Sunteți pe pagina 1din 78

Formularul F3

Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta INFRTU INFRASTRUCTURA
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 TSC04F1
100 MC.
16.200
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2

002 DA12A1
M.C.
1210.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE
003 CA01D1
M.C.
55.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 320CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

003 2100945
M.C.
55.440
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

004 CA07D1
M.C.
611.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA IN FUNDATII
CONTINUE LA ADINCIME PINA LA 10M SI
DISTANTE PINA LA 15
004 2100972
BETON B350

M.C.

624.000

005 CB02A1
MP.
1415.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0
006 CB13A1
MP.
325.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA
CONSTRUCTII CU H<20M,LA PLACI SI GRINZI,
CU PLACAJ DE 8MM
INFRTU pag 2
======================================================================================================================
007 CB44A1
BUC.
500.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PREF
008 CB45A1
BUC.
250.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE
REZEMIND PE PERETI
009 AUT1301
ORA
84000.000
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1
3SCH.

010 AUT1325
ORA
168000.000
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL
TEAVA O51X3,5MM 3SCH

011 CC01C1
KG
71000.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE
012 CZ0301A1
KG
3200.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB
37 D=6-8MM
013 CZ0301D1
KG
67800.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM
014 TSD01C1
M.C.
650.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
015 TSD04A1
M.C.
650.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV
016 IFB09B3
MP.
335.000
STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN
PIETRIS

017 IZF04B1
MP.
550.000
STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT
LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU
INCLINATE PINA LA 40%
INFRTU pag 3
======================================================================================================================
017 7500040
MP.
605.000
MEMBRANE HDPE TEFOND 20x2.4

017 2600036
KG
825.000
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H
68/75 S7064

018 CA01D1
M.C.
59.000
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 320CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

018 2100957
M.C.
60.000
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

019 TRA01A10P
TONA
1750.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

020 TRA01A20
TONA
3150.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.
021 TRA02A10
TONA
71.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

022 TRA06A10
TONA
1850.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
INFRTU pag 4
======================================================================================================================
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
SUPRTU pag 5
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SUPRTU SUPRASTRUCTURA
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 CA07H1
M.C.
186.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE(PLACI,
GRINZI,STILPI)
001 2100972
BETON B350

M.C.

190.000

002 CB04B1

MP.

360.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN


SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
ASIMILAT TIP DOKA +OSB
003 CB04A1
MP.
1015.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI
ASIMILAT TIP DOKA +OSB
004 CB44A1
BUC.
600.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PREF
005 CB45A1
BUC.
300.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE
REZEMIND PE PERETI
006 AUT1301
ORA
100800.000
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1
3SCH.

SUPRTU pag 6
======================================================================================================================
007 AUT1325
ORA
201600.000
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL
TEAVA O51X3,5MM 3SCH

008 CC02C1
KG
36000.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
009 CZ0302A1
KG
7700.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6010 CZ0302D1
KG
28300.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8
011 TRA02A10
TONA
36.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
012 TRA06A10
TONA
475.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
013 CA07H1
M.C.
109.000
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE(PLACI,
GRINZI,STILPI)
013 2100972
BETON B350

M.C.

111.000

014 CB04B1
MP.
380.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
ASIMILAT TIP DOKA +OSB
015 CB04A1
MP.
504.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI

ASIMILAT TIP DOKA +OSB


016 CB44A1
BUC.
400.000
SUST CU POPI EXTENS PE3100R PT MONT
PLACI,PREDALE TURN PLANSEE MONOL CU GR
SAU GR MONOL PL PREF
SUPRTU pag 7
======================================================================================================================
017 CB45A1
BUC.
200.000
SUSTINERI DIN GRINZI METALICE
EXTENSIBILE LA CTII CU H<20M GRINZILE
REZEMIND PE PERETI
018 AUT1301
ORA
67200.000
ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1
3SCH.

019 AUT1325
ORA
134400.000
ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL
TEAVA O51X3,5MM 3SCH

020 CC02C1
KG
19000.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
021 CZ0302A1
KG
6100.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6022 CZ0302D1
KG
12900.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8
023 CL21A1
KG
8900.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

023 6309886
KG
8900.000
CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

CONFECTII METALICE GRADENE


024 TRA02A10
TONA
9.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
025 TRA02A10
TONA
19.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
026 TRA06A10
TONA
280.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
SUPRTU pag 8
======================================================================================================================
027 CA07H1
M.C.
7.700
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA
CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE(PLACI,
GRINZI,STILPI)
027 2100972
BETON B350

M.C.

8.000

028 CB04B1

MP.

47.000

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN


SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
STILPI SI CADRE
ASIMILAT TIP DOKA +OSB
029 CB04A1
MP.
28.000
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN
SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA
PLACI SI GRINZI
ASIMILAT TIP DOKA +OSB
030 CC02C1
KG
1150.000
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
CU DIST DIN PLAS
031 CZ0302A1
KG
360.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATE OB 37 D=6032 CZ0302D1
KG
790.000
CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE
CENTRALIZATEPC 52 D=6-8
033 TRA02A10
TONA
40.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
034 TRA06A10
TONA
20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
SUPRTU pag 9
======================================================================================================================
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
ARHTU pag 10
======================================================================================================================
Formularul F3

Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ARHTU ARHITECTURA
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 CD05C1
M.C.
275.000
ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H
<35M, FORMAT 290X240X138MM,CAL.A

001 2101169
M.C.
38.500
MORTAR DE ZIDARIE M 25 S 1030

002 CD07C1
M.C.
154.400
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC
002 2101133
M.C.
10.036
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

003 CD08F1
M.C.
67.350
ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.LA
CONSTR.H<35M, 12,5CM GROS, ARMATI CU BL.
GBN 50/650 IN VR
003 2101133
M.C.
3.772
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

004 CD07C1
M.C.
12.400
ZIDARIE DIN BLOCURI BCA LA CONSTR.H<35M,
24CM GROSIME, CU BLOCURI GBN 50/650 IN
VRAC
ARHTU pag 11
======================================================================================================================
004 2101133
M.C.
0.806
MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030

005 CF01I1
MP.
680.000
TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.
MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2CM.
GROS.EXCLUSIV SCH
005 2101509
M.C.
10.880
MORTAR DE CIMENT M 100-T

006 CF01A1
MP.
2900.000
TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA
STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE
ZIDARIE,DE 2CM GROSIME
006 2101197

M.C.

52.200

MORTAR TENCUIALA M 10-T

007 CF03A1
MP.
602.000
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE
PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM

007 2101327
M.C.
12.040
MORTAR DE TENCUIALA M 25T

008 CF04B1
MP.
24.000
TENCUIELI PE RABIT,LA TAVANE PLANE,CU
MORTAR M50-T PENTRU SMIR SI GRUND SI M25
-T LA STRATUL VIZI
008 2101327
M.C.
0.672
MORTAR DE TENCUIALA M 25T

009 CP15C1
MP.
602.000
MONTARE FISII PE PERETI DIN B.C.A.DE
60CM LATIME SI 12,5CM GROSIME
ASIMILAT FASII BCA DE 8 CM GROSIME , MONTAT IN COFRAJ
009 2800052
M.C.
48.200
BLOC ZID NEARMAT BCA GBN50/ 650
PALETS10833

ARHTU pag 12
======================================================================================================================
010 CC11A1
MP.
602.000
RABIT PT.SUSTINERE TENCUIELI APLICAT LA
TAVANE,PE RETEA CU OCHIURI<25CM,
HEXAGONALE
011 CC10A1
MP.
602.000
MUSTATI DIN SIRMA ZINCATA,MONTATE
INAINTE DE TURNAREA BETONULUI LA TAVANE,
CU SIRMA DE D=2MM
012 CF10B1
MP.
1290.000
GLET DE VAR APLICAT PE TENC.INTER.
DRISCUITE.EXCLUSIV SCHELA

013 CN01A1
MP.
1290.000
ZUGRAVELI CU DOUA STRATURI DE LAPTE DE
VAR (SPOIELI)

014 CF24A1
MP.
962.000
PLAFON FIX RIGIPS CU STRUCTURA METALICA

015 CI06H1
MP.
484.000
PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI
DESENE DIFERITE CAL 1 CU PASTA ADEZIVA
PE BAZA DE ARACET
015 2401777
MP.
508.195
FAIANTA ALBA DECOR MONOC M.DR.
150X150X5,5 C. 1 S233

016 CF10C1
MP.
3380.000
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI
INTERIOARE DRISCUITE

017 CN07A1

MP.

3320.000

FINISAJE TRANSPARENTE PE SUPRAFETELE


ELEMENTELOR B.C.A.CU ARACET CPMB
ASIMILAT AMORSA
018 CN04B1
MP.
3320.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR
EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE
IPSOS EXISTENT
018 6104353
KG
1328.000
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 735980

ARHTU pag 13
======================================================================================================================
019 IZC01A1
MP.
695.000
PARDOSELI DIN PLACI GRESIE ANTICOROZ.DE
10,12,16MM&SEZ.PE LAT IN CHIT
ANTICOROZIV
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
019 2101151
KG
ADEZIV GRESIE

3475.000

019 6109863
KG
350.000
chit ptr rosturi placaj faianta si
gresie

019 2428593
MP.
736.700
PLACI GRESIE NEGLZ.NETEDE BRUNE F
200X100X16 C1 S5939
GRESIE PORTELANATA PENTRU TRAFIC INTENS
020 IZC01A1
MP.
251.000
PARDOSELI DIN PLACI GRESIE ANTICOROZ.DE
10,12,16MM&SEZ.PE LAT IN CHIT
ANTICOROZIV
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:
020 2101151
KG
ADEZIV GRESIE

0.0%

1255.000

020 3270069
MP.
266.060
PLACI GRESIE PORTELANATA ANTIDERAPANTA

020 3270131
KG
125.500
CHITURI DE ROSTURI EPOXIDIC PENTRU
PARDOSELI - CERESIT CE 48

021 IZC09A1
M
816.000
PLINTE LA PERETI SI SOCLURI PINA LA 150M
INALT.CU PLACI GRESIE DE 10,12,16MM IN
CHIT ANTICOR.
021 2435493
M
832.320
ELEM.RAC.GRESIE NEGLZ.NET.BRUNE S
150X100X 8 C1 S5939
PLACI CERAMICE REZISTENTE LA REZE ULTRAVIOLETE SI INGHET
021 2101151
KG
ADEZIV GRESIE

408.000

ARHTU pag 14
======================================================================================================================

021 3270131
KG
41.000
CHITURI DE ROSTURI EPOXIDIC PENTRU
PARDOSELI - CERESIT CE 48

022 CG01D1
MP.
287.000
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN
MORTAR DE CIMENT M100-T 3CM GROSIME

022 2101509
M.C.
8.897
MORTAR DE CIMENT M 100-T

023 CG02F1
MP.
130.000
PARDOSELI DIN PARCHET,>10MP LIPIT CU
ARACET,PANOURI-MOZAIC DIN STEJAR

023 2942886
MP.
136.499
PARCHET STEJAR,CER 22 X 55 X 300 XXX
LMB,UL S 228/3
PARCHET STRATIFICAT CU STRATUL SUPERIR DIN STEJAR
024 IFA13A1
MP.
130.000
CAPTUSIREA CANALELOR DE IRIGATII CU
FOLIE DE POLIETILENA LESTATA CU DALE DE
BETON.
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

024 7500373
MP.
143.000
FOLIE PT. PARCHET POLYNORM 5 mm 1.1x50mp

025 CG04A1
MP.
157.000
PARDOSELI DIN MOCHETA POLIROM

026 CG21A1
MP.
47.140
PARDOSEALA ELASTICA LA SALI DE SPORT
EXECUTATA DIN DUSUMELE DE BRAD CONFORM
PROIECT ISART 501-61
027 RPCK13A1
M
135.000
PLINTE DIN LEMN DE STEJAR,FAG LAT=15CM
CURATITE,MON.PE DIBL.CU SURUB.ALAMA
ORIZONTAL,LA PERETI*
027 2946844
M
137.699
PERVAZURI STEJAR,CER 30 X 20 X 800 XX
CLS.2 S 228/4

ARHTU pag 15
======================================================================================================================
028 CG19A1
MP.
617.000
PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T
DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT

028 2101509
M.C.
12.957
MORTAR DE CIMENT M 100-T

029 CG20C1
M
373.000
PLINTE SCLIVISITE DIN MORTAR DE CIMENTPLINTE ORIZONTALE DE 10CM INALTIME LA
PERETI
029 2101509
M.C.
1.492
MORTAR DE CIMENT M 100-T

030 RPCK03A1
MP.
47.200
PARDOSELI DIN SCINDURI DE RASINOASE
BRUTE DE 24MM EXEC.CU 1RIND SCINDURI
BATUTE PE GRINZI EXISTE
031 RPCH22B1
M.C.
1.700
GRINZI PT.PLANSEE CU DESCHIDERI PESTE 4M
DIN:LEMN DE STEJAR ECARISAT *

032 CH01D1
M
18.000
TREPTE BETON SIMPLU SCLIVISITE SAU
ROLATE CU MORTAR CIMENT M100-T FINISATE
INGRIJIT
033 CH01A1
M
48.400
TREPTE BETON SIMPLU EXECUTATE BRUT
PENTRU A FI PLACATE

034 CL20C1
KG
405.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI
034 6306286
KG
405.000
GRILAJ PENTRU SCARI,BALCOANE ORNAM.
SIMPL. OTEL FORJAT

035 CH04A1
M
28.900
MINA CURENTA DIN LEMN

ARHTU pag 16
======================================================================================================================
035 2948141
M
30.345
PERVAZURI BAGHETE PT.USI CHER.RASIN. 82/
19 MM.
MANACURENTA
036 CL20C1
KG
152.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,
CHEPENGURI
036 6305098
KG
152.000
CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM

ASIMILAT MANA CURENTA BALUSTRADA


037 CN11B1
MP.
24.300
VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE
METALICE CU EMAIL ALCHIDIC

037 6108012
KG
1.701
EMAIL LDE GRI METAL E.875-2 NTR 1703-80

037 6100979
KG
1.944
GRUND ALCHID ALB G 105-1

038 CK03G1
MP.
11.400
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE TIP CIL
IN DOUA CANATURI PE CAPTUSELI

038 2933768
MP.
11.400
USA STEJ EXT 2C SLUM FOAIA CU TABLII
2090X1490 S5333

039 CK03G1
MP.
4.400
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE TIP CIL
IN DOUA CANATURI PE CAPTUSELI
DUBLU PLACATE CU GEAM 2/3, INCLUSIV IZOLATIA TERMICA SI
HIDROFUGA A TOCULUI, CU DISPOZITIV DE AUTOINCHIDERE
039 2930601
MP.
4.400
USA INT.FINIS.TRANS.2CAN.TOC+CAP.2/3GEAM
2090X1490MAH.

040 CK03G1
MP.
3.400
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE TIP CIL
IN DOUA CANATURI PE CAPTUSELI
ARHTU pag 17
======================================================================================================================
, DUBLU PLACATE, SIMPLE, BATANTE, PE CAPTUSELI, INCL. IZ.
TERMICA SI HIDROFUGA
040 2930716
MP.
3.400
USA INT.FINIS.TRANS.2CAN TOC.F.CAP.2/
3GEAM 2090X1490FAG
ASIMILAT BATANTA
041 CK03E1
MP.
7.800
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE TIP CIL
INTR-UN CANAT PE CAPTUSELI

041 2929389
MP.
7.800
USA INT 2CAN.FINIS OPAC AMBE FETE PL.
CEL.PLIN.2090X 684
CU DISPOZITIV DE AUTOINCHIDERE
042 CK03E1
MP.
79.600
USI DIN LEMN SIMPLE INTERIOARE TIP CIL
INTR-UN CANAT PE CAPTUSELI

042 2929389
MP.
79.600
USA INT 2CAN.FINIS OPAC AMBE FETE PL.
CEL.PLIN.2090X 684

043 CK06C1
MP.
10.700
GLASVANDURI FIXATE PE GHERMELE EXISTENTE
DIN PANOURI FIXE SI FOI DE USA
ALCATUIT DIN PANOU FIX SI FOAIE DE USA 2/3 GEAM CU
DISPOZITIV DE AUTOINCHIDERE
043 2939891
MP.
10.700
GLASVAND RASIN PAN FIX+FOI USA SLUM
1000X2500 S4928

044 CN09A1
MP.
340.000
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN,
EXECUTATE CU VOPSELE ULEI IN 2STRATURI
LA USI SI FERESTRE
044 6103309
KG
81.600
VOPSEA CREM (FP) V.401-1 NTR 90-80

045 CK17C1
MP.
3.800
GLASVANDURI METALICE DIN:PANOURI FIXE SI
FOI DE USA

ARHTU pag 18

======================================================================================================================
045 7500650
MP.
3.800
USA PVC UN CANAT PREVAZUTA CU DISPOZITIV
DE AUTOINCHIDERE

046 CK17C1
MP.
11.500
GLASVANDURI METALICE DIN:PANOURI FIXE SI
FOI DE USA

046 7500651
MP.
11.500
USI PVC IN DOUA CANATE , PREVAZUTE CU
DISPOZITIV AUTOINCHIDERE

047 CK17C1
MP.
5.200
GLASVANDURI METALICE DIN:PANOURI FIXE SI
FOI DE USA

047 7500652
MP.
5.200
USI PVC CU SUPRALUMINA PREVAZUTE CU
DISPOZITIV DE AUTOINCHIDERE

048 CK17B1
MP.
10.100
GLASVANDURI METALICE DIN:PANOURI FIXE
MONTATE LA NIVELUL PARDOSELII

048 7500653
MP.
10.100
GLASVANDURI PVC DIN PANOURI FIXE LA
NIVELUL PARDOSELII SI FOI DE USA
PREVAZUTE CU DISPOZITIV DE AUTOINCHIDERE
049 CK11G1
MP.
2.250
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP
ASIMILAT FERESTRE PVC
049 7500654
MP.
2.250
FERESTRE PVC CU GEAM SIMLPU

050 CK11G1
MP.
139.000
FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU
H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP
ASIMILAT FERESTRE PVC
050 7500655
MP.
139.000
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT

ARHTU pag 19
======================================================================================================================
051 CK13B1
MP.
98.000
VITRINE METALICE DIN ALUMINIU LA
CONSTRUCTII CU H<5M CU SUPRAFATA TOCULUI
INTRE 7,5-10 MP INCLUS
ASIMILAT VITRINE PVC
051 7500656
MP.
98.000
VITRINE PVC CU DISPOZITIV DE AUTOINCHIDE
RE, CU SUPRAFATA INTRE 7,5-10 MP

052 CK13B1
MP.
10.300
VITRINE METALICE DIN ALUMINIU LA
CONSTRUCTII CU H<5M CU SUPRAFATA TOCULUI
INTRE 7,5-10 MP INCLUS
ASIMILAT VITRINE PVC
052 7500657

MP.

10.300

VITRINE PVC

053 CI03A1
M
89.400
ELEMENTE LINIARE DIN MARMURA,TRAVERTIN,
PIATRA-GLAFURI

053 2204076
M
91.187
GLAFURI MARM.LUSTR.C1 ALUN GROS.2CM

054 IZF04C1
MP.
93.700
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4
054 2600531
MP.
103.070
PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 45
95CMX10M S1046

054 2600048
KG
140.550
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H
80/90 S7064

055 IZF04I1
MP.
197.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT NEACOP
LIP MAST BIT SAU BIT CU ADAOS CAUCIUC
TIP.SUPR INCL>40%VE
055 2600531
MP.
220.640
PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 45
95CMX10M S1046

ARHTU pag 20
======================================================================================================================
055 2600048
KG
433.400
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H
80/90 S7064

056 IZF18C1
MP.
93.700
STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE
SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%
GROS 3 CMM
057 CZ0209A1
M.C.
4.700
PREPARARE MORTAR PT TENCUIELI M100-T CU
CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE
FARA ADAOS DE VAR
058 CC11D1
MP.
197.000
RABIT PT.SUSTINERE TENCUIELI APLICAT LA
PERETI,FARA RETEA CU RONDELE DIN TABLA
PESTE STRAT IZOLA
059 IZF01A1
MP.
142.000
AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI
CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.
ORIZONT.SI VERT.
059 2600048
KG
21.300
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H
80/90 S7064

060 CH06A1
M
50.000
MINA CURENTA DIN MOZAIC MARMURA TURNAT
PE LOC

061 CF06B1
MP.
1030.000
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE

PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM

061 2101327
M.C.
23.690
MORTAR DE TENCUIALA M 25T

062 CN05A1
MP.
718.000
CALCIO VECHIO DE ULEI LA PERETI SI
TAVANE EXECUTAT NEPATINAT
ASIMILAT VOPSITORII SILICATICE STRUCTURATE IN SOUA STRATURI
PE TENCUIELI EXTERIOARE
062 7500374
KG
2154.000
TENCUIELI DECORATIVE ACRILICE DEKO
VOPSEA STRUCTURATA 25KG

ARHTU pag 21
======================================================================================================================
063 CF08E1
MP.
103.000
TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE IN
SIMILIPIATRA SPITUITE IMPARTITE IN ASIZE
CU ROSTURI ADINCITE
063 2101509
M.C.
1.751
MORTAR DE CIMENT M 100-T

064 CI02A1
MP.
331.000
FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ MARMURA,
TRAVERTIN,PIATRA PLACI SI STRAIFURI <5CM
GROSIME
064 2202200
MP.
337.617
PLACA CALCAR BANPOTOC CAL.I G=2CM S 6035

065 CE17C1
MP.
543.000
SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA REZEMATA
DIRECT PE ZIDURI LA INVELITORI USOARE

065 2900668
M.C.
16.290
LEMN ROT CONS RUR NEC FAG L MIN 1M D SUB
MIN18CM S4342

066 CE18A1
MP.
685.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

067 CE18A1
MP.
977.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN
RASINOASE

068 IZF14D1
MP.
652.000
STRAT FONOIZOLANT LA TAVANE SUSPENDATE
SIMPLU ASEZPE EXTER TAV SUSP
IZOLATIE TERMICA VATA MINERALA DE 20 CM GROSIME
068 2607820
MP.
1330.066
@PLACA VATA MINERALA 175 KG/MC 100 MM CU
FOLIE ALUMINIU

069 IZF03A1
MP.
652.000
BARIERA CONTRA VAPORILOR PE SUPR ORIZONT
CU 1 STRAT CARTON BITUM TIP...LIP CU
BITUM TIP...

ARHTU pag 22
======================================================================================================================
069 2601573
MP.
717.200
CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI333
110CMX20M S 138
ASIMILAT MEMBRANA BITUMINOASA
069 2600074
KG
978.000
BITUM CU ADAOS DE CAUCIUC TIP SAC 110/
120 S 10546

070 IZF04C1
MP.
652.000
STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT
ACOPERITA TIP...LIP CU MASTIC BIT TIP...
SUPR ORIZ INCL PINA LA 4
MEMBRANA BITUMINOASA BATUTA IN CUIE PE ASTERIALA
070 2600048
KG
978.000
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H
80/90 S7064

070 7500375
BUC.
72.000
MEMBRANA BITUMINOASA CU POLIESTER 3 Kg=
10mp/SUL

071 CE01A1
MP.
652.000
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN
ARGILA ARSA

071 2303016
BUC.
10432.000
TIGLA CU JGHEAB LAT.CU 4 CIOC C2
405X230X11 S515

072 2303119
BUC.
251.000
COAMA MICA 320X206X110 CAL1 NETRATATA
S515

073 CN15E1
MP.
543.000
VOPSIREA LEMNARIEI CU VAR

074 CE19D1
M
120.000
STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE
PE O PARTE SI FALTUITE

074 2903830
M.C.
0.180
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,
00M S 942

ARHTU pag 23
======================================================================================================================
075 CE19B1
M
120.000
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN
SCINDURI GELUITE PROFILAT

075 2903830
M.C.
0.600
SCIND RASIN LUNGA TIV CLS C GR=24MM L=3,
00M S 942

076 RPCR36A1
MP.
77.600
VOPSITUL TAVANELOR LAMBRIURILOR SI AL
STREASINILOR DIN LEMN CU VOPSEA DE ULEI
*
077 CE13A1
M
93.900
JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,

CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU


D=15CM
078 CE14A1
M
59.000
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM
CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=
15,4CM
079 TRA06A10
TONA
424.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
080 CB47A1
MP.
1220.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
VERTICALE H<30,0M
081 AUT1303
ORA
439000.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=1113,5 3SCH.LEI/MP

082 MDTC5506001
BUC.
1.900
TRANSPORT UTILAJ 1 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T
083 MDTC5506010
BUC.
1.900
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
G=11-13,5T
084 CP12A1
BUC.
69.000
MONTAREA PREF.LA LOCUINTE SAU SOC.CULT.
CU STRUCT.MONOL.MIXTA SI ZID.PORT.CU
VOL.0,2 MC.SI H<20 M
ARHTU pag 24
======================================================================================================================
085 6416421
BUC.
54.000
BUIANDRUGI PREF.BET ARM.TIP BC- 1 DE
12X19X109 PR 1025I

086 6416445
BUC.
4.000
BUIANDRUGI PREF.BET ARM.TIP BC- 3 DE
12X19X169 PR 1025I

087 6416457
BUC.
8.000
BUIANDRUGI PREF.BET ARM.TIP BC- 4 DE
12X19X199 PR 1025I

088 6416495
BUC.
1.000
BUIANDRUGI PREF.BET ARM.TIP BC- 8 DE
25X19X229 PR 1025I

089 6416574
BUC.
2.000
BUIANDRUGI PREF.BET ARM.TIP BC-16 DE
12X19-289 PR 1025I
ASIMILAT BUIANDRUGI 12X19X310
090 IZF10A1
MP.
160.000
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER
PLANSEE CU PLACI...DE...MM PE 10MM STRAT
NISIP
090 2803391
M.C.
16.000
PLACI TERMOIZ NEARM BCA GBN25/ 400 VRAC
S10833

091 IZF08B1
BUC.
2.000
HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIS

CU PINZA,TESAT STICL BIT D=150MM TABLA


PB 2MM
091 2600531
MP.
1.100
PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 45
95CMX10M S1046

092 IZF04F1
MP.
50.000
STRAT HIDROIZ CALD CU MASTIC BITUM SAU
BITUM CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCLN
PESTE 40% SAU VERT
092 2600048
KG
85.000
BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H
80/90 S7064

ARHTU pag 25
======================================================================================================================
093 CA09A1
M.C.
16.000
TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE
LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3
-20 CM
093 2100919
M.C.
16.128
BETON DE CIMENT B 50 STAS 3622

094 IZF22A1
BUC.
2.000
PIESE PT.LUCRARI HDROIZ PARAFRUNZARE CU
O 120MM CONF.IND

095 IZF18B1
MP.
160.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%
IN GROS.2CM
095 2101509
M.C.
3.200
MORTAR DE CIMENT M 100-T

096 IZF18D1
MP.
50.000
STRAT EGALIZARE CU MORTAR CIMENT M100-T
PE SUPRAF.VERTICAL SAU INCLINPESTE 40%
IN GROS 2CM
096 2101509
M.C.
1.000
MORTAR DE CIMENT M 100-T

097 IZF18C1
MP.
160.000
STRAT EGALIZ CU MORTAR CIMENT M100-T PE
SUPRAF ORIZONT SAU INCLIN PINA LA 40%
GROS 3 CMM
097 2101509
M.C.
4.800
MORTAR DE CIMENT M 100-T

098 CZ0302XD1
KG
160.000
CONFECTIONARE PLASE SUDATE IN ATELIERE
CENTRALIZATDIN OB 37 CU BARE DE D=4-5MM

099 CC02F1
KG
160.000
MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIN PLASE CU
G=1-3KG/MPIN PERETI DIAFRAGME CU DIST
DIN PLASTIC
ARHTU pag 26
======================================================================================================================
100 TRA02A10
TONA
0.160

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,


SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.
101 IZF19D1
MP.
602.000
STRAT PROTECT HIDROIZ ACOPERIS CU
PIETRIS CIURUIT 7-15MM GROS 4CM PE
SUPRAF.ORIZONT.INCLIN 7%
102 IZF12M1
MP.
602.000
IZOL TERM IN CAMERE FRIG LA TAVANE CU
PLACI POLISTIREN CELULAR TIP I IN UN
STRAT
102 2602797
M.C.
48.200
PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C
2000X500X 96MM S7461

103 IZL07A1
MP.
602.000
IZOL.ANTICOR.EXEC.MEC.IN STATIE TEVI
OTEL,CU PROT.EXT.DIN HIRTIE,IZOLATIE
NORMALA
ASIMILAT HARTIE KRAFT
104 CK25C1
BUC.
6.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA
APLICATA SISTEM YALE

104 YC01RON
LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE BROASTE APLICATE SISTEM YALE -6 BUC


105 CK25A1
BUC.
6.000
LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE
DISPOZITIV AUTOMAT PENTRU INCHIDEREA
USILOR
105 6311308
BUC.
6.000
DISPOZITIV AUTOMAT PT.INCHID USILOR DE
160MM NID3754-68

106 CO02B1
MP.
115.000
TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE
PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU MASTIC

106 6422406
MP.
117.299
DALE DIN BETON PENTRU DRUMURI 50X50X8
STAS 6657-70

ARHTU pag 27
======================================================================================================================
107 RPCH33D1
MP.
0.650
CHEPENG DIN LEMN DE RASIN.LA PIVNITA
CAPTUSIT CU TABLA ZINCATA
INCLUSIV FIERARIA PT. FIXARE SI INCHIDERE
108 RPCH33C1
MP.
0.650
CHEPENG DIN LEMN DE RASIN.LA POD DE 0,
80X0,80 PINA LA 1X1 DIN SC.FALT.SI GEL.
INCL.CAPT.SI PERV.S
109 CL24A1
KG
25.000
SCARI EXTERIOARE DE INCENDIU

109 6306298
MP.
25.000
GRILAJ PENTRU GOL ASCENSOR OTEL PROF.CU
PLASA SIRMA ZN

ASIMILAT SCARA METALICA ACCES POD


110 CO04B1
M
19.000
IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE
STILPI PREFABRICATI B.A. H= 2,05 M

110 6426593
BUC.
9.576
STILP IMPREJ.PLASA SAU SIRMA GHIM.S 6B190 BA IPCT 1204

111 CK16A1
MP.
2.000
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT
SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA
INCLUSIV ACCESORIILE
111 3270120
MP.
2.000
PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL CU
IMPLETITURA SARMA ZN

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
ARHTU pag 28
======================================================================================================================
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
DEMTU pag 29
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DEMTU DEMOLARI
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj

d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 RPCT09F1
M.C.
130.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI
ELEVATII *
002 RPCT03B1
M.C.
504.000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU
MORTAR VAR+CIMENT VOLUM PESTE 1,000 MC *

003 RPCT09F1
M.C.
197.000
DEMOLAREA CU MIJLOACE MECANICE A
BETONULUI SIMPLU DIN FUNDATII SI
ELEVATII *
004 RPCT20A1
MP.
614.000
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT
TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE
MOZAICATE *
005 RPCT25E1
MP.
788.000
DESFACEREA SARPANTELOR USOARE CU FERME
PE SCAUNE*

006 RPCT25B1
MP.
945.000
DESFACEREA SARPANTELOR DIN LEMN SI A
ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER.DIN
SCIND.SAU PFL LA TURLE C
008 TSC35A1
100 MC.
9.100
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE
SENILE 0,5-0,99MC.IN PAM.TER.CAT.1 LA
DIST.<10M
DEMTU pag 30
======================================================================================================================
009 TRA01A10
TONA
1970.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
T03TU pag 31
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta T03TU LUCRARI CONSTR. AF.REZERVOR COMB.
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 TSA04C1
M.C.
35.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
0,0-1,5M T.TARE
002 TSD01C1
M.C.
24.900
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
003 TSD04B1
M.C.
24.900
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV
004 TRA01A05P
TONA
18.200
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TRI1AA01C1
TONA
18.200
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.1
006 TRB01C13
TONA
18.200
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M
007 CA01J1
M.C.
0.800
TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 520CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII
EDILITARE(APEDUCTE,CANALE
T03TU pag 32
======================================================================================================================
007 2100933
M.C.
0.806
BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622

008 TRA06A10
TONA
2.100
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM
Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
E01TU pag 33
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta E01TU INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 W2J03A1
BUC.
1.000
SCOAT DE SUB TENS A RET IN VEDEA REP SI
RAC BRANS A RETELEI AERIENE

002 EA02A2
M
800.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=20MM

003 EA02A3
M
250.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=25,8MM

004 EA02B2
M
10.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC
MONTAT INGROPAT CU D=40MM

005 EA07A3
M
10.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA

NEAGRA MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT


IN PERETE D=1 TOL
006 EA10C1
M
15.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA INGROPAT IN
PARDOSEALA CU D=50MM

007 SA17H1
M
3.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP M MONT.LA
CONSTR.INDUSTR. IN CONDUCTE DE
DISTRIBUTIE D=110 MM
E01TU pag 34
======================================================================================================================
008 SB17E1
BUC.
1.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM
008 6712265
BUC.
1.000
COT PVC TIP U LA 45 GRADE DN 110 NII
2167

009 EA18C1
BUC.
3.000
DOZE CENTRALIZATOARE DIN TABLA DE 1,5 MM
PT CONDUCTORI MONTATI IN TUBURI CU DIM.
200X200X200MM
010 W1C09A1
KG
510.000
CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI
POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI,STELAJE,
CANALE ETC.MONTARE
010 6305610
KG
510.000
STELAJ METALIC PT. SPRIJINIRE POD BARE
COLECTOARE

011 EC03G1
M
1400.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

011 7500423
M
1442.000
CABLU ELECTRIC CyyF (3x1.5)

012 EC03G1
M
250.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

012 7500424
M
257.500
CABLU ELECTRIC CyyF (4x1.5) 701 314 15

013 EC03G1
M
1700.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

013 7500425
M
1751.000
CABLU ELECTRIC CyyF (3x2.5)

E01TU pag 35
======================================================================================================================
014 EC03G1
M
230.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

014 7500429

236.900

CABLU ELECTRIC CYY-F 2x4

015 EC03G1
M
15.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

015 7500426
M
15.450
CABLU ELECTRIC CyyF (5x4) 701 315 40

016 EC03G1
M
55.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE<10MMP

016 7500427
M
56.650
CABLU ELECTRIC CyyF (5x6)

017 EC03I1
M
90.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 25 SAU 35
MMP.
017 7500428
M
91.799
CABLU ELECTRIC CYY-F 5x25

018 EC03J1
M
30.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE POD DE
CABLURI SAU RULANT,CONDUCTE 50 SAU 70
MMP.
018 7500436
M
30.600
CABLU ELECTRIC CYY-F 5x50

019 EB07A1
M
170.000
CONDUCTA PENTRU CURENTI SLABI INTRODUSA
IN TUBURI IZOLANTE SI DE PROTECTIE

E01TU pag 36
======================================================================================================================
019 7500580
ML.
175.100
CABLU UTP 2X4 PERECHI, CAT 6

020 EC09A1
M
60.000
CABLU COAXIAL IN TUBURI SAU TEVI
EXISTENTE

021 ED01A1
BUC.
22.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

021 5500720
BUC.
22.220
INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V
10A

022 ED01A1
BUC.
7.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR
CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

022 5500677
BUC.
7.070
INTRERUPATOR CUMPANA CAPSUL ANTIGRON

SIMB 070 250V 10A

023 ED03A1
BUC.
18.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA
023 5520366
BUC.
18.180
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 0176 10 A ;
250 V

024 ED03A1
BUC.
2.000
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,
CONSTR.NORM.DIN BACHELITA SAU CONSTR.
IMPERMEABILA
024 5500689
BUC.
2.020
COMUTATOR CUMPANA CAPSULAT SIMBOL 076
10A 250V

025 ED03E1
BUC.
12.000
COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE
CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT
EXCLUSIV DOZA APARAT
E01TU pag 37
======================================================================================================================
025 5520354
BUC.
12.120
COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL 005 10A 250V
SCARA S 3185

026 ED03E1
BUC.
10.000
COMUTATOR UNIPOLAR PENTRU SCARA (DE
CAPAT SAU CRUCE) MONTAT INGROPAT
EXCLUSIV DOZA APARAT
026 7500603
BUC.
10.000
COMUTATOR CAPAT CONSTR.PROTEJATA, IP54

027 ED08A1
BUC.
8.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE
027 7500581
BUC.
8.080
PRIZA BIPOLARA SIMPLA, 2P+T , 16 A,
IP20, MONTAJ INGROPAT

028 ED08A1
BUC.
40.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE
028 7500582
BUC.
40.400
PRIZA BIPOLARA DUBLA , 2P+T, 16A, IP20 ,
MONTAJ INGROPAT

029 ED08A1
BUC.
6.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE
029 7500583
BUC.
6.060
PRIZA BIPOLARA SIMPLA, 2P+T, 16A, IP44,
MONTAJ APARENT

030 ED08A1
BUC.
8.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT

PROTECTIE
030 7500584
BUC.
8.080
GRUP 3 PRIZE BIPOLARE 2P+T, 16A+ PRIZA
DUBLA RJ45 CAT.6

E01TU pag 38
======================================================================================================================
031 ED08D1
BUC.
2.000
PRIZA MONTATA INGROPAT PENTRU ANTENA DE
RADIO SI TELEVIZIUNE

031 5536030
BUC.
2.020
PRIZA ANTENA TERMIN.PT.CONECT.ULTIM.
ABONAT,DES.P 21021

032 ED24F1
BUC.
1.000
ANTENE COLECTIVE DE RADIO SI TELEVIZIUNE
DISTRIBUITOR AL SEMNALELOR AMPLIF.CU 4
CIRCUITE
033 ED08A1
BUC.
5.000
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA
IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT
PROTECTIE
033 7500452
BUC.
5.050
PRIZA 24 V , CONSTRUCTIE PROTEJATA

034 EE05A1
BUC.
8.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

034 7500453
BUC.
8.000
APLICA ORNAMENTALA DE EXTETIOR, IP 55,
ECHIPATA CU LAMPA FL. COMPACTA DE 23 W

035 EE05A1
BUC.
1.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

035 7500454
BUC.
1.000
APLICA ORNAMENNTALA DE EXTERIOR, IP55,
ECHIPATA CU LAMPA FL.COMPACTA DE 23W+
DETECTOR MISCARE
036 EE05A1
BUC.
6.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

036 7500456
BUC.
6.072
APLICA ORNAMENTALA DE INTERIOR, IP20,
ECHIPATA CU LAMPA FL. COMPACTA DE 26W

E01TU pag 39
======================================================================================================================
037 EE05A1
BUC.
7.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

037 7500457
BUC.
7.084
CORP DE IL. TIP PROIECTOR, IP 66,
ECHIPAT CU LAMPA CU HALOGENURI METALICE
DE 35 W
038 EE05A1
BUC.
19.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.

PER.DIB.LEMN

038 7500458
BUC.
19.228
CORP DE ILUMINAT TIP SPOT, IP20, ECHIPAT
CU 2 LAMPI FLUORESCENTE COMPACTE DE 26 W

039 EE05A1
BUC.
65.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

039 7500459
BUC.
65.780
CORP DE ILUMINAT TIP SPOT, IP20, ECHIPAT
CU 2 LAMPI FL. COMPACTE DE 26 W

040 EE05A1
BUC.
6.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

040 7500455
BUC.
6.072
CORP DE ILUMINAT TIP PENDUL, ECHIPAT CU
LAMPA CU HALOGENURI METALICE DE 70 W

041 EE05A1
BUC.
3.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

041 7500610
BUC.
3.036
CORP IL. TIP PENDUL ECHIPAT CU 2 LAMPI
FL. COMPACTE DE 26W

042 EE12B1
BUC.
60.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE
MATERIAL PLASTIC
E01TU pag 40
======================================================================================================================
042 7500611
BUC.
3.000
CORP IL. FL. FIA 218+TLD 18W/830

042 7500612
BUC.
7.000
CORP IL. FL. COMPLET ECHIPAT FIA 236+TLD
36W/830+KIT DE SIGURANTA

042 7500613
BUC.
34.000
CORP IL.FL.COMPLE RCHIPAT FIRI 03 236+
TLD 36W/830

042 7500614
BUC.
12.000
CORP IL.FL.COMPLET ECHIPAT ROTARIS +TUB
FL. CIRCULAR DE 60 W

042 7500615
BUC.
4.000
CORP IL.FL. FIRI 03 236+TLD 36W/830 +KIT
DE SIGURANRA

043 EE12H1
BUC.
45.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI
(BOLTURI) METALICE
043 7500616
BUC.
5.000
CORP IL.FL. CONSTR.PROTEJATA , COMPLET
ECHIPAT FIPAD 04 118+TLD 18W/830

043 7500617
BUC.
4.000
CORP.IL.FL. CONSTR.PROTEJATA, COMPLET
ECHIPAT FIPAD 04 236 +TLD 36W/830

043 7500618
BUC.
2.000
CORP.IL FL.CONSTR.PROT., COMPLET ECHIPAT
FIPAD 04 236+TLD 36W/830 +KIT DE
SIGURANTA
043 7500619
BUC.
34.000
CORP IL. FL. COMPLET ECHIPAT, AB 118+TLD
18W/830

044 EE08D1
BUC.
12.000
CANDELABRU PT.LAMPI CU INCANDESCENTA CU
5 BRATE

E01TU pag 41
======================================================================================================================
044 7500640
BUC.
12.000
MINIPROIECTOR CU LED MONTAT IN
CONTRATREAPTA 230 V,1,2W, IP67, CLASA II
DE PROTECTIE
045 EE10K1
BUC.
23.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL,MONOBLOC PT.
ILUM.SIG.CU ACUMULATOR DIBLURI METAL.

045 7500461
BUC.
23.069
CORP ILUMINAT DE SIGURANTA CISA 02M
TEMPORA ECHIPAT CU SURSE SI BUTON DE
TEST 1x8W 3.0H IP42 COD 21411050
046 EE05A1
BUC.
10.000
APLICA SIMPLA,OBL.DR.GLOB ST.OPAL.TAV.
PER.DIB.LEMN

046 7500462
BUC.
10.120
CORP DE IL. TIP EI-04, IP 54 ECHIPAT CE
BEC 24 V

047 EF03A1
BUC.
1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

047 7500420
BUC.
1.000
TABLOU DISTRIBUTIE GENERAL TG

048 EF03A1
BUC.
1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

048 7500463
BUC.
1.000
TABLOU DISTRIBUTIE ELECTRICA PARTER TDP

049 EF03A1
BUC.
1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

049 7500464
BUC.
1.000
TABLOU DISTRIBUTIE ELECTICA ETAJ TDE

E01TU pag 42
======================================================================================================================
050 EF03A1
BUC.
1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU
PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG

050 7500422
BUC.
1.000
TABLOU DISTRIBUTIE CANTRALA TERMICA

051 W1R06A3
M
9.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
TEREN FOARTE TARE
052 EG08B1
M
200.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN TARE *
053 W1P08A
BUC.
2.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA
CONSTRUCTII
054 EG07B1
M
60.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

055 EH05C1
BUC.
4.000
INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI
METALICE

056 EH01A1
BUC.
50.000
INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

057 EB15B1
BUC.
60.000
NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU
CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE
ELECTRICE
057 6719689
BUC.
60.000
ETICHETE TUBULARE PVC

058 EG01I1
BUC.
1.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP PV1 DE 5M
ASIMILAT INSTALATIE DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI CU
DISP. DE AMORSARE TIP IONIFLASH INCLUSIV ACESORII DE MONTAJ
E01TU pag 43
======================================================================================================================
058 YC01RON
LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE DISPOZITIV PARATRASNET


059 EG07B1
M
15.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI
ASIMILAT CONDUCTA DE COBORARE DIN CUPRU STANTAT 30X2 MMP
059 YC01RON
LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE CONDUCTA DE COBORARE DIN CUPRU 30X2 MMP -15 ML


060 EG09C1
BUC.
1.000
PROT.COND.COBOR.LUNGIME 1,8M EXEC.
CORNIER ARIPI EG.40X40X4MM

061 EG01A1
BUC.
2.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC
1000 PT.COSURI CLADIRI

062 EG01A1
BUC.
5.000
TIJA CAPTARE PT.INST.PARATRASNET,TIP CC
1000 PT.COSURI CLADIRI

063 EF14A1
BUC.
1.000
RAMA CU USA METALICA(GATA CONFECTIONATA)
DE:750X750 MM PENTRU FIRIDA TELEFONICA

063 7322304
BUC.
1.000
FIRIDA TELEFONICA PREFABRICATA750X750X14
0 TIP CPMB
ASIMILAT FIRIDA CURENTI SLABI
064 RPCU13A1
BUC.
60.000
STRAPUNGERI IN BOLTI DE CARAMIDA CU
GROSIME <80CM

065 RPCU18A1
BUC.
80.000
ASTUPAREA CU MORTAR DE IPSOS A GAURILOR
DIN PERETI

066 RPCU12A1
BUC.
20.000
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU
GROSIMEA 7-9CM SI SECTIUNE 151-300CMP
E01TU pag 44
======================================================================================================================
067 RPEE17B1
BUC.
40.000
DEMONTARE APARATE UNIPOLARE IN VEDEREA
INLOCUIRII*

068 RPEF20C1
BUC.
20.000
DEMONTARE CANDELABRU 4 BRATE*

069 RPEG20A1
BUC.
1.000
DEMONTARE TABLOU DISTRIB METALIC*

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
S01TU pag 45
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta S01TU INSTALATII SANITARE INTERIOARE
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 SA04B1
M
11.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN LEGATURI D= 1/2T
001 3306041
M
11.110
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 15( 1/2) OL 32
1 S 7656

002 SA04E1
M
55.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN LEGATURI D=2 T
002 3306091
M
55.550
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 50(2 ) OL 32 1
S 7656

003 SA04E1
M
25.000
TEAVA OTEL SUDATA LONGIT.PT.INSTAL.
ZINCATA CU FILET+MUFA MONT.LOC.+SOC.
CULT.IN LEGATURI D=2 T
003 3306106
M
25.250
TEAVA INST.ZINC NEFIL.M - 65(2 1/2) OL
32 1 S 7656

004 SA12C1
M
17.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=20
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
S01TU pag 46
======================================================================================================================
004 7500288
M
17.340

TEAVA PPR PN 16- 16x2,3x4000mm

004 7500289
COT PPR 16

BUC.

12.000

004 7500209
BUC.
TEU EGAL PP-R 16 mm

8.000

004 7500290
BUC.
MUFA PPR DIM.=16

17.000

005 SA12C1
M
115.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=20
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
005 7500071
M
117.300
TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA PPRALUMINIU INSERTIE 20x3.4

005 3270076
BUC.
81.000
COT POLIPROPILENA DN 20 COD 64100601

005 6714824
BUC.
52.000
@TEU POLIPROPILENA DN 20 COD 64100501

005 7500074
MUFA PPR 20

BUC.

117.000

006 SA12D1
M
32.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COND.DE LEGATURA
LA OBIECTE SANIT.D=25
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
006 7500075
M
32.640
TEAVA THERM DIN POLIPROPILENA (PPR) ALBA
CU INSERTIE DE ALUMINIU 25x4.0x4000mm

S01TU pag 47
======================================================================================================================
006 3270077
BUC.
23.000
COT POLIPROPILENA DN 25 COD 64100602

006 7500291
BUC.
15.000
TEU PP-R D.25 GRI COD 63130025

006 7500292
BUC.
MUFA EGALA PP-R D=25

32.000

007 SA13C1
M
12.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=32 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

0.0%

007 7500080
M
12.240
TEAVA STABI PPR PN 20 GRI (CU INSERTIE
DE AL) 32x4,5x4000mm

007 3270078
BUC.
1.000
COT POLIPROPILENA DN 32 COD 64100603

007 6714848
BUC.
6.000
@TEU POLIPROPILENA DN 32 COD 64100503

007 7500082
BUC.
MUFA PPR DIM.=32

1.000

008 SA14C1
M
15.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN CONDUCTE DE
DISTRIBUTIE D= 40 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:
008 3270040
M
TEAVA PPR DN 40 MM

0.0%

14.280

008 3270079
BUC.
1.000
COT POLIPROPILENA DN 40 COD 64100604

S01TU pag 48
======================================================================================================================
008 7500086
BUC.
3.000
TEU POLIPROPILENA RETICULARA PPR-40

008 7500087
MUFA PPR 40

BUC.

1.000

009 SA14D1
M
10.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN CONDUCTE DE
DISTRIBUTIE D= 50 MM
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:
009 7500088
M
10.200
TEAVA STABI PPR PN 20 GRI (CU INSERTIE
DE AL) 50x6,9x4000mm

009 3270080
BUC.
1.000
COT POLIPROPILENA DN 50 COD 64100605

009 7500090
TEU PPR 50

BUC.

2.000

009 7500091
MUFA PPR 50

BUC.

1.000

010 SA43C1
BUC.
60.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,

0.0%

COND.AVIND D= 1/2 TOL


011 SA43D1
BUC.
16.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&
MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.
AVIND D= 3/4 TOL
012 SA43E1
BUC.
6.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D=1 TOL
013 SA43F1
BUC.
7.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D=1 1/4 TOL
S01TU pag 49
======================================================================================================================
014 SA43G1
BUC.
5.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D=1 1/2 TOL
015 SA43K1
BUC.
20.000
BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE
ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,
COND.AVIND D=4 TOL
016 SB16A1
M
28.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 32
ASIMILAT TEAVA POLIPROPILENA
017 SB16B1
M
1.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 40
ASIMILAT TEAVA POLIPROPILENA
018 SB16C1
M
35.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50
ASIMILAT TEAVA POLIPROPILENA
019 SB16D1
M
33.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D= 75
ASIMILAT TEAVA POLIPROPILENA
020 SB16E1
M
145.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=110
ASIMILAT TEAVA POLIPROPILENA
021 SB16F1
M
10.000
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,
MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,
SUSPEND.PLANSEU,CU D=125
ASIMILAT TEAVA POLIPROPILENA 160 MM
022 SB17A1
BUC.
30.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRE LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 32 MM
022 3270078
BUC.
30.000
COT POLIPROPILENA DN 32 COD 64100603

S01TU pag 50
======================================================================================================================
023 SB17B1
BUC.
4.000

COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE


PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 40 MM
023 3270079
BUC.
4.000
COT POLIPROPILENA DN 40 COD 64100604

024 SB17C1
BUC.
28.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 50 MM
024 3270080
BUC.
28.000
COT POLIPROPILENA DN 50 COD 64100605

025 SB17D1
BUC.
14.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D= 75 MM
025 7500097
BUC.
COT PPR 90 GRD. 75mm

14.000

026 SB17E1
BUC.
51.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM
026 6712604
BUC.
51.000
@COT POLIPROPILENA DN 110 COD 64100609

027 SB17E1
BUC.
4.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM
027 6712288
BUC.
4.000
@COT POLIPROPILENA HTD LA 45 GRADE DN
160 COD 62504077

028 SB17E1
BUC.
16.000
COTURI PVC-U,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE
PRIN LIPIRELA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,
AVIND D=110 MM
S01TU pag 51
======================================================================================================================
028 6712604
BUC.
16.000
@COT POLIPROPILENA DN 110 COD 64100609

PENTRU VAS CLOSET


029 SB19A1
BUC.
5.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D= 50 M
029 7500294
BUC.
5.000
TEU REDUS POLIPROPILENA DIM.=50x32

030 SB19B1
BUC.
36.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU
IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2
GRADE SI D= 75 M
030 7500324

BUC.

14.000

ramificatie simpla 0 110/50 mm pp

030 7500325
BUC.
3.000
ramificatie simpla 0 110/75 mm pp

030 7500326
BUC.
17.000
ramificatie simpla 0 110/110 mm pp

030 7500293
BUC.
2.000
RAMIFICATIE 160/110/90 POLIPROPILENA

031 SB20B1
BUC.
5.000
RAMIFICATII DUBLE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE,LA 45;67 1/2 GRADE,
AVIND D= 75 MM
031 7500295
BUC.
5.000
RAMIFICATIE POLIPROPILENA DUBLA 110/110/
110x45

032 SB24E1
BUC.
2.000
DOP DIN PVC TIP U,PENTRU CONDUCTE DE
CANALIZARE,AVIND D=110 MM
ASIMILAT PP
S01TU pag 52
======================================================================================================================
033 SB21C1
BUC.
29.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT.CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=110 MM

034 SB21E1
BUC.
2.000
PIESA DE CURATIRE PVC-U,PT CANALIZARE,CU
IMBINARE PRIN LIPIRE AVIND D=160 MM

035 SB44F1
BUC.
14.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA
AVIND D=100MM,SIMPLU
ASIMILAT SIFON D=150 MM, H=250 MM CU TREI INTRARI PT. BAIE
035 7500296
BUC.
14.000
SIFON D=150 MM, H=250 MM CU TREI INTRARI
PT. BAIE

035 4202931
BUC.
-14.000
SIFON FONTA PARDOSEALA SIMPLU IES.VERT.
D100 C.1 S3690

036 SB49A2
BUC.
8.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN TABLA,MONT PE
COLOANE AERIS DIN TUB FONTA SAU GRESIE
ANTIACIDA D= 70MM
ASIMILAT CACIULA VENTILATIE PLASTIC D=75 MM
036 7500297
BUC.
8.000
CACIULA DE VENTILATIE PP D=75

036 4113570
BUC.
-8.000
CACIULA PENTRU VENTILATIE DN= 70 NTI
1337-67

037 SC07E1
BUC.
15.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE
PIEDESTAL

037 2442288
BUC.
15.150
LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB
C1 S 1540

037 2453823
BUC.
15.150
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI
806

S01TU pag 53
======================================================================================================================
038 SC13B1
BUC.
17.000
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR
CU SIFON INTERIOR P TIP ...

038 2442757
BUC.
17.170
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

039 SC11A1
BUC.
1.000
SPALATOR PT VASE DUBLU DIN FONTA
EMAILATA MONTAT CU DIBLURI DE LEMN PE
ZID DE CARAMIDA
040 SC22C1
BUC.
4.000
PISOAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1
MONTAT CU DIBLURI METALICE

041 SC16D1
BUC.
17.000
REZERVOR PT SPALARE VAS WC,DIN PORTELAN
TIP R2 MONT LA SEMIINALTIME,CU DIBL DE
LEMN PE ZID DE CA
DIN PLASTIC
042 SC18A5
BUC.
17.000
RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN
POLIPROPILENA CU CAPAC

043 SC19B1
BUC.
15.000
SIFON DIN FONTA SAU TEAVA DE ALAMA PT.
LAVOAR DE PORTELAN SANITAR

043 7500298
BUC.
15.000
SIFON PT. LAVOAR SAU SPALATOR ARTICOL
PP790 1"

044 SC20A1
BUC.
1.000
SIFON PT.SPALATOR DUBLU(PANT.)DE 1 1/2",
SIMBOL 797

044 4202840
BUC.
-1.000
SIFON FONTA PT LAVOARE,SPALAT. TIP 1 DN
40 R S 2582

044 7500300
BUC.
1.000
SIFON PT. LAVOAR SAU SPALATOR ARTICOL
PP790 1 1/2"

S01TU pag 54
======================================================================================================================
045 SC24A4
BUC.
15.000
PORTPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI

TIP U,CU 2 BRAT, DESCHID.600MM

046 SC25B1
BUC.
15.000
ETAJERA DIN SEMICRISTAL CONSOLE
NICHELATE TIP

046 2506864
BUC.
15.150
ETAJERE SEMICRISTAL 500X130X6 MM

046 4203600
GARN.
15.000
CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE S
3343

047 SC26A2
BUC.
15.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU
DIMENS.500X600MM

048 SC30A2
BUC.
17.000
SUPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE
) DIN PORTELAN SANITAR,HI 1

049 SC31A1
BUC.
17.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

049 4203337
BUC.
17.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR,SPALATOR 1" CU
RACORD S9610

050 SC31A1
BUC.
1.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

050 4203325
BUC.
1.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/2
FARA RAC. S9610

051 SD06A1
BUC.
15.000
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

S01TU pag 55
======================================================================================================================
051 4201353
BUC.
15.000
BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL.
STATIVA S8732

052 SD01A1
BUC.
1.000
ROBINET DE SERVICIU SIMPLU

052 4202060
BUC.
1.000
ROBINET LAVOAR ALAMA CROMAT 1/2" ST. PL
G. DETS2581

052 4203985
BUC.
1.000
ROZETA METALICA PT MASCARE 1/2"

053 SD03B1
BUC.
2.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE

LEMN PE ZID DE BETO


053 4201501
BUC.
2.000
@BATERIE DUS COD 43R1006

054 SC03A1
BUC.
2.000
CADA PENTRU DUS,CALIT.1,DIN FONTA
EMAILATA PATRATA CU 1...2 LATURI LIBERE
ASIMUILAT CABINA DUS 90X90
054 7500329
BUC.
2.000
CABINA DUS ASTRA MEGA 100, 90x90 PROFIL
ALB, GEAM SABLAT COD 79CD0423

054 4200775
BUC.
-2.000
CADA PENTRU DUS DIN FONTA EMAIL.TIP.1 C1
PATRATA S6110

055 SD12A1
BUC.
31.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA
NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI

055 7500331
BUC.
31.000
ROBINET SFERA - COLT 1/2 - 1/2

SI RACORD OLANDEZ
S01TU pag 56
======================================================================================================================
056 SD13B1
BUC.
8.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

056 7500138
BUC.
8.000
ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FI-FI COD
40S20425
SI RACORD OLANDEZ
057 SD13B1
BUC.
2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

057 3270046
BUC.
2.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FE - FI CU D = 3/4"
SI RACORD OLANDEZ
058 SD13C1
BUC.
3.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''

058 3270047
BUC.
3.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FE - FI CU D = 1"
SI RACORD OLANDEZ
059 SD13E1
BUC.
2.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 1 1/2'' SIMBOL 83- 1 1/
2''
059 3270049
BUC.
2.000
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA,
TIP FE - FI CU D = 1 1/2"

SI RACORD OLANDEZ
060 SD13F1
BUC.
5.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 '' SIMBOL 83- 2 ''

060 3270068
BUC.
ROBINET SFERA D=2"

5.000

TRECERE SI RACORD OLANDEZ


S01TU pag 57
======================================================================================================================
061 SD13G1
BUC.
2.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 2 1/2'' SIMBOL 83- 2 1/
2''
061 7344140
BUC.
2.000
@ROB SFERA FIXFI+PARGH MANEV DN 2"1/2
COD 40490425

062 SD31B1
BUC.
16.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
= 1/2 TOLI
063 SD31C1
BUC.
4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
= 3/4 TOLI
064 SD31D1
BUC.
6.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 TOLI
065 SD31F1
BUC.
4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=1 1/2 TOLI
066 SD31G1
BUC.
10.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=2 TOLI
067 SD31H1
BUC.
4.000
RACORD OLANDEZ CU ETANSARE PLANA CU
FILET INTERIORSI EXTERIOR TIP U2,AVIND D
=2 1/2 TOLI
068 IA24B1
MP.
1.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:3/4''

069 SD19C1
BUC.
1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,DIN
FONTA,CU FLANSE CU D=20MM

069 7500332
BUC.
1.000
CLAPETA DE RETINERE 3/4"

S01TU pag 58
======================================================================================================================
070 SD19F1
BUC.
1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL,DREPT,DIN
FONTA,CU FLANSE CU D=40MM

070 7500333

BUC.

1.000

CLAPETA RETINERE VERTICALA FI-FI DIN


ALAMA 1 1/2"

071 IA30A1
BUC.
1.000
FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

0.0%

071 7500360
BUC.
1.000
FILTRU DE APA ANTICALCAR MAGNETIC 03
MEGAMAX 3/4"

072 IA30A1
BUC.
1.000
FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.:

0.0% UTI.:

0.0%

072 7500109
BUC.
1.000
FILTRU Y DE IMPURITATI 2 1/2"

073 SD27B1
BUC.
6.000
HIDRANT INTERIOR DN=2TOLI,SIMBOL 535,
MONTAT PE PERETE,ECHIPAT COMPLET CU RAMA
SI GEAM
073 6619023
M
120.000
FURTUN CAUCIUCAT PT.INCENDIU TIP C 2" S
2164

074 ID06B1
BUC.
1.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/4''

074 YC01RON
LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PROCURARE POMPA EVACUARE APE ACCIDENTALE D=5 MC/H , H=3 mCA


075 IZH01A1
M
120.000
IZOLAREA CU BETE DE POSTAV A TEVILOR CU
D PINA LA 1 TOL,INCLUSIV

S01TU pag 59
======================================================================================================================
076 IZH03A1
MP.
30.000
IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU
MIN TIP I SAU P CONF SANT CU CIRC PESTE
TERMOIZ < 35CM I
076 2604082
MP.
30.000
COCHILIE POLISTIREN 30X 30 MM NII3726

077 SD13A1
BUC.
15.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

077 4202232
BUC.
15.000
@ROBINET GOLIRE RECIPIENTI DN1/2" COD
40800480

078 SD22C1
BUC.
1.000
INCHIZATOR CU SERTAR CONTRA REFULARII,
MONTAT PE CONDUCTE DE FONTA PT.
CANALIZARE,CU D=150MM

ASIMILAT TIP VALSIR D=160 MM


Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
T01TU pag 60
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta T01TU INSTALATII INCALZIRE INTERIOARA
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 IA23A1
BUC.
1.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE

002 IA23B2
BUC.
1.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: MANOMETRU.

003 IA23J1
BUC.
2.000
STUT CU ROBINET DE CONTROL PT.MONTAT
ARMATURI.

004 IA23I1
BUC.
2.000
TEACA PT.TERMOMETRU.

005 IC10B1
M
188.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 3/4 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

005 7500071
M
190.820
TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA PPRALUMINIU INSERTIE 20x3.4

006 IC10C1
M
88.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 1 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

T01TU pag 61
======================================================================================================================
006 7500189
M
89.320
TEAVA PP-R BARA 3m D=25x4.2 mm

CU INSERTIE DE ALUMINIU
007 IC10D1
M
38.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 1 1/4 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

007 7500235
M
38.570
TEAVA PP-R PN20 32x5.4 mm

008 IC10E1
M
46.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 1 1/2 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:
008 3270040
M
TEAVA PPR DN 40 MM

0.0%

46.690

TEAVA PP CU INSERTIE ALUMINIU PN=20 40X6.7


009 IC10F1
M
15.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 2 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

009 7500088
M
15.225
TEAVA STABI PPR PN 20 GRI (CU INSERTIE
DE AL) 50x6,9x4000mm
GROSIMEA PERETELUI DE 8.4 MM
010 IC10G1
M
28.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 2 1/2 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

010 7500236
M
28.420
TEAVA PP-R PN20 63x10.5 mm

011 IC10H1
M
70.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D=3 TOLI
T01TU pag 62
======================================================================================================================
011 7500376
M
71.050
TEAVA PP-R BARA 3m D=75x12.5 mm

012 IC51A2
BUC.
67.000
PUNCT FIX 1-2 CONS INCASTR PT CONDUCTE
CU 1 CONSOLA 51-60 MM

013 IZD05A1
TONA
0.200
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA UTILAJE TEHNOLOGICE

014 VC22C1
KG
200.000
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE
PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL PROF.GREUT
PE BUC 10-25 KG.
015 VC22D1
KG
200.000
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE
PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL PROF.GREUT
PE BUC PESTE 25
016 FC11A2
MP.
1.000
TAVA SCURGERE PT.EL.RACIRE (DE PERETETAVAN),RAC. AER,CONDENS.ATM,TURN RACIRE,
DIN TABLA 3 MM
017 SA13A1
M
20.000
TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA
LOCUINTE+SOCIAL CULT.IN COLOANE D=20 MM

018 IC34C1
BUC.
70.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T
018 3270076
BUC.
70.000
COT POLIPROPILENA DN 20 COD 64100601

019 IC34D1
BUC.
28.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 T
019 3270077
BUC.
28.000
COT POLIPROPILENA DN 25 COD 64100602

T01TU pag 63
======================================================================================================================
020 IC34E1
BUC.
8.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/4 T
020 3270078
BUC.
8.000
COT POLIPROPILENA DN 32 COD 64100603

021 IC34F1
BUC.
10.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 1/2 T
021 3270079
BUC.
10.000
COT POLIPROPILENA DN 40 COD 64100604

022 IC34G1
BUC.
4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=2 T
022 3270080
BUC.
4.000
COT POLIPROPILENA DN 50 COD 64100605

023 IC34H1
BUC.
4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=2 1/2 T
023 7500093
COT PPR 63

BUC.

4.000

024 IC34I1
BUC.
12.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB PT.D=3 T
024 7500097
BUC.
COT PPR 90 GRD. 75mm

12.000

025 IC34M1
BUC.
4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T
T01TU pag 64
======================================================================================================================
025 7500176
BUC.
4.000
TEU PP-R D=20x20x20

026 IC34N1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T
026 7500177
BUC.
2.000
TEU REDUS PP-R D=25x20x20

027 IC34N1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T
027 7500178
BUC.
2.000
TEU REDUS PP-R D=25x20x25

028 IC34O1
BUC.
4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T
028 7500225
BUC.
4.000
TEU INEGAL POLIPROPILENA 32x20x20

029 IC34O1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T
029 7500181
BUC.
2.000
TEU REDUS DIN PP-R, CULOARE VERDE - D=
32x25x32

030 IC34O1
BUC.
4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/4 T
030 7500377
BUC.
4.000
TEU REDUS PP-R D=32-25-20

T01TU pag 65
======================================================================================================================
031 IC34P1
BUC.
4.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/2 T
031 7500378
teu pp 40x25x20

BUC.

4.000

032 IC34P1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/2 T
032 7500379
BUC.
2.000
teu pp cu insertie Pn 20 40x32x25

033 IC34P1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 1/2 T
033 7500183
BUC.
TEU REDUS PPR 40-20-40

2.000

ASIMUILAT 40X20X32
034 IC34Q1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=2 T
034 7500620
BUC.
2.000
TEU PP CU INSERTIE PN 20 50X40X25 MM

035 IC34Q1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=2 T
035 7500621
BUC.
2.000
TEU PP CU INSERTIE PN20 50X32X25 MM

036 IC34Q1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=2 T
T01TU pag 66
======================================================================================================================
036 7500622
BUC.
2.000
TEU PP CU INSERTIE 50X40X40 MM

037 IC34R1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3


INSURUB.PT.D=2 1/2 T
037 7500623
BUC.
2.000
TEU PP CU INSERTIE 63X25X50

038 IC34R1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=2 1/2 T
038 7500240
BUC.
6.000
TEU REDUS PP-R 63x32x63

039 IC34R1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=2 1/2 T
039 7500624
BUC.
2.000
TEU PP CU INSERTIE PN 20 63X20X50 MM

040 IC34S1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3 T
040 7500625
BUC.
2.000
TEU PP CU INSERTIE PN20 75X63X63 MM

041 ID06A2
BUC.
4.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

041 7500027
BUC.
4.000
ROBINET CU SFERA CU GOLIRE - 0 A72 50F-3
/4"

T01TU pag 67
======================================================================================================================
042 ID06C1
BUC.
4.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

042 3270068
BUC.
ROBINET SFERA D=2"

4.000

043 IC54A1
BUC.
2.000
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTEREXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =3/8 TOLI
ASIMILAT LIRA DE DILATARE 40X6,7 MM
044 IC54A1
BUC.
2.000
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTEREXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =3/8 TOLI
ASIMILAT LIRA DE DILATARE 63X10,5 MM
045 IC09B1
M
227.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN COLOANE D=
3/4 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

045 7500071
M
230.405
TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA PPRALUMINIU INSERTIE 20x3.4

046 IC09C1
M
20.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN COLOANE D=
1 TOLI
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.:

0.0%

046 7500075
M
20.300
TEAVA THERM DIN POLIPROPILENA (PPR) ALBA
CU INSERTIE DE ALUMINIU 25x4.0x4000mm

047 IC39B1
BUC.
64.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 1/4 TOLI
048 IC39C1
BUC.
12.000
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN
PLANSEE D=1 1/2 TOLI
049 ID06A1
BUC.
24.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''
T01TU pag 68
======================================================================================================================
049 4500017
BUC.
24.000
@DEZAERATOR AUTOMAT DE COLOANA DN 1/2"
COD 4O232419

050 ID06A1
BUC.
24.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

050 7500418
BUC.
24.000
ROBINET AERISIRE 264 1/2"

051 IC35D1
BUC.
114.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI
052 IC35E1
BUC.
10.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 TOLI
053 IC34C1
BUC.
18.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T
053 3270076
BUC.
18.000
COT POLIPROPILENA DN 20 COD 64100601

054 IC34D1
BUC.
2.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=1 T
054 3270077
BUC.
2.000
COT POLIPROPILENA DN 25 COD 64100602

055 IC34M1
BUC.
62.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=3/4 T
055 7500176
BUC.
TEU PP-R D=20x20x20

62.000

T01TU pag 69
======================================================================================================================
056 IC34N1
BUC.
12.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3
INSURUB.PT.D=1 T
056 7500177
BUC.
12.000
TEU REDUS PP-R D=25x20x20

057 ID06A1
BUC.
32.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

057 3270065
BUC.
ROBINET CU SFERA 1/2"

32.000

058 ID06A2
BUC.
12.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

058 7500159
BUC.
12.000
ROBINET CU SFERA FI-FI (ART.425B) 3/4"

059 ID06A1
BUC.
44.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

059 4202232
BUC.
44.000
@ROBINET GOLIRE RECIPIENTI DN1/2" COD
40800480

060 IC08C1
M
208.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.LEGAT.CORP INC
+AERISIRE D=3/4 T
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
060 7500071
M
211.120
TEAVA POLIPROPILENA RETICULARA PPRALUMINIU INSERTIE 20x3.4

061 IC35D1
BUC.
124.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=3/4 TOLI
T01TU pag 70
======================================================================================================================
062 IC52A1
BUC.
52.000
ROZETA METALICA APLICABILA PT.TEVI CU D=
3/8 TOLI

063 IC50A2
BUC.
63.000
COT UA2 CU RACORD OLANDEZ NEGRU D=1/2
TOLI

064 ID01A2
BUC.
63.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

064 4202735
BUC.
63.000
ROBINETE CU DUBLU REGLAJ PT. RADIATOARE
1/2 TOLI FC

065 ID01A2
BUC.
63.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2''

065 7500153
BUC.
63.000
ROBINET RETUR PT. CALORIFER DREPT 1/2"
FILET EXTERIOR

066 ID15A1
BUC.
63.000
ROBINET DE AERISIRE CU CHEIE MOBILA,PT.
INSTALATII DE INCALZ.CENTRALA,CU D 1/4''

066 4201901
BUC.
63.000
ROBINET AERISIRE FARA CHEIE 1/4"

067 IC34C1
BUC.
189.000
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.
INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2
INSURUB.PT.D=3/4 T
067 3270076
BUC.
189.000
COT POLIPROPILENA DN 20 COD 64100601

068 IB01A01
MP.
207.000
MONTARE RADIATOARE DIN FONTA,APA CALDA
CU COLOANE LIBERE SAU COLOANE UNITE
ASIMILAT RADIATOR TIP PANOU OTEL TIP 11 SI 22
T01TU pag 71
======================================================================================================================
068 7500626
BUC.
7.000
RADIATOR TIP PANOU DIN OTEL H=500 MM,
TIP 22 CU L=0,6 M

068 7500627
BUC.
1.000
RADIAROR PANOU OL H=500 MM, L=0,7 M

068 7500628
BUC.
2.000
RAIATOR PANOU OL H=500 MM, L=0,8 M

068 7500629
BUC.
2.000
RADIATOR PANOU OTEL H=500 MM. L=0,9 M

068 7500630
BUC.
2.000
RADIATOR PANOU OL H=500M ,L=1,0 M

068 7500631
BUC.
1.000
RADIATOR PANOU OL H=500MM L=1,1 M

068 7500632
BUC.
1.000
RADIATOR PANOU OL H=500MM, L=1,2

068 7500633
BUC.
2.000
RADIATOR PANOU OL H=500 MM, L=1,5 M

068 7500634
BUC.
3.000
RADIATOR OTEL PANOU H=500 L=1,80 M

068 7500437
BUC.
5.000
RADIATOR OTEL TIP 11 600/400 MM

068 3270100
BUC.
5.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI
L=600

T01TU pag 72
======================================================================================================================
068 7500439
BUC.
1.000
RADIATOR OTEL TIP 22 600/400 MM

068 7500440
BUC.
2.000
RADIATOR OTEL TIP 22 600/520

068 7500441
BUC.
1.000
RADIATOR OTEL TIP 22 600/720 MM

600X700
068 7500442
BUC.
14.000
RADIATOR OTEL TIP 22 600/800 MM

068 7500443
BUC.
4.000
RADIATOR TIP OTEL TIP 22 600/920

068 7500444
BUC.
1.000
RADIATOR OTEL TIP 22 600/1000 MM

068 3270026
BUC.
5.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI
L=1100

068 3270105
BUC.
2.000
RADIATOR DIN OTEL 22X600 L=1400

068 3270027
BUC.
2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 22- H=600 SI
L=1600

069 IC35F1
BUC.
21.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=1 1/4 TOLI


ASIMILAT SET SISTEM PRINDERE CU DOP SI AERISITOR H=500 MM
070 IC35F1
BUC.
42.000
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/4 TOLI
ASIMILAT SET SISTEM PRINDERE CU DOP SI AERISITOR H=600 MM
T01TU pag 73
======================================================================================================================
071 IZD06B1
TONA
0.200
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
CONSTRUCTII METALICE

072 IE01C1
MP.
207.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.INST.INCALZ.
CENTRALA,SUPR TOTALA INCALZ.A CORPURILOR
ESTE:201 MP.LA 500
073 IE02C1
MP.
207.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT. SI FUNCT.A
INST.INCALZ CENTR,SUPR.TOTALA.INCALZ.
ESTE: 201MP LA 500MP
074 IE05A1
MP.
207.000
DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE
RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI
REMONTARE
075 IE07C1
MP.
207.000
SPALAREA CU APA POTABILA A INSTALATIEI
INTERIOARE DE INCALZIRE CENTRALA CU SUP.
CORP 201-500 MP.
076 6202818
M.C.
3.000
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI
BETOANE DELA RETEA

077 3304835
M
10.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 20( 3/4) OL
32 1 S 7656

078 4400351
BUC.
4.000
FLANSA PLATA PN 6 20- 25 OL37-2K ET PU S
8012

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
T01TU pag 74
======================================================================================================================
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
T02TU pag 75
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0001 45000000 CENTRU TINERET
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta T02TU INST. INCALZIRE IN C.T SI REZ.COM
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 IA02H1
BUC.
1.000
CAZAN SECTIONAL OTEL METALICA PT.INSTAL.
INCALZ.CENTRALA CU SUPR.INCALZ.DE: 80,587,5MP TIP PA,PB
ASIMILAT CAZAN DE INCALZIRE FONTA, PT. APPA CALDA 80/60 GR.
Q=1096 KW, RANDAMENT MIN. 90%, COMPLET AUTOMATIZAT,
FUNCTIONARE CU COMBUSTIBIL LICHID TIM M
002 IA27A1
BUC.
1.000
ARZATOR AUTOMATIZAT,MONOBLOC-ARAL-COMB.
LICHID PENTRU CAZANE INCALZ.CAIAC,TIP
31,5P1.
ASIMILAT ARZATOR CU CONBUSTIBIL LICHID TIP M, LA PUTEREA
CAZANULUI CU ABSORTIE
003 ID06B2
BUC.
1.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/2''
ASIMILAT POMPA CIRULATIE AGENT TERMIC INCALZIRE RADIATOARE,
DE LINIE, CU D=5 MC/H, H=7 mCA, U=220V/50 Hz Dn=40 mm
004 ID06A3
BUC.
1.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''
ASIMILAT POMPA CIRULATIE AGENT TERMIC BOILER, DE LINIE, CU D
=0.3MC/H, H=4mCA, U=220/50 Hz Dn=25
005 ID06A3
BUC.
1.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''
ASIMILAT POMPA RECIRULARE CAZAN, DE LINIE, CU D=1.5 MC/H, H=
4mCA, U=220V/50 Hz Dn=25 MM
T02TU pag 76
======================================================================================================================
006 ID06A3
BUC.
1.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''
ASIMILAT DISPOZITIV MAGNETIC ANTICALCAR 1''
007 ID06A3
BUC.
1.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.

INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''


ASIMILAT COMB.LICHID TIP M, CU D=20 L/MIN, H=10mCA
008 SE01A1
BUC.
1.000
RECIPIENT PT.HIDROFOR,DIN TABLA OTEL,
CAPACIT.DE 160L SAU 250L
ASIMILAT VAS EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA CAP=300 L
009 SE01A1
BUC.
1.000
RECIPIENT PT.HIDROFOR,DIN TABLA OTEL,
CAPACIT.DE 160L SAU 250L
ASIMILAT VAS EXPANSIUNE INCHIS CU MEMBRANA CAP=12 L
010 IA22A1
BUC.
1.000
BOILER ORIZONTAL CU SERPENTINA,
CAPACITATE DE: 160L
BOILER VERTICAL CU DEBIT.=100 L/H
011 IA32B1
BUC.
1.000
SEPARATOR DE NAMOL TIP A CU FUND
DEMONTABIL CU D: 100-200 MM
ASIMILAT FILTRU DE IMPURITATI DN 65 MM
012 IA30A1
BUC.
1.000
FILTRU DE COMBUSTIBIL LICHID SAU ULEI

TIM M 1/2''
013 IA37B1
BUC.
1.000
REZERVOR DEPOZIT PT.COMBUSTIBIL LICHID,
CILINDRIC CAPACITATE 10000 L.
REZERVOR DEPOZITARE COMB.LICHID CU PERETI DUBLI 5000 L
014 IA33A1
BUC.
1.000
REZERVOR DE ZI PT.COMB.MONTAT PE
CONSOLA: PARALELIPIPEDIC CU CAPACIT. 500
L.
REZERVOR DEPOZITARE COMB.LICHID CU PERETI DUBLI 1000 L
015 CL20B1
KG
2.000
MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,
GRATARE
T02TU pag 77
======================================================================================================================
015 6310093
KG
2.000
DULAP METALIC .TABLA STRIATA DE 5MM E 96
OL37-2N
ASIMILATORITOR FLACARI
016 ID04B1
BUC.
1.000
ROBINET CU CEP , CU TREI CAI , CU FLANSE
SI PRESGARNITURA CU D: 25 MM
ASIMUILAT VENTIL CU 3 CAI MOTORIZAT D=5 MC/H
017 IA23A1
BUC.
4.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: TERMOMETRU DREPT CU APARATOARE

018 IA23B1
BUC.
4.000
ARMATURI FINE PT.CAZANE INCALZIRE
CENTRALA: HIDROMETRU.

019 IA23I1
BUC.
8.000
TEACA PT.TERMOMETRU.

020 IA23J1
BUC.
8.000
STUT CU ROBINET DE CONTROL PT.MONTAT
ARMATURI.

021 IA24D1
MP.
2.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1 1/
4''

022 IA24A1
BUC.
1.000
SUPAPA DE SIGURANTA DIN ALAMA CU D:1/2''

023 IC10A1
M
16.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 1/2 TOLI
023 3304823
M
16.240
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 15( 1/2) OL
32 1 S 7656

024 IC10C1
M
69.000
TEAVA OL INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 1 TOLI
T02TU pag 78
======================================================================================================================
024 3304847
M
70.035
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 25(1 ) OL 32
1 S 7656

025 IC10D1
M
11.000
TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA
INCALZ.C.LOCUINTE+SOC.INS.IN DISTRIBUTIE
D= 1 1/4 TOLI
025 3304859
M
11.165
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 32(1 1/4) OL
32 1 S 7656

026 IC20C1
M
52.000
TEAVA OL.CTII.FARA SUD.SAU SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.SUDATA MONTATA IN PUNCTUL
TERMIC D=57 MM
026 3108267
M
52.780
TEAVA CONST F S LC 57 X 4 /OLT 35 S 404/
2

027 ID06A1
BUC.
2.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

027 4501090
BUC.
ROBINET DE AERISIRE

2.000

AUTOMAT 1/2''
028 ID06A1
BUC.
4.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''

028 3270065
BUC.
ROBINET CU SFERA 1/2"

4.000

029 ID06A2
BUC.
5.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''

029 7500027
BUC.
5.000
ROBINET CU SFERA CU GOLIRE - 0 A72 50F-3
/4"

T02TU pag 79
======================================================================================================================
030 ID06A3
BUC.
10.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1''

030 7500028
BUC.
10.000
ROBINET CU SFERA CU GOLIRE - 0 A72 50M1"

031 ID06B2
BUC.
6.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/2''

031 7500419
BUC.
2.000
ROBINET TRECERE CU SFERA 1 1/2" FI-FI
COD 40S60425

032 ID06C1
BUC.
6.000
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA , CU D: 2''

032 3270068
BUC.
ROBINET SFERA D=2"

6.000

033 ID14B2
BUC.
2.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1''

033 4201676
BUC.
2.000
ROBINET RETINERE VENTIL 1" PN 6 MUFA
NI522

034 ID14C1
BUC.
1.000
ROBINET DE RETINERE CU VENTIL, DREPT, CU
MUFE PT. INST.INCALZ.CENTRALA CU D: 1 1/
4''
034 7500249
BUC.
ROBINET RETINERE 1 1/2"

1.000

035 IC54B2
BUC.
10.000
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTEREXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =1 TOLI

T02TU pag 80
======================================================================================================================
036 IC54C1
BUC.
8.000
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTEREXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =1 1/4
TOLI
037 FC11A2
MP.
2.000
TAVA SCURGERE PT.EL.RACIRE (DE PERETE-

TAVAN),RAC. AER,CONDENS.ATM,TURN RACIRE,


DIN TABLA 3 MM
038 TFA02A1
BUC.
10.000
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME
3M INALTIME CU DN: 40
038 4003579
BUC.
10.000
COT PT.SUD.R1,5 90G 51 X 4 OLT 35 S 8805

039 VC22D1
KG
100.000
DISPOZITIV SUST.ANCOR PT.APARAT,CANALE
PIESE SPEC GATA CONF DIN OTEL PROF.GREUT
PE BUC PESTE 25
040 VC23D1
KG
100.000
CONFECTIONARE DISPOZ.SUST-ANCOR.PT.
APARATE CANALE PIESE SPEC.DIN OTEL PROF.
GREUT/BUC PESTE 25 KG
041 TFA01F1
M
3.000
CONDUCTA OTEL MONTATA INCL PROBE PRES
ETANS COMPLEXA PINA LA 1M ADINCIME 3M
INALTIME CU DN 250
041 7500449
BUC.
3.000
RACORD FLEXIBIL OTEL INOX LA COS FUM

1 BUC=1 M-COS FUM 200 MM


042 IC20XB1
M
14.000
TEAVA OL.CTII.FARA SUD.SAU SUD.LONG.
INCALZ.CENTR.SUDATA MONTATA IN PUNCTUL
TERMIC D.EXT=219 MM
asimilat montaj cos fum inox, cu pereti dubli, dn=250 mm, h=
14m
043 IC42C1
BUC.
2.000
DISTRIBUITOR-COLECTOR MONTAT PE
SUSTINATOR GATA CONFECTIONAT AVIND D =
200 MM
043 YC01RON
LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

T02TU pag 81
======================================================================================================================
PROCURARE DISTRIBUITOR COLECTOR DN=120 MM CU 1 STUT DN 25
MM, 2 STUTURI DN 65 MM, 1 STUT 3/4'' - 2 BUCATI
044 IZH03B1
MP.
49.000
IZOL COND CU SALTELE SCO VATA STICL SAU
MIN TIP I SAU P CONF SANT CU CIRC PESTE
TERMOIZ > 35 CM
asimilat cochilii caserate cu folie de aluminiu
044 2610754
BUC.
16.000
@COCHILII VATA MINERALA D=17 L=1000 G=30

asimilat cochilii caserate cu folie de aluminiu


044 2610762
BUC.
69.000
@COCHILII VATA MINERALA D=27 L=1000 G=30

asimilat cochilii caserate cu folie de aluminiu


044 2610766
BUC.
11.000
@COCHILII VATA MINERALA D=32 L=1000 G=30

asimilat cochilii caserate cu folie de aluminiu

044 2610788
BUC.
52.000
@COCHILII VATA MINERALA D=65 L=1000 G=30

asimilat cochilii caserate cu folie de aluminiu


044 2610881
BUC.
3.000
@COCHILII VATA MINERALA D=152 L=1000 G=
40
asimilat cochilii caserate cu folie de aluminiu
045 IZJ03A1
MP.
49.000
SUSTINEREA TERMOIZ COND ORIZONTALE
VERTICALE CU INELE ANTIGLISANTE SI
ANTITASANTE
046 IZJ07A1
MP.
40.000
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU
GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

047 IZI07A1
MP.
40.000
PROTEC TERMOIZ LA COND SI APARATE CU TB
NEAGRA SAUZN DE 03 MM CU CIRC PESTE
TERMOIZ 035 M CONF
047 3600174
KG
110.240
TABLA NEAGRA CAL.1 CL.U S1946 0,50X
750X1500 OL34
T02TU pag 82
======================================================================================================================
048 IZI07A2
MP.
40.000
PROTEC TERMOIZ LA COND SI APARATE CU TB
NEAGRA SAUZN DE 03 MM CU CIRC PESTE
TERMOIZ 035 M MONTAR
049 IZD05B1
TONA
0.100
GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE
MINIU LA CONSTRUCTII METALICE

050 IZD06B1
TONA
0.100
VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA
CONSTRUCTII METALICE

051 IE03A1
M
96.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 3/8 LA 1 TOLI

052 IE03C1
M
55.000
EFECT.PROB.ETANS.LA PRES.A COND.PT.ALIM.
AEROTERME SI BATERII CU D: 54X3 LA 83X3,
5 MM
053 IE04B1
M
96.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
1 1/4'' LA 2''
054 IE04C1
M
55.000
EFECT.PROB.DILAT.-CONTRACT.SI FUNCT.A
COND.DE ALIM AEROTERME SI BATERII CU D:
54X3 LA 83X3,5 MM
055 TFC01C1
M
151.000
SPALAREA HIDRAULICA A CONDUCTELOR CU DN.
100:125MM

056 6202818
M.C.
3.000
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI
BETOANE DELA RETEA

057 3304835
M
10.000
TEAVA INST.NEAGRA NEFIL.M - 20( 3/4) OL
32 1 S 7656

058 4400351
BUC.
4.000
FLANSA PLATA PN 6 20- 25 OL37-2K ET PU S
8012

T02TU pag 83
======================================================================================================================
059 6202741
KWH.
5.000
ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI
DE CONSTR-MONTAJ

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
TERHH pag 84
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TERHH TERASAMENTE RAMPA PERS.CU DIZABIL
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 TSA01C1
M.C.
61.800
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU

UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H


<0,6M T.TARE
002 TRB01B19
TONA
112.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 90M
003 TRB04B1
TONA
112.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE
004 TRA01A05P
TONA
112.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TSD03C1
100 MC.
1.971
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 21-30 CM
TER.CAT.1 SAU 2
006 TSD06B1
100 MC.
1.971
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM
007 TSC04G1
100 MC.
1.971
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

TERHH pag 85
======================================================================================================================
008 TRA01A10P
TONA
355.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

009 TSD14A1
M.C.
19.700
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

010 TRA05A02
TONA
19.700
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
011 TSE02C1
100 MP.
1.236
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

012 TSE06B1
100 MP.
1.236
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Total cheltuieli directe:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

TERHH pag 86
======================================================================================================================
DEVIZIER
TERTRC pag 87
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TERTRC TERASAMENTE TROTUAR CENTRAL
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 TSA01C1
M.C.
20.600
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE
002 TRB01B13
TONA
37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 30M
003 TRB04B1
TONA
37.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE
004 TRA01A05P
TONA
37.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TSD01C1
M.C.
74.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
006 TSD06B1
100 MC.
0.617
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM
007 TSC04G1
100 MC.
0.617
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

TERTRC pag 88
======================================================================================================================
008 TRA01A10P
TONA
111.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

009 TSD13A1
M.C.
6.200
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE
010 TRA05A02
TONA
6.200
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
011 TSE02C1
100 MP.
0.412
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

012 TSE06B1
100 MP.
0.412
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

TERTRC pag 89
======================================================================================================================
DEVIZIER
TERTRL pag 90
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TERTRL TERASAMENTE TROTUAR LATERAL
Categoria de lucrari: 0130

Obs: RON = Leu greu


======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 TSA01C1
M.C.
6.300
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE
002 TRB01B13
TONA
11.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 30M
003 TRB04B1
TONA
11.400
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE FARA
ADERENTA 1 LOPATARE
004 TRA01A05P
TONA
11.400
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

005 TSD01C1
M.C.
5.900
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
006 TSD06B1
100 MC.
0.050
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 1,6T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM
007 TSC04G1
100 MC.
0.050
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

TERTRL pag 91
======================================================================================================================
008 TRA01A10P
TONA
8.900
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

009 TSD13A1
M.C.
0.500
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE
010 TRA05A02
TONA
0.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
011 TSE02C1
100 MP.
0.126
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

012 TSE06B1
100 MP.
0.126
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Valoare aferenta utilaje termice =


Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

TERTRL pag 92
======================================================================================================================
DEVIZIER
TERPTU pag 93
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta TERPTU TERASAMENTE PARCARE
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 TSC19C1
100 MC.
2.484
SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.
IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.3

002 TSA01C1
M.C.
62.100
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H
<0,6M T.TARE
003 TRB01B19
TONA
112.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 90M
004 TRB04A1
TONA
112.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.
3M ORIZ SAU 2M VERT) MATERIALE CU
ADERENTA 1 LOPATARE

005 TSC35B31
100 MC.
2.981
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 2 LA DIST. 11-20
M
006 TRA01A05P
TONA
447.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

007 TSD03B1
100 MC.
2.279
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 15-20 CM
TER.CAT.3 SAU 4
TERPTU pag 94
======================================================================================================================
008 TSD07H1
100 MC.
2.279
COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10
-12T EXCL.PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.100 %

009 TSC04G1
100 MC.
2.279
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU
UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.3

010 TRA01A10P
TONA
411.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

011 TSD14A1
M.C.
22.800
UDAREA CU AUTOCIST.DE 5-8T CU DISP.DE
STROP.STR.

012 TRA05A02
TONA
22.800
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
013 TSE02C1
100 MP.
6.208
FINISAREA MANUALA A PLATFORMELOR,IN T.
TARE

014 TSE06B1
100 MP.
6.208
PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR
SI REPARTITIE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.
IN PAM.COEZIV
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

TERPTU pag 95
======================================================================================================================
Cheltuieli indirecte:

Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
RAPDTU pag 96
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta RAPDTU SUPRASTR.PERSOANE CU DIZABILITATI
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 DA06A2
M.C.
5.100
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT
REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP
CU ASTERNERE MANUA
002 DA11A1
M.C.
15.100
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE
003 TRA05A02
TONA
5.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
004 DC05A1
MP.
102.000
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR
STRAT IN GROSIME DE 15 CM

005 DZ30H1
M.C.
10.200
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT
MARCA 350CU CRIBLURA SI NISIP CENTR
BETON CAP 25-35 MC/
006 TRA06A20
TONA
25.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
007 DE11A1
M
37.000
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C
RAPDTU pag 97
======================================================================================================================
007 2100945
M.C.
0.740
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

008 TRA06A20
TONA
1.850
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
009 CH11A1
M
33.000
TREPTE DE BET.SIMPLU TURN.PE LOC PE
FUNDAT.SAU PLACI DE B.EXIST.PLACATE CU
PLACI DE GRANIT
009 2203319
M
33.990
TREPTE MARM.NEAGRA MONEASA G=3CM L=30CM

ASIMILAT GRANIT
009 2203838
M
33.990
CONTRATREPTE MARM.NEAGRA MONEASA G=2CM L
=14CM
ASIMILAT GRANIT
010 DC04B1
M
21.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
RAPDTU pag 98
======================================================================================================================
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
REZTC pag 99
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REZTC SUPRASTRUCTURA TRORUAR CENTRAL
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 DA06B2
M.C.
2.500
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP
002 DA11A1
M.C.
4.900
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE
003 TRA05A02
TONA
1.900
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
004 DD02A1
MP.
41.200
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

004 2205252
TONA
-11.495
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP
TRANSILVANEAN

004 7500465
MP.
41.200
PAVELE H=6cm, autoblocante

AUTOBLOCANTE
005 DE11A1
M
41.200
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C
REZTC pag 100
======================================================================================================================
005 2100945
M.C.
0.824
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

006 TRA06A20
TONA
2.060
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
007 CH11A1
M
22.000
TREPTE DE BET.SIMPLU TURN.PE LOC PE
FUNDAT.SAU PLACI DE B.EXIST.PLACATE CU
PLACI DE GRANIT
007 2203319
M
22.660
TREPTE MARM.NEAGRA MONEASA G=3CM L=30CM

ASIMILAT GRANIT
007 2203838
M
22.660
CONTRATREPTE MARM.NEAGRA MONEASA G=2CM L
=14CM
ASIMILAT GRANIR
008 TRA01A30
TONA
26.900
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
009 TRA04A20
TONA
7.800
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.20 KM.*
010 DD07C1
MP.
41.200
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A
ROSTURILOR LA PAVAJDIN PAV.NORM CAL I

010 2101145
M.C.
0.148
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

011 TRA06A20
TONA
0.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

REZTC pag 101


======================================================================================================================
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
REZTL pag 102
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REZTL SUPRASTRUCTURA TRORUAR LATERAL
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)

Denumire

c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 DA06B2
M.C.
0.700
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP
002 DA11A1
M.C.
1.300
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE
003 TRA05A02
TONA
0.500
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
004 DD02A1
MP.
12.600
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN
SUBSTR DE NISIP

004 2205252
TONA
-3.515
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP
TRANSILVANEAN

004 7500465
MP.
12.600
PAVELE H=6cm, autoblocante

AUTOBLOCANTE
005 DE11A1
M
12.600
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT
INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE
FUND BETON 10 X 20 C
REZTL pag 103
======================================================================================================================
005 2100945
M.C.
0.252
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

006 TRA06A20
TONA
0.700
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
007 CH11A1
M
14.000
TREPTE DE BET.SIMPLU TURN.PE LOC PE
FUNDAT.SAU PLACI DE B.EXIST.PLACATE CU
PLACI DE GRANIT
007 2203319
M
14.420
TREPTE MARM.NEAGRA MONEASA G=3CM L=30CM

ASIMILAT GRANIT
007 2203838
M
14.420
CONTRATREPTE MARM.NEAGRA MONEASA G=2CM L
=14CM
ASIMILAT GRANIR
008 TRA01A30
TONA
7.600
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
009 TRA04A20

TONA

2.400

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU


AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.20 KM.*
010 DD07C1
MP.
12.600
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A
ROSTURILOR LA PAVAJDIN PAV.NORM CAL I

010 2101145
M.C.
0.045
MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S 1030

011 TRA06A20
TONA
0.200
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

REZTL pag 104


======================================================================================================================
Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
REZPTU pag 105
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0002 45000000 AMENAJARI ALEI PARCAJE
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta REZPTU SUPRASTRUCTURA PARCARE
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 DA06B1
M.C.
72.500
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
002 DA12A1
M.C.
139.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI
INNOROIRE
003 DA06B2
M.C.
13.500
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC NISIP
004 TRA05A02
TONA
55.000
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
005 TRA01A30
TONA
554.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
006 DC02B1
MP.
644.000
IMBR BET CIM DIV 2 STR REZ SI UZURA LA
DR,STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF
LOC PARC DE 15 CM
007 DZ30H1
M.C.
58.000
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT
MARCA 350CU CRIBLURA SI NISIP CENTR
BETON CAP 25-35 MC/
REZPTU pag 106
======================================================================================================================
008 DZ30J1
M.C.
38.700
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT
MARCA 300 CU PIATRA SP SI NISIP CENTRALA
BETON CAP 25-35 MC
009 TRA06A20
TONA
245.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
010 DE10A1
M
154.000
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT
TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON
30 X 15 CM
010 2100945
M.C.
6.930
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

011 TRA06A20
TONA
17.400
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUIMORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM
012 DC03A1
BUC.
68.000
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC
LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA
ROST DE CONT LO
013 DC04B1
M
150.000
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA
DRUMURI
014 DF17A1
MP.
8.300
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE
EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE

CAROSABILE
015 DF18A1
BUC.
1.000
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE
CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA
TI INDUSTRIAL
015 6301793
BUC.
1.000
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL

015 2100945
M.C.
0.100
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622

REZPTU pag 107


======================================================================================================================
016 DF19A1
BUC.
1.000
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN
TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA
PLANTAT
016 7101619
BUC.
1.000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H=
700MM F35 S1848

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
SPVTU pag 108
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0003 45000000 AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta SPVTU AMENAJARI PROTECTIA MEDIULUI
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu

======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 TSD01C1
M.C.
139.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE
002 TSD06A1
100 MC.
1.154
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20
-30CM
003 TSD13A1
M.C.
11.600
UDAREA MAN.CU STROPIT.A STRATURILOR DE
PAM.SI A SUPRAF.INSAMINTATE SAU
BRAZDUITE
004 TRA05A02
TONA
11.600
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE
CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.
ETC)PE DIST.DE 2
005 TSH05C1
MP.
879.000
ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA
<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE
20CM
006 TSH03A1
M.C.
176.000
EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII
SPATIILOR VERZI,CU PASTRAREA STRUCTURII
T.MIJLOCIU
007 TRA01A06P
TONA
264.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 6 KM

SPVTU pag 109


======================================================================================================================
008 TSH24A1
BUC.
50.000
PLANTARI ARBUSTI FARA BALOT

008 7202920
BUC.
52.000
PUIETI ARBUST.FOIOS.AMORPHA LFRUTICOSA
CAL.1 H=100CM

009 TSH24B1
BUC.
50.000
PLANTARI TRANDAFIRI SI ARBUSTI CU
GHIMPI,FARA BALOT

009 7204497
BUC.
TRANDAFIRI-ROZA SP.

52.000

Cheltuieli directe din articole:


GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =
Detaliere transporturi:
-Articole TRA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Alte cheltuieli directe:


-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER
ORGTU pag 110
======================================================================================================================
Formularul F3
Obiectivul: 0060 45000000 REABILITAREA EXTINDEREA SI DOTAREA UNEI CLADIRI DIN ZONA METROPOLITANA CONSTANTA,
LOCALITA
Obiectul: 0004 45000000 ORGANIZARE DE SANTIER
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta ORGTU ORGANIZARE DE SANTIER
Categoria de lucrari: 0130
Obs: RON = Leu greu
======================================================================================================================
Nr. Capitol de lucr. UM CANTITATEA PU
MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
TOTAL
crt.
sau
a)Material
(col.3x
(col.3x
(col.3x (col.3x
(col.5+
Subcapitol(norma comasata)
b)Manopera
col.4a)
col.4b)
col.4c) col.4d)
6+7+8)
Denumire
c)Utilaj
d)Transport
( RON /UM) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON ) ( RON )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sectiunea tehnica
Sectiunea financiara
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
======================================================================================================================
001 EC03A1
M
150.000
CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE
CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10
MMP.
001 4803096
M
154.500
CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 25 M S
8778

002 W2E07B1
BUC.
1.000
CONTOR ELECTRIC DE ENERGIE ACTIVA
INCLUSIV LEGATUR ILE,TRIFAZAT MONTAT

002 4978700
BUC.
1.000
CONTOR EL.MONOFAZ.CAM6

003 EA07D1
M
100.000
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA,
NEAGRA,MONTATA PE CONSOLE FIXATE DIRECT
IN PERETE D=2 1/2 TO
004 ACE12C1
BUC.
1.000
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE AVIND D
30 MM

004 7500396
BUC.
1.000
CONTOR APA RECE Dn=50 MM

ORGTU pag 111


======================================================================================================================
005 DA11B1
M.C.
60.000
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU
ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA
INNOROIRE
006 DA03A1
M.C.
60.000
SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI
DRUMULUI

007 TRA01A25
TONA
99.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 25 KM.
008 TRI1AA01C1
TONA
99.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TERENAUTO CATEG.1
009 TRB01A13
TONA
99.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 13 DISTANTA 30M
010 YC01RON
LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

INCHIRIERE SEMNE CIRCULATIE


011 YC01RON
LEI.
DIFERENTA PRET MATERIALE - RON

PICHET INCENDIU
012 AUT1107
ORA
20.000
ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU
ZABRELE 30,0-39,9 TF 1 SCHIMB
ORE NECESARE AMPLASARII SI DEMONTARII A VESTIARELOR SI
DEPOZITE MAT.
Cheltuieli directe din articole:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Detaliere transporturi:
-Articole TRA
Alte cheltuieli directe:
-CAS:
-SOMAJ:
ORGTU pag 112
======================================================================================================================
-FOND DE RISC
-C.A.S.S.
-FNUASS
-Fond garantare
Total cheltuieli directe:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA

UTILAJ TRANSPORT

TOTAL

Cheltuieli indirecte:
Profit:
TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)