Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data: 16 Decembrie 2010 Propunător:

Şcoala: Generala Nr. 1 Clasa: a III-a A Arria curriculară: Matematică şi Ştiinţe Disciplina: Matematică Tema: Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale– exerciţii şi probleme. Tipul lecţiei: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor. Obiectivul fundamental: Consolidarea deprinderilor de a efectua înmulţiri şi împărţiri, utilizând numere naturale în concentrul 0-100 Obiective operaţionale:

O1-să utilizeze corect terminologia matematică specifică operaţiei de înmulţire/împărţire, adunare/scădere în rezolvarea exerciţiilor sau a problemelor; O2-să aplice corect şi conştient algoritmii de calcul specifici; O3-să rezolve corect şi rapid exerciţiile de calcul oral; O4-să efectueze corect operaţii de înmulţire şi împărţire, adunare şi scădere utilizând numere naturale în concentrul 0-100; O5-să rezolve corect o problemă, parcurgând etapele de rezolvare; Strategii didactice

- Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, rezolvarea de probleme, problematizarea, algoritmizarea;

- Mijloace de învăţământ: tablă, cretă, fişă de lucru;

- Forme de organizare: frontală, individuală.

Strategii de evaluare

- Metode de evaluare: observarea sistematică, aprecieri verbale;

- Forme de evaluare: formativă;

- Instrumente de evaluare: proba orală, proba scrisă - fişa de lucru;

Resurse

- Umane: 29 de elevi;

- Temporale: 45 de minute;

- Informaţionale: Matematică, manual pentru clasa a III a, autor Ştefan Păcearcă şi Mariana Mogoş, Editura Aramis, 2005; Matematică, culegere pentru clasa a III a, autor Artur Bălăucă, Editura Taida, 2010; www.didactic.ro.

Conţinutul informaţional al lecţiei

 

Ob.

Strategie

Nr.

Op.

   

Didactică

Modalităţi de

Crt.

Etapele lecţiei

 

Activitatea învăţătoarei

Activitatea elevilor

evaluare

1.

Moment organizatoric

 

Verific dacă toate materialele sunt pregătite.

Se pregătesc pentru ora de matematică.

   

1’

2.

Anunţarea temei şi a obiectivelor

 

Anunţ titlul lecţiei: astăzi vom continua să lucrăm exerciţii cu înmulţiri şi împărţiri şi vom rezolva probleme, după cum aţi obişnuit să lucraţi şi în orele precedente.

Ascultă cu atenţie.

Conversaţia

 

1’

Frontal

3.

Dirijarea procesului de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor.

 

Împart elevilor fişe cu exerciţii şi probleme (Anexa). Îi rog să observe fişa şi să spună ce tipuri de exerciţii au observat că vom lucra azi, aducând-le aminte ce trebuie să aibă în vedere în rezolvarea fiecărui exerciţiu.

Ascultă indicaţiile

Conversaţia

propunătoarei.

 

Fişa de lucru

38’

Primesc fişele, citesc cu atenţie fiecare sarcină, după care încep să rezolve exerciţiile.

 

Frontal

   

-

observare

sistematică

 

Urmăresc dacă:

 

O3

1.Calculaţi oral exerciţiile:

6x7=…

45:5=…

Calculează mintal exerciţiile şi oferă răspunsul oral.

Conversaţia,

Exerciţiul

-

răspunsuri corecte.

elevii formulează

 

72: 9=…

8x5=…

Algoritmizarea

 

-

proba orală

 

O1

2.Calculaţi respectând ordinea efectuării operaţilor:

Citesc exerciţiile de pe fişă

Fişa de lucru Tablă, cretă

 

O2

-

sistematică

observare

O4

9x3-9=…

26+72:8=…

 

25-5+80-2=…

16:4x9:6=…

Frontal, Individual

Urmăresc dacă:

 

Un elev rezolvă exerciţiul la tablă iar ceilalţi vor scrie pe fişele primite.

-

elevii respectă

 

3.Mă gândesc la un număr:

Conversaţia

ordinea efectuării

operaţiilor.

 

O1

a)

pe care l-am împărţit la 3 şi am obţinut 9;

O2

b)

pe care l-am înmulţit cu 5 şi am obţinut 40;

 

Exerciţiul

-

elevii efectuează

O4

d)

a cărui şeptime este 9.

 

corect operaţiile

 

Scrieţi pe fişă operaţia şi aflaţi numărul

 

Problematizarea

date.

necunoscut.

 
 

-

elevii identifică

 

O2

4.Aflaţi numărul necunoscut:

10

x 3: a =

6

Elevii verifică rezultatul obţinut, confruntându-l cu cel de la tablă.

Algoritmizarea

corect valoarea

O4

numerelor

 

32

: 4 x a = 56

Fişa de lucru

necunoscute.

ANEXĂ

Numele, Prenumele:

Data :

FIŞĂ DE LUCRU

Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale– exerciţii şi probleme.

1.Calculaţi oral exerciţiile:

a) 6x7=…

b) 45:5=…

c) 72: 9=…

d) 8x5=…

2.Calculaţi respectând ordinea efectuării operaţilor:

a) 9x3-9=…

b) 26+49:7=…

3. Mă gândesc la un număr:

c) 25-5+80-2=…

d) 16:4x9:6=…

a)pe care l-am împărţit la 3 şi am obţinut 9. b)pe care l-am înmulţit cu 5 şi am obţinut 40 c)a cărui şeptime este 9. Scrieţi pe fişă operaţia şi aflaţi numărul necunoscut.

a)

b)

c)

4. Aflaţi numărul necunoscut:

a)

10 x 3: a=

6

b) a : 2 x 4 =

9

c)

32 : 4 x a= 56

5. Citiţi cu atenţi următoarea problemă:

Anca avea 72 de mărgele iar Elena 100. Dana a primit o noime din mărgelele Ancăi şi a zecea parte din mărgelele Elenei. Câte mărgele are Dana?

Rezolvare:

6. Se dau numerele:

a)6, 5, 30; b)4, 3, 12; c)7, 7, 49.

Compuneţi exerciţii de înmulţire şi împărţire folosind toate numerele date.

a) b) c) 7. Rezolvaţi exerciţiile care compun racheta de mai jos:
a)
b)
c)
7.
Rezolvaţi exerciţiile care compun racheta de mai jos: