Sunteți pe pagina 1din 8

CONTABILITATE

1. Se constituie SC FELIX SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt: - n natura-un utilaj 1.600 lei - n contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca. Raspuns 1. Subscrierea integrala a capitalului 456 = 1011 2000 lei 2. Inregistrarea varsarii aporturilor % = 456 1900 lei 2131 1600 lei 5121 300 lei 3. Inregistrarea capitalului varsat 1011 = 1012 1900 lei 4. Inregistrarea varsarii ulterioare a capitalului in numerar 5121 = 456 100 lei 5. Inregistrarea cheltuielilor de constituire 201 = 5121 60 lei 2. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea: - asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei, - asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei, - asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei. Structura aporturilor este:

A face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului; B face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire; C face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este: - un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei; - un stoc de marfuri 500 lei; - creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei; - lichiditati in caserie de 250 lei; - datorii la furnizori de 400 lei; Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca. Raspuns Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 3.000 lei
4561 A B C = 1011 3.000 lei 1.000 lei 500 lei 1.500 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari A Ssi B a sumei de1.200 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 A B 1.200 lei 700 lei 500 lei

Situatia contabila a asociatului C ne permite sa efectuam urmatoarele inregistrari privind aporturile de active si pasive . -aport utilaj de 1.300 lei, amortizat de 300 lei 2131 = % 1.300 lei 456 C 1.000 lei 2813 300 lei

-aport creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei: 411 = % 456 C 2813 280 lei 150 lei 130 lei

-aport stoc de marfuri 500 lei: 371 = 456 C -aport lichiditati in caserie de 250 lei: 5311 = 456 C -aport datorii la furnizori de 400 lei: 456 C = 401 400 lei 250 lei 500 lei

Pe baza extrasului de cont si a situatiei contabile care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011 = 1012 2.700 lei

La scadenta contractului asociatul A varsa si restul sumei de 300 lei/ Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 A 300 lei

Pe baza aceluiasi extras de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011 = 1012 300 lei

Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca , dovada plati fiind extrasul de cont. 201 = 5121 150 lei

Tinand cont de legea societatilor comerciale 31/1990 actualizata conform "Art. 91. - Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris."

3. SC ADA SRL neplatitoare de TVA livreaza marfa la SC CRISUL SA, platitoare de TVA, cu factura nr.1650 care cuprinde: - pretul de vanzare a marfii 800.000 lei.

Adaosul comercial inregistrat de SC CRISUL este de 30%, TVA 24%. Marfurile sunt vandute in numerar populatiei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ADA si SC CRISUL. Raspuns 1. Inregistrarea vanzarii marfii la SC ADA SRL 411 = 707 800.000

2. Inregistrarea facturii la SC CRISUL SRL 371 = 401 371 = 378 371 = 4428 800.000 240.000 197.600

3. Vanzarea catre populatie 5311 = 707 5311 = 4427 1.040.000 197.600

4. Descarcarea de gestiune 607 = 371 378 = 371 4428 = 371 800.000 240.000 197.600

4. La S.C. OLIMPIA S.A. se constata, la finele perioadei, un client incert cu un debit de 5950 lei. Se inregistreaza o ajustare egala cu debitul, mai putin TVA inclusa in debit. In perioada urmatoare se constata insolvabilitatea clientului incert care, din acest motiv, este scos din evidenta. Raspuns Valoarea fara TVA (19%) = 5.950/1,19 = 5.000 lei

a) Inregistrarea clientului incert


4118 = 4111 5.000 lei

b) Scoaterea din evidenta a clientului incert


654 = 4118 5.000 lei

5. SC TRICOTEXTIL SA emite 1000 obligatiuni, la valoarea nominala de 5 lei obligatiunea, in vederea obtinerii unui imprumut, cu dobanda de 10% pe an. Se rascumpara 100 obligatiuni, care se anuleaza, deci se ramburseaza imprumutul obtinut anterior prin emisiunea de obligatiuni. Raspuns

6. SC ADA SRL decide sa reduca pretul a 100 perechi pantofi CARMENS prin reducerea adaosului comercial de la 30% la 20%.Pretul de cumparare este de 200 lei /pereche. Societatea are in stoc 100 perechi pantofi OLIMPIA cu pretul de 20.000 lei , pentru care adaosul creste de la 30% la 40%. Raspuns a) pantofi CARMENS - determinare valoare adaos comercial procent 30% : 100 x 200 x 30% = 6000 lei - determinare valoare adaos comercial procent 20% : 100 x 200 x 20% = 4000 lei Rezulta reducere adaos comercial de 2000 lei ( 6000-4000) - determinare TVA aferent adaosului comercial de redus 2000 x 19% = 380 lei - inregistrarea contabila a reducerii de adaos comercial de la 30% la 20% 371 = % -2380 378 4428 Sau % = 371 378 4428 2380 2000 380 -2000 -380

b) pantofi OLIMPIA - determinare valoare adaos comercial procent 30% : 20.000 x 30% = 6000 lei - determinare valoare adaos comercial procent 40% : 20.000 x 40% = 8000 lei

Rezulta diferenta adaos comercial de inregistrat de 2000 lei ( 8000-6000) - determinare TVA aferent adaosului comercial de inregistrat 2000 x 19% = 380 lei - inregistrarea contabila a cresterii cotei de adaos comercial de la 30% la 40% 371 = % 378 4428 2380 2000 380

7. La 30 decembrie N, ntreprinderea achiziioneaz un echipament la un cost de 147.000 lei. Durata de via fizic a activului este de 7 ani, dar conducerea estimeaz vnzarea lui dup 5 ani de utilizare. Valoarea rezidual este estimat la 47.000 lei. S se calculeze i s se contabilizeze amortizarea imobilizrii n exerciiul N+1 n conformitate cu IAS 16 Imobilizri corporale. Raspuns: Echipament Durata de viata Vnzare dupa 5 ani de utilizare Valoare reziduala estimata 47.000 147.000 7 ani

Vamortizabila = Vi(c) - Vreziduala = 147.000 - 47.000 = 100.000 lei AN+1 : na = 1 x 100 = DN 1 5 X 100.000 = 200

100.000 x 20 % = 20.000 6811 = 2813

8. Adunarea generala a actionarilor de la SC SIMCOR SA hotaraste alocarea a 10% din profitul anului curent pentru rezerva legala si includerea primei de emisiune in valoare de 20 lei la aceasta rezerva. Profitul exercitiului financiar este de 600 lei.

EXPERTIZA CONTABILA
1. Ce conine dosarul expertului contabil privind documentarea n expertiza contabil? Raspuns Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile, trebuie sa cuprinda , dupa caz: - incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare - raportul de expertiza contabila judiciara, exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii - eventualele corespondente, raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara - note personale ale expertului contabil, fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei

2. Care este diferena dintre expertul contabil i economistul salariat; dar ntre contabilul autorizat i contabilul salariat? Raspuns: Expertul contabil este persoana care a dobndit aceasta calitate, n conditiile O.G. nr. 65/1994, avnd competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere. Prin urmare, ne gasim n fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist; economistul fiindsubordonat unui sef ierarhic si executnd atributiile specifice fisei postului sau. De asemeni, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil, etc. Expertul contabil este un economist, absolvent al specialzarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevazut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceasta calitate n conditiile O.G. nr. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de apregati lucrarile necesare ntocmirii situatiilor financiare. Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica.

Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce i revin din fisa individuala a postului. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contabile. De regula, este specializat pe un sector al contabilitatii. Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de ntreprindere. De asemenea, ei pot pierde ntreprinderea de client si, prin aceasta, sursa de venit. n schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul n urma unor proceduri anevoioase. Este n discutie starea de salariat al unei firme al unui cabinet de experti contabili sau de contabili autorizati; Trebuie facuta distinctia ntre auditorii interni si cei externi, prin prisma independentei; Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajati n industrie, comert, sectorul public, nvatamnt s.a.; Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporatie) n industrie, comert, sectorul public, nvatamnt s.a. si este membru al unei orgnizatii afiliate IFAC.