Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI BLOC ...........

Str. ............................................. Nr. ...... , localitatea ....


SOMATIE DE PLATA

Catre, Dl/Dna ............................................... domiciliat/a in ..,


Str .................................. Nr .... , Bloc ......., Sc ......., Ap...,Judet/Sector .....
cu calitatea de proprietar/chirias al apartamentului mai sus mentionat
Asociatia de Proprietari Bloc .... va someaza ca pana la data de ....../....../..
sa achitati suma de .............................. lei
(...............................................................................................................................)
ce o datorati asociatiei ca urmare a neplatii la termenele prevazute de asociatie a
cotelor de cheltuieli ce va revin si
a penalizarilor aferente in valoare de ... lei
(.)
In caz contrar, pentru recuperarea sumelor restante, a penalizarilor si a altor
daune financiare produse de neplata la timp a acestora, in conformitate cu
statutul asociatiei si cu legile in vigoare, asociatia se va adresa Judecatoriei
in vederea obtinerii unui titlu executoriu asupra
bunurilor Dvs mobile si/sau imobile.
Prezenta somatie se incheie in 2 exemplare, cte una pentru fiecare parte
Data: /./.

Presedinte Asociatie Proprietari

Administrator

.
Declaram pe propria raspundere ca somatia a fost primita/refuzata/contestata
Proprietar/Chirias

Proprietar/Chirias

S-ar putea să vă placă și