Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE DE STAGIU ANUL I (ex.

acces 2012) SEMESTRUL I de stagiu Semestrul I 2013 (experti contabili)

GRUPA II Categoria IV Evaluarea Intreprinderilor


1.(32.) Goodwill-ul reprezinta: a) fondul comercial al ntreprinderii; b) un plus de valoare recunoscut ntreprinderii cu ocazia unei transmiteri care are ca surs elementele intangibile ale acesteia; c) un plus de valoare nregistrat n bilant care corespunde fondului comercial al ntreprinderii. Raspuns: - b) un plus de valoare recunoscut ntreprinderii cu ocazia unei transmiteri care are ca surs elementele intangibile ale acesteia. Goodwill-ul - este excedentul de valoare globala a ntreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care ii compun. Reprezinta partea din valoarea globala a unei ntreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea ntreprindere; se obine prin capitalizarea profitului obinut de ntreprindere peste pragul de rentabilitate. Relaia cu valoarea ntreprinderii este direct proporionala.

2.(156). Se dau urmtoarele informatii: imobilizri corporale 29.000; fond de comert 1.000; stocuri 20.000; creante 50.000; disponibilitti 5.000; capitaluri proprii 50.000; diferente din reevaluare 25.000; obligatii nefinanciare 25.000 si mprumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%; capacitatea beneficiar exprimat prin profitul previzional net 1.000/an; rata de actualizare este de 12%. Se cere s evaluati ntreprinderea calculnd o rent a goodwill-ului redus la 5 ani. Rezolvare: GW = ANC + (CB ANC* i) unde, (1+t) n CB = capacitatea beneficiara a intreprinderii exprimata in profit net (1.000, in cazul nostru) i = rata neutra de plasament (15 %, in cazul nostru) t = rata de actualizare (12 %, in cazul nostru) ANC = ACTIVE DATORII = (imobilizari corporale + stocuri + creante + disponibilitati) (obligatii nefinanciare + imprumuturi bancare) = = ( 29.000 + 20.000 + 50.000 + 5.000) (25.000 + 5.000) = 104.000 30.000 = 74.000

Astfel, vom avea: GW 1 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 9.017,86 (1+ 0,12) 1 1,12 GW 1 = 64.982,14 GW 2 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 8.051,66 (1+ 0,12) 2 1,12 2 GW 2 = 65.948,34 GW 3 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 7.188,98 (1+ 0,12) 3 1,12 3 GW 3 = 66.811,02 GW 4 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 6.418,73 (1+ 0,12) 4 1,12 4 GW 4 = 67.581,26 GW 5 = 74.000 + (1.000 74.000*15%) = 74.000 +( -10.100 ) = 74.000 5.731,01 (1+ 0,12) 5 1,12 5 GW 5 = 68.268,99

3.(172). Se dau urmtoarele informatii despre o ntreprindere: total active 150.000, din care cheltuieli anticipate 10.000; total datorii 75.000; diferente din reevaluare 50.000; capitaluri proprii 25.000. Determinati activul net corijat al acestei ntreprinderi. Rezolvare: Valoarea patrimoniala reprezinta valoare obtinuta pornindu-se de la patrimoniul intreprinderii prezentat in situatiile finaciare, fara a tine seama de potentialul economic al intreprinderii. Metodele de calcul al activului net corijat al unei ntreprinderi sunt: 1. metoda substractiva: ANC (sau valoarea intrinseca a intreprinderii) = Total Active (Bilant economic) Total Datorii (Obligatii nefinanciare + Obligatii financiare) = 150.000 75.0000 = 75.000 2. metoda aditiva: ANC (sau valoarea intrinseca a intreprinderii) = Capitaluri Proprii (Bilant economic) Diferente din reevaluare = Capital social + Rezerve + Profit + Provizioane, cele bine fundamentate) = 25.000 + 50.0000 = 75.000 Valoarea intrinseca a unei actiuni = Activul net corijat / numar total de actiuni