Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCTIUNI PROPRII DE PROTECTIA MUNCII PENTRU RESTAURANT, BUCATARIE SI BAR Art.1. Prevederi generale Art.1.1. Continut Art.1.1.1.

Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea personalului care lucreaza in restaurant, bucatarie si bar , cuprind masuri de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. Art.1.1.2. Scop Art.1.1.3. Masurile de prevenire din prezentele instructiuni proprii au drept scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati, proprii celor 4 componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de productie, mediu de munca). Art.1.1.4. Domeniu de aplicare Art.1.2. Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se aplica in cadrul cafenelei, bucatariei si barului firmei S.C. SARA LUC INTERNATIONAL S.R.L. Art.1.3. Conexiuni cu acte normative in vigoare Art.1.4. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea din cafenea si bar se aplica cumulativ cu prevederile Normei generale de protectia muncii din anul 2002 , a Legii nr.90/96 republicata si a NSSM nr.45 . Art.1.5. Organizarea si desfasurarea activitatii din cafenea, bucatarie si bar se va face pe baza respectarii stricte a normelor de P.S.I. in vigoare. Art.1.6. Revizuirea instrucitunilor proprii Art.1.7. Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea din cafenea, bucatarie si bar se revad periodic si se modifica ori de cite ori este necesar in concordanta cu modificarile de natura legislative, tehnica, etc., survenite in procedura activitatii. Art.1.8. Masuri de securitate a muncii specifice activitatii din cafenea, bucatarie si bar . Art.1.9. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca personalul care lucreaza in cafenea, bucatarie si bar . Art.2. Personalul care isi desfasoara activitatea ca ospatar, barman, bucatar, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun: a) sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic; b) sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la accidentarea sa, sau a altor persoane; c )se va prezenta la examenul medical la angajare care va fi consemnat si in fisa individuala de instructaj de protectia muncii cit si periodic; d) se va prezenta la examenul medical si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza ca fiind necesar; e) sa posede calificarea profesionala pentru activitatea ce o desfasoara f) sa-si insuseasca si sa respecte normele specifice de securitate si sanatate in munca si masurile de aplicare ale acestora; g) sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in caz de accident si transportului de urgenta a accidentatilor;
1

h) sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare. In sensul in care se constata utilizarea echipamentului de protectie si de lucru in alt scop, sau pierderea, instrainarea sub orice forma, persoana care se va face vinovata de prejudicial in cauza va fi sanctionata potrivit legii; i) sa-si insuseasca si sa respecte normele de P.S.I.; j) periodic are obligatia sa participle la instructajele P.S.I.; k) sa participle la instructajele si testarile periodice; l) sa dea informatiile solicitate de catre inspectorii de munca; Instructajul de protectia muncii se va efectua numai in timpul programului de lucru. Art.3. Masuri tehnice de securitate a muncii Art.3.1. In timpul serviciului, personalul angajat in cafenea, bucatarie si bar are urmatoarele obligatii ; a) sa cunoasca si sa respecte prevederile Normelor Sanitare si ale Normelor generale de protectie a muncii; b) lucrarile de pregatire primare ca transarea, pregatirea carnii, pestelui si a legumelor se vor efectua in cadrul bucatariei care are mobilier adecvat acestor operatii. Fiecare loc de munca va fi marcat prin indicatoare si va fi dotat cu mese si ustensile separate pentru carne cruda si carne fiarta, pentru peste, zarzavat, etc.; c) este obligatorie evacuarea resturilor de la prelucrarea carnii, pestelui, zarzavatului si a legumelor, la fiecare preparare de meniuri sau ori de caite ori este nevoie; d) resturile menajere nerecuperabile sau nefolositoare rezultate din procesul de productie si din operatia de servire a clientilor se vor colecta in saci de material plastic, recipiente etanse, confectionate din materiale rezistente, evacuarea efectuindu-se inainte ca acestea sa depaseasca capacitatea de depozitare sau sa intre in stare de descompunere; e) locul de depozitare al gunoiului este amplasat la distanta considerabila de cafenea; f) exploatarea echipamentelor tehnice din bucataria cafenelei si din bar se va face conform cartilor tehnice ale acestor echipamente, care vor insoti echipamentul tehnic de la punerea in functiune pana la scoaterea din uz al acestuia conform prevederilor NGMP/2002; g) personalul din bucatarie, cafenea si bar este obligat sa poarte echipamentul de protectie si de lucru prevazut in lista de acordare a acestora h) personalul care lucreaza in bucatarie va folosi in timpul prelucrarii la cald a alimentelor instalatia de ventilatie i) curatenia la locul de munca se va efectua ori de cite ori este necesar pentru a preintimpina alunecarea sau impiedicarea bucatarilor, in acest spatiu fiind interzis accesul altor persoane.Receptia si livrarea produselor se efectueaza prin locuri special amenajate j) se va acorda o atentie deosebita menevrarii recipientilor a caror temperatura pot provoca opariri, personalul fiind obligat sa foloseasca mijloacele de protectie din dotare k) este interzisa interventia pentru remedierea unor defectiuni aparute la echipamentele tehnice si electrice de catre bucatari, acestia fiind obligati sa anunte la seful de schimb defectiunea aparuta, in vederea efectuarii reparatiei de catre personal calificat a) personalul din bucatarie, restaurant si bar va purtsa incaltaminte bine fixate pe picior, fiind interzis folosirea papucilor b) este interzisa depozitarea pe pardoseala a lichidelor fierbinti pentru prevenirea acidentelor
2

prin oparire c) vasele ce se folosesc la prepararea meniurilor si ustensilele se vor pastra in mod ordonat pe rafturi d) este interzisa folosirea echipamentelor electrice pentru transarea carnii fara aparatori de protectie e) pentru prevenirea riscurilor de alunecare cit si a unui focar de infectie, pardoseala din bucatarie se va spala zilnic, la terminarea operatiilor respective f) transarea carnii, a pestelui, legumelor si zarzavaturilor se va efectua cu atentie, folosind cutite speciale. Cutitele utilizate vor fi tinute in suporturi speciale, fiind interzis cu desavirsire purtatea acestora in buzunare g) operatiile legate de prepararea pestelui crud se vor efectua in conditiile prevazute in Normele de igiena a alimentelor si protectia sanitara a acestora h) utilizarea mixerelor, robotilor de bucatarie se va efectua conform prevederilor de tehnica securitastii muncii prevazute in cartile tehnice ale acestora care vor fi pastrate in permanenta si in bune conditiuni, in asa fel incit sa poata fi consultate in orice moment i) este interzisa prepararea unor compozitii fara fluiditate pentru prevenirea incalzirilor excessive si neuniforme a peretilor vaselor care ar putea conduce la incendiu j)echipamentele tehnice actionate electric se vor exploata in conditiile prevazute de Normele specifice pentru utilizarea energiei electrice si in conformitate cu standardele pentru aparatele electrice de gatit k) este interzisa folosirea echipamentelor electrice fara dispozitivele de comanda-control in stare de functionasre, prevazute de catre producator l) manevrarea tuturor intrerupatoarelor se va face cu mainile uscate m) in situatii de exces de umiditate, manevrarea se va efectua cu manusi electroizolante si de pe platforme electroizolante sau de pe covoare de cauciuc n) este interzisa racirea plitei electrice cu apa pentru a se evita fisurarea acesteia si producerea de scurtcircuite la instalatia electrica o) utilajele alimentate cu gaze naturale se vor instala si exploata in conformitate cu normele specifice pentru utilizarea, distribuirea gazelor naturale, Normativul 16-67 p) instalatiile trebuie sa fie prevazute cu un system de opturare care sa retina gazul in cazul in care acesta revine pe conducta dupa o eventuala intrerupere pe retea q) pentru spatiile inchise (cuptor) instalatiile vor fi prevazute cu system automat de ardere a gazului, cu flacara de veghe r) evacuarea gazelor se va face prin canale dimensionate in mod corespunzator si verificate periodic s) este interzisa evacuarea gazelor arse prin hota de absorbtie cu exceptia resourilor sau flacarii deschise si numai in conditiile prevazute de Normativul 16-76 t) este interzisa largirea orificiilor de ardere de la aragaz u) este interzisa folosirea buteliilor de aragaz fara regulator de presiune v) amplasarea buteliei de aragaz se va face la cel putin 1 metru fata de sursa de incalzire w) este interzisa folosirea de alte furtunuri in locul celor special realizate x) furtunul de racordare trebuie sa fie in perfecta stare , san u aiba crapaturi si scapari de gaze y) este interzisa incalzirea buteliei cu apa calda sau cu alte mijloace, pentru marirea presiunii z) pe timpul cit sunt aprinse arzatoarele se va supraveghea ca lichidele ce fierb san u curga din
3

vase sis a stinga flacara, producand acumulari de gaze ce pot determina explozii aa) manevrarea tavilor si a produselor supuse procesului de coacere la temperature ridicate, se vaq efectuaq cu ajutorul materialelor izolante (manusi cu palma de azbest, bucati de panza) bb) in cuptorul cu microunde este interzisa introducerea obiectelor din metal cc) este interzisa pornirea cuptorului cu microunde cu usa deschisa dd) este interzisa scurcircuitarea sau demontarea dispozitivelor de siguranta ee) este interzisa acoperirea cu diferite obiecte a usii precum si acumularea de murdarie pe suprafata de protectie a acestuia ff) defectiunile tehnice ce apar in functionarea cuptorului cu microunde vor fi remediate numai de catre personal specializat gg) gratarele pentru preparat fripturi si alte specialitati din carne, indifferent de hh) sursa de energie folosita trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : sa fie dotate cu hota pentru evacuarea gazelor rezultate din procesul de frigere placile (plitele) vor fi prevazute cu nervuri si sistem de colectare a grasimilor ce rezulta din procesul de frigere a preparatelor din carne ii) gratarele cu resitenta electrica sau raze infrarosii se vor utilize in conformitate cu instructiunile prevazute de cartile tehnice si NSSM 111 jj) manipularea fripturilor se va face cu ajutorul unei furci din metal cu manere izolante si cu cleste special confectionat kk) la exploatarea robotului universal pentru bucatarii este interzisa montarea dispozitivelor anexe pentru efectuarea operatiilor dorite fara ca echipamentul electric sa fie scos de sub tensiune ll) dupa fixarea dispozitivului anexa, echipamentul electric se pune in fuunctiune in gol pentru a se verifica daca acesta a fost montat correct mm) pe timpul lucrului echipamentul tehnic va fi supravegheat in permanenta de catre un lucrator instruit, iar la aparitia unei functonari anormale va actiona butonul de oprire nn) este interzisa apasarea cu mana a produselor spre sistemele active ale dispozitivelor oo) la terminarea operatiilor la robotul de bucatarie, acesta va fi deconectat de la butonul de oprire si scos de sub tensiune pp) este interzis a se demonta anexele robotului inainte ca acesta a fie oprit si scos de sub tensiune qq) amplasarea masinilor de taiat mezeluri si a acelor de taiat paine se va face in asa fel ca accesul la ele sa se faca cu usurinta rr) fixarea mezelurilor pe masa mobile se face cu dispozitivul din dotarea masinii prevazut cu manere de presare a produselor si manevrarea a masei mobile ss) este interzisa tinerea mezelurilor si a painii cu mana in timpul taierii acestora de cutitul maasinii tt) feliile de mezeluri sau de paine vor fi luate cu o paleta destinata in acest scop uu) este interzisa manevrarea masinilor de taiat mezeluri si paine de persoane neinstruite vv) curatarea masinilor se va face dup ace acestea au fost deconectate de la cursa de current prin scoaterea stecherului ww) aparatele electrice de bucatarie se vor instala si excploata in conditiile prevazute de cartile tehnice xx) este interzisa folosirea aparatelor electrice de bucatarie conectate la prize electrice fara
4

nulul de protectie si dispozitive de deconenctare automata la aparitia eventualelor defecte yy) este interzisa folosirea aparatelor cind, partile care nu sunt in mod normal, sub tensiune, curenteaza zz) repararea, cuatarea si spalarea aparatelor de buatarie se va face dup ace au fost deconectate de la reteua de alimentare cu energie electricva aaa) este interzisa folosirea uneltelor si sculelor pentru bucatarie fara manere, cu margini agatatoare, bavuri, reparate improvizat, cu fisuri, etc. bbb) este interzisa folosirea vaselor din ceramica, portelan sau sticla, care prezinta crapaturi ccc) pentru prevenirea exploziilor in timpul verii, daca recipientele sub presiune sunt prea calde, introducerea lor in gheata se va face dupa o racire prealabila in apa rece de apa ddd) in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau combustibili, la retelele electrice sau telefonice sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor evenimentului eee) in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii fff) sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in caz de dezastre ggg) sa poarte insemnele distinctive numai in timpul serviciului hhh) sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului iii) sa respecte dispozitiile D.G.001 ale Ministrului de Interne privind utilizarea focului deschis si a fumatului jjj) sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea despre aceasta kkk) sa propuna conducerii firmei masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca lll) sa participle la programul de pregatire profesionala specifica mmm) sa participle la instructajele de protectia muncii si p.s.i.; sa participle la instructajele de protectia muncii si p.s.i. cu ocazia schimbarii locului de munca corespunzatoare noilor conditii de munca nnn) pe timpul serviciului sa nu se expuna la riscuri de accidentare si/sau imbolnavire profesionala ooo) sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate.In cazul in care prin natura sarcinilor de serviciu, functie de factori obiectivi, este nevoit sa se urce la inaltime (peste 2 metri de la nivelul talpilor), in mod obligatoriu va avea mentionat in fisa individuala de protectia muncii avizul doctorului de medicina muncii si a psihologului cu inscrisul apt lucru la inaltime

Art.4. Dispozitii finale si tranzitorii Art.4.1. Orice situatie care necesita lamuriri speciale in domeniul securitatii si sanatatii in munca poate fi comunicata Compartimentului de protectia muncii din cadrul firmei. Art.4.2. Prezentele instructiuni vor fi prelucrate cu toti angajatii din cadrul restaurantului,
5

bucatariei si barului firmei de catre conducatorii directi ai locurilor de munca pe schimb si vor fi consemnate in mod obligatoriu in fisele individuale de instructaj sub semnatura. Art.4.3. Instructajul periodic de protectia muncii este stability a se efectua o data la 3 luni. Art.4.4. Prelucrarea acestor instructiuni proprii este obligatoriu sa se faca de catre toti conducatorii locurilor de munca pentru personalul subordonat.. Art.4.3. Insusirea prezentelor instructiui este obligatorie pentru salariatii cafenelei, bucatariei si barului deoarece constituie obiectul testatii anuale din punct de vedere al protectiei muncii.