Sunteți pe pagina 1din 28

36G

Curs c drept civil Partea gc-neralS

ANEX

Teste gril
I. Caracterizare general a dreptului civil 1. Printre principiile generate ale dreptului civil se numr: a) principiul consensualismului prvind forma actului juridic civil; b) principiul garanltii i ocrotirii dreplurilor subiective civile; c) principiul bunei-credine. 2. Principiile generale ale dreptului civil: a) includ i principiul supravieuiri legii vechi; b) sunt aplicabile luturor ramurilor de drept; c) cuprind i principiul mbinrii intereselor individuate cu interesele generale. 3. Constituie un prncipiu general al dreptului civil: a) principiul proprietlii; b) principiul libertii de voln; c) principiul egalitii n fata legii civile. 4. Principiul bunei-credine: a) privele nu numai exercitarea drepturilor subieclive civile, ci i execularea obligaiilor civile; b) constituie un prncipiu general al dreptului civil; c) este reglementat de Codul civil numai pentiu anumite materii. 5. Constituie izvoare ale dreptului civil romn: a) conveniile internaionale la care Romania a devenit parte prin ratifi-care; b) paclclc i tratatelc la care Romania cstc pane, dar numai n msura in care acestea privesc drepturile fundamentale ale omului; c) jurisprudents Curii de Justiie a Uniunii Europene.

6. in materiile reglementate de Codul civil, se aplic prioritar; a) tratatele privitoare la drepturile tundamentale ale omului. la care Romania este parte, n ipoteza n care exist neconcordane ntre acestea i dispoziiile Codului civil, char daca' acesta din urm conine dispoziii mai favorabile; b) reglementrile instituiilor Uniunii Europene, inditerent de calitatea sau statutul prtilor; c) dreptul Uniunii Europene, dar numai n raportuhle ce se stabilesc ntre pcrsoanclc )uridicc. 7. Uzanele; a) sunt recunoscute ca izvor de drept civil numai in msura n care nu contravin ordinii publice i bunelor moravuri; b) sunt reglementate prin acte normative; c) se aplic n cazunlo ncprcvzute de lego. 8. Ca izvor al dreptului civil, uzantele: a) se aplc numai in cazurile prevzute de lege: b) se aplic i in materiile reglementate de lege, dar numai in msura in care legea trimite expres la acestea; c) se aplic, in prncipiu, numai dac parea interesat face dovada existenci i coninutului lor. 9. Principiile generale ale dreptului: a) se aplic n materiile nereglementate de lege sau de uzane, n care exist dispoziii legate asemntoare; b) nu constituie izvor at dreptului civil; c) constituie izvor de drept numai n acelo situaii nereglementate de lege ori de uzane pentru care nu oxist dispoziii legate asemntoare. 10. Normele dispozitive: a) sunt de ordine privat; b) se impart n norme permisiv9 i norms supletive; c) impun subiectelor de drept civil o anumit conduit. 11. Normele permisive: a) sunt norme speciale;

TestegtilS

O7

368

Curs <te drept civil. Partea generals

b) confer subiectelor de drept posibilitatea de a avea o anumit cond<jjt; c) sunt ntotdeauna norme de ordine privat. 12. Nomiete imperative: a) predomin in dteptul civil: b) pol ptevedea fie o aciune obligalorie, lie obligatea la o absteniune; c) sunt ntotdeauna norme de ordine public. 13. Norme!e onerative: a) pot l i norme de ordine privat; b) interzic expres o anumit conduit a priilor; c) prevd oxprcs obligaia pontru pri de a avea o anumit conduit. 14. Normele juridice civile de ordine privat: a) urmresc ocrotirea unui interes individual; b) sunt norme dispozitive; c) pot ti i norme imperative. 15. Normele juridice civile generale: a) derog de la normele civile speciale, atunci cnd sunt ulterioare acestora; b) pot moditica expres i direct o norm jundic special anterioara; c) se aplic n toate i in once malerie. daca o dispoziie legal nu prevede altlel. 16. Normele juridice civile speciale: a) n phncipiu. nu pot ti aplicate prn analogie; b) nu se aplic prioritar fa de normele juridice generale; c) sunt norme juridice de ordine public. 17. Legea nou: a) se aplic, n phncipiu, att situaiilor juridice nscute inainte de intra-rea ei n vigoare. cat i etectelor viitoare ale acestora; b) nu poate atecta validitatea actelor juridice ncheiate nainte de intra-rea ei n vigoare; c) se aplic numai facta lulura.

18. S-ar atribui elect retroactiv legii noi daca aceasta ar (i aplicat: a) pentru stabilirea cotelor succesorale n cazul motenirilor legale deschise nainte de intrarea ei n vigoare; b) stuaiilor juridice n curs de formare la momentul intrri ei n vigoare; c) etectelor viitoare ale situaiilor juridice nscute anteriot intrrii ei n vigoare. derivate din raporturile de proprietate. 19. in cazul succesiunii leglor n timp. condiiile angajrii rspunderii civile delictuale se apreciaz in raport de legea in vigoare la momentul: a) svririi faptei prejudiciabile; b) producerii prejudiciului; c) la care victima a cunoscut paguba i pe eel care rspunde de aceasta. 20. Cu excepia cazurilor n care prin lege se dispune alttel, Codul civil din 2009 se aplc : a) uzucapiunilor ncepute i nemplinite la data intrrii sale n vigoare; b) etectelor viitoare ale situailor juridice nscute anterior intrrii sale in vigoare, derivate din raporturile de vecintate, dac aceste situaii juridice subzist dup intrarea sa n vigoare; c) etectelor actelor juridice ncheiate nainte de intrarea sa n vigoare, ns numai dac aceste efecte se vor produce dup intrarea sa in vigoare. 21. Ultraactivitatea legii civile: a) constitute o aplicare a principiului aplicrii imediate a legii civile; b) i gsete aplicare numai n cazul normelor permisive; c) prcsupuno, ntrc altclc, intrarea n vigoare a unci legi civile noi. 22. Interpretarea oficial: a) cuprinde i interpretarea etectuat de ctre avocat in pledoarile sale, fiind realizat n cadrul olicial al edinei de judecat; b) are caracter general obligatoriu; c) provine de la nsui organul de stat care a edictat norma juridic supus interpretrii. 23. Interpretarea judicar: a) ca regul, este general obligatorie;

Testc gril

O9

J7O

Curs dp drcp< civil. Paitea generals

b) provine de la o instanl judectoreasc sau de la un alt organ care, potrivit logii. are i atrbuli jurisdictionale; c) se realizeaz. ca regul, numai ?n scopul aphcrij legii in cazul de-dus judecli. 24. Interptelatea literal: a) presupune utllizarea regulllor grarnaticii limbii romne; b) se mai numete i interpretare declarativ; c) nu csto susceptibil a fi data unci norme juridice co confine o enumerare limitative. 25. Interpretatea extensive: a) nu poate fi utilizat in cazul normelor juridice civile care conin enumerri limitative; b) esto (olosit in cazul in care intre tormularoa textului legal i cazurile de ap!icare nu exist concordan, fcrmularea textului tiind mai latg dect ipotezele ce se pot incadra n text c) este aplicabit i normelor juridice speciale. n cazurile expres prevzute de lege. 26. Consttuie o regul de interpretars logic: a) ubi lex nan distlngu)t, ncc nos distngucre dcbemus; b) resoluto iure danlis, resoivitur lus accipientis; c) ubi cessal ratio legis. ibt cessal lex. 27. Regulile de interpretare logic includ: a) error communis tacit ius; b) cessante ratione legis, cessat e)us dispositio: c) exceptio est strictissimae interpretationis (et aplicationis). 28. Printre argumentele de interpretare logic se numr: a) spedalia generalibus derogan b) per a contrario, c) reductio ad absurdum. 29. n anul 1988, X i-a vndut lui V o construcie, actul nefiind ns incheiat n torm autentic i fr a e:<ista autorizatia administrativ de instrinare, cerine prevzute de tosta Lege nr. 59/1974 sub sanciunea

nulitii absolute. In anul 1990, dispoziiile Legii nr. 59/1974 care impu neau existena autorizaiei i forna autentic au lost abrogate. Intrun liti giu declanat dup intrarea in vigoare a Codului civil din 2009 (care cere forma autentic pentru ncheierea valabil a actelor juridice intre vii prin care se nstrineaz un imobil). s-a ridicat problema dac Y a dobndit n mod valabil acea construcie de la X. n spe: a) Y a devenii proprietar al constructiei n anul 1990, abrogarea dispoziilor restrictive din Legea nr. S9'1974 validnd contractul ncheiat n anul 1988. iar art. 1244 C.civ. din 2009 nu poate (i aplical retroactiv; b) Y nu a devenit proprietar al constructiei. deoarece legea n vigoare la data soluionrii litigiului pretinde forma autentic ad validitatem pentru instrinrile imobiliare; c) Y nu a devenit proprietar al constructiei. deoarece nulitatea este supus legii n vigoare n momentul ncheieri actului, Hind fr relevant faptul c o lege ulterioar suprim condile de validitate nerespectate la ncheierea actului. 30. Primus a cerut instanei s constate revocat de drept pentru survenien de copil donata pe care -a fcut-o lui Secundus la data de 24.06.2006. artnd i dovedind c i s-a riscul un copil la data de 20.11.2011. Secundus s-a aparal arlnd ca prevederile Codului civil din 1864 referitoare la revocarea donaiei pentru survenien de copil nu au mai fost meninute de Codul civil din 2009. intrat in vigoare la 1 octombrie 2011, in sensul c acestea nu mai reglementeaz acest caz de revocare a donaiei. Instana: a) va admite cererea lui Primus, deoarece, ca regul, revocarea este guvernat de legea n vigoare la data irtcheierii actului juridic: b) va admite aprarea lui Secundus i va respinge cererea lui Primus, deoarece, ca regul. Ineficacitatea unui act juridic este guvemat de legea n vigoare la data la care a avut loc cauza de ineficacitate: c) va admite aprarea lui Secundus i va respinge cererea lui Primus, n(ruct copilul s-a nscut dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009. 31. La 20 septembre 2011. Primus i-a vndut lui Secundus un anumit bun individual determinat. prile stabilind c acesta va fi predat cump-

rp$tc gtii

'71

J72

Curs <le drcpt civil Partea gcneisi

rtorului la data de 20 octombrle 2011, cnd va fi pltit i preul. La 10 octombrio 2011 bunul rcspectiv a pierit fortuit. Riscul pieirii tortuite va ti suportat de ctre: a) Primus, deoarece la data pieirii fortune erau deja n vigoare dispo-ziiile legale potrivit crora riscul este suportat de debitorul obligaiei de predare; b) Primus, deoarece pieirea fortuil este guvernat de legea n vigoare la data la care Irebuia s aib loc predarea; c) Secundus. deoarece dispoziiile legale n vigoare la data ncheierii contractului prevedeau c riscul it suport partea care avea calitatea de proprietar la momentul pieirii tortuite. 32. La 11.11.2011. Primus l-a chemat n judecata pe Secundus. pentru a (i obligat s i plleasc o datorie care a devenit scadent la 30.10.2008. Prtul a invocat excepia de prescripie extinctiv. n combalerea aceslei excepii. reclamantul a artat i dovedit ca prin notilicarea comunicat la data de 10.10.2011 prin intermediul unui executor judectoresc a ceail piata datoriei de la Secundus, asttel nct prescripa a tost ntrerupt. Cu privire la excepia de prescripe extinctiv. instan\a: a) o va admite. ntruct prescripia extinctiv este guvernat, ca regula, de legea n vigoare la data la care a nceput cursul ei. iar in reglementarea anterioar notilicarea nu constituia o cauz de ntrerupere a prescripiei; b) o va respinge, deoarece, ca regul, prescripiilor nemplinite la data Intrrii n vigoare a Codului civil din 2009 li sc aplic dispoziulc accstuia; c) o va respinge. ntruct notilicarea a tost fcut nainte de imptinirea prescripiei i dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009. 33. Motenirea de pe urma lui X, decedal la data de 11.05.2011, este acptata de Y, n calilate de soie supravieuitoare. precum i de Z. in caiitate de frate al detunciului. La data de 3.10.2011, Z solicit instanei s o declare nedemn de a moteni pe Y, deoarece, la data de 1306.2011, cu rea-credin, a distrus lestamentul olograt prin care X l-a instituit ca legalar cu titlu universal pe Z, tapt dovedit cu martori. Cu privire la cererea de declarare a nedemnitii judiciare, instana: a) o va respinge, cu motivarea c la data distrugerii testamentului nu era in vigoare art. 959 alin. (1) lit. b) C.civ. din 2009. iar Codul civil din 1864 nu prevedea un asemenea caz de nedemnitate;

b) o va respinge. cu motivarea c la data deschiderii motenirii nu era n vigoare art. 959 alin. (1) lit. b) C.civ. din 2009, iar Codul civil din 1864 nu prevedea un asemenea caz de nedemnitate; c) o va admite, cu motivarea c art. 959 alin. (1) lit. b) C.civ. din 2009 a intrat n vigoare la 1 octombrie 2011, deci anterior sesizrii instanei. 34. Proprietarul unui teren infundat, care dorete s obin o hotrre prin care s i se permit trecerea pe terenul vecinului su pentru a avea acces la calea public, i va ntemeia cererea, n ipoteza in care situaia exista i nainte de intrarea n vigoare a Codului civil din 2009, pe dispozii<!e: a) Codului civil din 2009. n cazul n care cererea este lormulat dup Intrarea acestuia n vigoare; b) Codului civil din 1864, chiar i n cazul n care cererea este for-mulata dup 1 octombrie 2011; c) (ie ale Codului civil din 1864. lie ale Codului civil din 2009, la ale-gerea sa. II. Raportul jurdic civil 35. Drepturle absolute: a) se pot realiza numai cu concursul unei alte persoane; b) cuprind toate drepturle patrimoniale; c) au drept obligaie corelativ o obligaie opozabil erga omnes. 36. Categoria drepturilor absolute include, ntre altele: a) dreptul de retene; b) dreptul de abitaie; c) dreptul izvort din clauza penal. 37. Categoria drepturilor relative include: a) toate drepturile de crean, indiferent dac sunt principale sau acce-sorii; b) ipotecile mobiliare; c) i dreptul nscut din gestiunea de alaceri. 38. Dreptul real i dreptul de crean se aseamn, printre altele. prin aceea c: a) au determinate att subiectul activ, cat i subectul pasiv;

TestegtilS b) sunt evaluabile pecuniar; c) sunt nsoite de prercgativa proforinei. 39. Spre deosebire de dreplurile reate, dreplurile de creanl: a) nu se bucur de prerogaliva urmririi; b) sunl limitale ca numn c) lac pane din calegoria dreplurilor absolute.

373

374_________________Curs de drept civil Partea gentata' ____________________ 45. Pnn obligate de a da se nelege ndatorirea: a) de a preda un lucru; b) de a transmite sau de a constitui un drept real; c) de a transmite un drept de crean. 46. Constituie o obligaie de mijloace: a) obiigalia pe care i-o asum medicul de a depune toat priceperea sa n tratarea pacientulul; b) obligaia de a ctiga un anumit proces, asumat de avocat ta de clientul su; c) obligaia de a preda un anumit lucru. 47. Obligaia de a preda bunul vndut este: a) o obligaie de a da; b) coreiativ unui drept de crean; c) o obligaie de mijloace. 48. Obligaia scnptae in rem: a) se mai numete i obligaie real; b) incumb i tituiaruiui actual al dreptului real, chiar dac acesta nu a participat direct i personal la tormarea raportului obligaionai; c) se mai numete i obligaie opozabil i terlor. 49. Obligaia propler rem: a) are ca izvor legea sau convenia prilor: b) se transmite odat cu bunul. f3r a fi revoie de vreo formalilate special. c) const n ndatorirea de a transmite sau de a constitui un drept real. 50. Obligaia perfect: a) se mai numete i obligaie natural; b) se valorific. de regul, pe cale de excepfe; c) oter posibilitatea creditorului do a recurcc la tora coercitiv a sta-tului pentru a obine executarea ei. 51. Obligaiile naturale: a) se mai numesc i obiigaii imperecte; b} pot fi valoriticate numai pe cale de excepis (apraro);

40. Prerogaliva urmhri (dreptul de urmrire): a) const in posibilitalea tilularului oricrui drepl patrimonial de a pre-lnde restiluirea tucrului dela orice persoan care l-ar define; b) consta in posibiiiiaiea tituiaruiui drepiului real de a-i reaiiza drepiui respec(iv cu prioriiale la de titularii al(or drepluri; c) esie specilic drepiului real, nu i dreptului de crean. 41. Dreplurile reale acc3sorii: a) inciud. nlre altele, dreptul de uzutruct; b) presupun, ca drept principal, un drept de crean; c) inciud, ntre altele, dreplul de gaj. 42. Se supune aplicrii principiului accesorum sequitur principals. a) dreptul de a pretindearvuna; b) dreptul de creana nscut din plata nedatorat; c) dreptul de uz. 43. Dreptul de ipotec: a) garanteaz un drept relativ; b) constituie un bun imobil sau, dup caz, mobil prin determinarea legi; c) este un drept real principal. 44. Abuzul de drept subiectiv civil: a) nseamn depirea limitelor exteme, de ordin material sau juridic. ale dreptului respectiv: b) constituie o excepie de la principiul pacla sunt servanda\ c) presupune. printre atele, exercitarea drepiului subiectiv cu rea-cre-din.

TestegtilS b) sunt evaluabile pecuniar; c) sunt nsoite do prerogaliva preferinei. 39. Spre deosebire de dreplurile reate, drepturile de creanl: a) nu se bucur de prerogaliva urmririi; b) sunl limilale ca numr; c) lac pane din calegoria dreptunlor absolute.

373

374

Curs c drept civil Partea gcneral5

45. Prln obligate de a da se nlelege ndatorirea: a) de a preda un lucru; b) de a transmite sau de a constitui un drept real; c) de a transmite un drept de creana. 46. Constituie o obligaie de mijloace: a) obligaia pe care i-o asum medicul de a depune toata priceperea sa n tratarea pacientului; b) obligaia de a ctiga un anumit proces. asumat de avocat ta de clientul sau; c) obligaia de a preda un anumit lucru. 47. Obligaia de a preda bunul vndut este: a) o obligaie de a da; b) coreiativ unui drept de crean; c) o obligaie de mijloace. 48. Obligaia scnpiae in rem a) se mai numete i obligaie reala: b) incumba i titularului actual al dreptului real, chiar daca acesla nu a participat direct i personal la tormarea raportului obligaionai; c) se mai numete i obligaie opozabil i terilor. 49. Obligaia propterm: a) are ca izvor legea sau convenia prilor: b) se transmite odata cu bunul. far a fi nevoie de vreo (ormalitate speciala; c) const n ndatorirea de a transmite sau de a constitui un drept real. 50. Obligaia perfect: a) se mai numete i obligaie natural; b) se valohtc, de regul, pe cale de excepie; c) oter posibililatea creditorului dc a recurgc la tora coercitiv a sta-tului pentru a obine executarea ei. 51. Obligaiile naturale: a) se mai numesc i obligaii imperfecte; b) pot fi valohficate numai pe cale de excepie (aprare);

40. Prerogaliva urmririi (dreptul de urmrire): a) consl n posibilitalea lilularului oricrui drepl patrimonial de a pre-tmde restiluirea tucrului de la orice persoan care l-ar define; b) consl n posibililatea titularului dreptului real de a-i realiza dreptul respectiv cu prioritale fata de titularii altor drepturi; c) este specilic dreptului real, nu i dreptului de crean. 41. Drepturile reale accesorii: a) mciud. ntre altele, dreptul de uzutruct; b) presupun, ca drept principal, un drept de crean; c) includ, ntre altele, dreptul de gaj. 42. Se supune aplicarii principiului accesorum sequitur principals. a) dreptul de a pretnde arvuna; b) dreptul de creana nscut din plata nedatorat; c) dreptul deuz. 43. Dreptul de ipotec: a) garanteaz un drept relatv; b) constituie un bun imobll sau, dupa caz, mobil prin determinarea legii; c) este un drept real principal. 44. Abuzul de drept subiectiv civil: a) nseamn depirea limite!or exteme, de ordin material sau juridic. ale dreptului respectiv: b) constituie o excepie de la principiul pacla sunl servan<Ja\ c) presupune. printre altele, exercitarea dreplului subiectiv cu rea-cre-

din.

TestegtilS c) suni ndatorri care decurg din bunele moravuri (din regulile de conviouirc social). 52. Fac(e) parte din categoria bunurlor imobile pnn natura lor: a) terenurile, zvoarele i cursurile de ap; b) orce alle lucrari fixate in pmnt cu caracler lemporar; c) dreptul de ipolec asupra unei construcii.

375

7&

Curs < drept civil. Partea generals

58. in ceea ce privete bunurile nefungibile (individual determinate): a) in lips de stipuiaie contrar. dreptul real se transmite in momentul individualizrii; b) riscul pieirii lortuite nante de predare, in cazul actelor juridce translative de proprietate. este suportat de ctre instrntor; c) predarea lor se face la domiciliul (sediul) debitorului. 59. Bunurile cons urn ptibile: a) implic fie consumarea substanei bunurlor, fie instrinarea lor; b) nu pot fi considerate neconsumptibile prin voina prilor; c) sunt. ca regul. bunuri nefungibile. 60. Fructele civile: a) se dobndesc prin percepere; b) se dobndesc zi cu zi (prin simpla scurgere a timpului); c) sunt foloasele rezultate in urma consumrii substanei unui bun. 61. Este un bun incorporal: a) dreptul de proprietate: b) dreptul de a pretinde arvuna; c) dreptul la domiciliu. 62. Bunurile divizibile: a) pot fi considerate, prin voina prilor oxprimat ntr-un act jurdic, indivizibile; b) pot face obiectul unui partaj in natur; c) nu pot fi mprlite fr a-i schimba destinaia economic. 63. Caracterul de bun accesoriu: a) este stabilit de ctre propriotarul bunului principal i al bunului accesoriu; b) dispare in urma separrii, chiar temporare, de bunul principal; c) in lips de stipuiaie expres in sens contrar, atrage aplicarea regi-mului juridic al bunului principal, inclusiv in caz de nstrinare sau de gre-vare a acestuia. 64. Dcvlmia: a) nu poate nceta prin partaj;

53. Constitute bunuri imobile pnn destinaie: a) materialele separate in mod provizoriu de un imobil. pentru a fi din nou ntrebuinale, chiar dac nu i-au pastrat forma; b) prile integrante ale unu imobil care sunt temporar detaale de acesta. dac sunt destinate spre a fi reintegrate; c) lucrrile fixate in pmnt cu caracter permanent. 54. Materialele aduse pentru a fi folosite in locul ceior vechi devin bunuri imobile: a) de la data incheierii contractului de vnzare prin care au fost achiziionate; b) din momentul in care au dobndit aceast destinaie; c) din momentul ncorporrii n bunul imobil. 55. Suni incluse in categoria bunurior mobile prin determinarea legii: a) toate drepturle de crean; b) drepturile de proprielate industrial; c) fructele i recoltele neculese inc. 56. Bunurile fungibile: a) pot li considerate nefungibile, in temeiul voinei prilor; b) pot fi inlocuite unele cu altele in executarea unei obligaii; c) sunt productoare de fructe. 57. In cazul aclclor ]ur;dicc intre vii translative, dreptul de proprietate asupra bunurior fungibile se transmite. ca regul, din momentul: a) individualizrii, afar de cazul cnd prile au prevzut altfel; b) realizrii acordului de voin: c) semnrii nscrisului ce constal contractul.

Testegrt

377

378

Curs <ie drept civil. Partea generals

b) are ca oblect numai un lucru determinal; c) reprezint o forma a propriet)ii comuno. 65. Spre deosebire de devlm$ie. coproprietatea: a) presupune deinerea in proprietate de ctre mai mulle persoane a unei universaliti da bunuri; b) nceteaz prin partaj; c) este o forma a proprietii comune pe cote-prfi. 66. Asemntor devlmei, copropretalea: a) reprezini o forma de proprietale comuna; b> presupune c niciunul dintre coproprietari nu are un anumt lucru sau anumite lucrur privite n materialilatea lor din universalilatea respec tiv; c) presupune en tiocaro coproprietar arc prcclzal cota-parte idcal i abstract din dreptul de proprietale. 67. Obligaia conjunct: a) presupune c datoria sau, dup caz, creana este divizibil; b) se mai numete i obligaie solidar; c) exist. in cazul pluralrtii active, numai dac a fost prevazut expres in actul juridic civil. 68. Solidartatea activ: a) poate avea ca izvor numai un act juridic; b) presupune posibilitatea oricruia dintre creditori de a pretinde debitorului plata intregii creane; c) se transmite i succesorilor. 69. n cazul solidaritii active: a) creditorul ce a ncasat toat creanla este obligat s o impart cu ceilali credilori; b) fiecare credor este indrept(il s pretind de la debitor numai partea sa: c) debitorul care a pltit ntreaga datorie unuia dintre credilori este liberal i fa de ceilali creditori.

70. Solidartatea pasiv: a) se transmite i succesorilor; b) are ca izvor fie legea, fie un act juridic; c) reprezint o forma a pluralitii subiectetor n cazul raporturilor obllgaionale. 71. In cazul solidaritii pasive: a) izvorul acesteia este legea sau natura obieclului obligaiei; b) creditorul este ndreptit s solicile oricruia dintre codebitori plata ntregii dalor i; c) se menine solidaritatea n raporturile dintre debitorul care a pltit ntreaga datorie i ceilali codebitori. 72. Indivizibilitatea: a) reprezint o forma de pluralitate a subieclelor n cazul raporturilor reale; b) presupune c fiecare dintre debiton sau succescrii acestora poate fi constrns sa execute ntreaga prestaie: c) se na:e fie din convenia prtilor. fie din natura cbiectului oblaaie. 73. Spre deosebire de solidaritate. indivizibilitatea: a) nu se prezum; b) poate avea ca izvor i convenia prilor; c) se refer. n pnnciptu, la obiedul obligaiei. 74. Consiituie o modalitate de schimbare a creditorului: a) cesiunsa de crean; b) subrogaia personal; c) preluarea datoriei cu consimamntul creditorului 75. Ccsiunea de crcan: a) stinge, ca regul, garaniile ce nsoeau creanla cedat; b) are ca pri doar pe cedent i pe cesionar; c) presupjne posibilitatea cesionarului de a solicita debitorului cedat valoarea nominal a creanei, chiar dac cesiunea s-a fcut cu titlu gratuit.

TestegtilS

379

380

Cu is d drept civil Psnca generat

76. Subfogaa personal: a) constituie o modalitate de schimbare a subiectului pasiv n cadtul raponurilor juridice obligaionaie; b) reprezm o modalitate de uansmitere a creane ctre sotvens. care a fcut plala creditorulu initial (accipiens)\ c) petmile schimbarea subiectului acliv n cadrul raporturilot juridice avnd ca obiect un drept real. 77. Asemnatot novaiei, cesiunea contracts ui: a) poale duce la schimbarea subiectului activ al raportului juridic obligaional; b) poate duce la schimbarea subiectului pasiv al raportului juridic obligaional; c) nu poate avea loc in absena cons Im manful ui debitorului cedat. 78. Preluarea datoriei: a) produce etecte numai in cazul existenei consimmntutui credilorului; b) implic naterea unei noi obligaii; c) presupune. ca regul. Iransmiterea ctre noul debitor a accesoriilor i garaniiior obligaiei. 79. 5tipulaia pentru altul: a) se mai numete i contractul n tolosul unei tere persoane; b) presupune naterea unui drept de crean atectat de condiia rezolutorie a neaccplrii lui de ctre terul bene(iciar; c) reprezint o modalitate directa de schimbare a debitorului. 80. Poprirea: a) reprezint o modalitate de schimbare doar a creditorului; b) are ca etect naterea unui raport juridic ooligaional ntre creditorul popritor i terul popril; c) reprezint o modalitate de schimbare doar a debitorului. 81. X, profesor de matematic. se nelege cu Y s l pregteasc pe liul acestuia la matematic n vederea susinerii examenului de bacalau reat. Aa cum au convenit prile. au lost efectuate 40 de edine de pregiire a cte 2 ore tiecare, iar pentru tiecare edint s-au pltit 50 de lei.

Fiul lui Y nu a luat examenul de bacalaureat. neobinnd not de trecere la matematic i la tizic. Pentru acest motiv, Y la chemal n judecat pe X, solicitnd ca acesta s i restituie suma de 2.000 lei. Instana: a) va admite cererea. cu excepia cazului n care X va dovedi c a depus toate dlligenele n vederea atingerii rezultatului precomzat; b) va respinge cererea. afar de cazul cnd Y va dovedi c X nu a depus toale deligenele necesare pentru ndeplinirea obligaiilor asumate; c} va respinge cererea. intruct. chiar dac ar (i luat not de trecere la matematic, fiul lui Y tot nu ar i promovat examenul de bacalaureat. 82. Primus i Secundus, atlai n concediu. convin s joace dou partide de ah, ctigtorul urmnd a primi de la nvins 1.000 de lei. Prima parlid s-a ncheiat remiz i a doua a lost ctigat de Primus, iar Secundus i-a pltit de indat 400 de lei, urmnd ca diferena s o achite dupa intoarcerea din concediu. Ulterior, Secundus nu a mai pltit, motiv pentru care Primus l-a chemat n judecat. solicitnd obligarea acestuia la plata sumei de 600 lei. Instana: a) va admite cererea, obligndu-l pe Secundus s i plteasc lui Primus 600 de lei; b) va admite in parts cererea, obligndu-l pe Secundus s ii plteasc lui Primus 100 de lei; c) va respinge cererea. 83. X ii constituie lui V un drept de uzufruct asupra unui teren agrkx>l in suprafa de un hectar, cu preul de 40.000 de lei. n contract parile nu au prevzut nimic in legtur cu recolta neculeas atlat pe acel teren. Dup ce Y a cules recolta respectiv, X I-a chemat in judecat, solicitnd s tie obligat la plata contravalorii rccoltci respective. Instana: a) va admite cererea. deoarece contravaloarea recoltei. fiind truct civil, se cuvine nudulu proprietar; b) va respinge cererea. deoarece, n lips de stipulate contrar n contract, recolta existent i neculeas la nceputul dreptului de uzutruct. (iind fruct industrial, se cuvine uzutructuarului care a cules-o; c) va admite cererea. deoarece in contract nu s-a prevzut drep!ul uzufructuaailui de a dobndi recolta existent, dar neculeas la nceputul dreptului de uzutruct.

",..:,.:!.>

8l

382

Cur; de drept civil. Partea goneral

84. La 1 noiembne 2008, X nchiriaz lui Y o toculn, n schimbul unei chirii lunsre de 500 de lei, durata contractului fiirxJ de 3 ani. La 1 sep!embrie 2009, X constiiuie un uzutruct viagei n tavoarea lui Z asupra locuin\ei respective, (r ca in acest contract s se menoneze ceva in legatur cu chiria restant datorata de Y i nici cu chiria care va deveni scadent in viitor. La 31 octombrie 2011. Z ii cheam in judecat pe Y, soiicitnd obli gareo acestuia s Ti plteasc suma de 18.000 lei. reprezentnd chiria pe cei 3 ani. Din probclc administrate a rezultat c Y nu a pltit nicio chine. Instana: a) l va obliga pe Y s i plteasc lui Z suma 18.000 lei; b) il va obiiga pe Y sa ii piateasca lui z suma cte l3.uuo lei; c) va respinge cererea, deoarece chiria i se cuvine lui X. 85 Pnn contract ncheiat on-line, Primus a cumprat de la Secundus un anumit teleton pentru preul de 699 de lei, pitta preului tcndu-se cu cardul de debil, iar telefonul urmnd a Ii livrat pnn pot n eel mult 48 de ore. La primirea coletului, Primus a constatat c i-a tost livrat un art model de teleton. motiv pentru care a refuzat s rein teletonul respectiv i i-a cerul de ndat lui Secuncfus s i restitute suma pltit, precum i comi-sionul bancar aferent operaiunii respective. Secundus nu a tost de acord. susinnd c i-a livrat un telefon mai scump cu 150 lei i mai pertormant dect eel comandat de Primus (procesor mai puternic i camera (oto). aa rvct acesta din urm nu are dect s vin s i ridice personal teletonul vndut. Susinerea ui Secundus este: a) ntemeiat, deoarece i-a livrat un produs mai scump dect eel comandat tr a-i pretinde diferena de pre; b) ntemeial, deoarece produsul comandat i produsul livrat tac parte din aceeai specie de bunuri; c) nentemeiat, ntruct cele dou produse nj sunt (ungibile ntre ele. 86. X I-a chemat in judecat pe Y, soiicitnd, pe temeiul gestiunii intereselor altei persoane, obligarea acestuia s i pteasc suma de 10.000 lei, reprezenttd contravaloarea Tmbuntirlor aduse de redamant imo-bilului prtulu. Y a susinu: c nu poate ti obligat la plata ntiegii sume, artnd i dovedind c nu este proprietar exclusiv al imobilului respectiv, ci doar copro-

phetar, avnd o cot de 1/2 din dreptul de proprietate, cealalt cot de 1/2 aparinnd lui Z. Instana l va obliga pe Y s i plteasc lui X: a) 5.000 lei, ntruct cbligaia ce incumb coproprietarior este divizi-bil; b) 10.000 lei, ntruct obligaia ce incumb coproprietarilor este soli-dar; c) 10.000 lei. ntrucl obligaia ce incumb coproprietarilor este indivizibil prin nalura ei. 87. Primus, Secundus i Tertius svresc mpreun o tapt ilicit, care produce un prejudiciu in cuantum ae is.uou lei lui Quatius. Primus, care i-a pltit lui Ouartius ntreaga sum. este ndreptit s pretind de la Secundus: a) 10.000 lei; b) 5.000 lei. cu excepia cazului n care Tertius este insoabil; c) 7.500 lei, n cazul n care Tertius este Insolvabil. 88. X i Y se obliga in solidar s i plteasc lui Z suma de 24.000 lei. inainte de scadena acestei obligaii, X decedeaz, mo:enirea de pe urma lui (iind acceptat de M i N. Dup scaden, Z l cheam n jude cat pe N, soiicitnd obligarea acestuia la plata ntregi sume. Instana ii va obliga pe N s ii plteasc lui Z: a) 6.000 lei; b) 12.000 lei; c) 24.000 lei. 89. Ca urmare a unui accident de circulate imputabil n mod egal lui Primus i Secundus, i s-a cauzat lui Tertius un prejudiciu de 20.000 lei. La scurt timp dup accident. Primus decedeaz, motenirea tiind acceptat de unicul su succesibil, anume Ouartius. Tertius este ndreptits pretind: a) 20.000 de la Secundus; b) 10.000 de la Quartivs, c) 20.000 de la Quartos. 90. La data de 03.10.2011, X l mprumut pe Y cu suma de 5.000 de lei. suma urmnd a Ii restluit la data de 20 decembrie 20' I, La data de

TestegtilS

383

384

Curs de drept civil. Partea generate

11.11.2011, X transmite lui Z creana sa fa de Y, fr ins a-i aduce la cunotin n vreun tol cesiunea. La scadcnl, Z i solicit lui Y rostituirca sumei mprumutate. Y refuz s i plteasc, susinnd c el este n conljnuare obligal s Ii reslituie suma de 5.000 lei lui X. Susinerea lui Y: a) este ntemeiai. deoarece cesiunea de crean nu es!e valabil fr consimlmntul debiloailui cedat; b> esle ntemeiai, deoarece cesiunea de crean nu i-a devenit opozabii; c) este neniemeiat, deoarece cesiunea de ctean este un mijloc juridic direct de schimbare a creditorului. 91. Suma de 10.000 lei, pe care X o datora lui Y, i este pltrl acestuia din urm de ctre 2. Conoomilent cu primirea pli, Y i transmite lui Z toate drepturile pe care le avea mpotriva lui X. Ulterior. Z I cheam n judecat pe X, solicitnd obligarea acestuia la plata sumei de 10.000 lei. X se apar. susinnd c nu exist vreun raport juridic ntre el i Z. Aprarea lui X: a) esle ntemeiat. deoarece X nu a consimit ca datoria pe care o are fa de Y sa tie pltit de altcineva; b) este ntemeiat, deoarece actul juridic intervenit nire Y i Z nu putea nate vreo obligaie In sarcina lui X, care este ter fa de acest act; c) este neintemeiat, deoarece n spe a operat o subrogaie per-sonal convenionai. III. Actul juridic civil 92. Este vorba de un act juridic declarativ n cazul: a) actului confirmaiiv; b) cesiunii de crean; c) conveniei de ipotec. 93. Contractul de mprumut de folosin este un act juridic: a) real; b) inseparabil de modal iti; c) nenumit.

94. Contractul de donaie este; a) un act juridic consensual, ca regul; b) o liberailtate: c} un act juridic unilateral. 95. Convenia de ipotec este un act juridic: a) real; b) accesoriu; c) coostitutiv. 96. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil este: a) o stare de drept, spre deosebire de discernmnt, care este o stare do fapt; b) o parte a capacitii civile de exerciiu; c) o condiie de fond, esenial, de validitate i general a actului juridic civil. 97. Incapacitile relative de folosin: a) atrag, n cazul nerespectrii lor. sanciunea nulitii relative, in toate cazurile; b) nu permit ncheierea valabil a actului juridic de ctre incapabil cu o anumit persoan sau cu anumite persoane; c) nu pot fi aplcate prin analogic. 98. Constituie cerine alo valabilitii consimamantului: a) s provin de la o persoan cu capacitate de exerciiu; b) s fie exprimat n cunotin de cauz; c) s fie serios. 99. Ca regul, viciile de consimmnt: a) atrag fie nulitatea absolut, fie nulitatea relativ; b) atrag nulitatea relativ; c) nu afecteaz valablitatea actului juridic. 100. Nu exist un element obicctiv n structura: a) erorii; b) dolului;

c) violentei.

TestegtllS 101. in (uncie de consecinele care intervin. eroarea se clasific in: a) eroare eseniai i eroare neesenial; b) eroare indifereni i eroare lezionar; c) eroare de fapl eroare de drept. 102. Este vorba de un vciu de consimmnt in cazul n care: at lipscte discernmntul; b) manifestarea de voin esle prea vag; c) partea a avut, la ncheierea actului jurdic. o falsa reprezenlare a calililor substaniale ale obiectului material al preslaiei.

i8

386

Curs de drept civil. Partea gereral

107. Adaptarea contractului n cazul erorii eseniale: a) poate interveni dup trecerea a 3 luni de la data phmirii cererii de chemare n judecat, chiar dac nu s-a dispus anularea contractului; b) nu poate interveni atunc cnd riscul de eroare ar fi trebuit asumat de catre partea ce o invoc; c) poate interveni atunci cnd eroarea prwete simplele motive ale contractului, dac acestea au tost considerate determinante prin voina prilor. 108. in cazul dolului: a) elementul obiectiv poate consta numai ntr-o aciune; b) este vorba de 0 eroare provocat: c) sanciunea incident este nulitatea absolut. 109. Dolul: a) este aplicabil i actelor juridice unilaterale; b) nu afecteaz valabilitalea contractului atunci cnd provne de la repre zentantut cocontractantului; c) nu se presupune. 110. Dolul prin reticen: a) atrage anularea actului juridic, chiar i atunci cnd eroarea nu a fost eseniai; b) atrage nulitatea absolut sau, dup caz. nulitatea relative a actului juridic civil; c) const ntr-o fapt omisiv. 111. Spre deosebire de eroarea esenial. dolul: a) atrage nulitatea relativ a actului jurdic civil; b) angajeaz rspunderea autorului su pentru pre)udiciile cauzate; c) este alctuit dintr-un element subiectiv i un element obiectiv. 112. Pentnj a se dispune anularea contractilui, dolul: a) poate proveni de la un ter. dar numai dc ceafalt parte a cunos-cut sau. dup caz, ar fi trebuit s cunoasc dolul la ncheierea actului; b) trebuie. n toate cazurile. s provin de lacealalt parte; c) poate proveni i de la reprezentanlul, oomitentul ori gerantul afacerik>rceleilalteprti.

103. Falsa reprezentare a realitii la ncheierea actului jurdic atraoe nulitatea relativ a accstuia n cazul n care privete: at identitatea fizic a obiectului material al prestaiei; b) natura actului juridic; c) o norm juridic considerat de pri ca determinants pentru ncheierea actului. chiar i a:unci cnd norma este accesibil i previzibil. 104. Eroarea asupra persoanei cu care s-a contraciat: a) atrage nulitatea absolut a actului jurdic; b> este. n toate cazurile. vtciu de consimmnt; c) poate atrage anularea actului juridic, n condiile legii. 105. In cazul crom lezionarc sunt aplicabilc rcgulilc de la: a) leziune ca viciu de consimmnt; b) eroare (error in substanliam), liind vorba despre o tals reprezentare asupra calitilor obiectului material al contraprestatei; c) starea de necesrtate 106. In ipoteza erorii eseniale asupra naturi actului juridic: a) partea aflat n eroare poate solicita fie constatarea nulitii actului, fie adaptarea acestuia; b) este necesar ca fiecare parte contractant s se gseasc n eroare asupra unei mprejurri eseniale avute n vedere la data ncheierii contractului; c) dreptul de a obine anularea se stinge data executarea actului s-a realizat, n termen de 3 luni de la notificare, aa cum il nelesese partea aflat in eroare.

TestegrllS

J87

388

Cuts de drept civil. Partea generate

113. in cazul vicului de consimmnt al violenei: a) temerea insjtlal trebuie s priveasc numai viaa, petsoana. onoarea sau bunurie prii ameninate; b) ameninarea se poate referi la o vtmare viitoare, daca lemerea este actual; c) temerea nsuflat celui ameninat trebuie s fie considerabil i actual. 114. n maleria violenei. ca viciu de consimmnt; a) existena acesteia se apreciaz innd cont de vrsta. slarea so-cial, snlalea i caracterul petsoanei ameninale, acesle criieri fund expres i limilatv prevzute de lege; h) porsoana amnninlstS poa sotorta, n eadml acloia actiiini. att anularea actului, cat i plata despgublrilor; c) ameninarea poate privi i exercitarea unui drept, dac cste realizat in scopul obinerii ds avantaje injusle. 115. n cazul n care o parte a profitat la ncheierea contractului de slarea de necesitate in care s-a aflat cealalta parte: a) sunt aplicabile regulile de la violen; b) contractul cste lovit dc nulitato absolut, pentru cauz ilicit i imo-ral; c) sunt aplicabile regulile de la leziune. 116. Partea al crei consimmnt a fost surprins prin dol sau violen: a) nu poate soicila anularea actului dac a cerut repararea preju-diciului cauzat prin dol sau violen; b) nu a renunlat tacit la drcptul de a cere daunc-mtoresc atunci cnd a confirmat tacit actul lovit de nulitato relativ; c) poate solicita reducerea prestaiei sale cu valoarea daunelor-intere-se la care ar fi indeptit. numai subsidiar exercitrii aciuiii n desp-gubirt. 117. Leziunea: a) in cazul majoulu, este aplicabil i actelor juridice bilaierale de dispoze; b} presupune, n toate cazurile, o disproporie evident de valoare ntre prestaii;

c se aplic tuturor actelor juridice ncheiate de ctte minoril ntre 14 i 18 ani, fr hcuviinaroa ocrotitorului legal. 118. Leziunea in cazul minorului: a) intervine i atunci cnd minorul i asum o obligate excesiv prin raportare la starea sa palrimonial; b) at rage anulabilitatea actului doar dac la momentul incheierii sale leziunea depea jumtate din valoarea pe care o avea prestaia promis de minor; c) se apreciaz i n funcie de natura i scopul con:ractului ncheiat. 119. Aciunea n anularea pentru leziune a unui act incheial de un minor: a) so v? 3<imitP char riar in nchoif>roa artnlni juridic minorul ft croat. prin mijloace viclene. aparena c este major; b) sc va 'cspinge ca inadmisibil dac disproporia dintre prestaii nu exista la data introducerii cereni de chemare in judecat; c) se va lespinge in cazul n care, prin intermediul ei, se atac un act juridic aleatofiu. 120. Aciunea in anularea pentru leziune a unui act ncheiat de un major: a) poate fi formulat numai subsidiar fa de acunea n reducerea obligaiilor sale cu valoarea daunelor-interese; b) poate `i respins dac cealalta parte ofer o reducere corespunz-toare a propriei prestaii n termen de eel mult 3 luni de la data comunicrii cererii de chemare n judecat; c) este imprescriptibil extinctiv dac este opus pecale de excepie. 121. Obiectul actului juridic civil: a) constn drepturile i obligaiile parilor; b) trebuie, printre altele, s fie determinat; c) const in scopul urmrit la ncheierea actului juridic. 122. Penlru a fi valabil, cauza actului juridic civil trebuie s fie, printre altele:

a) mora

b) explicits; c) posibil.

Teste gril

389

390

Curs <ie drept civil. Partea generals 129. Nerespectarea tormei aclului juridic civil cerute ad probationem. a) atrage nulitatea relativ a actului juridic: b) atrage nulitatea parial a actului juridic; c) nu afecteaz valabilitatea actului juridic. 130. Forma esle cerut ad probationem in cazul; a) contraclului de arendare; b) contraclului de iranzacie; c) conveniei matrimoniale. 131. Nu constituie o modalitate a aclului juridic civil: a) termenul; b) capacilatea; c) condiia.

123. Cauza aclului juridic civil nu exist atunci cnd: a) aciul juridic este utilizal pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative; b) exist eroare esenial asupra motivului deierminani; c) panea nu ate discemmnt. 124. Cauza aclului juridic civil esle ilicii: a) cnd este prohibit de lege sau coniravine ordinii publice ori bunelor moravuri; b) i alunci cnd actul juridic esle doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperaiive; c) numai atunci cnd este contrar ordinii publice, iar cealalt pane a cunoscut sau trebuia s cunoasc aceast mprejurare. 125. in materia cauzei actulul juridic civil, intervine nulitatea relativ: a) atunci cnd partea s-a atlat ntr-o eroare esenjial asupra existenei cauzei; b) ori de cte ori cauza nu indeplinete toate cerinele de validitate; c) cnd cauza este contrar ordinii publice. 126. Forma cerut ad valldltatem: a) const, in toate cazurile, in ntocmirea unui inserts autentic; b) este incompatibil cu manitestarea tacit de voin; c) atrage nulitatea absolut. 127. Nerespectarea (ormei cerute de lege ad valditatem pentru ncheierea aclului juridic: a) trebuie invocat de instan din oficiu; b) poate fi invocat de instan din oticiu, fr ns a exist o obligaie in acest sens: c) nu poate fi invocat de instan din o(iciu in nicio situaie in care parlea inleresat a invocat un alt motiv de nulitate. 128. Forma este cerut ad validitatem in cazui: a) contractului de ntteinere; b) fideiusiunii; c) contractului de depozit.

132. Termenul degraie; a) esle un termen legal i suspensiv in lavoarea debitorului; b) este un termen jurisdicional i suspensiv in favoarea att a credito-rului, cat i a debitorului; c) nu este dc natur s impiedice compensaia. 133. Instana va pulea stabili termenul, la cererea uneia dintre pri: a) atunci cnd prile au convenit s amne stabilirea termenului; b) innd seama doar de natura obligate! i de situaia prlor; c) atunci cnd obligaia presupune prin natura sa un termen i nu exist nicio convenie prin care acesta s poat fi determinat. 134. Termenul suspensiv: a) amn naterea dreptului subiectv civil i a obliga]iei corelative; b) are ca efect intrzierea exerctrii dreptului subiectiv civil i a inde-plinirii obligaiei corelative; c) duce la stingerea dreptului subiectiv i a obligaiei corelative. 135. inainte de mplinitea termenului suspensiv stipulal in favoarea debitorului: a) credilorul poate exercita aciunea revocalorie; b> creditorul este irdreptjit s refuze primira plii nainte de scaden;

Teste gril c) riscul pieirii fortuite a bunului cert este suportat de ctre nstrintor, chiar dac proprlclatca a tost transferat dobndltorului. 136. Condiia (ca modalitate a aciulu juridic) a crei realizare depinde de voina unea dntre pari de voina unei persoane delerminale este: a) mixl; b) potestativ simpl; c) pur potestativ. 137. Condiia (ca modalitate a aclului juridic) a crei realizare depinde de voina uneia dintre pri i de voina unei persoane nedeterminate este: a) mixt: b) pur poleslativ; c) potestativ simpl. 138. Condiia (ca modalitate a aclului juridic) a crei realizare depinde exclusiv de voina unei tere persoane este: a) mixl; b) poteslativ simpl; c) cazual.

J9l

332

Curs c drept civil Partea gc-neralS

b) riscul pieirii fortuite a bunului cert este suportat, de regul, de ctre dobnditor; c) dobndilorul dreptului real imobiliar este indreptit s l nscrie provizoriu n cartea f unciar. 142. in cazul n care s-a realzal condiia rezolutorie: a) aclul juridic se consolideaz retroactiv. a(ar de cazul cnd partite au prevzui aitfel; b) ca regui, prile trebuie s t restiiuie presiaiile eleciuaie; c) fructele care au fost culese de dobnditor trebuie restituite. 143. n caz de neexecutare a sarcinii: a) esle atectal doar eficacilatea aclului juridic civil; b) sanciunea produce elecie numai pentru viiior; c) actul juridic este lovlt de nulitate. 144. Spre deosebire de condiia suspensiv, sarcina: a) produce etecte retroactiv; b) esle ntlnii numai n cazul liberalitilor; c) poale alrage. n cazul nendeplinirii ei. nulilalea actului juridic. 145. Spre deosebire de sarcina, condiia: a) opereaz de drept; b) poate fi stabilit prin convenia prilor; c) poate fi constatat ca indeplinit sau. dup caz, neirvdeplinit printr-o aciune imprescriptibil cxtinctfv. 146. Este vorba de o excepie de la principiul pacla sunt servanda in cazul: a) ncetrii contractului de ntreinere ncheiat pe durat determinat din cauza morii credirentierului, dac aceasla a survenit dup expirarea duratei contractului; b) n care s-ar acorda prn lege un termen de amnarc gencral a executrii unor obligaii contractuale de ctre o anumit categorie de debitori; c) ncetrii (ideiusiumi prin decesul fideiusorului, chiar dac exist stipulate contrar.

139. Condiia negativ: a) se socotete ndeplinit dac termenul a expirat fr ca evenimentul s se ti produs: b) nu se poate considera ndeplinit in nicio situaie nainte de mpli-nirea lermenului; c) se socotele ndeplinii dac debitorul. obligal sub condiie. a mpiedicat reaiizarea ei. 140. in cazul condiiei suspensive, pendenle conditione: a) preschpia extinctiv nu ncepe s curg; b) obligaia se siinge prn compensaie; c) se produce efeclul iranslativ in cazul actelor juridice translative de drepturi real. 141. in cazul condiiei suspensive, pendenle conditione: a) dac debitorul pllete. el nu este ndreptit s solicite restituirea piaiii;

Teste gril

393

9-

Curs < drept civil. Partea general

147. Revizuirea electelor actelor juridice. n cazul impreviziunii: a) poate avea loc. n tuncie de mprejurri, i n cazul contractelor sinalagmatice. cu tiiiu oneros, comutatve i cu executare uno /u; b) poate inierveni i atunci cnd debitorul i-a asumat riscui schimbarii imprejutrilor; c) poate fi dispus numai dac debitorul a ncercat. nlr-un termen rezonabil i cu bun-credin, negocierea adaptrii rezonabile i echitabile a actului juridic. 148. n cazul impreviziunii, inslana poale dispune adaptarea sau, dup caz, incetarea contraclului dac, printre allele: a) debitorul nu i-a asumal riscui schimbarii mprejurrik>r; b) creditorul a Incercat, ntr-un termen optim i previzibil, dar nu mai trziu de inceperea executrii contraclului, negocierea adaptrii rezonabile i echitabile a contraclului; c) schimbarea imprejurrilor a intervenit dup ncheierea contraclului. 149. in cazul impreviziunii, revizuirea condiiilor sau a sarcinilor care afecteaz o liberalitate: a) poate fi dispus dac indeplinirea condiiilor sau executarea sarcinilor a devenrt excesiv de oneroas pentru beneficiar din cauza unor si-tuaii imprcvizibile i imputabile accstuia, survenite ulterior acccptrii liberal itii; b) poate fi cerut indiferent dac acestea au fost stabilite printr-o do-naie sau printr-un legat: c) presupune posibilitalea inslanei sesizate cu o astlel de cerere de a dispune modificri cantitative sau calitative ale condiiilor sau ale sarcinilor care afecteaz liberalitalea. 150. Categoria excepiilor de la irevocabilitatea actului juridic unilateral include, printre altele: a) revocarea donaiei ntre soi; b) retractarea renunrii la motenire dup expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de opiune succesoral: c) revocarea promisiunii publicc de recompens. 151. Constituie excepie de la irevocabilitatea actului juridic bilateral: a) ncelarea contraclului de depozit la cererea deponenlului;

b) incetarea mandatului din cauza morii mandatarului; c) denunarea contractual de locatiune, de ctre locator, nainle de mplinirea termenului stabilit. 152. Constituie excepie de la irevocabilitatea actului juridic bilateral: a) renunarea mandatarului la mandat; b) retractarea dispoziiei de revocare a testamentului; c) revocarea, n toate cazurile, de ctre stipulant a stipulaiei pentru altul inainte ca acceptarea beneficiarului s ajung la promitent. 153. In categoria avnzilorcauz trebuie inclui, printre alii: a) reprezentanii conventional i ai prilor; b) toi cci care, ulterior ncheierii actului juridic, au contractat cu prilc acestuia; c) succesorii cu titlu universal ai prilor. 154. Dobnditoful unui drept subiecliv (privit ul singuh) are calitatea de avnd-cauz ta de: a) actul juridic prin care a dobndit acel drept: b) actele juridice ncheiate anterior de eel de la care a dobndit dreptul respectiv, ins numai dac sum n legtur cm acel drept i au fost respectate formal itile de opozablitate la de teri; c) toate actele juridice ncheiate anterior de eel de la care a dobndit acel drept. 155. Constituie o excepie aparent de la principiul relativitii actului juridic civil: a) preluarea datoriei. cu consimmntul creditorul ui; b) situaia succesorilor universal! ai prtilor actului juridic: c) simulaia. 156. Asemntor rezoluiunii, nulitatea: a) atrage inefcacitatea actului juridic; b) se aplic numai contractelor sinalagmatice; c) este, n toate cazurile, supus prescripiei extinctive. 157. Spre deosebire de rezoluiune, nulitatea: a) produce etecte retroactiv;

Tcste f>rii

395

39G

Curs de drept civil. Pariea general*

b) se aplic numai actelor cu executare succesiv; c) cslo supus altor reguli n coca ce privclc prcschpja extinctiv. 158. Spre deosebire de caducitale. nulitalea: a) presupune un act juridic nevalabil Incheiat; b) produce elecle numai penltu viilor; c) presupune o cauz existenl la momeniul ncheierii aclului juridic. 159. Esle considerat nescris: a) dispoziia prin care se impune donalaailui raponul n nalur; b) clauza prin care se prevede o condiie imposibil; c) stipulaia conform croia subrogaia at opera fr consimmntul debitorului. 160. Esle considerat ca fiind nescris: a) clauza prin care ac(iunea in anularea unui act juridic este declarat imprescriptibil exiinctiv; b) clauza prin care creditorul ntrelneril se obliga la prestarea unor servicii; c) clauza de anlihrcz. 161. Este lovt() de nulilale absolul: a) coniraclui de fiducie prin care se realizeaz o liberalitate indirect in lolosul beneficiamlui; b) testamenlul reciproc; c) once convenie care prevcdo c suportarea cficlluiclilor cslorici rovine doar unuia dintre soi. 162. Intervne nulitalea absolut in cazul: a) neexecutrit cu intenie a obligaiei asumate prin contract; b) partajului tcut fr participarea tuturor coproprelarilor; c) lipsei cauzei. 163. Intervne nulitatea relativ in cazul: a) lipsei discemmniulul in momentul incheterii actului juridic; b) clauze prin care prile instituie o alt cauz de nulitate n atara celor stabllite de lege; c) ncalcarii oricrei prevederi legale reteritoare la capacitatea civil.

164. Intervine nulitatea relativ n cazul: a) predecesuiui legatarului: b) neetecturii formaiitilor de pubiicitate imobiliar; c) vicilor de consimmnt. 165. Nulitatea relativ: a) poate fi confirmat i tacit; b) intervine i n cazul fraudei la lege; c) presupune o cauz ulterioar ncheierii actului juridic. 166. Asemntor nulrtii absolute, nulitatea relative: a) poate fi invocat. n principiu. i de ctre instan din oficu; b) desfiineaz c(cctclc actului juridic cc contravn normclor juridice cdiclate pentru incheierea lui valabil: c) este imprescriptibil extinctiv in toate cazurile n care se invoc pe cale de excepie. 167. Spre deosebire de nulitatea relativ, nulitatea absolul: a) este supus altor reguli privind suspendarea prescripiei extinctive; b) poate fi invocat de ctre persoana al crei interes a fost nesocotit la momentul ncheierii actului juridic civil; c) nu poate fi, in principiu, acoperit prin confirmare. 168. Dac se invoc mai multe cauze de nulitate n privina acoluiai act juridic: a) trebuie analizate cu prioritate cauzele de nulitate absolut; b) trebuie analizate toate cauzele de nulitate. afar de ipoteza n care prile convin altfel; c) este suficient ca instana s gseasc o cauz de nulitate nte-meiat, devenind inutil cercelarea celorlalte cauze de nulitate. 169. Confirmarea actului juridic lovit de nulitate: a) este posibil numai n cazul nulitii pariale; b) produce efecte retroactiv (ex tune); c) se realizeaz prin intermediul unui act recognitiv. 170. Actui jundic de confirmare: a) este o convente prin care se ratrfic un act juridic anulabil;

Teste rjril b) valideaz retroactiv actul juridic anulabil; c) presupune rolacoroa aclului juridic anulabil.

397

398

Curs de drept civil. Partea gererala"

171. Efectele nulitii: a) nu difer dup cum aclul juridic a fosl sau nu execulal pna in mo-menlul declarrii nulitii; b) sunl aceleai indilerent de nalura interesului octolil prin dispoziia legal ce stabilete condiia de validilate nerespectat la ncheierea actu-lui juridic; c) se produc numai pentru vilor, afar de excepiile expres prevzute de lege. 172. In ceca ce privete rcpunerca prtilor !n siluaia antorioar incheierii actului juridic desfiinat: a) aciunea (cererea) in restituirea prestaiilor execulale nu se con-fund cu acliunea (cererea) In nuiilale; b) inslana creia i s-a solicilat doar desfimarea aclului juridic Irebuie s dspun, chiar i din aticiu. resliluirea prestaiilor executate in baza astuia: c) instana va dispune repunerea ambelor pri in siluaia anterioara. chiar dac cealalt parte nu a solicitat expres restituirea prestaiei sale. 173. In caz de anularea actului: a) prile sunt de drept (ope teg/5) repuse in situaa anterioara; b) tructele culese pn la data intentrii cererii de anulare de posesorul do bun-crcdin nu SG restituie; c) nu poate fi opus uzucapiunea. 174. Alunci cnd restituirea prestaiilor. e!ectuate in temeiul unui con tract care a fost desfiinat pentru o cauz de nulitate absolut. se face prin echivalent, deoarece prestaiile privesc servicii deja efectuate. valoarea acestora se apreciaza pnn raportare la momeniui: a) introducerii ccrcrii dc chemare n judccat; b) primirii de ctre debitor a prestaiei supuse restituirii; c) punerii n ntrziere a debitorului.

175. Cheltuielile etectuate cu restituirea prestaiilor se suport: a) de ambele pri n mod egal, cu excepia cazului n care prile pre-vd altfel; b) ca regul, de ambele pri. proportional cu vak>area prestaiilor care se restituie; c) integral de partea culpabl pentru desliinarea actului juridic. 176. Categoria excepiilor de la principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii actului initial include, intre altele: a) conversiunea aclului juridic civil; b) cazul subdobnditorului de buncredin i cu titlu gratuit al unui drept real imobiliar, dup trecerea a 5 ani de la data nregtstrrii cererii de inscriere in cartea funciar; c) cazul n care terul subdobnditor ar putea invoca uzucapiunea. 177. Conversiunea actului juridic; a) nltura electele nulitii; b) implica refacerea actului juridic lovit de nulitate; c) presupune validarea actului juridic prin confirmare. 178. Efectele nulitii sunt nlturate de: a) principiul restilutio in integrum; b) excepia error communis facit ius: c) pnncipiul resoluto iure dantis resolvtur ius accipienlis. 179. Excepia error communis tacit ius: a) nu cunoate nicio aplicare legal; b) nu este aplicabil n materia crii funciare; c) are ca elect meninerea unui act juridic ncheiat ntr-o situaie de eroare comun i invincibil. lau. Primus le-a vndut lui Secuna`us i lertius o bijutene, predarea bunului vndut i plata preului avnd loc chiar la momentul incheierii contractului. Ulterior, Primus a solicitat anularea contractului de vnzare, artnd c la ncheierea acestuia a fost n eroare cu privire la calitatea de soi a cumprtorilor, abia ulterior allnd c acetia erau divorai.

TestegtilS

J99

4OO

Curs c drept civil. Partea general

Instana: a) va rcspingc aciunea, deoarece oroarca asupra strii civile a cumprtorilor nu poate constitui moliv de anulare; b) va admile aciunea. ntrucl calilalea de soli a cumprionlor este un elemenl determinant pentru ncheierea contractului. avnd in vedere obiectul derivat al acestuia: c) va respinge aciunea. ntruct executarea contractului a conlirmat tacit nulitatea relativ. 181. X a cumprat de la Y o geanl cu preul de 1.000 lei. Z, parte~ nerul de via al lui X. a solicitat anularea aceslui contract pentru dol, susbnnd c Y i-a ascuns cu bun-tiin lui X lapiui c geanta nu este din piele natural, ci din piele sintetic. Instana: a) va admite aciunea n anulare, daca Z dovedete susinerile sale; b) va respinge aciunea n anulare ca nefondat. deoarece n spea nu este vorba de un element esenjial pentru ncheierea contractului; c) va respinge aciunea n anulare ca liind introdus de o persoan far calitate procesual activ. 182. X. persoan juridic, a cerut anularea pentru violen a contrac tului de antrepriz ncheiat cu Y. persoan juridic, artnd (i dovedind) c, pe parcursul executrii aceslui contract, reprezentantul legal al lui Y a exercitat ameninri la adresa reprezentantul ui legal al lui X, obinnd astfel plata nainte de termenul convenit. Instana: a) va respinge cererea, deoarece numai persoanele tizice pol invoca viciul de consimmnt al violenei; b) va respinge cererea, ntrucl cauza de nulitate trebuie sa existe la momentul incheierii actului jurdc; c) va admite cererea, d-eoarece i plata este un act juridic. 183. X, unicul motenitor al lui Y, a solicitat n contradictoriu cu Z anu larea contractului prin care Y i-a transmis dreptul de proprietate asupra unui imobil lui Z, n schimbul nlreinerii prestate de acesta din urm pn la s(ritul vieii lui Y. n rnotivare. reclamantul a aratat c autorul lui. din cauza strii de sntate i a vrstei inaintate, a avut o anumit temere

subiectiv, n sensul c a apreciat c singurul care l poate ajuta n starea n care se atla era prtul. In spe, fa de motivul invocat, contractul de ntreinere este: a) lovit de nulitate relativ pentru eroare esenial; b) lovit de nulitate relativ pentru violen moral;

c) valabil.
184. Primus a cerut anularea pentru leziune a contractului prin care i-a vndut lui Secundus un anumit imobil pentru preul do 60.000 lei, pre pltit la momentul incheierii contractului. In motivarea cererii de chemare in judecat, reclamantul a aratat (i dovedit) c la ncheierea contractului se afla ntr-o stare de nevo acut, n sensul c se apropia scadena unei datorii de 50.000 lei pe care o avea fata de un ter creditor al su. iar cumpratorul a profitat de aceast stare de nevoi, obligndu-1 s accepte un pre) vdit mai mic dect valoarea de circulate a imobilului. care era de 100.000 lei. Instana: a) va respinge cererea de chemare n judecat ca nentemeiat; b) va constata leziunea i va majora preul la 100.000 lei, obligndu-l pe Secundus s i plteasc lui Primus suma de 40.000 lei; c) va constata nulitatea absolut pentru cauz imoral, dispunnd restabilirea situaiei anterioare. 185. Prin nscris sub semntur privat ncheiat la data de 10.112011, Primus I-a mprumutat pe Secundus cu suma de 10.000 lei, sum ce urmasfie restituita la 24.12.2011. Prileau irserat n inserts i oclauz potrivit creia, pn la restituirea sumei imprumutate. Secundus constituie n favoarea lui Primus o garanie real asupra autoturismului su, care ns va rmne in tolosina prophetarului. Aceast clauz: a) a dat natcre unui drept de ipotec asupra autoturismului; b) a dat natcre unui drept de gaj asupra autoturismului; c) nu a dat natere, in mod valabil, unui drept real de garanie asupra autoturismului. 186. Prin inscrisul dactilografiat, semnat la 25 martie 1992 de M.V. in taa secretarului primriei comunei P., judeul lai i intitulat testament~, M.V. a aratat c las dup moartea sa o cas de locuit i un teren fiului su, M.C., cu condiia ca acesta s l ingri]easc pn la deces, iar dupa

TestegtilS

401

402

Curs < drept civil. Partea generals

derea succesiunii de pe urma lui M.V., M.A., n calitate de soie supravieluiloatc, a solicital in contradctorju cu M.C.. niro altele, dcstiinaroa toslamentului. n spel, testamentul nlocmit la 25 martie 1992: a) esle valabil ca testament olograt; b) este valabil ca testament autentic; c) este lovit de nulitate absolut pentru lipsa (ormei cerute ad vatkfilalem. 187. La data de 3 octombrie 2011, Primus a cumprat de la Secundus un anumit tablou {bun individual determinat), prile stabilind c acesta va H predat cumprtorului la dala de 31 octombrie 2011, cnd va fi pltit i preul de 20.000 lei. La data de 29 octombrie 2011. tabloul a pient lortult. L-a data de 7 noiembrie 2011, Secundus l-a chemat n judecat pe Pri mus, solicitnd oblgarea acestuia la plata sumei de 20.000 lei. cu titlu de pre. Prtul a cetut respingerea aciunii, deoarece rectamantul nu i poate executa obligaia de predare a bunului vndut, trebuind deci s suporte riscul pieirii fortuite. Instana: a) va respinge aciunea, deoarece riscul contractului sinalagmatic se suport de debitorul obligaiei imposibil de executat; b) va admite aciunea n pane, oblignd pe prt s plteasc reclamantului suma de 10.000 lei, deoarece riscul trebuie suportat de ambele parti. n mod cgal; c) va admite aciunea, oblignd pe prt s plteasc reclamantului suma de 20.000 lei, deoarece prtui era proprietar al bunului la momentul pieirii fortuite, iar riscul pieirii fortuite a bunului se suport de proprietarul acestuia. 188. X i doncaz lui Y un imobil, partite stipulnd. ntro altclc. obligaia lui Y de a plti n favoarea lui Z, nepotul de frate al lui X, suma de 5.000 lei anual, pn cnd Z i va (inaliza studiile universitare de licen. Dup finalizarea studiilor, Z l cheam In judecat pe Y. solicitnd revocarea donaiei. invocnd (i dovedind) neexecutarea obligaiei asumate de Y n favoarea sa. Instana: a) va admite cererea, neexecutarea obligaiei de ctre donatar conslituind motiv de revocare a donaiei;

b) va respinge cererea, deoarece Z nu poate cere revocarea donaiei; c) va respinge cererea, deoarece donaiilc sunt irevocabile. 189. X i Y incheie un contract de arendare. pe o durat de 3 ani, avnd ca obiect un teren arabil n suprafaa de 10 hectare, in schimbul unei arende reprezentnd jumtate din conlravaloarea recoltei ce se va culege. Ulterior, arendaul Y ncheie un contract de subarendare cu Z. X l cheam in judecat pe Y, solicitnd instanei declararea nulitii absolute a contractului do subarendare. In raport doar cu acesle date ale speei, instana: a) va respinge cererea ca nentemeiat; b) va respinge cererea. ntruct nu a fost introdus mpotriva ambelor pri ale contractului de subarendare; c) va admite cererea. 190. Primus l-a chemat in judecat pe Secundus. pentru a fi obligat la plata preului apartamentului pe care i l-a vndut prin nscris sub semntur privat ncheiat la data de 3.10.2011. Dei legal citat, prtul nu a depus ntmpmare i nici nu s-a prezentat spre a se apra. Instana: a) va admite cererea de chemare n judecal; b) va respinge cererea de chemare n judecat i va constata. n dispozitivul hotrrii, nulitalea absolut a vnzrii pentru lipsa formei auten-

flce;

c) va respinge cererea de chemare in judecat i doar n considerentele hotrri (in motivare) va arta ca vnzarea este lovit de nulitate absolut. 191. Primus l-a chemat n judecal pe Secundus. pentru a se dispune rezoluiunea. pentru nepiata preului. a contractului de vnzare intervenit nire cei doi. cu daune-interese. Ft a formula cerere reconvenional. Secundus a invocat (i dovedit) c a ncheiat contractul sub imperiul violenei. Instana: a) va respinge cererea de chemare n judecat. fr a anula contractul de vnzare; b) va respinge cererea de chemare n judecat i va anula contractul de vnzare pentru violent;

rp$tc gti

4C3

.10'-

Cur$ <w drept civil. Partea general*

c) va admits cererea de chemare Tn judecat i va dlspune rezoluiu nca, oblignd prtul la plala de dauno-fitctcso. 192. X, n vrsta de 17 ani. i vin<te un calculator lui Y, major, n schimbul preului de 1.000 lei. La inchierea contractului, vnztorul i-a spus cumprtorului c are vrsta de 19 ani, prezentndu-i in acest sens cartea de identitate a fratelui su, mai mare ca el cu 2 ani. Din preul oDinut, X i-a achitat o datorie de 400 lei, a tcut prietenei sale un cadou in valoarc dc 350 lei, rcstul de bani fiindu-i furat. Ulterior, X a solicilat n contradictoiiu cu Y anularea contractului de vnzare penlru lipsa capacitii depline de exerciu a vnztorului, cu repunerea prtilor n situaia anterioar. Instana: a) va dispune anularea, obligndul pe Y s i remit calculatorul lui X, iar pe X s plleasc lui Y suma de 400 lei; b) va respinge cererea de chemare n judecat; c) va dispune anularea. obligndu-l pe Y s i remit calculatorul lui X. iar pe X s i piteasc lui Y suma de 750 lei. IV. Prescripia extinctiv i decderea 193. Renunarea la prescripia extinciv: a) poate li expres sau tacit; b) produce etecte numai n privina celui care a tcul-o; c) poate fi realizat cat timp prescripia nu a nceput s curg. 194. Renunarea la prescripie: a) poate fi fcut de ctre minorul cu capacitate restrns de exerciiu; b) fcut de ctre unul dintre codeoitorii unei obligaii solidare nu i mpiedic pe ceilali codebitori s invoce preschpia; c) poate fi fcut att cu privire la prescripia mplinit, cat i la benefl ciul termenului scurs pentru prescripia nceput i nemplinit. 195. Prescripia dreptului la acune privind creana princpal; a) nu atrage i stingerea dreptului la aciunea ipotecar, caz in care creditorul ipotecar poate urmri oricare dintre bunurile debitorului, ns numai n limita valorii bunurilor ipotecate;

b) atrage, in principiu, prescripia dreptului la aciune privind drepturle accesorii; c) nu atrage i stingerea dreptului de gaj. 196. Este imprescriptibil extinctiv aciunea: a) de partaj; b) intemeiat pe plata nedatorat; c) negatohe. 197. Este prescriptibil extinctiv aciunea confesorie ntemeiat pe: a) dreptul de superficie: bj dreptul de servitute; c) dreptul de abilaie. 198. Este prescriptibil extinctiv: a) aciunea n revendicare imobiliar n cazul avulsiunii; b) aciunea negatorie; c) aciunea n constatare. 199. Este imprescriptibil extinctiv: a) aciunea n stabilirea filiaiei fa de mama, atunci cnd este pornit de motenitorii copilului; b) aciunea n stabilirea paterniii introdus n timpul vieii copilului: c) aciunea n tgada patemitbt introdus de soul mamet. 200. Este supus prescrpiei extinctive: a) aciunea in revocaroa judectorcasc a legalului; b) excepia de reduciune a liberalitilor excesive; c) petiia de eredilate. 201. Jn cazul dreptului afectat de o condiie rezolulorie. preschpia extinctiv: a) ncepe s curg de la data cnd obligaia de a da sau de a face a devenit exigibil i debitorul trebuia astfel s o execute; b) este suspendat eveniente condilione; c) ncepe s curg de la data realzrii condiiei.

TestegtilS

4Q5

4QG

Curs c drept civil. Partea generals

202. Ptescripia dteplului la aciune n tepatatea pagubei pricinuite prin fapia iiiGi( incepe s curg de la daia cnd eel pgublt: a) a descoperit prejudiciul; b> a cunoscul sag trebuia s cunoasc paguba i pe eel care a cauzat-o; c) a cunoscul sau irebuia s cunoasc paguba i pe eel care rspunde deea, 203. Prescripia extjnctv a aciunii In anulatea aclului jutidic pentru violen ncepe s curg: a) la data incetri) violenle; b) eel mai lrziu la mplmirea a 18 luni de la data ncetrii violenei; c) eel mai lrziu la !mplinirea a 16 luni de la data incheierii aclului juridic. 204. Prescripia extinctiv a aciunii 7n anularea aclului juridic pentru dol incepe s curg: a) eel mai lrziu la mplinirea a 18 luni de la data ncheieri aclului juridic; b) la data descoperirii dolului; c) la data la care eel ndreptit a cunoscul dolul. dar nu mai lrziu de mplinirea a 18 luni din ziua incheierii aclului juridic. 205. Prescripia extinctiv a aciunii n declararea nulilii penlru eroare asupra calililor substantiate die lucrului vrtdul Incepe s curg: a) de la data incheierii coniraclului de vnzare-cumprare; b) de la daia predrii lucrului; c) de la data la care cumprtorul a cunoscut c a avul o falsa reprezentare a realitii. ins eel mai trziu la mplinirea a 18 luni de la daia incheierii contractului de vnzarecumprare. 206. Prescripia aciunii in rspundere civil pentru viciilc ascunse ale lucrului ncepe s curg: a) de la data predrii lucrului; b) n toale cazurle de la data descoperirii viciilor; c) eel mai trziu de la data expirrii termenului de garanie. 207. Fora major consliiuie o cauz: a) de suspendare a prescripiei extnclive;

b) care justitic repunerea n termenul de prescripie extinctiv; c) de suspendare a termenului do decdere. 208. Prescripia extincliv nu curge: a) ntre partenerii de via; b) ntre rudele i a(inii pna la gradul IV. inclusiv; c) ntre soi. 209. Nu consliiuie o cauz de suspendare a cursului prescripiei exlinclive: a) ascunderea de clre debitor, in mod deliberat, a existenei sau exigibilitii datoriei; b) logodna intorvenil intro creditoare i debitor; c) depunerea cererii de intervenie n cadrul urmririi silite pornite de ali creditori. 210. Exisl cauze speciale de suspendare a cursului prescripiei extinclive: a) n ma!erie succesoral; b) n maieria rspunderii pentru inerea de(ectuoas a crii (uncia; c) aciunii n anularea actulu juridic pentru dol. 211. Efectul special al suspendrii cursului prescripiei extinctive: a) so produce n loatc cazurile n care intervene o cauz de suspendare; b) const n amnarea implinirii termenului de prescripie extinctiv in cazurile prevzute de lege; c) se aphc alunci cnd au rmas mai pulin de 6 luni pn la mplinirea termenului. dac acesia este mai mic de 6 luni. 212. Suspcndarea prescripliei extinctive: a) nu intervine dac prile au convenit c nu va produce e(ecte imprejurarea care, potrivit legii, ar conslitui cauz de suspendare; b) opereaz numai n cazurile expres prevzute de lege; c) intervine n cazul n care det>itorul se atl ntr-o situaie de (or major.

TestegtilS

407

408

Curs <ie drept civil Partea generals

213. in privina cufsului prescripiei extinctive: a) cauzele de suspendare, de nlrerupere de repunere in lermen sunt expres i limitativ prevzute de lege; b) clauza prin care priile contractante ar stabili momeniul de la care incepe s curg prescripia, derognd astfel de la regula incidenl mate-riei respective, nu este tovit de militate absolut; c) nu prezint importan distincia dinire tora major i cazul fortuit. 214. Repunerea n termenul de prescripie extinctiva de drept comun: a) nu poale l dispus din ofciu de organul de jurisdicie; b) se dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege; c) opereaz de drept i automat. 215. Predarea. la 30 de zile de la ncheierea unei promisiuni bilaterale de vnzare in care nu s-a stipulat un termen pentru ncheierea contractului de vnzare. a bunului cc tormeaz obiectul accstcla ctrc eel care urmcaz s I cumpere: a) consti!uie o cauz care justrfic repunerea in termenul de prescripie extinctiva a dreptului de a cere ncheierea contractului de vnzare-cum-prare: b) reprezint executarea obligaei de a da; c) intrerupe cursul prescripts extinctive a dreptului celui care urmeaz s cumpere de a cere ncheierea contractului de vnzare. 216. Cererea de chemare n judecat introdus de ctre creditor: a) are ca elect ntreruperea cursulu prescripiei extinctive in toate situaiile; b) reprezint o cauz de suspendare a cursului prescripiei extinctive; c) atribuie un caracter provizoriu i conditional ntreruperii cursului prescripiei extinctive. 217. Nu constiluio o cauz de ntreruperc a cursului prcscnpici extinctive: a) constituirea ca pane civil pe parcursul urmririi penale: b) punerea in ntrzere a debitorului, dac aceasta este urmat de chemarea lui n judecat n termen de 6 luni de la data implinirii termenul in de prescripie; c) punerea n intrziere a debitorului, dac aceasta este urmat de chemarea lui n judecat in termen de 6 luni de la data punerii in ntrzere.

218. ntreruperea prescripiei extinctive: a) are ca elect nlturarea prescripiei extinctive scurse anterior momentului apariiei cauzei de ntrerupere; b) intervine numai n cazul recunoateri exprese din partea debitorului; c) i produce efectele chiar dac cererea de chemare n judecat este respins. 219. Repunerea n termenul de prescripie extinctiva are ca elect: a) tergerea prescripiei extinctive scurse anterior momentului apariiei cauzei de repunere n termen; b) posibilitatea de a considera prescripia extinctiva ca nemplinit: c) oprirea cursului prescripiei extinctive. 220. Termenul de preschpe extinctiva este de 3 an in cazul: a) aciuni n revendicarea imobilului adjudecat; b) dreptului la aciunea ipotecar; c) acjiunii n anulare pentru leziune. 221. In cazul termenului de decdere de ordine public: a) instana este obligat s invoce i s aplice din oficiu decderea, dac este cazul: b) partea interesat poate s renune la termen doar dup nceperea cursului acestuia; c) renunarea anticipat la termen nu este posibil decl cu acordul tuluror pri!or. 222. Constituie termen de decdere: a) termenul de 1 an aplicabil dreptului de opiune succesoral; b) termenul de 1 an penlru exercitarea aciunii posesorii; c) termenul de 3 ani aplicabil aciunii n revendicarea bunului mobtl pierdut sau turat dc la posesorul de bun-credin. 223. Clauza prin care prile stabilesc un termen de decdere care ar lace excesiv de di!icil exercitarea dreptului subiectiv: a) esle, pe temeiul principiului libertii de voin. valabil; b) nu va produce efecte dect n cazul n care titularul dreplului subiectiv dovedete vicierea consimmntului su; c) este lovrt de nulitate absolul.

TestegtilS 224. Un termer de decdere de o lun care a ncepul s curg mari 31 ianuarie 2012 s-a mplinit: a) joi 1 martie 2012; b)viner2marte2OI2; c) miercuf 29 ebruarie 2012. 225. Un termer de decdere de o lun care a nceput s curg joi 31 ma 2012 se va mplini: a} smbt 30 iunie 2012: b>duminic 1 iulie2OI2; c) luni 1 iulie2OI2.

409

410

Curs cle drept civil. Partea generals

Instana: a) va rospinge att captul de cerere principal, cat i captul de cerere accesoriu ca prescrise; b) va oblga pe prt la plata ctre rec!amant a sumei de 10.000 lei cu titlu de restituire mprumut, precum i a sumei de 2.400 lei cu titlu de dnhn7i: c) va oblga pe prt la plata ctre rec!amant a sumei de 10.000 lei cu titlu de resti:uire mprumut, precum i a sumei de 1.850 lei cu titlu de do-bnzi. 228. La 10.10.2008, n cadrul unei emisiuni televi:ate, X, moderators emisiunii. i adreseaz grave injurii i calomnii lui Y. unul dintre invitaii la acea emisiune. La 04.12.2008. Y depune o plngere penal mpolriva lui X, ns instana penal, constatnd incidena art. 10 alin. (1) ''' b) C.proc.pen.. pronun o hotrre de achitare. n plngerea penal Y meniona, nlre altele. c i rezerv dreptul de a pretinde despgubiri pentru prejudiciul cauzat dreptului su la imagine. La 14.11.2011, Y l cheam r* judecat pe X, solicitnd nstanei ca prin hotrrea ce o va pronuna s l oblige pe prt la plata sumei de 100.000 de lei cu titlu de despgubiri pentru prejudiciul moral pe care i l-a cauzat prin afirmaiile fcute cu ocazia acelei emisiuni televizate. X se apr susinid c aciunea este prescris. Instana: a) va respinge excepia de preschpie extinctiv. deoarece dreptul la imagine este un drept nepatrimonial, astfel nct repararea lui este imprescript! bil extindiv; b) va admite excepia de prescripie extinctiv, corstatnd c termenul de prescripe s-a mplinit la 10.10.201 Ldeci anterior sesizrii instanei; c) va respinge excepia de prescripts extinctiv, deoarece plngerea penal a ni-erupt cursul prescripiei exiinctive. 229. La 15.10.2006, X !i vinde lui Y o bijuterie. "ns contractul este ullehor rezclvil pentru neplata preului prin hotrre rmas delinitiv la 12.03.2008. La 17.04.2011, X l choom n judecat pe Y, solicitnd instanei ca prin hotrrea ce o va pronuna s l oblige pe Y la restituirea bijuteriei ce a fcut obiectul contractului desfiinat. Y invoc excep;ia de prescripie extinctiv a aciunii n restituirea prestaei executate n temeiul contractului desliinat.

226. La data dc 1.0G.2006, Primus ii inchiriaz un apartament lui Sccundus pe o durat de cinci ani in schimbul unei chjrii lunare de 500 de lei, liecare chine lind scadent In ultima zi a fiecrei luni. La 1.09.2011, Primus il cheam n judecat pe Secundus. solicilnd ins`anei ca prin hotrrea ce o va pronuna s l oblige pe Secundus la plata sumei a<e rente chiriilor nepltite de clre acesta. Din probatohul admhistrat rezult c3 Secundus nu a oltil nick) chrie de la data nchirierii apartamentuiui. Secundus s-a aparat susinnd c in spe a intervenil prescripia extinctiv. Instana: a) va admite in parte cererea de chemare in judecat i il va oblga pe Secundus s ti pl!easc lui Primus suma de 16.500 lei; b) va admite cererea de chemare n judecat i il va obliga pe Secundus s ii plteasc lui Primus suma de 30.000 tei; c) va respinge cererea de chemare in judecat ca prescris. 227. La data o 11.11.2007, Primus il imprumut pe Secundus cu 10.000 lei, partite convenind c suma va ti restituit la data de 11.11.2008, precum i o dobnd lunar de 0,5% pn la restituirea efectiv. ntruct Secundus nu a restituit suma imprumutat i rici nu a pltit vreo dobnd, la data de 10.11.2011, Primus l cheam n judecat pe Secundus, solicitnd instanei. prin captul de cerere principal, obligates idlului Id ldli3 MJIIIB <JU 10.000 lei cu lillu <Je leliluift; ?i iiuinul. iecum i, prin captul de cerere accesoriu. obligarea prtului la plata sumei de 2.400 lei cu titlu de dobnd aterent. Secundus a invocat prescripia extinctrv.

Testeeti

411

412

Curs < drept civil Partea generals

Instana: a) va respinge aciunea ca prescrs. deoarece termenul de prescripie de 3 ani pentru aciunea n restituirea prestaiilor s-a impiini! la 12.03.2011; b) va respinge excepia de prescripie, ntruct aciunea in rcstituiroa prestaiilor. avnd caracler accesohu. este imprescriplibil exlincliv ca i aciunea in re2oiuiune: c) va respinge oxcepia de prcscripic, deoarece, in spel, aciunea n restiiuirea preslaiei executale de X are caraclerul unei aciuni reale. 230. La 11.02.2008, X i vinde prieienuiui su Y 0 bjuterie n schmbui preului de 12.000 lei, care Irebuia pltil pn la sfritul lunii. La 15.05.2011. Y l mprumul pe X cu 25.000 lei. mprumul ce Irebuia resliluil la 30.06.2011. Dup deleriorarea relaiei de prietenie dintre cei doi, la 30.09.2011, Y l cheam in judecat pe X, spre a fi obligat s i plteasc suma de 25.000 lei cu tiltu de mprumut neresliluit. X se apr invocnd compensaia legal. Y recunoate ca nu a achitat preul pentru contractul ncheiat n tebnjarie 2008. susinnd ns ca a intervenit prescripia exiinctiv a creanei pe care X 0 avea fa de el. Instana il va obliga pe X s i plteasc lu Y suma de: a) 13.000 lei, deoarece. n spe. creana lui X ta de Y este valorili-cat pe cale de excepie, iar excepiile sunt imprescriptbile extinctv; b) 25.000 lei, deoarece creana pe care X o avea fa de Y era pre-scris n momentul n care s-ar fi putut opune compensaia; c) 13.000 lei, deoarece relaia de prietenie dintre cei doi a avut ca e(ect suspendarea prescrpiei creanei pe care X o are ta de Y. 231. La data de 06.05.2008, Primus a cumprat de la Secundus un tablou semnat de renumitul pictor C.B.". La data de 30.06.2011, consultnd un expert in materie. Primus a aflat c tabloul respectiv este doar o reproducere, astfel c, prin cerere nregistrat la data de 01.09.2011. Primus l-a chemat n judecat pe Secundus, soiicitnd anularea contractului pentru eroaro esenial. Prin ntmpinaro depus n termen legal, Secun dus a solicitat respingerea aciunii ca prescris. Instana: a) va soluiona cauza pe fond, aciunea nefiind prescris; b) va respinge aciunea ca presensa. deoarece au Irecul mai mult de 3 ani de la ncheierea contractului; c) va respinge aciunea ca prescris, deoarece Primus nu a descoperit faptut c a tost n eroare pn eel mai trziu la data de 06.11.2009.

232. Ca urmare a unor manopere dolosive svrite de X, acesta cumpr de la Y un imobil la data de 8 octombne 2011. Presupunnd c Y va descoperi c a fost victima dolutui abia la data de 1 iunie 2013 i c nu vor exista cauze de suspendare sau de ntrerupere a prescripiei. ter menul de prescripie a aciunii n anularea contractului se va mplini la data de: a)8apnlie2Ol6; b) 1 iunie 2016; c) 8octombrie2OI4. 233. La 15.05.2008, autoturismul lui Pn'mus, aflat nir-o parcare, este lovit de un all autovehicul, dar nu este identificat oferul acestuia. La data de 25.06.2008. Primus pltele 10.000 lei ctre service-ul care i-a reparat avariile cauzate prin acea tamponare. Dup 0 serie de nvestigai. la 10.09.2008, Primus a aflat c la volanul autovehiculului care i-a tamponat autoturismul se afla chiar proprietary acestuia, anume Secundus. La 5.09.2011, Primus il cheam n judecat pe Secundus, soiicitnd obligarea acestuia s i plteasc suma de 10.000 de lei cu tillu de des-pgubiri pentru avariile cauzate autoturismului su. Secundus se apr invocnd excepia de prescripie extinctiv. Instana: a) va respinge cererea de chemare n judecal ca prescris, consla-tnd c termenul de prescripie extinctiv s-a mplinit la data de 15.05.2011; b) va respinge excepia de prescripie extinctiv i va soluiona cererea de chemare n judecat pe fond; c) va respinge cererea de chemare n judecat ca presens. consta-lnd c termenul de prescripie extinctiv s-a mplinit la data de 25.06.2011. 234. La 20.12.2006, X l mprumut pe Y cu 10.000 USD. suma urmnd a fi restituit la 13.03.2007. La 13.10.2009. X se cstorete cu Y. Cei doi divoreaz, de comun acord, la 16.05.2011. Prescripia dreptului la acliune al lui X de a pretinde de la Y restiiuirea sumei mpnj mutate: a) s-a mplinit la 16.11.2011; b) s-a mplinit la 13.03.2010; c) s-a mplini la 16.10.2011.

TestegtilS

41

235. Prin anteconlract de vnzare-cumprare ncheial n forma autenlic la daia de 10 octombrie 2008, Primus s-a obl(gat sa ii ttansmit lui Secundus drep(ul de proprietate asupra unui anumit leren pentai preul de

Raspunsun
I. Caracterizare general a dreptului civil 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. b, c; c: a. c; a.b; a,c;

100.000 lei, din care 25,000 lei au tost p!tii la ncheierea antecontractului.
La data de 15 martie 2009, dei inc nu se incheiase conlractul de vnzarecumprare, Primus i-a predal terenui respecliv lui Secundus. fiind pltit i dilerena de pre. Ulterior, Primus a reluzat s ncheie contractul de vnzare-cumprare in torm aulentic. La data de 12 octombrie 2011, Secundus I a chemat n judecat pe Primus, solicilnd instanei s pronune o hotrre care s in loc de contract. Prtul a invocat excepia de prescripie extinctiv. Instana: a) va respinge excepia de prescripie extinctv, ntruct dreptul de proprietate este imprescriptibil extinctiv; b) va respinge excepia de prescripie extinctiv. ntruct prescripia a fost intrerupt; c) va admrte excepia de prescripie extinctiv. ntruct de la ncheierea antecontractului i pn la sesizarea instanei au trecui mai mult de 3 ani. 236. La 1 octombrie 2011, X i promrte lui Y c i va vinde un anumit imobil n schimbul unui anumit pre, prile convenind c vor ncheia contractul de vnzare n torm aulentic la data de 31 octombrie 2011. Ulterior, X refuz s mai ncheie contractul translativ de proprietate. Presupunnd c nu exist cauze de ntrerupere i suspendare, terme-nul de prescripie extinctiv a dreptului lui Y de a solicita pronunarea unei hotrri care s in loc de contract se va mplin: a)luni 3Oaprilie2OI2; b) vineri 31 octombrie 2014; c) miercuri2 mai 2012.

b;
a. c;
b. c;

c;
a. b;

I 29. 30. 31. 32.


33. 34. II. Raportul juridic civil

b,c; b;
a, c, a, c;

15.
16.

b.c;
a; b;

17.

35.

36.
37. 38. 39. 40.

41.
42. 43. 44. 45. 46.

c; a. b; a. c; b; a; c; b.c; a; a, b;

c;
b;

a;

Rpunsur(

415

416 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. b.c; a; a. b;

Curs de drept civil Partea general*

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 66. 69. 70. 71. 12. 73. 74. 75.

a: b; b;

76. 77. 78. 79. SO. 81. 82 83. 84. 85. 86. 87. 86 89. 90.

b; a,b;

a, c;
a, b; b: b; c; b: b;

a.b;
a. c;

c;
b; b; c; a. c; b;

c; c;
a.b; a;

a,b;
a.c;

b,c;
b; b,c; c: a,b; b.c; I. Actuljuridic civil

c; a; b.c;
a;
a.b;

a.c; a; c; c;
a.c; a; c; b; a; b; a, c; b.c; a. c; a.c; b.c;

160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192.

b.c; a.b; 3;

a; c; a; c: c;
0; b; b:
, c; b;

b; c.

b.c; b.c; , b; b.c; a; c; b;

01.
-----------------

92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

a: a. b; b;

109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

a, c; a.c; b.c;

b.c;
a. c;

a;
b.c;

b.c; b,c; b; a; a; c;
a.b; c; a; c; b.c; b:

b.c; a;
b;

c;
a;

a; a.c; c;
b; b; a; b.c; b; a;

a; c;
b;

c; a; c; c; a;
t>; b:

a.b;
a; c; a.c; a. b;

c;
a;

Rpinsun

417

IV. Prescripia extinctiv i decderea 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. a.b;

b.c;
b.c; a.c; b:

215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236.

c; c;
b;

a;
b; a; a; a, c; c;

a;
b;

a; a; c;
a; b; c; c; a.c; c;

c; c;
a; c; b;

b.c;
a.b;

c; b; a:
b. b.

b: b; b; a;

a;
b

a;

__________