Sunteți pe pagina 1din 13

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA

DIRECTIA SILVICA PIATRA NEAMT


OCOLUL SILVIC ROMAN
Localitatea Roman, cod 611014 , Piatra Neamt, jud.Neamt, ROMANIA
Registru comertului J40/450/1991 Cod fiscal R 1590120
Cont in lei : RO 12BRDE280SV02325062800 –BRD Roman
Telefon 40-0233-740323 fax 40-0233-740472
Web:http://www.silvant.ro , e-mail : roman@silvant.ro

NR . _ 2056 / 18. 05. 2009

C A T R E,

S.C. JON FOREST SRL

Va atentionam prin prezenta, ca in conformitate cu prevederile


contractului de prestari servicii nr. 356/ 27. 11. 2008, trebuia sa ridicati
autorizatiile de exploatare ale partizilor 950 R ( 15.04.2009), 862 R (15.04.2009),
984 R (15.04.2009) si 884 Pr.(1.05.2009).
Totodata va facem cunoscut ca nerespectarea prevederilor
contractuale in privinta ridicarii autorizatiilor de exploatare si a demararii
lucrarilor in termenele stabilite, pot duce la calculul penalitatilor si in final la
rezilierea contractului.

SEF OCOL, ING. F.F.,


Ing. C. Serbu Ing. M. Cretu
Va facem cunoscut conform contractului nr. 365/ 27.11.2008 –
prestari servicii, ca incepand cu data de 15. 01. 2009 trabuia sa incepeti
exploatarea partizilor 971 si 889.
Nici pana la aceasta data nu v-ati prezentat pentru ridicarea
autorizatiilor de exploatare si inceperea exploatarii acestora.
Va rugam in cel mai scurt timp sa va prezentati la ocol pentru
ridicarea autorizatiilor si inceperea exploatarii. In caz contrar, conform art. 142
se va proceda la rezilierea contractului cu pierderea garantiei si a dreptului de a
participa la licitatie in Directia Silvica Piatra Neamt.

SEF OCOL, INGINER F.F.,


Ing. C.Serbu Ing. M. Cretu
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA PIATRA NEAMT
OCOLUL SILVIC ROMAN
Localitatea Roman, cod 611014 , Piatra Neamt, jud.Neamt, ROMANIA
Registru comertului J40/450/1991 Cod fiscal R 1590120
Cont in lei : RO 12BRDE280SV02325062800 –BRD Roman
Telefon 40-0233-740323 fax 40-0233-740472
Web:http://www.silvant.ro , e-mail : roman1@silvant.ro

NR . ________ / ___________________

C A T R E,
RAIFFEISEN BANK - ROMAN
JUD. NEAMT

Prin prezenta va rugam sa aprobati lichidarea carnetului CEC seria


___________________ titular , in suma de __________________lei.
Mentionam ca pentru ridicarea sumei , delegam pe d-na Boghian
Mariana - angajata unitatii noastre - care se legitimeaza cu C.I. seria NT nr.
216865 eliberata la data de 27. 02. 2004 de Politia Roman.

SEF OCOL, CONTABIL SEF,


Ing. C. Serbu Ec. A. Catanoiu

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA


DIRECTIA SILVICA PIATRA NEAMT
OCOLUL SILVIC ROMAN
Localitatea Roman, cod 611014 , Piatra Neamt, jud.Neamt, ROMANIA
Registru comertului J40/450/1991 Cod fiscal R 1590120
Cont in lei : RO 12BRDE280SV02325062800 –BRD Roman
Telefon 40-0233-740323 fax 40-0233-740472
Web:http://www.silvant.ro , e-mail : roman1@silvant.ro

NR. __739 / __21. 02. 2008 ____

C A T R E,

RAIFFEISEN BANK ROMAN


JUDETUL NEAMT

Prin prezenta va rugam sa ne virati in contul nostru


RO86RZBR0000060001705657 , suma de __2.108,18__ lei Ron de pe
carnetele CEC enumerate mai jos, intrucat numitii au debite fata de unitate.
Nr. Numele / prenumele Nr. CEC Suma de
Ct. retinut
1. Iftime Ion 197,17
2. Nicuta Neculai 221,92
3. Palade Mihai 560,86
4. Papara Cornel 286,63
5. Savin Alexandru 841,60

TOTAL 2.108,18

SEF OCOL, CONTABIL SEF,


Ing. C. Serbu Ec. A. Catanoiu

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA


DIRECTIA SILVICA PIATRA NEAMT
OCOLUL SILVIC ROMAN
Localitatea Roman, cod 611014 , Piatra Neamt, jud.Neamt, ROMANIA
Registru comertului J40/450/1991 Cod fiscal RO 1590120
Cont in lei : RO 12BRDE280SV02325062800 –BRD Roman
Telefon 40-0233-740323 fax 40-0233-740472
Web:http://www.silvant.ro , e-mail : roman@silvant.ro

NR. _________ / __________________________

D E LE GAT I E

Prin prezenta delegam pe d-na Boghian Mariana – angajata a


unitatii noastre, sa ridice de la S.C. FASTER GRUP SRL - Piatra Neamt,
imprimate cu regim special .
Susnumita se legitimeaza cu B.I. seria ________________
– eliberat de Politia Roman la data de ______________________.
SEF OCOL, CONTABIL SEF,
Ing. C. Serbu Ec. A. Catonoiu

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA


DIRECTIA SILVICA PIATRA NEAMT
OCOLUL SILVIC ROMAN
Localitatea Roman, cod 611014 , Piatra Neamt, jud.Neamt, ROMANIA
Registru comertului J40/450/1991 Cod fiscal RO 1590120
Cont in lei : RO 12BRDE280SV02325062800 –BRD Roman
Telefon 40-0233-740323 fax 40-0233-740472
Web:http://www.silvant.ro , e-mail : roman@silvant.ro

NR. __148___ / __14. 01. 2009____

IMPUTERNICIRE

C A T R E,
I.T.R.S.V. ___________________________________
JUDETUL __________________________________
Prin prezenta imputernicim pe d-na Boghian Mariana –
responsabil cu regimul special din unitatea noastra, pentru verificare si ridicare
documente cu regim special.
Susnumita se legitimeaza cu C.I. seria NT nr. 216865 eliberata
de Politia Roman.

SEF OCOL, CONTABIL SEF,


Ing. C. Serbu Ec. A. Catonoiu