Sunteți pe pagina 1din 38

KEGIATAN SOSIOBUDAYA

Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH HASAN


Sumber Rujukan dan Penghargaan: Sejarah Tingkatan 1 DBP Gred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2 3 Cerdik Publications Encarta Encyclopedia Rujukan Internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

11.3 KEGIATAN SOSIOBUDAYA

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

PENDIDIKAN

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

i. Pendidikan Tidak Formal a. Dipelajari oleh kanak-kanak melalui asuhan ibu bapa dan keluarga b. Mereka diajar: Memancing, memburu, memanjat, bertukang, bersawah,berternak dan kemahiran lain.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ii. Pendidikan Formal a. Pendidikan agama b. Membaca al-Quran, menulis Jawi di surau, pondok dan rumah guru agama.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

CONTOH TULISAN JAWI - Sumber internet


pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ADAT RESAM

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

i. Peraturan Adat: - Babas - Sogit - Kepanasan Tujuan mengeratkan hubungan dalam masyarakat.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ii. Masyarakat Kadazandusun amat mematuhi peraturan dan undang-undang kerana jika tidak mematuhinya mereka percaya: a. Ditimpa malapetaka seperti wabak penyakit dan bencana alam.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

iii. Adat Pertanian Kadazandusun a. Monogit upacara memuja semangat padi ketika menanam dan menuai. b. Selepas menuai, mereka akan mengadakan Pesta Menuai. c. Ketika pesta ini, Tarian Sumazau dipersembahkan. d. Penari tarian ini memakai baju hitam bersulam benang emas.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

TARIAN SUMAZAU - Sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

iv. Adat Perkahwinan Kaum Bajau a. Upacara biasanya dilakukan pada 14 dan 15 hijrah. b. Cahaya bulan terang ketika ini dan dipercayai mendatangkan rezeki. c. Upacara diadakan pada hari Rabu dan Ahad. d. Perkahwinan selalu sesama keluarga. e. Upacara Maglamilami diadakan iaitu menjamu selera sambil menyaksikan hiburan.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

PERKAHWINAN ORANG BAJAU -sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

v. Adat Kematian Orang Murut a. Apabila ahli keluarga meninggal dunia, orang Murut akan memukul tiang rumah. b. Mayat dibersihkan, dipakaikan pakaian dan dimasukkan ke dalam tembikar. c. Mayat dibakar di dalam tembikar. d. Abu mayat disimpan di dalam rumah selama tujuh hari.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

SISTEM KETUA/ ORANG TUA

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

a. Di Sabah, sistem ketua di sesebuah kampung atau orang tua di rumah panjang diwujudkan. b. Masyarakat Islam di Sabah menganggap ketua mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan hukum-hukum Islam. c. Orang tua pula melaksanakan adat resam di kalangan orang-orang yang tidak beragama Islam.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

KEPERCAYAAN MASYARAKAT KADAZANDUSUN

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

a. Mereka percaya akan tuhan Kinorohingan yang dikatakan bersemadi di dunia lain. b. Orang Kadazan juga percaya roh orang yang sudah mati akan ke Gunung Kinabalu atau Aki Nabalu terlebih dahulu sebelum ke syurga atau neraka. c. Mereka juga mengadakan upacara Magavau untuk menghormati semangat padi.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

GUNUNG KINABALU - Sumber : internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

d. Mereka mengadakan Pesta Kaamatan sebagai tanda kesyukuran kepada Kinorohingan. e. Pertandingan Ratu Cantik atau Unduk Ngadau diadakan semasa Pesta Kaamatan f. Bomoh yang membuang kepanasan dipanggil Bobohizan

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

SALAH SATU PERTANDINGAN UNDUK NGADAU - Sumber : internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ANTARA AKTIVITI SEMASA PESTA KAAMATAN - Sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

KEPERCAYAAN MASYARAKAT MURUT

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

a. Mengamalkan kepercayaan animisme. b. Mereka menganggap Gunung Antulai/Gunung Aru/ Gunung Hantu tempat yang suci. c. Mereka percaya Aki Kopuno kuasa yang mencipta segala-galanya. d. Dalam masyarakat Murut, Babalian merupakan bomoh yang boleh berhubung dengan kuasa ghaib.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

KESENIAN

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

SENI TARI MASYARAKAT

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

a. Tarian Sumazau orang Kadazandusun - pesta menuai - musim perayaan - majlis keraian b. Tadau Kaamatan - perayaan menuai ( 30 dan 31 Mei) - tanda berakhirnya musim menuai padi - acara - tarian Sumazau - pertandingan Unduk Ngadau - petani menjual hasil tanaman di Tamu Besar/ tempat perayaan. c. Tarian suku etnik lain: Magunatip, Mangavau dan Mangalang.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

MAGUNATIP - Sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Tarian Magunatip ditarikan dalam Perayaan Magavau iaitu memuja semangat padi. - ditarikan dengan iringan gong oleh sepasang penari dengan berpakaian tradisi - dua orang melagakan alu dan dua orang lagi - memegang pangkal alu supaya tidak bergerak.

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

Tarian Mangalang -ditarikan semasa upacara menyambut tetamu dari jauh, berpindah rumah dan Hari Monggotom/Hari Pesta Menuai Padi

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

TARIAN MENGALANG - Sumber internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ii. Seni Muzik Alat: Bas, Sompoton, Suling dan Gabang

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

SUMPOTON

GABANG
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

SULING - Sumber internet

SENIBINA

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

RUMAH PANJANG a. Didiami oleh suku Murut dan Rungus b. Bahan binaan: - buluh -rotan -daun rumbia c. Terdapat sehingga 100 rumah. Mereka hidup bersatu padu dan sebagai sebuah keluarga. d. Peranan Ketua Rumah Panjang - penghubung antara ahli rumah dan pemerintah. - pengerak kemajuan dan pembangunan.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

KRAFTANGAN -manik, kain tenun, senjata, alat muzik dan -Anyaman - bakul - tikar

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

SENI MANIK SABAH - Sumber : internet

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! Get yours now! Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA