Sunteți pe pagina 1din 75

Pagina 1 din 75

ACHIZIII PUBLICE

- Suport de curs -

Pagina 2 din 75

CUPRINSUL LUCRRII Pagina

1. DENUMIREA CURSULUI I OBIECTIVUL ACESTUIA _______________________________________________________________ 5 2. MODUL DE TESTARE AL CURSANILOR ________________________________________________________________________ 5 3. BIBLIOGRAFIE_____________________________________________________________________________________________ 5 4. CAZURI PRACTICE DE REZOLVAT PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________ 6 Cazul 1: Modificare criterii de calificare i selecie. ______________________________________________________________ 7 Cazul 2: Oferta cu pre aparent neobinuit de sczut.____________________________________________________________ 7 Cazul 3: Subcontractare de servicii.___________________________________________________________________________ 7 Cazul 4: Asociere de operatori economici. _____________________________________________________________________ 7 Cazul 5: Depirea fondurilor alocate pentru realizarea achiziiei publice. ___________________________________________ 8 Cazul 6: Suplimentare executare lucrri. ______________________________________________________________________ 8 Cazul 7: Acordul de asociere. ________________________________________________________________________________ 8 Cazul 8: Stabilirea valorii estimate pentru servicii de proiectare, verificare de proiecte, consultan i execuia lucrrilor aferente. ________________________________________________________________________________________________ 8 Cazul 9: Stabilire cod CPV pentru achiziia de servicii de proiectare. ________________________________________________ 8 Cazul 10: Termenul de finalizare al contractului de achiziie public atribuit. ________________________________________ 9 Cazul 11: Achiziie de servicii de formare profesional. __________________________________________________________ 9 Cazul 12: Valoarea ofertei financiare. _________________________________________________________________________ 9 Cazul 13: Suplimentare cantitate de produse pe parcursul desfurrii unei proceduri de atribuire. _____________________ 9 Cazul 14: Participanii ntr-o procedur de atribuire negociere fr publicarea unui anun de participare pentru atribuire unui contract de furnizare. _________________________________________________________________________________ 9 Cazul 15: ncheierea contractului subsecvent al unui acord-cadru n anul bugetar urmtor ncheierii acordului-cadru. _____ 10 5. CONINUTUL LUCRRII ____________________________________________________________________________________ 10 5.1. PREZENTAREA SCOPULUI I PRINCIPIILOR ORDONANEI DE URGEN PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________________________________________________________________________________ 10 5.2. DOMENIUL DE APLICARE I EXCEPIILE ORDONANEI DE URGEN. TIPURILE CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC ____ 12

Pagina 3 din 75

5.2.1. DOMENIUL DE APLICARE AL ORDONANEI DE URGEN ___________________________________________________ 12 5.2.2. EXCEPIILE ORDONANEI DE URGEN _________________________________________________________________ 13 5.2.3. TIPURILE DE CONTRACTE DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________________________________________ 14 5.3. DOSARUL DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________________________________________________________ 15 5.3.1. PSTRAREA DOSARULUI DE ACHIZIIE PUBLIC __________________________________________________________ 15 5.3.2. CONINUTUL DOSARULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ________________________________________________________ 16 5.3.3. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC AL DOSARULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ___________________________________ 17 5.3.4. CONINUTUL RAPORTULUI PROCEDURII DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE ACHIZIIE PUBLIC ________________ 17 5.4. REGULILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ___________________________________________ 17 5.4.1. REGULI GENERALE __________________________________________________________________________________ 17 5.4.2. DEFINIIA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE I A CUMPRRII DIRECTE_________________________________________ 18 5.4.3. EXCEPII I INTERDICII ______________________________________________________________________________ 19 5.4.4. REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ______________________________________ 19 5.4.4.1. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE FURNIZARE __________________________________________________ 19 Cazul 1: Autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a produselor. ____________________ 19 Cazul 2: Autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor.______________________________ 20 Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat. ______________________ 20 Cazul 4: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare, dar defalcate pe loturi. _____________ 20 Cazul 4.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare, dar defalcate pe loturi utiliznd procedura cerere de oferte. _________________________________________________________________________ 20 5.4.4.2. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE SERVICII ____________________________________________________ 20 Cazul 1: Autoritatea contractant nu poate anticipa preul total al serviciului, dar poate estima un tarif mediu lunar. ___ 20 Cazul 2: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat. ______________________ 21 Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi. ______________ 21 Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi utiliznd procedura cerere de oferte. _________________________________________________________________________ 21 Cazul 4: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de asigurare. ______________________________ 21 Cazul 5: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii bancare sau alte servicii financiare. ____________ 21 Cazul 6: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice. ___________________________________________________________________________________________ 21 5.4.4.3. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE LUCRRI ____________________________________________________ 21 Cazul 1: Autoritatea contractant pune la dispoziia executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice necesare execuiei lucrrilor. __________________________________________________________________________________ 21 Cazul 2: Autoritatea contractant achiziioneaz un ansamblu de lucrri care presupune i furnizarea de echipamente, instalaii, utilaje sau alte dotri. ________________________________________________________________________ 21 Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri, dar defalcate pe loturi. ______________________ 22

Pagina 4 din 75

Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri, dar defalcate pe loturi utiliznd procedura cerere de oferte. _________________________________________________________________________________________ 22 5.4.4.4. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN ORGANIZAREA UNUI CONCURS DE SOLUII _____________ 22 5.4.4.5. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN NCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU _____________________ 22 5.4.4.6. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRINTR-UN SISTEM DE ACHIZIIE DINAMIC __________________ 22 5.4.5. REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE _________________________________________________ 23 5.4.5.1. CONINUTUL DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE _______________________________________________________ 23 5.4.5.2. CONINUTUL CAIETULUI DE SARCINI/DOCUMENTAIEI DESCRIPTIVE ____________________________________ 23 5.4.5.3. OBINEREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE _________________________________________________________ 25 5.4.6. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE ___________________________________________________ 26 5.4.7. REGULI DE PUBLICARE _______________________________________________________________________________ 27 5.4.7.1. ANUNUL DE INTENIE __________________________________________________________________________ 27 5.4.7.2. ANUNUL DE PARTICIPARE _______________________________________________________________________ 28 5.4.7.3. ANUNUL DE ATRIBUIRE _________________________________________________________________________ 28 5.4.8. REGULI DE COMUNICARE I DE TRANSMITERE A DATELOR _________________________________________________ 28 5.4.9. REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE ________________________________________________________ 29 5.5. ETAPELE N ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC _________________________________________________ 30 5.5.1. LICITAIA DESCHIS _________________________________________________________________________________ 30 5.5.1.1. PUBLICAREA ANUNULUI DE PARTICIPARE __________________________________________________________ 31 5.5.1.2. ACCESUL LA DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE _________________________________________________________ 32 5.5.1.3. CRITERIILE DE CALIFICARE I DE SELECIE ___________________________________________________________ 32 5.5.1.4. CONDIIILE DE ANULARE A PROCEDURII ____________________________________________________________ 32 5.5.1.5. DEPUNEREA OFERTEI I DESCHIDEREA ACESTEIA. RESPINGEREA OFERTEI. OFERTA INACCEPTABIL, NECONFORM, ADMISIBIL I CTIGTOARE ___________________________________________________________________________ 33 5.5.1.6. GARANIA DE PARTICIPARE I DE BUN EXECUIE ____________________________________________________ 36 5.5.1.7. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE LICITAIE DESCHIS ___________ 38 5.5.1.8. INTERDICII N DERULAREA PROCEDURII DE LICITAIE DESCHIS ________________________________________ 40 5.5.2. LICITAIA RESTRNS _______________________________________________________________________________ 40 5.5.2.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE LICITAIE RESTRNS__________ 40 5.5.2.2. INTERDICII N DERULAREA PROCEDURII DE LICITAIE RESTRNS ______________________________________ 43 5.5.3. DIALOGUL COMPETITIV ______________________________________________________________________________ 43 5.5.3.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE DIALOG COMPETITIV __________ 43 5.5.4. NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE __________________________________ 45 5.5.4.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE ______________________________________________________________ 46 5.5.5. NEGOCIEREA FR PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE ________________________________ 48

Pagina 5 din 75

5.5.5.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE NEGOCIERE FR PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE ______________________________________________________________ 48 5.5.6. CEREREA DE OFERTE ________________________________________________________________________________ 49 5.5.6.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE CEREREA DE OFERTE ___________ 49 5.5.7. CONCURSUL DE SOLUII _____________________________________________________________________________ 51 5.5.7.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE CONCURSUL DE SOLUII________ 51 5.5.8. MODALITI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ________________________________ 52 5.5.8.1. LICITAIA ELECTRONIC__________________________________________________________________________ 53 5.5.8.2. SISTEMUL DE ACHIZIIE DINAMIC __________________________________________________________________ 55 5.5.8.3. ACORDUL-CADRU _______________________________________________________________________________ 55 5.6. PREZENTAREA SEAP. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE N SEAP __ 57 5.6.1. DEFINIII I TERMENI SPECIFICI UTILIZAI N PROCESUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. CONTRAVENII I SANCIUNI _________________________________________________________ 57 5.6.2. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC PRIN MIJLOACE ELECTRONICE N SEAP ___________________________________________________________________________________________________ 64 5.6.2.1. PREZENTARE GENERAL SEAP ____________________________________________________________________ 64 5.6.2.2. REGIMUL JURIDIC AL NSCRISURILOR N FORM ELECTRONIC. FURNIZAREA SERVICIILOR DE CERTIFICARE CALIFICAT. OBLIGAIILE TITULARILOR DE CERTIFICARE ______________________________________________________ 65 5.6.2.3. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNILE: PROFIL I UTILIZATORI. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI) __________________________________ 67 5.6.2.4. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNEA: ABLOANE. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI) ____________________________________________ 67 5.6.2.5. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNEA: DOCUMENTE. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI) __________________________________________ 68 5.6.2.6. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNEA: CENTRALIZARE RAPOARTE. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI) _______________________________ 68 5.6.2.7. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. ATAAREA DOCUMENTELOR N SEAP: DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE, FIA DE DATE A ACHIZIIEI. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI) _____________ 69 5.6.3. PREZENTARE CODURI CPV I CODURI NUTS. ALEGEREA CODULUI CPV I CODULUI NUTS ________________________ 70

Pagina 6 din 75

1. DENUMIREA CURSULUI I OBIECTIVUL ACESTUIA

DENUMIREA PROGRAMUL DE PERFECIONARE:

EXPERT ACHIZIII PUBLICE

OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI: Absolvenii s fie capabili s iniieze o procedur de atribuire a contractelor de achiziie public utiliznd mijloacele electronice i s stpneasc utilizarea licitaiei electronice ca faz final a procedurilor de atribuire OFFLINE.

2. MODUL DE TESTARE AL CURSANILOR

TESTARE CURSANI: Testarea cursanilor se efectueaz n 3 etape: 1. n ziua a 2-a prin rezolvarea unui caz din cele prezentate n lucrare la Capitolul 4. Ponderea n nota final este de 20%. 2. n ziua a 4-a prin rezolvarea unui caz din cele prezentate n lucrare la Capitolul 4. Ponderea n nota final este de 30%. 3. n ziua a 7-a prin testarea final n urma unui test gril. Ponderea n nota final este de 50%. Nota final se obine dup formula: Nota ziua 2 x 20% + Nota ziua 4 x 30% + Nota ziua 7 x 50%. Nota maxim este 10.

3. BIBLIOGRAFIE

1. ORDONAN DE URGEN nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizat*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

2. HOTRRE nr. 925 din 19 iulie 2006 (*actualizat*)

Pagina 7 din 75

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

3. HOTRRE nr. 1660 din 22 noiembrie2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din OUG nr. 34/2006, cu modificrile si completrile ulterioare, a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

4. LEGE nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

5. LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semntura electronic

6. REVISTA DE ACHIZIII PUBLICE revist lunar editat de Expert Audit Group SRL Oneti, Coordonatorul Consiliului Editorial Prof. univ. dr. Ion VERBONCU

7. ACHIZIII PUBLICE Editura RAABE Romnia Edituri Specializate SRL Bucureti

8. Greg PERRY, Microsoft Office 2007 5 n 1 Editura Teora, traducere de Simona PREDA, 2007

9. Manualul Operaional pentru Atribuirea Contractelor de Achiziii Publice, volumul 1 i 2 Agenia Naional pentru Reglementarea Achiziiilor Publice, 2009

10. NEWSLETTER transmise prin site-ul Ageniei Naionale pentru Reglementarea Achiziiilor Publice

11. ntrebri i rspunsuri postate pe site-ul Ageniei Naionale pentru Reglementarea Achiziiilor Publice

12. PUBLIC PROCUREMENT ALERT newsletter transmis de ctre Casa de Avocai VASS Lawyers

4. CAZURI PRACTICE DE REZOLVAT PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE

Pagina 8 din 75

PUBLIC

La acest capitol se prezint unele cazuri practice pe care cursanii trebuie s le rezolve. n cele ce urmeaz sintagma i derivatele acesteia : ordonan de urgen se refer la OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare.

Cazul 1: Modificare criterii de calificare i selecie. O autoritate contractant organizeaz o procedur de atribuire licitaie deschis pentru atribuirea unui contract de achiziie public. Dup iniierea procedurii i publicarea n SEAP a anunului de participare i a documentaiei de atribuire primete o solicitare de clarificare prin care un operator economic consider anumite criterii de calificare i selecie ca fiind restrictive i propune diminuarea i/sau renarea la unele dintre respectivele criterii. ntrebare: Se pot modifica criteriile de calificare i selecie ?

Cazul 2: Oferta cu pre aparent neobinuit de sczut. O autoritate contractant organizeaz o procedur de atribuire licitaie deschis pentru atribuirea unui contract de achiziie public care are faz final de licitaie electronic cu dou runde de licitaie. Dup aplicarea criteriilor de calificare i selecie, autoritatea contractant a nscris la faza final de licitaie electronic toate cele 3 (trei) oferte admisibile. Valoarea estimat fr TVA, n moneda euro a contractului de atribuire publicat n anunul de participare este de 1.500.000. Criteriul de atribuire este preul cel mai sczut. Dup finalizarea fazei finale de licitaie electronic clasamentul SEAP arat n felul urmtor: Locul 1 Locul 2 Locul 3 Oferta A Oferta B Oferta C Pre = 1.200.000 euro Pre = 1.350.000 euro Pre = 1.410.000 euro

ntrebare: n ce condiii se desemneaz oferta ctigtoare care are preul cel mai sczut ?

Cazul 3: Subcontractare de servicii. O autoritate contractant organizeaz o procedur de atribuire licitaie deschis pentru atribuirea unui contract de achiziie public de servicii care are ca obiect transportul n interesul serviciului a salariailor cu funcii de conducere. Printre formularele solicitate autoritatea contractant dorete ca ofertanii s prezinte Anexa nr. 18 Declaraie subcontractani i pentru ndeplinirea cerinei privind asigurarea tehnic, Anexa nr. 13 Declaraie pivindind utilajele, instalaiile i echipamentele tehnice 1. La procedur au deps oferte trei operatori economici. Ofertantul B a declarat n Anexa nr. 18 c nu are subcontractani iar n Anexa nr. 13 prezint pentru o parte dintre autoturismele pe care le va utiliza, n cazul desemnrii ofertei sale ca i ctigtoare, contracte de nchiriere ncheiate anterior iniierii procedurii de atribuire avnd durate nedeterminate. ntrebare: Se consider ofertantul B calificat ?

Cazul 4: Asociere de operatori economici.

A.N.R.M.A.P. Manualul Operaional pentru Atribuirea Contractaelor de achiziie Public, volumul 2, 2009.

Pagina 9 din 75

O autoritate contractant organizeaz o procedur de atribuire licitaie deschis pentru atribuirea unui contract de achiziie public de lucrri. Unul dintre ofertani este o asociere format de doi operatori economici. Dup edina de deschidere a ofertelor, deci n ziua de ncepere a analizei i a evalurii ofertelor primite, unul dintre operatorii economici asociai transmite n scris comisiei de evaluare a ofertelor intenia acestuia de a se retrage din asociere. n cadrul membrilor comisiei de evaluare se creaz confuzie, acetia avnd preri diferite privind soluia pe care s o adopte. ntrebare: Poate fi considerat oferta depus de asociere ca fiind admisibil ?

Cazul 5: Depirea fondurilor alocate pentru realizarea achiziiei publice. O autoritate contractant organizeaz o procedur de atribuire licitaie deschis pentru atribuirea unui contract de achiziie public care are faz final de licitaie electronic cu dou runde de licitaie. La procedur au fost depuse 5 (cinci) oferte care ndeplinesc criteriile/cerinele de calificare menionate n Documentaia de atribuire. La dou dintre acestea oferta financiar depete valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru realizarea achiziiei publice pentru care s-a iniia procedura de atribuire i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului. n cadrul comisiei de evaluare prerile sunt mprite n sensul c unii membri consider c cele dou oferte nu pot fi nscrise n faza final de licitaie electronic, iar ceilali membri consider c pot fi nscrise. ntrebare: Ofertele a cror propunere financiar depete valoarea fondurilor alocate pentru achiziia public iniiat pot participa la faza final de licitaie electronic ?

Cazul 6: Suplimentare executare lucrri. O autoritate contractant are n derulare un contract de lucrri avnd ca obiect proiectarea i execuia unor lucrri de raparaii capitale, atribuit printr-o procedur de atribuire licitaie deschis. Att n Documentaia de atribuire i n anunul de participare, ct i n caluzele contractauale s-a fcut meniunea c se vor putea achiziiona lucrri suplimentare similare prin procedura de atribuire negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare n conformitate cu prevederile art. 122, lit. j) din ordonana de urgen. ns pe parcursul derulrii execuiei lucrrilor au aprut ca fiind necesare att lucrri ofertate, care se regsesc n devizul iniial de lucrri, ct i lucrri noi care nu se regsesc n devizele ofert care au stat la baza ncheierii contractului iniial. n aceast situaie n cadrul compartimentului intern de achiziii publice apar diferite preri referitoare la aplicarea prevederilor literei i) sau j) de la art. 122 din ordonana de urgen n vederea atribuirii lucrrilor suplimentare i a celor noi. ntrebare: Poate autoritatea contractant s aplice prevederile literei i) de la art. 122 din ordonana de urgen pentru atribuirea lucrrilor suplimentare i a celor noi aprute ?

Cazul 7: Acordul de asociere. O autoritate contractant a organizat o procedur de atribuire licitaie deschis la care o asociere, format de doi operatori economici, a depus ofert comun, fr a depune acordul de asociere, fr a preciza cine este liderul asociaiei. Fiecare dintre cei doi operatori economici au depus ns toate documentele de nregistrare, eligibilitate i calificare. Oferta comun era semnat numai de unul dintre asociai. Calitatea lor de asociai rezult din declaraiile prezentate privind calitatea de participant la procedur prezentate de fiecare dintre cei doi operatori economici. ntrebare: Care va fi decizia comisiei de evaluare a ofertelor cu privire la situaia ofertei respective ?

Pagina 10 din 75

Cazul 8: Stabilirea valorii estimate pentru servicii de proiectare, verificare de proiecte, consultan i execuia lucrrilor aferente. O autoritate contractant are intenia de a achiziiona mai multe servicii de proiectare, verificare de proiecte, consultan ct i execuia lucrrilor aferente mai multor obiective de investiii. Angajaii compartimentului intern specializat n domeniul achiziiilor publice trebuie s stabileasc valoarea estimat a achiziiei, tiind c, n funcie de acest valoare vor fi stabilite procedurile de atribuire a respectivelor contracte de achiziii publice. ntrebare: Care sunt modalitile de atribuire a respectivelor contracte ?

Cazul 9: Stabilire cod CPV pentru achiziia de servicii de proiectare. O autoritate contractant intenioneaz s achiziioneze servicii de proiectare, dar constat c n Vocabularul Comun al Achiziiilor publice are de ales ntre mai multe variante i nu tie pn la urm pe care s-l atribuie. ntrebare: Cine i cum se va alege codul CPV ?

Cazul 10: Termenul de finalizare al contractului de achiziie public atribuit. O autoritate contractant organizeaz o procedur de atribuire licitaie deschis pentru atribuirea unui contract de achiziie public i menioneaz n Documentaia de atribuire, respectiv n Caietul de sarcini, un termen anume de finalizare a respectivului contract ce urmeaz s fie atribuit. La data deschiderii ofertelor, comisia de evaluare a acestora constat, menionnd n procesul verbal pe care l-a ntocmit, c unul dintre ofertani a propus n oferta sa tehnic un termen de finalizare a contractului care depete termenul precizat n Documentaia de atribuire. Toate celelalte criterii/cerine de calificare sunt ndeplinite de ctre ofertantul respectiv. n aceast situaie, n comisia de evaluare a ofertelor la edinele de analiz i evaluare a acestora, membri acesteia i pun ntrebarea dac aceast ofert poate fi respins. ntrebare: Oferta operatorului economic poate fi respins n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile menionate n Documentaia de atribuire ntocmit de autoritatea contractant ?

Cazul 11: Achiziie de servicii de formare profesional. O autoritatea contractant are obligaia, n conformitate cu prevederile HG nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesional a funcionarilor publici, s achiziioneze servicii de formare profesional. ntrebare: Ce procedur de atribuire va alege autoritatea contractant pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect formarea profesional a funcionarilor publici ?

Cazul 12: Valoarea ofertei financiare. La o procedur de atribuire licitaie deschis a unui contract de achiziie public avnd ca obiect furnizarea de produse, un ofertant precizeaz n cadrul formularului de ofert financiar valoarea produselor inclusiv TVA. Aceeai valoare se regsete i n centralizatorul produselor, anex la formularul de ofert, n coloana valorii fr TVA din centralizator. Unii dintre membri comisiei de evaluare a ofertelor susin de a lua n calcul, la evaluarea ofertelor, valoarea menionat n coloana valorii fr TVA din centralizator, anexa la formularul de ofert financiar. ntrebare: Poate corecta comisia de evaluare a ofertelor valoarea din formularul de ofert financiar ?

Pagina 11 din 75

Cazul 13: Suplimentare cantitate de produse pe parcursul desfurrii unei proceduri de atribuire. O autoritate contractant organizeaz a procedur de atribuire cerere de oferte pentru atribuirea unui contract de achiziie public de furnizare. Valoarea estimat a acestui contract este echivalentul n lei a 70.000 de euro. Pe parcursul aplicrii procedurii, nainte de stabilirea ofertei ctigtoare de ctre comisia de evaluare a ofertelor, datorit unor evenimente neprevzute, apare o necesitate de suplimentare a cantitii de produselor respective, pentru care se stabilete ca valoare estimat echivalentul n lei a 35.000 de euro. ntrebare: Se poate continua derularea procedurii de atribuire cerere de oferte i pentru cantitatea suplimentar de produse ?

Cazul 14: Participanii ntr-o procedur de atribuire negociere fr publicarea unui anun de participare pentru atribuire unui contract de furnizare. O autoritate contractant a organizat o procedur de atribuire negociere fr publicarea unui anun de participare pentru atribuirea unui contract de furnizare. Un operator economic a transmis autoritii contractante, cu 45 de zile nainte de data iniierii procedurii i de transmiterea invitaiilor de participare la negocieri, o scrisoare de interes privind funizarea produselor pentru care autoritatea contractant a iniia procedura de atribuire. La data transmiterii invitaiilor la negociere, operatorul economic respectiv nu a fost invitat s participe la procedur. ntrebare: Este obligat autoritatea contractant de a invita la procedura negociere fr publicarea unui anun de participare operatorii economici care transmit scrisori de interes ?

Cazul 15: ncheierea contractului subsecvent al unui acord-cadru n anul bugetar urmtor ncheierii acordului-cadru. O autoritate contractant a ncheiat un acord-cadru pentru realizarea unor servicii de service autoturisme n luna decembrie a anului AN. Bugetul pentru anul viitor AN+1 nu este aprobat. La nceputul anului AN+1, n luna ianuarie, compartimentul intern specializat n domeniul achiziiilor publice a propus ncheierea primului contract subsecvent pentru o perioad pn la 30 aprilie. n aceast situaie compartimentul juridic nu a avizat contractul respectiv pe motiv c bugetul autoritii contractante nu este aprobat i astfel nu sunt asigurate fondurile necesare derulrii acestuia. ntrebare: Se poate ncheia un contract subsecvent al unui acord-cadru n anul bugetar viitor, n condiiile n care bugetul autoritii contractante nu este aprobat ?

5. CONINUTUL LUCRRII

5.1. PREZENTAREA SCOPULUI I PRINCIPIILOR ORDONANEI DE URGEN PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC

n cele ce urmeaz sintagmele i derivatele acestora se refer la:

1. Sintagma: ordonan de urgen se refer la OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; 2. Sintagma: normele metodologice ale ordonanei de urgen se refer la HG nr. 925/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare;

Pagina 12 din 75

3. Sintagma: normele metodologice de atribuire prin mijloace electronice se refer la HG nr. 1660/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare. Ce este defapt sistemul achiziiilor publice ? n afar de definiia dat de legiuitor privind scopul ordonanei de urgen care reglemeteaz atribuirea contractelor de achiziie public, sistemul achiziiilor publice se poate spune c este locul n care cererea pe care autoritatea contractant o lanseaz se ntlnete cu ofertele mai multor operatori economici. Spuneam c sistemul achiziiilor publice este locul, adic spaiul unde autoritatea contractant ncearc si realizeze scopul. Care este scopul ordonanei de urgen ? Scopul ordonanei de urgen este:

1. S promoveze concurena ntre operatorii economici; 2. S garanteze tratamentul egal n evaluarea ofertelor operatorilor economici; 3. S garanteze nediscriminarea ntre operatorii economici participani la procedura de atribuire a contractului de
achiziie public;

4. S asigure transparena i integritatea procesului de atribuire a contractului de achiziie public; 5. S asigure utilizarea eficient a fondurilor publice.
Avnd scopul, locul i participanii (operatorii economici), pentru atribuirea unui contract de achiziie public, autoritii contractante i mai sunt necesare regulile, principiile dup care s se ghideze n procesul de achiziie public. Rolul principiilor este acela de a armoniza relaiile ce intervin ntr-un proces pentru a putea fi gsite sau construite soluii care s satisfac necesitile aprute. Astfel, pe parcursul procesului de achiziie public, la adoptarea oricrei decizii, pentru a se asigura unitatea, omogenitatea, echilibrul i coerena trebuie avute n vedere urmtoarele principii:

1. nediscriminarea;
Prin nediscriminare se nelege asigurarea condiiilor de manifestare a concurenei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de naionalitate s poat participa la procedura de atribuire i s aib ansa de a deveni contractant.

2. tratamentul egal 2;
Prin tratament egal se nelege stabilirea i aplicarea, oricnd pe parcursul procedurii de atribuire de reguli, cerine i criterii identice pentru toi operatorii economici, astfel nct acetia s beneficieze de anse egale de a deveni contractani.

3. recunoaterea reciproc;
Prin recunoatere reciproc se nelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene; diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritile competente din alte state; specificaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional.

4. transparena 3;
Prin transparen se nelege aducerea la cunotina publicului a tutror informaiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire.

5. proporionalitatea 4;
2 3 4

A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. g) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen. A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. g) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen. A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. i) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen.

Pagina 13 din 75

Prin proporionalitate se nelege asigurarea corelaiei ntre: necesitatea autoritii contractante; obiectul contractului de achiziie public i cerinele solicitate a fi ndeplinite.

6. eficiena utilizrii fondurilor publice 5;


Prin eficiena utilizrii fondurilor publice se nelege folosirea sistemului concurenial i a criteriilor economice pentru atribuirea contractului cu scopul de a obine valoare pentru banii cheltuii.

7. asumarea rspunderii.
Prin asumarea rspunderii se nelege determinarea clar a sarcinilor i responsabilitilor persoanelor implicate n procesul de achiziie public, urmrindu-se asigurarea: profesionalismului, imparialitii i independenei deciziilor adoptate pe parcursul derulrii acestui proces. Aplicarea principiilor n procesul de achiziie public are ca efecte: 1. deschiderea i dezvoltarea pieei achiziiilor publice; 2. instituirea unui cadru bazat pe ncredere, corectitudine i imparialitate; 3. eliminarea elementelor de natur subiectiv care ar putea influena deciziile n procesul de achiziie public; 4. eliminarea tratamentului preferenial acordat operatorilor economici locali; 5. asigurarea vizibilitii regulilor, oportunitilor, procedurilor i a rezultatelor; 6. eliminarea cerinelor restrictive; 7. obinerea celei mai bune valori pentru fondurile publice, ntotdeauna considerate ca fiind insuficiente n raport cu necesitile; 8. supravegherea costurilor procesului de achiziie public, nelegnd prin aceasta, att costurile aferente administraiei, ct i costurile aferente ofertantului; 9. limitarea apariiei erorilor pe parcursul desfurrii procesului de achiziie public; 10. reducerea fraudei i corupiei. Orice sistem care are un scop, un loc, participani i reguli trebuie s fie i supravegheat. Astfel sistemul achiziiilor publice este supravegheat de urmtoarele instituii publice:

1. Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (ANRMAP); 2. Ministerul Finanelor Publice Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice
(UCVAP);

3. Agenia pentru Serviciile Societii Informaionale (ASSI) Operatorul sistemului electronic de


achiziii publice (SEAP);

4. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (CNSC); 5. Curtea de Conturi; 6. Autoritatea de Audit.


n conlcuzie avem: Scopul; Locul; Participanii; Regulile, principiile i
5

A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. k) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen.

Pagina 14 din 75

Supraveghetorii sistemului achiziiilor publice. Se pune ntrebarea fireasc: Care este totui locul n care sistemul achiziiilor publice se desfoar ?. La subcapitolul 5.6. se trateaz rspunsul la aceast ntrebare.

5.2. DOMENIUL DE APLICARE I EXCEPIILE ORDONANEI DE URGEN. TIPURILE CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC

5.2.1. DOMENIUL DE APLICARE AL ORDONANEI DE URGEN

Ordonan de urgen se aplic pentru: a) atribuirea contractului de achiziie public, inclusiv a contractului sectorial; b) ncheierea acordului-cadru; c) atribuirea, de ctre un operator economic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro;

d) atribuirea, de ctre un operator economic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro;

e) atribuirea contractului de achiziie public de ctre o autoritate contractant, n numele i pentru o alt persoan fizic/juridic, n cazul n care respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; f) organizarea concursului de soluii;

g) atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de concesiune de servicii.

n domeniul aprrii rii i securitii naionale autoritatea contractant nu are obligaia de a aplica prevederile ordonanei de urgen n cazurile n care aplicarea acesteia conduce la: 1. furnizarea unor informaii a cror divulgare ar fi contrar intereselor eseniale de securitate ale rii; sau 2. divulgarea unor interese eseniale de securitate ale rii n legtur cu producia sau comercializarea de arme, muniii i material de rzboi.

5.2.2. EXCEPIILE ORDONANEI DE URGEN

Ordonana de urgen nu se aplic pentru :

Pagina 15 din 75

1. atribuirea contractului de achiziie public n cazul n care se ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele
condiii: a) contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n conformitate cu legislaia n vigoare privind protecia informaiilor clasificate; b) ndeplinirea contractului necesit impunerea unor msuri speciale de siguran, pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale n vigoare;

2. atribuirea contractului de achiziie public de ctre structuri ale autoritilor contractante care funcioneaz pe
teritoriul altor state, atunci cnd valoarea contractului, estimat potrivit prevederilor seciunii a 2-a din cap. II a ordonanei de urgen, este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124. Pentru atribuirea contractelor de achiziie public care intr sub incidena acestor prevederi i a cror valoare estimat este mai mare dect cea prevzut la art. 19 (cumprarea direct) trebuie s se asigure aplicarea principiilor generale prevzute la art. 2, alin. (2) din ordonana de urgen, publicitatea la nivel local i respectarea prevederilor art. 35-38 (caietul de sarcini) din ordonana de urgen reprezentnd cerine minime n acest sens.

3. atribuirea contractului de servicii care:


1. are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se ncheie, indiferent de form, n legtur cu contractul de cumprare sau de nchiriere respectiv; 2. se refer la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune i televiziune; 3. se refer la prestarea de servicii de arbitraj i conciliere; 4. se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea, cumprarea, vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse financiare i/sau de capital, precum i la prestarea de servicii specifice unei bnci centrale de ctre Banca Naional a Romniei; 5. se refer la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de contracte de munc; 6. se refer la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n totalitate de ctre autoritatea contractant i ale cror rezultate nu sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii contractante pentru propriul beneficiu.

4. atribuirea unui contract de achiziie public ca urmare a:


a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz furnizarea de produse sau execuia de lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele semnatare, i numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaional referitor la staionarea de trupe i numai dac prin acordul respectiv a fost prevzut o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii internaionale; d) aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n contextul programelor i proiectelor de cooperare teritorial.

5. atribuirea contractului de servicii unei alte autoriti contractante sau unei asocieri de autoriti contractante, n
cazul n care acestea beneficiaz de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, n virtutea legii ori

Pagina 16 din 75

a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, n msura n care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. n cazul atribuirii unui contract de achiziie public care are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse n Anexa nr. 2A i Anexa nr. 2B, atunci prevederile ordonanei de urgen se aplic astfel
6

1. n cazul unui contract de achiziie public care are ca obiect prestarea serviciilor incluse n Anexa nr. 2B
autoritatea contractant va aplica prevederile ordonanei de urgen numai pentru contractele a cror valoare este mai mare dect cea prevzut la art. 57, alin. (2) (publicarea n JOUE). n acest caz, obligaia autoritii contractante de a respecta prevederile ordonanei de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 35-38 (caietul de sarcini) i art. 56 (anunul de particpare) din ordonana de urgen;

2. n cazul unui contract de achiziie public care are ca obiect pe lng prestarea serviciilor incluse n Anexa nr. 2B
i prestarea serviciilor incluse n Anexa nr. 2A autoritatea contractant va aplica prevederile de la punctul 1 de mai sus, numai dac valoarea estimat a serviciilor incluse n Anexa nr. 2B este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor incluse n Anexa nr. 2A.

5.2.3. TIPURILE DE CONTRACTE DE ACHIZIIE PUBLIC

Contractele de achiziie public sunt: 1. contracte de lucrri; 2. contracte de furnizare; 3. contracte de servicii.

1. Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca obiect:
a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile al cror cod CPV ncepe cu cifra 45 (Diviziunea 45) sau execuia unei construcii; b) fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre activitile al cror cod CPV ncepe cu cifra 45 (Diviziunea 45) sau att proiectarea, ct i execuia unei construcii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde necesitii i obiectivelor autoritii contractante, n msura n care acestea nu corespund celor menionate la literele a) i b) de mai sus.

2. Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri, care are ca obiect
furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare. Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune a acestora este considerat contract de furnizare.

3. Contractul de servicii este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri sau de furnizare,
care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i 2B.

Art. 16 din ordonaa de urgen.

Pagina 17 din 75

Contractul de achiziie public care are ca obiect principal prestarea unor servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor activiti al cror cod CPV ncepe cu cifra 45 (Diviziunea 45) este considerat contract de servicii.

4. Contractul de achiziie public care are ca obiect att furnizarea de produse, ct i prestarea de
servicii este considerat:

a) contract de furnizare, dac valoarea estimat a produselor este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor
prevzute n contractul respectiv;

b) contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare dect valoarea estimat a produselor
prevzute n contractul respectiv.

5.3. DOSARUL DE ACHIZIIE PUBLIC

5.3.1. PSTRAREA DOSARULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

Autoritatea contractant are obligaia de a ntocmi dosarul achiziiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziie dinamic. Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp ct contractul de achiziie public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei proceduri. n cazul cumprrii directe, aa cum este ea definit la art. 19 din ordonana de urgen, achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ, care n acest caz se consider a fi contract de achiziie public, iar obligaia respectrii ordonanei de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204, alin. (2) (autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice).

5.3.2. CONINUTUL DOSARULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele: 1. nota privind determinarea valorii estimate; 2. anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul; 3. anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia de participare; 4. documentaia de atribuire; 5. nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns;
7 8

A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. t) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen. A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. t) de la Cap. X Contravenii i sanciuni ordonaa de urgen.

Pagina 18 din 75

6. nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este cazul; 7. procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor; 8. formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire; 9. solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea contractant; 10. raportul procedurii de atribuire; 11. dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii; 12. contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate; 13. anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare; 14. contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul; 15. raportul de activitate i, dup caz, notele intermediare i avizul consultativ emis n conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul; 16. documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre contractant. n cazul n care autoritatea contractant aplic o procedur de atribuire prin mijloace electronice, utilizeaz un sistem dinamic de achiziie sau un sistem de achiziii electronice, aceasta are obligaia de a asigura trasabilitatea deplin a aciunilor pe care le realizeaz pe parcursul procesului de atribuire, astfel nct ntocmirea dosarului achiziiei publice, n conformitate cu cele menionate mai sus, s nu fie afectat. Prin trasabilitate se nelege Caracteristica unui sistem de asigurarea calitii de a permite regsirea istoricului, a utilizrii sau a localizrii unei entiti (produs, proces sau serviciu) prin identificri nregistrate 9. 5.3.3. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC AL DOSARULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

Dosarul achiziiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public
10

i nu poate fi restricionat dect n msura n care aceste informaii sunt clasificate

sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii. Restricionarea nejustificat a accesului la dosarul achiziiei publice atrage sancionarea de ctre ANRMAP a conductorului autoritii contractante, conform prevederilor ordonanei de urgen.

5.3.4. CONINUTUL RAPORTULUI PROCEDURII DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE ACHIZIIE PUBLIC Raportul procedurii de atribuire prevzut la subcapitolul 5.3.2., punctul 10, se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului - cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente: 1. denumirea i sediul autoritii contractante; 2. obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic;

10

DEX online Dicionar explicativ al limbii romne. Legea nr. 544/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.

Pagina 19 din 75

3. dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur; 4. dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; 5. denumirea/numele ofertanilor participani la procedur; 6. denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; 7. dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; 8. denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; 9. n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; 10. dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.

5.4. REGULILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

5.4.1. REGULI GENERALE

Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiile prevzute la art. 2, alin. (2) din ordonana de urgen n relaia cu operatorii economici interesai s participe la procedura de atribuire.

5.4.2. DEFINIIA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE I A CUMPRRII DIRECTE

Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt:

1. licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; 2. licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura,
urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta;

3. dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura
i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final;

4. negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai i
negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Negocierea poate fi:

4.1. negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; 4.2. negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; 5. cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli
operatori economici.

Pagina 20 din 75

6. autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care
achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii.

7. modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public: 7.1. acordul cadru; 7.2. sistemul de achiziie dinamic; 7.3. licitaia electronic.
Regula general: Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de atribuire: licitaie deschis, sau licitaie restrns.

Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a din cap. II din ordonana de urgen, nu depete echivalentul n lei a pragului valoric precizat la art. 19 din ordonana de urgen pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ, care n acest caz se consider a fi contract de achiziie public, iar obligaia respectrii prevederilor prezentei ordonane de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204, alin. (2) din ordonana de urgen (autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice) [vezi subcapitolul 5.3.1.]. Cumprarea direct nu este o procedur de atribuire aa cum au fost ele definite la acest subcapitol.

5.4.3. EXCEPII I INTERDICII

Prin excepie

11

de la regula general, autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri de


12

atribuire, prin utilizarea mijloacelor electronice, numai n circumstanele specifice prevzute la

1) art. 94 din ordonana de urgen [dialog competitiv]; 2) art. 110, alin (1) din ordonana de urgen [negociere cu publicarea prealabil a unui anun de
participare];

3) art. 122 din ordonana de urgen [negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare]; 4) art. 124 din ordonana de urgen [cerere de oferte].
Interdicia de a diviza contractul de achiziie public
13

11 12

A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. c) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen. Art. 20, alin. (2) din ordonaa de urgen.

Pagina 21 din 75

Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice.

5.4.4. REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

Autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de achiziie public pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare orice forme de opiuni i, n msura n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii, orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii contractului. Valoarea estimat a contractului de achiziie public trebuie s fie determinat nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceast valoare trebuie s fie valabil la momentul transmiterii spre publicare a anunului de participare sau, n cazul n care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anun, la momentul transmiterii invitaiei de participare.

5.4.4.1. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE FURNIZARE

n cazul n care, prin atribuirea contractului de furnizare, autoritatea contractant i propune s dobndeasc produse care necesit i operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune, atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s includ i valoarea estimat a operaiunilor/lucrrilor respective. n vederea stabilirii valorii unui contract de furnizare trebuie avute n vedere urmtoarele cazuri: Cazul 1: Autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a produselor. Dobndirea produselor se poate realiza prin cumprare n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare. Valoarea estimat a acestui contract trebuie s fie considerat ca fiind egal cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecrui mod de dobndire a produselor. Cazul 2: Autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor. Dobndirea produselor se poate realiza prin cumprare n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare. Valoarea estimat a acestui contract se determin n funcie de durata contratului respectiv, astfel: 1. dac durata contractului este stabilit i este mai mic sau egal cu 12 luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea tuturor ratelor pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv; 2. dac durata contractului este stabilit i este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea valorii totale a ratelor pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv, la care se adaug i valoarea rezidual estimat a produselor la sfritul perioadei pentru care s-a ncheiat contractul; 3. dac contractul se ncheie pe o durat nedeterminat sau dac durata acestuia nu poate fi determinat la data estimrii, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare pltibile. Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat.
13

A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. a) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen.

Pagina 22 din 75

Valoarea estimat a acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: 1. fie valoarea total a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n urmtoarele 12 luni n privina cantitilor achiziionate i valorilor aferente; 2. fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei livrri. Cazul 4: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare, dar defalcate pe loturi. Autoritatea contractant va cumpra produsele prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte pentru fiecare lot n parte. Valoarea estimat a acestui contract trebuie determinat prin nsumarea valorii tuturor loturilor. Cazul 4.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare, dar defalcate pe loturi utiliznd procedura cerere de oferte. n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art. 124, lit. a) din ordonana de urgen, atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a. valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 75.000 euro; b. valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de ofert nu depete 20% din valoarea total a produselor care urmeaz s fie furnizate.

5.4.4.2. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE SERVICII

Cazul 1: Autoritatea contractant nu poate anticipa preul total al serviciului, dar poate estima un tarif mediu lunar. Valoarea estimat a acestui contract se determin n funcie de durata contratului respectiv, astfel: 1. cnd durata contractului este stabilit i nu depete 48 de luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat avnd n vedere ntreaga durat a contractului; 2. cnd durata contractului nu poate fi determinat sau depete 48 de luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat multiplicnd valoarea lunar cu 48. Cazul 2: Autoritatea contractant i propune s rennoiasc contractul ntr-o perioad dat. Valoarea estimat a acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul: 1. fie valoarea total a tuturor contractelor de servicii similare atribuite n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n urmtoarele 12 luni, n privina cantitilor achiziionate i valorilor aferente; 2. fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei prestaii.

Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi. Autoritatea contractant va cumpra serviciile prin atribuirea mai multor contracte de servicii distincte pentru fiecare lot n parte. Valoarea estimat a acestui contract trebuie determinat prin nsumarea valorii tuturor loturilor.

Pagina 23 din 75

Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi utiliznd procedura cerere de oferte. n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art. 124, lit. b) din ordonana de urgen, atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a. valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 75.000 euro; b. valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de ofert nu depete 20% din valoarea total a serviciilor care urmeaz s fie prestate. Cazul 4: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de asigurare. Valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza primelor de asigurare ce urmeaz a fi pltite, precum i a altor forme de remuneraii aferente serviciilor respective. Cazul 5: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii bancare sau alte servicii financiare. Valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza taxelor, comisioanelor, dobnzilor i a oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor respective. Cazul 6: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice. Valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza onorariilor ce urmeaz a fi pltite i a oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor respective.

5.4.4.3. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE LUCRRI

Cazul 1: Autoritatea contractant pune la dispoziia executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice necesare execuiei lucrrilor. Valoarea estimat a acestui contract de lucrri se calculeaz prin includerea att a costului lucrrii care urmeaz s fie executat, ct i valoarea total a facilitilor oferite de ctre autoritatea contractant.

Cazul 2: Autoritatea contractant achiziioneaz un ansamblu de lucrri care presupune i furnizarea de echipamente, instalaii, utilaje sau alte dotri. Valoarea estimat a acestui contract de lucrri se determin avndu-se n vedere valoarea total a ntregului ansamblu de lucrri.

Cazul 3: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri, dar defalcate pe loturi. Autoritatea contractant va cumpra lucrrile prin atribuirea mai multor contracte de lucrri distincte pentru fiecare lot n parte. Valoarea estimat a acestui contract trebuie determinat prin nsumarea valorii tuturor loturilor. Cazul 3.1: Autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri, dar defalcate pe loturi utiliznd procedura cerere de oferte.

Pagina 24 din 75

n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art. 124, lit. c) din ordonana de urgen, atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a. valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 500.000 euro; b. valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de ofert nu depete 20% din valoarea total estimat a lucrrii.

5.4.4.4. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN ORGANIZAREA UNUI CONCURS DE SOLUII

Valoarea estimat care trebuie luat n considerare se determin astfel:

a) dac concursul de soluii este organizat ca o procedur independent, atunci valoarea estimat include valoarea
tuturor premiilor/sumelor care urmeaz a fi acordate concurenilor, inclusiv valoarea estimat a contractului de servicii care ar putea fi ncheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) (negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare) sau art. 252 lit. i) (contractul sectorial) din ordonana de urgen, n cazul n care autoritatea contractant nu a exclus aceast posibilitate n anunul de participare la concurs; b) dac concursul de soluii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimat luat n considerare este valoarea estimat a contractului de servicii respectiv, n care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaz a fi acordate concurenilor.

5.4.4.5. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRIN NCHEIEREA UNUI ACORD-CADRU

Valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv, pe ntreaga sa durat.

5.4.4.6. ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI ATRIBUIT PRINTR-UN SISTEM DE ACHIZIIE DINAMIC

Valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziie dinamic respectiv, pe ntreaga sa durat.

Pagina 25 din 75

5.4.5. REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE

5.4.5.1. CONINUTUL DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire
14

Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin: 1. informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare; 2. instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; 3. dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; 4. caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; 5. instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; 6. informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare; 7. instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac;

8. informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii;


9. instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii privind reglementrile referitoare la impozitare i la protecia mediului; 10. regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrri sau de servicii, sau precizarea instituiilor competente de la care operatorii economici pot obine informaii detaliate privind reglementrile respective; 11. solicitarea fcut de autoritatea contractant ctre operatorii economici, ca acetia s menioneze n oferta prezentat faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii.

5.4.5.2. CONINUTUL CAIETULUI DE SARCINI/DOCUMENTAIEI DESCRIPTIVE

Documentaia descriptiv se utilizeaz n cazul aplicrii procedurii de atribuire dialog competitiv sau negociere, cu cele dou forme ale sale.

14

A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. b) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen.

Pagina 26 din 75

Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice, care reprezint cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii contractante. Specificaiile tehnice definesc, dup caz: 1. cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor, 2. sigurana n exploatare, 3. dimensiuni, 4. terminologie, 5. simboluri, 6. teste i metode de testare, 7. ambalare, etichetare, 8. marcare i instruciuni de utilizare a produsului, 9. tehnologii i metode de producie, 10. sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea.

11. n cazul contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face referire:
11.1. 11.2. la prescripii de proiectare i de calcul al costurilor, la verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i metodelor de

execuie, 11.3. la orice alte condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractant este capabil s le descrie, n

funcie i de diverse acte normative i reglementri generale sau specifice, n legtur cu lucrrile finalizate i cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri. Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant are obligaia de a defini specificaiile tehnice:

a) fie prin referire, de regul n urmtoarea ordine de prioritate:


(1) la standarde naionale care adopt standarde europene, (2) la omologri tehnice europene, (3) la standarde internaionale sau

(4) la alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene; n cazul n care
acestea nu exist, atunci specificaiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie nsoit de meniunea sau echivalent; b) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s fie suficient de precis descrise nct s permit ofertanilor s determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie contractul respectiv; c) fie att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la standardele, omologrile tehnice, specificaiile tehnice comune, prevzute la lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performan i cu cerinele funcionale respective;

Pagina 27 din 75

d) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, i prin referirea la standardele sau omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte caracteristici. Cazul 1: n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de sarcini, optnd pentru modalitatea de la lit. a), atunci nici o ofert nu poate fi respins pe motiv c produsele sau serviciile prevzute n propunerea tehnic nu sunt conforme cu specificaiile precizate, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat, c propunerea tehnic prezentat satisface ntr-o manier echivalent cerinele autoritii contractante definite prin specificaiile tehnice. Cazul 2: n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, atunci nici o ofert nu poate fi respins dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat, c produsele, serviciile sau lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale solicitate deoarece sunt conforme cu:

a) un standard naional care adopt un standard european;


b) o omologare tehnic european; c) o specificaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European; d) un standard internaional; e) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. Att n cazul1, ct i n cazul 2, un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta: dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare sau un organism de certificare i inspecie care asigur respectarea standardelor europene aplicabile. Autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic: o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Prin excepie, se admite o astfel de indicaie, dar numai n mod excepional, n situaia n care o descriere suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibil i numai nsoit de meniunea sau echivalent.

Pagina 28 din 75

5.4.5.3. OBINEREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaiei de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire. Prin excepie, n situaia n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic. n acest caz, autoritatea contractant are obligaia de asigura obinerea gratuit a documentaiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridic direct de la sediul autoritii contractante sau de la alt adres indicat de acesta. n cazul n care documentaia este transmis prin pot, autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor s beneficieze de aceast facilitate o plat care nu trebuie s depeasc ns costul aferent transmiterii documentaiei respective.

5.4.6. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau ntr-un grup de operatori, la procedura de atribuire. Participarea atelierelor protejate: Autoritatea contractant are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire s fie permis numai unor ateliere protejate sau acelor ofertani care se angajeaz s ndeplineasc contractul n contextul unor programe de angajare protejat, n cadrul crora majoritatea angajailor implicai sunt persoane cu dizabiliti, care, prin natura sau gravitatea deficienelor lor, nu pot exercita o activitate profesional n condiii normale. Asocierea ntre operatorii economici: Mai muli operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatur sau ofert comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ca asocierea s fie legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i numai dac o astfel de msur reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a contractului.

Subcontractarea: Fr a i se diminua rspunderea n ceea ce privete modul de ndeplinire a viitorului contract de achiziie public, ofertantul are dreptul de a include n propunerea tehnic posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. n cazul n care autoritatea contractant solicit, ofertantul are obligaia de a preciza partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui. Ofertarea pe mai multe loturi: Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, candidatul/ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri: a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz;

Pagina 29 din 75

b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat. ntreprinderile afiliate: Prin ntreprindere afiliat se nelege orice subiect de drept: a) asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influen dominant; sau b) care poate exercita o influen dominant asupra altui subiect de drept; sau c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena dominant a unui alt subiect de drept. ntreprinderile afiliate au dreptul de a participa n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de natur s distorsioneze concurena.

5.4.7. REGULI DE PUBLICARE

Tipurile de anunuri: Autoritatea contractant are obligaia de a asigura transparena atribuirii contractelor de achiziie public i ncheierii acordurilor-cadru prin publicarea: 1. anunurilor de intenie, 2. anunurilor de participare, 3. anunurilor de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile mai sus menionate ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice. ANRMAP verific fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124 din ordonana de urgen. n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, ANRMAP are obligaia: a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de completare; b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate.

5.4.7.1. ANUNUL DE INTENIE

Autoritatea contractant are dreptul de a publica un anun de intenie indiferent de procedura de atribuire pe care dorete s o aplice n cazul atribuirii unui contract/acord-cadru de achiziie public, fr ca publicarea acestuia s creeze acesteia obligaia de a efectua respectiva achiziie public. Autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de intenie n urmtoarele situaii: 1. n cazul procedurii de atribuire licitaie deschis, cnd urmrete s beneficieze de reducerea perioadei cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n JOUE i data limit de depunere a ofertelor;

Pagina 30 din 75

2. n cazul procedurii de atribuire licitaie restrns, cnd urmrete s beneficieze de reducerea perioadei cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n JOUE i data limit de depunere a ofertelor;

3. n cazul n care valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n
urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeai grup CPV, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;

4. n cazul n care valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n
urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;

5. n cazul n care valoarea estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n


urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de lucrri, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

5.4.7.2. ANUNUL DE PARTICIPARE

Autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de participare atunci cnd: 1. iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, pentru atribuirea contractului de achiziie public sau pentru ncheierea acordului-cadru; 2. lanseaz un sistem dinamic de achiziie; 3. iniiaz procesul de atribuire a unui contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii; 4. organizeaz un concurs de soluii. Unde se public ? Anunul de participare se public n: SEAP; JOUE n toate situaiile n care: o autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; o autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; o valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

5.4.7.3. ANUNUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce:

Pagina 31 din 75

1. a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru; 2. a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului ctigtor; 3. a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii.

5.4.8. REGULI DE COMUNICARE I DE TRANSMITERE A DATELOR

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea, trebuie s fie transmise n scris. Orice document scris trebuie nregistrat n momentul transmiterii, respectiv n momentul primirii. Comunicarea, transmiterea i stocarea informaiilor se realizeaz astfel nct s se asigure integritatea i confidenialitatea datelor respective. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmtoarele modaliti: 1. prin pot; 2. prin fax; 3. prin mijloace electronice; 4. prin orice combinaie a celor prevzute la punctele 1-3. Autoritatea contractant are dreptul de a impune, n documentaia de atribuire, modalitile de comunicare pe care intenioneaz s le utilizeze pe parcursul aplicrii procedurii. n cazul n care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semntura electronic
15

Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire utiliznd mijloacele de comunicare electronice. n acest caz, autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare aceast cerin, precum i termenul n care aceasta trebuie ndeplinit
16

5.4.9. REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale. Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire are dreptul, n calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena. Persoanele fizice sau juridice care particip direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire.

15 16

Art. 61, alin. (3) din ordonaa de urgen. Art. 62, alin. (2) din ordonaa de urgen.

Pagina 32 din 75

Nu au dreptul s fie implicai n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmtoarele persoane: 1. persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani; 2. so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai; 3. persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Operatorul economic nu are dreptul de a angaja, n scopul ndeplinirii contractului de achiziie public, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii contractului respectiv pentru cauza imoral. Stabilirea gradului de rudenie 17: Rudenia este legtura bazat pe descendena unei persoane dintr-o alt persoan sau pe faptul c mai multe persoane au un ascendent comun. n primul caz rudenia este n linie dreapt, iar n al doilea n linie colateral. Rudenia n linie dreapt poate fi ascendent sau descendent. Gradul de rudenie se stabilete astfel: a) n linie dreapt, dup numrul naterilor; astfel, fiul i tatl sunt rude n gradul nti, nepotul de fiu i bunicul sunt rude n gradul al doilea; b) n linie colateral, dup numrul naterilor, urcnd de la una dintre rude pn la ascendentul comun i cobornd de la acesta pn la cealalt rud; astfel, fraii sunt rude n gradul al doilea, unchiul i nepotul n gradul al treilea, verii primari n gradul al patrulea.

5.5. ETAPELE N ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

Autoritatea contractant are obligaia de a stabili, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunului de participare sau data transmiterii invitaiei de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor n cazul n care acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini, precum i n cazul n care autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele limit stabilite de ordonana de urgen, dei a primit n timp util o solicitare n acest sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a ofertelor se decaleaz cu o

17

Art. 45 i 46 din Codul Familiei

Pagina 33 din 75

perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea ofertei. n cele ce urmeaz se prezint n form succint, punndu-se accentul pe mijloacele electronice de atribuire, etapele n care se desfoar procedurile de atribuire menionate la subpunctul 5.4.2. din prezenta lucrare.

5.5.1. LICITAIA DESCHIS

Procedura de licitaie deschis se desfoar, de regul, ntr-o singur etap. Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire. In cadrul acestui subcapitol se prezint elementele general valabile i pentru celelalte proceduri de atribuire, urmnd ca, pentru acestea din urm s se prezinte elementele specifice.

5.5.1.1. PUBLICAREA ANUNULUI DE PARTICIPARE

Procedura de licitaie deschis se desfoar, de regul, ntr-o singur etap. n cazul n care autoritatea contractant decide desfurarea procedurii prin atributul OFFLINE, atunci aceasta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie electronic. Indiferent de atributul procedurii, OFFLINE sau ONLINE, licitaia electronic se iniiaz prin publicarea n SEAP, n conformitate cu prevederile art. 55 din ordonana de urgen, a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea ofertelor. Data publicrii anunului de participare este n funcie de tipul autoritii contractante
18

, de tipul contractului/acordului cadru pe care autoritatea contractant urmeaz s-l atribuie i


19

de valoarea estimat a acestuia Astfel:

a) dac valoarea estimat a contractului/acordului cadru de achiziie public este mai mare dect valoarea
estimat prevzut la art. 55, alin. (2) din ordonana de urgen, atunci perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n SEAP i data limit de depunere a ofertelor trebuie s fie de cel puin 52 de zile. Reducerea termenului: Cazul 1: dac autoritatea contractant a publicat un anun de intenie referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada menionat la litera a) de mai sus pn la 36 de zile. Aceast reducere este permis n cazul n care anunul de intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de participare n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii anunului de intenie i a
18 19

Art. 8 din ordonana de urgen. Art. 55, alin. (2) din ordonana de urgen.

Pagina 34 din 75

fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i cu cel puin 52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului de participare. Cazul 2: dac anunul de participare este transmis, n format electronic, spre publicare n JOUE, perioadele (52 de zile i respectiv de 36 de zile) se pot reduce cu 7 zile. Cazul 3: dac autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada de 52 de zile, precum i cele rezultate n cazul 2 cu 5 zile.

b) dac valoarea estimat a contractului/acordului cadru de achiziie public este egal sau mai mic dect
valoarea estimat prevzut la art. 55, alin. (2) din ordonana de urgen, atunci perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n SEAP i data limit de depunere a ofertelor trebuie s fie de cel puin 20 de zile. Reducerea termenului: Cazul 1: dac autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada de 20 de zile cu 5 zile.

5.5.1.2. ACCESUL LA DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea gratuit a documentaiei de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire, prin postarea n SEAP a unui fiier electronic. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice clarificare solicitat n maxim 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertelor. n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul maxim de rspuns de 3 zile lucrtoare, aceasta din urm are, totui, obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de depunere a ofertelor. Att solicitarea de clarificare a operatorului economic, ct i rspunsul autoritii contractante la solicitare trebuie efectuat utiliznd facilitile SEAP.

5.5.1.3. CRITERIILE DE CALIFICARE I DE SELECIE

Pagina 35 din 75

n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre candidai a unor criterii de calificare, aceasta are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de ctre operatorii economici a acestor criterii, precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare. n cazul n care prin documentaia de atribuire s-a solicitat ndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc n SEAP, mpreun cu oferta, i informaiile necesare demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare, n condiiile solicitate de ctre autoritatea contractant. n situaia n care pentru a demonstra ndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractant a solicitat prezentarea unor documente, atunci acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmeaz s fie furnizate n cursul ndeplinirii viitorului contract, caz n care trebuie s precizeze n cuprinsul documentaiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora. Verificarea modului de ndeplinire a criteriilor de calificare de ctre fiecare ofertant i responsabilitatea rezultatului acestei verificri revin comisiei de evaluare constituite n cadrul autoritii contractante.

5.5.1.4. CONDIIILE DE ANULARE A PROCEDURII

Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic, cum ar fi, fr a se limita la cele ce urmeaz: a) criteriile de calificare i selecie; b) criteriile de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare i/sau algoritmul de calcul; c) cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrrilor; d) codul CPV. n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute mai sus, autoritatea contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerndu-se, implicit, c se ndeplinesc condiiile prevzute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonana de urgen.

5.5.1.5. DEPUNEREA OFERTEI I DESCHIDEREA ACESTEIA. RESPINGEREA OFERTEI. OFERTA INACCEPTABIL, NECONFORM, ADMISIBIL I CTIGTOARE

Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a transmite ofert. Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul de participare, n msura n care nu a devenit inciden obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, cu excepia cazului n care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat n urma suspendrii procedurii
20

Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai n format electronic i numai pn la data limit de depunere a ofertelor prevzut n anunul de participare. Att elementele propunerii tehnice specifice produselor,

20

A se vedea contravenia menionat la art. 293, lit. n) de la Cap. X Contravenii i sanciuni din ordonaa de urgen.

Pagina 36 din 75

serviciilor sau lucrrilor ofertate, ct i elementele propunerii financiare sunt transmise n SEAP de ctre operatorul economic. n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice cu cerinele caietului de sarcini sau n scopul verificrii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic (a se vedea punctul 5.6.2.2. din prezenta lucrare). n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a datelor. Orice operator economic are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. n cadrul edinei de deschidere nu este permis respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una dintre urmtoarele situaii: a) au fost depuse dup data i ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; b) nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd perioada de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire. edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces verbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici prezeni la edin, n care se consemneaz: 1. modul de desfurare a edinei respective, 2. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, 3. elementele principale ale fiecrei oferte, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului verbal tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina respectiv. Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor/candidailor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor. n cazul n care, n cadrul documentaiei de atribuire, a fost prevzut obligaia ndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, comisia de evaluare are obligaia verificrii modului de ndeplinire a acestor criterii de ctre fiecare ofertant n parte. Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica fiecare ofert att din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic. Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n caietul de sarcini. Propunerea financiar trebuie s se ncadreze n limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate. Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii: 1. se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33, alin. (3) din normele metodologice ale ordonanei de urgen [vezi literele a) i b) de mai sus];

Pagina 37 din 75

2. a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite n
documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11, alin. (4) - (5) din normele metodologice ale ordonanei de urgen, documente relevante n acest sens; (este vorba de declaraia iniial pe propria rspundere a ofertantului i termenul limit pentru demostrarea ndeplinirii cerinelor de calificare); 3. constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini;

4. nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art. 34, alin. (2) din ordonana de urgen;

5. preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia
de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv;

6. preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia
de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare; ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice;

7. n urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen se constat c oferta are un pre
neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini. n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider semnificative cu privire la ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific preul respectiv. Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare justificrile primite de la ofertant care se refer la: 1. fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate; 2. soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; 3. originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n caietul de sarcini; 4. respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; 5. posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat. Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest temei numai dac, n urma clarificrilor

Pagina 38 din 75

solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr-o perioad de timp rezonabil stabilit de autoritatea contractant, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal. Atunci cnd autoritatea contractant respinge o ofert n aceste condiii, aceasta are obligaia de a transmite o notificare n acest sens ANRMAP. n sensul prevederilor ordonanei de urgen, o ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat atunci cnd preul ofertat, fr TVA, reprezint mai puin de 85% din valoarea estimat a contractului respectiv sau, n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel puin 5 oferte care nu se afl n situaiile prevzute la art. 36, alin. (1), lit. a) - e) i alin. (2), atunci cnd preul ofertat reprezint mai puin de 85% din media aritmetic a ofertelor respective. n cazul n care ofertantul nu prezint informaiile solicitate sau aceste informaii nu pot justifica preul aparent neobinuit de sczut, oferta intr sub incidena prevederilor art. 36, alin. (1), lit. f) (ofert inacceptabil) din normele metodologice ale ordonanei de urgen. Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii: 1. nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini; 2. conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective; 3. conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; 4. n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte. Ofertele care nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile de mai sus (ofert inacceptabil sau neconform) sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire. nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are dreptul de a organiza o etap final de licitaie electronic, dar numai n cazul n care a luat aceast decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i numai dac a anunat decizia respectiv n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate precizrile prevzute la art. 164 din ordonana de urgen. Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP. Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronic numai ofertani care au depus oferte admisibile. n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronic, clasamentul final se stabilete lund n considerare i rezultatul obinut n procesul repetitiv de ofertare derulat n cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se nregistra n SEAP n scopul participrii la etapa final de licitaie electronic este asimilat cu retragerea ofertei, n acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87, alin. (1), lit. a) din normele metodologice ale ordonanei de urgen. Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora, n conformitate cu prevederile art. 213, alin. (2) din ordonana de urgen, un raport al procedurii de atribuire, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop. Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor ofertanilor n legtur cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206 208 din ordonana de urgen.

5.5.1.6. GARANIA DE PARTICIPARE I DE BUN EXECUIE

Pagina 39 din 75

Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad derulat pn la ncheierea contractului de achiziie public sau a acordului-cadru. Garania de bun execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului. Cuantumul i perioada de valabilitate a garaniei de participare i de bun execuie Cuantumul garaniei de participare se stabilete n sum fix, sum care nu poate depi 2% din valoarea estimat a contractului de achiziie public/acordului-cadru. Valabilitatea garaniei de participare este cel puin egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitat prin documentaia de atribuire. Cuantumul garaniei de bun execuie nu trebuie s depeasc 10% din preul contractului, fr TVA. Valabilitatea garaniei de bun execuie este menionat n documentaia de atribuire. Modul de constituire a garaniei de participare i de bun execuie Garania de participare se constituie prin: virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, care se prezint n original, depunerea la casieria autoritii contractante: o o a unui ordin de plat sau a unei file cec, cu condiia confirmrii acestora de ctre banc, a unei sume n numerar.

Garania de bun execuie se constituie prin: printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de sigurri, depunere la casierie a unor sume n numerar, reienri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. Utilizarea garaniei de participare i de bun execuie Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania pentru participare, ofertantul pierznd astfel suma constituit, atunci cnd acesta din urm se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei. Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie autoritatea contractant are obligaia de a notifica pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost respectate. Restituirea garaniei de participare i de bun execuie Garania pentru participare se restituie astfel:

Pagina 40 din 75

a) n cazul ofertantului a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, se restituie de autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie; b) n cazul ofertanilor a cror ofert nu a fost stabilit ctigtoare, se returneaz de autoritatea contractant dup semnarea contractului de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei. Garania de bun execuie se restituie astfel:

a) n cazul contractului de furnizare: n cel mult 14 zile de la data ntocmirii procesului-verbal de recepie a
produselor care fac obiectul contractului i/sau de la plata facturii produselor care fac obiectul contractului i/sau de la plata facturii finale;

b) n cazul contractului de servicii: n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre contractant a obligaiilor
asumate prin contractul respectiv;

c) n cazul contractelor de servicii de proiectare:


valoarea garaniei de bun execuie aferent studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate, n termen de 14 zile de la data predrii i nsuirii/aprobrii documentaiei tehnico-economice respective; valoarea garaniei de bun execuie aferent proiectului tehnic i/sau detaliilor de execuie, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor executate n baza proiectului respectiv;

d) n cazul contractelor de lucrri:


70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor; restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate.

5.5.1.7. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE LICITAIE DESCHIS

Aciunile premergtoare pentru lansarea licitaiei deschise: Pasul 1 2 3 4 Aciuni premergtoare Verificarea existenei referatului de necesitate Estimarea valorii contractului Dac este cazul, publicarea anunului de intenie ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire Documentele (file n dosarul de achiziie public) Referatul de necesitate. Nota justificativ privind estimarea valorii contractului. Formularul tipizat SEAP. Note justificative privind: - criteriile minime de calificare; - criteriul de atribuire i, dac este cazul, factori de evaluare.

Termenele pentru licitaia deschis: Dac: 1. valoarea estimat > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE i 2. NU a fost publicat un anun de intenie Termenul minim pentru depunerea ofertelor Dac: Anunul de participare se Dac: Documentaia de atribuire Dac: Anunul de participare se

Pagina 41 din 75

transmite electronic la JOUE

este accesibil n SEAP

transmite electronic la JOUE i documentaia de atribuire este accesibil n SEAP

Art. 75, alin. (1) din Art. 75, alin. (4) din Art. 75, alin. (5) din ordonana de urgen ordonana de urgen ordonana de urgen 52 zile 45 zile 47 zile Dac: 1. valoarea estimat > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE i 2. A FOST publicat un anun de intenie Termenul minim pentru depunerea ofertelor Dac: Anunul de participare se transmite electronic la JOUE Art. 75, alin. (4) din ordonana de urgen 29 zile

40 zile

Dac: Anunul de participare se transmite electronic la JOUE i documentaia de atribuire este accesibil n SEAP

Art. 75, alin. (2) din Art. 75, alin. (5) din ordonana de urgen ordonana de urgen 36 zile 24 zile Dac: 1. valoarea estimat valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea ofertelor. Anunul de participare se transmite n SEAP Art. 76, alin. (1) 20 zile La calcularea termenelor se vor aduga: 3 zile lucrtoare n cazul publicrii anunului n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP i transmiterii acestuia de ctre SEAP; 2 zile lucrtoare n cazul nepublicrii n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP. Dac: Documentaia de atribuire este ataat n SEAP Art. 76, alin. (2) 15 zile

Etapele de derulare a procedurii de licitaie deschis: Pasul 1 2 3 Aciuni n derularea procedurii Publicarea anunului de participare i a documentaie de atribuire Notificare UCVAP despre organizarea procedurii Desemnarea comisiei de evaluare Documentele (file n dosarul de achiziie public) Anunul de participare. Fia de prezentare tip (OMF nr. 2181/2007). Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de diponibilitate a membrilor comisiei de evaluare. Documente prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia de atribuire; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici. Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii ofertelor. Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare.

Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri a documentaiei de atribuire

5 6

Primirea i nregistrarea ofertelor (descrcarea acestora din SEAP) Dechiderea ofertelor

7 7.1.

Evaluarea ofertelor Verificarea ndeplinirii cerinelor minime de

Pagina 42 din 75

Pasul 7.2.

Aciuni n derularea procedurii calificare Solicitarea calrificrilor i/sau completrilor la documentele de calificare

Documentele (file n dosarul de achiziie public) Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea/completarea documentelor de calificare; Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri. Procesul verbal al edinei de stabilire a operatorilor economici calificai.

7.3. 7.4. 7.5.

Stabilirea operatorilor economici calificai i a ofertelor inacceptabile Verificarea propunerilor tehnice ale ofertanilor declarai calificai Solicitarea clarificrilor la propunerile tehnice

7.6. 7.7. 7.8.

Stabilirea propunerilor tehnice neconforme i a celor admisibile Verificarea propunerilor financiare ale ofertanilor calificai Solicitarea clarificrilor la propunerile financiare

7.9. 7.9.1

Stabilirea ofertelor admisibile n cazul organizrii unei etape finale de licitaie electronic, completarea invitaiilor n SEAP ctre ofertanii care au depus oferte admisibile Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare Derularea rundei/rundelor de licitaie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare Elaborarea raportului procedurii de atribuire

Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor tehnice; Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri. Procesul verbal al edinei de stabilire a propunerilor tehnice neconforme. Documente din care rezult ncadrarea n bugetul autoritii contractante. Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor financiare; Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri. Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertelor admisibile. Formulare specifice SEAP.

7.10. 7.10.1 8

Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertei ctigtoare. Documentul (clasamentul) generat de SEAP. Raportul procedurii de atribuire semnat de membri comisiei de evaluare i aprobat de conductorul instituiei. Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor. Contractul de achiziie semnat de prile contractante. Anunul de atribuire. Dosarul de achiziie public.

9 10 11 12

Comunicarea rezultatului procedurii ncheierea contractului Publicarea anunului de atribuire Definitivarea dosarului de achiziie public

5.5.1.8. INTERDICII N DERULAREA PROCEDURII DE LICITAIE DESCHIS

Autoritatea contractant:

1. Nu are dreptul de a negocia reducerea preului sau a cantitatea solicitat iniial n cazul n care preurile
ofertelor depuse n cadrul procedurii de atribuiredepesc limita bugetului alocat pentru ndeplinirea contractului;

2. Poate solicita mbuntiri ale ofertelor numai dac a specificat expres acest lucru n anunul de participare i
n documentaia de atribuire, utiliznd n acest scop exclusiv metoda special de atribuire licitaia electronic.

5.5.2. LICITAIA RESTRNS

Pagina 43 din 75

Procedura de licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape: 1. etapa de selectare a candidaturilor, prin aplicarea criteriilor de selecie; 2. etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de atribuire. Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire. Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55 din ordonana de urgen, a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi.

5.5.2.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE LICITAIE RESTRNS

Aciunile premergtoare pentru lansarea licitaiei restrnse: Pasul 1 2 3 4 Aciuni premergtoare Verificarea existenei referatului de necesitate Estimarea valorii contractului Dac este cazul, publicarea anunului de intenie ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire Documentele (file n dosarul de achiziie public) Referatul de necesitate. Nota justificativ privind estimarea valorii contractului. Formularul tipizat SEAP. Note justificative privind: - criteriile minime de calificare; - criteriul de atribuire i, dac este cazul, factori de evaluare.

Termenele pentru licitaia restrns: Etapa 1 selecia candidaturilor Dac: valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Art. 83, alin. (1) din ordonana de urgen 37 zile Dac: 1. procedura accelerat; Dac anunul de participare se transmite electronic la JOUE, termenul minim pentru depunerea candidaturilor Art. 83, alin. (3) din ordonana de urgen 30 zile

2. valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Dac anunul de participare se transmite electronic la JOUE i perioada minim nu poate fi respectat din motive de urgen Art. 83, alin. (3) din ordonana de urgen 10 zile

Art. 83, alin. (2) din ordonana de urgen 15 zile Dac: valoarea estimat a contractului valoarea pragului pentru publicarea n JOUE

Termenul minim pentru depunerea candidaturilor 10 zile Etapa 2 depunerea ofertelor Dac:

Pagina 44 din 75

1. valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE 2. NU a fost publicat un anun de intenie Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Dac documentaia de atribuire este accesibil n SEAP Art. 89, alin. (1) din ordonana de urgen Art. 89, alin. (4) din ordonana de urgen 40 zile 35 zile Dac: 1. valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE; 2. NU a fost publicat un anun de intenie; 3. procedura este accelerat. Dac anunul de participare se transmite electronic la JOUE termenul minim pentru depunerea ofertelor Art. 89, alin. (6) din ordonana de urgen 10 zile Dac: 1. valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE i 2. A FOST publicat un anun de intenie Termenul minim pentru depunerea ofertelor Art. 89, alin. (2) din ordonana de urgen 22 zile Dac: 1. valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE; 2. A FOST publicat un anun de intenie; 3. procedura este accelerat Termenul minim pentru depunerea ofertelor Art. 89, alin. (6) din ordonana de urgen 12 zile Dac: valoarea estimat a contractului valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Documentaia de atribuire este ataat n SEAP Art. 90, ali. (1) Art. 90, alin. (2) 15 zile 10 zile La calcularea termenelor se vor aduga: 3 zile lucrtoare n cazul publicrii anunului n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP i transmiterii acestuia de ctre SEAP; 2 zile lucrtoare n cazul nepublicrii n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP. Etapele de derulare a procedurii de licitaie restrns: Pasul 1 2 3 Aciuni n derularea procedurii Publicarea anunului de participare i a documentaie de atribuire Notificare UCVAP despre organizarea procedurii Desemnarea comisiei de evaluare Documentele (file n dosarul de achiziie public) Anunul de participare. Fia de prezentare tip (OMF nr. 2181/2007). Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de diponibilitate a membrilor comisiei de evaluare. Documente prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia de atribuire; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici. Documente prin care se face dovada depunerii i

Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri a documentaiei de atribuire

Primirea i nregistrarea candidaturilor (descrcarea

Pagina 45 din 75

Pasul 6

Aciuni n derularea procedurii acestora din SEAP) Dechiderea i verificarea candidaturilor

Documentele (file n dosarul de achiziie public) nregistrrii ofertelor. Procesul verbal al edinei de deschidere a candidaturilor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare. Raportul intermediar al primei etape

Etapa 1 7 Selecia candidailor 7.1. Verificarea ndeplinirii cerinelor minime de calificare 7.2. Selectarea candidailor calificai pe baza aplicrii criteriilor de selecie precizate n anunul de participare i n documentaia de atribuire 8 Comunicarea rezultatului la prima etap Transmiterea invitaiei de participare ctre candidaii selectai Etapa a 2-a 10 Depunerea ofertelor 11 Dechiderea ofertelor 9

Adresele autoritii contractante transmise candidailor. Documentele prin care candidaii selectai confirm primirea invitaiei. Documente prin care se face dovada depunerii n nregistrrii ofertelor. Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare. Procesul verbal al edinei de evaluare a ofertelor. Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor tehnice; Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de clarificri. Procesul verbal al edinei de stabilire a propunerilor tehnice neconforme. Documente din care rezult ncadrarea n bugetul autoritii contractante. Documente prin care comisia de evaluare solicit clarificarea propunerilor financiare; Documente prin care operatorii economici rspund la solicitarea de calificri. Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertelor admisibile. Formulare specifice SEAP.

12 12.1. 12.2.

Evaluarea ofertelor Verificarea propunerilor tehnice ale ofertanilor Solicitarea clarificrilor la propunerile tehnice

12.3. 12.4. 12.5.

Stabilirea propunerilor tehnice neconforme i a celor admisibile Verificarea propunerilor financiare ale ofertanilor calificai Solicitarea clarificrilor la propunerile financiare

12.6. 12.6.1

Stabilirea ofertelor admisibile n cazul organizrii unei etape finale de licitaie electronic, completarea invitaiilor n SEAP ctre ofertanii care au depus oferte admisibile Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare Derularea rundei/rundelor de licitaie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare Elaborarea raportului procedurii de atribuire

12.7. 12.7.1 13

Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertei ctigtoare. Documentul (clasamentul) generat de SEAP. Raportul procedurii de atribuire semnat de membri comisiei de evaluare i aprobat de conductorul instituiei. Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor. Contractul de achiziie semnat de prile contractante. Anunul de atribuire. Dosarul de achiziie public.

14 15 16 17

Comunicarea rezultatului procedurii ncheierea contractului Publicarea anunului de atribuire Definitivarea dosarului de achiziie public

Pagina 46 din 75

5.5.2.2. INTERDICII N DERULAREA PROCEDURII DE LICITAIE RESTRNS

Autoritatea contractant:

1. Nu are dreptul de a negocia reducerea preului sau a cantitatea solicitat iniial n cazul n care preurile
ofertelor depuse n cadrul procedurii de atribuire depesc limita bugetului alocat pentru ndeplinirea contractului;

2. Poate solicita mbuntiri ale ofertelor numai dac a specificat expres acest lucru n anunul de participare i
n documentaia de atribuire, utiliznd n acest scop exclusiv metoda special de atribuire licitaia electronic.

5.5.3. DIALOGUL COMPETITIV

Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziie public dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: 1. contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit; 2. aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite atribuirea contractului de achiziie public n cauz. Procedura de dialog competitiv se desfoar n trei etape: 1. etapa de preselecie a candidailor; 2. etapa de dialog cu candidaii admii n urma preseleciei, pentru identificarea soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor autoritii contractante i n baza creia/crora candidaii vor elabora i vor depune oferta final; 3. etapa de evaluare a ofertelor finale depuse. Dialogul competitiv se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55 din ordonana de urgen, a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi.

5.5.3.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE DIALOG COMPETITIV

Aciunile premergtoare pentru lansarea dialogului competitiv: Pasul 1 2 3 4 Aciuni premergtoare Verificarea existenei referatului de necesitate Estimarea valorii contractului Dac este cazul, publicarea anunului de intenie ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire Documentele (file n dosarul de achiziie public) Referatul de necesitate. Nota justificativ privind estimarea valorii contractului. Formularul tipizat SEAP. Note justificative privind: - criteriile minime de calificare; - criteriul de atribuire i, dac este cazul, factori de evaluare.

Termenele pentru dialogul competitiv: Etapa 1 preselecia candidaturilor

Pagina 47 din 75

Dac: valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Art. 98, alin. (1) din ordonana de urgen 37 zile Dac anunul de participare se transmite electronic la JOUE Art. 98, alin. (2) din ordonana de urgen 30 zile

Dac: valoarea estimat a contractului valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Art. 99 din ordonana de urgen 20 zile La calcularea termenelor se vor aduga: 3 zile lucrtoare n cazul publicrii anunului n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP i transmiterii acestuia de ctre SEAP; 2 zile lucrtoare n cazul nepublicrii n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP.

Etapele de derulare a procedurii de dialog competitiv: Pasul Aciuni n derularea procedurii Etapa 1 Preselecia candidaturilor 1 Publicarea anunului de participare i a documentaie de atribuire 2 Notificare UCVAP despre organizarea procedurii 3 Desemnarea comisiei de evaluare Documentele (file n dosarul de achiziie public) Anunul de participare. Fia de prezentare tip (OMF nr. 2181/2007). Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de diponibilitate a membrilor comisiei de evaluare. Documente prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia de atribuire; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici. Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii ofertelor. Procesul verbal al edinei de deschidere a candidaturilor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare. Raportul intermediar al primei etape.

Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri a documentaiei de atribuire

5 6

Primirea i nregistrarea candidaturilor (descrcarea acestora din SEAP) Deschiderea i verificarea candidaturilor

7 7.1. 7.2.

Preselecia candidaturilor Verificarea ndeplinirii cerinelor minime de calificare Preselectarea candidailor calificai pe baza aplicrii criteriilor de preselecie precizate n anunul de participare i n documentaia de atribuire Comunicarea rezultatului primei etape

Adresele autoritii contractante transmise candidailor. Documentele prin care candidaii preselectai confirm primirea incitaiei. Proces verbal al edinei de dialog, ncheiat cu fiecare candidat preselectat n parte.

Etapa a 2-a Dialogul 9 Transmiterea invitaiei de participare la etapa a doua 10 Derularea rundei/rundelor de dialog i prezentarea propunerilor tehnice i/sau

Pagina 48 din 75

Pasul 11 12

Aciuni n derularea procedurii financiare pariale Evaluarea i identificarea soluiei/soluiilor viabile Comunicarea rezultatului evalurii soluiilor

Documentele (file n dosarul de achiziie public) Raport intermediar al comisiei de evaluare. Adresele autoritii contractante transmise candidailor. Adresele autoritii contractante transmise candidailor. Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii ofertelor. Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare. Procesul verbal al edinei de evaluare a ofertelor finale.

Etapa a 3-a Evaluarea ofertelor finale 13 Transmiterea invitaiei de depunere a ofertelor finale 14 Depunerea ofertelor finale 15 Deschiderea ofertelor finale

16 16.1. 16.2. 16.3. 16.4. 16.5. 16.6. 16.6.1

Evaluarea ofertelor finale Verificarea propunerilor tehnice ale ofertanilor Solicitarea clarificrilor cu privire la propunerile tehnice Stabilirea propunerilor tehnice neconforme i a celor admisibile Verificarea propunerilor financiare ale ofertanilor Solicitarea clarificrilor cu privire la propunerile financiare Stabilirea ofertelor admisibile n cazul organizrii unei etape finale de licitaie electronic, completarea invitaiilor n SEAP ctre ofertanii care au depus oferte admisibile Aplicarea criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoas d.p.d.v. economic i stabilirea ofertei ctigtoare Derularea rundei/rundelor de licitaie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare Elaborarea raportului procedurii de atribuire

Formulare specifice SEAP.

16.7. 16.7.1 17

Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertei ctigtoare. Documentul (clasamentul) generat de SEAP. Raportul procedurii de atribuire semnat de membri comisiei de evaluare i aprobat de conductorul instituiei. Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor. Contractul de achiziie semnat de prile contractante. Anunul de atribuire. Dosarul de achiziie public.

18 19 20 21

Comunicarea rezultatului procedurii ncheierea contractului Publicarea anunului de atribuire Definitivarea dosarului de achiziie public

5.5.4. NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE

Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare reprezint procedura de atribuire prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Aceast procedur de atribuire se aplic indiferent de valoarea estimat a contractului pentru atribuirea contractului de achiziie public numai dac autoritatea contractant se regsete ntr-una din situaiile prevzute la art. 110 din ordonana de urgen. Procedura de negociere cu publicare se desfoar n trei etape: 1. Etapa de preselecie a candidailor;

Pagina 49 din 75

2. Etapa de negociere; 3. Etapa de evaluare a ofertelor finale.

5.5.4.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE

Aciunile premergtoare pentru lansarea negocierii cu publicare: Pasul 1 2 3 4 Aciuni premergtoare Verificarea existenei referatului de necesitate Estimarea valorii contractului Dac este cazul, publicarea anunului de intenie ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire Documentele (file n dosarul de achiziie public) Referatul de necesitate. Nota justificativ privind estimarea valorii contractului. Formularul tipizat SEAP. Note justificative privind: - criteriile minime de calificare; - criteriul de atribuire i, dac este cazul, factori de evaluare.

Termenele pentru negocierea cu publicare: Etapa 1 preselecia candidailor Dac: valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Art. 113, alin. (1) din ordonana de urgen 37 zile Dac: 1. procedura este accelerat i Dac anunul de participare se transmite electronic la JOUE Art. 113, alin. (3) din ordonana de urgen 30 zile

2. valoarea estimat a contractului > valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Art. 113, alin. (2) din ordonana de urgen Art. 113, alin. (3) din ordonana de urgen 15 zile 10 ziel Dac: valoarea estimat a contractului valoarea pragului pentru publicarea n JOUE Termenul minim pentru depunerea candidaturilor Art. 114 din ordonana de urgen 10 zile La calcularea termenelor se vor aduga: 3 zile lucrtoare n cazul publicrii anunului n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP i transmiterii acestuia de ctre SEAP; 2 zile lucrtoare n cazul nepublicrii n JOUE necesare verificrii anunului de ctre ANRMAP.

Etapele de derulare a procedurii de negociere cu publicare: Pasul Aciuni n derularea procedurii Etapa 1 Preselecia candidaturilor 1 Publicarea anunului de participare i a Documentele (file n dosarul de achiziie public) Anunul de participare.

Pagina 50 din 75

Pasul 2 3

Aciuni n derularea procedurii documentaie de atribuire Notificare UCVAP despre organizarea procedurii Desemnarea comisiei de evaluare

Documentele (file n dosarul de achiziie public) Fia de prezentare tip (OMF nr. 2181/2007). Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de diponibilitate a membrilor comisiei de evaluare. Documente prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia de atribuire; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici. Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii ofertelor. Procesul verbal al edinei de deschidere a candidaturilor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare. Raportul intermediar al primei etape.

Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri a documentaiei de atribuire

5 6

Primirea i nregistrarea candidaturilor (descrcarea acestora din SEAP) Deschiderea i verificarea candidaturilor

7 7.1. 7.2.

Preselecia candidaturilor Verificarea ndeplinirii cerinelor minime de calificare Preselectarea candidailor calificai pe baza aplicrii criteriilor de preselecie precizate n anunul de participare i n documentaia de atribuire Comunicarea rezultatului primei etape

Adresele autoritii contractante transmise candidailor. Documentele prin care candidaii preselectai confirm primirea incitaiei. Documente care atest transmiterea i confirmarea primirii ofertei preliminare. Proces verbal al edinei de negociere, ncheiat cu fiecare candidat preselectat n parte. Proces verbal al edinei finale, ncheiat cu fiecare candidat preselectat n parte. Raport intermediar al comisiei de evaluare. Formulare specifice SEAP.

Etapa a 2-a Negocierea 9 Transmiterea invitaiei de participare la etapa a doua 10 Prezentarea ofertei preliminare 11 11.1. 11.2. Derularea rundei/rundelor de negocieri Faze intermediare de negociere ntlnirea final cu fiecare participant n parte

Etapa a 3-a Evaluarea ofertelor 12 Evaluarea ofertelor rezultate n urma negocierilor 12 1 n cazul organizrii unei etape finale de licitaie electronic, completarea invitaiilor n SEAP ctre ofertanii care au depus oferte admisibile 13 Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare 13 1 Derularea rundei/rundelor de licitaie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare 14 Depunerea ofertei finale 15 Evaluarea ofertei finale 16 Elaborarea raportului procedurii de atribuire

Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertei ctigtoare. Documentul (clasamentul) generat de SEAP. Documentul care atest primirea ofertei finale. Procesul verbal al edinei de evaluare a ofertei finale. Raportul procedurii de atribuire semnat de membri comisiei de evaluare i aprobat de conductorul instituiei. Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor. Contractul de achiziie semnat de prile contractante. Anunul de atribuire. Dosarul de achiziie public.

17 18 19 20

Comunicarea rezultatului procedurii ncheierea contractului Publicarea anunului de atribuire Definitivarea dosarului de achiziie public

Pagina 51 din 75

5.5.5. NEGOCIEREA FR PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE

Negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare reprezint procedura de atribuire prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Aceast procedur de atribuire se aplic indiferent de valoarea estimat a contractului pentru atribuirea contractului de achiziie public numai dac autoritatea contractant se regsete ntr-una din situaiile prevzute la art. 122 din ordonana de urgen. Procedura de negociere cu publicare se desfoar n trei etape: 1. Etapa de chemare la competiie; 2. Etapa de negociere; 3. Etapa de evaluare a ofertelor finale.

5.5.5.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE NEGOCIERE FR PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE

Aciunile premergtoare pentru lansarea negocierii fr publicare: Pasul 1 2 3 4 Aciuni premergtoare Verificarea existenei referatului de necesitate Estimarea valorii contractului Dac este cazul, publicarea anunului de intenie ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire Documentele (file n dosarul de achiziie public) Referatul de necesitate. Nota justificativ privind estimarea valorii contractului. Formularul tipizat SEAP. Note justificative privind: - criteriile minime de calificare; - criteriul de atribuire i, dac este cazul, factori de evaluare.

Pentru depunerea ofertelor preliminare nu sunt prevzute termene minime. Autoritatea contractant trebuie s stabileasc un termen minim rezonabil ntre data transmiterii invitaiei la negociere i data depunerii ofertei preliminare. Acest termen trebuie s fie corelat cu gradul de complexitate al contractului i s fie suficient pentru a permite candidailor elaborarea ofertei. Etapele de derulare a procedurii de negociere fr publicare: Pasul Aciuni n derularea procedurii Etapa 1 Preselecia candidaturilor 1 Transmiterea invitaiei de participare la negocieri i a documentaiei de atribuire ctre unul sau ctre mai muli operatori economici 2 Notificare UCVAP despre organizarea procedurii dac valoarea estimat a contractului depete pragul de 100.000 de euro pentru produse i servicii, respectiv 750.000 de euro pentru lucrri 3 Desemnarea comisiei de evaluare Documentele (file n dosarul de achiziie public) Documentele prin care operatorii economici confirm primirea invitaiei. Fia de prezentare tip (OMF nr. 2181/2007).

Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de diponibilitate a membrilor comisiei de evaluare.

Pagina 52 din 75

Pasul 4

Aciuni n derularea procedurii Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri a documentaiei de atribuire

Documentele (file n dosarul de achiziie public) Documente prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia de atribuire; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici. Documente care atest transmiterea i confirmarea primirii ofertei preliminare. Proces verbal al edinei de negociere, ncheiat cu fiecare candidat preselectat n parte. Proces verbal al edinei finale, ncheiat cu fiecare candidat preselectat n parte. Raport intermediar al comisiei de evaluare. Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertei ctigtoare. Raportul procedurii de atribuire semnat de membri comisiei de evaluare i aprobat de conductorul instituiei. Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor. Contractul de achiziie semnat de prile contractante. Anunul de atribuire. Dosarul de achiziie public.

Etapa a 2-a Negocierea 5 Prezentarea ofertei preliminare 6 6.1. 6.2. Derularea rundei/rundelor de negocieri

Faze intermediare de negociere ntlnirea final cu fiecare participant n parte i depunerea ofertei finale Etapa a 3-a Evaluarea ofertelor 7 Evaluarea ofertelor rezultate n urma negocierilor 8 Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare 9 Elaborarea raportului procedurii de atribuire

10 11 12 13

Comunicarea rezultatului procedurii ncheierea contractului Publicarea anunului de atribuire Definitivarea dosarului de achiziie public

5.5.6. CEREREA DE OFERTE

Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect echivalentul n lei al pragurilor menionate la art. 124 din ordonana de urgen. Aceast procedur reprezint procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici, dup publicarea prealabil a unei invitaii de participare.

5.5.6.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE CEREREA DE OFERTE

Aciunile premergtoare pentru lansarea cererii de oferte: Pasul 1 2 3 4 Aciuni premergtoare Verificarea existenei referatului de necesitate Estimarea valorii contractului Dac este cazul, publicarea anunului de intenie ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire Documentele (file n dosarul de achiziie public) Referatul de necesitate. Nota justificativ privind estimarea valorii contractului. Formularul tipizat SEAP. Note justificative privind: - criteriile minime de calificare; - criteriul de atribuire i, dac este cazul, factori de evaluare.

Pagina 53 din 75

Termenele pentru cererea de oferte: Dac invitaia de participare este publicat n SEAP Dac documentaia de atribuire este ataat n SEAP i numai pentru contractele de furnizare de complezitate redus Art. 127, alin. (2) din ordonana de urgen 6 zile

Art. 127, alin. (1) din ordonana de urgen 10 zile

Etapele de derulare a procedurii cererea de oferte: Pasul 1 2 Aciuni n derularea procedurii Publicarea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire Desemnarea comisiei de evaluare Documentele (file n dosarul de achiziie public) Invitaia de participare. Decizia/dispoziia/ordinul de numire a comisiei de evaluare; Declaraia de diponibilitate a membrilor comisiei de evaluare. Documente prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia de atribuire; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici. Documentele postate n SEAP de ctre operatorii economici. Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor comisiei de evaluare. Procesul verbal al edinei de evaluare a ofertelor.

Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri a documentaiei de atribuire

4 5

Primirea (descrcarea din SEAP) a ofertelor Deschiderea ofertelor

6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.9.1

6.10. 6.10.1 7

Evaluare ofertelor Verificarea ndeplinirii cerinelor minime de calificare Solicitarea de clarificri privind documentele prezentate Stabilirea operatorilor economici calificai i a ofertelor inacceptabile Verificarea propunerilor tehnice ale ofertanilor declarai calificai Solicitarea clarificrilor la propunerile tehnice Stabilirea propunerilor tehnice neconforme i a celor admisibile Verificarea propunerilor financiare Solicitarea clarificrilor la propunerile financiare Stabilirea ofertelor admisibile n cazul organizrii unei etape finale de licitaie electronic, completarea invitaiilor n SEAP ctre ofertanii care au depus oferte admisibile Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare Derularea rundei/rundelor de licitaie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare Elaborarea raportului procedurii de atribuire

Formulare specifice SEAP.

Procesul verbal al edinei de stabilire a ofertei ctigtoare. Documentul (clasamentul) generat de SEAP. Raportul procedurii de atribuire semnat de membri comisiei de evaluare i aprobat de conductorul instituiei. Adresele autoritii contractante transmise ofertanilor. Contractul de achiziie semnat de prile contractante. Anunul de atribuire. Dosarul de achiziie public.

8 9 10 11

Comunicarea rezultatului procedurii ncheierea contractului Publicarea anunului de atribuire Definitivarea dosarului de achiziie public

Pagina 54 din 75

5.5.7. CONCURSUL DE SOLUII

Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii. Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea unui anun de participare i se poate organiza: ca o procedur independent, n care concurenii pot obine premii i/sau prime de participare; fie ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Concursul de soluii se poate desfura: 1. ntr-o singur etap, de evaluare a proiectelor, atunci cnd autoritatea contractant nu opteaz pentru selecia preliminar a concurenilor sau 2. n dou etape respectiv: 2.1. selecia preliminar a concurenilor; 2.2. evalurarea proiectelor depuse de ctre concurenii selectai.

5.5.7.1. TERMENELE I ETAPELE SPECIFICE DE DERULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE CONCURSUL DE SOLUII

Aciunile premergtoare pentru lansarea concursului de soluii: Pasul 1 2 3 4 Aciuni premergtoare Verificarea existenei referatului de necesitate Estimarea valorii contractului Dac este cazul, publicarea anunului de intenie ntocmirea i aprobarea documentaiei de atribuire Documentele (file n dosarul de achiziie public) Referatul de necesitate. Nota justificativ privind estimarea valorii contractului. Formularul tipizat SEAP. Note justificative privind: - criteriile minime de calificare; - criteriul de atribuire i, dac este cazul, factori de evaluare.

Termenele pentru concursul de soluii: Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunul de participare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de depunere a proiectelor. Etapele de derulare a procedurii cererea de oferte: Pasul Aciuni n derularea procedurii Selecia concurenilor, dup caz 1 Publicarea anunului de participare i a documentaiei de atribuire 2 Notificare UCVAP despre organizarea procedurii 3 Numirea juriului Documentele (file n dosarul de achiziie public) Anunul de participare. Fia de prezentare tip (OMF nr. 2181/2007). Decizia/dispoziia/ordinul de numire a juriului; Declaraia de diponibilitate a membrilor juriului.

Pagina 55 din 75

Transmiterea rspunsurilor la solicitrile de clarificri a documentaiei de atribuire

5 6

Primirea i nregistrarea candidaturilor Deschiderea i verificarea candidaturilor

Selecia concurenilor Verificarea ndeplinirii cerinelor minime de calificare Selectarea concurenilor calificai pe baza aplicrii criteriilor de selecie precizate n anunul de participare i n documentaia de atribuire 7.3. Comunicarea rezultatului la prima etap 7.4. Transmiterea invitaiei de participare ctre concurenii a cror candidatur a fost selectat Evaluarea proiectelor 8 Depunerea proiectelor 9 Deschiderea proiectelor

7 7.1. 7.2.

Documente prin care operatorii economici solicit clarificri privind documentaia de atribuire; Documente prin care autoritatea contractant rspunde solicitrilor operatorilor economici. Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii candidaturilor. Procesul verbal al edinei de deschidere a candidaturilor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor juriului. Raport intermediar al primei etape.

10 10.1. 10.2.

11 12 13 14 15 16

Evaluarea proiectelor Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ctigtorului Invitarea concurentului ctigtor pentru clarificarea problemelor consemnate n procesul verbal de evaluare Elaborarea raportului procedurii de atribuire Comunicarea rezultatului procedurii Premierea concurentului ncheierea contractului Publicarea anunului de atribuire Definitivarea dosarului de achiziie public

Documente prin care se face dovada depunerii i nregistrrii proiectelor. Procesul verbal al edinei de deschidere a candidaturilor; Declaraiile de confidenialitate, imparialitate ale membrilor juriului. Procesul verbal al edinei de evaluare.

Raportul procedurii de atribuire semnat de membri juriului i aprobat de conductorul instituiei. Adresele autoritii contractante transmise concurenilor. Documente care atest premierea. Contractul de achiziie semnat de prile contractante. Anunul de atribuire. Dosarul de achiziie public.

5.5.8. MODALITI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

Autoritatea contractant are la dispoziie urmtoarele modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public:

1. Acordul-cadru care reprezint nelegerea scris intervenit ntre una sau sau mai multe autoriti contractante i
unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este stabilirea condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere.

Pagina 56 din 75

2. Sistemul de achiziie dinamic care este un proces n ntregime electronic, limitat n timp i deschis pe ntreaga sa
durat oricrui operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie i care a prezentat o ofert orientativ cu cerinele caietului de sarcini.

3. Licitaia electronic care este procesul repetitiv, n ntregime electronic, ce se realizeaz dup o prim evaluare
complet a ofertelor prin care ofertanii au posibilitatea de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbuntii alte elemente ale ofertei. Aceste trei modaliti speciale de atribuire sunt regelementate de prevederile CAP. IV din ordonana de urgen i din normele metodologice de atribuire prin mijloace electronice (HG nr. 1.660/2006).

5.5.8.1. LICITAIA ELECTRONIC

Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza licitaia electronic n urmtoarele situaii:

1. ca o etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de
participare, aplicate n cazurile prevzute la art. 110, lit. a) din ordonana de urgen, sau a cererii de oferte, nainte de atribuirea contractului de achiziie public, i numai dac specificaiile tehnice au fost definite cu precizie n caietul de sarcini;

2. la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, n condiiile prevzute la art.
149, alin. (4) i art. 150 din ordonana de urgen; 3. cu ocazia depunerii ofertelor ferme n vederea atribuirii unui contract de achiziie public prin utilizarea unui sistem de achiziie dinamic. Autoritatea contractant are obligaia de a anuna decizia de utilizare a licitaiei electronice n anunul de participare i n documentaia de atribuire. Valoarea contractului de achiziie public atribuit utiliznd modalitatea special licitaia electronic este considerat pentru realizarea procentului menionat la art. 661 din normele metodologice de atribuire prin mijloace electronice. Modalitatea special de atribuire licitaia electronic se poate utiliza ca faz final att pentru proceduri de atribuire care au fost aplicate prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, ct i pentru proceduri de atribuire care nu au fost aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice ori pentru proceduri de atribuire la care s-au aplicat utilizarea parial a mijloacelor electronice. nainte de lansarea unei licitaii electronice, autoritatea contractant are obligaia de a realiza o evaluare iniial integral a ofertelor, n conformitate cu criteriul de atribuire stabilit n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii care au depus oferte admisibile s prezinte preuri noi i/sau, dup caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaia se transmite pe cale electronic, simultan, tuturor ofertanilor respectivi. Invitaia trebuie s precizeze data i momentul de start al licitaiei electronice, precum i orice informaie necesar pentru realizarea conectrii individuale la echipamentul electronic utilizat. Autoritatea contractant nu are dreptul de a ncepe licitaia electronic mai devreme de dou zile lucrtoare dup data la care au fost trimise invitaiile. n tabelul de mai jos sunt prezentai paii care se parcurg la completarea on-line a formularului disponibil n SEAP pentru iniierea licitaiei electronice.

Pagina 57 din 75

Pasul 1 2 3

4 4.1. 4.2. 4.3.

Autoritatea contractant + SEAP Selectarea n SEAP a procedurii de licitaie electronic Iniierea procedurii prin selectarea anunului/invitaiei de participare Introducerea operatorilor economici ofertani, care au depus oferte fiind sunt considerate calificate i ale cror propuneri tehnice au fost stabilite conform. Operatorii economici se selecteaz din lista de selecie existent n SEAP i nregistrai n SEAP. Introducerea datelor: Numrul de runde ale licitaiei electronice. Calendarul de desfurare a acestora. Elementele ofertei care urmeaz s fac obiectul procesului repetitiv de ofertare: n cazul utilizrii criteriului preul cel mai sczut: preurile ofertate iniial de ctre operatorii economici; n cazul utilizrii criteriului oferta cea mai avantajoas d.p.d.v. economic: o punctajul iniial rezultat din factorul/factorii de evaluare neelectronici; o factorul/factorii de evaluare ce vor fi utilizai n licitaia electronic; o punctajul maxim pentru factorul/factorii de evaluare care nu intr n licitaia electronic. Publicarea n SEAP a anunului privind iniierea licitaiei electronice.

Ofertant

6 7

Informarea prin mijloace electronice de ctre SEAP a ofertanilor cu privire la iniierea licitaiei electronice. Supravegherea derulrii rundei/rundelor de licitaie electronic.

8 9

Finalizarea rundei/rundelor de licitaie electronic. Transmiterea de ctre SEAP autoritii contractante a clasamentului final privind derularea licitaiei electronice.

Perioada de ateptare a invitaiei de a depune oferta mbuntit n format electronic prin SEAP. Primirea invitaie de participare la licitaia electronic. Pregtirea propunerilor privind elementele ofertei care urmeaz s fac obiectul procesului repetitiv de licitare electronic. Ateptarea comunicrii privind rezultatul procedurii.

Paii care sunt urmai de ctre autoritatea contractual pentru fianlizarea procedurilor de atribuire n care s-a utilizat etapa final de licitaie electronic sunt prezentai n tabelul urmtor:

Pasul 1 2 3 4 5 6 7

Documentele (file n dosarul de achiziie public) nregistrarea clasamentului ofertelor transmis electronic de SEAP. Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare. Elaborarea raportului procedurii de atribuire. Comunicarea rezultatului procedurii. ncheierea contractului. Publicarea anunului de atribuire. Definitivarea dosarului achiziiei.

De reinut: 1. la definitivarea dosarului privind achiziia pentru care s-a utilizat licitaia electronic, autoritatea contractant are obligaia de a asigura trasabilitatea (vezi nota de subsol nr. 8 de la subpunctul 5.3.2. din prezenta lucrare)

Pagina 58 din 75

rundei/rundelor de licitaie prin mijloace electronice, listnd formularele completate i oferite de sisitemul informatic SEAP. 2. Licitaia electronic se deruleaz i n situaia n care exist o singur ofert admisibil. 3. Durata unei runde de licitaie electronic se stabilete n zile i este de minimum o zi, iar ntre runde trebuie s existe intervale stabilite n zile, a cror durat minim este de o zi. De exemplu, prima rund ncepe la data de zi orele 14.00 i se sfrete la data de zi+1 orele 14.00. 4. Dac pe parcursul unei runde de licitaie electronic nu se mai introduc preuri i/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractant are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitaiei electronice fr a mai organiza rundele urmtoare, dar numai dac a precizat acest lucru n cadrul informaiilor prevzute la art. 40 din HG nr. 1.660/2006 i n documentaia de atribuire. 5. La licitaia electronic au dreptul s participe doar operatorii economici nregistrai n SEAP conform art. 6, alin. (2) din HG nr. 1.660/2006 i crora le-au fost transmise invitaii de participare la aceast faz de ctre autoritatea contractant, conform prevederilor art. 165, alin. (2) din ordonana de urgen. 6. Pe parcursul licitaiilor electronice, att SEAP, ct i autoritatea contractant nu va dezvlui identitatea ofertanilor participani. 7. Ofertele depuse n cadrul licitaiei electronice de ctre ofertanii participani nu pot dect s mbunteasc ofertele depuse anterior organizrii acestei faze. 8. n cazul n care ofertantul declarat admis i nregistrat n SEAP nu modific n cadrul fazei de licitaie electronic elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat n considerare oferta depus de ctre acesta anterior desfurrii acestei faze, introdus n prealabil n SEAP de autoritatea contractant.

5.5.8.2. SISTEMUL DE ACHIZIIE DINAMIC

Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem de achiziie dinamic numai prin intermediul SEAP i numai pentru achiziia unor produse de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac nevoile autoritii contractante. Sistemul de achiziie dinamic este un proces n ntregime electronic, limitat n timp i deschis pe ntreaga sa durat oricrui operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie i care a prezentat o ofert orinetativ conform cu cerinele caietului de sarcini. n SEAP aceast procedur special de atribuire se aplic cu atributul OFFLINE, se bifeaz procedura licitaie deschis i la seciunea a 2-a din anunul de participare bifa trebuie s apar la S.A.A., selectnd criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoas d.p.d.v. economic. Autoritatea contractant are obligaia de a respecta regulile procedurii de licitaie deschis n toate fazele sistemului de achiziie dinamic. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili ca durata unui sistem de achiziie dinamic s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale, temeinic justificate.

5.5.8.3. ACORDUL-CADRU

Pagina 59 din 75

Aordul-cadru reprezint nelegerea sris intervenit ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este stabilirea condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere. Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia acordul-cadru, de regula prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili ca durata unui acord-cadru s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale i pe care le poate justifica n special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaz a fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv. Acordul-cadru poate fi ncheiat: Cu un singur operator economic Cu mai muli operatori economici, caz n care atribuirea contractelor subsecvente se poate face: o o Fr reluarea competiiei Cu reluarea competiiei.

De regul, atunci cnd autoritatea contractant ncheie un acord-cadru cu mai muli operatori economici, numrul acestora nu poate fi mai mic dect 3, cu condiia ca numrul operatorilor economici permite acest lucru. Aceast regul se aplic indiferent de procedura aleas pentru ncheierea acordurilor cadru. n cazul acordului-cadru ncheiat cu mai muli operatori economici fr realuarea competiiei, atribuirea contractelor subsecvente se va face n ordinea clasamentului rezultat n urma evalurii ofertelor. n cazul acordului-cadru ncheiat cu mai muli operatori economici cu reluarea competiiei, atribuirea contractelor subsecvente se va face numai ctre semnatarii acordului-cadru, prin depunerea unor noi oferte. Ctigtorul desemnat n urma acestei competiii, pe baza aplicrii criteriului de atribuire menionat n documentaia de atribuire, va ncheia noul contract subsecvent. La reluarea competiiei, autoritatea contractant are dreptul de a utiliza licitaia electronic, cu condiia ca acest lucru s fi fost menionat n anunul de participare i n documentaia de atribuire. Exemple de contracte ce pot fi atribuite n baza unui acord-cadru:

Furnizare: echipamente, indicatoare rutiere, echipament de lucru i protecie personal, uniforme, consumabile birotic, consumabile tehnic de calcul, alimente, medicamente, materiale sanitare; Servicii: ntreinere parc auto, servicii specializate de ntreinere cldiri, servicii transport aerian, servicii de asigurri, telefonie mobil, ntreinere echipamente IT; Lucrri: plombare strzi, zugrveli, tencuieli, execuie uniti de construcii identice (garaje, sli de sport) pentru care exist mrimi standard i aceleai condiii de proiectare i execuie, care s permit stabilirea unor preuri i condiii de calitate unitare.

Atenie:

1. Acordul-cadru nu reprezint baz legal pentru angajarea fondurilor publice. Contractele subsecvente atribuite n
baza acordului-cadru constituie temei legal pentru plat;

Pagina 60 din 75

2. Acordul-cadru nu poate fi utilizat n scopul de a acoperi toate tipurile de produse, servicii sau lucrri necesare unei autoriti contractante. De exemplu, construirea unei cldiri sau lucrrile de alimentare cu ap a unei localiti nu pot contitui obiectul ncheierii unui acord cadru. 3. Acordul-cadru nu se poate utiliza abuziv sau impropriu de ctre autoritatea contractant, nct s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena.

5.6. PREZENTAREA SEAP. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE N SEAP

5.6.1. DEFINIII I TERMENI SPECIFICI UTILIZAI N PROCESUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. CONTRAVENII I SANCIUNI

Locul n care sistemul achiziiilor publice se desfoar trebuie identificat cu un spaiu. Acest spaiu poate fi unul virtual (ONLINE) i/sau unul fizic, bine delimitat ca spaiu (OFFLINE). Att n unul, ct i n cellalt spaiu, autoritatea contractant se poate desfura pentru aplicarea criteriilor de calificare a operatorilor economici (ofertanilor) i pentru aplicarea criteriului de atribuire a unui contract de achiziie public. n opinia lectorului exist dou locuri n care autoritatea contractant i desfoar activitatea de atribuire a contractelor de achiziie public: 1. ntr-un sistem nchis (OFFLINE) n care att evaluarea ofertelor, ct i atribuirea contractului de achiziie public se fac numai de ctre membri comisiei de evaluare a ofertelor;

2. ntr-un sistem deschis (ONLINE) n care att evaluarea ofertelor, ct i atribuirea contractului de achiziie
public se fac prin utilizarea mijloacelor electronice. Evident i n cadrul acestui sistem deschis rolul important l au tot membri comisiei de evaluare a ofertelor, dar deciziile lor sunt comunicate prin mijloace electronice. Apare ntrebarea: Care dintre cele dou locuri (sisteme) sunt propice pentru atribuirea unui contract de achiziie public ? Rspunsul este ct se poate de simplu: Ambele ! Att individual, prin utilizarea lor distinct, dar mai ales n combinaie. Trebuie pus imediat i condiia: atta timp ct cele dou sisteme asigur respectarea principiilor, regulilor prezentate. Se pare c, sistemul nchis (OFFLINE) nu este agreat i nu poate respecta n totalitate regulile, principiile. Astfel, au aprut pe rnd reglemetri legale care restrng spaiul sistemului nchis (OFFLINE):

La data de 19 aprilie 2006 a aprut OUG nr. 34/2006, care la art. 3 definete noi termeni n achiziii publice: licitaie electronic; mijloace electronice; operatorul SEAP i sistemul electronic de achiziii publice. Tot n cadrul acestui act normativ, la Seciunea a 3-a de la CAPITOLUL IV Modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public este prezentat licitaia electronic;

Pagina 61 din 75

La data de 19 iulie 2006 a aprut HG nr. 925, care la Seciunea a 2-a de la CAPITOLUL III Publicarea anunurilor de intenie, de participare i de atribuire, stabilete regulile aplicabile dup data de 31 decembrie 2006;

La data de 22 noiembrie 2006 a aprut HG nr. 1660, act normativ care aprob Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din ordonaa de urgen.

Pentru a nelege sistemul deschis (ONLINE) de atribuire a contractelor de achiziie public prin mijloace electronice trebuie prezentate definiiile urmtorilor termeni:

1. Licitaie electronic procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare complet a ofertelor, n care ofertanii au
posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente ale ofertei; evaluarea final trebuie s se realizeze n mod automat prin mijloacele electronice utilizate.

2. Mijloace electronice utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea i stocarea de date care sunt
difuzate, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

3. Operatorul sistemului electronic de achiziii publice persoan juridic de drept public care asigur
autoritilor contractante suportul tehnic destinat aplicrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;

4. Sistemul electronic de achiziii publice (SEAP) desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil
prin internet la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire. Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicaii i Tehnologia Informaiei. Actorul fr de care autoritatea contractant nu poate finaliza procedura de atribuire este operatorul economic oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri persoan fizic sau juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri. Operatorul economic particip la procedurile de atribuire ale autoritii contractante: n calitate de candidat sau ofertant la o procedur de atribuire a contractului de achiziie public sau a contractului sectorial; n calitatea de candidat sau ofertant la o procedur de atribuire n urma creia se ncheie un acord-cadru; n calitate de concurent la un concurs de soluii.

Pn la acest moment al prezentrii, legislaia asigura cadrul legal pentru desfurarea procedurilor de atribuire prin mijloace electronice. Pentru a ntrii respectarea principiilor n desfurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, legiuitorul a intervenit pentru modificarea ultimului act normativ emis n anul 2006. Astfel, n martie 2008, prin apariia HG nr. 198/2008 legiuitorul a introdus un nou capitol n cadrul HG nr. 1660/2006 i anume CAPITOLUL VIII
1

Msuri speciale de utilizare a mijloacelor electronice n procesul de atribuire a

contractelor de achiziie public. Acest nou capitol aduce urmtoarea regul nou, care ntrete principiile deja existente: ncepnd cu anul 2008, autoritatea contractant are obligaia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire i pentru realizarea achiziiilor directe, ntr-un procent de cel puin 20% din valoarea total a achiziiilor publice efectuate de aceasta n cursul anului respectiv.

Pagina 62 din 75

Valoarea anual total a achiziiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determin prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul: 1. procedurilor de licitaie deschis, de licitaie restrns i de cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice; 2. licitaiei electronice, astfel cum este prevzut aceast modalitate special de atribuire a contractului de achiziie public la art. 161-169 din ordonaa de urgen; 3. achiziiei directe, astfel cum este prevzut la art. 19 din ordonaa de urgen, dac aceasta este realizat prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Ca orice regul, aceasta nu ar fi avut nicio valoare dac nu este imediat urmat de msuri de sancionare n caz de nerespectare a ei. Astfel, n luna aprilie 2009 apare i sanciunea prin intermediul HG nr. 370/2009: Nerespectarea obligaiei constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la 35.000 lei. Uneori n nelegerea unui act normativ este util a se studia capitolul referitor la contravenii i sanciuni. Motivaia unui astfel demers l constituie faptul c nu se d importana cuvenit anumitor articole din coninutul actului normativ. Astfel, n cadrul ordonaei de urgen, exist CAPITOLUL X Contravenii i sanciuni n care se menioneaz c constituie contravenie i se sancioneaz urmtoarele fapte:

1. aplicarea eronat a regulilor de estimare a valorii contractului n scopul nclcrii prevederilor art. 23;
Art. 23. - Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice. nclcarea prevederilor art. 33, precum i a regulilor de elaborare a specificaiilor tehnice;

2.

Art. 33. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin: a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V - seciunea a 3-a Criterii de atribuire a contractului de achiziie public; g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 3. nclcarea prevederilor art. 20 alin. (2) i ale art. 251 alin. (2); Art. 20. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz,

Pagina 63 din 75

numai n circumstanele specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau 124. Art. 251. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul sectorial, de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 250 alin. (1), dup caz, numai n circumstanele specifice prevzute la art. 252 sau 124. 4. aplicarea altor proceduri de atribuire dect a celor care sunt prevzute de prezenta ordonan de urgen; 5. nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan i/sau nendeplinirea de ctre autoritile contractante a obligaiei de nregistrare n SEAP, aa cum este prevzut de legislaia n materia achiziiilor publice; 6. nerespectarea regulilor speciale prevzute la art. 58; Art. 58. - (1) n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anual cumulat, fr TVA, estimat ca fiind mai mare dect echivalentul n lei a 20.000 euro, autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de participare i un anun de atribuire, n sistemul informatic de utilitate public disponibil pe internet, la o adres dedicat, precum i pe pagina proprie de internet. (alineat modificat prin art. II pct. 6 din O.U.G. nr. 19/2009, n vigoare de la 12 martie 2009) (2) n sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se nelege orice contract de servicii avnd ca obiect crearea, producerea i/sau difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare n mas scrise, audiovizuale sau electronice. (3) Obligaia prevzut la alin. (1) nu exonereaz autoritatea contractant de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute n cadrul seciunii a 5-a din prezentul capitol. (4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n anunul de participare prevzut la alin. (1) criteriile de calificare i selecie i, n situaia n care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunul trebuie s fie nsoit de un referat de oportunitate prin care se justific raiunea achiziiei serviciilor de publicitate, precizndu-se totodat impactul urmrit i criteriile de msurare a rezultatului obinut. (5) n cel mult 120 de zile de la data finalizrii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractant are obligaia de a publica n sistemul informatic prevzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziiei serviciilor de publicitate. (6) Contractele de publicitate media trebuie s conin n mod obligatoriu i urmtoarele clauze specifice referitoare la obligaia prilor de a asigura, inclusiv pe parcursul ndeplinirii contractului, accesul publicului cel puin la urmtoarele informaii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecrui beneficiar final i termenele de ndeplinire a prevederilor contractuale. (7) Accesul publicului la informaiile menionate la alin. (6) se realizeaz prin grija autoritii contractante care are obligaia de a deine informaii actualizate cu privire la modul de ndeplinire a contractului. (8) n cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menionarea denumirii autoritii/autoritilor contractante n materialul publicitar. aplicarea incorect a regulilor de comunicare i transmitere a datelor, avnd ca efect restricionarea accesului operatorilor economici la procedura de atribuire, nclcarea principiului tratamentului egal sau nclcarea principiului transparenei; 8. utilizarea altor criterii de calificare i selecie dect a celor prevzute n prezenta ordonan de urgen;

7.

9. nclcarea principiului proporionalitii prin utilizarea criteriilor de calificare i selecie ca mijloc de a


restriciona concurena;

Pagina 64 din 75

10. utilizarea altor criterii de atribuire a contractului de achiziie public dect a celor prevzute la art. 198, inclusiv utilizarea criteriilor de calificare i selecie ca factori de evaluare a ofertelor; Art. 198. - (1) Fr a aduce atingere dispoziiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziie public poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic; b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut. (2) n cazul n care atribuirea contractului de achiziie public se realizeaz prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie s fie numai oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic. 11. schimbarea criteriului de atribuire precizat n documentaia de atribuire pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire;

12. nclcarea principiului utilizrii eficiente a fondurilor, prin aplicarea unor factori de evaluare care nu
reflect avantaje de natur economic n beneficiul autoritii contractante sau a cror pondere n punctajul total este vdit disproporionat n raport cu avantajele economice cuantificate; 13. aplicarea incorect, n cadrul procesului de selecie i/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaia de atribuire sau aplicarea altor criterii dect a celor stabilite prin documentaia de atribuire; 14. refuzul de a transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice informaiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, pe care aceasta le solicit n scopul ndeplinirii funciilor i atribuiilor sale, sau netransmiterea acestora n termenul prevzut de prezenta ordonan de urgen sau, dup caz, n termenul solicitat; 15. nclcarea obligaiei prevzute la art. 80, 93 i 129; Pentru licitaia deschis: Art. 80. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul de participare, n msura n care nu a devenit inciden obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepia cazului n care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat n urma suspendrii procedurii. Pentru licitaia restrns: Art. 93. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii. Pentru cerere de oferte: Art. 129. - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa, data i ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit necesar decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii. 16. anularea unei proceduri de atribuire n alte cazuri dect cele prevzute la art. 209; Art. 209. - (1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a); b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului.

Pagina 65 din 75

(11) Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. (2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f). 17. nclcarea prevederilor art. 204 alin. (1); Art. 204. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, pe baza propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva ofert. (11) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice. 18. nclcarea prevederilor art. 204 alin. (11); (vezi redarea articolului de la punctul de mai sus) 19. nclcarea prevederilor art. 206-207; Art. 206. - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau de ncheiere a acordului - cadru, la admiterea ntr-un sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, n scris i ct mai curnd posibil, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200. (11) n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau de ctre instana sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul unei ci de atac. (2) Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se transmite i prin fax sau prin mijloace electronice. (3) n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile. Art. 207. - (1) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a informa ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate. (2) n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a informa ofertanii/candidaii care au fost respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dup cum urmeaz: a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu

Pagina 66 din 75

au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini; c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acordcadru. d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a) - c), data - limit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 2562 alin. (1). 20. neducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului n termenul stabilit n condiiile prezentei ordonane, dup data la care aceasta rmne definitiv i irevocabil;

21. nclcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la ntocmirea i pstrarea dosarului achiziiei publice;
Art. 211. - Autoritatea contractant are obligaia de a ntocmi dosarul achiziiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziie dinamic. Art. 212. - Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de calificare i selecie se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp ct contractul de achiziie public/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei proceduri. Art. 213. - (1) Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele: a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul; c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia de participare; d) documentaia de atribuire; e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns; f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este cazul; g) proces ui-verb al al edinei de deschidere a ofertelor; h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire; i) solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea contractant; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii; l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate; m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare; n) contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul; o) raportul de activitate i, dup caz, notele intermediare i avizul consultativ emis n conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul; p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre contractant. (2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) denumirea i sediul autoritii contractante; b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic; c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur; d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur;

Pagina 67 din 75

f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire. 22. nenfiinarea compartimentului prevzut la art. 3041; Art. 3041. - (1) n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are obligaia de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor publice, pn la data de 1 ianuarie 2008. (2) n cazul autoritilor contractante nou-nfiinate obligaia prevzut la alin. (1) va fi dus la ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data nfiinrii autoritii contractante. (3) n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu permite nfiinarea unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1) i (2) se ndeplinete pe cale de act administrativ al conductorului autoritii contractante prin care una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoriti contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a principalelor atribuii ale compartimentului intern specializat, aa cum sunt prevzute de legislaia n materia achiziiilor publice. 23. orice alt nclcare a prevederilor prezentei ordonane de urgen sau a actelor normative emise n aplicarea acesteia, avnd ca efect nclcarea dispoziiilor de la art. 2. (art. 2 conine scopul i principiile ordonanei de urgen menionate la subcapitolul 5.1. din prezenta lucrare)

5.6.2. APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC PRIN MIJLOACE ELECTRONICE N SEAP

5.6.2.1. PREZENTARE GENERAL SEAP

Orice autoritate contractant, precum i orice operator economic au obligaia de a solicita nregistrarea i respectiv, rennoirea nregistrrii n SEAP, cu respectarea condiiilor i procedurii reglementate prin normele precizate n actul normativ Hotrrea de guvern nr. 1660/2006. nregistrarea i rennoirea nregistrrii n SEAP se efectueaz respectnd procedura electronic implementat de ctre operatorul SEAP. n aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonaei de urgen, cu modificrile i completrile ulterioare, SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante faciliti tehnice pentru: 1. aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns i cerere de oferte;

2. aplicarea, parial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achiziie public
prevzute la art. 18 din ordonaa de urgen;

3. utilizarea licitaiei electronice, astfel cum este prevzut aceast modalitate special de atribuire a contractului
de achiziie public la art. 161-169 din ordonaa de urgen;

Pagina 68 din 75

4. cumprarea direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrri, a cror achiziionare
intr sub incidena prevederilor art. 19 din ordonaa de urgen;

5. transmiterea spre publicare a anunurilor de intenie, de participare i de atribuire, astfel cum sunt prevzute la
art. 47 din ordonaa de urgen, prin completarea formularelor specifice disponibile n sistemul informatic i numai de ctre autoritile contractante nregistrate n SEAP. Prin intermediul SEAP autoritatea contractant poate aplica urmtoarele proceduri de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice: licitaia deschis; licitaia restrns; cererea de oferte.

Prin intermediul SEAP autoritatea contractant poate desfura celelalte proceduri de atribuire prin sistemul OFFLINE, avnd posibilitatea definirii ca etap final a procedurii respective de atribuire licitaia electronic. Prin intermediul SEAP autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, respectnd plafonul menionat la art. 19 din ordonaa de urgen, prin intermediul Catalogului electronic. SEAP este accesibil prin internet la o adres dedicat www.e-licitatie.ro prin intermediul datelor de identificare ale utilizatorului agreat de ctre autoritatea contractant. n subcapitolele ce urmeaz se vor prezenta numai procedurile de atribuire licitaie deschis i restrns, ntruct procedura de atribuire cerere de oferte este identic cu procedura licitaia deschis. Se vor prezenta tot n subcapitolele ce urmeaz modul de definire al etapei finale licitaie deschis pentru procedurile de atribuire care se desfoar n sistemul OFFLINE i cumprarea direct prin intermediul Catalogului electronic.

5.6.2.2. REGIMUL JURIDIC AL NSCRISURILOR N FORM ELECTRONIC. FURNIZAREA SERVICIILOR DE CERTIFICARE CALIFICAT. OBLIGAIILE TITULARILOR DE CERTIFICARE

nscrisul n form electronic, cruia i s-a ncorporat, ataat sau i s-a asociat logic o semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv i generat cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnturii electronice, este asimilat, n ceea ce privete condiiile i efectele sale, cu nscrisul sub semntur privat. nscrisul n form electronic, cruia i s-a ncorporat, ataat sau i s-a asociat logic o semntur electronic, recunoscut de ctre cel cruia i se opune, are acelai efect ca actul autentic ntre cei care l-au subscris i ntre cei care le reprezint drepturile. n cazurile n care, potrivit legii, forma scris este cerut ca o condiie de prob sau de validitate a unui act juridic, un nscris n form electronic ndeplinete aceast cerin dac i s-a ncorporat, ataat sau i s-a asociat logic o semntur electronic extins, bazat pe un certificat calificat i generat prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnturii. n cazul n care una dintre pri nu recunoate nscrisul sau semntura, instana va dispune ntotdeauna ca verificarea s se fac prin expertiz tehnic de specialitate. n acest scop, expertul sau specialistul este dator s solicite certificate calificate, precum i orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului nscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Pagina 69 din 75

Furnizarea serviciilor de certificare calificat Certificatul calificat va cuprinde urmtoarele meniuni: a) indicarea faptului c certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat; b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum i cetenia acestuia, n cazul persoanelor fizice, respectiv naionalitatea acestuia, n cazul persoanelor juridice; c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum i alte atribute specifice ale semnatarului, dac sunt relevante, n funcie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat; d) codul personal de identificare a semnatarului; e) datele de verificare a semnturii, care corespund datelor de creare a semnturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului; f) indicarea nceputului i sfritului perioadei de valabilitate a certificatului calificat; g) codul de identificare a certificatului calificat; h) semntura electronic extins a furnizorului de servicii de certificare care elibereaz certificatul calificat; i) dac este cazul, limitele utilizrii certificatului calificat sau limitele valorice ale operaiunilor pentru care acesta poate fi utilizat; j) orice alte informaii stabilite de autoritatea de reglementare i supraveghere specializat n domeniu. Fiecrui semnatar i se va atribui de ctre furnizorul de servicii de certificare un cod personal care s asigure identificarea unic a semnatarului. Obligaiile titularilor de certificate Titularii de certificate sunt obligai s solicite, de ndat, revocarea certificatelor, n cazul n care: a) au pierdut datele de creare a semnturii electronice; b) au motive s cread c datele de creare a semnturii electronice au ajuns la cunotina unui ter neautorizat; c) informaiile eseniale cuprinse n certificat nu mai corespund realitii. Unde se utilizeaz semntura electronic ? Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a transmite ofert. Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai n format electronic i numai pn la data limit de depunere a ofertelor prevzut n anunul de participare. Att elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrrilor ofertate, ct i elementele propunerii financiare sunt transmise n SEAP de ctre operatorul economic. n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice cu cerinele caietului de sarcini sau n scopul verificrii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic. Dovada constituirii garaniei de participare, n cazul n care aceasta este solicitat, se face similar prevederilor referitoare la transmiterea documentelor n format electronic. n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a datelor. n cazul n care prin documentaia de atribuire s-a solicitat ndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc n SEAP, mpreun cu oferta, i informaiile necesare demonstrrii ndeplinirii criteriilor de

Pagina 70 din 75

calificare, n condiiile solicitate de ctre autoritatea contractant. n situaia n care pentru a demonstra ndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractant a solicitat prezentarea unor documente, prezentarea lor se face similar cu prevederile referitoare la transmiterea documentelor n format electronic. Verificarea modului de ndeplinire a criteriilor de calificare de ctre fiecare ofertant i responsabilitatea rezultatului acestei verificri revin comisiei de evaluare constituite n cadrul autoritii contractante. Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertani. Dup finalizarea verificrilor, comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanilor ale cror oferte sunt admisibile, precum i ale ofertanilor ale cror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme. n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce n SEAP i punctajul obinut de fiecare ofert admisibil prin aplicarea factorilor de evaluare de natur tehnic prevzui n documentaia de atribuire. Dup transmiterea ctre SEAP a informaiilor de verificare a propunerii tehnice i, dup caz, a informaiilor referitoare la punctajul tehnic obinut de oferta admisibil, SEAP permite accesul autoritii contractante, n mod automat, la informaii privind: a) propunerile financiare ale ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile; b) clasamentul ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile. n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "preul cel mai sczut", clasamentul este realizat prin ordonarea n mod cresctor a preurilor prevzute n propunerile financiare. n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", clasamentul este realizat prin ordonarea n mod descresctor a punctajelor obinute. Dup vizualizarea informaiilor referitoare la propunerile financiare i la clasament, responsabilitatea stabilirii ofertei ctigtoare revine autoritii contractante. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP rezultatul procedurii de atribuire, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autoritii contractante la informaiile referitoare la propunerile financiare i la clasament. Pe baza informaiilor introduse n SEAP de ctre autoritatea contractant, sistemul informatic genereaz automat ctre toi ofertanii participani la procedura de atribuire prin mijloace electronice ntiinri cu privire la rezultatul procedurii. Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile prevzute la seciunea a 5-a a cap. V din ordonaa de urgen. Dup ncheierea contractului de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a transmite un anun de atribuire, spre publicare n SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonaa de urgen.

5.6.2.3. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNILE: PROFIL I UTILIZATORI. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI)

Pagina 71 din 75

Meniul Administrare permite gestiunea utilizatorilor autoritii contractante, profilului acesteia, a abloanelor definite n vederea organizrii procedurilor de atribuire i a documentelor sale. Opiunea Profil permite vizualizarea informaiilor: 1. needitabile, de ordin general legate de numele autotitii contractante, codul unic de nregistrare fiscal, reprezentantul legal; 2. editabile, legate de trezorerie, cod IBAN i comentarii. Aceste informaii pot fi modificate oricnd de ctre autoritatea contractant; 3. referitoare la profilul extins. Aceste informaii se vor putea completa o singur dat, iar dup prima salvare a lor se vor afia n maniera read-only. Opiunea Utilizatori permite vizualizarea tuturor utilizatorilor asociai autoritii contractante. Un utilizator valid trebuie s aib definite toate drepturile de acces din lista oferit de opiunea Administrare roluri. Se prezint slide-urile demostrative existente n fiierele electronice 01 SEAP slide Prezentare general, 02 SEAP slide Utilizatori.

5.6.2.4. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNEA: ABLOANE. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI)

Opiunea abloane din meniul Administrare permite accesarea urmtorelor pagini funcionale:

1. Condiii de livrare, pagin care permite gestionarea condiiile de livrare care pot fi utilizate de ctre
autoritatea contractant n definirea de noi proceduri de atribuire;

2. Condiii de plat, pagin care permite gestionarea condiiile de plat care pot fi utilizate de ctre autoritatea
contractant n definirea de noi proceduri de atribuire;

3. Produse, pagin care permite gestionarea produselor care vor fi utilizate de ctre autoritatea contractant n
definirea de noi proceduri de atribuire. n oricare dintre aceste trei pagini, introducerea de noi condiii i/sau produse se face prin utilizarea butonului Adaug. Se prezint slide-urile demostrative existente n fiierul electronic 03 SEAP slide abloane.

5.6.2.5. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNEA: DOCUMENTE. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI)

Opiunea Documente din meniul Administrare permite utilizatorului definirea Documentaiei de atribuire i a tuturor altor documente create n format electronic, necesare procedurii de atribuire. n urma definirii lor, acestea pot fi ataate n format electronic oricrei proceduri de atribuire indiferent dac atributul acesteia este OFFLINE sau ONLINE. Nu trebuie confudante urmtoarele aspecte:

Pagina 72 din 75

1. O procedur de atribuire care are atributul OFFLINE poate s aib ataat n SEAP Documentaia de atribuire n format electronic, dar nu va fi considerat o procedur care se desfoar prin mijloace electronice; 2. O procedur de atribuire care are atributul ONLINE trebuie s aib ataat Documentaia de atribuire n format electronic, fiind considerat o procedur care se desfoar prin mijloace electronice. Se prezint slide-urile demostrative existente n fiierul electronic 04 SEAP slide Documente.

5.6.2.6. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. MENIUL SEAP ADMINISTRARE CU OPIUNEA: CENTRALIZARE RAPOARTE. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI)

Pagina conine lista rapoartelor proprii autoritii contractante conform prevederilor articolului 99 din HG nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, transmise n format electronic, conform formatului standardizat care este pus la dispoziie prin intermediul SEAP. Termenul de transmitere este data de 31 martie a fiecrui an. Pentru a crea raportul aferent anului de raportare se apas butonul Adaug. n macheta ce se deschide se completeaz rubricile solicitate n raport. Fiecare dintre coloane, numr de contracte i respectiv valoarea acestora, se defalc n proceduri de atribuire cu atributul OFFLINE i ONLINE. Cu ajutorul informaiilor din acest raport ANRMAP monitorizeaz atribuirile contractelor de achiziie public. Pe lng aceste informaii ANRMAP extrage informaii i din cuprinsul anunurilor de participare i de atribuire. ANRMAP prelucreaz informaiile relevante din anunurile de participare i de atribuire, precum i din alte informri primite de la autoritile contractante solicitate conform prevederilor art. 300 din ordonaa de urgen, (prezentat la aliniatul de mai jos), constituind o baz de date statistice care sunt utilizate pentru: prezentarea n termen a rapoartelor solicitate de Comisia European; furnizarea de informaii n legtur cu modul de funcionare a sistemului de achiziii publice tuturor celor interesai; supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public; prevenirea i, dup caz, constatarea unor nclcri ale legislaiei n domeniu.

Autoritatea contractant are obligaia de a transmite ANRMAP orice informaie solicitat de aceasta cu privire la aplicarea procedurilor de atribuire. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite ANRMAP, pentru cauzele n care a fost parte, copia hotrrii judectoreti pronunate conform art. 28715 din ordonaa de urgen, n cel mult 30 de zile de la data la care hotrrea a devenit definitiv i irevocabil. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (CNSC) are obligaia de a transmite ANRMAP: 1. raportul anual al Preedintelui CNSC prevzut la art. 259 din ordonaa de urgen, spre luarea la cunotin nainte de prezentarea acestuia n Parlament; i 2. orice alt informaie solicitat de aceasta cu privire la deciziile adoptate n legtur cu soluionarea contestaiilor.

Pagina 73 din 75

5.6.2.7. PREGTIREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE. ATAAREA DOCUMENTELOR N SEAP: DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE, FIA DE DATE A ACHIZIIEI. REGULI. PREZENTARE EXEMPLE (SLIDE-URI)

Avantajul publicrii documentaie de atribuire n SEAP l constituie reducerea perioadei cuprins ntre data publicrii n SEAP a anunului/invitaiei de participare i data limit de depunere a ofertelor. n opinia lectorului nu este suficient publicarea (ataarea) n SEAP numai a Fiei de date a achiziiei. n susinerea acestei afirmaii sunt prevederile articolului 33, aliniatul (1) din ordonaa de urgen: autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Conform aceleiai prevederil legale Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin: 1. informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres inclusiv telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; 2. instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; 3. dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; 4. caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; 5. instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; 6. informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V, seciunea a 3-a din ordonaa de urgen; 7. instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; 8. informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii; 9. informaii referitoare la licitaia electronic, dac este cazul (vezi subcapitolul 5.20 din prezenta lucrare).

Conform prevederilor articolului 40 din ordonaa de urgen autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaiei de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire. n cazul n care ataarea documentaiei de atribuire nu este posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport de hrtie ori pe suport magnetic. n acest caz autoritatea contractant are obligaia de asigura obinerea gratuit a documentaiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridic direct de la sediul autoritii contractante sau de la alt adres indicat de acesta. n cazul n care documentaia este transmis prin pot, autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor s beneficieze de aceast facilitate o plat care nu trebuie s depeasc ns costul aferent transmiterii documentaiei respective.

Pagina 74 din 75

Se prezint slide-urile demostrative existente n fiierul electronic 04 SEAP slide Documente.

5.6.3. PREZENTARE CODURI CPV I CODURI NUTS. ALEGEREA CODULUI CPV I CODULUI NUTS

Utilizarea codurilor CPV i NUTS este strns legat de depirea barierelor lingvistice dintre autoritatea contractant i ofertani, astfel nct informaia privind obiectul contractului i informaia privind regiunea din care face parte autoritatea contractant, s fie accesibil i precis pentru toi operatorii economici din Uniunea European. Produsele, serviciile i lucrrile care fac obiectul procedurii de atribuire se pun n coresponden cu sistemul de grupare i codificare utilizat n Vocabularul comun al achiziiilor publice (CPV), iar regiunea din care face parte autoritatea contractant se pun n coresponden cu sistemul de grupare i codificare utilizat n Nomenclatorul comun al unitilor teritoriale de statistic (NUTS). Codurile NUTS au fost modificate ca urmare a aderrii Bulgariei i Romniei la Uniunea European. CPV cuprinde un vocabular principal i un vocabular suplimentar. Vocabularul principal CPV se bazeaz pe o structur ramificat de coduri de pn la nou cifre, din care ultima cifr servete la verificarea cifrelor precedente. Codul numeric CPV cuprinde 8 cifre care sunt divizate astfel:

1. diviziunea, compus din primele 2 cifre ale codului; 2. grupa, compus din primele 3 cifre ale codului; 3. clasa, compus din primele 4 cifre ale codului; 4. categoria, compus din primele 5 cifre ale codului
Ultimele trei cifre confer un grad mai mare de precizie n interiorul fiecrei categorii. Vocabularul suplimentar CPV se bazeaz pe o structur ramificat pe trei nivele de coduri alfanumerice de pn la ase caractere, din care ultimul caracter servete la verificarea caracterelor precedente. Codul alfanumeric CPV cuprinde:

1. seciunea, compus dintr-o liter, primul nivel; 2. grupa, compus dintr-o liter, al doilea nivel; 3. subdiviziunea, compus din 3 cifre, al treilea nivel.
NUTS a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European i al Consiliului, pentru statele membre. Regulamentul a fost modificat n urma aderrii la UE n 2004 a 10 noi state membre prin Regulamentul de modificare (CE) nr. 1888/2005 al Parlamentului European i al Consiliului. Avnd n vedere aderarea Bulgariei i a Romaniei la Uniunea European, nomenclatorul NUTS a fost completat din nou. Astfel, NUTS este constituit pe 3 nivele i anume:

1. NUTS 1 reprezint macroregiunea. n Romnia exist patru macroregiuni: Macroregiunea unu, Macroregiunea doi,
Macroregiunea trei i Macroregiunea patru;

2. NUTS 2 reprezint regiunile identificate prin punctele cardinale din cadrul macroregiunilor existente. n Romnia
exist cte dou puncte cardinale pentru fiecare dintre macroregiuni;

3. NUTS 3 reprezint judeele din cadrul macroregiunilor i punctele cardinale existente.

Pagina 75 din 75

De exemplu: judeul Timi are codul NUTS RO424 care are urmtoarea interpretare, de la stnga la dreapta:

RO = statul membru Romnia; 4 = Macroregiunea patru (RO4 = NUTS 1); 2 = Vest (RO42 = NUTS 2); 4 = Timi (RO424 = NUTS 3).

n cadrul Macroregiunii patru Vest (RO42) exist 4 judee: Arad (RO421); Cara-Severin (RO422); Hunedoara (RO423) i Timi (RO424).