie (lei) 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Capital propriu 100.000 120.000 Capital mprumutat 110.000 150.000 Cheltuieli cu dobnzile aferente unui mprumut de la un acionar persoan fizic al societii comerciale 0 60.000 Venituri din dobnzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 170.000 S se calculeze nivelul deductibilitii cheltuielilor cu dobnzile la data de 31 martie 2011. Rata dobnzii la care s-a contractat mprumutul de la acionar este inferioar ratei dobnzii de referin stabilite de BNR. R: Gradul de ndatorare a capitalului GR. Trim I =(110.000 +150.000)/ (100.000+120.000)= 1.18 (grad ndatorare < 3) Cheltuielile cu dobanzile sunt deductibile integral (60.000) intrucat rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar nu depaseste rata dobanzii de referinta stabilite de BNR. (CF art. 23) 38. La data de 31 martie 2011, la o societate comercial avem urmtoarea situaie (lei) 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Cheltuieli cu dobnzile aferente unui mprumut de la un acionar 0 70.000 Venituri din dobnzi 0 30.000 Celelate venituri impozabile 0 220.000 S se det nivelul deductibilitii chelt cu dob la 31 martie 2011, n cazul n care gr de ndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 i n cazul n care gradul de ndatorare a capitalului este pozitiv dar mai mare ca trei. Dac pentru mprumutul contractat s-ar fi pltit dob calculate cu rata de referin a BNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000 lei. R:-grad de indatorare<3, dob.BNR=50000,=> chelt.cu dobanda sunt deductibile la nivelul BNR: 50.000, 20000 sunt nedeductibile -grad de indatorare>, => chelt.cu dob de 50000 sunt nedeductibile in trim I si se vor reporta pt viitor, pana cand gradul de indatorare este <3, iar20.000 sunt nedeductibile. 42. Se nregistreaz o lips de materiale auxiliare din gestiune n valoare de 1.000 lei. AGA hotrte descrcarea gestiunii fr a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA i al impozitului pe profit pentru aceast situaie? R: Atat cheltuiala cu mat.auxiliare scoase din gestiune,lipsa neimputabila si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Sunt asimilate livrarilor lipsurile de gestiune neimputabile si se colecteza TVA in suma de 240 lei prin autofacturare. Autofactura se emite numai in scopuri de TVA ( 635=4427) 43. O societate comercial pltitoare de impozit pe profit a ncheiat n cursul trimestrului I un contract de leasing operaional, n calitate de utilizator de leasing, pentru un utilaj i a nregistrat urmtoarele cheltuieli pe cumulat: Cheltuieli privind mrfurile 100.000 lei Cheltuieli cu salariile 20.000 lei Cheltuieli cu amortizarea bunului luat n leasing 1.000 lei Cheltuieli cu serviciile bancare 500 lei Una dintre aceste cheltuieli nu a fost nregistrat corespunztor operaiunii economice realizate de societate. S se indice grupa de cheltuieli incorect nregistrat i cine trebuia s le nregistreze, precum i regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.

R: Grupa de chelt.incorect inregistrate este chelt.cu amt.bunului luat in leasing. Aceasta cheltuiala trebuia inregistrata si este deductibila fiscal la locator. Locatarul, in cazul leasingului operational, inregistreaza si deduce chiria. 51. S se determine impozitul pe profit datorat de o organizaie non-profit pentru anul 2011, dac se cunosc urmtoarele date despre venituri si cheltuieli: - venituri din serbri, conferine, tombole: 24.000 lei; - venituri din cotizaii: 3.000 lei; - donaii n bani i bunuri primite prin sponsorizare: 9.000 lei; - venituri obinute din reclam i publicitate: 25.000 lei; - venituri din activiti economice: 7.000 lei; - cheltuielile totale aferente anului 2011 sunt n sum de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activiti economice sunt n sum de 2.000 lei. Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 4,2 lei. R: Organizaie non-profit sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 15.000 EUR anual, dar nu mai mult de 10% din ven. neimpozabile; echiv.15000 euro = 15000 x 4,2= 63.000; 10% din venituri scutite = 10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6.100 lei. Rezult c veniturile din activitile economice neimpozabile sunt de 6.100 lei, deci veniturile impozabile sunt de 7000 - 6100 = 900 lei. Profit impozabil = (7000 2000)x 900/7000 = 643 lei; 900/7000=%cat reprez venit impozabil in total venit ec. Impozit = 643 x 16% = 103 lei. 62. Un agent economic obine n anul 2011 un profit impozabil n valoare de 1.000 lei dintr-un bar de noapte. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. S se determine impozitul pe profit datorat. R: Impozitul n cazul barurilor de noapte este 16% din profitul impozabil, dar nu mai puin de 5% din veniturile din astfel de activitati. 16% x 1000 = 160 lei si 5% x 9000 = 450 lei => n acest caz impozitul este 450 lei. 70. Societatea ALFA SRL, societate de expertiz contabil, pltitoare de impozit pe profit, achit n anul 2011 o cotizaie obligatorie ctre CECCAR n valoare de 16.000 lei. Determinai suma deductibil la calculul impozitului pe profit aferent acestei cheltuieli, tiind c pentru cursul de schimb se folosete valoarea de 1 euro = 4,2 lei. R: 16.000 lei integral deductibile; este contributie obligatorie. 71. Societatea ALFA SRL, societate de expertiz contabil, pltitoare de impozit pe profit, achit n anul 2011 o cotizaie obligatorie ctre CECCAR n valoare de 16.000 lei. De asemenea, ea se nscrie n Asociaia Internaional de Fiscalitate, o organizaie non-profit avnd ca scop cercetarea n domeniul fiscal, pentru care achit o cotizaie n anul 2011 de 18.000 lei. Determinai suma deductibil la calculul impozitului pe profit aferent acestor cheltuieli, tiind c pentru cursul de schimb se folosete valoarea de 1 euro = 4,2 lei. R: -suma de 16.000 lei este deductibila integral. -contributia la Asociatia Internationala de fiscalitate este deductibila in limita echivalentului in lei a 4.000 euro anual, respectiv: 4000x4,2 lei/euro = 16.800 lei; -diferenta de 1.200 lei (18.000-16.800) fiind nedeductibila. Total cotizatii deductibile =16.000 lei +16.800 lei=32.800 lei. (Art.21(4) lit. s) din CF) 72. O societate comercial a realizat n anul 2011 venituri totale de 250.000 lei i cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o sum de 20.000 lei reprezentnd asigurri de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajai ai si n anul 2011, respectiv 2.000 lei pe angajat. Determinai suma deductibil a cheltuielilor cu asigurrile de pensii facultative, tiind c pentru cursul de schimb se folosete valoarea de 1 euro = 4,2 lei. R: Prime facult. 20.000/10 angajati = 2.000 lei; 400 euro x 4,2 = 1.680/ angajat / an; 1.680 x 10 angajati = 16.800 deductibil 73. O societate comercial a realizat n anul 2011 venituri totale de 250.000 lei, reprezentnd cifra de afaceri, i cheltuieli totale de 175.000 lei. n cadrul acestor cheltuieli sunt incluse i urmtoarele: - suma de 3.300 lei reprezentnd tichete de cre acordate salariailor; - suma de 10.000 lei reprezentnd o burs privat acordat unui student; - suma de 75.000 lei reprezentnd cheltuieli cu salariile personalului; - suma de 5.000 lei reprezentnd impozit pe profit declarat i pltit aferent anului 2011, restul fiind cheltuieli deductibile. Determinai impozitul pe profit aferent anului 2011, precum i diferena de impozit de plat sau de recuperat. R: Tich crese 75.000 x 2% = 1.500 => 3.300-1.500=1.800 nedeductibile Bursa privata integral nedeductibile Prof. impoz = 250.000-175.000+1.800+10.000+5.000=91.800 x 16%=14.688 Mecenat = 250.000 x 3 =750 sau 14.688 x 20%= 2.938 => Impozit datorat = 14.688-750=13.938 Dif. De plata = 13.938-5.000 = 8.938 74. O societate comercial deine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei, amortizat n sum de 20.000 lei. La data de 15 mai 2011 societatea caseaz bunul, obinnd n urma valorificrii prin vnzare a prilor componente suma de 7.000 lei. Comentai deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rmas neamortizat a mijlocului fix. R: Cheltuielile sunt deductibile integral pentru ca s-a realizat un venit corespunzator din vanzare m.f.

75. O soc comercial deine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei, amortizat n sum de 20.000 lei. La data de 15 mai 2011 societatea caseaz bunul, obinnd n urma valorificrii prin vnzare a prilor componente suma de 2.000 lei. Comentai deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea rmas neamortizat a mijlocului fix. R: Cheltuielile cu valoarea rmas neamortizat FISCAL a mijlocului fix casat sunt cheltuieli efectuate n scopul obinerii de venituri impozabile Ca urmare sunt deductibile la calculul impozitului pe profit 76. O societate comercial a nregistrat n cursul anului 2011 o sum de 2.500 lei reprezentnd cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavnd ns contract ncheiat pentru aceast prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit, aceast sum s-a considerat ca fiind nedeductibil ntruct reprezint o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fr a deine contract de prestri servicii, dei s-a constatat c acest serviciu a fost necesar i existau toate documentele justificative care s demonstreze c serviciul a fost efectiv prestat. Decizia luat n urma controlului este corect? Explicai. R: Decizia nu este corecta, deoarece in normele de aplicare a CF prevede ca nu intr sub incidena condiiei privitoare la ncheierea contractelor de prestri de servicii, prevzut de Codul fiscal, serviciile cu caracter ocazional prestate de persoane fizice autorizate i de persoane juridice, cum sunt: cele de ntreinere i reparare a activelor, serviciile potale, serviciile de comunicaii i de multiplicare, parcare, transport i altele asemenea" 77. SC ALFA SRL, pltitoare de impozit pe profit, a efectuat n anul 2011 pli de redevene ctre o persoan juridic nerezident. Conform contractului ncheiat ntre pri suma de plat era de 10.000 lei. Beneficiarul redevenei nu a acceptat reinerea din aceast sum a impozitului pe veniturile nerezidenilor, a crui cot este de 10%, astfel c SC ALFA SRL a calculat ea impozitul, considernd suma de 10.000 lei ca fiind sum net de impozit, si 1-a nregistrat n cheltuielile sale. Determinai suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redevenele pltite nerezidentului i comentai deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit. R: Redeventa neta de impozit = redeventa bruta impozit (10.000) = redeventa bruta -10% * Redeventa bruta = 10.000 /90% = 11.111 lei => impozit = 10% * 11.111 = 1.111 lei Aceast sum va fi nedeductibil la calculul impozitului pe profit. 78. SC ALFA SRL, pltitoare de impozit pe profit, a efectuat n anul 2011 urmtoarele pli de impozit pe profit: - aferent trimestrului 1:2.000 lei; - aferent trimestrului II: 2.500 lei; - aferent trimestrului III: 900 lei. Determinai suma de plat reprezentnd impozitul pe profit aferent trimestrului IV la 25 ianuarie 2012 tiind c SC ALFA SRL nu finalizeaz pn la data de 25 februarie 2012 nchiderea exerciiului financiar 2011. R: La 25.01.2012 plateste impozit la nivelul trim 4 2011, adica 900 lei IMPOZIT VENIT 98. O salariat a unei societi comerciale obine la locul de munc de baz. n temeiul unui contract de munc cu timp normal, urmtoarele venituri, n luna martie 2011: - salariu de baz: 900 lei; - spor de vechime: 15%; -20 tichete de masa in valoare de 8,72 lei/tichet; -un cadou cu ocazia zilei de 8 martie in valoare de 250 lei. Salariata are n ntreinere un copil minor i pe mama sa, care nu obine venituri i este proprietara unui teren agricol n suprafa de 5.000 mp. Determinai venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie i drepturile salariale ncasate de angajat, cunoscndu-se c procentele de contribuii sociale suportate de salariai sunt: CAS - 10,5%, CASS - 5,5%, omaj 0,5%, iar luna martie 2011 a avut 23 de zile lucrtoare pe care salariata le-a lucrat integral (deducerea se rotunjete n sus la 10 lei). R: Spor vechime= 900*15%= 135; tichete cadou care se impoziteaza 250-150=100 lei. Venit brut= 900+135+100 = 1135 Venit net= 1135- (10,5+5,5+0,5)%*1135= 948 Deducere personala= 450*[1- (1135-1000/2000)]= 419,6>>420 lei Baza impozabila= 948-420= 528; Impozit pe venit= 528*16%= 84 Venit net de primit= 948-84= 864; tichete=174,4 lei; cadou 150 lei neimpozabil. 99. O persoan fizic obine la locul de munc de baz un venit net lunar de 1.500 lei i la un loc de munc unde are un contract individual de munc cu timp parial, un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizic lucreaz la locul de munc de baz n perioada ianuarie-septembrie 2010, iar la cellalt loc de munc, n perioada februarie-iunie 2010. tiind c persoana fizic are n ntreinere o persoan i deducerea personal lunar aferent este de 210 lei, determinai: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii pltit de persoana fizic; b) valoarea total a impozitului anual pentru veniturile din valori? R : Imp fc. baz: 16% x (Venit net Deducerea personala) = 16% x (1500-210) = 206 lei/luna Imp timp part.: 16% x Venit Impozabil = 16% x 950 = 152 lei/luna Imp. total: 206 x 9 + 152 x 5 = 1854 + 760 = 2614 lei

Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datoreaz un impozit lunar, final. Deci venitul din salarii nu se ia in calcul la determinarea venitului net anual impozabil. 101.O persoan fizic desfoar activiti de servicii de sonorizare muzical i opteaz pentru impunerea n sistem real. Ea estimeaz c n anul 2011 va realiza urmtoarele venituri: - venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000 lei; - venit din dob aferente disponibilitilor din conturile la vedere prin care se deruleaz ncasrile i plile aferente activitii econ desfurate: 500 lei; - venituri din sponsorizri: 3.000 lei. In aceeai perioad, persoana fizic estimeaz c va realiza urmtoarele cheltuieli: - cheltuieli cu achiziionarea de materiale consumabile i obiecte de inventar: 20.000 lei; - cheltuieli cu chiria spaiului unde i are sediul: 12.000 lei; - cheltuieli cu salariile: 18.000 lei; - cheltuieli privind amenzile datorate autoritilor romne: 1.500 lei: - cheltuieli de protocol: 1.000 lei. Persoana fizic estimeaz c la 1 iunie 2011 va contracta un mprumut n sum de 30.000 lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o alta persoan fizic, la o rat a dobnzii de 20% pe an. Rata dobnzii de referin stabilit de BNR este de 15% pe an. Determinai impozitul pltit sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit n cursul anului la termenele de plat legale. R: V. brut imp = 70.000 + 500 = 70.500 lei - dobnda deductibila : 30.000x 15% x (1/12) = 375 lei / luna; pe 7 luni =375x7=2625 lei - cheltuielile de protocol deduct. = 2% x (70500 20.000 12.000 18.000 2625 )= 2%x17875 =358 lei Total cheltuieli deductibile = 20.000 + 12.000 + 18.000 + 2625+ 358 = 52.983 lei Venit net = Venit brut Cheltuieli deductibile = 70500 52983 = 17.517 lei Impozit pe venit estimat = 17517x 16% = 2803 lei La 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie 2008: plile anticipate = 2803 / 4 = 701 lei. 102. O persoan fizic realizeaz n cursul anului 2011 urmtoarele venituri din drepturi de autor: Luna Tipul de venit Suma (lei) Iunie 2011 Opere literare 2.000 Septembrie 2011 Opere monumentale 5.000 Octombrie 2011 Opere literare 1.000 Determinai venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectual corespunztoare anului 2011 i impozitul sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit pltit n cursul anului, tiind c pe parcursul ntregului an contribuabilul a fost angajat la o societate comercial cu contract individual de munc cu timp ntreg. R: Cum persoana fizic a realizat pe tot parcursul anului i venituri din salarii, ea nu mai pltete nici un fel de contribuii sociale pentru venitul obinut din drepturi de proprietate intelectual Venit net pentru operele literare = (2000+1000) (2000+1000)*20% = 3000 600= 2400 Venit net pentru operele monumentale = 5000 5000*25% = 3750 lei Venitul net anual impozabil = 2400 + 3750 = 6150 lei Pli anticipate: n luna iunie 2008: Impozit = 2.000 x 10% = 200 lei ce trebuie platit pana pe 25 iulie inclusiv. n luna septembrie 2008: Impozit = 5.000x 10% = 500 lei 25 octombre inclusiv n luna octombrie 2008: Impozit = 1.000x 10% = 100 lei 25 noiembrie inclusiv. 103. Studiu de caz: Persoan angajat cu contract individual de munc, cu timp normal: Venitul lunar brut din salarii la funcia de baz (de ncadrare) 1.000 lei Deducere personal (are o persoan n ntreinere) 350 lei Cota de asigurri sociale individuale pentru condiii normale de munc 10.5% Cota de asigurri sociale de sntate suportat de asigurat 5.5% Cota de contribuie a salariailor la bugetul asigurrilor de omaj 0.5% S se calculeze impozitul pe venitul din salarii. R: Venit brut= 1000 Asigurari= 1000* (10,5+5,5+0,5)%= 165 Impozit=1000-165-350= 485*16%= 78 Venit net= 1000-165-78= 757 104. Studiu de caz: Persoan angajat cu contract individual de munc: Venitul lunar brut din salarii la funcia de baz (de ncadrare) 1.000 lei Deducere personal (are o persoan n ntreinere) 350 lei Cota de asigurri sociale individuale pentru condiii normale de munc 10,5%

Cota de asigurri sociale de sntate suportat de asigurat Cota de contribuie a salariailor la bugetul asigurrilor de omaj Cotizaia sindical Contribuii la fondurile de pensii facultative (contribuia la nivelul 30 lei S se calculeze impozitul pe venitul din salarii. R: Venit brut= 1000 Asigurari= 1000*(10,5+5,5+0,5)%= 165 Baza de impozitare= 1000-165-350- 10- 30= 445*16%= 71 Venit net= 1000-165-10-30-71= 724

5,5% 0,5% 10 lei anului nu depete echivalentul n lei a 400 euro)

105. Studiu de caz: Persoan care desfoar activiti n baza unui contract ncheiat conform Codului civil; Venitul brut obinut: 2.000 lei. La ncheierea contractului, persoana nu i-a exercitat opiunea de impozitare a venitului brut pentru impozitul final. S se determine impozitul pe venit reinut la surs de pltitorul de venit. R: Pt ca nu i-a exercitat opiunea de impozitare pt. cota de 16%, atunci platitorul venitului este obligat sa retina un impozit la sursa de 10% reprezentand plati anticipate din veniturile platite. Impozit pe venit =10% *Venit brut obtinut = 10% * 2.000 = 200 lei 106. O pers fizica a obtinut, in luna martie 2011, in baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectuala, venituri in valoare de 2.000 lei. Stabiliti val imp care tb virat statului de catre platitorul de venit in luna aprilie si suma neta incasata de pers fizica. R: Imp venit=10% x 2000 = 200 lei => suma neta incasata = 1800 lei 111. O persoan fizic obine venituri din activiti agricole, fiind impus pe baza normelor de venit. Pentru anul 2011 i s-a stabilit o norm anual de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obinute de persoana fizic n anul 2011 au fost de 200.000 lei, iar cheltuielile au fost de 90.000 lei. Determinai suma impozit pe venit aferent anului 2011 datorat de persoana fizic. R: Impozitul datorat deagricultor. = Norma anuala de venit stabilita * 16% = 75.000 *16% = 12.000 lei. 112. O persoan fizic obine venituri din activiti agricole, fiind impus pe baza normelor de venit. Pentru anul 2011 i s-a stabilit o norm anual de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obinute de persoana fizic n anul 2011 au fost de 200.000 lei, iar cheltuielile au fost de 90.000 lei. Determinai suma impozitului pe venit aferent anului 2011 datorat de persoana fizic i precizai la ce termene trebuie achitat acesta i n ce sume. R: Impozitul pe venit 2011 = Norma anuala de venit stabilita * 16% = 75.000 *16% = 12.000 lei. (12.000/4=3.000) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale 3.000 lei fiecare la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie 113. O persoan fizic obine venituri din activiti agricole, fiind impus pe baza normelor de venit. Pentru anul 2011 i s-a stabilit o norm anual de venit de 75.000 lei. n cursul anului 2011 persoana s-a mbolnvit pentru o perioad de trei luni, avnd pentru aceast perioad certificat medical. Pe baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit, iar administraia financiar a acceptat aceast reducere. Determinai suma impozit pe venit aferent anului 2011 datorat de persoana fizic. R: Determinarea normei de venit aferenta perioadei lucrate=Norma venit /luni*Numar luni efectiv lucrate=75.000/12*9 = 56.250 lei Impozit = 56.250 lei *16% = 9000 lei 114. O persoan fizic obine venituri dintr-o activitate comercial, determinndu-i venitul net n sistemul real. In anul 2011 a realizat venituri din vz mrfurilor de 135.000 lei, chelt cu mrfurile de 89.000 lei, chelt cu cotizaia la Asociaia Comercianilor Romni de 2.000 lei i chelt de protoc de 10.000 lei. Determinai limita de deductibilitate a chelt de protocol. R: chelt prot in limita a 2% din baza de calcul= dif intre venitul brut si chelt deductibile, altele decat chelt de sponsorizare, mecenat, pt acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale: 2% din baza de calcul 135000-89000= 46.000*2%= 920 chelt protocol deductibile 115. O persoan fizic obine venituri dintr-o activitate comercial, determinndu-i venitul net n sistemul real. In anul 2011 a realizat venituri din vnzarea mrfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu mrfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizaia la Asociaia Comercianilor Romni de 2.000 lei i cheltuieli de sponsorizare de 10.000 lei. Precizai regimul cheltuielilor cu sponsorizarea i modul n care acestea influeneaz impozitul pe profit de plat. R: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul 135000-89000=46.000*5%= 2300 sunt deductibile la calculul impozitului pe profit 116. O persoan fizic obine venituri dintr-o activitate comercial, determinndu-i venitul net n sistemul real. In anul 2011 a realizat venituri din vnzarea mrfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu mrfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizaia la Asociaia Comercianilor Romni de 2.000 lei i cheltuieli de protocol de 10.000 lei. Determinai venitul net. R: Baza de calcul=135000-89000= 46000; Chelt protocol deductibile= 46000*2%= 920 cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a 2% din baza de calcul determinat: chelt cotizatii ded= 46000*2%= 920

venit net= venit impoz-chelt deductibile= 135000-89000-920-920= 44.160 => impozit venit = 16%*44.160=7.066 lei. 117. O persoan fizic obine venituri dintr-o activitate comercial, determinndu-i venitul net n sistemul real. In anul 2011 a realizat venituri din vnzarea mrfurilor de 135.000 lei, cheltuieli cu mrfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizaia la Asociaia Comercianilor Romni de 2.000 lei i cheltuieli de sponsorizare de 10.000 lei. Determinai venitul net. R: Baza calcul= 135000-89000= 46.000; Chelt cotizatie ded= 2%*46.000= 920; Chelt sponsorizare ded= 5%* 46.000= 2300 venit net= venit impoz-chelt deductibile=135000-89000-920-2300= 42780 118. O persoan fizic autorizat desfoar o activitate comercial pentru care venitul net se determin n sistem real. La sfritul anului 2011 ea nregistreaz urmtoarele valori n contabilitatea n partid simpl: - venituri din vnzri de mrfuri = 120.000 lei; - cheltuieli cu mrfurile = 80.000 lei; - cheltuieli cu personalul = 5.600 lei; - cheltuieli cu acordarea n bani a unei burse private = 4.800 lei: cheltuieli cu impozitul pe venit pltit anticipat = 1.500 lei. Determinai impozitul pe venit datorat pentru ntregul an 2011. Not: Activitatea desfurat de PFA este independent. R: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul baza de calcul= 120.000-80.000-5.600= 34.400 chekt cu bursa privata ded= 34.400*5%= 1720 venit net= 34.400-1720= 32680 impozit pe venit 2011= 32680*16%= 5.229 119. O persoan fizic autorizat desfoar o activitate comercial pentru care venitul net se determin n sistem real. La sfritul anului 2011 ea nregistreaz urmtoarele valori n contabilitatea n partid simpl: - venituri din vnzri de mrfuri = 120.000 lei; - cheltuieli cu mrfurile = 80.000 lei; - cheltuieli cu personalul = 5.600 lei; - cheltuieli cu acordarea n bani a unei burse private = 4.800 lei; - cheltuieli cu impozitul pe venit pltit anticipat = 1.500 lei. Determinai diferena de impozit de plat sau de recuperat pentru ntregul an 2011. Not: Activitatea desfurat de PFA este independent. R: baza de calcul= 120.000-80.000-5.600= 34.400 chelt cu bursa privata ded= 34.400*5%= 1720 venit net= 34.400-1720= 32680; impozit pe venit 2011= 32680*16%= 5.229 diferenta de impozit de plata= 5229-1500= 3.729 120. O persoan fizic desfoar o activitate pe baza unei convenii ncheiate conform Codului civil cu societatea X SRL. Persoana fizic a optat la ncheierea conveniei pentru impozitarea venitului brut. Determinai impozitul pe venit reinut de societatea X SRL n 2011 dac venitul brut lunar realizat de persoana X este n sum de l .200 lei, iar contractul s-a desfurat pe perioada a 10 luni din anul 2011. R: Impozit = 1200 lei x10 luni x 16%=1920 lei (CF art. 78 i 79) 121. O persoan fizic este angajat la o societate comercial cu contract individual de munc cu timp normal. Pe baza acestuia obine urmtoarele venituri n luna aprilie 2011: - salariu de baz de 2.500 lei; - indemnizaie de conducere de 10% din salariul de baz; - tichete cadou pentru srbtoarea de Pate, n valoare de 150 lei (persoana fizic are un copil minor); - un stimulent n natur reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pre fr TVA de 10 lei/kg; - o indemnizaie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitii, n valoare de 100 lei. Determinai venitul brut al persoanei fizice. R: -daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci: (Varianta de la curs) Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10x1,24=2874 122. O persoan fizic este angajat la o societate comercial cu contract individual de munc cu timp normal. Pe baza acestuia obine urmtoa-rele venituri n luna aprilie 2011: - salariu de baz de 2.500 lei; - indemnizaie de conducere de 10% din salariul de baz; - tichete cadou pentru srbtoarea de Pate, n valoare de 150 lei (persoana fizic are un copil minor); - un stimulent n natur reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pre fr TVA de 10 lei/kg; - o indemnizaie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitii, n valoare de 100 lei. Det deducerea personal care i se poate acorda angajatului n luna aprilie 2011, tiind c are n ntreinere un copil minor. R: 1. Daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10x1,24=2874

Deducere personala : deducerea personala: 350*[1-(2874-1000)/2000]=22,05 => 30 lei 123. O persoan fizic este angajat la o societate comercial cu contract individual de munc cu timp normal. Pe baza acestuia obine urmtoa-rele venituri n luna aprilie 2011: - salariu de baz de 2.500 lei; - indemnizaie de conducere de 10% din salariul de baz; - tichete cadou pentru srbtoarea de Pate, n valoare de 150 lei (persoana fizic are un copil minor); - un stimulent n natur reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pre fr TVA de 10 lei/kg; - o indemnizaie de deplasare pentru o deplasare n interes de serviciu n afara localitii, n valoare de 100 lei. Determinai impozitul pe venit aferent venitului salarial obinut de persoana fizic, n cazul n care considerm cotele de contribuii individuale CAS - 10,5%, CASS - 5,5%, omaj - 0,5% aplicabile la venitul brut (valorile contribuiilor i impozitului se rotunjesc la ntreg). R: Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10x1,24=2874 2874-(10,5% + 5,5% + 0,5%)*2874 = 2400 deducerea personala: 350*[1-(2874-1000)/2000]=22,05 => 30 lei impozit pe venit= 2400-30=2370*16%= 380 124. O persoan fizic ncheie un contract de nchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011, pentru care va obine n anul 2011 un venit de 2.500 lei/lun. La 31.12.2011 proprietarul constat c persoana chiria a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului n valoare de 10.000 lei, n favoarea sa. Determinai impozitul sub form de pli anticipate care va fi achitat pentru venitul din cedarea folosinei bunurilor. R: Pentru a se calcula impozitul sub forma de plati anticipate se determina venitul anual estimativ. Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei Venitul net estimativ= Venitul brut estimatiCota de cheltuaiala forfetara de 25%= 30.00030.000*25% = 30.000-7.500=22.500 lei Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticipative = 22.500*16% = 3.600 lei Platile anticipate de impozit pe venit: 3.600/4 = 900 lei la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie si 15 decembrie 125. O persoan fizic ncheie un contract de nchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obine n anul 2011 un venit de 2.500 lei/lun. La 31.12.2011 proprietarul constat c persoana chiria a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului n valoare de 10.000 lei, n favoarea sa. Det imp anual datorat aferent venitului din cedarea folosinei bunurilor. R: Venitul brut se majoreaz cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor legal, dac sunt efectuate de cealalt parte contractant. Venit net final=Venit brut total-Cota de chelt forfetara de 25%=2.500*12+10.000-25%*(2.500*12+10.000)=40.000-0.25%* 40.000=30.000; Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei 126. O persoan fizic ncheie un contract de nchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obine n anul 2011 un venit de 2.500 lei/lun. La 31.12.2011 proprietarul constat c persoana chiria a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului n valoare de 10.000 lei, n favoarea sa. Det diferena de imp de plat sau de recuperat aferent anului 2011. R: Venitul brut estimativ = 2.500 * 12 luni = 30.000 lei Venitul net estimativ = Venitul brut estimativ Cota ch. forfetara de 25% = 30.000 30.000*25% = 30.000-7.500 = 22.500 Impozitul pe venit anual calculat pt platile anticpative = 22.500*16% = 3.600 lei Venitul net final = Venit brut total - Cota ch. forfetara de 25% = 2.500*12+10.000- 25% * (2.500*12+10.000) = 40.000-0.25*40.000 = 30.000; Impozitul final este = 30.000*16% = 4.800 lei Dupa 31.12.2008 contribuabilul mai are de platit : 4.800-3.600 = 1.200 lei 127. O persoan fizic are ncheiate pentru anul 2011 cinci contracte de nchiriere a unor imobile, n urma crora obine urmtoarele venituri: - pentru primul contract, o chirie de 1.200 lei/lun; - pentru al doilea contract, o chirie de 1.700 lei/lun; - pentru al treilea contract, o chirie de 1.600 lei/lun; - pentru al patrulea contract, o chirie de 2.000 lei/lun; - pentru al cincilea contract, o chirie de 1.900 lei/lun. Care este metoda de determinare a venitului net? R: Daca in anul 2011 a avut 5 sau mai putin de 5 contracte, persoana fizica deduce din venitul brut o cota forfetara de 25%. (Persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui nr mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere la sf anului fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE. Aceste persoane stabilesc venitul net in sistem real, si conduc contabilitatea in partida simpla.); Venit net=Venit brut-16%= 8400lei/luna*12-16%*100.800=100.800-16.128 = 84.672 lei 128. O persoan fizic obine n anul 2011 urmtoarele venituri brute din dobnzi: a) 1.000 lei la un cont curent;( impozabi din 2010) b) 2.000 lei la un depozit pe 3 ani, constituit la 30.10.2008; (impozabil) c) 500 lei la obligaiuni municipale.(neimpozabil)

Determinai impozitul pe veniturile din investiii care i se va reine persoanei fizice. R: 1000*16%= 160 pt contul curent 2000*16%= 320; total = 480 129. O persoan fizic obine n anul 2011 urmtoarele venituri brute din dividende: a) 1.000 lei de la SC ALFA SA; b) 2.000 lei de la SC BETA SA. Determinai impozitul pe veniturile din investiii care i se va reine persoanei fizice. R: Impozitul pe veniturile din investitii = 1.000*16% +2.000*16% = 160 + 320 = 480 lei TEORIE 1. Grupai veniturile de mai jos n impozite directe i impozite indirecte: a) impozitul pe profit; DIRECT b) taxa pe valoarea adugat; INDIRECT c) accizele; INDIRECT d) taxele vamale; INDIRECT e) impozitul pe dividende de la societile comerciale; DIRECT f) impozitul pe venit.DIRECT 2. Se cunosc urmtoarele date din Legile bugetului de stat al Romniei pe anii 2006 i 2007 (- milioane lei -) R: Rata fiscalitatii este un raport intre veniturile fiscale si PIB (Rata fiscalitatii = Venituri fiscale/ PIB) RF2006= 40486,6/344535,5*100= 11,75%; RF2007= 52185,9/ 404708,8*100= 12,89% 3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman. R: CF art.3- Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii: a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain; b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora; d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. 4. Clasificai impozitele dup fond i form. Dezvoltai pe scurt categoriile identificate. R: Dup trsturile de fond i form impozitele se clasific n impozite directe i impozite indirecte. Imp indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum). Imp directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in fct de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de imp prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite . Imp directe sunt ale celor ce realizeaz venitul, el este si cel care platete taxa . n categoria imp directe se cuprind imp reale (imp percepute asupra unor obiecte cldiri, terenuri etc.) i imp personale (pe venit i pe avere). Imp indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului imp, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca imp directe vizeaza venitul si/sau averea, imp indirecte vizeaza cheltuirea acestora. Imp indirecte: TVA, taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru. Imp indirecte = pltitorul le colecteaz de la consumator, pltitorul e diferit de pers. care suport impozitul 5. De cte feluri sunt impozitele directe? R: Reale si personale 1.Imp reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite imp obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. 2.Imp personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pt.care se mai numesc si imp subiective. Imp directe pot fi: imp. pe profit, imp. pe salarii, imp. pe dividende, imp. pe venit micro., imp. pe venit realizat de nerezideni 6. Prin ce se caracterizeaz impozitele reale? R: Imp reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite imp obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. 7. Ce semnific impozitele personale? R: Imp personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil (contribuabilului), motiv pt.care se mai numesc si imp subiective; sunt pe venit, pe avere.

8. Clasificai impozitele dup obiectul impunerii. R:-imp pe avere: care afecteaza bunurile de natura mobiliara sau imobiliara ale contribuabililor (impozitul pe cladiri, pe terenuri, etc). -imp pe venit: care vizeaza veniturile persoanelor fizice sau pe cele ale societatilor comerciale (impozitul pe profit). -imp pe consum (cheltuieli): vizeaza cheltuielile de consum (accizele, tva). Aceasta este asa numita clasificare ec. Prezinta mare nsemnatate pentru ca arata materia asupra careia se aseaza imp (sursa acestora) 9. Ce se nelege prin caracterul obligatoriu al impozitului? R: Caracterul obligatoriu al impozitului rezida n legalitatea acestuia. Efectuarea platii impozitului are loc, deci, prin constrngere (silit), n unele situatii putndu-se ajunge chiar la privare de libertate a contribuabilului rau platnic. 10. Ion Ionescu este un contribuabil persoan fizic, pltind impozit pe venitul din salarii. Nemulumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicit rambursarea impozitului pltit n anul 2010, considernd c suma pltit nu este echivalent cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceast solicitare ntemeiat? Argumentai. R: n schimbul impozitelor platite statului, contribuabilii nu beneficiaza de un contraserviciu imediat si direct din partea acestuia. Contraprestatii aduc impozitele numai dupa un timp si indirect sub forma de utilitati publice pe care le primesc n schimb platitorii. Aceasta caracteristica le deosebeste de taxe care implica un raport de contraprestatie directa. Din acest punct de vedere, impozitele pot fi considerate preturi anticipate stabilite prin constrngere pentru serviciile guvernamentale; cetateanul, platindu-le, dobandeste dreptul de a pretinde statului servicii publice (nu exista nsa echivalenta ntre impozitul platit pentru finantarea serviciilor publice si cuantumul acestora primite n schimb). Totodata, prelevarile de impozite la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlu definitiv si nerambursabil (nerestituirea este din punct de vedere financiar, caci economic si social, partial, se restituie impozitele sub forma serviciilor publice). -nu este intemeiata solicitarea; -caracterul obligatoriu al impozitului; plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si imediata in favoare a contribuabilului. 11. Societatea comercial X SRL vireaz n luna aprilie 2011 suma de 120 lei reprezentnd impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreea Andreescu. Identificai subiectul i obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz. R: Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului. In cazul impozitului pe salarii, subiectul impunerii desemneaza persoana ce obtine venitul sub forma de salariu, in speta salariata Andreescu Andreea. Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata respectiva 12. Mrimea impozitelor datorate de fiecare persoan trebuie s fie cert, nu arbitrar, iar termenele, modalitatea i locul de plat s fie stabilite fr echivoc pentru a fi cunoscute i respectate de fiecare pltitor. Acesta este enunul crui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? R: Principiul certitudinii impunerii, vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea imp datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile de percepere a imp, sumele de plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare platitor. 13. Ce reprezint stopajul la surs? Exemplificai. R: Trana de venit (lei) Cota (%) Pn la 1.500 lei 10% 1.501-2.500 lei 15% 2.501-4.000 lei 25% Peste 4.000 lei 30% Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre agentii economici sau institutii a unei diversitati de impozite. Stopajul la sursa se practica in cazul urmatoarelor venituri: pe veniturile salariale, pe dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din vinzarea bunurilor in consignatia, venituri realizate in baza contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in baza unor contracte de conventii civile, venitul obtinut de persoaba fizica din asociere cu o persoana juridica. 14. Pe baza cotelor progresive simple de mai sus, construii tabelul cotelor progresive compuse. Pn la 1.500 lei 10% R: (1500*10%= 150) 1.501-2.500 lei 15% (2500*15%-150= 225) 225+15%>1.501 2.501-4.000 lei 25% (4000*25%-150-225=625) 625+25%> 2.501 Peste 4.000 lei 30% (4000*30%=1200) 1200+30%> 4001 15. Impozitul pe veniturile din transferul proprietilor imobiliare din patri-moniul personal se calculeaz, n situaia n care imobilul a fost nstrinat ntr-o perioad mai mic de 3 ani de la dobndire, pe baza urmtoarelor cote: Trana de venit (lei) Cota (%) Pn la 200.000 lei 3% Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pentru ceea ce depete 200.000 lei Precizai ce tip de cote de impunere sunt acestea. R: cote progresive compuse

16. Impozitul pe profit se calculeaz prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil. Ce fel de tip de cot de impunere este aceasta? R: Este cota de impunere procentuala proportionala care exprima ponderea marimii impozitului fata de o unitate de impunere, cand una si aceeasi cota de aplica intregii mase impozabile,indiferent de marimea acesteia. 17. Contribuabilul X realizeaz dou venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. i unul de 3.500 u.m., care se impoziteaz separat dup urmtoarele cote de impunere: Trana de venit (u.m.) Cota (%) Pn la 1.500 u.m. 10% 1.501-2.500 u.m. 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depete 1.500 u.m. 2.501-4.000 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depete 2.500 u.m. Peste 4.000 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depete 4.000 u.m. Determinai suma total a impozitului pltit de contribuabilul X. R: I . 1000*10%=10 II. 300+25%*(3500-2500)=550; Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.m 18. Contribuabilul Y realizeaz dou venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. i unul de 3.500 u.m., care se impoziteaz global dup urmtoarele cote de impunere: Trana de venit (u.m.) Cota (%) Pn la 1.500 u.m. 10% 1.501-2.500 u.m. 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depete 1.500 u.m 2.501-4.000 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depete 2.500 u.m. Peste 4.000 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depete 4.000 u.m Determinai suma total a impozitului pltit de contribuabilul Y. R: Venit global = 1.000+3.500 = 4.500 Impozit global = 675 + 30% (4.500-4.000) = 825 21. Se dau urmtoarele tipuri de cheltuieli: - cheltuieli pentru formarea i perfecionarea profesional a persona-lului angajat; DED - cheltuieli de protocol; LIMITAT - cheltuieli cu provizioane; LIMITAT - cheltuieli cu impozitul pe profit; NEDED - cheltuieli cu amenzile datorate autoritilor romne; NEDED - cheltuieli de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei; DED - cheltuieli cu achiziionarea ambalajelor; DED - cheltuieli reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori; LIMITAT - cheltuieli cu mrfurile vndute; DED - cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile. NEDED Clasificai, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli n categoriile: a) cheltuieli deductibile; b) cheltuieli cu deductibilitate limitat; c) cheltuieli nedeductibile. 46. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intr i persoanele juridice romne. Descriei categoriile de persoane juridice romne care datoreaz impozit pe profit, precum i sfera de cuprindere a impozitului datorat de aceste persoane. R: Art 13,14 Codul fiscal n categoria persoanelor juridice pltitoare de impozit pe profit se cuprind: companiile naionale, societile naionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societile comerciale, indiferent de forma juridic de organizare i de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strin sau cu capital integral strin, societile agricole i alte forme de asociere agricol cu personalitate juridic, organizaiile cooperatiste, instituiile financiare i instituiile de credit, fundaiile, asociaiile, organizaiile, precum i orice alt entitate care are statutul legal de persoan juridic constituit potrivit legislaiei romne. Aceste persoane datoreaz impozit asupra profitului impozabil obinut din orice surs, att din Romnia, ct i din strintate. 47. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intr i persoanele juridice strine. Descriei activitile i profitul impozabil pentru care aceste societi datoreaz impozitul pe profit. R: Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: -in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent; -in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane; -in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra prof impozabil aferent acestor venituri.

48. In ce condiii asociaiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate? R: (art 15) sunt scutite de impozit pe profit pentru veniturile obinute din activiti economice, care sunt sau urmeaz a fi utilizate pentru mbuntirea utilitilor i a eficienei cldirii, pentru ntreinerea i repararea proprietii comune. 49. Organizaiile non-profit, organizaiile sindicale i organizaiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit, n anumite condiii, pentru veniturile realizate din activiti economice. Care sunt aceste condiii? R: (art 15 alin 2 )Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. 50. S se prezinte formula general de calcul al impozitului pe profit. R: IP=(Ven.din orice sursa-Chelt.aferente ven-Ven. neimp.+Chelt. neded.)xK%* *K%=16%-regula generala; art.38Cod. fiscal-exceptii, cote diferite Profitul impozabil se calculeaz ca diferen ntre veniturile realizate din orice surs i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug cheltuielile nedeductibile. 52. Ce condiii cumulative trebuie s ndeplineasc o imobilizare corporal pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal? R: Mijl fix este orice imobiliz corp care indeplineste cumulativ urmat conditii: a) este deinut i utilizat n producia, livrarea de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriat terilor sau n scopuri administrative; b) are o valoare de intrare mai mare dect limita stabilit prin hotrre a Guvernului (1800 lei); c) are o durat normal de utilizare mai mare de un an. Pentru imobilizrile corporale care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaz un singur corp, lot sau set, la determinarea amortizrii se are n vedere valoarea ntregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intr n structura unui activ corporal, a cror durat normal de utilizare difer de cea a activului rezultat, amortizarea se determin pentru fiecare component n parte. 53. Prezentai regulile generale pe baza crora se poate stabili regimul de amortizare (linear, degresiv sau accelerat) n cazul mijloacelor fixe. R: ART 24: a) n cazul construciilor, se aplic metoda de amortizare liniar; b) n cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mainilor, uneltelor i instalaiilor, precum i pentru computere i echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar, degresiv sau accelerat; c) n cazul oricrui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar sau degresiv. 54. Cum se calculeaz amortizarea fiscal prin fiecare dintre cele trei metode de amortizare (linear, degresiv i accelerat)? R: n cazul metodei de amortizare liniar, amortizarea se stabilete prin aplicarea cotei de amortizare liniar la valoarea de intrare a mijl fix amortizabil. Cota de amort liniar se calculeaz raportnd numrul 100 la durata normal de utilizare a mijlocului fix. n cazul met de amort degresiv, amort se calculeaz prin multiplicarea cotelor de amort liniar cu unul dintre coeficienii urmtori: a) 1,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 2 i 5 ani; b) 2,0, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este ntre 5 i 10 ani; c) 2,5, dac durata normal de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. Cotele de amortizare determinate de aplic la valoarea rmas de amortizat la finalul fiecrui an de amortizare pn n momentul n care amortizarea anual determinat n sistem regresiv devine mai mic dect raportul ntre valoarea rmas de amortizat i numrul de ani rmai de amortizat, moment n care amortizarea anual devine egal cu raportul menionat anterior. n cazul metodei de amortizare accelerat, amortizarea se calculeaz dup cum urmeaz: a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix; b) pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii rmase de amortizare a mijlocului fix la durata normal de utilizare rmas a acestuia. 55. Incepnd cu anul 2011, ce condiii trebuie ndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoan juridic romn, societatemam, de la o filial a sa situat ntr-un stat membru al Uniunii Europene s fie neimpozabile? R: Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoan juridic romn, societate-mam, de la o filial a sa situat ntr-un stat membru, dac persoana juridic romn ntrunete cumulativ urmtoarele condiii: 1. pltete impozit pe profit, fr posibilitatea unei opiuni sau exceptri; 2. deine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care primete dividendele, 3. la data nregistrrii venitului din dividende deine participaia minim de 10%, pe o perioad nentrerupt de cel puin 2 ani. 56. Dai trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor. R: ART 15: a) cheltuielile cu achiziionarea ambalajelor, pe durata de via stabilit de ctre contribuabil; b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecia muncii i cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munc i a bolilor profesionale; c) cheltuielile reprezentnd contribuiile pentru asigurarea de accidente de munc i boli profesionale, potrivit legii, i cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

d) cheltuielile de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei, produselor sau serviciilor, n baza unui contract scris, precum i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ n categoria cheltuielilor de reclam i publicitate i bunurile care se acord n cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru ncercarea produselor i demonstraii la punctele de vnzare, precum i alte bunuri i servicii acordate cu scopul stimulrii vnzrilor; e) cheltuielile de transport i cazare n ar i n strintate, efectuate de ctre salariai i administratori; f) contribuia la rezerva mutual de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit; h) cheltuielile pentru formarea i perfecionarea profesional a personalului angajat; k) cheltuielile pentru perfecionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, ntreinerea i perfecionarea sistemelor de management al calitii, obinerea atestrii conform cu standardele de calitate; l) cheltuielile pentru protejarea mediului i conservarea resurselor; 57. Care este limita de deduct a chelt cu indemnizaia de deplasare acordat salariailor n Romnia i/sau n strintate? R: (art 21 alin 3) Suma cheltuielilor cu indemnizaia de deplasare acordat salariailor pentru deplasri n Romnia i n strintate este deductibil n limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice. 58. Care este, din punct de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea? R: Chelt cu sponsorizarea nu e deductib fiscal, dar ele se scad din impozitul pe profit datorat n limita minimului dintre urmtoarele 1. 3o/00 din cifra de afaceri; 2. 20% din impozitul pe profit datorat. 59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanii de bun execuie acordate clienilor? R : Sunt deductibile fiscal (art 22) 60. Ce dobnzi si diferente de curs valutar nu intr sub incidenta gradului de ndatorare n ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit? R: Dob si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol - nu intr sub incidenta gradului de ndatorare n ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit. 61. Cum se determin gradul de ndatorare n vederea stabilirii dac sunt deductibile sau nu cheltuielile cu dobnzile? R: (Art 23) Gradul de ndatorare se calculeaz ca raport ntre media capitalului mprumutatcu termen de rambursare mai mare de un an i media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la nceputul anului i la sfritul perioadei pentru care se determin impozitul pe profit. 64. Care este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profit11 R: Pierderea anual, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care i nceteaz existena prin divizare sau fuziune nu se recupereaz de ctre contribuabilii nou-nfiinai sau de ctre cei care preiau patrimoniul societii absorbite, dup caz. n cazul persoanelor juridice strine, pierderea se recuperaz lundu-se n considerare numai veniturile i cheltuielile atribuibile sediului permanent n Romnia. Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit i care anterior au realizat pierdere fiscal intr sub incidena regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. pierderea fiscal anual realizat ncepnd cu anul 2009, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 7 ani consecutivi. 65. Contribuabilii au obligaia de a plti impozitul pe profit la anumite ter-mene i de a depune declaraii de impozit pe profit. Se cere s se menioneze pentru anul 2011 termenele la care se face plata, ca regul i pe categorii de contribuabili, precum i ce fel de declaraii de impozit pe profit se depun i la ce date. R: (1) Plata impozitului se face astfel: a) contribuabilii, societi comerciale bancare, persoane juridice romne, i sucursalele din Romnia ale bncilor, persoane juridice strine, au obligaia de a plti impozit pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflaie pana pe 25 aprilie anul urmator. b) contribuabilii, alii dect cei prevzui la lit. a), au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit trimestrial pn la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul, (4) Organizaiile nonprofit au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit anual, pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul. (5) Contribuabilii care obin venituri majoritar din cultura cerealelor i a plantelor tehnice, pomicultur i viticultur au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit anual, pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul.

Contribuabilii prevzui la alin. (1) lit. b), care definitiveaz pn la data de 25 februarie nchiderea exerciiului financiar anterior, depun declaraia anual de impozit pe profit i pltesc impozitul pe profit aferent anului fiscal ncheiat, pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor 66. Cine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe profit? R: (art 13 )a) persoanele juridice romne; b) persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia; c) pers juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate n Romnia ntr-o asociere fr personalitate juridic; d) persoanele juridice strine care realizeaz venituri din/sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n Romnia sau din vnzarea/cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn; e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne, pentru veniturile realizate att n Romnia ct i n strintate din asocieri fr personalitate juridic; n acest caz, impozitul datorat de persoana fizic se calculeaz, se reine i se vars de ctre persoana juridic romn. f) persoanele juridice cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit legislaiei europene. 67. Care este cota de impunere a profitului n anul fiscal 2011? R: 16%, cu exceptia prevederilor art.38 cod fiscal 68. Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale? R: Rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pn ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz, potrivit legilor de organizare i funcionare. n cazul n care aceasta este utilizat pentru acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form, reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este deductibil la calculul profitului impozabil. Prin excepie, rezerva constituit de persoanele juridice care furnizeaz utiliti societilor comerciale care se restructureaz, se reorganizeaz sau se privatizeaz poate fi folosit pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de aciuni obinut n urma procedurii de conversie a creanelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil 69. Cum se determin impoz pe dividende datorat de un acionar pers juridic, dac plata divid se face n anul fiscal 2011? R: - Impozitul pe divid se stabilete prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividend brut pltit ctre o pers juridic rom - Nu se datoreaz impozit n cazul dividendelor pltite de o persoan juridic romn unei alte persoane juridice romne, dac beneficiarul dividendelor deine minimum 15%, respectiv 10%, ncepnd cu anul 2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plii dividendelor, pe o perioad de min.2 ani mplinii pn la data plii acestora. 79. Care este termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe profit (101) pentru exerciiul financiar 2011? R: 25.04.2012, sau 25.02.2012 pt contribuabilii care definitiveaza situatiile financiare pana la acest termen si nu platesc impozit aferent trim 4 an 2011. 97. Din veniturile enumerate mai jos selectai-le pe cele impozabile n anul 2011 n sensul impozitului pe venit: a) veniturile din dividende; b) veniturile din pensii pentru invalizii de rzboi; c) indemnizaia pentru incapacitate temporar de munc; d) sumele primite sub form de sponsorizare; e) indemnizaia pentru creterea copilului; f) indemnizaia lunar a asociatului unic; g) indemnizaiile din activiti desfurate ca urmare a unei funcii de demnitate public; h) veniturile din cedarea folosinei bunurilor; i) veniturile din drepturile de proprietate intelectual; j) veniturile din j ocuri de noroc. R: Impozabile: a,c,f,h,i,j; Neimpozabile: b,d,e 100. Pentru care dintre veniturile de mai jos, obinute n anul 2011 de o persoan fizic romn cu domiciliul n Romnia, este aceasta obligat s depun declaraie de impunere: a) venituri din drepturi de proprietate intelectual; b) venituri din cedarea folosinei bunurilor; c) venituri din salarii; d) venituri nete determinate pe baz de norme de venit. R: a) venituri din drepturi de proprietate intelectual si b) venituri din cedarea folosinei bunurilor 107. Cine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe venit? R: Contribuabili (art 39): a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfoar o activitate independent prin intermediul unui sediu permanent n Romnia; c) persoanele fizice nerezidente care desfoar activiti dependente n Romnia

108. Care este sfera de cuprindere n cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente romne cu domiciliul n Romnia? R: Impozitul pe venit n cazul persoanelor fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia se aplic asupra veniturilor obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei. 109. Care sunt condiiile care trebuie ndeplinite de o persoan pentru a ti considerat n ntreinere din punctul de vedere al deducerii personale care se acord salariailor? R: Persoana n ntreinere poate fi soia/soul, copiii sau ali membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soului/soiei acestuia pn la gradul al doilea inclusiv, ale crei venituri, impozabile i neimpozabile, nu depesc 250 lei lunar. Nu sunt considerate persoane aflate n ntreinere: a) persoanele fizice care dein terenuri agricole i silvice n suprafa de peste 10.000 mp n zonele colinare i de es i de peste 20.000 m2 n zonele montane; b) persoanele fizice care obin venituri din cultivarea i din valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor n sere, n solarii special destinate acestor scopuri i/sau n sistem irigat, din cultivarea i din valorificarea arbutilor, plantelor decorative i ciupercilor, precum i din exploatarea pepinierelor viticole i pomicole, indiferent de suprafa. 110. Potrivit legislaiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice, care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraia de impunere (Formularul 200)? R: Categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaratia privind venitul realizat sunt: -venituri din activitati independente (activit comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuala) -venituri din cedarea folosintei bunurilor; -venituri din activitati agricole determinate in sistem real; Declaratia privind venitul realizat se completeaza si pentru castigul net/ pierderea neta anuala, generate de: -tranzactii cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; -operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen. 130. Cine are obligaia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobnzi obinute de persoane fizice? R: Pentru veniturile sub form de dobnzi, impozitul se calculeaz i se reine de ctre pltitorii de astfel de venituri la momentul nregistrrii n contul curent sau n contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rscumprrii, n cazul unor instrumente de economisire. n situaia sumelor primite sub form de dobnd pentru mprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaz la momentul plii dobnzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobnzi se face lunar, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare MICROINTREPRINDERI 80. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor realizeaz urmtoarea situaie a veniturilor, desprins din balana lunii martie 2011: Tip venit Valoare cumulat de la nceputul anului (lei) Venituri din vnzarea mrfurilor 10.000 Venituri din producia de imobilizri corporale 2.000 Venituri din cedarea activelor fixe 7.000 Venituri din provizioane 500 Venituri din dobnzi 50 Venituri din diferene de curs valutar 70 Venituri din despgubiri acordate de societile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 200 In luna februarie societatea comercial achiziioneaz i pune n funciune o cas de marcat n valoare de 500 lei. Determinai impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru trimestrul 12011. R: 19.820-2.000-500-200=17.120-500 (casa de marcat)=16.620*3%= 499 lei 3%*(10.000+7.000+50+70-500)= 499 lei 81. Trei societi comerciale prezint urmtoarea situaie la 31.12.2011: Indicator Societatea A Societatea B Societatea C Ob.activ Comer cu articole de mbrcminte Jocuri de noroc Prestri servicii coafur Tipul capitalului social Integral privat Integral privat Integral privat Venituri (lei) 250.000 300.000 480.000 Numr de salariai 10 4 5 Considernd c la 31 decembrie 2011 cursul leu/euro este de 4,2 lei/euro. care dintre societile de mai sus se pot ncadra pentru anul 2012 la categoria pltitor de impozit pe veniturile microntreprinderilor, avnd n vedere c niciuna dintre ele nu a mai fost ncadrat n aceast categorie? R: Prima are mai mult de 9 angajati- nu se incadreaza A doua are ca activitate jocurile de noroc- nu se incadreaza

A treia realizeaza venituri peste 100.000 eur- nu se incadreaza (480.000/4,2=114.286 eur) 82. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trimestrul I 2011 venituri impozabile n valoare de 200.000 lei i cheltuieli totale de 150.000 lei. S se calculeze impozitul pe venit. R: 200.000*3%= 6000 83. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trimestrul 12011 venituri totale impozabile n valoare de 18.000 lei. n cursul lunii februarie, aceasta achiziioneaz i pune n funciune o cas de marcat fiscal n valoare de 1.500 lei. S se calculeze impozitul pe venit aferent trimestrului 12011. R: 18.000-1.500= 16.500*3%=495 84. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor j nregistrat n trimestrul 12011 urmtoarele venituri: Venituri din vanzarea produselor finite 12.000 lei Venituri din dobanzi 200 lei Venituri din variatia stocurilor 1.000 lei Venituri din producia de imobilizri corporale i necorporale 700 lei. S se determine impozitul pe venit. R: Nu sunt impozabile venituri din producia de imobilizri corporale i necorporale Imp= 3%*(12.000+200)=366 lei 85. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor achiziioneaz i pune n funciune n cursul lunii februarie 2011 o cas de marcat fiscal n valoare de 1.400 lei. Balana la 31 martie 2011 nregistreaz urmtoarele venituri: Venituri din comercializarea mrfurilor 10.000 lei Venituri din dobnzi 100 lei Venituri din provizioane 200 lei S se determine impozitul pe venit. R: Determ bazei de calcul pt imp pe venit=10.000 lei+100 lei-1400 lei= 8700 lei. Determinarea imp pe venit = 8700*3%= 261lei 86. In cazul cror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe venitul microntreprinderilor? R: Pentru anul 2011, persoanele juridice romne pot opta pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor dac ndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condiiile prevzute : a) realizeaz venituri, altele dect: desfoar activiti n domeniul bancar; desfoar activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste domenii; desfoar activiti n domeniile jocurilor de noroc, consultanei i managementului; au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste 250 de angajai. b) are de la 1 pn la 9 salariai inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei al 100.000 euro; d) capitalul social al acesteia este deinut de persoane, altele dect statul i autoritile locale 87. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2011 n cazul pltitorilor de impozit pe veniturile microntreprinderilor? R: Cota de impozitare pe veniturile microntreprinderilor este 3%.(art 112 cod fiscal) 88. Cum se determin baza impozabil aferent impozitului pe venitul microntreprinderilor? R: Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs, din care se scad: a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; b) veniturile aferente costurilor serviciilor n curs de execuie; c) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale; d) veniturile din subvenii de exploatare; e) veniturile din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare; f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de ntrziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ; g) veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. (2) n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a acestora se deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse n funciune, potrivit legii. 89. O societate comercial, nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor, obinnd venituri din prestri servicii reparaii auto, nregistreaz urmtoarele valori ale veniturilor i cheltuielilor lunare n anul 2011: - lei, valori lunare Luna Ianuarie Februarie Martie April Mai Iunie

Venituri Cheltuieli

75.000 50.000

59.000 45.000

85.000 35.000

65.000 50.000

75.000 45.000

56.000 25.000

Se tie c evoluia cursului de schimb leu/euro nregistrat n ultima zi a lunii a fost: lei/euro, n ultima zi a lunii Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Curs de schimb 4,2345 4,3256 4,3167 4,2915 4,3056 4,2915 Considernd valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2010 de 4,3213 lei/euro, precizai dac societatea i poate menine statutul de pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor n primul semestru al anului 2011. R: Pentru a verifica daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, veniturile obtinute in cursul anului fiscal nu trebuie sa depaseasca echivalentul a 100.000 euro, cursul de de schimb pentru determinarea echivalentului n euro este cel de la nchiderea exerci iului financiar precedent. In acest context verificam daca veniturile cumulate la sfarsitul primului semestru depasesc echivalentul de 100.000 de euro. Total venituri semestrul I: 75.000+59.000+85.000+65.000+75.000+56.000 lei = 415.000lei , aproximativ 96036 euro. In acest context pentru primul semestru al anului 2012 societatea isi poate mentine statutul de platitoare pe veniturile microintreprinderilor. Impozitul de plata pentru primele doua trimestre ale anului 2012 = 415.000*3% = 12.450 lei 90. O societate comercial, nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor, obinnd venituri din prestri servicii reparaii aulo. nregistreaz urmtoarele valori ale veniturilor i cheltuielilor lunare n anul 2011: - lei, valori lunare Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000 Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000 Se tie c evoluia cursului de schimb leu/euro nregistrat n ultima zi a lunii a fost: - lei/euro, n ultima zi a lunii Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Curs de schimb 4,2345 4,3256 4,3167 4,2915 4,3056 4,2915 Considernd valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2010 de 4,3213 lei/euro, precizai suma impozitului pe care trebuie s il plteasc societatea pentru primele dou trimestre ale anului 2011 (impozit pe profit sau impozit pe veniturile microntreprinderilor). R: Pentru a verifica daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, veniturile obtinute in cursul anului fiscal nu trebuie sa depaseasca echivalentul a 100.000 euro, cursul de de schimb pentru determinarea echivalentului n euro este cel de la nchiderea exerci iului financiar precedent. In acest context verificam daca veniturile cumulate la sfarsitul primului semestru depasesc echivalentul de 100.000 de euro. Total venituri semestrul I: 75.000+59.000+85.000+65.000+75.000+56.000 lei = 415.000lei , aproximativ 96036 euro. In acest context pentru primul semestru al anului 2012 societatea isi poate mentine statutul de platitoare pe veniturile microintreprinderilor. Impozitul de plata pentru primele doua trimestre ale anului 2012 = 415.000*3% = 12.450 lei 91. O societate comercial care are ca obiect principal de activitate activiti de consultan pentru afaceri i management" poate fi pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor? R: Conform art 1222 din CF, (6) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu pers juridice romne care: a) desfoar activiti n domeniul bancar; b) desfoar activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste domenii; c) desfoar activiti n domeniile jocurilor de noroc, consultanei i managementului; d) au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste 250 de angajai 92. O societate comercial, nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor, obinnd venituri din prestri servicii reparaii auto i consultan pentru afaceri, nregistreaz urmtoarele valori ale veniturilor i cheltuielilor n anul 2011: - lei, valori cumulate de la nceputul anului Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Venituri din prestri servicii 15.000 35.000 50.000 77.000 107.000 115.000 Venituri din consultan 5.000 10.000 11.000 15.000 20.000 25.000 Cheltuieli deductibile 8.000 12.000 27.000 39.000 55.000 76.000 Precizai suma impozitului pe care trebuie s l plteasc societatea pentru primele dou trimestre ale anului 2011 (impozit pe profit sau impozit pe veniturile microntreprinderilor). R: Firmele cu obiect de activitate consultanta in afaceri nu pot opta pt impozit pe venitul micro, ea va plati imp pe profit astfel: la sfritul primului trimestru societatea trebuie sa plteasc (50.000+11.000-27.000) *0,16 = 5.440 In trimestrul al doilea societatea va avea de plat: (115.000+25.000-76.000)*0.16 -5440 = 10.240-5440= 4800 93. O societate comercial, nregistrat ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor, obinnd venituri din prestri servicii reparaii auto i consultan pentru afaceri, nregistreaz urmtoarele valori ale veniturilor n anul 2011:

- lei, valori cumulate de la nceputul anului Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Venituri din prestri servicii 15.000 35.000 50.000 77.000 107.000 115.000 Venituri din consultan 5.000 10.000 11.000 35.000 110.000 135.000 Cheltuieli deductibile 10.000 15.000 33.000 45.000 55.000 85.000 Precizai suma impozitului pe care trebuie s l plteasc societatea pentru primele dou trimestre ale anului 2011 (impozit pe profit sau impozit pe veniturile microntreprinderilor). R : Conform codului fiscal si normelor de aplicare a codului fiscal microntreprinderile care n cursul unui trimestru ncep s desf oare activiti de natura celor prevzute la art. 1122 alin. (6) din Codul fiscal datoreaz impozit pe profit lund n calcul veniturile i cheltuielile nregistrate ncepnd cu trimestrul respectiv. In acest context pentru cele doua trimestre le societatea nu va mai putea s i pstreze statutul de pltitor pe veniturile microntreprinderilor si ncepnd cu trimestrul I va plti impozit pe profit. n acest context la sfritul primului semestru societatea trebuie s plteasc (50.000+11.000-33.000) *0,16 = 4.480 In semestrul 2 societatea va avea de plata: (115.000+135.000-85.000)*0.16 4.480 = 26.400-4.480 = 21.920 94. O societate comercial se nfiineaz n anul 2011 ca pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor. Exerciiul financiar al anului 2011 nregistreaz o pierdere de 2.000 lei. n 2012 aceasta trece la regimul de pltitoare de imp pe profit. Poate societatea s i recupereze, n scopul calculrii imp pe profit pe anul 2012, pierderea nregistrat n anul 2011? R: Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit i care anterior au realizat pierdere fiscal intr sub incidena prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozit pe profit. Aceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderii fiscale i limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dup caz. pierderea fiscal anual realizat ncepnd cu anul 2009, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. 95. Precizai care sunt cheltuielile care pot fi sczute din baza impozabil in scopul calculrii impozitului pe veniturile microntreprinderilor. R: n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a acestora se deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse n funciune, potrivit legii 96. Precizai trei tipuri de venituri care nu intr n baza impozabil n scopul calculrii impozitului pe veniturile microntreprinderilor. R: Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs, din care se scad: a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; b) veniturile aferente costurilor serviciilor n curs de execuie; c) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale; d) veniturile din subvenii de exploatare; e) veniturile din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare; f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti de ntrziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ; g) veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. IMPOZITE SI TAXE LOCALE IMPOZITUL PE CLADIRI 131. O persoan fizic deine ca locuin de domiciliu o cas n Bucureti cu o valoare impozabil de 806 lei/mp i cu o suprafa util de 80 mp, construit n anul 2005. La 15 aprilie 2011 persoana fizic mai achiziioneaz tot n Bucureti un apartament ntrun bloc cu dou etaje i 5 apartamente, cu o suprafa desfurat de 50 mp, cu o valoare impozabil de 806 lei/mp, construit n anul 2006. ncepnd cu 1 iulie 2011, persoana fizic d spre nchiriere noul apartament, pentru care ncheie un contract de nchiriere pe trei ani. Coeficientul de corecie este 2,60. Determinai imp pe cldiri care trebuie pltit de persoana fizic separat pentru cas i pentru apartament, pentru anul 2011. R: Pentru casa Suprafaa desfurat construit = 80x 1,2 = 96 mp Valoarea impozabil = 96 x 806 = 77.376 lei Coeficientului de corecie =>Valoarea impozabil = 77.376 x 2,60 = 201.177,60 lei Vechimea casei este de numai 2 ani => nu va beneficia de reducerea valorii impozabile Pas 5. Aplicarea majorrii datorate suprafeelor mari Suprafaa construit nu depete 150 mp, nu se aplica majorare datorit suprafeei mari. Impozit anual = 201.177,60 x 0,1% = 202 lei; Impozitul de plat = impozitul anual = 202 lei Pentru apartament Suprafaa desfurat construit = 50 mp Valoarea impozabil = 50x 806 = 40.300 lei

Valoarea impozabil = 40.300 x 2,60 = 104.780 lei Pentru c vechimea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizic nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorit anului terminrii. Deoarece suprafaa construit nu depete 150 mp, nu se va aplica majorare datorit suprafeei mari. Impozit anual = 104.780 x 0,1% = 105 lei Pentru apartament se va plti impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adic pentru 8 luni. ns pentru cel de-al doilea imobil valoarea impozitului se majoreaz cu 65%, ntruct este prima cldire n afara celei dedomiciliu. Impozitul de plat = 105x 8/12x 1,65= 116 lei. 132. O societate comercial are nregistrat n contabilitate o cldire cu o valoare de inventar de 800.000 lei, amortizat integral. Cota de impozit stabilit prin hotrre a consiliului local este de 0,5%. Determinai impozitul pe cldire care trebuie pltit de respectiva societate comercial. R: Valoarea impozabil = valoarea de intrarea a cldirii. n cazul cldirilor amortizate integral, valoarea imp. se reduce cu 15% Valoarea impozabil = 800.000 x (100% - 15%) = 680.000 lei Impozitul pe cldiri = 0,5% x 680.000 = 3.400 lei 136. O persoan fizic deine n proprietate ntr-un ora, n anul fiscal 2011. un apartament situat ntr-un imobil cu dou etaje, fiecare etaj cu doua apartamente, construit n anul 1990, cu pereii din beton armat, cu instalaii de ap, canalizare, electrice i de nclzire, n suprafa construit desfurat de 57 m2. Localitatea unde se afl imobilul a fost ncadrat la rangul II, zona D, cu un coeficient de corecie de 2,10. Stabilii impozitul pe cldire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2011, tiind c valoarea impozabil unitar a fost stabilit de consiliul local la 806 lei/m2, iar plata impozitului se face integral pn la data de 31 martie 2011 (prin hotrrea consiliului local, pentru plata anticipat a imp pe cldiri se acord bonificaia maxim prevzut n Codul fiscal, de 10%). R: Impozit anual=57x806x2.1x0.1%=97 lei; Bonificatie=97 x10%= 10 lei; Impozit de plata=97-10 = 87 lei. 138. Cine datoreaz impozitul pe cldiri, respectiv taxa pe cldiri? R: Impozitul pe cldiri este datorat de proprietarii cldirilor. Taxa pe cldiri este datorat de persoanele juridice care au concesionate, nchiriate, primite sau luate n folosin cldiri proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale. 139. Cum se calculeaz imp pe cldiri n cazul n care proprietarul este o pers fizic ce deine n proprietate doar o cldire? R: n cazul pers fizice, imp pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabil a cldirii. Valoarea impozabil a cldirii, exprimat n lei, se determin prin nmulirea suprafeei construite desfurate a acesteia, exprimate n metri ptrai, cu valoarea impozabil corespunztoare, exprimat n lei/m2 (ajustat cu un coeficient de corecie n funcie de rangul localitii i zona n cadrul localitii). n cazul unui apartament amplasat ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i 8 apartamente, coeficientul de corecie se reduce cu 0,10. Valoarea impozabil a cldirii,se reduce n funcie de anul terminrii acesteia, dup cum urmeaz: -cu 20%, pentru cldirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin; -cu 10%, pentru cld care are o vechime cuprins ntre 30 i 50 de ani inclusiv, la data de 1ianuarie a anului fiscal de referin. n cazul cldirii utilizate ca locuin, a crei suprafa construit depete 150 de metri ptrai, valoarea impozabil a acesteia se majoreaz cu cte 5% pentru fiecare 50 metri ptrai sau fraciune din acetia. Dac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu pot fi efectiv msurate pe conturul exterior, atunci suprafaa construit desfurat a cldirii se determin prin nmulirea suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de transformare de 1,20. Daca locuinta este situata la subsol, mansarda si are destinatie de locuit, valoarea impozabila este de 75% Daca locuinta este situata la subsol, mansarda si nu are destinatie de locuit, valoarea impozabila este de 50% 140. Cum se calculeaz impozitul pe cldiri n cazul unei persoane juridice? R: n cazul pers juridice, imp pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cldirii. Cota de impozit se stabilete prin hotrre a consiliului local i poate fi cuprins ntre 0,25% i 1,50%inclusiv. n cazul unei cldiri care nu a fost reevaluat n ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin, cota impozitului pe cldiri se stabilete de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureti ntre 5% i 10% i se aplic la valoarea de inventar a cldirii nregistrat n contabilitatea persoanelor juridice, pn la sfritul lunii n care s-a efectuat prima reevaluare. n cazul unei cldiri a crei valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii, valoarea impozabil se reduce cu 15%. 141. Care este scadena de plat a impozitului pe cldiri? R: 31 martie i 30 septembrie 146. O persoan fizic deine ca prim locuin, n afara celei de domiciliu, o proprietate n mediul urban, avnd o suprafa util de 60 m2, iar valoarea impozabil unitar 806 lei/m2. La subsol, cldirea are o pivni nelocuibil, proprietatea contribuabilului, cu o suprafa util de 8 m. Cldirea a fost construit n anul 1950, fiind achiziionat de contribuabil la data de 25 ianuarie 2011. Coeficientul de corecie pozitiv a valoni impozabile este 2,6, iar apartamentul este situat ntr-o cldire cu 3 niveluri i 9 apartamente. Determinai impozitul pe cldiri de plat n 2011 pentru aceast proprietate a contribuabilului. R: Pentru locuinta:

S desfasurata= 60*1.2=72 mp Reducere coeficient corectie (> de 8 apartamente) >>2.6-0.1=2.5 Stabilire valoare impozabila: 72mp*806lei/mp=58032 lei; 58032*2.5=145080 lei Reducere 20% vechime>50 ani >>> 145080-20%=116064 Calcul impozit anual= 116064*0.1%=117.07>>>116 lei Majorare prima locuinta in afara de cea de domiciliu: 116*1.65=191.4>>> 191 lei / an 191/12=15,92 >>> 16 lei /luna; 16*11 luni= 176 lei pt anul 2011 Pentru pivnita: Suprafata desfasurata =1.2*8 mp = 9.6 mp 9.6*(806/2)=3868.8 lei 3868.8*0.1%=3.87>>> 4 lei impozit datorat pentru pivnita pt. 2011; 4/12=0.33 lei/luna 0.33*11= 3.67>>>4 lei pt anul 2011 147. O societate comercial cu sediul n Bucureti deine n proprietate o cldire cu o suprafa construit desfurat de 200 m2, avnd o valoare contabil (de inventar) de 75.000 lei recuperat integral pe calea amortizrii. Cota de impozit pe cldiri stabilit de ctre consiliul local a fost de 1%. S se determine impozitul pe cldire anual datorat de persoana juridic. R: Reducere valoare impozabila cu 15%>> 75.000*0.85=63.750; Impozit=63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire annual 148. O societate comercial cu sediul n Bucureti deine n proprietate o cldire cu o suprafa construit desfurat de 200 m2. Cldirea a fost reevaluat ultima dat n anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cldiri stabilit de ctre consiliul local a fost de 1% pentru cldirile reevaluate i de 10% pentru cldirile nereevaluate. S se determine impozitul pe cldire anual datorat de persoana juridic n 2011. R: 150.000*10%=15.000 lei 149. O societate comercial cu sediul n Bucureti deine n proprietate o cldire cu o suprafa construit desfurat de 200 m2. Cldirea a fost reevaluat ultima dat n anul 2008 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cldiri stabilit de ctre consiliul local a fost de 1% pentru cldirile reevaluate i de 10% pentru cldirile nereevaluate. S se determine impozitul pe cldire anual datorat de persoana juridic n 2010. R: 150.000*1%=1.500 lei 155. O persoan fizic deine o cldire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind i locuina de domiciliu. tiind c imobilul a fost achiziionat la data de 15 februarie 2008 i a fost vndut la data de 12 noiembrie 2010, determinai impozitul de plat n 2010 i n 2011. R: Pentru anul 2010, persoana datoreaza imp de la 1 ianuarie pana la 31 noiembrie >>11 luni; 2010=1000 x 11/12 = 916,66 = 920 Pentru anul 2011, persoana nu datoreaza impozit deoarece a vandut cladirea; 2011= impozit 0 156. In conformitate cu prevederile Codului fiscal - Impozite i taxe locale", exist categorii de cldiri scutite la plata impozitului pe cldiri? Dac da, care sunt principalele categorii de cldiri (precizai minim cinci categorii)? R: 1. cldirile proprietate a statului, a unittilor administrativ-teritoriale sau a oricror institutii publice, cu exceptia ncperilor care sunt folosite pentru activitti economice, altele dect cele desfsurate n relatie cu persoane juridice de drept public; 2. cldirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectur sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia ncperilor care sunt folosite pentru activitti economice; 3. cldirile care, prin destinatie, constituie lcasuri de cult, apartinnd cultelor religioase recunoscute oficial n Romnia si componentelor locale ale acestora, cu exceptia ncperilor care sunt folosite pentru activitti economice; 4. cldirile care constituie patrimoniul unittilor si institutiilor de nvtmnt de stat, confesional sau particular, autorizate s functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia ncperilor care sunt folosite pentru activitti economice; 5. cldirile unittilor sanitare publice, cu exceptia ncperilor care sunt folosite pentru activitti economice. 157. n conformitate cu prevederile Codului fiscal - Impozite i taxe locale", deinerea de ctre o persoan fizic a mai mult de dou cldiri n pro-prietate o oblig pe aceasta la plata unui impozit diferit fa de situatia n care deine o singur cldire? Dac da, care este majorarea de impozit i n ce condiii? R: Persoanele fizice care au n proprietate dou sau mai multe cldiri datoreaz un impozit pe cldiri, majorat dup cum urmeaz: a) cu 65% pentru prima cldire n afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua cldire n afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 300% pentru a treia cldire i urmtoarele n afara celei de la adresa de domiciliu. (2) Nu intr sub incidena alin. (1) persoanele fizice care dein n proprietate cldiri dobndite prin succesiune legal. IMPOZITUL PE TERENURI 133. O instituie de nvmnt preuniversitar deine un teren n intravilan destinat construciilor, n suprafa de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupai de o cldire. Valoarea impozabil a terenului este de 7.408 lei/ha. Determinai impozitul pe teren datorat bugetului local.

R: Terenurile aparinnd instituiilor de nvmnt preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren 134. Care sunt bonificaiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren, n conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal - Impozite i taxe locale"? R: Conform legii se poate acorda o bonificaie pentru plata cu anticipaie a impozitului pe teren, datorat pentru ntregul an de ctre contribuabili, pn la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de pn la 10%, cu condiia ca ea s fie stabilit prin Hotrre a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2). 142. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxei pe teren? R: Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora. Taxa pe teren este datorat de persoanele care au concesionate, nchiriate, primite sau luate n folosin cldiri proprietate public sau privat a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale. 143. Cum se fundamenteaz impozitul pe teren pentru un teren situat n intravilan, la alt categorie de folosin dect cea de teren pentru construcii? R: n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la alt categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii, impozitul pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se nmulete cu un coeficient de corecie. 152. O persoan fizic deine ncepnd cu 10 aprilie 2011 un teren arabil de 10 hectare n extravilan n zona A. Determinai impozitul de plat dac impozitul unitar este de 43 lei/ha, iar coeficientul de corecie este de 5,00. R: 10 ha*43*5=2150 lei/an; 2150/12=179.17 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2011>>> 8 luni 8*179.17=1.433 lei impozit de plata pentru anul 2011, termen de plata 30 septembrie 153. O persoan fizic deine ncepnd cu 10 iunie 2011 un teren arabil n intravilan de 10 hectare. Determinai impozitul de plat dac impozitul unitar este de 39 lei/ha, iar coeficientul de corecie este de 3,00. R: 10ha*39*3= 1170 ; imp 1170/12= 97.5* 6= 585 de plata pt anul 2011 pana pe 30 septembrie IMPOZITUL AUTO 135. O persoan fizic deine un autoturism cu o capacitate cilindric de 2.400 cm3. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 72 lei / 200 cm3. tiind c persoana fizic a achiziionat automobilul pe data de 18 februarie 2011, determinai cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plat ctre bugetul local pentru anul 2011. R: Baza impozabil = 2400/200 = 12 fraciuni de 200cm3 Impozitul asupra mijloacelor de transport = 72 x 12 = 864 lei Numr luni n care autoturismul a fost deinut = 10 Taxa asupra mijloacelor de transport de plat = 864x 10/12 = 720 lei 137. In anul fiscal 2011, o persoan fizic deine n proprietate un autoturism nmatriculat n Romnia, cu o capacitate cilindric de 1.895 cm3. Calculai impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar tiind c valoarea impozitului unitar este stabilit de consiliul local la 18 lei / 200 cm3 sau fraciune de capacitate, iar plata impozitului se face integral pn pe 31 martie 2011 (prin hotrrea consiliului local, pentru plata anticipat a impozitului pe cldiri se acord bonificaia maxim prevzut n Codul fiscal, de 10%). R: Nr uniti de 200 cm3 = 1895/200=10; Imp anual=10x18=180 lei; Bonificaie=180x10%=18 lei; Imp de plat=18018=162 lei 144. Care sunt contribuabilii n cazul impozitului asupra mijloacelor de transport? R : Orice persoan care are n proprietate un mijloc de transport care trebuie nmatriculat n Romnia datoreaz o tax anual pentru mijlocul de transport, cu excepia cazurilor n care n prezentul capitol se prevede altfel n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga durat a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz de locatar 145. Cum se stabilete cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport n cazul autovehiculelor? R: Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaz n funcie de capacitatea cilindric a acestuia, prin nmulirea numrului de uniti de 200 de cm3 sau fraciuni din acestea (determinate prin mprirea capacitii cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la ntreg prin adugare) cu impozitul unitar. 150. O persoan fizic deine ncepnd cu luna decembrie 2010 un autoturism cu o capacitate cilindric de 1.820 cm3. Determinai imp pe mijloacele de transport aferent anului 2011 n condiiile n care imp unitar este de 18 lei / 200 cm3. R: 1820/200= 9.1 >>> 10 fractiuni => imp = 10*18=180 lei 151. O persoan fizic deine un autoturism cu o capacitate cilindric de 2.620 cm3, achiziionat la data de 20 mai 2011. Impozitul unitar este de 144 lei/200 cm3. Determinai impozitul de plat n 2011.

R: 2620/200= 13.1 >>> 14 fractiuni => imp= 144*14= 2016* 7/12 (iunie-dec) = 1176 impozit 2011 154. O persoan fizic deine un autoturism cu o capacitate cilindric de 1.897 cm3, achiziionat la data de 20 mai 2010. La 15 iunie 2011 persoana fizic vinde autoturismul. Imp unitar este de 18 lei / 200 cm3. Determinai imp de plat datorat de noul proprietar n 2010 i n 2011. R: 1897/200=9.49 fractiuni>>> 10 fractiuni a) pt vechiul proprietar (cel care vinde auto): Pentru anul 2010, persoana datoreaza impozit pt 6 luni (iun-dec 2010) = 10*18*6/12 = 90 Pentru anul 2011, persoana datoreaza impozit pt 6 luni (ian-iun 2010) = 10*18*6/12 = 90 b) pt vechiul proprietar (cel care cumpara auto in 2011): Pentru anul 2010, persoana nu datoreaza impozit nu detine inca auto Pentru anul 2011, persoana datoreaza impozit pt 6 luni (iul-dec 2011) = 10*18*6/12 = 90 158. In conformitate cu prevederile Codului fiscal - Impozite i taxe locale", exist categorii de mijloace de transport scutite la plata impozitului? Dac da, care sunt principalele categorii de mijloace de transport? R: Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplic pentru: a) autoturismele, motocicletele cu ata i mototriciclurile care aparin persoanelor cu handicap locomotor i care sunt adaptate handicapului acestora; b) navele fluviale de pasageri, brcile i luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul n Delta Dunrii, Insula Mare a Brilei i Insula Balta Ialomiei; c) mijloacele de transport ale instituiilor publice; d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri n regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri n afara unei localiti, dac tariful de transport este stabilit n condiii de transport public; e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale n vigoare. ACCIZE 168. O societate comercial, A, produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticl la un pre de producie de 8 lei/sticl. Societatea A vinde ctre societatea B cele 2.000 de sticle n luna aprilie. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl produs, iar cursul de schimb este de 4,2688 lei/euro. Determinai valoarea accizei i a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie s le declare societatea B la administraia financiar, dac B nu mai realizeaz nicio alt operaiune n luna aprilie. R: Societatea B este comerciant, nu productor, ca urmare ea nu are obligaii declarative n ceea ce privete accizele. Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie s determinm preul fr TVA la care B va cumpra de la A. Acest pre = Pre de producie + Acciza Pre de achiziie fr TVA = (2.000 x 8) + (34,05 x 4,2688 x 2.000 x 0,75 / 100) = 16.000 + 2180,29 = 18.180,29 lei TVA deductibil = 18.180,29 x 24% = 4.363 lei Deci societatea trebuie s declare un TVA de recuperat de 4.363 lei. 218. Un agent economic import din America de Sud 10.000 de sticle de alcool etilic, concentraie 50%, de 0,5 l/sticl, la pre extern de 100 euro/sticl, acestea nefiind plasate n regim suspensiv. Acciza specific pentru alcoolul etilic este de 750 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este de 4,2655 lei/euro. Determinai valoarea accizei care trebuie pltit n vam. R: 1hl= 100 litri; Acciza = 750 * 4.2655 * [(10.000 * 0,5) / 100] * 50% = 79.978 219. O societate comercial produce n luna mai 2.000 de pachete de igri cu 10 igri n pachet. Acciza pentru igri este de 64 euro /1.000 igri, iar cursul de schimb este de 4,2655 lei/euro. Ct este acciza datorat la bugetul de stat pentru producia realizat, dac igrile sunt eliberate n consum n luna mai? R: Acciza = 64 * 4.2655 * (2.000 * 10)/1.000 = 5.460 lei 220. Precizai produsele pentru care se aplic accize armonizate. R: Incepand cu 01.04.2010 produsele pentru care se percep accize armonizate sunt: a) alcool i buturi alcoolice; b) tutun prelucrat; c) produse energetice i electricitate 221. Ce nseamn regim suspensiv de accize? R: Art 163 f) Regimul suspensiv este regimul fiscal conform cruia plata accizelor este suspendat pe perioada producerii, transformrii, deinerii i deplasrii produselor. 222. Precizai exigibilitatea accizei. R: Art 165 CF Acciza este exigibil n momentul eliberrii pentru consum sau cnd se constat pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

223. Precizai produsele pentru care se aplic acciz, dar care nu intr n categoria accizelor armonizate. R: a) cafea verde, cu codurile NC 0901 11 00 i 0901 12 00; b) cafea prjit, inclusiv cafea cu nlocuitori, cu codurile NC 0901 21 00, 0901 22 00 i 0901 90 90; c) cafea solubil, inclusiv amestecuri cu cafea solubil, cu codurile NC 2101 11 i 2101 12. 224. In luna martie, un agent economic productor de bere a nregistrat o producie de 10.000 hl, cu o concentraie alcoolic de 4,5% i un numr de 6 grade Plato. Stabilii acciza datorat de productor tiind c acciza unitar este de 0,43 euro / hl grad Plato, iar cursul de schimb este de l euro = 4,2655 lei R:-pt bere conteaza concentratia in grade Plato (concentratia in zahar gram/100 gram solutie) si NU conteaza concentratia alcoolica -pt calculul accizelor se ia in calcul cursul din 01.oct. N-1 si cu el se merge tot anul A = 6 x 0,43 x 4.2655 x 10.000 = 110.050 lei 225. Precizai termenul la care trebuie depus declaraia de accize. R: Declaraiile de accize se depun la autoritatea competent de ctre operatorii economici pltitori pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei la care se refer declaraia 226. Un importator din Romnia achiziioneaz n luna mai, din Brazilia. 4.000 kg de cafea prjit, la preul extern de 2 euro/kg, tax vamal 10%. comision vamal 0,5%, acciz 225 euro/ton, TVA 24%. Determinai acciza utiliznd un curs de 1 euro = 4,2655 lei. R: Acciza = 225 * 4 t * 4,2655 = 3.839 lei 227. Un antrepozit fiscal livreaz spre consum 80.000 de pachete de igarete a 20 igarete/pachet, pre extern = 0,8 euro/pachet, iar preul de vnzare cu amnuntul maxim declarat = 7 lei/pachet. Acciza pentru igarete este de 48,50 euro / 1.000 igarete + 22%, 1 euro = 4,2655 lei. Acciza minim pentru igarete = 287,46 lei /1.000 igarete. Determinai acciza care trebuie virat la bugetul de stat. R: Total acciza = acciza specific + acciza ad valorem = (48,50 * 4,2655 * 80 000 * 20 / l 000) + 22% * 7 * 80 000 = 331.002,8 + 123.200 = 454.202,8 lei Acciza minima= 80.000*20/1000* 287,46= 459.936 se plateste acciza minima 228. Ce reprezint produsele accizabile n nelesul Codului fiscal? R: Produsele accizabile sunt accizele armonizate, care sunt sunt taxe speciale de consum care se datoreaz bugetului de stat pentru urmtoarele produse provenite din producia intern sau din import Produsele accizabile sunt cele asupra crora se aplic accizele armonizate, respectiv: a) alcool i buturi alcoolice; b) tutun prelucrat; c) produse energetice i electricitate 229. Ce este un antrepozit fiscal n domeniul accizelor? R: Art 163 c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deinute, primite sau expediate n regim suspensiv de ctre antrepozitarul autorizat, n exerciiul activitii, n anumite condiii prevzute de prezentul titlu i de norme; 230.Cnd se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile este considerat ca avnd loc n regim suspensiv? R: Se poate considera c deplasarea intracomunitar a produselor accizabile are loc n regim suspensiv numai dac este acoperit de un document administrativ electronic. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA TVA intern 159. O societate comercial nregistrat n scop de TVA realizeaz n luna mai urmtoarele operaiuni: -achiziioneaz 1.000 kg deeuri metale neferoase la preul de 1,5 lei/kg, pre fr TVA; -achiziioneaz 2.000 kg fructe la pre de 2,0 lei/kg, pre fr TVA: -livreaz 1.500 kg fructe la preul de 2,5 lei/kg, pre fr TVA. Determinai TVA de plat sau de recuperat aferent lunii mai. Toate achiziiile/livrrile se fac pe plan intern de la / ctre persoane nregistrate n scop de TVA. R: Deeuri metale neferoase si fructe - se supun regimului de taxare invers (4426=4427) TVA deductibil = 1.000x 1,5 x 24% + 2.000 x 2,0 x 24% = 1320 lei TVA colectat = 1.000x 1,5 x 24% + 1.500 x 2,5 x 24% = 1260 lei TVA deductibil > TVA colectat => TVA de recuperat = 60 lei 160. O persoan juridic nregistrat n scop de TVA care activeaz n domeniul produciei de mobilier realizeaz n luna septembrie urmtoarele operaiuni: -achiziii de mas lemnoas pe picior utilizat ca materie prim: 850.000 lei, pre fr TVA;

-achiziii de materiale consumabile n valoare de 250.000 lei, pre fr TVA; -nregistreaz facturi pentru cazarea personalului trimis n delegaie, n valoare de 25.000 lei, pre fr TVA; -achiziioneaz produse alcoolice i din tutun destinate activitii de protocol n valoare de 15.000 lei, pre fr TVA; -livreaz produse finite (mobilier) n valoare de 1.450.000 lei, pre cu TVA. Determinai TVA aferent lunii septembrie. tiind c la sfritul lunii august societatea raportase TVA de recuperat n valoare de 2.500 lei, determinai care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaz ctre bugetul statului la sfritul lunii septembrie. Toate operaiunile se desfoar n Romnia, furnizorii i clienii fiind persoane nregistrate n scop de TVA n Romnia. R: - achiziiile de mas lemnoas pe picior - TVA deductibil i un TVA colectat n valoare de 850.000x 24% = 204.000 lei - achiziiile de materiale consumabile - TVA deductibil de 250.000 x 24% =60.000 lei; - prestarea de servicii de cazare (cota de 9%),- TVA deductibil - 25.000x 9% = 2.250 lei; - pentru achiziionarea de produse alcoolice i din tutun destinate activitii de protocol TVA nedeductibil TVA deductibil = 204.000 + 60.000 + 2.250 = 266.250 lei - achiziiile de mas lemnoas pe picior genereaz un TVA deductibil i un TVA colectat n valoare de 850.000x 24% = 204.000 lei - pentru livrarea de produse finite TVA colectat = 1.450.000 x (24/124) = 280.645 lei TVAcolectat = 204.000 + 280.645 = 484.645 lei TVA colectat > TVA deductibil TVA de plat = 484.645 266.250 = 218.395 lei TVA de plat la buget = 218.395 2.500 = 215.895 lei 161. In luna iulie, o persoan juridic pltitoare de TVA realizeaz operaiunile: -livrri de bunuri pe piaa intern n valoare de 220.000 lei, pre fr TVA, TVA 24%; -prestri de servicii pe piaa intern scutite cu drept de deducere, n valoare de 110.000 lei; -prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere, n valoare de 180.000 lei; -achiziii de mrfuri n valoare de 100.000 lei, pre fr TVA, TVA 24%, destinate n ntregime operaiunilor cu drept de deducere; -achiziii de materiale consumabile i servicii n valoare de 190.000 lei, pre fr TVA, TVA 24%, din care 70% sunt destinate activitilor cu drept de deducere i 30%, activitilor fr drept de deducere. Determinai TVA de plat n luna iulie. R: ntruct societatea a inut evidena aprovizionrilor separat pentru activitile cu drept de deducere i pentru activitile fr drept de deducere vom lua n calculul TVA-ului deductibil numai acele achiziii destinate realizrii operaiunilor cu drept de deducere, nefiind necesar utilizarea pro-ratei. TVA deductibil = 100.000 x 24% + 190.000 x 70% x 24% = 55.920 lei TVA colectat = 220.000x 24% = 52.800 lei TVA colectat < TVA deductibil TVA de recuperat = 55.920 52.800 = 3.120 lei 162. In luna august, o societate pltitoare de TVA realizeaz urmtoarele operaiuni: -exporturi (n afara Comunitii) n valoare de 400.000 lei; livrri de bunuri pe piaa intern ctre persoane fizice, n valoare de 250.000 lei, pre fr TVA, TVA 24%; -prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere. n valoare de 200.000 lei; -achiziii de materii prime i materiale consumabile de pe piaa intern, n valoare de 600.000 lei, pre fr TVA, TVA 24. destinate realizrii activitilor firmei; -beneficiaz de prestri de servicii de la teri n valoare de 560.000 lei: preul include TVA 24%. i acestea sunt destinate realizrii tuturor activitilor societii. Determinai TVA de plat ctre bugetul statului n luna august (pro-rata se rotunjete la ntregul imediat urmtor). R: ntruct societatea nu a reflectat separat achiziiile destinate operaiunilor cu drept de deducere i cele destinate operaiunilor fr drept de deducere, vom calcula TVA deductibil aferent tuturor achiziiilor i apoi, pe baza proratei, TVA ce poate fi dedus . TVA deductibil = 600.000x 24% + 560.000 x (24/124) = 144.000+108387= 252.387 Pro rata = (livrri cu drept de deducere) / (total livrri) = (400.000 + 250.000) / (400.000 + 250.000 + 200.000) = 650.000 / 850.000 = 76,47% = 77% TVA ce poate fi dedus = 252.387 x 77% = 194.338 lei TVA colectat = 250.000x 24% = 60.000 lei TVA colectat < TVA ce poate fi dedus => TVA de recuperat = 194.338-60.000=134.338 163. Agentul economic X achiziioneaz de la productorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la preul de producie de 250 lei/pereche, pre fr TVA. Productorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru aceast comand. Agentul economic X aplic un adaos comercial de 30% la preul de achiziie al pantofilor, dup care vinde 800 de perechi agentului economic W i 200 de perechi agentului economic Z. ntruct agentul economic W este un vechi client, X decide s i acorde un discount de 5% la vnzarea celor 800 de perechi de pantofi. tiind c toi agenii economici participani la circuit sunt nregistrai n scop de TVA n Romnia, iar toate operaiunile au loc n Romnia, determinai TVA de plat sau de recuperat pentru agentul economic X. R: Pre de achiziie fr TVA = Pre de producie pantofi - Discount = 250 250 x 10% = 225 lei / pereche TVA deductibil = 225 x 1.000 x 24% = 54.000lei Adaos comercial = 225x 30% = 67,5 lei / pereche Pre vnzare fr TVA = 225+67,5= 292,5 lei / pereche

Pentru vnzarea ctre W = 292,5 - 5% x 292,5 = 292,5 - 14,63 = 277,87 lei/pereche TVA colectat = 277,87x 800 x24% = 53.351,04 lei Pre vnzare ctre Z = 292,5 lei / pereche TVA colectat = 292,5 x 200 x 24% = 14.040 lei TVA colectat tot= 53.351,04+14.040=67.391 TVA colectat > TVA deductibil => TVA de plat = 67391-54.000= 13.391 164. O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix pentru care pltete un avans de 30% din valoare n luna iulie, urmnd ca restul de 70% s fie achitat n luna sept, atunci cnd mijl fix i este livrat. Factura este fcut pentru ntreaga valoare n luna iulie. Dac val mijl fix este de 500.000 lei, pre fr TVA, determinai TVA deductibil aferent lunii iulie. R: TVA devine exigibil la data facturii astfel c societ i nregistreaz n luna iulie un TVA deductibil de 500.000x 24% = 120.000lei 165. O societate comercial achiziioneaz n luna martie mrfuri n valoare de 40.000 lei fr TVA, pe care le achit n proporie de 60% n luna martie i de 40% n luna aprilie. Factura de achiziie este emis n luna martie. Tot n luna martie societatea factureaz ctre clieni mrfuri n valoare de 50.000 lei, pre fr TVA, pentru care va primi contravaloarea integral n luna aprilie. Determinai TVA de plat sau de recuperat aferent lunii aprilie, tiind c toate operaiunile au loc n Romnia, ntre persoane nregistrate n scop de TVA n Romnia. R: TVA devine exigibil la data livrrii sau data facturrii. Astfel, TVA-ul aferent achiziiilor este exigibil n luna martie, iar TVA-ul aferent livrrilor este exigibil tot n luna martie, pentru luna aprilie societatea nu are de pltit sau de recuperat, ntruct ea nu a desfurat operaiuni impozabile cu exigibilitate n luna aprilie. 166. Societatea comercial ALFA SA, cu sediul n Bucureti i nregistrat n scop de TVA n Romnia, livreaz mrfuri ctre SC BETA SRL, cu sediul n Sibiu i nregistrat n scop de TVA n Romnia. Mrfurile sunt livrate n data de 10 februarie 2011, fiind transportate de la Bucureti la Sibiu. SC ALFA SA factureaz operaiunea n data de 5 martie 2011. Precizai data la care TVA este exigibil. R: TVA devine exigibil la data faptului generator sau la data facturrii, dac factura este emis naintea faptului generator. Cum faptul generator este n data de 10 februarie 2011 i factura este n data de 5 Martie 2011 exigibilitatea TVA intervine n data de 10 februarie 2011. 167. Selectai dintre operaiunile prezentate mai jos acele operaiuni pentru care este aplicat cota redus de TVA de 9%: a)prestrile de servicii medicale; b)livrrile de produse ortopedice; c)livrrile de organe, de snge i de lapte de provenien uman; d)livrarea de manuale colare; e)activitatea de nvmnt; f)dreptul de intrare la muzee; g)cazarea n cadrul sectorului hotelier; h)livrrile de locuine sociale. R: Raspuns: b), d), f), g) 169. La inventarierea de la sfritul exerciiului financiar se constat lipsa unui mijloc fix n valoare de 20.000 lei, care a fost amortizat contabil in proporie de 30%, lipsa nefiind imputabil. Explicai tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA i precizat! suma de TVA generat, dac este cazul. R: Bunul constatat lips n gestiune i neimputabil este o livrare ctre sine pentru care societatea comercial trebuie s colecteze TVA. Val ramasa de amortizat = 20.000 * 70% = 14.000 14.000*24% = 3360 170. Un furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor o reducere comercial. S se determine TVA aferent mrfurilor vndute de ctre furnizor, cunoscnd urmtoarele: - pre de vnzare: 2.000 lei; - rabat 10% acordat pentru mrfurile vndute. R: Baza de impozitare TVA = Pret vinz rabat = 2.000 2000 x 10% = 2.000 - 200 = 1.800 lei; TVA 24% x 1.800 = 432 lei 171. Un furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor reduceri comerciale. S se calculeze TVA aferent mrfurilor vndute de ctre furnizor, cunoscnd urmtoarele: pre de vnzare: 2.000 lei; rabat 10% i remiz 5 % acordate pentru mrfurile vndute. R: Rabat 10%: 2.000 lei x 10% = 200 lei; Remiz 5%: (2.000 -200) x 5% = 90 lei; Baza de impozitare TVA: 2.000 - 200 - 90 lei = 1.710 lei; TVA: 1.710 x 19% = 410 lei 174. Precizai condiiile n care la livrarea unui apartament dintr-un bloc ctre o persoan fizic se poate colecta TVA cu cota de 5%. R: Cota redus de 5% se aplic asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuinelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construit locuina include i amprenta la sol a locuinei. n sensul prezentului titlu, prin locuin livrat ca parte a politicii sociale se nelege:

a) livrarea de cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cmine de btrni i de pensionari; b) livrarea de cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii i centre de recuperare i reabilitare pentru minori cu handicap; c) livrarea de locuine care au o suprafa util de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodreti, a cror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depete suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adugat, achiziionate de orice persoan necstorit sau familie. Suprafaa util a locuinei este cea definit prin Legea locuinei nr. 114/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Anexele gospodreti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Cota redus se aplic numai n cazul locuinelor care n momentul vnzrii pot fi locuite ca atare i dac terenul pe care este construit locuina nu depete suprafaa de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a locuinei, n cazul caselor de locuit individuale. n cazul imobilelor care au mai mult de dou locuine, cota indiviz a terenului aferent fiecrei locuine nu poate depi suprafaa de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferent fiecrei locuine. Orice persoan necstorit sau familie poate achiziiona o singur locuin cu cota redus de 5%, respectiv: - n cazul persoanelor necstorite, s nu fi deinut i s nu dein nicio locuin n proprietate pe care au achiziionat-o cu cota de 5%; - n cazul familiilor, soul sau soia s nu fi deinut i s nu dein, fiecare sau mpreun, nicio locuin n proprietate pe care a/au achiziionat-o cu cota de 5%; d) livrarea de cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, ctre primrii n vederea atribuirii de ctre acestea cu chirie subvenionat unor persoane sau familii a cror situaie economic nu le permite accesul la o locuin n proprietate sau nchirierea unei locuine n condiiile pieei. 175. O societate nchiriaz una dintre cldirile pe care le deine unei alte societi. ntruct nu a optat pentru taxare, nchirierea se face aplicnd regimul de TVA scutit fr drept de deducere. Societatea dorete s refactureze i utilitile aferente (curent, gaze, ap) i dorete s aplice i acestora regimul de scutit fr drept de deducere, considerndu-le cheltuieli accesorii care trebuie s urmeze acelai regim ca i operaiunea de baz. Este corect? Argumentai. R: Nu este corect. Aceste cheltuieli nu pot fi considerate cheltuieli accesorii ci trebuie aplicat structura de comisionar, respectiv societatea care le refactureaz trebuie s considere, din punct de vedere al TVA, c ea nsi realizeaz aceste servicii i trebuie s le factureze ca atare. Este vorba despre doua operatiuni diferite: - inchirierea scutita fara drept de deducere - refacturarea utilitatilor livrare in nume propriu. Achizitia este cu TVA, facturarea este de asemenea cu TVA. 176. O societate pltitoare de TVA este nregistrat la nceputul anului 2011 ca avnd perioad fiscal pentru declararea i plata TVA trimestrul. In luna august 2011 ea realizeaz o achiziie intracomunitar de bunuri. Este prima achiziie intracomunitar de bunuri pe care o realizeaz. Explicai ce perioad fiscal trebuie s foloseasc societatea n 2011 . R: Intruct n luna august 2011 realizeaz o achiziie intracomunitar de bunuri ncepnd din luna septembrie 2011 va aplica perioada fiscal lunar. 177. S se determine TVA de plat, cunoscnd urmtoarele date: -venituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei; -venituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere: 57.500 lei; -bunuri i servicii achiziionate att pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere, ct i de operaiuni care nu dau drept de deducere: 1.240 lei, din care TVA 240 lei; -bunuri si servicii achizitionate, destinate exclusiv realizarii de operatiuni care dau drept de deducere: 124.000, din care TVA 24.000 lei. R: Pro-rata= (115.000 +57.500-57.500) / (115.000 +57.000) = 67% TVA de dedus: 240 x 67% = 161; TVA deductibil=161+24.000=24.161 lei TVA colectat.: 115.000 lei x 24% = 27.600 TVA de plat: 27.600-24.161= 3.439 178. La data de 31 martie, din evidenele contabile s-au centralizat urmtoarele date: TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente 3.230 lei, TVA colectat 7.460 lei, TVA deductibil2.850 lei. Societatea obine numai venituri din operaiuni care dau drept de deducere. S se calculeze TVA care rezult din regularizarea datelor la sfritul lunii. R: 7460-2850=4610-3230= 1380 de plata 179. Ce tipuri de operaiuni intr n sfera de aplicare a TVA? R: n sfera de aplicare a Tva n Romnia intr: livrrile de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achiziiile intracomunitare, prestrile de servicii i importul. 180. Care sunt cotele de TVA n Romnia? R: Cotele de TVA sunt 24% i 9%, 5%. Mai pot exista operaiuni scutite cu sau fr drept de deducere, precum i operaiuni neimpozabile n Romnia 193. SC X SRL are sediul n Bucureti i aplic regimul de scutire pentru ntreprinderi mici. In luna martie 2011, aceasta depete plafonul de scutire pentru ntreprinderi mici, ns nu se nregistreaz n scop de TVA ntruct nu i-a dat seama c a

depit acest plafon. n luna octombrie 2011, SC X SRL are un control fiscal care descoper acest fapt i stabilete colectarea sumei de 2.500 lei reprezentnd TVA aferent unei singure facturi emise n perioada n care ar fi trebuit s fie nregistrat n scop de TVA. Dup control, SC X SRL emite, ctre beneficiarul cruia iniial i-a facturat fr TVA, o factur cu TVA colectat. Beneficiarul nu accept factura pe motiv c el nu are drept de deducere al acestei TVA, singurul argument adus de beneficiar fiind c nu se poate deduce TVA colectat de SC X SRL dup control. Este argumentul beneficiarului ntemeiat? R: Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume in baza actului administrativ emis de autoritatea competenta pot emite facturi de corectie catre beneficiari. Pe facturile de corectie se va mentiona ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata din decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi. In concluzie refuzul beneficiarului de a primi factura este neintemeiat. Art 159 lit 3 CF 198. SC ALFA SRL se nfiineaz la data de 19 iunie 2011. Cu aceast ocazie estimeaz c nu va realiza o cifr de afaceri foarte mare n anul 2011 i ca urmare nu se nregistreaz n scop de TVA, optnd pentru aplicarea regimului special pentru ntreprinderi mici. La 31.12.2011 constat c cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 72.000 lei. Dac nivelul cursului de schimb este de 1 euro = 4,3217 lei, mai poate pstra SC ALFA regimul de ntreprindere mic nepltitoare de TVA1 Argumentai rspunsul. R: Numrul de luni n care S.C. Alfa a funcionat n timpul anului 2011: 7 luni Plafonul aplicabil lui S.C. Alfa = 35.000 euro x 7 / 12 x 4,3217 = 88.234,71 lei Cifra de afaceri a lui S.C. Alfa = 72.000 lei <88.234,71 * nu a depit plafonul poate aplica regimul special de scutire 199. SC ALFA SRL se nfiineaz la data de 19 iunie 2011. Cu aceast ocazie estimeaz c nu va realiza o cifr de afaceri foarte mare n anul 2011 i ca urmare nu se nregistreaz n scop de TVA, optnd pentru aplicarea regimului special pentru ntreprinderi mici. La 31.12.2011 constat c cifra ei de afaceri a ajuns la nivelul de 160.000 lei. Dac nivelul cursului de schimb este de 1 euro = 4,2817 lei, mai poate pstra SC ALFA regimul de ntreprindere mic nepltitoare de TVA? Argumentai rspunsul. R: Numrul de luni n care S.C. Alfa a funcionat n timpul anului 2011: 7 luni Plafonul aplicabil lui S.C. Alfa = 35.000 euro x 7 / 12 x 4,2817 = 87.418 lei Cifra de afaceri a lui S.C. Alfa = 160.000 >87.418 * a depit plafonul + nu mai poate aplica regimul special de scutire i trebuie s solicite nregistrarea n scop de TVA. 200. Explicai ce reprezint structura de comisionar" din punct de vedere al TVA. R: Norme: n sensul art. 128 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabil care acioneaz n calitate de comisionar, primind facturi pe numele su de la comitentul vnztor sau, dup caz, de la furnizor i emind facturi pe numele su ctre comitentul cumprtor ori, dup caz, ctre client, se consider c acioneaz n nume propriu, dar n contul comitentului. Comisionarul este considerat din punctul de vedere al taxei cumprtor i revnztor al bunurilor, indiferent dac acioneaz n contul vnztorului sau al cumprtorului, respectiv se consider c furnizorul ori, dup caz, comitentul vnztor face o livrare de bunuri ctre comisionar i, la rndul su, comisionarul face o alt livrare de bunuri ctre comitentul cumprtor sau, dup caz, ctre client. Dac, potrivit contractului, comisionarul acioneaz n numele i n contul comitentului ca mandatar, dar primete i/sau emite facturi pe numele su, acest fapt l transform n cumprtor revnztor din punctul de vedere al taxei. n cazul n care se refactureaz cheltuieli efectuate pentru alt persoan, respectiv atunci cnd o persoan impozabil primete o factur sau alt document pe numele su pentru livrri de bunuri/prestri de servicii/importuri efectuate n beneficiul altei persoane i refactureaz contravaloarea respectivelor livrri/prestri/importuri, se aplic structura de comisionar ( pct. 6 alin. (3) i (4) sau, dup caz, ale pct. 7 alin. (2)). Persoana care refactureaz cheltuieli nu este obligat s aib nscris n obiectul de activitate realizarea livrrilor/prestrilor pe care le refactureaz} In cazul structurii de comisionar persoana impozabil are dreptul la deducerea taxei aferente achiziiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, n condiiile legii, i are obligaia de a colecta taxa pe valoarea adugat pentru operaiunile taxabile. Exemplul nr. 2: Un furnizor A din Romnia realizeaz o livrare intracomunitar de bunuri ctre beneficiarul B din Ungaria. Condiia de livrare este ex-works, prin urmare transportul este n sarcina cumprtorului, a lui B. Totui, B l mandateaz pe A s angajeze o firm de transport, urmnd s i achite costul transportului. Transportatorul C factureaz lui A serviciul de transport din Romnia n Ungaria, iar A, aplicnd structura de comisionar, va refactura serviciul lui B. Se consider c A a primit i a prestat el nsui serviciul de transport. Acest serviciu de transport va fi facturat de ctre C ctre A cu TVA, locul prestrii fiind n Romnia, conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. A va refactura transportul ctre B fr TVA, serviciul fiind neimpozabil n Romnia conform art. 133 alin. (2) din Codul fiscal. 201. Care este documentul n baza cruia se colecteaz TVA n cazul unei livrri ctre sine? R: In cazul unei livrari catre sine cf. art. 128 alin.4 din CF, documentul pe baza caruia se colecteaza TVA este Autofactura 208. SC ALFA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia, i nchiriaz o cldire SC BETA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia. SC ALFA SRL opteaz pentru facturarea acestei operaiuni cu TVA, ncepnd din chiar data nchirierii, 10.05.2010. Realiznd c pentru a putea face acest lucru este nevoie de depunerea unei notificri de taxare a operaiunii la administraia financiar, SC ALFA depune notificarea la data de 30.11.2010, preciznd n notificare c data de la care i exercit opiunea este 10.05.2010. La un control realizat la SC BETA SRL, inspectorii fiscali constat acest lucru i apreciaz c SC BETA SRL nu avea dreptul de deducere a TVA pe perioada dintre momentul nchirierii i momentul depunerii

notificrii de taxare, astfel c exclud de la deducere TVA aferent facturilor de chirie din perioada mai-noiembrie 2010. Este corect? R: Nu este corect. Chiar dac notificarea a fost depus cu ntrziere, ea i produce efectele din momentul prevzut n cadrul notificrii pentru aplicarea taxrii operaiunii. 209. Care sunt termenele de depunere a declaraiei recapitulative de TVA? R: Declaraia recapitulativ de TVA trebuie depus lunar pn la data de 15 a lunii urmtoare la oraganul fiscal competent, numai pentru lunile n care au avut loc achiziii i livrri intracomunitare. 215. Care sunt condiiile de ajustare a bazei de impozitare n ceea ce privete TVA? R: Baza de impozitare se reduce n urmtoarele situaii: a) dac a fost emis o factur i, ulterior, operaiunea este anulat total sau parial, nainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor; b) n cazul refuzurilor totale sau pariale privind cantitatea, calitatea ori preurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum i n cazul anulrii totale ori pariale a contractului pentru livrarea sau prestarea n cauz ca urmare a unui acord scris ntre pri sau ca urmare a unei hotrri judectoreti definitive i irevocabile sau n urma unui arbitraj; c) n cazul n care rabaturile, remizele, risturnele i celelalte reduceri de pre prevzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; d) n cazul n care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate ncasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permis ncepnd cu data pronunrii hotrrii judectoreti de nchidere a procedurii prevzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, hotrre rmas definitiv i irevocabil; e) n cazul n care cumprtorii returneaz ambalajele n care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul prin facturare. 216. In conformitate cu prevederile legale din Codul fiscal privind deductibilitatea TVA, exist obligaia de ajustare a taxei deductibile n cazul bunurilor de capital? Dac da, care este perioada n care trebuie s se realizeze aceast ajustare? R: Perioada de ajustare ncepe: a) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile au fost achiziionate sau fabricate, pentru bunurile de capital active corporale fixe cu o durata >= 5ani, dac acestea au fost achiziionate sau fabricate dup data aderrii; b) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile sunt recepionate, pentru bunurile de capital care fac obiectul nchirierii, leasingului, concesionrii care sunt construite, i se efectueaz pentru suma integral a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pltit sau datorat nainte de data aderrii, dac anul primei utilizri este anul aderrii sau un alt an ulterior anului aderrii; c) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile au fost achiziionate, pentru bunurile de capital care fac obiectul nchirierii, leasingului, concesionrii, care sunt achiziionate, i se efectueaz pentru suma integral a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa pltit sau datorat nainte de data aderrii, dac formalitile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vnztor la cumprtor s-au ndeplinit n anul aderrii sau ntr-un an ulterior anului aderrii; d) de la data de 1 ianuarie a anului n care bunurile sunt folosite pentru prima dat dup transformare sau modernizare, pentru transformrile sau modernizrile bunurilor de capital care fac obiectul nchirierii, leasingului, concesionrii, a cror valoare este de cel puin 20% din valoarea total a bunului imobil transformat sau modernizat, i se efectueaz pentru suma taxei deductibile aferente transformrii sau modernizrii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformri sau modernizri, pltit ori datorat nainte de data aderrii, dac anul primei utilizri dup transformare sau modernizare este anul aderrii sau un an ulterior aderrii. 217. Ce reprezint prorata TVA, cnd se aplic i cum este calculat? R: Achiziiile pentru care nu se cunoate destinaia, respectiv dac vor fi utilizate pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere sau pentru operaiuni care nu dau drept de deducere, se evideniaz ntr-o coloan distinct din jurnalul pentru cumprri, iar taxa deductibil aferent acestor achiziii se deduce pe baz de pro-rata. Pro-rata se determin ca raport ntre: LIVRARI CU DREPT DE DEDUCERE/ TOTAL LIVRARI (art147) TVA extern 172. Se import din SUA produse finite spre a fi comercializate. S se calculeze TVA datorat n vam, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date: valoarea n vam a mrfurilor: 40.000 lei; - taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%; - importatorul nu beneficiaz de certificat de amnare la plata TVA n vam. R: Baz de impozitare TVA = v.in vama+taxa vama+ com. vamal = 40.000 + 40.000*10% + 40.000*0,5% = 44.200 lei TVA= 44.200 lei x 24% = 10.608 lei 173. Societatea FRANCO, cu sediul n Germania i nregistrat n scop de TVA n Germania, i trimite doi angajai n Romnia pentru a ncheia un contract cu societatea SC ALFA SRL, cu sediul n Romnia i nre-gistrat n scop de TVA n Romnia. Conform nelegerii, cheltuielile de cazare ale angajailor societii FRANCO vor fi facturate de ctre hotelul din Romnia ctre SC ALFA SRL, care le va refactura ctre FRANCO. Precizai regimul de TVA aplicabil facturilor emise de SC ALFA SRL societii FRANCO, precum i suma de TVA colectat, dac este cazul, tiind c valoarea cazrii fr TVA este de 4.000 lei.

R: Hotelul din Romania va factura cazarea, cu cota de TVA 9% catre ALFA SRL din Romania. ALFA SRL din Romania va refactura catre firma Franco din Germania tot cu tva 9% deorece serviciile de cazare au fost efectuate in Romania. (conf. Art.133 alin4. lit.a); TVA = 4000*9% = 360 lei 181. Cnd devine exigibil taxa pe valoarea adugat n cazul achiziiilor intracomunitare? R: Art.135 alin 1), 2) si 3) din Codul Fiscal (1) n cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrri de bunuri similare, n statul membru n care se face achizitia. (2) n cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care a intervenit faptul generator. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevzute n legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1) sau, dup caz, la data emiterii autofacturii prevzute la art. 155 alin. (4), dac factura sau autofactura este emis nainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care a intervenit faptul generator. 182. SC ALFA SRL, o societate comercial stabilit n Romnia i nregistrat n scop de TVA n Romnia, vinde ctre societatea BETA, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Ungaria, fructe care sunt transportate din Romnia n Ungaria de ctre BETA. Ce operaiune realizeaz SC ALFA SRL i care sunt condiiile pentru ca SC ALFA SRL s poat considera operaiunea scutit cu drept de deducere? R: Livrarea intracomunitara Pentru a factura scutit cu drept de deducere societatea Beta trebuie sa comunice un cod de TVA valabil si sa existe dovada transportului (documente). 183. SC ALFA SRL, o societate comercial stabilit n Romnia i nregis-trat n scop de TVA n Romnia, vinde ctre societatea BETA, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Ungaria, fructe care sunt transportate din Buzu, de la sediul societii ALFA, n Oradea, unde BETA are o sucursal. Explicai ce fel de operaiune realizeaz ALFA i care este regimul de TVA aplicabil. R: Livrarea incepe si se termina in Ro deci este o livrare interna cu tva 24%. 184. SC ALFA SRL, o societate comercial stabilit n Romnia i nregistrat n scop de TVA n Romnia, vinde ctre societatea BETA, stabilit n Ungaria i nregistrat n scop de TVA n Ungaria, fructe care sunt transportate din Romnia n Frana. BETA i comunic societii ALFA SRL un cod de TVA valabil emis de autoritile din Ungaria, SC ALFA SRL deinnd i documente de transport care atest transportul bunurilor din Romnia n Ungaria. SC ALFA SRL factureaz aceast operaiune cu TVA 24%, conform cotei din Romnia, argumentnd c nu poate aplica scutirea de TVA pentru livrrile intra-comunitare ntruct BETA nu i furnizeaz un cod valabil de TVA emis de autoritile din Frana, locul unde ajung bunurile. Este corect? Argumentai. R: Nu este corect. ALFA din RO realizeaza LIC, operatiune scutita cu drept de deducere, deoarece sunt indeplinite conditiile: 1. Beneficiarul Beta comunica un cod valabil de TVA emis de un alt stat membru decat cel de unde pleaca bunurile (Ungaria) 2. Furnizorul face dovada transportului in alt stat UE decat cel de unde pleaca bunurile. Alfa trebuie emite factura fara TVA, iar Beta va face taxare inversa cu TVA din Ungaria. 185. SC ALFA SRL, o societate comercial stabilit n Romnia i nregistrat n scop de TVA n Romnia, achiziioneaz de la societatea GAMA SRL, stabilit n Portugalia i nregistrat n scop de TVA n Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia n Romnia. Care sunt condiiile n care SC GAMA SRL poate aplica scutire la factura emis ctre SC ALFA SRL? R: Daca Alfa comunica un cod valid de tva din Romania si sa existe documentele de transport 186. SC ALFA SRL, o societate comercial stabilit n Romnia i nregistrat n scop de TVA n Romnia, achiziioneaz de la societatea GAMA, stabilit n Portugalia i nregistrat n scop de TVA n Portugalia, fructe care sunt transportate din Portugalia n Romnia de ctre GAMA, existnd documente de transport n acest sens. Ce operaiune realizeaz SC ALFA SRL i cum va nregistra TVA aferent acestei operaiuni, tiind c fructele achiziionate vor fi utilizate pentru operaiuni care dau dreptul de deducere a TVA? R: Operaiunea realizat este achiziie intracomunitar, impozabil n Romnia pentru care S.C. ALFA S.R.L. trebuie s colecteze TVA. Pentru c frunctele vor fi utilizate pentru operaiuni cu drept de deducere, societatea i va exercita i dreptul de deducere al TVA deducnd n acelai timp TVA-ul (4426 = 4427) 187. SC ALFA SRL presteaz servicii de consultan ctre BETACO. SC ALFA SRL are sediul activitii economice n Romnia i este nregistrat n scop de TVA n Romnia. BETACO are sediul activitii economice n Italia i este nregistrat n scop de TVA n Italia. Nici ALFA, nici BETACO nu au sedii fixe n alte state membre dect cele unde au sediul activitii economice. Determinai regimul de TVA aplicabil acestei operaiuni, precum i dac SC ALFA SRL trebuie s declare acest serviciu n declaraia recapitulativ. R: Serviciul este realizat de ctre o persoane impozabil ctre o alt persoan impozabil i nu se regsete n excepiile prevzute in Cod Fiscal. Ca urmare i se va aplica regula general de loc al prestrii serviciilor, respectiv locul prestrii va fi n Italia, beneficiarul fiind persoan obligat la plat. Ca urmare ALFA SRL va emite factura fr TVA, urmnd ca Betaco s colecteze TVA prin taxare invers. Aceast operaiune trebuie declarat n declaraia recapitulativ.

188. SC X SRL, cu sediul n Bucureti, Romnia, nregistrat n scopuri de TVA n Romnia, livreaz ctre Z, nregistrat n scop de TVA n Ger-mania, bunuri n valoare de 10.000 lei, fr TVA. Bunurile sunt trans-portate din Romnia n Germania de ctre un transportator n contul societii X SRL. Explicai regimul de TVA aplicabil la ntocmirea facturii de ctre SC X SRL, artnd i ce condiii trebuie ndeplinite pentru a aplica acest regim. R: se va considera o LIC de servicii, se va factura scutit cu drept de deducere. Ambele societati trebuie sa comunice codul valid de TVA si sa existe documente de transport. 189. SC ALFA SRL, cu sediul n Bucureti, Romnia, care beneficiaz de regimul special de scutire pentru ntreprinderi mici, livreaz ctre Z, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Germania, telefoane n valoare de 10.000 lei, fr TVA. Telefoanele sunt transportate din Romnia n Germania de ctre un transportator n contul societii X SRL. Care este suma TVA sau meniunea pe care o trece pe factur SC ALFA SRL? Argumentai. R: O lei, ntreprindere mic scutit conform art. 152 Cod Fiscal (aplica reg.special de scutire, CA< 35000 euro,Grupul G4) Suma inscrisa in factura va fi de 10.000 lei, fara sa fie mentionat ceva la TVA. Atentie la depasire plafon 35.000 euro, atunci va trebui sa se inregistreze Alfa in scopuri de TVA. 190. SC BETA SRL, cu sediul n Bucureti, Romnia, nregistrat n scopun de TVA n Romnia, livreaz ctre GAMA, stabilit n Frana i nregistrat n scop de TVA n Frana i n Romnia, televizoare n valoare de 200.000 lei, fr TVA. GAMA dispune ca televizoarele s fie transportate de la sediul societii BETA din Bucureti la un depozit nchiriat de GAMA n Iai. Care este suma TVA sau meniunea pe care o trece pe factur SC BETA SRL? Argumentai. R: NU are loc o LIC pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt SM. Se va face factura cu TVA de 24 % pentru ca are loc o livrare pe teritoriul Ro. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. Locul livrarii este in Ro. Suma TVA inscrisa pe factura 48.000 lei ( 200000*24%) 191. SC ALFA SRL, cu sediul n Iai, Romnia, nregistrat n scopuri de TVA n Romnia, livreaz ctre BBB, stabilit n Frana i nregistrat n scop de TVA n Frana, televizoare n valoare de 200.000 lei, fr TVA. BBB dispune ca televizoarele s fie transportate n Germania i i comunic societii ALFA SRL codul de nregistrare n scopuri de TVA din Frana. Care este suma TVA sau meniunea pe care o trece pe factur SC ALFA SRL i ce condiii trebuie ndeplinite pentru a trece aceast sum/meniune? R: Scutit cu drept de deducere, conform art, 143 (2) Cod fiscal; ALFA SRL trebuie s dein copii de pe documentele de transport i s primesc de la BBB un cod de nregistrare n scop de TVA valabil atribuit de alt stat membru, LIC, BBB face taxare inversa. 192. SC GAMA SRL, cu sediul n Ploieti, Romnia, nregistrat n scopuri de TVA n Romnia, livreaz ctre societatea ALFA, care beneficiaz de regimul special pentru ntreprinderi mici conform legislaiei din Ungaria, fructe n valoare de 15.000 lei, fr TVA. Fructele sunt transportate din Romnia n Ungaria de ctre ALFA. Care este suma TVA sau meniunea pe care o trece pe factur SC GAMA SRL? Argumentai. R: Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Ro; Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in HU=>Grupul G4 transport : RO------ HU; SC Gama face o livrare din Ro in Hu cu TVA pentru ca beneficiarul din HU nu comunica cod de TVA (nu sunt indeplinite conditiile de scutire). Suma TVA inscrisa pe factura 3600lei (15000 +15000x24%=15000+3600TVA) 194. SC X SRL, cu sediul n Romnia i nregistrat n scop de TVA n Romnia, efectueaz servicii de depozitare. n luna martie 2011, ea depoziteaz n depozitul din Bucureti marf aparinnd societii GAMA LTD., o societate cu sediul n Germania i nregistrat n scop de TVA n Germania. Det regimul de TVA aplicabil acestei operatiuni, precum si daca SC X SRL trebuie sa declare acest serviciu in declaratia recapitulativa. R: Serviciul este realizat de ctre o persoan impozabil ctre o alt persoan impozabil i se regsete n excepiile prevzute la art. 133 (4) Cod Fiscal, fiind un serviciu legat de imobil. Ca urmare i se va aplica regula special de loc al prestrii serviciilor de la art. 133 (4) a) Cod Fiscal, respectiv locul prestrii va fi n Romnia, persoana obligat la plat fiind prestatorul. Ca urmare ALFA SRL va emite factura cu TVA romnesc 24%.. Aceast operaiune nu trebuie declarat n declaraia recapitulativ. 195. SC X SRL, cu sediul n Romnia i nregistrat n scop de TVA in Romnia, efectueaz servicii de reparaii telefoane pentru ZIGMACO. o societate cu sediul n Ungaria i care nu este nregistrat n scop de TVA n Ungaria, fiind ntreprindere mic. Astfel, ZIGMACO nu i comunic SC X SRL un cod de TVA, dei aceasta 1-a solicitat. Determinai regimul de TVA aplicabil acestei operaiuni, precum i dac SC X SRL trebuie s declare acest serviciu n declaraia recapitulativ. R: locul prestarii e Romania, factureaza cu TVA (24%), nu declara in 390 196. SC BETA SRL, cu sediul n Buzu, considerat ntreprindere mic. nenregistrat n scopuri de TVA n Romnia, achiziioneaz de la ALFA, stabilit i nregistrat n scopuri de TVA n Frana, mobilier n valoare de 25.000 euro. Produsele vor fi transportate din Frana n Romnia. Este prima achiziie intracomunitar de bunuri a BETA SRL. Descriei obligaiile societii BETA SRL din punct de vedere al TVA pentru aceast tranzacie. Cursul de schimb este de 1 euro = 4,3 lei. R: BETA S.R.L, persoan impozabil, ns nenregistrat n scopuri de TVA realizeaz o achiziie intracomunitar ce depete plafonul de achiziii intracomunitare de 10.000 euro. Ca urmare ea trebuie s solicite autoritilor din Romnia nregistrarea n scop de TVA pentru achiziii intracomunitare, conform art. 1531, s depun decont special referitor la aceast tranzacie i s pltesc TVA-ul aferent n sum de 25.000 euro x 24% x 4,3 lei/euro = 25.800 lei

197. SC GAMA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia, transport trei imprimante, produse de aceasta, la o expoziie de tehnologie care are loc n Frana. Dup expoziie imprimantele sunt aduse napoi n Romnia. Ce obligaii are SC GAMA SRL din punct de vedere al TVA pentru aceast tranzacie? R: Operaiunea este un non-transfer, conform art. 128, alin (12) Cod Fiscal. Ca urmare, societatea este obligat s nscrie operaiunea n registrul non-transferurilor, att la transmiterea bunurilor, ct i la revenirea lor.Gamma trebuie sa intocmeasca si documentul de insotire a bunurilor 202. SC ALFA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia, realizeaz servicii de transport bunuri pentru beneficiarul GAMA, persoan juridic avnd sediul activitii economice n Polonia i nre-gistrat n scop de TVA n Polonia. GAMA nu are un sediu fix n Romnia. Serviciul facturat este reprezentat de transport de bunuri din Bucureti n Timioara, n valoare de 10.000 lei, pre fr TVA. Precizai regimul de TVA aplicabil i obligaiile declarative ale ALFA SRL referitoare la aceast operaiune. R: Operaiunea este un serviciu pentru care locul prestrii este n Polonia, clientul fiind obligat s colecteze TVA prin taxare invers. Ca urmare Alfa SRL va factura fr TVA i are i obligaia de a declara aceast operaiune n decontul de TVA i n declaraia recapitulativ de TVA. 203. SC ALFA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia, realizeaz servicii de transport pentru beneficiarul GAMA, persoan juridic avnd sediul activitii economice n Polonia i nregistrat n scop de TVA n Polonia. Serviciul facturat este reprezentat de transportul de bunuri din Bucureti n Berlin n valoare de 10.000 lei, pre fr TVA. Precizai locul acestei operaiuni din punct de vedere al TVA, tiind c nici GAMA, nici ALFA nu au alte sedii fixe n alte state dect cele unde au sediul activitii economice. Argumentai. R: Operaiunea este un serviciu pentru care locul prestrii este n Polonia, clientul fiind obligat s colecteze TVA prin taxare invers. Ca urmare Alfa SRL va factura fr TVA i are i obligaia de a declara aceast operaiune n decontul de TVA i n declaraia recapitulativ de TVA. B2B regula de baza. Gamma face taxare inversa cu cota din tara sa 204. SC ALFA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia, realizeaz servicii de transport pentru beneficiarul TETA, persoan juridic stabilit n Romnia i nregistrat n scop de TVA n Romnia. Serviciul facturat este reprezentat de transportul de bunuri din Bucureti n Berlin n valoare de 10.000 lei, pre fr TVA. Precizai regimul de TVA aplicabil i obligaiile declarative ale SC ALFA SRL referitoare la aceast operaiune. R: Operaiunea este un serviciu pentru care locul prestrii este n Romnia, prestatorul fiind obligat s colecteze TVA. Ca urmare Alfa SRL va factura cu TVA 24% i are i obligaia de a declara aceast operaiune n decontul de TVA. 205. SC ALFA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia, presteaz servicii de consultan n domeniul contabil pentru beneficiarul GAMA, persoan j uridic stabilit n Polonia i nregistrat n scop de TVA n Polonia i care nu are niciun sediu fix n Romnia. Serviciul facturat este n valoare de 10.000 lei, pre fr TVA. Precizai regimul de TVA aplicabil i obligaiile declarative ale SC ALFA SRL referitoare la aceast operaiune. Argumentai. R: Operaiunea este un serviciu pentru care locul prestrii este n Polonia, clientul fiind obligat s colecteze TVA prin taxare invers. Ca urmare Alfa SRL va factura fr TVA i are i obligaia de a declara aceast operaiune n decontul de TVA i n declaraia recapitulativ de TVA. B2B regula de baza 206. SC ALFA SRL, stabilit i nregistrat n scop de TVA n Romnia, presteaz servicii de consultan n domeniul contabil pentru beneficiarul GAMA, societate comercial stabilit n Polonia care beneficiaz de regimul special de scutire pentru ntreprinderi mici conform legislaiei din Polonia i care nu are niciun sediu fix n Romnia. GAMA nu i comunic lui ALFA un cod de nregistrare n scop de TVA. Serviciul facturat este n valoare de 10.000 lei, pre fr TVA. Precizai regimul de TVA aplicabil i obligaiile declarative ale SC ALFA SRL referitoare la aceast operaiune. Argumentai. R: Operaiunea este un serviciu pentru care locul prestrii este n Romnia, prestatorul fiind obligat s colecteze TVA. Ca urmare Alfa SRL va factura cu TVA 24% i are i obligaia de a declara aceast operaiune n decontul de TVA. 207. SC ALFA SRL este o societate de asigurri stabilit n Romnia i nenregistrat n scop de TVA n Romnia ntruct realizeaz numai operaiuni scutite fr drept de deducere. n 2010, ea s-a nregistrat n scop de TVA cu art. 153', ntruct a realizat o achiziie intracomunitar de bunuri de 15.000 euro. In aprilie 2011, aceasta beneficiaz de servicii de consultan n domeniul contabil n valoare de 1.200 euro de la societatea GAMA, societate comercial stabilit n Polonia i nregistrat n scop de TVA n Polonia i care nu are niciun sediu fix n Romnia. Precizai ce sum de TVA sau ce meniune va trece GAMA pe factur, precum i care sunt obligaiile din punct de vedere al TVA ale societii ALFA. Cursul de schimb este de l euro = 4,3 lei. R: Prestare serv B2C. Gama va face o meniune pe factur din care s reias c locul operaiunii este n Romnia, SC Alfa SRL fiind obligat la plat prin taxare invers. Operaiunea este astfel impozabil n Romnia, S.C. Alfa S.R.L. avnd obligaia de a colecta TVA pentru aceast operaiune, ns neavnd dreptul de deducere are i obligaia de a-1 plti. TVA colectat i pltit = 1.200 x 24% x 4,3 = 1238 lei. Pentru aceast operaiune S.C. Alfa S.R.L. trebuie s depun decont special de TVA i declaraie recapitulativ de TVA.

210. O societate comercial i trimite directorul general ntr-o delegaie n Ungaria cu autoturismul proprietate a societii comerciale. n Ungaria, directorul alimenteaz autoturismul cu benzin, dup care se rentoarce n Romnia. Trebuie declarat aceast operaiune n declaraia recapitulativ de TVA? Argumentai. R: Nu, ntruct aceast operaiune nu reprezint o achiziie intracomunitar ci o achiziie local n Ungaria pentru care se va achita n Ungaria TVA. 211. O persoan fizic achiziioneaz automobile din Germania i apoi le revinde n Romnia, realiznd acest lucru cu un caracter de continuitate, fiind activitatea din care obine venitul su principal. Trebuie aceast persoan s se nregistreze n scopuri de TVA? Argumentai. R: Nu. Aceast persoan, reliznd o activitate economic de o manier independent, trebuie ncadrat n categoria persoanelor impozabile. Pentru a avea obligaia de nregistrare n scop de TVA trebuie ca veniturile realizate din livrarea bunurilor n Romnia s depeasc plafonul pentru regimul special aplicabil ntrerpinderilor mici, respectiv 35.000 euro/an. Din momentul depirii plafonului persoana fizic este obligat s se nregistreze n scop de TVA. 212. SC ALFA SRL, platitoare de TVA, realizeazaurmatoarele operatii in luna martie: - Achiziioneaz stocuri n valoare de 240.000 lei, pre fr TVA. destinate desfurrii activitii i nevoilor firmei; - Livrri de bunuri n interiorul Romniei, n valoare de 300.000 lei. pre fr TVA; - Achiziie intracomunitar, valoarea n lei 120.000; - Servicii achiziionate n valoare total de 96.720 lei, inclusiv TVA. Determinai TVA de plat sau de recuperat aferent lunii martie ctre bugetul de stat, fiind cunoscute i urmtoarele informaii: TVA neexigibil 23.000 lei i prorata TVA 80% calculat. R: Achiziie stocuri 240.000*24%= 57.600 lei 4426=57.600 lei Livrare: 300.000*24% =72.000 lei 4427=72.000 lei AIC =120.000*24%= 28.800 lei 4426=4427 28.800 lei Achizitii servicii 96.720*24/124= 18.720 lei 4426= 18.720 lei TVA colectat=72.000+28.800= 100.800 lei TVA deductibil=57.600+28.800+18.720 105.120 Prorata= 80% TVA de dedus= 105.120*80%=84.096 TVA de plata/datorat =100.800-84.096=16.704 TVA nedeductibil+105.120*20%=21.024 4427 =% 100.800 4426 84.096 4423 16.704 635=4426 21.024 213. Societatea comercial ALFA SRL, pltitoare de TVA, realizeaz urmtoarele operaii n luna iunie: -Achiziioneaz mf n valoare de 260.400 lei, pre inclusiv TVA (cota 24%), destinate desf activitii i nevoilor firmei; -Export n India, valoarea n lei 340.000; -Livrri de manuale i cri colare n interiorul Romniei, n valoare de 158.050 lei, inclusiv TVA (cota 9%); -Achiziie intracomunitar, valoarea n lei 200.000; -Servicii de consultan achiziionate, n valoare total de 230.000 lei. fr TVA (cota 24%); -Livrri de bunuri ctre o persoan neimpozabil TVA, n valoare de 18.000 lei, fr TVA (cota 24%). Determinai TVA de plat sau de recuperat aferent lunii iunie ctre bugetul de stat, tiind c prorata TVA este 65%. R: Achizitie marfuri 260.400*24/124= 50.400 lei 4426=50.400 lei Export 340.000 lei TVA scutit cu drept de deducere 4427=0 Livrare: 158.050*9/109 =13.050 lei 4427=13.050 lei AIC =200.000*24%= 48.000 lei 4426=4427 48.000 lei Achizitii servicii 230.000*24% = 55.200 lei 4426= 55.200 lei Livrari 18.000*24%= 4.320 lei 4427=4.320 lei TVA colectat=0+13.050+48.000+4.320= 65.370 lei TVA deductibil=50.400+48.000+55.200= 153.600 lei Prorata= 65% TVA de dedus= 153.600*65%=99.840 lei TVA de recuperat =99.840-65.370=34.470 lei TVA nedeductibil =153.600*35%= 53.760 lei % = 4426 99.840 4427 65.370 4424 34.470 635=4426 53.760 214.Ce tipuri de persoane sunt obligate la nregistrarea n Registrul Operatorilor Intracomunitari i ce condiii trebuie s ndeplineasc?

R: ncepnd cu data de 1 august 2010, se nfiineaz i Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile i persoanele juridice neimpozabile care efectueaz operaiuni intracomunitare, respectiv: a) livrri intracomunitare de bunuri care au locul n Romnia i care sunt scutite de tax b) livrri ulterioare de bunuri efectuate n cadrul unei operaiuni triunghiulare efectuate n statul membru de sosire a bunurilor i care se declar drept livrri intracomunitare cu cod T n Romnia; c) prestri de servicii intracomunitare, efectuate de persoane impozabile stabilite n Romnia n beneficiul unor persoane impozabile nestabilite n Romnia, dar stabilite n Comunitate, altele dect cele scutite de TVA n statul membru n care acestea sunt impozabile; d) achiziii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul n Romnia e) achiziii intracomunitare de servicii, efectuate n beneficiul unor persoane impozabile stabilite n Romnia, inclusiv persoane juridice neimpozabile nregistrate n scopuri de TVA de ctre persoane impozabile nestabilite n Romnia, dar stabilite n Comunitate, i pentru care beneficiarul are obligaia plii taxei La data solicitrii nregistrrii n scopuri de TVA persoanele impozabile i persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent i nscrierea n Registrul operatorilor intracomunitari dac intenioneaz s efectueze una sau mai multe operaiuni intracomunitare, de natura celor prevzute mai sus. COD PROCEDURA FISCALA 231. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor i taxelor datorate de contribuabili, alii dect marii contribuabili? R: Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat, competena revine acelui organ fiscal, n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al contribuabilului sau al pltitorului de venit, n cazul impozitelor i contribuiilor realizate prin stopaj la surs, n condiiile legii. Competena de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmis altui organ fiscal cu acordul contribuabilului i a primului organ fiscal. (O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal art. 33, alin 1) 232. In ce condiii un alt organ fiscal dect cel competent teritorial, potrivit legii, i anume cel n raza cruia contribuabilul i are domiciliul fiscal, poate prelua competena pentru administrarea impozitelor i taxelor datorate de respectivul contribuabil? R: Pentru administrarea de ctre organele fiscale din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal a creanelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competena poate fi stabilit n sarcina altor organe fiscale dect cele prevzute la alin. (1), prin ordin al ministrului economiei i finanelor, la propunerea preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal (art33, alin 3 CPF) 233. Societatea X SRL a depus la data de 25 aprilie 2010 decontul de tax pe valoarea adugat aferent trimestrului I 2010, solicitnd totodat i rambursarea sumei negative nscrise n decontul respectiv, de 10.000 lei. Pentru soluionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaz o inspecie fiscal, pe parcursul creia decide i verificarea impozitului pe venitul din salariu. Inspecia fiscal se finalizeaz n data de 10 iunie 2010 i are ca rezultat stabilirea unei diferene suplimentare la impozitul pe salariu fa de cel datorat i declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferena datorat la impozitul pe salariu n data de 20 iunie 2010. S se calculeze cuantumul majorrilor de ntrziere datorat de contri-buabil pentru diferena suplimentar de impozit pe salariu, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de ntrziere de 0,1 % pe zi. R: Majorrile de ntrziere se calculeaz pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Pentru compensrile din oficiu, data stingerii este data nregistrrii operaiei de compensare de ctre unitatea de trezorerie teritorial, conform notei de compensare ntocmite de ctre organul competent; Perioada pe care se calculeaz majorrile de ntrziere: 26 Ianuarie 20 Iunie 2010 Majorri de ntrziere = 5.000 x 146 zile x 0,1% = 730 lei 234. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoan fizic? R: n cazul creanelor fiscale administrate de Ministerul Economiei i Finanelor prin Agenia Naional de Administrare Fiscal, prin domiciliu fiscal se nelege: a) pentru persoanele fizice, adresa unde i au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu; b) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal. (OG92/2003 privind Codul de procedur fiscal, art. 31, alin 1 lit. a i b) 235. Dl A, medic, cu domiciliul n Bucureti, sectorul 1, are un cabinet in-dividual pentru acordarea de consultaii medicale n Bucureti, sectorul 3, avnd program n patru zile din sptmn. Dl A mai deine un cabinet de consultaii medicale i n oraul Buftea, judeul Ilfov, la acesta din urm avnd program doar o zi pe sptmn. Care este domiciliul fiscal n cazul dlui A? Explicai. R: Bucuresti, Sectorul 3. n cazul creanelor fiscale administrate de Ministerul Economiei i Finanelor prin Agenia Naional de Administrare Fiscal, prin domiciliu fiscal se nelege: pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal.

Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 33, alin 1 lit. b 236. Societatea X SRL calculeaz impozitul pe profit aferent trimestrului I 2009 n sum de 20.000 lei. Societatea vireaz la termenul legal - 25 aprilie 2009 - impozitul datorat. De asemenea, la termenul din 25 aprilie 2009, societatea depune Declaraia 100 la organul fiscal competent, ns omite s nscrie n aceast declaraie impozitul pe profit calculat, n cuantum de 20.000 lei. Care sunt efectele juridice ale plii impozitului pe profit asupra obligaiei de declarare a acestuia? R: Obligaia de a depune declaraia fiscal se menine i n cazul n care a fost efectuat plata obligaiei fiscale. Astfel, chiar dac plata a fost efectuat, nu nseamn c nu mai exist obligaia de declarare. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 81, alin 3 237. Codul de procedur fiscal prevede obligaia contribuabilului de a aduce la cunotina organului fiscal orice modificare ulterioar a datelor din declaraia de nregistrare fiscal prin depunerea declaraiei de meniuni. n ce termen trebuie depus declaraia de meniuni? R : In termen de 30 de zile de la data producerii modificrii (art 77, alin 1 CPF) 238. Societatea X SRL datoreaz impozit pe profit astfel: a) Creane principale reprezentnd impozit pe profit, conform declaraiei fiscale: trimestrul 12010: 1.000 lei, scadente la 25 aprilie 2010; trimestrul II2010: 1.500 lei, scadente la 25 iulie 2010; trimestrul III 2010: 2.000 lei, scadente la 25 octombrie 2010: trimestrul IV 2010: 2.000 lei, scadente la 25 ianuarie 2011. b) Creane rezultate din inspecia fiscal, cu termen de plat conform deciziei de impunere comunicate n data de 20 ianuarie 2011: diferen trimestrul 12010: 400 lei; creane fiscale accesorii aferente diferenei de 400 lei, calculate pn la 15 ianuarie 2011 (data finalizrii controlului): 100 lei: diferen trimestrul III 2010: 500 lei; creane fiscale accesorii aferente diferenei de 500 lei, calculate pn la 15 ianuarie 2011 (data finalizrii controlului): 60 lei: total: - principal: 900; - creane fiscale accesorii: 160. c) Creane fiscale accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scaden a impozitului pe profit: comunicat la data de 10 iulie 2010: 200 lei; comunicat la data de 10 ianuarie 2011: 300 lei. Societatea efectueaz pentru obligaiile la bugetul de stat o plat de 7.100 lei la data de 10 martie 2011. S se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaiilor n evidena sa fiscal prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedura fiscala, contribuabilul neavand alte obligatii de plata la bugetul de stat decat impozitul pe profit. Data (vechimea obligaiei) Suma datorat Suma acoperit prin plata Rmas de plat la 10 martie din 10 martie 2011 2011 25 Aprilie 2010 10 iulie 2010 25 iulie 2010 25 octombrie 2010 10 ianuarie 2011 20 ianuarie 2011 principal: 1.000 accesoriu 200 principal 1.500 principal 2.000 accesoriu 300 principal 900 accesorii 160 25 ianuarie 2011 TOTAL principal 2.000 8.060 1.000 200 1.500 700 300 900 160 1.040 7.100 0 0 0 0 0 0 0 960 960

239. Cum se stabilete vechimea obligaiilor de plat accesorii n scopul aplicrii regulii de stingere a datoriilor? R : Vechimea obligaiilor fiscale de plat se stabilete astfel: a) n funcie de scaden, pentru obligaiile fiscale principale; b) n funcie de data comunicrii, pentru diferenele de obligaii fiscale principale stabilite de organele competente, precum i pentru obligaiile fiscale accesorii; c) n funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificative, pentru diferenele de obligaii fiscale principale stabilite de contribuabil. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal art. 115, alin 2

240. Care este termenul legal n care organul fiscal trebuie s soluioneze o cerere a unui contribuabil n cazul n care pentru aceasta sunt necesare informaii suplimentare? R: Ca regul general, cererile depuse de ctre contribuabil potrivit Codului de procedur se soluioneaz de ctre organul fiscal n termen de 45 de zile de la nregistrare. n situaiile n care, pentru soluionarea cererii, sunt necesare informaii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungete cu perioada cuprins ntre data solicitrii i data primirii informaiilor solicitate. (art 70 alin 1 si 2 CPF) 241. Societatea X SRL a stabilit i a declarat la data de 25 ianuarie 2011 un impozit pe venitul din salarii aferent lunii decembrie 2010 n sum de 12.000 lei. Ulterior, societatea constat c a calculat greit impozitul, suma corect a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea i exercit dreptul de a corecta declaraia i depune n data de 25 aprilie 2011 declaraia rectificativ, dat la care efectueaz i plata sumei de 10.000 lei n contul impozitului astfel datorat. S se calculeze cuantumul legal al dobnzilor i penalitilor de ntrziere datorat ca urmare a neplii la scaden a impozitului pe venitul din salarii aferent lunii decembrie 2010, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de ntrziere de 0,1 % pe zi. R: Perioada pe care se calculeaz majorrile de ntrziere: 26 Ianuarie 25 Aprilie 2010 Suma la care se datoreaz majorrile: 10.000 Majorri de ntrziere = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 120, alin 1 i 2 242. Care este termenul n care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plat a impozitelor i taxelor? R: Art. 114, alin 4 si 6 (4) Pentru creanele fiscale administrate de Agenia Naional de Administrare Fiscal i unitile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua ndreptarea erorilor din documentele de plat ntocmite de acesta i va considera valabil plata de la momentul efecturii acesteia, n suma i din contul debitorului nscrise n documentul de plat, cu condiia debitrii contului acestuia i a creditrii unui cont bugetar. (6) Cererea poate fi depus n termen de 5 ani, sub sanciunea decderii. Termenul ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a efectuat plata. 243. Care este termenul n care actul administrativ fiscal este considerat comunicat n cazul comunicrii lui prin publicitate? R: 15 zile de la data afirii anunului. ( O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 44, alin 3) 244. Camera profesional C, persoan juridic de utilitate public, are or-ganizate n structura sa desmembrminte (sedii secundare) fr personalitate juridic, denumite filiale". O parte din aceste desmembrminte (sedii secundare), neavnd mai mult de cinci salariai, nu ndeplinesc condiia cerut de lege de a fi nregistrate ca puncte de lucru pltitoare de impozit pe venitul din salarii i, pe cale de consecin, de a li se atribui un cod de identificare propriu. Aceste desmembrminte trebuie insa declarate la organul fiscal, fara a primi cod de identificare propriu. In ce termen se declar i care este organul fiscal competent pentru declararea sediilor secundare care au mai puin de cinci salariai? R: Declararea se face n termen de 30 de zile de la nfiinarea sediilor secundare (Cod procedur fiscal) prin depunerea declaraiei privind sediile secundare (OMFP 1329/2004). Competena teritorial pentru administrarea acestora revine organului fiscal n a crui raz teritorial se afl situate. Legislaie aplicabil: O.G.92/2003 privind Codul de procedur fiscal art.34 i art.74 i OMFP 1329/2004 245. Pn la ce dat poate organul fiscal s efectueze inspecia fiscal si eventual s modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului 1 2005? Explicai. R: 31 decembrie 2010 Baza de impunere s-a constituit n trim I 2005, termenul de prescripie ncepe s curg de la 01 ianuarie 2006, deci inspecia se poate efectua pn la 31 decembrie 2010. Inspecia fiscal se efectueaz n cadrul termenului de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel. Termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a nscut creana fiscal potrivit art. 23, dac legea nu dispune altfel. Dac legea nu prevede altfel, dreptul de crean fiscal i obligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaz. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 23, art. 91 i art. 98 246. Societatea X SRL face obiectul unei inspecii fiscale generale care ncepe pe data de 10 aprilie 2007 i se finalizeaz la data de 30 iunie 2007, dat la care are loc discuia final cu contribuabilul asupra constatrilor inspeciei incluse n Raportul de inspecie fiscal. In cursul discuiilor, reprezentantul legal al societii invoc prescripia dreptului organului fiscal de a stabili diferena de 50.000 lei aferent impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 aprilie 2002. Invocarea are ca motivare n drept prevedenle legale aplicabile conform crora prescripia se mplinete n termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraiei pentru perioada respectiv". Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferena de 50.000 lei? Explicai.

R: DA. Va emite decizia de impunere, ntruct, conform prevederilor legale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel. Termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a nscut creana fiscal. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 91 247. Societatea X SRL depune la data de 25 aprilie 2010 Declaraia 100. n care declar un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeai dat. societatea depune i decontul cu sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de 50.000 lei, solicitnd i rambursarea. La data de 30 aprilie 2010, societatea nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou obligaii reciproce. Organul fiscal, analiznd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adugat, constat c soluionarea necesit efectuarea n prealabil a inspeciei fiscale. Ca urmare, se stabilete, prin decizie emis la data de 10 iunie 2010, c taxa pe valoarea adugat la care este ndreptit contribuabilul este de 20.000. La data de 15 iunie 2010 se emite si nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal, le accept i efectueaz plata diferenei de 10.000 lei n data de 24 iunie 2010. S se calculeze cuantumul legal al dobnzilor i penalitilor de ntrziere datorate de societate n urma soluionrii celor dou cereri depuse la organul fiscal, tiut fiind c legea prevede un nivel al dobnzii de ntrziere de 0,05% pentru fiecare zi de ntrziere i un nivel al penalitii de ntrziere de 5% din obligaiile fiscale principale stinse, dac stingerea se realizeaz n urmtoarele 60 de zile, sau de 15%, dac se depesc 60 de zile. Dac stingerea se efectueaz n primele 30 de zile, nu se datoreaz i calculeaz penaliti. R: Pentru suma de 20.000 lei admis la compensare majorrile se calculeaz pe perioada 2630 Aprilie 2010=5 zile Pentru suma de 10.000 lei neadmis la compensare majorrile se calculeaz pe perioada 26 Aprilie 24 Iunie 2010=60 zile Dobanzi = 20.000 x 5 zile x 0,05% + 10.000 x 60 zile x 0,05% = 50 + 300 = 350 lei Penalitati=10.000 x 5% (pt 60 zile) = 500 lei Pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul fiscal competent a cererii de compensare. 248. Societatea X SRL depune la data de 25 aprilie 2010 Declaraia 100 n care declar un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeai dat, societatea depune i decontul cu sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de 50.000 lei, solicitnd i rambursarea. La data de 25 aprilie 2010, societatea nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou obligaii reciproce. Organul fiscal, analiznd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adu-gat, constat c soluionarea necesit efectuarea n prealabil a inspeciei fiscale. Ca urmare, se stabilete, prin decizie emis la data de 10 iunie 2010, c taxa pe valoarea adugat la care este ndreptit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2010 se emite i nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal, le accept. S se calculeze cuantumul legal al majorrilor de ntrziere datorate de societate n urma soluionrii celor dou cereri depuse la organul fiscal, tiut fiind c legea prevede un nivel al dobnzii de ntrziere de 0,05% pentru fiecare zi de ntrziere i un nivel al penalitii de ntrziere de 5% din obligaiile fiscale principale stinse, dac stingerea se realizeaz n urmtoarele 60 de zile, sau de 15%, dac se depesc 60 de zile. R: Nu se vor calcula majorri de ntrziere. Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b, a) pentru compensrile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 120, alin 1 i 2 i art. 122, alin 1, lit. b 249. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se refer informaia coninut n vectorul fiscal al unui contribuabil? R: Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaii fiscale de declarare, potrivit legii. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 78, alin 1 lit. B 250. Societatea X SRL depune la data de 25 aprilie 2011 decontul cu sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de 40.000 lei, fr a solicita i rambursarea acestei sume. La aceeai dat, societatea mai depune i Declaraia 100, n care declar un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe care nu l achit. Poate organul fiscal s efectueze, din oficiu, compensarea celor dou creane reciproce? R: NU.Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de cte ori constat existena unor creane reciproce, cu excepia sumelor negative din deconturile de tax pe valoarea adugat fr opiune de rambursare. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 116, alin 4 251. Care este termenul general de soluionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedur fiscal? R: 45 de zile de la nregistrare.(art 70, alin 1 CPF) 252. Societatea X SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care or-ganele fiscale au pornit executarea silit prin poprire, att asupra disponibilitilor bneti din conturile bancare, ct i asupra sumelor pe care alte societi le datoreaz societii X. Societatea se confrunt cu dificulti financiare i, pe fondul lipsei de disponibiliti n conturile bancare, ea este n imposibilitate

de a achita salariile. Pentru depirea situaiei, societatea solicit aplicarea prevederilor din Codul de procedur fiscal care specific urmtoarele: (12) n msura n care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizrii bncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizrii, respectiv de la data i ora primirii adresei de nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bneti, bncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, i nu vor accepta alte pli din conturile acestora pn la achitarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi, cu excepia sumelor necesare plii drepturilor salariale." Poate organul fiscal s dea curs solicitrii societii debitoare cu privire la eliberarea de ctre terul poprit n favoarea sa a sumelor necesare plii drepturilor salariale? Explicai. R: Terul poprit poate elibera sume n favoarea debitorului, numai pentru plata drepturilor salariale . Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 149, alin 12 253. Este permis, conform Codului de procedur fiscal, ca plata datoriei fiscale s fie efectuat de alt persoan dect debitorul? R: DA. Plata obligaiilor fiscale se efectueaz de ctre debitori, distinct pe fiecare impozit, tax, contribuie i alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorri de ntrziere. Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor. Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 114, alin 2 i Cod Civil, Art. 1093 254. Care este, potrivit Codului de procedur fiscal, momentul de la care ncepe s curg termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite i taxe i ct este acest termen? R : Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel. Termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a nscut creana fiscal. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 91 255. Care este primul act de executare silit n cazul creanelor fiscale? R: Conform codului de procedura fiscala primul act de executare silita in cazul creantelor fiscale este somatia. Ea este insotita de un exemplar al titlului executoriu Art. 145 (1) Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 145 256. Care este termenul de depunere a unei contestaii mpotriva unui act de executare silit al organului fiscal? R: Contestaia se poate face n termen de 15 zile, sub sanciunea decderii, de la data cnd: a) contestatorul a luat cunotin de executarea ori de actul de executare pe care le contest, din comunicarea somaiei sau din alt ntiinare primit ori, n lipsa acestora, cu ocazia efecturii executrii silite sau n alt mod; b) contestatorul a luat cunotin, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a ndeplini un act de executare; c) cel interesat a luat cunotin, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contest. Contestaia prin care o ter persoan pretinde c are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmrit poate fi introdus cel mai trziu n termen de 15 zile dup efectuarea executrii. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 173, alin. 1 i 2 257. Din momentul indisponibilizrii sumelor existente, precum i a celor viitoare provenite din ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut, bncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat primite i nu vor accepta alte pli din conturile debitorilor, pn la achitarea inte-gral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispoziii? R: Sumele necesare plii drepturilor salariale.O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 149, alin 12 258. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 5 martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul nu pltete ratele. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achit acest din urm debit n data de 27 octombrie 2011. S se calculeze cuantumul legal al dobnzilor i penalitilor de ntrziere datorate de contribuabil. R : Art. 120 alin 6 CPF (6) Pentru obligaiile fiscale neachitate la termenul de plat, reprezentnd impozitul pe venit, se datoreaz dobnzi dup cum urmeaz: a) pentru anul fiscal de impunere, dobnzile pentru plile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de pli anticipate se calculeaz pn la data plii debitului sau, dup caz, pn la data de 31 decembrie; b) dobnzile pentru sumele neachitate n anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor pn la data stingerii acestora inclusiv;

c) n cazul n care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anual este mai mic dect cel stabilit prin deciziile de pli anticipate, dobnzile se recalculeaz, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui de impunere, la soldul neachitat n raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual, urmnd a se face regularizarea dobnzilor n mod corespunztor. Art 1201 CPF Dobanzi calculate n anul 2010: 107zile=16.03-30.06.2010; 92zile=01.07-30.09.2010; 92zile=01.10-31.12.2010; 15zile=16.09-30.09.2010; 300zile=01.01-27.10.2011 Inainte de 30 iunie 2010 dob=0.1%; intre 01 iulie si 30 sept 2010 dob=0.05%; dupa 01 oct 2010 dob=0.04% Pentru plata anticipat 1: 1.000 x (107 zile x 0,1% + 92 x 0,05% + 92 x 0,04%) = 190 lei Pentru plata anticipat 2: 1.000 x (15 zile x 0,1% + 92 x 0,05% + 92 x 0,04%) = 98 lei Pentru plata anticipat 3: 1.000 x (15 x 0,05% + 92 x 0,04%)= 44 lei Pentru plata anticipat 4: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2011: 4.000 x 300 x 0,04% = 480 lei Penalitati de intarziere = 15% * 4.000 = 600 lei 259. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 5 martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; -15 septembrie: 1.000 lei; -15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul nu pltete ratele. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un imp anual de 2.000 lei. Contribuabilul achit debitul n data de 27 octombrie 2011. S se calculeze cuantumul legal al dobnzilor i penalitilor de ntrziere datorate de contribuabil. R : Dobanzi calculate n anul 2010: Pentru plata anticipat 1: 1.000 x (107 zile x 0,1% + 92 x 0,05% + 92 x 0,04%) = 190 lei Pentru plata anticipat 2: 1.000 x (15 zile x 0,1% + 92 x 0,05% + 92 x 0,04%) = 98 lei Pentru plata anticipat 3: 1.000 x (15 x 0,05% + 92 x 0,04%)= 44 lei Pentru plata anticipat 4: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2011: 2.000 x 300 x 0,04% = 240 lei Penalitati de intarziere = 15% * 4.000 = 600 lei 260. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 5 martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; -15 septembrie: 1.000 lei; -15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 3.000 lei. R: Dob calculate n anul 2010: Pentru plata anticipat 4: 1.000 x 16 zile (15.12-31.12) x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2011: 0 lei (ultima transa are doar 16 zile de intarziere in 2010) 261. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 5 martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; -15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achit n data de 27 octombrie 2011, respectiv n termenul celor 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere anual, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenelor rmase de achitat fa de plile anticipate, ntreaga datorie de 2.000 lei. S se calculeze cuantumul legal al dobnzilor i penalitilor de ntrziere datorate de contribuabil. R: Dob calculate n anul 2010:Pentru plata anticipat 4: 1.000 x 16 zile (15.12-31.12) x 0,04% = 6 lei Dob calculate n anul 2011: suma din trim 4=1.000 x 300 zile (01.01-27.10) x 0,04% = 120 lei 60 de zile de la decizia de impunere (ok art.84 alin 8 CF, dar pt suma de 5.000-4.000 (plati anticipate)=1.000 lei. Pt 2.000 lei din platile anticipate se aplica majorarile si penalitatile normale. Penalitati > 60 zile => 15% x 1.000=150 lei. Total: majorari=126 lei; penalitati=150 lei. 262. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 5 martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; -15 septembrie: 1.000 lei; -15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul pltete doar primele dou rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achit datoria n data de 27 octombrie 2011. R: Dobanzi calculate n anul 2010: Pentru plata anticipat 3: 1.000 x 107 zile x 0,04% = 43 lei Pentru plata anticipat 4: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2010: 2.000 x 300 x 0,04% = 240 lePenalizari neplata:> 60 zile = 2.000 lei x 15% = 300 lei; total dob = 43+6+240 =289 LEI. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 120, alin 6 Nota : Am considerat ca plata diferentei de 2000 lei stabilita prin decizia de impunere se face in termenul de scadenta.

263. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 5 martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; -15 iunie: 1.000 lei; -15 septembrie: 1.000 lei; -15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achit n data de 31 decembrie 2011, depind astfel cu 100 de zile cele 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere anual stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenelor rmase de achitat fa de plile anticipate, ntreaga datorie de 2.000 lei. S se calculeze cuantumul legal al dobnzilor i penalitilor de ntrziere datorate de contribuabil. R: Dobanzi calculate n anul 2010: Pentru plata anticipat 4: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Majorri calculate n anul 2011: 1.000 x 365 x 0,04% + 1.000 x 100 x 0,04% = 146 + 40 = 186 lei Penalizari > 60 zile = 15% x 1.000 = 150 lei pt plata decembrie si 15% x 1.000 = 150 lei pt plata din impunere 264. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 5 martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; -15 iunie: 1.000 lei; -15 septembrie: 1.000 lei; -15 decembrie: 1.000 lei. Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un imp anual de 0 lei i un drept la restituire de 2.000 lei. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de intarziere datorate de contribuabil. R: Dobanzi calculate n anul 2010: Pentru plata anticipat 4: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Majorri calculate n anul 2011: 0 lei. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 120, alin 6 265. Societatea X SRL a fcut obiectul unei inspecii fiscale n urma creia au fost stabilite sume suplimentare de plat ntr-un cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord i contest la organul fiscal competent suma de 30.000 lei. Totodat, societatea se adreseaz i instanei competente de contencios administrativ, solicitnd suspendarea executrii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenele de plat. Care este suma cauiunii pe care societatea trebuie s o plteasc pentru soluionarea cererii de suspendare a executrii deciziei? R: Cauiunea =20% din suma contestat=20% x 30.000=6.000 lei (OG 92/2003 privind Codul de proced fiscal (r3) art. 215, alin 2) 266. In ce condiii este posibil suspendarea executrii unui act administrativ fiscal? R: n situaia n care s-a cerut suspendarea executrii actului administrativ fiscal, n temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare. Instana competent poate suspenda executarea, dac se depune o cauiune de pn la 20% din cuantumul sumei contestate, iar n cazul cererilor al cror obiect nu este evaluabil n bani, o cauiune de pn la 2.000 lei. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 215, alin 2 267. Care sunt elemen princip pe care trebuie s le cuprind o contestaie formulat mpotriva unui act administrativ fiscal? R: a) datele de identificare a contestatorului; b) obiectul contestaiei; c) motivele de fapt i de drept; d) dovezile pe care se ntemeiaz; e) semntura contestatorului sau a mputernicitului acestuia, precum i tampila n cazul persoanelor juridice. Dovada calitii de mputernicit al contestatorului, persoan fizic sau juridic, se face potrivit legii. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 206, alin. 1 268. Societatea X, persoan juridic nerezident, trebuie s execute, n baza unui contract ncheiat cu o persoan juridic romn, dou poriuni ale unei autostrzi. Prima poriune, care constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent, strbate trei judee, astfel: ncepe n judeul A, municipiul Z, trece prin judeul B i se sfrete n judeul C, municipiul Y. Cea de-a doua poriune, care constituie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se afl n ntregime pe raza municipiului V din judeul D. Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaiilor fis-cale datorate de societatea X n Romnia? Explicai. R: Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judeul A Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judeul D n cazul contribuabililor nerezideni care desfoar activiti pe teritoriul Romniei prin unul sau mai multe sedii permanente, competena revine organului fiscal pe a crui raz teritorial se afl situat fiecare sediu permanent. n cazul n care activitatea unui sediu permanent se desfoar pe raza teritorial a mai multor organe fiscale, competena revine acelui organ fiscal n a crui raz teritorial ncepe activitatea acelui sediu permanent. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 33, alin. 2 269. Societatea X SRL este supus executrii silite pentru obligaiile fiscale neachitate. n acest scop, innd cont de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplic msura executrii silite mobiliare, seches-trnd prin proces-verbal cele cinci mijloace de transport aflate n folosina societii, ntre care dou sunt deinute de societate n baza unor contracte de nchiriere ncheiate cu asociatul unic. Este corect aplicarea msurii de executare silit? Explicai . R: NU. Sunt supuse executrii silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele dou maini ale asociatului nu aparin societii debitoare, deci nu pot fi sechestrate. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 151, alin. 1

270. Societatea X SA face obiectul unei inspecii fiscale n urma creia au fost stabilite obligaii suplimentare de plat reprezentnd impozit pe profit aferent trimestrului 1 2010 n cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care organul fiscal stabilete suma astfel datorat este comunicat societii n data de 10 iunie 2010. Societatea achit debitul la termenul de plat prevzut de Codul de procedur fiscal i menionat n decizie, respectiv 5 iulie 2010. S se calculeze cuantumul legal al dobnzilor i penalitilor de ntrziere datorate de contribuabil. R: Majorarile se platesc din ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pina la data stingerii acesteia inclusiv- art 120 CPF termen de plata: 25.04.2010; data plata: 05.07.2010 Inainte de 30 iunie 2010 dob=0.1%; intre 01 iulie si 30 sept 2010 dob=0.05%; Majorri 71 zile intirziere (5 zile aprilie+31 zile mai+30 zile iunie+5 zile iulie), deci 10.000 ron*(66zile*0.1%+5zile*0.04%)=685 lei Penalizari, 71 zile>60 zile =>15% x 10.000 = 1.500 lei Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 120 271. Societatea X SRL face obiectul unei inspecii fiscale n urma creia au fost stabilite obligaii suplimentare de plat. Societatea formuleaz i depune o contestaie mpotriva deciziei de stabilire a obligaiilor suplimentare de plat, dar pe care o retrage dup dou zile. Ulterior, soc apreciaz c exist premise pentru soluionarea favorabil a contestaiei i dorete s depun contestaia reformulat. Mai are societatea dreptul de a mai depune contestaia dup ce aceasta a fost retras? R: DA. Prin retragerea contestaiei nu se pierde dreptul de a se nainta o nou contestaie n interiorul termenului general de depunere a acesteia. ( O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 208, alin. 2) 272. Codul de procedur fiscal prevede un termen special pentru depunerea contestaiei. Care este acest termen i n ce situaii se aplic? R: Termenul general: 30 de zile de la data comunicrii actului administrativ fiscal; Termenul special: 3 luni de la data comunicrii actului administrativ fiscal, dac actul administrativ fiscal nu conine elementele obligatorii pe care trebuie s le conin, potrivit legii. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 207 273. Codul de procedur fiscal reglementeaz dreptul contribuabililor la o dobnd pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, dac restituirea sau rambursarea nu se face n termenul legal pentru solu-ionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelai act normativ. Care este nivelul acestei dobnzi? R: Dobnda datorat este la nivelul majorrii de ntrziere, respectiv de 0,04% pentru fiecare zi de ntrziere Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 124 274. Cum se stabilete vechimea creanelor fiscale principale rezultate din declaraiile rectificative n scopul aplicrii regulilor cu privire la ordinea de stingere? R: n funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificative Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 115, alin. 3 275. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scri-soare recomandat cu confirmare de primire, care ns a fost napoiat de pot cu meniunea negsit la domiciliu". Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate.n ce const comunicarea prin publicitate? R: Prin afiarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent i pe pagina de internet a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Legislaie aplicabil: O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal (r3) art. 44, alin. 3 276. Care este codul de identificare fiscal pentru persoanele fizice? R: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele care nu detin cod numeric personal 277. Este obligatorie declararea n Romnia a sediilor secundare din strin-tate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal n Romnia? i, dac da, n ce termen? R: Da, este obligatorie declararea in termen de 30 zile de la infiintarea de filiale si sedii secundare- art 74.CPF 278. Conform prevederilor legale, nedepunerea declaraiei fiscale d dreptul organului fiscal s procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat. Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impo-zitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidate n aceast situaie? R: Organul fiscal are dreptul s procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate buget general consolidate dup mplinirea unui termen de de 15 zile de la ntiinarea contribuabilului privind depirea termen legal de depunere a declaraiei fiscale.OUG. nr. 92/2003, Cod Procedur Fiscal cu modificrile i completrile ulterioare, art. 83 alin. 4 279. In ce termen de la comunicarea somaiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silit s nu continue?

R: Art 145 CPF Executarea silita ncepe prin comunicarea somaiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somaiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somaia este nsoit de un exemplar al titlului executoriu. 280. Impotriva societii ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentnd diferene de impozit pe profit aferent anului 2010 n sum de 2.123.000 lei. Care este organul competent la care societatea poate introduce contestaie mpotriva deciziei de impunere? R: Art 207 alin 1 CPF Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sub sanctiunea decderii.